Page 1

NEDERLANDS KAMPIOEN BODYPAINTING

TEERDAG VAN MUZIEKVERENIGING ULICOTEN

GESLAAGDE OPENMONUMENTEN­DAG EN WANDELING

KARATECLUB OP DE NKA STRANDTRAINING

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina

15

17

18

24

Ons Weekblad 108e jaargang

NR. 5391 - Week 38 Vrijdag 20 september 2013

Huisartsen en fysiotherapeuten ondertekenden de overeenkomst

PORT BETAALD BAARLE-NASSAU

Chaam krijgt een nieuw gezondheidscentrum De huisartsen Allart Nugteren en Frank Meijler en de fysiotherapeuten Niels van Diemen en Bas Verheijen hebben begin deze week een overeenkomst getekend voor het vestigen van een gezondheidscentrum op ( een deel van) het terrein van de voormalige gemeentewerf en brandweerkazerne in Chaam. Als alles volgens plan verloopt dan kan begin 2014 de schop daadwerkelijk de grond in. De verwachting is dan dat kort na de bouwvakvakantie de nieuwbouw kan worden opgeleverd. Iedereen was blij dat de handtekeningen gezet konden worden, maar huisarts Nugteren wel het meest. Blij was hij dat na een periode ( sinds 2009) van veel onderhandelen, bespreken van verschillende mogelijke vestigingsplaatsen etc. gekozen kon worden voor deze plek in de Kapelstraat. “Een prachtige rustige plek, waar ook de omwonenden met enthousiastme op hebben gereageerd”, aldus huisarts Nugteren. Bijzonder blij was hij dat ook de fysiotherapeuten hadden besloten om mee in te stappen in het nieuwe gezondheidscentrum. Voor hen was de beslissing niet gemakkelijk geweest om-

gezondheidscentrum worden ook een apotheek, thuiszorginstellingen Careyn en Thebe en andere zogenoemde 1ste lijns gezondheidszorg gehuisvest. Bij het nieuwe centrum worden veertien parkeerplaatsen gerealiseerd. Het nieuwe gezondheidscentrum is een ontwerp van architect Van der Schoot uit Schijndel. Een bureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van gebouwen in de gezondheidssector.

dat men nog 'nauwelijks' in hun huidige huisvesting bekomen was van de fikse verbouwing en de vele beslommeringen die dat meebrengt. “Maar goed overleg en goede afspraken met de huisartsen lagen aan de basis voor deze nieuw stap voor onze praktijk” aldus de fysiotherapeuten.

Met de komst van het gezondheidscentrum wordt de vroegere locatie van openbare werken en brandweer niet helemaal in gebruik genomen. Het centrum komt aan achterkant van het terrein. Voor het overige deel had de gemeente gedacht aan woningbouw. “Maar”, aldus wethouder Ton Braspenning, “we hebben geen haast om dit nu al in te vullen”.

SAMENWERKING Natuurlijk wordt 'samenwerking' het adagium in de nieuwe praktijk. Overigens zal het niet betekenen dat de huisartsenpraktijk en de fysiotherapie in elkaar opgaan. Elke discipline krijgt zijn loket etc. maar gaan wel de wachtruimte samen delen. In het

F.T.

Afdeling Baarle-Nassau en Ulicoten over Duurzaam Dynamisch Buitengebied Baarle

ZLTO presenteerde nieuwe visie Ruim 80 belangstellenden waren vorige week vrijdag op uitnodiging van het bestuur van de plaatselijke afdeling van de ZLTO in De Castelhoeve bijeen voor de presentatie van de nieuwe visie op de ontwikkeling van de agrarische sector in de gemeente Baarle-Nassau. Een aantal dat voor de voorzitter van afdeling Baarle-Nassau – Ulicoten , Jan Bruurs, een bewijs was van waardering voor de werkgroep die de visie had opgesteld. Een speciaal welkom had hij o.a. voor de heer Hans Huijbers voorzitter van ZLTO en voor wethouders van de gemeente Baarle-Nassau. Bij de belangstellenden voor deze presentatie waren er vertegenwoordigers van een breed scala aan verenigingen zoals o.a. de Heemkundekring Amalia van Solms, de Agrarische Natuur Vereniging, de ZLTO Baronie Z-O, de natuurvereniging Mark en Leij, Staatsbosbeheer en de Wild Beheers Eenheid. AGRARIËRS LEVEREN MEERWAARDE AAN OMGEVING EN SAMENLEVING In zijn openingswoord werd door de voorzitter het accent gelegd op de meerwaarde die agrariërs leveren aan omgeving en samenleving. 'De Baarlese agrariërs zijn de ondernemers in de groene ruimte en houden bijzonder van hun werk. Ze leveren een breed assortiment aan gezonde producten, beheren een groot deel van het buitengebied en leveren steeds meer diensten zoals recreatie, zorg en educatie. Alles bijeen economische activiteiten die voor de gemeente Baarle-Nassau essentieel zijn om economisch gezond te blijven en het buitengebied vitaal te houden' aldus de voorzitter in zijn welkomstwoord.

dus de ZLTO voorzitter. Volgens hem zullen we ongevraagd en ongewild teruggeworpen op ons eigen continent, op ons eigen land, op ons zelf. En dat proces is in Europa momenteel al gaande, zo voegde hij daar aan toe.

ANDERE TRENDS Andere trends die voor onze land- en tuinbouw geweldig belangrijk zijn is o.a. het gegeven dat we te maken krijgen met een terugtredende overheid. Er zullen enkel nog kaders gesteld worden, maar er is geen bemoeienis met de uitvoering. De hogere overheid gooit haar taken over de heg, maar niet de middelen, zo tekenden we op uit de woorden van de ZLTO voorzitter. En dat betekent dat er wel meer verantwoording komt , maar dat de middelen ontbreken. Gemeenten gaan de bezuinigingen het hardst voelen.

Hij memoreerde ook het feit dat in 2009 de ruilverkaveling was afgerond. Vanaf dat moment kan er efficiënt gewerkt worden op grotere en goed gevormde percelen. Ook het feit dat de aanleg en ontwikkeling van nieuwe natuur en water volop kansen kreeg, bleef niet onvermeld. Hij wees er ook op dat de burger volop kan genieten van het mooie Baarlese buitengebied vanwege de fietsen wandelpaden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt , aldus de voorzitter , een grote uitdaging. Veel burgers/consumenten voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in het buitengebied. “We zijn ons bewust van de nieuwe kansen die ontstaan bij het leggen van contacten tussen producent en consument. Die

Het jongste lid , Rik Mathyssen, krijgt het eerste exemplaar overhandigd

België- Belgique PB 2380 Ravels 1 BC 9516

OPENDEUR WEEKEND zaterdag 21 en zondag 22 september

Haneveer bvba Wiekenweg 15 Baarle-Hertog T +32(0)14-690000 www.haneveer.be

Dé kunst- en klikgebittenspecialist! Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

www.ubentuniek.nl

Ad Boeren

Verzekeringen

014-699348 Tommel 21 - BAArle-HerTog

Extra geld verdienen? Zie verderop in deze krant

HERONTDEKKING VAN DE EEUW VAN DE LANDBOUW

Voorzitter Hans Huijbers van de ZLTO had de zaal met een boeiend betoog in zijn greep kansen hebben we proberen vast te leggen in de visie op de toekomstige ontwikkelingen van de agrarische sector in de gemeente Baarle-Nassau”, aldus voorzitter Bruurs. De visie is bottum-up tot stand gekomen en geniet een breed draagvlak in agrarisch BaarleNassau. In een open discussie hebben de leden van de Baarlese ZLTO hun dromen, wensen, plannen en ondernemingen tegen het licht gehouden en willen dat graag met anderen delen. “Samen gaan we werken aan een vitaal en leefbaar buitengebied”, zo besloot de voorzitter zijn welkomstwoord.

EN NOG EEN VOORZITTER AAN HET WOORD De voorzitter van de ZLTO, Hans Huijbers, nam de aanwezigen mee naar enkele mondiale ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de te maken keuzes voor de agrariërs , keuzes die voor de komende 30 à 40 jaar voor alle agrariërs goede keuzes moeten zijn. Als eerste noemde hij het gegeven dat in 2050 de wereldbevolking 9 miljard mensen zal omvatten. Voorzitter Huijbers was niet de mening toegedaan dat het onze opdracht is om de wereld te voeden. “Dat moeten we niet willen en dat zal ook niet gebeuren”, al-

Voorzitter Huijbers was er van overtuigd dat de land- en tuinbouw in de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken een sleutelpositie hebben. Volgens hem is een beroep in de land- en tuinbouw het beroep van de toekomst waarbij er sprake moet kunnen zijn van het zich op eigen kracht positioneren. “Elk bedrijf heeft zijn specialisme maar is eigenlijk een gemengd bedrijf. Immers natuur, biodiversiteit, water, gezondheid zijn enkele kernwoorden die bij elk bedrijf horen. Gezondheid begint bij gezonde dieren en planten”, zo vertelde een bevlogen voorzitter.

LAND- EN TUINBOUW ZIJN DE DRAGERS VAN HET BUITENGEBIED Het buitengebied kunnen we beschouwen als de bewegingsruimte van de burger. “Daarbij moeten we zorgen voor afwisseling want als we weer eens die 28 km hebben rondgefietst op de Veluwse heide, dan wil-

len we weleens iets anders. Het is beslist niet altijd de sterkste of de slimste die overleefd, maar wel de beste 'aanpasser' “ ,aldus de voorzitter van de ZLTO. Waar tot nu toe gesproken werd over de 3 traditionele P's (People, Planet en Profit) bij verantwoord maatschappelijk ondernemen, zal dat in de toekomst veranderen in Pride, Passion en Pleasure. Ook de ZLTO zal die slag maken en dat zal betekenen dat 'Mijn ZLTO' staat voor Pride (trots), Passion (Passie) en Pleasure (Plezier).

HET EERSTE EXEMPLAAR

Het eerste exemplaar van de nieuwe visie werd door de voorzitter overhandigd aan het jongste lid van de afdeling Rik Mathyssen. Daarna was het de beurt aan de ZLTO voorzitter en de drie Baarlese wethouders om de visie in ontvangst te nemen. De visie is te lezen op de afdelings-website: www.zltobaarlenassau.nl F.T.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 2

EENHEID IN DIVERSITEIT op weg naar de nieuwe tijd!

Uitnodiging: met een hapje en een drankje bieden wij u van HARTE een prachtige muzikale FILM aan, strelend voor OOR en OOG en hopen zo veel mogelijk gegadigden te mogen verwelkomen in onze nieuwe ruimte CHAAMSEWEG 6 te 2387 BAARLE-HERTOG met de bedoeling deze ter beschikking te stellen voor liefhebbers van workshops, voordrachten, creatief schilderen, dans en sociaal onthaal. Met vriendelijk verzoek uw komst met uw voorstellen en wensen te melden. Met onze welgemeende dank bij voorbaat vanwege Mevr. Lieve van Hecke, Chris van Oekelen, Anny van Hilst. Vrijdag 27 september, 19.00 uur met deelname van Oxfam, Heemkundige Kring en Enclaveruiters. GSM mevr. L. van Hecke: 0032 4 94 47 77 37 mevr. Chris van Oekelen: 0031 6 11 43 13 68 mevr. Anny van Hilst: 0032 4 79 77 49 37

Caritatief Patrimonium van mevr. Louise de Mey en Dr. A. Govaerts. Baarlese Ecologische Long zonder winstgevend doel.

GEZOCHT: (ex)ondernemers met ambitie en netwerk ! Voor werving, selectie en begeleiding van nieuwe zakenpartners op zelfstandige basis. Ruim 35 jaar op de markt, 155 landen, groeimarkten Sport/ Gezondheid/Dieren met omzet bijna 3 miljard $. Omzet Benelux 2011 +15% en 2012 + 16 %. Investering behoort tot de mogelijkheden. Marc vd Avoird Kijk serieus op www. inkomenzonderbaas.nl voordat je belt!

Te koop eiken haardhout voor een gezellige zomeravond of voor de aanvulling van je wintervoorraad tel. 06 51367057 CSJ Hondenvoeding Premium hondenvoeding tegen een betaalbare prijs. Diverse soorten voeding, ook zeer geschikt voor sporthonden, honden met huid-, maag-, darm- en verteringsproblemen. Voor meer informatie: adelaine.bastiaansen@ telenet.be NL: 06-14828872 BE: 0468-322682

Zumba **ACTIE** 10 keer €30,- ipv €65 alleen geldig dinsdagavond neem deze advertentie mee di 20.30 O‘hout geldig t/m 30 sep www.RITMO-LATINO.nl

Gemeubileerde Bungalow te huur in Chaam op een mooi rustig park. 550 Euro excl. Info: 0655776418. DRINGEND GEZOCHT Huurhuis in Baarle-Nassau Wij zijn een gezin ManVrouw dochter van 15 en een hond Ook graag een grote tuin Gsm 0623905969 Te koop: Appels en peren + soeptomaten van de nieuwe oogst. Bij Frans Cox Zondereigen 97. Open van ma tot vrij van 13 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 16 uur. Donderdag en zondag gesloten. 003214-633285.

Welkom bij de goedkoopste van Baarle-Nassau!

Jumbo rosbief premium

Jumbo varkenshaas

uit onze slagerij, van Henk Broeders uit Berkel-Enschot - 500gram

uit onze slagerij - kilo - normaal 14,76

Camfferman RTV Service. Reparatie Consumentenelektronica TV- LCD- PC-Audio en Video systemen. Tevens Digitenne en Schotelinstallaties. Tel. B. 014 715294. N. 0031 6 29180104. rtvservice@planet.nl U zelf buiten gesloten Sleutel afgebroken of kwijt Slot kapot Bel 06-48918049 Ton Vermeeren www klusenhoutbewerking.nl Ook voor klus & timmerwerken

25%

0

99

Jumbo witte druiven, pitloos

bak 500gram - herkomst: Griekenland normaal 1,99

Woning uit de hand te koop : Valkenakker 21 Chaam, 2/1 kap, 2 slk, instapklaar, tuin met garage, ideaal voor starter(s), single, echtpaar of klein gezin, vraagprijs euro 218.500,= k.k. Info : 06-51621143

**Bent u 55_PLUSVraag nu een vrijblijvenSER?** de offerte aan voor uw & Houd u van dansen? buiten schilderwerk, Het KBO organiseert voor het buitenseizoen Zumba 55PLUS 2014 van begin april maandags bij t/m eind oktober. Pannehoef 09.00 bij william schil1e keer GRATIS derwerken telnr ** 0654678602 of via Meer info william-schilderwer3cf7ec77-b86e-482f-8d3f-4b818d7ddf71.indd 1 06-18945012 ken@ziggo.nl

549

898

Openingstijden: Maandag van 08.00 - 20.00 uur Dinsdag van 08.00 - 20.00 uur Woensdag van 08.00 - 20.00 uur Donderdag van 08.00 - 20.00 uur Vrijdag van 08.00 - 21.00 uur 1f95771e-57a0-492b-8670-c2e289d10411.indd 1 Zaterdag van 08.00 - 20.00 uur Zondag van 09.00 - 17.00 uur

KORTING Alle goudeerlijk bollen

bijv. 8 witte bollen - van 2,29 voor 1,72

Wij accepteren ook maaltijdcheques van Ticketrestaurant en Sodexo!

16-9-2013 11:11:59

Baarle-Nassau: St. Annaplein 15 jumbobaarlenassau@jumbosupermarkten.nl 18-2-2013

Start bouw mei-juni 2014

Bent u nieuwsgierig naar wat Molenschot u te bieden heeft?

De Nieuwe Erven bestaat uit tussenwoningen, hoekwoningen, tweekappers, seniorenwoningen en vrijstaande woningen in de prijsklasse tussen € 185.000,- en € 325.000,-.

Woensdag 25 september: Informatie- en verkoopbijeenkomst Wij ontvangen u graag in MFA De Molenwiek, Schoolstraat 5 in Molenschot. Geïnteresseerden kunnen vrij binnen lopen voor informatie tussen 19 en 21 uur.

De Nieuwe Erven Landelijk wonen in Molenschot

www.wvansantvoort.nl

T 040 - 230 18 18

T 0161 - 244 844

10:50:00


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

KerkKerk

berichten

ALGEMENE KERKBERICHTEN regio Alphen en omstreken NIEUW

DELEN LOONT!

Pastoraal team: Pastoor J. de Bont, p/a Nieuwstraat 14 Baarle-Nassau, tel. 06.53678200, email: joostdebont@planet.nl. Pastor J. Paes, Raadhuisstraat 4 Alphen, tel. 5081215, email: pastoorjpaes@gmail.com. Diaken G. Fennema, Gilzeweg 4 Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl. Diaken-assistent J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@home.nl. pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@ gmail.com.

Geld, de mammon, kan in een mensenleven een grote, soms overheersende rol gaan spelen. We zien in onze wereld dat de drang naar steeds meer bezit leidt tot ongezonde concurrentie en zelfs tot oorlog en strijd. Jezus stelt deze misstand aan de kaak: je kunt niet God dienen èn de mammon. Hij doet een beroep op ons gevoel voor rechtvaardigheid en solidariteit. Want het koninkrijk van God is niet gebaat bij het vergaren van materiële zaken, maar juist met het delen ervan.

PAROCHIE H.WILLIBRORDUS

PAROCHIE O.L.VROUW VAN BIJSTAND

Alphen

Baarle-Nassau

ZATERDAG 21 SEPTEMBER: 19.00 UUR:

VRIJDAG 20 SEPT 11.00 UUR:

eucharistieviering met parochiekoor. Misintenties: Eric-Jan Vermulst; Gust van Puijenbroek; ouders Reijns-Buyckx; Nelly Jansens (Kevelaer).

DINSDAG 24 SEPTEMBER: 9.30 UUR: eucharistieviering in De Hoogt.

PAROCHIESECRETARIAAT: Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, is geopend van dinsdag- t/m vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagmiddag een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. Telefoon: 013-5081215. E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl Website: www.willibrorduskerkalphen.nl

Eucharistieviering b.g.v. de uitvaart van Aloys Seeuws (63 jaar). Hij wordt daarna gecremeerd in Turnhout.

ZATERDAG 21 SEPT 13.00 U;

Kapel Nijhoven : Huwelijksviering van Stefan van de Merkt en Wendy van de Merkt – Versendaal. De bruidegom zal in deze viering gedoopt en gevormd worden en hij zal zijn 1e communie ontvangen.

ZATERDAG 21 SEPT 19.00 U:

Eucharistieviering. Met medewerking van het parochiekoor. Intenties : Jgt. Ouders Jacobs – Verhoef; Jgt. Willem van Gool en voor overleden familieleden; Ans de Grauw – Klavers; Ouders van Tilburg – Rombouts en zoon Fons; An van Tilburg – de Graaf; Familie Bax – Onghena; Louisa Dirven – Huijbrechts (ver); Uit dankbaarheid

MAANDAG 23 SEPT 15.00 U. Janshove : Eucharistieviering.

Colofon Ons Weekblad Ons Weekblad verschijnt wekelijks op vrijdag in Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel, Ulicoten en Castelré in een oplage van 6700 exemplaren. Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 Fax: 013-5078929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Abonnementen Aanmelden en wijzigen: Rina Stuijk: 013 - 507 55 55 Rina-stuijk@emdejong.nl Stopzetten: Abonnementen dienen schrifte­lijk te worden opgezegd re­ kening­ houdend met een opzeg­­ termijn van 4 weken. Uitgeverij Em. de Jong, t.a.v. Abonnementenadministratie, Postbus 8, 5110 AA, Baarle-Nassau. Niet opgezegde abonnementen worden automatisch verlengd met één kalenderjaar. Abonnementsprijzen 2013: Bij vooruitbetaling te voldoen. Per kalenderjaar: € 21,95 Korting bij betaling middels automatische incasso € 1,00 Toeslag verzending buiten het bezorgingsgebied: € 15,25 Bezorgklachten (bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 Bezorgklachten (buitengebied): Post & Mail, Breda Jan Cooremans: 076 - 572 91 06 Aanleveren kopij Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren, redactioneel.

Correspondenten Voor Baarle-Nassau-Hertog Jeanny Wouters: 013-5072133 jeannywouters@gmail.com Frans Tuijtelaars: 013-5079390 frans-tuytelaars@xs4all.nl Voor Chaam Albert de Jong: 0161-491767 albert@wijnkoperijdejong.nl Voor Alphen Wim Pijnacker: 013-5081972 wm-pijnacker@hotmail.com Fotografie: Hanne Dirven Hanne.dirven@telenet.be Advertenties (zakelijk) Debbie Eijskoot-Janshen 06-5396 4814 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Of opgeven aan de balie van Drukkerij / Uitgeverij em de Jong , Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

PAGINA 3 Intenties : Jgt. Magda Raeijmaekers – Seeuws; Toon Wouters; Jo Antens – van Bavel (bewoners de Croon)

niet mogelijk om zoveel mooie bijeenkomsten te hebben in de beslotenheid van de kapelruimte. Hartelijk dank.

Kapel Nijhoven: Eucharistieviering. Intenties : Jgt. Sjaak van de Rijt; Jgt. Johanna Adriaensen; Jos Schoenmakers; Ouders Schoenmakers – Havermans, zoon en dochter; Rinus van Bavel; Uit dankbaarheid

PAROCHIEBLAD

WOENSDAG 25 SEPT 19.00 U;

VRIJDAG 27 SEPT 15.00 UUR;

Kapel Nijhoven : Huwelijksviering van Ton den Ouden en Janneke Burgmans.

DOOPSEL

Op zondag 15 september is gedoopt : Femke van de Heijning, Generaal Maczeklaan 35.

UITVAART

Op 13 september is overleden Riet Simons - Jansens (82 jaar), voor wie op donderdag 19 september om 11.00 uur de eucharistieviering heeft plaats gevonden. Zij is daarna begraven op ons kerkhof.

PAROCHIE INFORMATIE:

Ons parochiesecretariaat is gevestigd op Nieuwstraat 14 (dit is rechts naast het patronaatsgebouw, ingang aan de kerkhofzijde). Het secretariaat is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 – 10.30 uur. Telefoon: 5079226. Email: info@parochiebaarle-nassau. nl. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag een enveloppe met € 10,50 in de brievenbus, Nieuwstraat 14. Om verzekerd te zijn van publicatie van de misintenties in “Ons Weekblad” verzoeken wij u deze uiterlijk de maandag voorafgaand aan de betreffende viering op te geven. De misintenties en ander nieuws van de parochie kunt u ook vinden op de website: www.parochiebaarlenassau.nl

PAROCHIE SINT REMIGIUS Baarle-Hertog Pastoor Pater Jan Braspenning CSsp, Kerkstraat 5, 2387 Baarle-Hertog, telefoon: 014 699 105 en voor noodgevallen via de gsm: 0494 918 926. Het e-mail adres van de pastoor is: j.braspenning@telenet.be Pastoraal werkster: Maria de Jong-Schellekens, telefoon 014 656 524. Spreekuur. U kunt pater Braspenning altijd spreken voor aanvang en na afloop van de H. mis. Bij afwezigheid van de pastoor neemt U contact op met een van de volgende nummers: 014 699 436 of 014 699 416 of gsm 0031 653 380 203

ZIEKENBEZOEK

Zieken die het op prijs stellen dat pater Braspenning hen bezoekt, kunnen zich (laten) opgeven op de pastorie.

EUCHARISTIEVIERINGEN ZATERDAG 21 SEPTEMBER 11.00 U. H. Mis met huwelijksinzegening van Maurice Jespers en Kristel Timmermans

17.30 U.

GEEN H. Mis

ZONDAG 22 SEPTEMBER 11.00 U H. Mis met intenties voor Ouders v.d. Heyning-Maes en zoon Jan en Fien; Louis Boeren en dochter Terry; Alfons Janssens en Marie Rijvers

DONDERDAG KAPEL 26 SEPTEMBER LAATSTE KEER DIT JAAR 19.00 U. H. Mis met intenties voor Jac en Cor Kooremans-de Jong; Emma v.d. Lisdonk-Cornelissen (v.w. OKRA)

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 17.30 U.

H. Mis met intentie voor Nelly Hendriks (verj.) Lector zondag 22 september 11.00 u. Paulus Van De Giessen

VREDESKAPEL 100% dochteronderneming van

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

Donderdag 26 september wordt de zomerperiode afgesloten met een viering in Vredeskapel. Daarna blijft de kapel dicht tot het volgend jaar. Ik wil iedereen van harte bedanken voor de inzet om de kapel iedere dag te openen en te sluiten, het terrein goed schoon te houden, de tuin prachtig te onderhouden, de mooie versiering mooi te laten hangen. Door jullie was het echt

Binnenkort wordt gestart met de herabonnering van KERK&leven, het parochieblad van onze parochie. Wij hopen dat er in ieder gezin elke week een nieuw parochieblad op de keukentafel ligt. De prijs van het wekelijks te ontvangen blad bedraagt 30 euro voor het hele jaar 2014.

PAROCHIE H. ANTONIUS ABT Chaam ZONDAG 22 SEPT. 11.00 UUR: Eucharistieviering; m.m.v. het Parochieel Zangkoor; Jgt. Han Martens; Kees Martens (BaarleNassau); Betsie de Graaf; Jo en Vic Martens – van Gestel; Ouders Piet van Gestel – Govers; Jos Leijten; Niek Maarschalkerweerd; Kees van Gestel; Elisabeth Jacobs; Marie Vergouwen en Henricus Verschueren; Ouders Keijzers – Bogers, Koks en schoonzus

Toon van Dun (KBO)

ZATERDAG 28 SEPTEMBER: 11.00 UUR:

Uitvaartverzorging

Eucharistieviering b.g.v. het gouden huwelijksfeest van Wim en Ria Geerts Krijnen.

ZONDAG 29 SEPTEMBER: 9.30 UUR:

Frans Sprangers (verjaardag) Overleden ouders Verheijen Meeuwesen Piet Jansens Jgt, Jan Koks

PAROCHIE SECRETARIAAT: Ons parochiesecretariaat in de “Sacristie” is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur. telefoon 5199220. Misintentie € 10,50 kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409. WEBSITE: De kerkberichten die in Ons Weekblad staan en allerlei nieuws vanuit de parochie kunt u ook op de website vinden. www.parochie-ulicoten.nl

Leo van der Velden

Uitvaartcentrum: Broekakkerweg 13, Gilze

U kunt ons dag en nacht bereiken Telefoon: 0161-451010 b.g.g. 0654-790339 Voor een stijlvolle uitvaart.

Proteïnedieet onder begeleiding

Tel. 014 729276, of bestel online op www.bodyandhairstyle.be

VRIJDAG 27 SEPT. 9.30 UUR: Viering in de Geerhof; Betsie de Graaf, Mariakapel 70 jaar De Mariakapel 'Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw' bestaat dit jaar 70 jaar. Dit heuglijke feit zal gevierd worden op vrijdag 4 oktober as. Op deze dag is er om 19.00 uur een korte samenkomst in de kerk aan de Dorpsstraat, waarna in processie naar de kapel aan de Kapelweg zal worden gelopen. Meer informatie over de kapel en haar geschiedenis vindt u elders in ons Weekblad.

KERKPOETSEN Dinsdag 24 september is het kerkpoetsen. De groep o.l.v. mw. Jeanne van Ginneken is aan de beurt.

PAROCHIESECRETARIAAT Ons parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk: geopend dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161) 491201. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven. Graag in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) en € 10,-- per intentie in de brievenbus van Gilzeweg 4. Voor vermelding bij de kerkberichten in 'Ons Weekblad' dient u dit wel minimaal een week voorafgaand aan de betreffende viering te doen.

Lekkere oliebol als traktatie!

Kermismatinee Vlijt en Volharding zondag 22 september! Muziekvereniging Vlijt en Volharding gaat haar kermismatinee ook dit jaar op locatie uitvoeren. Het concert wordt gehouden op het kermisplein. De autoscooter-stand ofwel botsauto-baan is de plaats waar het orkest plaatsneemt en het publiek staat en zit er rondom! Kermismatinee zondag 22 september a.s. Aanvang 12.30 uur.

PAROCHIE H.ANTONIUS ABT Riel ZONDAG 22 SEPTEMBER: 9.30 UUR: eucharistieviering met tussenkoor. Collectanten: Th. Smulders en C. van Gorp. Intenties: jrgt ouders Schellekens-Huijbregts; jrgt. Ria Smulders-Bukkens; ouders Schellekens-Vermonden.

DONDERDAG 26 SEPTEMBER: 9.30 UUR: eucharistieviering.

MISINTENTIES:

Misintenties (10,50 euro) kunt u opgeven bij Cees Ketelaars, Julianastraat 16, tel. 5181491.

PAROCHIE H.BERNARDUS Ulicoten ZONDAG 22 SEPTEMBER: 9.30 UUR: Jgt. Gerardus Bernardus Geerts en overleden familie Geerts-Kennes Catherina Nguyen Thi Thanh My Augustinus Sommen Overleden familie Verheijen Geerts Marie van den Ackerveken Overleden ouders van den Brandt Smeekens en Ad de Jong Ad Jansen (verjaardag) Jgt. Adrianus Laureijssen Overleden buurtgenoten van de Kloosterstraat en het Beekdal Jgt. Jan Aerts en Jozef Aerts Paula Strijbos (KBO) Maria Spitters (KBO)

Een muzikaal programma met leuke muziek om in stemming te komen voor de zondagmiddagkermis. Het opleidingsorkest opent het concert en staat o.l.v. Djuri den Tuinder. Zij spelen: Great Expectations, Klezmoresque en Aladdin. Daarna is het de beurt aan het groot orkest o.l.v. Caspar Versluis. Afwisselende, leuke muziekstukken met o.a. : Graciana, The Awakening, Copacobana, Holiday in Rio, Gloria Estafette en Ai se te peugo. Zondag 22 september verwachten wij het publiek graag vanaf 12.30 uur. Er staan banken en sta-tafels iedereen gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Bij het horecapunt van Paul op de kermis, kunt u een lekker kopje koffie of ander drankje ha-

len en... Vlijt en Volharding trakteert u, samen met de Fam. Van der Stay, op een lekkere, vers gebakken oliebol. Wanneer er écht slechte weersomstandigheden zijn, gaat het concert op het kermisterrein niet door en voeren we het concert uit in C.C. Den Heuvel, Heuvelstraat 5, 5131 AP Alphen om 12.30 uur. In het ochtendprogramma De Vereniging van Radio Optimaal wordt er dan melding gemaakt van de aanpassing! Graag tot ziens bij deze muzikale activiteit van Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen!

ZONDAG 22 SEPTEMBER: KERMISTERREIN ALPHEN! Namens bestuur V.&.V. JM


't Leijdal

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 4

*Gezonde Diabetes * COPD * CVR voeding is de basis * Darmproblematiek

jan schillebeeckx u i t va a rt z o rg Dag en nacht, altijd tijd voor een gesprek, voor iedereen Bel: 0900-0767 (5 cent/min) of 076-521 84 50 Chat via: www.sensoor.nl/brabant

R. Remmen, R. Seuntjens, C. Lesaffer, R. Vermeirssen

F. Gulickx Turnhoutseweg 39 • Baarle-Hertog

014/69.97.69 0477/32.17.82

Rouwcentra te Oud-Turnhout en Ravels

014/46.29.20

Pastoor van Herdegomstraat 17 2387 Baarle-Hertog B 014-699048 - NL 013-5078942 www.praktijkhuisbaarle.be

Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg Midden-Brabant (IKG MB)

Avond- en weekenddiensten: Woonachtig in België: Avonddienst: 014-699673 Weekenddienst: 014-410410 (Wachtpost Turnhout) Woonachtig in Nederland: 076-5258500 (Huisartsenpost Breda)

Betty Spruyt Linda van Beek Bert Ooijen Manon Verspaandonk Baarleseweg 63a 5131 BB Alphen www.hetklavertje.com T +3113-5082773 info@hetklavertje.com

Onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de gezondheidszorg. Lage Witsiebaan 2b 5042 DA Tilburg Telefoon: .....................013-5942180 Fax: ..............................013-5942179 E-mail: ...................ikg@rpcp-mb.nl W-site: ................. www.rpcp.org/mb

Voor alle verloskundige zorg in de driehoek Tilburg - Breda - Turnhout. Uw zwangerschap is onze zorg

Verpleging en Verzorging Thuis 24 uur per dag Tel. 076 - 526 57 00

De Zonnebloem

Dierenartspraktijk De Riesenhorst Dierenarts: J.M.M.G. van Dijk De beste zorg voor uw gezelschapsdieren en paarden! U bent niet gebonden aan vaste spreekuren: met slechts één telefoontje maken we een afspraak die u het beste schikt (zonder extra kosten): 013-5086006. Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar! Schellestraat 6, 5131 RJ Alphen, Telefoon: 013-5086006

Avond- en weekenddiensten Huisartsen Chaam en Baarle-Nassau-Hertog e.o. voor de praktijken van Dr P. Dekelver Dr S.G.F. Eltink Dr. A. Nugteren Jr. Dr A.E. Nugteren Sr. Dr A.H.P. Wulms Dr F. Meijler

Bel voor spoedgevallen de Huisartsenpost BREDA Molengracht 21, Amphia-ziekenhuis Breda

Tel. 076-5258500

Vrijwillige Bloedgevers Baarle

Bloedafname: Donderdag 24 oktober 2013. in de aula van het Cultureel Centrum van 18.00 uur tot 20.30 uur. Voor informatie bel: Maria Verhoeven .............. 014-634203 Liesbeth Bruurs ................ 06-28866586 Carla Laurijsen-Noyen NL ................................... 013-5079079 Hilde Bax ......................... 04-94379208 Rianne Bruurs Gatzen ....... 014-699559 Bloedtransfusiecentrum .... 03-8290000 Volg ons ook op facebook vrijwillige bloedgevers baarle Huisartsenpraktijk Broekman Raadhuisstraat 35, Alphen NB Tel.: 013 - 508 1018 www.broekman-alphen.praktijkinfo.nl Tijdens de avond- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen bellen naar de Huisartsenpost Tilburg Tel.nr.: 0900-33 22 222

JS&C mediation Bredaseweg 62 - Chaam Telefoon: 0161-492042 • samen regelen van scheiding en gescheiden ouderschap • samen naar de echte oplossing van conflicten • onpartijdig advies • betaalbare en gesub sidieerde bemiddeling • gratis eerste consult www.mediatorspraktijk.nl

Regio Telefoonnummer: Alphen ..............013 - 508 13 82 Baarle-Hertog .............. 79 91 13 Baarle-Nassau ..013 - 507 91 13 Chaam ...............076 - 564 64 64 Riel ...................013 - 518 21 73 Ulicoten ............013 - 519 94 09

Thebe

Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Verpleging en Verzorging thuis, Hulp bij het Huishouden, Voeding en Dieet Voor alle hulpvragen 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) www.thebe.nl info@thebe.nl

Kinderen en jongeren die problemen hebben, vragen willen stellen of zo maar graag eens een praatje willen maken, kunnen de kinder- en jongerentelefoon bellen. Zij kunnen daar dagelijks (dus ook in het weekend) terecht voor een vertrouwelijk en anoniem gesprek tel. 0165-556600 van 14.00 tot 20.00 uur.

VZW De Heyde-Veeweyde

Toekomststraat 4, 2381 Weelde Telefoon 014/658626

0161-496016 Gezelschapsdieren en Landbouwhuisdieren Chaam: Ulicotenseweg 32 Baarle-Nassau: Kapelstraat 7 Bavel: Koolpad 14A

Consult volgens afspraak voor spoedgevallen 24 uur bereikbaar

MEE West-Brabant, ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Steunpunt Alphen-Chaam Gemeentehuis Alphen-Chaam, Willibrordplein 1, Alphen T. 013-5086666 of 076-5223090. Woensdagochtend 09.00-11.00 uur. MEE Steunpunt Baarle-Nassau Gemeentehuis Baarle-Nassau, Wmo loket, Singel 1, Baarle-Nassau. T. 013-5075200 of 076-5223090. Maandagochtend 9.00 - 11.00 uur www.meewestbrabant.nl

Thebe | Jeugdgezondheidszorg Inloopspreekuren Alphen: dinsdag 12.30-13.00 uur Hofstade 1 Baarle-Nassau en Ulicoten: woensdag 13.30-14.00 uur Schoolstraat 2 Bavel en Ulvenhout: dinsdag 9.00 - 9.30 uur Gezondheidscentrum Tolakker Chaam: dinsdag 09.00-09.30 Geerhof, Withagen 54-19

verloskundige of specialist:

ALPHEN De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen, N.Br. ma/wo/vrij 08.30-10.00 uur; BAARLE-NASSAU De Croon, St.Janshof 1, ma t/m vr 08.45-10.45 uur CHAAM De Geerhof, Withagen 54, di. + do. 08.30-10.30 uur ULICOTEN Dienstencentrum Ulicoten Dorpsstraat 40, 5113 TE Ulicoten wo 09.00-10.00 uur RIEL Wijkgebouw Thebe, Kerkstraat 9, di. 09.00-10.00 + do. 08.30-10.00

kinderopvang bij ú in de buurt! kinderdagverblijf • buitenschoolse opvang • peuterspeelzalen

gastouderopvang • overblijven • zakelijke dienstverlening

www.kober.nl

Verpleging en Verzorging, Dagactiviteitencentra, casemanager Dementie, Kraamzorg Omgeving: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Castelré, Galder, Strijbeek, Ulicoten. Bereikbaarheid voor hulpvragen: Klantenservice: 076-52 65 700; 24 uur per dag bereikbaar klantenservice@careyn.nl www.careyn.nl Kraamzorg: 088-1239999 info@careynkraamzorg.nl www.careynkraamzorg.nl

Drs. A.H.F.M. Schepens

Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

www.ubentuniek.nl Informatie inzake Sociale Wetgeving Tijdens kantooruren: Reitseplein 15, Tilburg, Telefoon 013-4656206.

Slachtofferhulp Nederland Regio Midden- en WestBrabant / Zeeland Telefoonnummer servicelijn: 0900 - 0101 (lokaal tarief) Geopend op werkdagen

014 4113 47

Praktijkadres: Sligtmaan 2, 5131 GC Alphen

De Vergulde Hand

Tel. 013-5081005 / Spoed: 013-5083132 Voor ANW diensten Huisartsenpost Tilburg, Tel. 0900-3322222 WWW.SCHEPENS.PRAKTIJKINFO.NL Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-12.30 / 13.30-17.00.

Dierenarts gezelschapsdieren

Tel.: 00-32 473 52 50 50 consultaties en huisbezoeken op afspraak. 24/24 bereikbaar voor spoedinterventies. Niet spoedeisende consultaties bij voorkeur ’s morgens voor 08.30 u of ’s namiddags na 17.00 u melden aub.

Moeders voor Moeders Urine inzameling van zwangere vrouwen om andere vrouwen te helpen óók zwanger te worden. Bel Mechthilde de Rooij tel.: 076-5038849 of 088-0228070 (gratis)

CULTUREEL CENTRUM DEN HEUVEL Heuvelstraat 5 5131 AP Alphen Telefoon: 013-5081608

Indien u nood hebt aan een degelijke kinderopvang voor kindjes van 0 tot 6 jaar of u denkt eraan om opvangmoeder te worden dan kunt u contact opnemen met de landelijke kinderopvang - Leopoldstraat 24 bus 1 - Turnhout, telefoon: 014439927. Maandag tussen 13.00 en 14.00 uur, woensdag tussen 09.00 en 10.00 uur.

Zorg en Ontspanning bijeen Zorg: Dagbesteding voor mensen met enige beperking. Ontspanning: Atelier en Galerie Ambachtelijke smederij Ambachtelijke timmerwerkplaats Ans en Piet van Bavel - tel.06 22986026 Vijfhuizenbaan 33a, 5133 NH Riel www.doeboerderijdeverguldehand.nl

MAATSCHAPPELIJK WERK ALPHEN/CHAAM In de even weken De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen; tel. 013 - 508 26 80 Inloopspreekuur: donderdag 09.00 - 10.00 uur In de oneven weken De Geerhof, Withagen 54-3, 4861 AR Chaam; tel. 0161 - 49 32 37 Inloopspreekuur: maandag 09.00 - 10.00 uur BAARLE-NASSAU Sint Janshof 1, 5111 VV Baarle Nassau; tel. 013 - 507 53 12 Inloopspreekuur: dinsdag 09.30 - 10.30 uur Buiten de spreekuren: Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Willemstraat 20, 4811 AL Breda, tel. 076 - 530 58 88 www.imwbreda.nl

Begrafenisonderneming

CREEMERS

Mortuarium gelegen in de Nieuwstraat 14a te Baarle-Nassau (naast de kerk)

WIJ

WIJ biedt in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau: • advies en persoonlijke begeleiding aan ouderen • maaltijden aan huis i.s.m. Thebe Maaltijdservice • personenalarmering i.s.m. Careyn • Fit for Life bewegingsactiviteiten • seniorenrestaurant (Janshove) • vrijwilligerswerk.

Te beluisteren via: FM 87.8 MHz, kabel in Baarle FM 91.1 MHz, of via www.omroepbaarle.nl Via glasvezel is de omroep te beluisteren op 986 en voor smartphone of tablet via de app Tunein. Verenigingsberichten, verzoekjes en informatie kunt u doorgeven aan: Lokale Omroep Baarle, Postbus 9, 5110 AA Baarle-Nassau of via mail: info@omroepbaarle.nl Telefoon/fax studio Bedaf/voorzitter: 013-5081895.

Wilt u ook een vermelding Wilt u ook een vermelding op deze memorandum-pagina? op deze memorandum-pagina? Informeer naar de advertentiemogelijkheden via

Debbie Eijskoot-Janshen Debbie Eijskoot-Janshen Telefoonnummer 06-53964814 Telefoonnummer 06-53964814

Uitgeverij Uitgeverij Em. de Jong Em. de Jong

huis gesticht in 1870

otterstraat 12 - 2300 Turnhout

Lokale Omroep Baarle, Radio De Stille Genieter

Informeer naar de advertentiemogelijkheden via

maes-beck begrafenissen - crematies

Apotheekhoudend Huisarts

Landelijke kinderopvang Baarle-Hertog

Open: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur. Zondag gesloten.

SHL en SRTB voor bloedafname e.d. t.b.v. huisarts,

Alphen • Baarle• Nassau • Riel • Tilburg ALPHEN RIEL • TILBURG T 06 46004765 www.cabrondieet.nl

PETER NYSEN

Opvangcentrum voor verloren en overtollige dieren Mogelijkheid tot adoptie.

Thebe | Uitleenservice Voor uitleen, verhuur en verkoop van thuiszorgartikelen Thebe Thuiszorgwinkel, Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: ma t/m vrij 9.00– 17.30, za 10.00–13.00 Tel.nr. 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.)

56 00 tt 076 076504 504 56 07

Kinder- en jongerentelefoon West-Brabant

DIERENKLINIEK

Opheffingsuitverkoop. Dames en herenkleding 50% korting. Nummer 44 Alphen 013-5082668.

Wij verzorgen al uw wensen betreffende begrafenis, crematie of buitenlands transport, of u verzekerd bent of niet. U kunt ons dag en nacht, weekend of feestdag, bereiken via I. Creemers Telefoon: 013-5077880 en 06-53787734

Bibliobus Ulicoten

De bibliobus staat op maandagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur bij de St. Bernadusschool.

Bibliotheek Chaam

Openingstijden: Maandag en vrijdag: ............... 15.00 - 17.00/ 18.00 - 20.00 uur Woensdag: ... 12.00 - 15.00 uur Gilzeweg 12, tel: 0161 492888 Bibliotheek.Chaam@theek5.nl

Bibliotheek Galder

Te huur: praktijk/kantoorruimte op industrieterrein Baarle-Nassau. Voor inlichtingen bel 013-5079081 / 0622872540.

Openingstijden: Dinsdag 15.30-18.00 uur Donderdag 15.30-19.00 uur Galderseweg 55, tel.: 076 5654011 Bibliotheek.Galder@theek5.nl

Te koop: 80 kleine pakjes tarwestro, Spartamet en een partij drinktorens voor kippen. F. de Swart Alphen. Tel. 013-5081461.

Bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog

Snel en goedkoop je rijbewijs halen? kijk op rijschooldemolen.nl of 06-15353040 Woonhuis te huur in centrum van Chaam, Beekstraat 8, 4 slaapkamers. Info: 06-13171585. AANGEBODEN: Voorgeldstal van 185 m², voor opfok jongvee. Voor info: Fam. Leijten, Alphen, telnr. 06-15595843.

Openingstijden: ma. en vrij. .... 13.30 - 20.00 uur di., wo. + do. . 13.30 - 17.00 uur Zaterdag ........ 10.00 - 12.00 uur Pastoor de Katerstraat 5-7 Tel: 013 5078351/014 699492 baarle-hertog@bibliotheek.be

Riel Meldpunt voor vraag en aanbod op het terrein van vrijwillige thuishulp en vrijwilligerswerk. Inloop op maandag van 9 tot 12 uur in de Leybron, Dorpsplein 20. Telefonisch dagelijks bereikbaar op 06-1000 49 85.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

KerkKerk LEDEVAERTKERK Chaam c.a. Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam. Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam e-mail: info@ledevaertkerk.nl Indien U contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of mail naar de Scriba van de Ledevaertkerk: Mevrouw J. van Oord-de Zeeuw, telefoon: 076.5560.21.55 of 06.21.591.112, e-mail jokevanoord@ziggo.nl. Voor actuele informatie: www.ledevaertkerk.nl.

ZONDAG 22 SEPTEMBER Startzondag, dienst van Schrift en Gebed om 10:00 uur. Voorganger ds.Max Staudt

ZONDAG 29 SEPTEMBER

Dienst van Schrift en Gebed om 10:00 uur. Voorganger ds. Timmers. Open spreekuur “VRAGEN STAAT VRIJ”, voor vragen over de kerk, het geloof, het Christendom. Zoals gebruikelijk, is dit iedere vrijdag van 19:00 – 19:45 uur in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk. Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11-12 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10:00 uur/ Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

KIJK OP DE WEEK... BEN WENTINK Wij leven in een hectische tijd. Een tijd, waarin mensen weer worden geconfronteerd met de dreiging van oorlog. Kennelijk leert de mensheid nimmer van haar verleden. Immers binnenkort wordt herdacht dat WO I 100 jaar geleden uitbarstte. En het is nog maar 68 jaar geleden dat WO II grote delen van de aarde verwoestte en vele miljoenen de dood heeft ingejaagd. En dan spreken we nog maar niet van de vele heftige stammenoorlogen in Afrika, de oorlogen in Azië, Korea, Vietnam, enz. enz.. Oorlogen die direct slachtoffers vergen, maar ook velen die als gevolg van de strijd moeten vluchten. Ook vandaag de dag weer in Syrië om maar een van de vele landen te noemen waar het oorlogsmonster rondwaart. Onlangs werd stilgestaan bij dit gebeuren. Ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland schreef hierover het volgende. “Zondag, 1 september, werd de 100e wake bij het Detentiecentrum in Rotterdam gehouden. Een wake, zoals die op meer plaatsen in het land gehouden worden. Een wake waarin stilgestaan wordt bij het leed van mensen die ooit op de vlucht sloegen in de hoop dat zij een veilig thuis zouden vinden. Een wake waarin iets doorklinkt van het onrecht dat mensen ervaren omdat zij leven als gedetineerden terwijl zij geen criminaliteit met zich meedragen, behalve dan dat zij niet de benodigde documenten hebben om zich burger van onze samenleving te mogen noemen. In onze samenleving word je soms heen en weer geslingerd tussen verschillende emoties rond beelden die je ziet en verhalen die je hoort. Hoeveel vluchtelingen zijn er op aarde? De talloze vluchtelingen in Syrië zijn momenteel volop in het nieuws. Van de druk die dat legt op de samenleving in omringende landen, vangen we nu en dan berichten op. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er nog zoveel meer vluchtelingenstromen op aarde zijn. Mensen die kortere of langere tijd geleden hun land van herkomst verlieten omdat zij de dood vreesden en hoopten op een veiliger plaats op aarde. Hoe veilig is onze eigen samenleving? We kennen uit de afgelopen jaren de roep van mensen uit onze samenleving die de multiculturele samenleving vooral ervaren als een botsing van culturen en die bang zijn dat veiligheid en vrijheid in onze maatschappij bedreigd zijn.

berichten

We weten dat van alle mensen op aarde die ooit gevlucht zijn een klein deel in Nederland terechtkomt en hier asiel aanvraagt. We horen hoe zij soms jarenlang in onzekerheid verkeren. We horen hoe sommigen van hen als 'ongedocumenteerden' achter slot en grendel terechtkomen. We horen enerzijds hoe er binnen detentiecentra mensen zijn die, binnen de grenzen van het beleid, zorgvuldig met gedetineerden om proberen te gaan, anderzijds horen we ook verhalen over mensonterend onrecht. Vijftig jaar geleden hield Martin Luther King zijn beroemde speech: 'I have a dream'. Hij droomde van een wereld zonder rassendiscriminatie. Een visioen van een wereld die voor King paste bij wat hij van God had leren verstaan. Vijftig jaar later zijn er nog steeds mensen die dromen. Mensen die leven van het visioen van recht en vrede waarop hen af en toe een blik gegund wordt. Mensen die een beeld voor ogen hebben van een samenleving waarin ieder mens volwaardig burger is. Anderen vinden het naïef en politiek correct om deze droom te dromen. Zij smeken om erkenning in een omgeving waarin zij het gevoel hebben letterlijk en figuurlijk bestolen en bedreigd te worden. Als kerk zijn we geroepen om gehoor te geven aan het profetische geluid dat in de Bijbel klinkt. Als kerk belijden we dat God hemel en aarde geschapen heeft. Voor mij betekent dat dat we als kerk bereid moeten zijn te luisteren naar de roep om recht die klinkt. Met respect voor mensen die ervaren hoe groepen in onze samenleving kunnen botsen; met respect voor mensen die zoeken naar een ordening in onze samenleving die het recht van allen zo goed mogelijk dient; met oog voor diegenen die zich niet eens burger van onze samenleving mogen noemen maar die wel uitzien naar recht en rust. Niet naïef dromend. Wel actief. Altijd weer bereid om ons in te laten schakelen door God die het heil van allen voor ogen heeft. Weet hebbend van een wereld waarin wij ons heil niet van 'papieren' te verwachten hebben, maar van een God die weet wat menselijkheid is.” Hoe kunnen wij op zuivere en gepaste wijze als kerk hulp verlenen. De Ledevaertkerk doet al het een en ander hieraan en we verwachten dat we in de nabije toekomst nog meer kunnen en willen doen.

PAGINA 5 Jeremia: “Hij is Wonderbaar van Raad, Groot van beleid.” [32:19]... Men noemt Hem; Sterke God. De Here is God, zegt Johannes in zijn evangelie: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” [1:1]... Men noemt Hem; Eeuwige Vader. Hiervan getuigde de Here Jezus zelf, zeggende: “Ik en de Vader zijn één.” [Joh.10:30]... Nadien voegde de Here daar aan toe: “Indien Ik de werken mijns Vader niet doe, gelooft Mij niet, doch indien Ik ze doe, en gij Mij niet gelooft, gelooft dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader.” [10: 37-38]... En men noemt Hem; Vredevorst. Op deze naam Vredevorst, lopen al de andere samen, en drukt het karakter uit van onze Heiland en Verlosser; Christus Jezus. Hij is in de eerste plaats voor zijn volk Israël gekomen, tot vermeerdering der heerschappij van Hem, zodat zijn heerschappij eenmaal de ganse aarde zal vervullen. Paulus zegt in zijn schrijven, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods, een dienaar van besnedenen (het Joodse volk) geweest is, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen. [Rom. 15:8]... En dat Hij voor ons heidenen is gekomen, opdat wij God, terwille van zijn ontferming, verheerlijken zullen: “Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen. [Rom. 15:9-12]... Hoop op Christus Jezus, is niet bedriegelijk; want zij is gevuld en wordt beheerst door Gods reddend optreden in Jezus. Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens Gods beloften. Daaraan heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch werd hij versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. {Rom. 4:18-22]... Dit geloof, dat Abraham werd gerekend tot gerechtigheid, werd niet om zijnentwil alleen geschreven, ook voor ons, indien wij ons geloof vestigen op Hem, die jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. [Rom. 4:18-25]... Om Jezus' moeitevol lijdenzal Hij het zien tot verkondiging toe; door zijn kennis zal de Rechtvaardigen velen rechtvaardig maken; “Want door genade worden wij behouden, door het geloof, en dat niet van onszelf: het is een gave van God. [Efeze 2: 8]... Ev. Gem. p/a Klokkenstraat 10, 5111 HL Baarle-Nassau.

EVANGELISCHE GEMEENTE Baarle-Nassau NIET UIT ONSZELF “Om Zijn moeitevol lijden zal Hij het zien tot verkondiging toe; door Zijn kennis zal mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal Hij dragen.” [Jesaja 53:11]... Vooraf aan de vier profetieën over Christus; de Knecht des Heren, die later door Jesaja zouden volgen, wordt melding gemaakt van de geboorte van de Messias, alsof Hij reeds geboren is: “Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven” [9:5]... Een Zoon is het, op wiens schouders de heerschappij rust. Niet een beperkte heerschappij, maar groot zal de heerschappij zijn en eindeloos vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerchtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid . De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen. [9:6]... Geen menselijke wereldleider, noch de VN komt hier aan te pas. Het is geen mensenwerk, maar Gods werk. Zijn vijfvoudige naamgeving, die boven alle namen uitstijgt, geeft Zijn macht weer:”Men noemt Hem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” [9:5]... Men noemt Hem; Wonderbaar. Mozes riep het reeds na uittocht uit Egypte uit: “Wie is als Gij, onder de goden , Here, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, Wonderbaar in uw doen?” [Exodus 15:11]... Men noemt Hem; Raadsman. Want, zegt

Wettelijk huwelijk 9 juli 2013

Gregoriaans koor Ulvenhout

Zondag 22 september 25e zondag na Pinksteren Het herenkoor verzorgt de Gregoriaanse gezangen tijdens de hoogmis van 09.30 uur in de Laurentiuskerk. In de teksten staat deze zondag betiteld als; “ De onrechtvaardige rentmeester.” De intrede zang; Salus populi ; “Zo spreekt de Heer; Ik ben het heil van mijn volk”. Begint niet direct met inhoudelijke zang over onrechtvaardigheid, maar wel een oproep; “Telkens als je in nood bent moet je tot Hem roepen, en

Hij zal je verhoren” Ook in de muziek klinkt duidelijk door ; in perpetuum- “ altijd door”. Het alleluia en vers; Confitemini is van een uitzonderlijke schoonheid. Melodie en teksten onder elkaar, drukken precies uit wat er staat; “Looft de Heer en roept zijn Naam aan; verkondigt onder de volkeren zijn daden.” De offerande zang is langer, maar wel heel indringend en vooral heel toepasselijk en actueel in deze tijd. Zal de wereld zich nu gaan zuiveren en in vrede op-

nieuw verder gaan? Si ambulavero in medio tribulationis; “Al ga ik eerst door een tijd van diepe ellende'.” De slotzang; Tu mandasti; vertelt ons dat er eigenlijk handleidingen genoeg zijn voor ons en politieke leiders om de juiste wegen te gaan. Een prachtige heel eigentijdse gregoriaanse zondag, En dan spreek ik nog niet eens over die onrechtvaardige rentmeesters'.. De vaste gezangen zijn uit de bekend 8e gregoriaanse mis met 3e Credo. J.Monden.

Niet opnieuw! Wij zijn van na de oorlog ...en wij willen dit zo houden

Dodenherdenking Baarle Op zondag 29 september herdenkt Baarle de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met een eucharistieviering in de Belgische kerk (Parochie Sint Remigius) en een stille optocht naar de drie oorlogsmonumenten in Baarle. De herdenkingsviering in de Belgische kerk begint om 11.00 uur. Onze boodschap is duidelijk. Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we iedereen uit om, samen met ons, deze boodschap uit te dragen door met een vredevlag in de hand deel te nemen aan de stille optocht die na afloop van de herdenkingsviering vertrekt aan de Belgische kerk. We verzamelen om 11.45 u in De kleine Franciscus (Kerkstraat 7, Baarle-Hertog). Het is ook mogelijk om na de herdenkingsviering (omstreeks 12.00 u) voor de Belgische kerk bij ons aan te sluiten. Wij zorgen dat voor elke deelnemer een vredevlag voorhanden is.

Dodenherdenking 2012 Vanwege De kleine Franciscus (Vrije basisschool de Vlinder, buitenschoolse kinderopvang Stekelbees, Lokaal Opvang Initiatief asielzoekers) zullen bloemen neergelegd worden bij het

verzetsmonument aan het heemhuis. Dit monument is ons bijzonder dierbaar. Namens De kleine Franciscus, Lut Kennis en Mark Van Haeren.

Gluren bij de buren

Wandelen in Hoogstraten Volgende week donderdag, 26 september, wordt de 12de Spilzakkentocht in Hoogstraten en omgeving georganiseerd.Het vertrek van deze wandeltocht is het schutterslokaal van de handbooggilde De Nieuwe Olijftak (Slommerhof 16). De imposante Sint Katharinatoren wuift je al van ver toe, maar het unieke begijnhof is meer dan een bezoek waard. De wandelroutes leiden je verder naar de immer groene bossen van Wortel-Kolonie. In de eindeloze dreven heerst er nog een zalige stilte, die alleen maar verbroken wordt door wat vrolijk vogelgekweel of het

schuifelen van de wandelaars door de afgevallen bladeren. Op diverse plaatsen worden momenteel werken uitgevoerd in het kader van de ruilverkaveling wat het aanzicht na afloop wel wat zal doen veranderen maar het karakter zal ongetwijfeld blijven. Ontdek dit beschermde natuurgebied waar sinds lang verdwenen plantjes

opnieuw het volle licht mogen aanschouwen en vele vogels een welgekomen rustplaats of een veilige broedplaats vinden, het woeste heidegebied rond het Bootjesven, de ontroerende begraafplaats van vele eenzame landlopers. Deelnemers aan deze wandeltocht kunnen tussen 08.00 uur en 15.00 uur vertrekken. Meer info: tel. 03/3146658 – wcdenoorderkempen@telenet. be – www.wandelclubdenoorderkempen.jimdo.com F.T.

Vier sacramenten in een viering

Bijzondere gebeurtenis in Katholieke kerk (Kapel Nijhoven) Op zaterdag 21 september vindt een bijzonder gebeurtenis plaats. Op deze dag krijgt Stevan van de Merkt (35jaar) Vier sacramenten in één viering. Na een moeilijke periode leert Stevan, Wendy kennen. Ook zij heeft een moeilijke periode achter de rug. Wendy gaat vaak naar Kapel Nijhoven om een kaarsje op te steken in moeilijke tijden. Ze worden verliefd. Gaan samenwonen en trouwen. Wendy jarig op 9 juni, Stevan jarig op 9 augustus. Dus trouwen op 9 juli 2011. Ze krijgen een zoontje Lukas. Hij wordt gedoopt op 7 april 2013. Natuurlijk in de kapel waar Wendy zo vaak troost zocht. Stevan vindt dit allemaal zeer bijzonder als niet Katholiek en neemt een besluit, hij wil Katholiek worden en wederom gaat hij voor Wendy op de knieën.

Aanstaande zaterdag om 13.00 uur in Kapel Nijhoven, ontvangt Stevan de 4 sacramenten, Doop, 1e H. Communie, Vormsel en Huwelijk.

Extra geld nodig voor leuke dingen? Wij zoeken enthousiaste mensen voor de wekelijkse bezorging van Ons Weekblad in

Baarle-Nassau/Hertog Mail naar uitgeverij@emdejong.nl of bel naar 013-5075540 om je aan te melden. Doop Lukas 7 april 2013


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 6

DANKBETUIGING

Vandaag begraaf ik jou in mij. Niet in de aarde, niet in de kist. Niet bij de bomen, in de ochtendmist. Daar ben jij niet, jij bent veilig bij mij.

Voor de vele blijken van belangstelling na het overlijden van mijn man, onze pa en opa

Fran van Gestel

Verdrietig maar toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die hij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve en dappere man, onze fijne papa en trotse opa

zeggen wij u hartelijk dank.

Aloys Seeuws

Bijzondere dank voor pastor Paes, Ivo en Monique van uitvaartverzorging Creemers. Riet van Gestel - Ansems Carla Piet Maartje en Erik Ciske Astrid

Wij willen iedereen langse deze weg van harte bedanken voor het kaartje, het bloemetje en voor uw aanwezigheid tijdens de ziekte en bij het afscheid van mijn lieve man

Dré Staes

echtgenoot van Lina

Bink

* 4 augustus 1950

Zeva Staes-Verheijen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

† 16 september 2013

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen tijdens de plechtige eucharistieviering op vrijdag 20 september 2013 om 11.00 uur in de parochiekerk O.L.Vrouw van Bijstand, Nieuwstraat te Baarle-Nassau, waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden.

De steun bij iedere uitvaart

Geboren te Riel op 10 december 1930. Overleden te Baarle-Nassau op 13 september 2013.

Schriftelijk condoleren achter in de kerk. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve dan deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Corr. adres: Familie Simons-Jansens, p.a. Nieuwstraat 14a, 5111 CW Baarle-Nassau Wij hebben afscheid genomen van Riet tijdens de plechtige eucharistieviering op donderdag 19 september 2013 in de parochiekerk O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle-Nassau, waarna we haar te rusten hebben gelegd op de RK begraafplaats aldaar.

DIRK BLEYS

VOOR ALLE MAATWERK IN ARDUIN, MARMER EN GRANIET Nieuwe Stationsstraat 83 2381 Weelde-Statie België Tel. 014 65 74 03 Fax 014 71 73 58 GSM 0472 84 44 50 www.natuursteenbleys.be tegelrestanten beschikbaar GRATIS OFFERTE

Diverse kantooropleidingen, o.a.:

Tablet-actie!

4 Geen specifieke vooropleiding nodig 4 Fabius is een CRKBO erkende opleider 4 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties 4 meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

Opleidingen starten in de week van 30 sept. - 4 okt. Schrijf je nu in! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

Zangstudio ROBB Zangstudio ROBB

Ramen en deuren

Zonwering

Overkapping

Garagedeuren

Rolluiken

VERHUUR *Hoogwerkers *Spinhoogwerkers *Heftrucks *Bouwdrogers *Betonzagen *Rolsteigers *Toiletwagens Voor ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachineVoor elke klus, verbouwing, renovatie of handel.nl MACHINEHANDEL schilderwerk in deze regio, bel LOODS22. 06- JESPERS 24899490. Kwaliteit voor Baarleseweg 16 Ulicoten een betaalbare prijs. 013-5199501 www.loods22.eu

Interesse Interesse in in zangles? zangles? ’t

• Grafmonumenten • Dorpels • Natuursteen tegels • Keramische tegels • Raamtabletten • Trappen • Keukenbladen • Tafels, brievenbussen,...

Tai Chi Chuan Start 25 september Woensdag 9-10.15 uur ‚de Schakel‘ Gilze, Start 27 september Vrijdag 2021.15 uur Basisschool ‚de Vijf Eiken‘ Rijen. Ontspannen d.m.v. langzaam bewegen. Beter Slapen, meer energie, goed bij rug-, nek- schouderklachten, depressie. www. tai-chi-b-one.nl, opgave: 0161226246 of 0630152519. Kosten 12 lessen 110 euro.

Spinneke

Wol, handwerk en borduren Gratis Proefles! Gratis Proefles! Boeken, stofjes en fournituren Mail of of belbel nu: nu: 06-36491646 Mail 06-36491646

o.a. Oosterhout, Tilburg, Breda, ‘s-Hertogenbosch ■

Stan Simons José Staf en Marianne Ellen en Steven Anouk Stefan en Jeline Gerard en Anita Marlou Rick Ylona en Stefan Nathalie Johan

In plaats van bloemen liever een donatie aan de Parkinson Vereniging in de collectebussen achter in de kerk.

Vanwege de Floralashow in Gilze op 21 en 22 sept. is serviestoenennu op Vrijdag 21 en Zaterdag 22 Sept. gesloten . Daarna zijn de inloopdagen weer als voorheen op vrijdag en zaterdag van 13.00u -17.00u. Abdis van Thornstr. 8, Gilze. Info: 06-23249007

Haneveer

Stan Simons

Er is gelegenheid om afscheid van Aloys te nemen na de avondwake in het mortuarium Creemers, Nieuwstraat 14a te Baarle-Nassau (naast de kerk).

Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad. OOK SPOEDCURSUS OP 2 ZATERDAGEN yachtconsult.com 0165-546707

• Receptioniste / Telefoniste • (Financieel) Administratief Medewerker • Secretaresse • Commercieel Administratief Medewerker • Medewerker Projectadministratie • BKB / BKC / PDB

echtgenote van

Correspondentieadres: Familie Seeuws-Bink, p.a. Nieuwstraat 14a, 5111 CW Baarle-Nassau

START SEPTEMBER

24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar

Riet Jansens

Lina Seeuws - Bink Linda Harmen en Kirsten Larissa

VAARBEWIJSCURSUS

b.g.g. 013-4632230

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma

Er zal voor hem een avondwake worden gehouden in voornoemde kerk op donderdag 19 september 2013 om 19.00 uur.

In het bijzonder gaat onze dank uit naar Ivo en Moniek van Creemers Uitvaartverzorging, Dr. Remmen en collega’s van Praktijkhuis Baarle, Pastoor Braspenning, thuisverpleging de Zon voor hun liefdevolle verzorging, familiehulp en Ispahan.

In uw regio Joop de Vuijst 06-51408040

Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons betekend, plotseling uit ons leven verdreven, blijf je in onze harten leven.

OPENDEUR WEEKEND zaterdag 21 en zondag 22 september

Dorpsstraat 59, 4861AB CHAAM, Tel: 0161-777080

info@robvandenbiggelaar.nl info@robvandenbiggelaar.nl www.spinneke.nl, e-mail: info@spinneke.nl www.robvandenbiggelaar.nl www.robvandenbiggelaar.nl

bvba Wiekenweg 15 I Baarle-Hertog I T +32(0)14 - 69 00 00 I www.haneveer.be

Meet and Greet myboshi De mannen van Myboshi komen op 26 september van 12:30 tot 14:00 uur naar ‘t Spinneke in Chaam. Alleen tijdens de meet and greet op 26 september van 12:30 en 14:00 uur de volgende • SPECIALE ACTIES • SPECIALE ACTIES • SPECIALE ACTIES • • Elke 3e bol Myboshi gratis • € 5,= korting op een workshop naar keuze • Een kortingsbon van 10% voor uw volgende aankoop bij ’t Spinneke in 2013 • Geen € 10,= maar € 7,50 voor een kant-en-klare muts • Een extra verrassing voor de 1e 25 bezoekers Kom en maak het mee! 26 september van 12:30 tot 14:00 uur bij ‘t Spinneke U kunt u vanaf nu ook inschrijven voor onze workshops. Zie voor informatie onze facebookpagina en onze website of kom naar de winkel.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

KBO Alphen WOENSDAG 2 OKTOBER Op woensdag 2 oktober viert de KBO afdeling Alphen de landelijke “Dag van de Ouderen”. Onze leden zijn om 12.00 uur van harte welkom in het Cultureel Centrum “Den Heuvel” om deel te nemen aan de uitgebreide brunch. Als u aan deze brunch wilt deelnemen dan graag uw eigen bijdrage van €10.- p.p. te betalen door overschrijving op banknummer 1023.03.371 t.n.v. KBO Alphen onder vermelding van uw Lidnummer en Dag van de Ouderen. Betaalt U per bank voor meerdere deelnemers, dan van elke deelnemer zijn of haar lidnummer vermelden. “Betaling is tevens bewijs van opgave”. Betalingen/opgave vóór 23 september. Eventuele contante betaling kan geschieden door € 10,00 in een gesloten envelop te stoppen en het invullen van onderstaande strook. Deze envelop deponeren in de KBO brievenbus die staat in het Grand Café De Hoogt. Vanaf 13.30 uur zal Heikrekel Gerry van Houtert de middag muzikaal opluisteren. Tussen deze optredens zal Ingrid Kenis en Henriëtte van Heeswijk, beide casemanagers voor dementie, u informeren over “De zorg voor mensen met dementie”. Wij hopen op deze dag veel van onze leden en ook andere ouderen uit Alphen te mogen begroeten.

DONDERDAG 26 SEPTEMBER Thema avond in de Hoogt, aanvang 20.00 uur. Bewegen is goed voor u! Deze avond wordt verzorgd door WIJ uit Breda. Je bent en blijft soepel met een actieve leefstijl! Maak kennis en ervaar wat het beste bij je past om wat extra te gaan bewegen. Hoe gezellig en ontspannend het kan zijn om dit samen met anderen te doen. Verschillende vormen van bewegen komen aan bod en krijgt een ieder de gelegenheid om ook zelf te voelen wat het met je doet. We nodigen een ieder uit om een klein testje te doen om te kijken of je al genoeg beweegt of dat het juist meer of minder is dan je zelf denkt. Kortom een gezellige en leerzame bijeenkomst waarin je zelf actief betrokken wordt. De toegang en de koffie bij deze bijeenkomst zijn gratis! Het bestuur van de KBO afdeling Alphen.

Jaarlijkse Dodenherdenking

Volgende week zondag voor 69ste keer in Baarle Volgende week zondag wordt in Baarle voor 69ste keer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Begonnen wordt om 11.00 uur met een viering in de parochiekerk van Baarle-Hertog. Aansluitend volgt de stille tocht langs de drie oorlogsmonumenten in Baarle. Bij elk monument vindt een korte herdenking plaats. Harmonie St. Remi begeleidt de stille tocht en zorgt daarbij voor aangepaste muzikale klanken. Zoals andere jaren hebben zich nu ook weer verschillende organisaties en andere betrokkenen gemeld dat ze aanwezig zullen zijn bij deze jaarlijkse plechtigheid.

VREDESVLAGGEN Vanuit de basisschool in Baarle-Hertog en De Kleine Franciscus wordt er weer geijverd om met een groot aantal vredesvlaggen bij de herdenking aanwezig te zijn. Belangstellenden om ook met een vredesvlag de tocht lang de monumenten mee te maken, kunnen aan de kerkdeur van de St. Remigiuskerk een vlag in ontvangst nemen. Het thema van de herdenking is dit jaar “Vrede geef je door”.

PAGINA 7

WEEKAANBIEDINGEN

Leden Vlijt en Volharding laten zien waar hun clubnaam voor staat

Schnitzels diverse soorten

CC Den Heuvel bomvol met vlooienmarkt V&V elke 3e GRATIS

Volop keus voor iedereen.

Eéns in de twee jaar houdt Vlijt en Volharding een vlooienmarkt en afgelopen zondag bleek dat die in de wijde omgeving heel goed aangeschreven staat. Dat zoiets niet zomaar tot stand komt hoef ik natuurlijk niet uit te leggen, maar toch wil ik niet nalaten om te vertellen hoeveel werk het is om steeds de spullen op te halen bij gulle gevers thuis, daarna wordt alles verzameld en gesorteerd, verpakt in dozen en voorlopig in grote stallen opgeslagen totdat die stallen uitpuilen en het weer hoog tijd is voor een nieuwe vlooienmarkt. Dan moeten al die spullen uit de stalling gehaald worden, vervoerd naar CC Den Heuvel, waar de hele benedenverdieping en het podium vol staan met tafels waarop alle

spulletjes uitgestald worden. En of het nog niet genoeg is werd ook de parking achter Den Heuvel vol gezet met party-tenten vol met goederen die straks de kas van onze vereniging gaan spekken. U ziet het: het is een heel karwei. Gelukkig kan Vlijt en Volharding rekenen op een klein legertje vrijwilligers. Zondagmorgen om 9 uur kwamen al die vrijwilligers weer binnen in een bomvol Den Heuvel waar alles netjes gesorteerd stond. Het leek wel een supermarkt met in iedere gang een ander soort koopwaar. Na een eerste bakje

koffie gaf Mark als een volleerde coach een speech voor zijn legertje vrijwilligers. Om half tien precies stond iedereen paraat en gingen de deuren open want de eerste koopjesjagers stonden al te wachten. Binnen de kortste keren was het één groot mierennest, zo druk was het. Sommige koopjesjagers gingen heel gericht te werk, maar anderen struinden alles af en vonden op die manier wellicht net dat ene dingetje wat ze al jaren zochten. Er was voor iedereen wel wat te vinden. Net na het middaguur werd het eventjes wat rustiger op de vlooienmarkt en dat kwam goed uit want de broodjes waren gesmeerd en werden uitgedeeld door onze cateringploeg die intussen ook al had gezorgd dat we geen dorst hoefden te hebben. De broodjes waren nog maar net op toen een tweede golf koopjesjagers binnen kwam om later weer te vertrekken met volle tassen.

WIST U DAT' - Jos niet alleen zijn partij speelt tijdens de wekelijkse repetities, maar dat hij ook op het orgel een leuk deuntje kan spelen? - Onze EHBO-mannen gelukkig maar één pleistertje hoefden te plakken? - We een Professor Vraagbaak rond hadden lopen? - Sommige koopjesjagers al bezig waren voor Kerstmis? - De zondag te kort was om alles

MENU VAN DE WEEK:

Witlof ham/kaas van e 4.95 voor e

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 25 sept. 2013.

LIKE US ON

Onze professor Vraagbaak ... of was het nou Vraag maar raak? te verkopen? - En dat op het einde van de dag vele handen licht werk maakten om alles samen weer op te ruimen? Ja, het was een hele klus. Nu maar hopen dat de penningmeester tevreden zal zijn als hij alle kosten en baten heeft uitgerekend. Zondag 22 september gaan we toch maar weer doen waar we het best in zijn en wat we het liefst doen ' muziek maken tijdens het kermisconcert. Om half een begint het opleidingsorkest, een klein half uurtje later gevolgd door de harmonie. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om te komen luisteren bij de autobotsbaan. Bij echt slecht weer gaat het concert door in CC Den Heuvel. Tot zondag. Groetjes, F Hoorn.

Campagne overlast hondenpoep Alphen-Chaam

Vlaggetjes 'Overal schijt aan?!' weer beschikbaar Een van de activiteiten in de campagne tegen de overlast van hondenpoep is het markeren van de hondendrollen met een vlaggetje met de tekst: 'Overal schijt aan !? '. De door de gemeente beschikbaar gestelde vlaggetjes hebben gretig aftrek gevonden. Kinderen van de basisscholen, maar ook ouders en ouderen hebben met de actie meegedaan. De vlaggetjes waren al snel 'uitverkocht'. Er zijn inmiddels nieuwe vlaggetjes beschikbaar. Deze zijn vanaf nu weer gratis af te halen bij de receptie van het gemeentekantoor in Alphen en bij Dierenspeciaalzaak Sprangers in Chaam. Gemeente en politie krijgen nog steeds met enige regelmaat klachten over de overlast van honden in woonwijken. Zowel het gedrag van honden als het gedrag van hun baasjes kan ergernis en hinder opleveren. De Algemene plaatselijke verordening (APV) is duidelijk over waar hondenbezitters zich aan

moeten houden. In de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn. Op speelplaatsen en speelweiden e.d. mogen geen honden worden uitgelaten. In het buitengebied of in het bos is het in principe mogelijk een hond los te laten lopen, maar de bezitter van een dier is volgens het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk

Mariakapel OL Vrouw ter Sneeuw in Chaam bestaat 70 jaar Om dat te vieren is er op vrijdag 4 oktober om 19 uur een korte samenkomst rond Maria in de parochiekerk. Aansluitend vertrekt er vanaf de kerk een verlichte processie naar het kapelleke met zang en muziek door het parochieel Zangkoor en het Cambokoor. Op 16 januari 1645 vond Willem Verreet in de sneeuw ergens tussen Chaam en Ulicoten een klein houten Mariabeeld. Ondanks de sneeuw was het beeldje helemaal droog. Verreet, marskramer uit Baarle, stak het eerbiedig in zijn zak. Wat later werd hij overvallen door twee struikrovers. Ze bedreigden hem met wapens, maar Verreet wist de bandieten uit te schakelen. Dankbaar voor zijn wonderlijke redding zette Verreet het beeldje ter verering van de Heilige Maagd neer in een eeuwenoude eik te Werbeeck bij Retie. Aan de hand van dit oude verhaal liet kapelaan Hack tijdens de Tweede Wereldoorlog in Chaam een kapel bouwen en wijdde het toe aan Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw. De Chaamse gemeenschap hielp massaal. Op 10 oktober 1943 wijdde kapelaan Hack de kapel in. Sindsdien maakt een groep vrijwilligers wekelijks de kapel schoon en plaatst er verse bloemen. Zoals u hebt gelezen is dit voor-

jaar de kapel en de omgeving helemaal opgeknapt dankzij de medewerking van veel sponsoren en vrijwilligers. De kapel aan het Thijskesbos is een plek waar al 70 jaar lang veel mensen graag komen om even tot Maria te bidden of om van de rust van de natuur te genieten. Wij hopen dat u met ons dit bijzondere jubileum wilt vieren door in de processie mee te lopen. Na afloop wordt er bij de kapel een warm drankje geschonken. Er zal ook een collecte worden gehouden ten bate van de kapel. Tot ziens op vrijdag 4 oktober in de kerk!

Deze vlaggetjes zijn weer beschikbaar om de hondenbezitters er op een ludieke manier op te wijzen dat het anders moet orde is voor eventuele schade, zo vertelt ons Dhr. Brummans van de afdeling communicatie.

OVERAL SCHIJT AAN? Hondenbezitters moeten voorkomen dat de hond zijn be-

hoefte doet op of aan de openbare weg of op een speelplaats of -veld. Als dat toch gebeurt, moet de poep onmiddellijk opgeruimd worden. Een schepje en plastic zakje meenemen bij het uitlaten dus. Samen met de inwoners wil de gemeente de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk beperken. Vandaar ook dat men deze actie is opgestart. Op verschillende plaatsen heeft de gemeente bakken geplaatst waar men 'het gevulde zakje' kwijt kan. De campagneslogan: Óveral schijt aan?!'slaat op de overlast voor wandelaars en spelende kinderen, maar ook op de hondenbezitters die zich kennelijk niets gelegen laten liggen aan deze overlast. F.T.

B & W vergadering AlphenChaam: één hamerstuk De hamer was goed gereedschap in de wekelijkse vergadering van het college deze week. Tenminste bij de meeste onderwerpen bleek het om een formeel besluit te gaan. Het verzoek om advies van het Commissariaat voor de Media betreffende zendtijdtoewijzing voor de lokale omroepstichting Alphen-Chaam werd positief beoordeeld. Wat dat betreft dus geen problemen. Jammer is het nog altijd dat er geen oplossingen gevonden zijn in het verleden om het zendbereik te verbeteren. Technische problemen, zo heet het, staan een oplossing in de weg. De raad kan in de vergadering van 10 oktober haar mening daar aan toevoegen. Ook de vaststelling van het Be-

3.95

stemmingsplan “Bedrijventerrein Alphen” kreeg een hamerslag. Het ging om een formeel besluit dat om de 10 jaar genomen dient te worden om een Bestemmingsplan geldig te doen zijn te doen zijn. In de raadsvergadering van 10 oktober kan de raad mag de raad er zijn zegje over doen. En zo was het ook bij het agendapunt over de aanbesteding van de accountantsdiensten en het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Natuurbegraafplaats De Hoevens. F.T.

Chaamseweg 13, 2387 Baarle-Hertog Tel.: 014 69 04 60 www.slagerijernstjansen.com

WWW.BESTELBIJERNST.COM

Politie Berichten Regio West-Brabant

Hennep­ ruimingen in Baarle-Nassau De politie heeft dinsdag op twee adressen hennep geruimd. In Prinsenbeek werd in een garage naast een woning aan de Essendreef een plantage met 200 planten aangetroffen. De 47-jarige bewoner werd aangehouden. In een loods aan de Kapelstraat in Baarle-Nassau bevond zich een kwekerij met 1300 hennepplanten. Verder zagen de agenten dat ruim 600 planten al geoogst waren. Hier werden twee verdachten, Tilburgers (48 en 50 jaar), aangehouden die zich op de eerste verdieping boven de plantage verstopt hadden. F.T.

Politienieuws zone Turnhout ALCOHOLCONTROLES Van zaterdag 14 op zondag 15 september werden er alcoholcontroles gehouden in de regio.. In totaal werden 137 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest. Daarvan bliezen 5 bestuurders positief.

SNELHEIDSCONTROLE IN TURNHOUT EN BAARLE-HERTOG Op vrijdag 13 september werd er een snelheidscontroles gehouden op de Heizijde, Klein Engeland, Molenstraat en Oordeelstraat. Van de 891 bestuurders die onze flitsauto passeerden, reden er 9 te snel F.T.

Dierencentrale Nederland VERMIST Poes, lapje met veel wit, kitten, Hondseind, Ulicoten Kater, zwart, witte borst, buik, poten en wit in snuit, zwarte voeten, kitten Hondseind, Ulicoten Poes, cypers, wit rond mond en op bef, klein van stuk, Markgravenstraat, Baarle-Hertog

GEVONDEN

Kat, zwart, witte borst, buik, poten en wit in snuit, Kievit, BaarleNassau www.dierencentrale.nl

Bespaar nu tot 30%** Eurofort Garagedeuren Minervum 7446H 4817 ZG Breda Telefoon 076 5877444 www.eurofort.nl Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur; zat. 10.00-13.00 uur


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 8

krant

Dit voorjaar lieten we u voor het eerst kennismaken met de. Dit najaar verschijnt de KIDSkrant wederom bij alle weekbladen van Uitgeverij Em de Jong in de week vóór de Herfstvakantie ( week 41, 9 oktober) in een oplage van ruim 150.000 ex. De Kidskrant staat vol artikelen over leuke activiteiten, sporten, tips voor feestjes, hobby’s, gezond eten en bewegen, verhalen over sterke en strijdbare kinderen, tips voor leuke uitstapjes en nog veel meer…

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag feliciteren met de komst van hun baby

krant

 Ons Weekblad  Weekblad Gilze en Rijen  Weekblad Nieuw Ginneken  Weekblad Oosterhout  Weekblad ‘t Carillon  Weekblad voor Dongen  De Langstraat  Weekblad De Duinkoerier  Weekblad Waalwijk

40 jaar getrouwd! Ons pa 65 jaar! Proficiat! Hanny, Monique, Walter, Jens en Tars

Appartement te huur:

Desirée Geeraertstraat Baarle-Hertog Tel: 0 (032) 14 69 90 02

GEBOREN:

8 september 2013

Max

zoon van Jüdirch en Rowena de Jong-Rijnders St. Janstraat 2a, 5131 BS Alphen 13 september 2013

Mila

dochter van Arthur en Manon van der Westerlaken zusje van Daantje Sperwerstraat 8, 5111 DM Baarle-Nassau 14 september 2013

Thijmen

zoon van Jelle en Marion broertje van Lucas Heerebeemd 16, 4861 DK Chaam

Al uw drukwerkopdrachten zijn welkom bij:

april/mei 2013

landelijkhoutwerk.nl

DONO’S WOONDECORATIE in Chaam

DRUKKERIJ DE JONG in Baarle-Nassau

Wilt u meer inlichtingen? Bel dan met Christiaan Starink: 013 507 5534 of mail naar uitgeverij@emdejong.nl. LET OP: Aanleveren materiaal uiterlijk woensdag 2 oktober.

Uitgeverij Em. de Jong Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

Proficiat -x-

Loodgieter zocht vrouw... en belooft haar de 21e eeuwige trouw!

EngElsE lEs Voor volwassenen in Breda, UlvenhoUt en rijsBergen. Alle niveaus. Veel spreekvaardigheid. Goed voorbereide lessen met veel gratis materiaal. Gezellig en leerzaam. Bevoegd docente MO met 20 jaar ervaring. Inl.: Jetske Burgers, tel. 076 - 596 21 31

English for adults www.jetskeburgersengels.nl

ALUGOOT

® .com

Aluminium naadloze dakgoten bezoek de website of bel +31 (0)13 508 1823

Waar service nog vanzelfsprekend is!

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau uitgeverij@emdejong.nl

088-6655555 Fax 013-5078929 014 - 690324

LEER BRIDGEN, een fantastische hobby Beginnerscursus start op dinsdagavond 24 september. Ervaren docent, modernste methode (‘Bridge in een flits’) Tel.

076-5656040

Bridal Night Maandagavond 14 oktober Presentatie nieuwe collectie voor Bruid &Bruidegom Reserveer via 0161-411802 of via info@jennysbruidsmode.nl ww www.jennysbruidsmode.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 9

Zonnebloem Alphen:

Dag van de aandacht

Dinsdag 10 september was een fijne dag voor de gasten en vrijwilligers van de “Zonnebloem” Alphen. De dag van de aandacht werd gevierd, 82 gasten en vrijwilligers waren aanwezig. We waren te gast in het “Grand Café” van De Hoogt. Omdat hier op dinsdag de Eucharistie gevierd wordt was dit een goede gelegenheid om ook op die dag de “Dag van de Aandacht “daar te vieren. Om half 10uur begon de H. Mis,

die werd opgedragen door Pastor Paes. Hij had vooral veel lof over het “Zonnebloemwerk” het was een mooie dienst. Dank u wel Pastor Paes.Daarna was er koffie of thee met gebak en werd er vooral gezellig gebuurt met elkaar. Er was door het bestuur gevraagd of iemand nog een voordrachtje, versje of iets anders leuk kon voordragen nou dat was een succes!!. Anna Roelands-Boeren moest de spits afbijten, mooi zo

Anna. Daarna Leo van Hees met 2 voordrachten. Ook Kees van Gestel rijmde er weer lustig op los, alles uit het blote hoofd. Zo ook Nieke Jansen-Noyen met een mooi gedicht. Vrijwilliger Leo de Jong vermaakte de gasten met een play-back nummer van Nick en Simon. Het was net echt, geweldig Leo. Hetty Roelands kwam als Wieske Snuf haar verhaal over “De Hoogt” vertellen.Ondertussen was er door de vrijwilligers een heerlijke lunch geserveerd. Rini Marijnissen, de bekende organist bracht ook veel gezelligheid met zijn muziek. Er werd zelfs gewalst op zijn mooie klanken. Na nog een drankje voor iedereen werd deze middag beëindigd. Voorzitster Josepha Verhoeven bedankte de vrijwilligsters van “De Hoogt”en de vrijwilligsters van de Zonnebloem en iedereen die aan deze dag had meegewerkt. Alle gasten kregen als attentie een zonnebloem met een toepasselijk gedicht. En aan alle gasten: Lieve mensen fijn dat jullie er waren. Bestuur Zonnebloem Alphen.

22.09.2013

OPEN DAG van 13.00 - 17.00 uur

Varkens rundvee Melkgeiten Pluimvee Paarden

Goede opbrengst collecte Prinses Beatrix SPIERfonds in Alphen De collecteweek is voorbij. Het was een koude week met veel regen en wind. Desondanks kregen we in Alphen 1307.35 euro bij elkaar voor het Prinses Beatrix SPIERfonds. Dank daarvoor! Het Prinses Beatrix SPIERfonds is de financiële motor in de strijd tegen spierziekten; de sturende en stuwende kracht achter we-

tenschappelijk onderzoek en ondersteuning van patiënten. Het fonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en,

omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van kwaliteit van leven van patiënten nu. Wilt u meer weten kijk dan eens op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl Namens organiserend comité Alphen, Ans Van EyndhovenVerheijen.

Eerste speeldag woensdag 2 oktober in Baarle

Regionaal Rik- en Jokertoernooi van KBO Vorige week hebt u in Ons Weekblad de data kunnen lezen waarop in Baarle, Chaam, Ulicoten en Alphen gespeeld wordt. We beginnen dus op woensdag 2 oktober in Baarle in het SOB-gebouw aan de Pastoor de Katerstraat. Vanaf 13.00 uur kunt u inschrijven, het inschrijfgeld bedraagt € 2,00. Om half twee beginnen de wedstrijden. In alle vier de kerkdorpen wordt er gejokerd en gerikt. Iedereen die 5 van de 6 speeldagen meedoet

heeft recht op een deelnemersprijs. Doet men in alle kerkdorpen minimaal 5 keer mee, dan dingt men mee naar de eindprijs en is men voor een jaar regiokampioen van de KBO. Natuurlijk zijn er ook per afdeling eindprijzen, zowel bij het jokeren als bij het rikken. In alle kerkdorpen wordt er volgens dezelfde reglementen gespeeld. Iedere week treft u uitslagen en/ of standen aan in Ons Weekblad. Iedereen is van harte welkom.

Natuurlijk kunnen personen die vanwege fysieke beperkingen wat minder vlot kunnen kaarten ook mee doen. Gezelligheid staat voorop, het competitie element voert niet de boventoon.

Gastspreker Dr. Lenders, neurologe, staat stil bij vragen als: Wat is hoofdpijn? Wat is Migraine? Wat kunnen de oorzaken of uitlokkende factoren zijn? Waaruit bestaat een behandeling? Kun je hoofdpijn en migraine voorko-

Eerste speeldag woensdag 2 oktober in Baarle. SOB-gebouw Pastoor de Katerstraat. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Aanvang wedstrijden half twee.

men of verminderen? Wanneer: 3 oktober om 20u00. Waar: De Lindeboom (Stationstraat). Meer info en inschrijven: surf naar www.cm.be/rmt.inschrijven of bel +32 14 40 35 45.

Maandelijkse vogelbeurs Op 22 september zondagmorgen gaat onze 2e maandelijkse vogelbeurs weer met veel vogels in de Leybron in Riel het vogelseizoen in. Kom zondagmorgen 22 september naar de 2e vogelbeurs van dit seizoen, deze wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum de Leybron Dorpsplein 20 in Riel. De vogelbeurs is open van 8.30 tot 11.30 uur. Entree is voor volwassen € 1,00 kinderen mogen gratis naar binnen.

Op deze vogelbeurs is net als op vele geweest vogelbeurs een groot aantal vogels aanwezig. Waaronder vele kleur en postuurkanaries, ook vele soorten tropische vogels, kleine en grote parkieten en ook de Europese cultuurvogels zijn er aanwezig. Als je zelf vogels wilt aanbeiden ben je van harte welkom, en er wordt een mooi plekje voor je vrij gemaakt. Kom naar deze vogelbeurs misschien is er wel de vogel waarnaar je allang op zoek ben, hij zou toch eens aanwezig zijn. Ook is er alles voor de hob-

bezoekers krijgen een mooi beeld van de productie van kwalitatief hoogwaardige mengvoeders voor varkens, rundvee, kippen, paarden etc. vanaf de inname van grondstoffen tot en met het laden van het gereed product wordt u meegenomen door het productieproces. neem uw kinderen gerust mee, ook voor hen is er een leuke activiteit.

DUS...

CM-kern Baarle-Hertog organiseert infosessie 'Hoofdpijn en Migraine' We hebben allemaal weleens last van hoofdpijn. Voor de meesten onder ons is deze hoofdpijn van voorbijgaande aard, voor sommige mensen wordt het echter een voortdurend probleem dat hun leven ernstig ontwricht.

FamiliebedrijF THeeUWeS mengvoederS opent haar deuren op zondag 22 september 2013

by en de verzorging van je vogels, zoals zaden, zachtvoeders, insecten, broedblokken, enz.. Maar op deze vogelbeurs is veel kennis aanwezig en ook informatie te krijgen. Wij als bestuur van de vogelvereniging Riel hopen u te mogen begroeten op onze mooi en drukke vogelbeurs in de Leybron. Secretaris van de vogelvereniging Jan van Tuijl.

Filmavond HONK12 20 september Voor alle kids tussen 6 en 9 jaar is er vrijdag 20 september een gezellige filmavond. Om 18:45 gaan de deuren open en om 19:00 uur gaan we van start met de verrassingsfilm. Tussen door krijg je nog wat lekkers te eten en te drinken. Maar dat is allemaal nog 1 grote verrassing!! Om 20:30 kunnen jullie weer opgehaald worden. Adres: Skac , Gilzeweg, Chaam. Voorverkoop bij de BIEB is al gestart. Xieoe @ HONK12

Molenstraat 10 | t. +31 (0)13-5199651 | ulicoten

www.theeuwes.nl

Op zondag 6 oktober a.s. in de MFA

Tentoonstelling welfare Ulicoten Welfare Ulicoten gaat op zondag 6 oktober a.s. haar zelfgemaakte handwerken tentoonstellen en tevens verkopen. Er is voor zowel jong als oud van alles te koop op het gebied van handwerken. Kom dus gerust eens langs met uw kinderen!! Tevens is er op deze dag het traditionele “rad van avontuur”, alsmede een

enveloppenspel, waarbij mooie prijzen te winnen zijn! Uiteraard kunt u ook een heerlijk kopje koffie of iets anders drinken! De tentoonstelling is geopend van 10.30 uur tot 15.00 uur in de AULA van de MFA. Bernardusstraat 17, Ulicoten. Het Bestuur.

XXL VLOOIEN MARKT A.S. ZONDAG 22 SEPTEMBER

KUNSTIJSBAAN

Terheijdenseweg 506 4826 AB

BREDA

Thema-ochtend 23 september De Praktijk en WZSW

KBO-CHAAM Maandag 23 september start KBO-Chaam het nieuwe seizoen met de maandelijkse thema-ochtenden. Voor elk thema is een gastspreker uitgenodigd. Op maandag 23 september komt Bas Verheijen alle mogelijkheden vertellen over de fysiotherapie in De Praktijk. Het tweede gedeelte van de ochtend wordt verzorgd door WZSW, de organisatie in Chaam, waar je kunt aankloppen voor alle soorten hulp en zorg. Kom vooral luisteren, want alles is altijd in beweging en regels en voorwaarden veranderen steeds. Het is goed om op de hoogte te blijven. Wilt u alle 9 ochten-

den bezoeken, dit kost € 15,-- incl. koffie/thee. Als u een afzonderlijk thema wilt bijwonen, dat is dat ook mogelijk tegen betaling van € 2,50. Iedereen is welkom, ook nietleden van KBO-Chaam.

DAG VAN DE OUDEREN 2013 Donderdag 3 oktober wordt 'de dag van de ouderen' gehouden. Dit is een dag, waarop thema's behandeld worden, waarin speciaal ouderen geïnteresseerd zijn. Alle KBO-leden zijn hiervoor uitgenodigd bij Bellevue. Om 12.30 uur begint de dag met een Brabantse koffietafel, waarna wethouder Ad van den Heijning, verantwoordelijk

Grootste markt ooit in Breda gehouden! Info: 0161-456291 Open: 10-17 uur voor het gemeentelijk ouderenbeleid ons zal informeren. Daarna is het de eer aan gastspreker notaris Jos Bolscher om ons bij te praten over allerlei actuele zaken m.b.t. 'erven en schenken'. De kosten voor deze dag bedragen € 10,-- per persoon. U kunt zich opgeven door het strookje voor 30 september volledig ingevuld in te leveren in de brievenbus van de Geerhof 54 bus 4 (KBO) of bij Jac van den Ouweland Bredaseweg 23. Graag tot ziens op 4 oktober DAG VAN DE OUDEREN. Hartelijke groeten, KBO-Chaam.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 10

Roelands Verzekeringen

GemeeNte & OCmW

Baarle-HertOG

Nerhovensestraat 11, Gilze

OPEN DAG

Er zijn weer verse wintergroenten: • spruiten • rode kool, kant-en-klaar • zuurkool, vers van ‘t vat

Zaterdag 28 september 11.00 – 16.00 uur

Verse erwtensoep en goulashsoep

Hypotheken

Iedereen is van harte welkom voor vragen of informatie over een nieuwe of bestaande hypotheek. Heeft u een vraag over een verzekering? Ook dan kunt u uiteraard bij ons binnen lopen!

antoor Notarisk is Daamen e dez aanwezig ffie ko dag! De ar! staat kla

tel: (0161) 451 720 w w w.r oelandsver zeker ingen.nl

Contact met de gemeente Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog tel. (014) 69 80 70 e-mail: gemeente@baarle-hertog.be website: www.baarle-hertog.be Spreekuur burgemeester en schepenen Voor een afspraak bel (014) 69 80 70 of stuur een mail naar gemeente@baarle-hertog.be. Openingsuren gemeentehuis Administratie maandag: .................. 8.30-12.30 en 17.30-19.30 u dinsdag t.e.m. vrijdag: ........................8.30-12.30 u Sociale dienst maandag en donderdag: ....................9.00-12.00 u Politiepost Baarle-Hertog maandag: .................. 9.00-12.00 en 18.00-20.00 u dinsdag t.e.m. vrijdag: ........................9.00-12.00 u

Verse stamppotten uit eigen keuken.

Noodnummer hulpdiensten 112: internationaal noodnummer voor politie, brandweer en ambulance

Zaterdag 28 september zijn wij de gehele dag gesloten! Cor van de Bokstraat 3 Baarle-Nassau 013-5077102

NIeUWS

OPENINGSTIJDEN: maandag: 08.30 tot 18.00 uur dinsdag: 08.30 tot 18.00 uur woensdag: 08.30 tot 18.00 uur donderdag: 08.30 tot 18.00 uur vrijdag: 08.30 tot 18.00 uur zaterdag: 08.30 tot 16.00 uur

Happy-Point Attractieen Partyverhuur, Huur Goedkoop, Abraham, Sarah, Springkussens, Spelverhuur, FunFood etc. Bel: 076-5415966 www.happy-point.nl

HERBALIFE Vakantiekilo‘s kwijt en/of meer vitaliteit? Vraag gratis proefpakket voor 4 dgn. Bel Maja Seelen, tel. 0161-226499 of zie www.majaseelen.nl

Honden en kattenpension www.tpoppelshof. eu. Uw vakantie ons werk. Met grote speelweide. Ook dagopvang, probleemhonden. 003214-650360 / 0032476940454.

Noodstroomgeneratoren eigen import, zeer scherp geprijsd bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1B te Gilze Tel. 0161-451812 www.tscgosens.com info@tscgosens.com

Elektro-Service Keustermans, Reth 3, Baarle-Nassau. Voor al uw elektrowerk in huis, bedrijf en renovatie. Tel.: 013 5077428 of 06 30391571

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubels P.van Riel www.blankmaken.nl Bel voor gratis offerte 0653190973

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers opgelet! Speciaal voor jou SPINNING voor maar € 6,25 p/week. Info 0135181364. www.fitnesscentrumriel.nl

Storingen nutsvoorzieningen Elektriciteit Eandis: tel. (078) 35 35 00 Gas Baarle-Hertog centrum Intergas: tel. (0031) 162 48 12 00 Gas Zondereigen Eandis: tel. (078) 35 35 34 Water Baarle-Hertog centrum Brabant Water: tel. (0031) 73 683 80 00 Water Zondereigen Pidpa: tel. (0800) 90 300 Defecte straatverlichting Eandis: tel. (0800) 6 35 35 Drukriolering Gemeente Baarle-Hertog: tel. (014) 69 80 70 Gemeentelijke voorzieningen Milieustraat openingsuren: woensdag t.e.m. vrijdag: 10-16u en zaterdag: 9-16u Bibliotheek tel. (014) 699 492 of www.theek5.nl / www.benebib.be Cultureel centrum tel. (014) 699 326 of www.ccbaarle.org Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen tel. (014) 699 539 of www.amwdenoorderkempen.be Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees tel. (014) 690 364 of www.landelijkekinderopvang.be

-he rto g.b e + + + + + ww w.b aa rle VIJVERONDERHOUD Probleem met uw vijver? Bel Ton Theeuwes Tel 013-5199675 M: 0630114552

+ + + + +

Te huur winkel / kantoorruimte 50 m². Dorpsstraat 25, Chaam (Centrum). Info: 0613171585.

Geniet van een groen gazon tot ver in de winter... Past. de Katerstr. 31a 2387 Baarle-Hertog Telefoon: 0(032)14-699066 e-mail: avantilburg@skynet.be

Strooi DCM najaars meststof! AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Regelmatig krijgen wij via inruil FIETSEN EN BROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informatie? Hapers Tweewielers: Kerkstraat 51, Gilze. Tel. 0161-452642.

Catering Service van den Corput Het adres in de regio voor uw koud/warm buffet, barbecue, pan-party en andere Schoonmaakster met culinaire wensen. ervaring zoekt werk. Tel. 013 519 93 99 / 06 10 06-48279263. 53 01 16 Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

PLANKEN VLOEREN ✰ massief ✰ duo ✰ lamel ✰ laminaat MHC VLOEREN Julianastraat 103 - Rijen Tel. 0161-227069 Ook - overschuurspecialist - onderhoudsmiddelen www.mhcvloeren.nl

Te koop puppy’s. Boerenfox’s geboren 17/08/2013. Labradors geboren 20/08/2013. Tel: BE 014/656415 NL 0032/14656415.

Aangeboden Huishoudelijkehulp in Rijen Wekelijks op dinsdag 11 euro per uur ook NASSAU GRASS 1 x per 2 weken op GRASZODEN vanaf € vrijdag 1,95/m². Afhalen, aanleggen, verticuteren, fre- ook in de vacanties. info 0613750110 zen, door- en inzaaien, aanrollen, meststoffen, graszaad, thuisbezorgen en renovatie. Tel.: 0031 (0)13-5079954. KEUKEN RENOVEREN! Uw oude keuken weer als nieuw • fronten • apparatuur • aanrechtblad • accessoires Gratis advies aan huis AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 Bezoek onze showroom www.advandersteen.nl

Van Enschot alphEn

Boshoven 8 - Alphen - Tel. 013 - 508 1908 - Dinsdag gesloten

Specialist in natuursteen & sierbestratingsmaterialen * Alle soorten natuursteen * Siergrind & Bielzen * Sierbestratingsmaterialen beton / gebakken * Nieuw / gebruikt

Er kan er maar één de goedkoopste zijn! Uw gebit stuk? Dat CV Ketels, reparatie en is geen probleem! Wij onderdelen. Electrische repareren het voor u in 2 installaties en materiauurtjes. Wouters Chantal len bij: T.S.C. Gosens Ploegstraat 16, 2330 B.V. Biestraat 1 te Gilze Merksplas 014-634298 Tel. 0161-451812 www. ma.-do. 09.00--17.00; vrij. tscgosens.com info@ 09.00-15.00 uur en op tscgosens.com afspraak.

NV Leo Verheyen

Grondwerken Afbraakwerken Plaatsen van containers Leveren & afhalen van puingranulaten Leveren & afhalen van stabilisé Leveren & afhalen van chape Aanvoeren puin, afvalhout, snoeihout & grof vuil Afzonderlijk aanvoeren van asbest

Nijverheidsstraat 26, 2381 Weelde, tel. 014/65 66 84 www.leoverheyen.be • info@leoverheyen.be


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 11

Gemeentelijk sportpark Molenbaan

BEST

Scholenveldloop

Scholenveldloop 

foto: Hanne Dirven

Op maandag 23 september vindt de jaarlijkse scholenveldloop plaats op de terreinen van voetbalvereniging Dosko in het gemeentelijk sportpark aan de Molenbaan. De scholenveldloop is een organisatie van de gemeentelijke sportraad en de vrije basisscholen van Baarle-Hertog centrum (De Vlinder) en Zondereigen (De Horizon), in samenwerking met Bloso. Schepen van sport Jan Van Ammel zal omstreeks 9u de eerste

“startklap” geven van deze zeer spannende loopwedstrijden. De

meisjes en jongens van het lager onderwijs van “De Vlinder” en “De Horizon” zullen, per leeftijd en per geslacht, een afstand tussen de 600 en de 1.000 meter lopen. Voor de eerste drie lopers per categorie is er een gouden, een zilveren en een bronzen medaille te verdienen. De laatstejaarskleuters lopen ter voorbereiding van de volgende jaren ook een rondje van 300 meter mee. Alle deelnemers krijgen na afloop een leuke attentie/traktatie. Net als vorige jaren verwacht de sportraad van Baarle-Hertog veel ouders, grootouders, familieleden en sympathisanten om hun pupillen te komen aanmoedigen. De kantine van Dosko is gedurende de loopwedstrijden geopend. Vergeet je spandoek of andere aanmoedigingsattributen niet mee te brengen!

Gemeenteraad Alphen-Chaam

Gloort er licht boven Alphen ? De eerste raadsvergadering na de zomervakantie werd goed bezocht, ongetwijfeld was de bespreking van het ondernemersplan “Nieuw Elan voor Den Heuvel” aanleiding om van nabij de presentatie te bekijken en te beleven. Voorzitter U. Ubbens hield namens het bestuur een ronkend betoog, resultaat van “Alphense”avonden met bestuursleden J. van Puijenbroek. M. Laurijssen, J. Backx en H. v.d. Elshout met als voornaamste onderwerp de leefbaarheid van Alphen te verbeteren. AMBITIEUS PLAN VOOR CULTUREEL CENTRUM DEN HEUVEL “We zien allemaal dat Alphen ingedut raakt, wij kunnen geen genoegen nemen met minimale voorzieningen en een afglijdende economische bedrijvigheid”. De voorzitter betoogde dat Den Heuvel een ontmoetingsplaats moet zijn voor alle dorpsbewoners, voor de jonge generatie “cool” met lounge banken, gratis WIFI en de ouderen moeten even binnen kunnen lopen naar een plek waar altijd Brabantse gezelligheid heerst. Het Binckplein moet geplaveid worden, er is geen plaats meer voor de kiosk. Er komt een Streekproductenwinkel met gezond voedsel uit alle streken met uiteraard slow food. Vanzelfsprekend wordt er ruimte vrijgemaakt voor een Citta Slow informatiepunt waar de waarden leefomgeving, identiteit, landschap, gastvrijheid en cultuurhistorie worden uitgebeeld. In het visioen van het bestuur komt er een uitgebreid programma van activiteiten zoals film,cabaret, toneel, muziek en lezingen voor elke leeftijdgroep. Zomeractiviteiten en in de winter een ijsbaan op het plein zullen zeker zorgen voor een andere sfeer en meer onderlinge binding onder de Alphenaren. Voorwaar een schitterend plan, dat kan het daadkrachtige bestuur

niet ontzegd worden en hierbij is de medewerking van de Raad onontbeerlijk.

IN ALPHEN IS ALTIJD WAT LEUKS TE DOEN Bovenstaande slogan moet er voor zorgen dat jonge gezinnen graag in Alphen komen wonen en om dat doel te bereiken zal er al in 2014 moeten worden begonnen met het opknappen van de buitenzijde van Den Heuvel met een overdekt terras. De hele benedenverdieping moet een beurt krijgen en de Streekproductenwinkel moet worden ingericht. Op de vier invalswegen moeten digitale informatieborden worden geplaatst en uiteraard zal er een Drank en Horeca vergunning moeten worden afgegeven. Uit gesprekken met diverse partijen is gebleken dat de positie van de huidige beheerder ter discussie stond, conclusie: de nieuwe taakomschrijving past niet bij deze persoon. Het Binckplein wordt herstraat en autovrij.

FINANCIERING Alle schulden van Den Heuvel ( € 67.000,-) aan de gemeente worden overgenomen, de gemeente verstrekt een 25-jarige lening waarmee zelf de binnen-en buitenverbouwing wordt betaald. Met de horecaondernemingen worden goede afspraken gemaakt. GSU-er Van

den Brandt informeerde naar het bedrag dat de gemeente gaat lenen en constateerde dat het risico bij de gemeente ligt. Wethouder Braspenning antwoordde dat het om een bedrag van € 200.000,- gaat, € 70.000,- is bestemd voor afkoop met de voormalige beheerder en € 130.000,- om te investeren. De gemeente leent bij de Bank Nederlandse Gemeenten en dan gaat het naar Den Heuvel. Het gebouw is overigens eigendom van het Kerkbestuur. G. Huijben (VVD) informeerde naar de vergoeding voor de vrijwilligers, die bardiensten gaan draaien. De nieuwe beheerder komt in parttime dienst. Mevr. J. Schram-Wouterse deelde complimenten uit voor de ambitieuze plannen, “een verbindende factor voor Alphen”, enige scepsis was er voor de winkel met streekproducten, een bruikbare horecavergunning maar geen bruiloften en partijen. J. Rombouts (GBSV) zag graag een objectieve toetsing van het realiteitsgehalte van het businessplan, een onderbouwing van de financiële consequenties. Wethouder Braspenning deelde nog mede dat er in breder verband met de omwonenden en het Kerkbestuur overleg zal komen over de inrichting van het Binckplein. J. Vergouwen merkte op om niet te concurreren met de plaatselijke horeca, “ het moet een cultuurcentrum worden voor Alphen, dan is er meer draagkracht van de bevolking”. Het college gaat nu verder onderhandelen, een definitief voorstel komt straks in de raad.

Garageverkoop Kastelein meer dan leuk

Voor de tweede keer organiseerde de buurtbewoners van de Kastelein in Baarle-Hertog een garageverkoop. Een gezellige happening waar zowat de hele buurt aan meedeed en waar je als bezoeker gewoon sterk in je schoenen moet staan om niet met veel (te veel) spulletjes huiswaarts te keren. Kinderspeelgoed, kinderkleding, kinderfietsen, etc. waren ruim vertegenwoordigd. Maar als je ophoudt met tuinieren is allerlei gereedschap ook meteen overbodig, zo maakte een uitstalling duidelijk. Alles bijeen een ruime

keuze voor spotprijzen. In veel

gevallen waren het de kinderen die hun waren aan de man brachten. Daarbij in de meeste gevallen geholpen door de ouders en de opa's en oma's. En het was moeilijk in te schatten wie er nu het meeste plezier had en wie de meeste handelsgeest in zich had. Maar we schatten wel in dat op het eind van de dag ook niet alles verkocht was en dat er het en ander weer terug de garage in ging... wie weet voor de volgende editie. Het is gezellig, leuk en zeker voor herhaling vatbaar! F.T.

GETEST

3 ustus 201 nd juli/aug sumentenbo Bron: Con

Turkse knoflooksaus

3 ustus 201 nd juli/aug sumentenbo Bron: Con

Pesto alla Genovese

265 ml

190 g

Bron: Editi

e NL mei

0.89

1.39

Noorse zalm

Mager rundergehakt

200 g

500 g

2013

Bron: Co

Bron: Kass

a decembe

nsumente

nbond ma

art 2013

r 2012

2.99

2.79

Bron: Co

nsumente

nbond ma

art 2013

Vanaf woensdag 18-09-2013

Heren-donsjack

Koekenpannenset

Maten: L t/m XXL.

2 pannen van 20 en 24 cm diameter.

29.99

12.99

Touch tafellamp

Naaimachine

Lichtsterkte regelbaar door aanraking van de voet.

Originele Singer naaimachine. 800 steken per minuut. Diverse accessoires.

13.99

99.99

Vers & voordelig! Witte druiven 500 g

52%

Vanaf woensdag 18-09-2013

Wortelen 1 kg

goedkop er

*

51%

goedkop er

v an 0.79

v an 1.45

0.69

0.39

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 18-09-13 t/m dinsdag 24-09-13.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Als eerste op de hoogte van onze aanbiedingen?

Abonneer u op onze nieuwsbrief via aldi.nl foto's Hanne Dirven)

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 12

kijk op action.nl voor de folder ZOEK UIT

one size

tulp mt. 10/11, 7 stk. narcis mt. 10/11, 10 stk. krokus mt. 5/7, 17 stk.

POWERPLUS

BLOEM BOLLEN tulp mt. 10/11, 10 stk.

DAMES TRUI diverse kleuren

SCHIJN WERPER 10 watt, High Power LED met instelbare bewegingssensor schrikt ongewenst bezoek af

3 VO O R

KERST/EVERYDAY

4.69

KNUTSEL MATERIAAL zoek uit diverse stickers en kaarten om zelf te versieren

HEGRON

SHOWER GEL diverse soorten

0.49

showergel of showercream 300 ml

KATOEN/ELASTAN

1.98

DAMES ONDERGOED diverse kleuren slip, string of hipster maten S-XL

3 - PA C K

DECO FOAM

2.29

DAHLIA of MAGNOLIA nieuwe najaarskleuren dahlia: 85 cm magnolia: 100 cm

N E RG E N S ! R GOEDKOPE Max DEO SPRAY for men 150 ml

0.59

WATERDICHTE

0.59

MATRAS BESCHERMER 90x200 cm

waterdichte KUSSEN SLOOP 60x70 cm

1.95

5.69

helder glas BLOEM VAAS hoogte 70 cm

(excl. foambloem)

4.99

FLATSCREEN TV

MUUR BEUGEL geschikt voor

2.95

3.99

IMPULS

12.95

AFSTANDS BEDIENINGSET voor draadloze bediening van lampen en apparaten 3 ontvangers en 1 afstandsbediening

TOP CHEF

7.99

KOEKEN PAN met dubbele anti-aanbaklaag voor alle warmtebronnen incl. inductie Ø 28 cm

E U RO P E S E ! EIT TOPK WALIT

1.99

LED, LCD en plasma tv's tot 50 kg

Duracell HDMI KABEL met ethernet 1,5 meter

draadloos HUIS ALARM

6.95

Ø 24 cm

4.99

MULTICOLOR

DAMES SJAAL diverse kleuren

t pailletten DAMES SJAAL diverse kleuren

3.29

5.99 3.98

Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 15-09-2013 t/m za. 21-09-2013 in Nederlandse filialen.

GROF GEBREIDE


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 13

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl Overige informatie

Officiële Bekendmakingen - week 38 Bouwen

• Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 12 september 2013 de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten, zoals vastgesteld op 23 december 2004 heeft ingetrokken. Het gemeenteraadsbesluit tot intrekking van de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten per 31 december 2013. Door het intrekken van de subsidieverordening kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten met ingang van 31 december 2013 geen aanspraak meer maken op subsidie bij het restaureren van hun gemeentelijke monument. Eigenaren van gemeentelijke monumenten zullen

op korte termijn per brief nader geïnformeerd worden over dit besluit. Ter inzage Het intrekkingsbesluit ligt met ingang van dinsdag 24 september 2013 tot en met maandag 4 november 2013 voor eenieder ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam. nl, door te bellen naar ons algemene nummer 0135086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Tevens zijn de stukken raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.alphen-chaam.nl.

Milieu

• Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van Alphen - Chaam maken bekend, dat op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer en het activiteitenbesluit voor : 1. het bedrijf aan Bouwerij 9 te Galder een melding gedaan is door BoMu Fruit. 2. het bedrijf aan de Kwaalburg 7 te Alphen , een

melding is gedaan door Maatschap Wouters Haerkens. De meldingen met bijlagen liggen vanaf 21 september 2013 gedurende vier weken ter inzage bij de frontoffice vergunningen van het gemeentekantoor te Alphen, die u na het maken van een afspraak kunt komen inzien.

Overige informatie

• Sluiting dienst Op vrijdag 27 september a.s. zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.

Blijf op de hoogte

• Wilt u niets missen? Kijk voor méér informatie op

www.alphen-chaam.nl Abonneer u op de gratis e-mailservice Bekendmakingen en ontvang wekelijks de door u gewenste bekendmakingen in uw e-mailbox.

Volg de gemeente op

Twitter.com/gemeenteAC

COLOFON Gemeentekantoor Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br. Tele foon: (013) 508 66 66 Internet: www.alphen-chaam.nl E-mail : info@alphen-chaam.nl Openingstijden gemeentekantoor Burgerzaken Maandag: 13.30-19.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur Front-office vergunningen Maandag 13.30-16.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur WMO/WWB op afspraak 013-5083070 Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur Overige afdelingen Dinsdag t/m vrijdag

09.00-12.00 uur

Milieustraat Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Melding storing en calamiteit Buiten kantooruren: (06) 53 745 844 Spoedeisende milieumelding Buiten kantooruren: 073-6812821 Spreekuur B&W * Burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten Op afspraak (013) 508 66 05 E-mail: m.lame@alphen-chaam.nl * Wethouder A.P.C.M. van de Heijning * Wethouder A.L.J. Braspenning Op afspraak: (013) 508 66 06 E-mail: p.derooij@alphen-chaam.nl Politie: Algemeen: 0900-8844 Wijkagenten Frie van Rijsbergen, wijkagent Alphen-Chaam, Ad van Boxtel, wijkagent BaarleNassau, Jelle van Abeelen, wijkagent Ulvenhout, vervangen elkaar bij afwezigheid: 09008844 Noodsituatie: 112

Mededeling van de Politie Van de wijkagent:

• Politie waarschuwt voor Engelssprekende klusjesmannen De politie waarschuwt voor werkzoekende klusjesmannen uit Groot-Brittannië. Recent kreeg de politie diverse meldingen van inwoners van Alphen-Chaam en omstreken die door mannen waren benaderd voor een klusje. De mannen bellen aan en bieden schoonmaakdiensten aan. De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van daken, terrassen, stoepen e.d. Hoewel het aanbieden van dergelijke diensten niet strafbaar is, waarschuwt de politie om vooral terughoudend te zijn. Vaak worden geïnteresseerde bewoners achteraf geconfronteerd met extreem hoge rekeningen, omdat bij aanvang van werkzaamheden prijsafspraken niet goed worden vastgelegd. Wordt u benaderd en vertrouwt u het niet, bel dan de politie: 0900-8844.

• Energiebespaarmarkten Stichting “Alphen-Chaam Energie” (ACE) Om u te informeren over de besparingsmogelijkheden organiseert ACE op 19 (Galder/ Knooppunt) en 26 september (Chaams Wapen) en 3 oktober (CC Den heuvel) drie Energiebespaarmarkten. ACE verzorgt op deze avonden een presentatie en installateurs, adviseurs en bouwbedrijven informeren u over de mogelijkheden om energie te besparen en over duurzame energie zoals zonnepanelen. Ook ‘gewone burgers’ die zelf al maatregelen hebben getroffen om hun energierekening omlaag te brengen delen hun ervaringen met u. Zowel de ondernemers als de particulieren zijn inwoners van de gemeente Alphen-Chaam. U praat dus met ‘bekenden’. U bent vanaf 18.30 uur welkom. Einde omstreeks 22.00 uur.

• Expositie ‘Beelden en prenten’ Wim Verhagen Vrijdag 20 september opende locoburgemeester Ad van de Heijning in de hal van het gemeentekantoor de expositie ‘Beelden en prenten’ van Wim Verhagen. De beelden van Wim Verhagen beelden zijn geïnspireerd door de oude wereld, Egypte en Griekenland. Naast bronzen en keramische beelden worden prenten in kleur en zwart-wit geëxposeerd. beelden ontstaan doordat binnenwereld buitenwereld raakt eenmaal verbonden komen ze tot leven en vertellen vanuit een ver verleden het heden ‘Wondere wereld’ Het werk van Wim Verhagen laat zien wat in hem leeft. Mede geïnspireerd door het surrealisme, schept hij een ‘wondere wereld’, die hij met aandacht voor detail en zoekend vorm geeft. De kijker krijgt zo toegang tot wat hem beweegt. In zijn werk is de emotie beeld geworden, want beelden ontstaan doordat de binnenwereld buitenwereld raakt.

Bezichtigen De expositie is tijdens openingstijden en op afspraak, tot en met 17 januari 2014 te bezichtigen in de hal van het gemeentekantoor Willibrordplein 1 in Alphen.

• Overal schijt aan?! Overlast door loslopende honden en hondenpoep Gemeente en politie krijgen met enige regelmaat klachten over de overlast van honden in woonwijken. Zowel het gedrag van honden als het gedrag van hun baasjes kan ergernis en hinder opleveren. De Algemene plaatselijke verordening (APV) is duidelijk over waar hondenbezitters zich aan moeten houden.

• Politiebureaus ook ‘s avonds open

moet de poep onmiddellijk opgeruimd worden. Een schepje en plastic zakje meenemen bij het uitlaten dus. Met de campagne ‘Overal schijt aan?! Samen met de inwoners wil de gemeente de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk beperken. De campagneslogan: Óveral schijt aan?!’slaat op de overlast voor wandelaars en spelende kinderen, maar ook op de hondenbezitters die zich kennelijk niets gelegen laten liggen aan deze overlast.

De volgende politiebureaus zijn elke dag geopend, óók in het weekend en ‘s avonds: Politiebureau Tilburg, Ringbaan Zuid 498a Politiebureau Oosterhout, Europark 30 Politiebureau Breda Centrum, Chasséveld 3 Politiebureau Roosendaal, Nieuwstraat 6 Politiebureau Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 9 Politiebureau Sprang Capelle, Tilburgseweg 23B, is alleen op werkdagen en tijdens kantoortijden geopend. Eerst bellen De actuele openingstijden van alle bureaus zijn te vinden op www.politiemwb.nl. Wilt u contact met de politie? Belt u dan eerst 0900-8844 of kijk op www.politiemwb.nl voor alle locaties en openingstijden. Hiermee kunt u voorkómen dat u lang moeten wachten of voor een gesloten deur komt te staan. Bij alle politiebureaus kan 24 uur per dag via de intercom contact worden gelegd met 0900-8844. Bij spoed belt u natuurlijk altijd 112.

In de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn. Op speelplaatsen en speelweiden e.d. mogen geen honden worden uitgelaten. In het buitengebied of in het bos is het in principe mogelijk een hond los te laten lopen, maar de bezitter van een dier is volgens het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor eventuele schade. Overal schijt aan?! Hondenbezitters moeten voorkomen dat de hond zijn behoefte doet op of aan de openbare weg of op een speelplaats of -veld. Als dat toch gebeurt,

U kunt uw hond véél kunstjes leren, maar een kunstje zoals op de foto zal wel niet lukken. Als uw hond op of aan de openbare weg of op een speelplaats of –veld heeft gepoept, moet u als eigenaar - om niet strafbaar te zijn - de poep onmiddellijk opruimen. Neem daarom altijd een schepje en eventueel plastic zakje mee bij het uitlaten van uw hond.

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 14

WONEN & (VER)BOUWEN Ontwerp en advisering Omgevingsvergunningen Bouw, milieu en ruimtelijke ordening

variant 1 grn 40c/100y

Geeft vorm aan buiten wonen en werken Met de agrarische sector als basis heeft Van Dun Advies BV een goede reputatie opgebouwd als een veelzijdig ontwerp en adviesbureau. Inmiddels actief in verschillende sectoren, werkt Van Dun voor o.a. ondernemers, projectontwikkelaars, overheid en particulieren. Met een team van 30 medewerkers waaronder deskundige adviseurs, architecten, tekenaars, bouw- en milieukundigen is alle benodigde expertise in huis om uw plannen vorm te geven en te realiseren. Of het nu gaat om een bedrijfsverplaatsing, een nieuwbouw of een verbouwing.

www.vandunadvies.nl Dorpsstraat 54 - 5113 TE Ulicoten - Tel.: 013-5199458 - info@vandunadvies.nl

Twist™ Rolgordijnen

Florijnstraat 5 - 4861 BW Chaam Tel.: 0161 - 492328 www.elektromichielsen.nl info@elektromichielsen.nl

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T.: 0 (0 32) 14 69 90 02 www.vandersluis.be • Op zondag voormiddag open

• INSTALLATIEBEDRIJF • CENTRALE VERWARMING • SANITAIR • VENTILATIE Gierlestraat 1A Baarle-Hertog info@jespersbvba.be

Tel. BE: 014-699125 Tel. NL: 013-5077326 www.jespersbvba.be

Profiteer deze wintermaanden van ons aantrekkelijk uurloon én

0% BTW ! *

or Als u vo t! it gaa kwalite - Buitenschilderwerk - Binnenschilderwerk - Behangen * Informeer naar de voorwaarden.

Tel. 06 5116 43 48 - www.mdekkersschilderwerken.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 15

Ons Weekblad Katern2 107e jaargang

Syl en Yolanda Verberk Nederlands Molenbaan Nl en BE levensgevaarlijk Gemeentebesturen Kampioen Bodypainting 2013 gaan aan de slag Op 14 en 15 september vond in Panningen voor de 9e keer de Maskerade plaats. De Maskerade is een twee dagen durend evenement voor face- en bodypainters. Tijdens deze dagen worden painters uitgedaagd het beste in zichzelf naar boven te halen door middel van een wedstrijd in 5 verschillende categorieën: facepaint, bellypaint, bodypaint spons en penseel, airbrush en special FX.

Model Larissa, gepaint door Syl en Yolanda De zussen Syl Verberk uit Baarle-Nassau (www.sylliefaces.nl) en Yolanda Verberk uit Weelde (www.yollieballoons.be) behaalden tijdens deze kampioenschappen wederom de eerste plaats! In 2011 deden de zussen mee aan de Maskerade en werden zij ook eerste. Helaas konden zij door omstandigheden in 2012 hun titel niet verdedigen, maar in 2013 zijn zij dus weer

helemaal terug op een welverdiende 1e plaats! Voor de wedstrijd op zondag werd er dit jaar gekozen voor een nieuw concept. In plaats van alle painters te plaatsen in één grote zaal, kregen zij allemaal een eigen plekje toegewezen in verschillende winkels in het gezellige winkelcentrum van Panningen. Kledingzaken, reisbureau's, kapsalons, schoenenzaken; allemaal ontvingen zij heel gastvrij en met veel enthousiasme de painters met hun modellen op deze koopzondag. Syl had in het ontwerp gekozen voor het thema Chinese Opera. Meestal kiest een painter niet wat er het eerste in hem of haar opkomt, omdat dat vaak bij een ander ook de eerste gedachte is. Origineel zijn is meteen al een streven. Na het bekend worden van het thema begint de voorbereiding: brainstormen, ontwerpen, een fantasiepruik maken en proefpaints plannen. Er wordt dus al veel tijd in een paint geïnvesteerd voordat de wedstrijd begint. Alle painters krijgen 5 uur de tijd om hun paint in het thema Theater uit te werken tijdens de wedstrijd. Dat lijkt misschien lang, maar het is heel hard werken en alle tijd is nodig om het werk strak en secuur uit te voeren. Tijdens hun beoordeling kijkt de vakjury o.a. naar de gebruikte technieken, de interpretatie van het thema, het kleurge-

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in BaarleHertog werden door OKRA Baarle-Hertog en Zondereigen wensenlijstjes ingediend. Een van hun verlangens was dat er verandering zou komen in de verkeersonveilige situatie van de Molenbaan en de achterliggende straten. Nu is daar een verzoek de bewoners op gevolgd met een aantal voorstellen hoe daar verandering in te brengen. Een schrijven dat door bijna alle bewoners was ondertekend. Onlangs is een afvaardiging van hen bij een gezamenlijke bijeenkomst van de beide colleges 'op gesprek geweest'. Enerzijds om hun de originele handtekeningenlijsten te overhandigen en anderzijds hun dringende eisen en voorstellen te bespreken. Beide colleges hebben toegezegd daarmee aan de slag te gaan.

Model Larissa poseert vol overtuiging na 5 uur hard werken bruik, kwaliteit en originaliteit. Syl en Yolanda hadden een mooi plekje gekregen in een deftige dames- en herenmodezaak. Veel oudere heren en dames, maar ook de personeelsleden zelf, keken hun ogen uit en bijna iedereen maakte wel even een kort praatje of gaf een complimentje. Een aantal bezoekers wist zelfs al te voorspellen dat Yolanda en Syl zeker zouden winnen!

Het winkelend publiek genoot zichtbaar van het bodypainten, voor velen was dit natuurlijk een eerste confrontatie met deze vorm van kunst op het menselijk lichaam. Niemand was gechoqueerd, iedereen vond het erg interessant en betitelde het daadwerkelijk ook als kunst, waardoor er toch weer een klein stukje taboe werd doorbroken in Panningen deze dag.

Tussen witte roos en heilige mossel

Chaamse Harmonie trekt aandacht in Brussel Afgelopen zondag 15 september trad de Chaamse Harmonie St.Cecilia op in Brussel in het kader van de jaarlijkse taptoe (Brussels Tattoo). Om 10 uur 's morgens vertrok de bus vanaf repetitielokaal Bellevue richting België. Cecilia Goes Brussels, stond er boven de informatiebrief, hetgeen deed vermoeden dat de reis via Zeeland zou gaan. Alain, de wippende buschauffeur, hield echter vaste koers richting Antwerpen en Mechelen terwijl hij de ene kasteelheer na de andere passeerde, zoals hij bestuurders van caravans gevat noemde. Aangekomen in Brussel namen de Chaamse muzikanten plaats voor De Witte Roos vlakbij de muziekkiosk aan de Grote Markt voor een tas koffie waarbij de liefhebbers van dampende pruimen goed aan hun trekken kwamen.

Verbroederen met Manneke Pis en St.Gertrudis!

VOLKSLIED

OMWEG

Terwijl de Brusselse Spoorwegharmonie de Chamenaren verwelkomde met het Chaamse Volkslied kon de penningmeester ongezien bijpinnen. Ondertussen zocht de secretaris, getooid met bruine hoed en bijpassend schoeisel, tevergeefs naar contactpersoon William Huybandt, die zogezegd al uren op de Markt aanwezig was om de Chaamse gasten te verwelkomen. “De William staot al d'n hele taad neven ouw”, zei de kastelein. William bleek de sympathieke dirigent van de Spoorwegharmonie te zijn.

Al vorig jaar ontving burgemeester Freddy Thielemans van Brussel het jubileumboek '100 jaar Harmonie Sancta Caecilia in Chaam' dat verhaalt over het roemrijke optreden van een voorloper van de huidige Chaamse Harmonie in Brussel in 1877. Er werd de burgemeester voorgesteld dat optreden van 137 jaar geleden te herhalen in het kader van het 120 jarig bestaan van de Chaamse Harmonie in 2013, compleet in klederdracht van die tijd en met hetzelfde repertoire op de pupiter. Het kabinet van de burgemeester

reageerde enthousiast en bracht de Chaamse harmonie alras in contact met de Koninklijke Muziekfederatie van het Brussels Gewest die jaarlijks in september de Brusselse taptoe organiseert. Zo kwam de Chaamse Harmonie afgelopen zondag uiteindelijk, via een omweg, terecht op Grote Markt van Brussel. Daar begon het Chaamse concert om kwart over een. Toch?

RECORDS “Doe maar rustig aan”, zei de voorzitter, “want Alain komt op tijd met de bus op de Markt aan met alle instrumenten”. Rond één uur was het niettemin panikeren toen Alain nog in geen velden of wegen te bekennen was. Des te groter was de ontlading toen hij pal voor het optreden zijn zwerftocht door de Brusselse binnenstad afsloot met een glorieuze intocht op de Grote Markt. Het installeren van de instrumenten brak alle records waardoor het concert met enige vertraging alsnog begon met een toepasselijke ode van Santana aan de Europese hoofdstad waarbij gitarist Rob de Groot uit Sex-

bierum er volop op los soleerde. Zo kwam zonder af te stemmen de stemming er al snel in.

HEILIGE MOSSEL Het publiek stroomde meteen toe bij het horen van die onverwachte combinatie van muziek met en zonder stekker onder leiding van de kersverse dirigent Caspar Versluis. Helemaal was het raak toen ook nog eens de mooie zangeres Marjon Dries zich bij het gezelschap voegde om onder meer Angels van Robbie Williams te zingen. Rond de klok van twee uur viel het doek voor het concert met het ondankbare Hit the Road. Daarna schoven de musici aan in de 'Heilige Mossel' voor een smakelijke hap, gevolgd door een verbroedering met Manneke Pis en de muzikanten van Harmonie St.Gertrudis uit het Zuidlimburgse St.Geertruid. Zo was het tweede concert na 137 jaar in Brussel voorbij voordat men er erg in had. Deze maal kunnen zowel de Chaamse pastoor als de burgemeester tevreden zijn. bvo

De Chaamse Harmonie na 137 jaar terug in Brussel.

“Voorlopig”, aldus de woordvoeder van de bewoners Martijn Geerts, “ondernemen we geen verdere acties en wachten af wat er gaat gebeuren. Wel zullen we de informatiebijeenkomst van de gemeente Baarle-Nassau bezoeken om te horen wat de herinrichting van de wegen in het buitengebied van Baarle-Nassau inhoudt.”

Het is niet dat er bezwaar is tegen dit alles , maar het zorgt wel voor drukke en zeer onveilige situaties, zo laat men de colleges weten. Het ontbreken van een fietspad, een voetpad en snelheidsbeperkende maatregelen maken van de Molenbaan in combinatie met de hoge snelheden een levensgevaarlijke weg.

EEN LEVENSGEVAARLIJKE WEG

VERBETERPLANNEN

In het verleden is er al op diverse manieren aandacht gevraagd voor de levensgevaarlijke weg die de Molenbaan in feite is. De briefschrijvers zijn van mening dat het feit dat de weg door beide gemeentes loopt aanleiding gegeven heeft om zich achter elkaar te verschuilen met het gevolg dat geen concrete, doeltreffende acties zijn ondernomen. Volgens de bewoners is het een kwestie van tijd voordat er een (dodelijk) ongeval plaatsvindt. Ze zijn van mening dat er sprake is van schuldig verzuim.

EEN GEZELLIGE, LEVENDIGE STRAAT MET VEEL VERKEER Een drietal sportverenigingen, een camping, het Cultureel Centrum en de ontsluiting naar Zondereigen zorgen voor veel verkeer. In de nabije toekomst krijgt de Belgische basisschool een verkeerskundige ontsluiting op deze weg.

Het is wachten op voorstellen en uitvoeren van concrete verbeterplannen gezamenlijk uit te voeren door beide gemeenten. De bewoners hebben de gemeenten een aantal noodzakelijke verbeterpunten voorgesteld zoals: - Aanleg van een vrijliggend fiets- en voetpad vanaf de Pastoor de Katerstraat tot Zondereigen. Alle andere invalswegen (Alphen,Chaam,Ulicoten) zijn voorzien van dubbele fietspaden ! - Aanleg van snelheidsbeperkende maatregelen voor de grens van de bebouwde kom - Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor onderhoud aan bermen en wegen - Dempen van sloten in gedeelte bebouwde kom ter hoogte van de huisnummers 16 t/m 22 NL. - Aanbrengen van deugdelijke straat verlichting - Aanleg van loze voorzieningen glasvezel. F.T.

Rennen voor het goede doel!

De sponsorloop van Brede school het Beekdal mede dankzij het weer succesvol Als we de weergoden moesten geloven zou onze sponsorloop op 12 september letterlijk en figuurlijk in het water vallen. Hoe anders was de werkelijkheid! Dreigende wolken maar geen spatje regen! Ook de temperatuur was prima om met z'n allen zoveel mogelijk rondes te lopen met als doel geld binnenhalen voor Plan Nederland én nieuwe school t-shirts. Alle kinderen waren daags ervoor al langs gegaan bij familie, vrienden en buren om zoveel mogelijk geld op te halen. Na een warming-up door een aantal leerlingen van groep 7 en 8 werd het startschot gegeven en gingen 44 leerlingen vol goede moed van start. De ene na de andere ronde werd gelopen en de kaarten werden keer op keer afgestempeld bij de stempelpost. Bij veel kinderen was de kaart zelfs te snel vol en werd er op de achterzijde verder gestempeld.

Met de motivatie zat het dus wel goed! Natuurlijk was er ook gedacht aan een hapje en een drankje, niet alleen voor de renners maar ook voor de toeschouwers die er gelukkig ook weer waren. Niet nat van de regen, hooguit van het zweet gingen alle kinderen uiteindelijk moe maar voldaan weer naar binnen waar vol trots het eindbedrag bekend werd gemaakt; bijna €900,wisten de kinderen bij elkaar te rennen. Het grootste deel hiervan gaat naar Samuel, ons adoptiekind via Plan Nederland. Een klein deel wordt besteed aan nieuwe school t-shirts die straks weer perfect zullen passen bij de nieuwe looks van onze school. Al met al was het weer een geslaagde activiteit waar zowel de kinderen, de leerkrachten en de ouders van hebben genoten. pc Brede school het Beekdal Bredaseweg 55, Chaam, Tel: 0161-191738 Groot door klein te zijn


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 16

UIT

NIEUW: vanaf nu ook pannenkoeken Ook onze lunch- en avondkaart met diverse vlees- en visgerechten is nog steeds verkrijgbaar! • Grotere groepen graag vooraf reserveren! • Honden toegelaten.

GIO E R E D IN

Tulderheyde 35, Poppel, Tel. 014/659375 e-mail: lepoole@telenet.be Open: maandag t/m donderdag van 10.30 tot 22.00 uur; keuken open tot 21.00 uur; vrijdag, zaterdag & zondag van 10.30 tot ......?

Bloemenvereniging ‘Floralia’ te Gilze organiseert op zaterdag 21 september van 14.30 tot 18.00u en zondag 22 september van 10.00 tot 18.00u haar jaarlijkse BLOEMENTUINTENTOONSTELLING. Met zaterdag 21 september: optreden van ’t Smartlappenkoor Rielaria uit Riel van 15.00 tot 16.30 uur.

XXL VLO-MARKT

Zondag 22 september: optreden van De Rietzangers uit Molenschot van 11.00u tot 12.30 uur. “Die Stallfreunde“ uit Wintelre, de bekende en zeer succesvolle Blaaskapel van Tsjechische blaasmuziek. Van 14.00 tot 17.00 uur.

BREDA

MEGA VLO-MARKT ZONDAG 22 SEPTEMBER WAALWIJK

Terrein van Piet Klerkx, Prof. v.d. Waalsweg, 5144 NG

De tuin is gelegen aan de Hoevenaarsstraat langs het Laarspad te Gilze. TOEGANG GRATIS !!!

0416 530502/9.00-16.30u. /www.deevenementenlijn.nl

TOPMARKT! 150 KRAMEN!

Kermis Alphen 2013 Dit weekend is het weer zover. Kermis Alphen gaat beginnen. Op het kermisterrein staat zoals

voorgaande jaren de reeds bekende en bijna traditionele 'versnapperingentent'. Oftewel een terras waar een drankje genuttigd kan worden. Het terras is ge-

opend als de kermis opengaat en zal sluiten als de laatste attractie de lichten uit doet. Op zondag zal Vlijt & Volharding hun traditionele kermismatinee houden (bij goed weer) op de botsautos'baan. Ook dan zullen wij klaarstaan met een lekker bakje koffie. Tevens zal op zondag een optreden plaatsvinden op het terras van Den Brouwer zelf. (Dus niet op de kermis). Voor u zal optreden LIMETREE SEVEN. Een heerlijke Dixielandband met swingende muziek en relaxed om naar te luisteren onder het genot van een drankje. Zij zullen optreden vanaf 14.00 uur bij Den Brouwer.

Kermis bij Welkom! Zaterdag 21 september

Zondag 22 september

DJ Jens Dansen met

vanaf 20.00 uur GRATIS ENTREE

van Hal Brothers vanaf 14.00 uur

 

 

                        





 





  

          



Vrouwkesdag vanaf 14.00 uur

TEA

(ALLEEN ZONDAG) Kermisbuffet vanaf 17.00 uur e 12,50 met varkenshaas en champignonsaus, chocoladebavarois

Koffie ......................... € 1,......................... € 1,FrisKoffie ............................ € 1,25 Fris ............................ € 1,25 Bier ............................ € 1,50 Bier ............................ € 1,50 3-gangen menu 3-gangen menu....... .......€€12,50 12,50 (eet)café(eetzaal zaal terras )café terras

Terheijdenseweg 506 - 4826 AB Breda-Noord Open van 10 tot 17 uur. 0161-456291

Dinsdag 24 september

met HIGH

KUNST-IJSBAAN ZONDAG 22 SEPTEMBER BOM- & BOMVOL!!!

• Stationstraat 57 • Alphen (N.Br.) • • 013-5081482 • cafezaalwelkom.nl •

Stationstraat 57 Alphen (NB) 013 5081482 cafezaalwelkom.nl Stationstraat 57 Alphen (NB) 013 5081482 cafezaalwelkom.nl

     



     


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 17

“Teerdag” muziekvereniging Ulicoten Op zaterdag 14 september heeft Muziekvereniging Ulicoten haar “teerdag” gehouden. 's Middags werd er een bezoek gebracht aan de struisvogelfarm van de familie Van de Staak in Tilburg/Hulten.

Filmavond voor de bovenbouw van Chaam e.o.

Spannende aftrap HONK12 seizoen Na een lange warme zomervakantie is op vrijdagavond 13 september het HONK12 seizoen weer gestart met een filmavond waarbij ruim 40 kinderen aanwezig waren. Waar vorig jaar een filmavond werd georganiseerd voor de kinderen van 6 tot 12 jaar hebben we deze keer gekozen voor een echte bovenbouw film. Deze film is een vervolg op de film “Mijn vader is een detective”, waar de kinderen meegenomen worden in een spannend verhaal. Detective Max wordt achtervolgd door een wraakzuchtige crimineel. Ondertussen doen Sam en zijn vrienden met

's Avonds was er een barbecue georganiseerd bij Jos en Nel

In de pauze was het ook heel gezellig

Peter en voorzitter Resy Verheijen in Castelré. Het vlees en de salades waren voortreffelijk en ook de drankjes gingen er goed in. Hoewel het wat koud werd in de kas was het een zeer geslaagde avond. Goed voor de sfeer in de vereniging! Peter Vriens is dit jaar tien jaar lid. Normaliter worden jubilaris-

Chaam was muisstil. Hoe zou dit aflopen? Kortom het was weer een geslaagde avond. En als klap op de vuurpijl hebben we afgesloten met Just Dance. Volgende week vrijdag 20 september is er

sen altijd op de teerdag gehuldigd, maar omdat Peter er zaterdags niet bij kon zijn, werd hij 's maandags, tijdens de repetitie van de brassband door voorzitter Resy van Gils verrast. Zij kwam hem feliciteren, het insigne opspelden en de bijbehorende oorkonde uitreiken.

een filmavond voor de onderbouw en op woensdagmiddag 30 oktober gaan we knutselen. Hou de HONK12 Facebook pagina in de gaten om onze activiteiten te volgen.

Bij een echte filmavond hoort uiteraard popcorn!

EHBO vereniging St. Damiaan Baarle-Nassau-Hertog

Herhalingslessen en Cursus reanimatie/aed Iedereen die in het bezit is van een certificaat reanimatie van de Nederlandse Hartstichting, EHBO-ers en mensen die ook een cursus reanimatie willen volgen, graag dit artikel goed lezen. Want hieronder volgen de data van de herhalingslessen voor dit najaar. Iedereen met een laatste aantekening van najaar 2012 zijn nu aan de beurt,heb je een aantekening van najaar 2011, dan is uw certificaat nu verlopen, mocht je nog een aantekening van voorjaar 2012 hebben, dan mag je eenmalig overstappen naar het najaar. We hebben dit najaar gekozen voor de donderdagen en wel

op : 24 en 31 oktober, 21 en 28 november, en op 12 december. De aanvang is zoals altijd 19.00 uur, en de kosten zijn 7,50 euro. Wacht niet te lang met opgeven, zodat je nog een datum kunt kiezen, er is nu nog overal plaats, en dan het liefst naar onderstaand e-mail adres. Mochten er in de omgeving nog mensen zijn die ook niet aan de kant willen blijven staan bij een hartstilstand, maar er alles van

willen weten, dan kan men een cursus van twee avondjes, van 19.00 tot 22.00 uur, komen volgen in het EHBO-lokaal, op de 3e verdieping van het cultureel centrum. De cursuskosten zijn 30 euro p.p. als men in Baarle woont is dat maar 15 euro. De data van de cursus is op de woensdagen 13 en 20 november a.s. Voor het opgeven van de herhalingslessen, inlichtingen opvragen en opgeven voor de reanimatiecursus, doe je als altijd bij Henk Wildhagen, per email: ewildhagen@hetnet.nl of te.nr. 013-5078430.

Druilerige start Grote Club actie

'Bindingsactiviteit' jeugd V&V Vorige week heeft u al in Ons Weekblad kunnen lezen dat muziekvereniging Vlijt & Volharding loten verkoopt van de Grote Club actie. Deze actie werd vorig jaar bij ons in een nieuw jasje gestoken: de kinderen gingen toen tijdens een gezamenlijke actiedag op stap. Dat bleek een succesnummer te zijn en dus verzamelden we afgelopen zaterdag tegen tien uur bij Den Brouwer. Ondanks het druilerige weer hadden de kinderen er enorm veel zin in en voor we het wisten waren de meesten al op stap. Het laatste groepje was dan ook slechts 4 personen met 2 wijken, samen goed voor 120 te verkopen loten. In het stukje van vorige week werd gevraagd om onze jeugd niet in de kou te laten staan en gelukkig was dat niet tegen dovemansoren gezegd. Jammer genoeg hadden de weergoden dit niet helemaal begrepen en af en toe werd onze activiteit gezegend met wat regendruppeltjes, maar de meesten hadden een goede regenjas aan en we hebben dus niks geleden. De kinderen hadden zelf groepjes mogen kiezen en daarom was het voor hen ook gezellig om SAMEN met een vriendje / vriendinnetje van de club op stap te zijn en tegelijkertijd een zakcentje voor de

club te verdienen. Afgesproken was dat iedereen tegen half een terug zou zijn bij Den Brouwer, want dan zouden we allemaal SAMEN iets lekkers eten. Iedere groep was netjes op tijd terug voor het eten en tegelijkertijd konden de volwassenen al wat opgehaald geld inleveren bij Kees, want onze penningmeester was hard aan het werk om CC Den Heuvel om te bouwen tot een gigantische vlooienmarkt. Intussen zaten de kinderen al aan tafel met smart te wachten op... frietjes met iets heel lekkers erbij. Ook al waren ze allemaal best wel moe, toen ze de frietjes zagen klaarden de gezichtjes meteen weer op. Aanvalluh... en toen was het muisstil in het restaurant van Den Brouwer. Voor de middag-rondgang werden de groepen (en ook de wijken) een beetje herverdeeld en iedereen ging weer op pad. Op veel van de adressen waar aangebeld werd hadden de jonge muzikantjes & majorettes succes en werd er een

Tijdens de Grote Club Actie 2013 ging de jeugd van Vlijt & Volharding van deur tot deur in de bebouwde kom.

lot gekocht, soms zelfs meer dan één. Klein nadeel was dat niet iedereen thuis was, maar ja, op zaterdag zijn veel mensen aan het boodschappen doen. Tegen drie uur was iedere groep weer terug bij Den Brouwer en werden de niet-verkochte loten en het opgehaalde geld ingeleverd bij Kees. Toen de laatsten binnenkwamen werd een globale balans opgemaakt en die was heel goed, want van de 500 te verkopen loten waren er in één dag 465 verkocht! Dank je wel aan alle lotenkopers, maar ook dank je wel aan alle kinderen en begeleiding voor hun inzet tijdens deze druilerige zaterdag. Volgende week zondag, 22 september, komen de muzikantjes opnieuw in actie. Zij beginnen het kermisconcert. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om te komen luisteren. Groetjes, F Hoorn.

hun bandje mee aan de talentenjacht Top Stars. Bij een filmavond hoort uiteraard popcorn. Deze werd in de pauze uitgedeeld. Daarna zijn we weer snel verder gegaan met het tweede deel. De spanning was om te snijden. De filmzaal van het SKAC te

Week tegen eenzaamheid

HOOM brengt generaties bij elkaar In de gemeente Alhen Chaam presenteert HOOM in het kader hiervan op maandag 30 september een bijeenkomst over het project: “Mijn leven in kaart”. Van 26 september t/m 5 oktober is weer de jaarlijkse week tegen eenzaamheid. Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Landelijk worden in deze week allerlei activiteiten aangeboden om aandacht te vestigen op dit probleem. In de gemeente Alhen Chaam presenteert HOOM in het kader hiervan op maandag 30 september een bijeenkomst over het project: “Mijn leven in kaart”. “Mijn leven? Daar kun je wel een boek over schrijven!” horen we

oudere mensen soms zeggen. Bij het ouder worden heb je steeds meer behoefte om terug te zien op je leven. Door verhalen te vertellen en op te schrijven blijven ze bewaard. Als je een verhaal kent ontstaat er begrip en het levert gespreksstof op. HOOM is dit voorjaar gestart met een project om met een oudere in gesprek te gaan over hun levensverhaal en dit vervolgens op te tekenen. Vrijwilligers van HOOM werden gevraagd om met de oudere een levensboek te maken. Deze activiteit werd door beide partijen als zeer prettig ervaren en leverde mooie gesprekken en nog mooiere boeken op. Projectleidster, Kitty Kiezenberg vertelt over het maken van deze levensboeken en zal laten zien

Te gast bij... Te gast bij met Theo Baart, Mark van de Rakt en Jan van Ammel. Dinsdag 24 september om 18.00 uur kunt u bij de Lokale Omroep Baarle luisteren naar de herhaling van het programma “te gast bij”. Dit programma wordt live uitgezonden en opgenomen op donderdag 19 september om 19.00 uur. Presentatie Cees Raats; techniek Kees Bax.Drie onderwerpen in deze aflevering

van het radioprogramma. Cees Raats gaat in gesprek met Theo Baart, de nieuwe locatiedirecteur van de la Salle. Mark van de Rakt vertelt over de Open Dag die op zondag 29 september bij Hof van Baarle plaats vindt. Jan van Ammel, voorzitter van het OCMW, vertelt hoe de gemeente Baarle-Hertog kennis

dat deze activiteit generaties met elkaar in contact kan brengen en een prettige uitwisseling van ervaringen in andere tijden kan opleveren. Welkom! Belangstellenden zijn van 14.30 u. tot 16.00 uur van harte welkom in Cultureel Centrun Taxandria, Gilzeweg 12 in Chaam Natuurlijk maken wij op deze middag ook graag kennis met mensen, die zich vrijwillig willen inzetten om mensen, die met eenzaamheid te kampen hebben, regelmatig te gaan bezoeken en een luisterend oor te bieden.. Met vriendelijk groet HOOM Jettie van Agtmaal 06- 28083540 jvanagtmaal@hoomondersteuning.nl

maakt het project “Zot van Gezond'. U kunt de Lokale Omroep Baarle beluisteren via de radio op de etherfrequentie 87,8 Mhz op de fm.Via de Belgische Telenet kabel op 91.1.Digitaal via KPN glasvezel op 986 en andere Nederlandse glasvezelproviders kanaal 3054 of 848.Analoog via de kabel op 107.6 FM.Via app Tuneln downloaden in de appstore of in googleplay en daarna doorklikken op lokale omroepen en dan zoeken naar Lokale Omroep Baarle. Cees Raats.

De Akkerwinde stelt zich voor

KWF collecte In Baarle zijn dit jaar enkele mooie activiteiten geweest om geld op te halen voor het kankeronderzoek. Met dit geld kunnen weer nieuwe onderzoeken gedaan worden, daarom is ook hier in Baarle de collecte voor KWF gewoon doorgegaan en mochten we toch nog het mooie bedrag van € 2372,56 ophalen waarvoor we u hartelijk bedanken. Het zijn enkele honderden euro's minder, maar de enorme bedragen die tijdens de activiteiten voor het onderzoek naar kanker zijn opgehaald in Baarle maken dit meer dan ruimschoots goed. Wij willen de collectanten hartelijk bedanken voor hun belangeloze inzet. KWF afdeling Baarle-Nassau.

Vanaf vier jaar mogen kinderen in Nederland de basisschool bezoeken. Voor de jongste kinderen is spelend leren het uitgangspunt. In de komende weken wil basisschool de Akkerwinde u graag laten zien hoe wij de ontwikkeling van kleuters stimuleren en begeleiden.

Deze week aandacht voor creativiteit en sociale ontwikkeling. Samen muziek maken,dansen, schilderen,tekenen,knutselen individueel of in groepen. Ook het spel in de huishoek, de bouwhoek en het vertelhuisje bevorderen de individuele creativiteit en zeker ook het sociale gebeu-

ren. Een veelzijdig aanbod op dit gebied waarbij het kind op eigen niveau gestimuleerd wordt, verrijkt de creativiteit en bevordert daarmee het welbevinden van de kinderen. Veelzijdige creativiteitsontwikkeling... een verrijking!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 18

Natuur rond het Markdal Info: 06-40007219

Vermeerderen

Dat de natuur ons steeds verrast, in allerlei facetten, zal iedereen kunnen beamen. Tenminste, als we daar voor open staan. Er is zoveel te beleven en te zien, maar je moet er wel een beetje moeite voor doen. Genoten hebben we van bloemen die op de meest verrassende wijze zich aan ons presenteerden, ten minste zo kun je het zien. Maar de trouwe stukjesvolgers weten al lang dat dit maar ons mensen idee is.

Nee ze willen hun toekomst borg stellen op allerlei manieren, zaden produceren, nakomelingen produceren en liefst zoveel mogelijk.... Maar iedereen die regelmatig in ons fraaie Markdal een wandelingetje maakt en goed op let, ziet verschillende uitgebloeide planten die naar een stadium van zaadvorming gaan of reeds zijn. Trouwens je hoeft echt niet ver te gaan om een topattractie te aanschouwen. Ga met een beetje droog winderig weer onder een Lindeboom staan of raap wat gevallen boomzaden op, gooi ze in de lucht of nog beter, ga met een handvol zaden op een balkon staan en slinger ze de ruimte in. Versteld zul je staan bij het aanschouwen van het neerdwarrelen van de zaden. Elke beschrijving schiet te kort, gewoon even doen, prachtig verschijnsel, er moet wel een beetje wind staan. Ja van de wind zijn er vele afhankelijk. Iedereen die wel eens getest heeft hoe oud hij of zij zal worden, uitgebloeide paardenbloemen in een keer proberen weg te blazen, garandeert een honderdjarige te worden…. In ieder geval is het een indrukwekkend schouwspel, die zaadjes voorzien van een eigen parachute te zien neer dalen, op zoek naar een geschikte plaats om zijn opdracht, de paardenbloem familie in stand te houden, te voldoen. Allemaal met een beetje hulp van de wind, zogenaamde wind verspreiders. Er zijn er ook die op een hele andere manier van de wind gebruik maken. Bv. de klaprozen, bekijk ze maar eens goed, als ze echt helemaal uitgebloeid zijn, als alle blaadjes zijn afgevallen en alleen zo'n harig steeltje overeind staat, zie je bovenaan de steel een mini peperbusje zitten. Als de vruchtdoos droog is moet je er maar eens mee schudden, dan hoor je de zaadjes in de zaaddoos rammelen en heel fraai aan de bovenkant van de zaaddoos zie je kleine gaatjes, waardoor de zaden door beweging naar buiten worden geslingerd. Dit noemen ze ook wel “windstrooiers. Een totaal andere wijze van zien dat je zaden toch de wijde wereld inkomen en de toekomst van de soort veilig te stellen is;

gebruik maken van lokmiddelen. Een mooi voorbeeld hiervan is het zogenaamde mierenbroodje. De plant levert zaden af die voorzien zijn van een aantrekkelijk hapje. Zo'n plant is bv het Maarts viooltje, deze plant kan wel zijn zaden uit de doos vruchten laten springen bij rijpheid maar komen dan niet ver. Maar geen nood, het zaadje is voorzien van een voor mieren heel smakelijk aanhangsel, het zogenaamde mieren broodje. Het gevolg is dat de mieren met de zaden op stap gaan en zich te goed doen aan het mierenbrood en de zaden met rust laten. Geen hulp van mieren? Nou de plant is in staat om via uitlopers (zoals bij aardbeien) zich te vermeerderen. Nee, er zal vermeerderd worden, hoe dan ook!! Cees van Hooren, natuurgids IVN Mark&Donge

MARKANDALLETJES * De Zonnebaars vermeerdert sterk. Komt uit oostkust USA. Wordt veel in vijvers gehouden. Maar duikt in grote aantallen (gedumpt?) op in natuurlijke vennen. Eet daar allerlei zeldzame kikker, salamander en libelle larven op! Staatsbosbeheer vangt ze massaal weg. Al 40.000. Worden ingevroren aan Vogelrevalidatie Zundert geleverd. Die lusten er wel pap van en is mooie kringloop! * Groene tuinen, groene daken en groene gevels. Maandag 23 september 2013, 20u, natuurlezing Hein van Bohemen, euro 3.-, IVN Mark&Donge, De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord. * Actie Mark en Leij: Stop schaliegas; teken de petitie.  Schaliegas is niet een stap voorwaarts, maar een stap achteruit. Fossiele brandstof nog vervuilender dan steenkool. Methaanlekkages slecht voor klimaat. Zie www.markenleij.nl **** Natuurpunt Markvallei (Vlaanderen) nog aktiever. Omvat nu ook Baarle. Daardoor goede samenhang op gehele natuurlijke Merkske vallei. Pareltje aan beide kanten van dit grensriviertje. * Martin van Leest zag de Bosuil bij de Mark (Bieberg). Bosuilen roepen hun baltsroep al over het Markdal heen. Het zijn herfstpaarders, winter-broeders met jongen in januari (als alles goed gaat!). * Sjef Langeveld meldt twee jonge Kerkuilen bij Chaams Broek. Door koude natte voorjaar (dat we al lang vergeten zijn), waren er nergens jonge Kerkuilen. Mooie zomer heeft dat dus verholpen! * Zeehonden in (stuwloze) Mark en Chaamse Beken? Mark en Leij lezing door expert Sophie Brasseur. Vrijdag 4 oktober 20u Bellevue, Chaam. In 1981 zwom zeehondje “Moby Dick” tot Bouvigne. Joop van Riet

WONEN in BELGIË

VILLA-BOUWGROND PERCEEL 18 x 40 mtr: TOTAAL 720 m

2

Gelegen in villawijk ‘Huzenblek’ net over de grens bij Baarle-Nassau Zeer rustig gelegen in verkeersarme villawijk

Zeer ruime bouwmogelijkheden Alle (nuts)voorzieningen aanwezig Geen bouwplicht! Interessante prijs

INFO 06 - 53249208 ann.adriaensen@pandora.be

Heemkundekring Amalia van Solms

Boeiende wandeling en geslaagde open monumentendag WANDELING OVER HET NETWERK VAN DE HILVER Zoals al eerder aangekondigd, organiseert Amalia een wandeling in Hilvarenbeek op zaterdag 21 september 2013. Op die dag neemt Dré Rennen ons mee over het wandelnetwerk van De Hilver. Dré is dé drijvende kracht achter dit wandelnetwerk, dat de mooiste plekjes in en rond Hilvarenbeek laat zien. Veel, soms ook eeuwenoude, paden zijn behouden door opname in het netwerk, andere zijn helaas gesneuveld in de landinrichting. De tocht voert eerst door een stuk 'nieuwe natuur', een 'oud gebied' met veel kleine weilandjes waar bij de inrichting nieuwe wandelmogelijkheden zijn gecreëerd. We komen langs één van de oudste zandpaden van Hilvarenbeek, de oude handelsweg naar Den Bosch die ook Baarle aan-

zeer recent paden zijn omgelegd. Naast het verhaal hoe het wandelnetwerk tot stand is gekomen, staat Dré tijdens de wandeling stil bij het werk van het Biodiversiteitsteam: onder andere de moeite die dit team heeft (gehad) met de aanplant van struweel en laanbeplanting langs de zandwegen, een onderwerp waar Amalia op dit moment, samen met Mark&Leij, de ABC-milieugroep, de ZLTO en de gemeente op het grondgebied van Baarle-Nassau mee bezig is. Ook een fruitboomgaard waar het B-team in overleg met de eigenaar een herstelplan uitvoert, staat op het programma. En we passeren nog een onlangs herstelde Frankische driehoek. Voor deze zeer afwisselende wandeling vertrekken we om 10.00 uur met de auto vanaf het Heemhuis naar Hilvarenbeek. Rond half

Henk Eikenaar aan het woord in zijn atelier aan de Grens. doet. Ook komen we langs een gebied waar vroeger veel voorden waren, doorwaadbare plaatsen in de beek. In het daaropvolgende ontginningsgebied waar het zandpad ligt op de scheiding van nat en droog land, zijn helaas paden verloren gegaan in de landinrichting. Dan slaan we een pad in over het erf van een boer die het wandelen een warm hart toedraagt. In het volgende gebied laat Dré Rennen ons zien hoe nog

elf start de wandeling vanaf het Vrijthof (bij de linde vóór de kerk). Bij mooi weer gebruiken we de lunch in het veld (neem dus eten en drinken mee), bij slecht weer wijken we uit naar een van de cafés op het Vrijthof. We lopen rond de 15 km, tussen drie en vier uur zijn we weer terug op het Vrijthof. Aan de wandeling kunnen zowel leden als niet-leden deelnemen. U hoeft zich niet aan te melden en de deelname is gratis.

OPEN MONUMENTENDAG 2013 GESLAAGD Op zondag 8 september 2013 werd in Vlaanderen voor de vijfentwintigste keer de Open Monumentendag georganiseerd. Aanleiding voor een bijzondere editie, waarin teruggekeken werd naar onderwerpen welke in die vijfentwintig jaar de revue waren gepasseerd. We gingen fietsen langs een aantal historische plekjes, waarvan we de meesten in de afgelopen jaren al eens hadden bezocht. De weersvoorspellingen waren voor zondag heel slecht, echter geleidelijk aan werd het perfect fietsweer en om half twee verzamelden zich 39 deelnemers bij het Heemhuis. Na een korte uitleg over ons Heemhuis, het vroegere gemeentehuis van Baarle-Hertog en sinds 1994 een beschermd monument, bezochten wij het museum Vergane Glorie van Ad Haneveer. Het was hier ook open dag, omdat herdacht werd dat het museum tien jaar bestond. Ad presenteert zijn collectie ambachtelijk erfgoed uit Baarle en omgeving in een meer dan 100 jaar oude, volledig gerenoveerde schuur. Na een drankje, aangeboden door de familie Haneveer, vertrokken we naar Zondereigen voor een bezoek aan een oude Vlaamse schuur van de familie Voet op Ginhoven. Behalve de zijmuren is deze nog in zijn oorspronkelijke staat en nog steeds in gebruik. We bekeken de draagconstructie met de dakstoel, de gordingen en de nokbalk welke duidelijk te zien waren. Mooi is om te zien hoe men in die tijd van kromme bomen de uiteindelijke houtconstructie passend maakte. Het derde bezoek was aan de Sint Rumoldus kerk in Zondereigen. Deze staat op een plaats waar in 1464 al een Rumolduskapel stond. De huidige kerk is van 1859. Hoofddoel van het bezoek was het bekijken van twee brandglasramen welke hier ter nagedachtenis van twee bijzondere Zondereigenaren zijn aan-

Rondsnuffelen in het museum Vergane Glorie gebracht. Guido Verhoeven vertelde de geschiedenis van Zuster Rumolda, het Heilig Nonneke van Herentals en Frans van Gils lichtte het leven van Pater Ladislas Segers toe. Het vroegere klooster van de Paters van de Heilige Geest aan de Grens was onderwerp van het vierde bezoek. Na uitleg over de historie van het klooster bezochten we in de vroegere kapel atelier van kunstschilder Henk Eikenaar uit Riel. Hij gaf uitleg over enkele van zijn werken. Voor velen was het een eerste bezoek aan een kunstenaarsatelier. Er kwamen dan ook veel vragen en de reacties waren heel positief. De middag werd afgesloten met koffie en thee in het Heemhuis. Tevens was er de mogelijkheid om het Heemhuis te bezichtigen en er werd een brochure uitgereikt met info over de bezochte objecten. Al met al een geslaagde middag, vooral de variatie in onderwerpen was goed overgekomen. Met dank aan de gemeente Baarle-Hertog voor de goede samenwerking bij het organiseren van deze middag. Voor een uitgebreid verslag en meer foto's kijk op onze website: www.amaliavansolms.org

Heemkundekring 'Carel de Roy', Alphen en Riel presenteert kalender 2014 Zaterdag 14 september, een regenachtige Open Monumentendag; echt een dag om bij de openhaard te vertoeven. Niets is minder waar: de spiksplinternieuwe heemkalender 2014 wordt vandaag gepresenteerd. De consistoriekamer van het Oudheidkundig Streekmuseum zat vol met genodigden en toevallig bezoekende deelnemers aan de jaarlijkse heemkundige fietstocht. De voorzitter van de heemkundekring heette eenieder welkom en gaf toen het woord aan één van de medewerkers van de werkgroep 'kalender', Julia Ermens. Ze verwoordde het tot stand komen van deze kalender

en nodigde Harrie Nuijten, onze burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam, uit om de eerste kalender in ontvangst te nemen. In zijn dankwoord sprak hij o.a. over de mogelijkheid van een cultuurhistorische subsidie (waarvan we graag gebruik willen maken) en dat de kalender een bijzonder plaatsje zal krijgen in het gemeentekantoor. Het naderhand informele onderonsje verliep in een heel prettige ongedwongen sfeer en is voor herhaling vatbaar. Bedankt: burgemeester Nuijten, werkgroep 'kalender' en alle aanwezigen afgelopen zaterdag.

Heemkundige fietstocht langs 'verdwenen winkeltjes in Alphen en Riel' Na een kletsnatte zaterdag voormiddag klaarde het toch wat op en waagde zich 13 fietsers om de verdwenen winkels te gaan zoeken op de uitgezette route door Alphen en Riel. Halverwege stond bij Jos Huijbregts op het Zandeind in Riel de koffie klaar en hebben verschillende deelnemers zijn 'boerenmuseum' bekeken. Jos had een goede bui en ieder kreeg het 2de kopje gratis. Verder op de tocht kwam men bij de Rielse kermis uit maar veel gebruik is hier niet van gemaakt door de deelnemers. Terug in het Oudheidkundig Streekmuseum, als men geluk had was men nog droog, liet ieder de koffie goed smaken en kwamen de verhalen los: '...op de Oosterwijksestraat no.4 is ook een winkel

geweest en er was in de Sint Janstraat een fietsenmaker'. Zondag was het weer veel beter maar op deze dag was er van alles te doen: de Spasti-fietstocht, de Hei en Ley-route, de Alphense harmonie met een rommelmarkt. We hadden 23 deelnemers (wat tegen viel) maar er kwamen leuke reacties: “Hoe hebben alleen in Alphen 98 winkels de kost kunnen verdienen en Rinus je bent er nog ééntje vergeten want op de Goedentijd zat ook nog een hoedenatelier'. Ook heeft de fietstocht nog enkele foto's van winkeltjes opgeleverd welke we nog niet hadden en kwamen er mensen speciaal uit Tilburg om de foto's op onze grote scherm te bekijken. Ondanks het slechte weer denk ik

dat we terug kunnen kijken op een geslaagd 'Open Monumentenweekend' gezien het aantal bezoekers die speciaal voor het Oudheidkundig Streekmuseum kwamen om dit

te bekijken met de reacties: “jullie hebben het als vrijwilligers netjes in orde.” Namens heemkundekring Carel de Roy, Rinus.

Interpolis • Autoschadeherstel (voor alle verzekeringsmaatschappijen) • 4 Jaar garantie op reparatie • Gratis leenauto tijdens reparatie www.alpha-tech.nl Bielzenspoor 1, Alphen Telefoon: 013-5086868


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 19

Informatie en publicaties GEMEENTEHUIS Singel 1, Baarle-Nassau Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau Telefoon 013-5075200 Telefax 013-5078145 Geopend maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur. WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF Smederijstraat 2, T. 013-5078715 (niet altijd iemand aanwezig) AFSPRAAK MET BURGEMEESTER OF WETHOUDER: Als u de burgemeester of een wethouder wenst te spreken kunt u een afspraak maken via mevrouw M. Verboven, tel.: 013-5075294. MELDEN VAN STORINGEN, KLACHTEN EN CALAMITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via telefoonnummer: 013- 507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. STORING DRUKRIOLERING U kunt een storing aan de drukriolering melden via tel.:013- 507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. ONTSMETTEN VEEWAGENS Het ontsmetten van veewagens is niet meer toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via nummer 013-5079871 of 013-5077228. MILIEUKLACHTEN 24/7 013-206-500 Bijvoorbeeld: - Lawaai- en geluidsoverlast - Stankoverlast en luchtverontreiniging - Oppervlaktewaterverontreiniging - Bodemverontreiniging BUREAU SLACHTOFFERHULP Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999. KABEL Telenet storingen: klantendienst: aansluiting: website:

003215666666 003215666666 003215666777 www.telenet.be

POLITIE BAARLE-NASSAU ALARMNUMMER 1-1-2 • Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving). • De wijkagent, Ad van Boxel is te bereiken via 0900-8844. Ook voor andere politiezaken kunt u dit nummer bellen. Wilt u aangifte doen dan kunt u dit nummer ook bellen voor het maken van een afspraak. • Meld Misdaad Anoniem: 088-7000 • Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26 INTERNATIONAAL STEUNPUNT POLITIE BAARLE - Tijdens kantooruren (0032 14) 698079. - op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische politie aanwezig. - u kunt bij de balie van zowel het Nederlandse als het Belgische gemeentehuis een bericht voor de wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u op. GEVONDEN VOORWERPEN Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij de balies van respectievelijk het Belgische en Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van verloren voorwerpen is mogelijk. AFVALINZAMELING EN DE MILIEUSTRAAT De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Klachten over het ledigen van uw containers kunt u melden bij de gemeente, 013-5075200 of via gemeente@baarle-nassau.nl. Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te Baarle-Nassau. Voor de tarieven van de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat dient u altijd uw magneetkaart te tonen. DIENSTENCENTRUM ULICOTEN Bernardusstraat 17, 5113 TG Ulicoten

telefoon: 013 5196316. fax: 013-5196317 www.dienstencentrumulicoten.nl e-mail: info@dienstencentrum.nl Openingstijden: ma. 8.45-12.00 uur; di. 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten; wo.: 8.45-12.15 uur; do.: 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten; vr.: 8.45-12.00 uur.

Baarle-Nassau Project “Benut je ZON” officieel van start in Baarle-Nassau Met het openen van de bewonersavond van maandagavond 9 september 2013 door wethouder van Tilburg, ging de wervingscampagne rondom de regionale actie zonnepanelen, onder de naam ‘Benut je ZON’ officieel van start in de gemeente Baarle-Nassau. De aanwezige inwoners uit de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam werden van harte welkom geheten waarna de wethouder inging op de aanleiding van het project. Die is terug te voeren naar de versnelling die onze samenleving nodig heeft met betrekking tot duurzaamheid en energie in het bijzonder. In toenemende mate zijn wij namelijk met zijn allen onze grond- en energiebronnen aan het uitputten. Diverse overheden op Europees, landelijk en lokaal niveau hebben zichzelf als doel gesteld om onder andere het zelf opwekken van energie (of decentrale energie) flink te stimuleren voor particulieren en bedrijven. Ook de gemeente Baarle-Nassau wil haar inwoners en bedrijven aanmoedigen om door middel van zonnepanelen energie op te gaan wekken. Wethouder van Tilburg vertelde dat het college heeft besloten om ook het gemeentehuis van Baarle-Nassau van zonnepanelen te voorzien. Goed voorbeeld doet immers volgen. Vanuit de vestiging Etten-Leur gaat Sun & Wind samen met de gemeente Baarle-Nassau de campagne zonne-energie ‘Benut je ZON’ uitvoeren. Het doel is om u als inwoner of ondernemer, via een uitstekend aanbod met bijbehorende service, over te laten stappen op duurzame energie. Door te kiezen voor zonnepanelen bent u minder afhankelijk van de grote energieleveranciers en kunnen uw woonlasten aanzienlijk verlaagd worden. Het bedrijf Sun & Wind gaf tijdens de bijeenkomst informatie over het project. Om een vrijblijvend advies van Sun & Wind Energy Systems te verkrijgen kunt u zich aanmelden via de website www.benutjezon.nl. Na aanmelding wordt een afspraak tussen u en de adviseur ingepland. Via deze site kunt u overigens nog veel meer informatie vinden over het project ‘Benut je ZON’.

Nieuw bedrijvengedeelte gemeentegids Zoals velen van u hebben opgemerkt is het bedrijvengedeelte (oranje gedeelte) in de nieuwe gemeentegids niet volledig en achterhaald. We hebben hierover als gemeenten BaarleHertog en Baarle-Nassau overleg gehad met de uitgever, Lokaal Totaal. Zij hebben aangegeven dat er een fout is gemaakt met het databestand. Ze kunnen echter niet meer aan een up-to-date databestand komen. Vandaar dat we, in overleg en samen met het StOB, een nieuw, actueel databestand van alle bedrijven in de gemeente Baarle-Hertog en BaarleNassau willen gaan maken. Daarvan wordt een apart boekwerkje gemaakt, wat dan ook weer huis-aan-huis bezorgd wordt. Dit kunt u dan als losse bijlage bij de gemeentegids bewaren. Elk bedrijf in de beide gemeenten krijgt de gelegenheid zich aan te melden (voor Baarle-Nassau via gemeente@baarle-nassau.nl en voor Baarle-Hertog gemeente@baarle-hertog.be) voor opname in het nieuwe bedrijvengedeelte. De gegevens die we nodig hebben zijn: - naam van het bedrijf - adres - postcode en plaats - telefoonnummer - e-mailadres - eventueel website Wilt u dus, met uw actuele gegevens, vermeld worden in het nieuwe bedrijvengedeelte geef dan uw gegevens vóór 15 oktober 2013 door via gemeente@baarle-nassau.nl

Eigen bijdragen WMO Voor een aantal voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), zoals hulp bij het huishouden, een scootmobiel en woningaanpassingen vraagt de gemeente een eigen bijdrage. Als u meerdere voorzieningen heeft, bijvoorbeeld van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de WMO, betaalt u maar één keer een eigen bijdrage. De hoogte van het bedrag dat u zelf moet betalen is afhankelijk van uw inkomen en de kosten van de voorziening. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De gemeente heeft regels voor de hoogte van uw eigen bijdrage vastgesteld. Met die regels en met uw verzamelinkomen of belastbaar inkomen rekent het CAK uit hoeveel u moet betalen. Daarbij hanteert het CAK de inkomensgegevens van twee jaar geleden. Via de http://www.hetcak.nl/ kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. Het CAK berekent minimaal per 4 weken (bedragen per 1-1-2013): Ongehuwd .................................................... € 18,60 Gehuwd ........................................................ € 26,60 Als uw inkomen boven een bepaalde grens ligt wordt de eigen bijdrage met 1/13 van 15% van uw meerinkomen verhoogd. Deze grenzen zijn: Ongehuwd,<65 jaar ..................................... € 23208 Ongehuwd, 65 jaar of >............................... € 16257 Gehuwd beiden of één < 65 jr..................... € 28733 Gehuwd beiden 65 jaar of > ........................ € 22676

Openbare besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 17 september 2013 Handhavend optreden Naar aanleiding van signalen van diverse partijen over de staat van een pand is op 8 augustus een bezoek gebracht aan dit pand. Bij dit bezoek was de gemeente, de politie en de GGD vertegenwoordigd. Het college besluit: • de handhavingsprocedure tot het opleggen van een last onder dwangsom te starten tot het beëindigen en beëindigd houden van het gebruik van het pand voor kamerverhuur; • tevens een last onder dwangsom op teleggen tot het treffen van maatregelen zodat het pand voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012; • de personen die ingeschreven staan op dit adres te informeren over de start van de handhavingsprocedure Heroverweging beleid intensieve veehouderij. Vanwege gewijzigde externe omstandigheden is het noodzakelijk het voorgenomen beleid ten aanzien van de opname van de intensieve veehouderijen in het bestemmingsplan te heroverwegen. Op grond van de in het raadsvoorstel opgenomen argumenten wordt voorgesteld het in procedure brengen van de correctieve herziening voor het bestemmingsplan buitengebied 2008 ten aanzien van de intensieve veehouderij uit te stellen tot 1 april 2014 Het college besluit: • Het raadsvoorstel voor te leggen aan de raad. • BRO opdracht te geven tot het opstellen van een beheersverordening.

Officiële berichten Verleende vergunningen/ontheffingen/ toestemmingen ingevolge APV en bijzondere wetten - Toestemming verleend aan WTC Papillon voor het houden van een veldtoertocht (voor zover deze plaatsvindt op grondgebied van de gemeente Baarle-Nassau) op zondag 22 september 2013. - Vergunning verleend aan Sporthotel Bruurs voor het organiseren van Kids Event 2013 op de locatie Sportlaan 22 (tennishal Sporthotel Bruurs) te Baarle-Nassau op zaterdag 2 november 2013. - Ontheffing verleend van het verbod tot het zonder vergunning verstrekken van zwakalcoholische drank bij het evenement Kids Event 2013 op zaterdag 2 november 2013 op de locatie Sportlaan 22 (tennishal Sporthotel Bruurs) te Baarle-Nassau ten name van E.L.M. Geuens-Geerts. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de

Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Meer informatie over bezwaar, beroep en voorlopige voorziening vindt u op www.baarle-nassau.nl Deze vergunningen/ontheffingen/toestemmingen liggen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, cluster Bouwen en Milieu, telefonisch bereikbaar op 013-5075200.

Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat onderstaande aanvragen zijn ontvangen. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Chaamseweg-Hazenberg 19a, (OV 2013-0098), 10 september 2013, Bouwactiviteit: het verbouwen van een woonhuis Hondeindsebaan ong. te Ulicoten, (OV 2013-0096), 9 september 2013, Aanlegactiviteit: het gedeeltelijk verharden van de openbare weg Hondseind Dorpsstraat 3, 5113 TC te Ulicoten, (OV 20130068), 9 september 2013, Bouwactiviteit: het oprichten van een showroom en werkplaats; Kievit 12 b – 230, 5111 HD te Baarle-Nassau, (OV 2013-0099), 21 augustus 2013, Kapactiviteit: het kappen / snoeien van 8 bomen; Nassaulaan 30, 5111 XE te Baarle-Nassau, (OV 2013-0100), 9 september 2013, Kapactiviteit: het kappen van 1 kastanjeboom in de achtertuin; Oordeelsestraat 22, 5111 PB te Baarle-Nassau, (OV 2013-0101), 12 september 2013, Kapactiviteit: het kappen van 2 bomen in de voortuin.

Geweigerde omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunning geweigerd. Pineind 3, 5111 PS te Baarle-Nassau, (RB 20100086), 21 augustus 2013, Geweigerde reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een bedrijfswoning. Bovengenoemd besluit is tot stand gekomen via de reguliere procedure. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunning verleend. Onderstaand besluit is tot stand gekomen via de reguliere procedure. Hondeindsebaan ong. te Ulicoten, (OV 2013-0096), 20 september 2013, Aanlegactiviteit: het gedeeltelijk verharden van de openbare weg Hondseind Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

Verlengen beslistermijn Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten voor de onderstaande aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Postel 4, 5113 BV, te Baarle-Nassau, (OV 20130065), 13 september 2013 Bouwactiviteit: het plaatsen van zonnepanelen op de grond Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau

CARAVANS Caravans/Campers gevraagd! GEVRAAGD Altijd 70 caravans op voorraad!

Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

VERHUUR *Houtkliefmachine *Stronkenfrees *Houtversnipperaar *Tuinfrees *Kettingzaag Zie ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachinehandel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501

Te huur Garagebox Juliea Hof 013-5082361. Voor alle graaf- en grondwerken, zowel binnen als buiten, met bobcats van 90 cm tot 160 cm breed en minikraantjes van 800 kg (70 cm. br. ) tot 5000 kg. (180 br.), voor het leegrijden van mestveestallen en kippenhokken, bel naar Herman van Beek tel. 0031(0)135078118 of 0031(0)0653364696.

Uw naai- of lockmachine stuk!? Dan naar

Verkoop, reparatie, service en instructie van alle merken! Gratis halen/brengen, vooraf altijd prijsopgave. Info: tel. 013-5113996 of www.habotex.com

NASSAU GRASS GRASZODEN vanaf € 1,95 m². Boschoven 24 te Baarle-Nassau. Tel.: 0031 (0)13-5079954.

TKA Brandhout lengte 35 cm ongekloven diverse soorten v/a € 35,=. 0031(6)-53211493.

TUINMAN Ervaren TUINMAN verzorgt graag uw tuin,landgoed of bedrijf. tel: 0613457844

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met powersliAm. Wetenschappelijke afslankmethode. Geen hongergevoel. Geen vermoeidheid. Behoud van spiermassa. Geen jo-jo effect. Informeer 013-5181364.

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263.

Voor breek-, zaag- en boorwerken in beton of asfalt, zetten we in: compressoren met luchtkamers, hydraulische hamers, diverse diamant boor- en zaagmachines. Bel naar H. van Beek 0031(0)135078118 of 0031(0)653364696.

Te huur: schaarhoogwerker werkhoogte 11 mtr knik giek-hoogwerker met telescoop tot 17 mtr. Ruw terrein diesel schaarhoogwerkers 4x4 werkhoogte 12,5 mtr HERMAN VAN BEEK 013-5078118of mob 0653364696.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 20

RONDE PRIJSWEKEN BIJ DE BOERENSCHUUR! W 38 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 21 september 2013. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Witte puntjes

Roombroodjes

zak 10 stuks

4 stuks

Saksische smeerleverworst van onze versafdeling 200 gram

van

1.49 voor

van

3.89 voor

van

4

ZAK 10 STUKS

200 GRAM

STUKS

Magere runderriblappen

Bananen kilo

kilo 5.00

Den Eelder boerenmelk -karnemelk of -yoghurt

750 gram

va n

750 GRAM

alle soorten 3 literpakken

8.24 voor

van

1.89 voor

van

3

KILO

kilo 6.67

Beckers hamburgers doos 12 stuks

Roosvicee vruchtendrank

3.29 voor

van

DOOS 12 STUKS

.35 voor 3.09-4

liter 0.67

PAKKEN

Markant chips naturel, paprika, bolognese

alle soorten pak 1500 ml. pak 6 pakjes à 200 ml. van

1.68 voor

of cheese onion 3 zakken à 200 gram

93 voor 1.34-1.

van

3

PER PAK

2.70 voor

kilo 3.33

ZAKKEN

Hero extra jam

Schutters bier*

Ariel wasmiddel

alle soorten 2 potten à 340 gram

krat 24 flesjes à 30 cl.

alle soorten grootverpakking pak 3760 gram, flacon 3650 ml. of doos 40 stuks OP=OP

van

2

POTTEN

3.70 voor

kilo 4.41

van

8.49 voor

PER KRAT

Boerenschuur, Action, Mitra en Primera onder één dak!

GRATIS parkeren voor de deur!

van

16.99

-19.99 voor

PER STUK OP=OP

de Boerenschuur Dorpstraat 25 5133 AD Riel 013- 518 67 50

www.boerenschuur.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 21

Kaartverkoop Theatershow zondag 29 september

Uitnodiging van Lieske en Geert Zoas gullie vurrige week hét kunne leze in het boals krantje, goan wij op zondag d'n 13e Oktober trouwen. We goan er een hil gezellig fist van moake en dérrom nodigen wij iedereen ut! Jé ut môkt ons niks uit of gé uit de buurt komt of nie, of ge famillie zét of nie, kléén of gôôt. We hebben er nogal vroagen over gekregen afgelopen week; mar 't is écht woar, iedereen is welkom! Het enigste wé gé hoeft te doen is te zeurrige dé gé een kôrtje hét! KAARTVERKOOP De kaartverkoop is op zondag 29 september tussen 11en 13uur bij Minicamping Boshoven (Boshoven 29). De kaartjes kosten €10,- per persoon. Er worden maximaal 10 kaarten per persoon verkocht. En dat kaartje staat garant voor een leuke middag, want we hebben wat kleurrijke familieleden uitgenodigd die wel het een en ander weten te vertellen. En daarbij krijgt u natuurlijk een lekkere koffietafel aangeboden.

SPEK EN AAI Alle genodigden komen allemaal

een glaasje te drinken. Maar de drankjes tijdens deze bruiloft zijn niet inbegrepen in de entreeprijs.

THEATERSCHUUR

Lieske van Hoven en Geert Bosch gezellig bij ons aan de koffietafel zitten om te genieten van van ne lekkere boterham meej spek en aai. Met een heerlijke kop soep vooraf! Koffie en Thee is er natuurlijk ook bij. Ondertussen is het genieten van het spel wat zich afspeelt tussen de genodigden. De bezoekers zullen volledig ondergaan in de gezellige sfeer. Dat is de sfeer van vroeger, want wij Lieske en Geert zijn niet van deze tijd. De koffietafel en theatershow zal ongeveer 3 uur duren en begint om 13 uur. Na afloop is er nog gelegenheid om wat na te praten en gezellig

Mijn geheugen laat me in de steek...

KBO-Chaam Dit is de titel van de voorlichtingsbijeenkomst over vergeetachtigheid en dementie in Chaam op 24 september in het SKAC van 14.00 - 16.00 uur, Gilzeweg 12. De bijeenkomst is bedoeld voor alle 50-plussers van de gemeente Alphen-Chaam, dus ook niet KBO-leden. Dit project is tot stand gekomen dankzij de medewerking van plaatselijke en provinciale organisaties, samen met KBO-Brabant. et doel van deze bijeenkomst is enerzijds om mensen gerust te stellen. Dementie is het schrikbeeld van vele ouderen, maar iets vergeten wil niet zeggen, dat je dement

aan het worden bent. Er wordt goede informatie geboden voor mensen met dementie, partners en kinderen, het thema wordt bespreekbaar gemaakt en er wordt getracht onnodige angst weg te nemen. Tijdens de voorlichting krijgt men antwoorden op de vragen: Wat is normale vergeetachtigheid en wanneer kan er sprake zijn van dementie? Welke kansen en risico's loopt u, uw partner of familielid om een vorm van demente te krijgen? Hoe verloopt het ziekteproces? Waar kunt u in de gemeente Alphen-Chaam voor dienstverlening, ondersteu-

Omdat we nogal wat volk verwachten vieren we onze bruiloft niet bij ons thuis, maar in de grote theaterschuur van onze buurman. Daar kan ongeveer 120 man in! Deze schuur wordt momenteel helemaal omgebouwd tot theater. Het wordt sfeervol ingericht. we krijgen daarbij veel hulp van onze buren. Ze hebben er ook al een kachel ingezet, zodat het er lekker warm zal zijn. Het feestadres is: Boshoven 15 facebook Wij Lieske en Geert zijn dan wel niet van deze tijd, we zijn al wel te zien op facebook: www. facebook.com/theatershowboshoven Er zijn al een paar leuke foto's te zien, en ook wie er allemaal komen. Het is ook een mogelijkheid om contact op te nemen als er nog vragen zijn. Verder kun je ook bellen of mailen: 013-5086109 / theaterboshoven@xs4all.nl Tot ziens op onze bruiloft! Lieske van Hoven en Geert Bosch.

ning, hulpmiddelen, veiligheid en praktische zaken terecht? De middag bestaat uit een presentatie, een film en een vragenronde met een panel beslaande uit deskundigen : een huisarts, WMO-ambtenaar, casemanager dementie van Careyn, zorgmanager van Thebe en een afgevaardigde van Stichting Alzheimer Nederland. Na afloop kunt u nog informatie krijgen bij de stand. Aanmelden voor de bijeenkomst hoeft niet. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen, die geïnteresseerd is in het thema, dus ook niet KBO-leden. De zaal is open vanaf 13.30 uur en is rolstoeltoegankelijk. Nog uitgebreidere informatie kunt u lezen op de bijlage van de ONS in augustus. Graag tot ziens, KBO-Chaam.

Nieuws over Chaam Zingt Woensdagavond, 4 september, om 20.00 uur was het dan zover!!!!Het SKAC gebouw stroomde vol met enthousiaste mensen van het Cambokoor.Eindelijk gingen we dan echt de uitgekozen liederen voor ons 45-jarig jubileumconcert oefenen.

Spontane- en verrassende begroetingen voor de binnenstromende oud-koorleden, maar ook voor de nieuwe gezichten. In plaats van twee basstemmen, waren er nu ineens vijf bassen !! En '....wat klonk dát goed. Verder kwamen er twee tenorstemmen bij en '...nog een aantal alten en sopranen. Een gróót koor, GEWELDIG !!! Na een welkomstwoordje van onze dirigent Jan Dekkers en na wat zangoefeningen om de stembanden los te maken, begonnen we met het instuderen van alle partijen. Guus had gezorgd voor wat extra exemplaren van de bladmuziek, zodat iedereen nu gelijk kon meezingen met hun eigen partij. In de pauze kon iedereen kennismaken en lekker bijkletsen. Oók na afloop namen veel mensen nog een drankje aan de bar, zodat ze nog even konden buurten. Cambokoor Chaam bestaat 45 jaar en wil het plezier in zingen

met iedereen delen. “Chaam zingt” op 29 september is een meezingfestijn. Tijdens deze meezingmiddag staat het publiek voorop. Bezoekers zingen gezamenlijk met het podiumkoor populaire liedjes van toen en nu uit de liedjeskrant o.a. Malle Babbe, Mary you, Roxanne, .Bloed zweet en tranen, I would stay, Rood, Call me maybe en''''' Kent u deze nog nog nog?: Guus Meeuwis met “Het is een nacht”. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret 't is 2 uur 's nachts we liggen op bed in een hotel in een stad, waar niemand ons hoort, waar nie-mand ons kent en niemand ons stoort Op de vloer ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn Een schemering de radio zacht en deze nacht heeft alles

wat ik van een nacht verwacht Refrein: Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet, het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied het is een nacht, waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou, maar vannacht beleef ik 'm met jou, oh Ik ben nog wakker en ik staar

naar het plafond, en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon, en zomaar er vandoor gaan met jou, niet wetend waar de reis eindigen zou Nu lig ik hier in een wild vreemde stad en heb net de nacht van mijn leven gehad, maar helaas er kom weer licht door de ramen, hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan Refrein maar lied blijft slechts bij woorden een film is in scene gezet maar deze nacht met jou is levensecht Refrein 2x De volledige playlist vindt je op facebook: www.facebook.com/ CamboKoorChaam Locatie meezingfestijn: SKAC, Gilzeweg 12, Chaam. Vanaf 14.30 staat de poort open U BENT VAN HARTE WELKOM

Baarle-Nassau & Ulicoten

Viering 'Dag van de Ouderen' Het Lokaal Comité Dag van de Ouderen Baarle-Nassau & Ulicoten biedt u deze belangrijke middag aan. Wij nodigen alle 55 plussers, zowel uit Ulicoten als Baarle-Nassau en Castelré hiervoor uit. Op dinsdag 1 oktober 2013 om 13.30 uur in de Aula van het MFA gebouw, Bernardusstraat 15, 5113 TG Ulicoten, tel. 013 -519 95 38. Het comité heeft dit jaar mevr. Renée Kuijpers van Welzijnservices uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over “Vrijheid en Veiligheid”. Mevr. Kuijpers zal conform dit thema informatie verstrekken over een aantal producten en oplossingen die het thuis blijven wonen toegankelijker maken voor ouderen.

PROGRAMMA: De zaal is vanaf 13.00 uur open. 13.30 uur Bij binnenkomst is er koffie met koek. Welkomstwoord door de dagvoorzitter mevr. T Verheijen-vd Broek. Lezing door mevr. Renée Kuijpers van Welzijnservices. Tijdens de pauze zal u een glaasje fris worden aangeboden. Ook zullen tijdens de pauze loten voor de loterij verkocht worden. Voor de ontspanning zal Tinie van Eekelen met haar accordeonmuziek en meezing boeken de mensen een leuke middag bezorgen. Voor de loterij zal voor leuke prijzen worden gezorgd. ± 17.00 uur: Afsluiting van deze middag.

Wij verwachten een grote deelname voor deze middag. In verband met het beperkte aantal plaatsen in de zaal, moet u zich opgeven. Bij de onderstaande personen kunt u zich opgeven tot 26 september a.s.. Mevr. T.Verheijen-vd Broek, tel. 013- 519 93 80 Mevr.D. Leuris-v.d Velden, tel. 013-519 94 88 Mevr.J. Jansen-v.d Veeken, tel. 013- 507 79 56 Mevr.C.Tuijtelaars-Olieslagers, tel. 013-507 98 72. Het Lokaal Comité is overtuigd dat het een leerzame en gezellige middag wordt. Tot ziens bij “De dag van de Ouderen” op 1 oktober a.s. Bestuur KBO afdeling Ulicoten & Baarle-Nassau.

Scheld niet op het donker maar steek een kaarsje aan Of hoort u bij degenen, die zeggen: “Dat helpt toch niet”, terwijl duizenden keren bewezen is dat het wel helpt! Deze keer kunt u een groet sturen naar: Norma Cruz, Fundacion Sobrevivientes, 12 calle 11-63 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Jaarlijks worden in Guatamala honderden vrouwen gemarteld, verkracht en vermoord en de meeste zaken blijven onopgehelderd. De organisatie Sobrevivientes werkt op dit moment aan zo'n 300 strafzaken die te maken hebben met geweld tegen vrouwen

en kinderen. Binnenkort gaat de rechter over enkele ervan een uitspraak doen. Maar Mevrouw Norma Cruz die werkt voor Sobrevivientes loopt daardoor veel risico's; ze wordt regelmatig met de dood bedreigd en zelfs is het kantoor van de organisatie beschadigd door bommen. Mevrouw Cruz heeft Amnesty laten weten dat ze alle blijken van saamhorigheidsgevoel heel erg op prijs stelt en daarom is het zo belangrijk dat u een kaart naar haar toestuurt. Zij en haar collega's worden daardoor aangemoedigd in hun strijd tegen de straffeloosheid. Ook merken de autoriteiten in

Guatemala dat er in het buitenland aandacht wordt besteed aan deze misère en daardoor voelen zij zich ook weer gesterkt om recht te spreken. Politieke standpunten en scheldpartijen op de kaart schrijven helpt de mensen daar niet, maar gewoon een hartelijke groet in welke taal dan ook – werkt dubbel en dwars en... wat kost het ons nu? Tien vijftien minuten? een kaart en postzegel; da's toch een fluitje van een cent! Mocht u ooit iets terug horen of wilt u meer weten? laat u dat dan s.v.p. weten bij: Elisabeth Marcus Amnesty International Baarle-Nassau tel. (0031) (0)13 5079690.

PlusEtage zaterdag 21 september 21.00 u

MARLEY - een film van Kevin Macdonald Omdat het optreden van ska-band MANoMAN niet doorgaat wegens ziekte, wordt er een film gedraaid over Bob Marley. Dreadlocks en reggae, dat is Bob Marley voor de meeste mensen. Regisseur Kevin Macdonald kijkt veel verder dan de muziek en het uiterlijk van de Jamaicaan en verzamelt een onwaarschijnlijke hoeveelheid persoonlijke verhalen, bijzondere beelden en unieke geluidsfragmenten. Hij vangt daarmee de ziel van de vroeg overleden zanger en smeedt er een van de beste muziekdocumentaires van de laatste decennia van. Wat opvalt is de enorme diepte die Macdonald aanbrengt, ongetwijfeld bereikt door talloze uren research. In de kleinste dorpjes van Jamaica zijn familieleden of vrienden gevonden die kleurrijke herinneringen ophalen aan de altijd vrolijke Marley als jochie en tiener. In Duitsland werd een oude zuster opgeduikeld die hem tegen het einde van zijn leven tegen kanker behandelde in een holistische kliniek en zijn beste vrienden vertellen hoe het voor Bob was om als

halfbloed op te groeien. Zo vormen zaken die normaal als detail genoemd zouden worden opeens een belangrijk onderdeel van het beeld dat van Marley ontstaat. Natuurlijk is er aandacht voor nummers als 'No Woman, No Cry' of 'Get Up, Stand Up', maar even belangrijk is de muziek die Marley maakte voor hij zich bij de Rastafaribeweging aansloot. Macdonald laat vervolgens zien hoe die muziek zijn creativiteit en denkbeelden langzaam over de wereld liet uitwaaieren. Van eenvoudige zanger werd Marley een voorbeeldfiguur, een voorvechter van sociale en politieke zaken die onvermoeid bleef optreden, zelfs als er traangasgranaten om hem heen ontploften. Net als in zijn eerdere documentaire Touching The Void, over een bergexpeditie die volledig misloopt, kleedt Macdonald het

verhaal aan met adembenemende beelden van de natuur. Helikoptershots van wouden en bergen in Jamaica geven de woorden van Marley een extra dimensie. Aangevuld met zwart-witbeelden uit de geschiedenis van het land én spetterende concertregistraties is de film daarmee visueel even interessant als het levensverhaal van de zanger zelf. Al moet Marleys muziek je liggen, als persoon blijft hij een legende en Macdonald doet hem met deze rijke, goed opgebouwde documentaire recht. Hij doseert muziek en anekdotes, wisselt humor af met drama en ondanks veel pratende hoofden schiet de bijna tweeënhalf uur om. Door dit alles stijgt de film ver boven een gemiddelde biografie uit.

Babyzwemmen met KDV 't Treintje Afgelopen vrijdag 13 september was het voor de kindjes van 0 tot 2 jaar van 't Treintje groot feest. Met alle kindjes , papa's en mama's, en leidsters zijn we naar het zwembad in Dongen gegaan, om daar even heerlijk te ontspannen en lekker te spetteren in het water. Er waren weer gezellig wat ouders en kindjes die mee zijn gegaan met zwemmen. Eerst hebben we met z'n allen verzameld bij 't Treintje. Nadat alle stoeltjes in de auto's stonden zijn we op weg gegaan naar het zwembad. Terwijl de kindjes omgekleed werden, werden ze steeds enthousiaster en konden haast niet wachten om het water in te gaan. Toen ook de papa's, mama's en leidsters omgekleed waren zijn we eerst even gaan spelen in het kikkerbadje met de emmertjes. Na daar even gespeeld te hebben zijn we met z'n allen het grote

bad in gegaan. De echte stoere kindjes gingen zelfs al even samen met papa of mama van de glijbaan af! Een instructrice van het zwembad kwam een zwemlesje geven

aan iedereen. Er werden voor de kindjes bekende liedjes gezongen zoals: “visje in het water', 'helikopter' en 'zo gaat de molen'. Terwijl de liedjes gezongen werden, werden de kindjes door het water gezwierd. Voor het ene kindje lekker rustig en voor het andere kon het niet gek genoeg. Na de instructie waren de kindjes toch wel moe van het heerlijke zwemmen en zijn we ons gaan aankleden. Van deze actieve ochtend hebben we toch ook wel honger gekregen en terwijl we wachtte tot iedereen klaar was hebben de kindjes een lekker ontbijtkoekje op en wat gedronken. Daarna in de auto's en weer op weg naar 't Treintje. Het werd al snel steeds stiller in alle auto's en de kindjes vertrokken al snel naar dromenland.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 22

v r i j dag – z at e r dag – zo n dag

5 OK OPE TOBER A NHU IZEN .S. DAG

Woning verkopen?

wi n!

in de WOONkrant Staat uw woning nog steeds te koop? Bied uw woning dan aan op onze speciale pagina(‘s) in de Woonkrant voor slechts € 50,- ( € 60,50 incl. btw). De Woonkrant verschijnt op 2 oktober (vóór de Openhuizenroute op 5 oktober) in een oplage van ruim 155.000 exemplaren in het verspreidingsgebied van Uitgeverij Em. de Jong. Vraag het aan uw makelaar of regel het gewoon zelf, rechtstreeks met ons.

ebook like firezoneN L op fac

Maak kans op een ro tankpas t.w.v. 100 eu

Koningin Wilhelminastraat

Koningin Wilhelminastraat

29

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Koningin Wilhelminastraat

Koningin Wilhelminastraat

29

Koningin Wilhelminastraat

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Koningin Wilhelminastraat

29

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

e 100.000,-

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Koningin Wilhelminastraat

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Let op: Aanleveren materiaal uiterlijk woensdag 25 september.

10 cent per liter

korting op diesel ijke adviesprijs) (op de actuele landel

15

cent per liter

korting op benzine (op de actuele landel

ijke adviesprijs)

Koningin Wilhelminastraat

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Koningin Wilhelminastraat

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Vraagprijs

Koningin Wilhelminastraat

29

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

e 100.000,-

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Koningin Wilhelminastraat

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

e 100.000,-

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Computerclub Alphen: Door de vele aanmeldingen hebben wij extra dagdelen ingepland, u kunt nu weer inschrijven voor de cursus Windows 8 en internet. iPad. Fotobewerking. Mappen maken usb stick en overzetten van camera naar pc. info bel 013-5082384.

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Koningin Wilhelminastraat

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Vraagprijs

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

Plaats 29

Plaats

Plaats

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Koningin Wilhelminastraat

29

Koningin Wilhelminastraat

29

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

Plaats

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Koningin Wilhelminastraat

29

Koningin Wilhelminastraat

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

Plaats

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Plaats

Plaats

Plaats

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

SPAANS FRANS leren? *met vrienden/familie *collega‘s *voor vakantie *zakelijk *lessen in Oosterhout *ook overdag *** Taalexpress 06-18945012

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

29

e 100.000,-

Koningin Wilhelminastraat

29

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

29

Plaats

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Koningin Wilhelminastraat

29

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Plaats

Plaats

e 100.000,-

Vraagprijs

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Vraagprijs

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Koningin Wilhelminastraat

29

Koningin Wilhelminastraat

29

Plaats

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Vraagprijs

Wilt u meer inlichtingen? Bel dan met Christiaan Starink: 013 507 5534 of mail naar uitgeverij@emdejong.nl. o.v.v. Woningaanbod in de WOONkrant.

e 100.000,-

Vraagprijs

Koningin Wilhelminastraat

29

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Plaats

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

29

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

e 100.000,-

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

e 100.000,-

Vraagprijs

e 100.000,-

Vraagprijs

e 100.000,-

Vraagprijs

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Vraagprijs

e 100.000,-

Vraagprijs

Koningin Wilhelminastraat

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

29

e 100.000,-

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Koningin Wilhelminastraat

29

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Vraagprijs

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Plaats

Koningin Wilhelminastraat

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

e 100.000,-

Vraagprijs

e 100.000,-

Vraagprijs

e 100.000,-

Vraagprijs

Koningin Wilhelminastraat

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Koningin Wilhelminastraat

29

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

Plaats

1. Eén liggende foto 2. Daarbij de volgende info a. Plaats b. Straat + nummer c. Type Woning (bijv. eengezinswoning) d. Woonoppervlakte (in m2) e. Inhoud (in m3) f. Perceeloppervlakte (in m2) of welke woonlaag i.g.v appartement, maisonnette of penthouse. g. Bouwjaar h. Aantal kamers i. Vraagprijs j. Naam makelaar, telefoonnummer en www-adres of e-mailadres.

FRANS SPAANS *** *met vrienden/familie *collega‘s *voor vakantie *zakelijk *Oosterhout *ook overdag *** Taalexpress 06-18945012

IN DE REGIO

WONINGAANBOD

Aanlevervoorwaarden zijn als volgt:

Koningin Wilhelminastraat

Eengezinswoning Inhoud: 250 m3 Bouwjaar: 1930

Vraagprijs

29

Woonopp.: 90 m2 Perceelopp.: 111 m2 Kamers: 3

e 100.000,-

Makelaar Van Huizen www.vanhuizen.nl Tel. 012 - 3456789

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor u binnen schilderwerk, voor het winterseizoen van begin november t/m eind maart. bij william schilderwerken telnr 0654678602 of via william-schilderwerken@ziggo.nl

du re tijde n? goe dkope r tan ke n! Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl

Het beste

voor binnen en buiten

Privésauna Finse sauna - infraroodsauna stoomcabine - binnenzwembad jacuzzi - andere...

ruwbouw en sierbestrating

De zelfbouwer met oog voor kwaliteit doet alles in een keer goed. Schaafstra heeft verstand van bouwen, geeft vakkundig advies over het gebruik van materialen en gereedschap. Van fundament tot dakpan. Alles op één adres en op afroep bij u thuis bezorgd.

€ 20,00

Koning Albertstraat 146 - B-23 81 Weelde T. +32 (0)1 4 45 45 34 - www.elb ayo .be

El Bayo bestaat drie ja ar Dank iedereen voor het ve ! rtro

reacties in ons gaste nboe

Dat willen we vieren !

uwen en voor de vele

k op www.elbayo.be.

Samen met jou!

cadeau!

je vriend Verras jezelf, et deze m in nd ie of vr bon ter au de gratis ca euro!!! waarde van 20

keukens - badkamers - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - deuren, wanden en plafonds hout/plaatmateriaal - stukadoors benodigdheden

& OOK VOOR PARTICULIEREN

www.schaafstra-bv.nl www.schaafstra-bv.nl

Dongen (showroom), Eindsestraat Tel: 0162-314311 Dongen (showroom) Eindsestraat 66. Tel: 0162-31431166.Hilvarenbeek Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015 Dongen (showroom), Hilvarenbeek, Van derEindsestraat Heijdenstraat66. 3. Tel: Tel: 0162-314311 013-5054015 Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015

Stuur deze bon vóór 31 oktober 2013 naar

Naam: ..........................................................................................................

El Bayo, Koning Albertstraat 146, B-2381 Weelde,

Geboortedatum: ............................................................................................

en je ontvangt volledig gratis en vrijblijvend een

Straat & nr: ....................................................................................................

cadeaubon die geldig blijft tot 31 oktober 2014!

Postnr:

Deze bon is niet combineerbaar met andere bons

Telefoon: ......................................................................................

of kortingen. Slechts één bon per klant.

E-mail: ..........................................................................................

advertentie_144x175_sauna.indd 1

............................

Gemeente: ............................................................

N

BO

9/9/2013 4:07:34 PM


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

rt SpoSport

PAGINA 23

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Onderlinge wedstrijd

Ponyclub de Paardenvriendjes Afgelopen zondag hadden we de onderlinge wedstrijd. We begonnen om 13:15 uur met de bixie. Daarna begon de dressuur voor de pony's en de paarden. Op het einde deed de rijvereniging een mooie kür op muziek. Na het dressuren was er de gelegenheid om een klein parcourtje te springen, enkele leden deden daaraan mee. Omdat de rijbak best wel nat was hebben we op het gras gedressuurd, het springen was wel in de rijbak tussen de plassen door. Opa's, oma's en andere belangstellende kwamen kijken. Iedereen vertrok naar huis en kwam om 18:00 uur weer terug om gezamenlijk te wokken. Tijdens het wokken werden de prijzen uitgereikt. De deelnemers van de Bixie kregen als prijs een leuke tas, een medaille en een zak wortelen. Bij de dressuur kregen de deelnemers een strik, medaille en ook een zak worte-

len. De wortelen werden gesponsord door Gerrit Olieslagers, waarvoor bedankt! Hier volgt de uitslag:

BIXIE

1. Tessa Kuipers 2. Kyra Marinus 3. Ilse van den Broek

B-B PONY'S

1. Teun Klaassen 2. Kim van Gorp 3. Sanne Bertens

D-B & C-L1 PONY'S 1. Bart Klaassen (D-B) 2. Amy Wouters (C-L1) 3. Linde Huijben (D-B)

PAARDEN 1. Jannie Wouters-Kleiren 2. Gerrit Olieslagers 3. Lieneke Wouters 4. Sandra van Roesel 5. Paula Kivits 6. Jos Huijben 7. Mariet van Zon

Kyra Marinus met Sammeke Kijk voor meer foto's van de onderlinge wedstrijd op de Facebook pagina van ''Ponyclub de Paardenvriendjes'' en like ons. Zo volg je automatisch alle berichten, foto's, filmpjes en meer.

LRV St-Remi: Provinciaal tornooi Afgelopen zondag mochten zes ruiters van onze club deelnemen aan het provinciaal tornooi te Morkhoven. Zij hadden deze zomer genoeg selectiepunten verzameld. Jammer genoeg kon Krista Fransen niet deelnemen aan de klasse M springen omdat haar paard D'Avalon mank stond. Dat is natuurlijk een tegenvaller na zo'n topseizoen! De andere ruiters gingen met een tevreden gevoel naar huis. Luc Versteynen mocht als eerste aantreden in de klasse L springen. Zijn paard Finnes Touts tikte net één balkje aan waardoor ze finishten met 4 strafpunten. In de klasse B springen mochten Remie Jansens en Anouk Kooremans deelnemen. Ook de paardjes hadden er zin in en beide combinaties reden een mooie foutloze omloop! In de dressuur ging Judith Jansens als eerste van start met Hesinca. Deze combinatie had een prachtig zomerseizoen achter de rug in de

klasse B1 en behaalde een zevende plaats op dit provinciaal tornooi. Op naar de B2 Judith! Ook Danielle Kooremans met Wirole T plaatsten zich voor de klasse

M1. Zij reden een nette proef en eindigden zo op een mooie zesde plaats. Aan alle ruiters een dikke proficiat!

Hondensportcentrum Nicole Deze keer was het een ritje van 1,5 uur voordat we het wedstrijdterrein op reden. Bij aankomst viel er een mals buitje en was de lucht nog grijs in Westendorp, maar in de loop van de ochtend brak de zon door en konden we in de middag zelfs in onze polo lopen. Er stonden hele leuke parkoersen opgebouwd, waar de honden ook heel leuk presteerden. Soms waren de baasjes een beetje het parkoers kwijt waardoor er wat strafpuntjes vielen maar over het algemeen hebben we weer leuk gelopen! De uitslagen zijn als volgt:

SPEL A-Mini: 3e, Thessy Geerards met Willem. A-Mini: 9e, Nicole Speck met Thymo. A-Mini: 22e, Nicole Speck met Jaimey. A-Midi: 10e, Dimphy de Hoogh met Kaya. A-Maxi: 2e, Barbara Broeders met Jadey. A-Maxi: 10e, Lenneke Verstijnen met Jente. A-Maxi: 11e, Els Robben met Nina. C-Toy: 1e, Cindy Bullens met Kaat. C-Mini: 5e, Suzanne Mijland met James. Vet-Groot: 2e, Johannie Severs met Cody.

VAST PARCOURS A-Mini: 7e, Thessy Geerards met Willem. A-Mini: 18e, Nicole Speck met Jaimey. A-Midi: 9e, Dimphy de Hoogh met Kaya.

A-Midi: 11e, Jan van Bergeijk met Joris. A-Maxi: 7e, Lenneke Verstijnen met Jente. A-Maxi: 11e, Els Robben met Nina. B-Toy: 3e, Amy Diepstraten met Kenzo. C-Toy: 2e, Cindy Bullens met Kaat. C-Toy: 6e, Conny van Dongen met Flikkie. C-Mini: 5e, Suzanne Mijland met James.

JUMPING A-Mini: 3e, Nicole Speck met Jaimey. A-Midi: 6e, Jan van Bergeijk met Joris. A-Midi: 14e, Dimphy de Hoogh met Kaya. A-Maxi: 4e, Barbara Broeders met Jadey. A-Maxi: 7e, Mario Broeders met Chicco. A-Maxi: 11e, Els Robben met Nina. A-Maxi: 14e, Lenneke Verstijnen met Jente. B-Toy: 1e, Amy Diepstraten met Kenzo. C-Toy: 1e, Conny van Dongen met Flikkie. C-Toy: 5e, Cindy Bullens met Kaat. C-Mini: 6e, Suzanne Mijland met James. Vet-Groot: 2e, Johannie Severs met Cody.

u meer informatie bel dan naar Nicole Speck. Tel. 06 – 53 26 74 70 of kijk op onze website www. hondensportcentrumnicole.nl.

Karateschool Furinkazan

Vanen­ competitie Waspik

Allemaal gefeliciteerd met de behaalde prijzen! Binnenkort starten we weer met een nieuwe puppycursus. Wilt

Kayleigh Vermetten en John Verhoeven van Karatedojo Furinkazan

Deelneemster uit Alphen doet mee aan Kumite.

Onze prijswinnaars in Westendorp!

Ton Maat uit Ulvenhout (A-C) is een internationaal specialist op het gebied van rijtuigen en aangespannen rijden. Dat bleek andermaal in Winterswijk. Daar prolongeerde hij zijn nationale KNHS-titel traditioneel gerij. Maat pakte de titel met een record-voorsprong op de concurrentie. De kampioensaanspanning, in eigendom van Gerrit Broeders uit Meerle, bestond uit een originele Shelbourne Landauer uit 1910 bespannen met de Friese paarden Puk en Muk. In 2012 werd Ton maat in Hardenberg kampioen van Nederland met een vierspan paarden voor een Private Coach. Uitgebreide informatie over Ton Maat is te vinden in het boek Paardenvolk in West-Brabant (blz. 300 t/m 303) door Wim van Ginneken.

Visvereniging 't Goordonk

Koningsvissen

De amazones tijdens het provinciaal tornooi te Morkhoven

Een leerling van karateschool Furinkazan (Alphen) heeft voor het eerst meegedaan aan het onderdeel kumite afgelopen zaterdag

Doe mee met de wekelijkse

Ton Maat kampioen van Nederland

Zondagmorgen 29 september a.s. zal de laatste wedstrijd van dit visseizoen plaats vinden om de titel koning/koningin 2013. Zal het nu dit jaar Cees van Loon ook lukken om zijn titel te prolongeren of krijgen we een nieuw koning of koningin 2013? Plaats van handelingen is aan de visvijver 't Goordonk aan de oude Bredasebaan in Baarle-Nassau. Inschrijving hiervoor is mogelijk tot 25 september bij Dierenspeciaalzaak Theeuwes aan de Wiekenweg in Baarle-Hertog. De inschrijving is gratis maar u moet wel lid zijn van de vereniging. Nog geen lid? Ook op het inschrijvingsadres kan u hiervoor ook terecht.

DE WEDSTRIJD De wedstrijd gaat over 2,5 uur en er zal op gewicht gevist gaan worden. Dit houdt in dat alle gevangen vissen in een leefnet gezet worden, na afloop zal alle gevangen vis dan gewogen worden. Hij of zij die het hoogste gewicht heeft zal zich dan voor een jaar koning/koningin 2013 van de vereniging mogen noemen. Ook voor de grootste gevangen vis tijdens deze wedstrijd is weer een extra prijs beschikbaar gesteld. Om 08.30 uur worden alle deelnemers verwacht om te loten voor hun plaatsje aan de vijver. 09.00 uur zal door de wedstrijdcommissaris het beginsignaal gegeven worden en hij zal dan om 11.30 uur het eindsignaal laten klinken. De prijs uitreiking van alle, voor de leden, gehouden wedstrijden voor leden in 2013 zal plaats vinden tijdens de jaarvergadering die in het najaar, onder het genot van een drankje en een hapje, gehouden zal worden. U zult hiervan tijdig in kennis gesteld worden. Hopelijk mogen we ook nu weer vele leden, belangstellenden en supporters verwelkomen bij deze laatste wedstrijd van 2013. De organisatoren wensen alle deelnemers heel veel succes.

in Waspik. Kayleigh Vermetten (9) maakte haar debuut op de mat op dit onderdeel. Kumite houdt in dat de deelnemers in een vrij gevecht punten scoren met stoten en trappen. Als bescherming hebben de deelnemers een bitje , handschoenen en eventueel wreefbeschermers aan om blessures te voorkomen. Kayleigh heeft hard getraind en dat was ook te zien tijdens de 3 wedstrijden die zij heeft gevochten. Ze liet er geen gras over groeien en won overtuigend iedere wedstrijd met 8 punten (maximaal haalbare). Mooie prestatie om je wedstrijden zo te beginnen!

Bakkerij‘t Lekkerbekje

VROMANS PRIJSPUZZEL EN MAAK KANS OP EEN OVERHEERLIJKE TAART 1 11 16

2

3

4

5

6

12 17

23

13 18

24

19 25

29

30

33

34

7

26

15 22

27

28

31

32

35

36

37

38

40

41 43

45 52

56

10

21

42

51

9

14 20

39

44

8

46

47

48

53 58

55

59

60

63

66

50

54

57

62

49

64

67

68

72

69

73

65 70

74

76

61

71 75

77

© Persbelangen P03

13

63

52

22

7

37

76

9

62

72

44

77

26

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 oorlogsschip; 6 laadbord; 12 onbevoegde; 14 vrouwelijk dier; 16 ondernemingsraad; 18 persoonlijk vnw.; 19 Europese trein; 21 selderij; 22 lidwoord; 23 mannelijk dier; 25 drang; 28 mager; 29 kwaad; 31 oefenproeftijd; 32 oeververbinding; 33 boom; 34 ver; 36 derhalve; 38 zangnoot; 39 Afrikaans land; 40 stuurse; 42 steenmassa; 43 voorteken; 45 pas gekocht; 48 locaties; 51 idem; 53 slot; 54 plaats in Noord-Brabant; 55 lager onderwijs; 56 vrouwenmuts; 58 plaats in Drenthe; 60 gebak; 62 vogel; 63 kenner; 65 muurholte; 66 parkeerverbod; 67 platina; 68 suikerbiet; 69 in orde; 71 selenium; 72 soort palm; 74 dierenbeen; 76 dampen; 77 spijtig. VERTICAAL: 2 oosterlengte; 3 belemmering; 4 grondsoort; 5 maanstand; 7 zilver; 8 hol; 9 monddeel; 10 Frans voegwoord; 11 piekeren; 13 zeer groot; 15 visgerei; 17 bloem; 19 opschrift; 20 persoonlijk; 22 kostbaar; 24 uitgeteld; 26 rivier in Spanje; 27 wreed heerser; 28 titel; 30 driepoot; 32 orang-oetan; 35 graveren; 37 uitgebreide; 39 kloosterlinge; 41 plaats in Drenthe; 44 sterk gekruid; 46 plaats in Noord-Brabant; 47 plaats in Noord-Holland; 48 moeras; 49 denkbeeld; 50 schelpdier; 52 plaatsje; 55 beurtzang; 57 onder andere; 59 kaapstander; 61 niet even; 63 issue; 64 zuivelproduct; 67 voor; 70 schaal; 72 legerafdeling; 73 neon; 74 familielid; 75 voorzetsel. OPLOSSING WK 37 HORIZONTAAL: 1 handig; 6 VERTICAAL: 2 af; 3 Naarden; aanhef; 12 Faro; 14 raam; 16 4 drum; 5 i.o.; 7 ar; 8 nasi; 9 e.d.; 18 au; 19 S.O.S.; 21 sa; 22 haasten; 10 Em.; 11 Levant; 13 la; 23 veerman; 26 luister; 29 zo; 15 karton; 17 deal; 19 snel; aard; 30 ieder; 32 tint; 33 nl.; 20 sleg; 22 lens; 24 er; 25 ai; 27 34 ep; 36 leg; 37 le; 38 SO; 39 Ur; 28 Ti; 31 degelijk; 35 Polen; snor; 41 wens; 43 ui; 44 logeren; 37 lende; 39 sim; 40 rol; 41 wee; 45 of; 47 meel; 49 Edam; 52 t.k.; 42 som; 46 stroom; 48 enkalon; 54 N.N.; 55 mijt; 57 e.a.; 58 er; 50 aanblik; 51 tronie; 53 kops; 59 roek; 61 zaken; 63 NIPO; 65 55 mand; 56 terp; 58 epos; 60 ophalen; 67 rumboon; 69 os; 70 eh; 61 ze; 62 nu; 64 i.o.; 66 lood; l.o.; 71 dop; 73 al; 74 si; 75 hoog; 68 Mali; 72 o.m.; 75 h.i.; 76 ge; 77 slim; 79 einder; 80 reiken. 77 Se; 78 me. Winwoord: PANIEKZAAIERS

Oplossing Prijspuzzel wk 37:

PANIEKZAAIERS Prijspuzzelwinnaar wk 37:

J.H.M. Smeekens Kempenstraat 5 - Baarle-Nassau Mail uw oplossing naar PUZZELOW@EMDEJONG.NL Oplossing + Naam + Adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij:

BAKKERIJ VROMANS Kerkstraat - Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

rt SpoSport

PAGINA 24

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Zondag 22 september in Waalwijk

Majorettevereniging Noriam Arundo gaat er weer voor! In juni nam de nieuwe majorettevereniging Noriam Arundo uit Chaam voor het eerst deel aan een wedstrijd. Het werd een geweldige dag met top prestaties van alle majorettes!Aanstaande zondag 22 september wordt het seizoen vervolgd met een wedstrijd in sporthal De Slagen in Waalwijk. Vanaf 9 uur gaan de meiden er weer voor!De leden van Noriam Arundo doen mee in verschillende disciplines en verschillende klassen.Zo gaan er twee teams (Team A: Yvonne, Myrthe, Sanne, Fenne, Nienke, Chelsey en Kelly, Team B: Quinty, Manouk, Veerle, Melissa en Linda), een duo (Quinty en Manouk), een trio (Veerle, Melissa en Linda) , een kwartet (Myrthe, Nienke, Sanne en Chelsey) en 9 solistes(Yvonne, Quinty, Manouk, Myrthe, Sanne, Nienke, Veerle, Chelsey en Kelly), die hun routines laten zien. Noriam Arundo is wederom goed vertegenwoordigd! Sinds de jaarmarkt in Chaam in augustus jl. heeft de vereniging onder leiding van Marion Evers maar liefst 11 nieuwe leden mogen verwelkomen. Deze nieuwe leden zijn samen met de andere meiden hard aan het trainen. Speciaal voor de nieuwe meisjes is er een beginnersgroep samengesteld. In deze beginnersgroep worden de meisjes vertrouwd gemaakt met een baton, leren zij verschillende technieken en gaan zij lang-

zaam aan beginnen met een eigen show. Zij krijgen hierbij hulp van de oudere meiden. Majoretten bij Noriam Arundo is een echte teamsport, waarbij groot en klein elkaar helpt en van elkaar leert. Een aantal nieuwe leden komt aanstaande zondag zelfs al een kijkje nemen bij de wedstrijd en de deelnemers flink aanmoedigen. Ook andere supporters en belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom! Alle routines staan voor de ochtend op het programma. De prijsuitreiking zal rond 12.30 uur plaatsvinden. Noriam Arundo doet mee met de Grote Clubactie en via www.clubactie.nl kan iedereen loten kopen en hiermee deze jonge vereniging steunen. Op zaterdag 2 november aanstaande zal Noriam Arundo een aantal optredens verzorgen tijdens het ' KidsEvent goes Magic' bij Sporthotel Bruurs in BaarleNassau van 10-17 uur.

Ben jij ook zo benieuwd naar de optredens en lijkt het jou leuk om te majoretten? Kom gerust een kijkje nemen bij een van de optredens, wedstrijden of natuurlijk tijdens een training bij Sporthal De Kinderbeemd in Chaam. Kijk voor meer informatie op www.noriam-arundo.nl of op de speciale Facebook pagina van Noriam Arundo. WTtV

Karateclub Noritsu neemt deel aan NKA Strandtraining Zondag 15 september vond aan het strand van Nieuw Hellevoet de jaarlijkse strandtraining van de NKA (Nederlandse karate Associatie) plaats. Delta sportcentrum organiseerde de training die kon genieten van een grote opkomst: ruim 130 karateka's waren op hun vrije zondag naar het strand afgereisd om zich voor de volle 100% te geven, zowel op het land als in het water. Van Karateclub Noritsu waren de deelnemers Joy Oomen, Danny van der Scheer en Senpai Joost Kools. Bij aankomst op het strand werd de groep sportievelingen in tweeën gedeeld: de volwassenen kregen les van Sensei Cor van Bodegom en Sensei Stephano Blokland. De junioren kregen les van diverse Senpai's van Delta sportcentrum. De twee lessen van steeds 1,5 uur bestonden uit en diverse oefeningen. Het hoogtepunt van de dag was een les capoeira. Dit

is eigenlijk een spel maar vaak omschreven als Braziliaanse vecht- dans. Het spel is een uitwisseling van aanvals- en verdedigingstechnieken op muziek, waarbij de 'verdedigende' partij laag gebukte, ontwijkende bewegingen maakt. Kenmerkende bewegingen van het spel zijn de ginga; een swingende basisstap van waaruit alle mogelijke bewegingen voortvloeien. Capoeira ziet eruit als een combinatie van vele acrobatische bewegingen en draaitrappen.

En er werd niet alleen op het land getraind, aan het eind van de middag gingen zowel de volwassenen als de jeugdleden de Noordzee in om daar de training voort te zetten! De leden van Noritsu hebben een intensieve en

interessante training achter de rug, volgend jaar zijn ze zeker weer van de partij! Bekijk meer informatie over de Baarlese karatevereniging op www.karateclubnoritsu.nl

Gloria Atletiek

België Nederland Go Zaterdag 21 september organiseert Gloria Atletiek de 17e uitgave van de Be-Ne-Go-cup. Er is niets unieker dan dat deze landenwedstrijd plaats vindt in ons unieke dorp. Er wordt er gestreden om de felbegeerde Be-Ne-Go-cup door twee Belgische verenigingen, SGOLA uit Boechout en ESAK uit Essen en twee Nederlandse verenigingen ATLEDO uit Dongen en GLORIA uit Baarle-Nassau. Wij zijn er klaar voor om onze gasten te ontvangen. De jeugdtraining wordt door deze wedstrijd eenmalig afgelast. Zodat we ons atletiekveld optimaal kunnen gebruiken. Natuurlijk is iedereen welkom om te komen kijken en aanmoedigen. Het chronologisch overzicht vindt u op onze website www.gloriaaletiek.nl

REGIONAAL TALENTEN CENTRUM ATLETIEK MIDDEN-WEST BRABANT De Atletiekunie heeft in haar

meerjarenbeleid 2013-2016 opgenomen dat zij een grotere (regie) rol wil innemen in talentherkenning en talentontwikkeling. In dat kader heeft ze de ambitie om in het gehele land circa 8 RTC's te (laten) starten. Waaronder in Breda. Een talent ben je natuurlijk niet zomaar. Deze worden gescreend op basis van hun resultaten (records, ranglijsten en wedstrijduitslagen). Ook de trainer heeft hierin een rol. Afgelopen zondag was er een testdag voor Hoogspringen in Oosterhout. Jolien en Claudia

Jolien en Claudia tijdens de loopscholing waren twee van de 16 talenten die mochten laten zien wat ze in hun mars hadden. Maar liefst vier uur werden de dames getest , ze moesten allerlei sprongen, oefeningen en loopscholing uitvoeren. Jolien is door! Vanaf deze week is ze al trainingen aan het volgen bij het RTC. Helaas bleek Claudia net niet goed genoeg. Claudia gaat nog een poging wagen op het onderdeel sprint. Want dat ook Clauwww.indumij.nl

dia over talent beschikt is ons wel duidelijk. Natuurlijk hopen wij van harte dat het haar bij sprint wel gaat lukken. Als je naar het RTC mag, vraagt het veel van je als atleet. Wij wensen Jolien (en hopelijk straks ook Claudia) heel veel succes. Gloria Atletiek is trots op het feit dat het nu al met één en straks hopelijk met twee atleten mag deelnemen aan de RTC.

volg ons ook op facebook.indumij.nl + twitter.indumij.nl

SALON DE PROMOTION T/M 29 SEPTEMBER

RENAULT TWINGO PARISIENNE AIRCONDITIONING RADIO USB/ BLUETOOTH ELEKTRISCHE RAMEN VANAF €8.990,INCL. €1.000,- INRUILPREMIE EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN À €800,-

SALON DE PROMOTION T/M 29 SEPTEMBER

RENAULT CAPTUR 20% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING TOT 2014** VANAF €15.990,BIJTELLING VANAF €112,EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN À €935,-

MAAK KENNIS MET DE NIEUWSTE RENAULT MODELLEN IN ONZE SHOWROOM EN ONTVANG GRATIS EEN 1/5 STAATSLOT!*

RENAULT EXPERIENCE CENTER OOSTERHOUT RENAULT EXPERIENCE CENTER ETTEN-LEUR

ZONDAG 22 SEPTEMBER GEOPEND VAN 11.00 TOT 16.00 UUR DE BOEDINGEN 19 ECUSTRAAT 5

TEL. (0162) 43 14 50 TEL. (076) 503 93 00

*Actieperiode Salon de Promotion loopt van 19 september tot en met 29 september 2013. Alle personenautoprijzen en diensten zijn inclusief BTW en BPM en exclusief kosten rijklaar maken. U ontvangt een 1/5 Staatslot zonder Jackpot voor de trekking van 10 oktober 2013 bij bezoek aan de officiële Renault showroom tijdens de actieperiode. Zolang de voorraad strekt en bij het scannen van een geldige QR-code verkregen vanuit de Renault actiepagina of Renault huis-aan-huis krant van september 2013. Maximaal één 1/5 staatslot per QR-code. Er worden geen staatsloten verstrekt aan personen onder de 18 jaar. **20% bijtelling niet op TCe 120 EDC. Geen wegenbelasting tot 2014 en alleen op ENERGY dCi 90 S&S. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de prospectus en algemene voorwaarden van Renault financiering en voor de exacte actievoorwaarden van deze en andere aanbiedingen op www.renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl. Min./max. verbruik: 3,4-6,6 l/100 km. Resp. 29,4-15,2 km /l. CO2 95-125 g/km.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

rt SpoSport

PAGINA 25

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Sport & Squashcentrum Den Bogerd Alphen

Uitslag 16 sept. 2013

Regionale Zaalvoetbal Competitie weer van start

Bridgeclub Grens-Slem

Na een lange zomerstopzijn we we maandag 26 augustus alweer met met de 32 e editie van de regionale zaalvoetbalcompetite Alphen. 35 teams verdeeld over 3 ppoules gaan strijden om de hoogste eer in hun klasse. Sommen Ulicoten is gestopt, nieuwkomers zijn ZV 'T Zooike en Zv Aan “t Plein beide uitkomend in de derde klasse. De wedstrijden worden op maandag en vrijdag avond gespeeld gespeeld in Sport & Squashcentrum Den bogerd Alphen.

1 Elly Beijer & Flip Beijer............................... 63,33 2 Leni Konings & Jo Konings........................ 60,83 3 Jo Luk & Piet Luk......................................... 60,00 4 Sjoedy Kramer & Ans Tjeerdsma............. 55,42 5 Wil van der Ven & Deen van der Ven....... 54,17 6 Martien Klaassen & Ger van Andel.......... 50,83 7 Nellie de Jong & Mieke Verberne.............. 47,50 8 Netty van Lanen & Ton van Lanen........... 47,08 9 Carla Donkers & Maria de Leeuw............. 44,58 10 Lenie van Aalst & Josje Voss.................. 44,17 11 Gré van Andel & Bep Spapen.................. 36,67 12 Ann van Gorp & Henk van Gorp............ 35,42

WINTERCOMPETITIE RONDE 1 ZITTING 1 LIJN A: RANG PAARNAMEN

LIJN B: RANG PAARNAMEN

1 Kees Broos & Joop Stekelenburg.............. 66,00 2 Leo van de Kruk & Steven Priem.............. 64,19 3 Joop Duimel & Joan de Haas..................... 59,12 4 Ellie Buddingh & Bep van Sas.................... 58,13 5 Adje van Kaam & Toon van Kaam........... 55,86 6 Wil Cohen & Els Prinsen............................. 55,02 7 Lenie Handels & Simon Handels.............. 54,00 8 Yvonne Welten & Ineke van Zuilen.......... 53,73 9 Riet van Gorp & Wil van Gorp................... 52,75 10 Thea Bijl & Paula in 't Groen................... 52,69 11 Martin van Sonsbeek & Anjes Duimel... 51,50 12 Hans Oosterling & Johan Riemersma... 47,80 13 Jannie Aalders & Eileen Langendoen.... 46,46 14 Ria Damen & Jetsy Drenth...................... 45,30 15 Ineke Frenks & Geertie van Heugten..... 44,40 16 Yvonne Burm & Tineke Stekelenburg... 43,08 17 An Wissink & Martin Wissink................. 42,57 18 Fina Luyten & Albert Jansen................... 41,18 19 Ger Bijl & Angelique Jansen-de Bie........ 33,77 20 Helma van Dijk & Piet van der Ploeg..... 32,45

POULEINDELING: Seizoen 2013 - 2014 Poule indeling: Eerste klasse: 1: Gijsje Eigenwijsje (voorheen Lin Q Tree) 2: Eetcafé De Pomp (voorheen Royal Lounge) 3: Autobedrijf van Alphen – Loco Bar 4: ZVV Café de Tip 5: AC Rielan 6: PTP Galaxy 7: van den Broek (voorheen Leo van den Broek, kampioen 2012 – 2013) 8: ZVT Den Brouwer 9: Topdirection 10: Scanservice Jos de Jong 11: Trommelen (kampioen 2e klasse 2012 -2013) 12: Autobedijf Smulders

TWEEDE KLASSE 1: Groenteboer Alphen (gedegradeerd uit de eerste klasse) 2: Runnersworld Tilburg 3: Lokomotiv Schoenmakers 4: C1000 Zwijsen 5: JR Stars (voorheen Reijns Staalconstructie) 6: Hoveniersbedrijf Timmermans 7: Mark Geerts Installatiewerken 8: Zvt Eetkaffe Mozes 9: Zvv Beerens 10: Peeters Bouw - Grèfix (kampioen 3e klasse 2012 – 2013)

Postduiven­ vereniging 'De Luchtbode' Zaterdagmorgen 7 september om 10:45 uur werden 219 duiven van onze vereniging gelost in Morlincourt, een afstand van 258 km. De eerste duif meldde zich bij C. van Bijsterveldt in Chaam om 13:17 uur met een snelheid van 1661 meter/minuut. De eerste 25 prijzen werden verdiend door: 1-2-4-5-10-13-18-21 C. van Bijsterveldt; 3-6-7-8-14-25 A. Adams; 9-22 A. van Engelen; 11 H. Wildhagen; 12-24 F. van Engelen; 15-20-23 J. Leuris; 16 F. Cornelissen; 17 Comb. Aarts; 19 J. van Dun. Zondag 15 september werden de laatste 2 vluchten van het seizoen vervlogen. Er werden in Orleans, een afstand van453 km, 93 duiven gelost om 9:00 uur. Met een snelheid van 1314 meter/minuut arriveerde de eerste duif bij C. van Bijsterveldt in Chaam. De eerste 10 prijzen waren voor: 1-2-3-5-6-8-10 C. van Bijsterveldt; 4 A. Adams; 7-9 J. van Dun. Voor de vlucht vanuit Creil, een afstand van 309 km, werden 103 duiven gelost om 9.00 uur. Hier meldde de eerste duif zich bij A. van Engelen in Gilze met een snelheid van 1384 meter/ minuut. De eerste 10 prijzen waren als volgt: 1-3-5-6-8-9 A. van Engelen; 2-4-10 C. van Bijsterveldt; 7 A. Adams. De eindstand van de 1e getekende competitie is geworden: Ploeg C 1000 Hapers............ 49 punten Ploeg Bakkerij A. Spapens.. 45 punten Ploeg café restaurant “de Hooikar”.41 punten

Ploeg Gildeslager M. Pijnenburg 38 punten

DERDE KLASSE 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

Trimsalon José Hoveniersbedrijf J. Klaassen Artinez Bloemwerken Multimate 'T Zooike (nieuw) ZVV de Grasshoppers CBU AC Koijen & Partners Zv Lemans v/d Brand Autobedrijf Jan van Riel Z.V. S.V.S. (Zaalvoetbalteam Samen Voor Succes) 11: Kees Jacobs Transport 12: ZV Aan 'T Plein (nieuw)

Postduiven­ vereniging De Valk WEDVLUCHT CREIL

natour jonge duiven: 1, 3, 4 en 5 R. Wouters; 2 J. Gillis.

natour oude duiven: 1 en 3 Comb. C en E van Loon; 2 en 4 R. Wouters.

WEDVLUCHT ORLEANS/SARAN:

1 en 3 B. Adams; 2 en 9 R. Wouters; 4 J. Gillis; 5, 6, 7, 8 en 10 V TilburgPremier UK.

Regionale biljart­competitie 2013 - 2014 PROGRAMMA 24 SEPTEMBER Chaam 1 – Baarle 2 Gilze 1 – Bavel 2 Kot 1 – Chaam 2 Riel 1 – Gilze 2 Rijen 1 – Kot 2 Alphen 1 – Riel 2 Baarle 1 – Rijen 2 Bavel 1 – Alphen 2

UITSLAGEN 17 SEPTEMBER Alphen 2 – Rijen 1...........47,09 – 54,14 Baarle 2 – Alphen 1.........53,12 – 54,09 Bavel 2 – Baarle 1.............56,91 – 48,10 Chaam 2 – Bavel 1...........53,26 – 52,97 Gilze 2 – Chaam 1............48,77 – 57,79 Kot 2 – Gilze 1..................57,73 – 50,85 Riel 2 – Kot 1....................50,60 – 43,27 Rijen 2 – Riel 1.................59,03 – 40,57

STAND PER 17 SEPTEMBER 1. Rijen 2.............................. 18 – 176,72 2. Gilze 1.............................. 18 – 163,45 3. Alphen 1........................... 18 – 161,78 4. Bavel 2.............................. 18 – 161,40 5. Rijen 1.............................. 18 – 157,14 6. Bavel 1.............................. 18 – 156,61 7. Alphen 2........................... 18 – 155,99 8. Kot 1................................18 – 154,20 9. Chaam 1..........................18 – 152,93 10. Chaam 2......................... 18 – 152,54 11. Baarle 1.......................... 18 – 151,19 12. Riel 2............................... 18 – 149,22 13. Kot 2............................... 18 – 148,70 14. Baarle 2.......................... 18 – 147,21 15. Riel 1............................... 18 – 144,61 16. Gilze 2............................ 18 – 144,32

PROGRAMMA 1 OKTOBER Rijen 2 – Chaam 1 .Alphen 2 – Gilze 1 Baarle 2 – Kot 1 ............Bavel 2 – Riel 1 Chaam 2 – Rijen 1 .Gilze 2 – Alphen 1 Kot 2 – Baarle 1 ............Riel 2 – Bavel 1

BIJGEWERKT TOT 17 SEPTEMBER STAND EERSTE KLASSE RZC COMPETITIESTAND PL CLUB WED GW GL VL PNT VOOR TEGEN SALDO MINPNT 1 Autobdr.v,Alphen L 2 2 0 0 6 7 - 1 6 0 2 Eetcaf'e De Pomp 2 2 0 0 6 9 - 6 3 0 3 Topdirection 1 1 0 0 3 6 - 2 4 0 4 v.d. Broek wonen e 2 1 0 1 3 9 - 7 2 0 5 Scanservice De Jon 1 0 1 0 1 2 - 2 0 0 6 ZVT Den Brouwer 2 0 1 1 1 3 - 5 -2 0 7 Trommelen 2 0 1 1 1 5 - 8 -3 0 8 Zvv De Tip 2 0 1 1 1 5 - 8 -3 0 9 Gijsje Eigenwijsje 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 10 PTP Galaxy 2 1 0 1 0 5 - 7 -2 3 11 AC Rielan 2 0 0 2 0 6 - 11 -5 0 Autobedrijf Smulders heeft zich teruggetrokken uit de competitie, alle wedstrijden komen te vervallen. Stand Tweede Klasse RZC

COMPETITIESTAND

PL CLUB WED GW GL VL PNT VOOR TEGEN SALDO MINPNT 1 Groenteboer Alphen 2 2 0 0 6 8 - 2 6 0 2 Lokomotiv Schoenma 3 2 0 1 6 11 - 7 4 0 3 Hov Bedr Timmerman 3 2 0 1 6 9 - 9 0 0 4 Eetkaffe Mozes 2 1 1 0 4 3 - 2 1 0 5 Mark Geerts Inst w 1 1 0 0 3 3 - 1 2 0 6 C1000 Zwijsen 2 1 0 1 3 11 - 7 4 0 7 ZVV Beerens 2 0 1 1 1 4 10 -6 0 8 Runnersworld Tilbu 1 0 0 1 0 1 - 4 -3 0 9 Rijns staalconstru 2 0 0 2 0 3 - 6 -3 0 10 Peeters Bouw Grefi 2 0 0 2 0 1 - 6 -5 0

STAND DERDE KLASSE RZC

COMPETITIESTAND PL CLUB WED GW GL VL PNT VOOR TEGEN SALDO MINPNT 1 ZV Lemans v/d Bran 3 3 0 0 9 23 - 5 18 0 2 ZV aan het Plein 3 3 0 0 9 16 - 7 9 0 3 Autobedrijf van Ri 2 2 0 0 6 4 - 2 2 0 4 Kees Jacobs Transp 3 2 0 1 6 11 - 8 3 0 5 Artinez Bloemwerke 3 1 1 1 4 3 - 2 1 0 6 Z.V. S.V.S. 3 1 1 1 4 7 - 9 -2 0 7 CBU Koyen & partne 2 1 0 1 3 6 - 8 -2 0 8 De Grashoppers 3 1 0 2 3 5 15 -10 0 9 Multimate 2 0 1 1 1 0 - 1 -1 0 10 Mooi bij Daisy 2 0 1 1 1 4 - 9 -5 0 11 Hov bedr Klaassen 3 0 1 2 1 6 11 -5 0 12 'T Zooike 3 0 1 2 1 5 11 -6 0 13 Trimsalon jose 2 0 0 2 0 8 - 10 -2 0

UITSLAGEN EERSTE KLASSE RZC RONDE DATUM WEDSTRIJD...................................UITSLAG 2/ 9/2013 v.d. Broek wonen en - Eetcaf'e De Pomp.................................... 5 2/ 9/2013 ZVT Den Brouwer - Scanservice De Jong................................... 2 2/ 9/2013 AC Rielan - Topdirection............................................................... 2 2/ 9/2013 PTP Galaxy - Autobdr.v, Alphen Loc........................................... 0 6/ 9/2013 Zvv De Tip - Trommelen................................................................ 4 13/ 9/2013 PTP Galaxy - AC Rielan ............................................................... 5 13/ 9/2013 Trommelen - v.d. Broek wonen en............................................ 1 13/ 9/2013 Zvv De Tip - Autobdr.v,Alphen Loc.......................................... 1 16/ 9/2013 ZVT Den Brouwer - Eetcaf'e De Pomp ..................................... 1 -

6 2 6 3 4 4 4 4 3

UITSLAGEN TWEEDE KLASSE RZC 26/ 8/2013 Hov Bedr Timmermans - Peeters Bouw Gref........................... 2 30/ 8/2013 Groenteboer Alphen - C1000 Zwijsen...................................... 4 30/ 8/2013 Mark Geerts Inst wer - Rijns staalconst................................... 3 2/ 9/2013 Lokomotiv Schoenmake - Hov Bedr Timmerm......................... 6 6/ 9/2013 Peeters Bouw Grefix - Groenteboer Alphe................................. 0 6/ 9/2013 ZVV Beerens - Eetkaffe Mozes...................................................... 1 13/ 9/2013 Eetkaffe Mozes - Lokomotiv Schoenmake............................... 2 13/ 9/2013 C1000 Zwijsen - ZVV Beerens................................................... 9 13/ 9/2013 Rijns staalconstruct - Hov Bedr Timmerm ............................. 2 -

1 2 1 4 4 1 1 3 3

Wij spelen elke maandagavond in Brasserie De Groene Vlinder, St. Annaplein te Baarle-Nassau. Aanvang 19.45 uur. Informatie: Leni Konings tel. 013 5079089; Netty van Lanen tel. 013 5078210

Bridgeclub Chaam UITSLAG 11 SEPTEMBER LIJN A

1 Riet & Ad Wouters ...................................... 60,52 (2) Riet Ermes & Loes Notenboom .............. 55,00 (2) Henriette Coenraads & Josje Voss......... 55,00 (2) Carla Donkers & Maria de Leeuw .......... 55,00 5 Ton Gielen & Jan Nugteren........................ 53,33 6 Elly & Flip Beijer.......................................... 50,42 7 Arnold vd Berg & Gerard Verheijen ........ 47,92 8 Francine vd Aa & Joke Martina ................ 47,50 9 Aad vd Berg & Tommes Verheijen .......... 46,67 10 Jes Verbruggen & Mirek Adamski.......... 43,75 11 Bert Cornelissen & Adriaan Timmermans .................................. 41,25 12 Riet Lauwerijssen & Will Wennekes...... 36,25

LIJN B

1 Colet van Gerven & Elly De Swart ........... 61,67 2 Nel Michielsen & Anton de Roij................ 59,58 3 Annie vd Broek & Riet vd Broek .............. 57,08 4 Peter Geukes & Harry de Leeuw .............. 55,83 (5) Jac Leijten & Anton Michielsen.............. 51,67 (5) Trees Leijten & Resie Mols ..................... 51,67 7 Suzan Maakenschijn & Corrie v Oosterbosch..................................... 49,17 8 Sophie Geerts & Kees vd Broek ............... 47,92 9 Jeanne Ansems & Bernadette Kruijssen .46,25 10 Clemie vd Berg & Jacolien Plugge.......... 42,50 11 Dieni Helsinger & Rien de Ruijter ......... 42,08 12 Riet Korsmit & Ria Struijs....................... 34,58

LIJN C

1 Annet Meeuwesen & Cees Meeuwesen.... 57,81 2 Ria van Dijk & Annie Verheijen ............... 55,00 3 Toon Ansems & Kees De Swart ............... 55,00 4 Adje v Beckhoven & Liesbeth Lambregts ...52,60 (5) Piet Ermes & Jef van Gerven................... 48,96 (5) Henriette Valckx & George Valckx ....... 48,96 (7) Angela Lambregts & Betsy Magielse .... 46,35 (7) Ria Laurijssen & Peter Laurijssen ......... 46,35 9 Ria Siemons & Toos Wijne......................... 40,63 10 Bep van Sas & Hans Oosterling ............. 39,06

LIJN D

1 Annette v Sundert & Berry v Sundert...... 66,67 2 Jeanne Broeders & Kitty vd Steen ........... 64,58 3 Will de Bruijn & Ton vd Ouwelant........... 55,73 4 Maria Adams & Ineke Frenks.................... 55,21 5 Josje van Dorst & Lia Krijnen................... 48,96 6 Jeanne Jansen & Andre Jansen ................ 46,35 (7) Ad vd Buijs & Martin van Sonsbeek...... 42,19 (7) Corrie van Dorst & Els Prinsen .............. 42,19 (7) Jo Gulickx & Kees Broos ......................... 42,19 10 Anny Steffens & Guus Steffens.............. 35,94

KBO Baarle-Nassau

Koersballen VRIJDAG 13 SEPTEMBER We speelden met 15 personen op 2 matten.

SCHEIDRECHTERS:

De uitslag is a.v.: 1. Toon Peters ............................. 37 pnt 2. Riet Brouwer ...................................32 2. Frans Verheijen ..............................32 3. Ans van Iersel..................................30 4. Hilde van Oostende .......................29 5. Maria Verhoeven ............................25 5. Frans Zierkzee.................................25 6. Nellie Frijters...................................21 6. Stan van Sas ....................................21 7. Ria de Bont ......................................20 8. Tonnie Braspenning ......................15 9. Gerard Jansen .................................11 9. May Kusters......................................11 10 Ans Janssen .....................................7

Wij zijn nog steed dringend op zoek naar scheidrechters, heb je zin om bij ons op maanda en/of vrijdag wat wedstrijden te komen fluiten meld je dan aan bij Leo Middelkoop 0623456495.

Toon weer de sterkste met 37 punten. Riet en Frans goede tweede. Proficiat.

UITSLAGEN DERDE KLASSE RZC 16/ 9/2013 CBU Koyen & partners - ZV aan het Plein................................ 1 - 4 16/ 9/2013 Hov bedr Klaassen - Kees Jacobs Transpo.............................. 1 - 4 16/ 9/2013 De Grashoppers - ZV Lemans v/d Brand............................... 2 - 10 16/ 9/2013 'T Zooike - Z.V. S.V.S. .................................................................. 1 - 1

BBC Enclave MAANDAG 16 SEPTEMBER LIJN A % 1 Margreet v Wijnen & Michel Broekman... 57,59 2 Kees den Heijer & Frits Kauffeld.............. 55,65 3 Jacqueline Jespers & Lara Geerts............. 52,38 4 May van Leuven & Ann Dries.................... 52,23 5 Jenny van de Giessen & Corry van de Gevel.... 51,64 6 Tonny van Gils & Harry van Gils.............. 51,49 7 Joep de Jong & Cor Denis.......................... 49,11 8 May Jansens & Roger Verschueren.......... 47,92 9 Ria de Swart & Maria Verheyen................ 44,94 10 Marcel van der Flaas & Harry Loots...... 43,75 11 Jo van Haperen & Fred Diepstraten...... 43,30

LIJN B

%

LIJN C

%

LIJN D

%

1 An Grimbergen & Joke v Schaardenburg.. 60,53 2 Ria Hendrikx & Jan Hendrikx.................... 55,80 3 Riet Ermes & Joke Martina......................... 53,62 4 Ria Laurijssen & Rina de Rooij................. 52,43 5 Martine Zeckendorf & Gina van Gorp..... 51,45 6 Richard de Jong & Mirek Adamski........... 50,00 7 Tinie Tebrunsvelt & Amélie Hermus....... 47,46 8 Riet Korsmit & Ria Struys.......................... 45,83 9 Gerdie Heiligers & Jeanne Remie............. 41,23 10 José Aarts & Adriaan Aarts..................... 39,47 (1) Celine Wouters & Ton Wouters.............. 54,64 (1) Tonnie Cornelissen & Karin Harmsen.. 54,64 3 Toos Neggers & Annie van Tilburg.......... 54,29 4 Nelly Wolfs & Annet van Loon.................. 52,86 5 Betsie Gulickx & Ria Loots......................... 52,50 (6) Frank de Rooij & Hans Krijnen.............. 50,71 (6) Jo Gulickx & Wim van Bilsen.................. 50,71 8 Lies van Moorsel & Marja Joosen............. 50,36 9 Anneke van der Walle & Els Backx........... 48,21 10 Tonnie Verhoeven & Jos Verhoeven...... 45,00 11 Marijke Vuisting & Resie Mols................ 44,64 12 Annemie van Aelst & Corry van Sas...... 41,43 1 Adje van Beckhoven & Peter Laurijssen.58,96 2 Mieke Duyx & Rob de Groot...................... 58,70 3 Staf van Aelst & Ben van der Walle.......... 53,33 4 Lia Baijens & José van der Werf................ 49,58 5 Anny de Laat & Sjef de Laat...................... 46,74 6 José van Oirschot & Ton van Oirschot.... 42,71 7 Jo Jansen & Suja van de Broek.................. 41,88

Donderdagmiddag Bridge-Instuif Baarle-Nassau UITSLAG 12 SEPTEMBER

1. dh Grimbergen-Diepstraten.... 79,31 2. dh van Lieshout-van Beek ....... 57,81 3. ep de Jong................................... 55,38 4. ds Verheyen-Verhoeven........... 54,65 5. hh van Bilsen-Jansen................ 51,25 6. ep van Gils.................................. 50,73 7. ds Korsmit-Struijs..................... 48,13 8. ds van Aalst-Vermunt.............. 47,78 9. ds Backx-Kokx............................ 46,98 10. ep Arends................................. 45,73 11. hh Oosterling-Riemersma..... 42,43 12. ds Heiligers-van Sas............... 40,35 13. dh de Leeuw-de Wit................ 39,20 14. ep Sollart.................................. 36,94

OPGELET! Mocht het bridgen vanwege omstandigheden of extreem slecht weer niet doorgaan, dan kunt u het beste even uw e-mail controleren. Het bericht zal donderdagochtend tot uiterlijk 12 uur worden geplaatst. Wij spelen iedere donderdagmiddag (tenzij anders vermeld) in Café de Lindeboom, Stationsstraat 11 in Baarle-Nassau. Ieder paar kan meedoen. We starten om 13.30 uur. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Kosten €2,00 per paar. U bent van harte welkom! Voor info kunt u bellen: René Swaans 013-5076296 mob. 0628388080. Email- rswaans@kpnmail.nl

Koersbal KBO-Chaam Het nieuwe seizoen is weer begonnen en met veel ambitie en frisheid werden de volgende punten gehaald :

UITSLAG 10 SEPTEMBER

01. Jan Rops............................... 17 ptn 02. Ton van Eil........................... 16 ptn 03. Janus Oomen...................... 16 ptn 04. Sophie Geerts...................... 15 ptn 05. Jo van Lil.............................. 14 ptn 06. Jeanne Haarselhorst ............ 11 ptn 07. Nel v.d Ouweland............... 11 ptn 08. Els van Beckhoven.............. 8 ptn 09. Toos Goossens.................... 7 ptn 10. Annie Rops ..................... 7 ptn 11. Trees van der Velden 5 ptn

UITSLAG 17 SEPTEMBER

01. Sophie Geerts......................... 19 ptn 02. Annie Rops............................. 15 ptn 03. Jo van Lil................................. 14 ptn 04. Janus Oomen......................... 14 ptn 05. Ton van Eil.............................. 12 ptn 06. Jac v.d Ouweland.................. 12 ptn 07. Jan Rops .................................. 7 ptn 08. Els van Beckhoven................. 7 ptn 09. Nel v.d Ouweland................... 6 ptn 10. Jeanne Haarselhorst .............. 4 ptn 11. Trees van der Velden............ 4 ptn 12. Toos Goossens....................... 0 ptn

Bijzonder is het om te vermelden, dat Annie Rops het presteerde om in één beurt 9 punten, het maximale aantal, te scoren. Keurig gedaan! Het waren weer plezierige middagen. Tot volgende week! KBO-CHAAM


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 26

NEDERLANDSE STERRENAVOND ZATERDAG 28 SEPTEMBER

VIP VALK ARRANGEMENT MET STERREN ON TOUR Wij nodigen u van harte uit in het Van der Valk Hotel Nuland ’s-Hertogenbosch. VANAF

35.

00

p.p. ALL INCLUSIVE LIGHT

O M

H RS RAYZO

P.C AR

Thomas Berge, Grad Damen, Quincy, Mike & Colin, Yoeri L’Abée, Duo de Hollandio’s, Emile Hartkamp en Rogier van Oosterhout verzorgen een spetterend optreden! Naast de voortreffelijke muziek van Sterren on Tour wordt u als VIP ontvangen tijdens de exclusieve Meet & Greet met een aantal van de artiesten.

VOOR MEER INFORMATIE EN BOEKINGEN: 0172 46 96 96 | WWW.VALKVAKANTIES.NL GRANDEUR boxsprings

NÚ GRANDIOOS VOORDEEL BIJ HORSTEN! Lijnen logo (geen Contouren)

Keuze uit:

TROUWERS - BOUWERS VOORDELIGER EN SAMENWONERS OPGELET! COMFORTABELER SLAPEN! - 3 typen hoofdborden

- 3 typen topdekmatrassen; comfortschuim,

(toepasbaar op alle boxsprings)

- Leverbaar in 30 actuele kleuren

- vlakke of elektrische uitvoering

- Lengtematen 200, 210 en 220 cm

- 3 typen gestoffeerde matrassen in soepele

- Vlakke uitvoering vanaf € 1499,-

of stevige uitvoering

bestaande uit: dressoir - eetkamertafel - 4 eetkamerstoelen salontafel - TV dressoir - eigentijds hoekbankstel Deze complete set:

5.150,- NU VOOR

- Elektrische uitvoering vanaf € 3149,-

Set beStaande uit: n 2 boxsprings 20 cm hoog n Hoofdbord 7 cm dik n 2 gestoffeerde geneste pocketvering matrassen Camelia, 7 zones, soepel/stevig met extra schouder/taille/heupzone n Zwarte kunststof poten n Intense Topdekmatras Comfortschuim

Complete inrichting normaal

latex en visco

- 3 typen boxsprings

2995,-

vlak 140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm

van 1999,van 2199,van 2399,-

elektRiScH veRStelbaaR 160 x 200 cm van 3699,180 x 200 cm van 3899,-

Luxe vlakke scandinavische boxspring pocketvering

voor 1499,voor 1649,voor 1799,-

voor 3149,voor 3299,-

EURE-11138 AGS Folder2 2011_v3.indd 2

met topper - van

1.795,-

nù voor

01-06-11 14:25

965,-

Kerkvaartsestraat 1 • Waspik Telefoon: 0416-311945

‘t Vaartje 9 • Waspik Tel.: 0416-312225

(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)

(afslag Waspik, bij rotonde rechtsaf)


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

rt SpoSport

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Nieuws van SVU UITSLAGEN

SVU 1- Neerlandia 1.......................... 0-5 SVU 2- PCP 4....................................... 1-2 SVU 3- IFC 9........................................ 6-2 SVU Vr. 1- GESTA Vr. 1..................... 1-1 RKDSV B1 - Viola/SVU B1................ 8-2 SCO/TOFS MB1 - Viola/SVU MB1... afgelast Rijen B4 - Viola/SVU B2............afgelast Baronie MD1 - SVU MD1................... 5-4 Zundert D2 - SVU D1........................ 4-1 Gloria UC ME1 - SVU ME1................. 0-8 Wernhout E1 - SVU E1....................... 9-2 Chaam E4 - SVU E2............................ 9-2 Moerse Boys F3G - SVU F1.......afgelast

PROGRAMMA ZONDAG 22 SEPTEMBER: 14.30 uur: The White Boys 1- SVU 1 10.00 uur: Moerse Boys 6- SVU 2

JAARVERGADERING SPORTVERENIGING ULICOTEN Op 24 september houden we onze jaarvergadering, Aanvang 21.15 uur in de kantine van de voetbaltak.

PUPIL VAN DE WEEK Afgelopen zondag 15 September gingen we van start met de “pupil van de week”. Na jaren weer terug van weggeweest. Er werden twee van de jongste pupillen uitgenodigd om bij de thuiswedstrijd te zijn van SVU 1. Ze mochten meelopen, de af-

Andy en Sam trap doen, penalty's nemen etc. Andy Hereijgers en Sam van Dijk mochten de spits afbijten. Dit nieuwe seizoen starten we voor de jeugd met vriendschappelijke wedstrijdjes vòòr de wedstrijd van SVU 1. Je mag dan tegen de jeugd van de tegenstander van SVU 1 voetballen

GROTE CLUBACTIE' S.V.U. OP VRIJDAGAVOND 4 OKTOBER 2013 Op vrijdagavond 4 oktober 2013 komen jeugdleden van S.V.U. langs de deur om loten van de grote clubactie te verkopen. Een lot kost € 3,00 waarvan € 2,40 voor onze eigen vereniging is ! De meisjes D, E en F en de jongens D, E en F gaan de loten verkopen. Graag om 16:45 u bij SVU aanwezig zijn. Draagt u onze club een warm hart toe, koop dan loten van onze jeugdleden www.svulicoten.nl

Berendrecht - Dosko 1 - 1

Dosko nieuws Deze verre verplaatsing werd een gelijkspel, misschien wel de juiste uitslag want beide elftallen eisten een helft op ,voor de pauze was dosko beter na de pauze een ontketende thuisploeg. Berendrecht een dorp in de polders van de schelde met een verouderde acomadatie en een klein niet al te best speelveld. Dosko starte bijzonder goed en zette de thuisploeg vast op eigen helft. De strakke wind langs over het speelveld speelde ook mee. Dosko in een ietwat verdedigde opstelling met Nick Buicks als sluitstuk hield de touwtjes strak in handen. Spitsen Charichef en Sam Vloemans kregen beide een geweldige kans want zij kwamen alleen voor de uitstekende thuis doelman die tweemaal de meubelen redde. Dosko speelde goed, met goed voetbal werd de thuiploeg onder druk gezet en werd veel energie verbruikt in de eerste helft. Na een kwartier voetbal was het onze spits Charichef die de verdediging op het verkeerde been zette en overhoeks binnenknalde 0 - 1 dik verdiend. De thuisploeg was zwaar aangeslagen, dan volgde een kwartier waar Dosko het verschil had moeten maken. Kansen bij de vleet Sam, Jelle , Maarten kregen open kansen maar faalde in de afwerking. Het bleef 0 -1 bij de rust. Na de pauze had de thuisploeg de wind in de zeilen. Zij werkte met lange ballen en probeerde Dosko uit het ritme te halen. Dosko moest achteruit en verloor de slag op het middenveld. Nu ging Dosko op de counterspelen en zo kregen wij toch weer enkele kansen om het verschil te maken maar helaas de afwerking faalde. Half de tweede helft was het de thuisploeg die gelijkkwam, een voorzet van op rechts werd door Art niet goed beoordeeld en verdween via zijn voet in eigen doel.1 - 1. De thuisploeg geloofde er weer helemaal in waardoor onze doelman Kurt zwaar op de korrel werd genomen. Dosko hield het hoofd koel en loerde op de counters. Zo werd een snelle uitbraak van Dosko afgerond met eem vlucht schot van middenvelder Toon

Uitnodiging algemene ledenvergadering

dat pal op de kruising belande, pech voor Dosko. Beide ploegen wisselde al hun reserve spelers maar het veranderde niets aan de uitslag al kwamen beide ploegen nog dicht bij de overwinning. De beide doelmannen waren de uitblinkers van deze spannende wedstrijd. Aanstaande zaterdag speelt Dosko thuis tegen koploper Stabroek de enige ploeg nog met het maxcimum van de punten. spektakel verzekers wedstrijd om 19.30 uur. BARKA.

KVV Dosko WEDSTRIJDEN A.S. WEEKEND ZATERDAG 21/09 dosko / ve stabroek................... 19u30 lentezon / dosko res a .................. 15u dosko res b / st jozef..................... 15u vosselaar / dosko u11.................. 9u30 dosko u8 / vlimmeren.................... 11u dosko u7 / merksplas .................... 11u

ZONDAG 22/09 weelde / dosko u15 .......................9u30 dosko / weelde u13......................... 11u

UITSLAGEN 14 EN 15 SEPTEMBER Dosko U15 - Wortel U15................... 7-2 Dosko U13a - De Kempen U13a...... 3-5 Dosko U11a - Flandria U11a........... 2-4 Meer U8 - Dosko U8........................ 1-11 Flandria U7 - Dosko U7................... 2-4

PROGRAMMA 21 EN 22 SEPTEMBER 21-09 21-09 21-09 22-09 22-09 22-09

Dosko U7 - Merksplas U7 ................ 11.00 Dosko U8 - Vlimmeren U8 .............. 11.00 Vosselaar U11 - Dosko U11 ............ 09.30 U13a ....................................................... vrij Dosko U13b - Weelde U13b ............ 11.00 Weelde U15 - Dosko U15 ................. 09.30

Wij zijn nog op zoek naar enkele spelers die zijn geboren in 2008. Heb je interesse, stuur dan een mail naar persdosko@gmail.com

Kijk ook op www.gloria-uc.nl

Nieuws van vv Viola

Gloria-UC nieuws

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van onze vereniging op vrijdag 4 oktober 2013 om 19.30 uur. De ledenvergadering vindt plaats in de kantine van onze vereniging.

kant voor op Joep die van dichtbij 0-1 maakte. Sprundel kwam vlak voor rust nog dichtbij de gelijkmaker. Eerst moest Sander een bal uit de bovenhoek tikken en in de daaropvolgende aanval belandde de bal via de keeper en de lat opnieuw in de handen van de doelman. Na de pauze opnieuw druk van de thuisploeg en dat leverde twee uitstekende kansen op, maar gelukkig voor Viola geen tegentreffer. Het vizier van de Alphenaren stond beduidend beter afgesteld. Na een uur spelen speelde Joep zich vrij aan de linkerkant van het veld en rondde prachtig af via de binnenkant van de paal. Hoewel Sprundel het nog wel probeerde, was het duel nu definitief beslist. Zeker nadat Corné van Gorp raak kopte uit een corner van Karl. Het slotakkoord kwam op naam van de sterk spelende Stefan Molendijk. Na een passje van Jeroen Verschuren schudde hij zijn tegenstander af en bleef de linkermiddenvelder rustig voor de Sprundel-keeper (0-4). Daarmee pakte Viola zijn eerste drie punten van het seizoen. Aanstaande zondag spelen de Alphenaren thuis tegen SAB. Opstelling: Sander v. Hees, Bart Snijders, Teun v. Puijenbroek, Paul Jansen, Christoph Kleiren, Peter Adriaansen (75e min. Chiel Huijben), Corné v. Gorp, Jeroen Verschuren, Stefan Molendijk, Karl vd. Heijning(75e min. Max Graafmans), Joep v. Hoek (80e min. Jack vd. Vloet).

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 SEPTEMBER

PROGRAMMA 22 SEPTEMBER

Chaam startte de wedstrijd met de volgende opstelling: Denny Goos, Niels Knevels, Wouter Martens, Joost van Eil, Nils de Rooij, Tim Hoefnagel, Niels Ansems, Arnoud Mol, Thijs Vergouwen, Michel van den Heijning en Jelle van Raak. Op de reservebank: Jeffrey Moelands, Eloy Smeekens, Stan van Boxel en Roy Michielsen. Trainer Fred Vrolijk met als leider Ron de Rooij en verzorger Bas Vrolijk. Matthieu Timmermans was assistent scheidsrechter. In de eerste helft was er een evenwicht te zien die zich het best laat vergelijken met een touwtrek wedstrijd waar de vla 10 cm naar links en rechts schuift. Evenwicht met weinig tot geen kansen aan beide zijden. Wel is het dan interessant te zien wie wie uitput om later toe te slaan. Chaam leek hierin het beste van de twee. Het kreeg een enkel kansje. Met name Michel van de Heijning met een kopbal. Denny kreeg een lastige stuiter te verwerken en dat was het wel. Na rust werd geoogst wat in de eerste helft gezaaid was.. Na een corner en een afgeketst schot van Niels Ansems kon Jelle de bal in de 48ste minuut in een keer achter de doelman van WDS schieten. De 0-1 was precies wat Chaam wilde en precies op tijd.. Zoals tegen Zundert vorige week kon Chaam de tegenstander voor de eigen 16 opvangen en in de omschakeling de voorsprong uitbouwen. Dit deed het wederom met verve. Na een uitbraak in de 51ste minuut mocht Arnoud een vrije trap nemen vanaf ongeveer 20 meter. Arnoud schilderde de bal perfect over de muur in de rechter bovenhoek vanuit de keeper gezien. De 0-2 stond op het bord voordat WDS de thee verwerkt had. Dit zorgde ervoor dat WDS meer ging drukken en dat was weer precies wat Chaam lekker vindt. Moet gezegd dat WDS de marge had kunnen verkleinen als de 100% kopkans erin had gegaan in plaats van over. Na een uitbraak en een combinatie Arnoud Thijs, was het Thijs die na een uur voetbal de 0-3 op de klokken schoot. Een stand die WDS zichtbaar pijn deed. Chaam ging hierna zelfs een korte tijd het spel dicteren en domineren. Thijs werd in deze fase in de 16 getorpedeerd maar de goed leidende scheidsrechter zag hier niets in. Na 70 minuten kreeg WDS een vrije trap op ongeveer 20 meter van het doel. Ene Din Voh trapte de bal rechtdoor onder de lat bij Denny. De 1-3 gaf WDS weer geloof in een goede af-

DE AGENDA VAN DE VERGADERING ZIET ER ALS VOLGT UIT:

PROGRAMMA ZATERDAG 21 SEPTEMBER:

14.30 uur: Viola/SVU B1 - Nuenen B3 14.00 uur: Victoria'03 MB1 - Viola/ SVU MB1 (in Oudenbosch) 14.30 uur: Viola/SVU B2 Moerse Boys B2 (in Alphen) 11.00 uur: SVU MD1 - TSV Gudok MD1 11.00 uur: VVR D4 - SVU D1 09.30 uur: Unitas'30 ME1 - SVU ME1 09.30 uur: Molenschot E1 - SVU E1 09.30 uur: JEKA E15G - SVU E2 09.30 uur: Gloria UC F3 - SVU F1

PAGINA 27

1 Opening door de voorzitter 2. Bestuursverkiezingen - Herkiesbaar: Marieke Vlug en Gerard de Jong - Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met donderdag 3 oktober 2013 bij de secretaris. 3. Notulen ledenvergadering 5 oktober 2012 4. Jaarverslag van het bestuur / bestuursmededelingen 5. Verslag penningmeester en begroting 6. Contributie 7. Rondvraag 8. Sluiting Aansluitend, zoals gebruikelijk de kaderavond. Hiervoor ontvangen de genodigden een apart schrijven. Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs. Mocht u echter verhinderd zijn, wordt u verzocht u af te melden bij de Antoon Stoffelen, telefonisch of per e-mail, 013-5082946 of ajmstoffelen@casema.nl Bestuur van v.v. Viola

SENIOREN UITSLAGEN 15 SEPTEMBER Sprundel 1 - Viola 1......................... 0 - 4 SC 't Zand 3 - Viola 2....................... 8 - 1 UVV'40 6 - Viola 3............................ 1 - 3 Viola 4 - Nevelo 4............................. 3 - 3 JongBrabant 6 - Viola 5.................. 6 - 2 Viola 6 - Hoogeloon 4..................... 3 - 2 RKVVO 6 - Viola 7............................ 5 - 0 Viola VR1 - Zundert VR1................ 0 - 0 Viola VR2 - JongBrabant VR1........ 2 - 0

VIOLA BOEKT GROTE ZEGE OP SPRUNDEL De eerste driepunter van het seizoen is een feit voor Viola. Op bezoek bij Sprundel boekten de Alphenaren een 0-4 zege. Enigszins geflatteerd, want de wedstrijd ging lange tijd gelijk op. Thuisploeg Sprundel zette vanaf het eerste fluitsignaal druk vooruit. De jagende spitsen in combinatie met het stroeve veld zorgden ervoor dat de achterhoede van Viola gedwongen was tot het spelen van de lange bal. Op zich geen probleem want de spitsen Joep van Hoek en Karl van de Heijning hielden de bal vaak in bezit. Het speelveld werd hierdoor wel erg groot, waardoor met name het middenveld van Viola het lastig had. Grote kansen waren er niet in de openingsfase, maar Sprundel was wel enkele keren dreigend met schoten vanaf de rand van het strafschopgebied. Dit leverde overigens geen problemen voor Viola-keeper Sander van Hees. Aan de andere kant lag veel ruimte voor snelle tegenaanvallen van de gasten, wat na een half uur spelen een treffer opleverde. Karl zette vanaf de linker-

Viola 1 - SAB 1................................ 14:30 Viola 2 - NOAD 3............................ 12:00 Viola 3 - Chaam 4.......................... 11:00 WSJ 3 - Viola 4................................ 12:00 Uno Animo 8 - Viola 5.................. 10:00 Knegselse Boys 5 - Viola 6........... 11:45 Viola 7 - Hilvaria 9......................... 10:30 Marjola Girls VR1 - Viola VR1..... 12:30 Were Di VR1 - Viola VR2.............. 14:00

JUNIOREN UITSLAG 12 SEPTEMBER Viola E3 - RKDSV E3

4-1

UITSLAGEN 14 SEPTEMBER

RKVVO G1 - Viola G1...................... 6 - 1 RKDSV B1 - Viola B1........................ 8 - 2 Right'Oh E1 - Viola E1...................3 - 15 Gloria UC MP1 - Viola MP1............. 1 - 5 Zundert MC1 - Viola MC1............... 4 - 3

PROGRAMMA 21 SEPTEMBER Viola G1 - Nevelo G1..................... 13:00 Viola A1 - TVC Breda A1.............. 14:30 Viola B1 - Nuenen B3.................... 14:30 ST Viola/Ulicoten B2 Moerse Boys B2.............................. 14:30 Internos C2 - Viola C1.................. 11:15 Moerse Boys C3 - Viola C2............. 9:00 Moerse Boys D1 - Viola D1........... 11:30 Viola D2 - VVR D2......................... 11:00 Viola E1 - TSC E3.............................. 9:30 Molenschot E2 - Viola E2.............. 11:30 Gesta E1 - Viola E3........................... 9:00 Chaam F1 - Viola F1...................... 10:45 Viola F2 - VVR F3........................... 10:30 Unitas'30 MP5 - Viola MP2........... 10:00 Victoria'03 MB1 ST Viola/Ulicoten MB1.................. 14:00 Viola MC1 - Boeimeer MC1.......... 12:00

IJsclub Tilburg bestaat 50 jaar! Wie jubileert, trakteert!

Gratis schaatsclinics bij ijsclub tilburg Onder leiding van ervaren trainers geven wij de schaatsclinics aan alle mensen, die willen leren schaatsen op noren of hun techniek verder willen verbeteren. • Zaterdag van 11.00 tot 11.45 uur op 2, 9 en 16 november alle leeftijden • Maandag van 21.15 tot 22.15 uur op 4, 11 en 18 november voor senioren • Zaterdag van 17.30 tot 18.30 uur op 9, 23 en 30 november alle leeftijden Hoofdsponsor clinics:

Voor info en aanmelden: www.ijsclubtilburg.nl/clinics

Wernhout 1 - Gloria-UC 1............. 14.30 VOAB 6 - Gloria-UC 2.................... 12.30 Gloria-UC 3 - Sarto 8..................... 10.00 Gloria-UC 4 - Riel3......................... 10.00 Gloria-UC 5 zat............... training 14.30 Gloria-UC VR 1 - Zundert VR 3... 10.00 Gloria-UC VR 2 - Helvoirt VR 1... 12.00 VOK - Sportvrienden..................... 10.00 Wedstrijdcoördinator: Frans Tuijtelaars

PROGRAMMA JEUGD WOENSDAG 18 SEPTEMBER

Gloria-UC MD1 7-tal - Gesta MD1...18:30 Zaterdag 21 september Gloria-UC B1 - Oosterhout B1..... 14.30 SCO/TOFS B2 - Gloria-UC B2....... 10.30 SCO/TOFS B5 - Gloria-UC B3....... 15.00 Gloria-UC MB1 - ZIGO MB1.......... 14.30 ONI C1 - Gloria-UC C1.................. 12.00 Gloria-UC C2 - JEKA C7................ 13.00 Gloria-UC MC1 - Waspik MC1...... 11.00 Gloria-UC D1 - RKDSV D1............ 12.30 Achtmaal D1 - Gloria-UC D2....... 10.00 Gloria-UC E1 - Moerse Boys E1.... 11.00 VVR E2 - Gloria-UC E2................... 09.00 Beek Vooruit E7 - Gloria-UC E3... 10.00 Achtmaal E2 - Gloria-UC E4......... 10.30 Gloria-UC E5 - UVV´40 E8............ 09.30 Chaam ME1 - Gloria-UC ME1....... 09.00 Zundert F1 - Gloria-UC F1 ........... 10.15 Gloria-UC F2 - Chaam F2.............. 11.00 Gloria-UC F3 - Ulicoten F1........... 09.30 Gloria-UC F4 - JEKA F20............... 09.30 Gloria-UC MP1 - Gilze MP1........... 12.00 Wedstrijdcoördinator jeugd: Louis van den Boogaard

MEDEDELINGEN

Gelieve wedstrijdverslagen en dergelijke te mailen naar Glorianieuws@live.nl Dit is een centrale mailbox waar alle kopij voor het Gloria-UC Nieuws verzameld wordt.

UITSLAGEN SENIOREN ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 SEPTEMBER

RBC 1 - Gloria-UC 1........................ 2 – 2 Gloria-UC 2 - Jong Brabant 3........ 3 – 0 Gloria-UC 3 - OVV 67 2................. 5 – 1 Taxandria 3 - Gloria-UC 4............. 4 – 4 Gloria-UC 5 zat. - Nordea 4 zat. Wernhout VR 1 - Gloria-UC VR 1.3 – 5 Riel VR 1 - Gloria-UC VR 2............ 6 – 1 Sportvrienden – Wandelbos ........ 0 – 2

UITSLAGEN JEUGD ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Baronie B4 - Gloria-UC B2........afgelast JEKA B6 - Gloria-UC B3.................. 9 – 0 Dongen MB1 - Gloria-UC MB1..... afgelast Viola C1 - Gloria-UC C1............... afgelast Gloria-UC C2 - Groen Wit C4...... 11 – 0 Gloria-UC MC1 - JEKA MC1........... 0 – 7 GSBW D1 - Gloria-UC D1................ 3 - 4 Gloria-UC D2 - TVC Breda D3..... 0 – 11 Gloria-UC MD1 7-tal - Bavel MD1.6 – 9 WDS '19 E1- Gloria-UC E1............. 5 – 3 Gloria-UC E2 - TVC Breda E2........ 4 – 6 Moerse Boys E3 - Gloria-UC E3....... afgelast Gloria-UC E4 - JEKA E15 G.......... 11 – 0 Boeimeer E9 - Gloria-UC E5.......... 2 – 6 Gloria-UC ME1 - Ulicoten ME1...... 0 – 8 Gloria-UC F1 - Moerse Boys F1... 20 – 1 WDS´19 F2 - Gloria-UC F2............ 0 – 7 Zundert F3 - Gloria-UC F3............. 3 – 0 Moerse Boys F4G - Gloria-UC F4...... afgelast Gloria-UC MP1 - Viola MP1............. 1 - 5

www.vchaam.nl

Chaam wint uit tegen WDS'19 CHAAM HEEFT DE UITWEDSTRIJD TEGEN WDS GEWONNEN MET 1-4.

loop en Chaam moest vanaf dat moment alle zeilen bijzetten om WDS van de aansluitingstreffer af te houden. WDS kreeg corner na corner maar Chaam hield stand en in de 80ste minuut zelfs weer een kansje voor Niels Ansems. Michel werd gewisseld voor Jeffrey Moelands die zijn eerste gele kaart al snel moest incasseren. Het slotakkoord kwam in de 85ste minuut. Chaam ontworstelde zich aan de druk en kon enkele keren gevaarlijk worden. Jelle werd over rechts weggestuurd. Jelle bleef goed kijken en zag Thijs op links. Een perfecte lage voorzet bereikte Thijs die de 1-4 en tevens de eindstand bepaalde. Stan van Boxel kwam voor Thijs en Eloy voor Niels Ansems. De resterende tijd werd uitgespeeld zonder noemenswaardige gebeurtenissen. Een verdiende overwinning. Dit resultaat maakt Chaam de fiere koploper in de klasse 4D Volgende week thuis tegen Sprundel.

UITSLAGEN ZONDAG 15-09

WDS'19 1 - Chaam 1.......................... 1-4 Baronie 8 - Chaam 2.......................... 3-7 Chaam 3 - VOAB 6............................. 5-2 Sarto 8 - Chaam 4.............................. 9-2 Chaam 5 - Moerse Boys 6................. 4-2 Chaam VR1 - OVV '67 VR2.............. 4-2

ZATERDAG 14-09

Internos A2 - Chaam A1................... 5-1 Chaam A2 - Beek Vooruit A5........... 0-3 Madese Boys C3 - Chaam C1........... 4-2 Chaam C2 - Moerse Boys C3............ 2-4 Chaam D1 - Irene D1......................... 4-1 Chaam D2 - VVR D4.......................... 1-4 Chaam E1 - Zundert E1............ Afgelast Baronie E6 - Chaam E2............. Afgelast Viola E2 - Chaam E3................. Afgelast Chaam E4 - Ulicoten E2.................... 9-2 Chaam F1 - Zundert F1..................... 6-3 Chaam F2 - Viola F2................. Afgelast Moerse Boys MB2 - Chaam MB1.....Afgelast TPO/VOV MD1 - Chaam MD1........ 2-12 Chaam ME1 - VVR ME2............ Afgelast

WEDSTRIJDPROGRAMMA DINSDAG 17-09

20:00: Gloria UC VR1 - Chaam VR1

ZATERDAG 21-09

14:30: Chaam A1 - Gilze A1 12:45: Chaam C1 - TSC C3 12:30: VVR C2 - Chaam C2 10:30: TVC D2 - Chaam D1 11:30: Gilze D4 - Chaam D2 09:45: WDS E1 - Chaam E1 10:45: Chaam E2 - The Gunners E2 10:45: Chaam F1 - Viola F1 11:00: Gloria UC F2 - Chaam F2 12:45: Chaam MB1 - Unitas MB1 09:00: Chaam ME1 - Gloria ME1 12:15: Chaam Mini-pupillen 1 The Gunners MP1

ZONDAG 22-09

14:30: Chaam 1 - Sprundel 12:00: Chaam 2 - NOAD 4 12:15: Sarto 6 - Chaam 3 11:00: Viola 3 - Chaam 4 11:00: WDS'19 4 - Chaam 5 10:30: Chaam VR1 - Sarto VR1


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2013

PAGINA 28

Hallo laagsteprijsgarantie! Welkom bij de goedkoopste van Baarle-Nassau!

n e g g e z n a k n e e r e Ied e t s j i r p e t s g a a de l e i w r a a M . n e hebb ? t e h t r e e d n a r ga

Welkom bij de goedkoopste van Baarle-Nassau!

Openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

van 08.00 - 20.00 uur van 08.00 - 20.00 uur van 08.00 - 20.00 uur van 08.00 - 20.00 uur van 08.00 - 21.00 uur van 08.00 - 20.00 uur van 09.00 - 17.00 uur

Wij accepteren ook maaltijdcheques van Ticketrestaurant en Sodexo!

Baarle-Nassau: St. Annaplein 15 Openingstijden: jumbobaarlenassau@jumbosupermarkten.nl

Maandag van 08.00 - 20.00 uur Dinsdag vanin08.00 - 20.00 Als een supermarkt ineens ruim duizend producten tegelijk prijs verlaagt, watuur denkt u dan? Dat u daarvoor dus eigenlijk teveel betaalde. Tenminste, dat zouden wij denken. Daarom doen wij bij Jumbo ook niet aan eenmalige prijsverlagingen, Woensdag van 08.00 - 20.00 uur maar geven wij liever een vaste laagsteprijsgarantie. Daarin gaan we zó ver, dat we dagelijks onze prijzen aanpassen aan de Donderdag van 08.00 - 20.00 uur laagste in de markt. En mocht u nu bij een andere supermarkt staan bij u in de buurt en u vindt iets voor een vaste prijs die tóch lager is, dan doen we niet moeilijk en passen wij de prijs08.00 alsnog aan. En krijgt u het product ook nog eens gratis mee. Vrijdag van - 21.00 uur Wie zegt daar nou niet ‘hallo’ tegen? Want zeggen dat je goedkoop bent is één, maar het durven garanderen is wat anders. Zaterdag van 08.00 - 20.00 uur Kijk voor meer informatie op jumbosupermarkten.nl 3cf7ec77-b86e-482f-8d3f-4b818d7ddf71.indd 1 Zondag van 09.00 - 17.00 uur

k o o k j i k e B n e g n i d e i b onze aan 2 a n i g a p op Wij accepteren ook maaltijdcheques van Ticketrestaurant en Sodexo!

Hallo laagsteprijsgarantie! 18-2-2013 Baarle-Nassau: St. Annaplein 15 jumbobaarlenassau@jumbosupermarkten.nl

10:50:00

Ons Weekblad 20-09-2013  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten