Page 1

Inhoudstafel THEMA 1 - POLITIEKE MACHT ...........................................................................................................................................................................................  9 Hoofdstuk 1 - Macht van staten ...................................................................................................................................................................................... 11 1 Ontstaan van staten ....................................................................................................................................................................................................... 13 2 De natiestaat ........................................................................................................................................................................................................................ 14 3 Stateloze organisatievormen .................................................................................................................................................................................. 19 4 Waarin staatsvormen verschillen ......................................................................................................................................................................... 21 5 Staatsgreep ...........................................................................................................................................................................................................................  25 6 Verschillende staatsvormen .................................................................................................................................................................................... 28 7 Samenwerking en besluitvorming tussen verschillende staten ................................................................................................ 30 7.1 Europese Unie ............................................................................................................................................................................................................... 30

7.2 Verenigde Naties ......................................................................................................................................................................................................... 32

7.3 Noord-Atlantische Verdragsorganisatie .......................................................................................................................................................  34

Hoofdstuk 2 - Kenmerken van staten ......................................................................................................................................................................... 35 1 Inleiding ................................................................................................................................................................................................................................... 36 2 Bevolking ................................................................................................................................................................................................................................. 39 3 Territorium ............................................................................................................................................................................................................................. 41 4 Politieke organisatie ......................................................................................................................................................................................................  44 5 Geweldsmonopolie ........................................................................................................................................................................................................  46 Hoofdstuk 3 - Verschillende staten en bestuursvormen ............................................................................................................................ 49 1 Dictatuur .................................................................................................................................................................................................................................. 51 2 Clerocratie .............................................................................................................................................................................................................................. 56 3 Monarchie ............................................................................................................................................................................................................................... 57 4 Republiek ................................................................................................................................................................................................................................ 58 5 Democratische rechtsstaat ....................................................................................................................................................................................... 62

4

5.1 Democratie ..................................................................................................................................................................................................................... 62

5.2 Democratische rechtsstaat ................................................................................................................................................................................... 62

5.3 Soorten democratieën ............................................................................................................................................................................................ 63

5.4 Verkiezingen ................................................................................................................................................................................................................... 65

5.5 Referenda en volksraadplegingen ................................................................................................................................................................... 69

5.6 Conventionele en onconventionele politieke participatie ............................................................................................................... 71

Thema 1 - Politieke macht Inhoudstafel

Code Cultuur 6 VO_LWB.indb 4

Code

16/08/17 10:59


Hoofdstuk 4 - Organisatie van de Belgische staat ........................................................................................................................................... 73 1 De bestuurlijke indeling van België ................................................................................................................................................................... 76

1.1 België volgens de grondwet ................................................................................................................................................................................ 76

1.2 De federale overheid ................................................................................................................................................................................................ 79

1.3 De gemeenschappen .............................................................................................................................................................................................. 79

1.4 De gewesten ................................................................................................................................................................................................................. 79

2 De koning ................................................................................................................................................................................................................................ 82 3 De wetgevende macht .................................................................................................................................................................................................  84

3.1 Het federaal parlement ..........................................................................................................................................................................................  84

3.2 Het Vlaams Parlement .............................................................................................................................................................................................  86

3.3 De weg van de wet ..................................................................................................................................................................................................  86

3.4 Het parlement controleert de regering ........................................................................................................................................................ 87

4 De uitvoerende macht .................................................................................................................................................................................................  88 Hoofdstuk 5 - Politieke partijen spelen een hoofdrol in de hedendaagse politiek .............................................................. 91 1 Ideologieën ........................................................................................................................................................................................................................... 92 2 Links en rechts ...................................................................................................................................................................................................................  96 3 Oude en nieuwe breuklijnen ................................................................................................................................................................................... 97

3.1 De levensbeschouwelijke tegenstelling ....................................................................................................................................................... 97

3.2 De sociaal-economische tegenstelling ......................................................................................................................................................... 97

3.3 De communautaire tegenstelling .................................................................................................................................................................... 97

3.4 Nieuwe tegenstellingen ......................................................................................................................................................................................... 97

4 Politieke partijen ..............................................................................................................................................................................................................  98

4.1 Partijstandpunten en partijdiscipline ............................................................................................................................................................  99

4.2 Particratie ......................................................................................................................................................................................................................  102

4.3 Partijfinanciering ......................................................................................................................................................................................................  102

4.4 Populisme ..................................................................................................................................................................................................................... 104

Hoofdstuk 6 - De staat van de welvaartsstaat ..................................................................................................................................................  107 1 Van nachtwakerstaat naar welvaartsstaat ................................................................................................................................................ 109 2 Van welvaartsval naar duurzame samenleving ..................................................................................................................................... 111 3 Werkgelegenheid in de welvaartsstaat ........................................................................................................................................................ 116 4 Sociale zekerheid ............................................................................................................................................................................................................ 118 5 De verplichte ziekteverzekering ........................................................................................................................................................................  120 6 De prijs van medicijnen ............................................................................................................................................................................................  121 7 De verschillende lijnen van onze gezondheidszorg ..........................................................................................................................  123 8 De vergrijzing ....................................................................................................................................................................................................................  125

Code

Code Cultuur 6 VO_LWB.indb 5

Inhoudstafel

5 16/08/17 10:59


THEMA 2 - RECHT ....................................................................................................................................................................................................................  129 Hoofdstuk 1 - Recht en gerechtigheid ....................................................................................................................................................................  131 1 Wat is recht? .......................................................................................................................................................................................................................  133 2 Recht vroeger en nu ....................................................................................................................................................................................................  133 3 Indeling van het recht ................................................................................................................................................................................................  137

3.1 Indeling van het recht naar het land waar het recht van toepassing is .................................................................................  137

3.2 Indeling van het recht naar rechtsbron .....................................................................................................................................................  138

3.2.1 Gewoonterecht tegenover geschreven recht ............................................................................................................................  138

3.2.2 Natuurrecht tegenover rechtspositivisme ....................................................................................................................................  138

3.2.3 Bronnen van islamitisch recht ..............................................................................................................................................................  139

3.3 Indeling van het recht naar rechtsstelsel: continentaal recht versus Engels recht ..........................................................  143

3.3.1 Continentaal recht .......................................................................................................................................................................................  143

3.3.2 Engels recht .....................................................................................................................................................................................................  143

3.4 Indeling van het recht naar onderwerp: privaatrecht tegenover publiekrecht ................................................................ 144

3.4.1 Privaatrecht .......................................................................................................................................................................................................  145 3.4.2 Publiekrecht .....................................................................................................................................................................................................  145 4 Hervormingen binnen justitie ............................................................................................................................................................................. 146 Hoofdstuk 2 - Verloop van een procedure ..........................................................................................................................................................  147 1 Verloop van een burgerlijke procedure ......................................................................................................................................................  149 2 Verloop van een strafrechtelijke procedure ............................................................................................................................................  151

2.1 Misdrijf ............................................................................................................................................................................................................................  151

2.2 Opsporingsonderzoek ..........................................................................................................................................................................................  152

2.3 Gerechtelijk onderzoek ........................................................................................................................................................................................  153

2.4 Strafproces ...................................................................................................................................................................................................................  155

2.4.1 Partijen in een strafproces .......................................................................................................................................................................  155

2.4.2 Het verloop van een strafproces ........................................................................................................................................................  156

2.5 Vonnis ..............................................................................................................................................................................................................................  157

2.6 Beroep ............................................................................................................................................................................................................................  159

Hoofdstuk 3 - Rechtbanken en gerechtshoven in ons land ..................................................................................................................  161 1 Inleiding ................................................................................................................................................................................................................................ 163 2 Vredegerecht .................................................................................................................................................................................................................... 165 3 Politierechtbank ............................................................................................................................................................................................................. 166 4 Rechtbank van eerste aanleg ...............................................................................................................................................................................  167

6

4.1 De burgerlijke rechtbank .....................................................................................................................................................................................  167

4.2 De correctionele rechtbank .............................................................................................................................................................................. 168

Thema 1 - Politieke macht Inhoudstafel

Code Cultuur 6 VO_LWB.indb 6

Code

16/08/17 10:59


4.3 Familie- en jeugdrechtbanken ......................................................................................................................................................................... 169

4.4 Strafuitvoeringsrechtbank ..................................................................................................................................................................................  170

4.5 De raadkamer .............................................................................................................................................................................................................  170

5 Arbeidsrechtbank ..........................................................................................................................................................................................................  171 6 Rechtbank van koophandel ..................................................................................................................................................................................  171 7 De hoven van beroep .................................................................................................................................................................................................  172 8 Hof van assisen ................................................................................................................................................................................................................  173 9 Hof van Cassatie .............................................................................................................................................................................................................  176 Hoofdstuk 4 - Internationale rechtbanken .........................................................................................................................................................  179 1 Internationaal recht of volkenrecht ................................................................................................................................................................  181

1.1 Verdragenrecht .........................................................................................................................................................................................................  181

1.2 Internationaal humanitair recht ......................................................................................................................................................................  181

1.3 Zeerecht ........................................................................................................................................................................................................................  182

1.4 Mensenrechten .........................................................................................................................................................................................................  182

1.5 Internationaal strafrecht ....................................................................................................................................................................................... 184

2 Regionale rechtsinstellingen ............................................................................................................................................................................... 189 THEMA 3 - KUNST ...................................................................................................................................................................................................................  191 Hoofdstuk 1 - Wat is kunst? .............................................................................................................................................................................................   193 1 Kunst is meer dan schilderijen alleen ............................................................................................................................................................  195 2 Een snelle duik in de kunstgeschiedenis .................................................................................................................................................... 198 3 Kunst staat niet los van de maatschappij ................................................................................................................................................... 200 4 Kijken naar kunst: beleven, bestuderen en begrijpen .................................................................................................................... 202 Hoofdstuk 2 - Functies van kunst ...............................................................................................................................................................................  207 1 Kunst drukt mens-, maatschappij- en wereldbeelden uit ............................................................................................................ 209

1.1 Het religieuze mens- en wereldbeeld ......................................................................................................................................................... 209

1.1.1 Verhalen en symbolen ...............................................................................................................................................................................  210

1.1.2 Renaissance, reformatie en contrareformatie ............................................................................................................................... 211

1.2 De idealen van de verlichting ..........................................................................................................................................................................  214

1.3 Moderne maatschappij, moderne kunst ...................................................................................................................................................  216

2 Kunst drukt macht uit ................................................................................................................................................................................................  218

2.1. Politieke betekenisgeving ...................................................................................................................................................................................  218

2.2 Kunst als instrument van de staat ..................................................................................................................................................................  218

2.2.1 Kunstpolitiek in totalitaire regimes ....................................................................................................................................................  218

2.2.2 Kunst en soft power ................................................................................................................................................................................... 221

Code

Inhoudstafel

Code Cultuur 6 VO_LWB.indb 7

7 16/08/17 10:59


2.3 Kunst als verzet ......................................................................................................................................................................................................... 222 3

Kunst als therapie ......................................................................................................................................................................................................... 224

4

Kunst ontspant ................................................................................................................................................................................................................ 226

5

Kunst is geld waard ..................................................................................................................................................................................................... 227

Hoofdstuk 3 - Kunstenaar onder invloed ............................................................................................................................................................ 229 1

Invloed van andere culturen ................................................................................................................................................................................ 230 1.1 Westerse vs. niet­westerse kunst ................................................................................................................................................................... 230 1.2 Oriëntalisme ............................................................................................................................................................................................................... 232 1.2.1 Oriëntalisme in de architectuur .......................................................................................................................................................... 232 1.2.2 Oriëntalisme in de schilderkunst ........................................................................................................................................................ 233 1.2.3 Oriëntalisme in muziek en dans ......................................................................................................................................................... 234 1.2.4 Oriëntalisme in films .................................................................................................................................................................................. 235 1.3 Ook het Westen fascineert ................................................................................................................................................................................ 236

2

Invloed van wetenschap en techniek ........................................................................................................................................................... 237 2.1 Wetenschap, techniek en kunst gaan hand in hand ......................................................................................................................... 237 2.2 De gulden snede ..................................................................................................................................................................................................... 239 2.2.1 Wat is de gulden snede? ......................................................................................................................................................................... 239 2.2.2 De rij van Fibonacci .................................................................................................................................................................................... 239 2.2.3 Mythe of eeuwig schoonheidsideaal? ........................................................................................................................................... 240 2.2.4 De gulden snede in de architectuur ............................................................................................................................................... 241 2.2.5 De gulden snede in de schilderkunst ............................................................................................................................................. 242 2.2.6 De gulden snede in de muziek .......................................................................................................................................................... 243 2.2.7 De gulden snede in de film .................................................................................................................................................................. 244

Hoofdstuk 4 - De positie van de kunstenaar .................................................................................................................................................... 245 1

Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................... 247

2

De status van kunstenaars doorheen de eeuwen .............................................................................................................................. 249 2.1 Van de oertijd tot de klassieke oudheid (tot 500) ............................................................................................................................... 249 2.2 De middeleeuwen (van 500 tot 1500) ........................................................................................................................................................ 250 2.3 De renaissance (tot 1600) ................................................................................................................................................................................... 252 2.4 Ateliers en kunstacademies (17de en 18de eeuw) .............................................................................................................................. 253 2.5 Kunstgalerijen (vanaf de 19de eeuw) .......................................................................................................................................................... 256 2.6 Van de 20ste eeuw tot vandaag .................................................................................................................................................................... 257 2.6.1 Avant­garde wordt mainstream ......................................................................................................................................................... 257 2.6.2 De rol van verzamelaars en curatoren ........................................................................................................................................... 259

3

8

Why have there been no great women artists? .................................................................................................................................... 260

Inhoudstafel

Code Cultuur 6 VO_LWB.indb 8

Code

16/08/17 10:59

Code Cultuurwetenschappen 6 (KathOndVla) Inhoudstafel  
Code Cultuurwetenschappen 6 (KathOndVla) Inhoudstafel