De Langstraat 09-11-2017

Page 1

WELK BEDRIJF WINT DE MVO PRIJS GEERTRUIDENBERG ä Pagina 19

DAMIAN IS DOELPRINS EN JOHAN DE BONT DOELKONING

RYAN KAMP UIT RAAMSDONKSVEER 4E BIJ EK VELDRIJDEN

Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

De Langstraat ä Pagina 21

Praxis Raamsdonksveer

ä Pagina 23

Bliek 25, 0162 - 570 770

Weekblad

55E JAARGANG - WEEK 45 Donderdag 9 november 2017

Bijeenkomst ’Toegankelijkheid, breed gezien’ Zaterdag 4 november organiseerde Toegankelijk Geertruidenberg een bijeenkomst in de prachtige bibliotheek te Raamsdonksveer. Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van de Week van de Toegankelijkheid met dit jaar als thema ”Toegankelijkheid, breed gezien”. in onze gemeente. Kliko’s, overhangend groen en verpakkingsafval die de doorgang versperren, hondenpoep, versperring van de natuurlijke en aangelegde blindengeleidelijnen, verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen kwamen langs. Het diepe gootje op de recent opgeknapte markt en terrassen, maar ook de nieuw aangelegde wandelpaden langs de Vest in Geertruidenberg passeerden de revue. De ”Pluim” was dit jaar voor Piet en Pascal Kieboom. De ”Pluim” is een prijs in het kader van de integratie van mensen met een functiebeperking in de gemeente Geertruidenberg. Daarmee mensen met of zonder func-

tiebeperking de mogelijkheid bieden om te integreren in onze maatschappij. Het programma bestond verder uit een rondetafelgesprek met allerlei stellingen over toegankelijkheid, info over het scholenproject en mediawijsheid. Er was de mogelijkheid om als rolstoeler/scootmobieler ervaring op te doen als gebruiker van de buurtbus en voor alarmering en maaltijdservice kon men terecht bij de tafel van de SWOG. ”Ondanks de geringe belangstelling voor deze bijeenkomst kunnen wij toch terugkijken op een geslaagde middag. Wij bedanken alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet en het personeel van de plaatselijke bibliotheek voor de hartelijke ontvangst.” Mocht u vragen hebben over deze bijeenkomst of over onze werkzaamheden dan kunt u dit mailen naar: toegankelijkgeertruidenberg@gmail.com

gemeentenieuws in uw weekblad

het•hoge•veer

ook voor zorg•aan•huis 0162-513450 www.hogeveer.nl

Deze week extra bijlage

Actief plus

NOVEMBER

2017

s Voorzitter Cees van Gageldonk en wethouder De Jongh.

Cees van Gageldonk, voorzitter van Toegankelijk Geertruidenberg, en wethouder De Jongh openden de bijeenkomst en gaven aan de hand van enkele voorbeelden aan hoe belangrijk toegankelijkheid is. Want: iets wat goed toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking is ook goed toegankelijk voor mensen zonder beperkingen. Immers, de moeder/ vader met de kinderwagen ervaart veelal dezelfde problemen als de rolstoeler. Hierna werd er een presentatie getoond met zowel positieve als negatieve situaties die de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid lieten zien van gebouwen en openbare ruimten

Het

Dreigende degradatie voor Kinderboerderij de Kromme Akker

s Woede en teleurstelling bij vrijwilligers van de Kromme Akker. Gemeente Geertruidenberg doet een voorstel dat Kinderboerderij de Kromme Akker recht in het educatieve hart raakt. Als dit doorgaat wordt de kinderboerderij gedegradeerd naar een dierenweide. In juli dit jaar ging het bestuur van “de Kromme Akker” in overleg met de gemeente Geertruidenberg. De noodkreet was: “We zijn financieel gezond, maar hebben behoefte aan een dagelijkse bestuurder.” Na verschillende gesprekken kwam er een totaal onverwachte reactie van de wethouders. Voorgesteld werd om het educatieve centrum af te staan aan het naastgelegen kinderdagverblijf en door te gaan met alleen stallen en een dierenweide. Een oplossing die de kinderboerderij letterlijk in het hart zal raken. Geen ruimte meer voor o.a. educatie, een kop koffie, evenementen. Alleen nog een dierenweide zal overblijven. Alweer 14 jaar lang is de Kromme Akker onderdeel van de gemeenschap van Geertruidenberg en omstreken. Ondanks tegenslagen en moeilijke periodes heeft het huidige bestuur zijn zaken goed op orde. Financieel kent de

stichting op dit moment geen zorgen, uiteraard ook dankzij o.a. de sponsoren, maar daarnaast is het educatieve centrum een essentieel onderdeel om financiële middelen te generen. Door het organiseren

van diverse buurtactiviteiten is er veel te doen voor jong en oud en wordt daarnaast de kinderboerderij weer verder geholpen op financieel gebied.

In het hart van de kinderboerderij worden de basisscholen ontvangen, is er warme plek voor het ontvangen van bewoners van de bezoekende verzorgingshuizen. Stagiaires worden vanuit hier begeleid. Een plek om even een boterhammetje te eten en wat te drinken voor de mensen van Prisma die één keer per week een dag komen helpen als dagbesteding. En nog veel meer. Een onmisbare plek. Totaal uit het veld geslagen door deze plannen en de verstrekkende gevolgen die ze voor de kinderboerderij en betrokkenen zal hebben, heeft het bestuur contact gezocht met de lokale politiek. Keerpunt 74 heeft aangegeven te willen helpen. Uiteraard is er geen bezwaar tegen de aankoop van het pand door de gemeente, maar laat het educatieve centrum van de kinderboerderij ongemoeid. Hier zouden zij niet mee geholpen zijn. Met een hopelijk toekomstig dagelijks beheer en de inzet van enthousiaste vrijwilligers zal de Kromme Akker alleen nog maar een nog mooiere, leerzame plek

l mee!

Puzze

ina 9

Zie pag

met tal van activiteiten voor jong en oud zijn. (Stichting Kinderboerderij Dongemond)

EN GA WAT NUTTIGS DOEN VOORAL LEUKS

11

S EN FITTE VIJFTIGER S HUN VAKANTIE

een uitgave De Actiefplus is

15

van UITGEVERIJ

DURE JAREN WORDEN BELOOND

EM. DE JONG

24

BROUWEN IS EN... KUISEN

BV Baarle-Nassau

WACHTEN

• Tel. 013-507

31

5534

s Trots op de nieuwe kantine in aanbouw.

Er is meer mogelijk dan je denkt. Raamsdonksveer Oosterhout Bredaseweg Gangboord351 (0162) 552 (0162)450 748192 www.hypotheker.nl

• Alle merken leverbaar • Balanceren • Accu’s en trekhaken • Erkend PAX en RUNONFLAT dealer

Optiek Opticiën & Audiciën

Markt 50 Geertruidenberg 0162-570360 www.kijkoptiek.nl

s Stagiaires zijn blij met het erkend leerbedrijf de Kromme Akker.

ZEL

PRIJSPUZ

Lissenveld 16 4941 VL Raamsdonksveer T 0162 - 520 580 Openingstijden: ma t/m vrij 8.30 - 17.30 uur Zaterdag 9.00 - 12.00 uur

Bij aanschaf van een nieuwe bril geven wij in de maanden

NOVEMBER en DECEMBER

1 BRILLEN-GLAS KADO Tot een maximum van € 200,-.

*Wij declareren direct bij uw zorgverzekering, misschien is uw BRIL wel GRATIS*


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.