Page 1

Ons Weekblad 107 e JAARGANG

Ons Weekblad is een uitgave van Uitgeverij Em. de Jong B.V., Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5075534, fax: 013-5078929. Kopij uiterlijk inleveren vóór woensdagmorgen 10.00 uur via www.uitgeverijemdejong.nl , kies voor aanleveren. Advertenties doorgeven vóór woensdag 12.00 uur via e-mail uitgeverij@emdejong.nl. Inlichtingen buiten kantoortijd (alleen over advertentietarieven): 06-53964814. Particuliere advertenties en zoekertjes opgeven via onze website www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren, of à contant aan de balie van Uitgeverij/Drukkerij Em. de Jong BV, Visweg 8, Baarle-Nassau. Op alle opdrachten tot plaatsing zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder nummer 2486. De volledige tekst ligt ter inzage op ons bedrijfsbureau en is op aanvraag verkrijgbaar. Bezorgklachten doorgeven (binnen bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 (buitengebied): Post & Mail, 076 - 572 91 06. Verantwoordelijke uitgever voor België: de Jong - Visweg 1a -2387 Baarle-Hertog. Afgiftekantoor: 2380 Ravels 1, WEEKBLAD /P.408.427

Vrijdag 17 augustus 2012 Nr. 5334 week 33

Nieuws- en advertentieblad voor Baarle-Nassau • Baarle-Hertog • Alphen-Chaam en Riel

Boerendag Alphen je kunt er geen genoeg van krijgen “Ut wel en wee van knol tot peej” als motto zal voor de niet direct bij de landbouw betrokken mensen wellicht om meer uitleg gevraagd hebben. Maar op de zogeheten akkers werd op verschillende tijden voorlichting gegeven over van alles wat met het motto te maken heeft. Nee, we gaan geen namen noemen van de vele mensen die ook hier aan meewerkten. Van het zaairijp maken van de akkers tot het oogsten van de bieten alles werd in het echt getoond. Ook de bezoekers konden op bescheiden wijze

leeftijd van 68 op jaar op de grasmat zetten dan is het niet alleen maar petje af voor dat soort prestaties. Bewegen voor ouderen in de praktijk zou je mogen zeggen en dan op een heel ontspannen manier. Ook de hondenvereniging uit Baarle ga haar “shows” en graandorsen met de ouderwetse vlegels (handwerktuig voor een goed verstaander), bier maken, kantklossen en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Met ruim 350 oldtimer tractoren en trekkers, waaronder een rode zee aan McCormick’s is Alphen nog steeds een van de grote ontmoetingsplekken voor deze eigenaren van oldtimers. Enorm als je de opstelling van al die machines ziet. Ook onderweg voordat de boerendag geopend kon worden zag je vanuit alle windstreken tractoren aan komen, die soms een verzamelpunt hadden

PORT BETAALD BAARLE-NASSAU

België- Belgique PB 2380 Ravels 1 BC 9516

Dag- en nachtservice voor al uw glaswerkzaamheden

Glashandel Spitters Telefoon: 013-5078853 - Smederijstraat 9 5111 PT Baarle-Nassau

Zonwering en terrasoverkapping

“ouwetjes “op een rijtje

actiemaand

Voor de 29ste keer is het weer goed raak. Niet alleen een boeiend thema maar ook een nieuwe inrichting van het totale parcours om zo maar te zeggen tonen de blijvende creativiteit van de organisatoren. Zaterdag 11 augustus kwamen er maar liefst zo’n 1800 betalende bezoekers een kijkje nemen. Met alle deelnemers en andere aanwezigen komt je dan toch gauw op een 3000 mensen die in de volle zon konden

genieten van een enorme diversiteit aan demonstraties, tentoongestelde waren, een verzameling old timers, een gezellig ingericht dorpsplein en natuurlijk de gelegenheden om een hapje en een drankje te gebruiken. Ganzenhoeder in actie

oogsten als ze dan maar wel iets voor KIKA wilden doneren. Het moet gezegd, het blijft toch steeds weer verrassend wat de organisatie weet te realiseren en uit denkt als het om een nieuw thema gaat. Volgend jaar de dertigste editie dus we laten ons graag weer verrassen. Terug naar deze keer. Naast Johan en Sjan met de ganzen en hun honden, waren ook de jeugdige leden van “Veteranensportgroep Baarle-Nassau “weer paraat om diverse optredens te verzorgen. Ritmisch op muziek en natuurlijk aan het slot van de dag de menselijke piramide als klapstuk. Nou ja zul je zeggen en... Maar als we weten dat de dames en heren een gemiddelde

Menselijke piramide op hoogtepunt

Brabantse Heemdagen

Baarlese wint BRAM van Brabant Vorige week vrijdag werden de jaarlijkse Brabantse Heemdagen gehouden. Deze keer waren de Heemkundekringen uit Willemstad en Klundert gastheer voor een 100-tal leden van Heemkringen uit heel Brabant. Twee dagen waar het kennismaken met het plaatselijke heem en onderlinge contacten van ‘heemkundigen’ centraal staan. De eerste dag werd uitgebreid kennisgemaakt met de vesting Willemstad. Een stad met een rijke geschiedenis die na zo’n eerste kennismaking uitnodigt om er nog eens terug te komen. Eenvoudigweg omdat er zo veel is te zien. Een stadswandeling en een bezoek aan de Volkeraksluizen lichtten een tipje van sluier op... De tweede dag waren de deelnemers te gast bij heemkundekring in Klundert. Een dagvullende fietstocht door o.a. Staddaarbuiten, Heyningen, Fijnaart en Klundert met informatieve stops, was voor velen een

afgesproken om in colonne naar het tentoonstellingsterrein te gaan. Lastig voor de snelle medeweggebruikers, maar ach op zo’n mooie zomerdag in augustus mag dat toch geen probleem zijn. Naast die tractoren en werktuigen waren er ook nog ruim 100 oldtimer bromfietsen die vanaf het veld nog eens een toertochtje maakten met als eindpunt natuurlijk de boerendag. Schaapherder Stijn had met zijn kudde van zo’n 200 schapen een rustige plek op het terrein toegewezen gekregen en kon de bezoekers op zijn gebruikelijke leerzame manier kennis laten maken met het hoeden van schapen. Ook hier net als voor het ganzenhoeden en specialist aan het woord en aan het werk in de praktijk. In de feesttent was het tussendoor en aansluitend nog goed toeven. Met de zien en gehoord had. Wie de vragen het best beantwoord had kreeg als herinnering de BRAM VAN BRABANT, een mooie glazen plaquette, uitgereikt. Het was Annie Gulickx uit Baarle-Hertog die het beste resultaat had behaald. De plaquette en een boek over Willemstad waren de beloning voor het ijverige werk van Annie. Maar ook haar echtgenoot Rob Gulickx viel in de prijzen. De tweede plaats was voor hem. Het was de schiftingsvraag die de plaatsen bepaald had. Wie zei ook weer dat man

www.haneveer.be 0032-14-690000 frietkar in de buurt kon zo de dorst en de trek gestild worden om met nieuwe energie nog een keer over het terrein te wandelen. Chapeau voor de organisatie van dit geweldige festijn. Eveneens voor de in allerijl aangetrokken spreekmeester Johan, die zich van ouds bekwaam toonde in het aan elkaar praten van alle presentaties op het dorpsplein. Toon Timmermans was natuurlijk weer helemaal in zijn nopjes en trots op de club mensen die met hem dit alles mogelijk maakt. Dit jaar gemist dan is er op zaterdag 10 augustus 2013 een nieuwe kans bij de 30 ste editie. Wim Pijnacker

en vrouw één zijn... Het was voor de Baarlese afvaardiging op de Heemdagen, ze waren met 8 deelnemers aanwezig, een mooie afsluiting van twee hartstikke mooie en interessante dagen. En voor hen staat nu al vast dat ze ook volgend jaar weer van de partij zullen zijn op de volgende editie van de Brabantse Heemdagen die begin augustus 2013 (waarschijnlijk 8 en 9 augustus) in de gemeente Breda zullen worden gehouden. F.T.

Rob en Annie Gulickx zijn zo te zien dik tevreden over het behaalde resultaat. foto Frans Tuytelaars

smaakmaker om nog eens terug te gaan naar de uitgestrekte gemeente Moerdijk, waar genoemde plaatsen deel van uitmaken.

Bram van Brabant Beide dagen kregen de deelnemers een 10-tal vragen voorgeschoteld over datgene wat men die dag ge-

ERVAAR HET GEVOEL... Oordeelsestraat 20-22 Baarle-Nassau | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 2

In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten • Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre Tel.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten • Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre Tel.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

Kermis in Ulicoten

Zaterdag s 18 aUgUstUag t/m dinsd Us 21 aUgUst

Veel KnipVoordeel

Draaimolen

Bij inlevering van deze bon:

6 ritten

voor e

"

5.00

autoscooter Bij inlevering van deze bon:

"

10.00

Bij inlevering van deze bon: bij 6x touwtje trekken

Bij inlevering van deze bon:

15 ritten

voor e

lijntrekspel

bussensport voor kinderen t/m 12 jaar

1 Bal extra

"

g i l l e Z e g m Ko n e r e i V s i m Ker ! n e t o c i l in U

e

"

Hollandse Gebakkraam Bij inlevering van deze Bon:

Bij aankoop van zak met 10 oliebollen of krentenbollen: 2 oliebollen extra

"

1.00 Korting (per kind)

Knip uit en lever de BOnnen in!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 3

Vrijdag 24 augustus 9.30 uur:

Viering in de Geerhof; Jgt. Piet Oomen; Jgt. Nel de Ridder; Familie de Bruijn – Oomen; Jan van Riel – Michielsen; Piet Rutten

Kerkpoetsen

MIVA-collecte

Eucharistieviering in de kerk m.m.v. dameskoor Schoondijke. Ter ere van de H. Bernardus

In de viering van zondag 26 augustus wordt extra gecollecteerd t.b.v. de MIVA.

regio Alphen en omstreken

Pastoraal team: Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, Alphen, tel. 013-5081215, email:pastoorjpaes@gmail.com. Pa s t o r S . d e Ko n i n g , t e l . 06.19804922, email: sdkoning@ bisdombreda.nl. Diaken G. Fennema, Gilzeweg 4, Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl. Diaken-assistent J. Smies, tel. 0135144174, email: diakenjsmies@ home.nl. Pastoraal-werkster P. Vermeu-

PAROCHIE H.WILLIBRORDUS ALPHEN

Zaterdag 18 augustus: 19.00 uur:

eucharistieviering met parochiekoor. Misdienaar: Rob. Misintenties: Jos Hermans; Riet Segers-Verboven; Antoon en René Roelands; Kees de Jong; Jo Willemsen-Buynsters; Johannes van Gorp-van Gorp; familie Leijten-Timmermans en zoon Hans; ouders Severijns-Heykants; Liza Zegers-Reyntjens; Frans Fiers; Elisabeth Fiers-Laureijs; Thea FiersVerschuren; Ria van Dijk-van den Broek en zoon Jan; Frans Baeten; ouders van Hees-Kouwenbergh; Christ Meeuwsen; Jan van Eijck (KBO).

Dinsdag 21 augustus: 9.30 uur:

eucharistieviering in De Hoogt.

Overleden:

Jan van Gils, Hofstade 20, 69 jaar.

Parochiesecretariaat:

Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, is geopend van dinsdag- t/m vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagmiddag een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. Website: www.willibrorduskerkalphen.nl

Parochie O.L.Vrouw van Bijstand Baarle-Nassau

Zaterdag 18 augustus 19.00 uur:

Eucharistieviering. Met medewerking van het parochiekoor. Intenties: Jgt. Ouders Joosen – Jacobs; Ouders van Tilburg – Rombouts en zoon Fons; An van Tilburg – de Graaf; Gerard en Marie-Louisje van de Lindeloof; Familie Verhoeven

Colofon Ons Weekblad Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 Fax: 013-5078929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: info@emdejong.nl Abonnementen Aanmelden en wijzigen: Rina Stuijk: 013 - 507 55 55 Rina-stuijk@emdejong.nl

len, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

Bereikbaarheid:

Pastoor J. Paes is altijd bereikbaar onder telefoonnummer 0135081215; op dit nummer kunt u hem doorgaans persoonlijk bereiken tussen 13.00 en 14.00 uur. Mocht u geen gehoor vinden, dan kunt u de pastoor voor dringende aangelegenheden laten oproepen via Janshove: 013-5075300.

– Tuijtelaars; Ouders Bruurs – van Loon; Bertha van Breda (KBO); Jan Jansens (ver); Toon Jacobs (ver); Frans Staes (ver); Jan Braspenning (ver)

Maandag 20 augustus 15.00 uur Janshove: Eucharistieviering.

Woensdag 22 augustus 19.00 uur

Kapel Nijhoven: Eucharistieviering. Intenties: Bep Schepers (ver); Ouders Schepers – Verheyen; Wies Schepers – Moeskops; Leon Verschueren en kinderen; Janus Staes; Henny de Kort; Rosa Keustermans – Proost en overleden familieleden en vrienden

Doopsel

Op zaterdag 11 augustus is gedoopt: Niels van der Veeken uit Rijen

Parochie informatie:

Ons parochiesecretariaat is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 – 10.30 uur. Telefoon: 5079226. Email: info@parochiebaarle-nassau.nl. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag een enveloppe met € 10,50 in de brievenbus, Rect. v.d. Broekstraat 1a. Om verzekerd te zijn van publicatie van de misintenties in “Ons Weekblad” verzoeken wij u deze twee weken voor de betreffende viering op te geven. De misintenties en ander nieuws van de parochie kunt u ook vinden op de website: www. parochiebaarle-nassau.nl

Parochie H. Antonius Abt

Sponsors gezocht voor Mariakapel

De Mariakapel bij Thijskesbos aan de Kapelweg bestaat volgend jaar 70 jaar. Voor het echter zover is, zal in de loop van dit jaar de kapel een grondige opknapbeurt ondergaan. Uiteraard hangt hier een prijskaartje aan en om dit financieel rond te krijgen, zijn wij dringend op zoek naar sponsors. U kunt zich hiervoor aanmelden bij dhr. Kees van den Broek, telefoon (0161) 491269.

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk: geopend dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161) 491201. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven. Graag in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) en € 10,-- per intentie in de brievenbus van Gilzeweg 4. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel uiterlijk de maandag voorafgaand aan de betreffende viering te doen.

Zondag 19 augustus 11.00 uur:

Eucharistieviering; m.m.v. het Parochieel Zangkoor; Jgt. Engelina Elisabeth Geerts; Jgt. Riet van Haperen – de Bie; Jgt. Janus Verheijen; Ouders van Haperen – van den Broek; Lenie Pas – van der Velden; Ouders Jan en Marie Coremans – Romme; Louis van den Broek; Ouders Schram – Smolders; Dina en Net van Beijsterveldt; Toon van Riel; Toon van Gils;

Stopzetten: Abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd rekeninghoudend met een opzegtermijn van 4 weken. Uitgeverij Em. de Jong, t.a.v. Abonnementenadministratie, Postbus 8, 5110 AA, Baarle-Nassau. Niet opgezegde abonnementen worden automatisch verlengd met één kalenderjaar. Abonnementsprijzen 2011: Bij vooruitbetaling te voldoen. Per kalenderjaar: € 21,95 Korting bij betaling middels automatische incasso € 1,00 Toeslag verzending buiten het bezorgingsgebied: € 15,25

19.00 uur:

Woensdag 22 augustus

Eucharistieviering in de kerk m.m.v. St Ceciliakoor Oud-Gastel.

19.00 uur:

Ter ere van de H. Bernardus

Donderdag 23 augustus

Eucharistieviering in de kerk m.m.v. koor Welberg.

19.00 uur:

Ter ere van de H. Bernardus

Vrijdag 24 augustus 09.00 uur:

ACTIVITEIT VOOR DE KINDEREN. Ochtendwandeling met de kinderen van de Bernardusschool naar de Bernarduskapel

19.00 uur:

Eucharistieviering in de kerk m.m.v. Danusia Braspenning, Jacqueline van der Kaa en Marco Buijs. Ter ere van de H. Bernardus; Overleden familie van der Kaa en van Dijk; Overleden ouders Swolfs Verstegen en familie

Zaterdag 25 augustus

20.00 u.

BEDEVAARTSDAG

11.00 uur:

PAROCHIE SECRETARIAAT:

Zondag 19 augustus: 9.30 uur:

eucharistieviering met gemengd koor. Collectanten: R. van Riel-Brooymans en J. Houtepen. Misintenties: jrgt. Leo Vermeer; Ad de Beer; ouders van Beek-Huybregts; Anny van Eijck-van Beek; Mart van Beek.

Donderdag 16 augustus: 9.30 uur:

Thom Oprins, Gilze.

PAROCHIE H.BERNARDUS ULICOTEN

Zondag 19 augustus EUCHARISTIEVIERING

Jgt. Maria Bakker; Ouders Koijen Verheijen en Ad; Jgt. Charel Boeren; Piet Jansens (KBO); Jgt. Jan Siemons

Maandag 20 augustus

Ons parochiesecretariaat in de “Sacristie” is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur, telefoon 5199220. Misintentie € 10,00 kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409. WEBSITE: De kerkberichten die in Ons Weekblad staan en allerlei nieuws vanuit de parochie kunt u ook op de website vinden. www.parochieulicoten.nl

Parochie SINT REMIGIUS

FEESTDAG VAN DE H. BERNARDUS

BAARLE-HERTOG

Aanvang eucharistieviering in de kerk waarna voettocht naar de Bernarduskapel, waar de dienst wordt voortgezet m.m.v. Parochiekoor. Ter ere van de H. Bernardus; Overleden ouders van Engelen van Gin-

Pastoor: Pater Jan Braspenning CSsp, Kerkstraat 5, 2387 Baarle-Hertog. Telefoon: 014 699 105 en voor noodgevallen via de gsm: 0494 918 926. Het e-mail adres van de pastoor is: j.braspenning@telenet.be

Bezorgklachten (bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 Bezorgklachten (buitengebied): Post & Mail, Breda Jan Cooremans: 076 - 572 91 06

Fotografie: Hanne Dirven Hanne.dirven@telenet.be

19.00 uur:

Correspondenten Voor Baarle-Nassau-Hertog Jeanny Wouters: 013-5072133 jeannywouters@gmail.com Frans Tuijtelaars: 013-5079390 frans-tuytelaars@xs4all.nl Voor Chaam Albert de Jong: 0161-491767 albert@wijnkoperijdejong.nl Voor Alphen Wim Pijnacker: 013-5081972 wm-pijnacker@hotmail.com

H. Mis

Zondag 26 augustus

Ter ere van de H. Bernardus

Gedoopt:

RIEL

EUCHARISTIEVIERINGEN Zaterdag 18 augustus 17.30 u.

19.00 uur:

eucharistieviering in sacristie parochiekerk.

PAROCHIE H.ANTONIUS ABT

Pastoraal werkster: Maria de JongSchellekens, telefoon 014 656 524. Spreekuur: U kunt pater Braspenning altijd spreken voor aanvang en na afloop van de H. mis. Bij afwezigheid van de pastoor neemt U contact op met een van de volgende nummers: 014 699 436 of 014 699 416 of gsm 0031 653 380 203. Ziekenbezoek: Zieken die het op prijs stellen dat pater Braspenning hen bezoekt, kunnen zich (laten) opgeven op de pastorie.

Zondag 19 augustus, Kaarskensprocessie 10.30 u.

Eucharistieviering in de kerk m.m.v. kinderkoor Ulicoten o.l.v juf Els.

Plechtige Hoogmis in de kerk m.m.v. Parochiekoor o.l.v. Danny Pals en Brassband Ulicoten o.l.v. Wim Sas. Hoofdcelebrant bisschop J. Liesen. Ter ere van de H. Bernardus; Ouders Michielsen van Exsel en Carolien Loots; Ouders Snijders van Hellemond en Jan Vriens; Frans en Jo de Bont Kuijpers; Jef en Dina Verheijen Adams; Gust Verheijen Castelre; Cees Diepstraten en overleden ouders Vlemmix van Sas; Ouders Jansen Josten, Ad en Arnold; Overleden familie Peeters; Overleden families Bax de Leijer, Boeren en Frans Aerts; Overleden familie Sommen van den Broek; Ouders Graumans Koks; Ouders Daamen de Beer; Overleden buurtgenoten van de Chaamseweg

9.30 uur: Chaam

Dinsdag 21 augustus 10.00 uur:

Kruisweg bij de Bernarduskapel t.i.v. oud-Indiëgangers en broeder Jan Boeren.

Afgelopen dinsdag 14 augustus was het kerkpoetsen. Dames, bedankt!

Algemene kerkberichten

neken en zoon Wim; Overleden ouders Roovers Braspenning; Charlotte Kennes; Marie en Sjef Rijvers Meeuwesen; Jo Meeuwesen; Uit dankbaarheid; Piet Jansens; Overleden ouders Sprangers Peeters en familie

Aanleveren Kopij Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren, redactioneel.

H. Mis

Gerard de Bont

Donderdag kapel 23 augustus 19.00 u. H. Mis

Zaterdag 25 augustus 17.30 u. H. Mis

Lectoren weekend 18/19 augustus 17.30 u. Jef Van Tilburg 10.30 u. Paulus Van De Giessen 20.00 u. Margriet Van Loon

KAARSKENSPROCESSIE

De Vrienden van Lourdes van BaarleHertog-Nassau organiseert op zondag 19 augustus een Kaarskensprocessie, zoals in Lourdes, ter ere van Maria. Om 20.00 uur begint de plechtige eucharistieviering bij ons in de sint Remigiuskerk op het Kerkplein. Daarna gaat de processie door de donkere straten in het centrum van BaarleHertog en Baarle-Nassau om rond tien uur te eindigen bij de Remigiuskerk. De processie bestaat uit 6 evocaties uit het leven van Bernadette. Iedereen is welkom en iedereen mag meelopen. Als u mee wilt doen met de feeërieke kaarsverlichting dan kan dat: U steunt tegelijkertijd de vereniging door een kaarsje te kopen voor 1,50 euro. Ik verwacht weer dat veel parochianen bij deze unieke hulde aan Maria aanwezig zullen zijn. Pater Jan Braspenning.

www.eersteten.nl

* Oosterhout *

Dina Schalk – Jacobs; Uit dankbaarheid vanwege 50-jarig huwelijksjubileum

kies voor aanleveren. Of opgeven aan de balie van Drukkerij / Uitgeverij em de Jong , Visweg 8, 5111 HJ BaarleNassau Druk

Advertenties (zakelijk) Debbie Eijskoot-Janshen 06-5396 4814 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl,

Gedrukt op 100% gerecycled papier.


't Leijdal

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 4

jan schillebeeckx u i t va a rt z o rg R. Remmen, R. Seuntjens, C. Lesaffer, R. Vermeirssen

F. Gulickx Turnhoutseweg 39 • Baarle-Hertog

014/69.97.69 0477/32.17.82

Rouwcentra te Oud-Turnhout en Ravels

014/46.29.20

Pastoor van Herdegomstraat 17 2387 Baarle-Hertog B 014-699048 - NL 013-5078942 www.praktijkhuisbaarle.be Avond- en weekenddiensten: Woonachtig in België: Avonddienst: 014-699673 Weekenddienst: 014-410410 (Wachtpost Turnhout) Woonachtig in Nederland: 076-5258500 (Huisartsenpost Breda)

Betty Spruyt Linda van Beek Bert Ooijen Manon Verspaandonk Baarleseweg 63a 5131 BB Alphen www.hetklavertje.com T +3113-5082773 GSM +316-53130613 info@hetklavertje.com

Voor alle verloskundige zorg in de driehoek Tilburg - Breda - Turnhout. Uw zwangerschap is onze zorg

Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg Midden-Brabant (IKG MB)

Dierenartspraktijk De Riesenhorst Dierenarts: J.M.M.G. van Dijk De beste zorg voor uw gezelschapsdieren en paarden! U bent niet gebonden aan vaste spreekuren: met slechts één telefoontje maken we een afspraak die u het beste schikt (zonder extra kosten): 013-5086006. Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar! Schellestraat 6, 5131 RJ Alphen, Telefoon: 013-5086006

Avond- en weekenddiensten Huisartsen Chaam en Baarle-Nassau-Hertog e.o. voor de praktijken van Dr P. Dekelver Dr S.G.F. Eltink Dr. A. Nugteren Jr. Dr A.E. Nugteren Sr. Dr A.H.P. Wulms Dr F. Meijler

Bel voor spoedgevallen de Huisartsenpost BREDA Molengracht 21, Amphia-ziekenhuis Breda

Tel. 076-5258500

Vrijwillige Bloedgevers Baarle Bloedafname: Donderdag 18 oktober 2012 in de aula van het Cultureel Centrum van 18.00 uur tot 20.30 uur. Voor informatie bel: Maria Verhoeven ..................014-634203 Liesbeth Bruurs ....................06-28866586 Carla Laurijsen-Noyen ...NL 013-5079079 Hilde Bax .............................04-94379208 Rianne Bruurs Gatzen ...........014-699559 Bloedtransfusiecentrum ........03-8290000 Volg ons ook op facebook vrijwillige bloedgevers baarle

Huisartsenpraktijk Broekman Raadhuisstraat 35, Alphen NB Tel.: 013 - 508 1018 www.broekman-alphen.praktijkinfo.nl Tijdens de avond- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen bellen naar de Huisartsenpost Tilburg Tel.nr.: 0900-33 22 222

Onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de gezondheidszorg. Lage Witsiebaan 2b 5042 DA Tilburg Telefoon: .....................013-5942180 Fax: ..............................013-5942179 E-mail: ...................ikg@rpcp-mb.nl W-site: ................. www.rpcp.org/mb

Begrafenisonderneming

CREEMERS

Mortuarium gelegen in de Nieuwstraat 14a te Baarle-Nassau (naast de kerk)

Wij verzorgen al uw wensen betreffende begrafenis, crematie of buitenlands transport, of u verzekerd bent of niet. U kunt ons dag en nacht, weekend of feestdag, bereiken via I. Creemers Telefoon: 013-5077880 en 06-53787734

Thebe

Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Verpleging en Verzorging thuis, Hulp bij het Huishouden, Voeding en Dieet Voor alle hulpvragen 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) www.thebe.nl info@thebe.nl Thebe | Uitleenservice Voor uitleen, verhuur en verkoop van thuiszorgartikelen Thebe Thuiszorgwinkel, Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: ma t/m vrij 9.00– 17.30, za 10.00–13.00 Tel.nr. 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) Thebe | Jeugdgezondheidszorg Inloopspreekuren Alphen: dinsdag 12.30-13.00 uur Hofstade 1 Baarle-Nassau en Ulicoten: woensdag 13.30-14.00 uur Schoolstraat 2 Bavel en Ulvenhout: dinsdag 9.00 - 9.30 uur Gezondheidscentrum Tolakker Chaam: dinsdag 09.00-09.30 Geerhof, Withagen 54-19

Dag en nacht, altijd tijd voor een gesprek, voor iedereen Bel: 0900-0767 (5 cent/min) of 076-521 84 50 Chat via: www.sensoor.nl/brabant

Moeders voor Moeders Urine inzameling van zwangere vrouwen om andere vrouwen te helpen óók zwanger te worden. Bel Mechthilde de Rooij tel.: 076-5038849 of 088-0228070 (gratis)

Informatie inzake Sociale Wetgeving Tijdens kantooruren: Reitseplein 15, Tilburg, Telefoon 013-4656206.

Slachtofferhulp Nederland Regio Midden- en WestBrabant / Zeeland Telefoonnummer servicelijn: 0900 - 0101 (lokaal tarief) Geopend op werkdagen

*Gezonde Diabetes * COPD * CVR voeding is de basis * Darmproblematiek

DIERENKLINIEK

0161-496016 Gezelschapsdieren en Landbouwhuisdieren

Praktijk voor

ACUPUNCTUUR FYSIOTHERAPIE

A.P.C. van Lanen Sportlaan 8 5111 BX Baarle-Nassau Tel. 013 5078210 vanlanenacupunctuur@gmail.com Behandelingen uitsluitend op afspraak

Kinder- en jongerentelefoon West-Brabant Kinderen en jongeren die problemen hebben, vragen willen stellen of zo maar graag eens een praatje willen maken, kunnen de kinder- en jongerentelefoon bellen. Zij kunnen daar dagelijks (dus ook in het weekend) terecht voor een vertrouwelijk en anoniem gesprek tel. 0165-556600 van 14.00 tot 20.00 uur.

VZW De Heyde-Veeweyde

Toekomststraat 4, 2381 Weelde Telefoon 014/658626

Opvangcentrum voor verloren en overtollige dieren Mogelijkheid tot adoptie.

Chaam: Ulicotenseweg 32 Baarle-Nassau: Kapelstraat 7 Riel: Zandeind 36 Bavel: Koolpad 14A

Consult volgens afspraak voor spoedgevallen 24 uur bereikbaar

verloskundige of specialist:

ALPHEN De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen, N.Br. ma/wo/vrij 08.30-10.00 uur; BAARLE-NASSAU De Croon, St.Janshof 1, ma t/m vr 08.45-10.45 uur CHAAM De Geerhof, Withagen 54, di. + do. 08.30-10.30 uur ULICOTEN Dienstencentrum Ulicoten Dorpsstraat 40, 5113 TE Ulicoten wo 09.00-10.00 uur RIEL Wijkgebouw Thebe, Kerkstraat 9, di. 09.00-10.00 + do. 08.30-10.00

014 4113 47

De Vergulde Hand Zorg en Ontspanning bijeen Zorg: Dagbesteding voor mensen met enige beperking. Ontspanning: Atelier en Galerie Ambachtelijke smederij Ambachtelijke timmerwerkplaats Ans en Piet van Bavel - tel.06 22986026 Vijfhuizenbaan 33a, 5133 NH Riel www.doeboerderijdeverguldehand.nl

kinderopvang bij ú in de buurt!

JS&C mediation

kinderdagverblijf • buitenschoolse opvang • peuterspeelzalen

Bredaseweg 62 - Chaam Telefoon: 0161-492042

• samen naar de echte oplossing van conflicten • onpartijdig advies • betaalbare en gesub sidieerde bemiddeling • gratis eerste consult www.mediatorspraktijk.nl

Drs. A.H.F.M. Schepens

Apotheekhoudend Huisarts Praktijkadres: Sligtmaan 2, 5131 GC Alphen Tel. 013-5081005 / Spoed: 013-5083132 Voor ANW diensten Huisartsenpost Tilburg, Tel. 0900-3322222 www.SCHEPENS.PRAkTIjkINfO.NL Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-12.30 / 13.30-17.00.

Dierenarts gezelschapsdieren

PETER NYSEN

Tel.: 00-32 473 52 50 50

gastouderopvang • overblijven • zakelijke dienstverlening

56 00 tt 076 076504 504 56 04

www.kober.nl

MAATSCHAPPELIJK WERK ALPHEN/CHAAM In de even weken De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen; tel. 013 - 508 26 80 Inloopspreekuur: donderdag 09.00 - 10.00 uur In de oneven weken De Geerhof, Withagen 54-3, 4861 AR Chaam; tel. 0161 - 49 32 37 Inloopspreekuur: maandag 09.00 - 10.00 uur BAARLE-NASSAU Sint Janshof 1, 5111 VV Baarle Nassau; tel. 013 - 507 53 12 Inloopspreekuur: woensdag 09.00 - 10.00 uur. Buiten de spreekuren: Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Willemstraat 20, 4811 AL Breda, tel. 076 - 530 58 88 www.imwbreda.nl Buiten kantooruren voor dringende hulp: Sensoor tel. 076 - 520 07 25

consultaties en huisbezoeken op afspraak. 24/24 bereikbaar voor spoedinterventies. Niet spoedeisende consultaties bij voorkeur ’s morgens voor 08.30 u of ’s namiddags na 17.00 u melden aub.

Open: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur. Zondag gesloten.

SHL en SRTB voor bloedafname e.d. t.b.v. huisarts,

huis gesticht in 1870

otterstraat 12 - 2300 Turnhout

• samen regelen van scheiding en gescheiden ouderschap Alphen • Baarle• Nassau • Riel • Tilburg Alphen Riel • TilbuRg T 06 46004765 www.cabrondieet.nl

maes-beck begrafenissen - crematies

Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

Verpleging en Verzorging Thuis 24 uur per dag Tel. 076 - 526 57 00

De Zonnebloem

Regio Telefoonnummer: Alphen ....................... 508 13 82 Baarle-Hertog .............. 79 91 13 Baarle-Nassau ........... 507 91 13 Chaam .......................... 49 12 14 Riel ............................ 518 21 73 Ulicoten ..................... 519 94 09

www.ubentuniek.nl Praktijk voor Eerstelijnspsychologie

Drs. S. den Hengst Kapelstraat 33, 4861 SB Chaam Telefoon: 0161-493222 Consultatie op afspraak: tel. bereikbaar op ma., di., wo. 10.0013.00 uur; do. 12.30-13.00 uur.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

Protestantse Gemeente Chaam c.a.

Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam. Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam. e-mail: info@ ledevaertkerk.nl Indien u contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of schrijf naar de Scriba van de Ledevaertkerk: mevrouw J. van Oord-de Zeeuw, telefoon 076.560.21.55 of 06.21.591.112, e-mail: jokevanoord@ziggo.nl. Voor actuele informatie: www.ledevaertkerk.nl

Zondag 19 augustus

De negende zondag van de zomer. Op deze zondag sluiten we de vakantietijd af met een Dienst van Schrift en Gebed op camping de Flaasbloem. Deze dienst begint om

10:30 uur.

Voorganger mevr. Dijkerman.

Zondag 26 augustus

De tiende zondag van de zomer. Dienst van Schrift en Gebed om

10:00 uur.

Voorganger dhr. H. Knies.

De vakantietijd is altijd een mooi moment voor een gedicht. Dit keer van Hans Bouma uit zijn bundel

Zingenderwijs

Een huis dat ieder zich toch wenst, een huis dat je omarmt, je bloeit er op, je bent er mens, een huis dat je verwarmt. Een huis ook voor de diepste nacht herbergzaam als een schelp, een huis dat altijd op je wacht, je minzaam overstelpt. Een huis dat je royaal beschermt in tijden van verdriet, zich troostend over je ontfermt, je al haar liefde biedt. Is alles stil, je hoort de zee, de eeuwigheid die ruist. Je zwijgt, je zingt, je ademt mee, gezegend is dit huis.

Evangelische Gemeente Baarle-Nassau

HET GAAT DE KENNIS TE BOVEN

“Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here, zo werd gij de mijne.” [Ezechiël 16:8]... Op de terugweg van zijn tweede zendingsreis, steekt Paulus, na Griekenland te hebben doorgereisd, via de havenstad Korinte, de Aegeïsche Zee over naar de Romeinse provincie Asia , om in de grote oude handelsstad Efeze, aan wal te gaan, met het voornemen er een korte tijd te blijven, en het evangelie te verkondigen. [Hand.18:20]... Efeze trok veel handel naar zich toe, wegens haar gunstige ligging, want zij vormde het middelpunt van het handelsverkeer tussen Oost en West. Er liepen vanuit Efeze verschillende landwegen naar het verre Oosten en zee routes naar het Westen, wat zorgde voor een altijd bruisende internationale levendigheid. Maar de stad kende nevens de aantrekking van handel, nog een andere aantrekking, wat een goede bron van inkomsten voor de plaatselijke nijverheid inhield: de pelgrimage. Want Efeze bezat de beroemde Dianatempel (de Romeinse Artemis), ondersteund door honderd zuilen, die een van de wonderen van de antieke wereld was. Beelden van de godin Diana met de vele borsten, wier verering werd gecombineerd met oosterse vruchtbaarheidsriten, trok vele

pelgrims uit alle windstreken. De door zilversmeden vervaardigde beeldjes van de godin, zorgde met de verkoop van deze cultische objecten voor een goed belegde boterham. Tijdens zijn eerste niet zo lang verblijf van Paulus in Efeze, had hij enkel in de synagoge besprekingen met de Joden gehouden. Hun verzoek om langer te blijven, willigde hij niet in, maar beloofde bij zijn afscheid, zo God het wilde, terug te komen. [Hand.18:21]... En God wilde dat, want hun oren stonden open voor het evangelie, zodat Paulus op zijn derde zendingsreis Efeze aandoet, om er bijna drie jaar te blijven. En God deed in die dagen buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat velen van ziekten en kwalen genezen werden. [Hand.19]... Door Paulus eerste bezoek aan Efeze, is de Here hen voorbij gekomen, en zag hun geestelijke naaktheid, maar merkte ook hun honger naar het woord Gods op, toen zij bij Paulus aandrongen langer te blijven. Voor God, die rijk is aan erbarming, was de tijd der liefde hiermede voor hen gekomen, en werd hun naaktheid bedekt met het kleed van Christus [Gal.3:27], en mede levend gemaakt met Christus. [Ef.2:4-5]... Om die reden, schrijft Paulus later in een brief aan hen, buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. [Ef.3:14-19]. Ev. Gem. p/a Klokkenstraat 10, 5111 HL Baarle-Nassau.

PAGINA 5 Verpleging en Verzorging, Dagactiviteitencentra, casemanager Dementie, Kraamzorg Omgeving: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Castelré, Galder, Strijbeek, Ulicoten. Bereikbaarheid voor hulpvragen: Klantenservice: 076-52 65 700; 24 uur per dag bereikbaar klantenservice@careyn.nl www.careyn.nl Kraamzorg: 088-1239999 info@careynkraamzorg.nl www.careynkraamzorg.nl

Sint Bernardus Bedevaart 2011

Sint Bernadus Bedevaart op maandag 20 augustus

Heemkundekring Ledevaert Chaam Ook dit jaar lopen en fietsen wij de Sint Bernardus bedevaart naar Ulicoten. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de omliggende dorpen. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze wandeltocht. De bedevaart is ontstaan in de 17e eeuw, ter verering van de Heilige Bernardus. Deze bijzondere devotie ontstond toen de kapel van Ulicoten in het bezit kwam van een miraculeus houten beeldje. Het is 62 cm hoog en toont Bernardus van Clairvaux in het habijt en koorkleed van zijn orde. In de rechterhand draagt hij de abtstaf en op zijn linker rust een geopend boek. Het beeld werd vervaardigd in de 15de eeuw, maar de kleurschildering in zwart en goud dateert van 1656. St-Bernardus wordt in Ulicoten aanroepen tegen jicht, reumatiek en ziekten onder het vee. De bedevaart

is enkele jaren geleden in ere hersteld, door een gezamenlijk organisatie van de drie heemkundekringen uit de ABC-dorpen. De oude bedevaartroute wordt gevolgd. Deze is: Ulicotenseweg, Legstraat, Houtgoorstraat, Goordijk, Oude Bredasebaan, Bosweg, Maaykant, Dorpsstraat, Bernarduskerk Ulicoten, Bernarduskapel Ulicoten. U kunt te voet, met de fiets of met de auto aan de tocht deelnemen. Voetgangers kunnen, indien gewenst, na afloop met de auto mee terugrijden naar Chaam. Voetgangers vertrekken om 17.30 uur

vanaf het Raadhuisplein in Chaam. De vertrektijd voor fietsers en autorijders is 18.15 uur. De voetgangers van Alphen, Baarle en Chaam komen op de Maaykant bij elkaar om gezamenlijk verder te gaan naar de Bernarduskerk van Ulicoten. Bij de kerk voegen de voetgangers zich bij de fietsers en degenen die per auto gearriveerd zijn. Vanaf de kerk gaan de bedevaartgangers gezamenlijk naar de Bernarduskapel en daarna terug tot in het dorp van Ulicoten waar iedereen weer te voet, per fiets of met de auto huiswaarts keert. Indien u te voet gaat en graag met de auto mee terug rijdt, kunt u zich opgeven bij: Piet Geppaard, Beekstraat 22, tel. 0161-492006, secretaris@ heemkundekringchaam.nl

Alphen - 8 september

Rijwielbedevaart Tilburg Kevelaer Op 8 september vertrekken de fietspelgrims weer naar Kevelaer. Vertrek in Alphen om 05.00 uur. Zorg er voor om goed op tijd aanwezig te zijn. Als u met de fiets mee gaat, geef dat dan zo spoedig mogelijk door. Opgave tot 20 augustus. Tot die datum kan het bestuur voor een slaapplaats zorgen. Zorg dat uw fiets goed in orde is. In Kevelaer zijn de pelgrims te bereiken op tel. nummer: 0031-650742645 van

dhr. Lau van Riel. Slaapplaats met ontbijt en diner kost al gauw €70,00. Dit jaar rijdt er wederom geen bus. Mochten er pelgrims met eigen auto gaan en bereid zijn passagiers mee te nemen tegen € 10,00 vergoeding per persoon, geef dit dan door aan de vice-voorzitter Lau van Riel. Pelgrims die geen vervoer hebben en op 8 september naar Kevelaer willen, kunnen dit vóór 20 augustus doorgeven aan

dhr. Lau van Riel zodat hij alles op tijd kan regelen. Contact personen: A. v.d. Ackerveken-van Gorp, Engelbertstraat 16, Alphen tel.: 0135082151; E. van Gestel-Hermans, Heuvelstraat 5, Gilze, tel.: 0161-452827; P. Pluim-van Esch, Chaamseweg 39, Alphen, tel.: 013-5081203.

Ontwikkelingssamenwerking

Missie in Congo, projecten nú en hoe is de toekomst? Een bezoek aan Congo, de voormalige Belgische kolonie, is een bijzondere belevenis. Een land zo groot als Europa, waar vele gebeurtenissen plaatsvinden. Over de provincies Kasayi waar missionaris Jan Peeters (2005) uit Ulvenhout werkte, vertel ik u graag. Er is daar een tekort aan drinkwater, elektriciteit, gezondheid en scholing. Ook zijn er veel werklozen, waar de kerk vaak een bindende factor voor is. Hoe is de toekomst van deze Congolezen met of zonder donaties uit Nederland? Een bezoek waard!? Missie Sinds 1978 is er geld ingezameld voor St. Vrienden van pater Peeters projecten in Congo. In 1989 en 1996 zijn bestuursleden bij hem op visite geweest. Daarna komt er vergrijzing aan beide kanten en is nú tijd om een bezoek te brengen. De congregatie Scheut zorgden 2 weken voor eten en onderdak, voorwaarde om in die korte tijd gezond te blijven en gebruik van hun 4 wheel drive auto’s voor projectenbezoek. Dit alles maakt dat de missie van Jacques Schram, penningmeester, Marijke Timmermans secretaris en Frans Douwen, bestuurslid, oud missionaris aldaar, optimaal is geweest.

Projecten

Vergelijken met onze situatie moet je nooit doen. Er heerst een andere cultuur en er zijn andere omstandigheden. Een alfabetiseringsproject in Mbuyimayi, een tijd geleden opgezet door Scheutist, die nu in Teteringen woont. Vooral vrouwen volgen er dagelijks lessen in lezen, schrijven en algemene voorlichting. Zij hebben geen kans gehad om naar school te gaan en

willen graag ‘bij de tijd’ blijven. Een prima sfeer waar men goed samenwerkt en de eigen mensen het project voortzetten. Het bezoek aan een aantal opvang tehuizen voor ‘wezen’ raakt je in het hart. Kinderen die verlaten zijn en hun weg zoeken in hun maatschappij. Congolese vrouwen konden dat niet meer aanzien en vangen deze kinderen op. Externe financiën maken deze opvang mogelijk. Zodra ze 18 jaar zijn of eerder gaan ze hun eigen weg. De band die ze opgebouwd hebben met elkaar, geeft houvast voor hun toekomst. Datzelfde effect heb je bij de opvang van straatjongens tussen de 10 en 18 jaar in de stad. Overdag scharrelen ze hun eten en ‘inkomen’ bij elkaar. Op de avond wordt hen onderdak aangeboden in Kananga. Met deze opvang proberen ze te voorkomen dat de jongens in de gevangenis komen. Een bezoek aan de gevangenis van Kananga geeft ons een spiegel van de dagelijkse gemeenschap, waar onderlinge kleine handel is; de sigaret in 3 stukjes knippen en voor ± 1 eurocent verkopen aan je “maatjes”. Hier is arme troef ongelooflijk zichtbaar.

Gezondheidcentra zijn er vele, maar door de situaties in het land gaan de omstandigheden erg achteruit. Geld voor een nieuw dak, een waterreservoir of matrassen geven enig soulaas. Moeders en kinderen zijn veelal de bezoekers van deze poli- en kraamklinieken. Aandoenlijk om de net geboren baby’s te zien met hun moeder op bed onder een muskietennet. Wat is de toekomst van deze kinderen, als ze tenminste niet sterven bij gebrek aan voeding.? Dagelijks komen er mensen, maar op zondag loopt de kerk bomvol en is het volop zingen en dansen. In Congo is volop schwung in de kerk. De mensen hebben elkaar nodig en de kerk is vaak de binding. Uit de verhalen komen we te weten dat er vele (kerk)Sektes ontstaan o.l.v. charismatisch leiders. Overal in dorp en stad zie je hun Kerk, een schuur of alleen een dak. De Stichting geeft onderhoud aan kerken. Zo zijn kerkbanken gegeven, een chambretten gebouwd in seminarie en krijgen pastoraal werkers bijscholing. Dit zijn de aanvragen geweest naast de ondersteuning van maatschappelijke projecten.

we donateurs is moeilijk in deze crisistijd. Een vast bedrag zoals in het verleden kan de Stichting niet meer beloven.

Toekomst

Hoe is onze toekomst en hoe kunnen we nog meedoen in het perspectief van de Congolezen in Kasayi? Enerzijds staan we natuurlijk nog altijd open voor donaties op: ING-bank rekening 40 50 500, zie www.vriendenvanpaterpeeters.nl Anderzijds horen we graag uw reactie op dit missionarissenwerk, deze ontwikkelingssamenwerking. Bij voldoende animo is er in het najaar een foto-presentatie en gaan we een gesprek met u aan. Mail info@vriendenvanpaterpeeters.nl of bel 0161.491264 Jacques Schram of 076.5602907 Marijke Timmermans

Vergrijzing

Tijdens de hoogtijdagen waren zo’n 250 missionarissen in Congo. Nu zijn er nog 9 van de congregatie Scheut. Het aantal directe korte lijntjes is nu zeer dun. De oorspronkelijk groep donateurs uit Nederland is ook aan het uitdunnen. De vergrijzing speelt een grote rol en het vinden van nieu-

Jacques laat baby lopen


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 6

We hebben je liefgehad, dat zullen wij blijven doen. Want jij woont hier in ons, aanweziger dan toen.

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor uw medeleven en steun tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, ons pa en opa

Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn liefde en zorgen gedurende een lang leven, zijn wij nu verdrietig dat mijn lieve man, onze lieve pa en opa op 15 augustus 2012 zachtjes thuis van ons is heengegaan.

Miel Rijsbosch

FRANS AERTS

echtgenoot van

Annie van Beurden

op 95 jarige leeftijd. Annie Rijsbosch - van Beurden

Tevens willen wij de verzorgsters van de Geerhof, Thebe en de Hoogt bedanken voor de liefdevolle verzorging.

Charel en Marja Laura en Nathanaël Viona Miek en Wim Anna Johanna Pepijn Corrie en Paul Paula en Ton Emiel en Annemiek Dirk en Colleen Tine en Kenny

Riet Aerts-Bax kinderen en kleinkinderen

Corr. adres: Oosteinde 17, B-2387 Baarle-Hertog Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen tijdens de plechtige eucharistieviering op dinsdag 21 augustus 2012 om 10.30 uur in de St.-Remigiuskerk te Baarle-Hertog, waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden.

U allen bedankt voor uw medeleven en steun na het overlijden en uw aanwezigheid bij het afscheid van;

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag feliciteren met de komst van hun baby

GEBOREN:

14 augustus 2012

Luuk

zoon van Eddy Kooistra en Sasja Verheijen broertje van Myrthe Den Dries 16, 5113 TP Ulicoten

Al uw drukwerkopdrachten zijn welkom bij:

dono’s woondecoratie in Chaam

drukkerij de jong in Baarle-Nassau

Er zal voor hem een avondwake worden gehouden op maandag 20 augustus 2012 om 19.00 uur in voornoemde kerk. Miel is thuis, in zijn vertrouwde omgeving, waar gelegenheid is om afscheid van hem te nemen na de avondwake.

Jo van Beek-Hendrickx

Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

Hulten; augustus 2012 kinderen en kleinkinderen Fam van Beek-Hendrickx

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve dan deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Wilt u uw kleding laten repareren of vermaken voor zeer gunstige prijzen? Geen probleem! Alles is mogelijk! U kunt bellen voor een afspraak naar Tel.: 013-5078321 / Mobiel: 06-26383951 Maria Roque Deze verkoper met zijn stralende lach, zegt je nu als

30-ger een goededag!!

Gefeliciteerd! De vrienden

Altijd zat en veel plezier, maar wel bijna einde 4!

BMW 318i execuTive .....................1998 BMW 323i ......................................1995 chevroleT capTiva 2.0 d ..............2006 ciTroën saxo .......................... 2x 1998 FiaT punTo elx airco ....................2003 FiaT 500 TWin air ..........................2011 opel asTra 4-drs ...........................1995 opel corsa 1.4 5-drs ....................2007 peuGeoT 206 .................................2001 peuGeoT 207 .................................2009 peuGeoT 307 Break d ..................2007 renaulT clio ................................2002 renaulT MeGane Break ................2000 vW passaT varianT diesel ............2008 vW sharan 2.0 ............................2002 vW TransporTer duB.caB. ...........2006 volvo v40 diesel ..........................2001 volvo v70 T5 ................................2000

AUTOMOBIELBEDRIJF

Galderseweg 21, Galder, Telefoon 076-5613031

www.vanloonautos.nl

De Indische Keuken Nieuwe kookcursussen starten vanaf 20 augustus - Kookworkshops Indische rijsttafel / Indische hapjes en sate. Catering op iedere gewenste lokatie www.makancatering.nl 06-10352980

Vanaf 5 juni 2012 10 jaar william schilderwerken schilderde o.a meerleseweg 18 en schuttershoefweg 4 in chaam bel voor vrijblijvende offerte 0654678602 of neem een kijkje op william-schilderwerken.nl

Verkoop-Verhuur: TE KOOP *Rolsteigers Van 1e eigenaar. *Spinhoogwerkers Goed onderhouden Ford *Schaarhoogwerkers KA met veel comfort. *Minigravers Type Trend 1.2 51 KW *Toiletwagens Hatchback. Machinehandel Jespers Kleur Scuba blauw. Baarleseweg 16 Bouwjaar 2009 Ulicoten. 013-5199501 Kilometerstand 16909. www.jespersmachineTel: 06-51318220. handel.nl

Deze bezige bij is de 50 nabij !

AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met powersliAm. Wetenschappelijke afslankmethode. Geen hongergevoel. Geen vermoeidheid. Behoud van spiermassa. Geen jo-jo effect. Informeer 013-5181364. Voor breek-, zaag- en boorwerken in beton of asfalt, zetten we in: compressoren met luchtkamers, hydraulische hamers, diverse diamant boor- en zaagmachines. Bel naar H. van Beek 0031(0)135078118 of 0031(0)653364696. Camfferman RTV Service. Reparatie Consumentenelektronica TV- LCD- PC-Audio en Video systemen. Tevens Digitenne en Schotelinstallaties. Tel. B. 014 715294. N. 0031 6 29180104. rtvservice@planet.nl Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263. Te huur: schaarhoogwerker werkhoogte 11 mtr knik giek-hoogwerker met telescoop tot 17 mtr. Ruw terrein diesel schaarhoogwerkers 4x4 werkhoogte 12,5 mtr HERMAN VAN BEEK 013-5078118of mob 0653364696.

OLISLAEGERS KLEDING

Goorweg 7 • Baarle-Nassau • Tel. 013-5079860

ons Aline heeft sarah gezien !

Het adres voor al uw werkkleding

! gefeliciteerd ! Theo,Bart&Melinda,Eline Marianne&Hennie,Rick,Tom Oma Treesje,Jose&Roger Lea&Karel

Open: dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00; zaterdag 9.00-17.00; zo. 9.00-13.00; Maandag gesloten.

Van Poppelen Asbestsanering Desiree Geeraertsstr. 14 5111 CH Baarle-Nassau +31(0)6-39408643

info@vanpoppelenasbest.nl geboren 08-08-2012

Milan de Jong

Zoon & broerje van Ad, Sandra & Zoe de Jong - Bekkers

Hoera, een zoon!

Naud Laurijssen Geboren op 7 augustus 2012 Martin Laurijssen & Rosanne Keustermans Broertje van Stijn Nassaulaan 23 5111 XD Baarle-Nassau

Wespen Houtworm Boktorbestrijding Kuijpers Ongediertebestrijding en Houtbescherming. 24-uursservice en geen voorrijkosten tel. 0135079772 0620656157

Wilt u u energierekening niet ieder jaar zien stijgen,laat dan pvcollectoren plaatsen,dan blijft de komende 25 jaar de elektriciteitrekening gelijk.Wilt u informatie bel 0161492649 of mail wido. verhees@hetnet.nl

Hogedrukreiniger kopen? Clena hogedrukreinigers te koop bij Van Tilburg. Diverse modellen uit voorraad leverbaar. Bel: 06-20539464 of kom langs, Oordeelsestraat 84 Baarle-Nassau.

Van Tilburg

Kijk ook eens op: www.stallenreinigingvantilburg.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 7

Liefhebben is voldoende

weekaanBiedingen

Bernardusoctaaf Ulicoten van 20 t/m 27 augustus Elk jaar opnieuw wordt er thema gekozen voor het Bernardusoctaaf . Dit jaar wil van 20 t/m 27 augustus samenkomen rondom het thema: “Il suffit d’aimer - Liefhebben is voldoende” - een uitspraak van de H. Bernardus. Rondom dit prachtige thema worden er vieringen gehouden in de Ulicotense parochiekerk en bij de Bernarduskapel. Op zijn feestdag 20 augustus gaat men bij goed weer te voet van de kerk naar de kapel om daar op die zo bijzondere plek in de natuur eucharistie te vieren. De Heemkundekringen uit onze regio hebben hiervoor weer een mooie tocht naar Ulicoten georganiseerd. Ook het Willibrordusgilde uit Alphen zal dan present zijn.

Medewerking van voorgangers van buiten de eigen regio

Naast de eigen parochiepriesters zullen ook voorgangers van buiten de regio hun medewerking aan het Bernardusoctaaf verlenen: allereerst onze bisschop J. Liesen, maar ook pastoor J. de Bont uit Achtmaal samen met pater S. Klim uit Rijsbergen, pastoor H. van Geel uit Steenbergen, pastoor M. Prasing samen met mevrouw A. Buijs-Tuijtelaars uit Oudenbosch alsmede vicaris W. Wiertz uit Breda. Maar ook de Ulicotense misdienaars en acolieten, kosters en lectoren, koorleden en de werkgroepen handen spandiensten zullen hun beste beentje voorzetten om ook dit jaar

MaalTijd van de week:

Tongrolletje met zalm

weer een bijzonder feestelijk octaaf te kunnen vieren. Na afloop van alle vieringen is er koffie/thee voor iedereen om elkaar te ontmoeten. Ook zijn er devotionalia verkrijgbaar.

per menu ..... e

Di. 21 aug.: 10.00 uur: kruisweg bij de Bernarduskapel

tot intentie van oud-Indiëgangers en broeder Jan Boeren

19.00 uur: Eucharistieviering

www.BesTelBijernsT.CoM Bij uw eerste online bestelling nu 20% korTing!

Ook dit jaar zal het beeldje van St. Bernardus worden meegedragen in de processie naar de Bernarduskapel

Eucharistieviering in de kerk Vr. 24 aug.: 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

Za. 25 aug.: 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

Baarle-Nassau m.m.v. Juliette Moeyersoms-Smit en Jacqueline van der Kaa-Swolfs, organist: Lars Koks.

m.m.v. koor Welberg o.l.v. Martien van Gaans.

m.m.v. Danusia Braspenning en Jacqueline van der Kaa, organist: Marco Buijs.

m.m.v. St. Ceciliakoor Oud-Gastel o.l.v. Els Teunissen.

m.m.v. Kinderkoor Ulicoten o.l.v. juf Els.

Do. 23 aug.: 19.00 uur:

Bedevaartsdag 11.00 uur: PLECHTIGE HOOGMIS IN DE KERK. Hoofdcelebrant: bisschop J. Liesen van Breda m.m.v. Parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals en Brassband Ulicoten o.l.v. Wim Sas.

in de kerk m.m.v. dameskoor Schoondijke o.l.v. Miek van Erp.

Wo. 22 aug.: 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

3.95

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 22 augustus 2012.

Programma: Ma. 20 aug.: Feestdag van de H. Bernardus

19.00 uur: aanvang Eucharistieviering in de kerk waarna voettocht naar de Bernarduskapel, waar de viering wordt voortgezet m.m.v. Parochiekoor Ulicoten o.l.v. Danny Pals.

Diverse soorten schnitzels elke 4e GRATIS

Zo. 26 aug.:

Ma. 27 aug.: 15.00 uur: Eucharistieviering in zorgcentrum Janshove

19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

Chaamseweg 13, 2387 Baarle-Hertog Tel.: 014 69 04 60 www.slagerijernstjansen.com

www.BesTelBijernsT.CoM

m.m.v. Fioretti Alphen o.l.v. Ingrid Heerink-Hakstege.

Vr. 24 aug.: activiteit voor de kinderen

9.00 uur: ochtendwandeling met de kinderen van de Bernardusschool naar de Bernarduskapel. Voor meer informatie en foto’s kan men terecht op de website van de parochie: www.parochie-Ulicoten.nl F.T.

Succesvolle lezing Small World 4e A Sister’s Hope mini-walk 4 of 10 km Foundation in de Baarlese bieb Loop allemaal mee op donderdag 6 september Op donderdag 6 september organiseren we in samenwerking met Sporthotel Bruurs alweer voor de 4e keer: A Sister’s Hope mini-walk. Ook dit jaar kunt u weer kiezen uit twee afstanden te weten, bijna 10 km en ongeveer 4 kilometer. Tijdens beide routes wordt hebben we pauzes, zodat het voor iedereen goed te doen moet zijn. Bovendien wordt iedere deelnemer aan het eind van de tocht ook nog eens door het Sporthotel getrakteerd op een consumptie. Jack de Leeuw staat garant voor een gezellige muzikale omlijsting van de wandeling.

Hier loopt Thea nog alleen, loopt u op 6 september met haar mee?

Lian, Thea en Carolien zijn, met hulp van een heleboel lieve mensen, ook dit jaar weer volop in actie geweest om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting A Sister’s Hope. Deze stichting zet zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor langdurend onderzoek naar borstkanker. Om dit voor elkaar te krijgen organiseren zij ieder jaar een wandeling van Bussem naar Amsterdam.

De deelnemers aan deze wandeling verplichten zich tot het inleggen van € 1500,00 euro per wandelaar. Thea van Haperen en Carolien van Gestel gaan deze tocht lopen en om de benodigde € 3000,00 bij elkaar te krijgen hebben ze gedurende het afgelopen jaar een aantal activiteiten georganiseerd. U herinnert zich de super gezellige High-tea in de roze thee-tuin van Lian vast nog wel! Ook de lin-

gerie party was nieuw dit jaar, maar meteen ook een enorm succes en zeker voor herhaling vatbaar. De wandeling die we organiseren in samenwerking met Sporthotel Bruurs is de traditionele afsluiting van het jaar. Dit jaar wordt de wandeling voor de 4e keer georganiseerd en ook gesponsord door Sporthotel Bruurs, waar wij hen uiteraard ook heel hartelijk voor bedanken! Vanaf 17.30 uur zijn wij aanwezig in het sporthotel om de wandelaars te ontvangen en in te schrijven. We vertrekken om 18.30 uur bij het sporthotel en zullen zo tussen 20.30 en 21.00 uur weer terug zijn. We willen vragen om op tijd aanwezig te zijn, zodat we ook echt om half 7 kunnen vertrekken. Het tempo wordt uiteraard aangepast zodat iedereen mee kan doen. Voor de organisatie is het handig om een inschatting te hebben van het aantal deelnemers. We willen jullie dan ook vragen om massaal in te schrijven via een mailtje naar info@ sporthotelbruurs.nl , of carolienmeijers@hetnet.nl of schrijf je naam op de lijst die bij het sporthotel ligt. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon, te voldoen bij aanvang van de wandeling. De route is uitgezet door Thea van Haperen en dit gegeven is een garantie voor een prachtige wandeling door de natuur vlak bij huis. Aansluitend kunnen we gezellig naborrelen en kletsen in het Sporthotel. Noteer dus alvast in Uw agenda: donderdag 6 september, inschrijven vanaf 17.30 uur, aanvang 18.30 Sporthotel Bruurs, A Sisters Hope mini-walk. Graag tot dan! Lian, Thea en Carolien.

Er werden al meer dan honderd rookmelders aan de man gebracht

Actie rookmelders ook in Baarle-Hertog een succes! Ook de gemeente Baarle-Hertog heeft ingehaakt op de provinciale actie om rookmelders aan te schaffen. Net als op zoveel andere plaatsen in de provincie loopt de actie als een trein. In Baarle-Hertog werden sinds het begin van de actie al meer dan 100 rookmelders gekocht. De gemeente heeft dan ook de voorraad weer op peil gebracht zodat ze geen ‘nee’ moeten gaan verkopen. Er kan voor €19,95 een optische rookmelder met een batterij, die de eerste 10 jaar niet moet worden vervangen, worden aangeschaft. Men noemt het een kleine prijs voor een veilige nachtrust. Het is namelijk zo dat je van rook niet wakker wordt en een rookmelder maakt je wakker voor het te laat is, zo vertelt men bij

de gemeente. De kopers krijgen als advies mee om de rookmelder in de gang waar de slaapkamers op uitkomen op te hangen. En meteen wordt er aan toegevoegd dat het nog beter om op elke verdieping een rookmelder op te hangen. Wettelijk is dit bij nieuwbouwwoningen nu al verplicht.

Rookmeldercampagne wegens succes verlengd Wegens het overdonderende succes en de blijvende noodzaak heeft het provinciebestuur om de rookmeldercampagne met een jaar te verlengen, tot eind 2013 dus! Inzet van de provincie is om o.a. met deze actie de brandveiligheid van woningen te verbeteren. Men kan dus nog een jaar langer op het gemeentehuis terecht voor de aankoop van een rookmelder. F.T.

Het bestuur van de Small World Foundation wordt in het zonnetje gezet.

Op woensdag 8 augustus vond de lezing van de Small World Foundation plaats door Heike van Gils en Sanne Buursma in de Baarlese bibliotheek. Ook dit keer werd deze jaarlijkse lezing een succes. Met trots konden de werkzaamheden van het afgelopen jaar worden getoond. De Small World Foundation heeft duidelijk niet stil gezeten. Zo is het project GIVE A SHIT voor 40 toiletten in de inheemse gemeenschap San Martin afgerond. Op een video werden alle trotse kersverse eigenaren van een nieuwe wc getoond. Wegens groot succes van dit project, is dit jaar een nieuw project genaamd GET SHIT DONE gestart voor nog 20 wc’s. Daarnaast zijn grote stappen behaald binnen het speerpunt van de Small World Foundation, namelijk het verkrijgen van rechten met betrekking tot het voorouderlijk grondgebied van de gemeenschap. De aanvraag hiervan is in Bogota, de hoofdstad van Colombia, ingediend! Ook het visvijverproject heeft haar laatste stadium bereikt: waar Iris Verstappen (zij bezocht Heike vorig jaar in San Martin) vorig jaar nog fanatiek aan het graven was, zijn momenteel de vissen uitgezet. Sanne deelde haar ervaringen binnen het dagelijks leven in San Martin en presenteerde een nieuw project dat tot stand kwam in de periode dat zij in San Martin was: het bouwen van een nieuwe kleuterschool. Dit project is te volgen op facebook via: www.facebook.com/ KleuterschoolSanMartin. Dit jaar was een speciale gelegenheid, omdat de Small World Foundation haar 5de verjaardag vierde. Een goede gelegenheid om Heike en het bestuur dat bestaat uit: Tonny van Gils, Jos Withagen en Cissie Laureijssen eens in het zonnetje te zetten en te bedanken voor al hun inzet. Zij kregen een bloemetje aangeboden, met dank aan bloemenzaak Artinez voor de gedeeltelijke sponso-

ring. Naast een bosje bloemen ter ere van het 5-jarig bestaan, werd namens brasserie de Twee Leeuwen een etentje aangeboden. Hartelijk dank aan De Twee Leeuwen voor het sponsoren van dit mooie cadeau. Tijdens de lezing werden ook veel sieraden uit de Colombiaanse Amazone verkocht, waarvan de opbrengst uiteraard naar de stichting gaat. De Small World Foundation bedankt alle aanwezigen op deze avond hartelijk voor hun interesse en donatie. Ook dank aan de Baarlese bibliotheek voor hun gastvrijheid en in het bijzonder Peter van de Heijkant voor zijn technische ondersteuning. Voordat Heike weer terug gaat naar San Martin, zijn nog een aantal evenementen gepland: - Op de boerendag in Alphen zaterdag 11 augustus mocht de Small World Foundation de toiletten verzorgen. Dit was een groot succes: bedankt wc-bezoekers op de boerendag voor jullie bijdrage! Dank aan de organisatie van de Boerendag die dit mogelijk maakte. - Op donderdag 30 september om 20.00u houdt Heike een lezing in zaal Bellevue in Chaam over de natuur in de Amazone voor Natuurvereniging Mark en Leij. Iedereen is van harte welkom. - Ook tijdens de Trekkertrek in Alphen op 25 en 26 augustus mag de Small World Foundation de wc’s poetsen voor een extra duit in het zakje voor het project GET SHIT DONE. Dit project is te volgen op Facebook via: http://www.facebook.com/pages/GETSHIT-DONE/299897286770994.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 8

TE Koop:

Alphen, Dorenbos 21

Op een goede kindvriendelijke locatie gelegen, zeer ruime, tussenwoning met afgesloten carport en berging op 143 m² grond. Bouwjaar: 1968. Inhoud: ca. 400 m³.

H E U V E L S T R A AT WESTERMARKT

Gilze ......................................................... Haakbus 10 Nabij het prachtige recreatiepark “Water aan de Warande” gelegen, zeer ruime, verspringende tussenwoning met berging op 143 ² grond. Bouwjaar ca. 1976 en nadien verbouwd. Inhoud ca. 370 m³. Vraagprijs.........................................€ 209.000,-- k.k.

S FONS PESSEAlRtijd vrerAsAd

kwali

l ordee

o

teits v

BEETHOVENLAAN

Gilze ...................................................... Akkerstraat 2 Op een hoek gelegen, ruime twee-onder-éénkapwoning met aanpandige garage, oprit voor meerdere auto’s en royale tuin op 525 m². Inhoud woning: ca. 470 m³, inhoud garage: ca. 60 m³. Bouwjaar: 1977. Vraagprijs.........................................€ 299.000,-- k.k.

r

N

op voo

RIJE LAGE

S

DE LEKKERSTE EIGENGEMAAKTE

Info gemeente Baarle-Hertog

Vaarbewijscursus start sePteMber

Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad. OOk sPOedcursus OP 2 zaterdagen yachtconsult.com 0165-546707

sAlADes

ZONDER KLEUR & SMAAKSTOFFEN

ALTIJD RECLAME SjaSlick GEROOKTE KIPFILETSALADE ........1.19

0.98 ZALMSALADE ................................0.99

per stuk ............................................

GaMBaSPiES

1.49

KRABSALADE ................................1.19 per stuk ............................................ BOUILLIONSALADE ........................1.09 BaRBEcUEWORST

0.70 KIP-KERRIESALADE ......................0.79 HaMBURGER VLEESSALADE ...............................0.79 per stuk ............................................ 0.60 HAM-PREISALADE.........................0.79 SPEklaP per stuk ............................................ 0.60 EI-SALADE .....................................0.79 ± 30 VERSE BBQ SPEcialiTEiTEN GARNALENSALADE .......................1.09 iN ONZE WiNkElS PIKANTE HAMSALADE ..................0.79 GEHEEl VERZORGD WORSTENBROOD 5 STUKS ...........2.99 BaRBEcUEPakkET per stuk ............................................

8.45

Alles sAlADes per 100 grAm per pakket vanaf ...............................

www.fonspessers.nl www.fonspessers.nl

KEUKEN RENOVEREN! Uw oude keuken weer als nieuw • fronten • apparatuur • aanrechtblad • accessoires Gratis advies aan huis AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 Bezoek onze showroom www.advandersteen.nl

Vraagprijs.......................................... € 196.000,- k.k. Zie voor ons complete woningaanbod

24 – 25 en 26 augustus opendeurweekend bij Horseworld !!

www.broedersmakelaardij.nl www.broeders.com Inlichtingen: Makelaarskantoor Broeders

Die dagen zijn wij doorlopend op van 10u tot 18u!! Dorpsstraat 74 - 4861 AD Chaam tel: 0161-492371 - fax: 0161-491434 Nieuwstraat 6 - 5126 CE Gilze tel.: 0161-491999 - fax: 0161-493462

VERPOL b.v.b.a. Kunststofdakbedekking en goten Zeilmakerij - Zwembadfolie Folie voor vijvers en zwemvijvers Van de Pol Tom Contactadres: Vaartstraat 5, Ravels GSM 0032 474/44.79.02 Met vele jaren ervaring

• Nieuwe auto’s • Gebruikte auto’s • Reparatie • Onderhoud • Banden VERPOL b.v.b.a. Kunststofdakbedekking en • Schade goten Zeilmakerij - Zwembadfolie Bekleding van kleine meubels • apk Van de Pol Tom - Vermeiren Jos • airco-service Contactadres: Vaartstraat 5,

Grote afprijzingen op de ganse zomercollectie!! Vliegendekens Befix, zadeldekken, fleece dekens, Ons Weekblad beenbescherming, rijbroeken, bovenkledij enz 2 kolom x 35 mm

Bij aankoop van Petrie rijlaarzen een laarzentas t.w.v 60€ Gratis!! TOT OPZEG

Horseworld VERVANGEN VORIGE ADVERTENTIE Leopoldstraat 57 2330 Merksplas +32495274409 volg ons ook op facebook

in stijl

CONTACT MET DE GEMEENTE Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog tel. (014) 69 80 70 e-mail: gemeente@baarle-hertog.be website: www.baarle-hertog.be Spreekuur burgemeester en schepenen Voor een afspraak bel (014) 69 80 70 of stuur een mail naar gemeente@baarle-hertog.be. OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS Administratie maandag: ............... 8.30-12.30 en 17.30-19.30 u dinsdag t.e.m. vrijdag: .....................8.30-12.30 u Sociale dienst maandag en donderdag: .................9.00-12.00 u Politiepost Baarle-Hertog maandag: ............... 9.00-12.00 en 18.00-20.00 u dinsdag t.e.m. vrijdag: .....................9.00-12.00 u NOODNUMMER HULPDIENSTEN 112: internationaal noodnummer voor politie, brandweer en ambulance STORINGEN NUTSVOORZIENINGEN Elektriciteit Eandis: tel. (078) 35 35 00 Gas Baarle-Hertog centrum Enexis: tel. (0031) 88 857 27 27 Gas Zondereigen Eandis: tel. (078) 35 35 34 Water Baarle-Hertog centrum Brabant Water: tel. (0031) 73 683 80 00 Water Zondereigen Pidpa: tel. (0800) 90 300 Defecte straatverlichting Eandis: tel. (0800) 6 35 35 Drukriolering Gemeente Baarle-Hertog: tel. (014) 69 80 70 GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN Milieustraat openingsuren: woensdag t.e.m. vrijdag: 10-16u en zaterdag: 9-16u Bibliotheek tel. (014) 699 492 of www.theek5.nl / www.benebib.be Cultureel centrum tel. (014) 699 326 of www.ccbaarle.org Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen tel. (014) 699 539 of www.amwdenoorderkempen.be Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees tel. (014) 690 364 of www.landelijkekinderopvang.be +++ Gemeente Baarle-Hertog +++ (Sier)bestrating - grond - sloop - riool - opruimen - bomen rooien 0644875441.

Deze week in de aanbieding bij uw warme bakker Vromans

met de mooiste zonweringcollectie Volkorenbrood 100% volkoren

2 broden voor e

Ons Weekblad ZOEKERTJE STOPZETTEN

Ravels GSM 0032 474/447902 00 32 478/285101 Met vele jaren ervaring

Zwitser appeltaartje

6.99

Bakkerij Baarleseweg 39, Chaam

- 493271

www.autobedrijfhavermans.nl

3.50

6 personen e Krokante bodem boordevol Zwitserse room en appeltjes.

Kijk voor onze occasions op www. autobedrijfhavermans.nl

Tel. 0161

Garageverkoop op zaterdag 18 en op zondag 19 augustus. Uitbreidingsstraat 4 Baarle-Hertog.

zonwering - rolluiken - binnenzonwering - screens - markiezen - horren - gordijnen

Heistraat 26a - 5121 JL Rijen - tel. 0161-222218 - aartszonweringen@home.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur; zaterdag 9.00-15.00 uur

’t Lekkerbekje

Vromans

Kerkstraat, Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5079257 De Laverije, Rijen, Telefoon: 0161-224475 Jorisstraat 24, Breda, Telefoon: 076-5653682


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 9

Chaamse jaarmarkt

zoeker een muntje uit de “schatkist”. Het muntje bevatte mogelijk een geluksnummer waar prijsjes aan verbonden waren. Voor de kleintjes werden ballonnen en kleurplaten uitgereikt. Onder de noemer van streekproducten waren dit jaar een tweetal deelnemers. Onze “jongens” uit Chaam ofwel de enthousiaste bierbrouwers van de Pimpelmeesch waren weer op hun bekende stek te vinden en naast hun was voor het eerst de deelname van een verkoopwagen van de heer Visee met diverse streekproducten.

Kindermarkt

De 28e uitgave van de Chaamse Jaarmarkt vond plaats in een zonovergoten dorpscentrum. Gelukkig werden de temperaturen niet extreem maar bleven ze steken rond de 25 graden zodat de kans op een regenbui achterwege bleef. Dit jaar hoefde de Stichting de buienradar op zaterdag niet te checken om voorbereid te zijn voor mogelijke calamiteiten. De voorspellingen gaven daar geen aanleiding toe. De markt kwam later op gang dan voorgaande edities. Over het waarom moeten we het antwoord schuldig blijven. Grootschalig was deze dag het gebruik van de fiets om de markt te bezoeken. Het Raadhuisplein was dan ook een grote openbare fietsenstalling.

Verenigingen en NonProfit

De inbreng van de diverse Chaamse verenigingen en non-profit organisaties gaven weer een extra afwisselend cachet aan de markt. Zo zagen we zoals al vele jaren gebruikelijk de Heemkundekring ‘Ledevaert’ met de bekende Chaamse kalender met oude foto’s, tijdschriften en boeken. Ook hun verenigingsblad Ledevaert Luidt werd in diverse jaargangen aangeboden Bij de Zonnebloem kon men een gokje wagen middels een envelop trekken en verder werden diverse artikelen aangeboden. Bij de stand van de VVV was deze natuurlijk voorzien van allerlei informatie zoals wandel- en fietskaarten evenals producten met het thema Chaamse kiep. Ook wederom aanwezig was de bibliotheek met een groot aanbod van gebruikte boeken. De Carnaval had een plaats gekregen nabij de kindermarkt op de Brouwerij. Hier kon men middels het muizenspel trachten de muis te meppen met als prijs een lot met kans op een ballonvaart. Verder waren er diverse artikelen te koop en kon men een gokje

wagen middels de aankoop van een lot van 1 euro welke de kans gaf op een ballonvaart bij het zomer festival. Het geheel werd prima gepresenteerd en kwam de stand goed over. Onder de noemer non-profit zagen we een stand ten bate van de woongemeenschap “De Schans” met de verkoop van aardbeien en druiven voor het goede doel. De druiven en aardbeien werden ook uitgedeeld om te proeven en hier werd gretig gebruik van gemaakt. Verder noemen we hier ook het kraam van New Life Found organisatie, Vraag en aanbod (Alphen) en KBO uit Bavel.

Middenstand en Streekproducten

Deze was natuurlijk vertegenwoordigd door de horeca met 5 terrassen, cafetaria De Gouden Leeuw had zijn terras extra vergroot en een luchtkussen geplaatst. Dono’s woondecoratie was vertegenwoordigd met kraam en een winkel welke geopend was tijdens de markt. Ook dit jaar vanuit de middenstand was de deelname van Bakker Nagelkerke met een kraam waar het goed worstenbrood eten was. Verder mogen we zeker niet vergeten schoenhandel Van den Buijs, met kraam en winkel en dat al voor de 28e maal. Vanaf de eerste markt in 1985 geeft de familie Van den Buijs acte de présence en dat kan niet iedereen zeggen. Nieuw dit jaar was de deelname van Bakker van Gils met de ijskar en beperkt terras en The Village met meubelen en accessoires. Wouters Wonen zijn deelname was vergroot en Van der Weij verzekeringen met de Regiobank waren eveneens actief. Bij deze laatste kreeg de oudere be-

Het Brouwerijplein was weer de locatie voor de alom bekende kindermarkt, met veel ruimte en groeimogelijkheden. De deelname was gelukkig weer toegenomen zodat we niet verder hoeven na te denken aan een andere invulling van deze unieke gelegenheid. De vulling met de Bungee trampoline gaf een leuke actieve aanvulling aan de markt. Het aanwezige publiek had geen moeite om de kindermarkt te vinden met de partytenten. Deze tenten hebben voordeel bij zowel zon als regen, echter gevoelig bij wind. Het was er weer druk en er werd goed omgezet. De organisatie van de kindermarkt was dit jaar voor het eerst in handen van Elianne van den Broek en Janneke de Rooij. Marian Michielsen heeft een perfect team bereid gevonden om het stokje over te nemen. Ik wil dan ook de dames namens de Stichting en zeker ook namens de deelnemende kinderen hartelijk danken voor hun inzet. Zonder hen is er geen kindermarkt en verder is het van groot belang, dat deze Chaamse kindermarkt traditie (gratis) wordt voortgezet in de toekomst bij voldoende deelname.

Standwerkers

De Chaamse jaarmarkt is al vanaf het begin (1985) bekend vanwege zijn standwerkerconcours. Ook de 14 standwerkers die dit jaar deelnamen lieten in allerlei toonaarden van zich horen, eenieder op zijn eigen vermakelijke wijze. Hun parasols hadden dit jaar vooral het doel waar ze voor bedoeld zijn en niet om de handel droog te houden. De aangeboden artikelen waren weer gevarieerd zoals: raamwisser, herenportemonnee, stofzuigermondstuk, poppen, inlegzool,

groenteschaaf, Sundepil, herenonderhemd, blikopener, nailset, meubelolie, schoonmaakpakket en een pakket met medische artikelen. Dit jaar hadden we de deelname beperkt van de standwerkers en tevens een kwaliteitsverbetering toegepast wat de markt zeker ten goede kwam. Voor de jurering van het standwerkerconcours was dit jaar het bestuur van de StOB (Stichting Ondernemend Baarle) gevraagd. De heren hadden zich vol overgave op de jurering gestort en hadden totaal geen probleem om tot een uitslag te komen, doordat de standwerkers weer een staaltje van hun kunnen ten beste gaven. Er waren geen deelnemers die een gelijk aantal punten hadden verworven.

Prijsuitreiking en dankwoorden

Rond de klok van 17.40 uur was het zover en werd eenieder welkom geheten door de voorzitter van de Stichting Jaarmarkt Chaam, Louis van den Enden. Verder wilde hij namens de Stichting eerst bedanken de vrijwilligers en deelnemers waar we ieder jaar van afhankelijk zijn zoals; de werkploeg, politie, deelnemers aan de markt, standwerkers, gemeente Chaam en de verkeersregelaars. Speciaal dankwoord gaf hij aan de dames van de jeugdmarkt, Elianne van den Broek en Janneke de Rooij en dit werd met applaus onderstreept. Voorzitter liet verder weten dat de start van de markt was vertraagd. Enerzijds door het opstellen van de kramen en anderzijds door een probleem met een standwerker die voor het eerst in Chaam zou optreden met het artikel messen. Het bestuur kon dit jaar wat minder gebruik maken van de secretaris doordat deze tevens een kraam runde om het boek “Chaam van toen en nu” aan de man te brengen. De Stichting is de uitgever van dit unieke boek en levert hierdoor graag een bijdrage aan ons cultureel erfgoed. De oud-voorzitter was dan ook dit jaar van de partij om het bestuur te ondersteunen, waarvoor dank. Hierna gaf de voorzitter het woord aan de jury dagvoorzitter Robbie Martens. Deze gaf aan dat het toch wel een bijzondere ervaring was om jurylid te zijn van een standwerkconcours. Het presenteren van, en de verscheidenheid om de artikelen te vergelijken is moeilijk volgens de jury. Maar er was geen discussie geweest aangaande de uitslag. Daarna ging hij over tot de prijsuitreiking het was een close finish geworden tussen de kandidaten. Op de 3e plaats was geëindigd Rob Dirkzwager uit Amsterdam, 44 punten met de stofzuigermond, als 2e eindigde de man met de raamwisser, Floor Maasland uit Kaatsheuvel met 46 punten. En tot slot was er de 1e prijs voor het medisch pakket van

Jaap Brouwer uit Noordwijk met 50 punten. Opvallend hierbij was dat het jurylid bij de prijsuitreiking voor iedere winnaar een persoonlijk verhaal ten beste gaf. Nadat de prijzen waren verdeeld dankte de voorzitter de jury voor het werk wat ze hadden verricht en gaf vervolgens het woord aan de heer Rob Dirkzwager die namens de standwerkers het woord deed. Rob ging in op het gerezen probleem in de ochtenduren en liet weten geheel achter het standpunt van het bestuur te staan en zou zich sterk maken dat er een streep onder gezet wordt. De Stichting heeft het prima voor elkaar en heeft de beste standwerkers van Nederland bij elkaar. Het bestuur heeft al 28 jaar een standwerkconcours en zij doen dit op vrijwillige basis ieder jaar opnieuw perfect organiseren. Wij, de standwerkers vinden dit geweldig en kunnen hierdoor onze boterham verdienen. Wat jury betrof had Rob de opmerking dat het aantal juryleden wel erg klein was dit jaar. Hij dankte de jury voor de klasse van jurering om de juiste persoon uit de 14 beste standwerkers van Nederland te halen. Perfect gedaan en wilde dat namens de standwerkers onderstrepen met het aanbieden van een olijfboompje. Hierna riep hij de “grondlegger” naar voren. De oud-voorzitter, Ton van Amelsfoort had het bestuur ondersteund in raad en daad en dit verdiende ook een olijfboompje. Daarna wilde hij graag de Stichting Jaarmarkt bedanken namens alle standwerkers met ook een boompje aan te bieden voor de goede organisatie en hoopte eenieder volgend jaar terug te zien. Hiermee was de prijsuitreiking een feit en werd nog even nagekaart over deze jaarmarkt. Bij de Loco-bar werd er gestart v.a. 19.00 uur met een live music optreden van de band Re-act. Ondertussen was men buiten al begonnen met het schoonmaken van de weg en deze werd dan ook om 19.40 uur weer vrijgegeven voor het openbaar verkeer. De Stichting kan weer terugzien op een succesvol verloop van deze 28e jaarmarkt. Tenslotte ook een woord van dank aan de bewoners van het Anthoniushof, Dorpsstraat en de Brouwerij die deze dag zeker met enige ongemakken hebben ervaren. Hopelijk tot ziens op onze 29e jaarmarkt op zondag 11 augustus 2013. G.V.

De dag die je niet mocht missen

Een zonovergoten nostalgische Boerendag en Oldtimershow Alphen Afgelopen zaterdag kon je op de Boerendag dankzij de uitbundig stralende zon bijna over de verbrande koppen lopen; zo druk was het! Jong en oud kon zich vermaken op het dorpsplein, bij het dorsen, tussen de oldtimers, op de akkers, in de weide, bij het defilé-veld of in de grote tent, enz. Een grandioze Boerendag die met de hulp van vele vrijwilligers tot stand is gekomen. Bedankt: -Will, Wim, Walter, René, Nick, Toon, Kees, Frank en Tinus die deze Boerendag organiseerden; -de mensen die een week lang alles opbouwden en weer afbraken; -Wim Segers, de eigenaar / sponsor? van het terrein; -de mannen van het dors-, het maal- en vlegelgebeuren; -de ‘huisjes- en kraampjesbewoners’ op het dorpsplein; -de mensen die het thema ‘ut wel en wee van knol en peej’ inhoud

hooien

gaven; speciaal de ‘akkerboeren en boertjes’ op de dag zelf; -de schietende gildebroeders; -de ganzenhoeder; -Stijn met zijn Kempische heideschapen; -de Lakevelder-’koeiboeren’ en de ezeltjesbezitters; -de clowns Pufke en Plofke met hun eetbare sieraden; -de ter-elfde-uren opgetrommelde schminksters; -de Country-linedancers uit Kalmthout; -de hondenvereniging en de veteranensportgroep uit Baarle-Nassau; -de Friese paardengroep; -de eigenaren van de McCormicks (tractoren, werktuigen, auto’s, enz.) die het oldtimerveld rood kleurden; -de trotse bezitters van de andere oldtimers (tractoren, auto’s, Unimogs, stationaire motoren en noem maar op); -de mini-tractor-zelfbouwers;

defié McCormick

-de eigenaren van de glimmende bromfietsen en Solexen; -de mensen die op de markt stonden; -de vrijwilligers die er een leuke dag van hebben gemaakt; -alle mensen van de STTA met hun helpers; -alle bezoekers, groot en klein; -Heike van Gils’ toiletservice (speciaal uit Colombia hierheen gevlogen); -vooral Johan, de omroeper, die zich 12 uur voor aanvang meldde; -en al degenen die ik vergeten ben. Nogmaals iedereen die heeft meegeholpen om de Boerendag 2012 tot een ongekend succes te maken: heel, heel hartelijk bedankt! Tot zaterdag 10 augustus 2013 bij de grootse 30e editie. P.S. de brood met vet en suikerkraam van fam. Segers op het dorpsplein bracht €70,25 op voor het goede doel, KIKA; bedankt! Stg. STTA, Toon Timmermans, P.R Boerendag 2012.

rolblok inspannen


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 10

Informatie en publicaties GEMEENTEHUIS Singel 1, Baarle-Nassau Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau Telefoon 013-5075200 Telefax 013-5078145 Geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR

Baarle-Nassau Voorkom hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de grond

OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF Smederijstraat 2, T. 013-5078715 (niet altijd iemand aanwezig) SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUdERS Voortaan zijn er geen spreekuren meer voor de burgemeester en de wethouders. Indien u een collegelid wenst te spreken kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 013-5075294. MEldEN vAN STORINGEN, KlAcHTEN EN cAlAMITEITEN IN dE OPENBARE RUIMTE U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via tel.:013- 507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. STORING dRUKRIOlERING U kunt een storing aan de drukriolering melden via tel.:013507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. ONTSMETTEN vEEWAGENS Het ontsmetten van veewagens is niet meer toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via nummer 013-5079871 of 013-5077228. MIlIEUKlAcHTEN TIJdENS KANTOORUREN: Gemeentehuis: 013-5075200 Het kan o.a. gaan over: - lawaai- en geluidsoverlast - stankoverlast en luchtverontreiniging - waterverontreiniging - bodemverontreiniging - illegaal vuil storten - deponeren afgewerkte olie - vellen van houtopstanden MIlIEUKlAcHTEN BUITEN KANTOORUREN: 073-6812821 BUREAU SlAcHTOFFERHUlP Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999. KABEl Telenet storingen: klantendienst: aansluiting: website:

003215666666 003215666666 003215666777 www.telenet.be

POlITIE BAARlE-NASSAU AlARMNUMMER 1-1-2 • Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving). • De wijkagent, Paul Sintnicolaas, is te bereiken via 09008844. Ook voor overige politiezaken kunt u dit nummer bellen. • Spreekuur politie Baarle-Nassau Iedere woensdag van 13.00 tot 17.00 uur kunt u in het gemeentehuis van Baarle-Hertog aan de Parallelweg 1, terecht voor het doen van aangifte. U moet zich hiervoor wel telefonisch aanmelden via 0900-8844.Voor informatie of vragen kunt u zo binnenlopen. • Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 • Steunpunt Huiselijk geweld: 0900 126 26 26 INTERNATIONAAl STEUNPUNT POlITIE BAARlE - Tijdens kantooruren (0032 14) 698079. - op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische politie aanwezig. - u kunt bij de balie van zowel het Nederlandse als het Belgische gemeentehuis een bericht voor de wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u op. GEvONdEN vOORWERPEN Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij de balies van respectievelijk het Belgische en Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van verloren voorwerpen is mogelijk. AFvAlINZAMElING EN dE MIlIEUSTRAAT De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Klachten over het ledigen van uw containers kunt u melden bij de gemeente, 013-5075200 of gemeente@baarle-nassau.nl. Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te BaarleNassau. Voor de tarieven van de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat dient u altijd uw magneetkaart te tonen. dIENSTENcENTRUM UlIcOTEN Dorpsstraat 40, 5113 TE Ulicoten, Telefoon 013-5196316 Fax 013-5196317, www.dienstencentrumulicoten.nl e-mail: info@dienstencentrum.nl Openingstijden: dinsdag: 13.00 tot 17.00 uur; woensdag: 09.00 tot 13.00 uur; donderdag: 13.00 tot 17.00 uur; vrijdag: 09.00 tot 13.00 uur.

Ambrosia in Nederland Ambrosia is een plant afkomstig uit Noord-Amerika, die steeds meer voorkomt in Nederland. Ambrosia wordt ook wel hooikoortsplant genoemd, omdat hij tijdens de bloei grote hoeveelheden pollen produceert die een allergische reactie kunnen veroorzaken. We zien Ambrosia vooral in particuliere tuinen, op plaatsen waar vogelvoer is gestrooid. Verder komt Ambrosia vooral voor op ‘verstoorde gronden’, zoals bermen, akkers, fabrieksterreinen, bouwterreinen en bij havens. Ambrosia is wereldwijd één van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Als we niets doen, verspreidt Ambrosia zich verder over ons land. Omdat Ambrosia pas laat bloeit (vanaf augustus t/m oktober) kan het hooikoortsseizoen hierdoor 1 tot 2 maanden langer duren. Vestiging van deze plant kan leiden tot meer allergische aandoeningen, ook bij mensen die nu nog geen hooikoortspatiënt zijn. Dit willen we voorkomen. Hoe kunt u helpen? De komende weken is een goed moment om ambrosia te verwijderen, omdat de plant nu goed te herkennen is. Bij verwijdering van de plant zijn goede voorzorgsmaatregelen erg belangrijk, zoals het dragen van handschoenen. Op de website www.ambrosiavrij.nu vindt u meer informatie en staan foto’s van Ambrosia. Vragen of meer informatie? U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente (0135075200) of met het Klantcontactcentrum van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit via de website www.nvwa.nl of (0800) 04 88.

Wet maatschappelijke ondersteuning Iedereen in Baarle-Nassau moet prettig kunnen leven en mee kunnen doen in de samenleving. We gaan uit van de mogelijkheden van mensen en bieden ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Het doel is dat iedereen zo lang mogelijk in eigen omgeving kan blijven wonen en functioneren. De gemeente steunt daarom ook mantelzorgers en vrijwilligers, want zij nemen dagelijks actief hun verantwoordelijkheid voor een zorgzame samenleving. Preventie is belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. Samen met mantelzorgers, stichtingen, verenigingen, instanties, hulpverleners, belangenbehartigers en woonstichting zet de gemeente zich ervoor in dat ouderen, hulpbehoevenden en mensen met een beperking kunnen blijven meedoen in de samenleving. De gemeente zorgt ook voor mensen die zich (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen redden, geen dak boven het hoofd hebben of dit dreigen te verliezen. Zo subsidieert de gemeente diverse instellingen in de regio om maatschappelijke opvang en zorg te bieden. Kunt u het niet langer zelf regelen met hulp van uw omgeving? Dan kan een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een oplossing zijn. Bijvoorbeeld via de deeltaxi, een rolstoel, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing. Deze voorzieningen kunt u aanvragen via het WMOloket in het gemeentehuis. De medewerkers van het WMO-loket bekijken aan de hand van uw persoonlijke situatie welke Wmovoorziening(en) u kunt krijgen. De medewerkers kijken naar uw gehele (thuis)situatie. We gaan er vanuit dat u de meeste zaken zelf goed kunt doen of regelen. Aanmeldingsgesprek Met iedereen die een aanvraag wil doen voor een Wmovoorziening zal eerst een aanmeldingsgesprek gevoerd worden. Dit gesprek houdt in dat er een Wmo-consulent zoveel mogelijk op huisbezoek komt. Dan wordt samen met u, uw complete situatie naar aanleiding van uw hulpvraag geïnventariseerd. Deze inventarisatie gaat uit van uw persoonlijke situatie en geeft een beeld van: • De problemen die u ervaart in uw dagelijks functioneren door lichamelijke of psychische beperkingen. • De mogelijkheden die u hebt, ondanks het probleem.

Openbare besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 7 augustus 2012 GEMEENTEHUIS BAARlE-HERTOG • De onmogelijkheden die u ondervindt door het probleem. Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog • Wat uw behoeftes zijn, waarbij u mogelijk ondersteuning nodig tel. (014) 69 80 70 - fax (014) 69 80 71 heeft. e-mail gemeente@baarle-hertog.be • Of er mensen zijn die u helpen (mantelzorger) en waarmee zij website www.baarle-hertog.be uopeningsuren: helpen. maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot • Welke oplossingen er mogelijk zijn buiten de Wmo 12.30u en maandagavond van 17.30u tot 19.30u • Indien er geen oplossingen zijn buiten de Wmo, welke resultaten de voorzieningen uit de Wmo kunnen bereiken. BURGEMEESTER Van Leuven, Kapelakker 2387 Baarle-Hertog; HetJan gesprek is voor iedereen die7,voor het eerst een beroep doet 699 155uit de Wmo de logische start. Wie door eerop tel. een(014) voorziening dere aanvragen en een eerder gesprek al bekend is, kan wellicht Spreekuren: maandag van 11 Dit tot 12 en 18 tot 19 de fase van het gesprek overslaan. zaluniet altijd hetugeval of bel (014) 69 80 70 voor een afspraak zijn. Na een gewijzigde situatie kan het van belang zijn een nieuw of een aanvullend gesprek te houden. ScHEPENEN In de voert een Wmo-consulent voert het gesprek. Deze Leoregel Van Tilburg, Donkerstraat 14, 2387 Baarle-Hertog; consulenten zijn 300 op de hoogte van de in ons dorp en de regio tel. (014) 699 aanwezige mogelijkheden, maar de individuele voorzieAd Haneveer, Tommelshof 36, ook 2387van Baarle-Hertog; tel. (014) 699 832 ningen die de gemeente in het kader van de Wmo verstrekt. De Ann Brosens, Zondereigen 27, 2387 Baarle-Hertog; uitkomsten en adviezen van het gesprek worden vastgelegd in (014) 633 eentel. verslag. Dit 169 verslag kan ook dienen als aanvraagformulier Indien u één van de schepenen wenst te spreken, voor een voorziening. bel (014) 69 80 70 voor een afspraak. Op de website van de gemeente, www.baarle-nassau.nl kunt u bij producten en diensten onder zorg en welzijn uitleg vinden over POlITIE diverse Wmo voorzieningen. Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog tel. (014) 69 80 79 of (014) 40 72 30 Tijdelijke verkeersmaatregelen dringende oproepen: 101 of (014) 40 72 30 e-mail politie@baarle-hertog.be Stratenloop Bels Lijntje 2012 Op website zaterdagwww.politieregioturnhout.be 25 augustus 2012 vindt weer de jaarlijkse Stratenloop openingsuren: tot en met vrijdag van 9u tot 12u Bels Lijntje plaatsmaandag in Baarle-Nassau. Hierdoor zullen diverse en maandagavond van 18u tot 20u wegen gelegen in en grenzend aan het parcours van 12.30 uur tot 20.00 uur gestremd zijn voor alle verkeer. Het doorgaande verkeer wordt ter plaatse omgeleid. BRANdWEER Dringende oproepen: 112 Jaarmarkt FNV niet-dringende oproepen: (014) 69 80 70 Op zondag 26 augustus 2012 vindt de jaarlijkse jaarmarkt georganiseerd door het FNV plaats. Hierdoor zal de Loswal OcMW / SOcIAlE dIENSTde gehele dag afgesloten zijn voor zaterdagavond en zondag 1, 2387 Baarle-Hertog alleParallelweg verkeer. De gemeente Baarle-Hertog is online! tel. (014) 69 80 70 - fax (014) 69 80 71 Surf naar: www.baarle-hertog.be e-mail ocmw@baarle-hertog.be Houdt u rekening met enige verkeershinder. Meer wegwerkzaamheden en afsluitingen bij in de buurt kunt u Spreekuren maatschappelijk assistent: maandag en vinden op www.baarle-nassau.nl www.haalmeeruitdeweg.nl donderdag van 9 tot 12u of na of afspraak

Wat kan het WMO-loket voor u betekenen?

Wij informeren u graag over: • Zorg en inkomen • Wonen in een schoon en geschikt huis • Verplaatsen in en om de woning • Vervoer in en rond Baarle-Nassau • Contacten hebben met mensen en deelnemen aan recreatieve en maatschappelijke activiteiten • Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers Waar kunt u met uw vragen terecht? Bij het WMO-loket in het gemeentehuis van BaarleNassau. Op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur Telefoonnummer: 013-5075272. Spreekuren juriste: 1e donderdag van de maand van 9 tot 11u enkel Tweede Kamer-verkiezingen op afspraak, bel (014) 69 80 70 van 12 september a.s. (min. 2 dagen op voorhand!) Op woensdag 12 september mag er weer gestemd worden voor PlAATSElIJK WERKGElEGENHEIdSAGENTScHAP (PWA) de Tweede Kamer. Door te stemmen kunt u meebeslissen over Het PWA is iedere werkdag (behalve woensdag) van 13 tot de 16u samenstelling de Tweede Kamer.van Mee mogenviabeslissen, bereikbaarvan op het gemeentehuis Weelde het is een belangrijk te stemmen, u mede hoe en nummer (014)recht. 65 48Door 56. Het PWA heeftbepaalt geen vaste zitdag door Nederland en wordt bestuurd. in wie Baarle-Hertog komt enkel nog op afspraak naar het gemeentehuis. Bel voor een afspraak naar (014) 65 48 56 of Stemmen in een willekeurig stemlokaal stuur een mail naar pwaravels@skynet.be. Om het u als kiezer gemakkelijker te maken, kunt u in elk stemMIlIEUSTRAAT lokaal binnen onze gemeente uw stem uitbrengen. De locaties Smederijstraat 6, Baarle-Hertog-Nassau de gemeenstaan vermeld op de kandidatenlijst die rond(naast 10 september wordt tewerf Om van Baarle-Nassau) bezorgd. te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een Openingsuren: woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 16u identiteitsbewijs meenemen. en zaterdag van 9 tot 16u Identificatieplicht De milieustraat is enkel toegankelijk voor houders van een Bij magneetkaart het uitbrengenuitgereikt van uw door stemdemoet u zichBaarle-Hertog, identificeren met gemeente eenBaarle-Nassau of Alphen-Chaam. Zorg dat u bij een bezoek identiteitsbewijs. Identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, of rijbewijs. Bij de verkiezing aan de identiteitskaart milieustraat steeds uw magneetkaart bij u heeft.van de U kan knipkaart betalen bankkaartpaspoort, (Belleden vanmet de de Tweede Kamer magofu met eenuw Nederlands gischeofbankkaarten moeten voorzien de Maestrorijbewijs identiteitskaart gebruiken datzijn op van 12 september 2012 (defunctie). dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag Voor informatie over de milieustraat kan uidentiteitskaart terecht op voor het meer stemmen dus een Nederlands paspoort, het gemeentehuis of op www.baarle-hertog.be. of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 13 september 2007” of elke latere datum. cUlTUREEl cENTRUM BAARlE Bent u uw identiteitsdocument kwijt Baarle-Hertog of is het gestolen, dan kunt Pastoor de Katerstraat 5-7, 2387 u zich het699 stembureau melden met het door de politie opgeTel. op (014) 326 stelde proces-verbaal van vermissing of diefstal en een ander e-mail ccb@baarle.net document waarop uw naam is vermeld én een foto van u is GEMEENScHAPPElIJKE BIBlIOTHEEK BAARlE afgebeeld.

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 11

Informatie en publicaties Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen aan iemand anders om voor u te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met woensdag 29 augustus 2012 bij de gemeente aanvragen. Stempas U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Uw stempas ontvangt u rond 22 augustus. Als u uw stempas kwijt bent, of u heeft deze niet ontvangen, dan kunt u tot en met dinsdag 11 september 2012 bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag dus niet zijn verlopen! Kiezerspas Bent u op 12 september 2012 niet in de gelegenheid uw stem in uw eigen gemeente uit te brengen, maar wel elders in Nederland (omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent)? In dat geval kunt u een kiezerspas aanvragen bij uw eigen gemeente. Met de kiezerspas kunt u stemmen in alle Nederlandse gemeenten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in Caribisch Nederland. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij de gemeente. Bij de aanvraag moet u uw stempas voegen. Zorgt u er wel voor dat wij ingevulde aanvraagformulier uiterlijk woensdag 29 augustus 2012 binnen hebben. U kunt tot en met vrijdag 7 september 2012 uw aanvraag ook mondeling doen. Machtigen Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent in het buitenland, dan kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de stempas staat het volmachtbewijs waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente. Vul het volmachtbewijs volledig in! LET OP: Naast de stempas moet u de persoon aan wie u uw stempas (volmachtbewijs) geeft ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus ook een maximaal vijf jaar verlopen document zijn. Ook kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht. Hiervoor moet u uiterlijk woensdag 29 augustus 2012 een aanvraag indienen bij de gemeente. Via een schriftelijke volmacht kunt u bovendien een kiezer die in een andere gemeente woont uw stem laten uitbrengen. U dient dit wel tijdig te regelen, omdat zowel u als uw gemachtigde het formulier moeten ondertekenen. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij de gemeente verkrijgbaar. Indien u een schriftelijke volmacht verleent, hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen: de gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke administratie verifiëren. Meer informatie Op de kandidatenlijst die rond 10 september 2012 huis-aan-huis wordt bezorgd, kunt u zien op wie u kunt stemmen en waar u kunt stemmen. Bij de gemeente kunt u bij terecht voor bijvoorbeeld informatie over de locaties van alle stemlokalen, eventueel afwijkende openingstijden en over stemlokalen die geschikt zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. De gemeente is telefonisch bereikbaar via 013-5075200. Het bezoekadres is Singel 1, Baarle-Nassau. Voor meer informatie over de openingstijden kunt u kijken op www.baarle-nassau.nl. Meer informatie over het stemmen vindt u ook op www.verkiezingen2012.nl.

Openbare besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 14 augustus 2012 Vaststelling subsidie Jiruresu Gym i.v.m. opheffing vereniging in Baarle-Nassau. Sportvereniging Jiruresu heeft de huur opgezegd vanaf 1 april van de zaal in Uilenpoort. De vereniging is verhuisd naar BaarleHertog. Het college besluit: De subsidie aan Jiruresu stop te zetten en het te veel betaalde bedrag € 267,25 terug te vorderen. Sportvereniging Baarle vraagt subsidie aan voor het jaar 2012. De subsidie is bedoeld voor het geven van zelfverdediginglessen in de vorm van kickboks- en teakwondo-training en voor de aanschaf van materialen. Het college besluit: Sportvereniging Baarle een incidentele ondersteuningssubsidie te verstrekken voor het jaar 2012. Aanleg nieuw voetbalveld voor Gloria UC. De gemeenteraad heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor de aanleg van een extra veld bij Gloria UC. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden waarbij 3 aannemers zijn uitgenodigd en ook hebben ingeschreven. Het college besluit: - Kennis te nemen van de aanbesteding. - De uitvoering te gunnen aan Agro- en cultuurtechniek Kennis uit Ulicoten.

Aanschaf Snelheids Informatie Displays Deze snelheidsmeters zullen worden geplaatst bij de invalswegen van de kernen. Het college besluit: 1. In te stemmen met de aanschaf van 2 Snelheids Informatie Display type POL V3000plus incl. randapparatuur en benodigde software; 2. De firma Pol uit Heteren opdracht te verlenen; Verzoek om principe-uitspraak inzake Samenloop voor Hoop (24-uurs wandelevenement voor het goede doel) op het Sint Annaplein en omgeving op 15 en 16 juni 2013. Vanwege de lange voorbereidingstijd wordt nu al om een principe-uitspraak gevraagd. Het college besluit: 1. Een positief standpunt in te nemen inzake de organisatie van dit evenement an sich. 2. In te stemmen met de datum van 15 en 16 juni 2013. Vergunningaanvraag van Eetcafé De Kluis voor het organiseren van een evenement aan de Dorpsstraat te Ulicoten tijdens de kermis op 18, 19 en 20 augustus 2012. Het evenement betreft een Trottinettenkoers op 18 augustus en het inrichten van een bar/terras op 18, 19 en 20 augustus. Het college besluit: In te stemmen met de verlening van de evenementen-vergunning met inachtname van de volgende voorwaarden:: 1. De eindtijd van het onderdeel “bar/terras”vast te stellen op één uur na de officiële sluitingstijd van de kermis. 2. De eindtijd van het onderdeel “ten gehore brengen van versterkte muziek”vast te stellen op de eindtijd van de kermis; 3. De eindtijd van het onderdeel “Trottinettenkoers” vast te stellen op de eindtijd van de kermis; 4. verkoop van etenswaren niet toestaan, dus enkel verkoop van (zwakalcoholische) dranken Bestemmingswijziging en woningsplitsing Castelre Het verzoek betreft het wijzigen van de niet-agrarische bedrijfsbestemming naar de bestemming ‘wonen’ en woningsplitsing. Het college besluit: In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de niet-agrarische bedrijfsbestemming naar de bestemming Wonen met inachtneming van een aantal voorwaarden. Subsidieverzoek Bijenhouders-vereniging Alphen e.o. Deze vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Het college besluit: Subsidie van € 250,00 te verstrekken aan de Bijenhoudersvereniging Alphen e.o..

Officiële berichten Vergunningen/ontheffingen/meldingen ingevolge APV en bijzondere wetten vanaf augustus 2012 Datum; Evenement; Plaats; Organisator 18-19-20 augustus 2012: Evenement tijdens de kermis in Ulicoten (onderdeel Trottinettenkoers 18aug. en onderdeel inrichten bar/ terras 18-19-20aug.); Dorpsstraat te Ulicoten (aansluitend op de kermis); Eetcafé De Kluis 20 augustus 2012: Bernardusprocessie; Ulicoten; Werkgroep Bernardus 25 augustus 2012: Stratenloop Het Bels Lijntje; Sint Janstraat en omgeving te Baarle-Nassau; Gloria Atletiek Diverse vergunningen/ontheffingen: • Ontheffing van het verbod tot het zonder vergunning verstrekken van zwakalcoholische drank bij evenement tijdens de kermis in Ulicoten op zaterdag 18 augustus 2012, zondag 19 augustus 2012 en maandag 20 augustus 2012 op de locatie Dorpsstraat te Ulicoten (aansluitend op de kermis ten name van A.A.F.M. van Tilburg-van Alphen. Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders en moet bovendien ten minste bevatten: - naam en adres van de indiener; - datering en ondertekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; en - de motivering van het bezwaar. Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voorwaarde is dan wel dat tevens een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders is ingediend. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan

u hierover nader informeren. Deze vergunningen/ontheffingen/toestemmingen liggen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van Baarle-Nassau, cluster Bouwen en Milieu, telefonisch bereikbaar op 0135075200. Baarle-Nassau, 17 augustus 2012

Vergunningen/ontheffingen/meldingen ingevolge APV en bijzondere wetten • Gewijzigde drank- en horecavergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van horecabedrijf Bruurs Exploitatie BV locatie Sportlaan 22 te BaarleNassau i.v.m. wijzigingen van leidinggevenden. Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit worden ingediend bij de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda en moet tenminste bevatten: - naam en adres van de indiener; - datering en ondertekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; en - de gronden van het beroep. Voor het indienen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u hierover nader informeren. Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn extra griffierechten verschuldigd. Deze vergunning ligt voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van Baarle-Nassau, afdeling Bouwen en Wonen telefonisch bereikbaar op 013-5075200. Baarle-Nassau, 17 augustus 2012

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend. Onderstaande besluiten zijn tot stand gekomen via de reguliere procedure. Oordeelsestraat 9, te Baarle-Nassau, (OV 2012-0082), 9 augustus 2012 Bouwactiviteit: het herbouwen van een loods. Grens 30 c, 5111 EB te Baarle-Nassau, (OV 2012-0047), 8 augustus 2012 Planologische afwijkingsactiviteit: het realiseren van een schuilgelegenheid met een overschrijding van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen en perceel van dierenverblijven heeft een te kleine oppervlakte. Willem Alexanderstraat 46, 5111 AC te Baarle-Nassau, (OV 2012-0100), 8 augustus 2012 Bouwactiviteit: het veranderen van een garage in een pedicuresalon. Dorpsstraat 63, 5113 TD te Ulicoten, (OV 2012-0099), 8 augustus 2012 Bouwactiviteit: het plaatsen van 3 dakkapellen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat onderstaande aanvragen zijn ontvangen. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Maaijkant 23-26, 5113 BD,te Ulicoten, (OV 2012-0110) 1 augustus 2012, Bouwactiviteit: tent, (sta)caravan, kampeerauto of trekkershut plaatsen en erf- of perceelsafscheiding plaatsen Aanlegactiviteit: werk of werkzaamheden uitvoeren en weg aanleggen of veranderen; Inritactiviteit: uitrit aanleggen of veranderen.

www.baarle-nassau.nl Ook voor het digitaal bestellen van gemeentelijke producten

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 12

Inkoop Goud _ Zilver _ Munten Bestek

Zorgt de loonadministratie voor veel kopzorgen?

Legitimatie verplicht!

076-5872910

Dat hoeft niet. Kies voor A.C. Koijen als partner voor uw boekhouding, loon- en personeelsadministratie, belastingaangiftes en fiscaal- en juridische ondersteuning. Dan heeft u weer tijd voor belangrijke zaken. Ook zeer interessant voor startende ondernemers.

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Verkrijgbaar bij: Hairpoint Haarstudio Stationsstraat 37 5111CK Baarle-Nassau 013-5078461

Belsebaan 7 • Alphen

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Alleenstaande moeder zoekt werk. Alles welkom. Spoed. Eigen vervoer. E: loeka1@seznam. cz T: 06-51534878

Tel. 013-5082250

Nu ooK op facEbooK www.facebook.com/autobedrijfMichielsen T E K O O P : Toyota Aygo 1.0 vvti 5 drs cool. 2010

Daihatsu Sirion 1.3 comfort ......2006

Audi A4 1.8 TFSI Proline .............2008

Daihatsu YRV 1.3 AUT .................2004

Seat Ibiza 1.6 sport 5 drs ...........2008

Mitsubishi Space Star 1.6 ........... 2001

Suzuki Grand Vitara 2.0 AUT .....2008

GRIJSKENTEKEN

Opel Antara 2.4 Enjoy ................. 2007

VW Caddy 1.9 SDI ........................2005

Ford Fusion 1.6 crossline............ 2007

VW Transp. 1.9 TDI Pick-Up .......2005

Suzuki SX4 1.6 excl. outdoor .... 2007

Toyota Rav 4 2.0 D4-D ................2005

Finse bungalow. 70 m². Balkdikte 7 cm. Wegens gezondheid. Park: BaarleNassau. Hele jaar. Nieuw. Royale woonkamer. Twee slaapkamers. Moderne keuken. Badkamer. Brievenbus. TV. Telefoon. Internet. Parking. Gestoffeerd en gemeubileerd. Zeer fraai. Prijs: € 39950,-. Bezichtiging? Tel. 013-5182866 of 0651551577.

Pianoles aan huis door ervaren gediplomeerd pianodocent. Particuliere lespraktijk voor beginners en gevorderden. Vanaf de eerste les pianospelen en spelenderwijs het notenschrift leren. Voor kinderen en volwassenen. Info: Danny Pals tel: 0161-453586 ( na 18.00 uur) e.mail dannypals@ home.nl

ROLLUIKEN ACTIE www.automichielsen.nl

alle cassettescHermen met gratis motor! VERLENG HET BUITENSEIZOEN

BEDIE

Caravans/Campers gevraagd! Altijd 70 caravans op voorraad!

Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

BEZOEK ONS!

voor al uw ramen ROLLUIKEN | ZONWERING | GARAGEDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN en deuren | CORRADI PRODUCTEN BINNENZONWERING terras-

overkappingen

Corbiestraat 42 bus 1 2400 Mol T 014 480 644 info@woon-comfort.be www.woon-comfort.be Open: di/wo/do/vrij 10u-12u en 13u-18u, za 10u-15u

zomer-actie

ECHCEQO UES

AANVAARD

Haneveer bvba wiekenweg 15 - Baarle-Hertog tel.: 0032(0)14 - 690000 info@haneveer.be

ZL4/134150J1

40 jaar ervaring

Showroom open: ma.- vrij. 09.00-17.00 uur; zat. 10.00-15.00 uur

A.C. Koijen & Partners

de financiële partner waar je zo binnenloopt

Esserstraat 79, Princenhage, Breda - 076-5147444 Bredaseweg 4, Chaam - 0161-492508

www.ackoijen.nl

Voor reiniging van alle soorten stallen, gevels, daken, graffiti, etc. Alphen, N.Br., 06-25534574

Hofstad 14b • 5126 EV Gilze • Tel. 0161-451 861 • balie@tpgilze.nl

TERRASOVERKAPPINGEN RATISET G TRENDPAKK

dan 40 jaar onafhankelijk advies op maat; • erkende en gediplomeerde adviseurs; • toegankelijk, flexibel en persoonlijk.

va cli Nie Implantologie n h ën art ten uwe Klikgebit e w zij Orthodontie elk n om Mondhygiëne ! Algemene tandheelkunde

VERLAAG UW ENERGIEKOSTEN!

ATIS GELR topkwaliteit met prijsgarantie! EKTRISCHE NING

• meer

Hedera-1 m.lang €0,70,vaste plantenbodembedekkers €0,70,hortensia-annabel €3,00,zomer en winterheide vanaf €0,70,heesters,coniferen,klimplanten,potgrond,cadeaubonnen,bomen op stam,catalpa in pot.plantenkwekerymaes,t sas 1,alphen,tel:0135082029.Open:Ma-Wo-Do vanaf 1300u. Vry-Zat de gehele dag

WERELDGOUDPRIJS HOOG: VERKOOP ONS UW GOUD NU !

en... u kunt er óók voor kiezen om het naderhand weer terug te kunnen kopen wij kopen alle (sloop)goud: sieraden (heel of kapot), gouden munten, gouden horloges,tandengoud, wit- en geelgoud

Bij ons géén karaatbedriegerij !! Wij beschikken over een röntgenapparaat (enige in Nederland) om zonder beschadiging uw goud te testen: u kijkt zelf mee op de monitor.

GOODS4YOU/CASH4GOODS-Tilburg

Schouwburgpromenade (tegenover de kijkshop) ingang achterzijde fatsoenlijk en veilig bedrijf - dagelijkse politiecontrole - correcte inkopers www.goods4you-tilburg.nl

560M

iPhone & iPad accessoires

www.abc-goud.nl = hoogste prijs


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 13

Ook bij Openbare School De Regenboog Wie regelmatig de Brede School aan de Boschovenseweg passeert moet het zijn opgevallen dat op het, waarschijnlijk kleinste, akkertje in de gemeente Baarle-Nassau geoogst is. En wel rogge oftewel ‘koren’. Al meer dan een week staat er koren opgehokt op een manier die echt als ‘historisch’ mag worden beschreven. We spraken hierover met Jef van Hout ‘de regisseur’ van de volkstuin van de Openbare School ‘De Regenboog’.

Ook de jongsten van De Regenboog kwamen een kijkje nemen

De leerlingen zijn maar wat trots op hun moestuintje dat tussen de school en het fietspad ‘Het Bels Lijntje’ is gelegen. Maar ook hun adviseur, Jef van Hout, is niet minder trots. Wekelijks is hij tijdens het schooljaar met 3 tot 4 leerlingen bezig in het moestuintje. Er is allerlei werk te doen want er groeit van alles zoals aardbeien, zonnebloemen, andijvie, sla, rode bieten, maggiplant, selderie, peterselie en prei. En dit jaar voor het eerst ook een klein veldje met rogge, ook wel koren genoemd. En daar

ging het ons om.

De cirkel rond...

Nee, het is zeker niet zomaar dat er rogge stond te groeien en bloeien op het kleine veldje. Vanaf het zaaien tot het oogsten kreeg en krijgt het de aandacht. De leerlingen hielpen in het najaar met het zaaien en konden met eigen ogen vaststellen dat nog voor de winter de roggeplantjes boven de grond uitkwamen. En als het dan voorjaar wordt, zien ze deze scheutjes uitgroeien tot planten van meer

dan een meter hoog. En dan komt een heel bijzonder moment in de maanden mei/juni wanneer de planten in de aar schieten. Over elke fase van het groeiproces wordt door Jef uitgebreid verteld en zodoende weten de leerlingen dat de aar eigenlijk de bloem is van de roggeplant. Een bloem waar nieuwe korrels rogge groeien. En dan komt de vakantiemaand augustus, ook wel oogstmaand genoemd, Jef moet alleen aan de slag om het graan te oogsten, echte korenschoven te maken en op te hokken zoals de boeren dat vroeger deden. Maar deze keer zonder zijn vaste medewerkers/sters, leerlingen van de Openbare School, maar wel met tal van loerende houtduiven die hun kans schoon zagen en hun lekkernij, graankorrels in de aren van de korenschoven, als het ware op een bordje gepresenteerd kregen. En in een mum van tijd waren de brutale vogels met hun buit er van door. Voor de schooljeugd jammer dat ze goed gevulde aren niet meer kunnen bewonderen. Maar hun regisseur maakt het helemaal goed en vertelt hun het verdere verhaal van het laten drogen op het veld, het ophalen van de schoven met paard en kar, het dorsen in het najaar, het malen van de korrels tot meel om te bakken en het voedzame sneetje roggebrood besmeerd met spekvet en bestrooid met suiker: heerlijk en voedzaam! En daarmee is de cirkel rond, maar niet onvermeld blijft dat het tegenwoordig allemaal anders gaat: grote machines die maaien en dorsen in één keer. En regisseur Jef kan het niet nalaten vast te stellen dat het vroeger echt mooi en gezellig werk was! F.T.

Koopzondag 19 augustus 17.0012.00uurWekelijks

/m

18

ustus aug

60% Vaste korting

70%

13 t

Augustus = Oogstmaand

stijgende kortingen

op de totale voorjaarscollectie

Bij 5 of meer artikelen

Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel

Bastiaansenmodestad.nl

Gaslek in Kerkstraat Baarle-Nassau

Bewoners ‘Kleine Franciscus’ geëvacueerd

“Alphense en Rielse boeren en hun melkfabrieken” Op deze benaming. Op zondag 8 augustus stond de teller van het aantal bezoekers, 8 juli opende Heemkundekring “Carel de Roy” de tentoonstelling, onder die dag op 101. Vanaf de opening hebben nu 750 mensen een bezoek gebracht aan deze bijzondere tentoonstelling in het Oudheidkundig Streek museum in Alphen.

Voor de een een heel nieuwe ervaring om te kunnen zien en beleven hoe de weg van de melk zijn loop heeft gevonden. Voor de ander leuk om weer eens iets terug te zien. Van koe naar consument om zo maar eens te zeggen. Binnen is er een veelheid aan attributen te zien, die allemaal te maken hebben met de verwerking van melk. Alle mogelijke soorten flessen en flesjes, kannen, potjes, schepjes, weeginstrumenten, meetinstrumenten en ook

dvd’s die bekeken konden worden. Mooi is ook te zien hoe de techniek zich steeds meer meester maakte van het ambachtelijke werk, zoals boter maken. Bram den Braber medewerker logistiek van Campina in Eindhoven was deze zondag naar Alphen getogen om boer, burger en buitenlui te laten zien hoe eenvoudig je eigenlijk boter kan maken en ook uit goeie – biologische aldus Bram – hangop kunt maken. Met een klein busje gevuld

met room flink schudden, waardoor de “karnemelk”zich los maakt van de room en er dankzij de warmte van de hand uiteindelijk roomboter en karnemelk overblijft. Ook kinderen hebben het met succes uit kunnen proberen. Bram doet dit soort presentaties uit pure hobby en liefde voor het vak. Ook was er dankzij hem een overzichtsvitrine met allerlei oude materialen van Campina. Tja, de Heemkundekring blijft in samenwerking met het Oudheidskundig Streekmuseum actief en creatief bij het bedenken van allerlei tentoonstellingen die jong en oud van alles bij kunnen brengen over het verleden en de geschiedenis in de regio. Voor een van onze oudere bezoekers Leo van Hees is het in feite een feest van de herinnering als hij de tentoonstelling bezoekt. Heel veel van het getoonde materiaal is hem vanuit de praktijk van toen heel goed bekend. Je kunt er naar toe blijven komen en steeds weer iets nieuws zien en dat vind hij maar wat prettig. Voor degene die er nog niet geweest zijn. Er is nog kans en wel tot en met zondag 16 september iedere zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Maar natuurlijk ook op de bekende openingsdagen van het museum op dinsdag van 10.00 tot 12.00 en op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. Om de kosten hoeft niemand het te laten. Gratis entree en bij het weggaan het verzoek om een kleine bijdrage in het “offerblok”. Wim Pijnacker

De klok bij juwelier David is de stille getuige van het uitschakelen van de electriciteit

Een toevallige passant in de Kerkstraat meende een sterke gaslucht waar te nemen toen hij maandagavond omstreeks 22.30 uur bij basisschool De Vlinder passeerde. Een van de buurtbewoners beoordeelde samen met hem de situatie en besloten werd de brandweer te alarmeren. Deze was bijzonder snel ter plaatse en stelde vast dat het inderdaad ging om niet ongevaarlijke concentraties van gaslucht. De vluchtelingen die gehuisvest zijn in het voormalige klooster werden uit voorzorg geëvacueerd naar het onderkomen naast het voormalige gemeentehuis. Andere diensten werden opgeroepen om de nodige maatregelen te nemen.

Nadat de toevoerleidingen waren afgesloten, werd een begin gemaakt om het voormalige klooster te ‘luchten’. Het was pas na 01.30 uur dat het sein ‘veilig’ kon worden gegeven en de brandweer kon terugkeren naar de kazerne. De ter plaatse geroepen diensten stelden nadien ook vast dat er iets aan de hand was met de stroomvoorziening. Getuige de klok bij de juwelier werd de elektriciteit woensdagmorgen omstreeks kwart over vijf afgesloten. Het was al bijna twee uur in de middag voordat de nodige reparaties waren uitgevoerd. F.T.

KVO Chaam

etc. Deze sportieve en gezellige dag kost € 8,50 p.p. Dit geldt voor KVOleden, partners en niet-leden. Want u weet: bij deze KVO-activiteit zijn introducés altijd van harte welkom! Opgeven en betalen kan nog tot zaterdag 18 augustus bij Henriette, Brouwerij 36 tel. 491927 of chaam@kvo.nu en overmaken op bankrekening van KVO Chaam. Met vriendelijke groet KVO Chaam chaam@kvo.nu

Inmiddels heeft u via de mail of in uw brievenbus de extra mailing m.b.t. de fietstocht 21 augustus as ontvangen. Vergeet niet u hiervoor op te geven! Ook al heeft u zich voor de eerdere fietstocht opgegeven en betaald, willen wij toch graag een bevestiging van u ontvangen dat u gaat deelnemen. Dit i.v.m. de voorbereidingen m.b.t. lunch, koffie

Post Baarle

Uitzonderlijk hoog aantal oproepen voor het brandweerkorps in de vakantietijd In de voorbije vakantieperiode (1 juli t/m 14 augustus) heeft de post Baarle met een uitzonderlijk hoog aantal oproepen te maken gehad. Volgens teamleider Edwin van de Werf gaat het om 59 uitrukken, waarvan 46 voor de BLS. De BLS wordt in 95% van de gevallen opgeroepen wanneer er met spoed een ambulance richting Baarle (en ook een enkele keer richting Chaam/Alphen) wordt gestuurd. Volgens teamleider Van de Werf kan dit alleen maar verwezenlijkt worden als je te maken hebt met een super gemotiveerd korps. En dat is in de prak-

tijk ook zo, aldus de teamleider. En daar is hij best trots op. Immers in de vakantiemaanden is er sprake van een strakke planning om alle oproepen

ook daadwerkelijk te kunnen ‘beantwoorden’, zo vertelt Edwin. De hele vakantieperiode kon dankzij de motivatie en inzet van het hele korps altijd worden beschikt over een parate BLSploeg en een parate brandweerploeg. De teamleider heeft ook de totaalcijfers over het aantal uitrukken in 2012 paraat. Daaruit wordt duidelijk dat er bij de post Baarle tot nu toe in 2012 gemiddeld 1x per dag uitgerukt werd.

Drukke tijden voor BLS voertuig van post Baarle van de regionale brandweer foto Corné van de Bogaert

Cijfermatig ziet ‘het plaatje’ er als volgt uit: (tussen haakjes de cijfers van 2011 over de dezelfde periode) Het BLS-team werd 155 (137) keer

opgeroepen. Voor de brandweer was 71 (55) keer uitrukken geblazen. F.T.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 14

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N L'OREAL GARNIER

HEREN

herbacolor/shine diverse kleuren

diverse uni kleuren katoen/elastan maten M-XL

BOXER HAAR KLEURING SHORTS F L IJ K O N G E L O O IG ! L E D VO O R

Elders 8.95 9.95

1.5 LITER

2.99

S E T/2

2.99

Elders 5.99 7.99

3.05 METER

MAC LEAN

HEREN SCHOENEN instap- of vetermodel zwart of bruin maten 40-46

New King SCHOEN POETS zwart of bruin 60 ml

0.39

ZIJDE

6.99

ALOE VERA MEGA PLANTEN DRINK TRAMPOLINE SLINGER inclusief veiligheidsnet TÜV-gekeurd OP=OP

PR IJ S DOO

flesje 500 ml

0.59

ASSORTI KLEUR

1.39 99.95

top kwaliteit BALPEN rubbergrip 10 stuks

0.79

EVERYDAY

1.49

3D BLOK of BOEK voor 12 of 24 kaarten met prachtige afbeeldingen voor de mooiste zelfgemaakte kaarten

2.79

AIRWICK

aanvullende dierenvoeding voor honden 500 gram

appel & kaneel of wilde bramen & geurend hout

Grainea HONDEN BOT 2x100 gram of 4x45 gram

0.52

DECO

1.49

TEGEL STICKERS leuk in de badkamer, toilet of keuken grote keuze decors 15x15 cm

1.39

zijde BEGONIA IN POT 35 cm hoog

EMMER

HONDEN SNACKS

in handige bewaarbox 0.4 mm punt 12 stuks

0.95

RBR A AK!

Elders 249.95 299.99

FINE LINERS

maak je eigen WENS KAARTENSET set/4

guirlande 220-275 cm diverse bladvarianten

S E T/4

0.59

1.49

GEUR KAARS

Elders 2.49 2.99

KOKER 290 ML

1.39

ACRYLAAT KIT top kwaliteit uit de fabriek van het bekende A-merk

professioneel HANDKIT PISTOOL ca. 34 cm

2.19

0.79

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 12-08 t/m za. 18-08 in Nederlandse filialen.

naturel of green tea


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 15

Voor het vernieuwen of repareren van alle daken, schoorsteen of goot. Vrijbl. prijsopgave. Tel. 00316-24289617 / 003113-5430901.

Antiek-renovatie Hans Swanenberg. Verwijderen van verf en laklagen. HET GROOTSTE Ook voor al uw overige PVC VLOEREN ASSORTIMENT meubels. Logen en stralen van houten meubels. Dekkend spuitwerk van OOk PVC CLICk, oude en nieuwe meubels. LAMINAAT EN kERAMIEk Opnieuw kleuren en/of lakken. Stoelen matten en webbing. Zevenb.Hoek. Telefoon 0168452451. www.antiekrenovatie.nl

Iedere zaterdag

SHOWROOM GEOPEND

Riool verstopt of stankproblemen? Bel Herman van Beek. 013-5078118 / 06-53364696.

BAVEL-BREDA - Nijverheidsweg 22 - Tel.: (0161) 43 12 05 Te koop: Bruine Duitse Staande Langhaarpups met stamboom uit zeer goede (veld)werklijnen. Groeien in en rond huis op. Ouders HD-A en E-locus vrij. Uitstekende jachthonden met vriendelijk karakter. Fam. Rommens 013-5082574 / 06-11408267

Tot ziens! Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Inlichtingen: 06-51217410

Volop zomerVoordeel! nU of nooit aktie set!

2 electrIsche lattenbodems

nU volop showroom modellen tegen meeneemprijzen

80/90x200 cm.

2 pocketVerIng matrassen

NÚ OF NOOIT!

InrIchtIng eIken warm gerookt

80/90x200 cm.

dressoir, boekenkast, tV dressoir, eetkamertafel, 2 hoek/salontafels van 5150.-

nÚ Voor

nu voor maar

2395.-

willems J&e B.V.B.A. AfBrAAkwerken VAn stAAlconstructies AAnkoop VAn metAlen en oud iJzer; ook VAn pArticulieren kanaaldijk 6 - 2380 rAVels

wij plaatsen voor u

GARAGE EN GrAtis OPSLAGPLAATS contAiner

GRATIS ADVIES

NASSAU GRASS rolgazon. Vanaf € 1,75 m². Boschoven 24 te BaarleNassau. Tel.: 0031 (0)35079954.

BAVEL

E-mail: iNfo@ADVoEsENEkzoNwERiNg.NL website: www.ADVoEsENEkzoNwERiNg.NL

Te huur:

van 11.00 tot 16.00 uur voor

Lissenveld 45 • Raamsdonksveer Tel. 0162-406370 www.goodflooring.nl

BINNEN- en BUITENZONWERING, ROllUIkEN HORREN en TERRASOVERkAPPINGEN

(uitsluitend voor oud-ijzer en metalen)

Voor info: tel. 0(032)14-41.43.82 Gsm 0(032)495-53.83.43

ERKEND SCHADEBEDRIJF

GORIS

Wiekenweg 17 2387 Baarle-Hertog Tel. 014/69.94.60 Fax 014/69.98.45

Telefoon NL: 00-3214699460 - Fax 00-3214699845 garage.goris@skynet.be - www.garagegoris.be

* voor alle richt-, spuit- en uitdeukwerk * Gebruik van moderne richtapparatuur en spuitcabine

995.-

* Professioneel opmaken van schadebestek en snelle afwerking via computer * Bij herstelling vervangwagen aanwezig * Eigen ophaaldienst * 2 jaar garantie op alle herstellingen

(zowel Belgisch, alsook Nederlands!)

Speciale De Prestige Bedcollectie actiedagen ®

specIale actIe!

by TEMPUR

eenpersoons comFort ledIkant

lederen bankstel Van 2395.-

nÙ actIe

schoorsteen & kachelbedrijf

1495.-

90x200 cm.

nu vanaf

295.-

Relax fauteuils in stof en leder in klassiek en moderne modellen. Wij leveren alle merken stoelen gegarandeerd goedkoper.

Al vanaf € 395,-

grote collectIe

de mooiste eigentijdse eiken meubelsets. nergens goedkoper NIEUW! (evt. maatwerk mogelijk). nu in onze showroom te bezichtigen.

uItrIJdbare comFort ledIkanten

Stel uw eigen bed

deelbaar/uitrijdbaar 2 persoons ledikant inclusief 2 nachtkastjes, 2 electrische lattenbodems en 2 pocketvering matrassen samen

1

2

3

4

5

Kies uit 7 kleuren

Kies uit 3 verschillende hoofdborden

Kies uit 3 verschillende poten

Kies een TEMPUR Bedbodem naar keuze

Kies een TEMPUR Matras naar keuze

trouwers - bouwers samenwoners opgelet!

op sta stoelen zijn fauteuils die u helpen met het rechtstandig omhoog komen uit uw stoel, wij leveren bijna alle stoelen als op sta. Kwaliteit met een ‘laagste-prijs-garantie’!

* De Prestige Bedcollectie by TEMPUR is verkrijgbaar bij de TEMPUR Platinum en Gold dealer en alleen verkrijgbaar in combinatie met een TEMPUR Matras en Normaal 1795,- Nu 795,complete inrichting bestaande uit: een TEMPUR Bedbodem. e complet kele® adviseur dressoir - eetkamertafel - 4 eetkamerstoelen en Ga nuno naarguw TEMPUR in de regio! salontafel - tV dressoir - eigentijds hoekbankstel slaapkamers OPRUIMINGS MODELLEN n) deze complete set: (showroommodelle n! ze rij fp ee TEGEN EXTRA KORTING gg normaal 5150,tegen we

2995.-

DIRECT MEE TE NEMEN!

SERENITY RENEWAL COMFORT SERENITY RENEWAL COMFORT SERENITY RENEWAL COMFORT SERENITY RENEWAL

Kerkvaartsestraat 1 • Waspik Telefoon: 0416-311945

(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)

‘t Vaartje 9, Waspik Telefoon: 0416-312225

(afslag waspik, bij rotonde rechtsaf)

Rookkanalen - schouwen - kachels Goedentijd 18, 5131 AS Alphen, N.Br. Telefoon en fax: 013-508 14 56 Vanuit België: 0031-13 508 1456 Alle onderhoud. Schoorsteenvegen. ‘Reparatie’. Aanleg rookkanalen. Dubbel- en enkelwandige R.V.S. Renovatie van schouwen. Impregneer- en reinigingsmiddel. Accessoires en hulpstukken. Nieuwe en gebruikte kachels.

Jong-wonen is een moderne serie stoelen voor de jeugdige tv kijker die lekker onderuit in zijn stoel wil genieten.

geheel leder, 2 motoren en De Prestige Bedcollectie by TEMPUR is een nieuwe stijlvolle collectie, waarbij u kunt kiezen uit verschillende uit voorraad hoofdborden, kleuren en poten. Stel zo uw eigen TEMPUR bed samen in 5 stappen. leverbaar

nu Voor

J. AArts Alphen

Kerkvaartsestraat 1 • Waspik Telefoon: 0416-311945

(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)

Weekend-aanbiedingen: (vrijdag & zaterdag) Nasi 500 gram met gratis bakje satésaus.......................e Bieflappen 500 gram ..................................................... e Gemarineerde filetlapjes 500 gram .....................................................e

2,98 5,25 4,95

Week-aanbieding: Gebraden frikando100 gram Bouillonsalade 100 gram Leverkaas 100 gram samen.......................................................e

3,50

Dinsdag - woensdag - donderdag: Speklappen 400 gram Magere varkenslappen 400 gram Gekruid gehakt 400 gram samen........................................................ e

7,50

Geldig t/m donderdag 30 augustus 2012. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur; zaterdag 8.30-16.00 uur Wiekenweg 21, 2387 Baarle-Hertog Tel.: 0032-14735510

5AV5

UW SCHADEBEDRIJF


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 16

H e et u we lk o m !

W 33 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 18 augustus 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

De boerenschuur is een gemakkelijk te bereiken supermarkt in het gebied ten zuiden van Tilburg en de Belgische grens. Een winkel waar je altijd een plek hebt voor de auto op ons grote parkeerterrein en waar je meteen even de Action doorloopt om voordelige non food te kopen. Bij de boerenschuur kunt u terecht voor alle dagelijkse boodschappen en ook heel voordelig. Kijkt u maar naar een greep uit ons aanbod van deze week…….. Tot ziens bij de boerenschuur en Action! Boonacker Maïsbrood

vers uit eigen oven heel, gesneden

1.

deze week

79

BBQ zalmfilet Smoke & Grill

heerlijk op de barbecue prijs per 100 gram deze week

1.

van 2.09 voor

69

Campina vlaflip of dubbelvlaflip vanille, framboos of vanille/chocolade literpak deze week

1.

van 1.43/1.89 voor

29

Schouderham

Botermalse Varkenshaas

vers van het mes 100 gram deze week

500 gram deze week

0.

4.

van 1.09 voor

van 7.99 voor

89

Hollandse Aardbeien

doos 400 gram

1.

deze week

59 kilo 3.18

Markant Minifrites kilozak deze week

0.

van 1.09 voor

79

99

2 GROENTEN 2 FRUIT

kilo 9.98

Bon Appetit Geraspte kaas

jong belegen, belegen of oud zakje 150 gram deze week

0.

van 1.09-1.71 voor

99 kilo 6.60

Ariel Excel tabs of wasmiddel

flacon 629-1310 ml. pak 1220 gram of 16/30 stuks 3 artikelen naar keuze deze week

2+1

GRATIS

GRATIS parkeren voor de deur!

de boerenschuur Dorpstraat 25 5133 AD Riel 013- 518 67 50

www.boerenschuur.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 17

25 en 26 Augustus a.s. in Alphen world’s most powerful motorsport

Truck en Tractorpulling Alphen het spectakel met de vlammende monsters

Ook de kleine Lambada is zondag voor punten in Alphen.

We beginnen het pullingweekend met het Nederlands kampioenschap voor de sport en supersport klassen van de NTTO (Nederlandse truck- en tractorpulling organisatie). Op baan II strijden op zaterdag 25 augustus vanaf 14.00 uur de standaard tractoren in verschillende gewichtsklassen voor het Nederlands kampioenschap, kortom het NK is weer in Alphen en dat houd in dat alle topmachines uit Nederland aanwezig zijn. Baan I is voor de sportklassen we onderscheiden de sport en supersport op het oog nog enigszins op landbouw trekkers lijkend machines maar een kijkje onder de motorkap doet anders vermoeden hoog opgevoerde machines waar vermogens gehaald worden tot maar liefst 800 pk terwijl de er van de fabriek amper 150 meegekregen

Na afloop zal in de feesttent dj den donkere wolk wederom er een knal gezellige afterpulling party van maken. Hij hoeft het dit jaar echter niet alleen te doen om voor nog meer ambiance speelt live on stage de feest en

Supersporter Red Danger op zaterdag op het NK.

hebben, dit alles toch met een maximaal motortoerental van 2700 rpm. Niet voor niets horen we de kreet regelmatig op de wedstrijden “waar ingenieurs stoppen daar gaan we verder met tractorpulling”. Van heel groot naar heel klein, want ook de micropullers zijn in Alphen, op schaal nagebouwde radiografisch bestuurde pullertjes, rijden op een aparte baan hun wedstrijd. Een bezoek zeker waard voor ieder die niet alleen van power houdt maar ook het uiterlijk waardeert met ruim 70 deelnemers een hele middag en avond spektakel zeker wanneer het kunstlicht ontstoken wordt en we de vlammen uit de uitlaat zien komen.

Rock en coverband LEKKE BAND

coverband LEKKE BAND. Een band niet alleen bekend en berucht om hun muzikale kwaliteiten maar ook om hun doldwaze verkleedpartijen en acts. Aanvang wedstrijd zaterdag 25 augustus 14.00 uur Entree €8.00 onder de 12 jaar gratis. Op zondag 26 augustus barst het grote pulling geweld los, we gaan verder met de vrije klasse machines uit de NTTO National en Grand National. Uit het Grand National circuit komen de Two Wheel Drive’s en de Mini Unlimiteds, deze laats genoemde waren nog nooit in Alphen te zien. De klasse met het grootste vermogen in verhouding tot het gewicht, met ruim 2500 pk aan boord en een eigen gewicht van 950kg met daarbij een wielspin van meer dan 180 km/uur levert dat dikwijls hele wilde en spectaculaire

CDA Baarle-Nassau geeft niet op

Reggefiber kan en moet de oplossing brengen... Naar aanleiding van de vorige publicatie in Ons Weekblad ontving de CDA-fractie veel positieve reacties. Alle reden dus om een tandje bij te zetten. In een laatste poging om Reggefiber tot andere gedachten te brengen, heeft Cees de Jong, voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Baarle-Nassau zich daarom rechtstreeks gewend tot Bert Nijboer, algemeen directeur van Reggefiber, en Eelco Blok, de hoogste baas van KPN, die een groot aandelenbelang heeft in Reggefiber. Lees hieronder zijn indringende brief. Geachte heer Nijboer, Als voorzitter van de grootste fractie in de raad van de gemeente BaarleNassau wil ik u een door Reggefiber veroorzaakt probleem onder ogen brengen dat zo’n 600 burgers en bedrijven in onze gemeente raakt. Omdat het merendeel van hen voor vaste en mobiele telefonie en voor internet klant is bij uw aandeelhouder KPN, stuur ik een afschrift van deze brief aan de heer E. Blok, CEO. Wat is het geval? In de enclavegemeenten Baarle-Hertog (B) en BaarleNassau (NL) verzorgt de Belgische provider Telenet sinds jaar en dag de doorgifte van het tv- en radiosignaal. Voor haar activiteiten in Baarle-Nassau, derhalve op Nederlands grondgebied, voldoet Telenet aan alle daarbij geldende verplichtingen en zij beschikt over alle daarvoor benodigde vergunningen. Zij maakt daarbij gebruik van een coaxkabelnetwerk dat zich uitstrekt over het door de enclaves ‘versnipperd’ grondgebied van beide gemeenten. In veel gevallen is indertijd in het buitengebied de aansluiting op de hoofdkabel voor rekening van de betrokkenen geschied. Reggefiber heeft het door haar bepaalde aansluitingsgebied in de gemeente Baarle-Nassau voorzien van glasvezel en bovendien heeft zij het op Nederlands grondgebied gelegen gedeelte van de coaxkabel overgenomen van het Belgische Eandis. Zo’n 600 bestaande aansluitingen op de coaxkabel – zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied – zijn door Reggefiber als niet rendabel aangemerkt. Dit impliceert, dat zij vooralsnog verstoken blijven van een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Dat Reggefiber zich bij het vaststellen van het aansluitgebied laat leiden door bedrijfseconomische overwegingen, begrijp ik. Dit houdt overigens niet

Cees de Jong: “Reggefiber moet het initiatief nemen”

in dat ik begrip heb voor de gevolgen daarvan. Weet hebbende van plannen die leven bij Gedeputeerde Staten van NoordBrabant om ook in het buitengebied de aanleg van glasvezel mogelijk te maken, neem ik aan dat de onrendabel geachte aansluitingen binnen nu en enkele jaren alsnog over een aansluiting op het glasvezelnetwerk kunnen beschikken. Kortom, het gaat om een tijdelijk gemis. Het probleem dat zich in Baarle-Nassau voordoet is uniek. Overal elders in Nederland blijven de als niet rendabel aangemerkte aansluitingen beschikken over wat zij hadden: de betrokkenen kunnen normaal tv blijven kijken en naar de radio luisteren. In BaarleNassau is dat anders: Reggefiber staat niet toe dat Telenet na 26 augustus a.s. gebruik blijft maken van de coaxkabel op Nederlands grondgebied. Voor de 600 betrokken gezinnen en bedrijven betekent dit dat hun tv op zwart gaat en hun radio slechts stilte produceert. Reggefiber heeft een oplossing voor dit zelf gecreëerde probleem bedacht:

plaatsen van een schotelantenne in combinatie met het afsluiten van een abonnement bij CanalDigitaal of TV Vlaanderen. Los van de daaraan verbonden esthetische aspecten, betekent het plaatsen van een schotelantenne dat de betrokkenen weer in dezelfde situatie komen te verkeren als toen er nog geen coaxkabelnetwerk was. En als er straks wél glasvezel komt, moeten al deze schotelantennes naar de schroothoop. Kortom, dit is geen duurzame oplossing. Bovendien heeft zij kapitaalvernietiging tot gevolg. Daar komt nog bij dat de door Reggefiber aangezochte providers Omroep Brabant, de voor de gemeente BaarleNassau aangewezen calamiteitenzender, en de Lokale Omroep Baarle niet in hun pakket hebben. De enige juiste en enige échte oplossing voor dit – zoals eerder aangegeven: tijdelijke – probleem is, dat Telenet de mogelijkheid wordt geboden om de 600 betrokkenen te blijven voorzien van het tv- en radiosignaal. Mij is verzekerd dat Telenet daartoe bereid en in staat is. Door Telenet niet toe te staan om de 600 niet rendabele aansluitingen te blijven voorzien van een tv- en radiosignaal worden de betrokkenen door Reggefiber gediscrimineerd: wat anderen in Nederland blijven houden, wordt hen ontnomen. Bovendien is deze vorm van misbruik van het eigendomsrecht van de coaxkabel onrechtmatig jegens de betrokkenen. Voorts is de door Reggefiber en de colporteurs, die de door Reggefiber bedachte ‘oplossing’ via bezoek aan huis aan de man moesten brengen, uitgeoefende druk van dien aard dat er sprake is van overtredingen van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Gaarne vertrouw ik, dat het voorgaande u ervan heeft overtuigd dat de door mij voorgestelde oplossing verre te verkiezen valt boven de door Reggefiber aangedragen oplossing voor het door haarzelf veroorzaakte probleem. Ik zie daarom met belangstelling uit naar een bevestiging daarvan en van de in verband daarmee door Reggefiber te nemen maatregelen. Met vriendelijke groet, mr. dr. C.J. de Jong, voorzitter CDA-fractie

runs op. In deze klasse ook 2 turbinemachines, en daarmee waant u zich eerder op een vliegveld dan op een pullingwedstrijd. Een klasse waar niet alleen de techneuten zich aan zullen vergapen. Daarnaast de oorverdovende krachtpatsers uit de vrije klasse, deze zullen het hart van menig toeschouwer sneller doen kloppen. Vermogens tot maar liefst 6500 pk zullen de ondergrond doen beven, dikke Rolls Royce V12 vliegtuigmotoren omgebouwd tot heuse racemotoren met pure alcohol als brandstof zijn veel gebruikte motoren, waarbij er zelfs twee van deze 37 liter grote krachtpatsers op een chassis gebruikt worden. Dat is ondermeer wat tractorpulling zijn charme geeft vele machines met bijna allemaal verschillende motoren die met elkaar de strijd aangaan met een 24 ton zware sleepwagen. Naast de vrije klasse is er de populaire Pro-Stock klasse, in vroegere tijden rustig tuffend over het land zijn deze omgebouwd tot ware racemonsters vermogens tot maar liefst 1500 pk worden uit deze diesels gepeuterd 10x zoveel als dat ze ooit van de fabriek meegekregen hebben, waarbij toertallen van 6500+ en uitlaattemperaturen van 1300 gaden Celsius niet geschuwd worden. Op Baan II zien we o.a. de toekomst van tractorpulling in actie de mini diesel klasse van de NTTO en de spectaculaire compactdiesel klasse. Deze op schaal gebouwde tractortjes zullen u doen verbazen, Qua techniek doen ze niet onder voor hun grote Pro-Stock broers wat dacht u van ruim 400 pk uit een VW Golf tdi motor. Op deze baan zullen ook de hypropullers hun competitie wedstrijd in de sport en supersport klasse verrijden met hun opgevoerde tractoren. Als afsluiter de supersport trucks, ook zij zijn op de wedstrijd van de STTA te zien, deze hoog opgevoerde speciaal

voor pulling omgebouwde mastodonten van de weg hebben na een grondige motortuning in het vooronder en ander schoeisel een sport carrière gekregen. Dit jaar niet voor competitiepunten maar een heftige demo wedstrijd met hun hoog steigerende en torderende trucks. Ook aan de kinderen is gedacht, in onze speciale kinderarena kunnen zij zich prima vermaken met o.a. Springkastelen voor klein en groter een echte draaimolen en staan onze grimeurs de gehele dag voor ze klaar. Ze mogen tot 12 jaar nog gratis mee naar binnen ook. Zo ziet u een heel weekend Truck en Tractor pulling van het hoogste niveau, voor het hele gezin een spektakel dat u niet mag missen. Alle actuele informatie en entreeprijzen vindt u op onze site www.stta.nl Aanvang wedstrijd zondag 26 augustus 12.00 uur Volgende week het volledige programma en het laatste hot nieuws, want ook onze inmiddels befaamde kissmissen komen met iets heel moois. U vindt het wedstrijd terrein aan de oude Rielseweg in Alphen nb, via de snelweg Tilburg-Breda A58 afslag 12 daarna volgt u de bewijzering “Tractorpulling”. Zaterdag 25 augustus: Aanvang: 14.00 uur. Kinderen tot 12 jaar gratis. Zondag 26 augustus: Aanvang: 12.00 uur. Kinderen tot 12 jaar gratis. Stichting Trekker-Trek Alphen STTA.

PARKETVLOER Opnieuw schuren en behandelen vanaf €17,50/m2. Tel. 06-53138151 www.mooievloeren.info

Donders Parket Onderhoud

4KVN

In het laatste weekend van augustus schudt Alphen weer op zijn grondvesten. Voor de 29ste maal gaat het oorverdovende doch voor vele het oorstrelende spektakel truck- en tractorpulling georganiseerd worden Een heel weekend Truck- en tractorpulling waar op de twee speciaal aangelegde permanente kleibanen alle takken van deze sport aan bod komen.

Bonenpikkers Zomer Festival

Spetterend optreden Detsit in Chaam

Op 25 augustus betreedt Detsit het podium van het Bonenpikkers Zomer Festival.

Tijdens het aanstaande Bonenpikkers Zomer Festival verzorgt de coverband Detsit een grandioos optreden. Op zaterdagavond, na afsluiting van ‘t Is meer dan een dorpsquiz, nemen de bandleden het podium over om de tent aan de Gilzeweg in extase te brengen! Detsit bestaat uit zangeres Marian van Aert, gitarist Ivo Verheijen, bassist Patrick Frijters en drummer Theo Streng. Deze vier muzikanten hebben inmiddels de nodige ervaring. Ondanks deze kleine bezetting weet Detsit het maximale over te brengen. Het repertoire is verrassend: Het bevat nummers van onder andere Pink, Anouk en Stereo. Maar ook Tupac, Limpbizkit en Adam Lambert worden niet geschuwd. Een dergelijk repertoire stelt hoge eisen aan de band: Vanwege hun ruime ervaring weten de muzikanten de nummers niet alleen perfect te vertolken, maar wordt er ook daadwerkelijk iets toegevoegd. De power en dynamiek van Detsit staan garant voor een spetterend optreden en dat zal in Chaam niet anders zijn! Het optreden van Detsit volgt op een primeur voor jong en oud op het Bonenpikkers Zomer Festival: ‘t Is meer dan ‘n dorpsquiz. Het fenomeen dorpsquiz is in andere dorpen een razend succes. Bij onze buren in Ulvenhout loopt het hele dorp uit om in gezellige en gemoedelijke sfeer

vragen op het gebied van onder andere muziek, cultuur en dorpsaangelegenheden te beantwoorden. Deze ingrediënten zitten zeker ook in onze dorpsquiz, maar zijn aangevuld met een aantal sportieve elementen. Waar bij de Weilandgames een stel extra schone kleren vaak nodig was, is er met de spellen rekening gehouden dat iedereen kan meedoen in zijn of haar beste kleren! Een groep bestaat uit 6 tot 9 personen en de winnaars kunnen een hele mooie geldprijs tegemoet zien. Bovendien mag een deelnemer uit de winnende groep gegarandeerd mee met de luchtballons die zondagavond op zal stijgen. Kortom, de zaterdagavond van het Bonenpikkers Zomer Festival staat garant voor een spannende, sportieve maar bovenal stikgezellige avond. Inschrijven, nadere informatie en foto’s van voorgaande jaren vindt u op www.chaamsecarnaval.nl. Kijk ook op onze facebookpagina (SCC de Bonenpikkers). Het Bonenpikkers Zomer Festival wordt gehouden op 24, 25 en 26 augustus op het ponyterrein aan de Gilzeweg in Chaam.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 18

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl Verkeer

Officiële Bekendmakingen - week 33 Bouwen

• Verleende omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen: Vervangende nieuwbouw van de woning Bouwerij 12, 4855 AM Galder Het bouwen van een multifunctionele accommodatie aan de St. Jacobsstraat 1b, 4855 AK Galder Het bouwen van een woning aan de Boskriek 3, 5131 HJ Alphen Het oprichten van een loods aan de Schellestraat 14-16, 5131 RJ Alphen

Datum besluit: 31 juli 2012 1 augustus 2012 7 augustus 2012 7 augustus 2012

Bezwaren Door belanghebbenden kan binnen 6 weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift daartegen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van AlphenChaam. Voor de datum van verzending van het betreffende besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. Gelijktijdig met een bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda (postbus 90006, 4800 PA Breda) worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Ruimtelijke ordening

• ontwerpbesluit bestemmingsplan ‘Buitengebied Chaam, partiële wijziging Balleman - Galder’ Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.6 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij voornemens zijn op grond van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening en artikels 3.4.3, 5.7.3, 6.7.3 en 7.5.1 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Alphen-Chaam 2010’ de bestemming van (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie H, nummers 76, 77, 119, 1046, 1048, 1049, 1051, 1052, 1069, 1075, 1077, 1078, 1079, 1123, 1241, 1261, 1267, 1268, 1269, 1272, 1281, 1314, 1627, 1630,

Colofon

Gemeentekantoor Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br. Telefoon: (013) 508 66 66 Fax: (013) 508 66 54 Internet: www.alphen-chaam.nl E-mail : info@alphen-chaam.nl

openingstijden gemeentekantoor Burgerzaken Maandag: 13.30-19.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur front-office vergunningen Maandag 13.30-16.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur WMo/WWB op afspraak 013-5083070 Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur overige afdelingen Dinsdag t/m vrijdag

09.00-12.00 uur

Milieustraat Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Melding storing en calamiteit Buiten kantooruren: (06) 53 745 844 Spoedeisende milieumelding Buiten kantooruren: 073-6812821 Spreekuur B&W * Burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten Op afspraak (013) 508 66 05 E-mail: m.lame@alphen-chaam.nl * Wethouder A.P.C.M. van de Heijning * Wethouder A.L.J. Braspenning Op afspraak: (013) 508 66 06 E-mail: p.derooij@alphen-chaam.nl Politie: Algemeen: 0900-8844 Wijkagenten Frie van Rijsbergen, wijkagent Alphen-Chaam, Paul Sintnicolaas, wijkagent Baarle-Nassau, Hans van Staveren, wijkagent Ulvenhout, vervangen elkaar bij afwezigheid: 0900-8844 Noodsituatie: 112

1636, 1638, 1639, 1660, 1683, 1694, 1700, 1702, 1704, 1705, 1737, 1738, 1739, 1741, 1746, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1067 ged., 1067 ged., 1597 ged., 1598 ged., 1661 ged., 1696 ged., 1743 ged. te wijzingen in ‘Natuur’. Voor de percelen in Balleman te Galder, kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie H, nummers 132, 1626, 1677, 1679, 1689, 1740, 1743, 1747, 1748, 1751, 1760, 1074 ged., 1371 ged., 1375 ged., 1479 ged., 1606 ged., 1610 ged., 1611 ged., 1628 ged., 1743 ged., 1767 ged., is het college van B&W van de gemeente Alphen-Chaam voornemens om de bestemming te wijzigen in ‘Groen-Landschapselement’. Deze bestemmingswijziging heeft ten doel de nieuwe landschapselementen, die gecreëerd zijn bij de Herinrichting UlvenhoutGalder, planologisch te beschermen. Opgemerkt wordt dat het voorontwerp voor wat betreft het bestemmingsvlak ‘Natuur’ op de percelen H 1074 ged. en H 1628 ged. in het ontwerp is gewijzigd de bestemming ‘GroenLandschapselement’ Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van dinsdag 21 augustus 2012 tot en met maandag 1 oktober 2012 voor eenieder tijdens werkdagen ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen, op maandag tussen 13.30 en 16.00 uur. Op dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur en op afspraak. Tevens zijn de stukken raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen. nl en de gemeentelijke website www.alphenchaam.nl. Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u zonder afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, mevr. De Roij, tel.: 013-5086691.

• Start werkzaamheden inrichting plein Brouwerij Chaam op 20 augustus op maandag 20 augustus a.s. zal begonnen worden met de inrichting van het Brouwerijplein volgens het ontwerp dat vorig jaar is vastgesteld. De werkzaamheden zullen in fasen worden uitgevoerd om winkels en appartementen bereikbaar te houden. Overlast zal onvermijdelijk zijn, maar getracht zal worden om dit zo goed mogelijk te beperken. Het parkeerterrein zélf zal in 2 helften worden aangelegd, zodat er tijdens de uitvoering circa 35 parkeerplaatsen beschikbaar blijven. De

werkzaamheden op het parkeerterrein beginnen in de 2e week van september. Voor een vlotte afwikkeling van het verkeer op het plein zal er tijdelijk gebruik worden gemaakt van de in- en uitrit ter hoogte van de bushalte. Een en ander zal met borden worden aangegeven. In de directe omgeving van het Brouwerijplein zal er voor 20 auto’s extra parkeerruimte worden ingericht op het terrein van garage Bluekens aan de Kerkstraat. Als de uitvoering volgens planning verloopt, zal het plein eind november gereed zijn.

overige informatie

• Gevonden/ verloren voorwerpen De volgende voorwerpen zijn gevonden en/of verloren VERloREn Sleutelbos

DATUM 13 augustus 2012

Vind/ verliesplaats Kern Galder tot aan Belgische grens. Fietspad (België) langs de Mark

Sleutelbos

15 juli 2012

Fransebaan Alphen

Etui met sleutels 15 juli 2012

Landgoed Valkenberg (fietspad)

Portemonnee met inhoud

5 juli 2012

Omgeving AH te Chaam

Horloge

4 juli 2012

onbekend

Halsketting

13 juni 2012

Parkeerplaats t.o.v. de Locobar Dorpsstraat Chaam

Portemonnee met inhoud

7 op 8 juli

Onderweg van de Locobar naar Bredaseweg

GEVonDEn Kinderfiets

DATUM 12 augustus 2012

Vind/ verliesplaats ’t Zand te Alphen

Twee jassen

9 maart 2012

Bospad: zijstraat Royaaldreef Ulvenhout-AC

(14-8-2012) omschrijving

Dames-horloge Heren-halsketting Heren-portemonnee omschrijving meisjesfiets Dames- en Herenjas

U kunt zich melden als u een voorwerp heeft gevonden of verloren bij de frontoffice vergunningen van het gemeentekantoor. U kunt de voorwerpen voor zover bij ons aanwezig komen halen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Wij adviseren u om vooraf te bellen.

• Voorkom hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de grond! Ambrosia is een plant afkomstig uit noordAmerika. Ambrosia wordt ook wel hooikoortsplant genoemd, omdat hij tijdens de bloei grote hoeveelheden pollen produceert die een allergische reactie kunnen veroorzaken. De overheid wil problemen die veroorzaakt worden door Ambrosia zoveel mogelijk voorkomen.

Op de website: http://www.vwa.nl/onderwerpen/gevaren/dossier/ambrosia vindt u informatie over de plant en hoe deze plant bestreden kan worden in tuinen, op gemeentegrond, natuurterreinen en akkers.

• Wilt u niets missen? Kijk voor méér informatie op

www.alphen-chaam.nl Wilt u niets missen? Abonneer u op de gratis e-mailservice Bekendmakingen en ontvang wekelijks de door u gewenste bekendmakingen in uw e-mailbox.

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 19

Vlooien markt

In verband met Kaarskensprocessie

Baarle’s Museum a.s. zondag extra geopend Het Baarle’s museum aan het Kerkplein in Baarle-Hertog is op zondag 19 augustus extra geopend van 17.00 tot 20.00 uur. In het Baarle’s Museum zijn de werken van Frits Spies tentoongesteld. Alle werken van Frits Spies zijn gemaakt van bijenwas die door de kunstenaar werd omgetoverd tot realistische, religieuze kunstwerken. Zelfs de grootste atheïst neemt

zijn petje af voor de kathedrale kaarsen van kunstenaar Frits Spies, die een groot deel van zijn leven wijdde aan het maken van levensgrote driedimensionale kunstwerken in bijenwas. Daarbij kleurde hij de bijenwas op veel verschillende manieren. Tot in de kleinste details gaf hij de meestal religieuze figuren vorm. Er was soms

wel twee jaar voor nodig voor dat een kunstwerk gereed was. De unieke kunstvorm bleef ook in Rome niet onopgemerkt. Paus Johannes Paulus verleende hem daarvoor een hoge onderscheiding van de katholieke kerk nl. de ridderorde van de Heilige Silvester.

Ook Maria boeide kunstenaar Frits Spies

Etentje voor alleenstaanden De kosten voor dit 3-gangen menu bedragen € 15,00 per persoon. Daarbij komen nog de eventuele drankjes. U wordt om 18.00 uur verwacht bij café/restaurant “Welkom”. U dient ter plaatse af te rekenen. Bent u alleenstaand en U wilt graag een

avondje uit, dan is dit een unieke gelegenheid. U kunt zich aanmelden door een briefje te stoppen in de K.B.O. bus, die in het Grand Café van “De Hoogt” staat, of een e-mail te sturen aan: marloefrijters@ziggo.nl Opgeven voor 27 augustus.

Swingen @ Bands Night en C-You@DDN Festival! Vrijdag 31 augustus 2012. Zet het maar vast in je agenda. Deze avond luiden jong en oud swingend en rockend het weekend in. Op het podium van de populaire Bands Night van DDN Festival staan dit jaar twee bekende coverbands: RaMMBaMM en Up Yours. Ben je nog geen 16 jaar? Kom dan naar C-you@DDN Festival! Bandsnight RaMMbaMM Vanaf 21u kun je genieten van coverband RaMMBaMM. Enorm gedreven, spetterend, spannend, kwalitatief zeer hoog en vooral gezellige muziek. RaMMBaMM zet een show neer waarbij heftige rocknummers en oude legenden de boventoon voeren. Een band met de chemie en magie die voelbaar van het podium afknalt. RaMMBaMM is bekend van de top 100 in Made.

Up Yours

Up Yours is een rockcoverband met een eigen stijl. De roots van de band liggen in het Brabantse Asten. Up Yours bestaat uit een groep vrienden

met één passie: muziek maken. Pieter, John, Co, Bjorn en Joost stralen energie uit op het podium en zorgen gegarandeerd voor een top avond. De mannen spelen swingende rockmuziek met af en toe een uitstapje naar andere stijlen. Een geweldige band met als gouden randje een 2e plaats bij Clash of the Coverbands.

C-You@DDNFestival

Vorig jaar heeft de organisatie besloten de toegangsleeftijd tot DDN Festival te verhogen naar 16 jaar en ouder. Om de jeugd onder de 16 en voornamelijk de leden van het Bouwerscollectief onder de 16 niet te passeren is C-You@DDN Festival in het leven geroepen. Een groot succes!

Op vrijdagavond 31 augustus barst er in de grote tent een knalfeest los. CYou@DDN Festival wordt georganiseerd in samenwerking met C-You, een organisatie die regelmatig feesten organiseert voor middelbare scholieren. Speciaal voor onze fans onder de 16 jaar (vanaf de middelbare school). Tussen 20.30 uur en 00.30 uur kan de jeugd knallen met spetterende optredens van Qwise, Vantage point, DJ Jens en DJ The Reason. In deze tent wordt geen alcohol geschonken. Ook roken is niet toegestaan. Kaartjes voor C-You@DDN Festival kosten 3 euro. De kaartjes voor de Bands Night op diezelfde avond kosten 8 euro. De deuren voor de Bands Night gaan om 20.00 uur open. De kaartjes voor vrijdag zijn enkel verkrijgbaar aan de tent (Prinsenhoeflaan, Alphen). Het wordt een swingende avond voor jong en oud. Zorg dat je de Bands Night en C-You@ DDNFestival niet mist!

Vecht mee tegen kanker

Elke kilo snoeisel van de taxushaag vergroot de hoop! Ook dit jaar neemt de gemeente Baarle-Hertog deel aan de actie ‘Vergroot de hoop’ en steunt hiermee de strijd tegen kanker. Het snoeisel van taxushagen kan tot en met 31 augustus a.s. door iedereen gratis worden ingeleverd op de milieustraat. Hoe werkt ‘t? In de jonge naalden van de taxushaag (Taxus baccata) zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter levert de nodige grondstof voor de chemotherapie van 1 kankerpatiënt. Alleen Vlaanderen en ZuidNederland hebben een traditie om taxus als haagplant te gebruiken. En dan is het goed om te weten dat ‘Hoe klein je haag ook is, elke kilo snoeisel die door jou naar de milieustraat gebracht wordt, de hoop vergroot!’

Een paar voorwaarden

- Het is belangrijk dat het snoeisel dat

aangeleverd wordt eenjarig snoeisel is. Met andere woorden het is belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die elk jaar gesnoeid worden. - Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden, anders wordt het waardeloos. Belangrijk is dat het binnen 24 uur na het snoeien naar de milieustraat gebracht wordt. -Het is begrijpelijk dat hoe zuiverder het snoeisel is, hoe hoger het rendement is. Daarom is het aan te raden om een zeil of doek te gebruiken om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen is waardeloos.

Zelf regelen: een ‘schoon goed’ Mevrouw Jansen is na behandeling van een zoveelste valpartij weer thuis uit het ziekenhuis. Ze is alleenstaand en heeft een trap naar de slaapverdieping. Haar geriater vraagt mij om haar te helpen bij het aanvragen van een traplift. Door Memet Ataman, maatschappelijk werker WIJ Bij mijn bezoek trof ik de negentigjarige dame thuis, nog vol blauwe plekken, maar vastbesloten om in haar eigen omgeving aan te sterken en haar leventje voort te zetten. Mét de ongemakken en moeilijke momenten die daarbij horen.

Eigen oplossingen

“Ja”, zo verzuchtte ze, “die traplift. Ik moet eerlijk zeggen, ik slaap al een lange tijd beneden, op de bank.

19 Aug.

F.T.

KBO Alphen

Voor onze alleenstaande leden organiseert het bestuur op vrijdag 31 augustus a.s. een etentje bij café/restaurant “Welkom”. Zij, die eerder aan een dergelijk etentje hebben deelgenomen waren erg enthousiast. Samen eten is niet alleen gezellig maar ook het sociale contact is erg belangrijk.

A.s. zondAg

En dat bevalt mij goed. Ik ga alleen naar boven als er iemand met mij mee loopt. Dan hoef je toch geen traplift?” We concluderen dat het belangrijk is dat ze haar leven zo inricht dat ze er zich goed bij voelt. Dat kan voorlopig ook zonder traplift. Het valrisico is wél groot. Ze zal aan een rollator moeten wennen, ook kiest ze voor een alarmeringsysteem voor noodgevallen.

Eigen huisarts

“Ik zou wel graag willen dat mijn

- Ook belangrijk is het dat het geleverde taxussnoeisel droog is. Met andere woorden: Het is aan te bevelen om de taxushaag alleen bij droog weer te snoeien. - Het snoeisel kun je los of in eigen zakken bij de milieustraat bezorgen. Je levert hiermee een grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen. Bovendien is het ook nog zo dat per kubieke meter aangeleverde taxussnoeisel €50,- geschonken wordt aan de kankerbestrijding.

Meer Informatie:

Voor meer informatie kun je terecht op : www.vergrootdehoop.be , bij de milieudienst Baarle-Hertog tel. 00 32 14 69 80 70 en bij IOK Afvalbeheer tel. 00 32 14 56 27 75. F.T. eigen huisarts me op komt zoeken. Niet de vervanger, maar hij zelf, om even bij te praten. Maar de huisarts is moeilijk te bereiken. Eerst zo’n keuzemenu en daarna al die vragen van de assistente. Ja, ik begrijp het wel hoor. Er zijn zoveel oude mensen.” Ze is blij dat ik voor haar de huisarts bel: hij komt die week zelf nog langs. Mevrouw Jansen kan nu haar eigen leven blijven leiden. Ze heeft haar tempo leren aanpassen, kan de rollator gebruiken en went aan al het gedoe als de thuiszorg haar dagelijks komt verzorgen. Best ingewikkeld, jezelf goed organiseren maar wat een ‘schoon goed’ als dat gewoon op jouw manier lukt, zoals zij zelf zegt! Ook vragen voor de maatschappelijk werker? Bel WIJ (076) 5251500. Telefonisch spreekuur: maandag tot en met vrijdag 9.00-11.30 uur. * De naam en foto zijn gefingeerd.

Jaarmarkt BaarleNassau

ZONDAG 26 AUGUSTUS Het FNV van Baarle-Nassau en het ACV van Baarle-Hertog organiseren weer een knaller van een markt. De jaarmarkt wordt gehouden op de LOSWAL en is van 10.00 uur tot 17.00 uur. Op Zondag 26 augustus staan een honderdtal kramen als een lint opgesteld op de loswal. Er is weer een grote variatie van aanbiedingen van kleding, gereedschap, sportkleding, wenskaarten, speelgoed, droogbloemen, dierenbenodigdheden, boeken, kip aan het spit, vis, autopoets, fietsspullen, aardewerk, bloemen en planten, schoenen, kadoshop, horloges, raamdecoraties, enz. enz. Ook zullen er verschillende standwerkers aanwe-

vAn 10 tot 17 uur

pArkeerterrein

willem ii stAdion tilburg 5026 PC Tilb urg Adres: GoiRleseweG (Ringbaan zuid) 5026 PC TilbuRG AAn RinGbAAn Zuid

info: 0161-456291 info:

0161-456291

zig zijn. Zowel Nederlandse als Belgische standwerkers. De opbrengst komt ten goede van het Sociaal Fonds wat puur voor sociale doeleinden zal worden aangesproken. De entree is gratis. Sociaal Fonds FNV p/a Markiezaatstr.2 5111 AJ Baarle-Nassau

Koeinaomen raojen op d’n boerendag Op den boerendag van afgelope zondag konde bij nummerke 7 de naomen van 2 moeder koeien en hullie kender raoje. Hè, fèn detter zoe veul mee hebbe gedaon mee ‘t naome raoje. Nr 1 hitte Kitty en d’r schône dochterke hitte Kitty Anne. Nr. 2 hitte Froukje en dur zeuntje Harrie. ‘t was gèèf moeiluk. Derrom heb ik nie zoe naauw gekeke hoe ‘t geschreve is.

D’n ùtslag.

1e près Bets Haovermaans 2 naome goed Froukje en Harrie. Bets wies nie net as ik hoe ze hète. près vèf euro. 2e près Sander en Rens Snoeys ùt

Meer, ène naom goed: Froukje. Pres 2x 3 euro. 2e près Guusje van Enschot ène naom goed: Froukje près 3 euro Eervolle vurmelding: Bekaant goed: Bram Segers Anna moes Anne zèn, mar wel op de goeie plak. près 2 euro. Eervolle vurmelding: Femke Reijns, bekaant goed, Anna stond op de vurkeerde plots en 1 letterke vurkeerd. près 2 euro. Meer dan 100 briefkes zen ‘r ingeleverd. Ik heb mee alle prèswinnaors al contact gehad. De envelopkes kome in ‘t wiekend van d’n 25e augustus in de bus. Groeten en houdoe, Will.

Familie Joore wint waardecheque van 1500 euro van Goodflooring Ook deze keer namen veel lezers van de Woonkrant deel aan de prijspuzzel. Niet onlogisch, want het Veerse bedrijf Goodflooring (de beste keuze in vloeren) had in samenwerking met Uitgeverij EM. de Jong een waardecheque van maar liefst 1500 euro beschikbaar gesteld. Goodflooring is gespecialiseerd in PVC vloeren, PVC-click laminaat en laminaat. Goodflooring-directeur Wim van Alphen vertelt verder over het zeer ruime assortiment: “We leveren spraakmakende vloeren, met oog voor detail, kleuren die u zoekt en de sfeer die u wenst; zakelijk, intiem, warm, creatief, gastvrij en/of uitnodigend. Allemaal gebaseerd op natuurlijke materialen zoals diverse soorten hout, steen en metaal. In tegenstelling tot hout, plavuizen en laminaat kunnen kunststofvloeren in flats en appartementen gelegd worden dankzij de geluidisolerende eigenschappen. Onze ruime showroom aan het Lissenveld is elke zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur en van maandag t/m vrijdag op afspraak.” Door Jan Hoek In de showroom van Goodflooring ontving de familie Joore afgelopen dinsdag, als winnaars van de puzzel in de Zomerkrant, de waardecheque van 1500 euro uit handen van Wim van Alphen van Goodflooring en Elma de Wild, bladmanager van De Langstraat. Het zal voor de prijswinnaars niet gemakkelijk zijn de cheque op de juiste manier te verzilveren, want de keuze bij Goodflooring is werkelijk enorm. Voordeel is wel dat de talloze vloeren in de showroom op een duidelijke manier te zien zijn. Ook de service is uitstekend, want klanten beoordelen Goodflooring gemiddeld met een 9,2! Foto: Toon Siemons.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 20

JAN VERHEYEN nv • Grond-, afbraak-, en nivelleringswerken • Agrarische werken • Leveren zwarte grond, zavel, gebroken beton- en mengpuin • Eigen Copro-CE gekeurde breekwerf • Uitzeven van grond • Plaatsen containers voor puin • Verhuur terreinhoogtewerker 16 m

Graumans Verkoop nieuw en gebruikt APK-keuringen Onderhoud en reparatie Smederijstraat 7 Baarle-Nassau 013-5079770 www.graumansopel.nl

Meir 13, 2381 Weelde, tel.: 0032 14 65 75 34 Web: www.jan-verheyen.be

Vlooienmarkt

Willem ii-stadion zondag 19 augustus tilburg Van 10 tot 17 uur. Kraamhuur: 0161-456291 Adres: Ringbaan Zuid - 5026 PC Tilburg Riool verstopt of stankproblemen? Bel Herman van Beek. 013-5078118 / 06-53364696.

TUINMAN, ervaren, onderhoud graag uw tuin, landgoed of bedrijf. 0613457844

Hoveniersbedrijf Laurijssen, St. Janstraat 15, 5131 BR Alphen. Voor verrassende tuinontwerpen, advies, aanleg, renovatie, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. Bel voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak 013-5082376 of 0620005282

Bestrijding nodig van: Wespen, Vliegen, Vlooien, Houtworm of andere Plaagdieren? Bel naar: A. Wijnen Ongediertebestrijding 013-5159912 Te huur aangeboden: Div. chalets voor de langere termijn. (vanaf 3 mnd!). Geheel geisoleerd, gemeubileerd en gestoffeerd. Met cv, dubbel glas, douche en toilet. Ook Internet mogelijk. Voor info: zie www. meysberg.nl, of bel 0653388715.

Last van vochtige ruimtes of natte muren? Huur een bouwdroger! Van Enschot Boshoven 8 Alphen 013-5081908.

A.P.K ! Bel: 013-507 2899 Keuringsstation Baarle Smederijstraat 15 Baarle-Nassau Ook onderhoud en reparatie alle merken

Verkoop-Verhuur: *Rolsteigers *Spinhoogwerkers *Schaarhoogwerkers *Minigravers *Toiletwagens Machinehandel Jespers Baarleseweg 16 Ulicoten. 013-5199501 www.jespersmachinehandel.nl Verhuur van springkussens partytenten Sarah en Abraham poppen bbq´s statafels tafels stoelen barkrukken terrasverwarmers koelkasten etc. Martijn Kools verhuur Baarle-Nassau Tel. 0629401436 Web. www. martijnkoolsverhuur.nl Voor alle graaf- en grondwerken, zowel binnen als buiten, met bobcats van 90 cm tot 160 cm breed en minikraantjes van 800 kg (70 cm. br. ) tot 5000 kg. (180 br.), voor het leegrijden van mestveestallen en kippenhokken, bel naar Herman van Beek tel. 0031(0)135078118 of 0031(0)0653364696.

Feest in Oosterhout!

Gesloten

In verband met vakantie gesloten van 25 augustus 12.00 uur tot en met 30 augustus. Denk vooraf aan uw diervoeders en vogelzaden.

Tuincentrum Lanslots Duiftotaal Diervoeders Schaapsdijk 2 - Gilze - 0161-456256 www.tuincentrumlanslots.nl

Honden en Kattenpension www.tpoppelshof.eu. Uw vacantie ons werk. Met grote speelweide. Ook dagopvang, probleemhonden. 003214-650360 / 00324-76940454.

Noodstroomgeneratoren eigen import, zeer scherp geprijsd bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1 te Gilze Tel. 0161-451812 www.tscgosens.com info@tscgosens.com

Koen Martens

BETONBORINGEN

Vrijdag 17 augustus

• betonslijpen/frezen • zagen • verankeringen • sleuven zagen • kleine sloopwerken • boren

gRandIoZe oPenIng

Strijbeekseweg 39b Telefoon: 06-38220171 4856 AA Strijbeek koen@martensbetonboringen.nl

www.martensbetonboringen.nl

Oude metalen

afval dat geld opbrengt G. van Gool Metaalhandel inkoop van alle metalen

10

clOthing

Kempenbaan 11, 5121 DM Rijen Tel.: 0161-293331 / GSM: 06-53550856 Bedrijven en particulieren kunnen dagelijks bij ons terecht om het metaalafval in te leveren tegen contante betaling.

(voorheen S’Oliver)

dolle 17 dagen 23

18 20 21 22 Koopzondag 24 25 26 augustus

ontvangt u 10% korting op de gehele nieuwe collecties! tijdens deze 10-daagse maakt u tevens kans op een geheel verzorgde dag naar Zandvoort met een Porsche!

Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur; zaterdag 08.00-13.00 uur.

Weekaanbiedingen geldig maandag 20 augustus t/m zaterdag 25 augustus

Delbart appel nieuwe oogst - 500 gram ..................

Bospeen per bos ...............................................

Peulen 200 gram ...........................................

Plumcots

clOthing Arendshof 78-80 • Oosterhout

(kruising pruim / abrikoos) 500 gram ...........................................

kel Ook onze andere win

FEEST MEE! RAvealon To MjeaansCdamS es - Rozes of

- MAC

G! ORTIN 10% hoKf 70 - Oosterhout Arends

1.00 1.00 1.99 1.79

Lekkere salades voor bij de barbecue ook onvangt iedere betalende klant een gratiS attEntiE!!!

Cor van de Bokstraat 3 Baarle-Nassau 013-5077102

OpeNiNgstijdeN: maandag: 08.30 tot 18.00 uur dinsdag: 08.30 tot 18.00 uur woensdag: 08.30 tot 18.00 uur donderdag: 08.30 tot 18.00 uur vrijdag: 08.30 tot 18.00 uur zaterdag: 08.30 tot 16.00 uur


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 21

Reggefiber en Telenet met elkaar in gesprek

Blijft TV- en radiosignaal ook na 26 augustus op kabel in buitengebied Baarle-Nassau? Er is een redelijke kans dat Telenet de adressen in het buitengebied en ook een aantal in de bebouwde kom van signaal kan blijven voorzien totdat er een aansluiting op het glasvezelnetwerk mogelijk is. Dit is het resultaat van het benaderen door de CDA-raadsfractie van de directies van Reggefiber en Telenet om te voorkomen dat het signaal per 26 augustus a.s. van de kabel gehaald zou worden. Fractievoorzitter Cees de Jong is optimistisch over een positieve einduitslag. Hij baseert dit op het feit dat hij

deze week woensdag op verzoek van de Reggefiber-directie heeft doorgegeven met welke Telenet-functionaris

de door het CDA voorgestelde oplossing (het signaal op de kabel houden totdat aansluiting op het glasvezelnetwerk mogelijk is) besproken kan worden. Zijn momenteel positieve kijk op het bereiken van een oplossing baseert hij ook op het feit dat hij van de directie van de KPN mocht vernemen dat ook zij zich in deze zaak gaan verdiepen. Maar hij is

zich terdege bewust dat het vel niet verkocht kan worden voor de beer geschoten is... Ook beseft dat hij de aansluitmogelijkheid nog best enige tijd op zich zal laten wachten, maar de plannen van Gedeputeerde Staten in de provincie Noord Brabant bieden perspectief, zo laat hij weten. F.T.

v e r z e k e r i n g e h y p o t h e k e p e n s i o e n e b u d g e t c o a c h i n b e d r i j f s c o n s u l t a n c

n n n g y

tel: (0161) 451 720 www.roelandsverzekeringen.nl

Voor een ieder met MS, een collectant in de bres College Alphen-Chaam zeer Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek. Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd. Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron. De collecteweek is van 19 t/m 24 november. Meld je aan bij het Nationaal MS

content met Dorpsraad Galder

DORPSRAAD GALDER

Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-5919839. Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis. Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!

Buurten op den buiten Een goed idee voor een aangenamere buurt kan geld opleveren! De Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij ondersteunen de komende drie jaar projecten ‘Buurten op den Buiten’. Het gaat daarbij om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. Iedereen die een goed idee of project heeft die het leven in zijn of haar buurt of dorp op het platteland aangenamer maakt, kan daarvoor tot

5.000 euro ondersteuning krijgen. Dat kan gaan van het verfraaien van een pleintje tot het opmaken van een buurtkrant.

Projecten kunnen zowel door buurtcomités, burengroepen als verenigingen worden ingediend. Alle info over deze oproep vind je op www.buurtenopdenbuiten.be, waar je ook een kandidaatsformulier kan downloaden en invullen. Dossiers moeten voor 15 oktober 2012 ingediend worden. F.T.

Circus Hunteldestuntel op bezoek bij Scouting Riel Komend seizoen word bij Scouting Riel spectaculair afgetrapt, en wel door een show van Circus Hunteldestuntel. Deze show is echter alleen voor de kinderen van groep 2 en 3 van de basisschool en in Riel wonen. Het Circus zal op zaterdagochtend 25 augustus om 10.00 uur beginnen en om 12.00 uur is de show afgelopen. Dit spektakel zal zich afspelen op het scoutinggebouw aan de Oude Tilburgsebaan 3a. Uiteraard hoeven de kinderen geen 2 uur stil te blijven zitten en naar de show te kijken, want

bij Circus Hunteldestuntel weten ze als geen ander dat meedoen met verschillende acts nog veel leuker is (als je durft). Twijfel dus niet en kom samen met je vriendjes en vriendin-

Donderdag 16 augustus

‘Te gast bij’ met Annie koks, Anita Geerts, Willem en Miek van Gool en Jef van Hout Donderdag 16 augustus kunt u om 19.00 uur bij de Lokale Omroep Baarle luisteren naar het programma “Te gast bij”. Presentator Cees Raats ontvangt Annie Koks en Anita Geerts. Zij vertellen over het Bernardusoctaaf wat van 20 tot en met 27 augustus in de parochie van Ulicoten

plaats vindt. Namens de stichting “de vrienden van Lourdes” komen Miek en Willem van Gool de Kaarskensprocessie van zondag 19 augustus onder de aandacht van de luisteraars brengen. Jef van Hout komt vertellen over de jazzkroegenfietstocht die op zon-

netjes uit je klas naar deze grandioze show. Meer informatie over deze show en Scouting Riel vind je op www.scoutingriel.nl . Uiteraard is mailen ook mogelijk, voor informatie over de show via bevers@scoutingriel.nl en voor algemene vragen over Scouting Riel via info@scoutingriel.nl dag 26 augustus a.s. voor de 8e keer wordt georganiseerd. “Te gast bij” wordt herhaald op de dinsdagavond 21 augustus direct na het nieuws van 18.00 uur. U kunt de lokale omroep beluisteren op de radio op 87,8 Mhz op de fm. Via de telenet kabel op 91.1, via glasvezel op 986 en via internet op www.omroepbaarle.nl/luister live. Via smartphone kunt u de app Tuneln downloaden en daar doorklikken op lokale omroepen en dan zoeken naar de Lokale Omroep Baarle. (C.R.)

In het gesprek met het college op 14 augustus kwam de notitie aan de orde over de Dorpsraad in Galder. Op 25 juli 2011 tekende het college met de Dorpsraad Galder-Strijbeek een convenant, waarin de afspraken opgenomen zijn over de wijze waarop beide instanties met elkaar samen werken. Tevens op welke wijze en waarover deze nieuwe vorm van inspraak en invloed van burgers binnen de gemeente vorm en inhoud krijgt. Al vanaf de eerste avond waarop dit fenomeen werd toegelicht bleek al de grote belangstelling deze dorpskern van onze gemeente. Veel interesse en ook veel en heel veel enthousiasme om er iets van te maken. Nu een jaar later is dit mede dankzij de middelen uit het IDOP geëvalueerd hoe het in dat jaar allemaal verlopen is. Naast de diverse werkgroepen die zich op deelgebieden heeft ingezet om mee te denken en te praten over het beleid en de uitvoering daarvan heeft de raad: “zich in kort tijdsbestek ontwikkeld tot een belangrijke gesprekspartner van de gemeente,” aldus de notitie van het college. De gemeenteraad van Alphen-Chaam kan 6 september kennis nemen van deze belangrijke bevindingen. De samenvattende conclusie is dan ook: “De conclusie kan niet anders zijn dan dat de oprichting van de Dorpsraad zijn waarde heeft bewezen. Ons college heeft dan ook op 28 juni 2012 uitgesproken te rekenen op het continueren van de samenwerking met de Dorpsraad in de komende jaren.” Een mooier slot van een evaluatie is niet denkbaar.

AED PROJECT “HART VOOR DE BARONIE”

De tussentijdse stand van zaken na de plaatsing van 35 AED apparaten werd in ogenschouw genomen. Naast de vaststelling dat de apparatuur op enkele momenten nuttig ingezet kon worden waren er wat vragen rond de bekostiging van bijkomende zaken. De leverancier had in het kader van het project 5 jaar gratis regulier onderhoud aangeboden en voert dat ook uit. Maar er zijn toch wel wat kosten die op de rekening van de gemeente drukken. Kleine schades, het recetten van apparatuur aanvullende opleidingen en dergelijke. Een kleine 1000 euro op jaarbasis waarmee de gemeente eigenlijk geen rekening gehouden had. Voor alsnog niet onover-

Percussiegroep ‘Afslag Ulicoten’ op de Floriade in Venlo Afgelopen zaterdag heeft de percussiegroep van Muziekvereniging Ulicoten opgetreden op de Floriade in Venlo. De hele dag vertoefden de dames en heren op het park en tussen 16.00 uur en 18.00 uur werd er muziek gemaakt voor een groot aantal toeschouwers, die zichtbaar genoten van enthousiaste percussionisten van onze muziekvereniging. Teruggekomen in Ulicoten werd er bij de Kluis aangelegd voor een hapje en drankje. Een geslaagde dag! www.mvulicoten.nl

komelijk naar in 2016 loopt de vijf jaar gratis onderhoud af en komt er wellicht een ander kostenplaatje uit. Maar dat komt dan te zijner tijd wel aan de orde.

BEHEERPLAN BOSGEBEID ‘T ZAND

Met de bosgroep is weer een overeenkomst gesloten voor de periode 2011 tot 2022 voor het beheer en het onderhoud van de bosgronden in ‘t Zand. Deze groep zorgt in overleg met de gemeente voor het behoud van een gezonde bosomgeving en het natuurlijk in stand houden van heide en bosgronden. Met uiteraard als doel dat dit mooie natuurgebied behouden blijft en voor veel mensen een waardevolle omgeving voor recreatie kunnen blijven. Natuurbeheer is nog steeds een belangrijk item. De bosgroep kan een en ander doen dankzij subsidies en de verkoop van hout, dat gerooid wordt. Er is een overweging geweest om de heidevelden op natuurlijk wijze te onderhouden door schapen. Maar helaas zijn de kosten van een jaar lang begrazen door een kudde schapen tegen de 12.000 euro op jaarbasis en dat is gezien de huidige economische situatie van onze gemeente geen optie. Als er sponsoren zijn die de schapen “op de hei “kunnen laten grazen dan zijn die natuurlijk van harte welkom.

CITTASLOW AWARD

Burgemeester Nuijten had al aangekondigd op het jubileum van de ondernemersvereniging OCT, dat hij graag een award wil instellen voor ondernemers die zich speciaal richten op het streekproduct. Een vorm van prijs waar mee waardering en erkenning wordt tot uitdrukking wordt gebracht voor het ondernemerschap. Samen met de OCT is er nu een en ander van reglementen voorzien. Doel is dat ondernemers voorgedragen kunnen worden voor de Award. Iedereen kan ondernemers nomineren. Uit de aanmeldingen worden er door het college drie uitgekozen, die dan voorgelegd worden aan een onafhankelijke commissie bestaande uit de voorzitter van het OCT, de bedrijvencontactpersoon van de gemeente en een winnaar van de Award. Omdat er bij de eerste keer nog geen winnaar voorhanden is maakt Floris van de Lande deel uit van deze commissie. Via de eigen site van de Gemeente en in het informatiegedeelte van Ons Weekblad is/wordt de hele regeling bekend gemaakt. Wim Pijnacker

Dieren Centrale Nederland GEVONDEN Poes, lapje, met veel wit, Flaasdijk, Chaam. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161-433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 22

Gevarieerd cursusaanbod

Informatiemarkt in Cultureel Centrum Baarle Op dinsdag 18 september 2012 is er van 19.30 tot 22.00 uur een informatiemarkt over alle cursussen die het Cultureel Centrum vanaf september aanbiedt. U kunt kennis maken met de docenten, vragen stellen, informatie inwinnen. Een kop koffie of thee staat voor u klaar. U krijgt inlichtingen over de inhoud van de cursussen, opzet en organisatie. De deelname verloopt in volgorde van inschrijving. Alleen bij voldoende deelname (in de meeste gevallen ongeveer 10 à 12 deelnemers) zullen de cursussen gegeven kunnen worden.

Naast het vertrouwde cursusaanbod zoals Kunstgeschiedenis, Yoga, Interieurstyling, Engels, Frans, Tekenen, Aquarelleren en Pottenbakken, is voor het nieuwe seizoen een groot aantal nieuwe cursussen in het assortiment opgenomen. Wat te denken van de cursus Circustechnieken / Jongleren voor kinderen van 8 tot 12 jaar, verzorgd door Circus Woenzini? Er is een vóór- en een najaarscursus Kruiden. Eutonie, Word Excel en Wijnpassie worden aangeboden. Koken voor Mannen is terug. In samenwerking met bibliotheek Theek 5 worden workshops en cursussen georganiseerd, waaronder Facebook, Ontdek de iPad en de workshop: Organiseer je Huis. Nieuw dit jaar is ook Kinderyoga, waarbij het kind op een speelse manier geleerd krijgt om “even tijd voor zichzelf te nemen”. De cursus Jij in Balans leert u in acht avonden om stress, onrust en algemeen onbehagen weg te nemen

of in elk geval hanteerbaar te maken. De succesvolle cursus Italiaanse hapjes krijgt een vervolg met “la cocina mediterránea”, waarbij de Spaanse, Marokkaanse en Turkse recepten aan bod komen. Alle cursussen zijn terug te vinden op www.ccbaarle.org U kunt zich voor alle cursussen al opgeven bij het Cultureel Centrum, telefoon 0031 (0)13 - 5078233 of via 0032 (0)14 699326. Ook kunt u zich aanmelden via de website van het Cultureel Centrum www.ccbaarle. org Op de informatiemarkt van 18 september aanstaande ontvangt u informatie over de cursussen: -Circuscursus -La cocina Meditarránea -Jij in balans -Facebook -Ontdek de iPad -Kunstgeschiedenis -Interieurstyling -Werken met bloesemremedies

-Chilldren kinderyoga -Wijnpassie -Werken met Excel -Bouwen aan je zelfvertrouwen -Ik kies voor mijn talenten -Taartdecoratie 1 en 2, Cupcakes -Engels beginners / gevorderden -Frans beginners / gevorderden -Duits -Spaans -Yoga -Kinderatelier -Eutonie -Klussen voor vrouwen -Organiseer je huis -Tekenen / Aquarelleren / schilderen met acryl -Koken voor mannen -Open atelier -Mandala’s tekenen / ontwerpen -Pilates -Keramiek/pottenbakken/boetseren -Kruiden voorjaarscursus -Kruiden najaarscursus -Cursus digitale videobewerking -Digitale Fotografie -Digitaal foto bewerken basis -Introductie training Neurolinguïstisch Programmeren -Trainingsdag praktisch NLP Voor informatie: Paul van Haeren (013-5078233). Zie ook: www.ccbaarle.org

Legendejagers en PannenkoekenHuis ten Bosch slaan handen ineen mooie dingen gebeurd. PannenkoekenHuis ten Bosch heeft de handen ineen geslagen met de Legendejagers. Bij een bezoek aan het gezellige restaurant aan de weg tussen Ulvenhout en Chaam, zal de aanwezigheid van de Legendejagers de gasten niet ontgaan. Vanuit deze locatie kunt u binnenkort wandelingen door de gebieden Valkenburg en de Hondsdonk maken, voorzien van de nodige verwijzingen naar de prachtige lokale

legenden. Het is geen toeval dat de Legendejagers hier zijn neergestreken. Rob Hopstaken, een van de Legendejagers, heeft de vormgeving van het thema van het restaurant voor zijn rekening genomen. Verhalen, tekeningen en muurschilderingen zijn allemaal vervaardigd door zijn bedrijfje Skapare Plan.

Gastvrouw/gastheer worden in Janshove Heb je wat tijd over? In de weekenden kun je als vrijwilliger veel betekenen voor de gasten die in Janshove komen om gezellig een kopje koffie/ thee te drinken. Ook kun je de gasten van dienst zijn in het restaurant.

Tussen 9.00 en 16.30 uur kun je met de gasten een praatje maken, een drankje inschenken of het menu uitserveren. Je werkt in een team van collega-vrijwilligers die op verschillende dagdelen werkzaam zijn. Inte-

resse naar dit werk? Bel of mail naar Ria Beukers, medewerker WIJ. Bereikbaar op riabeukers@begintbijjou.nl, of telefonisch op (076) 5251581 / 06-20349157.

Vanuit Chaam, Ulvenhout, Bavel...

Met de bus naar thuiswedstrijden van NAC Ook dit seizoen rijdt er weer een speciale supportersbus naar alle thuiswedstrijden van NAC. Dit geldt voor de reguliere Eredivisie competitie evenals (eventuele) Europese, beker- en play-off wedstrijden. De bus heeft afgelopen seizoen bewezen geheel zelfstandig en financieel onafhankelijk van gemeentelijke subsidies rendabel te kunnen rijden. Mede door een groep van zo’n 40 trouwe enthousiaste supporters is het mogelijk dat we dit seizoen wederom de bus kunnen laten rijden. De prijzen zijn gelijk aan die van afgelopen seizoen. De speciale supportersbus met een capaciteit van 50 per-

sonen arriveert 50 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het stadion. De bus vertrekt vanuit Breda uiterlijk 20 minuten na het laatste fluitsignaal. De buskaartjes kunt u een kwartier voor vertrek vanuit Chaam bij het Chaamsche Wapen kopen, vanuit Bavel bij de Tussenpauz en voor de mensen vanuit Ulvenhout bij het betreden van de bus. Er worden alleen retourkaartjes verkocht.

Route Chaam Ulvenhout - Bavel - NAC CHAAM; 90 minuten voor aanvang wedstrijd vertrek bij bushalte R.K. Kerk Chaam; ULVENHOUT; 80 minuten voor aanvang wedstrijd vertrek bij cafetaria Bert Paulussen; BAVEL: 70 minuten voor aanvang wedstrijd vertrek bij de Tussenpauz. Voor vragen kunt u een mail sturen naar gertjannijkamp@kpnmail.nl of telefonisch voor Chaam/Ulvenhout bij Gert-Jan Nijkamp (06-51593460) en voor Bavel bij René Luiten (0652131283).

Eerste plaats in mandje Bonenpikkersballon is weg Afgelopen zondag op een zeer zonnig en druk bezochte jaarmarkt in Chaam stonden De Bonenpikkers hun Bonenpikkers Zomer Festival te promoten. Met name de ballonvaartloterij trok veel bekijks en er werd een winnend lot getrokken. Nummer 333 (kleur wordt bij inlevering bevestigd), verkocht op één van de terrassen door ons luchtvaartpersoneel, is het eerste winnende lot. De overige lotnummers hebben nog kans op een ballonvaart tijdens de laatste trekking op zondag bij de familiedag na 16.00 uur. Je dient hier wel bij aanwezig te zijn aangezien die dag de ballon de lucht in gaat. Overigens worden tijdens alle dagen van het Bonenpikkers Zomer Festival nog

lootjes verloot en verkocht. Dus grijp je kans voor een unieke ballonvaart boven Chaam in een mandje vol Bonenpikkers! We herinneren de jeugd uit Chaam eraan om zich te geven voor de playbackshow of de jeugdspelen, beide tijdens de familiedag op zondag. Inschrijven voor de playbackshow kan via een formulier dat op de basisscholen is verspreid. Opgave voor de jeugdspelen kan alle dagen in de tent.

Na de inschrijving op zondag 12 augustus op de jaarmarkt waar velen gebruik van hebben gemaakt geef ik toch nog maar eens aan wat de bedoeling is in de komende weken die nog resten. We hopen dat de verspreide folder nog niet bij het oud papier ligt voor de harmonie. U kunt nog intekenen voor het boek! Als drukkerij de Jong de opdracht gaat uitvoeren moet het aantal boeken bekend zijn dat gedrukt gaat worden. We gaan geen boeken op de plank leggen. Dit betekent als u niet inschrijft er ook geen boek voor u wordt gereserveerd c.q. gedrukt. Dus nabestellen kan niet vanwege de hoge drukkosten.

Resumerend

De Legendejagers, Erik Franken en Rob Hopstaken, struinen Brabant af naar de oude legenden in een poging ze voor de vergetelheid te behoeden. Op 8 en 9 september zal de eerste Legendetocht gelopen kunnen worden. Een wandeling van ongeveer 20 minuten met aan het begin koffie en een bokkenpootje en aan het eind een bokbiertje. Dit alles tegen de achtergrond van de oude Bredase legende: De klokken van de Duivel. Inmiddels hebben de Legendejagers hun oog laten vallen op het gebied rond Ulvenhout en Chaam. Daar zijn heel wat geheimzinnige, spannende en

Chaam van toen en nu

Degenen die niet meedoen aan de playbackshow of jeugdspelen hoeven zich niet vervelen; er is de hele dag van alles te doen en te beleven voor de jeugd en hun ouders. Voor de grote mensen loopt de inschrijving voor ‘t Is meer dan ‘n dorpsquiz storm. Zorg dat je op tijd bent met inschrijven anders zijn wij misschien genoodzaakt een maximum aantal deelnemers toe te laten. Inschrijven hiervoor kan ook via onze website. Wij hopen vele te zien op onze nieuwe locatie op het ponyterrein tijdens het Bonenpikkers Zomer Festival in het weekend van 24, 25 en 26 augustus!

Bestellen met de speciale voorintekenprijs van € 19,95 kan nog tot 1 september a.s. uw naam wordt dan als intekenaar opgenomen in het boek. Bestelt u na 1 september a.s. dan kost het boek € 25,- en wordt uw naam niet vermeld in het boek. Na 1 oktober is het niet meer mogelijk om het boek te bestellen of te reserveren. Dus wacht niet af! Betaling kan geschieden door overmaking op rekening 1671.02.400 t.n.v. Stichting Jaarmarkt. Inte-

kenaren van buiten Chaam worden verzocht tevens de woonplaats te vermelden. De inschrijfformulieren kunnen nog worden ingeleverd op het adres Brouwerij 36 te Chaam. Hierbij weer een oproep voor de onderstaande foto uit 1958 met de kleuterklas A-H en juf Seegers. Er zijn op dit moment 2 namen onbekend (zie pijltjes op foto). Wie laat mij deze even weten? We zien op de achterste rij; Rian Brokx, Ellie van den Broek, Ton van Bergen, Ineke Godrie, Franka Coenraads, Jan van den Broek, Wies van Ginneken en Marian Bouwens. Op de 3e rij staand; Johanna van den Broek, Jan Brosens, Lia Geerts, Marlies Buijnsters, Marian van den Broek, Lia Adams, Margriet Adams, Riet de Bie, juf Seegers, Piet Donkers, Toos Bouwens, Rika van Ginneken en Anja Korteweg. Zittend op bank: Rini Geerts, Annie Ermes en Marian Cornelissen. Zittend op de voorste rij; Ad Bluekens, Wim van Eil, ???, Frank Degenaar, Marij Ansems, Ben Bluekens, Johanna Honcoop en ???. Stichting Jaarmarkt Chaam. Secretaris G.J. Valckx, Brouwerij 36, 4861 SN Chaam. Tel. 0161-491927 of e-mail gjvalckx@online.nl

T’AI-CHI / GI-GONG

Ook wel meditatie in bewegen genoemd, wordt op grote schaal in China 's morgens vroeg, alleen of in groepsverband, in de buiten lucht beoefend. Het zijn prettige en makkelijk aan te leren doorgaande bewegingen voor jong en oud. Mooi om te zien, weldadig om te doen. De eenvoudige bewegingen activeren en masseren geleidelijk alle spieren en pezen en worden op de ademhaling gedaan, hetgeen een direct - voor de beoefenaar verbasend - voelbaar resultaat geeft: b.v. je eigen uitstraling voelen, je ruimer en helder voelen in lichaam en geest, je dichter bij je zelf voelen, je rust punt ervaren, je voelt je fit en je hebt weer zin om je dagelijkse dingen te doen. De hoge concentratie op dat wat je in het hier en nu doet tijdens het bewegen, bevrijd je van stress en malende gedachten (een mindfulness via bewegen voor hen die hiermee bekend zijn) en brengt je in een milde stemming t.o.v. jezelf en anderen. Elke dag weer geeft het beoefenen mij een bevrijd en doorstromend gevoel en worden lasten geen last meer. Je verrijkt je leven. Wetenschappelijk onderzoek heeft overigens aangetoond dat het beoefenen van deze sierlijke bewegingen verlichting, versterking en

zelfs genezing kan brengen voor velerlei lichamelijke en geestelijke klachten. Om een paar te noemen: versterking van het immuunsysteem, minder instabiliteit dus minder kans op vallen, vermindert botontkalking, verhoogt de sensitiviteit in geest en lichaam, artritis pijn kan verminderen, verhoogt je coördinatie gevoel. Met deze simpele bewegingen, kun je de kwaliteit van je leven behouden en zelfs op een hoger plan brengen. Wie wil dat nou niet? Als je op een speelse manier in een ongedwongen sfeer kennis wilt maken met deze bewegingen en geïnspireerd wilt worden, ben je welkom op een kennismakingsbijeenkomst. Overigens kunnen er ter afwisseling, naast het aanleren van de taichi en gi-gong vorm, ook andere technieken gebruikt worden, zoals meditatie, stem, massage, dans, e.a., om je dieper in je eigen bewustzijns proces te brengen.

Waar? Het Praktijkhuis P. van Herdegomstraat 17 Baarle-Hertog Telefoon: 0650876282 E-mail: gvanbekkum@hetnet.nl Website: www.taichi-school.nl Docent: Gerard van Bekkum Wanneer? vanaf maandag 10 september 2012 Hoe laat? 19.30 uur.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 23

SP RT- nieuws www.vvchaam.nl Voetbalseizoen gestart

De trainingen zijn inmiddels begonnen voor senioren en jeugd. Via onze webshop kunt u het officiële clubtenue bestellen. Houdt de site in de gaten voor het oefenprogramma en trainingen. We hopen dat het een goed en leuk seizoen gaat worden. Uitslag Zondag 12-08-2012 Donderdag 09-08-2012

Donderdag 16-08-2012

Chaam 1 - PCP 1 Gloria UC 2 - Chaam 2

14:30 Chaam 1 - DSE 12:00 Chaam 2 - Terheijden 2

6-0 2-0

Chaam 1 - EDN’56 1

6-0

Wedstrijdprogramma

Postduivenvereniging De Valk Grimbergen jonge duiven:

1 ,4 en 5 R. Wouters; 2, 3 en 6 J. Schaerlaeckens; 7 P. Raeijmaekers; 8 J. Vermonden; 9 en 10 P. Manders.

Grimbergen oude duiven: 1, 3 en 7 J. Schaerlaeckens; 2 B. Adams; 4 P. Koks; 5 J. Gillis; 6 J. Vermonden; 8, 9 en 10 R.Wouters.

20:00 Chaam 2 - Viola 2

De Dieze 73, Postbus 135, 5050 AC Goirle Tel. 013-5083111, Fax: 013-5083167 E-mail: info@dircken.nl VErzEkErinGEn, hyPoThEkEn, PEnsioEnEn, sPArEn, bElEGGEn

Zaterdag 18-08-2012

14:45 Hilvaria B1 - Chaam B1 10:00 Riel D1 - Chaam D1

Zondag 19-08-2012

Donderdagmiddag Bridge-Instuif Baarle-Nassau Uitslag 9 augustus

Wedvluchten 11 augustus Nanteuil le Haudouin:

1, 3 en 7 P. Manders; 2, 4, 5 en 9 V. Tilburg-Premier UK; 6 J. Schaerlaeckens; 8 J. Gillis; 10 P. Koks.

25 augustus

1. ds. Korsmit-Geerts 2. hd. Vrolijk-Hermus 3. hd. Swaans-Gulickx 4. ds. Verheyen-Verhoeven 5. ds. v Aalst-Vermunt 6. ds. Heiligers-Duyvestijn 7. ds. Tebrunsvelt-Buddingh 8. hd. v Beek- v Lieshout 9. hh. Oosterling-Riemersma 10. ep. Sollart

67.19 60.94 57.81 56.25 55.73 50.00 47.92 40.10 37.50 26.56

Wij spelen iedere donderdagmiddag (tenzij anders vermeld) in Café de Lindeboom, Stationsstraat 11 in Baarle-Nassau. Ieder paar kan meedoen. We starten om 13.30 uur. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Kosten €1,50 per paar. U bent van harte welkom! Voor info kunt u bellen: René Swaans 0135076296 mob. 06-28388080. Email m.p.swaans@online.nl

Stratenloop “Het Bels Lijntje” Vrij Bridgen Chaam Voor het geval je toch van plan bent te starten op een van de afstanden bij de jaarlijkse stratenloop. Schrijf je alvast in via www.gloria-atletiek.nl. Je startnummer ligt dan klaar op 25 augustus, bovendien is het voordeliger.

Het programma ziet er als volgt uit: 14.00 jongens en meisjes geb. t/m 2005 14.15 jongens en meisjes geb. 2004 en 2005 14.30 jongens en meisjes geb. 2002 en 2003

0485 meter 1000 meter 1000 meter

14.45 jongens en meisjes geb. 2000 en 2001 1000 meter 15.00 prijs uitreiking jeugdlopen 16.00 prestatieloop alle leeftijden 03.920 meter 16.00 Wedstrijd en prestatieloop 10.000 meter Categorieën vrouwen: senioren, masters 35+ en 45+ Categorieën mannen: senioren, masters 35+, 45+, 55+ en 60+ 17.15 Prijsuitreiking wedstrijdloop en ZLM regio circuit Meer info op www.gloria-atletiek.nl

Postduivenvereniging ‘De Luchtbode’ Zaterdag 11 augustus werden 340 jonge duiven gelost in Nanteuil le Haudouin, een afstand van 309 km.

De snelste duif arriveerde om 11.25 uur op het hok van J. van Dun in Ulicoten met een snelheid van 1188 meter/minuut. De eerste 25 prijzen waren voor: 1, 9 J. van Dun; 2, 5, 20, 24 A. Adams;

3, 4, 6, 12 C. van Bijsterveldt; 7, 15, 18, 22 F. van Engelen; 8, 13, 16 A. van Engelen; 10, 21 F. van Raak; 11 A. Hagenaars; 14, 19 Comb. Aarts; 17 A. Aarts; 23 J. Leuris; 25 J. v.d. Boogaart.

De eerste natourvlucht was voor 294 duiven vanuit Grimbergen, een afstand van 76 km.

In voorbereiding voor Tilburg Ten Miles

Hardlopen in Alphen e.o. De hardloopgroep in Alphen is volop in voorbereiding voor de Ten Miles in Tilburg op 2 september a.s. Vrijwel alle lopers zullen aan een of andere afstand deelnemen! Al jaren neemt de loopgroep in Alphen aan deze bekende “najaarsklassieker” deel. Gesponsord door het bekende vervoersbedrijf “Schenker” dat gevestigd is in Tilburg zullen weer

verschillende teams deelnemen aan afstanden over tien kilometer alsook over 10 Engelse Mijl. Of je nu deelneemt aan een loopevenement of gewoon voor je conditie traint; beiden

De eerste duif viel ook in Ulicoten, nu bij M. Oomen, met een snelheid van 1315 meter/minuut. De prijsverdeling was: 1 M.Oomen; 2, 5, 6, 20 J. Leuris; 3, 7, 9, 16 F. van Engelen; 4, 23 A. van Engelen; 8 Comb. Aarts; 10, 14, 17 C. van Bijsterveldt; 11 A. Adams; 12, 13, 18 H. v.d. Ouweland; 15 F. Cornelissen; 19 J. v.d. Boogaart; 21 J. van Dun; 22 F. van Raak; 24, 25 H. Wildhagen. zijn natuurlijk goed en meestal is het ook juist de combinatie die het hem doet! Het contact voor en na de loop is ook altijd even prettig! Ook zin om eens deel te nemen en/of te komen trainen in de loopgroep in Alphen? Dat kan! Kom dan eens geheel vrijblijvend langs voor een proeftraining! We trainen iedere zondagochtend om 9.15 uur (vertrek vanaf de parkeerplaats tennisvelden aan de Zandstraat) en op woensdagavond om 19.00 uur (vertrek Viola voetbalvelden). Info/aanmelding: Adriaan Schram: 06-12942432.

Om met het lievelingswoordje van Churandy Martina te spreken

Blij

1. Henriëtte Coenraads & Josje Vos 2. Wim v Bilsen & René Swaans 3. Elly & Flip Beijer 4. Francine vd Aa & Joke Martina 5. Sophie Geerts & Kees vd Broek 5. Riet Lauwerijssen & Wil Wennekes 7. Nel Michielsen & Anton de Roij 8. Riet & Tom Aerts 9. Ria & Peter Laurijssen 10. Bep van Sas & Hans Oosterling 11. Riet Korsmit & Ria Struijs 12. Annie vd Broek & Riet vd Broek

Gele Lijn 60,00 59,58 54,17 52,50 50,83 50,83 49,17 48,75 48,33 45,42 45,00 35,42

Uitslag zomercompetitie 13 augustus A-Lijn

Weg met die kogel (foto ‘s 2009)

contactformulier in en je krijgt altijd dezelfde dag antwoord. Bellen mag ook 0135078060 (Claudi). Het enige wat je in eerste instantie nodig hebt, is sportieve kleding! Je komt altijd in een groep met leeftijdsgenoten. Bij atletiek wordt niet geselecteerd zoals andere verenigingen doen. Je leeftijd

is bepalend voor in welke groep je komt. En welke vereniging gaat nog meer 52 weken per jaar door? Dus geen winterstop of zomerstop. Lekker trainen en werken aan je conditie. Meedoen is winnen, bij Gloria Atletiek. Iedereen is welkom! Graag tot ziens!

61,72 57,03 56,25 50,78 50,78 50,00 49,22 44,53 40,63 39,06

Iedere woensdag vrij bridgen. We beginnen om 19.45 uur in Het Chaamsche Wapen. Bridgemates aanwezig. Elk bridgepaar is welkom. 22 augustus laatste avond. Inl. 0161 493047.

1 Leni Konings & Jo Konings 1 Ger van Andel & Joop Stekelenburg 3 Leo van de Kruk & Steven Priem 4 Jo Luk & Piet Luk 5 Netty van Lanen & Ton van Lanen 6 Riet van Gorp & Wil van Gorp 6 Lenie van Aalst & Ans Tjeerdsma 8 Wil van der Ven & Deen van der Ven 9 Elly Beijer & Flip Beijer 10 Nellie de Jong & Yvonne Burm 11 Anneke Vermeer & Annie Oomen 12 Adje van Kaam & Toon van Kaam 13 Ann van Gorp & Henk van Gorp 14 Gré van Andel & Bep Spapen

B-Lijn

64,58 64,58 54,86 53,82 52,43 49,65 49,65 48,26 47,92 45,14 43,75 43,06 42,36 39,93

1 Carla Donkers & Erik Jan Voeten 2 Kees Broos & Geert Vromans 3 Ria Damen & Anjes Duimel 4 Ellie Buddingh & Bep van Sas 5 Annie Duyvestijn & Joan de Haas 6 Eileen van Bokkel & Jenny Aalders 7 Hans Oosterling & Johan Riemersma 8 Fina Luyten & Ineke Frenks 9 Herman Dassen & Gerd Bijl 10 Helma van Dijk & Piet van der Ploeg 11 Wil Cohen & Els Pulles 12 Mien Elshof & Tineke Stekelenburg

61,17 56,83 56,75 54,75 52,50 51,25 49,75 47,67 44,58 44,25 42,83 37,67

Wij spelen elke maandagavond in Brasserie De Groene Vlinder, St. Annaplein te Baarle-Nassau. Aanvang 19.45 uur. Informatie: Lenie Konings tel. 013 5079089 Netty van Lanen tel. 013 5078210

Bridgeclub BBC Enclave 1 Ann Dries & Mies Paulussen 70,24 2 Jo van Haperen & Fred Diepstraten 60,71 3 Frits Kauffeld & Kees den Heijer 58,04 (4) Mirek Adamski & Henk van Goor 54,17 (4) John Vrolijk & Hans Hagman 54,17 (6) Jan v Raamsdonk & Maarten vd Logt 51,79 (6) René Swaans & Maria Verheyen 51,79 8 Margreet v Wijnen & Michel Broekman 50,89 9 Wim van Bilsen & Jo Gulickx 48,81 10 Riet Ermes & Joke Martina-van der Aa 44,94 11 Lara Geerts-Jespers & Jacqueline Jespers 41,37 12 Wil Wennekes & Ria de Swart 41,07 13 Maria Vermunt & Piet Noorland 39,58 14 Boudewijn van Baal & Kees de Swart 32,44

Laura, ieder jaar een stukje verder

1. Adje v Beckhoven&Liesbeth Lambregts 2. Trees Leijten & Resi Mols 3. Jacolien Plugge & Clemie vd Berg 4. Carla Donkers & Erik Jan Voeten 4. Jac Leijten & Anton Michielsen 6. Jeanne Ansems & Bernadette Kruijssen 7. Riet Wouters & Jan Nelemans 8. Ad vd Broek & Klaas Ebbens 9. Maria Adams & Ineke Frenks 10. Jeanne Broeders & Kitty vd Steen

Bridgeclub Grens-Slem

zomeravond 12 Maandag 13 augustus Lijn A

Ook zo ‘blij’ geworden van de Olympische spelen? Wij bij Gloria Atletiek zeker wel! Genoten hebben we! Nou hebben we niet de illusie om zo goed te worden, maar hopen kan altijd. ‘Volgende keer doen we het gewoon nog beter’. En om te laten zien dat sporten echt leuk is en dat je er zeker blij van wordt. Nodigen we gewoon iedereen uit voor een proeftraining. Nee niet van Martina, maar wel van, Jan, Geert, Marie-Josee, Ron, Steffie, Frans, Jente, John, Sandra, Winy, Mark, Anne, Jan, Julien, Kor, Tom, Claudi, Vera, Paul, Dimphie, Koen, Claudia, Ruud, Adrienne, Rob, Ines, Sandra, Marco , Mieke, Bart of Inge. Nieuwe leden zijn bij Gloria Atletiek altijd van harte welkom. Je mag/kan altijd instromen en je hebt sowieso recht op een aantal gratis proeflessen. Voor meer info kun je op de site terecht www.gloria-atletiek.nl Mocht je vragen hebben vul dan het

Woensdag 8 augustus Gele Lijn

Lijn B

1 May Jansens & Roger Verschueren 61,48 2 Annie van Tilburg & Toos Neggers 59,95 3 Mieke Geerts & Jos Geerts 58,67 4 Amélie Hermus & Tinie Tebrunsvelt 55,36 5 Jeanne Remie & Gerdie Heiligers 53,57 6 Gina van Gorp & Martine Zeckendorf 53,32 7 Bertine Janssens & Loek Janssens 53,06 8 Ria Laurijssen & Rina de Rooij 52,55 9 Tonnie de Brouwer & Huib v Puijenbroek 50,00 10 Ria Hendrikx & Jan Hendrikx 48,21

11 Anneke van der Walle & Els Backx 46,68 12 Riet Korsmit & Ria Struys 44,90 13 Annie v d Broek & Riet van den Broek 43,88 14 Claude Halloy & Huub Smid 41,33 15 Frank de Rooij & Peter Laurijssen 39,54 16 Resie Mols-Bierings & Adje v Beckhoven 37,50

Lijn C

1 Annemie v Aelst & Staf v Aelst 68,30 2 Rita de Leeuw & Wil de Wit 63,39 3 Marja Joosen & Lies v Moorsel 57,59 4 Rian v Zon & Nelly Wolfs 50,45 5 Marianne v Beers & Marlous v Raak 48,21 6 Ad van den Broek & Klaas Ebbens 46,43 (7) Ton v Oirschot & José v Oirschot-Backx 42,41 (7) Jo Jansen-Verhoeven & Siska Kauffeld 42,41 9 José van der Werf & Lia Baijens 41,96 10 Marianne Kokx & Tonnie Cornelissen 38,84

Iedereen (ook niet-leden) die deze zomer bridgen wil op maandagavond is van harte welkom in onze speelgelegenheid Restaurant De Lindeboom, Stationsstraat 11, Baarle-Nassau. Omdat er ook prijsjes te verdienen zijn wordt een kleine vergoeding van 1 euro per persoon gevraagd. Inschrijven kan tot 19.15u op elke speelavond. De wedstrijd begint om 19.30u


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 24

Doe mee met de wekelijkse

SP RT- nieuws

Nieuws van vv Viola

Club van 50 schenkt wisselbeker G-toernooi Met bovengenoemde mededeling, dat we als Club van 50 de wisselbeker schenken voor het jaarlijkse G-voetbal-toernooi, willen we graag dit nieuwe seizoen als Club van 50 aftrappen. Het is een hele grote en prachtig beker die de naam “De Guy Horsley wisseltrofee” heeft gekregen, vernoemd naar Guy, bestuurslid van onze Club van 50, die vorig jaar helaas zo plotseling is overleden. Wij nodigen niet alleen alle leden van de Club van 50 en van Viola, maar iedereen die belangstelling heeft, bij dit speciale moment, de uitreiking van deze trofee, aanwezig te zijn. Dit jaarlijkse G-voetbal-toernooi bij Viola vindt plaats op zaterdag-middag 25 augustus en de prijsuitreiking zal kort na de finalewedstrijd van 17.00u plaatsvinden. Maar het G-toernooi is niet het enige waar we als Club van 50 nu mee bezig zijn Na al drukte en vele positieve reacties van de geschonken tassen aan de hele jeugdafdeling van Viola, zijn we aan het kijken hoe we aan het begin van dit seizoen de glazen (een jubileumcadeau voor alle seniorenleden) het beste kunnen uitreiken. En verder zijn we al druk bezig om te kijken welke activiteiten we in dit nieuwe seizoen weer willen gaan organiseren. We zijn hier nog niet helemaal uit, maar gezellige uitstapjes voor de leden van de Club van 50 zullen dit seizoen beslist onderdeel van ons programma uitmaken.

Wij wensen iedereen een mooi en gezellig seizoen 2012 en 2013.

voor het nieuwe seizoen. Dus zorg dat je erbij bent! We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op 17 augustus! Als je op 17 augustus niet kunt even afzeggen bij je eigen leiders. Sportkleding en voetbalschoenen meebrengen. Supporters zijn welkom! Aanwezig 18.00 uur. Einde E en F om 20.30 uur. Einde A,B, C, D om 21.00 uur. Inlichtingen over deze activiteit, Moniek de Jong, tel. 013-508 1844, Email: wimenmoniek@hetnet.nl Jeugd Activiteiten Commissie v.v. VIOLA

Bestuur Club van 50 Viola.

SENIOREN Programma 16 augustus Dosko-Viola 1 (vr.) Chaam 2-Viola 2 (vr.)

19:30 20:00

Programma 19 augustus Molenschot 1-Viola 1 14:30 Were-Di 2-Viola 2 12:00 Beerse Boys VR1-Viola VR1 12:00

Programma 21 augustus Viola 1-Ulicoten 1 18.45

Programma 22 augustus Viola VR1-Bavel VR2

19.30

Ons Vios 2-Viola 2

20.00

JEUGD Programma 18 augustus

Programma 23 augustus Aan alle jeugdleiders, trainers, jeugdleden en genodigden van v.v. Viola:

Uitnodiging Opening seizoen 2012-2013

De vakantie loopt ten einde en het nieuwe seizoen is in zicht. Wij beginnen het nieuwe seizoen vrijdag 17 augustus met de seizoensopening voor alle jeugd teams van v.v. Viola. Op deze avond maak je kennis met je nieuwe teamleden, leiders en trainers. Samen ga je voetballen en de E en F gaat ook nog enkele voetbalbalvaardigheden doen met het eigen elftal. De elftallen krijgen die dag ook het tenue overhandigd. Op deze avond willen wij ook de elftalfoto’s maken

Blauw Wit ‘81 A1-Viola A1 13:15-14:30 Viola B1-Riel B1 13:30-14:30 Riel C1-Viola C1 13:45-14:30 Riel C2-Viola C2 11:15-12:00 Viola C3 Vrij RKTVV D1-Viola D1 09:45-10:45 Viola D2/SVU D1-Gloria D2 09:00-09:30 Wernhout E1-Viola E1 08:00-09:00 Wernhout E2-Viola E2 08:00-09:00 GSBW E3-Viola E3 10:00-10:45 WDS’19 F1-Viola F1 08:00-09:00 Ulicoten F1-Viola F2 10:00-11:00 Nemelaer MA 1-Viola MA1 13:30-14:30 Bavel MB1-Viola MB1 13:30-14:30 Wernhout MD1-Viola MD1 10:00-11:00

hét trainingsprogramma voor de beginnende loper. Lopen is leuk! Zeker als je het in een groep doet. De drempel voor het zetten van de eerste stap is soms hoog. Start to Run weet dat en helpt je graag een handje, zodat je onder begeleiding van onze ervaren trainer Winy Knippen je eerste stappen in de goede richting zet. Geloof het of niet: met gevarieerde trainingen op zaterdagochtend en één à twee doordeweekse trainingen ben je in zes weken klaar voor een testloop! De motivatie van

A.C. De Hooikar nieuws We zijn de fotozoektocht van deze zomer begonnen op 30-06-2012 met veel regen. Dan schrikt het bij veel mensen af, want er is niets leuks aan als het de hele dag regent. Maar gelukkig, na regen komt zonneschijn. De laatste weken heeft de zon veelvuldig geschenen, en dat was ook te zien aan de deelname. Er zijn toch nog veel mensen gestart. Wat wij veel hoorden van de mensen is, dat het deze keer een heel mooie rit was en voor sommigen toch een paar moeilijke foto’s erbij. De schiftingsvraag kregen we deze keer onderweg. Er moest geraden

worden hoe zwaar de leeuw was die we in Molenschot tijdens de rit tegen kwamen. Daar waren de meeste toch niet zo heel ver vandaan met het raden. Ofschoon de leeuw 550 kg woog zag er toch nog iemand 1100 kg beton in zitten. En natuurlijk was er ook weer iemand die het juiste gewicht wist te raden. Wij danken weer iedereen die aan deze rit heeft deelgenomen en niet te vergeten de uitzetter. Graag allemaal tot volgend jaar.

LEER BRidgEN

De wedstrijd in de beker van Antwerpen tegen Meerle is voor groen/wit op een sisser uitgelopen. De Haneveerboys misten wel vier basisspelers doch je kunt het de vervangers niet verwijten. Het ganse team speelde ondermaats in vergelijking met de wedstrijd tegen Wortel. Dosko ging genadeloos ten onder na twee keer geklungel in de verdediging. Enig lichtpunt was onze linksback Dean; de rest had een dikke onvoldoende. Supporters waren ontevreden; enkelen gingen reeds voor het affluiten

...een fascinerende nieuwe hobby! ♣ ervaren docent ♠ moderne methode

Bel: 076-5656040

Pover spel KVV

een enthousiaste trainer, het gezelschap van andere lopers (ook beginners) en vooral het voelbare resultaat zorgen ervoor dat je doorgaat. Kijk op www. starttorun.nl voor een demonstratie en informatie.

Schrijf je nu in op Starttorun.nl

De trainingen van Start to Run beginnen op 8 september op meer dan 130 locaties in het land, dus er is er altijd wel een in de buurt. Kijk op www. starttorun.nl voor het inschrijfformulier en de dichtstbijzijnde locatie en de inschrijfprijs. Voor verdere informatie over Gloria Atletiek kijk op www.gloria-atletiek.nl

Hier volgen nog de prijswinnaars. Kinderen:

EN MAAK KANS OP EEN OVERHEERLIJKE TAART 1 11 15

2

3

4

5

12 16

21

17

18

22

23

24

45

53

29

48

55

64 68

39

43 49

56

34 38

50

51

57

52

58

61

63 67

30

42

47

60

26

33

41

54

59

14

37

46

10

25

36 40

9

20

32

35

8

19

28

31

7 13

v

27

44

6

62 65

66

69

70

73 76

71

72

74

v

75

77

© Persbelangen P0840

21

64

24

58

45

7

62

20

55

9

42

32

26

HORIZONTAAL: 1 slechts; 6 platform; 12 plaats; 13 vrouwelijk dier; 15 Frans voegwoord; 17 maal; 19 schoonmaakmiddel; 20 schoolonderzoek; 21 bosplant; 23 nachtvogel; 25 louter; 27 uitgang; 28 oosters instrument; 30 romp; 31 doezelig; 32 onkreukbaar; 34 voor; 35 toets alleen; 36 congrescentrum; 37 vruchtennat; 39 voegwoord; 40 bevestiging; 41 habijt; 42 grondtoon; 43 voor de middag; 44 gratis; 46 jong dier; 49 zwemvogel; 51 persoonlijk vnw.; 53 voormalig eiland; 55 soepkom; 58 naar aanleiding van; 59 nakomeling; 61 oxidatie; 62 bevlieging; 63 plakker; 65 familielid; 66 inhoudsmaat; 67 boom; 68 klipgeit; 70 gesneden hengst; 72 nikkel; 73 opgeld; 74 vogelverblijf; 76 grassteppe; 77 wijnlokaal. VERTICAAL: 2 soort onderwijs; 3 balie; 4 achten; 5 plaats in Gelderland; 7 ik; 8 betoog; 9 gerieflijk; 10 Bijbeldeel; 11 handvat; 14 uithoren; 16 naaldboom; 18 raam; 19 dreun; 20 broeikas; 22 koraalbank; 24 issue; 26 titel; 28 flard; 29 overblijfsel; 32 dierengeluid; 33 dwarshout; 36 snel; 38 kostuum; 44 vraagstuk; 45 bezinksel; 47 grondtoon; 48 heester; 50 Frans lidwoord; 51 riskeren; 52 noest; 54 koopvaardijschip; 56 bloem; 57 rivier in Duitsland; 58 vochtig; 60 zelfkant; 62 zurige; 64 beurtzang; 66 vers; 69 insect; 71 Volkerenbond; 73 als onder; 75 tangens. OPLOSSING WK 32 HORIZONTAAL: 1 pastel; 6 tandem; 12 hooi; 13 lias; 15 l.k.; 17 best; 19 open; 20 mi; 21 doven; 23 Oss; 25 tiras; 27 emir; 28 wonen; 30 gaas; 31 ren; 32 namelijk; 34 pre; 35 Sn; 36 uil; 37 man; 39 tl; 40 ar; 41 nu; 42 de; 43 uk; 44 pk; 46 ego; 49 gel; 51 dm; 53 elk; 55 rondweg; 58 pro; 59 raaf; 61 toorn; 62 uier; 63 ramen; 65 vla; 66 odeur; 67 OR; 68 naga; 70 kind; 72 Ne; 73 vore; 74 ezel; 76 talent; 77 stelen.

1. Stef Faes 9 jaar Gilze 2. Jens Faes 5 jaar Gilze

Volwassenen:

1. Corrie van Alphen Riel. 2. Frans Aerts Chaam. 3. Lenie van Boxtel Goirle. 4. Stef van Boxtel Goirle. 5. Irma Marijnissen Chaam. 6. Leentje Gerrits Gilze. 7. Andy Kleiren Alphen. 8. H.v.d.Ouweland Gilze. 9. John Marijnissen Chaam. 10. Henny Vermetten Chaam.

VERTICAAL: 2 ah; 3 sober; 4 toen; 5 eis; 7 alp; 8 niet; 9 danig; 10 es; 11 elders; 14 dissel; 16 komen; 18 toom; 19 Osel; 20 maart; 22 vin; 24 sneb; 26 rap; 28 walnoot; 29 Nijmegen; 32 Ni; 33 ka; 36 ure; 38 nul; 44 perron; 45 klaar; 47 gr; 48 odol; 50 eg; 51 dreun; 52 morren; 54 kam; 56 nova; 57 wrak; 58 pie; 60 fenol; 62 Uddel; 64 nare; 66 onze; 69 gen; 71 iet; 73 va; 75 le.

Winwoord: TANDHEELKUNDE

Oplossing Prijspuzzel wk 32:

tilly verschueren

Dosko

Prijspuzzelwinnaar wk 32:

huiswaarts. Het spel moet dus stukken beter, want op deze wijze doen we niet aan klantenbinding. We hopen dat de volgende wedstrijd terug een spektakelmatch wordt. 18/8 beker van Antwerpen FC Turnhout - Dosko 21/8 vriendschappelijk Dosko - Viola 25/8 beker van Antwerpen Dosko - Vlimmeren 28/8 vriendschappelijk Dosko - Rijsbergen

VROMANS PRIJSPUZZEL

Welk winwoord komt er in het balkje?

Meer sporten en bewegen! Samen met “medebeginners” ga je zes weken lang op zaterdagochtend (9.30 uur) hardlopen. Je traint onder begeleiding van professionele hardlooptrainers. Dé manier om gezellig, leuk en sportief over die drempel heen te gaan. De Start to Run trainingen beginnen op zaterdag 8 september 2012. “Ik wist niet dat ik dit in me had” en “Zeer motiverende cursus”! Nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn!” zijn veel gehoorde reacties. Wil jij ook beginnen met hardlopen? Geef je dan nu op voor Start to Run,

‘t Lekkerbekje

Kruiswoordpuzzel

Wat waren je goede voornemens voor 2012 ook alweer? Heb jij je voorgenomen om meer te gaan sporten en lijkt hardlopen je leuk? Vind je het echter ook zo moeilijk om die eerste stap te zetten? Dan is Start to Run misschien iets voor jou. Bij Gloria Atletiek kun je dit najaar deelnemen aan Start to Run.

Bakkerij

Ruiterpad 9 • Baarle-Nassau

18u30

Lever uw oplossing vóór dinsdag 18.00 uur in bij een van onze contactadressen of bij Bakkerij Vromans. Op de envelop vermelden: Oplossing puzzel. Of via e-mailadres: puzzelOW@emdejong.nl Vermeld in het bericht de puzzeloplossing, uw naam en adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

19u30

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij:

18u30 19u30

BAKKERIJ VROMANS Kerkstraat - Baarle-NASSAU


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 25

SP RT- nieuws

Ponyclub de Paardenvriendjes

Ponyclub Sint Remigius

een ritje in maken. Daar werd dan ook aardig gebruik van gemaakt.

Reünie 50-jarig bestaan

Brabantse Kampioenschappen Chaam

Op een stralende 11 & 12 aug. werden de Brabantse Kampioenschappen in Chaam gehouden. Anouk Kivits, Amy Wouters en Bart Klaassen hadden zich hiervoor geplaatst. Anouk moest op 11 aug. naar de voor-selecties samen met haar pony Bobby. Er waren 3 ringen van 24 deelnemers in de categorie D-L1. De concurrentie was dus groot. Anouk behaalde 177 en 189 punten, oftewel 61%. Hiermee was ze 12de van haar ring, en de eerste 7 mochten op zondag terug komen. Anouk zat hier helaas niet bij. Amy en Bart mochten al meteen op zondag rijden. Bart reed op zijn pony Goldy

mee in de klasse B-L2, hij kreeg 171 en 178 punten van de jury, oftewel 58,17%. Bart behaalde hiermee de 13de plaats. Amy mocht dit jaar weer met haar pony Harem’s Joe in de klasse B-L1 starten. Ze werd uiteindelijk 8ste met 187 en 186 punten, oftewel 62,17%. Gefeliciteerd allemaal!

Boerendag

Zaterdag zijn een aantal ruiters naar de Boerendag in Alphen geweest. Het was heel mooi weer en lekker druk. Alle kinderen konden een ritje maken op één van onze pony’s. Ook was Bart Klaassen van de partij met zijn shetlander voor het karretje, ook daar mochten de kinderen

Op 9 september is er een reünie voor alle oud leden en instructeurs die lid zijn geweest van Ponyclub de Paardenvriendjes in Alphen. Jullie zijn welkom op het clubterrein aan de Nieuwveldweg. In het clubgebouw is een doorlopende foto/film presentatie en zijn er foto albums te bekijken. Buiten is een gezellig terras met muziek van DJ Jens. Vanaf het terras zijn onze ruiters te zien die demonstraties geven van o.a springen, dressuur, kür op muziek, carrousel rijden, Freestyle, tulten en pony voetbal. Bij deze meteen een oproep om onze deelnemende combinaties te supporteren. Voor de kinderen is er van alles te doen. (Springkussen, spelletjes, ponyritjes)

Geef je op voor de reünie bij Jos Huijben, tel.: 0135083416

We kunnen nog foto/film-materiaal gebruiken, dit graag tijdig inleveren bij J. Huijben, Walkvat 32 Alphen. Graag tot ziens op 9 september, ponyclub terrein Alphen!

Brabantse ruiterkampioenschappen in Chaam deel twee De organisatoren van de Brabantse ruitersportkampioenschappen in Chaam kunnen terugzien op een bijzonder geslaagd eerste gedeelte: de ponykampioenschappen. Voorzitter Jan Jacobs ontving dan ook louter complimenten voor de hippische ontvangst in Chaam. Goed georganiseerd, mooie en vooral ruime terreinen die zich gaandeweg de wedstrijden ook prima hielden, uitstekend weer, geen ongelukken , uitstekende prestaties in de wedstrijdringen en een bataljon aan vrijwilligers om trots op te zijn. De enorme toestroom van pony’s, ruiters, begeleiders en publiek zorgden op zaterdagmorgen even voor files. Met enkele logistieke aanpassingen werd dit euvel voor de zondagmorgen voorkomen. Voor zaterdag 18 en zondag 19 augustus staat deel twee van de Brabantse titelstrijd op de rol: de kampioenschappen voor senioren. Met de beste Brabantse combinaties in de disciplines dressuur en springen aan de start. Dat

er zoveel deelnemende combinaties uit Alphen-Chaam en uit de omliggende dorpen zijn, maakt het voor het regiopubliek extra interessant. De zaterdag staat vooral in het teken van de voorselecties. De beste combinaties komen op zondag terug om elkaar in de finales te bekampen. Op toevalstreffers hoeft niet gerekend te worden. Voordat topklasseringen in zicht komen zullen zowel de dressuur- als de springrui-

Paardensportvereniging Baarle-Nassau

Enclaveruiter Nieuwsflitsen

ters een drietal selectieronden moeten doorstaan. Eerst in de dressuur overkampingen en in de barrages springen zullen de grote klappen vallen. Naast de dressuur- en springkampioenschappen vermeldt het programma de parade, de kampioenschappen kür op muziek en de kampioenschappen voor vier- en zestallen. In alle disciplines gelden de Brabantse kampioenschappen in Chaam tevens als opstapje naar de nationale kampioenschappen op de Hippiade in Ermelo. Het zijn niet alleen de wedstrijden die de Brabantse kampioenschappen tot een bijzonder evenement maken. Ook de grote publieke belangstelling, de sfeer, het strodorp en de massaliteit van het geheel dragen daar aan bij. Het is een aanrader voor het publiek. Temeer omdat de Brabantse kampioenschappen slechts zelden in het West-Brabantse worden verreden. Info: www.bk2012.nl en www.knhsregiobrabant.nl

Dit weekend: Brabantse Kampioenschappen paarden te Chaam

A.s. zaterdag en zondag zullen wederom de Brabantse Kampioenschappen plaats vinden in Chaam, dit maal voor de paarden. Van onze

Springen B B L M

Mieke Smolders, Sunday W Kees Adriaensen, Beauty Max Tuytelaars, Frejus Max Tuytelaars, Woodpecker

Uitslagen ponyruiters Brabantse Kampioenschappen

Resultaten ponyruiters Brabantse Kampioenschappen 10/11 augustus.

Lindsay Slockers met Luna 2e prijs en door naar zondag. Sophie van Looij met Mix 16e.

Femke van Gestel met Camaro 27e en Maya 27e.

Klasse L2 cat D/E

Nore Jeucken met Macho 6e en door naar zondag.

Bij paardensportvereniging de Kegelaer in Kaatsheuvel werd een dressuurwedstrijd georganiseerd. In de klasse B werd Lidewij Voeten met Bellestara 6e met 163 punten en 5e met 171 punten. Marylène Voeten met Astara was twee maal 7e met 165 punten en 174 punten in de klasse L1.

PSV De Trouwe Kameraden

Klasse L2 cat A/B

Klasse B cat.C

B Bobby Coehorst, Oxbow S B Corné Adriaensen, Bubbling Brown Sugar B Femke Krijnen, Evita van ‘t Vennehof M2 Sanne Kielenstijn, Ace M2 Nicky van de Kerkhof, Barrucci Z1 Mieke Smolders, Sunday W

Viertal: 9e Dressuur Klasse SB1 Marie Bruurs met Sofie 3e Delana Fransen met Flora 20e Delana Fransen met Bikkel 12e Klasse AB1 Marie Bruurs met Serge 22e Renée Fransen met Vlekje 15e Klasse BB1 Renée Fransen met Spotje 24e Klasse CB1 Laura Moeskops met Qurini 17e Springen Klasse SB Marie Bruurs met Sofie foutloos Klasse B Aspiranten 50 Renée Fransen met Spotje uitgesloten A.s. zondag hebben de ponyruiters een zondag vrij, maar daarna zijn ze weer 3 weken achter elkaar van de partij op respectievelijk de ponytornooien van Vorselaar, Schoonbroek en Pulderbos. Ruiters gefeliciteerd met de resultaten en succes bij de komende wedstrijden. Het bestuur.

Rick Adriaensen met Elarco Uitgebeld.

Afgelopen weekend zijn de Brabantse Kampioenschappen verreden voor de pony’s in Chaam. Om hier te mogen rijden, moesten de ponyruiters zich eerst selecteren via de selectiewedstrijden van de verschillende kringen in Brabant. De beste ruitertjes mochten dan rijden op de kampioenschappen in Chaam.

Femke Koks met Aquinta 12e.

Dressuur

De uitslagen:

Amy Adriaensen met Elarco 18e.

Chaam, 11 en 12 augustus

Klasse B cat.B

vereniging zijn onderstaande combinaties afgevaardigd. Wij wensen hen veel succes toe!

‘s Morgens was het nog een beetje te doen, maar voor Marie, Renée en Delana was het toch zweten. Zij moesten alle drie op iets meer dan twee uur tijd 3 keer aantreden in de dressuurring en tussendoor nog even van pony wisselen. Maar ja warm of niet de dames kregen het toch voor elkaar om weer een nettere proef te rijden dan de week ervoor. En voor de een betekent dit o.a. de pony in de ring houden (terwijl deze liever een andere kant opgaat), nog beter letten op de afwerking van de figuren en hoeken uitrijden, terwijl een ander iedere week meer vertrouwen op haar nieuwe pony krijgt waardoor ze meer van hun talenten kunnen en durven te laten zien. Ook het viertal ging weer wat beter, iedere week letten de dames beter op elkaar en krijgen ze de proef beter onder de knie. Deze week wilden dan ook nog de pony’s wat beter meewerken als vorige week. Het valt ook niet mee, 4 ponyruiters op en top geconcentreerd en dan ook nog 4 pony’s die optimaal moeten presteren op dat ene moment. ‘s Middags had Laura wat meer last met de warmte of lag het aan het feest van de avond ervoor. In ieder geval was ze niet helemaal lekker, waardoor ze besloot om niet te springen. Gelukkig was ze tegen de tijd dat het

stoelrijden begon weer wat opgeknapt zodat we met 2 teams konden aantreden. Na de prijsuitreiking, waar Marie haar medaille in ontvangst mocht nemen, dachten we snel naar huis te rijden. Echter stak de vrachtwagen van Marie daar een stokje voor en besloot er onderweg maar mee op te houden. Uiteindelijk met een paar uur vertraging zijn Marie en Laura dan toch in Baarle terug gearriveerd.

Afgelopen weekend was het dan zover; na maanden van voorbereiding en hard werken voor de opbouw konden onze ponyruiters starten op de door onszelf georganiseerde Brabantse Kampioenschappen. Op het schitterende terrein verschenen de beste combinaties uit onze provincie, het is dus al een hele mooie prestatie als je hier mee mag doen! Ook de weergoden waren onze vereniging goed gezind, het was prachtig paardensportweer! Zaterdag mochten Sanne Donkers, Caroline Verweijmeren (2x), Anne Bastiaansen (2x), Iza Smans en Famke Bastiaansen in de dressuur aantreden. Onze ruiters reden een prima proef maar helaas slaagden ze er niet in om door te mogen naar de finales. Caroline kwam wel héél dicht in de buurt; ze werd met lady Janice 7e terwijl er 6 prijzen waren. Bij het springen had Caroline Verweijmeren een foutloos basisparcours, in de barrage had ze 4 strafpunten en ze werd knap 11e in deze rubriek met ruim 70 deelnemers! Sanne Donkers zette ook een hele mooie prestatie neer door met 73,5 stijlpunten de 6e plaats te behalen in de even grote rubriek D-B, en Sanne wist daarmee een felbegeerde beker te veroveren!! Fleur Hovers werd met Fast & Furious 20e en met Top’s Mico was Fleur helaas uitgesloten. Sanne en Caroline mochten door naar de zondag (finaledag).

Jenny Diels met Lordy 7e en door naar zondag. Manon van Oosterwijk met Pret 7e en door naar zondag. Jill Smit met Sanne 10e. Elena van Strien 11e.

Uitslagen landelijke ruiters Dressuurwedstrijd Kaatsheuvel 12 augustus

Zeer warm en zonnig was het op het ponytornooi van Geel-Larum.

Op zondag was het de beurt aan Fleur Hovers en Maud Simons om te dressuren. Fleur werd knap 3e en er waren helaas maar 2 prijzen, maar natuurlijk super gereden in de klasse C-Z1! Ook Maud reed een prima proef en haalde een mooie 7e plaats in de C-L1. Bij het springen werd Sanne Donkers in de zondag in de daguitslag helaas uitgesloten vanwege een val, erg jammer Sanne! Caroline Verweijmeren behaalde de 32e plaats in de daguitslag en mocht helaas niet door naar de finale. Maud Simons hoefde pas op zondag te starten en reed een hele snelle foutloze rit met 73,5 stijlpunten waarmee ze een knappe 10e plaats behaalde. En dan mocht natuurlijk ons viertal nog aan de start verschijnen. Onder de bezielende leiding van Inge de Rooij reden Maud Simons, Caroline Verweijmeren, Famke Bastiaansen en Sanne Donkers met 180 en 161 punten naar een zeer goede 4e plaats, erg knap als je bedenkt dat dit viertal pas 2x samen had geoefend! Complimenten Inge & ruiters! Onze ruiters mochten vervolgens vooraan in de parade rijden, waar Caroline met flair het Vaandel droeg. Na afloop van de parade gingen de dames op de foto met de trotse voorzitter van onze vereniging en organisator van de Kampioenschappen, Jan Jacobs. Zie voor diverse foto’s ook onze site www.bk2012.nl Allemaal van harte gefeliciteerd dames, de Trouwe Kameraden zijn erg trots op jullie en voor ons zijn jullie allemaal kampioenen!

Hier de uitslagen. Zaterdag (voorselecties) Dressuur: Klasse B cat.A

Lindsay Slockers met Luna (Foto Hanne Dirven)

Renée-Vlekje en Delana-Flora aan het losrijden

Klasse B cat.D

Jay Coolen 9e met Conquista en 10e met BeBoy. Ilske van Looij met Boogie 19e. Sam Rebsch met Casper 22e. Lara Zebregs met Leonie 23e.

Klasse B cat E

Klasse L2 cat D/E

Klasse M1 cat D/E

Ilske van Looij met Joy 5e prijs en door naar zondag. Lindsay Slockers met Caesar 12e.

Springen: Klasse B cat D

Lindsay Slockers met Caesar 3e prijs en door naar zondag.

Klasse B cat E

Klasse L cat D/E

Zondag Finale Dressuur Klasse B cat.A Manon van Oosterwijk met Pret 5e Jenny Diels met Lordy 11e

Klasse B cat.C

Amy Adriaensen met Prince 10e Sanne van Oosterwijk met Anne 11e. Lindsay Slockers met Luna 11e.

Klasse M1 cat B.

Annika van Looij met Dewi 3e.

Klasse M1 cat D/E

Ilske van Looij met Joy 17e.

Klasse L1 cat A

Zondag springen Finale: Klasse B cat.C

Klasse L1 cat.B

Klasse B cat.D

Nore Jeucken met Macho 16e Karlin Jansen met Sammeke 4e Femke Koks met Bliksem 12e.

Nore Jeucken met Macho 8e.

Lindsay Slockers met Caesar 14e.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 26

VACATUREs Haneveer BVBA werft aan wegens uitbreiding: Commercieel medewerker full-time buitendienst

Taak: Verkoop van ramen en deuren ( hoofdtaak ) en verkoop van rolluiken en zonwering, binnen teamverband. Vereisten: Opleiding: A2/A1 niveau ( België ) MBO/HBO ( Nederland ) Kennis en ervaring met het verkopen van bouw gerelateerde afwerkingproducten. Specifieke kennis van ramen en deuren is een plus punt Arbeidsvoorwaarden: Prima beloning, werktijden in overleg en bedrijfsauto ter beschikking.

Commercieel medewerker full-time/parttime binnendienst Taak: Calculaties opstellen van ramen en deuren, verkopen in de binnendienst, opvolgen van verkoopproces ramen en deuren en projecten in teamverband. Vereisten: Opleiding: A2/A1 niveau ( België ) MBO/HBO ( Nederland ) Kennis en ervaring met het verkopen van bouw gerelateerde afwerkingproducten, klantgerichte instelling, affiniteit met afwerking van bouwproducten. Specifieke kennis van ramen en deuren is een plus punt. Arbeidsvoorwaarden: Prima beloning, werktijden in overleg. Voor inlichtingen over deze functies kunt u contact opnemen met Ad van Oerle op het telefoonnummer 0(032)-14690000 Schriftelijke sollicitaties sturen naar: Haneveer BVBA - Wiekenweg 15 – 2387 Baarle Hertog o.v.v. sollicitatie Of per e-mail richten aan: advanoerle@haneveer.be

HANeVeer bvba Wiekenweg 15 - Baarle-Hertog Tel.: 0032(0)14 - 690000 info@haneveer.be

40 jaar ervaring

showroom open: ma.- vrij. 09.00-17.00 uur; zat. 10.00-15.00 uur De deur van onze DAPUR INDONESIA - DE INDISCHE KEUKEN staat open op zo. 19 aug. van 13.00 - 18.00 uur WWW.MAKANCATERING.NL 06-10352980 ***Gezond afvallen*** en de hormonen en stofwisseling in balans brengen. Meer info op www.metabolic-brabant. nl of bel 013 5082790. *** Hoofdpijn of migraine? *** Kijk voor informatie op www.sabineflake.nl of bel 013 5082790. Klassiek homeopaat. Alphen.

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

Te koop eiken haardhout voor een gezellige zomeravond of voor de aanvulling van je wintervoorraad tel. 06 51367057

Adverteren in Ons Weekblad? Bel met Debbie Janshen Tel. 06-53964814

Huur Goedkoop!, Sarah, Abraham, Baby Opblaasbaar, Skytubes, Springkussens, Zeskamp, vele Spelen, www.happy-point.nl, Breda Tel:076-5415966

Creatieve cursussen in atelier te Princenhage. Portretschilderen, sprookjescursus, beeldhouwen, cursus kleur en magie. kinderatelier. www.lanneverheijen.nl of tel. 5148010

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers opgelet! Speciaal voor jou SPINNING voor maar € 6,25 p/week. Info 0135181364. www.fitnesscentrumriel.nl

Voor al uw klus en Timmerwerk / opmaat Of jezelf buiten gesloten Bel; Ton Vermeeren Tel; 0648918049 Ook deuren en meubels www. klusenhoutbewerking.nl

NASSAU GRASS rolgazon. Vanaf € 1,75 m². Afhalen, aanleggen, verticuteren, frezen, dooren inzaaien, aanrollen, meststoffen , graszaad, thuisbezorgen en renovatie. Tel.: 0031 (0)135079954.

TE KOOP

Te koop gevraagd: goede gebruikte meubelen, eiken, klassiek of antiek, tevens ontruiming van woningen. Tel. 0657085791. basdewoningontruimer@ hotmail.com

PERCEEL LANDBOUWGROND

Heeft u veel kalk problemen en wilt u er voor goed vanaf laat een Delta 330 Simplex waterontharder plaatsen. Wilt u meer informatie ga naar www. installatiebedrijfverhees.nl en klik akties aan

➢ Maastrichtsebaan/Zandstraat te Alphen ➢ Oppervlakte 10.65.20 ha, verkoop in gedeelten bespreekbaar ➢ Gunstig gelegen, aan rand van bebouwde kom ➢ Regenput met vergunning aanwezig ➢ Nadere informatie: Albert Schimmel

Regelmatig krijgen wij via inruil FIETSEN EN BROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informatie? Hapers Tweewielers: Kerkstraat 51, Gilze. Tel. 0161-452642.

0492 – 38 66 00 www.berkkerkhof.nl

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

www.dierenpensiondewildert.nl zorgt voor al u honden en katten tijdens de vakantie. Met zeer grote speelweides!!! Ook voor dagopvang. tel. 0161496515 Uw gebit stuk? Dat is geen probleem! Wij repareren het voor u in 2 uurtjes. Wouters Chantal Ploegstraat 16, 2330 Merksplas 014-634298 ma.-do. 09.00--17.00; vrij. 09.00-15.00 uur en op afspraak. CV Ketels, reparatie en onderdelen. Electrische installaties en materialen bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1 te Gilze Tel. 0161-451812 www. tscgosens.com info@ tscgosens.com

J:\2012\Bemiddeling\Verkoop en verhuur onroerend goed\AOG\Grond\alphen oude gilzerbaan\advertentietek

Boomkwekerij Smits teelt op een oppervlakte van ongeveer 100 ha solitaire planten en bomen. Daarnaast houdt ons bedrijf zich bezig met de handel in bomen en planten, waarbij export een belangrijke plaats inneemt. Wegens aanhoudende groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

ALGEMEEN MEDEWERKER BOOMKWEKERIJ (fulltime) De functie bestaat uit de dagelijkse verzorging en onderhoud in onze sterk gemechaniseerde solitairenkwekerij. Daarnaast omvat de functie in de winterperiode het laden en lossen van trailers en het klaarmaken van exportzendingen. Je bent flexibel ten aanzien van het werk en werktijden en je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Bij gebleken geschiktheid bestaat er de mogelijk om in vast dienstverband toe te treden in het bedrijf.

Neem bij interesse contact op met Johan Smits op onderstaand telefoonnummer of via emailadres johan@smitsbv.nl Boomkwekerij Johan Smits B.V. - Rimpelaar 65 - 5124 RB MOLENSCHOT Tel. 0161 - 43 2001 - Fax. 0161 – 43 1004

Tel: 0162-581933


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 27

Stichting Nogalwiedus bestaat 20 jaar Stichting Nogalwiedus bestaat dit jaar 20 jaar. Dat willen we graag vieren op zaterdag 3 november 2012 met een reünie. Iedereen die ooit meegeholpen of meegedaan heeft tijdens een van de producties, is welkom op de reünie.

Koninklijke

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong B.V., gevestigd in Baarle-Nassau is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk, huis-aanhuisbladen en periodieken. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 10 rotatiepersen, 5 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Door toepassing van hoogwaardige technologie in opmaak en productie heeft het bedrijf een sterke en solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern.

erne Een mod grafische ming onderne ijke met 'n r ! traditie HERBALIFE: afslanken, gezond ontbijt en meer energie. Persoonlijke begeleiding. Bel Maja Seelen, tel. 0161-226499 / www.fit4ever.nu.

Drukkerij Em. de Jong bv Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

088-6655555 Fax 013-5079100 014 - 690324

Voor de afdeling Prepress zoeken wij, voor een tijdelijke aanstelling, een:

DTP Operator De werkzaamheden bestaan uit: - Het zelfstandig opmaken van diverse wekelijkse en incidentele orders; - Het digitaal vervaardigen van print of PDF bestanden; - Opmaak advertenties en kranten. De functie-eisen zijn: - 36-urige werkweek; - Afgeronde grafische opleiding; - Ervaring met DTP werkzaamheden; - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; - Gedegen kennis van (grafische) computerprogramma’s; zoals Adobe Indesign, Photoshop en Illustrator; - Grote mate van accuratesse.

In het jaar 1992 is Stichting Nogalwiedus opgericht vanwege het 20-jarig bestaan van het Baarlese Jongerenkoor. In 1993 werd dan ook de eerste productie op de planken gebracht voor de Baarlese gemeenschap. De keuze is dat jaar gevallen op de musical The West Side Story. Achtereenvolgens zijn na de West Side Story de volgende musicals ten tonele gebracht: The Wizz, Soap the musical, Fame en als laatste Peter Pan in 2010. Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen van de reünie. Het beloofd een spetterende avond te worden waar we met zijn allen leuke herinneringen kunnen ophalen van alle voorgaande producties. Deze avond zal ook de nieuwe productie, die in 2014 zal plaatsvinden, worden bekend gemaakt. We hebben een hele lange lijst met mensen die ooit meegeholpen of meegedaan hebben, maar deze is niet meer up to date. Daarom willen we iedereen

Fame!

vragen die ooit betrokken is geweest bij een van de producties om zich aan te melden via de website www.nogalwiedus.com. Binnenkort ontvangen alle betrokkenen van ons een uitnodiging voor de reünie.

Koninklijke Drukkerij Indien u interesse heeft in bovenstaande vacature dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie met C.V. richten aan: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong B.V. Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau, t.a.v. Mevr. M. Broeders.

Em. de Jong bv Bezoek ook eens de website www.emdejong.nl

Gezocht huurwoning voor een ouder net echtpaar. Baarle-nassau en omgeving. Tel 0648509490.

Overdekte Vlooienmarkt Za. 22 Sep + Zo. 23 Sep Za. 03 Nov + Zo. 04 Nov FEIJENOORDSTADION Beide dagen van 10-16u INFO: 06-53.777.967

T.k.: nieuwe oogst James Grieve, Delbare. Bergenstr. 5 - Minderhout; ma t/m vrij: 13-19u; zat: 9-17u; zon- en feestd. gesl. +32(0)33157337.

Publiek bij Peter Pan.

P

Jumbo in Ulvenhout is elke zondag open van �.�� t/m ��.�� uur

Gratis parkeren!

Ulvenhout: Chaamseweg �


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

PAGINA 28

Ervaar het gevoel van een Wouters badkamer. Het gevoel van comfort, design en kwaliteit. Ervaar het gevoel van een Wouters badkamer. Ervaar de nieuwste Het gevoel van comfort, design entrends kwaliteit. Ervaar de nieuwste trends in onze ruime in onze ruime toonzaal. toonzaal.

Ontwerp en advisering Omgevingsvergunningen Bouw, milieu en ruimtelijke ordening

variant 1 grn 40c/100y

Geeft vorm aan buiten wonen en werken

Wij nodigen u van harte uit...

Wij nodigen u van harte uit...

Oordeelsestraat 20-22 | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl

Met de agrarische sector als basis heeft Van Dun Advies BV een goede reputatie opgebouwd als een veelzijdig ontwerp en adviesbureau. Inmiddels actief in verschillende sectoren, werkt Van Dun voor o.a. ondernemers, projectontwikkelaars, overheid en particulieren. Met een team van 30 medewerkers waaronder deskundige adviseurs, architecten, tekenaars, bouw- en milieukundigen is alle benodigde expertise in huis om uw plannen vorm te geven en te realiseren. Of het nu gaat om een bedrijfsverplaatsing, een nieuwbouw of een verbouwing.

ERVAAR HET GEVOEL... Oordeelsestraat 20-22, Baarle-Nassau T +31(0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl www.tegelsensanitair.nl

www.vandunadvies.nl Dorpsstraat 54 - 5113 TE Ulicoten - Tel.: 013-5199458 - info@vandunadvies.nl Ervaar het gevoel van een Wouters tegelvloer. Het gevoel van comfort, kwaliteit en warmte. Ervaar de nieuwste trends in onze ruime toonzaal. Wij nodigen u van harte uit...

Oordeelsestraat 20-22 | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl

ERVAAR HET GEVOEL... Florijnstraat 5 - 4861 BW Chaam Tel.: 0161 - 492328 www.elektromichielsen.nl info@elektromichielsen.nl

Maandaanbieding: www.vandersluis.be

• INSTALLATIEBEDRIJF • CENTRALE VERWARMING • SANITAIR • VENTILATIE Turnhoutseweg 11B 2387 Baarle-Hertog

Tel. BE: 014-699125 Tel. NL: 013-5077326 info@jespersbvba.be

Gordijnen Tapijten Vloerbekleding Binnenzonwering Shutters Behang & verf Kleuradvies Bed- & badmode Boxsprings

van der sluis W O O N D E C O R AT I E

Kapelstraat 6 ¥ Baarle-Hertog ¥ T.: 00 32 14 69 90 02 www.vandersluis.be ¥ Zondagvoormiddag open.

Ons Weekblad 17-08-2012  
Ons Weekblad 17-08-2012  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten