Page 1

M E G

S D A A

R

3.2 21.0

E T N E E

VERKIEZINGE

N

GEMEE

018

O O S T E

2

8 1 0 2 . 3 1.0

NTE

T U O H R E T S O O

Z

G IN


1

2 Wie mag er stemmen?

Belang van stemmen Op woensdag 21 maart 2018 is het weer zover:

Om een stem uit te kunnen brengen bij de

de gemeenteraadverkiezingen. U kiest hierbij welke mensen en

gemeenteraadsverkiezingen

partijen de gemeente de komende vier jaar gaan besturen. Met

Oosterhout, moet u aan de volgende voorwaarden

uw stem beslist u mee over wat er de komende periode in uw

voldoen:

in

de

gemeente

buurt en in de rest van gemeente Oosterhout gebeurt. • U bent 18 jaar of ouder; Deze verkiezingen gaan over uw eigen leefomgeving, maar ook

• U woont op 5 februari 2018 in de

over thema’s als onderwijs, maatschappelijke ondersteuning,

gemeente Oosterhout. Bent u na die tijd in

jeugdzorg en de groei van stad en kerkdorpen. Om u zo goed

de gemeente Oosterhout komen wonen,

mogelijk te informeren hebben de verschillende partijen zich

dan stemt u in uw oude gemeente.

in deze verkiezingskrant gepresenteerd. Ook vind u informatie

• Het is niet nodig om de Nederlandse nationaliteit

over de activiteiten die voorafgaand en na de 21ste zullen

te hebben om te mogen stemmen voor de

plaatsvinden.

gemeenteraadsverkiezingen. Niet-EU-inwoners Vindt u het belangrijk om mee te kunnen denken over het

die minimaal 5 jaar legaal in Nederland zijn,

gemeentebestuur? Breng dan uw stem uit op 21 maart!

mogen ook stemmen. Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

3 Nieuwe stempas aanvragen Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen:

4 Iemand machtigen

Op het stadhuis:

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te

In persoon kunt u uiterlijk tot 20 maart 2018, 12.00 uur een

stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht

vervangende stempas aanvragen bij de publieksbalie in het

geven. De eenvoudigste manier om dit te doen, is

Stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. Zorg dat u een geldig

door de achterzijde van uw stempas in te vullen.

legitimatiebewijs meeneemt.

Dit kan tot en met het moment van de stemming. Een paar dingen om goed op te letten:

Schriftelijk: Tot uiterlijk 16 maart 2018 kunt u schriftelijk een vervangende stempas aanvragen:

• De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

• Ga naar de website: www.oosterhout.nl/verkiezingen, klik op ‘vervangende stempas aanvragen’ • Vul het formulier J8 in en print dit uit. Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe. • Stuur het formulier en kopie legitimatie op naar

• De kiezer tekent de achterzijde van de stempas en laat de kaart ook door de gemachtigde ondertekenen. • De kiezer geeft een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde mee. De kopie

Gemeente Oosterhout, t.a.v. Burgerzaken,

moet de gemachtigde aan de voorzitter van het

Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

stembureau laten zien.

Meer informatie over een vervangende stempas kunt

Meer informatie over het machtigen kunt u vinden

u vinden op www.oosterhout.nl/verkiezingen

op www.oosterhout.nl/verkiezingen


werking van het Gemeentebestuur

RAADSGRIFFIE

dig

in

ia

UA T

EN

e

N

ro

g

ra

be

ek

eni

gr

mm

DI

n g + EVA

E LU E R

ot i n g + P L A

NB

E EL

rd

I

E NN

N

a

ea

j

ep

id

in

rr

ek BE ade rs + VOOR

I RE

li

ti

i

en

a

w

D

ll

re

a

Ui

te

be

eg

g

eu

kk oo

tv oer

o ps

r Vo o

Co l l

en

ID

Ka

el r s t l i ng

NN

LE

de

ekeni ng + EV AL

BE

tr o

v

arr ja

. tc

Co n

t

IE

le

Be

ui l s

g

T

l ing + BUD tel GE s r TR e d EC a egroting + P b H K LA en

Uw stem bepaalt welke 31 kandidaten in de raad komen

Waar heeft u als inwoner invloed op?

genwoor

G

Verkiezingen

o

sv k l

e t r e

N

V

Gemeenteraad

a o C

U hebt als inwoner veel invloed op het gemeentebestuur. Ook na de verkiezingen.

COLLEGE VAN B&W

Wilt u weten hoe? Zie: raad.oosterhout.nl/uw-invloed

ambtelijke organisatie April

14 maart

Lijsttrekkersdebat 19:30 bij partycentrum Minneboo Iedereen is welkom, vol = vol. Het debat is terug te kijken op ORTS-TV

27 maart

Afscheid oude raad 19:30 uur raadzaal

6 maart

21 maart

Verkiezingen. Stembureaus zijn open van 7:30-21:00 uur neem uw stempas en identiteitsbewijs mee. Er is een speciaal familiestemhok op het stadhuis voor ouders met kinderen. Het familiestemhok is open van 8:00-17:00

Jongerendebat 19:30 bij Theek 5

Colofon

Inwerk programma raadsleden - Introductie gemeentelijke organisatie - Werkbezoek aan gemeentewerf - Werkbezoek aan Surplus - Omgevingswettraining - Debattraining - Integriteitstraining

Raadsgriffie Website: raad.oosterhout.nl E-mail: griffie@oosterhout.nl Telefoon: (0162) 48 92 21

Adres:

Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout

29 maart

Installatie nieuwe raad + introductie voor raadsleden 14:00 uur raadzaal

22 mei

Eerste reguliere raadsvergadering nieuwe raad

April - MEI

Benoeming van wethouders nadat coalitie gevormd is

Tekst: Politieke partijen en afdeling communicatie gemeente Foto’s: Casper van Aggelen Foto’s kandidaten: politieke partijen en raadsgriffie Eindredactie: Jelske van de Ven (raadsgriffie) Ontwerp: PubliPush | creatief ontwerpbureau


LIJST 1

Marian

Witte

lijsttrekker gemeentebelangen oosterhout

Gemeentebelangen Oosterhout is en blijft zichtbaar betrokken!

Speerpunten WOONWIJKEN OPKNAPPEN Met name de oudere woonwijken kunnen her en der wel een opknapbeurt gebruiken. Hiermee wordt verloedering tegen gegaan en wordt de leefomgeving verbeterd. Dit zal een positief effect hebben op de sociale cohesie in de wijken. Bij het opknappen hebben we oog voor vergroening waar dat mogelijk is. WERK MAKEN VAN ZORG Vanuit Den Haag krijgen gemeenten steeds minder geld voor ondersteuning van ouderen en hulpbehoevenden. We blijven mensen ondersteunen en zetten daarbij in op nieuwe vormen van zorg. We ondersteunen hen die langer thuis willen wonen met voldoende geschikte en betaalbare woningen, diensten aan huis en vervoer.

4|

HANDHAVING EN VEILIGHEID We willen meer inzetten op het leefbaar en veilig houden van onze wijken en minder op parkeerhandhaving in de binnenstad. Ook

moet er meer aandacht zijn voor bestrijding van jeugdcriminaliteit. Politie moet zichtbaar zijn in de wijken. Op de Leijsenhoek en in het centrum wordt waar nodig het cameratoezicht uitgebreid. BETAALBAAR SPORTEN Sporten is gezond, en heeft in steeds grotere mate ook een sociale functie. Hierdoor is Gemeentebelangen ervan overtuigd dat investeringen in sport zich zullen terugbetalen omdat er minder beroep op overige (sociale)voorzieningen gedaan zal worden. Het is hiermee ĂŠĂŠn van de goedkoopste preventieve maatregelen die genomen kunnen worden. STEUN VRIJWILLIGERS Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze samenleving. Daar moeten we als gemeente zuinig op zijn en hen zo nodig ondersteunen en goed faciliteren. Beloon vrijwilligers door middel van ondersteuning aan verenigingen en het faciliteren van de middelen waarmee zij werken.


Deze brug vind ik één van de mooiste plekjes in Oosterhout. Vooral in de herfst wanneer de bomen bont gekleurd zijn en de laagstaande zon zorgt voor een warme gloed. De brug staat voor mij voor de verbinding die Oosterhout één maakt. Het kanaal voor de levendigheid en bedrijvigheid en de omliggende wijken voor de diversiteit in woonbuurten die Oosterhout en de dorpen te bieden hebben. Het grootste deel van mijn leven woon ik in Oosterhout en mijn 3 tieners zijn hier geboren en getogen. In 22 jaar heb ik Oosterhout zien veranderen. We hebben goede voorzieningen die horen bij een stad maar het dorpse karakter is altijd gebleven. Dat is de grote kracht van Oosterhout, korte lijnen en lef om aan te pakken en te veranderen. Daardoor zijn we in staat om ons aan te passen aan de toekomst. En ook de komende jaren hebben we nog uitdagingen genoeg om te zorgen dat onze inwoners de juiste, passende zorg krijgen, we bereikbaar blijven over wegen en onze woonbuurten aantrekkelijk blijven door ze op te knappen. Ook de sporthallen en gymzalen hebben een opknapbeurt nodig en verschillende voetbalaccommodaties in de dorpen en SCO/Tofs verdienen het om bij de tijd gezet te worden. Uitdagingen genoeg dus, maar door de omvang van onze gemeente en de inzet van onze actieve inwoners van Oosterhout en de dorpen Dorst, Den Hout en Oosteind heb ik er vertrouwen in dat we die uitdagingen samen aan kunnen! Bij Gemeentebelangen voel ik me al die 22 jaren thuis. Het is een partij gevormd uit mensen die midden in de maatschappij staan. Onze leden zijn actief bij verenigingen, zijn kleine ondernemers of actief in onderwijs en zorg. Daardoor zijn ze toegankelijk en weten ze goed wat er leeft in onze samenleving. Al meer dan 10 jaar zoeken we onze inwoners op door elke eerste zaterdag van de maand in de winkelstraat te staan. Mensen komen dan vaak met vragen en opmerkingen. Met de input van deze gesprekken gaan we elke keer weer aan de slag voor Oosterhout.

kandidatenlijst 1. Marian Witte Oosterhout

2. Walther Hoosemans Dorst

3. Jules de Nijs Oosterhout

4. Arnoud Kastelijns Oosterhout

11. Ko Koenen Oosterhout 12. Djenny Kastelijns Oosterhout 13. Ziya Içli Oosterhout 14. Marius Janse Oosterhout

5. Clemens Piena Oosterhout

8. Bianca Buinsters -van Bragt Oosterhout

6. Ad Jespers Oosterhout

9. Peter de Laat Oosterhout

7. Maria Dujardin -Rombouts Oosteind

10. Dory van der Lee Oosterhout

15. Peter van den Hout Oosterhout 16. Miranda van Rijthoven -van Beek Oosterhout

20. Marie-Louise Stegen-Wetzels Oosterhout 21. Hans Broeders Oosterhout 22. Piet van Dortmont Oosterhout 23. Ina de Boer-Lentink Oosterhout 24. Albert van Moergestel Oosterhout 25. Bas Roelands Oosterhout

17. Bert Simonis Oosterhout

26. Frans Gabriëls Oosterhout

18. Rick de Leeuw Oosterhout

27. Theo van Gorp Oosterhout

19. Maurice van Gils Oosterhout

|5


LIJST 2

Robin

van der helm lijsttrekker VVD

VOORMALIGE FABRIEK GALVANITAS Een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en leven heeft iets te bieden. En in deze tijd is dat meer dan alleen betaalbare huizen, goede scholen en voldoende werk. Het moet er ‘leven’. Er moet voldoende zijn dat mensen prikkelt en trots maakt op hun omgeving. Een aantrekkelijke binnenstad met sterke winkelconcepten en persoonlijke service bijvoorbeeld. Toch liggen kansen om echt het verschil te maken soms op verborgen plekken. Dit is nou precies zo’n plek. Bijna 11.000m2 industrieel erfgoed dat verloren dreigt te gaan. De schoolmeubelen waar ik op de toenmalige ‘Wingerd’ nog aan gezeten heb komen hier vandaan. Dit stukje industriële historie heeft in het verleden veel voor Oosterhout betekend en kan dit in de toekomst weer doen. Van een bijna verlaten complex naar een nieuwe hotspot voor de stad en de omgeving. Een plek waar het ambacht uit het verleden in een nieuw jasje terugkomt. Industriële ambachtelijke ontwerpers, houtbewerkers, een brouwerij, kunst en expositie, een ‘urban playground’, ruimte voor muziek en bijzondere vormen van wonen. Dit is maar een greep uit de veelzijdige, maar sterk samengestelde ambitie van de initiatiefnemers, de eigenaar en een ondersteunend ontwikkelaar. Een ambitie waarin ik geloof. Geen door de overheid ingevulde en gestuurde functies, maar een ontwikkeling die vanuit de haarvaten van Oosterhout naar boven komt. Vrij en vernieuwend. Een ontwikkeling die kansen biedt om jongeren weer te

binden aan Oosterhout, om het onderwijs te koppelen aan prachtige en kansrijke ambachten en om nieuwe bewoners te trekken. Een kans om historie te behouden en om te vormen naar een veelbetekenende aanwinst voor de toekomst. Waarom ik nu zo enthousiast word van dergelijke locaties en de kansen die zij bieden ligt ook verscholen in de sterke overtuiging dat de kracht van een gemeente om het verschil te maken niet ligt bij de overheid. Die kracht ligt bij bewoners, bedrijven en andere betrokken partijen. Door een combinatie van kennis, ervaring, enthousiasme en de durf om te dromen zijn zij tot prachtige initiatieven in staat. Het is aan de overheid om partijen te ondersteunen en mee te denken. Maar ook zeker om los te durven laten.

Speerpunten In Oosterhout:

6|

woon je in een buurt die aantrekkelijk en veilig is Om als stad aantrekkelijk te blijven voor onze huidige en toekomstige bewoners is het noodzakelijk de fysieke en de sociale kwaliteit van onze wijken te bewaken.

om de benodigde steun te bieden. Hoewel we vrijwillige steun stimuleren, is professionele hulp soms noodzakelijk. Dan is het onze taak om deze hulp slim en effectief vorm te geven. Dit vraagt een brede blik, goede samenwerking, sterke focus op preventie en een constante zoektocht naar maatwerk.

krijg je de ruimte om te ondernemen Een succesvolle gemeente steunt sterk op ondernemerschap. Het is een van de drijvende krachten achter een gezonde economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Het is dus zaak om ondernemers als gemeente de ruimte te geven en te faciliteren met een goed en ondernemersvriendelijk beleid.

geven sterke scholen goed onderwijs De jeugd heeft de toekomst. De VVD kiest voor een sterke impuls in de schoolgebouwen. Goed onderwijs begint bij goede schoolgebouwen. Voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, is ondersteuning en zorg dichtbij.

krijg je de zorg die je nodig hebt Waar mensen, jong en oud, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, hebben wij als samenleving de verantwoordelijkheid

houden we de lasten laag De VVD vindt het belangrijk dat de lokale lasten laag blijven, iets wat we de afgelopen jaren hebben laten zien en waar we ons ook in de toekomst voor in blijven zetten.


Mooie dingen ontstaan vanuit de ruimte om te kunnen dromen, de durf om er wat mee te doen en het ondernemerschap om er wat van te maken.

1. Robin van der Helm 2. Dees Melsen Oosterhout Oosterhout

3. Mirjam de Wit -van Loon Oosterhout

4. Jan Peters Oosterhout

kandidatenlijst

5. Sander Mulders Den Hout

6. Gerard Heintjes Oosterhout

7. Paul Wesel Oosterhout

8. Gwen van Alphen Oosterhout

9. Rogier Gerritzen Oosterhout

10. Jeroen Peterse Den Hout

11. Lenneke Joosen Oosterhout

12. Willeke Meijer Oosterhout

13. Kaj Moerenhout Oosterhout

14. Marc Schouten Oosterhout

15. Dirk Wahl Oosterhout

16. RenĂŠ van Dael Oosterhout

17. Coen Beins Oosterhout

18. Edith Boermans -Prevoo Oosterhout

19. Pim Nuiten Oosterhout

20. Ruud Krause Dorst

21. Monique Wetzels -Ruiters Oosterhout

22. Jeroen Turkenburg Oosterhout

25. Chris van Son Oosterhout

26. Hanneke Cooijmans 27. Theo Oomen Oosterhout Oosterhout

23. Mathijs Raaijmakers 24. Hans Parie Oosterhout Oosterhout

28. Jan Harm Spijkervet Oosterhout

|7


LIJST 3

Toen De Warande nog een natuurbad was, heb ik daar mijn eerste zwemlessen (bij juffrouw Bep) gehad en ook mijn eerste zwemdiploma gehaald. Vanaf mijn 15e ben ik op de vernieuwde Warande zo’n 10 jaar parttime werkzaam geweest: eerst als vuilprikker/ schoonmaker en daarna als badmeester. Ik heb er ook vele zwemwedstrijden en later waterpolowedstrijden gespeeld en heb er de fameuze Van Mook (later Wahl) Waterpolotoernooien meegemaakt, als speler én organisator. De feestavonden (met livemuziek) bij deze toernooien, laten me nog glimlachen. Als wethouder van Oosterhout heb ik mee mogen beslissen over de huidige Warande: een pareltje voor Oosterhout en de regio! Ik vind dat we in de toekomst De Warande nog aantrekkelijker moeten maken voor het publiek. Dit mag wat mij betreft ook geld kosten.

marcel

Willemsen

Het zou ook mooi zijn als we de parels van Oosterhout (De Warande – Binnenstad – Heilige Driehoek) via een ouderwetse tram met elkaar gaan verbinden.

lijsttrekker CDA

De Warande: voor mij een logische keuze.

Speerpunten Werkgelegenheid Verdere aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt samen met ondernemers en onderwijs (incl. méér praktijkonderwijs). Duurzaamheid Meer duurzame energie opwekken en tegelijkertijd minder energie verbruiken in (overheids)gebouwen. Woningbouw naar behoefte Voldoende betaalbare woningen en huisvesting voor alle doelgroepen. Iedereen doet ertoe Via een buddy systeem kunnen de sociale contacten en netwerken van kwetsbare burgers en eenzame ouderen worden vergroot.

8|

Bruisende Binnenstad Minder leegstand door aan een compacter maar sterker centrum te blijven werken.


Recreatieoord De Warande: een logische keuze, omdat ik daar van jongs af aan al iets mee heb.

kandidatenlijst 1. Marcel Willemsen Oosterhout

2. Tanja Roovers-Huijben Oosteind

3. Anton Kamps Oosterhout

9. Leo Arnold Oosterhout 10. Bert Schuur Oosterhout 11. Jan Kusters Den Hout 12. Jan Kuijpers Oosterhout

4. Ruben Jacobs Oosterhout

5. Roland Rutten Oosterhout

6. Marc Schriek Oosterhout

13. Kees van den Wijngaart Oosterhout 14. Jan Verkooijen Oosterhout 15. Piet de Jong Oosterhout

7. Johan van Arkel Oosterhout

8. Jelle Alkema Oosterhout

|9


Gezond Burger Verstand

LIJST 4

Betrokken en daadkrachtig! Dat is Henk van Ginneken ten voeten uit. De dagbesteding bij de Floraliatuin is bedacht door ons en ik hoop dat we de komende raadsperiode nog veel projecten kunnen realiseren.

Henk

van ginneken lijsttrekker Gezond Burger verstand

Speerpunten Aanpak Bromtol De beslissing met betrekking tot de renovatie van De Bromtol moet worden herzien! Een turborotonde lost verkeerstechnisch onvoldoende op om de verkeersafwikkeling tijdens de spitsuren afdoende te reguleren! De problemen worden veroorzaakt door de situatie bij Hooipolder! Niet bij De Bromtol!! Verkeersafwikkeling Centrum De verkeersafwikkeling in het centrum moet worden bekeken. Een rotonde op het kruispunt Trommelen, in samenhang met een betere afstemming van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Ridderstraat/Bredaseweg, zou er toe bij kunnen dragen, dat het aantal verkeersbewegingen gereguleerder verloopt, waardoor ook de uitstoot van fijnstof gereduceerd kan worden.

10 |

Géén westelijke rondweg Een dergelijke rondweg biedt geen oplossing voor de verkeersafwikkeling in het totale centrum. Het heeft wel tot gevolg de aanleg van

ontsluitingswegen door de bestaande woonwijken en natuurgebieden naar de westelijke rondweg. Een oostelijke parallelweg aan de A27 biedt dan een betere oplossing. Opheffen Productiehuis Pannehoef! Het betreft een instelling, die jaarlijks veel geld blijft kosten en die maar een beperkte doelgroep ten dienste staat. Dan kan beter worden gekozen voor een wijkhuis voor iedereen en de instandhouding van het Speelgoedmuseum en het Carnavalsmuseum. Een echte culturele instelling, waardoor Oosterhout op de kaart gezet wordt. Ouderenzorg Ook Oosterhout vergrijst! Daarom streven wij een beter voorzieningenniveau voor de ouderen in Oosterhout na! Stille armoede en eenzaamheid onder de “vergrijzers” aanpakken. Zorgen dat de zorg voor ouderen daar terecht komt waar die nodig is! Ook van belang is het organiseren van zinvolle dagbesteding met deskundige begeleiding.


GEZOND BURGER VERSTAND, DE PARTIJ VOOR UW LEEFOMGEVING; De unieke eigenschappen van Oosterhout vormen voor ons een goede basis om verder te ontwikkelen. Oosterhout is groot genoeg en wij zetten in op kwaliteit, het gevoel van geborgenheid en erbij mogen horen. Gezond Burger Verstand wil het mogelijk maken en stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten, waarbij de gemeente Oosterhout een brug slaat tussen ruimtelijke ordening en het welzijn van mensen. Een gezonde, groene en veilige leefomgeving met voldoende ruimte, groen en natuur. Met zorg voor de ziel van onze stad, cultuurhistorie en onze monumenten. De “ontgroening” en “verstening” moet worden gestopt en we denken hierbij aan meer parken, stadsboerderijen, groene speel- en sportvoorzieningen, natuur in de wijken en een groene verbinding van de stad met het rijke, groene landschap direct buiten de stad. Ook een fietsbrug van Vrachelen naar het centrum wordt gerealiseerd net als het inzaaien van bijenvelden in de stad. Recreatiemogelijkheden worden op een evenwichtige manier gecombineerd met de bloeiende ontwikkeling van natuur en landbouw. Komende raadsperiode realiseren we dat de gemeente haar sociale verantwoordelijkheid laat zien met het creëren van ontmoetingsplaatsen, bijvoorbeeld in de vorm van buurt-huiskamers en we willen deze een prominente rol geven in de wijk. De Pannenhoef willen we weer openen als wijkhuis. Sociale betrokkenheid moet worden vergroot en beter worden ondersteund door de gemeente. Gemeenschapsgeld wordt slimmer ingezet, vaker worden alternatieven gevonden om doelen te bereiken. Betrokken inwoners en ervaringsdeskundigen werken samen met de gemeente en medewerkers van de gemeente begeven zich tussen de inwoners en ze stimuleren en ondersteunen initiatieven. Voorzieningen voor zorg en welzijn dicht bij de mensen die ze nodig hebben, ook komt er ruimte voor mantelzorg-, meergezins- en seniorenwoningen. Extra aandacht en ondersteuning voor ouderen en kwetsbare mensen, want niet iedereen kan goed meedoen in onze huidige maatschappij. We vertrouwen op de kwaliteiten en inzet van de Oosterhouters, waarbij het denken in mogelijkheden en het bieden van kansen centraal komen te staan voor alle inwoners. Lokale ondernemers en lokale beroepskrachten krijgen een prominente rol als het aan Gezond Burger Verstand ligt. Boeren burgers en buitenlui we hebben elkaar nodig. Samen sterk, laat je stem horen!

kandidatenlijst

1. Henk van Ginneken 2. Peter Bogerd Oosterhout Den Hout

3. Martin Mol Oosterhout

4. Hannie Broekhoven 5. Wil Muskens Den Hout Oosteind

6. Monique Flipsen -Verhagen Den Hout

7. Kees Adamczak Oosterhout

8. Regina Caron -Moerenhout Den Hout

9. Wim van Gils Den Hout

10. Marian van Ginneken 11. William van Oosterhout der Schriek Dorst

12. Linda Broere Oosterhout

13. Ad Strack van Schijndel Den Hout

14. Jan van Dommelen Den Hout

15. Nico Langedijk Oosterhout

16. Theo Leenders Den Hout

18. Bert van Ham Oosterhout

17. Henk van Bijnen Oosterhout

| 11


LIJST 5

Door toeval kwam ik in Brabant te wonen. Voor Tukkers en Achterhoekers (van beide ben ik een beetje) is Brabant de andere kant van de wereld. Omdat ik de zorg wel had gezien na 16 jaar ging ik weer naar school, het werd organisatiewetenschappen in Tilburg. Omdat ik in Oosterhout een baan kreeg bij WAVA/!GO en later bij BOOST en Olympia kwam ik in allerlei netwerken terecht waardoor ik daar veel mensen leerde kennen. Oosterhout heeft mijn hart gestolen. Het heeft prachtige historische gebouwen, kloosters, mooie parken en natuur. Daarnaast is het als storp groot genoeg om alle faciliteiten te hebben, niet bekrompen te zijn en klein genoeg voor het gevoel van ons-kent-ons. Oosterhout is rijk aan stichtingen en verenigingen maar er zit ook veel ondernemerschap. Een mooi voorbeeld is het Houtse Meer, een prachtige locatie aan het water waar ik erg graag kom en waar, behalve ik, mensen vanuit de hele regio graag komen. Een daverend succes en een trekpleister voor Oosterhout. Omdat Oosterhout aan mij echt een fan heeft gewonnen wilde ik me graag inzetten voor de samenleving. Mijn ervaring in de jeugdzorg, terminale zorg en met de verhuizing van deze grote dossiers naar de gemeente, maakte dat ik me met de politiek ben gaan bemoeien. Er zijn ook veel onderwerpen waar ik nooit eerder van gehoord heb, maar het is wel erg leuk om je er in te verdiepen. Zo maakt D66 Oosterhout zich hard voor meer initiatieven aan het water, Oosterhout heeft namelijk veel water maar we gebruiken het te weinig. Ook hier is het Houtse Meer een mooi voorbeeld van. Mijn liefdesleven was niet altijd zoals ik hoopte, maar na een aantal serieuze relaties waar ik toch een soort onbekend gevoel had van iets missen ontmoette ik Bo. Bij hem was het meteen de vlam in de pan en ik durf te zeggen dat ik me nog nooit zo fijn bij iemand heb gevoeld. We hebben een huisje samen hier in Oosterhout en eindelijk op mijn 40ste jaar ga ik trouwen hier, op een van mijn meest favoriete plekjes in Oosterhout: het Houtse Meer.

Speerpunten

12 |

Duurzaam omgaan met energie/duurzaam bouwen/meer groen Wij willen meer visie en ambities voor Oosterhout op dit gebied om Europese doelstellingen te halen.

Maar ook gelijke kansen op een baan als je geen Nederlandse achtergrond hebt of uit een bijstandssituatie komt. Maar ook praktisch, bijvoorbeeld dat gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen, ook al heb je een handicap.

Kijk naar wat mensen gelukkig maakt Niet iedereen wil hetzelfde en wordt gelukkig van dezelfde dingen. Als je je inwoners echt wilt helpen, luister je goed naar wat degene nodig heeft, maar vooral wat hij of zij zelf wil. Maatwerk is hierbij een must!

Ondernemers als gelijkwaardige partner De politiek en ondernemend Oosterhout zouden elkaar op nog meer vlakken kunnen versterken. Vaak wordt gedacht dat maatschappelijke partners een logischere keus zijn dan ondernemers terwijl dit vaak maar de vraag is.

Gelijke kansen voor iedereen/goede scholen en kinderopvang Gelijke kansen betekent dat kinderen uit arme gezinnen net zoveel kans hebben op een hogere opleiding als kinderen van rijke ouders. Goede scholen en kinderopvang zijn daarbij wel een belangrijke voorwaarde.

Ouderen kunnen langer meedoen Wij willen graag dat ouderen erkend en gezien worden, dat ze langer thuis kunnen blijven maar ook onderdeel van de samenleving blijven. Dat er samenwerking gezocht wordt met ouderen in wat zij nodig hebben om zich goed te voelen.


Volgens mij moeten we als politiek meer met elkaar samenwerken om het best mogelijke resultaat te halen voor Oosterhout.

Marleen

hemmer lijsttrekker D66

kandidatenlijst 1. Marleen Hemmer Oosterhout

2. Rob Schuurmans Oosterhout

3. Bianca den Outer Oosterhout

9. Marinus Hoorntje Oosterhout

15. Mark van Barschot Oosterhout

10. Brian Versaevel Oosterhout

16. Alfred Volkers Den Hout

11. Antoine Verkooijen Oosterhout

17. Ger Dullens Oosterhout

12. Johan Datema Oosterhout

18. Willem van Zelst Oosterhout

13. Willy van Zelst-Mantel 19. Leontien Helfferich-van der Kleij Oosterhout Oosterhout 4. Guus Beenhakker Dorst

5. Theo van Drunen Oosterhout

7. RenĂŠ van Bijnen Oosterhout

8. Hans Beerens Oosterhout

6. Ruben de Jong Oosterhout

14. Janny van der Wal Oosterhout

20. Rinske Verhoef Oosterhout

| 13


LIJST 6

Willem-jan

van der zanden lijsttrekker groenlinks

De Floraliatuin in Oosterheide is al bijna 50 jaar het voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief, waarbij een groep inwoners gewoon zelf zonder dat de gemeente of de politiek daar aan te pas komt aan de slag gaat en er iets moois van maakt. Nu er na bijna 50 jaar niet genoeg mensen meer waren om deze tuin te onderhouden, zijn andere mensen opgestaan en wordt de Floraliatuin een voorziening voor dagbesteding. Ook nu kwam het initiatief hiervoor weer vanuit de inwoners zelf. Ik vind dat de gemeente Oosterhout een rol heeft in het ondersteunen en stimuleren van dit soort initiatieven zonder ze over te nemen. Als raadslid van GroenLinks heb ik er mij hard voor gemaakt, dat geld voor de zorg dat de afgelopen jaren over is gebleven in een apart potje wordt gestopt. Vanuit dit potje zal de Floraliatuin de komende twee jaar betaald gaan worden. Als het aan mij ligt, gaat de gemeente dit de komende jaren vaker doen: Goede initiatieven op het gebied van zorg en welzijn die door

burgers bedacht zijn een financieel steuntje in de rug geven. Dit soort initiatieven vind ik hard nodig zodat mensen, die om wat voor reden dan ook, langs de kant komen te staan, weer een nuttige invulling van hun dag kunnen krijgen. Ik ben dan ook blij dat dit prachtige groene gebied naast de snelweg in Oosterheide behouden blijft. In de delen van Oosterhout die langs de snelweg liggen, is de luchtkwaliteit over het algemeen slecht. De maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de snelweg draagt daar zeker aan bij. Allereerst vind ik dat deze snelheid weer omlaag moet gaan om de kwaliteit van de lucht, die we allemaal inademen, te verbeteren. Daarnaast is voldoende groen in de wijken van Oosterhout van belang. Groen zorgt voor opname van CO2 uit de lucht en in de zomer voor een lagere temperatuur. Door het veranderende klimaat zal de stad anders ingericht moeten gaan worden. Minder steen en meer natuur.

Speerpunten

Geld voor de zorg, wordt alleen besteed aan de zorg GroenLinks staat voor goede zorg, daarom willen we investeren in betere zorg voor alle Oosterhouters. Iedereen moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft en zorggelden moeten goed besteed worden. Daarom wil GroenLinks dat geld dat de gemeente krijgt voor zorg niet aan andere dingen worden uitgegeven. Zoals bijvoorbeeld de Bromtolrotonde.

14 |

Armoede onder gezinnen bestrijden, zodat niemand buitenspel komt te staan GroenLinks wil een Oosterhout waar kinderen niet in armoede hoeven op te groeien. Wij vinden dat alle kinderen en

jongeren volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. Ook als hun ouders weinig geld hebben. Daarom zetten wij ons in voor een minimabeleid met goede regelingen voor kinderen. We geven ruimte aan Oosterhouters die hun buurt groener, mooier, schoner of veiliger willen maken GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Daarom willen wij dat Oosterhouters zeggenschap hebben over en verantwoording hebben voor hun eigen leefomgeving. Zo krijgen de inwoners van Oosterhout de ruimte om op de beste manier hun buurt te verbeteren.

We versterken de natuurgebieden rondom Oosterhout GroenLinks wil de natuurgebieden rondom Oosterhout beschermen. Het huidige groene karakter moet zelfs versterkt worden. Door allerlei ontwikkelingen verrommelt het buitengebied steeds meer. Er is daar geen ruimte voor nieuwe bebouwing of wegen. Oosterhout is voor 2050 energieneutraal GroenLinks wil een energieneutraal Oosterhout in 2050. Daarom moet er in de toekomst alleen nog energieneutraal gebouwd worden. Bedrijven gaan energiezuiniger werken en de gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven.


Oosterhout heeft mooie voorbeelden waarbij inwoners zelf aan de slag gaan met welzijn en groen in de eigen wijk.

1. Willem-Jan van der Zanden Oosterhout

2. Gรถkhan Demir Oosterhout

kandidatenlijst

3. Uhro van der Pluijm Oosterhout

4. Martijn Louwerens 5. Berna Mekenkamp 6. Jan Boers Oosterhout Oosterhout Oosterhout

13. Sjo Smeets Oosterhout

7. Jacqueline Kuhlmann Oosterhout

8. Petra Kรถpp Oosterhout

14. Walther Ligtvoet Oosterhout

15. Gerritdien Burink 16. Mari Horton -Vreeken Oosterhout Oosterhout

9. Lies Tuerlinckx 10. Jolanda Breems Oosterhout Oosterhout

17. Piet van der Pluijm Oosterhout

11. Els Wolterbeek Oosteind

12. Hennie Martini Oosterhout

18. Peter Schmitt Oosterhout

20. Thea van der 19. Toos Ebben 21. Mineke Speelman 22. Frans van Wanrooij 23. Koos Gerritse Zanden-Berkelmans -van den Heijkant Oosterhout Oosterhout Oosterhout Oosterhout Oosterhout

24. Will Vissenberg Oosterhout

25. Pascal Poell Oosterhout

26. John Loonen Oosterhout

31. Ria van den Heuvel-van Erp | 15 Oosterhout

27. Vera Van de Calseijde Oosterhout

28. Jan Broekhoven Oosterhout

29. Aad van Bruggen 30. Julius Adema Oosterhout Oosterhout


LIJST 7

U kunt ons herkennen aan een rode roos.

Speerpunten

Samen voor zekerheid Wij willen dat iedereen in Oosterhout dezelfde kansen krijgt. Dat we samen profiteren van meer welvaart en dat wie meer te besteden heeft gewoon meer bijdraagt aan belastingen en heffingen dan voor wie dat moeilijker gaat. We willen goed onderwijs waar je veilig en gemakkelijk kan komen. Wanneer inkomen is weggevallen dan zorgen we dat er een goed vangnet blijft, bijvoorbeeld stichting Leergeld. We voorkomen schulden door vroegtijdig betalingsachterstanden aan te pakken.

16 |

Zeker zijn van Goed Werk en Goede Zorg We blijven ons inzetten voor de zekerheid van goed en eerlijk werk. Door bijvoorbeeld een goede MBO-opleiding die opleidt voor werk in en rond Oosterhout. Werkzoekenden kunnen rekenen op steun van de gemeente om een baan te vinden. We rekenen daarbij ook op de werkgevers in de regio om mensen een kans te geven en

op de gemeente door bij aanbestedingen ook te letten op goede arbeidsvoorwaarden. We willen dat inwoners van Oosterhout kunnen blijven rekenen op genoeg zorg en aandacht door sociale wijkteams en hun netwerk. We zorgen dat mantelzorgers goed ondersteund blijven. We blijven zorgen dat er ruimte blijft voor innovatie in de zorg. De stad als bron voor inspiratie Juist in deze tijd wil je toch mooie dingen beleven in een centrum dat zich van de grote grijze massa onderscheidt! Een stad is een plek waar je met plezier woont en leeft, elkaar ontmoet en samen mooie dingen koopt en herinneringen maakt. Niet alleen de Markt, de Heuvel en het Stadspark maar ook de winkelcentra in de wijken verdienen het om visitekaartjes te zijn. Zo maken we Oosterhout steeds een beetje leuker.


anton

van opzeeland lijsttrekker PVDA oosterhout

Vanaf de plek waar ik sta heb ik een geweldig uitzicht over Oosterhout en haar prachtige kerkdorp Den Hout. Wanneer ik naar links kijk, zie ik de kerktoren van Den Hout. Wanneer ik die zie, denk ik aan de gezelligheid, de sfeer en de vele leuke evenementen. Natuurlijk aan de Houtse Heuvel, Paaspop, Jaarmarkt en Steprace, maar ook aan de worsteling met de opkomende stad, industrie en toegenomen verkeersdrukte in en rond het dorp. Dat vraagt om balanceren tussen autonomie, identiteit en realiteit. Wanneer ik naar rechts kijk, dan zie ik het huis waar wij met ons gezin wonen. De plek die we grotendeels zelf hebben gecreëerd en waar drie van onze vier kinderen geboren zijn. Zij beleven hier een fantastische jeugd met een basisschool, sportvelden en speeltuinen in de buurt. Centrum, het Frencken en Effent zijn met de fiets veilig en snel te bereiken. Om ons heen wordt een prachtige nieuwe wijk gebouwd waar betaalbare en dure woningen elkaar afwisselen. Ik ben iedere dag opnieuw onder de indruk van wat hier wordt ontwikkeld.

Er is zoveel ruimte voor zonnepanelen en er liggen er nauwelijks.

Kijk ik recht voor me dan zie ik Weststad en Wijsterd. Twee van de bedrijventerreinen waar vele Oosterhouters een mooie baan vinden. Het gaat goed met de werkgelegenheid en de bedrijvigheid. Dat is positief en het is mijn wens om te blijven investeren in goede banen. Wat beter kan en beter moet is duurzaamheid op de terreinen.

Eén zetel en dan samen zoveel presteren! Een eetkamer in de Bunthoef, glasvezel in het buitengebied, de wijkzuster, een grote reserve voor het sociale domein, aandacht voor duurzaamheid en veel, héél veel aandacht voor burgerparticipatie. De komende jaren wil ik met ons nieuwe team graag weer voor u aan de slag.

Kijk ik achter me dan zie ik de bossen waar wij graag wandelen. Van hieruit loop je snel in het mooie groen tussen hardlopers, fietsers, ruiters en mountainbikers. Op zondagen is het hier voor ons heerlijk om te wandelen en te ontspannen na werk, sport en politiek. De afgelopen jaren hebben we met een enthousiaste groep betrokken sociaaldemocraten veel bereikt. En daar ben ik maar wat trots op.

kandidatenlijst

1. Anton van Opzeeland Den Hout

2. Yvette Ligtvoet Oosterhout

4. Ad Hessels Oosterhout

5. Anita van Helmond Oosterhout

3. Niels Vermeer Dorst

6. Jan Pijnappel Oosterhout 7. Dennis Simons Oosterhout 8. Jan van Gerwen Oosterhout 9. Gijs van Eck Oosterhout 10. Arnold Emmen Oosteind 11. Louky Hulsker Oosterhout 12. Ria van Baal Oosterhout 13. Hans Redert Oosterhout 14. Elles Pijnenburg Oosterhout 15. Eugene Springer Oosterhout

| 17


LIJST 8

De wens van buurtbewoners moet worden meegenomen bij bouwplannen voor openvallende ruimtes in de verschillende wijken. Ook is een Hoogbouweffectrapportage nodig voor de consequenties voor de directe omgeving.

Cees

noltee

lijsttrekker groen brabant

Speerpunten Het zorggeld uitsluitend aan de zorg besteden voor o.a.: - activiteiten die eenzaamheid onder ouderen tegengaan - ondersteuning om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen - ondersteuning mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Uitgangspunt van Groen Brabant is dat zorg dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar is.

18 |

Een groene leefomgeving Groen is een onmisbaar element in de openbare ruimte omdat het een boost geeft aan ons humeur, de veiligheid vergroot en zorgt voor sfeer. Beter onderhoud van de openbare ruimte, zoals onkruidbestrijding en zwerfvuil ruimen, is noodzakelijk. Meer bomen planten voor een waterrobuuste en klimaatbestendige stad.

Migratie - Benoemen van problemen uit migratie wordt al snel racisme genoemd. Groen Brabant benoemt de problemen wel en pakt ze aan. - Groen Brabant is tegen uitbuiting van arbeidsmigranten waardoor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt ontstaat. Dit kan alleen stoppen door niet mee te werken aan hotels voor arbeidsmigranten. Echte duurzaamheid Duurzaamheid gaat over de toekomst. Dat we nu dingen doen en laten die ervoor zorgen dat mensen en natuur het naar hun zin hebben op de lange termijn. Groen Brabant omarmt de denkwijze ‘cradle to cradle’ om het milieu te ontzien en respectvol met grondstoffen om te gaan. Armoede onder kinderen effectief bestrijden Armoede mag niet leiden tot uitsluiting. Met name voor kinderen: alle kinderen moeten meedoen en zich ontwikkelen. Groen Brabant is van mening dat het oplossen van de problemen van kinderen die opgroeien in armoede gericht moet worden op het hele gezin.


Mijn naam is Cees Noltee, ik ben inmiddels 28 jaar lid van de gemeenteraad van Oosterhout. Er zijn er die mij de luis in de pels noemen. De machtspartijen zouden die luis in de pels wat meer moeten koesteren. Argumenten daarvoor zijn de brand bij het chemisch bedrijf ELD en de huidige ontslagname van exburgemeester Huisman. Om iets te betekenen voor natuur en milieu heb ik in 1990 zelfstandig meegedaan aan de verkiezingen en een zetel behaald. En dan gaat het mij niet om groene symboolpolitiek maar om maatregelen met de hoogste opbrengst, tegen de laagste kosten. Daarom ben ik geen voorstander van het plaatsen van meer windmolens die de subsidie opvreten. En ook niet om woningen van het gas los te maken. Dit is voor veel huiseigenaren onbetaalbaar en voor huurwoningen is een aanpak nodig waarbij de huur betaalbaar blijft. Hoewel twijfelen aan de bestaande maatregelen om klimaatverandering te bestrijden vloeken in de kerk is, omarm ik niet op voorhand de maatregelen zonder dat duidelijk inzicht is in de gevolgen ervan of duidelijkheid over de doelmatigheid ervan. In de afgelopen 28 jaar is er veel veranderd in Oosterhout. Zo is de stad met een aantal nieuwe wijken uitgebreid en zijn er locaties herontwikkeld. Het is belangrijk dat met resterende inbreidingslocaties voor woningen uiterst zorgvuldig wordt omgegaan en dat het bouwvolume niet te veel afwijkt van de omgeving. En dat het niet ten koste gaat van bestaand groen en de parkeer- en leefruimte. Verdichting zoals die in de Besterd en op het Arendsplein plaats gaat vinden heeft als nadeel dat kwaliteiten als licht, lucht, privacy, uitzicht en oriĂŤntatie door hoogbouw onder druk komen te staan. Om inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van het bouwvolume op een locatie is er minstens een hoogbouweffectrapportage nodig. Het wordt tijd dat we niet hoger bouwen dan maximaal vier verdiepingen met eventueel een setback. Op het gebied van natuur hebben wij als groene partij avant la lettre verder nog heel wat noten op onze zang. We doen niet aan bullebakpolitiek en tonen herhaaldelijk aan dat het anders kan, met realistische oplossingen.

kandidatenlijst 7. Marvis Jonis Oosterhout 8. Gaby Hermans Oosterhout 9. Marcel van den Einde Oosterhout 1. Cees Noltee Oosterhout

2. Miranda Maas Oosterhout

3. Andreo Sips Oosterhout

4. Arno Evers Oosterhout

5. John de Vries Oosterhout

6. Boudewijn Schoenmakers Oosteind

10. Jac Corten Oosterhout

| 19


LIJST 9

Geeta: Ieder individu telt! Wees de VERANDERING die je wilt zien in de wereld Maarten: polarisatie leidt slechts tot ellende, wij gaan SAMEN voor oplossingen.

Oosterhout Samen wil dat iederéén mee kan doen!

Maarten

Hooijmaijers lijsttrekker oosterhout samen

Speerpunten Meer ruimte voor burgerinitiatieven De wijze waarop de inwoners invloed kunnen uitoefenen is afhankelijk van de aard van het onderwerp, maar Oosterhout Samen zet hoger in op de participatieladder dan het college afgelopen decennia heeft gedaan. De inwoners moeten wat te kiezen hebben wat betreft zaken die hen direct aangaan. Werken aan positieve veiligheid De gemeente kan positieve veiligheid bevorderen door bestaande belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en een actieve rol te spelen bij het starten van een brede gemeenschap, waarbij inwoners, ondernemers, woningcorporaties en politie met elkaar verbonden zijn.

20 |

Eigentijds onderwijs en onderwijshuisvesting Oosterhout Samen pleit voor eigentijdse en duurzame schoolgebouwen. Belangrijk is dat iedere wijk of buurt een school voor primair onderwijs heeft. Verder steunt Oosterhout Samen initiatieven voor onderwijs buiten de reguliere kaders. Denk hierbij

aan volwasseneneducatie, natuur- en cultuureducatie, workshops en coachingtrajecten. Duurzaamheid als principe voor groen, afval en energie Oosterhout Samen beschouwt duurzaamheid als één van de belangrijke criteria bij het beoordelen van plannen van het college. Plannen kunnen plaatselijke effecten hebben maar ook effecten voor de korte en lange termijn. Naast burgerparticipatie is dit een van de kernwaarden van ons gedachtegoed. Zorg op maat en meer aandacht voor dementie en verwarde personen Oosterhout Samen is blij dat we het zorgpeil hebben kunnen behouden binnen onze gemeente en streeft ernaar om deze kwaliteit te handhaven. Oosterhout Samen zal zich blijven inzetten voor zorg op maat, meer aandacht voor dementie en mensen in verstandelijke crises (vaak ook wel ‘verwarde personen’ genoemd).


OOSTERHOUT SAMEN: DE INWONERS CENTRAAL. “Samen met Geeta sta ik op de brug voor het stadhuis. Velen kennen wel het spreekwoord ‘hoe groter de kloof hoe mooier de brug’. De brug, wier functie en filosofie voor velen tot de verbeelding spreekt, figureert in vele volksoverleveringen. Voor ons is diezelfde brug zowel figurant als hoofdpersoon. Wij hebben voor deze locatie gekozen omdat het een symbool is van de geboorte van een nieuwe beweging. Op 19 september 2017 werd Oosterhout SAMEN geboren op het gemeentehuis. Na afscheid van oud-raadslid Geeta Nanda heb ik met dezelfde overtuiging mijn raadswerk voortgezet. Geeta kreeg haar handen vrij om Oosterhout Samen vorm en gedaante te geven. De brug in de rol van drager en verbinder, abstract en toch heel concreet. Ook vertegenwoordigt deze brug de rol van ‘bordes van Oosterhout’. In één oogopslag kunnen de inwoners kennis maken met hun vertegenwoordigers in de raad en in het college. Oosterhout Samen wil hier staan met de inwoners van Oosterhout. De brug als hoeder van democratie en bieder van gelijke kansen.” De idealistische wortels van de partij Oosterhout Samen liggen in de politieke en bestuurlijke ervaringen van Geeta Nanda en Maarten Hooijmaijers, in combinatie met de signalen die zij hebben ontvangen van de inwoners van Oosterhout. “Wij hebben de kloof tussen inwoners en systeem mogen ervaren. Het gevoel dat het niet meer om mensen gaat, maar om systemen. Daarom willen wij het lokaal bestuur versterken door de inwoners van Oosterhout meer invloed te geven. Er moet meer aandacht komen voor burgerparticipatie en het faciliteren van burgerinitiatieven. Oosterhout Samen zet zich in voor een open en transparante gemeente. Wij willen mèt de inwoners de verantwoordelijkheid nemen en de inwoners gezicht en stem geven in onze gemeente. De inwoners staan centraal, niet de beleidsterreinen zoals die in de gemeentelijke begroting worden genoemd. De partij Oosterhout Samen is een beweging de andere kant op en van positief verbinden. Wij willen een brug slaan tussen de gemeente en de inwoners. In dat opzicht pleiten wij voor een betrouwbare gemeente die ook echt in dienst staat van haar inwoners, en niet andersom”.

kandidatenlijst 7. Suellen Groenenberg Oosterhout 8. Nancy de Jong-van Dommelen Oosterhout 9. Artie Jahani Oosterhout 1. Maarten Hooijmaijers Oosterhout

2. Geeta Nanda-Mangon Oosterhout

3. Özgür Sarikcioglu Oosterhout

4. Azin Stojnic-Yazdi Oosterhout

5. Omaid Shokouri Oosterhout

6. Ali Par Oosterhout

10. Jolanda Katje Oosterhout

| 21


Lokaal sociaal

LIJST 10

mark

vissers

lijsttrekker lokaal sociaal

Als je me vraagt wat mijn favoriete plek in Oosterhout is, dan is dat zonder twijfel het landgoed Oosterheide. Opgroeiend in Oosterheide heb ik dit gebied in dertig jaar tijd zien veranderen van een tamelijk saai en doods productiebos naar een prachtig stuk natuur, met vennen, bos en open velden. Er zitten hier inmiddels reeĂŤn, vossen, vleermuizen terwijl je vroeger al blij werd als je een keer een konijn voorbij zag huppelen. Die verandering illustreert goed dat veel mensen zich er in de afgelopen decennia bewust van zijn geworden dat natuur een onmisbaar element is in onze samenleving. Daar zullen we in de toekomst ook blijvend aandacht voor moeten houden. Helaas geldt dat bewustzijn nog niet voor iedereen: In augustus 2014 kregen we het schokkende bericht dat er een 380Kv-hoogspanningsleiding zou worden aangelegd door het landgoed Oosterheide en vlak langs de woonwijk en de basisscholen die hierin gelegen zijn. Aanvankelijk zag het er helemaal niet goed uit. De tracĂŠkeuze leek een gelopen koers en de impact op het gebied zou gigantisch zijn, want er mogen geen bomen onder of direct naast een hoogspanningsleiding staan. Kortom: Einde landgoed Oosterheide Zoals we weten is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Het college, de gemeenteraad maar vooral de inwoners van Oosterheide pikten het niet. We kwamen gezamenlijk in verzet. Het was mooi om te zien dat de hele wijk werd verenigd in haar verontwaardiging over de voorgenomen plaatsing. En dan blijkt ook hoeveel kracht, kennis en expertise er is bij onze inwoners en wat mogelijk is als inwoners, gemeente en andere organisaties samenwerken. Van alles wat ik in de afgelopen vier jaar als wethouder heb meegemaakt ben ik daar het meest van onder de indruk.

Speerpunten Wonen Er is behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen, vooral voor ouderen en starters. Hier moet meer op worden ingezet. Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor groen, moet het onderhoud van de openbare ruimte worden verbeterd en moet er geld uitgetrokken worden om de woonomgeving aantrekkelijker te maken. Zorg Iedereen krijgt vroeger of later te maken met zorg. Lokaal Sociaal vindt het belangrijk dat iedereen die zorg nodig heeft, in welke vorm dan ook, die ook kan krijgen. Zorg op maat voor ieder mens moet leidend zijn en dus niet het budget dat de gemeente hiervoor reserveert.

22 |

Natuur & Milieu Natuur en milieu vormen grotendeels onze leefomgeving. Iedereen wil in een prettige leefomgeving wonen, werken en ontspannen. Omdat natuur er voor ons allemaal is, moeten wij er zijn voor de

natuur. Ook een goed en verantwoord milieubeleid is essentieel voor alles wat nu leeft en na ons komt. Welzijn Welzijn is je welbevinden, je goed voelen, een goede gezondheid hebben. Het is een publieke taak hiervoor de voorwaarden te scheppen. Dit kunnen we o.a. bereiken door het versterken van de functie van de activiteitencentra en het stimuleren van innovatieve en kleinschalige welzijnsactiviteiten, zoals het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Veiligheid Mensen hebben behoefte aan veiligheid. Daarom moet de wijkagent meer de wijk in. Overlast en criminaliteit moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor de verkeersveiligheid van met name de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.


Oosterhout is een fijne stad om te wonen en te recreĂŤren, met veel groen en veel voorzieningen. Dat moeten we koesteren, handhaven en verbeteren waar dat mogelijk is.

kandidatenlijst

1. Mark Vissers Oosterhout

2. Kees Driesse Oosterhout

3. Alexandra Beekers Oosterhout

4. Ellen van der Bend Oosterhout

5. William Vissers Oosterhout

6. JĂźrgen Koumans Oosterhout

| 23


Waar u kunt stemmen A Stadhuis “Familie stembureau aanwezig”

I

Q OBS “Rubenshof”

Activiteitencentrum “De Bunthoef”

Slotjesveld 1 - 4902 ZP Oosterhout

Rubenshof 8 - 4907 MX Oosterhout

Bloemenhof 2 - 4904 CA Oosterhout

B Delta-Onderwijs

R OBS “Sterrendonk”

J Kindcentrum “De Ontdekking”

Ridderstraat 34 - 4902 AB Oosterhout

Sterrenlaan 25 - 4907 GH Oosterhout

Kamerlingh Onneslaan 3 - 4904 KJ Oosterhout

C De Doelen

S Activiteitencentrum “Dommelbergen”

K Stichting BOCK

Keiweg 52 - 4901 JA Oosterhout

Arkendonk 90 - 4907 XP Oosterhout

Paterserf 10 - 4904 AR Oosterhout

D Theater de Bussel

T Montessorischool Oosterhout

L KBS “De Beiaard”

Torenstraat 10 - 4901 EJ Oosterhout

Trekbeemd 34 - 4907 DP Oosterhout

Krijtenberg 3 - 4904 PW Oosterhout

E Praktijkschool De Zwaaikom

U OBS “De Duizendpoot”

M De Klip

Nassaustraat 10 - 4902 NA Oosterhout

Pastoor den Ronde straat 5 - 4849 BG Dorst

F KBS “Paulo Freire”

Willem Dreeslaan 1 - 4908 CA Oosterhout

V OBS “De Pionier”

N Gemeenschapshuis “Oostquartier”

Sperwerstraat 51 - 4901 AW Oosterhout

Zeislaan 3 - 4904 VC Oosterhout

Provincialeweg 96 - 4909 AL Oosteind

G Oosterheem

W KBS “De Meander”

O Dorpshuis “Den Brink”

Aletta Jacobspad 1 - 4901 MN Oosterhout

Frits van Egtersstraat 1 - 4906 HB Oosterhout

Houtse Heuvel 24-A - 4911 AW Den Hout

H Speelgoed- & Carnavalsmuseum “op Stelten”

X Loevensteinlaan

P Nevenvestiging OBS “Rubenshof”

Zandheuvel 51 - 4901 HT Oosterhout

Loevensteinlaan - 4902 WN Oosterhout

en at St

Oosterhoutseweg

Kruidenlaan 32 - 4907 AB Oosterhout

W

n huizenlaa

Q P

G

Boven

steweg

A27

Oosteind

D C

Wilhelmin

alaan

Ma

n

J

weg rgse

pawe

I

g

A27

fE

aa

ra a

Vij

ter l

ist

xw eg

rop

laa

n

Euro

.H olt

rg.

Bu rg

Bu

He

Tilbu

K

L

H

ne lu

Br ed a

X

A

Slotlaan

B

Ridderstraat

Provincialeweg

Be

E

Abdis van Thornstraat

Strijenstraat

Oosterhout

se we g

S R

F

se we g

V

T

Bov ens tew eg

Burg. Huijb

regts-Schi

raa t

rweg

Burg. Elk

Bovensteweg

est

edon

els

A27

eg nw

ike

Br ed a

tra es ev

Ho at

A27

an

ba

n ete

K

Vijf

nD

ijkl aan

eg enw Eik

. va

Den Hout

Vra ch

damw eg

O

Oostpolde

U

M

We th

Ste

A59

Staten

weg Weststad

lve n

lse we g

g we

m

da

A59

Dorst

Rijks

weg

t

N

Verkiezingskrant gemeente Oosterhout 13-03-2018  

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Verkiezingskrant gemeente Oosterhout 13-03-2018  

Gemeenteraadsverkiezingen 2018