Weekblad Oosterhout 23-08-2017

Page 1

WEBSITE OOSTERHOUT VOOR ELKAAR ä Pagina 3

MUCH ADO ABOUT THE WILHELMINALAAN

BRIDGECLUB OOSTHOUT VERHUIST

Van Rijckevorselstraat 53 Breda T: 085-4866214

ä Pagina 15

ä Pagina 25

WWW.GOUDEMANSGEVELPRODUKTEN.NL

Oosterhout Weekblad

Jaargang 19 - Week 34 woensdag 23 augustus 2017

VAN KUNST TOT PISBAK

Mogen die gedrochten nou eindelijk weg?

Ach, hadden wij hier maar een soort van Mark van Bommel. Hij krijgt het straks voor elkaar dat alle kunstgrasvelden in de eredivisie gaan verdwijnen. Dat dan al die aanstormende voetballertjes opnieuw moeten leren voetballen als ze van al die zojuist aangelegde kunstgrasvelden af komen maakt hem niks uit. Zo’n typ zouden wij ook kunnen gebruiken, maar nu voor die beton’kunst’. Het is een klassiek aangelegd park, een soort van historisch erfgoed. In dat park staan een paar mooie beelden, zoals de Anoniemen en het herdenkingsmonument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Dat zou je ook klassiekers kunnen noemen, ze passen er. Het trio dat verdween van de Markt zou er bepaald ook niet misstaan. En dan hebben we het nog niet over de monumentale bomen. Maar enkele jaren geleden werd ons fraaie park overvallen door de zogenaamde ‘betonkunst’. Zeker, over 100 jaar zijn die werkjes ook klassiek, maar voorlopig zijn ze vooral toch lelijk. Niet zozeer ‘an sich’, maar wel in die omgeving. Al eerder schreef ik dat die werkjes niet zouden misstaan langs de Statendamweg en de Weststadweg, richting de betonindustrieën die Oosterhout rijk is. Niks mis mee, want langs die wegen is het maar een saaie bedoening. Maar in dat klassieke park? Nee dus, opruimen die troep. De kermis staat er ook maar een dag of vijf, deze gedrochten staan er al een jaar of vijf. ‘Ze moeten wel functioneel zijn’, zei de man die het initiatief nam tot deze expo (Frans Gabriëls)

ooit. Nou, om u de waarheid te vertellen, ik heb er nog nooit iemand gebruik van zien maken. En alle mooie woorden die de kunstenmakers zelf gaven aan hun bedenksels zijn alleen maar woorden om uit te leggen waar ze voor bedoeld waren. Zodra woorden (soms heel veel) uit moeten leggen waar iets toe dient is de logica verdwenen. Ooit zei iemand die iets heel lelijks had bedacht in mijn huis: ‘Maar als je in deze hoek gaat staan is het prachtig!’. Ik zei: “Maar ik sta nooit in die hoek. Eruit met die zooi.” Het onderhoud aan de ‘beelden’ zou ook door de kunstenmakers zelf worden gedaan. Nou, daar hebben ze het dan in elk geval veel te druk voor, want het staat er gewoon schamel bij. Sommige, ooit als kunstwerk betitelde objecten hebbe inmiddels de onbedoelde functie van urinoir gekregen. De vraag is nu of er vanuit de politiek iets gedaan kan worden aan deze ‘misstand’. Wethouder Robin van der Helm is verantwoordelijk voor de ‘kunsten’. “Ja, maar het gaat hier meer om de openbare ruimte dan om de kunsten”, zegt hij vanuit Albertville. Voor ons is dat meer dan veelbetekenend. Op naar

Zuiderhout 19 • Oosterhout • 0162-455306

Deze week extra bijlage:

Biënnale, Kunst in de Heilige Driehoek

s foto’s Wim Vermeeren wethouder Witte dus. Die is met vakantie. Haar woordvoerder: “Er zijn geen besluiten van het college omtrent de toekomst van de betonkunst in de slotparken. In het algemeen kun je zeggen dat niets zo aan verschillende opvattingen onderhevig is als kunst in de openbare ruimte. Er zijn maar weinig onderwerpen die tot meer discussie kunnen leiden dan openbare kunst. Wij

03/08/17 14:48

HEILIGE_Magazine_DEF.indd 1

zijn daar als gemeente altijd heel benieuwd naar: hoe kunstwerken geapprecieerd worden door de inwoners van de stad, dus laat deze discussie maar losbarsten.” Bij deze dus de uitnodiging aan u, de lezer, om ons in een mailtje te schrijven wat u ervan vindt. Mailen kan naar evrtekst@kpnmail.nl. evr

Kermis is als weekmarkt: Lekker ouderwets ‘Vanavond gaan we naar de kermis in de stadVan de schiettent gaan we naar het reuzenradOp de kermis daar is altijd wat te doen. En boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen.’ Ach, wie kent het niet (…). Ronnie Tober en Ciska Peters zongen het ergens in de jaren 70 en het liedje kwam nog in de Top 40 ook. Dit liedje werd zaterdagavond gelukkig niet gecoverd door The Grapes in Oud Brabant. Daar zorgde die band voor

een ongekende volksoploop. Honderden mensen binnen en buiten Oud Brabant waren er getuige van dat die band nog steeds super presteert. Verderop in dit weekblad een sfeerverslagje van de kermis en een hoop foto’s.

Japanse duizendknoop woekert hier ook Is de buxus in Oosterhout ten dode opgeschreven, krijgen we de Japanse duizendknoop. Revanche voor Little Boy? In de Beemdenbuurt, met name rond de Biezenbeemd woekert het ding als een gek, soms wel tot drie meter hoog. Te bestrijden is het nauwelijks en het plant zich nog

veel harder voort dan konijnen. De gemeente naar gevraagd. Hun woordvoerder schrijft: ‘De Japanse Duizendknoop is een importplant die een landelijk probleem vormt. De plant komt ook in Oosterhout voor. Deze week wordt de plant op een aantal locaties bestreden: Abraham

Kuijperstraat, Biezenbeemd en Wilhelminalaan. De grote planten worden eerst afgeknipt en afgevoerd. Daarna worden de resten en wortels bestreden met heet water. Het is een hardnekkige plant, dus dat zal een paar keer moeten gebeuren.’ Maar er is ook nog andere hoop.

De stengels kunnen namelijk worden gebruikt in de bloemsierkunst, en de jonge scheuten kunnen gegeten worden. Ze smaken als rabarber, een groente uit dezelfde plantenfamilie. Bovendien is de plant bekend als nectarplant. Kortom, als u niks meer te eten hebt … evr

s foto Wim Vermeeren

Visspeciaalzaak van Reenen Visloempia

Schol

naturel of pittig

500 gram

alzaak van R peciaArkendonk 46 eenen Viss

250 gram voor

2 voor

3,95

Pasta met gamba

6,00

3,45

Aanbiedingen zijn geldig t/m 3 september 2017

Visspeciaalzaak Van Reenen Arkendonk 46 - Oosterhout - Telefoon: 0162 - 42 37 11

ww

el: 0162 - 423711 t.nl w.visTh andeloosterhou

www.vishandeloosterhout.nl

Er is meer mogelijk dan je denkt. Oosterhout Bredaseweg 35 (0162) 450 552 s foto’s Wim Vermeeren

www.hypotheker.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.