__MAIN_TEXT__

Page 1

Inhoudsopgave

Thema 1

Het portret van de aarde

Les 1 Les 2 Les 3

De zon en de maan, de dichtste buren van de aarde Het heelal: ontzaglijk groot Het ontstaan en de evolutie van het heelal

Thema 2

Het ecosysteem aarde

Les 1 Les 2 Les 3 Les 4

Een sfeervolle aarde De aarde als levende planeet De geologische tijdschaal De evolutie van het leven op aarde

Thema 3

Bewegingen van de aarde

Les 1 Les 2

De rotatiebeweging van de aarde en de gevolgen De revolutiebeweging en de gevolgen

Thema 4

De atmosfeer

Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7

De opbouw van de atmosfeer Warmte op aarde Drukgebieden en winden Oceanen sturen het klimaat Goed weer vandaag? Het weer is zichtbaar vanuit de ruimte Vanwaar komt de wind?

Thema 5

De hydrosfeer

Les 1 Les 2

De wereld is blauw Oceanen: bronnen van energie en grondstoffen

p. 7 p. 8 p. 15 p. 20

p. 25 p. 26 p. 35 p. 39 p. 48

p. 59 p. 60 p. 66

p. 71 p. 72 p. 77 p. 84 p. 89 p. 95 p. 101 p. 109

p. 115 p. 116 p. 122

ďťżďťż

3


Thema 6

De geosfeer: ontstaan en evolutie van landschappen

Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8

De schilvormige opbouw van de aarde Gebergten, vulkanen, aardbevingen en de platentektoniek Vulkanen en aardbevingen De gesteentecyclus en de platentektoniek Verwerings- en hellingsprocessen boetseren landschappen De kracht van water vormt landschappen De werking van ijs vormt landschappen De Belgische kust: landschap ontstaan door wind en water Deel 1: De voorbereiding van de excursie Deel 2: Op stap

Thema 7

Ontwrichting ecosysteem aarde en onderzoek naar oplossingen: mondiaal

Les 1 Les 2 Les 3

De capaciteit van het aardse ecosysteem De klimaatverstoring ‌ of klimaatopwarming Wereldvraagstukken onderzoeken

Thema 8 Ontwrichting ecosysteem aarde en onderzoek naar oplossingen: lokaal en regionaal Les 1 Les 2 Les 3

4

ďťżďťż

Onderzoek naar het ruimtegebruik: op grote en kleine schaal Spanningen tussen ruimtegebruikers Onderzoek naar duurzame ingrepen

p. 131 p. 132 p. 137 p. 148 p. 154 p. 158 p. 163 p. 167 p. 172 p. 176

p. 181 p. 182 p. 191 p. 200

p. 213 p. 214 p. 221 p. 230

Profile for VAN IN

Inhoudstafel Geogenie 5&6 leerboek tso/kso  

Geogenie is een volledige reeks aardrijkskundeboeken voor het vrij onderwijs. Ze wordt al jarenlang in de praktijk gebruikt, uitgetest en ve...

Inhoudstafel Geogenie 5&6 leerboek tso/kso  

Geogenie is een volledige reeks aardrijkskundeboeken voor het vrij onderwijs. Ze wordt al jarenlang in de praktijk gebruikt, uitgetest en ve...