__MAIN_TEXT__

Page 1

JOBNAME: PIE 1 ASO LB PAGE: 1 SESS: 32 OUTPUT: Thu Feb 5 13:55:24 2009 SUM: 527708C5 /een/vanin/340/098/000inhoud–0–

Inhoudsopgave ©

Werken met Pienter

4

©

Hoofdstuk 0

Wiskunde in de stad

6

©

Hoofdstuk 1

Natuurlijke getallen

14

©

Hoofdstuk 2

Begrippen van de meetkunde

36

©

Hoofdstuk 3

Deelbaarheid in N

78

©

Hoofdstuk 4

Hoeken

98

©

Hoofdstuk 5

Gehele getallen

114

©

Hoofdstuk 6

Vlakke voorstellingen en vlakke figuren

144

©

Hoofdstuk 7

Rationale getallen

172

©

Hoofdstuk 8

Omtrek , oppervlakte, inhoud

220

3 .

Profile for VAN IN

Inhoudstafel Pienter 1 leerboek  

Pienter is een duidelijke wiskundemethode voor de A-stroom, het aso en het tso, geschikt voor zowel theoretisch als praktisch georiënteerde...

Inhoudstafel Pienter 1 leerboek  

Pienter is een duidelijke wiskundemethode voor de A-stroom, het aso en het tso, geschikt voor zowel theoretisch als praktisch georiënteerde...