Page 1

Inhoudstafel Inleiding - Help, ik word een gedragswetenschapper ...................................................................................................................................  9 1 Wat zijn gedragswetenschappen? ...................................................................................................................................................................... 10 1.1 Gedrag ................................................................................................................................................................................................................................. 10 1.1.1 Gedrag is een reactie op prikkels ......................................................................................................................................................... 12 1.1.2 Waarneembaar en niet-waarneembaar gedrag ......................................................................................................................... 13 1.1.3 De invloed van de omgeving op je gedrag .................................................................................................................................. 13 1.2 Wetenschappen ........................................................................................................................................................................................................... 14 2 Indeling van de wetenschappen .......................................................................................................................................................................... 17 3 Kan je alles onderzoeken? ......................................................................................................................................................................................... 19 4 Welke onderzoeksmethodes kan je gebruiken? ..................................................................................................................................... 20 5 Fasen van het wetenschappelijk onderzoek ............................................................................................................................................. 22 Het OVUR-stappenplan .............................................................................................................................................................................................................. 23 Een begrippenlijst maken ......................................................................................................................................................................................................... 24

THEMA 1 - COMPLEXLOOS COMMUNICEREN ..................................................................................................................................................  25 Hoofdstuk 1 - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet ............................................................................................................................................................... 27 1 De componenten van het waarnemingsproces ....................................................................................................................................... 29 1.1 Gewaarwording: het registreren van prikkels ............................................................................................................................................ 31 1.2 Waarneming: het selecteren en interpreteren van prikkels .............................................................................................................. 33 1.3 Reactie op prikkels ..................................................................................................................................................................................................... 35 2 Het waargenomene beïnvloedt het waarnemingsproces ...............................................................................................................  37 2.1 Verhouding tussen de voorgrond en de achtergrond ........................................................................................................................ 37

2.2 Het geheel is meer dan de som van de delen ......................................................................................................................................... 39

2.3 Groeperingswetten ................................................................................................................................................................................................... 39

2.4 Perceptuele constanties ......................................................................................................................................................................................... 41

2.5 Visuele illusies ................................................................................................................................................................................................................ 41

Een mindmap maken ........................................................................................................................................................................................................  44

3 De waarnemer beïnvloedt het waarnemingsproces ........................................................................................................................... 45

4

3.1 Lichamelijke factoren ............................................................................................................................................................................................... 45

3.2 Psychologische factoren .......................................................................................................................................................................................  46

Een samenvatting maken ...............................................................................................................................................................................................  48

Inhoudstafel

Code Gedrag 3 GO.indb 4

Code

4/04/16 14:21


Hoofdstuk 2 - Communicatie en sociale interacties  ..................................................................................................................................... 49 1 Communicatie als proces............................................................................................................................................................................................. 51 2 Eenzijdige en tweezijdige communicatie ..................................................................................................................................................... 53 3 Binnenkant en buitenkant ........................................................................................................................................................................................ 56 4 De communicatieaxioma’s van Watzlawick ................................................................................................................................................ 58

4.1 Je kan onmogelijk niet communiceren.......................................................................................................................................................... 58

4.2 Communicatie kent een inhoudsniveau en een betrekkingsniveau........................................................................................... 59

4.3 Door verschillende interpretaties heeft ieder zijn eigen waarheid .............................................................................................. 61

Een schema maken ............................................................................................................................................................................................................. 62

4.4 Mensen communiceren zowel digitaal als analoog .............................................................................................................................. 63

4.4.1  Digitale taal .......................................................................................................................................................................................................  64 4.4.2  Analoge taal ...................................................................................................................................................................................................... 65

4.5 Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair ............................................................................................. 67

Hoofdstuk 3 - Emoties communiceren ...................................................................................................................................................................... 69 1 Emotie: van impressie tot expressie .................................................................................................................................................................. 71 2 Componenten van emoties ...................................................................................................................................................................................... 73 2.1 Emoties in je lichaam (fysiologische component) .................................................................................................................................. 73 2.1.1  Het zenuwstelsel ............................................................................................................................................................................................. 74 2.1.2  De hersenen ...................................................................................................................................................................................................... 74 2.2 Emoties in je denken en voelen (mentale component) ..................................................................................................................... 76 2.3 Emoties in je gedrag (gedragscomponent) ............................................................................................................................................... 77

2.3.1  Aangeboren of aangeleerd gedrag .................................................................................................................................................... 77

2.3.2  Cultureel bepaald of universeel gedrag .......................................................................................................................................... 77

3 Functies van emoties ....................................................................................................................................................................................................  80

THEMA 2 - PERSOONLIJKE GROEI ............................................................................................................................................................................... 83 Hoofdstuk 1 - Levenslang ontwikkelen .................................................................................................................................................................... 85 1 Ontwikkeling en ontwikkelingspsychologie .............................................................................................................................................  86 2 Groeien, rijpen en leren ..............................................................................................................................................................................................  88 2.1 Groeien .............................................................................................................................................................................................................................  88 2.2 Rijpen ................................................................................................................................................................................................................................  88 2.3 Leren ..................................................................................................................................................................................................................................  90 3 Ontwikkelingsfasen ........................................................................................................................................................................................................ 92 4 Ontwikkelingstaken ......................................................................................................................................................................................................  94

Code

Code Gedrag 3 GO.indb 5

 Inhoudstafel

5 4/04/16 14:21


Hoofdstuk 2 - Jezelf ontwikkelen .................................................................................................................................................................................  99 1 Lichamelijke ontwikkeling .....................................................................................................................................................................................  101 1.1 Lichaamsbouw ..........................................................................................................................................................................................................  101 1.2 Sensorische ontwikkeling ................................................................................................................................................................................... 106 1.3 Motorische ontwikkeling .................................................................................................................................................................................... 108 2 Psychische ontwikkeling ..........................................................................................................................................................................................  110 2.1 Cognitieve ontwikkeling ...................................................................................................................................................................................... 110 2.1.1 Denkontwikkeling ....................................................................................................................................................................................... 110 Informatie opzoeken met een zoekmachine .......................................................................................................................................... 112 2.1.2 Taalontwikkeling ........................................................................................................................................................................................... 113 Criteria voor een goede onderzoeksvraag ............................................................................................................................................... 114 2.2 Emotionele ontwikkeling ..................................................................................................................................................................................... 116 2.3 Persoonlijkheidsontwikkeling ........................................................................................................................................................................... 119 2.3.1 Ontwikkeling van de wil .......................................................................................................................................................................... 119 2.3.2 Morele ontwikkeling .................................................................................................................................................................................  120 2.3.3 Seksuele ontwikkeling .............................................................................................................................................................................  121 3 Sociale ontwikkeling ...................................................................................................................................................................................................  125 3.1 Spelontwikkeling .....................................................................................................................................................................................................  125 3.2 De psychosociale ontwikkelingstheorie van Erik Erikson.................................................................................................................  126

THEMA 3 - HET GEZIN ALS VEELVORMIGE HOEKSTEEN? .....................................................................................................................  131 Hoofdstuk 1 - Fatsoen moet je doen ........................................................................................................................................................................  133 1 Deugt de jeugd? Over waarden, normen en attitudes ...................................................................................................................  135

1.1 Waarden ........................................................................................................................................................................................................................  135

1.1.1 De functie van waarden .........................................................................................................................................................................  135 Bronnen raadplegen en correct vermelden  ..........................................................................................................................................  136

1.1.2 Persoonlijke waardehiërarchieën ......................................................................................................................................................  138

1.1.3 Waarde is gebaseerd op behoefte: de behoeftepiramide van Maslow ...................................................................  143

1.2 Normen ..........................................................................................................................................................................................................................  149

1.2.1 De functie van normen ...........................................................................................................................................................................  149

1.2.2 Formele en informele normen ...........................................................................................................................................................  150

1.3 Attitudes en persoonlijke voorkeuren ........................................................................................................................................................  152

2 Waarden en normen in tijd en ruimte ...........................................................................................................................................................  155

6

2.1 Waarden en normen verschillen in de tijd ...............................................................................................................................................  157

Inhoudstafel

Code Gedrag 3 GO.indb 6

Code

4/04/16 14:21


Het interview  .......................................................................................................................................................................................................................  159

2.2 Waarden en normen verschillen in de ruimte .......................................................................................................................................  161

3 Ethiek in wetenschappelijk onderzoek ........................................................................................................................................................  163 Hoofdstuk 2 - Gooi het in de groep ..........................................................................................................................................................................  167 1 Let’s connect: een structurele analyse van groepen  ....................................................................................................................... 169

1.1 Wat is een groep?  ................................................................................................................................................................................................... 169

1.2 De ene groep is de andere niet  .....................................................................................................................................................................  172

1.2.1 Cooley: primaire en secundaire groepen  ...................................................................................................................................  172

1.2.2 Homans: formele en informele groepen  ..................................................................................................................................... 174

1.2.3 Merton: primaire groep, collectiviteit, samenzijn en sociale categorie  ...................................................................  176 Kritisch omgaan met ICT  ....................................................................................................................................................................................  178

2 Waardevorming: van groep naar individu  ............................................................................................................................................... 180

2.1 De morele ontwikkeling  .................................................................................................................................................................................... 180

2.2 Wat is socialisatie?  ..................................................................................................................................................................................................  182

2.3 Vormen van socialisatie  ...................................................................................................................................................................................... 185

2.3.1 Primaire socialisatie  .................................................................................................................................................................................. 185 Turven en data overzichtelijk voorstellen  ................................................................................................................................................ 186

2.3.2 Secundaire socialisatie  ...........................................................................................................................................................................  187

2.3.3 Tertiaire socialisatie  ................................................................................................................................................................................... 190

Hoofdstuk 3 - Bij mij thuis .................................................................................................................................................................................................  193 1 Structurele analyse van het gezin: een veelheid aan vormen ................................................................................................... 194 2 Functionele analyse van het gezin .................................................................................................................................................................. 200

2.1 De zin van het gezin .............................................................................................................................................................................................. 200

2.2 Impact van de gezinsfuncties op het individuele gedrag ............................................................................................................. 204

2.2.1 Sociale positie ............................................................................................................................................................................................... 204

2.2.2 Sociale rol ........................................................................................................................................................................................................ 204

2.2.3 Geslachtsrol .................................................................................................................................................................................................... 208

Je standpunt bepalen en verdedigen  ....................................................................................................................................................... 208

3 Geboortepolitiek ............................................................................................................................................................................................................  213

Index ....................................................................................................................................................................................................................................................  215

Code

Code Gedrag 3 GO.indb 7

 Inhoudstafel

7 4/04/16 14:21

Code Gedragswetenschappen 3 GO! Inhoudstafel  
Code Gedragswetenschappen 3 GO! Inhoudstafel