Page 1

Inhoudstafel THEMA 1 - MET VERSCHILLEN SAMENLEVEN .....................................................................................................................................................  9 Hoofdstuk 1 - Diversiteit tussen individuen ......................................................................................................................................................... 11 1 Inleiding ................................................................................................................................................................................................................................... 13 2 Begrippen ............................................................................................................................................................................................................................... 14

2.1 Invloed van de erfelijkheid op de ontwikkeling (nature) .................................................................................................................... 14

2.2 Invloed van de omgeving op de ontwikkeling (nurture) ................................................................................................................... 15

2.3 De vrije wil ....................................................................................................................................................................................................................... 15

3 Nature en nurture in de psychologie ................................................................................................................................................................ 17

3.1 Herhaling .......................................................................................................................................................................................................................... 17

3.2 Nature in de psychologie ....................................................................................................................................................................................... 18

3.3 Nurture in de psychologie .................................................................................................................................................................................... 19

3.3.1 Het behaviorisme van Watson ................................................................................................................................................................ 19

3.3.2 De klassieke conditionering ...................................................................................................................................................................... 20

3.3.3 De operante conditionering .................................................................................................................................................................... 22

4 Het hedendaagse perspectief: wisselwerking tussen nature en nurture ........................................................................... 24 Hoofdstuk 2 - Diversiteit en groepsidentiteit: versterken ze elkaar? ............................................................................................... 27 1 Verschillende soorten groepen ............................................................................................................................................................................. 28 2 Groepsidentiteit ................................................................................................................................................................................................................  34 3 Diversiteit en groepsidentiteit ............................................................................................................................................................................... 36 Hoofdstuk 3 - Diversiteit in de samenleving: sociale stratificatie ....................................................................................................... 39 1 Sociale status, sociale ongelijkheid en sociale stratificatie ............................................................................................................ 41

1.1 Sociale status en sociale ongelijkheid ............................................................................................................................................................ 41

1.2 Sociale stratificatie ...................................................................................................................................................................................................... 45

2 Factoren die de sociale stratificatie bepalen .............................................................................................................................................. 50 3 Sociologische analyses van sociale stratificatie ......................................................................................................................................  54

3.1 Sociale stratificatie is gunstig voor de samenleving (Davis & Moore) .......................................................................................  54

3.2 Sociale stratificatie is gebaseerd op het al dan niet bezitten van productiemiddelen ................................................... 56

3.2.1 Marx: tegenstelling als basis voor sociale stratificatie .............................................................................................................. 56

3.2.2 Weber: sociale stratificatie uit zich op economisch, sociaal en politiek vlak ............................................................. 58

4 Gevolgen van sociale stratificatie ........................................................................................................................................................................ 61

4

4.1 Sociale rust en stabiliteit ......................................................................................................................................................................................... 61

4.2 Sociale mobiliteit ......................................................................................................................................................................................................... 61

4.3 Macht en sociale stratificatie ............................................................................................................................................................................... 63

Thema 1 - Met verschillen samenleven Inhoudstafel

Code Gedrag 6 VO_LWB.indb 4

Code 13/09/17 16:23


Hoofdstuk 4 - Breuklijnen in de samenleving ..................................................................................................................................................... 65 1 Meningsverschillen in de maatschappij ......................................................................................................................................................... 67 2 Van conflict naar breuklijn: verschillende gradaties ............................................................................................................................ 70 3 Breuklijnen op verschillende niveaus .............................................................................................................................................................. 71 4 Breuklijnen op verschillende domeinen ........................................................................................................................................................ 74

4.1 Kloof tussen arm en rijk ........................................................................................................................................................................................... 74

4.1.1 Gini-index .............................................................................................................................................................................................................. 74

4.1.2 De wereld in beeld ......................................................................................................................................................................................... 76

4.2 Kloof tussen laag- en hooggeschoolden ..................................................................................................................................................... 77

Hoofdstuk 5 - Organisatie van de s­ amenleving ................................................................................................................................................. 81 1 Sociale cohesie .................................................................................................................................................................................................................... 83 2 De samenleving organiseren door instituties ..........................................................................................................................................  84 3 De samenleving organiseren door ideologieën .....................................................................................................................................  86

3.1 Wat is een ideologie? ...............................................................................................................................................................................................  86

3.2 Enkel in de politiek? ..................................................................................................................................................................................................  86

3.3 Voor- en nadelen van een ideologie .............................................................................................................................................................. 87

4 Nationalisme, liberalisme en socialisme ........................................................................................................................................................ 89

4.1 Nationalisme .................................................................................................................................................................................................................. 89

4.2 Liberalisme ...................................................................................................................................................................................................................... 89

4.3 Socialisme .......................................................................................................................................................................................................................  90

4.4 Hoe zit het nu in Vlaanderen? ............................................................................................................................................................................. 92

Hoofdstuk 6 - De samenleving wordt groter: globalisering .................................................................................................................... 95 1 Netwerken .............................................................................................................................................................................................................................. 97

1.1 Netwerken in niveaus ............................................................................................................................................................................................... 97

1.2 ‘Six degrees of separation’ .................................................................................................................................................................................. 100

2 Globalisering .....................................................................................................................................................................................................................  103

2.1 Wat is globalisering? ...............................................................................................................................................................................................  103

2.2 Wat zijn de drijvende krachten achter het proces van de globalisering? ............................................................................. 105

2.2.1 Monocausaliteit ............................................................................................................................................................................................. 105 2.2.2 Multicausaliteit ............................................................................................................................................................................................... 106

2.3 Wat zijn de implicaties van het globaliseringsproces? ...................................................................................................................... 106

2.4 Contradicties binnen het globaliseringsproces ..................................................................................................................................... 110

2.5 Is het einde van de globalisering in zicht? ................................................................................................................................................ 110

3 Welke invloed heeft globalisering op het milieu? ................................................................................................................................ 112

Code Code Gedrag 6 VO_LWB.indb 5

Inhoudstafel

5 13/09/17 16:23


Hoofdstuk 7 - Vreedzaam samenleven met verschillen ............................................................................................................................ 113 1 Het maatschappelijke middenveld .................................................................................................................................................................. 115 2 De sociale beweging .................................................................................................................................................................................................... 117

2.1 Wat is een sociale beweging? ........................................................................................................................................................................... 117

2.2 Kenmerken van een sociale beweging ....................................................................................................................................................... 118

2.3 Sociale beweging door de geschiedenis heen ...................................................................................................................................... 119

3 Wetenschappelijk versus voorwetenschappelijk denken over samenleven met verschillen .........................  121

THEMA 2 - CONFLICTEN TUSSEN MENSEN EN GROEPEN: DE PRIJS VAN DIVERSITEIT ..............................................  123 Hoofdstuk 1 - Ik bots met mezelf ................................................................................................................................................................................  125 1 Mogelijke intrapersoonlijke conflicten ........................................................................................................................................................  127

1.1 Rolconflicten ...............................................................................................................................................................................................................  127

1.2 Cognitieve dissonantie .........................................................................................................................................................................................  130

1.3 Keuze- of beslissingsconflicten .......................................................................................................................................................................  131

1.4 Psychische stoornissen ......................................................................................................................................................................................... 134

2 Omgaan met intrapersoonlijke conflicten ................................................................................................................................................  139

2.1 Achterliggende mechanismen ........................................................................................................................................................................  141 2.2 Coping ............................................................................................................................................................................................................................  141

2.3 Wanneer het niet lukt ...........................................................................................................................................................................................  145

Hoofdstuk 2 - Ik bots met een ander .......................................................................................................................................................................  153 1 Mogelijke interpersoonlijke conflicten ........................................................................................................................................................  155

1.1 Conflicten veroorzaakt door communicatiestoornissen .................................................................................................................  155

1.2 Waarde- en belangenconflicten .....................................................................................................................................................................  159

1.3 Territoriumconflicten .............................................................................................................................................................................................  159

1.4 Conflicten als gevolg van persoonlijkheidsfactoren .......................................................................................................................... 160

1.5 Keuze- en beslissingsconflicten ......................................................................................................................................................................  161

2 Omgaan met interpersoonlijke conflicten ................................................................................................................................................ 163

2.1 Verklaringen voor hoe individuen omgaan met interpersoonlijke verschillen ................................................................. 166

2.1.1 Sociale categorisatie ....................................................................................................................................................................................  167

2.1.2 Territoriumtheorie ........................................................................................................................................................................................  173 Hoofdstuk 3 - Botsingen met en tussen groepen .........................................................................................................................................  179 1 Mogelijke conflicten met en tussen groepen .........................................................................................................................................  181

6

1.1 Generatieconflict .....................................................................................................................................................................................................  182

1.2 Territoriumconflict ................................................................................................................................................................................................... 183

Thema 1 - Met verschillen samenleven Inhoudstafel

Code Gedrag 6 VO_LWB.indb 6

Code 13/09/17 16:23


1.3 Waarde- en belangenconflict .......................................................................................................................................................................... 188

1.4 Conflicten veroorzaakt door communicatiestoornissen ................................................................................................................. 189

2 Mechanismen die zorgen voor het ontstaan van verschillen met en tussen groepen ......................................... 190 3 De sociobiologie, een derde theorie om omgaan met verschillen mee te verklaren ............................................ 199 4 Omgaan met conflicten toegepast .................................................................................................................................................................. 201 Hoofdstuk 4 - Verklaringen voor hoe groepen omgaan met verschillen ................................................................................... 205 1 De anomietheorie van Durkheim en Merton .......................................................................................................................................... 208

1.1 Durkheim opgefrist ................................................................................................................................................................................................ 208

1.2 De uitgebreide theorie van Merton .............................................................................................................................................................  210

2 De zondeboktheorie ...................................................................................................................................................................................................  214

2.1 Wat is een zondebok? ...........................................................................................................................................................................................  214

2.2 Waarom duid je een zondebok aan? ...........................................................................................................................................................  217

2.3 Wat zijn de gevolgen van het aanduiden van een zondebok? ...................................................................................................  218

3 Conflict bekeken vanuit het theoretische kader .................................................................................................................................. 220 Hoofdstuk 5 - Geweld als uiting van conflict ..................................................................................................................................................... 225 1 De rol van macht ............................................................................................................................................................................................................ 227

1.1 Soorten macht ........................................................................................................................................................................................................... 228

1.2 Strategieën om macht op te bouwen en te behouden .................................................................................................................. 232

2 Hoe omgaan met geweld? ...................................................................................................................................................................................... 234 3 Opvoeden tot geweldloosheid ........................................................................................................................................................................... 239 4 Vredesinitiatieven ......................................................................................................................................................................................................... 246

Code Code Gedrag 6 VO_LWB.indb 7

Inhoudstafel

7 13/09/17 16:23

Code Gedragswetenschappen 6 (KathOndVla) Inhoudstafel  
Code Gedragswetenschappen 6 (KathOndVla) Inhoudstafel