Handschrift D'haese.nu voorbeeld letterschrift

Page 1

∫ · Î Æ ∆ ï Œ ı Ó Å Ê ç j fl ≤ s ° | ‚ ™ √ › ª
LEERJAAR 1 letterschrift

Coördinator: Stefaan Casier

Auteur: Rina Pasque

Bij Handschrift D’haese.nu voor het 1e leerjaar horen de volgende materialen:

Voor de leerling:

- Letterschrift

- Verbindingsschrift

Voor de leraar:

- Handleiding - Kopieermap 1

Voor de klas:

- Letterkaarten kleine letters

- Wandplaat kleine letters

Digitale ondersteuning: Bingel Plus

Vormgeving en opmaak: De Witlofcompagnie|Gert Degrande Tekeningen cover en binnenwerk: Lise Vanlerberghe

Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken. In België beschermt de auteurswet de rechten van die mensen. Wanneer u van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneemt u hun dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder schriftelijke toestemming te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www.reprobel.be.

Ook voor het digitale lesmateriaal gelden deze voorwaarden. De licentie die toegang verleent tot dat materiaal is persoonlijk. Bij vermoeden van misbruik kan die gedeactiveerd worden.

© Uitgeverij VAN IN, Wommelgem, 2018

De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te wenden.

Eerste druk 2018

ISBN 978-90-306-8675-0

D/2018/0078/79

Art. 579521/01

NUR 194

LEERJAAR 1 letterschrift

Coördinator: Stefaan Casier

Auteur: Rina Pasque

4 les 1 BLOK 1 ik schrijf de arcering
5 les 1 ik schrijf de arcering BLOK 1
6 les 2 ik schrijf het ovaal BLOK 1 Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
7 les 2 ik schrijf het ovaal BLOK 1 Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
8 les 3 ik schrijf de open guirlande BLOK 1
9 les 3 ik schrijf de open guirlande BLOK 1
10 les 4 ik schrijf de open arcade BLOK 1
11 les 4 ik schrijf de open arcade BLOK 1
12 les 5 ik schrijf de arcade BLOK 1
13 les 5 ik schrijf de arcade BLOK 1
14 les 6 ik schrijf de guirlande BLOK 1
15 les 6 ik schrijf de guirlande BLOK 1
16 i ï les 7 ik schrijf de i BLOK 1 ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 1 2
17 ï ï ï les 8 ik oefen de i BLOK 1 ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 3 4 5
18 u
ª ª ª les 9 ik schrijf de u BLOK 1 ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª 1 2
ª
19 les 10 ik oefen de u BLOK 1 ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª 3 4 5
20 t ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ les 11 ik schrijf de t BLOK 1 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 1 2
21 les 12 ik oefen de t BLOK 1 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 3 4 5
22 r
les 13 ik schrijf de r BLOK 1 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 1 2
23 ‚ ‚ ‚ les 14 ik oefen de r BLOK 1 ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ 3 4 5 ‚
24 v √ les 15 ik schrijf de v BLOK 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 2
25 √ √√ les 16 ik oefen de v BLOK 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3 4 5 √
schrijflijnen 64
∫ · Î Æ ∆ ï Œ ı Ó Å Ê ç j fl ≤ s ° | ‚ ™ √ › ª

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.