Page 1

Inhoudstafel Inleiding - Help, ik word een gedragswetenschapper  ..................................................................................................................................  9 1 Wat zijn gedragswetenschappen?  .................................................................................................................................................................... 10 1.1 Gedrag ............................................................................................................................................................................................................................... 10 1.1.1 Gedrag is een reactie op prikkels ......................................................................................................................................................... 12 1.1.2 Waarneembaar en niet-waarneembaar gedrag ......................................................................................................................... 13 1.1.3 De invloed van de omgeving op je gedrag .................................................................................................................................. 13 1.2 Wetenschappen .......................................................................................................................................................................................................... 14 2 Indeling van de wetenschappen........................................................................................................................................................................... 17 3 Kan je alles onderzoeken? ......................................................................................................................................................................................... 19 4 Welke onderzoeksmethodes kan je gebruiken? ..................................................................................................................................... 20 5 Fasen van het wetenschappelijk onderzoek .............................................................................................................................................. 22 Het OVUR-stappenplan .............................................................................................................................................................................................................. 23 Een begrippenlijst maken ......................................................................................................................................................................................................... 24

THEMA 1 - VAN KINDS AF AAN  ....................................................................................................................................................................................  25 Hoofdstuk 1 - Iedereen ontwikkelt  ............................................................................................................................................................................. 27 1 Wat is ontwikkeling?  ..................................................................................................................................................................................................... 28 2 Ontwikkelingsvormen................................................................................................................................................................................................... 29

2.1 Groeien............................................................................................................................................................................................................................... 29

2.2 Rijpen ................................................................................................................................................................................................................................. 29

2.3 Leren ................................................................................................................................................................................................................................... 31

3 Fasen in de ontwikkeling ............................................................................................................................................................................................ 33 4 Ontwikkelingsdomeinen ............................................................................................................................................................................................ 35

4.1 Lichamelijke ontwikkeling ..................................................................................................................................................................................... 35

4.2 Psychische ontwikkeling.......................................................................................................................................................................................... 36

4.3 Sociale ontwikkeling ................................................................................................................................................................................................. 37

4.4 Morele ontwikkeling ................................................................................................................................................................................................. 37

Een mindmap maken ......................................................................................................................................................................................................... 38

Hoofdstuk 2 - Het kind in ontwikkeling  .................................................................................................................................................................. 41 1 Een blik op de ontwikkelingsdomeinen van het kind ........................................................................................................................ 42

1.1 Lichamelijke ontwikkeling...................................................................................................................................................................................... 42

1.1.1  Lichaamsbouw ................................................................................................................................................................................................. 43

4

Inhoudstafel 

Code


1.1.2  Sensorische ontwikkeling .........................................................................................................................................................................  46 1.1.3  Motorische ontwikkeling ..........................................................................................................................................................................  48 Bronnen raadplegen en correct vermelden .............................................................................................................................................. 50 1.1.4  Reflexen ................................................................................................................................................................................................................ 51 Informatie opzoeken met een zoekmachine ............................................................................................................................................ 52 1.2 Psychische ontwikkeling.......................................................................................................................................................................................... 52 1.2.1  Cognitieve ontwikkeling ............................................................................................................................................................................ 53 1.2.2  Sociaal-affectieve ontwikkeling ...........................................................................................................................................................  54 1.2.3  Conatieve ontwikkeling ............................................................................................................................................................................. 56

1.3 Sociale ontwikkeling.................................................................................................................................................................................................. 57

1.4 Morele ontwikkeling.................................................................................................................................................................................................. 59

1.5 Samenspel van domeinen ................................................................................................................................................................................... 59

2 De psychosociale ontwikkeling van het kind volgens Erikson .................................................................................................... 61

2.1 Zuigelingenfase............................................................................................................................................................................................................. 62

2.2 Peuterleeftijd................................................................................................................................................................................................................... 63

2.3 Kleuterleeftijd................................................................................................................................................................................................................. 63

2.4 Lagereschoolleeftijd .................................................................................................................................................................................................  64

3 Factoren die de ontwikkeling belemmeren of bevorderen ..........................................................................................................  66

3.1 Havighurst: de ontwikkelingstaken van het kind....................................................................................................................................  66

3.2 Moeilijkheden op school......................................................................................................................................................................................... 67

Criteria voor een goede onderzoeksvraag ........................................................................................................................................................... 69

3.3 De plaats in de geboorterij ................................................................................................................................................................................... 70

3.4 Ongewenst is onbemind?...................................................................................................................................................................................... 72

Een samenvatting maken ................................................................................................................................................................................................ 72

Hoofdstuk 3 - Het kind en zijn omgeving  ............................................................................................................................................................. 75 1 Het kind in het gezin ...................................................................................................................................................................................................... 77

1.1  Het gezin............................................................................................................................................................................................................................ 77

1.2  Afstamming en verwantschap............................................................................................................................................................................. 79

1.3 Opvoedingsstijlen ....................................................................................................................................................................................................... 81 Kritisch omgaan met ICT..................................................................................................................................................................................................  84

1.4  Verwenning en verwaarlozing.............................................................................................................................................................................. 85

2 Het kind in de samenleving .................................................................................................................................................................................... 89

2.1  De positie van het kind in het Westen en elders, vroeger en nu ................................................................................................... 89

2.2  Rechten van kinderen .............................................................................................................................................................................................. 91

2.3  Rechten geschonden...............................................................................................................................................................................................  94

Code

Inhoudstafel

5


2.3.1  Kinderarbeid......................................................................................................................................................................................................  94 Je standpunt bepalen en verdedigen............................................................................................................................................................. 95

2.3.2 Kindermishandeling...................................................................................................................................................................................... 95

2.3.3  Kinderoffers........................................................................................................................................................................................................ 97

THEMA 2 - ADOLESCENTIE, EEN BOEIENDE TIJD  ........................................................................................................................................  99 Hoofdstuk 1 - De adolescent in ontwikkeling  ................................................................................................................................................  101 1 Wat is adolescentie?  ...................................................................................................................................................................................................  103 2 De ontwikkelingstaken van de adolescent  ............................................................................................................................................. 104 3 Ontwikkelingsdomeinen van de adolescentie....................................................................................................................................... 105

3.1 Lichamelijke ontwikkeling................................................................................................................................................................................... 105

3.1.1 Groeispurt ........................................................................................................................................................................................................ 105 3.1.2 Secundaire geslachtskenmerken ......................................................................................................................................................  107

3.2 Psychische ontwikkeling ..................................................................................................................................................................................... 109

3.2.1 Cognitieve ontwikkeling ........................................................................................................................................................................ 109

3.2.2 Sociaal-affectieve ontwikkeling .......................................................................................................................................................... 111

Turven en data overzichtelijk voorstellen .................................................................................................................................................. 112

3.3 Sociale ontwikkeling ............................................................................................................................................................................................... 113 3.4 Morele ontwikkeling ............................................................................................................................................................................................... 114 3.5 Seksuele ontwikkeling ........................................................................................................................................................................................... 116

4 De psychosociale ontwikkeling tijdens de adolescentie volgens Erikson ......................................................................  120 5 Zelfbeeld ..............................................................................................................................................................................................................................  122

5.1 Wat is het zelfbeeld? ..............................................................................................................................................................................................  122

5.2 Opbouw van het zelfbeeld ...............................................................................................................................................................................  123

5.3 Wisselwerking tussen zelfbeeld, zelfachting en gedrag ................................................................................................................  126

5.4 Assertiviteit ..................................................................................................................................................................................................................  128

6 De grenzen van de ontwikkeling ......................................................................................................................................................................  130

Hoofdstuk 2 - De adolescent en zijn omgeving  ............................................................................................................................................  131 1 De adolescentie, een westerse uitvinding?...............................................................................................................................................  133

1.1 Overgangsrituelen....................................................................................................................................................................................................  133

1.2 Adolescentie, wat moet je ermee?................................................................................................................................................................. 134

1.2.1 Leren.................................................................................................................................................................................................................... 134 1.2.2 Emanciperen...................................................................................................................................................................................................  136 1.2.3 Experimenteren............................................................................................................................................................................................  138

6

Inhoudstafel 

Code


2 De adolescentie, een waardevolle tijd...........................................................................................................................................................  139

2.1 Waarden en normen...............................................................................................................................................................................................  139

2.1.1 Wat zijn waarden?........................................................................................................................................................................................  139

2.1.2 Wat zijn normen?.........................................................................................................................................................................................  143

2.1.3 Attitudes en persoonlijke voorkeuren............................................................................................................................................. 144

2.2 Wie beïnvloedt het waardepatroon van adolescenten?.................................................................................................................. 146

2.2.1 Socialisatie........................................................................................................................................................................................................ 146 2.2.2 Gezin....................................................................................................................................................................................................................  147 2.2.3 School.................................................................................................................................................................................................................  147 2.2.4 Peergroup.........................................................................................................................................................................................................  147 2.2.5 Media...................................................................................................................................................................................................................  149

Hoofdstuk 3 - Probleemgedrag bij jongeren  ..................................................................................................................................................  151 1 Probleemgedrag.............................................................................................................................................................................................................  152

1.1 Wat is probleemgedrag?......................................................................................................................................................................................  152

1.2 Problemen in allerlei soorten en maten.....................................................................................................................................................  155

1.3 Probleemgedrag als onderdeel van de ontwikkeling .......................................................................................................................  158

1.4 Probleemgedrag als gevolg van maatschappelijke kwetsbaarheid..........................................................................................  159

1.5 Meervoudig risicomodel .....................................................................................................................................................................................  162

2 Voorzieningen en organisaties die optreden bij probleemgedrag ..................................................................................... 164

2.1 Het Decreet Integrale Jeugdhulp .................................................................................................................................................................. 164

2.2 Hulp in crisissituaties .............................................................................................................................................................................................. 168

Een schema maken .......................................................................................................................................................................................................... 169

2.3 Gerechtelijke jeugdhulp........................................................................................................................................................................................ 169

3 Stigmatisering...................................................................................................................................................................................................................  170

THEMA 3 - JONG GELEERD, OUD GEDAAN  .....................................................................................................................................................  173 Hoofdstuk 1 - Eindbestemming volwassenheid?  .........................................................................................................................................  175 1

Wanneer ben je volwassen? .................................................................................................................................................................................  179

1.1 Juridische volwassenheid ...................................................................................................................................................................................  179

1.2 Fysieke volwassenheid .........................................................................................................................................................................................  179

1.3 Persoonlijke volwassenheid .............................................................................................................................................................................. 180

1.4 Maatschappelijke volwassenheid .................................................................................................................................................................. 180

1.5 De ontwikkelingstaken van de volwassene ............................................................................................................................................ 180

1.5.1 Uitdagingen voor de jong-volwassene ........................................................................................................................................  181

Code

Inhoudstafel

7


1.5.2 De keuze van een levenspartner ....................................................................................................................................................... 183

1.5.3 Stress ...................................................................................................................................................................................................................  187 2 Ook volwassenen veranderen .............................................................................................................................................................................  191

2.1 Stabiele perioden en overgangsperioden ...............................................................................................................................................  191

2.2 De psychosociale ontwikkeling van de volwassene...........................................................................................................................  193

Hoofdstuk 2 - Is oud out?  .................................................................................................................................................................................................  197 1 Wat is oud?.......................................................................................................................................................................................................................... 198

1.1 Verschillende leeftijdsgrenzen ......................................................................................................................................................................... 199

1.2 Maatschappelijke stereotypering van ouderdom ............................................................................................................................... 202

1.2.1 Wat is een stereotype? ............................................................................................................................................................................ 204 1.2.2 Ontstaan en gevolgen van stereotypering ................................................................................................................................ 204

1.2.3 Doorbreken en voorkomen van stereotypering ..................................................................................................................... 207

1.3 Emancipatie van ouderen .................................................................................................................................................................................. 208

2 Ook ouderen ontwikkelen ...................................................................................................................................................................................... 209

2.1 Ouderdomswijsheid ............................................................................................................................................................................................... 209

Het interview ......................................................................................................................................................................................................................... 211

2.2 Succesvol ouder worden ....................................................................................................................................................................................  213

3 Omgaan met verlies .....................................................................................................................................................................................................  214

3.1 Lichamelijke en cognitieve mogelijkheden ............................................................................................................................................  214

3.2 Sociale contacten ....................................................................................................................................................................................................  215

3.3 Dierbaren ......................................................................................................................................................................................................................  218

4 Woonvormen en opvang voor ouderen ...................................................................................................................................................... 221

Index  .............................................................................................................................................................................................................................................. 224

8

Inhoudstafel 

Code

Code Gedragswetenschappen 3 (KathOndVla) Inhoudstafel  
Code Gedragswetenschappen 3 (KathOndVla) Inhoudstafel