Page 1

accent

Spelling

Z-blok 6 Tine Geenen Karolien Willems Filip Casier

Coรถrdinatie Jan Seys Pieter Van Biervliet

Met medewerking van Maarten Dumoulin Myriam Monstrey Herlinde Roose Stijn Storme Annelore Tanghe Peter Willems


Tijd voor Taal accent - Spelling 6 - werkschrift - werkschrift correctiesleutel - Z-schrift - Z-schrift correctiesleutel - stappenboek - stappenboek correctiesleutel - Z-blok - Z-blok correctiesleutel - handleiding met cd - oefenkaarten - wandplaten Tijd voor Taal accent – Spelling – Z-blok 6 Tine Geenen, Karolien Willems met medewerking van: Filip Casier, Maarten Dumoulin, Myriam Monstrey, Herlinde Roose, Stijn Storme, Annelore Tanghe, Peter Willems Coördinatie: Jan Seys, Pieter Van Biervliet Omslag: Nancy Kers Illustraties: Wim De Blende Lay-out: CAT, Lieve Lenaerts Zetwerk: Lieve Lenaerts Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken. In België beschermt de auteurswet de rechten van die mensen. Wanneer u van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneemt u hen dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder schriftelijke toelating te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www. reprobel.be. De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te melden. © Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2013 Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Eerste druk 2013 ISBN 978-90-306-6473-4 D/2013/0078/28 Art.nr. 547018/01 NUR 191


Naam:

Datum:

Woordpakket 1 1 Geef telkens twee pakketwoorden met c uitgesproken als k:

c uitgesproken als s:

th uitgesproken als t:

meervoud met ‘s:

een koppelteken:

tie uitgesproken als sie:

2 Vul in.

Schrijf het woord op. e of ee

t

l of ll

onmidde

a of aa

illustr

m of mm co k of kk

ontde

o of oo

dipl

l

visie ijk ties issaris en ma

Tijd voor Taal accent – Spelling – Z-blok 6

2


Naam:

Datum:

3 Kies een woord dat in de zin past. ontdekken – knieën – Italië – circus – januari – nieuwsgierig – controle – radio – professor – ‘s avonds luisteren we naar de De directeur van het

. gaat op vakantie in

. De

is

naar

het antwoord. In

werd ik geopereerd aan mijn .

De man moet morgen op Belgische wetenschappers

bij de tandarts. een nieuwe

reptielsoort. 4 Schrijf in de tekst hoofdletters waar het moet. in de maand augustus gingen filip en marijke op vakantie naar frankrijk. ze reden via namen naar parijs. daar spraken ze af met hun franse vriend jean-luc. het was een blij weerzien. samen reden ze verder naar de provence. daar kampeerden ze op de camping la mer aan de middellandse zee. ze hadden een fantastische tijd. Tijd voor Taal accent – Spelling – Z-blok 6

3


Naam:

Datum:

Woordpakket 2 1 Welk pakketwoord past bij de tekening?

2 Maak een goede zin. biologisch – in India – gekweekt – worden – groenten

bekijken – een miniatuur – in de toonzaal – van het nieuwe stadion – ga – ik

met de professor – het individu – de dialoog – aan – gaat

Tijd voor Taal accent – Spelling – Z-blok 6

4


Naam:

Datum:

3 Maak vijf woordparen. epidemie – file – ministerie – maffia – literatuur – Amerikaan – minimum – positief – opinie – ideaal

4 Schrijf de woorden in de juiste kolom. ideaal – stadium – sociale – epidemie – minimum – aquarium – administratie – medium – regionaal – niveau – orchidee – affiche – rationeel – mediaan woorden als fabrikant

Tijd voor Taal accent – Spelling – Z-blok 6

woorden als radio

5


Naam:

Datum:

Werkwoorden 1 1 Omcirkel de juiste tijd.

Schrijf de infinitief op.

infinitief (ik zal …)

Wij aten spaghetti.

t.t.

v.t.

Ik ga naar huis.

t.t.

v.t.

Hij interviewt die man.

t.t.

v.t.

Jan raadde het antwoord.

t.t.

v.t.

De wind raasde hevig.

t.t.

v.t.

Ik sloeg naar een mug.

t.t.

v.t.

Jij belde me op.

t.t.

v.t.

2 Schrijf de werkwoorden in de tegenwoordige tijd en

de verleden tijd. infinitief

t.t.

v.t.

botsen

Ilse

Ilse

vinden

jij

jij

brengen

papa

papa

regenen

het

het

leiden

wij

wij

praten

zus

zus

slapen

ik

ik

Tijd voor Taal accent – Spelling – Z-blok 6

6


Datum: Naam:

Ik … … jij/ik?

stam + t

Jij/hij/zij/het/ een ander …

infinitief

Wij/jullie … Anderen …

JA?

stam

tegenwoordige tijd

3 Zet een kruisje in de juiste kolom. 1 Is het vette woord een pv.? (ja-neevraag) 2 In welke tijd staat de pv.?

Werk door! Antwoordde hij op tijd? De hond viel me aan. Lig je al in bed? Ik wacht al drie uur. Ik lustte geen spruitjes. De juf schreef het op. Hij bindt het touw vast. Jullie moeten luisteren. Hij werd gearresteerd.

Doe gewoon.

klankverandering

verleden tijd

stam + te(n)

geen klankverandering

stam + de(n)

NEE?  Doe gewoon.

7

Tijd voor Taal accent – Spelling – Z-blok 6

Tijd voor Taal accent - Spelling Zorgblok 6  
Tijd voor Taal accent - Spelling Zorgblok 6