Page 1

Inhoudstafel THEMA 1 - ORGANISATIE VAN DE SAMENLEVING ........................................................................................................................................ 11 Hoofdstuk 1 - Mensen organiseren zich om goed te kunnen leven .................................................................................................. 13 1 Driehoeksmeetkunde ................................................................................................................................................................................................... 15

1.1 De overheid ordent de samenleving op politiek en juridisch vlak .............................................................................................. 15

1.2 De kerntaak van de markt of het economische veld ............................................................................................................................ 16

1.3 De burgermaatschappij .......................................................................................................................................................................................... 16

1.3.1 Het sociale middenveld ............................................................................................................................................................................. 17

1.3.2 Het culturele middenveld ......................................................................................................................................................................... 17

1.3.3 Het levensbeschouwelijke middenveld ........................................................................................................................................... 18

2 Wisselwerking ..................................................................................................................................................................................................................... 23 3 Veranderingsprocessen ..............................................................................................................................................................................................  25 Een schema maken ....................................................................................................................................................................................................................... 28 Hoofdstuk 2 - Een samenleving moet bestuurd worden (het politieke veld) ........................................................................... 29 1 Inleiding ................................................................................................................................................................................................................................... 31 2 De federale overheid ....................................................................................................................................................................................................  34 3 De regionale overheden ............................................................................................................................................................................................. 35

3.1 Gemeenschappen ..................................................................................................................................................................................................... 35

3.2 Gewesten ......................................................................................................................................................................................................................... 36

3.3 De Vlaamse overheid ................................................................................................................................................................................................ 37

4 De provinciale overheid .............................................................................................................................................................................................. 38 5 De gemeentelijke of stedelijke overheid ....................................................................................................................................................... 39

5.1 Wat doet een Vlaamse gemeente? .................................................................................................................................................................. 39

5.2 Hoe werkt een gemeentebestuur? .................................................................................................................................................................  44 Voorbereiding van een observatieopdracht ......................................................................................................................................................  46

5.3 Het OCMW ...................................................................................................................................................................................................................... 47

5.4 Het Sociaal Huis ..........................................................................................................................................................................................................  48

6 Moeten kinderen en jongeren stemrecht krijgen? ................................................................................................................................ 50 Hoofdstuk 3 - Recht en de naleving van rechtsregels (het juridische veld) ................................................................................ 53 1 De noodzaak aan regels .............................................................................................................................................................................................. 55 2 Je rechten als persoon .................................................................................................................................................................................................. 56 3 Indeling van het recht in privaatrecht en publiekrecht .................................................................................................................... 57 4 Rechtsbescherming hier en in andere landen ........................................................................................................................................... 59

4

Thema 1 - Organisatie van de samenleving Inhoudstafel

Code Cultuur 4 VO_LWB.indb 4

Code

1/09/17 13:37


5 Wat gebeurt er bij een overtreding van de wet? ..................................................................................................................................... 61 6 Familierechtbank .............................................................................................................................................................................................................. 63 7 Vernieuwing van het personen- en familierecht ...................................................................................................................................  64 8 Ook 14-jarigen kunnen bestraft worden met een GAS-boete ....................................................................................................  64 Hoofdstuk 4 - Mensen hebben nood aan contacten met elkaar (het sociale en culturele middenveld) ............ 65 1 Het belang van verenigingen ................................................................................................................................................................................. 67 2 Het sociale middenveld ............................................................................................................................................................................................... 70

2.1 Sociaal-economische verenigingen ................................................................................................................................................................ 70

2.1.1 Vakbonden ......................................................................................................................................................................................................... 70 2.1.2 Werkgeversorganisaties .............................................................................................................................................................................. 70 2.1.3 Middenstandsorganisaties ....................................................................................................................................................................... 71

2.2 Gezondheids- en welzijnsverenigingen ....................................................................................................................................................... 71

2.2.1 Zorgaanbieders ............................................................................................................................................................................................... 71 2.2.2 Ziekenfondsen ................................................................................................................................................................................................. 71

2.2.3 Zelfhulpgroepen en verenigingen van gebruikers ................................................................................................................... 72

2.3 Onderwijsverenigingen .......................................................................................................................................................................................... 73

3 Het culturele middenveld .......................................................................................................................................................................................... 76

3.1 Culturele verenigingen ............................................................................................................................................................................................ 76

3.2 Jeugdverenigingen ................................................................................................................................................................................................... 81

Hoofdstuk 5 - Het beleven van de eigen levens­beschouwing (het levens­beschouwelijke middenveld) ........... 85 1 Hoe geven we ons leven zin? ..................................................................................................................................................................................  86 2 Antwoorden zoeken op existentiële levensvragen .............................................................................................................................. 89 3 Organisatie van het levensbeschouwelijke middenveld .................................................................................................................. 91

3.1 Levensbeschouwing is geen loutere privézaak ....................................................................................................................................... 91

3.2 De katholieke kerk in België ................................................................................................................................................................................. 93

3.3 Islam .................................................................................................................................................................................................................................... 93

3.4 Vrijzinnig humanisme ............................................................................................................................................................................................... 93

3.5 Oosterse levensbeschouwingen ....................................................................................................................................................................... 95

3.6 Nieuwe religieuze bewegingen ......................................................................................................................................................................... 95

4 De jeugd gelooft niet meer .....................................................................................................................................................................................  96

Code

Code Cultuur 4 VO_LWB.indb 5

Inhoudstafel

5 1/09/17 13:37


THEMA 2 - WELVAART EN WELZIJN ..........................................................................................................................................................................  99 Hoofdstuk 1 - Economisch handelen is kiezen ................................................................................................................................................  101 1 Wat is economie? ............................................................................................................................................................................................................  102 2 Economisch handelen ................................................................................................................................................................................................ 104

2.1 Behoeften ..................................................................................................................................................................................................................... 104

2.2 Middelen ....................................................................................................................................................................................................................... 106

2.3 Economisch handelen is kiezen ......................................................................................................................................................................  107

3 Jongeren en economisch handelen ................................................................................................................................................................ 108 Hoofdstuk 2 - De Belgische gemengde economie ...................................................................................................................................... 109 1 Verschillende economische modellen ........................................................................................................................................................... 110

1.1 Vrijemarkteconomie ................................................................................................................................................................................................ 110

1.2 Centraal geleide economie ................................................................................................................................................................................ 113

1.3 Gemengde economie ........................................................................................................................................................................................... 114

2 De Belgische gemengde economie ................................................................................................................................................................. 118

2.1 De overheid bepaalt de prijs ............................................................................................................................................................................. 118

2.2 Belastingen en sociale bijdragen .................................................................................................................................................................... 118

2.3 Bevorderen van de werkgelegenheid .........................................................................................................................................................  121

2.4 Overlegeconomie ....................................................................................................................................................................................................  121

Hoofdstuk 3 - Spanningen tussen economie, milieu en gezondheid ...........................................................................................  123 1 Beheersing van de conjunctuur .........................................................................................................................................................................  125 2 Meten van groei of meten van welvaart .....................................................................................................................................................  127 

6

2.1 Meten van economische groei .......................................................................................................................................................................  127 

2.2 Welvaart en welzijn .................................................................................................................................................................................................  130 

2.3 Meten van welvaart ................................................................................................................................................................................................  131 

2.3.1 Human Development Index ..................................................................................................................................................................  131 

2.3.2 Index voor Duurzame Economische Welvaart ..........................................................................................................................  132 

2.3.3 Index voor een duurzame samenleving ........................................................................................................................................  133 

2.3.4 Geluk meten .................................................................................................................................................................................................... 134 

3

Ecologisch bewustzijn ..............................................................................................................................................................................................  136 

3.1 Ecologische voetafdruk ........................................................................................................................................................................................  136 

3.2 Watervoetafdruk ....................................................................................................................................................................................................... 140 

3.3 Recht op voedsel .....................................................................................................................................................................................................  141 

3.4 Ik maai jouw gras, jij doet mijn was ..............................................................................................................................................................   142  

Thema 1 - Organisatie van de samenleving Inhoudstafel

Code Cultuur 4 VO_LWB.indb 6

Code

1/09/17 13:37


Hoofdstuk 4 - Armoede en solidariteit ...................................................................................................................................................................  145 1 Wat is armoede? .............................................................................................................................................................................................................. 146

1.1 Het armoedeweb .................................................................................................................................................................................................... 146

1.2 Armoede meten .......................................................................................................................................................................................................  149 

2 Oorzaken van armoede ............................................................................................................................................................................................  151 3 Modellen van armoede .............................................................................................................................................................................................  152 4 Armoede bestrijden .....................................................................................................................................................................................................  156 

4.1 Warme solidariteit ....................................................................................................................................................................................................  156

4.2 Solidariteit waar je niet zelf voor kan kiezen ...........................................................................................................................................  158

4.3 Sociale zekerheid en sociale bijstand ..........................................................................................................................................................  158

5 Armoedebeleid ................................................................................................................................................................................................................  162 THEMA 3 - KUNST ................................................................................................................................................................................................................... 165 Hoofdstuk 1 - Dat kan ik ook ..........................................................................................................................................................................................   167 1 Wat is kunst? ...................................................................................................................................................................................................................... 169 2 Een definitie? .....................................................................................................................................................................................................................  170 3 Kunst vroeger en nu ....................................................................................................................................................................................................  173

3.1 Kunst voor 1900 ........................................................................................................................................................................................................  173

3.2 Moderne en hedendaagse kunst ..................................................................................................................................................................  178

4 Verschillende kunstvormen .................................................................................................................................................................................. 180 Hoofdstuk 2 - Een kunstwerk leren lezen ............................................................................................................................................................ 183 1 Een eerste indruk (gevoelsoordeel) ................................................................................................................................................................ 185  2 Een kunstwerk bestuderen (kennisoordeel) ........................................................................................................................................... 186 2.1 Vorm ................................................................................................................................................................................................................................. 186 

2.1.1 Gebruikte middelen ..................................................................................................................................................................................... 186 

2.1.2 Compositie ........................................................................................................................................................................................................ 189 

2.2 Inhoud ............................................................................................................................................................................................................................ 190 

2.2.1 Voorstelling ....................................................................................................................................................................................................... 190  2.2.2 Boodschap ....................................................................................................................................................................................................... 190  2.2.3 Abstractie ..........................................................................................................................................................................................................  191 

2.3 Functie ............................................................................................................................................................................................................................  192 

3 Een kunstwerk begrijpen (waardeoordeel) ..............................................................................................................................................  193  4 Een kunstwerk ontstaat nooit zomaar: de context van een kunstwerk ............................................................................  195 

Code

Code Cultuur 4 VO_LWB.indb 7

Inhoudstafel

7 1/09/17 13:37


5 De band met de werkelijkheid ............................................................................................................................................................................  197 

5.1 Mimesis ..........................................................................................................................................................................................................................  197 5.2 Expressie ........................................................................................................................................................................................................................  197 

5.3 Transformatie .............................................................................................................................................................................................................. 199 

Hoofdstuk 3 - Theatertaal ................................................................................................................................................................................................. 201 1 Een beknopte geschiedenis van het theater ........................................................................................................................................... 203

1.1 De oorsprong ............................................................................................................................................................................................................. 203

1.2 Grieks en Romeins theater ................................................................................................................................................................................. 203

1.2.1 Thespis, de eerste acteur .......................................................................................................................................................................... 203

1.2.2 Scènes, maskers en genres ..................................................................................................................................................................... 204

1.3 Middeleeuws theater ............................................................................................................................................................................................ 205

1.4 De renaissance: theater in Italië ....................................................................................................................................................................... 206

1.5 Elizabethaans theater ............................................................................................................................................................................................ 207

1.6 De gouden eeuw voor Spanje en Frankrijk ............................................................................................................................................. 208

1.7 De 18de en 19de eeuw in Engeland, Duitsland en Frankrijk ......................................................................................................... 208

1.8 Modern en hedendaags theater .................................................................................................................................................................... 209

2 De theatermakers ........................................................................................................................................................................................................... 211

2.1 Producent ...................................................................................................................................................................................................................... 211

2.2 Regisseur ........................................................................................................................................................................................................................ 211

2.3 Dramaturg ....................................................................................................................................................................................................................  212

2.4 Scenograaf ...................................................................................................................................................................................................................  212

2.4.1 Decor ....................................................................................................................................................................................................................  212 2.4.2 Licht ......................................................................................................................................................................................................................  213 2.4.3 Kostuums ...........................................................................................................................................................................................................  213 2.4.4 Rekwisieten ......................................................................................................................................................................................................  214

2.5 Acteur ..............................................................................................................................................................................................................................  214

2.6 Toeschouwer ..............................................................................................................................................................................................................  214

3 De theatertekst ................................................................................................................................................................................................................  215

3.1 Genre ...............................................................................................................................................................................................................................  215

3.2 Macrostructuur ..........................................................................................................................................................................................................  217

3.2.1 Personages .......................................................................................................................................................................................................  217

8

3.2.2 Opbouw van een theaterstuk ..............................................................................................................................................................  218

Thema 1 - Organisatie van de samenleving Inhoudstafel

Code Cultuur 4 VO_LWB.indb 8

Code

1/09/17 13:37


3.3 Microstructuur ...........................................................................................................................................................................................................  219

3.3.1 Scèneopbouw ................................................................................................................................................................................................  219 3.3.2 Spanningslijn ...................................................................................................................................................................................................  219 4 Dialogen ................................................................................................................................................................................................................................ 220

Hoofdstuk 4 - Kunst en waarden ................................................................................................................................................................................. 223 1 Kunst is een spiegel van de maatschappij ................................................................................................................................................. 225 2 Waarden en normen in de architectuur ...................................................................................................................................................... 227

2.1 Schoonheid en vakmanschap in de jugendstil of art nouveau .................................................................................................. 227

2.2. Evolutie in de moderne bouwkunst ............................................................................................................................................................ 228

2.2.1 Het modernisme vanaf de jaren 1920 .............................................................................................................................................. 228

2.2.2 Het postmodernisme vanaf de jaren 1960 ................................................................................................................................... 229

2.2.3 Het deconstructivisme vanaf de jaren 1980 ................................................................................................................................ 229

3 Moderne kunst stelt traditionele waarden in vraag .......................................................................................................................... 231 Hoofdstuk 5 - Verschillende meningen over kunst ...................................................................................................................................... 233 1 De waarde van kunst .................................................................................................................................................................................................. 235 2 Kunst of kitsch? ................................................................................................................................................................................................................ 238 3 Maak kennis met kitschkoning Jeff Koons ................................................................................................................................................  241

Code

Code Cultuur 4 VO_LWB.indb 9

Inhoudstafel

9 1/09/17 13:37

Profile for VAN IN

Code Cultuurwetenschappen 4 Inhoudstafel  

Code Cultuurwetenschappen 4 Inhoudstafel