Page 307

Test op mezelf Naam:  Nr.:     Klas:       

Datum:   /   / 20  

   / 25

1 Ruimtefiguren en vlakke figuren Markeer telkens de best passende benaming.

cilinder

bol

balk

kubus

kegel

em

balk

pl

aa

r

TOM1.1

cirkel

driehoek piramide

kubus

cilinder

TOM1.2

bol

kegel

driehoek vierhoek piramide

balk

kubus

bol 9

Duid de veelhoeken aan.

™

Hoofdstuk 10

In k

ijk

ex

driehoek vierhoek vijfhoek driehoek vierhoek

driehoek zeshoek veelhoek

™

™

™

2

305

Formule 1B_2019.indb 305

13/06/19 12:26

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1