Page 1

accent

Spelling

Stappenblok 3 Herlinde Roose Annelore Tanghe

Coรถrdinatie Jan Seys Pieter Van Biervliet

Met medewerking van Filip Casier Maarten Dumoulin Myriam Monstrey Stijn Storme Peter Willems


Tijd voor Taal accent - Spelling 3 - werkschrift - werkschrift correctiesleutel - Z-schrift - Z-schrift correctiesleutel - stappenblok - stappenblok correctiesleutel - Z-blok - Z-blok correctiesleutel - handleiding met cd - oefenkaarten - wandplaten Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3 Herlinde Roose, Annelore Tanghe met medewerking van: Filip Casier, Maarten Dumoulin, Myriam Monstrey, Stijn Storme, Peter Willems Coördinatie: Jan Seys, Pieter Van Biervliet Omslag: Nancy Kers Illustraties: Mario Boon Lay-out: CAT, Lieve Lenaerts Zetwerk: Lieve Lenaerts Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken. In België beschermt de auteurswet de rechten van die mensen. Wanneer u van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneemt u hen dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder schriftelijke toelating te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www. reprobel.be. De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te melden. © Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2013 Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Eerste druk, eerste bijdruk 2014 ISBN 978-90-306-6690-5 D/2013/0078/20 Art.nr. 553727/02 NUR 191


Tijd voor Taal accent

Woordpakket 1

H

Naam:

1 Schrijf het tegengestelde woord op.

groot



huilen



rechts  arm



2 Maak een zin met:

wacht

lach

blauw

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

3


Woordpakket 1

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

1 Maak met de letters uit de vlinder een woord.

Schrijf de volledige zin over.

1 De herfst begint in de

september.

2 De kat heeft last van

.

3 Het is leuk als het

.

4 Ik heb pijn aan mijn

.

5 Hij vaart op zee met een

.

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

4


Woordpakket 1

Tijd voor Taal accent

H

Naam:

3 Vul de ontbrekende letters in. Schrijf het woord voluit.

Kies uit: • aai, ooi, oei l

en

n

en

fr

st

en

pr

m

ste

• eeuw, ieuw m

opn

schr

en

k

en

• nk, ng kla

bre

en

fli me

en

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

5


Woordpakket 1

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

2 Schrijf het goede woord volledig op.

ei / ij

geh

m

eeuw / ieuw

g

en

ou / au

fl

w

nk / ng

jo

en

aai / ooi

z

en

d / t

oerwou

3 Zoek een woord dat op deze woorden rijmt en schrijf het

rijmwoord telkens op. plank meeuw hooi spring klauw

prei maaien liegt Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

6


Tijd voor Taal accent

Woordpakket 2

H

Naam:

1 Welke letters ontbreken? Schrijf de woorden voluit .

allemaal – verkennen – grotten – vergissen – kudde

 v

r o

r

 

e n

i s

e n

l

a l

e m a

e r

e

 d

e

k

 

e n

2 Maak een mooie zin met de volgende woorden.

Denk aan hoofdletters en leestekens. lessenaar:

trappen:

spinnen:

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

7


Woordpakket 2

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

1 Zoek negen woorden waar je moet verdubbelen.

Lees van links naar rechts en van boven naar onder. Schrijf die woorden juist over.

Y

P

M

I

B

D

C

V

R

G

Z

L

K

I

P

P

E

N

H

W

B

J

L

U

K

K

E

N

F

V

T

R

M

T

G

N M

A

U

L

S

Z

O

O

R

R

V

U

L

M

E

W

A

K

D

E

Y

I

S

H

M

S

G

K

K

D

K

X

S

S

Q

E

S

P

M

E

E

K

R

S

E

B

R

E

N M

N

R

E

D

E

N

L

J

N

U

O

A

A

N

Z

R

C

A

T

I

O

N

Z

G

horizontaal ()

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

verticaal ()

8


Tijd voor Taal accent

Woordpakket 2

Naam:

H

3 Schrijf alle woorden die bij dit woordpakket horen, correct over.

Ik ken de rode dame die prima kan dammen, zeer goed. Echt waar, het is een roddel dat die dame vals speelt. Jullie weten dat ze zich aan de wetten en de regels houdt. De zege is altijd voor haar, zeggen jullie jaloers. Maar dat is niet waar, want in juli hebben jullie nog van haar gewonnen. Op de vellen met uitslagen kun je lezen dat ze vele partijen wint. Zo is het gewoon: ze kan dat spelletje heel goed spelen.

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

9


Woordpakket 2

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

2 Maak een mooie zin waarin je

- twee woorden gebruikt waarbij je verdubbelt; - drie woorden gebruikt waarbij je verdubbelt.

3 In elke regel zitten twee woorden verstopt waarbij je moet

verdubbelen. Schrijf die woorden op. zthfdhjassenyghghmrekkenctd

ggvgftwassengcdkommenvhgg

hv gokkenvggvvossenccghgjhj

fsrfjfrissevvgfdekkenvcgddggfg

polkjfllikkenxccfkrabbenerdtfghj

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

10


Tijd voor Taal accent

Woordpakket 9 (VVKBaO)

H

Naam:

1 Verbind een klankgroep uit de eerste kast met een klankgroep

uit de tweede kast zodat je een goed woord uit het woordpakket bekomt. Schrijf de woorden op.

juit waai la ka ma na ka

tuur nier non

2 Rara, welk pakketwoord ben ik?

Apen lusten het graag. Daar wonen koningen in. Ik zorg dat alles vlot verloopt in het verkeer. Op mij kun je zien welke dag het is. Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

31


Woordpakket 9 (VVKBaO)

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

1 Probeer de woorden te ontcijferen. Schrijf ze dan op.

1 = ka

2 = lei

3 = ra

4 = ten

5 = non

6 = nen

7 = von

8 = gen

9 = zen

10 = te

11 = len

12 = a

13 = ket

14 = bou

15 = pa

16 = tuur

17 = ter

18 = der

1–5–6 15 – 2 – 9 12 – 7 – 16 3 – 13 – 4 12 – 8 – 10 1 – 14 – 17 1 – 11 – 18

2 Schrijf het pakketwoord dat hetzelfde betekent.

dwerg politie iets is stuk of ... vader

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

32


Woordpakket 9 (VVKBaO)

Tijd voor Taal accent

H

Naam:

3 Zoek in elke banaan de pakketwoorden.

Schrijf de woorden over.

pa le

er o l raketkabouterja

on urkapotkan

i izenpapalawaa

s

natu

ag

en t epapierkalender

4 Schrijf alle pakketwoorden die beginnen met een klinker.

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

33


Woordpakket 9 (VVKBaO)

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

3 Welke woorden staan er? Schrijf ze op.

De eerste letter staat er al.

nnaaneb

uokbarste

b

k

appeitrej

neriean m p

m

aabkt t

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

onkan k

34


Tijd voor Taal accent

Woordpakket 9 (OVSG)

H

Naam:

1 Verbind een klankgroep uit de eerste kast met een klankgroep

uit de tweede kast zodat je een goed woord uit het woordpakket bekomt. Schrijf de woorden op.

juit waai la ka ma na ka

tuur nier non

2 Rara, welk pakketwoord ben ik?

Heel stil of Koningen wonen in Ik zorg dat alles vlot verloopt in het verkeer. Op mij kun je zien welke dag het is. Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

35


Woordpakket 9 (OVSG)

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

1 Probeer de woorden te ontcijferen. Schrijf ze dan op.

1 = ka

2 = lei

3 = ra

4 = ten

5 = non

6 = nen

7 = von

8 = gen

9 = zen

10 = te

11 = len

12 = a

13 = ket

14 = bou

15 = pa

16 = tuur

17 = ter

18 = der

1–5–6 15 – 2 – 9 12 – 7 – 16 3 – 13 – 4 12 – 8 – 10 1 – 14 – 17 1 – 11 – 18

2 Schrijf het pakketwoord dat hetzelfde betekent.

dwerg politie iemand die voor je zorgt vader

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

36


Woordpakket 9 (OVSG)

Tijd voor Taal accent

H

Naam:

3 Zoek in elke banaan de pakketwoorden.

Schrijf de woorden over.

ol opp o h askap tdanssc o

oo

rringp palawaai a

s

er o l raketkabouterja

ag

en t epapierkalender

4 Schrijf alle pakketwoorden die beginnen met een klinker.

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

37


Woordpakket 9 (OVSG)

Tijd voor Taal accent

V

Naam:

3 Welke woorden staan er? Schrijf ze op.

De eerste letter staat er al.

iutmsisl

oeodkhdof m

h

appeitrej

neriean m p

m

aabkt t

Tijd voor Taal accent – Spelling – Stappenblok 3

nakon k

38

Tijd voor Taal accent - Spelling Stappenblok 3  
Tijd voor Taal accent - Spelling Stappenblok 3