Ukop Glasnik 2021.

Page 1

4.

d. o. o.

|b

ro j

GL AS NI K Sl

be

no

gl

as ilo

Uk o

p

UK OP

CENTRALNO GROBLJE

Novi krematorij krenuo s radom sredinom veljače NOVA ODARNICA

Za oproštaj prije kremacije

20

. 1 2


UVODNIK

RIJEČ DIREKTORA

Dovršili smo krematorij i imamo novu odarnicu Veliki je to iskorak u komunalnim standardima ovog dijela Hrvatske

2

Hrvoje Ostrički, dipl. oec. direktor Ukopa

Poštovani sugrađani, prije dvije godine na stranicama ovog Glasnika prvi puta je spo­ menut projekt izgradnje osječ­ kog krematorija. Danas je to stvarnost. Krematorij je u upo­ trebi od sredine veljače i to je vjerojatno najznačajniji iskorak u razvoju ove vrste komunalne usluge od kada u Osijeku posto­ ji organizirana javna djelatnost brige o grobljima i pokopima pokojnika. Kao smjerokaz budućim kon­ ceptima razvoja osječke komu­ nalne infrastrukture ostaje naše iskustvo da sustav uvijek mora slušati građane. Jer upravo su sve češći upiti građana s vremenom stvarali pritisak i razvili potrebu za ozbiljnim planovima da drugi krematorij u Hrvatskoj (nakon Zagreba) bude izgrađen baš u Osijeku, na našem Centralnom groblju. Paralelno s dovršetkom rado­ va na kompleksu za obavljanje kremacija, završili smo i novu odarnicu u kojoj se ožalošćene obitelji opraštaju od pokojnika prije postupka kremiranja. Kod uređenja smo se rukovodili

aktualnim iskustvima vrhun­ skih europskih pružatelja istih i sličnih usluga, pa smo kreirali nove digitalne mogućnosti koje u trenucima oproštaja mogu pojačati iskustvo susreta s osta­ vštinom pokojnika i ublažiti tugu ožalošćenim obiteljima. Moguće je u odarnici emitirati prigodnu glazbu, te na zaslonu prikazivati fotogafije i cijele vi­ deo filmove o pokojniku i nje­ govu životu. Nastavljamo razvijati koncept ponude svih pogrebnih usluga na jednom mjestu, pa razmiš­ ljamo i o proširenju ponude na organizaciju karmina. Uz Cen­ talno groblje ima prostora za projektiranje budućeg restorana za tu namjenu. U perspektivi bi to značilo da, nakon oproštaja u odarnici, obitelji i njihovi gosti mogu stotinjak metara dalje ići na karmine, a za to će vrijeme biti obavljena kremacija. Poslije toga mogu se zaputiti na groblje i pokopati urnu s ostacima po­ kojnika. Takva rješenja već su u primjeni u mnogim gradovima zapadne Europe. Mi se pripremamo.

◆ Prošle godine obnovili smo i prostor Uprave groblja Svete Ane. Sad uredi izgledaju urednije i znatno poslovnije.

◆ U zadnjih godinu dana na grobljima je posađeno 1050 novih stabala javora, tise, lipe, jasena, žutike i ljetnog jorgovana.


INFO

ELEKTRIČNA VOZILA Na Centralnom groblju u upotrebi je električno vozilo za prijevoz pokojnika i još jedne osobe u sprovodnoj povorci jer su grobna mjesta jako udaljena od mrtvačnice. Odnedavno je građanima na raspolaganju i dodatno električno vozilo koje može prevoziti još pet osoba. Na taj se način pomaže slabije pokretnim osobama u dugačkim pogrebnim povorkama.

PROJEKT ZA ŽIDOVSKO GROBLJE Grad Osijek, odnosno Upravni odjel za programe Europske unije je 2020. dostavio Konzervatorski elaborat za Židovsko groblje u Gornjem gradu, a u 2021. se planira raspisivanje Poziva za izradu glavnog projekta njegove obnove.

IMPRESSUM Ukop d.o.o., Vinkovačka 63d, Osijek; DIREKTOR: Hrvoje Ostrički, dipl.oec.; KONTAKT: 031 272 966 (centrala); E-MAIL: ukop@ukop-osijek.hr; WEB: www.ukop-osijek.hr; IZVRŠNA PRODUKCIJA: Kulen vizija IZDAVAČ:

3


AKTUALNO

Detalj kremacijske peći i upravljačkog sučelja

NA CENTRALNOM GROBLJU

Novi krematorij započeo s radom sredinom veljače Dnevno je, u tri smjene, moguće obaviti do 15 kremacija, a za sada će se raditi od četiri do pet Građani Osijeka, od sredine veljače, imaju mogućnost koristiti usluge kremacije u novom krematoriju, otvorenom u prostoru postojeće zgrade na Centralnom groblju. Ovim projektom Ukop je izravno utje­ cao na razvoj komunalnih stan­ darda Osječana, ali i svih sta­ novnika regije jer je Osijek sada drugi grad u Hrvatskoj (nakon Zagreba) čija komunalna tvrtka

NOVE KAMERE

Ukop i dalje kontinuirano povećava broj kamera za nadzor svih groblja, ukupno oko 60 hektara. Zadnje proširenje mreže kamera instalirano je na Centralnom groblju u području krematorija. Ove godine videonadzor će biti proširen i na groblju Retfala. Snimke mogu biti korisne policiji prilikom otkrivanja prijavljenih krađa s grobova.

4

nudi mogućnost kremiranja po­ kojnika. Ukupna vrijednost projekta je 3,5 milijuna kuna i u potpunosti je financiran iz gradskog proraču­ na, kao odgovor na sve veći broj upita građana u zadnjih nekoliko godina. Novi krematorij zadovoljava sve ekološko-ekonomske standarde propisane hrvatskim zakonima i europskom regulativom.


CIJENE KREMACIJE ◆ 6.300 kn - cijena dosadašnjih kremacija koje su Osječani naručivali u Zagrebu (s prijevozom i kremacijskim lijesom) ◆ 3.070 kn - cijena usluge kremacije u Osijeku (kremacijski lijes, pregled mrtvozornika, troškovi manipulacije i evidencije, kremacija, uložak urne, graviranje podataka i zatvaranje) ◆ 3.435 kn - cijena usluge kremacije u Osijeku s preuzimanjem pokojnika (dodatno: transportna vreća, dokumentacija, smještanje pokojnika)

Projekt izgradnje krematorija svojedobno je predstavio zamjenik gradonačelnika Boris Piližota

VISOKA OCJENA U nedavnoj anketi agencije Ipsos, putem koje su građani Osijeka (ocjenama od 1 do 5) ocjenjivali najbolje gradske projekte i kvalitetu komunalnih usluga, Ukopov projekt novog krematorija dobio je najvišu prosječnu ocjenu - 4,5.

Ulaz u krematorij s novog oproštajnog platoa

OBNOVLJEN KROV Tijekom radova na prenamjeni dijela zgrade s mrtvačnicama na Centralnom groblju paralelno je obavljena obnova i rekonstrukcija većeg dijela krova. Također, u istom razdoblju projektirani su i izvedeni radovi na izmjeni vodovodnog i dovodnog raspleta te potpuna rekonstrukcija sanitarnog čvora.

5


AKTUALNO

Postav odarnice za primanje sućuti, zastor je rastvoren i vidi se odar na kojemu će biti izložen lijes ili urna

NOVE DIGITALNE USLUGE

Oprema nove odarnice za oproštaj prije kremacije Odabir glazbe, te slaganje i reprodukcija foto i video kolaža U novoj odarnici, u kojoj se ožalošćene obitelji te rodbina i prijatelji opraštaju od pokojnika prije kremacije, instaliran je sustav razglasa putem kojega će se za vrijeme oproštaja emitirati odabrana glazba. U Ukopu raspolažu prigodnom klasičnom glazbom, ali obitelji mogu predlagati i vlasite odabire glazbenih podloga.

Također, novost je i veliki zaslon na kojemu će, uz prigodne sim­ bole, biti ispisano ime i prezime pokojnika te godine njegova rođenja i smrti. Moguće je na zaslonu prikazivati pojedinačne fotografije i kolaže, čak i video isječke, kojima obitelji žele do­ datno isticati sjećanje na pokoj­ nika. Ukop je tehnološki opre­ mljen za produkciju tih prikaza.

SAMOHODNA KOSILICA Ukopovu flotu kosilica trenutno čini pet radnih strojeva koji su, u sezoni košnje, svakodnevno u upotrebi. Nova samohodna kosilica marke Grasshopper zamjenjuje desetak radnika, posebno je razvijana za košnju na grobljima, a njome upravlja posebno obučena osoba s liječničkim uvjerenjem. Ukopove kosilice angažirane su na 20 gradskih i prigradskih groblja.

6


Završni postav odarnice, oproštaj je gotov i odar za lijes je zatvoren zastorom

◆ Produkcija digitalnih kolaža za emitiranje u odarnici nema ograničenja po broju fotografija.

DIGITALNI IN MEMORIAM Od fotografija i video isječaka koje donosi obitelj, Ukop će producirati tzv. digitalni In Memoriam, foto kolaže i dokumentarni video koji će se emitirati na zaslonu u odarnici

VIDEO USPOMENE Digitalni In Memoriam prikazivat će se u odarnici otprilike sat vremena prije obreda ispraćaja, a postoji mogućnost da obitelji pokojnika taj posebno producirani video ostane za uspomenu.

Obitelji pokojnika u odarnicu dolaze sat i pol prije početka ispraćaja, pa je ovo sadržaj koji će im za vrijeme bdijenja evocirati uspomene na drage osobe od kojih se zauvijek opraštaju.

NOVA VOZILA

Početkom godine isporučena su dva nova, specijalna pogrebna vozila za prijevoz pokojnika i radnika pogrebne službe. Vozila su opremljena potrebnom dodatnom opremom i doprinose podizanju sigurnosti i kvalitete pružanja usluga, posebice Službe za preuzimanje i prijevoz pokojnika čiji su djelatnici na raspolaganju svakodnevno od 0 do 24 sata.

7


PONUDA

POGREBNI URED

Jednostavno rješavanje svih detalja oko pokopa

Sve pogrebne usluge ovdje se ugovaraju na jednom mjestu Više nije potrebno nakon određi­ vanja termina za pokop, odabira pogrebne opreme i dogovora svih detalja oko organizacije sprovoda, odlaziti u cvjećarnice i na groblje, nego se i svi detalji koji se odnose na izbor vijenaca i cvijeća, a pose­ bice na pripremu grobnog mjesta za pokop, dogovaraju na jednom mjestu – u Ukopovom pogreb­ nom uredu u Prolazu J. Leovića 11, na kružnom toku Đakovština.

NOVE GROBNICE

Tijekom 2021. gradit će se veći broj novih grobnica na Centralnom groblju te na grobljima Retfala, Donji grad i Josipovac, a po potrebi i na drugima. Riječ je o jednostrukim i dvostrukim grobnicama i grobnim mjestima s okvirom. Grobnice su popločane opekom i fino zaglađenih zidova, a okviri i grobne ploče su od brušenog teraca ili s oblogom od prirodnog kamena.

8

0800 9992 besplatni telefon za prijavu smrtnog slučaja; pogrebni prijevoz obavlja se od 0 do 24 sata

◆ Plaćanje svih Ukopovih računa u pogrebnom je uredu moguće obavljati gotovinom ili karticama bez naknade.


KREMIRANJE Usluga kremiranja obuhvaća kremiranje, lijes za kremiranje, prijevoz pokojnika do krematorija, osnovnu urnu s graviranjem natpisa, kontrolni pregled mrtvozornika prije kremiranja, obveznu posebnu vreću za pokojnika i troškove preuzimanja pokojnika. SPROVOD Usluga sprovoda uključuje organizaciju ispraćaja i sprovoda, odabir vanjske urne ili lijesa, pripreme grobnog mjesta za pokop (groba, grobnice ili kasete u kolumbariju), prijevoz i prijenos pokojnika iz kuće, stana ili bolnice i korištenje odarnice.

MODELI URNI S vremenom je povećan izbor modela urni. Različitog su oblika, načinjene su od različitog materijala i moguće je birati dizajnerska rješenja oznaka na površini.

MODELI LIJESOVA U ponudi su modeli lijesova različitih cjenovnih razreda, ovisno o kvaliteti drveta, unutrašnjeg pokrova i vrste okova. Prilagođeno svim kategorijama građana

SUNČANA ELEKTRANA

Izrađen je projekt sunčane elektrane (80 kWh) koja bi bila smještena na zgradi Centralnog groblja i proizvodila električnu energiju za sve potrošače na toj katastarskoj čestici. Na taj način bio bi smanjen trošak električne energije, a upotrebnom obnovljivih izvora energije smanjilo bi se i zagađenje okoliša. Planirano je financiranje EU sredstvima, od 40 do 60%.

9


POHRANA URNI

Milan Krišto, rukovoditelj Službe klesarije i pogrebnih usluga

CENTRALNO GROBLJE

Krenula izgradnja sedmog kolumbarija s 46 kaseta Sve građevinske poslove obavljaju djelatnici Ukopa Otvaranjem krematorija povećat će se potreba za sahranjivanjem urni u kasete kolumbarija. Stoga će tijekom 2021. biti izgrađen još jedan kolumbarij u specifičnom kvartu na Centalnom groblju. - To je opsežan posao. Kako se budu širile potrebe, usklađi­ vat ćemo okoliš i hortikulturu - kaže Milan Krišto, rukovodi­ telj Službe klesarije i pogrebnih usluga. Moderni kolumbariji više nisu

KLUPE ZA SJEDENJE

Iako je u kvartu već šest kolumbarija, to je još uvijek početak velikog posla na izgradnji kapaciteta za pokapanje urni. Na trgovima uz kolumbarije bit će i klupe za sjedenje i odmor. Ovo je prva.

10

pravokutnog oblika nego u ob­ licima koji omogućuju da se nakon izgradnje četiri objekta između njih dobije manji trg. Ovaj novi imat će mjesta za 46 kaseta u koje dolazi po 6 urni. ◆ U sklopu kompleksa kolumbarija na Centralnom groblju nalazi se i uređeni ružičnjak po kojemu građani mogu prosuti pepeo pokojnika ako urnu ne žele pokapati. Ta je usluga besplatna. U planu je izgradnja kolumbarija i na drugim grobljima, ovisno o zahtjevima korisnika.

JAVNE SLAVINE

Kad jednom kupe mjesto u kolumbariju i ondje polože urnu, građani koji dolaze posjećivati svoje pokojnike moći će boraviti i u specifičnom parkovnom okolišu u kojemu će imati i slavinu s vodom za cvijeće.


PONUDA

CVJEĆARNICE

Cvjetni aranžmani za urne

Sveta Ana

Centra

Osoblje cvjećarnica “Sveta Ana” i “Centra” specijalizirano je za izradu vijenaca i aranžmana za pogrebe, te buketa i aranžmana za rođendane, vjenčanja i druge svečane događaje. A novost u ponudi je i mogućnost izrade aranžmana za urne. Obje cvjećarnice, smještene uz najfrekventnija gradska groblja, svakodnevno nude velik izbor svježeg i umjetnog cvijeća, svi­ jeća i lampiona. Među ponuđenim artiklima, i u dogovoru s kreativnim djelat­

nicama, moguće je odabrati ili ugovoriti asortiman i za prigo­ de koje nemaju veze s grobljan­ skom ponudom.

◆ Cvjećarnice su opremljene hladnjacima s ponudom osvježavajućih pića.

◆ Zbog trajnog opredjeljenja za smanjivanje onečišćenja plastikom, u cvjećarnicama se stakleni lampioni prodaju po akcijskim cijenama sniženim čak 50%.

ZIMSKO RADNO VRIJEME (01.11. - 01.03.) Ponedjeljak - petak Subota Nedjelja

“Sveta Ana” 07,00 - 18,00 sati 07,00 - 17,00 sati Zatvoreno

“Centra” 07,00 - 17,00 sati 07,00 - 17,00 sati Zatvoreno

LJETNO RADNO VRIJEME (01.03. - 01.11.) Ponedjeljak - petak Subota Nedjelja

“Sveta Ana” 07,00 - 19,00 sati 07,00 - 17,00 sati 07,00 - 12,00 sati

“Centra” 07,00 - 19,00 sati 07,00 - 17,00 sati 07,00 - 12,00 sati

11


ODRŽAVANJE

Staze na groblju su uglavnom betonske, a ima i asfaltnih

Domagoj Vinaj, tehnički rukovoditelj

GROBLJE U TENJI

Nastavljamo graditi staze Nova staza omogućit će pristup do novih stotinjak grobnih mjesta Groblja se šire prirodno - što je na njima više pokopa, to je više i aktivnosti na proširenju polja, redova i staza. Tijekom 2020. u Tenji na Pravoslavnom groblju nastavljena je gradnja nove staze koja će u perspektivi omogućiti pristup do stotinjak novih grobnih mjesta. Na toj trasi desetak grobnih mjesta je već popunjeno. - Riječ je o betonskoj stazi koju smo izgradili tehnikom lijeva­ nja betona. Ističem to posebno jer nekad radimo staze slaga­ njem betonskih blokova. Na nju se vežu nova grobna mjesta do

SPUŠTANJE U GROBNICE U prvoj polovici ove godine bit će nabavljen novi sustav za spuštanje lijesova s pokojnicima u grobnice na Centralnom groblju i neće više biti potrebe za ručnim spuštanjem. Inovacija je moguća jer je groblje rađeno planski, s ujednačenim pristupima i razmacima između grobnih mjesta.

12

kojih građani sad, bez obzira na vremenske prilike, mogu doći tako da ne prljaju obuću hoda­ jući po vlažnoj travi ili čak bla­ tu - pojašnjava Domagoj Vinaj, tehnički rukovoditelj. Prema planu proširenja groblja, vodi se računa nove staze graditi na onim potezima na kojima je predviđena izgradnja novih grob­ nih mjesta. I tu nema čekanja.

140

metara bit će ukupno dugačka staza; trenutno je dovršeno 50 metara, širine 1,10 metara


OPĆI POSLOVI

PRAVNA PITANJA

Korištenje grobnog mjesta

Sve promjene moraju biti unešene u grobni očevidnik Grobno mjesto može se ustupiti trećim osobama

031/250-192

Pravna služba Ukopa, za sve nejasnoće vezane uz imovinskopravne odnose grobnog mjesta

Molimo sve građane da vode računa o prijenosu prava korištenja grobnog mjesta. Člankom 15. Zakona o grobljima (NN19/98, 50/12, 89/17) defini­ rano je da nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. Nadalje, korisnik može korište­ nje grobnog mjesta ugovorom ustupiti i trećim osobama, a ugo­ vor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik. - Za svaki prijenos prava korište­ nja ostavinskim postupkom ili ugovorom o prijenosu prava ko­

GROBNA NAKNADA

Svi korisnici grobnih mjesta (prema kvadraturi) u obvezi su plaćanja godišnje grobne naknade za održavanje zajedničkih prostora na grobljima. Na kućne adrese im stižu dvije uplatnice - prva s dospijećem plaćanja 31. svibnja, a druga 30. studenoga.

Jelena Wertag, rukovoditelj Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

rištenja grobnog mjesta koji mora biti ovjeren kod javnog bilježnika stranka je dužna izvaditi Izvadak iz grobnog očevidnika u Upravi groblja gdje se nalazi grobno mje­ sto. Izvadak se izdaje bez naknade - tumači Jelena Wertag. Podaci koje sadrži Izvadak iz grob­ nog očevidnika neophodni su za reguliranje prava korištenja u pret­ hodno navedenim postupcima. ◆ Grobna mjesta za koja 10 godina nije plaćena grobna naknada, smatraju se napuštenima i Uprava groblja može njima slobodno raspolagati. No, građani zamolbom mogu tražiti njihov povrat.

DUG ZA NAKNADU

Građani koji dobiju obavijesti o dugu za grobnu naknadu mogu se javiti u Odjel financija i računovodstva radi dogovora o obročnom plaćanju. A oni kojima je izdano Rješenje o ovrsi trebaju se javiti u Pravnu službu radi podmirenja duga.

13


INVESTICIJE

NOVA TENDA NA CENTRALNOM GROBLJU

Na oproštajnom platou, ispred ulaza u obnovljenu mrtvačnicu na Centralnom groblju (na slici je to desni ulaz u zgradu) gradit će se treća i četvrta tenda za zaštitu od sunca i padalina. Tako će cijeli oproštajni prostor biti zaštićen od vremenskih nepogoda.

400.000 kn

ove će se godine izdvojiti za Program izgradnje groblja

NOVA TENDA NA GROBLJU NOVI GRAD

Postavljanjem nove tende ispred mrtvačnice na groblju Novi grad bit će značajno povećan ispraćajni prostor na kojemu će građani biti zaštićeni od jakog sunca i padalina.

OBNOVE I REKONSTRUKCIJE

Ove godine na redu je dovršetak prilazne ceste na Centralnom groblju te proširenje sjevernog parkirališta. Bit će obnovljen i dio prilaznih staza prema oproštajnom platou na kojemu će biti postavljeni novi opločnjaci. Također, planirana je klimatizacija mrtvačnica.

1.500.000 kn NOVA JUŽNA PARKIRALIŠTA

vrijednost je planiranih radova na oba parkirališta

Centalno groblje značajno je prošireno prema jugu, pa će na toj strani biti otvoren novi kolni ulaz i izgrađeno parkiralište. Da građani ne parkiraju uz kanal.

14


USLUGE

NOVE VRSTE GROBNIH MJESTA

Na južnom dijelu Centralnog groblja u planu je gradnja kompleksa s dvije nove vrste grobnih mjesta za urne. Prva vrsta je zapravo ravna ploča u ravnini zemlje (odnosno travnjaka), ispod koje se nalazi kaseta za polaganje urni. A druga vrsta je koncept livade gdje uz svako grobno mjesto dolazi sasađeno drvo.

NOVA OGRADA I GROBNA MJESTA U RETFALI Izgrađena je nova ograda na groblju Retfala, na potezu istočno i sjeverno od postojećeg zvonika. Na taj je način građevinski formaliziran jedan od glavnih ulaza u groblje.

15


OSJEČKA GROBLJA Centralno, Vinkovačka 63e, Osijek Donji grad, Crkvena 115, Osijek Novi grad, Bosanska 2b, Osijek Svete Ane, Sv. Ane 90, Osijek Retfala, Kozjačka 41, Osijek Višnjevac, Ante Starčevića 90, Višnjevac Mađarska Retfala, Petefi Šandora 123, Osijek Kravice, Osječka 71a, Josipovac Josipovac, Osječka 140, Josipovac Sarvaš katoličko, Dravska bb, Sarvaš Sarvaš pravoslavno, Dravska bb, Sarvaš Klisa, Osječka bb, Klisa Podravlje, Princa Eugena Savojskog 8b, Osijek Tenja katoličko, Cetinska 18a, Tenja Tenja pravoslavno, Fra Grge Martića 25, Tenja Muslimansko, Rastanci bb, Osijek

Staro židovsko, Rastanci bb, Osijek Staro bolničko, Rastanci bb, Osijek Židovsko, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 23, Osijek Briješće, Grobljanska 8, Osijek

Prijava smrtnog slučaja na besplatni telefon 0800 9992 Ukop uprava 031/272-655

UPRAVE GROBLJA Svete Ane 031/372-388 Centralno 031/271-363 Retfala 031/638-158 Novi grad 031/500-666 Donji grad 031/506-177

CVJEĆARNICE POGREBNI URED Prolaz J. Leovića 11 031/638-555 Organizacija sprovoda i pokopa, pogrebna oprema, prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu Pogrebni prijevoz 0-24 sata

Sveta Ana 031/372-234 Centra 031/274-904

KLESARSTVO Vinkovačka 63d, Osijek 031/272-966

Koncept budućeg oproštajnog platoa na groblju Svete Ane

STRATEŠKI I RAZVOJNI PROJEKTI U sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske prijavljeni su projekti kompletne obnove i revitalizacije najstarijeg te povijesno-kulturno najznačajnijeg groblja Svete Ane i projekt energetske obnove zgrade mrtvačnice Centralnog groblja.