Page 1

accent

Spelling

Stappenblok 4 Myriam Monstrey

Coรถrdinatie Jan Seys Pieter Van Biervliet

Met medewerking van Filip Casier Maarten Dumoulin Herlinde Roose Stijn Storme Annelore Tanghe Peter Willems


Tijd voor Taal accent - Spelling 4 - werkschrift - werkschrift correctiesleutel - Z-schrift - Z-schrift correctiesleutel - stappenblok - stappenblok correctiesleutel - Z-blok - Z-blok correctiesleutel - handleiding met cd - oefenkaarten - wandplaten Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4 Myriam Monstrey met medewerking van: Filip Casier, Maarten Dumoulin, Herlinde Roose, Stijn Storme, Annelore Tanghe, Peter Willems Coördinatie: Jan Seys, Pieter Van Biervliet Omslag: Nancy Kers Illustraties: Tamar De Wit Lay-out: CAT, Lieve Lenaerts Zetwerk: Lieve Lenaerts Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken. In België beschermt de auteurswet de rechten van die mensen. Wanneer u van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneemt u hen dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder schriftelijke toelating te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www.reprobel.be. De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te melden. © Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2013 Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Eerste druk 2013 ISBN 978-90-306-6691-2 D/2013/0078/21 Art.nr. 553728/01 NUR 191


Tijd voor Taal accent

Woordpakket 1

Naam:

H

1 Lees de woorden traag en schrijf ze daarna op.

reizen – dikwijls – bouwen – lawaai – prooi

2 De ei-woorden moet je onthouden. De andere woorden

schrijf je met een ij. Schrijf alle woorden met een ei onder de brief van Saar. Beste mama, Ik wil reizen naar het kleinste eiland midden in de zee. Ik moet dus afscheid van je nemen, maar m’n knuffels die gaan mee. Teddy wordt er keizer, en Witje, het meisje, eigenaar van een mooie villa met een zwembad weliswaar. Ik geef ze eieren, allebei, ik koop ze op de markt. Ze lusten ze niet zachtgekookt maar enkel keihard. Ik bouw er een paleis met een geheime gang. Ik speel er met allerlei spelletjes en ik kleur er het behang. Mijn vriendinnetjes zeiden: “Duurt zo’n reis niet wat lang?” Nu ik erover nadenk, komt die toch nog wat te vroeg, want een schoolreis van een dag vind ik al lang genoeg. Ik denk dat ik deze reis een eindje uit zal stellen. Ik hoop dat je vanavond een verhaaltje zult vertellen. Liefs, Stoere Saar

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

3


Woordpakket 1

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

1 Lees de woorden van rechts naar links en schrijf ze daarna

goed op.

ejtwuorv

sljiwkid

ia a w a l

edwueerhcs

d n a l ie

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

4


Woordpakket 1

Tijd voor Taal accent

H

Naam:

3 Enkele letters zijn verdwenen. Maak de woorden volledig

en schrijf ze dan op. gu

u

schr

de

v

dw

n

n

ws

m

t

n

4 Er zit een virus in mijn computer! Herken jij de woorden?

De letter in vetjes gebruik je als eerste letter. Schrijf ze correct onder de computer. nileda

aiawla

dwut

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

tveruwoj

dorhsuce

5


Tijd voor Taal accent

Woordpakket 1

Naam:

V

2 Zoek een woord dat rijmt op …

lawaai uw vrouw schreeuw verdwijn 3 Zoek zelf twee woorden met de tweeklank ei of ij, twee

woorden met de tweeklank aai, ooi of oei, en nog een woord met de tweeklank eeuw of ieuw. Rangschik alfabetisch.

4 Maak een rebus met enkele woorden uit woordpakket 1.

Laat een klasgenoot de oplossing zoeken!

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

6


Tijd voor Taal accent Naam:

Woordpakket 2

H

1 Maak de woorden los en schrijf ze correct over.

spelletjeleerlingdochtertje jaagtdankbaardroeg aandachtkachellentedag rugzakglimlachvliegveld

2 Schrijf de zin over en vul het ontbrekende pakketwoord in.

1 Mijn do is jarig in ok. 2 Met veel a luisterde Sara naar het verhaal van meester Guy.

3 Zoveel wil de minister niet betalen voor die ka en ge.

4 Elk jaar ja men op zeehonden. 5 De kn van Clara was verdwenen, ze was niet te troosten.

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

7


Woordpakket 2

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

1 Elke vlinder bevat een woord uit het woordpakket.

Zet de lettergroepen in de juiste volgorde en schrijf het woord correct op.

ka

chel

ter

doch

ta

dag len

ge

we

ren

be

ok

ka

nen

tje

te

non

len be

ren

ber to

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

bib

len bab be

8


Woordpakket 2

Tijd voor Taal accent

H

Naam:

3 Neem je taalboek en kies een leestekst uit die je al gelezen

hebt. Schrijf ten minste vijf woorden uit de tekst in elke kolom. verenkelen

verdubbelen

4 Kies in de woordenwinkel vijf woorden met g, gt, ch of cht.

Maak met elk woord een goede zin! burcht klaagt glimlach

juicht macht

dochter zag

weegt

vraag

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

ligt

9


Woordpakket 2

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

2 Lees de woorden van boven naar beneden. Schrijf ze daarna op.

m e v r o u w t j e

j u i c h t

v e r s t u r e n

z o m e r d a g

b u r c h t h e e r

m a c h t

d r a a g t

t e r u g w e g

a d d e r t j e

3 Welke woorden ken je nog waar je moet verenkelen,

zoals bij sturen? Schrijf er drie op. Welke woorden ken je nog waar je moet verdubbelen, zoals bij knuffel? Schrijf er drie op.

4 Maak zoveel mogelijk woorden met de letters uit de letterslang.

Het moeten woorden zijn met g/gt/ch/cht of woorden waar we verenkelen of verdubbelen. Wie vindt het grootste aantal woorden? a

l m n y z o p i j k w x b c h v q g r s t u d e f

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

10


Tijd voor Taal accent Naam:

Werkwoorden 2

H

1 Zoek in de woordenketting alle werkwoorden.

Schrijf ze correct over. etenvarenkaalblijvenzilvergekwetterbevenzakenwoordenvervelenher halenmakenwaterverderklaarjuichentijdensgietenschreeuwen

2 Zet de persoonsvorm tussen schuine strepen.

Schrijf onder de persoonsvorm de infinitief. Voor mijn verjaardag krijg ik een nieuwe fiets.

Tip: gebruik de ja-neevraag om de persoonsvorm te zoeken.

Georges is een beetje jaloers. Hij wil ook zo’n mooie fiets. Mama vindt dat niet nodig. Hij moet geduld hebben. Binnen twee weken wordt hij 10 jaar. Mama koopt dan ook een nieuwe fiets voor hem. Georges blijft maar boos. Hij wil die fiets vroeger krijgen. Mama geeft zeker niet toe. Jammer voor hem! Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

31


Tijd voor Taal accent Naam:

Werkwoorden 2

V

1 Schrijf de zinnen over. Zet de persoonsvorm tussen schuine

strepen. Noteer van elke persoonsvorm in welke tijd hij staat: t.t. of v.t.. Pukkel was blij. Hij zag er goed uit. Hij leek wel een heuse ridder. Daar was de poort van het park. Het pad naar de Ronde Boom kroop als een slang tussen het gras en de perken vol bloemen. Pukkel knikte. Hij hoorde stemmen. De anderen waren er al. "Hé! Moet je dat zien!" Dat was de stem van Bobber, de grootste jongen uit de buurt. Hij was zo groot en zo zwaar dat hij altijd uit zijn kleren leek te barsten. En dan had hij ook nog een rond, rood gezicht. Els en Bram en Tom kwamen meteen bij Bobber staan. "Wat moet jij hier?", blafte Bobber. (Uit: Prins Pukkel, Karel Verleyen)

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

32


Werkwoorden 2

Tijd voor Taal accent

H

Naam:

3 Zoek de persoonsvorm en

schrijf de infinitief op.

Tip: gebruik ‘ik zal…’ om de infinitief correct te vormen.

Ali loopt het record van de school. Yung Ye vertrekt morgen naar zijn familie in China. Armina werkt heel graag met de computer. Anesa vindt de oefeningen niet zo leuk. Linde gaat na de herfstvakantie voor de eerste keer naar school.

4 Zoek de persoonsvorm, schrijf hem op en

zet erachter in welke tijd (t.t. of v.t.) hij staat. Een sprookje eindigt altijd goed. Hij vond dat nieuws niet zo spectaculair. In Japan proefden we rauwe vis: sushi. Die spullen kosten veel geld. Wij verveelden ons in de vakantie. Tijdens de pauze eet ik altijd een stuk fruit. Ik luister graag naar rockmuziek. Zag jij die vogel aan de waterkant? Wij reisden met de fiets naar Nederland. 5 Schrijf de stam op. Onderstreep de kijkletter.

kiezen

spelen

bibberen

giechelen

moeten

praten

lopen

slapen

antwoorden

vinden

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

33


Werkwoorden 2

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

2 Schrijf van elke persoonsvorm uit de tekst van oefening 1 de

infinitief en de stam. Doe zoals in het voorbeeld. persoonsvorm

infinitief

stam

was

zijn

ben

zag

zien

zie

3 Ben jij iemand die van uitdagingen houdt? Wel, schrijf dan zelf

een verhaal (maximum 15 zinnen) en zet de persoonsvorm tussen haakjes. Zoek van elke persoonsvorm de infinitief en de stam. Werk in je schrift of op een blaadje. Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 4

34

Tijd voor Taal accent - Spelling Stappenblok 4  
Tijd voor Taal accent - Spelling Stappenblok 4