Page 1

1

Annemie Blomme Tine Calon Kristof Desmet Katrijn D’Herdt Virginie Vermeersch Lotte Vermeir Stefanie Verstraete Pieter Wyffels

Francky Lannoo

a Sanoma company


THEMA 1 BEESTIGE START

Les 1 p.14

Les 2 p.16

Les 3 p.21

Les 4 p.24

Les 5 p.27

Spreken en interactie informatie geven mondelinge interactie

Schrijven Kijken en luisteren

dierengeluiden

Lezen

literatuur: gedichten, stripgedicht

Taalgebruik en taalsysteem

rijm

THEMA 2 SPORT OP JE BORD

Les 1 p.50

Les 2 p.53

jeugdliteratuur

voorspellend lezen, lay-out, fictie en non-fictie het werkwoord

Les 3 p.56

Les 4 p.59

Spreken en interactie

Les 5 p.63 gepast taalregister

Schrijven Kijken en luisteren

Lezen Taalgebruik en taalsysteem

THEMA 3 TECHNIEK Spreken en interactie Schrijven Kijken en luisteren Lezen Taalgebruik en taalsysteem

2

informatieve radio-uitzending jeugdliteratuur jeugdliteratuur hoofdletters, eindleestekens, soorten zinnen

Les 1 p.92

Les 2 p.96

ja-neevraag, persoonsvorm

Les 3 p.99

communicatiesituatie: zender, boodschap, ontvanger, kanaal, doel

Les 4 p.103

taalvariĂŤteiten

Les 5 p.105

instructies geven

luisteren naar instructies instructies lezen instructies lezen soorten teksten, instructies lezen informatieve tekstdoel teksten, handleiding stam, tekstdoel bevelzin


Les 6 p.32

Keuzeles 1

p.35

Keuzeles 2

p.38

Keuzeles 3

p.40

Oefenen maar!

p.41

mening verwoorden

informatieve radio- en tv-uitzending

literatuur: gedichten

voorspellend lezen

taalspellen, woordenschat

Les 6 p.67

Keuzeles 1 p.70

Keuzeles 2 p.73

werkwoorden

Keuzeles 3

p.75

Oefenen maar! p.76 Zelftoets thema 1 en 2 p.87

informatie geven, mening geven beeldfragment

jeugdliteratuur spelling, woordverklaring

Les 6 p.110

hoofdletters, leestekens

Keuzeles 1 p.114

educatief spel: werkwoorden, eindleestekens

Keuzeles 2 p.116

Keuzeles 3

communicatiesituatie ja-neevraag, persoonsvorm spelling, woordverklaring, hoofdletters, leestekens p.117

Oefenen maar! p.118

verzorgd handschrift informatieve tvuitzending jeugdliteratuur

informatie zoeken op het internet

tekstdoel

stam, tekstdoel

3


THEMA 4 BANGELIJK

Les 1 p.124

Les 2 p.127

Les 3 p.131

Les 4 p.134

Les 5 p.139

Spreken en interactie informatie Schrijven

geven, vertellen vragen beantwoorden

informatie geven

Kijken en luisteren Lezen

jeugdliteratuur

Taalgebruik en taalsysteem

THEMA 5 LEKKER GEZOND

onderwerp en persoonsvorm

Les 1 p.170

Les 2 p.172

Spreken en interactie mening geven Schrijven Kijken en luisteren

spelling: klinkers en medeklinkers

Les 3 p.175

informatieve tv-uitzending jeugdliteratuur, grafiek

Taalgebruik en taalsysteem

Les 1 p.200

Les 2 p.205

4

Les 4 p.212

informatieve teksten informatieve teksten, W-vragen

informatieve teksten, W-vragen, schema

Les 5 p.215

jeugdliteratuur

spelling klinkers, medeklinkers

Les 1 p.244

Spreken en interactie Schrijven Kijken en luisteren strips Lezen Taalgebruik en taalsysteem

Les 3 p.209

informatie geven

Taalgebruik en taalsysteem

THEMA 7 STRIPS

onderwerp en hoofdgedachte

persoonsvorm en onderwerp

Spreken en interactie Schrijven Kijken en luisteren Lezen

Les 5 p.181

interview, verslag geven

Lezen

THEMA 6 SUPERHELD!

Les 4 p.177

informatieve tekst woordverklaring

Les 2 p.249

Les 3 p.251

Les 4 p.254

Les 5 p.257

vertellen instructies strip

informatieve teksten heden, verleden, woordverklaring werkwoordtoekomst spelling, stam, uitgang


Les 6 p.144

Keuzeles 1 p.148

gedichten

Keuzeles 2 p.150

pictogrammen

p.152

jeugdliteratuur

spelling, woordverklaring

Les 6 p.184

Keuzeles 3

educatief spel: spelling klinkers

Keuzeles 1 p.187

Keuzeles 2 p.190

Keuzeles 3

onderwerp en persoonsvorm, klinkers en medeklinkers, spelling en woordverklaring p.192

jeugdliteratuur, gedichten

Keuzeles 1 p.223

Keuzeles 2 p.224

Keuzeles 3

Oefenen maar! p.193

onderwerp en hoofdgedachte persoonsvorm en onderwerp

letterlijk en figuurlijk, educatief spel: vergelijkingen, woordverklaring uitdrukkingen

Les 6 p.219

Oefenen maar! p.153 Zelftoets thema 3 en 4 p.165

p.226

Oefenen maar! p.227 Zelftoets thema 5 en 6 p.237

creatief schrijven

jeugdliteratuur

spelling en woordverklaring

Les 6 p.261

educatief spel: medeklinkers, onderwerp, persoonsvorm

Keuzeles 1 p.264

Keuzeles 2 p.267

vragen bij interview informatieve tekst werkwoordspelling (heden)

de W-vragen

Keuzeles 3 p.271

verenkelen en verdubbelen, spelling en woordverklaring

Oefenen maar! p.273

creatief schrijven jeugdliteratuur uitdrukkingen

heden, verleden, toekomst, werkwoordspelling

5


THEMA 8 CONFLICT

Les 1 p.282

Les 2 p.286

Les 3 p.289

Les 4 p.293

Spreken en interactie vragen Schrijven Kijken en luisteren

beantwoorden filmfragment

Lezen Taalgebruik en taalsysteem

THEMA 9 AVONTUUR IN DE NATUUR

lichaamstaal

informatieve tv-uitzending

informatieve teksten

strategie werkwoordwoordverklaring spelling (heden)

Les 1 p.322

Spreken en interactie Schrijven

Les 5 p.295

Les 2 p.326

Les 3 p.329

fictiereeks

taalvariĂŤteiten

Les 4 p.333

Les 5 p.337

creatief schrijven: elfje

Kijken en luisteren Lezen Taalgebruik en taalsysteem

THEMA 10 DE TIJD VAN TOEN

informatieve teksten zelfstandig naamwoord

Les 1 p.358

informatieve teksten vormgeving van een tekst

Les 2 p.362

Les 3 p.366

Spreken en interactie Schrijven Kijken en luisteren Lezen Taalgebruik en taalsysteem

6

Les 4 p.369

diagrammen

Les 5 p.374

interview, verslaggeven informatie verzamelen, schrijfplan

schema’s

filmfragment dvd-cover

woordenboekitems talige hulpmiddelen: woordenboek

informatieve tekst, structuur, schema meervoud

meervoud


Les 6 p.300

Keuzeles 1 p.303

Keuzeles 2 p.306

Keuzeles 3

p.306

Oefenen maar! p.307 Zelftoets thema 7 en 8 p.317

toneel

toneelfragment

jeugdliteratuur

spelling en woordverklaring

Les 6 p.340

Keuzeles 1 p.343

informatieve tv-uitzending jeugdliteratuur

Keuzeles 2 p.347

strategie woordverklaring, werkwoordspelling, spelling en woordverklaring

Keuzeles 3

Oefenen maar! p.350

p.349

instructies

lidwoorden

Les 6 p.378

educatief spel: werkwoordspelling

educatief spel: woordenboek gebruiken

Keuzeles 1 p.382

Keuzeles 2 p.385

Keuzeles 3 p.388

zelfstandig naamwoord, lidwoord, woordenboek

Oefenen maar! p.390 Zelftoets thema 9 en 10 p.402 schema’s

jeugdliteratuur

spelling en woordverklaring

digitaal woordenboek

schema’s

synoniemen

meervoud, spelling en woordverklaring

7


THEMA 11 SPELEN

Les 1 p.408

Spreken en interactie Schrijven Kijken en luisteren Lezen

Les 2 p.412

informatieve tv-uitzending informatie ordenen in schema verwijswoorden

Les 1 p.448

Les 2 p.451

Les 3 p.453

verhaal enquĂŞte, informatieve tekst

Les 1 p.486

Les 2 p.490

onderwerp, hoofdgedachte, hoofdpunten tekststructuur

Les 1 p.518

Taalgebruik en taalsysteem

8

jongerentijdschrift

Les 3 p.494

informatieve tv-uitzending informatieve teksten

Les 4 p.497

Les 2 p.521

Les 5 p.499

informatieve tv-uitzending informatieve teksten

hoofdletters

Spreken en interactie creatief schrijven Schrijven Kijken en luisteren Lezen

strip

hoofdletters

Spreken en interactie schema Schrijven Kijken en luisteren

THEMA 14 VAKANTIE

Les 5 p.461

filmfragment

Lezen

Taalgebruik en taalsysteem

Les 4 p.455

vragen beantwoorden

Kijken en luisteren

Lezen

verenkelen en verdubbelen

verslag uitbrengen

Schrijven

THEMA 13 OVER DE GRENS

Les 5 p.425 fiche

informatieve tvuitzending jeugdliteratuur, informatie informatieve ordenen tekst, informatie ordenen

Spreken en interactie

Taalgebruik en taalsysteem

Les 4 p.421

inschrijvingsformulier

Taalgebruik en taalsysteem

THEMA 12 SCHERMTIJD

Les 3 p.417

verwijswoorden

Les 3 p.525

Les 4 p.527

Les 5 p.531

telefoongesprek telefoongesprek jeugdliteratuur

informatieve tv-uitzending brochures


Les 6 p.429

Keuzeles 1 p.433

informatie zoeken op het internet

samenstellingen

Les 6 p.466

Keuzeles 2 p.435

p.437

Oefenen maar! p.438

jeugdliteratuur

uitdrukkingen

Keuzeles 1 p.469

Keuzeles 3

educatief spel: meervoud

Keuzeles 2 p.470

samenstellingen, verwijswoorden, verenkelen en verdubbelen

Keuzeles 3 p.473

Oefenen maar! p.475 Zelftoets thema 11 en 12 p.481

informatieve tv-uitzending dvd-covers

spelling en woordverklaring

Les 6 p.503

woordverklaring

Keuzeles 1 p.506

Keuzeles 2 p.509

taalspellen

Keuzeles 3

hoofdletters, spelling en woordverklaring

p.509

Oefenen maar! p.510

verhaal aanvullen

sprookje

informatie op het internet zoeken

sprookjes uit andere landen

afleidingen van plaatsnamen, hoofdletters

Les 6 p.537

Keuzeles 1 p.541

gericht informatie zoeken op het internet spelling en woordverklaring

Keuzeles 2 p.542

Keuzeles 3

p.543

onderwerp, hoofdgedachte, hoofdpunten hoofdletters, verwijswoorden

Oefenen maar! p.544 Zelftoets thema 13 en 14 p.548

pictogrammen

educatief spel: spelling

spelling en woordverklaring

9

Profile for VAN IN

Taalweb 1- Editie 2019 - Inhoudsopgave  

Taalweb 1- Editie 2019 - Inhoudsopgave