Page 1

accent

Spelling

Werkschrift 5 Peter Willems Coรถrdinatie Jan Seys Pieter Van Biervliet

Met medewerking van Filip Casier Maarten Dumoulin Myriam Monstrey Herlinde Roose Stijn Storme Annelore Tanghe


Tijd voor Taal accent - Spelling 5 - werkschrift - werkschrift correctiesleutel - Z-schrift - Z-schrift correctiesleutel - stappenboek - Z-blok - handleiding met cd - oefenkaarten - wandplaten Tijd voor Taal accent – Spelling – Werkschrift 5 Peter Willems met medewerking van: Filip Casier, Maarten Dumoulin, Myriam Monstrey, Herlinde Roose, Stijn Storme, Annelore Tanghe Coördinatie: Jan Seys, Pieter Van Biervliet Omslag: Nancy Kers Illustraties: Anke Rymenams Lay-out: CAT, Lieve Lenaerts Zetwerk: Lieve Lenaerts

Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken. In België beschermt de auteurswet de rechten van die mensen. Wanneer u van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneemt u hen dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder schriftelijke toelating te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www.reprobel.be.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te melden.

© Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2013 Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Eerste druk, tweede bijdruk 2014 ISBN 978-90-306-5599-2 D/2013/0078/11 Art.nr. 513808/04 NUR 191


Woordpakket 1 de hagedis

de medewerker

jeugdige

de geluksvogel

1

aartslelijke

de musea

opdagen

volledig

enzovoort

namelijk

de magie

koddig

de wetenschap

evolueren menselijk

overkomt

zalige

negeerde de weduwe

persoonlijk

Rubriceeroefening Woorden net als

Zie spellingweter nr.

.

Zie spellingweter nr.

.

Zie spellingweter nr.

.

Woorden net als

3


Tijd voor Taal accent 2

Zoek de woorden uit het woordpakket. De letters staan door elkaar. De beginletter is onderstreept. gjudegie =

3

s o n o l p r e ij k =

________________________________________________

________________________________________________

s l e m ij n k e =

________________________________________________

l e z a i g =

________________________________________________

l v i g o l e d =

________________________________________________

n k a ij m e l =

________________________________________________

r s a l a ij e k e t l =

________________________________________________

g i d k o d =

________________________________________________

Pas de regel toe en vul de letters aan. Schrijf de woorden voluit. geluksv_______gel (o of oo)

______________________________________

opda_______ en (g of gg)

______________________________________

w_______tenschap (e of ee)

______________________________________

wedu_______e (w of ww)

______________________________________

_______

______________________________________

mu_______ea (s of ss)

______________________________________

h_______gedis (a of aa)

______________________________________

ma_______ie (g of gg)

______________________________________

m_______dewerker (e of ee)

______________________________________

evo_______.ueren (l of ll)

______________________________________

enz_______voort (o of oo)

______________________________________

ne_______eerde (g of gg)

______________________________________

verkomt (o of oo)

4 Onder de  zit ig of lijk verborgen. Schrijf de woorden. aartsle =

__________________________________________________________

grill =

__________________________________________________________

regelmat =

__________________________________________________________

noorde =

__________________________________________________________

jeugd =

__________________________________________________________

aanwez =

__________________________________________________________

lande =

__________________________________________________________

gemeente =

__________________________________________________________

5 Schrijf uit elke groep de twee woorden over waarbij je verenkelt. weduwe

betonnen

aanpassing

medemens

braken

evolueren

merendeel

klassiek

musea

humeur

bekeken

Brugge

hoogtepunt

openbaar

schatting

overweg

Klaar? Kies een vervolgopdracht op blz. 57-61. Zet eerst een kruisje. 4

namens

opmaken


Woordpakket 2 echter

het appartement

de opoffering

het akkoord

de horrorfilm

de missie

machteloos

de Ieperweg

1

Brussel

vermommen

de kennis

Duitsland

de professor

de hersenschudding de drietand

de skeletten

de misdaad

immers de passagiers

nochtans

Rubriceeroefening Woorden net als

Zie spellingweter nr.

.

Zie spellingweter nr.

.

Zie spellingweter nr.

.

Zie spellingweter nr.

.

Woorden net als

5


Tijd voor Taal accent 2

In deze woorden zijn letters verdwenen. Herken je de woorden? Schrijf ze voluit. misdaa

uitsland eperweg eer 3

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

eloos noans akkoor russel ma

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Pas de regel toe en vul de letters aan. Schrijf de woorden voluit. i________________ers (m)

___________________________________________

profe____________or (s)

__________________________________________________

skele____________en (t)

___________________________________________

mi____________ie (s)

__________________________________________________

ho____________orfilm (r)

___________________________________________

opo____________ering (f)

__________________________________________________

ke____________is (n)

___________________________________________

pa____________agiers (s)

__________________________________________________

vermo____________en (m) ___________________________________________ a____________artement (p) a____________oord (k)

___________________________________________

__________________________________________________

hersenschu____________ing (d) __________________________________________________

4 Zoek de 15 woorden met cht en de aardrijkskundige namen in de tekst. Schrijf ze op. Tijdens het onweer gisterennacht in Antwerpen stonden we machteloos toe te kijken hoe onze tuinmeubelen in de achtertuin omverwaaiden. Er waren wellicht veel mensen in de Scheldestad die problemen hadden. Ook de provincie Limburg werd zwaar getroffen, en zelfs de luchthaven van Zaventem werd enige tijd gesloten. In Gent liepen verschillende kelders in de Veldstraat onder water. Het was de plicht van de brandweer om mensen in nood te helpen. De streek van Brugge en de kustgemeenten aan de Noordzee bleven echter gespaard.

5 Schrijf de woorden in het meervoud. skelet

_______________________________________

kennis ________________________________

passagier

bosklas

_______________________________________

baron

________________________________

appartement _____________________________________________

akkoord _______________________________________ kost

________________________________

bestand

_____________________________________________

begrip

________________________________

eigenschap

_____________________________________________

_______________________________________

inzet

_____________________________________________

6 Vul de ontbrekende letter in: d of t. stran_______

drietan_______

standbeel_______

appeltaar_______

bospa_______

voorschrif_______

gemeenteraa_______

Beekstraa_______

geteken_______

Klaar? Kies een vervolgopdracht op blz. 57-61. Zet eerst een kruisje. 6

d

t


Werkwoorden in de t.t. 1

Schrijf de ja-neevraag op. Duid het onderwerp en de persoonsvorm aan. Lucas gaat naar zijn kamer.

Hij neemt zijn gitaar.

Mama en papa luisteren naar zijn liedjes.

2

Duid in elke zin de persoonsvorm aan. Noteer dan de werkwoorden in de passende kolom. Het is zeven dagen en zeven nachten feest in Decibel. Iedereen wordt ontzettend dronken. De mensen dansen op de vrolijke muziek. Ook de burgemeester vindt het een schitterend feest. Een oude man heeft op zijn zolder een vuurpijl bewaard. Die ontsteekt hij stiekem. Heel Decibel juicht om de schitterende sterrenregen. Stach zwaait van plezier met zijn armen. (Uit: Koning van Katoren, Jan Terlouw)

gemakkelijk om te schrijven

3

moeilijk om te schrijven

Duid het onderwerp en de pv. in de zinnen aan. Vul dan de tabel aan. Onze hond ligt in zijn mand. Plots springt hij overeind. Hij gaat bij de deur staan. Wij vinden het heerlijk om samen te wandelen.

pv.

ja-neevraag

infinitief

(ik zal ‌)

stam

stam + t

(ik ‌)

meervoud

hij

wij

ma

zij

zij

jullie

Evi

ze

7


Tijd voor Taal accent 4 Vul de juiste vorm van het werkwoord in de t.t. of het voltooid deelwoord in. Duid het onderwerp en de pv. aan. Dat maakt het je gemakkelijker. surfen

Ik ________________________________________ elke dag op het internet.

zoeken

De fietser ________________________________________ de weg.

eten

Ik ________________________________________ elke dag voldoende fruit.

praten

De mensen ________________________________________ over van alles en nog wat.

vinden

Roeland ________________________________________ zijn schrift niet.

lachen

We hebben al veel ________________________________________ .

verbinden

Ik ________________________________________ die twee punten met een lijn.

doen

Mijn broer ________________________________________ te veel zout op zijn frietjes.

brengen

De verplegers ________________________________________ de gewonde naar het ziekenhuis.

stranden

Ons bootje ________________________________________ op een verlaten eiland.

schilderen

De kinderen hebben mooie kunstwerkjes ________________________________________ .

bedenken

________________________________________

jij eens een leuke mop?

5 Schrijf de werkwoorden in de juiste vorm. Gebruik je het werkwoordschema? Duid je de pv. aan? En het onderwerp? Denk je aan de stam? telefoneren

Mijn mama ________________________________________ met haar vriendin.

hangen

Ik ________________________________________ een poster aan de deur van mijn kamer.

knutselen

We hebben een ruimtewezen ________________________________________ .

worden

Mijn vriend ________________________________________ later misschien dierenarts.

bouwen

Ik ________________________________________ een toren met mijn blokken.

rammelen

Mijn maag ________________________________________ van de honger.

verzorgen

De dieren worden daar goed ________________________________________ .

schrijven

Wout ________________________________________ een brief naar de koning.

gebeuren

Er is weer een ongeval ________________________________________ op de autosnelweg.

binden

Die mevrouw ________________________________________ een touw rond de boom.

maken

________________________________________

zenden

Ik ________________________________________ een berichtje naar mijn vriendin.

onmiddellijk je huiswerk!

Klaar? Kies een vervolgopdracht op blz. 61. Zet eerst een kruisje. 8


Woordpakket 3 d.w.z.

gsm tv

wc

enz.

ond.

nl.

o.a.

1

km

o.m.

m

m.a.w.

pc

min. EUR

VRT

VTM

EHBO ww.

EU

Rubriceeroefening

Zie spellingweter nr.

.

wc 500 m = 3 min.

9


Tijd voor Taal accent 2

Noteer de afkorting. euro = ____________________________

Vlaamse Radio- en Televisieomroep = ____________________________

werkwoord = ____________________________

personal computer = ____________________________

enzovoort = ____________________________

met andere woorden = ____________________________

watercloset = ____________________________

Europese Unie = ____________________________

onder andere =____________________________

Eerste Hulp Bij Ongevallen = ____________________________

dat wil zeggen = ____________________________

namelijk = ____________________________

minuut = ____________________________

onder meer = ____________________________

televisie = ____________________________

Vlaamse Televisie Maatschappij = ____________________________

onderwerp = ____________________________

global system for mobile communication = ____________________________

3

Welke afkorting kun je bij de tekeningen schrijven?

4

Onderstreep in elke zin de woorden die je kunt afkorten. Schrijf de afkorting achter de zin.

5

Wij moeten nog 250 kilometer rijden voor we op onze bestemming zijn.

__________________________________________

Mijn maag rammelt, dat wil zeggen ik heb honger.

__________________________________________

Ik bekijk de website van onze school op onze personal computer.

__________________________________________

Robbe moet nog veel doen, onder andere zijn kamer opruimen.

__________________________________________

Kun jij het onderwerp in deze zin aanduiden?

__________________________________________

Het zwembad is 3,5 meter diep. We kunnen duiken!

__________________________________________

Ik mag geen televisie hebben op mijn kamer.

__________________________________________

Ken je zelf nog drie afkortingen? Schrijf ze op met hun betekenis ernaast.

=

=

=

Klaar? Kies een vervolgopdracht op blz. 57-61. Zet eerst een kruisje. 10


Woordpakket 4 vrouwelijk

het paradijs

de toeschouwers

verschijnen

het karakter

de favoriet

de farao

eindeloos

1

het onderscheid

aangehouden

de omheining

geleidelijk

blijkbaar

trouwens het drijfzand

de grootouders

het asiel

de granaat

dreigen

afgrijselijk

Rubriceeroefening Woorden net als

Zie spellingweter nr.

.

Zie spellingweter nr.

.

Zie spellingweter nr.

.

Zie spellingweter nr.

.

Woorden net als

Woorden net als

Woorden net als

11


Tijd voor Taal accent 2

Schrijf de woorden onder het passende lidwoord. de

asiel farao

favoriet

paradijs

onderscheid

omheining

grootouders

granaat

3

het

drijfzand

karakter

Ontcijfer de woorden: 1 = a, 2 = b, 3 = c, 4 = … 1 + 1 + 14 + 7 + 5 + 8 + 15 + 21 + 4 + 5 + 14 =

__________________________________________________________________________________

22 + 5 + 18 + 19 + 3 + 8 + 9 + 10 + 14 + 5 + 14 =

__________________________________________________________________________________

5 + 9 + 14 + 4 + 5 + 12 + 15 + 15 + 19 =

__________________________________________________________________________________

1 + 6 + 7 + 18 + 9 + 10 + 19 + 5 + 12 + 9 + 10 + 11 = __________________________________________________________________________________

4

5

20 + 18 + 15 + 21 + 23 + 5 + 14 + 19 =

__________________________________________________________________________________

7 + 5 + 12 + 5 + 9 + 4 + 5 + 12 + 9 + 10 + 11 =

__________________________________________________________________________________

2 + 12 + 9 + 10 + 11 + 2 + 1 + 1 + 18 =

__________________________________________________________________________________

22 + 18 + 15 + 21 + 23 + 5 + 12 + 9 + 10 + 11 =

__________________________________________________________________________________

4 + 18 + 5 + 9 + 7 + 5 + 14 =

__________________________________________________________________________________

Zoek het woord uit het woordpakket. oma’s en opa’s:

__________________________________________________

langzaamaan:

__________________________________________________

zonder stoppen:

__________________________________________________

publiek:

__________________________________________________

Egyptische koning:

__________________________________________________

lieveling:

__________________________________________________

niet mannelijk:

__________________________________________________

zich vertonen:

__________________________________________________

afschuwelijk:

__________________________________________________

opvanghuis:

__________________________________________________

Rangschik de woorden alfabetisch. schoonouders – asielzoeker – topfavoriet – paradijselijk – handgranaat – karakterloos 1

______________________________________________________

2

______________________________________________________

3

______________________________________________________

4

______________________________________________________

5

______________________________________________________

6

______________________________________________________

Klaar? Kies een vervolgopdracht op blz. 57-61. Zet eerst een kruisje. 12


Woordpakket 5 de benzine

de gitaar

de kapitein

het restaurant

de helikopter

de kilometer

de living

de skileraar

1

de dinosaurus

de piraten

januari

de chauffeur

de minuten

het diploma de limonade

de piloot

de rivier

het idee de olifant

de televisie

Rubriceeroefening Woorden net als

Zie spellingweter nr.

.

Zie spellingweter nr.

.

Woorden net als

13


Tijd voor Taal accent 2

De woorddelen staan door elkaar. Maak de woorden heel. li – o – fant = de

3

mo – de – li – na = de

_______________________________________________

ma – plo – di = het ____________________________________________

sau – no – rus – di = de

_______________________________________________

nu – mi – ten = de

____________________________________________

le – sie – te – vi

= de

_______________________________________________

tein – pi – ka = de

____________________________________________

li – ter – he – kop = de

_______________________________________________

zi – ben – ne = de

____________________________________________

rant – res – tau

_______________________________________________

= het

Zoek het woord uit het woordpakket dat rijmt op: snee

→ het _________________________________________________

laten

tafelbier

→ de

_________________________________________________

voordeur → de ___________________________________________________________

aardbeving → de

_________________________________________________

pilaar

→ de ___________________________________________________________

groot

→ de ___________________________________________________________

kanarie

→ _________________________________________________________

tovenaar → de

4

____________________________________________

→ de ___________________________________________________________

allesweter → de ___________________________________________________________

_________________________________________________

Maak de samenstelling. Een paal die het aantal kilometer aangeeft = een _______________________________________________________________________________________ Een chauffeur die met een taxi rijdt =

een _______________________________________________________________________________________

Een kapitein van een boot op zee =

een _______________________________________________________________________________________

Een gitaar om de lage bastonen te spelen = een _______________________________________________________________________________________

En nu zonder hulp!

5

Een kreeft uit een rivier =

een _______________________________________________________________________________________

Een restaurant in een oude hoeve =

een _______________________________________________________________________________________

Een pak om mee te skiën =

een _______________________________________________________________________________________

Schrijf in het enkelvoud of in het meervoud. enkelvoud

meervoud

een piloot

veel ________________________________________________________

een gitaar

veel ________________________________________________________

een chauffeur

veel ________________________________________________________

een ______________________________

veel minuten

een rivier

veel ________________________________________________________

een dinosaurus

veel ________________________________________________________

een

veel piraten

______________________________

een olifant

veel ________________________________________________________

Klaar? Kies een vervolgopdracht op blz. 57-61. Zet eerst een kruisje. 14

Tijd voor Taal accent - Spelling - Werkschrift 5 - Voorbeeldmateriaal  
Tijd voor Taal accent - Spelling - Werkschrift 5 - Voorbeeldmateriaal