__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Studiju iespējas filiālēs 2020/2021


Studiju programmas filiālēs

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Studiju ilgums

LU fakultāte, kas filiālēs īsteno programmu

Programmu īsteno filiālēs

Darba aizsardzība 5 semestri (2,3 gadi)

Ķīmijas fakultāte

A

Sporta treneris 5 semestri (2,3 gadi)

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

A C K M T

Pirmsskolas skolotājs* 5 semestri (2,5 gads)

Svarīgi!

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

A B C J K M T

Ar * apzīmētās studiju programmas ir sagatavošanas procesā. Plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs–jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem un īstenošanas vietu būs zināma pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv!


Profesionālā bakalaura studiju programmas Skolotājs*

Studenti var izvēlēties studēt vairākās apakšprogrammās, kombinējot jebkuru 50 kredītpunktu moduli un 32 kredītpunktu moduli pēc pašu izvēles

9 semestri (4,5 gadi)

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

A B C J K M T

Sākumizglītības skolotājs* 9 semestri (4,5 gadi)

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

A B C J K M T

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Skolotājs* 2 semestri (1 gads)

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

A B C J K M T

Maģistra studiju programma Izglītības zinātnes*

Mācīšana un mācīšanās lietpratībai (50 KP); dažādība un iekļaušanās izglītībā (50 KP); izglītības vadība (50 KP); cilvēku uzvedība un izglītība (50 KP); pedagoģija (80 KP)

1,8 gadi (50 KP), 2,5 gadi (80 KP)

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

A B C J K M T


Mūžiglītības programmas 2020/2021

Filiālēs biežāk īstenotās programmas Programmas ilgums

LU fakultāte, kas filiālēs īsteno programmu

Programmu īsteno filiālēs

Pedagoģiskās darbības pamati

Personām ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām nepieciešama pedagoģiskā izglītība

72 stundas

PPMF PPIC

A B C J K M T

Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura audzināšanas un izcilības veicināšanai

Ieteicams vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, pedagogiem karjeras konsultantiem, izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem, izglītības metodiķiem

36 stundas

PPMF PPIC

A B C J K M T

Atbalsts pozitīvai uzvedībai

Ieteicams vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem

36 stundas

PPMF PPIC

A B C J K M T

Par citām mūžiglītības programmām uzzini www.lu.lv Programmas/semināri tiek īstenoti LU filiālēs, ja ir nokomplektēta klausītāju grupa

PPMF PPIC– Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs Studiju vietas/filiāles apzīmējumi: A – Alūksne, B – Bauska, C – Cēsis, J – Jēkabpils, K – Kuldīga, M – Madona, T – Tukums


Cēsu filiāle Tukuma filiāle Kuldīgas filiāle

KONTAKTI

Bauskas filiāle

Alūksnes filiāle

Madonas filiāle

Jēkabpils filiāle

Alūksnes filiāle Pils iela 21, Alūksne +371 64381168, +371 26443798 aluksne@lu.lv

Bauskas filiāle Rīgas iela 8, Bauska +371 63928351, +371 29611559 bauska@lu.lv

Cēsu filiāle L. Katrīnas iela 2, Cēsis +371 64122479, +371 26437549 cesis@lu.lv

Jēkabpils filiāle Rīgas iela 210A, Jēkabpils +371 26437259, +371 28645774 jekabpils@lu.lv

Kuldīgas filiāle Kalna iela 19, Kuldīga +371 63323457, +371 26437524 kuldiga@lu.lv

Madonas filiāle birojs: Saieta laukums 1–406, studijas: Valdemāra bulvāris 6, Madona +371 29146912 madona@lu.lv

Tukuma filiāle Pils iela 14, Tukums +371 63126807, +371 29220242 tukums@lu.lv


www.lu.lv www.gribustudet.lv

Profile for Latvijas Universitāte

Studiju iespējas filiālēs 2020/2021  

Studiju iespējas Latvijas filiālēs

Studiju iespējas filiālēs 2020/2021  

Studiju iespējas Latvijas filiālēs

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded