Page 1

RECHT OP MAAT VAN HET

HOGER ONDERWIJS 1


Curriculumhervorming?

Geïntegreerd vak?

Nieuw vak?

Kwaliteitsvol lesmateriaal?

Blended learning?

Nieuwe docent?

Geactualiseerd lesmateriaal?

SLUITEN DE BESTAANDE UITGAVEN VAN DE BOECK MOOI AAN BIJ UW LESSEN?

NIET HELEMAAL

JA, PERFECT!

Volstaan enkele hoofdstukken uit een van onze publicaties?

Bestellen kan via onze klantendienst of hoger.deboeck.be. Daar vindt u ook de inhoudstafels en de meest recente info. Nog vragen? Onze accountmanager helpt u graag verder (zie p. 3).

2

NIET HELEMAAL

JA, PERFECT!

Wilt u meerdere publicaties combineren en/of uw eigen hoofdstukken toevoegen?

Maak gebruik van Printing On Demand. Dit kan al vanaf 10 exemplaren!

We bekijken graag met u of Publishing On Demand mogelijk is. Contacteer onze accountmanager voor meer info (zie p. 3).

Surf naar pod.deboeck.com en maak een prijssimulatie.


Recht op maat van het hoger onderwijs Jaarlijks of tweejaarlijks herwerkt, duidelijk gestructureerd en nauw aansluitend bij de vakinhouden: de reeks Praktisch recht is gemaakt op maat van het hoger onderwijs. Onze auteurs zijn stuk voor stuk specialisten in hun discipline. Aan de hand van klantenbevragingen spelen we bovendien snel in op de wensen van docenten en studenten. Bent u op zoek naar handboeken, caseboeken, de basisbeginselen van een rechtstak of uitdiepingsmateriaal? Neem dan zeker een kijkje in deze folder of surf naar hoger.deboeck.be voor inhoudstafels en de meest recente informatie.

Klantendienst +32 (0)3 432 95 02 hoger.onderwijs@vanin.be Accountmanager Asella De Vos +32 (0)472 40 39 55 asella.de.vos@vanin.be Ontdek ons volledige aanbod voor het hoger onderwijs op hoger.deboeck.be

3


Schema wetswijzigingen Er verandert heel wat in het Belgische recht. Hieronder vindt u een lijstje van de belangrijkste hervormingen en de handboeken waarop die hervormingen een impact hebben. Uiteraard worden de betrokken uitgaven aangepast aan de actuele wetgeving, zoals u dat van ons gewoon bent. Aanpassingen aan het erfrecht, schenkingsrecht en huwelijksvermogensrecht › Praktisch burgerlijk recht › Praktisch burgerlijk recht – uitgediept › Praktisch registratie- en erfbelasting – basisbeginselen › Praktisch gezondheidsrecht (in januari 2019) Aanpassingen aan het economisch recht en de vennootschapswetgeving › Praktisch economisch recht › Praktisch economisch recht – basisbeginselen › Praktisch vennootschapsrecht Hervorming van de vennootschapsbelasting › Praktisch belastingrecht › Praktisch vennootschapsbelasting Grondige hervorming van het Burgerlijk Wetboek (voor de edities 2019) › Praktisch burgerlijk recht › Praktisch burgerlijk recht – uitgediept › Praktisch verbintenissenrecht (normaal tweejaarlijkse update, nu herwerkte editie in 2018 én in 2019) 4


RECHT

HT

PRAKTISCH ADMINISTRATIEF RECHT

T R AT IE F

INGE CLEYMAET | STIJN VANDAMME KATRIEN VANDERSCHOT | BERNARD HUBEAU (ed.)

De Boeck

ISBN 978-90-306-8710-8 580023

Praktisch administratief recht

2018

ISC H

vanin.be

P R A K T IS C H

A D M IN IS T R AT

Inge Cleymaet - Stijn Vandamme - Florence Lobelle Jan Fiers - Bernard Hubeau (ed.)

IE F

R EC H T EDIT IE 2018

INGE CLEYMAET STIJN VANDAMME JAN FIERS FLORENCE LOBELLE BERNARD HUBEAU (ed.)

9 789030 687108

Herziene uitgave in 2018 Praktisch administratief recht is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs en bespreekt het administratief recht vanuit de volgende invalshoeken: ›› de fundamenten van het administratief recht; ›› de openbare diensten; ›› goederen; ›› ruimtelijke ordening en milieurecht; ›› rechtsbescherming tegen het bestuur.

Praktisch administratief recht ISBN 978 90 306 8710 8 € 35,00 - 544 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › aanvullingen bij het boek › extra oefeningen en casussen per deel, per hoofdstuk en een aantal deeloverschrijdende oefeningen (voor docenten) › oplossingen voor de docent

De theorie wordt toegelicht aan de hand van: ›› verwijzingen naar rechtsbronnen; ›› talrijke concrete voorbeelden; ›› een uitgebreide oefeningenmodule met oefeningen, casussen en een deeloverschrijdende oefening. Het totaalpakket met theorie, concrete voorbeelden en een zeer uitgebreid oefeningen­ pakket maken het boek ook bijzonder geschikt voor zelfstudie.

5


RECHT

PRAKTISCH BELASTINGRECHT

NG

HERMAN COOLS | EDDY DEBRUYNE | SOPHIE HUGELIER STEFAN RUYSSCHAERT | WIM VAN KERCHOVE

k

8-90-306-8711-5

Praktisch belastingrecht

2018

P R A K T IS C H

B E L A S T IN G R EC H T EDIT IE 2018

HERMAN COOLS EDDY DEBRUYNE SOPHIE HUGELIER STEFAN RUYSSCHAERT WIM VAN KERCHOVE

vanin.be

580024

30 687115

ISBN 978 90 306 8711 5 € 39,10 - 464 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › aanvullend materiaal › oefeningenmodule › oplossingen voor de docent

P R A K T IS C H

STEFAN RUYSSCHAERT | CHRISTINE VANHEUVERZWIJN | RONNY DE VROE

B T HWT R EC

EDIT IE 2018

STEFAN RUYSSCHAERT JUDIT VAN MAELDERGEM RONNY DE VROE

vanin.be

22

Praktisch btw-recht ISBN 978 90 306 8712 2 € 37,70 - 568 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › de belangrijkste btw-documenten en -formulieren als download › extra oefeningen › oplossingen voor de docent › PowerPointpresentatie

6

Herziene uitgave in 2018 Praktisch belastingrecht biedt een overzicht van de belangrijkste fiscale rechts­takken, waarbij de nadruk steeds ligt op een toegankelijke bespreking van de basisprincipes. Praktische voorbeelden zorgen voor een beter inzicht in de soms complexe materie. Volgende onderwerpen komen aan bod: ›› basisbeginselen van het fiscaal recht; ›› personenbelasting; ›› vennootschapsbelasting; ›› btw-recht; ›› registratierecht; ›› successierecht. Per onderdeel wordt ook aandacht besteed aan de procedure. Praktisch belastingrecht biedt een onmisbaar overzicht van de verschillende belastingen die er in de Belgische wetgeving bestaan. Deze uitgave behandelt de materie met betrekking tot aanslagjaar 2019.

Praktisch btw-recht

2018

PRAKTISCH BTW-RECHT

12-2

Praktisch belastingrecht

Herman Cools - Eddy Debruyne - Sophie Hugelier Stefan Ruysschaert - Wim Van Kerchove

Stefan Ruysschaert - Christine Vanheuverzwijn Judit Van Maeldergem - Ronny De Vroe Herziene uitgave in 2018 Praktisch btw-recht maakt studenten hoger onderwijs wegwijs in het btw-recht. Maar ook voor boekhouders, accountants en fiscale consulenten, zelfstandigen en bedrijfsleiders is dit boek dankzij de praktische benadering een handige leidraad. Het boek wordt jaarlijks herwerkt en bevat: ›› toepassingsvoorbeelden bij elk onderdeel van de wetgeving; ›› nuttige verwijzingen naar de boekhouding; ›› oefeningen voor zelfstudie na elk hoofdstuk; ›› de btw-aangifte en het Btw-wetboek als bijlage.


N D H EI D S CH T

Praktisch gezondheidsrecht

2017

PRAKTISCH GEZONDHEIDSRECHT

KT ISC H

Luc Haegeman - Kathleen Van Cauter P R A K T IS C H

G E Z O N D H E ID S R EC H T EDIT IE 2017

Herziene uitgave in januari 2019 Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht.

E UN E N D E W EB SIT E:

CHT.DEBOECK.COM

z

KLANTENDIENST

tel. 0800 99 613 fax 0800 99 614 bestellingen@deboeck.com UITGEVERIJ

Belpairestraat 20 2600 Berchem tel. 03 200 45 00 fax 03 200 45 99 informatie@deboeck.com

- kwaliteit in onderwijs

LUC HAEGEMAN KATHLEEN VAN CAUTER

Praktisch gezondheidsrecht ISBN 978 90 455 5962 9 € 29,80 - 224 blz. - 2017 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › oefeningenmodule › oplossingen voor de docent

›› Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk; ›› oefeningen in het boek en online; ›› (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijk bewoordingen. De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen. Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.

Ontdek ook Recht in mijn schoenen, een juridisch praktijkboek voor verpleegkundigen. Surf naar hoger.deboeck.be

7


RECHT Praktisch burgerlijk recht

2018

PRAKTISCH BURGERLIJK RECHT

H

LI JK

Jan Roodhooft P R A K T IS C H

B U R G E R L IJ K R EC H T

JAN ROODHOOFT

De Boeck ISBN 978-90-306-8713-9

EDIT IE 2018

Herziene uitgave in 2018 Een globaal beeld van het burgerlijk recht, aangepast aan de meest recente wetswijzigingen: dat vindt u in Praktisch burgerlijk recht. Het boek bevat: ›› theoretische principes geïllustreerd aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden; ›› casussen die de kennis en het probleemoplossend vermogen van de student toetsen.

vanin.be

580026

JAN ROODHOOFT 9 789030 687139

Praktisch burgerlijk recht ISBN 978 90 306 8713 9

Praktisch burgerlijk recht richt zich naar studenten die een inleiding tot het (burgerlijk) recht volgen. Voor een meer diepgaande en uitgebreide bespreking van het burgerlijk recht is er Praktisch burgerlijk recht – uitgediept.

€ 24,50 - 200 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › oplossingen voor de docent

Praktisch burgerlijk recht − uitgediept

2018

PRAKTISCH BURGERLIJK RECHT UITGEDIEPT

IJ K

T

CARINE DANAU | PAUL DOM | JAN ROODHOOFT

e Boeck

SBN 978-90-306-8714-6

Paul Dom - Jan Roodhooft - Carine Danau P R A K T IS C H

B U R G E R L IJ K R EC H T

UI TG ED IE PT EDIT IE 2018

CARINE DANAU PAUL DOM

vanin.be

580027

JAN ROODHOOFT

789030 687146

Praktisch burgerlijk recht – uitgediept ISBN 978 90 306 8714 6 € 33,90 - 328 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › extra oefeningen › oplossingen voor de docent

8

Herziene uitgave in 2018 Praktisch burgerlijk recht – uitgediept gaat dieper en breder dan het basisboek Praktisch burgerlijk recht en richt zich in de eerste plaats tot de academische bachelor. Door de praktische invalshoek is het echter ook geschikt voor professionele bachelors, voor zelfstudie of voor afstandsonderwijs. Met een flexibele structuur, gericht op competentiegericht onderwijs: ›› u kunt delen overslaan of herschikken in functie van wat aan bod komt in de les; ›› de student kan vertrekken van opzoekwerk op basis van de vermelde wetteksten en voorbeelden; ›› met veel vragen en opdrachten.


Praktisch economisch recht

2018

PRAKTISCH HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

KT ISC H

OM IS CH

CH T

Gerda Ghysels - Jan Roodhooft P R A K T IS C H

E C O N O M IS C H R EC H T

ISBN 978-90-306-8715-3

Met het oog op de grondige wijzigingen in de wetgeving passen we onze titel aan: Praktisch handels- en economisch recht is vanaf nu Praktisch economisch recht.

EDIT IE 2018

GERDA GHYSELS JAN ROODHOOFT

De Boeck

Herziene uitgave in 2018

vanin.be

GERDA GHYSELS JAN ROODHOOFT

580028

9 789030 687153

Praktisch economisch recht ISBN 978 90 306 8715 3 € 25,90 - 272 blz. - 2018

Praktisch economisch recht geeft een inleiding op de algemene en specifieke elementen van het economisch recht. De auteurs behandelen steeds de vigerende wetgeving tot op het moment van verschijning. De ontwikkelingen van het economisch recht met de verdere ontmanteling van het wetboek van koophandel, het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen, het insolventierecht en nog veel meer worden voor u op de voet gevolgd. Doorheen het jaar ontvangt u digitaal tussentijdse updates volgens de structuur van het papieren boek. Zo kunt u probleemloos aan de slag.

POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › oplossingen voor de docent › documentatie en nuttige links › tussentijdse updates

Praktisch economisch recht − basisbeginselen

2018

PRAKTISCH HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT BASISBEGINSELEN

KT ISC H

NO MI SC H

EC HT

Gerda Ghysels - Jan Roodhooft P R A K T IS C H

E C O N O M IS C H R EC H T

GERDA GHYSELS | JAN ROODHOOFT

Met het oog op de grondige wijzigingen in de wetgeving passen we onze titel aan: Praktisch handels- en economisch recht – basisbeginselen is vanaf nu Praktisch economisch recht – basisbeginselen.

EDIT IE 2018

De Boeck

ISBN 978-90-306-8716-0 580029

Herziene uitgave in 2018

vanin.be

GERDA GHYSELS JAN ROODHOOFT

9 789030 687160

Praktisch economisch recht basisbeginselen ISBN 978 90 306 8716 0 € 23,30- 182 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › documentatie en nuttige links › oplossingen voor de docent › tussentijdse updates

Praktisch economisch recht – basisbeginselen is een praktische introductie in de algemene en specifieke elementen van het economisch recht. Dit boek is een praktijkgerichte afleiding van Praktisch economisch recht. Het uitgangspunt is met inleidende oefeningen, talrijke voorbeelden en een begeleidende casus de materie van het economisch recht zo praktisch en toegankelijk mogelijk aan te bieden. De auteurs behandelen steeds de vigerende wetgeving tot op het moment van verschijning. De ontwikkelingen van het economisch recht met de verdere ontmanteling van het wetboek van koophandel, het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen, het insolventierecht en nog veel meer worden voor u op de voet gevolgd. Doorheen het jaar ontvangt u digitaal tussentijdse updates volgens de structuur van het papieren boek. Zo kunt u probleem­loos aan de slag. Door de praktische invalshoek is Praktisch economisch recht – basisbeginselen geschikt voor professionele bachelors, zelfstudie of afstandsonderwijs. Dit jaarlijks herwerkte boek biedt: ›› talrijke voorbeelden; ›› concrete opdrachten; ›› ondersteunende schema’s; ›› een uitgebreide begeleidende casus om de bestudeerde theorie in te oefenen of verder uit te diepen.

9


RECHT Praktisch personenbelasting

2018

PRAKTISCH PERSONENBELASTING

EN

PR A K TI SC H

PERSONEN BE LA ST IN G

SOPHIE HUGELIER

EDIT IE 2018

06-8702-3 15

vanin.be

SOPHIE HUGELIER

Sophie Hugelier Herziene uitgave in 2018 De personenbelasting stap voor stap uitgelegd: Praktisch personenbelasting volgt vak per vak de structuur van het actuele aangifteformulier voor de personen­belasting en diept zowel deel I als deel II grondig uit. Door de grondige jaarlijkse herwerking is de meest actuele informatie gegarandeerd.

687023

Praktisch personenbelasting ISBN 978 90 306 8702 3 € 35,50 - 712 blz. - 2018

Praktisch personenbelasting is uniek door de begrijpelijkheid: ›› heldere bewoordingen; ›› een schat aan praktijkvoorbeelden; ›› een groot aantal concrete oefeningen, met drie globale oefeningen achteraan.

POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › een extra hoofdstuk over de belastingberekening › aanvullingen › oplossingen voor de docent

ISC H

Praktisch personenbelasting − caseboek

2018

PRAKTISCH PERSONENBELASTING CASEBOEK

O N EN

TIN G CASEBOEK

PR A K TI SC H

PERSONEN BE LA ST IN G

SOPHIE HUGELIER

CA SE BO EK EDIT IE 2018

De Boeck

ISBN 978-90-306-8703-3 580016

vanin.be

SOPHIE HUGELIER 9 789030 687030

Praktisch personenbelasting – caseboek ISBN 978 90 306 8703 0 € 17,50 - 712 blz. - 2018 Praktisch personenbelasting + Praktisch personenbelasting – caseboek (pakket) Geen beoordelingsexemplaar beschikbaar

Sophie Hugelier Herziene uitgave in 2018 Dit caseboek toont hoe de aangifte in de personenbelasting er concreet uitziet. Aan de hand van aangiftedossiers uit de praktijk leert de student aan de slag gaan met reële documenten die verschillende situaties behandelen: een bediende met zelfstandige activiteit in bijberoep, een zaakvoerster die haar woning deels beroepshalve gebruikt en huurinkomsten van haar bvba ontvangt, een vrij beroeper met een hypotheekaflossing ... Daarbij worden belangrijke aspecten van de personen­belasting behandeld, zoals de inbreng van beroepskosten, woon-werkverkeer en co-ouderschap. Zowel deel 1 als deel 2 van de aangifte komen aan bod. Het caseboek is een perfecte aanvulling op het reeds bestaande oefenmateriaal uit Praktisch personenbelasting en leent zich zowel voor zelfstudie als voor klassikaal gebruik.

€ 50 - ISBN 978 90 306 8943 0 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › oplossingen voor de docent

10

Combineer en bespaar! Koop het pakket Praktisch personenbelasting en het bijbehorende caseboek voor slechts € 50


Praktisch registratie- en erfbelasting – basisbeginselen

2018

PRAKTISCH REGISTRATIE- EN ERFBELASTING BASISBEGINSELEN

De Boeck ISBN 978-90-306-8706-1

Herman Cools - Eddy Debruyne Herziene uitgave in 2018 EDIT IE 2018

vanin.be

580019

9 789030 687061

Praktisch registratie- en erfbelasting – basisbeginselen ISBN 978 90 306 8706 1 € 25,50 - 256 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal

Praktisch registratie- en erfbelasting – basisbeginselen bevat de hoofdlijnen van de registratieen erfbelasting die van toepassing zijn in het Vlaamse Gewest. Daarom is dit werk in eerste instantie geschikt voor opleidingen waar deze materie in een beperkt aantal lesuren aan bod komt. De auteurs focussen op de basisprincipes van registratie- en erfbelasting, zonder al te diep in te gaan op uitzonderingen. De regelgeving voor het Brusselse en/of het Waalse gewest wordt sporadisch aangehaald en aangeboden als extra onlinemateriaal. Als ondersteuning voor het verwerken van de materie zijn achteraan in het boek twee schema’s te vinden die beknopt enkele fundamentele principes uit het burgerlijk (erf)recht herhalen. In deze herwerkte editie komen uiteraard de nieuwe bepalingen rond de registratiebelasting (o.a. bij verkoop en schenking) en het nieuwe erfrecht aan bod.

› verschillende oefeningen › oplossingen voor de docent › extra voorbeelden van de berekening van de erfbelasting; › registratierechten in het Brusselse Gewest › successierechten in het Brusselse en het Waalse Gewest

11


RECHT Praktisch sociaal recht

2018

PRAKTISCH SOCIAAL RECHT

H

AL

LUDO LAURYSENS | LUC DE BRUYCKERE VANESSA VERDEYEN | GEERT POLSPOEL

Boeck

BN 978-90-306-8707-8

PR A K TI SC H

S O C IA A L R EC H T EDIT IE 2018

LUDO LAURYSENS LUC DE BRUYCKERE VANESSA VERDEYEN GEERT POLSPOEL

vanin.be

580020

89030 687078

Praktisch sociaal recht ISBN 978 90 306 8707 8 € 29,30 - 584 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › digitale oefenmodule › oplossingen voor de docent

Ludo Laurysens - Luc De Bruyckere - Vanessa Verdeyen - Geert Polspoel Herziene uitgave in 2018 Deze jaarlijks bijgewerkte uitgave bespreekt de principes van de sociale wetgeving. Niet alleen de belangrijkste beginselen maar ook de bijzonderheden komen aan bod en illustreren de complexiteit van de wetgeving. Door zijn heldere structuur biedt Praktisch sociaal recht houvast in deze materie. Het boek bevat: ›› vragen en toepassingen aan het einde van elk hoofdstuk; ›› vier globale cases met elementen uit beide boekdelen; ›› handige bijlagen, zoals de wet op de arbeidsovereenkomsten en de (jaarlijks aangepaste) cijfergegevens in verband met de sociale zekerheid; De actualiteit van het boek blijft gegarandeerd door de jaarlijkse herwerking. De inhoud van het boek en de wijze van verwerking ervan sluiten aan bij de algemene beroepsgerichte competenties die verwacht worden van een professionele bachelor. Met de bijbehorende online oefenmodule is het oefenaanbod gevoelig uit­gebreid. Ideaal om uw kennis te toetsen waar en wanneer u dat wilt.

Enkel nood aan het deel 'Arbeidsrecht'? Geeft u enkel het vak 'Socialezekerheidsrecht'? Ontdek onze mogelijkheden voor Printing On Demand op pod.deboeck.com of neem contact op met Asella De Vos (zie p. 3).

12


KT ISC H

Praktisch strafrecht

2017

PRAKTISCH STRAFRECHT

TR AF

EC HT

JOSEE DREESEN | YVES WERBROUCK

De Boeck ISBN 978-90-455-6160-8

Ë|xHSTAOFy561608z 657731

Josee Dreesen - Yves Werbrouck P R A K T IS C H

STR AF R EC H T EDIT IE 2017

vanin.be

Herziene uitgave in januari 2019 Praktisch strafrecht biedt op toegankelijke wijze en vanuit een praktische insteek inkijk in het Belgische strafrecht. In deel 1 gaan de auteurs dieper in op het algemeen strafrecht, in deel 2 bespreken ze alle facetten van het bijzonder strafrecht.

JOSEE DREESEN YVES WERBROUCK

Praktisch strafrecht ISBN 978 90 455 6160 8 € 31,40 - 240 blz. - 2017 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

De theoretische basis in dit boek is gemakkelijk te verwerven dankzij: ›› de toegankelijke structuur; ›› talrijke voorbeelden; ›› uitgebreide cases. Deze editie behandelt de wijzigingen uit de Potpouriwetten.

Extra onlinemateriaal › oplossingen voor de docent

Praktisch strafprocesrecht

2018

PRAKTISCH STRAFPROCESRECHT

KT ISC H

P R O C ES

EC HT

Josee Dreesen - Yves Werbrouck P R A K T IS C H

S TR AFPROCE

S

R EC H T

JOSEE DREESEN | YVES WERBROUCK

EDIT IE 2018

De Boeck

ISBN 978-90-455-5779-3 XXXXXX

Ë|xHSTAOFy5 7 93z

vanin.be

JOSEE DREESEN YVES WERBROUCK

Praktisch strafprocesrecht ISBN 978 90 306 8724 5

Herziene uitgave in 2018 Praktisch strafprocesrecht bespreekt het wat, hoe en waarom van de strafvordering. Het geeft een helder overzicht van de verschillende fasen in het strafprocesrecht. De praktijkgerichte aanpak geeft de student concrete aanknopingspunten om de theorie optimaal te kunnen verwerken: ›› realistische voorbeelden; ›› addenda over actuele thema’s; ›› concrete documenten uit de praktijk in bijlage. De nieuwe uitgave houdt rekening met de wijzigingen uit de Potpourriwetten.

€ 30,20 - 312 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

13


RECHT Praktisch vennootschapsbelasting

2018

PRAKTISCH VENNOOTSCHAPSBELASTING

HAPS

Wim Van Kerchove P R A K T IS C H

VENNOOTSCH

B EL A S T IN G

Herziene uitgave in 2018 Praktisch vennootschapsbelasting wil de lezer vertrouwd maken met de wettelijke regeling uit de Belgische vennootschapsbelasting. Als leidraad gebruikt de auteur het aangifteformulier dat je stapsgewijs op een efficiënte manier leert invullen.

EDIT IE 2018

WIM VAN KERCHOVE

4-7

APS

vanin.be

WIM VAN KERCHOVE

7

Praktisch vennootschapsbelasting ISBN 978 90 306 8704 7 € 35,00 - 680 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Het boek onderscheidt zich door: ›› de nuttige illustraties met talrijke boekingen; ›› de uitwerking van vele concrete voorbeelden en praktische toepassingen uit het dagelijkse bedrijfsgebeuren (boekingen ...); ›› het grote aantal oefeningen. Deze herwerkte uitgave bespreekt de aangifte 2018, met ruime aandacht voor alle nieuwig­ heden die sinds dit jaar van kracht zijn en een vooruitblik naar aanslagjaar 2019. Praktisch vennootschapsbelasting is een op maat geschreven handleiding voor docenten en studenten van het hoger en het volwassenenonderwijs.

Extra onlinemateriaal › aangifteformulier › oplossingen voor de docent

H

Praktisch vennootschapsrecht

2018

PRAKTISCH VENNOOTSCHAPSRECHT

CHAPS

AN DE GRAEVE | JAN ROODHOOFT | BART WINDEY

De Boeck ISBN 978-90-306-8708-5

An De Graeve - Jan Roodhooft - Bart Windey P R A K T IS C H

VENNOOTSCH

APS

R EC H T EDIT IE 2018

AN DE GRAEVE JAN ROODHOOFT BART WINDEY

vanin.be

580021

789030 687085

Praktisch vennootschapsrecht ISBN 978 90 306 8708 5 € 30,90 - 264 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › oplossingen en bijkomend oefenmateriaal voor de docent › PowerPointpresentatie en rechtspraak voor de docent

14

Herziene uitgave in 2018 Praktisch vennootschapsrecht volgt het concept van de Praktisch recht-reeks en biedt daarbij de volgende tools aan: ›› geschreven in een toegankelijke taal; ›› verwijzingen naar rechtsbronnen doorheen de tekst; ›› zeer veel concrete voorbeelden; ›› casussen per onderdeel; ›› een verklarende begrippenlijst achteraan en een overzicht van de belangrijkste definities uit het Wetboek van Vennootschappen. Praktisch vennootschapsrecht legt de nadruk op de meest voorkomende vennootschapsvormen: nv, bvba, vof, comm. v., comm. va., maar behandelt ook kort de vzw, de vso, het ESV en EESV. Deze editie bespreekt ook hoe die vormen in de toekomst zullen evolueren en mogelijk gereorganiseerd zullen worden. De auteurs blikken uiteraard vooruit naar de wijzigingen die het vernieuwde Wetboek van vennootschappen met zich zal meebrengen. Dankzij de jaarlijkse actualisatie kunt u steeds met up-to-date studiemateriaal aan de slag.


Praktisch verbintenissenrecht

2018

PRAKTISCH VERBINTENISSENRECHT

Wenzel Tijs - Annelies Verdoodt P R A K T IS C H

V E R B IN T E N IS

SEN

WENZEL TIJS | ANNELIES VERDOODT

Praktisch verbintenissenrecht wil de lezer in een toegankelijke taal wegwijs maken in het verbintenissenrecht. De volgende principes worden daarbij gehanteerd:

R EC H T EDIT IE 2018

De Boeck

ISBN 978-90-306-8709-2 580022

Herziene uitgave in 2018

vanin.be

WENZEL TIJS ANNELIES VERDOODT

9 789030 687092

Praktisch verbintenissenrecht ISBN 978 90 306 8709 2 € 33,30 - 264 blz. - 2018 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

›› geen encyclopedische opsommingen of academische discussies, maar wel de essentie en inzichten waarmee de lezer zelf aan de slag kan; ›› bevattelijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die de abstracte theorie concreet maken; ›› aandacht voor de bindende en gezaghebbende bronnen van recht; ›› oproep tot reflectie en (inter)actie aan de hand van vragen en toepassingen. De geïnteresseerde lezer die met elementaire kennis van zaken aan het rechts­verkeer wenst deel te nemen – de ondernemer, de particulier, de consument … die zich afvraagt hoe het contractenrecht functioneert en welke rechten en plichten hij heeft, of de werkgever, de ouder, de eigenaar/houder van een zaak, een onroerend goed of een dier die zich afvraagt welke aansprakelijkheden hij riskeert – kan in het boek eveneens zijn gading vinden.

Extra onlinemateriaal › overzichtelijke schema’s uit het handboek › oefeningen en casussen › oplossingen voor de docent › PowerPointpresentatie voor de docent

Praktisch verzekeringsrecht

2017

PRAKTISCH VERZEKERINGSRECHT

KT ISC H

K ER IN G S

CH T

MIEK DE GRAEVE | MARLIES GYSELAERS

De Boeck ISBN 978-90-455-6166-0

Ë|xHSTAOFy5616 0z 574438

vanin.be

Miek De Graeve - Marlies Gyselaers P R A K T IS C H

V E R Z E K E R IN G

Praktisch verzekeringsrecht schetst een globaal beeld van ons verzekeringsrecht voor studenten hoger onderwijs. Een algemeen overzicht van de verzekerings­wereld, de juridische basis en de landverzekeringsovereenkomst komen uitgebreid aan bod.

S

R EC H T EDIT IE 2017

Daarbij staat de praktische kennismaking centraal: ›› toepassingsvoorbeelden illustreren de theoretische principes; ›› vragen en toepassingen aan het einde van elk hoofdstuk laten toe de theorie toe te passen op concrete situaties.

MIEK DE GRAEVE MARLIES GYSELAERS

19/07/17 09:40

Praktisch verzekeringsrecht ISBN 978 90 455 6166 0 € 28,20 - 296 blz. - 2017 POD maak een simulatie via pod.deboeck.com

Extra onlinemateriaal › nuttige weblinks › extra oefeningen › PowerPointpresentatie › oplossingen voor de docent

15


Klantendienst +32 (0)3 432 95 02 hoger.onderwijs@vanin.be Accountmanager Asella De Vos +32 (0)472 40 39 55 asella.de.vos@vanin.be Ontdek ons volledige aanbod voor het hoger onderwijs op hoger.deboeck.be

Interesse om auteur te worden? Contacteer uitgeefmanager Kristl Van der Heyden +32 (0)499 16 91 88 kristl.vanderheyden@vanin.be

V.U. Uitgeverij VAN IN, Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem

Recht - hoger onderwijs (De Boeck)  
Recht - hoger onderwijs (De Boeck)