HO_Inhoudstafel_BedrijfsprocessenDeBaas-ERP-Odoo

Page 1

Drs. Hans van der Hoeven, Jonathan Arts Bedrijfsprocessen de baas. Praktijkgids ERP in Odoo 1 Voorlopige inhoudsopgave 2024 Bedrijfsprocessen de baas. Praktijkgids ERP in Odoo Voorlopige inhoudsopgave Woord vooraf 2 M1 Inleiding in Odoo 6 1.1 Het ERP-systeem Odoo 6 1.1.1 Leren werken met ERP en met Odoo 7 1.1.2 Rollen 8 1.2 Voorbereidingen om met Odoo te starten 9 1.3 Opstarten en een eerste blik 13 M2 Marketing- en verkoopproces 16 2.1 Inleiding verkoopproces 16 2.2 Marketing en CRM 21 Whatsappintegratie in Odoo 23 2.3 Logistiek in het verkoopproces 24 Verpakkingen met meerdere producten 26 2.4 Klanten en kortingen 28 2.4.1 Klanten 28 2.4.2 Kortingen 29 2.4.3 Betalingskortingen 30 2.4.4 Ouderdomsanalyse klanten 32 2.4.5 Retouren en creditnota’s 33 M3 Inkoopproces 35 3.1 Inleiding inkoopproces 35 3.2 Logistiek in het inkoopproces 41 3.3 Verdere indeling van het magazijn en gebruik van barcodes 46 3.3.1 Werken met locaties en gebruik van barcodes 46 3.3.2 Partij- en serienummers 48 3.4 Inkoop van diensten 51 3.5 Inkoop van vaste activa 54
Drs. Hans van der Hoeven, Jonathan Arts Bedrijfsprocessen de baas. Praktijkgids ERP in Odoo 2 Voorlopige inhoudsopgave 2024 3.6 Nieuwe ontwikkeling: Artificial Intelligence (AI) 57 3.7 Voorraadgestuurde of klantordergestuurde inkoop 60 3.7.1 Voorraadgestuurd inkopen 60 3.7.2 Klantordergestuurd inkopen 60 3.7.3 Dropshipment 62 3.8 Vreemde valuta 65 M4 Financieel periodeafsluitingsproces 67 4.1 Boekingsperioden en rechten 67 4.2 Rekeningschema en localisatie 71 4.3 Maandelijkse boekingen 73 4.3.1 Maandelijkse kostenboekingen 73 4.3.2 Maandelijkse opbrengstenboekingen 75 4.4 Belastingen 76 4.5 Maand- en jaarafsluiting 78 4.5.1 Maandafsluiting 78 4.5.2 Jaarafsluiting 79 4.5.3 Odoo Spreadsheets en Dashboards 82 4.5.4 Cashflow 83 M5 Kostendoorverdelingsproces 84 5.1 Inleiding kostendoorverdeling 84 5.2 Kostenverdeling en omzetverdeling in Odoo 88 5.3 Budgettering 92 M6 Werken met projecten 96 6.1 De basis van het werken met projecten 96 6.2 Koppeling met het verkoopproces 101 6.3 Wat heb je nodig voor een project 105 6.4 Een groot project 107 M7 Website en webshop in ERP 109 7.1 Een website maken in Odoo 109 7.2 Een webshop bouwen in Odoo 110
Drs. Hans van der Hoeven, Jonathan Arts Bedrijfsprocessen de baas. Praktijkgids ERP in Odoo 3 Voorlopige inhoudsopgave 2024 M8 Productieproces 112 8.1 De basis 112 8.1.1 Verschillende productieconcepten 112 8.1.2 De productieorder en de werkorder 114 8.1.3 Stuklijst (BOM) 114 8.1.4 Een productieorder met het MTS-concept 118 8.2 Een uitgebreidere stuklijst met varianten in MTO 123 8.3 De werkvloer 127 8.4 Verdere mogelijkheden in het productieproces 129 8.4.1 Samengestelde stuklijst 129 8.4.2 Backorders 130 8.4.3 Instructies 130 8.4.4 Rechten voor productiepersoneel instellen 131 8.4.5 Kwaliteit binnen het productieproces 131 8.4.6 Uitbesteding van werk 131

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.