Koppeling met Smartschool - Stappenplan voor ICT-coördinatoren

Page 1

Stappen in Smartschool

1. Open je Smartschool-account.

2. Klik in de oranje menubalk bovenaan op “Ga naar”, vervolgens op “Algemene configuratie” en in dat scherm klik je op “OneRoster Clients”.

3. Op het volgende scherm klik je op het groene plus-teken. Zo kun je een OneRosteraccount toevoegen. Klik hierop: aan de rechterkant opent er een venster.

4. I

a Naam: VANIN educatieve platformen

b. Status: Actief

c. Databron: Klassen en officiële klassen uit gebruikersbeheer en leerkrachten uit Skore

5. Klik vervolgens na het invullen van bovenstaande instellingen op: Opslaan. Er verschijnen 4 regels met Details. Iedere regel heeft een kopieer icoontje. (zie rood kadertje)

Stappen in het beheerdersplatform van My VAN IN

6. Open in een nieuw tabblad van je browser de volgende link: https://beheer.myvanin.be inloggen doe je rechtsboven op de knop “login” te drukken.

7. Klik op de knop “configure integration”, een klein venster opent met 4 invulvelden.

8. Vul in deze 4 invulvelden de 4 regels met details in die je van Smartschool hebt gekregen bij het maken van een ONEROSTER client.

9. Druk vervolgens op de knop “Save”. Je bent klaar.

Vanaf nu is de nieuwe koppeling vanuit Smartschool met als onze onlineleerplatformen gelegd. Belangrijk om te weten is dat er in het begin van het schooljaar iedere nacht een update vanuit Smartschool naar de onlineleerplatformen worden gestuurd. Kort na de start van het nieuwe schooljaar verhogen we de frequentie tot 3 keer per 24 uur. We informeren je daar nog apart over zodra dit actief is.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.