Page 1

Werkschrift A

RekenMaar_cover_leerjaar1_DEF.indd 1

5/09/16 16:20


les 35

hoeveelheden tot 6 herkennen

1

kijk en vul in.

2

teken en orden

in de bakken.

6

5

4

3

1

2

42 RM1_WS_A_Boek_Zichtzending.indb 42

20-10-16 10:09


BLOK 2

LES 35

Hoeveelheden tot 6 herkennen

LEERLIJN G 1 ontwikkeling getalbegrip

les 35

1

hoeveelheden tot 6 herkennen

kijk en vul in.

MATERIAAL • werkschrift a blz. 42 • de individuele getalkaartjes van 1 tot 6 • gesloten plastic zakjes gevuld met 6 kroonkurken, 5 schroefdoppen, 4 knopen en 3 blokjes (per duo of trio)

WISKUNDETAAL Rekentaal • hoeveel? • een aantal • meest, minst, evenveel

2

6

4

3

5

3

3

2

4

6

5

teken en orden

Instructie- en contexttaal • (verder) tellen • leggen • tonen • ordenen, schikken • tekenen

in de bakken.

6

5

4

3

1

2

42

LESDOELEN Nieuw • Hoeveelheden tot 6 herstructureren Inoefenen • Resultatief tellen • Hoeveelheden tot 6 onmiddellijk herkennen zonder te tellen

30

01-RM1-HL-A-BL2.indd 30

24-10-16 13:42


START

1

In deze les leren de leerlingen dat hoeveelheden tellen sneller gaat wanneer ze netjes geordend worden. Toon de foto’s van de dozen met appels. De leerlingen verwoorden wat ze zien. • Hoe liggen de appels in de eerste doos? (Allemaal kriskras door elkaar.) • Hoe liggen de appels in de tweede doos? (Mooi en ordelijk in rijen.) • Welke appels kun je het best en het snelst tellen? “De appels in de tweede doos.” • Hoe komt dat?

les 2 van 2

N

vorige: les 32

KERN Aantallen tot 6 structureren, herkennen en benoemen met de getalkaartjes Geef elk duo of trio een afgesloten plastic zakje dat gevuld is met zes kroonkurken, vijf schroefdoppen, vier knopen en drie blokjes. Eén leerling van elk groepje neemt zijn getalkaartjes. • Wat herken je in de zakjes? “Kroonkurken, schroefdoppen, knopen en blokjes.” • Kun je zeggen hoeveel er juist van elk in het zakje zitten? Waarom niet? (Omdat alles rommelig door elkaar zit.) • Schud de zakjes leeg en leg de kroonkurken, de schroefdoppen, de knopen en de blokjes afzonderlijk bij elkaar. Leg ze zo dat je zonder tellen vlug kunt zien hoeveel er van elk zijn. • Zijn er van elke soort evenveel? “Nee.” • Waarvan zijn er het meest? “Van de kroonkurken.” • Waarvan zijn er het minst? “Van de blokjes.” • Hoeveel zijn er van elk? “Zes kurken, vijf doppen, vier knopen en drie blokjes.” • Hoe heb je de kurken geschikt om zonder te tellen te kunnen zien hoeveel er liggen? Schik ze nog eens anders. • Hoe heb je de schroefdoppen geschikt? Schik ze nog eens anders. • Hoe heb je de knopen geordend? • En de blokjes? • Leg nu de getalkaartjes bij elk groepje.

VERWERKING 2

Deel de werkschriften uit. Bespreek de afbeeldingen bij oefening 1. Welke koopwaar herken je? “Eieren, flesjes bier, brikjes appelsiensap, potjes yoghurt, batterijen, stengels prei, schoenen, citroenen, tabletten, blikjes limonade.” Waarom wordt koopwaar meestal netjes verpakt? (Om niet stuk te gaan, om netjes te kunnen stapelen, om handig te tellen.) Verwoord de opdrachten. De leerlingen maken de oefeningen zelfstandig. Bij de eerste oefening tekenen de leerlingen het getalbeeld op de kaartjes. Bij de tweede oefening tekenen ze het juiste aantal appelsienen in de kistjes.

AFRONDING Hoe vond je elke oefening: leuk of minder leuk? Kleur het passende gezichtje.

SUGGESTIE Toon allerlei producten die per twee, drie, vier, vijf, zes verpakt zijn zoals eieren, drankblikjes, yoghurtpotjes ... Niet alle verpakkingen moeten volledig zijn, bv. een eierdoos van zes met maar vijf eieren in.

Tip De leerlingen vertellen aan elkaar wat volgens hen de beste ordening is om met één blik te zien hoeveel er van elk op de bank ligt.

Verlengde instructie Ga na welke leerlingen de aantallen nog tellen. Laat die leerlingen extra oefenen met het spel met de dobbelsteen (zie de suggestie in les 32).

Tip Door het passende gezichtje te laten kleuren, krijg je een beeld van hoe de leerlingen tegenover wiskunde staan en of ze zelfvertrouwen ontwikkelen.

31

01-RM1-HL-A-BL2.indd 31

24-10-16 13:42

Reken Maar 1 voorbeeldles  
Reken Maar 1 voorbeeldles  

Voorbeeldles leerjaar 1 van de methode wiskunde Reken Maar voor het lager onderwijs.