Page 1

Ons Weekblad 107 e JAARGANG

Ons Weekblad is een uitgave van Uitgeverij Em. de Jong B.V., Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5075534, fax: 013-5078929. Kopij uiterlijk inleveren vóór woensdagmorgen 10.00 uur via www.uitgeverijemdejong.nl , kies voor aanleveren. Advertenties doorgeven vóór woensdag 12.00 uur via e-mail uitgeverij@emdejong.nl. Inlichtingen buiten kantoortijd (alleen over advertentietarieven): 06-53964814. Particuliere advertenties en zoekertjes opgeven via onze website www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren, of à contant aan de balie van Uitgeverij/Drukkerij Em. de Jong BV, Visweg 8, Baarle-Nassau. Op alle opdrachten tot plaatsing zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder nummer 2486. De volledige tekst ligt ter inzage op ons bedrijfsbureau en is op aanvraag verkrijgbaar. Bezorgklachten doorgeven (binnen bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 (buitengebied): Post & Mail, 076 - 572 91 06. Verantwoordelijke uitgever voor België: de Jong - Visweg 1a -2387 Baarle-Hertog. Afgiftekantoor: 2380 Ravels 1, WEEKBLAD /P.408.427

Vrijdag 20 april 2012 Nr. 5317 week 16

Nieuws- en advertentieblad voor Baarle-Nassau • Baarle-Hertog • Alphen-Chaam en Riel

Op weg naar de jaarlijkse herdenkingen op 4 en 5 mei was de schooljeugd al actief

De burgemeester spreekt de kinderen toe bij de start

Het plaatselijke Comité 4en 5mei onder regie van de gemeente opperde het idee om in de aanloop naar 4 mei een educatieve fietstocht te organiseren voor alle groepen 8 van de basisscholen in Alphen-Chaam langs de gedenkwaardige plaatsen uit de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente. Het enthousiasme waarmee dit idee werd ontvangen werd bewaarheid in de uitvoering ervan op dinsdag 3 april. Op die dag ging de educatieve fietstocht door de gehele gemeente en zo’n 150 leerlingen verdeeld in 8 groepen namen daaraan deel. De

verschillende routes voeren langs het voormalige Duitse luchtbewakingskamp in Strijbeek, de monumenten in Chaam en de fusilladeplaats en oorlogsbegraafplaats in Alphen. Op alle genoemde gedenkwaardige plaatsen deden deskundigen hun verhaal . De leerlingen kregen onderweg eten en drinken. De start was op het Raadhuisplein in Chaam waar de burgemeester om 10.00 uur een woord van welkom deed. Hij zei ondermeer: “Wat herdenken wij eigenlijk op deze 4e en 5e mei? En waarom herdenken wij? Met deze twee dagen hebben wij ons beziggehouden bij het organiseren van deze dag, in het bijzonder vandaag. Want als je niet weet wat je herdenkt dan weet je ook niet waarom je herdenkt. Vandaag gaan jullie in groepen kennis maken met de gedenkplaatsen in onze gemeente en zullen jullie een beter idee krijgen van wat er in onze dorpen heeft plaatsgevonden in die verschrikkelijke periode van de Tweede Wereldoorlog. Ook zullen jullie informatie krijgen over een zeeslag ver hier vandaan in het voormalige Nederlands Indië in diezelfde periode maar ook de veldslag bij Strijbeek in 1814; ver vóór de Tweede Wereldoorlog. Wij hopen hiermee ook dat jullie op 4 mei a.s. een bijdrage willen leveren aan de herdenkingsdienst in de Ledevaertkerk. Want wij zijn op zoek naar jeugd die een gedicht wil voorlezen of iets voordragen. Op 5 mei gaan we in Chaam de bevrijding vieren. Jul-

lie horen hier later nog van. Ik wens jullie vandaag in ieder geval een leerzame en ook een fijne dag toe.” Het vervolg van deze actie zal ongetwijfeld op 5 mei zijn, want ieder jaar ontvangt de gemeente een brief van het “Nationale Comité 4 en 5 mei/Wageningen Stad der Bevrijding” om op 5 mei het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen in een estafetteloop naar de eigen gemeente mee

PORT BETAALD BAARLE-NASSAU

deren en het Handboogschuttersgilde St.Willibrordus Alphen. Met mogelijke begeleiding van oude legervoertuigen gaat het in een muzikale rondwandeling naar het raadhuis waar het bevrijdingsvuur bij het monument wordt overgedragen en ontstoken. Bewoners langs de route zal worden gevraagd te vlaggen. Bij het monument zal het Wilhelmus worden gezongen onder

België- Belgique PB 2380 Ravels 1 BC 9516

actiemaand

Zonwering en terrasoverkapping Voor aanbieding zie onze advertentie elders in Ons Weekblad!

Haneveer BvBa 0032-14-690000

De aandacht was er bij 

te nemen. De Loopgroep Chaam wil nu graag op 5 mei a.s. het bevrijdingsvuur naar Chaam brengen en levert hiermee ook een mooie bijdrage aan de Nationale Viering van de bevrijding. Naar verwachting zal de loopgroep omstreeks 12.00 uur in Chaam arriveren. Deze wordt daar opgewacht door o.a. het gemeentebestuur en speciale genodigden, het Oranjecomité met kin-

Foto’s: Erwin Goossens.

begeleiding van de Harmonie en ballonnen opgelaten. Een woord van de burgemeester zal niet ontbreken en het Alphense Gilde verzorgt een optreden met vendelzwaaien. Al met al kun je stellen, dat door het lesprogramma van de basisscholen, de initiatieven van de plaatselijke actieve leden van de 4 en 5 mei organisatie, het particulier initiatief ook in onze gemeente aandacht

Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

www.ubentuniek.nl besteed blijft worden aan vrijheid en vrede en het hoge goed daarvan. Maar ook te gedenken wat oorlogen toen en nu te weeg brengen en welke offers dat gevraagd heeft. Wim Pijnacker.

Kruispunt Zondereigen gereconstrueerd Veel bekijks Ooievaars in Markdal Vrijdag 13 april, een week na Pasen, ging het kruispunt in Zondereigen bij de kerk en de parochiezaal, weer deels open. Volgens planning had dit een week eerder moeten zijn; in de laatste raadsvergadering had de burgemeester nog gemeld dat het werk twee weken vertraging had. Aan het eind van de dag werden de wegversperringen opgeruimd. Men kan nu weer via Ghil het centrum van Zondereigen in- of uitrijden. Het kruispunt is verhoogd en kreeg twee zebrapaden. In de doorgaande weg is een middenverhoging aangebracht met kinderkoppen.

Vanaf 9 januari moesten de inwoners van Zondereigen via Weelde-Statie van en naar Baarle rijden. Een flinke omweg. “De mensen van Zondereigen zijn zeker opgelucht dat ze niet meer langs Weelde-Statie naar Baarle moeten. Voor velen was dit een kruisweg” zegt Jef Mertens uit Zondereigen. De omleiding via Weelde-Statie blijft voorlopig behouden voor door-

gaand verkeer. De tijdelijke bushalte bij het kapelletje en de aangepaste uurregeling blijft ook nog even gehandhaafd. Inmiddels is voor de kerk de straat al opgebroken richting kerkhof en is het tweede deel van de reconstructie begonnen. Ook hier wordt nieuwe riolering aangelegd en nieuw wegdek. (jw)

Voor het eerst in vijftig jaar nestelen er weer ooievaars in West Brabant en nog wel in het Markdal! Precies bovenop de boerderij van Staatsbosbeheer bij Bieberg. Volgens de gegevens van Harry van Vugt van de West Brabantse Vogelwerkgroep is dat de laatste vijftig jaar niet meer voorgekomen. De hele winter waren er al veel meldingen van ooievaars in het Markdal. Blijkbaar waren die op verkenning. Dit paartje is nu al kleperend druk bezig met nestelen, voedsel zoeken en paren. Het mannetje is jong, nog geen 4 jaar, zo las de West Brabantse Vogelwerkgroep af op de ring om zijn poot. De nestelende ooievaars trekken veel bekijks van fotograferende wandelaars. Ze lijken zich daar niet aan te storen. Ooievaars zijn cultuurvolgers die gewend zijn in de buurt van mensen te nestelen. Ze gaan rustig door met het aanvliegen van takken, het klepperen met de snavels en het paren. Dat er nu hier in het Markdal bij de Bieberg vistrap genesteld wordt is een bewijs dat het natuurherstel werkt. Blijkbaar is er voldoende voedsel (muizen, mollen, insecten, kikkers, padden, etc.) in de weilanden in de buurt te vinden. Zoals het weiland bij de monding van de Bavelse Leij aan de overkant waar gelukkig geen sloephaven komt. Ook in de boomgaard van het Waterschap scharrelen de ooievaars rond.

EERSTE EI

Volgens de boswachters pal onder het nest hebben de ooievaars afge-

Het jonge paartje ooievaars op het nest 

lopen vrijdag (de 13e!) het eerste ei gelegd. Het uitbroeden duurt meestal 33 dagen. Het wordt spannend of er ook jongen zullen komen die gaan uitvliegen. Deze broedpogingen van de ooievaars zijn volgens de vijf Markdalverenigingen van “Markdal een natuurlijk initiatief ” een signaal dat na-

(fotograaf Iris van der Vlerk)

tuurherstel van het Markdal werkt, nu in het kleine stuk bij de Bieberg. Dit geklepper is een aanmoediging om ook in de rest van het Markdal tot aan de Vlaamse grens (nog 5 km) natuur en landschap te herstellen. Om zo tot een duurzaam en vitaal Markdal te komen. Voor info “Markdal een natuurlijk initiatief ” M : 06-40007219.

ERVAAR HET GEVOEL... Oordeelsestraat 20-22 Baarle-Nassau | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 2

Aanbiedingen zijn geldig van woendag 18 april t/m dinsdag 24 april 2012. geldig van

MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP

alle varianten uit het vriesvak per stuk

59 2. 2.78

los 2 kilo

geldig van

Spaar tot 50% korting op Jardin en Gardena producten

Spaar voor de hoogste KORTING op de leukste dagjes uit.

Brood grof volkoren, knip wit 01 of tarwewoe Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/dagjeuit

Wagner Big Pizza alle varianten uit het vriesvak per stuk

2.59 www.c1000.nl / 1.39

1.29 Week 16

geldig van

18 april

t/m

di 24 april

Spaar voor de hoogste KORTING op de leukste dagjes uit.

Uw Eigen Bakker 01 Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/dagjeuit

Wagner Big Pizza alle varianten uit het vriesvak per stuk

59 2. 1.98

Week 16

Frikandelbroodje

www.c1000.nl

2 stuks vers uit eigen oven geldig van

Filet Americain Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/dagjeuit

alle varianten 01 bakje 70-175 gram m.u.v. trio filet Americain

Wagner Big Pizza alle varianten uit het vriesvak per stuk

www.c1000.nl

2.59

Week 16

1.19 / 2.39

geldig van

woe 18 april t/m di 24 april Spaar voor de hoogste KORTING op de leukste dagjes uit.

Coca-Cola of 01 Fanta Orange Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/dagjeuit

alle varianten uit het vriesvak per stuk

59 2. 39 1.www.c1000.nl

Week 16

geldig van

Spaar voor de hoogste KORTING op de leukste dagjes uit.

Slavinken 01 Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/dagjeuit

Wagner Big Pizza alle varianten uit het vriesvak per stuk

59 2. 1.42

Week 16

gekruid varkensvlees 2 stuks Aanbiedingen zijn geldig van wo. 18 april t/m di. 24 april 2012.

Spaar voor de hoogste KORTING op de leukste dagjes uit. Kijk voor de actievoorwaarden op www.c1000.nl/dagjeuit

29 april, 6 mei, 13 mei van 11.00-17.00 uur

Wagner Big Pizza

fles 1 liter, alle varianten woe 18 april t/m di 24 april

EXTRA KOOPZONDAGEN

MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP

Spaar voor de hoogste KORTING op de leukste dagjes uit.

Week 16

MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP

woe 18 april t/m di 24 april

van 11.00 - 17.00 uur

MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP

woe 18 april t/m di 24 april

A.S. ZONDAG OPEN

MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP

Maandag en dinsdag dubbele zegels voor JARDIN en GARDENA

Handappelen 01 Elstar of Jonagold

Wagner Big Pizza

MAXIMAAL 4 DEZELFDE AANBIEDINGEN PER KLANT, OP=OP

woe 18 april t/m di 24 april

www.c1000.nl

Princenbosch plantencentrum Bavelseweg 143, Gilze Tel. 0161 - 431923, Fax: 0161 - 431507 www.princenbosch.info

www.c1000.nl

Gucci Emporio Armani D&G Prada Alphenseweg 4a Baarle-Nassau 013-5070121 Looiersplein 22 Dongen 0162-312693 Jill Sander Tom Ford Hèt adres voor een modieuze, betaalbare bril èn Ray-Ban kwalitatief uitstekende oogzorg Dior tot Tommy Hilfiger Burberry Polaroid Rudy Project met hetzelfde type glazen Hugo Boss bij aanschaf complete bril Michael Kors

Optiek Stassar

Gratis 50% zonnebril

korting

dus...

bij aanschaf van een multifocale bril een multifocale zonnebril gratis bij aanschaf van een enkelvoudige bril een enkelvoudige zonnebril gratis Aktie geldig t/m 5 mei 2012 (vraag naar de voorwaarden)

op de collectie zonnebrillen (vraag naar de voorwaarden)

Ralph Lauren Silhouette Carrera Yves Saint Laurent Serengeti Vogue Polo Ralph Lauren Max Mara Mexx Giorgio Armani Vingino Boss Lacoste etc......


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 3

Parochie H. Antonius Abt Chaam

Zondag 22 april 11.00 uur:

Algemene kerkberichten regio Alphen en omstreken

Eucharistieviering; m.m.v. het Parochieel Zangkoor; Jgt. ouders Koremans – Adriaansen; Jgt. ouders Knevels – Govers; Jgt. Geert Bastiaansen; Jgt. Koos Wouters; Riet van Kuijk – Broeders; Lenie Pas – van der Velden; Ouders van Beckhoven – van Beijsterveldt; Ludo van den Broek; Leo Verdaasdonk; Corrie Verdaasdonk – de Bont Vrijdag 27 april 9.30 uur:

Viering in de Geerhof Pastoraal team:

Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, Alphen, tel. 013-5081215, email:pastoorjpaes@gmail.com. P a s t o r S . d e Ko n i n g , t e l . 06.19804922, email: sdkoning@ bisdombreda.nl. Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl. Kandidaat-diaken G. Fennema, Gilzeweg 4, Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl. Pastoraal-werkster P. Vermeu-

PAROCHIE H.WILLIBRORDUS

len, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com. Bereikbaarheid:

Pastoor J. Paes is altijd bereikbaar onder telefoonnummer 0135081215; op dit nummer kunt u hem doorgaans persoonlijk bereiken tussen 13.00 en 14.00 uur. Mocht u geen gehoor vinden, dan kunt u de pastoor voor dringende aangelegenheden laten oproepen via Janshove: 013-5075300. Zondag 22 april

Eerste Communie 11.30 uur

ALPHEN

Zaterdag 21 april 19.00 uur:

eucharistieviering met parochiekoor (pastoor J. Paes en diaken J. Smies). Misdienaar: Lois. Misintenties: Jo Hermans-van Dijk; Gonda van Heesde Jong; Jo Kools-van Loon; ouders Severijns-Heykants; Frank Verhoeven. Dinsdag 24 april 9.30 uur:

eucharistieviering in De Hoogt. Gedoopt:

Rico van Opstal, De Stanzerij 12. Vastenaktie:

Onze Vastenaktie voor de kansarme bewoners van de sloppenwijken in Ethiopië heeft in onze parochie een totaalbedrag van 3061,94 euro opgebracht – een prachtig resultaat. Een bijzonder woord van dank aan al onze collectanten die de huis-aan-huis-collecte hebben verzorgd, en aan de kinderen van onze Willibrordusschool die in hun Vastenaktiedoosjes ook 184,41 bij elkaar hebben gespaard. Parochiesecretariaat:

Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, is geopend van dinsdag- t/m vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagmiddag een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. www.willibrorduskerkalphen.nl

Parochie O.L. Vrouw van Bijstand Baarle-Nassau

Vrijdag 20 april 13.00 uur

Kapel Nijhoven: Huwelijksviering van Sven van den Ouweland en Katrien Ibens. Zaterdag 21 april 19.00 uur

Eucharistieviering. Met medewerking van het parochiekoor. Intenties: Jgt. Riet Tuijtelaars; Jgt. Cyta Diepstraten – Kauffeld; Leon Verschueren en kinderen; Jo van Hooydonk – Kuijpers; Piet van der Flaes (KBO); Toon Hendriks (KBO)

Colofon Ons Weekblad Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 Fax: 013-5078929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: info@emdejong.nl Abonnementen Aanmelden en wijzigen: Rina Stuijk: 013 - 507 55 55 Rina-stuijk@emdejong.nl

Eucharistieviering. Met medewerking van kinderkoor de kerkuiltjes. Met extra collecte voor de eigen parochie. Intenties: An van Tilburg – de Graaf; Opa Franciscus Timmermans; Oma Magda Raeijmaekers – Seeuws; Oma Terry Jansen – Boeren; Opa en oma Koos en Ria Ariëns – Akkermans; Opa Jef Vandoninck; Oma Marie Verschueren – Jansen; Oma Gerda Hoek; Opa en oma Ted en Mieke Rhoen; Overopa Chat de Swart; Opa en oma Wil en Willeke van Hest; Opa Jan Kerremans; Opa en Corné Stoffelen Maandag 23 april 15.00 uur

Janshove: Eucharistieviering. Intenties: Jgt. Chat en Ad Voeten; Adriaan Voeten; Pieter Verschueren (ver) Doopsel

Op zondag 15 april zijn gedoopt: Tim Bernaerts, Willem Alexanderstraat 41 en Jilke de Vogel uit Rijen. Eerste Communie

Op zondag 22 april ontvangen tijdens een feestelijke eucharistieviering 30 jongens en meisjes hun Eerste Heilige Communie. Deze viering begint een half uur later dan normaal: om 11.30 uur! U bent allen van harte welkom! Werkgroep eerste communie. Overlast fietsen

Wilt u bij het parkeren van uw fietsen bij de kerk zorgen dat er een vrije doorgang blijft voor de heer Plasschaert? Alvast dank voor uw medewerking. Het parochiebestuur. Parochie informatie:

Ons parochiesecretariaat is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 – 10.30 uur. Telefoon: 5079226. E-mail: info@ parochiebaarle-nassau.nl. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag een enveloppe met € 10,50 in de brievenbus, Rect. v.d. Broekstraat 1a. Om verzekerd te zijn van publicatie van de misintenties in “Ons Weekblad” verzoeken wij u deze twee weken voor de betreffende viering op te geven. De misintenties en ander nieuws van de parochie kunt u ook vinden op de website: www.parochiebaarle-nassau.nl

Stopzetten: Abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd rekeninghoudend met een opzegtermijn van 4 weken. Uitgeverij Em. de Jong, t.a.v. Abonnementenadministratie, Postbus 8, 5110 AA, Baarle-Nassau. Niet opgezegde abonnementen worden automatisch verlengd met één kalenderjaar. Abonnementsprijzen 2011: Bij vooruitbetaling te voldoen. Per kalenderjaar: € 21,95 Korting bij betaling middels automatische incasso € 1,00 Toeslag verzending buiten het bezorgingsgebied: € 15,25

Koperpoetsen

Maandag 23 april is het ‘s middags koperpoetsen o.l.v. mw. Annie Pellis.

Verheijen is op 74 jarige leeftijd te Baarle-Nassau overleden. Op dinsdag 17 april hebben we afscheid van hem genomen tijdens een plechtige eucharistieviering. Daarna is hij op het parochiekerkhof begraven. PAROCHIE SECRETARIAAT:

Ons parochiesecretariaat in de “Sacristie” is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur, telefoon 5199220. Misintentie € 10,00 kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409. WEBSITE: De kerkberichten die in Ons Weekblad staan en allerlei nieuws vanuit de parochie kunt u ook op de website vinden. www.parochieulicoten.nl

Parochie SINT REMIGIUS

Gastkoor

De viering van zondag 29 april zal muzikaal opgeluisterd worden door het Alphens Renaissance Koor o.l.v. Laszlo Seregi. Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk: geopend dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161) 491201. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven. Graag in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) en € 10,-- per intentie in de brievenbus van Gilzeweg 4. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel uiterlijk de maandag voorafgaand aan de betreffende viering te doen.

PAROCHIE H.ANTONIUS ABT

BAARLE-HERTOG

Pastoor

Pater Jan Braspenning CSsp Kerkstraat 5, 2387 Baarle-Hertog telefoon: 014 699 105 en voor noodgevallen via de gsm: 0494 918 926 Het e-mail adres van de pastoor is: j.braspenning@telenet.be Pastoraal werkster

Maria de Jong-Schellekens, telefoon 014 656 524 Spreekuur

U kunt pater Braspenning altijd spreken voor aanvang en na afloop van de H. mis. Bij afwezigheid van de pastoor neemt U contact op met een van de volgende nummers: 014 699 436 of 014 699 416 of gsm 0031 653 380 203 Ziekenbezoek

Zieken die het op prijs stellen dat pater Braspenning hen bezoekt, kunnen zich (laten) opgeven op de pastorie.

RIEL

Zondag 22 april 9.30 uur:

eucharistieviering, opgeluisterd door het Gemengd Koor H.Geest uit Goirle o.l.v. Frans Trimbach (pastoor J. Paes en diaken J. Smies). Collectanten: J. van Eijck en C. van Gorp. Intenties: jrgt. Jac. Wouters; jrgt. Jo Brouwersvan Tilborg; Piet Pijnenburg; overleden leden KBO-Riel: Jac. van Riel; Antoon Peeters; Harrie de Groot; Ria van Seeters-van Riel; Toon Bekkers; Anna Versmissen-Zegers. Donderdag 26 april 9.30 uur:

eucharistieviering in De Kosterei.

zaterdag 28 april 13.00 uur:

huwelijk Michael van Berkel – Mariska Willart. Spreekuur:

Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur is er in steunpunt De Kosterei spreekuur; dan kunt u terecht voor misintenties (10 euro) of andere berichten. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: Julianastraat 16, 5133 VB Riel (tel. 5181491)

PAROCHIE H. BERNARDUS ULICOTEN

Zondag 22 april:

EUCHARISTIEVIERING 9.30 uur:

Jgt. Frans van den Ackerveken Zondag 29 april:

EUCHARISTIEVIERING 29 april:

Jgt. Jef Verheijen; Jan en Jozef Aerts OVERLEDEN:

Piet Jansens echtgenoot van Annie

Bezorgklachten (bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 Bezorgklachten (buitengebied): Post & Mail, Breda Jan Cooremans: 076 - 572 91 06 Correspondenten Voor Baarle-Nassau-Hertog Jeanny Wouters: 013-5072133 jeannywouters@gmail.com Frans Tuijtelaars: 013-5079390 frans-tuytelaars@xs4all.nl Voor Chaam Albert de Jong: 0161-491767 albert@wijnkoperijdejong.nl Voor Alphen Wim Pijnacker: 013-5081972 wm-pijnacker@hotmail.com

te zorgen. Deze week de prachtige kerk en straks nog eens onze kapel. Hartelijk bedankt, pastoor Jan Braspenning

EUCHARISTIEVIERINGEN Zaterdag 21 april 17.30 u.

H. Mis

Zondag 22 april 10.30 u.

Toon Schoenmakers; Fam. van Tilburgvan Gils; Lieva van Hoof-Tinus van Bavel; Jgt. Jan Severijns; Jgt. voor Louis van Gils en Marie de Bont; overleden ouders familie Smeekens-Michielsen; Louis Boeren en dochter Terry pastorie Donderdag 26 april19.00 u.

H. Mis

Zaterdag 28 april

Eerste Communie 10.00 u.

H. Mis

17.30 u.

GEEN H. Mis

Lectoren weekend 21/22 april 17.30 u.

Jef Van Tilburg 10.30 u.

Margriet Van Loon OPEN KERK

Deze week, aan het begin van het toeristisch seizoen in Baarle-Nassau-Hertog, wordt het mogelijk om dagelijks een blik te werpen in ons mooie kerkgebouw. Overdag zullen de komende maanden de deuren openstaan. Er kan in de kerk zelf gekeken worden via de glazen deuren. Het portaal biedt met een bank de mogelijkheid om rustig te zitten, een kaarsje op te steken of even de gedachten te verzetten. De buitenkant is net gerestaureerd en de binnenkant is te bewonderen. Wij zijn weer klaar om bezoekers te ontvangen. Ik vind het geweldig dat zoveel vrijwilligers in onze parochie de taak op zich nemen om goed voor onze gebouwen

Fotografie: Hanne Dirven Hanne.dirven@telenet.be Aanleveren Kopij Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren, redactioneel. Advertenties (zakelijk) Debbie Eijskoot-Janshen 06-5396 4814 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl,

VORMSEL

Dag jongens en meisjes, nog twee keer oefenen en dan is de grote dag aangebroken. Deze week komen we twee keer bijeen tijdens de schooluren op dinsdag 24 en vrijdag 27 april 2012. Groetjes van jullie catechisten Riet, Margriet, Mijk en Anita.

Cambo Koor zingt met Margriet Eshuijs Zoals jullie inmiddels weten, repeteren wij elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Chaamsche Wapen. Echter afgelopen woensdag 11 april hadden wij een bijzondere repetitie. Vanwege het optreden met Margriet Eshuijs op zaterdag 28 april in het SKAC in Chaam, kregen wij een workshop Zingen en Bewegen verzorgd door Marijke de Wit. Na een kopje koffie/thee met cake begonnen wij om 19.00 uur met de workshop in de kerk. Na een korte kennismaking met Marijke moesten we kris kras door elkaar lopen. Goed doorlopen, niet botsen en goed om je heen kijken. Af en toe moesten we stil staan en weer doorlopen zonder dat het door iemand werd aangegeven. Het was de bedoeling dat er geen leider was en dat we als een team samenwerkten. Ook figuren/letters maken, was een onderdeel van de workshop, zonder dat er aanwijzingen gegeven werden. Zo moesten we een vierkant en een driehoek vormen en de letters W, B en Q. Dit was nog niet zo gemakkelijk. Daarna werden we in twee groepen gesplitst. De ene groep moest de andere groep beoordelen op houding en uitstraling, hoe je overkomt bij het publiek. Zo kun je een uitdagende,enthousiaste, afwezige,nonchalante etc.etc. houding aannemen. Tijdens het repeteren van de liedjes die wij met MARGRIET ESHUIJS zingen, werden een aantal houdingen en opstellingen uitgeprobeerd. Wil je zien hoe wij ons presenteren samen met Margriet Eshuijs kom dan op zaterdagavond 28 april, aanvang 20.30 uur naar het SKAC, Gilzeweg 12 te Chaam. Reserveren via evenementen@skac.nl Hopelijk tot zaterdag 28 april of misschien tijdens onze repetitie op een woensdagavond!

kies voor aanleveren. Of opgeven aan de balie van Drukkerij / Uitgeverij em de Jong , Visweg 8, 5111 HJ BaarleNassau Druk


't Leijdal

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 4

jan schillebeeckx u i t va a rt z o rg R. Remmen, R. Seuntjens, C. Lesaffer, R. Vermeirssen

F. Gulickx Turnhoutseweg 39 • Baarle-Hertog

014/69.97.69 0477/32.17.82

Rouwcentra te Oud-Turnhout en Ravels

014/46.29.20

Pastoor van Herdegomstraat 17 2387 Baarle-Hertog B 014-699048 - NL 013-5078942 www.praktijkhuisbaarle.be Avond- en weekenddiensten: Woonachtig in België: Avonddienst: 014-699673 Weekenddienst: 014-410410 (Wachtpost Turnhout) Woonachtig in Nederland: 076-5258500 (Huisartsenpost Breda)

Betty Spruyt Linda van Beek Bert Ooijen Manon Verspaandonk Baarleseweg 63a 5131 BB Alphen www.hetklavertje.com T +3113-5082773 GSM +316-53130613 info@hetklavertje.com

Voor alle verloskundige zorg in de driehoek Tilburg - Breda - Turnhout. Uw zwangerschap is onze zorg

Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg Midden-Brabant (IKG MB)

Dierenartspraktijk De Riesenhorst Dierenarts: J.M.M.G. van Dijk De beste zorg voor uw gezelschapsdieren en paarden! U bent niet gebonden aan vaste spreekuren: met slechts één telefoontje maken we een afspraak die u het beste schikt (zonder extra kosten): 013-5086006. Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar! Schellestraat 6, 5131 RJ Alphen, Telefoon: 013-5086006

Avond- en weekenddiensten Huisartsen Chaam en Baarle-Nassau-Hertog e.o. voor de praktijken van Dr P. Dekelver Dr S.G.F. Eltink Dr. A. Nugteren Jr. Dr A.E. Nugteren Sr. Dr A.H.P. Wulms Dr F. Meijler

Bel voor spoedgevallen de Huisartsenpost BREDA Molengracht 21, Amphia-ziekenhuis (voorheen Ignatius) - Breda

Tel. 076-5258500

Vrijwillige Bloedgevers Baarle Bloedafname: Donderdag 19 april, 19 juli en 18 oktober 2012 in de aula van het Cultureel Centrum van 18.00 uur tot 20.30 uur. Voor informatie bel: Maria Verhoeven ..................014-634203 Liesbeth Bruurs ....................06-28866586 Carla Laurijsen-Noyen ...NL 013-5079079 Hilde Bax .............................04-94379208 Rianne Bruurs Gatzen ...........014-699559 Bloedtransfusiecentrum ........03-8290000

Huisartsenpraktijk Broekman Raadhuisstraat 35, Alphen NB Tel.: 013 - 508 1018 www.broekman-alphen.praktijkinfo.nl Tijdens de avond- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen bellen naar de Huisartsenpost Tilburg Tel.nr.: 0900-33 22 222

Onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de gezondheidszorg. Lage Witsiebaan 2b 5042 DA Tilburg Telefoon: .....................013-5942180 Fax: ..............................013-5942179 E-mail: ...................ikg@rpcp-mb.nl W-site: ................. www.rpcp.org/mb

Begrafenisonderneming

CREEMERS

Mortuarium gelegen in de Nieuwstraat 14a te Baarle-Nassau (naast de kerk)

Wij verzorgen al uw wensen betreffende begrafenis, crematie of buitenlands transport, of u verzekerd bent of niet. U kunt ons dag en nacht, weekend of feestdag, bereiken via I. Creemers Telefoon: 013-5077880 en 06-53787734

Thebe

Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Verpleging en Verzorging thuis, Hulp bij het Huishouden, Voeding en Dieet Voor alle hulpvragen 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) www.thebe.nl info@thebe.nl Thebe | Uitleenservice Voor uitleen, verhuur en verkoop van thuiszorgartikelen Thebe Thuiszorgwinkel, Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: ma t/m vrij 9.00– 17.30, za 10.00–13.00 Tel.nr. 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) Thebe | Jeugdgezondheidszorg Inloopspreekuren Alphen: dinsdag 12.30-13.00 uur Hofstade 1 Baarle-Nassau en Ulicoten: woensdag 13.30-14.00 uur Schoolstraat 2 Bavel en Ulvenhout: dinsdag 9.00 - 9.30 uur Gezondheidscentrum Tolakker Chaam: dinsdag 09.00-09.30 Geerhof, Withagen 54-19

Dag en nacht, altijd tijd voor een gesprek, voor iedereen Bel: 0900-0767 (5 cent/min) of 076-521 84 50 Chat via: www.sensoor.nl/brabant

Moeders voor Moeders Urine inzameling van zwangere vrouwen om andere vrouwen te helpen óók zwanger te worden. Bel Mechthilde de Rooij tel.: 076-5038849 of 088-0228070 (gratis)

Informatie inzake Sociale Wetgeving Tijdens kantooruren: Reitseplein 15, Tilburg, Telefoon 013-4656206.

Slachtofferhulp Nederland Regio Midden- en WestBrabant / Zeeland Telefoonnummer servicelijn: 0900 - 0101 (lokaal tarief) Geopend op werkdagen

*Gezonde Diabetes * COPD * CVR voeding is de basis * Darmproblematiek

DIERENKLINIEK

0161-496016 Gezelschapsdieren en Landbouwhuisdieren

Praktijk voor

ACUPUNCTUUR FYSIOTHERAPIE

A.P.C. van Lanen Sportlaan 8 5111 BX Baarle-Nassau Tel. 013 5078210 vanlanenacupunctuur@gmail.com Behandelingen uitsluitend op afspraak

Kinder- en jongerentelefoon West-Brabant Kinderen en jongeren die problemen hebben, vragen willen stellen of zo maar graag eens een praatje willen maken, kunnen de kinder- en jongerentelefoon bellen. Zij kunnen daar dagelijks (dus ook in het weekend) terecht voor een vertrouwelijk en anoniem gesprek tel. 0165-556600 van 14.00 tot 20.00 uur.

VZW De Heyde-Veeweyde

Toekomststraat 4, 2381 Weelde Telefoon 014/658626

Opvangcentrum voor verloren en overtollige dieren Mogelijkheid tot adoptie.

Chaam: Ulicotenseweg 32 Baarle-Nassau: Kapelstraat 7 Riel: Zandeind 36 Bavel: Koolpad 14A

Consult volgens afspraak voor spoedgevallen 24 uur bereikbaar

verloskundige of specialist:

ALPHEN De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen, N.Br. ma/wo/vrij 08.30-10.00 uur; BAARLE-NASSAU De Croon, St.Janshof 1, ma t/m vr 08.45-10.45 uur CHAAM De Geerhof, Withagen 54, di. + do. 08.30-10.30 uur ULICOTEN Dienstencentrum Ulicoten Dorpsstraat 40, 5113 TE Ulicoten wo 09.00-10.00 uur RIEL Wijkgebouw Thebe, Kerkstraat 9, di. 09.00-10.00 + do. 08.30-10.00

014 4113 47

De Vergulde Hand Zorg en Ontspanning bijeen Zorg: Dagbesteding voor mensen met enige beperking. Ontspanning: Atelier en Galerie Ambachtelijke smederij Ambachtelijke timmerwerkplaats Ans en Piet van Bavel - tel.06 22986026 Vijfhuizenbaan 33a, 5133 NH Riel www.doeboerderijdeverguldehand.nl

kinderopvang bij ú in de buurt!

JS&C mediation

kinderdagverblijf • buitenschoolse opvang • peuterspeelzalen

Bredaseweg 62 - Chaam Telefoon: 0161-492042

• samen naar de echte oplossing van conflicten • onpartijdig advies • betaalbare en gesub sidieerde bemiddeling • gratis eerste consult www.mediatorspraktijk.nl

Drs. A.H.F.M. Schepens

Apotheekhoudend Huisarts Praktijkadres: Sligtmaan 2, 5131 GC Alphen Tel. 013-5081005 / Spoed: 013-5083132 Voor ANW diensten Huisartsenpost Tilburg, Tel. 0900-3322222 www.SCHEPENS.PRAkTIjkINfO.NL Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-12.30 / 13.30-17.00.

Dierenarts gezelschapsdieren

PETER NYSEN

Tel.: 00-32 473 52 50 50

gastouderopvang • overblijven • zakelijke dienstverlening

56 00 tt 076 076504 504 56 04

www.kober.nl

MAATSCHAPPELIJK WERK ALPHEN/CHAAM In de even weken De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen; tel. 013 - 508 26 80 Inloopspreekuur: donderdag 09.00 - 10.00 uur In de oneven weken De Geerhof, Withagen 54-3, 4861 AR Chaam; tel. 0161 - 49 32 37 Inloopspreekuur: maandag 09.00 - 10.00 uur BAARLE-NASSAU Sint Janshof 1, 5111 VV Baarle Nassau; tel. 013 - 507 53 12 Inloopspreekuur: woensdag 09.00 - 10.00 uur. Buiten de spreekuren: Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Willemstraat 20, 4811 AL Breda, tel. 076 - 530 58 88 www.imwbreda.nl Buiten kantooruren voor dringende hulp: Sensoor tel. 076 - 520 07 25

consultaties en huisbezoeken op afspraak. 24/24 bereikbaar voor spoedinterventies. Niet spoedeisende consultaties bij voorkeur ’s morgens voor 08.30 u of ’s namiddags na 17.00 u melden aub.

Open: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur. Zondag gesloten.

SHL en SRTB voor bloedafname e.d. t.b.v. huisarts,

huis gesticht in 1870

otterstraat 12 - 2300 Turnhout

• samen regelen van scheiding en gescheiden ouderschap Alphen • Baarle• Nassau • Riel • Tilburg Alphen Riel • TilbuRg T 06 46004765 www.cabrondieet.nl

maes-beck begrafenissen - crematies

Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

Verpleging en Verzorging Thuis 24 uur per dag Tel. 076 - 526 57 00

De Zonnebloem

Regio Telefoonnummer: Alphen ....................... 508 13 82 Baarle-Hertog .............. 79 91 13 Baarle-Nassau ........... 507 91 13 Chaam .......................... 49 12 14 Riel ............................ 518 21 73 Ulicoten ..................... 519 94 09

www.ubentuniek.nl Praktijk voor Eerstelijnspsychologie

Drs. S. den Hengst Kapelstraat 33, 4861 SB Chaam Telefoon: 0161-493222 Consultatie op afspraak: tel. bereikbaar op ma., di., wo. 10.0013.00 uur; do. 12.30-13.00 uur.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 5

Zondagmiddag 22 april 14.30 uur

Lente-Concert in Chaam met 3 orkesten

protestantse gemeente chaam c.a.

Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam Postbus 20, 4860 AA Chaam. info@ledevaertkerk.nI ndien u contact wilt opnemen bel of schrijf naar de Scriba van de Ledevaertkerk: mevrouw J. van Oord-de Zeeuw, telefoon: 076. 560.21.55 of 06.21.591.112, e-mail: jokevanoord@ziggo.nl Zondag 22 april 2012

Dienst van Schrift en Gebed om 10.00 uur, voorganger ds. Delhaas. Zondag 29 april 2012

Dienst van Schrift en Gebed om 10.00 uur, voorganger ds. Fechner “Vragen staat vrij” – open spreekuur voor gelovige en ongelovige vragen over kerk, geloof, christendom: elke vrijdag van 19.00-19.45 uur (in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk). Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11/12 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10.00 uur. Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Blik op de week Ds. Max Staudt Rustige tijden (3)

Verscheidene malen is er in de jaren dertig en veertig een aanslag beraamd of daadwerkelijk gepleegd op Adolf Hitler. Ook nadien kwam het klassieke vraagstuk van de ‘tirannenmoord’ weer aan de orde. Had men de tweede Golfoorlog en zijn nasleep kunnen voorkomen door Saddam Hoessein zelf tijdig aan te pakken? Her en der zullen regeringen en geheime diensten wel plannen hebben gemaakt. Het kan ook een zaak van particulier initiatief zijn. Een van de stekels aan het probleem is: dood je met je actie niet ook omstanders? Een lijfwacht bijvoorbeeld. Een voorbijganger of een hoge ome. Een onschuldig iemand – of misschien niet eens zo onschuldig, maar toch’ Wie dit neveneffect wil voorkomen, moet heel precies te werk gaan: zelf het moment bepalen, tot het laatst de controle houden. Dus niet: een tas met een bom neerzetten en dan weglopen. Dat was nu juist wel de methode van Von Stauffenberg bij zijn beroemde aanslag op Hitler van 20 juli 1944. Er vielen vier doden, maar Hitler zelf overleefde de klap. Het genoemde probleem kun je nog toespitsen: de pleger moet bereid zijn zelf de aanslag niet te overleven. Wie dat offer al niet wil brengen, moet alle plannen terzijde schuiven. In rustige tijden mag je jezelf eens de vraag stellen: zou ik in zo’n geval mijn leven geven? In zulke tijden kost het natuurlijk niets om ‘ja’ te zeggen. Maar van droogzwemmen leer je ook iets. Je zou het eens met jezelf, met scholieren, met eigen kinderen, kleinof buurkinderen moeten bespreken: zouden wij ons leven geven om een bron van moord en marteling uit de weg te ruimen? Vreemd: ethische dilemma’s als ‘mag je iemand laten sterven om een groter aantal mensen te redden?’ vindt men wel degelijk prikkelend. In de situatie van wikken en beschikken over andermans leven verplaatst men zich met een zekere gretigheid. Het offer van het eigen leven is veel minder populair. Dat zegt iets over onze cultuur: wat je opgeeft voor een goede zaak mag vooral niet te diep gaan. Het gevoel van macht en de situatie beheersen moet blijven. Het is dezelfde cultuur waarin ‘tolerantie’ populairder is dan ‘verdraagzaamheid’. ‘Tolerantie’ is: dingen gedogen, al verkeer je in de positie om er een eind aan te maken. ‘Verdraagzaamheid’ is: bereid zijn een jou aangedaan onrecht te verdragen terwille van iets dat menselijk waardevoller is. Bij ‘tolerantie’ gaat het al gauw over de grenzen ervan: wat kan een overheid of een enkeling echt niet over zijn kant laten gaan? ‘Verdraagzaamheid’ is een deugd, waarin je je kunt

oefenen. Ze vergt dat je iets opgeeft. Vreemd maar waar: verdraagzaamheid is een voorwaarde voor een aanvaardbare tirannenmoord. Of brei ik de zaak nu te mooi rond? Rustige tijden zijn er om dit soort vragen te overwegen.

Aanstaande zondag 22 april geeft de Chaamse Harmonie St.Cecilia een Lente-Concert in de theaterzaal van Het Chaamsche Wapen aan de Dorpsstraat. Naast de Chaamse Harmonie treden dan ook Harmonie St.Cecilia uit Gilze en Harmonie L’Echo des Montagnes uit Tilburg op. De drie korpsen zullen elk vijf afwisselende muziekstukken ten gehore brengen. Het Lente-Concert wordt halverwege onderbroken voor de uitreiking van de zilveren bondsspeld aan trompettist Peter Oomen ter gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap. Het concert begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. U bent meer dan van harte welkom. Nadere informatie treft U aan op www.ceciliachaam.nl

evangelische gemeente

L’Echo des Montagnes Tilburg

baarle-nassau

Die rustplaats Zal heerlijk zijn

“Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal, ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal, en wat ik moet antwoorden op mijn klacht.” [Habakuk [2:1]... Er zijn van Habakuk maar weinig bijzonderheden bekend, die een tijdgenoot van de profeet Jeremia was. Hoewel het opschrift van zijn boek vermeld dat hij profeet was, die een godsspraak aanschouwd heeft, blijkt nergens uit zijn schrijven, dat hij mondeling geprofeteerd heeft. Zijn naam Habakuk, die hij gedragen heeft, is zeer ongewoon, welke niet zomaar te verklaren is. Wringt men hem uit het Hebreeuws, dan zou deze naam “de omhelsde”, dit is ‘de bijzondere geliefde’ betekenen. Van later tijd veronderstelde men, door de Assyrisch-Babylonische invloed invloed van toen in het land Israël, dat daaruit de herkomst moet worden gezocht. In het Assyrisch was er namelijk een tuingewas dat werd uitgesproken als ‘Chabakkoek’ De profeet begint in zijn boek met een klacht, die ook in onze tijd zo nu en dan gehoord wordt, dat men niet begrijpt waarom God al de ellende in de wereld toelaat door niet in te grijpen: “Hoelang, Here, roep ik om hulp, en Gij hoort niet; schreeuw ik tot U: Geweld! en Gij verlost niet? Waarom doet Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt Gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen, en er is twist, en tweedracht verheft zich.” [1:2-3]... Habakuk schijnt dat niet één keer, maar lang te hebben geroepen, om Gods tussenkomst af te dwingen, dat Hij aan de ellendige toestand een einde maakt. Hij kan Gods talmen hierin niet plaatsen. Want Gij, roept hij tot de Here, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die onrecht niet kan aanschouwen, waarom aanschouwt Gij de trouwelozen en zwijgt Gij, als de goddeloze verslindt, hem die rechtvaardiger is dan hij, zodat Gij de mensen maakt als vissen der zee, als het kruipend gedierte, dat geen heerser heeft? [1:13-14]... Al begrijpt Habakuk Gods handelswijze niet, zijn vertrouwen en zijn hoop in de Here wankelt niet: “Zijt Gij niet vanouds, Here, mijn God, mijn Heilige?” [1:12]... De profeet weet, dat niet alleen hij, maar het ganse Joodse volk, geheel en al, zijn aangewezen op de Here, op zijn daden, op Hem, de Levende en handelende God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die zijn verbond houdt. Daarom wil hij gaan staan op zijn wachttoren en zich stellen op de wal, en uitzien naar wat de Here tot hem spreken zal, om te weten wat hij spreken moet en wat hij moet antwoorden op zijn klacht. Op zijn langdurig hulpgeroep en geschreeuw, waarom verlossing uitblijft van alle ongerechtigheid, zeide de Here tot hem: “Schrijf het gericht op en zet het duidelijk op stenen tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gericht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde, als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.” [2:1-3]... Komen zal het gewis, zegt de Here, want de aarde - nu nog vol ellende en ongerechtigheid - zal vol worden van de kennis des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Men zal dan geen kwaad meer doen noch verderf stichten op gans zijn heilige berg. En het zal te dien dage geschiede, dat de volken de wortel van Isaï (Christus Jezus) zullen zoeken, Hij zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. [Jesaja 11:9-10]...Ev. Gem. p/a Klokkenstraat 10 5111 HL Baarle-Nassau.

en vrouwen het concert met de mars Arromanches van Kelly. Vervolgens voeren ze onder leiding van dirigent Rik van Wijgerden de op- en ondergang van de Noordafrikaanse stad Carthago uit van de Zwitserse componist Anselmo Loretan. Ook staat Earthdance van Michael Sweeney op het programma. Met Lord Tullamore van Carl Wittrock brengt de Chaamse Harmonie de Ierse dansmuziek op de planken van Het Chaamsche Wapen. De Cecilianen sluiten zondagmiddag hun optreden af met een compilatie van de hits van Toto, knap gearrangeerd door Klaas van der Woude.

De Chaamse Harmonie St.Cecilia ontvangt zondagmiddag twee gastorkesten! Harmonie St.Cecilia Gilze

Het Chaamse Lente-Concert wordt zondagmiddag geopend door Harmonie St.Cecilia uit Gilze onder leiding van dirigent Jack Otten. Op het programma staat Marche Americana van Hyldgaard, de Toccata for Band van Frank Erickson en Call of the Clans van Kevin Houben. Voor de liefhebbers van Salsa zette Otten de Salsa Soufflé van Marcel Peters op het Chaamse concertprogramma. De Gilse Cecilia-

nen sluiten hun optreden in Chaam af met Churumbelerias van Emilio Cebrian Ruiz. “Het concert zien wij mede als voorbereiding op onze deelname aan de concert-serie Verrassende Ontmoetingen in het Factorium in Tilburg op 21 oktober 2012”, zegt bestuurslid Annemiek Coppens Harmonie St Cecilia Chaam

Na het optreden van hun Gilse naamgenoten openen de Chaamse gastheren

Het Chaamse Lente-Concert wordt zondagmiddag afgesloten door Harmonie L’Echo des Montagnes uit Tilburg. Dit orkest staat evenals het orkest uit Gilze onder leiding van dirigent Jack Otten. De Tilburgers openen met de Mars der Medici, niet zoals doet vermoeden een ode aan artsen en verpleegkundigen maar een tribuut aan de rijke Italiaanse familie der Medici. Daarna brengen de Tilburgse musici het eerste deel uit The Wind of the Willows van Johan de Meij ten gehore, gevolgd door And the multitude with one voice spoke van Hosay. De echo uit de bergen gaat vervolgens op de Spaanse toer met Portraits of Spain van Teodore Aparicio Barberan. Otten en zijn muzikanten sluiten het Lente-Concert af met Selections from Chicago van Kander en Ricketts. -bvo

Voertuigzegening aan de Kapel van Boshoven We zijn al weer een heel eind op weg in 2012, na een korte hevige winter is het half april en nog steeds koud. Het is al weer bijna mei, dat betekend dat de voertuigzegening weer gehouden gaat worden op de 3e zondag van mei, in 2012 is dat op 20 mei en dat komt er snel aan. Nadat de Kapel in 2000 is ingezegend door Bisschop Muskens en waar u dus al 12 jaar kaarsjes aansteekt voor een behouden reis van kinderen, familie, vrienden of uzelf en ter nagedachtenis aan uw naasten, organiseert Stg. Kapel van Boshoven voor de 10e maal de voertuigzegening bij de Kapel van Boshoven. Voor uw deelname vragen wij een geheel vrijwillige bijdrage voor in het offerblok, de opbrengst van het offerblok gaat zoals altijd naar een goed doel. Voor 2012 is er op het moment van schrijven nog geen beslissing genomen naar welk goede

doel de schenking gaat, de beslissing daarover hebben we deze week nog gemaakt. Het bedrag van uw vrijwillige bijdrage dat op het eind van de voertuigzegening in de offerblok zit, wordt door de Stg. Kapel van Boshoven vermeerderd tot een max. van € 500,00. Dit bedrag schenkt de Stg. al 10 jaar aan goede doelen, als tegenprestatie zal de ontvanger met een kleine informatiestand aanwezig zijn tijdens de voertuigzegening aan de Kapel van Boshoven. De Stg. Kapel van Boshoven heeft ervoor gekozen om voor de komende jaren een Stg. of

ander goed doel uit de omgeving van Alphen te ondersteunen om op deze wijze mogelijk een groter aantal deelnemers aan de voertuigzegening te ontvangen. Ook personen uit de omgeving van Alphen maar elders in de wereld een goed doel ondersteunen, komen in aanmerking. Dus als u een Stg. hebt of kent uit de omgeving meld u aan via mailadres kapelboshoven@ xs4all.nl, dan kunnen zetten wij u op de lijst voor de komende jaren. De zegening start om 13.00 uur en zal duren tot 15.00 uur, of zolang er voertuigen zich aanbieden. Er is een uitgebreide collectie Christoffel devotionalia, waar zeker wel iets van uw gading bij zal zitten, dus kom naar, en doe mee aan de voertuigzegening, U komt toch ook. Stg Kapel v Boshoven.

Concert van Euterpe en b.v. Dubbel-zes samen met Peter van der Stoel en Nico ter Haar Romeny Op 12 april 2012 gingen de leden van Euterpe om 20.00 uur een beetje gespannen de Ledevaert kerk binnen: zouden er wel belangstellenden gekomen zijn nu het Chaamse Cabaret op deze avond speelde voor een uitverkochte zaal en in Ulicoten het gerestaureerde kerkorgel door organist Danny Pals weer in gebruik werd genomen? Gelukkig hadden ze zich voor niets zorgen gemaakt: muziekliefhebbers uit de wijde omtrek hadden tóch voor dit bijzondere lenteconcert gekozen: benieuwd naar het nieuwe repertoire van Euterpe, het optreden van vocaal ensemble b.v. Dubbel-zes en de muziek van organist Peter van der Stoel en Nico ter Haar Romeny (dwarsfluit). Het deed eenieder goed dat zich onder de aanwezigen enkele leden van de kerkenraad bevonden en dat ook de dirigent van het gerenommeerde Toonkunstkoor uit Breda samen met zijn vrouw de vanuit Breda naar Chaam was gekomen om dit voorjaarsconcert te beluisteren. Een blik op het programma maakte duidelijk dat Euterpe vanavond uitsluitend Nederlands muziek zou gaan zingen en na het gebruikelijke welkomstwoordje door de voorzitter beet de gemengde zangvereniging even na acht uur het spits af met muziek uit de 15e eeuw: ‘Kortjakje’ en ‘Ik zeg adieu’. Vervolgens werden het Friese volkslied en het Limburgse volkslied (1900) gezongen. Bij hun tweede optreden klonken twee liederen van Wim Sonneveldt in een speciaal voor deze

gelegenheid geschreven arrangement van dirigent Piet van den Boomen. Het overbekende ‘het Dorp’ (Deurne) werd bezongen (het geboortedorp van Wim Sonneveldt en Piet van den Boomen) en tot slot ook de Amsterdamse grachten. Euterpe verkende zo, tot genoegen van het publiek, grenzen in de muziekgeschiedenis én provinciale grenzen. Peter van der Stoel en Nico ter Haar Romeny slaagden er tijdens de intermezzo’s steeds in om op orgel en dwarsfluit op een harmonieuze wijze prachtige klassieke muziek (Händel en Bach) ten gehore te brengen. Na afloop van het concert viel in de wandelgangen grote waardering voor hun optreden te beluisteren. Vocaal ensemble b.v. Dubbel-zes bleek over een groot repertoire en een geheel eigen presentatie te beschikken. De 12 mannen introduceerden zich bij het publiek op een originele wijze en daarmee was meteen de toon van hun optredens gezet. Ze zongen (à capella) vooral hedendaagse muziek die door hun muzikale leider (Mario Lammers) in een eigen Dubbel-zes jasje was gegoten. Zo werden liederen gezongen

die de aanwezigen ontroerden (o.a. het Afrikaanse volkslied en de ode op Nelson Mandela) en klassieke nummers van onder ander de Beatles en Bruce Springsteen. Ze sloten hun optreden af met een Halluja dat geheel anders klonk dan het gebruikelijke Halleluja van Händel: het bevatte een ondeugende slottekst (Maria) die bij menig bezoeker een glimlach op het gezicht toverde. Alle aanwezigen genoten enorm van dit originele, mooie en verfrissende optreden en ze lieten dit dan ook merken door het ensemble een daverend applaus te geven aan het einde van hun concert. Na een kort dankwoordje van de voorzitter waarin de behulpzame kosters (L. Jonker en P. de Rooij) niet werden vergeten en waarbij de dirigenten en de solisten werden verrast met een mooi flesje wijn nam Piet van den Boomen de microfoon van haar over. Hij nodigde alle aanwezigen uit om bij het verlaten van de kerk een duit in het (kerken) zakje te doen en zich daarna naar de Locobar aan de overkant van de kerk te begeven waar het concert nog een Brabants staartje zou krijgen. En inderdaad: tot in de kleine uurtjes werd er gezongen uit de Euterpe bundel maar ook gezellige nagepraat. Vriendschappen werden gesloten of vernieuwd: Euterpe kan met veel plezier terugkijken op een geslaagd voorjaarsconcert. CdKR


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 6

Geheel onverwacht ging je heen zonder afscheid te nemen, geen handdruk, geen laatste zoen. Zelfs de bloemen ontbrak de tijd hun kelken te sluiten en te verwelken.

Je hebt tot het laatst gestreden. Kenmerkend voor de tijd toen je alles nog kon. Je bent sterk geweest. Rust nu maar uit.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar lange leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, trotse oma en overgrootmoeder

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, bezorgdheid en liefde is, gesterkt door het Sacrament der Zieken, van ons heengegaan mijn lieve man, onze trotse pa en opa

Piet Jansens

Jeanne Schellekens sinds 1999 weduwe van

echtgenoot van

Frans Couwenberg

Annie Verheijen

Op de gezegende leeftijd van 102 jaar.

Op 74 jarige leeftijd. Ulicoten: Ulicoten: Ulicoten: Baarle-Nassau: Ulicoten: Chaam:

Henk en Marleen Couwenberg-Mulders Marion en Willem Pieter, Martijn, Anneleen Kitty en Robbert, Nick, Mats, Fenne Peter en Mischa, Eline, Christel, Roan, Amber Dorine en Fred, Gitte, Jurgen Kitty en † Will Steeghs-Couwenberg Marja en Stan Vermunt-Couwenberg Koen en Ceciel, Tomas, Eline Lucas Ida en Hans Bonnema-Couwenberg Michiel en Daisy Sandor en Jolanda, Kiran, Freek Jeanne en Henk Manniën-Couwenberg Edith en Rudi, Joris, Pepijn Judith en Dennis, Pleun, Diede Eveline en Marc, Frey, † Isa Bea en Ad Machielse-Couwenberg Simon en Maartje, Tomas, Eva Saskia en Rick Corien en Jos Backx-Couwenberg Eefje en Frank, Fleur, Luuk, Dorien Bas en Marleen, Olivier

Annie Jansens-Verheijen Guus Jansens Ludo en Jolanda Jansens-Vermeer Femke, Lieke Peter en Sandra Jansens-Puttiger Tessa, Lana Anne-Marie Jansens Angelique Jansens en Ronald Jochems † Cas, Daan

Baarle-Nassau, 11 april 2012 Corr. adres: Meerleseweg 6, 5113 BL Ulicoten De plechtige eucharistieviering heeft reeds plaatsgevonden op dinsdag 17 april 2012 in de H. Bernarduskerk te Ulicoten, waarna we hem te rusten hebben gelegd op de RK begraafplaats aldaar.

AutodemontAgebedrijf

Dankbetuiging

joko

• Sloop-loop-schade auto’s te koop gevraagd. • Gebruikte onderdelen los op voorraad. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Graag willen wij U bedanken voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van ons mam en oma. Ria Baeten van Tilborg Het was hartverwarmend! Een extra woordje van dank aan dr. Broekman, personeel van Thebe, pastoor Paes en uitvaart onderneming Dela Kinderen en kleinkinderen

18 april 2012 Corr. adres: Molenstraat 8, 5131 AD Alphen Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen tijdens de plechtige eucharistieviering op dinsdag 24 april 2012 om 11.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle-Nassau, waarna we haar te rusten zullen leggen bij vader op de RK begraafplaats aldaar.

Te koop hooi kleine pakjes. En een drijfmestslang. Tel. 013-5078002.

Noveen St. Clara. Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het weesgegroet bij een brandende kaars, ook als je er geen in heeft. Vraag 2 dingen die onmogelijk lijken om verhoord te worden, en iets wat u heel erg ter harte gaat. Laat de 9e dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit bericht. U krijgt wat u vroeg. Dank u. F.P.

Er zijn weer aardbeien!

Moeder zal herdacht worden tijdens de mis in zorgcentrum Janshove op maandag 23 april 2012 om 15.00 uur, waarna er aansluitend gelegenheid is om afscheid van haar te nemen in haar appartement, de Croon 38 te BaarleNassau. Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

GEBOREN:

12 april 2012

Mik

zoon van Dorus en Kim Oomen-de Swart broertje van Tars Beukenlaan 10, 5131 HD Alphen 12 april 2012

Lars

zoon van Karel en Lara Geerts-Jespers broertje van Ina Den Dries 1, 5113 TP Ulicoten 14 april 2012

Ton

zoon van Kees en Adriënne Vromans broertje van Leon, Piet en Jef Goorstraat 3, 5131 RG Alphen

Al uw drukwerkopdrachten zijn welkom bij:

dono’s woondecoratie in Chaam

drukkerij de jong in Baarle-Nassau

50

Al wordt je 65 jaar oud, je bent en blijft voor ons goud. kinderen en kleinkinderen

T.K: appels en peren. Bergenstraat 5 - Minderhout. Ma t/m vrij 13-19u; zat 9-17u; zon- en feestd. gesl. +32(0)33157337.

Te koop appels en peren, tomaten. Bij Fr. Cox Zondereigen 97. 014-633285. Open van ma tot vr van 13 tot 19 u. Zat. van 8 tot 17 uur. Do. en zo. gesl.

Gefeliciteerd!

Anit & Casper

TE KOOP: Jonge bruine Bij CaravanCentrum & witte legkippen, Treffers staan 70 tegen de leg. Tevens super scherp geprijsde ééndagskuikens, Shell caravans op voorra1 mei start intuitieve rode & witte dieselolie. ad! Tevens met spoed OPRUIMING BOMEN cursus. Van 19.30 tot Alle soorten kunstcaravans gevraagd. Moerbei, Linde, Leilinde, 22.30. Wordt weer JIJ, Tilburgseweg 43, 4902 mest, veevoeders, Catalpa, Thuja, Lei- en 10 lessen:pendelen,maiszaden & graszaden. TL Oosterhout, tel: 0162Dakplataan, Prunus, Cargidscontact,medita693187/06-55836618 pinus, Taxus, enz. nu 25% Henk Brummelkamp, tie,engelen en nog veel korting. Hedera vanaf 2,25 Ulicotenseweg 9,Chaam. www.caravancentrumtref meer! (22,50 per les) Tel. 06-53937555 fers.nl. Zondag open! Euro. Wij verkopen ook 7 mei start tarotcursus. Buxus voor haag, Buxus Van 20.00u tot 22.00u. bollen en kegels tegen Leer de tarot in 12 lessen. Gezellig in kleine zeer scherpe prijzen. Zaterdags geopend van groep. 17,50e per les. 09.00-16.00 uur Bel:0161-851577. Kijk op jijplusjij.nl Je krijgt les St. Janstraat 15, 5131 BR Alphen van een ervaren mediTel. 06-51745254 um. Goorweg 7 • Baarle-Nassau • Tel. 013-5079860

Groenteboer Alphen

OLISLAEGERS KLEDING

Heeft u overbeharing of acné?

Nieuw bij oNs iN de wiNkel

Maak er geen probleem van maar bel tel.: 013-507 8608 (Ziekenfonds erkend)

Persoonlijk en stijlvol interieur?

Huidverzorgingsinstituut

• Keukens • Badkamermeubels • Wand- en dressoirkasten 4AYA

Dioné

Stationsstraat 3, Baarle-Nassau

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag feliciteren met de komst van hun baby

www.vanbergeninterieurbouw.nl T 013-5082253 • Alphen

Nu ter kennismaking

gratis toolkit t.w.v. € 52,00 ex. btw bij aankoop van 2 snickers workwear broeken aktie zolang de voorraad strekt

ook op zondag open van 9 tot 13 uur. - Maandag gesloten.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 7

Centrumplan werd van harte welkom geheten Donderdag 12 april troffen zo’n ruim zestig mensen elkaar op uitnodiging van de gemeente om kennis te nemen van de uiteindelijke versie van het centrumplan Alphen. In zijn inleidend woord gaf wethouder van de Heijning wel aan dat het allemaal langer had geduurd dan voorzien, maar dat er nu een plan ligt waar we trots op mogen zijn. Ook kon hij melden dat hij erg content is met het feit, dat alle partijen elkaar gevonden hebben. De planning is natuurlijk voor de komende tijd afhankelijk van de rechtsgang die bestemmingsplanprocedures met zich mee brengen. Maar hij heeft er goede hoop op dat het totale plan 2014/2015 gerealiseerd kan en moet zijn. “Ik geloof er in dat dit nieuwe centrumplan de kansen biedt voor meer winkelaanbod, voor een gezellige inrichting, voor appartementen en woningen midden in het centrum, dichtbij allerlei voorzieningen.” Hierna gaven architectenbureau Luijten in de persoon van de heer Steef Luijten en bureau Kragten in de

Zo gaat onderdelen er uit zien

persoon van de heer Tim Meeuwsen ondersteund door powerpoint-presentaties een toelichting op de uiteindelijke ontwerpen. Vanuit de zaal in Welkom

kwamen er vragen ter toelichting en werd er mee gedacht over haalbaarheid en oplossingen om die haalbaarheid te vergroten. Ondanks zorgen die geuit

Vrijwilligers KBO Baarle-Nassau in de schijnwerper Waarnemend voorzitter Cees Raats verwelkomde deze week dinsdagmiddag in zaal De Lindeboom de vrijwilligers van de plaatselijke KBO afdeling. Ze waren met velen aanwezig op deze traditionele dank-je-wel middag van de KBO. In zijn welkomstwoord nam hij de aanwezigen mee in de snel veranderende maatschappij van vandaag. “Overheden leggen tegenwoordig steeds meer de initiatieven op het terrein van welzijn bij de burgers neer en daarmee verdwijnt het gesubsidieerde welzijnswerk zoals we dat jaren gekend hebben”, aldus de heer Raats tot de aanwezigen. “Maar”, zo ging hij verder, “dat betekent niet dat er geen aandacht meer voor het welzijn van de mensen nodig is. Het tegendeel is het geval”. Hij vertelde de aanwezigen dat de plaatselijke KBO veel activiteiten organiseert. Maar diezelfde KBO probeert ook in beeld te krijgen wat

de behoeften van alle senioren in Baarle-Nassau zijn. Daar waar nodig en mogelijk proberen we activiteiten van tijdelijke maar ook van structurele aard te organiseren. En daarmee wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan een zinvolle dagbesteding voor senioren, aldus de heer Raats. En daarom is het fijn dat we met een dank-je-wel middag iedereen kunnen bedanken voor het werk wat ze voor de vereniging hebben gedaan. Het is bijzonder fijn, aldus de waarnemend voorzitter, dat we kunnen vaststellendat er nog steeds mensen bereid gevonden worden om iets voor een ander te willen doen. De overheden gaan dan wel een ander welzijnsbeleid voeren, wat soms voor bedreigingen zal zorgen maar zal vooral kansen bieden voor onze plaatselijke vereniging. En het benutten van die kansen zal de komende jaren in samenspel met al onze vrijwilligers moeten gebeuren, aldus de heer Raats.

Er was ook tijd om gewoon lekker te kletsen met elkaar

gelegen, maar dat is makkelijk op te lossen. Braspenning als verantwoordelijk wethouder is uitermate content. Op de eerste plaats natuurlijk omdat de uitslag zo goed is, maar ook omdat door een brede samenwerking tussen een heleboel gemeenten in de regio er kostenbesparend is gehandeld. Inhoudelijk zegt de wethouder: “Op de kaart is goed te zien dat de ondergrond van AlphenChaam voldoet aan de waarde die past bij de uitstraling van het gebied. Dat is sowieso een goed zaak,maar past ook prima binnen het keurmerk Cittaslow.” Mooi, het schoonste dorp van Brabant, dus voor nu en niet minder voor later. Vrijdag als de burgemeesters en wethouders van de Cittaslowgemeentes samen komen en op diverse locaties genieten van streekgebonden activiteiten en producten natuurlijk ook een leuke mededeling. Verder was de agenda van het college wat aan de magere kant. In navolging van andere soortgelijke projecten wordt aan de verzoeker van de Notselseweg 2 in Strijbeek ook de weg

Diverse soorten schnitzels (gepaneerd, kip-, rund-, zigeuner-)

elke 4e GRATIS Salade-Trio

Kipcurry-salade 150 gram Ham/preisalade 150 gram Eiersalade 150 gram

5.00

samen voor e Aanbiedingen geldig t/m woensdag 25 april 2012.

WWW.BeSTelBijernST.Com Bij uw eerste online bestelling nu 20% korTing!

Chaamseweg 13, 2387 Baarle-Hertog Tel.: 014 69 04 60 www.slagerijernstjansen.com

WWW.BeSTelBijernST.Com

Mattheusschool Galder nieuwe deelnemer

Willibordusschool Alphen met twee teams naar regiofinales schoolvoetbal Het was allemaal weer als ‘vanouds’ bij het vorige week gehouden schoolvoetbaltoernooi. Nieuw was het deelnemen van twee teams van de Mattheusschool uit Galder. Hun meisjesteam was daarbij het meest succesvol: ze werden eerste in hun poule en werden beloond met een prachtige beker.

Tony Wynants zorgde voor een lach met een traan bij de vrijwilligers

Hij wenste alle aanwezigen een plezierige middag toe. En niet alleen het kopje koffie met gebak bij binnenkomst, maar ook de ontmoeting en bijkletsen met zovelen maakte er al een ongedwongen begin van. Toen Tonny Wijnants uit Deurne daarna het ‘kletsen’ overnam, werd iedereen mee terug genomen naar vroeger. Op gezellige, smeuïge manier vertelde en zong hij. Bij menigeen rolden de tranen van het lachen over de wangen. Zoveel herkenbaarheid voor iedereen , zoveel meezingen, zoveel lachen, gieren en brullen in een paar uur gepresenteerd, maakten dat iedereen de komende tijd ook anderen wel aan het lachen zal maken! Na optreden van Tony moesten de knieën weer onder tafel, want zoals de traditie van de KBO-vrijwilligersmiddag dat wil werd de middag afgesloten met een etentje. F.T.

B&W kunnen trots zijn op hun schone gemeente Nee, niet alleen omdat we zoveel groen in de gemeente hebben en zoveel natuurschoon maar zeker ook omdat op basis van een grootscheeps onderzoek is gebleken dat de grond/ bodem waarop onze gemeente gevestigd is schoon is. Tja, en dan zou je zeggen. Op zich is het natuurlijk vangroot belang dat we per saldo niet veel te maken hebben met vervuilde grond. Los van dat algemene aspect is het ook van belang,omdat als er sprake is van het verzetten van grond in verband met bouwactiviteiten veelal geen bodemonderzoek meer gedaan hoeft te worden. Want onderzoek heeft al uitgewezen dat de grond schoon is. Scheelt in de kosten en de investering in tijd. Op een kaart die op de website van de gemeente te zien is kun je precies zien waar de schone gronden zich allemaal bevinden. Natuurlijk zijn er specifieke locaties die wellicht wat vervuild zijn of kunnen zijn, maar ook die zijn bekend en overheersen zeer zeker niet. Het gaat dan om industriële plaatsen en plekken waar olietanks hebben

werden wilde men vanuit de Leijstromen niet anders dan benadrukken dat men er daar zeker vertrouwen in heeft en dit project dus van harte ondersteunen. Welke winkels er dan nog meer zouden komen kon wethouder van de Heijning niet aangeven, want dat is aan de ondernemers in spé, die het centrum ziende wellicht tot initiatieven komen om een winkel te beginnen. Door de bank genomen kan gesteld worden dat men blij is dat er een plan ligt. Dat de realisatie gewenst is, dat de vorm en de bedachte omgeving als acceptabel ervaren worden en dat gehopt wordt dat het allemaal snel gestart kan worden. Er werd na de sluiting nog geanimeerd van gedachten gewisseld rond de fotocollages en tekening die door de beide bureaus opgehangen waren. Op de site van de gemeente is uiteraard alles nog een terug te zien en te bekijken. Het is de moeite waard en biedt zeker een goed perspectief voor de toekomst van een leefbaar en levendig Alphen. Wim Pijnacker.

WeekaanBiedingen

vrijgemaakt om een Vlaamse schuur te gaan bouwen. Weer wordt een nieuw element toegevoegd aan de vervolmaking van ons culturele erfgoed. Tijdens de rondvraag kwam nog de kwestie appelloods aan de orde, maar van de zijde van het college waren daarover geen andere mededelingen of visie te vernemen. Wat gezegd is is gezegd en dat is nog steeds het standpunt van het college, dus geen woningbouw op die locatie op basis van de ingediende plannen. Ook werd nog gesproken over het nut van de alcoholcampagnes die Alphen-Chaam heeft gevoerd. Uit onderzoeken blijkt dat de regio, waaronder Baarle Nassau en Alphen Chaam vallen toch relatief hoog scoren als het gaat om alcoholgebruik van jeugd onder de 16 jaar en het forse gebruik door de oudere jeugd. Inzichtelijk zal nog gemaakt worden of er op basis van gegevensvergelijking over meerdere jaren er wel sprake is van het gebruik. Wim Pijnacker.

Bijna 300 enthousiaste voetballertjes ( meisjes en jongens) uit de twee hoogste klassen van de basisscholen uit de regio maakten er op het Alphense sportpark een leuke voetbalmiddag van. Begonnen werd daarbij met mooi en goed voetbalweer, maar jammer was dat met name de laatste speelronde gespeeld diende te worden in ‘erwtensoepweer’. Maar dat temperde het enthousiasme niet, alhoewel velen lieten horen dat de regen net iets te vroeg kwam. De belangstelling voor het scholentoernooi is alle jaren bijzonder, we hoorden zelfs opmerkingen dat er dit jaar zeker meer belangstelling van ouders/ supporters was voor het toernooi. En dat laatste doet de organiserende commissie goed. Louis van Bergen, al jaren de coördinator binnen de werkgroep, heeft vanaf 1981 nauwkeurig uitslagen en aantal inschrijvingen bijgehouden. Hij verheugt er zich al op dat waarschijnlijk volgend jaar , maar zeker het jaar daarna de 10.000ste deelnemer aan het scholentoernooi kan worden begroet. Sfeertje

Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat de sfeer bij het toernooi meer dan goed was. Dat was ie ook. Ook de scheidsrechters beaamden dat door aan het einde van een drukke voetbalmiddag afscheid te nemen met een “tot volgend jaar!”. Voor de werkgroep nu al een zorg minder’. de lijst van de aanwezige scheidsrechters bewaren tot volgend jaar en even laten weten dat het toernooi er weer aan komt en het is geregeld. Een lekker sfeertje was er ook bij de prijsuitreiking. De organisatie had de serie prachtige bekers voor de 1ste en 2de plaatsen in de diverse poules en de daarbij behorende wisselbekers buiten uitgestald. Vele begerige ogen keken er naar en de teams lieten uitgelaten merken dat ze er geweldig blij mee waren als een van de gewonnen bekers aan hun team werd uitgereikt. Vooraf aan de prijsuitreiking was er ook nog de traditionele verloting van twee wedstrijdballen die elke deelnemer wel graag mee naar huis had willen nemen. Echter dat was maar voor twee winnaars weggelegd. De bekers waren ook dit jaar weer beschikbaar gesteld door Rabobank De Zuidelijke Baronie. Ook de wisselbekers waren dit jaar nieuw. Niet dat ze voor het eerst werden uitgereikt, maar wel omdat ze na jaren van school naar school gegaan te zijn enigszins tekenen van ‘slijtage’ ver-

Basisschool De Vlinder uit Baarle-Hertog werd de winnaar van de sportiviteitsprijs bij de jongens

toonden. Ook de wisselbekers werden beschikbaar gesteld door “De Zuidelijke Baronie. “Groot”, “mooi”, “geweldig zo mooi” dat waren enkele kwalificaties die we hoorden van de toernooispelertjes. De uitslagen:

De sportiviteitsprijs voor de jongensteams ging naar het team van basisschool De Vlinder uit Baarle-Hertog. Aan het tweede team meisjesteam van De Akkerwinde uit Baarle-Nassau werd winnaar van de sportiviteitsprijs voor meisjesteams. Jongensteams:

Poule A: 1. Willibrordus 1, 2. Driesprong 1, 3. De Vlinder 1, 4. Bernardus 1 Poule B: 1. Akkerwinde 11, 2. Driesprong 11, 3. Willibrordus 11 4. Mattheus 1. Poule C: 1. Regenboog 2. Akkerwinde 111, 3. Willibrordus 111, 4. Bernardus 11 Meisjesteams:

Poule D: 1. Willibrordus 1, 2. Driesprong 1, 3. De Vlinder 1, 4. Akkerwinde 1 Poule E: 1. Mattheus 1, 2. Driesprong 11, 3. Akkerwinde 11, 4. Willibrordus 11 Poule F: 1. Akkerwinde 111, 2. Driesprong 111, 3. Bernardus 1, 4. Willibrordus 111 KNVB regio finales

De Willibrordusschool uit Alphen zal zowel met het jongens- als meisjesteam worden afgevaardigd naar de KNVB regiofinales. Deze worden op woensdag 23 mei bij de vereniging Uno Animo in Loon op Zand gespeeld.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 8

Ze zijn er weer...

Verse asperges

Vaarbewijscursus start mei

Bij aspergekwekerij Vissers

Vanaf donderdag 19 april is onze winkel weer geopend!

Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad. OOk spOedcursus Op 2 zaterdagen yachtconsult.com 0165-546707

Ons assortiment is dit jaar nog verder uitgebreid met diverse streekproucten en aspergeproducten, o.a.: kant en klare soepen, diverse soorten aspergesalades, ijs ,asperge bitterballen en kroketten, aarappelpuree, etc.

Gezocht, iemand die als hobby tegen kleine vergoeding onze tuin wil bijhouden, locatie Veldbraak, 0627389769

Op zondag 6 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur hebben we een aspergeproeverij Wij nodigen u hierbij alvast uit om dan onze producten te komen proeven

Doet je zoon of dochter communie? Leg dan nu je communicant op professionele wijze vast door de fotograaf! Al vanaf €35,-. Ook mogelijkheden tot het maken van foto-uitnodigingen. Kijk snel op www.sylkafotografie. nl en bel: 06-54395173 of mail me info@sylkafotografie.nl

Vishandel J. en M. v.d. Geest

NOTEER IN UW AGENDA !!! ELKE WOENSDAG van 8.00 tot 12.00 uur EN ELKE ZATERDAG van 9.00 tot 16.45uur aanwezig op marktplein Wouwerdries in CHAAM + ELKE WOENSDAG van 14.00 tot 17.45 uur aanwezig op het schoolplein van GALDER MET HET ALLERBESTE UIT DE ZEE ONZE AANBIEDINGEN VAN ZATERDAG 21 APRIL: Vers en zonder graat KABELJAUWFILET 500 gram .................................................................. TOSCAANSE ROERBAK kant en klaar 500 gram .................................................................. Verse of gebakken SCHOL per stuk .............................. - 3 voor .......... Warm gebakken KIBBELING + GRATIS SAUS 500 gram voor ..........................................................

2,00

8,95 6,75 5,00 7,00

DUS U WEET ’T: VOORTAAN OOK AANWEZIG IN CHAAM, ELKE ZATERDAG VAN 9.00 TOT 16.45 UUR OP HET MARKTPLEIN BIJ HET OUDE RAADHUIS. Graag tot ziens !!! De groeten van Aukun, Roy en John

VERPOL b.v.b.a. Kunststofdakbedekking en goten Zeilmakerij - Zwembadfolie Folie voor vijvers en zwemvijvers Van de Pol Tom Contactadres: Vaartstraat 5, Ravels GSM 0032 474/44.79.02 Met vele jaren ervaring

Te koop Coniferen groen en geel, Thujas en Laurier. Moeten weg. Af te halen in Alphen. Speciale prijs. Op is op. Tel.: 0620943221.

Te koop Coniferen groen en geel, Thujas en Laurier. Lengte 1.25m. Moeten weg. Af te halen in Alphen. Speciale prijs. Op is op. Tel.: 0620943221.

Hooikoorts? Migraine?slapeloosheid? Of zit heel je gezin niet lekker in zijn vel? Wellicht kan ik iets voor je betekenen met behulp van mijn kennis w.b homepathie maar ook van energie en wateraders kan ik je advies op maat geven. Kijk op mijn website:www. devroedevrouw.nl of bel voor info:06-51260404 COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE Inkoop,verkoop en verhuur van aanhangwagens Dealer van Saris, Anssems, Vlemmix en Nelis aanhangwagens Tel.0630054006, info@copal-aanhangwagens.nl www.copal-aanhangwagens.nl

Aspergekwekerij Vissers

Schellestraat 12, 5131 rj Alphen (naast het bels lijntje, volg de borden met de nederlandse vlag erop ) Tel.nr. 013-5083230 of 06- 23627271

Bij Monuta Tilburg krijgt u alle ruimte voor uw wensen Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart.

* Alle soorten natuursteen * Siergrind & Bielzen * Sierbestratingsmaterialen beton / gebakken * Nieuw / gebruikt

Past. de Katerstr. 31a 2387 Baarle-Hertog Telefoon: 0(032)14-699066 e-mail: avantilburg@skynet.be

Appartement te huur:

vakbekwame voeger zoekt voegwerk

Te koop eiken haardhout voor de koude avonden of voor de vuurkorf uit voorraad leverbaar tel. 06 51367057

HELE JAAR RECREEREN! RUIME BUNGALOW Bosrijk park. Randlocatie met weids uitzicht. Grote woonkamer. Twee slaapkamers. Hal. Fraaie keuken. Luxe betegelde badkamer. Grote tuin. 2x zitterras. CV. Houtkachel. Winterhard. Instapklaar. Prijs: € 29950,-. Bezichtiging? Tel. 013-5182866 of 06-51551577.

JAN VERHEYEN nv

Ons Weekblad

Bel... Hamels

Tot ziens!

vrijblijvend inlichtingen:

Specialist in natuursteen & sierbestratingsmaterialen

ZOEKERTJE

Looiersweg 1 Tel.: 013-508 2848 5131 BE, Alphen (NB) E-mail: info@koolslmb.nl

voegwerk

Van Enschot 06-55887266 alphEn VERVANGEN VORIGE ADVERTENTIE Boshoven 8 - Alphen - Tel. 013 - 508 1908 Dinsdag gesloten

• Schoonmaken trespa en dakgoten • Professioneel • 25 jaar ervaring • Betrouwbaar • Vakkundig • Kwaliteit

U bent van harte welkom op zondag 22 april tussen 11.00 uur en 18.00 uur op de locaties Looiersweg 1 (achterzijde) en Belsebaan 5.

Desirée Geeraertstraat Baarle-Hertog (B) Inlichtingen: tel. 0 (032) 14 69 90 02

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 013 - 463 22 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Karel Boddenweg 7 te Tilburg of op www.monuta.nl

TOT OPZEG

Cleaning & Glazenwassersbedrijf • 06-510 55 902

Wij willen dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom nodigen wij iedereen uit voor onze open dag op zondag 22 april. U bent dan van harte uitgenodigd om beide locaties te komen bekijken. Op de locatie Belsebaan 5 zal er een drankje voor u klaar staan.

www.koolslmb.nl

Outlet ruiter en vrijetijds kleding merk kingsland kentucky poloshirts bodywarmers fleece vesten sweaters rijbroUw gebit stuk? Dat eken scherpe prijzen is geen probleem! Wij ook het adres voor al repareren het voor u in 2 uw diervoeders kunstuurtjes. Wouters Chantal mest houtvezel/zaagsel Ploegstraat 16, 2330 Ons Weekblad Thielen diervoeders Merksplas 014-634298 0161-224515 winkel ma.-do. 09.00--17.00; vrij. open ma/vrij 900-1800 uur en op 2 kolom x 35 09.00-15.00 mm zat 900-1600 afspraak.

De Glazenwasser

20 jaar Kools LMB Alphen

Wij zijn alle dagen open: ma-woe-vrij .................... van 10.00 tot 20.00 uur di - do .............................. van 10.00 tot 18.00 uur zat - zon .......................... van 09.00 tot 17.00 uur

Er kan er maar één de goedkoopste zijn! VERPOL b.v.b.a. Kunststofdakbedekking en goten Zeilmakerij - Zwembadfolie Bekleding van kleine meubels Van de Pol Tom - Vermeiren Jos Contactadres: Vaartstraat 5, Ravels GSM 0032 474/447902 00 32 478/285101 Met vele jaren ervaring

Uitnodiging Open dag

• Grond-, afbraak-, en nivelleringswerken • Agrarische werken STOPZETTEN • Leveren zwarte grond, zavel, gebroken beton- en mengpuin • Eigen Copro-CE gekeurde breekwerf • Uitzeven van grond • Plaatsen containers voor puin • Verhuur terreinhoogtewerker 16 m

Meir 13, 2381 Weelde, tel.: 0032 14 65 75 34 Web: www.jan-verheyen.be

Voor uw feest of evenement

TOILETWAGENS diversen modellen Baarleseweg 16 )) Ulicoten )) T 013-519 95 01

www.jespersmachinehandel.nl CV Ketels, reparatie en onderdelen. Electrische installaties en materialen bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1 te Gilze Tel. 0161-451812 www. tscgosens.com info@ tscgosens.com

AFVOER VERSTOPT ? Bel Het Rioolratje. Geen hak- of breekwerk. Tevens aanleg van binnen- en buitenriool. 0161-439539 / 0653265750. www.hetrioolratje.nl

Van Poppelen Asbestsanering Desiree Geeraertsstr. 14 5111 CH Baarle-Nassau +31(0)6-39408643

info@vanpoppelenasbest.nl

Bemest nu uw gras! Loop binnen voor advies...


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 9

Waarin een klein dorp groot kan zijn

Het grootste muziekinstrument van Ulicoten klonk als lang geleden Zaterdagavond werd in de parochiekerk van Ulicoten een orgelconcert gehouden. De restauratie van het orgel was net achter de rug en dus diende de gelegenheid zich aan om aan een breed publiek te tonen hoe goed het nu weer klonk. De Ulicotense gemeenschap deed dat met wat men als een orgelconcert aankondigde, maar dat was te bescheiden. De belangstellenden, en ze waren met velen, werd een muzikale avond gepresenteerd met een bijzondere inhoud. Natuurlijk was er een grote plaats ingeruimd voor het grootste muziekinstrument van Ulicoten, zoals vice-voorzitter Peter Dirven het orgel in zijn welkomstwoord noemde, maar de aanwezigen konden ook kennis maken met de veelzijdige muzikale vaardigheid en kwaliteit die in Ulicoten aanwezig is. In de aanhef hierboven hebben we dit omschreven met ‘Waarin een klein dorp groot kan zijn’.

Een en al concentratie bij de begeleidingsgroep van de Young Voices

Door Frans Tuytelaars. De vice-voorzitter liet in de eerste woorden van zijn welkomstwoord doorklinken dat er een ander ging haperen aan het ruim 60 jaar oude orgel en dat het hoogste tijd werd dat er actie ondernomen werd om te voorkomen dat er over enkele jaren helemaal niet meer op gespeeld kon worden. Met hem was het parochiebestuur van mening dat men zuinig moest zijn op het plaatselijke erfgoed waar hun voorouders hard

voor gewerkt hadden. Daarom werd er beslist dat het orgel grondig gerenoveerd zou worden. Maar er was meer, zo konden we optekenen. “We vechten voor het behoud van ons kerkgebouw als beeldbepalend element voor ons dorp en plaats van samenkomst bij belangrijke momenten in ons leven en daar hoort het orgel helemaal bij”, aldus de heer Peter Dirven. Het concert

Omdat het orgel achter in de kerk op het

Raad Baarle-Nassau

Alsnog ‘tijdelijk’ geld voor VVV Niet iedereen hiermee akkoord

Raadslid Goos (Keerpunt ‘98) bracht gesprekken met en brieven van de plaatselijke VVV en de Stichting Ondernemend Baarle ter sprake tijdens de raadsvergadering. De Baarlese VVV verkeert in acute geldnood omdat de gemeenteraad bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2012 niet akkoord ging met een bijkomende subsidie van ca €20.000,- voor de VVV. Al verschillende jaren werd deze extra subsidie wel verleend. Door de heer Goos werd deze subsidie omschreven als ‘incidenteel structureel’. Het was namelijk in afwachting van het gereedkomen een nota voor het toeristisch beleid in de Enclave dorpen dat deze extra subsidie werd toegekend. De extra subsidie was noodzakelijk om de activiteiten op het huidige niveau te kunnen voortzetten.

Volgens de heer C. de Jong (CDA) zou een subsidie aan het VVV afzonderlijk moeten worden bekeken. “Het functioneren van de VVV zal zeker onderdeel uitmaken van een toeristische visie die nog moet worden opgesteld en dus op dit moment er niet is. Daarom is het voorbarig om nu al ‘n bedrag beschikbaar te stellen”, aldus raadslid De Jong. Ook fractievoorzitter Severijns van de Vooruitstrevende Partij had best wel wat moeite om nu te besluiten deze subsidie beschikbaar te stellen tot het moment dat de toeristische visie gereed is. Tegen de achtergrond van het gegeven dat er een ruim positief saldo zal zijn op de jaarrekening 2011 zou het erg vreemd overkomen dat geen (extra) subsidie verstrekken zou betekenen dat de VVV haar activiteiten zou moeten verminderen. Zijn fractie was bereid voor één jaar dit besluit te nemen. Besloten werd dan ook dat bij de bestemming van het positieve saldo van jaarrekening 2011 de extra subsidie voor de VVV zal worden opgenomen. De CDA fractie ging niet mee met dit voorstel. F.T.

Motie

In een motie werd voorgesteld dat alsnog de extra subsidie over 2012 aan de VVV zou worden toegekend zodat zij op de huidige wijze kan blijven functioneren in en voor de Baarlese gemeenschap. Het college werd opgedragen om in het voorstel van de bestemming van een mogelijk positief saldo van de rekening 2011, dat in de raadsvergadering van juni zal worden aangeboden, op te nemen dat een deel van dat positieve saldo zal worden bestemd om alsnog de subsidie uit te keren aan het VVV.

v e r z e k e r i n g e h y p o t h e k e p e n s i o e n e b u d g e t c o a c h i n b e d r i j f s c o n s u l t a n c

n n n g y

tel: (0161) 451 720 www.roelandsverzekeringen.nl

oksaal zijn plaats heeft en men wilde voorkomen dat iedereen de dag na het concert met spierpijn van het omkijken zou rondlopen, was er gezorgd dat voor in de kerk op een projectiescherm het orgel, de organist, het parochiekoor, solisten en koperblazers goed in beeld kwamen. In een ruim twee uur durend concert werd duidelijk dat aan het orgel niets meer los zit wat niet los mag zitten en er ook niets meer hapert. En ook dat de Ulicotense gemeenschap veel muzikale kwaliteit in huis heeft. De vaste organist, Danny Pals, had middels zijn muziekkeuze er voor gezorgd dat hij letterlijk en figuurlijk alle registers kon openzetten. Middels het scherm werd dat telkens duidelijk in beeld gebracht tot zelfs zijn voetenwerk op de pedalen. Hij deed dat middels het uitvoeren van composities die enkel voor orgel waren geschreven, maar ook door het ten gehore brengen van muziek in combinatie met koperblazers, solozang en koorzang. En dat maakte de avond zo bijzonder: Ulicoten liet horen dat het muzikaal heel wat in zijn mars heeft. Ook solo optredens waren geprogrammeerd. Jacqueline van der Kaa als sopraan en Ben Sommen op zijn Cornet. Ook het jongerenkoor de Young Voices onder de bezielende leiding van Hans Bervoets liet zich op deze muziekavond niet onbetuigd. En alle aanwezigen konden ook hun steentje bijdragen aan het welslagen van de avond. Begonnen en gesloten werd namelijk met een samenzang van alle aanwezigen. Het ‘U zij de gloria’ klonk misschien wat voorzichtig in vergelijking met het slotlied van de avond nl. het Ulicotense volkslied oftewel het Bernarduslied: Uit volle borst en met opgeheven hoofd werd door de aanwezigen staande gezongen. En het was alsof de aanmoediging van de vice-voorzitter van het kerkbestuur voor een extra ‘boost’ zorgde. Met grote overtuiging klonk het dan ook: “O,

Vice voorzitter Dirven: Er hebben prachtige klanken geklonken. Duidelijk is dat de renovatie prima is gelukt . Het grootste muziekinstrument van Ulicoten kan weer jaren mee.

Sint Bernardus! Machtig in woord, wij komen u vereren in uw genadeoord”. Georganiseerd applaus.., nee dus!

Het concert, zo werd medegedeeld, was opgedeeld in blokken. Na elk blok ging de verlichting aan. En volgens Peter Dirven mochten, als men de het de moeite waard vond, de handen op elkaar voor een applaus. Maar naarmate het programma vorderde, groeide ook het enthousiasme, de euforie onder de aanwezigen en kon men niet meer wachten tot het licht aanging’. Meerdere nummers werden meteen met een daverend applaus beloond.

was meteen duidelijk dat de renovatie prima was gelukt en dat het hard nodig was. Het bestuur is gewoon heel blij dat deze stap gezet is, zodat het grootste muziekinstrument van Ulicoten weer jaren mee kan. Vanzelfsprekend werd er dank je wel gezegd richting de vele sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt. Ook de vele vrijwilligers werden daarbij niet vergeten. Een viertal van hen kregen een extra applaus: Danny Pals de grote projectduwer, Annie Koks de pr-vrouw, Mario Severijns als technicus en Ben Sommen als technicus en regisseur van het hele concert. Het bestuur was er van overtuigd dat de agenda’s van deze vier personen de laatste maanden alleen gevuld werden met activiteiten ten behoeve van de restauratie van het orgel. En natuurlijk werden alle muzikanten van de avond niet vergeten in het dankwoord. Een DVD

De mogelijkheid bestaat om thuis nog eens te genieten van deze geweldige muziekavond. De hele avond werd namelijk opgenomen daarvan zal een DVD beschikbaar komen. Degenen die deze nog niet besteld hebben, kunnen hiervoor nog terecht bij Annie Koks. F.T.

Het laatste woord

Ja het kon moeilijk anders. Ook het slotwoord was aan de vicevoorzitter. Hij concludeerde dat er prachtige klanken hadden geklonken en daarmee

Nationale Tuinontwerpdag 20 april: tuinspreekuur in Baarle Vrijdag 20 april organiseert de Nederlandse Vereniging voor Tuinen Landschapsarchitectuur de Nationale Tuinontwerpdag. In veel openbare bibliotheken en architectuurcentra worden de deuren opengezet voor een advies over het ontwerp en de inrichting van de tuin. Bij de Tuinen van Appeltern krijgt u korting op een bezoek als u een waardebon download via www.nvtl.nl. In Baarle houdt tuinarchitect/hovenier Hendrik Philips inloopspreekuur bij Bruna de hele middag met uitloop naar de vroege avond. Het is aan te bevelen een afspraak maken in de winkel. Doel van de dag is om mensen enthousiast te maken voor tuinarchitectuur en de meerwaarde van een goed doordacht tuinontwerp te leren kennen. Vaak laten mensen zich inspireren doortuinprogramma’s en mooie plaatjes in tijdschriften. Daarna gaat men dan enthousiast aan de slag, maar het uiteindelijke resultaat valt vaak tegen, bijvoor-

beeld door een verkeerde indeling of een slechte plantenkeuze. Maar hoe pak je dat aan? Hoe creëer je een tuin die bij je past en waar je jarenlang van kunt genieten? Tijdens de Nationale Tuinontwerpdag krijgt u een antwoord op uw vragen omtrent de inrichting van uw tuin. De tuinarchitect zal voornamelijk ingaan op de ruimtelijke aspec-

ten, iets vertellen over zijn specifieke werkwijze en aanpak. Het advies levert geen kant en klaar ontwerp op, maar wel een eerste schets waarmee u verder kunt. Wij raden de bezoekers aan om een plattegrond van de eigen tuin mee te nemen. “Ik ben een idealist die vindt dat iedereen een mooie tuin moet hebben. Mensen kunnen veel ellende besparen door een goed tuinontwerp, de goeie planten op de goeie plek, kleurgebruik, de seizoenen laten terugkomen” zegt Hendrik Philips die sinds 2000 een eigen hoveniersbedrijf heeft. Hij werkte freelance in de tuinen van Appeltern en is zelfgeïnspireerd door Piet Oudolf en Jacqueline van der Kloet. (jw)

Vrijdag 20 april vanaf 15.00 uur

Super Lingerie-party voor A Sister’s Hope In samenwerking met Loes!lingerie organiseren wij een super lingerie-party ten behoeve van de stichting A Sister’s Hope. Elke vrouw geniet van mooie, comfortabele, netjes geprijsde lingerie en Loes maakt dit mogelijk. Op haar eigen gezellige wijze laat ze alle vrouwen zien dat mooie lingerie voor hen is weggelegd. Voor het 4e achtereenvolgende jaar zijn Lian, Corrie, Thea en Carolien bezig om geld in te zamelen voor de stichting A Sister’s Hope. Deze stichting zamelt geld in voor onderzoek naar borstkanker. Het geld gaat rechtstreeks naar onderzoeksgroepen in verschillende academisch medische centra in Nederland. Deze super lingerie- party is de eerste in de reeks activiteiten om geld in te zamelen. Loes Musters is geen onbekende in Baarle-Nassau. Ze komt al jaren thuis bij verschillende vriendinnen/zussen groepen in Baarle-Nassau met haar mooie en betaalbare lingerie. Ook bij Carolien komt Loes 2x per jaar met veel plezier van zowel Loes als de dames die langs komen. Deze

keer willen we niet alleen een avondje, maar een hele middag-én avond

party organiseren. Op deze manier willen we álle vrouwen van BaarleNassau, Ulicoten en omgeving kennis laten maken met de lingerie van Loes en tegelijk geld inzamelen voor A Sister’s Hope. Wij vragen een vrijwillige bijdrage aan de bezoekende dames en ook Loes zal haar steentje bijdragen. Pasruimte is aanwezig. Kijk voor meer informatie op de facebook pagina van Loes!Lingerie. Kom allemaal op vrijdag 20 april vanaf 15.00 uur naar: Carolien van Gestel, De la Sallestraat 3, BaarleNassau en laat je verrassen. Steun ons in de strijd tegen borstkanker! Lian, Thea, Corrie en Carolien.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 10

NOTARIELE AANKONDIGINGEN

SEGERS & EYSKENS bvba Geassocieerde notarissen

per stuk ..............................................

van woning met tuin gelegen te baarle-Hertog, Gierlestraat 9 De geassocieerde notarissen Segers & Eyskens te Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14 (tel. 014/659245) zullen openbaar verkopen, in EEN ZITDAG met nadien recht van hoger bod volgend onroerend goed: ONDER GEMEENTE baaRLE-HERTOG: Een woning met aanhorigheden op en met grond, gelegen Gierlestraat 9, kadastraal bekend sectie C, nummer 85/F/2, met een oppervlakte van vier are zesendertig centiare (4a 36ca), palende Wilmsen Koen en Kusters Petra, Jespers-Reijns L., Hermans Marc en van der Put Louise, De Hoon-Jansen Cornelis. Kadastraal inkomen 594€ EPC 526 kWh/m2 certificaat nr. 20100606-000055534900000002-7 Indeling: Hall, living, keuken, bergruimte, WC. Boven: badkamer met bad en douche, twee slaapkamers. In de tuin garage Aanvaarding: onmiddellijk. Bezichtigen: zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur Volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30/09/1977, gelegen in het woongebied. Deze verkoping zal doorgaan in EEN ZITDAG MET RECHT VAN HOGER BOD op woensdag 02 mei 2012 om 18.00 uur in café “Nova”, Molenstraat 38 baarle-Hertog. Echter, krachtens het laatste lid van artikel 1592 van het gerechtelijk wetboek, ‘kunnen de verzoekers, wegens bijzondere omstandigheden, (…) ter zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger bod niet zal worden toegepast’. Inlichtingen ten kantore van de verkoophoudende notaris.

PARKET OVERSCHUREN en behandelen. Uw oude vloer weer als nieuw.

MHC VLOEREN

Julianastraat 103 - Rijen Tel. 0161-227069 Gratis advies aan huis www.mhcvloeren.nl

1. Aardbeien 2.49 Snijbonen 1.79 Trostomaten 0.99 Asperge-hamsalade 0.99 Galia meloen

79

Lekker op zijn Italiaans U proeft de natuur met versgeplukte bosvruchten en Zwitserse room

Asperges en asperge-salade!

Bakkerij

Kerkstraat, Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5079257 De Laverije, Rijen, Telefoon: 0161-224475 Jorisstraat 24, Breda, Telefoon: 076-5653682

www.abc-goud.nl = hoogste prijs Inkoop Goud _ Zilver _ Munten Bestek Legitimatie verplicht!

076-5872910

VOORJAARSAKTIE*:

HAAL NU JE RIJBEWIJS. VOOR €1399 KRIJG JE 30 UUR RIJLES, PROEFEXAMEN EN PRAKTIJKEXAMEN. MELD JE DEZE MAAND AAN EN PAK NOG EENS € 50 KORTING.BEL 06-20509974. ANDERE TAAL? ENGELS OF DUITS GEEN PROBLEEM. TOT ZIENS BIJ RIJSCHOOL CARL-RENE

Bel voor informatie: (013) 543 43 48 Verkeersschool Blom Tilburg, Koningshoeven 67a

www.verkeersschoolblom.nl KUNSTROUTE 2012 in Oosterhout en de kerkdorpen: op 35 locaties exposeren meer dan 100 beeldend kunstenaars met diverse disciplines. Plattegronden verkrijgbaar bij VVV, UitPunt/bibliotheek en alle locaties. Info: www. cultuurfabriekoosterhout. nl

Verrassende tuinontwerpen, advies, aanleg, renovatie, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. Hoveniersbedrijf Laurijssen, St. Janstraat 15, 5131 BR Alphen. Bel voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak 013-5082376 of 06-20005282

WERELDGOUDPRIJS HOOG: VERKOOP ONS UW GOUD NU !

en... u kunt er óók voor kiezen om het naderhand weer terug te kunnen kopen wij kopen alle (sloop)goud: sieraden (heel of kapot), gouden munten, gouden horloges,tandengoud, wit- en geelgoud

’t Lekkerbekje

Vromans

Glaszetter / timmerman zoekt werk. Nederlander. Ook voor al uw klussen kunt u bellen 0681876183.

Daaromkies ik voor MOTORRIJLESSEN *geldig t/m 13-5-2012

NOODNUMMER HULPDIENSTEN 112: internationaal noodnummer voor politie, brandweer en ambulance

Bosvruchtenvlaai € 5.95

100 gram ...........................................

KORTING

Politiepost Baarle-Hertog maandag: ............... 9.00-12.00 en 18.00-20.00 u dinsdag t.e.m. vrijdag: .....................9.00-12.00 u

Tiramisuvlaai € 4.95

uit eigen keuken

10%

Sociale dienst maandag en donderdag: .................9.00-12.00 u

‘n Lekkere combinatie van Zwitserse room, een vleugje peer en amandelen.

500 gram ...........................................

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS Administratie maandag: ............... 8.30-12.30 en 17.30-19.30 u dinsdag t.e.m. vrijdag: .....................8.30-12.30 u

Zwitserseroomvlaai € 4.95

500 gram ...........................................

OpeNiNgstijdeN: maandag: 08.30 tot 18.00 uur dinsdag: 08.30 tot 18.00 uur woensdag: 08.30 tot 18.00 uur donderdag: 08.30 tot 18.00 uur vrijdag: 08.30 tot 18.00 uur zaterdag: 08.30 tot 16.00 uur

Spreekuur burgemeester en schepenen Voor een afspraak bel (014) 69 80 70 of stuur een mail naar gemeente@baarle-hertog.be.

Vlaaienweek 2

per bakje ............................................

Cor van de Bokstraat 3 Baarle-Nassau 013-5077102

CONTACT MET DE GEMEENTE Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog tel. (014) 69 80 70 e-mail: gemeente@baarle-hertog.be website: www.baarle-hertog.be

Ambachtelijk vakmanschap en dage­ lijks vers zijn dé twee voorwaarden voor de echte Limburgse Vlaai. Bakkerij Vromans weet daar alles van. Al jaren lang maakt de bakker de heerlijkste vlaaien volgens traditioneel Limburgs recept. Vers fruit verrassende vullingen en ruim 6 punten maken elke vlaai tot de lekkerste traktatie bij verjaardagen, jubilea of zomaar tussendoor.

Weekaanbiedingen geldig maandag 23 t/m zaterdag 28 april

te Ravels (Weelde), Moleneinde 14 Tel. 014/65.92.45 Fax. 014/65.92.46

OpENbaRE vERKOpiNG

Info gemeente Baarle-Hertog

Mmmm... Zwitserse roomvlaai

Bij ons géén karaatbedriegerij !! Wij beschikken over een röntgenapparaat (enige in Nederland) om zonder beschadiging uw goud te testen: u kijkt zelf mee op de monitor.

GOODS4YOU/CASH4GOODS-Tilburg

Schouwburgpromenade (tegenover de kijkshop) ingang achterzijde fatsoenlijk en veilig bedrijf - dagelijkse politiecontrole - correcte inkopers www.goods4you-tilburg.nl

Invullen aangifte inkomstenbelastingbel 0161-49 25 08 of kom langs aan de bredaseweg 4 te chaam. A.c. koijen & partners administratie- en belastingadviseurs.

STORINGEN NUTSVOORZIENINGEN Elektriciteit Eandis: tel. (078) 35 35 00 Gas Baarle-Hertog centrum Intergas: tel. (0031) 162 48 12 00 Gas Zondereigen Eandis: tel. (078) 35 35 34 Water Baarle-Hertog centrum Brabant Water: tel. (0031) 73 683 80 00 Water Zondereigen Pidpa: tel. (0800) 90 300 Defecte straatverlichting Eandis: tel. (0800) 6 35 35 Drukriolering Gemeente Baarle-Hertog: tel. (014) 69 80 70 GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN Milieustraat openingsuren: woensdag t.e.m. vrijdag: 10-16u en zaterdag: 9-16u Bibliotheek tel. (014) 699 492 of www.theek5.nl / www.benebib.be Cultureel centrum tel. (014) 699 326 of www.ccbaarle.org Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen tel. (014) 699 539 of www.amwdenoorderkempen.be Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees tel. (014) 690 364 of www.landelijkekinderopvang.be +++ Gemeente Baarle-Hertog +++

Bourgondisch Brabant in Den Brouwer!

Asperges - avond Zaterdag 28 april 2012

5 – gangen € 32,00 Met aperitiefje, live muziek en een kleine verrassing! Aanmelden telefonisch of per mail. Verder goed om te weten: Vanaf heden, Aspergesmenu 3-gangen vanaf € 22,50 Weekmenu € 19,50, dagschotel € 9,95

Raadhuisstraat 1, 5131 AK, Alphen, 013-5081344, info@denbrouwer.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 11

Collectief Bouwen in Galder nu formeel geregeld

Mart Dircks wordt fulltime directeursecretaris van de Regio West-Brabant Mart Dircks, nu nog parttime gemeentesecretaris in Etten-Leur en parttime directeur-secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant, wordt per 1 mei 2012 fulltime directeur-secretaris van de Regio West-Brabant. Hij is daartoe benoemd in het Dagelijks Bestuur van de Regio West-Brabant op 23 maart 2012. Samenwerking Regio WestBrabant

John Braspenning, Jeroen van Kuijck, notaris J. Bolscher, Josje Huijbregts, Sofie Rens en Dorien van Riel (foto Hanne Dirven).

Ook voor Galder is de bekende kogel door de kerk en staat er een formeel vastgelegd bestuur,dat het hele proces voor zelfbouwers in collectief verband aan gaat pakken. Na Chaam en Alphen gelukkig voor Galder Strijbeek nu ook een actie voor behoud van jeugd in de eigen omgeving. Het gaat nog allemaal wel even duren, maar aan enthousiasme ontbreekt het zeker niet. Dat blijkt wel uit de antwoorden die gegeven werden op de vragen rond dit project. Wie zijn de mensen die het bestuur vormen?

Het voltallige bestuur, bestaat uit: Josje Huijbregts, Sofie Rens, John Braspenning, Dorien van Riel en Jeroen van Kuijck, heeft hiervoor getekend. Voorlopig zijn ze bereikbaar via cpogalder@galder-strijbeek.nl. Gezien de bekendheid van deze mensen kunnen zij natuurlijk ook op andere manieren aangesproken worden over het project. Graag zelfs want hoe meer interesse en hoe meer zielen hoe meer vreugd. Wat vinden jullie ervan dat het nog wel behoorlijk lang duurt voordat er een schop in de grond kan en wat vinden jullie van de locatie? “Op het moment dat we aan dit project begonnen, wisten we dat het een meerjaren plan zou worden. We zijn er vanuit gegaan dat het nog een tijdje duurt voordat de schop de grond in gaat, dit valt voor ons, tot nog toe, zeker niet

tegen. We blijven positief! Voordat de schop daadwerkelijk de grond in gaat, is het belangrijk dat wij als CPO vereniging onze voorbereidingen m.b.t. de bouw van de huizen op orde hebben, hier hebben we tot dan toe de tijd voor.” Wat vinden jullie van de locatie? “Allemaal zijn we razend enthousiast over de locatie. Wanneer de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis een feit is, zal dit een ontzettend belangrijke plaats worden binnen Galder. De locatie voor ons project ligt hier recht tegenover wat ervoor zorgt dat we midden in het bruisende dorpsleven van Galder zitten. We vinden het belangrijk dat Galder leefbaar blijft. Ons project speelt hierbij zeker een grote rol. Jongeren hebben de mogelijkheid om in het dorp te blijven, wat ook het verenigingsleven ten goede komt. Wat willen jullie nog meer kwijt aan

de lezers? “Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen m.b.t. het opstarten van de vereniging. We zullen een adviesbureau gaan kiezen die ons kan gaan begeleiden in het proces, zodat we volgende stappen kunnen gaan zetten. Tot nu toe hebben zich 20 geïnteresseerden gemeld. Er is natuurlijk altijd plaats voor meer mensen, daarom roepen we iedereen die geïnteresseerd is op om contact met ons op te nemen, dit kan door een van ons persoonlijk aan te spreken of een mail te sturen naar: cpogalder@galder-strijbeek.nl En nogmaals, het project is niet enkel en alleen voor starters op de woningmarkt, zolang je maar geïnteresseerd bent in bouwen in collectief verband!” Tja, duidelijker kan het toch niet zijn. Zij gáán er voor en zoals in eerdere contacten ook al bleek met meer dan 100% vertrouwen en enthousiasme. Dus wil je dé kans van je leven om in collectief verband iets te gaan bouwen, met alle voordelen van dien dan is deze oproep zeker niet aan dovemansoren gericht. We zullen het project natuurlijk graag blijven volgen. Wim Pijnacker.

Raad Baarle-Nassau

Dubbelbestemming L’Air Pur ook nu weer voedingsbodem voor (e)moties En weer was een mogelijke dubbelbestemming( wonen en recreëren) op het bungalowpark L’Air Pur een hot item in de vorige week gehouden raadsvergadering. Zoals ook bij vorige gelegenheden waar dit onderwerp besproken werd, was er ook nu veel belangstelling op de publieke tribune (69 personen) hoofdzakelijk afkomstig van L ‘Air Pur. Had de raad zich in de vergadering van 29 februari unaniem geschaard achter een motie van het CDA hierover, nu hoorden we termen als ‘Het CDA blaast hoog van de toren ‘ (raadslid Antens van Keerpunt ‘98) en ‘Ik schrik van de motie’ (portefeuillehouder wethouder Van Tilburg). En dit naar aanleiding van het indienen van een motie van misnoegen door het CDA omdat deze fractie van mening was dat het college niet gehandeld had volgens de strekking van de motie. Volgens het CDA zou er een collegevoorstel met gewenste ambities en randvoorwaarden gepresenteerd worden en dat de raad op basis van dat voorstel zou bepalen welke ambities en randvoorwaarden zouden worden meegenomen. Volgens fractievoorzitter De Jong van het CDA had datgene wat door het college was ingebracht noch het karakter noch de strekking van het in de motie gevraagde raadsvoorstel. Voor de CDA betekende dit alles o.a. dat het een miskenning inhield van het burgerinitiatief dat de aanleiding vormde voor de ingediende motie in de vergadering van29 februari. Discussiestof genoeg

Het zal duidelijk zijn dat vorige week in Nassau’s raadzaal deze CDAmotie van misnoegen voor de nodige discussiestof zorgde. Overigens had ook nu burgemeester Hendrikx de raadsleden Ulijn (CDA) en Quick (VPB) verzocht niet aan de discussie deel te nemen om belangenverstrengeling te voorkomen. Ze mochten wel op hun plaats blijven. Het was fractievoorzitter Cees de Jong (CDA) die als eerste het woord voerde over het agendapunt m.b.t. een eventuele dubbelbestemmingvoorhet Baarlese bungalowparkop Schaluinen. Hij informeerde de raad over de laatste ontwikkelingen rondom het vestigen van een dubbelbestemming. Het vestigen van een dubbelbestemming gaat de gemeente geld opleveren omdat zij mee gaan tellen bij het vaststellen van de algemene uitkering. De gemeente Oirschot heeft de bewoners van het park De Stille Willebevestigd dat er een dubbelbestemming komt voor dit park. Ook voor het park Vinkeloord in Vinkel zal een dubbelbestemmingworden gerealiseerd. Voor de heer De Jong stond zondermeer vast dat er dit jaar nog meer volgen in onze provincie.

Het gevraagde haalbaarheidsonderzoek zorgde voor het naar voren brengen van bezwaren. Geen mankracht, geen middelen waren twee bezwaren die vooraan stonden in de rij, aldus de heer De Jong. Geen mankracht kon opgelost worden door het inhuren van specialisten op dit gebied, geen middelen kon geen steek houden nu bekend was geworden dat er een aantrekkelijk overschot op de jaarrekening 2011aan zat te komen. Bovendien was het ook zo dat de VVE (vereniging van eigenaren) van L ‘Air Pur bereid bleek een substantieel deel in de kosten bij te willen dragen. Geërgerd had de fractieleider zich aan het feit dat er geen uitvoering was gegeven aan de motie. Er was geen overleg dan wel afstemming geweestmet de VVE en er werd een concreet raadsvoorstel gemist. Alles bijeen reden genoeg om een motie van misnoegen te presenteren. Nu de zaken er zo voorstaan betekent het wel dat het niet meer haalbaar is dat er voor 1 juli 2012 een concreet voorstel op tafel zal liggen. En dat zal betekenen dat de opschorting van de handhaving zal moeten worden voortgezet tot er wel een concreet voorstel

zal worden gepresenteerd, aldus de heer De Jong.

De gemeenschappelijke regeling, de Regio West-Brabant, is op 1 januari 2011 opgericht. Vanaf die datum werken de 18 West-Brabantse gemeenten (waaronder de gemeenten AlphenChaam en Baarle-Nassau) en het Zeeuwse Tholen intensiever dan ooit samen. Mart Dircks is sinds 1 maart 2011 parttime directeur-secretaris van deze gemeenschappelijke regeling. Hij heeft het afgelopen jaar bewezen een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen te hebben in de regio en een directeur-secretaris te zijn die collegeleden, gemeentesecretarissen en medewerkers op een juiste manier kan verbinden. Mart Dircks vervult de functie van directeur van de organisatie Regio West-Brabant, secretaris van het Dagelijks en Algemeen Bestuur en voorzitter van de Ambtelijke Regiegroep (de 19 gemeentesecretarissen) in West-

Brabant. Bestuur ingenomen met fulltime aanstelling directeur

Het wordt door het Dagelijks Bestuur van groot belang geacht dat de Regio West-Brabant een fulltime directeur krijgt, gezien de omvangrijke ontwikkelingen en complexe dossiers die in de regio spelen. Voorbeelden zijn onder andere de Strategische Agenda WestBrabant 2012-2020, de opzet van de governance structuur, de bezuinigingen en de doorontwikkeling van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Het Bestuur is opgetogen met de fulltime aanstelling van Mart Dircks. De heer Dircks heeft in het afgelopen jaar bewezen te voldoen aan de vereisten, maar hij heeft zich ook een warm pleitbezorger getoond van deze regionale samenwerking. F.T.

Het kostte ‘bloed, zweet en tranen’, maar d’n wisselbeker is op z’n plek

Bekeroverdracht Druishuizers-RaBaSta Afgelopen weekend was het eindelijk zover! Aan de Druishuizers de schone taak om de wisselbeker over te dragen aan Rabasta. Zoals verwacht ging dat niet zonder slag of stoot. Tussen de pinten door moesten we een aantal pittige opdrachten vervullen, het ronselen van minimaal één vertegenwoordiger uit iedere Alphense buurtschap, het raden van jaartallen aan de hand van prachtige foto’s uit het verleden, een bierspel, en ga zo nog maar even door... Uiteindelijk, na veel ‘bloed, zweet en tranen’ konden we eindelijk de wisselbeker in ontvangst nemen. Een waardig sluitstuk van Carnaval 2012! Het zou fantastisch zijn als volgend jaar ook andere buurtschappen in Alphen deelnemen aan d’n optocht. Die zou daarmee nog meer kleur krijgen. Het hoeft allemaal niet zo kolossaal en groots te zijn, meedoen is belangrijker dan winnen! Een wagen(tje) bouwen, als loopgroep deelnemen..., je leert de buren beter kennen, het schept een band, goed voor het buurtgevoel’..., en er is ook dan weer een reden voor een bijzonder feestje, de bekeroverdracht. Er was veel jeugd en er is onder het genot van een drankje en de muziek van DJ Jarno heel wat afgeouwehoerd, het was oergezellig bij Den Brouwer in Alphen.

Zoals gezegd, Carnaval 2012 is met de bekeroverdracht officieel afgesloten, of toch nog niet helemaal? Op 12 mei as. volgt nog de bekeroverdracht van de groepen, van de afbouwende Muggehufters naar de veelbelovende Flitsers, bij de Schalm in de Schellestraat in Alphen met muziek van DJ Franky Dux, DJ Roeney en DJ Eloy. Ook dat belooft vast en zeker weer een spektakel te worden. Wij willen in het bijzonder bedanken, De Druishuizers – de mannen en vrouwen met de oranje hoedjes - voor de originele wijze waarop zij de handschoen hebben opgepakt om een oude traditie in ere te hertellen. Voorts bedanken wij alle sponsors die het succesvol avontuur in onze buurt mogelijk hebben gemaakt. Dit geldt ook voor een aantal onmisbare ‘diesels’ uit onze eigen buurt, we noemen geen namen om te voorkomen dat iemand wordt vergeten, ...behalve dan Jos Reijns, Ronald Krijnen, Ad Lauwers en een aantal ‘oudjes’ (ha ha). Tot slot een woord van dank aan Paul en Eveline van Den Brouwer, drukkerij Em. de Jong, DJ Jarno, en niet te vergeten, iedereen die afgelopen zaterdag aanwezig was bij de overdracht van de wisselbeker. Buurtschap Rabasta. www.rabasta.nl

Ook Michiel Goos van Keerpunt ‘98 nam het woord naar aanleiding van de CDA motie. Voor hem was het CDA een heuse bestuurderspartij die op een constructieve manier oppositie voerde. Wat nu gebeurd was, was voor hem buiten alle proporties. Hij was van mening dat het college precies had uitgevoerd wat er in de motie van 29 februari aan het college was opgedragen. Wethouder Van Tilburg was erg ge-

schrokken van de CDA motie. Hij had een dergelijke opstelling van het CDA niet verwacht omdat ook hij van mening was dat het college precies had uitgevoerd wat hun in de motie was opgedragen. Na een schorsing werd de motie van Keerpunt ‘98 in stemming gebracht. Met de stemmen van het CDA tegen werd de motie aangenomen. F.T.

Nog maar een motie

Namens Keerpunt ‘98 reageerde de heer Antens op de CDA motie. Hij was van mening dat er door de heer De Jong hoog van de toren geblazen werd en dat de ingediende motie een behoorlijke zware motie was die niet de instemming van zijn fractie zou krijgen. Zijn fractie had al wel een voorschot genomen op het haalbaarheidsonderzoek en in een motie al heel wat randvoorwaarden opgenomen. Zo zullen volgens de door Keerpunt ‘98 ingediende motie de initiatiefnemersde kosten van het onderzoek dienen te dragen. En ook mag de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek geen bindend advies zijn, maar wel een conclusie m.b.t. de juridische haalbaarheid van een eventueel te verlenen dubbelbestemming. Verder mogen er o.a. in het onderzoek zaken als de hoeveelheid te verwachten gegronde bezwaren bij een eventueel verlenen van de dubbelbestemming, het draagvlak van de nieuwe bestemming onder alle eigenaren van L ‘Air Pur, de precedentwerking richting andere recreatieparken, de invloed op het gemeentelijk woningprogramma, de toekomst van de V.V.E en de gevolgen voor de verkeersintensiteit op de n260 niet onbehandeld blijven.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 12

CDA Afdeling Baarle-Nassau

Cees de Jong: ‘Het politiek debat geeft energie, vooral als je resultaten boekt’ Vorig jaar april werd Cees de Jong geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Baarle-Nassau. Sindsdien fungeert hij als voorzitter van de CDA-fractie, de grootste fractie in de gemeenteraad van Baarle-Nassau. Alle reden om terug te kijken op dit eerste jaar van zijn politieke carrière. Daar denkt De Jong anders over: “Beleid maken is met de toekomst bezig zijn. Ik kijk daarom liever vooruit dan achterom. Het doet mij deugd, dat mijn fractiegenoten daar ook zo over denken.” Mooie resultaten

Na enig aandringen noemt De Jong de pas op de plaats voor de plannen voor het golfpark aan de grens als een belangrijk succes voor de CDA-fractie. Waar wethouder Van Tilburg het liefst meteen na presentatie van de plannen een intentieovereenkomst zou hebben getekend, bepleitte De Jong als aanvoerder van de enige oppositiepartij een andere aanpak. “Dit project heeft een geweldige impact op allerlei terrein – niet het minst voor de natuur, het milieu en de omwonenden. Ik heb daarom bepleit om pas een standpunt in te nemen als de uitkomsten bekend zijn van een onderzoek naar de effecten van de aanleg van de golfbaan met bijbehorend hotel en honderden vakantiewoningen. Dus eerst een zogenaamde MER uitvoeren. Dat voorstel is overgenomen – ook door de gemeenteraad van Baarle-Hertog. Pas als de MER-uitkomsten op tafel liggen, kunnen we verder praten. Het is voor de initiatiefnemers van het golfpark dus absoluut nog geen gelopen race.” Zijn er nog meer successen te melden? “Jazeker! De coalitie wilde aanvankelijk geen gevolg geven aan het burgerinitiatief van de bewoners van L’Air Pur. Het CDA kreeg in de februarivergadering van de raad alle fracties achter zijn voorstel om de eerste stappen te zetten naar het vestigen van een dubbelbestemming.” Wat houdt een dubbelbestemming eigenlijk in? “Nu heeft L’Air Pur de bestemming recreatie. De dubbelbestemming houdt in dat voor deze ‘buitenwijk’ van Baarle naast recreatie ook wonen als bestemming gaat gelden. Dat betekent dat daar dan ook permanente bewoning is toegestaan. De huiseigenaren op L’Air Pur krijgen daardoor de zekerheid dat ze daar kunnen blijven wonen.” Motie van misnoegen

Dat dingen anders kunnen lopen dan logischerwijs het geval zou moeten zijn, bleek vorige week. Het ging er stevig aan toe in de raadsvergadering. Waar in februari nog een warm applaus klonk voor het aannemen van het CDA-voorstel over de dubbelbestemming, bleef het nu ijzig stil op de publieke tribune. Zo’n 70 toehoorders zagen met stijgende verbazing hoe de verantwoordelijke wethouder en de coalitiepartijen, aangevoerd door Keerpunt ‘98, reageerden op een door de CDA-fractie ingediende motie. Het moet gezegd, het was een motie die er niet om loog. Een motie van misnoegen. Fractievoorzitter Cees de Jong legt uit wat de aanleiding was om het college te kapittelen: “Op 29 februari diende het CDA een motie in, die – met een kleine wijziging – door alle raadsleden unaniem werd aanvaard. Er zou een haalbaarheidsonderzoek komen. Het college kreeg de opdracht om een voorzet te geven voor de daarvoor door de raad vast te stellen ambities en randvoorwaarden. Die opdracht is niet uitgevoerd. Tja, dat kun je niet ongestraft laten passeren.” Dat klinkt redelijk, maar wethouder Van Tilburg dacht er anders over. De raad had de nodige stukken gekregen en daarmee was volgens hem voldaan aan de opdracht. “Hij wist donders goed wat van hem werd verwacht. Het audioverslag van de februari-vergadering laat daar geen misverstand over bestaan. In plaats daarvan stuurt hij oude stukken. Daar hadden we niet om gevraagd, want de gemeenteraad had die al. De coalitiepartijen reageerden niet en dekten daarmee deze wanprestatie van ‘hun’ wethouder.” Bestemmingsplan Centrum

Ook over het bestemmingsplan Dorpen botste het met de oppositie. Wat was daarmee aan de hand? “Het huidi-

Een fractievoorzitter volop energie...

ge bestemmingsplan is ruim tien jaar geleden vastgesteld en aan herziening toe. Het door het college voorgestelde nieuwe bestemmingsplan maakt het voor alle in het centrum gevestigde detailhandels- en dienstverlenende bedrijven mogelijk om hun bedrijf uit te breiden naar de eerste verdieping. Dat betekent dat bovenwoningen kunnen worden veranderd in winkel- of bedrijfsruimte. Met alle overlast van dien voor de aanpalende bovenwoningen. En het draagt bij tot ontvolking van het centrum en tot aantasting van het dorpse karakter van het centrum van Baarle. Het CDA vindt dat ongewenst.” De heer Wentink (VVD) wees in dit verband op de zijns inziens onverkwikkelijke gang van zaken bij de vestiging van een fitnesscentrum. Wat vind je daar van? “Ik onderschrijf zijn visie, dat je niet via een bestemmingsplanwijziging onrechtmatige gecreëerde situaties moet legaliseren. Overigens toont dit geval aan, dat er in individuele gevallen altijd mogelijkheden zijn voor het beginnen van bedrijfsactiviteiten op een bovenverdieping. Daar heb je de door het college voorgestelde en door de coalitie – zonder de stem van de VVD! – aangenomen wijziging van het bestemmingsplan niet voor nodig.”

Los van de vraag of je nu al een bestemming kunt geven aan het aangekondigde overschot, zijn er nóg twee redenen. Subsidies moeten passen binnen het subsidiebeleid van de gemeente. En bovendien moet uit de toeristische visie blijken hoe – en vooral ook: door wie – de VVV moet worden gefinancierd. Nou, die toeristische visie is er nog steeds niet. En de Rekenkamer heeft er onlangs nog op gewezen dat een duidelijk subsidiebeleid ontbreekt.” Volgens de CDA-fractievoorzitter heeft de Commissaris van de Koningin een wijs besluit genomen door de vacature die ontstaat als gevolg van de pensionering van burgemeester Hendrikx in te vullen door de aanstelling van een waarnemend burgemeester. “Het verkennen en uiteindelijk realiseren van een goede samenwerking met andere gemeenten is van essentieel belang. Ik heb er alle vertrouwen in dat de heer Braam erin zal slagen om de duidelijke opdracht, die hij van de Commissaris van de Koningin kreeg, tot een goed einde te brengen. Dat hem daarvoor een periode van vier à vijf jaar is gegund, betekent dat hij niet overhaast te werk hoeft te gaan.” Gewetensvraag

Tot slot nog een gewetensvraag: heb je er spijt van dat je aan deze klus bent begonnen? De Jong: “Het werk als raadslid kost meer tijd dan mij was voorgehouden. Daar staat tegenover dat het veel voldoening geeft. Het politieke debat geeft energie. En als het de door jouw fractie beoogde uitkomst heeft, geeft het dubbele energie. Dat heb ik al enkele keren mogen meemaken. Dus geen enkele reden tot spijt!”

KVO Alphen naar de edelhertenboerderij We hebben al veel zon gehad maar het weer liet ons 17 april een beetje in de steek. In plaats van lekker op de fiets togen veel dames van de KVO maar per auto naar Tilburg. De hertenboerderij is gelegen aan de westkant van Tilburg vlakbij het Wijckermeer (voorheen Put van Reef) in het prachtige gebied “Klein Tilburg”.De dames werden hartelijk ontvangen op “De Zonhoeve” door Wim en Marianne van Zon. De eigenaars van de grootste Edelhertenboerderij van Nederland. De middag begon natuurlijk eerst met een lekker bakske oftewel koffie en thee. Marianne van Zon gaf daarna een zeer uitgebreide dia-reportage met zeer interessante en deskundige uitleg over de Edelherten. Herten zijn zeer sterke dieren die alleen met natuurlijk voedsel worden grootgebracht wat de Fam. van Zon ook allemaal zelf verbouwd. Gras, maïs en voederbieten. De verzorging benaderd zoveel mogelijk het natuurlijke leefpatroon van de herten. Ze hebben een groot aantal percelen grasland. De roedels hebben alle rust en ruimte om telkens vers gras te vinden. Het welzijn van de dieren en respect voor de natuur staat bij hun cen-

traal. De dia reportage ging van maand tot maand door het jaar. Het mooie was dat je veel nieuwste horen kreeg. Wist U bijvoorbeeld dat de embryo van een hert stil staat met groeien.(p.m. september bevruchting) Als de herten naar buiten gaan medio april begint het weer zeer snel te groeien om in mei juni geboren te worden. De herten worden p.m. 15 jaar oud. Er is nog zeer veel over de herten te vertellen maar ga zelf eens op een excursie daar als U er meer over wilt weten het is zeer aan te raden. De buitenwei met herten werd door de dames onder leiding van Wim van Zon ook bezocht. Het was in de wind wel ijzig koud maar we lieten ons natuurlijk niet wegjagen en zeker niet als het zo leuk is. De middag werd afgesloten met een bezoekje aan de Boerderijwinkel, En door de dames werd gretig geshopt want ze vaak eet je niet hertenvlees dat op zo’n mooie manier gekweekt word. En het is zeer mager en cholesterol verlagend dus wat wil je nog meer. Ons rest nog om natuurlijk onze denktank weer te bedanken die ons toch steeds weer laat genieten. Tot snel ziens weer. Groetjes het bestuur.

Concert van Euterpe en b.v. Dubbel-zes samen met Peter van der Stoel en Nico ter Haar Romeny Op 14 april 2012 gingen de leden van Euterpe om 20.00 uur een beetje gespannen de Ledevaert kerk binnen: zouden er wel belangstellenden gekomen zijn nu het Chaamse Cabaret op deze avond speelde voor een uitverkochte zaal en in Ulicoten het gerestaureerde kerkorgel door organist Danny Pals weer in gebruik werd genomen?

kaanse volkslied en de ode op Nelson Mandela) enklassieke nummers van onder ander de Beatles en Bruce Springsteen. Ze sloten hun optreden af met een Halluja dat geheel anders

Volop uitdagingen

Genoeg over het verleden, terug naar de toekomst. Kun je enkele belangrijke uitdagingen noemen? Daar hoeft De Jong niet lang over na te denken: “De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 5 maart 2014. Dan zal moeten blijken of de huidige coalitie in het zadel kan blijven. Wij zullen er alles aan doen om dat te voorkomen. Wij rekenen daarbij op de steun van de kiezers. Wat ons betreft is de verkiezingsstrijd nu al begonnen.” Welke uitdagingen zie je voor de toekomst en hoe speelt het CDA daar op in? “De belangrijkste opgave waar we voor staan is om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. Het bezuinigingsprogramma van de coalitie biedt daarvoor onvoldoende soelaas. Zoals het er nu naar uitziet, zullen we de broekriem forser moeten aanhalen.” Is dat echt nodig? Er is immers net bekend geworden, dat er over 2011 een begrotingsoverschot van 1,1 miljoen euro is gerealiseerd. Da’s liefst acht ton meer dan was begroot. “Deze getallen zeggen mij niets. Je zou daaruit kunnen afleiden dat niet goed is begroot. Het onverwacht grote begrotingsoverschot zou ook het gevolg kunnen zijn van het niet of niet volledig uitvoeren van geplande activiteiten. We moeten eerst weten wat er aan de hand is. Pas als vaststaat dat er sprake is van een echt overschot, kun je daar een bestemming aan geven.” Dus is het vorige week door de coalitie gevraagde besluit om tussentijds 16.000 euro extra subsidie aan het VVV te geven voorbarig? “Jazeker.

Euterpe met Peter van der Stoel

Gelukkig hadden ze zich voor niets zorgen gemaakt: muziekliefhebbers uit de wijde omtrek hadden tóch voor dit bijzondere lenteconcert gekozen: benieuwd naar het nieuwe repertoire van Euterpe, het optreden van vocaal ensemble b.v. Dubbel-zes en de muziek van organist Peter van der Stoel en Nico ter Haar Romeny (dwarsfluit). Het deed eenieder goed dat zich onder de aanwezigen enkele leden van de kerkenraad bevonden en dat ook de dirigent van het gerenommeerde Toonkunstkoor uit Breda samen met zijn vrouw de vanuit Breda naar Chaam was gekomen om dit voorjaarsconcert te beluisteren. Een blik op het programma maakte duidelijk dat Euterpe vanavond uitsluitend Nederlands muziek zou gaan zingen en na het gebruikelijke welkomstwoordje door de voorzitter beet de gemengde zangvereniging even na acht uur het spits af met muziek uit de 15e eeuw: ‘Kortjakje’ en ‘Ik zeg adieu’. Vervolgens werden het Friese volkslied en het Limburgse volkslied (1900) gezongen. Bij hun tweede optreden klonken twee liederen van Wim Sonneveldt in een speciaal voor deze gelegenheid geschreven

b.v. Dubbel-zes

arrangement van dirigent Piet van den Boomen. Het overbekende ‘het Dorp’ (Deurne) werd bezongen (het geboortedorp van Wim Sonneveldt en Piet van den Boomen) en tot slot ook de Amsterdamse grachten. Euterpe verkende zo, tot genoegen van het publiek,grenzen in de muziek-geschiedenis én provinciale grenzen. Peter van der Stoelen Nico ter Haar Romeny slaagden er tijdens de intermezzo’s steeds in om op orgel en dwarsfluit op een harmonieuze wijze prachtige klassieke muziek (Händel en Bach) ten gehore te brengen. Na afloop van het concert viel in de wandelgangen grote waardering voor hun optreden te beluisteren. Vocaal ensemble b.v. Dubbel-zes bleek over een groot repertoire en een geheel eigen presentatie te beschikken.De 12 mannen introduceerden zich bij het publiek op een originele wijze en daarmee was meteen de toon van hun optredens gezet. Ze zongen (a capella) vooral hedendaagse muziek die door hun muzikale leider (Mario Lammers) in een eigen Dubbel-zes jasje was gegoten. Zo werden liederen gezongen die de aanwezigen ontroerden (o.a. het Afri-

klonk dan het gebruikelijke Halleluja van Händel: het bevatte een ondeugende slottekst (Maria) die bij menig bezoeker een glimlach op het gezicht toverde. Alle aanwezigen genoten enorm van dit originele, mooie en verfrissende optreden en ze lieten dit dan ook merken door het ensemble een daverend applaus te geven aan het einde van hun concert. Na een kort dankwoordje van de voorzitter waarin de behulpzame kosters (L. Jonker en P. de Rooij) niet werden vergeten en waarbij de dirigenten en de solisten werden verrast met een mooi flesje wijn nam Piet van den Boomen de microfoon van haar over. Hij nodigde alle aanwezigen uit om bij het verlaten van de kerk een duit in het (kerken)zakje te doen en zich daarna naar de Locobar aan de overkant van de kerk te begeven waar het concert nog een Brabants staartje zou krijgen. En inderdaad: tot in de kleine uurtjes werd er gezongen uit de Euterpe bundel maar ook gezellige nagepraat. Vriendschappen werden gesloten of vernieuwd: Euterpe kan met veel plezier terugkijken op een geslaagd voorjaarsconcert. CdKR.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 13

Teun Van Vliet Classic op zondag 29 april met Ronde van de Helden Er zijn 17 Nederlanders die ooit het geel hebben mogen dragen in de Tour de France, waarvan er nog 14 in leven zijn. Een van hen is Teun van Vliet uit Baarle. In 1988 reed hij drie dagen in het geel in de Tour de France. Hij stopte met de wielersport toen hij in 1990 werd getroffen door een chronische darmontsteking. In 2001 kreeg hij een hersentumor waarvan hij herstelde en eind 2006 werd opnieuw een kwaadaardig hersentumor vastgesteld waarvoor hij in 2007 werd behandeld. Zijn dagen leken geteld, maar Teun is er nog steeds en bij het laatste onderzoek kreeg hij te horen dat hij kankervrij is! Alledaagse dingen als praten en fietsen gaan hem moeizaam af, maar hij is wel in training om mee te kunnen doen aan de tweede Teun Van Vliet Classic die op zondag 29 april wordt georganiseerd. Er kan een tocht gereden worden vanuit Baarle naar het Westland; in De Lier is een familietocht en zijn rondes over diverse afstanden. Momenteel zijn er toezeggingen van Johan van der Velde, Erik Breukink, Jelle Nijdam, Gerben Karstens, Eric Vanderaerden (BE) en Didi Thurau (GER) om mee te doen. Nieuw dit jaar is de Ronde van de Helden waarbij namen van mensen die overleden aan of strijden tegen hersentumor op het wegdek worden gekalkt als eerbetoon. Op www. teunvanvlietclassic.nl is alle informatie te vinden. De Teun Van Vliet Classic is een sportief fietsevenement opgezet om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumor en activiteiten voor ernstig zieken, van Stichting Topsport for Life. Vorig jaar stapten maar liefst 1100 mensen op de fiets om samen met Teun van Vliet geld in te zame-

Datum: 22 april 2012

Vorig jaar kwam Teun van Vliet ook in actie tijdens ‘zijn’ eigen Teun Van Vliet Classic, samen met zijn oude Panasonic ploeg.

len. Dit jaar is aan de Teun van Vliet Classic een tocht van 100 km vanuit Baarle naar De Lier toegevoegd. Start om 10.00 uur bij Sporthotel Bruurs; deelnemers worden met de bus teruggebracht na afloop. Inschrijven kan nog tot 22 april via de site. Ronde van de helden

Nieuw bij de Teun van Vliet Classic is de Ronde van de Helden. Vlak voor de finish maakt iedereen een speciaal ererondje als eerbetoon aan de helden. Die helden zijn geen grote wielernamen maar ‘helden’ die we verloren hebben of die op dit moment strijden tegen hersentumoren en anderen ziekten. Hun namen worden, net als echte wielerhelden, groot op de weg gekalkt. Ken jij een held? Heb je er één gekend? Wil je hem of haar eren tijdens de Teun van Vliet Classic? Laat ‘t weten aan Topsport for Life. Als je jouw held hiermee een plaats wilt ge-

ven mail dan zijn of haar naam door naar: tvc@topsportforlife.nl Signeersessie

Het TVVC evenement vindt plaats op de parking en in de veilinghal van Rainbow in De Lier, een overslag van paprika’s. Er staat een podium, is muziek, de start en finish zijn er gepland. Het wordt een heel feestgebeuren. Om 09.00 uur start daar al de familiefietstocht van 25 kilometer. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Sportieve fietsers kunnen kiezen uit afstanden van 50, 100 en 120 km. Iedere deelnemer krijgt op de website van TVVC een profielpagina waarmee hij geld kan inzamelen voor het goede doel. Op het evenemententerrein is iedereen van harte welkom; men rekent op zo’n 2000 bezoekers. Er wordt na afloop van de wielerrondes een signeersessie gehouden waarbij de wielergrootheden shirts signeren. (Jeanny Wouters)

Motie tegen ondergrondse opslag van radioactief afval Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 april jl. stemde de gemeenteraad van Baarle-Nassau unaniem in met een motie van de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) tegen de opslag van radioactief afval in de bodem. Geen opslag in onze Nederlandse bodem

In navolging van andere Brabantse gemeenten, waaronder Alphen-Chaam, nam de VPB het initiatief om ook in Baarle-Nassau de opslag van radioactief afval principieel af te wijzen. Er bestaat nog veel onduidelijkheid bestaat over de risico’s van opslag van radioactief afval in de bodem. Daarom is de VPB van mening dat het onverantwoord is om tot ondergrondse opslag

Open dag Brandweer Chaam en openbare werken Gemeente Alphen-Chaam Aanstaande zondag is het dan zo ver. De opendag van openbare werken en de brandweer in hun nieuwe huisvesting aan de Florijnstraat in Chaam. Voor de geïnteresseerde hierbij het spoorboekje van de dag.

VPB vindt milieurisico’s onverantwoord

Gemeenteraad spreekt zich uit tegen de opslag van radioactief afval op het grondgebied van Baarle-Nassau en tegen de opslag van Belgisch radioactief afval langs de Belgisch-Nederlandse grens.

Locatie Florijnstraat Chaam

over te gaan. En ook geen Belgisch afval nabij de grens

Een tweede punt van zorg voor de VPB is het onderzoek van de Belgische regering naar de mogelijkheden om Belgisch radioactief afval uit kerncentrales en onderzoeksreactoren op te slaan in de bodem, o.a. in het grensgebied tussen Wuustwezel en Mol. Al eerder spraken gedeputeerde Van den Hout en directeur Van Nuland van Brabant Water tegenover minister Verhagen hun ongerustheid uit over het gevaar van radioactieve besmetting van het gronden oppervlaktewater en het drinkwater in Brabant mocht er vroeg of laat een lekkage bij de opslag van Belgisch radioactief afval ontstaan. Drie brieven

De overige politieke partijen steunden het voorstel van de VPB waarbij aan B&W wordt verzocht om namens de raad een ‘protest’ brief te sturen aan:

1. de minister van Economische Zaken waarin de gemeente BaarleNassau zich uitspreekt tegen de opslag van radioactief afval in het algemeen en op grondgebied van Baarle-Nassau in het bijzonder. 2. de Belgische autoriteiten waarin de gemeente zich uitspreekt tegen de berging van radioactief afval dicht bij de Belgisch-Nederlandse grens gezien de daaraan verbonden risico’s. 3. de Nederlandse autoriteiten met het verzoek er bij de Belgische autoriteiten op aan te dringen af te zien van de berging van radioactief afval op korte afstand van de BelgischNederlandse grens. Samen met de raad zal de VPB deze kwestie van de mogelijke opslag van het Belgische kernafval in de ondergrond nabij de grens nauwlettend en kritisch volgen en opnieuw tot actie overgaan indien de dreiging groter wordt. Informatie: www.vp-baarle.nl

Locatie: Nieuw gebouw van de brandweer en openbare werken aan de Florijnstraat 7 in Chaam. Aanvang: 10.00 uur. Einde: 16.00 uur. Deelnemers: *Brandweer Chaam met eigen materieel, de Tankautospuit 8747, tankautospuit 8748 en de dienstbus 8720 *Brandweer vliegbasis GilzeRijen met hun nieuwe voertuig The Bull. Dit is een out-of-area brandbestrijdingsvoertuig dat speciaal bedoeld is voor de inzet in een uitzendgebied. Naast het blussen van helikopterbranden is het voertuig ook geschikt voor algemene brandbestrijding op een compound (militaire basis) of vliegstrip. * Brandweer Midden en West Brabant post Rijen met de unit groot watertransport. * Firma Kenbri met een industrieel blusvoertuig * Bergingsbedrijf van Eijck met diverse bergingsvoertuigen * Ambulancedienst met enkele voertuigen en materieel Standhouders: *Brandwonden stichting *Brandweerwinkel *Brandweer Chaam met een wervingsstand Demonstratie: 11.30 uur Technische Hulpverlening 13.00 uur Ongeval Bestrijding Gevaarlijke Stoffen 15.30 uur Technische Hulpverlening Activiteiten voor de kinderen en de jeugd * Ademlucht container met rookverduistering * Diverse brandweer behendigheidsspelen * Springkussen en Grabbelton Horeca: Terras, Koffie, Thee, Fris, Bier en Wijn. Frietkraam.

Speciale attractie voor jong en oud.

Van de Firma Baetsen hebben wij de beschikking gekregen over een hoogtewerker van 40 meter. Wij stellen onze bezoekers aan de open dag in de gelegenheid om eens een ritje te maken in deze hoogwerker. Een unieke manier om ons dorp eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Voor deze attractie gaan wij een kleine vergoeding vragen die wij geheel beschikbaar stellen aan het goede doel, namelijk als sponsering aan diverse deelnemers die mee gaan doen aan Alpe d’HuZes. Dus als u Chaam eens vanuit de hoogte wilt bekijken grijp uw kans en steun hierbij gelijk de eenzame fietsers voor het goede doel. Wij ontvangen u graag op ons nieuw onderkomen. Met vriendelijke groet Openbare Werken en Brandweer.

Laatste kans voor kaartjes concert Margriet Eshuijs Voor wie er nog niet aan toe is gekomen om via info@skac.nl kaarten te reserveren voor het concert van Margriet Eshuijs met het Chaams Cambo koor op zaterdagavond 28 april a.s., is er alsnog een mogelijkheid deze op zaterdag 21 april tussen 10.00 en 12.00 uur bij het SKAC aan de Gilzeweg 12 in Chaam, te komen kopen. Graag verwelkomen wij daar u met een gratis kopje koffie of thee. Bestuur SKAC.

Toneel vereniging Ulicoten presenteert Ratje toe Deze week gaat het gebeuren. Eindelijk mogen onze spelers van Toneelvereniging Ulicoten u laten zien waar zij al die tijd zo hard voor hebben geoefend. De voorstelling Ratjetoe wordt voor u opgevoerd op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 april.

Wij heten u van harte welkom. Bij aankomst ontvangt u als geëerde gast een goodybag met voor iedereen een verrassende inhoud. Kaarten zijn aan de deur te koop. De voorstelling wordt gehouden in het Dorpshuis van Ulicoten.

Bielzenspoor 1, Alphen Telefoon: 013-5086868 * 4 jaar garantie op reparatie * schadeherstel voor alle verzekeringsmaatschappijen * gratis leenauto tijdens reparatie

Boeddhistisch Nieuwjaar

Culturele feesten op OBS De Regenboog Woensdag 11 april jl. vierden we op OBS De Regenboog weer ons jaarlijkse culturele feest. Dit jaar stonden we stil bij het Boeddhisme en vierden we het Boeddhistisch Nieuwjaar. We begonnen de dag met alle kinderen gezamenlijk in de aula. Daar kregen de kinderen een fotopresentatie over Sri Lanka, waarbij een hoop verschillende Boeddhabeelden en veel olifanten langs kwamen. Geboeid keek klein en groot naar de foto’s en werden er vragen gesteld als: “Is een Boeddha ook een mens of alleen een beeld?” of “Hoe komt een olifantenwees in het olifantenweeshuis terecht, wie brengt hem dan daar naar toe’?”. Na het bekij-

ken van de foto’s, luisterden de kinderen naar een verhaal uit de Boeddhistische traditie. Na deze opening gingen de kinderen naar de klassen, waar de leerlingen van de groepen 8 een powerpointpresentatie hielden over het Boeddhisme. Deze hadden ze in de weken voorafgaand aan de feestdag voorbereid. Na vervolgens een creatieve workshopronde, waarbij de kinderen lotusbloemtheelichthouders, mandala’s en olifanten gemaakt hebben, hebben we de dag gezamenlijk besloten met een Boeddhistische lunch. De kinderen hebben ontzettend gesmuld van alle lekkere gerechten die een aantal ouders voor ons bereid hadden. Bij deze willen we al onze hulpouders van deze

dag hartelijk bedanken! Om 12.15 u was onze Boeddhistische feestdag ten einde. Echter... niet voor iedereen. Ons voetbalteam ging namelijk meteen door naar het jaarlijkse paasvoetbaltoernooi in Alphen. Na een aantal keren stevig getraind te hebben onder leiding van Saïd en Joeri, op de vrijdagmiddagen na school, waren ze hier erg goed op voorbereid. Zo goed zelfs, dat ze thuis zijn gekomen met de kampioensbeker voor poule C! U begrijpt wel dat we erg trots zijn op onze voetballers en op het feit dat die enorme wisselbeker dit schooljaar in het bezit van De Regenboog mag zijn! De kinderen hebben hun overwinning gevierd met een lekker frietje na afloop.

Sem, Shakiib,Zoë en esmee leren van Ad hoe ze een lotusbloemtheelichthouder moeten maken.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 14

Informatie en publicaties GEMEENTEHUIS Singel 1, Baarle-Nassau Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau Telefoon 013-5075200 Telefax 013-5078145 Geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF Smederijstraat 2, T. 013-5078715 (niet altijd iemand aanwezig) SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUdERS Voortaan zijn er geen spreekuren meer voor de burgemeester en de wethouders. Indien u een collegelid wenst te spreken kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 013-5075294. MEldEN vAN STORINGEN, KlAcHTEN EN cAlAMITEITEN IN dE OPENBARE RUIMTE U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via tel.:013- 507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. STORING dRUKRIOlERING U kunt een storing aan de drukriolering melden via tel.:013507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. ONTSMETTEN vEEWAGENS Het ontsmetten van veewagens is niet meer toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via nummer 013-5079871 of 013-5077228. MIlIEUKlAcHTEN TIJdENS KANTOORUREN: Gemeentehuis: 013-5075200 Het kan o.a. gaan over: - lawaai- en geluidsoverlast - stankoverlast en luchtverontreiniging - waterverontreiniging - bodemverontreiniging - illegaal vuil storten - deponeren afgewerkte olie - vellen van houtopstanden MIlIEUKlAcHTEN BUITEN KANTOORUREN: 073-6812821 BUREAU SlAcHTOFFERHUlP Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999. KABEl Telenet storingen: klantendienst: aansluiting: website:

003215666666 003215666666 003215666777 www.telenet.be

POlITIE BAARlE-NASSAU AlARMNUMMER 1-1-2 • Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving). • De wijkagent, Paul Sintnicolaas, is te bereiken via 09008844. Ook voor overige politiezaken kunt u dit nummer bellen. • Spreekuur politie Baarle-Nassau Iedere woensdag van 13.00 tot 17.00 uur kunt u in het gemeentehuis van Baarle-Hertog aan de Parallelweg 1, terecht voor het doen van aangifte. U moet zich hiervoor wel telefonisch aanmelden via 0900-8844.Voor informatie of vragen kunt u zo binnenlopen. • Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 • Steunpunt Huiselijk geweld: 0900 126 26 26 INTERNATIONAAl STEUNPUNT POlITIE BAARlE - Tijdens kantooruren (0032 14) 698079. - op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische politie aanwezig. - u kunt bij de balie van zowel het Nederlandse als het Belgische gemeentehuis een bericht voor de wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u op. GEvONdEN vOORWERPEN Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij de balies van respectievelijk het Belgische en Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van verloren voorwerpen is mogelijk. AFvAlINZAMElING EN dE MIlIEUSTRAAT De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Klachten over het ledigen van uw containers kunt u melden bij de gemeente, 013-5075200 of gemeente@baarle-nassau.nl. Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te BaarleNassau. Voor de tarieven van de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat dient u altijd uw magneetkaart te tonen. dIENSTENcENTRUM UlIcOTEN Dorpsstraat 40, 5113 TE Ulicoten, Telefoon 013-5196316 Fax 013-5196317, www.dienstencentrumulicoten.nl e-mail: info@dienstencentrum.nl Openingstijden: dinsdag: 13.00 tot 17.00 uur; woensdag: 09.00 tot 13.00 uur; donderdag: 13.00 tot 17.00 uur; vrijdag: 09.00 tot 13.00 uur.

Baarle-Nassau Instructieavond verkeersregelaars Op donderdag 26 april aanstaande wordt de jaarlijks terugkerende instructieavond “opleiding tot verkeersregelaar voor evenementen” door de gemeente Baarle-Nassau in samenwerking met de politie Midden en West Brabant georganiseerd. Bij deze nodigen wij u van harte uit om aan deze avond deel te nemen. De avond wordt gehouden in het CCB gebouw, Pastoor de Katerstraat 7 te Baarle-Nassau en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Om een indruk te krijgen van het aantal personen wat die avond verwacht kan worden vragen wij u om voor 15 april aanstaande via het e-mailadres gemeente@baarle-nassau.nl aan ons kenbaar te maken of u van deze gelegenheid gebruik wilt maken. Wilt u meer informatie over hierover kijk dan op de website van de gemeente Baarle-Nassau www.baarle-nassau.nl

Wijziging Legesverordening Op 11 april 2012 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau de ‘3e wijziging van de Legesverordening 2011’ vastgesteld. Deze wijziging was noodzakelijk i.v.m. het vervallen van de bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening over slopen. De tariefbepalingen in de legesverordening die betrekking hadden op dit slopen vervallen. Voortaan volstaan een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012. Legesheffing voor een sloopmelding is niet mogelijk. Het besluit is opgenomen in het register belastingverordening 2012 en ligt kosteloos ter inzage op het gemeentehuis, cluster belastingen. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.

Openbare besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 17 april 2012 Ruimte voor ruimte woningen Molenbaan Er is medewerking verleend aan de realisatie van vijf ruimtevoor-ruimte-woningen. Vanwege de ongunstige marktomstandigheden lukt het niet om de laatste twee kavels voor vrijstaande woningen te verkopen. Men verzoekt nu om omzetting van de vrijstaande woningen naar 2-onder-1-kap-woningen. Het college besluit: Geen medewerking te verlenen aan het omzetten van de twee overgebleven kavels ten behoeve van Ruimte voor ruimte woningen naar 2-onder-1-kap woningen. Verzoek vergroting bouwvlak De vergroting zou een totale oppervlakte van 1,5 ha. betekenen. Dit is in strijd met het provinciaal en gemeentelijk beleid. Het college besluit: Geen medewerking te verlenen aan vergroting van het bouwvlak. Stichting cultuur in de zomer verzoekt om financiële ondersteuning t.b.v. “Rondje open Kerk”. Deze activiteit komt, evenals voorgaande jaren, in aanmerking voor een subsidie omdat deze zowel aan de gemeente als haar inwoners ten goede komt. Het college besluit: Voor de activiteiten in verband met “Rondje open Kerk” in 2012 een financiële ondersteuning te verstrekken van €250,00. Voormalige boerderij te Ulicoten. Verzoeker heeft tegen een eerder afwijzend besluit bezwaar aangetekend. Sindsdien zijn er gesprekken gevoerd en nieuwe feiten en rapportages gepresenteerd. De Monumentencommissie heeft zich alsnog positief uitgesproken. Het college besluit: - Om aan het pand de status “cultuurhistorisch waardevol pand” toe te kennen en als zodanig bij de reparatieronde van het bestemmingsplan Buitengebied 2008 mee te nemen, - Verzoeker dit besluit mee te delen Subsidieaanvraag voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden (buitenschilderwerk) aan het gemeentelijk monument te Baarle-Nassau. Het college besluit: Op grond van artikel 15 lid 1 van de “Subsidieregeling gemeentelijke monumenten 1996” subsidie toe te kennen van 25% van de subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van €1.393,28 incl. BTW.

Officiële berichten Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontwerpbeschikking tot intrekking vergunning Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau maken bekend, dat zij voornemens zijn om de aan: 2012-2001: P.J.W.M. van Hooijdonk, Boschoven 4, 5111 XG te Baarle-Nassau op 9 december 1996 verleende omgevingsvergunning met de activiteit milieu voor de locatie Boschoven 4 te Baarle-Nassau geheel in te trekken; Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 april 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Zaken, cluster Bouwen en Milieu van het gemeentehuis, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot

17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken voor inzage buiten de openingstijden. Indien u stukken wilt komen inzien adviseren wij u om vooraf een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Zaken, bereikbaar via 013 5075 200. Ook na genoemde BAARlE-HERTOG termijn van zes weken liggen de stukken oveGEMEENTEHUIS rigens nog ter inzage enBaarle-Hertog wel totdat de termijn is verstreken waarParallelweg 1, 2387 binnen tegen69 het beroep worden ingesteld. Daarvoor tel. (014) 80besluit 70 - fax (014) kan 69 80 71 gelden dezelfde plaats en uren van terinzagelegging. e-mail gemeente@baarle-hertog.be Ingevolge 3:32 van de Algemene wet bestuursrecht kan websiteartikel www.baarle-hertog.be eenopeningsuren: ieder tegen het ontwerp het vrijdag besluit van binnen zestotweken maandag totvan en met 8.30u na 12.30u deze kennisgeving bij ons schriftelijk/ en maandagavond van college 17.30u tot 19.30u mondeling zienswijzen inbrengen. Zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 105, BURGEMEESTER 5110 Baarle-Nassau. Degene schriftelijk/mondeling JanAC VanteLeuven, Kapelakker 7, 2387die Baarle-Hertog; zienswijzen tel. (014) inbrengt, 699 155 kan gelijktijdig bij aparte begeleidende brief verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Uw persoonlijke gegevens dient uvan dan11 wel begeleidende Spreekuren: maandag totin12de u en 18 tot 19 u brief te vermelden. In hetofschriftelijke stuk zienswijzen bel (014) 69 80waarin 70 vooruw een afspraak zijn weergegeven, kunt u dan uw persoonlijke gegevens achterwege laten. ScHEPENEN TotLeo slot Van wordt er op gewezen, dat degenen tegen het ontwerpTilburg, Donkerstraat 14, 2387 die Baarle-Hertog; besluit geen 699 zienswijzen inbrengen op de wijze zoals hierboven tel. (014) 300 omschreven, doch wel als belanghebbende beroep willen instelAd Haneveer, Tommelshof 36, 2387 Baarle-Hertog; len tel. tegen het uiteindelijke ongewijzigde besluit, zullen moeten (014) 699 832 aantonen dat hen redelijkerwijs niet kan worden verweten geen Ann Brosens, Zondereigen 27, 2387 Baarle-Hertog; zienswijzen het ontwerp te hebben ingebracht. tel. (014) tegen 633 169 Indien u één van de schepenen wenst te spreken, Voor u zich wenden tot de afdeling belnadere (014) 69inlichtingen 80 70 voor kunt een afspraak. Ruimtelijke Zaken, cluster Bouwen en Milieu (telefoon 0135075200). Tegen betaling van de kosten worden, voorzover mogelijk, POlITIE afschriften van de stukken verstrekt. Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog Ontwerp-besluit onttrekking openbaarheid tel. (014) 69 80 79 of (014) 40 72 30 De dringende gemeenteraad van Baarle-Nassau oproepen: 101 of (014) 40maakt 72 30 bekend dat in de vergadering van 11 april 2012 een ontwerpbesluit is genomen e-mail politie@baarle-hertog.be omwebsite gedeeltes van de openbare wegen 109 en 110 aan de www.politieregioturnhout.be openbaarheid te onttrekken. Deze openbare gelegen openingsuren: maandag tot en met vrijdagwegen van 9uzijn tot 12u tenen noorden van het sportpark Baarle-Nassau. Op de webmaandagavond van 18u totin20u site van de gemeente www.baarle-nassau.nl, onder Actueel, Bekendmakingen, kunt u een tekening vinden, waarop de locaties zijn aangegeven. BRANdWEER HetDringende ontwerpbesluit en de achterliggende stukken liggen vanaf oproepen: 112 23 niet-dringende april 2012 gedurende weken inzage bij de afdeling oproepen:6 (014) 69 ter 80 70 Openbare Werken op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Tegen ontwerpbesluit OcMW /het SOcIAlE dIENST kunnen belanghebbenden binnen de Parallelweg hierboven genoemde termijn zienswijzen indienen bij de 1, 2387 Baarle-Hertog gemeenteraad Baarle-Nassau. De gemeente Baarle-Hertog is online! tel. (014) 69 van 80 70 - fax (014) 69 80 71

Surf naar: www.baarle-hertog.be e-mail ocmw@baarle-hertog.be Coördinatieverordening Baarle-Nassau 2012

Burgemeester wethouders van Baarle-Nassau maken Spreekurenen maatschappelijk assistent: maandag en bekend datdonderdag de raad in vergadering van 29 februari vanhaar 9 tot openbare 12u of na afspraak 2012 een nieuwe verordening heeft van vastgesteld. Spreekuren juriste: 1e donderdag de maandHet vanbetreft 9 tot de “Coördinatieverordening Baarle-Nassau 2012”. 11u enkel op afspraak, bel (014) 69 80 70 Deze verordening zorgt er voor dat –opindien gewenst – procedures van de Wabo en (min. 2 dagen voorhand!) de Wro samen kunnen oplopen, zodat tijdswinst gehaald kan worden en de WERKGElEGENHEIdSAGENTScHAP onderlinge samenhang tussen de verschillende PlAATSElIJK (PWA) procedures De verordening de bevoegdheidsHet PWAduidelijk is iedereis.werkdag (behalve regelt woensdag) van 13 tot verdeling en de procedure die dan geldt. 16u bereikbaar op het gemeentehuis van Weelde via het Voor belanghebbenden ligt Het de PWA “Coördinatieverordening Baarlenummer (014) 65 48 56. heeft geen vaste zitdag Nassau 2012”, gedurende weken, de openingstijden in Baarle-Hertog en komt12 enkel nog tijdens op afspraak naar het vangemeentehuis. het gemeentehuis bij de receptie ternaar inzage. Bel voor een afspraak (014)Vanaf 65 4823 56april of 2012 kunt u de tekst de verordening ook terugvinden op de stuur een mail naarvan pwaravels@skynet.be. website (onder Bestuur > lokale regelgeving). MIlIEUSTRAAT Vergunningen/ontheffingen/meldingen Smederijstraat 6, Baarle-Hertog-Nassau (naast de gemeen ingevolge APV en bijzondere wetten tewerf van Baarle-Nassau) vanaf april 2012 Openingsuren: woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 16u en zaterdag van 9 tot 16u Datum; Evenement; Plaats; Organisator 30 De April 2012; Koninginnedagviering Bernardusstraat milieustraat is enkel toegankelijk2012; voor houders van een 19 (SVU); Oranjecomité Ulicoten magneetkaart uitgereikt door de gemeente Baarle-Hertog, 11-12 Mei 2012; Feest t.g.v. 40-jarig jubileum SVU-voetbal; Baarle-Nassau of Alphen-Chaam. Zorg dat u bij een bezoek Bernardusstraat 19 (SVU); SVU. aan de milieustraat steeds uw magneetkaart bij u heeft.

U kan met de knipkaart betalen of met uw bankkaart (BelDiverse vergunningen/ontheffingen: gische bankkaarten moeten voorzien zijn van de Maestro• Ontheffing van het verbod tot het zonder vergunning verstrekfunctie). ken van zwakalcoholische drank bij Koninginnedagviering Voor op meer informatie over 2012 de milieustraat kan Bernardusstraat u terecht op 2012 maandag 30 april op de locatie het gemeentehuis of ten op www.baarle-hertog.be. 19 (SVU) te Ulicoten name van M.C.H.M. Prinsen. • Ontheffing van het verbod tot het zonder vergunning verstrekcUlTUREEl cENTRUM BAARlE ken van zwakalcoholische drank bij motorcrosswedstrijd 13 Pastoor 5-7, 2387 Baarle-Hertog(circuit ’t Stort) mei 2012de opKaterstraat de locatie Nieuwe Strumptsebaan Tel. (014) 699 326 te Ulicoten ten name van A.A.J.M. Hendrickx. e-mail ccb@baarle.net Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden GEMEENScHAPPElIJKE BAARlE op grond van de AlgemeneBIBlIOTHEEK wet bestuursrecht bezwaar maken. de Katerstraat 5-7, 2387 HetPastoor bezwaarschrift moet binnen zesBaarle-Hertog weken na de dag volgende Tel. (014) 699 492 op de datum van verzending van dit besluit schriftelijk worden e-mail baarle-hertog@bibliotheek.be ingediend bij burgemeester en wethouders en moet bovendien www.benebib.be tenwebsite minste bevatten: - naam en adres van de indiener; Openingsuren: maandag en vrijdag van 13.30u tot 20u, - datering en ondertekening; dinsdag tot en metvan donderdag van waartegen 13.30u tot 17u - een omschrijving het besluit het bezwaar is zaterdag gericht; envan 10 tot 12u - de motivering van het bezwaar. AcAdEMIE vOOR MUZIEK EN WOORd dE NOORdERKEMPEN Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Pastoor de Bestuursrecht, Katerstraat 5-7,Postbus 2387 Baarle-Hertog Breda, sector 90006, 4800 PA te Breda, Tel. (014) 699 539 gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien e-mail madn@scarlet.be onverwijlde spoed dit vereist. Voorwaarde is dan wel dat tevens een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders is ingediend. NUTSvOORZIENINGEN Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijnElektriciteit griffierechten verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan Iveka u hierover nader informeren. aansluitingen: (078) 35 35 34 Deze vergunningen/ontheffingen/toestemmingen liggen voor eenstoringen: (078) 35 35 00 ieder ter inzage op het gemeentehuis van Baarle-Nassau, cluster website of www.eandis.be Bouwen en www.iveka.be Milieu, telefonisch bereikbaar op 013-5075200.

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 15

Informatie en publicaties Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat onderstaande aanvragen zijn ontvangen. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Kerkstraat 3, 5111 CJ te Baarle-Nassau, (OV 2012-0056) 10 april 2012 Monumentenactiviteit: het vervangen van twee kozijnen in de kopgevels Kievit 12 – 121, 5111 HD te Baarle-Nassau, (OV 2012-0057), 27 maart 2012 Kapactiviteit: het kappen van 3 bomen.

Verleende bouwvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende bouwvergunningen verleend: Nieuwe Strumpt 1, 5113 BX te Baarle-Nassau, (F2 2012-0002), 10 april 2012 Bouwen: het oprichten van een vleeskalverenstal en het plaatsen van een zeecontainer t.b.v. het schuilen van vee Kievit 12 – 121, 5111 HD te Baarle-Nassau, (OV 2012-0057), 16 april 2012 Kapactiviteit: het kappen van 3 bomen

Bovengenoemde besluiten zijn tot stand gekomen via de reguliere procedure. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

Ingetrokken aanvragen bouwvergunning Bekendmaking van de ingetrokken aanvragen bouwvergunning als bedoeld in artikel 59 lid 1 sub e van de Woningwet. Aanvragen bouwvergunning ingetrokken voor: Nijhoven 3 B, 5111 HE, Baarle-Nassau (RB 2005-0081) het oprichten van een vaste mestopslag. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen 6 weken na verzenddatum van deze beschikking bezwaar te maken bij burgemeester en wethouders en tegelijkertijd voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

de volgende melding op grond van nader te noemen Besluiten is ingediend: betreffende een melding activiteitenbesluit milieubeheer voor een computerwinkel op het adres Oordeelsestraat 18 te BaarleNassau. Dit bedrijf moet voldoen aan de algemene regels, zoals deze zijn gesteld in eerdergenoemde besluiten. Deze melding met bijlagen ligt vanaf 20 april 2012 gedurende zes weken ter inzage, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 17.00 uur, bij de afdeling Ruimtelijke Zaken, cluster Bouwen en Milieu van het gemeentehuis. U kunt ook een afspraak maken voor inzage buiten de openingstijden. Indien u stukken wilt komen inzien adviseren wij u om vooraf een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Zaken, bereikbaar via 013 5075 200. Na deze termijn kunnen de stukken ook nog worden ingezien na telefonische afspraak.

(voor bedrijven waarvoor geen vergunning is vereist)

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot eerdergenoemde afdeling. Tegen betaling van de kosten worden voor zover mogelijk afschriften van de stukken verstrekt.

Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau maken bekend, dat in het kader van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer bij hen

www.baarle-nassau.nl

Wet milieubeheer - Meldingen

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau

CV ketel vervangen?

Ter overname: leuke trendy kids lifestyle en knutsel winkel.

Bosch HRC serie Uw Bosch dealer:

Bij AD VAN DER STEEN koopt u zorgeloos uw NiEuwE KEuKEN

T.S.C. Gosens B.V.

Biestraat 1 - 5126 NH Gilze Tel.: 0161-451812 - GSM: 06-20747678 www.tscgosens.com - info@tscgosens.com

• topmerken • hoge kwaliteit • scherpe prijzen • gratis advies/ontwerp • uitstekende service Gebruiksklaar gemonteerd

Onderhoud en reparatie van alle merken gastoestellen. Onderdelen op voorraad van Bosch, Radson, Nefit en Intergas. Tevens ruime sortering in CV materialen, water/gasfittingen, pvc hulpstukken en elektrotechnische materialen.

Het beste

MBO

Omgeving Oosterhout. Leuke omzet. Je kunt er van alles mee; en je kan er met veel animo meer van maken tot kinderfeestjes en workshops. Voor meer info: ikzieikzie@live.nl

AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 www.advandersteen.nl

voor binnen en buiten

26 april 2012 Donderdag 26 april 18.30 - 20.30 uur Wilhelminasingel 33 Breda

OPEN AVOND florijn.nl

Autorijschool voor Breda en omstreken keukens - badkamers - tegels - sierbestrating sier--bouwmaterialen - deuren wanden en plafonds - hout/plaatmateriaal stukadoorsbenodigdheden ing bestr2-at - badkamers - tegels - sierbestrating bouwmaterialen - deuren f na va m r pe Nieuwe bestrating voor de tuin of oprit? Goed idee! wanden en plafonds hout/plaatmateriaal keukens badkamers Kom naar Schaafstra om inspiratie op te doen en 50 vakkundig advies vragen. Alles op één adres, ook - tegels - te sierbestrating - bouwmaterialen - deuren wanden en e voor ophoogzand, randafwerking en gereedschap. plafonds - bezorgd. hout/plaatmateriaal stukadoorsbenodigdheden natuursteen En op afroep bij u thuis

sierbestrating

11.

keukens - badkamers - tegels - sierbestrating bouwmaterialen - deuren, wanden en plafonds hout/plaatmateriaal - stukadoors - benodigdheden

vOOr aantrekkelijke prijzen!

60=90

De eerste 5 lessen 90 minuten voor de prijs van 60 OOk vOOr particulieren

www.schaafstra-bv.nl www.schaafstra-bv.nl

Dongen (showroom), 66. Hilvarenbeek Tel: 0162-314311 Dongen (showroom) Eindsestraat Eindsestraat 66. Tel: 0162-314311 Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015 Dongen (showroom), Eindsestraat 66. Tel: Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat 3. Tel: 0162-314311 013-5054015 Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015

Ook op zondag! 06.22398323


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 16

Groot Onderhoud

Artikel geschreven door de scriptschrijver

Volkstuinen Vereniging Alphen Baarle-Nassau, 15 Jan. Heden namiddag omstreeks 3 ure, is alhier op de grensscheiding der gemeente Alphen en deze gemeente, en wel op den openbaren weg, een moord gepleegd op de persoon van ‘Adriana van Tilburg’, 24-jarige dochter van den verwer van Tilburg te Alphen. -De verslagene was met hare 25-jarige zuster van haar woonhuis gegaan om zich naar deze gemeente te begeven, ten einde eene rekening bij den doctor te betalen. Onder weg werden zij ingehaald door zekeren Josephus van der Sanden, oud 29 jaren, gareelmaker te Alphen, met wien de verslagene vroeger verkeering had gehad, doch die afgebroken was geworden. Genoemde van der Sanden poogde al voortwandelende, die verkering weer aan te knoopen doch werd door de verslagene afgewezen. Na nog een eind weg voortgewandeld te hebben, hield de verslagene zich een oogenblik op, terwijl hare zuster inmiddels eenige schreden voortging. Van dit oogenblik maakte van der Sanden gebruik, greep de verslagene bij de keel, wierp haar achterover tegen den grond, ging met zijne beide knieën op haar zitten, haalde een knipmes uit zijn zak en bragt haar hiermede op het aangezigt en in den hals zulke verwondingen toe, dat de dood er onmiddelijk op is gevolgd. - De zuster der verslagene wilden ter hulp snellen, doch viel van schrik bewusteloos tegen den grond, terwijl het onmensch het hazenpad koos. - De justitie hiervan kennis bekomen hebbende, arriveerde nog in den avond ten half elf ure, en na gehouden instructie werd meergenoemde van der Sanden gearresteerd en des anderen daags naar het Huis van arrest te Breda overgebragt.

Na het ongekend grote succes van het theaterspektakel “Sporen in ‘t Zand”, opgevoerd in de buitenlucht, komt er nu een volgend openluchtspektakel. Dit nieuwe stuk draagt de titel: ‘Meske Vermoord’ en zal worden opgevoerd in mei 2013. Ook deze voorstelling zal weer worden gespeeld in de prachtige omgeving van het recreatiegebied ‘t Zand te Alphen. In dit speciaal ontworpen kader zullen we u maandelijks via dit weekblad informeren over de voortgang van dit theaterspektakel. Natuurlijk krap je je even achter je oren als de vraag komt of je weer wilt schrijven voor een nieuw Theaterspektakel in Alphen. “Sporen in ‘t Zand” was een prachtige ervaring, die in het geheugen van velen in Alphen en in de regio gegrift staat. Maar het verrassingseffect dat er bij “Sporen in ‘t Zand” was, zal er bij een nieuwe productie niet meer zijn: dat betekent dat de lat hoog ligt. En toch heb ik er maar éven over na hoeven te denken..’ Ten eerste omdat er al snel weer een ploeg van voortrekkers was gevormd, waarin ik het volste vertrouwen heb. Mooi om mee te maken dat mensen met warme gevoelens terugdenken aan 2009, maar wel de ambitie hebben om het in 2013 toch weer beter te doen. Goed dat er ook nieuwe gezichten in de verschillende teams zitten. Ten tweede omdat het thema me enorm boeide: de moord op een Alphens meisje in 1872. Een thema dat me al snel niet meer losliet: naarmate ik er meer over las wilde ik er meer over weten en ontstond die magische mengeling van feit en fantasie. Het is een prachtige uitdaging om de belangrijkste historische feiten te respecteren en toch een theaterstuk te maken dat nieuw en verrassend is. En nu is het verhaal klaar, zijn de rollen verdeeld, buigen de experts zich over techniek en special effects, wordt er gewerkt aan muziek en zang en ontrolt de omvangrijke organisatie zich,

die het hele evenement straks in goede banen moet leiden. En dat is een geweldige ervaring: zoveel mensen die zich nu al vele uren per week inzetten voor een evenement dat pas over ruim een jaar zal plaatsvinden! Die gezamenlijke honger om iets moois te maken is onbetaalbaar en dat maakt het zo bijzonder om er bij betrokken te zijn. Over het verhaal zelf ga ik natuurlijk niets verklappen. Wie nieuwsgierig is zal toch echt moeten komen kijken! Maar ik kan al wel zeggen dat Meske Vermoord een bijzondere voorstelling wordt. Natuurlijk staat de gruwelijke moord op Jana van Tilburg centraal, en alleen daarom al is Meske Vermoord wat minder “lichtvoetig” dan Sporen in ‘t Zand. Maar ook in de nieuwe voorstelling is er ruimte voor humor, ontroering en verwondering. Over de moord op Jana van Tilburg is heel veel documentatie beschikbaar. Zowel in Alphen als in Baarle-Nassau hebben de heemkundekringen waardevol onderzoek gedaan. In het oog springt het krantenartikel uit de “Bredasche Courant” van 18 januari 1872, waarin de dader, Sjef van de Zande, wordt getypeerd als “het Onmensch”. Maar is de waarheid slechts een verzameling van feiten? Of is er meer? En laat die waarheid zich nog achterhalen? Wat bezielde de moordenaar? Wie was eigenlijk dat “onmensch”? Wat waren de werkelijke motieven

Krantenartikel uit 1872

voor de fatale actie? Waarom’.. 18 gruwelijke messteken? We moeten terug. Terug in de tijd. Terug in de hoofden en harten van de mensen die het aanging. Terug naar de plaats delict, naar die plek op de grens

tussen Alphen en Baarle-Nassau, die tot op de dag van vandaag bekend staat als: Meske Vermoord. Gaat u mee?

Goed snoeiwerk zorgt voor voldoende zonlicht.

Een jaarlijks terugkerende werk bij de V.V.A. is het groot onderhoud aan de drie complexen van de vereniging in de maand april. Dit jaar was 14 april de dag waarop vele leden hun handen uit de mouwen staken om de tuinen en complexen in een keurig voorjaarsjasje te steken. In de voorgaande dagen waren enkele leden al actief geweest om rondom de complexen het onkruid langs de afrastering te schoffelen en op te harken en de paaltjes ter bescherming van de afrastering van zand en aanslag te ontdoen. Op zaterdag zijn de paden op het complex in orde gebracht en de markeringspaaltjes werden van een likje verf voorzien. Op Het Steenveld bleken wel heel veel paaltjes te staan, maar Corrie liet zich niet uit het veld slaan en heeft ze alle van een keurig likje witte verf voorzien. Daarnaast is aan de buitenzijde van de afrastering het nodige snoeiwerk verricht, zodat er geen overlast is van takken en twijgen en de zon weer voldoende gelegenheid krijgt onze plantjes van haar warmte en licht te voorzien. Een drietal lege tuinen zijn bedekt met zwart plastic, zodat onkruid geen kans krijgt te ontkiemen. Namens het bestuur heel hartelijk dank aan de leden die zich voor het groot onderhoud hebben ingezet.

Mart Hendrickx

alphen - chaam - baarle-nassau-hertog

Evenementen in De Groene Driehoek Indien u uw evenement graag geplaatst ziet op onze sites (www.vvvalphen-chaam.nl en www.vvvbaarle.nl) en in onderstaande kalender, graag contact opnemen met een van de volgende adressen of mailen naar info@vvvalphen-chaam.nl of info@vvvbaarle.com VVV Alphen-Chaam locatie Alphen, gevestigd in Hotel den Brouwer, Raadhuisstraat 1, 5131 AK Alphen, 013-5081344 Geopend: ma 14-21 uur, wo t/m vr 13-21 uur, za en zo 11-21 uur locatie Chaam, Raadhuisplein 2, 4861 RW Chaam, 0161-491812, www. vvvalphen-chaam.nl, info@vvvalphen-chaam.nl Geopend: ma t/m za 10-15 uur VVV Baarle-Nassau-Hertog, Nieuwstraat 16, 5111 CW Baarle-Nassau, 013-5079921, www.vvvbaarle.nl, info@vvvbaarle.com Geopend: di t/m za 11-14 uur, zo 12-15 uur DONDERDAG 26 APRIL Meezingcafé den Heuvel,

voor alle liefhebbers van het Hollandse lied C.C. den Heuvel, Heuvelstraat 5, Alphen, gezellig samen zingen met tekstboek en muzikale ondersteuning van DJ Johan den Draaier, 20.30 uur, gratis, inl. 013-5081418 VRIJDAG 27 APRIL T/M ZONDAG 6 MEI Week van de Amateurkunsten (WAK)

diverse lokaties, Baarle-Nassau-Hertog, tentoonstelling van plaatselijke kunstenaars met als thema homemade ZATERDAG 28 APRIL Optreden Margriet Eshuijsband met het Chaams Cambo koor

sporthotel Bruurs, Sportlaan 22, Baarle-Nassau, Fiets mee! Help mee! Voor TopSport For Life, start 100 km om 10 uur, inl. www.teunvanvlietclassic.nl Opening Toeristisch Seizoen Baarle-Nassau-Hertog

VVV kantoor, Nieuwstraat 16, Baarle-Nassau, met optredens van diverse kunstenaars, i.s.m. het WAK festival, 11-17 uur, gratis, inl. 0135079921 MELANY live bij DJ Matt

Hotel den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, Baarle-Hertog, 17 uur, gratis, inl. www.denbontenos.be C-you Koninginneavond disco-bal

Het Chaamsche Wapen, Dorpsstraat 44-46, Chaam, voor alle middelbare scholieren t/m 15 jaar, 19-23.30 uur, inl. www.c-youinchaam.nl

Koninginnenacht, heerlijke muziek gedraaid door verschillende DJ’s Loco-bar, Dorpsstraat 22, Chaam, 21 uur,

inl. www.locobar.nl

MAANDAG 30 APRIL Koninginnedag Baarle

Weerspreuk voor deze week.

Geeft april veel regen, zo brengt het rijke zegen. Tuingroet TV

Koninginnedag Chaam

‘s morgens versierde fietsenoptocht voor de kinderen, s’middags leuke spellen op de Blokkenweide, een fietstocht voor jong en oud Koninginnedag Ulicoten

SVU-terrein, Bernardusstraat 19, Ulicoten, inl. 013-5903824 MEI WOENSDAG 2 MEI Motorcross Wedstrijd MCC Baarle-Nassau-Hertog

ZONDAG 29 APRIL Vogelwandeling Alphen

Theatervoorstelling “Kom vanavond met verhalen”

Teun van Vliet Classic

Dat kan. Op dit moment beschikt de V.V.A. over een drietal lege tuinen die onmiddellijk in gebruik genomen kunnen worden. Op perceel De Wouwers ligt een tuin van 150 vierk.m. en op Het Steenveld liggen twee tuinen van resp. 80 en 60 vierk.m. te wachten om in gebruik genomen te worden. Belangstelling? Mail naar penningmeestervva@kpnplanet.nl of bel in de avonduren naar 5083492 en vraag naar Paul.

Uilenpoort, Schoolstraat 10, Baarle-Nassau, 10.30 uur: Versierde fietsoptocht. Sint Annaplein, Baarle-Nassau, 14-17 uur: Vrijmarkt, inl. www.jeugdwerkbaarle.org

Taxandria gebouw, Gilzeweg 12, Chaam, 20 uur, kaarten te bestellen à 20 euro via www.skac.nl, inl.06-34302567

Bijenhal, Zandstraat, Alphen, 9.30 uur, gratis, georganiseerd door natuurvereniging Mark en Leij, inl. www.markenleij.nl

Wil jij ook een moestuin?

Circuit ‘t Stort, Nieuwe Strumptsebaan 2, Ulicoten, 17.45 uur, gratis, inl. www.mcc-baarle-nassau.nl

Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam, met liederen, gedichten en verhalen over oorlog en vrede, door theatergroep de Kern, 20 uur, 10 euro, inl. www.theatergroepdekern.nl

Het ophalen van de paden.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 17

Ton van Waes nieuwe Hoofdman bij het St. Willibrordusgilde te Alphen

Hoofdman Ton van Waes met zijn vrouw Agnes

Op 10 april, derde Paasdag, was het weer zover. Traditioneel wordt dan bij het St. Willibrordusgilde te Alphen weer het nieuwe schietseizoen geopend. Dit jaar zou het een speciale opening van het nieuwe seizoen worden. Cees Peijs zou als Gildekeizer geïnstalleerd worden en Hoofdman Anton van Tilborg zou na precies 25 jaar het voorzitterschap overdragen aan Ton van Waes. Zoals als het een goed gilde betaamt, wordt er traditioneel eerst naar de kerk gegaan, nadat we een rondwandeling hebben gemaakt door het dorp. Maar het weer zit die dag niet mee. Dus kan de geplande rondwandeling niet doorgaan. Tegen kwart over zeven, toen iedereen (gildebroeders, gildezusters en genodigden) in het gildehuis aanwezig was, kon er vertrokken worden naar de kerk voor de eucharistieviering. Gelukkig was het toen droog. Na de eucharistieviering, die voorgegaan werd door Gildeheer Pastoor Paes, werd alles in gereedheid gebracht voor de installaties. Allereerst werd Cees Peijs, door Hoofdman Anton van Tilborg, als nieuwe Gildekeizer geïnstalleerd. Door het uitspreken van de Keizergelofte en het plaatsen van zijn handtekening in het Gildeboek aanvaardde Cees het Keizerschap, dat in principe voor het leven is. Na deze installatie was het tijd voor de laatste officiële handeling die door Anton van Tilborg als Hoofdman verricht werd. In de algemene ledenvergadering van december 2011, was Ton van

Waes door stemming aanvaard als de nieuwe Hoofdman van het gilde, met ingang van het nieuwe schietseizoen. Nu volgde, met het uitspreken van de Hoofdmangelofte, de aanvaarding van dit Hoofdmanschap door Ton van Waes. Na deze gelofte en het plaatsen van zijn handtekening in het Gildeboek, kreeg Ton uit handen van de Opperdeken Thom van der Weijden de Hoofdmanstaf en uit handen van scheidend Hoofdman Anton van Tilborg de Hoofdmansikkel. Door deze handelingen kwam er dan een einde aan de 25 jaar Hoofdmanschap van Anton van Tilborg. De langste periode tot nog toe. Zijn voorgangers, Jan Huijben en Jan van Tilborg, waren elk 10 jaar Hoofdman geweest. We we n s e n daarom ook onze nieuwe Hoofdman Ton van Waes erg veel succes toe en spreken de hoop uit dat het gilde onder

zijn leiderschap mag doorgroeien. Na de kerkdienst, de hernieuwing van eed van trouw aan het kerkelijk- en wereldlijk gezag en de vendelhulde, werd er afgemarcheerd richting het gildehuis. Daar stonden de warme eitjes en de warme koffie al op ons te wachten. Enkele gildezusters en gildebroeders hadden weer goed gezorgd dat we niets tekort kwamen, waarvoor dank. Een van de eerste taken van onze nieuwe Hoofdman was dan ook iedereen uit te nodigen voor de traditionele Paaseieren welke weer fantastisch smaakten. Toen de eieren, het brood en de koffie zowat op waren, was het de beurt aan onze Opperdeken Thom van der Weijden om het nieuwe seizoen te openen. Hij deed dat met een korte humoristische toespraak die vooral over het omgaan met veranderingen ging. Hierna sprak hij de wens uit dat iedereen ook dit jaar weer veel zin en plezier aan het gilde mag beleven. Na deze opening was het de beurt aan Gildekoning Richard van Es voor het aanbieden van zijn koningsschild. Een Gildekoning is namelijk verplicht het gilde een zilveren schild te schenken dat getuigt van zijn koningschap. Richard is op de Staatsiedag, in oktober 2011, Gildekoning geworden en moet daarom nu zijn koningsschild aanbie-

Ere-Hoofdman Anton van Tilborg met zijn vrouw Bernadette

den zodat hij het bij alle komende gildedagen nog kan dragen. Het schild van Richard is werkelijk schitterend. De vorm is die van een filmnegatief waarop al zijn hobby’s, werk en voor hem belangrijke zaken zijn afgebeeld. Dit schild is echt een aanwinst, en werd dus verheugd aanvaard door de Hoofdman. Nadat schuttersleider Ad van Gorp en prijzen van de onderlinge winter verschietingen had uitgereikt, nam Hoofdman Ton van Waes het woord. Allereerste feliciteerde hij Cees Peijs met zijn installatie en wordt zijn vrouw

Keizer Cees Peijs met zijn vrouw Riet en overhandiging koningschild door Gildekoning Richard van Es

Riet een bloemetje aangeboden. Daarna richtte hij het woord tot oud-Hoofdman Anton van Tilborg. Hij dankte Anton voor zijn lange staat van dienst. Anton is inmiddels 55 jaar lid en in die periode is hij 3 maal Gildekoning geweest, heeft hij een kringonderscheiding ontvangen, heeft hij een Koninklijke onderscheiding ontvangen, heeft hij meer dan 30 jaar in de overheid gezeten (waarvan 25 jaar als Hoofdman) en heeft hij 15 schilden op diverse gildedagen gewonnen. Het grootste wapenfeit is toch wel de bouw en ingebruikname van het huidige gildehuis. We mogen als gilde trots zijn dat we een Hoofdman hebben gehad die het gilde tot hobby had verheven. Kortom een geweldige staat van dienst. Het gilde heeft daarom gemeend dat Anton de titel van Ere-Hoofdman toekomt. Onder luid applaus ontving Anton deze speld. Verder kreeg zijn vrouw Bernadette een bloemetje als bedankje voor de jarenlange steun aan Anton en het mogelijk maken dat hij zo lang Hoofdman kon zijn. Na deze woorden en het overhandigen van de speld Ere-Hoofdman, nam, nu inmiddels Ere-Hoofdman Anton van Tilborg het woord. Hierin bedankte hij iedereen voor de afgelopen jaren. Er is echter één persoon die hij met naam noemt, en dat is zijn vrouw Bernadette. Hij bedankte haar voor haar niet aflatende steun gedurende deze 25 jaar. Hierna wenste hij Hoofdman Ton van Waes veel succes, moed en wijsheid toe tijdens zijn Hoofdmanschap en gaf hij de vrouw van Ton, Agnes, een bloemetje. Na al deze toespraken was het dan tijd om de schietbanen te openen en kon iedereen, onder het genot van een drankje, nog lekker napraten. Het was een bijzondere en gezellige opening van het nieuwe schietseizoen. Deken-Schrijver Jos Huijben

De stijlvolle FORD FIESTA. Met heel veel extra technologie.

Muzikale begeleiding van DJ Triple D

Het SKAC trakteert Oranje­bubbels met Koninginnendag Koninginnedag is een traditie en tradities horen bij cultuur.Reden voor het SKAC om nauwer te gaan samenwerken met het oranjecomité.Dit jaar hebben we samen besloten om het SKAC mee te nemen in de festiviteiten. Om het geheel op te luisteren hebben wij DJ TRIPLE D uit Chaam geregeld die ons de gehele dag gaat vermaken! DJ Triple D, staat bekent om de hoge kwaliteit van zijn shows, apparatuur en muziekkeuze. Of het nu terras of snertweer is. Met hem zijn we zeker van een gezellige muzikale koninginnendag voor jong en oud. Het SKAC trakteert u ook nog eens op een vorstelijk glas oranjebubbels, wat dacht u daarvan!? Er zijn nog een aantal mensen die onze nieuwe bar nog niet gezien hebben, dus een reden

te meer om gezellig een drankje te komen drinken. Wij zijn hard aan het werk om allerlei nieuwe activiteiten te organiseren, maar we hebben u daar wel bij nodig, want het SKAC is er immers voor u. Uw suggesties zijn voor ons van groot belang, u kunt ze aan ons melden via onze website www.skac.nl in de rubriek “u vraagt, wij draaien”. En wellicht kunnen we er samen over praten tijdens de koninginnenborrel. U bent meer dan van harte welkom! Bestuur SKAC.

TECHNO LINE X-PACK

495,-

VOOR SLECHTS (NORMAAL 1.600,-)

1 JAAR GRATIS AUTOVERZEKERING BIJ FORD OPTIONS

RIJ DE FORD FIESTA

Door de dynamische vorm en het stijlvolle interieur bent u met de Ford Fiesta helemaal van nu. En met het nieuwe Techno Line X-Pack helemáál. Daarmee profiteert u van technologieën die uw leven extra gemakkelijk maken. Zoals Bluetooth met Voice control, parkeersensoren,

AL VANAF

automatische airco en regensensor. Tijdelijk betaalt u slechts 495,- i.p.v. 1.600,- voor het Techno Line X-Pack. En met ECOnetic Technology bespaart u nóg meer. Want u betaalt geen BPM, geen wegenbelasting en als leaserijder heeft u maar 14% bijtelling. Grote belastingvoordelen die óók na 1 juli gelden! Ga daarom snel naar de Ford dealer voor een allesovertuigende proefrit.

10.695,-

LEASE DE FIESTA MET FORD BUSINESSPARTNER AL VANAF

295,-

P.MND. BIJTELLING VANAF 69,- P.MND.*

Met ECOnetic Technology:

14% bijtelling

Geen BPM

Geen wegenbelasting

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Business Partner leaseprijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. *Netto bijtelling o.b.v. belastingschijf van 42%.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-30,3; liter/100 km: 3,3-7,2; CO2 gr/km: 87-149.

doen meer voor u!

Breda Etten-Leur Oosterhout

076 - 528 14 00 076 - 503 44 50 0162 - 48 14 00

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00. Koopavond tot 21.00 uur: Breda op donderdag, Etten-Leur en Oosterhout op vrijdag.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 18

KIES JE KORTING Met de bus in Brabant is voordeliger dan je denkt. Kijk welke korting bij jou past op ovchipwijzer.nl

Verkoop en verhuur van Landbouwmachines

• John Deere • JCB • Joskin • Schuitenmaker • Krone • Lemken • Rauch • Tebbe Verder hebben wij een ruime collectie John Deere tuin- en parkmachines, zowel particulier als professioneel. Verkoop tuin en park is elke zaterdag aanwezig van 9.00-13.00 uur. LMB Antens BVBA Nonnenkuil 18 Baarle Hertog-Nassau Tel.BE:+32(0)14699713 Tel. NL: +31(0)135078026 info@antens.be www.antens.be

Geef uw zoekertje online op via www.uitgeverijemdejong.nl

Leeftijdskorting

Dalkorting

Leeftijds- én Dalkorting

Leeftijdskorting hoef je niet te kiezen. Die krijg je automatisch als je reist met een Persoonlijke OV-chipkaart en tussen de 4 t/m 18 jaar of 65+ bent.

Kies nu voor Dalkorting op je Persoonlijke OV-chipkaart (€ 10,50 per jaar). Dan reis je na 9.00 uur en in het weekend de hele dag met 40% korting.

Heb je recht op leeftijdskorting? Kies dan ook voor Dalkorting (€ 10,50 per jaar) op je Persoonlijke OV-chipkaart. Je korting loopt in de daluren op tot 60%.

Een samenwerking tussen:

Op zoek naar een expert voor uw auto-onderhoud & APK. Betaalbaar en servicegericht. Lanslots Auto Techniek Gilze, Hengelstraat 52, 0653965001

Heeft u klussen of Timmerwerken die u zelf niet kan of aan durft Bel; Ton Vermeeren 06-48918049 Of kijk op www. klusenhoutbewerking.nl

Huur Goedkoop!, Sarah, Abraham, Baby Opblaasbaar, Skytubes, Springkussens, Zeskamp, vele Spelen, www.happy-point.nl, Breda Tel:076-5415966

VERLOREN. Sleutels van een Toyota Yaris bij De Croon in B-N vrijdag 13 april. Wie heeft deze gevonden? Help ons pa uit de nood! Bel 06-23466611 of brievenbus St. Janshof 18. Alvast bedankt.

Per direct te huur, net buiten Bavel kamer met eigen douche en toilet, voor werkende, alleenstaande persoon, huisdieren niet toegestaan (1 maand borg). Tel. 06-24504183.

Voor al uw schilderwerk en onderhoud bel Dirkmann voor een vrijblijvende prijsopgave en advies telefoon 0613399325, dirkmann@live.nl

Klussenbedrijf Burhenne,Voor al uw klussen in en om uw huis.Schilder,timmerwerkzaamheden. Klein interieurbouw.Tegel en stucwerk.Bel voor vrijblijvende offerte 0646293789,0162-310825

Elektro-Service Keustermans, Reth 3, Baarle-Nassau. Voor al uw elektrowerk in huis, tuin en bedrijf. Tel.: 013 5077428 of 06 30391571

Te huur springkussens En te huur Abraham,Sara,Baby,Bruidspaar,en clown,alle 4 meter hoog . Goirle 0646468727 email boomerangverhuur@ home.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 19 Advertorial

Twee woningen, één boodschappenTas? denk aan uw aow-pensioen.

Ontvangt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden? De hoogte van uw AOW-pensioen kan veranderen als u met iemand een gezamenlijke huishouding heeft. Dat is het geval als u de meeste tijd samen doorbrengt op één adres, ook al staat u op verschillende adressen ingeschreven. Bovendien deelt u samen de kosten van het huishouden of zorgt u voor elkaar. Hoe zit dat precies? Maarten (67) en Hanneke (70) hebben elkaar vorig jaar leren kennen bij de wandelvereniging in hun dorp. Na een aarzelend begin blijft Hanneke steeds vaker bij Maarten logeren. Toch heeft ze geen plannen om haar huis te verkopen en bij Maarten in te trekken. ‘We zijn gehecht aan ons eigen plekje.’

aow-pensioen voor een alleenstaande

Maarten en Hanneke ontvangen allebei AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als alleenstaande krijgen ze ieder een AOW-pensioen van € 1.079,93 bruto per maand. Wie getrouwd is of volgens de wet samen woont, krijgt € 752,12 bruto per maand. Dat is niet voor niets: wie samen woont, kan veel kosten delen. Geldt dat ook voor Maarten en Hanneke?

‘we houden ieder onze eigen woning’

‘We staan op verschillende adressen ingeschreven bij de gemeente’, reageren ze. ‘We houden onze eigen woning.’ Maar dat doet er niet toe voor de AOW. Maarten en Hanneke verblijven het grootste deel van hun tijd samen op hetzelfde adres, doen samen boodschappen, ze gebruiken dezelfde auto en helpen elkaar bij het huishouden. Dat zijn allemaal aanwijzingen dat ze een gezamenlijke huishouding voeren en dus voor de wet samen wonen.

een situatie kan veranderen

Maarten en Hanneke staan er niet bij stil dat ze ondertussen heel veel samen doen en delen. Dat is geleidelijk zo gegroeid. Een situatie kan nu eenmaal veranderen. Twijfelt u over uw eigen situatie? Neem het zekere voor het onzekere en kijk op www.weethoehetzit.nl, dé wegwijzer in regels bij AOW-pensioen.

Campagnebeeld

wanneer woont u voor de wet samen?

U woont volgens de wet met iemand samen als er sprake is van een ‘gezamenlijke huishouding’. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u: • met een andere persoon uw hoofdverblijf in één woning heeft én • de kosten van het huishouden deelt (bv. de boodschappen) of • voor elkaar zorgt (bv. samen koken of schoonmaken). Let op: het voeren van een gezamenlijke huishouding betekent dus niet per se dat u ook continu samen in een woning verblijft.

samen wonen kan met iedereen

Om volgens de wet met iemand samen te wonen (en een gezamenlijke huishouding te voeren), hoeft er geen verliefdheid in het spel te zijn. U kunt bijvoorbeeld ook samen wonen met een goede vriend, een broer of zus, een verzorger, of een kleinkind dat ‘op kamers’ woont. Alleen als u samen woont met uw kinderen of ouders, is er geen sprake van een gezamenlijke huishouding.

geef wijzigingen door

Juist nu is het belangrijk na te gaan of u zich aan de regels houdt omdat de overheid van plan is om de boetes op overtredingen te verhogen. Dat mag u toch niet overkomen?

Als u de SVB niet (tijdig) heeft doorgegeven dat u een gezamenlijke huishouding bent gaan voeren met een ander, en daardoor ten onrechte AOW-pensioen voor alleenstaanden ontvangt, kunt u een boete krijgen. Daarom is het belangrijk dat u zo’n wijziging snel doorgeeft aan de Sociale Verzekeringsbank. Kijk voor meer informatie op www.weethoehetzit.nl.

Dit is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank.

VANAF JULI 2012 TE HUUR

23 huurwoningen in Chaam Huurprijzen van €600,- tot €800,- per maand · Ideale woningen voor starters en senioren · Woonoppervlakte van 73 tot 145 m2 · Inclusief buitenruimte · Met 1 tot 3 slaapkamers · Huurprijzen van € 600,- tot € 800,- p.m

Interesse? Past uw inkomen bij de woning? • 17 woningen met huurprijs tot € 664 (grens huurtoeslag) > maximaal gezamenlijk bruto jaarinkomen is € 34.085,• 6 woningen met huurprijs tussen € 664 en € 800 > minimaal gezamenlijk bruto maandinkomen is 3½ x de maandhuur voor senioren en 4x de maandhuur voor niet-senioren

Voor meer informatie neemt u contact op met Laurentius. T: 076 – 5 644 644 | E: info@laurentiuswonen.nl

www.laurentiuswonen.nl/chaam Voorrang Inwoners uit Chaam hebben voorrang, met voorkeur voor senioren en starters. Maar ook als u niet tot deze groep behoort, maakt u kans om hier te wonen.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 20

DIRK BLEYS

VOOR ALLE MAATWERK IN ARDUIN, MARMER EN GRANIET Nieuwe Stationsstraat 83 2381 Weelde-Statie België Tel. 014 65 74 03 Fax 014 71 73 58 GSM 0472 84 44 50 www.natuursteenbleys.be tegelrestanten beschikbaar GRATIS OFFERTE

• Grafmonumenten • Dorpels • Natuursteen tegels • Keramische tegels • Raamtabletten • Trappen • Keukenbladen • Tafels, brievenbussen,...

Te koop gevraagd:

MUNTEN EN POSTZEGELS Verzamelingen, partijen, restanten postzegels Gouden, zilveren en andere munten

Muntenhoek.nl - Hank Kantooradres: Jachtsloot 2B Naast de RABO-pinautomaat Bezoek alleen op afspraak. Tel.: 06-24720653 of 06-53390183 Voor alle graaf- en grondwerken, zowel binnen als buiten, met bobcats van 90 cm tot 160 cm breed en minikraantjes van 800 kg (70 cm. br. ) tot 5000 kg. (180 br.), voor het leegrijden van mestveestallen en kippenhokken, bel naar Herman van Beek tel. 0031(0)135078118 of 0031(0)0653364696.

Last van vochtige ruimtes of natte muren? Huur een bouwdroger! Van Enschot Boshoven 8 Alphen 013-5081908.

NASSAU GRASS rolgazon. Vanaf € 1,75 m². Afhalen, aanleggen, verticuteren, frezen, dooren inzaaien, aanrollen, meststoffen , graszaad, thuisbezorgen en renovatie. Tel.: 0031 (0)135079954.

Gevraagd: flinke hulp in de huishouding (± eens in de 14 dagen). Bel 00(0)31 613899730.

Te huur: schaarhoogwerker werkhoogte 11 mtr knik giek-hoogwerker met telescoop tot 17 mtr. Ruw terrein diesel schaarhoogwerkers 4x4 werkhoogte 12,5 mtr HERMAN VAN BEEK Honden en Kattenpension 013-5078118of mob 06www.tpoppelshof.eu. Uw 53364696. vacantie ons werk. Met grote speelweide. Ook Riool verstopt of stankdagopvang, probleemproblemen? Bel Herman honden. 003214-650360 / van Beek. 013-5078118 / 00324-76940454. 06-53364696.

Gevraagd: flinke hulp in de huishouding (± eens in de 14 dagen). Bel 00(0)31 613899730.

Ziggo + Al CAnAl digitA deAler

(Sier)bestrating - grond - sloop - riool - opruimen - bomen rooien 0644875441.

Tuinman, verzorgt graag uw tuin,landgoed of bedrijf. tel.0613457844

Riool verstopt of stankproblemen? Bel Herman van Beek. 013-5078118 / 06-53364696.

Theuns Dierenvoeders De Hak 16b Tel:0162313043 Het goedkoopste adres voor al uw dierenvoeders. Voor uw hond of kat. Van Vlooienband tot hondenmand.

www.dierenpensiondewildert.nl zorgt voor al u honden en katten tijdens de vakantie. Met zeer grote speelweides!!! Ook voor dagopvang. tel. 0161496515

Bestrijding nodig van: Wespen, Vliegen, Vlooien, Houtworm of andere Plaagdieren? Bel naar: A. Wijnen Ongediertebestrijding 013-5159912

Wegens uitbreiding van ons bedrijf vragen wij:

monteurs centrale verwarming en sanitaire installaties Geïnteresseerd? Bel voor een afspraak of verdere info: BE 014-699125 - NL 013-5077326 Turnhoutseweg 11B - 2387 Baarle-Hertog - info@jespersbvba.be

NASSAU GRASS rolgazon. Vanaf € 1,75 m². Boschoven 24 te BaarleNassau. Tel.: 0031 (0)35079954.

Te koop: gedeelte van servies „Villeroy-Bosch“ Type „Wild-Rose“ tel.06-28065692

Ik zoek stallingsruimte voor mijn oldtimer BMW Isetta. Maten 2 x 2 meter. Liefst Baarle e.o. Bernd Schotz 06-48150545.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 21

Ook Alphen Vooruit...

Koninginnedag 2012 Alphen Op 30 april viert heel Nederland weer Koninginnedag en dus ook in Alphen, georganiseerd door Stichting Alphen Vooruit. Daarom hieronder een opsomming van de activiteiten.

Gaanderij, Looiersboom, Gaanderij, Van Gaverenlaan, Van Leuvenlaan, Raadhuisstraat, Heuvelstraat. De stoet zal worden voorop gegaan door onze muziekvereniging Vlijt en Volharding. En voor de niet-fietsers zal dit jaar een huifkar meerijden, zodat je toch een rondje Alphen kan doen. Na de ronde zal Vlijt & Volharding een serenade brengen op het Binckplein.

Oranjetaarten

‘s Ochtends in alle vroegte vanaf 10.00 uur zullen enkele leden van Alphen Vooruit door de straten van Alphen rijden. Zij gaan 10 oranje taarten uitdelen aan mensen, die de nationale vlag hebben uithangen. Door middel van loting uit het gemeentebestand worden tien adressen geselecteerd. Deze mensen maken kans op een heerlijke taart, mits de vlag uithangt!! Is dit echter niet het geval, dan gaat dit lekkernijtje aan hun neus en deur voorbij. Dus Hang de vlag uit en eet taart bij het ontbijt! Verder verloop van de ochtend

Vanaf 11.00 uur(!) beginnen rondom het Binckplein de pleinactiviteiten. Alle basisschoolleerlingen mogen mee komen doen aan de activiteiten. Wat is er te doen: Je kunt geschminkt worden, we hebben popcorn staan en natuurlijk gaat de traditionele speelgoedruilbeurs weer van start. Dus heb je nog speelgoed waar je te oud voor bent of je kunt er niets meer mee, kom dan naar het plein toe! We verzoeken iedereen dringend om niet voor 10.30 uur op het plein aanwezig te zijn i.v.m de organisatie. De gedecoreerde dorpsgenoten zullen dit jaar een receptie ontvangen Galder. Versierde optocht

Ook dit jaar gaan we weer door de straten van Alphen trekken met een bonte

Streekproductenmarkt

stoet. Deze stoet gaan jullie zelf maken. Waarmee? Nou heel simpel, met alles wat rijdt. Dus pak je fiets, skelter, bolderkar, step, eenwieler, driewieler of iets anders, en ga aan de slag om deze zo mooi mogelijk te versieren. We gaan een rondtocht maken, waarbij alle kinderen met een versierde fiets of een ander rijdende voorwerp aan deel mogen nemen. Leuk is wel om zoveel mogelijk de kleuren van de Nederlandse vlag of het Oranjehuis te gebruiken. In de Heuvelstraat zal ook een kraampje staan, waar allerlei versier spullen liggen om je rijdend voorwerp op te leuken, als je het thuis nog niet hebt gedaan. Degene met de beste en mooiste versiering wint een prijs. Dus ga alvast maar verzinnen, hoe je het mooist voor de dag kan komen. Hieronder de route en we gaan rond 11.30 van start. Binckplein, Molenstraat, Willibrordusstraat, Stationstraat, Baronielaan,

Ook vanaf 11.00 uur zal de streekproductenmarkt van start gaan. Deze zal tot 14.00 uur duren. De speelgoedruilbeurs is om 13.00 uur afgelopen. Verschillende leveranciers van streekproducten en ambachtslui zullen hier met een kraampje staan. De kraampjes staan in de Heuvelstraat opgesteld. Verder hebben we nog onze andere activiteiten. - Oud Hollandse spelen: In de Heuvelstraat kunnen verschillende spelen worden beoefend. Haal je spelkaart en ga aan de gang. - Fietstochten: We hebben enkele fietstochten voor de liefhebbers klaar liggen. Deze zijn op te halen bij de kraam bij de kiosk op het Binckplein. De tocht is geheel op eigen risico en onderweg zullen geen posten of verkeersregelaars van Alphen Vooruit aanwezig zijn. Om 13.00 uur zal op het plein Raadhuisstraat / Heuvelstraat een geweldige dansvoorstelling worden weggeven door Free Style Dancing uit Gilze, waar ook vele Alphense kinderen aan meedoen. Brunch

Zoals vorige week al gezegd; we gaan tijdens de Oranje dag van Nederland een gezellige brunch organiseren. De

Scouting Alphen houdt geraniumactie De lentekriebels beginnen weer te komen’. Binnenkort worden de tuinen weer opgefleurd met mooie planten en bloemen.Scouting Alphen speelt hier op in: Net als voorgaande jaren houden wij dit jaar namelijk weer een actie waarmee u in uw tuin aan de gang kunt. De leden van Scouting Alphen gaan geraniums verkopen. Om uw tuin een extra vrolijk lentekleurtje te geven, heeft u de keuze uit rode en roze geraniums. Vanaf vorige week hebben de leden van Scouting Alphen bestelformulieren meegekregen en wellicht dat ze bij u langskomen om de geraniums te verkopen. Als u de geraniums bij één van onze leden koopt, worden ze op of vlak na zaterdag 12 mei bij u thuis afgeleverd. Kortom als een lid van Scouting Alp-

hen bij u langs komt om de geraniums te verkopen, twijfel dan niet en koop fleurige geraniums. U bent dan namelijk verzekerd van een goed kwaliteitsproduct, u hoeft zelf de deur niet uit én u steunt op deze manier Scouting Alphen! Mocht er niemand bij u aan de deur geweest zijn en u wilt toch graag ge-

nieten van geraniums in uw tuin, dan kunt u de geraniums ook bestellen. De kosten van de geraniums zijn € 1,35 per stuk en dienen vooraf betaald te worden. U kunt de geraniums dan op zaterdag 12 mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur ophalen bij het scoutinggebouw aan de Zandstraat 6. Ze zijn tot en met woensdag 25 april te bestellen bij: Debbie Jansen 0623842961 / Carolien Deliën 0135082186. Bestellen kan ook per email. Stuur uw email naar: debbiejansen32@ hotmail.com Alvast bedankt voor uw medewerking! Scouting Alphen.

Stichting Jeugdwerk Baarle

Allen-tegen-de-leiding bij de Krokoklub Afgelopen zaterdag was het bij de Krokoklub junglemiddag. We begonnen met een variatie op het spel ballerina, soldaat en rock & roll ster. De variatie was leeuw, slang en olifant. Na dit spel werden jullie in drie groepen verdeeld voor drie spelletjes. De spelletjes waren torens bouwen met kratten, fruit proeven en klauteren onder een junglenet. Tot slot werden jullie om half vijf weer opgehaald. Volgende week zaterdag is het bij de Krokoklub allen-tegen-de-leiding, hierbij gaan jullie allerlei spelletjes doen in een uur. Op zaterdag 26 mei 2012 gaan we met de Krokoklub het seizoen afsluiten. Na een superleuk en gaaf Krokoseizoen doen we dit met een uitstapje. Dit jaar gaat het uitstapje naar Speelstad in Wechelderzande. In dit uniek binnenpretpark kan je je volledig uitleven met luchtkastelen, botsauto’s, ballenbaden, hangbruggen en heel veel meer. Voor wie alvast een kijkje wil nemen: www.speelstad.be. We vertrekken ‘s middags om 12.30 uur met de bus (dus om 12.15 uur aanwezig zijn). De bus staat klaar op de parkeerplaats achter het SOB-gebouw. Na een middagje ravotten gaan we nog lekker iets eten in de cafetaria van Speelstad, en daarna vertrekt de bus weer richting Baarle om 17.30 uur. We zullen dan rond 18.15 uur terug op de parking achter het SOBgebouw zijn.

Leden betalen voor deze supergave dag € 7,50. Niet-leden betalen € 10,00. Je kunt je opgeven tijdens de Krokoklub of bij Nicole (Parallelweg 6/1, 2387 Baarle-Hertog). Voor eventuele vragen kun je eveneens terecht bij Nicole (04 97036322 of 06 29578407). Let op: Je kunt je opgeven tot zaterdag 5 mei op de krokoklub, of tot 12 mei bij Nicole (Parallelweg 6/1, 2387 Baarle-Hertog). We hebben een bus gereserveerd en als deze vol is (leden krijgen voorrang op niet-leden), kun je jammer genoeg niet meer mee. Wees er dus snel bij! NB: Dit uitstapje zal doorgaan op zaterdag 26 mei, en niet op 5 mei zoals in de programmaboekjes staat. Dit omdat er dan andere activiteiten gepland zijn in Baarle, en we willen de kindjes de kans geven daar ook naar toe te gaan. Hopelijk hebben jullie er net zo veel zin in als wij en zien we jullie allemaal terug op zaterdag 26 mei!

Nog een belangrijk aandachtspunt: wij verzoeken de ouders/verzorgers om uw kind(eren) boven bij de entree af te zetten en ze daar om 16:30 uur weer op te halen. Dit i.v.m. de veiligheid van uw kind(eren). De KROKOKLUB is er (bijna) iedere zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur in onze jeugdwerklokalen. Er worden verschillende dingen voor jullie georganiseerd, elke week weer wat anders. Een middagje KROKO kost normaal gezien voor niet-leden € 1,50 en voor leden €1,-. Opgavenstrook afsluiting

Naam: ........................................ Adres: ........................................ Telefoon: . .................................. Leeftijd: ..................................... Evt. Lidnummer: ....................... Ik ben lid / geen lid van de Krokoklub. (doorstrepen wat niet van toepassing is)

brunch zal worden gehouden van 12.30 uur tot 14.00 uur op het plein Raadhuisstraat / Binckplein. De brunch zal voor een groot gedeelte bestaan uit plaatselijke producten. Verschillende plaatselijke en regionale bedrijven en verenigingen zullen tijdens deze brunch vertegenwoordigd zijn. Denk hierbij aan de Alphense bijenhoudersvereniging St. Ambrosius, Kaasmakerij De Jong, Van Gorp eieren, Palingkwekerij De Dikke en de Dunne, Schapenboerderij De Schaepsdijck, Fokbedrijf ‘Van ‘t Zandeind’ uit Riel en het groenteboertje uit Alphen. Het brood komt van bakker Thijssen. Oftewel een bonte verzameling van lekkere producten. Aangezien het aantal beschikbare plaatsen op een maximum is ingesteld, hebben wij een kaartverkoop in het le-

vengeroepen. Een brunchkaartjes kost € 8,00 voor volwassenen en € 6,00 voor kids. De kaartjes zijn verkrijgbaar bij Van Tilborg Interieurs en Den Brouwer. En denk eraan: op = echt op! De kinderen krijgen een leuke knapzak met lekkernijen en kunnen in een speciaal voor hun ingerichte hoek worden genuttigd. Bij echt slecht weer zullen de pleinactiviteiten naar CC Den Heuvel verhuizen. De brunch wordt dan afgelast, maar dat zal tijdig worden kenbaar gemaakt. Geld voor het gekochte kaartje komt dan retour! Het Koninginnedagboekje is weer huis aan huis rond gedeeld. Mocht u onverhoopt toch geen boekje hebben ontvangen, dan zijn deze af te halen bij Van Tilborg Interieurs in Alphen. Bestuur Stichting Alphen Vooruit.

Landelijke collecteweek 22 t/m 28 april 2012

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp

Maar liefst 1 op de 20 kinderen in Nederland krijgt te maken met jeugdhulpverlening. Ernstige problemen in de thuissituatie vragen om begeleiding door jeugdzorg of soms zelfs uithuisplaatsing. Deze kinderen zijn tegen wil en dank “anders” en voelen zich vaak buitengesloten. Een groot deel van hen woont in pleeggezinnen, instellingen en gezinnen met financiële problemen. Voor deze kinderen zijn veel leuke dingen vaak niet weggelegd, omdat het geld hiervoor ontbreekt. Kinderhulp vindt dat ook zij recht hebben op “een beetje gewoon geluk”. Het is belangrijk dat ook deze groep aansluiting houdt bij hun leeftijdsgenootjes. Kinderhulp levert daarom jaarlijks financiële bijdragen. Voor bijvoorbeeld een weekje kamperen, sportlidmaatschap, muzieklessen of een fiets. Dingen die vanzelfsprekend lijken, maar die toch zoveel verschil maken in een

kinderleven. Al meer dan 50 jaar gaan er elk jaar duizenden vrijwilligers met de collectebus op pad voor Kinderhulp. Zo ook dit jaar weer. In de week van 22 t/m 28 april is de landelijke collecteweek van Kinderhulp. Mocht u meer informatie willen of wilt u zich aanmelden als collectant voor Kinderhulp, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de contactpersonen in Baarle-Nassau, Chaam en Alphen; - Elly van Tilborg, Baarle-Nassau, tel; 0032-14699085 - Sandra den Dekker, Chaam, bereikbaar via contactpersoon Alphen - Hanneke Popeijus, Alphen, tel; 0135082899

EK-voetbal 2012: een verhoogd risico op mazelen De GGD Hart voor Brabant adviseert voetbalfans die komende zomer naar het Europees Kampioenschap (EK) voetbal in Polen en Oekraïne gaan om zich te laten vaccineren tegen de mazelen. In het westen van Oekraïne tegen de Poolse grens heerst namelijk een mazelenepidemie. Iedereen die de mazelen heeft gehad of ertegen is gevaccineerd, heeft geen nieuwe vaccinatie nodig. De GGD en het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering raden bezoekers aan het EK aan om zich ook te laten vaccineren tegen difterie-tetanus en polio (DTP) en hepatitis A (besmettelijke geelzucht). Deze ziekten kunnen namelijk uitbreken bij evenementen waar veel mensen samenkomen. Deze vaccinaties moeten bij voorkeur vier tot zes weken voor vertrek gehaald worden, maar ook last-minute heeft het nog zin. Hondsdolheid

Een belangrijk advies aan de supporters is verder om uit te kijken voor honden en katten. In Polen en Oekraïne komt hondsdolheid voor; een hondenbeet of een uithaal van een kat kan vervelende gevolgen hebben. Afspraak maken

De GGD kan u uitstekend adviseren over te nemen voorzorgsmaatregelen. Maak een afspraak op het reizigersspreekuur via www.ggdreizigerszorg. nl of bel 0900-8222467 (10 ct/min). Bezoekers aan het reizigersspreekuur die naar het EK gaan, ontvangen de komende weken een leuke Oranjeattentie.

Carnavalsvereniging de Flitsers organiseert de bekeroverdracht Na enkele jaren een gezellig bekerbal mee te hebben gemaakt is het dit jaar weer tijd voor een ware bekeroverdracht. Carnavalsvereniging de Muggehufters draagt dit jaar de wisselbeker van de praalwagens over aan Carnavalsvereniging de Flitsers. Carnavalsvereniging de Flitsers heeft afgelopen carnaval 3 keer een eerste prijs binnen de categorie praalwagens weten te bemachtigen, onder andere in de carnavalsoptocht in Alphen. Voor deze mooie overwinning verdienen ze de wisselbeker die momenteel nog in het bezit is van de carnavalsvereniging de Muggehufters. Tijdens de bekeroverdracht op 12 mei wordt de beker overgedragen waarvoor traditiegetrouw enkele opdrachten uitgevoerd moeten worden. Deze bekeroverdracht wordt omlijst door een gezellig ouderwets schuurfeest wat plaats gaat vinden in de schuur van familie de Jong aan de Schellestraat in Alphen. Op deze avond zullen Dj Franky Dux, bekend van Dektse Dance Night, Dj Roeney

en Dj Eloy vanaf 8 uur het publiek vermaken. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom bij dit gezellige feest, een kaartje kost €6,00 en is enkel aan de deur te verkrijgen.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 22

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl Ruimtelijke ordening

Officiële Bekendmakingen - week 16 Bouwen

• Verleende omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen: Het aanleggen van een paddenpoel en het planten van een haag op het perceel kadastrale gemeente Chaam, sectie K, nr. 654 (achter Nieuweweg 6 te Chaam) Het aanleggen van een paddenpoel en het aanplanten van bomen en bosjes op het perceel kadastrale gemeente Chaam, sectie K, nr. 796 (tegenover Kloosterstraat 29 te Chaam)

Datum besluit: 11 april 2012 11 april 2012

• Kennisgeving ontwerpbesluit Kloosterstraat 29, Chaam Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het project tot het verbouwen en restaureren van een boerderij aan de Kloosterstraat 29 te Chaam. Op 23 december 2011 is voor die verandering van een beschermd (rijks)monument een aanvraag ingediend voor de activiteiten bouwen en veranderen beschermd monument. Vanwege de activiteit veranderen beschermd monument dient de beslissing op de aanvraag voorbereid te worden met de zogenoemde uitgebreide procedure.

• Terinzagelegging ontwerp besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai ‘Keizershof’ te Chaam Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, op grond van de Wet Geluidhinder ontwerp besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai “Keizershof” te Chaam ter inzage legt. • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Keizershof’ te Chaam Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Keizershof” te Chaam ter inzage legt. • Vaststelling bestemmingsplan Dorpshuis Galder Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan

het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 29 maart 2012 het ontwerpbestemmingsplan Dorpshuis Galder gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen omdat de economische uitvoerbaarheid anderszins is verzekerd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het aanpassen van het bouwvlak voor het nieuw te bouwen dorpshuis te Galder. Het raadsbesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van 24 april 2012 tot en met 4 juni 2012 voor eenieder tijdens openingsuren ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen en op afspraak. Tevens is het plan raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.alphen-chaam.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Milieu

• Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam geven ingevolge artikel 3.8 Wabo kennis van de ontvangst van de onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning:

• Wet milieubeheer

Ontvangstdatum: 5 april 2012 12 april 2012 13 april 2012

Burgemeester en wethouders van AlphenChaam maken bekend, dat zij een herstelbesluit hebben genomen aangaande een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer naar aanleiding van de hieronder vermelde aanvraag:

Locatie / adres: Ginderdoorstraat 6, 4861 CC Chaam Withagen 86, 4861 AR Chaam Reitheining 5, 5131 NT Alphen

Colofon Gemeentekantoor Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br. Telefoon: (013) 508 66 66 Fax: (013) 508 66 54 Internet: www.alphen-chaam.nl E-mail : info@alphen-chaam.nl

Activiteit(en): Het bouwen van een loods Het plaatsen van een schutting Het kappen van diverse bomen

oPen DAG:

zondag 22 april 2012 van 10.00 uur tot 16.00 uur

florijnstraat 7a - Chaam

• VOF van Boxem-Ansems voor het wijzigen van een varkenshouderij aan de Oude Rielseweg 10 te Alphen, gemeente AlphenChaam. Het herstelbesluit is geformuleerd conform de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, nummer 201011045/1/A4 d.d. 14 maart 2012. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikking. De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 april 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de sector Publiekszaken van het gemeentekantoor te Alphen, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. Indien U onmogelijk in de gelegenheid bent zich gedurende deze uren vrij te maken, kan na telefonische afspraak (tel: 013-5086666) een alternatief tijdstip worden bepaald.

openingstijden gemeentekantoor Burgerzaken Maandag: 13.30-19.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur front-office vergunningen Maandag 13.30-16.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur

Voor het einde van genoemde termijn van zes weken kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld door de aanvrager, de wettelijke adviseurs, degenen die eerder bedenkingen kenbaar gemaakt hebben tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende zijn, en belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Indien hierboven is aangegeven dat de beschikking is gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikking, kan ook beroep worden ingesteld door degenen die bezwaren hebben tegen de aangebrachte wijzigingen. Een beroepschrift dient men in tweevoud in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA ‘sGravenhage. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek worden gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

• Plasticinzameling Op vrijdag 27 april wordt in Chaam plastic gescheiden ingezameld

WMo/WWB op afspraak 013-5083070 Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur overige afdelingen Dinsdag t/m vrijdag

09.00-12.00 uur

Milieustraat Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Melding storing en calamiteit Buiten kantooruren: (06) 53 745 844 Spoedeisende milieumelding Buiten kantooruren: 073-6812821 Spreekuur B&W * Burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten Op afspraak (013) 508 66 05 E-mail: m.lame@alphen-chaam.nl * Wethouder A.P.C.M. van de Heijning * Wethouder A.L.J. Braspenning * Wethouder A.G.C. van Raak Op afspraak: (013) 508 66 06 E-mail: p.derooij@alphen-chaam.nl Politie: Algemeen: 0900-8844 Wijkagenten Frie van Rijsbergen, wijkagent Alphen-Chaam, Paul Sintnicolaas, wijkagent Baarle-Nassau, Hans van Staveren, wijkagent Ulvenhout, vervangen elkaar bij afwezigheid: 0900-8844 Noodsituatie: 112

overig

• Raadsvergadering: donderdag 26 april 2012 Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Chaam, 19.30 uur. Agenda 1 Opening en vaststelling van de agenda 2 Spreekrecht burgers 3 Presentaties of toelichtingen Presentatie van mevr. mr. L. Huynen (coordinator Integrale Veiligheid) en de hr. H. Leijten (teamchef - politie) in verband met agendapunt 10 Kadernota Integrale Veiligheid. De kadernota is geschreven voor zowel de gemeente Alphen-Chaam als de gemeente Baarle-Nassau. Geïntegreerd in deze presentatie wordt agendapunt 10 behandeld. Voor deze presentatie en behandeling van agendapunt 10 is dan ook de gemeenteraad van Baarle-Nassau van harte uitgenodigd. 4 Actieve informatieplicht a. Centrumplan Alphen (reeds informeel behandeld in raadsvergadering 29 maart 2012) b. Rapport collegeonderzoek “Inhuur extern personeel”

5 6 7 8

9

10

11 12

13

Informatie over de Samenwerking WestBrabant Ingekomen stukken Vragenhalfuurtje Voorstel tot het vaststellen van de begroting en dekking van het project Herinrichting Galderseweg - St. Jacobsstraat en het uitstellen van de projecten Herinrichting Blokkenweide en Herinrichting Nieuwstraat – Engelbertstraat Voorstel tot het vaststellen van het beleids- en beheerplan openbare verlichting. Het ramen van € 25.000,00 per jaar in de begroting vanaf 2013 voor het vervangen van materialen. Voorstel tot vaststelling van de kadernota Integrale Veiligheid Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 2012-2015 en opdrachtverstrekking aan het college van burgemeester en wethouders voor het opstellen van een veiligheidsprogramma 2012-2013 Voorstel tot het kennis nemen van het Jaarverslag Regionaal Archief Tilburg (RAT) 2011 Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de conceptbegroting 2013 van de Belastingsamenwerking West—Brabant (BWB) Voorstel tot het tussentijds aanpassen van

het Protocol Inkoop- en aanbestedingsbeleid 14 Voorstel tot het vaststellen van de Marktverordening gemeente Alphen-Chaam 2012 15 Voorstel tot vaststelling van de interpretatie van het raadsbesluit d.d. 17-02-2011 “verhoging weerstandsvermogen grondbedrijf” 16 Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 29 maart 2012 De agendastukken met bijlagen liggen ter inzage bij raadsgriffier Michel Luijben (013-5086680) en zijn ook in te zien via www.alphen-chaam.nl.

Foto: Michel Luijben

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 23

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

overige informatie

overige informatie

• 4 mei : Vrijheid geef je door Jaarlijks houden we herdenken en vieren levend. Opdat wij met elkaar betekenis blijven geven aan de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het programma voor de herdenking in Chaam op vrijdag 4 mei a.s. is als volgt: 19.15 uur 19.55 uur 20.00 uur

Aanvang dienst in de Ledevaertkerk met lezingen, voordrachten, gezang en muziek Stille tocht naar het monument voor het raadhuis Twee minuten stilte gevolgd door Tap Toe, Wilhelmus, bloemlegging en toespraak

Het gemeentebestuur en het “4 en 5mei comité Chaam” nodigen u allen uit deel te nemen aan deze plechtigheid.

Wij vragen de mensen in de gemeente en met name degenen die nabij het raadhuis van Chaam wonen de vlag halfstok te hangen.

• Viering van de bevrijding, “Vrijheid geef je door” op zaterdag 5 mei a.s. in Chaam Bevrijdingsdag zal dit jaar in onze gemeente op bijzondere wijze worden gevierd met het onderstaande programma. U bent van harte welkom. 12.00 uur

aankomst en ontvangst estafettelopers Loopgroep Chaam met het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen bij sportpark Groot Heivelt, Gilzeweg, Chaam

12.15 uur

wandeling van Gilzeweg naar Raadhuisplein

12.30 uur

ontsteken bevrijdingsvuur bij herdenkingsmonument voor Raadhuis gevolgd door het Wilhelmus o.l.v. harmonie St. Cecilia uit Chaam, woord burgemeester vendelzwaaien Handboogschuttersgilde St. Willibrordus uit Alphen en ter afsluiting oplaten van ballonnen door kinderen. Wij vragen de mensen in de gemeente en met name de bewoners langs de route en nabij het raadhuis te Chaam te vlaggen.

• Hoorzitting commissie bezwaarschriften De voorzitter van de Commissie bezwaarschriften maakt bekend – onder voorbehoud van wijziging - dat de kamer Alphen-Chaam op woensdag 9 mei 2012 voor een zitting bijeenkomt in het gemeentekantoor te Alphen. De agenda luidt als volgt: 18.15 uur: Bezwaarschrift van Vromans-van Hal BV, gericht tegen het besluit van het college van Baarle-Nassau tot het in rekening brengen van de kosten van het ruimen van een hennepkwekerij in de bij hem in eigendom zijnde woning aan Pineind 2 te Baarle-Nassau; 18.45 uur: Bezwaarschrift van Wösten juridisch advies, gericht tegen het besluit van het college van Alphen-Chaam tot het in stand laten van de aanschrijving van 24 december 2010 teneinde de strijdige bewoning van de agrarische bedrijfswoning aan de Boslust 10 te Alphen te staken en gestaakt te houden.

• enquête Acht van Chaam: entree voor de Acht: Ja of nee? Het economische belang van de Acht van Chaam voor Alphen-Chaam en de regio en de beleving van de Acht van Chaam bij de inwoners van de gemeente is vorig jaar onderzocht door de NHTV Breda. De positieve resultaten van deze onderzoeken zijn meegenomen in de besprekingen met de gemeente over een nieuwe sponsor/ subsidieovereenkomst. De subsidie is onder druk van de bezuinigingen verlaagd.

Daarom zoekt De Acht van Chaam alternatieve inkomstenbronnen. Een daarvan is het heffen van entree voor de inwoners van de gemeente Alphen – Chaam (die niet direct aan het parcours wonen). Om de bereidheid van de inwoners te peilen voor een entreebijdrage wil de organisatie graag antwoord op enkele vragen. U kunt deze vragen beantwoorden via www. achtvanchaam.nl/enquete

• Wijziging landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (lRKP) Bekendmaking op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang. Op 10 april jl. is besloten de onderstaande gastouder op eigen verzoek te verwijderen uit het LRKP: M. van der Weijst uit Berkel-Enschot (registratienummer 126699410), per 4 april 2012.

Correctie De eerder dit jaar gemelde verwijdering op eigen verzoek van gastouder P. Jansen-Lips uit Galder (registratienummer 892307663) is niet correct. Mevrouw Jansen-Lips blijft zonder onderbreking geregistreerd in het LRKP.

• Kinderbijschrijvingen paspoort vervallen per 26 juni 2012. Wij maken u erop attent dat alle kinderbijschrijvingen die in het paspoort van de ouder(s) staan vermeld met ingang van 26 juni a.s komen te vervallen. Vanaf deze datum hebben alle kinderen een eigen reisdocument nodig als ze de grens over moeten. Voor reizen binnen Europa is een Nederlandse Identiteitskaart voldoende. De kosten zijn € 30,00 voor kinderen tot en met 13 jaar en € 40,05 voor kinderen vanaf 14 jaar. Voor reizen buiten Europa is een paspoort noodzakelijk. De kosten hiervan zijn € 48,70. Beide documenten zijn 5 jaar geldig. Alle houders van een paspoort met daarin (een) kinderbijschrijving(en) hebben rond 15 maart een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) ontvangen. Een herinneringsbrief is door het ministerie van BZK rond 10 april verzonden.

Door de verwachte drukte is het mogelijk dat er geen spoedprocedure mogelijk is. Alleen aanvragen van reisdocumenten gedaan vóór 1 mei worden voor de zomervakantie geleverd. let op!! Voor het aanvragen van een Nederlandse Identiteitskaart hebben kinderen tot 12 jaar schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/ gezaghouders met daarbij een kopie van het legitimatiebewijs van beide ouders. Voor het aanvragen van een paspoort hebben kinderen tot 18 jaar schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders met daarbij een kopie van het legitimatiebewijs van beide ouders. De houder van een paspoort welke (een) kinderbijschrijving(en) bevat kan zelf gedurende de geldigheidsduur van het paspoort met dit reisdocument blijven reizen.

• EXTRA OPENINGSTIJD ALLÉÉN VOOR AANVRAGEN EN AFHALEN REISDOCUMENTEN: Op woensdag 25 april is het van 13.00 uur tot 16.00 uur mogelijk reisdocumenten aan te vragen en af te halen. U kunt voor de aanvraag van reisdocumenten een afspraak te maken, telnr 013-5086672, vrije inloop is ook mogelijk. Burgerzaken is op bovengenoemde data alleen extra open voor aanvragen van reisdocumenten, NIET voor overige zaken!

• Bestuursleden gezocht voor Stichting Cultuurontwikkeling Alphen-Chaam (CoAC) De stichting COAC beheert een fonds voor de ondersteuning van culturele initiatieven in Alphen-Chaam. Elke inwoner van AlphenChaam kan een financiële aanvraag voor een project indienen, hiervoor is een eenvoudig formulier beschikbaar. Stichting COAC heeft de taak om de projecten te toetsen en een bedrag voor co-financiering vast te stellen. Het is belangrijk dat een project aansluit bij de artistieke visie van ‘Hallo Brabant, wij zijn Alphen-Chaam’ (zie www. alphen-chaam.nl, onder de knop Cittaslow). Voor de thema’s ‘inspirerend landschap’ en

‘grenzeloze grens’ worden twee werkgroepen opgericht. COAC wil haar bestuur graag met 3 personen uitbreiden naar 6 leden, evenwichtig verdeeld over de kernen Alphen, Chaam en Galder-Strijbeek. Wilt u meewerken aan de culturele ontwikkeling van Alphen-Chaam? Maak uw interesse dan uiterlijk 12 mei bekend. Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met secretaris Marga van Broekhoven: e-mail vanbroekhovenmarga@gmail. com, telefoon 013-5083862.

• Dorpsgesprekken Wilt u samen met de WMO-raad en de gemeente deelnemen aan een dorpsgesprek? Kies een datum en een locatie die u het beste schikt. U bent overal van harte welkom! • 25 april in Alphen Den Heuvel 14.00 uur • 26 april in Taxandria te Chaam om 19.30 uur • 27 april te Galder Leeuwerik om 14.00 uur.

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 24

Heemkundekring ‘Carel Een testament: ‘een noodzakelijk goed’ de Roy’ Alphen en Riel Notaris Bolscher op bezoek bij KVO Chaam Op de frisse woensdagochtend van 11 april verzamelden zich een grote groep KVO-leden bij Bellevue, omdat ze geïnteresseerd waren in het bezoek van notaris Bolscher bij KVO Chaam.Zoals gewoonlijk werden we goed ontvangen met koffie en thee.

De notaris had er geen enkele moeite mee om de aandacht te houden, want zijn verhaal was vooral duidelijk en helder. Hij lichtte met enkele praktische voorbeelden toe, waarom het goed is om een testament op te laten stellen. Een testament kan erfbelasting besparen en/of uitstellen. Daar is altijd iedereen wel voor te vinden. Het is, als je wat ouder wordt, ook prettig als je weet, dat het allemaal goed ge-

regeld is, voor, als je er niet meer bent, of alleen achter blijft. Hij informeerde ons natuurlijk ook over ‘suikertantes’, kwaaie zoons en hebberige schoondochters. Wat te doen, als je dit in een persoonlijke situatie tegenkomt. In ieder geval: regel alles in het testament, het is je laatste wilsbeschikking. Een bezoek aan de notaris is het geld dubbel en dwars waard; je wordt van alle informatie voorzien.

Na de pauze kregen we nog informatie over het ‘schenken bij leven’. Alle persoonlijke situaties zijn natuurlijk verschillend. Daarom is een bezoek aan de notaris zijn geld altijd waard en kunt u allerlei ‘poppenkast’ voorkomen. U kunt alvast kijken op www. notarisbolscher.nl. KVO Chaam bedankte notaris Bolscher voor zijn bezoek en met nog wat extra papieren informatie ging iedereen met een opgefrist en duidelijk beeld naar huis. Hartelijke groeten van een KVO-lid, KVO CHAAM chaam@kvo.nu

Weer goede ophaaldag 14 april j.l.

Oude metalen naar Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen

Zo gaat het opruimen snel. Dank je wel!

De oud-ijzer-inzamelingsdag 14 april j.l. is voor Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen een mooi succes geworden. Het was een ochtend hard werken maar niet voor niets. Zo’n 38 aangemelde adressen werden bezocht door onze ophaalploegen. Gelukkig deze keer géén vreemde “kapers op kust”! Het regulier aanvoeren van oude metalen voor V.&.V. blijft nog steeds mogelijk!! Voor iedereen uit Alphen en omstreken! Ook afgelopen zaterdag zijn we “buiten Alphen” actief geweest! Zaterdagochtend vanaf 9.30 uur gingen drie ophaalploegen op weg. Bij Jos van Dijk was het ook af en aan rijden van mensen die zelf hun oude metalen kwamen brengen. Om 11.30 uur was alles zo nauwkeurig mogelijk uitgesorteerd door mensen van V.&.V.

en kon de beschikbaar gestelde kraan van Gebr. Van Eijck aan de slag om de metalen in de klaarstaande container te deponeren. Onze dank aan Gebr. Van Eijck, die dit steeds als gulle geste voor de vereniging doet. Ook dank aan Jos van Dijk voor het be-

75+middag

KVO Alphen De denktank van de KVO Alphen heeft vorige week de leden die in 1937 of eerder geboren zijn met andere woorden de 75+ leden uitgenodigd voor een verrassingsmiddag. We hebben ze thuis opgehaald en bij Els Hermans op de Druisdijk stond de koffie met cup cake’s al klaar. Bijna alle 75+ leden waren aanwezig. Toon Timmermans was zo aardig om ons de film uit 1968 over Alphen te laten zien. Veel dames hadden deze nog niet gezien en men zag veel bekende gezichten en sommige waren wel heel bekend want dan waren ze zelf op de film te zien en er werd druk verteld wie ze allemaal herkenden. We hadden gedacht om ook naar de Martinus kapel te wandelen maar door het slechte weer zijn we lekker warm binnen blijven zitten. Onze KVO voorzitster Lenie Vermeer kwam ook even kijken en bedankte de denktank voor

Meezingen

het leuke idee om deze dames eens extra te verwennen. De denktank had Toon en Jan gevraagd om muziek te komen spelen: We kregen de teksten van de liedjes zodat we mee konden zingen, dit was erg gezellig want die liedjes kennen we allemaal en iedereen zong uit volle borst mee. Ook was er tijd om samen gezellig te praten. De denktank had gezorgd voor broodjes zodat men thuis niet meer hoefde te eten. Het is een gezellige middag geworden en er werd gezegd dat dit voor herhaling vatbaar is. De denktank bedankt: de 75+ dames voor de gezelligheid, Toon Timmermans voor het tonen van de film,Toon Havermans en Jan Oomen voor de mooie muziek en Els Hermans voor het beschikbaar stellen van de ruimte. De denktank: Berthy, Els, Els, Rikie en Rina.

schikbaar stellen van de ruimte voor onze inzameling oud-ijzer! Wij hebben sinds vier jaar een oudijzer-container geplaatst voor het inleveren van oude metalen t.b.v. onze vereniging. We stellen het brengen van oude metalen voor iedereen open en wel op de eerste zaterdag van de maand. Dan kunt u ook oude metalen inleveren op het adres waar u oud papier brengt; bij GERLA, Nieuwstraat te Alphen. U kunt daar dan gratis oude metalen inleveren. Let op: alleen oude metalen! Geen ander “afval”. Hebt u een grote hoeveelheid die opgehaald moet worden, of tussentijds, dan kunt u contact opnemen met Jos van Dijk tel. 013-5082127 of een e-mail sturen naar info@vlijtenvolhardingalphen.nl. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de spullen op te halen. Ook oude kleding zamelen we in, verpakt in plastic vuilniszakken. De papiercontainer en oude kledingcontainer staan bij de GERLA aan de Nieuwstraat en zijn elke zaterdag te bereiken tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Wij hopen dat u naast papier, kleding, vlooienmarktspullen ook oude metalen voor onze vereniging bewaart! Dank aan allen die deze ophaalronde 14 april j.l. hun oude metalen beschikbaar stelden aan onze vereniging. Ook dank aan de ophaalploeg! Namens V.&.V. JM

Heemkundekring “Carel de Roy” ziet terug op “Museumweekend” zaterdag 14 en zondag 15 april 2012 met expo “Bidprentjes”. De werkgroep “Bidprentjes” heeft afgelopen weekend een kleine expositie “Bidprentjes” laten zien in het Oudheidkundig Streekmuseum Baarleseweg 1 te Alphen. Museumweekend met Expo “Bidprentjes”

Ondanks dat er niet veel bezoekers zijn komen kijken waren het toch 2 heel erg gezellige middagen in het Oudheidkundig Streekmuseum. Er zijn in totaal 15 bezoekers geweest. De meesten brachten een bezoek aan het museum vanwege hun interesse in bidprentjes. Twee mensen van ‘Het Schoor’ Udenhout waren in het bijzonder geïnteresseerd in onze aanpak m.b.t. de bidprentjes. Ze verzamelen zelf ook bidprentjes en ze wilden graag zien hoe ze bij ons werden bewaard, gerangschikt, gescand etc. Deze mensen hebben onder enthousiaste leiding van Toon Timmermans het gehele museum bewonderd en ze waren zeer lovend over de bijzondere collectie en het bijzondere gebouw. Er zijn drie mensen geweest die zelf bidprentjes sparen en door deze hobby in het bijzonder geïnteresseerd waren in de expo ‘Bidprentjes’. En dan is er nog een echtpaar geweest uit Loosduinen, die in november 55 jaar getrouwd zijn en dit met de gehele familie gaan vieren in twee huisjes op ‘de Flaasbloem’. Zij hadden interesse in een rondleiding door ons Oudheidkundig Streekmuseum dat weekend, en ze kwamen alvast een kijkje nemen. Ze bellen nog om de rondleiding daadwerkelijk vast te leggen. En toen kwam er op de valreep nog een meneer op bezoek, die interesse had in de expositie over het ‘Bels Lijntje’.... (Brabants kwartiertje, oké, maar bijna een jaar te laat....??) Door de positieve reactie van de bezoekers was het een toch een geslaagd “Museumweekend”.

Een dagje uit naar de Floriade in Venlo

FNV Bouw Het bestuur geeft te kennen dat onze vraagbaak die elke maandagavond zitting heeft in De Schakel vanaf heden alleen nog een telefonisch spreekuur heeft, dit alleen op de maandagavond tot 19.00 uur waarna eventueel een afspraak gemaakt kan worden. Dit is het gevolg van de lage opkomst naar onze vraagbaak op de zittingsavonden. Het telefoonnummer van de afdeling is 0161454253 u kunt ook een bericht achter laten op het e-mail adres van de afdeling akdeleistroom@fnvbouw.nl

Met de KVO naar de Floriade

Nog enkele plaatsjes vrij

Workshop Facebook voor senioren Bibliotheek Baarle organiseert in samenwerking met KBO Baarle een workshop Facebook voor senioren. De aanvankelijk geplande sessie van 25 april was in een mum van tijd volgeboekt en daarom is er een tweede middag vastgelegd op 2 mei van 14u00 tot 16u00. Hier zijn nog een aantal plaatsen vrij. De workshop gaat door in het computerlokaal van het Cultureel Centrum. Inschrijven kan in de bibliotheek of via mail: k.verlooy@theek5.nl.

De werkgroep “Bidprentjes” van de Heemkundekring “Carel de Roy” is nog steeds op zoek naar bidprentjes en rouwbrieven. Breng ze naar het museum of voor meer informatie kunt u terecht bij Rinus Timmermans rinus.timmermans@kpnmail.nl Namens het bestuur Heemkundekring, “Carel de Roy”, Alphen en Riel, Wim Reijnders.

KVO Baarle-Nassau

Laatste gymles voor dit seizoen

Afdeling De Leistroom

Bidprentjes inleveren

Op maandagavond 23 april is het de laatste les. Na de les is er koffie met een traktatie. We gaan een paar maanden stoppen, maar we blijven wel iedere maandagmiddag fietsen. Om 13.30 uur vanaf de Loswal. Heeft u tijd en zin kom dan gerust eens meefietsen.

Dinsdag 5 juni gaat de KVO naar de Floriade in Venlo. Vertrek 8.15 vanaf de Loswal. Het Floriadepark is 66 hectare groot en bestaat uit 5 unieke werelden, van elkaar gescheiden door bosgebied. Elke wereld heeft een eigen decor,

programma en activiteiten. Werelden waarin je de natuur steeds op een andere manier ziet, voelt en beleeft. Dus trek je wandelschoenen aan! Op internet kun je kijken op www. floriade.nl De lunch kun je zelf meenemen of je gebruikt daar wat. Op de terug weg gaan wij dineren in Hoogeloon. Wij zullen ongeveer 21.00 uur in Baarle terug zijn. De prijs is € 58,-- p.p. en niet leden € 63,--. Incl.: entree, bus en diner. Opgave bij Cor of Lammie voor 15 april. Tel: 06-51814110 (betaling is opgave). Vergeet niet dat dinsdagavond 24 april in het Cultureel Centrum Baarle de avond van de hartstichting is. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Informatiebijeenkomst veranderingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning KBO Baarle-Nassau en gemeente Baarle-Nassau organiseren gezamenlijk een informatiemiddag omtrent de wijzigingen binnen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wellicht heeft u wel eens gehoord over de kanteling binnen de WMO, die ook binnen onze gemeente ingegaan is op 1 januari 2012. Wij willen u deze middag graag uitleggen wat deze wijziging in grote lijnen inhoudt. Binnen de WMO gaat het over bijvoorbeeld deeltaxi, scootmobielen, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en rolstoelen.

Bart van Linder, beleidsmedewerker WMO/sociale zaken, zal deze middag een presentatie verzorgen. Ook Memet Ataman, de nieuwe ouderenadviseur van WIJ, zal deze middag aanwezig zijn om zich voor te stellen. Datum: maandag 23 april 2012 Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur Plaats: La Salle zaal (Cultureel Centrum Baarle) Bij deze bijeenkomst zijn ook niet-leden van de KBO van harte welkom. Graag aanmelden voor 13 april 2012 telefonisch bij Mevr. K. Vrolijk (gemeente Baarle-Nassau) tel.013-5075200, of per e-mail kvrolijk@baarle-nassau.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 25

Heemkundekring Amalia van Solms

Tentoonstelling over de huisartsen Govaerts In dit artikel een terugblik op de boeiende lezing van Jan van Eijck over de ouwe dokter Govaerts, informatie de tentoonstelling op 22 april aanstaande in het kader van erfgoeddag en een vooraankondiging van een bezoek aan museum ‘t Kaske in Poppel.

ontworpen door architect Jan Rens uit Goirle. De oudste zoon van Adrien, Jos Govaerts, ging in 1917 vanwege de Eerste Wereldoorlog medicijnen studeren in Utrecht. Hij maakte zijn studie af in Leuven omstreeks 1923. Adrien en Jos hebben ongeveer 25 jaar samen praktijk gedaan in Baarle en verre omstreken. Vandaar het onderscheid tussen d’n ouwe en de jonge dokter. Adrien is ook nog enkele periodes burgemeester geweest van Baarle-Hertog. Met tal van anekdotes schilderde Jan van Eijck een kleurrijk portret van de dokter. De huisarts trok overdag maar ook menigmaal bij nacht en ontij met paard en rijtuig en later met een auto naar patiënten in een grote kring om Baarle. Voor meer informatie en foto’s: www.amaliavansolms.org Erfgoeddag tentoon­ stelling op 22 april 2012

Jan van Eijck aan het woord tijdens zijn boeiende lezing over dr. Govaerts. D’n ouwe dokter Govaerts

De ruim honderd belangstellenden hingen aan de lippen van Jan van Eijck tijdens de lezing over dokter Adrien Govaerts op dinsdag 10 april 2012 in de aula van het Cultureel Centrum Baarle. Jan, zelf ook arts en tevens heemkundige nam, de aanwezigen mee in een historische vogelvlucht over de medische wetenschap van 1800 tot 1950. Dokter Adrien was van 1889 tot 1948 huisarts in onze streek. Tegen het licht van de medische ontwikkelingen maakte Jan van Eijck duidelijk hoe dokter Govaerts als huisarts tewerk ging. Jan schetste op boeiende wijze welke medische ontwikkelingen dokter Adrien Govaerts, als huisarts gedurende de bijna 60 jarige periode heeft meegemaakt. In 1896 trouwde Adrien Govaerts met Louise De Mey. Zij kregen 6 kinderen, twee zonen en vier dochters. Adrien heeft in 1895 zijn huis laten bouwen aan de Pastoor de Katerstraat

Op 22 april 2012 is er een tentoonstelling in het Heemhuis, Kerkstraat 4 te Baarle-Hertog in kader van Erfgoeddag. Het heemhuis is geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Het thema van erfgoeddag is dit jaar “helden”. Tijdens bovengenoemde lezing over dr. Govaerts is het duidelijk geworden dat huisartsen, zoals de doktoren Govaerts betiteld mogen worden als helden voor Baarle en wijde omgeving. Heemkundekring Amalia van Solms heeft de tentoonstelling geheel gewijd aan de beide doktoren Govaerts. Zij waren voor vele mensen in en om Baarle gedurende driekwart eeuw ware helden. Bij ernstige ziekten en moeilijke geboorten waren zij de steun en toeverlaat. Bekend is dat zij dat op een sociale manier deden, zodat mensen die het eigenlijk niet konden betalen toch geholpen werden. In de tentoonstelling zijn uiteraard foto’s van de beide huisartsen te zien, maar ook hulpmiddelen en apparaten die zij gebruikt hebben. Beslist de moeite waard. Bezoek aan de tentoonstelling is kosteloos en een kopje koffie zit er ook altijd. Bezoek aan museum ‘t Kaske in Poppel

Dokter Jos Govaerts (de jonge dokter) zoals vele Baarlenaren hem gekend zullen hebben. Op deze foto uit 1975 zit hij naast zijn kleinzoon Paul, die later ook dokter werd.

Op zaterdag 12 mei 2012 trekken we er weer eens op uit. We gaan met de f iets naar Poppel een bezoek brengen aan het museum ‘t Kaske, dat gehuisvest is in het voormalige gemeentehuis van Poppel. We v e r t r e k k e n om 13.00 uur aan het heemhuis. De deelname is gratis. Om te weten met hoeveel personen we rondgeleid gaan worden, wordt gevraagd om deelname vooraf op te geven. Volgende week meer informatie hierover.

Zondagmorgen 22 april vogelbeurs in Riel

Maandelijkse vogelbeurs Op zondagmorgen 22 April is er weer de maandelijkse vogelbeurs in het ontmoetingscentrum de Leybron Dorpsplein 20 Riel. De maandelijkse vogelbeurs wordt zondagmorgen 22 April gehouden in het ontmoetingscentrum de Leybron. En de vogelbeurs is open van 8.30 tot 11.30 uur en de entree is € 1.00 de kinderen mogen gratis naar binnen. Op deze vogelbeurs hopen we weer een groot aantal vogels te hebben, waaronder vele kleur en postuurkanaries, ook vele soorten tropische vogels, kleine en grootte parkieten, grondvogels en ook altijd de Europesche cultuur vogels zijn er. Als je zelf vogels wilt aanbeiden ben je van har-

te welkom, en maken we gaarne een plekje vrij. Kom naar deze vogelbeurs misschien is er wel de vogel waarnaar je opzoek ben. Ook is er alles voor de verzorging en hobby aanwezig, waaronder zaden, zachtvoeders, insecten, broedblokken en nestkastjes, enz. Er is ook veel kennis en informatie aanwezig. En voor inlichtingen over de vogelvereniging kun je vragen aan de aanwezige bestuurleden. Wij als bestuur hopen U te mogen begroeten, tot zondagmorgen. Secretaris van de vogelvereniging Jan van Tuijl.

Heemkundevereniging Carel de Roy (Alphen-Riel)

beker die een jaar lang zo erg gelukkig was geweest in het café van Gusje en Liza Smolders in de Raadhuisstraat. Ook werd er toen een heus bidprentje uitgereikt die het geheel nog origineler maakte. De daarop volgende jaren is de bekeroverdracht heel vaak een grote happening geweest, maar de laatste jaren is deze traditionele gebeurtenis in het verval geraakt. Juist deze traditie is dus dit weekend weer opnieuw opgerakeld en hopelijk wordt het weer een jaarlijks terugkerend feest. De wisselbeker is nu weer in het bezit van de buurt Rabasta, die deze afgelopen Carnaval ook echt hadden verdiend. Op de foto in onze rubriek zijn een aantal mensen goed te herkennen en ik geef hierbij dan ook enkele namen van personen die op de begrafenisfoto staan. We herkennen: Jan van Tilborg; Beb de Leeuw; Piet Toonen; Jan Stabel; Net Meeusen-Smolders; Annie Baeten-de Graaf; Ad Baeten; Pietje Geerts en Nel van HeumenWie kent de ontbrekende namen van mensen op deze foto ?? Hoosemans. Deze week dus nog een keer deze Afgelopen zaterdag-avond is bij H.C.R Den Brouwer in Alphen een foto en heeft u aanvullingen of cortraditie in ere hersteld en zijn de oorspronkelijke bedenkers van de recties op de namen of uiteenzet“bekeroverdracht” zelf weer in het bezit gekomen van deze felbe- ting, kom er dan mee zodat we het geerde wisselbeker. een en ander compleet kunnen maken. De foto die wij vorige week in deze plaats als een echte begrafenis, de Vanuit Riel kregen wij een foto van rubriek hadden geplaatst was er een begrafenis van de wisselbeker. Op 1945 en we zijn weer benieuwd van diepe droefheid van het buurt- de foto zien we dan ook een kistje of er mensen zijn die iemand of schap Rabasta. Rabasta moest in in waarin de wisselbeker in een echte eventueel misschien zichzelf herhet jaar 1962 namelijk de met Car- rouwstoet vanuit Rabasta naar Den kennen. Reageren kan per e.mail; naval gewonnen wisselbeker over- Heuvel is gebracht. De meeste Ra- ad.blous2@casema.nl of per telebrengen naar het buurtschap Den bastianen waren zoals de kleding op foon: Ad Blous; Tel: 0135081265. Heuvel. Deze zeer droevige gebeur- de foto ook laat zien diep bedroefd Allen weer bedankt voor jullie betenis (althans voor Rabasta) vond om het heengaan van de beker, de langstelling en/of medewerking.

Wie zijn (is) dit?

Wie zijn (is) dit ?

Geweldig weekend Herentals

Jeugdmuziek weekend Vlijt en Volharding Vrijdagavond 30 maart 18.00 uur vertrekt een bus vol jeugdleden van muziekvereniging Vlijt en Volharding naar hun weekendadres De Brink in Herentals. De jeugdcommissie heeft de regie strak in handen en alle moeite gedaan om er weer een muzikaal, gezellig en onvergetelijk weekend van te maken.

Majorettes hadden buiten de ruimte!

Het thema dit jaar is; ‘Ik hou van Holland’ en hoe kan het ook anders als je logeeradres in België ligt. In De Brink wacht ons een feestelijk versierde entree en nadat iedereen de tijd heeft gehad om de zaak te verkennen en zijn of haar bed op te maken wordt gestart met een rondje kennismaak spelletjes. Later op de avond breekt de strijd los om de grote V. en V. wisseltrofee in een heuse ‘Holland’s got talent’ show. Geweldig leuke acts en meteen een gezellige sfeer. Deze keer wordt de trofee meegenomen door Florence en Lois. Proficiat! Zaterdag 31 maart start met traditioneel tromgeroffel en geloei van een sirene, waarna iedereen min of meer opgefrist aan het ontbijt verschijnt. Er wordt geoefend voor een dansje en gerepeteerd voor een eerste optreden in het jeugdorkest en de ochtend vliegt voorbij. Na

een bord frietjes, ragout en groente en een heerlijk ijsje heeft iedereen weer genoeg energie voor een speurtocht, waarbij het goede antwoord op vragen over NL of BE de richting bepaalt. Na een heerlijk “vier-uurtje” is er nog een repetitieronde. Een spelronde ‘a minute to win it’ houdt de deelnemers volop actief. Na een groot bord spaghetti bolognese kan iedereen zich gaan uitdossen voor de grote feestavond met de quiz ‘Ik hou van Holland’. Met groot enthousiasme strijden de teams van Nicole en Jennefer o.l.v. quizmaster Rens samen met hun in rood wit blauw en oranje uitgedoste aanhang om de prijzen. Uiteindelijk wint het team van Jennefer met een verschil van één punt en krijgt de prijzen uitgereikt. Ook deze avond hebben de mensen van de leiding alles tot in de puntjes verzorgd; drin-

ken, bitterballen, worst, kaas, niemand komt iets te kort. Ook wordt achter de schermen volop aandacht besteed om de datum van zondag (1 april) eer aan te doen. Het is al in de kleine uurtjes als de laatste ‘jeugd’ zich richting bed begeeft. Na een korte nacht wordt alles in stelling gebracht om het pand weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen en de zaal in te richten zodat de ouders en belangstellenden hun kroost weer in de armen kunnen sluiten. Met een in aanvang ‘verrassend’ concertje van het opleidingsorkest, aangevuld met leerlingen en een dansje door de majorettes wordt dit geweldige weekend afgesloten. Ouders nemen hun vermoeide maar zéér tevreden kinderen weer mee naar huis! Die zondagmiddag wordt er weer heel wat uitgerust en “bijgeslapen”. Tariq, Lisanne, Rens, Carlijn en Tine complimenten voor jullie inzet en de goede organisatie en last but not least onze grote muziekman Jos bedankt!... want wat zou V. en V. zonder jou moeten!? Els

De winnaars Florence en Lois!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 26

Zaterdag 21 april is het weer Bavels Truck Convooi Nagenoeg dezelfde route

WIJ ZOEKEN:

ACCOUNTMANAGER VOOR DUITSTALIGE MARKT •

Bedrijfsprofiel Flexoclean Engineering B.V., gevestigd in Raamsdonksveer, is een succesvolle internationale onderneming. Wij zijn de meest toonaangevende producent van uiterst doeltreffende reinigingsproducten voor o.a. drukpersen en rasterwalsen in de grafische industrie. Wij beschikken over een wereldwijde distributie. Vanuit ons eigen laboratorium en productie ontwikkelen, produceren en leveren wij allerlei vormen van reinigingsproducten en diensten voor de verpakkingsindustrie. De voornamelijk milieuvriendelijke reinigingsproducten van Flexoclean leveren de gebruikers niet alleen direct aantoonbare productievoordelen op, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen. Functieomschrijving; Verkoop en advies tbv onze reinigingsproducten, service & supplies aan bestaande relaties binnen de aangewezen markt en het bewaken van de omzet. Het actief benaderen en bezoeken van bestaande en nieuwe relaties. • Het uitbouwen van ons klantenbestand. Opmaken, controleren, verzenden en opvolgen van verkoopoffertes en opgestarte klantgerichte projecten. • Afhandelen van binnenkomende aanvragen via mail of telefoon en tevens zelf tot een commercieel succes brengen. • Ondersteuning voor andere gebieden binnen Europa wanneer nodig Alle salesverantwoordelijken binnen Flexoclean hebben een combinatiefunctie en zijn vanuit binnen naar buiten totaalverantwoordelijk voor een aangegeven gebied en klanten. Om de week een week buitenland is noodzakelijk om bestaande relaties en prospects te bezoeken en succesvol af te ronden tot commercieel resultaat. Je rapporteert aan de international sales manager. Functie-eisen • Opleiding op MBO/HBO niveau of vergelijkbaar; aangevuld met de nodige BtoB sales ervaring • Goede beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift is een vereiste voor de functie tbv de Duitstalige markt. Kennis van iedere andere taal is een Pre • Bereidheid gemiddeld 2 weken per maand te reizen • Goede communicatieve vaardigheden met overtuigingskracht! • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken • Geen 9 tot 5 mentaliteit • Gedreven en enthousiaste persoonlijkheid • Flexibel en loyaal • Kennis van Verpakkingsindustrie is een Pré. Reacties: Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de gestelde functie eisen, stuur dan uw motivatie inclusief cv naar e-mailadres: r.siep@flexoclean.nl. Meer info: www.flexoclean.com

Lampenkappen rechtstr. v. fabriek, open op vrijdag en zaterdag van 10-17 u. Smeekens, Chaamseweg 54, Baarle-Nassau. Tel/ Fax. 013-5079202 www.smeekens.eu

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 0614925909.

Noodstroomgeneratoren eigen import, zeer scherp geprijsd bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1 te Gilze Tel. 0161-451812 www.tscgosens.com info@tscgosens.com

TE HUUR in Breda e.o. Keurige kamers en studio’s. Voor particulier of bedrijf. Gemeubileerd met schoonmaak. Info 06-24504183 zie www.bures.nl

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers opgelet! Speciaal voor jou SPINNING voor maar € 6,25 p/week. Info 0135181364. www.fitnesscentrumriel.nl

Gezocht: iemand die mijn tuin wil onderhouden en kleine klussen rondom het huis kan uitvoeren. Locatie: Baarle. Niet op zaterdag. tel:0630715906

De indrukwekkende colonne trucks trekt aszaterdag weer door de dorpen

Het is jaarlijks in de loop van de maand april een bekend verschijnsel: het Bavels Truck Convooi trekt dan weer door de dorpen ten zuidoosten van Breda. Ook nu weer is de organisatie er in geslaagd een fantastische dag te organiseren voor mensen met een beperking die als bijrijders in de truckcabine mogen stappen. Dankzij een grote inbreng van regionale transportbedrijven en de ondersteuning van motorbegeleiders en alle andere vrijwilligers zal ook de 23e editie van het BTC ongetwijfeld weer een onvergetelijke dag gaan worden. Door Henny van den Broek Voor het bestuur van het Bavels Truck Convooi is het ieder jaar weer spannend of de organisatie op het zelfde niveau door kan gaan. Maar nagenoeg iedereen doet weer mee en de organisatie is weer rond, zij het dat er toch enkele aanpassingen noodzakelijk waren. Zo kreeg het bestuur recentelijk te horen dat de vaste pleisterplaats bij Amarant in Tilburg niet beschikbaar was. Maar de vindingrijke organisatoren hebben bij café De Heuvel in Gilze, beter bekend als d’n Door, een waardige vervanging kunnen regelen. Het grote voordeel is nu dat de trucks, dankzij de welwillende medewerking van enkele bedrijven, op het nabij gelegen industrieterrein Broekakkers in Gilze geparkeerd kunnen worden. Ook heeft de organisatie zich voor deze middagstop kunnen verzekeren van de medewerking van het Ulvenhoutse blaasorkest De Bosuilen, dus de sfeer zal er zeker niet onder hoeven te lijden.

Voor aankomend aspergeseizoen zoeken wij nog een paar dames om te sorteren. Dagen en uren in overleg: eventueel schooltijden.

John Stevens, Chaam 06-21927081

Op zaterdag 21 april a.s. vertrekt de colonne om 11.30 uur vanaf het industrieterrein De Bunder in Bavel en door het centrum van Bavel wordt er naar Ulvenhout gereden. Via de Chaamseweg arriveert men om 12.00 uur in Chaam, waarna de tocht via Alphen doorgaat naar Gilze. Om ca. 13.15 uur wordt hier nu de tussenstop gemaakt om even tot rust te komen en de lunch te gebruiken. In de altijd gezellige horecagelegenheid De Heuvel, oftewel d’n Door, zal het BTC nu ongetwijfeld gastvrij worden ontvangen. De route wordt na de pauze vervolgd, vanuit Gilze naar Tilburg en door de Reeshof wordt via Rijen doorgereden naar Dorst en Molenschot. Omstreeks 16.30 uur wordt weer koers gezet naar Bavel, waar traditiegetrouw het ‘Rondje Bavel’ op het programma staat. Bij aankomst op het eindpunt bij ‘t Karrewiel is er weer heerlijke friet en een drankje voor de deelnemers, waarna als sluitstuk disco wordt gedraaid met live muziek van enkele streekzangers. Het Bavels Truck Convooi ondervindt altijd veel steun van sponsors die het Bavels Truck Convooi helpen in welke vorm dan ook. Wil je meer weten over het BTC, kijk dan op de website: www.bavelstruckconvooi.nl Route en tijdschema Bavels Truck Convooi

11.30 uur vertrek in Bavel vanaf bedrijventerrein De Bunder 11.43 uur doorkomst in Ulvenhout 12.07 uur wordt Chaam bereikt 12.40 uur aankomst rotonde Alphen 13.00 uur aankomst in Gilze bij de kerk 13.25 uur aankomst Industrieterrein Gilze 13.25 –14.50 uur Pauze 14.50 uur vertrek vanaf het Industrieterrein 15.10 uur aankomst rotonde Middeldijkdreef Tilburg 15.45 uur doorkomst in Rijen 16.04 uur wordt Dorst bereikt 16.17 uur arriveert men in Molenschot 16.30 uur aankomst via de Bolberg in Bavel 16.30-17.00 uur rondje Bavel

Postduivenvereniging ‘De Luchtbode’ Zaterdag 7 april werden 251 duiven van onze vereniging gelost in Pommeroeul, een afstand van 148 km. De eerste duif behaalde een snelheid van 1244 meter/minuut en was van A. van Engelen. De eerste 25 prijzen waren voor:

1-2-3-5-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20 A. van Engelen 4-6-21-23 M. Oomen; 7 Harrie v.d. Ouweland; 8-13 A. Adams; 22 A. Aarts; 24 J. Leuris; 25 F. van Engelen Zaterdag 14 april werden 519 duiven van “de Luchtbode” nogmaals gelost in Pommeroeul. De eerste duif die zich meldde was bij F. Cornelissen in Chaam met een snelheid van 1236 meter/minuut. De eerste 25 prijzen waren als volgt:

1 F. Cornelissen; 2-6-11-18-19-20 A. Adams; 3 F. van Raak; 4 Harrie v.d. Ouweland; 5-7-8-9-10-14-15-16-17-21-22-2324-25; 13 J. Leuris; 14 A. Aarts Regelmatig krijgen wij via inruil FIETSEN EN BROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informatie? Hapers Tweewielers: Kerkstraat 51, Gilze. Tel. 0161-452642.

Wie wil post bezorgen in Alphen op vrijdags ca. 3 uur. Leuke bijverd.Info: De Hoon Postdienst 0621208898 Super garageverkoop HERBALIFE: Slank en 28 + 29 april. Inboedel fit de zomer in! Afslanvan volledig huis: meken, energie en gezond ubels, kasten, bedden, ontbijt. Incl. begeleiding. verlichting, speelgoed, Bel Maja Seelen: 0161- etc! Turnhoutseweg 31 226499 / www.fit4ever.nu Baarle-Hertog

aanleveren

Zoekertjes

Particuliere advertenties

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor de weekbladen in uw regio. Betaling geschiedt via een eenmalige machtiging.

Wilt u iemand feliciteren met een verjaardag, een geboorte, een huwelijk, een jubileum of waarmee dan ook? Wilt u een (rouw)dankbetuiging plaatsen? Of heeft u wellicht iets te koop zoals uw woning, uw auto of uw meubels? U kunt een kant-en-klare advertentie (PDF, JPG of TIFF) uploaden of via de webdesigner zelf een advertentie opmaken. U geeft aan in welk weekblad en in welke week u deze wilt plaatsen en u betaalt eenvoudig en veilig via Ideal. U kunt kiezen uit een aantal formaten. en uit verschillende kaderdiktes en -vormen. De advertentie is altijd zwart/wit.

De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: t/m 150 tekens: € 3,50 t/m 250 tekens: € 5,t/m 300 tekens: € 6,50 Uitgeverij t/m 350 tekens: € 8,Em. de Jong t/m 400 tekens: € 9,50

Te Huur: Woning met Garage Dicht bij Centrum!

Bel 0123-456789

Dankbetu iging

Langs de ze weg wi llen wij ied die ere tot een on ons Gouden bruilo en bedanken vergetelijk fts e dag he feest bben gema akt Jan & Ma rij

Jansen-va n Beek

50

Maria Peter en

10 25-08-20

oren Jan is geb 2010 op 31-08-zoon Hij is de Piet van ke en Marij

Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren


PAGINA 27

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

Loopgroep Chaam verwelkomt grote opstapgroep.

Wildlopers opgepakt

De Kabouters, De Gidsen en De Spoorzoekers

22 april Autowasdag bij de Action in Chaam De jeugdgroepen De Gidsen, De Spoorzoekers en De Kabouters hebben een ludieke actie a.s. zondag. De kinderen gaan (onder begeleiding van een volwassene en tegen een kleine vergoeding) uw auto een goede en grondige wasbeurt geven.

Deze ambitieuze sportievelingen gaan de uitdaging aan.

Bloesem aan de bomen, langere avonden, lammetjes in de wei, het is voorjaar. De periode waarin mensen die diep in zich of juist oppervlakkig sportief zijn, zich niet kunnen beheersen en naar buiten moeten. Elk jaar weer het moment voor Loopgroep Chaam die mensen die door de stimulerende prikkels de drang krijgen te gaan hardlopen, daarin te ondersteunen in de vorm van een opstapgroep. Ambities

Afgelopen maandag was de start van de opstapgroep. Maar liefst 34 zeer gemotiveerde enthousiaste sportievelingen hadden zich verzameld en werden spontaan begeleid door een juiste afspiegeling van Loopgroep Chaam. De drie pijlers van onze loopgroep: de leiding van de zeer ervaren en deskundige trainer Paul van Dongen, het voorbeeld van onze sportieve ambities; de winnaar van de Drunense Duinenloop Sjors Picard, en het boegbeeld van onze

feestcommissie Judith van Loon. Door de omvang van deze uitdagend grote opstapgroep zijn alle loop- en ambitieniveaus vertegenwoordigd. Ervaren lopers (m/v) die de draad weer willen oppakken, lopers (m/v) die eindelijk structuur en een leidraad in hun hardlopen willen krijgen, lopers (m/v) die eens aan de meest eenvoudige en laagdrempelige sport willen proeven, lopers (m/v) die aan hun lichaam en conditie willen werken en lopers (v) die hun sociale omgeving willen uit-

breiden; ze kunnen allemaal aan hun trekken komen de komende 12 weken en natuurlijk daarna. Kijk voor meer informatie op: www.loopgroepchaam. nl Wildlopen

Met het voorrecht dat in Chaam een bloeiende loopgroep bestaat, is het steeds niet te verklaren geweest dat er nog altijd mensen niet in groepsverband of beter gezegd wild hard lopen. Hier lijkt nu een einde aan te komen, deze opstappers zijn geraakt en gaan de komende tijd ontspannen, opbouwend en gezellig toe leven naar hun eigen doel in de opstapgroep. Als onderdeel van Loopgroep Chaam waarin sportiviteit en sociale cohesie verankerd zijn voor de juiste balans tussen gezellig hardlopen en hardlopend gezelligheid maken. Welkom opstappers!

Als eerste zijn De Gidsen met emmers van de Hubo, sponzen en andere benodigdheden aan de beurt van 10:00 uur tot 12:00 uur. Daarna gaan De Kabouters aan de slag van 12:00 tot 14:00 uur en vervolgens gaan de jongens van De Spoorzoekers van 14:00 tot 16:00 uur hun best doen voor u. Hierbij nodigen wij alle lezers uit om die dag naar Chaam te komen. Heb je zelf (of één van je (klein)kinderen, neven/nichtjes, buurkinderen) op één van de groepen gezeten of draag je onze groepen om een andere reden een warm hart toe? Of is je auto gewoon toe aan een goede wasbeurt? Ook kan het zijn dat je die dag een boodschapje bij de Action nodig hebt, verse aardbeien bij de buren wilt halen, benzine moet tanken of je gaat naar de opendag van de brandweer, of je moet om een andere reden op de Baarleseweg zijn: Kom dan in ieder geval naar het parkeerterrein van de Action, schuin tegenover de

De Radio Apotheker over SJB; te winnen: gratis deelname aan ‘t Jeugdhuisweekend 2012 hooikoorts en Zondag 22 april Lazy Sunday bij ‘t Jeugdhuis bedplassen Ja, jullie lezen het goed. A.s. zondag, tijdens onze LAZY SUNDAY, zal iemand van de bezoekers een super prijs winnen. Tijdens deze middag zal de persoon die gedurende de afgelopen programma’s de meeste JP’s (Jeugdhuispunten) heeft weten te verdienen, een tegoedbon ontvangen welke recht geeft om GRATIS deel te nemen aan onze Jeugdhuisweekend 2012. En zeg nu zelf, wie wil die nu niet. Er zijn een hele hoop personen welke kans maken op deze prijs. Er zit echter een heel belangrijke regel aan vast. Je kunt alleen winnen als je a.s. tijdens de Lazy Sunday aanwezig bent. Dus ben je 1 of meerdere keren aanwezig geweest bij de verschillende activiteiten van ‘t Jeugdhuis, dan maak je al kans. Je kon niet alleen JP’s winnen door aanwezig te zijn, nee, op verschillende manieren kon je ze verdienen. Na elke activiteit maakt de leiding een lijst met de behaalde jP’s op. Al deze punten gaan ze zondag bij elkaar tellen en dan zullen we weten wie die mooie prijs gaat

winnen. Wees dus slim en zorg dat je a.s. zondag aanwezig bent tijdens onze Lazy Sunday. LAZY SUNDAY op zondag 22 april

Maar wat is die Lazy Sunday nu precies. Iedereen kent dat wel. Is het eindelijk weekend, je school is even bij zaak en dan, dan is het zondag en je verveelt je te pletter. Dit probleem gaan wij oplossen zonder dat jij je echt hoeft in te spannen. De leiding heeft het volgende in de planning. We gaan gezellig op een zeer ontspannen wijze een filmpje kijken. Wij zorgen voor een aantal films waar jullie een keuze uit mogen maken. De vloer zal leggen we helemaal met matrassen zodat je lekker lang uit van de film kunt genieten. Zit je liever lekker onderuit gezakt, geen probleem, wij zorgen voor de beste banken. Met andere woorden, het zal een echte Lazy Sunday worden. Voor deze dag zorgen wij voor echte zondagsprijzen. De entree is slechts € 1,00 en leden mogen

zelfs gratis binnen. De middag begint om 14.00 uur en we sluiten deze middag om 17.00 uur weer af. Heb jij zin in een rustige zondag samen met je vrienden en vriendinnen, dan mag je deze Lazy Sunday niet missen. Even nog in het kort: Wanneer: ZONDAG 22 april Waar: Jeugdhuislokalen in het CCBgebouw. Entree: € 1,00 (leden mogen gratis binnen) van 14.00 tot 17.00 uur ‘T JEUGDHUISWEEKEND 2012

Inmiddels is iedereen hier wel van op de hoogte. De aanmeldingen blijven nog steeds binnen komen. Wil jij ook nog mee, wees dan heel snel wat er zijn op dit moment nog meer enkele bedden vrij. Hoe eerder jij je nog opgeeft, hoe meer kans je hebt om toch nog deel te kunnen nemen. Wil je nog meer informatie, kijk dan op onze site: www. jeugdwerkbaarle.org Groetjes, De leiding van ‘t Jeugdhuis 20112012.

Wilt u ervaren hoe het is om te schieten? Doe mee aan het Schietfestijn op Hemelvaartsdag

De 4e editie van het Schietfestijn, een evenement voor jong en oud Het St. Willibrordusgilde uit Alphen organiseert op Hemelvaartsdag (donderdag 17 mei) het jaarlijks terugkerende schietfestijn, een evenement voor jong en oud. Iedereen die kennis wil maken met het Alphense Gilde en een gezellige middag wil schieten is welkom. Ook is er aan de kinderen gedacht. Zij zullen zich prima vermaken tijdens deze middag. Zet dit evenement dus vast in je agenda!

Kruisboogschieten

Je kunt als team of individueel meedoen aan een schutterscompetitie die bestaat uit verschillende onderdelen. Er zal met de handboog, de kruisboog en het geweer geschoten gaan worden

op verschillende doelen en er zijn leuke prijzen te winnen! Zoek een groepje van vier familieleden, vrienden, kennissen of collega’s en schrijf je snel in! Voor kinderen is er een spelletjesmiddag georganiseerd. Ook kunnen ze hun energie kwijt op het springkussen. Er wordt geschminkt en om 15.30u wordt er een ballonnenwedstrijd gehouden. De oudere kinderen kunnen schieten met een simulator. Kortom, als je een gezellige middag wil hebben voor jezelf en je kinderen moet je zeker langskomen bij het Gildehuis. Het schietfestijn vind plaats op Hemelvaartsdag (donderdag 17 mei) vanaf 13.00 uur bij het Gildehuis, Zandstraat 6a, 5131 AC Alphen (Achter het scou-

De Lokale Omroep Baarle zendt op vrijdag 20 april om 19.00 uur de Radio Apotheker uit. De hoofdonderwerpen zijn bedplassen en hooikoorts. De Radio Apotheker is een gezamenlijke uitzending van apotheker Jacco Pesser en huisarts Rien Frankenhuis. De herhaling is op vrijdag 27 april, eveneens om 19.00 uur. (jw)

Voorlichting over het OPENBAAR VERVOER. Maandag 23 april a.s. wordt in de Geerhof een bijeenkomst georganiseerd over het bus- en streekvervoer. Hoe maken we gebruik van het openbaar vervoer en natuurlijk komen alle vragen over de OV-chipkaart aan de orde, Deze voorlichting wordt verzorgd door Peter van Gulik van het Reizigersoverleg Brabant. Ook niet KBO leden zijn van harte welkom. Aanvang: 9.30 uur. Vrijdag 27 april a.s. bezoeken we de Koninklijke serres in Brussel. De serres worden in de periode eind april / begin mei opengesteld voor het publiek en trekken ieder jaar weer veel bezoekers. Door de avondlijke verlichting krijgt het geheel tevens een feërieke uitstraling. Zowel de liefhebber van bloemen als ook van architectuur (art nouveau) zal hier in de paviljoenen heerlijk kunnen genieten. Vertrek om 18.00 uur bij de Geerhof. Terug in Chaam omstreeks 23.30 uur. Kosten voor de reis + entree bedragen € 12,50 per persoon. Opgeven tot uiterlijk 23 april bij Jac vd Ouweland, Bredaseweg 23, tel. 492115

Te beluisteren via: FM 87.8 MHz, kabel in Baarle FM 91.1 MHz, of via www.omroepbaarle.nl

Verenigingsberichten, verzoekjes en informatie kunt u doorgeven aan: Lokale Omroep Baarle, Postbus 186, 5110 AD Baarle-Nassau, of via mail: info@omroepbaarle.nl Telefoon/fax studio Bedaf/voorzitter: 013-5081895.

Landelijke kinderopvang Baarle-Hertog Indien u nood hebt aan een degelijke kinderopvang voor kindjes van 0 tot 6 jaar of u denkt eraan om opvangmoeder te worden dan kunt u contact opnemen met de landelijke kinderopvang - Leopoldstraat 24 - bus 1 - Turnhout, telefoon: 014-439927. Maandag tussen 13.00 en 14.00 uur, woensdag tussen 09.00 en 10.00 uur.

CULTUREEL CENTRUM DEN HEUVEL

MEE West-Brabant, ondersteuning bij leven met een beperking.

MEE Steunpunt Alphen-Chaam Gemeentehuis Alphen-Chaam, Willibrordplein 1, Alphen T. 013-5086666 of 076-5223090. Woensdagochtend 09.00-11.00 uur. MEE Steunpunt Baarle-Nassau Gemeentehuis Baarle-Nassau, Wmo loket, Singel 1, Baarle-Nassau. T. 013-5075200 of 076-5223090. Maandagochtend 9.00 - 11.00 uur www.meewestbrabant.nl

Bibliobus Ulicoten

De bibliobus staat op maandagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur bij de St. Bernadusschool.

Bibliotheek Chaam Openingstijden: Maandag en vrijdag:

15.00 - 17.00/ 18.00 - 20.00 uur Woensdag: ............ 12.00 - 15.00 uur Het meldpunt is te bereiken op maan- Gilzeweg 12, tel: 0161 492888 dag, dinsdag en donderdag van 09.30 e-mail: Bibliotheek.Chaam@theek5.nl tot 11.00 uur, tel. 013-5181943. p.a. Steunpunt De Kosterei, Kerkstraat Bibliotheek Galder Openingstijden: 7, 5133 AJ Riel. Dinsdag en donderdag: ...15.30 -17.00/ 18.00 - 19.30 uur St. Jacobsstraat 1b, tel: 076 5654011 WIJ e-mail: Bibliotheek.Galder@theek5.nl WIJ biedt in Alphen-Chaam en BaarleBibliotheek Nassau: • advies en persoonlijke begeleiding Baarle-Nassau/Hertog aan ouderen Openingstijden: • maaltijden aan huis i.s.m. Thebe ma. en vrij. ............. 13.30 - 20.00 uur Maaltijdservice di., wo. + do. .......... 13.30 - 17.00 uur • personenalarmering i.s.m. Careyn Zaterdag ................. 10.00 - 12.00 uur • Fit for Life bewegingsactiviteiten Pastoor de Katerstraat 5-7 • seniorenrestaurant (Janshove) Tel: 013 5078351/014 699492 • vrijwilligerswerk. e-mail: baarle-hertog@bibliotheek.be

Meldpunt vrijwillige Thuishulp Riel

tinggebouw). Om deel te nemen aan het schietfestijn, kun je je vooraf inschrijven op de website van het gilde. www.willibrordusgilde.nl

KBO Chaam

Lokale Omroep Baarle, Radio De Stille Genieter

Heuvelstraat 5, 5131 AP Alphen Telefoon: 013-5081608 Beheerder: Ton v. Spaandonck

Handboog op de wip - een doel van 12 meter hoog

nieuwe Hubo (na 7 juni). Je auto wordt er schoon van, je steunt onze groepen en doet ons een enorm plezier. Graag allemaal tot (hopelijk een zonnige) zondag bij de Action! Wij zullen er zijn, u toch ook? De Spoorzoekers, De Kabouters en De Gidsen Meer info: 06 28395954


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 28

Voor onze klanten zijn wij met spoed op zoek naar een:

Monteur/tIG-lasser 2 ploeGen

Opleiding tot metaalbewerker en (las)ervaring met RVS plaatwerk vereist.

Monteur pneuMatIek/hydraulIek LTS/MTS werk- en denkniveau met technische affiniteit. Kan goed MIG/MAG lassen (omvat 30% van het werk).

operator lasersnIjMachIne 2 ploeGen Ruime ervaring met o.a. Bystronic voor de machinebouw.

onderhoudMonteur 3 ploeGen LTS/MTS werk- en denkniveau met technische affiniteit

hovenIer

Opleiding tot hovenier en ervaring in de particuliere tuinaanleg is vereist. u legt exclusieve tuinen aan.

cnc draaIer

De kandidaat moet zelfstandig kunnen werken op Heidenhain. Een gemotiveerde en flexibele werkhouding is een harde eis. Vrijwel al onze klanten eisen eigen vervoer van de kandidaat. Voor sollicitaties of informatie bel 0162 420 280 of stuur een email naar l.vanderpuij@artiflex.com. Wie weet begint je nieuwe uitdaging bij ons! Voor breek-, zaag- en boorwerken in beton of asfalt, zetten we in: compressoren met luchtkamers, hydraulische hamers, diverse diamant boor- en zaagmachines. Bel naar H. van Beek 0031(0)135078118 of 0031(0)653364696.

Camfferman RTV Service. Reparatie Consumentenelektronica TV- LCD- PC-Audio en Video systemen. Tevens Digitenne en Schotelinstallaties. Tel. B. 014 715294. N. 0031 6 29180104. rtvservice@planet.nl

Te huur grote gezinswoning per 1-5-2012 te Baarle-Nassau. Tel. 0135076287.

Pataterieke Sint Annaplein Nieuwe openingstijden Vrijdag: van 16:00 uur tot 20:00 uur Zaterdag van 12:00 uur tot 20:00 uur Zondag van 12:00 uur tot 20:00 uur De allerbeste verse vlaamse frieten!

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263.

Hallo ik heet Femke, ben 16 jaar en zit in 5 Havo. Ik zoek een oppasadres in Baarle voor doordeweek ‚s-avonds. Ik heb al veel oppaservaring. Graag uw reactie naar ffemke--@ hotmail.com of theclementary@hotmail.com

Invullen aangifte inkomstenbelastingbel 0161-49 25 08 of kom langs aan de bredaseweg 4 te chaam. A.c. koijen & partners administratie- en belastingadviseurs.

Uw personeelsadvertentie in negen goed gelezen weekbladen in combinatie met drie weken plaatsing op de online vacaturebank www.brabantwerkt.nl

voor slechts 1,17 per mm!

5

7

1. Ons Weekblad

4 6 8

9 3

2 1

2. Weekblad Gilze en Rijen 3. Weekblad Nieuw-Ginneken

Op zoek naar een leuke bijbaan? Optisport Alphen - Chaam B.V. is voor de periode van mei tot en met september 2012 voor openluchtzwembad Het Weidebad op zoek naar enthousiaste en gedreven hulpkrachten voor de volgende functies:

Medewerker Receptie Medewerker Horeca Toezichthouder Arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Recreatie

Meer informatie over deze vacatures of solliciteren? Kijk op www.optisport.nl.

Hycos BV, gevestigd te Raamsdonksveer, is een bedrijf dat hydraulische/elektrische systemen ontwerpt en vervaardigt. Reparaties, revisie en modificatie van dergelijke systemen behoren ook tot onze werkzaamheden. Wij zijn internationaal werkzaam in de maritieme wereld (sleepboten, tankers en dredging) als in de industrie. Wij zijn op zoek naar een:

ELEKTROMONTEUR: EEN AMBITIEUZE LTS /MTS-ER M/V ! Hycos engineert zelf de besturingssystemen voor haar hydraulische installaties. Voor het maken, aansluiten en inbedrijf stellen van zelfgemaakte besturingen zoeken we een ambitieuze LTS /MTS er. Hij/zij krijgt een multifunctionele rol. U gaat op aanwijzingen van ons hoofd elektrotechniek zelf de kasten zelf bouwen.

4. Weekblad Oosterhout

Daarnaast installeert u deze kasten op de installatie en neemt ze in bedrijf. Tot slot bent u inzetbaar bij het verhelpen van storingen aan onze installaties, binnen Nederland en soms ook daarbuiten.

5. Weekblad ‘t Carillon

Afhankelijk van uw ambitie bestaan er verschillende wegen om door te groeien in onze organisatie.

6. Weekblad voor Dongen

Wij zoeken hiervoor een jonge LTS-er of MTS-er, met ervaring in kastenbouw, maar die zijn/ haar blik wil verbreden. Ervaring met hydrauliek is niet noodzakelijk.

7. Weekblad De Langstraat 8. Weekblad De Duinkoerier 9. Haagse Beemden Nieuws

Totale oplage: 130.000 ex. Mail uw advertentie naar:

uitgeverij@emdejong.nl o.v.v. personeelsadvertentie Brabant Werkt.

S.v.p. altijd telefonisch aanmelden: 013 - 507 55 34

Redelijke kennis in woord en geschrift van de Engelse taal is noodzakelijk voor uitoefening van de functie. Dienstverband: In eerste instantie een kennismakingsperiode van 6 maanden, bij wederzijdse tevredenheid bieden we je daarna een vast contract aan. Wij bieden je een team van gemotiveerde en goed gehumeurde collega’s: “wij zijn Hycos”, een salaris dat bij je functie past en secondaire arbeidsvoorwaarden volgens de Metaalunie CAO. Solliciteren kan zowel schriftelijk als per email (info@hycos.com). Bellen voor meer informatie of om een beetje de sfeer in ons bedrijf te proeven mag natuurlijk ook. Vragen naar Paul Ijpelaar (hoofd elektro techniek) of Hubert Veeke (bedrijfsleider). Hycos BV, Lissenveld 69, 4941 VL Raamsdonksveer. Tel: 0162-58 23 23.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 29

Het is 15 april en koud

SP RT- nieuws

Wedstrijd Agility HV Baarle HV Baarle organiseert de jaarlijkse wedstrijd Agility met maar liefst 250 deelnemers.

Tom Michielsen 4e plaats WK 14-kamp in Helsinki

Voor het eerst gewichtswerpen

Verslag van Tom Dit jaar werd voor het eerst het indoor wereldkampioenschap dubbele meerkamp atletiek georganiseerd. Na enkele malen deel te hebben genomen aan een dubbele meerkamp in de buitenlucht, een 20-kamp, werd dit mijn eerste indoor 14-kamp. Met enkele Nederlandse atleten had ik enkele maanden geleden al de reisplannen gemaakt en een blokhut gehuurd voor ons verblijf in de Finse hoofdstad. Op de donderdag voor de wedstrijd kwamen we aan in Helsinki. Het bleek meteen waarom het hier normaal was dat er half april nog indoorwedstrijden gehouden worden, want er lag nog sneeuw en de meren waren nog dicht gevroren. De organisatie in Helsinki was in handen van Risto Karasmaa. Risto is de bezieler en uitvinder van de dubbele meerkamp. Al in 1981 organiseerde hij de eerste 20-kamp en later volgden snel ook de dubbele meerkampen indoor (14-kamp). Op zaterdag werden de eerste 7 onderdelen afgewerkt in de prachtige indooraccommodatie van Helsinki. Bij de senioren heren categorie waren de atleten sterk aan elkaar gewaagd en dit leidde op de eerste dag al tot schitterende resultaten bij de meeste atleten. Zelf mocht ik ook zeker niet klagen

Tom in actie bij Kogel

over mijn prestaties. Met een overwinning bij het hoogspringen eindigde ik de eerste dag al verrassend als 4e met een puntentotaal dat ik vooraf niet verwacht had! Na een bezoek aan een lokaal restaurant met andere atleten uit Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Australië lagen we al snel op bed om zondag zo fris als mogelijk aan de start te staan van de 60 meter horden.

Waarmee we de 2e dag zouden aanvangen. Het is altijd een hele opgave om de stramme spieren weer terug lenig en opgewarmd te krijgen om over de 1,07m hoge hordes te scheren. Op zo’n moment ga ik ook zeker niet klagen over mijn lichaamslengte. Ik verraste hier mezelf mee door nog zeer technisch er overheen te gaan en een prima tijd te laten noteren. Het minst bekende onderdeel van de 14-kamp is toch wel het gewichtwerpen. Dit is een discipline die niet vaak meer gedaan wordt op wedstrijden. Hierbij is het de bedoeling om een kogel van 16kg die bevestigd zit aan een handvat zo ver mogelijk weg te slingeren. Na eerst wat afgekeken te hebben bij ervaren Finnen en de nodige tips van andere atleten. Heb ik toch een zeer goede ervaring met dit atletiekonderdeel. Op mijn eigen manier kreeg ik het gewicht toch een eindje de sector in geworpen. Na het 13e en voorlaatste onderdeel lag het klassement zo goed als vast. Ik bezette de 4e plaats op luttele puntjes achter de nummer de 3 maar deze bleek heel het weekend al de net iets betere loper van ons 2. Dus mocht ik na afloop van de 5000 meter zeer tevreden zijn met een 4e plaats op mijn eerste 14-kamp en met een puntentotaal van ruim 7500 punten. Gelukkig is de spierpijn een stuk minder dan na een 20-kamp dus kan de voorbereiding voor het , sterker bezette, WK 20-kamp deze zomer snel aangevat worden. Dit jaar vindt het WK 20-kamp plaats dicht bij huis, in Turnhout. Zaterdag 60 meter 7.99Verspringen 5.81m800 meter 2.08,98Kogel 8.55m400 meter 56.03Hoogspringen 1.85m3000 meter 10.20,97. Zondag 60 meter horden 9.62Polsstok 2.55m1500 meter 4.37,93Gewichtwerpen 7.81m200 meter 25.72Hinkstap 12.01m5000 meter 18.34,50. 4e plaats met 7526 punten

Gloria Atletiek wil Tom van harte feliciteren met dit geweldige resultaat. Via Facebook en Twitter, liet hij ons al heel het weekend meegenieten. Waardoor de uitslagen bijna live vermeld werden op onze site.

De vrijwilligers staan en zitten uren in de kou om de vereniging te helpen met allerlei werkzaamheden. De eigen leden van het Agility lopen vandaag niet mee, zij hebben het te druk om alles op rolletjes te laten verlopen. De wedstrijd begint om 10.00 uur, maar de eerste helpers zijn

Goed begin in Rijckevorsel

H.V. Baarle

al vóór 07.00 uur aanwezig. Als het afgelopen is om 18.00 uur moet er nog opgeruimd worden en de laatste helper vertrekt rond 20.00 uur huiswaarts. Het is duidelijk dat geen vereniging zonder vrijwilligers kan en het bestuur is hen dan ook zeer dankbaar voor de geboden hulp. Uitslagen en de vele foto’s met sfeerbeelden zijn op onze site te bekijken. www. hvbaarle.com

Raf Dewinter met Meaglin Hatari Leonie Koenen met Meaglin Fjim Sabien Zebregs met Kita Sabien Zebregs met Meaglin Izzy

Op deze 1e paasdag staat het Agility team weer klaar voor het nieuwe wedstrijdseizoen.

Graad 1 Jumping Medium

Vol goede moed vertrekken we naar Rijckevorsel. In totaal met 6 begeleiders en 10 honden. Voor Sabien met Izzy en ook voor Jacqueline met Joy was het de eerste wedstrijd, dus extra spannend. Het is dan ook leuk om te zien dat deze geleiders met hun hond een leuk resultaat behalen.

Graad 1 Jumping Small

Uitslagen: Graad 1 Jumping Large

Jacqueline Voeten met Joy

6e

Jacqueline Voeten met Joy

10e

Leonie Koenen met Bikkel Meike Brosens met Tinus

3e 5e

Meike Brosens met Tinus Leonie Koenen met Bikkel

4e DK

Graad 1 Vast Medium

Graad 1 Vast Small

Graad 2 Jumping Large

Jan Olieslagers met Meaglin Funny DK Veteranen Jumping

Jan Olieslagers met Meaglin Zanny 3e

Raf Dewinter met Meaglin Hatari Leonie Koenen met Meaglin Fjim Sabien Zebregs met Meaglin Izzy Sabien Zebregs met Kita

DK 7e. 15e DK

Raf Dewinter met Meaglin Ftrim

11e

Graad 1 vast Large

23e 13e 38e DK

Open Jumping Small

Meike Brosens met Tinus

11e

Jacqueline Voeten met Joy

13e

Open Jumping Medium Open Jumping Large

Leonie Koenen met Meaglin Fjim 30e Sabien Zebregs met Meaglin Izzy 34e

Karabijnschutters Gilde St. Remigius Baarle-Hertog Uitslag Kringschieting Baarle-Hertog 11, 17 + 18 maart. E: Klasse 19 schutters

150 146

3. Krijnen Cees 4. Brosens Jac 7. Verhoeven Maria Havermans Maria

153 153 151 150

2. Geerts Karel Verwimp René Versmissen Els

151 147 145

Wagenaar Rob

145

B: Klasse 18 schutters

1. Kusters Karel 5. Sommen Robin 5. Gasimov Rinat 9. Verhoeven Ben 10. Kusters Bart Severijns Frans

159 157 157 157 156 151

5. Verhoeven Pieter

156

A: Klasse 21 schutters

Van Dun Ad Antonissen Peter

C: Klasse 19 schutters

Asp. 3 schutters

Succesvolle marathon van Alphense lopers

Postduiven­ Hardlopen in Alphen e/o vereniging Afgelopen zondag werd door vier lopers uit de Alphense loopgroep De Valk deelgenomen aan de marathon van Rotterdam. Deze afstand van 42 km en 195 meter werd door allen overbrugd! Proficiat mannen! Toon Bax liep zijn derde marathon en wist zich aanzienlijk te verbeteren met bijna een half uur .Deze keer had hij slechts 3.19 uur nodig. Ook Walter Keustermans liep beter dan ooit en finishte in 3.41 uur. Piet Dirven debuteerde op deze afstand. Na een iets te snelle start wist hij toch nog te finishen in een tijd van 3.44 uur waarmee hij samen met routenier en trainingsmakker Paul de Kort over

de finish kwam. Op naar de volgende marathon en gefeliciteerd namens de loopgroep Alphen. Hebt u ook zin om eens uw conditie te gaan opbouwen? Twee keer per week wordt er een looptraining gegeven in Alphen. Het doel waarvoor u loopt bepaalt u zelf. Voor de meesten is dat puur ontspannen bezig zijn! De loopgroep staat open voor zowel beginnende- als gevorderde lopers en er is altijd wel iemand met wie u samen kunt lopen! Iedere zondag vertrekken we vanaf de parkeerplaats van de tennisvelden aan de Zandstraat om 9.15 uur en iedere woensdagavond vanaf de Viola voetbalvelden om 19.00 uur. Info/aanmelding: Adriaan Schram: 06-12942432.

Pommeroeul voor A. Schaerlaeckens Op 14 april was er wederom een wedvlucht op Pommeroeul.Met 6 kopprijzen voor A. Schaerlaeckens was hij de absolute winnaar op deze vlucht. De eerste 10 prijzen waren voor: 1, 2, 3, 4, 7 en 8 A.Schaerlaekens; 5 J. Vermonden; 6 v. Tilburg-Premier.UK; 9 R.Wouters; 10 B. Adams.

Dames Lauwerijssen-Wenting winnen 10e Chaamsche Koers Het stoplicht op rood

Onder ideale weersomstandigheden hebben zaterdag 14 april j.l. 112 bridgeliefhebbers hun 28 spellen gespeeld. Tussen 10.45 en 16.15 uur was het voor de deelnemers oversteken geblazen; van Het Chaamsche Wapen. naar Bellevue, van De Locobar terug naar Christian, Victor of Erik Vandaar dat de stoplichten in Chaam minstens om het half uur op rood sprongen en natuurlijk ook weer op groen, want, zo zou Herman Finkers gezegd kunnen hebben: “in Chaam is altijd wel wat te doen”. En inderdaad, de kruisboogschutters waren actief, evenals de medewerkers

rondom Het Chaamsch Cabaret. Bestuur en muziekcommissie van de harmonie zetten de puntjes op de i voor het aanstaande lenteconcert op 22 april a.s. Een overvol Brouwerijplein, drukte op de Wouwerdries, kortom typisch Cittaslow? Riet van den Broek, Maria de Leeuw en Gérard Verheijen kunnen voldaan terugkijken op een goed georganiseerde bridgedrive, verlopen in een ontspannen en gezellige sfeer. Van de 56 paren hierbij de uitslag van de eerste 20 paren:

1. Ds Lauwerijssen-Wenting 2. Ds Cornelissen –Verstappen

Ulvenhout - Alphen Gilze

63,23 62,90

3. Echtpaar Handels Baarle-Nassau 4. Ds Cloin – vanLoock Rijsbergen - Zundert 5. Echtp Wouters Ulvenhout 6. Hn vd Broek – Mutsters Zundert 7. Ds van Gerven – De Swart Chaam 8. Ds Hendriks – Mutsters Zundert 9. Mw Helsinger – Hr de Ruijter Chaam 10. Ds Korsmit – Struijs Chaam – Baarle-Nassau 11. Ds Mutsters – Uytdewilgen Zundert 12. Mw vd Helm – Hr den Heijer Baarle – Nassau 13. Hn Ansems – De Swart Chaam 14. Echtp Hennekam Zundert 15. Ds v Aalst – Vermunt Baarle-Nassau 16. Ds de Bree – Verheijen Heinenoord – Chaam 17. Hn vd Berg – Verheijen Chaam 18. Ds Coenraads – Voss Chaam 19. Mw Leijten – Hr Meeuwesen Alphen - Chaam 19. Echtp Steffens Chaam

62,24 61,97 61,04 59,85 58,86 57,87 57,41 57,01 56,61 56,22 55,82 55,62 55,62 55,42 54,89 53,51 53,31 53,31

De 11e Chaamsche Koers staat voor 2013 gepland op zaterdag 6 april.

Verslag Onderling Concours

PSV De Trouwe Kameraden Op zondag 15 april werd op het clubterrein van de Trouwe Kameraden het onderling voorjaarsconcours gehouden, het was droog maar erg koud! We begonnen om half tien met de menners, drie deelnemers gingen de strijd aan. Marloes Leuris won met haar Andreas, in de klasse M. Op de voet gevolgd door Sylvia Leuris en Joseph Vos. Daarna was het de beurt aan de dressuurruiters, die vonden de koetsen wel erg spannend, We hebben ze maar wat extra losrijtijd gegeven. Om kwart voor elf zijn we dan toch maar begonnen! Eerste plaatsen waren er voor Laura Klerkx, Famke Bastiaansen, Amy Wouters en Gioia vd Corput. Toen was het de beurt aan de ponyruiters om hun Pas de Deux te tonen. Maud Simons en Iza Smans als piraten en daarna de oranje meisjes

Famke Bastiaansen en Marieke Elst. Als laatste kwam onze prinses Jolin van Eijck in een prachtig gewaad binnen rijden, Ze reed helemaal uit het hoofd een hele leuke kur met passoa. Toen gingen we springen, eerst een oefenrondje en daarna Speel Uw Spel. Eerste prijzen waren er voor Maud Simons, Sanne Donkers, Gioia en Ramon vd Corput. Gioia sprong de meeste punten bij elkaar! Maar liefst 980! Tijd voor de prijsuitreiking! Jan Jacobs reikte de prijzen uit, voor iedereen was er nog een tas Met allerlei gesponsorde spulletjes. De aanmoedigingsprijs ging naar Jolin. Het jaarklassement werd gewonnen door Maud Simons (jongste groep) Famke Bastiaansen (middelste groep) en Jolin van Eijck (oudste groep). Het was weer een geslaagde dag!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 30

SP RT- nieuws

Ponyclub de Paardenvriendjes Rijvereniging en ponyclub de Paardenvriendjes kreeg de uitnodiging om deel te nemen aan de onderlinge wedstrijd van de Trouwe kameraadjes in Chaam. Dit was natuurlijk een goede oefening om het zomerseizoen te starten en ondanks de koude wind bleef het gelukkig de gehele dag droog. Je kon mee doen aan dressuur, mennen en springen. Anouk en Paula Kivits en Amy Wouters deden mee aan dressuur. Anouk reed met Merwin 182 punten bij elkaar in de klasse D-L1 en werd daarmee 4de.

Paula werd op haar paard Odessa 3de in de klasse B met 188 punten. En Amy Wouters reed op Harem’s Joe in de klasse B-L1 en kreeg 188 punten en werd 1ste. Aan het springparkoers deden Mandy en Mariet van Zon en Gerrit Olieslagers mee. Alle dames kregen een leuke tas vol presentjes mee, en Gerrit ging met een gevulde brokschep naar huis. Trouwe Kameraadjes, hartstikke bedankt voor de uitnodiging en voor de leuke ongedwongen wedstrijddag.

Amy Wouters en Anouk Kivits

Uitslag SGW Etten-Leur: 1e prijs voor Caroline Verweijmeren

PSV De Trouwe Kameraden Caroline Verweijmeren wist in EttenLeur de 1e plaats te veroveren, super gedaan Caroline, proficiat!! In Chaam al knap tweede, dat belooft wat voor de rest van het seizoen! Zie hieronder het verslag & foto’s van Caroline. Ook Jolin van Eijck was gestart maar helaas gediskwalificeerd omdat ze op de laatste wedstrijd per ongeluk de Zpaarden hindernis sprong, toch knap Jolin! Verder was Jolin foutloos bij het springen en had ze 1 weigering in de cross. Verslag van Caroline Verweijmeren:

Zondag 9 april vertrokken ik en mijn pa en ma al vroeg naar Etten-Leur. Het was gelukkig nog droog, maar er was wel regen voorspelt. Om 9.00 uur moest ik dressuren en toen begon het net een beetje te regenen. Gelukkig maakt dit bij Tim niet uit. Hij deed goed zijn best, maar had al duidelijk in de gaten dat er ook gesprongen

zou worden. Tim moest even terug op de trailer zodat ik nog even kon gaan kijken bij de crosshindernissen of de bodem niet glad was geworden van de regen. Vooral bij de trakhener, want die wou ik gaan springen ipv de sloot ernaast. je mocht nl zelf kiezen bij deze hindernis. Daarna gingen we snel Tim zadelen om te gaan springen. Dit deed Tim keurig, iets gehaast (hij vermoede dat we gingen crossen denk ik) zodat we een balkje aantikte. Gelukkig bleef deze liggen. We waren foutloos. Snel naar de veterinaire keuring en door naar de start van de cross. Daar wist Tim het zeker, er werd gecrossed. Hij wilde steeds maar harder, al bij het los springen. In het starthok konden we bijna niet stilstaan. Ik wilde ook zo graag en Tim ook. Eindelijk mochten we weg en vertrokken snel. Onderweg ging alles goed, ook de trakhener sprong Tim zonder aarzelen onder een luide aanmoediging

van mij. Daarna kwam een lang stuk en gaf ik Tim de vrije teugel. Hij ging super hard en de tranen liepen over mijn wangen van de wind. Toen we de finish zagen keek ik op mijn klok en o jee, we waren te snel. dus snel Tim terug genomen in een rustig handgalopje. Zo hebben we de laatste hindernis op ons gemak genomen en kwamen heel rustig over de finish, 17 seconden te vroeg, maar je mag er 20 te vroeg zijn. Dus yeeh weer foutloos. Daarna gingen we wat drinken in de tent en daar hingen de uitslagen van de dressuur al op. Ik stond 1e met 210 punten. Omdat ik wist dat ik de rest ook foutloos had gedaan, zag het er goed uit en ja ik was 1e geworden. Ikke blij, mama blij en papa.... ook wel, maar iets minder met de zware zak brok die ik ook gewonnen had. Die moest hij helemaal naar de trailer dragen. :) sterke papa. gr Caroline.

Caroline in actie met Timmy

Enclaveruiter nieuwsflitsen Nieuws landelijke ruiters

Afgelopen weekend zijn verschillende leden van ons op pad geweest om in vorm te komen voor het zomerseizoen. Hieronder zijn de resultaten te lezen. Eventing Lummen, 14 en 15 april

In het Belgische Lummen werd er een eventingwedstrijd (hierbij worden de onderdelen dressuur, springen en een cross country verreden) gehouden. Edith Tuytelaars heeft haar paarden goed in vorm, ook op deze wedstrijd wist ze goed te presteren met een 17e plaats in de B met Golden Eye, een 4e plaats met Wasaki in de klasse L en in de klasse Z eveneens een 4e plaats met Ukkepuk. Nathalie Jansen werd hier 4e met Zoef in de klasse B. Dressuurwedstrijd Waalwijk, 14 april

Nicky van de Kerkhof reed met Barrucci mee bij een dressuurwedstrijd in Waalwijk in de klasse M1. In de eerste proef had ze de 3e prijs met 198 punten en in de tweede proef was de 3e prijs nog een keer voor haar, nu met 194 punten. Dressuurwedstrijd Kaatsheuvel, 15 april

Bij de Duyksehoef in Kaatsheuvel was er ook een dressuurwedstrijd. Hier werd Mieke Smolders met Esprit de Dorcy 10e in de klasse L1, met Sunday W behaalde ze de 8e plaats in de klasse Z1.

Eventing Maarsbergen, 14 en 15 april

Nog meer eventing in Maarsbergen. Twee leden van onze rijvereniging waren hier te vinden, Frouwkje Theeuwes in de klasse L en Milou de Hoon in de klasse M. Frouwkje behaalde met Veralyn de 14e plaats, Milou de Hoon won haar rubriek met Catwood Toy Toy. Dressuurwedstrijd Hulten en Prinsenbeek, 14 en 15 april

Daisy Slockers – Broos was met haar Chapeau te vinden op een dressuurwedstrijd in Hulten. Hier werd ze 1e met 198 punten en 5e met 184 punten in de klasse L1. Zondag reed ze mee in Prinsenbeek, hier werden ze 4e met 183 punten en 2e met 189 punten. Allemaal gefeliciteerd met de behaalde resultaten! Nieuws ponyruiters:

Dit weekend was het voor de meeste ruiters flink oefenen voor het komend weekend, want dan starten de selectie wedstrijden. A.s. zondag 22 april bij Duyksehoef te Hilvarenbeek. We hebben sinds dit weekend een nieuwe springfamilie erbij gekregen n.l. de zusjes Van Looy, zij namen voor het eerst deel met een officiële springwedstrijd te Reusel en haalde daar alle 3 goede resultaten. Dressuur Duykesehoef Kaatsheuvel, 14 en 15 april Rubriek B C/D/E

Ilske van Looy met Boogie 4e 174 pnt.

Rubriek L2 CDE

Sophie van Looy met Mix 3e 178 pnt. Rubriek M1 B

Annika van Looy met Dewi 1e prijs 187 pnt. Rubriek M1/M2 C/D/E 1e Proef Ilske van Looy met Joy

5e 180 pnt; Lenneke Leemans met Janneke 7e 169 pnt. 2e Proef Lenneke Leemans met Janneke 5e 180 pnt.

Rubriek B A/B 1e proef Eva van Geldrop met Harry

1e prijs 186 pnt. Jill Smit met Sanne 2e 185 pnt. 2e proef Eva van Geldrop met Harry 1e prijs 188 pnt. Rubriek B C/D/E Sam Rebsch met Chicago 1e prijs 171 pnt. Concours Reusel, 15 april Dressuur Rubriek L1 A/B 1e proef

Sanne van Oosterwijk met Anne 1e prijs 186 pnt.2e proef 1e 181 pnt Rubriek B D

Jay Coolen met Be-boy Sogno 1e prijs 204 pnt; Eva van de Rakt met Flikka 2e prijs 197 pnt; Jay Coolen met Conquista 6e 188 pnt. 2e proef 5e 173 pnt. Springen Rubriek B A/B

Nicolas van de Pol met Casandra foutloos 1e prijs 80 pnt; Annika van Looy met Dewi 1 weigering 5e 45 pnt.; Sanne van Ooosterwijk met Anne 3 weigeringen 45 pnt. Rubriek B C

Nicolas van de Pol met Moonlight foutloos 3e 78 pnt. Rubriek B D

Bridgeclub Bridgeclub BBC Enclave Chaam maandag 16 april Lijn A 1 May van Leuven & Ann Dries 62,37 2 Ria de Swart & Wim van Lanen 59,62 3 Jo van Haperen & Fred Diepstraten 57,59 4 Joep de Jong & Cor Denis 56,56 5 Kees den Heijer & Frits Kauffeld 55,80 6 Jenny vd Giessen & Corry vd Gevel 43,75 7 Riet Ermes & Joke Martina-van der Aa 43,44 8 Maria Verheyen & René Swaans 43,30 9 Martine Zeckendorf & Gina van Gorp 39,90 10 Margreet v Wijnen & Michel Broekman 37,63 Lijn B 1 Tonnie van Gils & Harry van Gils 63,39 2 Amélie Hermus & Tinie Tebrunsvelt 59,82 3 Joke van Schaardenburg & Adrie Kools 56,85 4 May Jansens & Roger Verschueren 56,55 5 Jan van Strijp & Marcel van der Flaas 52,98 6 Mieke Geerts & Jos Geerts 51,49 7 Claude Halloy & Huub Smid 51,19 8 Anneke Verweij & Leo Verweij 49,11 9 An Grimbergen & Mies Paulussen 47,02 10 Jo Gulickx & Wim van Bilsen 46,43 11 Riet Korsmit & Ria Struys 44,64 12 Siska Kauffeld & Cor van Rooij 43,15 13 Toos Neggers & Annie van Tilburg 40,77 14 Maria Vermunt & Piet Noorland 36,61 Lijn C 1 Anneke van der Walle & Els Backx 62,05 2 Agaath van Bemmel & John Vrolijk 58,04 3 Marijke Vuisting & Resie Mols-Bierings 56,70 4 Staf van Aelst & Ben van der Walle 52,68 5 Ria Laurijssen & Rina de Rooij 52,23 6 Gerdie Heiligers & Jeanne Remie 49,55 7 Inez Daverveldt & Tonnie Cornelissen 45,98 (8) Rian van Zon & Mosje Geerts 42,86 (8) Ria Hendrikx & Jan Hendrikx 42,86 10 Hans Krijnen & Frank de Rooij 37,05 Lijn D 1 Ceciel Gulickx & Toon Laurijssen 56,70 (2) Corry van Sas & Theo Detering 55,36 (2) Anny de Laat & Sjef de Laat 55,36 (4) Annemie van Aelst & Ria Niewenweg 49,55 (4) Lies van Moorsel & Peter Laurijssen 49,55 6 Lia Baijens & José van der Werf 49,11 7 Celine Wouters & Ton Wouters 47,32 (8) Marja Joosen & Jacqueline van der Flaas 46,88 (8) Tonnie Verhoeven & Jos Verhoeven 46,88 10 Jo Jansen-Verhoeven & Stan Jansens 43,30

Woensdag 11 april Gem. na 3e Zitting A Lijn 1 Elly & Flip Beijer 58,47 2 Riet Lauwerijssen & Wil Wennekes 56,53 3 Arnold vd Berg & Gérard Verheijen 52,78 4 Ton Gielen & Jan Nugteren 51,94 5 Aad vd Berg & Tommes Verheijen 50,28 6 Joke Martina & Mirek Adamski 49,58 7 Annie Verheijen & Daniël Elst 49,31 8 Riet & Ad Wouters 49,17 9 Clemie vd Berg & Jacolien Plugge 46,11 10 Riet Ermes & Loes Notenboom 45,97 11 Francine vd Aa & Suzan Maakenschijn 45,69 12 Carla Donkers & Maria de Leeuw 42,78 B Lijn 1 Peter Geukes & Harry de Leeuw 58,89 2 Annie vd Broek & Riet vd Broek 52,64 3 Dieni Helsinger & Rien de Ruijter 52,08 4 Riet Korsmit & Ria Struijs 51,39 5 Bert Cornelissen % Adriaan Timmermans 51,25 6 Nel Michielsen & Anton de Roij 50,42 7 Henriëtte Coenraads & Josje Voss 49,58 8 Ria v Dijk & Chris Verkooijen 49,17 9 Trees Leijten & Resie Mols 47,92 10 Jac Leijten & Anton Michielsen 46,25 11 Corry v Oosterbosch & Angeline Wouters 44,86 12 Ria Simons & Toos Wijne 41,25 C Lijn 1 Dina vd Broek & Ad vd Buijs 54,62 2 Wil Cohen & Bep van Sas 52,88 3 Sophie Geerts & Kees vd Broek 52,26 4 Annet & Cees Meeuwesen 51,91 4 Colet v Gerven & Elly De Swart 51,91 6 Toon Ansems & Kees De Swart 48,61 7 Adje v Beckhoven & Liesbeth Lambregts 48,44 8 Jeanne Ansems & Bernadette Kruijssen 44,97 9 Jan Nelemans & invaller 44,27 10 Yvonne Welten & Ineke v Zuilen 42,01 D Lijn 1 Corry v Dorst & Els Pulles 56,25 2 Henriëtte & George Valckx 55,73 3 Annette & Berry v Sundert 51,22 4 Josje v Dorst & Lia Krijnen 50,52 5 Anny & Guus Steffens 49,48 6 Jeanne Broeders & Kitty vd Steen 48,78 7 Jeanne & André Jansen 48,78 8 Piet Ermes & Jef v Gerven 48,09 9 Maria Adams & Ineke Frenks 45,83 10 Angela Lambregts & Betsy Magielse 44,97

Bridgeclub Alphen

K.B.O. Baarle-Nassau

Uitslag 17 april Lijn A: Rode lijn 1. Jenny vd Giessen & Piet Hein vd Giessen 59.38 2. Bou van Baal & Kees de Swart 57.99 3. Leny van Aalst & Maja Vermunt 55.56 4. Kitty vAlebeek & Netty v Lanen d Groot 54.17 5. Neeltje Wennekes & Els de Swart 53.47 6. Julia Verhoeven & Maria Verheyen 52.78 7. Diny Schilt & Corrie Verhoeven 51.39 8. Deen van der Ven & Wil van der Ven 49.31 9. Hans Dircken & Ann Oomen 47.22 10. Gitta Raasveldt & Corry van de Gevel 46.53 11. Henk van Gorp & Ann van Gorp 46.18 (12). Rianne Wigchert & Martin Wigchert 45.83 (12). Annelies Leijten & Joke van Schaardenburg 45.83 14. Annie Oomen & Anneke Vermeer 34.38 Lijn B: Blauwe lijn 1. Lies Mulders & Jan Smolders 64.17 2. Yvonne Burm & Nelly De Jong 59.00 3. Will Woestenberg & Huub Geurts 56.25 4. Jan Vromans & Rinie Vromans 54.50 5. Jeanne Arends & Hans Arends 54.00 6. Ellen de Kruyf & Hans de Kruyf 51.50 7. Jos Verhoeven & Marian Vermonden 50.00 (8). Angelique Jansen & Albert Jansen 49.58 (8). Fonne Gulickx & Betsy Gulickx 49.58 10. Jeanne Kastelijns & Arie Kastelijns 44.17 11. Annie Horevoorts & Theo Horevoorts 42.92 12. Suja van de Broek & Marianne Kokx 42.08 13. Rita de Leeuw & Wil de Wit 32.50 Wilt u ook (leren) bridgen, meld u dan aan bij ­Martin.Wigchert@gmail.com of 013-508 1682.

vrijdag 13 april 2012 Met 18 spelers werd de strijd aangegaan met de volgende resultaten:

Eva van de Rakt met Bartje foutloos 4e prijs 62 pnt; Sophie van Looy met Mix extra volte gemaakt en tijdsoverschrijding 5e 54 pnt. Jay Coolen met Be-boy Sogno 3 weigeringen. Rubriek B E

Ilske van Looy met Joy foutloos 1e prijs 66,5 pnt. Dressuur Prinsenbeek, 15 april Rubriek M1 D

Lindsay Slockers met Caesar 1e proef 1e prijs, 2e proef 4e. Horse Events Eindhoven springen, 15 april Rubriek B C

Nore Jeucken met Macho 2e prijs in de barrage 1 balk 74 pnt. Verenigingsagenda

Zondag 6 mei: Mendressuurwedstrijd Enclavekoetsiers Zondag 27 mei (1e Pinksterdag): Dressuurwedstrijd pony’s (selectie Kring Breda) Maandag 28 mei (2e Pinksterdag): Dressuurwedstrijd paarden (selectie Kring Breda) Voor meer informatie over deze activiteiten, kijk op de volgende websites: www.enclaveruiters.nl – www.startlijsten.nl – www.knhs.nl

Koersballen 01. Roos Backx 01. Hilde v Oostende 02. Gerard Jansen 03. Liesbeth Leijten 04. Riet Brouwer 04. PietJansen 05. Nellie Frijters 05. Toon Peters 06. Ad Adriaensen 06. Ria de Bont 06. Frans Verheijen 06. Maria Verhoeven 06. Frans Zirkzee 07. Tonnie Braspenning 07. May Kusters 07. Stan van Sas 08. Mireille Verheijen 09. Riet v.d.Kerkhof

40 pnt 40 29 28 26 26 24 24 23 23 23 23 23 12 12 12 9 7

Duidelijk waren Roos en Hilde de sterksten door het behalen van 40 punten. Het verschil met alle andere spelers was groot. 5 van de 18 spelers eindigden met elk 23 punten.

PSV De Trouwe Kameraden

Eerste succes voor Lotte vd Hoogt met haar pony Beauty Lotte vd Hoogt is voor het eerst met haar Beauty gestart in het springen, klasse D-B. En met succes, proficiat Lotte! Dat dit de eerste prijs mag zijn in een hele lange reeks! Hieronder het verslag van Lotte:

Ik heb afgelopen zaterdag voor het eerst een springwedstrijd met beauty gereden. Het was in Eindhoven. Met het losrijden was ze heel erg aan het bokken en was hij heel erg fris. Toen ik de ring in moest was ze heel even bang want er was heel erg veel te zien, maar toen ging de bel en was ie heel erg rustig, ik reed naar 1 en het leek of ze het al jaren deed. Ik was foutloos en had 74 stijlpunten, daarmee was ik 4de. Toen moest ik binnen voor de prijsuitreiking en de ereronde, tijdens de prijsuitreiking was ze een beetje aan het lopen. Maar in de ereronde was ze heel erg braaf tot er een parcoursbouwer langs liep toen ging ze heel erg bokken. Het was een heel erg mooie wedstrijd. Met vriendelijke groeten Lotte.


PAGINA 31

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

Regionale Zaalvoetbalcompetitite Alphen

SP RT- nieuws

Wedstrijd Kios/Kwiek op 14 april j.l.

Groenteboer Alphen Kampioen 2e klasse Zaalvoetbalcompetitie

Gymvereniging Kwiek Alphen

De meiden van onze plusgroep in wedstrijdtenue.

Afgelopen zaterdag heeft onze “plusgroep” voor de 2e maal deelgenomen aan een wedstrijd met gym-turnvereniging Kios Gilze. Deze “plusgroep” hebben we ongeveer een jaar geleden opgericht, zodat de talenten van onze vereniging wat meer op niveau konden leren turnen. Deze keer was het een thuiswedstrijd in onze eigen gymzaal. Er heerst dan toch wat minder spanning onder de meiden, deze zaal zijn ze namelijk gewend en niet te vergeten was dit de 2e wedstrijd dus ze wisten al een beetje wat er van hen verwacht werd. Voor 3 leden, Lieve, Pem en Evi die nog niet zo lang in de Plusgroep zitten, was het de eerste wedstrijd. Complimenten meiden jullie hebben het geweldig gedaan. De wedstrijd bestond uit 4 verschillende onderdelen waarop de meiden hun ingestudeerde oefenin-

gen konden laten zien. Deze onderdelen waren: balk - brug - lange mat en sprong. Er was een indeling gemaakt op basis van leeftijd samen met de meiden van Kios, waardoor er een gemengde groep ontstond op allerlei niveaus. De groep van Kios bestond uit 17 leden, en onze meiden waren met zijn elven. Tijdens de oefeningen heerste er doodse stilte in de zaal, dit was nodig voor de concentratie en turnen is nu eenmaal een discipline sport! Er was enorm veel publiek, ouders, opa´s, oma´s broertjes, zussen en kennissen. Hiervoor ook onze waardering, de gehele wedstrijd heeft toch ongeveer 3 uur in beslag genomen. Na 3 onderdelen was er een pauze ingelast, waarbij er koffie, thee, drinken voor alle kinderen en uiteraard wat lekkers was. Hierna moest het laatste onderdeel, de

kastsprong, nog geturnd worden, waarna de uitslag bekend werd. Wij zijn zeer trots op het feit dat maar liefst 4 leden van onze Plusgroep, ieder in hun eigen categorie, op het erepodium stonden. Lieve Verhoeven 3e plaats Anne Kuijper 1e plaats (gedeelde 1e plaats met Kios) Iris Kuijper 3e plaats Lotte Timmermans 3e plaats Gefeliciteerd meiden! Uiteraard ook alle anderen gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Iedereen heeft een mooi diploma gekregen en een supergrote regenbooglolly! Wij als bestuur kijken terug op een zeer geslaagde middag en zijn trots op wat Kwiek bereikt heeft de laatste jaren. Onze vereniging is enorm gegroeid wat vooral te danken is aan onze enthousiaste trainsters Carla, Lilian en Jody. Dat mag ook wel eens gezegd worden. De rest van het seizoen staan er nog verschillende activiteiten op het programma. 21 mei: demonstratie van de maandag groepen 1 t/m 4 7 juni: filmavondje voor groep 4 en plusgroep 12-15 juni: avond 4-daagse 27 juni: uitstapje naar de Vossenberg met groep 1 t/m 3 Noteer deze data alvast in jullie agenda! Onze leden krijgen hierover na de meivakantie een uitgebreide brief waarin alle data en tijden staan vermeld. Nog even een speciaal woord van dank voor Edwin Verhoeven van van Daal & Partners accountants en belastingadviseurs, die onze “plusgroep”sponsort. De huur van onze wedstrijdpakjes en de mooie fleecevesten van onze trainsters hebben wij aan hen te danken. DANK JE WEL! Nog even een ander nieuwtje: binnenkort gaat onze website de lucht in met de naam www.kwiekalphen.nl. Deze is op dit moment in ontwikkeling en u kunt daarop voortaan al het nieuws van onze vereniging vinden. De komende 2 weken is er geen Kwiek i.v.m. de schoolvakantie van 21 april t/m 6 mei. Voor meer informatie over Kwiek kunt u altijd contact met ons opnemen op nummer: 06 15 89 75 90 15 of 06 36 19 96 46 of mail anjabijlsma@ziggo.nl / aengelse@tele2.nl Tot ziens bij Kwiek!

Alle turnsters van Kios en Kwiek samen.

Aanstaand weekend is het weer zover, het gebrul barst weer los

Tennisvereniging Chaam

50 Plus Autocross Alphen, dit jaar met tennistoernooi regioklasse en avondcross

Dit jaar krijgt de autocross in Alphen een speciaal tintje, een vernieuwd programma. Dit jaar geen urencross op zaterdag, maar een avond/nachtcross. Zaterdagavond om 19.00 uur wordt de ARGcup gereden, gevolgd door de avondcross omstreeks 19.30uur. Twee keer drie kwartier wordt er door de rijders gestreden om de eerste plaats. Zowel de baan als de auto’s zijn verlicht. Zodra de schemer begint start de cross, waarbij we tot laat in de avond door mogen gaan. In de tent is het ook groot feest. Dj Matt Spijkers verzorgt de muziek en met een boel bezoekers in de tent kan het feest beginnen. De entree op zaterdag is helemaal GRATIS! Zondag is er zoals gewoonlijk de cross van de n.v.a.c.t. Entree is dan €8,-. Omstreeks 10.30uur worden de motoren weer gestart en kan de wedstrijd beginnen. Naast deze klassements-klassen zien we dit jaar ook weer de quads terug op de

baan. Aan het einde van de dag een grote regiofinale en zoals we van de n.v.a.c.t. gewend zijn, de superfinale. Na de wedstrijden wordt de prijsuitreiking gehouden en natuurlijk is er de gehele dag tijd en gelegenheid voor een hapje en een drankje in de tent.De baan is dit jaar weer lang, 650 meter. Dat beloofd veel snelheid! Met een groot aantal rijders verwachten wij een supercross! We hopen ook van dit jaar net zo’n sportief succes te maken als vorig jaar. Laat de zon maar schijnen, de crossers maar rijden en strijden voor de prijzen, zodat het publiek kan genieten van een groot spektakel! Tot 21 en 22 april!

Dinsdagmiddag 8 mei

Op dinsdagmiddag 8 mei organiseert tennisvereniging Chaam een 50 plus toernooi voor alle leden van deze vereniging. Dit geldt voor zowel dames als heren als men maar de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt. Naar gelang het aantal inschrijvingen worden er damesdubbels,herendubbels en mixed partijen gespeeld. Inschrijving is gratis. We starten om 13.00 uur met de koffie,en de wedstrijden beginnen om 13.30 uur. Inschrijven kan tot 1 mei bij Guus Steffens met tel. 0161-496808, of een briefje bij Guus in de bus op Brouwerij 38.

Groenteboer Alphen - Reijns Staalconstructie 4 - 2

Vrijdag de 13e ongeluksdag? Niet voor het zaalvoetbalteam van Groenteboer Alphen! Door een 4 - 2 overwinning op Reijns Staalconstructie is het zaalvoetbalteam van Groenteboer Alphen is met nog 4 wedstrijden te spelen niet meer in te halen door hun achtervolgers Topdirection en Smulders Automobielbedrijf. Het is het eerste kampioenschap voor de mannen van de Groenteboer. Na afloop geen appeltjes van de sponsor maar een trosje Jupiler! Stand bijgewerkt tot 17 april 2012

Eerste klasse RZC COMPETITIESTAND PL CLUB WED GW GL VL 1 Scanservice De Jong 19 16 1 2 2 Zuivelhandel v. Hoek 18 13 4 1 3 PTP Galaxy 19 10 2 7 4 LinQTree 18 9 4 5 5 Leo van den Broek 19 8 3 8 6 De Jong 20 7 3 10 7 AC Rielan 18 6 5 7 8 ZVT Den Brouwer 18 6 4 8 9 Stuc. Pijpers De Tip 17 5 1 11 10 Schouwenaars 17 5 3 9 11 ZVV Mozes 19 5 0 14 12 C1000 Zwijsen 16 3 2 11 Tweede Klasse RZC COMPETITIESTAND 1 Groenteboer Alphen 20 17 0 3 2 Topdirection 21 12 2 7 3 Smulders Autobedrijf 21 11 3 7 4 Trommelen 19 10 3 6 5 Lokomotiv/Schoenma 21 9 3 9 6 Klooster van Alphen 20 7 1 12 7 Vromans van Hal 20 8 1 11 8 Reijns Staalconstr 19 5 2 12 9 Trimsalon Jose 19 3 1 15 Derde Klasse RZC COMPETITIESTAND 1 Runnersworld Tilburg 21 17 1 3 2 Hov bedr. Timmerma 21 16 2 3 3 Beerens Winkelint. 19 11 4 4 4 Hov Bedr. Klaassen 19 9 4 6 5 Multimate 19 8 5 6 6 ZVV De Grashoppers 18 8 3 7 7 CBU Koyen & Partner 18 6 3 9 8 Lemans Motori 20 6 2 12 9 Autobedrijf van Riel 18 4 4 10 10 Geerts Timmerwerke 18 5 2 11 11 Z.V.S.V.S. 18 4 1 13 12 Kees Jacobs Transport 19 4 1 14

51 38 36 33 30 22 22 17 10

77 - 88 - 101 - 61 - 73 - 68 - 53 - 58 - 50 -

38 69 68 52 71 79 77 77 98

39 19 33 9 2 -11 -24 -19 -48

0 0 0 0 0 0 3 0 0

52 50 37 31 29 24 21 20 16 14 13 13

106 - 87 - 85 - 45 - 47 - 50 - 40 - 50 - 38 - 50 - 66 - 44 -

40 29 41 38 46 49 47 71 58 83 89 117

66 58 44 7 1 1 -7 -21 -20 -33 -23 -73

0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0

Uitslagen gespeelde wedstrijden

Eerste klasse RZC RONDE DATUM / WEDSTRIJD 6/ 4/2012 LinQTree - De Jong 6/ 4/2012 ZVT Den Brouwer - Scanservice De Jong 13/ 4/2012 PTP Galaxy - ZVT Den Brouwer 13/ 4/2012 Scanservice De Jong - Schouwenaars 16/ 4/2012 Leo van den Broek - ZVV Mozes

UITSLAG 0-3 1-3 2-7 4-5 7-4

Tweede Klasse RZC 6/ 4/2012 Reijns Staalconstr. - Topdirection 6/ 4/2012 Smulders Autobedrijf - Lokomotiv/Schoen 13/ 4/2012 Groenteboer Alphen - Reijns Staalconstr 13/ 4/2012 Trimsalon Jose - Klooster van Alphen 16/ 4/2012 Vromans van Hal - Lokomotiv/Schoenmake 16/ 4/2012 Topdirection - Smulders Autobedrijf

1-5 3-5 4-2 2 -6 3-5 4-7

Derde Klasse RZC 6/ 4/2012 Runnersworld Tilburg - Kees Jacobs Tran 13/ 4/2012 Kees Jacobs Transpor - Multimate 13/ 4/2012 Lemans Motori - Runnersworld Tilburg 16/ 4/2012 Hov Bedr. Klaassen - Beerens Winkelint. 16/ 4/2012 ZVV De Grashoppers - Hov bedr. Timmerma

11 - 2 3-2 1 -11 1-6 0-3

Personeel? Een advertentie in deze krant werkt ! kijk op onze website:

www.uitgeverijemdejong.nl of BEL: 013 - 5075534

PNT VOOR TEGEN SALDO MINPNT 49 98 - 52 46 0 43 94 - 43 51 0 32 76 - 66 10 0 28 64 - 51 13 3 27 84 - 81 3 0 24 58 - 60 -2 0 23 50 - 61 -11 0 22 63 - 65 -2 0 16 42 - 60 -18 0 15 49 - 80 -31 3 15 46 - 65 -19 0 11 37 - 77 -40 0

Goed feestje na afloop, mannen proficiat!


PAGINA 32

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

SP RT- nieuws

www.gloria-uc.nl

Gloria-UC nieuws

Zaterdag 12 mei smokkeltoernooi Programma senioren Zaterdag 21 en zondag 22 april

Gilze 1 - Gloria-UC 1 Gloria-UC 2 Gloria-UC 3 Gloria-UC 4 Gloria-UC 6 RKTVV 2 - Gloria-UC 7 Gloria-UC DA 1 VOP- Sportvrienden Wedstrijd coördinator: Ed de Laat Dinsdag 24 april

Gloria-UC O-23 - Gesta O-23 Programma jeugd Zaterdag 21 april

Riel A1 - Gloria-UC A1 Gloria-UC B1 - Bavel B1 Baronie MB1 - Gloria-UC MB1 Gloria-UC C1 - Terheijden C1 Gloria-UC C2 - VVR C3 UVV’40 C3 - Gloria-UC C3 Gloria-UC D1 - SAB D1 Gloria-UC D2 - VVR D3 Baronie D7 - Gloria-UC D3 De Valk MD1 - Gloria-UC MD1 Baronie MD1 - Gloria-UC MD2 Be Ready E1 - Gloria-UC E1 Gloria-UC E2 - VVR E3 Chaam E4 - Gloria-UC E3 Dinteloord ME1 - Gloria-UC ME1 Gloria-UC F1 - Dongen F2 Gloria-UC F2 - Advendo F2 VVR F5 - Gloria-UC F3 Gloria-UC F4 - BeekVooruit F6 UVV’40 F6 - Gloria-UC F5 Bavel F5 - Gloria-UC F6 Gloria-UC F7 - Moerse Boys F4G Gloria-UC F8 - SV Reeshof F9 Gloria-UC Mini’s

12.00 vrij vrij vrij vrij 14.30 vrij 10.00

19.30

14.30 12.00 15.00 14.30 13.00 15.00 12.30 11.30 10.00 11.45 11.30 11.00 11.00 12.15 09.00 09.30 11.00 10.15 11.00 09.00 09.00 09.30 11.00 12.00

Wedstrijd coördinator Jeugd: Louis van den Boogaart Uitslagen senioren Zaterdag 14 en zondag 15 april Gloria-UC 1 - TSV Gudok 1  5–4

Gloria begon te slap aan deze thuiswedstrijd wat al in de 33e seconde (!) resulteerde in een 0-1 achterstand. Dan denk je toch dat iedereen weer wakker geschud is, maar niets was minder waar: in de 3e minuut keek Gloria al tegen een 0-2 achterstand aan! Vanaf dat moment begon Gloria te voetballen wat al snel resulteerde in een goede kans voor Kevin Peeters, helaas schiet hij naast. Gloria blijft de druk opvoeren, na een goede aanval belandt de bal door de verdediging van Gudok in eigen goal: 1-2. Leon Borburgh mist in de 32e minuut een dot van een kans, 3 minuten later slaagt Gudok er weer in de bal in eigen goal te schieten: 2-2. Na rust zien we vooral een aanvallend Gloria. In de 51e minuut scoort Dennis van Elten de 3-2. Dat een klein moment van onoplettendheid al fataal kan zijn, zien we in de 55e minuut wanneer Gudok de gelijkmaker maakt. Gloria is de betere ploeg en laat met vlagen goede combinaties zien. Het meest bizarre moment van de wedstrijd vindt in de 73e minuut plaats, de keeper van Gudok trapt een terugspeelbal van zijn eigen verdediging faliekant mis, waarna de bal langzaam de goal in rolt: 4-3. Deze keeper wordt toch niet helemaal de schlemiel van de dag, omdat hij in de 82e minuut een penalty van Joran Beerens weet te stoppen. In de 85e minuut kopt Kevin de bal net over en in de 87e minuut schiet hij op de doelman. En dan komt die, bij Gloria wel heel bekende, voetbalwet weer om de hoek kijken: als je

A1 wordt na een spannende wedstrijd kampioen!

Nieuws van VV Viola Uitnodiging reünie

Beste (Oud) Viola leden, Op 1 juni 2012 is het 75 jaar geleden dat voetbalvereniging v.v. Viola werd opgericht. Dit gaan we vieren in de weekeinden van 25 t/m 27 mei en 1 t/m 3 juni 2012. Het 1e weekend staat in het teken van de jeugd en het alom bekende buurtvoetbal. In het 2e weekend wordt er een reünie georganiseerd voor (oud) leden van Viola vanaf de leeftijd van 35 jaar. Wij willen hier een gezellige avond van maken waarvoor tevens de sponsoren worden uitgenodigd. De reünie vindt plaats op vrijdag 1 juni 2012 aansluitend op de receptie. Voor deze avond wordt er een gastspreker uitgenodigd en daarnaast is er natuurlijk volop ruimte om met elkaar oude en minder oude herinneringen op te halen aan 75 jaar Viola. Ook zal er een tentoonstelling te bezichtigen zijn. U bent welkom vanaf 20.30 uur. Om van deze avond een gezellige en geslaagde avond te kunnen maken willen wij graag weten wie bij de reünie aanwezig zullen zijn. U kunt zich daar-

voor aanmelden door onderstaand uw gegevens in te vullen en het formulier uit te knippen en op te sturen naar v.v. Viola reünie, Postbus 28 te 5130 AA Alphen(NB). U kunt zich ook via de site van Viola aanmelden voor de reünie. Aanmelden vóór 1 mei 2012. Mocht u nog andere (oud) v.v. Viola leden kennen, dan verzoeken wij u deze informatie ook aan hun door te spelen. Graag hopen wij u op 1 juni 2012 te zien om met ons het 75 jarig jubileum te vieren. Indien u zich nog niet heeft aangemeld, en u bent benieuwd naar wie zich al hebben opgegeven, dan kun u onze website bezoeken voor meer informatie hierover (www.vvviola.nl). Met vriendelijke groet, Jubileumcommissie 75 jaar Viola Naam:.......................................... Adres:.......................................... E-mail:......................................... Geb.jaar:...................................... Tel.nr.:.......................................... Periode dat u actief was bij v.v. Viola: ........................

zelf niet scoort .... En ja hoor, in de 89e minuut weet Gudok de gelijkmaker te scoren: 4-4. Maar Gloria gaf niet op, ging door met aanvallen en wanneer eigenlijk niemand het meer verwacht,

schiet Kevin in de 92e minuut zijn ploeg naar de verdiende overwinning: 5-4. Mannen, gefeliciteerd met de 3 punten, jullie hebben ze verdiend. Dit was zeker niet jullie beste wedstrijd, wel de leukste! Spreuk van de dag:

“ Je kunt geen perfectie van jezelf eisen. Je kunt er slechts oprecht naar streven”. Gloria-UC 2 - Geldrop 2 0–3 Gloria-UC 6 - TSV Gudok 3 3–3 Taxandria DA 1 - Gloria-UC DA 1 10 – 1 Gloria-UC 7 zat. - Rust Roest 4 zat. 1–3 Gloria-UC O-23 - WDS O-23 0–2 Sportvrienden - Taaie Tijgers 1-1 Uitslagen jeugd Zaterdag 14 april

Gloria-UC A1 - Chaam A1 Internos B2 - Gloria-UC B1 Gloria-UC MB1 - SV Reeshof MB1 NEO’25 C1 - Gloria-UC C1 ONI C2 - Gloria-UC C2 Gloria-UC C3 - Boeimeer C5 Moerse Boys D1 - Gloria-UC D1 Gloria-UC D2 - Gesta D1 Gloria-UC D3 Gloria-UC MD1 - Eindhoven AV MD1 Gloria-UC MD2 - DVO’60 MD1 Gloria-UC E1 - Gilze E1 Gloria-UC E2 - Gesta E1 Gloria-UC E3 - Baronie E13 Gloria-UC ME1 - Moerse Boys ME1 Boeimeer F2 - Gloria-UC F1 UVV’40 F3 - Gloria-UC F2 Gloria-UC F3 - Gilze F4 Chaam F2 - Gloria-UC F4 Gloria-UC F5 - SAB F4 Gloria-UC F6 - Boeimeer F4 Neerlandia’31 F2 - Gloria-UC F7M Riel F3 - Gloria-UC F8 SENIOREN Uitslagen 15 april 2012

Viola 1-SVSSS 1 De Bocht’80 2-Viola 4 Viola 5-SC Olympus 4 SVSOS 3-Viola 6 Viola 7-Audacia 6 Viola 8-Rood Wit V 10 NOAD DA1-Viola DA1 Oisterwijk DA1-Viola DA2

SVSSS 1 geen partij voor Viola 1

0–2 4-3 8–0 3–1 1-1 5–0 2–0 4–1 Vrij 0–0 0–9 0–1 7–4 4–2 1–4 7–2 4–4 6–0 4–4 0–6 0–6 9–0 2–1

3-0 0-0 1-6 3-1 2-3 7-2 2-4 6-2

Met een verdiende overwinning op SVSSS maakte Viola afgelopen zondag een einde aan een reeks van drie nederlagen. De ploeg uit Udenhout vertrok met kansloze 3-0 nederlaag uit Alphen. De belangen vooraf waren duidelijk. SVSSS moest winnen in de strijd tegen degradatie en Viola had nog een paar punten nodig om het vierdeklasserschap definitief veilig te stellen. Bovendien mochten de Alphenaren bij een overwinning blijven hopen op een periodetitel. SVSSS hanteerde een andere speelstijl dan verwacht en Viola had het daar in de eerste tien minuten van de wedstrijd lastig mee. Daarna herpakte de thuisploeg zich en vanaf dat moment was Viola de bovenliggende partij. De openingstreffer in de twintigste minuut was verdiend. Corné van Gorp kopte

een bal terug in de doelmond waar Joep van Hoek van dichtbij kon scoren (10). De Alphenaren speelden geconcentreerd en gaven, behalve een paar corners, geen kansen weg aan SVSSS. Het enige wat de equipe van Frans Tekath vergat was om de overwinning al in de eerste helft veilig te stellen, want die mogelijkheden waren er wel degelijk. Het beslissende tweede doelpunt viel uiteindelijk in de 65e minuut. Joep ontving de bal in het strafschopgebied en schoot uit de draai van dichtbij raak. Voor die tijd had Viola niets te duchten van de tegenstander en ook nadat SVSSS achterin één-op-één ging spelen veranderde dat niet. De gasten probeerden wel aan te dringen, maar het zegt voldoende dat keeper Sander van Hees een werkloze middag had. Voor Viola lag er volop ruimte om te counteren en dat leverde de ploeg nog een aantal aardige kansen op. Slechts één ervan werd benut. Remco van den Broek scoorde vijf minuten voor tijd uit een mooie vrije trap. Omdat ook de concurrentie won, blijft Viola na deze 3-0 zege op de vijfde plaats staan. Op 29 april spelen de Alphenaren tegen Audacia de laatste thuiswedstrijd van deze competitie. Opstelling: Sander v. Hees, Bart Snijders (65e min. Peter Adriaansen), Gianfranco Massoni, Corné v. Gorp (80e min. Teun v. Puijenbroek), Christoph Kleiren, Harm Kniknie, Remco vd. Broek, Joep v. Hoek (85e min. Max Graafmans), Giel v. Puijenbroek, Jeroen Verschuren, Karl vd. Heijning. Viola 8-Rood Wit Veldhoven 10

Afgelopen zondag de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen. In Veldhoven trokken we destijds met 2-1 aan het kortste eind. Deze keer verliep het heel wat vlotter. De tegenstander kon maar 10 spelers op de been brengen. Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jansen nam Viola het initiatief. Met gastspeler Dennis de Jong als aanjager werden de nodige kansen geschapen. Hijzelf wist de score te openen. De gasten hadden het antwoord snel klaar. Een onoplettendheid in de verdediging werd goed afgestraft. Nog voor de thee kwam Viola op voorsprong. Een corner werd door Luc van Hoek fraai binnengekopt. Na de thee met enkele wissels ging Viola door. Het bouwde de voorsprong gestaag uit naar 5-1 door Gerard Hendrickx, Ad Stoffelen en opnieuw Dennis, voordat de gasten nog een keertje tegen scoorde. Het slotoffensief leverde nog twee doelpunten op van Erwin. Een opvallend grote 7-2 overwinning was het eindresultaat. Dennis bedankt voor je grote bijdrage. Zondag a.s. zijn we vrij en over twee weken zijn we te gast bij kampioen Woenselse Boys. Programma 22 april

DSE 2-Viola 2 Viola 3-SC ‘t Zand 5

JUNIOREN Uitslagen 14 april

Viola A1-Gilze A1 Right’Oh B1-Viola B1 Viola B2/SVU B1-Boeimeer B3 Terheijden C1-Viola C1 Noordhoek C1-Viola C2 Viola D1-TSC D2 Viola D2-Moerse Boys D3 Beek Vooruit E2-Viola E1 Viola E2-Baronie E10 Viola E3-Boeimeer E8 Groen Wit E5-Viola E4 UVV’40 F1-Viola F1 Viola F2-Boeimeer F6 Gilze F3G-Viola F3 NEO’25 MA1-Viola MA1 SCO/TOFS MB1-Viola MB1 Sarto MC1-Viola MC1 Viola MD1-DBS MD1 Viola A1 KAMPIOEN!!!

12:00 11:00 2-0 7-0 0-4 5-1 5-1 1-5 1-0 6-1 4-3 3-1 2-2 2-3 1-6 3-0 8-2 2-4 3-3 0-3

Afgelopen zaterdag is de A1 van Viola kampioen geworden in de tweede klasse. Met nog een wedstrijd te spelen zijn we er al. Dit omdat de beide concurenten hun wedstrijd verloren. Als je al voor het einde van het seizoen kampioen wordt kun je dus terecht spreken van een dik verdiend kampioenschap. De kampioenswedstrijd werd thuis gespeeld tegen Gilze A1. Vanaf het begin lieten wij zien wie er de baas was op het veld. Er werd bij vlagen zeer goed gevoetbald en Gilze kwam er totaal niet aan te pas. Dat we maar 1 keer scoorden was dan ook een wonder. In de tweede helft leken we wat meer last van de druk te hebben en lieten we Gilze wat meer in de wedstrijd komen. Echte kansen konden zij echter niet creëren. 5 minuten voor tijd scoorden we de be-

vrijdende tweede treffer. De 3 punten waren binnen. Direct na de wedstrijd hoorden we dat Gloria van Chaam had verloren. Zij konden ons dus niet meer inhalen( 5 verliespunten meer met nog een wedstrijd). Omdat de wedstrijd SBC - GSBW pas om 15.00 uur begon was het nog een half uur nagelbijten. We zouden al minimaal tweede worden in de competitie. Om kwart voor 5 kwam het verlossende bericht. GSBW had ook verloren. Dus met 4 punten voor hun en nog een wedstrijd voor de boeg waren we eerder kampioen dan gedacht. Het feest barste los en dat kunnen zij). De tapkraan vloeide los. Daarna zijn we met de platte wagen naar Baarle-Nassau gereden. Helaas was er van hun niemand meer in de kantine. Terug in Alphen kregen wij eten aangeboden door Hoveniersbedrijf Jan Willemse uit Alphen. Ook van onze teneusponsor Bouwbedrijf Vromans van Hal kregen we na iedere thuisoverwinning 2 kannen bier. Dus nu ook. A.s. zaterdag gaan we na de wedstrijd ( georganiseerd door de ouders,waarvoor onze dank ) BBQen. Daarna gaan we verder in de kantine van Viola nog wat nagenieten van het prachtige afgelopen seizoen. Verder wil ik de spelers een groot compliment geven voor hun geweldige inzet tijdens de wedstrijden en een bijna niet te evenaren opkomst tijdens de trainingen die op een hoog niveau geleid werden door Joey Verhoeven. Daarnaast willen wij ook de ouders bedanken voor hun goede opkomst tijdens de wedstrijden. Het was een prachtig seizoen. Groeten, jullie leider.

Programma 21 april 2012

Ons Vios A1-Viola A1 13:30-14:30 Viola B1-Chaam B1 13:45-14:30 Madese Boys-Viola B2/SVU1 13:30-14:30 Viola C1-WSC C2 14:00-14:30 Viola C2-SCO/TOFS C4 10:30-11:00 Bavel D1-Viola D1 12:30-13:30 Gilze D3-Viola D2 09:30-10:15 Viola E1-DIA E1 08:00-09:00 SCO/TOFS E5-Viola E2 07:30-08:30 Baronie E13-Viola E3 10:00-11:00 Viola E4-JEKA E14 09:30-10:00 Viola F1-Terheijden F1 09:30-10:00 Chaam F4-Viola F2 10:45-11:30 Viola F3-Ulicoten F2 10:30-11:00 Viola MA1-Achtmaal MA1 14:00-14:30 Viola MB1-Internos MB1 12:00-12:30 Viola MC1-ZIGO MC1 12:30-13:00 Eindhoven AV MD1-Viola MD1 10:15-11:30 G-Team Programma 21 april 2012

Viola G1-SC Olympus G3

13:00

K.E.HSV Alfheim Zondag 15 April is de 2e wedstrijd van het clubkampioenschap gevist, deze werd gevist aan het oude maasje, bij de woonboot. Voor onze wedstrijdvissers is dit water een bekend viswater. Dat wil niet zeggen dat er altijd goed gevangen wordt! De vis trekt hier naartoe als ze klaar zijn om te paaien en wanneer dat is bepaald de natuur. Daar kunnen we niets aan veranderen. Vele wedstrijden zijn hier al gevist, de vangsten varieerde van 0 – 25 kg vis per deelnemer! Het kan dus weer alle kanten op. Deze 1e wedstrijd werd gevist met 11 personen. Enkele van hen waren al eens gaan vissen om te kijken of de vis al aanwezig was en hoe er gevist moest worden, dat er geen geweldige vangsten gedaan zouden worden was hen al bekend. Toch hebben we ook deze keer weer een uitslag. Op de eerste plaats is geëindigd: 1. Rene vd Put 4710 gram 2: Ronald Arts 670 gram 3: Jason van Erve 550 gram 4: Cees vd Broek 5: Jan Wouters 6: Cees v Loon, 7: Jan vd Pol, Paul Floren, Piet vd Broek, Gijs Smits, Ton Mariseal De volgende wedstrijd voor het clubkampioenschap zal gehouden worden op 29 April aan het oude maasje “stalen brug”. Op 25 mei start de zomeravondcompetitie. Deze competitie wordt gevist in 7 wedstrijden, in twee categorieën alle gevist aan ‘’den Ballast’’ van 18.4521.45uur. vergeet ook niet om je op te geven voor de diverse activiteiten. Opgeven kan nog via hsvalfheim.nl De wedstrijdcommissie


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 33

SP RT- nieuws

Miniemen kampioen, 1ste faalt

en een ingestudeerde hoekschop via het trio Michiel, Niels, Martijn waarbij de laatste de ‘doorgelaten’ bal simpel in doel trapte. Het tweede kwartier

KVV DOSKO

Miniemen Kampioen Uitslagen

12/04 15/04 15/04 15/04 15/04 15/04 16/04 16/04 16/04

Dosko Res – Fc Turnhout Dosko – Berendrecht Meerle – Dosko Jun Dosko Premin B – Minderhout Dosko Premin A – Minderhout HIH Turnhout -Dosko Dui B Verb. Balen – Dosko Schol Zwarte Leeuw – Dosko Kad White Star – Dosko Min

Programma

21/04 21/04 21/04 21/04 21/04 21/04 21/04 22/04 22/04 22/04 22/04

Dosko Jun – Oud Turnhout Poppel – Dosko Res Lentezon – Dosko Ben Weelde – Dosko Premin A Weelde – Dosko Premin B Dosko Dui A – Vlimmeren Dosko Dui B – Wechelderzande Stabroek – Dosko Lille – Dosko Schol Dosko Kad – Vosselaar Dosko Min – Vosselaar

5-0 1-2 3-1 1-1 3-9 3-12 12-2 0-2 1-5 13.00 15.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 15.00 10.00 11.00 09.30

Dosko 1-2 Berendrecht

Na een weekje stil te hebben gelegen met de Paasdagen nam Groen/Wit het afgelopen zaterdagavond op tegen Berendrecht. Om uitzicht te houden op de eindrondekon er best in twee van de drie resterende wedstrijden gewonnen worden. Dosko startte furieus en kreeg vanaf de aftrap een resem kansen. Gelegenheidslinksvoor Gert Jansens had zijn vizier duidelijk niet op scherp staan. Binnen- , buitenkantvoet en de kop de bal wilde er maar niet in.Gelukkig wist Sam Vloemans het net wel te vinden en kwam Dosko.Hier

bleef het uiteindelijk ook bij. Dosko had nog tal van kansen maar wist deze gedurende de ganse wedstrijd niet af te werken.Berendrecht sprong beter om met zijn handje vol kansen en won dankzij een gigantische blunder van Paul Naalden en het manco in de afwerking met 1-2. Na deze tweede thuisnederlaag op rij ziet het er somber uit voor de Hanveer Boys. Met nog een verplaatsing naar Stabroek en een thuis tegen Zandvliet staan er nog twee zware wedstrijden op het programma. De voor het seizoen beoogde promotie is verder weg dan ooit. Kan trainer Guy het tij nog keren? En is er de wil bij de spelersgroep om te promoveren.? Aanstaande zondag zal als duidelijk worden met de verplaatsing naar Stabroek op het programma om 14.30u. De wedstrijd van de laatste kans... We are the Champions...

Zondagmorgen 15 april 2012 zal voor veel Dosko-miniemen én hun talrijk opgekomen supporters een datum zijn die ze nog wel even zullen herinneren! We werden kampioen in onze reeks dankzij een klinkende overwinning op White Star, 1-5. Met nog twee wedstrijden te gaan, zijn we door Vrij Arendonk niet meer in te halen. Nochtans kondigde de verplaatsing naar White Star zich toch als “lastig” aan, maar al gauw bleek dat we echt wel een superploeg hebben. Vanaf het begin speelden we de bal ‘à la Barça’ rond, White Star liep constant achter een ongrijpbare bal. Na nog geen kwartier voetbal stond het reeds 0-2 met een doelpunt van Michiel (via enkele White Star-benen)

Zie ook www.svulicoten.nl SVU 2- Moerse Boys 5 SVU Da. 1 - SVSOS Da.1 SVU/Viola B1 - Boeimeer B3 Sarto MC1 - SVU/Viola MC1 SVU D1 - Right’Oh D3 SVU ME1 - Gesta ME1 SVU F2 - UVV’40 F9

Programmadonderdag 19 april:

1-4 5-1 0-4 3-3 0-2 2-2 3-1

19.00 uur: SVU D1 - Viola D (vr) 19.00 uur: SVU ME1 - Viola MD (vr)

Programma zaterdag21 april

10.30 uur: Madese Boys B3 - SVU/Viola B1 13.00 uur: SVU/Viola Mc1 - ZIGO MC1 (in Alphen) 11.00 uur:De Fendert ME1 - SVU ME1 09.15 uur: DIA F2 - SVU F1 11.00 uur: Viola F3 - SVU F2 TENNISNIEUWS High Tea Toernooi 21 april

Dames opgelet: Het High Tea Toernooi vindt plaats op zaterdagmiddag 21 april. We starten om 12.00 uur en het duurt tot ca. 16.00 uur. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5-. Hiervoor krijgen jullie thee, veel lekkere hapjes, veel tennisplezier en andere activiteiten. Opgeven kan tot 15 april bij Mieke Geerts, email: miekegeerts@ gmail.com Mixtoernooi

Het mix-toernooi staat weer voor de deur en natuurlijk hopen wij dat jullie allemaal deel zullen nemen aan dit altijd zeer geslaagde toernooi. Het zal,

net als vorig jaar, in twee langere weekenden gespeeld worden. We beginnen op woensdagavond 16 mei om 20.30 uur (dit i.v.m. de clubavond voor de jeugd) tot en met zondagavond 20 mei. En van donderdagavond 24 mei tot en met zaterdag 26 mei. De finales worden op zaterdagmiddag gespeeld vanaf ongeveer 16.00 uur. Iedereen speelt dan nog een wedstrijd voor de uiteindelijke plaatsbepaling. Kun je die dag echt niet, laat dit dan tijdig weten, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,-- per persoon. Opgeven per koppel kan tot en met dinsdagavond 8 mei. Doe in een enveloppe het inschrijfgeld met daarop jullie naam en doe die in de brievenbus bij Constance Theeuwes, Molenstraat 7, Ulicoten. Wij wensen alle deelnemers een sportief en gezellig toernooi toe. Uitslagen Competitie Tennis KNLTB

Stokeind 1- SVU 1: SVU 2-Riel1

40 JAAR SVU VOETBAL

Fristi. Vrijdagavond 11 mei

SVU-Nieuws Uitslagen:

speelde zich vooral op het middenveld af, enerzijds omdat White Star beter in de match kwam, anderzijds doordat we iets te veel liepen met de bal i.p.v. rond te tikken. Rust: 0-2. Na de pauze bleven we controle houden, en gesteund door tientallen supporters bleven we ver van ons eigen doel spelen. Enkele fraaie aanvallen werden in elkaar geknutseld met al even fraaie doelpunten tot gevolg. Eerst werd Steven - die een spurtje van 60 meter deed - vanop rechts met een gemeten voorzet bediend aan de tweede paal, buitenkantje rechts en hopla, de 0-3 was een feit. Even later schilderde Michiel een vrije trap, vanop zo’n 25 meter, netjes over ‘t muurtje.. in de winkelhaak! Martijn zette de kers op de taart door enkele minuten voor tijd de nr. 5 binnen te pegelen. De vuvuzela’s klonken heftig, onze spionkop was duidelijk aanwezig! Toch kon White Star de eer nog redden in de laatste minuut. Dit kon echter de pret niet bederven. DOSKO KAMPIOEN! De (kinder)champagne werd ontkurkt, flessen werden leeggespoten en -gedronken (lekkerrr hè Anton!) De supporters werden bedankt en begroet. Merci aan de delegatie preminiemen die aanwezig waren, de overige supporters, (groot) ouders, familie, kennissen en dat zelfs het hoofdbestuur aanwezig was, was een aangename verrassing! Nu zondag spelen we thuis tegen Vosselaar, waarna we NOG een feestje gaan bouwen... maar ook die match willen we eerst winnend afsluiten natuurlijk!

0-4 0-4

SVUlicoten Voetbal bestaat dit jaar 40 jaar. Dat we deze mijlpijl bereikt hebben, willen we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 11 en 12 mei 2012 willen we dit tijdens een feestweekend uitgebreid vieren.

Op vrijdagavond 11 mei organiseren we voor verenigingen uit Ulicoten en omstreken, maar ook voor buurtschappen en bedrijven een gezellige ‘QUIZ/ FEEST-AVOND’. Tijdens de avond, die start om 19.30 uur, gaan deze verschillende groepen van jong tot oud tegen elkaar strijden om uit te maken wie er nu over de meeste kennis en vaardigheden beschikt. Zaterdagavond 12 mei

Op zaterdagavond 12 mei beginnen we de avond met een ‘officieel gedeelte’ van 18.00 u t/m 20.00 u. Tijdens deze receptie kunnen mooie herinneringen uit de laatste 40 jaar opgehaald worden onder het genot van een hapje en een drankje. Aansluitend vindt vanaf 21.00 u de eigenlijke feestavond plaats. Hierbij is iedereen die SVU een warm hart toe draagt welkom! Het gehele feestweekend wordt muzikaal opgeluisterd door DJ Jarno. Avondvierdaagse Ulicoten

Om alvast in de agenda te noteren:De avondvierdaagse wordt gehouden op dinsdag 29, woensdag 30, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni. Over een aantal weken volgt er uitgebreider informatie. Tevens zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers die ons tijdens deze dagen willen helpen. Wij zijn namelijk maar met 2 personen en dat is wel erg weinig om alles rond te krijgen het is maar voor ongeveer 2 uurtjes per avond.Voor meer informatie: Annette Jacobs tel.013-5199443. De activiteitencommissie SVU.

www.vvchaam.nl

Slechte beurt voor Chaam F3 kampioen Onze F3 is zaterdag kampioen geworden, na een spannende wedstrijd tegen UVV werd er gewonnen. Dat betekent dat onze mannen de titel hebben gepakt op de verjaardag van leider Hans de Bie. Dubbel feest in de kantine dus. Leiders en spelers proficiat met dit mooie resultaat. Chaam heeft gelijk gespeeld tegen SV SOS en verliest hiermee de koploper uit het zicht omdat Ons Vios ging winnen. Chaam speelde in de volgende samenstelling. Denny Goos, Stefan de Ceuster, Teun Gooijers, Roy Moelands, Tim Hoefnagel, Joost van Eil, Wouter van de Broek, Nils de Rooij, Aron de Bruijn, Jelle van Raak, en Thijs Vergouwen. Reservespelers: Stan van Boxel, Joost Geerts, Jeffrey Moelands, Remco Ansems en Peter van der Aa. Trainer Fred Vrolijk en assistent Ed Mulder. Verzorgster Milou Braspenning en grensrechter Rene Luijken. Victor van de week was Thomas Elst en de wedstrijdbal werd geschonken door installatiebedrijf Wido Verhees. Zoals in de aanhef al is aangegeven was het een slechte beurt voor Chaam. De eerste corner binnen de minuut weggeven en vrij in laten koppen door een speler van SOS was letterlijk S.O.S. Zo simpel hebben wij als toeschouwers nog nooit een wedstrijd uit handen zien geven. Chaam liep dus direct achter de feiten aan. Chaam wist dus wat het moest doen en ging in de aanval. In de 8ste minuut kon Chaam de eerste echte aanval laten noteren. In de 11de minuut werd een combinatie tussen Thijs en Aron door Aron op eigen kracht verzilverd. Aron startte zijn solo vanaf rechts en schoot beheerst binnen. Het stond 1-1 en de echte wedstrijd kon beginnen. Chaam speelde aardig maar niet goed. Niet zoals de afgelopen wedstrijden het geval was. Het ontbrak Chaam aan bezieling die nodig is om deze potjes te winnen. Chaam kreeg spaarzame kansen via Aron en Nils, maar kon niet doordrukken. SOS ging steeds fysieker spelen en met de snelle en slimme Gijs v d Wiel en zijn broer Daan, kon SOS onze verdediging onder druk zetten en zenuwachtig maken. SOS maakte herhaaldelijk overtredingen op het randje en met de belachelijk vlaggende grensrechter kon het Chaam in aanvallend opzicht van het lijf houden. De scheidsrechter liep hiertussen als een artiest die de inhoud van zijn rol vergeten was. Met 1-1 de rust ingaan kan nog van alles opleveren.

Gesta Nieuws Uitslagen Zaterdag 14-04

DEVO A1 - Gesta A1 Gesta B1 - Beek Vooruit B3 Boeimeer MB1 - Gesta MB1 DIA C2 - Gesta C1 Gloria UC D2 - Gesta D1 Gloria UC E2 - Gesta E1 Ulicoten ME1 - Gesta ME1 Gesta F1 - UVV’40 F5

(2-2) (2-6) (4-1) (5-3) (4-1) (7-4) (2-2) (0-1)

Gesta 1 - The White Boys 1 Gesta 2 - Irene’58 2 Baronie 9 - Gesta 3 Zundert DA2 - Gesta DA1

(12-0) (3-2) (7-1) (0-1)

Zondag 15-04

Programma

De thuiswedstrijden van Gesta worden gespeeld op de velden van UVV in Ulvenhout: Sportpark Jeugdland, Jeugdland 1, 4851 AT Ulvenhout. Donderdag 19-04

19.30 Madese Boys 2 – Gesta 1 (vrsch) Zaterdag 21-04

15:00 Gesta A1 - Cluzona A1 15:00 Boeimeer B3 - Gesta B1 15:00 Gesta MB1 - VVR MB2 10:30 Gesta C1 - SCO/TOFS C5 09:30 TSC D4 - Gesta D1 09:45 The Gunners E3 - Gesta E1 10:30 Gesta ME1 - Steenbergen ME1 08:30 Beek Vooruit F8 - Gesta F1 Zondag 22-04

Geen wedstrijden Programma onder voorbehoud wijzigingen. Laatste informatie op www. rkvvgesta.nl

In de tweede helft moest het dan gebeuren en dat deed het ook. Chaam startte feller en verdedigde meer naar voor en dit resulteerde in kansen Een prachtige combinatie over 3 schijven kwam bij Aron die de bal voorgaf waarbij een SOS speler geen andere keus had dan er een eigen goal van te maken. Chaam kwam met 2-1 op voorsprong en je zou denken dat de druk wegvalt en de ploeg gemakkelijker kan gaan voetballen. Dit deed het in het begin ook getuige een schot op de paal van Thijs. Jelle werd gewisseld voor Stan. Het zou 3-1 hebben gestaan als, maar die als bleef te lang uit en SOS greep het heerschappij over het veld. Via de nummer 10 en 11 kreeg het kansen en een noodzakelijke en nuttige ingreep van Stefan betekende een vrije trap voor SOS op de rand van de 16. Stefan kreeg hiervoor geel. De vrije trap werd in eerste instantie nog weggewerkt maar de daarop volgende vrije trap op het zelfde punt werd door SOS omgezet in de 2-2. Een domper van jewelste. We schrijven inmiddels de 85ste minuut. Dit kon Chaam niet meer rechttrekken, omdat het al een lange tijd slordig omging met balbezit. Joost van Eil schoot nog wel op de lat maar Chaam kon niet meer aanzetten voor een alles of niets slot. Jammer. Volgende week vriendschappelijk uit tegen Be Ready om 12.00 uur. Uitslagen Zondag 15-04-2012

Chaam 1 - SVSOS (Biest-Houtakker) 2-2 Chaam 2 - Madese Boys 3 1-1 UVV’40 3 - Chaam 3 3-0 Chaam DA1 - Jeka DA1 4-3 Zaterdag 14-04-2012

Gloria UC A1 - Chaam A1 0-2 Chaam B2 - Halsteren B5 0-3 Boeimeer C3 - Chaam C1 1-10 Chaam D1 - Rijen D2 6-2 Baronie D8G - Chaam D2 1-3 Olympia’60 E1 - Chaam E1 4-4 Madese BoysE4 - Chaam E2 2-3 Chaam E3 - Rijen E6 4-4 Achtmaal E1 - Chaam E4 7-2 Chaam F2 - Gloria F4 4-4 Chaam F3 - UVV F6 4-1 Jeka F10 - Chaam F4 9-0 Good Luck MA1 - Chaam MA1 5-3 Chaam MC1 - Moerse Boys MC2 2-1 Steenbergen ME1 - Chaam ME1 4-2 Chaam Mini-pupillen 1 - WDS MP1 4-6 WDS MP2 - Chaam Mini-pupillen 2 4-3 Donderdag 12-04-2012

Jeka F2 - Chaam F1

Woensdag 11-04-2012

Veerse Boys E2G - Chaam E3 Beek Vooruit F6 - Chaam F2 Vrijdag 20-04-2012

12-0 3-2 3-2

19:00 TSC F2 - Chaam F1 Zaterdag 21-04-2012

14:45 Chaam A1 - SBC A2 14:30 Viola B1 - Chaam B1 13:30 Chaam B2 - Steenbergen B3 10:00 Chaam C1 - Dongen C3 11:00 Wernhout D1 - Chaam D1 10:00 Chaam D2 - Rijen D5 10:45 Chaam E1 - Beek Vooruit E2 09:00 Chaam E2 - Bavel E5 10:30 Baronie E9 - Chaam E3 12:15 Chaam E4 - Gloria UC E3 09:00 Chaam F1 - Baronie F3 09:00 Baronie F10 - Chaam F2 11:45 Gilze F5 - Chaam F3 10:45 Chaam F4 - Viola F2 13:00 Chaam MA1 - Neo MA1 10:30 Klundert MC1 - Chaam MC1 09:00 Chaam ME1 - Wernhout ME1 10:00 VCW MP1 - Chaam Mini-pupillen 1 12:30 Chaam Mini-pupillen 2 - The Gunners MP2 Zondag 22-04-2012

12:00 Be Ready 1 - Chaam 1


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

PAGINA 34

Doe mee met de wekelijkse

SP RT- nieuws

www.wvtourmalet.nl

Geslaagde fietstocht naar Drunese duinen Zondagmorgen 8.00 uur stond de lange rit naar de Rustende Jager nabij de Drunense duinen op het programma. Aan de oproep onder onze leden om hieraan deel te nemen was goed gehoor gegeven. Een 15 tal leden had zich op dit vroege uur op de zondagochtend verzameld om deze klus te klaren. Onderweg sloten Ludo, Henk, Huub en Huub nog bij de groep aan. Dit was mogelijk omdat de route via internet te bekijken was. Echter Harrie van Hellemond had de mail niet volledig gelezen, met als gevolg dat hij de groep miste en daardoor alleen naar Udenhout moest fietsen om bij de groep aan te kunnen sluiten. Dit getuigt wel van karakter. Tijdens de heentocht bleek al snel dat Wietse de route goed bestudeerd had, zodat hij zich zeer verdienstelijk kon maken bij het navigeren door het Brabantse land. Zoals afgesproken werd er om de 5 km van kop gewisseld, daardoor kon het tempo, ondanks de harde tegenwind, redelijk strak gehouden

Geslaagde fietstocht naar Drunese duinen

worden. Na 50 km kwamen we bij de pauze aan, waar we gastvrij ontvangen werden door de eigenaar van de Rustende Jager. Na het nuttigen van 2 bakjes koffie met een puntje erbij keerden we weer huiswaarts. Donkere wolken verzamelde zich boven de duinen, maar gelukkig bleef het bij enkele spetters. Net voorbij Loon op Zand leek het wel of we in Austra-

lië waren. De kangoeroes sprongen in het rond. Gelukkig zaten ze achter een hekwerk. Je moet er niet aan denken dat zo’n beest voor je fietst springt. Zoals iedereen wel weet is Luc van de Werf zich aan het voorbereiden voor Alpe d’HuZes. Aangezien er weinig heuvels in de directe omgeving te vinden zijn, kon hij toch een gerichte training afwerken door ruim 10 minuten met de harde wind op kop de koppositie te nemen. Met nog 5 km te gaan vond Joan de Jong het tijd om de concurrentie te testen. Hij zette zich met zijn nieuwe fiets op kop en liet de andere zien wat fietsen is. Moe maar voldaan kwamen we gezamenlijk weer in Baarle-Nassau aan en kunnen wederom weer terugkijken op een geslaagde rit. Komende zaterdag staat de Meditour op het programma. We vertrekken wederom om 8.00 uur bij de Loswal. Verdere informatie over deze tocht en onze club vind je op www.wvtourmalet.nl De rittencommissie

ZVC Groenteboer Alphen kampioen! ZVC Groenteboer Alphen kon afgelopen vrijdag de eerste kampioen worden in Sport & Squashcentrum Den Bogerd. Er moest dan wel gewonnen worden van de altijd stugge tegenstander Reijns Staalconstructie. Desalniettemin was er vertrouwen in een goede afloop en werden er al voorbereidingen getroffen: supporters werden opgetrommeld en de ploeg vertrok per fiets vanuit Café Nova (bij Nel) richting Alphen. Onderweg maakten we op Boshoven een tussenstop bij trouwe sponsor Groenteboer Alphen. Luc zette namens de ploeg de familie Hoefnagels in het zonnetje en er werd in een van de groentevelden een teamfoto gemaakt. Geert en An ook langs deze weg enorm bedankt voor de sponsoring! Vervolgens ging de tocht verder richting den Bogerd, waar om half 9 de kampioenswedstrijd zou aanvangen. De groenteboeren waren voor deze wedstrijd compleet, met uitzondering van de langdurig geblesseerde Rob. We kregen het zoals verwacht niet cadeau van Reijns. De wedstrijd

‘t Lekkerbekje

VROMANS PRIJSPUZZEL EN MAAK KANS OP EEN OVERHEERLIJKE TAART 1 11 16

2

3

4

5

6

12 17

23

13 18

24

25

29

30

33

34

20

26

36

22 28

37

38

40

46

47

41 43

48

53 58

62

49

50

54

57

55

59

60

63

66

15

32

35

45

56

10

21

v

52

9

31

42

51

8

27

39

44

7 14

19

64

67

68

72

69

73

61 65

70

74

76

71 75

77

© Persbelangen P0338

30

65

7

44

72

41

19

48

28

16

53

23

74

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje?

De trotse kampioenen in sporthal Den Bogerd

zat lang op slot, maar GBA bleef zoals altijd geduldig, vanuit een solide organisatie spelen. Uiteindelijk verscheen een 4-2 eindstand op het scorebord. Zo werd een seizoen waarin vrij constant werd gepresteerd in stijl bekroond. Maar liefst 17 van de 20 wedstrijden werden door de groenteboeren gewonnen. Aangezien de

concurrenten regelmatig punten verspeelden ontstond een straatlengte voorsprong en kon het gebeuren dat vijf speelrondes voor het eind van het seizoen de titel werd behaald. Uiteraard hebben spelers en supporters van ZVC Groenteboer Alphen dit tot in de late uurtjes gevierd!

Veel enthousiasme WTV-Alphen voor Hageland Classic

Afgelopen zaterdag stond voor WTVAlphen de eerste echte lange(re) tocht op de agenda: de Hageland Classic. Deze tocht is een ware klassieker voor vele WTV’ers en een jaarlijks terugkerend evenement op de kalender. Dit jaar was de opkomst hoog met 21 deelnemende leden. De Hageland Classic is een georganiseerde tocht die start en finisht in het Belgische Mol. Het is mogelijk meerdere afstanden te fietsen. De meeste WTV’ers kozen voor de afstand van 140km. Ton Damen en Arno van Gorp waagden zich aan de 170km. Bijzonder aan de Hageland Classic is de mooie fietsomgeving met uitdagende klimmetjes en, last but not

Bakkerij

least, de perfecte organisatie! Na aankomst (met auto’s) in Mol, gingen we zo tegen een uur of 9 van start met de tocht. Al vrij snel werd er lek gereden, maar dankzij Coen van Hees en Johan Pelkmans, was de volgwagen van Jan Jansen uitgerust met een aantal reservewielen. Kortom: het euvel was binnen een minuut verholpen. Na zo’n 50km fietsen door het relatief vlakke land, werd het heuvelachtiger. De korte steile klimmetjes volgden zich in rap tempo op. En met de klimmetjes ook de onderlinge competitie. Ook Frank Goos waagde zich in het begin fanatiek in de klimstrijd, al betaalde hij daar later in de tocht wel een prijs voor in de vorm van kramp.

Hij bleef echter op zijn fiets en heeft de tocht geheel uitgefietst. De indruk was dat het dit jaar meer klimmen was dan vorig jaar. Leuk was dat sinds een aantal jaren afwezigheid dit jaar de “Poggio” weer als laatste klim in het parcours was opgenomen. Bij de laatste pauzeplaats, 20 km voor de finish, liet clubfotograaf Louis Wouters één van onze Vlaamse organisatoren nog een schoon Kodakske trekken van ons dappere strijders. Het resultaat ziet u hier. Al met al kwamen we, met voldoende kilometers in de benen, in de namiddag weer aan in Mol. Na het omkleden, vertrokken we weer (per auto) richting Alphen. Bij terugkomst werd de dag afgesloten met een borrel bij Cafe Welkom. Ook Eddy Gijzemans kwam nog even bij Welkom langs voor een colaatje. Als enige WTV’er was Eddy die ochtend per fiets naar Mol vertrokken, heeft met ons de 140km gefietst, en is daarna ook weer per fiets teruggekeerd. In totaal had hij zo’n 231km op zijn teller staan! Respect! A.s. zondag 22 april staat de volgende lange tocht op de agenda: de viaduktentocht. Zaterdag 28 april rijden we de Tom Boonen Classic, waarvoor leden zich kunnen inschrijven via het digitale inschrijfformulier. (NM)

HORIZONTAAL: 1 Europees gebergte; 6 soort vloer; 12 gewricht; 14 eerlijk; 16 laagwater; 18 persoonlijk vnw.; 19 werkplaats; 21 tin; 22 bevestiging; 23 voorzetsel; 25 vorm van een element; 28 keurig; 29 akker; 31 test; 32 agrariër; 33 boom; 34 kleur; 36 iedere; 38 habijt; 39 borstharnas; 40 garde; 42 familielid; 43 bijter; 45 wielspijltje; 48 krachtig; 51 grondtoon; 53 geestdrift; 54 ver; 55 bevel; 56 peulvrucht; 58 lichtstraal; 60 brompot; 62 woud; 63 schoeisel; 65 bijenproduct; 66 voegwoord; 67 hectoliter; 68 zoen; 69 persoonlijk vnw.; 71 rivier in Italië; 72 tocht; 74 zacht; 76 temperen; 77 geheel. VERTICAAL: 2 waterstand; 3 zwaar; 4 grondsoort; 5 spil; 7 klaar; 8 keukengereedschap; 9 gezichtsdeel; 10 daar; 11 belt; 13 hoeveelheid; 15 vogel; 17 boordsel; 19 gids te water; 20 zuivelproduct; 22 legervoertuig; 24 verlichting; 26 zuilengang; 27 Europese hoofdstad; 28 numero; 30 lekken; 32 kalmeren; 35 mondeling; 37 kookgerei; 39 geldla; 41 bouwland; 44 rekbare stof; 46 mestvocht; 47 rijksdaalder; 48 soort conditietraining; 49 zachte; 50 groente; 52 klank; 55 klucht; 57 rund; 59 goedje; 61 bezittelijk vnw.; 63 pienter; 64 oevergewas; 67 persoonlijk vnw.; 70 vogel; 72 legerafdeling; 73 selenium; 74 waaronder; 75 vogel. OPLOSSING WK 15 HORIZONTAAL: 1 remmen; 6 aanhef; 12 haak; 14 taël; 16 a.v.; 18 s.v.; 19 kea; 21 Sn; 22 si; 23 persoon; 26 neiging; 29 semi; 30 robijn; 32 sleg; 33 er; 34 eb; 36 les; 37 hé; 38 bè; 39 Ofir; 41 valk; 43 p.r.; 44 Veendam; 45 ei; 47 kaal; 49 talg; 52 A.P.; 54 l.k.; 55 gps; 57 RU; 58 o.o.; 59 bres; 61 kater; 63 indo; 65 lemming; 67 lamsoor; 69 et; 70 ed.; 71 Ena; 73 it.; 74 L.S.; 75 Oder; 77 leem; 79 flemen; 80 kirren.

VERTICAAL: 2 eh; 3 massief; 4 mavo; 5 e.k.; 7 AT; 8 nasi; 9 hengsel; 10 el; 11 kapsel; 13 Fe; 15 diggel; 17 veer; 19 knol; 20 anijs; 22 sneb; 24 r.m.; 25 OR; 27 en; 28 i.l.; 31 beknopt; 35 bivak; 37 Hamar; 39 ork; 40 rel; 41 vat; 42 keg; 46 tablet; 48 alsmede; 50 luister; 51 Voorst; 53 pret; 55 gage; 56 sela; 58 odol; 60 em.; 61 kn; 62 ra; 64 no.; 66 idem; 68 mier; 72 nr.; 75 O.L.; 76 re; 77 li; 78 ME.

Winwoord: KNOFLOOKSMAAK

Oplossing Prijspuzzel wk 15:

KNOFLOOKSMAAK Prijspuzzelwinnaar wk 15:

Mevr. J.M. Boer-Bakx • Boshoven 7 • Alphen Lever uw oplossing vóór dinsdag 18.00 uur in bij een van onze contactadressen of bij Bakkerij Vromans. Op de envelop vermelden: Oplossing puzzel. Of via e-mailadres: puzzelOW@emdejong.nl Vermeld in het bericht de puzzeloplossing, uw naam en adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij:

BAKKERIJ VROMANS Kerkstraat - Baarle-NASSAU


PAGINA 35

IS

AT GELR topkwaliteit met prijsgarantie! EKTRISCHE IENING

BED

alle cassettescHermen met gratis motor! VERLAAG VERLENGUW HETENERGIEKOSTEN! BUITENSEIZOEN

ISE TISCH A GELR TR ET EK TRENDPAKK ING IEONEK BED BEZ S! N O

ROLLUIKEN ACTIE TERRASOVERKAPPINGEN

TERRASOVERKAPPINGEN

ROLLUIKEN | ZONWERING | GARAGEDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN BINNENZONWERING | CORRADI PRODUCTEN Corbiestraat 42 bus 1 VERLENG HET BUITENSEIZOEN 2400 Mol T 014 480 644 ECEQO info@woon-comfort.be UES voorjaars-actie

De maand Deze maandstaat staatinin‘t‘tteken teken van van de nieuwe voorjaarstrends! de nieuwe voorjaarstrends! Met de voor u bekende gastvrijheid en onze Met de voor u bekende gastvrijheid enuonze ervaren ervaren mode adviseuse’s moet zeker voor mode adviseuse’s moet u zeker voor zowel als een voor speciale zowel een speciale gebeurtenis gebeurtenis als voor “gewoon” dagelijks gebruik een “gewoon” dagelijks gebruik een leuke leuke out-fit kunnenvinden. vinden. out-fit kunnen TotTot ziens Winkeltje! ziensin in ‘t Winkeltje!

Mode premiere dagen bij: ‘t Winkeltje

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

www.woon-comfort.be Open: di/wo/do/vrij 10u-12u en 13u-18u, za 10u-15u

CH AANVAARD

Haneveer bvba wiekenweg 15 - Baarle-Hertog RATISET G tel.: 014 - 690000 TRENDPAKK info@haneveer.be BEZOEK

ZL4/134150J1

ONS!

40 jaar ervaring

ROLLUIKEN | ZONWERING | GARAGEDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN BINNENZONWERING | CORRADI PRODUCTEN Corbiestraat 42 bus 1 2400 Mol 014 480 644 Showroom open: ma.- vrij. T09.00-17.00 uur; zat. 10.00-15.00 uur info@woon-comfort.be CHEQUES www.woon-comfort.be AANVAARD Open: di/wo/do/vrij 10u-12u en 13u-18u, za 10u-15u Super garageverkoop Super garageverkoop Voor Reparaties aan

ECO-

Molendijk 8 5109 RN ‘s Gravenmoer T 0162-312453 Maandagmorgen gesloten. Vrijdag koopavond tot 20.30 uur

28 + 29 april. Inboedel van volledig huis: meubels, kasten, bedden, verlichting, speelgoed, etc! Turnhoutseweg 31 Baarle-Hertog

uw Laptop of PC Tablet Smartphone Game Console, en Software en Windows Problemen ASL Computers info@aslcomputers.nl of 06-41448220

28 + 29 april. Inboedel van volledig huis: meubels, bedden, kasten, verlichting, speelgoed, etc! Turnhoutseweg 31 Baarle-Hertog ZL4/134150J1

Bestel een nieuwe bril op zondag 22 april tijdens de ‘Voorjaarsmarkt’ van Ulvenhout en ontvang

1 glas gratis

dag: n O z e z e d p O k O O

g ilcon t r O 1op5de%gehk ! ele zonnebri llectie

Uw optometrist & contactlensspecialist

Dorpstraat 21 - 4851 CJ Ulvenhout - Tel.: 076 - 561 1313 www.brillenzaken.eu - info@brillenzaken.eu


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 20 APRIL 2012

d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

.nl

SPAGHETTI OF STRAPLESS

TRILBY OF

LICHTGEWICHT

diverse kleuren naadloos polyamide/elasthan maten S-XL

heren/dames 2 trendy uitvoeringen

hoog model textylene zitting en rug 5 standen diverse dessins

ZOMER TOP

Elders 3.95 5.95

HEGRON

2.59

SUN CARE zonnemelk protect&bronze factor 20 of sunspray factor 40 200 ml alle Hegron Suncare producten deze week voor actieprijzen TIENER/DAMES

MINI ROK

2.99

LIBRESSE

normal: 10 stuks super: 8 stuks

1.49 12.50

EXCELLENT

KOEKEN PAN

idem Ø 24 cm

3.79

EXTRA GROTE

4.79

ORANJE BALLONNEN

XXL ORANJE PARTYBRIL

0.49

HOME FRESHENER

1.09

LUCHT VERFRISSER navulling lavendel, berglucht of bloemen 300 ml

0.79

AR

Elders 17.95 19.95

N E DAG K O N IN G IN! T IP

MAAND VERBAND

Elders 1.49 1.99

Elders 3.95 4.95

50 stuks

1.98

TUIN STOEL V E R STE LBA

keramische coating geschikt voor alle warmtebronnen Ø 28 cm

2 modellen lengte ca. 38 cm diverse kleuren katoen/elasthan maten S-XL

Elders 3.95 4.49

JUSTIN HOED

past in het apparaat van het bekende merk

0.95

TROPPIE

VRUCHTEN LIMONADE orange of multi fruit 10x200 ml

1.49

Elders 1.99 2.49

ZOMERS MEISJES

ROKJE of BROEKJE katoen maten 92-134

3.49

DENIM ROKJE 2 modellen

2.49

TRENDY

STRAND TAS diverse modellen

Elders 7.95 8.95

3.95

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 15-04 t/m wo. 25-04 in filiaal Chaam

w w w.action

PAGINA 36

Ons Weekblad 20-04-2012  
Ons Weekblad 20-04-2012  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten