Page 1

Inhoudstafel THEMA 1 - INTERACTIE EN GEDRAG ...........................................................................................................................................................................  9 Hoofdstuk 1 - Wat doe ik en waarom? ....................................................................................................................................................................... 11 1 Wat is interactie? ............................................................................................................................................................................................................... 12 1.1 Het begrip interactie ................................................................................................................................................................................................ 12 1.2 Componenten van interactie .............................................................................................................................................................................. 14 2 Gedrag ....................................................................................................................................................................................................................................... 17 2.1 Gedrag als gevolg van interactie ...................................................................................................................................................................... 17 2.2 Gedrag verschilt van persoon tot persoon ................................................................................................................................................. 19

Hoofdstuk 2 - Wat neem ik waar? ................................................................................................................................................................................. 23 1 Perceptie .................................................................................................................................................................................................................................  25 1.1 Prikkels ..............................................................................................................................................................................................................................  25 1.2 Gewaarwording: het registreren van prikkels ............................................................................................................................................ 27 1.3 Waarneming: het interpreteren van prikkels .............................................................................................................................................. 29 1.4 Reactie op prikkels ..................................................................................................................................................................................................... 31 2 Het waargenomene beïnvloedt het waarnemingsproces ............................................................................................................... 33 2.1 Verhouding tussen de voorgrond en de achtergrond ........................................................................................................................ 33 2.2 Het geheel is meer dan de som van de delen ......................................................................................................................................... 35 2.3 Groeperingswetten ................................................................................................................................................................................................... 35 2.4 Perceptuele constanties ......................................................................................................................................................................................... 37 2.5 Visuele illusies ................................................................................................................................................................................................................ 37 3 De waarnemer beïnvloedt het waarnemingsproces ..........................................................................................................................  40 3.1 Lichamelijke factoren ..............................................................................................................................................................................................  40 3.2 Psychologische factoren ........................................................................................................................................................................................ 41 4 Onze zintuigen ...................................................................................................................................................................................................................  46 4.1 Horen .................................................................................................................................................................................................................................  48 4.2 Zien ...................................................................................................................................................................................................................................... 49 4.3 Voelen ................................................................................................................................................................................................................................ 50 4.4 Ruiken ................................................................................................................................................................................................................................ 50 4.5 Proeven ............................................................................................................................................................................................................................. 51 4.6 Positie en beweging ................................................................................................................................................................................................. 51

4

Inhoudstafel

Code Gedrag 4 VO_LWB.indb 4

Code 2/06/17 12:05


Hoofdstuk 3 - Wat voel ik? ................................................................................................................................................................................................... 53 1 Het begrip emotie ............................................................................................................................................................................................................ 55 1.1 Basisemoties ................................................................................................................................................................................................................... 56 1.2 Kenmerken van basisemoties ............................................................................................................................................................................. 58 1.3 Functies van emoties ............................................................................................................................................................................................... 61 1.4 Invloed van emoties op ons gedrag ............................................................................................................................................................... 63 2 Sociale en culturele invloeden op de uiting van onze emoties ................................................................................................... 65 2.1 Beïnvloeding door sociale groepen ................................................................................................................................................................ 65 2.2 Beïnvloeding door (sub)cultuur ........................................................................................................................................................................  66 3 Waarden beïnvloeden ons gedrag ..................................................................................................................................................................... 67

Hoofdstuk 4 - Wat drijft mij? .............................................................................................................................................................................................. 73 1 Het begrip motivatie ...................................................................................................................................................................................................... 75 2 Motivatietheorieën ......................................................................................................................................................................................................... 76 2.1 De drifttheorie van Hull .......................................................................................................................................................................................... 76 2.2 De behoeftepiramide van Maslow .................................................................................................................................................................. 78 2.3 Intrinsieke en extrinsieke motivatie ................................................................................................................................................................. 83 2.3.1  Intrinsieke motivatie ..................................................................................................................................................................................... 83 2.3.2  Extrinsieke motivatie ................................................................................................................................................................................... 83 2.3.3  Extrinsieke versus intrinsieke stimuli .................................................................................................................................................. 85

THEMA 2 - RELATIES ................................................................................................................................................................................................................ 89 Hoofdstuk 1 - Communicatie ............................................................................................................................................................................................ 91 1 Wat is communicatie? .................................................................................................................................................................................................... 93 2 Het communicatieproces ..........................................................................................................................................................................................  94 2.1 Wie zijn de ontvangers? .......................................................................................................................................................................................... 97 2.2 Het schema van de tweezijdige communicatie .....................................................................................................................................  98 2.3 Op welke manier communiceren we? ........................................................................................................................................................ 100 2.4 Coderen en decoderen ........................................................................................................................................................................................ 100 2.5 Ruis en storingen in de communicatie ......................................................................................................................................................  101 3 Functies van communicatie ................................................................................................................................................................................... 104 3.1 Informatie uitwisselen ........................................................................................................................................................................................... 104 3.2 Emoties uitdrukken ................................................................................................................................................................................................. 105 3.3 Aanzetten tot actie ................................................................................................................................................................................................. 106 3.4 Contact leggen ......................................................................................................................................................................................................... 108

Code Code Gedrag 4 VO_LWB.indb 5

 Inhoudstafel

5 2/06/17 12:05


3.5 Metacommuniceren .............................................................................................................................................................................................. 108 3.6 Oefening ....................................................................................................................................................................................................................... 109 4 De axioma’s van Watzlawick .................................................................................................................................................................................. 111 4.1 Je kan onmogelijk niet communiceren ...................................................................................................................................................... 111 4.2 Communicatie kent een inhouds- en een betrekkingsniveau ..................................................................................................... 112 4.3 Door verschillende interpretaties heeft iedereen zijn eigen waarheid ................................................................................... 115 4.4 Mensen communiceren zowel digitaal als analoog ............................................................................................................................ 115 4.4.1  Digitale taal ...................................................................................................................................................................................................... 116 4.4.2  Analoge taal .................................................................................................................................................................................................... 116 4.5 Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair ........................................................................................... 118 5 De invloed van socioculturele factoren op communicatie ..........................................................................................................  120 5.1 Ruimtelijke zones .....................................................................................................................................................................................................  120 5.2 Culturele verschillen ...............................................................................................................................................................................................  122

Hoofdstuk 2 - Actie en reactie .......................................................................................................................................................................................  123 1 Actief luisteren .................................................................................................................................................................................................................  125 1.1 Wat is actief luisteren? ...........................................................................................................................................................................................  125 1.1.1  Verbaal actief luisteren ..............................................................................................................................................................................  127 1.1.2  Non-verbaal actief luisteren ..................................................................................................................................................................  130 1.2 De basisprincipes van actief luisteren .........................................................................................................................................................  131 1.3 Rollenspel .....................................................................................................................................................................................................................  132 2 Assertiviteit ........................................................................................................................................................................................................................  133 2.1 Wat is assertiviteit? ..................................................................................................................................................................................................  133 2.2 De ik-boodschap ......................................................................................................................................................................................................  136 3 De Roos van Leary .........................................................................................................................................................................................................  139 3.1 Inleiding .........................................................................................................................................................................................................................  139 3.2 Opbouw van de Roos ...........................................................................................................................................................................................  139 3.3 Interactieprincipes ..................................................................................................................................................................................................  143 3.4 Toepassing ................................................................................................................................................................................................................... 144

Hoofdstuk 3 - Relaties en seksualiteit .....................................................................................................................................................................  147 1 Relaties ..................................................................................................................................................................................................................................... 149

6

1.1 Het begrip relatie ....................................................................................................................................................................................................... 149

1.2 Soorten relaties ........................................................................................................................................................................................................... 151

1.3 Relaties zijn noodzakelijk om te ontwikkelen ........................................................................................................................................... 153

Inhoudstafel

Code Gedrag 4 VO_LWB.indb 6

Code 2/06/17 12:05


1.3.1 De hechtingstheorie van Bowlby ......................................................................................................................................................... 153

1.3.2 Hechtingsstijlen ............................................................................................................................................................................................... 156

1.3.3 Gevolgen van een hechtingsstijl voor een relatie ...................................................................................................................... 157

1.3.4 Casus ...................................................................................................................................................................................................................... 159

1.4 Risico’s als de relatie fout loopt .......................................................................................................................................................................... 160

1.4.1 Verwerking van afscheid nemen ........................................................................................................................................................... 160

1.4.2 Bodemloosheid of reactieve hechtingsstoornis .......................................................................................................................... 160

1.4.3 Hospitalisme ...................................................................................................................................................................................................... 162 2 De seksuele ontwikkeling van jongeren ...................................................................................................................................................... 164

2.1 Wat bepaalt onze aantrekkingskracht? ......................................................................................................................................................... 165

2.1.1 Ruimtelijke nabijheid ..................................................................................................................................................................................... 165

2.1.2 Fysieke aantrekkelijkheid ............................................................................................................................................................................ 166

2.1.3 Gelijkheid ............................................................................................................................................................................................................. 172

2.2 Sympathie, verliefdheid of liefde ...................................................................................................................................................................... 173

2.2.1 Sympathie ........................................................................................................................................................................................................... 173 2.2.2 Verliefdheid ........................................................................................................................................................................................................ 173 2.2.3 Liefde ..................................................................................................................................................................................................................... 174

2.3 Lichamelijkheid, erotiek of seksualiteit ......................................................................................................................................................... 175

2.3.1 Lichamelijkheid ................................................................................................................................................................................................ 175 2.3.2 Erotiek .................................................................................................................................................................................................................... 177 2.3.3 Seksualiteit .......................................................................................................................................................................................................... 178

THEMA 3 - INDIVIDU EN ORGANISATIES ............................................................................................................................................................ 183 Hoofdstuk 1 - Soorten organisaties .......................................................................................................................................................................... 185 1 Wat is een organisatie? ..............................................................................................................................................................................................   187

1.1 Samenzijn .....................................................................................................................................................................................................................  189

1.2 Primaire groep ...........................................................................................................................................................................................................   191

1.3 Collectiviteit ................................................................................................................................................................................................................   192

1.4 Sociale categorie ......................................................................................................................................................................................................   193

2 Formeel versus informeel .......................................................................................................................................................................................   195 3 Het belang van lid te zijn van een organisatie .......................................................................................................................................   197

Hoofdstuk 2 - Socialiseren ................................................................................................................................................................................................ 199 1 Het begrip socialisatie ...............................................................................................................................................................................................  201

1.1 Primaire socialisatie: de eerste of de belangrijkste socialisatie? ..................................................................................................  202

Code Code Gedrag 4 VO_LWB.indb 7

 Inhoudstafel

7 2/06/17 12:05


1.2 Secundaire socialisatie: voorbereiden op specifieke sociale posities ......................................................................................  204

1.3 Tertiaire socialisatie: de media voeden ons op ......................................................................................................................................  206

1.4 Het gezin en de school als socialiserende instantie ...........................................................................................................................  206

1.4.1 Socialisatie via het gezin .........................................................................................................................................................................  206 1.4.2 Socialisatie via de school ........................................................................................................................................................................  208

1.5 Invloed van socialiserende instanties op het ontwikkelen van waarden ..............................................................................  209

2 Socialiseren: een leven lang ...................................................................................................................................................................................  211 3 Verschillende soorten beïnvloeding door socialiserende instanties ..................................................................................   212 4 Wederzijdse beïnvloeding tussen individu en samenleving .....................................................................................................   213

Hoofdstuk 3 - Rollen en belangen .............................................................................................................................................................................  215 1 Sociale positie en sociale rol .................................................................................................................................................................................   217

1.1 Sociale positie ............................................................................................................................................................................................................   217

1.2 Sociale rol ......................................................................................................................................................................................................................   218

1.3 Rolgrenzen ...................................................................................................................................................................................................................  220

1.4 Rolconflict .....................................................................................................................................................................................................................  223

1.5 Rolpatroon ...................................................................................................................................................................................................................  225

1.5.1 Gender en rollen ..........................................................................................................................................................................................  225 1.5.2 Rolpatronen en emancipatie ...............................................................................................................................................................  226 2 In wiens belang? .............................................................................................................................................................................................................  228

2.1 Individuele belangen ............................................................................................................................................................................................  229

2.1.1 Egoïsme .............................................................................................................................................................................................................  231 2.1.2 Altruïsme ..........................................................................................................................................................................................................  232

2.2 Groepsbelangen .......................................................................................................................................................................................................  234

2.3 Maatschappelijk belang .......................................................................................................................................................................................  235

Index .................................................................................................................................................................................................................................................... 237

8

Inhoudstafel

Code Gedrag 4 VO_LWB.indb 8

Code 2/06/17 12:05

Code Gedragswetenschappen 4 (KathOndVla) Inhoudstafel  
Code Gedragswetenschappen 4 (KathOndVla) Inhoudstafel