Page 1

ADVIESBURO ROBBE VEERTIG JAAR IN OOSTERHOUT

OFFICIËLE OPENING ADVIESCENTRUM RABOBANK

JONGERENCENTRUM OUTFLOW GAAT DICHT

Pagina

Pagina

VP

9

Lekker lang loopplezier ! Voor dames, heren en kinderen !

Oosterhout 12-13

Kerkstraat 10 • Oosterhout • 0162-453873 www.bekkers-schoenen.nl

Katern 2

Weekblad

Jaargang 18 - Week 48 woensdag 28 november 2012

Kiwanis primeurden weer

de Kiwanis eerst de maaltijd zelf hadden geprepareerd bij het Culipakhuis van Jeroen Maas en hem vervolgens ter plekke ook zelf uitserveerden. Niks handje in de broekzak, wel handjes uit de mouwen.

In de grote zaal werden de goede doelen getrakteerd op een knappe cheque. Tweeduizend euro ging naar klamboes en tetanus-injecties voor kinderen in Afrika, nog eens vierduizend euro ging naar de stichting Hulphond Nederland. Waarna de gasten zich tegoed konden doen aan een mosterdsoepje, een lekker hammetje en een toetje dat door 'de beste banketstaaf van Nederland' (Mark Rubenkamp van patisserie Speekenbrink dus) in elkaar was gezet. Even meeproeven? Een champagnemousse, een dyonaisegebakje, een chocoladetruffel, een macaroontje in slagroom en een aardbeienbavarois. En je hoefde niet eens te kiezen hè, je kreeg het allemaal.  evr (foto: Wim Vermeeren)

Dubbel? Ja, een beetje blijft dat wel natuurlijk. Aan de ene kant hongerige en zieke kindertjes die geholpen moeten worden, aan de andere kant de bolle buikjes in de Bussel. Eigenlijk al even scheef als tijdens de dodenherdenking; daar zou gedurende één minuut iets gezegd moeten worden en een half uurtje stilte moeten klinken. Tegelijk zou al dat geld voor die goeie doelen niet zijn opgebracht als het programma er niet zo had uitgezien zoals het eruit zag. En ja, dat was aantrekkelijk. Er waren wat minder kaarten verkocht dan vorig jaar, maar de

gezelligheid was er zeker niet minder om tijdens de Beaujolais

Primeur avond van de Kiwanis, die dit keer in de Bussel werd ge-

houden. Speelde zeker ook mee dat het temperatuurtje daar was opgestookt tot Zuidfranse beaujolaishoogte en als de Bussel nog eens ergens op wil bezuinigen zou de afstelling van de cv-ketel nog zo gek niet zijn. De goeie sfeer werd toch minstens ook in de hand gewerkt doordat

PvdA-ers willen Bisschop (en Bode?) weg Op 29 november houdt de PvdA weer een ledenvergadering. Onder agendapunt 9 komen daar o.a. 'de zorgen van Cees Snoeren m.b.t. de fractie' ter sprake. Die zorgen worden uiterst summier toegelicht. Het zijn echter niet de zorgen van Cees Snoeren alleen maar van de ondertekenaars van onderstaande 'Standpuntbepaling'. Wat zij uiteindelijk willen is dat Dick Bisschop met onmiddellijke ingang opstapt. En omdat Bisschop en Carla Bode toch als een soort onlosmakelijk koppel deze periode in zijn gegaan zou Bode de eer ook aan zichzelf moeten houden. Hieronder de onverkorte versie van die standpuntbepaling Beste leden, Na het vertrek van Meltem Comertpay uit de fractie van de PvdA is de ledenvergadering van 29 november de eerste gelegenheid waar 'gewone' leden van de PvdA – hopelijk – geïnformeerd zullen worden over de redenen van haar vertrek. Met haar vertrek is de fractie na het eerdere vertrek van Abdul Hadjjami gedecimeerd van 5 leden naar 3 leden. Waarschijnlijk zal volstaan worden met een toelichting door fractievoorzitter Dick Bisschop en zal vervolgens overgegaan Die ondertekenaars zijn Cees Snoeren, Paul Kerseboom, Diana Nooten, Kees Leijten, Arjen Jongevos en Jan Beijer. Snoeren: “Wij hebben deze Standpuntbepaling aangeboden aan het bestuur en het bestuur verzocht dit stuk met de agenda aan alle leden toe te zenden. Het bestuur heeft dit echter geweigerd. Wij zijn echter van mening dat in een open en transparante partij elk lid over de volledige informatie moet kunnen beschikken en zich vooraf een oordeel moet kunnen vormen over datgene wat er besproken gaat worden. Wij vinden het ongepast als leden pas tijdens de vergadering onze Standpuntbepaling uitgereikt krijgen en dan na een korte leespauze zich een oordeel moeten vormen. Vandaar ook dat we de media nu hebben benaderd om op die manier zoveel mogelijk leden te informeren.”

(foto's: Wim Vermeeren) worden tot de orde van de dag. Wij achten dit om meerdere redenen niet wenselijk en lichten dat onderstaand toe. Om een en ander in de juiste context en historisch te kunnen beschouwen een terugblik. Tijdens deze raadsperiode 20062010 bezette de PvdA 8 zetels in de raad en werd de PvdA door

twee wethouders vertegenwoordigd in het college: Hans van Brummen en voormalig PvdA-lid Eddie Oolhorst. Oolhorst werd na zijn benoeming tot ambtenaar bij de gemeente Oosterhout halverwege de raadsperiode opgevolgd door Carla Bode die tot op dat moment het fractievoorzitterschap vervulde. Eufemistisch uitgedrukt verdiende de kandidaatstellingsprocedure voor de lopende raadsperiode geen schoonheidsprijs en was deze op onderdelen zelfs onreglementair. Tijdens de kandidaatstellende vergadering werd de leden de mogelijkheid onthouden gebruik te maken van de hun reglementair toekomende bevoegdheid om uit te spreken, welke kandidaat de PvdA bij eventuele collegedeelname zou vertegenwoordigen. Na de verkiezingen, viel de PvdA terug van 8 naar 5 zetels. De fractie bestond direct na de verkiezingen uit de leden Bode, Bisschop, Hadjjami, Compertpay en Kassrioui.

Zuiderhout 19 • Oosterhout • 0162-455306

Zondag a.s. open

Je kijkt je ogen uit op de Kerstshow van AVRI Heistraat 47, Oosteind Grens Dongen Oosterhout 0162 - 31 29 13

www.avri-tuincentrum.nl

KOOPZONDAG

02 DECEMBER GAMMA Oosterhout bezoek onze

kerst show kerstbomenverkoop start zaterdag 1 december zondag 2 december open van 12.00-17.00 uur Oostpolderweg 2 | (0162) 45 09 21 | www.gamma.nl

© GAMMA

Lees verder op pagina 3

Breda, Van Coothplein 103, (076) 522 25 43 Oosterhout, Bredaseweg 35, (0162) 45 05 52

www.vishandelpooye.nl sUpeR decembeR-aanbieding: di. 27/11 t/m zat. 1 decembeR

Houd iedere maand een leuk zakcentje over... ...met de collectieve ziektekostenverzekering van Thebe Extra. Thebe Extra werkt samen met VGZ, CZ en OHRA en heeft afspraken gemaakt over collectieve verzekeringen. Dit betekent een gunstige premie voor onze leden.

ons op Facebook en ontvang extra voordeel! Lid worden? www.thebe-extra.nl • 088 - 117 11 77

Verwenpakket 1 kg Bourgondische visbami 13,90 2 Lekkerbekken (heek) per stuk ± 250 gram 1 portie Ravigotesaus Totaal Dit hele pakket:

10.

00

30/11 + 1/12:vis SuShi Gerookte vanwEEkEnd de week:

Onze huisgemaakte Topsushi Sushi Blackbox

7,00 20 nigiri 0,65 Sushi Classic 21,55 6 nigiri + 8 maki

Sushi lovers 8 nigiri Sushi mix

30,00 14,95 14,95 9,95 9,95 6,95 6,95 4,95

Markt 1 • 4901 EP Oosterhout • 0162-45 35 72


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 2







  







 





  



 

  



  

 

   



 





     

 

  













  

  



      

 

  

 







 









 



  



 

  

 

  







 

 

C1000 Oosterhout



   

  1000

Zuiderhout 4 - Oosterhout - 0162-498840 C Richard Laurijssen Scheperij 3 - Teteringen - 076-5794160 



   



 

  

 





  









 





 

  

 







    





     

 




WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 3

Vervolg van voorpagin

PvdA-ers willen Bisschop (en Bode?) weg In deze samenstelling besloot de fractie deel te nemen aan de college onderhandelingen daarbij nadrukkelijk Carla Bode als kandidaat wethouder naar voren schuivend. Dit laatste is pikant omdat het afdelingsbestuur zowel intern als extern steeds tot uitdrukking had gebracht dat er meerdere kandidaat wethouders in het spel zouden zijn; daarbij nadrukkelijk doelend op Hans van Brummen die niet beschikbaar was als raadslid maar wel als wethouder. De onderhandelingen werden namens de PvdA gevoerd door Carla Bode en Dick Bisschop; het resultaat van de onderhandelingen werd (slechts mondeling) aan de afdelingsvergadering voorgelegd. Formeel heeft de afdelingsvergadering het onderhandelingsresultaat in meerderheid goedgekeurd; het aantal tegenstemmers en leden die zich van stemming onthielden gaf echter aan dat er geen sprake was van een door de leden breed gedragen college akkoord. Tijdens diezelfde afdelingsvergadering werd een door een aantal leden ingediende motie aangenomen, waarin zij alsnog gebruik maakten van hun bevoegdheid een wethouder kandidaat voor te dragen. Op grond van de wijze waarop hij tot op dat moment zijn wethouderschap invulling had gegeven en zijn zeer ruime bestuurlijke ervaring besloot de afdelingsvergadering aan de fractie het zwaarwegende advies te geven dat Hans van Brummen de PvdA wethouder kandidaat zou dienen te zijn. In een later stadium besloot Hans van Brummen zich alsnog terug te trekken als kandidaat wethouder aangezien het gesloten college akkoord door hem als veel te mager qua PvdA inbreng werd gekwalificeerd. Carla Bode ging als gevolg hiervan alsnog het wethouderschap vervullen; Dick Bisschop bleef aan als fractievoorzitter. Aangezien Kassrioui in een later stadium alsnog van haar zetel afzag volgde Van Opzeeland haar op; door de toetreding van Bode tot het college kwam Hessels alsnog in de raad. Dat de huidige raadsperiode geen gelukkige start had voor de PvdA mag gezien het vorenstaande duidelijk zijn. Een wethouder die niet door de meerderheid van de afdeling gedragen werd, verdeeldheid, persoonlijke verhoudingen die verstoord waren door het onvermogen politieke en persoonlijke zaken te scheiden, rancune speelden in alle geledingen van de afdeling op. Zo werd aan Ad Hessels, eerste opvolger voor de fractie indien de wethouder uit de fractie zou komen, alsmede ondertekenaar

van de 'pro Van Brummen motie', niet uitgenodigd c.q. toegelaten tot de fractievergaderingen omdat die plotseling besloten van karakter zouden zijn. Ook Anton van Opzeeland maakte als eerste opvolger na het afzien van Kassrioui van haar raadszetel geen deel uit van de fractie die de onderhandelingen over college deelname voerde. Een andere ondertekenaar van die motie, i.c. Cees Snoeren kreeg van Dick Bisschop teksten toegestuurd als: “Ik verwacht en ga er vanuit dat je mijn mailadres uit je bestand gooit want ik wens mijn computer niet meer me jouw shit te bevuilen. Er zijn al virussen genoeg en kankercellen heb ik niet nodig!” Gaandeweg de raadsperiode deden zich allerlei onverkwikkelijke zaken voor die grotendeels weliswaar intern bleven maar die zich toch als een veenbrand ontwikkelde. Het beeld dat voor ons naar voren kwam is, dat er in de fractie geen onderlinge chemie was, dat de fractie onvoldoende geïnformeerd werd door de eigen wethouder en last but not least dat er op buitengewoon slechte wijze vorm en inhoud werd gegeven aan het fractievoorzitterschap. Bovendien is de fractievoorzitter regelmatig langdurig afwezig wegens verblijf in het buitenland; overigens met behoud van zijn raadsvergoeding. Dit heeft de afgelopen twee en een half jaar tot gevolg gehad dat het profiel van de PvdA in het college noch in de raad ook maar enigszins tot uitdrukking is gekomen. Van enige herkenbaarheid is ons nauwelijks tot niets gebleken! Begin vorig jaar hebben fractie en bestuur het instituut Leren en Ontwikkelen gevraagd fractievergaderingen bij te wonen en te evalueren. De conclusies van deze evaluatie waren ronduit onthutsend en kunnen beter niet op deze plaats weergegeven worden. Er zou hoop kunnen bestaan dat er uit deze begeleide evaluatie lering getrokken zou worden maar niets is minder waar. Eind vorig jaar berichtte de fractievoorzitter in kleine kring dat de fractie het helemaal gehad had met het wethouderschap van Carla Bode en dat uiterlijk in maart 2012 in haar vervanging zou worden voorzien. Tot die tijd verzocht hij om radiostilte. Om voor ons onduidelijke redenen is er uiteindelijk niet tot vervanging van Carla Bode overgegaan en ontkende Dick Bisschop glashard dat er van een dergelijk voornemen sprake zou zijn geweest. Vervolgens zijn met korte tussenpozen Abdul Hadjjami en

Colofon Weekblad Oosterhout Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Tel.: 013-5075 534 Fax: 013-5078 929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Bezorgklachten Ga naar www. uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven Correspondenten Emile van Rooij Tel.: 0162-430465 evrtekst@kpnmail.nl Ingrid Kriens Tel.: 0162-692912 Ingrid.kriens@tiscalimail.nl Hans van der Prijt Tel.: 0162-459 852 hvdprijt@casema.nl Fotografie: Wim Vermeeren Fotografie Tel.: 0162-450 056 Aanleveren kopij www.uitgeverijemdejong.nl Kies voor aanleveren, redactioneel.

Advertenties (zakelijk) Dirk Brouwers Tel.: 06 5381 9596 Eric van Dijk Tel.: 06 5324 9208 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

100% dochteronderneming van

Gedrukt op 100% gerecycled papier. Een exemplaar van Weekblad Oosterhout kunt u ook op één van onderstaande adressen ophalen: Oosterhout: Boekhandel Amerland, Boekhandel Verboden Rijk, VVV kantoor, The Readshop, Em-Té, Jumbo, Bruna Postkantoor, C1000, Albert Heijn (Zuiderhout, Keiweg, Arkendonk), Primera.

Ook Wijde Omloop e.o. heeft buurtbeheerders Wethouder Marian Janse mocht vorige week het startsein geven voor het buurtbeheerproject rond de Wijde Omloop in Oosterhout-zuid. Gelet op de bruine kruik was het toen best koud.

Meltem Comertpay uit de fractie gestapt. Uit de toelichtingen op hun besluit om uit de fractie te stappen komt vooral naar voren de wijze van bejegenen door de fractievoorzitter waarbij termen vallen als dictatoriaal, intimiderend, schofferend, treiterend, denigrerend; kwalificaties die bepaald niet passen bij een goed fractievoorzitter. In andere bewoordingen komen dergelijke beoordelingen overigens ook voor in het eerdergenoemde evaluatierapport van Leren en Ontwikkelen. Vooral de intimiderende wijze en naar haar zeggen zelfs bedreigende wijze waarop hij Comertpay bejegend heeft is voor ons de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Voor haar was het in elk geval aanleiding om haar eerder terug genomen besluit om uit de PvdA fractie te stappen alsnog door te zetten. Om het beeld hoe extreem Dick Bisschop - ook extern - als fractievoorzitter functioneert te illustreren een voorbeeld. Recent vond er een ambtelijke bijeenkomst plaats waarop voorlichting c.q. informatie gegeven werd over regionale samenwerking. De wijze waarop Dick Bisschop meende zijn inbreng te moeten hebben was voor coalitie genoot VVD-raadslid Jan de Ridder in elk geval aanleiding om de inbreng van Dick Bisschop als abject en infaam te kwalificeren. Een dergelijk oordeel van een in zijn algemeenheid correct en beminnelijk raadslid als Jan de Ridder lijkt ons bepaald niet bij te dragen aan solide coalitieverhoudingen. Het geheel overziende moeten wij concluderen dat Dick Bisschop totaal ongeschikt is voor het fractievoorzitterschap, dat er geen vertrouwen meer bestaat in zijn raadlidmaatschap. Wij verzoeken de afdelingsvergadering onze zienswijze te ondersteunen, roepen Dick Bisschop op zijn fractievoorzitterschap en raadlidmaatschap neer te leggen en roepen de fractie op uit haar midden een nieuwe fractievoorzitter te kiezen. – einde bericht Wat Bisschop en Bode van bovenstaande vinden konden wij door omstandigheden niet meer te weten komen. Wat we wel weten is dat bovenstaand verhaal in grote lijnen volledig klopt. Ondergetekende heeft zich ook al vaak genoeg afgevraagd wat de PvdA eigenlijk bezielt, waarom de coalitie zo tevreden was met de PvdA binnen haar gelederen en of de PvdA eigenlijk wel een bestuur heeft (??) en wat voor slapers of angsthazen daar dan in zitten. Maar op deze kwestie komen we zeker nog terug. Of Bode en Bisschop gehoor gaan geven aan de oproep van deze genossen weten we al helemaal niet natuurlijk. Misschien zou Oosterhout Anders wellicht een alternatief zijn als ze hun zetel echt niet op willen geven.  evr

Postzegels vinden in de Bunthoef Ondanks dat het zo Sint Nicolaas feest is zijn er geen cadeautjes in de Bunthoef. Wel is er een ruilbeurs in de Bunthoef a.s. zaterdag (1 dec.) en de aanvang is 13.00. Na een zeer succes volle verzamelaars beurs in de kantine van camping het Haasje is het nu weer de beurt aan de eerste zaterdag van de maand. Ook hier zijn wij het komende jaar gehuisvest. Hier kan men ruilen en tuitelen maar ook kopen en verkopen. Nu, de aanvang is 13.00 uur en het adres is: Bloemhoef 2 te Oosterheide. Ook kan men lid worden van onze grote vereniging. Dan wenst het bestuur van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars u fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Of de buurtbeheerders daar beter op hun bordjes (en elkaar) letten dan in de kruidenhoek moeten we nog even afwachten.

(foto's: Wim Vermeeren)

Internationaal befaamde orchideeënkweker

Pater Nico van den Berg (92) krijgt Koninklijke onderscheiding Voor de gewone vrouw was ie vroeger onbetaalbaar. Een chique bloem in de mooiste vormen en de prachtigste kleuren. Maar onder meer dankzij de inspanningen van Pater Nico van den Berg (92), Benedictijn, is de orchidee zonder angst het recessietijdperk ingegaan. Voor het baanbrekend werk dat hij daarvoor heeft verricht, stond Burgemeester Stefan Huisman vrijdag 23 november met toestemming van Hare Majesteit de Koningin bij Nico van den Berg voor de deur met de versierselen die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het had ook de Majesteit behaagd, dat de pater met zijn onderzoekingen al vele tientallen jaren op uitstekende wijze werkzaamheden verricht, waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat. Dankzij de prijsdaling van de orchidee is die prachtige bloem nu ook binnen het bereik van onze vorstin. Internationaal aanzien Huisman refereerde in zijn toespraak aan de verdiensten van de Benedictijn, die zich in de wereld van de orchideeënkwekers ontwikkelde tot een wetenschapper met internationaal aanzien. Hij startte op de Sint Paulusabdij een orchideeënkwekerij, die vele jaren succesvol opereerde en jaarlijks zo'n 15.000 planten naar de veiling bracht. Van den Berg kweekte de bloemen niet alleen, maar bestudeerde ze ook. Hij slaagde erin een virusvrij cymbidiumplantje, verkregen uit een meristeem, te produceren. Hij stond hiermee aan de wieg van de meristeemcultuur (klonen) van orchideeënplanten. Hiermee kon hij ook zijn ideaal verwezenlijken: de toen nog exclusieve plant en bloem voor iedereen bereikbaar te maken.

orchideeëngeslacht in cultuur te brengen: de Orchidee Disa Uniflora, afkomstig uit Zuid-Afrika. Het zal niet lang duren of ook deze bijzondere bloem zal de weg naar de bloemenhandel vinden en bereikbaar zijn voor iedereen. ‘Met een beetje geluk word je 100 en kun je dat nog meemaken!’ wenste de burgemeester de gedecoreerde. ‘Ik ben zelf ook een beetje zenuwachtig, want het is de eerste keer dat ik

deze onderscheiding van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uitreik!’ lachte Huisman.

Steriele bodem In zijn dankwoord toonde Nico van den Berg zich verheugd dat hij de onderscheiding mocht ontvangen. ‘Ik beschouw het als erkenning van een vol leven dat gericht is op het gezond maken van de natuur en ons eigen leven.’ De hoogbejaarde monnik bleek nog niets van zijn humor verloren te hebben toen hij in zijn dankwoord zijn huisgenoot drs. Kitty Kluwen betrok. Als analiste kon zij de orchideeënspecialist vaak bruikbare adviezen geven. ‘Er was sprake van een vruchtbare samenwerking op steriele bodem,’ aldus de nieuwe ridder-monnik. Ondanks zijn noeste arbeid en niet aflatende werklust blijkt hij toch nog vrije tijd te hebben. ‘Ik wil nog even laten weten dat ik al sinds 1937 Feyenoordsupporter ben.’ En ook daar kon op gedronken worden.  HvdP

Beetje zenuwachtig Zijn faam binnen de orchideeëncultuur bracht hem naar grote tentoonstellingen en congressen in de hele wereld. Hij nam deel aan tentoonstellingen en verzorgde lezingen. Sinds drie jaar beijvert hij zich om een nieuw

(Foto: Wim Vermeeren)

Woningaanbod Deze week biedt Thuisvester de volgende woningen te huur aan: Adres

Totale huur Type woning

Batelaar 34

€ 509,40

Etage

eengezinswoning

nvt

Bruto jaarinkomen onder € 34.085,00

Batelaar 66

€ 509,40

eengezinswoning

nvt

onder € 34.085,00

De Braak 202

€ 529,20*

senioren app.met lift 2e

onder € 34.085,00

De Burcht 2

€ 404,97*

jongerenwoning

nvt

onder € 34.085,00

Dr. Janssenslaan 31

€ 407,34*

app. zonder lift

3e

onder € 34.085,00

Herendam 56

€ 628,00

eengezinswoning

nvt

onder € 34.085,00

Johannieterstraat 43

€ 522,78

eengezinswoning

nvt

onder € 34.085,00

Rozenstraat 24

€ 623,01*

app. met lift

Sara Burgerhartstr. 34 € 571,34*

2e

onder € 34.085,00

senioren app.met lift 1e

onder € 34.085,00

Van Boischotlaan 108

€ 366,89*

app. zonder lift

2e

onder € 34.085,00

Zuiderkruis 53

€ 563,00

eengezinswoning

nvt

onder € 34.085,00

Zuiderkruis 53

€ 710,82

eengezinswoning

nvt

boven € 34.085,00

< Voor nadere informatie omtrent <passende huur> verwijzen wij u naar onze website. >

* inclusief servicekosten

Reageren Om in aanmerking te kunnen komen voor een van bovenstaande woningen dient u ingeschreven te staan bij Thuisvester. U kunt tot en met maandag 12:00 uur reageren op één of meer van bovenstaande woningen via www.thuisvester.nl of kom langs in onze woonwinkel. Degene met de meeste punten die bovendien aan de gestelde criteria voldoet, ontvangt van Thuisvester een aanbiedingsbrief. Om in aanmerking te komen voor huurwoningen onder € 664,66 per maand (prijspeil 1 januari 2012) mag uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen niet hoger zijn dan € 34.085,00 (prijspeil 2012). Daarom voert Thuisvester een inkomenstoets uit. Mathildastraat 52 n 4901 HC Oosterhout n Postbus 75 n 4900 AB Oosterhout Telefoon: 0162 49 11 00 n Website: www.thuisvester.nl (Drukfouten voorbehouden)


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 4

CADEAUBON voor de feestdagen? Geef een massagebon! Bel 0620276874 of zie: www. massagedongen.nl

HANDBOOGSCHIETEN in de sportzaal, voor groepen van 8 tot 80 jaar. Duur circa 1.5 uur € 12,50 p.p. min. 10 deelnemers Bel Quest-Outdoor onder nr. 06-51176127 of 0162424355

KONING WINTER IS AANGEKOMEN… LAAT JONKERS SNEL LANGSKOMEN!

Take2 Relatiebemiddeling. Persoonlijk, veilig en betaalbaar. Voor singles van 30 tot 85 jaar. Vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek bij u thuis. Meer weten? www.take2.nl 088- 885 885 8 info@take2.nl

Voor reiniging en onderhoud van uw: • schoorsteen: vegen/renovatie • cv-ketels - combiketels - geiser - gaskachels

ABEMA SNUFFELHAL Verkoop van mooie gebruikte meubels o.a. kasten, banken, eethoeken, slaapkamers, kleinmeubels enz! Open di t/m za van 10.00 tot 17.00. Parallelweg 14 Rijen (Langs het spoor) Tel: 0161-232549

• warmwater - boilers • daken en dakgoten • rioleringen: ontstoppen, aanleggen en beheren

RVICE

24-UURS SE

013 - 455 63 44 / 06 - 107 810 77

Omgeving: Tilburg - Breda - Den Bosch - Eindhoven

WWW.JONKERS-BV.COM

Sinterklaas ? Bij Irodion ? Ja! Zondag 2 december 18.00-19.00u

www.irodion.nl/themas/kinderen/sinterklaas Restaurant Irodion Oosterhout, elke dag open – Leijsenhoek 6a 4901 ET Oosterhout tel na 12.00uur 0162 436115

v.o.f.

Let op!!! €150 tot €10000 voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator. Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden. Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden

we hebben goud

www.glasvanbas.nl De specialist voor uw hardglasdeuren in uw nieuwe of bestaande woning. Ook door ons op maat geleverde hardglas douchedeuren en panelen. Hardglas schuifdeuren in diverse uitvoeringen, b.v. R.V.S. Tevens leverancier van isolatieglas en spiegels.

Gouden Galet

De banketbakker van het jaar is natuurlijk de hofleverancier van de Sint winnaar van de

2012

De Gouden galet wordt jaarlijks uitgereikt aan de banketbakkerij die de hoogste score heeft behaald bij de jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling van Heerlijk & Heerlijk.

Alles op maat en Wikkeveld 7 - 4854 MH Bavel door ons gemeten. 06-54656061 Uw partner voor al uw glaswerk. e-mail: Bastimmers@hetnet.nl Bel of mail voor een afspraak.

Om dit te vieren maken we deze week onze specialiteit voor ‘n gouden galet prijsje: Dyonaisetaart, 6 pers van 8,25 voor 4,95

Leijsenhoek 18 4901 ET Oosterhout T. 0162-453802 www.patisseriespeekenbrink.nl

Aantal:

• Roomboter

amandelletter

.......................................................

• Saucijzenletter

................................................

• Saucijzenstaaf

...................................................

8.95 8.95 4.95

.....................................

.....................................

.....................................

• Roomfondant vanille, mokka en chocolade 250 gram

.................................................................................................................

• Gegoten chocoladeletter per stuk

.........................................................................................................

• Roomchocoladeletter ”S” • Luxe Sint chocolade

..................................................................................

gesorteerd bakje

4.

25

...................................................................

4.25 5.95 6.95

.....................................

.....................................

Voor ons is dit jaar erg bijzonder geweest.... we zijn door de landelijke organisatie uitgeroepen tot beste banketbakkerij van 2012! Een geweldige eer, maar uiteindelijk

bEpaaLt uW kEuzE onzE kWaLitEit!

.....................................

.....................................

• Ambachtelijke chocolade letter Met de hand gespoten groot melk of puur� Sint decoratie en vers gebrande noten

.................................................

• Winterkost (marsepein)

...................................................................

• Lübecker staaf klein

.........................................................................................................................

groot

.....................................................................................................................

• Lübecker worst klein

8.50 7.50 3.95 8.95

9.25 14.95 22.50

.........................................................................................................................

middel groot

........................................................................................................

.........................................................................................................

• Roomboter amandelstaaf

.........................................................

4.95

HET GROOTSTE PVC VLOEREN ASSORTIMENT

Onder het motto: FIJN OM TE GEVEN, HEERLIJK OM TE ONTVANGEN willen wij graag even uw aandacht voor de komende feestdagen. Het jaar zit er bijna op. De balans kan worden opgemaakt en iedereen maakt zich alweer klaar voor de aftrap van het nieuwe jaar. Voor een goede start van 2013 is een gemotiveerde ploeg mensen van groot belang. Het is daarom een goede gewoonte om de medewerkers tijdens de decemberfeestdagen op een plezierige wijze te verrassen. Wilt u daarbij goed voor de dag komen, overweeg dan (weer) eens om dit jaar een keus te maken uit onze ambachtelijke kwaliteitsproducten.

.....................................

.....................................

.....................................

Roomboter-amandelletters met de beste amandelspijs en een lekker dun laagje roomboterkorstdeeg, verkrijgbaar in elke gewenste letter. Heerlijke lubeckerstaven en -worsten, het van oudsher bekende kwaliteitsproduct van ons bedrijf. Wij maken chocolade- letters in allerlei samenstellingen, volop marsepein en onze bonbons zien er nòg feestelijker uit. Vele soorten marsepein figuren, gevuld speculaas, Piettaartjes, pepernoten, speculaas... noemt u maar op.

6 pers. .............. 8 pers. .............. 10 pers. ............

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Iedere zaterdag

SHOWROOM GEOPEND

Voor St. nicolaas

DYONAISEtAArt .....................................

OOk PVC CLICk EN LAMINAAT

12 pers. ............

8.25 11.00 13.75 16.25

MINI DYONAISE 9 stuks ..............

7.25

van 11.00 tot 16.00 uur voor

Lissenveld 45 • Raamsdonksveer Tel. 0162-406370 www.goodflooring.nl

GRATIS ADVIES Door de week op afspraak!

Tot ziens!

• 1.000 m2 tweewielerplezier • uw regiospecialist voor electrische fietsen • grote keuze fietsen en scooters • eigen werkplaats met ophaalservice Bel: 0162 - 52 03 15 • verzekering voor fiets en scooter • maandelijks leuke aanbiedingen

Kerkstraat 45, Hank, Tel. 0162-403230 Grote Kerkstraat 44, Raamsdonksveer, Tel. 0162-518531 (nieuwe winkel)

Geef uw bestelling af in de winkel of via: shop@patisseriespeekenbrink.nl

Ons motto: Fijn om te geven, heerlijk om te ontvangen!

Naam: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adres:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tel�nr�: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Woonplaats: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Leijsenhoek 18, 4901 ET Oosterhout Tel: 0162-453802, Fax: 0162-424909 www.patisseriespeekenbrink.nl

m Kom bestelling ophalen op: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� december 2012 voormiddag/namiddag*

m Mag bezorgd worden op �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� december 2012 * doorhalen wat niet van toepassing is�

Twijfel je nog over een STUDIEKEUZE? Je wilt studeren en je weet niet goed wat. Wilhelminaplein 19 I 5104 hB Dongen Nieuwenhuijsen Opnieuw Kiezen | Praktijk voor Advies en Begeleiding bij Studiekeuze. tel: 0162 310494 | e-mail: info@opnieuwkiezen.nl | www.opnieuwkiezen.nl


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 5

13 december

Twee circusvoorstellingen ten bate van twee doelen Zo, kom achter die televisie vandaan en ga het echte circus zien en ruiken. Goed, een kaartje kost 19,50 euro, maar daarmee steun je dan ook nog eens twee goede doelen: De Stichting Leergeld en de Stichting Syndroom van Downer Dag. De organisatie van dit alles is in handen van de Rotaryclub centrum Oosterhout. Twee voorstellingen worden er gegeven door Circus Renaissance: Een matinee om 16.30 uur en een avondvoorstelling om 19.30 uur. Het circus heeft haar tenten

Kort nieuws

Op woensdag 21 november was er bij basisscholen de Beiaard en Menorah een fietsverlichtingscontrole. We vinden het als scholen enorm belangrijk dat de kinderen zich veilig bewegen in het verkeer. Dit jaar pakten we met behulp van de ANWB iets groter uit dan gewoonlijk. Vijfhonderd basisscholen mochten zich aanmelden voor de Lightwise Toolkit (bestaande uit o.a. een digitaal lespakket, inspectieformulieren en een gereedschapskoffer). Met behulp van dit programma van de ANWB en hulp van de plaatselijke fietsenmaker Rob van Seters keken we niet alleen of de benodigde verlichting en reflectoren aanwezig waren op de fiets, maar voerden we ook kleine reparaties aan deze verlichting uit. In vergelijking met afgelopen jaren, bleek dit jaar dat van héél veel fietsen de verlichting keurig in orde (gemaakt) was! Deze controleactie werd mede mogelijk gemaakt door fietsenmaker Rob van Seters, de ANWB, VVN afdeling Oosterhout (dhr. A. Krol), voor de foto's de heer Janssen, het team van de Beiaard en Menorah en diverse hulpouders van beide scholen.

Bedrijfsplan 2013 WAVA Het college heeft kennisgenomen van het Bedrijfsplan 2013 en de eerste begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. In de aangepaste begroting is na de gemeentelijke bijdragen sprake van een negatief bedrijfsresultaat. Een externe

Verzoek uitbreiding Stichting PIM Het college heeft besloten vanwege milieubelemmeringen geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een tweede zorgwoning aan de Bavelstraat in Dorst. Het college staat echter wel positief tegenover het verzoek en wil alle ondersteuning bieden om deze voorziening in de toekomst mogelijk maken. Het college verleent daarnaast medewerking aan de aanleg van een parkeervoorziening en verbetering van de ontsluiting van de huidige zorgwoning. Besloten de archeologische

Burgemeester feliciteert mevr. Marijnissen met 100ste verjaardag vondsten van de Leeuwenstraat, Arendsplein en Volkstuinen over te dragen aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in Den Bosch en aan theater De Schelleboom. De voormalige archeologische werkruime wordt aan de gemeentewerf opgeleverd; Besloten een bedrag van 230.000 euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van de openbare verlichting in diverse straten. De nieuwe lichtmasten zijn energiezuinig; De burgemeester heeft: Besloten de sluitingstijd voor horecagelegenheden binnen de tangenten in de nacht van 26 december op 27 december 2012 vast te stellen op 02.00 uur. In de nacht van 31 december 2012 op 1 januari 2013 wordt de sluitingstijd vastgesteld om 06.00 uur. Om de veiligheid te waarborgen zijn enkele aanvullende voorwaarden gesteld. Deze hebben onder meer betrekking op het hebben van een gecertificeerde portier en het verbod op glaswerk op straat.

Burgemeester feliciteert mevrouw Marijnissen uit Dorst Maandag 26 november jl. werd in Dorst bij café Dorpszicht de 100ste verjaardag van mevrouw Riet Marijnissen-Smeekens gevierd. Ook Burgemeester Huisman kon dit heugelijke feit niet voorbij laten gaan en felici-

teerde mevrouw Marijnissen op deze speciale dag. Als dank voor zijn komst kreeg hij een echt Dorsts potje, gemaakt van echte Dorstse leem/klei opgegraven in 2011 tijdens graafwerkzaamheden in de Baarschotsestraat in Dorst.

Fietsverlichtingsactie Rubenshof

Naar aanleiding van de landelijke actie van Veilig Verkeer Nederland “Laat je zien”, heeft OBS Rubenshof ook een controle uitgevoerd. Op dinsdag 20 november is door personeel van de school, samen met de verkeersouders een verlichtingscontrole uitgevoerd op de fietsen van de leerlingen van

de groepen 6, 7, en 8. Hiervoor hadden leerlingen een brief meegekregen waarin deze controle werd aangekondigd zodat men de fiets nog eens even na kon lo-

pen of alles voor elkaar was. Veel nieuwe(re) fietsen hebben geen vaste verlichting maar losse (led) lampjes.Dat mag maar moet wel aan een aantal eisen voldoen; zo mogen ze niet knipperen en mogen niet al teveel bewegen tijdens het fietsen. Ook werd aandacht besteed aan de reflectie van de fiets. Tijdens de controle bleek dat veel ouders de brief goed gelezen hadden want er was redelijk wat nieuwe verlichting te zien. De leerlingen werden in groepen naar de controleplek gestuurd door de leerkrachten zodat de reguliere lessen ook doorgang konden vinden. Na een kleine 3 uur en circa 180 fietsen verder was de klus geklaard en kon de balans worden opgemaakt. De controleurs waren tevreden. Veel fietsen waren tip-top in orde. Een hele enkeling werd op het hart gedrukt om toch vooral thuis nog eens even naslagfoldertje, dat werd meegegeven, er op na te (laten) lezen. Het meest voorkomende punt was het ontbreken van de rode reflector aan de achterzijde van de fiets. Natuurlijk is het niet stoer, zo'n rood ding op je crossfiets maar ook op die fietsen moet een reflector aanwezig zijn. Jammer jongens! Uitschieter was de fiets welke werd aangeboden waarop een waxinelichtje gemonteerd was met daar overheen een soort vergrootglas dat moest dienen als koplamp. Tsja, een hoge amusementswaarde maar voldeed “net niet” aan de wettelijke eisen anno 2012. Al met al een geslaagde actie. School en ouders hebben met elkaar weer een stukje veiligheid gewaarborgd voor onze kinderen. En daar was het om te doen.

Een echt Dorsts potje aangeboden door Pottenbakkerij Anneke

appelflappen Blijft een traktatie voor bij de koffie of thee, zeker als ze van Bakker De Jong komen ... NU:

4 halen= 3 betalen

ER

ng

Fietsverlichtingscontrole De Beiaard en Menorah uit Oosterhout

Jaarverslag Leerplicht Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag Leerplicht over het schooljaar 2011-2012. Afgelopen schooljaar is door de inspanningen wederom een lichte daling te zien in het schoolverzuim.

4 Persoonlijk en vertrouwd 4 Prestatie afhankelijke beloning 4 Waardebepaling door onafhankelijke taxateur

Jo

Ontwerpvergunning Lavi BV Het college heeft een ontwerpvergunning verleend aan varkenshouderij Lavi BV voor het slopen van de bestaande varkensstallen. Daarnaast heeft het college ingestemd met de ontwerpvergunningen voor de bouw van nieuwe stallen, waarin 4695 varkens gehouden kunnen worden. Het college heeft deze ontwerpvergunningen verleend omdat ze op ju-

ridische gronden niet geweigerd kunnen worden. De bedoeling is dat deze nieuwe stallen zullen voldoen aan alle milieueisen waardoor vooral stankoverlast voor de omgeving zal verminderen. Tegen het verlenen van deze ontwerpvergunning kunnen gedurende zes weken zienswijzen ingediend worden.

088-088 50 10 of 06-29 38 40 67

dan opgeslagen op het terrein van het nieuwe hoofdkwartier van de Rabo, vlakbij de bromtol. De Rabo gebruikt de tent ook al vanwege de officiële opening op 12 december en stelde die gratis ter beschikking aan de Rotary, waarvan Henk Janus en Gert Landlust zich aan dit 'project' hebben verbonden. Acrobaten, jongleurs, dresseursclowns, vuurspuwers, goochelaars, nog meer clowns, schitterende kostuums in werkelijk een schitterende tent. Wat wilt u nog meer? De Oosterhoutse Cricusschool bijvoorbeeld? Die onlangs nog een enorme prijs wonnen? Goed, dan komen zij ook in het programma. En wilt u ook nog een show zien van de Dansfabriek? Wordt geregeld dus!

partij voert een quick scan uit naar de huidige financiële situatie. Het college stelt de raad voor zienswijzen kenbaar te maken over de verwachting dat op basis van de quick scan noodzakelijke maatregelen zullen worden genomen om de financiële positie van de WAVA te verbeteren. Daarnaast kunnen de uitkomsten van de quick scan input vormen voor keuzes over de toekomstige positie van de WAVA.

Makelaars Oosterhout

de

Woningen op locatie vrije school Het college heeft besloten om de bouw toe te staan van maximaal zeven grondgebonden koopwoningen op de voormalige locatie van de vrije school aan de Brabantlaan. Voorwaarde voor de bouw is dat er op die locatie ruimte voor een speelgelegenheid voor kinderen uit de buurt blijft. De huidige gebruikers van het voormalige schoolgebouw zijn over de plannen geïnformeerd.

Kaarten – er zijn er per voorstelling 450 beschikbaar - kunnen worden besteld via het Uitpunt, de VVV of via Gert Landlust, 0628794644.

Woon.nl

OOsterhOut - rulstraat 22 - t. 0162-453256

nd

Si

00

9 s1

uw

E

W

M AR

B

K AK


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 6

Compost afhaaldagen najaar 2012

CnG net tankstation bij Shell Maas oosterhout

net als voorgaande jaren is er ook dit najaar een compostactie voor de inwoners van de gemeente oosterhout. Hiervoor is compostering De Hillen, Statendamweg 100, op de volgende data geopend:

Voor het laten bezorgen van 6 m3 (€ 36,50) of 12 m3 (€ 72,50) tegen betaling kunnen de inwoners van de gemeente Oosterhout bellen naar het meldpunt, telefoonnummer 14 0162, voor het maken van een afspraak.

• Vrijdag 30 november van 08.00 – 16.00 uur • Zaterdag 1 december van 08.00 – 14.00 uur

Als extra service voor de inwoners van de gemeente Oosterhout wordt er gelijktijdig aan de openingsuren van de compostactie ook groenafval/snoeihout ingenomen. Vooral voor de inwoners die een grotere hoeveelheid snoeihout in een of meerdere keren willen afgeven, is dit een ideale mogelijkheid. De voorwaarde die hieraan gesteld wordt, is dat het alleen schoon groenafval/ snoeihout en/of wortelresten mogen zijn waar geen verontreiniging (zoals afrastering, stukken pergola en dergelijke) en grote hoeveelheden grond in aanwezig mag zijn.

op donderdagmiddag 29 november opent wethouder Jan Peters een nieuw CnG-tankstation in oosterhout. Dit tankstation van Shell Maas bevindt zich aan het Innovatiepark 3. Bij deze Shell kun je naast benzine en diesel ook CnG tanken. CnG tanken is 40% voordeliger dan diesel. Daarbij is CnG ook de schoonste brandstof van nederland dankzij een reductie van 20% Co2 en nagenoeg geen uitstoot van roet, fijnstof en nox.

Voor particuliere afnemers gelden dezelfde voorwaarden als voorgaande keren: • Alleen voor inwoners van de gemeente Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. • Alleen voor het afhalen met auto/ tractor + aanhanger, bestelauto of zelf vullen van plastic zakken, emmers of bakken. • Voor het afhalen van meer dan 2 m3 tot maximaal 6 m3 dient u vooraf telefonisch contact op te nemen om te vragen of er voldoende compost aanwezig is. U belt hiervoor naar telefoonnummer (0162) 42 53 57, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.00 uur. Bedrijven die gebruik van de compostactie willen maken en willen laden, kunnen dit alleen indien zij vooraf telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0162) 42 53 57. Voor partijen van meer dan 6 m3 welke bestemd zijn voor de land- en tuinbouw, dient een geldig mestnummer te worden getoond en de postcode van de losplaats. U ontvangt dan een wettelijke afleveringsbon voor de afgenomen hoeveelheid compost met daarop de Stikstof en Fosfaat waarden. Voor het laden van compost op bovengenoemde data is een kraanwagen en/ of laadschop aanwezig welke uw aanhanger zal beladen. Voor het vullen van plastic zakken, emmers, cementkuipen en dergelijke dient u zelf een schop of riek mee te brengen.

Enkele praktische tips: - Heeft u last van een te zure grond (te lage pH), te droge grond of een harde bovengrond zoals in de buurten met leem en kleigrond, dan is groencompost het ideale middel om de grondstructuur te verbeteren. Samen met een gift mengmest stof (NPK 12-1018) geeft dit een goede groei van uw planten en gazon. - De compostering verstrekt zeer schone groencompost die gemaakt is van plantsoenafval en welke ingezameld is via de milieustraat en eigen plantsoen onderhoudsdiensten. Deze is bemonsterd en geanalyseerd en voldoet prima als bodemverbeteraar in de siertuin, land- en tuinbouw en plantkwekerijen. De te verbruiken hoeveelheid is 100 – 200 liter per 10 m2. Voor geïnteresseerden is een analyserapport beschikbaar. - De verstrekte compost kan ook verwerkt worden in plantenbakken waarbij u de oude grond vermengt met 25% compost. Gebruik de compost nooit puur omdat dit slecht is voor de plantenwortels. Wat doormengen met scherp zand is ook mogelijk.

Auto Maas Tankstations B.V. is de exploitant van het multifueltankstation in Oosterhout. Dit is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met CNG Net. CNG Net exploiteert de afleverzuil waar de brandstof CNG te tanken is. Dit Shell tankstation van Auto Maas in Oosterhout is gemakkelijk te bereiken vanaf de A59. U kunt 24 uur per dag en 7 dagen in de week CNG tanken en betalen met PIN, Maestro, Multi Tank Card, Travelcard, VISA en uw Shell of Auto Maas tankpas. Schoon vervoer in de gemeente oosterhout De gemeente Oosterhout stimuleert schoon, stil, zuinig en duurzaam vervoer. Het milieubeleidsplan 2010-2016 van de gemeente is hierbij richtinggevend. Concreet betekent dit onder andere het stimuleren en meewerken aan initiatieven op het gebied van schone brandstoffen, op natuurlijke momenten verduurzamen van het gemeentelijke

wagenpark, het stimuleren van elektrisch vervoer, en toepassing van stil asfalt. Daarnaast is er aandacht voor een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer door actieve regulering van verkeersstromen en het aantrekkelijker maken van fietsen. Voordelen van CnG Rijden op CNG biedt grote voordelen. CNG tanken is 40% voordeliger dan diesel en zorgt ervoor dat u schoon en verantwoord mobiel blijft zoals u dat gewend bent; in de auto. Een CNG auto stoot namelijk 20% minder CO2 uit en zelfs 95% minder stikstofoxide (NOx). Daarnaast zijn andere schadelijke stoffen zoals roet en fijn stof verleden tijd. Transitie naar Groengas CNG Net is de grootste leverancier van Groengas aan het wegverkeer in Nederland. De komende jaren zal CNG Net volledig overgaan op het leveren van Groengas. Groengas ontstaat bij vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, slib en mest. Groengas is dus een produceerbaar gas dat duurzaam wordt geproduceerd uit reststromen die al eerder CO2 uit de lucht hebben opgenomen. Rijden op Groengas is dan ook nagenoeg klimaatneutraal. Het geproduceerde Groengas wordt direct in het aardgasnetwerk geïnjecteerd zodat het beschikbaar komt op tankstation van CNG Net. Transport over de weg is dan ook niet nodig omdat er gebruik wordt gemaakt van het uitgebreide en bestaande aardgasnetwerk in Nederland.

Handhavingsacties De handhavers van de gemeente Oosterhout zijn gestart met: • •

extra controles op hondenoverlast (in de wijken) controles op (brom-)fietsers in de winkel- en voetgangersgebieden

Colofon Bezoekadres stadhuis: Slotjesveld 1, Oosterhout. Telefoon: 14 0162 e-mail: stadhuis@oosterhout.nl internet: www.oosterhout.nl openingstijden: Digitaal loket op www.oosterhout.nl 24 uur per dag, 7 dagen per week op afspraak bij balie Burgerzaken: Maandag tot en met donderdag: van 12.00 tot 17.00 uur Zonder afspraak bij balie Burgerzaken: Maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 12.00 uur Donderdagavond: van 17.00 tot 20.00 uur Zonder afspraak bij de Afhaalbalie (voor reisdocumenten en rijbewijzen) Maandag tot en met donderdag: van 09.00 tot 17.00 uur Donderdagavond: van 17.00 tot 20.00 uur Vrijdag: van 09.00 tot 12.00 uur op afspraak bij balies Wmo, Werk en inkomen, Vergunning en handhaving: Maandag tot en met donderdag: van 09.00 tot 17.00 uur Vrijdag: van 09.00 tot 12.00 uur Burgers en bedrijven kunnen een afspraak maken via telefoonnummer 14 0162 of zelf inplannen via de website www.oosterhout.nl Tijdens de avondopenstelling zijn de balies niet geopend voor verzoeken Burgerlijke Stand (zoals bijv. een erkenning ongeboren vrucht, of een huwelijksaangifte) en naturalisatieverzoeken.

Bekendmaking De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

omgevingsvergunning AAnVRAGEn oMGEVInGSVERGUnnInG Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor: Voor: Het kappen van 2 sparren Locatie: Bouwlingstraat 17, 4901 KE Datum: 19 november 2012 Voor:

Het splitsen van een woning tot 3 appartementen Locatie: Bredaseweg 30a, 4901 KL Datum: 6 november 2012

Locatie: Middenlaan 6, 4902 PR Datum: 21 november 2012 Voor:

Het wijzigen van gebruik van het pand Locatie: Provincialeweg 85, 4909 AG Datum: 14 november 2012 Voor:

Het kappen van 1 conifeer in de voortuin Locatie: Tijmhof 42, 4907 BE Datum: 20 november 2012 Voor: Het kappen van 6 bomen Locatie: Vrachelsestraat 40, 4911 BJ Datum: 20 november 2012 Voor: Het verbreden van een uitrit Locatie: Wijde omloop 24, 4904 PP Datum: 14 november 2012 Voor:

Het kappen van 1 Amerikaanse eik Locatie: Wilhelminakanaal-zuid 106, 4903 RA Datum: 20 november 2012

Voor: Het bouwen van een zwembad Locatie: Eindsepad 2, 4911 AR Datum: 19 november 2012

Voor: Het kappen van 1 boom Locatie: Wolfslaar bij nr. 42 Datum: 21 november 2012

Voor:

Tegen de hierboven vermelde ingediende aanvragen kunt u in dit stadium geen zienswijzen of bezwaar indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft om medewerking te verlenen dan wel een beslissing op de aanvraag heeft genomen. Deze (ontwerp)besluiten zullen dan op de gebruikelijke wijze in dit blad worden gepubliceerd.

Het uitbreiden van de silo (milieu en bouwen) Locatie: florijnstraat 2, 4903 RM Datum: 15 november 2012 Voor: Het kappen van 83 bomen Locatie: Herendam Datum: 20 november 2012 Voor:

Het verbouwen en uitbreiden van de woning Locatie: Hoogstraat 34, 4901 PK Datum: 20 november 2012 Voor:

Een revisievergunning voor een bedrijfspand Locatie: logistiekweg 18, 4906 AB Datum: 19 november 2012 Voor:

Het uitbreiden van de 1e verdieping van de woning en het realiseren van een balkon

Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen dan dient u via het klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0162, een afspraak te maken.

VERlEEnDE oMGEVInGSVERGUnnInG Door het college is in de periode van 19 tot en met 23 november 2012 omge-

vingsvergunning verleend: Voor: Het plaatsen van een berging Locatie: Dennenlaan 73, 4849 BD Dorst Datum: 19 november 2012 Voor:

Het milieuneutraal veranderen van een inrichting (toevoegen van Euralcode 15.01.06) Locatie: Energieweg 1, 4906 CG Datum: 19 november 2012 Voor:

Het restaureren van de voorgevel van een kantoorpand Locatie: Keiweg 22, 4901 JA Datum: 19 november 2012 Voor:

Het uitbreiden van een zagerij met een ruimte voor een waterzuiveringsinstallatie en een overkapping Locatie: Mechanisatieweg 5, 4906 AE Datum: 22 november 2012 Voor: Het plaatsen van reclame Locatie: Mechanisatieweg 5, 4906 AE Datum: 20 november 2012 Voor: Het kappen van 1 kronkelwilg Locatie: Paterserf nabij nummer 9 Datum: 22 november 2012 Voor:

Het kappen van 1 houtwal van beukhagen Locatie: Polderweg Datum: 22 november 2012 Voor:

Het plaatsen van een dakopbouw Locatie: Sirius 56a, 4907 CL Datum: 20 november 2012 Voor: Het bouwen van een woning Locatie: Vrachelsedijk 13d, 4904 TA Datum: 19 november 2012 Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen die ter inzage liggen dan dient u via het klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0162, een afspraak te maken.

Belanghebbenden die door deze beschikking rechtstreeks in hun belangen worden getroffen kunnen daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaren indienen en wel binnen zes weken na verzending van het betrokken besluit aan de aanvrager/ aanvraagster. Voor nadere informatie omtrent de datum van verzending van het betrokken besluit kunt u terecht bij Vergunningen en Handhaving, via telefoonnummer 14 0162. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Tevens kunt u gelijktijdig bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening vragen, indien u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

(TWEEDE) onTWERPBESlUIT oMGEVInGSVERGUnnInG UITGEBREIDE VooRBEREIDInGS-PRoCEDURE Het college van Oosterhout heeft het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor C. Brooimans, Akkerweg 9 te Dorst. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting en betreft 2 locaties, namelijk Akkerweg 9 en Bavelstraat 24 te Dorst. De aanvraag, de (tweede) ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 november 2012 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum van het gemeentehuis te Oosterhout, geopend op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, én op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Zienswijze Tijdens de periode van ter inzage legging heeft iedereen de mogelijkheid een schriftelijke zienswijze in te dienen. U kunt deze sturen aan: het college van


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 7

oude spelcomputer levert sleetje op in oosterhout op Pakjesavond krijgen veel kinderen elektrisch speelgoed. Een spelcomputer, digitale fotocamera of MP3-speler staat vaak hoog op het verlanglijstje. Maar wat gebeurt er met het oude speelgoed dat niet meer gebruikt wordt? lever dit vanaf 6 december in op de milieustraat. Zo zorgen we er samen met Wecycle voor dat deze optimaal worden gerecycled.

Recyclen = behoud grondstoffen Recycling is heel belangrijk. Want door recycling behouden we de grondstoffen voor de generaties na ons en hoeven er minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. Ook komen de schadelijke stoffen niet terecht in het milieu. Elektrische apparaten worden voor 75% tot 90% gerecycled, spaarlampen en koelkasten zelfs voor meer dan 90%.

Kinderen gebruiken steeds meer elektrische apparaten en speelgoed. Ruim driekwart van het elektrisch speelgoed dat niet meer wordt gebruikt, belandt in de prullenbak. Zonde, want dan kan het niet worden gerecycled.

Kunststoffen, ijzer, glas, koper; het worden na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. Maar dan moeten de apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt hiervan echter ruim 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Hiermee gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Samen met Wecycle wil de gemeente Oosterhout dit tegengaan.

Cadeautje De eerste honderd inwoners die vanaf 6 december afgedankt elektrisch speelgoed, andere elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij de milieustraat, krijgen gratis het unieke Wecycle-sleetje! Let op: op = op! Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld, met kans op een familiebox hotelovernachting.*

Wecycle - recyclen doen we samen met Oosterhout * Er worden 25 familiebox hotelovernachtingen verloot onder alle uitgegeven kanskaarten.

Voor het indienen van beroep tegen de uiteindelijke beschikking moet u een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking én u moet daarbij belanghebbende zijn. Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen die ter inzage liggen dan dient u een afspraak te maken via de balie Leefomgeving, telefoonnummer 14 0162.

Wet milieubeheer Melding algemene regels (Barim*): * Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Voor een aantal bedrijfsbranches zijn door het Rijk algemene milieuregels opgesteld die in de plaats komen van de milieuvergunning per bedrijf. Dit betekent dat voor dergelijke bedrijven in het gehele land dezelfde milieuregels gelden. Als een bedrijf wordt opgericht dan wel wordt veranderd dient een melding te worden gedaan bij het gemeentebestuur. Op grond van het Barim zijn onderstaande meldingen ingediend: HHVG Bv aan de Heuvel 18 te Oosterhout, heeft op 25 oktober 2012 een melding ingediend voor het oprichten van een horecagelegenheid. Holding Gebr. De leeuw B.V. aan de Beurtvaartweg 8 te Oosterhout, heeft op 12 november 2012 een melding ingediend voor het aanbouwen van een kantoor en een vergaderruimte.

In de periode van 12 november tot 21 december 2012 spoelen wij de drinkwaterleidingen in Slotjes, West, Centrum en Leijsenakkers straat voor straat schoon. Dit doen wij tussen 08.00 en 17.00 uur.

Brabant Water maakt vers drinkwater van heel goede kwaliteit. Een schoon leidingnet draagt bij aan het vers houden van het water. Doordat we ons leidingnet regelmatig schoonmaken, kan ons water altijd vers bij u uit de kraan komen.

Wat merkt u ervan? In de meeste gevallen merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. Als we bij u in de buurt spoelen, kan de waterdruk een korte tijd variëren en is er een kleine kans op bruingekleurd water. Dit ziet er minder fris uit, maar is van goede kwaliteit en niet schadelijk voor de gezondheid.

Zoals ieder jaar komt Sinterklaas samen met Muziekpiet en een aantal andere zwarte pieten naar de Zaterdagmarkt (Markt/Basiliekstraat) op zaterdag 1 december. Zij hebben dan uiteraard voldoende snoepgoed bij zich.

burgemeester en wethouders, Postbus 10150, 4900 GB te Oosterhout. U kunt ook mondeling een zienswijze inbrengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de balie Vergunning en Handhaving via het telefoonnummer 14 0162.

Brabant Water spoelt het leidingnet in de gemeente Oosterhout schoon.

Waarom is schoonspoelen nodig?

SInTERKlAAS oP ZATERDAGMARKT 1 DECEMBER

Weekmarkten in oosterhout; Woensdagmarkt Zuiderhout: Zaterdagmarkt Markt/Basiliekstraat :

Ruim 2,4 miljoen mensen in onze provincie zijn klant van Brabant Water. Met onze 800 medewerkers zorgen wij voor lekker kraanwater van uitstekende kwaliteit. 24 uur per dag vers uit de kraan.

Wilt u meer informatie? Op www.brabantwater.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het schoonspoelen van de leidingen. U kunt ook contact opnemen met ons regiokantoor West, telefoonnummer 073 683 87 00. van 11.30 - 17.00 uur van 08.30 - 16.00 uur

Ruimtelijke ordening ontwerp-bestemmingsplan oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 29 november 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp-besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande), met de hierbij behorende stukken, waaronder het ontwerpbestemmingsplan zelf (NL.IMRO.0826. BSPoosterhoutzuid2-ON01). In dit ontwerp-bestemmingsplan wordt tevens uitgegaan van een herbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in het plangebied. Voor de herinrichting van de sportvelden wordt namelijk een deel van de EHS aangetast, welke in het zuidoostelijk deel van het plangebied wordt gecompenseerd. Door de gemeente Oosterhout zal aan Gedeputeerde Staten een verzoek tot herbegrenzing worden gedaan. Ook tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend. Alle stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout. nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl Het informatiecentrum is geopend op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 09.00 tot 12.00 en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Eenieder kan gedurende de termijn van terinzageligging (dus tot uiterlijk 11 januari 2013) ter zake van dit ontwerp-bestemmingsplan een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te

worden gericht aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)’.

4900 GB Oosterhout. Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt het volgende.

op www.oosterhout.nl Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt het volgende.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten;

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten;

Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de heer P.C.H. van der Made van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0162) 48 98 08.

a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Verkeersbesluiten Aanduiding zuidelijk deel Schildersbuurt als 30 km/uur (straten gelegen tussen Burgemeester Elkhuizenlaan, Rembrandtlaan, Effentweg en A27) Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend dat zij 27 november 2012 hebben besloten tot het aanduiden van het zuidelijk deel van de Schildersbuurt als 30-km-gebied. De volledige tekst van dit besluit ligt van 28 november 2012 tot 10 januari 2013 ter inzage bij het informatiecentrum van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1. Het informatiecentrum is geopend van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Het verkeersbesluit en de tekening waarnaar wordt verwezen zijn ook te raadplegen via www.oosterhout.nl Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10150,

Invalidenparkeerplaatsen

Diversen

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats lorentzlaan 51

Ter inzage legging Rampbestrijdingsplan

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend dat zij 20 november 2012 hebben besloten tot het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning lorentzlaan 51 en deze ter beschikking te stellen aan de bewoner van deze woning.

Het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is voornemens de rampbestrijdingsplannen voor de bedrijven ElD en otentic logistics, beide te Oosterhout, vast te stellen.

De volledige tekst van dit besluit ligt van 28 november 2012 tot 10 januari 2013 ter inzage bij het informatiecentrum van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1. Het verkeersbesluit en de tekening waarnaar wordt verwezen zijn ook te raadplegen via www.oosterhout.nl Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit bij het college kan indienen. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan: de gemeente Oosterhout, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Ook kan een bezwaarschrift worden ingediend via het digitaal loket

Voordat hiertoe overgegaan kan worden, dienen deze plannen ter inzage gelegd te worden. De rampbestrijdingsplannen liggen vanaf maandag 26 november 2012 tot en met 06 januari 2013 ter inzage bij het informatiecentrum van het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. De ontwerp rampbestrijdingsplannen zijn ook te vinden op de website van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant www.veiligheidsregiomwb.nl Bij de rampbestrijdingsplannen staat informatie hoe eventuele zienswijzen schriftelijk zijn in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant.

Oosterhout, 28 november 2012


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

ColofoN Nieuws van de gemeenteraad

Bezoekadres stadhuis: Slotjesveld 1, Oosterhout. Telefoon: 0162 - 489221 e-mail: gemeenteraad@oosterhout.nl internet: www.oosterhout.nl

Afscheid Jan de Hoog, beëdiging Mark Vissers Op dinsdag 13 november 2012 heeft het raadslid Jan de Hoogh (SP) afscheid genomen als raadslid. De voorzitter van de raad heeft Jan bedankt voor zijn inzet. Mark Vissers neemt zijn plek over en is op 13 november 2012 beëdigd.

Conceptagenda Raadsvergadering 18 december 2012 Deel A: Vaststelling agenda en verslagen 1. BI. 0120088 Definitieve raadsagenda 2. BI. 0120089 Notulen van de raadsvergadering van 23 en 24 oktober 2012 3. BI. 0120090 Notulen van de raadsvergadering van 13 november 2012 Deel B: lijst van ingekomen stukken 1. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 2. Schrijven van brieven voor gevangenen Deel C: Besluitvormende behandeling 1. Raadsnota BI. 0120091 Continuering van het samenwerkingsverband Rekenkamercommissie West-Brabant 2. Raadsnota BI. 0120092 Rapport Rekenkamer West-Babant “Onderzoek Onderwijshuisvesting gemeente Oosterhout” 3. Raadsnota BI.0120093 Vaststelling belastingverordeningen gemeente Oosterhout 2013 4. Raadsnota BI.0120094 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 5. Raadsnota BI. 0120095 Verordeningen 212, 213 en 213a Gemeentewet 6. Raadsnota BI. 0120096 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011-2012 7. Raadsnota BI. 0120097 Toekomst Outflow 8. Raadsnota BI. 0120098 Bedrijfsplan 2013 en eerste begrotingswijziging 2013 Gemeenschappelijke Regeling WAVA 9. Raadsnota BI. 0120099 Wijziging verordeningen sociale zekerheid 10. Raadsnota BI. 0120100 Bestemmingsplan ‘Slotjes, herziening 1 (Loevensteinlaan)’ 11. Raadsnota BI. 0120101 Vaststelling bestemmingsplan ‘Warandepoort, herziening 1’ 12. Raadsnota BI. 0120102 Uitvoering van het raadsbesluit d.d. 19 oktober 2010. Vervolg grondaankoop van de heer J.A.M. Bogers ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg Oost Bespreking brief college over aanpassing systematiek goedkope koopwoningen

Inspreken Zou u de gemeenteraad willen toespreken over een agendapunt van de raadsvergadering van 18 december? Dat kan op dinsdag 11 december om 19.30 uur. U heeft dan maximaal vijf minuten om uw kritiek/ standpunt/aanvullende informatie aan de raadsleden te presenteren. U moet zich wel vooraf aanmelden bij de Griffie. Uiterlijk maandag 10 december, 9.00 uur, 0162-489221 of gemeenteraad@oosterhout.nl.

Gast van de Raad Een kijkje in de politieke keuken! Sinds enkele jaren organiseert de gemeenteraad de activiteit Gast van de Raad. Dit houdt in dat belangstellenden uit Oosterhout door enkele raadsleden en de griffie worden ontvangen op het stadhuis. Zij krijgen uitgebreide informatie over het reilen en zeilen rondom de besluitvorming door de gemeenteraad. Politieke keuken, motie of amendement, alles komt aan bod tijdens een eenvoudige maaltijd. Daarna wonen de gasten (een deel van ) de raadsvergadering bij. Iedereen is van harte welkom, echter er is plaats voor maximaal tien personen per keer. Ook kunnen scholieren deelnemen in het kader van hun maatschappelijke stage. De eerstvolgende Gast van de Raad is op 18 december 2012 en begint om 17.30 uur. U kunt meer informatie vinden op www.oosterhout.nl/gemeenteraad of u opgeven bij de griffie (gemeenteraad@oosterhout.nl of 0162-489237).

Nieuws van de gemeenteraad

PAGINA 8

Vaarbewijs en Marifonie Cursussen, starten binnenkort weer in het Dongemond College te Raamsdonksveer. Info: S.A.W. tel: 024-3581836 of 06-22525998. E-mail: info@vaarschoolsaw.nl

Ruim 2,4 miljoen mensen in onze provincie zijn klant van Brabant Water. Met onze 800 medewerkers zorgen wij voor lekker kraanwater van uitstekende kwaliteit. 24 uur per dag vers uit de kraan.

TE HUUR in Breda e.o. Keurige kamers en studio’s. Voor particulier of bedrijf. Gemeubileerd met schoonmaak. Info 06-24504183 zie www.bures.nl TE HUUR: SINT EN PIET PAKKEN! Snel nog even een Sint of Piet kostuum nodig? Bel dan even naar DE VERKLEEDSTUDIO!!!! 06-11486760 Het Goorke 29a Oosterhout Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubels P.van Riel www.blankmaken.nl Bel voor gratis offerte 0416282036/0653190973 Hulp nodig met uw belastingaangifte? Hans Wassing Finance helpt. Wij helpen ook aan huis. Voor info en tarieven: www.hwfinance.nl of bel: 0622506463 Taxatie nodig? Voordelig en snel geregeld. Bel nu Bogaers Makelaardij op 0162-693434 of kijk op onze website www.bogaersmakelaardij.nl FIETS STUK ? Geen probleem ! Bel 0615868643 en ik kom uw fiets thuis, op het werk of school repareren. Van ma t/m vrij. fietsreparatieaanhuis.nl

Brabant Water spoelt het leidingnet in de gemeente Oosterhout schoon. In de periode van 12 november tot 21 december 2012 spoelen wij de drinkwaterleidingen in Slotjes, West, Centrum en Leijsenakkers straat voor straat schoon. Dit doen wij tussen 08.00 en 17.00 uur.

Waarom is schoonspoelen nodig? Brabant Water maakt vers drinkwater van heel goede kwaliteit. Een schoon leidingnet draagt bij aan het vers houden van het water. Doordat we ons leidingnet regelmatig schoonmaken, kan ons water altijd vers bij u uit de kraan komen.

Wat merkt u ervan? In de meeste gevallen merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. Als we bij u in de buurt spoelen, kan de waterdruk een korte tijd variëren en is er een kleine kans op bruingekleurd water. Dit ziet er minder fris uit, maar is van goede kwaliteit en niet schadelijk voor de gezondheid.

Wilt u meer informatie? Op www.brabantwater.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het schoonspoelen van de leidingen. U kunt ook contact opnemen met ons regiokantoor West, telefoonnummer 073 683 87 00.

Schilder kan nog binnenschilderwerk aannemen. Voor info 0612450486. DE INDISCHE KEUKEN -------- KADOTIP ------------ Kookworkshop ----MAKANCATERING.NL ------ 06-10352980 ------

Te huur Oosterhout Cursus/vergaderruimte. koffie/thee 06-50637814 Peugeot 306 1994 apk 01-03-2013 140000km prijs 400 euro tel 0653678767

STRIJKSERVICE Annemieke geopend van ma.t/m.vrij. van 16.0019.30.jan steenl.93 Vanaf 10 euro 10% korting. tel.0162-426595 of 0683089362

Frans van den Mosselaar autorecycling & autodemontage b.v.

HERBALIFE hoge voedingswaarde, laag in calorieen Prima basis voor afvallen, gezond ontbijt en gewichtsbeheersing Bel: Joke 0162458937 of Tilly 454541

Ook uw adres voor gebruikte auto-onderdelen. Openingstijden: maandag/vrijdag 08.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 17.30 uur zaterdag 09.00 tot 16.00 uur

Watertorenstraat 6 - 5102 aG DonGen telefoon: 0162-312971 - fax: 0162-318686

www.dierenpensiondewildert.nl zorgt voor al u honden en katten tijdens de vakantie. Met zeer grote speelweides!!! Ook voor dagopvang. tel. 0161496515 GEBRUIKTE BOEKEN LP‘s CD‘s PLATENSPELERS IN- & VERKOOP open: vr 18-21u za 10-16u gebruikte-boeken.com Kerkdijk 41 Hooge Zwaluwe 076-5932814 ***Spaans leren*** privélessen **** beginners gevorderden conversatie lessen in O‘hout **** info@ritmo-latino.nl 06-18945012 Behangwerk ? GROOT of klein ,ook dan moet u bij Gerrit Kooijman zijn. de specialist sinds 1964 ! 10% korting op behang . Ook voor Schilder en sauswerk. Bel of mail : 0162684282 / ger.ko@ziggo. nl. NU : Winterkorting OPENHAARDHOUT DE-WEZEL.NL EIK/BEUK losse kuub €59.BERK losse kuub €49.Op afspraak ma t/m zat Rijksweg 115, DORST 06-22235968 0161-411929 Bestrating nodig? Kom eens kijken bij Jan Jansen, Vierbundersweg 141 in Dongen, tel. 0162-318137. Verrassend veel keus en altijd volop aanbiedingen! www.janjansen-grondwerken.nl

Het adres voor al uw oude auto’s en wrakken. Tevens ontvangt u een RDW erkend vrijwaringsbewijs. Auto’s worden opgehaald in de regio.

n e g n i t r o terk

12 jaar 10 JAAR

Win

ie

cat s op lo ie V d a n te e e offer d n ++ glas e r V H ij l t b e ij m * Vr ring merK iebespa t politie Keur g r e n e * me oten wonen ur gesp e * Veilig l K e t ens * in gew

10% op levering 10% op montage 10% op beglazing Deze t/m 24 16 december december2012 2011 Deze actie actie loopt t/m

Al uw kozijnen in 1 dag geplaatst inclusief veilig wonen met politie keurmerk! Op onze website vindt u alle informatie over mogelijkheden, materialen, levering, service en garantie

w w w. d e j o n g k o z i j n e n . n l


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 9

‘Ons vak is gunnen in wederzijds belang. Wij verkopen vertrouwen en daar kun je geen strik omheen doen.’

Adviesburo Robbe

veertig jaar in Oosterhout (door Hans van der Prijt)

Dat je een ‘radiostilte’ inlast als je onderhandelingen voert die tot een kabinet moeten leiden waarin het beheer van financiën een cruciale rol speelt, is verstandig. Heel verstandig. De partijleiders zouden in die periode financiële raadgevers geraadpleegd hebben. Maar je kijkt op zijn zachtst gezegd wel vreemd op als blijkt dat de heren tijdens die ‘stilte’ blijkbaar geen overleg hebben gepleegd met de Financiële Raadgevers (met hoofdletters!) van Adviesburo Robbe in Oosterhout. Een Adviesburo dat zich al een meester toonde op financieel gebied toen de ene partijleider amper kon lopen en de ander de tafeltjes uit zijn hoofd moest leren. Geen wonder dat er wat commotie in Den Haag ontstond. Zo ver is de hofstad toch ook weer niet van Oosterhout verwijderd!

Hechte ketting Dat is namelijk precies de kracht van het bedrijf dat zich precies 40 jaar geleden in het centrum van Oosterhout vestigde: het overzicht over alle aspecten waar je in je financiële huishoudboekje mee te maken krijgt. Schrijver Jeroen Brouwers schrijft: ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.’ Het zou het motto van het Financieel Centrum Robbe kunnen zijn. Een willekeurige greep in de financiële grabbelton: Inkomen, fiscus, aanvraag hypotheek, onderhouden van contacten met de notaris, taxatie, verzekeringen, pensioen, jaarruimteberekening, studiekosten, woonlastenberekening en dan is er nog veel meer te grabbelen. Wat is er nog rustgevender te weten dat er 40 deskundigen met een hbo- en academische opleiding verenigd zijn in het Financieel Centrum van Adviesburo Robbe. Samenwerkende specialisten die het verband tussen al die zaken helder in beeld kunnen brengen aan de Heuvelstraat in het centrum van Oosterhout. Zij weten hoe je al die ogenschijnlijk losse kralen aaneen moet rijgen om er een hechte ketting van te maken. Financiële planning Het kantoor steunt in zijn adviezen op een viertal pijlers voor zowel particulieren als bedrijven: belastingadvies, verzekeringen, hypotheken en juridisch advies. De voordelen om alles onder één dak te hebben zijn duidelijk: je kunt op één plek terecht voor alles wat met geld te maken heeft. Tegenwoordig heet dat Financiële Planning! Voor die mensen heeft Robbe het Financieel Totaal Pakket ontwikkeld. Het is een abonnement, waarin fiscale diensten, verzekeringen en juridische diensten zitten. Verzekeringspolissen, juridische, fiscale en financiële zaken houden bovendien vaak verband met elkaar. Het onderbrengen van alle financiële belangen bij één kantoor heeft dus als extra voordeel dat alles perfect op elkaar wordt afgestemd. De totaalpakketten zijn evenwel ontworpen om het zo gemakkelijk mogelijk te maken tegen zo laag mogelijke kosten. Maar elk van de deelpakketten, diensten of producten is natuurlijk ook afzonderlijk leverbaar.

Spijbelen als bouwsteen voor glanzende carrière De carrière van drs. Frans Robbe (64) begon met een week spijbelen. Hij was 15 jaar en HBS-leerling in Bergen op Zoom. Als zoon van een bouwer van plezierjachten moest hij zijn vader helpen, wat betekende dat hij meeging naar de fameuze botententoonstelling HISWA. Jonge Frans raakte aan de praat met iemand van Delta Lloyd die de legendarische woorden sprak: ‘Frans, jij moet geen boten bouwen. Jij moet ze verzekeren dan kan jouw vader de schades repareren.’ De minderjarige ondernemer schakelde zijn moeder in om de nodige papieren te ondertekenen en daarmee was de eerste steen van de jubilerende Oosterhoutse onderneming die vanaf 1972 aan de Heuvelstraat gevestigd is, gelegd. Frans werd niet van school gestuurd en ging na de HBS economie en bedrijfskunde studeren aan de Economische Hogeschool in Rotterdam. Frans lacht: ‘Met name bedrijfskunde vond ik lekker praktisch: ervaringen opdoen met je laarzen in de modder en werken aan de lopende band is heel goed voor een toekomstige manager!’ Dubbel gouden feest ‘Op 19 februari 1966 hebben we elkaar leren kennen’, echtgenote Corry Robbe-Thijssen(62) herinnert het zich als de dag van gisteren. Tijdens het carnaval in Bergen op Zoom.’ Ze zat op een andere school, maar volgde ook de HBS-A opleiding. ‘Weet je wel: economie en handel.’ Terwijl Frans in Rotterdam studeerde, groeide zijn pleziervaartuigenverzekering in Rotterdam uit tot een economisch adviesbureau, waarbij vriendin Corry toezicht hield op de administratie. Precies één dag nadat hij afgestudeerd was aan de Interfaculteit Bedrijfskunde te Rotterdam kocht kersverse doctorandus Frans op 1 december 1972 het pand Heuvelstraat 5 in Oosterhout. Frans: ‘Toen ik afstudeerde hadden we meteen 30 ambassadeurs! De dertig vrienden-medestudenten met wie ik afstudeerde. Onder hen de latere burgemeester van Schiedam en de Voorzitter van de Rekenkamer. En die vriendschap is gebleven.’ December staat al bekend als een feestelijke maand, maar de kroon op de relatie tussen de twee Bergen op Zomenaren volgde nog geen twee weken later op hun bruiloft op 9 december. Een dubbel gouden feest dus. De rest is bekend. Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter. Ze vormen ook zakelijk een uitstekende combinatie. Frans en Corry maken allebei deel uit van de directie. Frans als Financieel Adviseur, zijn echtgenote als Relatiebeheerder. Zoon drs. Paul Robbe is als Fiscaal/Financieel adviseur aan het Adviesburo verbonden. Succesvol harmonisch duo ‘Op 1 december 1975 zaten we bij notaris Stoetzer voor de

oprichting van “Ekonomisch Adviesburo drs. Frans Robbe BV” en “drs. Frans Robbe Assurantiën BV.” In 40 jaar zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 40 werknemers. (Lachend) Ieder jaar ééntje erbij.’ De lange namenlijst van relaties vermeldt woonplaatsen door het hele land tot in Zwitserland toe. Bij de feestelijke opening van kantoorgebouw ‘De gecroonde Bel’ in 1984 traden Saskia en Serge op. Dat is ook nog steeds een succesvol duo. Het Duo Frans en Corry zingt dan misschien minder goed, maar is op lange termijn nog succesvoller gebleken. In 2005 verhuisde het Oosterhouts Adviesburo voor de tweede keer . Nu naar het indrukwekkende pand op de plaats waar ooit hun eerste pand stond. Maar dan wel wat groter, om een understatement te gebruiken. Onafhankelijke adviezen Door het ‘volume’ van het bedrijf is Adviesburo Robbe niet afhankelijk van banken en ver-

zekeringen. Bovendien kunnen klanten steeds moeilijker bij banken terecht. ‘De mensen worden door alle fiscale regeltjes die op hen afkomen, het gedoe rond de zorgpremie, de BTW-verhoging, noem maar op, steeds angstiger. Banken geven geen belangeloze adviezen. Er wordt steeds meer kennis van adviseurs gevraagd en dan is het toch prettig dat wij ze onafhankelijk kunnen informeren en adviseren. Mensen willen zich wapenen tegen onzekerheden en de angst die daaruit voortvloeit. Ons vak is gunnen in wederzijds belang. Wij verkopen vertrouwen en daar kun je geen strik omheen doen. Grote groepen mensen laten geld liggen doordat ze niet goed geïnformeerd zijn. Het is natuurlijk leuk als je voor een miljonair 5000 euro kunt ‘verdienen’, maar 100 euro voor een bijstandsmoeder geeft minstens zoveel voldoening.’ Gratis inloopspreekuur Een garantie voor de ervaring en betrokkenheid van de medewerkers is ook de tijd dat ze op de loonlijst staan. Van hen hakken er 5 al meer dan 25 jaar met het financiële bijltje, 5 meer dan 20 jaar en 13 al meer dan 10 jaar, wat toch wel iets zegt over hun betrokkenheid en liefde voor het bedrijf. Zij kwamen ook met het idee om tot 1 maart 2013 dinsdags van 16.00 tot 18.00 uur een inloopspreekuur te houden. Iedereen kan dan de deskundigen van Robbe zijn of haar financiële problemen voorleggen. Geheel gratis! Met de huidige opstelling van politiek en banken voorziet Adviesburo Robbe ongetwijfeld in een behoefte. (Foto’s: Wim Vermeeren)


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 10

Onze puzzelpiet heeft vorige week zitten slapen waardoor er verkeerde puzzelomschrijvingen geplaatst zijn, onze excuses hiervoor. Daarom deze week opnieuw de Sinterklaaspuzzel met de juiste bijbehorende teksten. Oplossing zie pagina30. Succes!

S I N T ESRI NKT LE RAKAL S ZZZZEE LL A APSU PU HORIZONTAAL:

1

2

3

4

1

5

1 gebrek, 6 keurig, 11 spierslapte, 22 16 galerij, 21 21 enig in zijn soort, 23 informant, 24 niet gesloten, 25 denk26 27 vermogen, 26 dancing, 29 vloeibare schrijfstof, 31 vet, 32 geregeld, 35 37 bank34 34 kleidingstuk, 35 damp, biljet, 39 in de weer, 40 gerecht, 41 43 41 delfstof, 43 halm,4245 daadkracht, 47 arbeidsloon, 48 artikel, 50 kei, 51 on48 49 50 derzetter, 53 optocht, 54 logement, 56 schor, 58 tennisterm, 5957 voorbij, 56 55 61 elektrisch geladen deeltje, 62 grasveld, 63 persoonlijk voonaam63 64 65 66 woord, 65 plant, 67 kegel, 69 eigen aan het volk, 73 reuk75 73 74 71 knaagdier, water, 75 tijdvak, 76 rund, 77 aanwijzend voornaamwoord, 78 avondmaal, 80 81 79 rivier in Italië, 80 Belgische agenten, 82 86 beeldverhaal, 83 crème, 84 houten kist met gaatjes, 85 medicijn, 89 90 91 86 ellendeling, 87 binnendringer, 90 telwoord, 93 tussenstuk, 95 be95 96 98 foto, 101 laboratorium, 97 zinksel, 102 vogel, 103 fotografische afdruk, 102 moersleu101 104 flexibel omhulsel, 105 tel, 107 tenminste, 109 aanhanger, 105 106112 atmosfeer110 kledingstuk, overdruk, 116 hoendereigenschap, 109 119 rondtrekkende volkszanger, 122 schunnigheid, 125 vroegere onderwijsvorm, 126 garde, 127 boom, 128 zeehond, 129 in113 goede staat, 111 112 114 131 naschrift, 132 neon, 133 het waken, erfelijk119 120134 duivenhok, 136121 heidsdrager, 137 bergplaats, 139 vol been, 141 zangnoot, 126 142 vreemde 125 munt, 144 tobbe, 146 kilometer, 147 toevluchthaven, 130 148 korte 131 periode 129 van neerslag, 151 soort belasting, 154 krat, 155 134 mede, 156 135cirkelvorm, 157 mengkleur, 159 armoedig, 161 137163 historische motorfiets, 138 scheut, 164 gierigaard, 165 tenen mand, 141 143 166 zoogdier, 168 142 snavel, 170 hoofdtelwoord, 172 ellendeling, 173 147 146 kussen, 175 tweetal, 176 plezier, 178 niet horende, 180 idioot, 181 op 156 hetzelfde ogenblik, 183 als in de winter, 185 dierlijk orgaan, 187 boom, 164 188 zeurderig, 189 uit het genoeme, 192 bijwoord, 194 teug, 195 een te172 173 ken van verstandhouding geven, 197 zitvlak, 198 er goed uitzien,181 200 te180 genwerking, 202 telwoord, 203 één kanaal, 204 condens, 206 188 cijfer, 207 187 latei, 208 afstand, 209 comfort, 210 samensmeden. 196 195 VERTICAAL: 202

1 poos, 2 getuigend van bijzondere 207 gedrevenheid, 3 gewicht, 4 insnijding, 5 melkzeef, 7 laagwater, 8 trichloorethyleen, 9 zoon, 10 voetgewricht, ©12Persbelangen R0526 dameskledingstuk, 13 plotseling,

200 29

26

6

7

2

3

4

8

9

5

10

21 26

27

22

23

28 34

48

63

44

64

43

80

57

90 96

51

24

14

30

13

14

15

32

45

46

52 68 76

53

61

97

39

105

47

61

62

70

71

77

71 78

98

84

114

134

122

116

115

143 148

149

150

157

164 172

151 158

165

166

173

174

181

202

168

Kantooradres: Jachtsloot 2B Naast de RABO-pinautomaat

149

150

169

191

192 199

151

152

209 153

162 170

205

Ervaren docente geeft Engelse (bij)les voor elk niveau. Info: 06 202 194 29

179 185

193

139

Tel.: 06-24720653 of 06-53390183

124

171

133 178

177

194

140

201

145

206

154

155

210

159 houtsoort, 91 achting, 92160 teneinde 161 bolgewas, 150 162 in geheime163zitting, bacchanaal, 17 begeerte, 18 kreet, dat, 94 kopij, 96 zoogdier, 97 op- 151 slang, 152 televisie, 153 Euro165 166 167 168 169 170 171 200gangmaker, 29 202 20 181halsjuk, 45 119 95 107 184 99 158 90 106 54 hoofdstad, 111 73 156 32 belediging, 55 115 195 19 22 164 zware208 pervlaktemaat, gestolde jus, pese 157 stok, 25 eigendom, 27 wezen, 28 100 matroos, 106 niemendal, 108 militaire insluiting, 158 gelofte, 159 176 177 143 178 179 80 147174 51 63 175 207 75 80 91 142 138 48 187 162 doffe proef, 30 voorzetsel, 31 salvo titulo,61 bespotten, 111 33 bijwoord, 112 leer-15 voor, 160 interest, slag, 32 neerslag, 33 zelf, 36 90foefje, 38 ling van Jezus, 113 gehoororgaan, 164 kuif, 165 aanvang, 167 buur183 186 26 16 14 172 182 160 179 175 10 72 46 203 118 171 4 18417 19 185 112 6 78 dreef, 39 breekbaar, 42 ijdeltuit, 44 net 114 spook, 115 Kein Hinweis, 116 man, 169 grof, 171 net zo, 172 ingoed wijs, 46 label, 189 47 bink, 49 land niet191 goed snik, 117 bloem, 118 be- sect, 173 hard 174 heiliging, 190 in 192 193 werken,194 Europa, 51 gade, 52 ten gevolge van, kendste boek, 120 algemeen (afk.), 176 muziekinstrument, 177 lang54 stad met197een haven, 55 aar- 121 afsluiter, 123 uitroep zaam, 179 uniek, 198 199 van smart, 200 201181 roofdier, 182 dig, 57 schimpscheut, 59 hard 124 kledingstuk, 130 drinkgeld, stuk, 183 slingerplant, 184 slagwaschot, 203 60 spuitwater, 62 ge- 133 aanwijzing, 135 afzegging, 136 206 pen, 186 deel van een zuigfles, 188 204 205 slacht, 64 soort specie, 66 Tunesië sympathie voelend voor, 137 brein- theaterzitplaats, 190 spil, 191 dreu208 68 lap, 70 bloem, 71 bibliotheek, loos, 209138 huidskleur, 139 afgelopen!, mes,210 (afk.), 193 memorandum, 196 spie, 72 bergpas, 74 minkukel, 79 speld, 140 mest, 141 wintersportartikel, 197 boete, 199 façade, 201 buidel, 81 maaltand, 85 zak voor brieven- 143 scherpe kant, 144 bosje, 145 el- 203 persoonlijk voornaamwoord, transport, 88 in afschrift aan, 89 lende, 147 roofvogel, 148 besef, 149 205 persoonlijk voornaamwoord.

,

107 184

80

147 51

63

80

16

14

207 61 160 179

75

91

175 10

,

158 90

33

142 138

72

46

106

54 15

111 73

143

203 118 171 4

17

Behangen Witten en schilderen bel 01624216680622214883

186

158 © 14Persbelangen deel157 van de hals,R0526 15 voorzetsel, 16

119 164 208 95

Bezoek alleen op afspraak.

163

128

200

144

204

118

145

155

184 136

198

208

117

161

183 190

140

116

Gouden, zilveren en andere munten

Muntenhoek.nl - Hank

128

154 123

132

176

203

148

122 160

167

197

196

153

144

127

175

189

152

159

182

188

195

118

133

110

MUNTEN EN POSTZEGELS Verzamelingen, partijen, restanten postzegels

124

108

139

156

187

117

104

123

127 132

147

180

94

110

136

142

146

108

100

135

141

Te koop gevraagd:

104

115

107

94

100

85 88

107

138

207

99

99

131

137

79

93

93

103

126 130

72

88

103

121

129

85

92

98

125

72

87

87

120

54

84

70

83

113

33

79

92

112

20

47

62

106

111

20

40

78

109

119

40

102

101

19

19

54

60

77

91

18

18

33

83

69

17

32

53

69

60

17

46

39

59 67

25

52

16

16 25

45

82

82

15

38

44

68 76

12

31

31 37

36

59

202 181 45

172 90

11

13

24

58 66

67

89

12

51

81 86

10

50

75

74

58

9

11

29

38

65

73

95

37 49

56

8

23

30

35

42

36

55

7

28

29

41

6

32

55

48

187

19

112 6

115 195

78

Wilhelminaplein 30 - 5121 ES Rijen Te l . 0 1 6 1 - 2 3 0 9 9 2

3 HALEN= 2 BETALEN of 20% KorTiNg op bijna de gehele wintercollectie! Men casuals: Vanguard, camel active, Mexx, Meyer, Giordano, Baileys, n.Z.a., Olymp, enz.

WOMen casuals: sandwich, summum, Yaya, simclan, n.T.s., Tripper, Kyra & Ko, nü (by staff), enz. Combineer uw kerst of nieuwjaars borrel eens met een schildersworkshop op unieke locatie in oosterhout. Atelier lia de craen www.pictum. nl 0630489878. gepensioneerde glazenier voor betaalbare glas-in-lood ramen nieuw,restauratie,en tevens tussen dubbelglas plaatsen inl. 0634643055

(medisch) PEDICURE worden? Opl. inst. Pediroda voor branche erkende basis en medisch pedicure opleidingen. Nu ook verkorte opl. pedicure plus naar medisch, voetonderzoek en noviteiten en andere nascholingscursussen op 10 leslocaties o.a. in Leerdam en Breda. info: www.pediroda.nl tel 0548-545077


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 11

MKB-Oosterhout had een dame gestuurd en Richard thuis gelaten. 'Die begint toch alleen maar over de Contreie', aldus het commentaar. Deze dame was er ook, maar dat hebben weinig kiwi's in de smiezen gehad.Zo groot?!!!!

De burgemeester tegen Cora Leonard: 'Ik ga met evr samenwonen.'

Jan van Zon (links) groeit elk jaar van trots.

Kiwanis Soiree De klassieke pose voor een primeurbezoeker.

Beaujolais primeur, het schijnt lekker te zijn. Dat hebben die Fransen toch ooit handig bedacht. We doen wie er het eerst bij is en gegarandeerd dat ze eropaf vliegen, zo redeneerden die alpino's. Da's dus dezelfde cultus als er ontstaan is rond nieuwe haring. Elk jaar is ie 'alweer vetter dus lekkerder', roepen die visboeren. Ja, m'n zolen! Als die haring elk jaar vetter zou zijn dan zouden ze niet elk jaar weer magerder zijn geworden. Maar ja, ook daar trappen die kiwanis in, want ook dan geven ze een feestje. Hieronder een idee van de soiree de beaujolais.

De winnaar van de tombola.

Dames in een mannenjasje 'bah!

Waar zou die mevrouw rechts zin in hebben?

Het toetjes van de Speek.

Had ie daar ook al een winkel ingericht, dit keer maar voor ĂŠĂŠn avond.

Wat, komt hier een bioscoop?

In het midden die juffrouw van Omroep Brabant. Omroep watte? Oh ja, die. Erg betrokken was ze niet, maar daar was ze dan ook niet voor ingehuurd.

Zo groot?!!!!

Marcel Willemsen had alweer in de gaten dat ie op de foto mocht.

(foto's: Wim Vermeeren)


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 12

‘Wij rekenen het ook tot onze taak om te sti

Officiële opening Adviescentr

a e c m a le d d v m k O z te z fe o

et uw Waarom wachten m

s

goeDe voornemen InfraLIgne heLpT!

BegIn nU en sport de hele maand

grATIs

Wacht niet tot januari met uw goede voornemens Infraligne helpt u met uw goede voornemens. als u nu begint met sporten bij InfraLigne, sport u de hele maand december gratis! Dus wacht niet langer en schrijf u nu in. Tot snel!

InfraLigne Dongen Lage ham 1, Tel. 0162-386387 dongen@infraligne.nl (afslanken voor dames) www.infraligne.nl

vol verwachting klopt ons hart ... Assize fietscomputer 8 functies van € 6.95 nu voor €

4.95

Loekie 20”omafiets

259.00

€ Ook verkrijgbaar in rood

Loekie mij 12” fietsje

129.00

€ Ook verkrijgbaar in jongensmodel

Helm vanaf €

Basil bloemslinger

14.95

vanaf

4.95

€ div. kleuren

Loekie zeerover 16” jongens 6201 Profile Van Oord

12-03-2008

08:46

179.00

Pagina 1

Stuurslinger €

3.50

Ga naar:

Grote Kerkstraat 44, Raamsdonksveer, T. 0162-518531 Kerkstraat 45, Hank, T. 0162-403230

Volg ons ook op

E-mail: info@profilevanoord.nl - Internet: www.profilevanoord.nl

www.profiLevAnoord.nL

Die bromtol op de rotonde tussen Den Hout en Made is immens groot, maar hij staat inmiddels in de schaduw van het prachtige, nieuwe pand van het Adviescentrum van Rabobank Amerstreek aan de Distributieweg. Genieten hoor, als je daar binnenkomt. Ruim, licht, vriendelijke kleurstelling, overzichtelijk, uitnodigend. Over alles is nagedacht, energiebesparing, lichtinval en vooral de bruikbaarheid van het gebouw voor lokale initiatieven, want die coöperatieve wortels voeden de majestueuze Raboboom nog steeds. Nu kan je een uitvoerige beschrijving aan het interieur wijden, maar je moet het zelf zien. KOMT DAT ZIEN! De oproep van ieder circus en de rode draad van de openingsfeesten. Feesten voor veel doelgroepen , want je hoeft maar naar sponsornamen van culturele en sportevenementen te kijken om te zien dat de Rabobank niet eenkennig is! Let op de tekst van de bordjes: geen ‘klanten’ of ‘cliënten’ (laat staan patiënten!) maar ‘bezoekers’! Over alles is nagedacht. Het zou het motto van dit Rabo- Adviescentrum kunnen zijn. DuurZAAMhEID Architect Hans Marquart: ‘Een uitstekende plek voor een gebouw dat uitblinkt in duurzaamheid, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Dat was de doelstelling en daar zijn we, met de inzet van een heel team aan specialisten, in geslaagd. Van alle aandachtspunten tijdens de ontwerp- en bouwfase, was duurzaam bouwen wel een van de belangrijkste. Duurzaam bouwen betekent dat we in alle fases van het proces zo veel mogelijk rekening houden met het milieu, dus ook in het gebruik. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom het gebouw niet recht op het perceel staat. Het staat precies op het zuiden en profiteert daardoor optimaal van het daglicht. De vijver aan de zuidkant van het pand helpt daaraan mee; die kaatst het daglicht het gebouw in.’ ENErgIEZuINIg ‘Alles heeft een reden in dit gebouw’, stelt Marquart. ‘We hebben bijvoorbeeld gekozen voor een compacte bouw, omdat dat

Erkend lid NKU Nederlandse Kwaliteitsraad Uitvaartverzorging Certifi caat SKU Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Tuinzigtlaan 11, Breda 076 521 68 77 www.zuylen.nl Oosterhout 0162 438387

energiezuiniger is. Onze doelstelling was om een energieverbruik te realiseren dat 30 procent lager ligt dan de norm. Samen met alle andere maatregelen, zoals zonnepanelen en een ondergrondse energieopslag is dat gelukt. Dat is een hele prestatie! Mensen zullen ervaren dat het prettig toeven is in dit pand: natuurlijke lichtinval, een transparante structuur, gedoseerde klimaatregeling. We willen dat het Adviescentrum uitnodigt om er gebruik van te maken. Dat is ook de reden dat de voorgevel vormgegeven is als twee uitgespreide armen.’

huIs vAN DE cOöpErATIE Mooi die uitgespreide armen. Zeer symbolisch Die gastvrijheid gaat trouwens veel verder dan de ‘bezoeker voor financiële

c O h n u k w M h g k k c h n a m z d D h D a e z a O O m


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 13

imuleren en faciliteren’

sen met ideeën voor kansrijke en duurzame producten, technieken of diensten ‘de Herman Wijffels Innovatieprijs’. Het laatste deel van de avond wordt er ‘genetwerkt’ en rondgeleid.

adviezen’. De openingsfeesten getuigen ervan. Ine Luijten, manager coöperatie, communicatie en marketing, haar team van medewerkers en een extern bureau hebben aan werkdagen van 12 uur te weinig om ales rond te krijgen voor de ontvangst van duizenden gasten uit alle geledingen van de samenleving. Directievoorzitter Gerben van der Harst: ‘Het zijn moeilijke tijden, maar we willen toch allerlei feestelijke lokale activiteiten organiseren voor iedereen. Oud en jong, arm en rijk, we streven ernaar zoveel mogelijk mensen uit de Amerstreek e ontvangen tijdens de openingsweek. We zijn het huis van de coöperatie.’ Wat het eestprogramma ter gelegenheid van de opening dan ook duidelijk aantoont.

sTIMulErEN EN fAcIlITErEN De keuze van de gastspreker is wel heel toepasselijk. Gerben van der Harst: ‘Uit ons Triple P onderzoek blijkt dat innovatie in de Amerstreek onder het landelijk gemiddelde scoort. Wij rekenen het ook tot onze taak om goede initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Een goed voorbeeld van zo’n initiatief is Oosterhout Nieuwe Energie (One). Zij zijn dan ook 23 januari a.s. te gast in ons adviescentrum. De waarde die wij kunnen toevoegen kan liggen in het delen van kennis die wij of onze stakeholders hebben. Ook kunnen we dit initiatief verbinden aan vergelijkbare projecten, elders in de regio, waardoor het wiel niet onnodig meerdere malen uitgevonden hoeft te worden. Daarnaast worden er in ons land op diverse plaatsen energiecoöperaties opgericht. Ook daar kunnen we bij helpen.’

rum Rabobank Amerstreek

cIrcus rENAIssANcE Op zaterdag 8 december is het ’s avonds de hele dag feest voor het personeel en partners. Op zondag is het gebouw van 12.00 uur tot 17.00 uur voor iedereen toegankelijk die zich even aanmeldt via de site www.rabobank.nl/amerstreek. Medewerkers verzorgen rondleidingen in het Adviescentrum. Stichting Circuskunst geeft circusworkshops en de allerkleinsten kunnen zich uitleven op een leuk springkussen. Professionele circusartiesten van circus Renaissance geven het voorbeeld in hun tent die tijdens de feestdagen naast het nieuwe adviescentrum staat. Er zijn niet alleen voorstellingen tijdens de open dag, maar ook op maandagmiddag wanneer zo’n 400 cliënten van instellingen voor ouderen en minder validen te gast zijn. Dinsdags vormen de leden van de bank het hooggeëerd publiek. Donderdagmiddag mogen kinderen die aangesloten zijn bij Stichting Leergeld en kinderen met het syndroom van Down zich in de Renaissancetent vergapen aan de acts. Op donderdagavond organiseert de Rotary Oosterhout centrum een circusvoorstelling met nazit ten bate van Stichting Leergeld.

NETwErKEN Niet alleen vangnetten in de tent van het herboren circus (voorheen circus Althoff) , maar ook veel netwerken in de nieuwe ‘tent’ van het Rabo Adviescentrum. Verenigingen en stichtingen zijn op maandagavond uitgenodigd om elkaar te leren kennen en met elkaar te praten. Er zijn drie debatrondes onder leiding van Carla van Loon, bekend van Omroep Brabant en momenteel coach en counselor. Leden van de Rabobank hadden de keus uit een middagof avondprogramma. Dinsdagmiddag is er naast de circusvoorstelling een ledenlunch en wordt er gespeecht. Ja, en rondleidingen natuurlijk! ’s Avonds is er een ledenavond. Rijk voorzien van hapjes en drankjes. Onder het motto ‘Food for thought’ is er voor jongeren een diner met een gesprek met drie jonge ondernemers.

TrIplE p Van der Harst: ‘Het doel is om de sociale cohesie in de streek groter te maken. De Rabo kan dat faciliteren. Wij hebben een onderzoek laten verrichten naar de duurzaamheid in de Amerstreek op drie punten: People, Planet en Profit. Het Triple P rapport.’ Op de slotavond op 12-12-12 wordt het rapport gepresenteerd en overhandigd aan de drie burgemeesters van de Amerstreekgemeenten: Oosterhout, Drimmelen, en Geertruidenberg. Herman Wijffels laat die avond zijn licht schijnen op het thema circulaire economie. Herman Wijffels is o.m. bekend als voormalig voorzitter van de Rabobank, de SER, informateur van Balkenende IV, directeur van de Wereldbank en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Zijn naam is verbonden aan de prijs die de Rabobank uitreikt aan men-

Een ander voorbeeld van innoverende samenwerking is de Biobased economie in Zuid West Nederland . Doel van de samenwerking is de product- en marktontwikkelingen in en door bedrijven in groene producten en processen te versnellen, en daarmee ook te zorgen voor investeringen in de delta. Dat gebeurt door het koppelen van agro-food aan de (chemische) procesindustrie. De landbouwproducten die hier geteeld worden, kunnen in de chemische industrie op alle mogelijke manieren verwerkt worden tot materialen die in de meest uiteenlopende sectoren bruikbaar zijn. De titel van het triple P onderzoek luidt: ”Samenwerken aan een duurzame Amerstreek”. Het gebied als geheel scoort veel beter dan elk van de afzonderlijke gemeenten. Verbindingen leggen en samenwerking stimuleren wordt daardoor nog meer onze ambitie. Dat kan ook heel simpel. Drimmelen telt in het seizoen veel watersporters die wellicht graag eens winkelen in het centrum van Oosterhout. Waarom zou je Treintje Oosterhout ook niet laten rijden tussen Drimmelen en Oosterhout?’

uITNODIgENDE ArMEN De directievoorzitter legt er de nadruk op dat het nieuwe Adviescentrum geen ontoegankelijke bankburcht is. ‘Community’s zijn hier welkom. In de Amerstreek is veel meer samenwerking mogelijk. Als deze regio economisch welvarend is, is dat natuurlijk ook in het belang van de bank.’ De verschillende overlegruimtes, de grote seminarruimte en het Energycafé bieden ook ondernemers, particulieren, leden, verenigingen en andere maatschappelijke partijen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, elkaar te inspireren en kennis te delen. Het nieuwe Adviescentrum draagt zodoende bij aan de ontwikkeling van de leden, klanten en van de Amerstreek. ‘Samen bereik je meer dan alleen’. Ook over de twee uitnodigende armen aan de voorgevel is nagedacht. Hans van der Prijt Foto’s: Wim Vermeeren


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 14

12 nov t/m 23 dec ‘12 verzorgd door Notariskantoor Daemen

Win 1 van de

verzorgd door Notariskantoor Daemen

door Notariskantoor Vanaf donderdag 29 verzorgd november houdt Notariskantoor DaemenDaemen in Dorst wederom twee wekelijks spreekuur u kosteloos en vrijblijvend kunt voortwee een Vanaf donderdagwaar 29 november houdt Notariskantoor Daemen interecht Dorst wederom Vanaf donderdag 29 november houdt Notariskantoor Daemen in Dorst wederom twee testament-check. wekelijks spreekuur waar u kosteloos en vrijblijvend terecht kunt voor een wekelijks spreekuur waar u kosteloos

testament-check. testament-check.

en vrijblijvend terecht kunt voor een

Notariskantoor Daemen biedt u een vrijblijvende testament-check aan, om te bekijken of uw testament nog voldoet aan de huidige regelgeving en natuurlijk aan, aan uw persoonlijke Notariskantoor Daemen biedt een vrijblijvende vrijblijvende testament-check aan, om te bekijken of uw Notariskantoor Daemen biedt uu een testament-check om tehuidige bekijken of uw testament nog voldoet aan de huidige regelgeving en natuurlijk aan uw huidige persoonlijke situatie. Een testament dataan verouderd en niet meer voldoetaan aanuw dehuidige fiscale en juridische testament nog voldoet de huidigeisregelgeving en natuurlijk persoonlijke verouderd enniet niet meer voldoet aan fiscale juridische situatie. Eentestament testament isisen meer voldoet dedefiscale en en juridische eisensituatie. van dit Een moment, kan dat uw verouderd nabestaanden duur komen teaan staan. Wij bekijken graag of uw eisen van dit moment, kan nabestaanden duur komen te staan. Wij bekijken graag of uw eisen van dit moment, uw nabestaanden duur komen te staan. Wij bekijken graag of uw testament nog up-to-date is. testament testamentnog nogup-to-date up-to-date is.

Donderdag 29 november enen donderdag 13 december 2012 en van 19.00 tot 20.00 Donderdag 29 november november enen van 19.00 tottot 20.00 uuruuruur Donderdag 29 en donderdag donderdag13 13december december2012 2012 van 19.00 20.00 in Dorpshuis St. Franciscusstraat 8,Dorst. Dorst. in Dorpshuis DorpshuisDe De KLIP, 8, 8, Dorst. DeKLIP, KLIP,St. St.Franciscusstraat Franciscusstraat Maakt liever een afspraak afspraak ons kantoor ininOosterhout, kan datdat natuurlijk ook. Belt u Belt MaaktMaakt u liever een een afspraak opop ons kantoor Oosterhout, dan kan dat natuurlijk ook. uuliever op ons kantoorin Oosterhout,dan dan kan natuurlijk ook. Belt u u gerust vooreen een vrijblijvend vrijblijvend gesprek. gerustgerust voor voor een vrijblijvend gesprek. gesprek.

3 RETRO SCOOTERS

Notariskantoor Daemen, Bredaseweg 4, Oosterhout Tel: 0162 – 492 492, E-mail: info@notarisdaemen.nl; Website: www.notarisdaemen.nl

Notariskantoor Daemen, Bredaseweg 4, Oosterhout Tel: 0162 – 492 492, E-mail: info@notarisdaemen.nl; Website: www.notarisdaemen.nl

FIVE STARS CASINO OOSTERHOUT

Notariskantoor Daemen, Bredaseweg 4, Oosterhout Tel: 0162 – 492 492, E-mail: info@notarisdaemen.nl; Website: www.notarisdaemen.nl

GRATIS PROEFLES !!! HAAL NU JE RIJBEWIJS. ACTIEPAKKET € 899,22 PRAKTIJKLESSEN + PRAKTIJKEXAMEN. LOSSE LES € 35,BEL 06-20509974

Huur Goedkoop!, Sarah, Abraham, Baby Opblaasbaar, Skytubes, Springkussens, Zeskamp, vele Spelen, www.happy-point.nl, Breda Tel:076-5415966

TE KOOP Luxe twee-onder-éénkap woning BOTERBLOEM 7 MOLENSCHOT Voor meer informatie: zie MIJNHUISVERKOOPIKZELF.NL

KLAPPEIJSTRAAT 6 • WWW.FIVE-STARS.NL

Te koop/te huur direct. Wegens gezondheidsredenen, 3 kamer chalet in Chaam. Op 512 m2 eigen grond. 2 parkeerplaatsen en veel privacy. Tel: 0639771948

Verven kan iedereen , schilderen de schilder alleen , Gerrit Kooijman Schilderwerken ( sinds 1964 ) NU : Binnwerk met Winterkorting Tel. 0162-684282 E-mail : ger.ko@ziggo.nl

Sint en piet bij u thuis? Professioneel verzorgd door Zoldertejater. Kosten € 30 per kwartier of € 50 per half uur. Tel. 0162-438811 of mail: penningmeester@ zoldertejater.nl

***Nederlands voor SPAANSsprekende groep of privélessen lessen overdag in Oosterhout ***** Taalexpress: 06-18945012

JAMMER DAT JE EENMAAL

BINNEN DE BUITENKANT NIET MEER ZIET 14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM 5 STERREN EURONCAP MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

VANAF € 13.990,EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à € 855,-

WWW.INDUMIJ.NL

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

JE HERINNERT JE ALTIJD DE EERSTE KEER. DE NIEUWE RENAULT CLIO.

AUTO INDUMIJ

RENAULT EXPERIENCE CENTER OOSTERHOUT RENAULT EXPERIENCE CENTER ETTEN-LEUR

DE BOEDINGEN 19 ECUSTRAAT 5

TEL. (0162) 43 14 50 TEL. (076) 503 93 00

De nieuwe Renault Clio vanaf € 13.990,-. De genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van daadwerkelijk geleverde auto. Voor meer informatie: bel gratis 0800-0303, kijk op renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer. Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,0-5,5 l/100 km. Resp. 33,3-18,2 km /l. CO 2 83-104 g/km.

STUCADOORSBEDRIJF DANNY VAN TILBORG Voor al uw stucadoorswerk zoals glad pleisterwerk, spachtelputz,en airless spuiten,frescolori, enz. Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte 06-22727458 of www. vantilborgstucadoorsbedrijf.nl / info@ vantilborgstucadoorsbedrijf.nl

Hele jaar wonen. Recreeren. Bungalow. Duurzaam. Steen. Pannendak. 60 m². Perceel 400 m². Bosrijk park. Ruime woonkamer. Fraaie keuken. Luxe badkamer. Twee slaapkamers. Hal. Vloerverwarming. CV. Gashaard. Brievenbus etc. Prijs: € 36950,-. Gestoffeerd. Gemeubileerd. Bezichtiging? Tel.: 013-5182866 of 06-51551577.

Pelletkachel stookzondag goedkoop verwarmen van uw woning besparen op uw gasrekening wij leveren pelletkachels die volledig automatisch werken, dit zijn kachels die op kleine houtkorrels branden. Op zondag 9 december hebben wij stookzondag met demo‘s van 10,00 - 17.00 Elke zaterdag open van 9 - 17.00 en verder op afspraak. Groenverwarmen Tilburgsebaan 9 Gilze 06-22326295 www.groenverwarmen. nl


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 15

1e editie TalentBand een groot succes

(foto: Wim Vermeeren)

Vrijdagavond, 23 november jl. deed de Outflow waar het altijd goed in is geweest; gastvrij, sfeervol en inspirerend, plaats bieden aan jong talent. Voor iedereen die het wilde zien stonden er twaalf sterren op het podium te stralen en te genieten. Zij werden ondersteund door muzikanten die hun sporen allang verdiend hebben in de muziekwereld, maar nog overduidelijk de grootste lol hebben in het begeleiden van aanstormend talent.

Of zoals Cher Werner, gitarist van de TalentBand, het zo mooi verwoordde; “Wij zijn allemaal zo gestart en dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Wij weten nog heel goed dat het ook hartstikke spannend is, om voor het eerst samen met een band muziek te maken. Fijn dat wij deze jongeren daarin kunnen begeleiden en een stap verder kunnen helpen.” En dat gebeurde er zeker. Alle talenten, 12 stuks, kregen de juiste ondersteuning en werden één voor één als ware artiesten op de voorgrond gezet. Op deze manier deden zij flink wat podiumervaring op en konden bezoekers genieten van prachtige stemmen en swingende muziek. Afwisselend werd het dan ook muisstil, om daarna weer helemaal los te gaan in de zaal van Outflow. Als je hoort dat nummers als 'A-team', door Isis Verissimo en 'Apologize', door Laura Blankens en 'I wish' door

Vera Hillemans, direct achter elkaar gespeeld, toch heel goed uit de verf kwamen dan weet je genoeg. Ismay Kortlever en Maaike Koenen waren met 11 jaar de jongste deelnemers. Naast vocaal geweld, werd het publiek verrast met drum- (Rick Schoenmakers), gitaar- (Arlette Meeren) en pianosolo's (Bas de Ridder en Nils de Kleijn) waarvoor de vaste spelers van de TalentBand graag hun plaats even afstonden. Anil Tümkaya, Hannah de Zwart en Serkan Tümkaya vervolmaakten de avond met prachtige muziekstukken. De avond werd aan elkaar gepraat door Juddha Dennis samen met cultuurcoach Annemiek Tekstra van OIB (Oosterhout In Beweging). Op Facebook (facebook: TalentBand Oosterhout) gonsde het nog het hele weekend na van de enthousiaste reacties, van deelnemers, publiek én mensen die het helaas gemist hebben. Deze keer dan, want bij de volgende editie van de TalentBand wordt het geheid een stuk drukker.

Jubileum concert in Dorst groots festijn

Lezing over dwergcichliden bij aquariumvereniging De Siervis

Naar aanleiding van een aantal jubilerende verenigingen/ stichtingen en werkgroepen in Dorst wordt door de Stichting Midzomer Nachtfeest en de Fanfare St. Joris op donderdag 13 juni 2013 een groots jubileum concert georganiseerd in Dorst. Het concert gaat plaatsvinden in de grote feesttent van de Midzomer Nachtfeesten.

Op maandagavond 3 december om 20.00 uur zal Ernst van Genne bij aquariumvereniging De Siervis een lezing houden over dwergcichliden. Dwergcichliden zijn vissen uit een grote groep van baarsachtigen: de cichliden. Cichliden komen voornamelijk voor op het Amerikaanse en Afrikaanse continent en zijn bekend om hun enorme diversiteit. Binnen deze groep zijn duizenden soorten beschreven. Ze zijn er van bijna een meter lang en ze zijn er van maar een paar centimeter klein. En deze laatste vallen onder de groep van dwergcichliden. En omdat ze zo klein, en zo mooi zijn, zijn ze bijzonder populair onder aquariumhouders. Hoewel, je moet er wel de nodige zorg aan besteden. En dat komt Ernst ons op 3 december uitleggen. Hij zal het vooral gaan hebben over een geslacht van vissen, genaamd Apisto-

Afgelopen vrijdag 23 november 2012 heeft het eerste gesprek plaats gevonden over de invulling van dit concert. Dit gesprek heeft plaatsgevonden met twee leden van de activiteiten commissie van de Fanfare St. Joris, Jeroen en Peter Nouws. Het concert gaat plaatsvinden op donderdag 13 juni 2013 om 20.30 uur in de grote feesttent van de Midzomer Nachtfeesten. De feesttent zal hiervoor bijzonder feestelijk worden aangekleed. Voorafgaande aan dit concert wordt de 2e Beursvloer en de Verkiezing van de Onzichtbare Vrijwilliger georganiseerd. De verenigingen waar het om gaat zijn; de Werkgroep Koninginneviering en Bevrijding (65 jaar) - Wandelsportvereniging WANDO (50 jaar) – Avondvierdaagse Dorst (30 jaar) – Katholieke Bond van Ouderen Dorst (55 jaar) – Muziekkapel de Dorstse Boerkes ( 55 jaar) – en er is 55 jaar Carnaval in Dorst. Fanfare St. Joris gaat de muziek verzorgen en het is de bedoeling dat

er voor elke jubilaris wat is. Denk hierbij aan het Wilhelmus, de Wandelmars, De Seterse Hei. Daarnaast zal er een hapje en een drankje worden aangeboden. Het is de bedoeling dat zowel nieuwe (huidige) als voormalig bestuursleden komen opdagen. Ook de leden van de jubilerende verenigingen/stichtingen zijn van harte welkom. Een jubilaris zal niet aanwezig zijn, want die verblijft rond die tijd in Spanje (25 jaar Sinterklaas) Het kan zomaar een grote reünie worden. Zijn er in Dorst nog meer jubilerende verenigingen/ stichtingen en/of werkgroepen die een jubileum of een lustrum vieren in 2013, meld je aan bij walther.hoosemans@hetnet.nl of 06-54346937. Er is geen entree en elke inwoner van Dorst, Seters en Steenhoven is van harte welkom. Het verdere programma van de Midzomer Nachtfeesten 2013 kunt U inzien en lezen op de site van de Stichting Midzomer Nachtfeesten Dorst, www. midzomernachtfeestdorst.nl.

Een voorstelling over Max Tailleur

Gratis van toneel genieten in de Schelleboom

gramma, dat vooral voorkomt in het machtige Amazone oerwoud. Het zijn juweeltjes die u met de juiste zorg veel plezier zullen geven. De bijeenkomst vindt plaats in het MEK aan de Veerseweg 100 in Oosterhout. Ook belangstellenden, die nog geen lid van de vereniging zijn, worden van harte uitgenodigd. De koffie staat bruin. Meer informatie kunt u vinden op www.desiervis.nl

Zaterdag 8 december van 13.00 tot 17.00 uur

Open Huis Technische hobbyclub Oosterhout De technische hobbyclub houdt op zaterdag 8 december open huis in activiteitencentrum De Slotjes. De toegang is gratis. De ongeveer twintig leden van de club tonen hun zelf gemaakte stoommachines en locomotieven, stirlingmotoren, uurwerken, draaiorgels, miniatuur rijtuigen Toets draaiorgel in aanbouw

Theater de Schelleboom een kleinigheidje weg, een gratis toegankelijke toneelvoorstelling. Een ontspannen middag theater zo net na Sinterklaas en nog vóór de drukte van Kerst? Op zondagmiddag 9 december om 14.00 uur. Een middag theater met Max Tailleur 'Ik lach om niet te huilen'. Een toneel voorstelling van 2 rijzende sterren over het leven van een ster van vroeger. Reserveren is uiteraard een must in verband met het beperkt aantal plaatsen. Sam en Moos. Wie kent ze niet? De kameraden van raskomiek en moppentapper Max Tailleur (1909-1990). Decennialang vertelde hij zijn moppen, wietzen en anekdotes aan het Nederlandse publiek. Meestal in zijn vertrouwde theater De Doofpot, maar ook in theaters in Nederland en ver daar buiten. Verhalen over de Joodse schlemiel die toch zijn kop boven water weet te houden.Een voorstelling over een man met de lach en de tragedie. Een leven vol hoogtepunten en diepe dalen. Want hoewel Tailleur en zijn vrouw de oorlog overleefden, verloren ze al hun familieleden. En na de oorlog verweten de overlevenden Tailleur altijd te lachen om de Joodse tragedie. Maar wat moest Tailleur anders? Hij lachte om niet te huilen. Een ontroerende theatervoorstelling over een verhaal met grote tegenstellingen en ontroerende momenten, afgewisseld met liedjes en het repertoire van deze komiek. Zondag 9 december aanvang 14:00u, Toegang gratis, reserveren vereist via www.deschelleboom.nl of 0162-437165

Apistogramma borelli. Een juweeltje van slechts 6 cm lang.

te lossen. De technische hobbyclub komt elke twee dinsdag van de maand bij elkaar van 19.0022.00 uur en het lidmaatschap is gratis. Meer informatie is te verkrijgen bij Peter Mertens, 0165 3939996. en boerenwagens. Doel van het openhuis is de activiteit van de club onder een groter plubliek bekent te maken en nieuwe leden te werven. Op de clubavonden brengen de leden hun werkstukken mee om de vorderingen te laten zien en eventuele bouw problemen te bespreken en op

Inloopspreekuur in Dorpshuis de Klip

Oosterhout onderzoekt wensen bedrijfsleven

Bedrijven enquête Danniëlle Schel en Danny van Zuijlen Ook leuk in de decembermaand: Hilarisch Cabaret van Pieter Jouke: Nou wordt die mooi Pieter is sneller en actueler dan het internet bij u thuis. Zuiverder en gezonder dan heroïne. Hij maakte sketches voor o.a. Comedy Cen¬tral. Als u maar naar één cabaretvoorstelling gaat, laat het dan 'Nou Wordt die Mooi!' zijn. Daar zit alles in. (za. 15 dec, 20:15 uur)

De gemeente Oosterhout gaat onderzoek doen naar de wensen van de ondernemers in Oosterhout. Deze week ontvangen tweeduizend Oosterhoutse bedrijven en organisaties een uitnodiging om mee te doen aan de Bedrijvenenquête. Met deze bedrijvenenquête wil het gemeentebestuur inzicht krijgen in de wensen en ideeën van de Oosterhoutse ondernemer. Hoe wordt de gemeentelijke dienstverlening ervaren? Hoe aantrekkelijk vinden ze de gemeente en de regio als vestigingslocatie? En welke ideeën hebben ze om de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven te verbeteren? De onderzoeksresultaten worden gebruiken om de kwaliteit

L en R

Er is niks ergers dan 'voir un ami pleurer', als je Jacques Brel moet geloven. Nou, dan moet u dit maar eens lezen. Er zullen er vast nog wel zijn waar het niet op staat, maar ik heb alleen maar sokken waar een L en een R op staat. En dat staat er dan niet met koeienletters op hè, dat zijn van die amper zichtbare lettertjes en dan ook nog eens rood in blauw of zo. Ze staan in de buurt van de tenen. Geen idee waarom ze dit ooit uitgevonden hebben, want ik merk totaal geen verschil als ik de L rechts aantrek of de R links. Of dat ik twee R-en aan heb of twee L-en. Het interesseert me ook niks en slijten doen ze net zo hard als gewone sokken. En dat ik er nou beter van ga lopen als ze per ongeluk wel aan de goeie voet zitten merk ik ook niks van. En toch blijf ik erop letten, elke morgen weer. Zit ik die letters weer te zoeken. Het is zoiets als wat mensen hebben met een dagblad: Ze grijpen er elke ochtend weer naar maar worden er toch chagrijnig, bang en depressief van. Sokken zouden helpen tegen de kou, maar zijn er vooral toch om de voet te beschermen tegen wrijving van de schoen. Waarom ze die schoenen dan niet meteen wat zachter en warmer maken van binnen begrijp ik dan weer niet. Bovendien hoef je maar naar de dames te kijken die met blote voeten in hun pumps stappen en je weet dat die vlieger niet opgaat. Nog zo'n probleem: Als je vroeger (ik hoor het mezelf typen) het labeltje in je t-shirt zag wist je automatisch dat dat de achterkant was. Zat dat ding aan de buitenkant dan wist je dat je je shirt of onderbroek of sportkleding of wat dan ook om moest draaien, dan zat ie binnenstebuiten. Kom-daar-nog-eens-om! Tegenwoordig zitten die dingen al even gemakkelijk links of rechts of aan de voorkant en jazeker, er zijn er zelfs waarbij dat plaatje aan de buitenkant zit! Loop je daar rond met de tekst 'dat je op 60 graden gewassen moet worden, je beter geen strijkijzer kunt gebruiken en dat de droogtrommel op voorzichtig moet staan'. Nee, dan loop je niet voor schut! Gelukkig is die hype met die onderbroeken boven de broek zo ongeveer achter de rug, maar daar lijkt het toch wel een beetje op allemaal. Maar waarom willen we er zo bij lopen eigenlijk? Ohhh, ik begrijp het. Dat is wat ze tegenwoordig bedoelen met 'de binnenkant is even belangrijk als het uiterlijk'. Nou, dan heb ik nog wel een paar mogelijkheden voor de modebewuste mens. Draag voortaan alles gewoon binnenstebuiten. Net als ik ooit die jonge gasten adviseerde om gewoon die onderbroek over hun gewone broek aan te trekken. Dat scheelt een hoop gedoe en een hoop geld, want zo'n shirt met het labeltje aan de buitenkant betekent meerwerk en da's altijd duurder hè. Bovendien hoef je dan geen twee weekends met je vriendinnen naar Parijs om er vervolgens belachelijk uit te zien; zelf of – nog erger – je kinderen of je kerel. Want er zijn er die dat ook doen hoor; die denken niet alleen aan zichzelf en brengen voor hun kerel een paar sokken mee met een L en R erop om op die manier te camoufleren wat ze allemaal voor zichzelf hebben gekocht. Nog wat tips: Zet je bril ondersteboven, ook leuk, en snij de neuzen van je schoenen, zodat mensen ook daarvan de binnenkant kunnen zien. Of trek je sokken over je schoenen aan. Het Oosterhoutse straatbeeld zal er een heel stuk van opknappen!  evr

van de gemeentelijke dienstverlening verder te optimaliseren en de inbreng van het bedrijfsleven beter te verankeren in het gemeentelijk beleid en projecten. De resultaten van dit onderzoek worden begin volgend jaar bekend gemaakt. Wethouder Marcel Willemsen van Economisch Zaken hoop dat veel ondernemers bereid zijn om aan dit onderzoek mee te doen.

Op donderdag 29-11-2012; 13-122012; 10-1-2013; 24-1-2013; 7-22013 en 21-2-2013 houden zowel Notariskantoor Daemen uit Oosterhout als Van der Kolk Assurantiën, Hypotheken en Pensioenen

spreekuur in Dorpshuis De Klip. Tussen 19.00uur en 20.00uur kunt u kosteloos en vrijblijvend terecht met al uw vragen over notariële aangelegenheden, verzekeringen, hypotheken en pensioenen.

Voor een nieuwe gebitsprothese! Voor een nieuwe gebitsprothese!

Tandprothetische Praktijk Rob Luijten Espakker 1 rood - 4847 HD Teteringen Telefoon: 076 - 5715712 Kijk op: www.tpprobluijten.nl Ter kennismaking gratis kado-box

De klant is zich tegenwoordig steeds bewuster van de kwaliteit die gegeven kan worden. Daarom sturen steeds meer tandartsen

hun patiënten door naar de tandprotheticus. U kunt ook rechtstreeks bij ons terecht. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een samenwerkingsovereenkomst. De klikprothese is onze specialisatie.

Behandeling uitsluitend door gediplomeerd tandprotheticus. Lid Organisatie Nederlandse Tandprothetici.

Lid Organisatie Nederlandse Tandprothetici.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 16

Hoofseweg weer open

Kinderen Torenschouw “werken” mee aan de weg

In maart was het eindelijk zover, de Hoofseweg werd aangepakt. In het begin ging het langzaam. We hadden veel last van het ge-

luid. Het eerste bedrijf had een achterstand opgelopen en ging failliet. Toen kwam het tweede bedrijf Schapers Wegenbouw, die

hebben de achterstand vlot ingehaald. Het ging veel sneller. Toen ze bezig waren met het asfalt leggen mochten we komen kijken. Een meneer heeft ons uitgelegd hoe het proces van asfalt leggen gaat. We mochten op de asfaltmachine kijken hoe het in zijn werk ging. Op die machine was het warm maar wel leuk. Het is veiliger geworden dan daarvoor. Je kunt nu beter oversteken. door de vele stoplichten. Het is mooi geworden. Afgelopen week hadden ze zelfs bankjes op ons schoolplein geplaatst. Het ziet er nu leuker uit. We vinden het fijn dat de weg weer open gaat. geschreven door: Quinn Apon, Suzanne Borstrok, Bart Rutgrink. Groep 8

Terzake Het stadsbestuur wil een stad die gunstig ligt ten opzichte van grote concentraties werk en natuur, en bovendien een gevarieerd aanbod aan voorzieningen heeft. Oosterhout is zo'n stad vinden zij, en staat voor de komende jaren meer dan behoorlijk in de steigers met onder andere een stevige opgave op het gebied van de economie. Maar wat we volgens ons missen is een terrein dat zich positief onderscheidt van de reeds beschikbare bedrijventerreinen en die hoogwaardige en kennisintensieve werkgelegenheid oplevert. We

INGEZONDEN MENINGEN VAN DE LEZER

moeten bedrijven binnen halen die wereldkampioen zijn op hun eigen terrein en dat willen blijven. Het stadsbestuur moet daarin volgens ons, optimisme uitstralen en vertrouwen in de toekomst geven. Maar ze moeten ook ophouden met het enkel uitgeven van terreinen bestemd voor het schuiven van dozen. Ondanks dat er enige weerstand is met betrekking tot de term dozenschuiverij, moet er betere opleidingen en werk voor jongere werknemers worden aangeboden. Bovendien zal er ook gewaakt moeten worden voor de zure variant van duur-

Elke inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stuk. Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redaktie het met de strekking van deze stukken eens is. Verder behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

zaamheid. Effectief omgaan met het inrichten van nieuwe bedrijventerreinen en niet op de traditionele weg verdergaan zal het motto moeten zijn. Cees Noltee Groen Brabant

Oproep: Stem op de Kruidenbuurt Graag vragen wij uw aandacht voor iets bijzonders! Namelijk om op de Kruidenbuurt te stemmen binnen Kern met Pit. Wat is Kern met Pit? Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit worden bewonersgroepen uitgedaagd om een idee voor de verbetering van hun leefomgeving te realiseren.

Goederenbank

Winkelactie “Een boodschap voor een ander” 2012 Op 22, 23 en 24 november jl. werden in 12 supermarkten in de regio voor de achtste keer de deuren wijd open gezet voor de publieksactie van Goederenbank De Baronie. Opnieuw stond niet de opbrengst van het aantal producten centraal, maar we wilden graag de aandacht vestigen op het begrip Stille Armoede. De actie is bijzonder goed verlopen, er zijn vele positieve reacties gehoord, vrijwilligers en winkeliers, coördinatoren en stagebegeleiders hebben zich graag en enthousiast ingezet. Daarbij heeft het publiek in ruime mate hun betrokkenheid getoond en (voedsel)producten gedoneerd. In deze tijd is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Een relatief grote groep mensen worstelt om de financiën rond te krijgen. Daarom zijn we ook erg blij en dankbaar met de opbrengst van deze actie. Het winkelend publiek stelt ons hiermee in staat om ons werk voort te zetten.

Kortom we kunnen terugzien op een zeer geslaagde actie, waarbij de opbrengst weliswaar iets kleiner was dan vorig jaar, maar nog steeds respectabel, namelijk zo'n 750 dozen met prima producten. Variërend van koffie, thee, soepen, pasta's tot luiers en verzorgingsproducten. Al deze producten zijn een prima aanvulling op het bestaande pakket. Daar kunnen we de komende tijd

mee vooruit. Namens al degenen, die noodgedwongen van onze hulp afhankelijk zijn, u allemaal hartelijk bedankt voor ieders bijdrage! Een reactie van een (anoniem gebleven) koperen bruidspaar: Wij hebben zojuist ons 12,5 jaar huwelijk gevierd. Wij voelen ons ontzettend betrokken bij de doelgroep die jullie ondersteunen. Daarom willen we graag iets doen voor hen en doneren we de helft van het geld wat we ontvingen voor dit jubileum. (Reactie Goederenbank De Baronie: We zijn bijzonder content met deze donatie en we willen jullie van harte feliciteren met het 12½ bruiloftsfeest. Het gedoneerde bedrag zullen we op een passende manier besteden.)

Wij hebben, als Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt, in 2012 aan deze wedstrijd meegedaan met ons project “Workshops”. Het project houdt in dat wijkbewoners die iets willen vertellen dat interessant genoeg is voor de overige wijkbewoners de gelegenheid krijgen om dit in één of meerdere avonden (workshops) te doen. Deze workshops vinden plaats op een avond in een klaslokaal van Effent aan de Kruidenlaan. Inmiddels zijn er al allerlei onderwerpen aan de orde geweest, zoals een workshop van een kunstenares, een workshop fotograferen, geheugentraining, aromatherapie, communicatie, lange afstandsreizen per fiets, het houden van volièrevogels, muziek voor beginners, fotografie voor beginners, pastelkrijttekenen etc. etc. Alle workshops

worden gratis verzorgd door de wijkbewoners en voor de wijkbewoners. Inmiddels heeft de jury van Kern met Pit ons project al aangewezen als een van de 12 beste Noord-Brabantse projecten. Als wij erin slagen om dit project in 2012 goed voort te zetten, dan ontvangt onze stichting 1000 euro. Maar als wij bovendien gekozen worden als beste project van Noord-Brabant, dan ontvangen we de zogenaamde trofee Kern met Pit en daarbij nog eens 1500 euro extra. De winnaar van deze trofee wordt voor 1/3 bepaald door een vakjury, voor 1/3 door de deelnemers zelf en voor 1/3 door het Nederlands publiek (door te stemmen op het project). Vandaar ons dringende verzoek op ons te stemmen. U kunt stemmen via www.kernmetpit.nl Daar kunt u ook het project van

de Kruidenbuurt bekijken. Dus help ons en stem!! Het kost u slechts 20 seconden.

Nieuwe website Bibliotheek Theek 5 Bibliotheek Theek 5 heeft sinds kort een nieuwe website met meer service en inspiratie. Er zijn enkele nieuwe functies toegevoegd die het gebruiksgemak vergroten. Via 'Mijn Theek 5' kunnen klanten online van tal van opties gebruik maken. Speciaal voor de introductie van de website organiseert Bibliotheek Theek 5 een prijsvraag. Door de website goed te doorzoeken maakt u kans op de nieuwste e-reader van Sony. Ga naar www. theek5.nl en doe mee met de prijsvraag.

Op woensdag 12 december a.s. als extra bijlage bij:

Oosterhout Weekblad

Even bijpraten

Gemeentebelangen op straat Zaterdag a.s. 1 december staan we weer op ons vertrouwde plekje bij de Oosterhoutse Markt. De maand december is weer begonnen en voor velen is dit een maand met gezellige drukte. Een maand met veel koopavonden en koopzondagen. Iets wat belangrijk is voor een stad; een bruisende binnenstad. Onze winkeleigenaren, verenigd in een winkeliersvereniging doen hun best om een gezellige sfeer te creëren en dat werkt om mensen naar de binnenstad te trekken. Gemeentebelangen weet dat het voor veel middenstandsondernemers een moeilijke tijd is en willen po-

litiek gezien graag meedenken om er voor te zorgen dat Oosterhout een aantrekkelijke winkelstad blijft. Of alle zondagen koopzondagen moeten worden dat zouden we dan eerst graag van de winkeliersvereniging willen weten en het parkeren willen we graag zo gunstig mogelijk houden, liefst vrij parkeren op de koopzondag. Deze tijd nodigt uit tot creatief denken en “samenwerken”. Misschien wordt dit wel het nieuwe modewoord “samenwerken” in

plaats van “duurzaamheid”. Samenwerking zie je ook steeds meer gebeuren in de politiek. Het gaat steeds meer over de gemeentegrens heen en dat is niet verkeerd, maar Gemeentebelangen vindt het wel belangrijk dat de gemeenteraad bepaalt wat er binnen onze gemeentegrens gebeurt. De raadsvergadering van 18 december komt er weer aan en ook U kunt hierbij zijn als gast van de raad. Op een informele wijze wordt U een kijkje in de politieke keuken getoond. Er wordt uitleg gegeven over wat er zoal aan de orde komt en van dichtbij maakt U het politieke gebeuren mee. Uit reacties blijkt dat politiek toch interessant is en wellicht vindt U het de moeite waard om Uw mening of gedachten ook met ons te delen. Daarom staan we er voor U, iedere eerste zaterdag van de maand van 11.30 uur tot 13.30 uur. Kom gerust even naar ons felgekleurde tent voor een praatje, informatie of wat leuke gadgets. De mensen van Gemeentebelangen

Koken voor de sterren van de inloophuiskamer 'Bomen ontmoeten mekaar niet, mensen wel', is een spreekwoord over persoonlijk contact. De praktijk van alledag leert dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt. Wie onvoldoende mensen heeft om op terug te vallen in moeilijke tijden, raakt snel in een isolement. Daarom kent Oosterhout sinds 2004 een ruime huiskamer. En een warme maaltijd. “We eten vaak met z'n twintigen. Het is net één grote familie”, aldus een bezoeker. Welke enthousiaste kookvrijwilliger steekt de handen uit de mouwen in dit gastvrije inlooppunt? De werkzaamheden: Samen met een andere vrijwilliger de boodschappen halen en een warme maaltijd bereiden. Werktijden: Donderdagmiddag.

Wat vragen wij: Je vindt het leuk om te koken voor een groep van 15 tot 22 personen. Wat bieden wij: Een gezellige werkomgeving. En

een warme maaltijd en een onkostenvergoeding. Wat maakt het werk de moeite waard: Het contact met en de dankbaarheid van de bezoekers. Bijzonderheden: Er is een vaste hulpverlener/ begeleider aanwezig. Meer weten? Bel 471115 of mail: info@vip-oosterhout.nl. Bekijk al onze vacatures op www.vip-oosterhout.nl

Kerst Cadeau-krant Met o.a.: • Kerstverhalen • Kerstpuzzel • Kerstmenu’s • Koopzondagen

& -avonden

• Volop voordeel en acties

van winkels & ondernemingen • Evenementen

Informeer naar de speciale advertentietarieven: Dirk Brouwers Tel.: 06-53819596 info@baroniepublicity.nl Eric van Dijk Tel.: 06-53249208 eric-van-dijk@emdejong.nl


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

e g i l l e Gez t k r a m Kerst

PAGINA 17

Zondag 2 december open 3 halen = 2 betalen!

van 10.00 tot 17.00 uur

Platmos

Vogelhuisje

Berk met tenen dak. incl. vogelvoer. PRIJSKRAKER! 50 van voor

23,

14,

99

Platmos Gedroogd mos. per doos van

2,99 Feestelijke op

Kerstster

Euphorbia pulcherrima ‘Christmas feeling’ Diversekleuren. Potmaat 10,5 cm. per stuk

2,49 3 voor

4,99 voor

Vogelvoer 4,98

van GroenRijk Oo je

t resen

sp Grati

dere angt ie OP r ontv P= oktobe esentje. O t/m 10 n pr Van 7 e klant ee nd betale

Kom op de kof fie

m van Ja, ko ktober o 0 1 m / ijk 7t roenR G ij b langs rhout voor Ooste peningslo heel vee deel! voor

bij de nieuwe

ijk

GroenR Huis, hart of krans. Per stuk Oosterhout e Sint: d n a v e s i r surp GroenRijk- ekend (zaterdag 1 we ntvangt tijdens dit o ) r e b m e dec & zondag 2 ing van minimaal u bij bested is vuur werkbon! rat e10,- een g

van 2,99Dvoor In onze proeftuin koffie met banketstaaf

1,

99

ber Vanaf do. 7 okto r uu 0 .0 09 om ben je welkom op de Damweg 7!

GroenRijk Oosterhout

Damweg 7 • t.o. de Gamma www.groenrijk.nl

wk 44. Geldig van 01-11 t/m 07-11. OP=OP

Rozenbloemhof

hoffelijk wonen in hartje Made

vanaf e 272.000

Waarom nú kopen? Inmiddels is de verkoop van de 24 nieuwbouwwoningen in het plan Rozenbloemhof in Made gestart. Kijk voor meer informatie op www. rozenbloemhof.nl. Nu kopen betekent nog profiteren van de huidige hypotheekregels. De komende jaren zullen de hypotheekregels ten aanzien van renteaftrek gaan veranderen. Het zal er voor kopers niet gunstiger op worden. Indien u voor 1 december aanstaande koopt kunt u nog volgens de huidige hypotheekregels geld aantrekken. Nu kopen betekent mogelijk 100% aflossingsvrij lenen indien u overwaarde heeft Indien u voor 1 december 2012 een woning koopt kunt u 50% van de waarde van deze woning aflossingsvrij financieren. Stel u koopt een patiowoning van € 272.000 v.o.n. dan kunt u maximaal € 136.000 aflossingsvrij financieren. U dient dan wel te beschikken over eigen middelen (bijvoorbeeld uit verkoop eigen woning) om het resterende bedrag te financieren. Op deze wijze heeft u nu nog lagere woonlasten omdat u niet aflost. Gezien de forse overwaarde van de nieuwe woning, in relatie tot uw hypotheek, is dat ook niet noodzakelijk.

vanaf e 186.000

vanaf e 201.000

Nu kopen betekent wellicht betaalbaar wonen met een Starterslening van Volksbelang Indien u voor het eerst koopt kunt u met de Starterslening van Volksbelang het verschil tussen de verwervingskosten (koopprijs en bijkomende kosten) van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kan lenen overbruggen.

De eerste 3 jaar betaalt u dan geen rente en aflossing over de Starterslening. Dit scheelt behoorlijk in uw maandlasten. Na het 3e jaar gaat u wel rente en aflossing betalen als uw inkomen toereikend is. Zo niet, dan kunt u een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u dan heeft. Stel de totale verwervingskosten bedragen € 200.000 v.o.n. en u heeft een (gezamenlijk) inkomen van € 37.000 bruto per jaar. Bij de bank kunt u een hypotheek krijgen van circa € 160.000. Komt u in aanmerking voor een Starterslening dan maakt deze lening van circa € 40.000 de aankoop mogelijk. Uw bruto hypotheeklasten bedragen dan circa € 950,00 en afhankelijk van de fiscale aftrek uw netto hypotheeklasten circa € 680,00. Uiteraard moeten deze berekeningen in uw specifieke situatie worden uitgewerkt. Nu kopen levert u een ruime woning op tegen een lage prijs. Nog nooit was de prijs-kwaliteitsverhouding van de nieuwbouw voor kopers zo goed als nu. Nu kopen betekent wonen met lagere energie- en onderhoudskosten. De nieuwbouwwoningen zijn allen voorzien van moderne installaties zoals ventilatiewarmtepompen, vloerverwarming, en HR++ isolerende beglazing. Daarnaast wordt de schil van de woning voorzien van hoogwaardig isolatie materiaal waardoor de woning een zeer gunstig energielabel heeft. Een nieuwe woning heeft uiteraard ook lagere onderhoudskosten. Nu kopen betekent zonder risico kopen indien uw eigen woning nog moet worden verkocht. U koopt onder voorbehoud dat uw eigen woning verkocht wordt. U wordt dus nooit met dubbele lasten geconfronteerd. Interesse? Kijk op www.rozenbloemhof.nl of informeer bij de makelaars.

vanaf e 211.000

Telefoon (0162) 67 24 24

Telefoon (0162) 67 33 33

So Kamerplanten Air hyllum. Spathip Nephrolepis, Areca of stuk Potmaat 17 cm. Per

TIS GRA

tas tje in één plan n Mini koop va nte n la a p a bij drie deze =OP van OP


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 18

Voor het Italiaans filmmenu graag reserveren

Italiaanse filmzondag in filmtheater de Bussel Zondag 9 december worden er in Filmtheater de Bussel een drietal komische Italiaanse films vertoond. Buiten komisch hebben de films To Rome with Love en Love Is All You Need ook een romantisch vakantie gevoel. Daarom is er tussen deze beiden films een fantastisch Italiaans buffet te eten. De aanvangstijd van het Italiaanse buffet is om 18:00 uur en de kosten hiervan zijn € 14,00. Deze eet-bon is te koop bij de boekhandels Anderland en Het Verboden Rijk. Als U geen eet-bon koopt dan kunt U ook gewoon voor dit Italiaans buffet gratis reserveren, wel a.u.b. voor maandag 3 december, via info@filmtheaterdebussel.nl Entree per voorstelling €6,50. Met korting €5,50 (Vriendenpas, 65+ of studenten). Normale passe-partout €15,00. Passe-partout met korting, (Vriendenpas,65+ of studenten), €10,00. PROGRAMMA: Zondag 9 december – aanv. 14:00u: Italy: Love it or Leave it Zondag 9 december – aanv. 16:00u: To Rome with Love Zondag 9 december – aanv. 20:15u: Love Is All You Need Zondag 9 december aanvang 14:00 uur: Italy: Love it or Leave it Deze humoristische documentaire gooide hoge ogen bij het publiek en de jury van filmfestivals in Milaan en Brussel. Een fascinerende en vrolijke roadmovie over de magie die Italië nog steeds uitoefent op buitenlanders, o.a. George Cloony, maar op zijn eigen landgenoten is kwijtgeraakt. Samen beginnen Luca en Gustav, twee jonge Italianen, aan een emotionele reis door Italië in hun oude Fiat 500 om verder te kijken dan de clichés. Ze reizen van Milaan, Turijn, het Comomeer, Rome en Bari naar Sicilië en ontdekken wat er over is gebleven van de beroemde Italiaanse manier van leven. Onderweg worden ze geconfronteerd met een glorieus verleden, een wankelend heden en een onzekere

Ex James Bond, Pierce Brosnan en Trine Dyrholm in Love Is All You Need toekomst. Via anekdotes, historische architectuur, symbolische verhalen, gastronomie en vergezichten leren we Italië in al haar facetten kennen. Dan is het tijd de balans op te maken. Zondag 9 december aanvang 16:00 uur: To Rome with Love Regie en scenario: Woody Allen. De film bevat wederom een sterrencast: Jesse Eisenberg (The Social Network), Penélope Cruz (Vicky, Christina, Barcelona), Ellen Page (Juno), Alec Baldwin (The Departed) en Roberto Benigni (La vita è bella) spelen de hoofdrollen. Penélope Cruz won eerder al een Oscar voor haar rol in Allen's 'Vicky Cristina Barcelona' en is ditmaal te zien als de verleidelijke prostituee Anna. Zij belandt door een misverstand op de hotelkamer van een Italiaanse man, die naar Rome is gekomen

om zijn echtgenote voor te stellen aan zijn deftige familie. Anna ziet hem echter voor een klant aan, en als zijn familie hen samen aantreft probeert deze man zich uit de situatie te redden door te doen alsof deze wellustige dame zijn vrouw is. Maar of dat nou zo'n goed idee is?

Zondag 9 december aanvang 20:15 uur: Love Is All You Need Regie: Susanne Bier. Met: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Kim Bodnia, Paprika Steen, Sebastian Jessen. Romantische komedie van Oscarwinnaar Suzanne Bier over een Deense familie met aan het hoofd Pierce Brosnan. In het zonnige en pittoreske Italiaanse plaatsje Sorrento zal het feestelijke huwelijk plaatsvinden van een jong Deens stel. Niets lijkt een fantastische trouwdag in de weg te staan, totdat hun families arriveren. Denemarken heeft minder dan de helft van het aantal inwoners dat Nederland heeft, maar levert naast spannende tv-series (The Killing, Borgen) voortdurend filmische meesterwerken af, van de controversiële films van enfant terrible Lars von Trier tot de feelgoodmovies van Susanne Bier. Love is all you need is weer zo'n pareltje. In het zonnige en pittoreske Italiaanse plaatsje Sorrento zal het feestelijke huwelijk plaatsvinden van een jong Deens stel. Niets lijkt een fantastische trouwdag in de weg te staan, totdat hun families arriveren.

Publiekslieveling 'Detachment' met Adrien Brody in het Filmtheater

Entree € 6,50. Met korting € 5,50 (vriendenpas, 65+, studenten). Voorverkoopadressen: de boekhandels Anderland en Het Verboden Rijk te Oosterhout. Gratis reserveren thuis op uw computer, info@filmtheaterdebussel.nl Wordt verwacht: ITALIAANSE FILMZONDAG! Zondag 9 december, aanvang 14:00 uur: Italy: Love it or Leave it, Zondag 9 december, aanvang 16:00 uur: To Rome With Love, Zondag 9 december, aanvang 20:15 uur: Love Is All You Need, Woensdag 12 december - aanvang 14:00 en 16:15 uur: Mees Kees, Woensdag 12 december aanvang 20:15 uur: Beasts of the Southern Wild, Woensdag 19 december - aanvang 10:15 en 20:15 uur: De Marathon. Donderdag 27 december - aanvang 14:00 uur: Nono het zigzagkind, Donderdag 27 december - aanvang 20:15 uur: Wereld Vrede Film: Ceasar Must Die, Woensdag 9 januari 2013 – aanvang 20:15 uur – Jagten en daarna Amour. Adrien Brody droomde er vroeger van om zijn brood te kunnen verdienen als acteur. Nu behoort

Een briljante vertolking van Adrien Brody hij tot de top van Hollywood, heeft hij een Oscar op zak en kan hij kritisch zijn over welke films hij niet of wel doet. Tot die laatste categorie behoort Detachment, waarin hij een bevlogen leraar speelt. “De wereld zou er beter uitzien als mensen iets minder ongeduldig waren.” Adrien Brody speelt Henry Barthes, een gedesillusioneerde invaldocent die van school naar school trekt om tijdelijk afwezige leraren te vervangen. Het baantje bevalt hem omdat hij zich op deze manier nergens aan hoeft te binden, en ook geen diepere relaties met leerlingen of collega's hoeft aan te gaan.

Dit zijn namelijk zaken die voor Barthes te moeilijk en confronterend zijn, omdat hij in zijn leven te veel ellendige dingen heeft meegemaakt. Bij zijn nieuwste aanstelling ontstaan er echter binnen korte tijd een aantal relaties die zijn wereld op zijn kop zetten. Zo wordt een leerlinge verliefd op hem nadat hij haar verdedigt tegenover een aantal pestkoppen en geeft hij uit medelijden onderdak aan een jonge prostituee. De relaties bevestigen enerzijds zijn idee dat de wereld een door en door verrotte plek is, maar anderzijds maken ze ook gevoelens van genegenheid in hem los waarvan hij dacht dat hij ze niet meer bezat. - “Detachment zit stilistisch perfect in elkaar. Geen beeld is te veel en de film weet altijd het juiste tempo te behouden. De animaties die worden gebruikt zijn prachtig en de kleurcontrasten en montage zetten de sfeer voortreffelijk neer. Ook de acteurs doen het erg goed. Vooral hoofdrolspeler Adrien Brody en Sami Gayle, die prostituee Erica speelt, spelen hun rol bijna levensecht. Soms weet je inderdaad niet meer of je nu naar een fictiefilm of een documentaire zit te kijken.” (FilmTotaal) - “De nobele queeste van Barthes weet tot de laatste seconde te boeien. Dit is grotendeels te danken aan het sublieme spel van Adrien Brody, die met Detachment zijn beste rol aflevert sinds hij een Oscar ontving voor zijn memorabele getto-survivor The Pianist.” (Sp!ts)

Zangers gezocht voor Carmina Burana Het Zuid Nederlands Concertkoor (ZNCK) zoekt nog mannenstemmen voor uitvoering van de Carmina Burana in het voorjaar van 2013.

De concerten vinden plaats op 16 maart, 21 en 28 april en 18 mei.

De Carmina Burana, het meesterwerk van Carl Orff, zal vier keer worden uitgevoerd met o.a. het Eindhovense Harmo-

Zangers die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via de website www.znck.nl. Voor meer informatie: info@znck.nl

nieorkest Auletes, en het Arka Symfonieorkest uit Maastricht op verschillende locaties in Zuid Nederland.

Ook dit jaar hebben de leden van gymnastiekvereniging EOC weer enorm hun best gedaan om heel veel loten van de Grote Club Actie te verkopen. Mede hierdoor zijn er het hele jaar door allerlei gezellige activiteiten voor de leden. Eén van die activiteiten is de disco, die op zaterdag 24 november in 't Keldertje van de Pannehoef werd gehouden voor leden en hun vriend(innet)jes vanaf 8 jaar.

- “Heb de hele zondagmiddag in de bios met een dikke smile gezeten. Absoluut heerlijke feelgoodmovie met veel humor mooie opnamen van Rome, goed spel, leuke muziek.” (Film1)

Even hartverscheurend als hartverwarmend Een eerbetoon aan de leerkracht

Maandag 3 december – aanvang 20:15 uur – vertoont Filmtheater de Bussel de nieuwe film 'Detachment' van Tony Kaye (American History X). Met: Adrien Brody (Henry Barthes), Marcia Gay Harden (Carol Dearden), Christina Hendricks (Sarah Madison), James Caan (Charles Seaboldt), e.a. IMDb score van publiek van Detachment (7,7).'Adrian Brody delivers his finest performance since The Pianist (The Hollywood Reporter). “Even hartverscheurend als hartverwarmend. Een briljante vertolking van Adrien Brody. Een eerbetoon aan de leerkracht.” (De Morgen.be). WINNAAR DEAUVILLE FILMFESTIVAL.

Veel plezier bij disco voor EOC leden

Alicia, Meke en Devon proficiat! Er waren helaas niet zoveel kinderen als vorig jaar, maar de sfeer was er niet minder om. Voor alle leden die deze disco bezochten was er een disco ring om meteen in de stemming te komen. Het was dan ook een ge-

weldig gezicht, al die kleine disco ballen. Maar niet alleen de ringen maakten het een feest: alle kinderen waren in heuse feestkleding gekomen: veel glitter, mooie haren, echte tasjes, shawls en alles wat

er verder maar bij hoorde! Door de medewerkers van Jongeren Organisatie Pannehoef werden de drankjes verkocht, konden de kinderen hun snoepjes kopen en natuurlijk hun favoriete plaatje aanvragen! Ook zij maakte deze avond hierdoor een feest, bedankt! Maar er waren natuurlijk ook nog prijzen uit te reiken: Hoeveel loten waren er nu eigenlijk verkocht? En wie wist er de meeste te verkopen? Na een paar pogingen te raden hoeveel loten er verkocht waren, bleek het zelfs meer dan vorig jaar: 968 loten, waarvoor een enorm applaus voor alle lotenverkopers. De top 3 kreeg hiervoor nog een extraatje, als dank voor hun enorme inzet: 3e plaats Alicia van Herwijnen met 38 loten, 2e net 1 lot meer Devon van Ginneken en de TOPverkoper dit jaar was Meke van Gils met maar liefst 55 loten. Geweldig dames. En als je nu na het lezen van dit stukje ook zin hebt in zo'n geweldig feest: begin februari, de week voor carnaval komt er weer zo'n gezellige avond, dan in carnavalsstijl. Dus let op de uitnodigingsbrief. Tot dan!

Bingo in de Bunthoef

Op vrijdag 30 november kunt U weer terecht voor onze gezellige bingo Op vrijdag 30 november is de ruimte weer ingericht voor een gezellige bingo middag. Deze bingo is voor iedereen maar niet echt geschikt voor kleine kinderen. De wintertijd is in gegaan en dan is het weer tijd voor een gezellige middag met een bingo in de Bunthoef. Op de prijzentafel staan weer mooie prijzen die het bingo team voor U heeft uitgezocht. Prijzen m.b.t. hobby, warmte en gezelligheid. Dus voor ieder wat wil. We gaan er weer een gezellige middag van

maken. We draaien 8 rondes dus veel kan op het winnen van één van onze mooie prijzen. U kunt al vanaf 12.00 uur een plekje zoeken om deel te nemen aan onze bingo. De bingo start om 13.30 uur en de laatste ronde zal rond de klok van 15.30 uur zijn. Om 13.00 uur beginnen we met de verkoop van de planken.

Voor de mensen die met een deeltaxi komen bestel deze niet te vroeg terug want de bingo kan uitlopen en dan zou U de kans op het winnen van onze goedgevulde boodschappentas moeten missen. Wij heten U van harte welkom in de Bunthoef aan de Bloemenhof 2 in Oosterhout op vrijdag 30 november. Voor informatie kunt U bellen met 076-5223220 of kijk ook eens op onze website www.activiteitencentra@oosterhout.nl

Zing mee met Jeugdkoor St. Jan Na het succesvolle optreden tijdens de intocht van Sinterklaas in Oosterhout bereidt het Jeugdkoor St. Jan zich nu voor op het kerstfeest. Het koor zal op 16 december meedoen aan het kerstconcert in de St. Jan, samen met de Koninklijke Harmonie en het Gemengd Koor van de St. Jan. Op 24 december zingt het koor om 17.30 uur en om 19.00 uur in kerstvieringen in de basiliek speciaal voor kinderen (tussendoor wordt er samen gegeten). Het jeugdkoor wil kinderen van 8 tot ± 16 jaar die dat leuk vinden de gelegenheid geven om op

projectbasis met het koor mee te zingen. De repetities zijn op de vrijdagen 30 november, 7 en 14 december en op donderdag 20 december in

het Koetshuis naast de Pastorie op de Markt. Voor vragen en aanmeldingen mail naar huubleijten@kpnmail. nl

Intocht sint 2012

De Slotjes

Gezocht: koersballers Activiteitencentrum de Slotjes wil een nieuwe groep koersbal opstarten en zoekt enthousiaste, actieve mensen die dit graag (willen) beoefenen. Naast het actief bezig zijn bouwt u hier tevens mee aan uw eigen netwerk van sociale contacten. Koersbal wordt gespeeld op een groene, vilten mat van 8x2 meter. Het spel komt oorspronkelijk uit Engeland waar men het rekent tot een nationale sport met kampioenschappen. Indoorsbowls, zoals de Engelse vertaling is, wordt zowel buiten als binnen gespeeld. Het houdt een midden tussen bowling en jeu de boules. Wilt u eerst weten wat het inhoudt? In de activiteitencentra de Bunthoef en Dommelbergen wordt deze sport al met veel plezier beoefend. Kom eens kijken. Zie voor meer informatie: www.activiteitencentra-oosterhout.nl Voor aanmelden en meer informatie kunt u telefonisch terecht bij de sociaal cultureel werkers van Surplus Welzijn: Moniek Broos: 06-22568083 / Arno Talsma: 06-15366115. Graag tot ziens, u bent van harte welkom.

Tevens dragen wij zorg voor het leveren van een geselecteerd programma van diverse gereedschappen van hoogwaardige kwaliteit, die zeker voor u van toepassing zijn.

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf in het slijpen van industrieële gereedschappen. Slijpwerk wordt door ons www.roelenslijptechniek.nl met uiterste nauwkeurigheid, volgens Roelen Slijptechniek de geldende eisen en Ruiterspoor 8, 4911 BB Den Hout normen, geslepen en/of gerepareerd, (naast de molen) dat garandeert uiteindelijk een Tel.: 0162-432942 • Fax: 0162-432943 langere duurzaamheid. Openingstijden: Maandag: 13.00 - 17.30 uur Di. t/m vrij.: 8.00-12.00/13.00-17.30 uur Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

Wij verzorgen uw gereedschap voor de Kunststofndustrie Hout/bouw - Metaalverwerking - Papierverwerking - Textiel Coiffure - Horeca - Slagerij - Agrarische toepassingen - Tuin


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 19

Haring happen in groep 5 van o.b.s. Rubenshof Nieuw: samen eten in Strijen

Onder leiding van visboer Mark van Reenen (locatie Arkendonk) gingen alle leerlingen uit groep 5, op donderdag 22 november, als echte proefkonijnen aan de slag. De haringproefles startte met een leerzame film over de geschiedenis van de haringvangst, het haring kaken en vlaggetjesdag. Een Noorse haring ging rond, die trouwens niet echt leek op Harrie de Haring, de grappige mascotte uit de film! In het kader van hun smaakontwikkeling maakten de kinderen daarna kennis met drie verschillende haringhapjes, die door de kinderen zelf werden klaargemaakt. Komkommer, tomaatjes, appels en rode bietjes werden klein gesneden en aan een stukje haring geprikt. Iedere groep nam

een “ruighap”, een “snaphap” of een “harthap” voor zijn rekening. Na het kokkerellen kreeg iedereen een schaaltje met die drie verschillende hapjes voor zijn neus en kon het proeven beginnen. Op een proefblad konden ze hun smaken beschrijven, die varieerden van zout, zoet, pittig, fris tot zuur, en van “mmm, wat lekker”, tot “bah, wat vies” en vervolgens een run op de kraan, om met een glaasje water de smaak weg te spoelen! Inderdaad: smaken verschillen! Het plezier was er niet minder om en er werd heel serieus geproefd. Meningen over de haring werden bijgesteld, vooral de combinatie met een plakje rode biet scoorde hoog. Maar ook een haringhapje met komkommer, appel en tomaat en zelfs

Eet u vaak alleen? In Oosterhout is 45% van de bewoners in meer of mindere mate eenzaam. Dat blijkt uit onderzoeken van de gemeente en de werkgroep Aanpak Eenzaamheid. Bijna 1 op de 2 mensen heeft geen of weinig contact met anderen. Dat percentage ligt nog hoger boven de 65 jaar.

haring op een tortillachips viel best in de smaak. Het was een smaakvolle en leerzame middag. Ons smaakgeheugen is weer gegroeid! We weten nu dat “vies” niet bestaat en dat je kunt leren om dingen lekker te vinden. Alle kinderen en hun juffen van de twee groepen 5 van de Rubenshof bedanken Mark van Reenen voor zijn tijd en het leveren van al die heerlijke, gezonde haringhapjes. Zij zijn een smaakervaring rijker én... een echte Harrie de Haring-tattoo!

Er is een grote groep mensen die vaak alleen is. Veel van deze mensen zouden het leuk vinden om af en toe wat samen te doen. Samen te eten, te wandelen, te breien, de hond uit te laten of boodschappen te doen. En dat kan!! Mee-eters In Strijen zijn we op zoek naar

autotopper

Kia Sportage ‘07 €

8750,-

Roel: “Er is niets moeilijker als te zeggen wat je wilt worden. Zeker niet als je het gevoel hebt dat je nu voor de rest van je leven een keuze moet maken. Buiten de zeer selecte groep jongeren die al vanaf de geboorte weten wat ze willen worden (bijv. ik wil dokter worden), is het voor de grootste groep een ramp. Maar hoe dan je dat dan? Kiezen

is een proces dat de nodige aandacht vraagt. Het is goed voor zowel de ouders als de kinderen zelf om hierbij ondersteuning te vragen. Het komt niet aanwaaien. Laten we stil staan bij hoe ouders hun keuze destijds hebben gemaakt, wat ze wilden, maar vooral wat ze nu doen? Komt dat overeen met hun oorspronkelijke

keuze? Of kozen ze onbewust, met de onderbuik, voor de rode draad die hun leven beheerste. Daar gaan we het over hebben. Een beroepskeuzetest zou ook richting kunnen geven, maar dan is het gesprek achteraf wel het belangrijkste onderdeel. Als de jongere namelijk niet weet wat hij wil, kan hij ook niet aangeven wat hij wil. Als je het niet weet, vul je maar wat in! Kortom, een hoop gesprekstof voor deze avond. “Ik nodig zowel ouders als jongeren van harte uit om bij deze workshop hun licht op te steken. Zeker ook met het oog op de open dagen die in januari op vele scholen worden georganiseerd”.

Groep 8 leerlingen komen proefdraaien op Cambreur In de week van 19-23 november ontving het Junior College op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag een groot aantal leerlingen van groep 8 van de basisscholen uit de regio. Als bijna-brugklasser mochten ze een drietal lessen volgen om alvast eens te ervaren hoe het voelt om naar een school voor voortgezet onderwijs te gaan. En dat de lessen daar anders zijn dan op de basisschool, daarover kunnen zij nu meepraten. Een lesje wiskunde, een lesje Frans, een lesje levensbeschouwing, een lesje gym; ieder klasje had zijn eigen lesroostertje. Om kwart over één stonden de meeste leerlingen al vol spanning te wachten op het schoolplein. Voor de meesten was dit immers de eerste kennismaking met het Cambreur College. Aan het eind van de middag waren zowel de leerlingen als de docenten enthousiast. We hopen

natuurlijk dat de leerlingen op

woensdag 30 januari in groten getale de Open Dag komen bezoeken. Ze zijn samen met hun ouders van harte welkom van 15.00 tot 21.00 uur!

mensen die een keer in de week samen willen eten met een ander of met een kleine groepje. Het is toch gezelliger om te eten met 2, 3 of 4 personen. Zo kunt u elke week met elkaar afspreken bij iemand thuis. Wilt u één keer per week samen eten met iemand anders? Meld u dan bij Sociaal Wijkteam Strijen. Wij brengen u dan in contact met andere mensen die dat ook leuk vinden. U bepaalt zelf hoe groot

Basisschool de Touwbaan heeft aan de actie van ANWBlightwise meegedaan. Bovenbouwleerlingen van basisschool de Touwbaan doen op 20 en 22 november mee met de ANWB fietsverlichtingsactie Lightwise. In dit speciale programma voor basisscholen staat een veilige fietsverlichting voor leerlingen centraal. De Touwbaan vindt het belangrijk dat haar leerlingen met een veilig en goed verlichte fiets naar school gaan. Zeker nu de dagen korter worden. ANWB Lightwise bestaat uit een digitaal lespakket en een toolkit. Eerst bespreken de leerlingen in een speciale les

Op zaterdag 1 december van 9.30 - 15.00 uur organiseert de Computer Club Oosterhout een computerdag in De Pannehoef aan de Wilhelminalaan 57-59 te Oosterhout. Deze dag staat in het teken van de algemene informatie voor beginnende com-

putergebruikers, maar ook gevorderde gebruikers kunnen hier natuurlijk terecht. De CCO biedt een grote diversiteit aan mogelijkheden op computergebied, zoals een videogroep en een digitale fotoclub. Leden kunnen gebruik maken van de repara-

Kom daarom kijken op de clubdag van 1 december in de Pannehoef aan de Wilhelminalaan 5759 te Oosterhout om te ontdekken wat de CCO u kan bieden. Er is ook een stand met waar hardware kan worden aangeschaft Iedereen is van harte welkom, ook niet leden. Toegang is gratis. Voor meer informatie kijk eens op onze internetsite. www. computer-club-oosterhout.nl, of bel met het secretariaat 0162450877.

Zoldertejater zoekt decorruimte Bij Zoldertejater is het een drukte van belang. Binnen 4 maanden drie producties... dat is aanpoten! Voor de spelers, voor de kleding, de organisatie en zeker voor de decor bouwers. Als je dan ook nog eens uit de ruimte moet (voor de derde keer!), waar je de decors kunt bouwen en opslaan, dan is dat zuur! hoef. In de Mienushal mochten we zolang de decors opslaan'. tot een bepaalde datum. Daarna mochten we bij een particulier in zijn schuur bouwen, wat heeeeel

Op zaterdag 1 december 2012 organiseert Star Promotions de Pepernotenmarkt in winkelcentrum Arkendonk te Oosterhout. De braderie vindt plaats van 10:00 tot 17:00 uur.

de noodzaak van goede zichtbaarheid in het verkeer. Daarna controleren ze hun fietsen op 15 belangrijke punten. Dit doen ze met behulp van de Lightwise gereedschapskoffer met daarin alle benodigdheden voor een veilige en verlichte fiets. Zo gaan alle leerlingen van basisschool de Touwbaan met een goed verlichte en veilige fiets de winter in. In november organiseren maar liefst 500 basisscholen in het land ANWB Lightwise. Hiermee worden meer dan 125.000 fietsen gecontroleerd op veiligheid en zichtbaarheid.

Sociaal Wijkteam Strijen Bezoek ons op maandag of donderdag van 13 tot 16 uur in Accent Noord (Oudenhove 156) of bel ons op: 0619276107. U kunt ons ook mailen strijen@sociaalwijkteam.nl. Kijk op onze website voor meer informatie: www.sociaalwijkteam.nl

tieservice, hulp bij upgraden en assistentie voor installatie software. Op deze dag kunt u eindelijk al uw vragen stellen m.b.t. de (probleem) soft- hardware van uw PC. Geïnteresseerden krijgen uitleg van o.a. internet, e-mailen en diverse programma's. Tevens kunt u informatie krijgen over het lidmaatschap.

Pepernotenmarkt

ANWB-lightwise op basisschool De Touwbaan

het groepje mag zijn, hoe vaak u samen komt en op welk dagen.

Opendag Computerclub Oosterhout

Voor 1 april van dit jaar moesten we de Schervenheuvel aan de Zandheuvel noodgedwongen verlaten. We vonden een nieuwe repetitieruimte in de Pannen-

Een lesje gym

* apk * reparatie * Schade * banden

www.garagebedrijfgerardbraat.nl

Help, ik moet een beroep kiezen Roel Teirlinck heeft tot voor kort bij de gemeente Breda voortijdig schoolverlaters opgevangen. Ook heeft hij regelmatig jongeren uit Oosterhout geholpen bij het kiezen van de juiste scholing of het kiezen van werk. Roel zal op 13 december vanaf 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur, in Effent aan de Kruidenlaan 19, een workshop geven over het moeilijke onderwerp hoe je als jongere een beroep of opleiding kunt kiezen. De toegang is gratis. Iedereen is welkom.

* onderhoud * in/verkoop * airconditioning * financieringen * Verzekeringen

Met ongeveer 80 marktkramen beschikt de Pepernotenmarkt over een breed scala aan producten. Hierbij kunt u denken aan diverse kleding en modeaccessoires, sieraden, zonnebrillen, schoeisel en andere leder-

waren, cosmetica, huishoudelijke artikelen en schilderijen. Na het rond wandelen op de gezellige en veelzijdige Pepernotenmarkt heeft u vast trek gekregen. Ook hiervoor kunt u terecht op de braderie. Zo vindt

fijn was. Alleen deze schuur wordt gesloopt. Wie heeft er een bouwlocatie voor onze hardwerkende mannen? Het mag een schuur zijn of een loods. Als er elektriciteit is en mogelijk verwarming, zijn onze mannen helemaal blij! Stuur een email via info@zoldertejater.nl of bel: 0162-437793 (Dick Hessling, voorzitter).

u er kramen en wagens waar u verschillende etenswaren kunt verkrijgen zoals Surinaamse snacks, spekkoeken, stroopwafels, oliebollen en beenham. De Pepernotenmarkt is voor jong en oud een waar dagje uit. Zo kunnen de kinderen zich vermaken met o.a. eendjes vissen of een ritje maken op een pony. Daarnaast zal er ook een draaimolen aanwezig zijn. Tot slot zullen Sinterklaas en Zwarte Piet aanwezig zijn en zal de Pietenband een optreden geven.

Gezellige kerst- en hobbymiddag in activiteitencentrum Dommelbergen Heeft U al zin om in de kerstsfeer te komen? Deze gelegenheid is er op donderdagmiddag 6 december. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt U gezellig met anderen aan Uw eigen (kerst)hobby werken. Ook is er gelegenheid om een kerststukje of kerstkaarten te maken. Op 6 december, als de sint op terugreis is naar Spanje, hult het activiteitencentrum Arkendonk zich in kerstsferen. Coby Bakker organiseert dan een middag voor iedereen die het leuk vindt om met anderen aan ieders eigen hobby te werken of er voor te kiezen om een kerststukje of kerstkaarten te maken. Spullen zijn aanwezig. Aanmelden voor deze middag kan bij: Coby Bakker: 0622695271 of bij Arno Talsma: 06-15366115. De middag duurt van 14.00 -16.00 uur, adres: Activiteitencentrum Arkendonk,

Arkendonk 90, Oosterhout. Het

50% WINTERKORTING Gedurende de wintermaanden verlenen wij u 50% KORTING op uw tuinontwerp!

centrum is gelegen in W.C. Arkendonk. Algemeen telefoonnummer Surplus welzijn: 0765223220. Kijk ook eens op www. activiteitencentra-oosterhout.nl Tot ziens op 6 december. U bent van harte welkom.

Voor uw complete tuininrichting o.a.:

• eigentijds ontwerp • op maat advies t • complete aanleg • alle bestratingen Florissant Tuinen u info@florissanttuinen.nl www.florissanttuinen.nl Tel.: 0162-470091 Mob.: 06-52418109

Neem vrijblijvend contact op!

i

n


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 20

magaziJn

verKOOp dOnderdag 29, vriJdag 30 nOvember

en zaterdag 1 deCember 2012

beKende merKen

Kleine priJzen!

2 tOp e

ShirtS / truien / JaSSen

½ priJS geldt vOOr alle niet afgepriJSde tOpS

JaCK & JOneS/g-Star/pall mall dept/OnlY/garCia/verO mOda CarS/levi’S/ltb/edC/vinginO

heel veel artiKelen van 19,95* 29,95* 39,95* vOOr » van 39,95* 49,95* 59,95* vOOr » van 59,95* 69,95* 79,95* vOOr »

10,15,25,-

+ vele andere aanbiedingen

Op = Op *voorbeeldprijzen

iedere vriJdagavOnd KOOpavOnd

extra KOOpavOnd Op dOnderdag 29 nOvember

big l Sprang-Capelle | JOin faShiOn | WWW.bigl.nl KerKStraat 102, Sprang-Capelle | maandag t/m zaterdag | tel: 0416 540440

Voordeel bij de

Voordeel bij de

Natur Compagnie mix voor soep

Alle varianten Per pakje 2.99

Alle varianten Per zakje 1.49-1.59

2e

2+1

HALVE PRIJS Pompoen

Texelster GRATIS! aardappels Nederland Vivani Zak 2 kilo chocoladereep

Nederland per kilo LunaeTerra groente2.79 en vruchtenconserven

0.99

1.79

3.99 Alle varianten 100 gram 1.59-2.29

2 voor Beltane maaltijd kruidenmix

2.98

Diverse varianten 17-31 gram Ekoland jam 1.79 Alle varianten gratis! 250 gram 1.99-2.29

2+1

Ekoland zuidvruchten

2+1

Diverse varianten 100 gram-1 kilo GRATIS! 2.19-9.50

20%

Natufood korting! zelfzorgproducten Alle variantenkoffie LunaeTerra

0.99-16.55 Arabica bonen of snelfilter 250 gram 3.99 KORTING!

20%

LunaeTerra zilvervliesrijst of speltpasta

Yogi Tea thee

Alle varianten 180-700 gram 1.09-1.99

25% De Rit koekjes

KORTING! Chocolate cookies, fourrés of torentjes 150-225 gram Ycaro wij n 2.99 Alle varianten gratis! 750 ml 7.11

2+1

Ekoland diksap voordeelfles

5.99

Diverse varianten 700-750 ml 5.99-6.99

25%

Vraag in dekorting! winkel naar ons sinterklaasLunaeTerra groenteconserven assortiment! Diverse varianten 180-680 gram 1.09-1.99

25% korting! LunaeTerra

Dezevarianten aanbiedingen zijn geldig van 19 vruchtensap november t/m 2 december 2012. Diverse Zetfouten, prij swij zigingen en uitverkochte voorbehouden. 400-500 gram Diverseartikelen varianten prijzen zijliter n adviesprijzen. 1.99-3.29 De in de advertentie genoemde700 ml-1 2.19-3.09

Keiweg 7 4901 JD Oosterhout T 0162-453223 F 0162-434738 www.broedersgezondheidswinkel.nl Deze 2012. Dezeaanbiedingen aanbiedingenzijn zijngeldig geldig van van 19 24 november september t/m t/m27december oktober 2012. Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden. Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden. De in de advertentie genoemde prijzen zijn adviesprijzen. De in de advertentie genoemde prijzen zijn adviesprijzen.

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

BIEF GOURMET > VLEES NAAR KEUZE > GEBRUIK BAKPLAAT (VANAF 15 PERS.)

KIPFILET blank of gemarineerd ½KG 2.75

SPEKLAPJES

98 1. 98 2.

½KG

RUNDERGEHAKT ½KG RIBKARBONADE ½KG MAGERE RUNDERLAPPEN ½KG inute

SPARERIBS ½KG 2.50 VARKENSFILET msteaks 100ST. 22.0ST. 15 50

32.50

½KG 3.50

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL

250GR P.P.

3.25

BIEF GOURMET COMPLEET

> VLEES NAAR KEUZE > HUZAREN- EN RAUWKOSTSALADE > FRUITSALADE EN BAKGROENTEN > SATÉ-, KNOFLOOK-, ZIGEUNEREN COCKTAILSAUS > STOKBROOD EN KRUIDENBOTER >GEBRUIK BAKPLAAT (VANAF 15 PERS.)

350GR P.P.

8.95

BIEF GOURMET ALL-IN

> VLEES NAAR KEUZE > ALS COMPLEET PAKKET > EXTRA RAUWKOST > GRATIS BEZORGD (VANAF 15 PERS.) > INCL. BORDEN EN BESTEK > WIJ DOEN DE AFWAS > GEBRUIK BAKPLAAT (VANAF 15 PERS.)

350GR P.P.

11.80

48


Graag tot ziens in onze Keurslagerij!

Team van Keurslagerij Frank van Gils

WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

De Landmacht was een dag te gast op het Scorpio terrein Een verbindingseenheid gebruikt de atletiekbaan als tijdelijke basis. Dat Scorpio zijn maatschappelijke taak breed oppakt blijkt wel uit het feit dat zij als enige sportvereniging van de Waranda clubs positief reageerde op een verzoek van de Landmacht om een hele dag en nacht op ons terrein te mogen bivakkeren met een verbindingseenheid van

circa 8 man als onderdeel van een grootschalige legeroefening. De atletiekbaan heeft de ruimte beschikbaar en het krachthonk bleek uitermate geschikt als toiletunit en slaapplaats voor deze eenheid. Dus op dinsdag 21 november stonden 's ochtend op 7.00 uur

(Foto: Arno van der Pas)

een vrachtwagen met aanhanger en twee jeeps voor het hek. Na enig manoeuvreren stonden de wagens naast de baan en werden in recordtijd klaar gemaakt voor hun taak, het testen en verzorgen van de verbindingen. Vooraf was al aangegeven dat bezoek van de jeugd geen probleem was en zelfs aangemoedigd werd. Helaas was net die avond de training van de jeugd verplaats in verband met de Sinterklaas viering de dag erop. Maar een enkele liefhebber werd uitgebreid rondgeleid. Voor de hardlopers was het bij de avondtraining wel even wennen om langs de gecamoufleerde wagens en gewapende militairen te lopen, een enkele enthousiaste loper nodigde de militairen uit om een paar rondjes mee te lopen, maar dat werd helaas afgeslagen. De volgende ochtend vroeg vertrok de eenheid weer naar Raamsdonksveer om daar nog een dag de legeroefening te begeleiden.

Begeleidt u een dierbare met dementie? Dan willen wij graag met u in gesprek over de voorzieningen en de begeleiding die u voor uw dierbare ontvangt. Ook wanneer uw dierbare is opgenomen in het verpleeg- of verzorgingscentrum kunt u meedoen aan dit gesprek. Op 13 december 2012 zal de bijeenkomst plaatsvinden met mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers in Oosterhout. Het gesprek vindt plaats van 10 tot 12 uur in Activiteitencentrum Slotjes, Slotjesveld 15. Het zorginnovatiebureau DAZ gaat in opdracht van de gemeente Oosterhout onderzoek doen naar het voorzieningen- en begeleidingsaanbod voor mensen met dementie en hun naasten en naar de wensen op dit gebied.

Dit onderzoek, de Quickscan Dementie, is door bureau DAZ ontwikkeld in samenwerking met Stichting Alzheimer Nederland. Het aantal mensen met dementie zal in Oosterhout de komende

jaren fors toenemen. Met uw ervaringen en wensen kan DAZ de gemeente adviezen geven om de begeleiding, zorg en ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren voor de mens met dementie en hun omgeving. De bijeenkomst staat onder leiding van Lidwien Kroon van zorginnovatie bureau DAZ.

Dieren Centrale Nederland GEVONDEN - Reu, terriër x, wit, Zuiderbeemd Oosterhout - Poes, zwart, met witte aftekeningen, Rijksweg A 59 Den Hout - Kater, cypers met witte aftekeningen, Zuiderhout Oosterhout Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

keurslagerij Openingsfestiviteiten

Frank van Gils Vanaf donderdag 27 oktober vieren we feest. U profiteert dan van: • Extra voordelige aanbiedingen GEZELLiG saMEN EtEN MEt PaKJEsaVOND! week ( 6 t/m 11uwaug. ) •volgende Diverse smakelijke proeverijen Wij verzorgen voor u volledig naar wensen • Een waardebon voor elke klant! tegen inlevering van deze advertentie super smakelijke (te besteden bij uw volgende aankoop)

GOURMET-stuk & FONDUE-SCHOTELS! Gratis GriLLWOrst Gelieve tijdig te bestellen.

F

HOOM spreekuur in de Bunthoef HOOM (informele zorg) houdt wekelijks spreekuur in activiteitencentrum De Bunthoef. Iedereen met vragen rondom een ziekte of beperking is op de spreekuren van harte welkom. Voor wie HOOM biedt inloop voor mensen met vragen over ziekte of zorg. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor steun, informatie en advies. HOOM krijgt regelmatig vragen van cliënten, zoals: - Waar kan ik terecht wanneer de

zorg mij te veel wordt? - Hoe kan ik omgaan met gedragsverandering van mijn partner met NAH of dementie? - Kan ik mij aanmelden als buddy of maatje bij HOOM? - Kom ik in aanmerking voor een vrijwilliger die mij ondersteunt? - Wie kan ons ondersteunen met

(Foto: Juan Khakaf / Theek5 Oosterhout)

Wanneer HOOM is aanwezig in De Bunthoef op donderdagochtend tussen 09:00uur en 11:00uur. Vragen? Bel Leonie Willemse, consulent HOOM 06-12054940.

Unique Rebels behaalde 2e plaats ganisatie in dat ze het kei hard verdienen!”. Niet alleen Unique Rebels heeft ontzettend goed gepresteerd. Demolition Crew (onder 10 jaar) werd 4e, ODC (onder 14 jaar) werd 4e, Chelsea 10 jaar (solo onder 14 jaar) werd van de 20 solisten, als jongste deelnemer 22 en Urban FreakZ (duo onder 14 jaar) werd 1e.

Unique Rebels 2e

Afgelopen weekend mochten alle wedstrijdgroepen, soliste en duo, zich weer bewijzen tijdens een wedstrijd in Venray. Een heel eind rijden, maar dat is zeker niet voor niets geweest. Unique Rebels, bestaat inmiddels ruim 2 jaar, maar de meiden dansen al jarenlang samen. Iedere week wordt er minimaal 2 tot soms wel 8uur lang getraind voor de wedstrijden. En dit weekend werden zij beloond voor al het harde werken, een 2e plaats behaald in de categorie

Ruim 100 bezoekers circusvoorstelling in Arkendonk Oosterhout in Beweging heeft in samenwerking met stichting centrum voor Circuskunst een geslaagde activiteitenreeks 'Circus' gegeven aan de groepen 3-4-5. In de wijk Noord en Zuid hebben er ruim 90 kinderen gedurende 5 weken meegedaan aan de naschoolse activiteit circus. Tijdens de lessen hebben kinderen ervaring opgedaan met verschillende onderdelen/materialen waar echte circusartiesten zich ook mee bezig houden zoals; Jongleren, ballopen, koorddansen, eenwiel-fietsen, acrobatiek, Chinese bordjes en diabolo. Tijdens de circusvoorstelling die gegeven is tijdens de laatste les kwamen er in Ar-

de zorg voor moeder tijdens de vakantieperiode? - Hoe komen wij als kinderen op één lijn in de zorg voor vader? - Wie helpt ons waken voor ons familielid in de terminale fase?

EigenWijZe dansers in de top 4 van Nederland

Wilt u meepraten dan kunt u zich aanmelden bij Lidwien Kroon van zorginnovatie bureau DAZ per email: lidwien@anderszorgen.nl of telefoon: 06 1664 7701.

Kopiëren, knippen, plakken, nieuwe mappen maken, versturen per e-mail en noem maar op. Probeer het maar en lukt het niet meteen? Dan ben u welkom op het spreekuur van WebStek in de bibliotheekvestiging van in Oosterhout. WebStek is een initiatief van Theek5 en wordt gerund door vrijwilligers. Het is een inlooppunt waar bezoekers van alle leeftijden terecht kunnen met digitale vragen. WebStek is open iedere vrijdagmiddag in de bibliotheekvestiging te Oosterhout van 14.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis. De themabijeenkomsten, die maandelijks terug te vinden in verschillende aankondigingen, starten telkens om 14.00 uur en duren ca. een uur. Website: www.theek5.nl

G

Frank rank van van Gils, ilskeurslager , keurslager Akendonk 64, Arkendonk 64,Oosterhout Oosterhout Tel.0162-795 0162-795 167 167 Tel. www.frankvangils.keurslager.nl www.frankvangils.keurslager.nl

Iedere vrijdagmiddag spreekuur WebStek Theek5 Het beheren van bestanden zoals foto's en documenten wordt een fluitje van een cent als de rechtermuisknop wordt gebruikt.

PAGINA 21

kendonk ruim 100 bezoekers kijken (zie foto). Nieuwe activiteiten: Vanaf dinsdag 4 december staan de nieuwe activiteiten weer op de website. In de kerstvakantie staat er voor de groepen 5 t/m 8 op donderdag 27 december 2012 een spectaculaire spooktocht gepland en op donderdag 3 januari 2013 het jaarlijks georganiseerde en geslaagde streethockeytoernooi. Na de kerstvakantie staan er weer nieuwe naschoolse sport- en cultuuractiviteiten gepland in diverse wijken van Oosterhout. Inschrijven kan vanaf 4 december, 16.00 uur.

intermediate onder 18 jaar. Een trotse trainster vertelt: “Iedere maand dansen de meiden een wedstrijd, en iedere maand denk ik, nu gaan ze in de prijzen vallen. Niet perse, omdat het mijn meiden zijn, maar omdat ze gewoon goed zijn. Ze verdienen het. Eindelijk, ziet nu ook de or-

Urban FreakZ 1e

Chelsea 2e

Lege flessen? Help er dieren mee! Dierenbescherming West- en Midden-Brabant is in Oosterhout van start gegaan met een statiegeldactie. In verschillende supermarkten zal enkele weken een statiegeldzuil staan waarin statiegeldbonnetjes gestopt kunnen worden. De opbrengst van de actie komt geheel ten goede aan de dieren in deze regio! Bij JUMBO Arkendonk, JUMBO Nieuwe Bouwlingstraat en EMTÉ Markant staan op dit moment statiegeldzuilen. Dus heeft u statiegeldflessen? Lever ze dan vanaf nu in bij de genoemde supermarkten in Oosterhout en doneer uw bonnetje aan de Dierenbescherming! Advertentie Game ”NIEUW”_Opmaak 1 19-11-12 11:24 Pagina 1

NIEUW !!! NIEUW !!! Inschrijven Grote Optocht NIET tijdens opendag Mienushal

Inschrijving Grote Optocht Kaaiendonk op 5 januari

KAAIENDONK – Het carnavalsseizoen is weer begonnen en veel mensen zijn weer bezig een leuk idee uit te werken of een prachtige creatie te maken voor de grote optocht met carnaval op zondag 10 februari 2013. Dit jaar is de inschrijving niet tijdens de opendag van de Mienus hal maar op zaterdag 5 januari 2013 tijdens de presentatie van 't 17e Ceedeeke, in Café 't Zonneke. U bent welkom vanaf 20.11 uur. De inschrijving kan ook via

de site van www.smulnarren. nl. Let op, het digitale formulier moet vóór donderdag 3 januari 2013 verstuurd zijn. Of u kunt het analoge formulier per post insturen vóór maandag 31 december 2012.

Gietvloeren introductiedagen 8 & 9 december demo’s applicatie gietvloeren

GAME KUNSTSTOFVLOEREN De Hak 16h 5107 RG Dongen wij zorgen ook voor een hapje en een drankje

U bent van harte welkom!


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 22

R E B M E c E D 1 G A ZATERD

t k r a m n e t o n r Pepe Winkelcentrum Arkendonk Volop gezelligheid en activiteit 00 00 uur . 17 t to . 10 van

Optreden van zwarte Pieten-band Sinterklaas & Pieten delen snoepgoed uit! 80 mArktkrAmen • Kleding • Mode-accessoires • Schoeisel/ Lederwaren • Sieraden • Cadeau-artikelen • Huishoudelijke artikelen • Schilderijen • Cosmetica • Multimedia • Boeken

• etc. etc. ...

GRATIS PARKEREN! kijk OOk OP www.ArkendOnk.nl

Voor de kleintjes onder ons is er volop leuk speelvermaak, o.a.: - eendjes vissen - pony rijden - draaimolen Alvast veel plezier gewenst!


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 23

Oosterhout

Katern2

Weekblad

Doodgeboren kindje eindelijk ten grave gedragen

Outflow gaat dicht (foto: Wim Vermeeren)

dus de activiteiten die voor scholieren onder schooltijd in Outflow ondernomen zouden kunnen worden namen af. Het ROC dat met de nodige aanpassingen mooi allerlei mediatechnische vorming in Outflow zou kunnen geven, trok zich terug.

Onberekenbare factor

Na een langdurig, geduldig gedragen lijden gaan de stekkers eruit. Eerst heette het Toonzaal en dat was het kindje van Jan Schellekens. Toen ging het Outflow heten, adopteerde Jan-Hein Sloesen en de gemeente het. Vanaf dat moment was het eigenlijk een doodgeboren kindje dat met allerlei lapmiddelen een vegetatief leven leidde. Natuurlijk waren er verwoede pogingen van o.a. de gemeentelijke combifunctionarissen en het studentenbedrijf Flash van het Florijncollege om het wicht in leven te houden. Maar het is op. Het college van B & W zal de raad voorstellen om per 1 juli 2013 de deur van jongerencentrum in het slot te gooien. ‘Ik baal van dit gesprek,’ begon Wethouder Carla Bode de persconferentie waarin ze meedeelde dat het college de raad zal voorleggen om Cultural Hangout Outflow te sluiten. (Ach God, denk je dan, nog in het Engels ook. Zeker vanwege het internationale karakter en er komt al niemand uit Oosterhout.) Eigenlijk komt de mededeling voor niemand als een verrassing. Kijk naar de historie van Outflow sinds 2005 en je ziet dat er met de beste wil van de we-

reld geen memorabele canon van te maken valt. Incidentele gebeurtenissen zoals onlangs nog de talentenband konden het centrum toch niet levensvatbaar maken. Ondersteund door muzikanten die hun sporen allang verdiend hebben in de muziekwereld, stonden twaalf sterren op het podium te stralen en te genieten. Maar het was allemaal niet voldoende. Een duidelijk beleid ontbrak. Dat kun je ook niet verwachten van studenten die bij jaarlijkse toer-

beurt zonder deugdelijk toezicht de tent mochten runnen en waar dus ook weinig bestuurlijke ervaring van te verwachten viel. Laat staan een substantieel en consistent beleid.

Misschien was de finale doodsteek wel de doelgroep zelf. ‘De jongeren zijn een onberekenbare factor,’ verklaarde Bode. ‘Wat ze vandaag leuk vinden, boeit ze morgen niet. Het was bedoeld als een cultureel platform voor jongeren, maar niet een gelegenheid die je kon huren om feesten te geven.’ Dat laatste gebeurde wel, maar strookte niet met de oorspronkelijke doelstelling. ‘We gaan geen voorzieningen in stand houden waar geen behoefte aan is. De tijden zijn veranderd. Jongeren zoeken hun eigen ontmoetingsplaatsen, maar dat kan ook virtueel. Via websites, facebook, Twitter, WhatsApp. Noem maar op.’ Voor een aantal activiteiten kunnen de jongeren ook terecht in het Huis voor Amateurs, waar voorlopig het bordje ‘vol’ nog niet uit de kast gehaald hoeft te worden.

Morfinestoten

Dakloze omroepen

Zo kon het gebeuren dat een instantie de hangout voor twee dagen huurde, maar toen ze er aankwamen bleek er een nieuwe ‘directie’ te zitten die van niks wist. Bode: ‘Eigenlijk zou er een professionele aanstuurder moeten zijn, maar daar is geen geld voor.’ De financiën vormden de eerste morfinestoot, palliatieve sedatie heet dat. Zo’n 250.000 euro was er jaarlijks al mee gemoeid en het dubbele zou nodig zijn om er nog wat van te maken. De afnemende belangstelling van de scholen was de volgende dodende spuit. Het onderwijs is bij bezuinigingen al jaren het kind van de rekening

De ORTS had al een oogje op het gebouw laten vallen, maar dan zijn er weer de nodige aanpassingen nodig, want met die Outflowwandjes kun je geen radiouitzending maken met een band als buurman. Bovendien is de omroep te weinig gelieerd aan jongeren. De ROZO zal er ook uitmoeten. Tenslotte moest het een jongerenruimte blijven. De gemeente voelt zich niet geroepen om op zoek te gaan naar onderdak voorde beide media. ‘Daar moeten ze zelf voor zorgen!’ En nu gaat Outflow de ‘markt’ op. Zou het wat voor dakloze B.O.C.Ken zijn?  HvdP

Koffiehuis Kaneel introduceert “Casual X-mas” Geen zin in 5 gangen maar wel gezellig borrelen met lekkere hapjes? U bent welkom op 26 december tussen 14:00 tot 24:00 uur Heuvel 25, Oosterhout, 0162-438754 www.kaneel-oosterhout.nl Reservering aanbevolen indien zitplaats gewenst is.

Wegens succes verwijderd Rij je over de Markt zie je dit. Stratenmakers die het beweegbare podium aan het fixeren zijn. Beetje logisch is het ook wel, want het ding is in een jaar of zes één keer gebruikt. Maar met een paar kratten en wat planken kan het ook.

De donkere dagen... Wat was het ook alweer? Moesten wij niet de mooiste en allerbeste binnenstad van Nederland en het hele westelijk halfrond krijgen? Oh, en wordt het geen sinterklaas en kerstmis dan? En waar is dan die feestverlichting? Of was de mijter van de Sint zo hoog dat ie er daarvoor weer vanaf is gehaald? Of is de carnavalsoptocht al voorbij zonder dat wij het wisten? Of geven die fraaie lampjes bij Van Leijsen en de Avri al zoveel licht dat we daar ook al van mee willen profiteren, gratis. Foei!

Nieuwbouwprojecten verdienen een speciale hypotheekaanbieding. Dat is het idee. Speciaal voor nieuwbouwwoningen heeft Rabobank Amerstreek een hypotheekarrangement*. Naast een korting op het reguliere rentetarief, hanteren we een offertetermijn van één jaar. U betaalt hiervoor geen provisie, maar in plaats daarvan wordt de rente (de offerterente of indien lager de actuele rente) na drie maanden vastgezet.

(foto: Wim Vermeeren)

e

52,per gram

fijn goud basis bij inruil

Nieuw iN oosterhout!

Informeer nu naar ons nieuwbouw hypotheekarrangement*

hooGste iNKooP ouD GouD eN ZiLVer

DireCt CoNtANt GeLD!

sAPPhire JuweLier

De Wijnsteker 1 - Oosterhout - Tel.: 0162 466 799

Rabobank. Een bank met ideeën.

feestlocatie? www.minneboo.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Bel (0162) 588 100 voor een afspraak met een van onze financieel adviseurs.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 24

Te huur: minikraan

voor het uitgraven van uw tuin. Levering van ophoogzand en alle splitsoorten. Bel 06-51581685 - Toon Mekes

Van GILS InStaLLatIe a Geertruidenberg n G Gas - Verwarming Noordenbos 37 I Installatiewerken 0162-516220 L Loodgieterswerken 06-21865005 S Service Voor aanbiedingen: http://vangils-installatie.jouwweb.nl

super vlooienmarkt zondag 2 deceMBeR Loon op Zand, De Wetering Weteringplein 1 Open: 09.00-16.30 uur. Inl. 0416-530502 WWW.deeveneMentenlijn.nl

KUNSTSTOF/ALUMINIUM kozijnen, ramen en deuren 10 jaar volledige garantie en optimale service tegen scherpe prijzen.

Zin om er even een dagje tussen uit te gaan? Kijk voor voordelige dagtrips op www.kmttours.nl Ook touringcarverhuur voor uw groepsvervoer!

5X28

L. Mesch - Sprang-Capelle Tel. 0416-280411 Kijk ook op: www.meschkozijnen.nl

www.goudinkoopbus.nl

TO

P! Wij staan twee dagen ts plaa op de parkeer van Oosterhout

Damweg 7 -

Oosterhout -

jk.nl

December 12:00-17:00 uur locatie: Damweg 7 Tuincentrum Groenrijk

1852

5

G

KOOPZONDAG OOSTERHOUT

Tel. 0162 - 45

www.groenri

2

DA

W oe

ns da g

December 10:00-1600 uur locatie: Damweg 7 Tuincentrum Groenrijk

OOSTERHOUT

LET OP: ExTra kOOPzOndag De goudinkoopbus is eigendom van “Van Moorsel Juweliers”gevestigd in Oud-Beijerland. Door de jarenlange ervaring in onze juwelierszaak weten we waar het om gaat in de goudbranche. U krijgt een vrijblijvende vakkundige taxatie en de beste prijs. Met de hoge goudprijs is het juist nu interessant om uw goud te verkopen,

g da ns

LE

ZO N

Di

4

Decembe r

Centrum Oosterho naast de ut kerk 10:00-1 600 uur

OOSTERH

OUT

Let op: z

aterdag 1 decem géén in ber koopdag !!

van moorsel juwelier

goudsmid

Maar dan wel aan een vertrouwd adres. En dat is de goudinkoopbus. www.goudinkoopbus.nl


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

rt SpoSport

PAGINA 25

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

SCO/TOFS E6 kampioen van de laatste minuten van de wedstrijd. 2-2 was voldoende voor het kampioenschap, maar de jongens sloten af in stijl. In de allerlaatste minuut scoorden SCO nog de 2-3. En zo bleven ze ongeslagen in de competitie. Alleen Madese Boys wist een gelijkspel af te dwingen; alle andere wedstrijden zijn gewonnen.

Zaterdag 24 november hebben de jongens van de E6 het najaarskampioenschap binnen gehaald. In een direct duel tegen de nummer 2 in de poule, ONI E2 uit 'sGravenmoer, wist de SCO/TOFS E6 de laatste punten te halen om als enige kampioen te worden, en geen gedeeld kampioenschap toe te staan. In de uitwedstrijd

bij ONI kwam SCO op 2-0 achterstand. Deze stand bleef lang staan. Pas in de 15e minuut in de 2e helft wist SCO de aansluitingstreffer te maken. Het leek of de tijd te kort zou zijn, want de gelijkmaker viel pas in een

En dat vroeg om een feestje. De jongens kregen allemaal een mooie beker(gesponsord door de ouders) en een frietje, drinken en een oorkonde van SCO. En een bedrijf waar 1 van de mama's werkt zorgde ook nog voor een zoetige verrassing. Stijn, Jermal, Tom, Maxim, Tymo, Sam, Wouter en Jort en Joe super gedaan! Gefeliciteerd met jullie kampioenschap. En niet te vergeten ook de trainers Koen, Stef en Johan super goed gedaan.

Thuiswedstrijd SCO-TOFS F2 dramatisch slecht Afgelopen zaterdag was het weer zo ver de derby tegen stadsgenoot vv Oosterhout F1. We wisten dat het heel moeilijk zou gaan worden om tegen hun de 3 punten te kunnen pakken.Oosterhout F1 staat bovenaan en ze hadden tot nu toe nog geen een wedstrijd verloren. En daar wilde onze jongens verandering in maken. Ons team was niet compleet. Er waren 2 zieken dus dat betekende dat we maar 7 spelertjes hadden dus geen wissels. We gingen goed van start. De eerste minuten waren voor SCO-tofs F2. Maar er waren geen/weinig kansen om dicht bij het goal te komen. Ineens sloeg het om en Oosterhout F1 had de overhand op SCO-tofs

F2. Door het slechte verdedigen werd het al snel 0-2. Ook de opbouw bij SCO-tofs F2 ging vaak niet goed waardoor er veel bal verlies was. Stand bij rust was dan ook 0-4 voor Oosterhout F1. De tweede helft was niks beter. Door geen wissels te hebben zag je dat de jongens vermoeid raakten. Het tempo ging achter-

uit, de ballen kwamen niet meer aan. Uiteindelijk uitslag was dan ook 0-8 voor Oosterhout F1. Het is maar goed dat SCO-tofs F2 een goede keeper heeft, want die heeft er nog genoeg uitgehouden. Geen een speler was in vorm (buiten de keeper) wat erg jammer was. Met nog 2 wedstrijden te gaan kunnen we nog 6 punten behalen en daar gaan we voor. Er zal nog hard getraind moeten worden op bepaalde punten maar heb er alle vertrouwen in dat dat wel goed komt!

Volière Vrienden Oosterhout

60 Jarig jubileum groots gevierd

v.l.n.r. Mari Boers, Nick Koevoets en Cees van Oosterhout

Het was 14 november 1952 dat de Oosterhoutse Kanarie en Exotenvogel vereniging “Volière Vrienden” werd opgericht. Nu 60 jaar later viert de vereniging zijn 60 jarig jubileum in het MEK aan de Veerseweg te Oosterhout. Rondom het jubileum is eerst een vogeltentoonstelling georganiseerd die voor het publiek te bezoeken was op 10 en 11 november. Velen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Daarna hebben de leden tijdens een gezellige bijeenkomst op 16 november nagepraat over de vele jaren dat de vereniging bestaat. Diverse verhalen uit het verleden deden dan ook de ronde. Tijdens deze bijeenkomst was tevens een afvaardiging van het bestuur van het MEK aanwezig. Dit werd door de vereniging bijzonder op prijs gesteld. Dat de vereniging 60 jaar bestond was ook bij het bestuur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) bekend en stuurde dan ook een afgevaardigde naar de tentoonstelling.

De secretaris van de NBvV, de heer Ton Koenen, was onder de indruk van de tentoonstellingsruimte alsmede de aanwezige kwaliteit van de vogels. Hij was

in het bijzonder positief over het feit dat de tentoonstelling was onder gebracht in de Milieu Educatie en Kinderboerderij (MEK). Tevens werd de tentoonstelling bezocht door de heer Cees van Oosterhout, voorzitter van het district West Brabant, welke op deze manier zijn felicitaties overbracht. De grote winnaar van de tentoonstelling was R.Boers, die met een Catharinaparkiet het Bondskruis behaalde. Het Bondskruis is de belangrijkste prijs die behaald kan worden op een vogeltentoonstelling. Daarnaast werden een of meerdere kampioenstitels behaald door: E.Ligtvoet, A.Kivits, J.C.Brons, J.Huijgens, B. van Orsouw, R,Brons (Jeugd), D.Vos, A.Verkooijen, P.Sips, A.J.N.Kivits, A.Heijne, J.van Haperen, M.van Halderen (Jeugd), J.Vuijk-Noorland, H.Wagemakers, M.Boers, A.van Baal, C.Koevoets, J.Evers, R.Boers en J.Siemons.

De tentoonstellingszaal

Wederom knappe zege SCO/TOFS B4

Meisjes E.O.C. succesvol in Denemarken

Voor een aantal voetbalteams zijn er nog wedstrijden te spelen, zoals voor de beker of een inhaal wedstrijd, voor SCO/TOFS B4 is de winterstop begonnen. Na 11 wedstrijden staan zij nu op plaats 4, verdiend.

Voor een aantal turnsters van EOC is het nieuwe seizoen op een mooie manier van start gegaan: zij mochten deelnemen aan de JYSK-Open in Denemarken. Naast de 7 turnsters reisden een trainster, een jurylid en een aantal ouders voor een drukbezet weekend af naar het hoge noorden in Jutland. Na een voorspoedige heenreis werd er al op vrijdagavond een lichte training afgewerkt, zodat de turnsters aan de vreemde toestellen konden wennen.

Een mooi en vooral een sportief najaars seizoen wat betreft het voetbal. De groep van SCO /TOFS B4 deed aardig mee in de top, 2 teams waren net een maatje te groot en dat waren Waspik en Desk. Ze waren fysiek te sterk . De topper was wel de thuis wedstrijd tegen rivaal TSC wat een match was dat iedereen keek hier naar uit, nipt gewonnen met 3 - 2. De laatste wedstrijd voor de winterstop was thuis tegen RIJEN B4. Het weer was triest, mist en regen en een slecht veld, maar wat wil je in de tijd van het jaar. SCO heeft deze wedstrijd gewonnen met 3-1 maar zij lieten niet hun beste spel zien. Doelpunten van Jeremy, Bas B en Maarten, en laatst genoemde heeft ook de meeste treffers op

zijn naam staan, 15 stuks. Nu even rust misschien nog een vriendschappelijke wedstrijd maar daar blijft het dan ook bij.

SCO/TOFS B4

Zure appel voor SCO Tofs F1 Na de winst van vorige week, stond het SCO Tofs F1 als eerste gekwalificeerd in de poule. Er volgde een spannende wedstrijd om deze plaats te kunnen behouden. We gingen van start op een mistig veld in Breda, verlichting aan om te zien welke kant de bal op geschoten moest worden. Al snel viel het 1e doelpunt voor WDS 19. SCO Tofs F1 beantwoorde dit door een snoeiharde treffer van Sam Sadaat te plaatsen in het doel van WDS 19. Daarna lukte het onze jongens maar niet om het doel van WDS 19 te bereiken. Net voor het rustsignaal scoorde Gerwin Strijker vanuit een penalty veroor-

Nu nog een aantal trainingen op techniek en conditie en dan weer goed voor de dag komen in het nieuwe jaar. Jongens van de B4 en trainers bedankt voor een mooi najaars seizoen. Bedankt AUTO SERVICE OOSTERHOUT en BLOME ADVIES en niet te vergeten de supporters.

zaakt door een handsbal van WDS 19. Hij ging er vol in waardoor ze met een stand van 4-2 de rust in gingen. Na de rust en een peptalk van de trainers Patrick Strijker en Patrick Lammerse lukte het maar niet om de achterstand weg te werken. De spelers hebben keihard gevochten, maar WDS 19 bleek sterker dan verwacht. Reden genoeg om de komende twee weken hard te trainen, om ijzersterk terug te komen op 8 december tegen Gilze, voor de laatste wedstrijd in deze poule.

D4 - Pepernoten toernooi Op zondag 2 december a.s. wordt het jaarlijkse D4 pepernoten schaak toernooi voor de jeugd georganiseerd. Dit is een open toernooi, alle jeugd uit Oosterhout en omstreken van 6-20 jaar die een beetje kan schaken en mee wil doen is welkom. We spelen tijdens dit schaak toernooi met teams. Als je mee doet, zorg er dan voor dat je op de dag zelf op tijd aanwezig bent, zodat we snel kunnen beginnen. De gegevens van het pepernoten toernooi: Datum: Zondag 2 december, Aanwezig: 9.45 uur. Einde: rond 12.00 uur. Kosten: Geen. Plaats: St. Oelbert, Warandelaan 3, Oosterhout. Opgeven en meer informatie: d4jeugd@ gmail.com of bellen met Ruud Goverde 06-16264665.

Op zaterdagochtend vroeg begon de wedstrijd voor de junioren in de A-en B-categorie, met deelneemsters uit Duitsland, de Scandinavische landen en Nederland. Sarah Scharff en Naomi Szabo turnden in de hoogste categorie een goede wedstrijd. In het algemeen klassement eindigden zij precies gelijk net naast het ereschavot op de 4e plaats, met maar 0,2 punt tekort voor een medaille. In de toesteluitslagen mochten zij echter wel het podium betreden. Voor Sarah was de evenwichtsbalk het beste toestel, zij heeft haar oefening met een vrije radslag en een achterwaartse salto met hoge moeilijkheidswaarde geturnd. Een mooie zilveren medaille was het resultaat. Voor de Raamsdonksveerse Naomi Szabo was er medaillesucces op 3 van de 4 toestellen. Haar mooie tsukahara's over het pegases leverden met een gemiddelde van 12,775 punten de tweede plaats op. Ook op brug, waar zij haar oefening met een dubbele salto beëindigde, turnde zij naar zilver. Op het laatste onderdeel vloer voegde zij daar nog een bronzen plak aan toe. Merel de Ronde turnde in de categorie B-junioren naar de 7e plaats in het eindklassement. Ook zij mocht, op haar buitenlandse debuut, een medaille in ontvangst nemen. Op het onderdeel sprong eindigde zij met 11,175 op de 2e plaats. Daarbij moest zij alleen clubgenootje Fleur Bongers voor laten gaan, voor haar was met 11,475 punten de gouden medaille. Ook op de andere toestellen bleef Fleur goed in de wedstrijd. Met een mooie 3e plaats in het eindklassement verraste zij misschien zichzelf nog wel het meest. Dat deze klassering ruim verdiend was, bewijzen de gouden en zilveren medailles op vloer en balk. Haar mooie uitvoering van beide oefeningen

resulteerden in een totaal van maar liefst 4 medailles, en even zoveel bijbehorende presentjes van de aanwezige sponsoren. In de middagwedstrijd wist de Oosteindse Suzan Rombouts in de hoogste meisjescategorie deze mooie prestaties nog te overtreffen. Haar energieke en positieve manier van turnen sprak zowel de jury als ook het publiek en medeturnsters erg aan. Op sprong maakte Suzan een gehoekte en gehurkte tsukahara goed tot stand, en won met 13,20 punten het zilver. Het verschil met de nummer 1 was maar 0,1 punt. Ook op het toestel balk werd zij tweede, met zelfs een nog kleiner verschil van 0,05 punten. Door met ruimer verschil de

toestellen brug en vloer te winnen, werd Suzan uiteindelijk de best scorende turnster. Met goud in het algemeen klassement, plus 2 gouden en 2 zilveren medailles op de toestellen, was zij de allerbeste turnster. Tussen de buitenlandse concurrentie turnden nog 2 EOC-meisjes in deze categorie. Voor Eva Holleman en Savannah Tempelaars was het niet mogelijk om voor de medailles mee te strijden, maar beiden turnden zij hun wedstrijd naar tevredenheid. Eva was de jongste deelneemster in deze categorie, en eindigde toch op een mooie 12e plaats. Net daarachter plaatste Savannah zich als 13e. Met een mooie en succesvolle buitenlandse ervaring rijker, kijken de EOC-turnsters en begeleiders terug op een geslaagd weekend Jysk Open. Voor december staan nu de nationale teamwedstrijden op het programma en de Christmas Cup in Luxemburg. Op beide toernooien zullen 2 volledige teams van EOC uitkomen.

het EOC-team onder de Nederlandse vlag


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 26

Kom een kijkje nemen en meld u aan Het is voor elkaar! Ons nieuwe Adviescentrum is klaar. Sinds 1 oktober bundelt Rabobank Amerstreek hier haar advieskracht. U bent op zondag 9 december van harte welkom op de Open Dag. Er zijn rondleidingen waarin u meer hoort over onze nieuwe manier van werken en over de duurzame en unieke kwaliteiten van het gebouw. Via Stichting Circuskunst kunt u deze dag zelfs circusworkshops volgen. Voor de kinderen is er een leuk springkussen. En natuurlijk zorgen wij voor een hapje en drankje.

m o k l We

Open Dag Adviescentrum zondag 9 december Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeĂŤn.

Vergeet niet om u vooraf aan te melden. Want alleen dan kunt u op 9 december naar binnen. Locatie: Distributieweg 15, Oosterhout. Meld u aan via rabobank.nl/opendagamerstreek


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

rt SpoSport

PAGINA 27

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Prima prestatie TSC D1 in zware competitie Zaterdag 24 november

Het vriendenteam TSC D1

Met TSC D1 zitten we op de helft van onze competitie. En wat voor competitie. De op een na hoogste van Nederland met prachtige tegenstanders als PSV, Willem II-RKC, FC Den Bosch, JVOZ en ook gerenommeerde grootmachten in de amateurvoetbal als JEKA, UNA, OJC en Geldrop. Een geweldige uitdaging.TSC is goed op weg om zelf ook een grootmacht te worden in het jeugdvoetbal. Alle eerste selectieteams spelen nu al op divisie-niveau. TSC D1 is goed op weg. Een zware start tegen alle Betaald Voetbal Organisaties leverde alleen maar een gelijkspel tegen Willem II-RKC op. Op zich was dit al een prima prestatie. Echter het meest verrassende was toch wel

het verzorgde voetbal wat TSC D1 liet zien tegen al die gescoute talenten.We zijn in geen een wedstrijd weggespeeld en hebben vaak nipt verloren met een kleine nederlaag. Ook laatst nog een oefenwed-

strijd tegen NAC D1 gespeeld, dat uitkomt in de 1e divisie. Waar TSC D1 misschien wel de beste kansen had, ging NAC D1 met hun volledige selectie net met 1-2 met de winst er van door. Maar alle scouts waren onder de indruk van het niveau van onze jongens. Niet dat we aan het opleiden zijn voor deze BVO's, maar wel een mooi compliment. Afgelopen zaterdag kwam Nuenen naar ons mooie sportpark. Een concurrent die 3 punten onder ons stond. TSC D1 liet zaterdag zien dat ze beschikken over een goed georganiseerd team. Ze weten al heel goed wat ze wel en wat ze niet kunnen. TSC D1 liet tegen Nuenen zien dat er op ons hoofdveld niets te halen viel en was de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Helaas konden we het goede spel niet terug laten komen in een mooie score maar met 2-1 winst hebben we de eerste helft afgesloten met een prima 9e plaats. Net onder de middenmoot. Achterhoede heeft de hele wedstrijd maar een kans weggegeven. Zeer goed en betrouwbaar de opdrachten uitgevoerd. Het middenveld was erg actief en creatief en de motor van ons spel. De voorhoede was verrassend en gevaarlijk. We durven nu zelfs stiekem naar boven te kijken, want er zit nog veel rek in dit team.

TSC E5 kampioen Het was een mistige Zaterdag morgen maar dat weerhield het publiek niet om in grote getallen aanwezig te zijn. T.S.C. E5 was nog 1 wedstrijd van het kampioenschap verwijderd. De eerste helft ging van start en T.S.C. begon sterk aan de wedstrijd. Het was Rik die de eerste treffer scoorde voor T.S.C. 1-0. Hierna volgde een aantal mooi aanvallen van waaruit Dries de 2-0 Kon scoren. Beek-Vooruit leek zichtbaar aangeslagen. Kort voor rust wist Senna de voorsprong nog verder uit te breiden 3-0. Een prachtige ruststand. Na rust begon T.S.C. weer sterk aan de wedstrijd en was het dries die de voorsprong op 4-0 bracht. Het feest was nu bijna kompleet. Nog wel even oppassen want Beek-Vooruit was van plan een sterke slotfase in te zetten en zo nog 2 keer te scoren 4-2. Bij deze uitslag bleef het ook en was er na het laatste fluitsig-

v.l.n.r. Joris,Ruben,Jochem,Rik,Dries,Kyrril,Sven,Senna,Yorick,Bas

Voor de tweede keer dit seizoen kwamen de spelers van TSC E6 en van VV Oosterhout E2 tegen elkaar in het veld. Het werd weer een spannende wedstrijd tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren. het doel echter nog schoon te houden. Ruben kreeg een goede kans voor TSC maar schoot de bal over. Halverwege de eerste helft werd er dan toch gescoord. Pacific wist de keeper van VV Oosterhout te passeren en zette

Spelmoment tegen FC Den Bosch

Nieuwe voetbalschoenen verdiend

TSC F5 verslaat JEKA F6 Zaterdag 24 november stond de belangrijke thuiswedstrijd van TSC F5 tegen JEKA F6 op het programma. In een zware competitie is JEKA een tegenstander waarvan gewonnen kan worden. De uitwedstrijd was namelijk ook

Maud in actie

al in ons voordeel uitgevallen. Onze “vaste” keeper Wouter en centrale verdediger Rick konden niet meedoen. Dus nam “grote” Luuk de (keepers)handschoenen op om ons doel te verdedigen. Een zeker niet onverdienstelijk! Met prima uitloopacties, zweefduiken en bravoure stond hij z'n mannetje. Dat beloofd wat voor de toekomst. In een verder mistig verlopen wedstrijd was het onze topscorer Michel die de score opende. En dat op voetbal schoenen die aan vervanging toe zijn. Zijn vader had hem beloofd dat als hij 5 doelpunten of meer zou maken dat hij dan nieuwe voetbalschoenen zou krijgen. Dus had Michel hierop zijn zinnen gezet.

Met goed spel van “kleine” Luuk, Jesper, Maud, Calvin, Niels en Emrah was de ruststand 3-0. En inderdaad 3x Michel. Na de ranja kwam JEKA beter uit de startblokken. Erg aanvallend waardoor onze keeper vaak in actie moest komen. Toch was het een goede aanval TSC die voor de 4-0 zorgde. Een opkomende dribbelende Niels schoot naar Maud die op haar beurt een keurig bal op Michel gaf. Nog één doelpunt verwijderd van de nieuwe sloffen. En ja hoor, in de 35e minuut scoorde Michel de 5-0 en dus nieuwe voetschoenen. TSC liet de touwtjes wat vieren waardoor JEKA er 2 keer goed uit kon komen en prima doelpunten wist te maken. Eindstand 5-2, op naar de laatste wedstrijd van deze competitie. Koploper UVV komt op bezoek en heeft genoeg aan een gelijk spel om kampioen te worden. Wij zullen onze sportieve plicht doen en alles op alles zetten om een goed resultaat neer te zetten.

ontvangst nemen van de bekers en de felicitaties hebben de jongens nog genoten van friet en wat drinken.

TSC E6 wint spannende derby tegen VV Oosterhout E2 Zou de wedstrijd weer net zo spannend worden als vier weken geleden toen VV Oosterhout nipt met 4-3 wist te winnen. Vanaf het begin golfde het spel op en neer met aan beide kanten kansen om te scoren. De keepers wisten

Doelpunt tegen WillemII/RKC

naal grote vreugde bij T.S.C. Na de wedstrijd was de huldiging in de kantine met een luid applaus en veel muziek. Na het in

TSC E6 boekte een overwinning na spannende wedstrijd

de 1-0 voor TSC op het scorebord. Na dit doelpunt zocht VV Oosterhout de aanval. Vince en Wouter stonden hun mannetje in de TSC-verdediging en het lukte hen lang om een doelpunt van VV Oosterhout te voorkomen. Vlak voor rust was het echter toch raak en ging de gelijkmaker er in. Na de ranja volgde een mooie solo van VV Oosterhout: 2-1 voorsprong. De spelers van TSC lieten zich hierdoor niet uit het veld slaan. Onder aanvoering van Tim en Steef op het middenveld werd de druk op het doel van VV Oosterhout opgevoerd. Na een mooie solo trapte Sem de bal in het doel en was de stand weer gelijk. Allebei de ploegen bleven voetballen voor de winst. Het tweede doelpunt van Pacific zorgde er voor dat TSC op een 3-2 voorsprong kwam. Met nog een paar minuten te voetballen drukte VV Oosterhout TSC terug in de verdediging. Er kwamen een paar mooie kansen maar keeper Ian liet geen bal meer passeren en dus was de winst voor TSC E6. TSC E6 klom hierdoor naar de tweede plaats in de competitie.

Kan debutant TSC de ingeslagen weg met succes vervolgen?

Zondag de derby TSC – Jeka Eindelijk kan trainer Henk van de Langenberg zijn oude cluppie weer eens aan het werk zien. Het door Peter Remie en Ton Cornelissen getrainde team doet het tot nu toe niet zo succesvol in de competitie.Ze zijn dan wel van de onderste plaats af sinds 2 weken maar hebben het zeer zwaar en staan met 7 punten op een van de onderste plaatsen. TSC heeft van haar laatste 4 wedstrijden er 3 weten om te zetten in winst. Een mooie plaats onderin de middenmoot is nu het resultaat. Bij winst zou TSC dus als

middenmoter de winterstop in kunnen gaan. Trainer Henk van de Langenberg kan weer beschikken over een steeds groter wordende selectie die met de week fitter en completer gaat worden. Dus kom kijken naar de allerlaatste thuis wedstrijd van TSC dit seizoen in het jaar 2012. Een jaar wat zo mooi begon met promotie naar die 1e klasse en wat nog mooier gaat eindigen met mogelijk een stevige plaats richting subtop. Wie had dat durven dromen.Dus beste voetballiefhebbers tot zon-

dag om half drie aan de Warandelaan voor de derby TSC – Jeka.

Kan Deo Snoeren zondag nog aanschuiven bij TSC - Jeka gezien het slechte weer.

Kaaienloop kiest goed doel voor 11e editie Als goed doel voor de 11e editie van de Kaaienloop heeft de organisatie evenals in 2009 gekozen voor Roparun team 't Halve Zolenlijntje. Deze groep enthousiastelingen probeert zoveel mogelijk geld op te halen met hun deelname aan de Roparun, waarmee het leven van kankerpatiënten zo aangenaam mogelijk kan worden gemaakt. Op 11 mei 2013 gaat na de succesvolle jubileumeditie van vorig jaar de 11e Kaaienloop van start in het centrum en stadspark van Oosterhout. Wie de geschiedenis van de Kaaienloop heeft gevolgd weet dat de opbrengst jaarlijks wordt geschonken aan een goed doel. Wie de geschiedenis nog beter kent, weet dat de Kaaienloop is ontstaan uit Loopteam

Oosterhout. Loopteam Oosterhout heeft een aantal malen meegedaan aan de langste nonstop estafette loop van Parijs naar Rotterdam, de Roparun. Het motto van de Roparun is “trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Om deze

ultieme wens te kunnen vervullen moet er gelopen worden, en wel 534 km in estafettevorm. Dat hardlopen gebeurt door een team van 8 lopers, verder bestaat de groep uit fietsers, chauffeurs, masseurs, cateraars, een teamcaptain en een trainer. Naast het genoemde sportieve deel gaat het uiteindelijk om het bedrag wat 't Halve Zolenlijntje na de estafetteloop kan overmaken naar de Roparun. De organisatie van de Kaaienloop hoopt een aardig steentje te kunnen bijdragen door het schenken van een fraai bedrag.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van 't Halve Zolenlijntje, neem dan eens een kijkje op hun website www.halvezolenlijntje. nl waar u ook de link vindt naar de site van de Roparun. Voor de organisatie van de Kaaienloop zijn wij nog naarstig op zoek naar sponsoren en donateurs. Wilt u als bedrijf de 11e editie van de stratenloop sponsoren, kijk dan voor meer informatie op de site www.kaaienloop.nl onder het tabje sponsors of neem contact op met Gerard van Eijnatten, telefoon 06 34659703.

Start van de 5 km tijdens 10e Kaaienloop 2012. (Foto: Wim Vermeeren)


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 28

M

SIN

SK I

OPRUI

O P RU IM

RD OND A BO

Ski onderhoud Basis normaal € 19,95

Nordica Sportmachine normaal € 369,95 Nu € 299,95 Atomic Cloud RTL normaal € 349,95 Nu € 299,95 Elan Black Magic normaal € 449,95 Nu € 349,95 Nordica Cinnamon Girl normaal € 569,95 Nu € 499,95

A A NB IE

Nu € 19,95

OUD

normaal € 29,95

Board onderhoud Basis normaal € 29,95

Nu € 19,95

Board onderhoud Extra

NG SNOW I DFlow Merc set

AR D BO

Atomic D2 VF73 normaal € 499,95 Nu € 399,95

EN

Völkl Tiger shark 8 normaal € 699,95 Nu € 499,95

Nu € 9,95

Ski onderhoud Extra

normaal € 39,95

I E B DIN N A G IA

H ER

EN E N

uitlopende snowboardschoenen met KORTINGEN tot 50%!

SKI EN

R DS OA

BOARDS G N OPRUIMING

O CH

WBOOT S NO

Een ruime collectie voor jong en oud! Kindersnowboots al vanaf € 19,95

G SNO INOPRUIMINGWB

uitlopende snowboards en bindingen met KORTINGEN tot 50%!

OPRUIM I

C

EN

ACTIE

S

M

SKISCHOE

Nordica Sportmachine FX90 skischoen normaal € 269,95 Nu € 199,95

&

RD HE BOA L

Een veilig gevoel op de piste voor kinderen verplicht maar net zo belangrijk voor de volwassenen!

N

NORDI

uitlopende collectie skischoenen met KORTINGEN tot 40%

SK

E

LINB

IE

Sinner helm inclusief sneeuwbril in SUPER SETPRIJS voor € 59,95 op=op

collectie TWIN TIP Ski’s van Nordica en Völkl! Kom langs en laat u informeren over het “nieuwe” skiën!

G SKISCH N I OPRUIMING

CT

AR T

A

WNIEUW in onze

R HELM A E N Nu al een

N EN OE

cadeau nodig voor Sinterklaas of Kerst? Geef een Linberg cadeaukaart. Succes verzekerd !

P I’S

KA

CADEAU G R Nog een leuk

IN TI

SK

NIE U

: TW

inclusief flow bindingen samen nu € 389,95

Nu € 29,95


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

rt SpoSport

PAGINA 29

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Verdiende zege BCO tegen Gilze 5-3 Altijd een moeilijke wedstrijd tegen Gilze. De HD tussen Marc Verheijden/ Emile Vrolijk tegen Mario V Mierlo/Ben van der Veer begon voortvarend voor de BCO heren. De eerste set ging vrij makkelijk naar BCO.(21/14). Ook in de tweede set maakten de Oosterhoutse heren geen fout.(21/17). Spanning was er volop bij de damesdubbel tussen Myrna Kanters/Chantal v Seeters en Heidi Vermeulen/Femke v Riel.. In de eerste set ging het gelijk op. Uiteindelijk werd in de verlenging deze set nipt door Gilze gewonnen.(22/24). Ook de tweede set gaf eenzelfde spelbeeld te zien. BCO kon het spel niet maken en liep achter de feiten aan. Ook

Gemengddubbel 2 Kiky en Marc varieerde spel van Kiky.( 21/16, 21/15). Een 4 – 2 voorsprong met nog twee gemengddubbels voor de boeg. De winst was er bijna. Twee driesetters werden er gespeeld. De winst in de eerste gemengddubbel ging met 21/18, 17/21 en 21/15 naar Oosterhout. In het gemengddubbel 2 kwam het BCO koppel net iets te kort. Teveel onder druk spelend werd deze partij nipt uit handen gegeven.(22/20,22/24,17/21) Een verdiende zege: 5-3.

Gemengddubbel 1 Chantal en Emile hier moest BCO de winst nipt uit handen geven.(19/21). In de enkelpartijen was BCO beduidend sterker. Met gedegen spel won routinier Emile Vrolijk in de ME1 eenvoudig van Ben van der Veer.(21/14,21/18). Een driesetter werd het in de VE1 tussen Myrna Kanters en Heidi Vermeulen. Na verlies in de eerste set (17/21) kwam Myrna in de tweede set sterk terug.(21/19). Leeggespeeld en vermoeid moest zij al snel de beslissende set uit

handen geven.(8/21). Een mooie partij met veel spanning was er te zien in ME2 tussen Marc Verheijden en Mario v Mierlo. De stand was na twee sets in evenwicht, allebei in de verlenging beslist.(23/21,21/23). Marc was in de derde set ongenaakbaar. Met sterk en gevarieerd spel gaf hij zijn opponent geen enkele kans.(21/11). Ook Kiky vd Velden speelde een prima partij tegen Femke v Riel. Femke had totaal geen verweer tegen het ge-

Herenenkel Marc Verheijden

Moeizame start Voltreffers Zaterdag 17 november was ook een speelronde in de korfbalcompetitie. De jeugd moesten weer vol aan de bak om de wedstrijden af te werken in de regio zuid/west Nederland. De E1 Voltreffers speelden thuis tegen de trekvogels E1. Een slap begin van de Voltreffertjes, maar naar een ruime achterstand werden ze toch nog op tijd wakker. Uitslag van 6-9 was nog doet nog positief overkomen. De D1 gaan lekker. Met voldoende kinderen in dit team met talent gaan goed vooruit. Zevenbergen D1 was geen partij. Met een klinkende overwinning van 16- 6 was het afgetekend. De C2 speelde thuis tegen ELKV C1. De Voltreffers speelde geconcentreerd, en maakte weinig fouten. Met Tim Den Dikken als man van de wedstrijd, met de helft van de doelpunten productie wonnen ze makkelijk met 8-1 van ELKV. De C1 speelde thuis in

de Arkendonk tegen de kampioen op het veld Keepfit. Na een 0-4 achterstand werden deze ook pas laat wakker. Het ging beter lopen, baltempo ging omhoog, er werd scherper verdedigd, en de scores gingen vallen. Na 2 doorlopers van Aranka en een kort schot van Jason stond het zo 3-4. Na de rust liep Keepfit C1 toch weer uit tot 3-6 door 2 foutjes in de verdediging. Na een prachtige combinatie tussen Simon en Emma was het Simon die de 4-6 binnen knalde.De tweede helft was met de inzet van de Voltreffers een stuk beter, maar Keepfit maakte nog 2 bij. De B1 ging de strijd aan tegen VIOS B1. Het vertoonde spel was echt leuk om te kijken. Ook voor de toeschouwers in de Arkendonk die weer in vele getale waren komen kijken. Een verloren partij, maar het spel geef hoop voor het verloop van de

Volleybalvereniging VOKO Uitslagen week 47 FC VCG VOKO JaJa: Dok19 0–4 FC VCG VOKO JaJa D2: Gavoc'10 1 4–0 VOKO 2 Dames VVV: VCG 3 4–0 VOKO VVV Dames Dinda: VOKO Dinda 0-4 Gilze Jongens B1: Condor 1 3–1 VOKO 1 Meisjes B2: Sarto 2 0–4 VOKO2 B3: Hilver 2 4–0 VOKO 3 C1: Hilver 1 3–1 VOKO 1

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

te winnen belandde je in de halve finale. Er werd natuurlijk op het scherpst van de snede gespeeld om in aanmerking te kunnen komen voor de Finale Partij. Rond half vijf ging de strijd beginnen tussen het koppel Jeanne Backx en Lenie Aantjes uit Roosendaal tegen José Michielsen en Sandra Renne uit Achtmaal, maar spelend bij Biljart vereniging NGD. Beide koppels zijn jaren terug al eens kampioen geweest van dit toernooi. Doch na een strijd van 19 beurten is het koppel José Michielsen en Sandra Renne de winnaar geworden van dit toernooi. In de laatste partij speelden ze zelfs een gemiddelde van 2.42 als koppel. Dit was tevens het hoogste moyenne over de gehele competitie De einduitslag van het 17de toernooi is dus geworden: 1ste José Michielsen – Sandra Renne, 2de Lenie Aantjes

– Jeanne Backx, 3de Corrie Smans – Tina Berkhof en op de 4de plaats Mariella Stultjens - Kitty de Hoogh. Ook was er een koppel dat de partij heeft uitgemaakt in het minst aantal beurten, namelijk 25 caramboles in 14 beurten. Anita Oprins en Monja van Riel zette deze score op hun naam. Ze werden zelfs beloond met de extra prijs van €50,-- voor dit resultaat. Wij als organisatie kunnen dus weer terug kijken op een zeer succesvol verlopen toernooi. Dit was mede te danken aan de heren van onze verenigingen voor het tellen en schrijven, onze brood nodige sponsors, de voortreffelijke bediening van Café Sluis 1, Bep voor het gebruik van materialen en de inwendige mens en niet te vergeten en als laatste onze altijd weer gezellige supporters.

Voltreffers pakt eerste punten De selectie van de Voltreffers heeft afgelopen weekend de eerste punten in deze competitie weten te bemachtigen. Door zeer sterk verdedigend spel werd Volharding uit Yerseke aan de kant gezet. De BWZ formatie begon goed aan de wedstrijd, maar de vele kansen die door goed aanvalspel ontstonden werden helaas niet omgezet in doelpunten. Zoals zo vaak in dit soort wedstrijden vallen de eerste doelpunten dan ook vaak aan de andere kant, na 14 minuten stonden de Oosterhoutse korfballers dan ook met 2 - 0 achter. Vanaf dat moment begon het gelukkig beter te draaien bij de Voltreffers en door 2 zeer fraaie doelpunten van Simone Broek werd de stand in evenwicht gebracht.

Doe mee met het BCO bedrijven toernooi Door het succes van de voorgaande jaren is het alweer de negende keer dat BCO dit bedrijven toernooi organiseert. Doe mee, schrijf je als bedrijf in voor dit toernooi. Heerlijk badminton spelen in een leuke en sportieve ambiance. Niet alleen met je collega's, maar maak ook vrienden en familie warm voor dit toernooi. Voor wie, voor iedereen. Dus ook het bedrijf waar je partner, ouders of familie werken. Je hoeft zelf geen sterspeler te zijn, een shuttletje kan iedereen slaan. Het doel is om op een sportieve manier niet alleen bezig te zijn maar zo ook kennis te maken met de badminton sport. Beheerst je team het spel niet goed en wil je toch meedoen, maak een afspraak en kom een keer oefenen op een woensdag of vrijdagavond. Schrijf je in, kijk voor de speeltijden – info en

inschrijfformulier op onze website: www.bcoosterhout.nl Voor vragen en of opmerkingen kan

Het andere aanvalsvak zorgde direct voor een 4-2 voorsprong, maar de grootste winst zat vandaag in het zeer sterk collectief verdedigend werk van de hele

Op vrijdag 23 november 2012 werd in Prisma 't Heem de 7e ronde om het kampioenschap van de Oosterhoutse Sjoelvereniging O.S.V. gespeeld. Er werd weer goed gespeeld deze avond, 13 van de 19 aanwezige spelers wist zijn/haar gemiddelde te halen. Joyce Oostendorp was deze avond de beste speler. Met een score van 111.2 behaalde zij een nieuw persoonlijk record en scoorde zij 71.2 punten voor het klassement. Ook Jeanne Kops verbeterde met een score van 131.8 haar persoonlijk record, zij behaalde hiermee 59,7 punten. De eerste plaats bij de dames was deze keer al weer voor Jeanne Kops; 2. Els Hendrikx 123.3; 3. Gemma van Tilborg 121.6; 4. Diny de Jongh 115.1 en 5. Diny de Man met 113.6.

je contact opnemen met jokepeter@planet.nl. Volgend jaar 19 januari hopen wij jullie te zien. Wij maken er dan een samen een leuke en sportieve dag van.

warming up

De stand bij de dames is: 1. Jeanne Kops 127.3; 2. Gemma van Tilborg 121.8; 3. Els Hendrikx 120.3; 4. Annie van Baal 117.7 en 5. Diny de Jongh 115.2. De eerste plaats bij de heren was deze keer voor Arie de Man met een heel goede score van 134.0 ; 2. Ad Musters met 128.1; 3. Cor van Tilborg 126.3; 4. Ad vd Diepstraten 115.5 en 5. Ben vd Leemput 111.8.

De stand bij de heren is:

1. Ad van der Linden 131.5; 2. Ad Musters 129.1; 3. Cor van Tilborg 122.1; 4. Andries Pen 117.1 en 5. Ad vd Diepstraten 113.9. Bij het puntenklassement is de leiding nog steeds in handen van Els Hendrikx met 242.1 punten. 2. Ad Musters met + 193.7; 3. Ad vd Diepstraten + 166.7; 4. Dini Verschueren + 155.3; 5. Joyce Oostendorp + 148.2.

Plezier voor twee! Doe je mee? Wij verzorgen kleinschalige, aangepaste vakanties voor ouderen en zoeken hiervoor vrijwilligers. Bel voor meer informatie: (0318) 48 51 83 www.allegoedsvakanties.nl

Korfbalspektakel in de Arkendonk op 1 december

ploeg, was de analyse van den Dikken na de wedstrijd. Om een tegenstander een hele wedstrijd onder druk te zetten is qua concentratie en conditie een ware uitputtingsslag, maar als mijn ploeg zich de komende weken zo weet te presenteren kunnen er nog wel eens hele leuke wedstrijden met verassende uitslagen gaan ontstaan waren de woorden van een trotse trainer. Aanstaande zaterdag speelt het eerste van de Voltreffers een thuiswedstrijd in sporthal Arkendonk tegen Atlas. Aanvang van deze wedstrijd is om 14.20 uur, daarvoor speelt het tweede team tegen Fortis, deze wedstrijd begint om 13.05 uur.

Volgende week willen wij ook een ieder oproepen om te komen kijken in de Arkendonk te Oosterhout.

Badminton Club Oosterhout

Dames Koppeltoernooi libre Sjoelnieuws O.S.V. Weer was het voor de zeventiende keer een geslaagd dames toernooi bij Café Sluis 1 in Oosterhout. Dit toernooi werd georganiseerd door 3 dames van Biljartvereniging BOT en het ´t Sluisje. Zaterdag 10 en zaterdag 17 november waren de voorronden dagen. Beide zaterdagen waren er poules van drie koppels. Om door te gaan naar de kwartfinale moest je winnaar worden in je poule. Doordat er maar zeven poules waren ging het beste tweede koppel alsnog door naar de volgende ronde. De acht koppels voor de kwart finale waren: José Michielsen - Sandra Renne, Mariella Stultjens – Kitty de Hoogh, Cor Smans – Tina Berkhof, Jeanne Backx – Lenie Aantjens, Dimphy van de Pluijm – Leen Janssen, Peggy van de Louw – Rian van Opdorp en Anita Oprins – Monja van Riel. Door de kwart finale partij

competitie. Op 1 december nemen de B1 revanche tegen VIOS B1 in Willemstad. Het 4e speelde uit tegen DVS'69 4 uit Hendrik ido Ambacht. Na een 2-0 achterstand kwamen ze goed tegen met scores van Etienne, en Astrid. Maar het mocht niet baten. DVS liep uit naar 6-2 toen de Voltreffers nog tegen scoorden. Arend maakte er nog eentje bij, maar de uitslag van 8-3 was teleurstellend na een goede eerste helft. Het 3e moest het opnemen tegen Good Luck 3 uit Middelharnis. Op het veld was het nog wel een waardige tegenstander, maar in de zaal was het eigenlijk een makkie. Met een 16-6 gingen de Voltreffers weer terug naar Oosterhout.

team van de week-de talenten van de C1

Op zaterdag 1 december belooft het een korfbalspektakel te worden in de Arkendonk. Het eerste van korfbalvereniging De Voltreffers uit Oosterhout spelen dan hun eerste thuis wedstrijd dit zaalseizoen tegen Atlas 1. Na de eerste uit overwinning dit zaalseizoen, is het nu thuis aan de beurt. Trainer Arie Piet Den Dikken heeft zijn team aardig op de rails gezet en gaat nu in de zaalcompetitie de lijn proberen door te trekken. Om voor de sfeer en korfbal enthousiasme wat te verhogen hopen wij “De Voltreffers” het Oosterhouts publiek warm te maken voor de Korfbalsport. Het team van de week is deze keer de C1. Dus iedereen is uitgenodigd ook als je dus niet lid ben van de Voltreffers om te komen kijken. Match of the day “Voltreffers 1 – Atlas1” in de Arkendonk Oosterhout. Aanvang 14.20 uur. De entree is gratis.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 30

VE 3161 A3 staand.indd 1

11-07-12 12:31

Deze advertentie werd mogelijk gemaakt door:

Kia Auto Kennedie

Nieuwstraat 2 • 4901 JH Oosterhout • T. 0162-453288

oosterhoutseweg 55 5121 re rijen tel 0161 - 223 538 www.deVijfeiken.nl

info@autokennedie.nl 0162-455600

Kerstmenu 2012

e 38,50

Voorgerechten 1. Carpaccio van runderhaas met ijs van aceto, balsamico en pesto of 2. Cannelloni van gerookte zalm en Stellendamse garnalen met een dressing van sherry en cognac of 3. Tompouce van hert, eend en gans met een compotje van rode ui en mango

Oplossing Sinterklaaspuzzel: “Sinterklaas, een heerlijk familiefeest in de donkere decembermaand”

tussengerecht Dubbelgetrokken runderbouillon met een flensje van groene kruiden en een vleugje truffel sprankelend drankje hoofdgerechten 4. Spies van rund en varken met een saus van shiitake en morieltjes of 5. Duo van sliptong en scampi geurend naar knoflook en citroen of 6. Langzaam gegaarde kalfswang met een jus van rode port en verschillende kruiden dessert Feestelijke afsluiting - Koffie of thee met friandise

WIJ BEZORGEN GRATIS OF U KUNT HET APPARAAT DIREKT MEENEMEN KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP ONZE WEBSITE:

Kruisstraat 48a - Lage Zwaluwe Telefoon: 0168-486390 Openingstijden: di. t/m vrij.: 09.00-18.00 uur zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.lagezwaluwewitgoed.nl

MAAND-AANBIEDINGEN OP = OP:

€ 379 BOSCH Condensdroger Electronisch gestuurd 7 Kg B-Klasse Signaal bij einde progr. Anti-kreuk fase LED-indicatie programmaverloop DUO-Tronic vochtmeting 2 jaar fabrieksgarantie Normaal € 499,=

€ 429

€ 329

antwoordcoupon: Beide dagen alleen op reservering tussen 13.00 uur en 20.00 uur. Kindermenu: Kipcocktail met vruchtjes • Friet met kroket, frikandel of kipnuggets met appelmoes en mayonaise • Kinderijsje e 12,50. Maak hieronder uw keuze en lever de coupon in vóór 16 december 2012 a.u.b.. O Eerste Kerstdag ....................................... O Tweede kerstdag Naam: .............................................................. Naam: ...................................................... Tel.nr.: ............................................................. Tel.nr.: ...................................................... Aanvang om ............... uur. Aanvang om ............... uur. Aantal personen ...........Aantal kinderen .......... Aantal personen ..........Aantal kinderen ... 1. ...................... X 4. ...................... X 1. ...................... X 4. ...................... X 2. ...................... X 5. ...................... X 2. ...................... X 5. ...................... X 3. ...................... X 6. ...................... X 3. ...................... X 6. ...................... X

Touringcar huren? Via www.kmttours.nl snel, vrijblijvend en scherpe offerte opvragen voor uw groepsvervoer.

www.meneerfreddy.nl In- en verkoop cd‘s, dvd‘s, games en instrumenten. tel: 0624889685

VLOOIENMARKT: zondag 09/12 Rijen, Margriethal open: 10.00-16.00 uur Info: 06.53.777.967

Computerreparatie Snel, professioneel en voordelig verholpen aan huis of kantoor. Bel direct met DigitPC! 0162 69 49 32 of surf naar www.digitpc.net

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

Gezellig en ontspannen tekenen en schilderen in Oosteind op dinsdagmiddag of donderdagmiddag? Er is nog plaats. Meer info: 06 – 20 69 04 34.

€ 599

LG Wasmachine 8 Kg A++ Klasse 1400 Toeren “Direct Drive”-motor extra stil 10 jaar garantie op deze motor Startuitstel/Resttijd indicatie

ARISTON Wasmachine 7 Kg A++ klasse 1400 Toeren Startuitstel/Resttijd indicatie Koolborstelloze motor

INDESIT 90 cm Fornuis Gietijzeren pannendragers Inhoud oven: 68 Liter 90 cm breed Wokbrander

Beladingsherkenning Display 2 jaar fabrieksgarantie Normaal € 599,=

Beladingssensor ECOTECH: energiebesparing 3 jaar fabrieksgarantie Normaal € 399,=

Vonkontsteking Multifunktionele heteluchtoven 2 jaar fabrieksgarantie Normaal € 749,=

Bel vrijblijvend voor een offerte. f InclusIe e g a T n o m

* * * * *

voor al uw (renovatie) kozijnen schuifpuien oor parTIculIer v f ramen en bedrIj deuren edrijf.nl -timmerb trappen www.maas

Machinaal TiMMerbedrijf

Maas b.v.

De Leest 18, Dongen, Tel 0162-323497, Fax 0162-310784, info@maas-timmerbedrijf.nl


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

rt SpoSport

PAGINA 31

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Gerben Fiere, Robin Lefeu en Nicko Kamphuis Brabantse Sprint Kampioenen

Nicko Kamphuis goud op de 50m rugslag

Afgelopen weekend zijn 17 zwemmers en zwemsters van OZ&PC De Warande naar Eindhoven afgereisd om daar deel te nemen aan de Brabantse Sprint Kampioenschappen. Met in totaal 6 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles zijn we op een mooie 5e plaats geëindigd in het medaille klassement. Het goud haantje van De Warande was dit weekend Nicko Kamphuis, hij pakte 4x de gouden en 1 keer zilver en 1 keer een bronzen medaille. Hij zwom de volgende afstanden: 50m vrij in een tijd van 0.26.88, 50 rug in 0.31.84, 50m ss in 0.34.11, 50m vl in 0.29.74 en de 100m wisselslag 1.07.96. Op alle afstanden heeft hij zijn tijd weten te verbeteren, daarnaast zwom hij in de estafette 5x50m wisselslag naar een 3e plaats samen met Jelle Baart, Floris Verburgh en Rick Embregts. Robin Lefeu pakte op alle 4 de afstanden waarop hij uitkwam medailles en zwom ook hier 4 pr's op. 50m vrij brons in een tijd van 0.26.63, 50m ss goud in 0.32.73, 50m vl brons in 0.28.59 en zilver op de 100m wisselslag in 1.06.68 Gerben Fiere kwam ook op 4 afstanden uit en pakte 4 medailles met 3 tijdsverbeteringen. 50m vrij brons in een tijd van 0.23.77, 50m rug brons in 0.27.13, 50m vl zilver in 0.24.95 en goud op de

100m wisselslag in een tijd van 0.57.64. Dan had Lonne Beskers een bronzen medaille weten te behalen op de 50m rugslag in een tijd van 0.32.93 wat tevens een pr was, maar ook zij zwom 4 afstanden met 4 pr's op de 50m vl, 100m wisselslag en 50m vrij. Maartje Beskers zwom 4 afstanden en ook zij zwom 4 pr's waarvan de mooiste op de vrij was waar ze onder de 30 seconden is gedoken. Maar ook de 100m wi, 50m ru en 50m ss gingen erg goed. Sanne v/d Schans kwam op alle afstanden uit en zwom 4 pr's bij elkaar. Bij Sanne is de kracht haar onder water fase, wat is die sterk en voer ze die mooi uit, keurig. Desirée Emmen is van nature geen sprintster, zij is meer van het lange afstand zwemmen, ondanks dat wist ze zich wel op alle 5 de afstanden te plaatsen , helaas zat er voor Desirée geen medaille en tijdsverbeteringen in deze keer. Ditzelfde gold ook voor Pieter Pijnenburg die ook

geen sprinter is en helaas zijn tijd niet wist te verbeteren op de 50m schoolslag. Jelle Baart kwam ook aan de start op 5 onderdelen en zit op de 50m vrij 0.12 van een seconden af van een Nederlands limiet. Hij wist 4 tijden te verbeteren en maak een enorme progressie op alle afstanden super gedaan Jelle. Ook Rick Embregts kwam op 4 afstanden uit en wist al zijn tijden te verpulveren, op de 100m wisselslag zelfs met 4 seconden. Zijn beste resultaat was een 4e plaatst op de 50m rug. Fleur Koreman kwam uit op 3 afstanden en ook zij zwom alleen maar persoonlijke records 50m vrij en 50m rug tot 1 seconden en op de 50m vlinder zwom ze er ruim 3 sec van haar tijd af, wat tevens de grootste tijdsverbetering was. Luuc Verburg kwam op 2 afstanden uit en ook hij is onder de 30 seconden gedoken op de 50m vlinderslag, geweldig, op de 50m vrij zwom hij zijn eigen tijd. Britt van Zundert kwam alleen de 1e dag aan de start op de 50m vrij en 50m vlinderslag en ook zij zwom 2 pr's. Dan mocht Marit van Uijen voor het eerst meedoen op de 50m schoolslag en ook zij zwom een mooie race met een persoonlijk record. Dan zwommen de meisjes junioren de 4x 50m wisselslag samen met Britt, Marit, Jennifer Borsje en Vera Vermeulen en in dit zeer sterk deelnemers veld kwamen zij op een 17e plaatst. De jongens junioren bestaande uit Jelle, Nicko, Rick en Floris Verburgh eindigde op een 5e plaats met de 4x50 vrij en werden zij 3e op de 4x50m wisselslag. De dames Desirée, Lonne, Maartje en Sanne eindigden met de 4x 50m wissel op een 8e plaats en op de 4x50m vrij eveneens op een 8e plaats. Van de 48 persoonlijke starts zijn er 40 persoonlijke records gesneuveld, dat is een uitzonderlijk hoog percentage.

Clubkampioenschap en de Sint bij Bliemer Arashi Sport

Jelle en Kai Gommers winnen sportprijs Arashi 2012

Op zaterdag 24 november j.l. werden de 19e clubkampioenschappen gehouden voor de judoka's uit Breda, Teteringen en Oosterhout. Het werd een verrassende dag, omdat Sinterklaas en 2 pieten op bezoek kwamen. Roel van Gool won na winst in de finale tegen Robbin van Eeden de wisseltrofee bij de jeugd tot 15 jaar! Broers Jelle en Kai Gommers ontvingen de sportprijs 2012. Sint Nikolaas deed de prijsuitreiking bij de jongste deelnemers. De jaarlijkse clubkampioenschappen met deelnemers uit Oosterhout, Heusdenhout, Boeimeer, en Teteringen werden weer een groot succes. Dertienjarige Roel van Gool won de wisselbeker bij de jeugd tot 15 jaar en de sportprijs ging dit jaar naar Jelle en Kai Gommers. De gebroeders Gommers trainen fanatiek op zaterdag, maandag en woensdag. Ze doen regelmatig met succes mee aan wedstrijden. Ze zijn een voorbeeld voor de judosport! De clubkampioenschappen, “het Judofeest van Bliemer Arashi Sport”, werd weer goed bezocht in de gymzaal aan de Markkant. Maar liefst 350 familieleden en kennissen kwamen kijken naar de wedstrijden van de jonge judoka's van Arashi. Bij de kleu-

ters werd verrassend goed gejudood en bij de klasse 6 t/m 12 jaar kwamen veel onverwachte kampioenen op het podium te staan. Maar liefst 8 gouden me-

dailles gingen naar Breda en Teteringen. Op 5 Judomatten werd gestreden onder toezicht van erkende arbiters en juryleden. Bij de open klasse tot 15 jaar wist van Gool in de halve finale te winnen van Nino Cortini en in de finale van Robbin van Eeden! De beker staat voor een jaar bij hem thuis. In deze open klasse werden Youri Vermeulen en Nino Cortini derde. Sinterklaas en zijn 2 pieten kregen van enkele judoka's een demonstratie te zien met uitleg. Hier werden ze netjes voor beloont. De Sint bleef speciaal voor de Arashika's wat langer, maar moest uiteindelijk verder naar de andere afspraken. Clubkampioen werden: Martijn Martens, Sven Hofkens, Raf van het Kaar, Sebastiaan rau, Gus en Diem Edixhoven, Liza Castelein, Stefan Oomens, Yannick Backx, Olivier Clement, Robin Boels, Yilmaz Kukut, Nick van Dullemen, Shannah Heeren, Eva Kuppens, Eva Damen, Sam de Vries, Simon Schutz, Sem Broeders, Joost Damen, Robin Eg, Bram Oomes, Robbin van Eeden, Freek Grens, Demi Houtepen, Roel van Gool, Jelle Gommers. Dankzij de spon-

Als een pak hooi van het veld gewaaid, maar toch 3 punten

OVV 3 wint van VVR en staat bovenaan Afgelopen zondag mochten de mannen van OVV 3 aantreden in Rijsbergen tegen de mannen van VVR. De weersomstandigheden waren niet ideaal, het waaide als een pak hooi, en dit leidde dan ook tot een slechte pot voetbal maar wel met 3 punten voor OVV. OVV had wederom een aantal afzeggingen ontvangen; Rhandy the Fox, Joren Rombouts en Martijn van Leijsen waren alle drie niet aanwezig. Rowin van Mook had dit ook doorgegeven maar was toch verschenen op de club en mocht daarom de eerste helft vlaggen. OVV trad wederom met de bekende 4-4-2 opstelling aan. Aaron Klijs stond in de goal met voor zich Michel Jansuh, Niels Jansuh, Peter Broeders en Rick van Dongen. Op het middenveld deelden Patrick Ster, Jordi Simons, Mike van Dongen en Stefan Jansuh de lakens uit. De topfitte goalgetters in de voorhoede waren Sjors de Wit en Robin Verkooijen. Over de eerste helft valt vrij weinig te zeggen behalve dat er niks aan was. De wind maakte het voetballen onmogelijk en zo kwam het dat geen van beide

teams een kans creëerde. Hoogtepunt van de 1e helft was dat Verkooijen een Ad Haarboschje deed: hard naar voren rennen en vervolgens de bal achter op je hoofd krijgen. Dit leidde tot hard gelach van mede– en tegenstander. In de 2e helft werden er wat zaken omgezet bij OVV. Michel en Stefan Jansuh speelden niet hun meest gelukkige wedstrijd en werden naar de kant gehaald. Ook Peter Broeders die last had van zijn poot zat op de bank. Hiervoor in de plaats kwamen Rowin van Mook, Roy Tijdeman en Tim Hell. Mike Haagh zoals altijd topfit, nam de zeer belangrijke taak van vlagger over; iets wat hij met verve deed. De tweede helft was het aanzien meer waard als de eerste. Beide teams creëerden een aantal kansen en zo kwam OVV een aantal

keer goed weg. Gelukkig waren zij toch de eerste die doel troffen. Na een mooie aanval schoot Sjors de Wit binnen. Even later bouwde Verkooijen, via een makkelijk gekregen penalty, de voorsprong uit: 0-2. Nadat de keeper van VVR mee was gekomen bij een corner kon OVV snel counteren. Zo ging de bal via Sjors en het Duitse tikkie van Verkooijen de goal in en stond de 0-3 eindstand op het scorebord. Ondanks het matige spel werd er wederom een belangrijke overwinning geboekt. Deze 3 punten zorgden ervoor dat OVV de koppositie in de reserve 6e klasse heeft overgenomen. Hoe lang deze heerschappij van de Oosteindse mannen zal duren, kende niet weten. Het behalen van de koppositie werd gevierd in de kantine van VVR en de avond werd afgesloten met een fanatiek potje bowlen. Volgende week wacht uit in Hendrik Ido Ambacht de volgende horde voor het kampioenschap, in de vorm van IFC. Voor de vroege vogels onder ons; aanvang 10uur. AK

OVV'67 4 verslaat Haaften 5 met 4-0 Het zou vandaag beter de wedstrijd van de mooie doelpunten kunnen heten, want dat waren het! Haaften is na een jaartje afwezigheid weer terug in onze poule. Over de eerste helft kunnen we betrekkelijk kort zijn. Deze was aardig in evenwicht. Niet erg spectaculair ook, omdat beide ploegen wel wilden aanvallen maar de eindpass vaak onzuiver was. 0-0 bij de rust derhalve, een stand die we niet vaak meemaken. Noemenswaardig dat Sascha het voetballen herontdekt heeft en vandaag (uiteindelijk) speelde als gelegenheidslinksback.

Een minuut of vier na rust werd de score dan eindelijk geopend. De zeer actieve Fatih bracht met een diagonale pass Patrick in stelling. Deze passeerde knap twee tegenstanders en schoof de bal beheerst in de verre rechterhoek: 1-0. Na een uur spelen kreeg Haaften een nieuwe dreun te verwerken. Een Oosteindse aanval werd slordig weggewerkt en Ton van Spaandonk verschalkte vanaf links de teruglopende doelman met een prachtige boogbal in de lange hoek: 2-0. Een krap kwartier voor tijd werd het laatste sprankje Betuwse hoop op een puntje of meer definitief de grond ingeboord. De

noeste Marco verzond een lange crosspass vanaf rechts, Frank legde met een man in zijn rug de bal goed terug en de inlopende Maarten joeg de bal met links ineens de kruising in: 3-0. En vijf minuten voor tijd kreeg Fatih loon naar werken. Op zijn tandvlees nam hij een pass vanaf rechts aan (was het misschien zelfs zijn eigen pass?), liep een drietal meters door en gooide er een werkelijk magistrale stift over de verbouwereerde doelman uit: 4-0, over en sluiten. De ballen vlogen er makkelijk en vooral mooi in. Het bier daarna ook.  SB

Nunchaku-do 2e VAN NEDERLAND OP NK TEAMS

Zaterdag 24 november j.l. vonden er te Breukelen de Nederlandse Kampioenschappen “Nunchaku-do” voor sportschoolteams plaats. Twaalf teams uit heel Nederland gingen de strijd aan om de titel Nederlands Kampioen in de wacht te slepen. Het team van sportschool van Gils bestaande uit, Thomas Pijnenburg, Eric Meeuwissen, Jolien van Gils, Luke Boudewijns, Yentl Evers en Mario Brenters moesten het in de eerste poule opnemen tegen Budo Ryu uit Sittard en Sportcentrum Philipoom uit Beverwijk. Hier werd goed gescoord en gewonnen wat inhield dat het team door mocht naar de beste acht. Ook hier zette het team een verrassend resultaat neer door de nummer twee van vorig jaar te verslaan. Vervolgens door naar de kwart finale. Hier werd het echt spannend maar het team knokte voor wat het waard was, versloeg het team uit Utrecht en Nieuw Vennep, en drong door tot de finale. Ook hier werden ste-

sors: Van der Plas Makelaardij, Opelcentrum Oosterhout, ESJ belastingadviseurs, Boot Assurantie Adviseurs, Donkers Sport 2000, Winexpertise, DMK tools en Texaco Moerdijk was er voor alle deelnemers een fantastische prijs! De Jadran stichting bracht ook weer veel geld binnen met speculaaspoppen en snoep in de verkoop. De pot voor de Joegoslavische judoka's vult zich langzaam, maar gestaag. Volgende weken volgen de wedstrijden in de Haagse Beemden en Bergen op Zoom. Voor foto's en info over wedstrijdtraining, Jujutsu (weerbaarheid), jeugdkickboksen, KidzzBudo en BudoGym (zelfverdediging voor dames) in Oosterhout en Breda zie www. budokwaiarashi.nl en facebook.

vige partijen gedraaid maar de tegenstand was iets te groot, een gelijkspel van Jolien v Gils en een gewonnen partij van Mario Brenters was niet genoeg voor de titel. Een fraaie tweede plaats op het NK teams is toch een resultaat om trots op te zijn. Op deze dag werden er ook Kata wedstrijden gehouden. Brian Vissers scoorde hier op het onderdeel “Eigen Kata” verrassend goed en behaalde een geweldige eerste plaats. Dit is tevens een

mooie opsteker voor zijn zwarte band examen wat op 8 december plaats vind. Luke Boudewijns behaalde op dit onderdeel een verdienstelijke derde plaats. Op het onderdeel “wedstrijd Kata synchroon” behaalden Judith Sprangers en Mario Brenters de tweede plaats. Alle deelnemers hebben zeer goed gepresteerd en iedereen mag terug kijken op een mooie dag met resultaten om trots op te zijn.

DE EGLO SHOWROOM voor al uw verlichting ideeën

OPEN MA-VRIJ 9 - 17 | Innovatiepark 20 | Oosterhout | egloshowroom.nl


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 32

aanleveren

Zoekertjes

Particuliere advertenties

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor de weekbladen in uw regio. Betaling geschiedt via een eenmalige machtiging.

Wilt u iemand feliciteren met een verjaardag, een geboorte, een huwelijk, een jubileum of waarmee dan ook? Wilt u een (rouw)dankbetuiging plaatsen? Of heeft u wellicht iets te koop zoals uw woning, uw auto of uw meubels? U kunt een kant-en-klare advertentie (PDF, JPG of TIFF) uploaden of via de webdesigner zelf een advertentie opmaken. U geeft aan in welk weekblad en in welke week u deze wilt plaatsen en u betaalt eenvoudig en veilig via Ideal. U kunt kiezen uit een aantal formaten. en uit verschillende kaderdiktes en -vormen. De advertentie is altijd zwart/wit.

De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: t/m 150 tekens: € 3,50 t/m 250 tekens: € 5,Te Huur: t/m 300 tekens: € 6,50 Woning met Garage Uitgeverij t/m 350 tekens: € 8,Em. de Jong Dicht bij Centrum! t/m 400 tekens: € 9,50 -456789 Bel 0123

Dankbetu iging

Langs de ze weg wi llen wij ied die er tot een on ons Gouden brui een bedanken lofts vergetelij ke dag he feest bben gema akt Jan & M arij Jans en-van Be ek

50

Maria Peter en

10 25-08-20

boren Jan is ge -2010 8 -0 1 op 3 zoon Hij is den Piet va e en Marijk

Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren Gratis meubelen hebben wij niet! Maar wel 1000 M2 nieuwe, gebruikte en b-keuze Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, Made Tel: 0162-680705, Mobiel: 06-51178676 Openingstijden:

di t/m do vrij en za

van 12.00 - 17.00 uur van 09.30 - 17.00 uur

Kerstshow

Zaterdag 1 & zondag 2 december Onder het genot van een hapje en drankje kunt u inspiratie opdoen voor uw eigen Kerstcreaties. Vele Kerstdecoraties, -stukken en meer .....

Bloemenatelier Daniëlle

Oosterhoutseweg 85 4941 WX Raamsdonksveer Tel.: 0162-512490 www.bloemenatelier-danielle.nl

Het juiste adres voor al uw stoffeerwerk is Meubelstoffeerderij Ria Pruissen, Dorpsstraat 85, Dussen Tel. 0416392186. Altijd vrijblijvende prijsopgave. www.MeubelstoffeerderijRiaPruissen.nl

De Hobbyboerderij Geopend di t/m za van 9.00 tot 17.00 uur. Verkoop van hobbymaterialen voor wenskaarten en scrapbooking. Cursussen / workshops Vaartweg 58 Dongen 0162-322940 www.dehobbyboerderij. nl

CITY S Eigentijds eigenwijs. Hét sportmodel onder de brommobielen.

NIEUWE CITY Compact model. Ideaal voor stad én platteland. Temperamentvol design met mooie lijnen.

Nieuw assortiment AIXAM

KEUZE GEEFT VRIJHEID

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

NIEUWE CROSSLINE Ontdek de best verkochte brommobiel van Europa! Volgens de ANWB de meest veilige en comfortabele.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

rt SpoSport

PAGINA 33

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Danique Ackermans brons op Brabantse Kampioenschappen

Danique Ackermans met haar Accessories show

Dit weekend was het zover! De Brabantse Kampioenschappen in Waalwijk stonden op het programma. Een druk weekend waar we het hele jaar keihard voor hebben gewerkt en ook de laatste paar weken nog hard voor hebben getraind.

Na met zijn allen goed te hebben ingetraind was als eerste de beurt aan het team op muziek van Madonna. Dit team bestaande uit Jay, Kyra, Xanne, Danique, Evelien, Anne, Samantha en Danique brachten een mooie show en waren met zijn allen zeer tevreden toen ze de wedstrijdvloer verlieten. Daarna was het de beurt aan een van onze solistes Danique Ackermans en even later ook Evelien Fiere. Allebei lieten ze zien hard getraind te hebben en trots te zijn om hier te mogen staan. Na de middagpauze hadden The Twilights nog een soliste op het programma staan – Danique Ackermans kwam ook nog de vloer op met haar accessories-show. Deze show verliep buiten wat kleine zenuw-foutjes goed en met een tevreden gevoel kon het lange wachten op de prijsuitreiking beginnen. De concurrentie in de divisie was erg groot. Ontzettend trots zijn we dan ook dat Evelien heel dichtbij de top 10 zat en een groot aantal deelnemers achter zich liet. Danique wist deze top 10 wel te halen en haalde zo haar persoonlijke doel. Met haar solo accessories haalde Danique een mooie BRONZEN medaille binnen! Ook in de divisie van het team was de concurrentie groot maar 'opeens' stonden er nog maar 2 teams te wachten om te horen op welke plaats ze waren geëindigd. En ja hoor, het was het team gelukt om ZILVER te halen op deze kampioenschappen. Het team en soliste Danique Ackermans hebben door het behalen van hun podiumplaats ook een ticket bemachtigd voor het Nederlands Kampioenschap dat gehouden zal worden op 15 december a.s. in Oss. Supporters zijn ook dan natuurlijk van harte welkom!! Nogmaals iedereen van harte gefeliciteerd en op naar het NK!

Scorpio-atleten op NK cross in Tilburg Scorpio atleten aktief bij de Warande Loop en bijbehorend Nederlands kampioenschap. Zaterdag 24 november was een belangrijke wedstrijddag voor de G-Atleten van Scorpio. De Internationale Warandeloop te Tilburg stond op het programma. Deze loop is sterk bezet en ook bij de G-Atleten is sprake van een internationale lopen. Een aantal atleten uit België gaf acte de présence. Scorpio was met een grote groep vertegenwoordigd. Afgetraind, smalle gezichtjes, benen als kanonnen en scherp als een mes. Direct na een kopgroep van een viertal atleten kwam Ricardo Kist. Een snelle start had hem een prachtige uitgangspositie gegeven die hem uiteindelijk een zesde plek opleverde. Marijn Smit liep een sterke goed opgebouwde wedstrijd. In het gedeelte met de kleine maar venijnige heuveltjes consolideerde hij zijn positie en schoof richting finish

op naar een mooie negende plek. Voor Sem Jansen is een mooie atletiektoekomst weg gelegd. Een 15de plek is een prachtig resultaat in een sterk bezette wedstrijd. Eline van der Westen blijft elke wedstrijd verbazen. Een jaar geleden was het lopen van 300 meter al een hele opgave. Nu buffelde zij de meters weg. Ondanks het moeilijke begin was het een geslaagde wedstrijd. Er waren nog meer Scorpio atleten die dit weekend de reis naar Tilburg hebben gemaakt. Zaterdag waren naast de G-atleten ook de pupillen en de C en D junioren aan de beurt. Ereplaatsen waren er voor Niels Laros bij de Pup.C en Stan Schipperen bij de Jun. D allebei met een 3e plaats. Zondag was het een goede dag voor Peter van Zundert in de M50 groep, ook hij was goed voor een

3e plaats op de 5600 meter in 20.49 min. En aangezien dit een officieel Nederlands Kampioenschap was kreeg hij de bronzen kampioensmedaille.

Verdere uitslagen waren: 24e Sven van der Pas bij de Jongens Jun. C-1. 37e Anne-Wil Snepvangers bij de Meisjes Jun D-2 10e Andre Aarts bij de mannen M65 18e Kees van Helmond bij de mannen M45 22e Rowan van Dongen bij de meisjes A. 12e Casper Haugh bij de Jongens Pup.A-1 22e Marit Griep bij de Meisjes Pup. B 5e Eva Nijdam bij de meisjes Pup.A-2 8e Lars Laros bij de Jongens Pup.A-2 32 Patrick Leemans bij de Jongens Pup.A-2

Waterpolomannen uit Dongen verslaan heren De Warande De Vennen 1 uit Dongen doen hun best om bovenaan te blijven in de 1e klasse districtscompetitie waterpolo. Heren 3 van De Warande speelt graag tegen de buren, de derby's zijn altijd spannend en sportief. Doordat De Warande maar 7 man kon opstellen zou het een zware wed-

strijd worden voor de Oosterhouters. De Vennen had echter grote moeite met Ed van Dolen. “Eddy the Eagle” kon met zijn lange armen de Vennen verdedigers diverse malen in problemen brengen en wist alle Warandedoelpunten te scoren. De Warande won de eerste pe-

Senior Fit + Blijvend Actief Qi gong is de energie in beweging zetten. Gebruik maken van de energie die er overal en altijd is. Bij Qi gong doe je dat door middel van zachte bewegingsoefeningen op de adem, waarbij je de aandacht richt op de beweging. De 3 schatten van waaruit gewerkt wordt zijn:de schat van vreugde en wijsheid,de schat van tevredenheid en concentratie, de schat van gezondheid en een lang leven.

Door Qi gong te beoefenen is het mogelijk de drie schatten te verwerven. Vind je eigen ritme in beweging. Wil je de week beginnen in aandacht, rust en ontspanning? Be-

riode met 1-2 en halverwege de wedstrijd stond er 2-2 op het scorebord. Daarna was de energie op en kon De Vennen makkelijk uitbreken. De eindstand van 8-3 was terecht, De Warande heeft zonder wissels gedaan wat mogelijk was. Doelpunten: Ed van Dolen 3x.

gin dan maandag met een heerlijk uur Qi Gong. Je zult ervaren, hoe dit je dag, zelfs je week positief beïnvloedt. Oosterhout in Beweging (O.I.B.) biedt Qi gong aan op maandag 11 – 12 uur in de Bunthoef, Bloemenhof 2 Oosterhout. Informatie bij de docente Ineke van der Linden tel. 0162-429069 email: lindien@ hetnet.nl of bij O.I.B. Rian Tichelaar tel.0162 -451778 email:rian@ oosterhoutinbeweging.nl

Fightteam Renshu Oosterhout succesvol De Ichiban Dutch Open. We vertrokken Naomi Verhagen, Yfke Vermijs en Sherilyn van Damme, inmiddels een ervaren groep. Na de weging werden de poules ingedeeld. En voor het eerst zaten Yfke en Naomi niet in dezelfde poule! Als eerste ging Sherilyn de mat op. Meteen er flink tegenaan maar Sherilyn viel bij een hoge schop ongelukkig op haar rug, even langs de EHBO om te checken. Gelukkig ze kon verder hoewel de eerst partij helaas zo verloren ging. Hierna herpakte Sherilyn zich goed en werden de 2 volgende partijen voortijdig beslist !! de laatste partij was de tegenstandster helaas wat te sterk. 2 gewonnen, 2 verloren dus een mooie derde plaats. Yfke was de volgende in een poule van 5, Aan de bak dus. Zoals we van haar gewend zijn ging Yfke er goed tegenaan en werd de eerst partij snel beslist met 2 waza-ari's. De 2e partij werd ook overtuigend gewonnen dus ze zat goed in de wedstrijd: nu scherp blijven. Dat lukte, de 3e partij was snel voorbij door opgave van haar tegenstandster,

nog een te gaan, een groene bander van DaGrace opletten dus. Beide dames begonnen goed en na een halve minuut kreeg Yfke een mawashi-geri tegen de helm, half punt achterstand. 10 seconden later deed Yfke hetzelfde en was het weer gelijk!! 3 x gewonnen, 1x gelijk, een 1e plaats! Naomi ging de eerst partij goed van start, bleef lekker doorvechten en gin de laatste 30 seconden in de hoogste versnelling. Haar

tegenstandster werd 30 seconden lang getrakteerd op een regen van slagen en schoppen. een duidelijke overwinning. De laatste partij ging Naomi weer goed los: na een halve minuut schopte ze haar tegenstandster zo snel tegen haar hoofd dat de scheidsrechters het in eerst instantie niet zagen, maar doordat de tegenstandster er veel last van had en niet kon doorvechten was het snel duidelijk: 2 goede overwinningen en een 1e prijs.

Wedstrijdschaatsers van IJsco rijden nu al een goed seizoen Op 17 november werd het Gewestelijk Afstands Kampioenschap op de 500m en de 1000. gehouden op de open kunstijsbaan in Geleen. Glenn Minneboo behaalde op de 500m een 6e plaats en op de 1000m een mooie 5e plaats. De woensdag erna reden Glenn en Gijsbert de Jongh een wedstrijd in Heerenveen. Gijsbert reed weer dicht naar zijn tijden van vorig seizoen toe en Glenn kon ook in Heerenveen 2x een P.R. achter zijn naam schrijven. Ook het clubrecord van de 3km. wat al jaren op naam van Daan Rottier staat, inmiddels trainer van het Gewest, mag Glenn nu op zijn naam schrijven. Afgelopen zaterdag was het weer op de ijsbaan in Breda te doen, waar Amy ten Berge en Florine Hehewerth op beide afstanden een mooi P.R. reden. Amy Leenaars en Tom Rousseau kwamen beiden ten val op de 500m maar herstelden zich gelukkig op de 1000m, helaas voor hun geen P.R. maar de wedstrijd wel uitgereden. Op de wedstrijd van zondag was er voor Glenn Minneboo weer twee keer een P.R.! Volgende week wordt het Gewestelijk Kampioenschap Sprint geschaatst, dit jaar in Breda. Deze wedstrijd bestaat uit 2 afstanden, de 500m en de 1000m. Iedere deelnemer schaatst deze afstanden

2x verdeeld over zaterdag en zondag. Start wedstrijd op zaterdag om 18.30 uur en zondag om 17.30 uur. De toegang is gratis.

Uitslagen 17 november - G.A.K. Geleen 500m 500m 1000m Glenn Minneboo 42.25 sec. 41.11 sec. 1.22.11 P.R.

21 november - Heerenveen 500m 1500m Gijsbert de Jongh 49.17 2.26.87 3000m Glenn Minneboo 41.07 4.21.93 P.R.

24 november - Breda 100m 500m Amy ten Berge 13.60 P.R. 54.54 P.R. Florine Hehewerth 15.18 P.R. 1.05.45 P.R. Luuk Hoffmann 13.92 P.R. 1.01.81

25 november - Breda 500m Martha van Gaalen 52.28 Iris Blom 55.59 Amy Leenaars 1.01.67 val 500m Gijsbert de Jongh 49.23 Jac Meeren 54.23

1000m 1.50.35 1.53.08 1.49.38 1500m 2.26.63 2.43.48

Love2Dance 4e plaats op 2e voorronde van Shell we Dance Afgelopen zondag vond de 2e voorronde van de competitie 'Shell We Dance' plaats in Noordwijk. De L2D Street Stars en hun coach Selena Mekes hebben de laatste weken weer hard getraind om te werken aan de punten op het juryrapport van de vorige wedstrijd. De L2D Street Stars dansen in categorie 2B, 13 t/m 15 jaar. Zoals altijd bij deze competitie was dit weer de categorie waar de meeste teams in zaten, veel concurrentie dus! Rond 15.00 uur was het tijd om het podium op te gaan. Ze hebben hun choreo goed gedanst. Om 17.00 uur zou de prijsuitreiking beginnen. Maar eerst werden alle groepen van deze dag op het podium geroepen om de einddans te dansen. Dit is een dans die de organisatie heeft bedacht, alle groepen moeten deze dans zelf leren, zodat iedereen gezellig mee kan doen. De L2D Street Stars zijn 4e geworden!! Op naar voorronde 3 in Wageningen! Wil jij ook bij een wedstrijdteam of gewoon lekker dansen, kijk dan op www.infolove2dance.nl voor meer informatie.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 34

.nl lder op action fo e d r o o v k ij K

HEREN

WELLY

KATOEN

The Muppets, Lucky Luke of Popeye maten XS-XL

keuze uit zeer veel bekende merken met pull-back functie

diverse kleuren 50x100 cm

BOXER SHORTS

jongens BOXER SHORTS

maten 92-152

2-PACK

3.49

LOTTO

MODEL AUTO

2 - PA C K

4.59 1.99 1.69 katoen WAS HAND

16x21 cm

0.32

Elders 5.49 6.99

VOETBAL SOKKEN

VERLICHT

SPRING TO LIFE

grijs of wit rotan 35 cm

spaar ze allemaal!

ZOOBLES SPEELSET

HART of STER

diverse kleuren maten 31-46

2.59

Elders 5.99 7.99

BAD DOEK

R L E U K VO O ! HET R A A M

Elders 7.95 9.95

4.69

Elders 5.99 7.99

SWEET HOME

MAGIC SPIKER

TRENDY

aardewerk 3-delig 23 cm

voor extra grip op een gladde ondergrond topkwaliteit maten 36-48

verzilverd, 1 paar of diverse kleuren en modellen, 3 paar

STAPEL POTTEN

Sweet Home KOFFIE BEKER

0.49

3.49

ANTI-SLIP ZOLEN

Elders 4.95 5.95

2.79

2.49

OOR STEKERS

Elders 3.39 3.79

0.59

Kijk voor winkeladressen en overige in


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 35

g i d e l l o v d n e s s v e rra g i l e d r o o v d n v e rba z e

SINTERKL A AS

GE SC HE N K PAPIER

50x250 cm

5 ROL L E N

0.95

SNEEUWPOP

MISS CREEPY

MODDERMAN

diverse uitvoeringen met LED-licht incl. batterijen Ă&#x2DC; 11 cm

diverse uitvoeringen

500 gram

Elders 4.99 5.95

2.49

FASHION POP

KRUID NOTEN

D S PE E LGOE TR E N D!

fashion DESIGNER POP

maak je eigen poppenkleding

3.99

3.39 0.58 chocolade KRUID NOTEN

350 gram

1.09

SUPER GROOT

WERCKMANN

DVD

diverse uitvoeringen 42x34x23 cm

ch-v met geharde tip 6 stuks

keuze uit o.a. Het Zandkasteel, Sesamstraat, Briefgeheim, Hello Kitty, Bernard en nog veel meer

BOEDDHA BEELD

7.95

Elders 14.95 17.95

ZEN

SCHROEVEN DRAAIERS

BIT SET 64-delig

4.99

INDIGO

2.49

GEUR EAU DE VERSPREIDER TOILETTE diffuser bamboestokjes 4 heerlijke geuren 125 ml

Zen SHOWER CREAM 200 ml

1.19

1.59

diverse geuren voor hem of haar 100/90 ml

KINDER FILM

Elders 5.99 8.49

TWINKEL- OF

NET VERLICHTING binnen/buiten twinkelverlichting: 8 functies, 140 lamps netverlichting: 160 lamps

! P I T U A E D A C Elders 2.49 4.99

1.25

1.99

Elders 11.95 13.95

nformatie op onze website ACTION.NL

7.95

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 25-11 t/m za. 01-12

DECO GLASBAL


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

rt SpoSport

PAGINA 36

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Sterrenelftal trainer Johan Luijten loopt er weer piekfijn bij Vrijdagavond 23 november bezocht Sinterklaas VV Oosterhout VV Oosterhout A1 in het nieuw

In de kantine van VV Oosterhout is het om zeven uur 's avonds een drukte van jewelste, het krioelt er van de kinderen, allemaal wachtend op die ene man Sinterklaas. De ene na de andere Sinterklaashit galmt door de doorgaans zo rustige kantine op vrijdagavond, van HIPHOP tot RAP en TECHNO, alles komt voorbij en de kinderen zingen en dansen mee. Tijd voor kattekwaad is er niet want 'de VV Oosterhout moeders' Henriette en Mirjam zorgen goed voor hun kroost, er is drinken er zijn pepernoten en als de Sint doorgeeft dat hij de weg niet weet naar het sportpark snelt moeder Henriette naar de microfoon en zegt dat de kinderen een zak chips kunnen komen halen. Al krakend zingen en dansen ze verder op de muziek. En dan opeens komt er een Zwarte Piet binnen met een zak vol cadeau's. Het is zeker de HoofdPiet want hij kent net als Sinterklaas ieder-

een. Sinterklaas is echter nog in geen velden of wegen te bekennen. (toch tijd voor een TomTom paardennavigatie). Zwarte Piet is echter niet zo moeilijk en begint meteen de kinderen te vermaken met zijn dans en zangtalent. De kinderen zijn geboeid (nee, niet vast) en hebben eerst niet eens in de gaten dat er nog een Zwarte Piet is binnengekomen. Pas als ze een handvol strooigoed toegestopt krijgen zien ze hem. En dan eindelijk daar is de Goed Heiligman met nog een Zwarte Piet, zijn paard Americo hebben ze bij de benzinepomp gestald, en zoals alle belangrijke personen bij VV Oosterhout, komt Sinterklaas door de deur van de bestuurskamer de kantine

binnen. Onder de begeleidende tekst van een 'gouwe ouwe': “Sinterklaasje kom maar binnen met je Knecht”, schrijdt de Heiligman naar zijn zetel. Na nog een aantal onvervalste Sinterklaashits, neemt 'moeder' Henriette de microfoon over en zegt dat het tijd is om de cadeau's bij Sinterklaas op te halen. Als eerste mogen de voetballers van de F1 met hun broertjes en zusjes naar voren komen. Voordat Sinterklaas de cadeau's geeft herinnert hij de jongens eraan dat ze morgen de wedstrijd van het jaar spelen, een heuse kampioenswedstrijd tegen stadsgenoot SCO, Om te zorgen dat ze goed gemotiveerd aan de wedstrijd zouden beginnen nam Sinterklaas de rol van mental coach aan en vroeg de kinderen wat zij morgen gingen doen. Die riepen winnen, maar naar de zin van Sinterklaas niet hard genoeg. De Sint nam het voortouw en scandeerde door de kantine: “Wat gaan jullie doen”, “WINNENNN” riepen de kinderen. Na een paar keer oefenen was de Goed Heiligman tevreden, echter niet voordat hij de leider van het zevental, Ruud Looijmans, naar voren had geroepen en hem opdroeg om morgen voor de wedstrijd hetzelfde te doen. Ruud beloofde dit en dat hoe dat werkte lezen jullie verderop in de Oosterhouter. Hierna kregen alle kinderen van VV Oosterhout hun lang verwachtte cadeau en op verzoek van de “voetbalmoeders” Henriette en Mirjam wachtte zij keurig met uitpakken tot iedereen zijn cadeautje had. Na een technokraker waar alle kinderen op dansten en meezongen konden Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten met een gerust hart vertrekken, de ouders van de kinderen en natuurlijk de kinderen zelf van VV Oosterhout waren blij met de cadeau's. Sinterklaas en Zwarte Pieten bedankt voor jullie bezoek en tot volgend jaar. Natuurlijk ook dank aan de vrijwilligers die deze avond mede mogelijk gemaakt hebben en de Club van 50 voor de sponsoring.

Zwak spelende Oosterhouters verzuimen in te lopen op koploper

V.V. Oosterhout speelt gelijk tegen Waspik Wat een mooie Zondag had moeten worden voor V.V. Oosterhout eindigde in een fikse teleurstelling. V.V. Oosterhout moest vandaag afreizen naar Waspik om de afgelaste wedstrijd van vorige week in te halen. Bij winst kon de ploeg van trainer Koumans op drie punten komen van koploper Groen-Wit en met de wetenschap dat de ploeg uit Breda over twee weken een bezoek brengt aan Oosterhout mocht men er toch wel vanuit gaan dat de Oosterhouters vandaag tot het uiterste zouden gaan voor de overwinning. Maar niets was minder waar. V.V. Oosterhout begon (zonder de nog geblesseerde van Wanrooij) uitermate tam en inspiratieloos aan de wedstrijd en mocht niet klagen dat het niet al na een paar minuten op achterstand stond. Nadat Oosterhout keeper Everduim al een paar keer redding had moeten brengen wist Waspik in de 12e minuut een grote kans om zeep te helpen. Na 17 minuten kon Oosterhout voor het eerst gevaarlijk worden middels een vrije trap na een overtreding op Devie de Ronde. De Waspikse doelman wist het schot van van Baal echter tot corner te verwerken. Na 20 minuten voetbal zette V.V. Oosterhout zijn eerste mooie aanval op en was het ook meteen raak toen verdediger Robin Versluijs de bal perfect voor gaf en Fabian Frishert zijn enige goede actie van deze dag ten toon spreidde door de 0-1 binnen te schieten.

Hierna geloofde Oosterhout het wel en mocht het zijn doelman dankbaar zijn dat Waspik niet voor de rust op gelijke hoogte kwam. Everduim toonde echter zijn klasse en hield zijn ploeg vooralsnog op de been (foto) De tweede helft begon gelijk met een kans voor Waspik, maar Oosterhout verdediger Kuijten kon nog net redding brengen. Oosterhout kwam er even later knap uit, de bal kwam bij de verder onzichtbare Jeffrey van Baal die nu wel een goede voor- zet gaf maar spits de Ronde in kansrijke positie hopeloos zag falen. Even later had diezelfde de Ronde pech toen zijn inzet van de doellijn werd gehaald. Het was sowieso niet de wedstrijd van spits Devie de Ronde, want een paar minuten later leidde een verkeerde pass van hem tot een vrije trap voor Waspik nadat Oosterhout aanvoerder Janssens met een overtreding had moeten ingrijpen om erger te voorkomen. De vrije trap werd onberispelijk binnengeschoten door Waspik en de

1-1 was een feit. Het duel werd wat grimmiger en dit resulteerde in gele kaarten voor Oosterhout spelers van Steen en aanvoerder Janssens. Oosterhout trainer Koumans ging wisselen en bracht Raymon Raams voor Tom van Steen. In de 19e minuut werd er in een aanval van Oosterhout tot driemaal toe een fikse overtreding begaan door verschillende Waspik spelers. Pas toen de derde speler van Oosterhout op de grond bleef liggen vond de scheidsrechter het eindelijk eens tijd om te fluiten en Oosterhout een vrije trap toe te kennen. Stefan Kuijten schoot hard in de muur en Ismael Canpinar zag zijn schot vervolgens geblokt worden door een Waspik speler. Na 24 minuten kroop Oosterhout door het oog van de naald toen twee Waspik spelers ongehinderd op keeper Everduim afgingen maar grensrechter Kieboom resoluut zijn vlag omhoog stak en erger wist te voorkomen. Grensrechter Jurgen Kieboom vestigde even later wederom de

Elk jaar wordt er een mooie teamfoto van alle elftallen gemaakt. Dit jaar was dit voor de A1 in een mooi nieuw tenue. En dat ziet er dan gelijk een stuk beter uit :) De elftalfoto, gemaakt door Ad Looymans, laat het nieuwe tenue, en de nieuwe trainingspakken zien. De shirtsponsor Corne Maas en sponsor van de trainingspakken Corne Timmers hebben ervoor gezorgd dat de jongens er weer keurig bijlopen. Dank daarvoor! Uiteraard ook een woord van dank aan de andere sponsoren van dit elftal! De nieuwe tenues komen in het jaar dat de A1 niet onverdienstelijk meedraait. In de competitie wordt op dit moment de 2e plaats ingenomen. En met de verhuizing volgend jaar naar het nieuwe sportpark ziet de toekomst er ook voor dit elftal rooskleurig uit!

In de kijker

V.V. Oosterhout Naam:

Lionel Messi

Martinus Engerinus Verharen

Roepnaam:

Beste speler aller tijden:

Tini

Lionel Messi

Geboren op:

Favoriete speler bij V.V. Oosterhout:

20 Augustus 1940

Geboren in:

Jeffrey van Baal, vanwege zijn inzet, snelheid en kameraadschap, ook neemt hij altijd even de tijd om de supporters te woord te staan

Oosterhout

Woonachtig in: Oosterhout

Gehuwd met: Jeanne Verharen/Kuppens

Verwachting dit seizoen:

Jolanda, Albert en Karin

Ik verwacht een plaats bij de bovenste vier en een periode titel

Vader van:

Schoonvader van: Toon, Petra en Adrian

Opa van:

Lid vanaf:

Martin, Mark, Mandy, Amy en Kelly

Zelf gespeeld bij:

1962, diverse bestuursfuncties vervuld en scouting werkzaamheden verricht

WVO (10 jaar in 1e elftal), TSC en SCO

Feyenoord

Positie:

Voorstopper

Hobby:

Voetbal kijken

Huidige functie bij V.V. Oosterhout: Kantine werkzaamheden en administratie

Favoriete club: Beste speler in Holland: Jordy Clasie

Buitenlandse club: Manchester United en Barcelona

Beste speler in buitenland:

Nieuw sportpark 'de contreie':

Voor V.V. Oosterhout is dit hard nodig, zeker gezien de nieuwe aanwas van de jeugd

Wat wil je nog kwijt:

Bij V.V. Oosterhout is het jonge enthousiaste bestuur zeer goed bezig met leiding te geven, zowel op Zaterdag als op Zondag Tini, bedankt voor jouw tijd voor dit leuke en gezellige interview en heel veel succes met jouw 'cluppie' V.V.Oosterhout.

Mooie overwinning weer Ledenwerfvoor Oosterhout D1 actie VV Oosterhout D1 - WSC D1: 4-1 De spelers van Oosterhout gingen meteen goed in de aanval. Ouail kwam erg gevaarlijk voor de goal maar werd bruut buiten de lijn gewerkt. Maar de scheidsrechter gaf er niks voor. Er was veel ruimte aan de buitenkanten en dus kon Ouail nog een keer naar voren komen. Dit keer werd hij door de tegenstander gevloerd en gaf de scheidsrechter een penalty. Ridouan ging erg beheerst en koel achter de bal staan en schoot hem er heel mooi in. Zo was het na een kwartier spelen dus 1-0. Ook WSC kreeg een paar mooie kansen, hoewel het ze erg moeilijk gemaakt werd door de verdediging. Marwan stond heel scherp te verdedigen en zijn tegenstander

kon er dan ook niet langskomen. Ook moest Max een paar keer ingrijpen . Hij had hier ook wel een beetje geluk mee, want de bal schoot nogal eens uit zijn handen. In de 27e minuut kwam er ruimte aan de kant van Ridouan en die kon dus lekker doorlopen en de 2-0 maken. De tweede helft begon met niet zo'n beste start. In de 35e minuut kon WSC de 2-1 scoren. In de 47e minuut zag Ouail een gaatje in de verdediging van WSC en maakte de 3-1. In het strafschop gebied van WSC werd het een beetje een rommeltje en door een afgekaatste bal kon Issam in de 60e minuut de 4-1 scoren. In de competitie schuiven we nu door naar de 4e plek. Volgende week komen we WSC weer tegen want dan reizen we af naar Waalwijk.

aandacht op zich door te struikelen om vervolgens als een volleerd circus artiest weer op beide benen terecht te komen, dit tot grote hilariteit op de tribune. Oosterhout ging nog maar eens wisselen en bracht aanvaller Brison in de ploeg voor verdediger John Janssens om vervolgens het laatste kwartier een op een te kunnen gaan spelen. Dertien minuten voor tijd had (de slecht spelende) van Baal zowaar zijn tweede goede actie in 90 minuten. Na een pass van de Ronde zag hij zijn schot door de Waspik goalie gestopt worden, kreeg de bal vervolgens terug en bediende Frishert op maat. In plaats van

hard uit te halen produceerde Frishert een slap rollertje van een 65+ er. In de laatste minuten zag Oosterhouter de Ronde zijn schot net naast het doel verdwijnen en ontsnapte verdediger Heijmans aan zijn tweede gele kaart na het vasthouden van zijn tegenstander. Na het laatste fluitsignaal was de teleurstelling groot bij V.V. Oosterhout na het onnodig geleden puntverlies van vandaag. Volgende week zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden in de uitwedstrijd bij Beek-Vooruit. Laten we hopen dat we de drie punten dan wel mee terug kunnen nemen naar Oosterhout. Tot dan!

Oosterhout van start Met het oog op de aankomende verhuizing naar de Contreie houdt VV Oosterhout wederom een ledenwerfactie. En zo vlak voor Sinterklaas geven we een kadootje weg! Nieuwe leden die zich voor 5 december aanmelden betalen het eerste half jaar geen contributie. Dat is dus gratis kennismaken met voetballen bij VV Oosterhout tot 1 juli 2013. In die tijd wordt er nog een toernooi, voetbalkamp en carnavalsochtend georganiseerd. Dus genoeg reden om je snel aan te melden via de website (http://www. vvoosterhout.nl). Uiteraard wordt er ook elke week getraind en gevoetbalt. Aanmelden kan vanaf 5 jaar. De jongste keugd traint op woensdagmiddag. Er is voldoende plaats voor nieuwe teams, dus kijk gerust eens op de site naar de trainingstijden voor de andere leeftijdscategorieen. De ledenwerfactie is vooral gericht op de bewoners van de wijken rondom het nieuwe sportpark. Op deze manier kunnen ze alvast kennismaken met de nieuwe buren.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

rt SpoSport

PAGINA 37

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

VV Oosterhout C1 laat zien wat het waard is

Meiden Warande MC5 overtuigend Herfstkampioen

Zaterdag 24 november stond de wedstrijd Oosterhout C1 – Dongen C3 op het programma. Over het geheel een mooie wedstrijd, waarbij beide teams aan elkaar zijn gewaagd. Dongen laat in de beginfase van de wedstrijd een aantal kansen onbenut. Er wordt aan beide zijde goed gevoetbald en de ruststand blijft 1–1. Tijdens de tweede helft laat Oosterhout toch wel zien wat het waard is en eindigt de stand in 3-1 voor de thuisploeg. Zoals vorige week gemeld op naar de volgende overwinning is dus nu een feit. Na de winst van vorige week tegen SCO/TOFS heeft Oosterhout C1 de smaak te pakken. Drie punten verder betekent aansluiting bij de overige teams van de poule. Misschien gaat het gezegde drie keer scheepsrecht op voor Oosterhout C1. Volgende week zaterdag 1 december zullen we het weten, na de uitwedstrijd tegen alweer Dongen C3. Start om 9.45 uur, verzamelen om 8.15 uur bij VV Oosterhout.

Het hing al een tijdje in de lucht dit kampioenschap, maar door net niet te winnen van de nummer twee in de poule bleef het tot het eind spannend. Gedeelde eerste plaats was er al, en nu moest er voor het volle kampioenschap gehockeyd worden. Tegenstander HC Prinsenbeek zou het laatste obstakel zijn.De meiden van de MC5 waren er helemaal klaar voor afgelopen zaterdag.

VV Oosterhout C1 blijft op zoek naar een sponsor, een mooie reclame van uw bedrijf op onze voetbaltenues, trainingspakken en/of sporttassen. Tevens reclame op onze facebook pagina. Oosterhout C1 voetbalt uiteraard in Oosterhout, maar daarnaast ook in Breda, Waspik, Rijen, Dongen, Raamsdonkveer, Teteringen, Hank, Dorst, Oosteind en Bavel. Spelers van de C1 zijn Joey, Nusret, Max, Mehmet, Wesley, Jesse, Mert, Abdelaziz, Mohammed, Brian, Diamond, Souhail, Cagatay, Derman, Adi, Oguzhan en Bryan. In verband met vele blessures maakte deze week Kamil zijn debuut in de C1. Naast het voetballen zijn er vele andere activiteiten bij VV Oosterhout. Op 28 december staat het zaalvoetbaltoernooi in Arkendonk op de agenda. Sinds een aantal jaren wordt dit georganiseerd door een aantal spelers uit de selectie, succes gegarandeerd.

Sportiviteit en gezelligheid zijn de ingrediënten van deze dag, als lid van VV Oosterhout mag je dit gewoon niet missen, inschrijving is geopend, info via de site www.vvoosterhout.nl

Voor de nieuwe sponsor wordt veel strijd geleverd, logo moet tegen een stootje kunnen.

Effectief VV Oosterhout Zaterdag 1 wint wederom Op een regenachtige en sobere zaterdagmiddag stond vandaag de wedstrijd tegen middenmoter Olympia'60 1 uit Dongen op het programma. VV Oosterhout kwam al snel op voorsprong. De eerste de beste kans voor Stefan Kok betekende gelijk een doelpunt. In de 7e minuut kreeg hij de bal aangespeeld en met zijn herkenbare actie zette hij een verdediger van Olympia'60 aan de kant en schoot de bal beheerst in de lange hoek. Het leek er op dat VV Oosterhout met een 1-0 ruststand ging rusten maar in de blessuretijd was daar de tweede kans van de wedstrijd en wederom was het raak. Twee kansen, twee goals.

Ook dit keer leek het doemscenario weer waarheid te worden toen Olympia'60 binnen tien minuten in de tweede helft terugkwam tot 2-1. Een lange bal van achteruit kwam terecht bij spits Weistra die de bal op sublieme wijze in de linkerbovenhoek volleerde. In de 70e minuut viel de bevrijdende treffer voor VV Oosterhout. Spits Mark Snoeren kreeg de bal vanuit het middenveld aangespeeld en met een weergaloze actie zette hij een verdediger van Olympia'60 te kijk en

schoot de bal in de korte via de binnenkant van de paal binnen. Bij Olympia'60 was het verzet hiermee gebroken. Drie minuten voor tijd viel ook nog de 4-1 en wederom was het Stefan Kok die een goede actie in huis en alweer zijn 20ste(!) competitiegoal binnenschoot. Het lijkt er op dat iedereen beseft dat dit seizoen nog bij lange niet beslist is en dat er nog van alles te behalen is. Volgende week is de topper tegen nummer twee ONI en mocht VV Oosterhout deze wedstrijd winnen doen we weer volledig mee om het kampioenschap.

Warande JD1 – één van de 6 beste van Zuid Nederland Warande JD1 begint aan een welverdiende winterstop! Dit team is nl. geëindigd als 2e in de poule

waardoor zij verzekerd zijn van een plekje in de TOPKLASSE poule van de 6 beste JD1 teams van

Dames Neerlandia31 winnen van directe concurrent Afgelopen zondag speelde de dames van Neerlandia31 tegen directe concurrent SAB. De dames uit waren toe aan een wedstrijd met tegenstand al was het wel even wennen om geconcentreerd aan de wedstrijd te beginnen. Bij de ploegen wilde vandaag voetballen dit beloofde wat moois. In de 7 minuut was het SAB dat met een mooi afstand schot op voorsprong kwam 0-1. Een achterstand waren de dames uit dorst niet echt gewend maar ze toonde veerkracht de wind maakte het lastig om een goede wedstrijd te spelen dus moest het soms met de mouwen omhoog ook omdat de tegenstander dit ook deed. In de 14 minuut bracht Laura de stand weer op gelijke hoogte 1-1. De dames van Neerlandia31 werden wat feller wonnen wat meer duels. In de 35 minuut een goede aanval die Anouk wist af te ronde 2-1. Vijf minuten later was het weer Anouk die een goede aanval af ronde 3-1. Dit was een toch wel beetje onverwachte maar zo fijne ruststand. De tweede helft moest er met de wint mee iets beter gevoetbald worden om deze wedstrijd winnend af te sluiten. De start was goed in de 49 minuut verscheen Renske goed bij de tweede paal

en schoot de 4-1 binnen 3 minuten later maakte Mandy zelfs de 5-1. Binnen 10 minuten in de tweede helft een goede voorsprong die je nooit meer weg mag geven. Toch gaf SAB het niet op en wist in de 55 en 57 minuut terug te komen naar 5-3 dit bracht alle spanning weer terug en het werd weer een wedstrijd. Toen het in de 71 minuut ook nog 5-4 werd sloeg de angst toch wel een beetje toe. Gelukkig scoorde Mandy in de 74 min al de 6-4 zodat er weer iets meer lucht was. Toen Mandy ook in de 80 minuut nog een keer wist te scoren was de buit toch wel binnen. De thuisploeg speelde de wedstrijd goed uit en pakte met een korfbal uitslag 7-4 de volle winst.

vv Neerlandia'31 Wedstrijdprogramma ZATERDAG 1 december Neerlandia'31 B1 - Be Ready B1........14.30 Boeimeer B5 - Neerlandia'31 B2........15.00 OVV'67 C1 - Neerlandia'31 C1..........12.30 Neerlandia'31 MC1 - Baronie MC1....10.00

ZONDAG 2 december

Molenschot 1 - Neerlandia'31 1........14.30 Raptim 2 - Neerlandia'31 2................14.00 RKsv RCD 3 - Neerlandia'31 3...........10.30 Neerlandia'31 4 - Papendrecht 4......10.00

Zuid Nederland! Iets om trots op te zijn! De andere 5 teams die geplaatst zijn: Den Bosch JD1, Orange Zwart JD1, Helmond JD1, Tilburg JD1 en MOP JD1. De nummers 1 en 2 van deze poule mogen na deze competitie dan meedoen aan de Nederlandse Kampioenschappen, het hoogst haalbare voor deze leeftijdscategorie jongens. Ze zullen dus na de winterstop flink aan de bak moeten maar daar hebben wij alle vertrouwen in met dit TOPteam en de super begeleiding van de trainer/coaches Dirk de Pont en Raphäel Korse. (zie foto) Nu eerst de zaal in waar dit talentvolle team ook is ingedeeld in de TOPklasse.

Allemaal trots in hun nieuwe lichtgrijze sweater, met mooie oranje letters, die ze een week van te voren van de sponsor, Ad Dekker Rekreatie hadden gekregen, kwamen de meiden het veld op. Al ver voor aanvang van de wedstrijd was er ingelopen en ingeslagen. Iedereen wilde vandaag supergoed presteren dus daar hoorde ook een goede voorbereiding bij. De wedstrijd begon met de nodige kriebels in de buik en bij sommigen wat zenuwachtige gezichten. De druk was hoog maar deze werd goed gehanteerd. De verdedigers Sanne, Fleur, AnneFloor en Isa waren gelijk goed op dreef en zorgden ervoor dat Prinsenbeek niet in de buurt van het goal kon komen. Al snel werden daarna de spitsen gezocht en gevonden en kwamen de eerste doelkansen. De helft van Prinsenbeek was vooral het strijdtoneel, dus een goede uitgangspositie voor de Warande. Het middenveld werkte zeer hard. Marieke, Luce en Almaz vonden de ruimte naar de voorhoede, Meike, Kiki en Daphne en het eerste punt viel dan ook al na 15 minuten speeltijd. Daphne sloeg hem zelfverzekerd recht

het net in. Ook was Daphne verantwoordelijk voor het tweede goal 5 minuten later. De meeste druk was nu van de ketel, en de meiden gingen steeds beter en ontspannender spelen nu er een ruime voorsprong was. Prinsenbeek dacht even later een gaatje te vinden maar het schot op goal werd fraai gekeept door Loes. Loes heeft de afgeslopen 10 wedstrijden slechts 7 ballen niet kunnen tegenhouden en heeft daarmee ook een topscore behaald in de poule.Voor het einde van de eerste helft kwam er nog een snoeiharde bal op het goal

van Julia, die nog een extra zetje kreeg van Daphne waardoor de Warande met een 3-0 stand gerust de rust in kon gaan. In de tweede helft lukte het Prinsenbeek niet meer om echt gevaarlijk te worden. De meiden van de Warande dirigeerden de meiden uit Prinsenbeek steeds behendig terug de eigen helft op. Fay liet zien dat ondanks het feit dat ze pas is begonnen met hockey, het spelletje ook ging beheersen, en zette een paar keer heel goed voor. Aanvoerder Julia scoorde uit een strakke strafcorner 4-0. Kiki was verantwoordelijk voor de 5-0 en de daaropvolgende 6-0. Iris zorgde voor de 7-0 en Silke maakte de laatste goal vlak voor het einde. Zodoende werden de meiden van de MC5, door deze 8-0 overwinning, op zeer overtuigende wijze herfstkampioen.

Warande JB1 verstevigt koppositie in super B Op het Olympisch blauwe veld van Zoetermeer speelden de jongens van Warande JB1 hun vierde wedstrijd in de super B competitie. Op papier een makkelijke wedstrijd gezien de stand van Zoetermeer in de competitie. Het werd uiteindelijk een van de mindere wedstrijden van het team. De 4-2 overwinning kwam zeker niet vanzelf tot stand en omdat twee keer Warande met 10 man kwam te staan bleef het tot het einde van de wedstrijd spannend. De omstandigheden waren, ondanks het mistige weer, ideaal. Zoetermeer beschikt over een blauw Olympisch veld wat de snelheid van het spel ten goede komt. Warande speelde de bal rustig rond en creëerde in de beginfase een aantal mooi kansen. Zoetermeer stelde daar weinig tegen over. Omdat de goal uitbleef kwam Zoetermeer beter in de wedstrijd en scoorde via een mooi counter de 1-0. Warande was gewaarschuwd. De spelers van Zoetermeer speelden opportunistisch en fysiek hockey en wisten een aantal keren hun gevaarlijke spitsen in stelling te brengen.

Het was de tegengoal die de jongens van coach Bas van Valburg nodig hadden om weer terug in de wedstrijd te komen. Door snel combinatiespel werd de cirkel van Zoetermeer regelmatig gezocht en er kwamen kansen. Vlak voor rust boog Warande de stand binnen twee minuten in haar voordeel om. Eerst Bastien Giraud die uit een uitgelokte strafcorner de bal prachtig binnen sleepte en vervolgens Tijmen Bullens die de mooiste van de dag maakte door de bal totaal onverwacht met een korte backhand slag tegen de plank te slaan. Na rust werd snel de 3-1 gescoord door Max Koreman die na

een mooie combinatie tussen David van Dongen en Martijn Zander de bal een laatste zetje gaf. 10 minuten later werd de wedstrijd definitief beslist door Olaf van Sande. Met 4-1 op het scorebord geloofde de jongens het wel. In plaats van door te drukken ging het tempo omlaag en werd de wedstrijd uitgespeeld. Het werd nog even spannend toen de verdediging van Warande zich verslikte in de bal en de fysiek sterke spits van Zoetermeer met een knallend schot 4-2 maakte. Warande eindigde de wedstrijd uiteindelijk met 10 man door een 5 minuten straf voor Hugo Graafmans. Warande JB1 blijft als gevolg van deze overwinning ongeslagen in de poule met 12 punten uit 4 wedstrijden en kan zich volgende week tot winterkampioen kronen als het weet te winnen van Tilburg.

Zaalvoetbalcompetitie

TE KOOP:

De koplopers in de Fixit zaalvoetbalcompetitie beleefden een goed weekend. De achtervolgers werden op een grotere achterstand gezet, zodat het er steeds meer naar gaat uitzien dat, nu we zijn aanbeland op de helft van de competitie, Unibet en Tornado gaan strijden om de titel. Unibet had geen enkele moeite met ZVV Breda. Met de rust had men al een geruststellende 5-1 voorsprong. ZVV Breda geloofde niet meer in een goed resultaat en liet zich in de tweede helft inmaken. Het werd uiteindelijk 14-2. Ook Tornado had geen al te zware avond. Tegen Subway kwam de overwinning geen moment in gevaar. Een 3-1 achterstand halfweg gaf Subway nog wat hoop, maar Tornado liet zich niet verrassen en won met 7-3. Het Oosterhoutse JONKies herstelde zich knap na de vorige nederlaag en speelde de beste wedstrijd van het seizoen tegen Red-D). Bram Snell van JONKies deed zijn naam eer aan door vanaf de aftrap in een rechte lijn naar het doel van de tegenstander te lopen en binnen 5 secon-

BOUWGROND

den de snelste goal van de competitie te maken. JONKies legde daarna een heerlijke partij op de mat, waarbij met geconcentreerd combinatievoetbal Red-D) op de pijnbank werd gelegd. Red-D) had voor rust wel enkele malen pech in de afwerking en had ook een uitstekende goalie tegenover zich, maar de uiteindelijke 13-3 nederlaag was duidelijk. In de kelder van de ranglijst mochten SCM en NTB proberen hun schamele puntentotaal op te krikken. NTB zal toch nog even moeten wachten op het eerste puntje, want SCM had geen zin om in de 'degradatiezorgen' te komen. Met een 8-4 overwinning werd weer een plaatsje op de ranglijst gewonnen.

De uitslagen van 24 november: JONKies - Red-D) .................. 13-3 NTB - SCM .................................4-8 Breda - Unibet ....................... 2-14 Subway-Tornado . ....................3-7

De stand: 1. Unibet ................................. 7-18 2. Tornado ............................. 7-16 3. JONKies .............................. 7-12

- RECHTSTREEKS VAN PARTICULIER -

gelegen in rustige villawijk “De huzenblek” net over de grens bij Baarle-Nassau te Weelde-Station (B) • 18 meter breed x 40 meter diep - 718 m2 • totale bouwoppervlakte - hoofdgebouw 612 m2 (3 verdiepingen) - bijgebouw 108 m2 • ruime bouwvoorschriften - u kunt uw eigen stijl bouwen

prijs: 159.500,INfo: telefoon: 06-53249208 email: eric.van.dijk@pandora.be


Hiermede verzoeken wij u onderstaande advertentie te plaatsen in de uitgave van 16 februari van Het Weekblad van Dongen. Formaat 4 kolom 100. Uitvoering overeenkomstig eerdere plaatsingen in Het Weekblad van Dongen, echter de streep onder het logo moet ook in de advertentie aangegeven worden. WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

Wij zijn een dynamisch bedrijf toelegt Wij zijndat eenzich dynamisch op plaatwerk lichtop bedrijf dat zich en toelegt constructiewerk. plaatwerk en licht Als toeleveringsbedrijf constructiewerk. Als maken wij zowel prototypes toeleveringsbedrijf makenen enkel stuks, als seriewerk wij zowel prototypes en inenkel diverse stuks,metaalsoorten. als seriewerk in Bovendien hebben wij diverse metaalsoorten. Wij enkele eigen producten beschikken over een zeer zoals demachinepark Freesound modern geluidsstudio enaantal onze alsmede over een eigen producten. schilderijen opberg rekken. Wij beschikken Uw sollicitatie u richten over een zeer kunt modern aan mevr. E. Dekkers. Voor machinepark. verdere informatie kunt u eveneens contact kunt opnemen Uw sollicitatie u met voornoemd richten aan dhrpersoon. J. Brok.

PAGINA 38

Een bloemstukje, eventueel met streekproducten, plant, bos bloemen of een boeket, leuk om te krijgen of cadeau te geven! Vanaf dit weekend kunt u kerststukjes bestellen.DE EERSTE VOORBEELDEN STAAN KLAAR! Voor deze functie geldt datonder wij een afwisselende bieden De werkzaamheden zullen meer bestaan uit :baan diverse financiële Veel mogelijkheden in RELATIE GESCHENmet een goede salariëring in overeenstemming met uw kennis en werkzaamheden, verkoopondersteuning, offerteverwerking en secretariële ervaring, gunstigeDe (secundaire) etc. t/m vrijdag KEN!! werkzaamheden. werktijden arbeidsvoorwaarden, zijn in principe van maandag Kwekerij Jo en Cobi v. van 8.15 uur tot 17.00 uur. Winden Enthousiast, leergierig, doorzetter, teamwerker zijn kenmerken die Bloemenpad 2 AX Made wij in je karakter Degraag functie-eisen zijn o.a.terugzien. : bekend met Word en Excel, Engels goed in 4921 tel 0162-686710

Wij zijn op zoek naar : Wij zijn op zoek naar een enthousiaste een gemotiveerde, zelfstandige allround lasser FULLTIME ADMINISTRATIEVE KRACHT specifiek voor het lassen van dunner plaatwerk die reeds ervaring heeft opgedaan in een productiebedrijf. Een flexibele constructies. instelling ten aanzienen vanlichte werkzaamheden en werktijden is noodzakelijk.

woord en geschrift (liefst ook Duits) en technisch inzicht. Ervaring met tig lassen van rvs en aluminium is een pré. Voldoet u aan bovenstaande profielschets en bent u geïnteresseerd ? Voldoet u aan bovenstaande profielschets en bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met : Neem dan contact op met : BROMEDO METAAL BV BROMEDO METAAL BV De Leest 24 5107RC Dongen De Leest 24 - 5107 RC Dongen - tel. 0162-315435 tel. 0162315435 email: e.dekkers@bromedo.nl Email : info@bromedo.nl Om een beeld te krijgen van ons bedrijf kijk op Om een beeld te krijgen van ons bedrijfwww.broshow.nl kijk op www.bromedo.nl www.bromedo.nl www.esmono.nl kijk tevens op www.esmono.nl, info@broshow.nl voor onze eigen producten.)

Met vriendelijke groeten, Ery Dekkers

PLAATWERK – CONSTRUCTIE – SPECIAAL GEREEDSCHAP – APPARATENBOUW – TOEPASSINGEN VOOR GEZONDHEIDSZORG Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden voor de laatst neergelegde tekst. De leveringsvoorwaardn worden u op verzoek toegezonden.

Behangwerk ? GROOT of klein ,ook dan moet u bij Gerrit Kooijman zijn. de specialist sinds 1964 ! 10% korting op behang .Keuzen uit 10 boeken !! Ook voor Schilder en sauswerk. Bel of mail : 0162684282 / ger.ko@ziggo. nl. NU : Winterkorting BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl

IMPORT EN EXPORT VAN VORKHEFTRUCKS

Wij zijn op zoek naar:

enthousiaste medewerker met ervaring in autotechniek (m/v)

Steun ons in de strijd tegen littekens!

geef op

20.21.22

Bedrijfskoeling - Industriële koudetechniek - Airconditioning Wij leveren al ruim 30 jaar een breed scala van industriële koelinstallaties voor diverse gerenommeerde bedrijven in o.a. de foodsector, de groente– en fruitsector, distributie en overslag, chemische bedrijven en productiebedrijven, zie ook op: www.goverskoeltechniek.nl Wij zijn op zoek naar: EEN

SERVICE COÖRDINATOR

M/V

U ontvangt de servicemeldingen van onze klanten en draagt er zorg voor dat deze werkzaamheden voor onze servicemonteurs op een adequate wijze worden ingepland. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het inplannen van werkzaamheden conform de onderhoudscontracten en uitvoering van projectmontages. U draagt er zorg voor dat de benodigde materialen of hulpmiddelen worden geregeld. Al deze werkzaamheden worden door u ingebracht in onze serviceadministratie. Wij gebruiken hiervoor software van Exact Synergy. Na uitvoering ontvangt u alle servicebonnen van onze monteurs. U verwerkt deze servicebonnen in het Exact - systeem tot servicefacturen U houdt hierbij een goed contact met onze opdrachtgevers De functie valt direct onder de service/montageleider, die ook het inwerken zal verzorgen. Uw profiel: - U heeft kennis op MBO-niveau 3-4 van (service)administratie, bij voorkeur met Exact synergy - U heeft goede kennis van Word en Exel - U heeft technische kennis, bij voorkeur van koeltechniek of bent bereid u middels avondopleiding u hierin te bekwamen - U kunt nauwkeurig en overzichtelijk werken - U heeft goede contactuele eigenschappen Wij bieden: - een prettige werksfeer in een enthousiast team - een goed salaris en bijbehorende arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met uw kennis en ervaring - studiemogelijkheden in de koudetechniek - het betreft een full-time functie

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V

voor 40 uur per week

EEN

Wij vragen: - Controleren/inspecteren van gebruikte vorkheftrucks. - Zelfstandig kunnen werken - Technisch inzicht

Voor het verzorgen van o.a. de volgende werkzaamheden: - inboeken inkoopfacturen /betalingen gereedzetten - doorboeken projecturen - facturering - secretariële werkzaamheden/telefoon - archivering

Wij bieden: - Een zelfstandige en uitdagende baan in een klein team - Bij goed functioneren een baan in een onzekere tijd - Goede salariëring Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met c.v. binnen 2 weken naar:

Uw profiel: - U heeft kennis op MBO-niveau 3-4 van administratie, bij voorkeur met Exact Globe - U heeft goede kennis van Word en Exel - U kunt nauwkeurig en overzichtelijk werken Het betreft een parttime functie voor 5 dagen/week van 8.45 - 12.00 uur (15 uur p.week) Spreekt een van deze functies u aan, of heeft u vragen over deze vacature, neem dan contact op met: GOVERS Koeltechniek bv de heer J. van den Bergh Tilburgsebaan 14 - 5126 PH Gilze telefoon 0161-456800/ 06-51396140 e-mail: jvandenbergh@goverskoeltechniek.nl

BS Forklifts International B.V. t.a.v. Dhr. H.J.A. van den Bosch Snoekweg 31 4941 SC Raamsdonksveer Of naar harry@bsforklifts.com

www.brandwondenstichting.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bruijns Uitvaartverzorging is dé specialist in dienstverlening rondom de uitvaart. Wij bieden een eigentijdse invulling van de uitvaart aan op basis van wensen van de klant waardoor iedere uitvaart uniek wordt. Bruijns Uitvaartverzorging is betrokken, professioneel en waarde toevoegend: onze medewerkers doen er alles aan om uw wensen op uitvaartgebied te vervullen. Wij zijn per direct op zoek naar

een chauffeur overledenenvervoer (m/v) (parttime, 15-20 uur per week)

Als chauffeur overledenenvervoer verzorgt u thuisopbaringen, het overbrengen van overledenen en het vervoer van kisten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd zowel op normale werkdagen alsook in de weekenden, ’s avonds en ’s nachts. Wat verwachten wij van u: - woonachtig in Oosterhout of directe omgeving; - in bezit van rijbewijs; - representatief en een zelfbewuste uitstraling; - telefonisch bereikbaar; - een klant- en servicegerichte instelling; - affiniteit met uitvaartverzorging; - incasseringsvermogen en stressbestendigheid; - accuraat reageren bij probleemsituaties; - inlevingsvermogen, betrouwbaarheid en goede omgangsvormen. Wij bieden u: - een zelfstandige en afwisselende baan met ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief; - gedegen interne opleiding en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen; - salariëring volgens CAO voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging. Schriftelijke sollicitaties voorzien van een actuele CV kunt u tot 15 december a.s. richten aan: Bruijns Uitvaartverzorging, postbus 85, 5660 AB Geldrop, t.a.v. Tineke Romen. E-mail: t.romen@bruijns-uitvaart.nl. Inlichtingen over ons bedrijf vindt u op www.bruijns-uitvaart.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Tineke Romen, tel.nr. 040 289 5654.

Prins Frederikstraat 1-3, 4901 LV Oosterhout, www.bruijns-uitvaart.nl

Te huur aangeboden: garagebox in Oosterhout Zuid. Voor informatie: 06 15072899/06 11187923

Verven kan iedereen , schilderen de schilder alleen , Gerrit Kooijman Schilderwerken ( sinds 1964 ) ook voor al u Behangwerk. Let op: Winterkorting. Tel. 0162-684282 E-mail : ger.ko@ziggo.nl

Wij zijn op zoek naar een

Werkvoorbereider/medewerker Bedrijfsbureau (Fulltime)

BOEKHOUDER, voor administratie en aangiftebiljet Slagboom, Marijke Meustraat 100, Breda tel.076-5214282

KERSTPEPERTAKKEN . U kunt ze weer bestellen! Met of zonder vaas, met of zonder verlichting. Ook diverse kerstpakketten met Madese wijn en/of Wagenbergs bier en streekproducten. Kwekerij Jo en Cobi v. Winden Bloemenpad 2 4921 AX Made tel 0162686710 Toe aan een leuke, vlotte kapster aan huis? Bel dan nu naar Solo Haircare: 0634663585. Ik, Claudia Verhagen, heb er zin in uw coupe meer pit te geven.

‚Het is tijd om de zon te oogsten‘ door zonnepanelen van www.PruissenDuurzameEnergie.nl 06-57947863

Kin Machinebouw Rijen B.V. en haar dochtermaatschappij Axxiflex Turbine Tools B.V. ontwikkelt en bouwt machines, apparaten, constructies en turnkey installaties voor diverse markten waaronder: aerospace, de voedingsmiddelen-, chemische-, olie- en gasindustrie. Naast het realiseren van nieuwe producten raakt Kin Machinebouw steeds vaker betrokken bij het repareren en op contractbasis onderhouden van nieuwe en bestaande machines, apparaten en installaties.

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362 De Zonbezorger Zonnehemelverhuur, goede service en kwaliteit informeer voor de actieprijs. tel. 06-22143212 of 013-5702218

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

Doel Is verantwoordelijk voor het zodanig detailleren van opdrachten dat deze direct geschikt zijn voor uitvoering in productie en montage en is tevens verantwoordelijk voor de inkoop en tijdige beschikbaarheid van materialen, onderdelen en gereedschappen.

Kin Machinebouw Rijen B.V. Stedenbaan 15 - NL 5121 DP Rijen Postbus 157 - NL 5120 AD Rijen Telefoon +31 (0)161 244 750 Fax +31 (0)161 244 777 mail@kin-machinebouw.com www.kin-machinebouw.com

Functie-eisen: • HBO werktuigbouwkunde en/of MBO+ werk-/denkniveau door relevante werkervaring; • Praktijkervaring in middelgrote onderneming. De volledige functieomschrijving kun je bekijken op onze website www.kin-machinebouw.com. Solliciteren Is dit de vacature die bij jou past? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV onder vermelding van de functienaam naar: personeelszaken@kin-machinebouw.com. Een persoonlijkheidstest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Sluitingsdatum is 9 december 2012. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

rt SpoSport

PAGINA 39

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Goud voor Niels Raaijmakers waren weer goed in vorm. Helaas verloor Lucas zijn eerste partij, maar wist de andere wedstrijden met 'n volledige ippon te winnen. Ook Daan Wessels miste een partij als winnaar. Maar aan de houdgrepen die hij aanzette, konden zijn tegenstanders niets doen. Bij de senioren ging Niels Raaijmakers als 'n speer! Alle partijen wist hij op 'n verschillende manier te winnen, zoals verwurging, houdgrepen en beenworpen. Raymond Wessels liet zich niet gemakkelijk pakken. Helaas waren z'n tegenstanders nog “een maatje” te groot.

Prijsuitreiking Niels Raaijmakers nummer een. Sint Nicolaas werd op 'n zeer enthousiaste manier welkom geheten door 'n groot aantal judoka's en toeschouwers. Dit alles gebeurde op zaterdag 24 november in Heerle, waar 'n internationaal judotoernooi werd gehouden. Zoals gewoonlijk waren er ook leerlingen van Sensei mijnheer Johan van Heugten van de partij. Lucas Visser en Daan Wessels

Raymond Wessels begint aan zijn judowedstrijd.

GROEP A

1 Piet en Nellie Oomen..................................67,18 2 Kees Koreman-Elly Vernooy......................57,81 3 Henny Snackey-Hanneke Bruyninckx......54,68 4 Ad v. Gils-Jaap v.d. Heyden.......................53,12

1 Kees Koreman-Elly Vernooy......................63,19 2 Piet en Nellie Oomen..................................58,85 3 Ans Onderdelinden-Els Neeskens............51,91 4 Ad v. Gils-Jaap v.d. Heyden.......................51,38

1 Janny vd Stelt - Miep vd Hoeven..............67,08 2 Magda Bayens - Nel van Snik....................60,41 3 Marie Louise en Therese van Etten..........56,25 4 Mimi Partouns - Jeanne vd Sanden..........54,58

1 Mimi Partouns - Jeanne vd Sanden ........55,41 2 Janny vd Stelt - Miep vd Hoeven .............54,72 3 Geertje Aalbersberg-Elly van Dongen.....54,30 4 Anneke vd Ven - Hetty Kniepstra............53,19

Corrie Huijben en Trudy van Gool............. 65,83 Marianne v.d. Heykant en Anne v.d. Kallen....... 55,42 Cécile Sips en Jeanne van den Brand......... 54,58

1 Corrie van Gils-Lia Martens.......................61,97 2 Jo vd Heiden-Alfons Bakker......................60,41 3 Corrie Coumans-Evelien Langerhorst.....58,85 4 Mientje Beenhakkers-Jo van Eyl(60,93)...55,00

1 Jo vd Heiden-Alfons Bakker ....................58,67 2 Corrie Coumans-Evelien Langerhorst.....56,77 3 Ada Graafmans - Basje Rooijakkers . .....53,64 4 Mientje Beenhakkers-Gerry v Es ............53,57

Toon Zom en Miets Zom.............................. 64,58 Tonny Mekke en Ria van Gils...................... 61,67 Adje Hendriks en Joop van Lierop............. 55,42

GROEP B

GROEP C

Bridgeclub “BC Doublet” A-lijn John en Emmy....................... 61,22 Greet en Annie...................... 56,09 Toos en Rook......................... 54,42

B-lijn

Margriet en Jacqueline......... 62,08 Will en Joke............................ 62,08 Marianne en Paul ................. 59,58

Competitiestand na 4 zittingen A-lijn

Jo en Nico............................... 56,23

John en Emmy....................... 54,74 Greet en Netty....................... 53,16

Oplossing volgende week! U kunt uw oplossing ook insturen: Puzzel@esvRodeLopers.eu (Sluiting: dinsdagochtend 09:00) Een deskundige jury staat klaar. Bouw uw Rode-Lopers-Rating op en wordt Herfstkoning.

Oplossing puzzel 130: 1. ..., Dh5+ De partij kan op 3 manieren verder: Wit gaat met de koning naar c1 of met de toren naar e2. Zwart slaat de dame en moet de partij kunnen winnen met een dame voor. Wit kan ook besluiten om de dame te slaan. 2. Dxh5, Pf2+ 3. Kc1, Txe1+

Josbert van Wemmenhove als Sam van Bracht wisten echter ZVO in veilige haven te brengen, want door respectievelijk de 1-3 en de 1-4 aan te tekenen leek er voor ZVO geen vuiltje meer aan de lucht. Coach Karahan wist echter zijn spelers nogmaals op te peppen en dat leverde resultaat op. Door een paar perfect uitgevoerde aanvallen kwam men terug tot 4-4. ZVO Snel & Co sluit de eerste helft van de competitie dan ook teleurstellend af, terwijl men zo goed aan de competitie was begonnen. Hopelijk kan men dit in de tweede periode rechtzetten. Komende vrijdag begint deze tweede periode met een uitwedstrijd tegen het tegen degradatie vechtende DZS in Dordrecht.

Uitslag 22 november A-lijn

Martin Hancock en Rien Suijkerbuijk........ 59,17 Anne Dassen en Greet van Bers.................. 55,42 Joke van Aart en Toon van Aart................. 53,75

B-lijn

C-lijn

Adje en Joop.......................... 56,44 Will en Joke............................ 53,13 Henri en Ria........................... 52,84 BC Doublet speelt op de woensdagavond in café De Vier Linden in den Hout. Voor informatie kunt U zich wenden tot 0162 426542.

4. Dd1, Txd1++ mat Wij geven schaakles aan kinderen en ouders, iedere vrijdagavond van 7–8, bij PRISMA, aan de Esdoornlaan 45 in Oosterhout (http://www.prismanet.nl/locaties/esdoornlaan/). Vóórkennis is niet vereist, wij leren u het spelletje wel. Na de Meneer-Jordi-Competitie is het tot twaalf uur weer de beurt aan onze senioren. Wilt u de puzzel weleens nakluiven!? Wip dan na achten even binnen en vraag naar Bas of Rens. Secretaris@esvRodeLopers.eu Deze wekelijkse schaakpuzzel is één van de rode lopers, die wij samen met het Weekblad Oosterhout graag voor u uitrollen. Meer informatie vindt u op onze website: http://www.esvRodeLopers. eu

Nooit te oud voor vakantie Bel voor onze gratis brochure (0318) 48 51 83

Interesse? Meldt u zich aan via onze website www.one2dive.nl, of telefonisch contact Duncan van Vliet en Helen Heusinkveld 0162-431185, 06-24744130.

Duikschool ONE2DIVE start 5 februari 2013 een duikcursus voor beginners vanaf 14 jaar en ouder. Deze cursus zal je voorbereiden op het NOB 1ster brevet (Open Water brevet). Ook zal er deze avond informatie worden gegeven over voor de nieuwe duik opleiding NOB Junior1 ster (Open Water 12 t/m 14 jaar). Onder begeleiding van een van onze instructeurs zal je de basisvaardigheden en theorie leren die nodig zijn om zelfstandig te duiken. Op deze avond wordt je geïnformeerd over o.a. de kosten, breveteisen en veiligheid. Aanvang 19.30 uur

Karate-do

D-lijn

Jac van Stokkum en Elly Spoelstra............. 58,75 Toos Ansems en Ad v.d. Schoof................. 58,33 Mariet Willems en Mariëtte van Tilburg.... 56,67 Kijk voor de volledige uitslag op www.nbbportal.nl/28012/

B-lijn

Rode Lopers Schaakpuzzel 131 Wit begint en wint de partij!?

ter scoren. Beide ploegen kregen echter wel hun kansen, maar de beide doelmannen stonden hun mannetje. Pas in de 16e minuut was het raak. Een perfect uitgevoerde counter van ZVO werd door Sam van Bracht binnen geschoten 0-1. FCEL moest nu zeker komen en voerde de druk nogmaals op. Hiervan wist ZVO weer te profiteren en wederom vanuit een counter verdubbelde ZVO de score. Nu was het Josbert Wemmenhove die het net wist te vinden 0-2. Dit was tevens de ruststand. Na rust een zelfde beeld. FCEL domineerde en ZVO loerde op de snelle counter. Ditmaal kreeg ZVO wel een tegendoelpunt te verwerken en kwam FCEL weer terug in de wedstrijd 1-2. Zowel

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar het onderwaterleven in binnen- en/of buitenland? Heb je altijd al je duikbrevet willen halen? Kom dan woensdag 9 januari 2013 naar onze informatieavond.

GROEP A

GROEP C

Vorige wedstrijd werd er minimaal een gelijkspel uit handen gegeven in de slotfase, waardoor ZVO Snel & Co de strijd om de vijfde plaats verloor. Afgelopen woensdag stond de derby tegen FCEL in Etten-Leur op het programma. FCEL had een moeilijke start, maar pakt toch weer de puntjes bij elkaar. Bij winst op ZVO zou men zelfs over ZVO heen gaan in de stand. Voor coach Richard Pascoal dus zaak zijn jongens zodanig te prepareren dat dit niet ging gebeuren. FCEL zette vanaf het beginsignaal ZVO Snel & Co onder druk en was duidelijk ook de betere ploeg. ZVO liet het allemaal gebeuren, want echt gevaarlijk was FCEL ook weer niet en zo kon men mogelijk vanuit een coun-

Informatieavond Duikschool ONE2DIVE

Bridgeclub “De Slotjes” Bridgeclub Hartenslag Uitslag van maandag Eindstand 26 november na 3 ronden GROEP B

ZVO geeft winst weer uit handen

Willen / kunnen jongeren Bridge leren? Wil jij een onafhankelijke manier vinden om Bridge te gaan leren? Er is een cursus Bridgeleren voor jongeren aan de gang. Op de site van Bridgeclub Oosterhout www.nbbclubsites.nl/club/28010 vindt je meer informatie onder “De Becker Bridge Show”. De eerste les was zondag 12 november. Daarin werd aan een grote groep jongeren het doel van de cursus uitgelegd.

Zaterdag 24 en 25 november j.l. vond te Zoetermeer het NK Karate-do plaats met de onderdelen Kata en Kumite. Op zaterdag stond Van Gils Sport met 5 deelnemers op de mat Caelin Smeets,Lindy Nijhuis en Tiana Kivits stonden ingedeeld in poule 10/11 jaar met nog 28 andere deelnemers. Het was een zeer pittige strijd waarbij geen van de deelnemers door ging. Quinten Goris stond in poule 12/13 en verloor ook met 0-3 en kon zichzelf zodoende geen verjaardagskadootje geven, (Quinten werd vrijdag de 23e 12 jaar) jammer. Jesse Smeets mag geen verassing meer worden genoemd en toen hij op de mat kwam waren de verwachtingen dan ook hoog gespannen. Zijn eerste en tweede partij wint hij dan ook met 3-0 maar tot ieders verbazing verliest hij zijn derde met dezelfde cijfers,als hij later in de herkansing komt is hij ook vastberaden een medaille mee naar huis te nemen en wint vervolgens met 3-0 en 2-1 en legt zo beslag op een fraaie derde plaats. Op zondag staat het onderdeel kumite op het programma. Helaas voor Tiana Kivits was de storm die dag tegen haar gericht. Tiana was als enige Van Gils Deelneemster ingeschreven voor dit onderdeel en zij verloor haar beide partijen. Wel kunnen we weer een Van Gils deelnemer feliciteren,want Jesse Smeets nam toch maar mooi een bronzen plak mee op het NK in zoetermeer.

Win met krasactie UITpunt UITpunt Oosterhout geeft december een extra feestelijk tintje! Je maakt via het UITpunt namelijk kans op hele verrassende UITjes! Op diverse plekken in het centrum (winkelcentra, bibliotheek Theek5) worden gratis kraskaarten verspreid waarmee je deze UITjes kunt winnen. De prijzen variëren van een smakelijke bierproeverij tot kaarten voor de theatervoorstelling van Tineke Schouten. Een leukere manier om de feestmaand te beginnen, is er niet! De actie eindigt op 1 januari 2013. De uitgereikte kraskaart bevat een code die je kunt invullen op een speciale actiepagina op de website van het UITpunt. Daarna zie je direct of en welke

prijs je hebt gewonnen! Iedereen mag éénmaal meedoen aan deze actie. Er zijn ruim 175 UITjes te vergeven; allemaal beschikbaar

gesteld door de vele (culturele) partners van het UITpunt. Behalve een bierproeverij en kaarten voor de theatervoorstelling van Tineke Schouten, zit er nog veel meer leuks in de prijzenpot. Wat dacht je van een overheerlijke High Tea, een avondje film in Filmtheater de Bussel, kaarten voor het Freemde Fogel Festival, een kerstconcert van Ernst Daniël Smid of een geweldige familiemusical Os en Ezel? Voor ieder wat wils!

Een aantal toegangsbewijzen is bovendien uniek omdat ze toegang geven tot voorstellingen of activiteiten die snel uitverkocht raken of op dit moment zelfs al uitverkocht zijn. Eén van de doelen van het UITpunt is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met alles wat Oosterhout op het gebied van culturele UITjes te bieden heeft. De actie die zij initieert is hier ook specifiek op gericht.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 40

Van der Kooy Pijnacker B.V. is een bedrijf dat al ruim 50 jaar bestaat. Inmiddels zijn wij in Oosterhout gevestigd. Onze core business is het be- en verwerken van bijproducten en afvalstromen van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Hieruit produceren wij een bio-brandstof, die uiteindelijk gebruikt wordt voor de productie van groene energie.

Wij zoeken voor ons laboratorium een fysisch chemisch laborant Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat met het volgende profiel: • Ervaring met de analyses van plantaardige oliën en vetten is een pré • Oplossinggericht en accuraat. • Ervaring met Excel. • Je bent vaak alleen werkzaam in het laboratorium, zelfstandigheid is gewenst. • Goede communicatieve vaardigheden en flexibiliteit. • Contract zal zijn voor 20 tot 25 uur flexibel in te delen met collega’s. • Voorkeur wonende binnen een straal van 10 km van onze locatie. Voor verdere info kunt u contact opnemen met Annette van der Kooy tel. 015-3694240 Sollicitaties uitsluitend per email aan annette@vdkooy.nl Van der Kooy Pijnacker B.V. Denariusstraat 19A 4903 RC Oosterhout nb www.vdkooy.nl

Als u kiest voor kwaliteit en vakmanschap van Vugt onderhouds & timmerbedrijf Raamsdonksveer Telefoon: 0162-518002 Mobiel: 06-15283415

Kerstbomen verkoop v.a 28 november. van 10 tot 20 uur Kamerhoog verder v.a. 1 mtr tot 3 mtr hoog met kluit of in pot v.a. 5 euro ca 5000 bomen Blauwspar vers van t land mooie volle bomen eigen kwekerij. Parkeren achter t huis ook met aanhangers Koopzondagen; 2 dec en 9 dec .va 9 uur. Eindsestraat 68 in dongen 0162313180 naast schaafstra Aarts paradijs ; kerstbomenkwekerij

Caravans/Campers gevraagd! Altijd 70 caravans op voorraad!

Stoffeerderij van Hoorn Voor al uw meubelstoffeerwerk! Bel voor een vrijblijvende offerte 06-19748242

Tijd voor de winterbeurt van uw tuin! Bel voor een afspraak; 06-51829028 of mail; info@hoveniersbedrijf-fievet.nl

Per direct hebben wij een vacature voor: Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

Verpleegkundige

(vast en/of flexibele aantal uren)

Verzorgende

(vast en/of flexibele aantal uren)

Ga voor meer informatie over deze functies naar: www.volckaert.nl en kijk bij werken en leren/vacatures

voegwerk

Uw personeelsadvertentie in negen goed gelezen weekbladen in combinatie met drie weken plaatsing op de online vacaturebank www.brabantwerkt.nl

voor slechts 1,17 per mm!

5

7

1. Ons Weekblad

4 6 8

9 3

2 1

2. Weekblad Gilze en Rijen 3. Weekblad Nieuw-Ginneken 4. Weekblad Oosterhout 5. Weekblad ‘t Carillon 6. Weekblad voor Dongen 7. Weekblad De Langstraat 8. Weekblad De Duinkoerier 9. Haagse Beemden Nieuws

Totale oplage: 130.000 ex. Mail uw advertentie naar:

uitgeverij@emdejong.nl o.v.v. personeelsadvertentie Brabant Werkt.

S.v.p. altijd telefonisch aanmelden: 013 - 507 55 34

Wil jij zelfstandig en creatief kunnen werken? Je eigen inbreng en verantwoordelijkheid mee kunnen brengen? Dan is Volckaert een organisatie voor jou! Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Volckaert Postbus 10001 5100 DA Dongen info@volckaert.nl

Voor de functie van verpleegkundige en verzorgende bieden we je direct een vast dienstverband!

klussenbedrijf burhenne voor alle voorkomende klussen in en om uw huis bel vrijblijvend voor b.v tegel,timmer of schilderwerken of houten en kunststofkozijnen maar ook vrijblijvend inlichtingen: voor terrasoverkappingen,rolluiken enz dus bel 0162310825 of 0619983034

Iets voor jou?

ABC - GOUD

vakbekwame voeger zoekt voegwerk

INKOOP VERPANDING Goud-Zilver-Munten Juwelen

06-55887266

076 - 587.29.10

Dartartikelen nodig? Mijndartshop Oosterhout, het adres voor al uw dartartikelen. Complete online webwinkel, verzonden met Post Nl, of afhalen in oosterhout is mogelijk. Alle dartartikelen op voorraad.Punten vervangen klaar terwijl u wacht. Wij bedrukken ook, flights, shafts, kleding en cadeauartikelen,ect openeningstijden: op afspraak www.mijndartshop.com 06-511.77.820 info@redigera.nl

**SchoonheidssalonBeautasticskincare **: Ontvang in December 10% extra op uw cadeaubon. Bv. U koopt een bon voor € 50, u krijgt een bon twv € 55. Bonnen zijn er voor elke gewenste waarde of behandeling en worden feestelijk verpakt. Bestel snel uw bon voor Sinterklaas! Beautastic Skincare van Leeuwenhoeklaan 90 4904 KS Oosterhout tel. 06-481 569 54 www.beautastic.nl info@beautastic.nl KEUKEN RENOVEREN! Uw oude keuken weer als nieuw • fronten • apparatuur • aanrechtblad • accessoires Gratis advies aan huis AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 Bezoek onze showroom www.advandersteen.nl

HOOGSTE GOUDPRIJS LAAGSTE RENTE

Vanaf donderdag 6 dec. KERSTBOMEN Eigen teelt, dagelijks vers gestoken Prachtige blauwsparren met kluit (in pot). Elke dag van 09:00 tot 19:00uur (zondag 11:00 tot 16:00u) Bredestraat 7 Rijen. (achter café De Halve Maan). tel 06-27323695

Bèta Kantoorstoelenfabriek B.V. uit Breda is een Nederlandse producent van kantoor- conferentie en werkstoelen. Wij zijn op zoek naar een fulltime

Medewerker meubelstoffeerderij

m/v

Functiebeschrijving: • Het snijden van patroondelen uit meubelstoffen door middel van snijmallen • Het stikken en confectioneren van de gesneden meubelstof tot b.v. hoezen die door de meubelstoffeerders verwerkt worden • Stofferen van kantoorstoelen. Onder stofferen wordt verstaan het bekleden van ruggen en zittingen van kantoorstoelen Functie-eisen: • Ervaring met het verwerken van stoffen op confectiemachines • Ervaring met meubels stofferen is een pré. Een interne opleiding behoort tot de mogelijkheden • Goede sociale en communicatieve vaardigheden • Enthousiaste instelling Wij bieden: • Een afwisselende functie • Een plezierige werksfeer • Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden Solliciteren kan via: hdbie@betakantoorstoelen.nl Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. H. de Bie (bedrijfsleider) via 076 – 5811050. www.betakantoorstoelen.nl acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

rt SpoSport

PAGINA 41

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Kerst libre biljarttoernooi Biljartcentrum 't Hartje van Oosterhout aan de Braak nr. 31 organiseert op 27 – 28 en 29 december 2012 een Groot “Libre” Kerst – biljarttoernooi met na de afsluiting nog een gezellig samen zijn en een loterij met schitterende prijzen. Iedere ingeschreven biljarter speelt 3 voorwedstrijden verdeeld over twéé dagen. Er kunnen maximaal 80 spelers worden geplaatst! De beste 16 spelen via knock-out systeem de finale rondes. Schrijf op tijd in, Want vol is vol. Alle spelers met een bekend moyenne kunnen zich inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 6.00 euro per deelnemer. Mocht u om welke reden dan ook meer info willen omtrent bovenstaande, schroom niet en reageer 06.222 44 368 Mailen kan ook, E- Mail seyfi@hartjevanoosterhout.nl

U bent van harte welkom.

Driebanden in de Midden Brabant Competitie In de driebandencompetitie van Midden-Brabant speelden het team Ad Dekker Rekreatie op dinsdag 20 november thuis tegen Olympia 1 uit Waalwijk. De eerste wedstrijd ging tussen Toon Diepstraten (39 car.) en Marcel Remi (35 car.) en was duidelijk de wedstrijd van Marcel die in beurt 45 aan de meet was (0.778) en Toon achterliet op 31 car. (0.689). Dus Marcel 10 punten en Toon 7 punten. De tweede wedstrijd ging tussen Emile Kneepkens (25 car.) en Jan Geers (27 car.) en dit was duidelijk de wedstrijd waarin Emile continu voorop liep en de partij uitmaakte in beurt 52 (0.487) en Jan bleef staan op 23 car. (0.442). Dus Emile 10 punten en Jan 8 punten. De laatste wedstrijd ging tussen Jan van Kasteren (29 car.) en Wim Vink (29 car.) en dit was duidelijk de wedstrijd van Wim en ook de wedstrijd waarin Jan helemaal de weg kwijt was. In beurt 46 tikte Wim aan (0.630)

en Jan bleef staan op 21 car. (0.457). Dus Wim 10 punten en Jan 7 punten. De totaaluitslag was 24 - 28 voor Olympia 1 en de gespeelde teammoyennes waren 0.538 voor Ad Dekker Rekreatie en 0.608 voor Olympia 1. De volgende wedstrijd speelt Ad Dekker Rekreatie op woensdag 28 november tegen Ut Sandoel in Raamsdonksveer. In de driebandencompetitie van Midden-Brabant speelden het team Houtepen Caravan Techniek 2 op woensdag 21 november thuis tegen D.V.O. 1 uit Raamsdonksveer. De eerste wedstrijd ging tussen Frans van Duuren (31 car.) en Piet Kamp (29 car.) en was duidelijk de wedstrijd waarin Frans de betere speler was en hij maakte de parij uit in beurt 42 (0.738) en liet Piet achter met 21 car. (0.500). Dus Frans 10 punten en Piet 7 punten. De tweede wedstrijd ging tussen Erik van Woerkom

Frans van Lemoen (Bunthoef) en Jan Michielse (Strijen)

(33 car.) en John Machielsen (29 car.) en was een hele rare wedstrijd die een tussenstand had na 25 beurten van 8 car. voor Erik en 2 car. voor John en na 40 beurten 16 car. voor Erik en 8 car. voor John. Hierna maakte Erik in 14 beurten 17 car. en was uit (0.611) en bleef John staan op 12 car. (0.222). Dus Erik 10 punten en John 4 punten. De laatste wedstrijd ging Jeff Fijneman (37 car.) en Martin van de Kieboom (29 car.) en was een moeizame partij van beiden en kon in beurt 56 door Jeff worden uitgemaakt (0.660) en Martin bleef staan op 25 car. (0. 446). Dus Jeff 10 punten en Martin 8 punten. De totaaluitslag was 30 - 19 voor Houtepen Caravan Techniek 2 en de gespeelde teammoyennes waren 0.664 voor Houtepen Caravan Techniek 2 en 0.381 voor D.V.O. 1 .De volgende wedstrijd speelt Houtepen Caravan Techniek 2 op donderdag 29 november tegen BC Goirle 4 in Goirle.

Arena 3 verslaat nipt Bot 3 uitslag Arena 3- BOT 3 d.d. 22-11-2012

Frans van Lemoen en Jan Michielse samen aan de biljarttafel. Met een goed gevoel samen aan de biljarttafel. En zij verdienen respect: Frans van Lemoen (Bunthoef) en Jan Michielse (Strijen).

Joop Messemaker 15 caramboles-Kees van Son 13 caramboles Antoine van Beek 13 caramboles-Jan Brummelink 13 caramboles Ad Jansen 18 carambolesJohn Leeuwenstein 18 caramboles Ad Sweere 20 carambolesTheo Dekkers 18 caramboles

Driebanden Groot K.N.B.B. Eredivisie Uitslagen van de gespeelde wedstrijden Eredivisie Driebanden Groot K.N.B.B. 25.11.2012. Team: “Van Wanrooy Transport” krijgt niet wat ze toekomt en gaat met lege handen huiswaarts. Team van Ad Broeders “Van Wanrooy Transport” krijgt niet waar ze recht op hebben! Driebanden onberekenbaar en verrassend. Uitslagen van de gespeelde wedstrijden Na de eerste sessie met de stand van 2 – 2 was het voor iedereen duidelijk dat Team “Van Wanrooy Transport” in deze uitwedstrijd met een goed resultaat huiswaarts zouden gaan. Met in de 2e sessie met Jan Arnouts en Kurt Ceulemans aan de tafel verwachten men een goed resultaat maar men kwam bedrogen uit en bleef men staan op 0 matchpunten. Wim van Cromvoirt tegen K. Wittens was in het begin wel duidelijk dat van Cromvoirt niet in de wedstrijd zat. Wittens kon goed gebruik maken van de gemiste patronen van - van Cromvoirt die tot de 15e brt. nog bij kon blijven maar daarna was het gedaan. Met 50 caramboles in 45 brt. was de winst dan ook verdiend en kon team Lands Welraven 2 partijpunten bij schrijven en bleef W. van Cromvoirt met lege handen staan. Op de andere tafel was het Ad

In de achtste ronde van de competitie heeft het Oosterhoutse team Buro-Balans voor het eerst verloren, in Oosterhout werd het 6-2 voor het uit Hoeven afkomstige Tapperijke. Voor de pauze speelden Murat Hayta en Ton Roovers hun partij voor Balans en op de hagelnieuwe lakens was het Ton Roovers die zich daar het beste op thuis voelde. Hij wist zijn partij tegen Johan Embregts als enige in winst om te zetten, en speelde daar ook nog een aardig moyenne 0.853. Murat Hayta kwam niet echt in zijn spel en had moeite met het nieuwe materiaal. Tegen een sterk verdedigende Willie Hoenervangers had Murat geen antwoord. In een langdradige partij verloor Murat in 77 beurten en was de tussenstand bij de pauze gelijk 2-2. Na de pauze speelde Jos vd Aa tegen Rene Dam en ook Jos wist zich geen raad met het nieuwe laken. Vele pogingen gingen net voor of achterlangs mis, en gelukkig had ook zijn tegenstander

daar last van. Na heel de wedstrijd toch de leiding te hebben gehad was het toch Rene die als eerste aantikte, en de stand op 2-4 bracht voor het Tapperijke. Ook op de andere tafel had Gerrit van Roekel lange tijd de leiding. Maar ook in deze partij was het de tegenpartij, vertegenwoordigd in de persoon van Johan van Ginneken, die tenslotte als eerste de benodigde caramboles haalde. Al met al dus een 2-6 nederlaag voor Balans. Door dit resultaat komt BV Sprundel weer op gelijke hoogte doordat ze met 6-2 wonnen van de Rietlander, gelukkig voor Balans heeft Sprundel de voor uit gespeelde wedstrijd tegen de Welde vaert met 4-4 gelijk gespeeld waardoor Balans Vrijdag in de uitwedstrijd in Sas van Gendt weer de leiding kan nemen.

Best presterende spelers Senioren Biljartkring Oosterhout Zij die nog geen wedstrijd/partij hebben verloren zijn de volgende spelers: Klasse A. Gerard Stadhouders Strijen 1080 gemaakte carb in 8 gespeelde wedstrijden. Klasse B. Herman Verhulst de Klip 378 gemaakte carb. in 9 gespeelde wedstrijden. Pieter van Vught de Klip 270 in 6 gespeelde wedstrijden. Klasse A. Hoogste Moyenne Wil Soeters de Klip met 18.000 Klasse B. Hoogste Moyenne Ad van Gils Heidehof 4.000 Hoogste Moyenne Piet Roelen Schervenh. 4.000 Klasse C. Hoogste Moyenne Goof Hendrikx Dommelb. 2.600 Klasse A.

braken.) Kurt Ceulemans speelde zijn 50 caramboles vol in 43 brt. en was het aan Forton om het onmogelijke te doen om in de laatste gelijk makende beurt alsnog een remise te plaatsten. Iedereen was tevreden met een remise maar de totale uitslag was een gelijkspel met in die laatste beurt een reeks van 13 caramboles te plaatsten met als gevolg dat “van Wanrooy Transport” te weinig verkreeg en 's Lands Welraven de totale winst pakte in deze horror ontmoeting. Totaal resultaat was: 's Lands Welraven/Iets Anders met: 200 te maken caramboles - gemaakt 185 carb. – Brt. 175 – team moyenne 1.057. Met in totaal 5 partijpunten en als eindresultaat 2 matchpunten. Voor team “Van Wanrooy Transport” 200 te maken caramboles – gemaakt 176 carb. – Brt. 175 – team moyenne van 1.005. Met in totaal 3 partijpunten en als eindresultaat 0 matchpunten. Deze ontmoeting is er een om niet te vergeten. De Bloemen komen pas aan het einde van de wedstrijd. Maar zéér zeker heeft het Zeeuwse publiek en de vele andere aanwezige genoten van het spel maar vooral de spanning en het vertoonde spel wat Driebanden Groot zo mooi kan maken. De biljartliefhebber

Drie teams gaan voor titel S.B.K. Uitslagen van de gespeelde wedstrijden Week 47 speelronde 12. Maandag 19 november 2012. Senioren Biljartkring Oosterhout. Stand Klasse A. (alleen de 1e drie teams zijn nog kanshebbers voor de Titel 2012.) 1. Bunthoef 1. 2. Heidehof 1. 3. de Klip (Dorst)

Heidehof 1.-Bunthoef 1.

Kopman Antoon Krijnen (Bunthoef) met 135 carb. in 18 beurten naar de partijwinst tegen Jacob Hogeveen van Heidehof. Met een reeks van 43 caramboles en een moyenne van 07.500 mocht Antoon Krijnen zijn 10 wedstrijdpunten bijschrijven. Ook Jan Joosen van Bunthoef pakt de overwinning op Sjang de Ronde met 60 carb. in 25 beurten was dit goed genoeg voor de partijwinst. Wil van Wanrooy en Jac van Tilburg beide van Bunthoef waren niet goed genoeg voor de winst die ze aan Janus de Hoogh en Koos Berkhof moesten laten.

Bunthoef 2-Pannehoef 1 Rien van Engelen, Adam v.d

Draaij en Henk Snoeren pakken de winst op Theo Grinwis, Loek Soeters en op Wim van Kempen. Piet van Mierlo was niet opgewassen tegen Herman Beskers die voor zijn 55 carb. 24 brt. nodig had voor de winst. Rien van Engelen scoort een reeks van 16 carb. één carambole minder dan Adam v/d Draaij die een reeks van 17 maakte. Voor Pannehoef was het Theo Grinwis met een reeks van 14 als hoogste serie. De beste partij was voor Rien van Engelen met een moyenne van 4.090.

De Klip (Dorst)-Strijen 2 De Klippers uit Dorst scoren met een gezamenlijke partij moyenne van 4.737 een score van 42 punten (Belgische telling). Wil Soeters had voor zijn 144 carb. 20 brt. nodig en scoort in deze partij een serie van 68 carb Cor Chapel had geen antwoord en bleef staan op 41 carb. van de

Wil Heerkens, even naar de tafel voor zijn laatste caramboles eb de partijwinst. te maken 90.Loek Godding blijft ook goed presteren voor zijn 108 carb. had hij 21 brt. nodig ook hij plaatst een redelijke serie van 21 carb. tegen Cees Lammerse die de winst moest laten aan Godding. Bert van Bilsen was goed voor 72 carb. in 13 brt. en scoort een pracht van een moyenne van 5.538. en laat zijn tegenstander Theo van Eyl staan op 25 carb. Laatste man Wil Heerkens 55 carb. pakt de winst in 26 brt. en laat Nijs van Beek staan op 41 caramboles.

C. Klasse 'Libre' S.B.K. Oosterhout Schervenheuvel 2. met Stip de Beste. Uitslagen van de gespeelde wedstrijden Klasse C. Spelsoort “Libre” Senioren Biljartkring Oosterhout. 2012

Klasse C

Stand met 12 gespeelde wedstrijden

Derde Divisie Driebanden Groot K.N.B.B.

Broeders tegen R. Daniels die in deze match de winst pakte met 50 carb. in 49 brt. In deze partij was het Broeders die steeds verder weg liep van zijn tegenstander en met mooie patronen steeds dichter bij de partijwinst kwam. Met in de 40e brt. met de stand van 29 voor Daniels en 49 voor Broeders was het wachten op de laatste te maken carambole, maar die bleef 8 beurten weg waarin hij de 49e beurt de ene en belangrijke carambole kon scoren. Met een moyenne van 1.020 was het jammer dat hij nog 8 beurten nodig had voor die éne carambole. Met de stand 2-2 werd na een kleine pauze begonnen aan de 2e sessie. Met aan de tafel Jan Arnouds en H. Habraken en op de andere tafel Kurt Ceulemans tegen F. Forton heeft het Zeeuwse publiek en de overige aanwezige genoten van de biljart kwaliteiten van deze spelers. Beide spelers kwamen langzaam in de wedstrijd waarvan de reden tot nu toe nog onduidelijk was. De 27e beurt werd belangrijk voor Ceulemans die vanaf brt. 27 tot brt. 35 (8 brt.) een goede reeks plaatste van 23 caramboles wat de stand maakte van 48 voor Kurt en 34 voor Forton. (Inmiddels was de partij Jan Arnouds / H. Habraken ten einde met winst voor Ha-

1. Schervenheuvel 2���������������������� 12 gesp. 568.310 2. Slotjes 2.����������������������� 12 gesp. 553.745 -14.555 3. Dommelbergen 2. �����12 gesp. 539.357 – 28.953

(1e 3 op de ranglijst) Schervenheuvel 2. Freewheelend naar de Kampioenstitel in deze Klasse. Resultaten van de gespeelde wedstrijden. Heidehof 4. - Schervenheuvel 2... 38.222 – 45.089 Slotjes 2. - Dommelbergen 2...........47.565 – 41.258 Dommelb.1. - Pannehoef 4..............43.247 – 50.428 Bunthoef 5. - Strijen 3. ....................49.666 – 36.150

Slotjes 2.Dommelbergen 2. Team Slotjes 2. met 3 x winst en 2

Hoogste serie Wil Soeters de Klip 100 carb. Klasse B. Hoogste serie Jan v/d Kruijsen Slotjes 24 carb. Klasse C. Hoogste serie Henk van Geel Strijen 15 carb. Klasse A. Dreamteam Gerard Stadhouders Strijen 100.0000% Herman Beskers Panneh. 98.4848% Wil Heerkens de Klip 96.6667%

x verlies naar een goed resultaat. Winst was er voor: Cees Boerhof, Johan Smits en voor Piet Kastelijns. Verlies kon men noteren voor Piet Pauly en voor Johan v/d Kieboom. Dommelbergen 2 noteerde 2 winst partijen en wel van Ad. Veltman en voor Flip Bakx. De beste partij speelde Johan Smits voor Slotjes met 37 carb. in 27 brt. De hoogste serie was ook voor Smits met een reeks van 10 carb. Voor Dommelbergen was het Ad Veltman die de beste partij speelde met 42 carb. in 33 brt. De hoogste serie was voor Flip Bakx (Dommelb.)met een reeks van 8 caramboles.

Heidehof 4. Schervenheuvel 2.

Met 2 x winst en 3 x verlies moest Heidehof de totale winst laten aan Schervenh. 2. Die met 3 x winst en 2 x verlies wederom de nodige wedstrijdpunten verzamelde en hun positie op de ranglijst nog verstevigden. Martin de Wit, Henk van Gils en Fri Mathon pakte de winst op Dre Kokx, Gijs Vermeulen en op Cees van Groesen. Jac van Besouw was te zwak voor Janus Nerings die met 42 carb. in 21 brt. duidelijk de betere speler was. Ook Jax van Eil (Nieuwkomer bij Schervenheuvel) was niet opgewassen tegen de sterk spelende Adriaan Berkhof die zijn 40 carb. vol maakte in 32 brt.

Bunthoef 5. - Strijen 3.

Met 'n totaal van 4 x winst en 1 x verlies laat Bunthoef 5. zien dat zij staande op de laatste plaats daar niet thuis horen. Winst was er voor: L. van Wanrooy, A. Hofkens, B. van Tilburg en voor Fr. van Lamoen. Op H. van Geel, J. Ansems, H. Broeders en op Jan Michielsen. Paul v/d Stelt (Strijen) werd de enige speler die de 10 wedstrijdpunten voor Strijen behaalde.

Dommelb. 1-Pannehoef 4

Team Pannehoef 4. pakken 3 x winst op Dommelb. 1. tegen 2 x winst voor Dommelb. 1. Goof Hendrikx, Eef v.d Stel pakken de winst voor Dommelbergen op Koos van Mook die 4 caramboles tekort kwam en op Joop v/d Broek die 1 carambole tekort komt. Ben de Wit, Pierre Lambillion, en Pierre van Dieden scoren samen 30 punten en gezien het onderlinge resultaat was het Pannehoef 4. die met een score van 50.428 verdiend naar de totale winst gingen. Beste partij voor Dommelbergen was voor Goof Hendriks met 52 carb. in 30 brt. Voor Pannehoef was de beste winnende partij voor Ben de Wit met 37 carb. in 38 brt. De hoogste serie was voor Goof Hendrikx (Dommelb) met 6 caramboles. Voor Pannehoef scoorde maar liefst 4 spelers een reeks van 5 caramboles. De Biljartliefhebber En Seyfi 't Hartje, nog veel biljart plezier.


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

KerkKerk

berichten van Oosterhout, Oosteind, 's Gravenmoer, Teteringen, Den Hout en Dorst

Vincentiusstraat 113A is geopend maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur, m.u.v. woensdagmiddag telefonisch bereikbaar 0162470954. De dagkapel is dagelijks geopend van 9.00-12.00 uur

BASILIEK ST.JAN CATHARINAPAROCHIE Oosterhout Caritas-collecte In het weekend van 1/2 December is de caritas-collecte bestemd voor de Rens Joosen Foundation. Deze stichting richt zich op de kansarme bevolking van ZuidAfrika. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen die lijden aan AIDS of besmet zijn met het HIV-virus.Deze kinderen zijn zonder hulp en buiten hun directe schuld veroordeeld tot een miserabel leven. De projecten zijn kleinschalig van opzet en door rechtstreeks contact met de projecten Zuid-Afrika komen donaties voor 100% bij de projecten terecht.Voor 50,- is een baby voor één jaar HIV-vrij en zo gered.

Stad in stilte De Basiliek is iedere vrijdag open van 19.00 tot 21.00 uur. Op elke derde vrijdag van de maand komt een groep jongeren bij elkaar voor een open viering. U kunt rustig binnen lopen, ook tijdens de viering en weer gaan als u wilt.

Zaterdag 1 December 19.00 uur Overleden ouders Aarden - Jacobs; overleden ouders van Bavel - Sopfi en Patrick Zijlmans.

Zondag 2 December

Koffie drinken Op zondag 2 december is het weer koffie drinken in “De Vinder”. Iedereen is van harte welkom, om na de mis van 10.00 uur, een kopje koffie te drinken en wat te praten met elkaar. Tot ziens in “De Vinder”.

Zaterdag 1 december 17.00 uur. Woord en communieviering met voorganger M. Corvers. Er is samenzang. Caritascollecte. Overl. Ouders .v.d. Broek en Ilmer. Jrgt van Gerrit Smans. Jrgt van Henk Evers e.v. Carla de Bruijn.

Zondag 2 december 10.00 uur. Woord en communieviering met voorganger M. Corvers. Het koor de Flierefluiters zingt. Caritascollecte. Maria Fijneman. Overl. Ouders v.d. Schriek-Ligtvoet en hun zoons; Piet e.v. Nellie Halters en Ad e.v. Corrie Leijten. (i.v.m. jaargetijde van moeder). Noud Kops (Verj) e.v. Carin v.den Buijs. Toon Oomen e.v. Ria Klaverdijk. Bart Oomen (Verj). Jeannette Broekhoven e.v. Anton Verschure.

Eerste zondag van de Advent:

Zondag 2 december. Doop: 12.30 uur

Hoogmis. M.m.v. Herenkoor (Missa XVIIc). Intenties: Leny Cornelisse; Nellie Braat - Joosen (wegens verjaardag); Karel en Annie van Grinsven - Evers; Noud Smits en zoon Frank Smits; Mia Janssens - Speessen (wegens verjaardag).; Josina Engbersen Pfennings

Luca Hooijmaijers.

10.00 uur

Woensdag 5 December 08.00 uur Johanna de Jong.

Vrijdag 7 December Eerste Vrijdag

08.00 uur

Maria Fijneman; Petronella Roovers, overleden ouders, broers en zusters.

SINT ANTONIUSKERK CATHARINAPAROCHIE

THOMAS EN MARIAKERK CATHARINAPAROCHIE Oosterhout Thomas Geloof en Cultuur Pastoresteam: R. van Bronswijk, M. Corvers, R. Engelen, H. van Hattum, E. de Kever 0162432339. Wilhelminalaan 63, 4905 AT Oosterhout 0162-453113 Email: info@thomasoosterhout. nl Website: www.thomasoosterhout.nl Openingstijden secretariaat maandag t/m vrijdag 9.3012.30 uur.

Zondag 2 december 10.30 uur

Oosterhout

W & Comm. Voorganger: R. Engelen. Koor: Thomas Cantorij. Organist: Wout Kalkman.

Pastoresteam: R. van Bronswijk, M. Corvers, R. Engelen, H. van Hattum, E. de Kever 0162-432339 Sint Vincentiusstraat 113A 4901 GJ Oosterhout 0162-470954 Email: st-antonius@zonnet.nl

Bereikbaarheid Sint Antoniuskerk

Antoniushuis “De Vinder”, St.

PAGINA 42

Mededelingen

Caritas Collecte en Wereldwinkel Oosterhout staat achter in de kerk met een Kerststand met Kerstartikelen en food, geproduceerd door ambachtslieden en producenten uit de Derde Wereld.

GELOOF EN CULTUUR De Kunst van het Sterven Expositie: 4 november t/m 9 december Elke dag sterven er wereldwijd ongeveer 155.000 mensen. De dood maakt onontkoombaar en ongrijpbaar deel uit van ons bestaan. Wereldwijd geven mensen het mysterie van de dood een plaats in hun leven. Dat levert een schat op aan rituelen, symbolen en beelden, teksten en muziek en voorstellingen van het leven na de dood. De tentoonstelling brengt 'de kunst van het sterven'in woord en beeld. Is het mogelijk te berusten in onze sterfelijkheid en al bij leven het mysterie van de dood te omarmen?

BRUIJNS UITVAARTVERZORGING Voor alle verzekeringen en geloofsovertuigingen

‘Dienstbaar zijn in een persoonlijke situatie’ Antoine Bruijns - Uitvaartondernemer

Tel. 0162 - 457775 (dag en nacht)

Kantoor: Prins Frederikstraat 1-3 4901 LV Oosterhout info@bruijns-uitvaart.nl www.bruijns-uitvaart.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30u – 12.30u, Of op afspraak (06-16935992). Voor alle programma's van Geloof en Cultuur zie: www.thomasoosterhout.nl

H.JOHANNES DE DOPERKERK CATHARINAPAROCHIE Oosteind Provincialeweg 84, 4909 AL Oosteind. Secretariaat pastorie 0162453354. Opgeven misintenties M. Leltz 0162-429124

ZATERDAG 1 DECEMBER Aanvang 19.00 uur eucharistieviering met voorganger pastor M.Corvers. Caritascollecte – Adventsactie: Rens Joosen Foundation Gebedsintenties voor de overledenen: Toos en Rook StoopFijneman; Jaargetijde Harry van Dongen; Leden en overleden leden van Dameskoor Oosteind ter ere van feest Ceacilia.

CORNELIUSKERK CATHARINAPAROCHIE

Caritascollecte gehouden die bestemd zal zijn voor de kansarme bevolking in Zuid-Afrika de Rens Joosen Foundation is daar zeer actief en geeft speciale aandacht aan kinderen die lijden aan aids of besmet zijn met het HIV virus.

NORBERTINESSENPRIORIJ SNT-CATHARINADAL Oosterhout Kloosterdreef 3

Eucharistieviering: zondag en weekdagen: 09.00 uur

Morgendienst:

zondag en weekdagen: 08.15 uur

Middagdienst:

zondag en weekdagen: 14.00 uur

Avonddienst:

zondag en weekdagen: 19.00 uur

NB

Zaterdag 1 december is de Avonddienst om 17.30 uur. Zie voor het laatste nieuws onze website: www.sintcatharinadal.nl

Orgelconcert ROZO-Radio

Den Hout Houtse Heuvel 12 4911 AW Den Hout – telef.: 0162-452502. Email: secretariaat@corneliusdenhout.nl Secretariaat dinsdag 09.30 – 11.00 uur donderdag 10.30 – 11.45 uur.

Ziekenbezoek

Zaterdag 1 december 19.00 uur: Woord- en Communieviering. Voorganger: Riek Engelen. Dameskoor zingt o.l.v. Riet van der Schriek. Organist: Johan van Oosterhout. Gebedsintenties: Petrus Rombouts e.v. Petronella Hermus; Francisca Veroude e.v. Petrus Rombouts; Overleden ouders Moerenhout-Joosen; André de Wit e.v. Willy Stadhouders (jaargetijde); Theo Moerenhout e.v. Jo de Bakker vanwege zijn verjaardag; Jan van Meel e.v. Corrie v.d. Zanden vanwege de buurt Eindsepad; Petronella en Cornelia van Meel; Overleden ouders Cornelis van Meel en Cornelia Willemen; Overleden familie Aartsen-Verhoef; Jaantje Bogaarts-van Mook e.v. Cees Bogaarts; Collecte: diaconale collecte voor Rens Joosen Foundation!

De H. Mis We gaan ter kerke. We volgen de H. Mis en bidden en zingen mee. Tijdens de consecratie zegt de priester over het brood in navolging van Jezus: “Dit is mijn lichaam”, en over de wijn: “Dit is mijn bloed”. Naderhand nuttigen we het H. Brood na in de Wijn gedompeld te hebben. Wat is de zin van dit ritueel? Wat beleven we? Allereerst is het in navolging van het laatste avondmaal samen maaltijd houden, het H. Brood samen en de Wijn samen breken en delen. Maar wat is de betekenis van Jezus'woorden: “Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.” Daarmee spreekt Jezus zijn levensideaal uit. Mensen geef je aan elkaar. Heb zorg voor elkaar. Houd van elkaar. Het is het leven van Jezus zelf. Hij geeft zich aan zijn medemensen ook al kost het Hem zijn leven.

Actie Catharinaparochie voor Rens Joosen Foundation

Die Grosse Sauer - orgel im Berliner Dom wordt bespeeld door Michael Pohl. De organist speelt werken van o.a. Felix Mendelssohn Bartoldy – Joseph Reinberger en Max Reger. Dus wilt U mooie Orgel muziek horen stem dan 29 november af op ROZORadio het begint om 3 uur 's middags direct na het programma Tea for Two veel luister plezier. ROZO RADIO. Luister er naar http://rozo.synqmedia.eu:5090/ op je mobiel of via de computer. www.rozoradio.nl kan ook.

Zij ondersteunt projecten die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van de kansarme bevolking van ZuidAfrika. Het gaat daarbij echter niet alleen om geld, maar zeker ook om bewustwording. Wij in ons veilige gezonde landje en zij, kansarm in slechte leefomstandigheden. De Catharinaparochie sluit zich hier bij aan en brengt de Rens Joosen Foundation in de Adventsweken onder de aandacht in de zeven katholieke kerken van Oosterhout. Op 1 en 2 december wordt in de kerkdiensten de aandacht op de foundation gevestigd. In de kerken ligt een nieuwsbrief met alle informatie over de doelstelling en de aanpak. Die aanpak

Open momenten in de Basiliek op vrijdagavond koopavond

Stad in stilte

Uitvaart Zorg 0162 – 47 13 57 ‘Voor een goed afscheid’

SINT MARCOEN KERK CATHARINAPAROCHIE Dorst

1e Zondag van de Advent. Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Voorganger: Pater Th van der Leest. Misintenties: Peter van de Wiel. Johannes Beekers. Mvr Verheijen - Vaarten. Jaargetijde Heintje Beekers.

Mededeling:

Zondag 2 December wordt de

Direct uw huis verkopen? Wij kopen zelf! 06-15 519 519

Woord- en Communieviering. Voorganger: Betsie van Gageldonk

Zondag 2 December 11.00 uur

is kleinschalig van opzet en het rechtstreekse contact met de projecten in Zuid-Afrika komen donaties voor 100% bij de projecten terecht. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. De caritascollecte die dat weekend in de kerken gehouden wordt zijn geheel bestemd voor de Rens Joosen Foundation. Als u de collecte miste en buiten de collecte om wilt geven, kunt u voor genoemd doel storten op bankrekening 1122.13.782 ten name van Caritas H.Catharina met vermelding: Rens Joosen Foundation. Rechtstreeks storten kan natuurlijk ook op rekening 1139.88.923 van de Rens Joosen Foundation. Voor iedere 50 euro erbij... een baby aidsvrij!

www.verkoopdirectuwhuis.nl

Donderdag 6 december 09.00 uur:

Secretariaat dinsdag 9.30-11.00 uur. Email: marcoenkerkdorst@ kpnmail.nl Kosters Rian van Tilburg 0161-413346 of 412900. Bernard Verhulst 0161-411858. Misintenties graag 10 dagen van tevoren opgeven bij Bernard of Rian.

Door het brood en de wijn samen te breken en te delen in de geest van Jezus kies ik ook voor zijn levenshouding, zijn levensideaal. Mensen geef je aan elkaar. Maak samen iets moois van het leven. Heb zorg voor elkaar, want we hebben allemaal elkaar nodig. Jezus heeft zich totaal gegeven aan deze levenshouding tot op het kruis. Door te communie te gaan kies je ook voor de levenshouding van Jezus. Wij willen samen de gemeenschap vormen die leeft van uit de boodschap van Jezus. Daarom is te communie gaan geen vrijblijvend gebaar. Het veronderstelt ook, dat je kiest voor de idealen van Jezus: Geloof in God en elkaar, trouw aan God en elkaar, voor naastenliefde. Voor de kerk de levensgemeenschap van Jezus. H. de Valk

In het weekeinde van 1 en 2 december wordt in de katholieke kerken de eerste adventskaars aangestoken. De advent begint. Het is de opmaat naar Kerstmis, de geboorte van Jezus. Er worden steeds kinderen geboren. Een gezond kind, maar zo gaat het niet overal. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Daar worden kinderen geboren die al lijden aan aids of ze zijn besmet met het HIV-virus. De Rens Joosen Foundation wil ook deze kinderen een toekomst geven.

Inloopcentrum

Zieken die graag bezoek willen ontvangen vanuit de parochie, worden vriendelijk verzocht dit kenbaar te (laten) maken. U kunt hiervoor contact opnemen met het parochie-secretariaat of met Mevr. Ria van den Heijkant, tel. 0162-451849 voor Den Hout. Indien u er prijs op stelt om (zieken)bezoek te ontvangen van de heer Ed de Kever kan dat ook via Mevrouw van den Heijkant.

Pastoraal

Ed Westen

Veerseweg 26 4901 ZE Oosterhout Midden in het drukke stadsleven straat de Basiliek. Wie binnenstapt voelt de eeuwen van gebed en stilte, de vele duizenden kaarsen die op die plek zijn aangestoken. Midden in de drukte van het leven biedt deze Basiliek een rustpunt. Elke vrijdag is de Basiliek van 19:00 tot 21:00 uur geopend voor iedereen. Voor mensen die een moment van stilte zoeken, mensen die een gebedsintentie hebben, mensen die een kaars willen opsteken of voor mensen die gewoon even willen binnenlopen. U kunt in en uit lopen en de tijd nemen die u wilt. U bent van harte welkom!

(Foto: Sjoerd van Dijk)

www.monutawesten.nl e-mail: info@monutawesten.nl

Zorg mag u zelf kiezen Kleine teams voor zorg ● in natura ● voor P.G.B. ● voor particulieren Teams die rekening houden met uw wensen. De teams van het Brabantse land bekend om hun ervaring en liefde van het vak

Voor meer informatie Thuiszorgorganisatie:

’t Brabantse land

24 uurs bereikbaarheid: 076-5610290 - E-mail: infobreda@aenbt.nl


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

KerkKerk SINT PAULUSABDIJ Oosterhout Gebedstijden en programma Welkom in de Sint Paulusabdij, om mee te bidden met de Gemeenschap Chemin Neuf.

Ochtendgebed

berichten van Oosterhout, Oosteind, 's Gravenmoer, Teteringen, Den Hout en Dorst

Dinsdag 25 december: Eucharistieviering om 11:00 u

Let op:

geen viering in de abdij van woensdag 26 december t/m zaterdag 5 januari. Gemeenschap Chemin Neuf, Hoogstraat 80, Tel: 0162 – 45 1991. E-mail: cheminneuf@hetnet.nl www.paulusabdij.nl / www.chemin-neuf.org

08:30u Ma, Wo, Do, Vr.

Eucharistie

Zondag om 11:00u en Vr, Za om 12:00u

Middaggebed

PROTESTANTSE GEMEENTE Oosterhout

Ma, Wo om 12:00u

Advents- en Kersttijd Maandag 3 december 6:45 u “Rorate-Eucharistie” met aansluitend ontbijt in de abdij.

Dinsdagavond 4 december

Gebedsgroep, 20:00 tot 21:00 uur.

Dinsdagavond 11 december

Zondag 2 december

Vrijdagavond 14 december

Verzoeningstijd (Stilte, gebed, biecht, zich openen voor de Barmhartigheid van de Vader), 20:00 tot 21:30 u.

Zondag 16 december

11 u: eucharistieviering met kinderwoorddienst.

Maandagavond 24 december:

Nachtmis om 22:00 u met aansluitend warme drankjes in de refter.

Zondagmorgen. Voorganger: pastor Bernard Oudhoff

Mededelingen:

Jubilee is een jonge, snelgroeiende kerk in Oosterhout. Iedere zondag is er om 10.00 uur een samenkomst. Je hoort er op eigentijdse, praktische en duidelijke wijze het goede nieuws van God. Kinderen van 0-3 jaar zijn welkom bij de Happy Kids, vanaf 4 jaar mogen de kinderen naar de Go Kids en vanaf 8 jaar naar de Forward Kids, waar ze een geweldige tijd zullen hebben! Ook worden er regelmatig jeugddiensten georganiseerd. Na de samenkomst is er gratis koffie en thee. Voor meer informatie kun je kijken op www.jubilee.nl

Eerste zondag van Advent.

De Ark,

Arkendonk 98,

10.00 uur:

Ds. A.P. Vlieger, Praisedienst, Dienst van Schrift en Tafel.

Vredeskerk,

Oosterhout Bereikbaarheid parochiecentrum

Ds. C. Nieuwenhuizen, Dienst van Schrift en Tafel. Voor meer informatie, zie www. pgoosterhout.nl

Vondellaan 43: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. Tel: 0162 – 453502. In dringende gevallen, na sluitingstijd van het secretariaat, krijgt u het antwoordapparaat met het nummer 06 24714933 Toon van Beek of Kees de Kok 06 29309856 Emailadres: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl, Internet: www. verrijzeniskerkoosterhout.nl.

JUBILEE KERK Oosterhout Zondag 2 december:

Zondag 2 december:

Hanze College, Bouwlingstraat 74, Oosterhout

Eucharistieviering. Voorganger: Dhr. Kees Maas. Dameskoor. Intenties: Mevr. Kock – Eijkhout jaargetijde.

10.00 uur

memorandum

Weekend-diensten Huisartsen Oosterhout

de dienst huisartsen zijn te bereiken onder nummer 0162-435000. Huisartsengroep NieuwGinneken, Dorst en Teteringen Via het antwoordapparaat van uw eigen huisarts kunt u vernemen welke huisarts voor spoedgevallen bereikbaar is. dorst: dr. van Beijsterveldt, Taxusstraat 51, tel. 0161-412100. Teteringen: dr. B.J.J. Smit en dr. C. van Walsum, Willebrordstraat 5a, tel. 076-5711100. In dorst houdt ook dr. J. de Koning uit rijen praktijk, tel. 0161-222658. Stichting Huisartsen Laboratorium / Regionale Trombosedienst Breda e.o. Bloedafname voor huisartsen, verloskundigen en specialisten Bredaseweg 165, etten-Leur, 076-5029100. ma. t/m vrij. 08.00-16.00 u. Huisartsenpraktijk Dorst Taxusstraat 49, 4849 aC dorst open: ma en do 09.00 - 10.00 uur Amphia Ziekenhuis, locatie Pasteur Pasteurlaan 9, 4901 dH oosterhout nB. open: ma t/m vr 07.30-17.00 uur Dependance De Volckaert Buurstede 15, 4904 PX oosterhout. ma. t/m vr. 08.30-09.30 uur. Fysiotherapeutisch centrum arkendonk 3, 4907 XT oosterhout. ma., wo. & do. 08.30-09.30 u. Steunpunt Oudenhove oudenhove 156, 4901 Cd oosterhout nB, open: di 09.00-10.00 uur Zorgcentrum de Doelen Keiweg 52, 4901 Ja oosterhout nB open: ma en do 09.00-10.00 uur De bloedafnameposten aan de Sperwerstraat en Jacob Catslaan zijn vervallen. Wijkgebouw Kruisvereniging Willebrordstr. 3, 4847 rJ Teteringen

open: ma t/m vrij 08.30 - 10.00 uur. Gezondheidscentrum Vrachelen merijntje Gijzenstraat 3a, 4906 ea oosterhout, n.Br. open: wo. en vrij.: 08.00-09.00 uur. Tandartsen Regio Oosterhout

Voor avond- en weekenddiensten van de tandartsen is het centrale telefoonnummer: 0162-424024. u wordt automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende arts. Spoedeisende kunstgebitreparaties: 06-22671867. Dierenartsen Regio Oosterhout Zaterdag 1 december en zondag 2 december dhr J.C. Schmidt, Torenstraat 21, 4901 eG oosterhout 0162-427422. Dierenartsenpraktijk Breda e.o. oosterhoutseweg 73 te Breda. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 0765722999. Zie voor meer info: www.dierenartsbreda.nl. Apotheken dienstapotheek regio oosterhout, locatie Pasteurlaan 9 (in het ziekenhuis naast de huisartsenpost). Uitsluitend voor spoedgevallen. GEZONDHEIDSZORG Ambulance Centrale meldpost: 1-1-2 b.g.g. 076-5224488. APOTHEKEN OOSTERHOUT Apotheek De Heuvel: Heuvel 6, 4901 KC, tel. 453606. Apotheek Dommelbergen: medisch centrum dommelbergen, arkendonk 5, 4907 XT, t. 455211. Apotheek Oosterheide: Zuiderhout 8, 4904 aS, t. 454212. Apotheek Wouters: Tempelierstraat 26, 4902 XJ, tel. 422042. Apotheek Vrachelen: merijntje Gijzenstraat 3, 4906 ea , 492455. openingstijden: 8.30-17.30 u. Normale Openingstijden:

Maandag 3 december: 13.30 uur repetitie dameskoor .

Woensdag 5 december: Woord- en communieviering. Voorganger: Mevr. Bep Hulst. Als u behoefte heeft aan een bezoek, dan kunt u dat dagelijks opgeven aan de medewerkers van het secretariaat tussen 9.00 en 12.00 uur. De Mariakapel is van maandag t/m vrijdag dagelijks geopend van 9.00 t/m 12.00 uur.

Dongemond uitvaartverzorging Voor alle geloofsovertuigingen wel of geen uitvaartverzekering. Volledige verzorging van begrafenis of crematie.

Uitvaarten in een persoonlijke stijl naar uw wensen. Dongemond opent zijn deuren: Uitvaartverzorging W.A.A. Sinx Tel: 0162-580330 Gsm: 06-81732836 (dag en nacht bereikbaar)

www.dongemonduivaartverzorging.nl

Inloophuis “de herberg”

Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Adres: ''t Trefpunt” van de Verrijzeniskerk aan de Vondellaan 43 .Informatie: 458636.

Franka Raats pauselijk ridder

VERRIJZENISKERK

Rulstraat 6,

10.00 uur:

Net for God, “Nicolas van Flüeli – stichter van vrede”, 20:00 tot 21:30 u.

PAGINA 43

op maandag tot en met vrijdag gelden de volgende openingstijden: van 08.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden wordt de dienst voor spoedeisende receptuur waargenomen door de Dienstapotheek Regio Oosterhout, Pasteurlaan 9, 4901 dH oosterhout (Amphia Ziekenhuis, locatie Pasteurlaan, naast de Huisartsenpost), Tel.: 0162-490544. Apotheek Teteringen, Willebrordstraat 5, is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur. Buiten deze uren is geopend de dienstenapotheek Breda.

Amphia Ziekenhuis Locatie Pasteurlaan Pasteurlaan 9, 4901 dH oosterhout algemeen tel.nr.: 076-5951000 algemene bezoektijden: 13.3014.30 / 18.30-20.00 uur. afsprakenbureau: 0162-327400. opnamebureau: 0162-327235 (tel. spreekuur op ma. t/m vr. 13.3015.30) Patiëntenservicebureau: 0162327700 Bloedafname: ma. t/m vr. 07.3017.00; patiënten voor de trombosedienst van 08.30-11.00 uur. Bloedprikposten: Steunpunt oudenhove, oudenhove 156, di. 9.00-10.00; dependance de Volckaert, Buurstede 15, ma. t/m vr. 08.30-09.30; Zorgcentrum de doelen, Keiweg 52, ma. en do. 9.00-10.00; Gezondheidscentrum Vrachelen, merijntje Gijzenstraat 3a, wo. en vr. 08.00-09.00; Fysiotherapeutisch centrum, arkendonk 3, ma., wo. & do. 08.30-09.30; dorpshuis den Brink, Houtse Heuvel 24a, den Hout, vr. 08.3009.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.amphia.nl als u dringend een huisarts nodig heeft, neemt u telefonisch contact op met de Huisartsenpost oosterhout in het amphia Ziekenhuis aan de Pasteurlaan in oosterhout: tel. 0162-435000. dit geldt van maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur en in weekend en op feestdagen. Bezoek aan de huisartsenpost is alleen mogelijk na een telefonische afspraak.

EVANGELIE GEMEENTE DE WERKPLAATS Oosterhout St. Janstraat 3

Zondag 2 december 10.00 uur Samenkomst. Spreker E. Smit. Kinderdienst tot 12 jaar

Dinsdag 4 december 19.30 uur Bidden voor Oosterhout

± 20.15 uur

Bijbelstudie Inlichtingen: tel. 0162 426664 www.egdewerkplaats.nl

CHRISTELIJKE GEMEENTE STROOM VAN LIEFDE Oosterhout UITNODIGING SAMENKOMST Een geloofsgemeenschap met de LIEFDE van GOD hoog in het vaandel, een gemeente zoals beschreven in handelingen 2, elkaar helpen op zowel geestelijk als praktisch gebied. Een gemeente waar de eenheid en de liefde regeert.

Samenkomsten Iedere zondagochtend om 11.00 uur (deur open vanaf 10.30 uur) Lokatie: St Oelberthgymnasuim, Paterserf 16, Oosterhout zuid.

Bidstond en Bijbelstudie Iedere woensdagavond om 20.00 uur. Adres: Wadestein 9 Oosterhout. Kom en ervaar de aanwezigheid van de Heilige Geest. Koffie staat klaar.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ‘S Gravenmoer adres: Kerkebosdreef 2, 5109 TP 's Gravenmoer

Kerkdiensten: zondag 2 december: 10.00 uur: ds. W.J.A. Ester

17.00 uur:

ds. W.J.A. Ester Zondag is het al weer advent, de 1e zondag van een nieuw kerkelijk jaar. We zien uit naar de geboorte van Christus. In de adventsweken denken we na over engelen rond de geboorte van Jezus. Wat betekent dat? Wilt u een gesprek met de predikant, dan kunt u aan afspraak maken met ds. Ester, hij is te bereiken via e-mail: predikant@cgk-sgravenmoer.nl of telefoon no. 0162 220338. De kerkdiensten zijn te beluisteren op www.cgk-sgravenmoer.nl

Aktiviteiten: zaterdag 1 december: 10.30-12.00 uur: Boekentafel met div. kinderboeken, kerstartikelen, bijbels enz.

woensdag 5 december: 18.00 uur:

gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur in restaurant SED, Hoofdstraat 75, 's Gravenmoer. Info en opgave tel. 0162 456111

(foto: Wim Vermeeren)

Je zou kunnen zeggen dat ze zowat in de kerk woonde, er toch minstens enorm veel plezier aan moet hebben gehad om kerkelijke notulen te maken en secretarieel werk te doen voor de pastoor en zijn helpers. Want wie de lijst bekijkt van werkzaamheden die zij - veelal achter de schermen - deed voor de katholieke kerk slaat zowat stijl achterover. Een ding is zeker: Zelfs de paus zag het, althans, hij werd toch minstens getipt. Afgelopen zondag werd een eucharistieviering gehouden in de Mariakerk voor alle vrijwilligers van de Catharinaparochie. Het was de dag van de H. Catharina. En daar verscheen plots vicaris Wiel Wiertz, die namens het bisdom aanwezig was om Franka Raats-Zijlmans de ridderorde van St. Silvester uit te reiken namens de paus zelf. Gerekend vanaf haar eerste officiële ambtelijke taak tot haar vertrek per 1 juni 2012 is Franka Raats 25 jaar zeer actief bestuurlijk betrokken geweest als vrijwilliger voor de kerk en de parochies uit Oosterhout e.o. Al in haar jongerenjaren heeft ze haar talenten ingezet voor de kerk en de parochies door haar lidmaatschap en werkzaamheden voor het Interparochieel Jongeren Koor. Maar daar hield het bij lange na niet mee op, want ze was en is lector op meerdere diverse kerkplekken in Oosterhout, was

notulant en gaandeweg secretaris van het Pastoresberaad en van het Regionaal Overleg Kerkbesturen, was secretaris van het bestuur van de Antoniusparochie, van het Dekenaat Oosterhout en De Baronie en is nog steeds secretaris van het Bestuur van de H. Catharina-parochie te Oosterhout. Kortom, Franka Raats woont inderdaad zowat in de kerk. Die bijdrage is niet in woorden uit te drukken, ook niet in geld. Goed, misschien ook in een onderscheiding. Het zijn echter daden met waarden en zoals de dichter Lucebert dichtte: Alles van waarde is weerloos. Het bestuur van de Catharinaparochie probeerde die waarde uit te drukken in een beeld en gaf haar bij haar afscheid een beeld met de naam 'fossiel'. De naam spreekt boekdelen: een fossiel draagt sporen van gisteren en draagt betekenis voor vandaag en morgen in zich.

Bunthoef-Eet op vrijdag 7 december Gezellig samen eten bij Bunthoef-Eet Op vrijdag 7 december kunt U weer terecht voor een gezellig samen met anderen van een overheerlijk diner genieten. Heeft U ook wel eens geen zin om te koken? Dan heeft Bunthoef Eet voor U de oplossing want iedere eerste vrijdag van de maand wordt er een overheerlijk 3 gangenmenu geserveerd voor maar € 8.50 per persoon. Het menu bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een heerlijk toetje. Is het niet gezellig om samen met anderen te genieten van een heerlijke maaltijd. En dan ook nog mensen ontmoeten waar U tijdens het eten gezellig mee kan praten. Ons motto is Beleef het Samen. Vanaf 17.30 uur wordt het eten geserveerd door onze gastvrou-

wen maar U mag ook eerder komen om voor het eten al kennis te maken met uw tafelgenoten onder het genot van een drankje. Op vrijdag 7 december 2012 kunt U aanschuiven voor dit gezellig samen zijn maar reserveer dan wel. Dit kunt U iedere dag van 9.00 – 17.00 uur doen bij de Bunthoef aan de Bloemenhof 2 in Oosterhout. En op maandagen dinsdagavond kunt U ook terecht voor het reserveren vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie kunt U bellen met Surplus 076-5223220 of kijk op www.activiteitencentraoosterhout.nl

IS UW ACCOUNTANT TE GROOT VOOR UW ONDERNEMING? Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ontvang een scherpe offerte

Accountantskantoor De Jongh Emmastraat 15a 4941 AX Raamsdonksveer Verzorgen financiële administratie Salarisadministratie Accountantscontrole en -verklaringen

T. 0162 - 52 20 09 E. info@dejonghaccountants.nl Verzorging jaarrekening en publicatiebalans Begeleiding startende ondernemers Belastingaangifte voor particulieren


WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

PAGINA 44

a.s. Zondag open

j i b t i u n e g w o o e j h s t t s k r j i e k i r e v K e A d J n a v

van 10.00 tot 17.00 uur *

Zaterdag 1 december zijn er zwarte pieten aanwezig met wat lekkers voor de kleintjes!! extra koopavond woensdag 28 november tot 21.00 uur!

Kerstbomen

van 1 tot 8 meter Volop blauwsparren en Nordmannsparren. Ook voor bedrijven en instellingen. Impregneren conform brandvoorschriften mogelijk!

Zweedse fakkels van berkenhout per stuk 4,95

2 stuks 50

7.

Holiday express Kersttrein een lust voor het oog en kind natuurlijk 95 Super nu compleet vanaf 16,95 nu Kerstster

9.

met 5 á 6 bloemen

nu Wij zijn genomineerd tot beste kerstshow van Nederland

2.

95

Geweldige sortering bloeiende kamerplanten

De strijd om de titel ‘Beste Kerstshow van Nederland’ is in volle gang. Wij behoren tot de dertien tuincentra in Nederland die zijn geselecteerd voor de publiekprijs. Uit deze shows komt de eindwinnaar te voorschijn, zodra Sinterklaas voorbij is. Eindwinnaar voor de publieksprijs wordt het tuincentrum die op 05-12-2012 de meeste stemmen heeft gekregen voor haar kerstshow op bestekerstshow.nl. Wij zijn hartstikke trots op onze nominatie, want we hebben enorm ons best gedaan om onze show mooi en aantrekkelijk te maken voor onze klanten.

Lantaarn

met vlamverlichting van 23,95

nu

18.95

U kunt op ons stemmen op:

http://kerstshow.tuincentrumoverzicht.nl/ kerstshow/avri-bloem-en-tuincentrum

In ons gezellig tuincafé:

Koffie of thee met Gebak naar keuze

2.

95

Sparen voor gratiS vuurwerk cheques Heistraat 47, OOsteind Grens dOnGen - OOsterHOut telefOOn: 0162 - 31 29 13 ruime parkeerGeleGenHeid iedere vrijdaG kOOpavOnd

20.000 m2 tuinplezier

www.avri-tuincentrum.nl

Nieuw: 11 steden thema van Dickens Ville.... Prachtig om te zien!

Weekblad Oosterhout B 28-11-2012  
Weekblad Oosterhout B 28-11-2012  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Oosterhout, Dorst, Den Hout, Oosteind enTeteringen