Page 3

actualiteit

Helft al geplaatst, rest volgt in september

Ondergrondse afvalcontainers bij appartementen Jozefhof ETTEN-LEUR - Oktober 2011 werden per huishouden drie nieuwe afvalcontainers uitgedeeld. Waar bewoners weinig ruimte hebben voor eigen kliko’s, is de gemeente gestart met plaatsing van ondergrondse containers. DOOR HUUB VERVEST Deze containers, zoals op het Jozefhof, kunnen gedeblokkeerd worden met de milieupas. De milieupas ‘kent’ alleen bewoners die bevoegd zijn deze containers te gebruiken. Een tweede serie containers komt in september. Op kritische plaatsen heeft afdeling Stadsbeheer van de gemeente de afvalinzameling met de nu gebruikelijke drie containers - restafval, gft en papier - geïnventariseerd en is begonnen met plaatsing van vijf kubieke meter grote ondergrondse containers. Zoals op het Jozefhof. Wethouder Jan van Hal, begeleid door Wil Welvaarts van afdeling Stadsbeheer, was donderdagmorgen aanwezig bij de ingebruikname van de nieuwe ondergrondse containers voor papier en restafval. Bewoners van Meulenzicht en Meulenend, appartementencomplexen aan het Jozefhof, brachten er hun eerste restafval dat keurig ‘onder de grond’ verdween. Milieupas Liesbeth Kösters en Anna van Zundert ontgrendelden met hun milieupas de ondergrondse containers en deponeerden een zak restafval. A lle bewoners rondom de locaties waar dergelijke containers geplaatst zijn, hebben daarover bericht en instructie van

de gemeente ontvangen. In september volgt plaatsing van meer van deze containers, zoals bij appartementen aan de Bernhardlaan, de Rozengaard en nog een aantal andere locaties. Elke ontgrendeling van ondergrondse containers voor restafval wordt geregistreerd en daarop wordt straks afgerekend. Het blijft raadzaam restafval op te sparen in plastic zakken van zestig liter en volle zakken te storten. De ‘mond’ van de ondergrondse containers is op dit volume afgestemd. Per storting tikt de rekening. Papier - niet in plastic zakken - ‘slikt’ de ondergrondse container altijd kosteloos. Voor aangeduide bewoners ook alleen met milieupas. Meldsysteem Volgens Wil Welvaarts van de gemeente is in de ondergrondse containers een systeem ingebouwd waarmee melding gaat naar de afvalinzamelaar wanneer de container bijna vol is. “De afvalinzamelaar rijdt straks volgens een bepaald schema om de containers te legen. Is een container sneller dan gebruikelijk vol dan wordt dat automatisch doorgegeven. Er wordt dan extra gereden om te legen. Volle restafvalzakken hoeven dus nooit bij de container te staan, evenmin als dozen papier.” Bij storingen of andere calamiteiten belt men het vijfcijferige gemeentenummer 14076, zonder kengetal, zonder ‘50’ er voor.

Donderdag zijn de containers op het Jozefhof in gebruik genomen.

FOTO HUUB VERVEST

Jac van Dongen: ‘Ik ben hier tijdelijk’

Dertig jaar café De Klomp lijk zijn we allemaal kinderen van God’. De ETTEN-LEUR - 21 Juni 1982. De 26 jaar jonge Jac van Dongen wordt uitbater van het dan al enkele jaren bestaande DOOR HUUB VERVEST uitbater van De Klomp typeert zijn horecacafé ‘De Klomp’ op de Oude Bredaseweg. “Ik ben hier tijdelijk”, beweert de uitbater van een bijzonder café in Donderdag 21 juni 2012, verschijnt een gelegenheid als een ‘love en peace café’. Etten-Leur na dertig jaar. boek over dertig jaar cafébaas. Zaterdag 23 juni is er een besloten jubileumfeest voor Klompgangers. “Maar dat is al helemaal vol,” zegt Jac van Dongen er gehaast bij. Jac van Dongen zegt ondertussen in EttenLeur ingeburgerd te zijn. Je zou niet anders verwachten na dertig jaar achter de toog van een café in het centrum van Etten-Leur. “Ik heb Etten-Leur zien ontwikkelen. Zien groeien. Van het eens zo stille centrum is in de loop der tijd toch iets gekomen dat levendigheid uitstraalt. Of dat zo blijft? De maatschappij verandert. Vind je nog mensen die iets voor en met anderen willen doen? Als hier vreemden binnen komen en zonder op of om te kijken een ‘juup’ bestellen, dan kijk ik ze aan en zeg ik ‘Goeie dag. Ik heet Jac. U wilt een ‘juup’? Een café is een ontmoetingsplaats, daar ontmoet je andere mensen. Daar praat je met andere mensen. Dit is wel mijn eerste en mijn laatste café. ”

‘Stapels verzoeken van muzikanten om hier op te treden’

Dertig Jaar café de Klomp, een boek waard. Jac van Dongen noemt het een ‘love en peace’ café.

FOTO HUUB VERVEST

Love en peace Jac van Dongen, voor wie muziek een belangrijke rol speelt in het leven, signaleert een veranderende maatschappij. “Voor mij is iedereen gelijk. Mensen moeten respect hebben voor elkaar.” Deze visie op het leven vertaalde Van Dongen eens met: ‘Uiteinde-

De ideale reclame voor uw bedrijf Drukkerij Vorsselmans levert vele producten die uw zaak opvallend promoten.

“Iedereen is welkom. Dit is een café waar ik de regels bepaal. Als iemand er iets wil organiseren, dan kan dat. Ik geef die vrijheid. Dat is al dertig jaar. Dat blijft zo.” Café de Klomp, niet het grootste, niet het strakste ‘tappunt’ van Etten-Leur staat al jaren bekend om de live muziekoptredens. Herman van Loenhout, Armand, trad er diverse keren op. “We krijgen stapels verzoeken van muzikanten om hier op te treden.” De Klomp van idealist Jac van Dongen heeft op dat vlak naam en plaats verworven. Zielekracht Het boek ’30 jaar De Klomp’, door Jac van Dongen geschreven en voorzien van diverse foto’s uit die jaren, is precies op tijd klaar om donderdag 21 juni als eerste te worden uitgereikt aan Kees (Bartels) en Kees (Nooijens). “Die zie ik hier al dertig jaar voor een praatje en een pilsje. Dat is de oudere generatie van mijn klanten. Het boek heb ik geschreven op basis van mijn zielekracht. Ik geef daarin mijn zienswijzen weer op het leven zoals ik dat onder andere op de Oude Bredaseweg heb ervaren. Er staan ook ingezonden stukken in. Marjolein en Danny krijgen het jubileumboek ook aangeboden. Die zijn van de jongere generatie Klompbezoekers. Hun achternamen? Weet ik niet. Is dat dan zo belangrijk?” Typisch De Klomp. ’30 Jaar De Klomp’ is in bescheiden oplage gedrukt. Er kan nabesteld worden. Aan de toog.

Een greep uit de mogelijkheden: displays, plafondhangers, banners, vlaggenlijnen, loterijacties, kraskaarten, ballonnen, stickers, wobblers, schapkaarten en -stroken, flyers, folders,

Professionele reclame-uitingen zijn nog succesvoller in combinatie met een advertentie in de Bode. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden:

mailings, krantenspecials.

Drukkerij Vorsselmans BV | Bredaseweg 26 | 4881 DE Zundert | Tel. 076 599 81 11 | drukkerij@vorsselmans.nl | www.internetbode.nl PAGINA 3

DEL_20120620  

MIDWEEKEDITIE 10.00 tot 17.00 uur www.autohommel.nl tuinmeubelshow ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR JOZEFHOF Z O N D A G OPENING PLUSPUNT VALPOO...