Page 1

DEFINITIEVE BESTEMMING BANKJE VAN HOOP

DEZE WEEK RESTAURANT SPECIAL

GROTE OPKOMST TOSSAVOND JUNIOREN

Pagina

Pagina

Pagina

11

17-20

Optiek Czyzewski heeft OOG voor HOREN • Star geregistreerd • Hoorprof gecertificeerd

45

Chaamseweg 74, Baarle-Nassau, T. 013-5078792

Ons Weekblad 108e jaargang

NR. 5400 - Week 47 Vrijdag 22 november 2013

Twee maal goud en twee maal zilver bij Parochiekoor Sint Cecilia Baarle-Nassau Jana Verschueren en Jo van Tilborg vieren tijdens het Ceciliafeest van het Parochiekoor van Baarle-Nassau op vrijdag 22 november allebei hun gouden koorjubileum. Corry Nooyens en Toos Neggers mogen terugblikken op 25 jaar koorlidmaatschap. In de zaterdagavondmis wordt ook bij dit jubileum stilgestaan. Toen Jana en Jo het koor kwamen versterken mochten er voor het eerst vrouwelijke leden bij het Baarles zangkoor. We schrijven het jaar 1963, een historische verandering in de kerkzang. Tot dan toe was dat een mannenaangelegenheid geweest. Dirigent was Nellis van Beek en organist was Jac Brouwers. Boven wat nu Oma's Snoepwinkeltje is aan de Nieuwstraat, werd gerepeteerd. “De trap op, eerste kamer rechts” de beide dames herinneren zich dat nog goed. En nog steeds is het vaak de trap op om te zingen, maar nu achter in de kerk, naar het oksaal. Repeteren doen ze sinds jaar en dag in het Patronaat aan de Nieuwstraat, hun 'thuis' op woensdagavond. Ze zijn gelijktijdig bij het koor gegaan en allebei het langst gebleven, dus de enige gouden leden van St. Cecilia. “In die tijd was er voor vrouwen niet zoveel verenigingsleven. Nellis van Beek

PORT BETAALD BAARLE-NASSAU

combineert beide functies. Door de jaren heen heeft het koor een heel ander niveau bereikt. Maar zowel toen als nu denkt men bij een nieuw, wat moeilijker werk: 'zullen we dat ooit geleerd krijgen?' Dankzij de inzet van de dirigenten is dat toch steeds gelukt. “Soms bij moeilijke stukken denken we, 'Frank waar beginde aan?' Maar als het lukt is dat heel fijn, hij haalt er meer uit dan we denken te kunnen.”

België- Belgique PB 2380 Ravels 1 BC 9516

Sinterklaas SPECIAL

ZILVER

Toos Neggers, Jana Verschueren, Jo van Tilburg en Corry Nooyens wilde toch met een groepje vrouwen aan het zingen, en zo is het gekomen.” Het was bij het jubileum van pastoor Koenraads dat de eerste dames bij het zangkoor kwamen.

GREGORIAANS EN LATIJN “In het begin was het allemaal Latijn en Gregoriaans, dat was eigenlijk wel saai” vertellen Jo en Jana. De gezangen kenden ze al van de vele kerkbezoeken

die in die tijd gebruikelijk waren. Jana nam ooit boterhammen mee naar de eerste mis, om die daarna op te eten voor de Hoogmis en het Lof wat dan nog volgde. Wat later kwamen daar de zogenaamde 'meezingers' bij en tegenwoordig zingt het koor in alle talen. Het liefst zingen beide dames meerstemmig, “daar ben je voor bij het koor.” In vroeger jaren werd er voorgespeeld, voorgezongen, dan moesten ze

Foto Hanne Dirven meezingen, nazingen eigenlijk. “Het duurde veel langer voordat je een lied onder de knie had, het was een heel andere manier van lesgeven.” Ze lachen samen nog bij de herinnering aan “smor smor smor”. Op drie tonen gaf de dirigent drie groepen de begintoon aan van een lied dat begon met 's Morgens... Nellis van Beek was echt dirigent, met een aparte organist. De huidige dirigent Frank van Nimwegen

Corry Nooyens is 25 jaar bij het koor in Baarle-Nassau maar zij zingt al langer. Toen zij nog in Alphen woonde was ze samen met drie zussen daar lid van het Parochiekoor. Ze verhuisde naar Baarle-Nassau 45 jaar geleden toen ze trouwde, en zong vervolgens een tijdje niet. In 1988 ging ze hier bij het Parochiekoor. Ook zij repeteerde bij dirigent Nellis van Beek. “We zaten anders, overdwars” wijst ze in de zaal van het Patronaat waar gerepeteerd wordt. De dirigent/organist zit nu aan de lange zijde; dat was voorheen anders. “Ik wilde zelf graag weer bij een koor, ik kom uit een muzikale familie waar er altijd veel gezongen werd.” Toos Neggers pakte het anders aan: zij was tien jaar lid van het koor, ging toen vijf jaar er tussenuit en was vervolgens weer 15 jaar lid. In Oisterwijk, waar zij vandaan kwam, had ze ook

pag 25 t/m 36

al vijf jaar in een koor gezongen. Haar vriendin RiaTuijtelaars was hier al bij het koor en vroeg of ze ook meeging. “Toen de kinderen wat jonger waren had ik vaak geen oppas, daarom ben ik vijf jaar gestopt” legt ze uit. Maar toen de kinderen wat ouder waren is ze toch weer begonnen, “want ik zing heel graag.”

Lees verder op pagina 7.

Verrommelde fabriekslocatie Limfa zal verdwijnen

Start herontwikkeling van voormalig fabrieksterrein tot aantrekkelijke grensoverschrijdende woonwijk Wanneer we bovenstaande regels aan het papier toevertrouwen dan zijn we er van overtuigd dat veel inwoners van beide Baarles bij zichzelf zeggen “Zou dat waar zijn?”. Begin deze week waren we uitgenodigd op de bijeenkomst waar een overeenkomst hierover tussen de gemeente Baarle-Nassau en de Ontwikkelingsmaatschappij Grensoverschrijdende Projecten BV (OGP) toegelicht en ondertekend werd. Een tiental jaren is er in samenwerking met de beide gemeentebesturen gewerkt om het plan voor een nieuwe grensoverschrijdende woonwijk in het hart van Baarle te kunnen presenteren. HET PLAN Het plan omvat meer dan het voormalige LIMFA terrein. Er is namelijk een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor een gebied dat ook de aangrenzende Nederlandse en Belgische percelen gelegen tussen de woonwijk Hoogbraak en de Chaamseweg, Leliestraat en Schoolstraat omvat. De Heeren Group gaat voor eigen rekening en risico de eerste fase hiervan ontwikkelen. Deze eerste fase omvat het voormalige fabrieksterrein. Architect Gerd van Zundert presenteerde het woonproject met kernwoorden als 'wonen in het groen' en 'harmonie in verscheidenheid'. Op Nederlands grondgebied zullen maximaal 70 eensgezinswoningen en appartementen in diverse types gebouwd worden. Op Belgisch grondgebied wordt een appartementsgebouw gerealiseerd met ongeveer 35 appartementen. Het gepresenteerde beeldplan van het project liet zien dat langs de Chaamseweg een aaneengesloten rij woningen/appartementen zal verschijnen en dat de ontsluiting van het plan ook via de Chaamseweg gerealiseerd zal worden. Bijzonder aan het plan is

- Er komen ook mogelijkheden voor bouwkavels in particulier opdrachtgeverschap. (zelfbouwen) - OGP kiest er voor om het plan te ontwikkelen in een “Kempische bouwstijl”. Hiervoor wordt een beeld kwaliteitsplan opgesteld, waarin regels staan waaraan de gebouwen moeten voldoen. - De leegstaande panden aan de Chaamseweg zullen snel door OGP worden gesloopt. (Nadere informatie leerde ons dat binnen 6 maanden de sloop heeft plaats gevonden)

ook dat het parkeren van de auto's ondergronds dan wel inpandig zal gaan gebeuren. Ook voor 'zelfbouwers' is er ruimte in het project.

GRENSOVERSCHRIJDEND De heer Mathé Heeren van de Heeren Group noemde het uniek dat een dergelijk grensoverschrijdend project opnieuw op de rol stond in de enclavegemeenten en daarbij straalde hij van enthousiasme. Bij de voorbereiding van het project had hij duidelijk ervaren dat de processen in beide landen erg verschillend waren. “En toch zijn we erin geslaagd om gezamenlijke uitgangspunten te formuleren waarbij woorden als 'harmonieus', 'handhaven van de afspraken' in de overeenkomst zijn opgenomen”, aldus de woordvoerder van de Heeren Group. We noteerden dat er in grote lijnen wordt aangegeven hoe de hekwerken, beplanting aan de straatzijde etc. er uit zullen zien. De bouwkavels kunnen variëren in grootte van 300 tot ca 450 vierkante meter. Schepen Frans de Bont, die namens de gemeente Baarle-Hertog aanwezig was, vertelde dat de infrastructuurwerken in het nieuwe

Wethouder Jan van Tilburg en dhr. Peter Heeren van de Ontwikkelingsmaatschappij Grensoverschrijdende Projecten BV ondertekenen de anterieure overeenkomst. Foto: Hanne Dirven stedebouwkundige gebied volgens de Nederlandse manier gerealiseerd gaan worden.

HOE NU VERDER ? Aan het eind van de bijeenkomst werd een anterieure overeenkomst ondertekend. Dit is een overeenkomst die er voor zorgt dat de kosten die de gemeente, in geval van een particuliere ontwikkeling, maakt ten behoeve van het plan bij de initiatiefnemer worden verhaald, zodat deze niet laste komen van de gemeenschap. Enkele punten uit deze overeenkomst zijn: - OGP zal de openbare ruimte aanleggen, die later aan de gemeente wordt overgedragen - Het totale stedenbouwkundige plan is zowel door de gemeenten Baarle-Nassau als Baarle-Hertog akkoord bevonden als basis voor de verdere uitwerking van het to-

tale gebied. - Er zijn afspraken over het woningbouwprogramma, maar de overeenkomst biedt ruimte om hier wederzijds van af te wijken, indien de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. Op Nederlands grondgebied mogen maximaal 70 woningen komen. Deel is vrij in te vullen en deels omvat het een sociaal programma en wel als volgt: - Maximaal 27 appartementen, waarvan minstens 50% (met een maximum van 12 appartementen) in de sociale huur (t/m 681,01 per maand) - Tenminste 9 grondgebonden koopwoningen met een prijs t/m €185.000,- Tenminste 10 grondgebonden huurwoningen in de categorie betaalbare commerciële huur (€681,01 - €850,-)

VERVOLGPROCEDURE - Volgende week donderdag 28 november: om 20.00 uur in Bras-

serie Den Engel een informatieavond waarin de plannen worden gepresenteerd aan de omwonenden. - November/december 2013 :vooroverleg met provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta. - Februari 2014: start van de formele bestemmingsplanprocedure - Zomer 2014: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad - Najaar 2014: mogelijke start realisatie, afhankelijk van eventueel beroep bij de Raad van State. Dan wordt ook beoordeeld wat de markt vraagt en daarmee zal worden begonnen. F.T.

MAGAZIJN UITVERKOOP woonaccessoires, deco-artikelen, tuin- en binnenmeubelen, cadeau artikelen

-70%

a.s. zaterdag en zondag

Aletta Jacobsweg 3, Tilburg (ind. terrein Katsbogten,links om de hoek bij Mc Donalds) van 9.00 tot 17.00 uur - Voorraad is aangevuld, veel nieuwe artikelen!

ERVAAR HET GEVOEL... Oordeelsestraat 20-22 Baarle-Nassau | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 2

MULTIKRAKERS 25%

De Stoffeerder in Chaam bestaat 30 jaar. Bezoek ons op Facebook en je maakt kans op een leuke prijs.

handzaaG fijn 55 cm.

Wij geven namelijk 3 mooie plate’s weg!

60%

kortinG

24.99

9.

99

kortinG

op alle led lichtBronnen met Gu10 aansluitinG van liGht topps

zwitsers zakmes

45%

24 functies.

54.99

29.

vanaf

10.99 45%

95

kortinG

zwitsers zakmes 24 functies.

Gevoerde meisjeslaars 54.99

vanaf

29.

95

Met ritssluiting en imitatie bont kraag. Veter met pompons. Type CW24. Roze. In de maten 22 t/m 27. 14.99 10.99 Type CW30. Roze. In de maten 28 t/m 35. 19.99 14.99

10.

99

Gevoerde jonGenslaars

Type CW21. Zwart. In de maten 22 t/m 27. 14.99 10.99

kortinG Gevoerde kinderlaars

Openingstijden: dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 17.30 uur; zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur

Type CW29. Blauw. In de maten 28 t/m 35. 19.99 14.99

BREDASEWEG 28 - CHAAM - TEL.: 0161-492465

Gevoerde meisjeslaars

Met ritssluiting en imitatie bont kraag. Veter met pompons. Type CW24. Roze. In de maten 22 t/m 27. 14.99 10.99 Type CW30. Roze. In de maten 28 t/m 35. 19.99 14.99

Gevoerde jonGenslaars

vanaf

14.10.

Type CW21. Zwart. In de maten 22 t/m 27. 14.99 10.99

Gevoerde kinderlaars

Type CW29. Blauw. kerstBoommand In de maten 28 t/m 35. 19.99 14.99

Ø 60 cm.

9599

Gevoerde meisjeslaars

14. 95 14.

Met ritssluiting en imitatie bont kraag. Veter met pompons. Type CW24. Roze. In de maten 22 t/m 27. 14.99 10.99 Type CW30. Roze. In de maten 28 t/m 35. 19.99 14.99

Gevoerde jonGenslaars

Type CW21. Zwart. In de maten 22 t/m 27. 14.99 10.99

kerstBoommand Gevoerde kinderlaars

CW29. Blauw. Ø 60 cm.Type In de maten 28 t/m 35. 19.99 14.99

vanaf 5.99

4.

49

kerstBoommand Ø 60 cm.

uitDa’s nou het mooie van

95

Openingstijden:

Ma. t/m do.: .................... 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: .............................. 8.30 - 20.00 uur Zaterdag:............................8.30 - 17.00 uur Richting Alphen

Richting Poppel

Smederijstraat 13, 5111 PT Baarle-Nassau Tel.: 013-507 7886

www.multimate.nl Aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 september t/m zaterdag 12 oktober 2013.

De kralenkeuken heet nu Atelier Matiz. Kijk voor alle info op de nieuwe website: www. ateliermatiz.be Atelier Matiz is elke dinsdag van 10.00 - 16.30 geopend. Voor workshops, exclusieve sieraden en design tassen. Gierlestr 33, Baarle H, +32497542328

Wilt u u energierekening niet ieder jaar zien stijgen,laat dan pvcollectoren plaatsen,dan blijft de komende 25 jaar de elektriciteitrekening gelijk.Wilt u informatie bel 0161492649 of Ga naar www.installatiedrijfverhees.nl en kijk eens naar onze beoordeling klantenvertellen.nl 8.5

Prijsdoorbraak Nu rijlessen brommobielen! in Ligier! Dué First voor maar

€ 8500 Dué by Ligier

Ligier Ixo vanaf

€ 9995

- Uitnodiging is de nieuwe naam van de KRALENKEUKEN.

Alles is nu klaar, de visitekaartjes, de web site/shop en de winkel heeft weer een nieuw jasje.

Om dit te vieren houdt Atelier Matiz zaterdag 30 november een open dag!

het mooie van multimate! Zo kunt u ons bereiken:

Leraar Engels met ruime ervaring geeft bijles op elk niveau. Neem geen risico met de nieuwe examenregeling en bel of mail voor een vrijblijvende afspraak. De lessen kunnen desgewenst ook bij u thuis worden gegeven. Drs J.G.van Strien. Tel 0616776937 jgvstrch@ msn.com

www.destoffeerderchaam.nl

45

Baarle-Nassau

• Multimate

Baarle-Hertog

Richting Weelde

Richting Zondereigen

Richting Turnhout

Te koop wegens perceelsontruiming diverse Haagplanten! Zoals Taxus, Beuk en Laurier in diverse maten! Zo ook Buxus bollen! Verkoop alleen op- vrijdag en Zaterdag in de maand November van 9.00 u tot 16.00 u. Verkoop aan de Chaamseweg 20 te Alphen

Voor alle graaf- en grondwerken, zowel binnen als buiten, met bobcats van 90 cm tot 160 cm breed en minikraantjes van 800 kg (70 cm. br. ) tot 5000 kg. (180 br.), voor het leegrijden van mestveestallen en kippenhokken, bel naar Herman van Beek tel. 0031(0)135078118 of 0031(0)0653364696.

km

Ook onderhoud en schade reparatie van uw Ligier

w w w. b e v e r a u t o a a n p a s s i n g e n . n l

Uw vrijheid zonder autorijbewijs

Bever Breda B.v. Hekven 17, 4824 AD Breda de brommobiel specialist in uw buurt:

Tel. 076-5414944, Fax 076-5412088

Wilt u voor uw nieuwe winterkleding een bijpassend juweel maken dan kunt u volop kiezen tussen prachtige sierkralen en kralen gemaakt van edelsteen. Heeft u hierbij hulp en advies nodig dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken voor een workshop.

het mooie van multima het mooie van multimate Richting Chaam

Elegant en luxueus !

Informeer vrijblijvend naar onze gebruikte brommobielen

U kunt dan kennismaken met de kleurenkragen voor de quick scan kleurenanalyse, de workshops, een prachtige collectie sieraden van Atelier Matiz, de exclusieve handtassen van Maria La Verda en leuke aanbiedingen.

Workshop Poseren! Wil jij leren poseren? Hoe sta je zelfverzekerd voor de camera, welke pose past bij jou? Of je het wilt leren om in de toekomst leuk op alle foto‘s te staan, te stralen op je website/in social media of omdat je aspiraties hebt om model te worden, deze workshop draait om jou! Incl. Kledingwissels, wind en verschillende kleuren achtergronden. Kijk op www.sylkafotografie.nl/ weblog

Leergierig? Schrijf je dan nu in voor de cursus Haal Meer Uit Je Camera (basis), Haal Nog Meer Uit Je Camera(basis+) of leer foto‘s bewerken in een cursus photoshop elements. Voor iedereen, al vanaf €75,- voor 5 lessen van 2 uur. Bij Sylka Fotografie in Chaam. Mail info@sylkafotografie voor meer informatie.

Natuurlijk staat er zaterdag 30 november, tussen 10.00 en 17.00, ook een heerlijk hapje en drankje voor u klaar. U bent van harte welkom!

Marianne Querido Gierlestraat 33 • 2387 Baarle-Hertog • mquerido@skynet.be www.ateliermatiz.be • GSM: +32(0)497/54.23.28

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

Een goede balans kies voor Crystalyx likblokken !! Harm Rittman Diervoeders Chaam 06-54384814

T.K.: appels en peren, Bergenstr. 5 - Minderhout. Ma t/m vrij 13u-19u; zat 9u-17u; zon- en feestd. gesloten. +32(0)33157337.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

KerkKerk

berichten

ALGEMENE KERKBERICHTEN regio Alphen en omstreken Noodnummer pastoraal team: 06-83 40 97 87. Pastoor J. de Bont, Rector van den Broekstraat 1A Baarle-Nassau, tel. 06-53678200, email: joostdebont@planet.nl. Pastor J. Paes, Raadhuisstraat 4 Alphen, tel. 5081215, email: pastoorjpaes@gmail.com. Diaken G. Fennema, Gilzeweg 4 Chaam, tel. 06-30948209, email: fennema@planet.nl. Diaken-assistent J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@home.nl. Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@ gmail.com.

BISDOMBEDEVAART POLEN Volgend jaar, in de herfstvakantie van 18 tot 25 oktober, is er voor de vierde maal een bisdombedevaart. Deze keer gaan we naar Polen. Het thema

PAROCHIE H.WILLIBRORDUS Alphen ZATERDAG 23 NOVEMBER: Christus Koning 11.00 uur: uitvaart Nelly Woestenberg-van Hooijdonk.

19.00 UUR:

eucharistieviering met parochiekoor. Intenties: jrgt. Elly de Roij-Theeuwes; jrgt. Jan en Sie de Roij-Remeijsen; Wim van Dijk; Janus de Bont; Willem en Anna van Kaam-de Swart en dochter Nel; ouders Bernaerts-de Jong en familie; ouders de Jong-Lemans; familie van Gorp-van den Assem en familie van TilborgOlieslagers; familie VerhoevenSchepers; ouders Manniën; ouders van de Heijning-Romme; ouders de Jong-de Jong en zoon Sjef; Christ Meeuwsen; Eric-Jan

van deze bedevaart is: “Open je hart voor Christus”. Ons doel is dat wij als broeders en zusters op weg zijn, dat we onderweg zijn om onze band met Christus te beleven en te versterken. Dat willen we doen op bijzondere plaatsen die we tijdens deze bedevaart zullen bezoeken. Er is voor onze regio een informatiebijeenkomst gepland op donderdag 28 november in Gilze. We beginnen om 19.00 uur met een eucharistieviering in de kerk en daarna volgt de informatie over de bisdombedevaart in parochiezaal De Sleutel. U bent allemaal van harte welkom aan de Kerkstraat 116 te Gilze. Wel verzoeken wij u om u voor deze bijeenkomst aan te melden bij één van leden van het pastoraal team.

Vermulst; familie VermulstSchaerlaeckens; uit dankbaarheid; leden en overleden leden van het parochiekoor.

DINSDAG 26 NOVEMBER: 09.30 UUR:

Abonnementsprijzen 2013: Bij vooruitbetaling te voldoen. Per kalenderjaar: € 21,95 Korting bij betaling middels automatische incasso € 1,00 Toeslag verzending buiten het bezorgingsgebied: € 15,25 Bezorgklachten (bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 Bezorgklachten (buitengebied): Post & Mail, Breda Jan Cooremans: 076 - 572 91 06 Aanleveren kopij Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren, redactioneel.

Baarle-Nassau ZATERDAG 23 NOVEMBER 19.00 UUR : Eucharistieviering. Met medewerking van het parochiekoor.

INTENTIES : Jgt. Frans Staes; Jgt. Harrie van den Broek; Josephina Gulickx – Vermeer (ver); Jgt. Henk Siemons; Wim Peters; Ouders van Beek – van Tilborg; Ouders Verheijen – van Erven; Ouders Gieskens – Horst; Yvonne en Juul Gulickx (ver); Leden en overledenen van het parochiekoor, met name Aloys Seeuws

MAANDAG 25 NOVEMBER 15.00 UUR ; Janshove : Eucharistieviering. Intenties : Jan Severijns; Ouders Severijns Verschueren

DOOPSEL Op zondag 17 november zijn gedoopt : Julian Sommen, Nonnenkuil 12; Sven Oomen uit Alphen; Lise en Tess Voermans uit Gilze.

UITVAART Op 11 november is overleden Erwin Uljee (37 jaar), voor wie op zaterdag 16 november de afscheidsdienst heeft plaats gevonden. Hij is daarna begraven op ons kerkhof.

Nelly Woestenberg-van Hooij­ donk, Molendries 2a, 88 jaar.

PAROCHIESECRETARIAAT:

PAROCHIE INFORMATIE:

Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, is geopend van dinsdag- t/m vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon: 013-5081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagmiddag een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl. Website: www.willibrorduskerkalphen.nl

Ons parochiesecretariaat is gevestigd op Nieuwstraat 14 (dit is rechts naast het patronaatsgebouw, ingang aan de kerkhofzijde). Het secretariaat is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 – 10.30 uur. Telefoon: 5079226. E-mail: info@parochiebaarle-nassau.nl. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag een enveloppe met € 10,50 in de brievenbus, Nieuwstraat 14. Om verzekerd te zijn van publicatie van de misintenties in “Ons Weekblad” verzoeken wij u deze uiterlijk de maandag voorafgaand aan de betreffende viering op te geven. De misintenties en ander nieuws van de parochie kunt u ook vinden op de website: www.parochiebaarle-nassau.nl

eucharistieviering in De Hoogt.

OVERLEDEN:

Ons Weekblad verschijnt wekelijks op vrijdag in Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel, Ulicoten en Castelré in een oplage van 6700 exemplaren.

Abonnementen Aanmelden en wijzigen: Rina Stuijk: 013 - 507 55 55 Rina-stuijk@emdejong.nl Stopzetten: Abonnementen dienen schrifte­lijk te worden opgezegd re­ kening­ houdend met een opzeg­­ termijn van 4 weken. Uitgeverij Em. de Jong, t.a.v. Abonnementenadministratie, Postbus 8, 5110 AA, Baarle-Nassau. Niet opgezegde abonnementen worden automatisch verlengd met één kalenderjaar.

PAROCHIE O.L.VROUW VAN BIJSTAND

Op 13 november is overleden Dimphna Verhagen – Adriaansen (90 jaar), voor wie op maandag 18 november de eucharistieviering heeft plaats gevonden. Zij is daarna begraven op ons kerkhof.

Colofon Ons Weekblad

Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl

PAGINA 3

Correspondenten Voor Baarle-Nassau-Hertog Jeanny Wouters: 013-5072133 jeannywouters@gmail.com Frans Tuijtelaars: 013-5079390 frans-tuytelaars@xs4all.nl Voor Chaam Albert de Jong: 0161-491767 albert@wijnkoperijdejong.nl Voor Alphen Wim Pijnacker: 06-22436202 wm-pijnacker@hotmail.com Fotografie: Hanne Dirven Hanne.dirven@telenet.be Advertenties (zakelijk) Debbie Eijskoot-Janshen 06-5396 4814 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Of opgeven aan de balie van Drukkerij / Uitgeverij em de Jong , Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

100% dochteronderneming van

PAROCHIE SINT REMIGIUS Baarle-Hertog Pastoor Pater Jan Braspenning CSsp. Kerkstraat 5, 2387 Baarle-Hertog, telefoon: 014 699 105 en voor noodgevallen via de gsm: 0494 918 926. Het e-mail adres van de pastoor is: j.braspenning@telenet.be Pastoraal werkster Maria de Jong-Schellekens, telefoon 014 656 524 Spreekuur: U kunt pater Braspenning altijd spreken voor aanvang en na afloop van de H. mis. Bij afwezigheid van de pastoor neemt U contact op met een van de volgende nummers: 014 699 436 of 014 699 416 of gsm 0031 653 380 203 ZIEKENBEZOEK Zieken die het op prijs stellen dat pater Braspenning hen bezoekt, kunnen zich (laten) opgeven op de pastorie.

EUCHARISTIEVIERINGEN ZATERDAG 23 NOVEMBER 17.30 U. H. Mis met intenties voor Jos Segers; voor Alfons Olieslagers en Cornelia Tuytelaars en overleden kinderen (jgt.)

ZONDAG 24 NOVEMBER Sint Cecilia

11.00 U.

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

H. Mis met intenties voor Toon Schoenmakers; voor alle leden van het zangkoor v.w. Sint Cecilia; voor Ouders Wouters-Mathijssen (verj.); voor Antoon Pelckmans (verj.)

DONDERDAG PASTORIE 28 NOVEMBER 19.00 U. H. Mis met intentie voor Ad Verdaasdonk en overleden leden van de families Verdaasdonk en Boeren

ZATERDAG 30 NOVEMBER Naamopgave Vormelingen

17.30 U.

H. Mis met intentie voor Dré Staes v.w. de duivenbond

LECTOREN WEEKEND 23/24 NOVEMBER 17.30 u. Marianne De Jong 11.00 u. Paulus Van De Giessen

VOORBEREIDING VOOR VORMSEL 2014

27 november: eerste catechesebijeenkomst van 13.00 tot 15.30 uur. Thema: 'Naam' + oefenen in de kerk voor de naamopgave. (Foto meebrengen). 30 november 2013: Naamopgave om 17.30 uur in de kerk.

PAROCHIE H. ANTONIUS ABT Chaam VRIJDAG 22 NOV. 9.30 UUR: Viering in de Geerhof; Jgt. Jaan van der Velden; Jgt. Ton de Bruijn en Koos de Bruijn; Piet Oomen en familie; Betsie de Graaf; Ouders van Haperen – van den Broek en familie; Janus Verheijen

van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161) 491201. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven. Graag in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) en € 10,-- per intentie in de brievenbus van Gilzeweg 4. Voor vermelding bij de kerkberichten in 'Ons Weekblad' dient u dit wel minimaal een week voorafgaand aan de betreffende viering te doen.

PAROCHIE H.ANTONIUS ABT Riel ZONDAG 24 NOVEMBER: Christus Koning

9.30 UUR:

eucharistieviering met tussenkoor. Collectanten: A. Schellekens en Th. Smulders. Intenties: jrgt. Nico Aerts; ouders Brouwers-Wouters.

DONDERDAG 28 NOVEMBER: 9.30 UUR:

PAROCHIE H.BERNARDUS Ulicoten ZONDAG 24 NOVEMBER: Eucharistieviering

9.30 UUR:

Kees en Jo van Heusden van Sas; Marie van den Ackerveken; Bernard Boeren; Ouders Bink |Oomen Dion en Joke Bink

PAROCHIE SECRETARIAAT: Ons parochiesecretariaat in de “Sacristie” is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur. telefoon 5199220. Misintentie € 10,50 kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409. WEBSITE: De kerkberichten die in Ons Weekblad staan en allerlei nieuws vanuit de parochie kunt u ook op de website vinden. www.parochie-ulicoten.nl

eucharistieviering.

Proteïnedieet

MISINTENTIES: Misintenties (10,50 euro) kunt u opgeven bij Cees Ketelaars, Julianastraat 16, tel. 5181491.

Tel. 014 729276, of bestel online op www.bodyandhairstyle.be

onder begeleiding

ZONDAG 24 NOV. 11.00 UUR: Eucharistieviering; m.m.v. het Parochieel Zangkoor; Ouders Jan en Marie Coremans – Romme; Kees Coppens; Ouders van Beurden – Oomen; Anneke van Riel en Wim van Riel; Piet Rombouts; Frans Luiken en zoon Frans; Drik en Trees van Riel – Aerts; Geert van Riel; Leden en overleden leden van parochieel zangkoor St. Cecilia

PRESENTATIEVIERING VORMELINGEN Afgelopen zaterdag 16 november vond de presentatieviering van de vormelingen Gilze en Chaam plaats. Een kort verslag hierover kunt u vinden op onze website onder de rubriek 'Actueel'.

BEDEVAART POLEN Volgend jaar, in de herfstvakantie van 18 tot 25 oktober, is er voor de vierde keer een bisdombedevaart. Deze keer gaan wij naar Polen. Het thema van deze bedevaart is: “Open je hart voor Christus”. Ons doel is dat we als broeders en zusters op weg zijn, dat we onderweg zijn om onze band met Christus te beleven en te versterken. Dat willen we doen op bijzondere plaatsen die we tijdens deze bedevaart zullen bezoeken. Er is voor onze regio een informatiebijeenkomst gepland op donderdag 28 november in Gilze. We beginnen om 19.00 uur met een eucharistieviering in de kerk en daarna volgt de informatie over de bisdombedevaart in parochiezaal De Sleutel. U bent allemaal van harte welkom aan de Kerkstraat 116 te Gilze. Wel verzoeken wij u om u voor deze bijeenkomst aan te melden bij één van leden van het pastoraal team.

KERKPOETSEN Dinsdag 26 november is het kerkpoetsen. De groep o.l.v. mw. L. Kruijssen is deze keer aan de beurt.

WERELDWINKEL Wereldwinkel biedt u voor en na de viering van zondag 1 december de gelegenheid producten te kopen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Solidaridad.

Kerstmarkt bij Villa van Alphen Kerstmarkt op 24 november 2013-de Villa van Alphen

met 20 kramen, voor ieder wat wils. De buitenkachels branden om zich te verwarmen.

Op 24 november aanstaande zal er bij de Villa van Alphen een Kerstmarkt plaatsvinden. Een gevarieerde Kerstmarkt

Ook aan de kinderen is gedacht. Kerstmarkt is geopend vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur en is vrij toegankelijk.

Kerststallententoonstelling in de kerk van Alphen Alphen belooft weer in een fijne kerstsfeer te komen. Het Streekmuseum gaat al op 8 december open met hun kerstexpositie. Op die datum beginnen we in de kerk met het opbouwen van de kerststallen. Op zondag 15 december gaan we open voor bezoekers en iedereen kan dan weer genieten van een mooie kersttocht in de regio. Omdat het nu de 15de keer is wil de werkgroep er dit jaar een bijzondere lustrum-expositie van maken .En daarom doen we zeker ook dit jaar een beroep op u: Stel een kersttafereel beschikbaar! Wij zullen er voorzichtig mee zijn! Tevens doen we een beroep op een grote verzamelaar, die ervoor wil zorgen dat de kerk weer gesierd is met veel groepen , kleine stallen en beelden. Heeft u wat aan te bieden dan kunt u dat van

BISSCHOPPELIJKE ADVENTSACTIE Zondag 1 december wordt extra gecollecteerd voor de Bisschoppelijke Adventsactie. Website De site van onze parochie kunt u vinden op: www. parochie-chaam.nl

PAROCHIESECRETARIAAT Ons parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk: geopend dinsdag

Een van de vele kerststallen

dinsdag 3 dec. t/m vrijdag 6 dec. inleveren op de pastorie. Of op zondag 8 dec en maandag 9 dec in de kerk. Graag telkens tussen 10 en 12 uur. Ophalen is mogelijk. Met uw aanbiedingen gaat de werkgroep weer met veel zin aan de klus beginnen.

DE EXPOSITIE IN DE KERK: Zondag 15 dec. van 13.00- 16.00 uur Zondag 22 dec. van 13.00-16.00 uur 2de Kerstdag van 12.00 – 16 00 uur Zondag 29 dec van 13.00 – 16.00uur Zondag 5 jan van 13.00 – 16.00 uur

Op deze dagen kunt u de expositie in het streekmuseum tussen 12 en half 5 combineren met een bezoek in onze kerk. Namens de werkgroep en voor info Chr. van Nuland tel 013 508 1570.


't Leijdal

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

Drs. A.H.F.M. Schepens

jan schillebeeckx u i t va a rt z o rg R. Remmen, R. Seuntjens, C. Lesaffer, R. Vermeirssen

F. Gulickx Turnhoutseweg 39 • Baarle-Hertog

014/69.97.69 0477/32.17.82

Rouwcentra te Oud-Turnhout en Ravels

014/46.29.20

Dierenartspraktijk De Riesenhorst Dierenarts: J.M.M.G. van Dijk De beste zorg voor uw gezelschapsdieren en paarden! U bent niet gebonden aan vaste spreekuren: met slechts één telefoontje maken we een afspraak die u het beste schikt (zonder extra kosten): 013-5086006. Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar! Schellestraat 6, 5131 RJ Alphen, Telefoon: 013-5086006

Avond- en weekenddiensten Huisartsen Chaam en Baarle-Nassau-Hertog e.o. voor de praktijken van Dr P. Dekelver Dr S.G.F. Eltink Dr. A. Nugteren Jr. Dr A.E. Nugteren Sr. Dr A.H.P. Wulms Dr F. Meijler

Bel voor spoedgevallen de Huisartsenpost BREDA Molengracht 21, Amphia-ziekenhuis Breda

Tel. 076-5258500

Vrijwillige Bloedgevers Baarle

Bloedafname: Donderdag 23 januari; 24 april; 24 juli en donderdag 23 oktober 2014 in de aula van het Cultureel Centrum van 18.00 uur tot 20.30 uur. Voor informatie bel: Maria Verhoeven .............. 014-634203 Liesbeth Bruurs ................ 06-28866586 Carla Laurijsen-Noyen NL ................................... 013-5079079 Hilde Bax ......................... 04-94379208 Rianne Bruurs Gatzen ....... 014-699559 Bloedtransfusiecentrum .... 03-8290000 Volg ons ook op facebook vrijwillige bloedgevers baarle Huisartsenpraktijk Broekman Raadhuisstraat 35, Alphen NB Tel.: 013 - 508 1018 www.broekman-alphen.praktijkinfo.nl Tijdens de avond- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen bellen naar de Huisartsenpost Tilburg Tel.nr.: 0900-33 22 222

PAGINA 4

Pastoor van Herdegomstraat 17 2387 Baarle-Hertog B 014-699048 - NL 013-5078942 www.praktijkhuisbaarle.be Avond- en weekenddiensten: Woonachtig in België: Avonddienst: 014-699673 Weekenddienst: 014-410410 (Wachtpost Turnhout) Woonachtig in Nederland: 076-5258500 (Huisartsenpost Breda)

Betty Spruyt Linda van Beek Bert Ooijen Manon Verspaandonk Baarleseweg 63a 5131 BB Alphen www.hetklavertje.com T +3113-5082773 info@hetklavertje.com

Voor alle verloskundige zorg in de driehoek Tilburg - Breda - Turnhout. Uw zwangerschap is onze zorg

De Zonnebloem

Regio Telefoonnummer: Alphen ..............013 - 508 13 82 Baarle-Hertog .............. 79 91 13 Baarle-Nassau ..013 - 507 91 13 Chaam ...............076 - 564 64 64 Riel ...................013 - 518 21 73 Ulicoten ............013 - 519 94 09

Thebe

Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Verpleging en Verzorging thuis, Hulp bij het Huishouden, Voeding en Dieet Voor alle hulpvragen 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) www.thebe.nl info@thebe.nl Thebe | Uitleenservice Voor uitleen, verhuur en verkoop van thuiszorgartikelen Thebe Thuiszorgwinkel, Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: ma t/m vrij 9.00– 17.30, za 10.00–13.00 Tel.nr. 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) Thebe | Jeugdgezondheidszorg Inloopspreekuren Alphen: dinsdag 12.30-13.00 uur Hofstade 1 Baarle-Nassau en Ulicoten: woensdag 13.30-14.00 uur Schoolstraat 2 Bavel en Ulvenhout: dinsdag 9.00 - 9.30 uur Gezondheidscentrum Tolakker Chaam: dinsdag 09.00-09.30 Geerhof, Withagen 54-19

kinderopvang bij ú in de buurt! kinderdagverblijf • buitenschoolse opvang • peuterspeelzalen

gastouderopvang • overblijven • zakelijke dienstverlening

56 00 tt 076 076504 504 56 07

www.kober.nl

Dag en nacht, altijd tijd voor een gesprek, voor iedereen Bel: 0900-0767 (5 cent/min) of 076-521 84 50 Chat via: www.sensoor.nl/brabant

Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg Midden-Brabant (IKG MB) Onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de gezondheidszorg. Lage Witsiebaan 2b 5042 DA Tilburg Telefoon: .....................013-5942180 Fax: ..............................013-5942179 E-mail: ...................ikg@rpcp-mb.nl W-site: ................. www.rpcp.org/mb

Verpleging en Verzorging Thuis 24 uur per dag Tel. 076 - 526 57 00

Kinder- en jongerentelefoon West-Brabant Kinderen en jongeren die problemen hebben, vragen willen stellen of zo maar graag eens een praatje willen maken, kunnen de kinder- en jongerentelefoon bellen. Zij kunnen daar dagelijks (dus ook in het weekend) terecht voor een vertrouwelijk en anoniem gesprek tel. 0165-556600 van 14.00 tot 20.00 uur.

VZW De Heyde-Veeweyde

Toekomststraat 4, 2381 Weelde Telefoon 014/658626

Apotheekhoudend Huisarts DIERENKLINIEK

0161-496016 Gezelschapsdieren en Landbouwhuisdieren Chaam: Ulicotenseweg 32 Bavel: Koolpad 14A

Consult volgens afspraak voor spoedgevallen 24 uur bereikbaar

MEE West-Brabant, ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Steunpunt Alphen-Chaam Gemeentehuis Alphen-Chaam, Willibrordplein 1, Alphen T. 013-5086666 of 076-5223090. Woensdagochtend 09.00-11.00 uur. MEE Steunpunt Baarle-Nassau Gemeentehuis Baarle-Nassau, Wmo loket, Singel 1, Baarle-Nassau. T. 013-5075200 of 076-5223090. Maandagochtend 9.00 - 11.00 uur www.meewestbrabant.nl

Opvangcentrum voor verloren en overtollige dieren Mogelijkheid tot adoptie. Open: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur. Zondag gesloten. Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

WIJ

WIJ biedt in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau: • advies en persoonlijke begeleiding aan ouderen • maaltijden aan huis i.s.m. Thebe Maaltijdservice • personenalarmering i.s.m. Careyn • Fit for Life bewegingsactiviteiten • seniorenrestaurant (Janshove) • vrijwilligerswerk.

Verpleging en Verzorging, Dagactiviteitencentra, casemanager Dementie, Kraamzorg Omgeving: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Castelré, Galder, Strijbeek, Ulicoten. Bereikbaarheid voor hulpvragen: Klantenservice: 076-52 65 700; 24 uur per dag bereikbaar klantenservice@careyn.nl www.careyn.nl Kraamzorg: 088-1239999 info@careynkraamzorg.nl www.careynkraamzorg.nl

www.ubentuniek.nl Informatie inzake Sociale Wetgeving Tijdens kantooruren: Reitseplein 15, Tilburg, Telefoon 013-4656206.

Slachtofferhulp Nederland Regio Midden- en WestBrabant / Zeeland Telefoonnummer servicelijn: 0900 - 0101 (lokaal tarief) Geopend op werkdagen

Praktijkadres: Sligtmaan 2, 5131 GC Alphen Tel. 013-5081005 / Spoed: 013-5083132 Voor ANW diensten Huisartsenpost Tilburg, Tel. 0900-3322222 WWW.SCHEPENS.PRAKTIJKINFO.NL Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-12.30 / 13.30-17.00.

maes-beck begrafenissen - crematies huis gesticht in 1870

Dierenarts gezelschapsdieren

014 4113 47 otterstraat 12 - 2300 Turnhout

PETER NYSEN

De Vergulde Hand

consultaties en huisbezoeken op afspraak. 24/24 bereikbaar voor spoedinterventies. Niet spoedeisende consultaties bij voorkeur ’s morgens voor 08.30 u of ’s namiddags na 17.00 u melden aub.

Zorg en Ontspanning bijeen

Moeders voor Moeders

Ans en Piet van Bavel - tel.06 22986026 Vijfhuizenbaan 33a, 5133 NH Riel www.doeboerderijdeverguldehand.nl

Tel.: 00-32 473 52 50 50

Urine inzameling van zwangere vrouwen om andere vrouwen te helpen óók zwanger te worden.

Zorg: Dagbesteding voor mensen met enige beperking. Ontspanning: Atelier en Galerie Ambachtelijke smederij Ambachtelijke timmerwerkplaats

Bel Mechthilde de Rooij tel.: 076-5038849 of 088-0228070 (gratis)

MAATSCHAPPELIJK WERK

CULTUREEL CENTRUM DEN HEUVEL

ALPHEN/CHAAM In de even weken De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen; tel. 013 - 508 26 80 Inloopspreekuur: donderdag 09.00 - 10.00 uur

Landelijke kinderopvang Baarle-Hertog

In de oneven weken De Geerhof, Withagen 54-3, 4861 AR Chaam; tel. 0161 - 49 32 37 Inloopspreekuur: maandag 09.00 - 10.00 uur

Heuvelstraat 5 5131 AP Alphen Telefoon: 013-5081608

Indien u nood hebt aan een degelijke kinderopvang voor kindjes van 0 tot 6 jaar of u denkt eraan om opvangmoeder te worden dan kunt u contact opnemen met de landelijke kinderopvang - Leopoldstraat 24 bus 1 - Turnhout, telefoon: 014439927. Maandag tussen 13.00 en 14.00 uur, woensdag tussen 09.00 en 10.00 uur.

SHL-GROEP

voor bloedafname of inleveren van humaan materiaal (vrije inloop tijdens openingstijden) t.b.v. laboratoriumonderzoek op verzoek van uw zorgverlener en trombosedienst SRTB (www.srtb.nl). De meest actuele informatie treft u aan op: www.shl-groep.nl Alphen: De Hoogt, Willibrordstraat 1, ma/wo/vr 08.30-10.00 uur Baarle-Nassau: De Croon, St. Janshof 1, ma t/m vr 08.45-10.45 Bavel: Huisartsenpraktijk Tolakker, Tolakker 5, ma t/m vr 08.30-10.00 Chaam: De Geerhof, Withagen 54, di/do 08.30-10.30 Riel: Ontmoetingscentrum De Leybron, Dorpsplein 20, wo 08.30-09.30 Ulicoten: MFA Bremerpoort, Bernardusstraat 17, wo 09.00-10.00 Ulvenhout: Dienstencentrum, Dorpsplein 13, ma t/m vr 08.30-10.00

Lokale Omroep Baarle, Radio De Stille Genieter Te beluisteren via: FM 87.8 MHz, kabel in Baarle FM 91.1 MHz, of via www.omroepbaarle.nl Via glasvezel is de omroep te beluisteren op 986 en voor smartphone of tablet via de app Tunein. Verenigingsberichten, verzoekjes en informatie kunt u doorgeven aan: Lokale Omroep Baarle, Postbus 9, 5110 AA Baarle-Nassau of via mail: info@omroepbaarle.nl Telefoon/fax studio Bedaf/voorzitter: 013-5081895.

Wilt u ook een vermelding op deze memorandum-pagina? Informeer naar de advertentiemogelijkheden via

Debbie Eijskoot-Janshen Telefoonnummer 06-53964814

Uitgeverij Em. de Jong

BAARLE-NASSAU Sint Janshof 1, 5111 VV Baarle Nassau; tel. 013 - 507 53 12 Inloopspreekuur: dinsdag 09.30 - 10.30 uur Buiten de spreekuren: Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Willemstraat 20, 4811 AL Breda, tel. 076 - 530 58 88 www.imwbreda.nl

Begrafenisonderneming

CREEMERS

Mortuarium gelegen in de Nieuwstraat 14a te Baarle-Nassau (naast de kerk)

Wij verzorgen al uw wensen betreffende begrafenis, crematie of buitenlands transport, of u verzekerd bent of niet. U kunt ons dag en nacht, weekend of feestdag, bereiken via I. Creemers Telefoon: 013-5077880 en 06-53787734

Bibliotheek Chaam Openingstijden: Maandag en vrijdag: ............... 15.00 - 17.00/ 18.00 - 20.00 uur Woensdag: ... 12.00 - 15.00 uur Gilzeweg 12, tel: 085-7441052 Bibliotheek.Chaam@theek5.nl

Bibliotheek Galder Openingstijden: Dinsdag 15.30-18.00 uur Donderdag 15.30-19.00 uur Galderseweg 55, tel.: 076 5612777 Bibliotheek.Galder@theek5.nl

Bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog Openingstijden: ma. en vrij. .... 13.30 - 20.00 uur di., wo. + do. . 13.30 - 17.00 uur Zaterdag ........ 10.00 - 12.00 uur Pastoor de Katerstraat 5-7 Tel: 085-7441052/014 699492 baarle-hertog@bibliotheek.be

Riel Meldpunt voor vraag en aanbod op het terrein van vrijwillige thuishulp en vrijwilligerswerk. Inloop op maandag van 9 tot 12 uur in de Leybron, Dorpsplein 20. Telefonisch dagelijks bereikbaar op 06-1000 49 85.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

KerkKerk LEDEVAERTKERK Chaam c.a. Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, ChaamPostadres: Postbus 20, 4860 AA Chaamemail: info@ledevaertkerk.nlIndien U contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of mail naar de Scriba van de Ledevaertkerk: Mevrouw J. van Oord-de Zeeuw, telefoon: 076.5560.21.55 of 06.21.591.112, e-mail jokevanoord@ziggo.nl.Voor actuele informatie: www.ledevaertkerk.nl.

ZONDAG 24 NOVEMBER Dienst van Schrift en Gebed om 10:00 uur. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gedachtenis dienst voor de overledenen. Voorganger ds. Max Staudt.

ZONDAG 1 DECEMBER

Dienst van Schrift en Gebed om

10:00 UUR.

Dit is de eerste zondag van Advent. Voorganger ds.Max Staudt. Het open spreekuur “VRAGEN STAAT VRIJ”, voor vragen over de kerk, het geloof, het Christendom vindt als gebruikelijk plaats op vrijdag van 19:00 – 19:45 uur in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk. Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11-12 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10:00 uur/Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

KIJK OP DE WEEK BEN WENTINK Dat het klimaat aan veranderingen onderhevig is en dat daardoor o.a. steeds zwaardere stormen en overstromingen het gevolg zijn is al geruime tijd duidelijk. Echter dat de wereld een uitermate zware storm een nimmer eerder ervaren tyfoon moest ondergaan is nieuw. De al veel vaker geteisterde Filippijnen kregen een ontzagwekkende tyfoon over zich heen dat grote delen van het land verwoestte en voor duizenden doden zorgde. Een zo grote ramp dat de hele wereld zich dat moet aantrekken en waar mogelijk hulp bieden. Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland schreef het volgende artikel een oproep tots teun aan de getroffen bevolking van het eilandenrijk. De tyfoon De tyfoon Haiyan is als een razende over de Filippijnen getrokken en heeft daar dood en verderf gezaaid. De omvang van de ramp roept herinneringen op aan de tsunami van 2008. Duizenden doden worden betreurd, dorpen zijn verwoest of zwaar beschadigd en er is schreeuwende behoefte aan water, voedsel en medicijnen. Opnieuw treft een deel van de mensheid een natuurramp. De natuur die ons draagt en voedt, die ons omringt en wiegt, heeft ook een ander gezicht. De goede elementen van aarde, water, lucht en vuur kunnen een grimmige gestalte aannemen. Aardbevingen, overstromingen, stormen en vuurzeeën kunnen de mensheid verschrikken en doden. Soms is er sprake van een inbreng van de mens in het natuurgeweld. Bij vuurzeeën is dat nog het duidelijkst. Ook bij deze tyfoon? Mogelijk ligt er een verband met de klimaatsveranderingen, waarbij de menselijke hand wel bewezen is. Ook bij overstromingen speelt klimaatsverandering en regelmatig moet hier de factor van ontbossing genoemd worden. Zo natuurlijk is de natuur niet. Dat laat onverlet dat een natuurramp een eigen macht is, die voor een groot deel zijn eigen gang gaat. In Nederland kunnen we ons redelijk goed beveiligen tegen het water, onze bedreiging. Tegen de storm van enkele weken geleden is dat al lastiger. Een tyfoon zou ook hier voor enorme rampen zorgen. Wat dat betreft leven we op een bevoorrechte plaats in de wereld.

PAGINA 5

Parochiekoor Ulicoten huldigt Frans en Ad Vriens berichten

En als er eens iets gebeurt, leidt dat nogal eens tot overdreven reacties. Zozeer zijn we gewend het leven in eigen hand te hebben, dat we het maar moeilijk kunnen verdragen iets te moeten ondergaan. Een natuurramp schokt. Hoe is het mogelijk dat er zoveel geweld loskomt op deze aarde. Mensen zijn muggen, die met een reuzenklap worden gedood. Er is ontzetting maar ook huiver. Er zijn elementaire krachten waar niets of niemand tegen opgewassen is. Dat is de tragiek van het bestaan. Waarom die er is? Daar kun je veel op zeggen, maar er is geen enkel antwoord dat echt bevredigend is. Deze aarde is geen paradijs. Voor velen is deze aarde zelfs een hel. Door leed dat mensen elkaar aandoen. Maar ook door leed van de natuur. Dat leed blijft. Vanzelf wordt deze aarde geen paradijs. Het is al heel wat wanneer er stukjes menswaardig leven zijn en tijden van rust en vrede. Een definitieve oplossing voor het raadsel van de geschiedenis en het raadsel natuur ligt in hoger handen. In dezelfde handen waar ook de slachtoffers liggen. Ons ontvallen, maar niet aan deze handen, van een God die de namen kent. Zijn naam roepen wij aan. Intussen doen we wat we kunnen. Helpen. Het is goed dat giro 555 is geopend. De hulp die geboden wordt, gaat via de Samenwerkende Hulporganisatie (SHO). Daar is ook de Protestantse Kerk via Kerk in Actie bij betrokken. Kerk in Actie en de Protestantse Kerk gaan geen eigen actie ondernemen: in dit geval moeten de krachten worden gebundeld. Wel doe ik klemmende oproep om ruimhartig en gul te geven. Het is op dit moment het enige dat we kunnen doen. Dat deze oproep niet aan dovemansoren zal zijn gericht, moge blijken uit de oproep ruimhartig de speciale collecte te steunen die in onze Ledevaertkerk wordt gehouden.

Gouden jubilarissen in het zonnetje gezet Op zondag 17 november was er feest in de Bernarduskerk van Ulicoten.Twee broers: Frans en Ad Vriens werden gehuldigd vanwege het feit dat zij al 50 jaar trouw lid zijn van het parochiekoor. Dat is een mijlpaal om niet ongemerkt voorbij te laten gaan. De kerk was extra feestelijk versierd met bloemen, geel-witte wimpels, een versierde muziekstandaard en 50 kaarsjes op een standaard in de vorm van 50. Zij kozen samen voor een passende en feestelijke muzikale omlijsting van de eucharistieviering. De viering werd voorgegaan door pastoor Joost de Bont. Aan het begin van de viering werd door onze pastoor al medegedeeld dat het parochiekoor het St. Ceciliafeest vierde deze zondag. En dat nog wel met twee gouden jubilarissen in hun midden. Alle koorleden en organist-dirigent zetten hun beste beentje voor om er een mooie viering van te maken. Met volle overgave werden de feestelijke gezangen ten gehore gebracht. Aan het einde

WEEKAANBIEDINGEN

Diverse soorten hamburgers elke 3e GRATIS MAALTIJD VAN DE WEEK:

Nasi/bami speciaal van e 4.95 voor e

3.95

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 27 november 2013.

LIKE US ON

Chaamseweg 13, 2387 Baarle-Hertog Tel.: 014 69 04 60 www.slagerijernstjansen.com

WWW.BESTELBIJERNST.COM Pastoor Joost de Bont overhandigt insignes en oorkondes (foto Miel Vriens) van de viering werden de jubilarissen met hun echtgenotes naar voren geroepen door de pastoor. Zij ontvingen de bijborende insigne van 50 bij hun gouden medaille van de St. Gregoriusvereniging. Er was ook een oorkonde voor de beide heren. De dames ontvingen een bos bloemen. Aan het slot van de viering klonk het feestelijke Halleluja van Händel. Ook a.s zondag staat het nogmaals op ons programma want dan vieren

we Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Na de viering was er koffie, thee en cake voor iedereen en werden de jubilarissen gefeliciteerd door de aanwezige familieleden, vrienden en medeparochianen. Een gezellig samenzijn wat door de leden van het parochiekoor en organist-dirigent Danny Pals en hun partners werd voortgezet bij De Kluis. Daar wachtte de jubilarissen opnieuw een verrassing. De brassband was gekomen om hen een serenade te brengen. Dat was echt een surprise voor Frans en Ad. De jubilarissen werden door de overige 11 koorleden nog vierstemmig toegezongen en de voorzitter Jacqueline van der Kaa sprak hen toe. Zij memoreerde dat het met Frans en Ad vaak lachen geblazen is om hun humoristische opmerkingen tijdens de repetities. Beiden kregen een attentie namens het koor. Daarna genoten we van een heerlijke brunch. Tante Sofie kwam nog langs om haar erfenis te verdelen. Ad kreeg o.a. de

Ad en Frans Vriens (foto Paula Pals-van Gestel) sportbroek want hij legt vele kilometers af tussen huis en kerk, en Frans erfde haar portemonnee om er een rondje mee te geven. En tot slot kwam Anton van Beek een paar rondjes muziekbingo met ons spelen. Gezellige herkenbare deuntjes. En daarmee was het feest compleet. We hopen nog lang met elkaar te mogen en kunnen zingen tijdens de weekendvieringen en bij vreugde en verdriet. Proficiat en op naar de 60 Frans en Ad!

Parochiekoor Ulicoten zingt uit volle borst (foto Paula Pals-van Gestel)

EVANGELISCHE GEMEENTE Baarle Nassau HIJ IS GEKOMEN “En Hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: Gaat naar de stad en er zal u een man tegenkomen, die een kruik water draagt; volg hem.” [Marcus 14:13]... Papias (ca. 140 n.Chr.) , schreef in een van zijn niet verloren gegaan fragmenten, dat Marcus, het naar hem genoemde evangelie, rond het jaar 65 in Rome heeft geschreven, waar hij als tolk van de apostel Petrus samenwerkte, in het laatst van diens leven. Zijn evangelie schreef hij als doel, de heidenen te brengen tot de kennis van Christus Jezus, waarin hij Jezus tekent, als de machtige Zoon van God, die alleen wonderen doet, gelijk van Hem in de psalmen beschreven staat: “Geloofd zij de Here God, de God van Israël, die aleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen, ja, amen.” [Psalm 72:18-19]... Algemeen is de gedachte, dat Marcus zichzelf in zijn evangelie ten tonele brengt. (a) als de man met de kruik water, en (b) als de jonge man, die ze bijna hadden gegrepen bij de gevagenneming van Jezus, die hij had gevolgd. Nadat Jezus tot de gevangennemers gezegd had: “Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken, om Mij gevangen te nemen? Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, maar gij hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling gaan.” De apostelen vluchten weg, en lieten Jezus alleen. Maar een jonge man (Marcus?), was niet van plan de benen te nemen, tot ze hem vastgrepen, maar liet hij het laken, dat hij om zijn naakte lichaam had geslagen los, een vluchtte naakt de donkerte in. [14:48-52]... Het Nieuwe-Testament gebruikt voor hem zowel zijn Joodse naam; Johannes, als zijn Latijnse naam; Marcus, soms beiden. [Hand.12:12,25]... Marcus woonde met zijn moeder Maria in een groot huis in Jeruzalem, dat over een grote bovenzaal

beschikte met alle nodige voorzieningen. Omdat over dit huis wordt gesproken als het huis van Maria, de moeder van Marcus,wordt verondersteld, dat haar man was overleden, en dat haar zoon Marcus de honneurs van zijn vader waarnam. Het huis met zijn bovenzaal, zou van grote betekenis worden, want daar vond de geboorte plaats van de gemeente van Christus Jezus. Het begon met de vraag aan de Here Jezus, waar Hij het Pascha wilde eten. Op die vraag stuurt Hij Petrus en Johannes naar de stad, waar zij een man zouden tegenkomen, die een kruik water draagt. Deze moesten zij volgen tot waar hij zijn huis binnen zou gaan, en hem dan aanspreken met de vraag, waar het vertrek van de Meester was, waar Hij met zijn discipelen het Pascha kon eten. De man zou hen een bovenzaal aanwijzen, waar het laatste Pascha zou plaatsvinden; de Zoon, het Lam Gods, dat de zonde der wereld zal wegnemen zou geslacht worden. [Joh.1:19]... Veertig dagen nadien, was men weer aanwezig in de bovenzaal, maar nu met meer dan honderd mensen, wachtende op de belofte van de Vader, zo had Jezus hen bevolen, voor zijn opneming in de hemel. Het wachten daarop, had tien dagen geduurd, die zij eendrachtig volhardend in gebed hadden doorgebracht. Bij het aanbreken van het Joodse Pinksterfeest, vond de vervulling plaats. Want zo had de Here beloofd: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven”......'Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.” Ev. Gem. p/a Klokkenstraat 10 5111 HL Baarle-Nassau.

Winnaars Steunkaarten Aktie Acht van Chaam Inmiddels zijn de winnaars van de Steunkaarten Aktie van de Acht van Chaam 2013 bekend. De gelukkigen kunnen hun prijs afhalen bij het secretariaat van de Acht van Chaam op Brouwerij 48. Vooraf en tijdens de jubileum-Acht werden langs het parcours en in de plaatselijke Horeca Steunkaarten te koop aangeboden ten bate van de organisatie van de Acht van Chaam. Weer heel wat Achtsupporters kochten spontaan Steunkaarten. DE WINNAARS OP EEN RIJTJE Ger Roovers Ulvenhout: Skilldriver Jef Martens Chaam: Skilldrill Thijs Roelen: weedbooster

Kees van den Broeck Chaam: Verfafbrander Danny Goos: Bandschuurmachine Berrie Martens Chaam: Weedbooster

Maickel van Loon Leiden: Accuboormachine Floris de Leeuw Chaam: Electrische grasschaar Roy Michielsen Chaam: Accuboormachine Wilco Brouwer Chaam: Skilllaser Wouter Martens Chaam: Schuurmachine Niels de Jong Chaam: 1 VIP kaart Fam.Antonissen Eendendonk Chaam: 1 VIP kaart bvo

Dinsdag 10 december

Kerstmarkt in Janshove Op 10 December a.s. is het weer zover. Vanaf 10.00 uur staan de deuren van Janshove heel de dag wagenwijd open om u allen te ontvangen. Het Grand café is wederom omgebouwd in een sfeervolle kerstmarkt waar voor iedereen iets van zijn of haar gading te vinden is. Door heel veel vaardige (en vrijwillige) handen vanuit Janshove zijn weer de mooiste kerststukjes gemaakt. ook de KBO is weer aanwezig met een kraam vol mooie stukjes. Mw. Wens heeft een kraampje met haar schitterende eigengemaakte kaarten, er is een kraam met kleine leuke hebbedingetjes, u ziet, u kan het niet verzinnen of het is er.

ze onvermoeibare vrijwilligers en medewerkers (die speciaal voor deze dag een vakantiedag opnemen om zo heel de dag op vrijwillige basis te kunnen helpen). Natuurlijk mogen we ook de grandioze tombola niet vergeten. Zoals ieder jaar staan er prachtige prijzen klaar voor de gelukkige winnaars van onze loterij. Het enige

OOK DE INWENDIGE MENS WORDT NATUURLIJK NIET VERGETEN.

Als u binnenkomt word u al verwend met de geur van heerlijk vers gebakken wafels. Bakkerij Vromans zorgt voor lekkere verwennerijen bij de koffie. De verse erwtensoep staat te pruttelen, en natuurlijk zal de warme glühwein en chocolademelk niet ontbreken. Dit alles wordt verzorgd door on-

kerstmarkt 2012

wat we nu nog nodig hebben zijn heel veel bezoekers, en daar kunt u voor zorgen! Ook dit jaar komt de volledige opbrengst van deze Kerstmarkt ten goede aan ontspanningsactiviteiten voor de bewoners van Janshove. Vergeet dus niet om dinsdag 10 december in uw agenda aan te kruisen!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 6

José, van harte gefeliciteerd met je 50e verjaardag

Heftig, maar waar. Deze autocrosser wordt 50 JAAR!!!

Jan Karin en Niels Suzan en John Ellen en Kenneth

Proficiat

Hannie, Colinda, Bart, Annick, Mirella, Ruud, Bart, Benjamin, Stijn, Koen, Milan

Autoruit stuk?

Meej nun schort en klompen aan, komen

65

WWW.DIEPSTRATENAUTOGLAS.NL

er kaarsjes te staan!

Ruim 2,4 miljoen mensen in onze provincie zijn klant van Brabant Water. Met onze 800 medewerkers zorgen wij voor lekker kraanwater van uitstekende kwaliteit. 24 uur per dag vers uit de kraan.

Gevelreiniging Jan van Mierlo Voor frisse en stralende gevels!

Dear Hunters relatiebemiddeling Voor alle singles in Brabant Wil jij ook niet wachten op die toevallige ontmoeting? Neem dan nu contact op met ons. Wij zoeken gericht naar iemand die bij je past! Vrijblijvend kennismaken Info: Diana Brakkeemet Dear Hunters kan door contact op te nemen met Diana: T: 0162-693419 0162-693419 of diana@dearhunters.nl E: diana@dearhunters.nl W: www.dearhunters.nl www.dearhunters.nl

Tel. 0162-429915 - Mobiel 06-25095552 Nu met extra najaarskorting! Nieuwe website:

www.gevelreinigingJanVanMierlo.nl • Gevelrenovatie • Uithakken / Slijpen • Alle voegwerken • Impregneren (hydrofoberen) • Hogedrukreiniging • Reparatie metselwerk • Zandstralen / Zandwassing Happy-Point Attractieen Partyverhuur, Huur Goedkoop, Abraham, Sarah, Springkussens, Spelverhuur, FunFood etc. Bel: 076-5415966 www.happy-point.nl

Te koop: gekloven haardhout eik/beuk. Nu tijdelijke actie: gezaagde blokken, enkel nog te klieven, eik of den v/a €40 p/m3. houtpunt 0620069844

Brabant Water spoelt het leidingnet in de gemeente Baarle-Nassau schoon. In de periode van 25 november tot en met 31 december 2013 spoelen wij de drinkwaterleidingen in Baarle-Nassau straat voor straat schoon. Dit doen wij tussen 08.00 en 17.00 uur.

Waarom is schoonspoelen nodig? Brabant Water maakt vers drinkwater van heel goede kwaliteit. Een schoon leidingnet draagt bij aan het vers houden van het water. Doordat we ons leidingnet regelmatig schoonmaken, kan ons water altijd vers bij u uit de kraan komen.

Wat merkt u ervan? In de meeste gevallen merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. Als we bij u in de buurt spoelen, kan de waterdruk een korte tijd variëren en is er een kleine kans op bruingekleurd water. Dit ziet er minder fris uit, maar is van goede kwaliteit en niet schadelijk voor de gezondheid.

Wilt u meer informatie? Op www.brabantwater.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het schoonspoelen van de leidingen. U kunt ook contact opnemen met ons regiokantoor Midden, telefoonnummer 073 683 89 00.

Al 90 jaar op deze Aarde ..... Onze Pa / Opa is voor ons van onschatbare waarde

Gefeliciteerd en nog vele jaren!

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 7

Twee maal goud en twee maal zilver bij Parochiekoor Sint Cecilia Baarle-Nassau Vervolg van voorpagina

MOEILIJKE STUKKEN Jo en Jana zijn beide alt; Corry en Toos zijn sopraan. Tegenwoordig staan de koorleden in groepen van dezelfde stemmen bij elkaar. Als ze een stuk eenmaal onder de knie hebben is het niet meer zo moeilijk, bij het instuderen zijn de dames het soms wel eens beu. Corry vindt Duitse, Engelse en Franse liederen heel mooi, en ooit Italiaans. “Je leert hier ook veel talen” lacht ze. Toos vindt ook de Oud-Nederlandse liederen heel speciaal. Jo ligt ooit 's nachts te zingen als ze wakker wordt. Franse liedjes vindt ze heel moeilijk. Jana kan geen noten lezen, Toos ook niet, maar ze hebben wel ooit lesgehad van broeder Raphaël in Alphen in het parochiehuis. Van die tien lessen is haar niet veel bijgebleven. Frank van Nimwegen heeft ook lesgegeven in noten lezen; lengte van noten kennen ze wel, alleen precies een toon inzetten, dat blijft moeilijk maar daarvoor is ook de dirigent! In het Patronaat hangt een notenbord, met walnoten, halve en kwart noten... Het favoriete muziekstuk van Jana is de mis van Jacob de Haan, en ook Jo vindt de Missa Brevis van Jacob de Haan het mooist.

“Die hebben we samen met de harmonie gedaan.” Corry noemt een Duitse mis als favoriet; Toos vindt die helemaal niet mooi!

HOOGTEPUNTEN Jana en Jo blikten samen met Frank van Nimwegen terug en noemden als hoogtepunten uit die vijftig jaar: de plaatopname eind jaren zeventig met 'Matona Mia Cara'. De Korenmanifestatie in de Grote Kerk in Breda in 1988. Het zilveren jubileum van Frank van Nimwegen in 2010 met onder meer Mozarts Krönungsmesse en de cd-opname daarvan. Het project met onder andere het Requiem van Frank van Nimwegen in 2013 en de cdopname daarvan was ook een hoogtepunt. Goede leiding is heel belangrijk volgens beide dames, en ook Corry vindt het goed dat de dirigent streng is. Alle vier genieten ze van het zingen en blijven daar voorlopig gewoon mee doorgaan. Kenmerk van het Parochiekoor Sint Cecilia is ook de hechte onderlinge band. “Het koor vormt een hechte vriendengroep” daarover zijn de dames het eens, en het bindende werk van Mien Verbunt oogst veel waardering. Voor Jana en Jo is het koor hun álles en zij zouden dit voor geen goud willen missen!

VRIJWILLIGERSWERK “Mensen die interesse hebben in muziek genieten ervan. Anderen vinden het ooit lang duren” weten de dames van reacties van bekenden. Zelf zingen ze het liefst vierstemmig en dat kan alleen als bijna iedereen er is. Het koor telt 45 leden, maar als niet iedereen er is, dan kan er niet meerstemmig gezongen worden. Rouw- en trouwmissen worden vaak door een kleiner groepje gezongen en dan zijn er minder stemmen en klinkt het minder mooi vinden ze zelf. “Als er een uitvaart van een koorlid is, dan klinkt het extra mooi omdat we er allemaal zijn. Maar je moet ook komen als degene die overleden is geen lid is van het koor. Je bent bij het koor, dat is een verplichting” vinden de oudgedienden. “Bij het Ceciliafeest, met kerst en met de borrel, dan is het druk” klinkt het kritisch. Ondanks het feit dat het koorlidmaatschap vrijwilligerswerk is, vinden de dames dat het toch een bepaalde verplichting met zich mee brengt. Net als repeteren elke woensdagavond, alleen in de vakantie liggen de repetities zes weken stil. Jo vindt het altijd even gezellig op de repetitie, en ook de teeravonden waren al die jaren bijzonder leuk. Corry deed

ooit voordrachtjes samen met Rina waarbij ze met de fiets naar binnen reden. En ook het bestuur als nonnenkoor roept mooie herinneringen op. Toos Neggers is al jarenlang penningmeester van het Parochiekoor. “De centen zitten daar goed vertrouwd” merkt Jo op. In vroeger jaren kregen ze nooit koffie bij de repetitie, een pauze was er niet. “We hingen tegen een rij tafels, gewoon deurzingen, hup! Maar er was wel een keer per jaar een feestje.” Ook Jana herinnert zich het staand zingen, “er stonden vroeger geen stoelen op het oksaal, we moesten de hele tijd blijven staan.”

MIJN WOENSDAG De vier dames zijn het er echter over eens, dat het koor heel fijn is, 'fantastisch' zegt iemand. “Het is mijn lust en mijn leven” zegt Corry. Toos merkt op: “als je moe bent, en je gaat zingen, dan ben je dat helemaal kwijt na een uurtje.” Jo heeft wel eens geen zin om te gaan, maar het valt altijd mee als ze er eenmaal is. “Het is mijne woensdag, daar hou ik altijd rekening mee” zegt Jana. Wij feliciteren alle vier de jubilarissen en wensen hen een fijn Ceciliafeest. (Jeanny Wouters)

Baarle Bouwt Collectief tekent Intentieverklaring met gemeente Baarle-Nassau

Baarle Bouwt Collectief maakt stappen Het is een tijdje stil geweest rond Baarle Bouwt Collectief (BBC). Dat betekent echter niet dat de vereniging stil heeft gezeten, in tegendeel. Voor iedereen die het is vergeten:. Baarle Bouwt Collectief is een vereniging die zich ten doel stelt middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Baarle- Nassau woningen voor haar leden te realiseren. Het betreft maximaal 30 woningen aan de Parallelweg in Baarle-Nassau. Het wordt een project waarbij ruimte is voor zowel starters, doorstromers als senioren.

Bij De Lindeboom werd tijdens de algemene ledenvergadering de intentieverklaring ondertekend door vlnr Ton den Ouden, Timme Grummels, wethouder Jan van Tilburg en Pim Jacobs. Donderdag 14 november jl. stond de algemene ledenvergadering in het teken van het ondertekenen van de intentieverklaring met de gemeente Baarle-Nassau. “In deze intentieverklaring zijn de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt

vastgelegd.” legde Timme Grummels namens het bestuur uit.

ONDERTEKENING. Namens de gemeente Baarle-Nassau waren wWethouder Jan van Tilburg en ambtenaar Bram Keijsers aanwezig. Onder het toe-

ziend oog van de leden werd de intentieverklaring ondertekend door de wWethouder en het dagelijkse bestuur (Timme Grummels, Pim Jacobs en Ton den Ouden). Bij handopsteking werd hiervoor het mandaat gegeven voor de leden. Wethouder Jan van Tilburg sprak namens de gemeente een kort woordje. Hij meldde namens de gemeente bijzonder verheugd te zijn met dit initiatief. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat het een succes zal gaan worden en voor herhaling vatbaar zal blijken in de toekomst.” Hij wenste de leden veel succes en voegde toe dat in een later stadium de uiteindelijke samenwerkingsovereenkomst nog getekend zal worden. Daarin zal ook het hoofdstuk grondprijzen zijn opgenomen. Namens BBC dankte Timme Grummels wethouder en ambtenaar voor de snelheid en het enthousiasme waarmee zij te werk gaan.

ONTWIKKELEN Naast deze intentieverklaring heeft de gemeente ondertussen stedenbouwkundig bureau Wissing de opdracht gegeven het gebied aan de Parallelweg te oontwikkelen. De vereniging BBC heeft ondertussen ook een architect aangenomen die het

Vrijdag 29 november

HONK12 Piratenwandeling Vrijdag 29 november om 19.00 begint onze eerste winteractiviteit die zich buiten afspeelt. Het gaat om een nachtelijk piratenavontuur. Om mee te doen aan dit avontuur moet je je bij voorkeur opgeven als groep (4-8 personen) met minimaal 1-2 begeleiders.

Kom gezellig verkleed als piraat en hou daarbij rekening dat je je warm aan kleed en goed schoeisel aan hebt zodat je je op elk terrein kan begeven. Je gaat als groep piraten opzoek naar de schat, maar hoe kom je aan deze schat...? Zit je in groep 4 t/m 8 en heb je

zin om met je vrienden een gezellige stoere avond te hebben, geef je tot woensdag 20 november op bij de Bieb € 2,50 per kaartje. Indien het weer het niet toelaat hebben we een alternatief. Xieou@HONK12!

″opendeurdagen″ Kom geheel vrijblijvend kennismaken en de sfeer proeven tijdens onze opendeurdagen op de zaterdagen in november.

keukenarchitectuur midden brabant

inspiratie centrum

Phantom 2 - Gilze - www.kamb.nl - 0161-431 422

Mooiste Halloween creatie

plan gaat uitwerken. De keuze is hierbij gevallen op Bedaux – de Brouwer uit Goirle. Het project begint dus steeds meer vorm te krijgen. Om elkaar beter te leren kennen is de vereniging samen met een afvaardiging van de gemeente Baarle-Nassau, Wissing, en Bedaux- de Brouwer op excursie geweest. Er werden enkele CPO projecten bezocht om met elkaar van gedachten te wisselen en de mogelijkheden met elkaar te bespreken. De start is dus gemaakt. De planning is om begin 2015 te kunnen starten met de bouw. Tijdens de bijeenkomst werd een oproep gedaan om een naam te bedenken voor het nieuwe bouwproject, een opdracht aan alle deelnemers! “Ondertussen heeft zich een definitieve groep gevormd, echter zijn wij steeds op zoek naar nieuwe leden / reserveleden” meldt het bestuur. Op dit moment zijn er nog enkele startersplaatsen vrij, maar ook doorstromers en senioren kunnen zich nog melden. Mocht je dus interesse hebben, neem dan contact met ons op en mis dit unieke project in Baarle-Nassau niet. t!!! Je kunt Baarle Bouwt Collectiefons bereiken via e-mail: cpobaarle@gmail.com of bellen met Pim Jacobs (+31-6-29593579).

Uitnodging Fractie Ulicoten Op maandag 25 november wordt er weer een vergadering met de achterban van onze partij gehouden ter voorbereiding van de komende verkiezingen en de raadsvergadering. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 19 maart 2014. Een oproep aan mensen die belangstelling hebben voor de lokale politiek. Kom een keer naar de achterban om mee te denken over wat wij de komende vier jaar willen in onze gemeente en in ons dorp. Het is nu de gelegenheid om uw wensen kenbaar te maken. Wij hopen dat alle leden en verdere belangstellenden aanwezig zullen zijn bij onze vergadering op maandag om 19.00 uur in de Bremerpoort Namens het bestuur F.Vriens.

Deze Halloween in Baarle was er ook een wedstrijd voor de mooist verklede of bijzonderst uitgedoste Halloween figuur. De foto's van Eline Blok waren daarbij de leidraad. Iedereen die zich liet fotograferen is meegenomen in de wedstrijd. De jury heeft inmiddels haar

keuze gemaakt en dit is de winnares. Inmiddels is ook al bekend wie het is: Emma Lansbergen. Zij krijgt binnenkort haar prijs overhandigd! Gefeliciteerd Emma. (Jeanny Wouters foto Eline Blok)

KVO-Chaam Meet & Greet met... Bellevue was bijna te klein! Zoveel vrouwen hadden zich aangemeld voor een meeting dinner met Anke Vervoord, directeur van “Vrouwen van Nu” en KVO's fusiepartner. De kennismaking onder het genot van een avondje gezellig samen tafelen trok zelfs dames uit Galder en Ulicoten naar Chaam. Waarom deze kennismaking? Het algemeen bestuur van de KVO is voornemens om samen te gaan met Vrouwen van Nu. De noodzaak komt uit het feit dat het ledenaantal blijft dalen. Met de ondergrens in zicht is het voor de overkoepelende organisatie van de KVO duidelijk dat er iets moet gebeuren, want zelfstandig kan de KVO niet meer verder. Omdat meer dan 85 jaar vrouwengeschiedenis niet zomaar verloren mag gaan, is het algemeen bestuur op zoek gegaan naar een sterke partner. Uit het verhaal van Anke werd al snel duidelijk dat Vrouwen van Nu een geschikte fusiepartner is voor de KVO. Beide verenigingen lijken op elkaar, hebben wortels in het platteland en zijn gericht op de positie en ontwikkeling van vrouwen. Samen opgaan in een grote vereniging heeft vele voordelen. Zo is een grote vereniging sterker en geeft extra kracht om de stem van vrouwen te vertegenwoordigen. Deze kennismaking kan hopelijk de leden helpen om in maart 2014 een bewuste en weloverwogen keuze te maken. Voor het tweede gedeelte van de avond was Iris Disseldorp van “Uitzichtcoaching” uitgenodigd. De terugloop van bestuursleden is een grote zorg, want het vinden van nieuwe bestuursleden is lastig. En dat terwijl bestuursleden de dragers zijn van de afdeling en onmisbaar voor het voortbestaan van de vereniging. Een compleet bestuur functioneert het best. Iris maakte

daarom een vergelijking met het dessert van die avond. Zonder de juiste ingrediënten heb je eigenlijk niets.

OPROEP AAN DE KVO-LEDEN! Heeft u, naar aanleiding van afgelopen maandag, nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze indienen bij een van de bestuursleden of mailen naar het secretariaat chaam@kvo.nu. Het bestuur wil graag inzicht krijgen wat voor u belangrijk is! In het blad: KVO.NU heeft u afgelopen jaar al veel informatie kunnen lezen over de fusie met “Vrouwen van Nu”. Als u gaat surfen op de website www.kvo. nu kunt u op de homepagina het fusielogo (re-kolom) aanklikken. U komt op een site terecht waar alle informatie te vinden is over het ontstaan van de fusie, de veranderingen etc.. U kunt daar ook al uw vragen kwijt en u krijgt hier dan ook antwoord op. Hartelijke groeten, Bestuur KVO-Chaam chaam@kvo.nu


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 8

TE HUUR Luxe apartement met tuin in het centrum Klokkenstraat 25 (achter de Blokker) 2 slaapkamers Voor informatie: Tel:06-46134147 LEEGVERKOOP N.A.V. VERHUIZING Antiek en diverse koperen artikelen Delfts blauw, tin, koperen ketels e.d. Kasten, oude handnaaimachine, oude koffers e.d. Oude werktuigen, o.a. ploeg voor achter paard, paardenhamen, zadel, broek strengen e.d. voor Bels paard, oldtimer McCormick 353 met handleiding, maaibalk, mestbreker, kunstmeststrooier, cyclomaaier, schudder, eggen e.d. Veel gereedschap, boormachines, schuurmachines e.d. Tuinstoelen met Hartmann kussens Leerstikmachine, leer, en nog veel meer...

ZATERDAG 23 NOVEMBER VAN 10 TOT 3 UUR BOSCHOVEN 16 • BAARLE NASSAU TEL.NR. 0615363260

huismerk

hondenvoer Brok / Diner 15 kg : f 14,95 NIEUW Lam rijst brok 15 kg : f 24,95 NIEUW geperste brokken 20 kg : f 20,95

Vraag in onze winkel naar de gratis proefverpakking

Wiekenweg 10 | Baarle-Hertog | www.theeuwesdierenspeciaalzaak.nl

Te huur: 165 m kanToor-/winkelruimTe opslagruimTe in cenTrum gilze. 2

huurprijs € 1000,- per maand (ex. energielasten). aanvaarding per direct. info: 06-51217410 of 06-42184656 Te huur: overdekte cara- Te huur in Chaam : 2-1 vanstalling te Weelde. kap woning met garaTel. 00324-76273968. ge, tuin en oprit, 2 slk, in nette staat, direct te Te Huur Bovenwoning gestoffeLoveren 6 B-N ± 380 m³ aanvaarden, erd, info 06-51621143 3 slk Tel. 013-5078045.

Bietenpulp €7,90 per 25 kg. Harm Rittman Diervoeders Chaam 06-54384814 VERHUUR *Houtkliefmachine *Stronkenfrees *Houtversnipperaar *Tuinfrees *Kettingzaag Zie ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachinehandel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501 Pianoles aan huis door ervaren gediplomeerd pianodocent. Particuliere lespraktijk voor beginners en gevorderden. Vanaf de eerste les pianospelen en spelenderwijs het notenschrift leren. Voor kinderen en volwassenen. Info: Danny Pals tel: 0161-453586 ( na 18.00 uur) e-mail dannypals@ home.nl H.H. veehouders: voor al uw vee- en bedrijfsbenodigdheden gaat u naar Agripoort Boslust 15 B Alphen. www.agripoort.com 0135072170

Weekaanbiedingen geldig woensdag 20 t/m dinsdag 26 november

Tommie snoeptomaatjes 250 gram ..........................................

Rode druiven

1.49 1.99 of 1.49 0.99

pitloos - 500 gram .............................

Oesterzwammen verpakt Shi-take verpakt per pak..............................................

Avocado per stuk .............................................

Lekkere Spaanse navelsinaasappelen en zoete Spaanse mandarijnen * Ook kleine kistjes mandarijnen * Cor van de Bokstraat 3 Baarle-Nassau 013-5077102

OPENINGSTIJDEN: maandag: 08.30 tot 18.00 uur dinsdag: 08.30 tot 18.00 uur woensdag: 08.30 tot 18.00 uur donderdag: 08.30 tot 18.00 uur vrijdag: 08.30 tot 18.00 uur zaterdag: 08.30 tot 16.00 uur

Tijd is niets wat je er mee doet, telt Tijd is niets wat je er mee doet, telt Bedroefd, maar dankbaar voor wie zij was, geven wij kennis dat rustig van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder en onvergetelijke oma Bedroefd, maar dankbaar voor wie zij was, geven wij kennis dat rustig van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder en onvergetelijke oma

Nelly Woestenberg - van Hooijdonk echtgenote-van Nelly Woestenberg van Hooijdonk Herman Woestenberg † echtgenote van Herman † Zij overleed inWoestenberg de leeftijd van 88 jaar. Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

Mariëtte-Jos

Koen-Karen, Vera,   Mariëtte-Jos Eefje-Erik, Tijn, Jorg Koen-Karen, Vera,   Niels Eefje-Erik, Tijn, Jorg Niels

Irma-Karel Sophie

Irma-Karel Sophie

Gerda-Frank Pim Gerda-Frank Tijs Pim Tijs

Will-Angelie

Annelies-Erwin Will-Angelie Petra-Tim Annelies-Erwin Tessie Petra-Tim Willem Tessie Willem

Ad-Marianne Laura-Geert Ad-Marianne Herman Laura-Geert Rosalie-Dirk Herman Rosalie-Dirk

Alphen, 18 november 2013 Molendries 2a Alphen, november 2013 5131 ZM18Alphen Molendries 2a 5131 ZM Alphen Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur is er gelegenheid om thuis afscheid te nemen. Vrijdagavond van 19.00 totwordt 20.00gehouden uur is er op gelegenheid omnovember thuis afscheid te nemen. De plechtige uitvaartdienst zaterdag 23 2013 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Alphen, waarna de crematie in stilte plaatsvindt. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 23 november 2013 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Alphen, waarna decondoleren. crematie in stilte plaatsvindt. Samenkomst in de kerk waar u schriftelijk kunt Samenkomst de kerk waar u schriftelijk condoleren. Indien u geeninrouwbrief heeft ontvangen,kunt gelieve dan deze kennisgeving

als zodanig te beschouwen.

DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van ons moeder, oma en superoma

Cor van den Ouweland-Leijten willen we u hartelijk bedanken.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de bloemen, cadeaus, kaarten en felicitaties voor ons 50-jarig huwelijk. Het was voor ons een onvergetelijke dag!

Wim en Toos Coppens

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van den Ouweland.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man en ons pa

Walter Martens

willen wij u hartelijk bedanken. In het bijzonder dank aan dr. Wulms-Eltink, Ivo en Monique van begrafenisonderneming Creemers en Joop de Vuist. Ook dank voor uw donatie t.b.v. KWF. Elly Martens-Geerts Bianca en Steffen

Kinderen en kleinkinderen

GEVRAAGD:

VERKOOPSTER VOOR ZATERDAG EN ZONDAG

PIPPA FASHION INFO@PIPPAFASHION.NL

Op zoek naar Tijdelijke woonruimte en even tot rust komen , dan zit u bij ons goed ,op een mooi rustig park in chaam compleet 4pers,bungalow prijs vanaf 550 permaand excl. kunt u al bij ons terecht bel voor meer informatie 016149-2596 Beuk €0,50-ook grote maten,buxus,hedera-1,5m.lang €0,70,bodembedekkers,taxus,laurier,haagconiferen,winterheide,potgrond,catalpa,liquidambar,dakplataan,moerbei,leibeuk,leipeer,leilinde,leiplataan, plantenkwekerijmaes,het sas 1,alphen,tel:0135082029,open:ma-wo-do vanaf 13.00u,vry-zat de gehele dag VERHUUR *Hoogwerkers *Spinhoogwerkers *Heftrucks *Bouwdrogers *Betonzagen *Rolsteigers *Toiletwagens Voor ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachinehandel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501

Langs deze weg willen wij iedereen danken voor de vele kaarten, bloemen en felicitaties bij gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Speciale dank aan pastor Paes, het parochiekoor, alsook het ouderenkoor en de percussieband Bea Sorte. Het was voor ons een onvergetelijke dag!

Hens en Marie José van Kaam-de Jong

Appartement te huur:

Desirée Geeraertstraat Baarle-Hertog Tel: 0 (032) 14 69 90 02


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 9

Nick on Air op zondag­middag in Dierenkliniek 't Leijdal kijkt terug op succesvolle avond over de herhaling vuurwerkangst bij honden Op dinsdag 12 november j.l. organiseerde Dierenkliniek 't Leijdal in Chaam een informatieavond over vuurwerkangst bij de hond. Het doel van de info-avond was het leren herkennen van angst en/of onzekerheid bij de hond. Er werden nuttige tips gegeven om hiermee om te gaan. Gezien de enorme opkomst blijkt dat er veel mensen zijn die een probleem ervaren met hun hond tijdens de jaarwisseling. Dierenarts Hildegard Pistorius hield een inleiding waarna Brigitte Broer, gedragstherapeute en hondentrainster, een zeer enthousiaste presentatie gaf over leerprocessen bij de hond. Na de pauze was paraveterinair Amy Diepstraten aan de beurt over mogelijke training met betrekking tot vuurwerkangst. Ze

vertelde hoe je met bepaalde eenvoudige hulpmiddelen een veilig plekje kunt maken waardoor uw hond beter met stressvolle momenten (zoals vuurwerk) om kan gaan. Na afloop van de presentaties hadden zowel Brigitte als Amy het druk met beantwoorden van

vragen. Er werd een naslagwerk meegegeven. Deze is alsnog gratis op de kliniek verkrijgbaar. We kijken terug op een zeer geslaagde en leerzame avond en hopen hierdoor u en uw hond ook een prettige jaarwisseling te laten ervaren.

Jongerenprogramma Nick on Air van de Lokale Omroep Baarle wordt voortaan op zondagmiddag herhaald. Direct na het programma van Pascal Bruurs, van 11.00-13.00 uur, kunt u tussen 13.00-15.00 uur luisteren naar de herhaling van Nick on Air. Dit programma wordt op maandagavond live opgenomen en uitgezonden tussen 19.00-21.00 uur. Reacties en verzoekjes zijn welkom via twitter @ omroepBaarle of facebook www.facebook.com/nickonair of telefonisch direct in de uitzending maandagavond tussen 19.00-21.00 uur via 013-5072127. U kunt de Lokale Omroep Baarle beluisteren op de radio op etherfrequentie 87,8 Mhz op de fm. Via de Belgische Telenet kabel op 91.1. Digitaal via KPN glasvezel op 986 en andere Ne-

Wie het weet mag het zeggen Keerpunt '98 heeft 2 oktober als enige partij tegen een ambtelijke fusie gestemd die volgens ons zal uitmonden in een herindeling. Baarle-Nassau zal volgens Keerpunt '98 op termijn samen met AlphenChaam en Gilze en Rijen worden samengevoegd in een grotere nieuwe gemeente. Dit is iets wat Keerpunt '98 absoluut niet wil. Baarle-Nassau moet en kan gewoon zelfstandig blijven! Daar waar nodig moeten we de samenwerking zoeken, maar daar hebben we geen fusie voor nodig. Samen met Baarle-Hertog moet gewerkt worden aan de vorming van een Europese Gemeente. Dit

heeft de hoogste prioriteit en geeft de beste garantie op een zelfstandig Baarle en op het behoud van onze eigen bevoegdheden. Keerpunt '98 wil ook in de toekomst zelf kunnen blijven beslissen over het beleid van onze gemeente, voor onze inwoners, onze voorzieningen, instellingen, verenigingen etc. Wij geven dat niet zonder slag of stoot zomaar weg!

ONDERTEKENING STATEMENT AMBTELIJKE FUSIE Op 26 november wordt het veelbesproken, door Keerpunt '98 fel bekritiseerde statement dat moet leiden tot een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Gilze en Rijen en Baarle-Nassau, dan toch onder-

tekend. Vorige week kregen wij te horen dat de ambtelijke fusie tussen de wordt doorgezet voordat de provincies Noord-Brabant en Antwerpen hun visie hebben gegeven op de samenwerking tussen Baarle-Nassau en BaarleHertog. Op zijn zachtst gezegd erg vreemd, maar eigenlijk gewoonweg onbehoorlijk en ook onbegrijpelijk. De oorspronkelijke ondertekening van de intentieverklaring om te komen tot de ambtelijke fusie en die gepland was op 8 oktober, werd juist uitgesteld na overleg tussen de drie burgemeesters met als belangrijkste reden dat men eerst de visie van beide provincies wilde vernemen op de samenwerking tussen Nassau en Hertog en de wijze waarop die samenwerking ingepast zou kunnen worden

in de voorgenomen ambtelijke fusie. Dit is ook zo in een brief meegedeeld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. En nu wordt volgende week ineens weer wel getekend, terwijl de provinciebesturen dus hun visie nog niet hebben gegeven. Is dit argument nu ineens niet meer belangrijk, en waarom dan niet? Spelen er misschien andere belangen een rol? Inderdaad, wie het weet, mag het zeggen. Keerpunt '98 vindt dat het college wel wat uitleg heeft te geven met betrekking tot deze ommezwaai. Bovendien getuigt het van weinig respect voor de provincies om ondanks de brief die is verstuurd, hun reactie niet af te wachten. KEERPUNT '98

derlandse glasvezelproviders kanaal 3054 of 848. Analoog via de kabel op 107.6 FM. Via internet over de hele wereld via www. omroepbaarle.nl/luister live. Via smartphone kunt u de app Tun-

eIn downloaden in de appstore of in googleplay en daarna doorklikken op lokale omroepen en dan zoeken naar de Lokale Omroep Baarle. (Jeanny Wouters)

Wij stellen ons aan u voor: mevr. J.J. Sluis en dhr. J. de Leuw, gz-psychologen. In het voorjaar hebben wij ons gevestigd in de praktijk van dr. A. Schepens, huisarts. Wij geven psychologische hulp. We zijn nu bijna een half jaar bezig en het bevalt ons prima. We hebben regelmatig overleg met de huisarts en zo kunnen we de ontwikkelingen van de cliĂŤnt nog beter volgen en, zo nodig, bijsturen. De vraag is altijd wanneer gaat u een psycholoog consulteren? Ieder mens wordt in zijn of haar leven wel eens met problemen geconfronteerd. Gelukkig zijn deze vaak van tijdelijke aard. Wij hebben in de loop van ons leven geleerd om op een heel eigen manier met problemen om te gaan: veel mensen ervaren dat het hen oplucht wanneer ze er met iemand over praten. Anderen willen juist alleen adviezen horen en daar zelf mee verder gaan. Of er niet steeds over piekeren, maar ook een gezonde afleiding zoeken. Zo kunnen we zelf met steun in de eigen omgeving een uitweg vinden. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de problemen te groot zijn geworden. Soms hebben we er niet voldoende zicht op gekregen, of we weten niet hoe we er op een gezonde manier mee om kunnen gaan. Misschien hebben we in korte tijd veel teveel meegemaakt en zijn

we daardoor uit balans geraakt. Of we zijn teveel gaan piekeren en krijgen te weinig nachtrust. Zo kunnen problemen nogal eens zichzelf versterken en psychische klachten veroorzaken. Voor de meeste mensen is dan de tijd gekomen om hulp van buiten te zoeken. Misschien denkt u er over om naar een psycholoog te gaan die u kan helpen bij het overwinnen van uw klachten. Bijvoorbeeld, door te leren om situaties die u moeilijk vindt, anders aan te pakken. Of door angsten te overwinnen, pijnlijke en traumatische ervaringen te verwerken, of omdat u meer tevreden wilt zijn over hoe u omgaat met mensen in uw omgeving. Wij geven kortdurende psychologische behandelingen en langer durende psychotherapeutische behandelingen.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.psychologiepraktijkbijsterveldenlaan.nl of bel 013-5711893.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 10

A.P.K !

Ramen en deuren

Zonwering

Bel: 013-507 2899

Overkapping

Garagedeuren

Rolluiken

Keuringsstation Baarle Smederijstraat 15 Baarle-Nassau NIEUWE COLLECTIE: vouwgordijnen (houten) jaloezieën rolgordijnen lamellen

Haneveer

Ook onderhoud en reparatie alle merken

bvba Wiekenweg 15 I Baarle-Hertog I T +32(0)14 - 69 00 00 I www.haneveer.be PLANKEN VLOEREN ✰ massief ✰ duo ✰ lamel ✰ laminaat MHC VLOEREN Julianastraat 103 - Rijen Tel. 0161-227069 Ook - overschuurspecialist - onderhoudsmiddelen www.mhcvloeren.nl

Zagen en klieven van al uw kachelhout. Klein tot groot op alle locaties.

Zelf niet meer zwoegen en zweten? Laat het mij weten! Tel.: 0(032)14/724311 of 0031-6-51053043

Pelletkachels.Op zondag 24 nov hebben wij weer een stookzondag. Wij demonstreren dan (cv) pelletkachels. U bent die dag van harte welkom van 11:00 tot 16:00 uur. GroenVerwarmen, Tilburgsebaan 9, Gilze, 06 - 22 32 62 95, www.groenverwarmen.nl.

ErkEnd schadEbEdrijf

Goris

Wiekenweg 17 2387 baarle-hertog Tel. 014.69.94.60 fax 014.69.98.45

Telefoon nL: 00-3214699460 - fax 00-3214699845 garage-goris@skynet.be - www.garagegoris.be

* voor alle richt-, spuit- en uitdeukwerk * gebruik van moderne richtapparatuur en spuitcabine * professioneel opmaken van schadebestek en snelle afwerking via computer * bij herstelling vervangwagen aanwezig * eigen ophaaldienst * 2 jaar garantie op alle herstellingen

CV ketel vervangen?

Wij hebben CV ketels van diverse merken Uw Bosch Dealer:

T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1B - 5126 NH Gilze Tel.: 0161-451812 - GSM: 06-20747678 www.tscgosens.com - info@tscgosens.com

Electrotechnisch werk. Onderhoud en repratie van alle merken gastoestellen. Onderdelen op voorraad van Bosch, Radson, Nefit, Daalderop en Intergas. Tevens ruime sortering in CV materialen, water/gasfittingen, pvc hulpstukken en elektrotechnische materialen

UW schadEbEdrijf (zowel belgisch, alsook nederlands!) Buxus, kegels en bollen, maar ook voor een haag, Taxus, Linde, Leilinde, Lei- en Dakplataan, Taxus, ook snoeivormen nu tegen zeer scherpe prijzen. We kunnen ze ook voor u planten. Informatie via tel. nr. 06-20005282

Het bestuur van

Vereniging Trekkerbehendigheid Chaam bedankt al haar vrijwilligers, leden, deelnemers, en bezoekers voor het bijdragen aan een geweldige vijfde editie van trekker- en kraanbehendigheid.

Graumans

Via deze weg willen wij ook alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan het evenement.

Onderhoud en reparatie

Liesbeth Peeters Bloemen Rabobank Vakblad de Loonwerker Vriens Farmworks Arno Honcoop, grondwerk en machineverhuur V.d. Weij assurantiën Johan Hermans Timmerwerken Ruud Hermans Timmerwerken Olislaegers Werkkleding Bouwbedrijf v/d Westerlaken Ad Leijten Transport Van Ginneken Transport BV Spitters Asbestsanering Frietkraam.nl Café de Locobar Houtpunt Mertens Agri Zorgboerderij Chaamdijk Café ‘t Chaamse Wapen Diervoederbedrijf Harm Rittman Kalverhandel Rudi Adams L.J. Electra Tankstation Michielsen Esso Loon- en verhuurbedrijf L. Wouters Restaurant het Kabinet Veehandel A.J. van Aert LMB Rijsbosch Cafetaria-lunchroom De gouden leeuw Tuijtelaars Service Autoservice A. van Alphen Aannemersbedrijf D.C. de Wit Bouwbedrijf J. van Engelen Van Loon Mestdistributie Café-Restaurant Bellevue Camping de Meysberg Landbouwmechanisatie Aerts Loonbedrijf Kennes Loonwerken Leon Verschueren Corné Jacobs Timmerwerken Installatiebedrijf Wido verhees Varkenshandel Sjaak Vermeulen Rent 4 all DGB Energie Van Dun Advies BV Loonbedrijf Frank Janssens Dierenartsenpraktijk ‘t Leijdal Ronald Vermetten Timmerwerken

Loon- en verhuurbedrijf M. Hendrickx Theeuwes Mengvoeders Eetcafé de Kluis Loonbedrijf van Eijck Constructie- en installatiebedrijf A. Geerts Grillroom - pizzeria Sphinx Herberg de Flierefluiter MS Schippers Pannenkoekenhuis - dagrecreatie De Steengroeve Agrifirm Feed Tandartsenpraktijk Jansen Bluekens Zink bv Frank Oomen Auto’s Erwin Meijvis Metaalbewerking Bouw-onderhoud en service van Eekelen De bruin Chaam bv Loonbedrijf Geerts Slijterij van Sundert VN PLU parasol systems Govers Timmerwerken Multinet Recycling machinery Vee- en kalverenhandel Ben van der Walle Cor van Eekelen Korsmit Verhuur Abemec Jef Martens houthandel Graumans Renovatie John Vermetten Hans van Eil Autorijschool Chaam montage Hubo P&M Montage Marian Maakt Systeembouw SPJ Autobedrijf Havermans John Stevens Geerts Smederij Van den Berg Chalet Totaal Roelama Mark Geerts installatiewerken Agripoort Bakkerij Nagelkerke Bloembinderij de Violier Dono’s Woondecoratie Dierenspeciaalzaak Sprangers Hitachi Gebr. V.d. Maagdenberg

B E D A N K T ! !

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl + + www.jokozundert.nl

GemeeNte & OCmW

Baarle-HertOG

NIeUWS

Contact met de gemeente Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog tel. (014) 69 80 70 e-mail: gemeente@baarle-hertog.be website: www.baarle-hertog.be Spreekuur burgemeester en schepenen Voor een afspraak bel (014) 69 80 70 of stuur een mail naar gemeente@baarle-hertog.be. Openingsuren gemeentehuis Administratie maandag: .................. 8.30-12.30 en 17.30-19.30 u dinsdag t.e.m. vrijdag: ........................8.30-12.30 u Sociale dienst maandag en donderdag: ....................9.00-12.00 u Politiepost Baarle-Hertog maandag: .................. 9.00-12.00 en 18.00-20.00 u dinsdag t.e.m. vrijdag: ........................9.00-12.00 u Noodnummer hulpdiensten 112: internationaal noodnummer voor politie, brandweer en ambulance Storingen nutsvoorzieningen Elektriciteit Eandis: tel. (078) 35 35 00 Gas Baarle-Hertog centrum Intergas: tel. (0031) 162 48 12 00 Gas Zondereigen Eandis: tel. (078) 35 35 34 Water Baarle-Hertog centrum Brabant Water: tel. (0031) 73 683 80 00 Water Zondereigen Pidpa: tel. (0800) 90 300 Defecte straatverlichting Eandis: tel. (0800) 6 35 35 Drukriolering Gemeente Baarle-Hertog: tel. (014) 69 80 70 Gemeentelijke voorzieningen Milieustraat openingsuren: woensdag t.e.m. vrijdag: 10-16u en zaterdag: 9-16u Bibliotheek tel. (014) 699 492 of www.theek5.nl / www.benebib.be Cultureel centrum tel. (014) 699 326 of www.ccbaarle.org Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen tel. (014) 699 539 of www.amwdenoorderkempen.be Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees tel. (014) 690 364 of www.landelijkekinderopvang.be

rto g.b e + + + ww w.b aa rle -he

Verkoop nieuw en gebruikt APK-keuringen

Smederijstraat 7 Baarle-Nassau 013-5079770 www.graumansopel.nl

+ + + + +

Bloemschikken nieuwe reeks: 9 lessen op maandag of dinsdag; ‘s middags of ‘s avonds.

Boeketten, kransen, Pasen, Kerst, enz. Nu inschrijven / start januari. Nog enkele plaatsen vrij. Leentje Wouters-Reijns Koningsstraat 14a, 2381 Weelde 2 km voorbij camping Kievit, Baarle-Nassau Inlichtingen 003214-655607

Wand- en vloertegels Badkamers / sanitair en keukens

Zelf de badkamer renoveren? Nieuwe keuken? Goed idee! Kom naar Schaafstra om inspiratie op te doen en vakkundig advies te vragen. Alles op één adres, ook de nieuwste collectie tegels, sanitair en keukens overzichtelijk uitgestald. En op afroep bij u thuis bezorgd. keukens - badkamers - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - deuren, wanden en plafonds hout/plaatmateriaal - stukadoors benodigdheden

• Showroom (Dongen) keukens en sanitair open van 09.00 tot 17.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en zaterdag tot 16.00 uur

OOK VOOR PARTICULIEREN

www.schaafstra-bv.nl www.schaafstra-bv.nl

Dongen (showroom), Eindsestraat Tel: 0162-314311 Dongen (showroom) Eindsestraat 66. Tel: 0162-31431166.Hilvarenbeek Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015 Dongen (showroom), Hilvarenbeek, Van derEindsestraat Heijdenstraat66. 3. Tel: Tel: 0162-314311 013-5054015 Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 11

Definitieve betemming

Bankje van Hoop

VOORDELIG

GENIETEN

Verse quiches

Luxe pizza 310-340 g

300 g

Het bankje van Hoop heeft zijn definitieve bestemming. Dinsdag 12 november was het dan zover. Het bankje van Hoop is geplaatst op zijn definitieve bestemming namelijk “het Pleintje van Hoop”. ( Hoek Boschovenseweg/Leliestraat.) In zijn korte toespraak sprak Winy over de waardevolle betekenis van het bankje van Hoop. Het bankje dat symboliseert de Hoop dat we over 15 of 20 jaar kunnen zeggen dat door nieuwe medicijnen en/of behandelingen onderzoekers van kanker een “gewone ziekte” hebben kunnen maken. Maar ook de hoop en kracht voor diegene die moeten vechten tegen kanker om dit gevecht te winnen. Helaas zijn er nog te veel mensen die dit gevecht niet kunnen winnen. Voor de nabestaande van deze men-

sen kan het bankje van Hoop misschien als troost dien. Troost voor het veel te vroeg heen gaan van een dierbare. Winy benadrukte dat het een bankje van en voor iedereen is die even opzoek is naar Hoop of troost. Hierna heeft de Burgemeester van Baarle Hertog Leo Van Tilburg samen met de wethouder van Baarle Nassau Jan Vermeer het bankje onthult. De ongeveer 50 aanwezigen waren diep onder de indruk van het resultaat, een prachtig bankje waar met trots maar ook met

Opbrengst: €1275,62

Alphen NSGK-collecte In de week van 11 t/m 16 november is er in Alphen gecollecteerd voor de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Zeven collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben het geweldige bedrag van € 1275,62 opgehaald in Alphen. De NSGK bedankt alle collectanten en alle gevers hartelijk voor hun geweldige bijdrage! Met dit geld helpt NSGK kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland om mee te kunnen doen in de samenleving, bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Zodat ze met hun beperking toch volwaardig kunnen leven. Wilt u volgend jaar ook collecteren, neemt u dan contact op met de regiocoördinator Ingrid Zwets-Pelkmans (T: 06-

21182063 E: izwets@nsgk.nl). Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Dat kan via giro 552000 van NSGK te Amsterdam, of met een online donatie via www.nsgk.nl. Excuses en begrip. In deze tijd van het jaar is het vroeg donker. De collectanten werken vaak overdag en moeten in één week hun collecteronde doen. Dit betekent dat zij soms op een –voor u- minder prettig moment (vroeg in de avond) bij u aanbellen voor een bijdrage. Onze excuses als u zich ongemakkelijk hebt gevoeld toen zij bij u aanbelden. Uit de opbrengst kan worden geconcludeerd dat u wel begrip hebt kunnen opbrengen voor uw collectant. Dank daarvoor!!! Uw plaatselijke organisator, Jozef Kleiren.

veel emoties door verschillende mensen is aan gewerkt. Na de onthulling heeft wethouder Vermeer beloofd dat er achter het bankje enkele beugels voor fietsen worden geplaatst en dat er bij het bankje en bordje zal worden geplaatst waarop de betekenis van dit bankje wordt vermeld. Nu de beide gemeentes nog zover krijgen dat het pleintje officieel de naam “Pleintje van Hoop”zal krijgen.

Vido VROUWEN IN DE OVERGANG Op 27 nov. houden wij inloop tussen 20.00 en 21.00 uur. Ieder die vragen heeft of wil praten over de overgang is van harte welkom. Voor informatie 0648316923 of per mail infovidotilburg.nl. U kunt ook onze website bekijken www.vidotilburg.nl. Ons adres is Het Spoor Schaepmanstraat 36 5041 AR Tilburg. U kunt ons vinden op de tweede etage kamer 4.

zorgt de Levende Kerststal voor een plek van ontmoeting en verbindt mannen, vrouwen en kinderen uit Chaam tot en met ver daarbuiten met verenigingen, winkeliers en ondernemers. Evenals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar bij de Levende Kerststal weer nieuwe animaties voor de kleintjes, is er als vanouds de dieren-knuffelhoek, spelen de figuranten het kerstverhaal alsof het op dat moment allemaal werkelijk gebeurt, en zorgen de lichtjes, hapjes en drankjes voor gezelligheid en sfeer en vullen een eventuele rommelende maag. Winkeliers en ondernemers putten zich uit in het aanprijzen van hun waren en diensten en de Goede Doelen en de Dorpsraad maken zich op ludie-

2.39

Luxe roomijs met saus

Gerookt Noors zalmhaasje

900 ml

170 g

1.99

3.99

Vanaf woensdag 20-11-2013

Märklin modeltreinsets 2 modellen.

Sapcentrifuge 2 snelheden voor zacht of hard fruit en groenten.

Dieren Centrale Nederland GEVONDEN Reu, duitse staander, bruin schimmel, Heihoef Ulicoten Poes, cypers, met witte aftekeningen, Kloosterlaan Chaam Poes, zwart, met witte aftekeningen, langharig, Kloosterlaan Chaam Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

Chaam heeft weer wat Het gonst in Chaam weer van de geruchten; dat er in deze tijd van het jaar van alles in Chaam te doen is, is een ding waar geen twijfel over bestaat. Zo zijn de eerste Zwarte Pieten weer gesignaleerd, wordt Sint binnenkort weer feestelijk onthaald en staat al gauw de 2e Chaamse kerstmarkt weer voor de deur. December is een bijzondere en vooral ook feestelijke maand! Na het succes van vorig jaar, waarin de werkgroep van de Levende Kerststal van KVOChaam samenwerking zocht en vond met de winkeliersvereniging, wordt deze samenwerking dit jaar herhaald én verbeterd; Honk12 doet óók mee en betrekt dit jaar de jeugd erbij! Als spil van het kerstgebeuren

2.49

ke wijze aan de dorpsbewoners bekend. Ondertussen ontfermt Honk12 zich over de schooljeugd en verzorgt voor hen een gezellige kerstmiddag met een mooie film. Dit jaar zien we ook een orkest van schapen en de kleintjes kunnen weer een prijs winnen door het oplaten van hun ballon. Ondertussen rijdt de Flaasboemel af en aan van het Marktplein naar de Brouwerij om iedereen veilig en gemakkelijk gratis van het parkeerterrein naar het evenemententerrein en weer terug te vervoeren. Noteer de datum alvast in uw agenda: 14 december van 17.00 tot 22.30 uur. Levende Kerststal en 17.00 tot 21.00 uur kerstmarkt op de Brouwerij! U gaat er nog veel meer van horen!

29.99

99.99

Staafmixer

Pluchen handpoppen

Inclusief maatbeker van 0.6 l.

Apen, tijgers, beren en andere leuke dieren van zacht pluche.

9.99

3.99

Vers & voordelig!

* Vanaf woensdag 20-11-2013

43% Appelen

goedkop er

Jonagold Per kilo

vvan 1.16

0.66

51%

goedkop er

Wortelen 1 kg

v an 0.79

0.39

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 20-11-2013 t/m dinsdag 26-11-2013.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS Vrolijke noten tijdens de Kerstmarkt Chaam 2013

www.aldi.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

Maandelijkse informatiepagina van

Rabobank De Zuidelijke Baronie

Rabo Rondom

PAGINA 12

Gezocht: mensen die willen meedenken en meedoen. Iets voor u?

Wilt u als ledenraadslid mee denken en mee doen? Wilt u weten welke vacatures er op dit moment open staan? En wilt u meer weten over wat

De ledenraad van Rabobank De Zuidelijke Baronie zoekt nieuwe collega’s.

er zoal van u verwacht wordt, wat u geboden wordt en hoe de procedure verloopt? Binnenkort treft u de informatie en verdere details hierover aan

november 2013

op rabobank.nl/dzb.

Volg ons op twitter: @RaboDZB

Heeft u interesse om deel uit te maken van de ledenraad? Dan bent u van harte uitgenodigd om te reageren op de vacatures. Hou dus onze website in de gaten.

Heeft u interesse in één van de tweekappers of geschakelde woningen in Keizershof? Wij helpen u graag bij het realiseren van uw droomwoning in dit nieuwbouwplan. Wat kunt u van ons verwachten? • Voor het eerste oriënterende gesprek rekenen we geen kosten. • Starters ontvangen korting op de advies- en afsluitkosten. • U ontvangt korting op de advieskosten als u via het Rabobank Hypotheekdossier online uw adviesgesprek voorbereid.

4kids2tell Brug tussen thuis en ziekenhuis Hoe leg je aan je kindje uit waarom hij elke dag een pilletje moet innemen of geprikt moet worden? Hoe beleeft hij bezoekjes aan het ziekenhuis? Mariëlle Schoenmakers helpt met haar onderneming 4Kids2tell jonge kinderen met een chronische ziekte, en hun ouders. Mariëlle werkte twintig jaar als pedagogisch medewerker op de kinderafdeling van een ziekenhuis en heeft twee gezonde dochters en een zoontje met diabetes: ‘Daardoor weet ik hoe moeilijk het is om jonge kinderen te begeleiden.’ Het bracht haar op het idee voor een spel

Ik kan altijd bij de Rabobank terecht’ Mariëlle vind het ondernemerschap een enorme uitdaging. ‘Maar geweldig om te doen. Zeker nu ik resultaten zie. Dat geeft me vertrouwen. Op financieel gebied vertrouw ik op de Rabobank. Toen ik mijn

waarmee medische instellingen chronisch zieke kinderen beter kunnen begeleiden. ‘Samen met Bosman Medical ben ik nu zo’n spel aan het ontwikkelen.’ De tweede tak

bedrijf startte hebben ze me prima geholpen. En ik weet dat ik er altijd terecht kan met mijn financiële vragen.’

van 4kids2tell is de begeleiding van gezinnen door middel van videohometraining. In samenwerking met Kids2care gespecialiseerde kinderthuiszorg vormen we een brug

• Aanvullend advies (bijvoorbeeld over uw pensioen) levert u een kostenvoordeel op. Scan deze pagina met de layar app voor meer informatie rondom wonen in Keizershof, Chaam.

in de begeleiding voor kinderen die met een medische handeling van het ziekenhuis naar huis gaan.

Rabobank. Samen sterker.

Nu Alles-in-1 Glasvezel met 1 jaar gratis Interactieve TV

Interactieve HD TV, Internet, Bellen van € 68,vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers ü Gratis Opnemen Pakket ü Gratis Spotify Premium

AD-10998/11-13

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115

Ook plannen om te starten? Lees het volledige artikel verder op rabobank.nl/dzb

Neem dan contact op voor een afspraak. Bel de Ondernemersdesk telefoon (013) 507 44 40 of mail naar ondernemersdesk@dzb.rabobank.nl

info@4kids2tell.nl

Wilt u r eager en of heeft u vr agen: Rabobank De Zuidelijke Baronie, Postbus 11, 5110 AA Baarle-Nassau m c c @ dzb.rab obank.nl, t witter : @R ab oDZB, tel.: (0 1 3 ) 5 0 7 4 0 0 0

*Actieprijs geldt voor alle Alles-in-1 Glasvezel pakketten i.c.m. een jaarcontract. Na 12 maanden betaal je voor Alles-in-1 Glasvezel: Instap € 58, /mnd, Standaard € 68, /mnd en Premium € 88 /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/overstap

Wonen in Keizershof begint met een kosteloos eerste gesprek


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 13

Ons Weekblad Katern2 107e jaargang

20 Jubilarissen bij 85-jarig bestaan KVO Ulicoten: Vrouwen Van Toen en Nu Met een speciale eucharistieviering en een high tea gevolgd door hartige hapjes en drankjes, werd het 85-jarig jubileum van de KVO in Ulicoten gevierd. De Boerinnenbond werd in die 85 jaren KVO en staat nu opnieuw voor de keuze van verandering van naam en gedaante. De overkoepelende organisatie kalft af en het besluit ligt voor om aan te sluiten bij het grotere landelijke vrouwenplatform Vrouwen Van Nu. Aan de vooravond van dat besluit werd er in Ulicoten nog vrolijk gefeest, met muzikale intermezzi van harmonicaorkest Deelgenoten en een vrolijke non die liedjes kwam zingen. 20 Jubilarissen, waarvan 12 al meer dan vijftig jaar lid zijn van de vereniging, werden gehuldigd.

Door Jeanny Wouters Voorzitster Carla Dirven heette de 80 leden die naar deze speciale feestavond gekomen waren, van harte welkom. De Ulicootse KVO heeft nog 127 leden; een van de kringbestuursleden die ook waren uitgenodigd, vond deze opkomst niet groot. Namens het algemeen bestuur afdeling Tilburg feliciteerde Anja van Loon de vereniging met het 85-jarig bestaan. Een mijlpaal noemde zij het, net zo oud als de koepel, en daarmee doelde zij niet zoals sommige aanwezigen dachten op de gelijknamige gevangenis, maar op de overkoepelende KVO organisatie.

DRUK “Vrouwen van toen hadden het druk, vrouwen van nu hebben het ook druk.” Vroeger was dat met de was op de hand, de huishouding, niets was geautomatiseerd. Nu combineren veel vrouwen het huishouden en opvoeding van de kinderen met een baan. In Ulicoten heeft het bestuur extra vrouwen nodig. Als tussenoplossing droeg Anja aan om werkgroepen te maken en taken af te wisselen. “Dat geeft meer kracht aan het bestuur.” De KVO in Ulicoten werkt al in commissies voor de organisatie van bepaalde activiteiten. De op handen zijnde fusie van KVO met Vrouwen Van Nu werd door Anja ook aangestipt. Deze sterke landelijke belangenbehartigingsorganisatie voor vrouwen staat daarvoor open. Elke afdeling van de KVO stemt zelf of zij hierbij willen aansluiten of niet.

JUBILARISSEN Aan Els Schmitz was de taak toebedeeld om de jubilarissen naar voren te roepen en dat deed zij op rijm. Er waren12 jubilarissen die meer dan 50 jaar lid zijn van de KVO Ulicoten. 8 Dames vierden hun 25-jarig jubileum. Omdat er in het verleden ooit brand is geweest in de kring West-Brabant, is een deel van de ledenadministratie van de vereniging verloren gegaan, dus direct werd daarbij de oproep gedaan om door te geven wanneer men lid geworden is, mocht dit bij de vereniging niet bekend zijn. Els Schmitz gaf aan de ledenlijst waarmee men momenteel werkt wel 85 keer doorgenomen te hebben, maar foutjes zijn pijnlijk en natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten. 58 Jaar lid is Lies VerheijenRoelands; zij trad in 1955 toe tot de vereniging en was zeer trots op haar lange lidmaatschap vertelde zij later. Agnes Geerts is 57 jaar lid, net als Toke Smeekens-Bastiaansen. Annie Geerts-Wauters is 55 jaar lid van de vereniging. 53 Jaar lid zijn de dames Marie Jansen-van der Put en Nel Sprangers-Schoenmakers. Voor 52 jaar werden gehuldigd Riet Boeren-Roelands en Annie Verheijen-Lauwers. 51 Jaar lid zijn de dames Nellie SeverijnsVerheijen en Jeanne VerheijenLauwers. Tot slot de 50-jarige leden: Riet Boeren-van Abbeelen en Ria Geerts- Kruijnen. De zilveren jubilarissen, dames die 25 jaar lid zijn van de vrouwenorganisatie, werden la-

Zes van de acht zilveren jubilarissen van de KVO in Ulicoten.

De twaalf gouden jubilarissen van KVO Ulicoten. ter op de avond gehuldigd. Het programma had daarmee veel afwisseling. Tussendoor was er thee en koffie met lekkere kleine zoetigheden. En muziek van de Deelgenoten, een 12-koppig mondharmonicagezelschap uit Oirschot/Spoordonk. De dames die gehuldigd werden voor zilver zijn: Enny Bindels, Carla Dirven, Rian Friederichs, Marja Kusters, May Kusters en Annet SnijdersVerheijen. Twee dames krijgen hun speldje thuisgebracht omdat zij niet bij de jubileumavond waren. Van beide groepen jubilarissen werd een foto gemaakt. En daarna waren er nog lekkere hartige hapjes, was er nogmaals een optreden van de Deelgenoten en kwam het nonneke Nondeju nog langs met liedjes en komische verhalen.

TOEKOMST 1928-2013 Vrouwen van toen en nu. Dat was het thema van de viering die door drie KVO-vrouwen zelf was samengesteld. Er werd prachtig gezongen door de Young Voices onder leiding van Hans Bervoets. In de dienst werd niet alleen terug- maar ook al vooruitgeblikt naar de toekomst. In de overweging haalde pastoor Paes, die de dienst leidde, een frase van de dichter Willem Bilderdijk aan: 'in het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal'. “De wereld heeft in een halve eeuw tijd een heel ander aanzien gekregen” merkte hij op. “Bij een jubileum realiseren we ons dat er veel te danken is aan degenen die je voorgingen.”

Veertien november 2013 een dag om nooit te vergeten Vanwege de regen die met bakken uit de lucht viel of is een andere gebeurtenis de reden van historische betekenis. Inderdaad wethouder van de Heijning mocht een “eerste “steen leggen voor de realisatie van het centrumplan Alphen. Rond de klok van 3 uur zou deze officiële daad verricht worden, maar het weer werkte volstrekt niet mee. Veel wind ( tegen?) en forse regenbuien die voor een nat pak zorgden. Misschien een beetje kenmerkend voor de trage gang van zaken rond de ontwikkeling en realisatie van het centrumplan Alphen. Maar de nieuwe super komt er en de wethouder was net als de directie van de Leijstromen verheugd dat het plan in uitvoering is genomen. Uiteraard heeft de wethouder gememoreerd hoe moeizaam het hele proces ging, maar zoals hij zei: “ Maar nu terug naar vandaag. De dag van de eerste steenlegging. Een dag die het begin is van een nieuw centrum voor Alphen. Volgend jaar hebben we een nieuwe moderne supermarkt met een groter assortiment, en hebben we nieuwe appartementen op een prachtige locatie. Daarna volgt fase 2: de bouw van enkele kleinere winkelunits en de inrichting van de openbare ruimte. In 2015 heeft Alphen dan een centrum waar het niet alleen goed winkelen is maar tevens een plaats waar het ook goed toeven is; voor onze burgers en de bezoekers aan Alphen. Maar het centrum is meer dan een nieuwe supermarkt en appartementen. Ook het verfraaide begraafplaats maakt daar deel van uit, evenals het oplevende cultureel centrum, het meeliftende winkelgebied aan de Van Leuvenlaan, zorgcentrum De Hoogt, en het streekmuseum. Zo heeft het centrum ook nog eens veel diversiteit en uitstraling. Is het daarmee af? Er blijven wensen voor de toekomst: een betere aansluiting bij de horeca, de relatie met het Binckplein, de toekomst van de pastorie en haar tuin. Dat is van latere zorg. Vandaag vieren we het moment dat het hart en de trekker van ons nieuwe centrum – de nieuwe veel grotere PLUS supermarkt - gerealiseerd gaat worden. Een van de weinige centrumplannen in de regio die wel van de grond komen. Dus, Maas-Jacobs, werk voortvarend door en laten we hopen op een

zachte winter. Felicitaties gaan uit naar Van Eekelen en zijn personeel die we veel succes wensen bij de exploitatie van de nieuwe Plus, naar de fam. Baeten die met de winkelunits kunnen bijdragen aan een uitbreiding van het assortiment , naar woningcorporatie Leystromen die voor Alphen een interessant aanbod in appartementen te bieden heeft. En niet in de laatste plaats de felicitaties aan onze inwoners die straks met hun boodschappenlijstje niet meer naar de buurdorpen hoeven maar hier alles kunnen halen, zeker dat wat voorziet in dagelijkse levensbehoeften. “ Hierna “legde “hij de eerste steen en ging het hele gevolg snel naar het Klooster om daar een kop koffie met wat lekkers te krijgen. De directie van Leijstromen sprak nog een kort woord in deze droge omgeving en gaf nog eens duidelijk aan dat het behoorlijk uniek is dat dit plan toch doorgang vindt met

‘s Nachts lenzen dragen...

... en overdag scherp zien zonder bril of lenzen...

medewerking van een woningcoöperatie in casu de de Leijstromen. Dus Alphen als de weergoden de rest van de tijd meer gunstig gestemd zijn dan bij deze plechtige steenlegging dan gloort er een nieuwe super aan de horizon en zal het centrum van Alphen er bijzonder mooi bij komen te liggen. Wim Pijnacker

Ook bij het leggen van de steen moest hij manoeuvreren


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 14

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl Verkeer

Officiële Bekendmakingen - week 47 Bouwen

• Verleende omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen: Datum besluit: Het plaatsen van een mestsilo aan de Boslust 8 te Alphen (reguliere bouwvergunning, tweede fase) 12 november 2013 Het bouwen van een loods/jongveestal aan de Wildertstraat 1a, 4861 PS Chaam 12 november 2013 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Galderseweg 10, 4855 AH Galder 15 november 2013 Het verlengen van een melkveestal aan de Ballemanseweg 6, 4855 AP Galder 19 november 2013 Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (het uitoefenen van detailhandel) aan de Baarleseweg 37a, 4861 BR Chaam 19 november 2013 Bezwaren Door belanghebbenden kan binnen 6 weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift daartegen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam. Voor de datum van verzending van het betreffende besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. Gelijktijdig met een bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (postbus 90006, 4800 PA Breda) worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

• Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam geven ingevolge artikel 3.8 Wabo kennis van de ontvangst van de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning: Ontvangstdatum: 18 november 2013

Locatie / adres: Ulicotenseweg 9, 4861 RR Chaam

Activiteit(en): Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (realiseren van een bed & breakfast)

Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Alphen. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met de front-office van de afdeling Publiekszaken.

Milieu

• Wilt u niets missen? Kijk voor méér informatie op

www.alphen-chaam.nl Abonneer u op de gratis e-mailservice Bekendmakingen en ontvang wekelijks de door u gewenste bekendmakingen in uw e-mailbox.

COLOFON

Gemeentekantoor Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br. Tele foon: (013) 508 66 66 Internet: www.alphen-chaam.nl E-mail : info@alphen-chaam.nl

Voor alle persoonlijke contacten een afspraak maken. U kunt dat doen via de website van achter uw PC of telefonisch. Even binnenlopen U kunt even binnenlopen voor het afgeven van een gevonden voorwerp of het doorgeven van een melding. Binnenlopen om een afspraak te maken kan ook altijd. Kijk ook op www.alphen-chaam.nl Algemeen telefoonnummer 013 5086666 Sociale zaken Sociale zaken heeft een eigen telefoonnummer: 013 5083070. Dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u bellen om een afspraak te maken. Milieustraat Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Melding storing en calamiteit Buiten kantooruren: (06) 53 745 844 Spoedeisende milieumelding Buiten kantooruren: 073-6812821 Spreekuur B&W * Burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten Op afspraak (013) 508 66 05 E-mail: m.lame@alphen-chaam.nl * Wethouder A.P.C.M. van de Heijning * Wethouder A.L.J. Braspenning Op afspraak: (013) 508 66 06 E-mail: p.derooij@alphen-chaam.nl Politie: Algemeen: 0900-8844 Wijkagenten Frie van Rijsbergen, wijkagent Alphen-Chaam, Ad van Boxtel, wijkagent BaarleNassau, Jelle van Abeelen, wijkagent Ulvenhout, vervangen elkaar bij afwezigheid: 09008844 Noodsituatie: 112

• Inzameling snoeihout Op zaterdag 7 december a.s. biedt de gemeente Alphen-Chaam haar inwoners de mogelijkheid gratis snoeihout in te leveren. Het snoeihout kan enkel op zaterdag 7 december tussen 08.00 en 17.00 uur op onderstaande locaties worden ingeleverd: Strijbeek: op het terrein van V.O.F. Kennes aan de Goudbergseweg 11; Riel: op de composteerinrichting van Loonbedrijf De Schalm aan de Schootjesbaan. Door de ruimere opzet van dit terrein kan hier beter gemanoeuvreerd worden met groot materieel en is er een kortere wachttijd. Belangrijk: De inzamelings-actie geldt enkel voor de inwoners van Alphen-Chaam. Er kan dus naar een legitimatiebewijs worden gevraagd. Alle locaties zullen met afzetlint worden gemarkeerd, en personeel van Loonbedrijf De Schalm zal ter plaatse aanwezig zijn om het aangeboden snoeihout te controleren, en aanwijzingen te geven bij de inzameling. Alleen zuiver snoeihou kan worden ingeleverd. Dus geen stronken met zand, tuinafval zoals bladeren, gras etc. Voor een verantwoorde afvoer/verwerking van dit kleine tuinafval adviseren wij u gebruik te maken van uw GFT-container of een compostvat. Wij hopen dat u op een positieve manier aan deze inzamelingsactie wilt meewerken zodat in het komende voorjaar aan deze inzameling een vervolg kan worden gegeven. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Afdeling Publiekszaken van het gemeentekantoor te Alphen, tel. 0135086666, op maandag van 13.30 tot 16.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

• Veranderingen opleiding evenementenverkeersregelaars Afgelopen jaar is er veel veranderd ten aanzien van de opleiding evenementenverkeersregelaars. Evenementenverkeersregelaars dienen tegenwoordig de opleiding te volgen via internet, door een zogenaamd e-learningtraject. Voor het volgen van de elearning dient een code te worden aangevraagd. Dit kan bij: SVNL Stichting Verkeersregelaars Nederland Postbus 4715 4803 ES Breda info@verkeersregelaarsexamen.nl www.verkeersregelaarsexamen.nl Evenementenvergunning Let op! Voordat u de code aanvraagt dient u in het bezit te zijn van een evenementenvergunning of een schriftelijke toestemming van de gemeente, waaruit blijkt dat u het evenement mag aanmelden. Hierin staat vermeld hoeveel aspirant verkeersregelaars

en met welke aanstelling, éénmalig of voor bepaalde tijd, zich mogen aanmelden voor de instructie. Het is dus van groot belang dat de vergunning op tijd, minimaal 3 maanden voor de aanvang van het evenement, wordt aangevraagd. Verzekering Een evenementenverkeersregelaar die het verkeer regelt zonder dat dit gedekt is door een vergunning is niet verzekerd. Er worden twee opleidingen aangeboden, één voor een aanstelling per evenement en één voor een aanstelling per jaar. Afhankelijk van het aantal evenementen per jaar waar u aan wilt bijdragen kan hieruit een keuze worden gemaakt. De wijziging in manier van opleiden is overigens een beleidskeuze van de politie. Als u vragen heeft over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de heer J. Coolen j.coolen@alphen-chaam.nl

Overige informatie

• Helpt u mee? Gezocht: 50 figuranten voor rampenoefening 12-12 Wanneer er binnen de gemeente Alphen-Chaam een ramp zou gebeuren, is het een taak van de gemeente om het rampenplan in werking te laten treden. Dat betekent dat er op alle mogelijke zaken actie ondernomen moet kunnen worden. Alle gemeenteambtenaren worden met regelmaat getraind in hun taak, zodat wanneer het echt nodig is, zij ook direct weten wat hen te doen staat. Eén van de taken van de gemeente is de opvang en de zorg voor de gedupeerden. Team Publieke zorg is verantwoordelijk voor de opvang, het voorzien in primaire levensbehoeften en de registratie van gedupeerden op de opvanglocatie. Donderdag 12 december Donderdag 12 december gaat het team opvang van de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam een grote oefening houden. We gaan in de realiteit oefenen dat er een ramp gebeurt waarbij zo’n 50 mensen opgevangen moeten worden. En daar hebben we uw hulp bij nodig! Figuranten We zijn dus op zoek naar figuranten. Graag nodigen

wij u uit om een middag beschikbaar te zijn, zodat wij allemaal goed onze rol kunnen oefenen. U wordt verwacht op donderdag 12 december 2013 om 13.00 uur in de muziekschool achter het Cultureel Centrum Baarle. Daar wordt u uitgelegd hoe de middag er tot ca. 15.30 uur uit zal zien. Uiteraard wordt er voor koffie met iets lekkers en een leuke attentie gezorgd. Als u dat wilt, kunt u een rol toebedeeld krijgen waarop gereageerd moet worden door degenen die oefenen, bijvoorbeeld iemand die de Nederlandse taal niet spreekt. Maar als u geen rol wilt is dat natuurlijk ook prima. We hebben voornamelijk een grote groep mensen nodig. Aanmelden en/of meer informatie Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Neem even contact op met Jan Coolen, Bart van Linder of Kitty Vrolijk van de gemeente Baarle-Nassau, tel.013-5075200. U kunt Jan ook direct bellen: 06-30094393. Per e-mail aanmelden kan ook: jcoolen@baarle-nassau.nl of kvrolijk@ baarle-nassau.nl.

• Tijdelijke bushalte aan de St. Jacobsstraat in Galder De uitvoering van het project “Herinrichting Galderseweg-St. Jacobsstraat” is inmiddels enige tijd geleden gestart. De werkzaamheden hebben ondermeer grote invloed op de bereikbaarheid van de bus. Op dit moment rijdt er tijdelijk een pendelbusje voor de aansluiting op lijn 145. Met ingang van maandag 9 december 2013 zal de reguliere bus, lijn 145, weer naar Galder rijden, echter niet de gehele route naar Meersel-Dreef. Er wordt een tijdelijke bushalte met keerlus gemaakt aan de St. Jacobsstraat, tegenover de inrit van het parkeerterrein van Café Knooppunt Galder. Bij de bushalte komt ook een fietsenstalling. Voor alle duidelijkheid; vanaf 9 december vervalt

het pendelbusje en daarmee de haltes aan de Markweg, Ballemanseweg/Galderseweg en Meersel-Dreef. Lijn 145 rijdt dan alleen tussen Breda en de tijdelijke halte in Galder. (eindpunt). Reizigers kunnen vanaf dan gedurende de gehele week met korting gebruik maken van de deeltaxi. Zij betalen daarvoor het zogenaamde Tarief Kleine Kernen. Vanaf 9 december tot het einde van de werkzaamheden kunnen reizigers in Galder tegen dit Tarief Kleine Kernen van en naar Breda Centraal Station reizen. (dit tarief geldt niet voor andere bestemmingen). Zie informatie op website www.deeltaxi-westbrabant.nl Kijk ook op www.alphen-chaam.nl

HELP

BRABANT MEE OP WEG NAAR

NUL

VERKEERSDODEN

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 15

College Alphen-Chaam kwam ook nu met de pers bijeen

Ruimen bomen centrum Alphen

Dinsdag 19 november was de agenda wederom niet echt uitputtend, hetgeen wellicht toch aan de tijd van het jaar ligt. Geen herfststormen voor alsnog op politiek gebied en verder al volop in voorbereiding op 2014 en ook 2015. Wat 2014 betreft met name de OZB die vooralsnog in een voorlopig percentage en bedrag wordt berekend, omdat de WOZ bepalingen nog niet afgerond en binnen zijn. Het bedrag OZB wordt aan de hand van de berekende opbrengst vastgesteld en dat is dus nu een voorlopige schatting in afwachting van de definitieve waardebepaling. Voor de burgers zoals het er naar uit ziet geen verrassingen, want men is goed in schattingen dus dat moet wel leiden tot de juiste bedragen van de OZB.

Omdat ik nog al wat bijval heb gehad op mijn artikel in Ons Weekblad van vorige week volgt hier nog een nadere reactie. Allereerst werd ik di.12 nov. verrast door een bericht in het BD dat de bomen in het centrum deze maand geruimd zouden worden. Had dus al direct kunnen zijn, vandaar mijn snelle eerste reactie. Geen gelegenheid had ik e.e.a. na te trekken. Uit nadere info blijkt dat voor het herinrichtingsplan een wijze, uit welke windrichting is onbekend, is ingehuurd. Altijd verstandig, met dien verstande dat een dergelijke kunstenaar, want al gauw pretenderen ze dat te zijn, duidelijk gemaakt moet worden wat men precies wil en deze kunstenmakers zeker hun gang niet laten gaan. Want al snel vinden ze dat als naar hun zin iets niet past in een (hun) ontwerp ze beginnen te mekkeren dat het ten koste gaat van de essentie ervan, het plan niet uitkomt, niet weergeeft wat bedoeld wordt en meer van dergelijke verheven taal en laat men zich op een onnozele manier in het pak doen. Terwijl ze met de dominantie van de te ruimen boom niet overweg kunnen en niet weten in te passen in het ontwerp. Men geeft te weinig weerwoord en gaat mee met de stellingen van de ontwerper. Te haastig wordt dan veelal toegegeven en de beslissing niet aan zich gehouden. Met de te ruimen linde tegen de Raadhuisstraat had anders gehandeld kunnen en moeten worden. Dat zo'n beeldbepalende vitale boom met een stamdiameter van 70cm, een stamomtrek van meer dan 2m niet past in een dergelijke omgeving is bloody nonsens. In Hilvarenbeek op het Vrijthof en in Oisterwijk op De Lind worden ze gekoesterd. Zie internet. Op de Heuvel in Tilburg haalt men al jaren allerlei fratsen uit om een fatsoenlijke linde terug te krijgen. Goud willen ze voor de onze geven. Men had de te rooien linde op het Willibrordplein bij het maken van het inrichtingsplan als vast gegeven mee moeten nemen en het ontwerp erop aan kunnen passen. Is voldoende draagvlak voor gezien de bij de gemeente ingediende bezwaren en door mij ontvangen reacties. Politiek misschien nog niet. Totdat deze doorheeft dat er 5 stemmen te winnen zijn en dan omdraaien als een blad aan een lindeboom. Verzocht heb ik de gemeente op de infobalie van het gemeentehuis een petitie te mogen leg-

Verder moet er per januari 2014 een plan liggen inzake de procedures die gehanteerd moeten worden om passend onderwijs in de praktijk uit te gaan voeren. Nee, er wordt nog niet over de inhoud gesproken want dat komt later. Eerst de procedures en dan de inhoud. Passend Onderwijs een slogan die veel belovend is, maar op inhoud best lastig kan worden. In beginsel moet ieder kind op de basisschool een plek kunnen krijgen voor onderwijs. Daarnaast zullen organisaties zoals Jeugdzorg en Jeugd en Gezin ook zorg moeten leveren die het kind in de sfeer van opvoedingsproblemen nodig heeft. Voorwaar geen sinecure kun je wel zeggen en natuurlijk moet je daar goede afspraken over maken in regionaal verband. Zorg dichtbij huis roept de landelijke overheid dus alles naar de gemeente maar dan wel met een kleiner budget. Na-

tuurlijk biedt dat alles kansen maar ' per augustus 2014 moeten de scholen inhoudelijk al klaar zijn voor passend onderwijs.. En dat terwijl de hele jeugdzorg pas per januari 2015 overkomt naar de gemeentes. En ook daarover is het laatste woord nog niet gezegd of geschreven. Dus ook 2015 wordt weer een bijzonder jaar met nieuwe vormen van zorg en aandacht voor kinderen met opvoedingsproblemen. De Raad wordt binnenkort bijgepraat over alles wat met zorg te maken heeft, want voor heel veel mensen is het volstrekt niet meer te vatten wat er allemaal veranderd en wat er op hun afkomt. Dat geldt ook wel wat voor raadsleden, want het is ook voor hen haast ondoenlijk om alles mee te krijgen en in de juiste context te zien en te beoordelen. Met alle respect natuurlijk voor de raadsleden en hun inzet, maar het is en blijft een complexe

GBA bereidt zich voor op verkiezingen maart 2014 Verkiezingen 2014. GBA bereidt zich voor! Alle politieke partijen, landelijk zowel als lokaal, zijn volop bezig met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Ook GBA is druk doende om het partijprogramma en de kandidatenlijst “up te daten”. Om ook van uw inspraak verzekerd te zijn roept GBA alle geinteresseerde mensen op om mee te komen denken over de politieke gang van zaken in Alphen-

Chaam. Tijdens een open algemene ledenvergadering op donderdag 28 november willen wij danook graag met u van gedachten wisselen over speerpunten in ons programma en de samen te stellen kandidatenlijst. Denk actief mee over de toekomst van onze dorpen! Tot donderdagavond 28 november in c.c. Den Heuvel.Aanvang 19.00uur Het bestuur van GBA

materie. Hierover zal er nog regelmatig meer nieuws verschijnen. Even iets heel anders een oproep vanuit de gezamenlijke gemeenten :

“GEZOCHT: 50 FIGURANTEN VOOR RAMPENOEFENING 12-12-2013

Donderdag 12 december gaat het team opvang van de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam een grote rampenoefening houden. Bij die “ramp” moeten zo'n 50 mensen opgevangen worden. Het team zoekt dus figuranten en nodigt inwoners van beide gemeenten en eventueel ander belangstellenden uit om de middag beschikbaar te zijn, zodat alle teamleden hun rol goed kunnen oefenen. Wanneer er binnen de gemeente Alphen-Chaam een ramp zou gebeuren, is het een taak van de gemeente om het rampenplan in werking te laten treden. Dat betekent dat er op alle mogelijke zaken actie ondernomen moet kunnen worden. Alle gemeenteambtenaren worden met regelmaat getraind in hun taak, zodat wanneer het echt nodig is, zij ook direct weten wat hen te doen staat. Eén van de taken van de gemeente is de opvang en de zorg voor de gedupeerden. Team Publieke zorg is verantwoordelijk voor de opvang, het voorzien in primaire levensbehoeften en de registratie van gedupeerden op de opvanglocatie. 13.00 uur muziekschool Belangstellenden worden verwacht op donderdag 12 december 2013 om 13.00 uur in de muziekschool achter het Cultureel Centrum Baarle. Daar wordt uitgelegd hoe de middag er tot ca. 15.30 uur uit zal zien. Uiteraard wordt er voor koffie met iets lekkers en een leuke attentie gezorgd. Aanmelden en/of meer informatie via Jan Coolen, Bart van Linder of Kitty Vrolijk van de gemeente Baarle-Nassau, tel.013-5075200 of 06-30094393. Per e-mail aanmelden kan ook via: jcoolen@ baarle-nassau.nl of kvrolijk@ baarle-nassau.nl. “ Wim Pijnacker

Gemeenteraad Alphen-Chaam

Behandeling Ontwerp-structuurvisie centraal De commissies van advies zijn opgeheven en tijdens vergaderingen als de laatste op 14 november wordt de toeschouwer toch vervuld met heimwee en verlangen naar vervlogen tijden. Bijna twee uur werd er gepresenteerd en waren er inspraakreacties van Mark en Leij, Mevr. Koopmans en de Dorpsraad Chaam. Allemaal belangrijk en interessant en

opiniërend, voor de toehoorder toch wat saai, geen spijkers met koppen, wie hier voor het eerst eens kwam kijken en luisteren zal zich een tweede keer zeker bedenken. Grote afwezige was de plaatselijke afdeling van de ZLTO. Voorzitter Nuijten nodigde nadrukkelijk, bijna smekend, een eventuele aanwezige vertegen-

woordiger uit voor een inspraakreactie, tevergeefs, er was niemand op komen dagen. Namens de gemeente verzorgde Bart van Strien vakkundig de presentatie, de opdracht was helder en ambitieus : versterken van de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit door dynamiek. Het onderwerp komt uitgebreid terug in het voorjaar.

Duidelijk en Eerlijk - G.S.U. Heeft U vorige week ook het stuk gelezen dat Jenny Schram namens het CDA in deze krant heeft geschreven. Een prachtig electoraal getint stukje CDA zelfverheerlijking. Alleen het kwalijke van dit artikel is dat het maar de halve waarheid vertelt. Niet voor niets heeft Wethouder van de Heijning dit amendement sterk ontraden en Burgemeester Nuijten dit “onverantwoord” en “zorgelijk” genoemd. Er was, en is nog steeds, gewoon geen geld om dit op een verantwoorde manier uit te voeren. Volgens haar is er best financiële ruimte om in Alphen een nieuwe gymzaal (€ 600.000,-) bij de Willibrordusschool te plaatsen. Je haalt het gewoon, met wat creatief boekhouden, uit de gemeentelijke algemene reserve. Wat zij er niet bij verteld is dat de prognose voor de komende jaren steeds een fors tekort (jaren achtereen een tekort van gemiddeld € 800.000,- ) laat zien. Maar daar wil het CDA niet over praten, laat staan over nadenken. Dat wordt afgedaan met “het zal wel niet zo'n vaart lopen”. Maar is het niet zo dat wanneer U thuis weet dat er de komende jaren voor U magere jaren aan zitten te komen, U nu voorzichtig bent met Uw uitgave en niet Uw reserves gaat aantasten? Logisch natuurlijk, en dat vinden wij ook. En zo hoort ook een gemeente te werken. Het College, en de oppositie wilde hier geld voor reserveren.

Het CDA met in hun kielzog het GBA (dat hobbelt blindelings achter het CDA aan) denken daar anders over. Wie volgend jaar na de verkiezingen leeft, wie dan zorgt, lijkt het devies te zijn. Zoals al aangegeven heeft de gemeente het benodigde geld niet, dus zal dat geleend moeten worden. En dit heeft weer als gevolg dat het toch al forse bedrag wat de gemeente aan jaarlijkse rente op leningen moet betalen alleen maar zal oplopen. Wie denkt U dat hiervoor de rekening krijgt gepresenteerd? OZB verhoging. Het puntje “geen 6% OZB verhoging voor niet woningen” hadden alle partijen in hun Algemene Beschouwing staan. Kijk er die maar eens op na (U vindt ze op de website van de gemeente en op de website van het GSU). En hier hadden we als volledige raad zeker een oplossing voor kunnen

RUIMEN BOMEN CENTRUM ALPHEN (2)

Mag blijven

Moet weg gen, waarvoor de gegevens (met foto's) deze week dan door mij aangeleverd zullen worden. Bij dit artikel zal ik trachten foto's van de gewraakte bomen te plaatsen. Duidelijk zal zijn hoe majestueus de te rooien boom is en hoe zielig daarbij het te handhaven exemplaar afsteekt. Geen kenner, zelfs geen liefhebber van bomen hoeft men te zijn om dat ter plekke te constateren. Over de eventueel naar het centrum te verplaatsen klim- of apenboom is door mij nadere info ingewonnen bij de leverancier. De gladheid van de stam en takken, waardoor de boom te gevaarlijk gevonden wordt om in te spelen, is tegen te gaan door deze stam en takken op te ruwen. Maar het geringe gebruik, beter gezegd helemaal niet, is ook te verklaren aldus de leverancier doordat de boom alleen en in een verloren hoekje staat. Beter is deze na verplaatsing naar het centrum te omringen met meer speelgelegenheid, waartoe ik het volgende voorstel heb. Vraag een plaatselijke aan-

nemer enige containers te storten met bouwafval aan kisten, kratten, dozen, pallets, balken, planken, panlatten, gordingen, kozijnen, deuren, emmers, touw, oud en geroest gereedschap, jerrycans, kabelhaspels, opbergboxen, stellingen, allerlei pastic rommel, oude pvc rioolbuizen, gebruikte dakbedekking, golfplaten al of niet asbesthoudend, nog wat zwerfafval vanuit het buitengebied en de jeugd heeft een multifunctionele speelplaats waar de apenboom ook beter tot zijn recht zal komen. De jeugd moet tenslotte ergens terecht kunnen en dat beetje rommel valt best mee. En dat alles onder het al- en toeziend oog van het hoofd van de politie. We zullen eens zien hoe lang het er ligt. Geen uur. Hopelijk, welke hoop ijdel zal blijken te zijn, zal het 3e artikel niet hoeven te gaan over, met een foto erbij van de gevelde reus, waarna iedereen de kaalslag en de grote leegte op zal vallen. Te laat!!! M.Nelen

Scores CUBAG - KBO-Jokeren en Rikken Chaam UITSLAG 13 NOVEMBER IN CHAAM. Tafelprijzen werden gewonnen door: Jokeren : Frans Beekmans - Fil van der Flaas - Mien Havermans - Henriette vanRijen - Henk Gulickx. Rikken: Henk Stabel - Yvonne van Gestel - Piet Soethout - Alfons Roelen - Jos Wouters - Jan Olieslagers - Ad Adriaansen. SCORES KBO- JOKEREN CHAAM REGIOTOERNOOI 2013-2014

13 NOV 1 Ad Adriaensen..................................97 2 Frans Beekmans................................42 3 Cor v.d. Brandt..................................72 4 Fil v.d. Flaas.......................................44 5 Henk Gulickx.....................................74 6 Mien Havermans...............................44

7 Miet Havermans............................. 121 8 Piet de Leeuw....................................99 9 To de Leeuw......................................67 10 Toon Peters.....................................94 11 Jan Peeters.......................................67 12 Riet Roestenburg...........................79 13 Henriëtte van Rijen........................64 14 Stan van Sas....................................85 15 Corry Soethout............................ 102 16 Toon Verboven...............................73 17 To Verheijen...................................67 SCORES KBO-RIKKEN CHAAM REGIOTOERNOOI 2013-2014 13 NOV 1 Ad Adriaansen..................................79 2 Jo Aerts..............................................67 3 Piet Backx...........................................66 4 Gerda Bruurs.....................................53 5 Yvonne van Gestel........................ 102 6 Henk van Gorp..................................73 7 Achille Gulickx..................................79 8 Alfons Jacobs....................................55 9 Ad de Jong.........................................71 10 Annie de Jong.................................79

11 Wim Joosen.....................................72 12 Koos v.d. Kaa..................................78 13 Wies Keustermans.........................56 14 Janus Kleiren..................................96 15 Francine Kools................................43 16 Jos Lemans......................................63 17 Jeanne Meeuwesen........................85 18 Jac Meijers.......................................85 19 Jan Olieslagers................................91 20 Herman v.d. Rakt...........................83 21 Alfons Roelen.................................94 22 Jos Roelen........................................61 23 Jan Rops...........................................48 24 Bep van Sas.....................................57 25 Jan Smolders...................................70 26 Piet Soethout1................................00 27 Henk Stabel1...................................09 28 Jan van Tilborg...............................37 29 Anny Verheijen...............................32 30 Jan Vermetten.................................52 31 Corry Wouters................................74 32 Jos Wouters.....................................93 33 Frans Zirkzee..................................55 34 Gerda Zirkzee.................................82

Fractievoorzitter van den Brandt vinden. Maar dan had er wel over gesproken moeten kunnen worden. Het totale voorstel slikken met daarbij een onverantwoorde aantasting van de reserves goedkeuren was voor het G.S.U., en eigenlijk ook voor het College van B & W en de rest van de oppositie, een brug te ver. Een dergelijke “kop in het zand” struisvogel politiek wil en zal het G.S.U. nooit voeren, vandaar haar motto “Duidelijk en Eerlijk”. Daardoor zijn wij misschien wel het gezonde alternatief bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Kijk voor meer informatie maar eens op www.gb-gsu.nl . Wil van den Brandt, fractievoorzitter G.S.U.

SCHAATSLES? WWW.IREENWÜSTIJSBAAN.NL


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 16

UIT

IN DE REGIO

Kerstmis bij

Beide dagen beginnen wij met een kerstbrunch van 11.30 uur tot 14.00 uur! Kerstbrunch 1e Kerstdag: 37,50 p.p, inclusief drank Kerstbrunch 2e Kerstdag: 35,50 p.p. inclusief drank kinderen t/m 3 gratis, t/m 12 halve prijs.

erij after-party p p Ta ´s te h ec e ig Dé en N

T´ EDITIO OKTOBERFEST ´HO

Daarnaast kunt u vanaf 15.00 uur reserveren voor ons:

Onbeperkt à la carte festijn!

zondag 24 nov. open vanaf 16u00

vrijdag 22 nov.

Deutsche Biere Abend

Gedurende de kerstdagen serveert Restaurant Gilze u een onbeperkte keuze aan gerechten uit onze uitgebreide à la carte kerstkaart, welke u zelf samenstelt, inclusief drankjes, óók binnenlands gedistilleerd! Onbegrensd genieten: 2 ½ uur lang, geserveerd aan tafel voor één all inclusive prijs.

Bierpong competitie +

Live auf der Bühne

zaterdag 23 nov.

ROENEY´s TIROLER

Zowel 1e als 2e Kerstdag € 55,- p.p. (kinderen: 0 t/m 4 jaar gratis, 5 t/m11 jaar € 25,- p.p., 65+ € 47,50 p.p.)

PULLENPART Y

Kijk ook op onze website voor onze kerstbrunches. Tijdig reserveren noodzakelijk

TEUFEL

Muziekcafé ´s Tapperij - Molenstraat 15, Baarle-Hertog

Rijksweg A58-2 (afslag Molenheide) • 5126 RX Gilze T: 0161-452353 • www.restaurantgilze.nl

Voor het uitspuiten van kalverstallen. Hele dagen beschikbaar. 00324-94333918.

Te koop droog eiken haardhout voor een lekkere warme winter tel. 0651367057

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

ALPHEN - CHAAM - BAARLE-NASSAU-HERTOG

Te Huur: praktijk/kantoorruimte, 90 m², op industrieterrein BaarleNassau. Inl. bel: 0135079081 / 06-22872540.

Voor elke klus, verbouwing, renovatie of schilderwerk in deze regio, bel LOODS22. 0624899490. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. www.loods22.eu Last van vochtige ruimtes of natte muren? Huur een bouwdroger! Van Enschot Boshoven 8 Alphen 013-5081908.

Te koop winterwortelen wintervoer voor paarden, schapen enz. Bestel en bel Gerrit Olieslagers Alphen 0612177028. Gezocht: nette betrouwbare huishoudelijke hulp voor ca. 4 uur p.w. in B-Nassau. Tel. 0135079046.

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers opgelet! Speciaal voor jou SPINNING voor maar € 6,25 p/week. Info 0135181364. www.fitnesscentrumriel.nl

Honden en kattenpension www.tpoppelshof. eu. Uw vakantie ons werk. Met grote speelweide. Ook dagopvang, probleemhonden. 003214-650360 / 0032476940454.

Noodstroomgeneratoren TUINMAN eigen import, zeer scherp Ervaren TUINMAN vergeprijsd bij: T.S.C. Go- zorgt graag uw tuin,landgoed of bedrijf. sens B.V. Biestraat 1B te Gilze Tel. 0161-451812 tel: 0613457844 www.tscgosens.com Stucadoor Henri voor al info@tscgosens.com uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Evenementen in de Groene Driehoek Indien u uw evenement graag geplaatst ziet op onze sites (www.vvvalphen-chaam.nl en www.vvvbaarle.nl) en in onderstaande kalender, graag contact opnemen met een van de volgende adressen of mailen naar info@vvvalphen-chaam.nl of info@vvvbaarle.com VVV Alphen-Chaam, Raadhuisplein 2, 4861 RW, Chaam, 0161-491812, www.vvvalphenchaam.nl, info@vvvalphen-chaam.nl. Geopend: wo 10-13 uur, za 10-14 uur. VVV Folderpost Alphen, Restaurant Het Klooster van Alphen, Heuvelstraat 3, 5131 AP, Alphen. Geopend: wo t/m vr vanaf 12 uur, za en zo vanaf 10 uur. VVV Baarle-Nassau-Hertog, Nieuwstraat 16, 5111 CW, Baarle-Nassau, 013-5079921, www. vvvbaarle.nl, info@vvvbaarle.com. Geopend: di t/m za 11-15 uur, zo 12-15 uur

INTOCHT SINTERKLAAS, ULICOTEN

ZATERDAG 7 DECEMBER KERSTBOMENVERKOOP

ZATERDAG 14 DECEMBER LEVENDE KERSTSTAL EN KERSTMARKT

OPTREDEN VAN GOLDEN OLDIES BAND

Hollandse Bossen, Ulicoten, 11-15 uur, inl/ aanmelden 013-5231800 of www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/agenda

Brouwerij, Chaam, inl. chaam@kvo.nu

Den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, Baarle-Hertog, 17 uur, inl. www.denbontenos.be

DANSAVOND

centrum Baarle Nassau-Hertog, komt u warmen aan de sfeer van Baarle in de winter, kom proeven, genieten, kijken en luisteren, 14-21 uur,inl. 013-5072133

DONDERDAG 21 NOVEMBER WIJNPROEVERIJ I.S.M. SLIJTERIJ VAN SUNDERT

Café het Chaamsche Wapen, Dorpsstraat 44, Chaam, 20 uur, inl. 0161-492329

Café het Chaamsche Wapen, Dorpsstraat 44, Chaam, 19.30 uur, inl. 0161-492329

ZATERDAG 23 NOVEMBER DUBBELCONCERT SPOON 3 + FORK ENTHE ART MEN (JAZZ)

VRIJDAG 29 NOVEMBER GEZWIND OVER DE MEET' (OF TOCH NIET') I.K.V. GRIEZELIG GRENSLAND Heerenboeren Boschoven, Boschoven 6, Baarle-Nassau, door Theaterke Straf Poejer, 20 uur, deuren open vanaf 19.30 uur, 10 euro p.p., stevig schoeisel vereist, inl. en reserveringen 013-5079921

ZATERDAG 30 NOVEMBER GROOT SJOELTOERNOOI

ZONDAG 1 DECEMBER ENCLAVECROSS Bredaseweg 9, Baarle-Nassau, inl. www.gloriaatletiek.nl

Plusetage, Past. de Katerstraat 5-7, BaarleNassau, 21 uur, inl. www.plusetage.nl

OPEN HEEMHUIS

DANSAVOND

Heemhuis, Kerkstraat 4, Baarle-Hertog, 10.3012.30 uur, inl. www.amaliavansolms.org

Café het Chaamsche Wapen, Dorpsstraat 44, Chaam, 20 uur, inl. 0161-492329

ZONDAG 24 NOVEMBER INTOCHT SINTERKLAAS, CHAAM INTOCHT SINTERKLAAS, BAARLE-NASSAU, inl. jeugdwerkbaarle.org

INTOCHT SINTERKLAAS ZONDEREIGEN, inl. jeugdwerkbaarle.org

OPTREDEN VAN TANIA Den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, Baarle-Hertog, 17 uur, inl. www.denbontenos.be

Café het Chaamsche Wapen, Dorpsstraat 44, Chaam, 20 uur, inl. 0161-492329

BOERENBOND Plusetage, Past. de Katerstraat 5-7, BaarleNassau, 21 uur, inl. www.plusetage.nl

ZONDAG 8 DECEMBER WANDELING MARK EN LEIJ parkeerplaats de Loswal, Baarle-Nassau, 9.30 uur, gratis, georganiseerd door natuurvereniging Mark en Leij, inl. www.markenleij.nl

MUZIEK IN BAARLE M.M.V. DE BENELUXBAND centrum Baarle-Nassau-Hertog, live muziek door de straten, 13-17 uur

VOGELS KIJKEN BLEEKE HEIDE Vogelkijkpost, Oude Bredasebaan, Chaam, 14 uur, verrekijker meenemen, inl. www.ivn-markendonge.nl

TOERTOCHT WV TOURMALET Camping Ponderosa, Maaykant 23-26, Ulicoten, inschrijven tussen 8-10.30 uur, afstanden 30 en 45 km, douches aanwezig, fiets afspuiten mogelijk, 4 euro, inl. www.wvtourmalet.nl

DONDERDAG 12 DECEMBER T/M 10 JANUARI KERSTWANDELINGEN Kerststal bij Remigiuskerk, Kerkstraat, Baarle-Hertog, diverse uitgepijlde wandelingen

WINTERMARKT BAARLE-NASSAU-HERTOG

DANSAVOND Café het Chaamsche Wapen, Dorpsstraat 44, Chaam, 20 uur, inl. 0161-492329

TOP 100 BAOL Den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23 Baarle- Hertog, Line up 2013: Bakkeliet- B.U.G.- De Bijtels- Koyle- Soc- Stiletto, spelen om en om de Top 100, inl. www.denbontenos.be

ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 DECEMBER FOTO-EXPOSITIE MARK & LEIJ Café Bellevue, Dorpsstraat 27, Chaam, verwonder je over zoveel schoonheid van de natuur tussen de Mark en de Leij, za 14-20 uur, zo 11-17 uur

ZONDAG 15 DECEMBER OPENSTELLING OUDHEIDKUNDIG STREEKMUSEUM Baarleseweg 1, Alphen, 13.30-16.30 uur, inl. www.heemkundecarelderoy.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

www.egelantierrestaurant.nl

www.onsbehaeghen.nl

www.chaamsehoeve.nl

www.engel-schaluinen.nl

Restaurant ecial

PAGINA 17

Sp

EET SMAKELIJK!

Aan welke tafel zit u met Kerst? Is het echt alweer medio november? Dan wordt het nu wel langzamerhand tijd eens na te

GEEN STRESS AAN MIJN LIJF

denken wat er met Kerstmis op tafel moet komen staan. Toch dé periode bij uitstek om

Ik schrik wakker. Wat een nare droom. Het

flink uit te pakken. En dat vraagt om een strakke planning, want de zaken van alledag gaan

is nog helemaal geen 25 december maar pas

natuurlijk ook gewoon door.

medio november. Tijd genoeg dus nog om het roer rigoureus om te gooien en ervoor te

Tekst: Wiljan Broeders

is. Dat wordt Eerste Kerstdag toch maar de

zorgen dat Kerstmis geen nachtmerrie wordt.

wekker zetten. Het in elkaar draaien van een

Dit jaar geen stress aan mijn lijf en vetvlek-

Jamie Oliver, Herman den Blijker, Rudolph

vijfgangendiner is nu eenmaal geen dage-

ken op mijn nieuwe kleren. Niet dagenlang

van Veen, Heston Blumenthal, Sergio Herman

lijkse kost voor mij. Als ze het straks maar

boodschappen doen, mezelf een hernia tillen

en Nigella Lawson kijken me inmiddels al

wel lekker vinden. Inmiddels is de chaos in

en me vervolgens in allerlei culinaire boch-

enkele dagen vanaf de eettafel vragend aan.

de keuken al niet meer te overzien. De amu-

ten wringen. En ook voor die afwas waar je je

Een beslissing heb ik echter nog steeds niet

se kan opgemaakt worden, de soep voor het

handen schraal aan schrobt, pas ik. Kerstmis

genomen. In die kookboeken van hun ziet het

voorgerecht staat nog zachtjes te pruttelen,

is toch het feest van gezellig samenzijn? Nou,

er allemaal overheerlijk uit, maar is het voor

maar de zelfgebakken kaasvlinders zijn al

daar ga ik me decadent aan overgeven. Ik ga

mij als goedwillende amateur niet een beetje

zwartgeblakerd, de oven moet nodig worden

op zoek naar een restaurant dat culinair ver-

te hoog gegrepen? En dan al die ingrediënten.

voorverwarmd – Hoe lang moet dat vlees er

wennen tot kunst heeft verheven en laat me

Daarvoor moet ik straks stad en land af want

ook alweer in? – de groente moet nog geblan-

een avond ongekend in de watten leggen!

de reguliere supermarkt voorziet slechts in

cheerd worden, het toetje gaat een fiasco

de basisproducten die ik nodig heb. Visioe-

worden want het zelfgemaakte ijs stijft niet

Deze regio biedt een keur aan restaurants.

nen van volle winkels, lange rijen bij de kassa

op. Gelukkig kan aan het kaasplankje weinig

Van luxe genieten tot simpelweg een lekker

en zware boodschappentassen doemen in-

verkeerd gaan.

gevuld bord. Van uitheemse gerechten tot

middels op. En altijd vergeet je iets. Alleen

De tijd lijkt opeens veel sneller te gaan, multi-

de bekende Hollandse pot. Van restaurants

het denken erover brengt al een chronische

tasken heeft ook zo zijn grenzen. Daar steekt

waar een serene rust hangt tot eetcafés

vermoeidheid teweeg.

de eerste zijn hoofd al eens voorzichtig om

waar ze echt wel gewend zijn aan kinderen

de hoek. We hebben honger!

en wat luider praten eerder de gezelligheid

WE HEBBEN HONGER

Met al die pannen op het vuur wordt het

ten goede komt dan afkeuring oproept.

In al die culinaire programma’s die de laatste

steeds warmer, maar het zijn niet alleen de

tijd de beeldbuis op worden geslingerd, heb

roseval aardappeltjes die langzamerhand het

Kortom: voor ieder wat wils en ook nog

ik geleerd hoe belangrijk de mise-en-place

kookpunt bereiken.

eens voor elke beurs. Eet smakelijk!

www.wokchasse.nl

www.eet.nu/alphen-nb/restaurant-partyservice-de-belhamel

www.wokwonderland.nl

www.kloostervanalphen.nl

www.restaurantlaprovidence.nl

www.eetcafe-brooy.nl

www.irodion.nl

Culinaire verwennerij met de feestdagen!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

1

PAGINA 18

2

KERSTMENU € 44,95 p.p. Voorgerecht Dungesneden rundercarpaccio met rode pesto, kaascrème, pijnboompitjes en een cappuccino van cepes met truffelschuim of Gerookte zalm met een vulling van langoustinemousse, een cocktailtje van Hollandse garnalen en een dressing van champagne Tussengerecht Spiesje van kalf en gamba met een Oosters tintje Hoofdgerechten Medaillons van de ossenhaas mettarte tatin van pruim en sjalot, hete bliksem en een saus van oesterzwam en armagnac of Gesauteerde hertenoesters met stoofpeer, een gevuld appeltje, kastanjepuree en een saus van vlierbessen en crème de cassis of Atlantische tongfilets met een crumble van wortel en mango, schorsenerenmousseline en een saus van Hollandse garnalen Nagerechten Parfait van witte chocolade met bavaroise van mandarijn, roomboterkoekkruimels en een saus van karamel of Plankje van Europese kaassoorten, vijgenmarmelade, notenbrood en kannetje stroop

Ons Behaeghen

Lekker in de

Team Ons Behaeghen wenst u behaeglijke feestdagen en een prettig 2014 toe! Om het nieuwe jaar prettig te beginnen bieden wij in de maanden januari en februari op de woensdag- en donderdagavond een

2 GANGEN MAALTIJD voor slechts

€ 20,14

1e en 2e kerstdag open. Telefonische reservering gewenst. Vegetarisch kerstmenu op aanvraag.

Reserveren van te voren wenselijk.

Restaurant de Egelantier

Restaurant Ons Behaeghen

Teteringsedijk 103, 4817 MB Breda, 076-5144092 www. egelantierrestaurant.nl

Strijbeekseweg 57, 4856 AA Strijbeek T. 076 - 561 24 65

11

5

6

5 1

Live-cooking met de kerstdagen

Wij presenteren op zowel 1e als 2e kerstdag vanaf 16.00 uur een:

Kerst-Brunch

KERST 4-GANGEN BUFFET

alleen op 1 kerstdag van 13.30 tot 15.30 uur Prijs volwassen € 19,90 p.p. Kinderen tot 11 jaar € 10,50 p.p. e

Kerstdiner uitgebreid buffet Een veelheid aan gerechten en een grote verscheidenheid aan smaken... Onbeperkt genieten. Aanvang beide kerstdagen: 1ste zitting tussen 16.00 - 17.00 uur 2de zitting 19.00 - 20.00 uur Prijs volwassenen € 29,50 p.p. Kinderen 4 t/m 11 jaar € 18,50 p.p. Kinderen van 0 tot 3 jaar gratis Telefonisch reserveren is mogelijk na 12 uur Ook geopend met Sinterklaas 5 december Oudejaarsavond ook OPEN tot 20.30 uur Cadeaubonnen verkrijgbaar - 300 zitplaatsen

Wok Restaurant Chasséhof Chasséveld 15b, 4811 DH Breda T. 076 - 5200080

2 3

dit buffet is onbeperkt * 7 verschillende voorgerechten * 3 verschillende soepen * 5 verschillende hoofdgerechten * 6 verschillende nagerechten Alles in buffetvorm Prijs p.p. is € 27,50 - kinderen tot 12 jaar € 12,50 en kinderen tot 7 jaar € 8,50 Er zijn ook aparte kindergerechten. Reserveren voor dit buffet kan op 013-508 1011. Er is een nieuwe aparte speelzaal voor kinderen.

Viert u de Kerst liever thuis?? Maak dan gebruik van onze Kerstcatering * Salades, Kerst buffet, Kerst diner thuis, schotels Bestel het bij ons, u hoeft het alleen op 1e of 2e Kerstdag bij ons op te halen. Voor alle info, bel of mail ons of haal de brochure bij ons op.

Restaurant de Belhamel

Raadhuisstraat 13, 5131 AK Alphen (NB), 013-5081011 E-mail: restaurantdebelhamel@gmail.com www.eet.nu/alphen-nb/restaurant-partyservice-de-belhamel

Culinaire verwenneri


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 19

3

r uit eten e buurt!

4

Wij staan op 1e en 2e Kerstdag voor u klaar!

Culinair Kerstmenu

Den Engel presenteert:

- Sinterklaasbrunch van 11.00 tot 14.00 uur Op zondag 1 december bezoekt de Sint de allerleukste brunch van het jaar! “De mijter van Sinterklaas is zoek!” Red het sinterklaasfeest; d.m.v. spelletjes kunnen jullie de mijter terugvinden. Als de mijter gevonden is heeft Sinterklaas een cadeautje klaar liggen. Volwassenen € 24,50 p.p. / Kinderen € 14,50 p.p.

VOORGERECHT Triade van cocktails Drie verschillende cocktails van garnalen coktail , kipcoktail en crabcoktail

Rundercarpaccio Rundercarpaccio geserveerd met sla, Parmezaanse kaas, kappertjes en balsamicodressing Geitenbreier Drie geitenkaasjes omwikkelt met spek en geserveerd met honing en pijnboompitten

SOEPEN Tomatensoep Heerlijk traditioneel gemaakte tomatensoep uitgeserveerd met prei Runderbouillon Lichte bouillon met bieslook en gerookte kip Mosterdsoep Geserveerd met gerookte zalm en brie

- Kerstbrunch van 11.00 tot 14.00 uur Op beide kerstdagen bieden we een brunch met heerlijke seizoengerechten, bezoek van de Kerstman en vermaak voor de kinderen met spelletjes zoals ringgooien over het gewei van Rudolph, levend kerst ganzenbord ed. Volwassenen € 34,50 p.p./ Kinderen € 17,50 p.p.

HOOFDGERECHT Rumpsteak Malse biefstuk van de rund Lamsbout Gestoofde lamsbout met sjalotten en een jus van basillicum Kalfsstoofpotje Een op Turkse wijze bereidt stoofpotje met kalfsvlees aubergine en courgette Gegrilde zalmfilet Geserveerd met bearnaisesaus Gebakken zeetongfilet gebakken in echte boter

NAGERECHT Dame blanche Roomijs met chocoladesaus en slagroom Coupe Exothic Roomijs met vers fruit en slagroom Parfait Duo mousse Een chocolademousse gecombineerd met een mousse van bosvruchten 3-gangen:

€ 29,50

4-gangen: €

-Eerste kerstdag (open vanaf 12.00 uur) en tweede Kerstdag (open vanaf 10.00 uur) Kerst keuzemenu waarbij u zelf het aantal gangen bepaalt. Alle gerechten zijn afgestemd op het seizoen. evens kunt u gebruik maken van onze brasseriekaart.

34,50

Graag tijdig reserveren!

Restaurant Chaamse Hoeve

Den Engel Hotel . Brasserie . Party & Outdoorfun

Gilzeweg 24 - 4861 AT Chaam - Tel. 0161 - 491329

Singel 3 - 5111 CD Baarle Nassau T.+31 (0)13 507 9330 - www.engel-schaluinen.nl

info@chaamsehoeve.nl - www.chaamsehoeve.nl

11

7

8

10 8 6

Vier een onvergetelijke Kerst in Wok Wonderland!

KERST ALL-IN ARRANGEMENTEN SUSHI ARRANGEMENT ook mogelijk (incl. aperitief, bier en wijn!)

9

Kerstbrunch van 12.00 tot 15.00 uur

7 4

26.95

per persoon e (kinderen van 4 tot 12 jaar e 15,95)

Kerstdiner

34.95

per persoon e (kinderen van 4 tot 12 jaar e 18,95) 1e zitting van 15.30 tot 18.45 uur 2e zitting van 19.15 tot eind Reserveer tijdelijk, want de plaatsen zijn beperkt!

Wij wensen U Smakelijke Feestdagen toe! Kerstavond, Oudjaarsavond en Nieuwjaarsavond zijn wij gewoon geopend! Maandag 23 en maandag 30 december zijn wij extra geopend!

Restaurant Wok Wonderland

Stationsstraat 8, 5111 CK Baarle-Nassau (Hertog) Tel. 013 - 50 70 100 (Ned), Tel. 0478 - 50 75 89 (België), www.wokwonderland.nl

ij met de feestdagen!

“Kerst in het Klooster” Vanaf heden kunt U weer reserveren voor een heerlijk kerstdiner op 1e of 2e Kerstdag. Beide Kerstdagen zijn wij geopend vanaf 12.00 uur. ’s Middags kunt U bij ons terecht voor een hapje en een drankje. (na - bijvoorbeeld - een heerlijke wandeling door het bos) voor o.a. een (warm) drankje met een lekkers stuk vers gebak, een lunch of een Kerstborrel.

Indien u heerlijk ’s middags al van ons Kerstmenu wilt genieten, dan kan dat op 1e kerstdag van 12.00 tot 15.00 uur. ’s Avonds, op beide kerstdagen, kunt U terecht vanaf 17.00 uur voor het Kerstmenu. Wij serveren een 6-gangen-menu met diverse keuzes. Er is een aparte kaart voor onze vegetarische gasten en voor de kinderen.

De prijs van het Kerstmenu bedraagt € 47,50 p.p. Zie voor het menu onze website: www.kloostervanalphen.nl of volg ons via Facebook voor meer informatie. Wij wensen iedereen hele fijne Kerstdagen en een gelukkig, gezond en smakelijk 2014!

Restaurant Klooster van Alphen Heuvelstraat 3, 5131 AP Alphen (N-Br) T. 013-5083888 www.kloostervanalphen.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 20

Lekker uit eten in de buurt

10

www.egelantierrestaurant.nl

www.onsbehaeghen.nl

9 www.chaamsehoeve.nl

www.engel-schaluinen.nl

Gastronomie & Gastheerschap bij Restaurant La Providence Geopend op Eerste Kerstdag 25 december vanaf 18.00 uur. www.wokchasse.nl

Het Kerstdiner bestaat uit een 4 gangen keuzemenu à e 47,50 Vanzelfsprekend hebben wij daar ook een prachtig wijnarrangement bij samengesteld.

www.eet.nu/alphen-nb/restaurant-partyservice-de-belhamel

www.wokwonderland.nl

Wij sturen u het keuzemenu graag op en het is tevens te vinden op onze website. Uiteraard houden we graag rekening met uw persoonlijke wensen. Restaurant La Providence is daarnaast ook de perfecte locatie om de dagen rond Kerst uw bedrijfs - of eindejaarsdiner te laten verzorgen! Of wat dacht u van een nieuwjaarsborrel of een high tea? Uw gasten zullen u nog lang dankbaar zijn voor de uitnodiging! Neem contact met ons op en wij bespreken graag de mogelijkheden.

Restaurant La Providence

Desirée Geeraertstraat 3, Baarle-Nassau T. 013-5073335 www.restaurantlaprovidence.nl

www.kloostervanalphen.nl

www.restaurantlaprovidence.nl

Culinaire verwennerij

met de feestdagen!

11

                           Kijk op www.irodion.nl/kerst   - bel of kom langs  voor alle informatie -   Dagelijks geopend.  Telefoon na 12.00 uur 0162 4361 15

 

VRIJE MENUKEUZE bij Irodion Oosterhout

Online reserveren voor kerst via www.irodion.nl/kerst  

 Irodion Grieks Tuinrestaurant  Leijsenhoek 6a, 4901 ET Oosterhout T. 0162 - 436115 www.irodion.nl

www.irodion.nl

 

  www.eetcafe-brooy.nl

 


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 21

Over de Sint Elisabethsvloed uit 1421

Info: 06-40007219

Een lezing van Johan Hendriks bij heemkundekring Carel de Roy in Alphen.Op maandag 25 november a.s. komt Johan Hendriks uit Tilburg om 20.00 uur naar zaal Den Brouwer om de Sint Elisabethsvloed van 1421 uit onze herinnering naar boven te halen. 17 november, de bewuste dag van die vloed, was er een reusachtige zuidwesterstorm en ook nog springtij. Een geweldige watermassa deed de dijken doorbreken; te vergelijken misschien met de watersnoodramp in Zeeland e.o., 60 jaar geleden. Drs. Johan Hendriks (1954) studeerde MO-Geschiedenis in Tilburg en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte na zijn leraarschap aan het Molleninstituut te Tilburg als stadsarcheoloog van Dordrecht en als hoofd van het bureau Cultureel Erfgoed van Breda. Hij is voorzitter van de stichting Monumenten-

Natuur rond het Markdal Duivelswandelstok (Stadsplanten 25)

federatie Noord-Brabant en van de stichting Monumentenprijs NoordBrabant. Hij is sinds 2011 Hovodocent. Zijn publicaties betreffen de kastelen in Noord-Brabant, de archeologie van het Land van Heusden en Altena, Dordrecht en Breda, de Romeinse tijd, de Vroege Middeleeuwen en de Sint-Elisabethsvloeden van 1421-1424. Als u belangstelling hebt voor dit verhaal over het ontstaan van de Biesbosch, kom dan maandag naar Alphen. Ook als je geen lid bent van hkk. Carel de Roy, ben je toch van harte welkom (voor slechts €2,00). Tot maandag a.s. Toon, vz.

Sjef Langeveld uit Chaam is duidelijk geen passant Interview met Sjef Langeveld, voorzitter natuurvereniging Mark en Leij door Ria Loomans en Jan Meesters, leden van het bestuur van de Stichting Dorpsraad Chaam. Sjef geboren in Lisse, woont nu 14 jaar met zijn vrouw met plezier in Chaam. Achter hun huis exploiteert hun zoon Ron de biologische wijngaard Dassemus. Sjef, die nu gepensioneerd is, heeft landschapsarchitectuur, bouwkunde en stedenbouwkunde gestudeerd en heeft zich tijdens deze studie gericht op ecologie, sociologie en planologie. De laatste acht jaar voor zijn pensionering was hij directeur van Both ENDS. Een organisatie voor internationale samenwerking op het gebied van duurzaamheid met als motto: Wij stimuleren eerlijke vooruitgang, verbinden Noord en Zuid en werken zo aan een duurzame toekomst Hij is nu Honorary president van FFP (Fair Flowers fair Plants), waarvoor hij zich in het verleden en ook nu heeft ingezet voor de mondiale verduurzaming van de teelt van bloemen en planten. Sleutelwoorden in het gesprek zijn dan ook: Duurzaamheid, vitaliteit en ecologie. Volgens Sjef: “Dit dient diep in onze genen aanwezig te zijn”. Bewustwording van de gevolgen van onze acties is de rode draad. Duurzaamheid is daarbij voor Sjef de lijm van de samenleving, en terug te vinden in: - noodzakelijke sociale cohesie: mensen verbinden - zuinig op onze aarde - voorzichtigheid bij onze bedrijvigheid Over de Structuurvisie was Sjef kort: jammer dat de Structuurvisie weinig verklankt van de onderwerpen en visies uit de enige jaren voordien uitgebrachte brochure Agenda voor de Toekomst 2020, waarin de gemeente een A4 grote visie van Mark en Leij had opgenomen. Zoals in de agenda 2020 staat gaat het om duurzame ontwikkelingen in (door)de agrarische bedrijfstak. Dat geldt ook voor recreatie en toerisme. De structuurvisie zou initiatieven moeten ondersteunen die gericht

Sjef Langeveld voorzitter natuurvereniging Mark en Leij zijn op het duurzamer maken van de agrarische en de recreatieve bedrijfstak, met directe koppeling naar de samenleving, gericht op het samengaan in het agrarische bedrijf van natuurbeheer en voedsel productie. Dat zou het voor de agrariërs recreatie houders moeten vergemakkelijken. Zo vindt hij ook de dat kinderspeelplaatsen teveel risicomijdend zijn, te weinig avontuurlijk, waardoor ze niet uitdagen tot initiatieven en avontuur. Waar zijn de avonturenplekken zoals in Galder, voor onze kinderen, voor onze jeugd? Wat mogen ze nog? Sjef zegt; We moeten de bewoners activeren om zelf initiatieven op te pakken en zaken te ontwikkelen met een stimulerende gemeente in de rug. Wat ons bracht bij Citta Slow. Citta Slow staat voor duurzaamheid, mensen samen (van binnenuit) en de economie is hierbij het smeermiddel. Mark en Leij gaat Citta Slow in Alphen Chaam “supporteren”. Bij de vraag “wat kenmerkt” een Chaamenaar dacht Sjef lang na en kwam met een filosofische opmerking: Chaam is een dorp van passanten, men vliegt er door heen of verblijft er kort. De Chaamenaar zelf, die er woont, is een honkvast - en een echt verenigingsmens. Moet de welstandsbeoordeling zonder meer verdwijnen? Sjef

Auto Peter Post zoekt 'dak boven het hoofd'

Bauke Mollema bij auto Topsport for Life tijdens de 75e Acht van Chaam Met deze klassieke en historische ploegleidersauto, in de jaren '80 van de vorige eeuw gereden door de beroemde ploegleider Peter Post voor de ploeg Panasonic-Isostar, bezorgt stichting Topsport for Life nu mensen die levensbedreigend ziek zijn een prachtige dag. In de afgelopen jaren heeft de auto al met zieke mensen in veel officiële koersen meegereden, zoals de ENECO Tour, het

NK Wielrennen en de Olympia's Tour. Ook was de auto dit jaar voor het eerst te zien bij de Acht van Chaam en mochten veel enthousiaste wielerfans wanneer ze donateur werden van de stichting, enkele rondjes meerijden in de wedstrijd van de profs. Omdat het wielerseizoen op de weg in de wintermaanden stil ligt, wordt de auto natuurlijk dan een aantal maanden niet gebruikt. Voor die periode zoekt de stichting in Baarle of directe omgeving voor de auto een goede overdekte stallingsplek zodat deze bijzondere en inmiddels bijna 30 jaar oude auto nog heel lang in goede staat kan worden gehouden. Geïnteresseerden worden verzocht zo spoedig mogelijk te reageren. Stuur s.v.p. een mail naar info@topsportforlife.nl of bel 06-46288551. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.topsportforlife.nl

vindt van niet. Denk aan de dreigende bouw van een zendmast aan de Geersbroekseweg. en de gebouwde “hooiberg” bij Ulvenhart. Wel richtlijnen, geen criteria. En de mogelijkheid je als burger en /of buurt en als vereniging uit te spreken, in positieve zin, over bouw en omgevingsinitiatieven tegelijk met of samen met de indiener van het

initiatief. Hij mist in Chaam de zorg voor oude bomen. Ook wil hij naar een ander bermbeheer om de biodiversiteit te stimuleren. Op de vraag wat zou je doen als je burgemeester bent, was zijn antwoord: dat ben ik niet. Maar als burger wil hij een consequentere, duurzame aanpak van het beleid en de uitvoering daarvan. Het verkeer in Chaam zou hij rustiger willen laten passeren, door het vrachtverkeer op de aan en afvoerende wegen te ontmoedigen. Denk hierbij aan: - Doorgetrokken middenstreep op de doorgaande wegen met een maximumsnelheid van 70 km per uur en op de logische plekken goede oversteekplaatsen: zebra's - In het buitengebeid een maximumsnelheid van 50 km per uur en in de woonwijken 30 km-zones Sjef voelt zich 80% Chamenaar en zijn komst naar Chaam was puur toevallig. Wij danken Sjef voor een openhartig gesprek en een leerzame tijd met elkaar. Lees het volledige interview op de site www. dorpsraadchaam.nl

Fotowerkgroep

Natuurpunt Markvallei kijkt door de lens en verkent de natuur De fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei organiseert regelmatig uitstappen om natuurgebieden letterlijk door de lens te verkennen. Aanstaande zondag 24 november staat het gebied De Mosten op het programma. Het is een gebied dat zich uitermate leent voor het maken van landschapsfoto's en telefotografie van overwinterende watervogels ... Geïnteresseerden verzamelen met fototoestel om 9 uur aan het infobord van recreatiedomein De Mosten.

FOTOCAFÉ

De fotowerkgroep gaat ook graag op café. Een mooie combinatie is dan de organisatie van een fotocafé. Op 20 december staat zo'n avond op het programma in be-

zoekerscentrum De Klapekster Tijdens het fotocafé worden ingezonden foto's besproken en worden allerlei fototips en informatie uitgewisseld. Ieder fotocafé heeft een bepaald thema waarvan foto's mogen worden ingezonden. Deze keer is het thema 'Landschappen'. Er mogen maximum 5 foto's van bloemen en 5 andere natuurfoto's worden doorgestuurd naar verschraegen.wim@telenet.be. Deze foto's worden gezamenlijk besproken.Het fotocafé start om 20 uur. Voor meer informatie etc. over deze activiteiten kan men terecht bij Wim Verschraegen Gsm: 0497/28 18 66 - Mail: verschraegen.wim@telenet.be F.T.

a.s. zondag open

van 11.00 tot 17.00 uur

Duivelswandeelstok in Duurstedestraat. Foto Aad van Diemen De duivelswandelstok (Aralia elata) doet zijn naam eer aan. Vooral nu, in de winter, is goed te zien waaraan hij zijn naam dankt, namelijk aan de stekels op de stam. Die stam blijkt in de winter weinig tot onvertakt, blijft klein en heeft daarom inderdaad wel wat weg van een wandelstok. Vaak zie je een bosje wandelstokken bij elkaar want het boompje kan lopen. Via worteluitlopers ontstaat vaak een hele rij nieuwe bomen, vergelijkbaar met die andere woekeraar: de azijnboom (Rhus typhina) die in column 19 is behandeld. De naam wandelstok kan dus ook heel goed slaan op dit uitloopgedrag. Door zijn kleine formaat en meerstammigheid neemt de duivelswandelstok een tussenpositie in tussen boom en struik. We noemen hem hier boom. In de zomer biedt de boom een heel andere aanblik dan in de winter. Het blad staat in de zomer aan lange stengels met heel grote twee tot drie maal geveerde bladeren. De struik heeft daardoor een sterk architectonische vorm: kale opgaande stammen met platte schermen daarop. In de nazomer bloeit hij met geurige, geelwitte bloemschermen waar de bijen en andere insecten op af komen. De bloeiwijze bevat zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. De vrouwelijke bloemen zitten steeds aan de uiteinden en zijn iets groter, de mannelijke zijn kleiner en zitten meer verstopt. De bloemen verspreiden een zoete geur. Na de bloei verschijnen de zwarte bessen waar spreeuwen en merels dol op zijn. Kortom een prachtige stadsboom die bijdraagt aan de biodiversiteit van dieren in de stad. Wellicht heeft hij hieraan zijn andere naam te danken: Japanse engelenboom. Het kan ook zijn dat de tuincentra dit verkooptechnisch wat beter vonden klinken. De boom is afkomstig uit OostAzië: China, Korea, Japan. In Nederland wordt de boom gesignaleerd in het wild door het hele land, maar heeft nog geen status ‘ingeburgerd’. Het Belgische deel van het Markdal is zeker een plaats waar je hem zou kunnen aantreffen. De duivelswandelstok behoort tot de klimopfamilie. In Nederland is die familienaam te begrijpen omdat wij maar drie inheemse soorten kennen in die familie: twee soorten waternavel en de bekende klimop. In Noord-Amerika wordt deze boom als een inva-

sieve soort gezien, want daar hebben ze hun eigen devil's walking-stick ( Aralia spinosa), een andere soort die sterk lijkt op de ‘onze’ Aziatische soort. De familienaam en de geslachtsnaam ‘Aralia’ heeft een Amerikaanse afstamming want het is een indiaans woord en wel een Irokees. Dit volk waardeerde de boom zeer omdat men de bessen en jonge scheuten als voedsel gebruikte. De wetenschappelijke soortaanduiding ‘elata’ betekent hier ’slank’ vanwege de bescheiden en sierlijke omvang van de boom. Aad van Diemen, natuurgids Natuurvereniging IVN Mark&Donge

Henk Eland ving Houtsnip op Bouvigne. (foto Henk Eland)

MARKANDALLETJES * Mooi nieuws uit de vogelwereld. De Scholeksters hebben Sinterklaas voor zijn Pieten hun bijnaam aangeboden. Dat is “Bonte Piet”! Zelf zijn ze zwart wit en oranje gekleurd, vandaar. * Toen stiefvader van autoverkoper overleed ging een mannetjes merel hem overal bij de showroom volgen. Het jaar daarop kwam hij zijn vrouwtje showen. Toen ze jongen hadden bleek ook zijn vriendin in onverwachts in verwachting! Of hun dochtertje nu “Merel” heet, is niet bekend. * Veel meer aandacht nodig voor natuur in Structuurvisie AlphenChaam zegt natuurvereniging Mark en Leij. * Kauwen voor de Spiegel. Maandag avond 25 nov 20u De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, 4826 EP Breda-Noord. Door Achilles Cools, kunstenaar en verteller! IVN Mark&Donge. * Loco Dijkgraaf Anke Dielissen wordt projectleider van Stichting Ark voor de Maashorst. Algemeen Bestuur vroeg Dijkgraaf en Dagelijks Bestuur bij de begrotingsbehandeling met klem om de kansen voor het Markdal te benutten. Die zijn ontstaan door Provincie overeenkomst (met budget) met Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Meerjaren begroting van Waterschap moet daar op inspelen! * West Brabantse Vogelwerkgroep. 1) Lezing Reigers. W Br Vogelwerkgroep do 21 nov 20u De Wegwijzer. 2) Excursie Emerput. Van 9u-11u, vogelkijkhut. * Henk Eland zag en ving Houtsnip op Bouvigne. Vliegen wel eens tegen ramen. Excursiegroep IVN M&D Landschapwandeling “Door de boezems van de Mark” zagen zondag Blauwe Reiger (met mol in bek), Zilverreigers, veel fluitende smienten, honderden Canadese ganzen en duizenden Kolganzen! Joop van Riet

Rikken SVU UITSLAG RIKKEN VRIJDAG 15 NOVEMBER De tafelprijzen van het rikken: tafel 3 Rinus de Hoon ..............114 pnt Tafel 1 Wim Geerts...................104 pnt. tafel 2 Fons Jacobs..................... 93 pnt.

STAND :

Strijbeekseweg 14 ulvenhout

www.Ulvenhoutwooncenter.nl

1. Jo Aerts................................. 195 pnt. 2. Fons Jacobs ......................... 180 pnt. 3. Kees Vermonden..................180 pnt, 4. Annie de Jong.......................172 pnt. 5. Fons Roelen ..........................158 pnt.

6. Piet Soethout.........................152 pnt. 7. Yvonne v.Gestel.....................137 pnt 8. Annette Jacobs ................... 133 pnt.

De volgende data's zijn: vrijdag 22 en 29 november en 6,13 en 20 december. Inschrijven vanaf 13.00 uur in de kantine van SVU aanvang rikken 13.30 uur. Inschrijfgeld € 2,- Voor eventuele vragen of informatie: namens de aktiviteitencomm.Annette Jacobs Telf 013 5199443.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 22

Informatie en publicaties GEMEENTEHUIS Singel 1, Baarle-Nassau Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau Telefoon 013-5075200 Telefax 013-5078145 Geopend maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur. WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF Smederijstraat 2, T. 013-5078715 (niet altijd iemand aanwezig) AFSPRAAK MET BURGEMEESTER OF WETHOUDER: Als u de burgemeester of een wethouder wenst te spreken kunt u een afspraak maken via mevrouw M. Verboven, tel.: 013-5075294. MELDEN VAN STORINGEN, KLACHTEN EN CALAMITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via telefoonnummer: 013- 507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. STORING DRUKRIOLERING U kunt een storing aan de drukriolering melden via tel.:013- 507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. ONTSMETTEN VEEWAGENS Het ontsmetten van veewagens is niet meer toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via nummer 013-5079871 of 013-5077228. MILIEUKLACHTEN 24/7 013-206-500 Bijvoorbeeld: - Lawaai- en geluidsoverlast - Stankoverlast en luchtverontreiniging - Oppervlaktewaterverontreiniging - Bodemverontreiniging BUREAU SLACHTOFFERHULP Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999. KABEL Telenet storingen: klantendienst: aansluiting: website:

003215666666 003215666666 003215666777 www.telenet.be

POLITIE BAARLE-NASSAU ALARMNUMMER 1-1-2 • Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving). • De wijkagent, Ad van Boxel is te bereiken via 0900-8844. Ook voor andere politiezaken kunt u dit nummer bellen. Wilt u aangifte doen dan kunt u dit nummer ook bellen voor het maken van een afspraak. • Meld Misdaad Anoniem: 088-7000 • Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26 INTERNATIONAAL STEUNPUNT POLITIE BAARLE - Tijdens kantooruren (0032 14) 698079. - op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische politie aanwezig. - u kunt bij de balie van zowel het Nederlandse als het Belgische gemeentehuis een bericht voor de wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u op. GEVONDEN VOORWERPEN Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij de balies van respectievelijk het Belgische en Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van verloren voorwerpen is mogelijk. AFVALINZAMELING EN DE MILIEUSTRAAT De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Klachten over het ledigen van uw containers kunt u melden bij de gemeente, 013-5075200 of via gemeente@baarle-nassau.nl. Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te Baarle-Nassau. Voor de tarieven van de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat dient u altijd uw magneetkaart te tonen. DIENSTENCENTRUM ULICOTEN Bernardusstraat 17, 5113 TG Ulicoten telefoon: 013 5196316. fax: 013-5196317 www.dienstencentrumulicoten.nl e-mail: info@dienstencentrum.nl Openingstijden: ma. 8.45-12.00 uur; di. 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten; wo.: 8.45-12.15 uur; do.: 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten; vr.: 8.45-12.00 uur.

Baarle-Nassau Benut je ZON: BTW en zonnepanelen Met het project Benut je ZON kunnen particulieren en bedrijven in de 20 West-Brabantse gemeenten tot eind februari 2014 gebruik maken van een speciale aanbieding voor het aanschaffen van zonnepanelen. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een particulier die zonnestroom levert, aangemerkt kan worden als BTW-ondernemer. Het Ministerie van Financiën heeft nu bepaald dat iedere particulier bij wie op of na 20 juni 2013 zonnepanelen zijn geïnstalleerd de BTW van de zonnepanelen bij de belastingdienst kan terugvragen. Voor wie? De regeling geldt voor iedereen bij wie de installatie op of na 20 juni 2013 heeft plaatsgevonden. Zijn uw zonnepanelen eerder geïnstalleerd? Dan kunt u alleen gebruik maken van de regeling als u zich al bij de belastingdienst gemeld heeft als BTW-ondernemer. Dat moet gebeurd zijn uiterlijk een maand na het kwartaal waarin de installatie is opgeleverd. Wat is het voordeel? Dat is afhankelijk van de grootte van uw installatie. U kunt het volledige BTW-bedrag terugvragen, waarbij per 1000 Wp geïnstalleerd vermogen € 20 in mindering wordt gebracht. Iemand met een installatie met 10 panelen kan ongeveer € 600,- terugkrijgen. Waar is meer informatie te vinden? De belastingdienst heeft een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd (o.a. over dit onderwerp): www.belastingdienst.nl Meer informatie over Benut je ZON is te vinden op www.benutjezon.nl

Energiemarktplaats West-Brabant: Gratis energieadvies Met het project Energiemarktplaats West-Brabant kunnen huiseigenaren in de gemeente BaarleNassau gebruik maken van de mogelijkheid een gratis en geheel onafhankelijk energieadvies te verkrijgen. Het doel van dit project is om huiseigenaren op een laagdrempelige manier energie te laten besparen. Het project Energiemarktplaats West-Brabant is een initiatief van de Regio West-Brabant (RWB), waar acht gemeenten uit de regio aan meedoen, waaronder ook de gemeente Baarle-Nassau. Met dit project springt de gemeente in op de behoefte van huizenbezitters om onafhankelijk advies te krijgen over energiebesparing. Gratis en onafhankelijk energie-advies Om in aanmerking te komen voor een gratis en onafhankelijk energieadvies, kunnen de huizenbezitters in de gemeente Baarle-Nassau zich aanmelden via de website www.energiemarktplaatswestbrabant.nl. Bewoners krijgen vervolgens een energieambassadeur op bezoek die de woning inspecteert en een advies geeft over mogelijke energiebesparende maatregelen en eventuele subsidies. Energieambassadeur worden Lijkt het u leuk om ook energieambassadeur te worden binnen de gemeente Baarle-Nassau, wilt u uw kennis hieromtrent verbreden en uw mede buurtbewoners een handje helpen met het nemen van energiemaatregelen in het huis, kijk dan op www. energieambassadeurs.nl en meld u aan! Het project loopt tot maart 2014. Meer informatie over Energiemarktplaats WestBrabant is te vinden op www.energiemarktplaatsbrabant.nl.

Plaatsen van minicontainers op trottoirs en bij brandgangen Graag vragen wij uw aandacht voor het vrijhouden van trottoirs en brandgangen. Als u uw minicontainer bijvoorbeeld midden op het trottoir plaatst kan de doorgang voor o.a. rolstoelers, scootmobielen, kinderwagens en mensen met rollators geblokkeerd worden. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van minicontainers in de brandgangen rondom uw woning. Wij stellen het op prijs als u uw minicontainer op de ledigingsdag vóór 07.30 uur zo dicht mogelijk aan de straatkant van het trottoir plaatst en de minicontainer op dezelfde dag (na lediging) ook weer op uw eigen terrein plaatst. Zo zorgt u ervoor dat trottoirs en brandgangen begaanbaar blijven voor iedereen. Wij danken u voor uw medewerking!

Gratis Inzameling snoeihout Op zaterdag 23 november a.s. kunt u, tussen 09.00 uur en 13.00 uur, gratis snoeihout inleveren bij de gemeentewerf van de gemeente Baarle-Nassau aan de Smederijstraat 4 te Baarle-Nassau. De inzamelactie geldt alleen voor de inwoners van de gemeente Baarle-Nassau. Er kan naar een legitimatiebewijs worden gevraagd. ALLEEN ZUIVER SNOEIHOUT KAN WORDEN INGELEVERD (Dus geen stronken met zand of tuinafval zoals bladeren, gras etc.)

Helpt u mee? Beste mensen, Wanneer er binnen onze gemeente een ramp zou gebeuren, is het een taak van de gemeente om het rampenplan in werking te laten treden. Dat betekent dat er op alle mogelijke zaken actie ondernomen moet kunnen worden. Alle gemeenteambtenaren worden met regelmaat getraind in hun taak, zodat wanneer het echt nodig is, zij ook direct weten wat hen te doen staat. Binnenkort gaat het team opvang van gemeente Baarle-Nassau en Alphen-Chaam een grote oefening houden. We gaan in de realiteit oefenen dat er een ramp gebeurt waarbij zo’n 50 mensen opgevangen moeten worden. En daar hebben we u voor nodig! We zijn op zoek naar figuranten. Graag nodigen wij u uit om een middag beschikbaar te zijn, zodat wij allemaal goed onze rol kunnen oefenen. Als u interesse heeft wordt u verwacht op donderdag 2 december 2013 om 13.00 uur in de muziekschool in het Cultureel Centrum Baarle. (ingang via de achterkant via de parkeerplaats). Daar wordt u uitgelegd hoe de middag er uit zal zien. Als u dat wilt kunt u een rol toebedeeld krijgen waarop gereageerd moet worden door degenen die oefenen, bijvoorbeeld iemand die de Nederlandse taal niet spreekt. Maar als u geen rol wilt is dat natuurlijk ook prima. We hebben voornamelijk een grote groep mensen nodig. Rond 13.30 uur gaat u naar de aula van het Cultureel Centrum. U brengt daar de middag door onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers. Rond 15.30 uur hebben wij alle processen kunnen oefenen en kunt u weer naar huis. Uiteraard zorgen wij voor een leuke attentie als dank voor uw medewerking. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met Jan Coolen, Bart van Linder of Kitty Vrolijk van de gemeente Baarle-Nassau, tel.013-5075200. U kunt Jan ook direct bellen: 06-30094393. Per e-mail aanmelden kan ook: jcoolen@baarle-nassau.nl of kvrolijk@baarle-nassau.nl. Op een rijtje: • Donderdag 12 december 2013 • Aanvang 13.00 uur in de muziekschool in Cultureel Centrum Baarle • Sluiting 15.30 uur Mogen wij rekenen op uw medewerking? Vriendelijke groet, Gemeente Baarle-Nassau Jan Coolen, Bart van Linder en Kitty Vrolijk

heeft vastgesteld. Deze verordening beschrijft de regels die gelden voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Baarle-Nassau. De verordening treedt in werking op 4 september 2013 en is van toepassing op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslag jaar 2013 en later. Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de raad in haar openbare vergadering van 4 september 2013 de “Financiële verordening gemeente Baarle-Nassau 2013” heeft vastgesteld. In deze verordening zijn de uitgangspunten vastgesteld voor het financiële beleid, de regels voor het financiële beheer en de regels voor de inrichting van de financiële organisatie. De verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2014 en vervangt de “Financiële verordening gemeente Baarle-Nassau” die is vastgesteld op 28 juni 2007. Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de raad in haar openbare vergadering van 4 september 2013 de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Baarle-Nassau” heeft vastgesteld. In deze verordening zijn regels gesteld voor het verrichten van periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. De verordening treedt in werking op 4 september 2013. Voor belanghebbenden liggen de verordeningen gedurende twaalf weken tijdens de openingstijden bij de receptie van de gemeente Baarle-Nassau ter inzage. U kunt de volledige tekst van de verordeningen ook terugvinden via onze website, www. baarle-nassau.nl.

Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat onderstaande aanvraag is ontvangen. Tegen deze aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Fuutlaan 4, 5111 DA, te Baarle-Nassau, (OV 20130045), 8 november 2013, Bouwactiviteit: het uitbreiden van een bestaande woning

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend. Onderstaande besluiten zijn tot stand gekomen via de reguliere procedure. Grens 28a, 5111 EB, te Baarle-Nassau, (OV 20130114), bouwactiviteit: het legaliseren van een reeds geplaatste overkapping t.b.v. een zwembad planologische afwijkingsactiviteit: het legaliseren van een reeds geplaatste overkapping t.b.v. een zwembad i.v.m. het overschrijden van de totaal toegestane oppervlakte aan bijbehorende bijgebouwen Gorpeind 1, 5111 EE, te Baarle-Nassau, (OV 20130077), Bouwactiviteit: het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis; Planologische afwijkingsactiviteit: het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis in afwijking van het bestemmingsplan i.v.m. het niet toepassen van een schuine kap Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen. Onderstaand besluit is tot stand gekomen via de uitgebreide procedure.

TIJDELIJKE VERKEERSHINDER i.v.m. intocht Sint Nicolaas op 24 november In verband met de intocht van Sint Nicolaas op zondag 24 november, in Ulicoten van 10:30 uur tot 11:30 uur en in Baarle-Nassau van 14.00 uur tot 16.00 uur kan enige verkeershinder ontstaan in het centrum In Ulicoten wordt de éénrichting in de Bernardusstraat tijdelijk opgeheven. Voor Baarle-Nassau geldt een afsluiting van de Rector van den Broekstraat tussen de Maria Reginastraat en het Sint Annaplein en wordt de éénrichting van de Maria Reginastraat opgeheven. Houdt u rekening met enige verkeershinder. Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op onze website www.baarle-nassau.nl

Officiële berichten

Controleverordening, financiële verordening en doelmatig- en doeltreffendheidsverordening Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de raad in haar openbare vergadering van 4 september 2013 de “Controleverordening gemeente Baarle-Nassau”

Chaamseweg-Hazenberg 22, 5113 BJ te Ulicoten (UV 2012-0164), 19 november 2013, Bouwactiviteit: het bouwen van een luchtkanaal en luchtwasser Milieuactiviteit: het veranderen van de inrichting. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep in stellen bij de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

www.baarle-nassau.nl Gaat u verhuizen? Heeft u een uittreksel nodig? Wilt u uw pup aangeven in verband met de hondenbelasting? Bij de gemeente Baarle-Nassau kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week allerlei gemeentelijke zaken digitaal regelen. Langskomen is niet altijd nodig. Het aantal producten dat u online kunt bestellen wordt in snel tempo groter. Gaat u daarom regelmatig naar de site en kijk wat de gemeente ook digitaal voor u kan betekenen.

BELANGRIJK TELEFOONNUMMER:

POLITIE, spoed: 112

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 23

CDA Baarle: samenwerking is garantie voor zelfstandigheid Win de hoofdprijs: €250 boodschappencheque

Een nieuwe bestuursvorm Donateur actie Vlijt en voor het enclavegebied Volharding Alphen van start Voor Baarle is het een spannende tijd. Het zal niet lang meer duren of er is meer duidelijkheid. Duidelijkheid over de vormgeving van de bestuurlijke samenwerking tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Die duidelijkheid komt van de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant en de Gouverneur van de provincie Antwerpen. Eind november, begin december laten zij weten welk bestuursmodel zij voor ons in petto hebben. Hun 'houtskoolschets' is bepalend voor de bestuurlijke toekomst van het enclavegebied.

dend Openbaar Lichaam Baarle (GOLB). Met eigen bevoegdheden en met voldoende mensen en middelen. De beide colleges kregen opdracht om de nodige stappen te ondernemen om dit te realiseren. Er werd ook de druk op gezet: het GOLB zou uiterlijk in 2015 moeten functioneren.

ZELFSTANDIGHEID STAAT VOOROP

Bestuurlijk Baarle is benieuwd naar de 'houtskoolschets' van de Commissaris van de Koning en de gouverneur. Deze zal duidelijk maken welke pistes onbegaanbaar zijn. Dit heeft het voordeel dat de beide colleges zich uitsluitend hoeven te buigen over wat wél mogelijk is. Cees de Jong, voorzitter van de CDA-fractie, waagt zich aan een voorspelling: “Ik denk dat die schets zal lijken op wat het CDA altijd als de beste oplossing heeft gezien. Dus niet één 'Europese gemeente' maar twee zelfstandige gemeenten en een apart lichaam met bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het enclavegebied.” Bij een recent bezoek aan het Vlaams Parlement in Brussel sprak onze fractievoorzitter met Ward Kennes, burgemeester van Kasterlee en prominent parlementslid, over de mogelijkheid van een 'Europese gemeente'. Kennes liet er geen misverstand over bestaan: een 'Europese gemeente' bestaat niet en zal er ook niet komen. Daar moet je geen energie in steken. Da's vergeefse moeite.

Door de unieke positie van BaarleNassau moet onze gemeente op twee borden tegelijk schaken. Wij moeten inspelen op wat in Nederland – in het bijzonder in de provincie Noord-Brabant – gaande is. En tegelijkertijd moeten we een toekomstbestendige regeling treffen voor het enclavegebied. BaarleNassau en Baarle-Hertog zijn weliswaar aparte gemeenten, maar zij vormen één gemeenschap. Daarom moeten beide gemeenten verantwoordelijk blijven voor de enclavegebied. Zonder inbreng van de steden Tilburg en Turnhout. En zonder dat naburige gemeenten daarin een stem hebben. Daarover bestaat geen misverstand. Twee jaar geleden bepaalde de gemeenteraad unaniem dat behoud van zelfstandigheid de insteek moest zijn. En dat we de regie in eigen hand moesten houden. In Noord-Brabant is onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten. De uitkomst daarvan is, dat Baarle-Nassau onvoldoende bestuurskracht heeft voor de toekomst. Op kortere of langere termijn zullen gemeenten met onvoldoende bestuurskracht – dus ook Baarle-Nassau – niet in staat zijn om hun eigen taken naar behoren uit te voeren. Laat staan de door de wetgever opgelegde taken. In Vlaanderen is een soortgelijk onderzoek gaande: de regioscreening. Dit onderzoek zou moeten leiden naar 'een versterking van de bestuurlijke structuur van de gemeenten'. De provincie Antwerpen en de daarin gelegen gemeenten zijn druk doende met deze regioscreening. Daarbij is Baarle-Hertog ingedeeld in de 'gele

“Samenwerking noodzakelijk om inlijving bij Tilburg te voorkomen!” cluster', die bestaat uit Turnhout en omringende gemeenten.

BIJZONDERE REGELING Over één ding zijn de beide Baarles het eens: de enclavesituatie rechtvaardigt niet alleen een bijzondere regeling maar maakt deze ook noodzakelijk. Beide gemeentebesturen hebben daar deze zomer een duidelijke uitspraak over gedaan. In plaats van het min of meer vrijblijvende Gemeenschappelijk Overleg Baarle (GOB) zou er een samenwerkingsvorm moeten komen die een bestuurlijke oplossing biedt voor de ingewikkelde enclavesituatie. Een samenwerkingsvorm die het mogelijk maakt om gezamenlijk te doen wat gezamenlijk moet worden gedaan. Een juridische en praktische oplossing die past binnen de Nederlandse en Belgische wetgeving. Die oplossing bestaat uit een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid: een Grensoverschrij-

VOORSPELLING

Waar we wél energie in moeten steken, is vérgaande ambtelijke samenwerking met gelijkaardige plattelandsgemeenten. Met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Het CDA heeft bepleit ook Dongen in deze samenwerking te betrekken. Het doet deugd dat deze gemeente nu ook in die richting denkt. Hoe sterker de samenwerking, hoe beter de bestuurskracht van de samenwerkende gemeenten. Door die samenwerking kunnen zij ook in de toekomst de dienstverlening aan hun inwoners op een hoog peil houden. Dat is het beste antwoord op de dreiging om opgeslokt te worden door Tilburg.

Dagactiviteitencentrum Careyn en Thebe Geerhof

Najaarsfeest Geerhof Vrijdag 15 november jl. hebben bezoekers en personeel van dagactiviteitencentrum Careyn Geerhof en dagbehandeling Thebe Geerhof hun jaarlijks najaarsfeest samen gevierd. Een terugkerend feest wat door bezoekers en personeel als zeer positief wordt ervaren. De ontvangst rond kwart voor tien op de Geerhof begon met koffie, thee en heerlijk zelf gemaakt gebak. Na een tweede kopje koffie gingen alle mensen en personeel “samen bewegen op muziek” wat veel plezier en hilariteit teweeg bracht. Er werd door iedereen enthousiast meegedaan. Bewegen is gezond voor jong en oud, dit is een activiteit die wekelijks terugkeert voor de bezoekers van de Geerhof. Tegen twaalf uur werd door personeel en vrijwilliger Rianne een heerlijke Brabantse koffietafel voor de mensen als lunch klaargemaakt. De mensen begonnen met een heerlijk zelfgemaakt verse groentesoep, gevolgd door een uitgebreide Brabantse koffietafel met allerlei verschillende soorten brood, warme appeltjes met bloedworst, gerookt spek, zult met roggebrood en verschillende soorten zoet. Alle 24 bezoekers genoten zichtbaar. Rond de klok van twee uur gingen we met zijn allen door met het programma van het najaarsfeest. Onder het genot van koffie en bonbon werd er een quiz gedaan door personeel met de nodige opdrachten voor bezoekers en personeel. Iedereen kon gezellig aan de quiz deelnemen. Er werd gepuzzeld, vragen beantwoord en natuurlijk veel gelachen. De dag werd afgesloten met een sapje en een hartige versnape-

ring voor de inwendige mens. Na afloop van dit gezellig najaarsfeest op de Geerhof georganiseerd door dagactiviteitencentrum Careyn en dagbehandeling Thebe kregen alle 24 bezoekers een passende herinnering aan deze dag als afsluiting van het najaarsfeest mee naar huis.Iedereen ging met een voldaan gevoel terug naar huis Bezoekers en personeel waren

we het er samen over eens: “Dit terugkerend feestje houden we samen in ere” Maud, Ine, Marian, Rianne en Marloes Personeel en vrijwilliger dagbehandeling Thebe en dagactiviteitencentrum Careyn

KVO-Chaam Enkele weken geleden heeft u de uitnodiging m.b.t. de sinterklaasviering op 28 november in een echte pietenenveloppe ontvangen. Spannend hé. Natuurlijk blijft het nog even een geheim wat de Sint verder voor u in petto heeft. Maar ik kan u al wel verklappen dat de juni jarigen echt een heel leuk programma in elkaar hebben gezet wat u zeker niet mag missen. Opgeven is tot 22 november bij een van de bestuursleden. Kosten € 5,= eigen bijdrage. Vergeet u niet op te geven!!! Groeten van Sint met z'n Pieternellen. Verder zijn er nog plaatsen vrij voor de workshop bloemschik-

ken op 17 en 19 december 2013. Een jaarlijks terugkerende workshop, want wie wil er tijdens de feestdagen nu niet een mooi zelf gemaakt kerststukje op tafel hebben staan. Net als vorig jaar zijn we te gast bij Liesbeth Peeters en hebben we de keuze uit 2 stukken. Wil je meer weten over de te maken stukken, deze zijn te zien in het weekend van 6 t/m 8 december. Ben je in het bezit van een mooie vaas of schaal en wil je die graag gebruiken tijdens deze workshop dat mag natuurlijk ook. Opgeven tot 1 december 2013 bij Jeanne Cornelissen. Meer informatie kunt u vinden in ons programmaboekje pag. 15 Met vriendelijke groet Bestuur KVO-Chaam

Donateur actie 2013: onze jaarlijkse donateur actie loopt op dit moment. De eerste donaties zijn binnen en wij hopen dat er nog velen volgen! Het zou kunnen dat u de gelukkige bent die GRATIS voor € 250 boodschappen mag doen bij PLUS van Eekelen in Alphen. Maar dan moet u wel mee doen aan de donateur actie 2013. Ieder postadres in Alphen ontving (of ontvangt) een brief met acceptgiroformulier. Daarbij het vriendelijke verzoek een “jaarlijkse” donatie aan onze vereniging te doen. Doet u dat ook? Dan bent u verzekerd van één of meerdere geluksnummers waarmee u kans maakt op de hoofdprijs van onze donateur actie: een boodschappencheque t.w.v. € 250 te besteden bij PLUS van Eekelen in Alphen. Ook hebben we andere leuke waardebonnen van plaatselijke ondernemers. Mocht u onverhoopt de brief met acceptgiro niet ontvangen hebben en wilt toch een donatie aan onze vereniging doen en meedoen met onze geluksnummeractie dan kunt u een bedrag overmaken op NL85 RABO 0102 3066 56 t.n.v. Vlijt en Vol-

Fam. Van Elderen winnaar geluksnummer in 2012 harding Alphen m.v.v. uw naam en adres en “donatie 2013”. (Dit kunt u ook doen ipv de acceptgirokaart te gebruiken). Wanneer u dit vóór 14 december a.s. regelt, doet u automatisch mee met de geluksnummeractie: 1 geluksnummer per € 5,00 donatie!! En

wie weet brengen wij de hoofdprijs of een van de andere prijzen bij u aan huis! Trekking van de geluksnummers vindt plaats tijdens het Kerstconcert van het opleiding van V.&.V. in De Hoogt op zondag 15 december a.s. Namens V.&.V. Alphen, JM

Chaam wordt momenteel geteisterd door een hoog aantal woninginbraken

Dorpsraad Chaam start projectgroep 'buurtpreventie' Zoals wellicht bekend houdt de Dorpsraad Chaam momenteel een peiling naar de behoeftes in Chaam via een enquête op haar website www.dorpsraadchaam.nl. Deze kan nog tot eind december ingevuld worden. Heeft u deze nog niet ingevuld, doe dit vandaag dan nog. Ook uw mening is waardevol. Gezien de hoge landelijke score van woninginbraken of pogingen hiertoe in Chaam, heeft de Dorpsraad Chaam besloten niet de uitslag van de enquête af te wachten, maar het project buurtpreventie nu al op te pakken. Ook uit de voorlopige resultaten van de enquête blijken

veel inwoners van Chaam zich zorgen te maken over dit onderwerp. Namens de dorpsraad zijn Marlieke van Gorp en Nico van Hoogstraten de projectgroep 'Buurtpreventie' gestart. Zij roepen inwoners op om actief

deel te nemen in deze projectgroep om mee te denken over mogelijkheden om deze ongewenste ontwikkelingen terug te dringen. Via de website www. dorpsraadchaam.nl kunt u alle informatie vinden en zich aanmelden, ideeën of ervaringen kenbaar maken. Inmiddels zijn er contacten gelegd met de wijkagent, Frie van Rijsbergen en met de gemeente. Volg de ontwikkelingen via de website www.dorpsraadchaam.nl.

Brandweerwagen en container met goederen op weg naar Kandi Benin is het Afrikaanse land waar de gemeente Alphen-Chaam al veel goede contacten mee heeft opgebouwd. In het bijzonder Kandi waar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en een aantal Nederlandse Gemeenten bijgedragen heeft aan een verbetering van de burgeradministratie. Voor ons iets vanzelfsprekends maar daar nog inde kinderschoenen. Dus van groot belang dat de kinderen goed geregistreerd worden en daardoor o.a. recht op scholing krijgen. Burgemeester Nuijten is een van de voortrekkers in deze vorm van ontwikkelingshulp. De Stichting Vraag en Aanbod Internationaal, die met heel veel vrijwilligers in Alphen goed werk doet voor de Afrikaanse landen is ook een speler in het veld van hulpaanbod in Benin. Schoolprojecten en bevordering zelfredzaamheid door kleine werkplaatsjes in te richten met gereedschappen van-

uit Nederland. Vrijdagmorgen 15 november om 8.30 uur verscheen er een enorme vrachtwagen met oplegger bij de gemeentewerf in Chaam. Eerst werd er een container neer gezet die gevuld moest worden met allerlei materialen, zoals gereedschapskisten met inhoud voor timmerlieden en voor garagehouders. Fietsen opgelapt en weer voor gebruik geschikt gemaakt door Vraag en Aanbod Internationaal. Stoelen tafels, kastjes en de volledige uitrusting van een brandweerauto. Mannen van de gemeente, van de stichting en van de brandweer zorgden er voor dat alle goederen zo snel mogelijk en goed gestuwd zoals dat heet in de container werden opgeslagen. De brandweerwagen die voor Nederland boekhoud technisch afgeschreven was werd gestript wat losse materialen betreft en dus in uitgeklede vorm op de oplegger gereden. Wagen en materialen

Container en brandweerwagen op weg gaan per boot naar Benin om daar een zinvol bestaan te krijgen en dus een tweede leven. Vanuit de brandweerorganisatie wordt er voor gezorgd dat de lokale vrijwilligers instructies krijgen over de inzet het gebruik van de brandweerwagen. De materialen die mee gegaan zijn krijgen hun weg naar de projecten die al opgestart zijn en ter plaatse begeleid worden. Ook de spullen voor het naaiatelier die de burgemeester snel nog kwam brengen. Wim Pijnacker

Lancering Chaams winterbier Volgens het bierwoordenboek is een winterbier een bovengistend, meestal moutig bier met een relatief hoog alcoholgehalte. De meeste soorten zijn amber tot donker gekleurd, maar er zijn ook lichte varianten bekend. In veel van deze bieren worden kruiden toegevoegd, zoals bijv. piment,honing, kaneel, kruidnagel en/of zoethout. Winterbier wordt in de winter gebrouwen. Vroeger was dit de enige periode waarin bier gebrouwen kon worden. Met de huidige koeltechnieken kan het hele jaar door gebrouwen worden.

Het Chaamsche winterbier, of Dubbel D uit de stoute vrouwenlijn, voldoet aan al deze eigenschappen en mag derhalve met recht een winterbier worden genoemd. Dit bier bereid met honing van de Bijenboerderij uit Strijbeek wordt uitsluitend in het najaar gebrouwen door de Chaamse Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch. Vanaf begin december is dit bier op de markt en daarom wordt de 2013/2014 versie van dit bier op feestelijke wijze gelanceerd op 1 december Bij Toontje Schoen aan de Ginderdoorstraat in Chaam.

Niet toevallig de locatie waar ook de brouwerij gehuisvest is! Om 14:30 uur zal na een korte introductie van meesterbrouwer Ad Kusters het eerste winterbiertje worden getapt. Aan wie zal dit eerste biertje worden gegund? Na dit korte officiële deel van de middag zal deze op feestelijke wijze worden vervolgd. De muzikale ondersteuning is in goede handen bij de bonenpikkers hofkapel de Schuimkoppe. Victor Hendriks zal deze middag aanwezig zijn om de inwendige mens op sterkte te houden.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 24

Nieuwe portal Emdejongdirect.nl online In aanwezigheid van het commerciële team van Drukkerij Em. de Jong bv werd op maandag 18 november de nieuwe portal van de drukkerij gelanceerd: Emdejongdirect.nl. In een uitvoerige presentatie werden de voordelen voor zowel bestaande als nieuwe klanten toegelicht. Drukwerk kon nog nooit zo voordelig en snel online geregeld worden. INTRODUCTIE Koninklijke Drukkerij Em. de Jong staat garant voor vakmanschap in drukwerk, gepaard met betrouwbaarheid, wat u van een familiebedrijf kunt verwachten. Deze sterke formule past men nu toe op online activiteiten. “Zowel bestaande klanten als nieuwe, die streven naar optimaal drukwerk, kunnen toegang tot de portal krijgen. Aan ons de taak om die klant te bedienen van het brede pakket aan mogelijkheden.” WAT IS ER MOGELIJK? Emdejongdirect.nl is een overzichtelijke site waar u terecht kunt voor drukwerk, met een breed assortiment. Allerlei flyers, folders, kranten, posters en onder meer affiches kunt u bestellen. Evenals briefpapier, enveloppen of visitekaartjes. Dit assortiment wordt standaard in full colour aangeboden. En wat denkt u van prachtige foto's op canvasdoek? Of wenskaarten? Uw creatieve ideeën kan de drukkerij feilloos omzetten in een mooi eindproduct. Ook is de portal kansrijk voor ondernemers. Neem bijvoorbeeld de horeca. U kunt kiezen voor het ontwerpen van menukaarten. Keuzes maakt u zelf, van papierformaat tot -soort. De portal biedt bovendien relevante tips waar u gebruik van kunt maken.

Het belangrijkste is dat Emdejongdirect.nl werkt met drie speerpunten, gericht op de klant: snelle levertijden, kwaliteit en betrouwbaarheid. Uw bestelling kan via de meest gangbare mediakanalen aangeleverd worden. Bestellingen worden altijd gecontroleerd en klaargezet voor productie. De klantenservice werkt net zo: klanten kunnen hun productstatus makkelijk volgen. Hetzij via de

Drukkerij Em. de Jong Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

www.brabantwerkt.nl

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

088-6655555 Fax 013-5079100 014 - 690324

1,20 per mm!

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Systeembeheerder (40 uur per week) Als systeembeheerder bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die noodzakelijk zijn om verschillende IT omgevingen te onderhouden en te optimaliseren. U bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, veiligheid, autorisatie en integriteit van de systemen ten behoeve van de gebruikers op diverse productielocaties. De taken en verantwoordelijkheden: - Verantwoordelijk voor systeembeheer proces- productie- en kantoorautomatisering; - Beheren van diverse applicaties, webservices en databases die draaien op het interne datacenter; - Adviseren en rapporteren aan het management over aanschaf en onderhoud van apparatuur en over de werkmethodieken- en procedures; - Technisch ondersteunen van medewerkers die gebruik maken van de applicaties; - Het volgen van de nieuwste technologische ontwikkelingen. De kandidaat ● HBO werk- en denkniveau, richting ICT; ● Meerjarige relevante werkervaring; ● Uitstekende communicatieve vaardigheden; ● Autodidactische vaardigheden; ● Projectmatig kunnen werken; ● Klantgerichte en praktische instelling.

IndienDrukkerij u belangstelling heeft in bovenstaande functie dan Koninklijke

kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong Postbus 8, 5111 AA Baarle-Nassau t.a.v. M. Broeders of per e-mail vacature@emdejong.nl. Voor verdere inlichtingen over deze functie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. de Weerd, tel. 0886655555 of kijken op onze website www.emdejong.nl.

Em. de Jong bv

ne Een moder n der eming grafische on traditie! met 'n rijke

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? Neem eens een kijkje op www.emdejongdirect.nl en laat u inspireren!

Uw vacature in 10 weekbladen en drie weken plaatsing op de online vacaturebank

Koninklijke

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 8 rotatiepersen, 5 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Door toepassing van hoogwaardige technologie heeft het bedrijf een sterke en solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern.

mail, hetzij via de telefoon. Een team van servicemedewerkers is op werkdagen altijd bereikbaar en is in staat u een update van die status te geven.

5

Hank

Dussen Raamsdonksveer

Lage Zwaluwe Drimmelen Hooge Zwaluwe

Geertruidenberg

Helkant

Made Den Hout

Wagenberg Terheijden Haagse Beemden

8 Waspik

‘s GraOosteind venmoer

7

4

Teteringen

6 Dongen Rijen

Waalwijk

SprangCapelle

Raamsdonk

Oosterhout

10

landgoed Driessen

Oud Heusden Heusden Elshout Drunen

Kaatsheuvel Klein Dongen

De Moer

Dongen Vaart

9

Loon op Zand

Dorst Hulten

Bavel Breda-Zuid

Molenschot Ulvenhout

3

2 Gilze

Galder Strijbeek

Riel

Chaam Alphen

1 Ulicoten

BERICHTENBLAD Poppel

Baarle-Nassau Baarle-Hertog Weelde

Baarle-Nassau Baarle-Hertog

Ravels

Castelré Oud Turnhout

Arendonk

Oplage: 150.000 ex.

Mail uw advertentie naar:

uitgeverij@emdejong.nl

o.v.v. personeelsadvertentie Brabant Werkt.

S.v.p. altijd telefonisch aanmelden: 013 - 507 55 34


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 25

Ons Weekblad 107e jaargang

Katern3

Sinterklaasje kwam weer binnen 24 november 2013 Intocht Sinterklaas met zijn knecht en ome Joop Ulicoten Na een rustige tocht op zijn paard door de straten van Alphen trad de goedheiligman binnen in de grote zaal van cc Den Heuvel. De kinderen en hun ouders, opa's en oma's werden opgewacht door de speciale Sinterklaasband en natuurlijk de ceremoniemeester van deze middag Joop de Vuijst. Natuurlijk moest de Sint eerst even bijkomen van de tocht der tochten en hield de band samen met de ceremoniemeester de jeugd bezig met het zingen van liedjes en het klappen in de handen. De kinderen bezig houden en de band activeren is Joop – of misschien mogen we hem wel ome.. – noemen wel toevertrouwd. Volleerd ook als opa weet hij de kinderen wel aan te spreken. Dus klappen, zingen en springen werd er op zijn verzoek zeker gedaan. Leuk ook om te zien dat er zoveel diversiteit aan kleding bij de kinderen was. Of als bijna echte sint of met een

Sint bij sint op schoot

mooie pietenmuts op en soms zelfs een pietenpak. Feestelijk en passend voor de aftrap van het sinterklaasfeest. Ook burgemeester Nuijten kwam nog even langs met zijn kleindochter en sprak een kort woord tot de goedheiligman. Los van het pietenspul, dat soms moeilijk tot bijna niet tot de orde te roepen was, met computerspellen en zogenaamde gettoblasters, werden er ook enkele spelletjes op het podium gedaan, maar klapstuk was natuurlijk het handje geven aan de Sint en het maken van een foto van dat gebeuren. Sommige kleintjes belanden op de schoot van de Sint , maar er waren er ook die snel langs deze indrukwekkende man liepen om de snoepzak in ontvangst te nemen. Het kinderfeest met schoenen zetten en straks pakjesavond of ochtend is weer van start gegaan. Wim Pijnacker

Met plezier ontving het oranje comité het bericht dat Sinterklaas op zondag 24 november om 10:30 zal aankomen bij het SVU parkeerterrein. Net als voorgaande jaren zal Sinterklaas zich laten vergezellen door zijn zwarte pieten en de intocht zal begeleid worden door de Brassband. En of dat al niet genoeg is, mogen we Sinterklaas daarna nog in de Bremerpoort ontvangen De sint en zijn Pieten zullen daar weer een leuk spel ten tonele brengen. Na afloop krijgen de kinderen die de ontvangen kleurplaat inleveren, een leuk cadeautje.

Heb je voor donderdag 21 november nog geen kleurplaat ontvangen of kun je niet aanwezig zijn bij het Sinterklaasfeest, neem dan gerust contact op met Sasja Tuijtelaars 06-44 555 240. Bij slecht weer, zoals storm, hagel- of sneeuwbuien zal er geen intocht zijn. Dan komt de Sint rechtstreeks naar DE BREMERPOORT. Tot dan! Met vriendelijke groeten het Oranjecomité.

Intocht Sinterklaas in Chaam Hallo kinderen van Chaam, hebben jullie het ook vernomen dat Sinterklaas in het land is aangekomen afgelopen zaterdag. Hij heeft ons laten weten dat hij op zondag 24 november naar Chaam zal komen. Op deze dag wordt Sinterklaas met zijn pieten om 14.00 uur verwacht op het bordes van het raadhuis in Chaam. Wethouder van de Heijning zal dan Sinterklaas van harte welkom heten in ons dorp. Hierna maakt Sinterklaas met zijn pieten een rijtoer door het dorp voorafgegaan door Harmonie Sint Cecilia en drumband Pom en de Fladedozen. Deze rijtoer zal eindigen bij Bellevue.

Hier zal een voorstelling worden gegeven door Sinterklaas en zijn pieten met veel dans en muziek. Deze voorstelling begint om 15.00 uur. Hierna is er voldoende gelegenheid om Sinterklaas een hand te geven of je tekening, verlanglijstje in te leveren. Alle kinderen krijgen op het einde van de voorstelling nog een traktatie mee naar huis. Bij slecht weer gaat Sinterklaas direct naar de zaal van Bellevue. Komt allen gezellig genieten van een middag met Sinterklaas en zijn pieten. Wij danken onze sponsoren 1e Chaams Cabaret en café Bellevue.

De kinderschare

Vol verwachting klopt ons hart!

Nog een paar nachtjes en dan bezoekt Sint Nicolaas Baarle Iedereen heeft vast en zeker afgelopen zaterdag vol spanning naar de televisie gekeken hoe Sinterklaas aan kwam in het hoge noorden, in Groningen. Het is altijd weer een plezier om te weten dat ook dit jaar het Sinterklaasfeest door kan gaan.

Sinterklaasintocht 2012 Een nog groter feest is dat Sinterklaas op zondag 24 november een bezoek komt brengen aan ons dorp. Om 14.00 uur zal de Sint en een hele hoop Pieten op het St. Annaplein voor het gemeentehuis van Baarle-Nassau verwelkomd worden waarna een rondrit door het dorp zal worden gemaakt. Tijdens deze rondrit zal er gezellige sinterklaasmuziek klinken, gespeeld door de Harmonie en hopen de Pieten weer vele kindermondjes

(foto's Hanne Dirven) van heerlijk snoep te voorzien. De bakkerijen van de Sint draaien momenteel op volle toeren om genoeg pepernoten te maken voor de lieve kinderen uit Baarle. Sint hoopt er natuurlijk ook weer op net zoveel en mooie tekeningen als vorig jaar te krijgen! De kleurplatenpiet heeft in ieder geval zijn best gedaan een leuke tekening voor jullie te maken. Wanneer jouw tekening door de kleurplatenpiet wordt uitgekozen, dan krijg je een leuk

cadeautje wat door zwarte Piet bij je thuisgebracht wordt! Na afloop van de tocht door het dorp is er een kinderreceptie in het Cultureel Centrum vanaf 15.30 uur ongeveer. Daar kunnen de kinderen hun kleurplaat inleveren en uiteraard kunnen ze dan heel zachtjes bij de Sint in zijn oor fluisteren wat ze het aller liefste willen krijgen. De route die St. Nicolaas zal maken is als volgt: St. Annaplein, Sint Annastraat, Singel, Nieuwstraat, Sint Jansstraat, Gen. Maczeklaan, Burg. Mensenstraat, Cor v.d. Bokstraat, Burg. De Grauwstraat, St. Annaplein, Alphenseweg, Singel, Molenstraat, Amalia van

Solmsstraat, Hertog Hendrik 1 plein, Pastoor van Herdegomstraat, Kerkstraat, Past. de Katerstraat - ontbinding op de parkeerplaats van het Cultureel Centrum. Nogmaals, na de optocht zijn alle kinderen welkom op de kinderreceptie in de aula van het Cultureel Centrum. De aula is bereikbaar via de parkeerplaats. De zaal gaat om 14.30 uur open. We hopen dat de Sint een beetje van het goede Spaanse weer mee zal brengen. Mocht het slecht weer zijn dan kan het zijn dat de route moet worden ingekort. Het Sint-Nicolaascomité, Stichting Jeugdwerk Baarle.

Intocht Sinterklaas

Ponyclub de Paardenvriendjes De Sint is weer in het land. Zondag heeft de Sint Alphen bezocht.De pony 's waren allemaal mooi gepoetst en geborsteld en hadden pietjes in de manen . Het zag er leuk uit! Het was mooi weer dus de rondtocht door Alphen kon gelukkig doorgaan. Ook de Pieten waren er weer bij. Het was een gezellige boel. As vrijdag komen ze misschien wel naar onze club. Dat zou leuk zijn! Om 19.00uur beginnen we aan een gezellige avond, in ons club gebouw.Het

is suprise avond, dus zijn we benieuwd naar de pakjes en rijmpjes van onze Pietjes. Zorg dat de keeltjes goed gesmeerd zijn want we mogen heel de avond zingen!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 26

SINTERKLAASTIPS: Kadoshop

• Dames sjaals vanaf e 7,99 • Damestassen vanaf e 9,95 • Voetbalkleding VV Chaam: - sporttassen - scheenbeschermers - keepers handschoenen

Kleding van goedheiligman lijkt op die van een bisschop

Sinterklaas en de kleur rood

• Hummel tas aanbieding

e 20,00 • Hummel e 40,00

Schoen en Sport

N. V.D. BUYS Dorpsstraat 32 - CHAAM Ook voor schoenreparatie en stomerij

Ook Sinterklaas koopt bij Horta van Tilburg! • Speelgoed Bruder en Siku. • Manden, kussens en jasjes voor hond en kat. • Speelgoed voor vogels, konijnen, • • • •

cavia’s, hamsters, katten en honden. Nestkastjes, voederhuisjes, wintervoer, mezenbollen, pindanetjes. Allerlei bakbenodigdheden, springvormen, snijplanken. Aquariums, visjes & alle toebehoren. Winterlaarsjes

Past. de Katerstr. 31a, 2387 Baarle-Hertog Telefoon: 0(032)14-699066 E-mail: avantilburg@skynet.be

Sinterklaas ziet er altijd herkenbaar en feestelijk uit. Zijn kleding lijkt op die van een bisschop, maar bevat enkele opvallende afwijkingen, die hem uniek maken. Sinterklaas draagt een tabberd, een lang priesterkleed dat bij bisschoppen paars is. Daaroverheen draagt hij een witte albe, die met kant is afgezet. Over zijn schouders valt een rode stola. Het meest opvallend is natuurlijk de rode koormantel, die bijna tot op de grond hangt. De mantel heeft meestal een kap met gouden franjes er aan. Sinterklaas maakt gebruik van diverse ‘pontificala’, dit zijn tekens van waardigheid, die bisschoppen dragen. Daarbij hoort een bisschopsstaf, mijter, ring en kruis. De mijter van Sinterklaas is opvallend rood. Die wijkt af van de mijters, die bisschoppen tegenwoordig dragen. Meestal zijn die helemaal wit. Ook de staf van Sinterklaas ziet er wat anders uit dan die van een bisschop. De krul is groter. Het beeldt een symbolische slang uit, een teken van wijsheid en oneindigheid. Een ander opvallend detail is de bisschopsring, die hij om zijn wijsvinger draagt. Bij een bisschop wordt deze aan de rechterhand gedragen, maar Sinterklaas kiest vaak voor de linkerhand, zodat de ring niet in de weg zit bij het handen schudden. Want dan moet Sinterklaas natuurlijk veel doen.

Verder draagt hij meestal zwarte schoenen en witte handschoenen.

Het is altijd weer spannend als Sinterklaas naar Nederland komt. (Foto: Wim Kluvers)

Sint-mop

KINDERPUZZEL IETJES P E T R A W Z ZOEK DE ietje in deze

ep Zoek dit zwart rant pag 25 t/m 36. deauk Sinterklaas-ca emaal hebt gevonden Als je ze all de bon in n a ta rs e d n o vul dan de s op één en maak kan re prijzen! chikba van de 3 bes

Zoek de zwarte pietjes en win! Hallo kinderen, kunnen jullie tellen? Nou, tel dan maar mee! In deze Sinterklaas-cadeaukrant staan een heleboel zwarte pietjes afgebeeld tussen de teksten en advertenties. Ga aan de slag en tel ze allemaal. Om mee te mogen doen mag je niet ouder zijn dan 12 jaar. Natuurlijk mogen je ouders, opa’s en oma’s, je oudere broer of zusje je helpen. Denk erom dat alle zwarte pietjes meetellen, dus ook het voorbeeld hierboven. Vul het juiste aantal in op de bon die hiernaast staat afgedrukt en lever hem op tijd in. Wie weet win je wel. Ga maar gauw aan de slag en lever de bon in of stuur hem op vóór donderdag 5 december naar: Bruna Baarle-Nassau Nieuwstraat 15 - 5111 CV Baarle-Nassau Prijswinnaars krijgen voor de prijsuitreiking persoonlijk bericht.

ieten Waarom zijn lange p beter uitgeslapen dan korte pieten? Omdat ze langer in bed liggen.

Lekkernijen horen bij het Sinterklaasfeest

En strooi dan wat lekkers Plotseling wordt er hard op de deur geklopt, een zwarte hand verschijnt en de pepernoten vliegen door de huiskamer. Wie herinnert zich dit tafereel niet. De traditie van het strooien hoort bij het Sinterklaasfeest. Net als al die lekkernijen?

Alleen daarom is het Sinterklaasfeest al Een typisch sinterklaasgerecht is marsede moeite waard. Je kunt deze weken pein, een deegachtig mengsel van geniet op speculaaspoppen, chocoladeletmalen amandelen en suiker. Je moet het ters, banketletters en pepernoten heen. eigenlijk bij de banketbakker kopen om De supermarkten liggen er vol mee. de echte smaak te proeven. Marsepein De chocoladeletter doet het als vanouds wordt vaak gebruikt om taart te decoregoed. Lekker om te krijgen, maar ook ren, maar in de weken voor Sinterklaas leuk om weg te geven. Je hebt basisletworden er leuke poppetjes van gemaakt. ters, maar ook goed gevulde exemplaren. En twijfel je over de letter. Dan kies je gewoon voor de S van sint! Het strooigoed bestaat natuurlijk voorNaam: (M/J): Leeftijd: al uit pepernoten, tumtummetjes en schuimpjes. Maar bij een bezoek van Adres: Sinterklaas aan jouw stad of dorp, strooit zwarte Postcode en plaats: piet meestal verpakt zodat het niet Telefoonnummer:snoep, vies wordt. zitten er in het Aantal gevonden Soms zwarte pietjes: strooigoed ook taaitaai poppetjes en suikergoed. Heerlijke pepernoten, schuimpjes en tumtummetjes Smullen! gaan er bij kinderen altijd wel in.

aar: b k i h c s e b t l e ... st e 3 super leuk ten! t e k k a p u a e cad

$

$


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 27

Nieuws vanuit Bremerpoort

Sinterklaasnieuws in Dienstencentrum Ulicoten

De Wereldwinkel heeft weer mooie geschenken voor groot en klein. Wat dacht u van een pennen- of bijouteriedoos lijkt opmet dieeen van een bisschop prent van de wereldkaart of postzegels erop? Er zijn mooie fotolijstjes in zacht of felle kleuren. spaarpotten dieren-modellen Sinterklaas ziet er altijd herkenbaarLederen en feestelijk uit. inZijn kleding lijkt WIST U DAT: en in div. maten. op die van een bisschop, maar bevat enkele opvallende afwijkingen, die - Wij i.s.m. ETOS – Baarle Nassau Kerststalletjes in hout of aardewerk ook eenuniek assortiment zelfzorghem maken. En… de Panorama- en Plankalenders medicijnen verkopen zijn hij er ook weer.zwarte schoe- USinterklaas ook voor batterijen bijtabberd, ons draagt een een lang Verder draagt meestal terecht kunt gerust eens binnenkijken priesterkleed dat bij bisschoppen paars nen Kom en witte handschoenen. - Uw stoomgoed bij ons ingelenaar onze mooie collectie. is. Daaroverheen draagt hij een witte

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; het Dienstencentrum is er voor álle inwoners van Ulicoten en draagt zo bij aan de leefbaarheid van dit mooie dorp. Ook Sinterklaas is dit ter ore gekomen en besloot zijn steentje bij te dragen.

alles bij ons terecht kunt. We verkopen kaarten vanaf €0,10 en hebben ook een collectie handKleding van voor goedheiligman gemaakte kaarten degene die echt iets bijzonders willen. Kortom, bedrijvigheid genoeg en zeker de moeite waard om eens binnen te lopen.

Sinterklaas en de kleur rood

KNUTSELPLEZIER VOOR ALLE KINDEREN Sinterklaas heeft knutselpiet de opdracht gegeven een mooi doosje te tekenen die de kinderen kunnen kleuren en in elkaar kunnen zetten. Knutselpiet heeft deze afgegeven op school, bij de peuterspeelzaal en de kinderopvang zodat de kinderen aan de slag kunnen gaan. De doosjes mogen de kinderen dan tot 30 november inleveren in het Dienstencentrum en Sinterklaas heeft beloofd dat hij op 4 december zal zorgen dat de doosjes gevuld weer kunnen worden opgehaald. Alle kinderen zijn van 12.00 uur tot 13.00 uur welkom in het Dienstencentrum om hun doosje met verassing te komen halen. Natuurlijk zijn er ook nog doosjes af te halen in het Dienstencentrum voor alle kindjes die niet op school zitten of naar de peuterspeelzaal/kinderopvang gaan.

Decemberzegels en thuisagenda

Een kleine greep uit het assortiment nen, bestellen en terugbrengen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht voor de zelfzorgmedicijnen van ETOS Baarle Nassau, het verse brood van Bakkerij Vromans op woensdagochtend en de huisgemaakte jam. Inmiddels hoeft u voor uw verse eitje bij het eten ook niet meer verder en vindt u deze ook in het Dienstencentrum.

gaan is het weer tijd voor het versturen van de kerstkaarten en nieuwjaarswensen. Daarom nu weer volop verkrijgbaar, de feestelijk decemberzegels. Hiermee verstuurt u voordelig uw decemberpost. Een velletje met 20 zegels kost €11,- en bij 3 velletjes krijgt u hier weer de bekende PostNL agenda bij cadeau. Maar wees er snel bij want op=op!

FEESTELIJKE DECEMBERZEGELS EN KERSTKAARTEN

Natuurlijk heeft u niets aan decemberzegels zonder mooie, grappige of bijzondere kerstkaarten. Vandaar dat wij deze ook verkopen zodat u echt voor

Nu Sinterklaas weer in het land is en we echt richting de winter

Op zoek naar een eindejaarscadeautje?

Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens Solms uitgegeven boek over de situatie tijdens de Eerste

Sint-mop eten Waarom zijn lange pi beter uitgeslapen dan korte pieten? Omdat ze langer in bed liggen.

Plotseling wordt er hard op de deur geklopt, een zwarte hand verschijnt en de pepernoten vliegen door de huiskamer. Wie herinnert zich dit tafereel niet. De traditie van het strooien hoort bij het Sinterklaasfeest. Net als al die lekkernijen?

Wereldoorlog in onze grensstreek. Het boek is gedrukt bij de Koninklijke Drukkerij Em. de Jong in Baarle. Het is in harde kaft ingebonden en telt 352 pagina's A4. Veel oude foto's uit de oorlog - afgedrukt in sepia - zijn er in opgenomen. De cover is een ontwerp van Charlotte Peys, een studente Illustratie aan het KASK in Gent. Van haar zijn er ook een aantal illustraties in opgenomen. Dit prachtige boek is een fijn cadeau bij gelegenheid van de komende feestdagen. Het kost € 35,- en is te koop in het Heemhuis, Kerkstraat 4 in Baarle-Hertog op woensdagavond tussen 19.30 en 21.30

eindejaarscadeau!

Het is altijd weer spannend als Sinterklaas naar Nederland komt. (Foto: Wim Kluvers)

En strooi dan wat lekkers

Heemkundekring Amalia van

Baarle-Nassau. De tip voor een

terklaas kiest vaak voor de linkerhand, zodat de ring niet in de weg zit bij het handen schudden. Want dan moet Sinterklaas natuurlijk veel doen.

Lekkernijen horen bij het Sinterklaasfeest

Dat is de titel van een door

uur of bij boekhandel Bruna in

verd kan worden albe, met kant isen afgezet. Over zijn Openingstijden: dinsdag & zaterdag van 10.00 uur - Wij ookdie cadeaubonnen OVschouders verkopen valt een rode stola. Het meest tot 17.00 uur; woensdag, donderdag & vrijdag chipkaarten van 13.00 uur tot 17.00 uur. is natuurlijk debij rode koorman- Uopvallend op woensdagochtend ons terecht kunt voor brood, tel, die bijna tot op de grond hangt. De broodjes mantel e.d. heeft meestal een kap met gou- Wij ook heerlijke, eigengeden franjes er aan. maakte jam verkopen Sinterklaas maaktfelicitatiegebruik van diverse - Wij ansichtkaarten, ‘pontificala’, dit zijn kaarten en kerstkaartentekens verko-van waardigpen heid, die bisschoppen dragen. Daarbij - Wij ook verse eieren hebben mijter, ring en hoort een bisschopsstaf, - De Sinterklaas actie mede mokruis. De mijter van Sinterklaas is opvalgelijk wordt gemaakt door Baklend rood. Die wijkt af van de mijters, kerij 't lekkerbekje Vromas, die bisschoppen tegenwoordig dragen. ETOS-Baarle Nassau, AutobeMeestal zijn– die helemaal wit. drijf W.Koks Ulicoten en natuurlijk Knutselpiet Ook de staf van Sinterklaas ziet er wat Kortom OpDe Zaterdag 23 november jes, die ze al klaar hebben, andershet uit Dienstencentrum dan die van een bisschop. Ulicoten is er voor u als inwoner zullen er al pieten aanwe- inleveren De pieten hebkrul is groter. Het beeldt een symbolische van Ulicoten en wij staan graag zig zijn op het Brouwerij ben ook al wat lekkers bij. slang uit, een teken van wijsheid enplein on- in Chaam zijn. Deze Voor de grote mensen hebvoor u klaar! Heeft u wensen of eindigheid. suggesties laat ons dit dan weten zijn dan al druk bezig met ben ze een collectebus bij anderkijken opvallend detail is dehet bis-voorwerk voor de in- voor een bijdrage om deze en Een wij zullen in hoeverre wijschopsring, hier gehoor die aan kunnen tocht van van zondag. Er geweldige traditie voort te hij om gezijn wijsvinger ven. draagt. Bij een bisschop wordt dezeworden aan kleurplaten uitge- zetten. Graag tot ziens! de rechterhand gedragen, maar deeld. Sin- Kinderen kunnen Ingrid en Mariëlle tekeningen en verlanglijstHet Oranjecomité Chaam.

Pieten op het Brouwerij plein in Chaam

UITBREIDING DIENSTEN Vorige keer heeft u al kunnen lezen dat er vanaf 1 november een servicepunt van Theek5 is gekomen in het Dienstencentrum. Vanaf nu kunt u hier boeken le-

Molenstraat 58 2387 Baarle-Hertog Telefoon: 014-699045

De cover van het boek, een ontwerp van Charlotte Peys

Alleen daarom is het Sinterklaasfeest al Een typisch sinterklaasgerecht is marsede moeite waard. Je kunt deze weken pein, een deegachtig mengsel van geniet op speculaaspoppen, chocoladeletmalen amandelen en suiker. Je moet het ters, banketletters en pepernoten heen. eigenlijk bij de banketbakker kopen om De supermarkten liggen er vol mee. de echte smaak te proeven. Marsepein De chocoladeletter doet het als vanouds wordt vaak gebruikt om taart te decoregoed. Lekker om te krijgen, maar ook ren, maar in de weken voor Sinterklaas leuk om weg te geven. Je hebt basisletworden er leuke poppetjes van gemaakt. ters, maar ook goed gevulde exemplaren. En twijfel je over de letter. Dan kies je gewoon voor de S van sint! Het strooigoed bestaat natuurlijk vooral uit pepernoten, tumtummetjes en schuimpjes. Maar bij een bezoek van Sinterklaas aan jouw stad of dorp, strooit zwarte piet meestal verpakt snoep, zodat het niet vies wordt. Soms zitten er in het strooigoed ook taaitaai poppetjes en suikergoed. Heerlijke pepernoten, schuimpjes en tumtummetjes Smullen! gaan er bij kinderen altijd wel in.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 28

Oooh,kom er eens kijken! Bij JANSEN-OOMEN vind je alles voor een superleuke SINTERKLAAS: • Kinderfietsjes • Diverse kinderfiets kadootjes • Fietsaccessoires voor volwassenen

Gen. Maczeklaan 13, 5111 XA Baarle-Nassau Telefoon: 013-5079228

www.jansen-oomen-tweewielers.nl

Het is altijd weer spannend als Sinterklaas naar Nederland komt.

(Foto: Wim Kluvers)

Kinderen kijken uit naar Sinterklaasfeest

Juwelier David

Vol verwachting klopt ons hart Het is altijd weer een gezellige tijd. Vanaf de intocht zijn jonge kinderen wekenlang in de ban van Sinterklaas. Toch is het niet alleen de jeugd die de verjaardag van de goedheiligman viert. Het is een compleet familiegebeuren.

Woensdag 4 december zijn wij EXTRA GEOPEND van 12.00 tot 18.00 uur

Titanium horloges vanaf e89,95

• Pandora -25% • Gouden sieraden -50% • Desirée trouwringen -20-50% • Raymond Weil horloges -50% • Esprit horloges -50% Korting alleen geldig op voorradige sieraden en horloges!

Volgens de overlevering komt Sinterklaas uit het Turkse dorp Myra, waar hij bisschop was en de armen mensen en kinderen verraste met geld en eten. Tegenwoordig woont hij in Spanje en komt hij jaarlijks naar Nederland om zijn verjaardag te vieren. Dat gebeurt nog steeds massaal. Kiezen sommige gezinnen voor lootjes trekken, in andere families komt de goedheiligman langs met cadeautjes. Het Sinterklaasfeest is heel oud. In Nederland zetten we al vanaf de vijftiende eeuw onze schoen. In de be-

ginjaren gebeurde dat in de kerk. De opbrengst was bestemd voor de armen. Een eeuw later ging deze traditie over naar de huiskamers. Daar mochten kinderen hun schoen zetten, waarna ze er iets lekkers in kregen. Speculaas, kruidnoten, pepernoten of marsepein. Het Sinterklaasfeest bestaat natuurlijk niet alleen uit het schoen zetten, vooral pakjesavond is populair. Op 5 december vieren we op die manier de verjaardag van Sinterklaas.

Kerkstraat 4, 5111 CJ Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5078017, www.juwelierdavid.nl Openingstijden: di., do. & vrij. 10.00-18.00 uur; zaterdag & zondag 10.00-17.00 uur

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, Voor de leukste cadeautjes moet de Sint naar Van Tilborg Interieurs toe gaan! Vogelhuisjes, vogelvoer, een cadeautje voor de kerstdagen, Bij van Tilborg Interieurs kunt u beslist slagen! Ook kunt u bij ons terecht voor verf voor binnen en buiten, vloerbedekking, matrassen en decoratie voor de ruiten!

Sint-song

O, kom er eens kijken tje vind, wat ik in mijn schoen Alles gekregen… van die beste Sint.

U kunt zich ook voor een leuke kerstworkshop opgeven en daaraan een heleleuke avond beleven

Op school, bij de sportclub en in het buurthuis 5131 AK Alphen Raadhuisstraat 19

Interieurs Telefoon: 013-5081267

Sinterklaas kadotip:

Schoen zetten is heel spannend Bij de buurtvereniging, op school of in de kantine van het clubhuis. Overal mogen kinderen deze dagen hun schoen zetten. En dan is het spannend of er ook wat inkomt?

Lief! Kinderfiets en -step

Bij elke kinderfiets gratis een kinderhelm naar keuze (geldig tot 31 december 2013)

fietsen Guy Ruts Koning Albertstraat 142 Weelde - 0032 (0)14 65 00 79

Molenstraat 10 - Baarle-Hertog Telefoon: 014-690760 PARKING ACHTER DE WINKEL info@fietsenguyruts.be www.fietsenguyruts.be Wij aanvaarden ook ecocheques

Een wortel mag niet ontbreken in jouw schoen.

De traditie van het schoenzetten vergt wel enkele tips. Zorg dat je voor Amerigo, het paard van Sinterklaas, een paar suikerklontjes, wat hooi en een wortel klaarlegt. Terwijl Amerigo dit oppeuzelt, kan zwarte piet de schoentjes vullen. Sinterklaas vindt het heel leuk als er ook tekeningen in de schoen worden gedaan. Die hangt hij op in zijn kantoor in het Grote Pietenhuis. Natuurlijk moet je daarnaast je verlanglijstje niet vergeten. Wil je Sinterklaas en zijn pieten laten weten dat je de schoen hebt gezet, dan is het handig om voor het naar bed gaan een paar gezellige sinterklaasliedjes te zingen. Die trekken zeker de aandacht van de pieten op het dak. De traditie van het schoenzetten is niet meer weg te denken. Sinterklaas heeft hier een echte familieaangelegenheid van gemaakt.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 29

Sinterklaas komt met een volgeladen stoomboot naar Nederland

Het geheim van Pakjesboot 12 Met een afgeladen stoomboot vaart Sinterklaas ieder jaar naar Nederland. De boot telt niet alleen veel zwarte pieten, maar ook een flinke lading cadeautjes. De stoomboot meert ieder jaar af in een andere haven. De stoomboot van Sinterklaas heet Pakjesboot 12. Dit is de bijnaam van het in 1910 te water gelaten stoomschip Hydrograaf. Sinterklaas gebruikt de boot al sinds 1985 bij de jaarlijkse intocht. Voordat Sinterklaas ging varen met Pakjesboot 12, deed de ‘Hydrograaf’ dienst voor de Koninklijke Marine. Met dit schip konden metingen op de zeebodem worden uitgevoerd. Dankzij een lange staat van dienst is het schip in authentieke toestand bewaard gebleven. Niet ieder jaar kiest hij voor deze boot. Soms is de haven niet geschikt en moet hij met een ander exemplaar naar Nederland, waarmee hij wel door de soms smalle riviertjes kan varen. Vorig jaar kwam hij daarom met een andere stoomboot naar Nederland. Sinterklaas doet er enkele weken over voordat hij in Nederland arriveert. Dat betekent niet dat de zwarte pieten stil zitten tijdens de tocht. Veel cadeautjes worden onderweg ingepakt.

De Sint is weer in het land vandaar staan wij in deze krant. Voor een prettige ontspanning, gun jezelf eens een sauna, massage of gezichtsbehandeling. Wist je dat dit gewoon in Baarle-Nassau kon? Bel Alia Vita voor een afspraak of cadeaubon!

Ankie Spitters Reth 8, 5111 HC Baarle-Nassau 013-5077085 info@schoonheidssalonaliavita.nl

www.schoonheidssalonaliavita.nl

Met Pakjesboot 12 vaart Sinterklaas het liefst. (Foto: Wim Kluvers)

Sinterklaas-cadeautjes

Handige hulpmiddelen op het internet om mooi te rijmen

Gedicht mag ook humor bevatten Ze komen er weer aan, die spannende dagen. Waarin we onze hersenen urenlang plagen en steeds maar weer om meer rijmende woorden vragen. We zitten te zwoegen, te klagen op of een potlood te knagen. Maar als we volhouden zullen we slagen. Hoe schrijf je een leuk gedicht? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het toverwoord is: doorzetten. Want lang niet iedereen kan dichten, maar iedereen kan een rijmpje maken, ook al heb je geen goed taalgevoel. Voor een sinterklaasgedicht is een ander gevoel nodig: gevoel voor humor. Ga er bij het maken van een sinterklaasgedicht vanuit dat het niet bestemd is om te worden beoordeeld door een letterkundige jury, maar realiseer je dat diegene voor wie het bedoeld is al blij is met de poging.

Als het niet meteen lukt, gewoon even doorzetten.

Rupsje Nooitgenoeg Eric Carle

Jip en Janneke, Sinterklaas komt! Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp

EEN TIP: Op het int ernet zijn handig e rijmwoord enboeken te vinden die je een handje helpen….

Dat persoonlijke, daar zit het hem in. Ook met een krakkemikkig gedicht is een gevoelige snaar te raken. Wat moeten we doen om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen? Denk niet te moeilijk. Bouw geen lange ingewikkelde zinnen, waarin de lezer verdwaalt. Zoek de kracht meer in de inhoud en bedoeling dan in mooie woorden. Bedenk dat een eenvoudige manier van uitdrukken het veiligst is, die wordt in ieder geval begrepen.

7.50

8.95

Sinterklaas Charlotte Dematons

14.95

Donald Duck Sinterklaasspecial

4.

25

Debed Saskia Noort Vervolg op De Eetclub

Sint-mop

Zwarte Piet is verkoude n. Bij de apotheek vraagt hij of ze iets tegen hoesten hebb en? “Nee hoor”, zegt de ve rkoper. “Ga gerust uw gang.”

Nieuwstraat 15 - 511 CV Baarle-Nassau Telefoon: 013 - 507 7771

4.25


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

HEGRON HANDZEEP

KINDER DEKBEDOVERTREK

desinfecterend 250 ml

HANDZEEP NAVULLING

0.59

PAGINA 30

diverse prints katoen/polyester 140x200 cm

0.75

ADIDAS SHOWERGEL diverse soorten 250 ml

1.29

ADIDAS DEOSPRAY

diverse varianten 200 ml

1.44

XXL SPEEL DINOSAURUS

VANISH OXI ACTION

diverse soorten

vlekverwijderaar kleur of wit

D B IJ PASS E N IN C LUS IE F LAKE N HOES

8.99

XL SPEEL DINOSAURUS

3.95

NAIL ART NAGELSTUDIO

LUXE KERSTKAARTEN

incl. nagellak, glitter, vijl, tenenspreiders en diverse plakfiguren

4.99

4.89 HOME ESSENTIALS HANDMIXER

POPCAKE BAKVORM

6 snelheden, incl. turbostand met kneedhaken en gardes extra lang snoer 250 Watt

silicone voor 12 popcakes

2.29

diverse maten en decoren met folie, glitter of hologram incl. enveloppen set/10

P E R FE CTE VO O R E E N U R E MAN IC

120 0 GRAM

8.49

5.95 U ITZO E KE N

!

U ITZO E KE N

!

0.79

JONGENS OF MEISJES SPEELGOED

1.99

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 31

WEEKACTIE! VAN ZONDAG 17 NOVEMBER T/M ZATERDAG 23 NOVEMBER 2013

ASSORTI KINDERBOEK

JONGENS BOXERSHORTS

Tip de Muis of extra groot speelboek met stickers

Turtles, Phineas and Ferb, Sonic of Heroes maten 128-152

HEREN BOXERSHORTS

WERCKMANN SCHROEVENDRAAIERS

Southpark, Popeye, Family Guy of Heroes maten XS-XL

chroom-vanadium staal magnetische tip TÜV gekeurd

2-PAC K

2.49

6 -D E LIG

4.99

DIVERSE MERKGEUREN

GLITTER SIERTAK

Maroussia 100 ml, Sex and the City 100 ml of David Beckham 30 ml

2.39

LED VERLICHTING

sierblad of met vogels lengte 70/85 cm

battery box 48 lampjes

KE R G E E N STE K ! N O D IG

2- PAC K

3.99 BLOK THEEDOEK

0.99

0.69

SINT EN PIET SNOEPGOED

diverse kleuren en dessins maten 39-46

Sint & Piet chocolade, marsepein broodje, marsepein aardappeltjes, Sint & Piet tray melkchocolade of Sintlaars met snoepspekken

3 PAAR

1.99

U ITZO E KE N

!

S 80 LAM PJ E

0.79 4.49 KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden.

HEREN SOKKEN

binnen/buiten

diverse kleuren

! H O R E CATIP

3.29 LED VERLICHTING

BESSEN- OF KERSTMIX

rood of blauw 100% katoen 65x65 cm

6.49

0.79


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 32

TWEEWIELERSPECIALIST VAN BOXEL

Sinterklaas HORIZONTAAL:

Ook Sint winkelt voordelig bij van Boxel in Galder en Gilze!

"

Met deze bon ontvangt u

10% KORTING

op onderdelen en accessoires! Niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen en in combinatie met andere acties.

TWEEWIELERSPECIALIST

Galderseweg 92 • 4855 AJ Galder Tel.: 076-5613391 www.vanboxel.eu Nieuwstraat 33 a • 5126 CB Gilze Tel.: 0161-454799 www.vanboxelgilze.nl

Naast de lasers die helpen tegen o.a: overbeharing, littekens, steelwratjes, gesprongen haarvaatjes etc. NIEUWSTE techniek laser tegen schimmelnagels. Voor informatie: Fusionz Dayspa Oosterwijksestraat 9a, 5131 NL Alphen N.Br. tel. 013-5083308 of 06-11296631 www.fusionzdayspa.nl info@fusionzdayspa.nl

1 dwingend, 6 voederbak, 11 waterafvoer, 16 flater, 21 dicht bij elkaar, 23 boom, 24 schaakstuk, 25 onzin, 26 overgevoeligheid, 29 gewas, 31 plaats in Limburg, 32 Aziaat, 34 span, 35 rijwiel, 37 vervelend iemand, 39 zelf, 40 zwarte kraal, 41 hervomd (afk.), 43 siertuin, 45 aanlegplaats, 47 iedere, 48 zangvogeltje, 50 verdedigen, 51 straat (Fr.), 53 uitspatting, 54 zwaar en sterk, 56 trots (bijv. naamw.), 58 Nederlandse Omroep Stichting (afk.), 59 airconditioning, 61 via, 62 platte zeevis, 63 maanstand, 65 putemmer, 67 geestelijk lied, 69 Oud-Griekse pasmunt, 71 spade, 73 bedorven ruikend, 75 irritatie, 76 boerderijgrond, 77 godin van de dageraad, 78 been uit slagtanden, 79 Republik Indonesia (afk), 80 kolenrest, 82 draad, 83 leger, 84 pluspunt, 85 bloem, 86 pukkel, 87 bijwoord, 90 Poolse rivier, 93 Arabische letter, 95 poliep, 98 dwaalleer, 101 strafwerktuig, 102 schaap, 103 eiland (Fr.), 104 oude wijnmaat, 105 advertentie, 107 leeftocht, 109 digital versatile of video disk (afk.), 110 cijfer, 112 tangens (afk.), 116 vragend voornaamwoord, 119 toonkast, 122 kunsstukje uit de motortrial, 125 kraagplooi, 126 gereedschap, 127 lofdicht, 128 maag van een koe, 129 jongensnaam, 131 meetkundig getal, 132 eventueel (afk.), 133 Romeins keizer, 134 vreselijk, 136 erfelijkheidsdrager, 137 uitbouw, 139 rangtelwoord, 141 slaapplaats, 142 speelgoed, 144 vla, 146 deel van de Bijbel, 147 vastberadenheid, 148 genoeg hebben van iets, 151 gezichtsorgaan, 154 Indonesisch gerecht, 155 sterke drank, 156 goede eigenschap, 157 trillingseenheid, 159 zoogdier, 161 verbond, 163 Japans bordspel, 164 huidopening, 165 voorportaal, 166 Engelse meisjesnaam, 168 gehoororgaan, 170 winkel, 172 krantenhuisje, 173 vent, 175 trage vrouw, 176 aanvang, 178 borstkas, 180 rubberboot, 181 late herfst, 183 matroos, 185 lokkende blik, 187 100 gram, 188 oude afstandsmaat, 189 bovenste laag, 192 niet dezelfde, 194 leeuw (Lat.), 195 fijne neerslag, 197 gedroogde halmen, 198 ongewenste reclame e-mail, 200 waardebepaler, 202 beneden, 203 plaatsaanwijzer, 204 strijd, 206 handtas, 207 dag, 208 wiel met kammen, 209 bloedarmoede, 210 ruimte tussen woorden. VERTICAAL: 1 schuine streep, 2 automatische trap, 3 plaats bij Apeldoorn, 4 bladader, 5 gekrijs, 7 regeringsstelsel (afk.), 8 in plaats van (afk.), 9 speelgoed, 10 oppassend, 12 babysitter, 13 aandoening, 14 elektrisch geladen deeltje, 15 Nomen Nescio, 16 uithangbord van een drogist, 17 land in Azië, 18 gestolde jus, 19 exodus, 20 latwerk, 22 ongewoon, 25 administratiekosten, 27 geslepen, 28 drukprocédé, 30 stoomschip (afk.), 31 ex professo, 32 land in Afrika, 33 boomvrucht, 36 tegenvaller, 38 ronde, 39 ei in wording, 42 omroepvereniging, 44 Duitse deelstaat, 46 synopsis, 47 vluchtige vloeistof, 49 5 december, 51 beschotrandje, 52 betrekking hebbend op de leefomgeving (afk.), 54 rookkanaal, 55 berggeit, 57 fok, 59 Griekse letter, 60 bediende, 62 uitslag, 64 fust, 66 Europeaan, 68 papegaai, 70 familielid, 71 s’il vous plaît (afk.), 72 niet raak, 74 catastrofaal, 79 tocht, 81 kleurnuance, 85 meetlat, 88 voorzetsel, 89 herkauwer, 91 vrijplaats, 92 roeiboot, 94 sinterklaasbezigheid, 96 kloosterlinge, 97 Internationaal Olympisch Comité (afk.), 99 schaakterm, 100 spinsel, 106 langwerpig rond, 108 gevecht, 111 een tweede, 112 mantel van de sint, 113 naar aanleiding van (afk.), 114 bloem, 115 drukkend, 116 smart, 117 akelig, 118 verordening, 120 touw, 121 zeilterm, 123 High definition Digital Video (afk.), 124 Europeaan, 130 zwaardwalvis, 133 computerfanaat, 135 behandeling, 136 vers, 137 soort haver, 138 reikwijdte, 139 Frans schrijver, 140 uniek, 141 grote bomengroep, 143 hallucinogeen, 144 brij, 145 evenhoevig zoogdier, 147 in het begin, 148 militaire insluiting, 149 daar, 150 standaardtijd, 151 Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.), 152 onder andere (afk.), 153 kleur, 156 niet kunnen horen en spreken, 157 verboden volgens de koran, 158 dronken, 159 fut, 160 doctrine, 162 gereedschap, 164 muziekinstrument, 165 nu, 167 uitwisseling, 169 fraai gelegen, 171 lomperd, 172 gebogen lijn, 173 omranding, 174 schrijfteken, 176 bepakking, 177 voegwoord, 179 ietwat zielig, 181 deel van een vinger, 182 dregwerktuig, 183 land in Azië, 184 staat in de VS, 186 schrobnet, 188 heilig boek van de hindoes, 190 rivier in Italië, 191 spil, 193 keukengereedschap, 196 ribonucleïnezuur (afk.), 197 bedrag, 199 masker, 201 tussenwerpsel, 203 barium (afk.), 205 nikkel (afk.).

Oh, kom er eens kijken ... Heeft u nog geen kado voor Sint en Piet? Een kadobon, trendy ketting, leuke tas of mooie sjaal? Cilana Mode heeft het allemaal!

10% KORTING OP ALLE BROEKEN

Cilana Mode / Flash Fashion

Beckershagen 13, Chaam, Tel. 0161-492043 Donderdag en vrijdag geopend van 09.30 tot 17.00 uur

W.C. de Burcht 39, Breda, Tel. 076-5611053 Maandag t/m zaterdag geopend


64

84

90

91

92 98

97

puzzel

SINTERKLAASPUZZEL 4

5

6

21 26

22

48 56

73

75

74

130

80

67

89

138

97

105

106

142

109

111

112

156

119

113

120

134

78

92

93

151 115 122

188

156

149

164

166

173

174

181

202

195

190

207

208

119 165 184 106 150 165

106

159

105

139

200

150

LMB VAN

124

155 161

TIGCHELT BVBA

Bel voor een TIS GRA 162 speelgoedkatalogus!

94

159

21

156

188

192

181

177

191 162

145

Huzenblek 75 B-2381 Weelde-statie Tel. (0032)14-43 48 22

171

198

199

179

185 193

200

192

163

178

204

178

179

Mijn favoriete decembercadeau is...

186

200

205

194

... een complete gelaatsbehandeling met ontspannende 184 rugmassage 185 van e66,00 voor e48,00* ... een 30 minuten flash behandeling of pedicure behandeling met paraffine handpakking 193 194 van e33,75 voor e20,00*

105 209 202 173

94 29

65

200

21

78

133

156 32

23

49

202

173

112

206

201

209

210

206

188 207

46

2

192 88

166

29

172

174

26

59

18159

91

210

65

32

43

45

1

186

201

210

1

163

014/65 50 64 • info@vantigchelt.be 168 Vooreel 10 • 2380 169Ravels-Eel • Tel:170 171

www.salon-montibello.com

209

139

160

176

170

209

rsbelangen R0537 © Persbelangen R0537 184

169

205

145

154

155

192

204

118

183

190 161

199

153

140

184

198

140

133

177

191

203

119

117

128

154

176

152

136

183

203

208

202

153

168

197

197

196

44

123

159

144

160

167 175

189

152

189

159

182

188

187

151 158

165

180

150

157

196

116

139

148

139

110

167

182

136

144

108

175

143 181

133

104

132

147

146

100

127

174

BEZOEK ONZE TOONZAAL

94

99

107

166

124

132

88

103

123

EVENEENS KINDEROVERALLS EN KLEDIJ VERKRIJGBAAR

85

98

158

173

118

EEN UITGEBREID ASSORTIMENT TRAPTRACTOREN 127 128 EN TOEBEHOREN. GROOT AANBOD IN SPEELGOEDTRACTOREN EN WERKTUIGEN.

79 84

165

142

122

72

138

141

100

Stationsstraat 3 - Baarle-Nassau Huidverzorging: 013-507 8608 115 116 Haarverzorging: 013-507 8802117

71

157

135

137

44

70

131

130

THE

20

62

83

126

125

172

61

77

121

129

60 69

114

19

54

(2 overnachtingen met ontbijtbuffet, met 1x entree 148 149 en150 Bakkerijmuseum, Anton Pieckmuseum Voerman­ museum in Hattem of 1x entree Paleis Het Loo

147

99

47

een 3-daags arrangement in een Golden Tulip 143 in Epe

102

101

46

PUZZEL MEE EN WIN

91

18

40

87

90 96

17

33

53

76

135

16

39

52

68

131

94

110

25

38

82

86 134

15

32

59

81

14

31

51

66

13

45

58

126

65

12

44

57

64

37

121 50

49

55

11

30

114 36

43

42

10

29

113 35

41

9

24

28

112

95

8

23

27

34

63

7

93

Dioné

109

3

PAGINA 33

103

106

2

88

voor de 104 feestdagen bij Huid107en Haarverzorging 108

102

1

85 87

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

20

37

83

* Geldig tot 1 maart 2014.

6

6

82

81

78

133

112

46

2

172

174

26

59

23

49

207

166

88

43

59

91

210

45

PUZZEL MEE EN WIN een 3-daags arrangement in een Golden Tulip in Epe Oplossingen inleveren vóór maandag 2 december of opsturen naar:

Reisburo van Raak

Stationsstraat 19, 5111 CK Baarle-Nassau Prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht.

OPENINGSTIJDEN SPEELGOEDWINKEL: vr. 22/11: 13.00-17.00; ma. 25/11: 09.30-15.00; do. 28/11: 09.30-15.00; za. 30/11: 13.00-17.00; ma. 2/12: 09.30-15.00 uur


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 34

PlusEtage zaterdag 23 november 21.00 u

Dubbelconcert van Spoon 3+ Fork en The Art Men feat. Bart Maris Zaterdag een dubbelconcert van twee spannende groepen waarvan de bezetting elkaar deels overlapt. Het trio Spoon 3 kan op basis van de bezetting - zang, piano en contrabas - klassiek genoemd worden. Maar voor het overige kan in vele opzichten van een grensverleggende band gesproken worden. De transparante setting vormt de basis voor schoonheid, confrontatie en avontuur. Eigen stukken en zelfgeschreven of 'gevonden' (ready-

The Art Men feat. Bart Maris made) teksten worden ten gehore gebracht. Die kunnen absurd, komisch, rauw, poëtisch, boos of pathetisch zijn, vaak met een scherp randje, soms tongue in

cheek. Voor het nieuwe programma wordt elektronicaspecialist Robert van Heumen uitgenodigd om extra dimensies toe te voegen aan de akoestische muziek. Bezetting: Jodi Gilbert (stem, little instruments), Albert van Veenendaal (prepared piano), Meinrad Kneer (contrabas). Special guest: Robert van Heumen (elektronica). The Art Men is een samenwerkingsproject tussen het trio Veenendaal/Kneer/Sun en de Belgische trompettist Bart Maris. Na twee spraakmakende cd's en een groot aantal concerten vonden Van Veenendaal, Kneer en Sun het hoog tijd worden voor een nieuwe muzikale impuls. Zij besloten het avontuur aan te gaan met de fenomenale trompettist Bart Maris. Een kleine bezetting met een groot geluid, van fluisterzacht en intiem tot orkestraal en magistraal groovend. Bezetting: Bart Maris (trompet, bachtrompet, bugel), Albert van Veenendaal (piano), Meinrad Kneer (bas), Yonga Sun (drums). Zaal open: 20.30 u. Aanvang: 21.00 u. Website: www.plusetage.nl

Spoon 3 + Fork

Schaatsen en hardlopen in Tilburg

Krijnenbouw Schaats-Loop Op zondag 8 december organiseren IJsclub Tilburg en de atletiekverenigingen Attila en Tilburg Road Runners voor de derde keer een winterduatlon in Tilburg. Dit sportevenement in Tilburg combineert schaatsen op de Ireen Wüst ijsbaan met lopen op de gemeentelijke atletiekbaan. Iedereen kan meedoen, recreanten en wedstrijdatleten, jong en oud.

Start schaats-loop Na diverse rondjes op de ijsbaan afgelegd te hebben worden de schaatsen in de wisselzone verwisseld voor loopschoenen.

Vervolgens loop je naar de atletiekbaan waar het looponderdeel wordt afgewerkt. De finish is op de atletiekbaan. Voor elk

Zaterdag 30 november

Concert slagwerkgroep Riel Slagwerkgroep Muziek en Vriendschap uit Riel zal op zaterdag 30 november as. de drumband van Sirena uit Hooge Mierde ontvangen voor een avond die in het teken zal staan van percussiemuziek in de breedste zin van het woord. De slagwerkgroep uit Hooge Mierde staat sinds 2006 onder leiding van Johan van Otterdijk. Deze enthousiaste groep slagwerkerkers bestaat uit 16 volwassen- en 6 leerlingslagwerkers. Om het hoge niveau van een aantal jaren geleden over te brengen op de jeugd zijn ze aan het bouwen aan een stabiele slagwerkgroep voor de komende jaren. We starten de avond met onze eigen slagwerkgroep, welke onder leiding staat van instructeur Piet Driessen. De slagwerkgroep uit Riel brengt al jarenlang een gevarieerd programma waar een gevarieerd instrumentarium gebruikt wordt. De stokken worden eerst warm geslagen met een technisch hoogstaand slagwerknummer. Daarna komen de melodische instrumenten tevoorschijn en zal het concert een heel ander aanzien krijgen. Ook bij de slagwerkgroep in Riel gaan we met de tijd mee en zal de Ipad gebruikt worden als instrument.

Hierna gaat de jeugd-drumband uit Hooge Mierde de avond vervolgen. Zij maken een slagwerknummer met de 6 jeugdige leden. De drumand zal het programma vervolgen met diverse hoogstaande slagwerknummers. Ook hier worden er alternatieve instrumenten gebruikt om de slagwerkers nog meer uitdagingen te geven. Uiteindelijk zal het publiek de grote winnaar worden van deze hoogstaande slagwerkavond! U bent komende zaterdag 30 november van harte welkom om te komen luisteren naar deze slagwerkgroepen in Ontmoetingscentrum De Leybron te Riel. Het concert zal om 20.00 uur beginnen. De deuren gaan om 19.30 uur open. Meer informatie over harmonie Muziek en Vriendschap en onze komende optredens kunt u vinden op onze website www.muziekenvriendschap.nl of stuur een e-mail naar het secretariaat, info@muziekenvriendschap.nl.

Heerlijke herfsttijd bij bso 't Landhuis

onderdeel en leeftijdscategorie is deelname in teamverband mogelijk waarbij de ene deelnemer schaatst en de andere loopt. Er wordt om 9.00 uur gestart met een wedstrijd voor kinderen vanaf 8 jaar waarna diverse onderdelen voor de jeugd volgen. Om 10.00 uur wordt er gestreden in een speciale duo wedstrijd voor deelnemers vanaf 16 jaar. Het evenement wordt afgesloten met een wedstrijd voor de senioren en masters. Voor de tijdwaarneming wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten (Tracer) die al aanwezig zijn op beide banen, de deelnemers en toeschouwers kunnen hun tijden en afgelegde ronden volgen op de scoreborden bij de ijsbaan en atletiekbaan. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 1 december, er is geen gelegenheid tot na inschrijving. Alle informatie is te vinden op www.schaatsloop.nl.

Frans en Ad Vriens verrast door Brassband Ulicoten Afgelopen zondag vierden Frans en Ad Vriens hun 50-jarig jubileum bij het parochiekoor van Ulicoten. In de kerk kon men de beide jubilarissen na de eucharistieviering feliciteren en daarna gingen zij, met hun familie, naar eetcafé “De Kluis” en kregen daar een brunch (met entertainment) aangeboden. Totaal verrast waren beide heren toen Brassband Ulicoten hen onthaalde met een serenade toen ze bij “De Kluis” binnengingen. De muzikanten waren, bewust, niet in uniform gekomen, want er zijn veel familieleden van de jubilarissen, die bij de brassband meespelen en het zou natuurlijk opvallen, wanneer deze mensen in de kerk een uniform aanhadden!!! Uiteraard werd dit alles door de beide jubilarissen geweldig op prijs gesteld en werden er enkele consumpties aangeboden. Ook werd de kas van de vereniging nog wat gespekt door het parochiekoor!

Ontspannend voetenbadje In het kader van thema herfst hebben de kinderen van bso 't Landhuis de afgelopen weken van alles ondernomen. De kinderen hebben heel wat spinnenwebben gemaakt. Daar hadden we natuurlijk draad , kastanjes en prikkers in verschillende maten voor nodig. Er zijn zoveel spinnenwebben in spannende kleuren gemaakt dat de echte spinnen er jaloers op zouden zijn. Ook hebben we grote spinnenwebben gemaakt en hebben de kinderen er zelf een spel omheen verzonnen. Het gure herfstweer zorgt ervoor dat de huid vooral ook nu veel te verduren heeft, daarom houden wij ook in deze tijd onze gezellige beautymiddagen. Vooral de voetenbadjes zijn erg in trek. Heerlijk na een stevige wandeling de voeten laten weken in een lavendelbadje, daarna met een scrub je voeten inmasseren en vervolgens nog een voetenmasker. Zo kun je er weer heerlijk relaxed tegen aan.

De plaatselijke kermis mogen wij natuurlijk niet overslaan. Daarom zijn we samen met onze bso-kinderen een middagje naar de kermis geweest. Het was dolle pret. Lekker rondjes draaien in de rups en natuurlijk proberen de klos te vangen voor een gratis rondje om je daarna te verstoppen onder het doek. De oudere kinderen vermaakten zich het best in de draaiende bank. Hij kon niet hoog genoeg gaan. Ook in de herfstvakantie zaten wij niet stil. Deze stond in het teken van techniek. De kinderen hebben bekeken hoe het komt dat een boot blijft drijven. Dat moest natuurlijk ook aangetoond worden door zelf boten te maken. En....warempel... ze dreven allemaal! De grotere kinderen hebben samen zelfs een heuse flipperkast gemaakt met stukjes hout, spijkers en elastiekjes en deze in hun favoriete kleuren ge-

schilderd. Nu kan iedereen regelmatig een potje flipperen bij bso 't Landhuis. Momenteel maken de kinderen geurzakjes. De kinderen gaan zelf aan de slag met de naaimachine en maken het geurzakje zoals zij het mooi vinden. Deze zakjes vullen ze met echte lavendel of met zelf geraspte zeepschaafsel. Van de lavendel maken de chemici onder ons (de jongens) parfums en ... het ruikt verrukkelijk! Ook loopt er nog een wedstrijd wie de hoogste Kapla-toren kan bouwen met de mooiste gebouwen daar omheen. Het is moeilijk voor de jury, want er zijn er al verschillende deelnemers met het maximale aantal punten. Tegen 5 december wordt de uitslag bekend gemaakt. Met Sinterklaas en Kerst in het vooruitzicht staan er nog voldoende leuke activiteiten op het programma!

zelfgemaakte flipperkast

Zondagmorgen 27 november vogelbeurs in Riel

Vogelbeurs in de Leybron Kom zondagmorgen 27 November naar de maandelijkse vogelbeurs in het ontmoetingscentrum de Leybron in Riel. Waar veel vogels van verschillende soorten aanwezig zijn. Op zondagmorgen 27 ovember houdt de Rielse vogelvereninging weer de maandelijkse vogelbeurs in het ontmoetingscentrum de leybron Dorpsplein 20 aldaar. De vogelbeurs is open van 8.30 tot 11.30 uur en de entree is € 1,00 voor volwassen kinderen lopen zou naar binnen om de mooie vogels te zien. Op deze vogelbeurs is weer een groot verscheidenheid aan vogels, waaronder vele kleur en postuur kanarie's en ook verschillende soorten tropische vogels, kleine en ook grote parkieten, grondvogels en ook de europesche cultuurvogels zijn er. Als zelf te veel vogels heb, kom naar deze vogelsbeurs wij maken een goed plekje voor je vrij om ze aan te beiden.

KBOChaam KERSTCREATIES.NL In de Brabanthallen in 's Hertogenbosch is er een grote kerst- en winterfair. U kunt ideeën opdoen om zelf iets te maken of te proeven om uw huis of uw omgeving straks in kerstsfeer te brengen. Er staan 175 exposanten van wonen - koken - kleding en muziek. De fair is op 28-29-30 november en 1 december. Dagelijks open van 11.00-17.00 uur; op vrijdag tot 21.00 uur. Meer informatie kunt u vonden op www.kerstcreaties.nl. Als u wilt profiteren van een korting op de entreeprijs, neem dan een kortingsbon van € 2,--mee van het infobord bij het KBO-biljart in de Geerhof. Veel plezier!

REGIONAAL JOKER-EN RIKCONCOURS Dit concours is in volle gang. Veel KBO-leden die rikken en jokeren uit de regio doen hieraan mee. De uitslagen vindt u elders in Ons

Zou als je ziet zijn het mooie en gezonde vogels op de vogelbeurs Kom naar deze vogelbeurs meschein is er wel de vogel waarnaar je allang op zoek ben, hij zou er maar zijn. Ook is er alles voor de verzorging van je vogels en hobby aanwezig, zoals zaden, zachtvoeders, insecten, broedblokken, nestkastjes, enz.

Voor de wintervogels zijn de vetbollen en de pinda's er ook. Ook is er veel kennis aanwezig en het stellen van vragen kan je gerust aan de liefhebbers doen. Wij als bestuur van de vogelvereniging Riel hoop U te mogen begroeten. Secretaris Jan van Tuijl

Weekblad en op de website van KBO-Chaam, onder de rubriek Activiteiten. U klikt dan Jokeren/Rikken aan en u ziet hoe u gescoord hebt. Het is nu elke woensdagmiddag in Chaam t/m 18 december. Aanvang 13.45 uur in de Geerhof. U kunt altijd nog instromen en zijn elke week leuke prijzen te verdienen.

het invullen is geheel vrijwillig en vrijblijvend.

FOTO'S BERLIJN De fotopresentatie van onze 4-daagse reis afgelopen september naar Berlijn staat in zijn geheel op www.kbo-chaam.nl. Als u op fotogalerij klikt, ziet u vanzelf: 2013 Berlijn. Altijd fijn om alles nog eens rustig na te lezen en te kijken. Veel plezier gewenst!

DORPSRAAD ENQUETE De groep ouderen in Chaam wordt steeds groter. Onze mening wordt daarom steeds belangrijker. Het is geheel vrijblijvend, maar als u uw mening en wensen wilt laten horen, doe dan mee met de enquête. Als u gaat naar www.dorpsraad. nl, dan staat de enquête in de linkerkolom. KBO-Chaam wil hierbij benadrukken, dat zij geen politiek standpunt naar buiten brengt en

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERINGEN Het is weer zover; de nieuwe premies en voorwaarden voor de zorgverzekeringen 2014 zijn weer bekend. Als u aangesloten bent bij de VGZ of Zilveren Kruis Achmea dan kunt u gebruik maken van verschillende collectieve kortingen, als u lid bent van KBOChaam. Kijkt u even op www.kbochaam.nl in de rechterkolom van NIEUWS, hier kunt u de laatste nieuwtjes lezen van de collectieve zorgverzekeringen.

GENOTEN! Wat hebben velen genoten op zondag 10 november. De line-dance groep o.l.v. Nel Streng heeft opgetreden, ondersteund met muziek van Rinie Marijnissen. De Geerhof was bijna te klein, maar wel erg gezellig. Er werd gedanst, geluisterd en gebuurt. KBO-line-dance groep ; heel erg bedankt en jullie weten het al : het is voor herhaling vatbaar! hartelijke groeten van KBOCHAAM www.kbo-chaam.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 35

Kabouters en reuzen op psz Ukkie in Baarle-Nassau De afgelopen 3 weken werkten de peuters van Ukkie rond het thema “Kabouters en reuzen”, onderdeel van het VVE-programma Uk en Puk. Ze beplakten reuzenlaarzen, prikten kaboutertruitjes en stempelden allerhande witte stippen op rood papier. De pedagogische medewerkers haalden alles uit de kast om het thema zoveel mogelijk te visualiseren. Juffrouw Frieda toverde enkele oude krukjes om tot prachtige paddenstoeltjes en grote paraplu's werden bekleed met “rood met witte stippen”. Zelfs Puk had ineens een witte baard en droeg een rode pinnenmuts. De begrippen “groot en klein” en “hoog en laag” zijn nu voor alle kinderen wel duidelijk. De peuters kregen piepkleine kabouterlaarsjes (van Barbiepoppen) te zien en mochten reuzenlaarzen (maatje 47 van boer Hans) passen. Dat was lachen! Kabouters drinken kabouterthee uit hele kleine kopjes en reuzen daarentegen drinken reuzenthee en eten reuzenkoeken. De zakdoek die een reus gebruikt om zijn neus te snuiten is beduidend groter dan de zakdoek van een kabouter. En iedereen weet nu dat de paddenstoelen in het bos MET deurtjes bewoond worden door kabouters

Stichting Jeugdinstuif Alphen

Zaterdag 23 november Instuif Zaterdag 23 november staat de 2de Instuif van het seizoen gepland. We gaan er van uit dat het, net als de vorige keer, weer volle bak zal zijn, dus dat wil je niet missen! En nu Sinterklaas in het land is komt hij, of misschien Zwarte Piet, wel even bij ons langst'. Want jullie zijn natuuuuuurlijk allemaal heel erg lief geweest, afgelopen jaar. Of de Sint zelf langst zal komen moeten we nog even afwachten, maar we hebben al wel vernomen dat er een aantal Pieten bij ons geïnformeerd hebben, wanneer er weer een Instuif zal zijn. Misschien komen ze wel langst'., spannend! Zoals gewoonlijk gaan we er natuurlijk weer een super gezellig feestje van maken. De dansvloer is weer in de was gezet, zodat iedereen weer helemaal uit de bol kan gaan. Ben je moe van

het dansen of heb je er dorst van gekregen? Dan kan je aan de bar drinken halen, of iets te snoepen, of een ijsje. Een consumptie kost nooit meer dan 1 euro, uitgezonderd sommige ijsjes en sommige snoepjes. Wil je een plaatje aanvragen? Dat kan altijd, maar als je nou zeker wil zijn dat we jouw favoriete muziek bijhebben, vraag dan het nummer alvast aan via de website van de Jeugdinstuif: www. jeugdinstuif.nl. Op de website vind je ook allerlei nuttige informatie zoals wie er nou eigenlijk

Trots mogen ze allemaal zijn

3x Brabants Kampioen, 4 x derde en hele mooie resultaten voor majorettes St. Remi

Isa past de reuzenlaarzen. en paddenstoelen ZONDER deur kunnen giftig zijn. Alle liedjes en kringspelletjes werden deze 3 weken ook afgestemd op het thema. De peuters leerden tevens

een nieuw versje, nl.: Klop, klop klop! is er iemand thuis? Een kaboutertje komt uit zijn huis. klop, klop, klop! doe eens open! 1 kaboutertje komt naar buiten gekropen. klop, klop, klop! kom je nou? Drie kabouters kijken naar jou. “Kabouters en reuzen”, een dankbaar onderwerp voor deze leeftijd. De kinderen hebben weer wat bijgeleerd en ze fantaseerden er op los..... prima voor hun ontwikkeling! Als uw kind ongeveer 1 jaar is en u wilt hem/ haar deze leuke, leerzame momenten op de PSZ niet onthouden, kan u uw kind opgeven. U kunt eens binnenlopen bij PSZ UKKIE (Uilenpoort) Schoolstraat 4 in Baarle-Nassau of bellen naar 013 507 9408. U bent van harte welkom!

Afgelopen weekend was het dan eindelijk zover: “de Brabantse Kampioenschappen” (verder BK genoemd). De wedstrijd waar het hele jaar naartoe gewerkt wordt. Op zaterdag 16 november was het de beurt aan de jongsten in de leeftijdscategorie jeugd 1, 2 en 3 en op de zondag kwamen de junioren en senioren in actie. En actie dat was het. ZATERDAG. Daphne mocht, als deelnemer nr.3, de spits afbijten voor St.Remi. Daarna kwam pas rond de klok van half 12 het Trio van Maura, Anne en Daphne, met nr.42, aan de beurt. Anne met haar solo en Team C met Evelien, Renske, Britt, Natalia, Lana, Nikki, Amaryllis en Stacey, kwamen met deelnamenummers 67 en 69 aan de beurt. Als laatste onderdeel op het programma voor St.Remi was het de beurt aan de dames van de sterparade.

2 sterparade, met maarliefst 13 deelnemers scoorden de dames ook heel goed. Renske en Evelien haalde net niet het podium, maar Pem mocht wel op het podium komen staan. Zij werd derde, met Nk-ticket, helemaal toppie. Helaas vielen de solo's Jeugd 2 van Anne en Daphne niet in de prijzen, maar in een categorie van 19 deelnemers valt dat ook niet mee. Ook het Trio van Maura, Anne en Daphne kwam niet bij de top drie, maar de meiden hebben het wel allemaal super

In Kabouterland....

Lotte en Cristel naar de N.K. 14 december a.s.

Majorettes Vlijt en Volharding op de Brabantse Kampioenschappen Op zaterdag 16 en zondag 17 november jongstleden vonden de Brabantse Kampioenschappen (B.K.) plaats van de Brabantse Bond te Waalwijk. Drie solisten en een duo van Vlijt en Volharding wisten zich te plaatsen bij de reguliere wedstrijden en mochten op zondag 17 november deelnemen aan de kampioenschappen. Onder leiding van Cindy Verdaasdonk en Nicolle Roovers is Nienke Timmermans het afgelopen jaar hard aan het trainen geweest voor haar eerste solistenshow. Ze wist zich te plaatsen voor de B.K. en was afgelopen zondag op van de zenuwen. Nienke mag trots zijn op haar 63.4 punten en de 10de plaats in de: Junior-basis-Sectie A-solist. Komend jaar wordt er weer gewerkt aan een nieuwe routine en we zien haar komend wedstrijdseizoen weer graag op de vloer verschijnen. Onder leiding van Sandra Paulides wisten de solisten Sandra Zoontjes, Imke Dilven en het duo Lotte Graafmans en Cristel Roovers zich te plaatsen voor de B.K. Ondanks de knieblessure die Sandra een week voor de kampioenschappen had opgelopen, stond ze er afgelopen zondag wel! Ze beet zich door de pijn heen, heeft gegeven wat ze kon en mag trots zijn op de behaalde 64.2 punten en een 9de plaats in de: Junior-basis-Sectie A-solist. We wensen haar veel beterschap en zien haar komend jaar graag terug op de wedstrijdvloer. Ook Sandra zal het komende half jaar gaan gebruiken om samen met Sandra Paulides een nieuwe routine te maken. Imke Dilven kwam op de B.K. uit in de categorie: Senior-basisSectie A-solist en behaalde 66.6 punten en kwam daarmee uit op

leiding zijn, de sponsors en het laatste nieuws. De instuif op zaterdag 23 november gaat natuurlijk weer door in de zaal van Café-Zaal Welkom. We beginnen om 19.30u en gaan door tot 21.30u. Voor slechts 1,- euro laten we je binnen. Alle jeugd uit Alphen en omgeving uit groep 6, 7 of 8 zijn welkom. Tijdens de avond mag je niet het café in of naar buiten. Word je tijdens de avond niet lekker? Kan gebeuren' Wij bellen dan je het thuisfront zodat je opgehaald kan worden. Het is dus handig als je het telefoonnummer weet waar we iemand kunnen bereiken. Kom zaterdag de 23ste ook en maak er samen met ons weer een ongelofelijk gezellige avond van! C y'all, De leiding

Cristel en Lotte 2de plaats bij B.K.

een 15de plaats. Afgelopen jaar heeft ze flink getraind en veel bijgeleerd. Ze kijkt er met een fijn gevoel op terug. Imke gaat komend jaar met een nieuwe routine aan de slag. Of ze als solist verder zal gaan of deel gaat uitmaken van een duo blijft nog even in het midden maar het komende wedstrijdseizoen zal ze

SHOWAVOND

weer met veel energie en uitstraling op de vloer staan! Het duo Lotte Graafmans en Cristel Roovers wist in twee eerdere reguliere wedstrijden promotiepunten te behalen. Deze promotie gaat echter pas na 6 weken in en daarom nam het duo tijdens de B.K. deel in de categorie: Senior-basis-Sectie A-duo. Met de gedachten dat het misschien de laatste wedstrijd zou zijn voor dit duo, hadden ze besloten dat ze bij deze B.K. vooral moesten genieten, ongeacht de uitslag. Genieten, zodat ze met een fijn gevoel terug konden kijken op hun lange, fijne samenwerking. Helaas wegens voetblessures bij Lotte heeft ze met pijn in het hart besloten te stoppen met het majoretten. Maar'''..met 70.5 punten en een 2de plaats op het podium, bemachtigden ons duo Cristel en Lotte een NK ticket. Dus kunnen we ze nog één keer zien schitteren op de Nederlandse Kampioenschappen!! Dames jullie mogen trots zijn op de behaalde prestaties, namens Vlijt en Volharding zijn wij in ieder geval super trots op jullie! Succes met het maken van de nieuwe routines voor het komende wedstrijdseizoen 2014. Ook wensen we de instructrices veel inspiratie om samen weer met iets moois voor de dag te komen. De Nederlandse Kampioenschappen Majorette, waar het duo Lotte en Cristel aan zullen deelnemen vindt plaats op zaterdag 14 December te Waalwijk. Bent u erbij om ze aan te moedigen en nog een laatste keer als duo te zien optreden? Zeker doen! V&V

uit met hun solo en duo voor St.Remi, maar zitten beide meiden ook bij het C Team van TSWB uit Ettenleur. Kelly en Simone kwamen met hun duo uit voor St.Remi, maar trainster Simone met haar solo ook voor TSWB. En de meiden hebben het super gedaan. Esther en Bo wisten met hun solo niet het podium te bereiken, maar wel met het duo. Hier werden zij Brabants Kampioen mee, dus 1e met NK-ticket. Super gedaan voor een duo wat pas 9 maanden bij elkaar is. Ook het Team waar beide dames in zitten behaalde de titel Brabants Kampioen> 1e met NK-ticket. Dus de dames straalden van oor tot oor, dat zult u begrijpen. Het duo van Kelly en Simone deed het ook goed. Zij behaalde de derde plaats en dus ook een ticket voor het NK en dat deed Simone ook nog eens na met haar solo. 3e met NK-ticket. Super meiden. Jullie zijn niet alleen top trainsters, maar laten ook zien zelf een prestatie neer te kunnen zetten.

Hier alle toppers van zaterdag met medailles, beker en Nk-tickets. Helaas waren twee meisjes al naar huis. Chloë deed mee met de jeugd 1 en als Pem, Evelien en Renske met de jeugd 2. Zoals gepland was het rond de klok van 16.30 uur tijd voor de prijsuitreiking. Een spannende lange dag dus voor onze meisjes die het allemaal geweldig hadden gedaan. Voordat de meiden met de opmars op moesten lopen kregen zij van Esther en Bo een mooie rode sjerp omgehangen met een rozet met daarop “ Boals Kampioen”. Want voordat de uitslag bekend werd gemaakt wilden we de meisjes laten weten dat wij ze allemaal kampioentjes vinden, ongeacht de uitslag.

gedaan. Ze mogen trots zijn dat ze op het BK hebben gestaan. Nadien werd er met kinderchampagne geproost op de mooie resultaten.

ZONDAG

Zondag was het zoals gezegd de tijd aan de junioren en senioren Esther, Bo, Kelly en Simone. De meiden zetten allemaal hun beste beentje voor en zoals jullie weten uit eerdere berichten zijn zij lid van meerdere verenigingen die ook op dit BK aanwezig waren. Zo kwamen Esther en Bo

Al met al kunnen we dus terug kijken op een geweldig weekend. We feliciteren ook de andere verenigingen met hun behaalde resultaten. Onze meiden kunnen aan de slag voor het Nederlands Kampioenschap georganiseerd door de VNM, op 14 december in Waalwijk. Maar voor het zover is hebben ze nog het een en ander te doen. A.s. zaterdag, 23 november, hebben zij een showavond in Gemeentelijk Sportcentrum 't Molenslop, Straatakkers 1 te Ravels (Weelde), aanvang 19.00 uur. Mocht u nog geen kaartje hebben en wel heel nieuwsgierig zijn geworden naar het talent van onze majorettes. Dan kunt u nog een kaartje regelen, á €3,- door een mail te sturen naar st.remi.majorettes@gmail.com, of natuurlijk via een van onze majorettes.De zondag erna, op 24 november, zullen de meisjes onze Sint met zijn Pieten door het dorp begeleiden. De optocht stelt zich om 13.30 uur op bij het CCB gebouw. Een week later, op 1 december doen zij dat nog eens, maar dan in Zondereigen. Is getekend een “SUPER de SUPER” trotse moeder.

DE UITSLAG

Na wat bedankjes was het dan eindelijk tijd voor de uitslag. En het wachten werd beloond hoor. Al gelijk in de eerste categorie van de sterparade jeugd 1 mocht Chloë de titel van Brabants Kampioen in ontvangst nemen samen met een ticket voor het Nederlands Kampioenschap (NK)in December. Super gedaan meid. Daarna was het Team C die het podium mocht beklimmen en wel op plaats 3 van de 8 deelnemers. En ook voor hun was daar het NK-ticket. Superrrr. Maar het was nog niet klaar met het feest. In de categorie Jeugd

Hier onze toppie junioren en senioren, goed voor twee x Brabants Kampioen en twee x een mooie derde plaats + NK-tickets


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 36

REISBURO VAN RAAK Stationsstraat 19 - Baarle-Nassau - Tel.: 013-5079245 Voor al uw vlieg-, bus-, cruise, stedentrips en autovakanties met Nederlandse en Belgische reisorganisaties

De nieuwe gidsen voor de meivakantie en zomer 2014 zijn er al weer!

Wij begrijpen waar u heen wilt!

een Voor iedereen tie! passende vakan

GEEN reserveringskosten!

Boek nu en profiteer van hoge vroegboek- en kinderkortingen! www.reisburovanraak.nl

FEESTMAANDACTIE Winkeliersvereniging Chaam 2013 De actie loopt van 23 november t/m 24 december

Hoofdprijs:

Stedentrip 2e prijs:

• Dono’s Woondecoratie Dorpsstraat 5

• Bakker van Gils Brouwerij 21

• Dierenspeciaalzaak Sprangers Bredaseweg 33

• Esso Michielsen, Baarleseweg 43

• Hubo Verschueren Florijnstraat 13

e 250,=

in waardebonnen 3e prijs:

e 100,-

in waardebonnen En nog vele andere prijzen!

Reisburo Van Raak

TREKKING: zaterdag 18 januari 2014 om 19.00 uur bij de Pimpelmeesch. Volg ons op

DEELNEMENDE WINKELIERS:

: winkeliersvereniging Chaam

• Slijterij P. van Sundert Dorpsstraat 34

• Wouters Werelds Wonen Dorpsstraat 30 • De Violier Brouwerij 23

• Albert Heijn Laurijssen Brouwerij 40

• Van Engelen Tweewielers Dorpsstraat 44/46

• Marij Haarmode Gilzeweg 1

• Slagerij van Opstal Dorpsstraat 23

• Schoen en Sport N. v.d. Buijs • Van der Weij assurantiën Dorpsstraat 32 Gilzeweg 1

Zaterdag 14 december 2013:

Kerstmarkt in Chaam Van 17-00 - 21.00 uur op het Brouwerijplein Deze avond ballonnenwedstrijd met als hoofdprijs een gezinsabonnement voor het

Safaripark en Speelland De Beekse Bergen. Verder vele andere prijzen...


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 37

Ons Weekblad Katern4 107e jaargang

Vlijt & Volharding Alphen naar de basisschool

'Ons Orkest' op Willibrordusschool Alphen De afgelopen weken zijn er extra muzieklessen gegeven op de Willibrordusschool in Alphen. Leerlingen van groep 5a en 5b deden mee met het project “Ons Orkest”. Hierbij kregen ze eerst theorie over muziek, orkesten, instrumenten en dirigent; later praktijk onder leiding van muziekleraren van Vlijt en Volharding en de jonge muzikantjes sloten dit project afgelopen vrijdag af met een heus concertje in CC Den Heuvel. Meester Jan gaf de eerste weken informatie aan 37 leerlingen van de groepen 5 van de Willibrordusschool. Die theorielessen gingen bijvoorbeeld over de verschillende instrumentengroepen en orkestvormen. Tijdens deze lessen maakte meester Jan gebruik van de DVD van het muziekproject 'Windkracht 6', want alleen theorie is vaak wat saai, maar met beeld en geluid erbij wordt het meteen een stuk interessanter. Na deze theorie mochten de leerlingen zelf een muziekinstrument kiezen wat ze wilden gaan uitproberen. De een koos voor de trommel, de ander voor een bariton of voor de fluit. Welk instrument ze ook kozen, voor iedere groep was er een muziekleerkracht van Vlijt & Volharding aanwezig. Jacco gaf les aan de klarinetten, Anita aan de dwarsfluitjes, Gert nam de saxofoons voor zijn rekening, Jeroen het koperwerk (trompetten, trombones, baritons) en de slagwerkers/drummers kregen les van

Mark. Onder de deskundige leiding van deze leerkrachten werd er gewerkt om muziek te leren lezen, maar ook om muziek te maken. Maar dan moet er wel eerst geluid komen uit de instrumenten, dus blaas er op los! Met veel geduld is het de muziekleerkrachten gelukt om de basis bij te brengen en al snel konden de leerlingen echt muziek maken. Nu zeg ik altijd 'muziek maken is leuk, maar sámen muziek maken is nog veel leuker'. Ook dat werd geoefend, zowel door de drummers als door de blaasmuzikantjes. Speciaal voor het muziekproject “Ons Orkest” is er een muziekstuk geschreven: 'Blaas er op los'. Dit is voor de echte beginners een mooie start om samen muziek te maken. Als je samen muziek maakt staat er altijd een meneer/mevrouw voor het orkest te zwaaien met een stokje, dat is de dirigent en in ons geval is dat Djuri den Tuinder. Hij is al heel wat gewend bij Band-

Wim Coppens en Piërre Schellekens geëerd voor hun tomeloze inzet

time en het opleidingsorkest van V&V en de leerlingen van de Willibrordusschool hebben onder zijn leiding ook een leuk stukje muziek geoefend voor het concert van afgelopen vrijdag. Alle jonge muzikantjes hadden hun eigen fanclub bij en al snel was de zaal van CC Den Heuvel te klein: het podium stond vol met verschillende trommels, net voor het podium stond het grote slagwerk en daar vóór bijna 50 stoelen voor de muzikanten en de rest van de zaal was voor het publiek, maar de toegang tot het balkon werd al snel gevonden en ook daar was het 'volle bak'. Na een welkomstwoordje van meester Jan was het muzikale woord aan Djuri die samen met de muzikanten van Bandtime 3 nummers speelde. Bandtime is het opstaporkestje van V&V, hierin spelen de muzikantjes die nog niet zo lang bezig zijn met muziek, maar die al wel hun instrument bespelen en noten kunnen lezen. Onder de leiding van Djuri leren zij iedere week weer nieuwe dingen en het muziek maken gaat steeds beter, niet alleen door te blazen of te trommelen, maar ook door te luisteren naar de andere muzikanten. Daarna liet Slagtime horen wat ze geleerd hadden. Deze groep drummers staan onder leiding van Geert-Jan van Hest en zijn al even bezig met slagwerk en kunnen dan ook al meerdere instrumenten bespelen, zoals bijvoorbeeld het drumstel, de gong, de pauken, enzovoorts. Op de Willibordusschool hadden een 10-tal leerlingen ook gekozen voor slagwerk en zij zijn dus nog maar heel kort bezig met muziek. Toch brachten ze al een mooi stukje muziek waarbij ze moesten laten zien / horen dat ze niet allemaal tegelijk hetzelfde deden,

maar soms had de ene groep begeleiding en de andere groep melodie en even later was het weer nèt andersom! Knap hoor. Nu was het de beurt aan het opleidingsorkest van V&V, en onder leiding van Djuri brachten deze muzikanten – die al wat langer spelen – 3 muziekwerken ten gehore. Tot slot van het concert werden de blaasmuzikanten van de Willibrordusschool uitgenodigd om ook plaats te nemen tussen de muzikanten van het opleidingsorkest en samen met hen 'Blaas er op los' te spelen. We zaten toen met zo'n vijftig muzikanten en maar een paar drummers, dus werden

de drummers van de Willibrordusschool er bij geroepen om de muzikale avond af te sluiten met een bis-nummer. Uiteraard werd dit concert beloond met een fantastisch applaus van een geweldig publiek. In dat publiek zat natuurlijk veel familie van de muzikanten, maar er waren ook leerkrachten van de basisschool met directeur Michael. Zij waren zeer enthousiast over de uitvoering van vrijdagavond, maar ook over de verloop van het hele muziekproject. Dit project, dat voor de eerste keer in deze vorm werd uitgevoerd is in het algemeen positief ontvangen. Kinderen zijn in aanraking geko-

men met muziek maken in groepsverband. Nu het vervolg afwachten; schoolorkestje?, startgroepje opleiding V.&.V.? Na een evaluatie met leraren, school en werkgroep Jeugd en Opleiding V&V zal gekeken worden wat en hoe we het volgend schooljaar kunnen gaan doen. We mogen zeker spreken van een zeer geslaagd project en het concert van afgelopen vrijdag was de kers op de taart. Proficiat aan alle deelnemers en hartelijk dank aan alle leraren, werkgroep opleiding, leerkrachten van de basisschool en andere helpende handen! Groetjes, F Hoorn

Heemkundekring Amalia van Solms

Op bezoek bij Heike van Gils Inmiddels is Heike beslist een bekende Baarlenaar. Ze moest er wel héél ver voor weg gaan. Dat hebben haar ouders onlangs nadrukkelijk ervaren. Zij hebben hun 'avontuurlijke' dochter bezocht in het Colombiaanse Amazonedorpje San Martin de Amacayacu. Nauwelijks terug in Baarle, brachten ze verslag uit in ons Heemhuis. Een grote groep leden van 'Amalia' is weer op pad gegaan om onze heemkalender te verkopen. Talloze Baarlenaren hebben onze kalender gekocht. Wie hem al doorgebladerd heeft, weet dat het thema voor 2014 'Weldoeners' is. Het gaat over Baarlenaren die zich belangeloos inzetten om het leven van anderen beter te maken. Daar hoort Heike bij. Toen wij onze kalender presenteerden, was zij aanwezig. Het werd een inspirerende ontmoeting. Wij waarderen het dan ook zeer dat haar ouders tijdens het open huis van de eerste zondag meteen de groeten overbrachten

en ons vertelden over hun ervaringen tijdens hun bezoek. Wij kregen enkele foto's, die u kunt bekijken op onze website: www. amaliavansoms.org. Ze geven een goed beeld van een van de projecten waar Heike zich voor inzet. Dat is een kleuterschooltje in haar dorpje. Ze geven ook een goed beeld van de wel zeer sobere omstandigheden waarin deze mensen leven en waarin Heike werkt. Mochten de beelden u aanzetten om dit werk, of dat van andere weldoeners uit de kalender te steunen, dan vindt u op de achterkant van uw kalenderbladen de nodige gegevens hiervoor.

Heike van Gils bij een kast in het kleuterschooltje.

Spectaculaire modeshow op de Bernardusschool Woensdag 13 November was het weer zo ver; een crea-dag op de Bernardusschool in Ulicoten!

De twee jubilarissen Zoals u misschien hebt gelezen gaat het Alphense toneel gezelschap ALTA door onder een nieuwe naam verder. De nieuwe groep NAT ( Nieuw Alphens Theater) is nu begonnen aan de repetities van de komedie “Aanraders” wat eind maart en begin april 2014 wordt uitgevoerd. Het “oude” ALTA sloot de voorafgaande periode af met een klein etentje bij AAP. Tijdens deze gezellige avond verrasten wij Wim Coppens met zijn 50 jarig lidmaatschap van ALTA. 50 jaar lang heeft Wim zich ingezet als speler, grimeur, decor bouwer, etc. Na het overhandigen van het ere teken, de bloemen en het mooie portret, wat geschilderd is door ons ALTA lid Julia van Norde, was Wim overweldigd en kon hij geen woord uit brengen als “allen dankjewel”. Wie

helemaal verrast was is Piërre Schellekens. Piërre werd verrast door het ereteken van het 25 jarig lidmaatschap. Hij heeft veel vaderrollen gespeeld bij ALTA en veel mensen geïnspireerd om hun rol op een goede manier neer te zetten. Als bestuurslid heeft hij ALTA door een moeilijke tijd geloodst en een doorstart mede mogelijk gemaakt in de vorm van NAT. Nu let Piërre op de centen van ALTA/NAT en geeft de jonge club NAT, die geproduceerd wordt door ALTA, de steun en de raad die een jonge club nodig heeft. Wim en Piërre, dank dat jullie zoveel jaren je hebt verbonden met ALTA. Echter hopen we nog lang van jullie gezelschap mogen genieten bij NAT. Proficiat met jullie jubilea. ALTA/NAT Corne.Augustijn.

De opdracht was een kostuum ontwerpen waarmee ze zich later op een prachtige catwalk moesten presenteren. Het materiaal was van golfkarton en papier, en de kinderen mochten alleen gebruik maken van een nietmachine. Een mooie uitdaging waar prach-

tige creatie's uit zijn gekomen. Groep 1?2 had als opdracht koning en koninginnen, nou daar kwamen wat koninklijke heren en dametjes de catwalk op hoor! Prachtige kronen en cape's, ze liepen zelfs koninklijk! Groep 3?4 waren ook “monsterachtig” goed, de gekste wezentjes en monsters liepen er door de school rond. Bij groep 5?6 was het een beestenbende, de prachtigste dieren liepen er rond. Geen gemakkelijke

opdracht, maar ze waren er heel goed in geslaagd! De groepen 7?8 moesten als echte fashionista's/designers aan de slag! Ook zij hebben hard gewerkt en te gekke dingen gemaakt. Van een smoking tot zelfs slippers van karton! Na een ochtend van hard doorwerken was het op naar de gymzaal waar een echte catwalk stond met mooie verlichting en op de achterwand projectie in de sfeer van de

thema's. Dit was mede mogelijk gemaakt dankzij Camping De Ponderosa en Erwin Sommen. De kinderen vonden het best een beetje spannend want de opkomst van opa's, oma's en ouders was heel groot, maar het werd een mooie show met prachtige pakken! Joanne, bedankt voor alle inzet en tips en natuurlijk alle hulpouders. Dankzij al die hulp is het een geslaagde ochtend geweest! De ouderraad


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 38

Stichting Caritas Roemenië bestaat 10 jaar Op 17 oktober 2003 werd de stichting Caritas Roemenië Baarle opgericht en bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan is er een nieuwe website: http://www.stichtingcaritasbaarle.nl . Vanuit het bisdom in Roemenië kreeg de stichting een 'Ehrendiplom' dat een mooi plaatsje kreeg in de keuken bij Harry van Tilburg. In diens boerderij wordt de laatste jaren wekelijks gewerkt voor de stichting. Hulpgoederen worden er afgeleverd, uitgezocht, verpakt en geregistreerd, opgeslagen en ingeladen voor transport naar Roemenië. We blikken terug op 10 jaar Caritas met Trudie Wijnen en Ineke van Strijp. 'Iedereen die meewerkt draagt zijn eigen steentje bij. We hebben een heel actieve groep die wekelijks hulpgoederen sorteert en inpakt. Er zijn heel veel mensen die mee komen helpen als de vrachtwagen ingeladen moet worden. We krijgen nieuwe en ook heel veel gebruikte spullen, van particulieren, maar ook van bedrijven. Wij doen aan recycling, in de zin dat alles wordt hergebruikt in een land waar een groot deel van de bevolking het nog zo hard nodig heeft. Er is een heel proces aan voorafgegaan, spullen die goed zijn moeten opnieuw gebruikt worden' is het principe van de stichting.

'Wij willen graag alle mensen die onze stichting hebben geholpen, op welke manier dan ook, om onze hulpgoederentransporten uit te kunnen voeren en ons thuiszorgproject te kunnen realiseren, hartelijk bedanken!'

TE GROOT 'We zijn begonnen bij Wil Fransen in de garage” herinneren Trudie en Ineke zich nog. Dat duurde ongeveer twee maanden maar de aanvoer was te groot en dus moesten ze op zoek naar een andere opslagruimte. Trudie benaderde de toenmalige burgemeester Jan Hendriks. Die bood hen het leegstaande klooster aan, wat ze tijdelijk mochten gebruiken totdat het zou worden afgebroken. Drie jaar lang was de kapel hun domein en werd daar ingezameld en gesorteerd. Vervolgens kreeg de stichting een half jaar onderdak bij de familie Kin, maar nu zijn ze al zes jaar 'thuis' bij Harry van Tilburg. “Dezelfde mensen nog steeds, elke donderdagavond komen we bij elkaar. Zeven inpaksters en soms bij grote drukte wordt de groep aangevuld met zusjes en vrienden en buren en kennissen. Dat is heel positief' aldus de dames. Het verhaal van het ontstaan van het initiatief is bij de meeste mensen al lang bekend, maar voor degenen die het nog nooit gehoord hebben, halen we het nog even terug in herinnering: Remco, zoon van Trudie en Ben Wijnen, en Chantal Fransen gingen op huwelijksreis naar Roemenië, waar Chantal mensen kende vanuit haar verpleegkundige achtergrond. Remco werd daar zeer ernstig ziek. Na een kort verblijf in het ziekenhuis in Arad, werd hij vervoerd naar de University Clinic Szeged in Hongarije en na vijf kritieke dagen per helikopter van het Hongaarse leger overgebracht naar Boedapest, waar hij twee weken verbleef in het Semmelweis University Hospital. Zijn toestand bleef kritiek en toen werd besloten hem per Duits ambulancevliegtuig naar Nederland te vervoeren, waar hij in het ziekenhuis in Den Bosch vele maanden vocht voor zijn leven. Na zestien maanden is hij op Nieuwjaarsdag overleden. Na zijn overlijden maakte Trudie Wijnen een reis met Chantal naar Roemenië en werd er getroffen door de armoede in dat land. Weer terug in Nederland bracht Joost van Pelt, die Remco in Den Bosch verpleegde, hen in contact met Ad van de Brand. Deze zette

BANANENDOZEN

Vrijwilligers poseren bij Harry van Tilburg, de plek waar de stichting Caritas Roemenië Baarle haar opslag heeft. (Foto Hanne Dirven) zich al jaren in voor de armen aldaar. “Bedelende kinderen, arme oude mensen, weeshuizen. In de trein op de terugweg hadden we het er over. Wij gooien dingen weg, hebben gewoon teveel. Daar hebben we nu een betere bestemming voor gevonden.”

KRINGLOOP Ze krijgen veel spullen van vaste leveranciers. Bijvoorbeeld van “Kringloopwinkel de Flaasbloem” uit Chaam. Deze steunen ook financieel hun thuiszorgproject in Roemenië. Vanaf de oprichting van de stichting wordt door de Vincentiusvereniging uit Breda om de paar weken een flinke hoeveelheid kleding gebracht. Vanuit Ulvenhout krijgen ze winterkleding van een organisatie die inzamelt voor de Filipijnen, want daar hebben ze niets aan wintergoed. De middenstand in Baarle doet veel giften, winkels die stoppen geven vaak al hun restanten aan de stichting. De zusters Franciscanessen in Breda steunen hen, maar ook 'Vraag en Aanbod' in Alphen en de 'Helpende Hand' in Riel. In de beginjaren kregen ze ooit oude uniformen van het Amphia ziekenhuis toen die nieuwe aanschafte en zo is er nog veel meer. Het Dorpsontbijt, daarvan is een deel van de opbrengst voor Caritas. De Ronde Tafel houdt elk jaar een aantal acties en denkt dan steeds aan dit goede doel: zij financieren onderandere het jaarcontract van de Thuiszorgverpleegkundige in Salonta in Roemenië. Ook het gevaarlijke dak van het weeshuis kon op kosten van de Ronde Tafel worden hersteld. Ook particulieren geven geld. Dat geld wordt gebruikt voor verpleegkundigen thuiszorg. De stichting Caritas Roemenië Baarle heeft drie thuisverpleegkundigen in dienst, die vanuit drie sociale centra in het bisdom, in de provincie Bihor, werken. “Ze gebruiken ons woord 'thuiszorg' omdat ze daar zelf geen woord voor hebben.” Twee keer zijn ze gaan kijken in Roemenië, met het bestuur en vrijwilligers, “op eigen kosten,” benadrukken ze.

NIET STOPPEN Blijven ze ermee doorgaan, na tien jaar? “Je kunt er niet mee stoppen” zeggen Ineke en Trudie heel stellig. “Als de thuiszorg vervalt, is er niemand die het overneemt.” Er is een internaat van Caritas Catolica voor kansarme studenten in Oradea, De Ronde Tafel biedt twee studenten de kans te studeren. Een student is daar voor vier jaar ondergebracht en een student voor twee jaar. Dat wordt betaald uit de opbrengst van de drive-in movie. Sinds Roemenië bij de EU zit is het vervoer van goederen iets gemakkelijker geworden. “Vroeger was het niet zo eenvoudig, moesten we bij de grens betalen om de goederen door te mogen brengen. Dat steekt nu helaas weer de kop op. De situatie in Roemenië verslechtert, steeds meer mensen doen een beroep op charitatieve instellingen door de crisis. Die komt daar dubbel hard aan. De EU stelt voorwaarden waar ze in Roemenië niet altijd aan kunnen voldoen. De chauffeurs uit Roemenië die de hulpgoederen komen ophalen doen hier boodschappen bij

de Aldi. Boodschappen zijn daar duur!” Toch is er de voorbije tien jaar al veel veranderd in Roemenië, weten Trudie en Ineke. Er wordt geïnvesteerd in het land. De thuiszorgverpleegkundigen die door de stichting worden betaald verzorgen wonden, geven injecties, infusen, brengen medicijnen, verband en andere hulpmiddelen en zorgen voor een luisterend oor. Eén verpleegkundige kost 4000 euro per jaar, en daarvoor legt zij 2000-2200 bezoeken af per jaar.

NEDERLAND Heel veel mensen breien voor stichting Caritas Roemenië Baarle. Truien, kinderkleertjes, spreien. “In Nederland kunnen ook heel veel mensen hulp gebruiken. Dat doen we 'nog' niet” vertellen de dames. “Wel eens eenmalig, bij uitzondering. Er is hier moeilijk achter te komen of er armoede is.”

De hulpgoederen worden door vrijwilligers uitgezocht, gesorteerd en verpakt in bananendozen waarop wordt genoteerd wat er in zit. Hans en Arnie Grummels zorgen onder andere voor de dozen. Ze maken een onderverdeling in hulpgoederen voor kinderen, volwassenen, interieur, schoenen, apotheek en nieuw. De nieuwe spullen gaan naar de Caritas winkel. “Op dit moment kunnen we het bijna niet aan” zeggen Trudie en Ineke. “Vier avonden hebben we al met 11 man gewerkt. Er wordt veel ingepakt, ook tussendoor. We hebben er allemaal plezier in, het is allemaal handwerk. Laden doen we meestal wel met 20 vrijwilligers. In een vrachtwagen gaat 105 kuub, ofwel zo'n 2000 dozen. Dan heb je een betere voorstelling van de hoeveelheid. Alles is door onze handen gegaan, opgevouwen en nagekeken.” Per jaar gaan er gemiddeld 3 vrachtwagens vol hulpgoederen naar Roemenië naar het bisdom Oradea, waar de bisschop toezicht heeft op de verdeling. 70% Wordt uitgedeeld aan de armen in de hele provincie via de sociale centra. 30% wordt verkocht in de Caritas winkels. Het geld wordt gebruikt voor de vrachtkosten en de gaarkeuken. In de voorbije tien jaar zijn er vanuit Baarle 29 volle vrachtwagens richting Roemenië gegaan weet Trudie, die een en ander administratief begeleidt samen met Frans Fransen. Wilt u meer weten over het werk van stichting Caritas Roemenië, contactadressen etcetera kijk dan op de website www.stichtingcaritasbaarle.nl U kunt ook mailen naar trudiewijnen@live. nl en doneren mag op: Rabobank BIC RABONL2U 1038 62366 of KBC BE55 733-0304400-44. ANBI Stichting - K.v.K. 18071961. (Jeanny Wouters)

Te gast bij... Met Ton Wouters, Corry van Ginneken, Gijs Lemans en Sander Voeten Dinsdag 26 november kunt u om 18.00 uur bij de Lokale Omroep Baarle luisteren naar de herhaling van het programma 'Te gast bij'. Dit programma wordt live uitgezonden en opgenomen op donderdag 21 november om 19.00 uur. Het wordt gepresenteerd door Cees Raats en Jeanny Wouters; techniek doet Kees Bax. Deze week zijn er drie onderwerpen te bespreken: Ton Wouters vertelt over Huys Bruheze dat momenteel verrijst aan het St. Annaplein op de hoek met de Rector van de Broekstraat. Corry van Ginneken is van de Zonnebloem in Chaam die nieuw leven wordt ingeblazen. Gijs Lemans en Sander Voeten doen mee aan het project Go for Africa Mechatronica in het kader van hun opleiding. Zij gaan met een tweedehands auto naar een ver Afrikaans land rijden om daar mensen wat bij te brengen over me-

chatronica en daarover komen zij vertellen in de uitzending. Volgende week hebben wij de notaris in de uitzending die vertelt over veranderingen in het schenkingsrecht en over gevolgen van de ziekte van Alzheimer en wat daarbij geregeld kan worden. U kunt de Lokale Omroep Baarle beluisteren op de radio op etherfrequentie 87,8 Mhz op de fm. Via de Belgische Telenet kabel op 91.1. Digitaal via KPN glasvezel op 986 en andere Nederlandse glasvezelproviders kanaal 3054 of 848. Analoog via de kabel op 107.6 FM. Via internet over de hele wereld via www.omroepbaarle. nl/luister live. Via smartphone kunt u de app TuneIn downloaden in de appstore of in googleplay en daarna doorklikken op lokale omroepen en dan zoeken naar de Lokale Omroep Baarle. (Jeanny Wouters)

18 t/m 23 november 2013

Week van Kinderen Veilig

Een 101 klusdiploma voor 101 verschillende klusjes Ondersteuning op maat brengt met zich mee dat er veel verschillende klusjes gedaan kunnen worden door de dienstverleners van Wzsw. Dat houdt dan ook in dat diegene die de ondersteuning biedt ook van 101 markten thuis moet zijn. Om onze dienstverleners daarin te ondersteunen hebben wij een 101 klussendiploma. Binnen dit diploma krijgt de dienstverlener ieder jaar een korte cursus aangeboden waarin de basisvaardigheden voor verschillende soorten klussen worden aangeboden. Deze vaardigheden kan hij dan weer gebruiken tijdens de klusjes die worden uitgevoerd bij senioren en mensen met een beperking die niet meer in staat zijn de klus zelf op te lossen. Na 2 maal een cursus tuinonderhoud, gevolgd door de cursus basisvaardigheden schilderen en een cursus samenwerken op de werkvloer hebben we dit jaar de cursus basisvaardigheden elektra. Gerard Westerlaken van het ROC Tilburg komt ons in 3 bijeenkomsten uitleg geven over, hoe ga je veilig om met verlengsnoeren, hoe breng je op de juiste manier een nieuwe stekker aan. Maar ook, waar let je op als het gaat om elektriciteit en veiligheid, enz. Zo komen onze hulpverleners beslagen ten ijs bij de hulpvrager en komt dit ook ten goede aan de kwaliteit van de dienstverlening die ze verlenen. Met veel plezier en vooral gericht op de praktijk is de eerste bijeenkomst ondertussen afgerond. Na eerst de theoretische uitleg over elektra, veiligheid en gereedschap zijn de vrijwilligers zelf aan de slag gegaan met stekkers en draden. Wat tijdens de uitleg best simpel leek te zijn bleek in de praktijk toch tegen te vallen. Er werd dan ook serieus gewerkt om het geleerde in de praktijk te brengen. Zo hopen wij de dienstverleners met plezier op pad te sturen naar mensen die hun ondersteuning

nodig hebben. Na afloop krijgen de dienstverlener een certificaat voor het goed doorlopen van de cursus. Zo'n certificaat kan dan wellicht ook weer meer mogelijkheden bieden in de toekomst bij stages of sollicitaties. Wzsw is altijd in beweging als het gaat om de verschillende soorten hulpvragen die binnenkomen maar ook omdat dienstverleners komen en gaan. Zo kunnen wij op dit moment binnen ons team een technische vrijwilliger gebruiken die bekend is met o.a. computers, draadloze netwerken, huistelefoon en dat soort zaken. Vrijwilligers kunnen zich zowel per mail als telefonisch bij ons aanmelden. Ook het aanvragen van ondersteuning kan per mail en telefonisch op werkdagen van 9.00-17.00 uur op: 06-51248345 of m.oomen@wzsw.nl U kunt ook langskomen tijdens ons spreekuur in het woon-zorgcomplex De Geerhof te Chaam op maandag en woensdag van 9.00-13.00 uur. Wij zijn daar dan ook telefonisch bereikbaar op: 06-53919045. Iedere 2e dinsdag van de maand houden wij een spreekuur in het woon-zorgcomplex de Hoogt in Alphen van 13.00-14.00 uur.

Heemkundevereniging Carel de Roy

Wie zijn (is) dit? De foto van de skelter-races die in de Noodkerk te Alphen werden gehouden en waarvan wij in deze rubriek een foto hadden geplaatst heeft heel wat herkenning opgeleverd en er zijn daardoor nogal wat reacties bij ons binnengekomen. Vorige week hadden wij natuurlijk al het een en ander verteld over deze gebeurtenis, maar dat deze skelter-races bij veel mensen nog zeer diep in hun geheugen zit heeft ons wel verbaasd. Zoals reeds verteld zijn deze races gehouden in de voormalige noodkerk en we spreken hier over het jaartal 1962. Wat presies de de reden was van dit spectaculaire gebeuren is ons niet helemaal duidelijk geworden. Volgens verschillende mensn werd hier gestreden door diverse teams die samengesteld waren door verschillende bedrijven (verenigingen ??) uit ons dorp Alphen. We noemen hier enkele deelnemende bedrijven: Aannemer Gebr. van Bergen; Firma Vromans; Baeten schoenfabriek en nog andere bedrijven waarvan we geen namen hebben doorgekregen. Welk bedrijf uiteindelijk de skelter-races hebben gewonnen zijn wij niet te weten gekomen. Wie individueel winnaar is geworden weten we wel. Volgens Theo van den Broek heeft hij de finale gereden tegen Joos Vromans en de laatste is toen als winnaar uit de bus gekomen. Verschillende mensen die op deze foto staan hebben wij vorige week reeds met hun namen gernoemd, dus doen we dat nu niet meer. Wij kregen deze week weer een mooie foto bij ons binnen om in deze rubriek te plaatsen. Vol-

is een initiatief van De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

www.weekvankinderenveilig.nl Wie zijn (is) dit ?

Nog een keer de foto van de ­Skelter-races. gens ons is dit ook weer een redelijk oude foto, wij schatten dat deze foto zeker 60 jaar geleden gemaakt zal zijn en wij denken dat deze in het gemeentehuis in Alphen is gemaakt. Enkele personen kennen wij hiervan zelf ook, maar de meeste namen van de personen die op deze foto staan zijn (nog) niet bekend. Het is daarom weer aan jullie als lezers/kijkers van onze rubriek om duidelijkheid in deze te verschaffen. Dus kom met namen en bijzonderheden (wanneer; waarom enz.) over deze foto, zodat wij dat volgende week weer kunnen vertellen. Reacties per telefoon aan: Ad Blous; Tel: 0135081265 of stuur een e.mail met alles wat u ons weet te melden naar: ad.blous2@casema.nl ook kunt u dit e.mail adres gebruiken om foto's voor plaatsing te sturen. Iedereen weer bedankt voor de belangstelling en natuurlijk ook voor de medewerking.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 39

Zin in een gezellig dorpsfeest?

Stichting Jeugdwerk Baarle

23 november Haaikneuterkesbal Oproep: Extra lid gezocht voor Carnavalscommissie We hebben de carnavalsvierders in Haaikneuterslaand nog wat langer in spanning gehouden. Komende zaterdag is het zover, dan gaan we de hoofdrolspelers van komende carnaval bekend maken! Verschillende enthousiastelingen hebben zich aangemeld om van komend carnavalsseizoen een

feest te maken. Zo hebben we een grote jeugdraad en een complete raad van elf die onze kersverse prins(es) en jeugdprins(es) ondersteunen tijdens carnaval 2014. Komende zaterdag zal dit feestteam zich presenteren tijdens het Haaikneuterkesbal bij de Kneut. De deuren zijn geopend om 20:00u, waarna om 20:30u het officiële gedeelte begint. Na de presentatie van de hoofdrolspelers en het

motto zal het feest losbarsten met DJ Extreme. Tijdens dit gezellige dorpsfeest zijn foto's van vorig carnavalsseizoen te zien en heb je de kans om de eerste kaarten voor sauwelavond 2014 te winnen. Dus heb je zin in een gezellig feestje? Dan zien we je graag komende zaterdag 23 november vanaf 20:00u bij de Kneut in Ulicoten. Graag tot dan! C.V. de Haaikneuters

De Leybron te Riel –15 november j.l.

Harmonie V&V Alphen ontmoet Fanfare Heikant

Fanfare Heikant

In de aanloop naar het grote concours van komend weekend 23-24 november hadden wij afgelopen weekend een uitwisselingsconcert op een andere locatie. Gekozen werd voor ontmoetingscentrum De Leybron in Riel, mede omdat Alphen en Riel vroeger één gemeente was. Marga, onze fagot-speelster, heeft via een collega connecties met fanfare Heikant uit Zeeuws Vlaanderen en zodoende was dat onze gast in De Leybron. De avond werd geopend met een welkomstwoordje van onze voorzitter Mark waarin hij Fanfare Heikant en ons publiek hartelijk welkom heette. Het verschil tussen fanfare en harmonie is de samenstelling van het orkest: de fanfare mist het grootste deel van de houtblazers, maar heeft wel saxofoons. Fanfare Heikant startte het concert onder leiding van Etiën Ferket met 'Flashing Winds' en dat was meteen een wervelwind door de zaal van De Leybron. Gelukkig konden we van deze wervelwind wèl genieten, in tegenstelling tot de wervelwind van vorige week in de Filipijnen. Met 'Music for a Festival' werd echte Britse Brassbandmuziek gespeeld door de fanfare. Tijdens het luisteren naar deze muziek dacht ik aan de film 'Brassed Off' waarin een Brassband op concours gaat voor de nationale kampioenschappen Brassband. ´Valley of te Pinios´ bracht ons naar de natuur in Griekenland. Ook hier in het Brabantse en Zeeuwse hebben we hele mooie natuur waarin we even alle gedachten los kunt laten en met volle teugen genieten van al het moois om ons heen. Daarna kwam een Spaanse Belhamel aan bod. Gallito is Spaans voor Belhamel en is een vurige paso doble. Met deze Spaanse dans kunnen we misschien het gure herfstweer even vergeten. Svatecni Polka is een feestelijke Boheemse dans. Dirigent Etiën wenste ons alvast veel succes volgende week en hoopte dat we daarna een feestje (Svatecni) konden vieren. Maar ja, muziek maken is eigenlijk altijd

al een feest. The Mask of Zorro brengt ons naar het Mexico van zo´n 150 jaar geleden waarin de gemaskerde Zorro samen met zijn vurige paard de strijd aangaat tegen misdaad en corruptie in Mexico. Fanfare Heikant sloot af met Shine Down, waarna de dirigent zich tot ons wendde en de hoop uitsprak dat we een keertje muziek komen maken in Zeeuws Vlaanderen. Wij zien dat wel zitten, maar dan maken we er meteen een hele dag of een weekend van!

drie concourswerken. Onder leiding van Caspar Versluis begonnen we met het inspeelwerk The Awakening´. Zoals de titel al doet vermoeden het begin van de dag, heel stilletjes met een kleine trom, aangevuld met een bugel, 4 maten later komen daar 2 hoorns bij en even later doet het hele orkest mee. Ons tweede werk was Colossus, waarin het verhaal van 2 ruziënde reuzen, de een sneuvelt en de ander krijgt wroeging, bekeert zich tot het Christendom, bouwt een klooster en sluit zich daarna aan bij de monniken. In dit stuk moeten wij ook onze zangtalenten laten horen en daarom is het maar goed dat Pascal op synthesizer een beetje ondersteunt en tevens mijn zangtalent verhult. Dank je, Pascal. Tot slot speelden we ´The Legend of Flathead Lake´, een soort monster van Loch Ness, maar dan op z´n Amerikaans, dus natuurlijk veeeel groter. Met af en toe spannende passages zoals bijvoorbeeld de ironische wals en dat is knap lastig. Voor beide dirigenten was er als dank-je-wel een fles lekker Chaams bier. Waarom? Eerst hoorde Alphen bij Riel en daarom spelen we in Riel en tegenwoordig zijn Alphen en Chaam één gemeente, dus' waarom ook niet? Nog even opruimen en daarna gezellig samen aan de bar. Maar aan alle goede dingen komt een einde, dus ging ieder weer naar huis. Gelukkig was het op de terugweg niet meer zo mistig als op de heenweg.

Met Sint Nicolaas op mars

Dirigent Caspar Versluis licht de muziekwerken toe. Om iedereen van Vlijt en Volharding een plaatsje te geven was het podium van De Leybron te klein, dus daarom werd in de pauze de zaal flink verbouwd terwijl het publiek even een bakske koffie of ´n pilske pakte. Zoals gezegd gaan wij volgende weekend op concours in Veldhoven en vanavond is dus een try-out concert met de

Dat is één van de 2 Sinterklaasmarsen die we afgelopen zondag speelden tijdens de intocht van Sinterklaas. De Goedheiligman had een blik met goed weer opengetrokken dus kregen we geen nat pak. Wat we wel kregen? Pepernoten en ander strooigoed in de capuchon van de regenjas van een van onze leden. Ook brievenbussen waren niet veilig en werden vol gestrooid en een bus van de lijndienst kreeg ook bezoek van de Zwarte Pieten. U leest het al, het was een gezellige boel en na de intocht ging dat feest voor de kinderen gewoon verder in de zaal van CC Den Heuvel.

Concours in Veldhoven

Komende zondag komen we om 10 uur al bij elkaar om nog een laatste generale repetitie te houden, en na een hapje en drankje vertrekken we met de bus richting Veldhoven. Daarover volgende week meer. Groetjes, F Hoorn

Stichting Jeugdwerk Baarle; 2de activiteit van dit seizoen

Zaterdag 7 december Dark evening bij 't Jeugdhuis Op zaterdag 7 december organiseert 't Jeugdhuis zijn tweede activiteit van dit seizoen. Na de geweldige opening, het Disco-schaatsen, gaan we het dit keer meer in het donker zoeken. Dark Evening, wat moet jij je daar bij voorstellen. Iedereen kent ze wel, de verschillende soorten speurtochten. Deze Dark Evening is echter een hele speciale. Tijdens deze tocht komen jullie op plaatsen waar sommige van jullie wel vaker komen, maar in het donker lijkt het of jullie er nog nooit geweest zijn. Dit alleen al maakt het heel spannend. Bij het vertrek krijgt elke groep (met leiding) een landkaart met daarop de wat grote paden, wegen

en andere herkenningspunten. Met behulp van deze landkaart en jullie speurneuzen gevoel, moeten jullie proberen een code te bemachtigen. Ben jij of heb jij een echte speurneus, of ben jij goed in het lezen van een landkaarten, en je bent niet vies van een klein beetje modder, jij loopt graag rond met een frisse neus, je gaat graag om met leeftijdsgenoten, dan mag jij en al je vrienden en vriendinnen deze avond gewoon niet missen. Ongeveer 1 maal per maand organiseert een zeer fanatieke groep Jeugdwerkmensen gezellige, leuke en spannende activiteiten voor iedereen vanaf groep 6 / klas 4 t/m de eerste klas van de middelbare

school. De activiteiten zijn telkens weer helemaal anders. Je moet denken aan, het disco-bowlen, schuimparty, disco-schaatsen, filmavonden, zwemmen, het Jeugdhuisweekend en nog veel meer. De kosten en de begin-/eindtijd is afhankelijk van de activiteit van dat moment. Ook kan men lid worden, de kosten en meer info staan op onze site. (jeugdwerkbaarle.org) De kosten en de tijden voor de Dark Evening zullen volgende week te lezen zijn in dit krantje en op onze site. De organisatie kan haast niet wachten op de Dark Evening, jij toch ook niet. Groetjes en tot 7 december. De leidinggroep van 't Jeugdhuis.

Momenteel is de Carnavalscommissie van het Jeugdwerk al een paar maanden bezig Carnaval 2014 voor te bereiden. Er zitten echter nog te weinig leden in deze commissie om alle activiteiten succesvol tot een einde te brengen. Vandaar deze oproep. Concreet is er al best wat geregeld. Het 11-11-bal vond al plaats met de verkiezing van de Jeugdraad. Dit bal was als het ware een eerste kleine activiteit in aanloop naar de verschillende bals rond Carnaval zelf. Zo zullen het Leuterbal, het Pielekesbal, het Pyjamabal en ook de optocht grotere activiteiten worden voor de Carnavalscommissie. Daarom zoekt de Carnavalscommissie iemand uit Baarle (of omgeving) die het ziet zitten om de komende maanden tweewekelijks tot wekelijks enkele uurtjes samen te komen en de organisatie van enkele activiteiten op zich te nemen. Met de helpende handjes van een extra enthousiasteling zal het drukbezochte Jeugdcarnaval kunnen blijven bestaan zoals we het al jaren kennen. Het staat je uiteraard ook vrij om er een eigen draai aan te geven!

WAT WORDT ER NU CONCREET VAN JE VERWACHT? De commissie komt tot en met

Wagen uit de jeugdoptocht 2012 Carnaval regelmatig samen. Daarnaast werk je individueel aan de verdeelde taken. Samen ben je de spil in het Jeugdcarnaval. Bij voorkeur is de commissie, naast de vergaderingen, tijdens Carnaval bij alle programma's aanwezig. Over het algemeen zijn het middagprogramma's. Op de vrijdag, zaterdag en maandag voor Carnaval zijn er echter ook avondprogramma's. Die duren nooit langer dan tot 22.00 uur, dus kun je daarna zelf ook nog volop Carnaval vieren. De belangrijkste taken die nog voor de boeg liggen zijn: - Voor publicatie zorgen op scholen, facebook, website en regionale kranten; - Organiseren van de carnavalsbals en de jeugdoptocht;

- Begeleiden van de Jeugdraad van Elf en zorg dragen voor de kleding; - Een uitstapje plannen op carnavalsmaandag; - Ter afsluiting een paar woordjes schrijven voor het ontslag Jeugdraad tijdens het pyjamabal; - Bovendien hopen we dat je ook een handje wilt toesteken bij het 50-jarig jubileum in 2015.

INTERESSE OF VRAGEN Zie je één of meer taken wel zitten? Stuur dan een mail naar info@jeugdwerkbaarle.org. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met commissielid Saskia Laurijssen op +31 6 10 41 54 67 of surfen naar http:// jeugdwerkbaarle.org/activiteiten/ jeugdcarnaval/leiding/.

Onze Prins weet al wat-ie aantrekt, en jij...?

Carnavalskledingbeurs Struivenbakkers Alphen Op zondag 26 januari 2014 organiseert Carnavalsstichting de Struivenbakkers uit Alphen een eenmalige carnavalskledingbeurs ter gelegenheid van hun 55-jarig jubileum. Deze wordt gehouden in Cultureel Centrum Den Heuvel. Om van deze carnavalskledingbeurs een groot succes te maken, hebben we uw hulp dringend nodig. Wij zijn op zoek naar: - Carnavalskleding voor zowel kinderen als volwassenen. De kleding moet schoon zijn en in goede staat verkeren. Setjes graag aan elkaar vast maken bij inleveren. - Accessoires; denk hierbij aan hoeden, pruiken, maskers, toverstafjes, zwaarden, pistolen, sieraden en alles wat het kostuum compleet maakt. We zijn NIET op zoek naar: - Versleten kleding, kleding met gaten/scheuren etc. - Ondergoed, sokken, maillots en schoenen. Voor de kleding die u inlevert, krijgt u geen vergoeding. Alles wat u inlevert, wordt door ons gesorteerd en netjes gepresen-

teerd tijdens de kledingbeurs. De opbrengst van deze carnavalskledingbeurs is niet voor onze eigen stichting, maar komt geheel ten goede aan weeshuis Luz Alba in Peru. Voor meer informatie over dit goede doel, kunt u terecht op www.weeshuisperu.nl. Mocht er kleding overblijven, dan gaan wij als stichting op zoek naar een passende plek om de kleding te kunnen schenken.

WAAR EN WANNEER KUNT U UW KLEDING INLEVEREN? De kleding wordt ingezameld bij Cultureel Centrum Den Heuvel in Alphen. U kunt de kleding daar inleveren op de volgende avonden; woensdag 27 november, woensdag 11 december en woensdag 18 december. Wij zijn aanwezig van 20.00 tot 22.00 uur. Mochten deze data u niet schikken of voor even-

tuele vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar: carnavalskledingbeurs@struivenbakkers.nl De carnavalskledingbeurs wordt gehouden ter ere van het 55-jarig jubileum van de Struivenbakkers op zondag 26 januari 2014 van 13.30 tot 18.00 uur in Cultureel Centrum Den Heuvel. Deze middag wordt een kindermiddag georganiseerd met leuke spellen voor alle kinderen van Alphen en omgeving, er is een tentoonstelling van 55 jaar carnaval in Struivenlaand en u komt natuurlijk een nieuwe outfit scoren voor carnaval 2014. Wij hopen op een succesvolle beurs. Stichting de Struivenbakkers. Werkgroep carnavalskledingsbeurs.

Stichting Jeugdwerk Baarle

Oproep: Redactieleden gezocht voor Carnavalskrant De redactie van 't Tuterèrke, de alombekende Carnavalskrant van het Jeugdwerk, begint deze weken aan de vaste voorbereidingen. De eerste mailtjes rondsturen lukt nog wel, maar om alle redactionele taken goed te kunnen afhandelen zoeken we nog twee mensen met een vlotte pen. Momenteel maken al twee Jeugdwerkers deel uit van de redactie van de Carnavalskrant. Van nu totdat de krant in de Baarlese brievenbussen ligt, kom je tweewekelijks tot – op het piekmoment – tweemaal per week, samen om afspraken te maken. Daarnaast sta je in voor de individuele taken die je op je neemt. Wat wordt er precies van je verwacht? Als redactielid van de Carnavalskrant werk je mee aan de volgende editie van 't Tuterèrke. De belangrijkste taken zijn: - Adverteerders aanschrijven voor hun deelname aan de nieuwe editie van de carnavalskrant. Binnengekomen advertenties controleren

en bij onduidelijkheden contact opnemen met de adverteerder; - Teksten schrijven voor 't Tuterèrke, bijvoorbeeld op basis van interviews met de Jeugdraadsleden. Een puzzel opstellen met ingezonden advertenties, reacties bijhouden en een winnaar selecteren; - Nauw samenwerken met de drukkerij. Denk aan de kleurbepaling van de katernen, de lay-out, het aanleveren van de advertenties en redactionele stukken, het ophalen en controleren van de drukproeven; - Gastschrijvers benaderen, zoals de burgemeesters, De Grenszuukers en de gastschrijver van 't Baols Kroniekse; - Foto's uitzoeken uit het archief

van vorig seizoen voor de fotocompilatie; - Leiding regelen om de carnavalskrant te verspreiden; - Bovendien hopen we je dat je ook wilt meewerken aan het boek dat uitgebracht zal worden voor het 50-jarig jubileum van 2015. Dankzij een vlotte en intensieve samenwerking is het erg leuk, leerzaam en dankbaar om de carnavalskrant te maken! Jij kunt er jouw stempel op zetten en als de krant klaar is, mag je terecht trots zijn op het resultaat.

INTERESSE OF VRAGEN Zie je één of meer taken wel zitten? Stuur dan een mail naar info@ jeugdwerkbaarle.org. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met commissielid Saskia Laurijssen op +31 6 10 41 54 67 of surfen naar http://jeugdwerkbaarle.org/activiteiten/jeugdcarnaval/ carnavalskrant/.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 40

Feestelijke opening 23e filiaal Sanidump, al 17 jaar de leverancier van hoogwaardige A-merken tegen bodemprijzen in Zaltbommel. Zaltbommel

Van 21 t/m 24 november viert Sanidump de spectaculaire opening van het 23e filiaal met 3000m2 aan sanitair tegels & wellness aan het Van Voordenpark 17a te Zaltbommel. Geen dumpzaak met een foutje, maar hoogwaardige A-merken zoals Grohe, Villeroy & Boch, Sphinx, Detremmerie, Primabad, Thebalux, Novellini, Hans Grohe Duravit etc tegen absolute bodem prijzen. Naast het vertrouwde assortiment van sanidump zoals meer dan 150 badkamermeubelen, 75 douchewanden, 50 baden, whirlpools, stoombcabines en designradiatoren. Ook alle kranenseries van Grohe, Hansa, Bruynzeel, Hotbath etc en al het keramische sanitair van o.a. Villeroy & Boch, Duravit en Sphinx. Filiaal Zaltbommel is uitgebreid met een tegelafdeling van 800 m2 met alle bekende tegelmerken en het zal u niet verbazen dat ook daar Villeroy & Boch en Sphinx groots uitgepakt hebben. Als klap op de vuurpijl is er nog een derde ruimte gecreĂŤerd waarbij alle bekende merken ruimtes hebben ingevuld om op hun manier hun paradepaardjes te presenteren en vindt u de noviteiten van 2014 en waant zich op een ware sanitair beurs. Bijvoorbeeld complete badkamers van Villeroy & Boch, Sphinx en Duravit, maar ook alle meubels en kranenfabrikanten hebben flink uitgepakt. Vanaf 21 november staan adviseurs van het eerste uur uit ons eerste filiaal in Sliedrecht waar het allemaal begonnen is. Peter, Peter, Ron, Lucien, Krispijn, Ferry, Mark, en Guy aangevuld met de nieuwe generatie Sonny en Patrick staan voor u klaar door middel van een tekening of advies bij het uit zoeken van uw badkamer of toiletruimte. Ook zullen tijdens de openingsdagen vertegenwoordigers van de fabrikanten aanwezig zijn om hun assortiment te presenteren en nog belangrijker zullen zij deze opening ondersteunen door vele acties en extra kortingen op onze toch al laagste prijs. Tot slot is er ook aan de kinderen gedacht, die onder toezicht kunnen genieten van een springkussen, tv kijken, kleuren en geschminkt worden.

KOM TIJDENS DE SPECTACULAIRE OPENING KIJKEN NAAR HET EINDRESULTAAT!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 41

3000M� TEGEL SANITAIR SHOWROOM

OPENINGS 23 FEEST!

Donderdag

21

22

Zaterdag

24

9.30 - 21.00

10.00 - 17.00

NU 4X VOORDEEL!

vrijdag

9.30 - 21.00

Zondag

11.00 - 17.00

OP ONZE TOCH AL LAAGSTE PRIJZEN 1e

voordeel

2e

voordeel

3e

voordeel

4e

voordeel

EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR AANWEZIGE VERTEGENWOORDIGERS VAN BIJNA ALLE FABRIKANTEN IVM OPENING ZALTBOMMEL DIVERSE SPECTACULAIRE ACTIES EN AANBIEDINGEN IN SAMENWERKING MET ALLE BEKENDE MERKEN BALLONPRIKACTIE: EXTRA FEESTKORTING AANGEBODEN DOOR SANI-DUMP BESTEL NU VOOR 2014 MET DE PRIJZEN VAN 2013

Voorbeeldkortingen:

GROHE V&B - Wandtoilet compleet Geberit V&B - Wandtoilet compleet

62% 59%

VAN VOORDENPARK 17A - ZALTBOMMEL 0418-721202 - LANGS DE A2

OPENINGSWEEK 21 t/m ZONDAG 24 NOVEMBER!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

rt SpoSport

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Kvv Dosko – Kvv Achterbroek 1-3

Dosko Nieuws Een gehavend Dosko kon de 3 punten niet thuis houden tegen Achterbroek. Trainer Koen van Pelt moest de nodige wijzigingen aanbrengen in ploeg. Nick Buyckx was geschorst, Ard Vermeer zit voor het werk in het buitenland en Sam Vloemans is terug geblesseerd. De vele wijzigingen waren direct zichtbaar toen de wedstrijd begon, Dosko was niet op elkaar ingespeeld en Achterbroek zette groen/wit meteen onder druk. Achterbroek creëerde meteen al enkele kansen maar een uitstekende keepende Kurt Verhoeven hield zijn doel schoon. Dosko moest op de counter spelen en kon zo enkele keren gevaarlijk er uit komen. Zo kwam Dosko na 15 minuten spelen toch op voorsprong. Imad Kharichef werd vast gehouden in de 16, de scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Jan Aerts zette de penalty feilloos om: 1-0 voor de Dosko. Het spelbeeld veranderde niet, Achterbroek bleef druk zetten op de verdediging en Dosko bleef gevaarlijk

PAGINA 42

op de counter en had zo op 2-0 moeten komen maar miste zoals zo vaak dit jaar de afwerking. Zo kon Achterbroek toch nog terug in de wedstrijd komen. Na een half uur spelen liet de aanvaller van Achterbroek zich heel gemakkelijk vallen in de 16. De arbiter zag er toch een penalty in en legde de bal op de stip. Keeper Kurt Verhoeven stopte de strafschop maar uit de rebound werd toch gescoord: 1-1. 5 minuten later was het weer prijs. Dosko werkte een corner van Achterbroek niet goed weg en in de kluts kon Achterbroek toch op voorsprong komen. Na rust ging Dosko op zoek naar de gelijkmaker. Dosko kreeg meer grip op de wedstrijd en werd sterker. Na 20 minuten verslikte Jelle van Litsenborg zich op de middenlijn in een terugspeelbal en de snelle spits van Achterbroek kon alleen op goal gaan. Keeper Kurt Verhoeven ging het duel buiten het strafschopgebied aan en bracht de speler uit balans. De scheidsrechter floot voor een overtreding en gaf Kurt de rode kaart

voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Interim keeper Gert Aerts kwam in de ploeg. De Haneveer boys werden gretiger en gingen de wedstrijd met een man minder domineren. Glenn Verschueren maakte zijn rentree nog maar het mocht niet baten. 10 minuten voor het einde scoorde Achterbroek uit het een counter en was de wedstrijd gespeeld. Volgende week speelt Dosko weer thuis en komt de kampioen van de 1ste periode op bezoek, Maria ter Heide. Het wordt een belangrijke wedstrijd om de aansluiten met kop niet te verliezen, maar ook Maria ter Heide zit in een vorm crisis en heeft net als Dosko maar 1 op 9 gehaald uit de laatste 3 wedstrijden. Dus, supporters op post! Opstelling: Kurt Verhoeven, Kris Kemland, Pieter Vermeulen, Jelle van Litsenborg (82' Gert Jansen), Jan Aerts, Kane Verhoeven, Wesley van Gils (69' Glenn Verschueren), Angelo Ernst (65' Gert Aerts), Jelle Vrancken, Arjan van de Kerkhof, Imad Kharichef.

Uitslagen en programma Dosko jeugd UITSLAGEN 16-11 EN 17-11 U7 Turnhout - Dosko....................... 9-0 U8 Poppel - Dosko............................ 5-6 U11a Dosko - Turnhout.................... 0-7 U13a Hoogstraten - Dosko............ 1-4 U15Dosko - White Star.................... 2-6

PROGRAMMA 23-11 EN 24-11 23-11 U7 Dosko - St.Jozef.......... 11.00 uur 23-11 U8 Dosko - Minderhout... 11.00 uur 23-11 U11b Meer - Dosko........... 13.00 uur 23-11 U11a Meer - Dosko........... 13.00 uur 24-11 U13b Dosko - Zw.Leeuw.. 11.00 uur 24-11 U13a Dosko - Poppel....... 09.30 uur 24-11 U15 Turnhout - Dosko .. 11.00 uur

U13a gesponsord door Timmerbedrijf Eddy Versmissen.

www.vchaam.nl

Chaam klopt Bavel Afgelopen week hebben het bestuur van VV Chaam en hoofdtrainer Fred Vrolijk in onderling overleg besloten om na dit 3e seizoen de samenwerking de beëindigen. We zullen er met z'n allen voor zorgen dat we dit seizoen zo optimaal mogelijk tot een goed einde zullen brengen. VV Chaam is dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen, en we zullen hier in overleg met de spelersraad van de selectie, de best mogelijke kandidaat voor gaan proberen vast te leggen. Uiteraard wensen we Fred ook veel succes bij het vinden van een mooie nieuwe uitdaging. Het bestuur Chaam heeft de trotse koploper Bavel de eerste nederlaag van dit seizoen toegebracht. Chaam speelde in de volgende opstelling: Roy Michielsen, Wouter Martens, Jean Ruud de Houck, Nils de Rooij, Tim Hoefnagel, Roy Moelands, Niels Ansems, Arnoud Mol, Michel van den Heijning, Marc van den Berg en Jelle van Raak. Op de reservebank: Denny Goos, Niels Knevels, Joost van Eil en Floris de Leeuw. Trainer Fred Vrolijk en verzorger Bas Vrolijk. Matthieu Timmermans was assistent scheidsrechter. De wedstrijdbal werd geschonken door “De Praktijk” en Victor van de week was Wendy Vermeeren. In een wedstrijd waar de verwachtingen hoog gespannen waren heeft Chaam van zich doen spreken met een klinkende overwinning waar uiteindelijk niets op af te dingen was. Chaam heeft de beste kansen gewoon omgezet in doelpunten terwijl Bavel wel mooi en verzorgd veldspel op de mat legde maar weinig tot niets wist te creëren In de 5de minuut diende zich de eerste kans van Chaam al aan voor Niles Ansems die net iets tekort kwam. Na 10 minuten kreeg Chaam een vrije trap op dik 20 meter. Arnoud achter de bal zag dat de keeper slecht stond opgesteld en deed wat hij al meerdere keren had gedaan. Hij schoot de bal gewoon langs de keeper in het doel. De 1-0 was een verrassing waar Bavel totaal niet op gerekend had en moeilijk mee om kon gaan. Een beetje verrast en geïrriteerd ging Bavel de bal steeds bij de snelle Robin Adriaansen brengen die een actie maakte, maar nooit

echt voorbij Jean-Ruud, Wouter, Michel of Nils kwam. Op een enkele klein kansje na kwam Bavel niet verder dan schuiven en acties die strandden. Een verdienste van Chaam dat heel alert en geconcentreerd verdedigde. Marc van den Berg voorin die de ballen goed vast probeerde te houden in afwachting op aansluiting was de juiste tactiek. Een moment waarop Chaam weer uitbrak en iets probeerde werd afgebroken met een overtreding. De vrije trap werd door Arnoud diep in de verdediging gespeeld. Roy Moelands was attent en schoof de bal achter de keeper. Een 2-0 na 35 minuten was het laatste waar Bavel op gerekend had, maar het was wel degelijk een feit. In de 37ste minuut liet Bavel echter zien wat het eigenlijk kon. Een fantastische combinatie werd afgerond en de rust werd gehaald met een 2-1 voorsprong. Na rust drong Bavel aan met prima veldspel, maar met weinig tot geen uitgespeelde kansen. Chaam knokte en hield het hoofd koel. Het voetbalde waar mogelijk en het brak uit waar mogelijk. Het werkte zich een slag in de ronde. Roy Michielsen moest nog een keer bekwaam ingrijpen, wat hem op een blessure kwam te staan. Roy liet zich echter niet vervangen. In de 70ste minuut kwam Joost van Eil voor de moegestreden Jelle van Raak. In de 71ste minuut gaf de scheidsrechter een 2de gele kaart aan Teun Adriaansen van Bavel wegens een Swalbe waar hij net iets eerder deze aan Jelle had gegeven voor hetzelfde vergrijp. Dit gaf Chaam lucht. Een vrije trap

in de 82ste minuut werd strak en laag voorgegeven. Niels Ansems kon er een voetje tegen krijgen en de stand stond 3-1. Niels Knevels kwam Tim Hoefnagel aflossen en Floris kwam nog voor Niels Ansems. Een schot van Floris werd ternauwernood nog uit het doel gewerkt. Een prachtig resultaat bereikt met keihard voor elkaar werken. Een pluim voor iedereen niemand uitgezonderd. Volgende week uit naar Barca.

UITSLAGEN ZONDAG 17-11-2013

Chaam 1 - Bavel ........................... 3 Gloria UC 2 - Chaam 3 ................. 7 Chaam 4 - Gesta 2 ....................... 1 Ulicoten 2 - Chaam 5 ................... 0 Terheijden VR1 - Chaam VR1 .... 3 Zaterdag 16-11-2013 Gilze A1 - Chaam A1 .................... 7 Madese Boys A3 - Chaam A2 ....13 Chaam C1 - UUV'40 C1 ................ 5 Olympia'60 C3 - Chaam C2 ........ 8 Bavel D2 - Chaam D1 ................... 1 Chaam D2 - Zundert D2 .............. 0 Moerse Boys E1 - Chaam E1 ....... 2 Chaam E2 - VVR E3 ..................... 3 Chaam E3 - Molenschot E2 ......11 Gloria UC E4 - Chaam E4 ............. 6 Jeka F4G - Chaam F1 .................... 2 Chaam F2 - Internos F5 .............. 8 Chaam MB1 - WDS '19 MB1 ........ 2 Ulicoten ME1 - Chaam ME1 ......... 3 Chaam Mini-pupillen 1 - Viola MP1 ..9

28 november: bezoek van Sinterklaas

Nieuws van vv Viola UITNODIGING SINTERKLAAS V.V. VIOLA Beste jongens, meisjes , leiders en trainers van de F1, F2, MP1 en MP2 van Viola. De Sint heeft ons per mail laten weten Dat hij jullie niet is vergeten Donderdag 28 november is de dag Dat hij jullie zal begroeten met een lach. Jullie worden in de Viola kantine verwacht MP1 en MP2 van kwart over zes tot zeven (18.15 uur tot 19.00 uur) F1 en F2 van kwart over zeven tot acht ( 19.15 uur tot 20.00 uur) Voor de ouders staat de koffie klaar Wil je nog iets weten dan bel je Moniek de Jong maar! (013 5081844) Kan je niet komen, helaas Geef dit door aan je leider, hij/ zij belt dan Sinterklaas! Iedereen alvast de groeten en tot gauw De Sint en Pieten verwachten jou Jeugdactiviteiten commissie V.V. Viola

SENIOREN UITSLAGEN 17 NOVEMBER

Viola 1 - Schijf 1.............................. 3 - 0 Viola 2 - Gilze 2................................ 0 - 2 Viola 3 - Dongen 8........................... 2 - 5 Viola 5 - VOAB 12............................ 1 - 2 Reusel Sport/Faes Gr 9 - Viola 6.... 4 -0 Viola 7 - UNA/Brinvast 10.............. 3 -5 SC 't Zand VR2 - Viola VR1............ 5 - 2 SC Olympus VR1 - Viola VR2........ 2 - 0

Goede tweede helft voldoende voor overwinning Viola Na een dramatische eerste helft, sloeg Viola afgelopen zondag toe in het tweede bedrijf. Middenmoter Schijf werd met een 3-0 nederlaag naar huis gestuurd. Het eerste gedeelte van het duel had net zo goed op papier afgedaan kunnen worden. Zowel Viola als Schijf wist geen enkele kans te creëren. Bij de ongeïnspireerd spelende thuisploeg ging veel fout. Duels werden niet gewonnen en de precisie in de passing was ver te zoeken. Het was dus niet zo moeilijk om

-3 -1 -2 -0 -4 -6 -8 -9 -2 -1 -2 -2 -4 -1 -4

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 23-11-2013

14:30 Willem II A1 - Chaam A1 12:45 Chaam C1 - Dongen C3 13:00 Rood Wit C2 - Chaam C2 11:00 Wernhout D1 - Chaam D1 09:30 Ulicoten/Viola D1 - Chaam D2 11:00 Gloria E1 - Chaam E1 10:45 Chaam E2 - Jeka E7G 09:00 Chaam E3 - Beek Vooruit E7 10:30 Achtmaal E2 - Chaam E4 10:45 Moerse Boys F1 - Chaam F1 10:15 VVR F3 - Chaam F2 12:45 Chaam MB1 - Riel MB1 11:30 Chaam MD1 - Terheijden MD1 09:30 Unitas '30 ME1 - Chaam ME1 12:15 Chaam Mini-pupillen 1 - Gloria UC MP1

ZONDAG 24-11-2013 14:30 Barca - Chaam 1 10:30 VOAB 5 - Chaam 3 10:30 Chaam 4 - Rijen 6 11:00 Chaam 5 - Bavel 4

FEESTAVOND SENIOREN Vrijdag 22 november vanaf 20.00 uur feestavond voor al de senioren teams van de VV Chaam.

PROGRAMMA 24 NOVEMBER

DESK 4 - Viola 2............................. 12:00 Viola 3 - DVVC 3............................ 11:00

kijk ook op www.gloria-uc.nl

JUNIOREN UITSLAGEN 16 NOVEMBER

JEKA A2 - Viola A1.......................... 8 - 0 Viola B1 - Best Vooruit B2.............. 5 - 1 Zundert C1 - Viola C1..................... 3 - 0 The Gunners D1 - Viola D1............ 7 - 0 Moerse Boys D2 - Viola D2............. 4 - 0 SAB E1 - Viola E1............................0 - 12 VVR E3 - Viola E3............................. 3 - 1 Neerlandia'31 F1 - Viola F1............ 8 - 0 Viola F2 - Gloria UC F2.................1 - 10 Chaam MP1 - Viola MP1.................. 9 - 4 Viola MP2 - Groen Wit MP2............ 0 - 3 ST Viola/Ulicoten MB1 - Riel MB1.0 - 4 Viola MC1 - Waspik MC1................ 3 - 2

Jeka A2 – Viola A1 2013-2014 Op 16 november speelde de Ajeugd van Viola een uitwedstrijd tegen middenmoter Jeka. Een ploeg die nog maar weinig competitiewedstrijden in de benen had, maar toch de helft van z'n wedstrijden wist te winnen. Het verschil tussen de kwaliteit van de teams was niet groot, al wees de uitslag daar wel op: 8-0 Volgende week speelt de A1 een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Audacia. Een wedstrijd die gewonnen moet worden om mee te blijven doen in de middenmoot. Supporters zijn van harte welkom!

PROGRAMMA 23 NOVEMBER

Rijen G2 - Viola G1........................ 14:30 Viola A1 - Audacia A1................... 14:30 Viola B1 - Sarto B2......................... 14:30 ST Viola/Ulicoten B2 - Baronie B5......14:30 Groen Wit C1 - Viola C1............... 14:15 Zundert C2 - Viola C2................... 11:30 Internos D2 - Viola D1.................. 10:00 TVC Breda D3 - Viola D2.............. 10:30 Viola E1 - Beek Vooruit E3............. 9:30 Helvoirt E2 - Viola E2...................... 9:15 Moerse Boys E3 - Viola E3.............. 8:45 Viola F1 - Boeimeer F2.................. 10:30 Viola F2 - WDS'19 F2..................... 10:30 Viola MP1 - Gilze MP1................... 11:30 JEKA MP9 - Viola MP2................... 11:00 ST Viola/Ulicoten MB1 - Unitas'30 MB1................................................... 14:30 Viola MC1 - Gloria UC MC1.......... 12:00

Gloria-UC Nieuws

Dosko U15 gaat zwaar onderuit tegen White Star

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 NOVEMBER

Wedstrijd­ verslag U15

UITSLAGEN SENIOREN ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 NOVEMBER

Thuis Uit - Aanvang

VVR 1 - Gloria-UC 1....................... 14.30 Gloria - UC 2 .................................... VRIJ Gloria - UC 3.................................. VRIJ Gloria-UC 4 - NOAD 6.................. 10.00 RKJVV/v Dalsen - Gloria-UC 5 .zat. - 14.00 Gloria-UC VR 1 - Zundert VR 3 .. 10.00 Gloria UV VR 2 ............................... VRIJ De Bunders - Sportvrienden ......... 9.30 Wedstrijdcoördinator: Paul van Wijnen

PROGRAMMA JEUGD ZATERDAG 23 NOVEMBER Thuis - Uit

-1 -0 -4 -4 -0

in de tweede helft beter voor de dag te komen. Naarmate de wedstrijd vorderde nam Viola steeds meer het initiatief. Bij de eerst grote kans in de wedstrijd was het direct raak. Een pass van Bart Snijders belandde via een speler van Schijf voor de voeten van Joep van Hoek. Van dichtbij schoot de spits de bal langs de keeper binnen. De gasten moesten in de jacht op de gelijkmaker meer ruimte prijsgeven en daarvan profiteerde Viola zo'n tien minuten voor tijd. Bart speelde Joep in, die zich vervolgens ontdeed van zijn tegenstander. Schuin voor het doel was een schuiver in de linkerbenedenhoek de Schijfse keeper te machtig (2-0). Het duel was hiermee definitief beslist. In de slotfase viel zelfs nog een derde treffer. Giel van Puijenbroek zette voor op Karl van de Heijning, die direct op doel schoot. Na wat gegrabbel van de keeper ging de inzet van de invaller alsnog over lijn. Conclusie: een slechte eerste helft, een goede tweede helft en drie verdiende punten. Aanstaande zondag is Viola vrij. De eerstvolgende competitiewedstrijd is zondag 1 december tegen VVR in Rijsbergen. Opstelling: Sander v. Hees, Bart Snijders, Teun v. Puijenbroek, Paul Jansen, Christoph Kleiren, Peter Adriaansen (65e min. Karl vd. Heijning), Corné v. Gorp, Jeroen Verschuren, Niek v. Hoek, Joep v. Hoek (85e min. Jack vd. Vloet), Giel v. Puijenbroek.

Viola 5 - Broekhoven 4................... 9:30 Hulsel 3 - Viola 6........................... 11:00 Beerse Boys 8 - Viola 7.................. 11:00 Viola VR1 - Bavel VR2................... 10:00 Viola VR2 - Helvoirt VR1.............. 12:00

Aanvang

Gloria-UC B1 - RWB B1 ................................. Gloria-UC B2 - JEKA B4 ................................ Gloria-UC B3 - Bavel B3 ............................... Gloria-UC MB1 - Baronie MB1 ..................... Gloria-UC C1 - DSE C1 ................................. VVR C2 - Gloria-UC C2 ................................. Viola MC1 - Gloria-UC MC1 ......................... Gloria-UC D1 - Spoord.Boys D1.................. Moerse Boys D2 - Gloria-UC D2 ................. De Fendert MD1 - Gloria-UC MD1 7-tal .... Gloria-UC E1 - Chaam E1 ............................. WDS´19 E2 - Gloria-UC E2 .......................... Molenschot E2 - Gloria-UC E3 .................... Ulicoten E2 - Gloria-UC E4 .......................... Gloria-UC E5 - Baronie E14 ......................... VVR ME2 - Gloria-UC ME1 ........................... JEKA F4G - Gloria-UC F1 ............................. Gloria-UC F2 - Internos F5 .......................... Gloria-UC F3 - VVR F4 .................................. Gloria-UC F4 - JEKA F21 .............................. Chaam MP1 - Gloria-UC MP1 ......................

14.45 13.00 13.00 14.30 14.30 12.30 12.00 12.30 09.00 12.00 11.00 08.30 09.30 09.30 09.30 10.00 09.30 11.00 09.30 09.30 12.15

Wedstrijdcoördinator jeugd: Anton Frijters

MEDEDELINGEN AAN ALLE LEDEN VAN GLORIA-UC Er was de laatste tijd wat onduidelijkheid over onze Secr. Jeugdbestuur en Wedstrijdzaken Jeugd. Harry voelde zich niet prettig meer in zijn rol. We hebben via een goed gesprek een oplossing gevonden. Ik denk namelijk dat onze vereniging Harry absoluut niet kwijt wil. Door aan twee kanten ons wat aan te passen is Harry gelukkig terug gekomen op zijn besluit en zal hij deze twee taken weer op zich nemen. Dus vanaf heden kunnen wij Harry weer benaderen voor deze twee Functies. Uiteraard de Ledenadministratie is ook nog steeds in handen van Harry Louis van den Boogaart Jeugdvoorzitter

Gloria-UC 1 - Advendo 1 ................................0 – 3 Gloria-UC 2 - Chaam 3 ....................................7 – 0 TSV Gudok 4 - Gloria-UC 3 ............................3 – 2 GSBW 3 - Gloria-UC 5 zat. ..............................0 – 3 Jong Brabant VR 1 - Gloria-UC VR 2............ 1 – 5 Sportvrienden - Veldzicht ....................... afgelast

UITSLAGEN JEUGD ZATERDAG 16 NOVEMBER

DESK B2 - Gloria-UC B1 ..................................0 – 7 Gloria-UC B2 - Boeimeer B3 ...........................0 – 5 Gloria-UC B3 - Moerse Boys B2 .................. 1 – 18 Gloria-UC MB1 - VOAB MB1 ........................... 5 - 4 Gloria-UC C1 - Roosendaal C2 ......................3 – 2 Rood Wit W C2 - Gloria-UC C2 ......................2 – 3 Baronie MC2 - Gloria-UC MC1 .......................9 – 0 TSV Gudok D2 - Gloria-UC D1........................1 – 4 Gloria-UC D2 - VVR D2 ................................ 0 – 17 Tholense Boys MD2 - Gloria-UC MD1 ..........1 – 1 Beek Vooruit E2 - Gloria-UC E1 .....................7 – 3 Gloria-UC E2 - UVV'40 E2 ...............................3 – 4 Gesta E1 - Gloria-UC E3 .......................................- Gloria-UC E4 - Chaam E4 ................................6 – 1 Gloria-UC E5 - TVC Breda E7G ..................... 8 - 1 Neerlandia'31 ME1 - Gloria-UC ME1 .............2 – 1 Gloria-UC F1 - Achtmaal F1 .......................... 7 – 1

GLORIA-UC F1 KAMPIOEN Begin gaat gelijk op. Eerste kans voor Owen maar de keeper redt. Daarna komt achtmaal alleen voor rik die schitterend redt. Spel gaat op neer, achtmaal verkoopt de huid duur. Langzaam gaan we toch beter spelen en Owen knalt de 1-0 tegen de touwen. Vlak daarna een corner van Owen die door Casper aan de 2e helft wordt binnen getikt: 2-0! Na de rust gaan we eindelijk de bal het werk laten doen wat resulteert in een paar mooie aanvallen. Owen scoort de 3-0 en Rik na een mooie sleepbeweging de 4-0. Achtmaal doet iets terug en maakt de 4-1 maar Owen schiet alle hoop van achtmaal weg en maakt de 5-1 en 6-1. De mooiste is voor het laatst bewaard als na een stuk of 6 passes Owen op links doorgaat en de vrijstaande Xam aanspeelt. Die loopt alleen op de goal af en schiet snoeihard de 7-1 binnen. Vlak daarna het eindsignaal: Gloria F1 verdiend kampioen! Wil je de wedstrijd terugzien: kijk dan op de Gloria-UC F1 2013 pagina van Facebook of zoek op YouTube. Viola F2 - Gloria-UC F2 ................................ 1 - 10 Gloria-UC F3 - Achtmaal F2 .......................... 3 - 2 Wernhout F2G - Gloria-UC F4 ....................... 1 – 3 The Gunners MP1 - Gloria-UC MP1 ............. 7 - 1

Vorige zondag moesten we onze meerdere erkennen in White Star Schorvoort, 2-6! Tot aan de rust was het een zeer aangenaam kijkstuk, met mooi voetbal, veel duels én een scheidsrechter die er goed bovenop zat. Er waren kansen aan beide zijden. In het team van White Star stonden al “enkele venten” en dat gaf in de duels vaak de doorslag, iets steviger, iets meer WIL om de bal te veroveren aan hun kant. Toen we eerst op achterstand kwamen, bleven we gewoon ons eigen spel spelen en dit resulteerde in enkele mooie aanvallen. Maar jammer genoeg stond telkens hun doelman in de weg. Michiel loste het dan maar anders op en krulde een hoekschop rechtstreeks aan de tweede paal binnen, mooier kon de bal er niet in vliegen..net onder de lat! Even later was het Martijn die ons op voorsprong bracht met een mooie dribbel en een knal vanop 20 meter in de hoek. Vlak voor rust scoorde Schorvoort nog tegen, ruststand 2-2. Niets aan de hand zou je zeggen, het spel was goed, voetballend waren we beter..2de helft zo doordoen en dan komt het wel in orde. MAAR we zakten als ploeg vol-le-dig weg, zo goed als niemand haalde nog zijn niveau en we kwamen niet meer aan voetballen toe. Geen enkele kans speelden we nog bij elkaar. De bezoekers kregen kans na kans en toen die er ook begonnen in te vliegen was het hek helemaal van de dam. Arne stond de ganse helft in een schietkraam. Zo jammer, maar dat is voetbal zeker.. de ene week gaat het vlotjes, de andere week helemaal niet. Zo komt Meerle weer aan de kop en komt White Star op gelijke hoogte. Volgend weekend spelen we op FC Turnhout om 11 uur. Supporters op post, want we hebben zeker iets recht te zetten! Fristi


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

rt SpoSport

PAGINA 43

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Senpai Jan van Beek behaalt derde plek op 'The 5th Cup of Europe' Vrijdag 15 november vertrok een grote delegatie vanuit Nederland naar het Britse Crawley. Drie deelnemers, twee bondscoaches, vier scheidsrechter, één verzorger en een aantal toeschouwers keken al enkele maanden uit naar 'The 5th Cup of Europe', voorheen ook bekend als 'The British Open Kyokushin Knockdown Tournament'. En de groep karateka's ging niet met lege handen naar huis. Begin september begonnen de selectietrainingen voor het toernooi. Gemiddeld twee keer per week vonden de intensieve trainingen plaats onder leiding van bondscoaches Sensei Stephano Blokland en Senpai Erwin Idema. Na enkele maanden werd de selectie bekend gemaakt: Senpai Kelvin Tienstra (heren middengewicht), Senpai Roel Noordman en Senpai Jan van Beek (heren zwaargewicht). Senpai Jan ontvangt beker voor de derde plek van Hanshi Arneil Na een minder succesvolle Holland Oyama Cup was Jan van Beek van Karateclub Noritsu gebrand op een podiumplaats in Engeland. In de eerste ronde trof de Baarlenaar Artur Nowacki van GBA IKKU. De Engelsman ging hard van stapel, maar Jan liet zich niet gek maken en blokte de technieken goed. Jan kreeg steeds meer grip op de partij en wist te scoren met zijn stoten en lowkicks. Artur trapte enkele malen op een blok en kreeg hier steeds meer last van. Nog voor het einde van de eerste ronde viel de Engelsman neer en moest hij door de EHBO van de tatami worden verwijderd. De volgende ronde stond Jan oog-in-oog met de Rus Sergei Ermolin. Beide heren vochten erg bekeken en aan het einde van de eerste ronde kwam er nog geen winnaar uit de bus. In de verlenging ging de partij ook gelijk op, totdat Jan het tempo ging verhogen. De Rus kon het salvo aan

De Nederlandse deelnemers tijdens de presentatie aan het publiek

Senpai Jan op het podium

Team NKA-IFK Holland stoten, lowkicks en hiza-geri's niet bijhouden en moest zo de winst aan zijn neus voorbij laten gaan. De (grote) Rus Viacheslav Dzhality van IFK Moskou was Jan's volgende opponent, dit beloofde een spetterende partij te worden! Beide heren analyseerden elkaar goed en bestookten elkaar met welgeplaatste technieken.

De Rus wilde veel naar voren werken maar liep hier steeds tegen de gedan hiza-geri's van Jan op. Ook wist Jan enkele goed geplaatste roll-over kicks op het gelaat van de Rus te plaatsen. De Rus wankelde, maar ging helaas niet neer. Na de tweede ronde kwam er geen winnaar uit de bus en er was ook niet voldoende gewichtsverschil om een winnaar

aan te duiden. De tameshiwari moest nu uitkomst bieden. De Rus zou 5 planken breken met een empi (elleboog) techniek, Jan had echter 7 planken voor zich liggen. De Rus brak zijn planken en enkele luttele seconden later kwam het verlossende geluid van krakende planken: Jan mocht door naar de halve finale! In deze halve finale trof Jan een oude bekende: de goedlachse Engelsman Malcolm Scott die vandaag z'n afscheidstoernooi vocht. Beide heren deden niet voor elkaar onder en na twee rondes was het nog steeds hikewake. Weer moesten planken worden gebroken, nu met seiken (vuist). Malcolm brak succesvol vijf planken terwijl Jan z'n zes planken helaas niet juist wist te raken en de winst naar Malcolm moest laten gaan. Aan het eind van de dag ontving de 31-jarige Baarlenaar de grote beker voor de derde plek uit handen van niemand minder dan Hanshi Steve Arneil. Senpai Kelvin Tienstra van Bushido Dojo en Senpai Roel Noordman van Nintai wisten helaas niet in de prijzen te vallen. Bekijk het uitgebreide wedstrijdverslag van deze twee karateka's op www.karateclubnoritsu.nl.

SVU Voetbalnieuws UITSLAGEN

SVU 1 - Molenschot 1........................ 0-2 SVU 2 - Chaam 5................................ 0-4 SVU 3 – WDS '19 6............................. 3-1 SVU Vr. 1 - Rijen Vr. 1....................... 3-0 SVU D1 -Molenschot D1................. 1-12 Viola/SVU B1 - Best Vooruit B2...... 5-1 Viola/SVU MB1 - Riel MB1 ............... 0-4 Viola/SVU B2 - JEKA B6.................... 1-3 SVU MD1 - Gilze MD1....................... 0-9 SVU D1 - Riel D2................................ 3-2 SVU ME1 - Chaam ME1...................... 3-1 SVU E1 - Neerlandia'31 E1............. 7-10 SVU E2 - PCP E2.................................. 2-4 SVU F1 - VVR F4................................. 9-0

PROGRAMMA ZATERDAG 23 NOVEMBER: 14.30 uur: Viola/SVU B1 - Sarto B2 (in Alphen) 14.30 uur: Viola/SVU MB1 - Unitas'30 MB1 (in Ulicoten) 14.30 uur: Viola/SVU B2 - Baronie B5 (in Ulicoten) 11.00 uur: SVU MD1 - Madese Boys MD1 09.30 uur: SVU D1 - Chaam D2 09.30 uur: SVU ME1 - Neerlandia'31 ME1 11.00 uur: SVU E1 - Barca E1 09.30 uur: SVU E2 - Gloria UC E4

Jens en Tars Wildhagen: pupillen van de week!

PROGRAMMA ZONDAG 24 NOVEMBER: 14.30 uur: SVU 1-Riel 1 De wedstrijdballen voor deze wedstrijd zijn beschikbaar gesteld door Karel Vermeulen en Catering v./d. Corput. Hartelijk dank hiervoor! 11.30 uur: SVU 2-Neerlandia '31 4 09.30 uur: SVU 3-Irene '58 5 13.15 uur: SVU ME1 - Riel E3 (vr)

KAMPIOEN ? Op zaterdag 23 november maken de SVU E1 meisjes kans om kampioen te worden ! Als zij die wedstrijd tegen Neerlandia '31 ME1 winnen, zijn ze kampioen. Tot nu toe hebben zij alle wedstrijden nog gewonnen. Dus kom allen a.s. zaterdag naar het sportpark om 9:30 u, want hier moet je bij zijn !

Terwijl de voorwedstrijd nog aan de gang was arriveerden de broertjes Wildhagen op het sportpark. Jens en Tars waren deze keer pupil van de week. Met een smile van oor tot oor kwamen ze aanlopen. Ze mochten met het eerste mee warm gaan lopen en de aftrap doen. Nu hebben Jens en Tars SVU 1 al vaker zien voetballen, dus hadden ze tussendoor best even tijd om zelf een balletje te gaan trappen. Komende zondag bij de wedstrijd SVU 1- Riel 1 zijn Daan en Maud Kennes pupil van de week. Voorwedstrijd SVU M1 tegen Riel E2

VOORWEDSTRIJD SVU D1 Dit voetbalseizoen zijn er weer voorwedstrijden. SVU D1 mocht zondag voetballen tegen Molenschot D1. Onze jongens hebben goed hun best gedaan, maar de tegenstander bleek een maatje te groot. Toch was deze vriendschappelijke wedstrijd een mooi moment om onze reservekeeper in actie te zien. En dat deed hij goed. Na afloop samen met Molenschot op de foto en daarna aan de welverdiende chips en AAdrank. Na deze wedstrijd speelde SVU 1 tegen Molenschot 1. Door de voorwedstrijd waren er extra veel toeschouwers aan de lijn. Helaas mocht dit niet baten, want ook deze wedstrijd werd door Molenschot gewonnen.

PUPIL VAN DE WEEK

SVU D1 en Molenschot D1

Zondag de 24e hebben de meisjes E1 hun voorwedstrijd tegen Riel E3. Aanvang van de wedstrijd is 13:15 uur.

“WEL WINNEN HÈ !” Theatervoorstelling “Wel winnen hè !” komt in het Chassé theater in Breda op woensdag 27 november, van 20:00 u tot 21:20 u (zonder pauze, inloop vanaf 19:30 u). Deze versie is speciaal voor ouders van sportende kinderen en kost slechts € 5,-. Kijk hier voor meer informatie over de voorstelling. Kaarten bestellen kan op www.welwinnenhe.nl/ ouders.

Triatlon-biljarttoernooi De Kromme Keu Wederom wegens enorm succes geprolongeerd. Wie kan zich niet meer de finale van vorig jaar tussen Hans Hendriks en Louis Koyen herinneren. In een zeer spannende partij wist Hans uiteindelijk in 22 beurten van Louis te winnen. Ook dit jaar organiseert Biljartvereniging De Kromme Keu weer dit triatlon-biljarttoernooi bij de Locobar aan de Dorpstraat in Chaam. Bij het Triatlontoernooi worden 3 spelsoorten, libre, bandstoten en driebanden, in één partij gecombineerd. Afhankelijk van het gemiddelde (Laag = gemiddelde libre <= 2 of gemiddelde drieband <= 0,5 / Hoog = gemiddelde libre > 2 of gemiddelde drieband > 0,5) moeten in maximaal 30 beurten, respectievelijk 10 libre/20 libre + 5 bandstoot/8 bandstoot + 5 drieband/7 drieband caramboles gehaald worden. Het biljarttoernooi vindt dit jaar plaats van maandag 9 december t/m vrijdag 20 december. De 1e ronde wordt gespeeld van genoemde maandagavond tot en

met donderdagavond 12 december. De winnaars gaan door naar de 2e ronde, die gespeeld wordt op dinsdagavond 17 december en woensdagavond 18 december. De 3e ronde wordt op donderdag 19 december gespeeld en de finaleavond is op vrijdagavond 20 december. Heeft u interesse, om aan dit leuke en gezellige toernooi mee te doen, dan kunt u zich vanaf heden opgegeven bij de Locobar in Chaam (Tel. 0161 - 491707 ná 19.00 uur). Geef uw naam, telefoonnummer en zo mogelijk uw e-mailadres, alsmede een voorkeursavond voor de eerste ronde op. Wij proberen dan met uw voorkeur rekening te houden. Biljartvereniging De Kromme Keu.

Ponyclub Sint Remigius Baarle-Hertog

Delana en Bikkel Zondag 3 november namen Marie en Renée deel aan de ponycross te Zoersel. De cross van Zoersel is altijd een mooie maar een technisch moeilijke cross. Marie nam voor de eerste maal deel met Serge, ze behaalde een weigering in de cross en reden daarna een foutloos springparcours. Uiteindelijk werden ze na nog een goede dressuurproef gereden te hebben, knap 6e! Renée behaalde met Vlekje ook een weigering in de cross en reed eveneens een foutloos springparcours. Zij werden uiteindelijk 7e. Met Spotje reed ze wel een foutloze cross, alleen viel er jammer genoeg 1 balkje in het springparcours, waardoor ze uiteindelijk op een 8e plaats eindigden. Een week later, zondag 10 november, was Renée te gast op de cross van Meer. Deze cross gaat altijd door rond de Mosten. Ondanks de vele regenval, was de cross toch redelijk goed te rijden, hier en daar wel een wat zwaardere ondergrond, maar dat deerde niet voor Renée met haar pony's. Met zowel Vlekje als Spotje reed ze een foutloos springparcours,

gevolgd door een foutloze cross en tweemaal binnen op de ideale tijd. Er waren echter toch nog wel wat andere ponyruiters die ook 2 foutloze ritten hadden neergezet, dus de dressuurproef die 's middags gereden moest worden zou belangrijk worden voor de einduitslag. En ook dit deden ze goed. Uiteindelijk behaalde ze met Spotje een 5e plaats en met Vlekje een schitterende 1e plaats! Afgelopen zondag nam Delana deel aan de eerste indoor van het winterseizoen, welke georganiseerd werd door Merksplas. 's Morgens reed Delana met Bikkel een hele mooie foutloze omloop. De bedoeling was om dit 's middags nogmaals over te doen, echter ging dat niet helemaal naar wens, Bikkel had geen zin meer in de laatste hindernis en uiteindelijk behaalde ze 's middags 12 strafpunten. Ponyruiters gefeliciteerd met de behaalde resultaten! A.s. zondag zijn de ponyruiters gevraagd om sinterklaas de begeleiden bij de intocht in Baarle. En 22 december hebben ze de volgende indoor, wederom in de rijhal te Merksplas.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 44

KEES

DE ALLERGROOTSTE LUCHTDRUKSCHIETSPORT-SORTERING IN DE REGIO

Hét adres voor uw mooiste Kerst Prachtige kerstdecoraties in een betoverende wintersfeer.

A.S. ZONDAG GEOPEND VAN 11.00-17.00 UUR

We hebben onze 70 jarige winkel verbouwd, nu met een nóg grotere schietsport-afdeling, we gaan op naar de 100 jaar ! Uiteraard hebben we alle merken o.a.: Air Arms, Daystate, Diana, Gamo, Weihrauch, BSA, Evanix, Kalibr etc etc. In alle kalibers, nu óók de 9mm van Shin Sung weer verkrijgbaar. We zijn uniek met onze grote collectie PCP-buksen (= perslucht) Reparatie en inruil mogelijk. Ook hét adres voor kruis- en handbogen, paintball-wapens, koffers en wapenkasten, etc etc, en voor NABV-pashouders airsoft wapens!! Onze klanten komen uit heel Nederland en België, o.a. voor de uiterst deskundige voorlichting, service en garantie. Kogel-, steek-, en snijwerende kleding Zoals shirts, handschoenen,jassen en vesten, ook security-kleding en aanverwante artikelen. Nachtkijkers en verrekijkers

Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. EXTRA GEOPEND ZIJN WIJ Zondag 8 en 15 december van 11.00 tot 17.00 uur.

Metaaldetectors in iedere prijsklasse. Fenix led zaklampen, maar uiteraard ook andere merken. Gasflessen en toebehoren voor oa terrasverwarming. We hebben gaskacheltjes voor de koude dagen. Misschien een leuke kadotip voor de kids: Sluban past op Lego, maar dan veel voordeliger met leuke modellen van leger en marine, vanaf €3.50 tot €50.= Winterkleding en schoenen Heerlijk warme truien, (leger-)jassen, houthakkersblouses, (leger-)schoenen oa van Magnum, thermokleding/ondergoed, regenkleding, enz. Voor alledaagse en niet-alledaagse spullen waarvan u niet weet waar u het zou kunnen vinden gaat u natuurlijk eerst naar:

Princenbosch plantencentrum, Bavelseweg 143, 5124 PX Gilze, Tel. 0161-431923, www.tuincentrumprincenbosch.nl Antiek-renovatie Hans Swanenberg. Verwijderen van verf en laklagen. Ook voor al uw overige meubels. Logen en stralen van houten meubels. Dekkend spuitwerk van oude en nieuwe meubels. Opnieuw kleuren en/of lakken. Stoelen matten en webbing. Zevenb.Hoek. Telefoon 0168452451. www.antiekrenovatie.nl

Laurijssen Hoveniersbedrijf, St. Janstraat 15, 5131 BR Alphen. Voor verrassende tuinontwerpen, advies, aanleg, renovatie, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. Bel voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak 013-5082376 of 06-20005282

Afleverbon Afleverbon

GLAZENWASSER Geniet u ook zo van blinkende ramen en schone kozijnen? Dan ben ik uw oplossing! Neem contact met ons op en wij zorgen ervoor! gls.onderhoud@gmail. com of 06-40460333 Met vriendelijke groet, de Glazenwasser!

TE KOOP: DIVERSE ZWARTE PIETEN PAKKEN VANAF € 25,00 MOB: 0615433093 TEL: 0161 491291 Te koop gevraagd: goede gebruikte meubelen, eiken, klassiek of antiek, tevens ontruiming van woningen. Tel. 06-57085791. www.basdewoningontruimer.nl CV Ketels, reparatie en onderdelen. Electrische installaties en materialen bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1B te Gilze Tel. 0161-451812 www. tscgosens.com info@ tscgosens.com

Camfferman RTV Service. Reparatie Consumentenelektronica TV- LCD- PC-Audio en Video systemen. Tevens Digitenne en Schotelinstallaties. Tel. B. 014 715294. N. 0031 6 29180104. rtvservice@planet.nl

Wij bieden je: • vast salaris • 38-uren week • degelijke interne opleiding • moderne en comfortabele werkomgeving

Ediat bv, onderdeel van een internationale mediagroep, is voor zijn nieuwe vestiging in Breda op zoek naar collega’s:

Handtekening leverancier

Handtekening leverancier Handtekening leverancier Handtekening leverancier

Handtekening klant

Handtekening klant

EDIAT BV - Ettensebaan 41 - 4183 AH Breda info@ediat.nl - www.ediat.nl Tel: 076 523 90 20

Je werkt er samen met een enthousiast team in een fijne werksfeer en bent verantwoordelijk voor het verkopen van publiciteit in uitgaven voor gerenommeerde opdrachtgevers. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - Valkenbergconcerten Breda - Golfclub Terneuzen - Wereldtuinen Mondo Verde - Makelaarsplan Waalwijk - Rederij Stiphout - Explorion - Centrum voor de Kunsten Roermond - Limburgse handbaldagen - Dance Masters Tien Koevoet - Kerstkranten Axel en Hulst - Textielmuseum Tilburg -… - Ledeltheater, theaters Bergeijk, Geleen,Valkenswaard, Fidei et Arti

Kortom, jouw werk is mee bepalend voor de promotie en uitstraling van deze events, clubs en organisaties. Je bent een gedreven persoon met een vlotte commerciële instelling en staat open voor nieuwe uitdagingen. Ervaring is welkom, maar persoonlijkheid is belangrijker.

Scania is een toonaangevende producent van zware bedrijfsauto’s, bussen en Wij bieden je: - vast salaris - provisie- en bonusregeling industrie- en scheepsmotoren. Scania voertuigen kenmerken zich door een - 38-uren week - degelijke interne opleiding - moderne enlaag comfortabele werkomgeving - doorgroeimogelijkheden lange levensduur, een brandstofverbruik en een hoog chauffeurscomfort. - regelmatige werktijden (geen avond- en weekendwerk) Veiligheid, zowel voor de chauffeur als deInteresse andere is vanaf de en zinweggebruikers, in iets nieuws? met CV of neem telefonisch contact op. tekentafel ingebouwd.Reageer snel en mail je sollicitatiebrief EDIAT BV - Ettensebaan 41 - 4813 AH Breda info@ediat.nl - www.ediat.nl - Tel.: 076 523 90 20

Customer Advisors YOU MAKE A DIFFERENCE. Voor onze vestiging in Hazeldonk en Oosterhout zijn wij op zoek naar 2 fulltime Customer Advisors. U bent samen met uw collega receptionist verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de balie in een wisseldienst. U houdt zich bezig met de verdeling en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de werkplaats en stuurt de medewerkers vanuit de werkplaats aan. Daarnaast fungeert u als eerste aanspreekpunt voor klanten inzake reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Bespaar op uw stookkosten: Rolluiken, sectionaal poorten, Europese kwaliteit, vele kleuren mogelijk, 5 jaar garantie. Kijk op clemensbouwbeheer.com of bel 06-50823355

Kunststof dakbedekking en goten Zeilmakerij - Zwembadfolie Folie voor vijvers en zwemvijvers Van de Pol Tom Handtekening klant Contactadres: Vaartstraat 5, Ravels Handtekening klant GSM 0032 474/44.79.02 Met vele jaren ervaring

(geen avond- en weekendwerk)

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST (m/v)

CARAVANS GEVRAAGD

VERPOL b.v.b.a.

• doorgroeimogelijkheden • provisie- en bonusregeling • regelmatige werktijden

Interesse en zin in iets nieuws? Mail je sollicitatiebrief met CV of neem telefonisch contact op.

Professionele reiniging van alle soorten stallen.

**Pink! hair & beauty** Voor al uw haar- gelaats- en pedicurebehandelingen tegen zeer scherpe prijzen! Bijv. Heren, dames of kinderen knippen altijd voor maar 13 euro. Bel voor een afspraak: 0610622014 of kijk voor meer info. op www.pinkhairenbeauty. nl Ma t/m za en 3 avonden open!! Goedentijd 45, Alphen

Voor al uw (SIER) BESTRATINGEN, W. Timmermans Bestratingen, Chaamseweg 41, Alphen. Tel.: 0629323220 of 0135082281.

soonlijkheid is belangrijker. Ervaring is welkom, maar per

Afleverbon

BAVEL-BREDA - Nijverheidsweg 22 - Tel.: (0161) 43 12 05

Elektro-Service Keustermans, Reth 3, Baarle-Nassau. Voor al uw elektrowerk in huis, bedrijf en renovatie. Tel.: 013 5077428 of 06 30391571

Je verkoopt samen met je collega’s telefonisch advertenties in vermelde uitgaven.

Bonnr:Bonnr:

Zondag open!

Opzoek naar de fanathiekste rijschool met 29 jaar ervaring en die 7 dagen in de week voor je klaar staat en ook nog eens de goedkoopste is.06-15353040 of rijschooldemolen.nl

Te koop kachelhout lengte ± 35 cm. Thuisgebracht. Tel. 0611116998.

ENTHOUSIASTE COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST (m/v)

7 dagen in de week voor je klaar staat en ook nog eens de goedkoopste is.06-15353040 of rijschooldemolen.nl

Voor al uw (SIER) BESTRATINGEN, W. Timmermans Bestratingen, Chaamseweg 41, Alphen. Tel.: 0629323220 of 0135082281.

Info: Jurgen van Oosterbosch Baileybrugweg 3d 4941 TB Raamsdonksveer Tel.: 0162 517097 E-mail: info@limacmetaal.nl www.limacmetaal.nl

Voor ons kantoor in Breda, zijn wij op zoek naar

Baarleseweg 60a Baarleseweg 60a Opzoek naarAlphen de fana5131BD NBr 5131BD Alphen NBr Heeft u veel kalk prothiekste rijschool met 06-25534574 06-25534574 blemen en wilt u er voor 29 jaar ervaring en die

Website: WWW.ADVOESENEKZONWERING.NL

Wij zoeken een enthousiaste medewerker. Je wordt opgeleid in een klein team van ervaren vakmensen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om werken en leren te combineren.

Ediat bv is onderdeel van een Intermediagroep die uitgaven realiseert voor sportclubs, theaters, evenementen, overheid, onderwijs, zoals bv. Muzenconcerten Tilburg, Breda’s Museum, Swinkelsche Golfbaan, CC Jan Van Bessouw, Textielmuseum Tilburg, Tophandel Zuid Limburg, Muziekgebouw Eindhoven, Sportcentrum Hank, Theater aan de Parade, en vele andere ....

WWW.KEES-BREDA.NL

BAVEL

Heb je geen opleiding of ervaring in de metaal, maar spreekt het je wel aan.

Voor breek-, zaag- en boorwerken in beton Uw gebit stuk? Dat of asfalt, zetten we in: is geen probleem! Wij repareren het voor u in 2 compressoren met luchtuurtjes. Wouters Chantal kamers, hydraulische hamers, diverse diamant Ploegstraat 16, 2330 boor- en zaagmachines. Merksplas 014-634298 ma.-do. 09.00--17.00; vrij. Bel naar H. van Beek 0031(0)135078118 of 09.00-15.00 uur en op 0031(0)653364696. afspraak.

KEES

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met NASSAU GRASS saus naar keuze en koud Begintijd Eindtijd Pauze Begintijd Eindtijd GRASZODEN vanaf € of warm buffet. Voor 1,95/m². Afhalen, aaninformatie ligt er een leggen, verticuteren, frefolder in de winkel of bel: Alphen, N.Br. - 06-25534574 zen, door- en inzaaien, 0161-451263. aanrollen, meststoffen, graszaad, thuisbezorgen U zelf buiten gesloten en renovatie. Tel.: 0031 Sleutel afgebroken of Snel en goedkoop je Adres (0)13-5079954. Te koop wegens pece- Regelmatig krijgen wij kwijt via inruil FIETSEN EN rijbewijs halen? kijk op elsontruiming. Diverse Slot kapot BROMFIETSEN met 3 rijschooldemolen.nl of haagplanten tegen Bel 06-48918049 mnd. garantie. Informa- 06-15353040 AFVALLEN! 6 tot 9 kilo Ton Vermeeren bodemprijzenzoals tie? Hapers Tweewielers: gewichtsverlies in 4 Beuk, Taxus, Laurier. www Kerkstraat 51, Gilze. Tel. weken met powersliAm. klusenhoutbewerking.nl Ook Buxusbollen. Van Te huur aangeboden: 0161-452642. Wetenschappelijke 25 tot 30 november van Ook voor klus Div. chalets: geheel afslankmethode. Geen 9.00 tot 16.00 u aan & timmerwerken gemeubileerd, gestoffehongergevoel. Geen de Chaamseweg 20 te erd en geïsoleerd. vermoeidheid. Behoud Sint en Piet bij u op Alphen. Minimale huurperiode van spiermassa. Geen bezoek op een mooie jo-jo effect. Informeer Te Koop Bosgrond: 4,2 en professionele wijze, is 3 mnd., huurprijs Caravans/Campers gevraagd! vanaf: € 550,- per mnd. 013-5181364. Voor boekingen en/ ha fraai dennenbos op Op chaletpark de MeysAltijd 70 caravans op voorraad! of info: 06-21910172, de Tommelse Heide te berg in Chaam. info@feestmetsinBaarle-Nassau. Info: Info: 06-53388715 of Let op autos tekoop terklaas.nl 00324-79440007. www.meysberg.nl gevraagd 150 tot 10000 euro voor u loop sloop en schade autos.tevens NIEUW: nu ook ZONNEPANELEN! alle merken auto onderdelen te koop aangeBINNEN- en BUITENZONWERING, ROLLUIKEN boden tegen zeer lage HORREN en TERRASOVERKAPPINGEN prijzen.autodemonTilburgseweg 43, Oosterhout tage k.prescher.ook Tel: 0162-693187/06-55836618 savonds te bereiken. www.caravancentrumtreffers.nl tel0765418353. E-mail: INFO@ADVOESENEKZONWERING.NL

LEERLING DRAAIER

HERBALIFE: gezond gewicht en meer vitaliteit! Vraag om gratis PROEFPAKKET en bel Maja Seelen 0161226499 of zie www. majaseelen.nl. incl. begeleiding

Vierwindenstraat 26 Breda 076-5140144 Openingstijden: di t/m vr 10-18, zat 10-17 uur zo/ma/koopavond gesloten

goed vanaf laat een Delta 330 Simplex waterontharder plaatsen. Wilt u meer informatie ga naar www.installatiebedrijfverhees.nl en klik nieuws aan.Kijk ook eens naar onze beoordeling bij klanten vertellen 8,5

Wij zijn op zoek naar:

Scan de QR-code of bekijk deze vacature op de website: www.scania.nl/career/vacatures

Herken je jezelf in deze functie? Voor informatie kun je contact opnemen met Simon Goudberg, Regiodirecteur, Tel. 06 51349671 of met Tim van Drunen, Service Manager, Tel. 06 22877534. Schriftelijke reacties kun je richten aan Scania Nederland B.V. Human Resources, t.a.v. Carmen van Dun, Postbus 9598, 4801 LN Breda. carmen.van.dun@scania.com Scania. It starts with you. Scania.nl/career


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

rt SpoSport

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Gloria Atletiek

Scorpiocross

Fleur met Imke in de achtervolging (foto's; Kees Snepvangers) Totaal gedesoriënteerd zochten we naar de start van de Scorpiocross op zondag 17 november. “Onze” start bleek veranderd in een voetbalveld, afgezet met een hoog hek! Daarnaast op een smal strookje was de start, geen tent om onze spullen in te zetten. Geen koek en zoopie (of wat nog

Lieke en Joëlle

belangrijker is koffie). Tom, Koen en Claudi moesten snel schakelen, want we willen onze atleten goed voorbereiden op hun wedstrijd. Ook ons rondje om het meertje was er niet. De gemeente Oosterhout geeft op één dezelfde plek een vergunning voor schieten met houten pijlen en een cross bij de warande. Daar ga je wel hard van lopen, als de pijlen om je oren vliegen. Trainer Rob die sportief op de fiets kwam en blij was dat hij überhaupt het meertje zag moest de eerste pijlen al ontwijken. Maar goed nadat we het rondje verkend hadden en Joep en Dennis de schrik te boven waren dat ze drie kilometer moesten lopen (i.p.v. de 2700 meter waarop ze zich hadden voorbereid). Was het dan zover. Imke was er wederom weer bij. Super enthousiast na de cross van vorige week, wil ze ze A L L E M A A L lopen! Imke stuiterde nog van het feit dat de Sint in haar schoen had gereden, dus dat beloofde veel goeds. Altijd leuk om de “kleintjes” Imke, Fleur, Kim & Michiel te zien lopen. En er was genoeg aanmoediging. Daarna onze Cas''en ook deze week liep het weer niet helemaal vlekkeloos. Had hij vorige week “ambras”, deze week moest er weer geduwd worden. Waar Claudi hem na afloop toch even op moest aanspreken! Anouk kreeg uit handen van Ad (van de Maresiacross) nog een bronsen plaatje voor haar derde plaats van vorige week. En dat bleek meteen naar meer te smaken. Anouk kwam, zag en overwon. Een dikke overwinning'.het eerste goud van het seizoen. En daar worden wij bij Gloria Atletiek blij van. De dames en vriendinnen van Anouk die achter haar liepen, deelde mee in deze vreugde. Deze week waren Joëlle en Dennis er voor het eerst bij! Stijn en Valerie verkenden samen nog een paar keer hun rondje. Ze waren op alles voorbereid! Tussendoor hadden ze ook nog tijd om de anderen aan te moedigen. En zo keerden om 13.15 uur de laatste jeugdatleten richting Baarle, terwijl het voor de volwassenen toen pas begon.

PAGINA 45

Tom deed eerst mee met de korte cross (bronzen plak) en later met de senioren zodat er weer punten werden gescoord. Ron en Julien vonden de korte cross een goede opwarming en willen dit volgende keer ook in hun programma opnemen. De vrouwen mochten de spits afbijten voor hun 4000 meter, of was het nou 3700 meter? De organisatie was door het eerder aangegeven probleempje, genoodzaakt om e.e.a. aan te passen hetgeen leidde tot wat verwarring in de afstand en rondjes. Ingrid liet zich niet afleiden en knalde door het parkoers. Ook Margie was weer van de partij en werd knap 9e. Lidy, in voorbereiding naar een halve marathon, liep met gemak de afstand en scoorde ook weer de nodige punten. Later was het aan de mannen. Mark was er ook weer bij en liep net als Kees een degelijke cross. Helaas zonder Oskar dit jaar. Voor degene die het zich nog herinneren, Oskar liep vorig jaar een rondje te weinig, hetgeen Nick en Erwin deze editie van de Scorpiocross hebben recht gezet. Beide hadden hun Sven Kramer momentje en liepen een rondje te veel. Hilariteit ten top, of toch niet ? Ach ja, we konden er weer goed om lachen ook al scheelde het enkele plaatsen in het klassement. Deze 'chaos' werd toch een beetje veroorzaakt door de afstand en het aantal rondjes wat blijkbaar niet helemaal aansloot. 7 rondjes werd er gemeld en de oorspronkelijk afstand van 6900 meter wijkt iets af. De geruchten gaan zelfs dat de afstand van 6800 meter, opgenomen in de uitslag, eerder in de richting kwam van 6300 meter. Maar toch was het weer gezellig en ook het weer zat zeker mee. Uiteindelijk hebben ze allemaal hun warm bad weer verdiend en kunnen de benen worden gemasseerd in voorbereiding naar de volgende wedstrijd.

TVChaam

Grote opkomst bij de tossavond junioren

Vrijdagavond 15 november was de tweede tossavond voor de junioren van TVChaam. Omdat de eerste keer de animo al groot was,

MSEN, 8600 METER 10e Tom Michielsen ................. 30.51

MEISJES PUPILLEN C 1100 M

MAN 35, 6800 METER

5e Fleur Versmissen.....................5.35 7e Imke Geenen............................5.47 10e Kim Verstappen....................6.08

12e John Hermans..................... 30.53 14e mark Schraets..................... 34.04 15e Erwin Gulickx...................... 34.45 16e Kees van Meer..................... 35.15

JONGENS PUPILLEN C 1100 M 8e Michiel Gulickx........................5.32

JONGENS PUPILLEN B 1100 M

MAN 45, 6800 METER 23e Nick Verstappen ................ 34.22

16e Cas Seegers............................5.47

MAN 55, 6800 METER

MEISJES PUPILLEN A 1100 M

10e Ron Dijkhuizen.................. 29.23 13e Julien Leemans................... 32.52

14e Inge van den Hout................4.46 20e Emmelie van Meer.................5.03 23e Tess Frijters .........................5.14 34e Lotte Hermans.......................5.57

JONGENS PUPILLEN A 1050 M 20e Martijn Gulickx .....................4.37 27e Daan Versmissen.................4.51

MEISJES JUNIOREN D 1500 M

Zaterdag a.s. gaat een klein groepje jeugd naar de Warandeloop in Tilburg. Klein omdat een aantal atleten op trainingskamp is en omdat de Warandeloop helaas niet zo geliefd is. Maar samen met Claudi zullen de atleten die wel gaan, weer de nodige puntjes gaan verdienen.

1e Anouk Verheijen....................5.24 7e Janneke Mengerink.................5.41 10e Gitte Wilmsen........................6.17 11e Evelien Versmissen...............6.19 12e Gitte Frijters...........................6.25 17e Lieke Seegers ........................6.57 21e Joëlle van Hest.......................7.11 23e Itske Verboven...................... 7.42

JONGENS JUNIOREN D 2150 M 25e Stijn Versmissen................ 10.23

was er meer chocomelk en cake ingeslagen. En dat was maar goed ook. Om 18:25 uur stonden de eerste jeugdleden al te trappelen

om te gaan spelen en om 18:30 uur waren er 21 kinderen op het tennisveld. Nadat ze hun pasje hadden ingeleverd werd er door

de ouders een indeling gemaakt wat op het spelbord zichtbaar werd gemaakt. De kinderen konden zo zelf zien met wie, tegen wie en op welke baan ze gingen spelen. Na twee rondes was er een korte pauze met warme chocomelk, ranja en een lekker plak cake, die ze lekker buiten hebben kunnen nuttigen. Daarna moesten kinderen nog snel even de baan op voor de laatste partij, omdat de senioren ook al gearriveerd waren voor hun tossavond. Het was volle bak op het tennispark in Chaam. Als laatste is er nog een leuke groepsfoto gemaakt. En op de vraag, hoe vond je het, kregen we verschillende keren het antwoord : 'SUPER'. Daar doen we het toch voor!!!! We kijken terug op een heel geslaagde avond, met dank aan verschillende hulpmoeders, Conny, Ank, Petra, Sacha & Marja. Hou de tennissite, FB en email in de gaten, waar we de data bekend maken voor de volgende tossavond. En als er ouders zijn die het ook leuk vinden om bij een tossavond te helpen, laat het weten via de mail van de vereniging. Tot op de tennisbaan.

Zondag 1 december 2013

Binnenkort weer

'de Enclavecross' Gloria Atletiek is klaar voor de 28ste cross in de bossen van Baarle. Onze vrijwilligers gaan er voor zorgen dat je op zondag 1 december a.s. opnieuw kunt genieten van een sportieve dag: heerlijk hardlopen door de Baarlese bossen. Start en finish zijn gelegen aan de Bredaseweg (ter hoogte van huisnummer 9). Zowel jeugd als volwassenen zijn van harte welkom. Onze leden worden aangemoedigd om er bij te zijn, omdat we hiermee punten kunnen verzamelen binnen de regio. Binnen de regio zijn 12 wedstrijden/crossen, waarmee we als vereniging punten kunnen verzamelen. We strijden momenteel om de tweede plaats en als jij er bij bent, halen we punten binnen en maken we hiermee meer kans op die tweede plaats. Ben je geen lid van onze vereniging, dan ben je uiteraard ook welkom. Onze cross wordt ook dit jaar mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor 'Mardenkro'. Hieronder staat het programma voor deze dag. Aan de finish is er voor elke deelnemer een herinnering en ook dit jaar wederom een versnapering. Tevens is er voor de eerste drie in elke cate-

gorie een medaille te winnen. Parkeergelegenheid is er voldoende, direct naast het parcours. Voor de ligging van het parcours verwijzen we naar onze site www.gloria-atletiek. nl onder het kopje 'Evenementen'.

PROGRAMMA

10.30 Meisjes en jongens pupillen C 990 meter 10.40 Meisjes en jongens pupillen B 990 meter 10.50 Meisjes pupillen A 990 meter 11.00 Jongens pupillen A 990 meter 11.10 Meisjes D 1420 meter 11.20 Jongens D 1980 meter 11.30 Meisjes C 1980 meter 11.40 Jongens C 2840 meter 11.40 Jongens B 4260 meter (+ VB-groep) 12.20 Meisjes A en B 3840 meter 12.20 Jongens A 5760 meter 12.20 Wedstrijd vrouwen (senioren, 35+ en 45+) en prestatieloop 5760 meter mannen 13.15 Wedstrijd mannen (senioren, 35+, 45+, 55+ en 60+) en prestatieloop 9600 meter vrouwen

INSCHRIJVEN Inschrijven kan tot 25 november via onze site www.gloria-atletiek.nl (tabblad Evenementen) of via www.inschrijven.nl. Na-inschrijving kan tot een half uur vóór de betreffende te lopen afstand. Nog meer informatie nodig: kijk dan op onze site www.gloria-atletiek.nl

MEISJES JUNIOREN C 2150 M 8e Valerie van Meer......................9.59

TC Baarle bestaat 40 jaar

JONGENS JUNIOREN C 3050 M 11e Joep Hermans..................... 13.44 12e Dennis Olieslagers............. 14.12

KORTE CROSS MAN, 3050 METER 3e Tom Michielsen.................... 10.10

VR35, 4000 METER 7e Ingrid Verstappen ............... 19.15 8e Anita Berende....................... 19.29 9e Margie Mertens..................... 21.17 11e Marleen van Meer............... 23.02

VR45, 4000 METER 6e Henny Leemans.................... 19.24 7e Ria Verheijen......................... 19.39 10e Joyce Dijkhuizen................ 20.32 12e Lidy Swolfs.......................... 21.41 13e Monique v.d. Kasteele ...... 23.39 Golden Girl

Aan alle leden van 18 jaar en ouder, sponsoren en oudvoorzitters van TCBaarle.

Het bestuur van TC Baarle nodigt u en uw partner uit om op zaterdag 14 december ons 40-jarig jubileum mee te vieren. Onder het genot van een hapje, een drankje en gezellige muziek maken we er een onvergetelijke avond van. Aanmelden voor deze feestavond kan tot 1 december via de mail: feest@tcbaarle. nl of bel naar: 013-5077523. Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op deze feestelijke avond rond 20 uur in dresscode “white”. TC Baarle, Ruiterpad 19, BaarleNassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

rt SpoSport

PAGINA 46

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Veldtoertocht Alphen was nat, heel nat Zondag 10 november heeft de WTV Alphen voor de 21ste keer de veldtoertocht georganiseerd. Deze editie 2013 zal de boeken in gaan als een van de allernatste tot nu toe. Toch waren er nog 725 mountainbikers naar de startplaats bij Cafe Welkom gekomen. Dat is gezien de erbarmelijke fietsomstandigheden, regen en kou, een opmerkelijk aantal.

Er viel toch nog wel te genieten voor de rijders. In de week voorafgaand had de regen de te berijden bosgrond volledig doordrenkt. Toch bleek op zaterdag, bij het uitpijlen, de route nog zeer goed te berijden. Op zondagochtend gooide een zeer actief regenfront echter roet in het eten en toverde in korte tijd het parcours om in een groot water- en modderballet. Tegen al de verwachtingen in zijn er toch nog 725 “echte” mountainbiker -(sters) gestart. De routes ( 25 of 45 km) voerden dit jaar via Boshoven en de Alp-

hense Bergen naar recretiegebied 't Zand . Daar lagen vele kilometers singletracks en vervolgens arriveerde men dan uiteindelijk bij de pauzeplaats aan de Oisterwijksestraat. De pauzeplaats was weer prima geregeld door Marian en Ton Olislagers. Zij hadden met hun team het weer prima voor elkaar en de verkleumde rijders konden hier weer op temperatuur komen. Ook kom men eventueel de fietsen schoon spuiten. Na de pauze ging de route over de “zandbult” en via de Druisdijk en het Bels Lijntje naar de Kiek. Daarna ging het via het Riels Hoefke over de Regter Heide. Ten slotte ging het door het Brabants Landschap naar de Hoevens. Bij het laatste deel hadden we noodgedwongen een stuk van de route geschrapt om te voorkomen dat er rijders letterlijk kopje onder zouden gaan. Als de renners na ruim 2-3 uur ploeteren bij de finish aankomen zijn de meeste veranderd in “zwarte pieten”. Het humeur van de bikers is echter nog prima in orde. Men heeft er toch van genoten ondanks de omstandigheden en tevreden keerde men huiswaarts. Tijdens de traditionele evaluatie zondagavond waren de geluiden dan ook positief. We zijn ook dit jaar trots op wat we als vereniging hebben neer

ning.Ook twee dames blijken steeds meer uit het goede lange afstandhout gesneden te zijn !Proficiat allen! De Uitslagen:

Het parcoers was voor een groot gedeelte onverhard en deze loop werd gebruikt als een goede trai-

Toon Bax: ........................... 1.49.32 uur Kees van Sas ..................... 1.49.33 uur Walter Keustermans ........ 1.50.20 uur Jose Keustermans: ............ 2.04.52 uur

een goede 1e set gespeeld. De 2e set was even spannend want de tegenstanders hadden heel veel te pakken. Uiteindelijk toch gewonnen met 24 - 26. De 3e set ging 'vaneiges' en we wonnen deze met 12 - 25. Jammer maar helaas, hebben we de 4e set moeten afgeven met 25 - 23. Lange rally's, redelijk goede pass, maar toch zat de organisatie niet lek-

gezet. Het bestuur bedankt alle leden en de vele vrijwilligers die hebben bijgedragen aan deze succesvolle dag. In het bijzonder dank aan Christ Kokx die samen met Wil, Bouw, Ad, John, Jan en Ward in de weken voorafgaand een heleboel voorbereidende werkzaamheden hebben uitgevoerd. Ook dank aan Remijsen Truckservice, Ben Wouters Transport, Frank Kools, Frank Meeuwsen, Jansen-Oomen Tweewielers , Cafe-zaal Welkom , EHBO Alphen en onze hoofdsponsor Rabobank De Zuidelijke Baronie. De volgende editie is op zondag 9 november 2014. Met deze veldtoertocht komt er

Marian Woeestenberg: ...........2.05 uur.

Eens zin om in de loopgroep in Alphen te komen trainen? dat kan !Kom eens geheel vrijblijvend langs voor een proefles!info/ aanmelding:Adriaan Schram: 0612942432

een einde aan het jubileum seizoen. Volgend jaar beginnen we traditiegetrouw 23 Februari met de Classique D' Alphen , een cyclo sportief op recreatiegebied ' t Zand.

* Brillen * Zonnebrillen * Contactlenzen

VL PNT 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1

VOOR-TEGEN SALDO MINPNT 1 21 51 - 16 35 0 1 19 43 - 32 11 0 1 13 31 - 16 15 0 3 12 23 - 20 3 0 3 9 17 - 16 1 0 3 7 19 - 26 -7 0 4 5 16 - 33 -17 0 2 4 11 - 14 -3 0 4 4 19 - 27 -8 0 6 3 12 - 35 -23 0 3 -2 9 - 16 -7 6

1 C1000 Zwijsen 2 ZVV Beerens 3 Mark Geerts Inst w 4 Groenteboer Alphen 5 Eetkaffe Mozes 6 Peeters Bouw Grefi 7 Hov Bedr Timmerman 8 Lokomotiv Schoenma 9 Reijns Staalconstr 10 Runnersworld Tilbu

7 8 7 7 9 7 8 8 8 7

6 5 5 5 4 3 3 2 1 1

0 1 0 0 2 0 0 1 2 0

1 2 2 2 3 4 5 5 5 6

18 16 15 15 14 9 9 7 5 3

33 25 24 18 21 29 16 20 22 14 -

17 20 13 12 29 18 26 33 29 25

16 5 11 6 -8 11 -10 -13 -7 -11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DERDE KLASSE RZC COMPETITIESTAND 1 ZV aan het Plein 2 ZV Lemans v/d Bran

9 8 9 7

0 2

1 24 42 - 22 20 0 23 47 - 17 30

PL CLUB WED GW GL 3 Autobedrijf van Ri 8 6 4 Kees Jacobs Transp 10 5 5 Trimsalon jose 7 4 6 Artinez Bloemwerke 9 3 7 De Grashoppers 8 3 8 Multimate 7 2 9 Z.V. S.V.S. 8 2 10 Mooi bij Daisy 8 2 11 CBU Koyen & partne 9 4 12 Hov bedr Klaassen 7 1 13 'T Zooike 9 0

VL PNT 0 0 1 2 0 2 1 1 1 2 2

VOOR-TEGEN SALDO MINPNT 2 18 22 - 13 9 0 5 15 31 - 27 4 0 2 13 29 - 21 8 0 4 11 22 - 18 4 0 5 9 22 - 37 -15 0 3 8 15 - 18 -3 0 5 7 15 - 25 -10 0 5 7 13 - 24 -11 0 4 7 20 - 24 -4 6 4 5 13 - 21 -8 0 7 2 14 - 38 -24 0

UITSLAGEN GESPEELDE WEDSTRIJDEN EERSTE KLASSE RZC

TWEEDE KLASSE RZC COMPETITIESTAND

0 0

Op 15 december is onze Kerst/Jubileum drive! Reserveer deze datum in uw agenda! Contact: Martin. Wigchert@gmail.com of 013-508 1682.

5e zitting en einde 2e competitie

RONDE DATUM WEDSTRIJD............................................... UITSLAG 15/11/2013 Auto vAlphen LocoBar - v.d. Broek wonen......... 1 - 5

TWEEDE KLASSE RZC RONDE DATUM WEDSTRIJD............................................... UITSLAG 15/11/2013 Eetkaffe Mozes - Reijns Staalconstr.................... 2 - 2 15/11/2013 C1000 Zwijsen - Lokomotiv Schoenmake.......... 6 - 1 15/11/2013 Peeters Bouw Grefix - Mark Geerts Inst.............. 6 - 0 18/11/2013 Hov Bedr Timmermans - ZVV Beerens................ 1 - 4

DERDE KLASSE RZC RONDE DATUM WEDSTRIJD................................................ UITSLAG 15/11/2013 Autobedrijf van Riel - De Grashoppers.............. 7 - 3 15/11/2013 ZV aan het Plein - Artinez Bloemwerken............ 6 - 4 18/11/2013 'T Zooike - Kees Jacobs Transpor........................ 0 - 5 18/11/2013 Multimate - Z.V. S.V.S............................................. 4 - 5 18/11/2013 CBU Koyen & partners - ZV Lemans v/d Br........ 1 - 2

Rang Paar.................................................................% 1 Will Woestenberg & Huub Geurts............ 63.54 2 Angelique Jansen & Albert Jansen........... 58.85 3 Ger van Andel & Jos Verhoeven............... 58.33 4 Wil van Pelt & Ria van Pelt......................... 58.07 5 Neeltje Wennekes & Els de Swart............. 57.29 6 Gre van Andel & Nellie de Jong................ 55.73 7 Riet van Gorp & Wil van Gorp................... 50.00 8 Jeanne Kastelijns & Arie Kastelijns......... 48.70 9 Jeanne Arends & Hans Arends................. 48.18 10 Jo Jansen & Ria Loots............................... 47.14 11 Annie Oomen & Anneke Vermeer.......... 46.88 12 Rita de Leeuw & Wil de Wit..................... 46.35 13 Cees Wirken & Klaas Ebbens................... 46.09 14 Ann Oomen & Desire van den Broek..... 45.31 15 Mary Huijben & Adje Kools..................... 44.79 16 Margaret Bron & Jan Smolders............... 43.23 17 Marianne Kokx & Christ Kokx................ 41.93 18 Jan Vromans & Rinie Vromans............... 39.58

Bridgeclub BBC Enclave MAANDAG 18 NOVEMBER LIJN A %

optiek juwelier

Nieuwstraat 16, 5126 CE Gilze. Telefoon: 0161-455836

Mooi was die tijd...

ker aan onze kant, waardoor hun de touwtjes in handen hadden. 3-1 gewonnen! heel fijn! We staan daardoor nog steeds op de 2e plek, waarschijnlijk gedeeltelijk met Atak'55. We hebben een week rust maar de 30e November gaat het spannend worden: Apollo VS Atak'55, 14.00u thuis in de Uilenpoort. Proost! Apollo dames 1

Uitslagen en stand Regionale Zaalvoetbal Competitie PL CLUB WED GW GL 1 v.d. Broek wonen e 8 7 2 Eetcaf'e De Pomp 8 6 3 Scanservice De Jon 6 4 4 Topdirection 7 4 5 Auto vAlphen LocoB 6 3 6 Trommelen 6 2 7 Zvv De Tip 7 1 8 ZVT Den Brouwer 4 1 9 Gijsje Eigenwijsje 6 1 10 AC Rielan 7 1 11 PTP Galaxy 5 1

Bridgeclub Chaam

LIJN B: BLAUW Deelnemers rijdend op een van de weinige droge stukken

1 Jo van Haperen & Fred Diepstraten......... 61,43 2 Kees Scherders & Lara Jespers................. 59,52 (3) Joep de Jong & Cor Denis........................ 56,43 (3) Jenny vd Giessen & Corry vd Gevel....... 56,43 5 Kees den Heijer & Frits Kauffeld.............. 54,05 6 Martine Zeckendorf & Gina van Gorp..... 50,12 7 Margreet v Wijnen & Michel Broekman... 49,64 8 May Jansens & Roger Verschueren.......... 49,29 9 Tonny van Gils & Harry van Gils.............. 46,73 10 Marcel van der Flaas & Harry Loots...... 45,83 11 Maria Verheyen & René Swaans............. 45,54 12 Ria de Swart & Wil Wennekes................. 41,79 13 May van Leuven & Ann Dries.................. 33,21

LIJN B

1 An Grimbergen & Joke v Schaardenburg.....60,71 2 Mirek Adamski & Jes Verbruggen............ 56,85 3 Anneke Verweij & Arjan J.W. Verweij..... 56,25 4 Mieke Geerts & Jos Geerts......................... 54,46 (5) Tinie Tebrunsvelt & Amélie Hermus..... 53,87 (5) Riet Ermes & Francine van der Aa......... 53,87 7 Toon Daverveldt & Hans Krijnen............. 51,79 8 Riet Korsmit & Suzanne Maakenschijn... 49,11 9 Ria Hendrikx & Jan Hendrikx.................... 48,81 10 Jan van Strijp & Peter Tuytelaars........... 48,21 11 Adriaan Aarts & José Aarts..................... 47,92 12 Hanneke van Lanen & Wim van Lanen.. 45,54 13 Anneke van der Walle & Els Backx......... 42,86 14 Ria Laurijssen & Rina de Rooij............... 41,07 15 John Vrolijk & Jeanne Remie.................. 38,69

LIJN C

Sport & Squashcentrum Den Bogerd Alphen

STAND RZC ALPHEN 2013 - 2014 BIJGEWERKT TOT 19 NOVEMBER EERSTE KLASSE RZC COMPETITIESTAND

Bridgeclub Alphen

Rang Paar.................................................................% 1 Leny Konings & Jo Konings....................... 58.68 2 Leny van Aalst & Maja Vermunt............... 58.33 3 Fonne Gulickx & Betsy Gulickx................. 55.90 4 Rianne Wigchert & Martin Wigchert........ 55.42 5 Deen van der Ven & Wil van der Ven....... 54.58 6 Bep Spapen & Jose Barel............................ 52.08 7 Julia Verhoeven & Maria Verheyen.......... 50.83 8 Liesje Mulders & Marian Vermonden...... 47.92 9 Kitty van Alebeek & Netty van Lanen...... 46.88 (10) Ria Huijben & Din Huijben................... 46.18 (10) Annelies Leijten & Joke v Schaardenburg....46.18 (12) Henk van Gorp & Ann van Gorp......... 45.42 (12) Bou van Baal & Kees de Swart.............. 45.42 14 Diny Schilt & Corrie Verhoeven............. 44.58 15 Hans Dircken & Joos Vromans............... 40.97

CSS dames 1-Apollo Dames 1 Vandaag hebben we tegen CSS in Rijen gespeeld. Deze stonden maar 3 punten onder ons dus het zou een leuke wedstrijd worden. En dat was het ook! De eerste set moesten we er even inkomen maar daarna konden we lekker uitlopen en wonnen met 15 - 25. Helaas moest Sabine Backx (12) in de 2e set eruit om haar knie te sparen, maar ze had

Uitslag 13 november

LIJN A: ROOD

Alphense lopers succesvol in Kasterlee Afgelopen zondag stonden er vijf Alphense lopers aan de start op de halve marathon in Kasterlee(B)

Uitslag 19 november

Kijk op www.tcbaarle.nl voor meer informatie over ons 40-jarig jubileumfeest!

K.B.O. Baarle Nassau

Koersballen VRIJDAG 15 NOVEMBER Met 22 spelers werd er gekoersbald op 2 matten en de resultaten waren als volgt:

01. Ria de Bont................. 38 punten Hilde van Oostende ..........38 02. Ans van Iersel......................31 Frans Verheijen....................31 03. Nellie Frijters........................28 Gerard Jansen......................28 Liesbeth Leijten...................28 Stan van Sas.........................28 04. Ad Adriaensen.....................24 Toon Peters...........................24 05. Maria Verhoeven..................22 06. Riet Brouwer.........................21 Frans Zirkzee.......................21 07. Tonnie Braspenning ............17 An van Gerwen.....................17 08. Roos Backx ............................16 Piet Jansen............................16 09. Ellie Brosens.........................14 Mireille Verheijen................14 10. Ans Janssen ..........................13 Riet v.d.Kerkhof....................13 May Kusters..........................13 -

Ria en Hilde prima gespeeld. Ga zo door. Let op !!! a.s Vrijdag 22 November wordt er niet gespeeld vanwege de Senioren week.

(1) Maria Vermunt & Piet Noorland............. 57,29 (1) Lies van Moorsel & Marja Joosen........... 57,29 3 Jo Gulickx & Wim van Bilsen..................... 52,68 4 Toos Neggers & Annie van Tilburg.......... 51,04 5 Adje van Beckhoven & Peter Laurijssen.50,45 6 Aleida Wijkenga & Karin Harmsen.......... 50,00 7 Nelly Wolfs & Annet van Loon.................. 49,48 8 Marijke Vuisting & Resie Mols.................. 48,96 9 Staf van Aelst & Ben van der Walle.......... 46,43 10 Corry van Sas & Claude Halloy............... 46,35 11 Annemie van Aelst & Ria Niewenweg... 41,52

LIJN D

1 Jeanne Kastelijns & Arie Kastelijns......... 65,21 2 Marianne v Beers & Marlous v Raak........ 59,26 3 Celine Wouters & Ton Wouters................ 59,07 4 Inez Daverveldt & Tonnie Cornelissen.. 55,29 5 Ceciel Gulickx & Toon Laurijssen............ 53,29 6 José van Oirschot & Ton van Oirschot.... 52,93 7 Betsie Gulickx & Ria Loots......................... 52,71 8 Jacqueline vd Flaas & Klaas Ebbens........ 43,08 9 Jo Jansen & Suja van de Broek.................. 43,04 10 Tonnie Verhoeven & Jos Verhoeven...... 40,86 11 Lia Baijens & José van der Werf............. 40,64 12 Mieke Duyx & Rob de Groot.................... 34,21

LIJN A 

%

%

1 Carla Donkers & Maria de Leeuw..................... 62,92......51,25 2 Aad vd Berg & Tommes Verheijen................... 55,83 ...50,83 3 Arnold vd Berg & Gérard Verheijen................ 54,17......52,92 4 Francine vd Aa & Joke Martina......................... 52,92......55,75 5 Ton Gielen & Jan Nugteren................................ 52,50......54,33 6 Bert Cornelissen & Adriaan Timmermans.... 51,67......42,35 7 Jes Verbruggen & Mirek Adamski.................... 50,83......54,17 8 Elly Beijer & Flip Beijer..................................... 48,75......54,50 9 Annie vd Broek & Riet vd Broek....................... 46,67..... 43,33 10 Nel Michielsen & Anton de Roij ................... 46,25..... 43,17 11 Henriëtte Coenraads & Josje Voss.............. 40,00..... 47,08 12 Riet Ermes & Loes Notenboom ................... 37,50..... 44,50

LIJN B

1 Riet Lauwerijssen & Will Wennekes............... 65,83..... 58,33 2 Trees Leijten & Resie Mols .............................. 58,33..... 53,17 3 Riet Wouters & Ad Wouters.............................. 57,08.... 53,75 4 Susan Maakenschijn & Wim van Lanen........... 55,00 .... 51,33 5 Riet Korsmit & Ria Struijs.................................. 52,08.... 54,75 6 Sophie Geerts & Kees vd Broek........................ 50,83.... 51,83 7 Peter Geukes & Harry de Leeuw ..................... 48,75......49,00 8 Jeanne Ansems & Bernadette Kruijssen......... 46,67......47,75 9 Toon Ansems & Kees De Swart........................ 45,00......47,67 10 Annet Meeuwesen & Cees Meeuwesen........ 43,75..... 44,00 (11) Jac Leijten & Anton Michielsen .................. 37,08..... 45,17 (11) Colet van Gerven & Elly De Swart.............. 37,08..... 42,25

LIJN C

1 Dieni Helsinger & Rien de Ruijter ................... 64,58..... 55,83 (2) Bep van Sas & Hans Oosterling..................... 54,17..... 56,77 (2) Clemie vd Berg & Jacolien Plugge ................ 54,17......53,54 4 Piet Ermes & Jef van Gerven.............................. 53,13......48,96 5 Ria van Dijk & Anny Verheijen....................... 51,56..... 47,81 6 Ria Simons & Toos Wijne................................. 50,52..... 44,58 7 Ria Laurijssen & Peter Laurijssen .................. 45,83......51,15 8 Jeanne van Beijsterveldt & Kitty vd Steen...... 44,79 ...47,08 9 Henriëtte Valckx & George Valckx .................. 41,15.... 49,17 10 Annette van Sundert & Berry van Sundert... 40,10.... 43,65

LIJN D

1 Anny Steffens & Guus Steffens........................ 58,85......54,03 2 Angela Lambregts & Betsy Magielse................ 58,33......50,83 3 Corrie van Dorst & Els Prinsen......................... 57,81......56,09 (4) Josje van Dorst & Lia Krijnen ........................ 57,29......51,02 (4) Adje van Beckhoven & Liesbeth Lambregts. 57,2958,46 6 Jeanne Jansen & André Jansen......................... 48,96......49,61 7 Jo Gulickx & Kees Broos..................................... 48,44......52,27 8 Ad vd Buijs & Martin van Sonsbeek ................ 45,31......49,83 9 Maria Adams & Ineke Frenks .......................... 43,23..... 39,81 10 Will de Bruijn & Ben Duits............................... 38,00......41,17

Bridgeclub Grens-Slem Wintercompetitie 2013-2014

RONDE 2 / ZITTING 5 DATUM 18 NOVEMBER LIJN A 1 Wil van der Ven & Deen van der Ven....... 64,17 2 Nellie de Jong & Mieke Verberne.............. 60,00 3 Elly Beijer & Flip Beijer............................... 59,58 4 Lenie van Aalst & Josje Voss..................... 56,25 5 Netty van Lanen & Ton van Lanen........... 54,58 6 Jo Luk & Piet Luk........................................ 51,67 7 Martien Klaassen & Steven Priem............. 50,42 8 Leni Konings & Jo Konings........................ 50,00 9 Joos Vromans & Ger van Andel................ 42,50 10 Ann van Gorp & Henk van Gorp............ 41,25 11 Lenie Handels & Simon Handels............ 37,92 12 Sjoedy Kramer & Ans Tjeerdsma........... 31,67

LIJN B 1 Ria van Pelt & Wil van Pelt......................... 61,25 (2) Yvonne Welten & Ineke van Zuilen........ 56,67 (2) Wil Cohen & Els Prinsen.......................... 56,67 (4) Anjes Duimel & Martin van Sonsbeek.. 54,17 (4) Carla Donkers & Anny Verheijen........... 54,17 6 Gré van Andel & Ria Damen...................... 50,83 7 Riet van Gorp & Wil van Gorp................... 48,75 8 Adje van Kaam & Toon van Kaam........... 48,33 9 Kees Broos & Geert Vromans.................... 46,67 10 Ineke Frenks & Kitty van Alebeek.......... 42,50 11 Joop Duimel & Jan Smolders.................. 41,67 12 Jan Weterings & Bep van Sas.................. 38,33

LIJN C 1 Margaret Bron & Annie Duyvestijn.......... 70,14 2 Hans Oosterling & Johan Riemersma...... 63,19 3 Fina Luyten & Albert Jansen..................... 59,03 4 An Wissink & Yvonne Burm...................... 47,92 5 Jannie Aalders & Herman Dassen............ 45,14 6 Angelique Jansen-de Bie & Ger Bijl.......... 44,44 7 Helma van Dijk & Piet van der Ploeg....... 40,97 8 Thea Bijl & Paula in 't Groen.................... 29,17

Wij spelen elke maandagavond in Brasserie De Groene Vlinder,St. Annaplein Te BaarleNassau. Aanvang 19.45 Informatie: Lenie Konings tel. 013 5079089. Netty van Lanen tel. 013 5078210

Donderdagmiddag BridgeInstuif Baarle-Nassau UITSLAG 14 NOVEMBER

OPGELET!

1. hd. de Wit-de Leeuw................. 61.20 2. hd. Diepstraten-Grimbergen... 57.29 3. ds. Backx-Kokx........................... 56.77 4. hh. Oosterling-v Sonsbeek....... 56.25 5. ds. Korsmit-Struijs.................... 55.73 5. hd. Vrolijk-Hermus................... 55.73 7. ds. v Aalst-Vermunt.................. 53.91 8. ds. Heiligers-Duyvestijn........... 52.86 9. ep. Daverveldt............................ 51.56 9. ep. Arends.................................. 51.56 11. ep. v Gils................................... 50.26 12. hh. v Bilsen-Swaans................ 48.18 13. ep. de Jong............................... 47.92 14. ds. Verheyen-Verhoeven........ 47.40 15. ds. Buddingh-Tebrunsvelt..... 41.41 16. ep. Sollart................................. 38.02 17. ds. Baijens-de Laat.................. 37.50 18. ds. v/d Flaas-van Sas.............. 36.46

Mocht het bridgen vanwege omstandigheden of extreem slecht weer niet doorgaan, dan kunt u het beste even uw e-mail controleren. Het bericht zal donderdagochtend tot uiterlijk 12 uur worden geplaatst. Wij spelen iedere donderdagmiddag (tenzij anders vermeld) in Café de Lindeboom, Stationstraat 11 in Baarle-Nassau. Ieder paar kan meedoen. We starten om 13.30 uur. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Kosten €2,00 per paar. U bent van harte welkom! Voor info kunt u bellen: René Swaans 013-5076296 mob. 06-28388080. Email- rswaans@kpnmail.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Tijdens de Brabantse Kampioenschappen Majoretten met 5x Goud, 3x Zilver en 1

Doe mee met de wekelijkse

Noriam Arundo laat zich van haar beste kant zien Op de tweede dag was het de beurt aan de senioren van Noriam Arundo. Ook vandaag was het vroeg dag voor de dames. De wedstrijd begon rond de klok van 9 uur en als eersten mochten Myrthe Keustermans en Nienke Simons de vloer op voor hun routine in de categorie Senior Midden A. En wat gingen beide shows goed! Met nagenoeg geen drops en een erg goede inleving in de muziek, mochten beide dames aan het einde van de dag een medaille omhangen. Myrthe werd 1e met 73,9 punten en Nienke 2e met 73,6 punten. Voor beide was er ook een NK-ticket. Het volgende optreden was van Yvonne Team A Kampioen: Myrthe, Nienke, Sanne, Chelsey, Yvonne, Fenne en Kelly

Trainster Marion Evers zweeft de dag na de Brabantse Kampioenschappen Majoretten in Waalwijk op 16 en 17 november jl. nog altijd op een hele grote roze wolk! Nog geen jaar na oprichting van haar eigen majorettevereniging Noriam Arundo in Chaam mogen de prestaties van haar meiden er absoluut zijn. Het podium in Waalwijk kleurde beide dagen paars (naar de kleur van de pakken) met 5 gouden medailles, 3 zilveren medailles en 1 bronzen medaille. Op de eerste dag van het kampioenschap was het de beurt aan de junioren van de vereniging. Met maar liefst 6 shows was Noriam Arundo goed vertegenwoordigd. Deze lange dag begon al vroeg met intrainen, wedstrijdjurkjes aandoen, kapsels en make-up. Als eerste mochten Veerle Timmermans en Manouk Janssen de vloer op voor hun solo's in de categorie Jeugd 2-A. Veerle liet een mooie solo zien zonder drops en was na afloop dan ook erg tevreden. Manouk liet ook een prachtige show zien en zweefde over de vloer. Voor beiden mochten de uitslagen er dan ook zijn: Veerle werd 4e van de 19 deelneemsters met 69,8 punten (slechts 0,1 punt verschil van de nummer 3). Manouk werd knap 7e met 69,1 punten. Beiden mochten zich daarna klaar gaan maken voor hun volgende optredens. Rond de klok van 11.15 uur mocht het duo van Quinty en Manouk hun show laten zien in de categorie Jeugd 3 basis A. En het ging erg goed! Aan het einde van de dag mochten zij een gouden medaille mee naar huis nemen met een score van 68,3 punten en een NKticket. Daarna mocht het trio Melissa, Linda en Veerle hun Highschool Musical show laten zien.

Ondanks de zenuwen ging het hartstikke goed en ook deze dames mochten aan het einde van de dag het podium beklimmen en een zilveren medaille ophalen met 66,3 punten en eveneens een NK-ticket. Na de lunchpauze was het de beurt aan Quinty van Gorp in de categorie Jeugd 3 Basis A. De vrolijke Quinty liet een swingende routine zien. Quinty werd 13e in haar categorie. Als laatste onderdeel van de dag ging het team bestaande uit: Melissa, Linda, Veerle, Manouk en Quinty zich klaarmaken. Het team komt uit in de Jeugd 2A. Hun optreden verliep uitmuntend. Al met het instarten van de muziek zat het publiek op het puntje van hun stoel. Wat verliep het optreden van deze meiden gelijk en wat was het mooi om te zien. Dit geweldige optreden werd bekroond met een gouden medaille met 69,5 punten en een NK-ticket! En dan te bedenken, dat deze 5 meiden nog geen jaar samen trainen en ook nog de nodige blessures hebben gehad de afgelopen periode. Prestaties om trots op te zijn deze eerste dag van de kampioenschappen en met 3 NK-tickets op zak beloofd dat nog wat voor de Nederlandse Kampioenschappen in december!

Team B Kampioen: Melissa, Linda, Veerle, Manouk en Quinty van den Broek in de klasse Senior Basis A. Yvonne zette een knappe routine neer en ook voor haar was er een medaille aan het einde van de dag. Een mooie 2e plek met 70,3 punten, een zilveren medaille en een NK-ticket. Rond 11.30 uur was het de beurt aan het kwartet in de klasse Junior Midden A Ensemble. Nienke, Myrthe, Sanne en Chelsey zijn al aardig op elkaar ingespeeld en ondanks een aantal drops stond de show als een huis. Hier was ook de jury het mee eens. Het kwartet ging naar huis met een gouden medaille met 72,6 punten en een NK-ticket. Na de lunchpauze was het de beurt aan de solisten in de Junior Top A. Sanne Laurijssen en Chelsey Verheijen lieten beide een vloeiende show zien. De resultaten in deze categorie lagen vrij dicht bij elkaar. Sanne werd 4e met 74,0

Paardensportvereniging de Enclaveruiters

Enclaveruiter Nieuwsflitsen Zaterdag 16 en zondag 17 november waren de ponyruiters in Oosteind voor de selectiewedstrijd springen. Klasse A/B-B

14e Eva van Geldrop met Hoppenhof's Touch

Kring Breda samen in een weekend. De dressuurwedstrijd vond plaats in Loon op Zand. Naast de eerste proef die voor de selectie van de kring mee telde kon er ook een tweede dressuurproef worden gereden. Hier volgen de resultaten:

18e Sam Rebsch met Casper Van Quadenoord

Klasse Ruiter, Paard, ............................................. Plaatsing

5e Fleur Timmermans met Buddy 9e Sanne van Oosterwijk met Woldberg's Anne

KLASSE D-B

B, Kees Adriaensen, Bubbling Brown Sugar, ......14e 170

KLASSE A/B-L 8e Jill Smit met Sanne

B, Jacqueline Adriaensen - Vermeer, Beauty, .....11e 181

B, Christina Verkooijen, April Dance, ....16e 163, 8e 153

9e Femke van Gestel met Maya

B, Lotte Leijten, Gwendolien, ...................15e 170, 7e 174

19e Lindsay Slockers met Luminahof's Caesar

L2, Daisy Slockers - Broos, Chapeau, ... 14e 182, 13e183 M2, Jolanda vd Westelaken, Wavanya M, .5e 164, 3e 157

NIEUWS LANDELIJKE RUITERS Dressuur Loon op Zand, 16 en 17 november. Afgelopen weekend vielen er een selectie dressuur – en springwedstrijd van de

Z1, Nicky van de Kerkhof, Barrucci, ....................13e 401

SPRINGWEDSTRIJD RIJEN 17 NOVEMBER Op zondag was er een selectiespringwedstrijd bij manege de Vijf Eiken in Rijen georganiseerd door de rijvereniging uit Bavel. In de klasse B behaalde Kees Adriaensen met Bubbling Brown Sugar de 7e prijs. Met Beauty werd hij 13e. De 10e prijs was voor Edith Tuijtelaars met Hanna. Lidewij Voeten met Willpower en Marylène Voeten met Astara reden ook goede rondes en kwamen het parcours uit met

SUBTOPDRESSUUR­ WEDSTRIJD ROOSENDAAL 16 EN 17 NOVEMBER Sanne Kielenstijn kwam afgelopen weekend aan de start in Roosendaal waar een zogenaamde 'Subtopwedstrijd' werd gehouden. Deze klassen behoren niet tot de basissport, maar tot de 'subtop' zoals deze wedstrijden ook genoemd worden. Ze behaalde met haar paard Ace een 7e plaats met 61,80 % in de klasse ZZ-Licht.

AGENDA Zondag 24 november: Sinterklaasintocht in Baarle waarbij o.a. onze ponyruiters de Sint zullen begeleiden met hun pony's. Vrijdag 29 november: Surpriseavond voor de ponyruiters

Motorclub Baarle Aanstaande zondag 24 November rijden we de Voor en Noorden Kempen route ,een Kouwe Tenen Tocht van het seizoen 2013-2014. Dat wil niet zeggen als je mee rijd, dat we met Kouwe tenen terug komen. Het verschil van zomerritten en Kouwe Tenen Tochten is, dat de routes korter zijn. Heb je zin om mee te rijden, we verzamelen 9.45 uur en vertrekken 10.00 uur bij Café de Baroes aan de Hoogstratensebaan in Baarle Nassau. Heb je de route gemist de volgende is zondag 8 December dan rijde we de Lek en Lingen route . Zin om mee terijden we verzamelen om 9.45 uur bij de Baroes zo dat we na de koffie kunnen vertrekken. Bij deze club mag iedereen kosteloos en geheel vrijblijvend mee rijden. Het enige wat we verlangen is, kom op tijd en met een volle tank want er wordt op niemand gewacht, weg is pech! Motor ze Soef.

Koersbal KBO-Chaam De uitslagen van vorige week 12 november en van 19 november. Vorige week hadden we een nieuwe winnaar : Nel van den Ouweland en een serie van 9 punten, gescoord door Ton van Eil. De uitslag van 19 november luidt als volgt : 01. Janus Oomen......................... 27 ptn 02. Els van Beckhoven................ 15 ptn 03. Annie Rops............................. 13 ptn 04. Jo van Lil................................. 12 ptn 05. Marjo Morre........................... 12 ptn 06. Ton van Eil.............................. 10 ptn 07. Wim Bekkers.......................... 10 ptn 08. Nel van den Ouweland.......... 7 ptn 09. Jan Rops.................................... 7 ptn 10. Trees van der Velden............. 6 ptn 11. Jan Morre................................. 4 ptn 12. Toos Goossens........................ 4 ptn 13. Jeanne Haarselhorst.............. 3 ptn

Het was weereen spannende middag, waar veel gebeurde; nl. de laatste bal was dikwijls een beslissende bal, die soms veel schade aanbracht aan de tegenspeler. Maar daar moet je tegen kunnen. Een lekker borreltje na, dat is toch geweldig. Tot 26 november, KBO-CHAAM

Bakkerij‘t Lekkerbekje

VROMANS PRIJSPUZZEL EN MAAK KANS OP EEN OVERHEERLIJKE TAART 1

2

3

4

5

6

12 15

16

22

13 17

23

18 24

29 33 39

19 26

30

31

52

10

11

21

27

28 32

41

37 42

38 43

45 48

53

49 54

58

55

62

57 61

64

69

51

60

63 70

75

50 56

59

68

9

36

40

47

8

20

35

44 46

7 14

25

34

65

71

72

76

66 73

77

79

67 74

78

80

© Persbelangen P1243

38

7

70

30

51

2

65

31

40

45

58

54

62

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 welk aantal; 6 aftrek; 12 tocht; 14 hoofdtelwoord; 15 rijksgrens; 17 de onbekende; 18 walvis; 20 gram; 21 bismut; 22 buidel; 24 titel; 26 familielid; 28 schouderstuk; 29 vis; 30 uitroep; 31 onzes inziens; 32 vogel; 33 bedrog; 34 bericht; 37 boerderijgrond; 39 voorzetsel; 40 veerkracht; 41 laagte; 43 welaan; 44 mislukken; 45 scheepstakel; 46 dreumes; 48 medicijn; 50 zoen; 51 dwarshout; 52 schudkorf; 54 lobbes; 57 vogel; 58 lokspijs; 59 oosterlengte; 60 onder andere; 61 strowis; 62 plaats in Noord-Brabant; 63 plaats in Noord-Brabant; 64 boom; 66 ontkenning; 68 briefopschrift; 69 namelijk; 70 niet verder dan; 72 laatstleden; 74 maanstand; 75 vel; 77 zuivelproduct; 79 herhaaldelijk 80 beroep. VERTICAAL: 1 orgaan; 2 daar; 3 heidemeertje; 4 slot; 5 boom; 7 openbaar vervoer; 8 haven aan de Oostzee; 9 voorzetsel; 10 titel; 11 deugniet; 13 de jongere; 16 draad; 18 eiland bij Estland; 19 traliehok; 21 vis; 23 zeepwater; 25 onnadenkend; 27 broodsmeersel; 28 voor; 33 pas gekocht; 34 flauw; 35 zangnoot; 36 voorspoed; 38 Egyptische koningstitel; 40 snel; 42 oevergewas; 47 lichtje; 49 eerwaarde heer; 51 mannetjesdier; 53 drinkbakje; 55 plaats in Gelderland; 56 braaf; 57 rekening; 62 meivis; 63 brandstof; 65 ontwerp; 67 knaagdier; 69 gril; 71 in orde; 73 vernis; 75 hectoliter; 76 dyne; 77 vogel; 78 zangnoot. OPLOSSING WK 46 HORIZONTAAL: 1 grijpen; 6 VERTICAAL:2 R.I.; 3 IJssel; 4 pas; wankel; 12 Isar; 14 riem; 16 5 er; 7 ar; 8 nis; 9 keren; 10 em.; N.N.; 18 ss; 19 ras; 21 sr.; 22 pr; 11 inzien; 13 ja; 15 krekel; 17 23 zone; 24 va; 25 eh; 27 Eire; node; 19 rad; 20 sec; 22 pril; 24 28 id.; 29 lood; 31 Caen; 33 ik; voorraden; 26 haastklus; 30 op; 34 eer; 36 Po; 38 al; 39 olé; 40 32 el; 35 rozijn; 37 eb; 39 Oeral; Ob; 42 ribes; 43 de; 44 azuur; 41 bul; 43 dak; 46 absent; 49 45 taart; 47 ijl; 48 asbak; 50 bij; 51 wikkel; 53 oost; 54 do; ka; 52 bon; 54 d.d.; 55 lt.; 57 56 t.l.; 58 Elim; 60 vazal; 61 tri; lei; 59 SO; 60 voet; 62 hulp; 64 62 hal; 63 ploeg; 71 rak; 73 l.k.; 65 Esla; 66 nr.; 67 as; 68 e.d.; 74 keg; 76 ha; 77 no.; 78 Luik; 69 NT; 70 Zr.; 72 iel; 74 Ne; 79 te. k.o.; 75 ME; 76 haan; 78 neet; 80 balkon; 81 zeggen. Winwoord: BOEKENWIJSHEID

Oplossing Prijspuzzel wk 46:

BOEKENWIJSHEID

B, Kees Adriaensen, Beauty, .................................... 7e 184

Seppe Hertogs en Femke Koks werden helaas uitgesloten. Fleur mocht zondagmiddag nog strijden in de finale waar ze op de 13e plaats eindigde. Volgende week zijn onze ponyruiters ook weer te vinden in Oosteind voor de volgende selectiewedstrijd dressuur. Veel succes weer allemaal.

respectievelijk 8 en 4 strafpunten. Edith reed tevens nog in de klasse L met Wasaki (4 stafpunten) en Golden Eye (8 stafpunten). Ook Milou de Hoon reed in deze klasse met Zazou, voor hen werden er 16 strafpunten genoteerd. Tenslotte kwam Edith nog een keer aan de beurt in de klasse M met Ukkepuk, zij hadden 12 strafpunten.

B, Yasmien Klif, Edward, .......................................... 8e 182

KLASSE D/E-L

punten en Chelsey mocht een bronzen medaille omhangen. Zij werd 3e met 76,1 punten en zij kreeg een NK-ticket. Als laatste was het de beurt aan het grote team bestaande uit: Myrthe, Nienke, Sanne, Chelsey, Yvonne, Fenne en Kelly. Het team komt uit in de Senior Basis A en draaide op volle toeren! Met nagenoeg geen drops en een bijna vlekkeloze show werd ook hier een gouden medaille gescoord: 1e met 68,5 punten en een NKticket. Al met al is trainster Marion ook terecht heel erg trots op haar meiden. Wat zij in deze korte periode als vereniging al hebben laten zien, is uniek! Alle ouders willen Marion dan ook hartelijk danken voor haar inzet, enthousiasme, mooie shows en trainingen. Natuurlijk ook hartelijk dank aan alle aanwezige supporters, die iedere wedstrijd weer de meiden komen toe juichen. Tevens felicitaties voor de majorettes van St Remi uit Baarle-Nassau en van Vlijt en Volharding uit Alphen voor de door hen behaalde resultaten. Met een geweldige score aan medailles en maar liefst 9 NK-tickets op zak, gaan de meiden zich voorbereiden op de Nederlandse Kampioenschappen op zaterdag 14 december a.s. in Waalwijk. Heel veel succes en graag tot dan! WTtV

Prijspuzzelwinnaar wk 46:

J. Assing

rt SpoSport

PAGINA 47

Johannieterhof 1, Alphen Mail uw oplossing naar PUZZELOW@EMDEJONG.NL Oplossing + Naam + Adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald tot vier weken na bekendmaking, tegen inlevering van deze bon bij:

BAKKERIJ VROMANS Kerkstraat - Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 22 NOVEMBER 2013

PAGINA 48

RONDE PRIJSWEKEN BIJ DE BOERENSCHUUR! W 47 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 23 november 2013. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Boonacker witteof tarwebollen

zak 4 stuks

van

van

150 GRAM

Ambachtelijke tonijnof zalmsalade

extra belegen, oud of classique 500 gram

van onze versafdeling 150 gram

1.49 voor

ZAK 4 STUKS

Noord Waarland kaas

Slagers achterham

3.14 voor

van

500 GRAM

kilo 13.3

3

Runderriblappen

STREEKPRODUCT

750 gram

BAKJE 150 GRAM

1.69 voor

van

750 GRAM

kilo 6.67

kilo 12.0

0

Thoolse Trots kruimige aardappelen zak ca. 2.5 kilo

bakje 150 gram

van

.25 voor 6.65-7

8.25 voor

va n

ZAK 2.5 KILO

kilo 6.67

2.49 voor

kilo 0.40

maximaal 3 zakken per klant

Markant mini cornets pak 12 stuks

Roosvicee MultiVit, 50/50 of Fruitig Drankje

Van Nelle supra koffie

pak 500 gram

alle soorten 4 pakken à 1500 ml.

van

2.35 voor

van

4

PAK 12 STUKS

Bavaria bier*

van

2

KRATTEN

Markant afwasmiddel alle soorten 3 flacons à 500 ml.

10.98 voor

liter 0.97

van

3

FLACONS

va n

PAK 500 GRAM

liter 0.50

PAKKEN

2 kratten à 12 flesjes à 30 cl.

.36 voor 5.16-6

4.92 voor

kilo 8.00

Sun vaatwastabletten classic of alle soorten all-in-one 2 pakken à 23/36 stuks

.72 voor 3.66-3

liter 1.33

va n

-14.50 voor 10.50

2

PAKKEN

Kom nu ook naar Punto Panino!

Boerenschuur, Action, Mitra en Primera onder één dak!

GRATIS parkeren voor de deur!

de Boerenschuur Dorpstraat 25 5133 AD Riel 013- 518 67 50

www.boerenschuur.nl

Ons Weekblad 22-11-2013  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you