Page 1

Ons Weekblad 107 e JAARGANG

Ons Weekblad is een uitgave van Uitgeverij Em. de Jong B.V., Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5075534, fax: 013-5078929. Kopij uiterlijk inleveren vóór woensdagmorgen 10.00 uur via www.uitgeverijemdejong.nl , kies voor aanleveren. Advertenties doorgeven vóór woensdag 12.00 uur via e-mail uitgeverij@emdejong.nl. Inlichtingen buiten kantoortijd (alleen over advertentietarieven): 06-53964814. Particuliere advertenties en zoekertjes opgeven via onze website www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren, of à contant aan de balie van Uitgeverij/Drukkerij Em. de Jong BV, Visweg 8, Baarle-Nassau. Op alle opdrachten tot plaatsing zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder nummer 2486. De volledige tekst ligt ter inzage op ons bedrijfsbureau en is op aanvraag verkrijgbaar. Bezorgklachten doorgeven (binnen bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 (buitengebied): Post & Mail, 076 - 572 91 06. Verantwoordelijke uitgever voor België: de Jong - Visweg 1a -2387 Baarle-Hertog. Afgiftekantoor: 2380 Ravels 1, WEEKBLAD /P.408.427

Vrijdag 6 april 2012 Nr. 5315 week 14

Nieuws- en advertentieblad voor Baarle-Nassau • Baarle-Hertog • Alphen-Chaam en Riel

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

PORT BETAALD BAARLE-NASSAU

Gerestaureerd orgel in Ulicoten wordt volgende week zaterdag feestelijk in gebruik genomen

België- Belgique PB 2380 Ravels 1 BC 9516

Het is ruim 60 jaar geleden , nl. 27 augustus 1950, dat het orgelvan de parochiekerk van Ulicoten werd gewijd en officieel in gebruik genomen. Voor de kerkelijke wijding was deken v.d. Maden uit Gilze afgereisd naar Ulicoten en het was organist P. van de Broek ( de latere stadsbeiaardier van Mechelen en een neef van de toenmalige vaste organist P. van de Broek) die de eerste lucht liet blazen door de 1204 orgelpijpen. Het orgel heeft nooit ‘dienst geweigerd’ maar, zo vertelt de commissie die de restauratie met woord en daad heeft begeleid, het werd wel hoog tijd voor een grondige restauratie. Het gesprek over de restauratie werd een geanimeerd gesprek waar we kennis maakten met een commissie die meer dan gedreven over de restauratie en aanverwante zaken wist te vertellen. Volgende week zaterdagavond 14 april om 20.15 uur zal met een uniek concert het orgel feestelijk in gebruik worden genomen. De werkgroep is er van overtuigd dat dan het gezegde “Een nieuwe lente, een nieuw geluid” van toepassing zal zijn.

actiemaand

Zonwering en terrasoverkapping Voor aanbieding zie onze advertentie elders in Ons Weekblad!

Haneveer BvBa 0032-14-690000 Het orgel ziet er na de restauratie weer gelikt uit

Met groot vertoon wordt de opgeknapte speeltafel naar het oksaal getransporteerd

Door Frans Tuytelaars

Het orgel

Het orgel is gebouwd volgens het electro-pneumatisch systeem door de Gebr. Vermeulen uit Weert, de restauratie wordt uitgevoerd door de firma

Nijsse en Zoon. Volgens de commissie bestaande uit Danny Pals, Annie Koks, Peter Dirven, Ben Sommen en Mario Severijns kon een restauratie niet langer meer op zich laten wachten. De houtworm voelde zich er goed thuis, de 1204 pijpen waren

Paashazen in Baarle Op eerste en tweede Paasdag zullen Paashazen in het centrum van Baarle paaseitjes uitdelen. Eerste Paasdag in de Molenstraat, die voor Pasen heel mooi versierd wordt. Hier zijn de winkels beide Paasda-

gen open. Op tweede Paasdag lopen ‘s middags twee Paashazen door het hele centrum om paaseitjes uit te delen; dan zijn bijna alle winkels open. (jw)

dringend aan een grote schoonmaak toe, membranen dienden te worden vernieuwd en elektrische onderdelen waren dringend aan vervanging toe. En met deze opsomming hebben we nog lang niet alle onderdelen van een het orgel genoemd waaraan ook onderhoud moet gebeuren. Het mechaniek, de klavieren, de orgelkas en de windvoorziening zullen na hun 60ste verjaardag ook wel een ‘oppepper’ nodig gehad hebben.Tijdens het gesprek ‘rolden’ al deze onderdelen over tafel als ware het dat ondergetekende aan tafel zat met doorgewinterde orgelkenners. Maar het moet gezegd het gaf duidelijk hun motivatie aan hoe ze met het project omgingen. En ze onderstreepten dat met “het orgel is een stuk erfgoed van Ulicoten, waar wij trots op moeten zijn en dat zeker bewaard moet blijven voor de toekomst”.

De restauratie

We noteerden tijdens het gesprek meer dan eensde opmerking dat restauratie dringend noodzakelijk was. Zou de restauratie niet worden aangepakt dan zou het over enkele jaren niet meer te gebruiken zijn. En dat zou echt niet mogen gebeuren, aldus de commissie. Men was dan ook erg blij dat men Ulicotense vrijwilligers bereid vond een handje toe te steken bij bijv. het reinigen van de 1204 orgelpijpen en andere werkzaamheden. Blij is men ook met de sponsoring van Ulicotense ondernemers . Over de kosten van de restauratie was men niet erg duidelijk. Een voorzetje van mijn kant bleek echt van een ondeskundig iemand te komen. De verdubbeling van het bedrag tot €20.000,bleek in de richting te zitten’’. en daar bleef het bij.. We vernemen wel dat er in ooit plannen zijn geweest om het orgel voor in de kerk te plaatsen en de kerk te verkleinen. Vanwege de kosten (80.000 gulden) is dat toen niet door gegaan. Dit waren plannen naar aanleiding van het “aggiornamento” (het weer bij de tijd brengen van de katholieke kerk) na het Tweede Vaticaans concilie (1961-1965). Duidelijk wordt wel dat na de restauratie er weer een piekfijn orgel staat te glimmen. Een orgel waaruit het stof is verjaagd, de mechanische gedeelten weer piekfijn in orde zijn, membranen zijn vervangen enz. Bijzonder bij dit alles is wel dat de speeltafel is vervangen door een supermodern computer gestuurd exemplaar. Een speeltafel die het mogelijk maakt om

alles wat er op gespeeld op te nemen en later met een druk op een knop in de sacristie opnieuw af te spelen zonder organist! Een restauratie waarbij ook het oksaal weer horizontaal werd ‘opgehangen’. Het was namelijk zo dat wanneer je op de speeltafel van het orgel een potlood wilde wegleggen dit ‘vanzelf ’ er afrolde. Enkele vaklui uit Ulicoten klaarden dit in de ogen van sommigen niet op te lossen probleem, op eenvoudige wijze!

Een stukje geschiedenis

Een klein stukje geschiedenis hebben we hiervoor aangehaald waar we het hadden over de plannen om het orgel te verplaatsen. Maar er was nog meer. Immers zo’n 25 jaar geleden besloot het toenmalige kerkbestuur om het orgel te laten voor wat het was. Op de begroting was en werd geen bedrag ingeschreven voor het onderhoud. “En dat zal nu wel gaan gebeuren”, zo vertelt de commissie. Danny Pals, intussen al 24 jaar organist in Ulicoten, weet nog maar al te goed dat hij jaren op een “eminent” orgeltje zijn kerkkoor, dat een plaats had gekregen voor in het priesterkoor,begeleidde. Dat werd hem op een zeker moment te veel en hij deelde de toenmalige pastoor mee dat er moest gebeuren.”Ik eruit of dat orgeltje” , zo vertelde hij de pastoor. En er kwam een “Content” orgel. “Ik was tevreden, maar het kan niet tippen aan het grote orgel”. Het blijkt dat het spreekwoord “De aanhouder wint “ ook hier opgang maakt. Danny Pals vertelt hoe hij met een soldeerbout heel wat mankementen heeft opgelost. Uiteindelijk resultaat van dit alles kan volgende week zaterdag beluisterd worden. Het parochiekoor met hun vaste organist Danny Pals, enkele blazers van de Ulicotense brassband, Jacqueline van der

Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

www.ubentuniek.nl Kaa en het jongerenkoor The Young Voices zullen het beste van hun kunnen tonen. Alle registers van het orgel zullen opengaan wanneer op het eind van het concert het Bernarduslied als samenzang zal worden uitgevoerd. Na afloop van dit unieke concert, dat om kwart acht begint , kan het gerestaureerde orgel bezichtigd worden en kan men genieten van een hapje en een drankje. Reserveren van plaatsen is niet mogelijk, zo laat de werkgroep weten. En voor wie het nog niet wist: In de Bernarduskerk van Ulicoten zijn maar 520 zitplaatsen. Zaak dus om tijdig van huis te gaan, aldus de commissie orgelrestauratie.

Nog even en wij staan weer op onze vertrouwde plaatsen

ERVAAR HET GEVOEL... Oordeelsestraat 20-22 Baarle-Nassau | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 2 Richting Alphen

Kom Paasshoppen in de

MOLENST

Zo kunt u ons bereiken: Richting Chaam

Baarle-Nassau

P2

P3

Molenstraat

Baarle-Hertog

Richting Zondereigen

RAAT

Baarle-Hertog-Nassau

Richting Poppel

Wij zijn 1e én 2 e Paasdag Open

Brussels Hof

P1

Richting Weelde

Richting Turnhout

Gratis parkeren o p het Hertog Hendrik I Plein (1), het Sint Annaplein (2) of op de ‘Loswal’ (3) !

LIU JO - SAVE THE QUEEN - TWINSET

DOUBLE BLUE

Juwelier Mano

Jeans & Casuals

LA LUNA Byouterie

SPEEDWAY DECORATION

fietsen

Café d’n Hoage

Het Brouwershuis

Mexicaanse meubelen TRENDY KLEDING VOOR JONGENS EN MEISJES

Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk

En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie

n PAAsAAn biedinge paaseitjes

Gourmetschotel ambachtelijk biefstuk, gemarineerde rundersteak, rundervinken, kipfilet, varkenssaté, gemarineerde varkensfilet en varkensmedaillons 14.98 schaal ca. 1 kilo

8.

98

puur melk of wit zak 200gram

1.99

Uw eigen bakker

Luxe paasvlaai heel, 10-12 personen

9.98

1.39

OpeninGstijden Witte donderdag 5 april: 8-21 Goede Vrijdag 6 april: 8-19 Zaterdag 7 april: 8-20 Zondag, 1e paasdag: 9-13 Maandag, 2e paasdag: 9-17

7.99

ma 9 april di 10 april ag 10 april

pril en dinsd

aandag 9 a n geldig op m

Allee

ijsbergsla zak 200 gram

0.

79

1.00

shoarmareepjes Gegaard, varkensvlees kilo

C1000 Bart en Katja De Bresser St. Annaplein 15, 5111 CA Baarle-Nassau

6.98

3.49

Slim bezig.

Corpus Fysiotherapie www.corpusfysio.nl Rector van den Broekstraat 1-33, 5131 VT Baarle-Nassau, 013-5078 066


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 3

Zondag 8 april 1e Paasdag 11.00 uur: Eucharistieviering en jongerendienst. Met medewerking van Jongerenkoor Baarle. Met extra collecte voor onze eigen parochie. Intenties: Marie Verschueren Jansen; Jan Vermeer

Maandag 9 april 2e Paasdag 11.00 uur: Eucharistieviering.

Algemene kerkberichten regio Alphen en omstreken

Pastoraal team: Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, Alphen, tel. 013-5081215, email:pastoorjpaes@gmail.com. Pa s t o r S . d e Ko n i n g , t e l . 06.19804922, email: sdkoning@ bisdombreda.nl. Diaken-assistent J. Smies, tel. 0135144174, email: diakenjsmies@home.nl. Kandidaat-diaken G. Fennema, Gilzeweg 4, Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl. Pastoraal-werkster P. Vermeu-

Diakenwijding: Op zondagmiddag 17 juni zal bisschop J. Liesen onze pastoraalwerker G. Fennema wijden tot

PAROCHIE H.WILLIBRORDUS ALPHEN

Witte Donderdag 5 april 20.00 uur:

eucharistieviering met tussenkoor (pastor S. de Koning). Misdienaars: Sjoerd, Rob en Jorian.

Goede Vrijdag 6 april 15.00 uur:

kruisweg met parochiekoor (diaken J. Smies).

Paaszaterdag 7 april 21.00 uur:

paaswake met parochiekoor (pastor S. de Koning). Misdienaar: Lois. Misintenties: Hector Burm; Irma Timmermans; ouders TimmermansVermetten; Jan van Sas; Gust Huijben; ouders Manders-Severijns; Ria van Dijk-van den Broek en zoon Jan; Eric-Jan Vermulst.

Paaszondag 8 april 11.00 uur:

eucharistieviering met jongerenkoor (pater F. Geerts en diaken J. Smies). Misdienaar: Sjoerd. Misintenties: Sjef en Janske de Leeuw; Kees Geerts; Cisca Maas; ouders Snijders-van Hellemond; Jan Vriens.

Paasmaandag 9 april 11.00 uur:

eucharistieviering met volkszang.

Dinsdag 10 april: 19.30 uur: gildemis.

Woensdag 11 april: 19.00 uur:

boeteviering voor de eerste communicanten en hun ouders

Colofon Ons Weekblad Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 Fax: 013-5078929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: info@emdejong.nl Abonnementen Aanmelden en wijzigen: Rina Stuijk: 013 - 507 55 55 Rina-stuijk@emdejong.nl

len, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

Bereikbaarheid:

Pastoor J. Paes is altijd bereikbaar onder telefoonnummer 0135081215; op dit nummer kunt u hem doorgaans persoonlijk bereiken tussen 13.00 en 14.00 uur. Mocht u geen gehoor vinden, dan kunt u de pastoor voor dringende aangelegenheden laten oproepen via Janshove: 013-5075300.

diaken van het bisdom Breda. De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden om 14.30 uur in de parochiekerk van Chaam.

Parochiesecretariaat: Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, is geopend van dinsdag- t/m vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagmiddag een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. Website: www.willibrorduskerkalphen.nl

Parochie O.L.Vrouw van Bijstand Baarle-Nassau

Donderdag 5 april Witte donderdag

18.30 uur:

Eucharistieviering. Herdenking van het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Met medewerking van het parochiekoor.

Vrijdag 6 april Goede Vrijdag 15.00 uur:

Kruiswegviering. Herdenking van de kruisdood van Christus aan de hand van de kruiswegstaties. Met medewerking van het parochiekoor.

Zaterdag 7 april Paaswake

15.00 uur: Janshove

Intenties: Jgt. Emma Verschueren – van Puyenbroek; Jan Segers (ver) en dochter Astrid; Louis en Cor van Puyenbroek – Segers (ver)

Zaterdag 7 april Paaswake

21.00 uur:

Eucharistieviering. Met medewerking van het parochiekoor. Met extra collecte voor onze eigen parochie. Intenties: Jgt. Arnoldus van den Broek; Bert Hereijgers; Leon Verschueren en kinderen; Ad van Eijl – van de Klashorst; Ciska Schoenmakers - Meeuwesen

Stopzetten: Abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd rekeninghoudend met een opzegtermijn van 4 weken. Uitgeverij Em. de Jong, t.a.v. Abonnementenadministratie, Postbus 8, 5110 AA, Baarle-Nassau. Niet opgezegde abonnementen worden automatisch verlengd met één kalenderjaar. Abonnementsprijzen 2011: Bij vooruitbetaling te voldoen. Per kalenderjaar: € 21,95 Korting bij betaling middels automatische incasso € 1,00 Toeslag verzending buiten het bezorgingsgebied: € 15,25

Dinsdag 10 april 11.00 uur:

Eucharistieviering b.g.v. de uitvaart van Piet van den Brand (80 jaar). Hij wordt daarna gecremeerd in Turnhout.

Parochie informatie:

Ons parochiesecretariaat is elke d i n s d a g o c h t e n d g e o p e n d va n 9.00 – 10.30 uur. Telefoon: 5079226. E-mail: info@parochiebaarle-nassau. nl. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag een enveloppe met € 10,50 in de brievenbus, Rect. v.d. Broekstraat 1a. Om verzekerd te zijn van publicatie van de misintenties in “Ons Weekblad” verzoeken wij u deze twee weken voor de betreffende viering op te geven. De misintenties en ander nieuws van de parochie kunt u ook vinden op de website: www.parochiebaarle-nassau.nl

Parochie H. Antonius Abt Chaam

Vrijdag 6 april 19.00 uur:

Goede Vrijdag (Kruisweg); m.m.v. het Parochieel Zangkoor

Zaterdag 7 april 19.00 uur:

Eucharistieviering (Paaswake); m.m.v. het Cambo Koor; Jgt. Charel Michielsen; Peter Verheijen; René Knevels; Ouders van den Broek – Kuijpers; Anouk Vermeeren

Zondag 8 april 11.00 uur:

Eucharistieviering (Pasen); m.m.v. het Parochieel Zangkoor; Jgt. ouders van den Broek – van Riel en zoon Jan; Jos van Kuijk en Riet van Kuijk – Broeders; Lenie Pas – van der Velden; Lian van Groesen; Frans Smeekens

Maandag 9 april 11.00 uur:

Eucharistieviering (Tweede Paasdag); Cor Adams; Ouders Adams – Martens

Vrijdag 13 april 9.30 uur:

Viering in de Geerhof; Joanna Martens – Schram; Riet Janssens – Schaerlaeckens

zouden zijn. Vandaar dat wij allemaal hetzelfde plaatsengeld doorgaven naar de hoek van de bank, op het laatst was dat 50 eurocent. Het pastorale team en het parochiebestuur zijn echter van mening dat een kerk geen bioscoop of voetbalstadion is waar je een entreeprijs voor moet betalen. Daarom zijn we begin dit jaar gestopt om het plaatsengeld op te halen op de hoek van de bank. In plaats daarvan houden we nu in elke viering een collecte voor onze eigen parochiekerk om de kosten van onderhoud, verwarming e.d. te kunnen voldoen. Wij willen u vragen om voortaan in het wekelijkse mandje uw bijdrage te schenken. Dat kan 50 cent zijn, maar misschien ook 1 of 2 euro als u dat kunt missen. Het hoeft dus niet elke keer hetzelfde bedrag te zijn. Soms is er een extra collecte, dan komen er twee mandjes langs. De collecte in het eerste mandje is altijd helemaal voor onze eigen parochie bestemd. Wij doen erg ons best om de kerk van Chaam in goede staat te houden om haar zo door te kunnen geven aan de volgende generaties. Wij hopen dat u ons daarbij wil helpen.

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, bereikbaar via het Antoniuspad links naast de kerk: geopend dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur, telefoon (0161) 491201. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven. Graag in een enveloppe met vermelding van de intentie(s) en € 10,-- per intentie in de brievenbus van Gilzeweg 4. Voor vermelding bij de kerkberichten in ‘Ons Weekblad’ dient u dit wel uiterlijk de maandag voorafgaand aan de betreffende viering te doen.

PAROCHIE H.ANTONIUS ABT RIEL

Witte Donderdag 5 april 12.00 uur:

uitvaart Anna Versmissen-Zegers.

19.00 uur:

eucharistieviering met gemengd koor (pater F. Geerts). Collectanten: A. Schellekens en Th. Smulders.

Goede Vrijdag 6 april 19.00 uur:

kruisweg met tussenkoor (pastor S. de Koning).

Paaszaterdag 7 april 19.00 uur:

Zaterdagavond 7 april om 19.00 uur is de Paaswake, waarbij de vormelingen van dit jaar op een bijzondere manier worden betrokken.

paaswake met gemengd koor (pater F. Geerts en diaken J. Smies). Collectanten: J. Wouters, A. van den Abbeelen-van den Broek, F. Versmissen en J. van Eijck. Msintentie: Harrie Hijbregts.

Verlichting kruisweg

Paaszondag 8 april 9.30 uur:

Paaswake met de vormelingen

Hebt u het al gezien? Er is boven de 14 staties van de kruisweg verlichting aangebracht, zodat nog beter te zien is wat een bijzonder mooie schilderijen het zijn.

Kerkpoetsen

Dinsdag 3 april was het kerkpoetsen. Dames, bedankt!

Plaatsengeld

eucharistieviering met tussenkoor (pastoor J. Paes). Collectanten: R. van Riel-Brooymans, C. van Gorp, J. Houtepen en A. Schellekens. Misintenties: jrgt. Wilhelmus Huybregts en Petronella Ermes; ouders van PoppelSchellekens; Stan Adriaansen; ouders Aerts-van der Vloet; Ria van Seetersvan Riel; overleden leden Hakendover t.w. Jack van Riel; Harrie de Groot.

Nog niet zo heel lang geleden was het in de kerk gebruikelijk – ook in Chaam – om te betalen voor je plaats. Je kon je plaats pachten en er was zelfs een prijsverschil of je voor of achter in de kerk zat. Op een gegeven moment is afgesproken dat iedereen zijn eigen plaats mocht kiezen in de kerk en dat alle plaatsen even duur

Paasmaandag 9 april 9.30 uur:

Bezorgklachten (bebouwde kom): Uitgeverij, balie : 013 - 507 55 55 Bezorgklachten (buitengebied): Post & Mail, Breda Jan Cooremans: 076 - 572 91 06

Fotografie: Hanne Dirven Hanne.dirven@telenet.be

Correspondenten Voor Baarle-Nassau-Hertog Jeanny Wouters: 013-5072133 jeannywouters@gmail.com Frans Tuijtelaars: 013-5079390 frans-tuytelaars@xs4all.nl Voor Chaam Albert de Jong: 0161-491767 albert@wijnkoperijdejong.nl Voor Alphen Wim Pijnacker: 013-5081972 wm-pijnacker@hotmail.com

eucharistieviering met volkszang (pastoor J. Paes). Collectanten: Th. Smulders en F. Versmissen. Misintentie: Toon Bekkers.

Overleden:

Anna Versmissen-Zegers, Oude Tilburgsebaan 29, 78 jaar.

Aanleveren Kopij Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren, redactioneel. Advertenties (zakelijk) Debbie Eijskoot-Janshen 06-5396 4814 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl,

Spreekuur: Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur is er in steunpunt De Kosterei spreekuur; dan kunt u terecht voor misintenties (10 euro) of andere berichten. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: Julianastraat 16, 5133 VB Riel (tel. 5181491).

PAROCHIE H. BERNARDUS ULICOTEN

Donderdag 5 april: WITTE DONDERDAG 20.00 uur: Eucharistieviering met m.w.v. het parochiekoor. Vrijdag 6 april: GOEDE VRIJDAG 9.30 uur: Kruisweg aan de kapel voor iedereen en de a.s. communicantjes. Zaterdag 7 april: PAASZATERDAG 19.00 uur: Plechtige Paaswake m.m.v het parochiekoor. Zondag 8 april: PAASZONDAG 9.30 uur: Plechtige Hoogmis m.m.v de Young Voices. Jgt. Louisa Verhoeven Peeters; Overleden ouders Michielsen van Exsel (verjaardag); Johanna Adriaensen (verjaardag) Riet en Janus Adriaensen van Gool en Meggy Adriaensen Maandag 9 april: PAASMAANDAG 9.30 uur: Gezinsmis m.m.v het kinderkoor. Celine Geerts Zondag 15 april: EUCHARISTIEVIERING 9.30 uur: Ouders Leijten Jochems Overleden ouders Tuijtelaars Braspenning en Fon Tuijtelaars; Overleden familie van den Ackerveken Aerts; Jgt. Fons Verheijen Dorpsstraat; Nard Geerts en Dina Geerts de Graaf; Sjef Laurijssen (verjaardag) Parochie secretariaat: Ons parochiesecretariaat in de “Sacristie” is elke maandagochtend geopend van 9.15 tot 10.30 uur, telefoon 5199220. Misintentie € 10,00 kunt u ook opgeven bij Marja Kusters, Beekdal 1, telefoon 5199409. Website: De kerkberichten die in Ons Weekblad staan en allerlei nieuws vanuit de parochie kunt u ook op de website vinden. www.parochie-ulicoten.nl Orgelconcert Op zaterdag 14 april om 20.15 uur is er een orgelconcert ter gelegenheid van de renovatie van het kerkorgel m.m.v solisten, parochiekoor, Young Voices en koperblazers van de brassband. U allen bent van harte uigenodigd.

kies voor aanleveren. Of opgeven aan de balie van Drukkerij / Uitgeverij em de Jong , Visweg 8, 5111 HJ BaarleNassau Druk


't Leijdal

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 4

jan schillebeeckx u i t va a rt z o rg R. Remmen, R. Seuntjens, C. Lesaffer, R. Vermeirssen

F. Gulickx Turnhoutseweg 39 • Baarle-Hertog

014/69.97.69 0477/32.17.82

Rouwcentra te Oud-Turnhout en Ravels

014/46.29.20

Pastoor van Herdegomstraat 17 2387 Baarle-Hertog B 014-699048 - NL 013-5078942 www.praktijkhuisbaarle.be Avond- en weekenddiensten: Woonachtig in België: Avonddienst: 014-699673 Weekenddienst: 014-410410 (Wachtpost Turnhout) Woonachtig in Nederland: 076-5258500 (Huisartsenpost Breda)

Betty Spruyt Linda van Beek Bert Ooijen Manon Verspaandonk Baarleseweg 63a 5131 BB Alphen www.hetklavertje.com T +3113-5082773 GSM +316-53130613 info@hetklavertje.com

Voor alle verloskundige zorg in de driehoek Tilburg - Breda - Turnhout. Uw zwangerschap is onze zorg

Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg Midden-Brabant (IKG MB)

Dierenartspraktijk De Riesenhorst Dierenarts: J.M.M.G. van Dijk De beste zorg voor uw gezelschapsdieren en paarden! U bent niet gebonden aan vaste spreekuren: met slechts één telefoontje maken we een afspraak die u het beste schikt (zonder extra kosten): 013-5086006. Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar! Schellestraat 6, 5131 RJ Alphen, Telefoon: 013-5086006

Avond- en weekenddiensten Huisartsen Chaam en Baarle-Nassau-Hertog e.o. voor de praktijken van Dr P. Dekelver Dr S.G.F. Eltink Dr. A. Nugteren Jr. Dr A.E. Nugteren Sr. Dr A.H.P. Wulms Dr F. Meijler

Bel voor spoedgevallen de Huisartsenpost BREDA Molengracht 21, Amphia-ziekenhuis (voorheen Ignatius) - Breda

Tel. 076-5258500

Vrijwillige Bloedgevers Baarle Bloedafname: Donderdag 19 april, 19 juli en 18 oktober 2012 in de aula van het Cultureel Centrum van 18.00 uur tot 20.30 uur. Voor informatie bel: Maria Verhoeven ..................014-634203 Liesbeth Bruurs ....................06-28866586 Carla Laurijsen-Noyen ...NL 013-5079079 Hilde Bax .............................04-94379208 Rianne Bruurs Gatzen ...........014-699559 Bloedtransfusiecentrum ........03-8290000

Huisartsenpraktijk Broekman Raadhuisstraat 35, Alphen NB Tel.: 013 - 508 1018 www.broekman-alphen.praktijkinfo.nl Tijdens de avond- en weekenddiensten en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen bellen naar de Huisartsenpost Tilburg Tel.nr.: 0900-33 22 222

Onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de gezondheidszorg. Lage Witsiebaan 2b 5042 DA Tilburg Telefoon: .....................013-5942180 Fax: ..............................013-5942179 E-mail: ...................ikg@rpcp-mb.nl W-site: ................. www.rpcp.org/mb

Begrafenisonderneming

CREEMERS

Mortuarium gelegen in de Nieuwstraat 14a te Baarle-Nassau (naast de kerk)

Wij verzorgen al uw wensen betreffende begrafenis, crematie of buitenlands transport, of u verzekerd bent of niet. U kunt ons dag en nacht, weekend of feestdag, bereiken via I. Creemers Telefoon: 013-5077880 en 06-53787734

Thebe

Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Verpleging en Verzorging thuis, Hulp bij het Huishouden, Voeding en Dieet Voor alle hulpvragen 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) www.thebe.nl info@thebe.nl Thebe | Uitleenservice Voor uitleen, verhuur en verkoop van thuiszorgartikelen Thebe Thuiszorgwinkel, Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: ma t/m vrij 9.00– 17.30, za 10.00–13.00 Tel.nr. 0900-8122, 24 uur p.d. (€ 0,10 p.m.) Thebe | Jeugdgezondheidszorg Inloopspreekuren Alphen: dinsdag 12.30-13.00 uur Hofstade 1 Baarle-Nassau en Ulicoten: woensdag 13.30-14.00 uur Schoolstraat 2 Bavel en Ulvenhout: dinsdag 9.00 - 9.30 uur Gezondheidscentrum Tolakker Chaam: dinsdag 09.00-09.30 Geerhof, Withagen 54-19

Dag en nacht, altijd tijd voor een gesprek, voor iedereen Bel: 0900-0767 (5 cent/min) of 076-521 84 50 Chat via: www.sensoor.nl/brabant

Moeders voor Moeders Urine inzameling van zwangere vrouwen om andere vrouwen te helpen óók zwanger te worden. Bel Mechthilde de Rooij tel.: 076-5038849 of 088-0228070 (gratis)

Informatie inzake Sociale Wetgeving Tijdens kantooruren: Reitseplein 15, Tilburg, Telefoon 013-4656206.

Slachtofferhulp Nederland Regio Midden- en WestBrabant / Zeeland Telefoonnummer servicelijn: 0900 - 0101 (lokaal tarief) Geopend op werkdagen

*Gezonde Diabetes * COPD * CVR voeding is de basis * Darmproblematiek

DIERENKLINIEK

0161-496016 Gezelschapsdieren en Landbouwhuisdieren

Praktijk voor

ACUPUNCTUUR FYSIOTHERAPIE

A.P.C. van Lanen Sportlaan 8 5111 BX Baarle-Nassau Tel. 013 5078210 vanlanenacupunctuur@gmail.com Behandelingen uitsluitend op afspraak

Kinder- en jongerentelefoon West-Brabant Kinderen en jongeren die problemen hebben, vragen willen stellen of zo maar graag eens een praatje willen maken, kunnen de kinder- en jongerentelefoon bellen. Zij kunnen daar dagelijks (dus ook in het weekend) terecht voor een vertrouwelijk en anoniem gesprek tel. 0165-556600 van 14.00 tot 20.00 uur.

VZW De Heyde-Veeweyde

Toekomststraat 4, 2381 Weelde Telefoon 014/658626

Opvangcentrum voor verloren en overtollige dieren Mogelijkheid tot adoptie.

Chaam: Ulicotenseweg 32 Baarle-Nassau: Kapelstraat 7 Riel: Zandeind 36 Bavel: Koolpad 14A

Consult volgens afspraak voor spoedgevallen 24 uur bereikbaar

verloskundige of specialist:

ALPHEN De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen, N.Br. ma/wo/vrij 08.30-10.00 uur; BAARLE-NASSAU De Croon, St.Janshof 1, ma t/m vr 08.45-10.45 uur CHAAM De Geerhof, Withagen 54, di. + do. 08.30-10.30 uur ULICOTEN Dienstencentrum Ulicoten Dorpsstraat 40, 5113 TE Ulicoten wo 09.00-10.00 uur RIEL Wijkgebouw Thebe, Kerkstraat 9, di. 09.00-10.00 + do. 08.30-10.00

014 4113 47

De Vergulde Hand Zorg en Ontspanning bijeen Zorg: Dagbesteding voor mensen met enige beperking. Ontspanning: Atelier en Galerie Ambachtelijke smederij Ambachtelijke timmerwerkplaats Ans en Piet van Bavel - tel.06 22986026 Vijfhuizenbaan 33a, 5133 NH Riel www.doeboerderijdeverguldehand.nl

kinderopvang bij ú in de buurt!

JS&C mediation

kinderdagverblijf • buitenschoolse opvang • peuterspeelzalen

Bredaseweg 62 - Chaam Telefoon: 0161-492042

• samen naar de echte oplossing van conflicten • onpartijdig advies • betaalbare en gesub sidieerde bemiddeling • gratis eerste consult www.mediatorspraktijk.nl

Drs. A.H.F.M. Schepens

Apotheekhoudend Huisarts Praktijkadres: Sligtmaan 2, 5131 GC Alphen Tel. 013-5081005 / Spoed: 013-5083132 Voor ANW diensten Huisartsenpost Tilburg, Tel. 0900-3322222 www.SCHEPENS.PRAkTIjkINfO.NL Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-12.30 / 13.30-17.00.

Dierenarts gezelschapsdieren

PETER NYSEN

Tel.: 00-32 473 52 50 50

gastouderopvang • overblijven • zakelijke dienstverlening

56 00 tt 076 076504 504 56 04

www.kober.nl

MAATSCHAPPELIJK WERK ALPHEN/CHAAM In de even weken De Hoogt, Willibrordstraat 1, 5131 AJ Alphen; tel. 013 - 508 26 80 Inloopspreekuur: donderdag 09.00 - 10.00 uur In de oneven weken De Geerhof, Withagen 54-3, 4861 AR Chaam; tel. 0161 - 49 32 37 Inloopspreekuur: maandag 09.00 - 10.00 uur BAARLE-NASSAU Sint Janshof 1, 5111 VV Baarle Nassau; tel. 013 - 507 53 12 Inloopspreekuur: woensdag 09.00 - 10.00 uur. Buiten de spreekuren: Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Willemstraat 20, 4811 AL Breda, tel. 076 - 530 58 88 www.imwbreda.nl Buiten kantooruren voor dringende hulp: Sensoor tel. 076 - 520 07 25

consultaties en huisbezoeken op afspraak. 24/24 bereikbaar voor spoedinterventies. Niet spoedeisende consultaties bij voorkeur ’s morgens voor 08.30 u of ’s namiddags na 17.00 u melden aub.

Open: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur. Zondag gesloten.

SHL en SRTB voor bloedafname e.d. t.b.v. huisarts,

huis gesticht in 1870

otterstraat 12 - 2300 Turnhout

• samen regelen van scheiding en gescheiden ouderschap Alphen • Baarle• Nassau • Riel • Tilburg Alphen Riel • TilbuRg T 06 46004765 www.cabrondieet.nl

maes-beck begrafenissen - crematies

Alphen 013 - 508 1413 Baarle-Nassau 013 - 76 20 200 (NL) 014 - 69 80 02 (BE)

Verpleging en Verzorging Thuis 24 uur per dag Tel. 076 - 526 57 00

De Zonnebloem

Regio Telefoonnummer: Alphen ....................... 508 13 82 Baarle-Hertog .............. 79 91 13 Baarle-Nassau ........... 507 91 13 Chaam .......................... 49 12 14 Riel ............................ 518 21 73 Ulicoten ..................... 519 94 09

www.ubentuniek.nl Praktijk voor Eerstelijnspsychologie

Drs. S. den Hengst Kapelstraat 33, 4861 SB Chaam Telefoon: 0161-493222 Consultatie op afspraak: tel. bereikbaar op ma., di., wo. 10.0013.00 uur; do. 12.30-13.00 uur.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 5

evangelische gemeente baarle-nassau

Dit lijden moest

Parochie SINT REMIGIUS BAARLE-HERTOG

Pastoor

Pater Jan Braspenning CSsp Kerkstraat 5, 2387 Baarle-Hertog telefoon: 014 699 105 en voor noodgevallen via de gsm: 0494 918 926 Het e-mail adres van de pastoor is: j.braspenning@telenet.be

Pastoraal werkster

Maria de Jong-Schellekens, telefoon 014 656 524

Spreekuur

U kunt pater Braspenning altijd spreken voor aanvang en na afloop van de H. mis. Bij afwezigheid van de pastoor neemt U contact op met een van de volgende nummers: 014 699 436 of 014 699 416 of gsm 0031 653 380 203

Ziekenbezoek

Zieken die het op prijs stellen dat pater Braspenning hen bezoekt, kunnen zich (laten) opgeven op de pastorie.

EUCHARISTIEVIERINGEN Zaterdag 7 april

Paaswake met onze vormelingen, speciale omhaling voor de verwarming

21.00 u.

Nelis Smulders; Maria v.d. Flaas

Zondag 8 april

Pasen, speciale omhaling voor de verwarming

10.30 u.

Overleden ouders fam. SmeekensMichielsen; Louis Boeren en dochter Terry

Maandag 9 april

Tweede Paasdag verzorgd door het jongerenkoor

10.30 u. H. mis

pastorie Donderdag 12 april 19.00 u. H. Mis

Zaterdag 14 april 17.30 u. H. Mis

LECTOREN Zaterdag 7 april 21.00 u.

Margriet Van Loon & Jef van Tilburg

Zondag 8 april 10.30 u.

Jef van Tilburg & Jef Jacobs

Maandag 9 april 10.30 u. Ria Vinkx

VORMSEL

Dag jongens en meisjes, het staat al aangekondigd en nu is het zover: zaterdag 7 april vieren wij als vormelingen de Paaswake samen met de parochianen om 21.00 uur. Het wordt zeker met jullie aanwezigheid een mooie eucharistieviering. Groetjes van jullie catechisten Riet, Margriet, Mijk en Anita.

NIEUWS UIT DE PAROCHIE

In onze sint Remigiusparochie werden gedoopt: Jespers, Laure-Annick-Christiaan, dochtertje van Maurice Jespers en Christel Timmermans woonachtig Turnhoutseweg 4 & van Tilburg, Lynn, dochtertje van Remco van Tilburg en Lindy Wuyts woonachtig Pastoor de Katerstraat 34. Wij feliciteren de ouders namens de parochiegemeenschap.

protestantse gemeente chaam c.a.

Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam. e-mail: info@lede-

vaertkerk.nl Indien u contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of schrijf naar de Scriba van de Ledevaertkerk: mevrouw J. van Oordde Zeeuw, telefoon: 076.560.21.55 of 06.21.591.112, e-mail: jokevanoord@ ziggo.nl. Voor actuele informatie: www.ledevaertkerk.nl

Zondag 8 april 2012

Paasvuur, bloemen leggen op de graven, Paasontbijt (dit alles vanaf 7.00 uur). Dienst van Schrift en Gebed om 10.00 uur, voorganger ds. Staudt.

Zondag 15 april 2012

Dienst van Schrift en Gebed om 10.00 uur, voorganger ds. Van Oudheusden. “Vragen staat vrij” – open spreekuur voor gelovige en ongelovige vragen over kerk, geloof, christendom: elke vrijdag van 19.00-19.45 uur (in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk). Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11/12 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10.00 uur. Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Blik op de week Ds. Max Staudt De vorm als alibi

“Nee, het is niet het feit op zich. Jij mag vinden wat je wil en doen wat je wil. Nee, het is de manier waaróp! De manier waaróp!” Ook tegen u zal het wel eens gezegd worden. Zoek de kern van het probleem dan toch eerst maar eens in “het feit op zich”. Dat jij vindt en doet wat jij wil – meestal is dat nu precies waar een ander moeite mee heeft. Maar het kost iets om daar voor uit te komen. Bij persoonlijke wrijvingen is het pijnlijk de dingen bij hun naam te noemen. En op het vlak van overtuigingen wil ieder vooral ruimdenkend overkomen. Tegenstellingen helemaal uit de weg gaan staat echter ook weer niet goed en dus wordt er als alibi gehamerd op de vorm van de boodschap, op de noodzaak van goede PR, op “de manier waaróp! de manier waaróp!” Daar zit iets venijnigs in. Over helder geformuleerde verschillen van inzicht kun je in gesprek zijn, discussiëren, je opwinden, uitleg geven, samen lachen’ kortom: je kunt er wat mee. Verwijten over “jouw manier van communiceren” zijn ongrijpbaarder. Ze omvatten iets in je uitstraling, je persoon, waar je geen greep op hebt – en dat geeft macht aan wie het gesprek in die sfeer trekt. Al stel je je presentatie bij, die ander kan op elk gewenst moment de tackle-op-de-man herhalen. Bedekt luidt de boodschap: “wát jij te zeggen hebt is te lastig, ik wil er niet op ingaan.” De suikerzoete inkleding is echter: “wat jij te zeggen hebt, vind ik zó belangrijk, dat ik je graag eerst eens wijs op je onhandige presentatie.” Zit ik er ver naast als ik deze tendens in onze cultuur rubriceer onder feminisering (vervrouwelijking)? Hoe dat zij, het is de dood in de pot. Ook in de kerk hebben we ermee te maken. De aandacht voor het echt inhoudelijke – “waar gaat de bijbel eigenlijk over?” – werd in de afgelopen decennia in onze PKN vaak als bedreigend ervaren. Bedreigend voor de lieve vrede, voor het wij-gevoel. “Hè mensen, we moeten elkaar niet de maat nemen” – met zulke kreten scoor je nog altijd. Mede om het inhoudelijke gesprek te bevorderen heb ik het vrijdagse spreekuur voor geloofsvragen ingesteld. Dat wordt nog weinig bezocht. Zou dat mede komen doordat het initiatief dwars staat op de tisdemanierwaaropcultuur? Wie weet. Plaats en tijd zijn in elk geval: Ledevaertkerk, vrijdagen van 19.00-19.45 uur (als het spreekuur vervalt, wordt dat op deze pagina meegedeeld).

“En hij zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren. En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand.” [Matt.26:15-16]... Uit geheel hun wedervaren klonk de verslagenheid, wanhoop en ontzetting door, van hetgeen drie dagen geleden was gebeurd met de man, op wie al hun hoop gevestigd was, er van overtuigd, dat Hij, Jezus, de Nazarener, het was, die Israël verlossen zou. Een Man, die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. Ruw was hun hoop de grond in geboord, doordat de overpriesters en oversten van het volk de hand aan Jezus’ hadden geslagen en Hem zonder meer, na een schijnproces, aan het kruis lieten nagelen. Jezus liet de mannen hun verhaal doen, alsof Hij in het geheel niet op de hoogte van het gebeuren was, en zegt dan tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft, alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om

in zijn heerlijkheid in te gaan? [Lucas 24:25-26]... Gebrek aan het geloof in de Schrift, breekt onverbiddelijk op, en brengt de mens in vertwijfeljng. De profeten spreken duidelijk over het lijden van de Christus. Om zijn heerlijkheid in te gaan, kon Jezus niet om zijn lijden heen. Hij is zelfs vanwege het lijden des doods, voor een korte tijd beneden de engelen gesteld geweest, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, vele zonen (de gelovigen) tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. [Hebr.2:9-10]... Jezus’ wist wat Hem op aarde te wachten stond. Maar voor dit lijden is Hij niet teruggedeinsd noch weerspannig geweest. Zijn rug heeft Hij gegeven aan wie Hem sloeg. Zijn gelaat gaf Hij aan wie Hem de baard uittrokken, en voor smadelijk speeksel zijn aangezicht niet verborgen. [Jesaja 50:56]... Omdat Jezus ‘ wist dat zijn Vader in dat lijden Hem terzijde stond, is Hij daarin niet te schande gemaakt. Daarom maakte Hij zijn gelaat als een keisteen, omdat zijn Vader Hem nabij was, Hem recht verschaffende.

[Jesaja 50:5-7]... Ook toen een vriend van Hem, op wie Hij vertrouwde en die zijn brood had gegeten, zijn hiel tegen Hem ophief [Psalm 41:10], en Hem voor dertig zilverstukken als een ‘slachtschaap’ over de toonbank deed gaan, Hem overleverde aan de overpriesters en oversten, vervullende, alles, zoals de profeet Zacharia van de Christus gesproken heeft: “Indien het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon, maar indien niet laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. [11:12]... Lichamelijk als geestelijk heeft de Here Jezus moeten lijden, door vernederingen, krenking, kwelling, verwerping, tot en met een vreselijke kruisdood. Ook de dood moest Hij ondergaan, om te bevrijden [Hebr.9:15]. Zo alleen kon Hij in zijn heerlijkheid ingaan, maar ook een ieder die In Hem gelooft, deelgenoot daarvan te doen zijn, tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid in te gaan, schrijft Paulus in I Tessalonicenzen 2:12. Ook Petrus schrijft dat de gelovigen door Christus Jezus geroepen zijn, in te gaan, tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. [I Petrus 5:10-11]... Ev. Gem p/a Klokkenstraat 10 5111 HL Baarle-Nassau.

Parochiekoor St. Cecilia, Baarle-Nassau zingt...

‘Stabat Mater’, vertroostende muziek in de Lijdenstijd De tijd waarin de kerk het lijden en sterven van Jezus Christus gedenkt, heeft tal van kunstuitingen in allerlei vormen aan zich weten te binden. Uitgangspunt daarbij is het op zich al zeer beeldende passie-evangelie, dat vele schilders, beeldhouwers, dichters en componisten geïnspireerd heeft tot het maken van hoogstaande kunst. Denken we daarbij alleen maar eens aan de uitbeelding van de 14 Kruiswegstaties.Op Goede Vrijdag, 6 april om 15.00 u wordt ook in de kerk van O.L.V. van Bijstand weer langs deze staties gegaan. Tijdens deze rondgang zingt het parochiekoor St. Cecilia het bekende en vertroostende ‘Stabat Mater’ van Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901). We vestigen dan ook graag uw aandacht op dit ‘Stabat Mater’ van Rheinberger. Een prachtig stuk muziek dat de geest even tot rust brengt en dat zeker op het roerige wereldtoneel van vandaag de dag een verademing is. De tekst verhaalt de bekommernis van Maria met haar stervende Zoon. Dit symboliseert uiteraard de begaanheid en bijstand van Maria ten aanzien van de mensen die door alle eeuwen heen grotere en kleinere beproevingen moe(s)ten doorstaan. Op het eind van het stuk klinkt de ultieme hoop door van de verwarmende heerlijkheid van het hemelse en de glorie van het paradijs. Het werk kent vier delen, die in het geheel van de Kruisweg worden gevlochten. Daarnaast klinken nog enkele liederen en

rustige orgelmuziek. Hopelijk wilt u met ons getuige zijn van de meditatieve kracht van deze schitterende muziek, gezongen door Parochiekoor ‘St. Cecilia’ op het orgel begeleid door Frank van Nimwegen. Verder geeft ons koor natuurlijk ook acte de présence tijdens Witte Donderdag en de Paaswake op 7 april om 21.00u. Dan presenteren wij ons in jubelende Paasgezangen en de nieuwe ‘Messe Romantique’ van Frank van Nimwegen en natuurlijk het ‘Hallelujah’ van G. F. Händel. De regelmatige kerkganger weet dat parochiekoor ‘St. Cecilia’ al vele jaren een respectabele naam weet hoog te houden. Het koor zingt op hoog niveau, zoals bijna wekelijks te horen is binnen de liturgische diensten

in onze parochiekerk. Ook de goede verstandhouding met Kon. Harmonie ‘St. Remi’ resulteert jaarlijks in een gezamenlijk optreden tijdens het traditionele Kerstconcert. Daarnaast organiseren wij voor onze leden ook tal van activiteiten, waarbij de gezelligheid hoog in het vaandel staat. De sterke, uitstekende onderlinge band tijdens repetities, uitvoeringen en zeker ook bij ‘lief en leed’ is spreekwoordelijk! Lijkt het zingen in ons koor u ook wel wat? Kom gerust eens langs op een repetitie! Elke woensdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 in het patronaat aan de Nieuwstraat in Baarle-Nassau. Desgewenst komt één van ons u gewoon thuis ophalen. Voor nadere inlichtingen verwijzen wij u graag naar: Frans Schellekens (voorzitter) tel. 013-5079505 Mien Verbunt (secretariaat) tel. 013-5079710 Frank van Nimwegen (dirigent/organist) 013-5079188 Graag tot ziens tijdens de komende dagen. Parochiekoor ‘St. Cecilia’ Baarle-Nassau

In Memoriam

Piet van der Flaas Piet is overleden op 17 maart 2012 in het verpleeghuis Elisabeth in Breda op 83-jarige leeftijd. Hij was oprichter van ‘Motorcrossclub de Trialist’ te Baarle-Nassau. Eind jaren ´50 tot ongeveer de 70-er jaren organiseerde hij o.a. crosswedstrijden aan de Bredaseweg, waar nu de visvijver ligt. Deze grond was 13 ha. en eigendom van fam. van der Flaes. De lengte van het circuit was 1400 meter en lag in het bosgebied aldaar. Piet werd in die tijd omringd door vele motorcrossliefhebbers uit Baarle, waaronder Conny en Gudo van Draene, Piet Spapen, Ben van Casteren, Willy van Loon, Kees Haneveer, Peter Gatzen, Rob Moos en Piet’s broer Cor. Zij hadden bij Piet hun clubhuis en hielpen mee bij het organiseren van de crosswedstrijden, die in de ruime omtrek bekent waren. De club die Piet bestuurde was officieel aangesloten en ingeschreven bij de K.N.M.V., waardoor de wedstrijden meetelden voor o.a. het Nederlands kampioenschap. Bekende piloten in die tijd waren Ton van Heugten, Hubert van den Berg, Ben Heman, Ben Snijders, Willy van Loon, Ben van Kasbergen en Jack

Walvoort. Piet van der Flaes was een groot liefhebber van motorcross en ging vele jaren naar de Grand Prix wedstrijden in Nederland en België. Daarnaast was Piet ook een groot liefhebber van de natuur en Heemkunde, wat in Piet’s optiek goed samen ging. Het crossen in bossen werd steeds moeilijker en daarom zette Piet zich in om een permanent circuit in Baarle-Nassau te kunnen verwezenlijken. Hij bezocht daarvoor vele districtvergaderingen in Breda en lobbyde ook bij het gemeente bestuur van Baarle-Nassau, soms gepaard gaande met protest demonstraties. Percelen die hij voordroeg aan de gemeente waren o.a. ‘de Generaal’ (gelegen in Alphen en Baarle-Nassau) én het voormalig vuilstortterrein op de Strumpt in Ulicoten. Maar ambtelijke molens draaien langzaam en Piet zijn grote passie voor een eigen circuit werd onder zijn voorzitterschap van Mcc de Trialist niet gerealiseerd. Tot groot genoegen van Piet, realiseerden de opvolgende bestuursleden een vergunning voor een crossterrein op het voormalig vuilstort.

Naast de crosswedstrijden werden er ook grote motorshows georganiseerd in het cultureel centrum in Baarle-Nassau-Hertog en filmmiddagen over de motorsport in Café de Lindeboom. In 1983 organiseerde de toenmalige crossclub een wedstrijd op de grond van Ad Olislagers. Maar Piet van der Flaes herinneren wij als voorvechter van crossend Baarle Nassau, Mcc Baarle- Nassau-Hertog: Ere die ere toekomt! Oud voorzitters Motorcrossclub Baarle-Nassau-Hertog, Kees Haneveer en Jack Wouters


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 6

Samen 100!!

Proficiat van je collega's

www.abc-goud.nl = hoogste prijs Inkoop Goud _ Zilver _ Munten Bestek Legitimatie verplicht!

076-5872910

Jack Kusters 65 jaar!!! Gefeliciteerd!

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag feliciteren met de komst van hun baby

Gevraagd mogelijkheid om drachtig jongvee in te scharen. 06-30815801.

GEBOREN:

Noodstroomgeneratoren eigen import, zeer scherp geprijsd bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1 te Gilze Tel. 0161-451812 www.tscgosens.com info@tscgosens.com

28 maart 2012

Gijs

zoon van Bart en Mieke Vromans-Alewijn De La Sallestraat 14, 5111 VT Baarle-Nassau

Maureen & Bart, Iris

31 maart 2012

Lott

dochter van Fred en Liesbeth van Ooijen-Bruurs zusje van Tess Molenstraat 69, 2387 Baarle-Hertog

Eujj, motte men nou zien

Al uw drukwerkopdrachten zijn welkom bij:

dono’s woondecoratie in Chaam

VERPOL b.v.b.a.

Zo lekker en toch al 3x10 Hogedrukreiniger kopen? Clena hogedrukreinigers te koop bij Van Tilburg. Diverse modellen uit voorraad leverbaar. Bel: 06-20539464 of kom langs, Oordeelsestraat 84 Baarle-Nassau.

Kunststofdakbedekking en goten Zeilmakerij - Zwembadfolie Folie voor vijvers en zwemvijvers Van de Pol Tom Contactadres: Vaartstraat 5, Ravels GSM 0032 474/44.79.02 Met vele jaren ervaring

Van Tilburg

Raar maar waar, deze Pelk wordt 50 jaar.

Uitnodiging Open dag

de 12e keer

39 wordt...

Wij houden van je ;)! Dorien Jet Lotte

Van Enschot alphEn Boshoven 8 - Alphen - Tel. 013 - 508 1908 Dinsdag gesloten

20 jaar Kools LMB Alphen Wij willen dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom nodigen wij iedereen uit voor onze open dag op zondag 22 april. U bent dan van harte uitgenodigd om beide locaties te komen bekijken. Op de locatie Belsebaan 5 zal er een drankje voor u klaar staan. U bent van harte welkom op zondag 22 april tussen 11.00 uur en 18.00 uur op de locaties Looiersweg 1 (achterzijde) en Belsebaan 5. Looiersweg 1 Tel.: 013-508 2848 5131 BE, Alphen (NB) E-mail: info@koolslmb.nl

Tot ziens!

www.koolslmb.nl

morgen kunt u VERVANGEN VORIGE ADVERTENTIE haar gerust weer een vraag stellen Te koop bouwgrond in centrum van Baarle-Hertog. Tel. 0031621495500 / 014-632991.

Specialist in natuursteen & sierbestratingsmaterialen * Alle soorten natuursteen * Siergrind & Bielzen * Sierbestratingsmaterialen beton / gebakken * Nieuw / gebruikt

Riool verstopt of stankproblemen? Bel Herman van Beek. 013-5078118 / 06-53364696.

Van Poppelen Asbestsanering Desiree Geeraertsstr. 14 5111 CH Baarle-Nassau +31(0)6-39408643

Mama, je wordt nu 50 jaar! Ookal denk

Proficiat Rianne, Mark en Bas

TOT OPZEG

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

VERPOL b.v.b.a. Kunststofdakbedekking en goten Zeilmakerij - Zwembadfolie jezelf datmeubels je voor Bekleding van kleine Van de Pol Tom - Vermeiren Jos Contactadres: Vaartstraat 5, Ravels GSM 0032 474/447902 00 32 478/285101 Met vele jaren ervaring

in Baarle-Nassau

2 kolom x 35 mm

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

Kijk ook eens op: www.stallenreinigingvantilburg.nl

drukkerij de jong

Ons Weekblad

Ons Weekblad

info@vanpoppelenasbest.nl

ZOEKERTJE STOPZETTEN

Paardenverzekering Baarle Nassau

Halfjaarlijkse herschatting Dinsdag 10 april en woensdag 11 april a.s. zal de jaarlijkse herschatting worden gehouden. De schatters komen bij u langs. Plaats en uren zijn bekend. Paarden los voorbrengen. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij Stan Simons. Loveren 21, Baarle Nassau, Tel. 013 - 5079569. Zorg dat de paarden thuis zijn anders graag even bericht aan Stan Simons. Het bestuur.

Er kan er maar één de goedkoopste zijn!

Appartement te huur: Desirée Geeraertstraat Baarle-Hertog (B) Inlichtingen: tel. 0 (032) 14 69 90 02

Gefeliciteerd! Opa Kusters 65 jaar! Kusjes van Kamil, Lotte, Sien, Sanne en Fenne


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 7

Prachtige zelfgemaakte palmpasenstokken vullen de palmpasenviering

Turnhout

Gregoriaanse Hoogmis met Pasen Marianne Caers dirigeert het Koninklijk Sint Ceciliakoor tijdens de Gregoriaanse gezongen hoogmis in de H. Hartkerk in Turnhout. De gezongen hoogmis begint om 10.00 uur. Het koor voert de Messe in C voor

vierstemmig koor en orgel van Anton Bruckner uit. Het Gregoriaans Proprium wordt onder leiding van Maurits van Opbergen gezongen door het mannenkoor. Het orgel wordt bespeeld door Jochem Baas.

Cambokoor zingt Paaswake De kleurrijke Palmpasenstokken en hun makers

De kinderen druk in de weer met het maken van hun palmpasenstok

Afgelopen zondag 1 april was het Palmpasen en daarom reden om een gezinsmis te houden rondom het thema Palmpasen. De zaterdag ervoor waren een aantal leden van de werkgroep gezinsdiensten al druk in de weer geweest om de kinderen hun eigen Palmpasenstok te laten maken. Iets minder kinderen dan vorig jaar, maar met net zoveel passie, kwamen er zaterdag 19 kindjes naar het patronaat om met behulp van onze werkgroepleden een mooi kunstwerkje te maken. Samen met hun houten kruis, meldden zij zich om half 2, om daarna rond de klok van 3 uur trots hun Palmpasenstok te presenteren. Traditiegetrouw gaan alle kindjes dan voor de ingang van de kerk met hun

Palmstokken op de foto, zoals hierbij gevoegd. Als extraatje krijgen alle kindjes ieder jaar een klein presentje van de werkgroep gezinsdiensten, zo ook dit jaar. Daarnaast was het maken van de palmstokken niet mogelijk geweest zonder het gesponsorde fruit van het Vershoekske en de gereduceerde prijs van de broodhaantjes van Bakkerij Vromans. Beiden heel hartelijk bedankt hiervoor

Maak kennis met social media

KVO Baarle-Nassau Kom kennismaken met de communicatiemiddelen van nu en de toekomst. Donderdag 19 april is er een lezing in het CCB gebouw om 20.00 uur. Deze lezing wordt georganiseerd door de KVO Baarle-Nassau. Twitteren, Faceboek, Hyves, Schoolbank, You Tube, Wikipedia, Picasa, de zogenaamde sociale media maar wat betekentdit en wat zijn de voor- en na delen.De volgendevragen worden behandeld:Hoe houd ik contacten en deel ik foto’s

via sociale media bijvoorbeeld met vrienden, kinderen, kleinkinderen in binnen en buitenland. Hoe zoek ik een oude klas genoot op?Vind ik iets nuttigs op Twitter? Hoe chat ik met mijn familie op Hyves? Hoe geef ik een reactie op Facebook? Het vind ikhistorische filmpjes op You Tube? Ik hoor iedereen praten over Wikipedia, wat is dat eigenlijk? Ik wil een online fotoalbum maken, kan dat gratis?De lezing duurt ongeveer 1.5 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom de kosten zijn dan € 5.- p.p. Koffie en thee zijn

Helaas was ook de mis niet heel erg druk, maar voor de kinderen hopelijk zeer geslaagd. De gezins-Palmpasenmis werd ook deze keer weer ondersteund door de prachtige stemmetjes van de Kerkuiltjes, maar helaas zonder misdienaars. Door de dubbele dienst dit weekend was hier een klein foutje ingeslopen. Desondanks kunnen we toch weer terugkijken op een geslaagde palmpasenviering met onze jeugd. Namens de Werkgroep Gezinsdiensten alvast zalige paasdagen gewenst en graag tot de volgende gezinsdienst. in begrepen.Opgave van tevoren bij Cor Kusterstel: 013-5079322 of per mail cor.leijten@kpnplanet.nlBetaling per bank:103814019. U kunt ook nog opgeven voor de informatieavond van de HARTSTICHTING. Het gaat over vrouwen en hart en vaatziekten. Deze avond wordt verzorgd door Ad v. Gool en is een boeiende presentatie. Op 24 april in het Cultureel Centrum Baarle om 20.00 uur in de aula. Opgeven voor 8 april bij Cor. Dit jaar organiseert Gilze de ZOMERREIS.Wij gaan naar de FLORIADE in Venlo. U heeft de informatie in de nieuwsbrief gehad. Dit uitstapje staat gepland op 5 juni. Maandag 9 april gaat de gym niet door.( 2de paasdag). Wij wensen u allen vrolijke paasdagen toe.

IVN - wandeling ‘t Merkske Op maandag 9 april a.s. verzorgen natuurgidsen van IVN voorjaarsbeleving. We vertrekken om Mark & Donge een wandeling langs ‘t Merkske met als motto: 11.00 uur vanaf ‘De Castelhoeve’. ‘Langs ‘t Merkske het voorjaar in’. Tip: de wandeling kan voor een deel Op deze paasmaandag gaan we een voorjaarswandeling maken naar ‘t Merkske. Deze slingerende beek vormt over een lengte van 10 km de grens tussen Nederland en België. In het beekdal zien we natte hooilanden,

vochtige en droge weiden, broekbossen en moerassen. Door deze variatie groeien er veel verschillende plantensoorten. Ongetwijfeld zullen ook de vogels zich laten zien en horen. En als de zon schijnt wordt het een echte

over een laarzenpad gaan. Bij regenachtig weer zijn waterdichte schoenen aan te bevelen. Vertrek om 11.00 uur vanaf De Castelhoeve, Groeske 2, 5114 AE Castelre. De wandeling is naar keuze 5 km lang en duurt dan 1½ à 2 uur, of 10 km in 2½ à 3 uur.

Feestelijk Paasontbijt bij kinderdagverblijf Sprookjestuin Op dinsdagochtend 03 april om 08.00 uur stond er voor de kinderen en ouders van kinderdagverblijf Sprookjestuin aan de Gilzeweg 6 in Chaam een prachtig gedekte Paastafel klaar. Er waren heerlijke broodjes, beschuitjes in de vorm van vogelnestjes, volop eieren en uiteraard heerlijk paasbrood verzorgd door bakkerij Nagelkerke. Natuurlijk was er ook

voldoende lekkers om dit alles mee te versieren en te beleggen. Dit hadden de pedagogisch medewerkers op maandag bij Albert Heijn Laurijssen mogen afhalen. De kinderen hebben heerlijk genoten van al het lekkers en vonden het super gezellig om zo met twee groepen samen aan één grote tafel te zitten. Er waren zelfs kinderen die door al die gezelligheid wel

het dubbele aten van wat zij normaal eten en jawel, zelfs de korstjes... Iedereen, van de hele kleintjes tot de al iets grotere kinderen, inclusief ouders en pedagogisch medewerkers, hebben een reuze leuke start van de dag gehad en kijken uit naar een heerlijk lang paasweekend....met het zoeken naar paaseieren en nog veel meer lekkere paasontbijtjes....

Ook dit jaar zal het Cambokoor aanstaande zaterdag de Paaswake muzikaal opluisteren. Gezongen wordt onder andere het Halleluja van Handel en Crucifixion. Daarnaast worden er nog twee nieuwe liederen gezongen. Alles bij elkaar zeer de moeite waard om te komen luisteren! En mocht het dan, wanneer u ons hoort zingen, een beetje gaan prikkelen, kom dan

eens naar een repetitie van ons koor. We kunnen wel wat versterking gebruiken bij de bassen en tenoren, maar iedereen is natuurlijk welkom! We repeteren wekelijks op woensdag in het Chaamsche Wapen van 20.00 – 22.00 uur. Hopelijk tot ziens aanstaande zaterdag bij de Paaswake en misschien wel bij ons koor!

Supergrote voorjaarsmarkt Stg. ‘De Helpende Hand’ in Riel Stichting ‘De Helpende Hand’ organiseert zondag, 15 april, van 10.00 tot 17.00 uur een grootse markt in de Vonderstraat in Riel. Een markt met een grote variëteit aan spulletjes: speelgoed, videobanden, boeken, elektrische apparatuur, glaswerk, meubilair, serviesgoed, kaarten en enveloppen, allerlei hebbedingetjes etc.; teveel om alles op te noemen. Daarnaast is er een loterij waarbij prachtige prijzen zijn te winnen. Maar ook de inwendige mens wordt niet vergeten: broodjes, koffie/thee of andere drankjes zijn verkrijgbaar. En dat alles in een gezellige ontspannen Roemeense sfeer. Ja, u weet het allang; de opbrengst wordt besteed aan de arme bevolking van Roemenië door twee keer per jaar een aantal vrachtwagens vol met goederen (afgedankt door onze consumptiemaatschappij) daar ter plekke af te geven. Twee jaar geleden ben ik met zo’n transport mee geweest en met eigen ogen gezien dat het voor 100% op de goede plaats terecht komt. Ik denk wel eens terug aan de bittere armoede en de slechte omstandigheden waarin die mensen wonen; het is hard nodig dat ze geholpen worden. We zijn nog lang niet één groot luxe Europa. Gelukkig zijn er veel mensen die hun overtollige spullen in de loop van het

Vrachtwagen lossen in Roemenie

jaar naar de Vonderstraat in Riel brengen. Het grootste deel wordt meteen in bananendozen verpakt voor vervoer naar Roemenië. Het overige, wat te groot of niet zo geschikt is, wordt bewaard en gaat nu in de verkoop. En met die opbrengst kan er weer een vrachtwagen meer met hulpgoederen naar Roemenië. Komt dus allen naar de voorjaarsmarkt in Riel; borden wijzen u de weg waar we ‘zitten’. Namens Stg. ‘De Helpende Hand’, Toon Timmermans.

CDA afd. Baarle-Nassau

Uitnodiging Achterbanvergadering Op dinsdag 10 april a.s. houdt het CDA afdeling Baarle-Nassau een openbare vergadering. Op deze vergadering zal ingegaan worden op o.a. de agendapunten van de raadsvergadering van 11 april. Tevens zullen actuele politieke thema’s aan de orde komen. Wij nodigen iedereen - dus ook niet-leden - die belangstel-

ling hebben uit, deze bijeenkomst bij te wonen. Zie ook onze website: www.cdabaarlenassau.nl en website van de gemeente: www.baarlenassau.nl Wij verwachten u op dinsdag 10 april a.s. om 20.00 u. in de Raadskamer (ingang voorzijde Gemeentehuis), Singel 1, Baarle-Nassau. Het bestuur.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 8

Dankbetuiging

Je leeft verder in ons hart.

Graag willen wij u bedanken voor de vele blijken van medeleven, de vele kaarten en bloemen, bij het overlijden van mijn lieve man, zorgzame vader en trotse opa en overgrootvader

Antoon Hendriks Het was hartverwarmend! Een extra woordje van dank aan de goede buren, het team verzorgers van Thebe, dokter Dekelver, uitvaartcentrum Creemers, pastoor Paes, het geweldige parochiekoor St. Cecilia en organist Frank van Nimwegen. Baarle-Nassau, 3 april 2012

Theresia Hendriks-Adriaensen Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vaarbewijscursus start april Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad. OOk spOedcursus Op 2 zaterdagen yachtconsult.com 0165-546707

HERBALIFE: Slank en fit de zomer in! Afslanken, energie en gezond ontbijt. Incl. begeleiding. Bel Maja Seelen: 0161226499 / www.fit4ever.nu

Royal Flora bestaat 1 jaar!

Te koop: Droog eiken haardhout. 013-5078843 / 06-53529934.

Daarom a.s. weekend diverse leuke aanbiedingen en een leuke attentie voor elke klant.

Te koop buxus voor mooie prijs. Bellen na 17 uur. Tel. 003233158313.

Te huur autogarage bij Jac Peeters adres hoek Chaamseweg 18 Leliestraat. Riool verstopt of stankproblemen? Bel Herman van Beek. 013-5078118 / 06-53364696.

Te huur ruime garage op afgesloten terrein in centrum Baarle-Hertog. 0032 477321782.

Edwin Haagen opent vrijdag 6 april BAdkAmermeuBels persoonlijk en stijlvol

Vanaf 18.00 uur: bier, fris en wijn voor e 1,00

2e Paasdag vanaf 18.00 uur DJ Minikano (Thom Peeters)

wAnd- en dressoirkAsten www.vanbergeninterieurbouw.nl • 013-508 2253 • Alphen

Bij Monuta Tilburg krijgt u alle ruimte voor uw wensen Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart.

www.brandwondenstichting.nl

OLISLAEGERS KLEDING

Goorweg 7 • Baarle-Nassau • Tel. 013-5079860

Overhemden 19.95 per stuk 2 voor

OP=OP

30.00

Actie loopt van 7 t/m 17 april 2012.

Ook op zondag open van 9 tot 13 uur. Maandag gesloten.

sinds 24 februari 2011 weduwnaar van

Maria van Kaam * Baarle-Nassau, 21 juli 1931

† Baarle-Nassau, 2 april 2012 Marie-Josée en Jeroen Florian Daniel Finn Berry en Ingeborg Ralph Womé Kima

2 april 2012 Corr. adres: Familie van den Brand-van Kaam Nieuwstraat 14a, 5111 CW Baarle-Nassau De plechtige eucharistieviering, waarvoor wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden op dinsdag 10 april 2012 om 11.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle-Nassau, waarna de crematie in stilte zal volgen. Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Piet op maandag 9 april 2012 van 19.00 tot 20.00 uur in het mortuarium Creemers, Nieuwstraat 14A te Baarle-Nassau. Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

Graag willen wij u bedanken voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte en het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Marie Verschueren-Jansen Een extra woordje van dank aan de verzorgers van Thebe en dokter Dekelver voor de goede zorgen. Pastoor Paes en Fennema en het parochiekoor voor hun bijdrage aan de mooie uitvaartdienst. Ook dank aan Ivo en Monique van uitvaartonderneming Creemers.

Flor Verschueren Kinderen en kleinkinderen

Molenstraat 4 - Baarle-Hertog - 06-16905956

Steun ons in de strijd tegen littekens!

Piet van den Brand

Dankbetuiging

interieur? keukens

• live band • DJ Roeney • extra buitenbar

Bedroefd geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 013 - 463 22 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Karel Boddenweg 7 te Tilburg of op www.monuta.nl

- Rectificatie -

De praktijk van Dr. Dekelver is gesloten

Heden is, zo kort na het overlijden van zijn vader, nu ook van ons heengegaan onze neef

Theo van der Flaes Geboren te Breda, 29 september 1955 Overleden te Baarle-Nassau, 28 maart 2012

Baarle-Nassau: De familie van der Flaes

Corr. adres:Alphenseweg 8, 5111 NC Baarle-Nassau

van 10 t/m 13 april 2012 Voor sPoeDgevallen wordt waargenomen door de praktijk van Dr. Wulms

Gelieve eerst telefonisch afspraak te maken via tel.nr. 013-507 8064

Het afscheid en de crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden op dinsdag 3 april 2012 in het crematorium te Turnhout, waarna vader en zoon samen zijn uitgestrooid op de strooiweide aan de kapel van Nijhoven.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 9

B&W Alphen-Chaam weer een agenda met grote diversiteit Taakstelling bedrijfsvoering Zoals vorige week gemeld is de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering onder druk komen staan door enkele langdurig zieken. Vervelend voor die mensen natuurlijk, maar in puur zakelijke zin gezien is het lastig om de voortgang van werkzaamheden te garanderen zonder vervangers of inhuur van buiten. Bij de eenmansposten die een kleine gemeente nu eenmaal kent ontkom je er dus niet aan dat er extern ondersteuning ingehuurd moet worden. Wethouder van de Heijning verwacht dan ook dat de flexpot ( voor vervanging bij ziekte) overschreden zal worden met toch wel enkele tienduizenden euro’s. Onmacht is hierbij het sleutelwoord en bij de voorjaarsnota zal een en ander nog eens extra uit de doeken gedaan worden.

Brede impuls combinatiefunctionaris

Ga er maar eens even voor zitten. Vorig jaar was aan de orde, dat er in het kader van de zorg voor onze jeugd gezocht werd naar de mogelijkheid om een combinatiefunctionaris in te zetten, die een link zou kunnen leggen tussen vrijetijdsbesteding, onderwijs, sport en cultuur. Onderzoek heeft toen uitgewezen dat dit voor onze gemeente geen haalbare kaart was. Er is al veel geregeld en verenigingen doen al veel aan de invulling van de vrije tijd van de jeugd. Nu is er echter met overheidsmiddelen een mogelijkheid om deze functionaris breed in te zetten. Ondertitel leefbaarheid vergroten door voor jong en oud sport, cultuur en onderwijs aan elkaar te koppelen en elkaar aan te laten vullen. Voor diverse zaken worden al budgetten ingezet vanuit de gemeentekas, maar die kunnen als er behoefte aan is aangevuld worden met extra financiering.

Jaarlijks zou dat een bedrag van rond de 28.000 euro betekenen. Maar’. het college wil eerst een haalbaarheidsonderzoek laten doen. Op basis van de uitkomsten daarvan zal dan al of niet geparticipeerd worden in dit project van het rijk. Wat de Catshuismonologen daar voor invloed op zullen hebben is nog niet duidelijk. Dus wordt vervolgd.

Weidebad en de toekomst

Zoals bekend zal de financiële bijdrage aan het Weidebad per 1 januari 2015 ten einde zijn en moet er dus iets gevonden worden voor de toekomst. Formeel zou Staatsbosbeheer als eigenaar van de gronden het geheel terug moeten geven aan de natuur. Gezien de aanwezige diersoorten is vooralsnog niet aannemelijk dat er veel gebruik gemaakt zal worden van een zwembadaccommodatie met glijbanen en springplanken laat staan kleedkamers en douches. Dus als de opdracht vervuld zou moeten worden zal Staatsbosbeheer in de buidel moeten tasten om het terrein weer natuurbestendig te maken. Nu zal er een prijsvraag door Staatsbosbeheer uitgezet worden met als doelstelling mensen en organisaties te prikkelen om met creatieve ideeën te komen over herinrichting van dit terrein. Wellicht mogelijk zelfs met een zwembadvoorziening. Ook hier mag dus gelden wordt vervolgd.

Normtijden hulp bij het huishouden

Hoe ingewikkeld kan de wet en regelgeving het maken? En hoe worstelt een gemeente en een WMO raad hiermee om beleid te maken en de belanghebbenden het uit te leggen. In de bijeenkomst met de pers heeft verantwoordelijk wethouder van Raak weer een poging gedaan het aan de

Gemeenteraad Alphen-Chaam

Eindelijk akkoord over centrumplan Alphen Supermarkt Baeten Alphen B.V., Woonstichting Leystromen en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling voor het Centrumplan in Alphen. Goed nieuws na jaren van onzekerheid. Zucht van verlichting Het nieuws was nog vers van de pers of zoals Mevr. Hessels (GBA) het uitdrukte “ heet van de naald “ en zij kon haar blijdschap nauwelijks onder woorden brengen, “een compliment aan wethouder v.d. Heijning en het college, eindelijk, een zucht van verlichting”. Mevr. Janssen (CDA) noemde het bereikte akkoord een enorm succes voor Alphen, zij betrok ook wethouder Braspenning, de vorige portefeuillehouder, in de hulde. “ Een broedende kip moet je niet storen, de kip heeft nu eieren gelegd, met Pasen voor de deur was er door het CDA gedacht aan chocolade paaseieren om te delen en de raad smulde mee. GSU-er van den Brandt had nog een technische vraag in petto, “ als er geen 70% verkocht is kunnen partijen

zich terugtrekken, wat gebeurt er dan ? ‘’ Wethouder v.d. Heijning bevestigde de ontbindende voorwaarde, “ ergens moet er een deadline zijn, wij hebben die zo ver mogelijk gelegd, wij hebben de ambitie om hiermee aan de slag te gaan, eind dit jaar of begin 2013 gaat de schop in de grond, het ei is gelegd “. Van den Brandt was nog niet helemaal gerustgesteld, stel dat het verkeerd gaat, het antwoord was duidelijk, iedere partij blijft met de gemaakte kosten zitten.

Vragenhalfuurtje

In april komt het college met een voorstel over het Dorpshuis in Galder. W. van den Brandt loste alvast een schot voor de boeg, “ ik wil duidelijk zien wat de werkelijke kosten zijn van renoveren of nieuwbouw. Al-

Gemeenteraad Alphen-Chaam

Waardevolle bomen Tijdens de raadsvergadering van 1 maart jl. had GBSV een motie ingediend om de AlgemenePlaatselijke Verordening, APV, aan te passen en voor erfbeplanting aan te geven dat een kapvergunning wel nodig is indien de bomen een bepaalde omvang of doorsnede hebben.Aanleiding voor deze motie was de vaststelling dat er bij Keizershof enkele bomen waren gerooid, die als monumentaal of waardevol konden worden beschouwd. Kapvergunning Er ontstond een levendige discussie en het werd al snel duidelijk dat de raad verdeeld was. Voor het opstellen van een lijst waardevolle bomen had het college aan BTL een offerte gevraagd, het moest immers een deskundige en onafhankelijke partij zijn, Mark en Ley was zeker ook deskundig maar kon ook gezien worden als belanghebbende partij. In de offerte

stond uiteraard een plan van aanpak en de eerste stap was het bepalen van uitgangspunten en criteria om tot een objectieve aanwijzing van waardevolle bomen te komen, totale kosten voor het opstellen van de lijst waardevolle bomen: €10.000,-. W. van den Brandt (GSU) snapte niet dat GBSV deze motie had ingediend, “ het gaat te ver als wij particulieren gaan verbieden om in hun eigen

gezamenlijke pers uit te leggen. Een prima poging, maar als je door de totale uitleg van 6 onderwerpen probeert heen te kijken dan is er eigenlijk één tendens duidelijk. De uitgaven uit de WMO moeten beheersbaar worden. En niet alleen in Alphen-Chaam maar landelijk. De lastigheid daarbij is wel dat er door de jaren heen een sfeer en systeem is ontstaan van recht hebben op en dat recht ook willen verzilveren. Tja, als er rechten bestaan logisch, maar in een tijd van schaarste zal toch de tering naar de nering gezet moeten worden. Daarom heeft het college met de raad en de WMO raad uitbundig gediscussieerd over een aantal stellingen. Zonder alles tot op de punt komma uit rafelen het volgende. De uitgaven moeten terug, dus zullen een aantal indicaties herzien worden, wat betekent minder budget voor huishoudelijke hulp. “Meer binnen de normen van het CIZ”:aldus wethouder van Raak. Er zou meer inkomensafhankelijk gerekend moeten worden. Iets wat wettelijk nog steeds niet mogelijk is, maar waarvoor wel een oproep aan de politiek wordt gedaan. Ook wil de gemeente de bovengrens voor bijdrages aan woningaanpassing stellen op 45.000 euro per geval en niet meer op 100.000 zoals nu nog is. Bij de gemeente Middelburg wil men eens gaan kijken hoe persoonsvolgend budget werkt en in Tilburg hoe het cheques systeem voor inhuur van huishoudelijke hulp werkt. Het project “Thuis in Tilburg” is hetgeen waar het hier om gaat. Kortom veel zaken die nog eens onderzocht moeten worden en besproken met de achterban lees de burgers. Vooralsnog blijven er een aantal zaken nog zoals ze zijn. Maar na de “dorpsgesprekken”die de WMO raad gaat houden binnenkort zullen er toch spijkers met koppen geslagen les moet hierin zijn opgenomen zoals sloopkosten, verhuiskosten, vergoeding aan de huidige beheerders, het moet moet zichtbaar zijn, er mogen geen geheime gegevens worden achtergehouden”. F. van Gestel (GBSV) informeerde naar de stand van zaken rond de WMO. Wethouder van Raak antwoordde dat er gewerkt wordt aan een keiharde bezuinigingstaak. “ Communiceren met onze bewoners is van groot belang zodat we de kantelingsgedachte kunnen laten landen, want de uitgaven rijzen de pan uit. Herindicatie zorgt voor veel onrust bij de klanten en personeel maar wellicht kunnen we de normering bij hulp bij het huishouden aanpassen. Er zijn 3 dorpsgesprekken gepland, de raad zal van de voortgang voortdurend op de hoogte worden gehouden.

Subsidie

Er komt een nieuwe subsidieverordening, e.e.a. is vertraagd door langdurige ziekte van de betreffende ambtenaar, er zal worden uitgegaan van de nullijn, zoals ook voor 2012 het geval was. W. van den Brandt waarschuwde om geen subsidie te geven aan verenigingen die het niet nodig hebben, “ die regeling en afspraken moeten worden opengebroken”. tuin bomen te rooien, niet akkoord “. VVD’er Huijben oordeelde dat er problemen gecreëerd worden bij particulieren en de kosten zijn te hoog. Raadslid Bijlsma (GBA) toonde begrip voor de motie, hij pleitte voor een aanpassing van de APV, “ extra kosten worden dan niet gemaakt “. F. Aerts (CDA) was geen voorstander en zag problemen met het begrip waardevol , wie bepaalt wat. Wethouder Braspenning: “ als wethouder van een Cittaslow gemeente heb ik waardering voor de motie “. De indiener van de motie, fractieleider J. Rombouts (GBSV) stelde voor om de randvoorwaarden zelf in te vullen en geen inventarisatie te maken. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het college met een voorstel komt, dat alle aspecten omvat”. De motie werd ingetrokken, wordt vervolgd.

moeten worden. Rechts of linksom zal het budget van de WMO binnen de perken moeten blijven.

Wat verder nog ter tafel kwam

De overeenkomst gemeente en de Acht van Chaam is voorvier jaar getekend. De voortgang rond het toekomstplan Den Heuvel Alphen staat vermeld in een apart item in deze editie van Ons Weekblad. ALLE inwoners van Alphen-Chaam worden uitgenodigd voor een dorpsgesprek met de WMO raad. Alvast voor de agenda: 25 april in cc Den Heuvel Alphen van 14.00 tot 16.00 uur; 26 april gebouw Taxandria in Chaam van 19.30 tot 21.30 uur en 27 april in Galder de Leeuwerik van 14.00 tot 16.00 uur. Onderwerp in globale zin is wat zou u doen als er in uw directe naaste omgeving, partner, ouders, kind iemand hulpbehoevend zou worden. U begrijpt dat de WMO raad graag met de inwoners praat over hun wensen en ideeën om daar hun voordeel mee te doen in de advisering aan de gemeente. Belangrijke bijeenkomst ? Zeker wel. Op de basisscholen in Alphen-Chaam wordt er twee weken indringend gesproken en nagedacht over problemen alcoholgebruik, drugs, vandalisme, digipesten en discriminatie. Ter ondersteuning van deze belangrijke bezinning op deze onderwerpen komen er interactieve theatervoorstellingen onder de titel “Be Cool .. Feel Good”. Een aantal organisaties zullen in een

interactief spel met de kinderen de onderwerpen aan de orde stellen. Theater gezelschap ‘Helder Theater’ ondersteunen het hele gebeuren. Belangrijk dat ook ouders natuurlijk weten dat de kinderen hiermee op school aan de slag gaan. Dinsdag 10 april drie voorstellingen in het Chaams wapen om 9.30, 10.45 en 13.30 uur . Woensdag 11 april om 9.30 en om 10.45 uur in de aula van de Willibrordusschool.

OPROEP

In het vorige verslag van deze bijeenkomst werd er op gewezen dat er een onderzoek gedaan wordt door een stagiaire van de gemeente over het belevingsonderzoek Cittaslow. De respons is héél erg laag. Amper 10 procent van de inwoners hebben gereageerd. Jammer want op 20 april komen alle burgemeesters, wethouders en ambtenaren van Cittaslow gemeenten in Nederland naar Alphen-Chaam om te ervaren hoe goed het in deze gemeente is, wat er allemaal aan streekproducten is. Het zou dan natuurlijk geweldig zijn als er uitkomsten getoond konden worden van een onderzoek waar een behoorlijk deel van de bevolking aan mee heeft gewerkt. Er is nog kans tot aan Pasen dus grijp uw kans. Heeft u de lijst niet zelf ontvangen kijk dan op de site van de gemeente of vraag hem aan bekenden die hem wel hebben om de enquête door te sturen.  Wim Pijnacker.

Lokale Omroep Baarle, Radio De Stille Genieter Te beluisteren via: FM 87.8 MHz, kabel in Baarle FM 91.1 MHz, of via www.omroepbaarle.nl

Verenigingsberichten, verzoekjes en informatie kunt u doorgeven aan: Lokale Omroep Baarle, Postbus 186, 5110 AD Baarle-Nassau, of via mail: info@omroepbaarle.nl Telefoon/fax studio Bedaf/voorzitter: 013-5081895.

Landelijke kinderopvang Baarle-Hertog Indien u nood hebt aan een degelijke kinderopvang voor kindjes van 0 tot 6 jaar of u denkt eraan om opvangmoeder te worden dan kunt u contact opnemen met de landelijke kinderopvang - Leopoldstraat 24 - bus 1 - Turnhout, telefoon: 014-439927. Maandag tussen 13.00 en 14.00 uur, woensdag tussen 09.00 en 10.00 uur.

CULTUREEL CENTRUM DEN HEUVEL Heuvelstraat 5, 5131 AP Alphen Telefoon: 013-5081608 Beheerder: Ton v. Spaandonck

MEE West-Brabant, ondersteuning bij leven met een beperking.

MEE Steunpunt Alphen-Chaam Gemeentehuis Alphen-Chaam, Willibrordplein 1, Alphen T. 013-5086666 of 076-5223090. Woensdagochtend 09.00-11.00 uur. MEE Steunpunt Baarle-Nassau Gemeentehuis Baarle-Nassau, Wmo loket, Singel 1, Baarle-Nassau. T. 013-5075200 of 076-5223090. Maandagochtend 9.00 - 11.00 uur www.meewestbrabant.nl

Bibliobus Ulicoten

De bibliobus staat op maandagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur bij de St. Bernadusschool.

Bibliotheek Chaam Openingstijden: Maandag en vrijdag:

15.00 - 17.00/ 18.00 - 20.00 uur Woensdag: ............ 12.00 - 15.00 uur Het meldpunt is te bereiken op maan- Gilzeweg 12, tel: 0161 492888 dag, dinsdag en donderdag van 09.30 e-mail: Bibliotheek.Chaam@theek5.nl tot 11.00 uur, tel. 013-5181943. p.a. Steunpunt De Kosterei, Kerkstraat Bibliotheek Galder Openingstijden: 7, 5133 AJ Riel. Dinsdag en donderdag: ...15.30 -17.00/ 18.00 - 19.30 uur St. Jacobsstraat 1b, tel: 076 5654011 WIJ e-mail: Bibliotheek.Galder@theek5.nl WIJ biedt in Alphen-Chaam en BaarleBibliotheek Nassau: • advies en persoonlijke begeleiding Baarle-Nassau/Hertog aan ouderen Openingstijden: • maaltijden aan huis i.s.m. Thebe ma. en vrij. ............. 13.30 - 20.00 uur Maaltijdservice di., wo. + do. .......... 13.30 - 17.00 uur • personenalarmering i.s.m. Careyn Zaterdag ................. 10.00 - 12.00 uur • Fit for Life bewegingsactiviteiten Pastoor de Katerstraat 5-7 • seniorenrestaurant (Janshove) Tel: 013 5078351/014 699492 • vrijwilligerswerk. e-mail: baarle-hertog@bibliotheek.be

Meldpunt vrijwillige Thuishulp Riel


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 10

Laatste nieuws uit StOB Nieuwsbrief Een aantal keren per jaar geeft de Stichting Ondernemend Baarle een Nieuwsbrief uit voor haar leden en andere belangstellenden. Dit jaar verscheen een nieuwsbrief in februari en maart. Met onder andere informatie voor ondernemers over de Midzomernachtfair, Pasen, de opening van het toeristisch seizoen, cursus Duurzaam ondernemen loont nu extra, cursus verkeersregelaar, het Winkel Informatie Netwerk en winkelsurveillance, korting op adverteren, een informatieve avond voor alle ondernemers op 18 juni, programma muzikale optredens op de tweede zondag in de maand. Voor het komend nummer wordt aangekondigd een activiteit tijdens de kermis, een Wintermarkt, Baarle Culinair.

Levende etalages

Een leuk idee dat pas geboren is, zijn

de levende etalages. Het ligt in de bedoeling met de opening van het toeristisch seizoen zogenaamde ‘levende etalages’ in te richten in Baarle. In zoveel mogelijk etalages in het dorp gebeurt iets. Er zitten personen in die iets ‘doen’ of het leeft op een andere manier... Baarlese ondernemers worden opgeroepen hun creativiteit te laten zien op zondag 29 april, de dag van de opening van het toeristisch seizoen. Bent u geïnteresseerd in het laatste nieuws van Stichting Ondernemend Baarle, als ondernemer of anderszins? Wilt u zich aansluiten bij de Stichting Ondernemend Baarle? Hebt u vragen over deze nieuwsbrief of over StOB? U kunt mailen: ondernemendbaarle@gmail.com of bellen voor een informatiepakket of om u op te geven als lid: 013-5072133.  (jw)

Nieuws uit Zondereigen KLJ Zondereigen - oud ijzer slag Ook dit jaar organiseert de KLJ afdeling Zondereigen een oud-ijzer ophaalactie en wel op paaszaterdag en paasmaandag. Met het ophalen wordt op paaszaterdag om 08.00 uur gestart. Wie grote ‘stukken’ heeft mee te geven kan het beste vooraf even bellen met Arne Mertens ( tel. 04 85240991). De inwoners wordt gevraagd om het mee te geven oud ijzer niet veel te vroeg buiten te zetten. Dit om te voorkomen dat ‘vreemden’ er mee gaan lopen.

Paasviering in parochiekerk

De enige paasviering die dit jaar in de parochiekerk van Zondereigen plaats heeft, zal worden gehouden op paas-

zaterdagmiddag om 16.00 uur.

Basisschool Horizon Zondereigen

Bij de basisschool voelt men de lentekriebels. DE ouderraad organiseert een bloemenverkoop. Een van de komende dagen komt men langs en worden de bestellingen genoteerd. De bestellingen worden op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei uitgeleverd.

Schoolfeest Zondereigen

Het jaarlijkse schoolfeest in Zondereigen vindt eind april plaats en wel op zondag 22 april a.s. Het schoolfeest wordt gehouden in de basisschool . De organisatie is in handen van de ouderraad. F.T.

Leesfeest op de Driesprong Op woensdag 28 maart was het weer zover. LEESFEEST op de Driesprong. 3 weken eerder hadden alle groepen een bezoek gebracht aan het schip de Argo, dat tijdelijk op de Driesprong was gestrand. De kapitein vertelde dat hij voor alle groepen een opdracht had, waarvan de resultaten tijdens het Leesfeest getoond zouden gaan worden. Voor de groepen 1 en 2 zou het prentenboek Bijna jarig als uitgangspunt dienen, voor de groepen 3 en 4 Het schip vertelt voor de groepen 5 t/m 8 waren gedichten het uitgangspunt. Alle kinderen waren voor het Leesfeest verdeeld in groepen waarin kinderen van allerlei leeftijden door elkaar zaten. Elke groep liet tijdens een uur in de aula zijn presentatie zien. Een uur lang werd doorgebracht in de haven, waar een drietal activiteiten plaats vonden en een uur werd doorgebracht met activiteiten in de feestsfeer. Het was een feest in heel veel opzichten. Onze jongsten zongen en dansten dat het een lieve lust was. Teksten met een internationaal karakter, durf ik wel te zeggen. Onze groepen drie en vier toonden ons boeiend schimmenspel, schatgravers-

verhalen, een lesje op de zeeliedenschool en een giga machine in actie. Prachtige presentaties van gedichten van onze bovenbouwgroepen. De groepen 5 ondersteunde hun mooie taal met fraaie vitrines. Groep 6 had het gedicht van een klasgenoot, die daarmee winnaar was geworden bij de gedichtenwedstrijd, als uitgangspunt genomen. Ze hadden een hele mooie vorm gevonden om het gedicht te presenteren. Ook groep 7 had gebruik gemaakt van de schrijfkwaliteit van een klasgenoot. Wanneer gedichten van professionele dichters werden gebruikt, was daar ook een mooie eigen presentatievorm voor bedacht. Kortom KLASSE!! (K’. K’..beginrijm-stafrijm-aliteratie; voor de liefhebber). Ook aan dit feest kwam een eind, maar wel met als klap op de vuurpijl een Leesfeesttasje voor alle kinderen, met daarin boeken en tijdschriften. Wij danken Zwijsen. De overheerlijke appels kregen we van Origin Fruit Direct. Wij danken de fam. Groenewegen voor de komkommers bij het gedicht: het groentenbal. Wij danken alle ouders die dit feest mee gemaakt hebben.

Witte gij ‘t (13) Vlaanderen en Nederland: Het lijkt op mekaar en is toch heel anders

Op mijn oproep voor Paasverhalen en gebruiken vorige editie kwamen geen reacties binnen helaas. Dus ben ik zelf maar op pad gegaan om de gebruiken aan beide zijden van de grens op te tekenen. Op een Vlaamse website kwam ik uitleg tegen over de tradities en achtergronden van Pasen. Paasgebruiken Paasbest was een term die ik er vond en dat is een term die ik ken van vroeger. Mensen kochten nieuwe kleding voorafgaand aan Pasen, en dat had vaak te maken ook met het begin van de lente. Dan mocht je voor het eerst met blote benen en kniekousen naar buiten. In deze tijd is dat niet meer gebonden aan Pasen of het begin van de lente en spreekt men in Nederland van ‘rokjesdag’. De eerste dag dat de zon schijnt en dat dames met blote benen en rokjes de straat op gaan. De Paasboom versieren was in mijn jeugd geen ingeburgerde gewoonte. Zo’n vijfentwintig jaar geleden werd het in veel gezinnen, vooral die met kinderen, een nieuwe traditie. Een tak van een krulhazelaar of forsythia binnen zetten en versieren met linten en eieren. Deze traditie is afkomstig Zuid-Duitsland en Oostenrijk waar men grote Paasbomen timmert en versiert, buiten vooral. Paaseieren worden aan beide zijden van de grens gezocht en geraapt door kinderen. Daarin zit misschien een klein verschil. Maar dat hoeft niet met grenzen te maken te hebben en kan ook per familie verschillen. Bij mij thuis werden de paaseieren verstopt; bij mijn wederhelft werden ze rondgestrooid en hoefden ze alleen maar opgeraapt te worden. Er horen ook verschillende verhalen bij deze traditie. Het katholieke verhaal wat vroeger werd verteld aan de kinderen, ging over de Paasklokken. Die vertrokken op Witte Donderdag naar Rome om paaseieren te halen en ze keerden terug in de nacht van Pasen om de eieren in tuinen en huizen te strooien. De protestantse variant is die van de paashaas. Dat was een vogel die voor straf was getransformeerd tot haas en slechts een maal per jaar mocht hij eieren leggen, met Pasen. Paaseieren kleuren is een traditie die als achtergrond heeft, het geloof dat kleuren de kracht van de eieren, en dus de vruchtbaarheid, activeren. Paasvakantie Wat vooral anders is en waar wij hier in het dorp zeker met onze neus op gedrukt worden, is de paasvakantie. Die is in Vlaanderen nog vast, een week voor en een week na Pasen. In Nederland is deze vakantie jaren geleden al afgeschaft, omdat het vaak slecht weer is zo vroeg in het jaar. Met Pasen zijn de kinderen slechts een dag vrij, op sommige katholieke scholen mogen de kinderen op Goede Vrijdag ‘s middags vrij om naar de Kruisweg in de kerk te kunnen gaan. Voor de paasvakantie in de plaats is de meivakantie gekomen, twee weken aan het begin van de maand mei. En ook hier hebben scholen enige eigen vrijheid in het bepalen van de precieze data. Bij het boeken van vakanties kan het voor Baarlenaren gunstig zijn om bijvoorbeeld de meivakantie bij een Belgisch reisbureau te boeken, omdat daar dan geen hoogtij tarieven gelden. En omgekeerd geldt dat ook voor de Belgen; die hebben in de paasvakantie voordeel als zij bij een Nederlands bedrijf een reis boeken. Spreekwoorden Op internet vond ik nog wel een mij onbekend spreekwoord wat in Vlaanderen gebruikt werd door jongeren van de Chiro

in Neeroeteren. Zij organiseren een ‘vijgen na Pasen’ fuif. In mijn spreekwoordenboek kwam ik dat spreekwoord niet tegen. Wel de uitdrukkingen: ‘Als Pasen en Pinksteren op een dag vallen’, wat hetzelfde betekent als ‘Als Pasen op vrijdag valt’. Of ‘Men moet geen halleluja zingen voor het Pasen is’, en Hij heeft het zo druk als de kippen voor Pasen’. Eetgewoonten Van Nicole Ragas kreeg ik een boek te leen over eetgewoonten aan beide zijden van de grens. Het heet ‘Suikerbonen en beschuit met muisjes’ en gaat over eetmomenten bij sleutelmomenten in het leven. Vooral de gebruiken bij geboorte, communie, huwelijk, begrafenis en andere familiebijeenkomsten worden uitgelegd. De Brabantse koffietafel wordt erin beschreven zoals die vroeger heel gebruikelijk was. Ontstaan vanuit de sobere koffiemaaltijd na een begrafenis, met koffie, brood en kaas. Familieleden die van verder weg moesten komen, en die nog niets hadden gegeten - want vroeger moest je nuchter naar de mis - werden van een maaltijd voorzien zodat ze genoeg energie hadden voor de terugreis. Afhankelijk van de weelde van de gastheer, was er witte mik of roggebrood, dat was een luxe in die tijd. Ter afsluiting kwam vaak een borreltje op tafel en bij een luxere koffietafel waren er ook bonbons en rookwaar. Na de oorlog breidt de koffietafel uit en komen er steeds meer vleeswaren, zoetigheid, soep en andere warme gerechten bij. In Limburg is er vaak suikerbrood, ‘kluntjesmik’ genoemd. In vroeger jaren was de koffietafel thuis en werd verzorgd door de buurvrouwen, later ging men daarvoor naar een horecagelegenheid. Woorden We doen nog een paar Vlaamse woorden uit het lijstje van Marianne Keustermans: een Vlaams ‘exposee’ is een Nederlandse ‘uiteenzetting’. Een ‘ezelskoers’ is een wedstrijd in ezeltje rijden. De ‘facteur’ brengt in Vlaanderen de post rond en een ‘stationwagon’ (Engelse uitdrukking die Nederlanders gebruiken), dat heet bij de buren een ‘familiaal’. Een aanzienlijke auto heet dan een ‘fermenotto ‘. Ferm en fier worden in Vlaanderen nog veel gebruikt, waar men in Nederland vaker aanzienlijk en trots zegt. ‘Flikken’ dat weet inmiddels iedereen van de televisie, dat zijn politieagenten. Een ook het woord ‘fluitje’ voor een slank model bierglas is hier zeer ingeburgerd. ‘Foerket’ is een vork en in het dialect spreekt men hier in de grensstreek ook van ‘ket’. Een jas, dat is een ‘frak’ en een ijskast kreeg in Vlaanderen de poëtische naam ‘frigo’. Frieten tenslotte, boven de sloot spreekt men van patat, maar hier in de grensstreek wordt het Vlaamse frites gebruikt wat in Vlaanderen als fritten wordt geschreven. Een snackbar of cafetaria mag ook frituur of frietkot heten en in Noord Nederland is het een patatkraam. Zo, weer wat wijzer geworden? Over vier weken probeer ik weer een rubriek Vlaanderen Nederland te maken, en die wordt nog leuker als u uw eigen ervaringen, uitdrukkingen of belevenissen toevoegt. Stuur ze in via jeannywouters@gmail.com (jw)


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 11

Voorpret bij het 1e Chaams Cabaret Zaterdag 31 maart 2012 j.l. vond de 24e voorverkoop van het 1eChaams Cabaret plaats. Ook dit jaar stonden de mensen ruim voor 10.00 uur in de rij te wachten. De eerste vroege vogel werd zelfs al om 08.45 uur gespot!

Rij met wachtende cabaretliefhebbers bij de voorverkoop

In de rij werd door sommige mensen ook dit jaar koffie geschonken en broodjes werden uitgedeeld. Vanwege de komende paasdagen namen daarnaast de paaseitjes gretig aftrek. Die werden door de aanwezige enquêteurs uitgedeeld. Deze alleraardigste dames waren door het Chaams Cabaret ingehuurd en vroegen de wachtende mensen met enkele pittige vragen het hemd van hun lijf. Dit zorgde voor flink wat voorpret. Vragen als “Knipt u zelf uw teennagels?”, “Heeft u een poortje”, “Drinkt u graag koffie?” en “Wie is de minister van infrastructuur en milieu?”, moesten beantwoord worden. Voor u wellicht wat vreemde vragen, maar de gegevens die uit de enquête zijn gekomen, zijn zeer nuttig voor de komende voorstellingen van het 1e Chaams Cabaret. De verzamelde gegevens waren overigens ook al zondag 1 april j.l. op de site www.chaamscabaret.nl te raadple-

gen, maar uiteraard zullen deze verder vertrouwelijk worden behandeld. Ondanks de pittige vragen, die beantwoord moesten worden, verliep de kaartverkoop verder geheel naar wens. Anne-Marie Coremans, de gespotte vroege vogel, was de gelukkige die als eerste kaarten kon kopen. Na haar volgden nog vele andere cabaretliefhebbers. De kaarten voor zaterdag 21 april a.s. waren binnen afzienbare tijd uitverkocht en ook de kaarten voor de andere avonden gingen snel de deur uit. Maar er is goed nieuws voor de mensen die onverhoopt niet bij de voorverkoop aanwezig konden zijn. Voor vrijdag 13 april, zaterdag 14 april en vrijdag 20 april 2012 zijn er namelijk nog enkele kaarten beschikbaar. Mocht u alsnog kaarten willen kopen, dan kunt u contact opnemen met Jeanne van Beckhoven (06-20272559). Voor degenen die via de bond van ouderen

of de basisschool kaarten hebben verkregen om op donderdag 12 april a.s. naar de generale repetitie te komen kijken, is er een belangrijk aandachtspunt. Op deze kaarten staat namelijk dat de generale repetitie om 20.30 uur begint, maar dit moet natuurlijk, zoals u van ons op deze avond gewend bent, 20.00 uur zijn. Wat is verder de stand van zaken rondom het Chaamse Cabaret? Vermeld kan worden dat de repetities bij Bellevue in volle gang zijn. Details worden besproken en sketches worden geoefend. De liedjes zijn geschreven en worden uit volle borst gezongen. Hier en daar moet op intonatie en zuiverheid nog wat worden bijgeschaafd, maar Carina Rombouts heeft er alle vertrouwen in dat de zangers en zangeressen hun liedjes tijdens de voorstellingen goed ten gehore zullen brengen. Er zijn dan ook meerdere kippenvelmomenten te verwachten. De dames van de kleding hebben de mooiste kostuums op de kledingzolder uitgezocht of zelf gemaakt en ook de dames van de grime zijn al druk bezig geweest. De pruiken zijn mooi gestyled en voor andere, soms zeer bijzondere, hoofddeksels is dit jaar gezorgd. De decorploeg heeft afgelopen zaterdag diverse decorstukken op het podium van Bellevue geplaatst. Het is nog een flink karwei om alles een mooi plekje te geven, maar ook deze klus zal tijdig worden geklaard. Verklapt kan worden dat er bij het maken van het decor heel wat sponsjes gebruikt zijn. Wat hiermee wordt bedoeld, moet u zelf maar tijdens de voorstellingen komen aanschouwen. De mannen van het licht en geluid zullen volgende week bekijken hoe zij het geheel in de spotlights kunnen plaatsen en qua geluid mooi kunnen laten klinken. De organisatie is bezig met de laatste regeldingen. De voorstellingen komen nu toch wel erg dichtbij en dus moe-

Heemkundevereniging Carel de Roy (Alphen-Riel)

Wie zijn (is) dit?

bij deze dus de complete namen van alle kleuters: Bovenste rij van links naar rechts: JUF ??; Frans de Leijer; Frank Rommens; Ton Oomen; John van Hoek; Ben Wouters; Piet Damen; Kees Huijben; Jeanny Oomen; Anja van Hoek en Christ Wouters. De staande rij v.l.n.r. Miranda Baeten; Ad Rommens; Lucie van Bergen; Christ Baeten; Marianne Huijben; Marleen Bax; Jan Verhoeven; Ludgarde Bax; Anja Hendrickx; Henny Stoffelen; Myriam Huijben; Juffrouw Riet de Jong en Annet Verheijen. De voorste rij zittend v.l.n.r. Mathieu Roelands; Peter (John ?) Vermeulen; Theo Bergmans; Henk Seegers; Peter Timmermans; Jan Verhoeven; Ad Stoffelen; Johan Kennis; Frans Verheijen; Ans Verheijen; Miriam van Hoek; Wil

“VROEGE VOGELKORTING” - 25%

OP HET GEHELE ASSORTIMENT m.u.v. isolatie  hout -en plaatmaterialen  gips -en cementwaren  elektrisch gereedschap  montagekosten

Enqueteurs bespreken strategie bij de voorverkoop

ten hier en daar de puntjes nog even op de spreekwoordelijke “i” worden gezet. Zoals u kunt lezen is voor iedereen die het 1e Chaams Cabaret een warm hart toedraagt het aftellen begonnen. Wij wensen u daarbij alvast veel voorpret toe! GV

M. Michielsen TiMMerwerken

Hoogbraak 15, Baarle-Nassau Telefoon: 013-5079585, www.hubo.nl

Details worden tijdens de repetitie besproken

PinkPop in Chaam

Als je voor Rock Band En wel in Herberg de Flierefluiter op de Ulicotenseweg 10, te Chaam op zaterdagavond 7 april, aanvang 20.00u. “De Willemsband”, De band “30 past 7” en “Polo ‘n Hèze”, laten dan hun jongst geboren nummers ter water voor U! Ze zingen hun longen uit hun lijf en bespelen hun instrumenten met de klankkleur van deze tijd. Kom

kennismaken met deze Bourgondische temperamentvolle jonge bands, die enkel rock in hun hart en rock in hun repertoire hebben. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de jongste Rockmanager van Chaam en wel: johnnyvandescheer@hotmail.com Tot ziens bij het evenement van het jaar!

Het is Lente Wie zijn (is) dit ?

Manders; Hannie Wouters; Corrie Klaaen; Lucien Stabel en Loes de Jong. De beide dames Marianne en Miriam heel hartelijk dank voor het sturen van respectievelijk de foto en het doorgeven van de namen van de kleuters. Natuurlijk plaatsen wij deze week weer een nieuwe foto in deze rubriek. Het is een foto die ook weer wel lange tijd geleden is gemaakt maar ik weet heel zeker dat zeer veel mensen deze twee personen goed hebben gekend (zeker de bruidegom), maar ik ben er toch ook wel van overtuigd dat de meeste onder de kijkers goed zullen moeten nadenken om er achter te komen wie deze twee zijn. Antwoorden (en ook foto’s) kun je weer sturen per e.mail naar: ad.blous2@casema.nl reageren per telefoon kan ook; Tel: 0135081265.

De namen staan reeds in het artikel vernoemd.

Tussen 8u30 en 10u30

Net als vorig jaar strijden er weer diverse jonge enthousiaste rockbands om de eer van: “beste jongere rockband van Chaam”.

We komen toch nog even terug op de foto van de 3 heren die wij hebben geplaatst op 23 maart in deze rubriek. 2 Namen hadden wij reeds gegeven namelijk rechts op de foto is Guido Slock; in het midden Harry in’t Ven en de naam van de meneer die ontbrak en links op deze foto staat is Jan Smits uit Goirle, de huidige directeur van de basisschool uit Riel. De heer in ‘t Ven en ook de heer Slock zijn ook directeur geweest van de basisschool in Riel. Zo..dit is even recht gezet. Wij hadden twee foto’s geplaatst van kleuters, waarvan één foto zeker was gemaakt in de vroegere meisjesschool en de 2e foto was zeker gemaakt in “De Kindertuin” die gevestigd was aan de Lindenakker te Alphen. Over de eerste foto hebben wij geen aanvullingen meer binnen gekregen en moeten wij jullie dus de namen van de kleuters met hun leidinggevende schuldig blijven. Gelukkig hebben wij wel een reactie binnen gekregen die betrekking heeft op de foto van de kleuters uit de Kindertuin aan de Lindenakker. Miriam Stabel - van Hoek stuurde ons een e.mail met daarin de namen van ALLE kinderen en één juffrouw, de naam van de andere juf is helaas niet bekend geworden. Deze foto is gemaakt in het jaar 1966 .We geven

ZATERDAG 7 APRIL A.S

iedereen weer bedankt voor jullie belangstelling en ook weer voor de eventuele medewerking.

Tijd voor liefde en geluk alle bomen zijn niet meer kaal ze krijgen bloemen en bladeren stuk voor stuk En stelletjes komen samen, bij romantische liefdeskramen wat is liefde toch mooi, liefde hoort daarom niet in een kooi dus verstop je niet, beleef de lente GENIET!!!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 12

.nl n o i t c a . w w w FANCY

TOPKWALITEIT

BALKON

diverse kleuren maten 36-42

heren/dames ritsen in zakken ruime maatvoering maten S-XXL

flower bridge kunststof 30 cm/6 liter

DAMES FLEECE BALLERINA VEST

Elders 7.95 9.95

BLOEM BAK

4.95 5.95 2.89 BALKON BLOEMBAK 60 cm/9,5 liter

1.49

Elders 9.95 11.95

HOME/GARDEN

BUITEN

EXTRA GROTE

metaal/glas 14x14 cm leuk op de tuintafel

1 kg knikkers in zak of stoepkrijt set/6 met houders

inhoud 35 liter

THEELICHT HOUDER

Elders 3.99 4.99

DAMES

1.98

LOUNGE BROEK Mickey/Minnie katoen maten XS-XL

SPEEL GOED

mega STOEPKRIJT SET/5

0.79

AMRINI

0.95

TRENDY HORLOGE diverse kleuren siliconen

KOEL BOX idem 15 liter

4.99

koel elementen 2x200 gram

0.49

7.99

HEREN/DAMES/KINDER

ZONNE BRIL diverse modellen en kleuren

UITZOE K E N

Elders 7.95 8.95

4.29

Elders 5.99 6.99

2.98

Elders 1.79 2.49

0.75

Nu 280 winkels in Nederland, België en Duitsland • Kijk voor wink


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

KANT EN KLAAR

PAGINA 13

g i d e l l o v d v e rra sse n g i l e d r o o v v e rba z e n d HOUTEN

GEBRUIKSKLAAR

sier smeedwerk 30x30x7,5 cm excl. kaarsen

750 ml

GRILL DECO ONKRUID BARBECUE DIENBLAD BESTRIJDER bijzonder handig 31x24x4 cm

1.25 2.59 3.19 diverse uitvoeringen DECO KAARS 15x6,5 cm of 7x12 cm

1.49

Elders 5.95 7.95

KATOENEN

GO AND CAMP

HOUTEN

London/NY/Tokyo print of uni, rib maten M-XXL

diverse kleuren in opbergtas gemakkelijk mee te nemen 81x51x51x42 cm

met broeklat

HEREN SHIRT

Elders 4.95 6.95

4-DELIG

2.98

AUTOMATTEN SET universeel met secur bevestiging om de bestuurdersmat vast te zetten

autoverzorgings producten -bekledingsreiniger -speedwax spray -bumpershine spray

-tyreshine spray

1.39

5.95

VOUW STOEL

Elders 7.95 9.95

SANEX

4.99

DEO SPRAY diverse soorten 150 ml

Elders 1.98 2.49

1.39

KLEDING HANGER

S ET/7 Elders 3.49 3.99

TRIANGLE

2.29

DAMES SJAAL bloem/etnic 155x55x4 cm

Elders 3.95 4.95

1.75

keladressen en overige informatie op onze website: www.action.eu

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 01-04 t/m wo. 11-04 in filiaal Chaam

Elders 2.49 3.49


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 14

Pasen bij restaurant de Belhamel Hele Paasweekend een speciaal 3-gangen keuzemenu €

24,50 p.p.

Op 2e Paasdag organiseren we een gezellige Paasbrunch voor het hele gezin! Prijs € 21,50 per persoon, kinderen van 4 t/m 10 jaar € 9,50. Kinderen t/m 3 jaar gratis. Speciaal voor de kids: Kinderen (die gerust met pappa/mamma/ opa/oma mogen komen) zijn op deze dag van harte welkom bij ons in de grote recreatiezaal waar ze onder begeleiding eieren kunnen verven en schminken. U bent welkom tussen 11.30 en 14.00 uur.

1e en 2e Paasdag Paas High Tea €19,95 p.p.

Restaurant De Belhamel

Raadhuisstraat 13, 5131 AK Alphen, 013 - 508 1011 www.partyserviceroelofs.nl Hele week open van 12.00 tot (de keuken) 21.00 uur. Woensdag gesloten. restaurantdebelhamel@gmail.com

Een uitgebreide High Tea vol met lekkernijen

Verse AA1 Asperges Op Vlaamse wijze

€11,50 p.p. Reserveren gewenst www.villavanalphen.nl

Schellestraat 2, 5131 RJ Alphen (N.Br.) Telefoon: 013-5082754 www.villavanalphen.nl

In bosrijke omgeving tussen Baarle-Nassau en Hoogstraten • Fiets / Wandelcafé • Terras • Feesten en partijen Live muziek met Pasen

De Castelhoeve - Groeske 2 - 5114 AE Castelre Tel.: 0031(0)13 503 9731 - info@decastelhoeve.nl www.decastelhoeve.nl

Outlet ruiter en vrijetijds kleding merk kingsland kentucky poloshirts bodywarmers fleece vesten sweaters rijbroeken scherpe prijzen ook het adres voor al uw diervoeders kunstmest houtvezel/zaagsel Thielen diervoeders 0161-224515 winkel open ma/vrij 900-1800 zat 900-1600 Te koop: pingpongtafel voor 100 euro. Tel. 0032(0)4-75710654.

voegwerk vakbekwame voeger zoekt voegwerk

vrijblijvend inlichtingen:

06-55887266


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 15

Samen met Hoeven en Goirle een avondconcert

Slagwerkgroep Vlijt en Volharding concertavond 14 april a.s.

De slagwerkgroep van muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen organiseert zaterdagavond 14 april a.s. een slagwerk-concertoptreden in Alphen. Samen met de Slagwerkgroep Oefening en Uitspanning Goirle en Drum- en Malletkorps St. Caecilia Hoeven is er een avondvullend programma in C.C. Den Heuvel Alphen. We ontvangen graag alle muziekliefhebbers voor deze slagwerkavond met gevarieerde muziek door drie groepen slagwerkers.

V.&.V.Alphen

Deze keer stellen we graag onze deelnemers voor:

Drum- en malletkorps St. Caecilia Hoeven

Het drum- en malletkorps is een van de onderdelen van de ruim 100 jaar oude muziekvereniging St Caecilia Hoeven en is voortgekomen uit de oorspronkelijke drumband. De drumband is opgericht in 1956. Eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 werd deze drumband uitgebreid met lyra’s, zodat er toen sprake was van een heus lyrakorps. Later werd het instrumentarium uitgebreid met marching xylofoons en marching marimba’s. Dit was het begin van het huidige drumen malletkorps. De laatste jaren richt het drum- en malletkorps zich steeds meer op podiumconcerten. Ook hiervoor zijn de nodige investeringen gedaan (timpani, vibrafoon, concertmarimba’s). Het drum- en malletkorps bestaat op dit moment uit 22 leden, zowel jong als oud. Het slagwerkensemble staat o.l.v. Wil Veeke. Het repertoire bestaat uit zowel populaire werken als uit klassieke concourswerken.

Op dit moment zijn er acht leerlingen in opleiding. De tamboer- en melodische leerlingen worden via een interne opleiding klaargestoomd voor hun A diploma om daarna succesvol door te kunnen stromen naar het korps.

2e paasdag open van 12.00 tot 16.00 uur

Slagwerkgroep O&U Goirle

De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie “Oefening en Uitspanning’ Goirle telt een 15-tal leden en staat onder leiding van instructeur Wil Veeke. Naast de buitenoptredens richt de groep zich tegenwoordig steeds meer op concertpodia, waar muzikaal een enorme uitdaging ligt voor wat de ontwikkeling van repertoire en instrumentarium betreft. Naast het traditionele ongestemde slagwerk, heeft de slagwerkgroep zich inmiddels ook gericht op de melodische instrumenten zoals: marimba, xylofoon, vibrafoon, klokkenspel, timpani’s en conga’s. Dit betekent dat de slagwerkers een breed scala aan instrumenten bedienen wat voor het publiek een afwisselend programma oplevert en een aantrekkelijk schouwspel. De slagwerkgroep staat voor vele interessante muzikale uitdagingen en veel slagwerkplezier en kan zich gelukkig prijzen met een groeiend aantal concertbezoekers.

Slagwerkgroep Vlijt en Volharding Alphen

De slagwerkgroep van Vlijt en Volharding o.l.v Geert-Jan van Hest

Nieuwstraat 116a, Gilze, T 0161-451310

www.tondevisser.nl heeft de afgelopen jaren verschillende keren van zich laten horen in Alphen e.o. Vrij recent was er een carnavalsact “Slagwerk met de Kliko’s” bij het Struivenconcert in Alphen. Zoals wel bekend is de slagwerkgroep druk aan het werk op de melodische toer met xylofoon, marimba, klokkenspel, vibrafoon en speelt daarbij al een zeer gevarieerd programma. Afwisselend met puur slagwerkstukken is de slagwerkgroep op een goede muzikale weg. Op dit moment zijn zij in voorbereiding op deelname aan een beoordelingsoptreden bij Kuntbalie in Tilburg eind juni dit jaar. De groep telt momenteel 13 slagwerkers van geroutineerd tot en met nieuwkomers. Concertavond zaterdag 14 april a.s. Aanvang concert 20.00 uur Toegang gratis. Namens V.&.V - JM

Woensdag 11 april

De eerste aanmeldingen zijn al binnen

Oude metalen ophaaldag zaterdag Oud papieraktie 14 april a.s. Vlijt en Volharding Alphen harmonie Chaam Muziekvereniging Vlijt en Volharding Alphen gaat zaterdag 14 april a.s. wederom een grootse ophaalactie oude metalen organiseren. De eerste aanmeldingen zijn binnen en we verwachten er nog vele meer. Er is de laatste jaren goed gereageerd op onze oproepen om te melden als u “oude metalen” voor onze vereniging beschikbaar wilt stellen. Naast deze actiedag bieden wij u altijd de gelegenheid oude metalen bij onze vereniging in te leveren. Neem daarvoor contact op met bestuurslid Jos van Dijk of via info@vlijtenvolhardingalphen.nl Gegarandeerd dat u ergens spullen tegenkomt gemaakt van een metaal. Gooi het niet zomaar in de grijze kliko maar verzamel het en leden van Vlijt en Volharding halen het bij u op.

V. en V. wijst u de weg!

Als u het zelf wilt komen brengen, ook prima! Wat hoort er allemaal bij: *oud ijzer,*gietijzer, *messing, *koper, *lood,*zink, *aluminium, *roestvrij staal, *tin. Voorbeelden van voorwerpen: *wasmachines, *oud gereedschap, *radiators, *kranen, *verwarmingsbuizen, *grasmaaier, *geiser, *fietsen, *ijzeren speeltuigen, *en vele andere dingen. Wat we er zeker niet onder verstaan: accu’s, koelkasten en diepvriezers. Wij halen het bij u op, op zaterdag 14 april a.s.! Zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied, particulier of bedrijf. (Woont u buiten Alphen, kunt u altijd contact opnemen met ons; wij bekijken de mogelijkheid om langs te komen.) U kunt contact opnemen met Jos van Dijk tel. 5082127 of email jos@dedijkjes.nl. U kunt ook een e-mailbericht sturen aan info@ vlijtenvolhardingalphen.nl. En u kunt zaterdag 14 april ook zelf de mate-

rialen komen brengen. De container staat bij Jos van Dijk, Chaamseweg 20. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u daar oude metalen inleveren. Leden van onze vereniging staan er voor u klaar. Wij rekenen er op dat velen de overtollige oude metalen die zaterdagochtend zullen brengen! Ga op zoek in de garage, berging, schuur, stal, in de tuin, op het erf etc. Er ligt vast wel iets wat eigenlijk allang weg kan. Wij hopen op uw medewerking en danken u bij voorbaat.

Wat doen we nog meer?!

Inzameling oud papier; elke 3de en 4de maandag van de maand en zelf elke zaterdag brengen bij GERLA in de Nieuwstraat van 10.00-12.00 uur Inzameling oude kleding elke zaterdag bij GERLA in de Nieuwstraat. Inzameling oude metalen twee maal per jaar; voor- en najaar of op afspraak; melden bij J. v. Dijk of info@ vlijtenvolhardingalphen.nl Inzameling vlooienmarktspullen, na aanmelding, op de eerste zaterdagochtend van de oneven maanden of op afspraak; melden bij J. v. Dijk of info@vlijtenvolhardingalphen.nl Namens bestuur V.&.V. - JM

Zaterdag 14 april 20:00 uur bij Den Brouwer

Bekeroverdracht Druishuizers-RaBaSta De veertig dagen vastentijd zit er weer op! Volgens aloude traditie vieren we dit weekend -al dan niet met de familie- het paasfeest! We genieten met zijn allen van wat extra vrije dagen, de paashaas is weer in het land, een lekker paasontbijtje, een lekker paasdiner of (stiekem) een extra paaseitje naar binnen werken. Het hoort er allemaal bij, heel relaxed, zo veertig dagen na Carnaval! Daarna...? Tijd voor alweer een aloude Alphense traditie, de bekeroverdracht. Een feest om met zijn allen te vieren dat RaBaSta in de Carnavalsoptocht, in de categorie buurtschappen, de wisselbeker won. Dit staat te gebeuren op 14 APRIL 2012 OM 20:00 UUR BIJ DEN BROUWER. Rabasta, en je weet maar nooit ook de Druishuizers, zijn druk bezig met de voorbereidingen, om er een onver-

getelijk mooie avond van te maken. Vorig weekend zijn in heel Alphen –huis aan huis- prachtige flyers, een wervende creatie van onze eigen Lobke, bezorgd. Je hebt ongetwijfeld hier en daar de posters zien hangen. De boodschap is duidelijk IEDEREEN uit Alphen en omstreken die het ontluikende voorjaar willen inzetten met een waar volksfeest, is van harte UITGENODIGD BIJ DE BEKEROVERDRACHT. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! DJ JARNO zal met muziek van nu, maar zeker ook muziek uit de (wat) oudere doos (jaren 70 en 80) de avond muzikaal verzorgen. Niet meer gewend aan een avondje uit in de kroeg? Misschien een idee om wat (oude) vrienden of buurtgenoten op te snorren en samen de stoute schoenen weer eens aan te trekken!?

Wij begroeten u graag volgende week zaterdag 14 APRIL 2012 VANAF 20:00 UUR BIJ DEN BROUWER. Buurtschap RaBaSta. www.rabasta.nl

Inzameling oud papier in Chaam Vanwege Paasmaandag zal onze oud papieractie niet a.s. maandag, maar woensdag 11 april a.s. gehouden worden. De route is als op de tweede maandag van de maand: Bredaseweg, Roode Beek, Horst, Ravenbos, Eendendonk, Ganzenbeemd, Zwanendries, Boterfabriekweg, Dorpsstraat, Antoniushof, Florijnstraat, Wouwerdries, Wolfsdonk, Meijsberg, Blokkenweide, Hoefakker en Kinderbeemd. U gelieve het oud papier goed verpakt aan de straat te zetten. Bewoners die niet aan een van de ophaalroutes woonachtig zijn kunnen het oud papier in de container deponeren die bereikbaar is vanaf de Schootakkerstraat inrit tussen nrs 26 en 28. Let op: de openingstijden bij de container zijn tussen 08.00 uur

en 19.00 uur, na 19.00 uur is de container gesloten (op zondag de gehele dag gesloten). Uitsluitend papier in de container deponeren, geen plastic, tempex of andere afvalstoffen. De oud ijzer container staat weer opgesteld in de Kloosterstraat nr 3, nu aan de andere kant van het woonhuis van Bert Rops. Gezien de ervaringen uit het verleden, kunnen we de container helaas niet meer onbeheerd laten staan, daarom hanteren we nu de openingstijden op iedere zaterdagmorgen tussen 09.00 en 14.00 uur of na telefonische afspraak met Bert Rops tel.nr. 0161 492526. Voor eventuele vragen kunt U bellen met Theo van der Westerlaken tel. 491245. Hartelijke dank, harmonie St Cecilia Chaam.

Dinsdag 10 april

Lezing Santiago de Compostela De VVV Alphen-Chaam is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen dat deze week begonnen is. Alle folderkasten zijn voorzien van nieuw materiaal zodat de toeristen, maar ook onze eigen inwoners weer alle gewenste informatie kunnen verkrijgen. De Cittaslow gemeente Alphen-Chaam biedt vele mogelijkheden om het prachtige gebied al wandelend of fietsend te verkennen. Uitgestrekte, rustige bosgebieden, vennen en heidegebieden brengen u in de sfeer van rust en ruimte. U proeft de stilte. Traditioneel begint het seizoen met een jaarvergadering. Deze vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 april in Cafe-zaal Knooppunt Galder, Gal-

derseweg 18, Galder. Aansluitend aan de vergadering geeft de heer Anton van Tuijl een lezing over zijn voettocht naar Santiago de Compostela. De in 1468 gebouwde Kapel van St-Jacob in Galder (naast café knooppunt Galder) ligt op de pelgrimsroute naar Santiago en wordt dan ook gebruikt als halteplaats voor bedevaartgangers. De kapel zal deze avond vanaf 19.00 uur geopend zijn. De lezing begint om 21 uur en is ook voor iedereen toegankelijk. U bent van harte welkom! Vanaf heden is het kantoor van de VVV Alphen-Chaam, Raadhuisplein 2 in Chaam weer geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00-15.00 uur.

Bielzenspoor 1, Alphen Telefoon: 013-5086868 * 4 jaar garantie op reparatie * schadeherstel voor alle verzekeringsmaatschappijen * gratis leenauto tijdens reparatie De wisselbeker


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 16

Informatie en publicaties GEMEENTEHUIS Singel 1, Baarle-Nassau Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau Telefoon 013-5075200 Telefax 013-5078145 Geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF Smederijstraat 2, T. 013-5078715 (niet altijd iemand aanwezig) SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUdERS Voortaan zijn er geen spreekuren meer voor de burgemeester en de wethouders. Indien u een collegelid wenst te spreken kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 013-5075294. MEldEN vAN STORINGEN, KlAcHTEN EN cAlAMITEITEN IN dE OPENBARE RUIMTE U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via tel.:013- 507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. STORING dRUKRIOlERING U kunt een storing aan de drukriolering melden via tel.:013507 87 15. Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter. ONTSMETTEN vEEWAGENS Het ontsmetten van veewagens is niet meer toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via nummer 013-5079871 of 013-5077228. MIlIEUKlAcHTEN TIJdENS KANTOORUREN: Gemeentehuis: 013-5075200 Het kan o.a. gaan over: - lawaai- en geluidsoverlast - stankoverlast en luchtverontreiniging - waterverontreiniging - bodemverontreiniging - illegaal vuil storten - deponeren afgewerkte olie - vellen van houtopstanden MIlIEUKlAcHTEN BUITEN KANTOORUREN: 073-6812821 BUREAU SlAcHTOFFERHUlP Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999. KABEl Telenet storingen: klantendienst: aansluiting: website:

003215666666 003215666666 003215666777 www.telenet.be

POlITIE BAARlE-NASSAU AlARMNUMMER 1-1-2 • Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving). • De wijkagent, Paul Sintnicolaas, is te bereiken via 09008844. Ook voor overige politiezaken kunt u dit nummer bellen. • Spreekuur politie Baarle-Nassau Iedere woensdag van 13.00 tot 17.00 uur kunt u in het gemeentehuis van Baarle-Hertog aan de Parallelweg 1, terecht voor het doen van aangifte. U moet zich hiervoor wel telefonisch aanmelden via 0900-8844.Voor informatie of vragen kunt u zo binnenlopen. • Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 • Steunpunt Huiselijk geweld: 0900 126 26 26 INTERNATIONAAl STEUNPUNT POlITIE BAARlE - Tijdens kantooruren (0032 14) 698079. - op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische politie aanwezig. - u kunt bij de balie van zowel het Nederlandse als het Belgische gemeentehuis een bericht voor de wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u op. GEvONdEN vOORWERPEN Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij de balies van respectievelijk het Belgische en Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van verloren voorwerpen is mogelijk. AFvAlINZAMElING EN dE MIlIEUSTRAAT De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Klachten over het ledigen van uw containers kunt u melden bij de gemeente, 013-5075200 of gemeente@baarle-nassau.nl. Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te BaarleNassau. Voor de tarieven van de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat dient u altijd uw magneetkaart te tonen. dIENSTENcENTRUM UlIcOTEN Dorpsstraat 40, 5113 TE Ulicoten, Telefoon 013-5196316 Fax 013-5196317, www.dienstencentrumulicoten.nl e-mail: info@dienstencentrum.nl Openingstijden: dinsdag: 13.00 tot 17.00 uur; woensdag: 09.00 tot 13.00 uur; donderdag: 13.00 tot 17.00 uur; vrijdag: 09.00 tot 13.00 uur.

Baarle-Nassau Instructieavond verkeersregelaars Op donderdag 26 april aanstaande wordt de jaarlijks terugkerende instructieavond “opleiding tot verkeersregelaar voor evenementen” door de gemeente Baarle-Nassau in samenwerking met de politie Midden en West Brabant georganiseerd. Bij deze nodigen wij u van harte uit om aan deze avond deel te nemen. De avond wordt gehouden in het CCB gebouw, Pastoor de Katerstraat 7 te Baarle-Nassau en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Om een indruk te krijgen van het aantal personen wat die avond verwacht kan worden vragen wij u om voor 15 april aanstaande via het e-mailadres gemeente@baarle-nassau.nl aan ons kenbaar te maken of u van deze gelegenheid gebruik wilt maken. Wilt u meer informatie over hierover kijk dan op de website van de gemeente Baarle-Nassau www.baarle-nassau.nl

Tijdelijke verkeersmaatregel Baolcross op 2e Paasdag In verband met de jaarlijks te houden autocrosswedstrijd “Baolcross”op het terrein nabij Eikelenbosch nr. 4 wordt op 9 april van 8.00 -20.00 uur (of zoveel korter als langer dan noodzakelijk) een parkeerverbod ingesteld voor beide zijden van de weg voor het Hoogeind en Eikelenbosch. Het betreft het weggedeelte gelegen tussen de kruising Gorpeind/Heimolen en de kruising met het Hoogeind. Via onze website www.baarle-nassau.nl kunt u op de hoogte blijven van alle wegwerkzaamheden in de buurt.

Controle Hondenbelasting Vanaf 10 april 2012 gaan controleurs het bezit van honden controleren. Het Velpse bureau Legitiem BV ondersteunt de gemeente bij de controle. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. De controleurs vullen, ingeval een hond wordt aangetroffen en waarvoor geen belasting wordt betaald, een aangiftebiljet in. De controleur zal zich ongevraagd legitimeren. De gemeente Baarle-Nassau heft al jaren hondenbelasting. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Het tarief voor de eerste hond bedraagt €31,32 per jaar. Voor elke volgende hond betaalt u €31,32 + €12,24 méér dan voor de vorige hond. Dus voor 2 honden betaalt u €74,88, voor 3 honden betaalt u €130,68 etc. etc.. Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of vertrekt het gezin uit de gemeente dan wordt de belasting verrekend of in rekening gebracht. Aangifte/doorgeven wijzigingen Bent u onlangs één of meer honden gaan houden dan bent u verplicht om hiervan aangifte te doen. U kunt daarvoor gebruik maken van een aangiftebiljet, verkrijgbaar bij de gemeente Baarle-Nassau bij de receptie. U kunt het aangifteformulier ook downloaden of elektronisch aangifte doen via internet op www.baarle-nassau.nl . Voor de digitale aangifte heeft u uw DigiD-code nodig. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. Afmelding Het afmelden van een hond kan door het downloaden van het afmeldingsformulier op de website: www.baarle-nassau.nl. U kunt ook telefonisch verzoeken om een afmeldingsformulier. De afmelding dient te gebeuren binnen 6 weken nadat u geen hond meer heeft, door toezending van het formulier aan de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Indien van toepassing verzoeken wij u een euthanasieverklaring bij te voegen. Het tijdig afmelden van uw hond voorkomt onnodige invorderingskosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cluster belastingen, via telefoonnummer 013-5075200.

Gemeenteraadsvergadering woensdag 11 april 2012 De gemeenteraad van Baarle-Nassau vergadert woensdag 11 april 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks beluisteren via de Lokale Omroep Baarle (87,8) Op de website www.baarle-nassau.nl vindt u meer informatie. De onderstaande agenda zal worden behandeld. 1. Opening 2. Vaststellen en/of aanpassing van de agenda In de vergadering van het presidium op woensdag 14 maart 2012 is de (concept) agenda opgesteld 3. Aanwijzen van een voorstemmer Om de volgorde van de eventuele stemmingen en de volgorde van de sprekers te bepalen wordt via loting een voorstemmer aangewezen. 4. Spreekrecht belangstellenden.

Belangstellenden kunnen in de gemeenteraad het woord voeren over onderwerpen, die op de agenda staan. Iedereen, die het woord wil voeren moet zich tot 4 uur voor de vergadering bij de griffier aanmelden. GEMEENTEHUIS BAARlE-HERTOG 5. Vaststelling van de besluitenlijst van 29 februari 2012 Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog Het woordelijke verslag van de vergadering kunt u beluistetel. 69site 80 70 fax gemeente: (014) 69 80www.baarle-nassau.nl 71 ren(014) via de van- de e-mail gemeente@baarle-hertog.be 6. Mededelingen en ingekomen stukken website www.baarle-hertog.be De lijst ingekomen stukken gericht aan de raad is bijgevoegd. openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot In het en kader van de actieve zijn hier tevens 12.30u maandagavond vaninformatieplicht 17.30u tot 19.30u de mededelingen van het college aan de orde. Raadsleden kunnen hier ook mededelingen kwijt. BURGEMEESTER Jan • Uitvoeringsprogramma handhaving. Van Leuven, Kapelakker 7, 2387 Baarle-Hertog; (014) 699 155 tel. • Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2011 • Asbestbeleid Spreekuren: maandag van 11 tot 12 u en 18 tot 19 u • Voorontwerp bestemmingsplan “Landgoed Hooghuys”. of bel (014) 69 80 70 voor een afspraak 7. Recreatiefunctie / dubbelbestemming recreatiepark L’Air Pur ScHEPENEN Op Van 29 februari 2012 is door14, de2387 raadBaarle-Hertog; unaniem een motie Leo Tilburg, Donkerstraat aangenomen. Het college verschaft met dit voorstel de tel. (014) 699 300 benodigde informatie om uitspraken van de raad mogelijk te Ad Haneveer, Tommelshof 36, 2387 Baarle-Hertog; maken. tel. (014) 699 832 8. Ann Brosens, Zondereigen 27, 2387 Baarle-Hertog; Vaststelling bestemmingsplan Dorpen. tel. 633 169 wordt voorgesteld om het - naar aanleiding De(014) gemeenteraad Indien u één van de schepenenen wenst te spreken, van ingediende zienswijzen op basis van ambtshalve bel (014) 69 80 70 voor een afspraak. zaken - gewijzigde bestemmingsplan Dorpen vast te stellen. 9. Vaststelling bestemmingsplan Sportlaan – Reigerlaan. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan POlITIE Sportlaan-Reigerlaan ongewijzigd vast te stellen. Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog 10. tel. Onttrekken aan openbaarheid (014) 69 80 79 de of (014) 40 72 30 van gedeeltes van de wegen 109 en 110 dringende oproepen: 101 of (014) 40 72 30 e-mail politie@baarle-hertog.be De gemeenteraad wordt gevraagd een ontwerp besluit website nemen www.politieregioturnhout.be om de wegen 109 en 110 gedeeltelijk aan de openopeningsuren: maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u baarheid te onttrekken. maandagavond van 18u tot 20u 11. en Startnotitie herijking welzijnsbeleid. Met het opstarten van het project herijking welzijnsbeleid wordt een principiële herbezinning op het gemeentelijk BRANdWEER welzijnsbeleid beoogd. Dringende oproepen: 112De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over de startnotitie herijking welzijnsbeleid. niet-dringende oproepen: (014) 69 80 70 12. Controle protocol accountantscontrole jaarrekening 2011. OcMW / SOcIAlE dIENST het controleprotocol vast te stellen, De raad wordt gevraagd Parallelweg 1, 2387gebruikt Baarle-Hertog opdat dit protocol kan worden door de accountant, De gemeente Baarle-Hertog is online! tel. (014) 69 80 70 fax (014)van 69 80 Deloitte, bij het controleren de 71 jaarrekening 2011. Surf naar: www.baarle-hertog.be e-mail ocmw@baarle-hertog.be 13. 3e wijziging van de legesverordening 2012. De gemeentelijke bouwverordening in de raad Spreekuren maatschappelijk assistent: is maandag en van 29 februari 2012 moet dientendonderdag vanaangepast. 9 tot 12u ofDe nalegesverordening afspraak gevolge ookjuriste: worden over slopen Spreekuren 1eaangepast; donderdag bepalingen van de maand van 9 tot zijn immers 11u enkelvervallen. op afspraak, bel (014) 69 80 70 2 dagen op voorhand!) 14. (min. Wijziging gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening Mogelijk zal per 1 april 2012 het nieuwe Bouwbesluit 2012 PlAATSElIJK WERKGElEGENHEIdSAGENTScHAP in werking treden. In het nieuwe Bouwbesluit zijn een(PWA) aantal Het PWA is iedere woensdag) van 13 tot bepalingen uit hetwerkdag Besluit (behalve brandveilig gebruik bouwwerken 16u bereikbaar op het gemeentehuis van Weelde via het opgenomen en dus komen deze van rechtswege in de nummer (014) 65 48 56. Het PWA heeft geen vaste zitdag vervallen. inBrandbeveiligingsverordening Baarle-Hertog en komt enkel te nog op afspraak naar het 15. gemeentehuis. Rondvraag Bel voor een afspraak naar (014) 65 48 56 of Bij diteen agendapunt actuele politieke situaties worden stuur mail naar kunnen pwaravels@skynet.be. besproken. Vragen kunnen zowel aan het college als aan de MIlIEUSTRAAT aanwezige raadsleden worden gericht. 6, Baarle-Hertog-Nassau (naast de gemeen16. Smederijstraat Sluiting tewerf van Baarle-Nassau) Na afloop is er gelegenheid om nog zo’n drie kwartier inforOpeningsuren: woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 16u meel samen te zijn in het gemeentehuis in Baarle-Nassau. en zaterdag van 9 tot 16u

Wet maatschappelijke ondersteuning

De milieustraat is enkel toegankelijk voor houders van een - rolstoelen magneetkaart uitgereikt door de gemeente Baarle-Hertog, Kunt u zich moeilijk verplaatsen door lichamelijke beperkingen? Baarle-Nassau of Alphen-Chaam. Zorg dat u bij een bezoek Eenaan rolstoel kan dan uitkomst bieden. de milieustraat steeds uw magneetkaart bij u heeft. U kan metkortere de knipkaart met uw bankkaart (Bel- bij Heeft u voor tijd eenbetalen rolstoelofnodig, dan kunt u terecht bankkaarten moeten voorzien van de Maestrouw gische zorgverzekeraar. Heeft u een rolstoelzijn langer dan zes maandenfunctie). nodig en gebruikt u deze meerdere keren per week, dan kunt informatie over de milieustraat kan u terecht op u erVoor eenmeer aanvragen bij de gemeente. het gemeentehuis of op www.baarle-hertog.be. Rolstoelen zijncENTRUM er in verschillende cUlTUREEl BAARlEsoorten en maten: • zelfbeweger Pastoor de Katerstraat 5-7, 2387 Baarle-Hertog Dit Tel. is rolstoel die 326 u handmatig beweegt voor wie op eigen kracht (014) 699 mete-mail de rolstoel kan rijden. ccb@baarle.net • duwrolstoel GEMEENScHAPPElIJKE Dit type rolstoel is voor wieBIBlIOTHEEK regelmatig eenBAARlE begeleider beschikPastoor 2387 Baarle-Hertog baar heeft de omKaterstraat de rolstoel5-7, te duwen en is vooral bedoeld voor Tel. (014) 699 492 gebruik buiten. e-mail baarle-hertog@bibliotheek.be • verblijfsrolstoel website www.benebib.be Dit is een rolstoel voor wie het merendeel van de dag in een rolstoel zit. Openingsuren: maandag en vrijdag van 13.30u tot 20u, • elektrische rolstoel dinsdag tot en met donderdag van 13.30u tot 17u Alszaterdag een handbewogen of een duwrolstoel niet geschikt is van 10 tot rolstoel 12u voor u, kan een elektrische rolstoel uitkomst bieden. AcAdEMIE vOOR MUZIEK EN WOORd • actiefrolstoel dE NOORdERKEMPEN Deze rolstoel is zowel geschikt voor dagelijks gebruik als voor Pastoor de Katerstraat gebruik bij het sporten. 5-7, 2387 Baarle-Hertog Tel. (014) 699 539 • kinderrolstoel e-mail madn@scarlet.be De gemeente biedt kinderen bij voorkeur een rolstoel met verschillende instel- en aanpassingsmogelijkheden, zodat de rolNUTSvOORZIENINGEN stoel drie tot vier jaar mee kan Elektriciteit groeien. Iveka aansluitingen: (078) 35 35 34 • sportrolstoel storingen: 35 35 00 Deze rolstoel (078) is speciaal voor gebruik bij het sporten. Voor de websiteen www.iveka.be of www.eandis.be aanschaf het onderhoud van een sportrolstoel kunt u een

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 17

Informatie en publicaties financiële tegemoetkoming ontvangen. In bruikleen of pgb? U kunt ervoor kiezen om een rolstoel in bruikleen te krijgen óf u kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) zodat u zelf een rolstoel kunt aanschaffen. Voor de sportrolstoel ontvangt u een tegemoetkoming. Bruikleen De gemeente heeft een overeenkomst met Welzorg. Met deze leverancier zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de voorzieningen en de service door Welzorg. Zo bent u verzekerd van een rolstoel van goede kwaliteit én een goede service. Bij Welzorg kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week 24 uur terecht voor service en reparaties. Welzorg sluit een bruikleenovereenkomst met u af. Heeft u de rolstoel niet meer nodig, dan gaat deze terug naar de leverancier. De gemeente en Welzorg verwachten van u dat u de rolstoel goed behandelt. Als er schade ontstaat door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van uw kant, zijn de kosten voor uw rekening. Pgb Kiest u voor een pgb, dan krijgt u een geldbedrag om zelf een rolstoel aan te schaffen of te regelen. Ook de kosten voor aanpassingen, onderhoud, reparatie en verzekering moet u uit dit budget betalen. Het budget geldt voor de afschrijvingstermijn van de rolstoel of langer als de rolstoel nog voldoet. Met de leverancier kunt u afspraken maken over de service. U ontvangt indien mogelijk van de gemeente een plan van eisen waaraan uw rolstoel moet voldoen. Ook de hoogte van het geldbedrag dat u ontvangt voor de aanschaf of huur van een rolstoel is gebaseerd op deze eisen. Hoe kan een rolstoel worden aangevraagd? • U kunt een aanvraagformulier ophalen of aanvragen bij Sociale Zaken/ het WMO-loket (5075272) of via www.baarlenassau.nl downloaden. • Na inlevering van het formulier en de gevraagde bewijsstukken wordt een aanvraag in behandeling genomen. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig. • U ontvangt schriftelijk een beslissing op uw aanvraag.

Openbare besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders 3 april 2012 Subsidievaststelling 2011 en bezwaarschrift subsidievoorschot 2012 peuterspeelzaal Steppe Stap. De subsidie wordt verleend na vaststelling van de gemeentebegroting voor het betreffende jaar en definitief vastgesteld in het jaar volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend. Het college besluit: 1. De subsidie aan peuterspeelzaal Steppe Stap over 2011 vast te stellen op € 18.830,56; 2. Kennis te nemen van het binnengekomen bezwaarschrift van Steppe Stap tegen de subsidieverlening 2012.

Bor is gewijzigd en de definitieve wijziging en consequenties hiervan bekend zijn. Gezamenlijke risico-inventarisatie Baarle-Nassau en BaarleHertog. Deze risico-inventarisatie geeft de risicobronnen binnen de gemeentegrenzen overzichtelijk weer door middel van de classificatie naar de 18 ramptypen. Alle bedrijven met gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht. Dat maakt de inventarisatie voor meerdere gebruiksmogelijkheden geschikt. Het college besluit: - De risico-inventarisatie voor kennisneming aan te nemen; - Ermee in te stemmen om de gezamenlijke risico-inventarisatie in het GOB-beperkt overleg in te brengen ter vaststelling. Transitie Landstad De Baronie. De afgelopen 10 jaar is binnen de reconstructie intensief samengewerkt met een aantal partijen om de doelen en ambities uit het reconstructieplan te realiseren. Met de “Nieuwe Koers” t.a.v. plattelandsontwikkeling die Provinciale Staten hebben vastgesteld, vervalt deze samenwerking. Met partijen uit het veld en de partners uit de reconstructie is gezocht naar mogelijkheden om voortzetting van de samenwerking te realiseren. Met LandStad de Baronie is deze gevonden. Het college besluit: - Akkoord te gaan met het bij de provincie Noord-Brabant ingediende bod LandStad de Baronie en de daarin genoemde gezamenlijke ambities per thema en prioritaire ambities; - Akkoord te gaan met de in het onderhavige stuk opgenomen organisatiestructuur; - Akkoord te gaan met de in dit voorstel opgenomen (financiële) inspanning van alle (overheids)partijen; - Akkoord te gaan met de ondertekening van de SamenwerkingsOvereenKomst tussen de provincie NoordBrabant en LandStad De Baronie, waarbij de wethouder van de gemeente Breda gemandateerd wordt om namens de overheidspartijen van LandStad de Baronie de SOK te ondertekenen. Bestemmingsplan Dorpen – aangepaste lijst ambtshalve wijzigingen bij vaststelling Na het collegebesluit over de raadsstukken voor de vaststelling van het bestemmingsplan Dorpen zijn nog twee foutjes in het bestemmingsplan ontdekt. Deze dienen via een ambtshalve wijziging aangepast te worden. Daarvoor wordt de daarvoor opgestelde lijst aangevuld. Het college besluit: In te stemmen met de 2 aanvullingen op de ambtshalve lijst van wijzigingen bij vaststelling en deze aan de raadsstukken van 11 april 2012 toevoegen.

Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau maken bekend dat de raad in haar openbare vergadering van 29 februari 2012 een nieuwe verordening heeft vastgesteld. Het betreft de ‘Bouwverordening Baarle-Nassau 2012’. Deze verordening treedt in werking op de dag dat het ‘Bouwbesluit 2012’ in werking treedt, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid 1 april 2012 zal zijn. Een aantal bepalingen die eerst in de Bouwverordening waren opgenomen zullen voortaan in het ‘Bouwbesluit 2012’ zijn opgenomen en de ‘Bouwverordening Baarle-Nassau 2012’ is daarmee in overeenstemming gebracht. Voor belanghebbenden ligt de ‘Bouwverordening Baarle-Nassau 2012’, gedurende twaalf weken, tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van de gemeente BaarleNassau. Vanaf 9 april 2012 kunt u de tekst van de verordening terugvinden op onze website.

Commissie bezwaarschriften De voorzitter van de Commissie bezwaarschriften maakt bekend dat die commissie op woensdag 18 april 2012 voor een zitting bijeenkomt in Baarle-Nassau ter behandeling van de volgende bezwaarschriften: 18.15 uur Bezwaarschrift van R.P.C.M. Snoeren, gericht tegen een besluit van het college van de gemeente BaarleNassau, waarbij aan de heer Snoeren kenbaar is gemaakt dat zijn verzoek om een parkeerontheffing is afgewezen; 18.45 uur Bezwaarschrift van A.J.A.M. Pijnenburg, gericht tegen een besluit van het college van de gemeente BaarleNassau, waarbij aan de heer Pijnenburg kenbaar is gemaakt dat aan hem een parkeerontheffing is verleend ten behoeve van het parkeren in parkeerzone III; 19.15 uur Bezwaarschrift van M. van de Kasteele, gericht tegen een besluit van het college van de gemeente BaarleNassau, waarbij aan mevrouw Van de Kasteele kenbaar is gemaakt dat zij wordt aangeschreven met een last onder dwangsom, er uit bestaande dat zij haar eenmanszaak op recreatiepark L’Air Pur voor 1 juni 2012 dient te staken en gestaakt dient te houden op straffe van verbeuring van een dwangsom; 19.45 uur Bezwaarschrift van J. Hafmans, namens peuterspeelzaal Steppe Stap, gericht tegen een besluit van het college van de gemeente Baarle-Nassau, waarbij aan Steppe Stap kenbaar is gemaakt dat aan hen een budgetsubsidie voor het jaar 2012 wordt verleend. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaarschriften, de heer J.W.M. van Oorschot, bereikbaar via telefoonnummer 013-5075292.

Wet milieubeheer - meldingen

Officiële berichten Besluit 201201

Principeverzoek bouw hoekwoning aan het Goordonk. Er is een principe-verzoek ingediend voor de realisatie van een woning. Het initiatief is in strijd met het bestemmingsplan. Herziening is niet mogelijk, want het toevoegen van een woning in het buitengebied is in strijd met het provinciaal beleid. Het college besluit: Geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een woning aan Het Goordonk.

De bewoners van de Zigraeck hebben De Lijn verzocht een bushalteplaats aan te leggen ter hoogte van de kruising Zigraeck – Hoogstratensebaan. De Lijn is akkoord gegaan met dit verzoek en heeft aan de gemeente Baarle-Nassau toestemming gevraagd de haltepalen te mogen plaatsen. Het college van Baarle-Nassau heeft op 20 maart 2012 ingestemd met het verzoek van De Lijn, zodat tot het plaatsen van de halteplaatsen mag worden overgegaan.

OV 2012-0026: aanvraag Omgevingsvergunning met afwijking artikel 2.12 lid 1 onder a.3 Wabo In 2011 heeft het college de principe-uitspraak gedaan dat er geen medewerking wordt verleend aan het realiseren van een bedrijfswoning in het pand. Onlangs is een aanvraag Omgevings-vergunning ontvangen voor het realiseren van die bedrijfswoning Het college besluit: 1. In afwijking van eerdere principebesluiten – op grond van nieuwe informatie – te besluiten medewerking te verlenen aan de procedure ten behoeve van een bedrijfswoning via een projectafwijkingsbesluit; 2. Indiener te verzoeken om de concept ruimtelijke onderbouwing definitief te maken en conform de digitaliseringvereisten in te dienen; 3. Een planschadeovereenkomst te sluiten met initiatiefnemer; 4. Na ontvangst van de stukken de terinzagelegging opstarten via afdeling 3.4 Awb.

Genoemde beslissing ligt voor een ieder 6 weken na deze bekendmaking tijdens kantooruren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 te BaarleNassau.

Welstandcommissie. Het kabinet wil de welstandscommissie per 1-1-2013 afschaffen. Hierop vooruitlopend kunnen de colleges van Burgemeester en Wethouders binnenkort zelf bepalen of de welstandscommissie wel of niet om advies gevraagd wordt. Dit blijkt uit een brief van Minister Donner aan de Tweede Kamer Het college besluit: om de huidige werkwijze m.b.t. het vragen aan de welstandscommissie om advies inzake vergunningaanvragen voor de activiteit bouwen te blijven hanteren tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt of zo mogelijk eerder nadat artikel 6.2 van de

Bouwverordening Baarle-Nassau 2012

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders en moet bovendien tenminste bevatten: - naam en adres van de indiener; - datering en ondertekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; en - de motivering van het bezwaar. Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voorwaarde is dan wel dat tevens een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders is ingediend. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u hierover nader informeren. Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J. Joosen beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer en Civiele Techniek van de afdeling Openbare Werken, bereikbaar via tel. nr. 013 – 5075200 of via de mail jjoosen@baarle-nassau.nl

(voor bedrijven waarvoor geen vergunning is vereist) Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau maken bekend, dat in het kader van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer bij hen de volgende melding op grond van het Besluit landbouw ingediend: Heidreef 1, te Ulicoten, fokken en het houden van rundvee. Dit bedrijf moet voldoen aan de algemene regels, zoals deze zijn gesteld in eerdergenoemd besluit. Deze melding besluit landbouw met bijlagen liggen vanaf 10 april 2012 zes weken ter inzage, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 17.00 uur, bij de afdeling Ruimtelijke Zaken, cluster bouwen en milieu van het gemeentehuis. Op afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandag en vrijdag van 13.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur in de gemeenschappelijke bibliotheek in het Cultureel Centrum, Past. de Katerstraat 5-7. Na deze termijn kunnen de stukken ook nog worden ingezien na telefonische afspraak. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot eerdergenoemde sector. Tegen betaling van de kosten worden voorzover mogelijk afschriften van de stukken verstrekt.

Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat onderstaande aanvragen zijn ontvangen. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden ingediend. Kievit 12 b-460, 5111HD te Baarle-Nassau, (OV 2011-0174), 28 maart 2012, Activiteit Bouwen: het oprichten van een recreatiewoning; Schaluinen 11b, 5111 HB te Baarle-Nassau, (OV 2012-0044), 27 februari 2012. Activiteit Kappen: het kappen van 38 bomen (vnl. kerstdennen) i.v.m. stormschade en wortelopdruk; Oude Strumpt 20, 5113 BT te Ulicoten, (OV 2012-0048), 27 maart 2012. Activiteit Bouwen: het verhogen van een bestaande rundveestal Activiteit Slopen: het niet destructief verwijderen van asbesthoudende dakbedekking Activiteit Milieu: het milieuneutraal veranderen

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 18

Informatie en publicaties Hoogeind 10, 5111 EM, te Baarle-Nassau, (OV 20120049), 22 maart 2012 Activiteit kappen: het kappen van 1 boom Kievit 12b 152, 5111 HD te Baarle-Nassau, (OV 2012-0010), 21 maart 2012 Activiteit Bouwen: het uitbreiden van een recreatiewoning Activiteit Kappen: het kappen van 8 bomen (grove den)

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend.

Heidreef 1, 5113 CK, te Ulicoten, (OV 2012-0030), 27 maart 2012, Kapactiviteit: het kappen van 52 bomen op bouwblok Heidreef 1 Ulicoten; Schaluinen 11b, 5111 HB, te Baarle-Nassau, (OV 2012-0044), 28 maart 2012. Kapactiviteit: het kappen van 38 bomen (vnl. kerstdennen) i.v.m. stormschade en wortelopdruk; Hoogeind 10, 5111 EM, te Baarle-Nssau, (OV 2012-0049), 2 april 2012, Kapactiviteit: het kappen van 1 boom. Hoogeind 4, 5111 EM te Baarle-Nassau, (OV 2012-0028), 3

april 2012 Activiteit Bouwen: het bouwen van een overdekte uitloop en aflevergang Kievit 12 b 144, 5111 HD te Baarle-Nassau, (OV 20120037), 3 april 2012 Activiteit Bouwen: het oprichten van een garage/berging Bovengenoemde besluiten zijn tot stand gekomen via de reguliere procedure. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf de dag volgend op de verzenddatum), op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.

Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau TijDens Pasen is ons beDrijf gesLoTen!

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

Wij zijn gesloten van zaterdag 7 april vanaf 12.00 uur tot en met donderdag 12 april. * Violen * Groenten- en bloemzaden * Zaai- en stekgrond * Primula’s * Vogelzaden * Fruitbomen * Diverse groentenplanten * Vobra hondenvoer

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

en LUXE

Assortiment IMPULS KEUZE GEEFT VRIJHEID

NIEUW

Tuincentrum Lanslots Duiftotaal Diervoeders Schaapsdijk 2 - Gilze - 0161-456256 www.tuincentrumlanslots.nl

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

N°1 IN VEILIGHEID

Baarle-Nassau, Nieuwstraat 1-3, Tel. 013-5079376 - Geopend van dinsdag t/m zondag

De Gabor-specialist Meer dan 120 modellen Gehele collectie meer dan 750 modellen

www.GulickxschoeNeN.Nl

Verrassende tuinontwerpen, advies, aanleg, renovatie, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. Hoveniersbedrijf Laurijssen, St. Janstraat 15, 5131 BR Alphen. Bel voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak 013-5082376 of 06-20005282

Voor alle graaf- en grondwerken, zowel binnen als buiten, met bobcats van 90 cm tot 160 cm breed en minikraantjes van 800 kg (70 cm. br. ) tot 5000 kg. (180 br.), voor het leegrijden van mestveestallen en kippenhokken, bel naar Herman van Beek tel. 0031(0)135078118 of 0031(0)0653364696.

Geef uw zoekertje online op via: www.uitgeverijemdejong.nl

2e Paasdag 9 april a.s. zien wij u graag in onze showroom om kennis te maken met de spectaculaire Opel-modellen. Wij hebben dan de huidige OPEL modellenlijn in onze showroom. Wij zullen tijdens deze dagen de puntjes op de i zetten om u een buitengewoon scherp voorstel te doen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze uitgebreide occasion mix. Wij rekenen op uw komst.

Uitnodiging

Tot ziens bij ...

Voor uw feest of evenement

TOILETWAGENS diversen modellen Baarleseweg 16 )) Ulicoten )) T 013-519 95 01

www.jespersmachinehandel.nl

Lange Wagenstraat 19 - 5126 BA Gilze Telefoon: 0161-451303 - Fax: 0161-453277 Internet: www.autoweterings.nl E-mail: info@autoweterings.nl 2e Paasdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Ziggo + Al CAnAl digitA deAler


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 19

Collecte in Baarle-Nassau-Hertog Avondvierdaagse Chaam komt er weer aan Collecte Nederlandse Hartstichting In de week van 15 t/m 21 april 2012 zullen de collectanten van de Nederlandse Hartstichting weer bij u aan de deur verschijnen. Dit is nl. de Hartweek, en gaan in heel Nederland en een stukje België, weer duizenden collectanten op pad om iedereen een bijdrage te vragen voor het werk van de Nederlandse Hartstichting. Hart en vaatziekte komt zoals iedereen wel weet, nog heel veel voor. Er moet daarom nog veel onderzoek worden gepleegd, om dit leed drastisch te kunnen verminderen. Uw bijdrage is dus

Het is bijna weer zover, over enkele weken gaan we voor de 36e keer van start. Het is dit jaar een week verschoven, dus in week 21 dat we van start gaan dit jaar op de vertrouwde datum in mei, en wel op 22 t/ m 25 mei a.s. We hopen ook dat de weergoden ons de komende tijd weer goed gezind zijn, zoals vorig jaar het geval is geweest. Voor de dagelijkse start zijn we weer te vinden op de bekende plaats, Bellevue, achteringang en deze is bereikbaar via de Brouwerij. Om de vei-

ligheid te vergroten hebben we dit jaar de medewerking van een 4e verkeersregelaar in de persoon van Anne-Marie Michielsen-Koremans. Voor meer informatie kan gebeld worden naar: Joos van Eil.................. 0161-492422 George Valckx.............. 0161-491927 Mieke de Jong.............. 0161-491226 Marij Ansems............... 0161-491749 Vic Keustermans.......... 0161-492695 Dus noteer week 21 in uw agenda en graag tot ziens aan de start van onze 36e avondvierdaagse in Chaam !  Werkgroep AVD.

Dieren Centrale Nederland GEVONDEN Kat, cypers, zonder wit, omg. camping Alphen Voor gratis registratie en informatie

over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161-433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

zeer gewenst, laat de collectant niet voor niets komen en deponeer uw bijdrage in de overbekende bus. Mocht u ook een keer willen collecteren voor dit goede doel, dan bent u altijd van harte welkom. Opgeven daarvoor kunt u bij Henk Wildhagen, tel: 013-5078430 of e-mail: ewildhagen@hetnet.nl Wij danken u alvast voor uw gulle bijdrage tijdens de hartweek.

Koninginnedag dit jaar in ‘boerenstiel’

De Koningin is dan wel niet echt jarig, maar haar verjaardag vieren we toch op Koninginnedag met een groot feest, waarbij alle kinderen uit Baarle-Nassau-Hertog welkom zijn. Op maandag 30 april start ‘s morgens om 10.30 uur bij de Uilenpoort de versierde optocht, waarbij iedereen bij aankomst op het Sint Annaplein wordt verwelkomd door de Burgemeester. Voor alle deelnemers hebben we een leuke prijsje en de mooiste versierde fietsen worden beloond met een beker.

‘s Middags worden er op het Sint Annaplein diverse festiviteiten voor de jeugd georganiseerd, die dit jaar in het teken staan van ‘De Boerderij’. Deze gezellige middag start om 13.30 uur met een ballonnenwedstrijd, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Aansluitend begint om 14.00 uur de jaarlijkse Vrijmarkt, waar jong en oud hun spulletjes kunnen verkopen. Net als vorig jaar mogen volwassenen dit jaar ook een hele of halve kraam huren. Er is een strobalenpiramide waar op geklommen kan worden en zijn er diverse doe-activiteiten. Zo kun je boerengolf en ezeltje-prik spe-

WeekaanBiedingen

• Paashaasje varkenshaas omwikkeld met bladerdeeg per 100 gram van e 2.00 voor maar e

1.50

• Vogelnestje vers of gegaard per stuk voor ..... e

1.25

5 voor e

5.00

Wij wensen u Fijne Paasdagen Aanbiedingen geldig t/m woensdag 11 april 2012.

sloten!

1e en 2e Paasdag ge

Chaamseweg 13, 2387 Baarle-Hertog Tel.: 014 69 04 60 www.slagerijernstjansen.com

ten/koninginnedag/vrijmarkt of via het strookje in de folder die verspreid wordt. Voor meer informatie: www.jeugdwerkbaarle.org

len, koeien melken, tuinkers zaaien, genieten van een hoeve-ijsje en echte ezels aaien. Kortom heb je altijd al de sfeer van de boerderij willen proeven, kom dan zeker een kijkje nemen! Ook ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Als de zon ons een beetje gunstig gezind is, is het op het terras heerlijk genieten van een drankje én een spetterend live-optreden van de Willems Band. Aanmelden versierde optocht: ma 30 april tussen 10-10.15 uur - Uilenpoort. Aanmelden vrijmarkt: vóór 23 april via onderstaande link http://jeugdwerkbaarle.org/activitei-

alphen - chaam - baarle-nassau-hertog

Evenementen in De Groene Driehoek Indien u uw evenement graag geplaatst ziet op onze sites (www.vvvalphen-chaam.nl en www.vvvbaarle. nl) en in onderstaande kalender, graag contact opnemen met een van de volgende adressen of mailen naar info@vvvalphen-chaam.nl of info@vvvbaarle. com

Lenteconcert

VVV Alphen-Chaam locatie Alphen, gevestigd in Hotel den Brouwer, Raadhuisstraat 1, 5131 AK Alphen, 013-5081344 Geopend: ma 14-21 uur, wo t/m vr 13-21 uur, za en zo 11-21 uur locatie Chaam, Raadhuisplein 2, 4861 RW Chaam, 0161-491812, www.vvvalphen-chaam.nl, info@vvvalphen-chaam.nl Geopend: ma t/m za 10-15 uur

DJ Valley Contest

Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam, m.m.v. Gem. Zangvereniging “Euterpe” o.l.v. Piet van den Boomen, Vocaal Ensemble “Dubbel-Zes” uit Rosmalen, Orgel: Peter van der Stoel, Piano: Peter van der Stoel, Dwarsfluit: Nico ter Haar Romeny, 20 uur met 10 DJ’s uit naburige plaatsen spelen ieder een set Hotel den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, BaarleHertog, zij zetten de sfeer door hun eigen selectie van muziek, 20 uur, gratis, inl. www.denbontenos.be

Orgelconcert

samen zingen met tekstboek en muzikale ondersteuning van DJ Johan den Draaier, 20.30 uur, gratis, inl. 0135081418

Zaterdag 28 april: Optreden Margriet Eshuijsband met het Chaams Cambo koor

Taxandria gebouw, Gilzeweg 12, Chaam, 20 uur, kaarten te bestellen a 20 euro via www.skac.nl, inl.0634302567

Zondag 29 april: Vogelwandeling Alphen

Heilige Bernarduskerk, Ulicoten, ter gelegenheid van de renovatie van het kerkorgel, 20.15 uur, gratis

Bijenhal, Zandstraat, Alphen, 9.30 uur, gratis, georganiseerd door natuurvereniging Mark en Leij, inl. www. markenleij.nl

Batik

Teun van Vliet Classic

Vrijdag 6 april: Loco Bar PUBQUIZ de gezelligste quiz uit de regio!

Zondag 15 april: Openstelling Oudheidkundig Streekmuseum

Opening Toeristisch Seizoen 2012

Baarleseweg 1, Alphen, 13.30-16.30 uur, inl. 0135081991

VVV kantoor, Nieuwstraat 16, Baarle-Nassau, met optredens van diverse kunstenaars, i.s.m. het WAK festival, 11-17 uur, gratis, inl. 013-5079921

Zondag 8 april: Wandeling Mark en Leij

Romantic Songs door Tania bij DJ Matt

Peggy Mays live bij DJ Matt

Maandag 16 april Lezing: het verloop van de Tweede Wereldoorlog

C-you Koninginneavond disco-bal

VVV Baarle-Nassau-Hertog Nieuwstraat 16, 5111 CW Baarle-Nassau, 013-5079921, www.vvvbaarle.nl, info@vvvbaarle.com Geopend: di t/m za 11-14 uur, zo 12-15 uur

Loco-bar, Dorpsstraat 22, Chaam, inl. www.locobar.nl

parkeerplaats de Loswal, Baarle-Nassau, 9.30 uur, gratis, georganiseerd door natuurvereniging Mark en Leij, inl. www.markenleij.nl

Maandag 9 april (2e paasdag): Autocross “de Boal Cross”

Eikelenbosch, Baarle-Nassau-Hertog, 10 uur

Langs ‘t Merkske het voorjaar in

Castelhoeve, Groeske 2, Castelre, wandeling van 5 of 10 km, 11 uur, georganiseerd door IVN, inl. www.ivnmarkendonge.nl

Vrijdag 13 en zaterdag 14 april: Uitvoering 1e Chaamse Cabaret

café Bellevue, Dorpsstraat 27, Chaam, 20.30 uur, 10 euro, inl. www.chaamscabaret.nl

Zaterdag 14 april: C-you disco avond

Het Chaamsche Wapen, Dorpsstraat 44-46, Chaam, voor alle middelbare scholieren t/m 15 jaar, 19-23.30 uur, inl. www.c-youinchaam.nl

Plusetage, Past. de Katerstraat 5-7, Baarle-Nassau, aanvang 21.00 uur, zaal open 20.30 uur, entree euro 12,00, onder de 21 jaar euro 6,00, inl. www.plusetage.nl

Hotel den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, BaarleHertog, 17 uur, gratis, inl. www.denbontenos.be

Hotel den Brouwer, Raadhuisstraat 1, Alphen, door Dam van der Linden, aan de hand van poststukken, documenten, affiches etc., 20 uur, inl. www.heemkundecarelderoy.nl

Woensdag 18 april: Lezing het Markdal

café Bellevue, Dorpsstraat 27, Chaam, door Karel Leenders, 20 uur, gratis, georganiseerd door natuurvereniging Mark en Leij, inl. www.markenleij.nl

Vrijdag 20 en zaterdag 21 april Uitvoering 1e Chaamse Cabaret

café Bellevue, Dorpsstraat 27, Chaam, 20.30 uur, 10 euro, inl. www.chaamscabaret.nl

Donderdag 26 april: Meezingcafé den Heuvel voor alle liefhebbers van het Hollandse lied

C.C. den Heuvel, Heuvelstraat 5, Alphen, gezellig

Baarle-Nassau, Fiets mee! Help mee! Voor TopSport For Life, start 100 km om 10 uur, inl. www.teunvanvlietclassic.nl

Hotel den Bonten Os, Past. de Katerstraat 23, BaarleHertog, 17 uur, gratis, inl. www.denbontenos.be Het Chaamsche Wapen, Dorpsstraat 44-46, Chaam, voor alle middelbare scholieren t/m 15 jaar, 19-23.30 uur, inl. www.c-youinchaam.nl

Koninginnenacht,

heerlijke muziek gedraaid door verschillende DJ’s Loco-bar, Dorpsstraat 22, Chaam, 21 uur, inl. www.locobar.nl

Maandag 30 APRIL Koninginnedag Baarle

Uilenpoort, Schoolstraat 10, Baarle-Nassau, 10.30 uur: Versierde fietsoptocht. Sint Annaplein, Baarle-Nassau, 14-17 uur: Vrijmarkt, inl. www.jeugdwerkbaarle.org

Koninginnedag Chaam

s,morgens versierde fietsenoptocht voor de kinderen, s’middags leuke spellen op de Blokkenweide, een fietstocht voor jong en oud.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 20

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl Bouwen

Officiële Bekendmakingen - week 14

• Verleende omgevingsvergunningen Bouwen

• Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam geven ingevolge artikel 3.8 Wabo kennis van de ontvangst van de onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning Ontvangstdatum: Locatie / adres: Activiteit(en): 28 maart 2012 Florijnstraat 10, 4861 BW Chaam Het uitbreiden van een bedrijfsruimte 29 maart 2012 Roode Beek, 4861 EE Chaam Het bouwen van 19 woningen (locatie ‘Keizershof’) (uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing) 29 maart 2012 Willibrordstraat 2, 5131 AJ Alphen Het bouwen van winkels en woningen (‘Centrumplan Alphen’) (uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing) 29 maart 2012 Den Brabander fase 3, Chaam Het bouwen van 48 woningen 30 maart 2012 Engelbertstraat 2, 5131 BK Alphen Het plaatsen van een veranda en overkapping 30 maart 2012 Terover 12, 5131 RB Alphen Het verbouwen van een woning 30 maart 2012 Galderseweg ong. Het bouwen van een woning (tegenover nr. 75), 4855 AJ Galder 30 maart 2012 Boskriek 17-17a-19-19a-21-21a, Het bouwen van zes woningen 5131 HJ Alphen

• Verleende omgevingsvergunning Galderseweg 79, Galder

Burgemeester en wethouders van AlphenChaam maken bekend dat bij besluit van 13 maart 2012, uitgereikt op 15 maart 2012, een omgevingsvergunning is verleend voor het verbouwen van een schuur aan de Galderseweg 79 te Galder tot woning. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het ontwerp-besluit en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen hebben gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen, binnen welke periode geen zienswijzen zijn ingekomen.

Colofon

Gemeentekantoor Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br. Telefoon: (013) 508 66 66 Fax: (013) 508 66 54 Internet: www.alphen-chaam.nl E-mail : info@alphen-chaam.nl

openingstijden gemeentekantoor Burgerzaken Maandag: 13.30-19.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur front-office vergunningen Maandag 13.30-16.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur WMo/WWB op afspraak 013-5083070 Dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur overige afdelingen Dinsdag t/m vrijdag

09.00-12.00 uur

Milieustraat Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Melding storing en calamiteit Buiten kantooruren: (06) 53 745 844 Spoedeisende milieumelding Buiten kantooruren: 073-6812821 Spreekuur B&W * Burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten Op afspraak (013) 508 66 05 E-mail: m.lame@alphen-chaam.nl * Wethouder A.P.C.M. van de Heijning * Wethouder A.L.J. Braspenning * Wethouder A.G.C. van Raak Op afspraak: (013) 508 66 06 E-mail: p.derooij@alphen-chaam.nl Politie: Algemeen: 0900-8844 Wijkagenten Frie van Rijsbergen, wijkagent Alphen-Chaam, Paul Sintnicolaas, wijkagent Baarle-Nassau, Hans van Staveren, wijkagent Ulvenhout, vervangen elkaar bij afwezigheid: 0900-8844 Noodsituatie: 112

• Kennisgeving ontwerp-besluit Ginderdoorstraat 2, Chaam

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een inrichting (milieuactiviteit) en het uitbreiden van een loods (bouwactiviteit) aan de Ginderdoorstraat 2 te Chaam.

Milieu

• Plasticinzameling april 2012

In de maand april wordt in de gemeente Alphen-Chaam op de volgende dagen plastic gescheiden ingezameld: - vrijdag 13 april: Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC; - vrijdag 20 april: Alphen; - vrijdag 27 april: Chaam. let op: Enkel de plastic zakken met het opschrift Plastic Heroes worden meegenomen.

• Inzameling snoeihout

Op zaterdag 7 april a.s. biedt de gemeente Alphen-Chaam haar inwoners de mogelijkheid gra¬tis snoeihout in te leveren. Het snoeihout kan tussen 08.00 en 17.00 uur op onderstaande locaties worden ingeleverd: Strijbeek: op het terrein van V.O.F. Kennes aan de Goudbergseweg 11; Riel: op de composteerinrichting van Loonbedrijf De Schalm aan de Schootjesbaan. Door de ruimere opzet van dit terrein kan hier beter gemanoeuvreerd worden met groot materieel en is er een kortere wachttijd. Belangrijk: De inzamelingsactie geldt enkel voor de inwoners van Alphen-Chaam. Er kan dus naar een legitimatiebewijs worden gevraagd.

• Wijziging inzameldag oud papier 2e Paasdag Chaam

In verband met 2e Paasdag wordt in Chaam de inzameldag van oud papier verplaatst van maandag 9 april naar woensdag 11 april.

• Gemeentekantoor gesloten op Goede Vrijdag Het gemeentekantoor is gesloten op Goede Vrijdag (6 april) en op Tweede Paasdag (9 april). Ook het kantoor van Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is in verband met deze feestdagen gesloten.

Verleende omgevingsvergunningen: Het uitbreiden van een pension met een serre aan de Schellestraat 2, 5131 RJ Alphen Het vervangen van een kapconstructie en het gedeeltelijk slopen van een kapconstructie aan de Gilzeweg 20, 4861 AT Chaam Het aanleggen van een hellingbaan en het plaatsen van een gevelpui aan de Molenbaan 3, 5131 EE Alphen Vervangende nieuwbouw van een woning en bijgebouw en het geheel slopen van een woning en het gedeeltelijk slopen van een bijgebouw aan de Valkenburgseweg 20, 4858 RD Ulvenhout AC Het verbouwen van een woning, het bouwen van een bijgebouw, het gedeeltelijk slopen van een woning en het geheel slopen van een bijgebouw aan de Zandstraat 10, 5131 AC Alphen Het plaatsen van twee dakkapellen aan de Van Leuvenlaan 14, 5131 GP Alphen Het uitbreiden van een loods en milieuneutraal veranderen aan de Grazenseweg 4, 4856 BB Strijbeek

Datum besluit: 27 maart 2012 29 maart 2012 29 maart 2012 29 maart 2012 29 maart 2012 29 maart 2012 2 april 2012

Verkeer

• Ontwerp verkeersbesluit 2012-01 60-Km/h-zone Terover en omgeving Alphen Burgemeester en wethouders van AlphenChaam hebben het voornemen om een verkeersbesluit te nemen om een 60-km/h-zone zone in stellen in het gedeelte buiten de bebouwde kom van Terover te Alphen. Het gebied wordt begrensd door de 60 km/uur grens op Terover en de gemeentegrens met de gemeente Baarle-Nassau op Terover. De verkeersmaatregel zal worden uitgevoerd door het verplaatsen van het verkeersbord A02(Einde maximum snelheid 60 km/uur) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van de huidige 60 km/

uur grens op Terover naar de gemeentegrens met de gemeente Baarle-Nassau. Door de zonale werking van de borden zal ook op de wegen Dektstraat, Bunderstraat, Hondseind, Baarlesebaan en de Klokkestraat een maximum snelheid gelden van 60 kilometer per uur. In het kader van de 60 kilometer per uur inrichting zal de markering worden aangepast. Er wordt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur ingesteld op Terover omdat er meerdere klachten zijn over snel rijdend verkeer en omdat er veel bebouwing staat van woonhuizen en bedrijven.

• Ontwerp verkeersbesluit 2012-02 - 60-Km/h-zone Strijbeekseweg huisnummer 46 tot aan de landsgrens Burgemeester en wethouders van AlphenChaam hebben het voornemen om een verkeersbesluit te nemen om een 60-km/h-zone zone in stellen in het gedeelte Strijbeekseweg dat loopt van de huisnummer 46 (ten noorden van de Markweg) tot aan de landsgrens met België. Op de aansluitende wegen binnen dit gebied is reeds een 60 kilometer per uur regime van toepassing. De verkeersmaatregel zal worden uitgevoerd door het verplaatsen van het verkeersbord A01(Begin zone maximum snelheid 60 km/ uur) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte

van Stijbeekseweg huisnummer 46 en bord A02(Einde maximum snelheid 60 km/uur) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte van de landsgrens met België. De borden A01 die aan de aansluiting met de Markweg en de Goudbergseweg staan kunnen hiermee vervallen. In het kader van de 60 kilometer per uur inrichting zal de markering worden aangepast. Er wordt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur ingesteld op dit gedeelte Strijbeekseweg omdat er meerdere klachten zijn over snel rijdend verkeer en omdat er veel bebouwing staat van woonhuizen en bedrijven.

• Ontwerp verkeersbesluit 2012-03 60-Km/h-Zone Galderseweg-St. Jacobsstraat Burgemeester en wethouders van AlphenChaam hebben het voornemen om een verkeersbesluit te nemen om de 60-km/h-zone zone in stellen in het gedeelte buiten de bebouwde kom van de Galderseweg en de St. Jacobsstraat. Het gebied wordt begrensd door de bebouwde komgrens in de St. Jacobsstraat en de bebouwde komgrens in de Galderseweg te Galder en de gemeentegrens met de gemeente Breda ter hoogte van de A58. De verkeersmaatregel zal worden uitgevoerd door het plaatsen van verkeersborden A01(Maximum snelheid 60 km/uur) en A02(Einde maximum snelheid 60 km/uur) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de Galderseweg en de St. Jacobsstraat ter hoogte van de respectievelijke bebouwde komgrenzen aan de Galderseweg en de St. Jacobsstraat en aan de Galderseweg net voor de aansluiting met de

Daasdonkseweg en de Moerstraat, ter hoogte van de gemeentegrens met de gemeente Breda. In het kader van de 60 kilometer per uur inrichting zal de markering van de Galderseweg en de St. Jacobsstraat worden aangepast. Er wordt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur ingesteld tussen de A58 en de bebouwde komgrens omdat binnen de bebouwde kom een snelheidsregime van 30 kilometer per uur van kracht is. De volledige tekst van deze ontwerp verkeersbesluiten ligt vanaf 28 juli 2011 tot en met 8 september 2011 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Beleid en Beheer van het gemeentekantoor aan Willibrordplein 1 te Alphen. Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van ter inzage legging mondeling of schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

Voor verdere informatie en vragen over deze ontwerp verkeersbesluiten kunt u contact opnemen met de heer P. van Drunen van de afdeling Beleid en Beheer, telefoon 013-508 6645.

• Informatieavond centrumplan Alphen

Op donderdag 12 april is er een informatieavond in café Welkom aan de Stationstraat 57 in Alphen. Vanaf 19:00 uur krijgen inwoners van Alphen en andere belangstellenden de mogelijkheid om zich te laten informeren over de plannen voor het plan voor een nieuw centrum in Alphen.

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 21

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

overige informatie

overige informatie

• Dorpsgesprekken WMO-Raad Alphen-Chaam en gemeente

Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Centrumplan Alphen

De WMO-Raad Alphen-Chaam en de gemeente willen tijdens dorpsgesprekken met inwoners van gedachten wisselen over antwoorden op vragen als: • Wat zou u doen als uw moeder/vader plotseling hulpbehoevend wordt? • Wat zou u doen als uw partner plotseling hulpbehoevend wordt? • Wat zou u doen als uw zus/broer plotseling hulpbehoevend wordt? • Wat zou u doen als uw kind plotseling hulpbehoevend wordt? • Wat zou u doen als uzelf plotseling hulpbehoevend wordt?

Burgemeester en wethouders van AlphenChaam maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een overeenkomst over de grondexploitatie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met Woonstichting Leystromen en Supermarkt Baeten Alphen B.V.. Genoemde overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van - supermarkt van 1.300 m2 bruto vloeroppervlak - ca. 400 m2 bruto vloeroppervlak aan commerciële ruimte - 12 huurappartementen - 1 bovenwoning in de vrije koopsector of 2 bovenwoningen in de huursector - 4 ‘rugzak’ huurwoningen

Kom naar één van de dorpsgesprekken om met elkaar en van elkaar te leren. U hoeft niet per se naar het dorpsgesprek in uw dorp. U bent overal van harte welkom!” Er zijn drie dorpsgesprekken: • 25 april in Alphen in CC Den Heuvel van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur • 26 april in Chaam in gebouw Taxandria van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur • 27 april in Galder in De Leeuwerik van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur

• Kinderbijschrijvingen paspoort vervallen per 26 juni 2012 juni a.s komen te vervallen. Vanaf deze datum hebben alle kinderen een eigen reisdocument nodig als ze de grens over moeten.

• Vergadering programmaraad 10 april in Made. locatie: Het praathuis in het gemeentehuis. Park 1, 4921 BV Made.

U wordt van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Aanvang: 19.30 uur.

De vergaderingen van de Programmaraad zijn altijd openbaar en voor een ieder toegankelijk. Om de drempel zo laag mogelijk te houden voor het bijwonen van deze vergaderingen vergadert de Programmaraad ditmaal in de locatie Made.

De agenda is als volgt: 1. Opening en presentie 2. Mededelingen. 3. Notulen vergadering 8 februari 2012. 4. Correspondentie 5. Uitspraak Raad van State. 6. Tv-radioadvies 2012-2013.

Stratenmaker leveren en leggen nieuwe en oude bestratingen, opruimen en afvoeren alle soorten materialen, grondwerken en rioleringen, gratis prijsopgave, tel 0162-692136 mob 0641432592



 

 

Op de woensdagen 11, 18 en 25 april is het van 13.00 uur tot 16.00 uur mogelijk reisdocumenten aan te vragen en af te halen.

• Evenementenverkeersregelaars De gemeente Alphen-Chaam organiseert in juni en december een instructieavond voor evenementenverkeersregelaars. (voor een jaar geldig). Als u de instructie gemist hebt, kunt u

VERLAAG UW ENERGIEKOSTEN!

Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Doet je zoon of dochter communie? Leg dan nu je communicant op professionele wijze vast door de fotograaf! Al vanaf €35,-. Ook mogelijkheden tot het maken van foto-uitnodigingen. Kijk snel op www.sylkafotografie. nl en bel: 06-54395173 of mail me info@sylkafotografie.nl

IS

AT GELR topkwaliteit met prijsgarantie! EKTRISCHE IENING BED

alle cassettescHermen met gratis motor! VERLAAG VERLENGUW HETENERGIEKOSTEN! BUITENSEIZOEN

ROLLUIKEN ACTIE TERRASOVERKAPPINGEN

Lampenkappen rechtstr. v. fabriek, open op vrijdag en zaterdag van 10-17 u. Smeekens, Chaamseweg 54, Baarle-Nassau. Tel/ Fax. 013-5079202 www.smeekens.eu Vier op Hoeve de Hoge Aard je beestenfeestje met o.a. workshop, caviarace, spel met bok en kar, ezels borstelen etc. Zie www.beestenfeestjes.nl 0161-411046

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie

ING IEONEK BED BEZ S! N O

TERRASOVERKAPPINGEN Corbiestraat 42 bus 1 VERLENG HET BUITENSEIZOEN 2400 Mol T 014 480 644 ECEQO info@woon-comfort.be UES voorjaars-actie

www.woon-comfort.be Open: di/wo/do/vrij 10u-12u en 13u-18u, za 10u-15u

CH AANVAARD

Haneveer bvba wiekenweg 15 - Baarle-Hertog RATISET G tel.: 014 - 690000 TRENDPAKK info@haneveer.be BEZOEK

ZL4/134150J1

           

ISE TISCH A GELR TR ET EK TRENDPAKK

ROLLUIKEN | ZONWERING | GARAGEDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN BINNENZONWERING | CORRADI PRODUCTEN

Ik sta op voor mijn moeder Els



de opleiding ook volgen op donderdag 26 april 2012 in Baarle-Nassau. Graag aanmelden voor 15 april aanstaande via e-mailadres jjoosen@ baarle-nassau.nl

ROLLUIKEN ACTIE

  

U kunt hiervoor een afspraak maken telnr. 0135086672, maar vrije inloop is ook mogelijk.



• Extra openingstijden alléén voor aanvragen en afhalen reisdocumenten:

NASSAU GRASS rolgazon. Vanaf € 1,75 m². Afhalen, aanleggen, verticuteren, frezen, dooren inzaaien, aanrollen, meststoffen , graszaad, thuisbezorgen en renovatie. Tel.: 0031 (0)135079954.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over de grondexploitatie ligt vanaf vrijdag 6 april 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de frontoffice in het gemeentekantoor te Alphen, maandag tussen 13:30 en 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur.

Camfferman RTV Service. Reparatie Consumentenelektronica TV- LCD- PC-Audio en Video systemen. Tevens Digitenne en Schotelinstallaties. Tel. B. 014 715294. N. 0031 6 29180104. rtvservice@planet.nl

heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Alphen en Riel, sectie H, nummers 2496, 3540, 3484, 3486 en 2495 gelegen aan de Raadhuisstraat/ Willibrordplein/ Willibrordstraat te Alphen.

Wij maken u erop attent dat alle kinderbijschrijvingen die in het paspoort van de ouder(s) staan vermeld met ingang van 26

- 4 grondgebonden koopwoningen - 4 parkeerplaatsen - openbare ruimte

In een uitnodigingsbrief, die deze week is verstuurd, schrijven de WMO-Raad en de gemeente: “Misschien zijn dit soort vragen voor

u op dit moment (nog) niet actueel; tóch is het goed om u tijdig op de hoogte te stellen van de (on) mogelijkheden wanneer uzelf of iemand in uw omgeving van de een op de andere dag hulpbehoevend wordt.

40 jaar ervaring

ONS!

ROLLUIKEN | ZONWERING | GARAGEDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN BINNENZONWERING | CORRADI PRODUCTEN

Showroom open: ma.- vrij.

Corbiestraat 42 bus 1 2400 Mol T09.00-17.00 014 480 644 uur; zat. 10.00-15.00 uur info@woon-comfort.be CHEQUES www.woon-comfort.be AANVAARD Open: di/wo/do/vrij 10u-12u en 13u-18u, za 10u-15u

ECO-

Informatiebulletin ✁

ZL4/134150J1

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Sporthotel Bruurs – Sportlaan 22 – 5111 BX – Baarle-Nassau - +31 (0)13 5075332 – www.sporthotelbruurs.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 22

Info gemeente Baarle-Hertog

CONTACT MET DE GEMEENTE va cli Nie Implantologie n h ën Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog u tel. (014) 69 80 70 art ten we Klikgebit e-mail: gemeente@baarle-hertog.be e z we ijn Orthodontie 30lmaart ko 2012 jaargang 12 - De LeyboDe website: www.baarle-hertog.be Mondhygiëne m! Spreekuur burgemeester en schepenen Algemene tandheelkunde Steun ons Voor een afspraak bel (014) 69 80 70 of stuur een gemeente@baarle-hertog.be. Hofstad 14b • 5126 EV Gilze • Tel. 0161-451 861 • balie@tpgilze.nl in de strijd mail naar Grootse testdagen bij Kools Tweew OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS tegen Bij CaravanCentrum Administratie Treffers staan 70 super littekens! maandag: ............... 8.30-12.30 en 17.30-19.30 u

scherp geprijsde caravans op voorraad! Tevens met spoed caravans gevraagd. Tilburgseweg 43, 4902 TL Oosterhout, tel: 0162-693187/0655836618 www.caravancentrumtref fers.nl. Tweede Paasdag open!

geef op 20.21.22

Sociale dienst maandag en donderdag: .................9.00-12.00 u

www.brandwondenstichting.nl

Honden en Kattenpension www.tpoppelshof.eu. Uw vacantie ons werk. Met grote speelweide. Ook dagopvang, probleemhonden. 003214-650360 / 00324-76940454.

Geef uw zoekertje online op via: www.uitgeverijemdejong.nl

Grootse testdagen

bij Kools Tweewielers Kom een merkfiets testen uit ons grote assortiment tijdens het Paasweekend van 7 t/m 9 april! den Kools Tweewielers viert zijn 1-jarig bestaan met spetterende aanbiedingen!

sTijden: u Opening .00 - 18.00 3 1 .. .. .. .. .. .. 0u ma .......... 8.00 - 18.0 0 .. .. .. .. .. o .00 u di t/m d 08.00 - 21 .. .. .. .. .. .. .. .. vr ........ - 17.00 u 0 .0 9 0 . .. .. .. .. za .............. 30 maart 2012

jaargang 12 - De LeyboDe

sTij n: Opening AAsdAGe p e d s n e Tijd ril TIjdEN: uur GS ag 7INap OP rdEN 0 Zate uur tot 18.0.00 u ma van 10.00 13.00P-aa18 ag u sd.00 te - 18 1s.00 pril -08 ado t/m 8 di g a d n 0 o .0.00uuur Z tot 1 - 721 ur .00 u08 0 .0 0 vr 1 n a v ag u asd .00 de P-a17 - 2.00 pril 09 a za 9 g a d uur n a 0 Ma ur tot 17.0 u 0 .0 0 1 n va

Bij Kools Tweewielers kunt u nu al genieten van het voorjaar. Kom naar de winkel en profiteer tijdens het Paasweekend van sterk afgeprijsde fietsen en leuke aanbiedingen!

KOM EEN MER TESTEN UIT ON GROTE ASSORT IN HET PAASwE VAN 7 T/M 9 AP

dinsdag t.e.m. vrijdag: .....................8.30-12.30 u

Politiepost Baarle-Hertog maandag: ............... 9.00-12.00 en 18.00-20.00 u dinsdag t.e.m. vrijdag: .....................9.00-12.00 u NOODNUMMER HULPDIENSTEN 112: internationaal noodnummer voor politie, brandweer en ambulance

STORINGEN NUTSVOORZIENINGEN Elektriciteit Eandis: tel. (078) 35 35 00 Gas Baarle-Hertog centrum Intergas: tel. (0031) 162 48 12 00 Gas Zondereigen Eandis: tel. (078) 35 35 34 Water Baarle-Hertog centrum Brabant Water: tel. (0031) 73 683 80 00 Water Zondereigen Pidpa: tel. (0800) 90 300 Defecte straatverlichting Eandis: tel. (0800) 6 35 35 Drukriolering Gemeente Baarle-Hertog: tel. (014) 69 80 70

GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN Kools openingsuren: Tweewielers woensdag viert 1 jarig Milieustraat t.e.m. bestaa vrijdag:biedingen! 10-16u en zaterdag: Bij Kools9-16u Tweewielers kunt u nu al Bibliotheek tel. (014) 699 492 Kom naar de winkel of en profiteer tijdens het www.theek5.nl / www.benebib.be afgeprijsde fietsen en Cultureel centrum tel. (014) 699leuke 326 ofaanbiedingen! www.ccbaarle.org Academie voor Muziek en Woord OPENINGSTIjdEN TIjdENS dE PAAS De Noorderkempen tel. (014) 699 539 of Vrijdag 7 april van 10.00 tot 18.00 uur, zater www.amwdenoorderkempen.be 17.00 uurkinderopvang en 1e paasdag; zondagtel. 9 april van Buitenschoolse Stekelbees (014) 690 364 of www.landelijkekinderopvang.be +++ Gemeente Baarle-Hertog +++

Kun je blind ook professor worden? Met aangepaste lesprogramma’s en hulpmiddelen kan blind en slechtziend talent de eerste stappen zetten naar een toekomstige carrière.

Bij aankoop van twee elektr (per fiets vanaf 2000,-) geeft kools

EEN FIETSENdRAGE

5

GESCHIKT VOOR 2 ELEKTRI

Grootse testdagen bij Kools Tweewielers

Bij aankoop van twee KOM EEN MERKFIETS elektrische fietsen TESTEN UIT ONS (per fiets vanaf 2000,-) GROTE ASSORTIMENT geeft Kools Tweewielers u IN een HET PAASwEEKENd fietsendrager cadeau! (geschikt voor 2 elektrische fietsen) VAN 7 T/M 9 APRIL!

GRATIS OPHALEN EN BEZORGEN IN EEN STRAAL VAN 15 KM

REPARATIE SERVICEPUNT

TITUS BRANdSMASTRAAT 16 TE BAARLE-NASSAU

40 Geef op 40040 ne of doneer onli

RUIME COLLEC FIETSEN

KINdERFIETSEN, RACEFI STAdSFIETSEN, ELEKTRI FIETSEN EN MOUNTAINB

KOOLS TwEEwIELERS | GOEdENTIjd 25A | 5131 AR ALPHEN | T.

www.KOOLSTwEEwIELERS.NL

www.steunbartimeus.nl

1ste paasdag

4

GrATis ophAlen en BezorGen

Kools Tweewielers viert 1 jarig bestaan met spetterende aan-

4

biedingen! Bij Kools Tweewielers kunt u nu al genietencOllecTie van het voorjaar. exTrA repArATie ruime Kom naar de winkel en profiteer tijdens het paasweekend van sterk servicepunT fieTsen afgeprijsde fietsen en leuke aanbiedingen!

4

ENING OPvan in een straal 15STI kmjdEN: Titus Brandsmastraat 16 Kinderfietsen, raceOPENINGSTIjdEN TIjdENS dE PAASdAGEN: 13.00 - 18.00 u ma 0u di t/m do 08.00 - 18.0 08.00 - 21.00 u vr 09.00 - 17.00 u za

4 fieTsverhuur

te Baarle-nassau fietsen,8 april stadsfietsen, Vrijdag 7 april van 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot fietsen 17.00 uur en 1e paasdag; zondag 9 aprilelektrische van 10.00 tot 17.00 uur en mountainbikes

Kools Tweewielers • GoedenTijd 25A • 5131 Ar Alphen (n.Br.) • 013-508 2060

www.KoolsTweewielers.nl Bij aankoop van twee elektrische fietsen (per fiets vanaf 2000,-) geeft kools tweewielers u

Vlooienmarkt albert Heijn tilburg zondag 8 april

Grote vestiging Jan Heijnstraat 5041 GB Tilburg OPEN: 10-17 uur. Info: 0161-456291


sothys_Hydra150x200_Opmaak 1 15-03-12 12:33 Pagina 1

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 23

e e Intensiev ydraterend n van de ste superh deze nieuw GENtechnologie bij éé or vo et m ak afspra handeling thys met en van een ceTM van So na afloop van dezeTMbe .v. €49,50 Bij het mak Hydradvan handeling ten, krijgt u Hydradvance t.w tu be ut sti tu In sti ys In Soth sset : genoemde tdekking depositaires hieronder eciale on nde Sothys 977 g bij de volge ltaat, een sp tel. 076-5153 38 itend geldi slu recordresu uit is 38 Breda Deze actie tel.076-522 32 agdijk 59 GRATIS. Breda Nieuwe Ha .06-465543

tel 2657 tel.0162-32 90 87 tel.06-5722 1 172 -74 62 .01 tel 6640 tel. 06-4631 00 29 tel.076-565

Geavanceerd, hydraterend GENerator programma Wilt u ook onmiddelijk een duurzame super gehydrateerde huid hebben?

• APK keuringen • Voorkeuringen België • Onderhoud & Reparatie • Airco - onderhoud • Winter-/Zomerwielen opslag • Specialist in Renault • Uitlijnen • Verkoop

Voor iedere APK keuring in de maand APRIL doneren wij € 0,50 aan KWF Kankerbestrijding !!!

Autobedrijf Laurijssen staat voor alle merken klaar! Smederijstraat 15

5111 PT Baarle Nassau

013-5072899

www.autobedrijflaurijssen - info@autobedrijflaurijssen.nl

Dongen Dreef 10 & Beauty 148 Art of Nails ring Dongen Lage Ham Huidverbete nstraat 8 Beautyvit tto Etten Leur car Pa Da 5 salon t aseweg 10 Schoonheids Monique Oosterhou Oude Bred on dio sal Stu Beauty eeburg 14 Tilburg hoonheids Vr Sc en e3 t ur lenstraa nhout me ve Intens Pedic im Ul Dr ing idverzorg ______ M'Elle Hu Slotlaan 86 ________ ____ ty Care ing ________ Lotus Beau ____ Huidverzorg ________ ____________ _ __ __ Studio voor __ __ __ __ __ ____ ____

______ ______ ______ ________ ________ ______________ Naam ________ oonplaats ______ __ __ W ________ ____________ Adres ________ ____________ __ __ ________ ___________ Postcode ________ ____________ __ __ __ ____ Tel ________ stituut ________ gen in In e-mail sset ontvan per klant Ontdekking . Eén bon Deze bon

g geldig t/m

is eenmali

Geïnspireerd door de genwetenschap, heeft de geavanceerde Research van Sothys een uniek bestanddeel ontwikkeld: het boleetextract 1055. Ontdek de Intensieve Instituutbehandeling Hydradvance ™ + de bijbehorende producten voor thuisverzorging in een programma met recordresultaat. Kent u een ander professioneel merk dat zó innovatief is?

Sothys, topklasse in professionele, optimale huidverbetering en verzorging op maat in meer dan 15.000 instituten en wellnesscentra in 115 landen.

30.05.2012

Een bewezen werkzaamheid in recordtijd!

Een avantgardistisch protocol voor onmiddellijke en duurzame resultaten. + 34% meer hydratatie na een week.

Voor informatie: tel. 0348-554695 e-mail: sothys@xs4all.nl www.sothys.nl

rijk BuiTenleven - landelijk gelegen en parkachtig aangelegd - 4500 soorten planten van bodembedekkende vaste planten tot metershoge bomen - karakteristieke oude druiven, olijven, vijgen, groenblijvende in vormgesnoeide planten, enz. - ‘Princenbosch’ is een specialist op plantengebied.

PrachTiGe decoraTies Net zoals buiten kiest ‘Princenbosch’ ook binnen voor zowel de tuinmeubelen als de decoraties voor tijdloos en kwaliteit

De grootste Tempur Dealer van het Zuiden zit in Waspik! ‘t Vaartje 9 • Waspik Telefoon: 0416-312225 (afslag Waspik, bij rotonde rechtsaf)

2e Paasdag open van 10.00 tot 17.00 uur Bavelseweg 143, Gilze, T. 0161-431923, www.princenbosch.info


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 24

Ervaar het gevoel van een Wouters tegelvloer. Het gevoel van comfort, Ervaar het gevoelen van een Wouters tegelvloer. kwaliteit warmte. Het gevoel van comfort, kwaliteit en warmte. Ervaar de nieuwste trends Ervaar de nieuwste trends in onze ruime in onze ruime toonzaal. toonzaal.

Ontwerp en advisering Omgevingsvergunningen Bouw, milieu en ruimtelijke ordening

variant 1 grn 40c/100y

Geeft vorm aan buiten wonen en werken

Wij nodigen u van harte uit...

Wij nodigen u van harte uit...

Oordeelsestraat 20-22 | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl

Met de agrarische sector als basis heeft Van Dun Advies BV een goede reputatie opgebouwd als een veelzijdig ontwerp en adviesbureau. Inmiddels actief in verschillende sectoren, werkt Van Dun voor o.a. ondernemers, projectontwikkelaars, overheid en particulieren. Met een team van 30 medewerkers waaronder deskundige adviseurs, architecten, tekenaars, bouw- en milieukundigen is alle benodigde expertise in huis om uw plannen vorm te geven en te realiseren. Of het nu gaat om een bedrijfsverplaatsing, een nieuwbouw of een verbouwing.

ERVAAR HET GEVOEL... Oordeelsestraat 20-22, Baarle-Nassau T +31(0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl www.tegelsensanitair.nl

www.vandunadvies.nl Dorpsstraat 54 - 5113 TE Ulicoten - Tel.: 013-5199458 - info@vandunadvies.nl Ervaar het gevoel van een Wouters tegelvloer. Het gevoel van comfort, kwaliteit en warmte. Ervaar de nieuwste trends in onze ruime

Wat automatisch opengaat, heeft geen handgreep nodig! Wat automatisch opengaat, heeft geen handgreep nodig!

toonzaal.

Wij nodigen u van harte uit...

Oordeelsestraat 20-22 | T +31 (0)13 5078146 info@tegelsensanitair.nl | www.tegelsensanitair.nl

ERVAAR HET GEVOEL... Florijnstraat 5 - 4861 BW Chaam Tel.: 0161 - 492328 www.elektromichielsen.nl info@elektromichielsen.nl

Kwaalburg 4 - Alphen Tel. 013 - 5082442

www.takkenberggaragedeuren.nl

www.takkenberggaragedeuren.nl

Donkers & Takkenberg 1_2 FC • 2.1 1

01-03-2008 12:15:40

• INSTALLATIEBEDRIJF • CENTRALE VERWARMING • SANITAIR • VENTILATIE Turnhoutseweg 11B 2387 Baarle-Hertog

Tel. BE: 014-699125 Tel. NL: 013-5077326 info@jespersbvba.be

van der sluis W O O N D E C O R AT I E

Kapelstraat 6 ¥ Baarle-Hertog ¥ T.: 0 (0 32) 14 69 90 02 www.vandersluis.be ¥ 1e + 2e paasdag gesloten


Ons Weekblad 2e katern

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 25

107e jaargang

En het regent schaakstukken op de Willibrordusschool Op initiatief van de schaakclub en dankzij een gewonnen prijs kregen de leerlingen van groep 7 een bijzondere schaak-clinic. Wim van Bilsen berichtte, dat: “Thomas en Arian Verheijen, 2 jeugdleden van de schaakvereniging uit Chaam, hebben vorig jaar bij een schaaktoernooi ieder een SCHAAK-CLINIC GEWONNEN. Op 7 maart heeft op de Driesprong ,de eerste plaatsgevonden. De CLINIC waar voor gekozen is, heet RAINDROPCHESS, een familie spel voor jong en oud, afgeleid van het schaken. Het spel wordt door de uitvinder, JOZIAS HILLENKAMP, op een bijzondere manier aan de kinde-

ren uitgelegd. De technische middelen en de spellen neemt hij mee. Met het goede weer van nu denken we te beginnen op het buiten bord. We beginnen met de 1ste van Groep 7 om 8.45 tot 10.15 uur de 2de van Groep 7 om 10.30 tot 12.15 uur. De Alphense schakers verdienen het. Zeker na het schooltoernooi van afgelopen weekend in Oosterhout. Ook belangrijk is, Chaam helpt Alphen, samenwerken doen we al jaren”. Hij vond het dus een reden temeer om over deze bijzondere vorm van het schaakspel een

in de klas de basisbeginselen lerend.

artikel voor Ons Weekblad te maken. Nou het was niks teveel gezegd. Jozias Hillenkamp als gevorderd didacticus met 12 jaar theaterervaring maakte er een wervelende show. Van schaken zult u zeggen. Jazeker, het spel, dat hij eigenlijk spelenderwijs met zijn zoon had bedacht en uitgewerkt heeft niets van in grote stilte met serieuze gezichten uitdenken van zetten op het schaakbord. Maar wel,leuk uitdagend en als je niet oppast verslavend. We begonnen in de klas met het digitale bord als centraal punt waarop het spel uitgelegd werd en op de tafels borden,met speelstukken en kaarten die omgedraaid moeten worden om te weten welk stuk je mag zetten. Is het echt schaken? Nee,maar de beginselen zijn hetzelfde het spel is uit als je de koning vast hebt gezet. Geen ingewikkelde denkpatronen of vooraf bedachte openingszetten en zo. Maar gewoon recht toe recht aan proberen het spelletje te winnen met allerlei varianten die je maar kunt bedenken. Een spel,dat later ook op het schoolplein gespeeld werd met levende schaakstukken in de vorm van leerlingen met een vlag, dat jong en oud kan spelen. Gewoon met het bord en stukken op tafel of via internet kun je het spel spelen. Op internet voorlopig nog alleen maar tegen jezelf, maar dat zal vanzelf aangepast worden. Het spel is in heel veel talen vertaald en zal zeker de wereld veroveren. Een leuke actie van de schaakclub, een bijzonder mooie prijs werd hiermee uitgevoerd en leerzaam voor de

Dit jaar: 15 jaar Baarle’s Museum

Baarle’s Museum vanaf 2e Paasdag weer geopend

In de lentezon het openluchtspel spelend.

leerlingen mogen samenvattend de conclusies zijn van de schaakclinic op de Willibrordusschool. En met een klein beetje reclame Raindropchess

intypen op internet en je komt overal achter. 

Wim Pijnacker

Zondag 22 april van 10:00 tot 16:00 uur

Autowasdag bij de Action in Chaam Op zondag 22 april op het parkeerterrein van de Action wassen de kinderen van De Kabouters, De Gidsen en De Spoorzoekers (onder begeleiding van een volwassene en tegen een kleine vergoeding) graag uw auto. Vraag ook uw familieleden, uw buren en kennissen om op die dag uw auto weer brandschoon te laten wassen. Bij deze bedanken wij alvast de Action en de Hubo uit Chaam. In de

komende uitgave van Ons Weekblad zult u meer informatie vinden.

Moet VVV Baarle openingsuren inkrimpen? Het VVV infokantoor van Baarle wordt sinds jaar en dag gesubsidieerd door beide gemeenten. Van de subsidie worden huur, personeel en alle andere kosten betaald. Dit jaar heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau een deel van de subsidie vanwege bezuinigingen geschrapt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de openingsuren van het toeristisch infokantoor. Omdat de subsidies vanuit de gemeenten niet aan het begin van het jaar worden voldaan, kan het VVV een beroep doen op de Stichting Ondernemend Baarle. Zij financieren voor; de voorschotten worden later met de subsidies verrekend. “Het VVV is een gezonde vereniging, wij kunnen net al onze rekeningen betalen, maar we hebben geen financiële buffer” vertelt penningmeester Jan van Strijp. “We gaan niet failliet, maar we hebben ook geen bezittingen, we betalen netjes onze huur,

personeel en belastingen. Maar als de extra subsidie wordt geschrapt, dan moeten wij onze openingsuren drastisch verminderen. Want de huur en energie kan je niet stopzetten.” Hij schat dat door het wegvallen van de subsidie waarover de gemeenteraad van Nassau zich nog moet uitspreken, ruw geschat 40% op personeel en openingsuren moet worden be­ zuinigd. Destijds is die extra subsidie verkregen om aan een bepaald aantal openingsuren te kunnen voldoen. “We zitten er niet om winst te maken, maar om de BV Baarle goed te bedienen” zegt Jan van Strijp. “De BV Baarle daar bedoelen we dan de gehele toeristische sector mee, vertaalt in werkgelegenheid. Voor een toeristische gemeente is een VVV/toeristisch infokantoor, met daarachter productontwikkeling, van essentieel belang.” De openingstijden van het VVV vindt u op de vernieuwde site www.vvvbaarle.com (jw)

Aan deze reproductie van het gelijknamige schilderij van Leonardo da Vinci heeft de kunstenaar ruim twee jaar gewerkt. Het werd geen gewone kopie, maar een hernieuwde schepping met eigen uitdrukkingen op de gezichten van de apostelen. Dit werkstuk is twee meter breed en anderhalve meter hoog.

Het Baarle’s Museum is een uniek museum. Het is namelijk zo dat je er geen tweede van vindt op de hele wereld. In het museum wordt unieke Kunst in Bijenwas, gemaakt door de vaardige handen van Frits Spies, tentoongesteld. De kunstenaar gebruikte in veel gevallen de kaars als uitgangspunt voor zijn kunst. Maar vergis je niet en denk niet dat je een verzameling van fraaie doop- of paaskaarsen te zien krijgt. Datgene wat je te zien krijgt heeft een heel ander karakter. Eenmaal de voet over de drempel gezet ontdek je een schat van gekleurde bijenwas. Het gaat om bijzonder gedetailleerd uitgevoerde kunstwerken. Veelal zijn personen en onderwerpen van religieuze aard uitgebeeld. Elk museum is een bezoek meer dan waard! Zo ook het Baarle’s Museum dat dit jaar 15 jaar bestaat. Dit wil men niet ongemerkt voorbij laten gaan en men heeft van donderdag 10 t/m zondag 13 mei extra activiteiten op het programma staan. In samenwerking met de bijenhoudersvereniging uit Alphen

worden allerlei zaken die met bijenhouden en bijenwas te maken hebben tentoongesteld. Hiervoor wordt een tent geplaatst op het gazon tussen de Belgische kerk en het museum. Op donderdag en vrijdag ontvangt men de leerlingen van het basisonderwijs uit de regio. Iedereen is van harte welkom bij deze 4 daagse met extra

activiteiten en verruimde openingstijden. De openingstijden zijn op genoemde dagen ruimer dan anders nl. elke dag van 10.00 tot 17.00 uur.

Wie jarig is trakteert

Natuurlijk doet dat het museum ook. Elke bezoeker van het museum krijgt op vertoon van zijn toegangskaart een gratis consumptie in de tentoonstellingstent. Onder het motto van “LAAT JE VERRIJKEN DOOR HET MUSEUM” is een bezoek aan het Baarle’s Museum in tweeërlei opzicht meer dan waard!

Hartelijke welkom! Kijk ook op: www.baarlesmuseum.nl 

F.T.

Het VVV kantoor aan de Nieuwstraat; bij verminderde subsidie wordt drastisch bezuinigd op openingsuren.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 26

Nieuwe treNds 2e Paasdag open

madiNia Kerkstraat 8 - 2387 Baarle-Hertog - Tel.: 0(0-32)14-699.789

enten Tien luxe villa-appartem assau in het hart van Baarle N Ontwikkeling:

Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau

Bouw:

• Fraai ontwerp in stijl van ‘Amsterdamse School’ van Architectenbureau Peter Michielsen BNA • 8 Luxe appartementen van 137m² en 2 penthouses van 184m²

Verkoop en informatie:

Ontwikkeling: Van de Water Makelaardij Keizerstraat 91 -93 - 4841 HL Breda Tel. 076 - 5242400 nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau

Bouw: Broeders Makelaardij Dorpsstraat 7, 4861 AD Chaam Tel. 0161 - 492371 De Ambachten 31 info@broedersmakelaardij.nl 4881 XZ Zundert

• Ondergrondse afgesloten parkeergarage met parkeerplaats en berging • Appartementen met riante living van 59m² en standaard drie ruime slaapkamers

Start verkoop 13.00 uur Zaterdag 14 april 11.00le-Nassau Den engel, Singel 3, Baar

De Ambachten 31 4881 XZ Zundert

• Heerlijk balkon van 12m² met middag- en avondzon, op de begane grond beschikken de appartementen over een eigen tuin, de penthouses hebben een riant dakterras. • Gebouwd met hoogwaardige materialen en voorzien van complete en luxe afwerking

St. Annaplein

• Volop mogelijkheden voor persoonlijke woonwensen.

vanaf e 360.000,- v.o.n.

Rector van de

Broekstraat


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

Nieuwsbulletin Commissie toekomst Den Heuvel Weer een paar maanden verder en wat is er in die tussentijd allemaal gebeurd. Veel dat is wel duidelijk, maar niet voor iedereen zichtbaar en te volgen. Vandaar deze tweede tussentijdse “rapportage” van de commissie die bezig is een perspectief te ontwikkelen voor Den Heuvel. Eerst maar even wat is er gedaan tussen deze en de vorige berichtgeving? De commissie is bijna wekelijks bij elkaar geweest om onder andere met alle gebruikers te kunnen spreken. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met alle medewerkers inclusief beheerder van Den Heuvel en is er een voortgangsoverleg geweest met de Gemeente in persoon van de wethouder van Raak en mevrouw van den Brand. Uit alle die gesprekken heeft de commissie zich een oordeel gevormd over de stand van zaken van nu en op korte termijn en wat er gedaan zou moeten worden als gekeken wordt naar de lange termijn. Ter ondersteuning van het hele proces op weg naar een plan en een plan van aanpak voor de uitvoering is de organisatie ZET ingehuurd op kosten van de gemeente. Mevrouw Broens van ZET is met de commissie samen bezig het plan te schrijven dat uiteindelijk als HET toekomstplan van Den Heuvel moet gelden.

Wat ligt er nu?

1. De vaststelling van de huidige situatie van Den Heuvel in alle facetten. 2. De uitgangspunten voor het formuleren van een beleidsvisie en de uitwerking in een plan van aanpak. Ten aanzien van het eerste punt kan kort en bondig gezegd worden dat bij ongewijzigd beleid en zonder ingrijpende maatregelen Den Heuvel gedoemd is te sluiten. Te weinig activiteiten die bijdragen aan een gezonde exploitatie. Te veel kosten in verhouding tot de opbrengsten. Geen andere f inancieringsbronnen, dan eigen omzet en een gedeeltelijke bijdrage van de gemeente in de kosten van onderhoud van het gebouw. ‘t Is alles bij elkaar de oorzaak dat er geen rendabele financiële positie is en dus geen bestaansrecht als het om het economisch verantwoord beginsel gaat. Let wel hier betreft het landelijk gezien geen echt bijzondere situatie, want overal waar de overheid zich terugtrekt als het gaat om subsidies zie dat er gezocht moet worden naar een ander perspectief. Dus ook in Alphen waar een aantal besluiten genomen zijn in overeenstemming met

de Raad, die de situatie zoals die nu is mede veroorzaken. Uit de gesprekken en reacties daarom heen is duidelijk dat men Den Heuvel niet wil missen. Wat wel buiten alle goedwillendheid van de vertegenwoordigers van de gebruikers duidelijk wordt dat er geen draagvlak in bestuurlijke en dus ook verantwoordelijke zin gevonden kan worden bij de gebruikers. Een constatering zonder waardeoordeel, maar die wel een duidelijke rol speelt in het ontwikkelen van een perspectief. Genoeg daarover,want het is nu het moment om een toekomstperspectief te bedenken. Wat moet er in de beleidvisie uitgewerkt worden aldus de commissie. Een beleidsvisie die in ieder geval er van uit gaat dat het proces van realisatie langs de weg der geleidelijkheid zal verlopen. Dus binnen nu en drie jaar moet het geheel er staan en eigenstandig verder kunnen.

Bestuurlijk

Wat het bestuur betreft zal er een daadkrachtig en in de uitvoering betrokken club mensen moeten komen. De optie is om naast op functie in te zetten personen het bestuur substantieel te laten bestaan uit mensen van of namens de gebruikers. Voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelieerd aan de gebruikers en de overige leden wel. Omdat de hele operatie van veranderingen niet één op één zo maar in- en uitgevoerd kan worden zal er naast het bestuur een vorm van begeleidingsgroep ontstaan, die sparringpartner is voor het bestuur,maar ook de voortgang en de uitwerking van een en ander nadrukkelijk in de gaten zal houden.

Medewerkers

Optie is dat er in de personele sfeer gezorgd wordt dat zowel op coördinerend vlak als op het vlak van de uitvoering en de dagelijkse gang van zaken er duidelijk omschreven wordt wat taken en posities alsmede verantwoordelijkheden zijn. Uitgangspunt daarbij zal zeker zijn dat medewerkers er moeten zijn als de activiteiten daarom vragen. Een en ander geldt ook voor vrijwilligers die zeker in de toe-

Bereikbaar met Pasen:

Parochiezaal Zondereigen De beheerder van de parochiezaal in Zondereigen is in zijn nopjes. De zaal is weer bereikbaar, zo laat beheerder Jef Mertens weten. De naaste omgeving is compleet in een nieuw kleedje

gestopt zowel ondergronds als bovengronds. Regenwater en vervuild water worden voortaan gescheiden afgevoerd en bovengronds laten de nieuwe voetpaden en de complete vernieuwing van

PAGINA 27

komst nodig zullen zijn. Dit alles zal in het komend plan helder uitgewerkt moeten worden.

Den Heuvel zelf

Los van termen als cultureel centrum of andere terminologie heeft de commissie vastgesteld,dat het gebouw Den Heuvel op velerlei manieren wat te bieden heeft voor de gemeenschap. Via verenigingen of anderszins. Sec naar het gebouw kijkend zal er in het plan vastgesteld worden dat er drie functies te benoemen zijn. Zalenverhuur, verenigingsactiviteiten (lees sociaal cultureel) en horeca. In de visie van de commissie is zonder commercie Den Heuvel niet rendabel te maken. Daarom zal er naar aanleiding van het rapport ook met de locale horeca overleg plaats vinden. In bedoeld rapport zal dan ook aangegeven worden hoe de commissie denkt deze drie elementen voldoende uit te kunnen nutten voor een maximaal rendement. Op voorwaarde dat verplichtingen die aangegaan zijn gehonoreerd worden of in overleg aangepast kunnen worden.

Het rapport en dan

Het rapport zal eind april zo het zich nu laat aanzien in een bespreekbare vorm klaar zijn. Wat later dan in eerste instantie werd gedacht. Omdat alle gesprekspartners naar hun eigen achterban terug moeten kunnen duurt de “onderzoeksfase” altijd wat langer dan je hoopt. Als de commissie het rapport goed heeft gekeurd vinden er gesprekken plaats met de gemeente, het demissionaire bestuur, de medewerkers, de gebruikers en eventuele andere belanghebbenden. Gesprekken in informatieve zin vanuit de commissie en toetsend en vragend om instemming richting de gesprekspartner. Na deze ronde(s) zal er dus een, zoals dat heet, een go of no go besluit genomen worden ten aanzien van de vaststelling van het plan en het plan van aanpak en uitvoering. Alles er op gericht dat vóór de zomervakantie Den Heuvel door kan starten naar een goede en rendabele toekomst. Voor de Alphenaren en hun verenigingen, voor de horeca en haar gasten en voor allerlei culturele, sociale en kunstzinnige activiteiten die er in onze gemeenschap plaatsvinden of plaats kunnen vinden. Natuurlijk is de commissie nog steeds geïnteresseerd in mensen die ideeën hebben. Er zijn al wat dingen aangedragen die zeker in de verdere uitwerking mee genomen zullen worden. 

Wim Pijnacker

het wegdek in de directe omgeving van de parochiezaal zien hoe het er straks overal uit komt te zien. Beheerder Jef Mertens is bijzonder blij met het feit dat de zaal nu al tot aan de keukendeur weer bereikbaar is zonder al te veel obstakels. Hij verheugt er zich nu al op dat over een paar weken het kruispunt weer terug open zal gaan. F.T.

Een “Dank je wel” voor vertrekkende bestuursleden bij KBO Baarle-Nassau Op woensdag 21 maart jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van KBO Baarle-Nassau plaats. Een van de agendapunten was de bestuursverkiezing. Jan van der Kuip had besloten zijn voorzitterschap na 14 jaar te willen beëindigen. Ad Steijaert had per 1 mei 2011 zijn functie van penningmeester overgedragen aan Joke Laurijssen en Elly Brosens had besloten om per 1 januari 2012 haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Nadat al eerder tijdens de reguliere bestuursvergaderingen de vertrekkende bestuursleden waren bedankt voor hun vele verdiensten werden zij tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering door de interim voorzitter bedankt voor het vele werk dat zij gedurende vele jaren voor de KBO hadden geleverd. Jan van der Kuip heeft maar liefst 14 jaar lang naar beste vermogen zich ingezet voor het wel en wee van de katholieke bond van ouderen Baarle-Nassau. Jan heeft altijd via een consensus model

getracht de menselijke verhoudingen binnen de vereniging goed werkbaar te houden wat hem goed lukte. Jan was het aanspreekpunt voor allerlei zaken die zich binnen de afdeling afspeelden of het nu ging om een haperende koffiemachine of over inhoudelijke zaken.Jan was altijd bereikbaar en benaderbaar. Als voorzitter was hij bij vele gelegenheden de vertegenwoordiger van de afdeling. Elly Brosens is al vanaf 1985 actief bezig in het vrijwilligerswerk.Eerst in het verzorgingshuis Janshove en later bij de KBO. Elly wist altijd goed in te schatten en aan te voelen wat ouderen nodig hebben,namelijk aandacht en ruimte om hun verhaal met anderen te kunnen delen. Elly heeft vanuit haar visie en kijk op het ouderenwerk binnen het bestuur op integere wijze de belangen van de ouderen van

Baarle-Nassau behartigd. Ad Steijaert kreeg tijdens deze vergadering lovende woorden toegezwaaid over de wijze waarop hij de vereniging financieel gezond had weten te houden en vooral ook over de wijze waarop hij de overdracht van zijn functie had doen plaats vinden. Bij de behandeling van de financiële stukken werd dit ook door de penningmeester Joke Laurijssen extra benadrukt. Een welgemeende dank voor de drie vertrokken bestuursleden werd tijdens deze vergadering onderstreept met een bos bloemen voorzien van een welgemeend applaus van alle aanwezige leden. Carolien Tuijtelaars was conform het rooster aftredend. Zij stelde zich herkiesbaar. Zij kon vervolgens met instemming van alle aanwezigen een nieuw bestuursmandaat in ontvangst nemen. Voorts werden de heren Hans Krijnen en Henk Gulickx als nieuwe bestuursleden voorgedragen en benoemd.

Wat eten we met Pasen? Zoals bij alle feestdagen denken we aan een feestelijke maaltijd. Een maaltijd die net iets uitgebreider is dan op een gewone zondag. Denkt u dan ook wel eens aan producten die de Wereldwinkel kan leveren om iets bijzonders op tafel te zetten, want koken met de Wereldwinkel is een avontuur. Maar terwijl wij onze tafel vol laden met heerlijke gerechten zijn er ook mensen die het met veel minder moeten doen en zelfs honger lijden en armoede. De Wereldwinkel verkoopt producten uit eerlijke handel en dat betekent een menswaardig bestaan voor alle boeren, wijnbouwers en alle producenten uit de derde wereld. De belangrijkste oorzaak van armoede is onrecht en onrecht is dat mensen en kinderen niet naar school of naar een arts kunnen omdat ze geen eerlijke beloning krijgen voor hun arbeid. Wij consumenten kunnen op onze eigen manier en naar eigen vermogen bijdragen aan een wereld waarin ook die mensen een zelfstandig en menswaardig bestaan kunnen opbouwen door het kopen van Fairtrade producten uit de Wereldwinkel. Wij geven u enkele suggesties. Als u met Pasen zelf tomatensoep maakt, doet u er dan in plaats van room eens bio cocosmelk uit Thailand in. Heerlijk! Om te bakken en braden gebruikt u bijvoorbeeld bio olijfolie uit Palestina. Een lekker wijntje bij de maaltijd

uit Chili of Zuid-Afrika, of als aperitief met een blokje kaas van onze eigen Nederlandse of Belgische boeren en een blokje ananas uit Costa Rica. Na de maaltijd een lekker kopje koffie of thee uit de Wereldwinkel, bijvoorbeeld de bio rooibosthee die rijk is aan natuurlijke vitaminen en minerale. Kortom, de Wereldwinkel heeft veel ingrediënten en mogelijkheden om een heerlijke maaltijd te bereiden, maar ook om uw tafel en uw huis een feestelijk en gezellig aanzien te geven. Zoals mooie tafelkleden, mooi serviesgoed en glazen, kandelaars en lichtjes. Komt u eens kijken? U bent van harte welkom, onze medewerkers zullen u graag adviseren en geven u de tijd om zelf rustig rond te kijken en uw keus te maken. En om uw uiterlijk met Pasen wat nieuw leven in te blazen, daar hebben we toch ook wel eens behoefte aan, hebben we een grote sortering mooie sjaals en sieraden. Tot ziens in de Wereldwinkel in Baarle-Hertog, Molenstraat 58. 

Namens alle vrijwilligers, C.H.

Theek 5 geeft leestips via Facebook Houdt u van lezen, maar weet u niet zo goed welke boeken u moet lezen? Theek 5 helpt u erbij! Er is namelijk een speciale Facebook pagina gelanceerd, waar leuke en inspirerende leestips van klanten en medewerkers van de bibliotheek worden gepubliceerd. Als u zich aanmeldt ontvangt u 2 á 3 keer per week boekentips op uw timeline. Zo heeft u nooit meer gebrek aan inspiratie. Ook heeft Theek 5 een speciale website met leestips. Wat te doen? Ga naar www.facebook.com/leestipstheek5 en klik op ‘vind ik leuk’. De leestips verschijnen dan 2 á 3 keer per

week op uw tijdlijn. De speciale website met leestips kunt u vinden via www. theek5.nl/leestips. Heeft u zelf nog tips? Mail dan naar leestips@theek5.nl

Toneel vereniging Ulicoten speelt Ratjetoe Kom 20, 21 of 22 april kijken naar Ratjetoe en krijg een goodiebag. Wat er in zal zitten zal een verrassing zijn. Dinsdag 3 april was De TRY-OUT Van de voorstelling Ratjetoe. Als reactie kregen we dat het een voorstelling zal zijn die mensen niet snel zullen vergeten. Vorige week las u in in deze krant een tipje van de sluier van de voorstelling Ratjetoe die Toneelvereniging Ulicoten aan u presenteert op vrijdag 20, zaterdag 21

en zondag 22 april. Deze week geven wij u opnieuw een tipje van de sluier: Opwindend: een geweldige monoloog waarvan wij hopen dat u er “opgewonden” van wordt. Monologen, 1-acters en dialogen daarmee hopen wij u te verrassen. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop- bij De Kluis en het Dienstencentrum in Ulicoten.

KVO Chaam: workshop taarten maken Een leuke uitdaging, niet wetende wat ons te wachten staat.Vooraf een kopje koffie met een mooie en lekkere traktatie van de leiding van de cursus en dan de keuken van Victor in. De 2 dames van TAARTENVANJUUT lieten ons eerst zien hoe we te werk moesten gaan en daarna konden we zelf aan de slag. Er was een keur van kleuren en verschillende attributen, waar we de taart mee mochten versieren. Maar voordat we hier mochten beginnen, kwam er eerst een behoorlijk krachtwerkje. De witte suikerbol werd eerst van een of twee kleurtjes voorzien. Vervolgens werd de taart mooi gemarmerd. Deze moest je echter eerst goed doorkneden. Dus gelijk een goede training voor de armspieren. Met de deegroller alles goed uitrollen. Tot dan toe was het nog heel ontspannen en werd er tijdens het werken nog gezellig gebabbeld. Het werd al stiller en stiller, zo geconcentreerd waren we bezig met het versieren van de taart. De ondergronden waren heel verschillend van kleur en de versiering ging van allerlei paasfiguurtjes tot vele bloemfiguren. Sommige versiersels

werden zelfs nog in 3D gemaakt om vervolgens met prachtige kleuren en glitters te eindigen. Hier en daar werden we bij het vormen van heel moeilijke creaties geholpen. En al kijkend naar de taarten van de medecursisten deden we van elkaar steeds meer inspiratie op. We waren niet meer te stoppen. Het beoogde einde van 22.00 uur werd dan ook dik overschreden. Bakkerij van Gils en Nagelkerke zouden vast trots op ons zijn als ze onze creaties zagen. Maar ja, in dienst nemen daar hoeven we niet aan te denken, want een hele avond over een taart doen, is wel heel kostbaar. Zo’n workshop leert ook hoe intensief en creatief een beroep kan zijn. Het babbelen hebben we later wel ingehaald gezellig aan de bar bij Victor. Al met al een creatieve en verrassende avond, bedankt KVO. 

Een KVO-lid, KVO-Chaam.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 28

al eens in het tuin paradijs geweest?

2e Paasdag

Prijzen Excluton Koppelstones Abbeystones (prijs per m ) 2

geoantica

open

Aantal per m2 Afmeting

100 st. 10x10x6

51 st 14x14x6

34 st. 14x21x6

25 st. 20x20x6

16,7 st. 30x20x6

8,3 st. 30x40x6

133 st. 5x15x7,5

100 st. 5x20x7

Copper blend Gothic Zwart

18,50 18,50 18,50

--------19,=

--------19,=

--------17,50

---------17,50

--------19,=

--------21,=

--------18,75

Indian Summer Rood nuance

18,50 18,50

----19,=

----19,=

17,50 17,50

17,50 17,50

19,= 19,=

----21,=

Toscaans

21,=

21,=

-----

18,75

18,75

20,50

-----

22,50

Vanilla

21,=

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Bont Avondzon Room Sierra

18,50 -------------

19,= -------------

19,= -------------

----17,50 18,75 18,75

----17,50 18,75 18,75

----19,= 20,50 20,50

21,= --------------

18,75 18,75 22,50 -----

Geel-bruin

-----

-----

-----

-----

17,50

-----

-----

-----

Grijs –zwart Zomerbont

---------

---------

----------

17,50 ------

17,50 17,50

19,= -----

---------

---------

Brons

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

18,75

Geniet nog dit Prijzen Excluton Koppelstones Abbeystones ar voorja van uw eigen s! paradij

(prijs per m2)

Aantal per m2 Afmeting

100 st. 10x10x6

51 st 14x14x6

34 st. 14x21x6

25 st. 20x20x6

16,7 st. 30x20x6

8,3 st. 30x40x6

133 st. 5x15x7,5

100 st. 5x20x7

Copper blend Gothic

18,50 18,50

---------

---------

---------

----------

---------

---------

---------

Zwart Indian Summer Rood nuance Toscaans

18,50 18,50 18,50 21,=

19,= ----19,= 21,=

19,= ----19,= -----

17,50 17,50 17,50 18,75

17,50 17,50 17,50 18,75

19,= 19,= 19,= 20,50

21,= ----21,= -----

18,75 21,95 18,75 22,50

Vanilla Bont

21,= 18,50

----19,=

----19,=

---------

---------

---------

----21,=

----18,75

Avondzon Room

---------

---------

---------

17,50 18,75

17,50 18,75

19,= 20,50

----------

18,75 22,50

Sierra Geel-bruin Grijs –zwart Zomerbont Brons

---------------------

---------------------

----------------------

18,75 ----17,50 ----------

18,75 17,50 17,50 17,50 -----

20,50 ----19,= ---------

---------------------

----------------18,75

Ideeën doet u op in onze showtuin

21

21,95 18,75

(prijs per stuk)

Geniet nog dit najaar van uw

Afmeting

Diameter 2,30

Zwart Copper blend Primavera Vanilla

i

GeoAntica Milano

sierbestrating in heel West Brabant. U vindt er werkelijk alles!

u

GeoAntica Terrano

Ein richtiges Glanzstück

112,50 112,50 112,50 112,50

Jacobs Sierbestrating heeft een van de ste en fraaiste showtuinen op het geb sierbestrating in heel West Brabant. U vindt er werkelijk alles!

Actie KS 30 x 20 x 6

Algarve

GeoAntica zeichnet sich durch hohe Verschleißfestigkeit aus. Die Grundlage dieses

(prijs per m2) (geleverd per volle pallet, GEEN RETOUR) op=op

Pflastersteins bildet ein Spezialzement, der besser gegen Algen- und Moosbefall gerüstet ist. Das erspart Ihnen in den kommenden Jahren viel Arbeitsaufwand. Auch GeoAntica ist natürlich mit dem herrlichen Footcomfort® ausgestattet und

sierbestrating rijsbergen

ideeën doet u op in onze sho

Een Een creatieve creatieve Zwart Copper keus... keus... Blend Primavera sierbestrating sierbestrating 5 in in alle alle soorten soorten en maten maten en

Vanilla

Jacobs Sierbestrating heeft een van de grootste en fraaiste showtuinen op het gebied van

Al eens in he in tu paradijs ge

Prijzen Cirkelpakketten

dadurch barfuß angenehm begehbar. Dank einer Spezialbehandlung entsteht nämlich eine sanftere Oberfläche. Testen Sie dieses angenehme Fußgefühl doch

Indian Summer

einmal bei Ihrem Händler. Wir sind sicher, dass GeoAntica auch Sie überzeugt. laguitensebaan 49, 4891 XR Rijsbergen, tel. 076-5962069, Fax 076-5964348, e-mail info@jacobssierbestrating.nl

sierbestrating

Aantal per m2 Afmeting

16,7 st. 8,3 st. 30x20x6 30x40x6,5

Algarve per 10,06 m2 Indian summer per 11,9 m2 Indian summer per 10,6 m2 Grijs/zwart per 11,9 m2 Grijs/zwart per 10,6 m2 Avondzon per 11,9 m2 Zwart per 11,5 m2 Amstelveld nuance per 11,5 m2

15,95 14,75 ------

RijsbeRgen Laguitensebaan 49 • 4891 X -----Tel.-----076 - 5962069 • Fax 07 14,95 E-mail: info@jacobssierbest -----5 Openingstijden: ma 14,75 t/m vrij. -----14,95 9.00 tot 18.00 u, zat

www.jacobssierbestrating.nl openingstijden: ma t/m vr 9.00-18.00 u., zaterdag 9.00-16.00 u.GeoAntica ist in folgenden Farben erhältlich: Milano, Palermo, Rivièra, Napoli,

14,75

------

12,95

------

w w w . j a12,95 c o------b s s i e R b e s t R

Castilla, Terrano, Florence und in der neuen Farbe Siena.

Grijs/zwart

o

GeoAntica Rivièra

Bij Hair Seasons kunt u terecht voor kappersbehandelingen, schoonheidsbehandelingen en vanaf 19 april ook voor Tai Chi lessen. Kijk voor meer informatie op:

www.hairseasons.nl

Cusrsus ontspannende massage.Start 16 april van 19:30-22:00 uur. Het zijn 10 wekelijkse lessen. Voor meer informatie tel.0135082197 www.devlindercirkel.nl

Voor Reparaties aan PC Laptop Tablet Smartphone GameConsoles, maar ook Software en Windows Problemen ASL Computers info@aslcomputers.nl of 06-41448220

Voor al uw schilderwerk en onderhoud bel Dirkmann voor een 7 vrijblijvende prijsopgave en advies telefoon 0613399325, dirkmann@live.nl

Samen aan de Paastafel... met diverse paasspecialiteiten van

slager Henk den Ouden Voor ontbijt of brunch: Onze alom bekende ambachtelijke vleeswaren en LENTE SPECIAAL EN PASEN: VOOR PASEN: de tijd voor liefhebbers paaskip, paaspaté, van lamsvlees paassalade, kipsalade, filet americain, preparé, enz

lamsracks, lamsbout, lamsfilet

NIEUW:

BRAADSLEETJES Gemarineerde varkenshaas met brie of champginons

Kom naar Hair Seasons voor een nieuw lentekapsel en maak kans op een gratis metamorfose. Hair Seasons - Reth 20 - 5111 HC Baarle-Nassau 013-5077311 - info@hairseasons.nl

DIVERSE SCHOTELS

Ook voor uw carpaccio en vitello tonato dag

1ste paas en van 08.00 op0032-14655264 Dorp 86, 2382 Poppel, Tel. r uuuur. .00 12 tot 12 Alleen Poppel: 1e paasdag open van 8 tot

Van Leuvenlaan 8, 5131 GP Alphen Tel. 013-5081585

Dorp 86 2382 Poppel Tel: 014 65 52 64 vanuit Ned. 0032 14 65 52 64


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 29

De Tweede Wereldoorlog aan de hand van poststukken

door Dam van der Linden Het bestuur van de Heemkundekring “Carel de Roy” Alphen en Riel nodigt u uit op maandag 16 april 2012 voor een lezing “De Tweede Wereldoorlog aan de hand van poststukken” door Dam van der Linden. Deze lezing wordt gehouden in het in zaal “Den Brouwer” in Alphen. Aanvang 20.00 uur. De lezing is gratis toegankelijk voor de leden. Niet-leden betalen € 2.00 (als men ter plaatse lid wordt van “Carel de Roy” is de toegang gratis).

Dam (Adam) van der Linden:

Van der Linden heeft sinds vele jaren een fascinerende hobby. Hij vertelt over de Tweede Wereldoorlog aan de hand van poststukken. De periode juist voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog is postaal zeer interessant. Naast regulier gelopen poststukken met de verschillende tarieven, diensten en frankeringen, kunnen we op poststukken bijzondere strookjes en stempels aantreffen

die rechtstreeks betrekking hebben op een bijzonder aspect, regeling of voorziening uit één van deze periodes. Ook zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog specifieke ‘oorlogszegels’ uitgegeven, die tot na de oorlog werden opgebruikt.

In chronologische volgorde behandelt Dam:

1. De periode vóór de inval in Nederland (tot 10 mei 1940) 2. De periode van de inval tot de capitulatie (tot 15 mei 1940) 3. De periode tijdens de volledige bezetting van Nederland (tot 14 september 1944) 4. De aanloop naar de bevrijding (vanaf 14 september 1944 tot 5 mei 1945) 5. De periode na de bevrijding (vanaf 5 mei 1945) Een briefkaart van Tilburg naar Alphen-Oisterwijk naar Wim Segers Datum afstempeling is 3 november 1944 een week naar de bevrijding van Tilburg. De briefkaart is

Heemkundekring Amalia van Solms

Het medisch portret van dokter Adrien Govaerts Op dinsdag 10 april vanaf 19.30 uur vindt in de aula van het Cultureel Centrum Baarle een lezing plaats door Jan van Eijck over d’n ouwe dokter Govaerts. Verder informatie over een mistige vroege vogeltocht op 25 maart. Dokter Adrien Govaerts: huisarts te Baarle en verre omstreken 1889-1949. Het is 150 jaar geleden dat Adrien Govaerts (1862-1949) werd geboren in Baarle-Hertog. Hij vestigde zich in 1889 als dokter wederom in Baarle en heeft er zijn diamanten jubileum nog gevierd! Wat heeft hij niet allemaal zien veranderen’ Van het antidifteriepaardenserum en het Röntgenkabinet tot aan de insuline, penicilline en de hartlongmachine toe. Hij zag het allemaal langskomen! Over zijn medische praktijk en de medische ontwikkelingen in zijn tijd, gaat Jan van Eijck uit Goirle u vertellen. Jan is al 26 jaar arts-conservator

van het Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek, maar kent ook als geboren Alphenaar “de jongen dokter Govaerts” nog! Het belooft een bijzonder interessante lezing te worden, op: Dinsdag 10 april, aanvang 19.30 uur in de aula van het Cultureel Centrum in Baarle. De lezing zal ongeveer 2 x 3 kwartier duren, en is natuurlijk verluchtigd met talloze anekdotes over dokter Govaerts (den ouwen dokter welteverstaan) en vele foto’s van hem en afbeeldingen uit vervlogen tijden. Die foto’s en afbeeldingen zijn afkomstig uit het doktersmuseum en het archief van Amalia! Uiteraard word dit alles geprojecteerd op het grote scherm.

Dr. Adrien Govaerts in zijn tuin aan de Pastoor de Katerstraat in Baarle-Hertog.

op 19 oktober 1944 geschreven. Hoewel het Zuiden bevrijd was, lag de postbezorging op haar achterste (tante Pos is de bijnaam van de PTT). Rond 20 oktober 1944 stond een berichtje in de krant dat post bezorging het meeste kans had bij inlevering bij het Rode Kruis. Deze bepaalde dan wat de beste postroute was: bezorging via het Rode kruis of de Posterijen. In dit geval is voor de Posterijen gekozen, zie het poststempel over het Rode kruis stempel. Met name censuur, militaire post en het terugsturen van post wegens o.a. verbroken postverbindingen hebben vele sporen op de poststukken achtergelaten in de vorm van strookjes en stempels. Tevens wordt post van/naar politieke organisaties (NSB, NAD, NAF) en het Rode Kruis behandeld. Ook deze dragen vaak herkenbare aspecten op de poststukken (lees: brieven/briefkaarten en documenten). Een boeiende lezing van 2 x 45 minuten met vele verrassende elementen! Dam van der Linden is geboren in Tilburg op 28 november 1944. Hij woonde eerder van 1974 tot 1987 in Hilvarenbeek en woont sinds juli 2003 weer in Hilvarenbeek. VUT/Gepensioneerd sinds 1 juli 2002, kwam hij uit een werkzaam leven bij Fortis Bank en van Lanschot Bankiers. Dam is tevens vrijwilliger bij het ‘40-’45 museum de Bewogen Jaren in Hooge Mierde. Voor meer inlichtingen over deze lezing kunt terecht bij: Wim Reijnders email w.reijnders@hi.nl Namens de Heemkundekring “Carel de Roy” Alphen en Riel Wim Reijnders.

Museumweekend Tijdens “Museumweekend” op zaterdag 14 en zondag 15 april 2012 is in het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen te zien een expositie “Bidprentjes”.

De werkgroep “Bidprentjes” organiseert een kleine expositie “Bidprentjes” te zien op zaterdag 14 en zondag 15 april in het Oudheidkundig Streekmuseum Baarleseweg 1 te Alphen. Het museum is open van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep “Bidprentjes” hard gewerkt om de grote aantal bidprentjes die ze hebben ontvangen te scannen en te benoemen, op te slaan in de computer en ze te verzamelen in diverse mappen. Deze werkgroep bestaande uit Rinus Timmermans, Jan Brunier en Marianne Kokx wil de gulle gevers van de “Bidprentjes” en geïnteresseerden dan ook dit jaar op zaterdag 14 en zondagmiddag 15 april het resultaat laten zien van deze werkzaamheden. De werkgroep wil in 2013 een grotere tentoonstelling inrichten maar omdat het “Museumweekend” is hebben we nu een voorproefje gemaakt om te laten zien dat we het afgelopen jaar niet stil hebben gezeten. Kom zeker eens kijken het is de moeite waard.

Bidprentjes inleveren: De werkgroep “Bidprentjes” van de Heemkundekring “Carel de Roy” is nog steeds op zoek naar bidprentjes. En als u tijdens de grote schoonmaak, de oude schoenendoos waar de bidprentjes in bewaard worden weer tegenkomt en waar men niet zo goed raad mee weet, breng deze dan mee naar de expositie in het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen, wij zijn er blij mee. Inleveren kan op elke dinsdag tussen 10 en 12.00 uur en op donderdag tussen 13.30 en 16.30 uur in ons museum. Ook kan men bellen 013-5081991 of mailen met Rinus Timmermans rinus.timmermans@ kpnmail.nl dan wordt een afspraak gemaakt hoe wij de bidprentjes in ons bezit kunnen krijgen. Bij voorbaat al onze dank en graag tot ziens. Namens het bestuur Heemkundekring, “Carel de Roy”, Alphen en Riel, Wim Reijnders.

De toegang is gratis. Ook niet-leden zijn welkom.

Wazige Vroege Vogeltocht

De grote wijzer van de klok een volledige slag in de rondte draaien, betekent dat de kleine wijzer zomaar een uur van je nachtrust afsnoept. Zou dat nou echt de reden geweest zijn dat er zondagmorgen 25 maart maar een kleine groep vroege vogelaars in de startblokken stond? De weerstations voorspelden massaal mooi weer. Dat werd het ook. Juist toen we in de auto zaten voor de terugweg, brak de lucht open en stond de zon al hoog aan een helderblauwe hemel! Maar toch werd het een mooie tocht.

Grijs en stil

Eigenlijk had het begin van de wandeling zich moeten afspelen onder één helder gejubel van wulpen, grutto’s, kieviten en scholeksters. Maar de omgeving van Groot Klotteraar in het Turnhouts Vennengebied is grijs en stil. Nee, helemaal stil is het niet. Er zingt een roodborst en een tjiftjaf, er roept een witte kwikstaart die zich ook laat zien, we horen een paar eenden snateren en in de verte ‘toeteren’ twee Canadese ganzen. Noodgedwongen richten wij onze kijkers op het kleine spul, dat in ons gezichtsveld komt. Wat is zo’n roodborsttapuitje een mooi vogeltje! En dan worden plotseling toch ook enkele weidevogels actief. Ver weg horen we een wulp jodelen, er roepen kieviten, maar vooral de grutto’s worden echt luidruchtig. Puur voorjaarsgeluid. Even verderop krijgen we zelfs een aantal van deze mooie vogels in beeld. Ook een paar wulpen en een bergeend krijgen we te zien. Naarmate de tocht vordert, horen we steeds weer de vink slaan en proberen we een boomkruipertje in het vizier te krijgen. Ter hoogte van de voormalige vuilnisbelt – nu een stuk wilder-

Dr. Adrien Govaerts in zijn auto met zijn dochters.

nis – presenteren zich ook nog enkele andere zangvogels.

Een stevig bakje

We stappen een kilometer of wat stevig door, maar laten ons graag even afleiden door een zingende boomklever. Via landgoedachtige lanen tussen loofbos en weiden – met hier en daar een poëtisch-informatieve tekst in plaatstaal - bereiken we de Klein-Engelandhoeve. Daar is sinds enige tijd een informatiepunt gevestigd. Voor ons was nu echter belangrijker dat er ook koffie geschonken wordt. Wij horen dat de uitbaatster op verzoek van ‘Amalia’ extra vroeg aanwezig is. Zij schenkt ons een stevig bakje koffie. Het landschap in deze streek wordt onder meer gekenmerkt door de aanwezigheid van lange lanen en dreven. Daarover lopen we een ruime lus om in de buurt van de ‘Zwartvenheide’ en de ‘Kasteeltjes’ bij een tweede weidevogelgebied te komen. De uitgestrektheid daarvan en het nog steeds beperkte zicht bepalen dat we het vooral moeten doen met de gelui-

den van de vogels. Langs de zuidelijke kant van het ‘Zwartwater’ bereiken we ons startpunt weer. We kregen niet wat we hoopten, maar iedereen is toch tevreden over deze vroege lenteervaring. Dank je wel ‘Amalia’. Een deelnemer.

v e r z e k e r i n g e h y p o t h e k e p e n s i o e n e b u d g e t c o a c h i n b e d r i j f s c o n s u l t a n c

n n n g y

tel: (0161) 451 720 www.roelandsverzekeringen.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

Stichting Jeugdwerk Baarle

‘t Jeugdhuisweekend vertrekt over 1 maand Nog precies 1 maand en ‘t Jeugdhuisweekend 2012 gaat van start. Op vrijdag 4 mei a.s. zal een bus van uit Baarle vertrekken richting Oostduinkerke, om daar een super gezellig weekend door te gaan brengen. Oostduinkerke is een stadje aan de Belgische kust. Juist ja, wij gaan ook dit jaar weer een weekend naar ZEE. Het is de leiding gelukt om een super modern kampgebouw af te huren. Het is een super nette kamphuis wat nog meer enkele jaren oud is. Het gebouw ligt direct naast het grootste duingebied van België en beschikt over veel soorten sportterreinen voor verschillende sporten. Maar het belangrijkste is, de Zee. Binnen 1 kilometer sta je met je voeten al in het water. Dat is toch gewoon te gek. Wat gaan we doen. Verschillende spelen, zowel binnen als buiten. We gaan natuurlijk uit van veel goed weer, dus uiteraard zijn we het meeste van de tijd buiten. Aangezien het strand heel dichtbij is, zullen wij daar natuurlijk wat activiteiten gaan doen. Ook gaan

we op zoek naar de winkels. Ook krijgen jullie nog genoeg tijd om iets voor jullie zelf te doen. Voor wie is dit weekend dan: voor... - iedereen vanaf groep 6 / klas 4 tot en met de 1ste klas van de middelbare school - diegene die niet kunnen wachten tot het volgende zomerkamp - jongelui die eens een weekend zonder ouders, maar met leeftijdsgenoten willen doorbrengen - iedereen die gewoon een weekend lol wil hebben met een hele groep jongeren en uiteraard ook de leiding De kosten voor dit weekend zijn: € 32,50 (leden ‘t Jeugdhuis € 27,50). Hier zit alles inbegrepen. Eten, drinken, verblijf en vervoer gedurende

PAGINA 30

het hele weekend. Onze koks zorgen er voor dat jullie niets te kort komen. Uiteraard gaan we ook een bezoek brengen aan het stadje. Om daar iets te kunnen kopen, moet je wel zelf geld meenemen. Verzamel een gezellige groep vrienden en vriendinnen rond je en geef je snel op. Eén ding is zeker, je zult hier zeker geen spijt van krijgen. Om te weten hoeveel deelnemers er op 4 mei met ons op weg gaan naar een super weekend, moet je jezelf opgeven. Dit kun je doen door het invullen van het inschrijfformulier. Dit formulier kun je vinden op onze site (http://jeugdwerkbaarle.org/activiteiten/jeugdhuis/). Edwin Bruurs, 06-44274851; Sandra Cornelissen, 06-18130045; Koen Raeijmaekers, 06-29241611. De deelnemers van de afgelopen jaren kunnen het bevestigen: de weekenden van ‘t Jeugdhuis zijn er om nooit meer te vergeten. Vraag snel na bij je vrienden en vriendinnen wie er allemaal samen met jou een super weekend willen beleven. De leidinggroep heeft er al heel veel zin in, jij toch ook?! Groetjes, Edwin, Lotte, Frank, Kaat, Vincent, Sandra, Stefan, Tineke, Pepijn, Koen en ??

Stichting Jeugdwerk Baarle

Volgende week zaterdag hebben we een stormbaan voor jullie geregeld! Let op: de stormbaan is NIET IN DE JEUGDWERKLOKALEN maar in de

AULA VAN HET SOB GEBOUW! Graag zien we jullie volgende week weer! Nog een belangrijk aandachtspunt: wij verzoeken de ouders/ver-

zorgers om uw kind(eren) boven bij de entree af te zetten en ze daar om 16:30 uur weer op te halen. Dit i.v.m. de veiligheid van uw kind(eren). De KROKOKLUB is er (bijna) iedere zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur in onze jeugdwerklokalen. Er worden verschillende dingen voor jullie georganiseerd, elke week weer wat anders. Een middagje KROKO kost normaal gezien voor niet-leden € 1,50 en voor leden €1,-.

Overgangsproef van A naar B

Van de A- naar de B klas staan er 5 geleiders gereed en van de B- naar de C klas 4. ‘s Morgens om 9.00 uur staat er ook 1 geleider voor de overgang van Gehoorzaamheid naar Agility. Deze geleider doet later ook de overgang van B- naar C klas. De hond is met de 2e proef wel wat vermoeid en dat laat zich zien in de behaalde punten. Met het goede weer in het vooruitzicht zal het de komende maanden druk zijn op de velden en

wordt er goed geoefend voor het behalen van het brevet en de wedstrijden die binnenkort op het programma staan. De brevetproef wordt gehouden op 16 mei, wedstrijd Agility staat voor 15 april op het programma en de wedstrijd gehoorzaamheid met hemelvaart 17 mei. Iedereen is op deze dagen welkom om te komen kijken, de terreinen van HV Baarle zijn vrij toegankelijk voor publiek.

1 april Naam hond, Ras, Geleid-er(-ster) Ptn op 60 Orchid, Mechelse Herder, v.den brandt Marie Jose 60 Tessa, Duitse Herder, Koijen Hans 50 Diesel, Teckel, Struijs Monique 60 Bora, Kruising, v.Minderhout Jos 58

Overgangsproef van B naar C Naam hond, Ras, Geleid-er(-ster) Abbey, Border Collie, Sheridan Bettina Rex Labrador, Staes Simon Guus Labrador, Lub Janneke Balou, Pyrenese Berghond V.Gils Fons

Ptn op 70 57 68 61 65

Toelating tot Agility Naam hond, Ras, Geleid-er(-ster) Abbey, Border Collie, Sheridan Bettina

‘’En daarom ben jij uitgenodigd, omdat je zo speciaal bent! Zoals elk jaar vindt ook dit jaar weer de roodharigendag plaats in Breda. Dit gaat gebeuren in het weekend van 1 en 2 september 2012. Wij willen vanuit Alphen met een groep genodigden, met jou dus, op zondag 2 september 2012 hier een heel bijzondere dag van maken. De bedoeling is om met zoveel mogelijk roodharige schoonheden (en de rest van hun gezinnen) richting Breda te gaan. Onderweg moeten natuurlijk de magen worden gevuld, en organiseren we een heerlijke picknick, hopelijk in de buitenlucht. Natuurlijk laten we deze kans niet voorbij gaan om een mooie groepsfoto te maken. Daarna gaan we lekker genieten van alle activiteiten in Breda. Hier kun je zelf je eigen invulling aan de dag geven. Rond 16.00 uur reizen we terug naar Alphen, waar we deze dag eindigen met een etentje. Wij vinden het super als je meegaat, heb je hier zelf ook zin in, dat zijn dit de spelregels: - Opgeven voor 1 mei 2012 via j.lemans@hetnet.nl. Graag willen wij

dan weten hoeveel personen er mee gaan. Ook voor vragen kun je hier terecht. - Zoals je zult begrijpen zal er een vergoeding worden gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal deelnemers. Hierover geven wij echter zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid. Voor meer info over deze dag, kijk op www.roodharigen.nl p.s. Indien je van nature geen rood haar hebt, hoef je het natuurlijk niet speciaal te verven. Natuurlijk ben je met zwart, bruin, blond of grijs haar ook welkom, als je maar een goed humeur meebrengt. We maken er met ons allen een superdag van!

Schrijftalenten gezocht

HV Baarle heeft de overgangsproef weer achter de rug Het is te merken dat het weer verbeterd is, drukte op de velden van de HV Baarle. En deze eerste zondag van april zijn er maar liefst 9 kandidaten voor de proef.

Rood haar was nog nooit zo bijzonder...

De Schrijfestafette gaat weer van start

Stormbaan bij de Krokoklub Afgelopen zaterdag was het bij de Krokoklub Levend Cluedo. Jullie kregen een mysterie om op te lossen. Er was een hondje ontvoerd en jullie moesten uitzoeken wie dat waar en wanneer hadden gedaan. Vervolgens gingen jullie de zolder, discozaal, biljartzaal en gangen afzoeken. Jullie hadden allemaal het mysterie opgelost. Nicole had het hondje ontvoerd in de badkamer in de zomer. De winnaars kregen een knuffelhondje en snoep.

Alphen goes to Breda

In het kader van de Week van de Amateurkunsten (27 april tot 6 mei) organiseren de Benebib-bibliotheken, Baarle-Hertog-Nassau, Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel, weer een SCHRIJFESTAFETTE. Uitgaande van hetzelfde 1e hoofdstuk gaan diverse groepen van een aantal amateurschrijvers proberen tezamen een -afgerond- verhaal te schrijven. Elke week verschijnt er een nieuwe bijdrage en iemand anders schrijft het volgende hoofdstuk. De volgorde zullen wij bepalen, maar de inhoud is dus nog voor iedereen helemaal onbekend! Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een echt boek! Iedereen kan het verhaal voortdurend volgen via een weblog, die hiervoor speciaal gemaakt zal worden. Eerdere titels: “Oorlogsverdriet; Angst en spanning in Baarle”, geschreven door 10 auteurs. Daarna ja verscheen: “Alp-

honsine, een vervolgverhaal in drie versies” (14 auteurs). En vorig jaar werkten maar liefst 22 schrijvers mee aan het verhaal “Ongekuist verleden”, waarbij schrijfster Diane Broeckhoven het eerste hoofdstuk schreef. Na het succes van deze voorgaande edities, hopen we dat ook nu weer veel deelnemers zich aan zullen melden. Indien u wilt meeschrijven aan deze Schrijfestafette kunt u zich opgeven bij de bibliotheek. Dit kan via email: p.vandenheijkant@theek5.nl, telefonisch: 013-5078351 (Nld.) of 014 699492 (Blg.) óf, tijdens openingsuren aan de balie. Graag vóór vrijdag 20 april a.s.

Reserveren voor Margriet is niet zo moeilijk

Tips and Tricks Kaarten voor Margriet en ons eigen Chaams Cambokoor zijn te verkrijgen via: info@skac.nl of tvaneeuwen@planet.nl

Kent u Margriet Eshuis nog niet? Dan moet u juist gaan komen! Hartelijke groeten, bestuur, SKAC

Ptn op 80 73

Het Hoge Veer ook Versier een slak van gebakken klei en voor verpleeghuiszorg doe mee met de kunstmarkt op 9 juni Stichting Amateurkunstmarkt Alphen-Chaam

Twee jaar geleden was het versieren van een varken het onderwerp, vorig jaar het bewerken van een glasplaatje. Dit jaar is gekozen voor een slak, vanwege de Cittaslow activiteiten van

de gemeente Alphen-Chaam. De slak is te koop voor € 10,00. Nadat u deze versierd hebt naar eigen inzicht kunt u hem op een verkoopadres weer inleveren: u doet zo mee met de wed-

strijd. En natuurlijk zijn er ook leuke prijzen te winnen! Alle ingeleverde slakken worden tentoon gesteld op de kunstmarkt, die gehouden wordt op zaterdag 9 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur in Chaam. Op het Raadhuisplein en rondom de Ledevaertkerk zullen dan weer vele kramen opgesteld staan. Na afloop van de kunstmarkt (om 17.00) uur kunt u uw slak weer ophalen. De slakken zijn verkrijgbaar op de volgende locaties: In Chaam bij het VVV kantoor (Raadhuisplein) en in de bibliotheek (Gilzeweg 12) tijdens openingstijden. In Alphen bij Gerda Oomen, Goorstraat 2a, tel. 06-50995169. In Galder/Strijbeek bij Toos Diepstraten, Galderseweg 33, Galder, tel. 076-5612835. Graag vooraf even bellen. De oplage is beperkt: dus wees er snel bij! Wilt u meer informatie, of heeft u interesse om zelf ook deel te nemen aan de kunstmarkt? Kijk dan op onze website: www.kunstmarkt-ac.nl

Zorgorganisatie Het Hoge Veer te Raamsdonksveer heeft, naast verzorgingshuis-appartementen, ook 24 verpleeghuis-appartementen voor mensen met dementie en 24 verpleeghuis-appartementen voor mensen met lichamelijke beperkingen.

Het unieke van de verpleeghuisappartementen voor mensen met lichamelijke beperkingen is dat deze niet op een aparte afdeling zijn gesitueerd, maar dat men gemixt tussen de verzorgingshuisbewoners woont. Verder heeft iedere verpleeghuisbewoner, net als de verzorgingshuisbewoners, een eigen woon-/slaapkamer met pantry, toilet en wasgelegenheid. Echtparen beschikken zelfs over een gescheiden woon- en slaapkamer. Dat verpleeghuisbewoners beschikken over een eigen woon-/slaapkamer is in Nederland helaas nog lang niet overal gebruikelijk, daar men in veel verpleeghuizen nog altijd een slaapkamer moet delen met meerdere mensen. In aanloop naar de nieuwbouw is bovenstaande al een uitwerking van de visie van Zorgorganisatie Het Hoge Veer: ‘mensen moeten kunnen blijven wonen waar ze wonen’ en ‘de zorg moet naar de mensen toe komen en niet andersom’. Vanaf heden

is het dan ook zo dat de mensen die in het verzorgingshuis wonen, niet meer hoeven te verhuizen naar een verpleeghuis. Bij een toename van zorg kan men in hetzelfde appartement blijven wonen. Dat houdt tevens in dat b.v. echtparen niet meer gedwongen uit elkaar hoeven te gaan. Zorgorganisatie Het Hoge Veer werkt met betrekking tot de verpleeghuiszorg nauw samen met de Riethorst Stromenland. Zorgorganisatie Het Hoge Veer huurt de medische en paramedische zorg in bij De Riethorst Stromenland. De medewerkers van Zorgorganisatie Het Hoge Veer leveren de verzorging, verpleging en begeleiding. Wilt u meer informatie of wilt u gebruik maken van deze voorziening, neemt u dan vrijblijvend contact op met de consulente van Zorgorganisatie Het Hoge Veer: Josien van Dooren (06-23866745 of 0162-513450).


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 31

Glasvezelnieuws Baarle-Nassau en Ulicoten Baarle-Nassau en Ulicoten kozen overtuigend voor glasvezel. Daarmee bent u helemaal klaar voor nu en de toekomst. En kunt u genieten van internet met de snelheid van het licht, superieur beeld en geluid op uw tv en tal van waardevolle nieuwe diensten. Naar verwachting zal het hele traject ongeveer 10 maanden in beslag nemen.

Dit moet u weten.

Wie wordt úw serviceprovider? Eenvoudig overstappen op televisie, internet en telefonie via glasvezel? Met de meeste ervaring geeft Concepts altijd thuis. Surf snel naar www.concepts.nl

Met de Glasvezel Alles-in-één-Pakketten van KPN haal je het beste in huis. www.kpn.com/glasvezel

Geen moeilijke keuzes, met allerlei pakketten en gedoe. Maar in één keer klaar voor nu en straks: internet, TV, bellen… alles dus. Lijbrandt, glasvezel, klaar. www.lijbrandt.nl/baarlenassau

EINDELIJK. ALLE VRIJHEID OM TE KIEZEN. Van echt glasvezel hebt u pas écht plezier. U hebt al glasvezel volgens uw kabelmaatschappij? Helaas, dat is maar ten dele waar! Een deel van het bestaande netwerk van de kabelmaatschappijen is van glasvezel en een deel van coaxkabel of koperdraad. Dat laatste stuk beperkt de mogelijkheden enorm. Vergelijk het met een snelweg die opeens overgaat in een zandpad. In uw woning reikt het glasvezel straks daadwerkelijk tot in de woning. Alleen op die manier kunt u volop profiteren van de

Wel een aansluiting, nog geen signaal.

Uw woning is met een glasvezelaansluiting helemaal klaar voor nu en straks. U bent nu voorbereid op een toekomst van tv in 3D en tal van interactieve diensten die een andere manier van werken, leren, communiceren en ontspannen inluiden. Toch hoeft u daar niet op te wachten. Want zodra u uw glasvezelaansluiting activeert, ontdekt u de bijzondere voordelen. De glasvezelaansluiting hangt nu of binnenkort al in uw huis en het is een kleine moeite om ervan te gaan genieten!

Uw verbinding met de wereld begint in de polder. Glasvezel van Solcon. Geen zorgen. www.solcon.nl/glasvezel

Landelijk netwerk

Wijkcentrale

De hoge snelheid van glasvezel is één, maar bij XS4ALL is het kwaliteitsnetwerk en de service die daarbij hoort even belangrijk. www.xs4all.nl/glasvezel

Welkom met uw vragen. snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van écht glasvezel. En dat is een wereld van verschil.

Kies uw serviceprovider. Om van glasvezel te kunnen profiteren, moet u overstappen op een serviceprovider die tv, internet en telefonie via het glasvezelnet aanbiedt. Glasvezel is een ‘open’ netwerk, dat is een verschil met het kabelnetwerk. Alle serviceproviders mogen hierop hun diensten aanbieden. Elk van deze serviceproviders heeft interessante pakketten, voorwaarden en acties. Op www.eindelijkglasvezel.nl/baarlenassau stellen de serviceproviders zich uitgebreid aan u voor. Doe de postcodecheck en vergelijk het aanbod van de serviceproviders. Dan weet u direct welke serviceprovider het beste bij u past. Of kom langs voor een persoonlijk, onafhankelijk advies in ons glasvezelservicepunt. Aan de Visweg 2 in Baarle-Nassau.

Over glasvezel is veel te vertellen. Daarom bent u van harte welkom in ons glasvezelservicepunt. We nemen alle tijd voor uw vragen en kunnen u uitgebreid en onafhankelijk informeren over de abonnementen van de serviceproviders in uw gemeente.

Direct meer weten? Ga dan naar www.eindelijkglasvezel.nl/baarlenassau.

Het Glasvezelservicepunt. Visweg 2 5111 HJ Baarle-Nassau (013) 799 90 01 baarle-nassau@reggefiber.nl Vanaf 1 april is ons glasvezelservicepunt alleen geopend op de zaterdag. Aarts Beeld & Geluid hanteert haar eigen reguliere openingstijden.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 32

2e

1

PaasDag oPen!

1

2

3

Zes kwaliteitszaken ✔ Enorme keuze

voor ieder budget

✔ Alles op het gebied voor uw woning op bedrijventerrein De Kets

✔ De beste merken

Bedrijventerrein foto’s: RPQ-fotografie

VOOR AL UW DEUREN! 2

Actie bij Snoeren Kozijnen: 3 Profiteer nú, als particulier, van scherpe aannemersprijzen! We hebben prima nieuws in barre tijden. Bij snoeren kozijnen profiteren particulieren nu ook van onze aannemersprijzen. snoeren kozijnen neemt u al het werk uit handen. Van fabricage tot montage en eventueel schilderwerk. u heeft er geen omkijken naar! keer op keer bewijzen we de ideale partner te zijn.

Binnendeuren vana

e 149,-

f

Laat u overtuigen door onze ruime keuze

kozijn en

dakk apelle n

Tu in de ur en

sc hu ifpu ie n

Voordeur vanaf

e 399,DEUREN

PLAFONDS

KASTWANDEN

VLOEREN

Poolsestraat 12 Kaatsheuvel T (0416) 27 85 79 F (0416) 27 95 60 E info@deur-interieur.nl I www.deur-interieur.nl

Vakmensen met meerwaarde voor uw woning! Wij kunnen alles bij u thuis monteren! AK Deur & Interieur heeft een eigen montage- en servicedienst.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur Vrijdag koopavond tot 20.00 uur Zaterdag tot 17.00 uur

Acties zijn exclusief glas en geldig t/m 30 april 2012. Vraag naar de voorwaarden.

Uw Kozijnen ergenS goedKoPer gezien?

Neem uw offerte mee en wij laten u zien dat wij gegarandeerd de goedkoopste zijn.

Ook voor al uw ramen, deuren, erkers, garage- en tuindeuren, luiken en hang- en sluitwerk moet u bij Snoeren zijn. Kwaliteit waar u jarenlang plezier aan beleeft.

Al meer dAn 25 jAAr vAkmAnschAp uit kAAtsheuvel FrAnkrijkstrAAt 10, kAAtsheuvel, 0416 - 280 310, OOk zAterdAg Open, geen kOOpAvOnd. WWW.snoerenkozijnen.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

2e

2e

6

PaasDag oPen!

PaasDag oPen!

4

PAGINA 33

5

6

in Kaatsheuvel

2e

PaasDag oPen!

✔ Eigen vakkundig montage team

✔ U wordt geholpen

door de eigenaar zelf of ervaren vakmensen

✔ Eigen gratis

parkeerterrein

De Kets

! j i b t h c i d d Vertrouw 5

Prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn incl. BTW en netto-netto prijzen. Prijswijzigingen, zet- en typefouten voorbehouden. Op=Op

4

BETONSTEEN

NATUURSTEENTEGEL

Gespindeld, 20x30x6 cm In de kleuren antraciet, grijs/ zwart, bronze en nevada

Natural Black, in de afmetingen 50x50, 60x60 en 80x80 cm, 3 cm dik

vanaf

13,

19,95

95

per m2

per m2

Zwart ZF, 60x60x6 cm

17,95

KUNSTGRAS Diverse soorten

vanaf

31,

BETONTEGEL

15

per m2

per m2

Tuintafel HANNAH 70x100x100 cm

127,95 Tuinstoel HANNAH

2e PAASDAG GEOPEND 10.00 - 17.00 UUR

69,85

AMERIKASTRAAT 18 | 5171 PL KAATSHEUVEL | T: 0416 280055

www.jac-klijn.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 34

Meubelen, Tuinmeubelen, Camping 1ste Paasdag Werken Vrijetijdskleding De Goedkoopste kwaliteitsmeubels GESLOTEN 2de Paasdag Leger- en Feestkleding GEOPEND!! by Legerstock Weelde • Barbecues • Gasbarbecues • Houtskoolbarbecues • Electrische barbecues • en aanverwante artikelen

AAnbieding: Tafel e129,00 Stoelen e49,95 per stuk Ecru en zwart

Ruim gamma campingartikelen

Partij bloempotten zeer lage prijzen! Legerstock Weelde is al tientallen jaren het juiste adres bij uitstek voor al uw artikelen zoals meubels, kampeer- artikelen, partijgoederen en dergelijke. Ruime sortering moderne eiken en klassieke meubelen en bankstellen op voorraad. Ruim gamma: werk – vrijetijds en legerkleding

Koningsstraat 29 2381 Weelde Tel.: 0032 (0)14 65 86 30 Fax: 0032 (0)14 65 94 43 E-mail: info@legerstockweelde.be

ma. gesloten ,Kijk di t/mop vrij onze 10.00 totsite 18.00 , za en 10.00 tot 17.00 uur voor dezo openingstijden:

www.legerstockweelde.be

OOK OP ZONDAG OPEN van 10.00 tot 17.00 u WerkgezochtWegens Vlooienmarkt Zo 15 Apr samenwonen zoek ik in de Rijen, Margriethal woonplaats Baarle Nassau (10-16u) 06-53.777.967 een baan. Mail: siei57np@ kpnmail.nl of 013-5903396

De ketel met ‘t meeste warmwatercomfort Daalderop

Gezocht: lassers en slijpers (met VCA), hoveniers, manusje-van-alles. Incomet 06 50260687

Standaard 2de CV-circuit - 5 jaar all-in garantie Uw Daalderop-Dealer:

Uw Bosch Dealer:

T.S.C. Gosens B.V.

Biestraat 1 - 5126 NH Gilze Tel.: 0161-451812 - GSM: 06-20747678 www.tscgosens.com - info@tscgosens.com

Onderhoud en repratie van alle merken gastoestellen. Onderdelen op voorraad van Bosch, Radson, Nefit, Daalderop en Intergas. Tevens ruime sortering in CV materialen, water/gasfittingen, pvc hulpstukken en elektrotechnische materialen

HAAL NU JE RIJBEWIJS. VOOR €1399 KRIJG JE 30 UUR RIJLES, PROEFEXAMEN EN PRAKTIJKEXAMEN. MELD JE DEZE MAAND AAN EN PAK NOG EENS € 50 KORTING.BEL 06-20509974. ANDERE TAAL? ENGELS OF DUITS GEEN PROBLEEM. TOT ZIENS BIJ RIJSCHOOL CARL-RENE

Automobielbedrijf de Groot voor een betrouwbare occasion www.degrootautos.nl

De Glazenwasser Cleaning & Glazenwassersbedrijf • 06-510 55 902 • Schoonmaken trespa en dakgoten • Professioneel • 25 jaar ervaring • Betrouwbaar • Vakkundig • Kwaliteit

Bel... Hamels

back to basic ...

Al 45 jaar uw occasiondealer automobielbedrijf

Voor uitgebreide informatie, bezoek onze website met foto’s

www.degrootautos.nl of bel 0161-411224

Tuinman, verzorgt graag Vlooienmarkt Zo 15 Apr uw tuin,landgoed of Rijen, Margriethal bedrijf. tel.0613457844 (10-16u) 06-53.777.967

erkend keuringsbedrijf APK

airCo Service

de Groot oude rijksweg 235 (breda-tilburg), 5124 Na molenschot

PAAs-show PAAszAterdAG en tweede PAAsdAG

nu teGen de scherPste Prijzen! PAAszAterdAG GeoPend vAn 09.00uur tot 17.00 uur tweede PAAsdAG GeoPend vAn 10.00u to 16.00 uur

ruim 150 auto’s in alle prijsklassen vanaf €950,- tot €40.000,-. Bijna alle merken en types en bouwjaren op voorraad van Alfa tot volvo. ook voor rePArAties, BAnden, onderhoud, schAde en ruitrePArAtie!

Bredaseweg 35a, 4844 CK Terheijden Telefoon: 076-5934139

www.spijCK.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 35

‘Te gast bij’ met Jeroen Bastiaansen en parochiebestuur Ulicoten Donderdag 5 april kunt u om 19.00 uur bij de Lokale Omroep Baarle luisteren naar het programma ‘Te gast bij’. Presentatoren Ron Oosterbaan en Cees Raats ontvangen leden van Parochiebestuur Ulicoten. Zij geven uitleg over restaura-

tie orgel en komend concert op 14 april. Welke opleidingen worden op 2 juni gepresenteerd op de campus Turnhout? Uitleg hierover komt van Jeroen Bastiaansen. ‘Te gast bij’ wordt herhaald op dinsdagavond 10 april direct na het(jw)

Opstartgroep hardlopen loopgroep Chaam

Hardlopen voor beginners in Chaam

Om aan de opstapgroep deel te nemen heb je geen sportieve achtergrond, loopervaring of een bepaalde conditie nodig. Iedereen vanaf 16 jaar kan zich inschrijven. Twaalf weken lang verzorgt een ervaren trainer de looptraining waarbij op een laagdrempelige en verantwoorde wijze kennis gemaakt wordt met de loopsport. Plezierig, verantwoord en ontspannen sporten is hierbij het uitgangspunt. Door te lopen onder deskundige begeleiding ga je verantwoord met lopen van start en

train je niet te snel en te hard. Doordat je in groepsverband loopt stimuleer je elkaar, wat ervoor zorgt dat je het traject makkelijk kunt volbrengen. Tijdens de trainingen van de opstapgroep wordt aandacht besteed aan: - looptechniek - blessurepreventie - trainingsopbouw - loopschoenen en - kleding en allerlei “neven” zaken die met lopen te maken hebben. Na afloop van de opstapgroep heb je een

Open toernooi TC Alphen Voorbereiding open toernooi TC Alphen 2012 alweer in volle gang. Op 26 maart 2012 is de commissie weer bij elkaar gekomen om het toernooi van 2012 voor te bereiden. Ook dit jaar zal het weer een groot feest worden op en rond de banen van ons

tennispark van 16- t/m 24 juni 2012. Noteert u deze week dan ook maar alvast in uw agenda! Het is nog te vroeg om u nu al te laten weten wat u allemaal kunt verwachten, maar zodra er meer bekend is, dan hoort u dit van ons. Graag uw aandacht voor het volgen-

goede basis gelegd om 5 km hard te lopen en kun je meedoen aan de Chaamloop. Hiertoe ben je uiteraard niet verplicht. Je bent na de opstartgroep ook niet verplicht om lid te worden van loopgroep Chaam. Maar mocht het hardlopen in verenigingsverband je bevallen, dan ben je uiteraard van harte welkom bij onze loopgroep waarin alle loopniveaus vertegenwoordigd zijn. De training wordt gegeven in het bosgebied rondom Chaam van 19:30 tot 21:00 uur. We starten op maandagavond 16 april a.s. Het gehele traject omvat 12 trainingen. Aanmelden kan via de website van loopgroep Chaam http:// www.loopgroepchaam.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen met Adrie van Dongen: 06-10 22 60 90. de: Bij de onderdelen staat vermeld dat bij cat. 4 20+ van toepassing is, en voor de overige onderdelen 25+. Dit is niet juist: voor de onderdelen 4 en 5 geldt de leeftijd 20+ en voor alle andere onderdelen geldt de leeftijd 25+. Tot zover het eerste nieuws vanuit de commissie. U zult nog vaak van ons horen.  Toernooicommissie TC Alphen.

Baarles golfteam eindigt tweede op Princenbosch Zoals bekend speelde het Boal’s golfteam op 28 maart 2012 zijn eerste wedstrijd voor de competitie. Het weer zag er die ochtend niet fraai uit. De baan lag gehuld in een dikke vette grijze mist. In het clubgebouw was het echter een drukte van belang. In de ruimte wachten een 20 tal dames om hun wedstrijd voorafgaande aan die van de Nobra te spelen. De dames mochten echter van de Marschall niet de baan op omdat het te gevaarlijk was. Een bal op snelheid is al gevaarlijk als hij op je afkomt maar eentje verstopt in de dichte mist ziet niemand aankomen, ook al hoor je iemand fore roepen. Na 10 uur trok de mist op en konden de dames de baan in. Dit gaf rust en ruimte in het clubhuis om de te-

genstanders van het Boal’s team te ontvangen. Na het regelen van de scorekaarten, verrekening van de stablefordpunten aan de hand van ieders handicap kon er om 12.30 uur gestart worden op de 1e hole van lus A. Na 18 holes gespeeld te hebben werden de punten van de 4 beste spelers van die dag van ieder team opgeteld. Hierbij bleek het Baol’s in totaal 142 stableford punten te hebben gehaald. De dames van golfclub Hitland uit Nieuwerkerk aan de IJssel waren iets beter en hadden 144 punten gehaald. Van Boal’s waren Leo van Gestel en Martin Kroeze met respectievelijk 37 en 36 stableford punten de beste. Na twee wedstrijden blijkt dat Martin al sterk in zijn spel zit en dit belooft veel voor de komende wedstrijden.

Ommetje Galder wandelen U heeft er vast wel van gehoord, ze worden steeds bekender, de ommetjes in de gemeente Alphen-Chaam. Ommetjes zijn korte wandelingen welke men vanuit de het dorp makkelijk even kan doen en waarvan de afstand niet al te lang is. In samenwerking met verschillende verenigingen, stichtingen en gemeente zijn deze ommetjes tot stand gekomen in 2011. Van de ommetjes zijn algemene beschrijvingen gemaakt welke onderweg op centrale plaatsen te lezen zijn. Voorts zijn er folders zodat men met de kaart in de hand de ommetjes kan lopen. Natuurlijk zijn de ommetjes uitgepaald zodat fout lopen nagenoeg is uitgesloten. Mark en Ley heeft het plan opgevat om van de zondagwandeling vanuit Baarle alle ommetjes te gaan wandelen. Ommetje Alphen Boshoven 13,5 km, bestaat uit twee gedeelten welke apart gelopen kunnen worden. Ommetje Alphen Oosterwijk 6,6 km, ommetje De Hoevens Alphen 7,4 km, ommetje Kwaalburg

Alphen 8,3 km, Het Broek Chaam 6,4 km, ommetje kapel Chaam 3,2 km, ommetje Schuurkerk Chaam 8,2 km en ommetje Jacobskapel Galder 2,4 km. De wandelingen van Mark en Ley vanuit Baarle Nassau zijn altijd op de tweede zondag van de maand en starten om 09.30 uur vanaf de parkeerplaats op de loswal achter het wokrestaurant. Omdat men niet altijd naar Baarle hoeft te komen als men uit Alphen, Chaam of Galder komt, starten we daar wat later zodat we met de Baarlese deelnemers nog naar Galder kunnen rijden. De ommetjes van Alphen en Chaam hebben we gelopen nu

Spinning dag bij Keth’s Body Centre brengt super opbrengst

nieuws van 18.00 uur. U kunt de lokale omroep beluisteren op de radio op 87,8 Mhz op de fm. Via de kabel op 91.1 en via internet op: www.omroepbaarle.nl/luister live

SP RT- nieuws

De dagen worden weer langer, het weer wordt beter. Je wilt naar buiten om aan je conditie te werken en een beetje van de omgeving te genieten. Hardlopen is dan een ideale bezigheid. Heb je nooit aan hardlopen gedaan? Of loop je zelf al, maar kun je af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken? Dan is de opstapgroep van Loopgroep Chaam iets voor jou. De opstapgroep start op maandag 16 april.

88 spinners en sponsoren halen € 5050,-- op

Martin is altijd al sterk in zijn lange slagen maar Leo moet het vooral hebben van zijn korte spel en met name het putten. Ook nu weer bleek dat hij kans zag puts te maken van meer dan vier meter en als je dat kunt ben je in staat een hele goede score neer te zetten. Hou vol Leo. Na afloop was er een goed diner in het clubhuis en werden de verhalen over de gelopen wedstrijd nog eens (al dan niet wat aangedikt) verteld. Al met al een prachtig geslaagde dag met een goede’s uitgangspositie voor het Boal’s golfteam. De volgende wedstrijd zal gehouden worden op 23 april 2012 op de golfclub Concordia in Zoetermeer. Er is dus nog even wat ruimte voor training. is het laatste ommetje van Galder aan de beurt. We proberen altijd zo tussen 12.00 en 12.30 uur terug te zijn, normaal loop je 4 km per uur, dat moet lukken. Daarom bij deze de oproep om de tweede zondag van april (eerste Paasdag) om 10.00 uur klaar te staan bij de Jacobskapel in Galder . Ommetje Galder is een kort ommetje, daarom plakken we er een lus aan vast zodat we toch een kleine 6 km te wandelen hebben. Het is voorjaar en de meeste wilde voorjaarsbloeiers kunnen we tegenkomen op de route. Daarom zien we u a.s. zondag 8 april om 10.00 uur aan de Jacobskapel in Galder voor het laatste ommetje, wij komen vanuit Baarle en vertrekken daar om 09.30, dus als we verlaat zijn weet u waarom. Vanaf mei gaan we weer iedere tweede zondag van de maand vanuit Baarle wandelen, samenkomst op de parkeerplaats achter het wokrestaurant vanaf 09.30 uur , 

namens M&L , H. Cornelissen

Voor de 3e keer een super spinningdag bij het kleine maar sfeervolle Keth’s Body Centre met een super opbrengst. Op zondag 1 april stapten om half negen de eerste spinners al binnen. Ze stonden te trappelen van ongeduld van de aftrap te doen als de eerste van 8 groepen. Hun start was om negen uur. Zelfs op dit vroege tijdstip hadden de spinners over belangstelling niet te klagen. Om tien uur arriveerde Evert van der Zee. Evert is een video instructeur van Visual Sports. Veel spinners doen hun uurtje spinning al jaren op video beelden van Evert. Op deze dag doet hij 2 sessies live en zonder film. Dat Evert er was zorgde voor nog meer enthousiasme, veel deelnemers die in zijn les wilden fietsen en ook heel veel supporters op. Evert, die belangeloos uit Arhnem was overgekomen, stelde de spinners en bezoekers niet teleur. Vol vuur en elan bracht hij zijn power over op de spinners en kreeg ook het publiek mee. De spinners verrasten de organisatie met enveloppen waarin niet alleen het inschrijfgeld zat maar ook een bedrag waarvoor zij zich hadden laten sponsoren. Ook dit jaar droegen de vaste sponsoren Ad Spapens Brood en banket, JumpyJoy attractieverhuur, Copy Plus, Bloemsierkunst de Roozelaar en Horeca Groothandel Tilburg BV bij aan deze dag door hun producten gratis beschikbaar te stellen. Kethlin Biemans: “Het is geweldig om steeds maar weer die mooie successen terug te lezen op de website van de stichting. Zo mooi om te lezen hoe de dolfijnondersteunde therapie de kinderen met hun beperking beter maakt in hun dagelijks functioneren. Als je dan ook nog weet dat het bestuur, zonder een cent voor hun werk te krijgen, heel veel uren in de stichting steekt dan is het voor mij maar een kleine moeite om een spin-

K.B.O. Baarle-Nassau

Koersballen Vrijdag 30 Maart 22 Spelers waren aanwezig en de resultaten luidden als volgt: 01. Tonnie Braspenning 25 ptn 01. Mary Henebiens 25 01. Gerard Jansen 25 02. Ellie Brosens 24 02. Riet Brouwers 24 02. Ans van Iersel 24 02. Liesbeth Leyten 24 03. Piet Jansen 23 03. Frans Zirkzee 23 04. Toon Peters 22 04. Anneke Remmen 22 05. Hilde van Oostende 21 06. Roos Backx 17

ning dag te organiseren zodat wij ze aan meer financiële middelen kunnen helpen om het doel van de stichting te kunnen realiseren”. Nadat om vijf uur de laatste spinners de douche opzochten werd er nog even nagepraat en kon de organisatie het geld gaan tellen. Tot grote verbazing en verrassing van de organisatie kon het indrukwekkende bedrag van maar liefst € 5050,00 aan stichting Tess worden overhandigd. Een super resultaat zeker als je weet dat Keth’s Body Centre maar 11 spinners per uur kan plaatsen.

Over stichting Tess:

Stichting Tess is een organisatie die dolfijnondersteunde therapie voor kinderen met het syndroom van down, autisme of een andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/of motorische beperking bij het Curacao Dolphin Therapy & Research Centre mogelijk te maken. Deze therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling in de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving te kunnen zorgen. Voor meer informatie over de stichting en hoe te steunen: www.stichtingtess.nl 06. May Kusters 07. An van Gerwen 07. Mireille Verheijen 08. Ria de Bont 08. Maria van Kerkhof 09. Riet van Dorst 09. Nellie Frijters 09. Stan van Sas 09. Maria Verhoeven

17 16 16 15 15 14 14 14 14

Tonnie, Mary en Gerard goed gespeeld. Dat belooft wat voor de toekomst. In het eerste kwartaal waren de totaal cijfers als volgt: 01. Liesbeth Leijten 375 ptn 02. Toon Peters 286 03. Piet Jansen 254 04. May Kusters 248 05. Stan van Sas 246

Regionale biljartcompetitie Laatste uitslagen van dit seizoen 3 april 2012. Bedankt voor de medewerking. Zien wij jullie niet op de vergadering, prettige vakantie en tot september. Sportgroeten Jos Soethout. Bavel 2 – Gilze 2 50,66 – 54,41 Chaam 2 - Riel 47,80 – 54,68 Kot 1 – Bavel 1 50,43 – 52,27 Gilze 1 – Alphen 1 46,93 – 52,91 Rijen – Baarle 1 59,30 – 41,04 Alphen 2 – Kot 2 53,46 – 53,43 Baarle 2 – Chaam 1 46,55 – 60,00 Eindstand seizoen 2011 – 2012 na 3 april 2012.

RIJEN kampioen proficiat! 1. Rijen 2. Bavel 1 3. Gilze 2 4. Gilze 1 5. Riel 6. Bavel 2 7. Alphen 2 8. Chaam 1 9. Chaam 2 10. Baarle 2 11. Kot 2 12. Alphen 1 13. Baarle 1 14. Kot 1

156 - 1416,07 156 - 1390,96 156 - 1384,84 156 - 1384,07 156 - 1376,12 156 - 1372,81 156 - 1342 05 156 - 1338,01 156 - 1337,93 156 - 1328,54 156 - 1315,99 156 - 1315,00 156 - 1311,76 156 - 1292,48


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 36

JAN VERHEYEN nv • Grond-, afbraak-, en nivelleringswerken • Agrarische werken • Leveren zwarte grond, zavel, gebroken beton- en mengpuin • Eigen Copro-CE gekeurde breekwerf • Uitzeven van grond • Plaatsen containers voor puin • Verhuur terreinhoogtewerker 16 m

Meir 13, 2381 Weelde, tel.: 0032 14 65 75 34 Web: www.jan-verheyen.be

* 2e Paasdag *

Vlooienmarkt Willem ii-stadion maandag 9 aPril - tilburg -

Van 10 tot 17 uur. Kraamhuur: 0161-456291 Adres: Goirleseweg te Tilburg aan Ringbaan-Zuid

Te koop: recreatiewoningen Kijkdag: zaterdag 14 april (11-16 uur)

Regelmatig krijgen wij via inruil FIETSEN EN BROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informatie? Hapers Tweewielers: Kerkstraat 51, Gilze. Tel. 0161-452642.

Baarle-Nassau, Nieuwstraat 1-3, Tel. 013-5079376 - Geopend van dinsdag t/m zondag

Mode en coMfort Kunnen echt wel samen gaan! Onze nieuwe voorjaarscollectie bewijst het!

www.GulickxschOeNeN.Nl

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers opgelet! Speciaal voor jou SPINNING voor maar € 6,25 p/week. Info 0135181364. www.fitnesscentrumriel.nl

Op De Hertenwei in Lage Mierde: recreatiewoningen t.b.v. recreatie, verhuur, tijdelijke bewoning. Op eigen grond. Vanaf e69.000,- k.k. Ook welkom zijjn belangstellenden voor:

Koop grondpercelen voor plaatsing chalet De Hertenwei, Wellenseind 7-9, Lage Mierde, 013-5091295 Inlichtingen: KCM B.V.: 076-5221488 / 06-51281731

HELE JAAR RECREEREN! RUIME BUNGALOW Bosrijk park. Randlocatie met weids uitzicht. Grote woonkamer. Twee slaapkamers. Hal. Fraaie keuken. Luxe betegelde badkamer. Grote tuin. 2x zitterras. CV. Houtkachel. Winterhard. Instapklaar. Prijs: € 29950,-. Bezichtiging? Tel. 013-5182866 of 06-51551577.

OPEN AVOND

W NpIijEkeU rs Academie

• Cas S Patissier • Opleiding

Maandag 16 april van 18.30 - 21.00 uur

Ontmoet ons op de Markendaalseweg 35 - Breda

5

7

1. Ons Weekblad

4 6 8

9 3

2 1

2. Weekblad Gilze en Rijen 3. Weekblad Nieuw-Ginneken 4. Weekblad Oosterhout 5. Weekblad ‘t Carillon 6. Weekblad voor Dongen 7. Weekblad De Langstraat 8. Weekblad De Duinkoerier 9. Haagse Beemden Nieuws

Totale oplage: 130.000 ex. Mail uw advertentie naar:

uitgeverij@emdejong.nl o.v.v. personeelsadvertentie Brabant Werkt.

S.v.p. altijd telefonisch aanmelden: 013 - 507 55 34

Onderdeel van ROC West-Brabant

voor slechts 1,17 per mm!

Brood & Banket Facilitair Horeca Toerisme

MBO

Uw personeelsadvertentie in negen goed gelezen weekbladen in combinatie met drie weken plaatsing op de online vacaturebank www.brabantwerkt.nl

Boomkwekerij den 1e en 2e Paasdag geopend!

Dreef

Tel. 0031(0)6-53164151 e-mail: corpu066@planet.nl

Wij zijn verhuisD van de zwarte markt naar de snuffelmarkt. Bij inlevering van • buxusbollen • coniferen • taxus deze advertentie Tegen zeer lage prijzen! 10% korting!

Tegels

& Steenstrip-show Spinveld 60 Breda www.tegelsuper.nl

Paaszaterdag en 2e Paasdag

Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur Maandag 2e Paasdag van 10.00 - 16.00 uur


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 37

SP RT- nieuws

Jeugd Penaltybokaal a.s. vrijdag 6 april

Nieuws van VV Viola SENIOREN Uitslagen 1 april HHC’09 1-Viola 1 TSV Gudok 2-Viola 2 Helvoirt 3-Viola 3 Gilze 5-Viola 4 Viola 5-Nevelo 8 Viola 6-Tuldania 3 Viola 7-EDN’56 4 Hilvaria 7-Viola 8 Viola DA1-Zundert DA1 Viola DA2-Ulicoten DA1

5-3 5-2 4-2 2-3 2-3 6-2 2-3 1-3 1-0 0-4

Verslag HHC’09-Viola 1 Viola lijdt bizarre nederlaag tegen HHC

Negentig minuten de bovenliggende partij, een tegenstander die welgeteld anderhalve uitgespeelde kans creëert en toch vijf tegentreffers. Viola ging afgelopen zondag met 5-3 onderuit tegen HHC. Na twee nederlagen op rij was Viola gebrand op een goed resultaat. De Alphenaren begonnen scherp aan de wedstrijd en lieten de bal goed rondgaan. Al na tien minuten leverde dat een voorsprong. Joep van Hoek stuurde Jeroen Verschuren diep. De aanvaller kwam schuin voor het doel van HHC en passeerde de keeper met een diagonaal schot in de benedenhoek (0-1). Viola combineerde rustig door en de thuisploeg had niets in te brengen. Gelukkig voor HHC kon de ploeg deze middag rekenen op de helpende hand van de leidsman. Hij ontpopte zich tot een heuse twaalf-

KVV DOSKO Heibos 0-2 Dosko Afgelopen zondag stond de verplaatsing naar de rode lantaarn op het programma. In de heenronde kwamen de Kalmthouters met 10-0 verliezen. De eerste helft was er eentje om snel te vergeten. Heibos wist de bal geen vijf keer rond te spelen. Bij Dosko kwam de laatste bal vaak niet aan. Iedereen liep uit positie en er was weinig lijn in het spel te zien. Toch was Groen/ Wit heer en meester en was het een mirakel dat er met 0-0 de rust kon worden ingegaan. Net na rust bracht Michel “Poef ” Hapers de Haneveer Boys eindelijk op voorsprong. Een overhoeks schot van op rechts belandden via de bal in het net. Dosko bleef daarna druk zetten, Poef was nog een aantal keer dicht hij maar faalde in de afwerking. Invaller Darren Verschueren besloot met een zondagsschot de wedstrijd. Een kaarsrecht schot op goal door de keeper zijn benen, een blunder van formaat 0-2. De punten waren binnen maar hier was ook alles met gezegd. Met nog drie wedstrijden te gaan heroverd Dosko zo een plaats in de eindronde en beloven het nog spannende weken te worden. Wegens de paasfeesten staat er aanstaande weekend geen wedstrijd op het programma. Op zaterdagavond

de man. Het was een wonder dat de Viola-spelers hun frustraties de baas bleven: de ene beslissing was nog belachelijker dan de andere. Het begon allemaal met een indirecte vrije trap in het strafschopgebied voor HHC. Er zou wat gezegd zijn volgens onze grote vriend in het zwart, maar niemand in Heusden en omgeving had wat gehoord dat aanleiding zou kunnen zijn voor het geven van een indirecte vrije trap. Hoe dan ook, het buitenkansje werd benut en vanuit het niets stond het 1-1. Viola was van slag en incasseerde kort daarna een tweede treffer. Een corner werd door Teun van Puijenbroek in eigen doel gewerkt (2-1). De gasten rechtten de rug en gingen op jacht naar de gelijkmaker. Er kwamen kansen, maar helaas wisten Joep en Giel van Puijenbroek het net niet te vinden. HHC kwam amper in de buurt van het Viola-doel, maar in de 35e minuut kregen ze een corner cadeau van de Viola-defensie. Deze hoekschop werd in één keer binnengeschoten waardoor de thuisploeg plotseling met 3-1 leidde. Vlak voor rust verkleinde Gianfranco Massoni met een fraaie vrije trap in de bovenhoek de achterstand tot 3-2. Viola begon de tweede helft met de overtuiging dat het de achterstand nog om kon buigen, maar al vrij snel scoorde de thuisploeg de vierde treffer. Geheel volgens het wedstrijdbeeld was dit ook weer een bizar doelpunt. 14 april om 19.30u neemt Groen/Wit het thuis op tegen Berendrecht. Supporters op post!

Stand

1. F.C. Turnhout............................. 73 2. Zandvliet .................................. 53 3. Dosko ....................................... 50 4. Oosthoven ................................ 49 5. Wortel ....................................... 48 6. Achterbroek . ............................ 47 7. Berendrecht .............................. 46 8. Brecht ....................................... 45 9. SK Putte.................................... 41 10. Maria t.Heide.......................... 34 11. Sk Donk.................................. 33 12. Exc. Essen .............................. 27 13. Ve Stabroek ............................ 24 14. HIH Turnhout.......................... 17 15. Ol. Essen................................. 13 16. Heibos .................................... 10

Op een zucht van de titel!

Zondag 1 april, de Paasvakantie was gestart en de ski-snowboardreizen waren geboekt. Maar er moest natuurlijk gewoon gevoetbald worden. Onze jongens moesten de wei in tegen Vlimmeren, en dit zonder Michiel, Wouter, Thomas en Martijn... maar MET preminiemen Jarne, Mika en Stijn, die hen geweldig goed hebben vervangen! Vlimmeren bleek een taaie tegenstrever, met enkele vinnige spelers tussen de lijnen. Gelukkig stond onze verdediging als een huis: Kada,

Een vrije trap, maar amper over de middenlijn, werd richting het Violadoel geschoten. Zonder dat iemand de bal aanraakte, hobbelde het leder het doel in. De Alphenaren begonnen een offensief, maar het feit dat de scheidsrechter alles in het voordeel van de thuisploeg floot en de grensrechter bij iedere diepe bal zijn vlag de lucht in stak, maakten het niet gemakkelijk. Toch kreeg Viola een paar goede kansen en de ingevallen Karl van de Heijning maakte tien minuten voor tijd 4-3. In een ultieme poging de gelijkmaker te forceren, stuurde Frans Tekath ongeveer alle manschappen naar voren. Daarvan profiteerde HHC. Via een vlotlopende counter werd de 5-3 gemaakt en was de nederlaag voor Viola een feit. De volgende wedstrijd is op 15 april thuis tegen SVSSS. Opstelling: Sander v. Hees, Peter Adriaansen (65e min. Karl vd. Heijning), Gianfranco Massoni, Teun v. Puijenbroek, Bart Snijders, Harm Kniknie, Remco vd. Broek, Christoph Kleiren (80e min. Corné v. Gorp), Giel v. Puijenbroek (85e min. Joris Willemse), Joep v. Hoek, Jeroen Verschuren.

Verslag Hilvaria 7-Viola 8

Afgelopen zondag speelden we een uitwedstrijd in Hilvarenbeek. Gastheer Hilvaria had een week eerder kampioenskandidaat Woenselse Boys in eigen huis met maar liefst 1-5 geklopt. Tijdens de wedstrijd ging het spel op en neer, waarbij in de eerste helft Viola een aantal kansen kreeg, waarvan er maar eentje werd benut en de twee Antons en Yorben hielden de thuisaanval mooi van het doel en moest er dan toch eens iemand doorglippen, was er altijd onze doelman Arne nog om de meubelen te redden. Een bedrijvige Niels zag zijn werklust beloond met een mooi doelpunt, een schot (met links) mooi in het hoekje, zodat we gingen rusten met 0-1. In de tweede helft kwamen we niet echt meer in de problemen, maar speelde alles zich voornamelijk af op het middenveld. Daar bleken we net iets sterker en wonnen we de meeste duels, onder impuls van een sterke Jente en Mika. Ons team bestaat vooral uit “rustige” jongens, en dat bleek ook in ons spel; Steven, Dries, Jarne en Stijn tikten de bal netjes rond en probeerden zo onze spitsen (Tim, Dorian, Niels) te lanceren, wat zeker af en toe lukte, maar helaas geen doelpunten meer opleverde. Een zuinige, maar superbelangrijke zege met het ook op de titel WANT..... later op de dag vernamen we het nieuws dat onze enige concurrent 2 punten verspeeld had in Flandria!! Nu hebben we 8 punten voorsprong. Dit wil dus zeggen dat we nog 1 zege nodig hebben uit de laatste 3 wedstrijden, eerstvolgende wedstrijd is op zondag 15 april om 9.30 uur, op het terrein van White Star Schorvoort. KOM ONS NAAR DE TITEL SCHREEUWEN! Fristi.

Zondag 15 april A.T.V. Scorpio

Wandel- en Nordic Walking dag Afgelopen jaren heeft ATV Scorpio, afdeling sportief wandelen, de bekende Wandel- en Nordic Walking dag georganiseerd. En met succes. Over de drie afstanden ,10, 15 en 25 km, genoten vele wandelaars van de omgeving. Ook dit jaar wordt deze dag voor de achtste keer georganiseerd en wel op zondag 15 april a.s. Start, tussen 8.00 uur en 11.00 uur, en eindpunt van deze wandeling is het club­ gebouw van ATV Scorpio aan Wilhelminakanaal Zuid. De 10 en 15 km zijn ook voor Nordic Walking deelnemers. Afgelopen jaren heeft ATV Scorpio, afdeling sportief wandelen, de bekende Wandel- en Nordic Walking dag georganiseerd. En met succes. Over de drie afstanden ,10, 15 en 25 km, genoten vele wandelaars van de omgeving. Ook dit jaar wordt deze dag voor de

achtste keer georganiseerd en wel op zondag 15 april a.s..Start, tussen 8.00 uur en 11.00 uur, en eindpunt van deze wandeling is het clubgebouw van ATV Scorpio aan Wilhelminakanaal Zuid. De 10 en 15 km zijn ook voor Nordic Walking deelnemers.

Inschrijving: Inschrijven kan plaatsvinden op de wandeldag in het clubgebouw van ATV Scorpio. Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 2,50 voor leden van een wandelbond; niet leden betalen € 3,00; dit is inclusief 1 consumptiebon voor koffie of thee. Bij de inschrijving wordt, naast de controlestrook, een routebeschrijving aan de deelnemer uitgereikt. Parkeren kunt u op het terrein van Intergas met de ingang Warandelaan 2. Zie voor meer informatie: http://www.atvscorpio.nl/groepen/ sportief-wandelen

wel door Gerard Hendrickx. Dezelfde speler raakte met een fraaie lob ook nog de paal. Hilvaria combineerde ook heel aardig en na balverlies van Viola counterde het heel scherp en werd deze aanval fraai afgerond. Met een 1-1 stand brak de rust aan. Na de pauze golfde het spel op en neer, waarbij Viola, met gastspeler Lhoucine Mekkaoui van Viola 4 een gevaarlijk wapen had in de spits. Na zijn goed aandringen schoot de doelman van de thuisploeg de bal tegen Lhoucine aan, waarna hij alsnog de 1-2 kon laten aantekenen. In de slotfase, waarbij Hilvaria wel aandrong, maar de Violadefensie geen kansen weggaf was het wederom Viola dat scoorde. Een toegekende vrije trap bracht Luc van Hoek op het idee om de bal vrij te spelen naar Lhoucine. Deze schrok er van maar had nog tijd en ruimte om doeltreffend uit te halen. Eindstand derhalve 1-3. Met Pasen hebben we een vrij weekend. Lhoucine bedankt voor je productieve bijdrage deze middag. Op 15 april spelen we de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen en wel tegen Rood Wit Veldhoven.

Programma 7 april Reusel Sport/Faes Gr 12-Viola 7

17:00

JUNIOREN Uitslagen 31 maart RKDSV A1-Viola A1 Viola B1-Were Di B3 Beek Vooruit B1-Viola B2/SVU B1 Viola C1-NEO’25 C1 Viola C2-Wernhout C1 Viola D1-Advendo D1 Rijen D4-Viola D2 Viola E1-Chaam E1 JEKA E13-Viola E2 Chaam E4-Viola E3 Baronie E17-Viola E4 Viola F1-VVR F1 Viola F2-JEKA F10 UVV’40 F9-Viola F3

1-3 5-2 8-2 1-1 1-2 3-2 3-1 0-9 2-1 5-2 0-9 2-3 0-7 4-1

Gesta Nieuws Uitslagen Zaterdag 31-03 NSV A1 - Gesta A1 Gesta B1 - DVVC B1 DSE MB1 - Gesta MB1 Waspik C2 - Gesta C1 Gesta D1 - UVV’40 D2 Gesta E1 - UVV’40 E3 Gesta ME1 - De Fendert ME1 Raamsdonk F1 - Gesta F1

(1-0) (1-2) (5-3) (7-2) (1-2) (1-4) (2-2) (0-1)

Zondag 01-04

Boeimeer 3 - Gesta 2 (3-1) Gesta 3 - UVV’40 3 (0-3) Gesta DA1 - Groen Wit DA1 (6-1)

Programma

De thuiswedstrijden van Gesta worden gespeeld op de velden van UVV in Ulvenhout: Sportpark Jeugdland, Jeugdland 1, 4851 AT Ulvenhout.

Viola MA1-Chaam MA1 Viola MB1-Good Luck MB1 Nemelaer MC1-Viola MC1 Viola MD1-Gloria UC MD1

3-1 1-1 1-1 1-6

Programma 7 april Bavel B2-Viola B1 Viola B2/SVU 1-Molenschot B1 Terheijden C2-Viola C2 Viola D2-Rijen D4 Chaam E1-Viola E1 Viola E2-JEKA E13 Viola E3-Chaam E4 Viola E4-Baronie E17 VVR F1-Viola F1 Viola F2 Viola F3-UVV’40 F9 Chaam MA1-Viola MA1 Good Luck MB1-Viola MB1 Viola MC1-Nemelaer MC1 Gloria UC MD1-Viola MD1

10:15-11:15 13:30-14:30 11:30-12:30 09:45-10:15 10:00-10:45 08:30-09:00 08:30-09:00 09:30-10:00 09:15-10:15 Vrij 10:30-11:00 12:15-13:00 09:15-10:15 14:00-14:30 12:15-13:00

Programma 9 april

Bavel B3-Viola B2/SVU B1 17:00 Jeugd Penaltybokaal a.s. vrijdag 6 april! D, DM, E en F: aanwezig 17.45 uur, aanvang 18.00 uur. A, AM, B, BM, C, CM: aanwezig 18.45 uur, aanvang 19.00 uur. Het zou leuk zijn als jullie allemaal meedoen. Er zijn prijzen te verdienen (bekers voor telkens de beste 3 van het elftal ). Als je evt. echt niet kunt afmelden bij jullie leiders a.u.b. Ouders, familie, vrienden, broertjes, zusjes, bekenden en iedereen die het leuk en gezellig vindt bij Viola kom kijken. Het zou leuk zijn als jullie de kinderen hierbij aankomen moedigen. Ook is de kantine open voor een drankje en een hapje. Tot komende vrijdag.  Gr. Moniek de Jong

G-TEAM Uitslag 31 maart SVG G3-Viola G1

Programma 7 april 

6-3

vrij

15:00 UVV’40 A1 - Gesta A1 12:30 (UVV) Gesta MB1 - DSE MB1 12:00 Dongen C5 - Gesta C1 10:30 UVV’40 D2 - Gesta D1 10:30 UVV’40 E3 - Gesta E1 10:30 De Fendert ME1 - Gesta ME1 10:30 (UVV) Gesta F1 - Raamsdonk F1

Maandag 09-04 11:00 (UVV) Gesta 2 – Virtus 5

Programma onder voorbehoud wijzigingen. Laatste informatie op: www.rkvvgesta.nl

Geef uw zoekertje online op via: www.uitgeverijemdejong.nl

Zaterdag 07-04

Vlo-markten Open van 10.00 tot 17.00 uur. Info: 0161-456291

Zondag 8 april, 1ste Paasdag: parkeerterrein van de

Grote XXL Albert Heijn Jan Heijnstraat - 5041 GB

TiLburG Maandag 9 april, 2de Paasdag:

Willem ii-stadion Goirleseweg - 5026 PC

TiLburG


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 38

Nieuw ! Collageen AntiAge 50+ Behandeling! Huidveroudering is niet te stoppen, vervroegde huidveroudering wel! Meer info op www.salonfairbeauty.nl.

Wegens uitbreiding van ons bedrijf vragen wij:

monteurs centrale verwarming en sanitaire installaties Geïnteresseerd? Bel voor een afspraak of verdere info: BE 014-699125 - NL 013-5077326 Turnhoutseweg 11B - 2387 Baarle-Hertog - info@jespersbvba.be

VERDIEN jij wat je waard bent?

Volg jij het principe van: Wie hard werkt zal veel verdienen. Wil jij vrij en onafhankelijk zijn? Een afspraak is zo gemaakt! Bel: 0162-524930 Te koop: luchtcompressor Heeft u klussen of 50 euro. Tel. 0032-(0)4Timmerwerken die u zelf 75710654. niet kan of aan durft AFVOER VERSTOPT ? Bel Het Rioolratje. Geen hak- of breekwerk. Tevens aanleg van binnen- en buitenriool. 0161-439539 / 0653265750. www.hetrioolratje.nl

Te koop: wit smeedijzeren tuinhek + poort 500 euro. Tel. 0032-(0)475710654.

Bel; Ton Vermeeren 06-48918049 Of kijk op www. klusenhoutbewerking.nl

OPRUIMING BOMEN Moerbei, Linde, Leilinde, Catalpa, Thuja, Lei- en Dakplataan, Prunus, Carpinus, Taxus, enz. nu 25% korting. Hedera vanaf 2,25 Euro. Wij verkopen ook Buxus voor haag, Buxus bollen en kegels tegen zeer scherpe prijzen. Zaterdags geopend van 09.00-16.00 uur St. Janstraat 15, 5131 BR Alphen Tel. 06-51745254

Personeel gevraagd! Voor de weekenden en de zomervakantie. Wij zoeken personeel voor de: Kantine Leeftijd 20 jaar of ouder. Uren in overleg. Vragen naar: Lammie Tel:06-51814110 Mail: info@deheimolen.nl Heimolen 6 Baarle-Nassau Mail: info@deheimolen.nl

Theuns Dierenvoeders, De Hak 16b,Dongen Tel: Camping- en Bungalowpark De Heimolen 0162313043 Opruiming honden en katten kussen en manden tot 50 % NASSAU GRASS rolgaCV Ketels, reparatie en korting. www.dierenpa- onderdelen. Electrische zon. Vanaf € 1,75 m². radijstheuns.com Boschoven 24 te Baarleinstallaties en materialen bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1 te Gilze Tel. 0161-451812 www. tscgosens.com info@ tscgosens.com

Oude Rielseweg 2, 5131 NR Alphen (N.Br.) Telefoon: 013-508 17 28

zoekt

part-time personeel voor in de bediening en

de spoelkeuken

Nassau. Tel.: 0031 (0)35079954.

Huur Goedkoop!, Sarah, Abraham, Baby Last van vochtige ruimtes Opblaasbaar, Skytubes, Springkussens, of natte muren? Huur Zeskamp, vele Spelen, een bouwdroger! Van www.happy-point.nl, Enschot Boshoven 8 Alphen 013-5081908. Breda Tel:076-5415966

Bèta Kantoorstoelenfabriek B.V. uit Breda is een Nederlandse producent van kantoor- conferentie- en werkstoelen. Bèta is onderdeel van de VDB Groep, een sterke groep Nederlandse producenten van kantoor- en projectmeubilair met in totaal 300 medewerkers. Wij zoeken een fulltime

Medewerker verkoop binnendienst m/v Functie-inhoud o.a.: • Orderverwerking en facturering • Telefonisch contact met klanten • Overige voorkomende werkzaamheden Functie-eisen: • Afgeronde MBO opleiding • Goede sociale en communicatieve vaardigheden • Enthousiaste instelling Wij bieden: • Een afwisselende functie • Een plezierige werksfeer • Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden Solliciteren kan via jsimons@betakantoorstoelen.nl Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. J. Simons via 076 -5811050 www.betakantoorstoelen.nl Acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld. Heb twee handen vrij, om Klussenbedrijf Burhente strijken. 06-13546083. ne,Voor al uw klussen in Uw gebit stuk? Dat is geen probleem! Wij repareren het voor u in 2 uurtjes. Wouters Chantal Ploegstraat 16, 2330 Merksplas 014-634298 ma.-do. 09.00--17.00; vrij. 09.00-15.00 uur en op afspraak.

Te koop: kunststof raam 40 euro. Tel. 0032-(0)475710654.

en om uw huis.Schilder,timmerwerkzaamheden. Klein interieurbouw.Tegel en stucwerk.Bel voor vrijblijvende offerte 0646293789,0162-310825

TEHUUR Cultivator met rol en zaaibak meer info Lanslots Techniek Gilze, Christian Lanslots 0653965001

AutodemontAgebedrijf

joko

• Sloop-loop-schade auto’s te koop gevraagd. • Gebruikte onderdelen los op voorraad. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Leeftijd vanaf 16 jaar Graag telefonische reacties via 013 - 508 17 28

Janus Vaten is een in Oosterhout gevestigd familiebedrijf dat zich richt op het reconditioneren van vaten en containers. Onze klanten bevinden zich met name in de petrochemische, afval- en voedingsmiddelenindustrie. De cultuur laat zich het best omschrijven als ondernemend, gedreven en collegiaal, waarbij hard werken en de nodige humor goed samengaan. Om de aanhoudende groei in goede banen te leiden, zijn wij op zoek naar:

Medewerker technische dienst (fulltime) De functie-inhoud: - Je bent bekend met plc-gestuurde processen. - Je bent bekend met pneumatiek, hydroliek en meet en regeltechniek. - Je verhelpt storingen op elektrotechnisch en mechanisch gebied. Uw profiel: - Je hebt MBO+ werk- en denk niveau. - Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. - Je kunt zelfstandig werken. - Je voelt je prettig in een jonge dynamische omgeving en hebt enige ervaring. Voel jij je thuis in een familiebedrijf met de nodige ruimte voor je eigen verantwoordelijkheden, dan nodigen wij je uit om binnen 14 dagen te solliciteren. De sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae, kun je richten aan Janus Vaten BV (Postbus 330, 4900 AH in Oosterhout), ter attentie van mevr. C. Ligtvoet. Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per e-mail, deze kun je sturen naar administratie@janusvaten.nl. Reacties van uitzendbureaus stellen wij niet op prijs!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 39

AsjemenAudi Audi A1 Sportback > 5-deurs uitvoering

> Metallic- of pareleffektlak

> Airconditioning

> Lichtmetalen velgen 15” 7-spaaks

> Navigatiepakket

> Multifunctioneel sportstuur leder

> Telefoon bluetooth

> Audi Music Interface

Proline Business

Verkoopprijs:

: € 20.800,-

Paaskorting

:€

1.750,-

Extra inruilbonus

:€

500,-

______________

Jouw Big Deal:

Excl. kosten rijklaarmaken. Actie is geldig zolang de

2e Paasdag

Open 10:00-17:00 uur

voorraad strekt. 3e jaar garantie slechts € 99,-

En... al kippenvel?

Nu in onze showroom

Audi Centrum Breda

Konijnenberg 1, 4825 BC Breda, Tel: 076 800 00 00, www.audicentrumbreda.nl

Onderdeel van de Van Tilburg-Bastianen Groep www.tb.eu

€ 18.550,-

ALLEEN NU

van €43.455,- voor

deel r o o v xtra e • to’s e au w u e • nie

ect • dir

n

rijde

• Dark Purple • Benzine

ALLEEN NU

ALLEEN NU

van €35.314,- voor VW PASSAT 1.4 TSI Comfortline BlueMotion

€30.950,-

• Night Blue • Benzine

van €21.698,- voor VW POLO 1.2 TDI Comfortline BlueMotion

€19.359,-

• Reflex Zilver • Diesel

EXTRA INRUILBONUS €500,-

ALLEEN NU

ALLEEN NU

van €18.325,- voor VW POLO 1.2 TSI Comfortline

€15.865,-

• Deep Black (pareleffect) • Benzine

€22.500,VW GOLF Trendline Edition (5drs)

• Metallic • Benzine • Nav • Climatronic

Diverse modellen Volkswagen met nu wel heel veel voordeel! Gloednieuwe auto’s staan voor u klaar op kenteken. Vandaag kopen, al binnen 3 dagen rijden! ALLEEN NU

Van Tilburg-Bastianen Volkswagen Konijnenberg 3, 4825 BC Breda, T 076 - 800 00 00 Openingstijden: elke werkdag van 8 - 20 uur

www.tb.eu/outletstore

VANAF

van €35.700,- voor VW TIGUAN SPORT&STYLE 160pk • Metallic • Benzine

€32.860,-

€8.490,VW up! Diverse uitvoeringen! • Vele verschillende kleuren • Benzine

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom. Op is op, zolang de voorrraar strekt.

NIEUWE VOLKSWAGENS

€39.995,-

EXTRA INRUILBONUS €1000,-

2

PAASDAG OPEN! 10-17 uur

VW GOLF CABRIOLET 1.4 TSI DSG 160pk


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 40

zondag 15 april 2012

Open Dag PAASAANBIEDINGEN

Heeft u altijd al kennis willen maken met de golfsport? Dan kunt u nu uw slag slaan op Princenbosch. Op zondag 15 april a.s. organiseert Princenbosch een Open Dag. Onder begeleiding van onze pro’s kunt u dan deelnemen aan een golfclinic. Daarbij komen

zowel de lange slagen als de korte slagen en het putten aan bod. Op www.princenbosch.nl kunt u zich aanmelden en treft u meer informatie aan over deze Open Dag. Waarom zou u het niet eens gaan proberen?

ONZE BEACH AFDELING IS WEER GEOPEND !

Bavelseweg 153, 5124 PX Molenschot 0161 - 431 811 www.princenbosch.nl

Linberg CARAVAN CAMPING OUTDOOR BEACH SKI

Met vr ijet ijdskleding v oor het hele gezin DEUTER SPIDER RUGZAK

NIEUW; NEW BALANCE

De zomer komt er aan, tijd om er weer op uit te trekken !

Inhoud 20 liter

van € 69,95

NU € 49,95

New Balance 646 wandelschoen

AL VANAF € 49,95

CARAVAN LEVELER

STOEL BOLOGNA Nu inclusief voetenbankje !

NORMAAL: € 79,90 NU SETPRIJS: € 59,95

Stalen uitvoering

NU € 69,95

STACARAVANS & CHALETS

C

2E IDE paa VE sda GE STIG g OP EN INGE N D

BE

OT

Vestiging Molenschot Rijksweg 231

VOOR MEER INFORMATIE EN ONZE OPENINGSTIJDEN KIJK OP WWW.LINBERG.NL Tel. 0161-411246 - www.linberg.nl - info@linberg.nl

L E NS

H

● Kampeerwarenhuis ● Outdoor- wandelafdeling ● Kampeertenten ● Beachafdeling ● Wintersportafdeling

TIJDENS DEZE DAGEN ZIJN ONZE OCCASION CARAVANS EXTRA SCHERP GEPRIJSD. KOM LANGS IN ONZE SHOWROOM IN HULTEN.

MO

U

H

LINBERG IS DEALER VAN DE TOPMERKEN HOBBY EN KNAUS. BEWONDER DE NIEUWSTE MODELLEN IN ONZE SHOWROOM IN HULTEN

BOVAG OCCASIONDAGEN 2 T/M 14 APRIL

ow sh en d ! nt n te pe ze geo On is

NIEUW EN GEBRUIKTE CHALETS EN STACARAVANS. EN NOG ZEER MOOIE KAVELS VRIJ OP PARKEN IN ZEELAND EN BRABANT.

HOBBY & KNAUS

LTEN

● Nieuwe / gebruikte toercaravans ● Stacaravans en chalets ● Voortenten ● Werkplaats

Vestiging Hulten Rijksweg 17


Ons Weekblad 3 katern

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 41

e

107e jaargang

Eerste etablissement in het oranje

Ook in Baarle-Nassau

Een Goede ‘vrijwilligers’ Vrijdag Traditiegetrouw zijn de banken in Nederland op Goede Vrijdag gesloten. Ook bij de RABObank De Zuidelijke Baronie is dat het geval. De medewerkers/sters van ‘de Zuidelijke Baronie’ echter gaan op die dag op bezoek in bejaarden- en verzorgingstehuizen om daar een handje toe te steken. Dit gebeurt dan met het motto ‘Een Goede vrijwilligers Vrijdag’.

Appie poseert trots voor zijn oranje snackbar; de eerste van België en Nederland.

Aan de Chaamseweg verscheen het eerste oranje in de aanloop naar het EK voetbal. Een Belgische snackbar notabene, trok oranje zeil over de wanden, schilderde Hup Holland op de ruiten en stak de gevel vol vlaggen met daarop de Nederlandse leeuw. “Wij wilden de eerste zijn, om de aandacht te vestigen op ons dorp, dat was de doelstelling” zegt John de Jong, eigenaar van zowel een Nederlandse als Belgische snackbar in Baarle. Appie van Breugel van De Toerist heeft dit alles gerealiseerd.

Hij heeft als hobby de zaak helemaal te versieren; met kerst had hij alles met lichtjes volgehangen. Nu wil hij graag de eerste zijn die alles in voetbalkleuren heeft, en dat is gelukt. “Iedereen praat er over, daarmee heb ik mijn doel al bereikt. Ik ben wel vroeg hiermee, ik wilde de eerste van België en Nederland zijn die alles in oranje heeft.” Per dag wisselt de aanblik van De Toerist, na de vlaggen kwam er nog een grote voetbal bij en wie weet wat Appie nog allemaal meer bedenkt. Hij heeft thuis in

Tilburg een hele schuur vol met attributen. De reacties zijn wisselend, van enthousiast tot ‘veel te vroeg’. Diverse kranten en televisiestations hebben al interesse getoond. “Als het aan mij ligt dan wordt het hele dorp oranje” lacht Appie, “hiermee kunnen we Baol op de kaart zetten.” Op 8 juni is de eerste wedstrijd van het EK; Nederland speelt op 13 juni. Als de Rode Duivels ook mee hadden gedaan, dan had hij een combinatie van rood en oranje gemaakt. (jw)

Week van de Amateurkunsten komt er aan: thema Homemade Een enthousiaste groep Baarlenaren is volop in de weer om de Week van de Amateurkunsten (WAK) voor te bereiden. Van vrijdag 27 april tot en met zondag 6 mei laten plaatselijke amateurkunstenaars zien waar zij in hun vrije tijd mee bezig zijn. Het thema dit jaar is ‘homemade’.

Er is al een begin gemaakt met het beschilderen van de caravans voor de WAK.

WAK-caravans Kinderen van vrije basisschool de Vlinder laten hun creativiteit los op enkele oude caravans. Net voor de Paasvakantie zijn zij er voorzichtig aan begonnen en na de vakantie gaan zij hiermee door. Het beloven echte pareltjes te worden. Tijdens het eerste weekend van de WAK zullen de opgesmukte caravans aan het VVVkantoor opgesteld staan waar ze ook dienst zullen doen voor de opening van het toeristisch seizoen op zondag. Daarna verhuizen ze naar de tuin van het cultureel centrum. Op woensdag 2 en 3 mei vinden er diverse activiteiten in de caravans plaats, zoals voorlezen, woordkunst en breien.

Meedoen aan wildbreien

Naar aanleiding van de WAK wordt een groots wildbreiproject opgezet. Wildbreien wordt ook wel straatbreien genoemd. Het is het breien van fleurige lappen die om lantaarnpalen, straatmeubilair of bomen worden geknoopt. Het straatbeeld fleurt hier zeker mee op. De organisatie is nog op zoek naar restjes wol en breiers die willen meewer-

ken aan het project. Restjes wol worden ingezameld in het gemeentehuis van Baarle-Hertog en de bibliotheek. Wil je meebreien? Meld je dan bij Gitte Tilburgs, cultuurdienst Baarle-Hertog, via gemeente@baarle-hertog.be of bel 014 69 80 70.

Klooster van Zondereigen

De eerste verdieping van het klooster van Zondereigen wordt speciaal voor de WAK opengesteld als tentoonstellingsruimte. Werken van amateurkunstenaars uit Zondereigen, Baarle, Merksplas en omgeving worden daar tentoongesteld. De WAK Baarle wordt georganiseerd in samenwerking met WAK Merksplas.

Schrijfestafette

De Benebib-bibliotheken, Baarle-Hertog-Nassau, Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel, weer een Schrijfestafette. Uitgaande van hetzelfde eerste hoofdstuk gaan diverse groepen van amateurschrijvers proberen tezamen een afgerond verhaal te schrijven. Elke week verschijnt er een nieuwe bijdrage en iemand anders schrijft daarna het vol-

gende hoofdstuk. De volgorde zal door de bibliotheek bepaald worden, maar de inhoud is dus nog voor iedereen helemaal onbekend. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een echt boek! Iedereen kan het verhaal voortdurend volgen via een weblog, dat hiervoor speciaal gemaakt zal worden. Eerdere titels van de Schrijfestafettes van voorgaande jaren: “Oorlogsverdriet; Angst en spanning in Baarle”, geschreven door 10 auteurs. Daarna verscheen: “Alphonsine, een vervolgverhaal in drie versies” (14 auteurs). En vorig jaar werkten maar liefst 22 schrijvers mee aan het verhaal “Ongekuist verleden”, waarbij schrijfster Diane Broeckhoven het eerste hoofdstuk schreef. Na het succes van deze voorgaande edities, hopen de organisatoren bij de bibliotheken dat ook nu weer veel deelnemers zich aan zullen melden. Indien u wilt meeschrijven aan deze Schrijfestafette kunt u zich opgeven bij de bibliotheek. Dit kan via e-mail: p.vandenheijkant@theek5. nl, telefonisch: 013-5078351 (Nl) of 014/ 699492 (B) óf, tijdens openingsuren aan de balie. Graag vóór vrijdag 20 april a.s.

Men maakt tijd vrij om bijvoorbeeld een wandelingetje te maken in de omgeving, een praatje te maken en een bakske koffie te drinken. Medewerkers/sters maken graag tijd vrij op hun vrije dag om anderen een cadeautje te kunnen geven. Het initiatief bestaat al vele jaren en het is een activiteit waar dit jaar in het werkgebied van de Rabobank De Zuidelijke Baronie zo’n 120 personeelsleden actief aan deelnemen. Ook de vaste vrijwilligers van de tehuizen in de regio sluiten zich hierbij aan. We spraken over deze activiteit met Corrie van Hoek en John Geerts van ‘De Zuidelijke Baronie’ en merkten bij beide een vanzelfsprekende gedrevenheid. “En wat zo fijn is, is het feit dat je op deze manier anderen kunt laten genieten van die vrije dag die wij als medewerkers van de bank zomaar krijgen.” Beiden regelen respectievelijk in Gilze en Baarle-Nassau in samenspraak met de vaste vrijwilligers en personeel van de tehuizen in die plaatsen deze activiteit. En er wordt heel wat geregeld om voldoende rolstoelen etc. te hebben. Immers ook de vaste vrijwilligers sluiten zich aan zodat dit jaar op Goede Vrijdag meer

dan 200 personen actief zijn in het kader van ‘Een Goede vrijwilligers Vrijdag”. “En het zo fijn om het allemaal te kunnen doen en je krijgt er zo veel goeds voor terug”, aldus Corrie en John. Elk jaar opnieuw wordt het personeel warm gemaakt om mee te doen en het zo dat men al vele collega’s tot de vaste ‘Goede vrijwilligers Vrijdag’ kan rekenen. Een aantal van hen doet dat elk jaar op een andere plaats, anderen kiezen om hun inzet elk jaar op dezelfde plaatst beschikbaar te stellen. Dit jaar is men in dit kader actief voor de tehuizen in Baarle-Nassau, Gilze, Rijsbergen, Sint Willebrord en Zundert. De opzet in alle tehuizen is nagenoeg hetzelfde: Met de rolstoel trekt men er op uit voor een tochtje in de ruime omgeving. Onderweg wordt ruim de tijd genomen voor ‘koffie en gebak’ aangeboden door ‘De Zuidelijke Baronie’. En ook is het zo dat thuisblijvers, die niet mee naar buiten kunnen, niet worden vergeten: een bloemetje in de leefruimten en ook een aangeklede koffie maakt ook voor deze mensen de dag bijzonder. 

F.T.

Vrijdag 20 april vanaf 15.00 uur

Super Lingerie-party voor A Sister’s Hope In samenwerking met Loes!lingerie Tilburg organiseren wij een super lingerie- party ten behoeve van de stichting A Sister’s Hope. Elke vrouw geniet van mooie, comfortabele, netjes geprijsde lingerie en Loes maakt dit mogelijk. Op haar eigen gezellige wijze laat ze alle vrouwen zien dat mooie lingerie voor hen is weggelegd. Voor het 4e achtereenvolgende jaar zijn Lian, Corrie, Thea en Carolien bezig om geld in te zamelen voor de stichting A Sister’s Hope. Deze stichting zamelt geld in voor onderzoek naar borstkanker. Het geld gaat rechtstreeks naar onderzoeksgroepen in verschillende academisch medische centra in Nederland. Deze super lingerie-party is de eerste in de reeks activiteiten om geld in te zamelen. Loes Musters is geen onbekende in Baarle-Nassau. Ze komt al jaren thuis bij verschillende vriendinnen/zussen groepen in Baarle-Nassau met haar mooie en betaalbare lingerie. Ook bij Carolien komt Loes 2 x per jaar met veel plezier van zowel Loes als de dames die langs komen. Deze

keer willen we niet alleen een avondje, maar een hele middag- én avond party organiseren. Op deze manier willen we álle vrouwen van BaarleNassau, Ulicoten en omgeving kennis laten maken met de lingerie van Loes en tegelijk geld inzamelen voor A Sister’s Hope. Wij vragen een vrijwillige bijdrage aan de bezoekende dames en ook Loes zal haar steentje bijdragen. Pasruimte is aanwezig. Kijk voor meer informatie op de facebook pagina van Loes!Lingerie. Kom allemaal op vrijdag 20 april vanaf 15.00 uur naar: Carolien van Gestel, de la Sallestraat 3, BaarleNassau en laat je verrassen. Steun ons in de strijd tegen borstkanker! Lian, Thea, Corrie en Carolien.

Kunst en muziek

Werk van cursisten van het Cultureel Centrum zal vanaf vrijdag 27 april worden tentoongesteld in het Cultureel Centrum en is tijdens de WAK en daarna vrij te bezichtigen. De Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen nodigt iedereen uit op haar volwassenenconcert op woensdag 2 mei in het auditorium, aanvang 19.30 uur. De Academie organiseert ook een open les met voordracht door jongeren, op donderdag 3 mei van 17.30-18.30 uur in de caravans die staan opgesteld in de tuin van het Cultureel Centrum. Er wordt in die caravans ook voorgelezen op woensdagmiddag en –avond 2 mei en hiervoor zoekt men nog voorlezers. Hebt u interesse, meld u dan aan bij de bibliotheek. (jw)

Thea en Carolien gaan ook in 2012, 60 km lopen in de strijd tegen borstkanker!


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 42

locatie Hoge Veer Complex HEEFT OOK

VERPLEEGHUISZORG APPARTEMENTEN VOOR MENSEN MET LICHAMELIJKE PROBLEMEN

Wilt u meer informatie of wilt u gebruik maken van deze voorziening, neemt u dan vrijblijvend contact op met de consulente van Zorgorganisatie Het Hoge Veer: Josien van Dooren (06-23866745).


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 43

SP RT- nieuws

Toertocht door de Zuidelijke Baronie, 10 juni

24 koppels Driebanden bij Eetcafé de Poort Baarle-Nassau

Neel Martens en Gerben de Rooij winnaars koppeldriebanden 2012 48 biljarters stonden te popelen om hun kunne te laten zien op zeer sportief toernooi van 5 Maart tot 1 April.

Het succes van de Toertocht door de Zuidelijke baronie in 2010, wordt voortgezet op 10 juni 2012. Deze unieke toertocht leidt u door het prachtige landschap van Brabant. Dit jaar hebben we speciaal de aandacht voor de integratie. We zouden het ontzettend leuk vinden wanneer we met elkaar een hele leuke dag organiseren, waaraan iedereen kan deelnemen en waar samen fietsen centraal staat. Er wordt aan iedereen en alles gedacht tijdens deze toertocht door de Zuidelijke Baronie. Een hapje en een drankje voor onderweg. Bovendien, als je geen beschikking hebt over een speciale fiets, dan zorgen wij dat er een ter beschikking wordt gesteld. Ook hebben we speciale fietsen voor rolstoelgebruikers etc. Wanneer je buiten Alphen woont en je wilt graag je eigen aangepaste fiets gebruiken, dan zorgen wij ervoor dat dit kan. Inschrijven kan voor de volgende tochten: 5 km - 12 km 30 km of 70 kilometer.

Waar wordt er gestart?

Op het evenemententerrein aan de Van Gaverenlaan in Alphen plaatsen we een grote tent. En overdag zal er in en rondom de tent op het evenemententerrein van alles te beleven zijn. Op het einde van de dag gaan we de activiteit op een feestelijke en muzikale manier afsluiten.

Wie kan er meedoen?

- Mensen met een verstandelijke beperking - Mensen met een lichamelijke beperking

- Mensen met een visuele beperking - Mensen met een auditieve beperking - Mensen met een chronisch aandoening - Familieleden - Fietsliefhebbers Samengevat kunnen we zeggen dat iedereen mee kan fietsen. We kennen geen belemmeringen van beperkingen en er staan diverse vrijwilligers klaar om mee te fietsen.

Wat is het doel van de toertocht?

- We willen mensen bewust maken van de mogelijkheden voor mensen met een beperking. - We willen mensen met een beperking laten zien welke mogelijkheden er voor hun open liggen op fietsgebied. - We willen voor iedereen een fantastische dag verwezenlijken waar nog lang over gesproken wordt. - We willen een fietstocht door bijzonder Brabant voor iedereen. - We willen onze stichting een bredere naamsbekendheid geven. Wij zijn heel blij dat we samen kunnen werken met de WielerToerVereniging

uit Alphen. Want zij zullen de diverse tochten uitzetten en heel de dag staan zij klaar om mee te fietsen. Blij zijn we ook met de sponsors, want zo kunnen wij deze dag organiseren. Daarom: Rabobank de Zuidelijke Baronie , Interpolis, Notaris Bolscher, Kaleidoskoop, Stichting Blindenbelangen, Dirk Kuyt Foundation, Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden, Stichting het Vierkerkenhuis, Stichting Bladt Charity, Drukkerij de Jong, Fundatie Luden Stoutenberg, Meerdink Verhuur, Gemeente Alphen Chaam, Stichting bevordering Volksgezondheid Alphen, Fonds Sluyterman van Loo alvast heel hartelijk bedankt voor jullie financiële bijdragen. We hebben voor deze dag ook nog vrijwilligers nodig, dus denkt u het lijkt me leuk om mee te fietsen of om mee te helpen bekijk dan onze website: www.toertochtdzb.nl. Via de website heb je de mogelijkheid om je alvast in te schrijven als deelnemer of als vrijwilliger. Ook kun je daar nog meer informatie vinden over deze bijzondere dag. Mocht u nog vragen hebben of is er iets onduidelijk dan kunt u contact opnemen met Adrienne Mathijssen via telefoonnummer 013508 2195 of 06-5767 2440 (na 18.00 uur bereikbaar)of met Ilse de Groen telefoonnummer 013-508 1290 of 064849 0987 Stichting ERBIJ (secretariaat) Adrienne Mathijssen, Ilse de Groen

Traditionele paas-voetbaltoernooi basisscholen Volgende week woensdagmiddag11 april wordt op de accommodatie van de VV VIOLA in Alphen om 12.50 uur weer afgetrapt voor het traditionele Paastoernooi voor de basisscholen uit de regio. Dit jaar met een nieuwe deelnemer namelijk de basisschool Mattheus uit Galder. In totaal hebben zich 12 jongensteams en 12 meisjesteams aangemeld voor dit

toernooi. De jongensteams bestaan uit elftallen, de meisjes spelen met zeventallen.Ze zijn afkomstig van de basisscholen uit Alphen, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Chaam, Galder en Ulicoten. Wanneer alles volgens plan verloopt zal het laatste fluitsignaal van de wedstrijden om 16.30 uur klinken. Voor de winnaars (3 jongenspoules en 3 meisjespoules) in de

Sporthotel Bruurs

Afsluitingstoernooi dames- en herencompetitie Van begin oktober tot eind maart vindt bij Sporthotel Bruurs de onderlinge dames- en herencompetitie plaats. Deze competitie wordt afgesloten met een toernooi. Voor de heren was dit toernooi op woensdag 28 maart jl. en de dames speelde de dag erna. Er werd fanatiek getennist, gegeten, gedronken en vooral gelachen. De dag werd officieel afgesloten met een prijsuitreiking, zo-

wel voor de dag zelf als van de afgelopen maanden. De prijswinnaars zijn:

HEREN - totale competitie: 1 Felix Seeuws 2 Ben Wijnen 3 Fred Gulickx Het toernooi op 28 maart jl. werd gewonnen door: 1 Felix Seeuws

diverse poules zijn wisselbekers beschikbaar. Het behalen van een eerste of tweede plaats in de poule wordt beloond met een beker. De sportiefste ploeg bij de jongensteams en meisjesteams komen elk in aanmerking voor de sportiviteitsprijs. Vanzelfsprekend is er voor alle deelnemers/sters een persoonlijke herinnering in de vorm van een vaantje. F.T. 2 Fred Gulickx 2 Ad Michielsen De Hans Lückman trofee werd gewonnen door Fred Gulickx.

DAMES - totale competitie:

1 Sonja van Ommen 2 Dineke van de Korput 3 Erna Jonker Het toernooi op 29 maart jl. werd gewonnen door: 1 Brigitte De Laet 2 Erna Polderdijk – Zon 3 Carla van de Buijs Alle winnaars van harte gefeliciteerd en natuurlijk alle spelers bedankt voor jullie inzet en we zien jullie graag volgend jaar weer terug!

Kasteleins van Tourmalet, Welkom ,kerkzicht, Gunter waren als eerste opgegeven.Geweldig als zij met hun klanten naar het 1e koppel Driebandentoernooi komen. Daarbij vele sportieve driebanders uit de omgeving waarmee we zijn begonnen. 6 poules van 4, 2 beste door. En dan gaan we al snel naar een finale weekend toewerken, waarbij Zondagmiddag 1 April de finale. 3/4 plaats ging tussen Frank de leeuw en John Hendriks tegen Hans en Rob Sommen. Frank speelde goed en maakte een serie van 5 en 6 zodat deze 3e werden. Finale werd gespeeld door Rico Krijnen en Louis Koyen uit Chaam.De mannen die we al jaren

Opening zomer tennisseizoen

Tennisvereniging Den Briemer - Baarle-Hertog

is het nou tennis of wielrennen?

Opknapwerkzaamheden gelukt

Paasfeestje voor de kids

De tennisbanen hebben weer de jaarlijkse voorjaars-opknapbeurt gehad. Daarvoor zijn specialisten aan het werk geweest. Het was een hele klus maar nu liggen de banen er weer speelklaar bij. Het nieuwe seizoen is weer begonnen.

Zaterdag 14 april aanstaande van 16.00 tot 19.00 uur wordt er voor de kleintjes weer een paasactiviteit gehouden. Dit ook voor de kinderen van leden die nog niet aan tennissen toe zijn. Heb je zin om samen met ons een namiddagje door te brengen, te knutselen, spelletjes te doen, etc ‘? Schrijf dan zeker in bij: Priscilla van Ommen priscillavommen@msn.com of Ria Van Mechelen riavanmechelen@telenet.be. Een berichtje achterlaten in de kantine kan natuurlijk ook. We voorzien een berg pannenkoeken om de hongerige magen te vullen vooraleer jullie naar huis gaan Voor verdere informatie, zie onze site.

Openingstoernooi junioren

Op zaterdag 31 maart zijn de junioren begonnen met weer een eerste kennismaking met de tennis. Het werd een fijne middag met veel nieuwe leden die allemaal zullen proberen om gedurende de komende maanden het tennisspel te leren. De aanwezige tennisleraren hebben de allerkleinsten deze middag begeleid en wat lijkt zo’n tennisracket dan groot in handen van de zes- en zevenjarige sportievelingen. Binnenkort zal er voor deze beginners met lessen worden begonnen. De al meer gevorderde Briemerleden hebben hun eerste balletje ook al weer kunnen slaan. En voor hen starten we eveneens met vervolglessen om zich verder te bekwamen.

Openingstoernooi senioren

Voor de senioren begon de eerste activiteit op zondag 1 april. Nee, geen grap. Wel een tennisbrunch met naast pittige wedstrijden een goed verzorgde brunch en een gezamenlijk kijken naar de grote wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen. Dat alles voor velen onder het genot van een echt Belgisch biertje. Gezelligheid was troef, een goede start voor hopelijk een fijn zomerseizoen.

Lidmaatschap

Deelnemers damescompetitie

Prijswinnaars totale damescompetitie

kennen van “De Reuver” hebben weer mooie ballen laten zien .2 gewonnen sets was nodig om finalist te worden. Het werd een 3 setter met het voordeel van Neel en Gerben. Jongens proficiat want dit pakken ze jullie niet meer af. Hoogste serie Jan Vermeulen 7. Eetcafé De Poort heeft tijdens het toernooi altijd gezorgd voor een goed wedstrijdtafel, warme en koude hapjes en vriendelijke gezichten, wat we daar gewend zijn. P-Nutz in Baarle zorgden voor de kado’s met heerlijke producten. We kunnen terug kijken naar een naar een fantastisch toernooi. En Tot volgend jaar. JM 

Mocht u overwegen om lid te worden van tennisvereniging Den Briemer dan kunt u nadere informatie inwinnen bij Priscilla van Ommen, die de ledenadministratie bijhoudt. Zij is te bereiken op: priscillavommen@msn. com. Of kom gewoon eens langs in onze kantine voor wat nadere informatie. U bent van harte welkom.

Rommelavond

Elke donderdag wordt er een rommelavond georganiseerd. Alle aanwezige leden, gevorderden en minder-gevorderden, worden dan ingedeeld voor een partijtje tennis. Gewoon naar de kantine komen en je wordt ingedeeld. We spelen vanaf plusminus 20.00 uur.

Champignontoernooi

Van vrijdag 11 tot en met zondag 20 mei aanstaande organiseert tennisvereniging Den Briemer het alom bekende 25+ Champignon dubbeltoernooi. Voor Baarle en omgeving betekent dit het eerste tennistoernooi voor het zomerseizoen 2012. Er kan worden ingeschreven in de 15-, 30- en 60-puntenreeksen, wat voor de Nederlandse spelers betekent: vanaf speelsterkte 9 tot en met 5. Noteer deze data alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt.

Onze site

De site www.tvdenbriemer.be is nieuw van opzet. Een reden om de site eens te bezoeken. Ook voor het champignontoernooi zal het te zijner tijd mogelijk zijn zich via deze site in te schrijven. Graag tot gauw, Bestuur Den Briemer.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 44

2 paasdag gEOpENd! e

Nieuw:

NÚ OF NOOIT!

InrIchtIng eIken warm grey buffetkast, boekenkast, tV dressoir, 6 stoelen, eetkamertafel, 2 hoek/salontafels van 5150.-

nÚ Voor

de grootste comfort stoeleNwiNkel vaN het zuideN is geopeNd

Een heerlijk chocolade Paas-ei? Warme Bakker Vromans maakt een heerlijk gevuld chocolade paasei om iemand te bedanken, bijvoorbeeld de oppas, je buurvrouw of je moeder, beloon je werknemer voor de fijne inzet of laat je geliefde eens lekker smullen. Voor uw Paasbrunch maken wij Paasbrood, broodjes, minibroodjes en verschillende soorten mini zoete koek.

Zondag 22 april

Communie

2395.-

Wij maken speciaal voor de communicantjes alles heerlijk vers op deze zondag. Dus voor al uw brood en gebak naar...

Bakkerij

’t Lekkerbekje

Vromans

Kerkstraat, Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5079257 De Laverije, Rijen, Telefoon: 0161-224475 Jorisstraat 24, Breda, Telefoon: 076-5653682

MODESHOW op 12 april a.s in eetcafé de Kluis te Ulicoten. Aanvang 18.30 uur. Voor dames en kinderen; vintage & nieuw. Kleine prijsjes! Iedereen is welkom.

specIale actIe! lederen bankstel Van 2395.-

nÙ actIe

1495.-

de mooiste eigentijdse eiken meubelsets. nergens goedkoper (evt. maatwerk mogelijk). nu in onze showroom te bezichtigen.

Relax fauteuils in stof en leder in klassiek en moderne modellen. Wij leveren alle merken stoelen gegarandeerd goedkoper.

Al vanaf € 395,Jong-wonen is een moderne serie stoelen voor de jeugdige tv kijker die lekker onderuit in zijn stoel wil genieten. geheel leder, 2 motoren en uit voorraad leverbaar

trouwers - bouwers samenwoners opgelet!

complete inrichting bestaande uit: dressoir - eetkamertafel - 4 eetkamerstoelen salontafel - tV dressoir - eigentijds hoekbankstel deze complete set: normaal 5150,-

nu Voor

2995.-

op sta stoelen zijn fauteuils die u helpen met het rechtstandig omhoog komen uit uw stoel, wij leveren bijna alle stoelen als op sta. Kwaliteit met een ‘laagste-prijs-garantie’! Normaal 1795,-

Nu 995,-

OPRUIMINGS MODELLEN TEGEN EXTRA KORTING DIRECT MEE TE NEMEN!

Te huur springkussens En te huur Abraham,Sara,Baby,Bruidspaar,en clown,alle 4 meter hoog . Goirle 0646468727 email boomerangverhuur@ home.nl

DIRK BLEYS

VOOR ALLE MAATWERK IN ARDUIN, MARMER EN GRANIET Nieuwe Stationsstraat 83 2381 Weelde-Statie België Tel. 014 65 74 03 Fax 014 71 73 58 GSM 0472 84 44 50 www.natuursteenbleys.be tegelrestanten beschikbaar GRATIS OFFERTE

• Grafmonumenten • Dorpels • Natuursteen tegels • Keramische tegels • Raamtabletten • Trappen • Keukenbladen • Tafels, brievenbussen,...

Weekaanbiedingen geldig dinsdag 10 t/m zaterdag 14 april

Royal Gala appels per kilo ..............................................

Blauwe druiven 500 gram ...........................................

Sperziebonen 500 gram ...........................................

Baby leaf sla 100 gram ...........................................

1.49 1.79 1.99 1.49

Er zijn weer asperges!

Wij zijn 2e Paasdag gesloten! Kerkvaartsestraat 1 • Waspik Telefoon: 0416-311945

(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)

Schoolstraat 7a • Waspik • T.: 0416-316183 (vanaf snelweg rotonde rechtdoor, einde van de weg links) Korvelseweg 87 • Tilburg • T.: 013-8223438

Cor van de Bokstraat 3 Baarle-Nassau 013-5077102

OpeNiNgstijdeN: maandag: 08.30 tot 18.00 uur dinsdag: 08.30 tot 18.00 uur woensdag: 08.30 tot 18.00 uur donderdag: 08.30 tot 18.00 uur vrijdag: 08.30 tot 18.00 uur zaterdag: 08.30 tot 16.00 uur


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 45

Enclaveruiter nieuwsflitsen

SP RT- nieuws

Oefencross goed verlopen

Druk weekend voor Gloria Atletiek Afgelopen zaterdag was het een sportief gebeuren bij Gloria Atletiek. Traditioneel houdt Gloria Atletiek eind maart haar openingswed­ strijd. Al jaren is het een sportief gebruik om ATAC (Turnhout), AC Merksplas en AVR ‘69 (Reusel) uit te nodigen.

Wachten op de uitslag

Vooral onze Belgische vrienden kijken uit naar dit jaarlijkse uitje en lijken met steeds grotere getallen naar Baarle te komen. Sportief werd er gestreden door de Belgen & Nederlanders. Met lede ogen moest Gloria dan ook aanzien dat er veel Goud, Zilver & Brons naar het Buitenland (en Merksplas) verdween. Maar goed, wij krijgen weer een dikke veer’’’’voor de geweldige organisatie! Het was wel een beetje frisjes, jammer, maar misschien wel heel goed voor de prestaties! Alle uitslagen (en foto’s) vind u

Natuurlijk ook dan aan onze atleten die meededen. Helaas wat minder dan gehoopt, maar veel Belgische atleten gingen lekker op vakantie! Iedereen die mee heeft gedaan! DANK!

op (kopje nieuws). Clubrecords gaan er ook altijd wel een paar aan. Tom lukt het om het clubrecord op de Engelse mijl te verbreken. Weliswaar door broederliefde. Koen heeft heeft 3 volledige rondjes als haas gediend om zijn broer Tom aan het clubrecord te helpen. Vanaf dit jaar is het gewicht van de speer veranderd voor de meisjes B-junioren, dus er stond nog geen clubrecord. Paul is de eerste master die een Engelse mijl liep 7 min 25 dus ook een clubrecord. Voor trainer Paul hebben we diep respect gekregen. Alle onderdelen meedoen, wat zal hij stijf zijn geweest afgelopen zondag. Natuurlijk ook een woordje van dank. Voor alle ouders die hun vrije dag op het atletiekveld hebben doorgebracht. Het kan niet genoeg gezegd worden, Gloria Atletiek bestaat alleen maar uit vrijwilligers. Het is dan ook de kroon op ons werk, als ouders ons willen helpen! Ook juryleden & Trainers bedankt!

Gloria actief bij de Drunens Duinenloop Zondag 1 april! gingen een aantal van onze atleten richting Drunen voor de Drunense Duinenloop. Geweldige resultaten van onze Gloria Atleten! Halve Marathon: Cees Nooren . ....................... 1:35:22 Ron Dijkhuijzen.....................1.35.31 Rob Seegers ......................... 1:40:50 Judith Verboven .................... 1:46:42 Sietske Willemse ..........1:47:25 (PR) Joyce Dijkhuijzen...................1.47.30 Kor Luckman ....................... 1:53:55 10 Km: Erwin Gulickx���������������������� 0. 48.37 Joyce Oomen ���������������0. 52:35 (PR) Kathleen Gillis ±10 sec na Joyce (PR) (uitslag kwijt) Peter Oosters liep zondag 1 april, Dwars Door Dordt: M60, 10 km; 8e Peter Oosters����������������������� 45.43.

Onze jaarlijkse oefencross, die in eerste instantie op zondag 11 maart verreden zou worden maar afgelast moest worden i.v.m. de bodemgesteldheid en het Rhino-virus, is goed verlopen. Op zaterdag 31 maart werd de ‘herkansing’ gehouden op de terreinen van de familie Tuytelaars, helaas met wel minder deelnemers, maar zeker niet minder succesvol! De deelnemers hebben weer een goede, plezierige trainingsdag gehad om de rest van het samengestelde wedstrijdseizoen goed voor de dag te komen. Graag allemaal tot volgend jaar!

Zomerwedstrijden bij de Enclaveruiters

In het Pinksterweekend organiseren wij dressuurwedstrijden voor pony’s en paarden. Op 1e Pinksterdag zullen de ponyruiters rijden en 2e Pinksterdag is gepland voor de landelijke ruiters. Deze wedstrijden zullen ook gelden als selectiewedstrijd voor de Kring Breda en dus selectie voor de Brabantse Kampioenschappen in Chaam in augustus. Op zondag 8 juli zal de finale wedstrijd springen van de Kring Breda voor paarden door onze vereniging worden georganiseerd. Meer informatie volgt.

Paasrit

Als het goed is, hebben alle leden bericht gehad om zich te kunnen opgeven voor de Paasrit van a.s. zondag 8 april. Als je wilt meerijden, graag uiterlijk 5 april opgeven bij Kim Jacobs.

Nieuws landelijke ruiters Dressuurwedstrijd Prinsenbeek, 1 april In Prinsenbeek werd een dressuurwedstrijd georganiseerd bij manege Overbos. Jolanda v.d. Westelaken behaalde de 1e prijs (182 punten) met Wavanya M in de klasse M1. Astrid v.d. Westelaken werd 2e met 176 punten in de klasse L2 met Ultraline. Proficiat, dames!

SGW Vechmaal (B), 1 april

Edith Tuytelaars reisde naar Vechmaal af met haar twee paarden om daar mee te doen aan een samengestelde wedstrijd. En niet voor niks, in de klasse Z werd ze 7e met Ukkepuk en was ze de winnares van de klasse L met Wasaki. Proficiat! In het Paasweekend zullen onze landelijke ruiters o.a. aan de start staan bij de samengestelde wedstrijd in Etten-Leur, op Tweede Paasdag. Allemaal veel succes!

Nieuws ponyruiters Dressuur­ wedstrijd Prinsenbeek, 1 april

Sanne van Oosterwijk is met Woldberg’s Anne een dressuurwedstrijd gaan rijden in Prinsenbeek, bij manege Overbos. In de klasse B-L1 dressuur werd ze 2 x eerste met 178 punten en 194 punten. 2e Paasdag zullen een aantal ponyruiters deelnemen aan de samengestelde wedstrijd in Etten-Leur. Wij wensen ze weer veel succes. En iedereen is welkom om ze aan te moedigen.

Baarlese karatevereniging trots op haar vechters

Noritsu betreedt alle treden van het podium in Zoetermeer Deze mannen worden ook nog blij van een podium

Zondag 1 april vond The 19th Day of the Youth and Beginners plaats: een Kyokushinkai karatetoernooi dat jaarlijks door sportschool Da Graca wordt georganiseerd en ieder jaar meer en meer deelnemers een podium biedt om hun karatekunsten te tonen. Dit jaar deden 350 karateka’s mee, waaronder 3 Noritsu Warriors.

De jongste dames op het podium

Niek de Bruijn en Lorens Meijer geven visitekaartje af

Prima debuut wedstrijdvechters Jiruresu Gym Baarle-Nassau

Niek de Bruijn, Jelle Borburgh en Lorens Meijer van Jiruresu Gym

De vuurdoop vond plaats in Breda bij het kickboksgala van Golden Glory. Naar deze dag had de vereniging lange tijd uitgekeken. Niek de Bruijn (BaarleHertog) mocht namens Jiruresu Gym het spits afbijten in de klasse 82 kilo. Niek vocht tegen een kickbokser van Golden Glory. In de 1e ronde had Niek

het moeilijk en liep hij een punt achterstand op. Vanaf de 2e ronde ontstond er een kentering in het gevecht en de 3e ronde was helemaal voor Niek. Zo sleepte Niek er een knappe onbeslist uit en mocht hij terugkijken op een sterk debuut als wedstrijdbokser. Daarna kwam de 2e vechter voor Jiruresu Gym

GARAGEDEUREN!!! Hörmann sectionaldeur Hörmann geïsoleerde geïsoleerde sectionaldeur met elektrischeaandrijving. aandrijving met Hörmann Hörmann elektrische Leverbaar e899,inclusief vanaf handzender incl. handzender. Leverbaar vanaf € 899,jaar garantie! Hörmann 10 voordeuren vanaf e1249,U bent van harte welkom in onze showroom

de ring in: Lorens Meijer uit Alphen. Lorens vocht tegen een jongen van Elite Gym uit Breda. Er ontstond al snel een hard gevecht, in de 1e ronde hield Lorens zijn tegenstander goed op afstand. In de 2e en 3e ronde brandde Lorens helemaal los en liet duidelijk zien wie er de baas was in de ring. Dit resulteerde in een zeer indrukwekkende overwinning voor Lorens Meijer. Trainer Jelle Borburgh keek tevreden terug op het succesvolle wedstrijddebuut van Lorens en Niek. “Ik denk dat we onze vereniging hiermee wel op de kaart hebben gezet”, aldus een trotse Jelle. Jiruresu Gym heeft tegenwoordig een trainingssamenwerkingsverband met Budokai Breda, zij ondersteunen Jelle in Baarle-Nassau met trainingen. Zo trainen er bij Jiruresu Gym regelmatig goede wedstrijdboksers uit Breda mee. De trainingen van Jiruresu Gym vinden tegenwoordig plaats in de sportaccommodatie van BS De Vlinder in Baarle-Hertog. Iedereen is hier welkom, ongeacht leeftijd of niveau. De trainingstijden zijn op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 20.30u en op zaterdag van 12.00 - 13.30u. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jelle Borburgh: 06-81655952.

EUROFORT

GARAGEDEUREN

Eurofort Garagedeuren Minervum 7446H Breda 076-5877444 Tilburg 013-4676767 Geopend: di. t/m vrij. 10.00-17.00 uur zaterdag 10.00-13.00 uur

W W W. E U R O F O R T. N L

De afgelopen jaren heeft trainer Jelle Borburgh 2 kickboksers klaar­ gestoomd voor hun eerste gevecht in de ring. Op 24 maart jl. was het zover en vochten Niek de Bruijn en Lorens Meijer hun eerste wed­ strijd namens Jiruresu Gym Baarle-Nassau.

350 deelnemers van 40 sportscholen en uit Nederland, België, Frankrijk, Engeland en Wales, en meer dan 800 toeschouwers, The Day of the Youth and Beginners is in een paar jaar gegroeid tot een karatetoernooi van formaat. Karateclub Noritsu is ook ieder jaar aanwezig, dit jaar waren Joran van der Loo, Pamela Boot en Hilde Wilborts de sportievelingen die de eer van Noritsu hoog moesten houden. Joran was met z’n 32 kilo en 10 jaar ingedeeld in poule i3. Hij moest 5 keer de mat op waarbij Joran 3 keer wist te winnen, 1 keer gelijk speelde en 1 keer verloor. Desondanks het nog maar de tweede wedstrijd van Joran is gaat het al zeer goed, hij wist de meeste partijen dan ook met overmacht te winnen. Joran veroverde door zijn inzet de 2e plek in poule i3. Hilde was als 15-jarige jongedame ingedeeld in poule L3. Deze ‘ervaren rot’ moest ook 5 partijen vechten, 2 wist ze te winnen en 3 eindigden in een gelijke stand. Hierdoor eindigde de Chaamse op een gedeelde tweede plek, maar omdat het andere meisje 1 kilo lichter woog ontving Hilde aan het einde van de dag de beker voor de 3e plek. Geen slechts resultaat gezien de hoge kwaliteit van de vechters in haar poule. Zoals verwacht zat Pamela in dezelf-

de poule als Hilde, dus ook zij moest 5 partijen de tatami op. Vier van deze partijen wist Pamela te winnen, 1 partij verloor ze van haar clubgenote Hilde. Hierdoor mocht Pamela de hoogste trede van het podium beklimmen en de beker voor de 1e plek in ontvangst nemen! Huize Boot kan dus weer worden voorzien van een beker van de kampioene van Noritsu! Karateclub Noritsu feliciteert de leden met de mooie prestaties. Kijk voor meer informatie over de Baarlese karatevereniging op www. karateclubnoritsu.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 46


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 47

www.vvchaam.nl

SP RT- nieuws www.gloria-uc.nl Gloria-UC nieuws

Van Haarlem vloer en tegelwerken sponsor van de C2

Programma senioren Zaterdag 7 april Gloria-UC 4 - LONGA 3

18.30

Maandag 9 april

Nieuwe sponsoren

Gloria-UC 1 Gloria-UC 2 Gloria-UC 3 Gloria-UC 6 Gloria-UC 7 Gloria-UC DA Sportvrienden - Haarsteeg

vrij vrij vrij vrij vrij vrij 9.30

Dinsdag 10 april Gloria-UC O-23 - WDS 19 O-23

20.00

Wedstrijd coördinator: Ronald de Hoon

Programma jeugd Zaterdag 7 april Gloria-UC A1 Gloria-UC B1 Gloria-UC MB1 - Wernhout MB1 Gloria-UC C1 Baronie C4 - Gloria-UC C2 Gloria-UC C3 - DSE C2 Gloria-UC D1 - DIA D1 Gloria-UC D2 - Madese Boys D4 Gloria-UC D3 - JEKA D9 Gloria-UC MD1 - Viola MD1 Gloria-UC MD2 - OVV’67 MD1 Gloria-UC E1 - JEKA E2 Gloria-UC E2 - Gilze E3 Achtmaal E1 - Gloria-UC E3 Gloria-UC ME1 - Baronie ME1 Gloria-UC F1 - DIA F1 The Gunners F2 - Gloria-UC F2 Achtmaal F2 - Gloria-UC F3 Baronie F10 - Gloria-UC F4 Gloria-UC F5 - Unitas’30 F8 UVV’40 F4 - Gloria-UC F6 UVV’40 F7 - Gloria-UC F7M Gloria-UC F8 - RKDSV F4 Ulicoten Mini’s - Gloria-UC Mini’s

bij dan ook heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe namens de hele Gloriafamilie.

14.30 13.30 13.00 12.30 11.30 09.30 13.00 11.00 11.00 11.00 12.00 09.30 09.30 08.45? 11.00? 09.00 09.30 09.00 09.00 11.00 10.00

Het is tekenend dat sponsors graag de naam van hun bedrijf willen verbinden aan een bloeiende vereniging en zo ook een bijdrage leveren aan verdergaand succes. In het afgelopen jaar zijn er weer sponsoren toegevoegd aan de reeds ca. 160 sponsoren. Wij heten “Rinie Glazenwasserij” (elftal F7) en “Van Haarlem” vloer en tegelwerken (elftal C2) van harte welkom. In aanwezigheid van Rinie en Pieter werden ze met de elftallen op de foto vastgelegd en voorzien van een bloemetje. Rondom het hoofdveld telde ik 103 borden maar er is nog steeds plaats voor nog meer sponsorborden en/of shirt sponsoring. Dus, ondernemers die willen..., aarzel niet te lang.

Uitslagen senioren Zaterdag 31 maart en zondag 1 april

WSJ 1 - Gloria-UC 1 1 – 10 Opstelling Gloria-UC. Doel: Johan Herijgers; Achter: Mike Anthonissen, Michel v.d. Broek, Dennis Kroeze en Job Laurijssen; Midden: Michiel v.d. Heijning, Jeroen Kerremans en Kay uit de Bulten; Voor: Leon Borborgh, Joran Beerens en Kevin Peters. De spelers hadden op zaterdagavond omstreeks 22.00 uur een sms je ontvangen met het vriendelijke verzoek om te gaan slapen. Blijkbaar heeft dit zijn vruchten afgeworpen. Al vroeg in de wedstrijd kwam Gloria-UC op voorsprong door een doelpunt van Jeroen Kerremans (2e minuut). In

de 19e minuut kreeg Kevin een grote kans op de 0-2 maar zijn schot ging over. Gloria-UC heerste op het middenveld en er kwam veel ruimte vrij aan de kant van Kay uit de Bulten. De nummer 4 van WSJ kreeg een lastige middag. In de 29 minuut komt Gloria-UC wel op de 0-2 via Jeroen Kerremans. In de 33 minuut zet Joran Beerens de 0-3 op het bord. Vlak voor rust scoort wederom Joran de 0-4. Rust. Er werd afgesproken om door te gaan waar we gebleven waren dus scoren. En dat had de goed spelende Kay uit de Bulten goed begrepen want in de 1e minuut van de 2e helft scoort hij de 0-5. In de 57e minuut wordt het 0-6 door Joran. WSJ doet iets terug in de wedstrijd en scoort via speler Misiedjan de 1-6. In de 68e minuut wordt het 1-7 door Michiel v.d. Heijning. Leon Borburgh zet de 1-8 op het bord in de 78e minuut. Als snel komt de 1-9 door Michiel en laat in de wedstrijd zet Michiel de 1-10 op het bord. Mannen een terechte overwinning en we kunnen spreken dat er iets recht gezet is. We staan nu op de 4e plek en die moet behouden blijven. Gelukkig komen er weer wat spelers terug van een blessure zodat we de eindsprint gaan inzetten met zijn allen. We moeten elkaar scherp houden in deze fase van de eindstrijd.

GSBW 2 - Gloria-UC 2 Gloria-UC 3 - Zundert 3 VOAB 4 - Gloria-UC 4 Gloria-UC 6 - VCB 4 GSBW 3 - Gloria-UC 7 SVSOS DA 1 - Gloria-UC DA 1 VOK - Sportvrienden

5–3 2–2 5–1 1–2 1–1 3–0 1–1

Uitslagen jeugd Zaterdag 31 maart GSBW A1 - Gloria-UC A1 Gloria-UC B1 - Moerse Boys B1 Wernhout MB1 - Gloria-UC MB1 Gloria-UC C1 - Uno Animo C1 Gloria-UC C2 - Zundert C2 JEKA C8 - Gloria-UC C3 Gloria-UC D1 - Zwaluwe D1G Madese Boys D4 - Gloria-UC D2 JEKA D9 - Gloria-UC D3 Viola MD1 - Gloria-UC MD1 OVV’67 MD1 - Gloria-UC MD2 JEKA E2 - Gloria-UC E1 Gilze E3 - Gloria-UC E2 Gloria-UC E3 - Achtmaal E1 Baronie ME1 - Gloria-UC ME1 DIA F1 - Gloria-UC F1 Gloria-UC F2 - The Gunners F2 Gloria-UC F3 - Achtmaal F2 Gloria-UC F4 - Baronie F10 Unitas’30 F8 - Gloria-UC F5 Gloria-UC F6 - UVV’40 F4 Gloria-UC F7M - UVV’40 F7 RKDSV F4 - Gloria-UC F8 Gloria-UC Mini’s - Wernhout Mini’s

4–1 1–0 1–3 2–3 3–1 0–4 3–1 1–0 1–6 1–6 2–4 1–4 15 – 0 0–3 0–1 4–2 0–3 0–0 0 – 17 17 – 0 0–7 0–3 0 – 23 7–3

Wedstrijd coördinator Jeugd: Arnold Timmer

Maandag 9 april 2e Paasdag Gloria-UC D1 - TSC D2

10.30

SVU-nieuws Rijen 7-SVU 2 Riel 2-SVU 1 Viola Da.2 - SVU Da. 1 Beek Vooruit B3 - SVU/Viola B1 Nemelaer MC1 - SVU/Viola MC1 WSC D5 - SVU D1 Chaam ME1 - SVU ME1 JEKA F7 - SVU F1 Bavel F7 - SVU F2

3-2 2-3 0-4 8-2 1-1 10-0 3-2 5-3

Voor Chaam speelden: Denny Goos, Stefan de Ceuster, Teun Gooijers, Roy Moelands (A) Joost Geerts, Nils de Rooij, Stan van Boxel, Jelle van Raak, Thijs vergouwen, Wouter van de Broek, en Tim Hoefnagel. Reserves. Alexander Deckers, Manuel de Korte, Remco Ansems, Wouter Martens en Joost van Eil. Trainer Fred Vrolijk met assistent Ed Mulder en elftalleider Ron de Rooij. Assistent scheidsrechter Rene Luiken en verzorgster Milou Braspenning. Het begon voor Chaam veelbelovend. Met dwingend balbezit en scherp op de tegenstander werd EDN tegen de eigen goal gezet. Iedereen van Chaam was zich bewust van de boodschap en dat was winnen om de droom in leven te houden. Roy Moelands speelde hierin een leidende rol, zonder de anderen tekort te doen. Roy gaf het voorbeeld. Hij liet zijn gevaarlijke tegenstander nooit aan de bal komen, zodat het spitsen gevaar gereduceerd werd tot nagenoeg 0. Iedereen speelde geconcentreerd en dit resulteerde in kansen. Stan van Boxel schoot een vrije trap rakelings naast en Thijs kon enkele keren aanleggen. In de 32ste minuut was het dan eindelijk raak. Stan zette goed door op rechts en trok de bal perfect voor op Nils die de bal keurig in het doel kopte. De 0-1 was dik verdient en EDN was niet de ploeg die we ons uit de thuiswedstrijd herinnerden. Jelle probeerde het nog eens, maar zonder succes. Chaam stond voor en het was wachten op de rust. Toch liet het zich in een moment van onachtzaamheid verrassen. In de 43ste minuut profiteerde EDN van een communicatiefout en schoot de 1-1 binnen. En tik die Chaam echt pijn deed. Nils schoot nog van afstand tegen de lat, waarbij de keeper de poging bijna zelf in de goal werkte, maar Chaam bleek van slag. In de tweede helft zagen we een ander EDN. Bij Chaam sloop onzekerheid in de ploeg en EDN werd zelfbewuster. Denny Goos moest dan ook enkele knappe reddingen plegen om EDN het scoren te beletten. Chaam moest echt knokken voor het resultaat. Hierin moeten we de ploeg ook een pluim geven, want ze knokken als erom gevraagd word. Joost van Eil kwam in het veld voor Joost Geerts. Chaam stroopte de mouwen op als EDN even ademhaalde voor een nieuw offensief. Spanning die hoort bij een slotfase. We moesten wachten tot de 80ste minuut toen Wouter van de Broek op rechts doorging en de bal op maat voorgaf

aan Thijs die de 1-2 binnenschoot. Opluchting voor Chaam of toch de bevestiging van de over de gehele wedstrijd betere ploeg. U mag het zeggen. In de laatste minuten werd het via een kopie van de 2de goal nog 1-3. Wouter op rechts en voorgeven aan Thijs die deed waarvoor hij stond en dat was scoren. Proficiat met de overwinning en de zekere nacompetitie. Opgeschoven naar de tweede plaats met nog 3 wedstrijden te spelen. “To keep the dream alive” moet je wel blijven winnen.

Uitslagen Maandag 02-04-2012 JEKA C4 -Chaam C1

1-3

Zondag 01-04-2012 EDN’56 (Haghorst) -Chaam 1 DIA 2 -Chaam 2

1-3 3-5

Chaam DA1 - Oosterhout DA2 11-1

Zaterdag 31-03-2012 Chaam 2 (zat) -Kogelvangers 2 Chaam A1 -DESK A2 Chaam B1 -JEKA B4 MOC 17 B3 -Chaam B2 Chaam C1 -OVV’67 C1 Chaam D1 -Good Luck D2 SV Capelle D2 -Chaam D2 Viola E1 -Chaam E1 Rijen E4 -Chaam E2 Chaam E3 -Veerse Boys E2G Chaam E4 -Viola E3 Chaam F1 -Jeka F2 VVR F3 -Chaam F2 SAB F4 -Chaam F3 Chaam F4 -VVR F4 Viola MA1 -Chaam MA1 SC Kruisland MC1 -Chaam MC1 Chaam ME1 -Ulicoten ME1 PCP MP1 -Chaam Mini-pupillen 1 Chaam Mini-pupillen 2 -DSE MP3G

2-3 0-2 12-0 Uitg. 3-5 7-0 0-1 0-9 1-5 2-4 5-2 2-4 3-2 1-7 1-12 3-1 3-0 3-2 0-5 17-0

Wedstrijdprogramma Woensdag 04-04-2012 19:30 Chaam O-23 -Baronie A1

Zaterdag 07-04-2012 15:30 Chaam 3 -Rijen 7 13:00 Chaam B1 -ONI B1 12:15 Odio B2 -Chaam B2 10:15 Good Luck D2 -Chaam D1 10:00 Chaam D2 -SV Capelle D2 10:45 Chaam E1 - Viola E1 09:00 Chaam E2 -Rijen E4 09:00 Viola E3 -Chaam E4 09:00 Chaam F2 - VVR F3 09:00 Chaam F3 -SAB F4 10:15 VVR F4 -Chaam F4 13:00 Chaam MA1 - Viola MA1 10:00 Chaam MC1 - SC Kruisland MC1 09:30 Ulicoten ME1 -Chaam ME1 10:45 Chaam Mini-pupillen 1 -PCP MP1 11:15 DSE MP3G -Chaam Mini-pupillen 2

Wedvlucht Nijvel Op 31 maart 2012, de 2e wedvlucht van dit jaar, gingen de duiven naar Nijvel. Een vlucht van ca 100 km. Door het matige weer werden ze pas in de middag gelost. Het vluchtverloop was dan ook minder vlot dan de week daarvoor. Om Rinie Glazenwasserij sponsor van de F7 Meisjes

Programma zaterdag 7 april

Uitslagen:

EDN”56 – VV Chaam werd in een wedstrijd met 2 gezichten uiteindelijk 1-3. Voetballend gezien zette Chaam in de eerste helft een zeer goede partij weg. In de tweede helft liet het teveel initiatief aan EDN waardoor de wedstrijd spannend werd tot het einde. De 1-3 mag dan ook verdient worden genoemd.

Postduivenvereniging De Valk

Mededelingen / Beterschap

Wij wensen Antoon v.d. Westerlaken een spoedig herstel toe. Werner Jansen van UC 4 heeft afgelopen zondag een ongelukkige aanvaring gehad met de tegenstander. Hij heeft hier een gebroken arm aan overgehouden. Dinsdag zal hij worden geopereerd in het st.Jozefziekenhuis. Nico Sommen heeft zijn kruisband afgescheurd en zal dus voorlopig ook niet kunnen voetballen. Wij wensen bovenstaande heren hier-

Chaam zet de zegereeks voort tegen EDN’56

13.00: Bavel B3 - SVU/Viola B1 14.30: SVU/Viola MC1 - Nemelaer MC1 (in Ulicoten) 09.30: SVU D1 - WSC D5 09.30: SVU ME1 - Chaam ME1 11.00: SVU F2 - Bavel F7 10.00: SVU Minipupillen - Gloria UC Mini’s

ben er lang genoeg op moeten wachten: SVU D1 ! Dit gaan we vieren op zaterdag 7 april. De D1 speelt dan eerst een wedstrijd om 9:30 u tegen WSC D5 en daarna lekker vroeg samen aan tafel. Kom ze aanmoedigen deze jongens en meiden!

Programma dinsdag10 april:

Vrijwilligersavond

18.45: SVU F1 - JEKA F7

Team van de maand april

We gaan snel verder met het volgende team van de maand, want jullie heb-

Beste vrijwilligers van SVU, houd vrijdag 13 april vrij, want dan ben je welkom voor een avondje voor alle vrijwilligers van SV Ulicoten. Aanvang om 20:00 uur in de kantine.

15.41.09 werd de eerste duif geklokt. De laatste prijsduif was er om 16.22.20. De kopprijzen waren voor: 1 en 6 J. Schaerlaeckens; 2 en 8 B.Adams; 3 R. Wouters; 4, 5, 7, 9 en 10 R. van Tilburg.

2e Paasdag oPen

Alles onder één dak!

Regenbeemd 21 • 4825 AS Breda • Tel.: 076-572 95 68 info@polystyle.nl • www.polystyle.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 48

OPENING

matRaS baccaRa

KEUKEN RENOVEREN! Uw oude keuken weer als nieuw • fronten • apparatuur • aanrechtblad • accessoires Gratis advies aan huis

dekbed aZuRi

vanaf: FASHION

OUTLET 6 APRIL 10.00 UUR 119,-

vanaf:

35,-

6 APRIL OPENT BASTIAANSEN MODESTAD EEN NIEUWE FASHION OUTLET IN BAVEL.

AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 Bezoek onze showroom www.advandersteen.nl

BAVEL

2e PAASDA GEOPENDG 1

Voor breek-, zaag- en boorwerken in beton of asfalt, zetten we in: compressoren met luchtkamers, hydraulische hamers, diverse diamant boor- en zaagmachines. Bel naar H. van Beek 0031(0)135078118 of 0031(0)653364696.

2.00-17.00 UUR

FASHION OUTLET PASTOOR DOENSSTRAAT 1 BAVEL

OPEN: WOENSDAG, VRIJDAG, ZATERDAG: 10.00-17.00 UUR

amelia, amelia, eupzone eupzone

vlak vlak 140 van voor 140 x x 200 200 cm cm van 2649,2649,voor 1999,1999,160 x x 200 200 cm cm van 2849,2849,voor 2099,2099,160 van voor Invullen aangifte inkomElektro-Service 180 van voor 180 x x 200 200 cm cm van 3049,3049,voor 2199,2199,-

stenbelastingbel 0161-49 Keustermans, 25 08 of kom langs aan Reth 3, Baarle-Nassau. elektRiScH de bredaseweg te Voor al uw elektRiScH4veRStelbaaR veRStelbaaR 160 x x 200 200 cm cm van 4099,4099,voor 3549,3549,chaam. elektrowerk in huis, tuin 160 van voor A.c. koijen & cm partners en bedrijf. 180 van voor 180 x x 200 200 cm van 4299,4299,voor 3749,3749,administratie- en belasTel.: 013 5077428 of tingadviseurs. 06 30391571

www.dierenpensiondewildert.nl zorgt voor al u honden en katten tijdens de vakantie. Met zeer grote speelweides!!! Ook voor dagopvang. tel. 0161496515

Bestrijding nodig van: Wespen, Vliegen, Vlooien, Houtworm of andere Plaagdieren? Bel naar: A. Wijnen Ongediertebestrijding 013-5159912

AltijdGoed Goed Altijd Slaapvoordeel! Slaapvoordeel! 2 HOOFdkuSSenS 2 HOOFdkuSSenS lilY lilY

Boxspring 45,45,nu:nu: 45,45,39,MAXIME39,30

matRaS matRaS Set beStaande uit: baccaRa baccaRa n 2 luxe boxsprings 30 cm hoog voorzien van een 7-zone pocketvering n 2 gestoffeerde geneste pocketvering matrassen Camelia, 7 zones, soepel/stevig met extra schouder/taille/heupzone n HR-schuim topdekmatras n Hoofdbord in afgeronde vorm, 15 cm dik n Zilverkleurige sledepoten

Diverse topmerken

dekbed aZuRi dekbed aZuRi

2e 119,-Paasdag 35,119,35,vlak 140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm

vanaf: vanaf:

van 2649,van 2849,van 3049,-

voor 1999,-

vanaf: voor 2099,vanaf: voor 2199,-

GEOPEND!

‘t Vaartje 9 • Waspik Telefoon: 0416-312225

elektRiScH veRStelbaaR 160 x 200 cm van 4099,180 x 200 cm van 4299,-

voor 3549,voor 3749,-

Algemene informatie matrassen

(afslag Waspik, bij rotonde rechtsaf)

de matRaSSen OP deZe PaGina ZiJn: n Leverbaar in breedtematen tussen 70 en 180 cm n Leverbaar in lengtematen 190, 200, 210 en 220 cm n Leverbaar in soepel en/of stevig ligcomfort n Geschikt voor verstelbare bodems n Voorzien van Intense tijk, afneembare hoes

uw uw 1999,1999,voordeel! voordeel!

BACCARA

600,600,ur biedt u ongekende mogelijkheden!

n n

n

dikant 0 x 200 cm

Damast huismijtwerend behandeld Aan 1 zijde zuiver scheerwol en aan 1 zijde synthetisch afgedekt of geheel non allergische afdekking Verkrijgbaar in alle breedte- en lengtematen

70 x 200 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 140 x 200 cm

van 149,van 169,van 189,van 299,-

voor voor voor voor

1047,gs) nu:

119,-

799,-

k ing

- 3 typen topdekmatrassen; MALMÖcomfortschuim, latex en visco

n

Voorzien van 7 comfortzones Matrashoogte is 20 cm Verkrijgbaar in alle breedte- en lengtematen

Altijd Goed Slaapvoordeel! 799,-

2649,- nu:

uw 1999,- Leverbaar in 30 actuele kleuren voordeel! ledikant elektRiScH veRStelbaaR 650,160 x 200 cm 160 x200, 200 cm 2599,-SVEN Lengtematen 210 van en 220 cmvoor 1999,BoxspringSVEN Boxspring n n

malmÖ 70 x 200 cm

199,239,269,389,-

elektRiScH veRStelbaaR Set beStaande elektRiScH veRStelbaaR Set beStaande uit: uit: 200 cm van 2599,1999,n 1 hoofdbord cm dik 160 x160 200xcm van 2599,voor voor 1999,n 1 hoofdbord 10 cm10dik 200 cm van 2699,2099,n 2 elektrisch verstelbare boxsprings, cm hoog 180 x180 200xcm van 2699,voor voor 2099,n 2 elektrisch verstelbare boxsprings, 32 cm32hoog 210 cm van 2899,2299,n 8 alukleurige 180 x180 210 xcm van 2899,voor voor 2299,n 8 alukleurige potenpoten n 2 gestoffeerde 5-zone pocketvering matrassen n 2 gestoffeerde 5-zone pocketvering matrassen n 1 splittopper n 1 splittopper n Leverbaar in 4 kleuren: zwart, antraciet, donkerbruin, vlak n Leverbaar zwart, antraciet, donkerbruin, Set beStaande uit:in 4 kleuren: n Tonvormige pocketvering uitgerust met Spetterende jubileumprijs voor chocolade chocolade 140 x 200 cm van 2499,voor 1899,n 2 luxe boxsprings 25 cm hoog, voorzien van een maar liefst 7 ergonomische zones 2 alexander Jubilee matrassen 160 x 200 cm van 2699,voor 1999,7-zone pocketvering n Aan 2 zijden afgedekt met perfolatex 180 x 200 cm van 2899,voor 2099,n 2 gestoffeerde geneste pocketvering matrassen Camelia, boxsprings en scheerwol per stuk 7 zones, soepel/stevig met extra schouder/taille/heupzone n Matras is bekleed met een luxe dubbeldoek 70 x 200 cm van 450,- 2 voor 675,elektRiScH veRStelbaaR (box 30 cm) n Comfortschuim topdekmatras tijk en is afritsbaar, dus makkelijk te reinigen 80 x 200 cm van 500,- 2 voor 750,160 x 200 cm van 3999,voor 3449,n Hoofdbord kubistische vorm, 15 cm dik Lijnen logo (geen Contouren) matRaS dekbed aZuRi matRaS matRaS dekbed dekbed aZuRi aZuRi 90 x 200 cm van 550,2 voor 01-06-11 14:25 825,180 x 200 cm van 4199,voor 3649,-01-06-11 n Sledepoten voorzien van RVS accent 14:25 baccaRa baccaRa baccaRa

Pocketvering matrasvoor 2099,1047,nu:cm x 200 van 2699,-

vlak - Vlakke uitvoering vanaf € 1499,- JUBILEE 140 ALEXANDER 140 x x 200 200 cm cm

MONACO 25 uw en: zwart, antraciet, donkerbruin, uw voordeel! voordeel! 45,45,45,nu: nu: 45,45,45,- nu: EURE-11138 AGS Folder2 2011_v3.indd 1 EURE-11138 AGS Folder2 2011_v3.indd 1

222 HOOFdkuSSenS HOOFdkuSSenS HOOFdkuSSenS lilY lilY lilY

39,39,650,-

GRANDEUR

1999,Boxspringcollectie675,Grandeur vanaf: vanaf: vanaf:

vanaf: vanaf: vanaf:

- 3 typen boxsprings

vlak vlak 2599,-nu: nu: 2599,2599,nu: uw van 2499,uw uw 140 140 x x 200 200 cm cm voordeel!van 2499,voordeel! voordeel! 160 x x 200 200 cm cm van 2699,2699,160 600,-van 600,600,180 van 180 x x 200 200 cm cm van 2899,2899,-

1999,1999,-

- vlakke of elektrische uitvoering

145,- nu: voor 1899,-- 3 typen gestoffeerde matrassen in soepele

119,-

voor 1899,voor 1999,1999,- of stevige uitvoering voor voor voor 2099,2099,-

600,-

latex en visco

n

Standaard schoudercomfortzone

RENSKE

Lattenbodem ABS 3000 n n n n

01-06-11 14:25

66,-

n

EURE-11138 AGS Folder2 2011_v3.indd 4

SICA 20

01-06-11 01-06-11 01-06-1114:25 14:25 14:25

1499,-

Boxspring CORSICA 20

uw voordeel!

500,-

vlak 140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm

579,-

Prijzen excl. poten 45 cm

n Comforthoogte n Deelbaar

ledikant in beuken natuur en alpine wit in breedtematen 160 en 180 cm (deelbaar) in breedtematen 90, 100, 120, 160 en 180 cm (vast) in lengtematen 190, 200, 210 en 220 cm

ledikant 90 x 200 cm van 360,160 x 200 cm van 485,180 x 200 cm van 495,-

voor 799,voor 829,-

n Leverbaar n Leverbaar n Leverbaar

Nachtkast op wielen van 155,Zweefdeurkast Ellis van 502,-

747,- nu:

voor 259,voor 359,voor 379,-

Slaapkamer NORA

43 cm in breedtematen 160, 180 en 200 cm in lengtematen 200, 210 en 220 cm in kernbeuken met lak crème of hoogglans crème (meerprijs 100,-) doorlopende achterwand meerprijs 200,hoofdbord verlichting meerprijs 129,n Legplanken in hoofdbord meerprijs 99,-

Zie voor ons complete woningaanbod ledikant 90 x 200 cm van 360,- voor 259,160 x 200 cm van 485,- voor 359,180 x 200 cm van 495,- voor 379,-

www.broedersmakelaardij.nl www.broeders.com

voor 125,voor 349,-

Inlichtingen: Makelaarskantoor Broeders

n Lighoogte

n Leverbaar n Leverbaar

Winter

n Leverbaar

n Afgebeelde n Indirecte

2 HOOFdkuSSenS lilY

voor 1499,voor 1649,-

Vraagprijs: ........................................... € 299.000,-- k.k.

voor 799,voor 829,-

Nachtkast op wielen van 155,Zweefdeurkast Ellis van 502,-

45,-

van 1999,van 2199,-

01-06-11 14:25

579,-

deelbaaR ledikant 160 x 200 cm van 1047,180 x 200 cm van 1077,-

ledikant Kernbeuken met lak crème 160 x 200 cm van 747,voor 579,180 x 200 cm van 757,voor 599,200 x 200 cm van 767,voor 639,Nachtkast 2 laden 4 deurs draaideurkast

vlak 140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm

van 220,- voor 200,van 1050,- voor 859,18-03-11 09:48

van 1999,van 2199,van 2399,-

Altijd Goed Slaapvoordeel!

vlak 140 x 200 cm 160 x 200 cm

voor 259,voor 359,voor 379,-

voor 125,voor 349,-

ledikant 160 x 200 cm

uw uw 747,- nu: voordeel! voordeel! Boxspring CORSICA 20 Set beStaande uit: n 2 boxsprings 20 cm hoog

deelbaaR ledikant 160 x 200 cm van 1047,180 x 200 cm van 1077,-

ledikant 90 x 200 cm van 360,160 x 200 cm van 485,180 x 200 cm van 495,-

n Leverbaar

EURE-11076 AGS KRANT 2011.indd 6

2499,2499,- nu: nu:

1899,600,- 579,Boxspring CORSICA 20

voor 219,voor 269,voor 529,-

Comfort slaapkamer Vlakke uitvoering van 285,Handverstelbare uitvoering van 360,Elektrisch verstelbare uitvoering van 570,Comfort slaapkamer RENSKE

Set beStaande uit: van 1999,voor 1499,Staande dikant uit: n 2 boxsprings 20 cm hoog 0prings x 20020 cmcm hoog n Hoofdbord 7 cm 1649,dik van 2199,voor n 2 gestoffeerde geneste pocketvering matrassen Camelia, van 2399,voor 1799,bord 7 cm dik vlak vlak 7 zones, soepel/stevig met extra schouder/taille/heupzone n Zwarte kunststof poten offeerde geneste pocketvering matrassen Camelia, 140 140 x x 200 200 cm cm n Intense Topdekmatras Comfortschuim elektRiScH veRStelbaaR s, soepel/stevig met extra schouder/taille/heupzone ledikant 160 x 200 cm van 3699,voor 3149,e kunststof poten 160 x 200 cm 180 x 200 cm van 3899,voor 3299,e Topdekmatras Comfortschuim 45,- nu: 39,EURE-11138 AGS Folder2 2011_v3.indd 2

747,- nu:

Gilze ...................................................... Alphenseweg 45 Op een goede locatie gelegen 2/1 kap woning met garage, berging, ruime oprit en zeer royale achtertuin op 553 m² grond. Bouwjaar: 1973. Inhoud: ca. 360 m³

42 onafhankelijk van elkaar verende latten 7 comfortzones Instelbaar op gewicht Individueel instelbare heupzone Luxe afzonderlijk meeverende schoudercomfortzone

Comfort slaapkamer RENSKE - Leverbaar in 30 actuele kleuren 3 typen topdekmatrassen; comfortschuim, --Lengtematen 200, 210 en 220 cm

thoogte 45 cm deelbaaR ledikant op alle boxsprings) latex en visco - 3(toepasbaar typen gestoffeerde matrassen in soepele - Vlakke uitvoering vanaf € 1499,ar ledikant 160-x-Elektrische 200 cm in van 1047,voor 799,-of 3 typen boxsprings Leverbaar 30 actuele kleuren stevige uitvoering uitvoering vanaf € 3149,ar in beuken natuur en alpine witof elektrische uitvoering 180 -x Lengtematen 200 cm van 1077,voor - vlakke 200, 210 en 220 cm 829,3 typen - Vlakke uitvoering vanaf € 1499,ar in breedtematen 160 en-180 cmgestoffeerde (deelbaar)matrassen in soepele stevige - Elektrische uitvoering vanaf € 3149,ar in breedtematen 90, 100, of 120, 160 uitvoering en 180 cm (vast) Nachtkast op wielen van 155,voor 125,n Comforthoogte 45 cm ar in lengtematen 190, 200,vlak 210 en 220 cm Zweefdeurkast Ellis van 502,- voor 349,n Deelbaar ledikant 140 x 200 cm n Leverbaar in beuken natuur en alpine wit 1999,- nu: n Leverbaar in breedtematen 160 en 180 cm (deelbaar) vlak uw 140 x 200 cm voordeel! n Leverbaar in breedtematen 90, 100, 120, 160 en 180 cm (vast) 1999,- nu: 500,- n Leverbaar in lengtematen 190, 200, 210 en 220 cm

1499,-

voor 119,voor 169,voor 329,-

Prijzen excl. poten

1047,- nu:

elektRiScH elektRiScH elektRiScHveRStelbaaR veRStelbaaR veRStelbaaR 160 160 160xxx200 200 200cm cm cm van van van2599,2599,2599,- voor voor voor1999,1999,1999,180 180 180xxx200 200 200cm cm cm van van van2699,2699,2699,- voor voor voor2099,2099,2099,180 180 180xxx210 210 210cm cm cm van van van2899,2899,2899,- voor voor voor2299,2299,2299,-

EURE-11138 EURE-11138 EURE-11138 AGS AGS AGS Folder2 Folder2 Folder2 2011_v3.indd 2011_v3.indd 2011_v3.indd111

Gilze ...........................................................Kruithoorn 18 Nabij een speelveldje en het park “Water aan de Warande”gelegen tussenwoning met carport (afgesloten met elektrische kanteldeur) en berging op 148 m² grond. Bouwjaar ca.: 1974. De inhoud van de woning bedraagt ca. 315 m³. Vraagprijs: ........................................... € 195.000,-- k.k.

90 x 200 cm van 550,- 2 voor 825,-

799,-

uw boxspringcollectie Boxspring Boxspring SVEN SVENGrandeur biedt u ongekende mogelijkheden! -De 3 typen hoofdborden - 3 typen topdekmatrassen; comfortschuim, voordeel! uit: -Keuze 3 typen boxsprings 3 typenofhoofdborden --vlakke elektrische uitvoering

28 onafhankelijk van elkaar verende latten

70/80/90 x 200 cm Vlakke uitvoering van 145,Handverstelbare uitvoering van 210,Elektrisch verstelbare uitvoering van 425,-

voordeel!

elektrisch elektrisch elektrisch verstelbaar verstelbaar verstelbaar (toepasbaar op alle boxsprings)

n

ledikant 160 x 200 cm

uitvOeRinG

Set Set SetbeStaande beStaande beStaandeuit: uit: uit: nnn111hoofdbord hoofdbord hoofdbord10 10 10cm cm cmdik dik dik nnn222elektrisch elektrisch elektrischverstelbare verstelbare verstelbareboxsprings, boxsprings, boxsprings,32 32 32cm cm cmhoog hoog hoog nnn888alukleurige alukleurige alukleurigepoten poten poten nnn222gestoffeerde gestoffeerde gestoffeerde5-zone 5-zone 5-zonepocketvering pocketvering pocketveringmatrassen matrassen matrassen nnn111splittopper splittopper splittopper nnnLeverbaar Leverbaar Leverbaarin in in444kleuren: kleuren: kleuren:zwart, zwart, zwart,antraciet, antraciet, antraciet,donkerbruin, donkerbruin, donkerbruin, chocolade chocolade chocolade

per stuk

n 5 comfortzones - Elektrische uitvoering vanaf 2 € voor 3149,-750,n Individueel heupzone 80 xinstelbare 200 cm van 500,-

1899,-

285,- nu: De boxspringcollectie Grandeur biedt u ongekende mogelijkheden! uw Lijnen logo (geen Contouren)

Vraagprijs: .......................................... € 189.000,-- k.k..

Lattenbodem ABS 1000 - Vlakke € 1499,70uitvoering x 200 cm vanaf van 450,2 voor 675,-

26,-

1999,- vlakke nu:

GRANDEUR boxsprings

- Lengtematen 200, 210 en 220 cm

uw voordeel! 2499,- nu:

uw voordeel! vlak 140 x 200 cm

Spetterende jubileumprijs voor latex en visco 2 Alexander Jubilee matrassen - Leverbaar in 30 actuele kleuren

vlak 140 x 200 cm

Boxspringcollectie Grandeur 1499,219,Boxspringcollectie Grandeur mfort slaapkamer RENSKE 500,Lijnen logo (geen Contouren)

Keuze uit:

ALEXANDER JUBILEE

- 3 typen topdekmatrassen; comfortschuim,

01-06-11 14:25

vlakke uitvOeRinG

elektRiScH elektRiScH veRStelbaaR veRStelbaaR (box (box 30 30 cm) cm) 160 x x 200 200 cm cm van 3999,3999,voor 3449,3449,160 van voor GRANDEUR boxsprings 180 van voor 180 x x 200 200 cm cm van 4199,4199,voor 3649,3649,-

EURE-11138 AGS Folder2 2011_v3.indd 3

Pocketvering matras

de lattenbOdemS OP deZe PaGina ZiJn: n Leverbaar in breedtematen tussen 70 en 140 cm n Leverbaar in lengtematen 190, 200, 210 en 220 cm n Maatwerk mogelijk n Naadloos aangesloten in 2-persoonsopstelling door overliggende kappen n Voorzien van knieholte ondersteuning bij elektrisch verstelbare uitvoering n Diverse potensets tegen meerprijs leverbaar n Tegen meerprijs draadloze afstandbediening bij elektrisch verstelbare uitvoering leverbaar

(toepasbaar op alle boxsprings)

Chaam ................................................................ Horst 17 Op een mooie locatie, in een kindvriendelijke omgeving, aan een speelveld gelegen, keurige 2/1 kapwoning met garage, tuinhuis en achtertuin op het zuid-westen. Perceelgrootte 197 m², inhoud circa 320 m³ excl. garage. Bouwjaar 1990. f ie ........................................... € 249.000,-- k.k. sVraagprijs:

Gilze .........................................................Nieuwstraat 46 Nabij het centrum gelegen, karakteristieke, vrijstaande woning met aanpandige berging en tuin gelegen op 141 m2 grond. Bouwjaar: 1940 uitgebouwd in de jaren ‘80. Inhoud: ca. 455 m³

2e matras

halve prijs

nu 2 voor:

Algemene informatie Keuze uit: lattenbodems - 3 typen hoofdborden

elektRiScH elektRiScH elektRiScH veRStelbaaR veRStelbaaR veRStelbaaR 160xxx200 200cm cm 160 160 200 cm

voor 3149,voor 3299,-

alexandeR Jubilee 70 x 200 cm

119,35,119,De boxspringcollectie Grandeur35,biedt u ongekende mogelijkheden!

Boxspring MONACO

voor 1499,voor 1649,voor 1799,-

90,-

199,-

180 x 210 cm van 2899,- voor 2299,uitvoering vanaf € 3149,Boxspring- Elektrische ne pocketvering matrassen 2649,nu: 2649,nu:

amelia, amelia, eupzone eupzone

uw voordeel!

289,- nu:

Castelré .......................................... Schootsenhoek 14a In een landelijke omgeving, met vrij uitzicht, gelegen vrijstaade woning met aangebouwde serre, garage/ berging, paardenstal en weiland op royaal perceel van 4.455 m². Inhoud woning 570 m³, bouwjaar 1967. Perfect geschikt voor dierenliefhebbers. Vraagprijs: .......................................... € 469.000,-- k.k.

Chaam .................................................. Snijderseweg 22 In het buitengebied, nabij bossen en natuurgebied gelegen vrijstaande semibungalow met dubbele garage, schuur/loods en weiland op 11.435 m² grond. Bouwjaar: 1974. Inhoud woning ca. 460 m³, Ideaal voor paardenliefhebbers. Vraagprijs: ........................................... € 499.000,-- k.k.

180 vlak

bare boxsprings, 32 cm hoog elektrisch verstelbaar elektrisch verstelbaar

sen in soepele

voor voor voor voor

30,-

149,- nu:

Pocketvering matras

vlak 140 x 200 cm 70 x 200 cm van 289,80 x 200 cm van 299,90 x 200 cm van 329,140 x 200 cm van 519,-

uw voordeel!

baccaRa 70 x 200 cm

119,139,159,229,-

Vraagprijs: ........................................... € 430.000,-- k.k.

in de directe nabijheid van het centrum gelegen, goed onderhouden 2/1 kapwoning met garage, stenen berging , tuinhuis en diepe privacy biedende achtertuin op 530 m² eigen grond. Bouwjaar 1951, uitgebouwd in 1970, inhoud van ca. 340 m³. Vraagprijs: ........................................... € 234.000,-- k.k.

kopen!

Comfortschuim matras

2599,2599,nu:nu:

Baarle-Nassau ........................... Zondereigensebaan 3 In het buitengebied gelegen, geheel gerenoveerde, uitgebouwde halfvrijstaande woning met carport, garage/berging, schuur/ hobbyruimte/ paardenstal met weiland op 4.115 m² grond. Inh.: 575 m³. Bj.: 1965, 1998 en 2007.

clu 7 ex Chaam ............................................Schootakkerstraat Op een rustige locatie, doch

BtW-vriJ

gcollectie Grandeur elektRiScH elektRiScH veRStelbaaR veRStelbaaR 200 cm 160 x160 200xcm

Invullen aangifte inkomstenbelastingbel 0161-49 25 08 of kom langs aan de bredaseweg 4 te chaam. A.c. koijen & partners administratie- en belastingadviseurs.

TE KOOP

Alphen .....................................................Nieuwstraat 13 Op een rustige locatie gelegen halfvrijstaande woning met berging, schuur en verrassend ruime privacybiedende achtertuin. Bouwjaar circa 1949. Inhoud woning 330 m³. De woning dient volledig gerenoveerd en gemoderniseerd te worden. Vraagprijs: ........................................... € 147.000,-- k.k.

elektRiScH veRStelbaaR 160 x 200 cm

elektRiScH veRStelbaaR 160 x 200 cm van 3699,180 x 200 cm van 3899,-

matRaS baccaRa

vanaf:

119,-

voor 1499,voor 1649,voor 1799,-

voor 3149,voor 3299,-

Dorpsstraat 74 - 4861 AD Chaam tel: 0161-492371 - fax: 0161-491434 Nieuwstraat 6 - 5126 CE Gilze tel.: 0161-491999 - fax: 0161-493462

dekbed aZuRi

vanaf:

35,-

01-06-11 14:25


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 49

2e paas dag geopen d 12.0

0 tot 17 .00 uur

Ik hou van Holland Van vrijdag 6 t/m zondag 15 april staan al onze Nederlandse merken centraal Milaan, Berlijn, New York en Parijs. Dat zijn de internationale steden waar je aan denkt als je het over mode hebt. Maar wij in Nederland doen daar echt niet meer voor onder. Veel, inmiddels internationale, labels vinden hun oorsprong in Nederland. En daar zijn wij trots op! Daarom staan prachtige Nederlandse merken centraal tijdens onze ‘Ik hou van Holland’ week van vrijdag 6 t/m zondag 15 april. Een kleine greep uit de prachtige collectie van Nederlandse merken:

Floris van Bommel schoenen € 169,95 riem € 59,95

Scotch & Soda colbert heren € 149,95

Marnelli overhemd heren € 79,95

Maak en pe o s n a k bon u a e d a c 00,1 . v . w . t

Noppies jasje baby € 39,95

DYANNE top dames € 59,95

Supertrash jasje dames € 139,95

Proef onze hollandse sfeer Van de 148 merken die wij in onze collectie voeren, zijn er maar liefst 65 van Nederlandse origine. Om trots op te zijn! En naast deze standaard merken vindt u tijdens onze Hollandse weken tevens Blond Amsterdam met het I love Holland servies, een collectie van Rituals en Marlies Dekkers bij ons. En bij iedere aankoop van een Nederlands merk krijgt u een zakje bloembollen mee naar huis!

Hollands kiekje neem plaats achter het bord

Kom naar de winkel, uw graferen. Wij plaatsen en laat u door ons foto to fo -pagina en als u uw foto op onze facebook kt u kans op een van de ‘liked’ of ‘tagt’ dan maa 100,-. cadeaubonnen t.w.v. €

Volg ons voor alle acties en activiteiten: facebook.com/bastiaansenmodestad

Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel

Bastiaansenmodestad.nl


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

T/M 16 APRIL 2012 HEEL VEEL VOORDEEL OP DIVERSE MODELLEN

PAGINA 50

ENORME BELASTINGMEEVALLERS PROFITEER NÚ HET NOG KAN!

NÚ BIJ AUTO INDUMIJ

KIJK NÚ OP WWW.INDUMIJ.NL VOOR ALLE ACTIEMODELLEN

OOSTERHOUT EN ETTEN-LEUR E

2 PAASDAG

OPEN! 11.00 - 16.00 UUR

WWW.INDUMIJ.NL

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

GÉÉN WEGEN

RENAULT EXPERIENCE CENTER OOSTERHOUT DE BOEDINGEN 19 TEL. (0162) 43 14 50 RENAULT EXPERIENCE CENTER ETTEN-LEUR ECUSTRAAT 5 TEL. (076) 503 93 00

BELASTING

Op diverse modellen van de Twingo, Clio en Mégane 14% bijtelling, geen wegenbelasting en geen BPM. Actieperiode Salon de Promotion loopt van 5 april tot en met 16 april 2012. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk altijd voor de exacte actievoorwaarden op www.renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Renault  behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.

Min./max. verbruik: 3,4-8,2 l/100 km. Resp. 29,4-12,2 km /l. CO2 90-179 g/km.

Van Puijenbroek Installaties B.V. Stationstraat 67 5131 BM ALPHEN (N.Br.) Tel. : 013-5082407 email: info@vanpuijenbroek.com

Ook voor de doe het zelf specialist. Voor al uw: Loodgieters materialen Zinken en PVC goten Verwarmingsinstallaties Doe het zelf zonnepanelen en zonneboilers Hulp en bevestigingsmaterialen Wij zijn open op werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur ***¿Te gusta el Español?*** Heb je al een basis Spaans? Kom onze groep versterken! Woe 19.45-20.45 O‘hout info@ritmo-latino.nl 06-18945012

Te huur: schaarhoogwerker werkhoogte 11 mtr knik giek-hoogwerker met telescoop tot 17 mtr. Ruw terrein diesel schaarhoogwerkers 4x4 werkhoogte 12,5 mtr HERMAN VAN BEEK 013-5078118of mob 0653364696.

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263.

2e PAAsdAg oPEn

van 11.00 uur tot 16.00 uur BINNEN- en BUITENZONWERING, ROllUIkEN HORREN en TERRASOVERkAPPINGEN

BAVEL

E-mail: iNfo@ADVoEsENEkzoNwERiNg.NL website: www.ADVoEsENEkzoNwERiNg.NL

BAVEL-BREDA - Nijverheidsweg 22 - Tel.: (0161) 43 12 05

aanleveren

Zoekertjes

Particuliere advertenties

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor de weekbladen in uw regio. Betaling geschiedt via een eenmalige machtiging.

Wilt u iemand feliciteren met een verjaardag, een geboorte, een huwelijk, een jubileum of waarmee dan ook? Wilt u een (rouw)dankbetuiging plaatsen? Of heeft u wellicht iets te koop zoals uw woning, uw auto of uw meubels? U kunt een kant-en-klare advertentie (PDF, JPG of TIFF) uploaden of via de webdesigner zelf een advertentie opmaken. U geeft aan in welk weekblad en in welke week u deze wilt plaatsen en u betaalt eenvoudig en veilig via Ideal. U kunt kiezen uit een aantal formaten. en uit verschillende kaderdiktes en -vormen. De advertentie is altijd zwart/wit.

De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: t/m 150 tekens: € 3,50 t/m 250 tekens: € 5,t/m 300 tekens: € 6,50 Uitgeverij t/m 350 tekens: € 8,Em. de Jong t/m 400 tekens: € 9,50

Te Huur: Woning met Garage Dicht bij Centrum!

Bel 0123-456789

Dankbetu iging

Langs de ze weg wi llen wij ied die ere tot een on ons Gouden bruilo en bedanken vergetelijk fts e dag he feest bben gema akt Jan & Ma rij

Jansen-va n Beek

50

Maria Peter en

10 25-08-20

oren Jan is geb 2010 op 31-08-zoon Hij is de Piet van ke en Marij

Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 51

Bridgeclub BBC Enclave

SP RT- nieuws

Kroegentocht “Rondje Baol” 2012

Bridgeclub BBC Enclave

Zaterdag was het weer de jaarlijkse dag dat het opviel, dat er met de regelmaat van de klok door het centrum van Baarle koppels van de ene kroeg naar de andere liepen. Het was weer de dag dat Bridgeclub BBC Enclave haar jaarlijkse kroegentocht, “Rondje Baol”, organiseerde. Bijna 180 deelnemers hadden zich daarvoor ingeschreven, nagenoeg het maximum dat we verwerken kunnen. Ze kwamen weer uit alle delen van Nederland en België. Een internationaal toernooi dus, ideaal in een dorp als Baarle met zijn dubbele nationaliteit. Het werd ons weer mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsors, te weten: VVV Baarle, Schoenhandel Gulickx, Slijterij de Drie Dennen, Specialiteitenhuis van Eijl, C1000, Optiek Czyzewski, Reisbureau Van Raak, en vooral onze hoofdsponsor Kon. Drukkerij Em. De Jong, die voor ons prachtig drukwerk verzorgde, waar andere toernooi-organisaties jaloers op zijn, en die ons in de gelegenheid heeft gesteld vaak en in een grote regio te adverteren. Deelnemers werd een lunch aangeboden in de diverse speelgelegenheden, die ons daarbij ook ondersteunden door hun lunchprijs aan te passen. Dit waren Het Pannenkoekenhuis, Restaurant de Twee leeuwen, Restaurant De Engel, Restaurant Puur, Wok Wonderland en vooral Restaurant De Lindeboom, dat al gedurende heel wat jaren als onze vaste thuisbasis functioneert. We zijn blij dat er weer een aantal mensen bereid was om voor ons in de diverse gelegenheden als gastvrouw/ gastheer te functioneren, om de bridgers te begeleiden. Dat waren dit jaar Joke Lustig, Jacqueline van der Flaas, Richard de Jong, Stan Jansens, Ad van den Broek en Henk de Bruijn. Hartelijk dank voor jullie inzet, we kunnen niet zonder jullie. Hoewel het weer niet helemaal was wat we gewend zijn bij onze kroegentochten, waren we blij dat het in ieder geval droog was. De terrasjes konden deze keer dus niet benut worden; dat maakt het altijd extra gezellig. Binnen was het overal lekker warm, zodat er prima gekaart kon worden. Dat werd deze keer dan ook weer fanatiek en consciëntieus gedaan, en goed. Daardoor hadden de beide arbiters Hanneke en

Martine weinig te doen. Ook voor de rekenkamer waren er zodoende geen grote problemen. Wim had voor een foutloze organisatie gezorgd, en bij de berekening werden zijn taken dit jaar grotendeels overgenomen door de vaardige handen van Karin en Aleida, en Jenny, die er tevens voor gezorgd had dat ook Martin, de grote computerexpert van Bridgeclub Alphen ons kwam assisteren. De uitslag was er dan ook binnen een kwartier. Veel clubleden bleken in de prijzen te vallen. Resumerend mag gezegd worden, dat het een bijzonder geslaagde dag was, wat ook al door velen kenbaar werd gemaakt. Dat maakt ons blij en geeft ons reden om er volgend opnieuw voor te gaan. We hopen volgend jaardan ook weer net zoveel gezellige en enthousiaste deelnemers te mogen begroeten als nu het geval was. Tot volgend jaar eind maart dus. Uitslag rondje baol 2012 Uitsluitend de eerste 10 per lijn zijn vermeld. Lijn A / Paar MP 1 Clim Menke & Bram Menke................................64,88 2 Ludo Luyckx & Jos Kenis....................................59,23 3 A. Baaten & Cocky Burgers.................................55,36 4 Jacqueline Verweij - van der Mierde & Joop Couvreur..................................................55,06 5 Corry van de Dries & W. Copal............................52,38 6 Joos van Lieshout & Frans van Beek....................51,79 7 A. van de Sande & J. van de Sande.......................51,19 8 Lina de Rooij & Henk de Rooij............................49,70 9 May Jansens & Roger Verschueren......................47,32 10 Wim van Bilsen & René Swaans..........................46,13 Lijn B / Paar MP 1 Jo van Haperen & Fred Diepstraten......................68,15 2 Francine van de Aa & Netty van Heeswijk...........54,76

3 4 (5) (5) 7 8 9 10

maandag 2 april 2012 Lijn A / Paar MP 1 Ann Dries & Marcel van der Flaas......................64,58 2 Mieke Geerts & Jos Geerts..................................63,99 3 Jacqueline Jespers & Lara Geerts-Jespers...........57,44 4 Ria de Swart & Wil Wennekes............................54,76 5 Amélie Hermus & Tinie Tebrunsvelt...................52,68 6 Riet Ermes & Joke Martina - van der Aa............50,30 7 Joep de Jong & Cor Denis...................................49,11 8 Agaath van Bemmel & John Vrolijk...................48,51 9 Toos Neggers & Annie van Tilburg.....................46,43 10 Jenny van de Giessen & Corry van de Gevel......45,83 (11) Maria Verheyen & René Swaans.........................43,75 (11) Riet Korsmit & Ria Struys..................................43,75 13 An Grimbergen & Mies Paulussen......................41,67 14 Joke van Schaardenburg & Jan Kools.................37,20

Joke Martina - van der Aa & Riet Ermes..............54,46 Joke Verbiest & Ans Hoogesteger-Peek................53,87 Netty van Lanen & Ria van Pelt...........................51,19 Marcel Verboven & Guy Wouters.........................51,19 Agnes van der Helm & Kees den Heijer...............50,60 Wietske Stelma & Ria Dubbeldeman...................50,30 Rina de Rooij & Ria Laurijssen............................49,70 Maria Verheyen & Agaath van Bemmel...............47,92

Lijn C / Paar MP 1 Michel Broekman & Wil Wennekes.....................59,82 (2) Jeanne van Doremalen & Ad van Doremalen.......58,63 (2) H. Ridderhof & A.P. van Doremalen....................58,63 4 Mieke Geerts & Jos Geerts...................................58,04 5 Rian Wighert & Piet-Hein van der Giessen..........56,25 6 Ria de Swart & Jan Boot......................................52,38 7 Maria Kerstens & Jan Kerstens............................51,79 8 Bets Claassens & Els van Pelt..............................51,49 9 M. van Kuijk & A. van Hooijdonk.......................50,30 10 Josje Voss & Lenie van Aalst................................43,75 Lijn D / Paar MP 1 Joke van Schaardenburg & Adrie Kools...............61,61 2 Amélie Hermus & Tinie Tebrunsvelt....................61,31 (3) Marie-Jose Seeuws & Hilda Schroder..................55,06 (3) Tonnie van Gils & Harry van Gils........................55,06 5 Doortje Vos & Rietje de Jong...............................53,57 6 Manja Bastiaenen & Johan Leppens....................51,79 7 Johan van de Laar & Rianne van Kuijk................50,30 8 Corrie Groenhuis & Leslie van Zanten................48,21 9 Anneke van der Walle & Els van Vonderen..........46,73 10 Susan van Halder & Cees Schalke.......................46,13 Lijn E / Paar MP 1 Inez Daverveldt & Toon Daverveldt.....................58,16 2 Han Visser & Gerrit Visser...................................55,36 3 Anneke Verweij & W. Schipper............................53,57 4 Ria Struys & Riet Korsmit...................................52,81 5 Ann Dries & Marcel van der Flaas.......................52,04 6 May van Leuven & Mies Paulussen.....................51,02 7 Anneke Vermeer & Annie Oomen........................50,26 8 Mieke Raaymakers & Janus van Dommelen........50,00 (9) Riet van Dorp & Bertus van Dorp........................49,74 (9) Adje Hendriks & Joop van Lierop........................49,74 11 Fran Jansen & Ron Brouwers...............................48,21 12 Ceciel Gulickx & Toon Laurijssen.......................47,19 Lijn F / Paar MP 1 Trees Leijten & Nel Michielsen...........................65,18 2 Colet van Gerven & Elly de Swart.......................61,90 3 Anny Verheijen & Jeanne Ansems.......................59,82 4 Anny Pijnenborg & Els Eltink..............................59,52 5 Len ten Tuijnte & Ernst Jacobs.............................58,33 6 Gerdie Heiligers & John Vrolijk...........................56,55 7 Corry van Sas & Theo Detering...........................48,81 8 Nelly Wolfs & Annet van Loon............................46,73 9 Suja van de Broek & Marianne Kokx...................45,83 10 Annie Horevoorts & Theo Horevoorts.................44,64

Donderdagmiddag Bridge-Instuif Baarle-Nassau Uitslag 29 maart 1. hh. Daverveldt-de Rooij 2. ds. Buddingh-Tebrunsvelt 3. hd. Diepstraten-Grimbergen 4. hd. Vrolijk-Hermus 5. ds. Verheyen-Verhoeven 6. ds. Huijben-Leijten 7. ds. Gulickx-de Swart

65.00 60.83 56.00 54.50 53.00 50.50 50.00

8. ds. Gulickx-Verbruggen 8. ds. v Aalst-Vermunt 10. ds. Korsmit-v Sas 11. hd. Hagman-Heiligers 12. ep. de Jong 13. ds. Backx-Kokx

45.42 45.42 45.00 44.50 40.42 39.00

Wij spelen iedere donderdagmiddag (tenzij anders vermeld) in Café de

Bridgeclub Chaam Woensdag 28 maart Gem. na 1e Zitting

A Lijn

1 Riet Lauwerijssen & Wil Wennekes 1 Clemie vd Berg & Jacolien Plugge 3 Riet & Ad Wouters 4 Annie Verheijen & Daniël Elst 5 Elly & Flip Beijer 6 Ton Gielen & Jan Nugteren 7 Aad vd Berg & Tommes Verheijen 8 Joke Martina & Mirek Adamski 9 Francine vd Aa & Suzan Maakenschijn 10 Riet Ermes & Loes Notenboom 11 Carla Donkers & Maria de Leeuw 12 Arnold vd Berg & Gérard Verheijen

56,67 56,67 55,83 55,42 55,00 53,33 49,17 46,25 45,42 42,92 40,00 39,17

B Lijn 1 Annie vd Broek & Riet vd Broek

57,50

2 Dieni Helsinger & Rien de Ruijter 55,00 3 Peter Geukes & Harry de Leeuw 55,00 4 Trees Leijten & Resie Mols 52,92 5 Riet Korsmit & Ria Struijs 52,08 6 Henriëtte Coenraads & Josje Voss 50,00 7 Bert Cornelissen % Adriaan Timmermans 49,58 8 Ria v Dijk & Chris Verkooijen 45,83 9 Jac Leijten & Anton Michielsen 45,00 10 Corry v Oosterbosch & Angeline Wouters 43,33 11 Ria Simons & Toos Wijne 41,25 12 Nel Michielsen & Anton de Roij 39,58

C Lijn 1 Annet & Cees Meeuwesen 2 Dina vd Broek & Ad vd Buijs 3 Wil Cohen & Bep van Sas 4 Sophie Geerts & Kees vd Broek 5 Invallers echtp Nelemans

56,25 54,69 54,17 50,52 50,00

Lindeboom, Stationstraat 11 in Baarle-Nassau. Ieder paar kan meedoen. We starten om 13.30 uur. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Kosten €1,50 per paar. U bent van harte welkom! Voor info kunt u bellen: René Swaans 013-5076296 mob. 06-28388080. Email m.p.swaans@orange.nl 6 Yvonne Welten & Ineke v Zuilen 7 Adje v Beckhoven & Liesbeth Lambregts 8 Toon Ansems & Kees De Swart 9 Colet v Gerven & Elly De Swart 10 Jeanne Ansems & Bernadette Kruijssen

48,44 45,31 41,67 41,67 38,54

Lijn B / Paar MP 1 Jo van Haperen & Fred Diepstraten....................63,40 2 Georgina Dujardin & Teun Satijn........................61,49 3 Maria Vermunt & Piet Noorland.........................58,92 4 Tonnie van Gils & Harry van Gils.......................57,64 5 Jes Verbruggen & Frits Kauffeld.........................56,01 6 Hanneke van Lanen & Wim van Lanen...............51,01 7 Claude Halloy & Huub Smid..............................49,97 8 Jo Gulickx & Wim van Bilsen.............................49,35 9 Margreet van Wijnen & Michel Broekman.........46,74 10 Martine Zeckendorf & José Arends....................43,99 11 Siska Kauffeld & Cor van Rooij..........................42,71 12 May Jansens & Roger Verschueren.....................39,94

13 Marijke Vuisting & Resie Mols-Bierings............29,76 14 Jan van Strijp & Peter Tuytelaars...........................0,00 Lijn C / Paar MP 1 Gerdie Heiligers & Jeanne Remie.......................64,29 2 Corry van Sas & Theo Detering..........................59,38 3 Staf van Aelst & Ben van der Walle....................57,59 4 Betsie Gulickx & Ria Loots................................54,02 5 Rian van Zon & Mosje Geerts.............................52,38 6 Ria Hendrikx & Jan Hendrikx.............................50,60 7 Jeanne Kastelijns & Arie Kastelijns....................48,21 8 Anny de Laat & Sjef de Laat...............................43,15 9 Lia Baijens & José van der Werf.........................42,41 10 Marja Joosen & Jacqueline van der Flaas...........40,18 11 Annemie van Aelst & Ria Niewenweg................37,80 Lijn D / Paar MP 1 Celine Wouters & Ton Wouters...........................58,30 2 Anneke van der Walle & Els Backx....................55,54 3 Ria Laurijssen & Rina de Rooij..........................52,60 4 Jo Jansen-Verhoeven & Stan Jansens..................52,55 5 Lies van Moorsel & Peter Laurijssen..................51,16 6 Mieke Duyx & Rob de Groot..............................49,32 7 Ceciel Gulickx & Toon Laurijssen......................47,39 8 Nelly Wolfs & Annet van Loon...........................46,43 9 Inez Daverveldt & Tonnie Cornelissen................46,34 10 Marianne van Beers & Marlous van Raak...........45,35 11 Tonnie Verhoeven & Jos Verhoeven....................44,96

Donderdag 12 april slotdrive kofferbridge bij de Lindeboom om 18.30 u.

Uitslag paasdrive 2-4-2012

Bridgeclub Grens-Slem 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jo Luk & Els Pulles.............................................59,94 Geertie van Heugten & Leni Konings.................58,65 Ans Tjeerdsma & Joan de Haas...........................56,25 Helma van Dijk & Deen van der Ven..................56,09 Riet van Gorp & Simon Handels.........................56,09 Kitty van Alebeek & Piet Luk.............................55,13 Josje Voss & Toon van Kaam..............................54,81 Wil van der Ven & Hans Oosterling....................54,17 Margaret Bron & Flip Beijer...............................53,53 Carla Donkers & Martin Wissink........................52,88 Mien Elshof & Ann van Gorp.............................52,08 Jetsy Drenth & Wil van Pelt................................51,12 Herman Dassen & Jo Konings............................50,96 Adje van Kaam & Geert Vromans......................50,00 Ria van Pelt & Kees Broos..................................49,68 Lenie van Aalst & Wil Cohen..............................49,52 Anjes Duimel & Joos Vromans...........................48,88 Ger van Andel & Wil van Gorp......................... 48,40

19 19 21 21 23 24 25 26 27 28

Anny Verheijen & Albert Jansen.........................47,44 An Wissink & Netty van Lanen...........................47,44 Leo van de Kruk & Johan Riemersma................47,12 Ria Damen & Nellie de Jong...............................47,12 Sjoedy Kramer & Bep van Sas............................45,19 Gré van Andel & Piet van der Ploeg....................44,71 Ton van Lanen & Rian Voesenek........................43,43 Lenie Handels & Joop Duimel............................41,51 Elly Beijer & Annie Voesenek.............................40,06 Henk van Gorp & Ton van Heugten....................37,82

Wij spelen elke maandagavond in Brasserie De Groene Vlinder. St. Annaplein te Baarle-Nassau. Aanvang 19.45 uur. Informatie: Lenie Konings tel. 013 5079089 of Netty van Lanen tel. 013 5078210

21 april nacht/avond cross gratis entree

21 & 22 april autocross Alphen In het weekend van 21 en 22 april is er dit jaar weer de autocross in Alphen.Dit jaar voor de eerste keer een nachtcross op 21 April. De avond/nachtcross start om 19.00 uur. Als eerste rijden de lokale rijders de a.r.g.-cup. Daarna gaan we van start met de avondcross. Tijdens deze avondcross is het terrein verlicht, en de crosswagen zijn voorzien van lampen op het dak. Erg spectaculair om te zien. De entree is tijdens deze avondcross gratis. Deelnemen kan nog steeds. Degene die mee willen doen moeten uiterlijk om 18.30 uur aanwezig zijn. Opgeven of meer informatie via: marco299@kpnplanet. nl Op zondag 22 April is er weer de jaarlijkse autocross in samenwerking met de n.v.a.c.t. Ook dit

jaar is er een regio-klasse en een qaudmanche. Opgeven voor deze jaarlijkse autocross of regio-klasse kan gewoon op de dag zelf op de cross. De baan is 650 meter lang en ligt aan de Boslust 15 a in Alphen. Tijdens het crossweekend zal er een springkussen staan voor de kleine toeschouwers en een feesttent met dj-Mat Spijkers voor de ambiance. We hopen op goed weer en veel publiek. Tot 21 & 22 april.

Schaakclub Alphen Op zondag 25 maart jl. werd Schaakclub Alphen met een aantal jeugdleden goed vertegenwoordig tijdens de finale van het Brabantse Basisscholenkampioenschap 2012 in Oosterhout.

60,42 57,81 56,77 52,08 50,00 49,48 46,88 46,35 44,79 35,42

In totaal acht leerlingen van de St. Willibrordusschool uit Alphen en De Driesprong uit Chaam speelden mee in de finale. Het was een gezellig en sportief toernooi waar alle deelnemers met veel plezier op terugkijken. Ondanks het succes op zaterdag 24 maart, toen zij zich plaatsten voor de finale, werd er dit keer geen prijs behaald. De enthousiaste jeugdige schakers zijn echter vast van plan om het volgend jaar er weer voor te gaan!

Sander Lanslots: 3,5 Tijn de Leijer: 1 Maickel Wouters: 1

Zaterdag 14 april 10e Chaamsche Koers. Inlichtingen: Riet vd Broek Tel.: o161 491649

Einduitslag: St. Willibrordusschool (20) De Driesprong (10) Ramon Casteleijn: 5 Thomas Verheijen: 5

Schoolschakers Alphen-Chaam behalen finaleplaats (foto J. v.d. Meulen/ www.esvrodelopers.eu)

D Lijn 1 Henriëtte & George Valckx 2 Corry v Dorst & Els Pulles 3 Anny & Guus Steffens 4 Josje v Dorst & Lia Krijnen 5 Jeanne Broeders & Kitty vd Steen 6 Annette & Berry v Sundert 7 Maria Adams & Ineke Frenks 8 Piet Ermes & Jef v Gerven 9 Angela Lambregts & Betsy Magielse 10 Jeanne & André Jansen

Martijn Bernaards: 4 Arian Verheijen: 3 Patrick Bastiaansen: 2


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 52

Leuke kinderopvang bij u in de buurt?

Paasshow

Kom een kijkje nemen bij kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang Ons Speelhonk en peuterspeelzaal Ukkie Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang Ons Speelhonk en peuterspeelzaal Ukkie zijn gevestigd in Brede School “Uilenpoort” in Baarle-Nassau. Hier bevindt zich ook basisscholen De Akkerwinde, De Regenboog en het consultatiebureau van Thebe.

vrijdag van 8:00 tot 18:30, zaterdag van 9:00 tot 17:00 en 2e

Kinderdagverblijf Ons Speelhonk heeft twee groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, met een maximum van 12 kinderen per groep. Naast de groepsruimten kunnen de kinderen spelen in een ruime hal en hebben we samen met de peuterspeelzaal, de beschikking over een buitenruimte. Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.30 uur (m.u.v. Nationale feestdagen). De minimale afname op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal is 2 dagdelen. De peuterspeelzaal is gedurende 40 schoolweken iedere werkdag in de ochtend geopend en op maandag- , dinsdag- en donderdagmiddag.

Paasdag van 10:00 tot 16:00 uur

Het voordeel aan een de Brede School is dat u uw kinderen op één locatie kunt brengen en halen. Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar is de bekendheid met het gebouw en medewerkers prettig. Kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken, kennen vaak al de medewerkers van de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal, waardoor wennen eenvoudiger verloopt. Doordat alles op een locatie gehuisvest is, stromen de peuters soepel door van kinderdagverblijf en/of de peuterspeelzaal naar school en vervolgens naar de buitenschoolse opvang. Kom vrijblijvend een kijkje nemen op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Kinderdagverblijf Ons Speelhonk: t 013-5072645 Buitenschoolse opvang Ons Speelhonk: t 06 - 23239705 Peuterspeelzaal Ukkie: t 013-5079408 Neem voor meer informatie over aanmelding en kosten contact op met Kober kindercentra: t (076) 504 56 04 e serviceteam4@kober.nl of kijk op www.kober.nl

Verhuur van springkussens partytenten opblaaskroeg Sarah en Abraham poppen ranjakoe statafels tafels stoelen barkrukken terrasverwarmers koelkasten etc. Alles tegen een zeer gunstig huurtarief. Martijn Kools verhuur Baarle-Nassau Tel. 0629401436 Web. www. martijnkoolsverhuur.nl

Tijdelijk te huur woonruimte centrum alphen. Volledig gemeubileerd. tel.0651825716. GRATIS energetische behandeling & massage in het kader van mijn opleiding tot energetisch therapeute en nieuw te openen praktijk. Kijk op www.finecoaching.nl

Wie wil post bezorgen in Alphen op vrijdags (fietswijk).Leuke bijverdienste Info: de Hoon Postdienst: 06-21208898 Gevraagd oude bromfiets ,buitenboordmotor,jukebox,scooter ,etc etc bij twijfel gewoon bellen o6 46331823

autobedrijf Vermeulen

schoolstraat 24-30 - 5124 rm molenschot t: 0161-411648 - f: 0161-412773 - info@vermeulenautos.nl

COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE Inkoop,verkoop en verhuur van aanhangwagens Dealer van Saris, Anssems, Vlemmix en Nelis aanhangwagens Tel.0630054006, info@copal-aanhangwagens.nl www.copal-aanhangwagens.nl

www.Vermeulenautos.nl Te koop: Mooie 3 kleurige boerenfoxhondjes. Keustermans, B-N tel.: 0135077428 of 0640900566

Te koop Coniferen groen en geel, Thujas en Laurier. Moeten weg. Af te halen in Alphen. Speciale prijs. Op is op. Tel.: 0620943221.

Te koop Coniferen groen en geel, Thujas en Laurier. Lengte 1.25m. Moeten weg. Af te halen in Alphen. Speciale prijs. Op is op. Tel.: 0620943221.

2 Paasdag show e

sPeciale Paaskortingen

van 10.00 tot 16.00 uur

• Grote showtuin • Sierbestrating • Tegels • Verlichting • Tuinhuisjes • Kunstgras • Split/grind • Natuursteen

www.devliert.nl

Geopend van ma. t/m vr. van 08.00-17.30 uur en zaterdags van 09.00-15.30 uur.


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 53

Doe mee met de wekelijkse

SP RT- nieuws

Geslaagde Open Dag en Openingstoernooi bij TC Baarle

Het nieuwe tennisseizoen is welvarend begonnen met aanwezigheid van vele leden en ook nieuwe leden. Zeker een succes en voor herhaling vatbaar. De doelstelling was om Nieuwe Leden te werven en een gezellige dag die toegankelijk was voor zowel Jeugd spelers als Senioren spelers. Op deze dag is ook een clinic verzorgd door tennisschool My Way en was er een clubtoernooi voor alle aanwezige leden. We begonnen de dag met het openingstoernooi voor de jeugd. Door het stralende weer was het op het terras ook druk en gezellig. Alle kinde-

ren konden minimaal 3 wedstrijden spelen en kregen een lekker broodje om weer krachten op te doen voor de volgende partijen. Om half 3 was het tijd voor de prijsuitreiking voor de jeugdleden.

Er waren 4 kinderen in de prijzen gevallen:

1. Levi Bosmans 2. Sterre Verhoeven 3. Bram van Loon en Stan Jansen.

Daarna was het tijd dat onze seniorleden hun krachten gingen meten. Tot slot heeft iedereen kunnen genieten van de Frietamientjes voor de inwendige mens. Het was een fantastische dag met een voorjaarszonnetje en iedereen was goed gemutst. Het tennistoernooi voor Jeugd en Senioren is prima verlopen met een 60-tal inschrijvingen. De speler met de meeste en minste games zijn getracteerd op een overheerlijke fles wijn en een fles porto. Na afloop is nog lang nagepraat over de wedstrijden en een ieder is ten slotte met een tevreden gevoel huiswaarts gegaan. Veel sportplezier in het nieuwe tennisseizoen.  Tom en Jacqueline

Bakkerij

‘t Lekkerbekje

VROMANS PRIJSPUZZEL EN MAAK KANS OP EEN OVERHEERLIJKE TAART 1 11 16

2

3

4

5

12 17

23

13 18

19

24

29 33

34

46

8

9

53

v 26

30

31

21

22

27

28 32

36

37

38

41

42 45

48

49

54

55

60

70

71

75

50 58 63

v 67

68

72

73

76

64

74

77

79

51

57 62

66

69

56

61

65

10 15

44 47

59

20

40

43

7 14

25

35

39

52

6

78

80

© Persbelangen P0239

Door onze Olav bekeken

Autocross 2e paasdag, sport, spanning en spektakel Op 2e paasdag is het weer zover, een bekend begrip in Baarle-Nassau “De Autocross”. Welke autosportliefhebber uit Baarle en omgeving wacht er nu niet op? Ronkende motoren of toch het lekker koude biertje in de feesttent. Maandagmorgen om 10.00u wordt het eerste startschot gegeven op het circuit Eikelenbosch. Spektakel wordt u verzekerd want de eerste manche start op de keiharde grasbaan. Vele coureurs zullen moeite hebben om hun auto hierop in bedwang te houden want zoals men weet in BaarleNassau is de eerste bocht niet zo gek breed. Het tempo zal enorm hoog liggen op de rechte stukken. Men verwacht dan ook dat het oude ronde record van Werner van Pruijssen al meteen in de eerste manche aan flarden gereden zal worden! Maar op de harde baan word een foutje ook bikkelhard afgestraft. In manche 1 zit meteen de plaatselijke favoriet. Johan de Jong winnaar van vele kampioenschappen heeft dit jaar maar 1 doel en dat is boalcross winnen! Alle autocrossers uit de omgeving van Baarle-Nassau hebben dit doel want de boalcross winnen blijft toch iets speciaals. Het staat bekend als een van de meest onvoorspelbare cross dus je weet maar nooit wat er gebeurt! Ook zullen Jan Manders en Seppe Aerts alles uit de kast toveren om deze 1ste manche te winnen. Jan Manders heeft al laten weten dat zijn Opel Kadet in topvorm klaarstaat. In manche 2 staat de snelle Edo van Broekhoven aan de start, deze coureur uit Tilburg is al vaak dicht bij de

overwinning geweest in Baarle-Nassau maar iedere keer lukte het hem niet om de overwinning te pakken! Ook Kevin en Sander Voeten willen in deze manche hoog scoren. Tevens maakt in deze manche Bart Schoenmakers zijn debuut in de autocross wereld. In manche 3 hebben we Martijn Hendriks die absoluut de overwinning op wil eisen. Met een compleet nieuw gebouwde Honda acht hij de kans groot om rechtstreeks in de A-finale te komen. Davy Caron en Frank Hendriks hebben beiden laten weten dat ze hun auto’s optimaal voor elkaar hebben dus ook in deze manche wordt veel sensatie geboden! In manche 4 hebben we Dirk Kools en Rob Tuijtelaars die hun Opels nog eens flink aan de tand willen gaan voelen. Ook staat in deze manche de meervoudig winnaar Fons Tuijtelaars. Fons heeft al laten weten dat hij nog eens wil laten zien wat hij in zijn mars heeft deze dag dus we zijn benieuwd. In manche 5 hebben we Gijs van Hees aan de start. Ook die kunnen we dit jaar toevoegen als favoriet maar hij moet scherp zijn want de concurrentie zal enorm snel zijn. Winnaar van 2011 Huub Jansen zal dit jaar niet aan de start verschijnen in de regio-klasse . Huub zal in de boalcross zijn debuut gaan maken in de sprinter 2 liter klasse. Afgelopen

zondag heeft hij al laten zien dat hij zich goed thuis voelt tussen de grote jongens. Ook hebben we dit jaar de damesklasse. Winnaar van de afgelopen 3 jaren Pascalle van Gestel heeft laten weten dat ze dit jaar niet zal deelnemen dus dit maakt de weg open voor de andere dames. Anjo van Hees wil dit jaar graag winnen evenals Claudia van Hees uit Baarle-Nassau. Verder hebben we deze dag nog vele andere klasses op het programma staan. De toerwagens de Kever, sprinter en de junioren. Frank Schoenmakers heeft zijn Subaru 4x4 weer eens goed onder handen genomen en gaat ervoor om de Toerwagen-finale op zijn naam te zetten. Toon Jacobs wil dit jaar ook weer voor de overwinning gaan. Jacobs die dit seizoen met een nieuwe krachtbron aan de start zal staan heeft de concurrentie al laten weten dat hij alles uit de kast wil rijden om 3 jaar op rij te winnen. Frank Oomen uit Chaam is ook dit jaar weer van de partij in de boalcross en vindt dat het tijd wordt dat de overwinning maar eens richting Chaam gaat. Ook vader en zoon, Ad en Marcel van de Flaes willen gaan meestrijden voor de overwinning. Tevens maakt Rolf Kools zijn debuut dit jaar in de sprint 1600 cc klasse. Ook maakt John Verberk dit seizoen zijn debuut in de Kever klasse. Verberk die altijd zin heeft om zijn home grandprix te winnen zal dit jaar zijn uiterste best moeten doen want hij krijgt concurrentie van meister der meister winnaar Peter Timmermans uit Duffel. Dus sport, spanning en spektakel dit jaar geboden op de boalcross. U bent van harte welkom op dit evenement. De muziek in de tent wordt ook dit jaar weer verzorgd door DJ Matt dus ook hier zal de feeststemming er goed inzitten. Nog enkele nachtjes slapen en dan is het zover! Zorg dat je erbij bent op het circuit Eikelenbosch want dit wil je niet missen!

LENTEKRIEBELS? Maak een ballonvaart bij Ad Ballon Bestel nu!! 076-5145372 of kijk op:

www.adballon.nl

30

9

68

27

4

57

53

29

20

28

58

12

65

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 honen; 6 elektriciteit; 12 pienter; 14 blaasinstrument; 16 dreumes; 18 persoonlijk vnw.; 19 Bijbelse maat; 21 dat is; 22 selenium; 23 onder; 26 huivering; 29 prooi; 30 legerkamp; 32 plan; 33 boom; 34 elektronisch toezicht; 36 waagstuk; 37 naschrift; 38 voegwoord; 39 vlot; 41 plaats in Gelderland; 43 bevestiging; 44 emotioneel; 45 persoonlijk vnw.; 47 opdracht; 49 wijsje; 52 en andere; 54 briefopschrift; 55 soort; 57 vreemde maat; 58 zangnoot; 59 schaaldier; 61 drijfkracht; 63 vakantieverblijf; 65 drukfout; 67 geleerd; 69 neon; 70 nummer; 71 ivoor; 73 zangnoot; 74 dierengeluid; 75 orgaan; 77 poeder; 79 opsporen; 80 wijze van betalen. VERTICAAL: 2 vaartuig; 3 waanwijze; 4 vers; 5 Eminentie; 7 ten tijde; 8 uitwisseling; 9 gedenknaald; 10 onder andere; 11 gummi; 13 voegwoord; 15 bewindhebber; 17 mogelijkheid; 19 uniek; 20 rijstdrank; 22 wond; 24 nikkel; 25 laagwater; 27 persoonlijk vnw.; 28 idem; 31 alvorens; 35 treknet; 37 stafdrager; 39 opening; 40 grootzeil; 41 slot; 42 soort metaal; 46 gerenommeerd; 48 Europees land; 50 doven; 51 kalken; 53 slede; 55 Europese hoofdstad; 56 voorgerecht; 58 snavel; 60 argon; 61 Griekse letter; 62 regeringsreglement; 64 kiem; 66 tocht; 68 plaats in Noord-Brabant; 72 lage kant; 75 numero; 76 zangnoot; 77 zangnoot; 78 Frans lidwoord. OPLOSSING WK 13 HORIZONTAAL: 1 lupine; 6 morsen; 12 kans; 14 foto; 16 r.-k.; 18 ad.; 19 sok; 21 er; 22 ma; 23 aanloop; 26 erfenis; 29 vaat; 30 lover; 32 bons; 33 e.p.; 34 ja; 36 tap; 37 we; 38 te; 39 Velp; 41 merk; 43 ei; 44 politie; 45 os; 47 stel; 49 kruk; 52 a.z.; 54 on; 55 vla; 57 t.t.; 58 ai; 59 naam; 61 zeelt; 63 Rome; 65 harpoen; 67 logeren; 69 e.d.; 70 o.o.; 71 toe; 73 r.c.; 74 Ne; 75 heft; 77 Soho; 79 pastel; 80 kattig.

VERTICAAL: 2 uk; 3 paaltje; 4 Indo; 5 NS; 7 of; 8 roef; 9 streber; 10 e.o.; 11 graven; 13 zo; 15 passer; 17 kaap; 19 spot; 20 keep; 22 mint; 24 na; 25 O.L.; 27 r.r.; 28 no.; 31 vanille; 35 Alpen; 37 Weert; 39 vis; 40 pol; 41 mik; 42 kok; 46 aanhef; 48 tompoes; 50 Utrecht; 51 tiener; 53 zaad; 55 vent; 56 alle; 58 amen; 60 ar; 61 ze; 62 t.o.; 64 OR; 66 ooft; 68 grot; 72 o.k.; 75 ha; 76 te; 77 sa; 78 o.i.

Winwoord: PALINGVENTERS Oplossing Prijspuzzel wk 13:

Palingventers Prijspuzzelwinnaar wk 13:

L. Kokx • Den Dries 2 • Ulicoten Lever uw oplossing vóór dinsdag 18.00 uur in bij een van onze contactadressen of bij Bakkerij Vromans. Op de envelop vermelden: Oplossing puzzel. Of via e-mailadres: puzzelOW@emdejong.nl Vermeld in het bericht de puzzeloplossing, uw naam en adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij:

BAKKERIJ VROMANS Kerkstraat - Baarle-NASSAU


ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

PAGINA 54

2e Paasdag show van 11.00 tot 16.00 uur Paasaanbieding: Bij aanschaf van een gashaard naar keuze

Blijft bij de tijD

gratis montage (aanbieding geldig van 6 t/m 14 april 2012)

Van der Pluijm Haard en schouw is sinds 1999 sfeermaker in oosterhout en verre omstreken. In de uitgebreide showroom aan de Boedingen 7 in Oosterhout biedt Van der Pluijm alles op het gebied van haarden op gas, hout, elektrische haarden en designradiatoren. nieuw in het assortiment: trendy woonaccessoires van Kare-Design.

Van der pluijm Verwarming bV De Boedingen 7 - 4906 BA Oosterhout www.woningverwarming.nl info@woningverwarming.nl

Van der Pluijm, je krijgt het er warm van ... www.woningverwarming.nl


Engelse sfeer.

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

De klassiek, Engelse sfeer.

PAGINA 55

paassaLE

De klassiek, Engelse sfeer.

CNC FREZER / DRAAIER / SLIJPER CONTROLEUR MEETKAMER

UITVERKOOp RELaXFaUTEUILs NIEUW van de laatste meubelbeurs voor winkeliers ook uitvoering elektrisch en met sta-op hulp

KORTINGEN VaN TOT 50% Dat komt mooi uit30Ulvenhout. Re veliqua mconsendit, velit lumsan utat. Odiamconulla feu faccumsandio odiating et utpat

Dat komt mooi uit Ulvenhout.

Een eigentijdse met kubistische Door develinleg met belgisch alismodigna feuisl meubellijn ut lum dio odolute venim er am inslag. zzrilisis nos non do dio consequ atummodipis hardsteen krijgen de meubels een exclusieve uitstraling. nonulputem iurerat. Illumsan vel in hent ing.

Dat komt mooi uit Ulvenhout.

Re veliqua mconsendit, velit lumsan utat. Odiamconulla feu faccumsandio odiating et utpat Ladenkast ` 000,-, Boekenkast ` 000,-, Dressoir ` 000,-, Servieskast ` 000,-. Re feuisl veliquautmconsendit, velit lumsan Odiamconulla feunon faccumsandio utpat alismodigna lum dio odolute venimutat. er am zzrilisis nos vel do dio odiating consequetatummodipis alismodigna feuisl ut lum diohent odolute nonulputem iurerat. Illumsan vel in ing.venim er am zzrilisis nos non vel do dio consequ atummodipis

woensdag 5 mei open van 10.00 tot 17.00 uur

nonulputem iurerat. Illumsan vel in hent ing. Ladenkast ` 000,-, Boekenkast ` 000,-, Dressoir ` 000,-, Servieskast ` 000,-.

Ladenkast ` 000,-, Boekenkast ` 000,-, Dressoir ` 000,-, Servieskast ` 000,-.

e 2 paasdag OpEN Strijbeekseweg 14 - 4851 SL Ulvenhout - Tel. 076 5612614 - Fax 076 5614810

“SMG-Geertruidenberg BV” is een moderne gereedschapmakerij met een 6-tal medewerkers, gespecialiseerd in het vervaardigen van hoogwaardige volgsnijbuigstempels en onderdelen, t.b.v. auto-, computer-, luchtvaart en elektronische industrie. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team komt versterken, op alle in het bedrijf aanwezige disciplines. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij het vak gereedschap maken in brede zin beheerst. (draaien, frezen, slijpen, controle enz.) Tevens zijn wij op zoek naar een schoolverlater techniek op LBO/MBO niveau. Onze voorkeur gaat uit naar MTS/VBO, BEMETEL, SOM of ROC opleiding. Kandidaten kunnen zich door in- en externe opleiding verder bekwamen, krijgen een contract, met uitzicht op een diensverband voor onbepaalde tijd. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. Sollicitatie; belangstellenden kunnen hun sollicitatie schriftelijk/telefonisch richten aan: SMG-Geertruidenberg BV Heulweg 18-20, 4931 ND Geertruidenberg Tel: 0162-510080, dhr. John van der Aa. j.vanderaa@smg-geertruidenberg.nl Lid; S.V.M.T. en FME-CWM Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

T.K: appels en peren. Bergenstraat 5 - Minderhout. Ma t/m vrij 13-19u; zat 9-17u; zon- en feestd. gesl. +32(0)33157337.

Te huur voor uw vacantie aan de Belgische kust De Haan prachtig appartement + garageplaats 0032 477321782.

vaN 11.00 tOt 17.00 uur

www.Ulvenhoutwooncenter.nl Strijbeekseweg 14 - 485114SL- Ulvenhout - Tel. 076 5612614 - Fax-076 Strijbeekseweg 4851 SL Ulvenhout - Tel. 076 5612614 Fax 5614810 076 5614810

www.Ulvenhoutwooncenter.nl www.Ulvenhoutwooncenter.nl

create your own look

Koninklijke

Uw optometrist & contactlensspecialist

Designer zonnebril op sterkte al vanaf e 129,= Dorpstraat 21 - 4851 CJ Ulvenhout Tel.: 076 - 561 1313 www.brillenzaken.eu info@brillenzaken.eu

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong bv, sinds 1906 gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 10 rotatiepersen, 6 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Door toepassing van hoogwaardige technologie in opmaak en productie heeft het bedrijf een sterke en solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern.

E E n m o d E r n E grafischE ondErnEming mEt ‘n rijkE traditiE

Drukkerij Em. de Jong bv Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

T-N 088-6655555 Fax 013-5079100 T-B 014 - 690324

koninklijke drukkerij Em. de jong B.V. vraagt:

oproepkrachten voor de afdeling Afwerkerij

de werkzaamheden bestaan uit het samenstellen, inpakken en verzend klaarmaken van drukwerk voor supermarkten. aantal werkuren kunnen wekelijks in onderling overleg worden ingevuld. onze voorkeur gaat uit naar diegenen die op doordeweekse dagen flexibel inzetbaar zijn. U krijgt een dienstverband als oproepkracht, waardoor u niet verplicht bent gehoor te geven aan de oproep. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals u van een modern grafisch bedrijf mag verwachten. Bent u geïnteresseerd? dan kunt u dagelijks, tijdens kantooruren, op ons bedrijf een sollicitatieformulier komen invullen of een schriftelijke sollicitatie sturen naar: koninklijke drukkerij Em. de jong, Visweg 8, 5111 hj Baarle-nassau, t.a.v. mevrouw m. Broeders.


meubelprogramma

PAGINA 56

TJADE

Uit eigen werkplaats in iedere gewenste kleur. 100% natuurlijk en hoogwaardig massief eikenhout, afgewerkt met stoer bijpassend beslag. Puur Nederlands vakmanschap!

ACTI E

ALLE Com EN O €3658p le t e s e t “ T P ,- Mole ja d e ” nor naarpr Bestaa m ij a s a € l trendy nde uit: dre 2681,- voor ss h oekba

2E PA ASDA G

€1997

,-

o nk Pic ir 3-deurs, assso en salotv-dressoir 120 cm ntafel .,

meubelen & meer

ONS WEEKBLAD - VRIJDAG 6 APRIL 2012

TV-dressoir 174 cm. normaal €889,- Molenaarprijs €627,- | Dressoir 4-deurs normaal €1437,- Molenaarprijs €997,- | Salontafel Tjade 140x80 normaal €660,- Molenaarprijs €550,- | Torenkast 2-deurs links of rechts normaal €1020,- Molenaarprijs €717,- | Vloerkleed Stone op maat gemaakt & diverse kleuren in 170x240 normaal €1224,- Molenaarprijs €877,- OP=OP!

2 PAASDAG 10.00 GEOPEND! 17.00 TOT VAN

E

ONGELOOFLIJK VEEL VOORDEEL ALLEEN GELDIG OP 2E PAASDAG! €1097,€497,v.a. €697,€177,Broodkast normaal €1555,-

TV-dressoir 120 cm breed normaal €709,-

Stoel Lion in leder diverse kleuren normaal €223,-

€837,Dressoir 3-deurs + laden normaal €1194,-

Eetkamertafel ook als verlengtafel diverse maten v.a. normaal €995,-

MEGA PAAS ACTIE! EETTAFEL + 4 GRATIS STOELEN NAAR KEUZE Massief eiken tafel + 4 stoelen in iedere gewenste kleur 180x100cm

SETPRIJS

€777,-

Ook mogelijk in combinatie met:

Alléén geldig op 2e paasdag!

Molenaar Meubelen BV Kreitenmolenstraat 107 5071 BC Udenhout

normaal €1495,Molenaarprijs €1075,4x Stoel Amberly in diverse kleuren

4x Armstoel Sparkle in diverse kleuren + €50,- op setprijs

4x Armstoel Bent in diverse kleuren + €50,- op setprijs

Telefoon 013 511 36 50 info@molenaarmeubelen.nl Goede Vrijdag geopend tot 17u

WWW.MOLENAARMEUBELEN.NL Meer dan 1000 meubelen & meer online!

WOONPROGRAMMA’S

RELAX FAUTEUILS

SLAAPKAMERS

STA OP FAUTEUILS

WOONACCESSOIRES

Ons Weekblad 06-04-2012  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten

Ons Weekblad 06-04-2012  

Nieuws en advertentieblad voor Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen, Chaam, Riel en Ulicoten