Page 1

Ons Weekblad 107 e JAARGANG

Ons Weekblad is een uitgave van Uitgeverij Em. de Jong B.V., Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5075534, fax: 013-5078929. Kopij uiterlijk inleveren vóór woensdagmorgen 10.00 uur via www.uitgeverijemdejong.nl , kies voor aanleveren. Advertenties doorgeven vóór woensdag 12.00 uur via e-mail uitgeverij@emdejong.nl. Inlichtingen buiten kantoortijd (alleen over advertentietarieven): 06-53964814. Particuliere advertenties en zoekertjes opgeven via onze website www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren, of à contant aan de balie van Uitgeverij/Drukkerij Em. de Jong BV, Visweg 8, Baarle-Nassau. Op alle opdrachten tot plaatsing zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder nummer 2486. De volledige tekst ligt ter inzage op ons bedrijfsbureau en is op aanvraag verkrijgbaar. Bezorgklachten doorgeven (binnen bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 (buitengebied): Post & Mail, 076 - 572 91 06. Verantwoordelijke uitgever voor België: de Jong - Visweg 1a -2387 Baarle-Hertog. Afgiftekantoor: 2380 Ravels 1, WEEKBLAD /P.408.427

Vrijdag 4 mei 2012 Nr. 5319 week 18

Nieuws- en advertentieblad voor Baarle-Nassau • Baarle-Hertog • Alphen-Chaam en Riel

Wim (W.C.J.M.) Pijnacker Wim Pijnacker was de hele ochtend met de burgemeester en gevolg op pad geweest om als correspondent voor dit weekblad op te tekenen wie een lintje kreeg. Hij was de enige in het gezelschap die niet wist dat hij er zelf ook een zou krijgen, aan het eind van de ochtend en de verrassing was dan ook compleet! De activiteiten van Wim Pijnacker werden zorgvuldig opgesomd: vanaf 1985 tot heden vrijwilliger bij en leider van de pupillen (tot 1987), coach van het meisjeszevental (tot 1987 en 1991-1993), bestuurslid (19931994), vice-voorzitter (1994-1995), voorzitter (1995-2003) en secretaris van het G-team (sinds 2006) van voetbalvereniging Viola te Alphen. In de hoedanigheid van secretaris van het G-team treedt hij op als chauffeur bij uitwedstrijden, begeleidt hij toer-

Wim Pijnacker

nooien en wedstrijden en zorgt hij voor administratieve zaken. Voorts is

hij voorzitter van de toerbeurtcommissie die gastheer is voor scheidsrechters en wedstrijdsecretaris. Wim was ook vijf jaar hulp-Sinterklaas. In 1997 organiseerde hij de viering van het 60-jarig bestaan van Viola. Van 1996-2009 was hij mede organisator en voorzitter (vanaf 2007) van de Alphense stratenloop. Vanaf 2009 tot heden is hij correspondent van Ons Weekblad. Sinds kort is hij ook lid van het bestuur van Swamikrouna, en daar gaat hij de communicatie verzorgen. “De Alphense gemeenschap is er trots op iemand met jouw kwaliteiten en inzet in ons midden te hebben, weet zijn inzet en betrokkenheid te waarderen en vindt dat zoiets niet onopgemerkt mag blijven.” Na het opspelden van de onderscheiding vertelde Wim dat het thuis met de paplepel was ingegeven dat je maatschappelijk betrokken dient te zijn. Maar ook dat hij dat met ver-

schrikkelijk veel plezier doet. Hij bedankte zijn vrouw, zijn gezin, de omgeving die het hem mogelijk maakt dit te doen. “Toen wij in Alphen kwamen wonen zeiden we tegen elkaar, ‘we willen hier niet alleen wonen maar ook er zijn, ons inzetten voor de gemeenschap.” Wim meldde ook nog dat hij zich gaat inzetten om De Heuvel overeind te houden. “De essentie van een Koninklijke onderscheiding, waarom je die krijg, is het maatschappelijk belang” benadrukte Wim Pijnacker. Hij was extra blij met de onderscheiding omdat zijn vader hem eigenlijk verdiend had, jaren geleden, maar hem nooit gekregen had. Zijn vader, vertelde hij later, was 25 jaar in dienst bij het Ministerie en in die tijd kreeg iedereen een onderscheiding die zo lang in dienst was. Behalve zijn vader, want die was te laag in rang... Na het maken van de foto’s stond de champagne klaar en werd het glas geheven.

PORT BETAALD BAARLE-NASSAU

België- Belgique PB 2380 Ravels 1 BC 9516

oproep aan alle kinderen (en hun papa’s)

(jw)

Bustocht met extra verrassend einde Vrijdag 27 april om 8.15 uur vertrok de bus vanaf het gemeentekantoor om met burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris, chef de kabinet, bode/fotograaf en ondergetekende een aantal inwoners van de gemeente Alphen-Chaam te verassen met een Koninklijke onderscheiding. Een pleziertocht bij voorbaat. die door de samenleving zeker wordt gewaardeerd en daarom ook de onderscheiding van harte wordt gegund. Jan zelf is zoals van hem bekend de bescheidenheid zelve en betrekt zijn kleine achterban in zijn dankwoord. Maar ook geeft hij aan dat hij het zeker niet alleen heeft gedaan. De vrijwilligers om hen heen zijn minstens zo belangrijk en delen zeker in de waardering die hij met deze onderscheiding vandaag kreeg. Een prachtig begin van een mooie dag en voor nog meer verrassende acties. Na de eerste geslaagde actie smaakt het naar meer. Dus op naar Chaam.

ZWAANTJE BROUWERMULDER UIT CHAAM

Jan Bouwense

JAN BOUWENSE UIT GALDER Als eerste werd dus Galder aangedaan. Jan was eigenlijk thuis om met zijn zoon richting Eindhoven te gaan voor een bezoek aan Philips, waar zijn zoon werkzaam is. Maar niets is minder waar en Jan gepokt en gemazeld met het verrassen van mensen stond nu zelf in de schijnwerpers. Uit de toespraak van de burgemeester een kleine samenvatting. Sinds 1995 bestuurslid en later voorzitter van de Galderse Tennisvereniging. Vaak ook treedt hij daar op voor technische zaken. In 1999 wordt hij secretaris van de Katholieke Bond van Ouderen en sinds een aantal jaren is hij tevens penningmeester. In 2001 wordt hij lid van de klankbordgroep Dorpsvisie Galder en treedt daar op als vertegenwoordiger van de KBO. Gedurende 11 jaren was hij lid van de plaatselijke politieke groepering en zo’n 9 jaren lid van een raadcommissie. Vanaf 2009 is hij actief lid van het Seniorenplatform Alphen-Chaam. Ook de politiek had zijn aandacht via de GSU vanaf 2002. Kortom een man

Aangekomen bij het adres van ontmoeting was het gevoelen in de bus, nou die weet het al. Veel auto’s op de dam, de vlag uit en... Ze zal het dus wel weten. Maar nee, na binnenkomst was het duidelijk, Zwaantje werd opgehaald, want ze zou een dagje met de kleindochters op pad gaan. Niets was minder waar. Net zo min als haar reactie bij binnenkomst: “Ik heb toch niks gedaan, ik heb toch niks

gedaan’”werd bij de woorden van de burgemeester wel direct gelogenstraft. In een duidelijke opsomming van feiten blijkt dat ze heel veel deed en doet voor het algemeen en maatschappelijk belang. Dé maatstaf voor het toekennen van een onderscheiding namens Hare Majesteit. Dus maar even een resumé. Organisatrice van contactmiddagen voor ouderen van de Protestantse Gemeente Chaam e.o. Vanaf 1986 bestuurslid van de gemengde zangvereniging Euterpe inclusief secretaris er van. Vanaf 1981 vrijwilliger van de Katholieke Bond van Ouderen, collectante van het Anjerfonds, actief lid van Ledevaertcantorij en bezorger van het kerkblad. Daarnaast sinds 2008 vrijwilligerswerk voor het Advertentieproject van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, Met name het digitaal opslaan van gegevens van rouwadvertenties is onderdeel van haar inzet voor deze organisatie. Dus hoe zo “Ik heb niks gedaan.” Je zal het maar allemaal doen zoals zij toch?

VRAAG EN AANBOD INTERNATIONAAL

Tja, deze organisatie heeft veel contacten met landen en vrijwilligers uit Afrika, waaronder Benin, waar burgemeester Nuijten geregeld komt om een ontwikkelingsproject te ondersteunen. Guus van Dongen was dus druk in de weer om het magazijn, werkplaats en het gebouw wat ordentelijk te maken , want er zouden mensen uit Benin komen. Toen de hele stoet binnenkwam kon het hij niet laten op te merken dat hij eigenlijk een aantal zwarte mensen verwachtte. Niets was natuurlijk minder waar. Ook hij kreeg wegens een grote staat van dienst de versierselen behorend bij lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Waarom maakte de burgemeester duidelijk. Als vrijwilliger actief zowel als het bouwen van carnavalswagens als lid van de Raad van Elf. Van 1985 tot 2009 bestuurder van de cc Den Heuvel in Alphen. Veel gedaan voor renovatie en verbouwing

13 mei moederdag • Zie pagina 2 •

actiemaand

Zonwering en terrasoverkapping Voor aanbieding zie onze advertentie elders in Ons Weekblad!

Haneveer BvBa 0032-14-690000 Guus van Dongen

van dit centrum en het verrichten van hand-en spandiensten. Vanaf 1984 tot heden vrijwilliger van de stichting Vraag en Aanbodinternationaal. Tja naast het herstellen van fietsen, gereedschap en andere zaken die na een door jou gedane kwaliteitscontrole goed bevonden worden om een nieuw leven in een ontwikkelingsland te beginnen. Waaronder Kandi in Benin.

Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

www.ubentuniek.nl

Vervolg op pagina 14

ERVAAR HET GEVOEL... Oordeelsestraat 20-22 Baarle-Nassau | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl

www.vandervlist-makelaardij.nl Zwaantje Brouwer-Mulder

013 - 507 36 60


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 2

Voor de liefste

MAMA Zondag 13 mei MOEDERDAG Oproep aan alle kinderen in onze gemeenten!! Wat moeten jullie doen? (evt. samen met papa) Mail een foto (als .jpg) van je mama naar moederdag@emdejong.nl Zet tevens in de mail: 1. naam en woonplaats van de mama; 2. van wie (naam van de kinderen); 3. beschrijf waarom jouw mama de allerliefste is (max. 50 woorden). In dit weekblad van 9,10 of 11 mei worden de mama’s in de krant gezet met fotootje en tekst. Alle mama’s die hier in staan, ontvangen in die week via email een voucher(bon), print deze uit en jij of papa kunnen dan tegen inlevering hiervan een prachtig MOEDERDAGGESCHENK gaan halen bij een van onze adverteerders. Alle mama’s van alle leeftijden komen natuurlijk in aanmerking…. Stuur jullie email voor maandag 7 mei a.s., verras je mama op een originele manier. Je zorgt gelijk voor een prachtig cadeau!!!

Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 Opel Show weekend bij Graumans Chique

VA

RI

FIR

A

Hoge instap

CO

• Zaterdag 5 mei 2012 10.00-16.00 uur • Zondag 6 mei 2012 10.00-16.00

R

Dynamisch

ILA

ME

A

ZA

AG

Flex doors

R ST

I

NS

ANTARA

SA

A

Sportieve uitstraling

IA IGN

Robuust, 4 WD

Black edition, aanbieding

TEL UIT Ontdek de nieuwe Opel Combo JE WINST! 14% BIJTELLING

GEEN BPM &

WEGENBELASTING

Voor degene die zakelijk goed voor de dag wil komen. - Boordevol innovaties - Indrukwekkende velgen - Aantrekkelijk aanbod interieur en bekleding Smederijstraat 7 - 5111 PT Baarle-Nassau Tel. 013-5079770

www.graumansopel.nl

Wir leben Autos


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 3

Parochie SINT REMIGIUS BAARLE-HERTOG

Pastoor

Pater Jan Braspenning CSsp Kerkstraat 5 2387 Baarle-Hertog telefoon: 014 699 105 en voor noodgevallen via de gsm: 0494 918 926 Het e-mail adres van de pastoor is: j.braspenning@telenet.be

ALGEMENE KERKBERICHTEN REGIO ALPHEN EN OMSTREKEN

Pastoraal team: Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, Alphen, tel. 013-5081215, email:pastoorjpaes@gmail.com. P a s t o r S . d e Ko n i n g , t e l . 06.19804922, email: sdkoning@ bisdombreda.nl. Diaken-assistent J. Smies, tel. 0135144174, email: diakenjsmies@ home.nl. Kandidaat-diaken G. Fennema, Gilzeweg 4, Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl. Pastoraal-werkster P. Vermeulen, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

Bereikbaarheid:

Pastoor J. Paes is altijd bereikbaar onder telefoonnummer 0135081215; op dit nummer kunt u hem doorgaans persoonlijk bereiken tussen 13.00 en 14.00 uur. Mocht u geen gehoor vinden, dan kunt u de pastoor voor dringende aangelegenheden laten oproepen via Janshove: 013-5075300.

Dekenaat De Baronie wordt vicariaat Breda Als logisch vervolg op de samenvoeging van parochies voegt onze bisschop J. Liesen per 1 juni ook de drie huidige dekenaten De Baronie (Breda), Het Markiezaat (Bergen op Zoom) en Zeeland (Middelburg) samen tot twee vicariaten: Middelburg en Breda. Vicariaat Middelburg wordt gevestigd in Heinkenszand onder leiding van vicaris P. Verbeek, die deze taak voor 0,5 fte gaat vervullen, met assistentie van diaken E. Bornhijm (0,8 fte). Beiden blijven daarnaast ook werkzaam in het parochiepastoraat. Ons nieuwe vicariaat Breda wordt ondergebracht in de Michaëlkerk te Breda-Oost onder leiding van vicaris W. Wiertz (0,5 fte). Hij blijft tevens pastoor van de parochies in Breda-Oost; assistentie verlenen de pastorale werkers A. Waij en G. Kok, beiden voor 0,5 fte.

Pastoraal werkster

Maria de Jong-Schellekens, telefoon 014 656 524

Spreekuur

U kunt pater Braspenning altijd spreken voor aanvang en na afloop van de H. mis. Bij afwezigheid van de pastoor neemt U contact op met een van de volgende nummers: 014 699 436 of 014 699 416 of gsm 0031 653 380 203

Ziekenbezoek

Zieken die het op prijs stellen dat pater Braspenning hen bezoekt, kunnen zich (laten) opgeven op de pastorie.

EUCHARISTIEVIERINGEN Zaterdag 5 mei 17.30 u.

Karin Cabanier; Overleden familieleden Cornelissen-Versmissen; Uit dankbaarheid

Zondag 6 mei 10.30 u. Sooi Timmermans

kapel Donderdag 10 mei 19.00 u. H. Mis

Zaterdag 12 mei 17.30 u.

Jo Tuytelaars; Voor de overledene van de maand april: Jan Spapen

Lectoren weekend 5/6 mei 17.30 u. Gerard Bezem

Vastenaktie Ethiopië: Dit jaar steunt de Bisschoppelijke Vastenaktie het werk van de Daughters of Charity in Ethiopië. Deze zustercongregatie helpt sloppenwijkbewoners een menswaardig bestaan op te bouwen. Hiervoor zet ze inkomensgenererende activiteiten op. Voor de jeugd zijn er opleidingstrajecten. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in het bekende Vasteanaktie-zakje. Uw gift is ook welkom op giro 5850 ten name van Bisschoppelijke Vastenaktie Den Haag.

Lourdes: Maria roept...

Van maandag 30 april t/m maan-

PAROCHIE H.WILLIBRORDUS ALPHEN

Zaterdag 5 mei 19.00 uur:

eucharistieviering met tussenkoor (pastor F. Geerts). Misdienaar: Rob Misintenties: jrgt. Guido Lauwers; ouders Willemsen-Koxs; Jan Olislaegers, Anna en zoon Ad; Hector Burm; Gust van Puijenbroek; ouders Hoefmans-Vloemans; Henk en Riet Backx-Kluijtmans; Antoon en René Roelands; Kees en To van GorpVoermans; Anna van Gorp (S); Jo Huijben; familie Huijben-Bekkers; ouders Hermans-Reyntjens; Kees en Liza Zegers-Reyntjens.

Colofon Ons Weekblad Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 Fax: 013-5078929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: info@emdejong.nl Abonnementen Aanmelden en wijzigen: Rina Stuijk: 013 - 507 55 55 Rina-stuijk@emdejong.nl

dag 7 mei wordt er een achtdaagse Lourdes-reis georganiseerd voor onze regioparochies en andere belangstellenden met als thema “Maria... bron van vertrouwen.” De geestelijke verzorging is in handen van pastor Steven de Koning. Er zijn nog plaatsen vrij op deze reis naar deze bekendste Mariabedevaartplaats. Het wordt een mooie excursiereis waar bij u aan de diverse vieringen in Lourdes kunt deelnemen. Een uitgebreide routebeschrijving alsook een inschrijfformulier vindt u achter in onze parochiekerken. U kunt deze ook opvragen bij Joop de Vuijst, tel.: 013-5081415, e-mail: alvutax@ planet.nl

Dinsdag 8 mei: 9.30 uur:

eucharistieviering in De Hoogt.

Vrijdag 11 mei: 19.30 uur:

dodenherdenking, muzikaal opgeluisterd door Harmonie Vlijt en Volharding, Dameskoor Avanti en Alphens Mannenkoor.

10.30 u.

Paulus Van De Giessen

VORMSEL EN COMMUNIE

Ik mag wel stellen: het waren drukke dagen voor het vormsel en de eerste communie. Er moest nog veel geregeld en afgesproken worden. Hier en daar zag ik onrust om me heen. Zo’n voorbereiding op één van de belangrijkste dagen uit ons leven, vraagt inzet, organisatie om alles in goede banen te leiden. Toch is het goed gelukt. Ondanks alle drukte hebben we het een uur stil kunnen maken, hier in de kerk, in het huis van de Heer en in ons hart. We konden er immers rustig worden en heel bewust, in ons binnenste kijken. Dat is niet vanzelf gegaan. Tijdens de vieringen zelf heb ik iedereen al bedankt voor alle tijd en moeite die er in gestoken is. Nogmaals dank jullie wel. Voor onze kinderen hoop ik dat Gods Geest jullie elke dag bezielt met het licht en het vuur, de troost en de warmte. En ik hoop ook dat jullie herkend zullen worden als leerlingen van Jezus. Laten we bidden dat God ons hierin zal steunen. Jullie pastoor, pater Jan Braspenning

Parochiesecretariaat:

Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, is geopend van dinsdag- t/m vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagmiddag een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. Website: www.willibrorduskerkalphen.nl Stopzetten: Abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd rekeninghoudend met een opzegtermijn van 4 weken. Uitgeverij Em. de Jong, t.a.v. Abonnementenadministratie, Postbus 8, 5110 AA, Baarle-Nassau. Niet opgezegde abonnementen worden automatisch verlengd met één kalenderjaar. Abonnementsprijzen 2011: Bij vooruitbetaling te voldoen. Per kalenderjaar: € 21,95 Korting bij betaling middels automatische incasso € 1,00 Toeslag verzending buiten het bezorgingsgebied: € 15,25

Parochie O.L.Vrouw van Bijstand Baarle-Nassau

Zaterdag 5 mei 19.00 uur:

Eucharistieviering. Met medewerking van het parochiekoor. Intenties: Jgt. Ouders Schoenmakers Bezorgklachten (bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 Bezorgklachten (buitengebied): Post & Mail, Breda Jan Cooremans: 076 - 572 91 06 Correspondenten Voor Baarle-Nassau-Hertog Jeanny Wouters: 013-5072133 jeannywouters@gmail.com Frans Tuijtelaars: 013-5079390 frans-tuytelaars@xs4all.nl Voor Chaam Albert de Jong: 0161-491767 albert@wijnkoperijdejong.nl Voor Alphen Wim Pijnacker: 013-5081972 wm-pijnacker@hotmail.com

– Hendriks; Jgt. Piet van den Broek; Janus Janssen; Ouders van Gestel – Frijters; Jan Hereygers; Toon Kerremans (ver); Sjaak Verdonk; Koos Martens (ver); Anna Bastiaanssen – Backx (ver); Families Kusters en Leijten; Uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk

Maandag 7 mei 15.00 uur;

Janshove: Eucharistieviering. Intenties: Piet Jansens (cliëntenraad); Harrie van Gorp; Jo van Gorp – van den Broek; Frans en Jeanne Couwenberg - Schellekens; Giel en Amelie van Loon – van Hellemond, dochter Ria Driesen – van Loon, zoon Wil van Loon en kleindochter Moniek Sommen

Woensdag 9 mei 19.00 uur;

Kapel Nijhoven: Eucharistieviering. Intenties: Jgt. Fons en Liza Olieslagers – Kools; Jgt. Henk van Eijck; Ouders van Eijck - Fens

Doopsel

Op zondag 29 april is gedoopt: Brent Geerts uit Alphen.

Uitvaart

Op 27 april is overleden Theresia Hendriks - Adriaensen (77 jaar), voor wie op donderdag 3 mei om 13.30 uur de eucharistieviering heeft plaats gevonden. Zij is daarna begraven op ons kerkhof.

kerk: geopend dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161) 491201. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven. Graag in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) en € 10,-- per intentie in de brievenbus van Gilzeweg 4. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel uiterlijk de maandag voorafgaand aan de betreffende viering te doen.

PAROCHIE H.BERNARDUS

Parochie informatie:

Ons parochiesecretariaat is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 – 10.30 uur. Telefoon: 5079226. Email: info@parochiebaarle-nassau.nl. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag een enveloppe met € 10,50 in de brievenbus, Rect. v.d. Broekstraat 1a. Om verzekerd te zijn van publicatie van de misintenties in “Ons Weekblad” verzoeken wij u deze twee weken voor de betreffende viering op te geven. De misintenties en ander nieuws van de parochie kunt u ook vinden op de website: www. parochiebaarle-nassau.nl

Parochie H. Antonius Abt Chaam

Zondag 6 mei 11.00 uur:

Eucharistieviering; m.m.v. het Parochieel Zangkoor; Jgt. Frans van Engelen; Jgt. Toon van Gils; Lenie Pas – van der Velden; Anna Koijen – van Hal; Jos en Emma Aerts – van den Broek; Sjef Marijnissen; Familie Marijnissen – Peerden

Vrijdag 11 mei 9.30 uur:

Viering in de Geerhof; Joanna Martens – Schram; Riet Janssens – Schaerlaeckens; Vrienden, buren en kennissen van familie Smulders – van ‘t Hullenaar

Meimaand – Mariamaand

In mei wordt traditiegetrouw elke dinsdagavond om half 8 het Rozenhoedje gebeden bij het Kapelleke aan de Kapelweg. Ter afsluiting wordt het lied gezongen van O.L. Vrouwe ter Sneeuw. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden en te zingen. De organisatie is in handen van de Chaamse K.V.O.

Eerste Communie Zondag 13 mei 11.00 uur

is de Eerste Communieviering.

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de Fotografie: Hanne Dirven Hanne.dirven@telenet.be Aanleveren Kopij Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren, redactioneel. Advertenties (zakelijk) Debbie Eijskoot-Janshen 06-5396 4814 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl,

ULICOTEN

Zondag 6 mei:

EERSTE COMMUNIEVIERING

11.00 uur:

Uit dankbaarheid; Opa Albert Smits opa Jan Verheijen en Samuel Verheijen; Opa Jan van den Brandt; Ome Ad de Jong; Opa Jan Tuijtelaars; Opa Jan Jansen; Opa Toon Verbunt; Opa Wim van Dijk; Opa Toon Joosen

Zondag 13 mei:

EUCHARISTIEVIERING

9.30 uur:

Janus Boeren (verjaardag); Frans en Jo de Bont Kuijpers; Jgt. Cees Jespers; Uit dankbaarheid; To van den Brandt Braspenning; Jgt. Tinus Simons Janeke Pietje en Sjaak Verhoeven; Overleden ouders van Sas van Beijsterveldt zonen dochter en familie

EERSTE COMMUNIE

Op zondag 6 mei om 11.00 uur zullen 20 kinderen uit groep 3 en 4 hun eerste communie doen in onze parochiekerk. Dit jaar is er gewerkt rondom het thema “Laat zien wat je kan en maak er wat van”. De kinderen hebben zich op school samen met juffrouw Els voorbereid op hun communie. Ze hebben hiervoor een map gekregen met verhalen uit de Bijbel, die verhalen worden uitgelegd en besproken. Regelmatig is de map mee naar huis gegaan zodat de kinderen samen met hun ouders de thuisopdrachten konden maken. Deze communieviering zal muzikaal worden verzorgd door het kinderkoor.

EXTRA COLLECTE:

Tijdens de Communieviering is er een extra collecte voor onze parochie.

PAROCHIE SECRETARIAAT:

Ons parochiesecretariaat in de “Sacristie” is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur, telefoon 5199220. Misintentie € 10,00 kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409.

WEBSITE:

De kerkberichten die in Ons Weekblad staan en allerlei nieuws vanuit de parochie kunt u ook op de website vinden. www.parochie-ulicoten.nl kies voor aanleveren. Of opgeven aan de balie van Drukkerij / Uitgeverij em de Jong , Visweg 8, 5111 HJ BaarleNassau Druk


't Leijdal

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 4

jan schillebeeckx u i t va a rt z o rg R. Remmen, R. Seuntjens, C. Lesaffer, R. Vermeirssen

F. Gulickx Turnhoutseweg 39 • Baarle-Hertog

014/69.97.69 0477/32.17.82

Rouwcentra te Oud-Turnhout en Ravels

014/46.29.20

Pastoor van Herdegomstraat 17 2387 Baarle-Hertog B 014-699048 - NL 013-5078942 www.praktijkhuisbaarle.be Avond- en weekenddiensten: Woonachtig in België: Avonddienst: 014-699673 Weekenddienst: 014-410410 (Wachtpost Turnhout) Woonachtig in Nederland: 076-5258500 (Huisartsenpost Breda)

Betty Spruyt Linda van Beek Bert Ooijen Manon Verspaandonk Baarleseweg 63a 5131 BB Alphen www.hetklavertje.com T +3113-5082773 GSM +316-53130613 info@hetklavertje.com

Voor alle verloskundige zorg in de driehoek Tilburg - Breda - Turnhout. Uw zwangerschap is onze zorg

Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg Midden-Brabant (IKG MB)

Dierenartspraktijk De Riesenhorst Dierenarts: J.M.M.G. van Dijk De beste zorg voor uw gezelschapsdieren en paarden! U bent niet gebonden aan vaste spreekuren: met slechts één telefoontje maken we een afspraak die u het beste schikt (zonder extra kosten): 013-5086006. Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar! Schellestraat 6, 5131 RJ Alphen, Telefoon: 013-5086006

Avond- en weekenddiensten Huisartsen Chaam en Baarle-Nassau-Hertog e.o. voor de praktijken van Dr P. Dekelver Dr S.G.F. Eltink Dr. A. Nugteren Jr. Dr A.E. Nugteren Sr. Dr A.H.P. Wulms Dr F. Meijler

Bel voor spoedgevallen de Huisartsenpost BREDA Molengracht 21, Amphia-ziekenhuis (voorheen Ignatius) - Breda

Tel. 076-5258500

Vrijwillige Bloedgevers Baarle Bloedafname: Donderdag 19 april, 19 juli en 18 oktober 2012 in de aula van het Cultureel Centrum van 18.00 uur tot 20.30 uur. Voor informatie bel: Maria Verhoeven ..................014-634203 Liesbeth Bruurs ....................06-28866586 Carla Laurijsen-Noyen ...NL 013-5079079 Hilde Bax .............................04-94379208 Rianne Bruurs Gatzen ...........014-699559 Bloedtransfusiecentrum ........03-8290000

Huisartsenpraktijk Broekman Raadhuisstraat 35, Alphen NB Tel.: 013 - 508 1018 www.broekman-alphen.praktijkinfo.nl Tijdens de avond- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen bellen naar de Huisartsenpost Tilburg Tel.nr.: 0900-33 22 222

Onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de gezondheidszorg. Lage Witsiebaan 2b 5042 DA Tilburg Telefoon: .....................013-5942180 Fax: ..............................013-5942179 E-mail: ...................ikg@rpcp-mb.nl W-site: ................. www.rpcp.org/mb

Begrafenisonderneming

CREEMERS

Mortuarium gelegen in de Nieuwstraat 14a te Baarle-Nassau (naast de kerk)

Wij verzorgen al uw wensen betreffende begrafenis, crematie of buitenlands transport, of u verzekerd bent of niet. U kunt ons dag en nacht, weekend of feestdag, bereiken via I. Creemers Telefoon: 013-5077880 en 06-53787734

Thebe

Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Verpleging en Verzorging thuis, Hulp bij het Huishouden, Voeding en Dieet Voor alle hulpvragen 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) www.thebe.nl info@thebe.nl Thebe | Uitleenservice Voor uitleen, verhuur en verkoop van thuiszorgartikelen Thebe Thuiszorgwinkel, Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: ma t/m vrij 9.00– 17.30, za 10.00–13.00 Tel.nr. 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) Thebe | Jeugdgezondheidszorg Inloopspreekuren Alphen: dinsdag 12.30-13.00 uur Hofstade 1 Baarle-Nassau en Ulicoten: woensdag 13.30-14.00 uur Schoolstraat 2 Bavel en Ulvenhout: dinsdag 9.00 - 9.30 uur Gezondheidscentrum Tolakker Chaam: dinsdag 09.00-09.30 Geerhof, Withagen 54-19

Dag en nacht, altijd tijd voor een gesprek, voor iedereen Bel: 0900-0767 (5 cent/min) of 076-521 84 50 Chat via: www.sensoor.nl/brabant

Moeders voor Moeders Urine inzameling van zwangere vrouwen om andere vrouwen te helpen óók zwanger te worden. Bel Mechthilde de Rooij tel.: 076-5038849 of 088-0228070 (gratis)

Informatie inzake Sociale Wetgeving Tijdens kantooruren: Reitseplein 15, Tilburg, Telefoon 013-4656206.

Slachtofferhulp Nederland Regio Midden- en WestBrabant / Zeeland Telefoonnummer servicelijn: 0900 - 0101 (lokaal tarief) Geopend op werkdagen

*Gezonde Diabetes * COPD * CVR voeding is de basis * Darmproblematiek

DIERENKLINIEK

0161-496016 Gezelschapsdieren en Landbouwhuisdieren

Praktijk voor

ACUPUNCTUUR FYSIOTHERAPIE

A.P.C. van Lanen Sportlaan 8 5111 BX Baarle-Nassau Tel. 013 5078210 vanlanenacupunctuur@gmail.com Behandelingen uitsluitend op afspraak

Kinder- en jongerentelefoon West-Brabant Kinderen en jongeren die problemen hebben, vragen willen stellen of zo maar graag eens een praatje willen maken, kunnen de kinder- en jongerentelefoon bellen. Zij kunnen daar dagelijks (dus ook in het weekend) terecht voor een vertrouwelijk en anoniem gesprek tel. 0165-556600 van 14.00 tot 20.00 uur.

VZW De Heyde-Veeweyde

Toekomststraat 4, 2381 Weelde Telefoon 014/658626

Opvangcentrum voor verloren en overtollige dieren Mogelijkheid tot adoptie.

Chaam: Ulicotenseweg 32 Baarle-Nassau: Kapelstraat 7 Riel: Zandeind 36 Bavel: Koolpad 14A

Consult volgens afspraak voor spoedgevallen 24 uur bereikbaar

verloskundige of specialist:

ALPHEN De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen, N.Br. ma/wo/vrij 08.30-10.00 uur; BAARLE-NASSAU De Croon, St.Janshof 1, ma t/m vr 08.45-10.45 uur CHAAM De Geerhof, Withagen 54, di. + do. 08.30-10.30 uur ULICOTEN Dienstencentrum Ulicoten Dorpsstraat 40, 5113 TE Ulicoten wo 09.00-10.00 uur RIEL Wijkgebouw Thebe, Kerkstraat 9, di. 09.00-10.00 + do. 08.30-10.00

014 4113 47

De Vergulde Hand Zorg en Ontspanning bijeen Zorg: Dagbesteding voor mensen met enige beperking. Ontspanning: Atelier en Galerie Ambachtelijke smederij Ambachtelijke timmerwerkplaats Ans en Piet van Bavel - tel.06 22986026 Vijfhuizenbaan 33a, 5133 NH Riel www.doeboerderijdeverguldehand.nl

kinderopvang bij ú in de buurt!

JS&C mediation

kinderdagverblijf • buitenschoolse opvang • peuterspeelzalen

Bredaseweg 62 - Chaam Telefoon: 0161-492042

• samen naar de echte oplossing van conflicten • onpartijdig advies • betaalbare en gesub sidieerde bemiddeling • gratis eerste consult www.mediatorspraktijk.nl

Drs. A.H.F.M. Schepens

Apotheekhoudend Huisarts Praktijkadres: Sligtmaan 2, 5131 GC Alphen Tel. 013-5081005 / Spoed: 013-5083132 Voor ANW diensten Huisartsenpost Tilburg, Tel. 0900-3322222 www.SCHEPENS.PRAkTIjkINfO.NL Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-12.30 / 13.30-17.00.

Dierenarts gezelschapsdieren

PETER NYSEN

Tel.: 00-32 473 52 50 50

gastouderopvang • overblijven • zakelijke dienstverlening

56 00 tt 076 076504 504 56 04

www.kober.nl

MAATSCHAPPELIJK WERK ALPHEN/CHAAM In de even weken De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen; tel. 013 - 508 26 80 Inloopspreekuur: donderdag 09.00 - 10.00 uur In de oneven weken De Geerhof, Withagen 54-3, 4861 AR Chaam; tel. 0161 - 49 32 37 Inloopspreekuur: maandag 09.00 - 10.00 uur BAARLE-NASSAU Sint Janshof 1, 5111 VV Baarle Nassau; tel. 013 - 507 53 12 Inloopspreekuur: woensdag 09.00 - 10.00 uur. Buiten de spreekuren: Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Willemstraat 20, 4811 AL Breda, tel. 076 - 530 58 88 www.imwbreda.nl Buiten kantooruren voor dringende hulp: Sensoor tel. 076 - 520 07 25

consultaties en huisbezoeken op afspraak. 24/24 bereikbaar voor spoedinterventies. Niet spoedeisende consultaties bij voorkeur ’s morgens voor 08.30 u of ’s namiddags na 17.00 u melden aub.

Open: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur. Zondag gesloten.

SHL en SRTB voor bloedafname e.d. t.b.v. huisarts,

huis gesticht in 1870

otterstraat 12 - 2300 Turnhout

• samen regelen van scheiding en gescheiden ouderschap Alphen • Baarle• Nassau • Riel • Tilburg Alphen Riel • TilbuRg T 06 46004765 www.cabrondieet.nl

maes-beck begrafenissen - crematies

Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

Verpleging en Verzorging Thuis 24 uur per dag Tel. 076 - 526 57 00

De Zonnebloem

Regio Telefoonnummer: Alphen ....................... 508 13 82 Baarle-Hertog .............. 79 91 13 Baarle-Nassau ........... 507 91 13 Chaam .......................... 49 12 14 Riel ............................ 518 21 73 Ulicoten ..................... 519 94 09

www.ubentuniek.nl Praktijk voor Eerstelijnspsychologie

Drs. S. den Hengst Kapelstraat 33, 4861 SB Chaam Telefoon: 0161-493222 Consultatie op afspraak: tel. bereikbaar op ma., di., wo. 10.0013.00 uur; do. 12.30-13.00 uur.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAROCHIE H.ANTONIUS ABT RIEL

Zondag 6 mei 9.30 uur:

eucharistieviering met gemengd koor (pastoor J. Paes en diaken J. Smies). Collectanten: F. Versmissen en J. van Eijck. Intenties:

Donderdag 10 mei: 9.30 uur:

eucharistieviering in De Kosterei.

Gedoopt:

Bo Vermeulen, Oude Tilburgsebaan 28.

Spreekuur:

Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur is er in steunpunt De Kosterei spreekuur; dan kunt u terecht voor misintenties (10 euro) of andere berichten. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: Julianastraat 16, 5133 VB Riel (tel. 5181491).

evangelische gemeente

PAGINA 5

lovigen: Gij zijt gekocht en betaald.” [I Kor.6:20]...In het boek Openbaring wordt om die reden een nieuw lied gezongen tot eer aan Christus Jezus, zeggende tot Hem: “Gij zijt waardig de boekrol en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen-de gelovigen-voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.” 5:9-10].. Zo heeft God die rijk is aan erbarming, om zijn grote liefde, ons zo liefgehad, dat Hij omgezien heeft naar de mens, naar het mensenkind, die Hij bijna goddelijk heeft gemaakt, om deze, met de heerlijkheid en de luister van zijn Zoon te kronen, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft Hij ons mede levend gemaakt met Christus. [Ef.2:4-5]... Want de Geest van Christus is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden , die die de Here Jezus tot ons spreekt, zijn geest en leven. Ev. Gem. p/a Klokkenstraat 10 5111 HL Baarle-Nassau.

protestantse gemeente

baarle-nassau

VAN DOOD NAAR LEVEN

“De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven.” [Joh.6:63]... Als David de nachtelijke hemel beziet, de onmetelijkheid van het zwerk, met daarin de maan en ontelbare sterren, raakt hij in eerbiedige en dankbare verwondering, welk als een lied in hem opwelt. [Psalm 8] Eerbiedige verwondering bij het aanschouwen van de hemel, Gods hemel, die het werk Zijner vingers is. Want in het aanschouwen van deze nachtelijke pracht, toont God zijn majesteit. Dankbare verwondering van David, dat de Here, de Machtige Jakobs, de Heilige Israëls, de gehele schepping die Hij heeft voortgebracht, onder de voeten van de mens gelegd heeft, om hem daarover te doen heersen. De mens, een schepping Gods, dat Hij bijna goddelijk heeft gemaakt, en met heerlijkheid en luister gekroond. Dit voorrecht voor de mens, kan David niet plaatsen, en ook bij hem wordt hetzelfde opgeroepen gelijk bij Job over de lippen kwam: “Wat is de mens, zeide toen Job tot zijn vrienden, dat God hem zo groot acht en zijn aandacht op hem vestigt, dat Hij elke dag de mens bezoekt, en elk ogenblik hem beproeft>” [Job 7: 17-18].. Daar God weet wat maaksel de mens is, gedachtig dat wij stof zijn, stervelingen, wiens dagen zijn gelijk als gras, bloeit als een bloem in het veld, en haar plaats niet meer gekend wordt, als de wind daarover is gegaan. [Psalm 103:14-16]... Wat ten tijde van Job en David nog niet bekend was, dat God zelfs om de mens vrij te kopen van de zonde, zijn Zoon als losprijs hiervoor heeft gegeven. Daarover jubelde de apostel Paulus, dat hij dat mocht verkondigen in de wereld, dat God op ongekende wijze de mens heeft bedacht en naar hem heeft omgezien: “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld - ik spreek waarheid en geen leugen - als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.” [I Tim.2:3-7]... Alle mensen, die tot erkenning der waarheid zijn gekomen, zijn het eigendom van Christus Jezus geworden: “Want, zegt Paulus tot ge-

chaam c.a.

Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam. e-mail: info@ ledevaertkerk.nl Indien u contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of schrijf naar de Scriba van de Ledevaertkerk: mevrouw J. van Oord-de Zeeuw, telefoon: 076.560.21.55 of 06.21.591.112, email: jokevanoord@ziggo.nl Voor actuele informatie: www.ledevaertkerk.nl

Zondag 6 mei 2012

Dienst van Schrift en Gebed om

10.00 uur,

voorganger ds. Gaasbeek.

Zondag 13 mei 2012

Dienst van Schrift en Tafel om

10.00 uur,

voorganger ds. Staudt. “Vragen staat vrij” – open spreekuur voor gelovige en ongelovige vragen over de kerk, geloof, christendom: elke vrijdag van 19.00-19.45 uur (in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk). Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11/12 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10.00 uur. Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Blik op de week Ds. Max Staudt

Sentimental journey

Zuchtend en steunend, mopperend op mijn conditie en mijn anti-autoprincipes, duw ik mijn fiets over de steile weg naar het hoogstgelegen huis. Negen jaar geleden was dat ons reisdoel. Even voorbij Luik had ik mijn zoon (dertien was hij) moed ingesproken: “Nu zie je het even niet meer zitten, maar dat gaat voorbij. En als we er vanavond zijn, ben je trots dat we het gehaald hebben.” Toen die avond naderde, werd ik in stilte steeds bezorgder. De afstand over de weg had ik niet onderschat, wel het bergop fietsen in de Ardennen. In een tuin langs de weg zat een familie ontspannen aan de barbecue. We kregen iets te drinken en de smekende blik van mijn zoon bleek goed voor een lift. Dichtbij de plaats van bestemming werden de fietsen uit de bestelwagen geladen en de bestuurder omstandig in onhandig Frans bedankt. Weldra kwam de laatste helling. Na tien meter moest ik afstappen. Mijn zoon lachte sma-

kelijk en bleef tot voor de deur trots in het zadel. Vandaag, bij deze sentimental journey, moest ik opnieuw afstappen. Zo is het ook goed: kreunen, mopperen en eigenlijk heel gelukkig zijn. Bij het huis gekomen, pak ik mijn mobiel. “Je raadt nooit waar ik nu sta! Waar wij negen jaar geleden vakantie vierden’” We halen wat herinneringen op. Na het gesprek zoef ik bergafwaarts, zoals toen bij het begin van elk dagtochtje. Wat veranderde er sindsdien? De mobiele telefoon hield ik toen nog af – inmiddels moet het maar. Ik werd predikant – hope-

lijk pikt hij daarvan op dat je, ook als het laat wordt, toch nog echt op je plek kunt komen. Er is nog iets, maar wat nou precies? Het heeft te maken met die keer dat we in alle richtingen over beboste hellingen uitkeken en hij zei: “Er is zoveel natuur, er zal toch altijd wel genoeg overblijven.” Ik voelde de avond over deze resten van schoonheid sneller naderen. Hoe zeg je dat, zonder het moment te bederven? “Nou’ ik hoop dat je gelijk hebt” – zoiets. Negen jaar later zijn de Ardennen nog steeds niet door een projectontwikkelaar afgegraven.

Op reis naar de Westhoek in België

Actieve Vrouwen Chaam Op de frisse morgen van dinsdag 17 april jl. stond de bus van de Firma Verhoeven al vroeg op de Brouwerij klaar voor onze voorjaarsreis naar België. Maar wat een verschil met vorig jaar; toen was het zonnig en warm, nu had het ‘s nachts nog gevroren. Het scheelde wel een winterjas! Dit mocht echter de pret niet drukken, want alle 30 dames die meegingen hadden er ontzettend veel zin in. Iedereen was mooi op tijd en om klokslag half 8 gingen wij op pad. Rond de klok van 10 uur arriveerden wij in Diksmuide voor onze koffiestop in restaurant Bourgondisch Schild. Dit deed zijn naam eer aan, want voor iedereen lagen er 2 koffiebroodjes klaar en men kon zoveel koffie of thee krijgen als men wilde. Na een half uurtje gingen wij weer de bus in en hier stapte ook onze gids Romain in. Hij zou ons de rest van de dag begeleiden. Deze streek van België was tijdens de Eerste Wereldoorlog het middelpunt van hevig strijdgewoel. Romain vertelde over de gevechten tussen de Belgische en Duitse soldaten langs de rivier de IJzer. Het aantal gesneuvelden was enorm en er stond geen huis meer overeind. De stad Diksmuide lag helemaal in puin. Als je er nu doorheen rijdt kun je dat amper geloven, zo mooi als de stad is heropgebouwd. Vooral het marktplein is in prachtige, middeleeuwse stijl gerestaureerd. ‘t Torentje van het gemeentehuis valt zelfs onder het werelderfgoed van de Unesco. Wij reden langs de IJzertoren, waar jaarlijks op de laatste zondag in augustus de IJzerbedevaart plaatsvindt ter nagedachtenis aan de gesneuvelden. Maar ons eigenlijke doel was het Opleidingscentrum voor blindengeleidehonden ‘De Vrienden der Blinden’ in Koksijde. Dit centrum bestaat sinds 1997. Wij werden zeer vriendelijk ontvangen in de ontvangstruimte, waar wij uitvoerig door François werden voorgelicht over de opleiding en training van de honden. Er wordt vooral gewerkt met labradors en golden retrievers, die zeer zorgvuldig worden geselecteerd. Als pup van 8 weken worden zij geplaatst bij een pleeggezin, waar zij hun eerste opvoeding krijgen. Na ongeveer 1 jaar komen zij dan naar het centrum voor de gespecialiseerde opleiding. Dit gebeurt niet alleen op het centrum, maar men gaat overal met de honden naar toe om ze te ‘socialiseren’. Bijv. naar een drukke stad met veel obstakels. Ze leren hoe ze een trap op en af moeten gaan, hoe een straat over te steken en hoe bijv. een laaghangend zonnescherm te ontwijken, zodat hun baasje er niet tegenaan loopt. Na ongeveer 8 maanden begint in het centrum de samenwerking tussen het nieuwe baasje en de hond. En als dan uiteindelijk de baas met zijn hond naar huis gaat, begint het echte werk pas: de hond moet namelijk een aantal parcours leren afleggen, zoals de weg naar de bakker, de slager, de kruidenier e.d. Hiervoor komt dan nog dagelijks een instructeur aan huis om baas en hond te trainen. Na deze duidelijke uitleg gingen wij naar buiten, waar een klein parcours

vol obstakels stond opgesteld. Een prachtige golden retriever gaf samen met een instructeur een demonstratie van het eindresultaat van al die uren training. Wij stonden er versteld van. De trainer vroeg een vrijwilligster om ook eens met de hond te lopen en Wies Laurijssen wilde het wel eens proberen. Zij kreeg een blinddoek om, instructie om met haar been tegen de hond te blijven en een stok. Zonder ook maar één fout te maken loodste de hond Wies over een deel van het parcours. Ook Christian Martens mocht het nog een keer proberen. Geweldig zoals ze die honden kunnen trainen, we werden er allemaal stil van. Na nog een rondgang door de kennel kregen wij een drankje aangeboden en was er de mogelijkheid om wat souvenirtjes te kopen als ondersteuning van hun werk. Want het hele traject van opleiden en trainen van de honden is een zeer kostbare zaak en hun enige bron van inkomsten bestaat uit giften en legaten. Eén van de mogelijkheden waarop wij hen als vereniging zouden kunnen steunen is het inzamelen van plastic doppen van flessen e.d. Wil je hierover meer weten dan kun je terecht bij Riet van Gils of Rianne Lambregts. Na dit indrukwekkende bezoek waren wij toe aan de lunch. Bij restaurant Marlo in het dorp Leke stonden ze al op ons te wachten en kregen wij een heerlijk driegangen diner geserveerd. Voldaan gingen wij van tafel om Romain te volgen naar onze volgende excursie: een bezoek aan Chocolatier Van Nevel, een klein familiebedrijf in Diksmuide. Hier worden op kleinschalige, ambachtelijke wijze ijs en pralines gemaakt. Wij kregen eerst een lesje ijs maken en mochten proeven van het basisroomijs. Heerlijk! En wie had kunnen denken dat er in een waterijsje méér calorieën zitten dan in roomijs?! Na het ijs schakelden wij over op chocolade en kregen een film te zien over de cacaoproductie in Ghana. Daarna vertelde de eigenares wat het onderscheid is tussen pure, melk en witte chocolade. Over de samenstelling van chocolade, de juiste temperatuur om pralines te maken en over de vijanden van chocolade, nl. licht, geur en vocht die de kwaliteit van chocolade negatief beïnvloeden. Zij werken uitsluitend met chocolade van het merk Callebaut, waarschijnlijk wel de lekkerste chocolade ter wereld. Natuurlijk kregen wij ook een demonstratie van de verschillende stappen waarin bonbons gemaakt worden en hoe men chocolade figuren maakt. Tot slot werd er op iedere tafel een schaal met verschillende soorten bonbons

KVO-Chaam Bijzonder Bedrijvenbezoek: woensdag 9 mei Graag willen we u herinneren aan dit bedrijvenbezoek. Vertrek 19.00 uur. Verzamelen op het marktplein. Waarheen? Dat houden we nog even geheim. We kunnen wel verklappen

dat het een samenwerking met anderen is en dat er een donatiebox staat. De KVO verdubbelt de opbrengst! Vergeet uw portemonnee dus niet. Het is vanaf het marktplein maar een korte wandeling en ook voor leden die moeite hebben met lopen goed te doen.

Dat valt mee. Maar ik zie wel al die huizen die er langs de hellingen verrijzen. Overal dezelfde stijlloze stijl. De stemmen van de toekomstige eigenaren gonzen in mijn hoofd: “Nee, volgende week zijn we in ons huis in de Ardennen.” Welvaart, meneer, mooi toch? “We hebben er hard voor gewerkt. Willem rijdt altijd. Je bent er met een paar uurtjes.” Wat zal ik protesteren? Wie weet, komt een lift van Willem me nog eens goed uit. “Er is zoveel natuur’” – als de dag van gisteren. Maar de avond is weer wat dichterbij gekomen. en chocolaatjes weggezet waarvan wij konden proeven. En dat de AVCdames zoetekauwen zijn en wel van een lekker bonbonnetje houden, werd duidelijk toen er na afloop van de demonstratie flink werd ingekocht in de naastgelegen winkel. Na dit zoete uitstapje had Romain nog een extra verrassing voor ons in petto, nl. een bezoek aan de St. Andreas kerk in het dorp Woumen. Deze kerk werd in 1985 door brand helemaal verwoest en is daarna weer opgebouwd. Van buiten ziet hij er uit als een oude romaanse kerk, maar eenmaal binnen weet je niet wat je ziet. Het interieur is helemaal crèmekleurig, het altaar staat een kwartslag gedraaid aan een lange kant van het schip met daarom heen de stoelen, als in een theaterzaal. Heel apart. Volgens mij heeft nog niemand van ons ooit zo’n kerk gezien. Hiermee waren wij ook aan het einde gekomen van de excursies van deze dag en restte ons alleen nog een broodmaaltijd in hetzelfde restaurant waar wij ‘s morgens waren begonnen met koffie. Hier namen wij ook afscheid van onze gids Romain en Rianne bedankte hem met een kleine bijdrage voor zijn begeleiding, de verhalen en leuke anekdotes die hij ons deze dag vertelde. Het werd tijd om de bus in te gaan en te vertrekken, ware het niet dat een aantal dames eerder op de dag bij Romain de enige echte garnalenkroketten uit Oostduinkerke hadden besteld en die waren nog niet gearriveerd. Gelukkig hoefden wij niet al te lang te wachten en rond half 7 werd de thuisreis aanvaard. Wij hadden veel indrukken opgedaan deze dag en iedereen was best wel moe. Het was dan ook zeer rustig in de bus en sommigen deden een tukje. De reis verliep voorspoedig, zonder oponthoud door files. Toen wij Chaam naderden blikte Rianne in haar slotwoordje terug op deze geslaagde, maar wel koude en winderige voorjaarsreis. Zij bedankte onze chauffeur Dany met een kleine bijdrage voor de wijze waarop hij ons had rondgereden en weer veilig naar Chaam heeft thuisgebracht. Verder herinnerde zij aan onze eerstvolgende activiteit op dinsdag 29 mei a.s. en aan de fietsdag als afsluiting van het seizoen op dinsdag 19 juni a.s. Voor deze activiteiten krijgt iedereen nog een uitnodiging met nadere bijzonderheden. Om half 9 waren wij weer terug op de Brouwerij. Het was een lange, volle dag maar wij kunnen terugzien op een geslaagde voorjaarsreis. En wij hebben er allemaal wel iets van meegenomen, waren het geen bonbons dan toch garnalenkroketten! Mocht u na het lezen van dit verslag interesse hebben in onze vereniging, neem dan eens een kijkje op onze website www.actievevrouwenchaam. nl. U kunt ook contact opnemen met onze voorzitster Rianne Lambregts, tel. 491890, of met onze secretaresse Karin Spiering, tel. 496020. Zij zullen u graag verder informeren.

Rozenhoedje bidden bij het Kapelleke: dinsdagen 8-15-22 en 29 mei. Aanvang 19.30 uur. 5 dinsdagen rozenhoedje bidden bij O.L. Vrouw ter Sneeuw voor ieders attentie. U kunt ook een speciale attentie doorgeven voordat we beginnen te bidden. Corry van Ginneken heden gaat ons voor. Iedereen is welkom! Bestuur KVO Chaam, chaam@kvo. nu


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

Moeder zijn is alles geven, zorgen, beleven, liefde geven … Nog maar net één maand na het overlijden van onze pa hebben wij, met veel verdriet, nu ook afscheid moeten nemen van onze geweldige moeder, lieve en trotse oma en overgrootmoeder

Theresia Adriaensen

PAGINA 6

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers opgelet! Speciaal voor jou SPINNING voor maar € 6,25 p/week. Info 0135181364. www.fitnesscentrumriel.nl

Na een schoon en eenvoudig leven, rijk aan toewijding ben je van ons heengegaan. Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Verdrietig hebben wij, op de dag dat zij 92 jaar is geworden, afscheid moeten nemen van onze zus, schoonzus en tante

sinds 21 maart 2012 weduwe van

Vier op Hoeve de Hoge Aard je beestenfeestje met o.a. workshop, caviarace, spel met bok en kar, ezels borstelen etc. Zie www.beestenfeestjes.nl 0161-411046 Lampenkappen rechtstr. v. fabriek, open op vrijdag en zaterdag van 10-17 u. Smeekens, Chaamseweg 54, Baarle-Nassau. Tel/ Fax. 013-5079202 www.smeekens.eu

Anna van Dun

Antoon Hendriks

weduwe van

op 77 jarige leeftijd.

Stan Voeten

Jan en Greet Hendriks-Vrints Marjan en Gerrit-Jan Anne Tonny en Janneke Elise Peter Lianne Hendriks Loes en Joep Krijnen-Hendriks Niki Jimmy Magda en Arno Kon-Hendriks Hilda en Dirk Monique en Thierry Jacqueline en Ed Voeten-Hendriks Hetty en Mario Rick Erwin Frans en Ria Hendriks-van Gorp Joyce en Nick Bart en Joyce Paula en Michel Vermeeren-Hendriks Mendy en Joeri Linda 27 april 2012 Corr. adres: Willem Alexanderstraat 19 5111 AA Baarle-Nassau Wij hebben reeds afscheid genomen tijdens de plechtige eucharistieviering op donderdag 3 mei 2012 in de parochiekerk O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle-Nassau, waarna we haar te rusten hebben gelegd bij pa op de RK begraafplaats aldaar.

Haar zus, broer, schoonzussen en schoonbroer.

29 april 2012 Corr. adres: Willem Alexanderstraat 17 5111 AA Baarle-Nassau De plechtige eucharistieviering, waarvoor wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden op maandag 7 mei 2012 om 10.00 uur in de St.-Remigiuskerk te Baarle-Hertog, waarna aansluitend de crematie zal volgen in het bij crematorium, Steenweg op Merksplas 68 te Turnhout.

gelegenheid is om afscheid te nemen in het mortuarium Creemers, Nieuwstraat 14A te Baarle-Nassau. Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

2012

En nog maar 42 jaar jong!!!

Proficiat

Te koop appels en peren, tomaten. Bij Fr. Cox Zondereigen 97. 014-633285. Open van ma tot vr van 13 tot 19 u. Zat. van 8 tot 17 uur. Do. en zo. gesl.

OLISLAEGERS KLEDING

Goorweg 7 • Baarle-Nassau • Tel. 013-5079860

DAMES OPGELET !!! Speciaal voor u ingekocht: Uitgebreide collectie dameskleding Ook grote maten. Kom eens een kijkje nemen...

Tevens uw verkoper voor SLOGGI en TEN CATE onderkleding Ook op zondag open van 9 tot 13 uur. Maandag gesloten.

dono’s woondecoratie in Chaam

drukkerij de jong in Baarle-Nassau

CV Ketels, reparatie en onderdelen. Electrische installaties en materialen bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat te Gilze Graag willen 1wij u bedanken voor Tel. 0161-451812 www. de bloemen, vele kaarten, tscgosens.com info@ tscgosens.com

overlijden van mijn man, onze pa en opa

te Baarle-Nassau. Open woe en do van 10.00 tot 17.00.

Jef van Gool

Frans Smeekens

heeft ons goed gedaan. **DAPUR INDONESIA** - DE INDISCHE KEUKEN Kooklessen - PartyCatering Bijzonder dank aan hen die een bijdrage Wij willen u via deze weg daarvoor hartelijk - Workshops: rijsttafel / Er zal voor haar een avondwake worden leverde aan zijn mooie uitvaart. sate‘s / loempia / pasteitjes danken. / pangsit gehouden op vrijdag 4 mei 2012 WWW.MAKANCATERING. om 19.00 uur in voornoemde kerk, waarna NL 06-10352980 Maria Smeekens-Jochems Will, Nancy, Karel, Bjarne

35 jaar lid van het kerkkoor in dezelfde parochie...

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 0614925909.

Floris

hartverwarmende en lieve woorden snuffelen bij zijn geweest dieKom onseens tot grote steun winkel van sinkel. hetde overlijden van mijn geweldige man, oude spulletjes, boeken, sieraden, tassen, fantastische pap en trotse opa De overweldigende belangstelling na het pareo‘s. Nassaulaan 14

Voor zij die volgen naar het crematorium is er parkeergelegenheid in de Amalia van Solmsstraat te Baarle-Hertog.

1977

Het is echt waar! 1 Mei sleutelt Ronald bij ons al 12,5 jaar Proficiat! Edward, Linda en je collega’s

25 april 2012

Al uw drukwerkopdrachten zijn welkom bij:

Gezocht: Postbezorgers in Alphen en BaarleNassau om op vrijdags enkele uren post te bezorgen. Leuke bijv. Info De Hoon Postdienst 0621208898.

Neven en nichten families van Dun en Voeten.

GEBOREN:

zoon van Frank en Ingeborg Cirkelpad 1, 5111 BV Baarle-Nassau

Gevraagd: Poetsvrouw en een afwashulp voor bar-bistro Brussels Hof Molenstraat 2 te BaarleHertog. Inl. ter plaatse of telefonisch 003214699386.

Dit melden u:

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag feliciteren met de komst van hun baby

* Overgangsklachten? * Kijk voor informatie op www.sabineflake.nl of bel 013 5082790. Klassiek homeopaat. Alphen.

Gevraagd in Bavel paardenverzorger/groom, tevens onderhoud terrein, vergoeding kost & inwoning, zakgeld. 0624504183.

Appartement te huur: Desirée Geeraertstraat Baarle-Hertog (B) Inlichtingen: tel. 0 (032) 14 69 90 02

Ilse, Jos, Britte, www.dierenpensiondewildert.nl zorgt voor al u honden en katten tijdens de vakantie. Met zeer grote speelweides!!! Ook voor dagopvang. tel. 0161496515

Jannes en Lobke

Betaalbaar onderhoud voor uw auto, Grote Beurt incl APK 90,-- euro LANSLOTSAUTOTECHNIEK-GILZE 06-53965001 Christ Lanslots

Bestrijding nodig van: Wespen, Vliegen, Vlooien, Houtworm of andere Plaagdieren? Bel naar: A. Wijnen Ongediertebestrijding 013-5159912

Adverteren in Ons Weekblad? Bel met Debbie Janshen Tel. 06-53964814

Kinderen en kleinkinderen.

Graag willen wij u bedanken voor Graag willen wij wij uu bedanken bedanken voor Graag willen voor de bloemen, vele kaarten, de de bloemen, bloemen, vele vele kaarten, kaarten, hartverwarmende en lieve woorden hartverwarmende lieve woorden woorden hartverwarmende en en lieve die ons tot grote steun zijn die ons tot die ons steunsteun zijn zijn geweest die tot onsgrote tot grote grote steun zijn geweest bij het overlijden geweest bij het overlijden bij het overlijden van geweldige man, geweest bij hetmijn overlijden van mijn geweldige man, van man, fantastische pap en trotse van mijn mijn geweldige geweldige man,opa fantastische pap en trotse opa fantastische pap en trotse fantastische pap en trotse opa opa

Jef van Gool Jef van Gool Jef van Gool Bijzonder dank aan hen die een bijdrage

Bijzonder dank aan hen die een bijdrage leverde aanaan zijnhen mooie Bijzonder dank die uitvaart. een bijdrage Bijzonder dank aan hen die uitvaart. een bijdrage leverde aan zijn mooie leverde aan zijn mooie uitvaart. leverde aanWill, zijn Nancy, mooie uitvaart. Karel, Bjarne Will, Nancy, Karel,enBjarne Ilse, Jos, Britte, Jannes Lobke Ilse, Jos, Britte, Jannes en Lobke Will, Nancy, Karel, Bjarne Will, Nancy, Karel, Bjarne Ilse, Jos, Britte, Jannes en Lobke Ilse, Jos, Britte, Jannes en Lobke Last van vochtige ruimtes of natte muren? Huur een bouwdroger! Van Enschot Boshoven 8 Alphen 013-5081908.

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Er zijn weer aardbeien!

Van Poppelen Asbestsanering Desiree Geeraertsstr. 14 5111 CH Baarle-Nassau +31(0)6-39408643

info@vanpoppelenasbest.nl

Groenteboer Alphen


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 7

Loopgroep Chaam loopt 110 km door de nacht op 5 mei

Bevrijdingsvuur met estafetteloop naar Chaam Bevrijdingsdag zaterdag 5 mei wordt dit jaar heel bijzonder gevierd in de gemeente Alphen-Chaam. In de nacht van 4 op 5 mei zullen estafettelopers van Loopgroep Chaam het bevrijdingsvuur hardlopend van Wageningen naar Chaam brengen. Sinds 1948 is het bevrijdingsvuur het symbool voor leven in vrede en vrijheid. Op de grens van het herdenken van de slachtoffers voor de vrijheid op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei, wordt om middernacht het vuur in Wageningen ontstoken. Twintig hardlopers van Loopgroep Chaam ontvangen dit vuur en hopen om 12:00 uur in Chaam aan te komen met brandende fakkel!

inrichten dat sport en bewegen onderdeel van een goed en gezond leven is. Met de houding dat sportiviteit, inzet en moraal van alle leeftijden is, is Jan zelfs na zijn zestigste nog maar liefst negen keer Nederlands kampioen geworden. Jan Olieslagers heeft in het afgelopen jaar zelfs nog aan loopwedstrijden deelgenomen. Jan was 9 jaar toen Nederland bevrijd werd en heeft de bevrijding bewust meegemaakt. Nooit heeft Jan kunnen weten dat hij 67 jaar later nog zo actief een rol zou kunnen spelen om die bevrijding nu in 2012 zo speciaal te vieren. Het is dan ook zeer betekenisvol dat Jan namens de gemeente Alphen-Chaam het bevrijdingsvuur in Wageningen in ontvangst mag nemen, de eerste kilometers met het vuur aflegt en doorgeeft aan de overige lopers. Het spreekt voor zich dat Jan Olieslagers als eerste op 5 mei Chaam zal binnen lopen en het vuur met grote trots zal dragen. Wees erbij, want dit wordt weer zo’n prachtig Chaams kippenvel moment!

Het bevrijdingsvuur volgt de werkelijke bevrijding. Op 5 mei vieren we dat voor Nederland officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog door ondertekening van de capitulatie van het Duitse leger in de omgeving van Wageningen. Veel eerder al, is de bevrijding in gang gezet op D-day. Op 6 juni 1944 bereiken Britse troepen de eerste grote Franse plaats Bayeux. In Nederland is Eindhoven de eerste grote plaats die bevrijd is door de geallieerden. Bayeux en Eindhoven hebben een sterke band. Elk jaar wordt in september in Bayeux de vrijheidsvlam ontstoken. Een groep Eindhovense wielrenners heeft in twee dagen het bevrijdingsvuur op de fiets naar Eindhoven gebracht. Op 19 september is dit vuur naar Wageningen gebracht en met dit vuur is het Vrijheidsvuurmonument ververst. De burgemeester van Wageningen zal op 5 mei 0:00 uur het vuur overhandigen aan de commissaris van de koningin in Noord-Brabant, waarna lopersgroepen van 67 gemeenten van Noord-Brabant het vuur in ontvangst nemen. Daarna volgen de groepen van de gemeenten uit de andere provincies van het land. Zo wordt het Bevrijdingsvuur door heel Nederland verspreid.

Overhandiging de Belhamel in traditioneel krantenpapier

De foto in de vorige editie van Ons Weekblad met ondertiteling uitreiking Belhamel was niet correct. In plaats daarvan de juiste foto. Wim Pijnacker

Maandag 7 mei inzameling oud papier in Chaam

Oud papieraktie harmonie Chaam

Het bevrijdingsvuur in Wageningen.

Bevrijdingsvuur

Herstel verkeerde foto

zijn deel van het resultaat, het vrijheidsvuur brandend houden en doorgeven. Een beproeving die helemaal past in de teamspirit van Loopgroep Chaam. Twintig zeer enthousiaste en goed voorbereide lopers (m/v) van onze loopgroep gaan deze bijzondere uitdaging gemotiveerd aan met het juiste gevoel voor respect en inzet om samen te kunnen feest vieren.

Route

In 12 uur moet het vuur van Wageningen naar Chaam gelopen zijn. Vanuit Wageningen gaat de route via de bekende Grebbeberg, een korte maar hevige training voor de Alpe d’HuZes lopers, naar Rhenen waar de Rijn overgestoken wordt. De Waal wordt bij Beneden-Leeuwen overgestoken en gevolgd tot Rossum waarna richting Den Bosch bij Hedel de Maas moet worden overgestoken. Dit zal rond zonsopkomst zijn. Via Vlijmen wordt door de Drunense Duinen gelopen naar Udenhout en vervolgens richting Tilburg en Gilze. Om ongeveer 12:00 uur arriveren de lopers via de Gilzeweg bij het voetbalveld en hebben dan circa 110 km met het vrijheidsvuur afgelegd. De estafettelopers worden afgehaald door de Harmonie en begeleid naar het gemeentehuis. Hier zal ceremoni-

Jan Olieslagers; boegbeeld van Loopgroep Chaam.

Maandag 7 mei a.s., eerste maandag van de maand, halen wij vanaf 18.30 uur het oud papier als volgt op: Kapelstraat, Schootakkerstraat, Baarleseweg, De Brabander, Ulicotenseweg, Beckershagen, Beekstraat, Eekhof, Withagen, Valkenakker, Geerakker, Gilzeweg. U gelieve het oud papier goed verpakt vanaf 18.00 uur aan de straat te zetten. Bewoners die niet aan een van de ophaalroutes woonachtig zijn kunnen het oud papier in de container bij Theo van der Westerlaken deponeren. De container is bereikbaar vanaf de Schootakkerstraat inrijden tussen nrs 26-28. let op: de openingstijden bij de container zijn steeds tussen 08.00 uur en 19.00 uur, na 19.00 uur is de container gesloten (op zondag de gehele dag gesloten). Let wel: uitsluitend papier in de con-

tainer deponeren, geen plastic, tempex of andere afvalstoffen, bij voorbaat dank voor uw medewerking. Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen met Theo van der Westerlaken tel 491245.

Inzameling oud ijzer

De locatie van de container voor het oud ijzer is nu in de Kloosterstraat nr 3 aan de andere kant van het woonhuis. Helaas is het echter niet meer mogelijk, om de container daar onbeheerd te laten staan, vandaar dat de openingstijden voortaan uitsluitend op zaterdagmorgen zijn tussen 09.00 en 14.00 uur of na telefonische afspraak met Bert Rops, tel 0161 492526. Hartelijke dank voor uw medewerking. Harmonie St Cecilia Chaam.

Koninginnedag zon, zon en gezelligheid De gedecoreerden van voorheen en de kersvers gedecoreerden van vrijdag waren uitgenodigd om bij elkaar te komen ter ere van Koninginnedag. Deze keer was Galder the place to be in de Leeuwerik. Fijne ontvangst na busreis of met eigen vervoer, met een kopje koffie en Cittaslow gebakje. Aubade van de harmonie en natuurlijk het Wilhelmus. Dit allemaal te midden van de kinderen die ballonnen hadden voor de wedstrijd en gespannen waren voor de uitslagen van de versierde fietsenwedstrijd, de kleurplatenwedstrijd en de uitslag van het spellencircuit. Gelukkig gingen de meeste ballonnen de zon tegemoet en zullen dankzij het zachte weer zeker ver weg ergens landen. Terug binnen sprak de burgemeester de gedecoreerden toe en memoreerde nog eens per persoon de mensen die dit jaar met een onderscheiding beloond waren. Ook was er aandacht voor de mensen die ons inmiddels ontvallen waren en niet meer deel kunnen nemen aan deze fijne bijeenkomst. Hieronder zijn Jan van Eijck, Wout van den Hout, Jos Geerts, Harrie Geerts en mevrouw De Graaf- Peeters. In zijn toespraak riep hij de aanwezigen op om ook jeugd te enthousiasmeren voor

de ballonnen de lucht in

vrijwilligerswerk,maar ook een rond te kijken of er jeugd ook in aanmerking zou kunnen komen voor een onderscheiding. De hoeveelheid grijze kopjes in de zaal zijn indrukwekkend maar de jeugd heeft de toekomst blijft jaar en dag van kracht. Het gezellig samenzijn met een oranjebittertje en de klanken van het duo “ParaPart” werd nog enige tijd voortgezet, waarna de terugreis voldaan en met een

heerlijke zonnetje op de ruiten weer aanvaard kon worden. Hare Majesteit en Haar gevolg zal ongetwijfeld een mooie dag gehad hebben. Dankzij B&W Alphen-Chaam, de medewerking en zorg van de medewerkers van de Leeuwerik, de kinderen, de harmonie en de musici binnen een mooie ochtend om met genoegen op terug te zien. Wim Pijnacker

De route die de lopers af gaan leggen.

Estafette

Omdat het een groot voorrecht is in vrede en vrijheid met elkaar te kunnen leven en steeds minder mensen de werkelijke bevrijding van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, is het thema van Bevrijdingsdag: ‘Vrijheid geef je door’. Het lopen van een estafette is de ultieme symbool voor het doorgeven van de vrijheid. Met een behoorlijke menselijke inspanning, waarbij ieder de verantwoordelijkheid neemt voor

eel met de fakkel het bevrijdingsvuur worden ontstoken, gevolgd door een programma met vendelzwaaiers van het St. Willibrordusgilde uit Alphen en kinderen die hun ballonnen oplaten.

67 jaar later

Loopgroep Chaam heeft momenteel 96 lopers (m/v). De jongste loopster is 13 jaar en de oudste loper is Jan Olieslagers met een leeftijd van 76 jaar. Jan is voor velen het grote voorbeeld van de lopers die hun leven zo

dansers in de straten van Alphen

de zaal met genodigden


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 8

Molenstraat 58 2387 Baarle-Hertog Telefoon: 014-699045

Actie in de wereldwinkel in de maand mei.

SAppig AAnbod: 3+1 grAtiS De hele maand mei krijg je bij aankoop van 3 flessen sap naar keuze, 1 fles gratis. Ontdek ons heerlijk aanbod zuiders fruitsap in jouw Oxfam-Wereldwinkel. Kom een sapje proeven in de maand mei. Keuze uit alle sappen 1l (glas en tetra): sinaasappel, worldshake, tropical. de goedkoopSte fleS krijg je grAtiS. Leeggoed word je aangerekend (€ 0,30) Actie geldig van 1 tot 31 mei 2012 in alle Oxfam-Wereldwinkels. openingstijden: dinsdag & zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur; woensdag, donderdag & vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Onze Gust 50 jaar op 9 mei tussen z’n koeien in de wei.

Proficiat Abraham!

Henk Gefeliciteerd!

50

Jim & Ryan

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk. Bel voor een vrijblijvende inspectie en offerte.

van Gaverenlaan 40 - 5131 CT Alphen - Telefoon 013 - 508 23 64 Mobiel 06 - 533 795 06 - E-mail ruud.gorp@planet.nl

Vishandel J. en M. v.d. Geest

Personeel gevraagd! Gevraagd: Personeel voor in de bediening voor bar-bistro Brussels Hof Molenstraat 2 te BaarleHertog. Inl. ter plaatse of telefonisch 003214699386.

Voor de weekenden en de zomervakantie

Heeft u een klus. Bel Herre dus. 06-81876183. Te koop wasmachine 50 euro. Crosstrainer 100 euro.

Kantine

xx Rob

Hoera... 18!

Wij zoeken personeel voor de: Uren in overleg.

Noodstroomgeneratoren eigen import, zeer scherp geprijsd bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1 te Gilze Tel. 0161-451812 www.tscgosens.com info@tscgosens.com

Deze fan van het Volendamse lied, wordt 30 jaar zoals je ziet

Vragen naar: Lammie Tel: 06-51814110 Heimolen 6 Baarle-Nassau Mail: info@deheimolen.nl

Melissa deze Boom heeft 30 jaarringen nu ben je geen jonkie meer Bonkie!!

Metaalbewerking NOTEER IN UW AGENDA!!!

ELKE WOENSDAG van 8.00 tot 12.00 uur EN ELKE ZATERDAG van 9.00 tot 16.45uur

Van Zon VOF Alphen Boslust 15a, 5131 BV ALPHEN, Tel. 013-5082196

aanwezig op marktplein Wouwerdries in CHAAM

+ ELKE WOENSDAG van 14.00 tot 17.45 uur aanwezig op het schoolplein van GALDER

Met het allerbeste uit de zee ONZE AANBIEDINGEN VAN ZATERDAG 5 MEI: verse VICTORIABAARS-FILET 500 gram �����������������������

8,75 5,50 SCHOL per stuk… 2,00, 3 VOOR ������������������������������ 5,00 PAELLA 500 gram voor �������������������������������������������������� 5,00 TOSCAANSE ROERBAK kant en klaar, 500 gram������������

U kunt ook bij ons terecht voor heerlijk gebakken KABELJAUW tegen dagprijs�

DUS U WEET ’T, WIJ ZIJN IN CHAAM AANWEZIG ELKE WOENSDAG VAN 08.00 tot 12.00 UUR en ELKE ZATERDAG VAN 9.00 TOT 16.45 UUR OP HET MARKTPLEIN BIJ HET OUDE RAADHUIS� OOK IN GALDER ELKE WOENSDAG VAN 14�00 UUR tot 17�45 UUR�

DUPLEX APPARTEMENT TE HUUR MOLENSTRAAT BAARLE-HERTOG Tel.0032 496135672 Tel.0032 473370589

TE HUUR; Garagebox in woonwijk Molendries te Alphen. Opp: 18 m2. Info:06-50900719

Voor uw * staalconstructie klein of groot * stalinrichting van Brouwers Equipment * drinkwatervoorziening van Suevia * stalgordijnen, schuifgordijnen van ATO * kunststof panelen en deuren * schuifdeuren geïsoleerd en ongeïsoleerd zelf gemaakt (zonder lichtvensters) * overhead en loopdeuren, gemonteerd en geïsoleerd van Normatech * sier- en gaashekwerken op kleur * renovatie van stallen en stalinrichting * silo’s van Roxell - Mertens - Polem * vijzel systemen van Roxell * arbeid tegen een redelijk uurtarief

Zaterdag 12 mei

OPEN DAG

30

de Bukkems

landelijkhoutwerk.nl

van 11.00 tot 17.00 uur

Iedereen is welkom! Van Enschot alphEn Boshoven 8 - Alphen - Tel. 013 - 508 1908 Dinsdag gesloten Specialist in natuursteen & sierbestratingsmaterialen * Alle soorten natuursteen * Siergrind & Bielzen * Sierbestratingsmaterialen beton / gebakken * Nieuw / gebruikt

Er kan er maar één de goedkoopste zijn!

Gevraagd: Keukenhulp en/of kok voor bar-bistro Brussels Hof Molenstraat 2 in Baarle-Hertog. Inl. ter plaatse of telefonisch 003214-699386. Riool verstopt of stankproblemen? Bel Herman van Beek. 013-5078118 / 06-53364696.

Te koop Coniferen groen en geel, Thujas en Laurier. Lengte 1.25m. Moeten weg. Af te halen in Alphen. Speciale prijs. Op is op. Tel.: 0620943221. Te koop Coniferen groen en geel, Thujas en Laurier. Moeten weg. Af te halen in Alphen. Speciale prijs. Op is op. Tel.: 0620943221.

Rijschool Vitesse Bedankt! 1e keer geslaagd

Mark Geerts


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 9

Opening toeristisch seizoen en presentatie nieuw toeristisch magazine in Baarle Zondag 29 april werd in Vlaanderen de opening van het toeristisch seizoen gevierd. In Baarle was het plein voor het VVV toeristisch infokantoor feestelijk versierd met vlaggetjes en caravans. In die caravans werd gebreid, geschminkt en koffie en thee gezet en geserveerd met iets lekkers erbij. Er was gezellige muziek van de Soms band. VVV voorzitter Willem van Gool opende officieel om 14.00 uur en het eerste exemplaar van het nieuwe toeristisch magazine werd aangeboden aan de wethouder en schepen die toerisme in hun portefeuille hebben. Twee van de drie caravans waren door kinderen van Vrije Basisschool De Vlinder beschilderd en voorzien van versiering en fleurige gordijntjes. Dit deden zij in het kader van de WAK, de Week van de Amateur Kunsten. Willem van Gool gaf kort uitleg over de WAK en wat er verder

nog allemaal gebeurt de komende WAK-week. Op verschillende plaatsen in het dorp zijn bijvoorbeeld al breiwerkjes aangebracht rondom lantaarnpalen, bankjes en ander straatmeubilair. “Er zijn helaas ook al wat dingen verdwenen, zoals de truitjes in de kleuren van de vlaggen, aan het

WeekaanBiedingen

Diverse soorten Cordon bleus elke 4e GRATIS

beeld op de Singel.” De WAK biedt de hele week “volop ambiance” aldus de voorzitter, met muziek, voorlezen en tentoonstellingen.

Salade-Trio

Ham/ei- 150 gram Asperge/ham- 150 gram Spek/ei-salade

Go Slow

Andere nieuwsfeiten die de voorzitter te melden had, ging over de gidsenwerking. Er zijn nu in Baarle een aantal door TPA (Toerisme Provincie Antwerpen) gekwalif iceerde gidsen opgeleid. Verder was in samenwerking met TPA ingespeeld op Go Slow, activiteiten op trage wegen, buiten in de stilte. Hiertoe heeft men picknickarrangementen in voorbereiding. TPA ondersteunt met brochures en reclame.

150 gram

samen voor e

WWW.BeSTelBijernST.Com Bij uw eerste online bestelling nu 20% korTing!

Het nieuwe toeristisch magazine

Richting burgemeester Hendrikx merkte de voorzitter op dat er ook nog gewerkt wordt aan de organisatie van een fietsvierdaagse, een evenement dat de burgemeester graag zou zien in het dorp. Maar dit plan verloopt enigszins ‘slow’. Voor volgend jaar wil Willem van Gool dat het plein dan nog voller komt met caravans waarin dan allerlei bandjes zullen spelen.

Magazine

Gezellig breien in de caravan.

Politie houdt controleactie woninginbraken Vorige week werd in de regio Turnhout van donderdag op vrijdag een actie ter voorkoming van woninginbraken gehouden. Er werden 537 voertuigen en 128 personen gecontroleerd. Met de nummerplaatlezers werden nog eens 16187 voertuigen gecontroleerd. Bij deze actie werden 6 processen verbaal opgesteld.

Controle uitgaansleven

Van vrijdag 27 op zaterdag 28 april werd er toezicht gehouden op het uitgaansleven in het Turnhoutse. Turnhout. 5 voertuigen en 38 personen

Vlnr: Schepen Ad Haneveer, wethouder Jan van Tilburg, PR-voorzitter Rob Overdiek en VVV-voorzitter Willem van Gool.

Rob Overdiek, voorzitter van de werkgroep PR van Stichting Ondernemend Baarle, bood daarna het eerste exemplaar van het nieuwe toeristisch magazine, aan. Wethouder Jan van Tilburg en schepen Ad Haneveer namen het in ontvangst en

werden gecontroleerd. Er werden 9 processen-verbaal opgesteld.

Kater, zwart, met witte aftekeningen, Huisdreef Alphen Voor gratis registratie en informatie

Van zaterdag 28 op zondag 29 april werden er een alcoholcontroles gehouden in de zone Turnhout. 683 bestuurders werden onderworpen aan een alcoholtest en 6 bestuurders werden dienden een drugtest te ondergaan. Bij de alcoholcontroles reageerden 28 personen positief op de ademtest. 4 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. F.T.

Eerste Communie Baarle-Hertog

Zaterdag 28 april waren er 32 kinderen in de Remigiuskerk in Baarle-Hertog voor hun Eerste Communie. Juffen Griet en Beau hadden een prachtige dienst voorbereid met veel eigen inbreng van de kinderen en leuke liedjes die zij speciaal hadden ingestudeerd. Onder grote belangstelling van ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, ooms, tantes, andere familieleden, vrienden en bekenden werd er gevierd en gebeden en kregen de kinderen voor het eerst de Heilige Communie uitgereikt. (jw)

WWW.BeSTelBijernST.Com

daarna was er een exemplaar voor iedereen die dat wilde. Het magazine wordt elk jaar gemaakt in een grote oplage, voor toeristen en Baarlese mensen, met informatie over BaarleHertog-Nassau, over natuur, winkels en horeca, enclaves en tal van andere wetenswaardigheden. Het blad wordt gemaakt in samenwerking tussen StOB en Blocc en de cover is dit jaar een originele foto van twee mensen die in een appel bijten waar de grenskruisjes over lopen.

lingen, kunst in etalages, kunst in het klooster in Zondereigen, in woonzorgcentrum De Hoogt in Alphen en in de benedengang en lokaal 1 en 2 van het Cultureel Centrum. Ook in Merksplas wordt geëxposeerd door Baarlese kunstenaars en omdat het om een uitwisseling gaat gebeurt dat ook vice versa.

Alcoholcontroles in de zone

over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161-433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

Chaamseweg 13, 2387 Baarle-Hertog Tel.: 014 69 04 60 www.slagerijernstjansen.com

Schepen Lief Proost opent WAK

Creatief schrijven

De bibliotheek organiseert een schrijfestafette waarvoor men zich kon opgeven. Barbara Van den Eynde schrijft het begin van een vervolgverhaal, waaraan verschillende auteurs verder schrijven. Elke week verschijnt een nieuw hoofdstuk, te volgen via een weblog.

Dieren Centrale Nederland GEVONDEN

5.00

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 9 mei 2012.

Straatbeeld Lief Proost spreekt amateurkunstenaars en andere belangstellenden toe in het CCB.

Vrijdag 27 april hadden zich heel wat belangstellenden verzameld in de benedengang van het Cultureel Centrum. Veel cursisten van creatieve cursussen die hun werk tentoon stelden in de lokalen en gangen aldaar. Het is inmiddels een goede traditie dat daar de Week van de Amateur Kunsten (WAK) officieel wordt geopend. Schepen Lief Proost, die cultuur in haar portefeuille heeft, sprak het openingswoord. “Ik hou van dansen en boetseren, websites maken of acteren, leuke filmpjes monteren of wat rijmen bij ‘t ontbijt...” Niet haar woorden maar wel door haar uitgesproken. Het begin van het campagnelied van de WAK. Dit jaar heeft de WAK als thema ‘home-made’ een thema waar volgens Lief, “je vele kanten mee uit kan.” Het is de achtste keer dat de WAK een Baarlese versie heeft.

Wildbreien in Baarle en Zondereigen.

Caravans

In kort bestek somde de schepen de activiteiten op die de plaatselijke organisatie gekoppeld heeft aan deze WAK die duurt van 27 april tot en met 6 mei. Caravans zijn beschilderd door kinderen van Vrije Basisschool De Vlinder. Die doen dienst als podium bij het voorlezen, om in te ‘wildbreien’ en voor een gastles ‘woord’. De WAK biedt verder tentoonstel-

In het straatbeeld in Baarle en Zondereigen is de WAK inmiddels zichtbaar. Er wordt druk gebreid, onder andere in de bibliotheek, in het klooster in Zondereigen en bij de opening van het toeristisch seizoen en deze breisels worden overal in Baarle in het straatbeeld gebruikt. Op de Singel en het Sint Annaplein en in Zondereigen zijn al bomen, vlaggemasten, bankjes en ander straatmeubilair versierd met kleurige breisels. Schepen Lief Proost sloot haar openingsspeech af met de woorden van Annabelle Van Nieuwenhuyse, meter van de WAK: “Laat je raken door het enthousiasme van de kunstenaars. Geniet van ‘kunst’, op een bedje van home-made.” Daarna werd het glas geheven en geproost op een geslaagde Week van de Amateurkunsten. (jw)

Kunst in Zondereigen in het Klooster.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 10

André van den Boogaart zingt Brabantse liedjes Zijn hond heet opa, zijn cd heeft een speciaal liedje voor zijn ma en voor zijn pa. Op de hoes staat de schop van pa, voorzien van ingekerfde F-holes en een speciale ‘schopkoffer’ als was het een gitaar. André van den Boogaart ging terug naar zijn Brabantse of Baarlese roots. Hij schreef zelf alle liedjes voor de nieuwe cd ‘Met modder in mijn bloed’. Liedjes over zichzelf en zijn omgeving, zijn leven.Op 1 juni wordt de cd gepresenteerd. Meer informatie op zijn site.

kes, speelt twee nummers mee op de nieuwe cd. Op de presentatie avond is er ook een accordeon, bouzouki, viool en hammond orgel. De cd werd opgenomen in Tilburg in de Tafelbergstudio, daar nemen veel jazzmuzikanten op. Producer was de bekende Matthijs Leeuwis.

Clipje

André van den Boogaart heeft een hele cd vol gezongen met Brabantse liedjes die hij zelf schreef en componeerde.

“Die schop heb ik van mijn pa geërfd” zegt André, en gretig vertelt hij het verhaal dat erbij hoort. Over zijn familie in Baarle, hij stamt uit een boerengeslacht. “Iedereen was boer en heeft in de modder gewerkt. Met deze schop heeft mijn pa zijn laatste steek in de grond gezet.” Zijn ouders hadden als eerste in de lijn geen eigen boerenbedrijf. Toch voelt André een verwantschap met het Brabantse land, voelt hij de modder in zijn aders. Als muzikant is hij actief bij de band Bradley’s Circus. Deze Brabantse liedjes vertolkt hij solo, als singer-songwriter. Hij begeleidt zichzelf op het podium met akoestische gitaar.

Eigen taal

“Die liedjes in mijn eigen taal schreef ik al een tijd. Op een gegeven moment dacht ik, ik zet ze op cd. Ook bij optredens werd er vaak naar gevraagd door mensen. Het was er de tijd voor.”

Als André solo optreedt, brengt hij uitsluitend eigen werk. Is het Brabants, Nederlands? André (39) is Baarlenaar, woont sinds 9 jaar in Tilburg. “Ik zing gewoon in mijn eigen taal, zoals ik ook spreek. Niet de nadruk op Brabantse woorden, geen folklore. Maar ik ga het ook niet uit de weg en ik zoek het niet echt op.” Hij noemt zich liefst singer-songwriter. Zijn muziek heeft invloeden van country, blues, jazz. Veel ballads op deze nieuwe cd maar ook uptempo nummers zitten erbij. Bij optredens laat hij zich ook begeleiden door bas, drums en organist, soms ook mondharmonica en trombone.

Presentatie

De cd presentatie is op 1 juni in de Hall of Fame in Tilburg. Dan heeft hij heel veel muziekvrienden uitgenodigd, want André kent er veel in zijn stad. Pascal Lanslots, een vroegere maat uit zijn eerste bandje de Incapable Ja-

Het eerste nummer van de cd heet ‘Het is morgen pas voordat de wereld vergaat’. Daar gaat hij misschien een clipje bij laten maken. Voor Youtube maakte André zelf een filmpje met daaronder de muziek van ‘Het kind is groot’. Dat nummer droeg hij op aan zijn vader die negen jaar geleden overleed. “Je ziet mij lopen in Amsterdam en aan het eind ben ik in New Orleans. Daar heb ik het nummer ook geschreven, zittend aan de rivier. Met in mijn achterhoofd het idee, als ik nu mijn vader zou ontmoeten na hem negen jaar niet gezien te hebben, wat zou ik hem dan vertellen over mezelf.” Het is een heel herkenbaar lied, met plekken uit de buurt, zoals een rondje fietsen naar Zondereigen.

Documentaire

Een tijdje geleden ontmoette hij op een Tilburgs terras Joost van der Wiel. Deze filmmaker won een prijs met een documentaire over slippers uit Ethiopië. Na die documentaire ging Joost opnieuw naar Afrika, op zoek naar een onderwerp voor een documentaire die hij wilde maken met het geld dat hij won met die prijs. Hij kwam terug zonder iets, er was geen klik. Op dat terras was die klik er wel en daar besloot de filmer om een documentaire te maken over muzikant André van den Boogaart. “Hij volgt mij al 12 maanden en blijft dat doen tot de cd presentatie. In september op het nationaal filmfestival wordt de documentaire uitgebracht. Joost is ook mee geweest naar Amerika waar we met Bradleys Circus een tweede cd hebben opgenomen.”

Vinyl

“Het loopt allemaal steeds beter” meldt André blij. Continental Records

Kapel van de Oude Baan in Zondereigen voet langs de Oude Baan en stopte dan altijd even bij het kapelleke. Op een dag liet ze een briefje achter: ‘ik offer hier een frankske voor een bankske.’ Die spreuk is bij het kapelletje aan de Oude Baan nog terug te vinden. “Die offerblok hebben we weggedaan. Er zat nooit wat in, alleen steentjes en takjes, dus die hoeven we niet meer leeg te maken.” Verder is er in de loop der jaren weinig veranderd rond het kapelletje. De beukenhaag wordt door Frans bijgeknipt, het perkje voorzien van bloemetjes en van onkruid ontdaan. “Gisteren hebben we dat nog gedaan” vertelt hij. Vanwege de meimaand is het kapelletje ook versierd met blauwwitte slingers. Het kapelletje aan de Oude Baan in Zondereigen, opgericht door Sus Van Gils in 1932.

In deze meimaand willen we elke week een kapel in de gemeente onder de aandacht brengen. Deze week is dat de kapel aan de Oude Baan in Zondereigen. Zoals vorige week al vermeld, heeft Zondereigen aan elke toegangsweg een kapelletje. Bij de Oude Baan staat de kapel van de Oude Baan, in 1932 opgericht en voorzien van een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, door landbouwer Sus Van Gils. Zijn kleinzoon Frans Van Gils zorgt nu voor deze kapel. En ook daar horen verhalen bij. Zoals het verhaal over de oprichting. De landbouwer viel op een slechte dag van zijn kar, en als door een wonder werd hij niet overreden door het paard en de kar. Uit dankbaarheid richtte hij op die plek de kapel van de Oude Baan op. “Mijn familie heeft altijd voor deze kapel gezorgd” vertelt Frans. Mijn grootvader woonde op nummer 73 in de buurt van de kapel. Mijn vader is daar ook geboren en nonkel Sooi heeft de boerderij later voortgezet na de oorlog.” In het boek ‘Een eeuw Zondereigen’ staat nog een foto van de oude boerderij en ook hoe deze gehavend uit de tweede wereldoorlog kwam.

Bezetten

Het kapelletje was oorspronkelijk van

baksteen, maar omdat de stenen door aantasting van vorst en andere weersomstandigheden gingen afschilferen elk jaar meer, besloot men de stenen te laten bezetten. “Opnieuw bouwen was niet te doen” zegt Frans. De gemeente heeft een rustbank bij het kapelletje geplaatst en de heemkundekring een bordje met informatie. “De tekst is jammer genoeg niet meer zo duidelijk leesbaar.” Wat we er nog wel kunnen lezen is de volgende anekdote: Een van de jonkvrouwen, Amelie Leestmans, kwam vaak te

Bloemetjes

“Vroeger maakten we een week voordien altijd bloemetjes van crêpepapier en slingers van froezelpapier, blauw en wit, dat je dan zo inknipte aan de zijkant. De hele familie was daarmee bezig, en een paar buurvrouwen. De bloemetjes hingen we in de haag. In de meimaand werd dan elke avond een rozenhoedje gebeden, ‘s avonds rond een uur of zeven. Wij zorgden dat we altijd op tijd waren, dan konden we nog wat spelen. Met de jongens trokken we ooit wat verder door naar de Noordermark om kikkervisjes te vangen. Het bidden aan het kapelletje was een volksgebeurtenis, dat was aan elk kapelletje. Bidden, dat deden meestal de kinderen en de moeders, vaders hadden het te druk met werken op het land in mei.”

Verzorgen

Omdat de vader van Frans de oudste was, werd het stukje grond met de kapel er op aan hem toebedeeld. Hij moest dat blijven verzorgen. Later kwamen de moeder en tante van

gaat voor Bradleys Circus de distributie en cd promotie in Europa doen. Er staan leuke optredens op stapel, onder andere op het Oerol festival op de Waddeneilanden. Als er geld over is, dan komt er misschien ook een ouderwetse vinyl uitvoering van de plaat. André schrijft ook liedjes voor Bradleys Circus, is eigenlijk altijd bezig met muziek. “Soms zet ik weken geen letter op papier en dan ineens in vijf minuten een heel nummer. Maar dan broeit dat al lang in mij, en in een keer, baff, is het er.”

God

Een heel speciale tekst kreeg ook het liedje voor zijn moeder. “Mijn moeder geloofde heel erg in God, en ik nie. Daarom schreef ik en zing ik: ‘Hé God, ‘t is nie da ik geloof in jou, ‘t is da ons ma jou kent’.” En zo zijn er meer bijzondere teksten en liedjes op de cd. De cd hoes is ontworpen door een bevriend kunstenaar uit Tilburg, foto’s zijn genomen in Gilze op de boerderij waar de vader van André is geboren en waar zijn familie nog steeds woont. Moeder kwam van Bedaf waar haar ouders een boerderij hadden. “Het zit er wel een beetje in, dat boer zijn. Vandaar de titel ‘Met modder in mijn bloed’. Het had niet veel anders kunnen lopen. Met nul budget en supergoeie muzikanten, vrienden uit het Tilburgse, die ik zover heb kunnen krijgen dat ze meededen. Mensen uit de kroeg die ik ken. Een van de liedjes gaat daar ook over. Over Nico, die iedereen kent, maar niemand weet waar hij woont. Dat is het verschil tussen hier in Baarle, waar iedereen je familie kent en je achtergrond en weet waar je woont, en de stad waar je veel mensen kent maar niks van ze weet.” De eerste reacties op de nieuwe cd zijn goed, aldus André. Hij wacht vol spanning op recensies in muziekbladen en op internet. De volgende plaat en nummers spelen al door zijn hoofd . “Die wordt heftiger, qua tekst en muziek. Garagerock, maar ook softere nummers.” (jw) Frans bij hem inwonen en zij bleven voor de kapel zorgen. “Uiteindelijk is dat automatisch op ons overgegaan. Elk jaar zorgen wij voor de versiering. Vroeger werden hier ook nog bloemekes gemaakt, die hingen dan hele slingers door de huiskamer en werden later opgehangen.” Inmiddels is een stukje verharding bij de kapel aangebracht en de slingers zijn tegenwoordig van plastic en kunnen meerdere jaren gebruikt worden. “Dat is veel handiger. Maar het zijn nog steeds blauwwitte slingers.”

v e r z e k e r i n g e h y p o t h e k e p e n s i o e n e b u d g e t c o a c h i n b e d r i j f s c o n s u l t a n c

n n n g y

tel: (0161) 451 720 www.roelandsverzekeringen.nl

Gespot door Ad Brouwers uit Alphen

foto ad brouwers

Op de Baarleseweg te Alphen is het zelfs veilig voor deze mooie vogel.

Ruilverkaveling Waar Frans zich wel zorgen om maakt is hoe het zal veranderen rondom de kapel aan de Oude Baan als de ruilverkaveling daar uitgevoerd gaat worden. “Het is een klein tipje grond waar de kapel op staat. Nu loopt de weg er voor en na de ruilverkaveling er voorbij.” Het tipje grond is van zijn broer Guy, en ook die weet nog niet precies wat daar gaat gebeuren. Frans verwacht dat de gemeente straks eigenaar zal worden van het kapelletje, want hij ziet zijn kinderen de zorg nog niet overnemen. “Die devotie van vroeger, die is er niet meer.” Bidden wordt ook niet meer gedaan bij het kapelletje aan de Oude Baan. “In die tijd was er soms wel twintig, dertig man. Het was echt gezellig” weet hij nog. (jw)

Het is bijna zover...

Flitsers Bekeroverdracht! Op zaterdag 12 mei, zal het feest los barsten aan de Schellestraat in Alphen. Op deze dag organiseert cv de Flitsers de traditionele bekeroverdracht. Tijdens deze avond zal de wisselbeker door cv de Muggehufters overgedragen worden aan cv de Flitsers. Om de wisselbeker te verdienen zullen tijdens deze avond opdrachten uitgevoerd moeten worden door het zogenaamde bekerzoekteam van de Flitsers. Aan het einde van de avond hopen de Flitsers dan eindelijk de felbegeerde wisselbeker in ontvangst te nemen. Deze avond zal muzikaal omlijst worden door verschillende lokale en regionale dj talenten. Zo zal Dj Eloy, bekend van Dance Café Don Quichot, de avond openen en voor een lekker stukje muziek zorgen. Hierop volgend zal Dj Franky Dux zijn talentvolle klanken laten horen aan het voor hem inmiddels vertrouwde publiek. 6 jaar geleden hebben wij immers voor het eerst kennis met hem gemaakt bij Dektse Dance night en in de loop van de jaren zijn veel Dance Night bezoekers los gegaan op zijn muziek. Ondertussen

is hij ook op grotere feesten ontdekt zoals Q-Base en staat hij dit voorjaar op het Intens Festival in Oisterwijk. Toch draait hij graag nog een keer in Alphen voor het gezellige publiek van de Bekeroverdracht. Ten slotte zal Dj Roeney, ook wel bekend als Jeroen Goos, deze feestavond knallend afsluiten. Dj Roeney kent men tevens van Dance Café Don Quichot maar ook van de vele feestjes waarop hij zijn sfeervolle muziek het publiek uitermate kan vermaken. Tevens heeft hij dit jaar de hit van carnavals vereniging de Flitsers gemaakt welke uiteraard verschillende malen voorbij gaat komen tijdens de bekeroverdracht. De feestavond zal plaatsvinden in de schuur van familie de Jong aan de Schellestraat 8a in Alphen. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom, legitimatie is verplicht en het entreekaartje is €6,00 wat enkel aan de deur te verkrijgen is. Zorg dat je er bij bent en dit gezellige feest niet mist!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 11

Nieuws van optiek Czyzewski

Baarle-Nassau Breda Turnhout

yes

stralend genieten

Het voorjaar... Tijd van flaneren, fietsen, vakantie en je leukste accessoires weer tevoorschijn halen. Mix en match.

Voor de één: bij iedere gelegenheid een andere zonnebril. een ander heeft voor alles één onmisbaar exemplaar...

HIP

en happening

3 anigaP 31:41 21-20-82 1 kaampO:feitanretla 2102 raajrooV ayoH

Groot

Wat een heerlijk gevoel die eerste zonnestralen... Heb je ook zoveel zin om lekker met een drankje te genieten em dniheb sgniw ym evael ,niaps ni yadiloh a ekat yam i op het terras? Of met vrienden naar het strand, eindewen erehwemos ot yawa ylf dna ,niard eht nwod seirrow ym hsulF loos lang op het water, een beetje varen, een beetje kijorC gnvoorjaar itnuoC :niapS nI ystaat adiloH ken?swDit bij ons helemaal in het teken van vernieuwing. En van de komende zomer natuurlijk! Een mooie zonnebril hoort daar zeker bij. En vergeet de glazen niet: misschien wel het belangrijkste. Want je ogen moeten goed beschermd worden en daarbij is een goede zonnebril onmisbaar. Voor sommigen lijkt een zonnebril van 5 euro misschien een prima keuze, maar zo’n bril doet echt niets voor je ogen. Investeer dus in een goede, veilige zonnebril, met kraswerende ontspiegeling of polariserende glazen. Dat kijkt rustiger, beschermt je ogen en is veiliger tijdens minder goede weersomstandigheden.

Al zin in de zomermode?

Stap eens binnen en laat je verrassen door de nieuwste collecties! Chic & glamourous (à la Jackie Onassis), flower power & hippie (à la John Lennon) of de stoere boyfriend look (à la je eigen leuke vriend of man): het kan allemaal deze zomer. Daar word je best blij van.

voor je zonnebril

Extra dun

Oversized modellen blijven in, maar de übergrote vensters waar je je helemaal achter kon verschuilen raken wat uit het zicht. Het model - boven recht en onder gecurved - dat we van vroeger kennen, is ook weer terug.

Zonneglazen worden steeds dunner en lichter. Zeker bij de trendy grotere zonnebrillen is dit belangrijk omdat het glas anders aan de zijkant of in het midden te dik wordt. Vanzelfsprekend draagt zo’n dunner glas een stuk comfortabeler!

Vintage

Wil je echt lang plezier hebben van je zonnebril, dan is een Hi-Vision LongLife coating een goede keuze. ‘s Werelds hardste brillencoating beschermt je kunststof glazen optimaal tegen krasjes. Het glas filtert de hinderlijke schitteringen overdag en ‘s nachts, en water, vet, vuil en stof hechten zich nauwelijks.

Deze trend is niet weg te denken uit het straat- en modebeeld, en dat zie je zowel bij de gewone brillen als bij de zonnebrillen terug in alle collecties. Houtachtige kleuren, geinspireerd op de retrotrend en klassieke modellen als de Aviator (pilotenbril). En dan natuurlijk voor de heren en de dames! In de damescollecties werd vorig jaar al voorzichtig een cat-eye of vlindermodel gespot, en dat zet nu door, van heel extreem tot gangbare modellen die voor iedereen draagbaar zijn.

Opvallend De kleuren zijn vrolijk en opvallend

dit seizoen: veel havana, in donker en licht, maar ook turquoise-blauwig, geel en paars. Nooit meer weg te denken: zwart. Van glimmend nerdmodel tot mat en sober, en voor mannen met echt modelef: zwart met print of streepjes.

Stijlvol

Voor veel zonnebrillen geldt dat de veren smal en sierlijk zijn en grote, schreeuwerige logo’s ontbreken. De pilotenbril is er niet meer in een model, maar in heel veel soorten, en ook in diverse montuurkleuren, al dan niet voorzien van een dubbele neusbrug. Past bij alles in je garderobe! Ook hot: dégradé, waarbij de kleur verloopt van donker naar licht, een trend die je zowel in monturen als glazen terug ziet.

ZON nu al vanaf

Extra bescherming

Hoya Voorjaar 2012 alternatief:Opmaak 1 28-02-12 14:14 Pagina 7

Kleur op maat

Nog nooit was het zo goed mogelijk om ook in glazen de kleur te dragen die je het allerliefste ook op sterkte wilt. Maar, er kan nog meer. Je kunt bij ons zelf de intensiteit van de kleur bepalen, de kleur laten verlopen (dégradé), of kiezen voor twee kleuren die in elkaar overlopen. ook als je een bril draagt kun je daarbij natuurlijk een zonnebril op sterkte dragen.

en je kunt niet alleen kiezen uit merkzonnebrillen waar wij glazen in monteren, maar ook uit ons monturenassortiment. Zodat wij met jou de zonnebril kunnen maken die

helemaal bij jouw stijl en wensen past. Met zonneglazen die de optimale bescherming geven tegen sterk zonlicht en uV-straling, al dan niet met polariserende glazen, een

bijzondere kleur en een ontspiegeling.

Fraai ontspiegeld Tegenwoordig kan de

anti-reflectie coating op de achterzijde in plaats van op beide zijden van het glas worden aangebracht. Hierdoor wordt de kleur van het glas aan de voorzijde intenser en cosmetisch fraaier, en heb je geen last van weerspiegelingen die vanaf de achterzijde via de glazen het zicht verstoren.

Meer contrast Licht is opgebouwd uit verti-

cale en horizontale stralen. Vooral de horizontale stralen zorgen voor een reflecterend en verblindend effect, dat goed zicht en goed onderscheid tussen kleuren lastig maakt. Gewone zonneglazen lossen dit probleem niet op. HOYA Polarized zonneglazen hebben een speciaal filter om het horizontale gepolariseerde licht te elimineren. Dit zorgt voor een contrastrijk beeld met heldere kleuren, zonder vervelende schitteringen.

steeds meer zonnebrillen uit onze uitgebreide collectie kunnen wij voorzien van de mooiste zonneglazen in je eigen sterkte. Je hebt daarbij de keus uit eenvoudige standaard glazen of juist luxe glazen met een

Merkzonnebril op sterkte • Rayban • Gucci • Carrera • Silhouette • Adidas • Prada • Tom Ford • D&G • enz..

LUXe

99

euro

De grootste collectie zonnebrillen van de regio!

mooie ontspiegeling en een polarisatiefilter dat hinderlijke schitteringen tegenhoudt. Zonnebrillen op sterkte zijn altijd leverbaar met enkelvoudige glazen voor veraf of dichtbij of met multifocale glazen waarmee je in de verte én dichtbij scherp ziet.

Misschien een originele

MOeDeRDAG-TIP!

Baarle-Nassau-Hertog Chaamseweg 14 - Telefoon 013-5078792 Ruime parkeerplaats aanwezig OOK OP ZONDAG GEOPEND

Ook het adres voor uw pasfoto’s. Alléén in Baarle!

Breda Heksenwaag 32 - Telefoon 076-5420307 Erkend door alle Nederlandse Ziekenfondsen en zorgverzekeraars

Optometrist O.V.N. Contactlensspecialist A.N.V.C.

Turnhout Lode Peetersplantsoen 9 - Telefoon 00-3214429006 Erkend door de Belgische Ziekenkas

AUTHORIZED CARTIER-DEALER

Fashion item bij uitstek, een mooie hippe zonnebril. Zien en gezien worden. Maar vooral noodzakelijk. Kies daarom met zorg.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 12

De gemeente informeert u graag

Burgerjaarverslag 2012 Burgemeester J.P.M.M. Hendrikx aan het woord

Resultaten burgertevredenheidsonderzoek

Beste inwoners, Zoals u gewend bent van de gemeente worden er ieder jaar bevolkingsgegevens en cijfers over het afgelopen jaar gepubliceerd in het burgerjaarverslag. Ook dit jaar kunt u terugzien hoe de bevolkingsopbouw is t.o.v. voorgaande jaren, hoeveel meldingen we hebben gehad vanuit Openbare Werken en welke vergunningen de gemeente onder andere heeft verstrekt. Tevens tonen we u enkele resultaten van het burgertevredenheidsonderzoek waar we in het najaar van 2011 aan hebben deelgenomen.

De resultaten van eerder genoemde onderdelen (burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek) hebben uiteindelijk geresulteerd in een volledig rapport. De gemeente BaarleNassau scoort in totaal iets hoger op de burgerrollen “kiezer” en “klant” ten opzichte van het onderzoek in 2009.

Het burgerjaarverslag 2012 is dit keer een erg bijzondere editie voor mij als burgemeester, het wordt immers mijn laatste burgerjaarverslag. Op 22 juni aanstaande leg ik, na bijna 22 jaar, het burgemeestersambt neer. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie momenten die ik heb gekend als burgemeester van het bijzondere grensdorp Baarle-Nassau. Mocht u in de gelegenheid zijn en interesse hebben dan nodigt het college u van harte uit om persoonlijk afscheid te komen nemen op 22 juni aanstaande. U bent op die dag van harte welkom op de re-

ceptie in het gemeentehuis van Baarle-Nassau tussen 17.30 uur en 19.30 uur.

Gemeente totaalscore Kiezer Klant Partner Wijkbewoner Baarle-Nassau 5,8 7,8 Baarle-Nassau 5,7 7,7

Burgemeester J.P.M.M. Hendrikx.

Burgertevredenheidsonderzoek najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft de gemeente Baarle-Nassau voor de tweede keer mee gedaan aan het burgertevredenheidsonderzoek waarstaatjegemeente.nl. In 2009 werd het burgertevredenheidsonderzoek voor de eerste keer gehouden in onze gemeente. Er is toen aansluiting gezocht bij het landelijke grootschalige onderzoek waarstaatjegemeente.nl van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). In het najaar van 2011 zijn er 1.200 inwoners en bedrijven binnen onze gemeente benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Vanuit zes verschillende invalshoeken, ook wel Burgerrollen genoemd zijn vele vragen gesteld: - de burger als kiezer, - de burger als klant, - de burger als onderdaan, - de burger als partner, - de burger als wijkbewoner en - de burger als belastingbetaler. Het uitgangspunt van Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl gaat ervan uit dat gemeenten beter kunnen presteren door van elkaar te leren. In de roep van de burgers om kwaliteitsbeleid is het belangrijk dat gemeenten, waar mogelijk met het oog

op de bezuinigingen, werken aan het verbeteren van hun prestaties en dienstverlening. Zo kunnen zij hun klanten, waaronder burgers, bedrijven en instellingen, beter bedienen. Waarstaatjegemeente.nl zet de prestaties van verschillende gemeenten van gelijke grootte naast elkaar. Zo zie je in één oogopslag op welke punten je het beter doet dan een collega-gemeente en op welke punten minder. Door het in kaart brengen van de zwakkere plekken, kunnen prioriteiten gesteld worden met betrekking tot bepaalde beleidsterreinen. Het onderzoek waar de gemeente Baarle-Nassau aan heeft deelgenomen bestond uit de volgende twee onderdelen: 1. Burgerpeiling: de mening van burgers over de gemeente. Aan de orde komen onder andere vragen over de woonomgeving, de voorzieningen, de veiligheid, het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke informatie. 2. Klanttevredenheidsonderzoek (KTO): de mening van burgers over de dienstverlening van de gemeente. Aan de orde komen vragen over allerlei aspecten van het bezoek van burgers aan het gemeentehuis.

Steeds meer gemeentelijke informatie via www.baarle-nassau.nl Eind 2011 heeft de gemeente Baarle-Nassau een nieuwe website gelanceerd die voldoet aan de moderne eisen en wensen van een overheidswebsite. Wij willen iedere burger van optimale persoonlijke en digitale service voorzien. U kunt via www.baarle-nassau.nl erg veel zaken vanuit huis regelen: een paspoort aanvragen, een melding doen m.b.t. de openbare ruimte, maar ook informatie terugvinden over gemeentelijke plannen of beleid. Daarnaast is er bijna dagelijks ‘vers’ nieuws te vinden op de website. In de toekomst zal er ook steeds meer, en op sommige vlakken alleen maar, via de website gecommuniceerd worden. Natuurlijk dient de gemeente ervoor te zorgen dat de informatie die op de site staat up to date is.

Dit is een continu proces wat ook iedere dag onze aandacht heeft. De gemeentelijke website is er voor u. Mist u essentiële informatie op de website. Neemt u dan contact op met de afdeling communicatie via 013-5075200.

Resterende totaalscores m.b.t. de burgerrollen zijn gelijk gebleven. Onderstaand vindt u enkele tabellen waarin bepaalde resultaten van het onderzoek zijn weergegeven. Het volledige rapport vindt u terug op: www.baarle-nassau.nl. ker

Onderdaan

resultaten onderzoek 2011 6,1 5,7 6,9 resultaten onderzoek 2009 6,1 5,7 6,9

Deskundigheid medewerker cijfer cijfer cijfer cijfer Baarle-Nassau resultaten onderzoek 2011 7,2

8,5 8,7 8,7 Baarle-Nassau resultaten onderzoek 2009 burger 7,2 8,2 8,4 8,3

Burger als kiezerOordeel/mening over: Invloed als kiezer Vertegenwoordiging door gemeenteraad Vertrouwen in B&W Goed gemeentebestuur cijfer cijfer cijfer cijfer Baarle-Nassau resultaten onderzoek 2011 5,6 5,5 6,0 6,2 Baarle-Nassau resultaten onderzoek 2009 5,5 5,5 6,1 6,1 Burger als klant Oordeel bezoeker over: Openingstijden gemeentehuis Wachttijd loket Vriendelijkheid medewer-

Analyseren resultaten Het rapport bevat veel aspecten. Het is daarom van belang dat er goed gekeken wordt naar de resultaten per burgerrol; hoe we scoren in relatie tot gemeenten van gelijke grootte en natuurlijk ook hoe de

Burger als wijkbewoner Tevredenheid burger over voorzieningen in de wijk: Directe woonomgeving Leefbaarheid buurt Winkels in de buurt Speelmogelijkheden cijfer cijfer cijfer cijfer Baarle-Nassau resultaten onderzoek 2011 7,6 7,5 7,9 5,9 Baarle-Nassau resultaten onderzoek 2009 7,6 7,5 7,8 5,8

resultaten zich verhouden ten opzichte van het onderzoek uit 2009. Er zal een analyse gemaakt worden waarin tevens wordt meegenomen of en hoe bepaalde verbeterpunten ingepast kunnen worden in het huidige beleid.

Aanvragen Koninklijke Onderscheiding indienen vóór 1 juli 2012 Lintjes moeten altijd al weer vroeg aangevraagd worden voor het nieuwe jaar. Daarom nu alvast de oproep aan u om eens na te denken over mensen waarvan u vindt dat zij volgend jaar ook in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding. Uiteraard krijg je een Koninklijke Onderscheiding niet zomaar. Er zijn verschillende ordes waarin onderscheidingen worden afgegeven. De meest voorkomende is een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bij deze orde moet de voorgedragene de nodige maatschappelijke verdiensten

hebben en met name op het gebied van vrijwilligerswerk vele jaren actief zijn. De volledige aanvragen voor een onderscheiding moet u vóór 1 juli 2012 hebben ingediend bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Mostafi via telefoonnummer 013-5075295 (aanwezig op maandag tot en met donderdag) of u stuurt een e-mail naar mmostafi@baarle-nassau.nl. Wacht niet tot 30 juni met het opvragen van informatie, het kost u namelijk flink wat tijd om een aanvraag in te dienen met alle toebehoren.

www.baarle-nassau.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 13

De gemeente informeert u graag

Burgerjaarverslag 2012 Baarle-Nassau in cijfers

Geleverde producten aan inwoner

Leeftijdsopbouw bevolking kern Baarle-Nassau per 01-01-2012 Leeftijd Man Vrouw 0 – 24 jaar 672 585 25 – 49 jaar 852 782 50 – 74 jaar 1061 1033 75 jaar en ouder 212 291 Totaal 2797 2691

Totaal 1257 1634 2094 503 5488

Leeftijdsopbouw bevolking kern Ulicoten per 01-01-2012 Leeftijd Man 0 – 24 jaar 156 25 – 49 jaar 185 50 – 74 jaar 171 75 jaar en ouder 44 Totaal 556

Vrouw 148 171 151 47 517

Totaal 304 356 322 91 1073

Leeftijdsopbouw bevolking kern Castelre per 01-01-2012 Leeftijd Man 0 – 24 jaar 16 25 – 49 jaar 24 50 – 74 jaar 24 75 jaar en ouder 5 Totaal 69

Vrouw 20 22 23 3 68

Totaal 36 46 47 8 136

Totale Leeftijdsopbouw bevolking Gemeente Baarle-Nassau per 01-01-2012 Leeftijd Man Vrouw Totaal 0 – 24 jaar 844 753 1597 25 – 49 jaar 1061 975 2036 50 – 74 jaar 1256 1207 2463 75 jaar en ouder 261 341 602 Totaal 3422 3276 6698 Verloop bevolking Gemeente Baarle-Nassau Geboorten Overleden Vestiging in gemeente Vertrek uit gemeente

2009 44 72 430 378

2010 51 67 286 282

2011 48 66 260 221

Burgerlijke Stand 2011 Huwelijken ..................................................................................................................... 26 Geboorten ...................................................................................................................... 8 Overlijden ...................................................................................................................... 35 Partnerschapregistratie ................................................................................................... 2 Ontbinding partnerschapregistratie ................................................................................. 1 Huwelijksontbinding ......................................................................................................... 9

Meldingen bij Openbare Werken 2011 Bij de afdeling Openbare Werken hebben wij een meldpunt. U kunt uw melding of klacht over de openbare ruimte telefonisch doorgeven, maar natuurlijk ook via onze website www.baarle-nassau.nl. Op de home-page van de site vindt u de digitale meldingskaart waarmee u uw melding rechtstreeks naar ons kunt versturen. Melding per onderwerp: Afval, zwerfvuil en milieustraat Bermen Bestrating Containers huisvuil Drukriolering Gladheidsbestrijding Groen Lichtmasten en openbare verlichting Parkeren en inritten Vrijvervalriolering Sloten en duikers Waterleiding Wegmeubilair en verkeer Zandbanen Ongedierte Diversen / overig Totaal

De meldingen die wij ontvangen geven ook een indicatie van de kwaliteit van onze dienstverlening. De meldingen variëren van het (niet) legen van de afvalcontainer, het signaleren van vuil, kapot straatmeubilair, gaten in het wegdek, de groenvoorziening, tot het melden van storingen in de (druk) riolering. 2009 44 11 44 0 53 0 100 33 1 22 11 1 23 13 12 34 402

2010 49 17 87 8 74 17 106 45 0 21 22 0 29 20 16 38 549

2011 54 17 55 16 89 1 147 45 0 39 15 1 32 28 26 74 639

Wet openbaarheid van bestuur Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) kan iedereen bij de gemeente een verzoek indienen als hij of zij over een bepaald gemeentelijk onderwerp meer informatie wil ontvangen dan de gemeente uit zichzelf heeft verstrekt. Omdat we in Baarle-Nassau altijd een

open en transparante houding nastreven, is een verzoek op die manier meestal niet nodig. In 2011 heeft de gemeente Baarle-Nassau maar liefst 884 officiële verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur ontvangen.

Cluster burgerzaken Reisdocumenten Rijdocumenten Uittreksels burgerlijke stand Uittreksels GBA Verklaring omtrent gedrag

2009 1335 910 98 418 115

2010 1427 835 101 350 147

2011 1407 794 89 258 150

Cluster Sociale Zaken Aanvragen Bijzondere Bijstand Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvragen woonvoorziening Aanvragen rolstoelen Aanvragen vervoersvoorziening aanvragen hulp bij het huishouden (hbh) Rolstoelen in bruikleen Deeltaxipashouders Wmo Deeltaxipashouders 65+ Aantal ritten Wmo Aantal ritten Senioren vervoer Scootmobiel in bruikleen Overige vervoersvoorzieningen in bruikleen Woonvoorzieningen in bruikleen Traplift Aantal personen met hbh in natura Aantal personen met hbh via een pgb Aantal cliënten met een IOAW-uitkering op 31-12 Aantal cliënten met een IOAZ-uitkering op 31-12 Aantal cliënten Wwb op 31-12 Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

2009 143 33 60 37 58 100 108 352 194 8.327 550 45 15 7 10 284 20 5 3 66 30

2010 158 30 60 47 63 91 103 341 174 7.425 576 50 15 6 17 120 115 3 1 65 22

2011 207 33 93 44 50 102 99 371 167 8.082 479 49 13 5 16 110 130 2 0 63 30

Cluster Bouwen en wonen Nieuwe rijwoningen Nieuwe twee-onder-1-kap woningen Nieuwe vrijstaande woningen Uitgegeven kavels

2009 0 0 11 0

2010 0 0 5 0

2011 0 0 0 0

Verleende vergunningen Afgelopen jaren hebben wij in het burgerjaarverslag altijd een overzicht getoond van vergunningen die verstrekt zijn binnen onze gemeente. Het ging dan bijvoorbeeld om kap-, bouw- of sloopvergunningen. Sinds 2010 is er het een en ander veranderd m.b.t. tot het vergunningenstelsel, de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is toen in werking getreden. De in totaal 25 bestaande vergunningen worden sindsdien als één behandeld.

Er wordt geen kapvergunning meer aangevraagd, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. Wilt u een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en staat er ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en inritvergunning aan, maar één omgevingsvergunning met de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘inrit’. Hieronder vindt u een overzicht van de in 2011 verleende vergunningen per activiteit.

Verleende omgevingsvergunningen per activiteit Aanleg Bouwen Kappen Milieu Monument Slopen Totaal

2011 8 64 41 23 2 37 175

Bezwaarschriften 2011 Als het gemeentebestuur een besluit neemt en u bent het daar niet mee eens, dan heeft u het recht om tegen dat besluit formeel bezwaar aan te tekenen. Een onafhankelijke commissie neemt uw bezwaar in behandeling.

bezwaarschriften vanuit de beide gemeenten. Wanneer u dus een bezwaarschrift indient bij de gemeente Baarle-Nassau, bestaat de mogelijkheid dat u voor de commissiebehandeling naar Alphen-Chaam moet.

De gemeenten Baarle-Nassau en AlphenChaam hebben een gezamenlijke commissie bezwaarschriften met twee kamers, één voor Baarle-Nassau en één voor Alphen-Chaam. Beide kamers behandelen

Hieronder vindt u een overzicht van de behandeling van de bezwaarschriften naar beleidsterrein, met daarbij het afgegeven advies.

Bezwaarschriften Baarle-Nassau Sociale zaken WMO RO/bouwen Wet Openbaarheid Bestuur Handhaving Starterswoningen Huisnummerbesluit Kapvergunning Planschade Welzijn Totaal

Gegrond 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 9

On* Nietgegrond ontvankelijk 1 0 1 0 2 3 1 12 3 0 1 1 1 23

0 0 0 0 0 0 1 4

IngeNog niet trokken geadviseerd 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3

0 1 0 0 0 0 0 5

Totaal 2 1 16 2 14 3 1 2 1 2 44

* als een bezwaarschrift niet-ontvankelijk is verklaard dan betekent dit dat het niet inhoudelijk behandeld is aangezien het niet aan de eisen van de wet (gesteld op bezwaarschriften) voldoet.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 14

Bustocht met extra verrassend einde drijf op te schonen voor buitenlands bezoek. De onderscheiding viel op de juiste plek en tot meer dan stomme verbazing van de gedecoreerde.

GILDEHUIS ALPHEN

Cees Peijs

Vervolg van voorpagina Ook nog eens vanaf 2000 bestuurslid van de Stichting Skills International, dat ten doel heeft weeskinderen en gehandicapten in Uganda en Ghana te helpen met het levensonderhoud door kippen- en geitenfarms te realiseren. Ook bouw je steeds nog mee aan de dorpskerststal en ben je van 2009 tot 2012 interim voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen geweest. Kortom een staat van dienst die meer verdient dan de opdracht om het be-

De lijst van decorandi was nog niet teneinde en de mensen uit de bus wisten dat de “laatste”twee zich in het Gildehuis in Alphen zouden bevinden. Alle gildebroeders en zusters waren hiernaar toe gelokt omdat één van hen een onderscheiding zou krijgen. Het spel werd goed gespeeld. Nieuwe hoofdman Ton van Waes meldde aan de aanwezigen dat achter het gordijn burgemeester Nuijten en gevolg stond en dat die dus één gildelid kwamen huldigen. Nou het werden er dus twee. Allereerst de oudste persoon die deze keer voor een onderscheiding in aanmerking kwam was de 87 jarige Gerard Koopman. Vanaf 1970 onafgebroken verbonden aan het St.Willibrordusgilde in Alphen. Doelkoning, bestuurslid, Koningsdeken, schuttersleider en trainer. Dus altijd paraat om iedereen van dienst te zijn bij het beoefenen van het handboogschieten. Zelfs was het zover dat hij als trainer op uitnodiging van de Nederlandse Handboogbond zijn kwaliteiten in kon zetten voor de Olympische ploeg van destijds. Helaas gezondheidsklachten weerhielden hem er van om deze uitnodiging waar te maken. Vanaf 1980 is Gerard coach, secretaris en algemeen bestuurslid (geweest) van Handboogvereniging Landbouwers Eendracht én tevens lid van de Senioren Schuttersvereniging “De Rare Schutters”.

Gerard wordt alom gewaardeerd voor zijn kennis van materialen, techniek, het handboogschieten en alles wat er bij deze sport komt kijken. Kortom de woorden van de burgemeester; “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.” Een cursus meer bewegen voor ouderen is niet nodig aldus de burgemeester. Een zeer actief mens, die glunderend en zichtbaar trots de versierselen laat opspelden. Toen dachten de aanwezigen in het bijzonder Cees Peijs dat de zaak beklonken was,maar dat was buiten de waard gerekend. Nuijten richtte zich tot Cees Peijs, die door de burgemeester genoemd werd als een altijd vriendelijk glunderende man die, heel vaak op de fiets overal en nergens werd gezien en wellicht steeds van de ene vrijwilligerstaak naar de andere onderweg was. Nooit mopperend en altijd onderweg. Aantal taken en functies bijna niet te noemen en samen te vatten. En dat alles in een geweldige mate van bescheidenheid en op de achtergrond. Wat dan zoal. Tja ga er maar even voor zitten. Vanaf 1974 tot nu (bestuurs) lid en verzorger van financiële administraties van diverse parochies in onze directe omgeving. Onderdeel van werkgroepen rond kerststallen en collectes. Lid van het Gilde sinds 1982 en onderhoudsman van terrein en vele andere hand en spandiensten. Keizer van het Gilde en sinds 17 jaar bestuurslid en later penningmeester van de regionale werkgroep Diaconie. Bestuurder van de vakbeweging FNV, adviseur, hulp

Voor slimme vroege vogels...

GOOD MORNING FLIGHT

Boek via internet!

www.adballon.nl

Gerard Koopman

bij belastingformulieren, adviseur en hulp bij allerlei zaken rond het werknemer zijn en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Belastingconsulent en ouderadviseur complementeren de lijst van activiteiten van Cees en wellicht is die dan nog niet volledig. Met gildegroet, vendelgroet en een slotwoord van Hoofdman van Waes kon het hele gezelschap zich per bus weer terug begeven naar het punt van vertrek, het gemeentekantoor. Voldaan over de geslaagde acties en tevreden over de planning en het blij maken

van inwoners van Alphen-Chaam ging het gezelschap uit elkaar om ieder weer de eigen taak op te pakken. Uw correspondent dus eveneens niet vermoedende naar huis om te gaan werken aan een verslag voor het blad Ginneken, zodat Jan Bouwense ook op tijd het krantje zou halen. Wat daarna nog gebeurde zal ongetwijfeld elders in het blad vermeld worden. Laat gezegd zijn dat ik bijzonder vereerd ben met wat mij ten deel is gevallen. Dat ik enorm trots ben op onze Erik voor het starten en vervolgen van de aanvraagprocedure. De steun van dochter Marijke, Eddy Backx als voorzitter vv. Viola, Corrie Janssen als goede vriendin en Arda van Puijenbroek vanuit uitgeverij en drukkerij de Jong. En zeker niet in de laatste plaats Marian mijn echtgenote, die het afgelopen jaar spitsroeden heeft moeten lopen om alles geheim te houden en deze dag tot dé verrassing van mijn leven te maken. Een dag voor velen om nooit te vergeten vol dankbaarheid en trots. Wim Pijnacker

Schietsportvereniging Bernardus opgericht Eigenlijk is het helemaal geen nieuwe vereniging. De Nederlandse leden van de schietsportvereniging Sint Remigius in Baarle-Hertog kregen hun schietvergunning niet verlengd omdat ze geen lid waren van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA). Tot dan toe was de situatie in Baarle steeds gedoogd, maar vanwege wetswijzigingen moesten ze officieel aansluiten bij de KNSA en dat kon alleen als ze lid waren van een Nederlandse vereniging. Na eerst in de regio rondgekeken te hebben bij andere verenigingen, besloten ze een nieuwe vereniging op te richten en gewoon te blijven schieten op hun oude stek in Baarle-Hertog. Donderdag 24 april werd een klein feestje gevierd in het clubhuis van Sint Remigius, vanwege de nieuwe vereniging Bernardus.

schreven; er kwamen statuten en men liet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. “Een half jaar zijn we bezig geweest en op 10 april kregen we een briefje dat we officieel werden toegelaten tot de KNSA als schietvereniging. Dat hebben we gevierd in ons clubhuis in Baarle-Hertog. Nu zijn we een officiële club. We hebben kopieën met informatie over de leden naar de politie gestuurd.”

Samen

15 Leden zijn aangesloten bij de KNSA en bij schietvereniging H. Bernardus. Allemaal afkomstig van de club uit Baarle-Hertog en al jaren lid van de schuttersvereniging. Ze blijven samen schieten en deelnemen aan wedstrijden. Eigenlijk is het gewoon een administratieve oplossing. “We blijven gewoon gebruik maken van de schietbaan van Ivo van Loon. Die is bovengronds en tegenwoordig moet het allemaal ondergronds zijn, maar tot 2015, dacht ik, dat er nog toestemming is om de baan te gebruiken. Misschien moeten we straks een andere baan zoeken maar dat zien we dan wel weer.”

Jongste Bij de schietvereniging schiet men in speciale schietjassen.

door Jeanny Wouters De schutters van de schietsportvereniging schieten met karabijnen van ruim een meter lang. Niet automatisch; de geweren moeten steeds met de hand geladen worden, per kogel apart, want ze hebben geen magazijn. Ze schieten met punt .22 kaliber, 5 mm. De schietbaan is 50 meter lang en bevindt zich aan de Molenstraat, vroeger achter zaal Olympia. In Baarle-Hertog zijn acht banen en die zijn langs de zij- en achterkant afgeschermd door betonnen schotten en achteraan de banen dienen extra zandzakken als kogelvangers. Men schiet met lage kwaliteit kogels en dat geeft minder geluid.

Ballotage

De politie controleert regelmatig en gedoogde de aanwezigheid van de Nederlandse leden, totdat zij zelf op de vingers werden getikt van hogerhand. Daarop gingen de Nederlandse leden naar Zundert, maar die vereniging stelde allerlei eisen en verplichtingen

tot deelname aan schietfestijnen waar de leden uit Baarle niet aan wilden voldoen. Rob Wagenaar uit Ulicoten trok er toen op uit om zelf een vereniging op te richten. “Tussentijds waren de schietincidenten in Alphen aan den Rijn en in Noorwegen geweest, dus de eisen die gesteld werden waren heel strikt.” Allerlei uittreksels uit bevolkingsregisters, bewijs van goed gedrag gespecificeerd voor het in bezit hebben van een geweer, moesten worden verzameld van alle leden en daarna moest men verschijnen voor de ballotage commissie van de KNSA. Het bestuur werd doorgelicht en alle clubleden, “op zich voorstelbaar, ze wilden weten wat voor vlees ze in de kuip hadden” zegt Rob. Er moesten nog enkele handboeken geschreven worden. Een veiligheidsreglement met veiligheidsvoorschriften en te volgen stappen bij calamiteiten, een algemeen reglement met algemene wetgeving en clubvoorwaarden en een huishoudelijk reglement. Bij de notaris werd de vereniging inge-

Rob Wagenaar uit Ulicoten is de jongste van de schietvereniging. “Schieten leek me altijd wel leuk. In dienst was ik vroeger heel goed in schieten, ze hebben me nog eens gevraagd of ik scherpschutter wilde worden. Nu is het echt prut. Maar het stond altijd als streepje op mijn verlanglijstje, het is een leuke hobby en na afloop is het altijd erg gezellig in de kantine.” De Nederlandse vereniging heeft een eigen bestuur en dat zijn: Karel Geerts, Ben Verhoeven, Piet Verhoeven (secretaris), Ad van Dun (penningmeester) en Rob Wagenaar (voorzitter). De Nederlandse leden betalen meer contributie omdat zij een bijdrage moeten betalen aan de KNSA. Jeugdleden heeft de schuttersvereniging helaas niet. Onder 16 jaar mogen jeugdleden alleen schieten in het bijzijn van iemand van het bestuur. “Er is weinig belangstelling van jonge leden. Het is meer een sport voor de oudere garde hier” zegt Rob. De vereniging heeft wel vrouwelijke leden. De beste schutter van de vereniging is de voorzitter van St. Remigius, Karel Kusters, die een gemiddelde schiet van 158 punten (het

Sfeerfoto in de kantine van schietvereniging Sint Remigius.

maximum is 160!).

Veiligheid

De schietbanen en schutters worden regelmatig gecontroleerd door de politie. Karabijnen moeten in speciale stalen kasten die aan de muur bevestigd zijn, bewaard worden, ook apart van de munitie. Bij vervoer mag niet zichtbaar zijn dat het om een wapen gaat. Bij het schieten op de baan worden speciale schietjassen gedragen. Gehoorbescherming daar doet men

niet aan. De vereniging neemt deel aan wedstrijden in Nederland en België en ook aan Olympische wedstrijden. Hebt u interesse in de schietvereniging dan kunt u contact opnemen voor Nederland met Rob Wagenaar (voorzitter), Oude Strumptsebaan 5 in Ulicoten (013-5199958) en voor België met Kees Krijnen (secretaris), Kapelstraat 35, Baarle-Hertog, 014-699151.

Nederlandse Hartstichting

Collecte Nederlandse Hartstichting in BaarleNassau-Hertog en Ulicoten In de hartweek van de Nederlandse Hartstichting zijn weer vele collectanten op pad geweest, om te collecteren voor dit goede doel. In de week van 15 tot 21 april is in de gemeente Baarle-Nassau-Hertog en Ulicoten weer de jaarlijkse collecte gehouden voor de Nederlandse Hartstichting. Ondanks het soms minder mooie weer in deze week is er toch weer een prachtig bedrag opgehaald. Voor Baarle-Nassau-Hertog was dit 2.894,12 euro en voor Ulicoten was dit 621,60 euro. Wij bedanken alle inwoners van onze gemeenten, voor hun gulle gaven. We merken dat de meeste mensen weten dat hun gift hard nodig is en dat het geld ook

goed wordt besteed. Hart en vaatziekten komt nog steeds heel veel voor en iedereen weet dat ook. Uiteraard zijn wij nergens zonder onze collectanten, dus vanaf deze plaats, heel hartelijk bedankt collectanten voor jullie spontane medewerking en graag weer tot volgend jaar. Uiteraard kunnen ook wij nog steeds nieuwe collectanten gebruiken, dus als je daar zin in hebt, meld je dan aan bij Henk Wildhagen, tel: 013-5078430 of e-mail: ewildhagen@hetnet.nl ook voor Ulicoten.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 15

Heemkundekring Amalia van Solms

Vleermuizenkastjes opgehangen In dit artikel informatie over het thema van open zondag in het Heemhuis op 6 mei aanstaande, het ophangen van de vleermuiskastjes, het inschrijven op een boek over de geschiedenis van de R.K. Jonge Boeren kring Breda en het bezoek aan Poppel op 12 mei aanstaande.

dere dank aan de heer Goos van de gemeente. Nu kan het zomer worden en worden de vleermuizen in Baarle met open armen ontvangen! Voor meer informatie en foto’s kijk op onze website: www.amaliavansolms. org

Geschiedenis van de Jonge Boerenstand uit de Kring Breda in de periode 1922-1966

Eerst even kijken waar de kastjes moeten komen hangen en dan aan de slag!

Open zondag 6 mei 2012 Aanstaande zondag 6 mei is het de eerste zondag van de maand, dus is het open zondag in het Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur. We hebben hiervoor elke maand een onderwerp, dat bekeken kan worden in het Bidoc. In het Bibliotheek en Documentatiecentrum is heel veel informatie over het werkgebied van heemkundekring Amalia van Solms verzameld. Er zijn talloze boeken, knipsels, documenten en tijdschriften bijeengebracht. Uiteraard wordt het Bidoc regelmatig aangevuld, niet alleen met tijdschriften, maar ook met boeken. We zullen u inkijkje bieden in de boeken die we de afgelopen maanden hebben aangeschaft. U kunt eens kijken of er boeken bij zijn over onderwerpen die u interesseren. Kom gerust langs de koffie of thee staat klaar en de toegang is uiteraard gratis.

Laat de vleermuizen maar komen

Afgelopen zaterdag 28 april 2012 verzamelden een achttal vrijwilligers op de gemeentewerf om vleermuisjeskastjes te gaan ophangen geholpen

door de heer Goos van openbare werken van de gemeente Baarle-Nassau. Het roggerentjes voorstel 2011 hield in, dat leden van Amalia vleermuiskastjes zouden maken. De vleermuis wordt bedreigd, maar zijn voorbestaan is van belang in het kader van biodiversiteit. In de vleermuiskastjes kunnen de beestjes slapen in de zomerperiode. De leden van Amalia hebben maar liefst zo’n 50 kastjes in elkaar gezet. Met hulp van de gemeente Baarle-Nassau zijn de kastjes afgelopen zaterdag verspreid in Baarle opgehangen op daarvoor geschikte plaatsen. Het zijn plaatsen in bomenrijen, waar de vleermuizen vrij opin kunnen vliegen en op voldoende hoogte zodat ze zich weer uit de kastjes kunnen laten vallen om vervolgens de vleugles weer te kunnen uitslaan. In Baarle hebben we voldoende van die plaatsen. Alle kastjes zijn gehangen op negen plaatsen rond Baarle. In één morgen was de klus geklaard met dank aan de vrijwilligers en de gemeente Baarle-Nassau voor het beschikbaar stellen van een auto met ladders en bevestigingsapparatuur. Ook bijzon-

Er wordt momenteel een boek geschreven over de geschiedenis van Rooms Katholieke Jonge Boerenstand kring Breda. Het belooft een mooi boek te worden, waarin uitvoerig wordt terug gegaan naar de periode 1922-1966. Voor de ouderen met prettige herinneringen aan de tijd van toen, en voor de jonge generatie een indruk van wat toen heeft plaatsgevonden. Minimaal 350 pagina’s met tekst en heel veel foto’s op allerlei gebieden van activiteiten van de Jonge Boerenstand. Gelukkig zijn er sponsoren bereid gevonden om het boek te ondersteunen. Daardoor wordt het boek voor een lage prijs aangeboden. In de voorverkoop (zie intekenformulier) voor €12,- en nadien voor €15,-. Het lijkt ons een mooi geschenk voor familie of kennis. In de bijlage van deze brief treft u het intekenformulier, dat gemaild kan worden naar ha.sprangers@casema.nl

Hebt u al ingeschreven voor het bezoek aan ‘t Kaske?

Zoals vorige week gemeld, bezoeken we op 12 mei aanstaande museum ‘t Kaske in Poppel. We gaan er met de fiets naar toe. Het is een interessant museum ondergebracht in het voormalig gemeentehuis van Poppel. De heemkundekring Nicolaus Poppelius is de beheerder van het museum. Een bezoek is beslist de moeite waard. We vertrekken om 13.00 uur bij het Heemhuis, Kerkstraat 4 in BaarleHertog. Het bezoek aan het museum begint om 14.00 uur. U kunt dus ook rechtstreeks naar Poppel komen. Graag vóór 5 mei opgeven als u wilt deelnemen aan deze uitstap bij Ad Jacobs, tel. 013-5078258 of via mail: awjacobs@planet.nl

Golfbaan weer in het nieuws

Weer reuring rondom ‘Grenzeloos Baarle’ De Vooruitstrevende Partij Baarle heeft onlangs het college met klem verzocht om het project ‘Grenzeloos Baarle’ met spoed in te trekken zodat het in elk geval niet staat opgenomen in het programma “Landstad Baronie”. Voor de VPB is het programma ‘Landstad Baronie’ dat naar verwachting binnenkort zal worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten een goede zaak. Ook het feit dat na de goedkeuring van GS er een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de 6 regiogemeenten zal worden ondertekend, heeft de instemming van de VPB. Maar daar hoort wel een grote ‘mits’ bij en dat is dat het project ‘Grenzeloos Baarle’ niet in de samenwerkingsovereenkomst wordt opgenomen. Met andere woorden: het project moet met spoed worden ingetrokken. Hierover hebben de raadsleden van de VPB een schriftelijke vraag aan het college gesteld. Tevens is gevraagd dat de raadsfractie zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de voortgang. We spraken hierover kort met wethouder Van Tilburg. Deze vertelde dat de vraag deze week in het college aan de orde is geweest en dat de fractie binnen de wettelijke termijn zal worden geïnformeerd. Wat het college besloten heeft zal in de brief worden vermeld en de wethouder vond het onjuist ons eerder te informeren dan de vragenstellers. Even terug in de tijd In de voorbereiding van het “Bod Landstad De Baronie” is een klein jaar geleden door de vertegenwoordiging van Baarle-Nassau bij het thema “Toerisme” het project: Grenzeloos Baarle” ingebracht en dat is toen toegevoegd aan een voorlopige/indicatieve groslijst. Volgens de VPB heeft de raad en het coalitieprogramma hiervoor nooit rugdekking gegeven. De geplande GOB vergadering van juni 2011 waarin een intentieverklaring richting projectontwikkelaars “Grenzeloos Baarle” aan de orde zou komen, werd steeds maar vooruitgeschoven totdat deze uiteindelijk op 22 december 2011 gehouden werd. In de vergadering van 22 december werd duidelijk besloten dat er eerst een Milieu Effecten Rapportage gepresenteerd zou moeten worden en dat daarna verder gepraat zou worden. Toch besluit het college op 3 april jl. om akkoord te gaan met het voorgestelde bod – dus met inbegrip van het controversiële project “Grenzeloos Baarle” – en met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Niet zomaar een vraag

Voor de VPB is het duidelijk dat er geen uitspraak dan wel voldoende draagvlak is bij beide Baarlese gemeenteraden die aanleiding geeft om het private initiatief vanuit de positie van de gemeente Baarle-Nassau in te dienen als formeel onderdeel van het ‘Bod Landstad De Baronie’. Alle hoofdthema’s en 33 subthema’s in de te ondertekenen samenwerkings-

overeenkomst zijn een gedeelde of gezamenlijke ambitie van de bij de overeenkomst betrokken partijen. Het project “Grenzeloos Baarle” is een 100% privaat initiatief van een marktpartij, aldus de VPB. Het is niet voor het eerst dat dit wordt aangekaart. In een eerder stadium heeft o.a. de Brabantse Milieu Federatie hier op gewezen. Daarom is het des te opmerkelijker dat het project “Grenzeloos Baarle” nog steeds op de actuele groslijst staat en daarmee bestuurders van andere gemeenten en de provincie op het verkeerde been worden gezet. Voor de VPB zou het jammer zijn dat daardoor er sprake zou kunnen zijn van een valse start bij het beslist interessante Landstad initiatief. Wanneer het opgenomen blijft in de te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst krijgt het private project een vermeende status op basis van “gewekte verwachtingen” aldus de VPB in de toelichting op de ingediende vraag. Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de ‘gewekte verwachtingen” tot onbedoelde en ongewenste verplichtingen zou kunnen leiden. In elk geval krijgt volgens de VPB het private project hiermee een status toebedeeld die niet in overeenstemming is met uitspraken en besluiten van de beide gemeenteraden van BaarleNassau en Baarle-Hertog. We zijn benieuwd naar de reactie van het college op de vraag van de VPB. Het antwoord zit in de pijplijn, nog even geduld dus! F.T.

Uitnodiging fractie Ulicoten

De boekenkasten van het bidoc van het Heemhuis.

Weet ú wat optometrie is? Voor veel mensen in Nederland is optometrie niet meer dan een moeilijk woord. Daarom heeft de Optometristen Vereniging Nederland (OVN), waarvan ondergetekende lid is, een brochure gemaakt over dit vak. Onderstaand vindt u een samenvatting daarvan en wordt uitgelegd wat de optometrist voor u kan betekenen. Een stukje geschiedenis Optometrie is in de meeste Engelstalige landen al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg. In Nederland is het beroep sinds 1988 in ontwikkeling en in 2000 officieel opgenomen in de wet BIG (Beroepen in de Gezondheid). Daarmee werd de optometrist wettelijk erkend als hulpverlener in de gezondheidszorg. Na een 4-jarige hbo-studie aan de Hogeschool Utrecht mag men zich optometrist noemen.

Wat doet een optometrist?

- Een vraaggesprek over de gezondheid van de ogen. - Een oogmeting voor bril of contactlenzen.

- Een onderzoek naar de samenwerking tussen de ogen en oogspieren. - Het meten van de oogdruk - Een onderzoek naar de gezondheid van de ogen, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant (soms met behulp van pupilverwijdende druppels). Als u van tevoren weet dat u gedruppeld wordt, houdt er dan rekening mee dat u tijdelijk wat waziger kunt gaan zien en dat uw ogen wat lichtgevoeliger worden. Dit kan soms problemen geven met autorijden. Een zonnebril kan dan van pas komen of beter nog, laat u rijden.

Wat betekent dit voor u?

Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek, maar nu kunt u dus

ook bij de optometrist terecht met uw oogklachten. Omdat in een aantal optiekzaken, waaronder Optiek Stassar optometristen werken, heeft u geen last van lange wachtlijsten. De optometrist zal door middel van het optometrisch onderzoek de gezondheid van uw ogen beoordelen. Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere be-

mogelijk leden aanwezig zullen zijn. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom bij deze vergadering op maandag om 19.00 uur in het dorpshuis. Namens het bestuur F.Vriens.

handeling nodig is, dan wordt u via uw huisarts gericht doorverwezen. Zo krijgt u op een snelle manier de oogzorg die u nodig heeft. 

bij de optometrist op de juiste plaats. Maar ook in geval van oogklachten. U moet dan bijvoorbeeld denken aan; wazig zien, dubbelzien, lichtflitsen, zwarte vlekken en droge/rode/brandende/jeukende ogen. Als er in de familie oogziekten, zoals glaucoom (hoge oogdruk) voorkomen, is het ook verstandig uw ogen te laten onderzoeken. Het enige wat u hoeft te doen is het maken van een afspraak met ons op een van de volgende telefoonnummers: filiaal Dongen 0162-312693 of filiaal Baarle-Nassau 013-5070121. Bas Michielsen, optometrist OVN.

Waar vindt u de optometrist?

Er zijn een aantal locaties waar u de optometrist kunt vinden. Uiteraard bij sommige optiekzaken zoals Optiek Stassar, maar ook in ziekenhuizen en oogmedische centra zijn optometristen werkzaam. Wanneer gaat u naar een optometrist? Uiteraard bent u voor een bril en/of contactlensaanmeting

GARAGEDEUREN!!! Hörmann sectionaldeur Hörmann geïsoleerde geïsoleerde sectionaldeur met elektrischeaandrijving. aandrijving met Hörmann Hörmann elektrische Leverbaar e899,inclusief vanaf handzender incl. handzender. Leverbaar vanaf € 899,jaar garantie! Hörmann 10 voordeuren vanaf e1249,U bent van harte welkom in onze showroom

EUROFORT

GARAGEDEUREN

Eurofort Garagedeuren Minervum 7446H Breda 076-5877444 Tilburg 013-4676767 Geopend: di. t/m vrij. 10.00-17.00 uur zaterdag 10.00-13.00 uur

W W W. E U R O F O R T. N L

Het ophangen van de vleermuiskastjes aan Haldijk.

Op maandag 7 mei a’s wordt weer een achterbanvergadering van onze partij gehouden, als voorbereiding voor de komende raadsvergadering. Actuele onderwerpen zullen ook aan de orde komen. Wij hopen dat zoveel


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 16

Vlijt en Volharding Alphen helpt mee

terdag van de oneven maanden, aangemelde adressen bezocht om spullen op te halen. En dat is dus zaterdag 5 mei a.s. weer!! Vanaf 2 weken vóór de betreffende ophaaldatum kunt u melden dat er bij u spullen klaar staan. Na beoordeling van de aangeboden artikelen, worden voor ons bruikbare spullen meegenomen en opgeslagen. Aanmelden per e-mail: info@vlijtenvolhardingalphen. nl of telefonisch bij Jos van Dijk 0135082127. Als u gaat opruimen, denk dan altijd even; “kunnen ze hier iets mee doen voor de vlooienmarkt bij V.&.V.?”

Zaterdag: opruimdag

Wist u dat...

Vlijt en Volharding sinds het begin van het ophalen van oud papier 7.444.230 kg oud papier heeft verzameld. Dat betekent dat we dicht bij de 7,5 miljoen kilo oud papier komen! Helpt u mee verzamelen en brengen?! Iedereen kan het oud papier brengen bij de container op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Mensen uit Alphen, binnen de bebouwde kom maar ook uit het buitengebied, particulier en midden- en kleinbedrijf. Ook vanuit de regio ontvangen wij “vaste” papierverzamelaars. U bent gratis van het oud papier af en steunt onze muziekvereniging.

JMW 2012 opleidingsorkest

Zaterdag is nog steeds voor velen de opruimdag in en om het huis én het “boodschappenrondje”. Even het oud papier wegbrengen, de flessen in de glasbak gooien en de laatste boodschappen voor het weekend. Bij het opruimen helpt muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen! Traditioneel kunt u elke zaterdag uw oud-papier kwijt bij de GERLA aan de Nieuwstraat tussen 10.00 en 12.00 uur. Maar... 5 mei de éérste zaterdag van de maand is, dus... oude metalen opruimen en meenemen! Wij hebben sinds vijf jaar een oud-ijzer-container geplaatst voor het inleveren van oude metalen t.b.v. onze vereniging. We stellen het brengen van oude metalen open en wel op de eerste zaterdag van de maand. Dan kunt u ook oude metalen inleveren op het adres waar u oud papier brengt; bij GERLA, Nieuwstraat te Alphen. U kunt daar dan gratis oude metalen inleveren. Let op: alleen oude metalen! Geen ander “afval”. Hebt u een grote hoeveelheid die opgehaald moet worden, of tussentijds, dan kunt u contact opnemen met Jos van Dijk tel. 013-5082127 of een e-mail sturen naar info@vlijtenvolhardingalphen. nl. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de spullen op te halen.

Wist u dat...

De opbrengsten uit al deze acties in de verenigingskas komen van onze vereniging. Daarbij staat de investering in de jeugd bij onze vereniging hoog in het vaandel. Elke week zijn er 28 majorettes actief aan het werk, de slagwerkgroep met 13 leden, de opleiding van muzikanten met 32 leerlingen, het opleidingsorkest met 24 muzikanten. Twee keer per seizoen is er een bindingsactiviteit voor de jeugd, gekoppeld aan een voorspeelconcert voor ouders en belangstellenden. Daarnaast zijn er nog de reguliere concerten, wedstrijden en optredens! En..... een maand geleden hebben de jeugdleden genoten van een onvergetelijk, 2 jaarlijks, Jeugd Muziek Weekend. Namens iedereen van onze vereniging dank aan allen die meewerken aan bovengenoemde acties! Namens V.&.V. JM

Wist u dat...

Er vanaf 2012 regulier op de eerste za-

     

   

Wist u dat...

We niet alleen 5 mei, maar elke zaterdag ook oude kleding inzamelen bij de papiercontainer. Er staat een extra krat waar de oude kleding, verpakt in een afgesloten vuilniszak, gedeponeerd kan worden. Hoeft u alleen maar in het weekend bij het “rondje”, papier, flessen, boodschappen ook de oude kleding mee te nemen. Tijdens werkdagen niet meer extra te rijden om oude kleding weg te brengen. Heeft u zakken oude kleding klaar staan, neem ze dan zaterdag mee naar de papiercontainer. De bestemming van de oude kleding is dezelfde als van de verzamelbakken in het dorp alleen krijgt nu een vereniging een vergoeding voor het inzamelen. Steunt u niet één maar twee doelen! Wij zouden zeggen: DOEN! En dank je wel namens Vlijt en Volharding.

 

Mededelingen Floriade voor leden ZLTO Baarle-Nassau Ulicoten Donderdag 5 april tot en met 7 oktober is de Floriade geopend. Wij willen op dinsdag 17 juli een busreis organiseren naar de Floriade in Limburg. Hier mogen alle leden en partners aan deelnemen. Noteer deze datum alvast in u agenda zodat we er met z’n allen een

gezellige dag van kunnen maken. Er verschijnt binnenkort een nieuwsbrief met de nodig informatie.

Banden inzamelingsactie

Wij hebben als ZLTO het initiatief genomen om banden in te zamelen. Dit kan gezamenlijk gebeuren en dat scheelt in de kosten. Ook tractor en vrachtwagenbanden mogen/ kunnen ingeleverd worden. Heb je nog banden liggen en wil je er van af, neem dan contact op met Jan Peeters. Tel: 0610085139 jPetersMartinashoeve@ gmail.com. Bestuur ZLTO

De Bijtels hakken erin

Feestgarantie op 12 mei Het is een examenfeest voordat we geslaagd zijn. Het is een afscheidsfeest voordat we naar Frankrijk vertrekken. Het is een introductiefeest van het Alpe d’HuZes team Acht van Chaam. Kortom het wordt feest in Chaam. Eric van den Enden stelt zijn Loco Bar beschikbaar. Eén van Brabants beste coverbands De Bijtels geven een feestgarantie. Iemand gaat met de hoofdprijs naar huis. Er is op 12 mei maar één plek waar je ‘s avonds moet zijn: op de benefiet avond in de Loco Bar in Chaam. Meet and greet Wordt het niet eens tijd dat we elkaar de hand schudden? Vanaf januari ontvangt heel Chaam en omgeving elke twee weken de nieuwsbrief van het Alpe d’HuZes team Acht van Chaam. Alle geïnteresseerden buiten Chaam kunnen digitaal via onze website www.8vanchaamnaaralpdu6.nl of via Facebook onze nieuwsbrief lezen. Hierin stelt elke keer een deelnemer van het team zich voor met zijn of haar motivatie en doel. De positieve reacties hierop zijn hartverwarmend en roepen op tot een ontmoeting met elkaar en het complete team en de ruim dertig mensen die ons naar Alpe d’HuZes gaan vergezellen en ons daar gaan ondersteunen. Bijna 600 donateurs steunen tot nu toe ons initiatief. Natuurlijk willen we deze mensen graag allemaal spreken en bedanken. Heel Chaam heeft er het erover en nou gaan we het ook doen.

De Bijtels

Mensen die van goede live muziek houden, kennen ze al lang. Mensen die van

feesten houden, kennen ze nog veel beter. Robbie Williams, André Hazes, U2, Normaal, Queen, Golden Earing, De Dijk, AC DC, Rowwen Hèze, het is maar een greep uit het onuitputtelijk repertoire van deze pop, rock and lol band. De bijtels, zowel door de vakjury als het publiek geprezen en verkozen in the clash of the cover bands tot finalisten. Ze behoren daarmee tot de beste coverbands van de Benelux en je kunt ze op 12 mei gewoon aanraken.

Gratis

De entree van vijf euro komt volledig ten goede aan Alpe d’HuZes en u ontvangt daarbij ook nog eens twee gratis consumptiebonnen, waarmee je voor het bijna symbolische bedrag van een euro dit fantastische feest kunt meemaken. Tijdens het feest zijn er bovendien op spectaculaire wijze unieke hoofdprijzen te winnen. Het belooft een avond te worden waarover nog lang nagepraat zal worden als swingend openingsfeest van de sportieve en prachtige zomer die ons te wachten kan staan als jij erbij bent!

V R I J E BA SI SS C H O O L

De Horizon

               

  

De Zonbezorger Zonnehemelverhuur, goede service en kwaliteit informeer voor de actieprijs. tel. 06-22143212 of 013-5702218

Te huur springkussens en opblaasbaren figuren alle 4 meter hoog . www.springkussenverhuurboomerang.nl Tel 0646468727

Bezoek ons op het web ! www.dehorizon-tspoor.be

Hallo lieve kleuter,

Heb jij er al bij stilgestaan dat je binnenkort naar school mag gaan ? De juf zet haar deuren al even open op dinsdag 8 mei 2011, zodat jij met mama en papa van 09.15 uur tot 10.30 uur eens binnen kan lopen . Spelen, stoeien,… het is zo fijn, ‘t is leuk erbij te zijn ! Hartelijk welkom ! De kleuterjuffen De directie

Zonnepaneel-pakket bestaande uit:

Zondereigen 57-7  B-2387 BAARLE-HERTOG  Tel. school: (014) 63 50 71  Tel. directie: (014) 63 37 10

- 9x CS6P poly 240 WP zonnepanelen - 1x Mastervolt XS3200 omvormer - Flatfix montagemateriaal (plat dak) - 10 meter DC kabel rood inclusief connectoren - 10 meter DC kabel zwart inclusief connectoren - Gemiddelde opbrengst: 1850 Kwh per jaar

prijs € 4250,- inclusief BTW (installatiekosten op aanvraag)

Oomen telecommunicatie, Wattstraat 2a, 5021 NG Tilburg

Tel.: 013-5432130 E-mail: info@oomentelecommunicatie.nl www.oomentelecommunicatie.nl

proef-15

Wist u dat...

ZLTO B-Nassau - Ulicoten

Ervaren tuinhulp gevraagd voor 1 halve dag per week (3 uren). Dag en tijd in overleg. Tel. 0653663433.

T.K: appels en peren. Bergenstraat 5 - Minderhout. Ma t/m vrij 13-19u; zat 9-17u; zon- en feestd. gesl. +32(0)33157337.

Te koop eiken haardhout voor de koude avonden of voor de vuurkorf uit voorraad leverbaar tel. 06 51367057

Uw gebit stuk? Dat is geen probleem! Wij repareren het voor u in 2 uurtjes. Wouters Chantal Ploegstraat 16, 2330 Merksplas 014-634298 ma.-do. 09.00--17.00; vrij. 09.00-15.00 uur en op afspraak.

ZEER GEKENDE BOETIEK otn in BaarleHertog, gevestigd in schitterend winkelpand, op uitstekende locatie in het centrum, inl. 014690069 of www.vanrooijmakelaardij. com

Elektro-Service Keustermans, Reth 3, Baarle-Nassau. Voor al uw elektrowerk in huis, tuin en bedrijf. Tel.: 013 5077428 of 06 30391571


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 17

Teun van Vliet Classic groot succes

85 Mannen en vrouwen stonden zondag 29 april bij Sporthotel Bruurs klaar voor vertrek naar het Westland, voor de speciale tocht van het Teun van Vliet Classic. “Het is onvoorstelbaar, geen enkele lekke band, 100 kilometer hebben we in één groep gereden over de weg. Een schitterende tocht, perfect weer, een leuke groep” aldus Rob Geuens die het geheel coördineerde vanuit Baarle en zelf ook meereed. Volgens hem een mooi begin van iets wat groot kan groeien. Het startschot werd in het Westland gegeven door oud-burgemeester Opstelten en was in Baarle via een telefoonverbinding te horen, waarna ook hier de groep zich in beweging zette. Er waren maar een stuk of tien wielerliefhebbers uit Baarle in de groep; de rest kwam uit het Westland of Zeeland, eigenlijk overal vandaan. “Het waren er meer dan verwacht. Ik ben eigenlijk pas op het laatst bij de organisatie betrokken” vertelt Rob. “We zijn vanuit Baarle naar Willemstad gereden en daar zijn we samengekomen met een stuk of twintig renners uit het Westland en samen naar de finish gereden, richting Maasland/ De Lier. Daar is eigenlijk het echte evenement.”

De tocht was niet uitgepijld, en Rob had de rit via navigatie voorbereid. Had hem ook niet eerder gereden. De groep werd niet opgesplitst, en in een lekker tempo van gemiddeld 30/32 km per uur, kon iedereen volgen. Het was droog bij vertrek en dat bleef het tot het einde toe; toen vielen er een paar druppeltjes en eenmaal in De Lier ging het wel regenen rond een uur of twee. Wat Rob verbaasde was het grote aantal vrouwen dat deelnam. Onder de deelnemers was ook Max van Heeswijk, prominent exwielrenner afkomstig uit Weelde. Miel in ‘t Zand, mede organisator van de Teun Van Vliet Classic blikt tevreden terug. “Super” is zijn eindconclusie. “We hadden tussen de 800 en 1000 deelnemers alles bij elkaar. Er liepen nog eens 1200 mensen rond op het terrein in De Lier. De tussenstand voor de opbrengst staat nu op 70.000 euro.” Dat geld is bestemd voor onderzoek naar hersentumor, een goed doel waar zowel Teun van Vliet als de stichting Topsport for Life zich inzet. (jw)

Na wekenlang intensief repeteren en een leuke en leerrijke workshop’zingen en bewegen’ (nog bedankt Marion en Sabine voor de organisatie) was het afgelopen zaterdag 28 april eindelijk zover. Het concert waar we zo hard naar toe gewerkt hadden: optreden samen met Margriet Eshuijs. En het was in een woord: geweldig!

foto Studio Knapen, Joris knapen

In het tweede deel van het concert werden we net als voor de pauze getrakteerd op prachtige songs, maar ook opzwepende muziek waarbij het haast onmogelijk was om stil te blijven zitten. Als achtergrondkoor begeleidde we Margriet met ‘trouble in paradise’, ‘it’s my lucky day’ en natuurlijk niet te vergeten het welbekende ‘house for sale’. Muzikale begeleiders Co en Maarten droegen ook hun steentje, zeg maar steen, bij aan het concert.Maarten Peters zong onder andere een prachtig lied over Sylvia Elisabeth, geboren in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp en niet ouder geworden dan zo’n vier weken. Alleen haar naam herinnert nog aan haar korte bestaan en ter nagedachtenis aan dit kleine meisje en alle andere kinderen die de oorlog niet hebben overleefdschreef hij dit lied. Toetsenist Co Vergouwen, tevens zeer verdienstelijk op de percussie, trakteerde ons tenslotte op een nummer waarbij er stevig op los getrommeld werd. “Geniet ervan”, zeiJan Dekkers, dirigent van het Cambo Koor, van te voren. En dat hebben we gedaan hoor Jan, van begin tot eind.Zijn onverwoestbare inzet heeft ervoor gezorgd dat het Cambo Koor in topvorm was. Een welverdiend’dank je wel!’ dus voor de dirigent. Het was één groot feest om samen met Margriet Eshuijs enkele songs ten gehore te mogen brengen. Op naar het volgende concert met...? Enthousiast geworden? Zou je graag in een koor zingen? Nieuwe leden zijn altijd welkom. We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Chaamsche Wapen of in de R.K. kerk te Chaam. Kom gerust eens kijken en luisteren.

doste stoet voor de traditionele tocht door het dorp, om uiteindelijk weer terug te komen bij het SKAC. Hier werd ieder kind getrakteerd door zowel het SKAC als het oranjecomité, alle ouders en muzikanten kregen koffie en of oranje bubbels aangeboden door het SKAC. Drie kinderen, Stijn van Loon, Iris van Loon en Meike van de Broek, kregen uit handen van Kiki van Oosterbosch, de charmante assistente van de voorzitter van het oranjecomité een prijs voor het mooist versierde voertuig welke deelnam aan de optocht. De taart, dit jaar beschikbaar gesteld door bakkerij van Gils voor het mooist versierde huis ging naar de Geerhof. Vanaf 14.00 uur waren er volop activiteiten op het pleintje van de Blokkenweide. De zon was wederom volop aanwezig en dat gaf extra cachet

aan deze feestelijke dag. De kinderen konden niet wachten om te klauteren op de stormbaan, tobbedansen voor de kleintjes, voetballen zonder dat je weg kon lopen, suikerspinnen totdat je er helemaal rozig van werd, spelletjes uit Holland waarmee je oud kunt worden, spijkerbroek hangen totdat je een ons weegt, stokken vangen die voordat je het weet al op de grond of in je hand liggen, plonzen met de eendjes, sumoworstelen uit het verre oosten, ranja drinken uit een normaal bekertje. Meerdere kinderen alleen of samen lieten zich vereeuwigen op papier door een cartoonist . Als extra toegift hadden we een parkoers uit gezet waar iedereen een ponyritje kon maken in samenwerking met Camping het Beekdal. Chaamertemperatuur speelde vrolijke noten op het

terras van de Locobar. De vrijmarkt breidt zich ieder jaar verder uit. Vele kinderen namen plaats op hun meegebracht kleedje en deden goede zaken met hun zelf gebakken cakejes, grabbeltonnen en creatief bedachte spelletjes. Ook werd weer veel gebruik gemaakt van de fietsroute, zo’n 25 kilometer lang. Kortom een zeer geslaagde en sfeervolle dag! Deze dag is echter niet mogelijk zonder de inzet van de vele vrijwilligers die geholpen hebben bij het opbouwen, begeleiden van de spelletjes en het afbouwen. Hartstikke bedankt! Daarnaast bedanken wij onze sponsors, Rabobank de Zuidelijke Baronie, Sportcafé de Loco, Avanti Meubelen, VVV Alphen Chaam, Bakkerij van Gils en camping het Beekdal. Stichting Oranje comité Chaam

Wielrenners aan de start voor de tocht vanuit Baarle naar het Westland voor de TVVC.

Doordat de weergoden ons ook dit jaar weer heel goed gezind waren hebben we weer een super gezellige Koninginnedag in Chaam. Hier was al volop muziek. Harmonie Sint Cecilia en drumband Pon en de Fladdozen deden hier vervolgens nog eens een schepje bovenop. Na het Wilhelmus vertrok de vrolijk uitge-

Benelux Jachthoornkampioenschappen 2012

Castelse hondenkennel ‘t Groesje’ doet mee met ‘hound parading’

Cambo Koor uit Chaam zingt samen met Margriet Eshuijs

Het begon al in de namiddag met de soundcheck, dat was op zich al een unieke ervaring. Daarna even naar huis voor een boterham, gauw omkleden en wat optutten en weer terug naar het SKAC-gebouw aan de Gilzeweg in Chaam waar het concert zou plaatsvinden. Aan de zijkant gezeten op een paar banken wachtten we samen met het publiek in spanning af totdat het concert zou beginnen. Terwijl toetsenist Co Vergouwen en gitarist / songwriter Maarten Peters begonnen te spelen, kwam Margriet via het middenpad naar voren, pakte de microfoon en zong haar eerste lied. Er volgden nog veel meer prachtige songs, die door Margriet steeds werden verduidelijkt door middel van een verhaaltje of een anekdote. Onder andere ‘Black pearl’ en ‘daar ben je dan’ werden op deze manier als het ware tot leven gebracht. Het was genieten van zoveel muzikale kwaliteit, dat we bijna vergaten dat we zelf ook nog onderdeel van het concert waren. Maar toen het zover was togen we opgewekt naar voren om achter Margriet, Co en Maarten het podium op te klimmen. De een bloednerveus: ‘ik ben écht niet zenuwachtig’ tot ‘kom maar op’, kortom gezonde spanning bij de Camboleden. Maar het ging hartstikke goed, hoe kan het ook anders als je wordt meegetrokken door een zee van prachtige muziek. Samen met Margriet zongen we ‘I must get over you’ en ‘here’s where I belong’. De Chaamse deelnemers aan de Alpe d’Huzes waren ook aanwezig. Om dit mooie initiatief (de strijd tegen kanker) te steunen bracht Margriet Eshuijs dit nog eens extra onder de aandacht. Daarna werd het speciaaldoor Maarten Peters geschreven lied over de Alpe d’Huzes gezongen.

Gezellige Koninginnedag in Chaam Tegen 10.15 uur kwamen de eerste kinderen met hun ouders en versierde fietsen, steppen, skelters, bolderwagens en buggy’s naar het gezellige zonovergoten terras van het SKAC.

Het Cambo Koor in actie met Margriet Eshuijs

Deze meute zal aanwezig zijn op de Benelux kampioenschappen jachthoorblazen

Aanstaande zaterdag 5 mei is de Castelse hondenkennel ‘t Groesje een onderdeel van het omlijstende programma bij het Beneluxkampioenschap Jachthoornblazen 2012. Dit kampioenschap wordt gehouden op Fort 2 in Wommelgem. Zowel groepen als solisten doen mee aan dit kampioenschap dat ‘s morgens al om 08.30 uur begint. De prijsuitreiking is gepland om 19.30 uur tijdens een waar jachthoornspektakel. De Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring organiseert dit BENE-

LUX kampioenschap. De organisatie heeft gezorgd voor een uitgebreid omlijstend programma waarvan hound parading, meutes, valkeniers, wood carving en geleide wandelingen onderdeel uitmaken. Het omlijstende programma begint om 11.00 uur. Ook zijn op het wedstrijdterrein stands ingericht van jachthoornfabrikanten, natuur en jacht gerelateerde kunst, kleding en streekspecialiteiten. Belangstellenden kunnen deze happening gratis bezoeken. F.T. foto Ad loos; Koninginneoptocht door Chaam

foto Ad Loos; Sumoworstelen op zijn oosters


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 18

Informatie en publicaties GEMEENTEHUIS Singel 1, Baarle-Nassau Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau Telefoon 013-5075200 Telefax 013-5078145 Geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF Smederijstraat 2, T. 013-5078715 (niet altijd iemand aanwezig) SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUdERS Voortaan zijn er geen spreekuren meer voor de burgemeester en de wethouders. Indien u een collegelid wenst te spreken kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 013-5075294. MEldEN vAN STORINGEN, KlAcHTEN EN cAlAMITEITEN IN dE OPENBARE RUIMTE U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via tel.:013- 507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. STORING dRUKRIOlERING U kunt een storing aan de drukriolering melden via tel.:013507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. ONTSMETTEN vEEWAGENS Het ontsmetten van veewagens is niet meer toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via nummer 013-5079871 of 013-5077228. MIlIEUKlAcHTEN TIJdENS KANTOORUREN: Gemeentehuis: 013-5075200 Het kan o.a. gaan over: - lawaai- en geluidsoverlast - stankoverlast en luchtverontreiniging - waterverontreiniging - bodemverontreiniging - illegaal vuil storten - deponeren afgewerkte olie - vellen van houtopstanden MIlIEUKlAcHTEN BUITEN KANTOORUREN: 073-6812821 BUREAU SlAcHTOFFERHUlP Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999. KABEl Telenet storingen: klantendienst: aansluiting: website:

003215666666 003215666666 003215666777 www.telenet.be

POlITIE BAARlE-NASSAU AlARMNUMMER 1-1-2 • Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving). • De wijkagent, Paul Sintnicolaas, is te bereiken via 09008844. Ook voor overige politiezaken kunt u dit nummer bellen. • Spreekuur politie Baarle-Nassau Iedere woensdag van 13.00 tot 17.00 uur kunt u in het gemeentehuis van Baarle-Hertog aan de Parallelweg 1, terecht voor het doen van aangifte. U moet zich hiervoor wel telefonisch aanmelden via 0900-8844.Voor informatie of vragen kunt u zo binnenlopen. • Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 • Steunpunt Huiselijk geweld: 0900 126 26 26 INTERNATIONAAl STEUNPUNT POlITIE BAARlE - Tijdens kantooruren (0032 14) 698079. - op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische politie aanwezig. - u kunt bij de balie van zowel het Nederlandse als het Belgische gemeentehuis een bericht voor de wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u op. GEvONdEN vOORWERPEN Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij de balies van respectievelijk het Belgische en Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van verloren voorwerpen is mogelijk. AFvAlINZAMElING EN dE MIlIEUSTRAAT De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Klachten over het ledigen van uw containers kunt u melden bij de gemeente, 013-5075200 of gemeente@baarle-nassau.nl. Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te BaarleNassau. Voor de tarieven van de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat dient u altijd uw magneetkaart te tonen. dIENSTENcENTRUM UlIcOTEN Dorpsstraat 40, 5113 TE Ulicoten, Telefoon 013-5196316 Fax 013-5196317, www.dienstencentrumulicoten.nl e-mail: info@dienstencentrum.nl Openingstijden: dinsdag: 13.00 tot 17.00 uur; woensdag: 09.00 tot 13.00 uur; donderdag: 13.00 tot 17.00 uur; vrijdag: 09.00 tot 13.00 uur.

Baarle-Nassau Uitnodiging afscheidsreceptie burgemeester Hendrikx Op 22 juni aanstaande legt burgemeester Hendrikx, na bijna 22 jaar, het burgemeestersambt neer. Hij wil iedereen bedanken voor de mooie momenten die hij heeft gekend als burgemeester van het bijzondere grensdorp Baarle-Nassau. Mocht u in de gelegenheid zijn en interesse hebben dan nodigt het college u van harte uit om persoonlijk afscheid te komen nemen op 22 juni aanstaande. U bent op die dag van harte welkom op de receptie in het gemeentehuis van Baarle-Nassau tussen 17.30 uur en 19.30 uur. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met mevrouw M. Verboven via 013-5075294.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Tijdelijke verkeershinder Loveren op 6 mei 2012. Op 6 mei aanstaande organiseert Stichting Buurt Loveren de jaarlijkse Buurtmarkt Loveren. Het evenement duurt van 6.00 uur ’s morgens tot 19.00 uur ’s avonds. Gedurende deze periode zal Loveren vanaf huisnummer 7a tot huisnummer 29 afgesloten zijn voor alle verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Goorweg. Houdt u rekening met enige verkeershinder. Tijdelijke verkeershinder Nieuwe Strumptsebaan op 13 mei 2012. Op 13 mei aanstaande organiseert MCC Baarle-Nassau-Hertog de jaarlijkse motorcross wedstrijd op het motorcrossterrein aan de Nieuwe Strumptsebaan. Het evenement duurt van 7.00 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds. Gedurende deze periode zal het gedeelte van de Nieuw Strumptsebaan tussen het Castelsch Baantje en de Wildertsebaan afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Houdt u rekening met enige verkeershinder. Meer wegwerkzaamheden en afsluitingen bij in de buurt kunt u vinden op www.baarle-nassau.nl of haalmeeruitdeweg.nl.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Gewijzigd tijdelijk parkeerverbod Bernardusstraat. Om de aan- en afvoer van bouwmaterieel en bouwmaterialen voor de realisatie van de MFA t.p.v. de voormalige scholenlocatie aan de Bernardusstraat te vergemakkelijken wordt de tijdelijke verkeerssituatie in de Bernardusstraat enigszins aangepast: Het tijdelijk parkeerverbod voor de zijde met de oneven huisnummers komt per 27 april 2012 te vervallen. In plaats hiervan zal gelijktijdig een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld voor de zijde met de even huisnummers vanaf de kruising met de Dorpsstraat tot aan huisnummer 10. Het tijdelijk parkeerverbod aan de rechterzijde van de weg vanaf huisnummer 10 blijft van kracht. Het tijdelijk parkeerverbod is van kracht zolang de werkzaamheden duren. Wilt u meer inlichtingen over wegwerkzaamheden bij u in de buurt of in de naaste omgeving kijk dan op www.baarle-nassau. nl of www.haalmeeruitdeweg.nl

Gemeenteraadsvergadering woensdag 16 mei 2012 De gemeenteraad van Baarle-Nassau vergadert woensdag 16 mei 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks beluisteren via de Lokale Omroep Baarle (87,8) Op de website www.baarle-nassau.nl vindt u meer informatie. De onderstaande agenda zal worden behandeld. 1. Opening 2. Vaststellen en/of aanpassing van de agenda In de vergadering van het presidium op woensdag 18 april 2012 is de (concept) agenda opgesteld 3. Aanwijzen van een voorstemmer Om de volgorde van de eventuele stemmingen en de volgorde van de sprekers te bepalen wordt via loting een voorstemmer aangewezen. 4. Spreekrecht belangstellenden. Belangstellenden kunnen in de gemeenteraad het woord voeren over onderwerpen, die op de agenda staan. Iedereen, die het woord wil voeren moet zich tot 4 uur voor de vergadering bij de griffier aanmelden. 5. Vaststelling van de besluitenlijst van 11 april 2012 Het woordelijke verslag van de vergadering kunt u beluisteren via de site van de gemeente: www.baarle-nassau.nl 6. Mededelingen en ingekomen stukken De lijst ingekomen stukken gericht aan de raad is bijgevoegd. In het kader van de actieve informatieplicht zijn hier tevens de mededelingen van het college aan de orde. Raadsleden kunnen hier ook mededelingen kwijt. • Werkgelegenheidsenquête 2012 • Strategisch beleidsplan stichting Opmaat • Aanvraag herstructureringsfaciliteit • Jaarverslag REWIN • De bevolkings- en woningbehoefteprognose NoordBrabant, actualisatie 2011 7. Kadernota integrale veiligheid. De raad wordt gevraagd de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 2012 – 2015 vast te stellen en het college opdracht te geven een veiligheidsprogramma op te stellen. 8. Verschoningsbesluit gronduitgifte De raad wordt gevraagd in te stemmen met het feit dat bij de grondverkopen in 2011 de grondprijzen van 2008 zijn

gehanteerd. Tevens wordt instemming gevraagd voor de resterende 3 kavels van Hoogbraak 4e plandeel 2e fase in 2012 de grondprijzen van 2008 te mogen hanteren. 9. Bezwaar planschade Industrieweg 1-5 Op 18 mei 2011 heeft de gemeenteraad besloten aan GEMEENTEHUIS BAARlE-HERTOG Haagen Projectontwikkeling en Haagen onroerend Goed Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog BV(014) een 69 planschadevergoeding toe tel. 80 70 - fax (014) 69 80 71 te kennen. Daartegen is bezwaar ingediend. De raad wordt voorgesteld het ingee-mail gemeente@baarle-hertog.be diende bezwaar ongegrend te verklaren en dus het oorspronwebsite www.baarle-hertog.be kelijke besluit maandag in stand tetot laten. openingsuren: en met vrijdag van 8.30u tot 10. 12.30u Milieujaarverslag 2011 en maandagavond van 17.30u tot 19.30u De gemeenteraad wordt gevraagd het milieujaarverslag 2011 vast te stellen. BURGEMEESTER 11. Jan Rondvraag Van Leuven, Kapelakker 7, 2387 Baarle-Hertog; Bij (014) dit agendapunt tel. 699 155 kunnen actuele politieke situaties worden besproken. Vragen kunnen zowel aan het college als aan de aanwezige raadsleden worden gericht. Spreekuren: maandag van 11 tot 12 u en 18 tot 19 u 12. Sluiting of bel (014) 69 80 70 voor een afspraak Na afloop is er gelegenheid om nog zo’n drie kwartier informeel samen te zijn in het gemeentehuis in Baarle-Nassau. ScHEPENEN

Leo Van Tilburg,Eikenprocessierups Donkerstraat 14, 2387 Baarle-Hertog; tel. (014)kan weer voor overlast zorgen 699 300 Ad Haneveer, Tommelshof 36, 2387 Baarle-Hertog; Heerlijk om 699 met dit mooie weer de natuur in de trekken! tel. (014) 832 Geniet zoveel u kunt, maar houd de komende tijd rekening Ann Brosens, Zondereigen 27, 2387 Baarle-Hertog; met mogelijke overlast door de eikenprocessierups. tel. (014) 633 169 De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt Indien u één van de schepenen wenst te spreken, haar toppen van eikenbomen. Na een aantal beleitjes (014)vooral 69 80in 70de voor een afspraak. vervellingen komen de rupsen in groepjes samen en vormen grote nesten op de stam. De rupsen gaan ’s nachts in processie op zoek naar voedsel. Na de derde vervelling krijgen de rupsen POlITIE brandharen. Van totBaarle-Hertog en met augustus kunnen deze brandhaParallelweg 1, mei 2387 rentel. gezondheidsklachten opleveren. (014) 69 80 79 of (014) 40 72 30 dringende oproepen: 101 of (014) 40 72 30 Gezondheidsklachten e-mail politie@baarle-hertog.be Hetwebsite venijn van de eikenprocessierups zit hem dus in de brandhawww.politieregioturnhout.be ren.openingsuren: Deze zijn met maandag het blote oog niet te zien. Bijvan aanraking dringen tot en met vrijdag 9u tot 12u ze en gemakkelijk in de huid, ogen maandagavond van 18u toten 20uluchtwegen. Dit kan binnen een paar uur klachten veroorzaken zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. De ogen worden rood en dik en raken ontstoken. De verschijnselen kunnen ook lijken op een BRANdWEER verkoudheid een 112 loopneus, kriebel in de keel, hoesten, Dringendezoals: oproepen: moeilijk slikken enoproepen: kortademigheid. braken, koorts niet-dringende (014) 69Duizeligheid, 80 70 en algehele malaise kunnen ook voorkomen.

Hoe voorkomt u problemen? OcMW / SOcIAlE dIENST Vermijd wegen 1, waar (eiken)bomen staan met veel eikenprocesParallelweg 2387 Baarle-Hertog sierupsen. Gaat u de natuur in? Zorg dan voor goede bedekking De gemeente Baarle-Hertog is online! tel. (014) 69 80 70 - fax (014) 69 80 71 vane-mail de hals, armen en benen. Vermijd direct contact met rupsen, Surf naar: www.baarle-hertog.be ocmw@baarle-hertog.be (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes. Ook oude nesten bevatten veel brandharen kunnenenverwaaien. Spreekuren maatschappelijk assistent:die maandag Maak uw kinderen gevaar van de brandhaartjes. donderdag van 9attent tot 12uopof het na afspraak Heeft u in uw juriste: tuin bomen met eikenprocessierupsen? Spreekuren 1e donderdag van de maand van 9Bestrijd tot de 11u rupsen dan zelf. Huur een deskundig enkel opniet afspraak, bel (014) 69 80 70 bedrijf in of vraag advies bij uw gemeente. (min. 2 dagen op voorhand!) De gemeente WERKGElEGENHEIdSAGENTScHAP Baarle-Nassau gaat binnenkort beginnen met PlAATSElIJK (PWA) de Het bestrijding deze rups op verschillende plaatsen PWA is van iedere werkdag (behalve woensdag) van 13intothet buitengebied waaropvanuit het verledenvan overlast verwacht 16u bereikbaar het gemeentehuis Weelde via het kan worden voor fietsers en 56. wandelaars Zigraeck, nummer (014) 65 48 Het PWA (Schootsenhoek, heeft geen vaste zitdag Beemdendreef, Haldijk -gedeeltelijkin Baarle-Hertog en komt enkel nogenopTommelsche afspraak naarHeide het en Boschovensche De bestrijding zalnaar plaatsvinden met gemeentehuis.weg) Bel voor een afspraak (014) 65 48 56 een of biologisch bestrijdingsmiddel in het eerst of tweede larvale stastuur een mail naar pwaravels@skynet.be. dium van de processierups, er zijn dan nog geen brandharen aanwezig. De overlast wordt hierdoor tot een aanvaardbaar MIlIEUSTRAAT niveau teruggebracht. Smederijstraat 6, Baarle-Hertog-Nassau (naast de gemeenVoor advies over de processierups of melden van processierups in tewerf van Baarle-Nassau) Baarle-Nassau kunt u woensdag bellen met Openbare 013-5078715. Openingsuren: tot en metWerken vrijdag tel van 10 tot 16u en zaterdag van 9 tot 16u Toch klachten? Voorkom dan dat de brandharen zich voor verder over uw De milieustraat is enkel toegankelijk houders van lichaam een verspreiden. U kunt het beste huid direct na blootmagneetkaart uitgereikt doordedebesmette gemeente Baarle-Hertog, stelling aan de brandharen met plakband ‘strippen’. Spoel huid en Baarle-Nassau of Alphen-Chaam. Zorg dat u bij een bezoek ogen met water af. Krab of niet. Meestal de aan delauw milieustraat steeds uwwrijf magneetkaart bij verdwijnen u heeft. klachten dagen tot twee weken vanzelf. Gebruik U kanbinnen met deenkele knipkaart betalen of met uw bankkaart (Bel- bij hevige jeuk zalf op basis van menthol, aloë vera of calendula. Zijn gische bankkaarten moeten voorzien zijn van de Maestrode functie). klachten ernstiger? Ga dan naar de huisarts. Was de kleding die Voor in aanraking is geweest meer informatie overmet de brandharen milieustraat op kan60ºC. u terecht op het gemeentehuis of op www.baarle-hertog.be.

Openbare besluitenlijst College

van Burgemeester en Wethouders cUlTUREEl cENTRUM BAARlE Pastoor de Katerstraat1 mei 2012 5-7, 2387 Baarle-Hertog Tel. (014) 699 326 Groot onderhoud sportvelden. e-mail ccb@baarle.net De uitvoering was voor 2011 al gegund aan CSC De Meent en wordt nu voor de twee volgende jaren ook aan hen gegund. GEMEENScHAPPElIJKE BIBlIOTHEEK BAARlE Tussentijds is Katerstraat bekeken in5-7, hoeverre bezuinigingen gerealiseerd Pastoor de 2387 Baarle-Hertog konden worden Tel. (014) 699 door 492 zelfwerkzaamheid van de sportverenigingen. e-mail baarle-hertog@bibliotheek.be Het college besluit: website www.benebib.be De uitvoering van het groot onderhoud sportvelden 2012 en 2013 te gunnen aan CSC-De Meent Openingsuren: maandag en BV vrijdag van 13.30u tot 20u,

dinsdag tot en met donderdag van 13.30u tot 17u Aanvraag subsidie Baarlympics 2012. zaterdag van 10 tot 12u In een Olympisch jaar willen de basisscholen uit de regio de Baarlympics organiseren AcAdEMIE vOOR MUZIEK EN WOORd Het college besluit: dE NOORdERKEMPEN EenPastoor waarderingssubsidie te verstrekken van € 250,- aan de de Katerstraat 5-7, 2387 Baarle-Hertog werkgroep t.b.v. de organisatie en uitvoering van Tel. (014)Baarlympics, 699 539 de e-mail 4 jaarlijkse activiteit. madn@scarlet.be Subsidieaanvraag concert Young Voices in sportzaal Ulicoten. NUTSvOORZIENINGEN HetElektriciteit jongerenkoor gaat op 26 mei samen met muziekvereniging Ulicoten Ivekaoptreden in de sportzaal Ulicoten. Het college besluit: aansluitingen: (078) 35 35 34 De storingen: Young Voices waarderingssubsidie te verstrekken van (078) een 35 35 00 € 500, -. www.iveka.be of www.eandis.be website

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 19

Informatie en publicaties Omgevingsvergunning activiteit: kappen van 80 are bos. Het kappen van 80 ha. bos is nodig voor de aanleg van een voetbalveld op sportpark Boschoven Het college besluit: Kennis te nemen van de aanvraag van omgevings-vergunning 20120064. Omgevingsvergunning 20120064 voor het kappen van 80 are bos ten bate van de aanleg van een voetbalveld ter plaatse van sectie C 4368 te verlenen. Verzoek ontheffing mantelzorg. De locatie heeft de bestemming “bedrijf”. Volgens het bestemmingsplan is één bedrijfswoning toe-gestaan en al aanwezig. Ontheffing is mogelijk als er sprake is van hulpbehoevendheid op basis van een medische indicatie. Dit is echter niet het geval. Het college besluit: Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om ontheffing ten behoeve van een mantelzorgwoning. Principeverzoek De plannen zijn om het bestaande pand te slopen en te vervangen door een winkel met maximaal 4 huurappartementen. Dat is dus een plus van 3 woningen. Daarmee valt het plan binnen het Beleidskader kleinschalige bouwinitiatieven. Het college besluit: De principe-uitspraak te doen dat het college ontwikkeling van een winkelpand met maximaal 4 appartementen als mogelijkheid ziet, waarbij dan wel de opmerkingen over stedenbouw en parkeren in acht genomen moeten worden. Er zal een planschade-overeenkomst moeten worden gesloten en de kosten voor ruimtelijk plan zijn voor initiatiefnemer. Opdrachtverlening beoordeling planschadeverzoek m.b.t. locatie Ambtswoning. Er is een planschadeverzoek ontvangen ten aanzien van de locatie Ambtswoning. De wet schrijft voor dat het college een onafhankelijke commissie een advies op moet laten stellen. Het college besluit: - Kennis te nemen van het ingediende planschadeverzoek; - Conform de offerte van 17 april 2012 opdracht te geven aan SAOZ voor het optreden als onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. 2 verzoeken om een bruiloftsfeest op locatie (tent in achtertuin) te mogen houden op respectievelijk zaterdag 12 mei en 2 juni 2012. Het college besluit: Op grond van artikel 4:6 lid 2 van de APV ontheffing verlenen voor het ten gehore brengen van versterkte muziek op zaterdag 12 mei 2012 van 20.00 uur tot maximaal 00.30 uur en op zaterdag 2 juni van 20.30 uur tot maximaal 01.00 uur. Verzoeken om handhaving wegens bewerken grasland in strijd met het bestemmingsplan. De percelen hebben bestemming “natuur en bosgebied” met natuurwaarden “levensgemeenschappen van bossen en overige natuurgebieden”. Hierdoor is het niet toegestaan om deze percelen te bewerken door middel van frezen en/of ploegen. Het college besluit: Positief te besluiten op de verzoeken tot handhaving en een dwangsom op te leggen.

Officiële berichten Vergunningen/ontheffingen/meldingen ingevolge APV en bijzondere wetten vanaf mei 2012 Datum; Evenement; Plaats; Organisator 6 Mei 2012; Dauwtrappen; Baarle-Nassau; I.A.M. de GroenRoovers 20 Mei 2012; Jaarmarkt; Loswal te Baarle-Nassau; C.V. De Grenszuukers Diverse vergunningen/ontheffingen: - Ontheffing van het verbod tot het buiten een inrichting in de zin van de “Wet milieubeheer” of het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Ontheffing van dit verbod is verleend aan C.A.M. Voermans en C.M.J.J. van Riel ten behoeve van het houden van een bruiloftsfeest op de locatie Bredaseweg 30 (tent in achtertuin) te Baarle-Nassau op zaterdag 12 mei 2012 van 20.00 uur tot maximaal 0.30 uur. - Ontheffing van het verbod tot het buiten een inrichting in de zin van de “Wet milieubeheer” of het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een

zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Ontheffing van dit verbod is verleend aan M.C.L. Geerts en S.Y. Jaspers ten behoeve van het houden van een bruiloftsfeest op de locatie Molenbaan 22 (tent in achtertuin) te Baarle-Nassau op zaterdag 2 juni 2012 van 20.30 uur tot maximaal 1.00 uur. - Vergunning voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten gedurende het jaar 2012 in de inrichting De Lindeboom b.v., Stationsstraat 9-11 te Baarle-Nassau (5111 CK). - vergunning voor het aanwezig hebben van één kansspelautomaat gedurende het jaar 2012 in de inrichting Royal Lounge, Desiree Geeraertstraat 5 te Baarle-Nassau (5111 CH).

Bouwactiviteit: het gewijzigd uitvoeren van de verleende omgevingsvergunning OV 2011-0142, het oprichten van een woning en een garage;

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders en moet bovendien ten minste bevatten: - naam en adres van de indiener; - datering en ondertekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; en - de motivering van het bezwaar.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend.

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voorwaarde is dan wel dat tevens een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders is ingediend. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u hierover nader informeren. Deze vergunningen/ontheffingen/toestemmingen liggen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van Baarle-Nassau, cluster Bouwen en Milieu, telefonisch bereikbaar op 0135075200.

Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan Sportlaan-Reigerlaan Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 lid 3 Wro bekend dat de gemeenteraad op 11 april 2012 het bestemmingsplan Sportlaan-Reigerlaan, op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld omdat Woonstichting Leystromen plannen heeft ontwikkeld om de voormalige woonwagenlocatie om te vormen naar een locatie voor 6 huurwoningen met een openbaar voorplein en om op de braakliggende locatie aan de Reigerlaan 4 huurwoningen voor senioren te bouwen. Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 mei 2012 voor de duur van 6 weken voor eenieder ter inzage. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en kunnen geraadpleegd worden via de gemeentelijke website. Het gemeentehuis is gevestigd aan Singel 1 te Baarle-Nassau en is geopend op werkdagen van 9.00-12.30uur en op woensdagmiddag van 13.30 -17.00 uur. Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Keijsers van de afdeling Ruimtelijke Zaken, via telefoonnummer 013-5075200. Tijdens bovengenoemde inzage termijn van 6 weken kan een beroepsschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door: • Een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat onderstaande aanvragen zijn ontvangen. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Oordeelsestraat 3, 5111 PA te Baarle-Nassau, (OV 2012-0065), 24 april 2012

Gemeente Baarle-Nassau sectie C4368, 5111 CC BaarleNassau, (OV 20120064) 24 april 2012 kapactiviteit: kappen van 80 are bos; Kievit 12b 272, 5111 HD Baarle-Nassau, (OV 20120067) 20 april 2012 Kapactiviteit: kappen van 5 sparren en 1 eik;

Verleende omgevingsvergunningen

Onderstaande besluiten zijn tot stand gekomen via de reguliere procedure. Schaluinen 11 b 295, 5111HB te Baarle-Nassau, (OV 20120042), 1 mei 2012, Bouwactiviteit: het oprichten van een berging; Kievit 12, 5111 HD te Baarle-Nassau, (OV 2012-0029), 1 mei 2012, Bouwactiviteit: het oprichten van een recreatiewoning; Gemeente Baarle-Nassau sectie C4368, 5111 CC BaarleNassau, (OV 2012-0064) 1 mei 2012 kapactiviteit: kappen van 80 are bos; Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen. Onderstaand besluit is tot stand gekomen via de uitgebreide procedure. Chaamseweg 9a, 5111 VL te Baarle-Nassau, (UV 2011-0181), 25 april 2012 Bouwactiviteit: het aanbrengen van een reclamebanier aan de voorgevel Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep in stellen bij de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda.

Hogere Grenswaarde geluid Sportlaan Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6 maart 2012 besloten hebben een Hogere Grenswaarde geluid voor het bouwplan voor 6 huurwoningen aan de Sportlaan/Bospad te nemen, onder voorbehoud van vaststelling van het bijbehorende bestemmingsplan Sportlaan-Reigerlaan, dat het planologisch kader schept de bouw van huurwoningen op de locaties Sportlaan en Reigerlaan. Het bestemmingsplan is op 11 april 2012 door de raad vastgesteld. Het besluit Hogere Grenswaarde Geluid en bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 mei 2012 voor de duur van 6 weken voor eenieder ter inzage. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en kunnen geraadpleegd worden via de gemeentelijke website bij het bestemmingsplan. Het gemeentehuis is gevestigd aan Singel 1 te Baarle-Nassau en is geopend op werkdagen van 9.00-12.30uur en op woensdagmiddag van 13.30-17.00 uur. Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Keijsers van de afdeling Ruimtelijke Zaken, via telefoonnummer 013-5075200. Tijdens bovengenoemde inzage termijn van 6 weken kan een beroepsschrift ingediend worden tegen het besluit Hogere Grenswaarde geluid bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door: • Een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze bij het college in te dienen. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het besluit Hogere Grenswaarde geluid treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau

De Glazenwasser Ziggo + Al CAnAl digitA deAler

Cleaning & Glazenwassersbedrijf • 06-510 55 902 • Schoonmaken trespa en dakgoten • Professioneel • 25 jaar ervaring • Betrouwbaar • Vakkundig • Kwaliteit

Bel... Hamels

Vlooienmarkt VliegVeld gilze en rijen zondag 6 mei

Vliegveld Gilze en Rijen gelegen aan de Oude Rijksweg Tilburg-Breda. Rijksweg 25 - 5125 NB Gilze en Rijen OPEN: 10-17 uur. Info: 0161-456291


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 20

te koop Alphen ..................................Raadhuisstraat 31

Alphen ......................................Baarleseweg 27

Keurig onderhouden en uitgebouwde halfvrijstaande woning met serre/tuinkamer en tuinhuis gelegen in centrum. Perceeloppervl.: 165 m². Inhoud 335 m³ Vraagprijs .................................. € 210.000,-- k.k.

Karakteristieke onder architectuur gebouwde villa met aan- en uitbouw, tevens een grote vrijstaande garage met daar aangebouwd een tuinkamer met schuifpui naar tuin. Perceeloppervl.: 665 m². Inhoud: 660 m³. Vraagprijs .................................. € 490.000,-- k.k.

Alphen ......................................Baarleseweg 38 Fraai afgewerkte halfvrijstaande woning met aanbouw en tuinhuis, mogelijkheid tot bouwen van garage met toegang via Dorenbos. Perceeloppervl.: 352 m². Inh. 360 m³. Vraagprijs : € 218.500,-- k.k. Alphen .......................................Lindenakker 23 Royale luxe afgewerkte hoekwoning met grote geisoleerde berging van 3.20 x 9.50 m. Perceeloppervl.: 218 m². Inhoud 433 m³. Vraagprijs .................................. € 245.000,-- k.k. Alphen ....................................... Looiersboom 7 Grote halfvrijstaande woning met aanbouw en inpandige garage, gelegen op goede locatie. Perceeloppervl.: 281 m². Inhoud: 400 m³. Vraagprijs ......................................... € 297.500,-Alphen ....................................... Goedentijd 46a Halfvrijstaande woning met aanbouw en garage. Perceeloppervlakte: ca. 420 m² Inhoud woning: 645 m³.

Baarle-Nassau ....................................Bospad 9 Op goede locatie gelegen keurig afgewerkte geschakelde woning met berging en carport. Perceeloppervl.: 188 m³. Inhoud: 340 m³. Vraagprijs .................................. € 249.000,-- k.k. Chaam .................................................. Horst 33 Vrijstaande woning met aan- en uitbouw en een grote garage, landelijk gelegen. Perceeloppervl.: 297 m². Inhoud: Woonhuis: 400 m³. Vraagprijs ................................. € 319.000,-- k.k. Chaam .......................................Snijderseweg 6 Grote vrijstaande woning met garage, tuinhuis en prachtig aangelegde tuin, fraai gelegen in buitengebied van Chaam. Perceeloppervl.: 1.530 m². Inhoud woning: ca. 565 m³. Vraagprijs ................................. € 675.000,-- k.k.

Voor nadere informatie zie:

www.wirkenmakelaardij.nl

Vraagprijs ................................. € 298.000,-- k.k. Alphen ......................................Stationstraat 39 Vrijstaande royale woning met karakteristieke woonsfeer gelegen aan doorgaande weg. Perceeloppervl.: 335 m². Inhoud woning: ca. : 850 m².

Hooikoorts? Migraine?slapeloosheid? Of zit heel je gezin niet lekker in zijn vel? Wellicht kan ik iets voor je betekenen met behulp van mijn kennis w.b homepathie maar ook van energie en wateraders kan ik je advies op maat geven. Kijk op mijn website:www. devroedevrouw.nl of bel voor info:06-51260404

HEY MANNE, binnenkort MOEDERDAG ! Voor kant en klare kado,s in alle prijsklasse naar P-NUTZ BaarleHertog. Molenstraat 35a.

OPRUIMING BOMEN Linde, Leilinde, Catalpa, Lei- en Dakplataan, Taxus, ook snoeivormen, enz. nu 25% korting. Wij verkopen ook Buxus voor haag, Buxus bollen en kegels NASSAU GRASS tegen zeer scherpe prijzen. rolgazon. Vanaf € 1,75 m². Afhalen, aanleggen, Ook uw adres voor vaste verticuteren, frezen, door- planten. Zaterdags geopend van en inzaaien, aanrollen, 09.00-16.00 uur meststoffen , graszaad, St. Janstraat 15, 5131 BR thuisbezorgen en renoAlphen vatie. Tel.: 0031 (0)13Tel. 06-51745254 5079954.

***Gezond afvallen*** en de hormonen en stofwisseling in balans brengen. Meer info op www.metabolic-brabant. nl of bel 013 5082790.

Hele jaar wonen. Recreeren. Bungalow. Duurzaam. Steen. Panendak. 60 m². Perceel 400 m². Bosrijk park. Ruime woonkamer. Fraaie keuken. Luxe badkamer. Twee slaapkamers. Hal. Vloerverwarming. CV. Gashaard. Brievenbus etc. Prijs: € 36950,-. Gestoffeerd. Gemeubileerd. Bezichtiging? Telefoon: 013-5182866 of 0651551577.

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263. Voor breek-, zaag- en boorwerken in beton of asfalt, zetten we in: compressoren met luchtkamers, hydraulische hamers, diverse diamant boor- en zaagmachines. Bel naar H. van Beek 0031(0)135078118 of 0031(0)653364696. AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met powerslim. Wetenschappelijke afslankmethode. Geen hongergevoel. Geen vermoeidheid. Behoud van spiermassa. Geen jo-jo effect. Informeer 013-5181364. Camfferman RTV Service. Reparatie Consumentenelektronica TV- LCD- PC-Audio en Video systemen. Tevens Digitenne en Schotelinstallaties. Tel. B. 014 715294. N. 0031 6 29180104. rtvservice@planet.nl

Klussenbedrijf Burhenne Voor al uw werkzaamheden in en om uw huis tegel,timmer en schilderwerkzaamheden,houten kozijnen en dubbelglas, Bel vrijblijvend voor uw op maat gemaakte offerte 0162-310825,of 06-46293789 Paarden stalling en weide te huur aangeboden, bosgebied Schaluinen Baarle Nassau, inloopstallen. kosten tussen de 75 en 150 eu per maand. Perfecte uitrijmogelijkheden, aan huis dus toezicht op uw paard!06-55323721

Goedentijd 23c 5131 AR Alphen tel. 013.508.2047 info@wirkenmakelaardij.nl

Vraagprijs ................................. € 445.000,-- k.k.

Te huur: schaarhoogwerker werkhoogte 11 mtr knik giek-hoogwerker met telescoop tot 17 mtr. Ruw terrein diesel schaarhoogwerkers 4x4 werkhoogte 12,5 mtr HERMAN VAN BEEK 013-5078118of mob 0653364696.

Paarden stalling en weide te huur aangeboden, bosgebied Schaluinen Baarle Nassau, inloopstallen. kosten tussen de 75 en 150 eu per maand. Perfecte uitrijmogelijkheden, aan huis dus toezicht op uw paard!

Gratis af te halen: Betonnen borders 24 stuks van 1 meter lang, ca. 20 cm hoog en ca. 15 cm breed. 4 binnenhoeken van 0,50 meter, ca. 20 cm hoog en ca. 15 cm breed. 12 buitenhoeken van 0,50 meter, ca. 20 cm hoog en ca. 15 cm breed. Tel. 0032-475710654.

Jullie gaan trouwen, gefeliciteerd! En nu op zoek naar een goede, ervaren, professionele fotograaf? Gevonden. Kijk op www. sylkafotografie.nl, ik kom graag bij jullie langs en jullie dag blijft een prachtige herinnering. Bel 06-54395173 of mail naar info@sylkafotografie.nl

13 Mei Moederdag! Geef moeder dit jaar eens de heerlijk lichte en hydraterende Iris dagcreme van Weleda. Nu als moederdag geschenkje gratis bij een cadeaubon in elk gewenst bedrag. Meer info op www.salonfairbeauty.nl of bel meteen naar 06-13099036.

Kosten besparen met duurzame energie? Van Puijenbroek Installaties BV

Info gemeente Baarle-Hertog CONTACT MET DE GEMEENTE Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog tel. (014) 69 80 70 e-mail: gemeente@baarle-hertog.be website: www.baarle-hertog.be Spreekuur burgemeester en schepenen Voor een afspraak bel (014) 69 80 70 of stuur een mail naar gemeente@baarle-hertog.be. OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS Administratie maandag: ............... 8.30-12.30 en 17.30-19.30 u dinsdag t.e.m. vrijdag: .....................8.30-12.30 u Sociale dienst maandag en donderdag: .................9.00-12.00 u Politiepost Baarle-Hertog maandag: ............... 9.00-12.00 en 18.00-20.00 u dinsdag t.e.m. vrijdag: .....................9.00-12.00 u NOODNUMMER HULPDIENSTEN 112: internationaal noodnummer voor politie, brandweer en ambulance STORINGEN NUTSVOORZIENINGEN Elektriciteit Eandis: tel. (078) 35 35 00 Gas Baarle-Hertog centrum Intergas: tel. (0031) 162 48 12 00 Gas Zondereigen Eandis: tel. (078) 35 35 34 Water Baarle-Hertog centrum Brabant Water: tel. (0031) 73 683 80 00 Water Zondereigen Pidpa: tel. (0800) 90 300 Defecte straatverlichting Eandis: tel. (0800) 6 35 35 Drukriolering Gemeente Baarle-Hertog: tel. (014) 69 80 70 GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN Milieustraat openingsuren: woensdag t.e.m. vrijdag: 10-16u en zaterdag: 9-16u Bibliotheek tel. (014) 699 492 of www.theek5.nl / www.benebib.be Cultureel centrum tel. (014) 699 326 of www.ccbaarle.org Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen tel. (014) 699 539 of www.amwdenoorderkempen.be Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees tel. (014) 690 364 of www.landelijkekinderopvang.be +++ Gemeente Baarle-Hertog +++ Schitterend huis in de bossen van Baarle Nasau, 14000m2 met paardenstallen en andere opstallen. Vrpr 289.000 euro. Stuur ons een mail dan krijgt u de brochure per mail toegestuurd. ilse.sap@hetnet.nl

ABEMA SNUFFELHAL Verkoop van mooie gebruikte meubels o.a. kasten, banken, eethoeken, slaapkamers, kleinmeubels enz! Open di t/m za van 10.00 tot 17.00. Parallelweg 14 Rijen (Langs het spoor) Tel: 0161-232549

Weekaanbiedingen geldig maandag 7 mei t/m zaterdag 12 mei

49 1. Perssinaasappels 99 1. Cherry tomaten 99 0. Sperziebonen 79 1. Moederdagtoetje 1.99 Chiquita bananen 0.99 Avocado

2 stuks ............................................... 2 kilo ................................................. per bakje ............................................

ACTIE prijzen zonnepaneel-pakket

500 gram ........................................... 100 gram ...........................................

Alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag:

Contact T 013 - 508 24 07 E info@vanpuijenbroek.com Adres

Stationstraat 67 5131 BM Alphen

6

x € 3.500,-

8

x

€ 5.500,-

x 0 1

per kilo ..............................................

Vele leuke Moederdagcadeautjes!!!

€ 7.000,-

Cor van de Bokstraat 3 Baarle-Nassau 013-5077102

www.vanpuijenbroek.com adv_puijenbroek.indd 1

27-03-12 10:40

OpeNiNgstijdeN: maandag: 08.30 tot 18.00 uur dinsdag: 08.30 tot 18.00 uur woensdag: 08.30 tot 18.00 uur donderdag: 08.30 tot 18.00 uur vrijdag: 08.30 tot 18.00 uur zaterdag: 08.30 tot 16.00 uur


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 21

alphen - chaam - baarle-nassau-hertog

Evenementen in De Groene Driehoek Indien u uw evenement graag geplaatst ziet op onze site (www.groenedriehoek.nl en www.vvvalphen-chaam.nl) en in onderstaande kalender, graag contact opnemen met een van onderstaande adressen of mailen naar de redactie van deze agenda: info@vvvalphen-chaam.nl VVV Alphen-Chaam locatie Alphen, gevestigd in Hotel den Brouwer, Raadhuisstraat 1, 5131 AK Alphen, 013-5081344 Geopend: ma 14-21 uur, wo t/m zo 11-21 uur locatie Chaam, Raadhuisplein 2, 4861 RW Chaam, 0161491812, www.vvvalphen-chaam.nl, info@vvvalphenchaam.nl Geopend: ma t/m za 10-15 uur VVV Baarle-Nassau-Hertog, Nieuwstraat 16, 5111 CW Baarle-Nassau, 013-5079921, www.vvvbaarle.nl, info@ vvvbaarle.com Geopend: di t/m za 10-16 uur, zo 11-15 uur

T/M ZONDAG 6 MEI Week van de Amateurkunsten (WAK)

diverse lokaties, Baarle-Nassau-Hertog, tentoonstelling van plaatselijke kunstenaars met als thema homemade

ZATERDAG 5 MEI Groenmarkt

Binckplein, Alphen, aanbod van planten etc. 9.30-12 uur, gratis, inl. Cees van der Wielen 013-5081510

ZONDAG 6 MEI Wandeling Mark en Leij

café Bellevue, Dorpsstraat 27, Chaam, 9.30 uur, gratis, georganiseerd door natuurvereniging Mark en Leij, inl. www.markenleij.nl

Jaarmarkt Loveren Baarle-Nassau 10-17 uur, inl. 013-5073161

Open dag Brandweer Alphen

Brandweerkazarne, Chaamseweg, Alphen, 10-16 uur, met om 11.30 en 14 uur demonstraties

Open Heemhuis

Kerkstraat 4, Baarle-Hertog, 10.30-12.30 uur, gratis, inl. 013-5079556

Openstelling Ledevaertmuseum Gilzeweg 12, Chaam, 11-14 uur

IRON swingt en zingt bij DJ Matt

Hotel den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, BaarleHertog, 17 uur, gratis, inl. www.denbontenos.be

DONDERDAG 10 MEI T/M ZONDAG 13 MEI 15 jaar Baarle’s Museum

Feesttent, Kerkplein 2, Baarle-Hertog, i.s.m. bijenhoudersvereniging St. Ambrosius uit Alphen, 10-17 uur, inl.

www.baarlesmuseum.be

Fietstocht voor Daniel den Hoed kliniek

VRIJDAG 11 MEI 73e Dodenherdenking Alphen

Chaletpark de Bosrand, Gilzeweg 42a, Chaam, 35 km, starten tussen 9.30-14 uur, inl. 0161-491812

C.C. den Heuvel, Heuvelstraat 5, Alphen, om 18.45 uur samenkomst bij CC Den Heuvel, 19.15 uur begroeting, 19.30 uur kerkdienst, 20 uur kranslegging, 20.30 uur herdenking, 21.15 uur receptie in CC den Heuvel, georganiseerd door St. Dodenherdenking Alphen in samenwerking met Wapenbroeders, Scouting en Nafras

ZATERDAG 12 MEI 6e Smokkeltrofee

sportpark Boschoven, Sportlaan 20, Baarle-Nassau, competitie tussen Nederlandse en Belgische teams, springkussen, schminken etc, alles muzikaal omlijst door DJ Roeney, 9.00 uur, gratis, inl. www.smokkeltrofee.info

ZONDAG 13 MEI Wandeling Mark en Leij

parkeerplaats de Loswal, Baarle-Nassau, 9.30 uur, gratis, georganiseerd door natuurvereniging Mark en Leij, inl. www.markenleij.nl

Show en entertainment door René Redley

Hotel den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, BaarleHertog, 17 uur, gratis, inl. www.denbontenos.be

Motorcross Wedstrijd MCC BaarleNassau-Hertog

Circuit ‘t Stort, Nieuwe Strumptsebaan 2, Ulicoten, 9.00 uur, gratis, wedstrijd met KNMV, districtcross, inl. www. mcc-baarle-nassau.nl

DONDERDAG 17 MEI 4e editie Schietfestijn van het St. Willibrordusgilde Alphen

het Gildehuis, Zandstraat 6a, Alphen, achter het scoutinggebouw, evenement voor jong en oud, die kennis wil maken met het Gilde en schieten, ook zijn er activiteiten voor de kinderen, 13 uur, voor inschrijven en inl. www. willibrordusgilde.nl

ZATERDAG 19 MEI Paul van Kemenade internationaal Quintet

Plusetage, Past. de Katerstraat 5-7, Baarle-Nassau-Hertog, inl. www.plusetage.nl

ZONDAG 20 MEI Wandeltocht Wandelen voor Lucht

‘t Sas, Alphen, 5-8-13-21 km, starten tussen 8-14 uur, 3,00 p.p., de opbrengst is voor de belangenvereniging longfibrose, inl. www.wandelenvoorlucht.nl

Jaarmarkt Baarle-Nassau

parkeerplaats de Loswal, Baarle-Nassau, 10-18 uur

Voertuigenzegening

Kapel van Boshoven, Alphen, 13-15 uur, inl. kapelboshoven@xs4all.nl

Openstelling Oudheidkundig Streekmuseum

Baarleseweg 1, Alphen, 13.30-16.30 uur, inl. 0135081991

Black Jack, zang en entertainment show

Hotel den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, BaarleHertog, 17 uur, gratis, inl. www.denbontenos.be

DINSDAG 22 T/M VRIJDAG 25 MEI Avondvierdaagse Chaam DONDERDAG 24 MEI Meezingcafé den Heuvel, voor alle liefhebbers van het Hollandse lied

C.C. den Heuvel, Heuvelstraat 5, Alphen, gezellig samen zingen met tekstboek en muzikale ondersteuning van DJ Johan den Draaier, 20.30 uur, gratis, inl. 013-5081418

ZATERDAG 26 MEI Concert Muziekvereniging Ulicoten samen met Young Voices

Bernardus-straat (gymzaal), Ulicoten, 20 uur, inl. www. mvulicoten.nl

ZONDAG 27 MEI Vogelwandeling Alphen

Bijenhal, Zandstraat, Alphen, 9.30 uur, gratis, georganiseerd door natuurvereniging Mark en Leij, inl. www. markenleij.nl

PEGGY MAYS live bij DJ Matt

Hotel den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, BaarleHertog, 17 uur, gratis, inl. www.denbontenos.be

MAANDAG 28 MEI Wandeling Putven “Water in het bos”

Eind Putvenweg bij Huisdreef, Alphen, wandeling 14 uur, inl. www.ivn-markendonge.nl

WOENSDAG 30 MEI Motorcross Wedstrijd MCC BaarleNassau-Hertog

Circuit ‘t Stort, Nieuwe Strumptsebaan 2, Ulicoten, 17.45 uur, gratis, inl. www.mcc-baarle-nassau.nl

Annemarie Bolsius uit Baarle presenteert ‘Rafelranden’ Ze had haar manuscript van 45 gebundelde verhalen vijf keer gekopieerd en zich voorgenomen om elke maand een andere uitgever te benaderen. Lukte dat niet met deze vijf pogingen, dan zou ze zich daarbij neerleggen. Drie dagen na het versturen van het eerste manuscript kreeg ze een telefoontje van de uitgeverij: “ik zat te lezen en vergat de tijd” meldde de redacteur. Een prachtig compliment voor een schrijver. En Annemarie Bolsius uit Baarle-Nassau had haar uitgever gevonden. Haar verhalenbundel kreeg de titel Rafelranden en wordt zondag 6 mei officieel gepresenteerd bij Den Engel! door Jeanny Wouters Een aantal jaren geleden hadden we ook al een gesprek bij het verschijnen van haar boek over het overwinnen van kanker. Annemarie Bolsius schrijft graag en veel. Een deel van het jaar brengt ze door in Portugal en ook daar heeft ze al een boek met korte verhalen uitgegeven in het Portugees. Het zijn droomverhalen voor kinderen, verhalen over mensen uit Noord-Portugal. Het boek is inmiddels uitverkocht.

Schrijfgroep

“Ik zit in een schrijfgroep de Schrijverssalon in Vught en daar schrijven we veel korte verhalen en gedichten. We beoordelen elkaars werk, wat je er verder mee doet is aan jezelf. De rode draad in mijn nieuwe boek is de levensfase waar ik u zelf in zit. Mensen op driekwart van het leven, de paradox ervan, jezelf blijven of jezelf uit handen geven.” Annemarie gaat volgens eigen zeggen relativerend om met dingen in het leven. Zij geeft een voorbeeld: “bij het uitgeven van dit boek zeggen veel mensen, ‘wat leuk een eigen boek’. Ik denk dan ‘je moet eens naar de bibliotheek gaan, er zijn al zoveel boeken, zo bijzonder is dat niet’. Zelf was ik in de bibliotheek in Manhattan een paar jaar geleden, onvoorstelbaar zoveel boeken...” Zelf is Annemarie fan van de Portu-

schrijfwedstrijd in Portugal met een door een vriendin vertaald verhaal. Het Diplôme zit ook in een van de mappen. Ze is bezig met een boek verhalen die spelen in de Efteling. “Ik heb niet meer zoveel tijd, ben heel kritisch” zegt Annemarie Bolsius over zichzelf en haar werk. Veel zeggen met weinig woorden, daar is ze meester in. Dat betekent vooral veel strepen. Haar verhalenbundel Rafelranden bevat uiteindelijk 43 korte verhalen en telt 184 pagina’s.

gese schrijver Fernando Pessoa die in 1935 overleed. Het boek der rusteloosheid is haar bijbel. Het ligt op haar nachtkastje, staat vol strepen en gemarkeerde passages, omgevouwen bladzijden, is bijna stukgelezen.

Rafelranden

Het nieuwe boek Rafelranden mag ik even inzien en eigenlijk wil ik erin blijven lezen. Annemarie schrijft heel boeiend, en gebruikt prachtig poëtisch proza. “Je kan mensen laten doen wat in het normale leven niet kan” vertelt ze bevlogen. Het verhaal ‘Zou’ mag ik lezen: een verhaal over een vrouw die aardappels schilt en mijmert. Met woorden schildert Annemarie als het ware haar beeld. Het taalgebruik is verzorgd, een genot om te lezen. Maar boven alles boeit het, houdt de aandacht vast, je wilt blijven lezen. En aan het eind krijgt elk verhaal een verrassende wending. De kunst van het weglaten beheerst de schrijfster als geen ander. Korte puntige verhalen, geen woord te veel, veel te raden... “Er zitten allemaal stukje van jezelf in, wat in me opkomt. Het thema, de vergankelijkheid van het leven, daar heb ik me niet altijd aan gehouden. Wat heb ik ermee gedaan, welke veranderingen durven mensen nog aan te brengen, daar gaat het vaak over.”

Roman

Annemarie Bolsius heeft een schrijf-

Schrijfster Annemarie Bolsius uit Baarle-Nassau presenteert zondag haar nieuwe boek Rafelranden.

huisje in haar tuin en daar is ze elke middag te vinden. Ze schrijft veel, gedichten, een roman. Die roman gaat over de zoektocht in het leven. “Vroeger had je het katholieke geloof. Veel mensen hebben dat losgelaten, dat is verdwenen. Ik hou me vast aan mijn verhalen. Het boek is eigenlijk een zoektocht naar het vinden.” Ze vertelt over haar jeugd, hoe ze buiten opgroeide. Ze heeft een hang naar ‘vroeger was alles beter’ hoewel ze ook realist genoeg is om te beseffen dat dat niet altijd opgaat. “Ik heb moeite om me in deze tijd aan te passen, de tijd gaat heel snel. Dat digitale gedoe is bijna niet meer bij te benen, dat past niet meer bij mij.” Ouderwets zijn haar verhalen echter allerminst. “Veel seks” lacht ze, “heel mooi beschreven, subtiel en fijnzinnig.”

Tevreden

In het verhaal van haar leven komt het schrijven steeds terug. Ze ging naar de Mulo, werd doktersassistent, ging een blauwe maandag naar de School voor de Journalistiek maar maakte die niet af. Wachtend op de gekozen journalistieke studierichting aan de universiteit van Tilburg deed ze een studie Maatschappelijk Werk en ging daarin verder. “Dat was een foute keuze achteraf. Ik heb er 12 jaar in gewerkt maar mijn hart zat er niet bij. De rode draad in mijn leven is toch altijd het schrijven geweest. Daar heb ik spijt van, het is nu te laat. Maar ik ben tevreden hiermee.” Inmiddels heeft ze knipselboeken vol met verhalenwedstrijden die ze won (o.a. Plus, Telegraaf), mooie recensies en annotaties, ze won een

Vlooien markt

a.s. zondag

6 mei vliegveld gilze & rijen

open: 10-17 uur Parkeerterrein wegrestaurant Vliegveld, Oude Rijksweg 25 5125 NB Hulten (Gem. Gilze & Rijen)

info: 0161-456291


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 22

Gemeenteraad Alphen-Chaam

Kadernota IntegraleVeiligheid vastgesteld

Een historische vergadering donderdag jl., voor het eerst in de nog jonge geschiedenis van Alphen-Chaam waren ook raadsleden uit Baarle-Nassau uitgenodigd om de veiligheid in beide gemeenten te bespreken, samen is er onderzoek geweest. Onder aanvoering van burgemeester drs. J Hendrikx hadden een aantal raadsleden gehoor gegeven aan de uitnodiging en de conclusie uit het rapport was duidelijk: het is redelijk goed gesteld met de veiligheid, de inwoners van beide gemeenten geven een dikke voldoende. Uitstekende presentatie en toelichting Mevr. mr. L. Huynen (coördinator Integrale Veiligheid) schetste tijdens een helder betoog de huidige stand van zaken en gaf een duidelijk toekomst perspectief, later kwam de teamchef van de politie H. Leijten aan het woord, zijn glasheldere bijdrage sprak tot de verbeelding. De beide wijkagenten en de BOA waren ook aanwezig, zelden was het in de Chaamse raadzaal zo veilig. Verbeterpunten zijn er altijd, een zestal thema’s zullen speciaal worden aangepakt, woninginbraak, voertuigcriminaliteit, veilig ondernemen, toerisme en veiligheid,, alcohol en drugs, met name het gebruik onder jongeren. Teamchef Leijten antwoordde op vraag van de heer Bijlsma (GBA) dat de indeling van nieuwe politieregio’s geen gevolgen heeft. “ Met de samenvoeging van de teams Centrum en Zuidoost heb ik de beschikking over grote,robuuste teams waarmee we doelgericht en efficiënt kunnen opereren”. Mevr. J. Schram-Wouterse (CDA) was on-

gerust over de “zuipketen”, “waar bevinden die zich?”, zo vroeg zij zich hardop af. Fractiegenoot F. Aerts stelde dat het ontbreekt aan veiligheidsgevoel in het buitengebied, het open karakter is er mede oorzaak van dat bedrijven last hebben van inbraak. De Teamchef meldde dat er een rapportage komt over het fenomeen “zuipketen”, burgemeester Nuijten stelde dat er een meldpunt anoniem is, “ het thema hoor ik rondzingen maar in de afgelopen acht jaar heb ik nog nooit iemand gehoord, het is zeker een zorg voor onze gemeente, wellicht dat er toch een of twee zijn. Alcoholgebruik onder jongeren neemt ernstige vormen aan, het probleem zal stevig worden aangepakt, voor drugs komt er een preventietraject “. Voor het grote buitengebied is buurtpreventie van groot belang, de raad stemde vervolgens unaniem in, bij de aanpak van de thema’s zulle beide gemeenten zoveel mogelijk samenwerken, wellicht een eerste grotere stap , in de wandelgangen viel te beluisteren dat deze aanpak naar meer smaakt.

Dorpsgesprek Alphen bijzonder grote opkomst De organisatoren en de WMO raad van de gemeente Alphen- Chaam waren blij verrast met de grote opkomst op de eerste dag dat een “dorpsgesprek” werd gehouden. Zo rond de 80 mensen hadden de weg gevonden naar den Heuvel en niet alleen mensen uit Alphen! Doel van de WMO raad was en is om met de inwoners in gesprek te gaan over de toekomst van de WMO en de ook daar komende bezuinigingen. Jacques Brummans communicatieadviseur van de gemeente had de schone taak deze middag sprekend en vooral vragend vorm en inhoud te geven. Natuur lijk was het een lastige taak om met zo’n 80 mensen een gesprek te voeren. Maar her en der werden er toch opmerkingen gemaakt en vragen gesteld die zowel de uitvoerend ambtenaren mee konden nemen voor hun eindrapportage van de dorpsgesprekken. Na Alphen worden deze de komende dagen in Chaam en in Galder gehouden waarna er een samenvatting gemaakt wordt van alle bevindingen. Hiermee gaat de WMO-raad, die toch uiteindelijk hét inspraakorgaan is van de burgers als het om de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat, verder aan de slag in haar beoordeling van en adviezen over de voorstellen van het college ter zake deze voor ouderen en mensen met een beperking zo belangrijke wet. Het werd wel duidelijk dat ook deze groep mensen in onze samenleving steeds meer de tering naar de nering moeten zetten en dat de WMO geen rijk gevulde gouden hoorn des overvloeds meer is. Kortom de mooie term “kanteling”die gebruikt wordt om de uitgaven en kosten van ondersteuning in te dammen en terug te leggen bij de

een overzicht van de grote groep

individuele burger zal nog veelvuldig in allerlei geschriften terug komen. Sterker nog het zal voor de komende tijd dé slogan worden om de budgetten beheersbaar te houden. Als de drie dorpsgesprekken gevoerd zijn zal de samenvatting die de gemeente maakt ook in Ons Weekblad gepubliceerd worden. Wordt vervolgd dus. De drie derdejaars studenten van de Fontys Hogeschool, die voor hun studie communicatie aanwezig waren hebben driftig aantekeningen gemaakt en her en der vragen gesteld. Wellicht dat zij ook nog met een advies komen over de vorm en inhoud van eventuele nieuwe raadplegingen die de WMO raad in petto heeft. We zullen er ongetwijfeld meer van horen. Wim Pijnacker.

Dit jaar: 15 jaar Baarle’s Museum

Volgende week extra activiteiten in en bij het museum

WTV Alphen goes Tom Boonen

Het Baarle’s Museum is een uniek museum. Het is namelijk zo dat je er geen tweede van vindt op de hele wereld. In het museum wordt unieke Kunst in Bijenwas, gemaakt door de vaardige handen van Frits Spies, Het afgelopen weekend heeft WTV-Alphen een druk programma gehad. Op zater- tentoongesteld. In het jubileumjaar hoopt men de 200.000ste bezoeker dag stond de Tom Boonen Classic op de lijst, op zondag een reguliere zondagrit en op sinds de opening op Tweede Paasdag 1997 te mogen verwelkomen. Koninginnedag de Viaductentocht. Deze tochten zijn samen goed voor zo’n 350 km. Er waren dan ook maar enkele renners die deze tochten alle drie gereden hebben. en denk niet dat je een verzameling van fraaie doop- of paaskaarsen te Tom Boonen Classic De weersvoorspellingen voor de Tom Boonen Classic waren zeer slecht. Toch besloten 9 WTV’ers naar Balen (Belgie) af te reizen. Bij vertrek in Alphen regende het nog, maar tijdens de gehele tocht bleef het gelukkig droog en hadden we uitstekend fietsweer. De tocht voerde door het gebied van de Haspengouw en het Hageland met onderweg een aantal venijnige klimmen. Ondanks het oponthoud in het begin door materiaalpech hebben we een prettige tocht kunnen rijden. En natuurlijk is het helemaal leuk als je tijdens de Tom Boonen Classic Tommeke ook in levende lijve ontmoet en met hem op de foto kunt. Als hij ons even later voorbij rijdt, en het ons niet lukt zijn wiel te houden, is dat ook niet erg; verschil moet er zijn! Voor enkele renners begonnen de kilometers uiteindelijk wel te tellen en zij moesten diep gaan om de finish te halen. Moe maar voldaan, met 150 km in de benen, waren we om 17.00 uur weer terug in Alphen.

Viaductentocht

Maandagochtend stonden 17 renners klaar om de vorige week verregende Viaductentocht (opnieuw) te rijden. Deze tocht, die op en neer naar Brecht loopt, is en blijft een pittige tocht. Waar in het verleden nog 24 maal een viaduct beklommen moest worden, zijn dat er tegenwoordig al 37 stuks. In combinatie met de afstand van 140 kilometer raakt de tank hierdoor behoorlijk leeg. Met de wind in de rug arriveerden we op een vroeg tijdstip in Brecht en hebben we een kleine pauze genomen. Met op de terugweg regelmatig een flinke wind tegen begonnen we de beentjes hier en daar al wel te voelen. Om 12.45 uur waren we al weer terug bij Cafe Welkom. Tijd voor een drankje op het terras. Op beide dagen was er natuurlijk weer een volgwagen die bestuurd werd door Jan Janssen, bedankt hiervoor! De komende tijd staan er nog diverse speciale activiteiten op het programma. Aanstaande zondag rijden we de koppeltijdrit en op zaterdag 12 mei gaan we in Limburg de Mergellandroute rijden.

Voor het eerst naar school?

Vrije basisschool, Kerkstraat 6, 2387 Baarle-Hertog, www.vbsdevlinder.be

Van harte welkom! Leven is leren: steeds weer opnieuw ontdekken waar het om gaat, waar het op staat. En leren is leven: dicht op je huid, van kop tot teen, tot wereldwijd. Leven en leren: je houdt ze niet uit elkaar, als leven echt leren wordt en leren vol leven mag zijn. Kinderen die de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden op maandag 21 mei 2012 bereikt hebben, kunnen op de eerste dag na Hemelvaart starten in onze school. Ter kennismaking nodigen wij ouders/verzorgers en mogelijke instappers vriendelijk uit om op dinsdag 15 mei tussen 13.30 en 14.30 u een kijkje te komen nemen in de klas van juf Caroline die de jongste kleutertjes onder haar hoede heeft. Tijdens dit bezoek kunnen eveneens de inschrijvingsdocumenten ingevuld worden. Stekelbees organiseert opvang voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties voor schoolgaande kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met het 6e leerjaar. Onze school werkt nauw samen met Stekelbees.

zien krijgt. Datgene wat je te zien krijgt heeft een heel ander karakter. Eenmaal de voet over de drempel gezet ontdek je een schat van gekleurde bijenwas. Het gaat om bijzonder gedetailleerd uitgevoerde kunstwerken. Veelal zijn personen en onderwerpen van religieuze aard uitgebeeld.

Elk museum is een bezoek meer dan waard!

De kunstenaar gebruikte in veel gevallen de kaars als uitgangspunt voor zijn kunst. Maar vergis je niet

Zo ook het Baarle’s Museum dat dit jaar 15 jaar bestaat. Dit wil men niet ongemerkt voorbij laten gaan en men heeft van donderdag 10 t/m zondag 13 mei extra activiteiten op het programma staan. In samenwerking met de bijenhoudersvereniging uit Alphen worden allerlei zaken die met bijenhouden

C-You’s Queens Night De rode loper lag uit, grote houten potten gevuld met oranje ballonen en oranje gerbera’s sierden de ingang van het Chaamse Wapen op zondag 29 april. Dat is Queen’s Night bij CYou. De jeugd had zich super uitgedost in de Koninklijke kleuren rood, wit, blauw en oranje. Een heerlijk champagne glas rood sprankelende alcoholvrije drank bij binnenkomst, kortom de sfeer zat er meteen lekker in. Ook de zaal was compleet omgetoverd in de nationale driekleur,

ballonnen, slingers en accessoires sierden de boel tot een koninklijk geheel. De dj’s van Bass Box speelde hier weer prima op in en zorgden voor een gemoedelijke sfeer. Reacties van de C-You gangers waren: -”Leuke sfeer en gezellig” volgens Noelle, Benthe en Ilse -”Toffe muziek, gezellig om te dansen met vriendinnen” vinden Ilske en Lindsey -”Heel gezellig “ zeggen Thijmen en

en bijenwas te maken hebben tentoongesteld en toegelicht. Ook is er informatie over het maken van kaarsen tentoongesteld. Hiervoor wordt een tent geplaatst op het gazon tussen de Belgische kerk en het museum. Op donderdag en vrijdag ontvangt men de leerlingen van het basisonderwijs. Iedereen is van harte welkom bij deze 4 daagse met extra activiteiten en verruimde openingstijden. De openingstijden zijn op genoemde dagen ruimer dan anders nl. elke dag van 10.00 tot 17.00 uur.

Wie jarig is trakteert

Natuurlijk doet dat het museum ook. Elke bezoeker van het museum krijgt op vertoon van zijn toegangskaart een gratis consumptie in de tentoonstellingstent. Onder het motto van “LAAT JE VERRIJKEN DOOR HET MUSEUM” is een bezoek aan het Baarle’s Museum dit in tweeërlei opzicht meer dan waard! Hartelijke welkom! Kijk ook op: www.baarlesmuseum.be Stijn -”Gave Dj’s, helemaal los gaan en gezellige mensen” vinden Nikki, Eefje, Robin en Kaat. Kortom C-You is dé avond om uit te gaan voor de jeugd! De eerst volgende en tevens laatste C-You avond van dit seizoen is op zaterdag 9 juni. We kunnen jullie al vertellen dat we dan écht goed gaan uitpakken en het een spectaculaire avond beloofd te worden. Deze mag je écht niet missen!! De dj’s deze avond zijn JG Sound, dus dat wordt spetterend! Graag allemaal tot zaterdag 9 juni. To C-You, Your C-You crew

* Perkplanten - Geraniums * Perkplanten in vele soorten, in 9 cm pot, dus mooie stevige planten * Geraniums Zowel hang als staand * Stekperkplanten o.a. Bacopa, Surfinia, Helichrysum, Verbena, Spaanse margrieten. Andere: * Groentenplanten o.a. tomaat, komkommer, paprika, sla en andere Verkoop perkplanten gestart Zondag 6 mei open van 10-16 uur.

Tuincentrum Lanslots Duiftotaal Diervoeders Schaapsdijk 2 - Gilze - 0161-456256 www.tuincentrumlanslots.nl

· Spinhoogwerkers · Schaarhoogwerkers · Knikladers · Minigravers Baarleseweg 16 )) Ulicoten )) T 013-519 95 01

www.jespersmachinehandel.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

Past. de Katerstr. 31a 2387 Baarle-Hertog Telefoon: 0(032)14-699066 e-mail: avantilburg@skynet.be

PAGINA 23

Vijverplanten, lelies, vissen ... Ruime keuze !!!

V R I J E BA SI SS C H O O L

‘t SPOOR

Riool verstopt of stankproblemen? Bel Herman van Beek. 013-5078118 / 06-53364696.

Tuinman, verzorgt graag uw tuin,landgoed of bedrijf. tel.0613457844

AAnrechtblAden • composiet • graniet

voegwerk

Vanaf e 170,00 per m1 Ad vAn der Steen Julianastraat 103 - Rijen Tel 0161-227069 www.advandersteen.nl

vakbekwame voeger zoekt voegwerk

vrijblijvend inlichtingen:

06-55887266

DIRK BLEYS

VOOR ALLE MAATWERK IN ARDUIN, MARMER EN GRANIET Nieuwe Stationsstraat 83 2381 Weelde-Statie België Tel. 014 65 74 03 Fax 014 71 73 58 GSM 0472 84 44 50 www.natuursteenbleys.be tegelrestanten beschikbaar GRATIS OFFERTE

• Grafmonumenten • Dorpels • Natuursteen tegels • Keramische tegels • Raamtabletten • Trappen • Keukenbladen • Tafels, brievenbussen,...

RESTAURANT GILZE Presenteert in de maand Mei 2012: Pangafilet met witte wijnsaus,

Heb jij er al bij stilgestaan dat je binnenkort naar school mag gaan ?

Inclusief asperges, gekookte aardappeltjes en onbeperkt gebruik van saladebuffet € 12,50 p.p. (alleen bij inlevering van deze bon) ***

De juf zet haar deuren al even open op donderdag 10 mei 2012, zodat jij met mama en papa van 09.30 uur tot 10.30 uur eens binnen kan lopen .

Reserveer nu voor onze Moederdagbrunch

Hartelijk welkom ! De kleuterjuffen De directie Bredaseweg 52

B-2380 RAVELS

Tel. school: (014) 65 81 56

Tel. directie: (014) 63 37 10

zondag 13 mei 2012 - aanvang: 11.30 uur prijs: € 25,- p.p. inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange *** Rijksweg A58 nr. 2 Vanuit Tilburg parkeerplaats Molenheide (bij Shell tankstation) Vanuit Breda parkeerplaats Raakeind (bij Esso tankstation), voetgangerstunnel - GILZE - Tel: 0161-45.23.53

$

Spelen, stoeien,… het is zo fijn, ‘t is leuk erbij te zijn !

Het is ook mogelijk deze bon af te drukken, ga dan naar www.restaurantgilze.nl

OW2012

Hallo lieve kleuter,

Bezoek ons op het web ! www.dehorizon-tspoor.be

Gucci

Ralph Lauren

Emporio Armani

Silhouette

D&G

Optiek Stassar Alphenseweg 4a Baarle-Nassau 013-5070121

Looiersplein 22 Dongen 0162-312693

Yves Saint Laurent

Prada Jill Sander

Carrera

Serengeti

bij aanschaf van een complete bril

Tom Ford

Vogue

Ray-Ban

Polo Ralph Lauren

Dior

Gratis

Max Mara Mexx

Tommy Hilfiger Burberry

zonnebril

Giorgio Armani

Polaroid

op sterkte

Vingino

Rudy Project

- bij aanschaf van een multifocale bril, krijgt u een multifocale zonnebril gratis!

Boss

- bij aanschaf van een enkelvoudige bril, krijgt u een enkelvoudige zonnebril gratis!

Marc Jacobs

Hugo Boss Michael Kors

Lacoste Aktie geldig t/m 26 mei 2012 (vraag naar de voorwaarden)


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 24

Ervaar het gevoel van een Wouters badkamer. Het gevoel van comfort, design en kwaliteit. Ervaar het gevoel van een Wouters badkamer. Ervaar de nieuwste Het gevoel van comfort, design entrends kwaliteit. Ervaar de nieuwste trends in onze ruime in onze ruime toonzaal. toonzaal.

Ontwerp en advisering Omgevingsvergunningen Bouw, milieu en ruimtelijke ordening

variant 1 grn 40c/100y

Geeft vorm aan buiten wonen en werken

Wij nodigen u van harte uit...

Wij nodigen u van harte uit...

Oordeelsestraat 20-22 | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl

Met de agrarische sector als basis heeft Van Dun Advies BV een goede reputatie opgebouwd als een veelzijdig ontwerp en adviesbureau. Inmiddels actief in verschillende sectoren, werkt Van Dun voor o.a. ondernemers, projectontwikkelaars, overheid en particulieren. Met een team van 30 medewerkers waaronder deskundige adviseurs, architecten, tekenaars, bouw- en milieukundigen is alle benodigde expertise in huis om uw plannen vorm te geven en te realiseren. Of het nu gaat om een bedrijfsverplaatsing, een nieuwbouw of een verbouwing.

ERVAAR HET GEVOEL... Oordeelsestraat 20-22, Baarle-Nassau T +31(0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl www.tegelsensanitair.nl

www.vandunadvies.nl Dorpsstraat 54 - 5113 TE Ulicoten - Tel.: 013-5199458 - info@vandunadvies.nl Ervaar het gevoel van een Wouters tegelvloer. Het gevoel van comfort, kwaliteit en warmte. Ervaar de nieuwste trends in onze ruime

Wat automatisch opengaat, heeft geen handgreep nodig! Wat automatisch opengaat, heeft geen handgreep nodig!

toonzaal.

Wij nodigen u van harte uit...

Oordeelsestraat 20-22 | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl

ERVAAR HET GEVOEL... Florijnstraat 5 - 4861 BW Chaam Tel.: 0161 - 492328 www.elektromichielsen.nl info@elektromichielsen.nl

Kwaalburg 4 - Alphen Tel. 013 - 5082442

www.takkenberggaragedeuren.nl

www.takkenberggaragedeuren.nl

Donkers & Takkenberg 1_2 FC • 2.1 1

01-03-2008 12:15:40

3e

duo rolgordijn • INSTALLATIEBEDRIJF • CENTRALE VERWARMING

GRATIS

• SANITAIR • VENTILATIE Turnhoutseweg 11B 2387 Baarle-Hertog

Tel. BE: 014-699125 Tel. NL: 013-5077326 info@jespersbvba.be

van der sluis W O O N D E C O R AT I E

Kapelstraat 6 ¥ Baarle-Hertog ¥ T.: 0 (0 32) 14 69 90 02 www.vandersluis.be ¥ Op zondag voormiddag open


2e katern Ons Weekblad Ook in Baarle-Nassau is lintjesregen een feest!

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 25

107e jaargang

Foto’s: Hanne Dirven

We waren er dit jaar getuige van hoe 7 inwoners van de gemeente Baarle-Nassau en 1 inwoner van de gemeente Baarle-Hertog een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt kregen. Ook nu was er weer ‘de nodige list en bedrog’ nodig om de decorandi te verrassen met de uitreiking. En het mooiste blijftals heel duidelijk is dat het bezoek van de burgemeester een totale verrassing is. Voor iedereen is het een fraaie kroon op het vrijwilligerswerk. Of anders gezegd: ‘ieder paard heeft zo nu en dan een suikerklontje nodig’, zoals ik onlangs ergens las. Het zal niet vreemd klinken dat we vorige week vrijdagvoormiddag kennismaakten met een grote diversiteit aan vrijwilligerswerk. En daar laten we onze lezers dan ook graag van meegenieten. Robert Bink

Het moet toch niet gekker worden had Carolien gezegd toen ze vrijdagmorgen al voor half negen koffie aan het zetten in het Cultureel Centrum want er was een extra bestuursvergadering van de KBO ingelast. Toen de burgemeester binnenkwam met in zijn kielzog kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind van Carolien was wel duidelijk geworden wat er stond te gebeuren. Burgemeester Hendrikx schetste Carolien als een toegewijd en betrokken bestuurslid bij de KBO. Sinds 2000 maakte ze deel uit van het bestuur van Baarle’s grootste vereniging. “Het is altijd fijn als er mensen in de gemeenschap zijn die verantwoordelijkheid willen opnemen”, aldus de burgemeester in zijn toespraak. En we konden optekenen dat het niet alleen de KBO is waar ze haar hart aan verpand heeft. Als sinds 1980 is ze bestuurslid van de alleenstaandensoos van KVO/ZLTO. Enkele jaren later nam ze die taak ook op zich voor de alleenstaandensoos Baarle-Nassau/Ulicoten. Redenen genoeg om burgemeester Hendrikx te horen vertellen dat het Hare Majesteit behaagd had om haar tot Lid in de Orde van Oranje Nassau te benoemen. Naasthet bijbehorende ereteken was er ook voor een boeket bloemen namens het gemeentebestuur. Collega’s van de KBO en de alleenstaandensoos volgden met felicitaties en bloemen. Een onvergetelijk moment voor Carolien, beloond met een applaus en de opmerking van haar kant dat ze zeker wist dat er te weinig koffie was voor zoveel mensen. Haar collega-bestuursleden hadden gezorgd dat er voldoende koffie en gebak was , goed voor een klein feestje!

Henri Evers De torenklok heeft nog maar net 8 uur geslagen wanneer door de burgemeester aangebeld wordt op de Hoogbraak in Baarle-Hertog. Robert opent zelf en de Burgemeester vraagt of hij even tijd heeft want heeft toch wel iets heel bijzonders te vertellen. Eenmaal binnen en als iedereen zijn plaatsje gevonden heeft begint de burgemeester zijn verhaal. Al snel wordt iedereen duidelijk dat we op bezoek zijn bij een wel heel bijzondere vrijwilliger die al sinds zijn 21ste lid is van de plaatselijke EHBO vereniging. Vijf jaar later kwam hij in het bestuur waarvan hij in 1989 secretaris werd. Deze functie oefent hij nog steeds uit. Sinds 1985 is hij ook instructeur die met veel toewijding en betrokkenheid deze functievervult, aldus de burgemeester. Ook heeft hij bij zijn werkgever (drukkerij De Jong) de Bedrijfs Hulp Verlening handen en voeten gegeven. Kortom een vrijwilliger waarvoor burgemeester Hendrikx met bijzonder genoegen bekend maakte dat het Hare Majesteit had behaagd om Robert te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd opgespeld en mevr. Bink deelde ook mee in de feestvreugde: voor haar was er boeket bloemen. Natuurlijk kon het niet anders dat voorzitter Wildhagen van de EHBO vereniging de decorandus toesprak. Hij was trots met zo iemand te mogen samenwerken. Hij sprak over een feestje en had daarom een fikse taart meegebracht. Dochter Silvy zei bijzonder trots op papa te zijn. “Het is superleuk dat je dit hebt gekregen. We zijn er trots op. Geniet er van, het is echt de kers op de taart”, vertelde ze ontroerend. Robert zelf, zoals hij zelf zei, was blij dat hij in zijn vrije tijd mag doen wat hij graag doet. Zo vroeg het huis vol volk was een complete verrassing. Hij was enigszins overdonderd en was er stil van. Deze keer had hij niets moeten regelen, zelfs de vrije dag bij zijn werkgever was buiten hem om gegaan! Wanneer we samen met de decorandus even praten over zijn activiteiten bij de EHBO dan blijft niet onvermeld dat hij zich vanaf 2005 ingezet heeft voor een ‘Hartsafe Baarle’. Intussen is er op 29 plaatsen in de gemeenten Baarle-Nassau/Hertog een AED apparaat beschikbaar.

Carolien TuijtelaarsOlieslagers

Daarna ging het richting Eekhoornpad. Burgemeester Hendriks zag een zeer verbaasde Harrie Evers de voordeur openen. En waar hij meestal goed uit zijn woorden weet te komen, was snel duidelijk dat ‘de verrassing’ zich van hem meester maakte. Het bleek dat er een afspraak was gemaakt voor een ontbijt met een van de collega bestuursleden van de peuterspeelzaal Ukkie en dan staat de burgemeester, met in zijn kielzog een grote groep kennissen, familie etc. voor de deur. Burgemeester Hendrikx schetste de actieve loopbaan van Harrie in het Baarlese verenigingsleven. Een loopbaan waar de jeugd op hem kon rekenen. Zo was hij van 1969 – 1972 actief voor het jeugdwerk in Baarle. Van 1984 – 1989was hij actief bij diverse activiteiten en projecten voor de OBS De Regenboog en vanaf 1989 tot heden was hij voorzitter van de stichting peuterspeelzaal Ukkie.Van 1977 tot 1986 maakte het politieke virus zich van

hem meester en was hij bestuurslid/raadslid en oprichter van de Vooruitstrevende Partij Baarle. Ook bekleedde hij in de periode 1987 – 2001 diverse bestuursfuncties bij het Cultureel Centrum Baarle. Die bereidheid om verantwoordelijkheid op zich te willen nemen in verschillende functies was de reden dat Hare Majesteit het had behaagd om Harrie te noemen Lid in de Orde van Oranje Nassau. Harrie vertelde, nadat hetereteken was opgespeld en de bloemen in ontvangst genomen waren, dat het hem wel heel erg overviel. Maar dat hij al de opgesomde activiteiten, in de vrije tijd die hij had, graag had gedaan. Hij stelde ook vast dat er momenteel minder sprake is van gemeenschapszin en dat ieder zijn eigen ding doet. “En dat is een verschraling”, aldus de decorandus.

Jan Blom

Ook op het volgende adres bij Jan Blom was er duidelijk sprake van verbazing. Alhoewel hij, toen hij ‘s morgens de auto van een van zijn kinderen aan het wassen was, op de radio hoorde dat het die dag de dag van de lintjesregen was. En hij had het wel vreemd gevonden dat die dochter een halve dag vrij had genomen om Pa de auto te laten wassen... Maar het werd hem allemaal snel duidelijk toen burgemeester Hendrikx het woord nam. Volgens de burgemeester was Jan Blom synoniem voor de

Baarlese atletiekvereniging. “Want wie Jan Blom zegt, zegt ook meteen daar achteraan Gloria Atletiek’. En dat was meteen duidelijk toen zijn erelijst genoemd werd. Van 1986 – 1997 atletiektrainerbij Gloria Atletiek, van 1997 – 2011 bestuurslid (secretaris) van de Atletiekvereniging. Van 2005 tot 2012 voorzitter van de Atletiekvereniging. Vanaf 2006 tot nu toe trainer van de sportief-wandelgroep, van 2006 – heden Onderhoud accommodatie en kantinebeheer. Ook is hij sinds 2007 lid van de sportraad in de gemeente Baarle-Hertog. Iemand die met zoveel inzet en enthousiasme bezig is met een vereniging verdient het dat het Hare Majesteit heeft behaagd om Jan te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, aldus burgemeester Hendrikx. Jan zei bijzonder content te zijn met de ontvangen onderscheiding.

Frans Tuijtelaars

De lintjesregen verplaatste zich daarna naar de kantine van de voetbalvereniging GLORIA UC waar Gloria-man Frans Tuijtelaars aan de koffie zat met de medewerkers die de accommodatie onderhouden. Ze namen alvast een voorschotje op zijn 60ste verjaardag die binnenkort gevierd kan worden. Zijn naaste familie etc. was hiervoor ook uitgenodigd. Wel had hij zijn dagdagelijkse ‘kloffie’ geruild voor iets beters want na de koffie moest men naar de opticien... De burgemeester sprak over een op en top Gloria man die sinds 1990 verschillende bestuursfuncties had bekleed. Ook was hij sinds 1992 secretaris en lid van de activiteitencommissie van visvereniging ‘t Goordonk en kon ook de buurtvereniging Samen Sterk sinds 1996 op zijn inzet als voorzitter rekenen. Sinds 1997 is Frans ook politiek actiefbij Keerpunt ‘98. Voor deze waaier aan vrijwilligerswerk had het Hare Majesteit dan ook behaagd om Frans te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Nadat het ereteken was opgespeld en zijn echtgenote in bloemetjes was gezet, werd door de aanwezigen het ‘Lang zal ie leven’ ingezet. Frans vertelde de aanwezigen dat er een grote ommekeer in zijn leven had plaatsgevonden toen hij in de WAO belandde. “ Maar wanneer de maatschappij voor mij zorgt, zal ik voor de maatschappij zorgen”, aldus de zojuist onderscheiden Frans Tuijtelaars.

Henk Wildhagen

Hij had die morgen al eerder kennis gemaakt met de burgemeester, nl. bij zijn collega-bestuurslid Robert Bink. Daar had hij, nietsvermoedend wat hem die dag nog te wachten stond, decorandus Robert verrast met een fikse taart namens zijn EHBO vereniging. En nu zat hij in ‘de slachtofferrol’! Burgemeester Hendrikx sprak in een overvolle huiskamer over de hand- en spandiensten die Henk voor de plaatselijke EHBO vereniging sinds 1994 verricht. In 1996 komt daar de dienstverlening bij voor het jaarlijkse motorcrossevenement dat in Baarle wordt georganiseerd. Ook coördineert hij een aantal zaken met betrekking tot het werk van de Hartstichting in de gemeente BaarleNassau zoals de jaarlijkse collecte en de reanimatiecursussen. Volgens burgemeester Hendrikx onderstreept een dergelijk pallet van activiteiten de belangrijkheid van de EHBO vereniging. “We kunnen met een gerust hart zeggen dat je één van de steunpilaren van deze vereniging bent”, aldus burgemeester Hendrikx. Ook hier eindigde de burgemeester zijn toespraakje met de standaardzin dat het de Koningin had behaagd om Henk te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na het opspelden van de bijbehorende versierselen en een boeket bloemen overhandigd te hebben aan zijn echtgenote, was het weer tijd voor koffie en (voor de liefhebbers) gebak. Henk was, zoals hij zelf zei, zeer vereerd met de ontvangen onderscheiding. Hij zal deze onderscheiding beslist met ere dragen, zo vulde hij aan.

Piet en Ria van de Heijning

Het bezoek aan Piet en Ria van de Heijning was het laatste in de rij, maar zeker een bijzonder bezoek. Immers het feit dat man en vrouw beiden bij dezelfde gelegenheid onderscheiden worden is uitzonderlijk. In de redenen waarom beiden onderscheiden werden zat ook enige overeenkomst nl. een hoog onderwijs- en zonnebloemgehalte. Piet had vanaf 1990 tot nu toe heel wat hand- en spandiensten verleend voor de Zonnebloem. Hij is actief binnen de parochie, maar ook het katholiek onderwijs in de Baarle had dankbaar van inzet gebruik kunnen maken. Zo is hij vanaf 1996 tot heden bestuurslid van de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen. Het Groene Lint ( de regionale stichting voor het bijzonder onderwijs) mag vanaf 1997 op zijn inzet rekenen als bestuurslid en vicevoorzitter. Speciaal aandacht werd door hem vanaf 2000 gegeven aan de bouwzaken in het Groene Lint. Zijn echtgenote Ria was van 1984 – 1996 bestuurslid van de oudervereniging op de Zevensprong. Ze was medeorganisator bij tal van activiteiten op de school. Vanaf 1988 al is ze bestuurslid bij de plaatselijke Zonnebloemafdeling en is ze

medeorganisator van de activiteiten. Ook was ze vanaf 1991 tot 2011 vrijwilliger bij de verkeersbrigadiers. Het plaatselijke jeugdwerk kan vanaf 1991 op haar inzet rekenen bij de jaarlijkse Wielerzesdaagse. Beiden hebben (en doen dat nu nog) hun steentje bijgedragen aan de leefbaarheid in Baarle. Het zal dan ook niet de moeilijkste beslissing geweest zijn van Hare Majesteit om beiden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden door de burgemeester opgespeld en vanzelfsprekend was er voor beiden het bijbehorende boeket bloemen. Piet noemde het heel bijzonder dat hun deze eer te beurt was gevallen en voor Ria was het duidelijk dat de basis voor het vrijwilligerswerk bij hun thuis had gelegen. “Immers al op jonge leeftijd mochten we o.a. met lotjes langs de deur”, zo vertelde ze. Namens Ons Weekblad nogmaals een welgemeende felicitatie voor alle decorandi. F.T.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 26

www.abc-goud.nl = hoogste prijs Inkoop Goud _ Zilver _ Munten Bestek Legitimatie verplicht!

LENTEDAGEN 4 – 5 en 6 mei

076-5872910 AutodemontAgebedrijf

joko

• Sloop-loop-schade auto’s te koop gevraagd. • Gebruikte onderdelen los op voorraad. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Vaarbewijscursus start mei Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad. OOk spOedcursus Op 2 zaterdagen yachtconsult.com 0165-546707

Rechtstreeks van de kwekerij in uw tuin… VERSER KAN NIET! Bezoek ook onze website !!!

www.bloemisterijmertens.be

KEUKEN RENOVEREN! Uw oude keuken weer als nieuw • fronten • apparatuur • aanrechtblad • accessoires Gratis advies aan huis AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 Bezoek onze showroom www.advandersteen.nl

Kerkstraat 1a, 5111 CJ Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5078263, Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur! www.leovandenbroek.nl AFVOER VERSTOPT ? Bel Het Rioolratje. Geen hak- of breekwerk. Tevens aanleg van binnen- en buitenriool. 0161-439539 / 0653265750. www.hetrioolratje.nl

Heeft u klussen of Timmerwerken die u zelf niet kan of aan durft Bel; Ton Vermeeren 06-48918049 Of kijk op www. klusenhoutbewerking.nl

Restanten nieuwe zomer dameskleding (merk). Prijsjes vanaf 1 euro. Nassaulaan 14 te Baarle-Nassau. Open woensdag en donderdag van 10 tot 5 uur.

Voor al uw evenementen! U kunt contact opnemen met 06-42306138 of 06-43653652 www.tourdekebab.nl E-mail: info@tourdekebab.nl tourdekebab@hotmail.com

Minneola’s Maandag en dinsdag dubbele zegels voor JARDIN en GARDENA

500 gram 1.75 Spaar tot 50% korting op Jardin en Gardena producten

Boerenbrood wit, sesamwit, tarwe of sesam tarwe uit onze bakkerij

1.31

Dommelsch bier krat 24 flesjes à 300ml

7.50

10.39

Maandag/dinsdag aanbod:

Lipton Ice Tea pak à 1,5 liter

U kunt ons boeken voor o.a.: • festivals • particulierenfeesten • bedrijfsfeesten • open dagen • evenementen Dinsdag 0 tot 20.00 uur: .0 15 • verjaardagen van eijden Dorpsplein in Terh • popconcerten ndag Woensdag en zo • examenfeesten 0 uur: .0 van 15.00 tot 20 in Alphen • bruiloften Van Leuvenlaan

KEBABDAGEN

jd

Elke thuiswedstri van Willem II

1.69

Gemengd gehakt rund- en varkensvlees kilo uit onze slagerij

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag vrijdag Zaterdag Zondag

08.00-21.00 08.00-20.00 08.00-20.00 09.00-17.00

Aanbiedingen zijn geldig van wo. 2 mei t/m di. 7 mei 2012.

4.78

Stoofvlees 1e keus rundvlees kilo

8.99

4.00 6.99

Iedere uitdaging gaan wij graag aan en wij reizen naar elk gewenst evenement met onze moderne ingerichte verkoopwagen!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 27

Samen met Chaam en Meersel-Dreef!

Brassband Ulicoten gaat dauwtrappen naar Meerle

Vorig jaar in Castelré

Afgelopen maandag heeft de brassband de Koninginnedag festiviteiten muzikaal opgeluisterd. Komende zondag staat erweer een nieuwe ac-

tiviteit op het programma. In het kader van het 100-jarig jubileum van fanfare St. Cecilia uit Meerle hebben we een uitnodiging gekregenvan deze fanfare om te komen dauwtrappen en natuurlijk geven we hieraan graag gehoor! Wij zijn al vaak naar Meerle wezen dauwtrappen, maar dit jaar zal het dus een speciale dauwtrap worden. Ook de harmonie van Chaam en de fanfare van Meersel-Dreef/Galder zullen aanwezig zijn. Het zal daar dus een vast en zeker een gezellige boel worden! Wij vertrekken om 07.30 uur bij het Dorpshuis en wandelen al musicerend naar Meerle. Daar zul-

len we om ca 08.30 uur aankomen en in de parochiezaalwacht ons een (ongetwijfeld voortreffelijk) ontbijt, waarna we met de andere korpsen gezellig wat muziek gaan maken voor het raadhuis! Mensen uit Ulicoten die mee willen wandelen moeten dat per mail of telefonisch voor a.s. vrijdagmiddag12.00 uur laten weten bij Sjef Snijders, tel.5199324 , sjefsnijders@planet.nl. Rond 12.00 uur zijn we weer terug in Ulicoten. De kosten bedragen € 5,per persoon. Zie ook www.mvulicoten.nl

Top 40 aller tijden

Young Voices en Brassband Ulicoten live in concert Op zaterdag 26 mei geven twee muziekverenigingen uit Ulicoten een concert. Dit concert staat in het teken van de top 40 aller tijden en wordt gegeven door jongerenkoor “Young Voices” en de “Brassband” van Muziekvereniging Ulicoten. De muziek van de Brassband zal overvloeien in de zang en muziek van de Young Voices en eindigen in een spetterend gezamenlijk muzikaal slotnummer. Er worden alleen maar nummers ten gehore gebracht die ooit in de top 40 hebben gestaan! Dit muzikale gebeuren zal plaatsvinden in de gymzaal aan de Bernardusstraat

in Ulicoten. Wilt u erbij zijn dan kunt u nu reeds kaartjes kopen. Voorverkoopadressen: De Kneut, Dorpsstraat 79, Dienstencentrum Ulicoten, Dorpsstraat 40 Lut Geerts, Chaamseweg-Hazenberg 17, tel. 06-53229636 Aanvang 20.00 uur.

Dirigent Hans Bervoets met de band van “Young Voices”

Muziekliefhebbers mogen dit beslist niet missen!

Inloopochtend peuterspeelzaal IKKE Chaam Nog even en dan is het weer vakantie. Zes weken lang is de peuterspeelzaal gesloten, net als de basisscholen. Maar voordat het zover is willen we iedereen van harte uitnodigen voor onze inloopochtend. Op zaterdag 9 juni a.s. van 9.00 tot 10.30 uur is de deur van de peuterspeelzaal geopend voor iedereen die bij ons eens een kijkje wil nemen, maar de inloopochtend is vooral ook bedoeld voor ouders van peuters die vóór 1 januari 2012 twee jaar worden. Tijdens deze ochtend is er mogelijkheid om eens rond te kijken in de peuterspeelzaal en kennis te maken met de leidsters van IKKE. Zij vertellen u graag over

Ga je mee naar de dierentuin, dan doen we de aapjes na.

onze werkwijze, terwijl uw kind alvast kennis kan maken met al het leuke speelgoed. Dus bent u nieuwsgierig naar onze peuterspeelzaal in Chaam dan kunt

Drie nieuwe leden voor V.V.A.

Volkstuinenvereniging Alphen Tuinieren, het kweken van groenten en fruit in een eigen moestuin, zit bij de V.V.A. weer in de lift. Ook landelijk gezien is er steeds meer vraag naar een moestuin, want mensen willen weten wat ze eten. En niemand weet beter wat hij eet als degene die het zelf kweekt. Dit voorjaar mocht de V.V.A. drie nieuwe leden verwelkomen. Op De Wouwers is Tim Dircken met een moestuin aan de slag gegaan. Op Het Steenveld hebben Patrick Jansen en Arnoud Hoefmans een tuin toegewezen gekregen. Wij wensen allen heel veel succes en plezier met het tuinieren en laten we hopen dat

jullie dit jaar al kunnen genieten van verse groenten uit eigen tuin.

Ook belangstelling voor een moestuin?

Op het complex De Wouwers heeft de V.V.A. nog een lege moestuin. Voor slechts 15 eurocent per meter per jaar kun jij deze tuin huren. Belangstelling? Mail naar penningmeestervva@ kpnplanet.nl of bel in de avonduren naar 5083492 en vraag naar Paul.

Nieuwe put

Enkele weken geleden heeft de V.V.A. een nieuwe put moeten slaan voor het

u met uw peuter samen langskomen bij ons op bovengenoemde datum en tijdstip. Voor een eerste indruk kijkt u alvast op www.ikkechaam.nl Wilt u uw peuter aanmelden en/of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Sandra Hendriks. U kunt telefonisch contact opnemen met haar of via de mail (voor tel.nummer en mailadres zie onze website: www.ikkechaam.nl). Voor de inschrijving kunt u ook gebruik maken van onze kaartjes, die te vinden zijn bij de kruisvereniging, de bibliotheek, de verloskundigenpraktijk in Alphen en bij de huisarts in Chaam. Graag tot 9 juni! Peuterspeelzaal IKKE Chaam complex De Wouwers. De oude put was verzand en gaf daardoor onvoldoende water. Met dank aan Theo die vanuit zijn privé waterput voldoende water kon aanvoeren waardoor wij in staat waren een put van ca. tien meter te spuiten. Ook dank aan Jan de Koning van het bedrijf De Jong Beton voor het sponsoren van de betonnen putdeksels, waardoor wij de bovenput keurig konden afdekken. Hopelijk hebben we weer jaren lang plezier van onze put en kunnen we bij langdurige droogte onze planten van water voorzien.

Bielzenspoor 1, Alphen Telefoon: 013-5086868 * 4 jaar garantie op reparatie * schadeherstel voor alle verzekeringsmaatschappijen * gratis leenauto tijdens reparatie

Heemkundevereniging Carel de Roy (Alphen-Riel)

Wie zijn (is) dit? De foto die wij in onze rubriek hadden geplaatst uit het jaar 1945 heeft geen enkele reactie opgeleverd. Nu moet ik ook heel eerlijk bekennen dat de foto van de kinderen uit Riel die toen hun communie deden zeer slecht staat afgedrukt. Maar een week daarvoor was deze foto wel redelijk goed en ook een stuk groter in onze foto-rubriek geplaatst. Helaas het is niet anders en we gaan weer over naar de foto van de vorige week. Ook deze foto heeft geen reactie opgeleverd, dit zal waarschijnlijk wel komen doordat juist heel veel mensen weten wie en wat er op deze foto staat afgebeeld. De foto laat namelijk de Gemeenteraad zien van Alphen en Riel met in hun midden de pas geïnstalleerde burgemeester Jonkheer Smits van Ooyen, naast de nieuwe burgemeester zit zijn vrouw en ook aan tafel zitten de toenmalige wethouders en de gemeentesecretaris. Deze week plaatsen we de foto nog een keer en hopelijk komen jullie met de namen van al deze mensen. Nu eens geen nieuwe foto want we zoeken nog een keer de namen van de mensen die op de foto staan van de nieuwe burgemeester met zijn gemeenteraad, wethouders en secretaris. Weet u wie al deze mensen zijn, laat dat dan

Filmavond in het Cultureel Centrum in Alphen heel leuk Het was weer een gezellige drukte met enthousiaste kinderen die ook dit keer een hele leuke film voorbij zagen komen. Om 18.15u ging de deur open en kon iedereen een plaatsje zoeken. Iedereen vanaf groep 4 van de basisschool is welkom en als je nog maar net naar de middelbare school gaat mag je ook nog gewoon komen. Als je maar van films kijken houdt en dat zijn er best wel veel. Als iedereen zit kan de film beginnen. Het is erg stil in de zaal, en soms wordt er gelachen, het is dan ook een actiefilm met veel humor erin. Om ongeveer 19.30u is het pauze en daar wordt dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Bij de ijsjes verkoop is het zoal altijd druk, aan de bar is het aanschuiven en we hebben weer popcorn

Weerspreuk voor deze week. Onweer in mei is een vruchtbaar getij. Tuingroet TV.

Een dagje uit naar de Floriade in Venlo De Floriade is een wereld tuinbouw expo die ééns per 10 jaar in Nederland wordt georganiseerd. Het Floriadepark is 66 hectare groot en bestaat uit 5 unieke werelden: Relax & Heal, Green Engine, Education & Innovation, Environment en World Show Stage. Deze zijn van elkaar gescheiden door bosgebied. Elke wereld heeft een eigen decor, programma en activiteiten waarin u de natuur steeds op een andere manier ziet, voelt en beleeft. Elke dag een verrassend pro-

gramma vol muziek, dans, theater en beeldende kunst. Een dag waarop u zich niet hoeft te vervelen. Trek uw wandelschoenen maar aan! Wilt u meer weten, surf dan op het internet naar www.floriade.nl voor meer informatie over de Floriade met zijn evenementen. De lunch kunt u zelf meenemen of u eet wat in een restaurant of aan de bar op de Floriade. Op de terugweg maken wij geen stop voor het diner. Rond 18.15 uur zijn wij terug in Chaam/Ulicoten zodat u nog kan genieten van een vrije zaterdagavond. Verdere informatie over opstapplaats, betalingswijze kunt u lezen in de nieuwsbrief (Ulicoten)

of de mailing (Chaam) die u op korte termijn ontvangt of bij u kunt informatie opvragen bij onderstaande contactpersonen. Infomeer voor de kosten of om op te geven (voor 12 juni) - Voor de KVO leden Ulicoten bij Laura Willems tel. 06-10565404 of laurawillems@hotmail.com. - Voor de KVO leden Chaam bij Els Snoeijs na 18.00 uur tel. 0630151694 of 0161-492747 of chaamdijk@hetnet.nl. Betalen is opgegeven. Vol is vol dus geeft u tijdig op. Met vriendelijke groet KVO Ulicoten en KVO Chaam.

even wetren en stuur een e.mail naar: ad.blous2@casema.nl of bel naar Ad Blous: Tel: 0135081265. Wij zoeken nog steeds foto’s om in onze rubriek te plaatsen. Daar hoeft helemaal geen speciale reden voor te zijn, alle bruikbare foto’s die betrekking hebben op Alphen en Riel zijn welkom. Zoals gewoonlijk danken wij weer iedereen voor jullie belangstelling en eventuele medewerking.

Afgelopen zaterdag avond was er weer een filmavond in het Cultureel Centrum van Alphen

KVO Ulicoten en KVO Chaam Zaterdag 23 juni 2012 gaan KVO Ulicoten en KVO Chaam samen naar de Floriade.

Deze week nog een keer; Wie zijn (is) dit?

wat goed in de smaak valt. Maar we wachten met het starten van de film tot iedereen aan de beurt is geweest en iedereen weer zit. Dan, als alle kinderen voorzien zijn van de nodige versnaperingen starten we de tweede helft van de film. Veel te snel is de avond voorbij en zijn we toe aan het uitdelen van de twee vrijkaartjes. Je mag namelijk je naam in een bus doen en dan wordt er op het eind een naam getrokken. De geluk-

kige krijgt 2 vrijkaartjes voor de volgende keer. Je kan dan ook een vriend of vriendin uitnodigen. De volgende filmavond is op zaterdag 2 juni. Maar dat is geen gewone filmavond. Voor die avond hebben we namelijk een buikspreker en goochel act. De tijden blijven hetzelfde maar 1 keer per jaar willen we proberen iets extra’s te doen Schrijf de datum maar vast in je agenda want het beloofd een zeer speciale avond te worden. Hierna is het nog 1 keer een avond van het J.A.C. in dit seizoen, we zenden namelijk de EK voetbal wedstrijd Nederland- Denemarken uit op zaterdag 9 juni. Alle kinderen van 6 tot 16 jaar zijn welkom en de entree is gratis we beginnen dan om 17.45 en eindigen om 19.45. Let dus goed op de flyers en posters die tegen die tijd zullen verschijnen en kom gezellig met ons het Nederlands elftal aanmoedigen. Voor de foto’s die afgelopen filmavonden gemaakt zijn kun je op onze hyves site terecht. http://jac-alphen. hyves.nl/ Tot de volgende keer. Groeten van het J.A.C. (jeugd activiteiten commissie)


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 28

WERELDGOUDPRIJS HOOG: VERKOOP ONS UW GOUD NU !

en... u kunt er óók voor kiezen om het naderhand weer terug te kunnen kopen wij kopen alle (sloop)goud: sieraden (heel of kapot), gouden munten, gouden horloges,tandengoud, wit- en geelgoud

Bij ons géén karaatbedriegerij !! Wij beschikken over een röntgenapparaat (enige in Nederland) om zonder beschadiging uw goud te testen: u kijkt zelf mee op de monitor.

GOODS4YOU/CASH4GOODS-Tilburg

Schouwburgpromenade (tegenover de kijkshop) ingang achterzijde fatsoenlijk en veilig bedrijf - dagelijkse politiecontrole - correcte inkopers www.goods4you-tilburg.nl

Koninklijke

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong bv, sinds 1906 gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 10 rotatiepersen, 6 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Door toepassing van hoogwaardige technologie in opmaak en productie heeft het bedrijf een sterke en solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern.

E E n m o d E r n E grafischE ondErnEming mEt ‘n rijkE traditiE

Drukkerij Em. de Jong bv Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

T-N 088-6655555 Fax 013-5079100 T-B 014 - 690324

koninklijke drukkerij Em. de jong B.V. vraagt:

oproepkrachten voor de afdeling Afwerkerij

de werkzaamheden bestaan uit het samenstellen, inpakken en verzend klaarmaken van drukwerk voor supermarkten. aantal werkuren kunnen wekelijks in onderling overleg worden ingevuld. onze voorkeur gaat uit naar diegenen die op doordeweekse dagen flexibel inzetbaar zijn. U krijgt een dienstverband als oproepkracht, waardoor u niet verplicht bent gehoor te geven aan de oproep. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals u van een modern grafisch bedrijf mag verwachten. Bent u geïnteresseerd? dan kunt u dagelijks, tijdens kantooruren, op ons bedrijf een sollicitatieformulier komen invullen of een schriftelijke sollicitatie sturen naar: koninklijke drukkerij Em. de jong, Visweg 8, 5111 hj Baarle-nassau, t.a.v. mevrouw m. Broeders.

is een internationaal pluimveebedrijf met vestigingen in Nederland en Duitsland. Voor ons legpluimveebedrijf te Rijen zoeken wij een

Full-time bedrijfsmedewerker

Commercieel Binnendienst Medewerker Export

Functieomschrijving Als bedrijfsmedewerker ben je betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van het pluimveebedrijf te Rijen. Dit is een modern scharrel leghennen bedrijf met een volière huisvesting. Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: - Verzorgen en controleren van de dieren - Zorg dragen voor registratie - Eieren inpakken (machinaal)

40 uur per week

Enthousiasme en een prettige werksfeer vormen de basis van ons bedrijf. Flexibiliteit is onze kracht; naar klanten en tussen medewerkers onderling. Voor wie wil werken in ons team bieden wij de functie aan van commercieel binnendienst medewerker export.

Ervaring in de (intensieve) veeteelt is een pre.

Algemene functie eisen: • Middelbaar / hoger commercieel opleidingsniveau. • Goede communicatieve vaardigheden. • Uitstekende kennis van de Engelse taal, een ruime talenkennis en/of kennis van de Duitse taal strekt tot aanbeveling. • Technisch en ruimtelijk inzicht. • Flexibele werkhouding en snel kunnen schakelen. • Teamspeler en waar nodig zelfstandig opererend en initiatiefrijk.

Wij bieden: - Afwisselende baan op een modern pluimveebedrijf - Ruimte voor ideeën en eigen inbreng - Informele prettige werkomgeving - Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO - Doorgroeimogelijkheden

Taakomschrijving: • Telefonische relatieontwikkeling en beheer. • Uitwerken van klantspecifieke aanbiedingen voor onze relaties binnen- en buiten Europa. • Telefonische follow-up van offertes. • Productadvies aan onze relaties. • Opvolging en begeleiding van de orderstroom.

Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV naar Mevrouw Willemse, m.willemse@mwadvies.nl of naar: MW Advies BV, t.a.v. mevrouw M. Willemse, Alphenseweg 21, 5126 PP Gilze. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alwi Smolders, telefoon: 06 28090324.

U komt te werken op onze verkoop afdeling in een team bestaande uit het hoofd binnendienst en enkele binnen- en buitendienst medewerkers.

Wij vragen: - Rijbewijs B - Technisch inzicht en praktisch ingesteld - Probleemoplossend vermogen - Zelfstandig kunnen werken

ROLLUIKEN ACTIE VERLAAG UW ENERGIEKOSTEN!

CEPRO International BV is een internationaal actieve onderneming in veiligheidssystemen voor gebruik bij laswerkzaamheden. Ca. 75 % van onze verkoop vindt plaats in het buitenland. Wij zijn zowel in Europa alsook wereldwijd een toonaangevende leverancier in ons marktsegment. Onze klantenkring bestaat uit technische groothandels en importeurs in de gehele wereld. Bij de ondernemingen (binnen- en buitenland) werken ca. 35 personen. WIJ BIEDEN een bij de functie en het ervaringsniveau passende beloning, een prettige en informele werksfeer in een moderne en zéér dynamische onderneming. Voor degene met de juiste werkhouding en kennis biedt deze functie op termijn diverse doorgroei mogelijkheden. Indien u nadere informatie over deze functie wilt, dan kunt u bellen met de heer Haagh op 0161-226472. Schriftelijke sollicitatie met CV kunt u, tot uiterlijk 15 mei, richten aan: Per post : Cepro International BV Afd. Personeelszaken Postbus 183 5120 AD RIJEN

Per E-mail : personeel@cepro.eu t.a.v. dhr. Haagh

IS

AT GELR topkwaliteit met prijsgarantie! EKTRISCHE IENING

BED

alle cassettescHermen met gratis motor! VERLAAG VERLENGUW HETENERGIEKOSTEN! BUITENSEIZOEN

acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

ROLLUIKEN ACTIE TERRASOVERKAPPINGEN

TECHNICal COMpONENT COMpaNy B.V., kortweg TCC, is een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met platenwarmtewisselaars van alle fabrikaten. Sinds de start in 2000 is TCC uitgegroeid tot een professionele onderneming met een werkgebied in diverse sectoren. Wij zijn de specialist als het gaat om revisie en onderhoud van platenwarmtewisselaars.

Wij zijn op zoek naar:

ING IEONEK BED BEZ ONS!

SERVICEMONTEURS /

ISE TISCH A GELR TR ET EK K TRENDPA K

TERRASOVERKAPPINGEN

ROLLUIKEN | ZONWERING | GARAGEDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN BINNENZONWERING | CORRADI PRODUCTEN Corbiestraat 42 bus 1 VERLENG HET BUITENSEIZOEN 2400 Mol T 014 480 644 ECHCEQO info@woon-comfort.be UES voorjaars-actie

www.woon-comfort.be Open: di/wo/do/vrij 10u-12u en 13u-18u, za 10u-15u

AANVAARD

Haneveer bvba wiekenweg 15 - Baarle-Hertog TKIKSET A R G tel.: 014 - 690000 PA D TREN info@haneveer.be BEZOEK

ZL4/134150J1

40 jaar ervaring

ONS!

ROLLUIKEN | ZONWERING | GARAGEDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN BINNENZONWERING | CORRADI PRODUCTEN

Showroom open: ma.- vrij.

Corbiestraat 42 bus 1 2400 Mol T09.00-17.00 014 480 644 uur; zat. 10.00-15.00 uur info@woon-comfort.be CHEQUES www.woon-comfort.be AANVAARD Open: di/wo/do/vrij 10u-12u en 13u-18u, za 10u-15u

ECO-

Het takenpakket bestaat uit: • • • •

Reparaties en inspecties bij onze klanten Verhelpen van storingen Reviseren van platenpakketten Assembleren van platenwarmtewisselaars

binnen- & buitendienst

Wij bieden: • • •

Salaris boven CAO Klein Metaal Prettige werksfeer Opleidingsmogelijkheden

Van onze nieuwe medewerker verwachten wij: • • • • • • • • • • •

MBO denk- en werkniveau Technisch inzicht & creativiteit Probleemoplossend vermogen Flexibiliteit Leergierigheid Nederlandse taal, spreken en schrijven Engelse taal, spreken Franse taal, spreken is een pré Rijbewijs B(E) VCA certificaat is een pré Heftruckcertificaat is een pré

Geïnteresseerd in wie wij zijn en wat wij doen?

Check onze website voor meer informatie over de vacature en download het sollicitatieformulier. Stuur je sollicitatiebrief samen met het formulier vóór 20 mei 2012; • per e-mail naar mariette@tcc-nl.com • per post naar onderstaand adres De Wetering 18 | 4906 CT Oosterhout | T+31(0)162463062 | F+31(0)162463421 | www.tcc-nl.com


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 29

Wilt u ervaren hoe het is om te schieten? Doe mee aan het Schietfestijn op Hemelvaartsdag

De 4e editie van het Schietfestijn, een evenement voor jong en oud

Kruisboog schieten op doel

Opgelegd schieten met geweer

Het St. Willibrordusgilde uit Alphen organiseert op Hemelvaartsdag (donderdag 17 mei) het jaarlijks terugkerende schietfestijn, een evenement voor jong en oud. Iedereen die kennis wil maken met het Alphense Gilde en een gezellige middag wil schieten is welkom. Ook is er aan de kinderen gedacht. Zij zullen zich prima vermaken tijdens deze middag. Zet dit evenement dus vast in je agenda! Je kunt als team of individueel meedoen aan een schutterscompetitie die

bestaat uit verschillende onderdelen. Er zal met de handboog, de kruisboog

en het geweer geschoten gaan worden op verschillende doelen en er zijn leuke prijzen te winnen! Zoek een groepje van vier familieleden, vrienden, kennissen of collega’s en schrijf je snel in! Voor kinderen is er een spelletjesmiddag georganiseerd. Ook kunnen ze hun energie kwijt op het springkussen. Er wordt geschminkt en om 15.30 wordt er een ballonnenwedstrijd gehouden. De oudere kinderen kunnen schieten met een simulator. Kortom, als je een gezellige middag wil hebben voor jezelf en je kinderen moet je zeker langs komen bij het Gildehuis. Het schietfestijn vind plaats op Hemelvaartsdag (donderdag 17 mei) vanaf 13.00 uur bij het Gildehuis, Zandstraat 6a, 5131 AC Alphen (Achter het scoutinggebouw). Om deel te nemen aan het schietfestijn, kun je je vooraf inschrijven op de website van het gilde. www.willibrordusgilde.nl

Zondag 6 mei

Chaamse Harmonie gaat dauwtrappen naar Meerle Op zondag 6 mei aanstaande gaat de Chaamse Harmonie St.Cecilia dauwtrappen naar Meerle. De Harmonie vertrekt dan om klokslag 06.30 uur in de ochtend vanaf repetitie-lokaal ‘Bellevue’ richting de grens voorafgegaan door drumband Pom en de Fladdedozen. Na aankomst te Meerle zal er voor alle deelnemers een gezamenlijk ontbijt klaarstaan in het patronaatsgebouw. Aansluitend is er gelegenheid tot het bijwonen van een H.Mis in de plaatselijke parochiekerk. Daarna vindt er een muzikale rondwandeling plaats door het centrum van Meerle. Vervolgens zal per trein koers gezet worden terug naar Chaam. Meer info via www.ceciliachaam.nl Gezellige wandeltocht Op zondagochtend 6 mei vertrekt de Harmonie via de Kapelstraat langs prachtig natuurgebied richting Meerle. Ook deze keer wordt voor iedereen de gelegenheid geboden ouderwets achter de muziek aan mee te wandelen. Voor acht euro per persoon kunt U deelnemen aan het ontbijt. Opgeven voor uiterlijk zaterdag 5 mei a.s. bij het harmonie-se-

cretariaat (tel.491245). U bent van harte welkom mee te wandelen. Tot dan!

Eeuwfeest

De Meerlese harmonie bestaat 100 jaar. Daarom nodigde de Meerlese muzikanten de korpsen uit hun buurgemeenten uit dit jaar te komen dauwtrappen naar Meerle. Naast de Chaamse Harmonie worden zondagochtend ook de Ulico-

tense en de Dreefse muziekvereniging verwacht.

Magische kracht

Sinds jaar en dag gaat de Chaamse Harmonie dauwtrappen. In de archieven lezen we het volgende: “Vroeg in de morgen in mei vertrekt men voor dag en dauw naar een van de buurdorpen. Onderweg wordt er volop muziek gemaakt. Rond het middaguur keren de muzikanten dan weer terug in Chaam. In het oude volksgeloof wordt aan de dauw een magische en genezende kracht toegeschreven. Nog steeds blijken sommige Harmonieleden elk jaar weer vatbaar te zijn voor die magische kracht, verwonderd als ze zijn dat het ‘mee terugkomes zeker zo soepel lopt as mee geesgaons’” (Uit boek: 100 jaar Harmonie Sancta Caecilia in Chaam).-bvo

Uitslag aantal spikkels op spikkelei Op Koninginnedag werd door stichting Alphen Vooruit een streekproducten markt georganiseerd. Op deze markt stond ook een kraam met scharreleieren van spikkelei.nl Bezoekers mochten raden hoeveel spikkels er op een erg gespikkeld spikkelei staan. “Ontelbaar” reageerde ve-

len en een veel gehoorde vraag was “en zijn ze ook echt geteld?”, wat niemand echt geloofde. De antwoorden wissel-

de enorm: tussen 8 en meer dan 7000. Het werkelijke aantal stippen was 526. Daarmee was Mireille de Swart uit Alphen er het dichtste bij met 521 stuks. Ze wint 100 scharreleieren. Niet in één keer overigens, maar verdeeld geleverd over een aantal weken...

Stichting Jeugdwerk Baarle

Buitenspeelmiddag bij de Krokoklub Afgelopen zaterdag gingen we op bezoek bij de Ezelshoeve in BaarleNassau. Hier gingen we te voet naar toe. Vervolgens kregen jullie eerst uitleg waarna jullie ranja, wafels en snoepjes kregen. Na het lekker snoep moesten jullie hard gaan werken, jullie kregen namelijk de opdracht om de wei en speelplaats van de ezels uit te mesten. Wat konden jullie hard werken! Na het harde werken mochten jullie binnen cupcakes versieren en een mooie pet maken. Tot slot gingen we iets later dan gepland terug naar het jeugdwerk lopen. Volgende week zaterdag hebben we bij de Krokoklub buitenspeelmiddag. Bij lekker weer gaan we lekker buiten spelen anders hebben we een binnenprogramma voor jullie. Graag zien we jullie volgende week weer! Op zaterdag 26 mei 2012 gaan we met de Krokoklub het seizoen afsluiten. Na een superleuk en gaaf Krokoseizoen doen we dit met een uitstapje. Dit jaar gaat het uitstapje naar Speelstad in Wechelderzande. In dit uniek binnenpretpark kan je je volledig uitleven met luchtkastelen, botsauto’s, ballenbaden, hangbruggen en heel veel meer. Voor wie alvast een kijkje wil nemen: www.speelstad.be. We vertrekken ‘s middags om 12.30 uur met de bus (dus om 12.15 uur aanwezig zijn). De bus staat klaar op de parkeerplaats achter het SOB-gebouw. Na een middagje ravotten gaan we nog lekker iets eten in de cafetaria van Speelstad, en daarna vertrekt de bus weer richting

Baarle om 17.30 uur. We zullen dan rond 18.15 uur terug op de parking achter het SOB-gebouw zijn. Leden betalen voor deze supergave dag € 7,50. Nietleden betalen € 10,00.Je kunt je opgeven tijdens de Krokoklub of bij Nicole (Parallelweg 6/1, 2387 Baarle-Hertog). Voor eventuele vragen kun je eveneens terecht bij Nicole (04 97036322 of 06 29578407). Let op: Je kunt je opgeven tot zaterdag 5 mei op de krokoklub, of tot 12 mei bij Nicole (Parallelweg 6/1, 2387 BaarleHertog). We hebben een bus gereserveerd en als deze vol is (leden krijgen voorrang op niet-leden), kun je jammer genoeg niet meer mee. Wees er dus snel bij! NB: Dit uitstapje zal doorgaan op zaterdag 26 mei, en niet op 5 mei zoals in de programmaboekjes staat. Dit omdat er dan andere activiteiten gepland zijn in Baarle, en we willen de kindjes de kans

Koninginnedag onder een stralende zon in Baarle Wat was het lekker druk op het Sint Annaplein, zowel ‘s ochtends na de versierde fietsenoptocht als ‘s middags bij de vrijmarkt en de boerderij spelletjes. Er was weer een strobalenpiramide, er kon boerengolf gespeeld worden, ezels waren er om te knuffelen, een papier-maché ezeltje om een nieuwe staart naartoe te gooien, skippyballen in de vorm van een dier om een wedstrijdje mee te doen en er kon

Gemeenteraad Alphen-Chaam Uitgaven inhuren personeel dalen flink Het Rapport collegeonderzoek “Inhuur extern personeel” liet interessante cijfers zien. In 2009 bedroegen de uitgaven nog €1.075.190,00, in 2010 €849.497.00 en de prognose voor 2011 luidt €454.642.00. Een dalende lijn, gaat het management bewuster om met externe inhuur of is de kritiek, destijds geuit op de uit de pan rijzende kosten, er de oorzaak van. Feit is wel dat inhuur op de bestuurlijke agenda is geplaatst. Het rapport stelt dat het ook kan zijn dat er minder projecten zijn geweest of ziektegevallen van medewerkers. Voor dit jaar wordt een toename van inhuren verwacht door langdurig ziekteverlof. Meer protocol, een kritische houding en het maken van bewuste keuzes zijn de aanbevelingen uit het rapport dat in het kader van Actieve informatieplicht werd aangeboden.

Appelloods Alphen

W. v.d. Brandt (GSU) merkte op dat de mogelijke geluidsoverlast bij de plannen rond de appelloods wordt bestreden. “ de initiatiefnemers gaan een eigen onderzoek instellen, mocht nu blijken dat er veel minder overlast is als nu wordt gesteld, dan vind ik dat wij het onderwerp

Categorie 5 km: Vooral bedoeld voor de kleinste deelnemers en de deelnemers die al op leeftijd zijn. De route is uitermate geschikt voor kinder- en wandelwagens. Categorie 8 km: Individueel. Kinderen moeten begeleid worden door een persoon van minimaal 18 jaar. Categorie 12 km: Individueel. Deelnemers t/m 14 jaar moeten begeleid worden door een persoon van minimaal 18 jaar. Categorie 20 km: Individueel. Vanaf 15 jaar (Let op! Alleen geschikt voor geoefende wandelaars). Start en aankomst vinden steeds plaats op de parkeerplaats van het Cultureel Cen-

Leeftijd: Evt. Lidnummer: Ik ben lid / geen lid van de Krokoklub. (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Wethouder Braspenning meldde dat er overleg komt met de initiatiefnemers voor een paardenhouderij aan de Zandstraat op Snijders in Chaam. “ Het is een moeilijke procedure, er wordt over nagedacht, er komen geen bedrijven in de knel door de welzijnseisen, voor de intensieve veehouderij komt er een aparte procedure, er komt meer ruimte voor de paardenhouderij , dat wordt straks een volle publieke tribune “, voorspelde de wethouder.

Vorige week kon u al lezen dat de Avondvierdaagse weer gehouden wordt in Baarle-Nassau/Hertog. Helaas is de datum vorige week verkeerd vermeldt door ons, de Avondvierdaagse vindt plaats van maandag 4 juni t/m 8 juni 2012 ! Onze excuses hiervoor.

Opgavenstrook afsluiting

Telefoon:

Paardenhouderij Snijders

48e Avondvierdaagse Ook dit jaar staan er weer 5 nieuwe mooie routes voor jullie klaar. De gehele week wordt er gestart vanuit de aula van het Cultureel Centrum Baarle. Daar zijn voldoende zitjes om te zitten en te genieten van een hapje en een drankje. Net als vorig jaar wordt de laatste avond, vrijdagavond weer een speciale leuke avond. Elke deelnemer ontvangt op de laatste avond, na het ophalen van zijn medaille, een consumptiebon. De routes die onze deelnemers lopen kunt u terugvinden op de website van het Jeugdwerk www. jeugdwerkbaarle.org en zijn ook vanaf deze site weer te downloaden met het GPS-systeem.

Adres:

opnieuw moeten behandelen”, aldus de fractieleider, hij was benieuwd naar de uitspraak van de overige partijen. F. Aerts (CDA) was duidelijk: “bij andere cijfers heroverwegen, echter geen verwachtingen scheppen “. VVD-er G. Huijben was van mening dat er naar de mogelijkheden moet worden gekeken, “ zijn de cijfers minder hard, dan heroverwegen”. Mevr. M. Hessels-Brock stelde namens GBA dat er niet alleen naar de geluidsoverlast moet worden gekeken, “ het hele gebied moeten we eens bekijken voor een goed sportpark, wij zijn niet meteen voorstander “. J. Rombouts (GBSV) reageerde niet.

Avondvierdaagse Baarle-Nassau/Hertog

geven daar ook naar toe te gaan. Hopelijk hebben jullie er net zo veel zin in als wij en zien we jullie allemaal terug op zaterdag 26 mei! Nog een belangrijk aandachtspunt: wij verzoeken de ouders/ verzorgers om uw kind(eren) boven bij de entree af te zetten en ze daar om 16:30 uur weer op te halen. Dit i.v.m. de veiligheid van uw kind(eren). De KROKOKLUB is er (bijna) iedere zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur in onze jeugdwerklokalen. Er worden verschillende dingen voor jullie georganiseerd, elke week weer wat anders. Een middagje KROKO kost normaal gezien voor niet-leden € 1,50 en voor leden €1,-.

Naam:

een aardappel worden versierd en daarna ingezaaid. Kortom, niemand hoefde zich te vervelen. Want de Willems band trad op, er was muziek, drankjes, terras, ijsjes, en heel veel speelgoed en andere spullen om te bekijken of te kopen. Een zeer geslaagde dag. En de iets oudere jeugd? Die stond in groten getale bij de bushaltes in het dorp te wachten op de bus naar Breda... (jw)

Er zijn 4 categorieën:

trum Baarle. LET OP: de parkeerplaats is gedurende de vijf wandelavonden slechts gedeeltelijk toegankelijk voor auto’s. De inschrijfavonden vinden plaats op: maandag 14 mei; dinsdag 15 mei; maandag 21 mei en woensdag 23 mei. De inschrijfavonden starten om 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur. Bij inschrijving krijgt iedere deelnemer een formulier mee waarop de starttijden vermeldt staan. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50. Kinderen in wandelwagens betalen € 2,50. Inschrijven na 23 mei kost € 5,- inschrijfgeld en voor kinderen in wandelwagens € 4,-. Wisselen van categorie kost € 1,50. Deelname aan één avond kost € 1,50 per avond. Inschrijven op de eerste twee wandelavonden is nog mogelijk tot 15 minuten voor de start. Groepen van 10 personen of meer kunnen ervoor kiezen zich als groep in te schrijven. Deze groep ontvangt dan gezamenlijk één stempelkaart. Op vrijdag 8 juni ligt voor deze groep een enveloppe klaar waarin alle medailles en nummertjes van de groepsleden zitten. Ook kunt u zich als vereniging inschrijven, bijvoorbeeld met de voetbal- of atletiekclub etc. We zien iedereen graag tijdens de avondvierdaagse van 2012! De Avondvierdaagse-commissie van Stichting Jeugdwerk Baarle.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 30

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl overige informatie

Officiële Bekendmakingen - week 18 Bouwen Datum besluit:

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

24 april 2012 1 mei 2012

Voor informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens indien u reist met uw kind

• Verleende omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen: Het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking aan de Molendries 2 te Alphen Het verbouwen van de woning Terover 12 te Alphen

Bezwaren Door belanghebbenden kan binnen 6 weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift daartegen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van AlphenChaam. Voor de datum van verzending van het betreffende besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. Gelijktijdig met een bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda (postbus 90006, 4800 PA Breda) worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Verlenging beslistermijn Tevens delen burgemeester en wethouders mede dat, ingevolge artikel 3.9 lid 2 Wabo, de beslistermijn inzake de op 5 maart 2012 ingekomen aanvraag voor vervangende nieuwbouw van een bedrijfswoning aan de Flaasdijk 2 te Chaam is verlengd met 6 weken.

Milieu

• Plasticinzameling mei 2012 In de maand mei wordt in de gemeente Alphen-Chaam op de volgende dagen plastic gescheiden ingezameld: - vrijdag 11 mei: Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC; - vrijdag 18 mei: Alphen; - vrijdag 25 mei: Chaam. Meer informatie iste vinden op de gemeentelijke website onder het kopje voor inwoners>milieu, afval en energie>plasticinzameling.

Colofon

Gemeentekantoor Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br. Telefoon: (013) 508 66 66 Fax: (013) 508 66 54 Internet: www.alphen-chaam.nl E-mail : info@alphen-chaam.nl

openingstijden gemeentekantoor Burgerzaken Maandag: 13.30-19.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur front-office vergunningen Maandag 13.30-16.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur

• Wijziging inzameldag gft-afval i.v.m. Hemelvaartsdag in Chaam In verband met Hemelvaartsdag wordt in Chaam de inzameldag van gft-afval verplaatst van donderdag 17 mei naar zaterdag 19 mei. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de afvalkalender 2012. BELANGRIJK: Aanbiedregels minicontainers Zet uw minicontainer op de ophaaldag vóór 07.30 uur aan straat. Het deksel dient gesloten te zijn. Los afval naast de minicontainer wordt niet meegenomen.

overige informatie

• 5 mei Viering van de bevrijding Bevrijdingsdag zal dit jaar in onze gemeente op bijzondere wijze worden gevierd met het onderstaande programma. U bent van harte welkom. 12.00

aankomst en ontvangst estafettelopers Loopgroep Chaam met het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen bij sportpark Groot Heivelt, Gilzeweg, Chaam

WMo/WWB op afspraak 013-5083070 Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur

12.15

overige afdelingen Dinsdag t/m vrijdag

wandeling van Gilzeweg naar Raadhuisplein

12.30

ontsteken bevrijdingsvuur bij herdenkingsmonument voor Raadhuis gevolgd door het Wilhelmus o.l.v. harmonie St. Cecilia uit Chaam, woord burgemeester vendelzwaaien Handboogschuttersgilde St. Willibrordus uit Alphen en ter afsluiting oplaten van ballonnen door kinderen.

09.00-12.00 uur

Milieustraat Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Melding storing en calamiteit Buiten kantooruren: (06) 53 745 844 Spoedeisende milieumelding Buiten kantooruren: 073-6812821 Spreekuur B&W * Burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten Op afspraak (013) 508 66 05 E-mail: m.lame@alphen-chaam.nl * Wethouder A.P.C.M. van de Heijning * Wethouder A.L.J. Braspenning * Wethouder A.G.C. van Raak Op afspraak: (013) 508 66 06 E-mail: p.derooij@alphen-chaam.nl Politie: Algemeen: 0900-8844 Wijkagenten Frie van Rijsbergen, wijkagent Alphen-Chaam, Paul Sintnicolaas, wijkagent Baarle-Nassau, Hans van Staveren, wijkagent Ulvenhout, vervangen elkaar bij afwezigheid: 0900-8844 Noodsituatie: 112

• Reizen met kinderen wordt u verwezen naar de site van de Koninklijke marechaussee: http://www.defensie.nl/ marechaussee/service/reizen_met_kinderen/ Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

• Wijziging hoorzitting commissie bezwaarschriften De op 9 mei 2012 geplande hoorzitting inzake het bezwaarschrift van Wösten juridisch advies met betrekking tot de strijdige bewoning van de agrarische

bedrijfswoning aan de Boslust 10 te Alphen zal geen doorgang zal vinden. De hoorzitting wordt verplaatst naar maandag 4 juni 2012.

• Koninklijke eer Op vrijdag 27 april jl. was de jaarlijkse Lintjesregen. Op die dag heeft de burgemeester in onze gemeente 6 Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken; één in Galder en Chaam en vier in Alphen. Koninginnedag 2013 lijkt nog ver weg maar het initiëren van een aanvrage voor een Koninklijke onderscheiding is een aangelegenheid die de nodige tijd vergt. De voordracht moet voor de eerste stap al uiterlijk op 1 september a.s. bij het Kabinet van de Commissaris van de Koningin binnen zijn. En voor die tijd zal de burgemeester alle gegevens moeten verzamelen en verifiëren om vervolgens een advies te kunnen uitbrengen. Dus als u iemand uit de gemeente wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, reageer dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 14 juli a.s. In bepaalde gevallen is het mogelijk bij tussentijdse gelegenheden iemand voor te dragen. Te denken valt hierbij aan afscheid van betrokkene bij een vereniging, een jaarvergadering of een bijzondere bijeenkomst. Het zwaartepunt van de verdiensten moet dan wel in de aard van die bijzondere (tussentijdse)

gelegenheid liggen. U kunt het aanvraagformulier downloaden van de website www.lintjes.nl Het is raadzaam eerst contact op te nemen met het Kabinet van de burgemeester, de heer A.A.F.M. van Riel, telefoon (013) 5086604.

• Altijd op de hoogte van bekendmakingen van uw gemeente Iedereen kan zich snel en gemakkelijk laten informeren over alle officiële bekendmakingen van de gemeente Alphen-Chaam via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’. De e-mailservice is uitermate gebruiksvriendelijk. U maakt een profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen, van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) en welk type bekendmakingen. Het unieke van de ‘E-mailservice Bekendmakingen’ is dat deze gebaseerd is op een landelijk systeem waar alle gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van kunnen maken. Zo kunnen ook inwoners van andere gemeenten via www.overheid.nl bekendmakingen zien van Alphen-Chaam. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen of voor mensen die een nieuwe woning zoeken. U kunt zich aanmelden via ‘E-mailservice Bekendmakingen’. Kijk ook op www.alphen-chaam.nl

Wij vragen de mensen in de gemeente en met name de bewoners langs de route en nabij het raadhuis te Chaam te vlaggen.

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 31

Overtuigend naar de eindronde

KVV DOSKO Uitslagen

27/04 Dosko Res – Oud Turnhout 28/04 Merksplas – Dosko Jun 29/04 Dosko – Zandvliet 29/04 Dosko schol – OG Vorselaar 29/04 Vrij Arendonk – Dosko Min

5-0 5-1 3-1 2-3 3-0

Verslag

De laatste competitiewedstijd van Groen/Wit afgelopen zondag thuis tegen Zandvliet was er nog eentje met grote inzet. Dosko moest zelf winnen en hopen op gunstige uitslagen in de andere wedstrijden. Dit alles om nog rechtstreeks een eindrondeticket in de wacht te slepen. Zandvliet had zich al verzekerd van een eindrondeticket door de tweede periodetitel in de wacht te slepen. De jongens uit het Antwerps havengebied met de broer van Ajacied Toby Alderweireld in de rangen hadden niets te verliezen. Speciaal voor deze gelegenheid kreeg Groen/Wit de hulp van bovenaf. Dit in de vorm van de aanwezigheid van Pastoor Jan de matchbalschenker van de week. De Haneveer Boys begonnen goed aan de wedstrijd en kregen een resem kansen. Net als de laatste weken lieten ze na deze af te ronden. Het scenario van de afgelopen weken leek deze wedstrijd ook weer op het lijf geschreven. Toch wist Dosko net voor rust de ban te breken. Glenn Verschueren nam de bal rustig aan in de zestien wist weg te draaien van zijn man. Hij duwde de bal tegen de netten 1-0. Dosko liet na de rust de wedstrijd niet meer uit handen glippen. Een knappe bal hoog in het doel en run door de defensie beide van Michel Hapers brachten de score op 3-0. Groen/Wit voetbalde de wedstrijd goed uit en won dik verdiend. De uitslagen van de andere wedstrijden liepen binnen. Zowel Wortel als Oosthoven wisten te winnen. Fc Turnhout deed zijn

www.gloria-uc.nl

taak en klopte in de laatste minuut Achterbroek. Zo eindigt Dosko in de rangschikking met evenveel punten als Wortel en Oosthoven m a a r wo r d t 3de i.v.m. een b e t e r d o e l - Kampioenentocht door Baarle saldo. Samen met Zandvliet gaan deze drie ploegen dien mochten we samen met de spelers van het 1ste elftal het terrein op- Vanaf 15 mei t/m 14 augustus ienaar de eindronde. Er wordt aanstaande week geloot lopen. Van hen kregen onze vedetten dere dinsdagavond zomerbridge. voor de eindronde. De eerste wed- een leuke kampioenen-foto! strijd hiervan vindt plaats op donder- Zo is dit seizoen zo goed als afge- Ook dit jaar bij Bridgeclub Hartendag 10 mei !!! U kunt in de loop van lopen. Met zaterdag 5 mei nog een troef zomerbridge op Dinsdagavond. de week terecht op www.kvvdosko. tornooi in Weelde en 18 mei nog la- Aanvang: 19.45 u. Inschrijving vindt be om te achterhalen wie de tegen- sershoot + barbecue, daarna trekken plaats vanaf 19.00 u en sluit om 19.40 we de deur van dit seizoen helemaal u. Wie zich daarna nog aanmeldt kan stander is. Supporters op post! alleen meedoen, indien er anders een dicht. U13-Dosko: Volgend seizoen zal gans onze groep Gedurende het seizoen hebben we de doorschuiven naar de kadetten (u15), lezers van dit blad regelmatig op de dus zullen de mannen van 2000 weer hoogte gehouden van onze prestaties een extra tandje moeten bijsteken en activiteiten. Welnu dit is ons af- omdat ze dan (net als vorig jaar) weer sluitend verslagje van - het mag nog tegen jongens spelen die twee jaar Er zijn verschillende dames die al op eens gezegd - een TOPseizoen! ouder zijn... Hoe we het er van af de hoogte zijn van social media. Op We sloten het seizoen af na 26 wed- gaan brengen, zul je vanaf september verschillende avonden worden er workshops gegeven. Met de Ipad op dinsdag strijden met 73 punten: 24 x winst, weer kunnen volgen! 29 mei van 20.00 tot 22.00 uur. 1 x gelijk en op de slotdag tegen Vrij Arendonk werd verloren. Vrij Nu rest er mij enkel nog hulptrainer Facebook op donderdag 31 mei ook Arendonk was dus de enige ploeg Paul en deligé Roger te bedanken dezelfde tijd. die ons - één keertje dan - de baas voor hun hulp, de ouders en andere Twitter op woensdag 6 juni ook dewas. Het was een leuk en spannend supporters voor hun talrijke opkomst zelfde tijd. schouwspel voor de supporters met elke week opnieuw, sponsor Eddy goed voetbal en leuke duels aan bei- Versmissen en Marielle voor de shirts, Owen en later ook Pax. Doordat Reesde zijden. Maar na rust (1-0) toonde snoepzakken, bonnetjes, trofeeën,... hof iets meer kwam opzetten kregen we Vrij Arendonk dat ze wel degelijk en natuurlijk ook de spelers die elke wat meer ruimte en het was Sven die die tweede plek verdienden, want zij week het beste van zichzelf gaven en diepging en net voordat de tegenstanverzwakten niet en wij helaas wel. stuk voor stuk een betere voetballer der bij de bal kwam zijn lichaam goed Maar nadien was er niemand die zijn geworden! Merci allemaal voor gebruikte waardoor het vanachter omer rouwig om was. Want kort na de het superseizoen en volgend seizoen ver werd gelopen en de scheidsrechter een penalty gaf. Deze werd hard ingemiddag stonden er weer enkele leuke werken we gewoon verder! schoten door Pepijn. Vlak daarna werd festiviteiten gepland; een huifkar-rit het 3-0 na een mooi schot van Jur die door het centrum van Baarle en na- Bart, een tevreden trainer. het op zijn bekende wijze vierde met zijn vingers in de lucht. Reeshof goed onder druk en scoorden Met nog 10 minuten te spelen leek er verdiend de 1-0 na 10 minuten spelen niets aan de hand en stond de chamna een corner van Jur die Pepijn mooi pagne al klaar. Maar 5 minuten voor binnen kopte. Vlak daarna nog een tijd scoorde Reeshof uit een vrije trap schitterende aanval die uitmondde in de 3-1 en 3 minuten voor tijd zelfs de per poster! Je kunt dit doorgeven tot 6 een schot die via de binnenkant van de 3-2. Even leek het kampioenschap mei a.s., daarna is het niet meer moge- paal terug het veld inging. nog aan ons neus voorbij te gaan en Na de rust hetzelfde beeld hoewel werd het nog zenuwslopend totdat de lijk deze posters te laten drukken. Ook nog aandacht voor het volgende: Reeshof, dat fysiek iets sterker was, er scheidsrechter het verlossende eindZoals jullie weten hebben we de voet- steeds meer uitkwam en duels begon te signaal gaf en het feest kon beginnen. balplaatjesactie achter de rug, iedereen winnen. Maar achterin stond de verde- Er was champagne en er werd geknald is klaar en heeft zijn boek vol, toch? diging goed onder leiding van Sebas en en volop gejuicht door de aanwezige Mocht dit toch niet het geval zijn, dan kun je tijdens de jeugddag op 19 mei a.s. tussen 11.00 uur en 15.00 uur in de kantine van Gloria dit alsnog proberen, er zullen dan voetbalplaatjes genoeg aanwezig zijn om door te spitten en je boek alsnog vol te maken!

Zomerbridge

Bridgeclub Hartentroef

Social media

KVO Baarle-Nassau

Gloria-UC nieuws

Programma senioren Zaterdag 5 en zondag 6 mei Gloria-UC 1 - SVSSS 1 Gloria-UC 2 Dongen 5 - Gloria-UC 3 Gloria-UC 4 - Were Di 3 Gloria-UC 6 - GSBW 8 Gloria-UC 7 zat - Hilvaria 2 zat. Oisterwijk DA 1 - Gloria-UC DA 1 Verhoeven - Sportvrienden

14.30 Vrij 12.00 10.00 10.00 14.30 10.00 9.30

Wedstrijd coördinator: Frans Tuijtelaars

Programma jeugd Zaterdag 5 mei Gloria-UC A1 - RKDSV A1 Terheijden B1 - Gloria-UC B1 WSC C2 - Gloria-UC C1 VVR C2 - Gloria-UC C2 Gloria-UC C3 - VVR C3 Terheijden D1 - Gloria-UC D1 VVR D3 - Gloria-UC D3 Gloria-UC MD1 - VVR MC1

14.30 13.30 11.00 13.00 13.00 10.00 09.00 13.00

De overige teams zijn VRIJ! Wedstrijd coördinator Jeugd: Harry Spijkers

Mededelingen Mascotte

De mascotte van de laatste thuiswedstrijd van Gloria-UC1 tegen SVSSS1 op 6 mei is Igor van de Bruggen.

Beterschap

Trainers en spelers van de A1 wensen Brent Soentken heel veel beterschap met zijn blessure!

Nu te bestellen: jouw voetbalplaatje in posterformaat

Wil je je eigen voetbalplaatje in groot posterformaat? Dat kan! We hebben tijdens het maken van de carnavalswagen een aantal voetbalplaatjes laten uitvergroten, daar kregen we zoveel leuke reacties op, dat we daar werk van hebben gemaakt. Het is heel eenvoudig, stuur een mailtje naar activiteiten@gloriauc.nl met je naam, adres, telefoonnummer en in welk elftal je voetbalt. Het bedrag kun je overmaken op rekeningnummer van Gloria-UC: 10.38.09.430 (Rabobank) vermeld dan ook je naam en elftal. De kosten zijn slechts € 2,50

stilzit tafel is. Inschrijfgeld is €4 per paar. Er wordt gespeeld in 3 lijnen van maximaal 14 paren. Voor elke lijn zijn er iedere speelavond prijsjes, er is geen eindwinnaar. We spelen met bridgemates, waardoor de uitslag snel bekend beschikbaar is. Voor meer informatie kunt U bellen met de wedstrijdleider: 076-5650069.

Gloria-UC F8 kampioen!

Gloria-UC F8 is kampioen geworden na een spannend competitieslot waarbij nog 3 ploegen kampioen konden worden op de laatste speeldag. Nadat in de voorlaatste speeldag nog onterecht werd verloren van Riel en de voorsprong van 5 (Voab) en 3 (Reeshof) wegviel, kwam het aan op de directe confrontatie tegen Reeshof. Onder luid gejuich van het in grote aantallen gekomen publiek begon Gloria-UC sterk aan de wedstrijd. Zoals vrijwel iedere wedstrijd dit jaar speelde het spel zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander en werd er goed overgespeeld naar elkaar hoewel het duidelijk zichtbaar was dat de boys wat zenuwachtig waren. We hielden

familie en vrienden. Wat een mooie prestatie! Vorig jaar werd er nog vaak met grote cijfers verloren en nu veelal gedomineerd met bij vlagen goed voetbal. Het mooiste compliment kwam wellicht van de trainer van Reeshof die tegen zijn spelers riep: “kijk nu eens naar de spelers van Gloria-UC hoe zij staan opgesteld en overspelen, zo moet dat”. Na de wedstrijd was er natuurlijk friet met frikadellen in de grote “beker” en had Gloria mooie bekers voor de jongens klaarstaan. Helemaal geweldig. Uiteindelijk werd er 7x gewonnen, 1x gelijk gespeeld en 2x verloren en hebben we de meeste doelpunten van de competitie gescoord. Er is dit jaar heel hard gewerkt door de jongens en hebben we vrijwel de hele competitie met slechts 7 man moeten spelen (nog dank aan Pepijn dat hij een paar keer kon meedoen). De coaches zijn misschien wat streng geweest afgelopen jaar maar ze hebben volop genoten van de spelers en de ontwikkeling die ze doorgemaakt hebben. Namens de coaches bedankt! Arthur Louer / Mike Mossel

Uitslagen senioren Zaterdag 28 en zondag 29 april Jong Brabant 1 - Gloria-UC 1 Jong Brabant 2 - Gloria-UC 2 Noad 4 - Gloria-UC 4 Nordea 5 - Gloria-UC 6 Gloria-UC DA 1 - Ulicoten DA 1

Jeugddag

Ook dit jaar organiseert Gloria-UC weer een Jeugddag, deze keer op zaterdag 19 mei! Dit jaarlijkse evenement bestaat uit een spellencircuit waarin de bal uiteraard een belangrijke rol speelt. Jullie worden verwacht om samen met je introducé om 09.30u aanwezig te zijn, we starten dan om 10.00u. Tijdens dit evenement wordt er voor drinken en eten gezorgd. De Jeugddag wordt afgerond tussen 15.30-16.00u met de prijsuitreiking. We maken er een geweldige dag van met een hoop spektakel, zorg dus dat je erbij bent en geef je snel op! (Zie de bijgevoegde flyer of kijk op www.gloria-uc.nl)

E Books op donderdag 7 juni ook dezelfde tijd. De opgave is tot 14 mei en opgave bij Cor. U ontvangt deze week de nieuwsbrief en daar staat alle informatie en de kosten van de workshops in. Ook de locatie staat vermeld. Dus geef u snel op. Het is erg interessant en helemaal van deze tijd.

Uitslagen jeugd Zaterdag 28 april

Zaterdag 12 Mei Smokkeltoernooi

Gloria-UC C3 – Baronie C5

1–0

WOkON

Nieuws voor de woonkrant? U heeft een bijzondere woning, een mooie tuin waar wel het een en ander over te melden valt of een leuk verhaal over uw woonomgeving? Laat het ons voor 14 mei aanstaande weten. Want wellicht is het de moeite waard om er aandacht aan te besteden in onze woonkrant die in week 24 verschijnt. Een korte mail naar arda-van-puijenbroek@emdejong.nl is voldoende. Wij zorgen dan, in overleg met u, voor het artikel en de foto’s.

3–0 3–0 9–4 2–3 1–1

JUNI 2011

rant

PRIJSPUZZEL

De Woonkrant

is een uitgav

• WOONTIP S

e van Uitgeverij

Em. de Jong

bv • Baarle-Nass

au • Tel. 013-5 075534 • KEUKENS • TUINEN • BADKAMERS

Doe mee met onze prijspuzze l en maak kans op ‘n ‘Tuin Hoekloun ge set Marbella’ t.w.v. e 1.547,-

• VLOEREN • MEUBELS •


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 32

Bakkerij van Gils uit Chaam wint 1 ster bij landelijke verkiezing ‘Bakker met Ster 2012’ Kaatsheuvel, 26 april 2012 - Bakkerij van Gils uit Chaam heeft 1 ster gewonnen bij de landelijke verkiezing ‘Bakker met Ster 2012’. De uitreiking vond vandaag plaats tijdens het Sterrenfestijn in de Efteling in Kaatsheuvel. Bakkerij van Gils uit Chaam was één van de in totaal 65 genomineerden.

De hele maanD mei vierT u meT onS mee! t/m 5 mei:

van 7 mei t/m 12 mei:

halve aardbeienvlaai

voor moeder: hartvlaai

voor

met aardbeien

6, 8, 00

van 14 mei t/m 19 mei:

van 21 mei t/m 26 mei:

Croissants

Pinksterstolletje

3+1

50 gratis!

voor

2,

75

Brouwerij 21 - Chaam - Tel. 0161-491229 www.bakkerijvangils.nl

UIT

IN DE REGIO

mei kalender

• Zondag 6 mei

Iron & DJ Matt • Zondag 13 mei

rené redley • Zaterdag 19 mei

Jam sessie vanaf 20.00 uur

• Zondag 20 mei

Black Jack • Zondag 27 mei

Peggy Mays aanvang alle zondagen: 17.00 uur. vo or al uw Fe es Te n & pa rt ije n! Pastoor de Katerstraat 23-25 • 2387 Baarle-Hertog Telefoon: 0032-14 699 016 • Fax: 0032-14 690 028 Kijk voor informatie op: www.denbontenos.be

Zondag 6 Zondag mei organiseert Stichting 6 mei organiseert Stichting Buurt Buurt Loveren: Loveren:

Loveren jaarmarkt

het plein Loveren te op hetop plein Loveren te Baarle-Nassau Open van 10.00 uur Open van 10.00 uur tot 17.00 uur. tot 17.00 uur. Gevarieerd aanbod Gevarieerd aanbod van koopwaar. van koopwaar.

Feesttent metmet gezellige muziek! Feesttent gezellige muziek. Iedereen is van harte welkom!

Iedereen is van harte welkom!

Groot Groot springkussen sprinGkussen voorde de jeuGd jeugd voor

Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 33

SP RT- nieuws

40 Jaar Sport Vereniging Ulicoten

Koninklijke onderscheiding

Gloria Atletiek feliciteert Jan Blom

aan de sportvereniging. Er werd een gravelbaan aangelegd en in 1984 kwam daar een blokhut bij en een oefenkooi. Met de handbalafdeling ging het inmiddels minder goed en wegens gebrek aan leden werd deze opgeheven in 1986. Veel dames en meisjes gingen in die tijd voetballen en daarom werd daarvoor een speciale tak opgericht. In 1996 kreeg het sportpark een overkapping voor de supporters en stenen dug-outs gebouwd door eigen leden.

Tekort Het bestuur van S.V.U. afdeling voetbad anno 2012, vlnr Karel Vermeulen, Harrie Peters, Jozef van Sas, Jan van der Kaa.

‘Eind jaren ‘60 was er in Ulicoten geen voetbalclub. Wel was er een veld in het midden van het dorp en werd er soms gevoetbald tussen de buurtschappen. Enkele actieve voetballers speelden bij Gloria Ulicoten Combinatie. Maar de jeugd in Ulicoten moest vertier hebben en er was genoeg jeugd. Daarom werd er op 10 mei 1971 een bijeenkomst gehouden voor iedereen die zin had in voetbal.’ Dit stukje historie is te lezen in de uitgave van S.V.U. van 1996, het jaar waarin de club het 25-jarig jubileum vierde. Dit jaar herdenkt men in Ulicoten het 40-jarig bestaan van de voetbaltak van S.V.U.. door Jeanny Wouters In juni 1971 werd in het dorp een brief rondgestuurd om te kijken of er echt voldoende belangstelling was. 100 Mensen kozen voor voetbal, 53 voor handbal en 46 mensen voor atletiek. Op 12 augustus was er een oprichtingsvergadering bij café Kusters en werd het eerste bestuur gekozen, bestaande uit Alfons Willemsen, voorzitter, Albert Jansen secretaris, JanPeeters penningmeester en Wim Kusters en Janus Adams als lid. ‘De accommodatie bestond uit een veredeld weiland achter de voormalige melkfabriek, dat Jo en Fons Kusters voorlopig beschikbaar stelden aan de vereniging’ is te lezen in het jubileumboekje. Er kwamen twee takken van sport: voetbal en handbal. Het clubtenue bestond uit een rood shirt met witte mouwen, witte broek en rode kousen.

1972

Er werd begonnen met wat oefenwedstrijdjes voor de jeugd en men begon ook met de aankoop van een sportterrein, een van de voorwaarden die door de gemeente werd gesteld. Daarvoor werden 300 obligaties uitgegeven. Op 5 mei 1972 werd S.V.U. toegelaten tot de K.N.V.B. en in datzelfde jaar in september ging men deelnemen aan de competitie. Het 40-jarig jubileum is daarom ook 40 jaar na die datum gepland in Ulicoten.

Koud water

Als eerste kleedgelegenheid deed de afgedankte meisjesschool dienst. Er was geen verwarming, alleen koud water en men moest de weg, de Dorpsstraat, oversteken om er te komen. Maar... er was niks anders. De handbalafdeling maakte zelf een veld in orde bij camping Ponderosa. Ton Beers werd trainer voor de voetballers; de heer Boone ging de handbalsters trainen. In 1973 verhuisde de handbalafdeling al naar het dorp. Op het bestaande voetbalveld werd een handbalveld uitgezet en een oude bouwkeet werd door Fons

Willemsen gekocht om dienst te gaan doen als kleedruimte. Die kon later nog mooi gebruikt worden als opslagruimte voor bouwmaterialen toen men van de gemeente vergunning kreeg voor het bouwen van een nieuwe kleedaccommodatie plus een ‘theekeuken en theorielokaal’.

Nieuwe accommodatie

De nieuwe accommodatie werd helemaal door eigen leden en steunende leden gebouwd, onder bezielende leiding van Fons Roelen en de bouwcommissie. In de wintermaanden trainde men binnen in het parochiehuis en werden de binnenwedstrijden in de veilinghal in Breda gespeeld. Toen in Ulicoten de gymzaal gebouwd was, kon men daar in de wintermaanden trainen. In 1976 begon men met de aanleg van de sportaccommodatie en op 12 augustus 1978 werd het nieuwe sportpark door burgemeester Hoogenbosch geopend; een sportpark met verlichting, een regeninstallatie en een verhard handbalveld. Ook werd het theorielokaal uitgebreid met een kantine en bestuurskamer.

Kampioen

Op zondag 28 april 1974 werd het kampioenschap behaald door het eerste voetbalteam van Ulicoten en promoveerde men naar de derde klasse. Een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van S.V.U. Ook de handballers promoveerden in dat jaar naar de derde klasse en de junioren werden zaalkampioen. Een jaar later promoveerde ook het tweede voetbalteam van S.V.U. naar de derde klasse. Vele kampioenschappen zouden daarna nog volgen. 1990 staat te boek als het slechtste seizoen in de geschiedenis van voetballend S.V.U. want toen degradeerden zowel het eerste als het tweede elftal. Inmiddels speelt men in de reserveklasse.

Tennis

In 1983 werd de tennistak toegevoegd

Het jubileumboekje van 25 jaar S.V.U. geeft veel informatie over de eerste 25 jaren van de vereniging. Daarna is weinig bewaard gebleven, aldus voorzitter Karel Vermeulen. In 1990 werd hij opnieuw bestuurslid na een tijdelijke afwezigheid van 5 jaar. Zijn eigen zonen voetbalden in Baarle en daarom was hij daar tijdelijk actief. In 1998 werd Karel voorzitter en dat is hij nog steeds. Karel maakt zich zorgen over de voetballers van S.V.U. want op dit moment is er een tekort aan spelers. Daarom is men een tijdelijk samenwerkingsverband aangegaan met Viola in Alphen. Want ook bij de jeugd is het aanbod aan voetballers klein. Dit heeft volgens Karel te maken met het stagneren van de huizenbouw voor jonge gezinnen in Ulicoten. “We proberen zo lang mogelijk het eerste elftal te houden, dan kan de jeugd ook doorgaan. Bij de jeugd hebben we een heel goed kader.” Er zijn ook mooie memorabele momenten de voorbije vijftien jaar. Zoals het seizoen 2004/2005 waarin men bijna promoveerde van de 5e naar de 4e klasse. De promotiewedstrijd werd gelijk gespeeld en daarom ging die promotie net aan de neus van S.V.U. voorbij want tegenstander Virtus uit Zevenbergen had een beter doelsaldo. “Het was wel heel mooi. We zijn met een dubbeldekker en de Somsband naar Zevenbergen gegaan, Marco Klijs was toen trainer/ speler.” Veel dameselftallen werden kampioen “een heel fanatieke club” aldus de voorzitter. “Het zijn alleen niet zo’n trainingsfanaten. Nu zijn er een aantal dames zwanger.” Het ongeluk van bestuurslid en animator Aloys Geerts haalt voorzitter Vermeulen aan als zwarte bladzijde in de geschiedenis van S.V.U. “Hij kon goed met de jeugd overweg, deed de kantine, was sponsor.”

Activiteiten

Het algemeen bestuur bestaat nu uit Lara Jespers, Myrthe Theeuwes, Jan van der Kaa, Jozef van Sas, Karel Vermeulen en André Hendrickx. Op de website van SVUlicoten.nl zijn alle ins en outs van de vereniging te lezen. Tal van activiteiten organiseert de sportvereniging, zoals beachvolley, het hangijzertoernooi, optredens Icekoud, de avondvierdaagse, rikconcours, fietsdriedaagse en het jeugdweekend. “Vooral de jeugd heeft een goed kader, bij de volwassenen zouden we een wat breder kader mogen hebben” meent de voorzitter. “Eigenlijk hebben we weinig vrijwilligers, bijvoorbeeld ook om de kantine te draaien en nu moeten we ook het veld zelf gaan maaien.” Maar het verhaal van S.V.Ulicoten is zeker geen negatief verhaal, want de vereniging is na 40 jaren nog springlevend en het feestcomité heeft een heel feestweekend georganiseerd om het jubileum goed te vieren.

Feest

Foto’s uit de oude doos, het kampioenselftal SVU1 van 1974: v.l.n.r. staand A. Beers (leider), Frans Wildhagen, Andre van Sas, Gerard Keustermans, Ton Beers, Toon Vermetten, Ed Sommen, Jos Geerts (secretaris), gehurkt: Ton Keustermans, Harrie Peeters, Jos Verheijen, Ad Laurijssen, Theo Schutte en Ben Laurijssen.

Op 11 en 12 mei wordt er een feesttent op het oude handbalveld gezet en daar wordt het jubileumfeest gehouden. Op vrijdagavond is er een quizen feestavond voor iedereen, aanvang 19.30 uur. Op zaterdag een receptie van 18.00-20.00 uur met aansluitend om 21.00 uur een feestavond voor de leden. Karel en Julia Vermeulen zijn al druk bezig met het uitzoeken van foto’s van oude elftallen voor een fototentoonstelling. Voor de jeugd is er een apart programma.

Jan Blom met zijn trotse dochters Janneke en Nienke.

Foto: Hanne Dirven.

Opnieuw een bijzonder moment bij Gloria Atletiek: afgelopen vrijdag is Jan Blom, oud-voorzitter van Gloria Atletiek, onderscheiden als ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Zijn inzet voor onze vereniging was meer dan voldoende reden om begin vorig jaar, na zijn aankondiging dat hij afscheid ging nemen als voorzitter van onze vereniging, actie te ondernemen om Jan voor te dragen voor een onderscheiding. Een aantal leden van onze vereniging hebben de burgemeester, via officiële procedures, geïnformeerd over wat Jan zoal betekend heeft voor onze club. Ooit begonnen als jeugdatletiektrainer, maar daarnaast veel andere taken op zich genomen, zoals secretaris, voorzitter, kantinebeheerder en accommodatiebeheerder. Ook heeft Jan aan de wieg gestaan van onze huidige prachtige atletiekbaan en de oprichting van o.a. de wandelgroepen. Het was dan ook tot afgelopen vrijdag ‘geheim’ gebleven dat Jan zou worden onderscheiden. Een aantal weken terug ontvingen we een bericht dat Jan zijn onderscheiding op vrijdagmorgen 27 april om 09.45 uur in ontvangst zou gaan nemen via de burgemeester. Dan komt de vraag: hoe zorg je dat Jan op die ochtend thuis is, want ‘Jan heeft altijd wat te doen’. Zijn dochters werden ingeschakeld, want daar blijft Jan echt voor thuis. Zo had Nienke (zijn dochter) haar vader benaderd met het smoesje dat ze donderdagavond in de buurt moest zijn voor een afspraak met de accountant en dat ze dan zou blijven logeren om vervolgens vrijdagmorgen weer naar huis te gaan. En dat vond Jan helemaal goed... gelukkig! En dan is het vrijdagmorgen, het gaat gebeuren!Het handjevol leden dat op de hoogte was, verzamelden zich die ochtend bij Ad Bastiaansen, in afwachting van de komst van de burgemeester met zijn gevolg en de an-

dere dochter van Jan. Ook de lokale radio was aanwezig. En uiteraard was er taart geregeld!! Rond 09.45 uur werd er aangebeld bij Jan. Hij was net klaar met het ontbijt, samen met zijn dochter en stond oog in oog met de burgemeester. Zichtbaar verrast en overdonderd liet hij het allemaal over zich heen komen.Na een korte toespraak van de burgemeester, werd Jan om zijn reactie gevraagd. Hij kon moeilijk wennen aan het ‘zo bijzonder in de belangstelling staan’, maar vond het toch bijzonder om deze onderscheiding te mogen ontvangen. Ondanks dat hij ‘s morgens, toen hij op de radio hoorde dat je thuis diende te zijn voor een onderscheiding, nog even had gedacht ‘dat zal mij toch niet overkomen’. Maar gelukkig is het hem wel overkomen en is Gloria Atletiek trots op Jan. Daarna werd overgegaan tot het maken van de foto’s door de lokale en regionale pers, met hier een daar een kwinkslag van Jan (‘we kunnen ook op de foto, staande bij mijn Citroën’). De burgemeester en zijn gevolg had gelukkig nog even tijd voor een bakje koffie met gebak. Zij vertrokken iets over tienen en de rest bleef nog even nakletsen met Jan en zijn dochters. Diezelfde ochtend werd het mooie nieuws nog op onze site (www.gloria-atletiek.nl)geplaatst en werden alle leden uitgenodigd om op zaterdagochtend gratis een kopje koffie of thee te komen drinken. Jan, nogmaals namens Gloria Atletiek, onze hartelijke felicitaties.

Koningschieting VKZ Zondereigen 20 april j.l. heeft de koningschieting plaatsgevonden van de handboogvereniging Zondereigen. Ook dit jaar werd weer de jaarlijkse Koning en Prins wedstrijd gehouden. Als opwarmer werden eerst 10 pijlen om en om geschoten door de aanwezige schutters, dit om te kijken wie het hoogste gemiddelde zou halen en zich Prins voor het jaar 2012 mocht noemen. Hierna werd er voor de titel Koning geschoten, dit gebeurt op een knalstop diameter ongeveer 2 centimeter, diegene die hem laat knallen is koning. Makkelijker gezegd dan gedaan na 20 pijlen per schutter was er nog niets geraakt, besloten werd om nog een schot te doen per schutter en degene die het dichtste bij de priem zat tot Koning te verklaren. Frans Hereygers, oud-kampioen van België, hanteerde de meetlat en riep de afstanden door met als resultaat dat Bert Strijbos zich Koning mag noemen voor het komend seizoen.Verrassend was ook de uitslag bij de Prins verschieting Huub Smid,pas lid van de club,

had het hoogste gemiddelde. Al met al was het een gezellige avond waar mensen elkaar aanmoedigden het beste te presteren. Wie interesse heeft een keer te komen kijken of te schieten, training normaliter donderdag vanaf 19:00 achter Cafe Schuttershof in Zondereigen. Voor contact Frans Hereygers 0032(0)14638331 of Huub Smid 0135077344

Koning en prins 2012


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 34

Lente actie Gratis Silversphere uitvoering of cassette bij rolgordijnen en Eclips duo-rolgordijnen

Alles voor uw tuin! · Fonteinen

Onder andere: · Tuingereedschap

· Vijvermateriaal

· Sproeiers

· Tuindecoratie

· Grasmaaiers

· Tuinverlichting

Extra jubileum voordeel op

50.000 technische artikelen nu ook mobiel verkrijgbaar

Bij aankoop van een SUNWAY rolgordijn of een SUNWAY Eclips duo-rolgordijn krijgt u een gratis product upgrade. U kunt kiezen uit de cassette uitvoering of de Silversphere uitvoering, met de mooie pearlchrome steunen en aluminium onderlat. Normaal betaalt u respectievelijk € 50,- per meter en € 75,- per product voor deze uitvoeringen. Deze actie is geldig t/m 30 juni 2012

Normaal betaalt u een toeslag van respectievelijk € 75,- en € 50,- voor deze uitvoeringen.

n voorjaarsartikele p.nl

BREDASEWEG 28 - CHAAM TEL.: 0161-492465 Openingstijden: dinsdag - vrijdag: 8.30 tot 17.30 uur; zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur

Kijk op wildkam

Honden en Kattenpension www.tpoppelshof.eu. Uw vacantie ons werk. Met grote speelweide. Ook dagopvang, probleemhonden. 003214-650360 / 00324-76940454.

HERBALIFE: afslanken, energie en gezond ontbijt. Ik mag deze week 5 gratis proefpakketten weggeven. SMS „proefpakket“ naar 0628230358. Maja Seelen

Huur Goedkoop!, Sarah, Abraham, Baby Opblaasbaar, Skytubes, Springkussens, Zeskamp, vele Spelen, www.happy-point.nl, Breda Tel:076-5415966

A.s. ZONDAG OPEN van 11.00 - 17.00 uur

Nu volop éénjarige- en Orangerieplanten

Regelmatig krijgen wij via inruil FIETSEN EN BROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informatie? Hapers Tweewielers: Kerkstraat 51, Gilze. Tel. 0161-452642.

www.destoffeerderchaam.nl NASSAU GRASS rolgazon. Vanaf € 1,75 m². Boschoven 24 te BaarleNassau. Tel.: 0031 (0)35079954.

Het adres voor VERSGEBRANDE NOTEN, Mooie KADO,s en ZOVEEL meer P-NUTZ Molenstraat 35a Baarle-Hertog.

Onze perkplantenkwekerij is weer geopend. Ad en José Hoefmans Kapelstraat 22a Baarle-Nassau

KIES JE KORTING Met de bus in Brabant is voordeliger dan je denkt. Kijk welke korting bij jou past op ovchipwijzer.nl

EXTRA KOOPZONDAG: 13 mei van 11.00-17.00 uur

Princenbosch plantencentrum Bavelseweg 143, Gilze

Tel. 0161 - 431923, Fax: 0161 - 431507 www.princenbosch.info

Leeftijdskorting

Dalkorting

Leeftijds- én Dalkorting

Leeftijdskorting hoef je niet te kiezen. Die krijg je automatisch als je reist met een Persoonlijke OV-chipkaart en tussen de 4 t/m 18 jaar of 65+ bent.

Kies nu voor Dalkorting op je Persoonlijke OV-chipkaart (€ 10,50 per jaar). Dan reis je na 9.00 uur en in het weekend de hele dag met 40% korting.

Heb je recht op leeftijdskorting? Kies dan ook voor Dalkorting (€ 10,50 per jaar) op je Persoonlijke OV-chipkaart. Je korting loopt in de daluren op tot 60%.

Een samenwerking tussen:


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 35

SP RT- nieuws

Karateclub Noritsu scoort op Tezuka Cup Zaterdag 21 april vond in Rotterdam de Tezuka Cup plaats, een Kyokushin karatetoernooi dat voor de eerste keer werd georganiseerd door Dojo Kimaita. De deelnemers van de Baarlese karatevereniging waren Pamela Boot en Hilde Wilborts, deze zeer ervaren wedstrijdvechters hebben ook dit toernooi weer een podiumplaats weten te behalen. Op papier had het toernooi 200 deelnemers, in werkelijkheid waren het er net iets minder. Hilde en Pamala waren met nog drie andere meiden ingedeeld in poule 9. Enkele ‘concurrenten’ in deze poule waren Mercedes Spoor van Dojo Renshu en twee karateka’s van Dojo Fudo Shin uit Krimpen aan den IJssel. Desondanks de 2 dames van Noritsu veel wedstrijdervaring hebben, was er toch een nieuw aspect voor hen: deze wedstrijd moest zonder handschoenen worden gevochten. Dit was geen probleem voor Pamela en Hilde, en

Pamela en Hilde op het podium.

na een lange tijd wachten konden ze vol goede moed de tatami betreden. Van de meiden van Fudo Shin werd vrij eenvoudig gewonnen, Pamela

scoorde beide partijen door jodan mawashi geri’s en Hilde kreeg beide dames letterlijk op de knieën door haar harde stoten en lowkicks. Tegen de eveneens ervaren Mercedes Spoor vocht Pamela gelijk, ook de partij tussen Mercedes en Hilde eindigde in een gelijke stand. Ondanks dat Hilde een licht overwicht had en bijna de gehele partij naar voren vocht en druk zette, werd dit door de 5 scheidsrechters niet omgezet in winst. Ook de partij tegen elkaar eindigde (zoals zo vaak) in een gelijke stand. Omdat Mercedes ook van de twee andere dames wist te winnen waren er nu drie gedeelde eerste plaatsen die uiteindelijk op gewicht werden verdeeld. Hierdoor werd uiteindelijk Pamela 2e en Hilde 3e in poule 9. Een fantastisch resultaat waardoor Noritsu weer een stukje meer op de kaart is gezet. Meer informatie over Karateclub Noritsu is te vinden op www.karateclubnoritsu.nl

ATB crosswedstrijd in Alphen op zaterdag 19 mei WTV Alphen verzorgt op zaterdag 19 mei a.s. voor de tweede maal de openingswedstrijd voor de ATB crosscompetitie op recreatiegebied ‘t Zand te Alphen. Dat doet zij in samenwerking met de organisatie achter de ATB cross webstrijden. Op dit moment hebben reeds 250 mountainbikers uit Nederland als België zich voor deze competitie opgegeven. Het bijzondere aan deze competitie is de opdeling in 4 verschillende klassen die niet, zoals te doen gebruikelijk, zijn geschikt op basis van leeftijd, maar op basis van de snelheid van de fietser. Dat betekent dat beginnende mountainbikers, onafhankelijk van leeftijd, in de laagste klasse starten en de bewezen snelle, wedstrijdrijders in de hoogste klasse meerijden. Dit zorgt er voor dat het aantrekkelijker is om mee te doen voor alle nivo’s. Vanaf 13.00 uur zal er in 4 verschillende klassen gestreden worden om

de eer. De eerste wedstrijd is die van de D-klasse en daarna volgen de overige klassen. Het parcours start en finisht nabij de EHBO-post op de speelweide bij de waterplas. De route voert langs verschillende zandpaden en singletracks. De wedstrijd is uitstekend te volgen! In totaal worden er rondes van 3,3 kilometer gereden waarbij men per ronde 3 maal de start- en finishstraat passeert. De A -klasse rijdt 8 ronden en de D-klasse rijdt er tenslotte 5. Voor de supporters is er dus genoeg te zien bij deze ATBwedstrijden.

Iedereen kan deelnemen

Je hoeft niet perse ingeschreven te staan in de ATB-cross competitie om aan de wedstrijd deel te nemen. Indien je wilt deelnemen zonder onderdeel uit te maken van de competitie maar wel van de wedstrijd, dan kan

Volgend weekend is het feest bij SVU

SVU-voetbal 40 jaar! gedeelte’ van 18.00 u t/m 20.00 u. Tijdens deze receptie kunnen mooie herinneringen uit de laatste 40 jaar opgehaald worden onder het genot van een hapje en een drankje. Aansluitend vindt vanaf 21.00 u de eigenlijke feestavond plaats. Hierbij is iedereen die SVU een warm hart toe draagt welkom! Het gehele feestweekend wordt muzikaal opgeluisterd door DJ Jarno.

Uitslagen:

Nordea 2 – SVU 1 Zundert 4 - SVU 2 SVU/Viola B1 - Riel B1 Dia D4-SVU D1 SVU F1 - Zundert F2 Chaam mini’s2 - SVU Minipupillen (vr)

Bob, Lieuwe en Jens:de besten van de B-jeugd bij het penalty schieten!

SVUlicoten afdeling voetbal bestaat dit jaar 40 jaar. Dat we deze mijlpijl bereikt hebben, willen we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 11 en 12 mei 2012 willen we dit tijdens een feestweekend uitgebreid vieren.

Vrijdagavond 11 mei

Op vrijdagavond 11 mei organiseren we voor verenigingen uit Ulicoten en omstreken, maar ook voor buurtschappen en bedrijven een gezellige ‘QUIZ/FEEST-AVOND’. Tijdens de avond, die start om 19.30 uur, gaan deze verschillende groepen van jong tot oud tegen elkaar strijden om uit te maken wie er nu over de meeste kennis en vaardigheden beschikt.

Zaterdagavond 12 mei

Op zaterdagavond 12 mei beginnen we de avond met een ‘officieel

0-3 3-2 2-4 6-0 4-1 5-1

Programma zondag 6 mei:

13.00: SVU 1 - SARTO 6 De wedstrijdballen voor deze wedstrijd zijn beschikbaar gesteld door Agro-cultuurtchniek Kennes VOF en Rosé Kalverhouderij De Bont. Bedankt hiervoor! 10.30: SVU 2 - Gesta2 10.30: SVU Da. 1 – Taxandria Da. 1 Programma zaterdag5 mei

14.30: SVU/Viola B1 - Molenschot B1 (in Ulicoten) 14.30: SVU/Viola MC1 - SVSSS MD1 (vr) (in Ulicoten) 09.30: SVU D1 – Jong Brabant D6 10.00: SVU Minipupillen - Gesta Mini’s (vr) Jeugdweekend Het voetbalseizoen loopt ten einde, dus we gaan weer spectaculair afsluiten met het jeugdweekend! Vrijdagavond 18 t/m zaterdag 19 mei zijn de jeugdteams D, E, F en Minipupillen welkom. We gaan er vanuit dat ieder-

dat door een daglicentie te nemen. Deze kan op de dag zelf tot een uur voor aanvang van de wedstrijd worden verkregen. Met name de vele mountainbikers uit de regio nodigen wij bij deze uit om aan de wedstrijden deel te komen nemen. Men kan dan vrijblijvend kennis maken met het rijden van wedstrijden. Wil je je inschrijven voor de gehele ATB cross competitie, dan kan dat ook op de dag zelf. Voor meer info zie de website: WWW.ATBCROSS. COM. Vooraf jezelf aanmelden voor de competitie heeft uiteraard de voorkeur. Toeschouwers zijn ook van harte welkom. Het beloven spectaculaire mountainbikewedstrijden te worden zaterdagmiddag 19 mei op ‘t Zand in Alphen vanaf 13.00 uur. Toegang is uiteraard gratis. een komt, mocht je verhinderd zijn dan moet je vòòr 5 Mei afmelden bij andrehendrickx@svulicoten.nl

Uitslag penaltybokaal

Vrijdagavond 27 April was de penaltybokaal voor alle jeugdleden. Het werd een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. Iedereen mocht 3x op goal schieten, bij 3 verschillende keepers. Dus in totaal kon je maximaal 9 doelpunten hebben gescoord. Er werd per team gestreden om de felbegeerde medailles. De uitslag per team: SVU Minipupillen: 1e: Seppe Adams, 2e: Jens Wildhagen, 3e: Wout Hafmans SVU F2: 1e: Hanno Verheijen, 2e: Floris Schellekens, 3e Lucas Verheijen SVU F1: 1e: Tijmen Unsworth, 2e: Lennert Peeters, 3e: Hein Patist SVU meisjes E1: 1e: Erin Verwaal, 2e: Pleun Wouters, 3e: Saar Verheijen SVU D1: 1e: Koen Verheijen, 2e: Dennis Verheijen, 3e: Wout Rijvers SVU/Viola meisjes C1: 1e: Ilse de Vos, 2e: Janne de Bont, 3e: Domenica van Gastelle - SVU meisjes B: 1e: Lotte Leuris, 2e: Susanne van der Palen /Viola B1: 1e: Bob van Engelen, 2e: Lieuwe de Bont, 3e: Jens Verheijen Allemaal Proficiat ! Stijn Roelen, Robert Geerts en Rens Rijvers bedankt voor het keepen !

TENNISNIEUWS Mixtoernooi

Het mix-toernooi staat weer voor de deur en natuurlijk hopen wij dat jullie allemaal deel zullen nemen aan dit altijd zeer geslaagde toernooi. Het zal, net als vorig jaar, in twee langere weekenden gespeeld worden. We beginnen op woensdagavond 16 mei om 20.30 uur (dit i.v.m. de clubavond voor

Avondvierdaagse Ulicoten De 32ste avondvierdaagse gaat weer van start en wel op: dinsdag 29, woensdag 30, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni. De afstanden die gewandeld kunnen worden zijn 5 en 10 km. Onderweg wordt er voor versnapering gezorgd. Er kan dagelijks gestart worden tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf De kantine van SVU aan de Bernardusstraat. Nieuw dit jaar is dat we op de laatste avond met een thema Gaan werken, namelijk: rood/

wit. Wie op de vrijdagavond Het ludieks gekleed is krijgt een verrassing. Er is een mogelijkheid om vooraf in te schrijven: Maandag 21 mei: tussen 19.00 en 20.00 uur Woensdag 23 mei: tussen 12.00 en 12.30 uur. Inschrijfgeld bij voorinschrijven: €3,50 p.p. Daarna €5,-- en per dag €2,-- We hopen weer veel wandelaars te mogen begroeten. De activiteitencommissie S.V.U. Annette Jacobs tel. 013-5199443

Bridgeclub Chaam Woensdag 25 april Gem. na 5e Zitting A Lijn 1 Elly & Flip Beijer 2 Riet Lauwerijssen & Wil Wennekes 3 Ton Gielen & Jan Nugteren 4 Arnold vd Berg & Gérard Verheijen 5 Aad vd Berg & Tommes Verheijen 6 Joke Martina & Mirek Adamski 7 Francine vd Aa & Suzan Maakenschijn 8 Annie Verheijen & Daniël Elst 9 Riet & Ad Wouters 10 Riet Ermes & Loes Notenboom 11 Clemie vd Berg & Jacolien Plugge 12 Carla Donkers & Maria de Leeuw

B Lijn

10 Jac Leijten & Anton Michielsen 47,00 11 Ria Simons & Toos Wijne 45,17 12 Corry v Oosterbosch & Angeline Wouters 44,00 54,91 54,84 53,58 51,17 50,34 49,41 48,91 48,42 48,09 47,42 45,92 44,17

1 Peter Geukes & Harry de Leeuw 57,33 2 Bert Cornelissen % Adriaan Timmermans 52,17 3 Annie vd Broek & Riet vd Broek 52,08 4 Nel Michielsen & Anton de Roij 51,08 5 Riet Korsmit & Ria Struijs 50,83 6 Ria v Dijk & Chris Verkooijen 50,75 7 Dieni Helsinger & Rien de Ruijter 49,25 8 Henriëtte Coenraads & Josje Voss 48,33 9 Trees Leijten & Resie Mols 47,34

C Lijn

1 Dina vd Broek & Ad vd Buijs 2 Sophie Geerts & Kees vd Broek 3 Toon Ansems & Kees De Swart 4 Colet v Gerven & Elly De Swart 5 Annet & Cees Meeuwesen 6 Jan Nelemans & invaller 7 Jeanne Ansems & Bernadette Kruijssen 8 Adje v Beckhoven & Liesbeth Lambregts 9 Wil Cohen & Bep van Sas 10 Yvonne Welten & Ineke v Zuilen

51,69 51,04 50,83 50,31 49,37 48,56 48,44 48,34 48,19 42,71

1 Corry v Dorst & Els Pulles 2 Henriëtte & George Valckx 3 Josje v Dorst & Lia Krijnen 4 Jeanne Broeders & Kitty vd Steen 5 Anny & Guus Steffens 6 Annette & Berry v Sundert 7 Angela Lambregts & Betsy Magielse 8 Piet Ermes & Jef v Gerven 9 Jeanne & André Jansen 10 Maria Adams & Ineke Frenks

52,92 52,92 51,35 51,10 50,83 50,42 49,38 49,17 45,83 44,91

D Lijn

Nieuws van VV Viola Kaartenverkoop Grote Jubileumavond Viola 75 jaar

De verkoop van de toegangskaarten voor de grote jubileumavond zijn begonnen. Deze zijn alleen verkrijgbaar in de Viola kantine tot en met 6 mei! Let op na 6 mei geen competitie meer! Zondag met de seizoensafsluiting komen wij rond bij de elftallen met de kaarten. U kunt natuurlijk al eerder kaarten kopen aan de bar in de Viola kantine. Er worden die avond 2 juni geen kaarten verkocht aan de tent! Op deze avond zijn alle leden vrijwilligers club van 50 leden en supporters vanaf 16 jaar met partner welkom ! De kaarten kosten € 20,00 per persoon (all inclusief). Voor die € 20,00 word u de gehele avond voorzien van koffie drankjes en happen! De coverband Claer Outh zal de avond vullen met muziek !! Wij hopen jullie natuurlijk allemaal te mogen begroeten op deze onvergetelijke feestavond! Iedereen moet natuurlijk een kaart kopen! Wil je nog meer informatie? Marian Peters, 0629034958, Peters. wildhagen@kpnplanet.nl Jubileumcommissie v.v.Viola 75 jaar. 45+buurtvoetbaltoernooi

Oproep aan alle oud(e)-voetballers, De indruk wordt gewekt dat je alleen op oranje muiltjes een potje voetbal kunt spelen: laat ons nu eens bewijzen dat dat op zwarte kicksen nog uitstekend kan! Dit jaar wordt voor de 3e keer het “Violade jeugd) tot en met zondagavond 20 mei. En van donderdagavond 24 mei tot en met zaterdag 26 mei. De finales worden op zaterdagmiddag gespeeld vanaf ongeveer 16.00 uur. Iedereen speelt dan nog een wedstrijd voor de uiteindelijke plaatsbepaling. Kun je die dag echt niet, laat dit dan tijdig weten, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,-- per persoon. Opgeven per koppel kan tot en met dinsdagavond 8 mei. Doe in een enveloppe het inschrijfgeld met daarop jullie naam en doe die in de brievenbus bij Constance Theeuwes, Molenstraat 7, Ulicoten. Wij wensen alle deelnemers een sportief en gezellig toernooi toe.

Uitslagen Competitie Tennis KNLTB Dames senioren: Loon op Zand 2 – SVU 1 SVU 2- Rauwbraken 6

Meisjes

1-3

45+buurtvoetbaltoernooi” gespeeld. Zondag 27 mei zal er gespeeld worden, samen met, maar toch apart van het buurtvoetbaltoernooi. Aanvang 12.00u afsluiting 15.30u, net vóór de finale van het buurtvoetbal. Dus je kunt de jonkies uit jouw buurt dan aanmoedigen en natuurlijk van de nodige tactische tips voorzien. Er wordt op een half veld gespeeld ( 7 tegen 7) volgens de gewone voetbalregels. Een wedstrijd duurt 2 x 10 minuten. Iedereen die 45 of ouder is, is als speler welkom. Voor het publiek is geen leeftijdlimiet vastgesteld, hoewel men zich af kan vragen of het vertoonde schouwspel geschikt is voor jeugdige kijkertjes’. Je kunt je als team, of als individu opgeven bij Gerard Hendrickx (5081446) of Hans Caron (5082899). In dit laatste geval wordt je door ons ingedeeld bij een geschikt team. Graag tot de 27e!

SENIOREN Programma 6 mei CHC/Orka 1-Viola 1 Viola 3-Nemelaer 5 Nevelo 6-Viola 4 Viola 5-NOAD 6 Uno Animo 7-Viola 6 Viola 7-Bladella 13 Viola 8-Beerse Boys 14 Viola DA1-Sprundel DA1 Viola DA2-SVSOS DA1

JUNIOREN Programma 5 mei ONI B1-Viola B1 Viola B2/SVU1-Molenschot B1 Bavel C1-Viola C1 Viola D1-Beek Vooruit D2

SVU-Alphen

Programma: Meisjes t/m 12 jaar

14:30 11:30 10:00 12:00 12:00 10:00 9:30 12:00 10:00

11:00-12:00 13:30-14:30 08:30-09:30 09:15-10:15

2-4

9 mei: Chaam 1-SVU

Dames

10 mei: Teco 2- SVU 1 SVU 2- Raamsdonksveer 2

Avondvierdaagse Ulicoten 2012

Om alvast in de agenda te noteren:De avondvierdaagse wordt gehouden op dinsdag 29, woensdag 30, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni. Over een aantal weken volgt er uitgebreider informatie. Tevens zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers die ons tijdens deze dagen willen helpen. Wij zijn namelijk maar met 2 personen en dat is wel erg weinig om alles rond te krijgen het is maar voor ongeveer 2 uurtjes per avond.Voor meer informatie: Annette Jacobs tel.013-5199443. De activiteitencommissie SVU. Zie ook www.svulicoten.nl


20% korting

op alle Skantrae deco producten* bij PAGINA 36 een Skantrae luxeenbinnendeur 20%aankoop korting opvan alle Skantrae luxe buitenbinnendeuren*

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

d Meimaan aand m en perkplant keuze p Volo

tten 2 hangpo voor e 10.

l groot assortiment (5.000 m2 vol kleur) l alles dit jaar weer zelf gekweekt in onze kassen l u kunt zelf alles uitzoeken en uit de perken nemen !!! l veel aparte soortjes, leuk om te proberen (±100 soorten)

* Geraniums in vele soorten en kleuren (ook bont- en donkerbladig) * perkplanten alle bekende soorten b.v. Vlijtig Liesje (20 kleuren), begonia, petunia (20 kleuren), lobelia, alyssum, salvia, verbena (10 kleuren), leeuwebek, etc. * ook de speciale soorten: b.v. Gazania, Calceolaria, Mimulis, Blauwe Salvia, Tabaksplant, Dahlia, Cosmos, IJsplantje, Heliotropium, etc. * knolbegonia’s in vele kleuren in 11 cm pot (ook hang) * Perkplanten uit stek (in 11 cm pot): mooi te combineren in bloembakken of als bodembedekkers, b.v. Bacopa, Centradenia, Sanviltallia, Portulaca, Lantana, Lobelia,Fuchsia, Scaevola, Convolvulus, Diascia, etc. * En de succes soorten van de laatste jaren! Osteospermum (Spaanse Margriet). Surfinia’s en Million-Bells (stekpetunia’s), Babylon en Tukana (stekverbena’s). Die zorgen voor een lange zomer vol bloeiplezier met steeketiket als teken van rasechtheid! * Grote Vlijtige Liesjes (ook dubbele) * Hangpotten, baskets en emmertjes (met div. planten). * Kuip- en terrasplanten in struik en stamvorm. * Potgrond, Osmocote potgrond, vloeibare mest, etc. * Potgrond speciaal voor perkplanten, met 6 maanden mest: 3 zakken 40 ltr. e10,-

10 Oostenrijkse hanggeraniums diverse kleuren

20% 2 ko0 rt% ing

1773270 ACTIE

i er septe memb

TOT:

koproropdtduecicteno g n

sepm tem

eiber

Plafondlijsten

keukens - badkamers - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - Architraven deuren wanden en plafonds - hout/plaatmateriaal - stukadoorsbenodigdheden - badkamers - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - deuren wanden en plafonds - hout/plaatmateriaal - keukens badkamers binnendeuren - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - deuren wanden en wandlijsten Plinten plafonds hout/plaatmateriaal stukadoorsbenodigdheden

plinten

architraven

hang en sluitwerk

SPECIALE AANBIEDING:

-A-Acctiteie--

ACTIE VAN:

beslag

8,00

plafondlijsten

is van toepassing bij **actie Actie is van toepassing op de Prestige, Fusion, Original, Cube X, Cube aankoop vanAccent, SKS Cube, en SKL Eiken en Nano binnendeuren. binnendeuren en SKEDecoratieve en SKM producten zijn: architraven, plinten, lambribuitendeuren en is geldig uitsluisering, wand- en plafondlijsten. Actie geldt tend geldig tijdens de vermelde uitsluitend bij onderstaande Skantrae dealer in actieperiode of voorProducten producten de vermelde actieperiode. dienen te zijn besteld in deze Niet in combinatie die besteld zijnperiode. in deze periode. met andere Skantrae acties. Niet i.c.m. andere acties.

lambrisering

glas

e

VERS VAN DE

KWEKER

Kwekerij Sterkens Broekstraat 44, Molenschot, Telefoon 0161-411459, Fax 0161-851747 (tegenover Sportpark Hoogeind) Openingstijden: Alle dagen: 8.30-12.30 uur / 13.30-18.00 uur; zaterdag: 8.30-17.00 uur.

VERPOL b.v.b.a. Kunststofdakbedekking en goten Zeilmakerij - Zwembadfolie Folie voor vijvers en zwemvijvers Van de Pol Tom Contactadres: Vaartstraat 5, Ravels GSM 0032 474/44.79.02 Met vele jaren ervaring

OOk vOOr particulieren

www.schaafstra-bv.nl www.schaafstra-bv.nl

Skantrae B.V. • Mega 1 • 6902 KL • Zevenaar • Telefoon: 0316 - 58 66 00 • www.skantrae.com

Dongen (showroom), Eindsestraat 66. Tel: 0162-314311 Dongen (showroom) EindsestraatEindsestraat 66. Tel: 0162-314311 Tel: Hilvarenbeek Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015 Dongen (showroom), Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat66. 3. Tel: 0162-314311 013-5054015 Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015

Voor alle graaf- en schoorsteen & kachelbedrijf grondwerken, zowel Weekblad binnen alsOns buiten, met bobcats van 90 cm tot 160 cm breed en minikraantjes 2 van 800 kg x(7035 mm Rookkanalen - schouwen - kachels kolom cm. br. ) tot 5000 kg. (180 Goedentijd 18, 5131 AS Alphen, N.Br. br.), voor het leegrijden Telefoon en fax: 013-508 14 56 van mestveestallen en Vanuit België: 0031-13 508 1456 TOT bel OPZEG kippenhokken, naar Alle onderhoud. Schoorsteenvegen. ‘Reparatie’. Aanleg rookkanalen. Dubbel- en enkelwandige R.V.S. Herman van Beek tel. Renovatie van schouwen. Impregneer- en reinigingsmiddel. 0031(0)135078118 of Accessoires enADVERTENTIE hulpstukken. Nieuwe en gebruikte kachels. 0031(0)0653364696. VERVANGEN VORIGE

J. AArts Alphen

JAN VERHEYEN nv • Grond-, afbraak-, en nivelleringswerken • Agrarische werken • Leveren zwarte grond, zavel, gebroken beton- en mengpuin • Eigen Copro-CE gekeurde breekwerf • Uitzeven van grond • Plaatsen containers voor puin • Verhuur terreinhoogtewerker 16 m

Meir 13, 2381 Weelde, tel.: 0032 14 65 75 34 Web: www.jan-verheyen.be

Mmmm..... Chipolatavlaai Dit is alweer de laatste week van Vromans Vlaaien festival (vanaf donderdag 3 mei) Vers gebrande hazelnoten liggen klaar, de aardbeien zijn geplukt en de Zwitserse room wordt luchtig geklopt. Drie soorten vanaf € 4.95 VERPOL b.v.b.a. Kunststofdakbedekking en goten Zeilmakerij - Zwembadfolie Bekleding van kleine meubels Van de Pol Tom - Vermeiren Jos Contactadres: Vaartstraat 5, Ravels GSM 0032 474/447902 00 32 478/285101 Met vele jaren ervaring

Ons Weekblad ZOEKERTJE STOPZETTEN

Vlaaienweek 4

Chipolatavlaai € 4.95 Gevuld met Zwisterse room, marasquin en chipolata

Hazelnoot slagroomvlaai € 5.95 Gevuld met een heerlijke zuivere room en hazelnoten

Aardbeien de luxe € 5.95 Frisse combinatie van Hollandse aardbeien met slagroom

Bakkerij

’t Lekkerbekje

Vromans

Kerkstraat, Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5079257 De Laverije, Rijen, Telefoon: 0161-224475 Jorisstraat 24, Breda, Telefoon: 076-5653682


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 37 Stand bijgewerkt tot 1 mei COMPETITIESTAND Eerste klasse RZC

SP RT- nieuws

Sport & Squashcentrum Den Bogerd Alphen Scanservice De Jong & Runnersworld Tilburg Kampioenen 1e & 3e Klasse RZC Alphen 2011 - 2012

Kampioensfeestje Runnersworld in Sportcafé Den Bogerd!

Veel publiek bij kampioenswedstrijd Runnersworld

Kampioenen Regionale Zaalvoetbalcompetitie bekend! Scanservice De Jong kampioen 1e klasse RZC Alphen 2011 - 2012 Door een onverwachte nederlaag van directe concurrent Zuivelhandel van Hoek uit Gilze is Scanservice De Jong kampioen 1e klasse RZC Alphen geworden, met 6 punten voorsprong en een beter resultaat over de onderling gespeelde wedstrijden is Scanservice De Jong niet meer in te halen. Vrijdag 4 mei a.s. speelt Scanser-

vice tegen De Jong waarna het echte kampioensfeest gevierd gaat worden. Foto’s in de volgende editie van dit blad!

Runnersworld Tilburg

Runnersworld Tilburg moest de laatste wedstrijd tegen Multimate uit Baarle Nassau winnen om zeker te zijn van het kampioenschap, zo’n 60 supporters uit Gilze waren meegekomen om de mannen aan te moedigen, Runnersworld begon zenuwachtig

aan de wedstrijd en de eerste kansen waren dan ook voor Multimate. Na ongeveer 10 minuten wisten de mannen van Runnersworld de score te openen, vanaf dat moment ging het beter draaien en wisten zij hun kampioenschap binnen te slepen. Op verzoek van enkele spelers van Multimate wordt de uitslag niet vernoemd! Na afloop van de wedstrijd was het nog lang gezellig onrustig in het sportcafé van Den Bogerd. De organisatie feliciteert Runnersworld en Scanservice De jong met hun kampioenschap.

pl club 1 Scanservice De Jong 2 Zuivelhandel v. Hoek 21 3 PTP Galaxy 4 LinQTree 5 Leo van den Broek 6 De Jong 7 ZVT Den Brouwer 8 AC Rielan 9 Schouwenaars 10 Stuc. Pijpers De Tip 18 11 ZVV Mozes 12 C1000 Zwijsen Tweede Klasse RZC 1 Groenteboer Alphen 2 Topdirection 3 Trommelen 4 Smulders Autobedrijf# 22 5 Lokomotiv/Schoenma 6 Klooster van Alphen 7 Vromans van Hal 8 Reijns Staalconstr 9 Trimsalon Jose Derde Klasse RZC 1 Runnersworld Tilburg# 22 2 Hov bedr. Timmermans22 3 Beerens Winkelint. 4 Hov Bedr. Klaassen 5 Multimate 6 ZVV De Grashoppers 7 Lemans Motori 8 CBU Koyen & Partners 19 9 Geerts Timmerwerke 10 Autobedrijf van Riel# 19 11 Z.V.S.V.S. 12 Kees Jacobs Transp

wed 20 15 20 19 20 21 19 19 19 5 20 18

gw 17 4 10 10 9 8 7 6 6 1 5 3

gl 1 2 2 4 3 3 4 5 3 12 0 2

vl 2 49 8 5 8 10 8 8 10 16 15 13

pnt 52 109 - 32 31 30 27 25 23 18 44 - 15 5

voor 103 - 50 79 - 68 - 87 - 61 - 66 - 51 - 56 - 63 46 - 37 -

tegen saldo 55 48 59 0 71 8 52 16 81 6 60 1 67 -1 65 -14 92 -36 -19 0 68 -22 83 -46

22 22 21 11 21 21 20 20 19

18 12 11 3 9 7 8 6 3

0 3 3 8 3 2 1 2 1

4 7 7 36 9 12 11 12 15

54 39 36 105 - 30 23 22 20 10

86 - 92 - 67 - 76 73 - 72 - 53 - 60 - 50 -

47 73 55 29 71 83 77 78 98

39 19 12 0 2 -11 -24 -18 -48

18 17 19 19 20 18 20 6 19 4 20 21

1 2 11 9 8 8 6 3 6 4 5 5

3 3 4 4 5 3 2 10 2 11 1 1

55 53 4 6 7 7 12 18 11 16 14 15

116 - 94 - 37 31 29 24 20 40 - 17 39 - 16 16

40 30 85 - 45 - 47 - 50 - 50 - 50 53 - 61 71 - 48 -

76 64 41 38 56 49 71 -10 85 -22 93 124

0 0 44 7 -9 1 -21 3 -32 0 -22 -76

minpnt 0 0 3 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 3 0 3 0 0

www.vvchaam.nl

Chaam in ondertal langs Molenschot Zondag jl. mocht Chaam op bezoek bij het laaggeklasseerde VV Molenschot. Zelfs een grote schare vliegen waren op dit duel afgegaan om de voetbalshow te aanschouwen. Een sprankelende voetbalshow moest het worden, maar niets bleek minder waar. Al snel werd duidelijk dat Molenschot de strijd fysiek wilde aangaan met snelle sterke spitsen en een continue vlaggende grensrechter als angels van het team. Chaam poogde hier combinatievoetbal tegenover te stellen, maar dat kwam deze middag niet geheel uit de verf. Chaam was wel dreigender met een grote kans voor Aron en een afgekeurd doelpunt van Wouter. Desalniettemin was het Molenschot dat de leiding nam middels een schitterend afstandschot die in de bovenhoek verdween van Robbie “de winterschilder”: 1-0. Chaam probeerde dit nog voor rust goed te maken, maar verder dan een gevaarlijke vrije trap van Thijs Vergouwen kwam het niet. In de rust bleef de jarige Roy Moelands in de kleedkamer achter en werd gewisseld voor aanstormend talent Stan van Boxel. Chaam moest in de tweede helft uit een spreekwoordelijk ander vaatje gaan tappen, maar dat wilde nog steeds niet echt lukken. De situatie werd zelfs nog schrijnender toen de Molenschotse aanvaller op fel oranje Koninginnedag schoenen de biceps van Denny Goos niet kon ontwijken en tegen het gras ging. Denny kreeg hiervoor de rode prent te zien en Chaam moest met 10 man verder. Reserve-keeper Peter van der Aa werd ingebracht voor Michel van de Heijning, ware het niet dat Peter zijn schoenen niet snel genoeg naar de zin van de scheids strikte en de scheidsrechter Chaam verder wilde laten spelen zonder keeper. Gelukkig corrigeerde de arbiter deze uiterst merkwaardige beslissing niet veel later. Kort daarna kreeg ook trainer Fred Vrolijk een rode kaart voorgeschoteld, nadat hij de scheids erop attendeerde dat de tijd stilgezet moest worden bij tijdrekken. Echter – tot vreugde van heel voetbalminnend Chaam – leek Chaam plotseling te herstellen. Met tien man en met de trainer achter de omheining, werd er ineens heel behoorlijk gecombineerd, hoog tempo gespeeld en was er veel

dreiging. De eerste waarschuwing voor Molenschot was van Thijs, die over schoot na een voorzet van Stan. Niet veel later was het raak. Thijs zag zijn schot licht getoucheerd worden, waarna het voor de Molenschotse keeper een onneembare veste was om zijn doel schoon te houden: 1-1. Inmiddels was publiekslieveling Jozef Geerts erin gekomen voor de moegestreden Wouter van de Broek. De volgende kans voor Chaam diende zich alweer aan. Stan kwam oog in oog met de keeper, maar besloot af te spelen waardoor Molenschot er een corner van kon maken. Chaam bleef aandringen en had deze keer wel het geluk aan haar zijde. Teun wilde terugleggen binnen de zestien, maar deze werd geraakt door een Molenschots arm. Penalty, zo besloot de scheidsrechter resoluut. Thijs Vergouwen, één van de voortrekkers van Chaam deze middag, nam dankbaar van dit buitenkansje gebruik en zette zijn ploeg op voorsprong met een overtuigend genomen strafschop. Een 1-0 achterstand goedmaken met tien man mag een puike prestatie genoemd worden en was een terechte beloning voor de werklust. Molenschot probeerde nog een slotoffensief te forceren, maar verder dan een aantal dreigende corners in de slotfase kwam de thuisploeg niet. Daar trainers Ed & Fred niet de beschikking hadden over de geblesseerde Jelle van Raak (grove charge van de gokautomaat) brachten ze de volgende 11 binnen de lijnen: Denny Goos; Stefan de Ceuster, Teun Gooijers, Roy Moelands, Michel van de Heijning; Joost van Eil, Wouter van de Broek, Tim Hoefnagel; Nils de Rooij, Thijs Vergouwen, Aron de Bruijn. Wisselspelers: Peter van der Aa, Wouter Martens, Stan van Boxel, Joost Geerts en DJ Eloy Smeekens. Verzorgster Milou Braspenning, en grensrechter John Martens completeerden de groep. Voorafgaand aan de wedstijd zondag zullen F pupillen van Chaam en UVV een vriendschappelijke wedstrijd spelen. Uitslagen Wedstrijd Uitslag

Zondag 29-04-2012 Molenschot - Chaam 1 Bavel 2 - Chaam 2 Chaam 3 - Baronie 9

1-2 4-3 5-0

Gesta DA1 (terrein UVV) - Chaam DA1 1-1 Zaterdag 28-04-2012 Chaam 2 (zat) - VVC’68 2 1-2 GSBW A1 - Chaam A1 7-2 Rijen B4 - Chaam B2 4-1 Chaam MC1 - SC Gastel MC1 2-2 Chaam Mini-pupillen 2 - Ulicoten MP1 5-1 Donderdag 26-04-2012 Chaam A1 - SBC A2 5-4 Wedstrijdprogramma Zaterdag 05-05-2012 12:00 TSVV Merlijn 2 - Chaam 2 (zat) 14:30 Chaam B1 - TSC B3 15:00 MOC 17 B3 - Chaam B2 10:45 Chaam E1 - Molenschot E1 09:45 Wernhout F1 - Chaam F4 Zondag 06-05-2012 14:30 Chaam 1 - UVV’40 12:00 Chaam 2 - TSC 3 10:00 JEKA 15 - Chaam 3 10:30 Chaam DA1 - Groen Wit DA1 Toernooienprogramma Vrijdag 11-05-2012 Chaam E1 Taartentoernooi Viola Sportpark Viola Alphen Chaam E2 Taartentoernooi Viola sportpark Viola Alphen Chaam F2 taartentoernooi Viola Viola terrein

Enclaveruiter nieuwsflitsen Nieuws landelijke ruiters Dressuurwedstrijd Hulten, 29 april

Bij Hippisch Centrum Hulten werd er een dressuurwedstrijd gehouden. In de klasse L1 werd Nicky van de Kerkhof met Da Vinci 3e met 187 punten en in de tweede proef behaalden ze 176 punten. Hanne Dirven startte voor de eerste keer L1 met

BridgeClub Alphen Deze week hebben we alweer de laatste competitieronde van het seizoen gespeeld. Volgende week (8 mei) is onze EindDrive. Wilt u volgend seizoen ook (leren) bridgen, meld u dan aan bij Martin.Wigchert@gmail.com of 013-508 1682.

Uitslag 1 mei Lijn A: Rode lijn 1. Diny Schilt & Corrie Verhoeven 2. Hans Dircken & Nelly de Jong 3. Leny van Aalst & Maja Vermunt 4. Gitta Raasveldt & Corry van de Gevel (5). Bou van Baal & Kees de Swart

62.15 56.94 54.51 53.47 50.00

Runnersworld Kampioen 3e klasse RZC Alphen

Uitslagen gespeelde wedstrijden Eerste klasse RZC 23/ 4/2012 C1000 Zwijsen - Leo van den Broek....................................... 0 - 3 23/ 4/2012 AC Rielan - LinQTree.............................................................. 1 - 4 27/ 4/2012 De Jong - C1000 Zwijsen........................................................ 3 - 0 27/ 4/2012 Zuivelhandel v. Hoek - Schouwenaars................................... 10 - 4

Tweede Klasse RZC

27/ 4/2012 Trommelen - Reijns Staalconstr............................................... 1 - 2 27/ 4/2012 Smulders Autobedrijf - Groenteboer Alph............................... 4 - 8

Derde Klasse RZC

23/ 4/2012 Multimate - Runnersworld Tilburg........................................ 0 - 10 27/ 4/2012 Autobedrijf van Riel - Z.V.S.V.S.............................................. 1 - 3 27/ 4/2012 Kees Jacobs Transpor - Hov bedr. Timmer............................... 1 - 7 haar Rebel, buiten mededinging, en kreeg 186 en 179 punten (HC).

Concours Riel, 28 en 29 april

In Riel werd er bij ‘t Zandeind een concours gehouden. Bij het springen deed Max Tuytelaars mee in de klasse L en M met resp. Frejus en Woodpecker. Beiden paarden hadden 8 strafpunten in het basisparcours. Femke Krijnen deed met Evita mee in de klasse B dressuur. Zij wist een 1e prijs met 195 punten en een 2e prijs met 191 punten te behalen. Proficiat, Femke! (5). Kitty van Alebeek & Netty van Lanen de Groot 7. Julia Verhoeven & Maria Verheyen (8). Leny Konings & Jo Konings (8). Henk van Gorp & Ann van Gorp (10). Deen van der Ven & Jos Verhoeven (10). Annelies Leijten & Joke van Schaardenburg 12. Rianne Wigchert & Martin Wigchert 13. Neeltje Wennekes & Els de Swart 14. Annie Oomen & Anneke Vermeer

Zondag 6 mei: Mendressuurwedstrijd Enclavekoetsiers Zondag 27 mei (1e Pinksterdag): Dressuurwedstrijd pony’s (selectie Kring Breda) Maandag 28 mei (2e Pinksterdag): Dressuurwedstrijd paarden (selectie Kring Breda) Zondag 8 juli: Springwedstrijd paarden (selectie en finalewedstrijd Kring Breda) Voor meer informatie over deze activiteiten, kijk op de volgende websites: www.enclaveruiters.nl – www. startlijsten.nl – www.knhs.nl

50.00 49.65 47.92 47.92 46.88 46.88 46.53 44.44 42.71

Lijn B: Blauwe lijn 1. Fonne Gulickx & Betsy Gulickx 2. Jeanne Arends & Hans Arends 3. Will Woestenberg & Huub Geurts 4. Lies Mulders & Jan Smolders 5. Angelique Jansen & Albert Jansen 6. Rita de Leeuw & Wil de Wit 7. Jeanne Kastelijns & Arie Kastelijns 8. Ellen de Kruyf & Hans de Kruyf 9. Annie Horevoorts & Theo Horevoorts 10. Riet van Gorp & Wil van Gorp 11. Suja van de Broek & Marianne Kokx 12. Jan Vromans & Rinie Vromans

Verenigingsagenda:

67.08 65.83 57.92 57.08 54.17 53.75 49.58 47.50 43.33 35.00 34.58 34.17

Voor slimme vroege vogels...

GOOD MORNING FLIGHT

Boek via internet!

www.adballon.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 38

Doe mee met de wekelijkse

SP RT nieuws Inschrijving geopend

Open toernooi TC Alphen 2012 Zoals beloofd houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Nog 6 weken en dan gaat ons open toernooi weer van start. U kunt zich al inschrijven voor ons toernooi via www. tcalphhen.nl Het toernooi vindt plaats van 16 t/m 24 juni 2012. De inschrijving sluit op 1 juni 2012 zodat op 5 juni 2012 onder het toeziend oog van de bondsgedelegeerde

geloot kan worden. Er wordt gespeeld in de categorieën 4 t/m 8. Voor de categorieën 4 en 5 geldt de leeftijd 20+ terwijl voor de categorieën 6 t/m 8 de leeftijd 25+ van toepassing is. De feestavond vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 juni 2012. Het thema van deze feestavond zal zijn “superhelden” Verdere info volgt nog. De prijzen komen dit jaar uit Italië (Toscane) Wij bevelen u van harte

aan om eens op de site te kijken van www.laviall.it Na het zien van al deze lekkernijen zult u nog beter uw best doen om in de prijzen te vallen. Tot zover weer wat informatie over ons toernooi. Schrijf tijdig in om teleurstelling te voorkomen. Wij verheugen ons er op u weer op ons tennispark te zien! De toernooicommissie.

Bij Smash

Dinsdag 24 April stonden de jeugdleden klaar om een gezellig toernooi te spelen. Maar dit niet alleen natuurlijk. Samen met mama of papa. Zelfs sommigen met opa of oma. En degenen die niemand hadden om mee te spelen kregen van ons een uitleenlid. Eerst een fatsoenlijke opwarming en dan de baan op. De groep was met 50, heren en dames werden gespreid over de vier banen. Allemaal hadden zij een nummertje getrokken en de indeling hing aan de wand. Daarop kon iedereen kijken wanneer ze moesten spelen. Het waren deze keer allemaal dubbelpartijen. Aangezien er de laatste trainingen goed geoefend was, liet iedereen zich van zijn/haar beste kant zien. De leden die een ouder hadden die geen badminton speelde zaten in een groep en de andere jeugdleden die wel een ouder hadden die kan badmintonnen zaten ingedeeld in een andere groep. Dan moest je nog afspreken wie voor of achter speelde of zelfs naast elkaar en je eigen helft verdedigde. De tellers stonden klaar bij de geweldige mooie borden die Roland gemaakt heeft voor onze vereniging. Bij het startsignaal mocht je beginnen. 5 minuten per partij. Dan werd de stand doorgegeven aan de hoofdteller die alles netjes bijhield op een uitslagenvel. Bij onze eerste jeugdgroep zitten een paar leden die nog maar pas be-

gonnen zijn bij de club. Zij leren heel snel bij en wilden wel wedstrijdjes meespelen. Hun eerste echte toernooi hebben ze goed hun best gedaan. Iedereen had wel een potje gewonnen. Er waren ook een paar gelijk spellen, dat kan alleen als je speelt op tijd. Dan heb je natuurlijk helaas als er gewonnen wordt, wordt er ook verloren. Bijna allemaal een verlies-partij erbij. Jullie hebben allemaal heel sportief gespeeld. Ook de ouders waren grandioos en heel sportief.

De uitslag:

Daar draaide het deze keer niet echt om. We hebben wel netjes een telling bijgehouden, maar vooral gezelligheid en lekker even sporten met je ouders vinden wij belangrijk. We hebben toch een heerlijk toernooi gehad met 50 mensen!! We gingen allemaal wat lekkers bestellen aan de bar bij Sporthotel Bruurs. Hier werd Roland bedankt

11 16

Sportieve jeugdleden en (groot)ouders en uitleenleden

voor de mooie scoreborden. Ieder jeugdlid had een nummertje gekregen om het toernooi te spelen, aan elk nummer zat ook een prijsje verbonden. Ieder had zo iets verdiend en na het drankje en een lekkere traktatie van Amy (lang zal ze leven) konden we tevreden weer naar huis. De papa’s en de mama’s mogen bij onze volwassenen ook eens komen proberen. Als het dan bevalt mogen ze onze club komen versterken. Dinsdag weer lekker trainen.

Groetjes de begeleiding

PS wil jij ook bij onze gezellige club komen haast je dan op dinsdag naar Sporthotel Bruurs van 18-20 uur speelt onze jeugd badminton. We hebben weer plaats in de eerste groep. We zijn er alle dinsdagen.

Door het onbetrouwbare weer werden de duiven op Peronne op zaterdag vastgehouden. Eerst, de dag daarop, om 13.30 uur gingen de manden open. Met een zuidwest-wind verliep de vlucht vlot. De eerste duif, geklokt door de Combinatie C en E van Loon, bereikte zijn thuisadres om 15.31 uur. Daarmee haalde hij een gemiddelde snelheid van ruim 108 km per uur.

3-0 4-1

Be Ready 1 - Gesta 1 2-1 Moerse Boys 4 - Gesta 2 1-3 Gesta 3 - JEKA 15 5-5 Gesta DA1 - Chaam DA1 1-1

Programma

De thuiswedstrijden van Gesta worden gespeeld op de velden van UVV in Ulvenhout: Sportpark Jeugdland, Jeugdland 1, 4851 AT Ulvenhout.

Zaterdag 05-05

12:30 (UVV) Gesta B1 - Madese Boys B3

Zondag 06-05

14:30 (UVV) Gesta 1 - SC Emma 1 De wedstrijdbal voor deze wedstrijd wordt ter beschikking gesteld door Dorfix Digitaal Printen uit Dordrecht 12:30 (UVV) Gesta 2 - Internos 6 10:30 Ulicoten 2 - Gesta 3 12:00 JEKA DA1 - Gesta DA1 Programma onder voorbehoud wijzigingen. Laatste informatie op www. rkvvgesta.nl

Postduivenvereniging De Valk

De kopprijzen op deze wedvlucht waren voor: 1, 5 en 6 Combinatie C en E van Loon;

2 J. Schaerlaeckens; 3 B. Adams; 4 en 7 R. Wouters; 8 J. Gillis; 9 en 10 P. Ermens.

Hardlopen in Alphen e/o Wie regelmatig hardloopt zal zich na verloop van tijd aanzienlijk fitter voelen! Steeds meer hardlopers zien wij op onze looppaden verschijnen.

Men verbrandt veel calorieën en voelt zich, zoals gezegd, aanmerkelijk fitter. Lichaam en geest ontspannen! Doet men dit bovendien in een mooie natuurlijke omgeving dan werken die effecten nog beter. In Alphen worden wekelijks twee looptrainingen gegeven. De trainingen staan open voor zowel beginnende- als gevorderde

lopers! Iedere zondagochtend om 9.15 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats van de tennisvelden aan de Zandstraat en iedere woensdagavond vanaf 19.00 uur vanaf de Viola voetbalvelden. Wie eens kennis wil maken is geheel vrijblijvend welkom voor een proefles. Info/aanmelding: Adriaan Schram: 06-12942432

Donderdagmiddag Bridge-Instuif Baarle-Nassau Uitslag 26 april 1. ds. Huijben-Leijten 70.15 2. ep. de Jong 70.09 3. hd. Vrolijk-Hermus 58.44 4. ds. Duyvestijn-Heiligers 57.23 5. hd. Diepstraten-Grimbergen 55.27 6. ep. Melis 55.18 7. ds. v Aalst-Vermunt 52.46 8. ds. Verheyen-Verhoeven 50.77 9. hh. Oosterling-Riemersma 50.21 10. hd. den Heyer-Gulickx 50.12 11. ds. Korsmit-Struijs 46.52 12. hd. de Wit-de Leeuw 44.67

13. ds. Buddingh-Tebrunsvelt 42.08 14. hd. Detering-v Sas 40.29 15. ep. Sollart 37.59 16. hh. v Bilsen-Swaans 35.34 17. ep. Arends 30.45 Wij spelen iedere donderdagmiddag (tenzij anders vermeld) in Café de Lindeboom, Stationstraat 11 in Baarle-Nassau. Ieder paar kan meedoen. We starten om 13.30 uur. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Kosten €1,50 per paar. U bent van harte welkom! Voor info kunt u bellen: René Swaans 013-

2

3

4

5

6

12 17

13 18 25

29

30

33

34

5076296 mob. 06-28388080. Email m.p.swaans@orange.nl

iedereen iedereen verdient een verdient een morgen morgen

51

20

26

10 15 22

27

28 32

35

36

37

38

40

46

47

41 43

48

53

49

50

54

57

58

62

55

59

60

63

66

9

21

v

52

8

31

45

56

7 14

19

24

44

Gloria UC O23 - Gesta O23 4-1

Zondag 29-04

1

42

Wedvlucht Peronne

Sprundel A1 - Gesta A1 Bavel C4 - Gesta C1

EN MAAK KANS OP EEN OVERHEERLIJKE TAART

39

Gesta Nieuws Uitslagen Dinsdag 24-04

‘t Lekkerbekje

VROMANS PRIJSPUZZEL

23

Kind-ouder-toernooi

Zaterdag 28-04

Bakkerij

64

67

68

72

69

73

65 70

74

76

61

71 75

77

© Persbelangen P0340

4

37

30

19

51

40

29

8

31

38

59

73

75

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 afstand; 6 vis; 12 papiermaat; 14 grauwgele stof; 16 emeritus; 18 naschrift; 19 ton; 21 vreemde maat; 22 Frans voegwoord; 23 spinsel; 25 dameskleding; 28 wereldtaal; 29 floers; 31 Spaans riet; 32 rivier in Duitsland; 33 lekkernij; 34 spraak; 36 gewoonterecht; 38 persoonlijk vnw.; 39 soort rog; 40 kwajongen; 42 ongerept; 43 deel van het been; 45 glimp; 48 scheel; 51 daar; 53 meer in Canada; 54 slede; 55 familielid; 56 nakomeling; 58 keur; 60 bars; 62 familielid; 63 type raket; 65 plaats op Ameland; 66 en dergelijke; 67 titel; 68 erfelijkheidsdrager; 69 rivier in Rusland; 71 dat is; 72 allee; 74 bakmengsel; 76 mormeldier; 77 buiten. VERTICAAL: 2 laagwater; 3 drinkbakje; 4 eter; 5 verlichting; 7 godsdienst; 8 mestvocht; 9 sneeuwschoen; 10 kiem; 11 betichting; 13 zijde; 15 hinderen; 17 Europese rivier; 19 oud strijkinstrument; 20 autocraat; 22 plaats in Noord-Holland; 24 bevel; 26 huidwoekering; 27 slot; 28 dierengeluid; 30 parkeren; 32 stutten; 35 alternatief; 37 bouwland; 39 met ingang van; 41 oevergewas; 44 visite; 46 melkklier; 47 niet helderwit; 48 slaken; 49 handvatten; 50 jachthond; 52 kleur; 55 groente; 57 onder meer; 59 begrip; 61 niet even; 63 vervoermiddel; 64 destijds 67 insect; 70 slaapplaats; 72 zangnoot; 73 numero; 74 zangnoot; 75 persoonlijk vnw. OPLOSSING WK 17 HORIZONTAAL: 1 nummer; 6 staren; 12 taal; 14 eker; 16 eh; 18 Ta; 19 jou; 21 ep; 22 le; 23 rog; 25 noorden; 28 cel; 29 voet; 31 kudde; 32 hand; 33 Ag; 34 heer; 36 egge; 38 Se; 39 verre; 40 Laren; 42 boor; 43 aren; 45 droge; 48 scalp; 51 O.L.; 53 Iran; 54 page; 55 je; 56 pose; 58 strip; 60 noot; 62 por; 63 steunen; 65 bus; 66 in; 67 ei; 68 rit; 69 ia; 71 we; 72 zeer; 74 Bern; 76 borrel; 77 meteen.

VERTICAAL: 2 ut; 3 mat; 4 maan; 5 el; 7 te; 8 Aken; 9 rep; 10 er; 11 verval; 13 bord; 15 kelder; 17 hoog; 19 Joure; 20 Uddel; 22 lens; 24 ge; 26 oker; 27 eega; 28 ca.; 30 theorie; 32 Heerlen; 35 error; 37 graag; 39 vod; 41 nep; 44 koppig; 46 gast; 47 enter; 48 spint; 49 cape; 50 letsel; 52 loon; 55 jouw; 57 sr.; 59 ruim; 61 Ob; 63 sier; 64 niet; 67 eer; 70 are; 72 zo; 73 re; 74 bè; 75 Ne.

Winwoord: NACHTLICHTJES

Oplossing Prijspuzzel wk 17:

nachtlichtjes Prijspuzzelwinnaar wk 17:

Loes Gulicks • Houthakker 13 • Baarle-Nassau Lever uw oplossing vóór dinsdag 18.00 uur in bij een van onze contactadressen of bij Bakkerij Vromans. Op de envelop vermelden: Oplossing puzzel. Of via e-mailadres: puzzelOW@emdejong.nl Vermeld in het bericht de puzzeloplossing, uw naam en adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij:

BAKKERIJ VROMANS Kerkstraat - Baarle-NASSAU


A��

PLU I D E N

A��

KNOOPPUNT

R OT TE R D A M P E R NIS

B E NE L U X T U N N E L

A��

A�

K RI MPEN AAN DE LEK

VAN BRI ENENOORDBRUG

A��

NI EU WLEK K ERKERK

A��

R H OON

KNOOPPUNT

A��

GORINCHEM

A��

HEERJ ANSDAM

Tussen knooppunt Sint Annabosch en knooppunt Galder richting Roosendaal. Weekendafsluiting.’ MERW EDEBRU G

ZWI J NDRECHT

N���

A��

DRECHTTUNNEL

W ERKENDAM

A��

D O RD R E C HT

K I LTUNNEL

MI J NSHEERENLAND

WO U DRICHEM

H A A FT E N

Hemelvaart actiedagen bij de Jong tweewielers te chaam A� op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei … WI J K E N A A LBUR G

A��

A��

A M M E R Z OD E N

Rotterdam KNOOPPUNT

De Jong Tweewielers te Chaam GE FFE N en Bavel blijven gewoon bestaan EMPEL A�� N ULA N D zodat wij u in toekomst ROde SM A LEN gewoon opA�de drie locaties van De winkel zal een veel groter en onze service kunnen blijven V LI J M E N HINTHAM uitgebreider assortiment gaan voorzien. A�� D E N D UN GE N ’S - HERTO G EN D R UN E N voeren. BE R LI C UM BO S C H WA A LWI JK A� V RIJHO EV E

Gorinchem

MOERDI J K BRUG

KLAVERPOLDER

KNOOPPUNT

LAGE ZWALU W E

HELLEGATSPLEIN

A��

A��

KNOOPPUNT

A��

A��

K LUNDERT

SABINA

WASPIK

HOOIPOLDER

MADE

A��

KNOOPPUNT

A��

ZEVENBERGEN KNOOPPUNT

A��

TERHEIJDEN

NOORDHOEK PRI NSENBEEK

DO NGEN

TETERINGEN

A�� A�� HOEVEN

OUD G A S TE L OUDENBOSCH

ST E E NB E R G E N

RIJEN

KNOOPPUNT

ETTENLEUR

PRINCEVILLE RO O SBERG

BREDA

N���

A��

���

HU LLEN

BAV EL

KNOOPPUNT

A��

SI NT WI LLEBRORD

DE STOK

RUCPHEN

Tilburg

A�� A��

U LV ENHO U T KNOOPPUNT

SPRUNDEL

A��

WO U W

ST. ANNABOSCH

GILZE

N���

R OOS EN D A A L

KNOOPPUNT

RI J SBERGEN

A��

GALDER

CHAAM

A�� Antwerpen

= wegwerkzaamheden

ZUNDERT

M

KNOOPPUNT

H E E SWI J K

nt gebr O N Ot P assortime • GrLOoo V UGH T % koN T-rting H E LVOI RT ZAND aanbiedingen tot 50 M I C H ISIE LSGE rse • Dive ST E L 549,- voor 425,3 versnellingen van ge lle Co a nt SC H I J N D E L Xa lle N�� • Gaze A� or 699,er/rood van 899,- vo A��� zilv 11 20 l de mo se HAAREN UD E N H OUT • Gazelle Eclip 425,llingen van 499,- voor • Cortina u4 3 versne 320,or BE R KE L399,- vo BOX TEL SC H OT tavus Old Dutch van N��� •E NBa SI N T………… OI ST E RWI J K A�� OE D E N R OD E • En nog veel meer… LI E M PD E k T I L B U RG deze dagen oo us / Infineum arta / Gazelle / BatavA� : n M OE R GE ST E L Sp ge E-bike testda A�� GO IRLE

Bielzenspoor 3 • 5131 PJ Alphen H I LVA R E N BE E K T. +31 (0)13 508 16 12

Brigidastraat 15 • 4854 CR Bavel T. +31 (0)161 43 32 80 D I E SSE N

BAARLENASSAU

A��

V E GH E L

N���

De JongBETweewielers - Chaam ST A�� A�� Dorpstraat 44/46 • 4861 AC Chaam KNOOPPUNT T. +31K N(0)161 49 64 66 EKKERSWEIJER OOPPUNT BATADORP

Weekendafsluiting A58 tussen knooppunt Sint Annabosch en knooppunt Galder

N UE N E N

M I D D E LBE E R S

Vrijdag 11 mei 21.00 uur tot maandag 14 mei 05.00 uur

BAARLEHERTO G

V E SSE M

VELD HO VEN

OOGE R H E I DE

OSS E N D R E C HT

N���

A��

www.dejongtweewielers.com

De N��� Jong Tweewielers - Alphen De Jong Tweewielers - Bavel = omleidingsroute

A��

KNOOPPUNT

DE BAARS

OI R SC H OT

VERKEERSPLEIN

ZOOMLAND

N I ST E LR O

VUGHT

KAATSHEU V EL

O O S T E R HO U T

A��

H E E SC H

chaam: tiedagen te sch erp geprijsd tijdens onze acuik tra ex n te fietse

N���

SPRANG-CAPELLE

ZONZEEL

FIJ NAART

KNOOPPUNT

KNOOPPUNT

RAAMSDO NKSV EER

WIL L E M S TA D

KNOOPPUNT

BE

HEDEL

De Jong Tweewielers te Alphen zal naar een groter pand verhuizen op Sint Janstraat 1 te Alphen …

HAM GEERTRU IDENBERG

H A R IN G VL IE TB R UG

OSS

KE R KD R I E L

ALMKERK

BIESBO SCH

N UM A N S D OR P

LI T H

R OSSUM

SLEEU W IJK

STRI J EN

D IN T E L O O R D

WA A R D E N BUR G Z A LT BOM M E L

BRAKE L

’ S-GRAVENDEEL

MAASDAM

Z U I D B E IJ E R L AN D

G O R I N C HE MV U REN MERW EDEBRU G

HARDINXV ELDGIESSENDAM

SLIEDRECHT

N�

BE N E D E N LE E UWE N

DEIL

KNOOPPUNT

NOORDTUNNEL

H E IN E N OORDTUN NEL

WA M E L

T I EL

KNOOPPUNT

GIESSENBU RG

PAPENDRECHT

A��

A��

OUD B E IJE R L A N D

P O O RT U G A AL

A��

ALBLASSERDAM

RIDDERKERK

BARENDRECHT

BENELUX

GE LD E R M A LSE N

BE E SD ARKEL

‘Verkeershinder A58

KNOOPPUNT

OC H

LEK K ERKERK

RI DDERK ERK

VAAN PLEIN

S PI J K E N I S S E

KE ST E R E N

BUR E N

LEERDA M

K RI MPEN AAN DEN I J SSEL

KNOOPPUNT

URG

B O T L E KT U NN E L

LI E N D E N

PAGINA 39

MEERKERK S C H IE D A M

BE USI C H E M

A��

BERGAMBACHT

I J SSEL

A�� A�

C U LEM BO RG

LEXMO ND AMEIDE

SCHO O NHO V EN

CAPELLE K N O WEEKBLAD OPPUNT A�� ONS - VRIJDAG 4 MEI 2012 A/D

VL A A R DI NGE N

EVERDINGEN

NI EUWERK ERK AAN DEN I J SSEL

KLEINPOLDERPLEIN

KETHELPLEIN

D UUR ST E D E

KNOOPPUNT

LO PIK KNOOPPUNT

TERBREGSEPLEIN

EI N D HO VEN A�

KNOOPPUNT

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 11 mei 21.00 uur tot maandag 14 mei 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de A58 tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder. Er wordt onderhoud gepleegd aan viaduct Royaaldreef, op de A58 ter hoogte van knooppunt Sint Annabosch, en aan de bovenzijde van de HSL-tunnelbak, op de A16 ter hoogte van knooppunt Galder. In verband met het onderhoud is de A58 afgesloten tussen knooppunt Sint Annabosch en knooppunt Galder in de richting van Roosendaal. Houdt u rekening met lange omleidingsroutes, extra reistijd en onverwachte drukte.

Afsluitingen

• A58 vanaf knooppunt Sint Annabosch tot knooppunt Galder richting Roosendaal. • Verbindingsweg van de A27 vanuit Breda naar de A58 richting Roosendaal. • Oprit 14 Ulvenhout naar de A58 richting Roosendaal. • Op de A16 richting Rotterdam is één rijstrook beschikbaar ter hoogte van knooppunt Galder.

DE HOGT

Omleidingsroutes

Verkeer op de A58 vanuit Tilburg richting Rotterdam/Roosendaal/Antwerpen • Volg de A58 tot knooppunt Sint Annabosch. Neem de A27 richting Gorinchem en op knooppunt Hooipolder de A59 richting Zierikzee. Neem op knooppunt Zonzeel de A16 richting Rotterdam/ Roosendaal/Antwerpen. Verkeer op de A27 vanuit Breda richting Roosendaal/Antwerpen • Volg de A27 richting Gorinchem en neem op knooppunt Hooipolder de A59 richting Zierikzee. Neem op knooppunt Zonzeel de A16 richting Roosendaal/ Antwerpen. Verkeer vanuit de A27 (Gorinchem) en de A59 (’s-Hertogenbosch) richting Antwerpen • Volg op knooppunt Hooipolder de A59 richting Zierikzee. Neem op knooppunt Zonzeel de A16 richting Antwerpen. Lokaal verkeer vanuit Ulvenhout richting Rotterdam/Roosendaal/Antwerpen • Neem de A58 richting Tilburg. Neem op knooppunt Sint Annabosch de A27 richting Gorinchem en op knooppunt Hooipolder de A59 richting Zierikzee. Neem op knooppunt Zonzeel de A16 richting Rotterdam/Roosendaal/Antwerpen. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk op www.rws.nl/werkaandewegbrabant, www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002 (gratis).

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder

Spoedopleiding Rijbewijs Vrachtauto! ACTIE EREN: PARTICULI

U betaalt geen 19% BTW!

www.verkeersschoolblom.nl • 2-Daagse praktijkopleiding • Theorie in slechts 5 dagen

Inschrijven? T (076) 501 55 35

Natuurlijk! Verkeersschool Blom. De snelste weg naar je rijbewijs

Restanten nieuwe zomer dameskleding (merk). Prijsjes vanaf 1 euro. Nassaulaan 14 te BaarleNassau. Open woensdag en donderdag van 10 tot 5 uur.

Collageen lichttherapie. Met slechts twee tot drie sessies van 15 tot 20 min. p/week een zichtbaar jongere huid! Ontspannende behandelingen, vergelijkbaar met een sessie onder de zonnebank maar zonder uv-straling. Uw huid ook zichtbaar jonger? Boek nu een GRATIS proefbehandeling. Margret Briels (Margret‘s Manicure) 0161-220304

A�

A��

H OOGE LOON

KNOOPPUNT

WA A LR E

A A LST

LEENDERHEI

H A PE RT BLA D E L

Het grasseizoen staat weer voor de deur!

A�

E E R SE L

R E USE L

VA LKEN S WA A RD D OM M E LE N

BE R GE I J K

N��

LUY KSGE ST E L

Vanaf dit jaar staan wij voor u klaar met een nieuwe hakselaar, Claas 950, en een brede Lely Rugger! Bij CaravanCentrum Treffers staan 70 super scherp geprijsde caravans op voorraad! Tevens met spoed caravans gevraagd. Tilburgseweg 43, 4902 TL Oosterhout, tel: 0162693187/06-55836618 www.caravancentrumtref fers.nl. Zondag open!

Daaromkies ik voor MOTORRIJLESSEN VOORJAARSAKTIE*:

10% KORTING

*geldig t/m 13-5-2012

Bel voor informatie: (013) 543 43 48 Verkeersschool Blom Tilburg, Koningshoeven 67a

www.verkeersschoolblom.nl

LE E N D E


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 4 MEI 2012

PAGINA 40

Z E X ON TR DA A G GE 6 M OP E EN I D

TOPKWALITEIT IS BETAALBAAR BIJ DE TUINMEUBELSPECIALIST VAN NEDERLAND !

     20-DELIGE LUXE WICKER LOUNGESET PM.9511

 

€499,-

Met extra Fauteuil 23-delig: €698,PM.9525

       VERSTELBARE DINERSTOEL

 

€79,           Exclusief kussen en footstool

PRACHTIGE TAFEL IN OUD TEAKHOUT PM.55039 160 x 90 x 78 cm

 

€299,-

         PRACHTIGE TEAKHOUTEN TAFEL PM.8628 160 X 90 X 78 CM

 

€299,            

ACTIEDAGEN:

ENORME KEUZE BARBECUES VOOR DE ALLERLAAGSTE PRIJS! KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR DE GEHELE COLLECTIE.

LUXE GASBARBECUE

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

mei

mei

mei

mei

3

.-. 

4

.-. 

5

.-. 

6

.-. 

PM.9641

   

Tuinmeubel Outlet Oosterhout - Europaweg 15 - 4904 SH Oosterhout Reguliere openingstijden: donderdag: 10.00-18.00 uur - vrijdag: 10.00-20.00 uur - zaterdag: 10.00-18.00 uur

Afm. (hxbxd) 115 x 133 x 57 cm. 3 RVS-branders. Met RVS-deksel, geëmailleerde kuip. Bakoppervlak: 2/3 rooster en 1-3 bakplaat. Met Turbo Heating systeem.   Tot 12 personen.

€289,-

G PA RA RA TIS SO * L!

Gelegen tussen de Citroen garage en het Total Tankstation GRATIS WOONBOEK! Tuinmeubel Outlet is een onderdeel van PACO meubelen. Wilt u de gehele collectie binnen- en buitenmeubelen van PACO zien, vraag dan het nieuwe 300 pagina dikke woonboek aan door ons een e-mail te sturen naar: info@pacomeubelen.nl of kijk op www.pacomeubelen.com

*Gratis PACO parasol; geldig voor alle klanten bij een aankoop vanaf €750,- niet geldig in combinatie met de aanbiedingen uit deze advertentie.

Ons Weekblad 04-05-2012  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten