Page 1

2019 Week 33 Vrijdag 16 augustus

NR. 5699

114 e jaargang HEEMKUNDEVERENIGING CAREL DE ROY: WIE ZIJN (IS) DIT?

MUSICALGROEP NIEUW ALPHENS THEATER

LOURDES IS SPRINGLEVEND

ZONDEREIGEN BRUIST

3

5

13

15

10 Jaar Uilenpoort: “we doen veel gezamenlijk” Ingrid van Ginneken is sinds vorig jaar de directeur van zowel de Akkerwinde als de Regenboog. Op zich is dat al heel bijzonder en het is een uitvloeisel van de brede school, de situatie zoals die in 10 jaar samengegroeid is in het gebouw Uilenpoort. In juli 2009 verhuisden de beide scholen en Kober kinderopvang daar naartoe, net als Ukkie die toen nog zelfstandig was. Het consultatiebureau van de GGD heeft er een plek, er is de sportzaal van de gemeente, later is Amarant erbij gekomen, CJG is gekomen en weer gegaan. In tien jaren is er heel wat veranderd… DOOR JEANNY WOUTERS We praten over 10 jaar Uilenpoort met Coen Backx, oud-directeur van de Akkerwinde, Martha van Aert, pedagogisch medewerker van Kober en Ingrid van Ginneken, directeur van beide basisscholen. De geschiedenis, totstandkoming van dit verzamelgebouw gaat veel verder terug weet Coen Backx, die vanaf het allereerste begin betrokken was. Het feit dat de toenmalige katholieke basisschool een nieuw gebouw of dringende renovatie nodig had, was de aanleiding om plannen te gaan maken voor de brede school. Meedenken “De gemeente heeft een proactieve rol gehad” benadrukt Koen. “Er is heel veel tijd besteed aan gesprekken met omwonenden. Dit was een ecologische zone. Toen is ook de samenwerking tussen de diverse partijen ontstaan, en is het zaakje gaan rollen. In het begin liep alles stroperig; daarna is het gebouw er vrij snel gekomen!” De nieuwe directeur van beide scholen wist wel dat er pogingen waren gedaan om de samenwerking goed van de grond te krijgen; zij was op de hoogte van de voorgeschiedenis. Ingrid van

Ginneken was leerkracht aan een grote basisschool in Bavel, werkte er als bouwcoördinator en vervolgens als adjunct-directeur, was een tijdlang als directeur gedetacheerd in Ulicoten, een kleine school. Is opgegroeid in een dorp, betrokken bij het verenigingsleven. Ze benadrukt de rol die Paul van Hees, een begeleider door beide stichtingen aangesteld, speelt bij het vormgeven van de samenwerking tussen de twee scholen. Door zijn ondersteunend werk konden er slagen gemaakt worden in die samenwerking en werden informatieavonden georganiseerd; communicatie is belangrijk! De komende tijd zal de samenwerking verder uitgewerkt worden met alle betrokkenen van Uilenpoort. Trots Kober kinderopvang is in de loop van de jaren verantwoordelijk geworden voor zowel peuteropvang Ukkie als kinderdagverblijf (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) Ons Speelhonk. In de loop van de jaren zijn in het gebouw een aantal ruimtes gewisseld tussen de verschillende opvangsoorten. “Dit had te maken met de groei en de krimp die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt in de kinderop-

samenwerking wordt nu verder onderzocht.” Vooruitgegaan De drie gesprekspartners zijn het erover eens dat de samenwerking er in die tien jaren op vooruit gegaan is. Ze weten van elkaar wat er speelt, de contacten zijn goed, er wordt gesproken van ‘warme overdracht’ en terugkoppeling. Dat alles is in het Kindcentrum gegroeid in de loop der jaren. “Kinderen kunnen ‘binnendoor’ van school naar opvang, dat is wel zo veilig” zegt Ingrid. Het ‘los zand’ van het begin is weg, de samenwerking is steeds intensiever geworden, de pedagogische visie afgestemd. Ingrid van Ginneken is directeur van beide basisscholen van Baarle-Nassau.

vang. De samenwerking tussen de opvangsoorten werd gedurende de rit steeds beter”, aldus Martha van Aert. “Nu is die nog volwaardiger. We zijn erg trots op de manier waarop alle medewerkers binnen de Uilenpoort met elkaar staan voor de kwaliteit van de opvang en de ontwikkeling van kinderen. De kinderen van de buitenschoolse opvang maken gebruik van de ruimte van de peuteropvang. De tijden passen naadloos in elkaar zodat we de ruimte multifunctioneel kunnen gebruiken. De oudste kinderen hebben op twee dagen buitenschoolse opvang op De La Salle. Ondanks dat De La Salle niet in Uilenpoort is gehuisvest, zijn zij wel nauw betrokken bij de vorming van het kindcentrum vanaf het eerste uur. Mede daarom is het logisch dat Kober ook

gebruik maakt van de ruimte van De LaSalle voor de BSO, ook omdat binnen Uilenpoort nu niet voldoende ruimte beschikbaar is. Het aanbod wat pedagogisch medewerkers in combinatie met de leerkrachten van De La Salle aanbieden aan de oudste kinderen is een verrijking van de ontwikkeling van de kinderen.” Formeel In het eerste jaar Uilenpoort hadden de scholen het al over samenwerking tussen voorschool en school, en Kober wil daar wel naartoe. “We hebben daarbij echter te maken met andere wet- en regelgeving voor onderwijs en kinderopvang. Daar moeten we een oplossing voor vinden. Ook ondersteuning bij specifieke zorgvraag is een veld dat gedeeld kan worden. De formele

Bijzondere constructie Een gezamenlijke directeur voor twee scholen van twee verschillende stichtingen en signatuur, dat is wel heel bijzonder. “Het is even zoeken geweest” meldt Ingrid met een glimlach. “De besturen hebben beiden de overtuiging dat een intensieve samenwerking positief zou uitpakken. Ze steken beide de nek uit” zegt Coen. Ingrid vult aan: “essentie is dat het leidt tot beter onderwijs voor alle kinderen in Baarle. Op het moment dat beide locatieleiders met pensioen gingen deed die kans zich voor en die hebben we gepakt.” Kober is er ook bij betrokken, zij zijn voorstander van alles onder één dak. De oude ‘schoolstrijd’ van weleer komt kort aan de orde; er is al enige tijd sprake van een cultuurverschuiving, die met de invulling van de taak van Ingrid verder gaat. “We willen mensen

bpost PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

20 27 bewust maken van de keuzemogelijkheid die ze hebben. ‘Wat past bij mijn kind?’ Dat moet bepalend zijn, niet het beeld uit het verleden.“ Bewust kiezen “Het is fijn als mensen op alle scholen informatie halen en kijken ‘dit past bij mijn kind.’ De keuze die je maakt is essentieel voor de toekomst van je kind; overstappen haal je daarmee weg, dat is niet goed voor een kind. Als je een bewuste keuze maakt, denk dan wat verder na. Denk ook na over de consequenties die de keuze voor de opvang en de basisschool heeft voor het vervolgonderwijs.“ Uilenpoort heeft veel te bieden, daar is men het roerend over eens. “We doen veel gezamenlijk, bijvoorbeeld rondom de Kinderboekenweek, de speelplaats pakken we gezamenlijk aan.” Die is na tien jaar wel aan verandering toe, kinderen hebben meer beweegruimte nodig!

Alphense Boerendag vol nostalgie De 36e Boerendag in Alphen nam zaterdag de bezoekers mee terug in de tijd. Hoe zag ’t boerenbedrijf in het midden van de vorige eeuw eruit? Nog geen kopzorgen over CO-2 uitstoot, melkquotum, emissie-eisen of omgevingsvergunning. Nee, voor de boer van toen was ’t alleen belangrijk dat zijn vee gezond bleef, de gewassen goed groeiden, wanneer het weer was om te oogsten én dat hij daar genoeg ’volk’ voor had. Maar tussendoor nam hij ook zeker de tijd om te ’buurten’. DOOR LUC VAN HOEK Boerenbeleving Op het terrein aan de Oude Riel-

seweg in Alphen kwamen de vele bezoekers ogen tekort. “Maaien en Hooien” was dit jaar het overkoepelende thema. Door zwa-

re trekpaarden voortgetrokken zelfbinders verpakken het graan in schoven. Daarna de schoven opsteken op de boerenkar en klaarzetten voor de (voor die tijd) geavanceerde dorsmachines. Daar was ’t af en toe kaf happen door de felle wind. En wat is er dan mooier om als kind daarna op zo’n hoog trekpaard een mooie rechte voor in het voormalige graanveld te mogen ploegen. Maar eenmaal bovenop die

De korenschoven worden opgestoken.

brede rug werd ’t voor sommige kinderen te spannend; een meisje kwam met tranen in de ogen toch maar gauw weer op de veilige grond. Dan is het toch fijner om op zo’n hoge boerenkar een rondje te maken over het grote terrein. Verderop vliegt het schuim uit de wastobbe en doet de ouderwetse wringer zijn werk. Eenmaal aan de wasdraad was ’t zo gepiept door de strakke wind; nog nooit droogde de was zo snel... Strakke organisatie De strakke organisatie van de Alphense Boerendag leunt al jaren op een grote groep van vrijwilligers. Het voordeel bij zo’n 36e editie is dat iedereen inmiddels zijn of haar rol goed kent. Dan is een half woord genoeg om zaken aan te passen waar nodig. De organisatie zal wel met aandacht de weersvoorspellingen hebben gevolgd. Want na de natte vrijdag werd onstuimig weer voorspeld op zaterdag 10 augustus. De wind was zeker aanwezig, maar ook de zon liet zich gelukkig regelmatig zien en ’t bleef zo goed als droog. Wat opviel was dat er veel Belgische bezoekers waren gekomen. Het themavoertuig dit jaar was de Unimog; tientallen bedrijfswagens van dit merk in alle soorten en maten staan glanzend in de zon. Er wordt op de Boerendag traditioneel ook

Transportfiets aan de kant: tijd om te buurten.

ruimte gemaakt voor demonstraties. Zo worden de schapen vakkundig door de herdershond bij elkaar gedreven en trotseren de Gelmel-vendeliers uit Hoogstraten de fel aanwakkerende

wind. Percussiegroep Boa Sorte zorgt voor een exotisch tintje en de Friese paarden dansen hun paardencarroussel. Lees verder op pagina 3

www.brabantseethuys.nl Engelbertstraat 2, 013-5082343


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 2

Ramen en deuren Overkappingen Rolluiken Zonwering Sectionaal poorten

MODESHOWS www.haneveer.be

Wiekenweg 15 Baarle-Hertog T +32(0)14 - 69 00 00

MODESHOWS

BOETIEK 92 MODESHOWS VLOOIENMARKT WILLEM II-STADION ZONDAG 18 AUGUSTUS - TILBURG -

Van 10 tot 17 uur. Kraamhuur: 0161-456291 Adres: Goirleseweg te 5026 PC Tilburg

LEGKIPPEN te koop: Jonge bruine en witte tegen de leg. Afhalen na telefonisch afspraak. Ook verkoop van Shell Dieselolie, alle soorten kunstmest, veevoeders, maiszaden en graszaden. Vraag vrijblijvend informatie. Henk Brummelkamp, Ulicotenseweg 9, Chaam. Tel. 0653937555

Cursussen Ook lessen voor 60 - PLUSsers ~ Leer omgaan met mobiele telefoon iPad /iPhone tablet/computer ~ Wij leggen u uit: stap voor stap rustig tempo ~ Bel met ons! Rina de Bruijn ~ Safari cursussen 06-18945012 Oosterhout www.safarieducation.nl Uw gebit stuk? Dat is geen probleem! Wij repareren het voor u in 2 uurtjes. Wouters Chantal Ploegstraat 16, 2330 Merksplas 014-634298 ma.-do. 09.00--17.00; vrij. 09.00-12.00 uur en op afspraak.

Hondenpension www. tpoppelshof.eu met grote speelweide ook voor dagopvang probleemhonden en katten 003214650360 0032476940454

BOETIEK92 Hoefkensstraat 10 Made Tel.: 0162 - 68 53 04

Stal Franssen is op zoek naar een fulltime stalhulp bij hun stal in Gilze. Werkzaamheden: stallen mesten, paarden in wei en in molen zetten. Hooi klaar zetten met heftruck, paarden opzadelen en verzorgen. Optioneel is tuin onderhoud. Bij interesse neemt contact op. TEL 0613410657 of stuur je cv naar stalfranssen@gmail.com (zie ook onze website www.franssenstables. com)

CARAVANS GEVRAAGD met SPOED & Campers à contant of per bank! Jos Hommel Caravans Heistraat 143-145 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

Airfield Cambio Micheal Kors Joseph Ribkoff Frank Lyman Marc Aurel Ted Bakker Brax Gardeur Frank Walder Rabe Monari Caroline Biss Anna Alcazar Nydj Pure Canyon enz. ...

MODESHOW MAANDAG 26 AUGUSTUS Een sfeervolle modische avond Welkom vanaf 19.00 uur Aanvang show 19.30 uur De Korenbeurs Made *****

FASHION DINNER SHOW VRIJDAG 13 SEPTEMBER

LINGERIE Marie Jo Prima Donna Twist Chantelle Mey Felina Oroblu

Een gezellige feestavond, met live muziek, een heerlijk diner en drankjes. Welkom vanaf 19.00 uur bij De Korenbeurs Made.

26 AUGUSTUS & 13 SEPTEMBER

BOETIEK 92 BOETIEK92

Groetjes, Carla Caron Hoefkensstraat 10 • MADE • Tel.: 0162 - 68 53 04


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 3

’Te Gast Bij’ met Kaarskensprocessie, Alphense Boerendag vol nostalgie Bernardusoctaaf en Schakel fietstocht Op donderdag 15 augustus tussen 19.00-20.00 uur is er weer een live uitzending van het radioprogramma ’Te Gast Bij’ bij de Lokale Omroep Baarle. Gasten zijn Cilia Theeuwes en Corrie van de Heijning van de Vrienden van Lourdes. Zij komen vertellen over de Kaarskensprocessie. Martien van Gool en Remi Tuijtelaars van harmonie

St. Remi hebben nieuws over de Schakel Fietstocht. Jacqueline van der Kaa van de Bernarduswerkgroep Ulicoten vertelt over het octaaf van dit jaar, dat op 20 augustus aanvangt. Jeanny Wouters presenteert deze aflevering van ‘Te Gast Bij’, en techniek doet Marcel Thomassen. Heb je zelf een leuk onderwerp waarover je iets wilt komen vertellen, stuur dan een mail naar de Lokale Omroep

Baarle: info@omroepbaarle.nl. Wil je eens komen kijken, praten, heb je zin om een keer gast-presentator te zijn? Neem contact op met Jeanny of Marcel via studio@omroepbaarle.nl of jeannywouters@gmail.com. De Lokale Omroep Baarle kun je beluisteren via 87.8 FM en via internet live luisteren op www. omroepbaarle.nl en via Belgische Telenetkabel 91.1 FM.  (JW-B)

HEEMKUNDEVERENIGING CAREL DE ROY ALPHEN-RIEL

Wie zijn (is) dit? Vorige week was het een beetje fout gegaan wat betreft het plaatsen van de foto’s die behoren bij deze rubriek. Wij hadden namelijk een foto van een geestelijke in het artikel gezet met de vraag natuurlijk ’Wie (zijn) is dit?’. In de tekst van het artikel hadden wij melding gemaakt dat wij de foto van deze pater opnieuw zouden plaatsen omdat we nog geen reacties hierover hadden ontvangen. Deze foto stond inderdaad ook in het krantje. Daarnaast hadden wij melding gemaakt dat er ook een foto in hetzelfde artikel zou worden gezet van 2 muzikanten die een accordeon bespeelden.

De zelfbinder aan het werk.

Vervolg van voorpagina Op deze foto staan ook nog 3 andere mannen. Wel nu, de foto van de pater is wel geplaatst, maar de foto van de 5 personen waarvan 2 accordeonisten is helaas door de redactie van Ons Weekblad niet bij ons artikel gezet. Dit is een beetje verwarrend natuurlijk, maar het is geen probleem want wij zetten deze foto in de aflevering van ’Wie zijn (is) dit?’ van deze week opnieuw. U kunt als u weet wie er op deze foto’s staan natuurlijk weer deze namen aan ons doorgeven zodat wij deze weer volgende week kunnen vertellen. De naam van de pater (?) zijn wij helaas niet te weten gekomen. Mocht deze naam bij iemand nog bekend zijn, dan horen wij dat nog graag. Reacties zoals gewoonlijk weer aan Piet; pmcdeleeuw@Home.nl OF aan ad.blous2@kpnmail.nl tel: 0135081265. Allen weer bedankt voor de belangstelling in deze rubriek van de Heemkundekring Carel de Roy Alphen-Riel. Graag tot volgende week.

Kreidler en Zündapp De kinderen vermaken zich met de boerderijdieren; zo zijn er niet alleen schapen en lammeren, maar natuurlijk ook de Lakenvelders van hobbyboer Frank Meeuwsen. Een flinke knuffel of een kleine wandeling is voor die dieren geen probleem. Voor de kinderen is er ook weer het spelprogramma, waarmee ze “boerderijvaardigheden” kunnen opdoen. Verderop halen zestigers jeugdsentiment op: blinkend opgepoetste Kreidleren Zündapp-brommers defileren over het grote evenemententerrein en maken een tour door de regio. Veel aandacht krijgen daarnaast ook de oldtimers. Niet

Wie zijn (is) dit?

naar weerszijden in twee verschillende beekdalen terechtkomt.

Grafheuvel, foto: Fred Vermaat.

Ons Weekblad verschijnt wekelijks op vrijdag in Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel, Ulicoten en Castelré in een oplage van 6700 exemplaren.

‘Ik laat niet alleen geld maar ook mijn hele jazzcollectie na.’ Kijk op toegift.nl en ontdek hoe uw idealen kunnen voortleven door na te laten aan een goed doel.

Grote Boeken- en platenmarkt in Alphen

Nog steeds is de Regte Heide voor velen een onbekend stuk prachtige natuur. Hier kunt uzelf iets aan doen. IVN-gidsen nodigen u uit om te ervaren hoe het is om op een hoge dek­ zandrug te lopen.

Colofon

einde loopt en het Brabants Buske weer op huis aan rijdt, staan de specials al weer klaar voor de Mudrace: met veel gebrul door een vijftig meter lange modderbak zien te komen. “Da’s vooral voor de jeugd. Die vermaken zich daar wel mee. En daarna gaat de muziek spelen en wordt ’t vast nog gezellig en laat in de tent!”

ZONDAG 15 SEPTEMBER

IVN-Zomeravondwandeling De Regte Heide De heide ligt als een horst in het landschap, waarvan het water

alleen tractoren dit jaar, maar ook glanzende auto’s van het merk Citroën. Een aantal zeventigers (en tachtigers) met vooral een boerenverleden beweegt als Veteranensportgroep Baarle ritmisch op Tirolermuziek. “Dames hebben we nog behoorlijk wat in onze groep, maar we komen eigenlijk mannen tekort. En vroeger bouwden we nog menselijke piramides. Maar dat gaan we nu maar niet meer doen...” Verder op het terrein trekt het “Brabants Buske” de aandacht. Snel op de foto met het buske of gauw een sticker scoren... de VW-transporter van Omroep Brabant, in de kleuren van het Brabants bont, trekt veel bekijks. En als tegen het eind van de middag de Boerendag op zijn

Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Aanleveren kopij Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren, redactioneel. Correspondenten: Voor Alphen Luc van Hoek: 013-8890046 lucvanhoek@ziggo.nl

De overgang van hoge en droge heide naar het natte beekdal is heel goed te zien. U kunt genieten van het uitzicht daarop. Op de heide zijn stenen en keien te bewonderen die door de Maas meer dan 500.000 jaar geleden zijn afgezet. Hoog en droog en water in de buurt, ideaal om te wonen vonden ze vele duizenden jaren geleden ook al. Er liggen zeven grafheuvels die het bewijs daarvan zijn. Deze zijn gerestaureerd en duidelijk zichtbaar in het landschap. De hei staat in bloei en er is nog veel meer natuur te bewonderen. Zomaar, op een dinsdagavond en zo dichtbij! Deelname is gratis. Honden kunnen niet mee. Dinsdagavond 20 augustus van 19.00 tot 21.00 uur. Start: parkeerplaats De Regte Heide, Het Hoefke, Riel. Voor Baarle-Nassau-Hertog Jeanny Wouters 013-5072133 jeannywouters@gmail.com Frans Tuijtelaars 013-5079390 frans-tuytelaars@xs4all.nl Voor Chaam Albert de Jong 06-51235978 albertdejong1945@hotmail.com Fotografie: Baarle-Nassau-Hertog Hanne Dirven Hanne.dirven@telenet.be Alphen - Chaam Frank van der Teems 06-21535971

Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen presenteert zondag 15 september een grote boekenmarkt. Op het terrein waar de vlooienmarkt gehouden wordt, verschijnt een enorme stand met duizenden boeken. De ‘boekenclub’ van V&V heeft flink gewerkt om alles te sorteren en overzichtelijk aan te bieden. De boeken zijn gesorteerd op diverse genres, dus het zoeken naar speciale boeken wordt makkelijk. Zondag 15 september, Pools Pleintje achter CC Den Heuvel, Heuvelstraat 5, Alphen. Ook ingang via de Poolsestraat. Zolang als de vlooienmarkt wordt georganiseerd voor V.& V. is er een afdeling boeken. Deze hoek was altijd te klein om alle boeken overzichtelijk te presenteren. De boekenhoek wordt altijd goed bezocht. Er zijn vele mensen die zoeken naar lectuur voor ont-

spanning, vakantie, rust of op zoek zijn naar een bepaalde uitgave van een speciaal boek. Sommigen willen een serie compleet proberen te maken, anderen zoeken bijvoorbeeld nr 143 uit een stripreeks, enzovoort. Het zou er eens tussen staan!

Alles netjes gesorteerd! E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Advertenties (zakelijk) Debbie Eijskoot 06 - 53 96 48 14 Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Of opgeven aan de balie van Drukkerij / Uitgeverij Em. de Jong Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Abonnementen Aanmelden, wijzigen of stopzetten: mail naar onsweekblad@emdejong.nl

Ook de langspeelplaten doen het altijd goed. Verzamelaars op zoek die ene LP die ontbreekt in de verzameling. Of de serie van die ene artiest compleet maken. Als er nog singletjes bij de platencollectie zitten, wordt daar flink gezocht! En zo ook met de CD’s en DVD’s. die we elke keer weer aangeboden krijgen. Dit jaar een speciale boeken/ platenmarkt bij de vlooienmarkt van Vlijt en Volharding Alphen. 1000den boeken, uitgesorteerd op categorie. Van harte aanbevolen!  Namens V&V/JM.

Duizenden boeken!

Abonnementen worden automatisch verlengd met één kalenderjaar.

Bezorger worden: Meld je aan via www.uitgeverijemdejong.n/ bezorging

Abonnementsprijzen 2019: Bij vooruitbetaling te voldoen. Per kalenderjaar: € 23,95 Korting bij digitale factuur via e-mail € 1,00. Korting bij betaling middels automatische incasso € 2,00. Toeslag verzending buiten het bezorgingsgebied: € 16,00.

Druk Janssen/Pers Rotatiedruk 100% dochteronderneming van

Bezorgklachten ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven of bel naar Uitgeverij Em. de Jong via 013-507 5540

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

/onsweekblad


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 4

Deze twee houden van carnaval en hebben deze week hun huwelijksbal

Een laatste hand, een laatste blik ik schrik en huiver van die kilte. Een laatste woord, een laatste traan, voortaan heerst tussen ons, ongrijpbare stilte.

Wij feliciteren onze (groot)ouders

JAN & CORRY VAN HOEK met hun 60-jarig huwelijk op 22 augustus 2019

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was mooi om dit samen voor je te mogen doen. Je stond altijd voor ons klaar. Intens verdrietig zijn wij nu we afscheid hebben moeten nemen van mijn lieve man, onze geweldige pa en trotse opa “Vloet”. Wij zullen je heel erg missen.

Frans van der Vloet echtgenoot van

Zeva van Eijck

Kinderen en kleinkinderen

CARAVANS TA L L I N G TE HUUR Tel. 013 5199413 Omgeving Ulicoten / Baarle-Nassau

50 Nee we zijn het niet vergeten.

Jack is 50 en iedereen mag het weten.

Gefeliciteerd Abraham, je vrienden.

VLOOIENMARKT VLIEGVELD GILZE EN RIJEN

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Vliegveld Gilze en Rijen gelegen aan de Oude Rijksweg Tilburg-Breda. Rijksweg 25 - 5125 NB Hulten (Gilze-Rijen)

OPEN 10.00-17.00 uur. 0161-456291 GEMEENTE & OCMW

BAARLE-HERTOG

Contact met de gemeente Parallelweg 1 2387 Baarle-Hertog tel. (014) 69 80 70 e-mail: gemeente@baarle-hertog.be website: www.baarle-hertog.be Spreekuur burgemeester en schepenen Voor een afspraak bel (014) 69 80 70 of stuur een mail naar gemeente@ baarle-hertog.be. Openingsuren gemeentehuis Administratie maandag: .................... 8.30-12.30 en 17.30-19.30 u dinsdag t.e.m. vrijdag: .......................... 8.30-12.30 u Sociale dienst maandag en donderdag: ................... 9.00-12.00 u Politiepost Baarle-Hertog maandag: .................... 9.00-12.00 en 18.00-20.00 u dinsdag t.e.m. vrijdag: .......................... 9.00-12.00 u Noodnummer hulpdiensten 112: internationaal noodnummer voor politie, brandweer en ambulance Storingen nutsvoorzieningen Elektriciteit Eandis: tel. (078) 35 35 00

+ + + + +

Spirituele opleidingen in Oosterhout www.spiritueleopleidingen.com Spiritualiteit is onszelf geestelijk ontwikkelen waardoor inzichten en bewustzijn kunnen ontstaan. Het is uiteindelijk ontdekken dat alles wat we nodig hebben om gelukkig te zijn in onszelf aanwezig is. In de cursussen begin september dalen we diep af in onszelf. Informatie/aanmelding l.m.verkooijen@casema.nl tel. 0162-450356 Rioolreiniging? Bel Herman van Beek 013-5078118 of 06-53364696

***SALSA*** BACHATA lessen ~ BEGINNERS Half Gevorderden ~ Cursussen aug/sept Oosterhout ~ info@ritmo-latino.nl www.RITMO-LATINO.nl Whsp: 06-1894-5012

NIEUWS Gas Baarle-Hertog centrum Enexis: tel. (0031) 88 857 27 27 Gas Zondereigen Eandis: tel. (078) 35 35 34 Water Baarle-Hertog centrum Brabant Water: tel. (0031) 73 683 80 00 Water Zondereigen Pidpa: tel. (0800) 90 300 Defecte straatverlichting Eandis: tel. (0800) 6 35 35 Drukriolering Gemeente Baarle-Hertog: tel. (014) 69 80 70 Gemeentelijke voorzieningen Milieustraat openingsuren: woensdag t.e.m. vrijdag: 10-16u en zaterdag: 9-16u Bibliotheek tel. (014) 699 492 of www.theek5.nl / www.benebib.be Cultureel centrum tel. (014) 699 326 of www.ccbaarle.org Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen tel. (014) 699 539 of www.amwdenoorderkempen.be Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees tel. (014) 690 364 of www.landelijkekinderopvang.be

+ + + + + ww w. ba ar le- he rto g.b e

SPAANSE lessen Hebt u al een basis Spaans? Wilt u het weer oppakken? of beginnen? ~ Wij geven Spaans Beginner Gevorderd Conversatie ~ start SEPTEMBER in Oosterhout ~ Rina Rosario info@safarieducation.nl 06-18945-012 ~ Zeg het voort!

Anja en John Melissa en Rolof Thimon Iris en Lander Tobias

10-08-2019 Matthias Zoon van Angelique Perrin en Stef Geerts Broertje van Maelys

Ron en Christel Mila Ties

10-08-2019 Alejandro Peña Zoon van Antonella en Sebastian Peña Ramirez-Urruti Techeira Broertje van Julietta

Alphen, 14 augustus 2019 Corr.adres: Fam. van der Vloet - van Eijck p.a. Nieuwstraat 20 5111 CW Baarle-Nassau Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen tijdens de herdenkingsdienst op dinsdag 20 augustus 2019 om 11.00 uur in de H. Willibrorduskerk te Alphen, waarna de crematie in stilte zal plaatsvinden.

Elektro-Service Keustermans, Reth 3, Baarle-Nassau. Voor al uw elektrowerk in huis, tuin, bedrijf en renovatie. Tel. 06 30391571 Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren, machines, bedrijfsvoertuigen etc. BPS-Rijen.nl, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

Mechelse herder teef van 7 maanden oud. Betrouwbaar zachtaardig, speels en waakzaam. Geschikt voor de bewaking in kennel. Geen handelaren ! Tel 06-52528317

NIEUWE STOCKWAGEN I30 Fastback 1.4 GDi, automaat, zwart TWEEDEHANDSWAGEN I20 Twist 1.2 benz., wit, 17.000 km.

Verhoeven

Zeva van der Vloet - van Eijck

VERHUUR *Grondsleuvenfrees *Stronkenfrees *Onkruidborstel *Veegmachine Er is gelegenheid om Frans nog een laatste *Houtkliefmachines keer gedag te zeggen op maandag *Houthakselaars 19 augustus 2019 van 19.00 tot 20.00 uur in *Trilplaten uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 *Steenzaagmachines te Baarle-Nassau. *Diamantboormachines *Hoogwerkers In plaats van bloemen kunt u ook denken *Minigravers aan een donatie voor voetbalvereniging *Rolsteigers ‘Viola’ in de collectebussen achter in de *Beton vlindermachines kerk. *Toiletwagens *Aanhangwagens Schriftelijk condoleren in het Bezoek onze nieuwe uitvaartcentrum en achter in de kerk. website!! www.jespersmachineIndien u geen rouwbrief heeft ontvangen, handel.nl gelieve dan deze kennisgeving als zodanig VERKOOP - VERHUUR te beschouwen. MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 5113TA Ulicoten Camfferman RTV Ser013-5199501 vice. Reparatie Consumentenelektronica TV- LCD- PC-Audio en Te koop: nieuwe oogst Video systemen. Tevens appels:Bergenstraat 5 Digitenne en SchotelinMinderhout: ma tm vrij 13-19 u, zat: 9-17u, zon- stallaties. en feestdagen gesloten Tel. B. 014 715294. appelboerminderhout@ N. 0031 6 29180104. rtvservice@planet.nl gmail.com Te koop aangeboden: mountain bike, € 50 en hakselaar, € 20. Telefoonnummer: 0650937408

05-08-2019 Dewi Dochter van Simone van Schie en Joe Verhoeven

07-08-2019 Mats Brabers Zoon van Julie Kooremans en Matthijs Brabers Broertje van Noah

op een respectabele leeftijd van 87 jaar.

Baarlesesweg 35, 5131 BB Alphen

23-07-2019 Julia Otte Dochter van Carry en Rene Otte-Schraven Zusje van Jill

12-08-2019 Femke Dochter van Kim Ijpema en Michael Verschuren Zusje van Jill

Geerts

Ramirez

Verschuren

Rouwbedanking: De familie Jespers - Maes dankt langs deze weg pastoor Jan Braspenning, het koor en hen die de uitvaartdienst mee verzorgd hebben, huisarts Dr. K. Baeyens, de thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, Familiehulp, de dokters en het personeel van het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth, het directiecomité, de verpleegkundigen en de medebewoners van het WZC Home Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen Ravels, de buren, vrienden, kennissen en allen die door hun aanwezigheid of blijken van deelneming hun medeleven betuigden bij het overlijden van

Anna Maria ‘ Mit’ Maes weduwe van Adrianus Joannes Jespers De familie verontschuldigt zich bij diegenen die door vergetelheid geen overlijdensbericht ontvingen. Baarle-Hertog, augustus 2019

Een bijzonder afscheid is...

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie.

Bel bij overlijden Monuta Els Alessie 013 - 850 39 52 076 - 700 27 95

Kijk op kadoneren.nl

CV Ketels, reparatie en onderdelen. Electrische installaties en materialen bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1B te Gilze Tel. 0161-451812 www. tscgosens.com info@ tscgosens.com Te koop gevr. mooie gebruikte meubelen, lederen bankstellen, complete inboedels, tevens ontruimingen van woningen. Tel/whats app: 0657085791

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263.

Voor elke klus, verbouwing, renovatie of schilderwerk in deze regio, bel LOODS22. 0624899490. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. www.loods22.eu

NASSAU GRASS GRASZODEN Bij ons kunt u terecht voor alles omtrent uw gazon! Tel.: 013-5079954

VOEGWERK! vakbekwame

VOEGER

zoekt voegwerk

06-55887266

Persoonlijk en betrokken Dichtbij Ook indien u niet of elders verzekerd bent

Garage RONNY WILLEMS c.v. Koning Albertstraat 39 2381 Weelde Telefoon: 014/65.70.18

Ons uitvaartcentrum: Afscheidshuis ’t Stoom

In samenwerking met Yarden

Nieuwstraat 113a, 5126 CC Gilze, 0161 850 299, www.jostenvanarendonk.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 5

MUSICALGROEP NIEUW ALPHENS THEATER:

BENT U ER OOK WEER BIJ ???

Kaartverkoop Zondag 15 september Alice in Wonderland is van start muziekspektakel Chaam Zingt Zondag 15 september organiseert het Cambokoor wederom Chaam Zingt. Een spetterend luister en meezingspektakel, met medewerking van verschillende koren. Gezellig een ontspannen middagje lekker meezingen en luisteren naar bekende en minder bekende liedjes. Dit alles op het binnenplein bij het SKAC. Noteer de datum in uw agenda en houdt uw brievenbus en Ons Weekblad in de gaten. Tot ziens op 15 september!!!

VAN HARTE WELKOM BIJ DE MOLENFEESTEN & DE SCHAKEL

’Schakelen’ in w/Weelde’ Nieuw Alphens Theater Musicalgroep.

Er was eens... Nee, deze keer niet. Er is! Dat is het. Er is een meisje en ze heet Alice. Alice is een meisje dat je zo tegen zou kunnen komen. Op school of op straat, in een winkel, bij de voetbalclub... gewoon overal. Alice gaat met haar zus naar buiten, waar ze zich verveelt, omdat die zus van haar alleen maar een beetje zit te lezen in een boek zonder plaatjes. En wat heb je nou aan een boek zonder plaatjes? Dan ziet ze een wit konijn met een horloge. Alice holt achter het konijn aan en valt natuurlijk in een konijnenhol. En zo komt ze in Wonderland te-

recht. De Rode Koningin laat haar zien dat de wereld een heel groot schaakbord is. Als ze op de achterste rij komt, de laatste, dan zal ze koningin zijn. Maar voor ze daar is ontmoet ze de meest vreemde, maffe en gekke figuren die je je maar kunt bedenken. Want wat dacht je van de Gekke Hoedenmaker en de Maartse Haas die altijd thee drinken, of de tweeling Tweedeledee en Tweedeledom, de wazige Witte Koningin, Lory, Dodo en Bijna Schildpad, of... Het zijn er te veel om op te noemen. Niets is logisch in Wonderland, alles is onbegrijpelijk en raar. Probeer het verhaal dus maar niet te begrijpen, het lukt je toch niet!

Geniet gewoon van alle vrolijke, spannende en vreemde dingen in deze voorstelling! ​ rijdag 18 oktober 2019: V 19.00 uur Zaterdag 19 oktober 2019: 19.00 uur Zondag 20 oktober 2019: 14.00 uur ​ aarten à € 12,50 inclusief pauzeK drankje. Reserveren kan via onze website www.nieuwalphenstheater.nl of telefonisch via: 013 - 508 3306. Kaarten zijn ook te verkrijgen bij Café Cuba in Alphen.

Zondag 25 augustus belooft een fantastische dag te worden voor alle deelnemers van Fietshappening De Schakel! Vanuit Alphen, Chaam of Baarle ”Schakelt” u zo tot in Weelde, waar u volop kan genieten van de unieke sfeer in de Feesttent en op het prachtige terras tussen molen en kerk! Van harte welkom! Fanfare SNK Weelde staat klaar om iedereen met open armen te ontvangen! Al vanaf 7.00 uur wordt in de Feesttent aan de Molen ’Arbeid Adelt’ een heerlijk ontbijt met spek en eieren geserveerd! De fietsers kunnen zich vanaf 8.00 uur inschrijven aan de ‘Molenhut’ en vertrekken voor hun zelfgekozen route van De Schakel! Weelde is immers een ideale uitvalsbasis voor één van de vele routes van De Schakel. Maar liefst 52 prachtige routes vertrekken dit jaar vanuit

de unieke locatie aan de Molen! Keuze te over dus voor een heerlijke Schakeldag! En uiteraard kunt u bij de Molenfeesten ook terecht voor een deugddoende pauze of om uw fietstocht in schoonheid af te sluiten! Bovendien worden alle bezoekers in Weelde de hele dag door verwend met sfeervolle muziek en ambiance door SNK Weelde, Accordeonvereniging De Vrije Kunst Beerse, de jonge muzikantjes van JSNK Weelde en pretband Just For Fun! Sfeer en

ambiance verzekerd! Het zelfgemaakte gebak wordt altijd door iedereen gesmaakt en ’s middags kan er bijgetankt worden met een verrukkelijke BBQ en een welverdiende pint of ander lekkers! Je kan hier bovendien de Molen ’Arbeid Adelt’ in werking bezoeken, er is kinderanimatie voorzien én het is heerlijk vertoeven op het mooiste terras van de Kempen! De unieke sfeer die je hier vindt, vind je nergens anders! Van harte welkom! Molenfeesten & de Schakel, zondag 25 augustus, 7:00 - 19:00 uur, feesttent aan de molen ‘Arbeid Adelt’ - Torenstraat 12, 2381 Weelde. www.snkweelde.be www.facebook.com/SNKWeelde

MOOOV WIJKT AF... MET BECOMING ASTRID

Film in Openlucht in de tuin van het Cultureel Centrum Baarle Op het einde van de zomervakantie kan je in de gezellige tuin van het Cultureel Centrum bij valavond genieten van een film in openlucht. We projecteren voor jullie een film die iedereen kan aanspreken en herkennen. Wie kent nu niet de verhalen van Pippi Langkous? Juist ja, wereldwijd bekend. Astrid Lindgren is al even beroemd als schrijfster.

Becoming Astrid

In Becoming Astrid krijgt de vrouw achter de beroemde jeugdboekenauteur de aandacht die ze verdient. Astrid vertelt dolgraag zelfverzonnen verhalen.

Wordt ze op een dansavond door geen jongen gevraagd, dan danst ze wel met een meisje of in haar eentje. Zie daar de jonge Astrid Lindgren, in het Deens-Zweedse

kostuumdrama Becoming Astrid (Unga Astrid). De film begint halverwege de jaren twintig, in het dorp waar Astrid een zorgeloze jeugd beleeft, lang voordat ze Lindgren als achternaam krijgt. Maar ze heeft wel al de fantasie en eigenzinnigheid die haar later op het spoor van Pippi Langkous en Ronja de roversdochter zullen brengen. Maar we zien haar ook als wereldberoemde schrijfster. Kortom, een boeiende, ontspannende film over het leven van Astrid Lindgren. TIP: Breng je eigen stoeltje, zitje, matje, zitzak, bedje mee. De bar is open. Zaterdag 31 augustus, bij valavond, rond 21.15 uur, gratis toegang. Tuin van het Cultureel Centrum Een samenwerking van Cultureel Centrum Baarle, Theek 5 en MOOOV Filmfestival.

Hartelijk welkom bij de Molenhut!

8 ZOEK DE 10 VERSCHILLEN 8 MULTICULTI ZOMERVOORDEEL

ABC Mosquito nieuws: fotozoektocht De fotozoektocht van 2019 zit er al weer op. Afgelopen zaterdag heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden. Ondanks het warme, zeg maar hete weer, hadden we toch nog 107 deelnemers waarvan 50 foutloos met alle foto’s, die allemaal in de prijzen zijn gevallen. Al met al dachten wij dat het een mooie fietstocht was. SCHIFTINGSVRAAG Er moest geraden worden hoeveel DE-punten er in de pot zaten.

Het juiste aantal was 5271. De eerste 10 prijswinnaars zijn: 1. Marij van Tilborg 2. Debbie Entius 3. Jan Verhoeven 4. Marie-Louise Entius 5. Els Verhoeven 6. Ria Olislagers 7. Cees van Tilborg 8. Dré Olislagers 9. Anny Horevoorts 10. Jan van Hoek Bedankt allemaal en tot volgend jaar. De uitzetters

Deze puzzel wordt u aangeboden door:

Chaamseweg 14 - Baarle-Nassau-Hertog - 013-5078792 De oplossing van deze puzzel vindt u verderop in deze krant.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

COLOFON Contactgegevens gemeentehuis Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau Bezoekadres: Singel 1, Baarle-Nassau Telefoon: 14 013 Website: www.baarle-nassau.nl Facebook: www.facebook.com/ gembaarlenassau WhatsApp: 06 10810452 Email: info@baarle-nassau.nl Openbare Werken: 06-10220947 Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur Woensdag ook van 13.30 uur tot 17.00 uur. Afdeling Burgerzaken tot 19.30 uur. Telefonische bereikbaarheid: Tijdens openingstijden en maandag tot en met donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur Afspraak met burgemeester of wethouder Als u de burgemeester of een wethouder wenst te spreken, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Verboven via 088-3821494 of mirandaverboven@abg.nl Milieustraat Smederijstraat 6, 5111 PT Baarle-Nassau Openingstijden: woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur Op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur Storingsnummers Voor storingen in de openbare ruimte die directe actie vragen, buiten openingstijden: 06 - 53327933. Tijdens openingstijden kunt u voor dringende zaken bellen naar 014 013 of +31 (0)13-5075200. Melden problemen in de buitenruimte Overige meldingen, over bijvoorbeeld defecte straatverlichting, losse stoeptegels of andere klachten, kunt u doorgeven via onze website www. baarle-nassau.nl/meldingdoorgeven of de Buitenbeterapp.

PAGINA 6

INFORMATIEPAGINA GEMEENTE BAARLE-NASSAU Laat jij je rondrijden tijdens het volksfeest op zaterdag 7 september 2019? Op zaterdag 7 september vieren we met een volksfeest de opening van de randweg Baarle. Een feest voor en door Baarlenaren. Van 10.00 uur tot 17.00 uur heb je de gelegenheid om over de weg te lopen. Iets wat normaal gesproken niet mogelijk is. Wil je je over de weg laten rondrijden? Dat kan! Verenigingen bieden rondleidingen aan met onder andere volkswagenbusjes, oldtimers en koetsen. Ook mindervaliden zijn van harte welkom om over

de weg te rijden met bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel. Houd voor de laatste informatie www.baarle-nassau. nl/volksfeest in de gaten.

Extra ritten lijn 132 Baarle-Nassau-Breda van 20 tot en met 23 augustus Arriva rijdt t/m vrijdag 23 augustus vakantiedienstregeling. Een aantal scholen start een week eerder. Daarom rijdt Arriva in de week van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 augustus extra ritten. Deze

extra ritten staan in de reisplanners, dus plan je reis vóór vertrek. Download de reisplanner-app van 9292 of ga naar de reisplanner op www.arriva.nl

Krantenpapier helpt tegen stank etensresten Voorkom maden en stank in uw container! Verpak uw etensresten zoals botjes en graatjes in een laagje kranten- of keukenpapier voordat u het bij het GFT gooit. Zeker met zomerse temperaturen. Een klein beetje papier bij het GFT kan geen kwaad. Wat doet u tegen stank in de GFT-container? Volg ons op Facebook en Twitter en deel uw tips! Of kijk op www.baarle-nassau.nl/gft

campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’. Er zitten nog teveel etensresten, groente- en fruitresten in ons restafval. Dat is jammer want het zijn waardevolle grondstoffen.

Waardevolle grondstoffen Alle gemeenten in de regio Hart van Brabant en de gemeenten AlphenChaam en Baarle-Nassau delen tips hoe u makkelijker uw GFT scheidt en afval voorkomt. Dit doen zij met de

Plannen, vergunningen en meldingen Aangevraagde omgevingsvergunningen • 31 juli 2019, Oordeel-Heikant 1, 5111 PC bouwen zorgboerderij • 5 augustus 2019, Hermelijnweg 9, 5111 DT kappen 6 bomen Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure • 7 augustus 2019, Burgemeester Mensenstraat 9, 5111 VG plaatsen dakkapel Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit. Volledige meldingen • 5 augustus 2019, Wildertsebaan 9, 5113 CH slopen stal en loods Aangevraagde vergunningen APV en bijzondere wetten • Halloween op 25 oktober 2019 in het centrum van Baarle-Nassau. • Opening Randweg en volksfeest op

Tips Gaat uw (klein)kind voor het eerst

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Besluit verzonden op 6 augustus 2019: • Stratenloop Bels lijntje in BaarleNassau op 24 augustus 2019 vanaf 15.15 uur tot 20.00 uur of zoveel langer als noodzakelijk is (zaaknummer 187036). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit. Opneming adresgegevens als onbekend in Basisregistratie Personen Het college van Baarle-Nassau heeft besloten met ingang van 19 juli 2019 op grond van art 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens van C.W. Kloet (27-05-1974) naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkene niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de BRP staat ingeschreven. De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijkheden vindt u op www.baarle-nassau.nl/ bekendmakingen

Energiebesparende maatregelen in huis

Dakisolatie

€600

Weer naar school De vakantie is voorbij en de jeugd gaat weer naar school. Dan is het weer oppassen geblazen in het verkeer! Even wennen zo na de rust van de vakantie. Pas uw snelheid aan en wees alert op de eventuele onverwachte bewegingen van de jonge fietsers.

7 september 2019 van 10:00 uur tot 18:00 uur in Baarle-Nassau.

besparing per jaar

naar de middelbare school? Een grote stap! Niet alleen wordt het wennen op de nieuwe school, maar ook aan de nieuwe fietsroute. Tip: fiets de route minstens één keertje samen. Let op de gevaarlijke punten onderweg. Zijn er meerdere wegen mogelijk naar school? Kies dan samen de veiligste. Bijvoorbeeld de route met de meeste fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Zonnepanelen

€450 besparing per jaar

Isolerend glas

€270

Zonneboiler

besparing per jaar

€80

besparing per jaar

Vloerisolatie

€180 besparing per jaar

Muurisolatie

€550 besparing per jaar

Warmtepomp

€350 besparing per jaar

Ga voor een uitgebreid advies naar Politie Alarmnummer 1 1 2 • Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving). • De wijkagent, Ad van Boxel is ook te bereiken via 0900-8844, ad.van.boxel@politie.nl of vul een contactformulier in via www.mijnpolitie.nl . • Meld Misdaad Anoniem: 088-7000 • Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26 Centrum Jeugd en Gezin Voor vragen en informatie over opvoeden www.cjgbreda.nl 0800 - 444 000 3 (gratis) info@cjgbreda.nl

RegionaalEnergieloket.nl Deze bedragen zijn gebaseerd op een gemiddelde eengezinswoning en zijn afkomstig van Milieu Centraal. De bedragen zijn nadrukkelijk indicatief bedoeld. De daadwerkelijke besparingen zijn afhankelijk van o.a. stookgedrag en aantal personen

Samen voor duurzaam

in het huishouden. Aan deze illustratie kunnen geen rechten worden ontleend. RegionaalEnergieloket is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze illustratie.

Klimaatakkoord, energietransitie, verduurzaming, klimaatverandering… het nieuws staat er vol van. Feit is dat we samen voor een grote opgave staan. We kunnen ons voorstellen dat u hierover veel vragen heeft. Wat kunt u nú al doen? Zijn er subsidies? Wat levert het op? Daarom doet de gemeente Baarle-Nassau mee aan het Regionaal Energieloket, samen met de Provincie, energieleveranciers, bedrijven en de andere gemeenten uit de regio. Op www.regionaalenergieloket.nl kunt u terecht met ál uw vragen over het verduurzamen van uw woning. Wethouder Sommen: “Als aftrap van onze duurzaamheidsvisie zijn we gestart met een energieloket voor Baarle-Nassau. Hier kunnen inwoners, bedrijven en andere instellingen terecht voor gratis en objectief advies. Bijvoorbeeld over dakisolatie, zonnepanelen, subsidies of gasloos wonen.”

Whatsapp-nummer gemeente 06 10810452

Hét online energieloket voor woningeigenaren Bent u eigenaar van een woning in Baarle-Nassau? Het Regionaal Energieloket helpt u met tips en vragen over duurzaam wonen, zoals zonnepanelen, isolatie- en warmte-oplossingen. U vindt hier ook een handige HuisScan, die u laat zien welke maatregelen het beste passen bij uw woning. Ook biedt het loket een overzicht van mogelijke subsidies. U kunt zelfs direct offertes opvragen bij aanbieders van energiemaatregelen. Liever een advies op maat? Komt u er zelf niet uit? Dan staat het team van het Regionaal Energieloket voor u klaar met deskundig advies. Kortom, energie besparen was nog nooit zo makkelijk!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 7

De Schakel: dit jaar ook weer starten in Chaam Al voor de 31e keer wordt het fietsevenement ‘De Schakel’ in de Antwerpse Kempen georganiseerd. Omdat in Vlaanderen de lagere scholen altijd op 1 september weer beginnen met de lessen en ‘De Schakel’ als afsluiter van de vakantie wordt gezien, wordt deze verreden op de laatste zondag van augustus: dit jaar dus op 25 augustus. Vanuit 46 plaatsen in de Kempen kan vanuit een ‘Kempenhut’ worden gestart voor een korte of langere fietstocht. De lengte kan namelijk door deelnemers zelf worden bepaald: de organisatie heeft in een groot deel van de Kempen met pijlen routes aangegeven, die de deelnemers volgen. Door meerdere routes aan elkaar ‘te schakelen’ kan de lengte van de fietstocht globaal worden bepaald. Voorbeelden van zulke schakeltochten zijn in elke Kempenhut aanwezig én op de website van De Schakel. Aan de hand van de overzichtskaart van de hutten op de website kunnen andere routes worden samengesteld. Bonenpikkershut Ook in Chaam is er dit jaar weer een Kempenhut, die de naam ‘Bonenpikkershut’ heeft. Deze is zoals voorgaande jaren ingericht in de Vlaamse schuur van Jos en Margot van den Broeck aan de Kerkdreef. Vanaf ’s ochtends 8 uur tot ’s middags 14 uur kunt u hier starten. Elke deelnemer krijgt naast een appel en een wafel ook

Prikbord Voor duurzame oplossingen • pelletkachels • warmtepompen • zonneboilers • CV-haarden & kachels • pelletketels Groenverwarmen Nieuwstraat 116a 5126 CH Gilze M (06) 223 26 295 E info@groenverwarmen.nl www.groenverwarmen.nl

TUINAANLEG – BESTRATINGEN

Gebr. Van Klaveren Ambiance op het terras van de Bonenpikkershut.

de startkaart voor de stempels van de hutten aan de te fietsen route. Op deze kaart is tevens een strookje aanwezig, waarop deelnemers hun adres kunnen schrijven. Door dit ingevulde strookje aan het einde van de tocht in te leveren doet de deelnemer mee aan een loterij, en maakt zij/hij kans op een mooie prijs. Onder andere 2 e-bikes, meerdere fietsvakanties, overnachtingen in (luxe) B&B’s en kleinere prijzen zijn beschikbaar gesteld. De afstand met een naastliggende hut is gemiddeld 10 tot 12 km, in enkele gevallen iets meer.

De Schakel voor iedereen De geoefende en sportieve fietser kan verschillende routes uitstippelen van meer dan 100 tot ruim 200 km, terwijl er voor de gewone fietser heel wat keuzes zijn vanaf 25 km. Er wordt steeds voor gezorgd dat de deelnemers zoveel mogelijk langs verkeersvrije of verkeersluwe wegen fietsen. In Chaam komt voor het vijfde jaar de Bonenpikkershut. Hier kunnen de deelnemers even een rustpauze nemen om een drankje en/of iets te eten te kopen en op het tijdelijke terras nuttigen. In de Vlaamse schuur heeft de Chaamse Foto Club een expo-

Met bus of fiets op bedevaart naar Maria in Kevelaer Drie bedevaartverenigingen uit het dekenaat Tilburg werken samen aan één grootse bedevaart! In de afgelopen jaren zijn verschillende parochies en verenigingen vanuit het dekenaat Tilburg en omstreken op bedevaart gegaan naar Kevelaer om daar Maria te vereren. In de afgelopen maanden hebben De Kerkelijk erkende Rijwielbedevaart Tilburg-Kevelaer, de bedevaart van de parochie Johannes XXIII, en de Tilburgsche Broederschap O.L. Vrouw van Kevelaer toegewerkt naar een grootse dekenale Bedevaart te houden naar dit mooie Duitse Bedevaartsoord. Deze bedevaart vindt dit jaar plaats in het weekeinde van 7 en 8 september 2019. Op zaterdag 7 september stapt in alle vroegte een grote groep pelgrims op de fiets om de tocht

van ca 100 km naar Kevelaer te maken. Enkele uren later zullen bussen volgen die op enkele

opstapplaatsen in Tilburg en omliggende dorpen de bedevaartgangers zullen ophalen. Rond 13:30 uur zullen alle pelgrims zich in Kevelaer bij elkaar voegen om als grote groep de Kruisweg te bidden en in processie door de hoofdstraat van Kevelaer te gaan om in de prachtige Basiliek de Heilige mis te vieren. De buspelgrims zullen op zaterdag weer terug naar huis gaan. De fietspelgrims overnachten in Kevelaer en zullen op zondag, na een eucharistieviering en het ontbijt, de

sitie ingericht met mooie foto’s van uiteenlopende onderwerpen. En vanaf ongeveer 3 uur in de middag wordt de ambiance verhoogd met muziek van de Chaamer Kapel. En fietst u zelf niet mee, maar heeft u op 25 augustus wel enkele uurtjes vrij? Misschien wilt u ons als vrijwilliger helpen met de inrichting en bemensing van de ‘Bonenpikkershut’. Ja? Bel dan Charel Bruurs (06 - 5336 4834) of mail naar: fietsdeschakel@hccnet.nl. Alle informatie over De Schakel 2019 is te vinden op de website schakel.be. terugreis aanvaarden. Hoewel de programma’s van fiets- en bus bedevaart enigszins van elkaar verschillen, zal het overgrote deel van het programma gezamenlijk worden gehouden. Informatie over het programma volgt na aanmelding. Het pastorale team en de besturen van de deelnemende bedevaartgroepen hopen op deelname van veel pelgrims. Informatie en aanmelden voor de fietsbedevaart: Freek van der Heijden: 0651290992; Freekvanderheijden@ planet.nl Informatie en aanmelden voor de busbedevaart: Magriet Valks: 0651570582; mb.valks@gmail.com Franka Dekkers: 013-5331216; kevelaer.johannesxxiii@gmail.com.

Bestuur kijkt terug op geslaagde jaarmarkt Chaam Afgelopen zondag 11 augustus was de 35e jaarmarkt in Chaam en wij als bestuur kijken hier met volle tevredenheid op terug. We hadden die dag het beste weer voor een geslaagde jaarmarkt. Niet te warm, niet te koud en de regen van vrijdag en de wind van zaterdag waren verdwenen, dus was het goed toeven op de jaarmarkt. Over het bezoekersaantal hebben we ook geen klagen. Er waren naar schatting op 10.000

mensen op de been. De kramers die we gesproken hebben zeiden dat de verkoop laat op gang

Winnaars en jury.

kwam maar waren tevreden over de omzet die ze gemaakt hadden. En dan hadden we dit jaar voor op de terrassen van de bakker en de drie cafés ’Zachte Berm’ uitgenodigd om wat muziek te maken, waar vele terrasgangers van de vrolijke noten genoten onder het genot van een drankje. Dit

jaar hadden we voor het eerst 4 oude ambachten op onze markt wat ook zeker de moeite waard was en voor herhaling vatbaar. De kindermarkt op het Brouwerijplein was een en al kleur en hier deden de jeugdige verkopers flink hun best om hun speelgoed te verkopen. Ook dit jaar hadden weer een Standwerkersconcours waaraan maar liefst 13 standwerkers hebben deelgenomen, helaas had de winnaar van vorig jaar Marc Demeijer op het laatst afgehaakt. De deskundige jury wethouders Frank van Raak met zijn vrouw en Ton Braspenning met zijn vrouw en secretaresse Petra de Rooij hadden dit jaar een moeilijke taak om de standwerkers te jureren. Maar na wijs beraad kwam er toch een uitslag. Wie de jury als beste wist te overtuigen en winnaar van het standwerkers concours 2019 in Chaam was, was Gijs van Koert met zijn Bamboe kussens. Als tweede was Paul Bos, Nederlands en Europees kampioen 2019 met zijn super mes. En als derde is geëindigd Corné van de Berg met planten verkoop. Via deze weg willen wij iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze jaarmarkt van harte bedanken voor hun inzet. Hopelijk zien we iedereen weer terug op 9 augustus 2020 op onze jaarmarkt.

Van klein klusje tot complete aanleg Ook voor het afvoeren van uw vuil GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS Vaste prijsgarantie - 25 jaar ervaring BEL NU GEBROEDERS VAN KLAVEREN TEL: 013-8200946 WWW.KLAVERENTUIN.NL

Interesse voor een prikbord-advertentie? Bel Debbie Eijskoot: 06-53964814

POLITIENIEUWS REGIO TURNHOUT

Lachgas inhaleren is niet zonder risico Eén van onze interventieploegen trof aan de jachthaven in Turnhout enkele jongeren aan die onder invloed waren van lachgas. Lachgas inhaleren is immers niet zonder risico, want het kan in sommige gevallen leiden tot misselijkheid, bewustzijnsverlies, coma of zelfs een overlijden. Nooit verstandig dus om lachgas als roesmiddel te gebruiken en al zeker niet in de buurt van een kanaal. De Politie Regio Turnhout heeft sinds deze zomer een nieuw artikel opgenomen in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) dat het oneigenlijk gebruik van

Groot snuffelspektakel Op zondag 18 augustus bij het Willem II stadion te Tilburg. Adres: Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg. De markt is geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Er staan zo’n 300 marktkramen opgesteld, dus je zult ogen te kort komen, om alles te kunnen zien. Echt een mega grote markt. Particulieren zullen hier hun overtollige huisraad te koop aanbieden. Zij zullen alles van de hand doen tegen scherpe prijzen. WEG=WEG OP =OP!!

Ook een standje huren? Info: 0161 - 456 291

lachgas met als doel het bekomen van een roeseffect, strafbaar stelt. Het artikel is als volgt omschreven: ”Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas, aanstekergas,. .. te verhandelen of te bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect.” Wil je meer weten over lachgas, de effecten en de gezondheidsrisico’s? Kijk dan zeker even op www.druglijn.be/…/vlucht…/veelgestelde-vragen/wat-is-lachgas f.t.

VLOOIEN MARKT ZONDAG 18 AUGUSTUS

WILLEM II STADION GOIRLESE WEG 34 5026 PC

TILBURG

OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR INFO: 0161 - 456 291

MEGA


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 8

Natuur rond het Markdal Info: 06-40007219

Vuilboom: Cees van Hooren Je zult zo’n naam maar hebben… ’vuilboom’, roept nou niet de meest hoogstaande verwachtingen op. Ook ‘Rhamnus Frangula’ niet. Maar hij heeft nog vele andere namen, zoals; sporkehout, bloedboom, buskruithout, pijlhout, maar vuilboom is wel de meest gangbare. Nou is boom ook wel een beetje overdreven, je kunt beter spreken van een flinke struik. In onze tuin kijken we al jaren met plezier naar de vuilboom, hij valt niet op, (kleine blaadjes en bloempjes) en dat over een lange periode, best een dankbare struik! Dankbaar, zeker als je weet wat deze onopvallende struik allemaal te bieden heeft! Allereerst trekt hij vele insecten aan en is door zijn lange bloeitijd erg nuttig dus lange tijd nectar! Hij produceert veel nectar, honingbijen en vliegen zijn trouwe bezoekers, ook bes-etende vogels zijn dol op de struik! De vruchten zijn in het begin klein en kleuren eerst groen daarna helder rood en tenslotte zwart. De vruchten bevatten een paar steenkernen die onsmakelijk zijn voor mensen. Maar neem nou de hele dunne twijgjes, deze waren voor de schoenmaker erg geschikt om er peggen van te maken (dat zijn satéachtige stokjes) die gebruikt werden om de zool tegen het boven gedeelte van de schoen te bevestigen bij gebrek aan lijm. Ik vernam van een oud schoenmaker dat de hechting wel eens te wensen overliet, de aan de deur verkopers kwamen dan ook niet snel op dezelfde adressen terug! De vruchten zijn belangrijk bij het maken van verfstoffen en ook kan van de bast en zaden een laxeermiddel worden gemaakt (NIET uitproberen)! Houtskool van de vuilstruik was lang een onderdeel bij de productie van buskruit. Ook worden van de houtskool tekenstokjes gemaakt voor de portrettekenaar. Heel belangrijk is de struik voor de citroenvlinder en het boomblauwtje, het is hun waardplant of gastheer. Zo overwintert de citroenvlinder als vlinder op de struik. Het vrouwtje zet eitjes afzonderlijk af op de onderkant van de jonge blaadjes, zij vliegt daarbij veel en verspreidt zo op die manier over een groot gebied haar eitjes! De rups van de citroenvlinder ontwikkelt zich in de lente en is door zijn schutskleur haast onvindbaar op de vuilboom. Volwassen vlinders leven vaak een jaar, in het vroege voorjaar vertoont hij zich al vroeg als eerste dagvlinder, na het eieren leggen blijft de vlinder vaak nog tot het begin van de zomer actief. Wilt u de insecten een plezier doen en hebt u er de ruimte voor, plant dan een vuilboom, hij stelt weinig eisen (ik spreek uit ervaring) en is zeer goedkoop! Jammer dat de Amerikaanse kersbestrijders zich wel eens vergissen in de struik en ze dus als ongewenst verwijderen, maar dat zijn incidenten. Het is een struik die meer aandacht verdient, de insecten zijn er dankbaar voor, vooral de Citroenvlinder! Cees van Hooren, IVN natuurgids Mark&Donge. Patrijs als survivor? Arjan en zijn vader Martin van Leest super geluk-

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Officiële Bekendmakingen - week 33 / 2019 • OMGEVINGSVERGUNNINGEN

het GFT gooit. Zeker met zomerse temperaturen. Een klein beetje papier bij het GFT kan geen kwaad. Wat doet u tegen stank in de GFT-container? Volg ons op Facebook en Twitter en deel uw tips! Of kijk op (maak keuze voor AC, BN of GR) www.gilzerijen. nl/gftafval of www.alphen-chaam.nl/gftafval of www.baarle-nassau.nl/gft

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 1 augustus 2019, Stationstraat 14, 5131 BN uitbreiden woning 7 augustus 2019, Wouwerdries 2, 4861 BK vervangen handelsreclame Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure 6 augustus 2019, Galderseweg 21, 4855 AD uitbreiden garage Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit. Volledige meldingen 10 juli 2019, Strijbeekseweg 48, 48a,48b, 4856 AB saneren asbesthoudende materialen

Beekdalsafari in de Mark. Foto Iris van der Vlerk.

kig. Telden koppel Patrijzen met 25 jongen! In pas gemaaid weiland bij Galder! Gelijk het grootste broedgeval van heel Nederland! Patrijs is echte akkervogel. Was bijna uitgestorven door intensieve landbouw. Zelfs jagers wilden hun favoriete vogel niet meer schieten. Nu goed resultaat door natuurlijk beheer van boer met groen hart? Ook Johan Scharlaeckens van Mark en Leij meldt toename Patrijzen in het Chaamse. Helpen hun aangelegde akkerranden daarbij? Markandalletjes * Vogel- en vakantietrek volop aan de gang. Naar zuid, noord en naar het Chaamse (voor mensen). Populatie daar verdrievoudigt! * Vlaamse Markvallei (gezapige) natuurgebiedenfietstocht. Zaterdag 17 augustus 9-14uur. Meer en Minderhout. Zelf gezellige babbel, hapje en drankje meenemen. Start Klapekster. Kolonie 41. Wortel (B). Natuurpunt Markvallei. * In 2006 vraagt IVN Mark&Donge om natuurbeleving in vrijstromende Nieuwe Mark. Wethouder Paul de Beer meldt nu dat EU flink bijdraagt aan pilot ecologische oeverwanden. Met mogelijk otterhotels, boomnissen en muurvarens. Deskundigen van Natuurplein de Baronie adviseren mee. * Ooievaarsnest van Martin en Elvira aan de Hondsdonckseweg: voor tweede jaar twee jongen. Nu ook belangstelling van koppel zeldzame ZWARTE (bos) Ooievaars, kwamen kijkje nemen. Wie zijn de geluksvogels? * In Markdal één IJsvogel bij Bieberg zagen Dini Kroes en Egbert Eilander. Visdiefje met petje en zoekende snavel gespot door Ria Lambregts. Steeds wat nieuws in Markdal! Joop van Riet - natuurgids IVN.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Besluit verzonden op 5 augustus 2019, Truck en Tractorpulling Alphen op 30 augustus 2019 van 18.00 uur tot 02.00 uur en op 31 augustus 2019 van 15.30 uur tot 02.00 uur aan de Oude Rielseweg in Alphen (185485) Besluit verzonden 5 augustus 2019, Ganzenvenloop Galder op 7 september 2019 in Galder. Afsluiting Bouwerij 14:00 - 17:00 u. Sint Jacobsstraat 13.30 - tot 18:00 u. Bedrijven zijn tussen 09:00 en 13:30 u toegankelijk. Besluit verzonden 6 augustus 2019, Kampeerontheffing met Foodtruck op 17 en 18 augustus aan de Raadhuisplein (voor de kerk) in Alphen van 08.00 uur tot 14.00 uur( kamperen), Foodtruck op 17 augustus 2019 van 14.00 tot 22.00 uur. ( 186585) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit. Drank en Horecawet *ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens Truck en Tractorpulling Alphen op 30 augustus 2019 van 18.00 uur tot 02.00 uur en op 31 augustus 2019 van 15.30 uur tot 02.00 uur aan de Oude Rielseweg in Alphen

• Wijziging inzagetermijn vastgesteld wijzigingsplan St. Janstraat 19, Alphen In het weekblad van 19 juli 2019 hebben we een publicatie geplaatst voor het ter inzage leggen van het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan St. Janstraat 19, Alphen. De inzagetermijn is veranderd omdat per abuis is geconstateerd dat niet de juiste versie van het vastgestelde wijzigingsplan digitaal in te zien was via www.ruimtelijkeplannen.nl. Om deze reden wordt de inzagetermijn opnieuw gestart. De inzagetermijn is nu gewijzigd naar 13 augustus 2019 tot en met 23 september 2019. Binnen deze termijn van zes weken hebben belanghebbenden de gelegenheid om een beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de volledige publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.

• Herhaalde attendering bekendmaking ontwerp bestemmingsplan ‘De Ligt IV’ te Alphen Zwarte Ooievaar bezoekt Hondsdonck. Foto Ria Lambregts.

Ambachtelijk hooiende vrijwilligers van Staatsbosbeheer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maakten op 23 juli 2019 bekend dat er tot en met 2 september 2019 ter inzage liggen: • Het ontwerp bestemmingsplan ‘De Ligt IV’, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.BPdeligtIV-ON01 met de bijbehorende bestanden. Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl; • Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai voor De Ligt IV; • Het verzoek herbegrenzing ‘zoekgebied voor steHoewel de programma’s van fietsdelijke ontwikkeling’ Verordening ruimte.

Bedevaart naar Kevelaer door Dekenaat Tilburg Voor het tweede jaar op rij zal een grootse dekenale Bedevaart te gehouden gaan worden naar het mooie Duitse Bedevaartoord Kevelaer. De Rijwielbedevaart Tilburg-Kevelaer, en de parochies Johannes XXIII, Peerke Donders en de Broederschap O.L.V. van Kevelaer hebben zich verenigd in deze bedevaart die gehouden zal worden op 7 en 8 september. We hopen dat vanuit het hele Dekenaat Tilburg e.o. gelovigen zullen aansluiten. Op zaterdag 7 september stapt in alle vroegte een grote groep pelgrims op de fiets om de tocht van ca 100 km naar Kevelaer te maken. Enkele uren later zullen bussen volgen die op enkele opstapplaatsen de bedevaartgangers zullen ophalen. Net na het middaguur zullen alle Pelgrims zich in Kevelaer bij elkaar voegen

om als grote groep de Kruisweg te bidden en in processie door de hoofdstraat van Kevelaer te gaan om in de grote Basiliek de Heilige mis te houden. De buspelgrims zullen op zaterdag weer terug naar huis gaan, de fietspelgrims overnachten in Kevelaer en zullen op zondag na een dienst de terugreis aanvaarden.

en busbedevaart enigszins van elkaar verschillen, zal het overgrote deel van het programma gezamenlijk worden gehouden. Publicatie van het programma en de adressen voor opgave zijn te vinden in verschillende kerken van het dekenaat. Het pastorale team en de besturen van de deelnemende bedevaartgroepen hopen op deelname van veel pelgrims. Wilt u zich nu aanmelden, dan kan dat via: kevelaer.johannesxxiii@ gmail.com (voor de busbedevaart) of freekvanderheijden@planet.nl (voor de fietsbedevaart).

Waardevolle grondstoffen Alle gemeenten in de regio Hart van Brabant en de gemeenten AlphenChaam en BaarleNassau delen tips hoe u makkelijker uw GFT scheidt en afval voorkomt. Dit doen zij met de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’. Er zitten nog teveel etensresten, groente- en fruitresten in ons restafval. Dat is jammer want het zijn waardevolle grondstoffen.

• Vanaf dit najaar subsidieregeling sanering varkenshouderijen Op de vorige gemeentepagina gaven we aan dat varkensboeren die vrijwillig willen stoppen vanaf 15 augustus een aanvraag voor subsidie konden doen. Op 18 juli jl. besloot minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de inschrijving voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen tot dit najaar uit te stellen. De regeling bevindt zich namelijk nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie. Om stoppende varkenshouders ruim de gelegenheid te geven om zich goed voor te bereiden, opent de inschrijving nu in het najaar. Zodra de staatssteungoedkeuring verkregen is, wordt de regeling definitief gemaakt en stellen we u op de hoogte van de nieuwe datum.

• Samen voor duurzaam Klimaatakkoord, energietransitie, verduurzaming, klimaatverandering… het nieuws staat er vol van. Feit is dat we samen voor een grote opgave staan. We kunnen ons voorstellen dat u hierover veel vragen heeft. Wat kunt u nú al doen? Zijn er subsidies? Wat levert het op? Daarom doet de gemeente Alphen-Chaam mee aan het Regionaal Energieloket, samen met de Provincie, energieleveranciers, bedrijven en de andere gemeenten uit deze regio. Op www.regionaalenergieloket.nl kunt u terecht met ál uw vragen over het verduurzamen van uw woning. Wethouder Wilmsen: “Wij staan voor een duurzame gemeente waar het goed leven, wonen, werken en recreëren is. Niet alleen voor nu, maar oók voor de toekomst. Ik ben dan ook blij met de komst van het RegionaalEnergieloket. Huiseigenaren willen weten wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van de woning. Zijn er bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden? Wat past bij mijn huis en bij mijn portemonnee en waar vind ik bijvoorbeeld een betrouwbare aannemer? Ze weten vaak niet hoe en waar te beginnen. Nu kunnen onze inwoners terecht bij één loket met vragen en vinden ze ook concrete oplossingen. Zo levert iedereen een bijdrage aan het behoud van onze mooie en duurzame Cittaslowgemeente.” Hét online energieloket voor woningeigenaren Bent u eigenaar van een woning in Alphen-Chaam? Het Regionaal Energieloket helpt u met tips en vragen over duurzaam wonen, zoals zonnepanelen, isolatie- en warmte-oplossingen. U vindt hier ook een handige HuisScan, die u laat zien welke maatregelen het beste passen bij uw woning. Ook biedt het loket een overzicht van mogelijke subsidies. U kunt zelfs direct offertes opvragen bij aanbieders van energiemaatregelen. Liever een advies op maat? Komt u er zelf niet uit? Dan staat het team van het Regionaal Energieloket voor u klaar met deskundig advies. Kortom, energie besparen was nog nooit zo makkelijk.

Dit besluit is op 19 juli 2019 gepubliceerd via www. officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben nog tot en met 2 september 2019 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

• Krantenpapier helpt tegen stank etensresten Voorkom maden en stank in uw container! Verpak uw etensresten zoals botjes en graatjes in een laagje kranten- of keukenpapier voordat u het bij

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

Bernardus Bedevaart Volgende week dinsdag 20 augustus gaan we weer vanuit de omliggende dorpen op bedevaart gaan naar Bernardus in Ulicoten. En dat van uit Alphen, Baarle, Chaam en Meerle. Het is inmiddels een traditie geworden te voet naar Ulicoten te lopen op de feestdag van de H. Bernardus. De feestdag van Bernardus wordt in Ulicoten nog steeds gevierd met een Bernardusoctaaf welke een hele week in beslag neemt. Op 20 augustus trekken we daarom te voet en met de fiets naar Ulicoten, na een kort samenzijn in de kerk gaat men samen verder naar de Bernarduskapel in de Bollekens net over de grens in België, waar een H. Mis wordt opgedragen ter ere van de H. Bernardus. Na de mis is er een bakkie Ulicotense koffie met een koek, daarna weer terug naar huis. We lopen over de oude bedevaartroutes en dus over onverharde paden, houd hier rekening mee. Er wordt gelopen vanuit Alphen vertrek op het Binckplein uiterlijk om 17.00 uur, knapzak mee voor onderweg. Vanuit Chaam bij het oude raadhuis om 17.30 uur. Vanuit Baarle bij het Heemhuis om 17.30 uur.

En Meerle 17.45 uur aan de kerk. Iedereen is welkom om mee te wandelen, u hoeft zich niet op te geven, we wachten op u en als het tijd is zijn we vertrokken. Alphen moet van het verst lopen en zullen ongeveer om 22.30 uur weer terug zijn. Achter Alphen rijdt de bezemwagen van Wim Seegers weer mee en wie moeilijk ter been is kan de tocht in de wagen mee beleven, u bent van harte uitgenodigd om mee te gaan. Ook gaat men op de fiets, Alphen vertrek 18.00 uur, Binckplein; Baarle 18.30 uur, Heemhuis en Chaam om 18.30 uur Oude Raadhuis. Hopende u in groten getale te zien op de vertrekpunten. De wandelaars vertrekken om 21.00 uur aan de kerk van Ulicoten weer richting huis. We maken er samen een heel mooie bedevaartavond van. Namens de organiserende verenigingen, H. Cornelissen.

PAGINA 9

THEEK 5 BAARLE ORGANISEERT TENTOONSTELLING OVER BIJZONDER KUNSTPROJECT

’Mishandelde pagina’s’ Bibliotheekboeken hebben het zwaar te verduren. Al snel nadat ze in roulatie zijn gebracht, vertonen ze sporen van gebruik. Kunstenaars Ludo de Kort en Marianne de Zwarte gebruikten afgeschreven bibliotheekboeken voor hun kunstproject “Mishandelde pagina’s”. Ook boeken van Theek 5 Baarle werden hiervoor gebruikt. De hele maand september kan je het resultaat en hun werkwijze gratis komen bewonderen in een tentoonstelling. Deze wordt opgesteld in Theek 5 Baarle gedurende de openingstijden.

Evacuatie Alphen 1944 deel 1 Op 5 oktober 1944 kwamen de Poolse bevrijders via Terover, Hondseind en Boshoven, Kwaalburg het dorp Alphen binnen. De eerste Poolse pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek wist vanuit Baarle-Nassau door te stoten. Maar de Duitse tegenstand is hevig. Rond Alphen nemen de Duitsers positie in de Chaamse bossen, ’t Zand en op Alphen Oosterwijk. Van daaruit wordt het dorp beschoten. Ook de Alphense kerktoren moet eraan geloven. Daar waar de Duitsers zich terugtrekken wordt alles vernield en in brand gestoken om

De frontlinie rond Alphen NB oktober 1944.

de geallieerde opmars te vertragen. Ook op andere plaatsen om ons heen stagneert de aanval

Woodstock Alphen: dit mag je niet missen!

1 Day of Peace & Music in Alphen. In het weekend van 17 en 18 augustus is het exact 50 jaar geleden dat in Amerika het beruchte Woodstock Festival plaatsvond. We gaan dit hippiefestival dunnetjes overdoen in en rondom Café ’t Raedthuys (De Bruine) in Alphen. Op zaterdag 17 augustus om 14.00 uur start het Woodstock Alphen festival. De muziek van toen wordt ten gehore gebracht door diverse DJ’s in het café en op het terras. Lekker dansen en bijkletsen onder het genot van een hapje en drankje. Muziek, een festivalterrein, foodtrucks… het gaat aan niets ontbreken. Kom lekker aanwaaien, geen entree of kaartjes nodig. Reservering is alleen noodzakelijk als je blijft overnachten op het kerkplein dat omgetoverd wordt tot festivalcamping (dit kan bij Brenda of via woodstockalphen@gmail.com). Heerlijk een weekendje relaxen en rondhangen in en om De Bruine. Dit moet je meemaken, iedereen is welkom. Tot zaterdag!

• 22 augustus: Wij zijn er weer! Tijd voor een Baols Bakske. • 29 augustus: We bezoeken Zorgboerderij De Hardelhoeve * graag aanmelden via facebook of persoonlijk * vervoer kan geregeld worden • 5 september: Tijd voor een Baols Bakske. • 12 september: Tijd voor een Baols Bakske. • 19 september: Wie de jeugd heeft ... We hebben weer bezoek van de basisschool en ondernemen samen een leuke activiteit. • 26 september: Tijd voor een Baols Bakske. Het Baols Bakske en de activiteiten vinden altijd plaats op donderdagmiddag.

Mishandeld boek wordt uit elkaar gehaald. Copyright Ludo de Kort.

2013 Alphens Gilde voorop (Foto H. Cornelissen).

Activiteiten

Mishandelde bibliotheekboeken Hoeken van pagina’s worden bruut omgevouwen en er worden aantekeningen gemaakt met potlood, balpen of stift. Ook blijven er lichaamssappen en restanten voedsel achter tussen de pagina’s. Soms zelfs plakjes kaas! Het zijn maar een paar voorbeelden die Marianne de Zwarte en Ludo de Kort in dit kunstproject zijn tegengekomen. In anderhalf jaar tijd hebben ze meer dan 550 bibliotheekboeken verzameld, gecontroleerd op mishandelingen, voorzichtig uit elkaar gehaald én ingevoerd in een database. De afgeschreven boeken die in dit project zijn gebruikt, kwamen van bibliotheken in België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden.

van paginanummer. Daarnaast zijn interessante pagina’s die de boeken niet hebben gehaald, opgenomen in een aantal presentatiemappen. Ook lijmden ze enkele boeken bladzijde per bladzijde dicht met boekbinderslijm zodat er monumentale blokken ontstonden. Op de bovenkant is telkens één mishandelde pagina bevestigd.

Kunst als resultaat Van de ruim 2400 mishandelde pagina’s die de kunstenaars hebben gedocumenteerd, hebben ze enkele nieuw ingebonden boeken gemaakt, netjes op volgorde

De kunstenaars Ludo de Kort (1966, Turnhout, België) zette pas op 37-jarige leeftijd zijn eerste stappen richting hedendaagse kunst door zich in te schrijven op het Deeltijds Kunstonderwijs in Hoogstraten. Sindsdien rondde hij er de richtingen Fotokunst en Vrije Grafiek af. Marianne de Zwarte (1972, Kapelle, Nederland) is boekbindster. Ze volgde de opleiding Boekkunst in Antwerpen aan de Academie Berchem Beeldende Kunsten. Op dit moment is ze bezig met de specialisatie binnen deze studierichting.

van de geallieerden. Tilburg en Breda innemen lukt nog niet. De uitgeputte geallieerden besluiten op 7 oktober een voorlopige pas op de plaats te houden. Het front komt even ten noorden van de dorpskern Alphen te liggen. Het is dan dat de Polen besluiten de burgerbevolking van Alphen te evacueren… De komende weken vindt u in Ons Weekblad steeds een inleidend stukje geschiedenis over de evacuatie van het dorp Alphen in oktober 1944. Op zondag 20 oktober gaan we de evacuatie van 75 jaar geleden herdenken en herbeleven. We gaan dezelfde tocht maken die onze dorpsgenoten 75 jaar geleden hebben gemaakt. Weliswaar onder veel betere omstandigheden dan zij destijds; gelukkig maar. Op zondag 20 oktober vertrekken we om 11.00 uur te voet vanuit Alphen naar Baarle-Nassau. Vanaf Baarle-Nassau

gaan we met militaire voertuigen richting Turnhout. In Turnhout zullen diverse festiviteiten plaatsvinden, zoals optredens, kinderspelen en stadswandelingen. Rond 16.30 uur vertrekken we vanuit Turnhout weer terug naar Alphen. Wilt u op zondag 20 oktober met ons mee op deze gedenkwaardige tocht naar Turnhout? Geef u dan op via het volgende e-mailadres: alphenevacuatie1944@ gmail.com. Of neem telefonisch contact op met Joop de Vuijst (06-51408040) of Julia Ermens (013-5082998). Was u zelf 75 jaar geleden een van de evacuees? Neem dan alstublieft contact met ons op. U ontvangt dan van ons een persoonlijke uitnodigingsbrief. 75 jaar herdenken en vieren Alphen - Chaam, Werkgroep Alphen Evacuatie 1944.

Kom eens vrijblijvend langs, alle inwoners van Baarle zijn van harte welkom. Cultureel Centrum Baarle, Pastoor de Katerstraat 5-7, Baarle Mobiel nummer: 0031 6 451 60 623

15 SEPTEMBER: TOP 2000 GEVOEL BIJ OMROEP BAARLE (DEEL 3)

De Top 20 van Cultureel Centrum Baarle en EHBO vereniging Sint Damiaan Baarle Op 15 september 2019 heeft het Cultureel Centrum Baarle een open dag. Onder de noemer ’Rondje van Eigen Bodem’ bent u van 13:30 t/m 17:00 uur van harte welkom om bij allerlei verenigingen een kijkje te komen nemen. Zo kan u die dag ook komen kijken hoe wij de CCB TOP 50 live uitzenden. Voor deze Top 50 hebben diverse verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten van het Cultureel Centrum Baarle hun Top 20 ingeleverd. Als aanloop naar deze CCB Top 50 krijgt elke vereniging een uur waarin een aantal nummers uit hun Top 20 zijn te horen. Zondag 18 augustus hoor je om 11:00 uur op Lokale Omroep Baarle de Top 20 van Cultureel Centrum Baarle. De medewerkers van het CCB hebben de lijst intern met alle medewerkers samengesteld wat resulteert een lijst met klassiekers van Elvis, André Hazes, Metallica en vele anderen. Ook iets minder bekende artiesten zoals de Stereo Mc’s en Puddles Pity Party komen langs. Vanaf 12:00 uur is het dan de beurt aan de EHBO vereniging Sint Damiaan Baarle. Zij hebben hun leden en vrijwilligers laten stemmen wat resulteert in een lijst met alleen maar klassiekers van onder andere Billy Joël, Golden Earring, Adele, Pearl Jam, enzovoort. De complete Top 20’s van deze 2 verenigingen kan je nalezen op de website: ccb-top-50.jimdosite. com/top-20-s-en-top-50/ Nogmaals de uitzendtijden: - Top 20 Cultureel Centrum Baar-

Uw presentator van de Top 20 in de studio.

le op zondag 18 augustus 11:00 uur en woensdag 21 augustus 16:00 uur. - Top 20 EHBO vereniging Sint Damiaan Baarle op zondag 18 augustus 12:00 uur en vrijdag 23 augustus 18:00 uur. Live Luisteren kan via de 87,8FM of via onze website www.omroepbaarle.nl/ Luisteren. Vanaf maandag 12 augustus kan je de uitzendingen ook terugluisteren op www.omroepbaarle. nl/programma/programma-s/ hitdossier-xl Werkgroep CCB-TOP-50 voor Omroep Baarle.

Zonnebloem Eén zonnebloem die maar liefst 16 bloemen bevat. Misschien niet zeldzaam, maar wel bijzonder. Hij staat in de moestuin van de familie Van den Broeck aan de Kerkdreef te Chaam.

Geef uw zoekertje online op via:

WWW.UITGEVERIJEMDEJONG.NL De frontlinie oktober 1944.

Zonnebloem met 16 bloemen in Chaam.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 10

Vierde zomeravondwandeling KBO Alphen Ondanks het tegenvallende weer toch een mooie opkomst bij de wandeling van KBO Alphen op de Kiek. Maandag 12 augustus is KBO Alphen gaan wandelen op de Kiek. Om 17.00 uur was het nog de vraag of de wandeling wel door kon gaan, want het regende en er zat onweer in de lucht. Maar later klaarde het op en om 18.15 uur, onze vertrektijd, was het droog en gingen we met 27 personen via de Oude Tilburgsebaan naar de Kiek. Bij de eerste stop vertelde Rinus over het verdwenen spoorhuisje. Verderop nam Cees het woord en vertelde over het ontstaan van de Kiek en wie de eigenaren geweest zijn. De volgende stop was bij de bunker en hier gaf Cees uitleg wat er het afgelopen jaar al is gedaan. Het gehele bos was schoongemaakt en het gehele terrein is van oude munitie ontdaan. We zagen funderingen bloot liggen van gebouwen uit de tweede wereldoorlog en velen wilden een kijkje nemen in de bunker die ook van binnen was schoongemaakt.

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 8 rotatiepersen, 4 digitale drukpersen en 3 vellenpersen (formaat 75x105 cm en 74x106 cm). De vellenpersen produceren een breed scala aan producten voor de retailmarkt. De samenstelling van opdrachten is zeer wisselend in oplage en papiersoorten. Voor de Vellendrukkerij zijn wij per direct op zoek naar een:

Offsetdrukker Vellen (36 uren / 3 ploegen)

Als Offsetdrukker Vellen ben je verantwoordelijk voor het perfect produceren van hoogwaardig drukwerk. Je haalt het uiterste uit de 5 of 8 kleuren vellenpers, die je geheel zelfstandig bedient.

Gemeente Goirle Na dit alles nam Joep Horevoorts, projectleider namens de gemeen-

Profiel: • Grote mate van accuratesse; • Staat voor zijn vakmanschap; • Flexibele instelling; • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Vromans Bakkers is een middelgrote ambachtelijke bakkerijonderneming in Gilze met vijf eigen winkels en leveringen aan het derde kanaal. We leveren goede producten tegen een aantrekkelijke prijs, geproduceerd door bakkers met hart voor hun vak. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar

* vakman of -vrouw met ervaring * passie voor brood en oog voor detail * flexibele teamplayer die denkt in kwaliteit * bereid om in nachturen te werken

INTERESSE?

Herken je jezelf? Dan zit je bij ons gebakken! Stuur je sollicitatie met CV en motivatie aan info@vromansbakker.nl Voor meer informatie bel je met Noll of Maartje Vromans op telefoonnummer 0161 - 45 13 80.

hadden Peter en Marianne de koffie voor ons al gereed staan en nam Joep nog eens het woord. Hij liet ons de gevonden voorwerpen zien, die zijn opgegraven in het bos waar we zojuist geweest waren. Dit waren helmen, gasmaskers, zuurstofflessen, blusapparaten enzovoort. Iedereen was tevreden over deze leerzame avond. Rest ons nog om Peter en Marianne te bedanken voor het beschikbaar stellen van deze mooie ruimte en de lekkere koffie met koek. Volgende wandeling vanaf de Hoogt op 9 september.

In week 34 start Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen met al haar eerste repetities na de zomervakantie. Begin september starten de individuele muzieklessen. En dan... dan draait V&V weer volop. Werken aan alle komende activiteiten. Met als eerste de traditionele tweejaarlijkse vlooienmarkt op zondag 15 september.

Interesse? Stuur je sollicitatie naar vacature@emdejong.nl, t.a.v. mevrouw M. Broeders.

WRT VRRGEN WIJ?

te Goirle, het woord en vertelde wat er nog staat te gebeuren komend najaar, zoals paden maken, bewegwijzering plaatsen en op 26 oktober het plaatsen van het schijnvliegtuig als kunstwerk. Dit is bereikbaar vanaf het Bels Lijntje en vanaf de Oude Tilburgsebaan. Alles bij elkaar is er nog heel wat werk te verzetten. Aangekomen op het Bels Lijntje vertelde Toon Timmermans hoe een Wellington jachtvliegtuig hier is neergestort en de 5 bemanningsleden zijn overleden. Deze zijn begraven op de begraafplaats Vredehof in Tilburg. Terug gekomen bij ons vertrekpunt

Vlooien- en Boekenmarkt 15 september

Bezoek www.emdejong.nl voor meer informatie over het bedrijf.

__ ASSISTENT RMBRCHTELIJKE BRl{KERIJ (38 UURJ RLLROUND BROODBRKKER (38 UURJ

Bunker bij het Bels Lijntje.

-.

Twee jaar is er gespaard om een grote diversiteit aan artikelen te presenteren zondag 15 september. En... spullen zijn er genoeg. Opgehaald op elke 1ste zaterdag van de oneven maanden en veel artikelen gebracht bij de verzamelplaats. Gesorteerd en verpakt door Martine met haar hulpmensen, elders opgeslagen met vervoer van Alfons. Zo kan alles netjes aangeleverd worden in het weekend van 14-15 september. Wij verwachten u graag zondag 15 september bij CC Den Heuvel tussen 9.30 en 16.00 uur! Ook zaterdag 14 september gaat onze jeugd op pad om Grote Clubactie-loten te verkopen en zo hun bijdrage aan de verenigingskas te leveren. Stel ze niet teleur en koop loten van deze grote landelijke loterij via onze jeugdleden. Een week later het traditionele Kermisconcert zondag 22 september. Daarbij treden dit jaar alle jeugdonderdelen van onze vereniging aan. Het Opleidingsorkest, Bandtime, Slagtime en de Slagwerkgroep spelen bij het Kermismatinee. De majorettes doen mee aan wedstrijden in Waalwijk op 29 september. Succes voor deze dametjes! De slagwerkgroep start met een hun repertoire voor het komende seizoen. Hun eerste

Harmonie V.& V. dorpenconcours 2017.

uitwisseling is 6 oktober in Lage Mierde. Het harmonieorkest bereidt zich voor op deelname aan het twee jaarlijkse Dorpenconcours 27 oktober in Ulicoten en deelname aan een concertwedstrijd van de BBM in Veldhoven 24 november.

En zo zijn we weer heel actief met de vereniging aan de slag. Volgt u ons op fb en de website www.vlijtenvolhardingalphen.nl. Dan bent u altijd op de hoogte van komende activiteiten van Vlijt en Volharding Alphen. Namens V&V, JM.

GEZOCHT SCHOLIEREN Ben jij 15 jaar of ouder en wil je in de Komkommers werken? Bel dan 0630790022 na 18 uur.

Alphensebaan BV Alphensebaan 15 A Chaam

Geen factuur meer van uw energieleverancier? Denk voor de verwarming van uw woning dan eens aan zonnepanelen in combinatie met de lucht- waterwarmtepomp, dus geen dure grondboringen maar via de warmte-onttrekking uit de buitenlucht, zelfs bij lage buitentemperaturen! Alle werkzaamheden op gebied van elektrotechniek, gas, verwarming, generatoren, water en zonnepanelen. Onderhoud en reparatie.

VROMRNS -BRKl{ERS-

Nieuwstraat 44, 5126 CE Gilze Tel.: 0161 451380 .VROMANSBAKKERS. NL

WAAR REN JIJ MEE?

Voor verdere inlichtingen:

T.S.C. Gosens B.V.

Biestraat 1B - 5126 NH Gilze Tel.: 0161-451812 - GSM: 06-20747678 www.tscgosens.com - info@tscgosens.com

GA NAAR RENTEGENKANKER.NL


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

KiKa (kinderen kankervrij) boerde goed op de winderige 36e Boerendag in Alphen

Agenda ZATERDAG 17 AUGUSTUS

BAARLE-HERTOG

Vertrek vanaf het heemhuis, Kerkstraat 4 van 09.00 tot 16.00 uur ZOMERWANDELING AMALIA Een wat langere wandeling (19 km) over onverharde paden naar Turnhout. Terug met De Lijn-bus. ZONDAG 18 AUGUSTUS

BAARLE-HERTOG

Centrum van Baarle-Hertog/Nassau van 20.30 tot 22.30 uur KAARSKENSPROCESSIE Lichtprocessie door het centrum van Baarle. Vertrek vanaf de St. Remigius kerk. MAANDAG 19 AUGUSTUS

BAARLE-NASSAU

Dorsen tijdens de Boerendag in Alphen.

Jong en oud uit de verre omgeving van Alphen kon zich vermaken op het dorpsplein, bij het dorsen, tussen de oldtimers, op de akkers, in de weide, bij de schuur, bij het defilé-veld, in de grote tent of…

Daarnaast kon je brood met vet en suiker eten in de bakkerij van fam. Segers op het dorpsplein voor het goede doel, KiKa, kinderen kankervrij. Aan het einde zat er €109,37 in de ‘fooienpot’.

Nogmaals iedereen die heeft meegeholpen om de Boerendag 2019 ondanks de stevig wind, tot een ongekend succes te maken: heel, heel hartelijk bedankt! Tot de 37e editie op zaterdag 9 augustus 2020.

SENIORENVERENIGING BAARLE-NASSAU

Jaarlijkse Barbecue voor leden Ook dit jaar zal het seizoen van de activiteiten van Seniorenvereniging Baarle-Nassau weer opstarten met de Jaarlijkse barbecue. Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 14.00 uur: Opening en welkomstwoord 14.15 uur: Openstelling van de koffie/thee- en drankenbar

± 14.30 uur: Verkoop van loten voor de loterij ± 15.45 uur: Start van de uitgebreide barbecue met diverse salades, stokbrood, sauzen en groentes ± 16.30 uur: Trekking loterij en tevens de ijscokar geopend ± 17.30 uur: Afsluiting van deze middag U kunt zich hiervoor nog aanmel-

den tot en met 18 augustus. Kijk hiervoor op www.seniorenverenigingbaarlenassau.nl . Bent u nog geen lid van Seniorenvereniging Baarle-Nassau? Kijk eens op de website www.seniorenverenigingbaarlenassau.nl wat we u kunnen bieden op het gebied van diensten of recreatie activiteiten. PS. we bieden ook veel voor jonge senioren!

17 & 18 AUGUSTUS 2019

De Lindeboom, Stationsstraat 11 van 19.30 tot 22.30 uur ZOMERBRIDGE BBC ENCLAVE Inschrijven via bbcenclave@gmail.com of tot 19.15 uur in de zaal. Kosten 2 euro per paar, elke avond prijsjes. DINSDAG 20 AUGUSTUS

ALPHEN

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus zwaaien de tuinpoorten voor de laatste keer dit jaar open in de tuinen in Midden Brabant. Je bent inmiddels al voor het 15e achtereenvolgende jaar van harte welkom in de tuinen. In de jaren zijn

er tuinen die hun poorten al dan niet definitief gesloten hebben en er zijn nieuwe tuinen gekomen die hun plaats in de ronde van de Open Tuinen Midden Brabant hebben ingenomen. De tuiniers zijn trots op hun tuin, hebben die

De Boterfabriek zoekt vrijwilligers Een bijzondere werkplaats zoekt bijzondere mensen!

vaak zelf ontworpen en aangelegd en willen je graag mee laten genieten van al het moois. De tuinen liggen niet al te ver van elkaar in Drunen, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en Loon op Zand. Pak dus eventueel de fiets en maak er fijne fietstocht van door het mooie Brabantse land. Misschien lukt dat niet in een dag, maar dan plak je er toch nog een dagje bij. In de diverse tuinen zijn er plantjes te koop of honing uit de eigen hof, want een aantal tuiniers is ook fervent imker. De 6 Tuinen in Midden Brabant die dit weekend de poorten open zetten zijn: Tuin De Dwerg, Kleinestraat 17, Drunen tel. 0416-853363 (Alleen op zondag open) Groenhoven, Raadhuisstraat 112, Sprang-Capelle tel. 0416-540540 De Dijkgaerd, Zuidhollandsedijk 1, Kaatsheuvel www.dedijkgaerd.nl tel. 0416-272936 Ons Buiten, Kraanven 10, Loon op Zand, tel. 0416-363959 (Alleen op zondag open) Hof ’t Einde, Bergstraat 66, Loon op Zand www.hofteinde.nl tel. 0416-365455 Tuinen Landgoed Het Witte Kas-

WOENSDAG 21 AUGUSTUS

ALPHEN

Heuvelstraat 5, Alphen van 09.00 tot 12.00 uur EFFE BUURTEN IN CC DEN HEUVEL Een laagdrempelige, warme ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Gemeente Alphen-Chaam. Met gratis koffie, thee, ranja. CHAAM

SKAC, Gilzeweg 12, Chaam van 09.00 tot 12.00 uur EFFE BUURTEN SKAC Een warme ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de gemeente Alphen-Chaam. Gratis koffie, thee en ranja. DONDERDAG 22 AUGUSTUS

BAARLE-NASSAU

De Lindeboom, Stationsstraat 11 van 13.30 tot 17.00 uur VRIJ BRIDGEN, ELKE DONDERDAGMIDDAG Vrij bridgen in De Lindeboom, Stationsstraat. Aanmelden via donderinstuif@gmail.com of vrije inloop, van 13.00-13.15 uur. RIEL

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Heuvelstraat 5, Alphen van 13.00 tot 16.00 uur EFFE BUURTEN IN CC DEN HEUVEL Een laagdrempelige, warme ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Gemeente Alphen-Chaam. Met gratis koffie, thee, ranja.

De Leybron, Dorpsplein 20 , Riel van 08.00 tot 11.30 uur VOGELBEURS GEORGANISEERD DOOR VOGELVERENIGING RIEL De entree bedraagt €1,--. Wenst u vogels aan te bieden breng ze gerust mee. Ook vogelzaden & vogelbenodigdheden aanwezig.

CHAAM

BAARLE-NASSAU

SKAC, Gilzeweg 12, Chaam van 13.00 tot 16.00 uur EFFE BUURTEN SKAC Een warme ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de gemeente Alphen-Chaam. Gratis koffie, thee en ranja. BAARLE-HERTOG

Start: Bels Lijntje ter hoogte van het CCB van 15.00 tot 17.00 uur HET VERRIJTBAAR MUSEUM: DE PROCESSIE Optocht van wandelende kunstobjecten van Wessel Verrijt met gastspelers uit Baarle-Hertog/-Nassau.

Vertrek vanaf het heemhuis, Kerkstraat 4 van 17.30 tot 22.00 uur AMALIA BEZOEKT BERNARDUS Amalia gaat te voet naar het feest van Sint Bernardus in Ulicoten. Op de Maaijkant sluit we aan bij andere delegaties.

Open Tuinen Midden Brabant Het is me de zomer wel, met opnieuw een tekort aan regen dit jaar en de tropische temperaturen van eind juli liggen een ieder vast nog vers in het geheugen. Maar ondanks alle weerperikelen zijn de tuinen nog steeds in topconditie. De nazomer heeft zo ook zijn bijzondere charme met luchtige grassen die zich mengen met de felle kleuren van de nazomerse bloeiers en de eerste kleurige bessen. De tuin is anders maar nog steeds mooi. Dus kom gezellig kijken en genieten van al dit moois.

PAGINA 11

Wilt u uw evenement ook aankondigen? Lever dan naar hartenlust een evenement aan via onze portal! - Ga naar https://www.uitgeverijemdejong.nl/aanleveren - Kies naast Redactioneel op ‘hier’ om verder te gaan - Kies na inloggen en/of registratie voor Evenementen

CHAAMERCONCERTENPLUS LEDEVAERTKERK CHAAM

Donderdag 22 augustus om 20.00 uur: ’Die schöne Müllerin’ van Franz Schubert Herfstanemoon.

Muziekliefhebbers noteren al vast donderdag 22 augustus in de agenda. In de serie zomerconcerten wordt de beroemde liederencyclus van Franz Schubert “Die Schöne Müllerin” uitgevoerd door Jos van Baarle-Overdevest, bas-bariton, en Karin Kuijper, piano.

teel, Kasteellaan 17, Loon op Zand (Alleen op zondag open) De tuinen zijn open van 10.00 tot 17.00 uur en de entree bedraagt € 2,50 p.p.p.t., inclusief een consumptie. Op www.tuinenmiddenbrabant. nl vind je meer informatie over de diverse tuinen en mooie foto’s en kun je een routebeschrijving samenstellen.

De Boterfabriek Baarle aan het Loveren, is een werkplaats voor en door mensen die al wat langer uit het arbeidsproces zijn. In de werkplaats voeren wij kleine reparaties uit. Wij kunnen ook elders een opdracht uitvoeren. Uitvoerenden Jos van Baarle-Overdevest en Karin Kuijper.

Wie zoeken wij? Wij zoeken mensen die het leuk vinden om samen mooie of handige dingen te maken. Ben je goed in klussen, schilderen, tuinieren of heb je andere nuttige talenten? Laat het ons weten. Als je daarnaast ook nog een groot sociaal hart hebt en een open mensvisie, dan ben jij de ideale vrijwilliger voor ons. Heb je interesse? Neem vrijblijvend contact op met Maria de Cock: 06-10807831.

Hof ’t Einde Loon op Zand.

Romantisch De cyclus is gebaseerd op 20 gedichten van Wilhelm Müller, uit diens in 1821 verschenen “77 nachgelassenen Gedichten aus den Papieren eines reisenden Waldhornisten”. De inhoud is typisch romantisch: een jonge molenaarsknecht is op Wanderschaft, de reis die jonge gezellen maakten om

ervaring op te doen en om werk te vinden. Schubert schreef dit Opus 25 D795 in 1823. Volgende week meer over dit concert en de uitvoerenden Karin Kuijper en Jos van Baarle-Overdevest, geen onbekenden in de regio. Donderdag 22 augustus: 20:00 uur Ledevaertkerk Chaam. De toegang is vrij, er is een collecte na afloop.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 12

16 AUG 2019 RAT VERLEGH STADION / 20.00 UUR BESTEL JE KAARTEN VIA NACTICKETS.NL

KRIJGT GOEDE START NAC GOED VERVOLG? NAC is het nieuwe seizoen goed begonnen. Afgelopen vrijdag ging de ploeg op bezoek bij FC Dordrecht en dankzij treffers van Arno Verschueren en Luka Ilic werden de eerste drie punten binnen gehaald. Met de steun van een uitverkocht uitvak ging NAC de strijd aan met de Schapenkoppen in het Riwal Hoogwerkers Stadion. De ploeg van Ruud Brood was grote delen van het duel de bovenliggende partij en wist dat uit te drukken in de score. Na 23 minuten spelen kopte Verschueren de openingstreffer tegen de touwen na een goede vrije trap van Filipovic. Vlak na rust had NAC even een lastige fase waarin keeper Nick Olij een aantal keer handelend moest optreden, maar na ruim een uur spelen bracht Luka Ilic aan alle twijfel een einde.

Zijn fraaie treffer betekende de 0-2 en daarmee de drie punten voor de Parel van het Zuiden. Nu wacht een thuisduel tegen Helmond Sport. Die ploeg boekte in zijn eerste wedstrijd van het seizoen een gelijkspel. In het eigen SolarUnie Stadion werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Volendam. Koolhof opende namens de Kattenmeppers de score, maar vlak voor tijd maakte Vlak namens ‘het andere Oranje’ de gelijkmaker. Weet NAC de goede start van het seizoen een vervolg te geven en te winnen van Helmond Sport? Vrijdag vanaf 20:00 uur gaat de bal rollen in het Rat Verlegh Stadion. Hup NAC!

Foto: GiG

WELKOM ENERGIE GEEFT 1.000 SEIZOENKAARTEN WEG Duizend gelukkige NAC-supporters kunnen dit seizoen op kosten van Welkom Energie naar alle thuiswedstrijden van NAC. Nieuwe én bestaande seizoenkaarthouders die klant worden van de energieleverancier krijgen hun seizoenkaart voor het seizoen 2019/2020 vergoed en krijgen bovendien een Meet & Greet met de selectie van NAC. Onder de noemer ‘Welkom bij NAC’ lanceerden Welkom Energie en NAC de actie waarbij duizend supporters op kosten van de nieuwe rugsponsor de negentien thuiswedstrijden van de club bijwonen. Dit geldt zowel voor supporters die al een seizoenkaart hebben besteld, als voor supporters die een nieuwe seizoenkaart willen aanvragen. Supporters die gebruik willen maken van de actie kunnen zich vanaf nu inschrijven op de actiesite.

Inmiddels hebben honderden supporters al gebruik gemaakt van de actie, maar het is nog niet te laat! Meer informatie Meer informatie en alle voorwaarden voor de actie lees je op Welkom-Energie.nl/welkom-bijnac. Op deze site kun je je tevens inschrijven voor de actie. Seizoenkaarten 2019/2020 Ook voor het seizoen 2019/2020 gaan de seizoenkaarten van NAC in rap tempo over de toonbank. Vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen verkocht de club al ruim 13.700 seizoenkaarten, meer dan de club er ooit verkocht in de Eerste Divisie. De B-Side en Vak G zijn allebei geheel uitverkocht wat betreft seizoenkaarten en ook op de Eretribune raken de middelste vaken vol. Met de actie ‘Welkom bij NAC’ doet rugsponsor Welkom Energie er nog een schepje bovenop.

Foto: Maurice van Steen

RABOBANK BLIJFT SPONSOR G-DAG Een van de mooiste dagen van het NAC-jaar: dat wordt de Rabo G-dag ook weer in 2020 en 2021. Het sponsorcontract tussen NAC en West-Brabantse en Zeeuwse Rabobanken werd onlangs verlengd. “De Rabo G-dag is een geweldig event voor iedereen die erbij betrokken is”, zegt Greetje Derks, coördinator Teamplay bij NAC. “Tijdens het toernooi strijden 24 teams uit West-Brabant en Zeeland in vier-tegen-vierwedstrijdjes voor de felbegeerde beker. Komend jaar is de 20ste editie en we zijn blij dat we dat kunnen vieren met de Foto: Maurice van Steen

Rabobank.” Wie er ooit bij is geweest, kan beamen: op de Rabo G-dag zie je bijna alleen maar lachende gezichten. Greetje Derks: “Het enthousiasme van de deelnemers is overweldigend. Het draait om voetbal en vergis je niet: de spelers zijn héél fanatiek. Maar het plezier en het geluk overheersen. Spelen in een stadion is al prachtig; een selectiespeler als trainer maakt het helemaal af. Dat werkt twee kanten uit, want ook voor onze vaak nog jonge profvoetballers is het een bijzondere en leerzame ervaring.”


2 Lourdes is springlevend: ’De bedevaart

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 13

katern

heeft een gunstige invloed op de gezondheid’ Wie Lourdes zegt, denkt aan commercie, religieuze kitsch en vooral irrationeel bijgeloof. Journalist Jos Vranckx ontdekte er ter plaatse dat die karikaturen helemaal niet kloppen. ’Hier zie je geen mirakels, maar wel therapie van het hart. En die gaat dieper dan gedacht.’ Jos Vrancx was in Lourdes gelijk met onze Vrienden van Lourdes en omdat komende zondag de Kaarskensprocessie door hen georganiseerd wordt in Baarle, naar voorbeeld van het verre bedevaartoord, plaatsen wij hier het verhaal van Jos Vranckx. ”In de week van 16 juli is Lourdes gedeeltelijk ingepalmd door Vlamingen, vanwege de jaarlijkse bedevaart van de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen en Hasselt, en van de beweging Samana (het vroegere Ziekenzorg). In totaal ging het dit jaar om zo’n 3.500 deelnemers waarvan een kwart zorgbehoevenden, zoals een grote groep jongeren met een beperking uit Brugge. De logistieke mobilisatie die de massale verplaatsing van zoveel mensen met zware ziektes en handicaps met zich meebrengt, met al die rolstoelen en hulpmiddelen, is ronduit spectaculair. De risico’s zijn niet min. Toch verloopt de operatie nagenoeg vlekkeloos, dankzij een uitgekiende strategie en de tomeloze inzet van honderden vrijwilligers, waaronder verbazend veel jonge brancardiers. Die bovendien zélf betalen voor hun reis en verblijf. Water, rots en vuur Ik verblijf in de Accueil Notre Dame, een modern gebouwencomplex op het domein zelf, speciaal bedoeld voor zorgbehoevende pelgrims, met aangepaste infrastructuur en alle nodige voorzieningen. Het gebouw is mooi gelegen. Je hebt een uitzicht op de hele site: de snelstromende rivier, daarachter de rotswand met de grot waarin het straatarme meisje Bernadette (14) in 1858 de verschijning van Maria zag, en de plek waar ze met de blote handen een bron openlegde. Op de achtergrond het majestueuze berglandschap van de Pyreneeën. Of je in het verhaal van de verschijningen gelooft of niet, je moet erkennen dat de schitterende enscenering bijna niet toevallig kan zijn. Wie verzint zoiets? Op één plek zie je drie oersymbolen bij elkaar: water, rots en vuur. De snelstromende bergrivier die je zorgen (en zonden) meeneemt, de klaterende bron als teken van zuivering en nieuw leven, de rots als symbool van geloof en vertrouwen, het vuur van de talloze brandende kaarsen van bezieling

en hoop. Maria staat model voor allesomvattende liefde en mededogen, bij wie iedereen beschutting kan zoeken voor zijn zorgen of ellende. Weinig of niet kerkelijk Toch zijn heel wat pelgrims en vrijwilligers weinig of niet kerkelijk, hebben geen boodschap aan dogma’s of theologie. Ze voelen zich wel aangetrokken door de verhalen en de onvoorwaardelijke aanvaarding en saamhorigheid over alle grenzen heen die ze hier ervaren. Lourdes biedt zeer zintuiglijke en emotioneel geladen religie en rituelen. Vandaar de vijf miljoen bezoekers per jaar waaronder steeds meer mensen van andere culturen: opvallend veel Afrikanen en Indiërs, pelgrims uit Vietnam en Zuid-Korea, zelfs China... Ik zie ook een grote groep Brazilianen fier zwaaien met hun vlag. Overigens is alles hier gratis. De omhalingen zijn vrijblijvend en enkel voor de kaarsen wordt een adviesprijs gevraagd. ’Hier word ik blij’ De diversiteit van de 70 gasten in mijn verblijf is even groot als er chronische ziekten zijn. Wim (48), die na een hersenbloeding verlamd is aan de benen, Lia (52) een poetsvrouw bij wie vijf jaar geleden MS werd gediagnosticeerd en die nu in een rolstoel zit, een lerares met jongdementie... Katrien (63) heeft longkanker ’hoewel ik nooit in mijn leven gerookt heb en altijd gezond geleefd en veel gefietst’. Zeven jaar geleden is bij haar één long weggenomen maar onlangs is ook in de andere long een tumor aangetroffen. Myriam (43) lijdt aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en onverklaarbare zenuwpijnen. Leo revalideert van een zware hartoperatie. ’Ik had aan de dokter gevraagd of ik naar Lourdes mocht’, vertelt hij. ’”Je mag niet alleen, je moet!”, had hij geantwoord.’ Sommige bedevaarders die ik toevallig ontmoet, komen uit dankbaarheid of om een belofte in te lossen. Zoals een koppel uit Heverlee, van wie de man in

Foto Jos Vranckx

2017 met pancreaskanker werd opgenomen en die een intensieve chemotherapie onderging die echter mislukte. ’Ik was opgegeven’, vertelt hij. Dankzij een innovatieve behandeling in Frankfurt, die zijn vrouw op het spoor was gekomen - selectieve moleculaire chemotherapie -, is onlangs een remissie vastgesteld. ’De kanker is weg.’ Herman (67) uit De Haan verloor zijn vrouw en 42-jarige dochter aan kanker en woont nu alleen. ’Zonder Lourdes zou ik het niet hebben overleefd’, zegt hij met tranen in de ogen, terwijl we aan de grot staan waar net een viering begonnen is. ’Hier vind ik de kracht. Hier word ik blij.’ Absolute voorrang Onze samenleving dweept met het ideaal van gezondheid en fitness, het perfect afgetrainde lichaam. Of met de succesgeneeskunde van topdokters en spoeddiensten. Mislukking, ziekte en pijn houden we liever op afstand, buiten ons blikveld. Tot de realiteit ons inhaalt. In Lourdes geldt het omgekeerde. Hier staan de zieken in het middelpunt en worden zij ’als koningen’ ontvangen. Bij alle plechtigheden en activiteiten hebben zij absolute voorrang. Ieder van hen wordt persoonlijk omringd met aandacht, respect en affectie. Schaamte hoeft hier niet. ’Je mag hier zijn wie je bent.’ Vandaar dat de sfeer in de Accueil verbazend opgewekt is. Mensen delen met elkaar hun vaak tragische levensverhalen, maar er wordt ook veel gelachen aan tafel. Geen enkele moeite is de vrijwilligers te veel. Dag en nacht staan artsen, verpleegkundigen en brancardiers paraat. Ook de keuken en de bediening aan tafel wordt door vrijwilligers verzorgd, waaronder advocaten, ingenieurs, architecten, brandweermannen en een rechter. Zeker de alleenstaanden, die vaak lijden onder eenzaamheid, ervaren deze aandacht en zorg als een weldoend bad. Zoals Paul (62), een voormalige bankdirecteur met beenprotheses en chronische rugpijn. ‘De warmte die van de vrijwilligers uitgaat is onbetaalbaar, terwijl ze gratis werken en een week van hun vakantie opofferen. Hier kunnen de verpleegkundigen tijd voor je maken, anders dan in de ziekenhuizen. Ik mag hier mijn volwaardige zelf zijn, zonder beperking. Dat geeft me een boost van nieuwe energie waarmee ik enkele maanden ver-

Uit Baarle en omgeving gaan jaarlijks velen naar Lourdes als vrijwilliger, donateur of zieke; voor de organisatie tekent de Baarlese organisatie www.vrienden-van-lourdes.org

der kan. Het kruis op mijn schouders weegt lichter, ik kan mijn rug weer rechten!’ Andere wereld leren kennen Eén van die vrijwilligers is Leen Claes (24) uit Vosselaar, een industrie-apotheker bij Janssen Pharmaceutica. ’Mijn werk als kwaliteitscoördinator is heel klinisch en aan regels gebonden, zonder veel sociaal contact’, vertelt ze. ’Bij de zieken in Lourdes heb ik een andere wereld leren kennen, die van menselijke warmte. Ik kan hier mensen ontmoeten die ik anders nooit zou zien. Ik heb hier ook een andere dimensie van mezelf ontdekt. Toen ik vorig jaar voor ’t eerst kwam, zegden mensen mij dat ik goed kan luisteren. Dat ze aan mij hun levensverhaal kunnen toevertrouwen - en daar heel dankbaar voor zijn.’ Of de confrontatie met al dat lijden niet deprimerend is? Leen: ’De gasten hier hebben inderdaad van alles meegemaakt maar zijn er niet door verbitterd. Ze krijgen hier rust voor hun ziel en nieuwe hoop. Dat is voor mij het wonder van Lourdes: de levensvreugde ondanks het lijden.’ Wat met de religieuze dimensie? ’Het geloof is niet mijn eigenlijke drijfveer. Ik beleef zingeving op mijn eigen manier maar sta open voor wat op mij afkomt, ook in Lourdes. Of de verschijningen echt zijn of niet, daar sta ik niet bij stil, het is de beleving die telt. Het mooie aan de processies en rituelen - zoals de handoplegging - is dat ze mensen samenbrengen. Ieder kan ze op zijn eigen manier ervaren.’ ’Als ik aan vrienden vertel dat ik in Lourdes geweest ben, kijken ze me verbijsterd aan: waar kom jij nu mee af? Mijn antwoord: je moet het gewoon zien om te geloven. De ervaring van zo’n week vrijwilligerswerk is moeilijk onder woorden te brengen. Ik kan het iedereen, die een warm hart heeft, aanbevelen. Je verdient er niets mee, maar de dankbaarheid die je terugkrijgt is niet in geld uit te drukken.’ Boost van positieve energie Johan Wens (57) is al 33 jaar huisarts in Ekeren en sinds ruim 20 jaar werkzaam aan de Universiteit Antwerpen waarvan de laatste 10

jaar als hoofddocent huisartsgeneeskunde. Als onderzoeksleider is hij betrokken bij ’Eliza’ - Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen. ’Ik ben hier als 14-jarige voor het eerst geweest met

mijn ouders die een reis hadden gewonnen. Van die ervaring is in de jaren nadien altijd iets blijven hangen. Lees verder op pagina 15

BIBLIOTHEEK ALPHEN-CHAAM

Eerste boekstart koffertje uitgereikt in vernieuwde bibliotheek Woensdag 7 augustus hebben de medewerkers van de bibliotheek Alphen-Chaam het eerste Boekstart koffertje uitgereikt aan Vive van den Ouweland uit Alphen. Zij is daarmee het jongste lid geworden van de bibliotheek Taalontwikkeling Boekstart is een project van de gemeente Alphen-Chaam in samenwerking met de Bibliotheek. De boekstart koffertjes zijn bedoeld voor pasgeboren baby’s, met als doel om kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met boekjes. Samen plaa tjes kijken en samen praten of zingen is goed voor het contact met de baby en voor de taalontwikkeling van het kind. De Bibliotheek beschikt natuurlijk over nog veel meer leuke baby- en kinderboeken. Iedereen is van harte welkom om de nieuw ingerichte bibliotheek te komen bewonderen. De jeugdafdeling heeft een facelift gekregen. Al zittend op lekkere banken kunnen de kinderen spelen en boeken bekijken. De medewerkers geven u met veel

Jongste lid Vive van den Ouweland uit Alphen.

plezier tips en een rondleiding om wegwijs te worden in de vernieuwde bibliotheek.

Lekkere banken op de jeugdafdeling.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

OP ZOEK NAAR EEN (NIEUWE) BAAN?

PAGINA 14

NATUURPUNT MARKVALLEI MET DE FIETS ER OP UIT!

Natuurfietstocht langs natuurgebieden Aanstaande zaterdag, 17 augustus, trekt Natuurpunt Markvallei er met de fiets op uit om de natuurgebieden in de omgeving te verkennen.

Jaarlijks 450.000 ton papier, die nodig zijn voor zo’n 80.000 drukorders in oplages tot wel 30 miljoen. Niet voor niets is Koninklijke Drukkerij Em. de Jong daarmee de grootste retaildrukker van Europa. Vanuit verschillende vestigingen in Nederland, België en Duitsland verzorgen onze ca. 1300 medewerkers drukwerkoplossingen voor (retail)klanten. Wij zijn voor de afdeling Facturatie per direct op zoek naar een:

Facturist (32-40 uren per week) Als Facturist ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van facturen op basis van calculaties aangevuld met operationele elementen zoals meerwerk of gewijzigde drukorderopdrachten. Daarnaast controleer je nota’s van derden, uitbestede werkzaamheden en gehanteerde tarieven en de invloed hiervan op de calculatie / factuur. Profiel: • Opleiding op MBO niveau; • Cijfermatig inzicht; • Zelfstandig kunnen werken in teamverband; • Gedegen kennis van Microsoft Office; • Grote mate van accuratesse. Interesse? Stuur je sollicitatie naar vacature@emdejong.nl, t.a.v. mevrouw M. Broeders.

Het is een jaarlijks weerkerende activiteit geworden om natuurgebieden, en dan liefst nieuw aangekochte natuurgebieden, te bezoeken. We hebben het voorbije jaar ons best gedaan. De tocht brengt ons deze keer in Meer en Minderhout. Met de fiets zijn de afstanden perfect overbrugbaar en er is ruim tijd voor een babbel, een hapje en een drankje

en het genieten van het landschap. Geen kilometervreterij dus, maar aan een gezapig tempo door het landschap schuiven. Heb je er zin in? Breng je fiets, picknick en een regenjack mee. We vertrekken om 9 uur aan Bezoekerscentrum De Klapekster. Info: info@natuurpuntmarkvallei.be De planning is dat men rond de klok van 14.00 uur weer terug is bij het vertrekpunt. 3de zondag van de maand: Koloniewandeling Elke derde zondag van de maand organiseert Natuurpunt Markvallei

een gratis gegidste wandeling in Wortel Kolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerden kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Zondag 18 augustus staat een natuurgids van Natuurpunt Markvallei klaar om een groep mee op sleeptouw te nemen. De wandeling start aan Bezoekerscentrum De Klapekster, om 14.00 uur - uiterlijk 16.00 uur is men weer terug waar men vertrokken is. Info: gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

SPORT Sander van Elburg Nederlands kampioen openwater zwemmen Afgelopen weekend was het Nederlands kampioenschap Openwater zwemmen in Heerjansdam. Sander deed mee op 3 afstanden: de 2km schoolslag masters, 3 km vrije slag masters en een estafette bij de categorie all-in. Op zijn eerste afstand, de schoolslag behaalde hij goud. ”Er stond veel wind (windkracht 5+) en dat betekent schuimkoppen, stroming en golfjes” vertelt hij. En dat is iets wat Sander goed ligt. Op zijn eerste afstand, de schoolslag haalde hij direct goud! Op de heen baan hadden ze golven in de rug, maar na 500 meter moest gekeerd worden en werd voor Sander duidelijk dat zijn concurrentie het moest afleggen in de golven. Brons, zilver en goud Later die dag was de estafette.

Na wat tactische wissels wist het team van PSV uit Eindhoven de bronzen plak te pakken op de 4x500 meter. De volgende dag -zondag- was de 3km vrije slag. De wind was een stuk minder, dus de omstandigheden werden minder zwaar. Vooraf dichtte Sander zich een 4e of 5e plek toe gezien de omstandigheden en tegenstand. Al snel ontsnapten 2 zwemmers die hij niet kon bijhouden. Dat betekende dat Sander in de achtervolgende groep terechtkwam. Onver-

wacht heeft hij de gehele race op kop gezwommen en het tempo bepaald, en de laatste 300 meter het tempo zo hoog gegooid dat hij uiteindelijk de hele groep uit elkaar zwom en 5 seconden voor de tweede finishte. Later die dag heeft hij nog meegedaan aan de reguliere wedstrijd op de 1km schoolslag, waar hij het zilver vlak voor zijn concurrenten wegsleepte, in wederom een race die hij op kop zwom van de achtervolgende groep. Volgende week zaterdag zal Sander deelnemen aan het NK marathon zwemmen. Dat houdt in dat hij het IJsselmeer gaat over zwemmen (22km). Momenteel zijn de voorspellingen niet mis, namelijk windkracht 5-7.

JW HANDLING inpakbedrijf in Gilze (Den Bulk 3) zoekt per direct:

- Interieurverzorgster Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een:

Allround automonteur (m/v en in bezit van APK)

Profiel Allround automonteur - Je vind het leuk om te sleutelen aan een gevarieerd wagenpark, alle merken worden door jou onderhanden genomen, zowel nieuw als gebruikt. - Je bent in het bezit van je APK papieren. Aanbod - Wij bieden je een werkomgeving binnen een goed en betrouwbaar bedrijf waar geen dag hetzelfde is. - Daarbij horen ruime doorgroei- / ontwikkelingsmogelijkheden. - Bij deze functie hoort natuurlijk een meer dan goed salaris op basis van je opleidingsniveau en ervaring. Reageer per mail naar: info@degrootautos.nl t.a.v. dhr. Vincent de Groot. Bellen kan natuurlijk ook via: 0161-411224 Automobielbedrijf de Groot Rijksweg 235 5124 NA Molenschot

www.degrootautos.nl

2 à 3 uren per week

- Productiemedewerkers Voor het verrichten van verschillende in- en ompakwerkzaamheden: - Sealen en krimpen van verschillende producten - Samenstellen van pakketten - Stickeren / ompakken / inpakken - Mailings / Displays opzetten en vullen - Etc………

Wij bieden: - Afwisselende werkzaamheden - Geen zwaar werk - Een schone werkomgeving - Flexibele werkdagen - Een (oproep-)contract van 8 tot 40 uur per week SVP alleen reageren via: info@jw-handling.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 15

Zangers en zangeressen: Lourdes is springlevend: ’De bedevaart heeft een gunstige invloed op de gezondheid’ doe mee 27 augustus Zingt u graag en bent u dinsdag 27 augustus in de gelegenheid naar de kerk in Ulicoten te komen, meld u dan aan uiterlijk 18 augustus 2019. We willen die avond het Bernardusoctaaf feestelijk samen om 19.00 uur de viering in onze Bernarduskerk in Ulicoten opluisteren met een projectkoor. De repetitie zal plaatsvinden diezelfde dag van 17.30 uur tot 18.15 uur à 18.30 uur. In de pauze krijgt u koffie/ thee met een versnapering aangeboden. Het repertoire wordt eenvoudig gehouden. Fons van Dijck zal ons begeleiden en Danny Pals is dirigent voor deze gelegenheid. U kunt zich aanmelden bij Jacqueline van

der Kaa, e-mail: Jvanderkaa. swolfs@gmail.com of via telefoon: 013-5199522/06-20849621. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie/thee voor alle aanwezigen. Ook uw supporters zijn welkom. Wij hopen vele muzikale deelnemers met hun mede-pelgrims te mogen begroeten om samen te zingen. Save the date: 27 augustus 2019! Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens de overige dagen van het Bernardusoctaaf dat 20 augustus begint. Het programma vindt u op onze website: www.parochie-ulicoten.nl. Graag tot ziens en horens.

Vervolg van pagina 13 Toen ik vernam dat de bedevaartorganisatie een huisarts zocht, heb ik dan ook mijn kandidatuur gesteld. Niet vanuit geloof, maar omdat ik iets zou kunnen betekenen voor mensen. Intussen ben ik hier al voor de 24ste keer. Als arts ben je hier altijd beschikbaar. Grote interventies moet ik zelden doen, behalve één keer een reanimatie. Het gaat erom dat je altijd aanspreekbaar bent. Ik ben hier gewoon vanuit mijn zijn, niet omdat ik dingen moet doen.’ ’Ik ken geen plaats in de wereld waar zoveel zieken en rolstoelen zijn en waar er tegelijk zo veel vreugde en positiviteit is. Iedereen heeft zijn miserie en toch zie

je blije gezichten.’ Wat met de mirakels? Tot dusver zijn 70 genezingen als medisch onverklaarbaar’ erkend, met als één van de meest recente die van Jean-Pierre Bély, een verpleger die totaal verlamd was als gevolg van multiple-sclerose. Johan Wens: ’Ik spreek me daar niet over uit. Het gaat wel om heel bijzondere verhalen die op zijn minst tot nadenken stemmen. Toch komen de meeste mensen niet naar hier in de hoop op genezing. Wat niet wil zeggen dat er helemaal geen verband is, het is geen alles-ofniets-verhaal. De kracht van de geest - positief of negatief - is immers niet te onderschatten. Dat psychosomatische aspect wordt almaar belangrijker in de gezond-

heidszorg van vandaag. We beseffen steeds beter dat emoties en levenshouding de fysieke gezondheid beïnvloeden. Daarom - en ook vanuit mijn ervaring - durf ik stellen dat de bedevaart een heel gunstige invloed heeft op de gezondheid. Ook van zieken, omdat ze hun ziekte op een andere manier beleven, minder verkrampt. Een feestelijke viering met 20.000 aanwezigen, zoals je die hier kunt meemaken, doet iets met je. Het intense samenzijn op zich geeft al een boost van positieve energie.’ Niet passé Johan Wens vindt dat Lourdes niet zo passé is als in Vlaanderen doorgaans wordt gedacht.

’Mensen lopen storm voor mindfulness, yoga, psychotherapie en oosterse meditatie, omdat ze een leegte ervaren en zoeken naar betekenis voor hun leven, een diepere dimensie, wat vastigheid. Geestelijke gezondheid is onze grootste uitdaging vandaag, steeds meer ook bij kinderen en jongeren. De dimensie van het hart en van menselijke verbondenheid is in onze cultuur al te lang verwaarloosd, alsof alleen het verstand en het ego ertoe doen. Daar betalen we een prijs voor. Lourdes biedt een therapie aan. Ik hoop dat ook jonge mensen hun vooroordelen opzijzetten en hun weg vinden naar deze springlevende spirituele energiebron.’

Start dit jaar samen De Schakel met een gezellig ontbijt! Op zondag 25 augustus vanaf 8.00 uur staan de de leden van Muziekvereniging St. Remi weer klaar om de Enclavehut in Baarle te runnen, een van de startpunten voor de Schakel fietstocht. Een korte uitleg over het fietsevenement De Schakel: De Schakel is een evenement voor alle leeftijden. Je fietst overduidelijk uitgepijlde routes die in 2 richtingen lopen. De totale afstand is ongeveer 1000 kilometer en er zijn 46 hutten/controleposten. In iedere hut is iets te beleven en de mogelijkheid om wat te eten of te drinken. U kunt zelf de route samenstellen. De controleposten zijn open tot 18.00 uur. Deelname kost 4 euro per persoon en voor kinderen tot 12 jaar 1 euro. De Enclavehut In Baarle-Nassau/Hertog kunt u starten in de tuin van het Cultureel Centrum Baarle, Pastoor de Katerstraat 7, tussen 8.00 uur en 14.00 uur. Wij bieden de mogelijkheid om voor de start eerst gezellig te ontbijten of tussendoor te lunchen

Gezellige sfeer in de tuin van het CCB, dit jaar met Houston Alley.

tot ongeveer 13.00 uur met eieren met spek en brood, een glaasje jus d’orange en koffie of thee. Daarna gaat de BBQ aan voor een overheerlijke hamburgers en worsten. De hele dag is de bar open met (een aantal speciale) biertjes, fris en wijn. Ook onze alom bekende verse tomaten-courgettesoep met balletjes

is de hele dag te verkrijgen. Verder worden er wafels gebakken en is er brood met spek, kaas of ham. Dit alles zal vanaf ongeveer 11.00 uur tot sluitingstijd muzikaal ondersteund worden door de DJ’s van After School Radio en de leden van de Houston Alley Band, die met hun afwisselende instrumentaleen vocale nummers een sfeervol optreden brengen. Afgaand op hun optreden vorig jaar is dit een aanrader van jewelste!! Dit jaar is er een dansvloertje voorzien dus kan er ook lekker gedanst worden. Iedereen is welkom, ook als u niet mee fietst kunt u komen genieten van de muziek en de catering! Voor meer informatie kunt u terecht op onze Facebookpagina: www.facebook.nl/sintremi en op de site van de Schakel: www.schakel.be. Graag tot zondag 25 augustus bij De Schakel, de plezantste afsluiter van de zomervakantie!

Bron foto: www.schakel.be

SPORT ZONDEREIGEN BRUIST

Sportfeest KLJ, de Kassei van Zondereigen en Midsummer Xmas Solexrace! Begin augustus was het een drukte van jewelste op en rond het voetbalveld in Zondereigen. De plaatselijke afdeling van de KLJ was gastheer voor een 12-tal KLJ afdelingen die naar Zondereigen waren afgezakt om hun sportfeest te beleven. De organisatie had het goed voor elkaar. Ook de warme augustuszon deed zijn werk. Voor de organisatie extra zorg om voor alle deelnemers voldoende drinkwater beschikbaar te hebben. Vanaf ’s morgens 08.00 uur tot over twaalven gaf elke afdeling het beste van zichzelf bij o.a. het vendelen, wimpelen, piramidebouw. En het ging om de punten.

Ook waren er volksspelen. Alles bij elkaar een prachtige mix van wedstrijden. ’s Middags was er een feestprogramma waar heel wat publiek op af was gekomen. De prijzen die bij de voormiddagwedstrijden waren behaald werden uitgereikt en de winnaars kregen de gelegenheid om hun kunnen aan het publiek te tonen.

Ook werden er een reeks van loopnummers afgewerkt zoals de 4 x 100 meter jongens, 4 x 100 meter meisjes, 800 meter voor scholieren, 60 meter voor miniemen meisjes en jongens en de 1500 meter voor junioren. Bij de 1500 meter, te oordelen naar de toelichting van de spreekstalmeester van het sportfeest was dat het koningsnummer van de dag, bracht een massale deelname. De week daarna: De kassei van Zondereigen Voor de vijfde keer werd deze

Christophe Quirijnen uit Hoogstraten finisht als eerste net voor Ton Damen

wielerwedstrijd door de Zondereigense KLJ afdeling georganiseerd. Ook dit jaar was er weer een grote deelname en ook het publiek had het niet laten afweten. Het weer werkte goed mee om er een aangename wedstrijd van te maken zowel voor het publiek als voor de deelnemers. Jong en oud kon zich vermaken. Het was voor de volwassenen een echte retrokoers: terug in de tijd… Wielrenners met shirts van organisaties die in het verleden toonaangevende sponsoren waren in de wielersport zoals Van de Ven Sport, Moltini, Ijsboerke, Eigen bakwafel en de Duveltrappers. maar ook renners die met trots hun rondjes draaiden met het shirt van de Baarlese Wielerzesdaagse. Sfeer was er meer dan genoeg, ronde prijzen zorgden voor fanatieke sprinters. 17 ronden werden er afgelegd, renners werden gedubbeld ( zij verlieten het parcours in de 15de ronde) en geen onvertogen klanken. Alles bij elkaar gewoon een gezellige fietsmiddag waar beslist serieus om de ereplaatsen werd gestreden en waar uiteindelijk Christophe Quirijnen uit Hoogstraten met de kassei ging lopen. Een kassei die Ton Damen uit Alphen ook graag gewonnen had. Meerdere ronden gaf hij het tempo aan maar op het be-

Een dag vol vriendschappelijke wedstrijden bij Gloria De komende weken gaat het voetbalseizoen ook bij Gloria-UC weer van start. De dames en meiden afdeling van onze vereniging zullen dit doen met een zogenaamde vriendschapsdag. Vriendschappelijke wedstrijden tegen verenigingen uit België en Nederland. Op zaterdag 24 augustus worden er op het sportpark Boschoven in Baarle-Nassau verschillende wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijden zullen beginnen om 11.00 uur: Gloria UC dames 1 Hoogstraten VV; Gloria UC MO11-1 KFC Arendonk Sport U11; Gloria UC MO13-1 VV Chaam MO13-1. Om 13.00 uur worden er nog een tweetal

slissende moment moest hij zijn meerdere erkennen in de collegaliefhebber. Het komend weekend: Midsummer Christmas Meeting Je kunt er maar op tijd bij zijn…. In augustus een Christmas Meeting helemaal in stijl met als hoogtepunten een Solexrace met een praktische proef. De deelnemers,

wedstrijden gespeeld: Gloria UC MO15-1 KFC Arendonk Sport U15; Gloria UC MO17 Hoogstraten VV U17. De wedstrijden zijn uiteraard vrij toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft! Komt u onze dames en meiden aanmoedigen? Lijkt het je leuk om zelf ook te voetballen? Je bent altijd welkom op deze dag om te zien, hoe gezellig het is bij onze vereniging. Wij hopen op veel support! Gloria-UC: Samen gaan we ervoor!

men verwacht er heel veel, worden al op vrijdag verwelkomd. Op het programma staat dan een kerststallentocht. Zaterdag is de hoogdag met om 14.00 uur de start van de twee uur durende solexrace. In de race is ook een verrassings-praktische-proef opgenomen. Bedoeling is dat de Kerstman de prijzen komt uitreiken. f.t.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 16

SPORT International Cup 2019 Limoges Frankrijk, wat was je geweldig! Moe maar zeer voldaan zijn Bo, Britt, Chloë, Sanne en Tess weer thuis van een geweldig internationaal evenement. Zoals u al eerder kon lezen hebben deze vijf toppers uit Baarle en Alphen afgelopen week de strijd opgenomen tegen 19 verschillende landen, tijdens de International Cup (IC) 2019 die in Limoges Frankrijk plaatsvond. Van 3 t/m 9 augustus zijn zij op pad geweest en van 5 t/m 8 augustus waren de wedstrijddagen. Er waren maar liefst 1226 sporters aanwezig. Alle wedstrijden vonden plaats in Zenith Limoges, een gigantische evenementenhal. VERTREK Op zaterdag om 8.00 uur vertrok de Nederlandse equipe met de bus vanuit Prinsenbeek richting Frankrijk. Enkel Bo zat hierin van de vijf bovengenoemde meiden. De rest kwam vanaf elders richting Frankrijk gereden. Het was voor allemaal afwachten wat het verkeer zou doen op deze zwarte zaterdag, maar de reis verliep voor eenieder voorspoedig. Rond de klok van 18.00 uur waren alle sporters, coaches, officials en bondscoach in het Equipe-hotel, het Comfort Hotel, te Limoges aangekomen. OPENING Zondag was rond 18.00 uur de opening van het IC. De gehele equipe had vooraf aan deze opening al 4 uur getraind in de hitte, want warm was het. Het was dan ook flink buffelen om alle dagen van zinderend zomerweer te moeten presteren in een sporthal zonder airco of klimaatcontrole. Tijdens de opening, waarbij zo’n 1300 sporters en coaches op enkele vierkante meters bovenop elkaar stonden, gingen er dan ook enkelen onderuit van de warmte. Gelukkig bleven onze oranje heldinnen overeind. Ook de meereizende oranje-supporters hadden het goed warm op de bomvolle tribune, maar dat mocht de pret en sfeer niet drukken. Ze maakten er samen met de sporters een feestje van om nooit meer te

Vele bekende meereizende supporters uit Baarle en Alphen.

OPLOSSING

De vlucht was uitgesteld tot zondag vanwege de stormachtige wind op zaterdag. De duiven werden om 07.45 uur gelost en hadden een prima vertrek. 11-08-2019 Bierges jonge duiven H. Wildhagen 1, 2 en 24; J. vd Broek 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 29 en 38; L. Hoefnagels 6, 7, 8,13, 23 en 31; Hoefnagels-Beens 9, 17, 26, 33 en 34; A. van Gorp 16,18,19,27,32,36 en 37; J. Verhoeven 29, 22, 39 en 40; A. Abrahams 21, 25, 28 en 30 en 35.

vergeten. De kleedkamers bevonden zich buiten de hal, in neergezette tenten. Gelukkig waren de weergoden goed gestemd en is het alle dagen, op 1 ochtend na, droog gebleven. MAANDAG Maandag was de eerste wedstrijddag die om 9.00 uur van start ging en in het teken stond van de voorrondes van 1, 2 en 3-baton en de Artistic pairs. Alle vijf de meiden kwamen in actie. Het waren super grote categorieën, dus deelname was het eerste uitgangspunt. Allen namen deel aan het onderdeel 1-Baton. Sanne & Bo in Senior samen met 54 anderen, Tess, Britt & Chloë aan junior 12-14jr samen met 35 deelnemers. Aan de 2-baton namen Chloë & Bo deel, aan Artistic pair deden Tess&Chloë als pair mee en ook Bo met pair-maatje Evi uit Uden. Ze waren allemaal zeer tevreden en het wachten op de uitslagen kon beginnen. Net voor het vertrek met de bus, rond 20.45 uur naar het hotel kamen de uitslagen van de 1-baton binnen. Allen goed gescoord. Bo kreeg te horen dat zij met haar 1-baton als 19e naar de halve finale mocht. Pas heel laat op de avond, toen iedereen eigenlijk al in bed lag kwamen de uitslagen van de pairs. Ook daar werden mooie plaatsen behaald en was er wederom een halve finale plaats voor Bo, nu samen met

Wedvlucht PV Alphen Bierges

ZAG U DE VERSCHILLEN NIET GOED?

KOM LANGS BIJ: Chaamseweg 14 - Baarle-Nassau-Hertog Tel. 013-5078792

Uitslag wedvluchten Postduivenvereniging DE VALK Baarle-Nassau Pont St Maxence

Johan Gillis ......................... 1, 2, 12, 14, 16. Ronny van Tilburg .....................................3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 19. Ivo van Loon .................................... 7, 9, 18. Jack van de Werve .................................. 11. Combinatie Mouws ............................... 15. Combinatie Moonen van Loon ......... 20.

V.l.n.r. Bo, Sanne, Britt, Chloë & Tess.

pairmaatje Evi. Ze kwamen na een correctie uiteindelijk als 11e de halve finale in. Dit alles gaf een goede boost voor wedstrijddag 2. DINSDAG De dinsdag startte de wedstrijd een half uur eerder, dus al om 8.30 uur en stond weer een hele lange dag te wachten. Deze dag kwamen de Artistic solisten aan de beurt. Britt en Tess in een categorie van 35 deelnemers en Bo en Sanne met 54 deelnemers. Daarnaast was er ook het teamoptreden van Bo haar Freestyle Team van TSWB uit Etten-Leur en waren Tess, Britt, Chloë en Bo aan de beurt met hun 24 leden tellende Artistic Group; het Brabants Selectie Team, samengesteld uit meiden enkel afkomstig uit Brabant. Alles liep weer gesmeerd en vooral met het BST werd een niet eerdere prestatie weggezet. Wat waren wij ouders en meegekomen juryleden trots. Er werden tranen van emotie en ontroering weggepinkt. Een finale werd er vooraf niet verwacht, want in een deelnemersveld met 3 Japanse, Amerikaanse en Australische groepen mag je al blij zijn dat je ertussen staat. Na een super lange, inmiddels uitgelopen, wedstrijddag ging een ieder tevreden naar bed. Vanuit deze dag kwamen geen halve finales voor onze meiden. WOENSDAG Enkel Bo kwam van de vijf genoemden nog op woensdag in actie, samen met andere Nederlandse halve finalisten. De span-

ning werd nog even een graadje opgeschroefd, maar helaas zat er bij beide onderdelen geen plaatsje bij in de top 10. Slechts 1 deelneemster uit de Nederlandse Equipe wist een finale plaats te bereiken. Nienke werd in de finale uiteindelijk 9e met haar 1-baton. Super knap. DONDERDAG De donderdag hebben de meiden met de hele equipe de gehele dag naar de finales gekeken en was er aansluitend de afsluiting van het IC. Deze liep verschrikkelijk uit en in plaats van de beloofde 20.30 uur eindtijd was alles om 22.30 uur afgelopen. Pas daarna konden onze meiden gaan eten in het hotel. Wederom enorm laat. Aansluitend hadden ze nog de secret pall onthulling en een bonte avond op het programma staan. Om die reden vertrok de bus vrijdag pas om 8 uur. Te zien aan alle foto’s en filmpjes was ook deze avond zeer geslaagd en gezellig. TROTS Maar wat mogen onze meiden super trots zijn met hun behaalde resultaten, echt super gedaan. De uitslagen van de meiden volgen hieronder. Sanne: 1-Baton 22e; Artistic 47e Tess: 1-Baton: 25e; Artistic: 27e; Artistic Pair: 28e Chloë: 1-Baton 30e; 2-Baton 19e; Artistic Pair: 28e Britt: 1-Baton: 27e; Artistic: 34e Bo: 1-Baton 20e; 2-Baton 29e; Artistic 26e; Artistic Pair: 14e Team Freestyle: 25e En als laatste de Artistic Group, met daarin o.a. Britt, Tess, Chloë & Bo: 15e. VOLGENDE ACTIVITEITEN De meiden zijn nu even aan het bijkomen om de komende maanden weer op Hollandse bodem de strijd aan te gaan op de twirl-wedstrijden. Een deel van de meiden is ook al enthousiast gemaakt om mee te gaan naar de European Cup in Blanes Spanje juli 2020. Daar moet her en der nog een nachtje over geslapen worden. Maar wordt vervolgd. Wij, meereizende ouders/supporters, bedanken alle meiden voor hun geweldige prestatie op de vloer en de meereizende ouders voor hun enorme gezelligheid. Dit smaakt naar meer.

Het grote deelnemersaantal bij elkaar op de vloer.

Is getekend een wederom enorm trotse moeder van een dubbele halve-finaliste.

Biergnies Ronny van Tilburg .. 1, 2, 3, 4, 12, 19, 20. Piet Manders .................5, 6. 7, 13, 14, 15. Johan Gillis ...................................................8. Ivo van Loon ..................................9, 10, 11. Comb Moonen van Loon ..................... 17. Ben Adams ................................................ 18.

P.V. de Luchtbode Gilze, Baarle-Nassau, Ulicoten en Chaam Prijsvlucht Pont. St. Max. 300 km, 142 duiven. 1, 2, 6, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25: A. v. Engelen; 3, 4, 12: A. Adams; 5, 9, 15, 24: J. Hamels; 8, 18, 19: J. v. Dun; 11: F. v. Engelen; 13: Comb. Aarts; 14: J. v.d. Boogaart.

Prijsvlucht Biergis 93 km, 207 duiven. 1, 2: F. van.Raak; 3, 5, 7, 8, 15, 20, 22: A .van Engelen; 4, 12, 13, 24: V. van Dongen; 6, 10, 14, 16, 18: J. Leuris; 9: A. Adams; 11, 23, 25: J. v.d. Boogaart; 17, 19, 21: Comb. Aarts.

Gloria Atletiek Stratenloop Van Oers ’t Bels Lijntje Volgende week, zaterdag 24 augustus, klinkt het startschot van ’t Bels Lijntje. Verleg je grenzen en strijd mee voor het podium, de scholencup, je persoonlijke record of gewoon voor de gezelligheid. Inschrijven kan vooraf via: https://inschrijven. nl/form/­2019082413352-nl of op de wedstrijddag zelf, uiterlijk een half uur voor aanvang van je onderdeel.

17:40 700 meter, jeugd geboren 2011/2012 17:50 1000 meter, jeugd geboren 2009/2010 18:00 1000 meter, jeugd geboren 2007/2008 18:15 Prijsuitreiking jeugd 19:00 Prestatieloop 5850 meter 19:00 10 km wedstrijd, prestatieloop 19:00 Bedrijvenloop 20:00 Prijsuitreiking

Programma 17:30 350 meter, jeugd geboren t/m 2013

Meer info: https://www.gloria-atletiek.nl/stratenloop-bels-lijntje/ Tot dan!

baarle-nassau PEUTER-EN KLEUTER sport Kicks nnbysticks powered kicks n sticks Kicks sticks baarle-nassau peuter-en voor kids kleuter van 2 tot 6sport jaar oud peuter-en kleuter sport PEUTER-EN KLEUTER Schrijf je in voor een proefles in baarle-nassau Bij Kicks n Sticks kunnen kinderen van 2 tot 6 jaar wèl komen bewegen en sporten. Onder deskundige Bij Kicks n Sticks kunnen kinderen van 2jaren tot 6 jaar wèl begeleiding, in een gezellig groepje. De eerste met komen sporten. Onder papa of bewegen mama erbij en en vanaf een jaar of 4 deskundige zelfstandig.

powered by kicks n sticks

begeleiding, gezellig groepje. De eerste Onze lessen zittenin voleen spel en De lesprogramma’s sluiten jaren met plezier en zijn zó uitgedacht, dat je perfect aan op de ontwikkeling papa of mama erbij en vanaf een jaar of 4 zelfstandig. kind precies de juiste technieken en van je kind in deze leeftijd. We

voor kids van 2 tot 6 jaar oud

bewegingen die later van pas makenDe gebruik van muziek en sluiten Onze lessenleert zitten vol spel en lesprogramma’s komen bij andere sporten. We educatief plezier enonder zijn zó uitgedacht, dat jekleurijkperfect aanspelmateriaal. op de ontwikkeling leren de kinderen de grondvormen Zo leert je kind op een speelse kind precies de juiste technieken en van je kind in deze leeftijd. We van bewegen. Daarnaast zal je kind manier en zonder prestatiedruk bewegingen latertevan pas niet alleen maken muziek en spelenderwijs leert leren die om beter goedgebruik bewegenvan maar komen bij onder andere kleurijk educatief spelmateriaal. communiceren en samen te sporten. werken. We ook tellen, kleuren herkennen, leren de kinderen de grondvormenvormen Zoherkennen. leert je kind op een speelse van bewegen. Daarnaast zal je kind manier en zonder prestatiedruk Spelenderwijs leren om beter te communiceren, samen spelen en spelenderwijs leren om beter te niet alleen goed bewegen maar samenwerken. Voor kids tussen 2 en 6 jaar oud communiceren en samen te werken. ook tellen, kleuren herkennen, vormen meld je aan via onze website en kom vrijblijvend eenherkennen. keertje kijken.

Schrijf je in voor een proefles in baarle-nassau

voor data, tijden en meer informatie: www.hcbaarle.nl/kicksnsticks

Spelenderwijs leren om beter te communiceren, samen spelen en samenwerken. Voor kids tussen 2 en 6 jaar oud meld je aan via onze website en kom vrijblijvend een keertje kijken. voor data, tijdengratis en meerproefles informatie: Kickoff: op 1www.hcbaarle.nl/kicksnsticks september

MEER INFO OP: www.hcbaarle.nl/kicksnsticks gratis proefles op 1 september meldKickoff: je aan via: www.hcbaarle.nl/kicksnsticks MEER INFO OP: www.hcbaarle.nl/kicksnsticks


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 17

SPORT Bridgeclub BBC Enclave Maandag 12 augustus Lijn A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Eva Bouwman & Cor Denis ...............................................63,99 Georgine de Jongh & Henk de Jongh ..........................61,31 Jes Verbruggen & Nico van Ham ....................................54,17 Francine van der Aa & Riet Lauwerijssen ....................53,27 Riet Ermes & Joke Martina ................................................52,98 Wil Jongebloed & Jaap Jongebloed .............................52,38 Ron Scheffer & Leon van Rijn............................................. 50,6 Martine Zeckendorf & Gina van Gorp ............................ 50,3 Mieneke Hofman & Peter Hofman ......................................50 Jacqueline Jespers & Els de Swart ................................... 49,7 Jenny van der Giessen & Corry van de Gevel ............48,81 Amélie Hermus & Tinie Tebrunsvelt ..............................46,73 Johan Riemersma & Hans Oosterling ...........................43,75 Ria Hendrikx & Jan Hendrikx ...........................................41,37 Roger Verschueren & Huub Smid ..................................40,77 Marlene Lunter & Wil van Uijthoven .............................39,88

Lijn B Het Grenszuukers Senior Plus Event 5.0 (1e Lustrum) was wederom een groot tennis succes. Het weer was ons welgezind, temperatuur circa 23 graden en lichte bewolking, wat wil een mens nog meer. Na de inschrijving en het nuttigen van een kop koffie of thee met een welbekende Jumbo appelflap zijn we met goede moed van start gegaan. Het aantal tennisdeelnemers bestond uit 30 Heren en 18 Dames. Een ideaal aantal deelnemers om over 6 banen te verdelen. Dit betekent dat 24 deelnemers actief waren en 24 deelnemers konden uitrusten en/of een versnapering te gebruiken. Het totaal aantal aanwezigen was circa 55 man/vrouw inclusief keukenpersoneel. In de middag genoten van een overheerlijke lunch inclusief een kom Paprika/ bloemkoolsoep en een verfrissende bowl. De catering was in handen van Annemie en Els, nogmaals onze dank is groot voor hun inzet. De winnares bij de dames waren Maria Seeuws en Jose van Kilsdonk. De winnaar bij de heren was een stuk spannender, daar uiteindelijk de wedstrijdpunten en het saldo aantal games beslissend was, de winnaars zijn Ad Meeuwesen en Anton van de Ven. Als kers op de taart hebben we

ook de wisselbeker inclusief inscriptie voor de 4e keer uitgereikt aan de overall winnaar van het toernooi. De gelukkige maar verdiende winnaar is Ad Meeuwesen van TC Alphen. Na het uitreiken van de prijzen aan de winnaars is nog een loterij van start gegaan op basis van de inschrijving. Zodoende zijn nog een aantal cadeaus verdeeld onder de deelnemers. Last but not least hebben alle deelnemers een doos Limar bonbons ontvangen waardoor eenieder na het nuttigen van een aantal consumpties naar volle tevredenheid naar huis is gegaan. Bij deze willen we ook de sponsors bedanken voor hun bijdrage Chocolaterie Limar, Slijterij 3 Dennen, lunchroom ’t Goei Gevoel, eetcafé de Lantaern, Sunwise Zonnestudio, Marlies Schoenen en supermarkt Jumbo. Ook bedanken wij onze vrijwilligers voor hun grote en enthousiaste inzet. Al met al een gezellig tennis toernooi en de voorbereidingen voor 2020 worden waarschijnlijk binnenkort gestart. De organisatie is van plan om na 5 jaar het “stokje over te dragen” naar een nieuw te formeren organisatieteam. Het organisatieteam Staf van Aelst en Tom Oranje.

Schakers, grijp je kans! Schaakvereniging En Passant Chaam organiseert traditiegetrouw als start voor het nieuwe schaakseizoen het bekende Terrastoernooi bij De Paters in Meersel-Dreef. Dit jaar wordt het toernooi gehouden op zaterdagmiddag 31 augustus vanaf 13:00 uur. Het Terrastoernooi is een snelschaaktoernooi over 6 rondes. Je komt hierbij al snel tegen gelijkwaardige tegenstanders te spelen door het “Zwitsers” indelingsschema. Het toernooi is een uitgelezen kans om je schaakkennis te testen en een gezellige middag te beleven. Iedereen is daarbij van harte welkom; van geoefende schaker tot jonge of oudere beginneling(e). Nieuwe leden welkom En Passant start haar seizoen op donder-

dag 29 augustus met een Algemene Ledenvergadering in de LOCO bar te Chaam om 20.00 uur. In de gezellige achterzaal, waar we iedere donderdagavond onze schaakpartijen mogen spelen, is iedere schaakliefhebber altijd welkom om een partijtje te schaken. Of beter nog, word lid en doe mee met onze interne competitie. Vanaf begin september tot in mei ben je dan praktisch alle donderdagavonden onder de pannen voor die interne competitie dan wel een simultaan of een snelschaaktoernooitje of kun je meedoen met een externe competitie tegen 3 verenigingen uit de regio. Wil je met ons kennismaken? Kom dan gerust eens langs. Of neem contact met ons op via enpassantchaam@ gmail.com.

Enclaveruiter Nieuwsflitsen Tijdens de zomerperiode hebben we niet stil gezeten! Er werd doorgetraind en de ponyruiters zijn op kamp geweest. Nu de vakanties ten einde lopen, hebben we voor de komende tijd weer enkele activiteiten op de planning staan voor zowel leden als ‘niet-leden’:

Zondag 15 september: Onderlinge wedstrijd Zet zondag 15 september in je/uw agenda! Dan organiseren we de jaarlijkse onderlinge wed-

ADVERTEREN IN ONS WEEKBLAD? Neem dan contact op met: Debbie Eijskoot, tel.: 06 - 53 96 48 14

May van Leuven & Ann Dries ...........................................59,03 Willy Roos & Hugo Roos ....................................................58,68 Mylene van der Velden & Theo Damen ......................... 55,9 An Grimbergen & Peter Tuytelaars .................................. 55,9 Ria Laurijssen & Peter Laurijssen ....................................54,17 Ceciel Gulickx & Toon Laurijssen ....................................53,82 Anny van den Broek & Riet van den Broek .................52,08 Annemie van Aelst & Staf van Aelst ..............................51,39 Jeanne Remie & Rian van Zon .........................................47,57 Aleida Wijkenga & Mosje Geerts ....................................45,83 Ad Adriaansen & Harrie Geerts .......................................44,44 Ella van Rede & Margreet van Rijn ................................... 44,1 Els Backx & Maria Verheyen..............................................41,67 Rita de Leeuw & Wil de Wit ...............................................35,42

Lijn C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Annette Laurijssen & Jan Laurijssen .............................60,07 Inez Daverveldt & Tonnie Cornelissen..........................58,68 Ria de Swart & Rene Landgraf .........................................57,29 Marianne Kokx & Christ Kokx ..........................................56,25 Rina de Rooij & Frank de Rooij .......................................... 55,9 Elly te Braake & Rie Kustermans .....................................55,56 Eileen Langendoen & Claude Halloy ..................................50 Linda Kusters & Iris van den Bosch ................................47,57 Betsie Gulickx & Ria Loots .................................................46,88 Jo Jansen & Ann Peeters....................................................46,18 Anny de Laat & Sjef de Laat..............................................45,14 Lia Baijens & José van der Werf.......................................42,71 Joke Loonen & Jan Loonen ..............................................42,36 Lies van Moorsel & Toos Neggers ..................................35,42

Donderdagmiddag Bridge Baarle Nassau Bridge-uitslag 08-08-2019, de Lindeboom, Baarle-Nassau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15

May Jansens & Els de Swart..............................................60,42 Toon Daverveldt & Frank de Rooij .................................59,72 Tinie Tebrunsvelt & Margreet van Wijnen ...................57,29 Deen van de Ven & Wil van de Ven ................................56,94 Ria Huijben & Annelies Leijten ........................................55,56 Jos Backx & Corien Backx ........................................................55 Hans Arends & Jeanne Arends ........................................54,17 Johan Riemersma & Jeannette Riemersma......................50 Wil de Wit & Rita de Leeuw ...............................................46,88 Els Backx & Rian van Zon ...................................................46,53 René Landgraf & Marja Vermunt ....................................42,01 Jan Loonen & Joke Loonen ..............................................42,01 Tonnie Verhoeven & José van der Werf .......................41,25 Christ Kokx & Marianne Kokx ..........................................40,83 An Grimbergen & Tonny van Gils .........................................40

Voor ieder Bridgepaar vrij deelnemen, elke donderdagmiddag in de Lindeboom te Baarle-Nassau. Inloop tot uiterlijk 13.15 uur. Of aanmelden BBC Enclave/aanmelden/donderdag/en verzenden. Beter donderinstuif@gmail.com.

strijd voor alle leden van de Enclaveruiters. Meer informatie volgt! Wil je/Wilt u meehelpen of heb je ideeën? Geef het door aan Paula Diels-van Alphen, Ineke van Oosterwijk of een van de bestuursleden. Zondag 22 september: Proefgerichte training Op zondag 22 september organiseren wij opnieuw een proefgerichte training in samenwerking met Evi en Mariella Ansems op het oefenterrein. Zowel Mariella als Evi zijn KNHS-jurylid. Mariella op ZZL-niveau en Evi op M-niveau. Tevens zijn zij allebei jurylid afdelingsdressuur. Tijdens een proefgerichte training leren Mariella en Evi je graag om vanuit het oogpunt van de jury je dressuurproef te verbeteren. Leerzaam en voor iedereen van B t/m ZZL, ook voor afdelingsdressuur! Bij een proefgerichte dressuur training wordt, nadat je zelf los hebt gereden, de door jezelf uitgekozen proef gereden en door Mariella & Evi beoordeeld op het protocol. Daarna worden de positieve onderdelen en de onderdelen waarvan zij verandering willen zien samen met jou besproken. De training duurt ongeveer 35-40 minuten per combinatie zodat er voldoende tijd is om onderdelen opnieuw te rijden en problemen waar je in de proef tegenaan loopt, te bespreken en te verbete-

ren. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen en handvatten mee voor je volgende wedstrijd. Het is ook leerzaam om de proef te filmen en dat Marielle en/of Evi deze inspreken met leerzame tips, echter deze mogen niet in de media gedeeld worden. De kosten zijn €18,00 per combinatie. Niet-leden kunnen ook deelnemen en betalen €25,00. Leden van de Enclaveruiters hebben voorrang bij de aanmelding. Voor meer informatie kijk ook op de website van Evi en Mariella: www.marievi.nl. Wil jij de puntjes op de ’i’ zetten voordat het winterseizoen begint? Meld je dan aan vóór 8 september bij Lidewij Voeten, e-mail: lidewijvoeten@gmail.com. Bij je opgave graag het volgende vermelden: - naam ruiter - naam pony/paard - klasse - nummer van de proef die je wilt rijden Wees er snel bij, want we hebben een beperkt aantal plaatsen! Kijk ook eens op onze website www.enclaveruiters.nl en de Facebook pagina: www.facebook.com/PaardensportverenigingDeEnclaveruiters.

Bakkerij

Vromans

VROMANS PRIJSPUZZEL

Puzzelservice / Persbelangen / P1066 1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

16

15 18

17

19

20

21 22

23

24

25

26 31

30

29 33

34

27

36

35

28

32 37

38 39

40

41

42 47

46 49

51

50 54

57

58

44

60

61

45

48 53

52

55

56

59

62

43

64

63

65

67

66

© Persbelangen P1066

66

38

16

58

33

48

45

37

62

50

22

8

Kruiswoordpuzzel Week 33 Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 file, 8 weldra, 15 aansporing, 16 leerplan, 17 zendgemachtigde, 18 gezagsgebied, 20 Javaanse prins, 21 vernauwing, 22 kuip, 25 petoet, 26 draagwijdte, 29 struisvogel, 32 element, 33 metalen verbinding, 36 lusteloosheid, 38 zinnebeeld, 39 oplossing, 42 vleespasteitje, 46 bemanning, 48 Apple-product, 49 begroeide zandvlakte, 51 indien, 53 plaats in Saoedi-Arabië, 54 koopwaar, 57 dwingende vraag, 59 gracieus, 60 uiting van bevestiging, 62 aristocraat, 64 afsluiting van een lichaamsopening, 66 groot boek, 67 tijdsindeling. VERTICAAL: 1 verwarmingsketel, 2 gehoororgaan, 3 bos zonder naaldbomen, 4 ondernemingsraad (afk.), 5 verpleegster (Eng.), 6 waardeloos lot, 7 drukprocédé, 8 hekel, 9 kranten en tijdschriften, 10 marterachtig roofdier, 11 aanduiding van aarzeling, 12 voorganger, 13 meisjesnaam, 14 aangenomen, 19 ijdeltuit, 23 grootmoeder, 24 adembeklemmend, 27 instemming, 28 scheepstouw, 30 heilzaam, 31 huidopening, 34 zangstem, 35 deodorant (afk.), 36 onbegroeid, 37 zevende toon, 39 grenslijn, 40 vreemde munt, 41 toom, 43 opleving, 44 plukje haar, 45 kaas, 47 dagboek op internet, 50 darmspoeling, 51 vertegenwoordiger, 52 lenstroebeling, 53 ondergrondse, 55 pit, 56 geheel vervuld van, 58 bedachte taal, 61 gerecht, 63 Chinese afstandsmaat, 65 vierde toon. OPLOSSING WK 32 HORIZONTAAL: 1 wulp, 5 fa- VERTICAAL: 2 ub, 3 lectuur, 4 cet, 9 emoe, 12 beep, 14 fox, 15 per, 6 af, 7 comedo, 8 ex, 9 elf, plas, 17 crew, 19 sofa, 21 art, 23 10 maatpak, 11 os, 13 pers, 15 referte, 26 tja, 28 nou, 29 stadi- poen, 16 kandy, 18 wetb, 19 on, 30 pop, 31 deuk, 33 broom, stom, 20 japan, 22 roe, 24 far34 saba, 35 rem, 37 ank, 38 maceut, 25 riolering, 27 job, 32 fuga, 39 ehbo, 41 gig, 42 wed, kefir, 34 snoer, 36 mug, 37 abw, 45 ever, 47 gebit, 50 recu, 52 40 decor, 41 georgia, 43 deceo, 53 tournee, 55 cas, 56 oir, creet, 44 buste, 46 vei, 47 gong, 57 integer, 58 rit, 59 gang, 61 48 breker, 49 teek, 51 cai, 53 kwee, 63 vilt, 64 vet, 66 tien, 68 tint, 54 erwt, 60 alp, 62 eis, 63 gaap, 69 onryp, 70 stro. va, 64 vn, 65 ty, 67 nr. Winwoord: CACAOFABRIEK

Oplossing Prijspuzzel wk 32:

Cacaofabriek

Prijspuzzelwinnaar wk 32:

Germana Baijens Smolders

#

Zaterdag 7 september: Volksfeest randweg Samen met negentien verenigingen houden de gemeenten Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en Cultureel Centrum Baarle op zaterdag 7 september een volksfeest. Dit ter gelegenheid van de opening van de randweg. Ook de Enclaveruiters zullen aanwezig zijn!

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Doe mee met de wekelijkse

#

TC Baarle Grenszuukers Tennis Event

Generaal-Maczeklaan 41, Baarle-Nassau

Mail uw oplossing naar PUZZELOW@EMDEJONG.NL Oplossing + Naam + Adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald tot vier weken na bekendmaking, tegen inlevering van deze bon bij:

BAKKERIJ VROMANS Kerkstraat - Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 18

MEMORANDUM -GROEP

MEE West-Brabant

voor bloedafname of inleveren van humaan materiaal (vrije inloop tijdens openingstijden) t.b.v. laboratoriumonderzoek op verzoek van uw zorgverlener en trombosedienst SRTB (www.srtb.nl). De meest actuele informatie treft u aan op: www.shl-groep.nl

Het is een spreekuur met open inloop voor mensen met vragen over werk, geldzaken, zorg, relaties en beperkingen die er alleen niet uitkomen en ondersteuning nodig hebben.

Alphen: De Hoogt, Willibrordstraat 1, ma/wo/vr 08.30-10.00 uur Baarle-Nassau: De Croon, St.Janshof 1 ma t/m vr 08.15-10.15 uur Bavel: Huisartsenpraktijk Tolakker, Tolakker 5, ma t/m vr 08.30-10.00 uur Chaam: Huisartspraktijk Nugteren en Meijler, De Werf 1, ma/di/do/vr 08.00-09.30 uur Riel: Ontmoetingscentrum De Leybron, Dorpsplein 20, wo 08.30-09.30u Ulicoten: MFA Bremerpoort, Bernardusstraat 17, wo 09.00-10.00u Ulvenhout: Dienstencentrum, Dorpsplein 13, ma t/m vr 08.30-10.00u

MEE Steunpunt Alphen-Chaam ‘t Trefpunt, Heuvelstraat 5, Alphen T. 013-5086666 of 076-5223090. Woensdagochtend 09.00-11.00 uur. MEE Steunpunt Baarle-Nassau Gemeentehuis Baarle-Nassau, Wmo loket, Singel 1, Baarle-Nassau. T. 013-5075200 of 076-5223090. Maandagochtend 9.00 - 11.00 uur www.meewestbrabant.nl

DIERENARTS GEZELSCHAPSDIEREN

Dierenarts Nysen PETER NYSEN & KAAT VAN GILS Tel.: 0032 473 52 50 50

Consultaties en huisbezoeken op afspraak.

7 dagen op 7 - 24/24u bereikbaar voor spoedinterventies! Niet spoedeisende consultaties bij voorkeur ‘s morgens voor 08.30u of ‘s namiddags na 17.00u melden aub!

Vrijwillige Bloedgevers Baarle R. Remmen, R. Seuntjens, H. Smet, C. van der Veer, R. Vermeirssen

Bloedafname: donderdag 18 april, 18 juli en 31 oktober 2019 in de aula van het Cultureel Centrum van 18.00 tot 20.30 uur. Voor informatie bel: Maria Verhoeven ..........014-634203 Liesbeth Bruurs ............06-28866586 Carla Laurijsen-Noyen NL .............................. 013-5079079 Rianne Bruurs Gatzen ...014-699559 Bloedtransfusiecentrum 015-443999 (0800 777 01 - B) Volg ons ook op facebook vrijwillige bloedgevers baarle

Pastoor van Herdegomstraat 17 2387 Baarle-Hertog B 014-699048 - NL 013-5078942 www.praktijkhuisbaarle.be Avond- en weekenddiensten: Woonachtig in België: Avonddienst: 014-699673 Weekenddienst: 014-410410 (Wachtpost Turnhout) Woonachtig in Nederland: 076-5258500 (Huisartsenpost Breda)

Bibliotheek Alphen-Chaam

SKAC

Openingstijden: maandag ............ 14.30-17.30 uur en 18.30-20.30 uur woensdag ........ 11.30-14.30 uur vrijdag ............. 14.30-17.30 uur Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam tel: 06-42356153 www.bibliotheekalphenchaam.nl

Bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog

Openingstijden: ma. en vrij. ...... 13.30 - 20.00 uur di., wo. + do. ... 13.30 - 17.00 uur Zaterdag .......... 10.00 - 12.00 uur Pastoor de Katerstraat 5-7 Tel: 085-7441052/014 699492 bibliotheek.baarle@theek5.nl

Inloopspreekuren maatschappelijk werk Alphen, Den Heuvel, Heuvelstraat 5 (ingang Poolse straat) donderdag (even weken): 13.30 - 14.30 uur tel. 013 - 508 26 80 / 06 - 43 14 62 67 Voor hulp bij financiële problemen: Woensdag (even weken): 09.00 - 10.00 uur tel. 013 - 508 26 80 Chaam, Gezondheidscentrum Chaam, De Werf 1 Maandag (oneven weken): 13.30 - 14.30 uur tel. 0161 - 49 32 37 / 06 - 81 80 80 34 Voor hulp bij financiële problemen: Woensdag (oneven weken): 09.00 – 10.00 uur tel. 0161 - 49 32 37 Baarle-Nassau, Sint Janshof 1 Elke maandag 11.00 - 12.00 uur tel. 013 - 507 53 12 / 06 – 18 23 51 42 Voor hulp bij financiële problemen: elke woensdag 13.30 – 14.30 uur tel. 013 - 507 53 12 Avondspreekuur maatschappelijk werk (voor inwoners van Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau) Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Willemstraat 20, 4811 AL Breda donderdag 17.30 - 19.00 uur

Stichting Kulturele Activiteiten Chaam

Cultureel Centrum Baarle info@ccbaarle.org +31 13 507 82 33 +32 14 699 326 Pastoor de Katerstraat 5-7 2387 Baarle-Hertog (BE) 5111 CM Baarle-Nassau (NL)

Gilzeweg 12 (Taxandria gebouw) 4861AT Chaam info@skac.nl

De Zonnebloem

Regio Telefoonnummer: Alphen ................... 013 - 508 38 20 Baarle-Hertog ................... 79 91 13 Baarle-Nassau ....... 013 - 507 91 13 Chaam .................... 0161 - 49 20 48 Riel ........................013 - 518 21 73 Ulicoten .................013 - 519 94 09

F. Gulickx Kerkstraat 3 bus 5 Baarle-Hertog

T. 014 69 97 69 G. 0477 32 17 82

CULTUREEL CENTRUM DEN HEUVEL

Rouwcentra te Oud-Turnhout en Ravels

014 46 29 20

Heuvelstraat 5, 5131 AP Alphen Telefoon: 013-5081608

Lokale Omroep Baarle, Radio De Stille Genieter

Te beluisteren via: FM 87.8 MHz, kabel in Baarle FM 91.1 MHz, of via www.omroepbaarle.nl Verenigingsberichten, verzoekjes en informatie kunt u doorgeven aan: Lokale Omroep Baarle, Pastoor de Katerstraat 7, 5111 CM Baarle-Nassau, of via mail: info@omroepbaarle.nl Telefoon studio 013-507 2127 (alleen bereikbaar als de studio bezet is).

In Alphen-Chaam: Buurtbemiddeling 0416-33 34 45 Jongerenwerk 06-10 54 02 01 Mantelzorgondersteuning 06-10 26 70 86 Op dinsdag kunt u vrij inlopen van 9-11 uur in het Trefpunt, den Heuvelstraat 5, in Alphen In Baarle-Nassau: Buurtbemiddeling 0416-33 34 45 Jongerenwerk 06 - 10 54 02 01 Dorpsverbinder vrijwillige inzet en Vrijwilligerspunt Baarle 06-45 16 06 23 Vrije inloop op dinsdag en donderdagochtend van 9-12 uur, Pastoor de Katerstraat 5-7, Baarle Nassau www.contourdetwern.nl

Wilt u ook een vermelding op deze memorandumpagina? Informeer naar de advertentiemogelijkheden via Debbie Eijskoot Tel. 06-53964814

Uitgeverij Em. de Jong bv

ALGEMENE KERKBERICHTEN regio Alphen en omstreken Noodnummer pastoraal team: 06.83 40 97 87. Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com Kapelaan F. Ceriani, tel 0161-233743, e-mail: fed.ceriani@gmail.com Diaken G. Fennema, tel. 06.30948209, e-mail: gfennema@kpnmail.nl Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, e-mail: diakenjsmies@home.nl Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com Geen vrede; wel vuur en verdeeldheid Als we goed naar Jezus luisteren leren we dat Hij een samenleving voor ogen heeft waar mensen als broeders en zusters met elkaar omgaan, waar mensen rust en vrede ervaren. Maar de weg daarheen gaat niet over rozen of over een roze wolk. Integendeel. We zullen zo’n samenleving nooit bereiken als we niet in opstand komen tegen alle negatieve dingen die we om ons heen zien gebeuren. We kennen Jezus als een liefdadig mens. We noemen Hem een Vredevorst. Dit weekend zegt Jezus dat Hij geen vrede is komen brengen. Wat Jezus eigenlijk wil zeggen is dat wij niet alles ‘om de lieve vrede’ moeten doen. De ‘lieve vrede’ lijkt op meedraaien met alle winden, en dat loopt altijd verkeerd af. Water bij de wijn doen mag, maar we moeten -hoe dan ook- onze weg gaan, die ook Zijn weg is, een weg die over bergen en door dalen gaat. Een weg met vallen en opstaan. Een weg van (meer) geven en (minder) nemen. Jezus zegt: “vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait”. Dit vuur hebben wij mogen ontvangen; bij onze doop, bij het vormsel. Dit vuur zet ons in beweging om het Rijk Gods op aarde uit te bouwen tot een plaats waar het goed is om SAMEN te leven. Helaas zien we om ons heen dat het vaak anders is: men laat zich niet meer ‘gezeggen’ door de kerk of door Jezus. Het is ‘de dikke ik’ die alles bepaalt. Ik kan u verzekeren dat het op die manier niet goed afloopt. Laten we beter doen en de handen ineen slaan en samen op weg gaan. Niet ‘ik’, niet ‘zij’, maar altijd ‘wij’. Mijn ervaring is dat het dan echt beter gaat. diaken Gerrit Fennema. KERKBERICHTEN PAROCHIE H. WILLIBRORDUS ALPHEN Zaterdag 17 augustus 19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor. Intenties: Riet Segers-Verboven; verj. Kees de Jong; Kees en Liza Zegers-Reyntjens. Dinsdag 20 augustus 10.00 uur woord-communieviering in de Hoogt. Intentie: Johannes van Gorp-van Gorp. Parochiesecretariaat Het parochiesecretariaat is meestal geopend dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 0135081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00 uur een enveloppe met 10,50 euro per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. E-mail:

secretariaat.regio.alphen@live. nl. Website: www.willibrorduskerkalphen.nl PAROCHIE SINT REMIGIUS BAARLE-HERTOG Pastoor: Pater Jan Braspenning C.S.Sp. / Kerkstraat 5 / 2387 Baarle-Hertog, telefoon: 014 699 105 en voor noodgevallen via de gsm: 0494 918 926. Het e-mailadres van de pastoor is j.braspenning@ telenet.be. Pastoraal werkster: Maria de Jong-Schellekens, telefoon 014 656 524. Spreekuur: U kunt pater Braspenning altijd spreken voor aanvang en na afloop van de H. mis. Bij afwezigheid van de pastoor kunt u contact opnemen met een van de volgende nummers: 014 699 416 of gsm 0031 653 380 203. Ziekenbezoek: zieken die het op prijs stellen dat pater Braspenning hen bezoekt, kunnen zich (laten) opgeven op de pastorie. EUCHARISTIEVIERINGEN Zaterdag 17 augustus 17.30 uur H. Mis met intentie voor Familie Van Tilburg-van Gils. Zondag 18 augustus Kaarskensprocessie 10.30 uur Geen Mis 20.00 uur H. Mis met intenties voor Alle overleden leden van De Vrienden Van Lourdes; voor Tinus van Bavel; voor Gerard de Bont. Donderdag kapel 22 augustus 19.00 uur H. Mis Zaterdag 24 augustus 17.30 uur H. Mis LECTOREN WEEKEND 17/18 AUGUSTUS 17.30 uur Gerard Bezem 10.30 uur. Margriet Van Loon ZONDAG 18 AUGUSTUS let op Vanwege de Kaarskensprocessie is er ’s morgens om 10.30 uur geen misviering. U wordt allemaal om 20.00 uur verwacht. OVERLEDEN De dood is een realiteit in ieder mensenleven. Er is rouw en groot verdriet om het heengaan. Het draait om het vaste vertrouwen dat Jezus ons zal opwekken uit de dood. Zaterdagochtend op 10 september hebben we tijdens de eucharistieviering afscheid genomen van Anna-Maria (Miet) Maes, weduwe van Adrianus Joannes Jespers, vroeger woonachtig op de Turnhoutseweg maar sinds verschillende jaren in het woonzorg centrum O.L.V. te Ravels. Vanwege onze parochie en haar vele toegewijde medewerkers, bieden wij de families onze christelijke deelneming en medeleven aan bij het heengaan van Miet Maes. KAARSKENSPROCESSIE Beste mede parochianen, De tijd vliegt alweer voorbij zoals die mooie zomer. Op zondag 18 augustus is het weer zover, onze jaarlijkse Kaarskensprocessie, waar we heel fier op mogen zijn dat we dit nog kunnen en mogen in deze tijd waarin het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend is. Langs deze weg zou ik daarom toch nog eens een oproep willen doen om als gelovige gemeenschap zoveel mogelijk daaraan mee te doen. Dat kan door lid te worden van onze Vrienden van Lourdes. De bedoeling van het lidmaatschap is eenvoudig: hoe meer leden, hoe meer zieken wij naar Lourdes kunnen mee-

nemen. Doe daarom die kleine inspanning en schrijf je in als lid. Het kost zo weinig (slechts 8 euro voor een heel jaar) en je doet er een enorm plezier mee aan onze zieken. Alvast heel hartelijk dank. Je moet het meegemaakt hebben om te begrijpen wat er daar in Lourdes in onze zieken omgaat, de vreugde en de blijdschap straalt er af. Beste vrienden, kom dan ook mee vieren, niet alleen door aan de kant van de weg te gaan staan als toeschouwer maar ook daadwerkelijk mee te doen tijdens onze viering in de kerk, om 20.00 uur. Het valt me jaarlijks op hoeveel mensen er komen zelfs vanuit Antwerpen en omstreken, maar jammer genoeg heel weinig van onze eigen parochie. Wij hebben een katholieke school met veel leerlingen en we vinden bijna geen kinderen die mee willen helpen in onze processie, wat wij als kerkgemeenschap toch wel heel jammer vinden. Langs deze weg wil ik al onze vrijwilligers heel hartelijk bedanken die zich jaarlijks hier voor inzetten zowel voor de Kaarskensprocessie, en ook tijdens ons verblijf in Lourdes. Als je ziet hoe hard die moeten werken, en er zelfs hun vakantie voor opofferen, geweldig! Zij verdienen allemaal een dikke proficiat. Meer informatie. www.vrienden-van-lourdes.org. Hartelijke groeten en hopelijk zien we elkaar op 18 augustus. Pastoor J. Braspenning C.S.Sp. PAROCHIE O.L.VROUW VAN BIJSTAND Baarle-Nassau Zaterdag 17 augustus 19.00 uur Eucharistieviering. Met medewerking van het parochiekoor. Intenties: Jgt. Fons van de Heijning; Jgt. Jef en Lies van Tilburg - Braspenning; Jgt. Lien Kennes; Jgt. Sjaak Verdonk; Jgt. Toon Kerremans; Gerard, Rietje en Marie-Louisje van de Lindeloof; Rosa Keustermans - Proost, Jos Keustermans en overleden familieleden en vrienden; Dina Blom - Wagenmakers (ver); Christ Blom (ver); Jan Jansens (ver); Frans Staes (ver); Alfons van Tilborg; Wout van den Broek; Anna Verhoeven - Strijbos; Josepha Jacobs - Hendriks; Frans Oomen. Maandag 19 augustus 15.00 uur Janshove Eucharistieviering. Intenties: Jan Braspenning (ver); An Laurijssen - Verhoeven; An Verhoeven - Strijbos (cliëntenraad); Ciska Schoenmakers Meeuwesen. Woensdag 21 augustus 19.00 uur Kapel Nijhoven Eucharistieviering. Intenties: Gerrit van den Broek (ver). Parochie informatie: Ons parochiesecretariaat is gevestigd op Nieuwstraat 14. Het secretariaat is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 - 10.30 uur. Telefoon: 013-5079226. E-mail: info@parochiebaarle-nassau.nl. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag een envelop met € 10,50 in de brievenbus, Nieuwstraat 14. Om verzekerd te zijn van publicatie van de misintenties in Ons Weekblad verzoeken wij u deze uiterlijk de maandag voorafgaand aan de betreffende viering op te geven. De misintenties en ander nieuws van de parochie kunt u ook vinden op de website: www.parochiebaarle-nassau.nl. PAROCHIE H. ANTONIUS ABT Chaam Zondag 18 augustus 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor Berkel Enschot. Misintenties: Janus en Wies


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

Verheijen-van Haperen; Riet v/d Broek-van Meir; Trees v/d Velden - v/d Ouweland. Vrijdag 23 augustus 10.00 uur: Viering in de Geerhof. Gastkoor Berkel Enschot / Koffie Aanstaande zondag is het kerkkoor uit Berkel Enschot te gast in onze kerk, van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie achter in de kerk, aangeboden door het Parochiebestuur. Parochiesecretariaat Het parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk is geopend: Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161) 491201. Uw misintenties kunt u dinsdagmorgen afgeven op het parochiesecretariaat of schriftelijk in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) in de brievenbus aan de Dorpsstraat 48, 4861 AD Chaam. De brievenbus vindt u in de muur naast de zijdeur van de kerk aan de kant van het pad naar het kerkhof. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel twee weken voorafgaand aan de betreffende viering te doen. Kosten per misintentie: €10,50. Website: www.parochie-chaam.nl PAROCHIE H. ANTONIUS ABT RIEL Zondag 18 augustus 9:30 uur Eucharistieviering met Volkszang. Collectanten: Mw. Horevoorts; Dhr. Gorp. Intenties: Naantje Zegers- Hendrickx. Donderdag 22 augustus 9:30 uur Woord- en Communieviering. Misintenties:(10,50 euro) kunt u opgeven bij Jeannette Wouters, Oude Tilburgsebaan 36, 5133 BE Riel, of per mail: misintentie.riel@ gmail.com. Als u de misintentie in de weekbladen vermeld wilt hebben dan graag 2 weken van te voren opgeven. PAROCHIE HEILIGE BERNARDUS Ulicoten Zondag 18 augustus 9.30 uur Eucharistieviering: Jgt. Sjef Verheijen; voor de overleden buurtgenoten van het “Handpaaltje” in het bijzonder voor Henk Theeuwes; Agnes Geerts Bernaerts. Dinsdag 20 augustus Feestdag Bernardus 19.00 uur Aanvang eucharistieviering in de kerk, waarna voettocht naar de Bernarduskapel waar de viering wordt voortgezet bij de kapel. Voorgangers pastoor J. Demmers en team, pater F. Geerts m.m.v. St Willibrordus Gilde Alphen en parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals. Ter ere van de H. Bernardus; Jef en Anna Meeuwesen v/d Heijning; Jo Meeuwesen: Wim van Engelen; overleden families van Engelen en Roovers. Woensdag 21 augustus 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk voorganger kapelaan J. van Veldhoven m.m.v. Rian Voesenek en Jacqueline van der Kaa, organist Danny Pals. Ter ere van de H. Bernardus. Overleden ouders en familie Swolfs Verstegen; Koos van der Kaa en familie van der Kaa van Dijk.

PAGINA 19

Donderdag 22 augustus 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorganger pastoor M. Prasing m.m.v. Jos’Angels Rijsbergen e.o., organist Cia van Bragt. Ter ere van de H. Bernardus; Jos van Kuijk; overleden families van der Kaa en Swolfs. Vrijdag 23 augustus 08.30 uur Ochtendwandeling met de kinderen, ouders en leerkrachten van de Bernardusschool naar de Bernarduskapel. 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorganger kapelaan F. Ceriani m.m.v. St Willibrordus Koor Alphen o.l.v. Corné Pijnenburg. Ter ere van de H. Bernardus. Zaterdag 24 augustus 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorganger pastoor J. Braspenning m.m.v. Zangvreugd Udenhout o.l.v. Jan Klerkx. Ter ere van de H. Bernardus. Zondag 25 augustus BEDEVAARTSDAG 10.30 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorgangers pastoor Demmers en diaken Smies; m.m.v. parochiekoor o.l.v. Danny Pals en Brassband Ulicoten o.l.v Wim Sas. Ter ere van de H. Bernardus; overleden ouders Snijders van Hellemond; overleden ouders de Bont Kuijpers; Jgt. Corrie van Sas Kock; Fien en August Rijvers Verheijen; Jef en Dina Verheijen Adams; Gust Verheijen Castelre; Riet en Conny Boeren; Henk Theeuwes; Agnes Geerts Bernaerts. Maandag 26 augustus 15.00 uur Eucharistieviering bij Woonzorgcentrum Thebe Janshove Baarle-Nassau. Voorganger Pastoor J. Demmers m.m.v. parochiekoor Ulicoten o.l.v Danny Pals. 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorganger pastoor H. van Geel m.m.v Bondeko Breda o.l.v. Erma Smeekens. Ter ere van de H. Bernardus. Dinsdag 27 augustus: 10.00 uur Kruisweg bij de kapel tot intentie van de Indiëgangers en broeder Jan Boeren. Voorganger diaken G. Fennema m.m.v. cantor. 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk. Voorgangers pastoor J. Demmers en team m.m.v. Projectkoor o.l.v Danny Pals, organist Fons van Dijck. Ter ere van de H. Bernardus. Ons parochiesecretariaat in de Sacristie is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur, telefoon 5199220. Misintentie €10,50 kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409. WEBSITE: De kerkberichten die in Ons Weekblad staan en allerlei nieuws vanuit de parochie kunt u ook op de website vinden. www.parochie-ulicoten.nl LEDEVAERTKERK CHAAM c.a. Bezoekadres: Dorpsstraat 1, Chaam Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam Website: www.ledevaertkerk.nl Indien u contact wilt opnemen met de Protestantse Gemeente Chaam, bel of mail naar de scriba (secretaris) mevrouw Anneke Bogaard-de Jong. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0161 785188. Of via de mail scriba@ledevaertkerk.nl. Actuele informatie vindt u altijd op de website Zondag 18 augustus Hartelijk welkom in onze dienst die om 10.00 uur begint. Voorganger is dominee Karen van Huisstede uit Ulvenhout. Organist is de heer Peter van der

Stoel. Ook vakantiegangers zijn uiteraard van harte welkom. Na de dienst bent u uitgenodigd voor koffie, thee of limonade en een gezellig gesprek onderling of met onze gemeenteleden in de tuinzaal of in de tuin. Komt u per fiets zet die dan binnen het hek naast het kerkgebouw en op slot. Zondag 25 augustus Is de kerk gesloten en wordt u verwacht op het vakantiecentrum de Flaasbloem. Leest u volgende week meer over. EVANGELISCHE GEMEENTE Baarle-Nassau EN GIJ ZEGT DAT TERECHT ’’Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en de laatste, en buiten Mij is er geen God. En wie is als Ik hij roepe het uit en verkondige het, en legge het Mij voor - daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. Weest niet verschrikt en vrees niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.’’ [Jesaja 44:6-8]. Twee broers, Aäron en Mozes, hadden zich tot de Farao, de koning van Egypte moeten vervoegen, om het gebod van de HERE, de God van Israël aan hem voor te leggen, het volk Israël te laten gaan, opdat het ter ere Gods feest kan vieren in de woestijn. Zo, reagerende; wie dan wel is de HERE, naar wie ik zou moeten luisteren, Israël te laten gaan? Ik ken de HERE niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan [Exodus 5:1-2]. In de Egyptische en Semitische staten, werd van oudsher de koning beschouwd als de Heer van het land en zijn onderdanen. De titel ’Heer’, droegen zowel de vergoddelijkte koningen van Egypte, als die van Mesopotamië. Later namen de Romeinen deze vergoddelijking voor hun keizers over. De keizers Augustus en Tiberius verwierpen deze titel vooralsnog, die zij als slaafse vleierij beschouwden, doch hun opvolgers eisten dat ze als Heer vereerd zouden worden. De God van Israël, de Koning en Verlosser, wordt de HERE genoemd, omdat Hij zijn volk heeft geschapen, en het dus rechtmatig bezit en beheerst, want Hij heeft het uit de slavernij van Egypte verlost. Maar Hij is ook de HERE der gehele aarde, wiens heerlijkheid de aarde vervult, daar Hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Dienovereenkomstig moeten alle volkeren der aarde erkennen, dat de HERE God is: ’’Want onder de goden is niemand U gelijk, o HERE, en niets is als uw werken. Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neder buigen, o HERE, en uw naam eren; want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen. Leer mij, HERE, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.’’ [Psalm 86: 8-11]. En wat zegt Jezus: ’’Gij noemt Mij Meester en HERE, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het’’ [Joh. 13:13]. Ev. Gem. p/a Klokkenstraat 10, 5111 HL Baarle-Nassau. Geef jij een kind als Tariku een eerste schooldag cadeau? SMS TARIKU naar 4333 en geef eenmalig 3 euro

Doe jij mee aan het Vormsel 2020? Informatie-bijeenkomsten H. Vormsel 2020 Parochies samenwerkingsverband Alphen - Gilze, vanaf 1 januari 2020 parochie St. Jan de Doper. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we jou en je ouders meer over wat het Vormsel is en op welke manier de voorbereiding gaat. Wanneer vinden de informatiebijeenkomsten plaats? Op maandag 16 september ben je vanaf 19.30 uur welkom in de parochiezaal van Chaam. De ingang van de parochiezaal is aan de linkerzijde van de kerk, Dorpstraat 48 te Chaam. Op donderdag 19 september ben je vanaf 19.30 uur welkom in de parochie zaal van Alphen. De in-

gang van de parochiezaal is aan de rechterkant van de pastorie aan de Raadhuistraat 4 te Alphen. Voor wie zijn deze bijeenkomsten bedoeld? Alle kinderen die in groep 8 zitten die horen bij de parochies van Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten zijn van harte welkom. Moet ik na afloop van deze bijeenkomst al zeker weten of ik mee doe? Nee, dat hoeft niet. Je mag er nog een paar weken over nadenken. Voor de eerste Vormsel bijeenkomst in september stuur je ons een e-mail zodat we weten dat je erbij bent. Je kunt het volledig

ingevulde inschrijfformulier dan meenemen. Wat doe ik als ik op 16 en 19 september niet aanwezig kan zijn? Neem gerust contact op met ons via ons e-mailadres. Wat als ik op het bijzondere onderwijs zit of woon in België en hoor bij de Nederlandse parochie? Volg je de route van het bijzonder onderwijs of op een school in België, dan ben je ook van harte welkom om naar één van deze avonden te komen. Graag tot ziens op 16 of 19 september! Rian en Jessica, Werkgroep Gezin & Geloof, e-mail: sintjandedopervormsel@gmail.com.

Amalia bezoekt Bernardus Op dinsdag 20 augustus viert Ulicoten het feest van Sint Bernardus. Al jaren sluit Amalia zich daarbij aan, samen met enkele andere heemkringen en een wandelgroep uit de omgeving. Wij maken er een mooie avondwandeling van, ontmoeten op de Maaijkant de delegaties uit Alphen, Chaam en Ulvenhout, vieren de dienst bij de Bernarduskapel in de Bollekens (als het weer dat toelaat!), drinken koffie of thee, buurten een beetje en stappen weer naar huis. Rond 22.00 uur zijn we terug. Leden die liever op de fiets gaan of met de auto, zijn in Ulicoten even welkom. Om 19.00 uur be-

gint de viering in de kerk. Voor de wandelaars geldt dat we vanaf 17.15 uur bijeenkomen in het Heemhuis, zodat we om 17.30 uur op weg kunnen. Wie graag de heenweg wandelt, maar terug voor ander vervoer kiest, zal daarvoor zelf afspraken moeten maken. Amalia hoopt de Werkgroep in Ulicoten blij te kunnen maken met een flinke groep deelnemers uit Baarle.

De Bernarduskapel bij Ulicoten.

Zangers en zangeressen: doe mee 27 augustus Zingt u graag en bent u dinsdag 27 augustus in de gelegenheid naar de kerk in Ulicoten te komen, meld u dan aan uiterlijk 18 augustus 2019. We willen die avond het Bernardusoctaaf feestelijk samen om 19.00 uur de viering in onze Bernarduskerk in Ulicoten opluisteren met een projectkoor. De repetitie zal plaatsvinden diezelfde dag van 17.30 uur tot 18.15

uur à 18.30 uur. In de pauze krijgt u koffie/thee met een versnapering aangeboden. Het repertoire wordt eenvoudig gehouden. Fons van Dijck zal ons begeleiden en Danny Pals is dirigent voor deze gelegenheid. U kunt zich aanmelden bij Jacqueline van der Kaa, e-mail: Jvanderkaa.swolfs@ gmail.com of via telefoon: 0135199522/06-20849621. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop kof-

fie/thee voor alle aanwezigen. Ook uw supporters zijn welkom. Wij hopen vele muzikale deelnemers met hun mede-pelgrims te mogen begroeten om samen te zingen. Save the date: 27 augustus 2019! Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens de overige dagen van het Bernardusoctaaf dat 20 augustus begint. Het programma vindt u op onze website: www.parochie-ulicoten.nl. Graag tot ziens en horens.

BERNARDUSOCTAAF IN ULICOTEN

Thema ‘Werken is ook bidden’ staat centraal Zoals elk jaar gebruikelijk viert men in Ulicoten van 20 augustus tot 27 augustus het feest en het octaaf van hun beschermheilige Sint Bernardus. Elk jaar opnieuw kijkt men tijdens het octaaf uit naar de vele bezoekers die het Ulicotense Bernardusoctaaf mee komen vieren.

Het volledige programma.

De processie op weg naar de Bernarduskapel.

Naast de eigen parochiepriesters geven ook voorgangers uit de regio medewerking. De Ulicotense misdienaars en acolieten, kosters, lectoren, het parochiekoor, de Ulicotense muziekvereniging en de werkgroepen hand- en spandiensten zullen zich weer van beste kant laten zien. Dit alles met de bedoeling om er ook dit jaar weer een feestelijk octaaf te kunnen vieren. Op de website www. parochie-ulicoten vindt men meer informatie over dit octaaf. Feestdag van de H. Bernardus Dinsdag 20 augustus is de feestdag van de H. Bernardus en begint men de viering van het octaaf om 19.00 uur in de parochiekerk. Deze

wordt gevolgd door een voettocht naar de Bernarduskapel. Bij de kapel wordt de viering voortgezet met medewerking van het parochiekoor St. Bernardus onder leiding van Danny Pals. Gedurende de dagen daarna is er dagelijks om 19.00 uur een viering in de parochiekerk. Voor belangstellenden geeft dit een ruime gelegenheid om te komen proeven en genieten van de mooie, fijne en serene devotie voor St. Bernardus. Koren en voorgangers uit de ruime regio verlenen medewerking aan deze vieringen. Een hoogtepunt is daarbij de viering op zondag 25 augustus die om 10.30 uur begint. Voorganger daarbij is pastoor Demmers en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door

het parochiekoor o.l.v. Danny Pals en de Brassband o.l.v. Wim Sas. Na elke viering is er gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee, te ontmoeten.  f.t.

Het Bernardusbeeld dat wordt meegedragen in de processie.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019

PAGINA 20

GEEN AUTORIJBEWIJS (MEER)? Blijf mobiel met een LIGIER of MICROCAR!

samen scoren tegen kanker

Vraag nu meer informatie aan

Houd het hoofd koel met deze

Microcar Mgo Premium Sun met

AIRCO

• inclusief AIRCO • DCI motor • chroom accenten • metaalkleuren Alle Ligier op voorraad al vanaf

9.690,-

PRIVATE LEASE

€ 349* per maand inclusief onderhoud en ALL RISK verzekering

70%

KORTING Er zijn ook

OCCASIONS d! op voorraa

* Vraag naar de voorwaarden.

We ruilen uw huidige auto of brommobiel in • Proefrijden mogelijk Uw brommobieldealer in de regio:

BEVER BREDA Franse Akker 25, 4824 AL Breda • Tel. 076-5414944 • breda@bevertmc.nl www.beverbrommobielen.nl

OP ONZE GEHELE VOORJAARS- EN ZOMERCOLLECTIE

m.u.v. hoogzomer- en basiscollectie

www.twinkeltje-sgravenmoer.nl

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Ons Weekblad 16-08-2019  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten

Ons Weekblad 16-08-2019  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten