Page 1

UW PARTNER IN

SOCIAAL-AGOGISCH WERK

1


Curriculumhervorming?

Geïntegreerd vak?

Nieuw vak?

Kwaliteitsvol lesmateriaal?

Blended learning?

Nieuwe docent?

Geactualiseerd lesmateriaal?

SLUITEN DE BESTAANDE UITGAVEN VAN DE BOECK MOOI AAN BIJ UW LESSEN?

NIET HELEMAAL

JA, PERFECT!

Volstaan enkele hoofdstukken uit een van onze publicaties?

Bestellen kan via onze klantendienst of hoger.deboeck.be. Daar vindt u ook de inhoudstafels en de meest recente info. Nog vragen? Onze accountmanager helpt u graag verder (zie p. 3).

2

NIET HELEMAAL

JA, PERFECT!

Wilt u meerdere publicaties combineren en/of uw eigen hoofdstukken toevoegen?

Maak gebruik van Printing On Demand. Dit kan al vanaf 10 exemplaren!

We bekijken graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. Contacteer onze accountmanager voor meer info (zie p. 3).

Surf naar pod.deboeck.com en maak een prijssimulatie.


Uitgaven op maat van het hoger onderwijs Geeft u les in het studiedomein sociaal-agogisch werk? Dan heeft de uitgebreide catalogus van De Boeck u heel wat te bieden. U vindt er onder meer handboeken voor psychologie, mantelzorg, communicatie, management, economie en onderzoeksvaardigheden. Onze auteurs zijn stuk voor stuk specialisten in hun discipline. Aan de hand van klantenbevragingen spelen we bovendien snel in op de wensen van docenten en studenten. Op die manier zorgen we ervoor dat onze uitgaven zo nauw mogelijk aansluiten bij de vakinhouden in het hoger onderwijs. Neem dus zeker een kijkje in deze folder of surf naar hoger.deboeck.be voor inhoudstafels en de meest recente informatie. Hebt u vragen? Onze accountmanager en klantendienst helpen u graag verder.

Klantendienst +32 (0)3 432 95 02 hoger.onderwijs@vanin.be Accountmanager Asella De Vos +32 (0)472 40 39 55 asella.de.vos@vanin.be Ontdek ons volledige aanbod voor het hoger onderwijs op hoger.deboeck.be

3


ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN

n eenvoudig onderzoek op te bestuderen.

an te leren in specifiek daartoe dingsonderdelen waar onderstages, eindwerken …

om zelf praktijkonderzoek uit n staat om berichtgeving over schatten.

Onderzoeksvaardigheden

een praktische inleiding in het walitatief praktijkgericht ondererzoeksproces doorlopen van n -analyse tot rapportage.

Onderzoeksvaardigheden Voor onderwijs, zorg en welzijn tweede editie

k van de Hogeschool VIVES in eel Onderzoeksvaardigheden. n de uitvoering van fundamenvaring. Caroline Neckebroeck • Inge Vanderstraeten • Mieke Verhaeghe

ppen en Criminologie.

pen (Orthopedagogiek).

6-8701-6

Caroline Neckebroeck Inge Vanderstraeten Mieke Verhaeghe

vanin.be

4

Onderzoeksvaardigheden Voor onderwijs, zorg en welzijn ISBN 978 90 306 8701 6 € 31,80 - 320 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Caroline Neckebroeck - Inge Vanderstraeten Mieke Verhaeghe

Onderzoeksvaardigheden. Voor onderwijs, zorg en welzijn biedt een praktische inleiding in het ontwerp, de uitvoering en de interpretatie van kwantitatief en kwalitatief praktijkgericht onderzoek. Aan de hand van tal van voorbeelden wordt het hele onderzoeksproces doorlopen van probleemstelling en onderzoeks­ontwerp, over dataverzameling en -analyse tot rapportage. ›› Voor hogeschoolstudenten reikt het handvaten aan om zelf een eenvoudig onderzoek op te zetten en uit te voeren en om bestaande onderzoeken kritisch te bestuderen. ›› Voor docenten vormt het een basis om onderzoeksvaardigheden aan te leren in specifiek daarvoor bestemde vakken. Het biedt ook ondersteuning in andere opleidingsonderdelen waar onderzoeksvaardigheden moeten worden toegepast, zoals projecten, stages, eindwerken … ›› Voor professionelen in het werkveld fungeert het als naslagwerk om zelf praktijkonderzoek uit te voeren of daar de opdracht voor te geven. Het stelt hen ook in staat om bericht­ geving over onderzoeksresultaten kritisch te interpreteren en naar waarde te schatten. In deze herwerkte uitgave vindt u onder meer: ›› checklists die als stappenplan gebruikt kunnen worden; ›› een lijst met de Engelse terminologie; ›› een lay-out die nog beter is afgestemd op de inhoud.

Statistiek

Statistiek Samen leven en werken in cijfers

p de samenleving door diverse offide octagonparaplu’ filter je op een Vervolgens ga je via zelfonderzoek

Tweede editie

Statistiek Samen leven en werken in cijfers Ilse Vanderstukken

vens te rapporteren en te interpreeen meer doordacht en

preteren. Enkele basisbeginselen ndere relevante gegevens verzameeren in MS Excel. Tot slot ga je aan ren over frequentieverdelingen.

Ilse Vanderstukken Ilse Vanderstukken

oeck.com

Voor onderwijs, zorg en welzijn

Herziene uitgave in 2018

687016

genboek waarin je onderzoekend, kunnen rapporteren over je leef- en

Onderzoeksvaardigheden

0 9 ck.com

derwijs

Statistiek Samen leven en werken in cijfers ISBN 978 90 455 5497 6 € 20,00 - 164 blz. - 2015 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › oplossingen voor de docent

4

Statistiek. Samen leven en werken in cijfers is een toepassingsboek waarin de lezer onderzoekend, actief en creatief met getallen aan de slag gaat om gestructureerd te kunnen rapporteren over zijn leef- en werkomgeving. In de hedendaagse werkcontext is de competentie om gegevens te rapporteren en te interpreteren een onmiskenbaar voordeel en leidt dat uiteindelijk tot een meer doordacht en meer gewaardeerd beleid in organisaties. Door diverse officiële numerieke databanken te raadplegen verwerft de lezer een bewustere kijk en een breder perspectief op de samenleving. Met behulp van de octagonparaplu kan hij op een toegankelijke manier relevante data uitfilteren per levensdomein. Doorheen de toepassingen komen enkele basisbeginselen aan bod zoals het verzamelen en interpreteren van relevante gegevens, ze ordenen, grafisch voorstellen en beheren in Ms Excel. Op basis van die kennis kan de lezer daarna uitspraken formuleren over frequentieverdelingen aan de hand van centrum- en spreidingsmaten.


ECONOMIE

Economie in rechte lijn

n en geïnteresseerden in te leiden in de ascinerende wetenschap ‘economie’ en dat

sche handboeken in zijn aanpak: de minder theoretisch, minder mathematisch:

en case, die de student aan het denken zet. enken over welke elementen bij een bepaalde

Vijfde editie

Bruno De Borger • André Van Poeck • Elisabeth Van d’helsen

de economische concepten met een minimum itgelegd. Aan het einde van die theorie volgt e begrippen, die verwijzen naar het minimale moet worden;

Economie in rechte lijn

gebreide oefeningenreeks.

over theorie, tot oefeningen – aangezet de wetenschap van de economie in al haar

conomische Wetenschappen (Universiteit Wisconsin-Madison). Hij is als gewoon erpen en doceerde eerder aan The Universiteit Leuven. Hij is gewezen voorzitter iaal Onderzoek. Zijn recente publicaties nomie en de vervoerseconomie.

Wetenschappen (KU Leuven). Hij was Illinois at Urbana-Champaign en aan het onetair Fonds. Hij is als emeritus gewoon erpen en was er voorheen decaan van de pen en voorzitter van de Raad van Bestuur. monetaire economie, de internationale

epaste Economische Wetenschappen. Zij is Antwerpen. Haar onderwijsactiviteiten situeren anciële economie.

Ë|xHSTAOFy561 03z 573695

Bruno De Borger - André Van Poeck m.m.v. Elisabeth Van d’helsen Economie in rechte lijn staat voor een toegankelijke benadering van de micro- en de macro-­economie. Het boek onderscheidt zich van andere economische handboeken door de intuïtievere aanpak.

Bruno De Borger André Van Poeck met medewerking van

De Boeck ISBN 978-90-455-6110-3

Economie in rechte lijn

Elisabeth Van d’helsen

vanin.be

Economie in rechte lijn ISBN 978 90 455 6110 3 € 31,60 - 312 blz. - 2017 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Ieder hoofdstuk bestaat uit drie delen: ›› een concrete situatieschets en actuele cases, aangevuld met vragen die een begeleidings­ traject voor de les vormen; ›› een theoretisch deel van een toegankelijk didactisch niveau met een minimum aan wiskundige formules en berekeningen; ›› oefeningen en opdrachten die de materie helpen verwerken. De uitgave stimuleert de zelfwerkzaamheid van de student met concrete leer­doelen, begrippenlijsten, uitgebreide oefenmogelijkheden en vraagstellingen die uitnodigen tot debat.

Extra onlinemateriaal › extra cases › extra oefeningen › oplossingen voor de docent › PowerPointpresentatie voor de docent

5


Psychologie

uidelijkt de basisn en het wetenen de basisinfore ondersteunend . De uitgewerkte rd met voorbeel-

PSYCHOLOGIE

Psychologie Inleiding voor de professionele bachelor

psychologie: het n andere wetenn van de psychothoden.

Inleiding voor de professionele bachelor Luc De Man - Els Ockerman - Ginette Janssens

ens dieper inge-

De inhoud en opbouw van Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor zijn specifiek afgestemd op de doelstellingen van opleidingen tot professionele bachelor zoals de lerarenopleiding, verpleegkunde, sociaal-agogisch werk ...

maken een geïnnsen voor zelfstuLuc De Man • Els Ockerman • Ginette Janssens

aanzetten tot kriuit de aangereikar een praktische

Psychologie

Luc De Man Els Ockerman Ginette Janssens

g

Psychologie Inleiding voor de professionele bachelor ISBN 978 90 455 4639 1 € 34,50 - 486 blz. - 2014 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › reflectieopdrachten › PowerPointpresentaties voor de docent

Het boek wil aan de hand van concrete voorbeelden de basisinformatie uit het psychologisch gedachtegoed verwerken tot een bruikbare onderbouw van het professioneel omgaan met mensen. Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor gaat achtereenvolgens dieper in op: ›› gewaarworden en waarnemen; ›› ontwikkeling; ›› leren; ›› persoonlijkheid; ›› motivatie; ›› emoties; ›› sociale psychologie; ›› communicatie. Het boek biedt u: ›› een heldere verduidelijking van theoretische modellen, aangevuld met interessante en bruikbare voorbeelden en cases; ›› een aantrekkelijke en vlot leesbare lay-out.

MANTELZORG Zorg voor mantelzorg Handboek voor studenten en professionals in zorg en welzijn Joris Van Puyenbroeck (red.) - Benedicte De Koker - Leen Heylen Jeroen Knaeps - Jan Steyaert Nieuw in 2018

Zorg voor mantelzorg Surf naar hoger.deboeck.be voor bestelinfo of contacteer onze accountmanager (zie p. 3) 978-90-306-8992-8 € 24,50

Mantelzorg komt meer en meer op de radar van professionele hulpverleners. Door de vermaatschappelijking van de zorg komt de focus meer te liggen op het informele netwerk van de zorgvrager. De kinderen van een ouder met dementie, een partner van een verkeersslachtoffer of de broers en zussen van een man met psychische problemen: in veel gevallen gaat het om krachtige mantelzorgers die kunnen optreden als volwaardige partners van de hulpverleners. Tegelijkertijd hebben mantelzorgers ook eigen vragen en noden en is het van belang dat ze gesteund worden. Dit handboek speelt in op deze trend, en biedt zowel een theoretisch kader als praktijk­ gerichte tools aan (toekomstige) professionals met een verschillende achtergrond. De auteurs geven allen les in het hoger onderwijs en zorgen per hoofdstuk voor verwerkingsoefeningen. Het boek is gestoffeerd met casussen die zo opgevat zijn dat verschillende beroepsprofielen (verpleegkundigen, sociaal werkers, ergotherapeuten, orthopedagogen …) hun professionele inbreng kunnen herkennen. In deel 1 hanteren de auteurs vier perspectieven: ›› een conceptueel hoofdstuk waarin ze mantelzorg definiëren en afbakenen; ›› een sociologisch hoofdstuk waarin ze mantelzorg duiden als maatschappelijk fenomeen; ›› een psychologisch hoofdstuk waarin de beleving van de mantelzorger centraal staat; ›› een hoofdstuk waarin de mogelijkheden tot een multidisciplinaire samenwerking tussen professionals en mantelzorgers aan bod komen.

6

In deel 2 vinden we een ‘hands on’-aanpak terug. De auteurs illustreren essentiële vaardigheden van professionals met concrete methodieken en voorbeelden uit de praktijk.


RECHT Praktisch burgerlijk recht

2018

PRAKTISCH BURGERLIJK RECHT

KT ISC H

ER LI JK

EC HT

Jan Roodhooft P R A K T IS C H

B U R G E R L IJ K R EC H T

JAN ROODHOOFT

De Boeck ISBN 978-90-306-8713-9

EDIT IE 2018

Herziene uitgave in 2018 Een globaal beeld van het burgerlijk recht, aangepast aan de meest recente wetswijzigingen: dat vindt u in Praktisch burgerlijk recht. Het boek bevat: ›› theoretische principes geïllustreerd aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden; ›› casussen die de kennis en het probleemoplossend vermogen van de student toetsen.

vanin.be

580026

JAN ROODHOOFT 9 789030 687139

Praktisch burgerlijk recht ISBN 978 90 306 8713 9

Praktisch burgerlijk recht richt zich tot studenten die een inleiding tot het (burgerlijk) recht volgen. Voor een meer diepgaande en uitgebreide bespreking van het burgerlijk recht is er Praktisch burgerlijk recht – uitgediept.

€ 24,50 - 200 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › oplossingen voor de docent

Praktisch burgerlijk recht − uitgediept

2018

PRAKTISCH BURGERLIJK RECHT UITGEDIEPT

TIS CH

ER LI JK

UITG EDIE PT

CARINE DANAU | PAUL DOM | JAN ROODHOOFT

De Boeck ISBN 978-90-306-8714-6

580027

vanin.be

Paul Dom - Jan Roodhooft - Carine Danau P R A K T IS C H

B U R G E R L IJ K R EC H T

UI TG ED IE PT EDIT IE 2018

CARINE DANAU PAUL DOM JAN ROODHOOFT

9 789030 687146

Praktisch burgerlijk recht – uitgediept

Herziene uitgave in 2018 Praktisch burgerlijk recht – uitgediept gaat dieper en breder dan het basisboek Praktisch burgerlijk recht en richt zich in de eerste plaats tot de academische bachelor. Door de praktische invalshoek is het ook geschikt voor professionele bachelors, voor zelfstudie of voor afstandsonderwijs. Met een flexibele structuur, gericht op competentiegericht onderwijs: ›› u kunt delen overslaan of herschikken in functie van wat aan bod komt in de les; ›› de student kan vertrekken van opzoekwerk op basis van de vermelde wetteksten en voorbeelden; ›› met veel vragen en opdrachten.

ISBN 978 90 306 8714 6 € 33,90 - 328 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › extra oefeningen › oplossingen voor de docent

7


RECHT Praktisch sociaal recht

2018

PRAKTISCH SOCIAAL RECHT

L

P R A K T IS C H

S O C IA A L

LUDO LAURYSENS | LUC DE BRUYCKERE VANESSA VERDEYEN | GEERT POLSPOEL

R EC H T EDIT IE 2018

LUDO LAURYSENS LUC DE BRUYCKERE VANESSA VERDEYEN GEERT POLSPOEL

vanin.be

06-8707-8

0

687078

Praktisch sociaal recht ISBN 978 90 306 8707 8 € 29,30 - 584 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal

Ludo Laurysens - Luc De Bruyckere - Vanessa Verdeyen - Geert Polspoel Herziene uitgave in 2018 Deze jaarlijks bijgewerkte uitgave bespreekt de principes van de sociale wetgeving. Niet alleen de belangrijkste beginselen, maar ook de bijzonderheden komen aan bod en illustreren de complexiteit van de wetgeving. Door zijn heldere structuur biedt Praktisch sociaal recht een houvast in deze materie. Het boek bevat: ›› vragen en toepassingen aan het einde van elk hoofdstuk; ›› vier globale cases met elementen uit alle boekdelen; ›› handige bijlagen, zoals de Wet op de arbeidsovereenkomsten en de (jaarlijks aangepaste) cijfergegevens in verband met de sociale zekerheid; De actualiteit van het boek blijft gegarandeerd door de jaarlijkse herwerking. De inhoud van het boek en de wijze van verwerking ervan sluiten aan bij de algemene beroepsgerichte competenties die verwacht worden van een professionele bachelor. Met de bijbehorende online oefenmodule is het oefenaanbod gevoelig uit­gebreid. Ideaal om uw kennis te toetsen waar en wanneer u dat wilt.

› digitale oefenmodule › oplossingen voor de docent

Praktisch strafrecht

2017

PRAKTISCH STRAFRECHT

CH

AF

JOSEE DREESEN | YVES WERBROUCK

De Boeck ISBN 978-90-455-6160-8

Ë|xHSTAOFy561608z 657731

vanin.be

Josee Dreesen - Yves Werbrouck P R A K T IS C H

S T RHAT F R EC

EDIT IE 2017

Praktisch strafrecht biedt op een toegankelijke wijze en vanuit een praktische insteek een inkijk in het Belgische strafrecht. In deel 1 gaan de auteurs dieper in op het algemeen strafrecht, in deel 2 bespreken ze alle facetten van het bijzonder strafrecht.

JOSEE DREESEN YVES WERBROUCK

Praktisch strafrecht ISBN 978 90 455 6160 8 € 31,40 - 240 blz. - 2017 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › oplossingen voor de docent

8

Herziene uitgave in januari 2019

De theoretische basis in dit boek is gemakkelijk te verwerven dankzij: ›› de toegankelijke structuur; ›› talrijke voorbeelden; ›› uitgebreide cases. Deze editie behandelt de wijzigingen uit de Potpouriwetten.


Praktisch strafprocesrecht

2018

PRAKTISCH STRAFPROCESRECHT

KT ISC H

P R O C ES

EC HT

Josee Dreesen - Yves Werbrouck P R A K T IS C H

S TR AFPROCE

S

R EC H T

JOSEE DREESEN | YVES WERBROUCK

EDIT IE 2018

De Boeck

ISBN 978-90-455-5779-3 XXXXXX

Ë|xHSTAOFy5 7 93z

vanin.be

JOSEE DREESEN YVES WERBROUCK

Praktisch strafprocesrecht ISBN 978 90 306 8724 5

Herziene uitgave in 2018 Praktisch strafprocesrecht bespreekt het wat, hoe en waarom van de strafvordering. Het geeft een helder overzicht van de verschillende fasen in het strafprocesrecht. De praktijkgerichte aanpak geeft de student concrete aanknopingspunten om de theorie optimaal te kunnen verwerken: ›› realistische voorbeelden; ›› addenda over actuele thema’s; ›› concrete documenten uit de praktijk in bijlage. De nieuwe uitgave houdt rekening met de wijzigingen uit de Potpourriwetten.

€ 30,20 - 312 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

9


COMMUNICATIE Soft skills. Hard nodig

e zachte vaardigheden te weinig

En wat denken de jongeren zelf?

udies bewijzen dat ze zichzelf

an geven ze zichzelf vijf keer meer de score die de werkgevers aan

ister in te schatten.

cust Soft skills. Hard nodig op

die in de domeinen communicatie

ment al te lang links bleven liggen. dit boek de kloof tussen young

voor management en communicatie

schatten. Zetten ze hun soft skills om

ert je om je soft skills aan te pakken

SOFT SKILLS. HARD NODIG

s blijkt dat werkgevers ervaren dat

Voor management en communicatie icatie voor management en commun

Soft skills. Hard nodig benadert communicatie en management vanuit een originele invalshoek. Dit handboek geeft studenten en professionals niet enkel de nodige vakkennis en vaardigheden mee, maar focust ook op soft skills.

ls en hun toekomstige werkgevers.

-455-6255-1

y5625 1z

148

vanin.be

communicatieve vaardigheden, a ieder hoofdstuk wapenen de worden. De verschillende car-

nd materiaal dat online wordt ntatie en actuele artikels over en er de oplossingen van de ts, filmpjes …) voor tijdens de

nier uit hoe professionele comtige en praktische handleiding svol wil communiceren.

herpen van de interpersoonlijke

ite:

.com

ck.com

Soft skills. Hard nodig ISBN 978 90 455 6255 1 €25,80 - 208 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › opdrachten › ondersteunende websites

Gids voor professionele communicatie Met erkenning bereik je meer

Tweede editie

Karine Smets Karine Smets

eck.com

GITTE DOCKX TOM GOOSSENS

Gids voor professionele communicatie

vanuit een unieke invalshoek. basisvaardigheid bij uitstek om en zwaar onderschatte compeuding resulteert in succesvolle,

derwijs

Gids voor professionele communicatie ISBN 978 90 455 5755 7 € 28,80 - 272 blz - 2016 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › voorbeeldscenario’s en interactieve opdrachten voor de docent › nuttige tips en oefeningen › actualiteit

10

Gitte Dockx - Tom Goossens

Soft skills, de zachte attitude op de werkvloer. Tegelijk zijn soft skills de kwaliteiten die je het hardste nodig hebt om je werk goed te doen. Deadlines respecteren, je flexibel opstellen, omgaan met feedback en kritiek: het zijn maar enkele voorbeelden van skills die je als werknemer moét bezitten. Dat vindt elke werkgever. Van de kleinste kmo tot de grootste multinational. En in eender welke sector.

Soft skills. Hard nodig behandelt onder meer: ›› schrijven en spreken met effect; ›› informatie verzamelen; ›› management en planning; ›› maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit boek leert je om je soft skills aan te pakken en om ze juister in te schatten. Daarmee focust Soft skills. Hard nodig op kwaliteiten die in opleidingen al te lang links bleven liggen. En verkleint het de kloof tussen young professionals en hun toekomstige werkgevers.

Gids voor professionele communicatie Met erkenning bereik je meer Karine Smets Gids voor professionele communicatie benadert communicatie vanuit een unieke invalshoek. Daarbij staat erkenning voor de gesprekspartner centraal. Auteur Karine Smets gaat om te beginnen in op ‘luisteren’, de basisvaardigheid bij uitstek om erkenning te geven en bovendien een zwaar onderschatte competentie. Verder bouwend op dit standpunt illustreert ze hoe erkenning als basishouding leidt tot succesvolle, professionele communicatie die resulteert in: ›› adequaat telefoneren; ›› correct feedback geven; ›› assertief ageren en reageren; ›› een opbouwende aanpak van conflicten; ›› goed onderhandelen; ›› succesvol samenwerken en vergaderen; ›› succesvol solliciteren; ›› succesvol presenteren; ›› zelferkenning. De checklists na ieder hoofdstuk wapenen de lezer met de nodige praktijktips om zelf een goede communicator te worden. De verschillende cartoons zorgen voor een luchtige noot tussendoor. Het extra materiaal (interactieve opdrachten, artikels en tips) dat online wordt aangeboden, maakt de inhoud van dit boek extra inzichtelijk en slaat een brug tussen theorie en praktijk.


MANAGEMENT EN ORGANISATIE HR-instrumenten

manresourcesmanagement, in essentie betekent waardoor medewerkers in hun werksituatie het

ssingen voor hun personeel, het is een complex op een andere, verrassende manier aandient. an studenten die voor het eerst in contact eenvoud na en biedt basisinzichten in enkele een aantal essentiële HR-activiteiten in organi-

HR-instrumenten Derde editie

HR-instrumenten Ilse Vanderstukken HR-instrumenten wil een houvast bieden aan studenten die voor het eerst in contact komen met human resources. Het boek streeft eenvoud na en biedt theoretische basisinzichten in hr-instrumenten. Een absolute must dus om hr-activiteiten in organisaties te observeren en te bestuderen.

Ilse Vanderstukken

Ilse Vanderstukken

De Boeck

ISBN 978-90-455-6025-0 574004

vanin.be

Ë|xHSTAOFy560250 HR-instrumenten ISBN 978 90 455 6025 0 € 19,70 - 112 blz. - 2017 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Het boek laat u in humanresourcesmanagement kennismaken met de rol en het belang van: ›› organisatiestructuren en -vormen; ›› rekrutering, selectie en onthaal; ›› prestaties of performance; ›› beoordelen; ›› belonen; ›› ontwikkelen. De opdrachten achteraan in het boek stellen de lezer in staat uitgebreid te reflecteren over de aangereikte theorie.

11


Klantendienst +32 (0)3 432 95 02 hoger.onderwijs@vanin.be Accountmanager Asella De Vos +32 (0)472 40 39 55 asella.de.vos@vanin.be Ontdek ons volledige aanbod voor het hoger onderwijs op hoger.deboeck.be

Interesse om auteur te worden? Contacteer uitgeefmanager Kristl Van der Heyden +32 (0)499 16 91 88 kristl.vanderheyden@vanin.be

V.U. Uitgeverij VAN IN, Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem

Folder SAW - De Boeck  
Folder SAW - De Boeck