Vacatures in de regio Mei - juni 2024

Page 1

IN DE REGIO Vacatures Mei - juni 2024

Vacatures IN DE REGIO &

Horecapersoneel

nog steeds lastig te vinden

De nijpende krapte – het laatste kwartaal van 2023 laat zelfs een lichte daling in het aantal vacatures zien in vergelijking met de piek in kwartaal één van 2022 – is weliswaar voorbij, maar het aantal banen in de horeca is niettemin sterk gegroeid.

Velen geven aan dat het lastig is aan horecapersoneel te komen en sommigen moeten hierdoor zelfs dagdelen de deuren sluiten.

Het bieden van structuur en extra’s noemen horecaondernemers als pijlers om zich aan die trend te onttrekken. Personeel stelt het zichtbaar op prijs als roosters goed georganiseerd zijn; dit maakt de werkdruk minder hoog waardoor je niet constant boven je macht hoeft te werken.

Ook het bieden van secundaire arbeidsvoorwaarden – denk bijvoorbeeld aan korting op een sportabonnement, of het weggeven van festivalkaartjes – is een zichtbare plus, evenals versterken van het teamgevoel met een borrel of personeelsfeest. Last maar zeker niet least wordt ook het salaris steeds belangrijker. Lange dagen, hard werken en present zijn op feestdagen en in weekenden mag – lees: moet – beloond worden… vooral ook om jezelf niet uit de markt te prijzen.

Beleid is nodig om de groei van arbeidsproductiviteit te stimuleren

In Nederland werken relatief veel mensen in deeltijd: 47 procent van de werkzame beroepsbevolking werkt 35 uur of minder. Wil de overheid hen stimuleren om meer uren te maken, dan is het belangrijk het belasting- en toeslagenstelsel drastisch te herzien. Een andere drempelverlagende (maar kostbare) maatregel is het gratis maken van kinderopvang. Zeker ook valt te denken aan een betere afstemming van de maatschappij op gezinnen met fulltime werkende

ouders. Flexibiliteit van arbeidsuren en een gelijke positie van vrouwen op de arbeidsmarkt spelen eveneens een essentiële rol.

Al deze maatregelen voorkomen echter niet dat de mogelijkheid van economische bloei door extra inzet van arbeid steeds kleiner wordt. Daarom –zegt RaboResearch – is het belangrijk dat er beleid wordt ingezet dat de groei van arbeidsproductiviteit stimuleert.

Inzetten op werven en behouden

Onderzoek heeft uitgewezen dat personen met technische en ICT-beroepen relatief vaker in hun eigen beroep blijven werken dan gemiddeld op de arbeidsmarkt. Ook veranderen zij minder vaak van sector.

Uitstroom en wisseling van werkgever zijn relatief laag. Wel zijn er zorgen over de instroom. Dit betekent sowieso dus fors inzetten op werven en behouden. Zo kiezen veel bedrijven bewust voor een (vrij) informele sfeer en uitdragen van een ‘wij’-gevoel; het weekend op vrijdagmiddag inluiden met een borrel. Weet personeel van elkaar wat ze doen. En draagt vrijwel elke onderneming de titel ‘erkend leerbedrijf’. Ook kiezen steeds meer bedrijven voor een mix van vast en flexibel. En dat is al lang niet meer uitsluitend terug te voeren op de bedrijfsomvang maar heeft ook te maken met de wens van het personeel. Sommigen willen vastigheid, een stabiele baan in de buurt of persoonlijke ontwikkeling in lijn met het bedrijf. Anderen willen afwisseling, omdat ze ook al voor anderen werken.

Toenemende participatiegraad bereikt plafond

In de arbeidsparticipatie van 25- tot 55-jarigen zit amper nog rek. Ook bij jongeren (15-24 jaar) en ouderen (55 jaar en ouder) bereikt de nu nog toenemende participatiegraad de komende paar jaar het plafond. Dit constateert RaboResearch in een onderzoek naar de arbeidsmarkt.

De voornaamste reden voor 25- tot 55-jarigen om niet te werken, is ziekte of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Voor velen van hen is maatwerk waarschijnlijk nodig om de stap terug naar de arbeidsmarkt te kunnen maken.

De groei van het arbeidsvolume werd voorheen sterk gedreven door een toename van de arbeidsparticipatie. Wat dat betreft is de rek er nu behoorlijk uit. Voor de komende jaren wordt weliswaar nog een stijging van het aantal gewerkte uren per persoon verwacht, maar die zal de situatie op de arbeidsmarkt maar weinig verbeteren. Want ondanks dat deeltijdwerkers de afgelopen tien jaar beduidend meer uren per week zijn gaan werken, is er een grote groep werkenden die aangeeft juist minder uur te willen besteden aan hun baan.

IN BEELD
UW BEDRIJF

Als 16-jarige in de ouderenzorg

Jennifer Lijding doet het met veel plezier

De 16-jarige Jennifer Lijding werkt al iets meer dan een jaar in de ouderenzorg voor De Wever, locatie Den Herdgang. Daarvoor heeft ze heel even bij een drogisterij gewerkt. Maar dat was het niet. “Vakkenvullen is niet mijn ding. Ik ben een mensenmens!” zegt Jennifer.

DOOR CLAUDI OLIESLAGERS

Doordat haar moeder als Senior Verpleegkundige bij Wooncentrum Den Herdgang werkt, kwam ze al geregeld langs en hielp ze al wel eens wat mee in een van de huiskamers met iemand van welzijn of een woonondersteuner. Vorig jaar, in haar laatste jaar op het Reeshofcollege deed ze haar maatschappelijke stage ook bij Wooncentrum Den Herdgang.

REACTIES VAN DE BEWONERS

Jennifer zit nu in het eerste jaar ROC Verpleegkunde en wil heel graag later op de ambulance gaan werken. Jennifer vertelt wat er zo leuk is aan het werken in de ouderenzorg. “Het salaris is leuk,” lacht ze. “Maar vooral de reacties van de bewoners zijn bijna altijd leuk. Die vinden het alleen maar leuk, dat zo’n ‘jong ding’ ze komt helpen.” De bewoners zijn daardoor nog meer genegen om dingen zelf te doen. Want wat de bewoners nog kunnen, moeten

ze ook zoveel mogelijk zelf blijven doen. Soms hoef je ze dan ook maar een klein beetje te helpen. “Een glimlach op het gezicht, daar doe je het toch voor?”

HUMOR

Enthousiast gaat ze verder: “Ik hoef ook niet alleen te wassen en mensen naar het toilet te helpen. Ik heb ook tijd voor een spelletje, nageltjes lakken, wandelen, of ik ga met een bewoner op de Silvertfit (interactieve fiets).”

De mensen willen heel graag hun dankbaarheid uiten, geven haar vaak iets lekkers als ze klaar is. Maar ze willen ook graag weten wat Jennifer bezig houdt. Daardoor ontstaan er vaak hele leuke gesprekjes. Geduld hebben en goed kunnen luisteren zijn volgens Jennifer de belangrijkste eigenschappen die je nodig hebt om in de zorg te kunnen werken. Maar ook humor is belangrijk, want soms weten de bewoners het niet

Vacatures IN DE REGIO

Vooral de reacties van de bewoners zijn bijna altijd leuk. Die vinden het alleen maar leuk, dat zo’n ‘jong ding’ ze komt helpen.”

meer. Er zijn ook altijd collega’s in de buurt die kunnen helpen of advies geven als het even wat minder gaat. “Ik moet ook leren,” zegt Jennifer.

GEWOON EEN KEER PROBEREN

Jennifer loopt nu ook stage in het ETZ (Elizabeth ziekenhuis) afdeling neurologie op een ZIC-afdeling. Binnen een ZIC werken diverse studenten op mbo- en hbo-niveau. De studenten werken onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. Ze mogen steeds meer taken zelfstandig uitvoeren zodra zij hebben laten zien dat ze hiervoor bekwaam zijn. Trots vertelt Jennifer dat ze door haar werk bij De Wever al een voorsprong heeft en best al wat dingen mag doen! Ze heeft het helemaal naar haar zin en wil nog heel veel leren.

‘Hoe krijgen we meer jongeren enthousiast voor de zorg’ vraag ik tot slot aan Jennifer. “Ze moeten het gewoon een keer proberen,” zegt ze stellig. “Je kunt overal al even vrijwilligerswerk doen om erachter te komen wat je ervan vindt.”

IN DE REGIO

Diversiteit op de werkvloer

Bij diversiteit op de werkvloer denk je al snel aan een samenwerking tussen evenveel vrouwen als mannen, aan jongeren en ouderen die samen aan de slag gaan; aan een afspiegeling van de maatschappij.

Het is nog niet zo lang geleden dat het bijzonder werd gevonden dat mannen en vrouwen tegelijkertijd op dezelfde werkvloer aan het werk waren. In het onderwijs en de zorg werd dat al langer als normaal beschouwd. Hoewel? Als een man les gaf aan de kleuters, ging toch nog menig wenkbrauw omhoog. Twee mannelijke agenten in de politiebus: geen probleem. Maar een vrouwelijke agent die uren op pad is met een mannelijke collega? Is dat niet vragen om moeilijkheden? Jaren geleden vonden velen dat maar vreemd. Anno nu is dat heel normaal. En hoe zit dat met een vrouwelijke buschauffeur? Dat fenomeen zagen we 50 jaar geleden met name in Oost-Europese landen. Een timmervrouw? Een zeldzaamheid. Tegenwoordig is menig werkgever er trots op dat hij/zij zich openlijk inzet voor gelijkheid op kantoor, in de kantine, in de klas, et cetera. Men wil respect voor alle individuen ongeacht achtergrond, geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie, handicap of andere kenmerken. De baas zet zich in voor een gevoel van welkom voor iedereen. Bij die werkgever voel jij je gewaardeerd en ervaar je betrokkenheid.

SELECTEREN OP RELIGIE?

Het voorgaande is een prachtig streven maar de werkelijkheid is vaak weerbarstiger. Een voorbeeld: op een basisschool werken vooral vrouwen en mede onder druk van ouders wil de school een ontstane vacature graag invullen door een mannelijke collega te benoemen. Formeel mag die directeur niet selecteren op man of vrouw en zal er zorgvuldig geformuleerd moeten worden waar een kandidaat aan moet voldoen. En is het echt zo dat werkgevers niet selecteren op religie? Wie de sollicitatiebrief ondertekent met een niet westerse achternaam kan alleen daar al op afgewezen worden. Ook hier geldt: formeel zal een werkgever zijn selectiecriteria niet hardop uitspreken. En dan is er nog het financiële aspect. Nog te vaak worden vrouwen die hetzelfde werk doen als hun mannelijke collega’s minder betaald. Kortom: diversiteit vinden we als samenleving belangrijk maar de praktijk loopt achter.

RIJKSOVERHEID

Maar waarom vinden we diversiteit op de werkvloer zo belangrijk? Op de site van de Rijksoverheid staat het uitgelegd. Er is onderzoek gedaan naar het prestatieniveau en wat blijkt? Bedrijven, scholen en andere organisaties presteren beter als de werk vloer plaats biedt aan mensen met een gemengde culturele en etnische achtergrond. Let op: de baas moet dan wel zelf het goede voorbeeld geven.

BEDRIJVEN MET

CULTURELE VERSCHILLEN:

* hebben vaak een hogere omzet

* hebben betere overlevingskansen

* zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op. Dit komt omdat medewerkers verschillende gezichtspunten hebben.

* maken beter gebruik van de arbeidsmarkt omdat ze meer talent werven

* hebben meer tevreden en loyale medewerkers

* doen het beter op de markt, omdat zij beter weten wat er speelt onder diverse klantengroepen en daardoor sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt

* krijgen een beter imago door culturele verschillen op de werkvloer

INCLUSIE

Behalve diversiteit wordt er anno 2024 ook gesproken over ‘inclusie’. Dat betekent dat er grote behoefte is aan respect en/of begrip voor homoseksualiteit, non-binair, transgender en talloze andere gevoelsvormen/leefwijzen. Voor ouderen is het lang niet altijd goed meer te volgen maar waar het woord ‘inclusie’ vooral naar verwijst, is dat we in een wereld leven waarin je mag zijn wie je bent, hoe jij je ook voelt. Of we het willen of niet: bij diversiteit en inclusie wordt steeds vaker stil gestaan. Op school, in het gezin, op de werkvloer, in de straat, in jouw vriendenkring enzovoorts.

Vacatures

Vacatures IN DE REGIO

Presenteer je softskills en toon je probleemoplossend vermogen

Solliciteren?

Kwam je vroeger nog wel weg met een getypte brief vol tipp-ex correcties, of zat de originaliteit in het weghalen van sommige eerste letters met een perforator, anno 2024 is er veel veranderd op het gebied van solliciteren.

DOOR NATHALIE SCHALKE

Aangedreven door technologische vooruitgang, veranderende sociale omgang en almaar groeiende bedrijfsbehoeften is ook solliciteren een zaak van bittere ernst en het opdiepen van je eigen creatiefste gaven. Het gaat allang niet meer alleen om je kennis en diploma’s, ook je culturele bagage en softskills zijn van doorslaggevend belang. Net als je bereidheid om samen te werken, je probleemoplossend vermogen en je communicatieve vaardigheden. Om je een handje te helpen een sollicitatieproces glansrijk door te komen, is daar gelukkig Artificial Intelligence: oftewel AI.

DE BASIS BLIJFT ALTIJD DIT:

Of je nou met behulp van AI de meest creatieve, digitaal verbouwererende presentatie in elkaar zet, het gaat in eerste instantie om deze basiselementen: Presenteer jezelf als een geschikte kandidaat, toon je unieke persoonlijkheid, passie en vaardigheden, doe onderzoek naar het bedrijf waarvoor je wilt gaan werken, update je CV, schrijf een overtuigende brief en bereid je goed voor op het gesprek.

SPICEN EN OPLEUKEN

Dankzij de digitale revolutie zijn er legio online tools om je sollicitatie te spicen en op te leuken zodat jij je onderscheidt van de mainstream sollicitanten. Het gevaar hierbij ligt in het mogelijke overdrijven. Je kunt helemaal losgaan met foto’s, tabellen, infographics en statements maar dan zul je de plank ook mis kunnen slaan. Jouw credo om die droombaan te bemachtigen is: Keep it cool, keep it real!

Met Canva – een tof platform waarmee je visueel aantrekkelijke CV’s kunt maken – ga je aan de slag met sjablonen, afbeeldingen en pictogrammen. Kies wat bij jou én het bedrijf en de functie past. Met Flipsnack kun je zelfs een heel magazine over jezelf maken! Of houd het eenvoudig en kies een goede Prezi lay-out. Met het dynamische Prezi maak je in een handomdraai een interactieve presentatie.

Ben je al wel gevorderd in het maken van digitale content dan kun je Genially inzetten om je multimediale sollicitatie te verrijken met animaties, video’s en audio.

VANUIT WERKGEVERS OOGPUNT

Ook de bedrijven hebben andere manieren ontdekt hoe een sollicitatieproces aan te vliegen. Zo kun je ineens in een spel belanden als Gamification wordt toegepast. Bereid je voor op het spelen van specifieke spellen die jouw vaardigheden testen. Kom jij tot de juiste oplossing als het gaat om uitdagende taken die relevant zijn voor de functie? Heb jij de skills, de creativiteit en het talent? Zie gamification als een escaperoom en enjoy the ride. Andere bedrijven kunnen vragen om een video-sollicitatie. Presenteer jezelf in een toffe video. Daarin horen, zien en beleven mensen jou als persoon, in je geheel. Dit geeft meteen een helder overzicht over wie ze in huis gaan halen als ze jou voor de functie kiezen. Voordeel: Je kunt ik weet niet hoeveel takes opnemen. Tenzij de video sollicitatie live is, via Zoom of Teams. Dan zul je in één take moeten laten zien wie je bent en wat je kunt.

TIPS & TRICKS

Vandaag de dag is er online veel te vinden over jou en het leven dat je leidt. De meeste bedrijven doen een Social media screening. Wat jij post en deelt vertelt veel over jou als persoon, je sociale kring en achtergrond. Houd goed in de gaten wat je wilt laten zien en met wie je dat zou willen delen.

In het kader van thuiswerken of op afstand je functie invulling geven zijn er Remote assessments. In zo’n geval word je op afstand beoordeeld door het invullen van online assessments of het deelnamen aan virtuele hackathons of case-competities. Oefen hiervoor, zodat je niet ineens voor de verrassing staat.

Verbeter je CV met Textio. Deze tool analyseert je CV en geeft suggesties voor verbetering op het gebied van zinsopbouw en woordkeuze. Oefenen voor sollicitatiegesprekken kan met Interviewbuddy. Je krijgt realtime feedback om je gesprekstechnieken te verbeteren.

Er zijn heel veel mogelijkheden om je bij te staan in je sollicitatieproces. Net als bij daten, gaat het uiteindelijk om de chemie, de zogenaamde mysterieuze klik en het wederzijdse vertrouwen. Alle hulpmiddelen zijn fantastisch – kies die tools die bij jou en de functie passen – en overtuig je nieuwe werkgever met jouw eigen, unieke persoonlijkheid. Veel succes!

Aantal vacatures in de technieksector blijft hoog

De technieksector blijft al jarenlang de lijst van meest gevraagde beroepen aanvoeren. De overheid probeert op allerlei manieren jongeren te laten kiezen voor een technische opleiding, zodat onze economie en welvaart niet in gevaar komen.

DOOR JOHAN VERLOUW

Ook bedrijven doen steeds meer hun best om jonge mensen te interesseren voor de technieksector.

Toch blijft het aantal vacatures in de techniek ongekend hoog. Nu Nederland haast wil maken met de energietransitie zijn technici harder nodig dan ooit. Het lijkt erop dat het imago van de technieksector niet sexy genoeg is.

KEIHARD NODIG

Installateurs, monteurs, lassers, programmeurs, tekenaars, bankwerkers, timmerlieden, schilders, maar ook

chauffeurs, machinisten en grondwerkers. We hebben ze de komende jaren harder nodig dan ooit. De energietransitie, de elektrificering, de infrastructuur, de bouw van duizenden woningen en de waterhuishouding in Nederland zorgen ervoor dat technische beroepen in de toekomst cruciaal zijn om ons land draaiende te houden. Wat dat betreft ligt er wel een uitdaging. Dit merken we al meteen in het dagelijks leven. Het vinden van een loodgieter of elektricien is voor veel mensen een heel gedoe en bij een autogarage (met name in de stad) moet je soms een aantal weken wachten voor -

dat je autootje gemaakt kan worden. Het lijkt er ook niet op dat al deze vacatures de komende jaren ingevuld gaan worden en dat is jammer. De tijd dat je altijd vieze handen krijgt van techniek ligt al lang achter ons en ook met het salaris in de technieksector is niets mis.

OMSCHOLEN

Voor iedereen die overweegt om eens te kijken of de technieksector iets voor hem of haar is, liggen er veel mogelijkheden. Steeds meer bedrijven willen investeren om hun werknemers goed te faciliteren en te begeleiden. Een studie wordt vaak door het bedrijf betaald en ook het werken in deeltijd is steeds meer genormaliseerd. Ook

Vacatures IN DE REGIO

bij overheidsinstanties willen ze graag met je meedenken om je toekomst een technische draai te geven. Soms liggen nieuwe kansen bijna letterlijk om de hoek.

Overtuigd van technische richting

Voor Tibor Olieslagers (28) was de keuze voor techniek best logisch: “Ik was vroeger altijd geïnteresseerd in technische dingen, heb heel veel met Lego allerlei machines nagebootst.” Tibor koos om werktuigbouwkunde te studeren aan het hbo. Hij staat nu voor de klas om de leerlingen de liefde voor het vak bij te brengen. Ook hij ziet dat het lang niet vanzelfsprekend is dat jonge-

ren voor techniek kiezen. “Er zijn helaas ook opleidingen die opleiden tot niets. Ik zie dat dit soort opleidingen wel erg populair zijn onder de jeugd. Blijkbaar hebben deze opleidingen iets aantrekkelijks, terwijl in de techniek echt een goede boterham te verdienen is.”

SLEUTELEN AAN

Jasper (16) gaat leren voor monteur landbouwvoertuigen. Bij het bedrijf van zijn oom werkt hij al regelmatig mee met allerlei werkzaamheden en mag hij soms grote voertuigen besturen. “Ja, dat vind ik echt mooi werk, maar op lange termijn vind ik het sleutelen aan, leuker dan het besturen van landbouwmachines.”

Dit is open hiring

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met een flinke krapte. Tekorten zouden zich volgens het UWV voordoen in vrijwel alle beroepsgroepen, opleidingsniveaus en regio’s, wat ervoor zorgt dat werkgevers creatief moeten zijn in het werven van nieuwe werknemers. Het instituut ziet een lichte toename in de open hiring sollicitatieprocedure. Wat dit inhoudt, lees je in dit artikel.

DOOR LISA SCHUURMANS

Stel: je bent op zoek naar een nieuwe baan. Online kom je een vacature tegen die jou enorm aanspreekt: goede arbeidsvoorwaarden, werk dat aansluit bij jouw routine en dicht bij jou in de buurt. Alleen: je hebt niet de juiste vooropleiding.

HOE WERKT OPEN HIRING?

Bij open hiring is daar geen sprake van: de persoon die zich als eerste inschrijft, krijgt de baan. Een cv, diploma of arbeidservaring doet er hierbij niet toe, aldus het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het draait slechts om twee zaken: wil de werkzoekende deze baan en denkt die het werk aan te kunnen? Dit is volgens het UWV in het voordeel van zowel de werkgever als de werkzoekende. De werkgever krijgt sneller nieuw personeel op een zeer krappe arbeidsmarkt en een werkzoekende krijgt sneller een kans om aan het werk te gaan.

VOOR WIE IS OPEN HIRING EEN UITKOMST?

Bij traditionele werving en selectie worstelen veel mensen op een punt in het sollicitatieproces. Een goede motivatiebrief schrijven is niet voor iedereen weggelegd, en is dit daadwerkelijk noodzakelijk als je een praktisch beroep uitoefent? Volgens uitzendbureau Randstad zijn de

“Je maakt het makkelijker voor kandidaten die moeite hebben met solliciteren, het is een goede opstap.”

uitstroom cijfers niet hoger dan bij traditionele werving en de kwaliteit zou hetzelfde zijn. “Open hiring is een van de oplossingen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen,” vertelt Max Schouten, woordvoerder van UWV. “Je maakt het makkelijker voor kandidaten die moeite hebben met solliciteren, het is een goede opstap.”

WAAR KOMT HET VANDAAN?

Deze manier van werven is opkomend in Nederland, maar komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Het wordt daar veel toegepast bij de werving van mensen voor zogenoemde ‘entreebanen’: werk dat veel mensen kunnen doen.

VOOR WELK WERK IS OPEN HIRING EEN UITKOMST?

De bereidheid tot het inzetten van open hiring hangt uiteraard deels af van het werk. Bij werk in de gezondheidszorg zal dit niet snel worden toegepast: als openhartchirurg heb je wel de nodige voorkennis nodig voor je de

operatiekamer induikt. Ook in andere sectoren waar diploma’s of certificaten een vereiste zijn, is open hiring niet geschikt. Maar in werkgebieden waar diploma’s minder van belang zijn of de nodige kennis met een leerwerktraject te behalen valt, is het een goede oplossing.

Vacatures IN DE
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
REGIO
Vacatures IN DE REGIO & UW BEDRIJF IN BEELD

Vacatures IN DE REGIO

Genoeg vakantiewerk in de regio

Maar ben niet te kritisch

De grote vakantie komt alweer in zicht en dat betekent een tijd van ontspanning, vakantie, festivals en leuke plannen maken. Maar voor veel scholieren en jongeren is het ook de uitgelezen mogelijkheid om een leuk centje bij te verdienen met een vakantiebaantje.

DOOR JOHAN VERLOUW

Maar ook zaterdagbaantjes zijn er volop. Zeker in deze tijd zijn op heel veel plekken een paar extra handjes meer dan welkom. Waar je vroeger nog op een wachtlijst kwam te staan voor een vakantiebaantje bij bijvoorbeeld een supermarkt, kun je nu bij veel sectoren meteen beginnen. Toch blijven er ook baantjes niet ingevuld, hoe kan dat nu?

ANDERE TIJD

Aardbeien plukken, auto’s wassen, vakken vullen, de krant rond brengen. Hele generaties hebben hun zuur verdiende centjes van een vakantiebaantje besteed aan een LP of CD, een vakantie, een eerste brommer, een rijbewijs of zelfs een studie. Je eerste centjes verdienen, hoort bij het zelfstandig worden en steeds meer je eigen keuzes maken. Dus op tijd komen, luisteren naar je baas en nieuwe vrienden maken, hoort daar allemaal bij. Toch is het niet meer vanzelfsprekend dat jongeren vijf dagen per week klaar willen staan voor hun baantje. Je eigen vrije tijd indelen, lijkt steeds belangrijker te worden. Dat gaat niet altijd samen met de verwachtingen van de werkgever.

JEUGD GOED BEGELEIDEN EN WAARDEREN

De mevrouw van het uitzendbureau moet een beetje lachen als het om vakantiebaantjes gaat. “Het is echt een andere tijd, jongeren willen best werken, maar ook vooral hun eigen tijd indelen. Ze zijn iets kritischer geworden. Jongelui voor in de techniek kan ik altijd meteen kwijt. Maar ook productiewerk is er volop voor de jeugd. Bedrijven zijn best bereid om te investeren in hun personeel.”

Ook in de horeca en recreatie zijn volop mogelijkheden in de vakantieperiode. Zo vertelt een ondernemer dat hij eigenlijk nooit moeite heeft om helpende handjes te vinden. “We zoeken vooral jeugd van 14 of 15 jaar. Daar proberen we zorgvuldig mee om te gaan, dus aandacht geven en regelmatig complimenten uitdelen. Op die leeftijd moet je gewoon nog veel leren en die kans moeten ze krijgen. Wij proberen een goede werkgever te zijn, zodat ook hun vrienden bij ons aan willen sluiten. Als ze zich gewaardeerd voelen, komen ze vrijwel altijd terug.”

Dit verhaal wordt ook herkend door een supermarkt in de regio. “We willen ook graag jeugd van een jaar of veertien oud, die we zelf goed begeleiden. In het begin mogen ze ook niet meer dan twee avonden per week werken. We vinden het belangrijk dat ze ook vrije tijd hebben en aan school kunnen werken. Verder organiseren we ook vaak een feestje of een barbecue; dat wordt echt gewaardeerd. Werken is meer dan gewoon een opdracht uitvoeren. Sommige werknemers blijven hier zomaar tien jaar werken, dat zegt toch genoeg.”

TAL VAN MOGELIJKHEDEN

Kim (15) werkt in haar eigen woonplaats in de horeca en dat bevalt goed. “In de vakantie kan ik lekker veel werken als ik wil.” Toch is Kim nog op zoek naar werk op een vaste dag. “In de horeca word je vaak op verschillende dagen en tijden ingeroosterd; dat is wel eens lastig. Daarom zoek ik ook iets met meer vastigheid.” Werken in een winkel lijkt haar wel wat. “Maar ik heb eigenlijk geen zin om ver te fietsen, dat maakt de zoektocht iets lastiger, dat besef ik wel. We gaan het zien…”

Ook Luuk en Thijs (beiden 15 jaar) zijn deze zomer verzekerd van extra inkomsten. Luuk zorgt ervoor (via de werkgever van zijn vader) dat het magazijn bij een transportbedrijf er netjes uit blijft zien. “Soms is het werk wat eentonig maar gelukkig mag ik steeds meer doen. De dagen gaan tijdens het werken echt snel voorbij.”

Thijs werkt deze zomer bij de bakkerij waar hij een half jaar geleden stage heeft gelopen. “Tijdens mijn stage vroeger ze of ik vaker wilde komen werken en ik wil later in deze sector gaan werken, dat is voor mij een prima optie.”

Vacatures

Vacatures

& UW BEDRIJF IN BEELD

IN DE REGIO

& UW

OP ZOEK NAAR EEN (NIEUWE) BAAN?

Vacatures

IN DE REGIO

Vacatures IN DE REGIO & UW
IN BEELD
BEDRIJF

VacaturesVacatures

IN DE REGIO & UW BEDRIJF IN BEELD

IN DE REGIO

WERK !

OP ZOEK NAAR EEN (NIEUWE) BAAN?

De oudere werknemer is populairder dan ooit

Werd er vroeger wel eens gekscherend gezegd dat je op je vijftigste afgeschreven was in het arbeidsproces… vasthouden wat je hebt, blijven zitten waar je zit, want de jeugd heeft de toekomst… Dat is vandaag de dag wel anders.

Senioren profiteren optimaal van de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Vooroordelen verdwijnen zelfs als sneeuw voor de zon. Duurder, trager, ouderwetser, vergeetachtiger, vaker ziek en minder gemotiveerd… ze kunnen inmiddels naar het land der fabelen worden verwezen.

Waar jongeren momenteel vaker van baan veranderen dan ooit tevoren staat de seniore werknemer te boek

als uiterst loyaal. En bij die stabiliteit vaart een werkgever wel.

Overigens snijdt het mes aan twee kanten. De werknemer vindt het leuk en het houdt hem/haar jong… of op zijn minst jonger.

In tien jaar tijd is het aantal werkende 67-plussers ruim verdubbeld.

Zo’n 223.000 mensen werkten in 2023 nog nadat ze 67 jaar of ouder waren geworden.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.