Page 1

eens U N e j l i W ? wat weten

Tuin van Heden.nu is een nieuwe godsdienstmethode die leerlingen en leerkrachten blij maakt!

geef meer dan les


Godsdienstonderwijs

Online aanbod kant-en-klare vieringen en de mogelijkheid om zelf vieringen te maken

voor kinderen en leerkrachten van NU!

Haalbaar en duidelijk In Tuin van Heden.nu is de Kern (wat verplicht is door het leerplan) duidelijk afgebakend. Elk thema telt een zestal Kernlessen die het makkelijk haalbaar maken om de kerndoelen te realiseren binnen een lestijdenpakket van 2 uur per week. De tijd die overblijft, kunt u besteden aan wat uw school, klas of leerlingen nodig hebben. U kunt daarvoor een keuze maken uit het digitale aanbod (www.mijnvanin.be).

Door het leerplan verplicht

Optioneel: keuze (o.a. afhankelijk van actualiteit, klas- en leefwereld, ... )

Gedrukt

Online via www.mijnvanin.be

Kern

Tweede spoor

Uitbreiding

Plus

Alle kerndoelen Materialen: • Leerwerkboek • Handleiding (incl. toetsen-cd-rom) • Correctiesleutel leerwerkboek • Prentenset • Cd • Dvd •

Tweede spoor om extra in te spelen op niet- en andersgelovigen.

Keuze uit de uitbreidingsdoelen: • Uitbreidingslessen • Lesfiches • Leerwerkbladen • Vakoverschrijdende uitbreidingsprojecten • Lesfiches • Leerwerkbladen

Extra: • Vieringen • Vasthouders: materiaal om bijzondere gebeurtenissen in het leven van kind, klas of leerkracht te begeleiden • Activiteiten die aansluiten bij de actualiteit • ’Ontdek ook’: materiaal om de geloofsontwikkeling van de kinderen op een alternatieve manier te stimuleren

(met alle audiovisuele elementen en correctiesleutel) • Bingel

AANBOD WORDT GAANDEWEG UITGEBREID!

Het kerkelijk jaar wordt in samenhang aangebracht. De leerwerkbladen van het kerkelijk jaar zijn ook fysiek gebundeld vooraan in het leerwerkboek en de cirkel van het kerkelijk jaar is afgebeeld op de flap van de cover. Kinderen krijgen zo een beter inzicht in de cyclus van het kerkelijk jaar. Online aanbod vakoverschrijdende projecten


Les 1

ikke.com/Saulus

Saulus bekeert zich.

1

Saulus n. Zijn vader in Tarsus is trots op hem. heilige Saulus is een slimme en handige jonge lessen van Gamaliël, die de jongens de kan tenten maken als de beste. En in de aats in andige vragen. Daarom is hij op zijn pl schriften leert begrijpen, stelt hij verst Elke dag leert Saulus er meer over nten samen. e beste stude Jeruzalem: daar komen d n uitleg tdekt er diepe wijsheden in en vindt ee reen de mooie verhalen van zijn geloof. Hij on dse geloof en wil het tegen alles en iede voor elk probleem. Hij houdt van zijn joo zich laat ristenen, die de laatste tijd zo veel van verdedigen. Ook tegen die rare groep ch ers vragen om de Als de hogepriesters een paar vrijwillig akken en naar christenen in de stad Damascus op te p kandidaat. Samen Jeruzalem te brengen, is Saulus meteen oeg in de ochtend. met een paar vrienden vertrekt hij al vr ‘Ze zeggen dat die genschil uit. t een stuk vij Saulus spuw . ‘Zo’n halfgare kerel Jezus van hen de Messias is’, briest hij n!’ ‘Ja, dat is natuurlijk die bovendien aan het kruis is gestorve er doen ze toch geen vlieg onzin’, geeft zijn vriend toe. ‘Maar verd trus van hen mensen kan kwaad? Ik heb zelfs gehoord dat die Pe ar wil ik door hen overtuigen’, zegt Saulus. ‘Da genezen.’ ‘Veel te veel joden laten zich een einde aan maken.’ pt steeds als er iets vreemds gebeurt. Saulus loo Ze zien Damascus al in de verte liggen, ken gezicht zet hij de ene voet voor t een vertrok en paard. Me langzamer. Hij zweet als e or zijn ende lichtflits. Hij slaat zijn handen vo de andere. Opeens ziet hij een verblind r het lijkt e grond vallen. Zijn ogen zijn open, maa gezicht en laat zich met een kreet op d nd om hij uitgereke aarom roept ept Saulus. W alsof hij niets meer kan zien. ‘Jezus!’ ro benen. oeite overeind. Saulus wankelt op zijn Jezus? De vrienden helpen hem met m d’, j lijkt niets te zien. ‘Ik heb hem vervolg Hij rilt en staart om zich heen, maar hi ulus?’ et wat er gebeurd is. ‘Wat is er toch, Sa ee mompelt hij. Zijn vrienden begrijpen ni lk aan één kant vast en voeren hem zo m vragen ze. Twee vrienden nemen hem e t een rgebogen me ulus voorove stheer zit Sa naar Damascus. In het huis van hun ga

Mijn interesses

ca. 30 n.C.

Mijn broodwinning

Ik verdien de kost met

maken. Grote, kleine, rode, gele: ik maak ze allemaal. Drie bestellen en de levering is gratis!

Mijn favoriete professor en ik

Geplande reizen

We zagen al in de verte liggen, toen er iets vreemds gebeurde. Ik begon te zweten als een paard

(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 9, 1-22)

woorden op op de volgende pagina. Schrijf de Bekijk de profielpagina van Paulus joodse, geloof, Damascus. de juiste plaats: Gamaliël, tenten,

en zag geen steek meer voor ogen!

Wat draag ik? En wie draag ik? Teke en één persoon n twee dingen die die jou draagt. jij draagt

. Middellandse Zee

Efeze

Athene

Ik vind mijn weg!

ca. 35 n.C.

Op reis met vrienden

sen dragen men sen. God ook?

2

Samen ontdekken we diepe wijsheden.

n. Een paar den horen dat hij zich heeft laten dope Saulus komt niet meer terug. De vrien t Jezus . Hij staat op en begint uit te leggen da dagen later zien ze hem in de synagoge gen: sen beginnen te twijfelen. Anderen zeg echt de Zoon van God is. Sommige men d? veel christenen de dood heeft ingejaag ‘Maar dat is toch Saulus, die man die zo eworden?’ ns christen g Is hij nu opee

paarden Men

de Tenach

vijgen

ca. 33 n.C.

Bij prof heb ik alles geleerd over mijn joodse

isten. n naam is Ananias’, zegt hij. ‘Ik ben chr n Dan komt er een man aan de deur. ‘Mij e vrienden grijpen naar hun zwaard. Ee elt met Jezus heeft mij naar Saulus gestuurd.’ D anias al wegsturen, maar Saulus stromp christen, die durft! Hun gastheer wil An fd van oe. Ananias legt zijn handen op het hoo zijn handen langs de muur naar hem t eten. Dan Zijn blik wordt weer helder. Hij wil iets et zijn ogen. us knippert m Saulus. Saul den hem er die Jezus van jullie’, horen zijn vrien gaat hij met Ananias mee. ‘Vertel mij ov hij de stem als toen evenveel ongeduld in zijn nog zeggen als hij de deur uitgaat. Met christenen ging vervolgen.

Eerste graad

Tuin van Heden.nu kiest bewust voor een grote variatie aan werkvormen. Zo blijft het voor u én de leerlingen boeiend en uitdagend.

hand voor zijn ogen.

2

op kot in: Jeruzalem studentenjob: tenten maken lievelingseten: vijgen zwakke plek: mijn ogen favoriete reis: Damascus mijn idool: Jezus

Over mij geboren als: Saulus bekend als: Paulus geboorteplaats: Tarsus studies aan de hoofdbezigheid: Gamaliël-hogeschool

horen in Jeruzalem.

Bijbelprent

Grote variatie aan werkvormen

Een kennismaking met Saulus

ven van Ik kan belangrijke dingen over het le de jonge Saulus opnoemen. beurt Ik kan vertellen wat er met Saulus ge op weg naar Damascus. Ik kan uitleggen hoe Saulus’ houding eloof. verandert t.o.v. christenen en hun g

Les 1

52

Paulus

3

Vul de zin aan.

Schrijf op hoe jij

Ik draag zorg voor (wie?) door (hoe?)

Ik vind mijn weg! 38

zorg draagt voor

anderen.

.

Dragen en gedrag

Ik kan de name n noemen van de mensen die mij Ik weet dat God dragen. in de Bijbel word t vergeleken met Ik kan opschrijve een adelaar. n hoe ik zorg draa g voor mensen en dingen. en worden Les 2

60254_LWB_TVH2_

DEF.indd 38

14/06/13 10:41

Derde graad

Tweede graad

Voor meer voorbeeldpagina’s van Tuin van Heden.nu, kijk op www.tuinvanheden.nu

Doelgericht De concrete lesdoelen voor de leerkracht zijn in de handleiding opgenomen én digitaal beschikbaar via www.mijvanin.be. Voor de leerlingen zijn de doelen verwoord op hun niveau in een ‘ik vind mijn weg’-kader. Zo weten ze perfect waaraan ze werken en wat van hen verwacht wordt.

Nieuwe stijl Tuin van Heden.nu kijkt naar de wereld door de ogen van leerlingen. Krachtige verhalen en prettige liedjes, heldere en sprekende illustraties, foto’s, kunst en unieke audiovisuele fragmenten … Met als doel: de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen verhogen en vasthouden. Elke graad heeft een aparte illustrator zodat de tekenstijl perfect aangepast is aan de leeftijd van de kinderen. De sprekende Bijbelillustraties werden voor de continuïteit in alle leerjaren door Roel Ottow getekend.


Jeanick Vanacker, Bijz. leermeester r.-k. godsdienst, GO-scholen Vlamertinge, Wijtschate, Langemark en Poperinge

“ Ik werk in mijn vier scholen met Tuin van Heden.nu. En het codewoord van die methode is: afwisseling. Op alle vlakken (verhalen, filmpjes, liedjes, werkvormen …) is er een grote variatie die het voor de leerlingen (en voor mij) heel aangenaam maakt om met Tuin van Heden.nu te werken. En het aanbod op bingel is een extra troef. Ik ervaar met Tuin van Heden.nu ook minder tijdsdruk. Na het afwerken van de Kernlessen blijft er nog ruimte over voor eigen inbreng of voor de aangeboden uitbreiding. En een tip: met het Bordboek Plus van Tuin van Heden.nu heb je echt alles bij de hand. Alle prenten, filmpjes, liedjes per thema op één schijfje. Ook als je geen smartboard in je klas hebt is het handig. Een beamer en een scherm volstaan om alle multimedia tot leven te brengen. „

“ Leuke animatiefilmpjes, ontroerende reportages, grappige interviews, mini-documentaires op kinderniveau, hippe, moderne liedjes, interessante links, noem het en je kan het vinden in ‘Tuin van Heden.nu’. En daarbij komt de bijbel zeker niet op de tweede plaats. Wat ik ook zeker een pluspunt vind, is dat het Onze Vader in de eerste leerjaren wordt aangeleerd op een speelse manier. De kinderen (ook in de hogere leerjaren) vragen zelfs regelmatig om dit gebed nog eens gezamenlijk te mogen bidden. Ik vind de methode gewoonweg super. „ Karine Nelissen, Bijz. leermeester

r.-k. godsdienst, GBS Goezo, Kerkeblokken, Nijle n

“ Wij zijn vorig schooljaar gestart met Tuin van Heden.nu

en het bevalt mij en mijn leerlingen reuzegoed. De kinderen werken met een handig leerwerkboek waar alles in staat. Het is ook heel mooi opgebouwd en het is voor de leerlingen meteen duidelijk wat ze moeten kennen en kunnen. De liedjes bij de thema’s zijn heel mooi en aanstekelijk. Ze nodigen echt uit om mee te zingen. En dat doen we dan ook uit volle borst! „

Leerwerkboeken variant Voor de scholen in regio’s waar de eerste communie in het eerste leerjaar wordt gevierd, is een variant leerwerkboek voor leerjaar 1 beschikbaar waarin het thema ‘Brood, maaltijd, tafel houden’ aan bod komt. Het variante leerwerkboek voor leerjaar 2 behandelt dan het thema ‘Water’.

LEERJAAR 1

LEERJAAR 2

Thema’s ‘gewoon’

Thema’s ‘variant’

Thema’s ‘gewoon’

Thema’s ‘variant’

Het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar

Mag ik zijn wie ik ben?

Mag ik zijn wie ik ben?

Ik voel me vandaag zo …

Ik voel me vandaag zo …

Jezusverhalen

Jezusverhalen

Jezusverhalen

Jezusverhalen

Geboorte en groei Water Ik heb een lichaam …, maar ik kan niet alles.

Geboorte en groei Brood, tafel, maaltijd houden Ik heb een lichaam …, maar ik kan niet alles.

Dragen en gedragen worden Brood, tafel, maaltijd houden Op verkenning in de natuur

Dragen en gedragen worden Water Op verkenning in de natuur

De bijbehorende handleiding, liedjes, audio- en videobestanden, prenten en het bijbehorende bordboek van de variante thema’s zijn voor gebruikers te downloaden via www.mijnvanin.be.

Bijbel

Jolien Philips , zesde leerja ar, Vrije Basissch ool, Reitveld, Heusden-Zol der 102

St Victor, Kasteelplein, Turnhout

“ Wij zijn overgestapt van Tuin van Heden naar Tuin

van Heden.nu en zijn heel blij met de vernieuwing. De lessen zijn goed opgebouwd en vlot haalbaar. Het leerwerkboek is duidelijk gestructureerd en heel aantrekkelijk voor de leerlingen. Het bordboek is super handig voor mij en het spreekt de kinderen heel erg aan. Ze zijn gek op de filmpjes! De variatie in werkvormen is groot en heel motiverend voor de leerlingen. Zo bouwden ze onlangs een Bijbelverhaal over Jozef na met Playmobil. Super! „

Genesis 4

“ Ik ben in de zes leerjaren met Tuin van Heden. nu gestart en ben er heel blij mee. Het kerkelijk jaar wordt heel goed uitgewerkt. De inhoud en vorm is ook heel goed aangepast aan het leerjaar. Mooie prenten, passende filmpjes en een mooie variatie aan werkvormen. En wat ook een voordeel is: het is niet te veel, dan heb je ook nog wat tijd voor de schooleigen onderwerpen. „ r.-k. godsdienst, Elly Swinnen, Bijz. leermeester el GBS, Groenstraat, Hechtel-Eks

‘Rifat en Tarsis, kom hier!’ riep Mara op weer een andere avond. ‘Jij aan deze kant en jij daar! En denk erom: jullie verroeren geen vin of ik stuur jullie meteen naar bed!’ Haar tienjarige tweelingzoontjes zaten elkaar voortdurend in de haren en ze vochten soms op leven en dood. ‘Net Kaïn en Abel!’ spotte Natanaël. ‘Zeg dat niet’, schrok Mara. ‘Ik durf er niet aan denken dat ze zo zouden eindigen.’ Sifra begon aan het verhaal. ‘Kaïn en Abel waren de zonen van de eerste mens en zijn vrouw. Ze waren heel verschillend. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Op een dag brachten ze allebei een offer aan God: Kaïn maakte een offer klaar van de eerste vruchten van de akker, Abel een van de eerstgeboren lammetjes uit zijn kudde. God was blij met het offer van Abel, maar naar dat van Kaïn keek hij niet om. Toen werd Kaïn verschrikkelijk kwaad en jaloers. Hij ging met Abel wandelen op het veld. Daar maakte hij ruzie met Abel, viel hem aan en sloeg hem morsdood. God riep Kaïn: “Kaïn, waar is je broer?” Kaïn haalde zijn schouders op: “Weet ik veel! Ik ben toch niet de oppas van mijn broer?” God zei: “Wat heb je toch gedaan, Kaïn! Je hebt je broer vermoord. Nu ben je vervloekt en moet je rondzwerven over de aarde.” Kaïn jammerde: “Dan zal iedereen mij kunnen doden!” “Nee,” zei God, “dat wil ik niet. Ik zet een teken op je voorhoofd: niemand mag je doden, omdat je een ander mens hebt gedood.” De eerste mens en zijn vrouw kregen nog een zoon: Set. Een nieuw begin voor God en de mens.’ Mikal keek naar Rifat en Tarsis. Ze hadden de hele tijd doodstil gezeten.

De zondvloed

Genesis 6-8

Mara zuchtte. ‘Ik heb er echt genoeg van. De hele dag heeft die man bij wie ik werk me afgeblaft. Ik begin te geloven dat er alleen maar slechte mensen zijn op de wereld. En ze doen allemaal lelijk tegen elkaar. Kinderen pesten elkaar, grote mensen doen elkaar pijn, rijke mensen willen steeds meer zodat arme mensen doodgaan van de honger, en overal moorden de mensen elkaar uit. De wereld kan het best verdwijnen, dan zijn we van alle ellende af! Want beter wordt het nooit.’ Sifra glimlachte. ‘Soms zie je alleen maar de slechte dingen. Het is normaal dat je daar wel eens genoeg van krijgt. Zo gaat het ook in het verhaal van de man die van God een boot moest maken.’ ‘Noach!’ riepen Mikal en Joël tegelijk uit. ‘Vertel, Sifra!’ Sifra schraapte haar keel en begon.

103 Abraham

Ellen Van Bouwel, derde leerjaar,

Kaïn en Abel

Alle Bijbelverhalen van Kolet Janssen uit Tuin van Heden.nu, gebundeld in een klasbijbel en aangevuld met nog meer verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Alles samen meer dan 150 verhalen, prachtig geïllustreerd door Roel Ottow.


Alle leerjaren beschikbaar Voor extr a inform atie: www.tuin vanhede n.nu Ontdek v oorbeeld pagina’s voor elk leerjaar, een meth odeprese ntatie en extra info bij de zichtz ending.

Voor meer informatie of een voorstelling bij u op school neem contact op met uw educatief adviseur. Provincie Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kristien Vanbrabant | 0499 64 46 30 kristien.vanbrabant@vanin.be Provincie West-Vlaanderen Marjolein D’haenen | 0486 23 97 26 marjolein.dhaenen@vanin.be Provincie Oost-Vlaanderen Dirk Remmerie | 0476 49 96 66 dirk.remmerie@vanin.be

Provincie Antwerpen Danny Simons (behalve postcodes 2200 - 2299 en 2400) 0477 65 65 26 | danny.simons@vanin.be Rudi Crijns (postcodes 2200-2299 en 2400-2499) 0475 36 88 40 | rudi.crijns@vanin.be

Voor een zichtzending neem contact op met onze klantendienst op het telefoonnummer 03/491 94 44 of via basisonderwijs@vanin.be

Provincie Limburg Rudi Crijns | 0475 36 88 40 rudi.crijns@vanin.be

Uitgeverij VAN IN - Nijverheidsstraat 92/5 - 2160 Wommelgem tel. 03 491 94 44 - fax 03 488 56 92 - basisonderwijs@vanin.be - www.vanin.be

geef meer dan les

Tuin van Heden.nu 2016  
Tuin van Heden.nu 2016