Page 1

NEW ORLEANS EXPERIENCE TIJDENS JAZZY DONGEMOND Pagina

3

boomfeestdag in winterse omstandigheden

ambachtelijke slagerij sluit haar deuren

CANTATE CORDE MET LAATSTE MAAL ANDRÉ TELDERMAN

De Langstraat Pagina

5

Pagina

9

Pagina

11

Weekblad

Fancy Fair voor binnentuin Het Hoge Veer locatie Rivierzicht RAAMSDONKSVEER – De bewoners van de aanleunwoningen aan de Scheepswerflaan, behorende bij locatie Rivierzicht van Zorgorganisatie Het Hoge Veer, beschikken over fraaie woningen. Zodra ze de deur uitstappen, zien ze echter slechts een grote oppervlakte met saaie grijze stoeptegels. Financiële problemen bij WSG zijn de oorzaak dat er, zoals aanvankelijk gepland, geen sfeervolle binnentuin met zitbankjes, beplanting en een jeu de boulesbaan ligt. In die binnentuin houdt Zorgorganisatie Het Hoge Veer op zaterdag 13 april van 10.30 tot 16.00 uur een Fancy Fair annex rommelmarkt. De opbrengst komt geheel ten goede aan de bewoners van Het Hoge Veer, onder andere voor het inrichten van de binnentuin en andere activiteiten op beide locaties van Het Hoge Veer.

Josien van Doorn, consulent bij Het Hoge Veer, stoort zich enorm aan de sfeerloze binnentuin en nam het initiatief een Fancy Fair te organiseren. Het idee werd enthousiast omarmd door de directie en personeel van de zorgorganisatie, terwijl ook WSG waar mogelijk medewerking toezegde. “Ook de medewerking van de plaatselijke middenstand is hartverwarmend”, concludeert Josien. “Van nagenoeg alle middenstanders ontvingen we goederen in de vorm van onder andere een beeldscherm, knipbonnen, leuke uitjes, vlaaien en levensmidde-

Wooninfo Wooninfo Pagina 4

Markt 32-34 • 4931 BT Geertruidenberg Markt 32 - 34 4931 BT Geertruidenberg

Hoofdsponsor van de Fancy Fair is het Rotterdamse bedrijf Bobo Verhuur, dat tal van feestelijke attributen sponsort waaronder het springkussen, het Rad van fortuin, twaalf kramen, en de popcorn- en suikerspinappa-

raten. Een accordeonist en een zanger zorgen voor het amusement. Vanaf 13.00 tot 16.00 uur is er een speciale gast aanwezig: Medium Mieke. Zij zal desgewenst dieper kijken naar uw verleden,

heden of toekomst. De Fancy Fair is vrij toegankelijk via de hoofdingang van gebouw 2; wegbewijzering maakt het vinden van de binnentuin aan de Scheepswerflaan zeer eenvoudig. Iedereen is van harte welkom.

Muziekvereniging St. Bavo

Afscheid penningmeester Joop Janssens Muziekvereniging St. Bavo uit Raamsdonk hield op woensdag 27 maart jl. haar al-gemene ledenvergadering. Naast de gebruikelijke zaken als de notulen, het financiële verslag, het verslag van de kascontrolecommissie en de rondvraag was er aan-dacht voor een bijzondere gebeurtenis: de vereniging nam afscheid van penning-meester Joop Janssens. Een half jaar geleden had voorzitter Jos de Bont Joop ook al toegesproken. Toen was Joop namelijk 25 jaar lid van muziekvereniging. Het bijzondere daaraan was, dat Joop al die jaren penningmeester is geweest.

aan moest gaan doen. Verder bedankte Joop het bestuur en de leden voor de prettige samenwerking en wenste de vereniging veel succes in de toekomst.

Het Anker 1, Raamsdonksveer Telefoon: 0162-512351 www.juwelierhetanker.nl Juwelier Het Anker Maandag sluitingsdag

het•hoge•veer

ook voor zorg•aan•huis

Vacature penningmeester

afspraak. Ruim 25 jaar heeft muziekvereniging gebruik kunnen maken van zijn grote bestuurlijke ervaring en zijn groot aantal contacten. Al ruim een jaar geleden had Joop aangegeven, dat St. Bavo maar eens uit moest gaan kijken naar een nieuwe penningmeester. Jos de Bont waardeerde het zeer dat Joop het toch nog

tot aan het eind van 2012 heeft volgehouden en de zaken netjes heeft kunnen overdragen aan zijn interim-opvolger, Clemens de Meijer. Als blijk van waardering voor de langdurige inzet voor de muziekvereniging St. Bavo ontving Joop uit handen van voorzitter Jos de Bont de zilveren legpenning van de KNFM.

KKI IJJK K

Via zijn kinderen kwam Joop in augustus 1987 in het bestuur en nam daar de belangrijke taak van penningmeester op zich. Ook toen zijn kinderen de muziekvereniging al hadden verlaten, bleef Joop penningmeester. En Joop was een echte penningmeester: met een groot verantwoordelijkheidsgevoel bewaakte hij zeer accuraat de verenigingskas. Iedereen wist wat hij aan Joop had, want bij Joop wist je: tijd is tijd en afspraak is

viering 800 jaar

in uw weekblad

len. Voor het Rad van Fortuin en het enveloppenspel hebben we dan ook schitterende prijzen kunnen verzamelen. De huurders van de betreffende woningen aan de binnentuin zijn bijzonder enthousiast en fungeren tijdens de Fancy Fair als vrijwilligers.” Voor zowel jong als oud is er op zaterdag 13 april genoeg te beleven. Naast het Rad van Fortuin, het enveloppenspel en de rommelmarkt is er een springkussen voor de allerkleinsten. Er zijn een popcorn- en een suikerspinkraam en er is koffie met iets lekkers verkrijgbaar; alles voor prijzen uit grootmoeders tijd.

en alles over de

Optiek

Opticiën & Audiciën

Markt 50

Geertruidenberg 0162-570360 www.kijkoptiek.nl

Uiteraard werd ook de echtgenote van Joop niet overgeslagen. Als dank voor de vele uren, die ze Joop heeft afgestaan, ontving ze een prachtige bos bloemen. In het nawoord zei Joop dat hij door zijn kleinkinderen getipt was om maar eens te stoppen, want ze vonden dat opa het maar eens een beetje rustiger

GRATIS

Zonnebril of Reservebril

Door het vertrek van Joop Janssens is de functie van penningmeester vacant geworden. Toen het bestuur het bericht kreeg dat Joop ging stoppen, is men uiteraard op zoek gegaan naar een opvolger voor Joop. De zoektocht heeft helaas nog niets op-geleverd. Oudbestuurslid Clemens de Meijer heeft inmiddels het penningmeester-schap tijdelijk op zich genomen, maar in feite is er nog gewoon een vacature. Het bestuur zal dus nog verder gaan zoeken naar een geschikte kandidaat. Mocht ie-mand interesse hebben dan kan hij of zij zich natuurlijk altijd melden bij de secretaris van de vereniging Pius van Oort, tel 516994.

0162-513450 www.hogeveer.nl

2e BRIL GRATIS! 3

201

het Anker 2-4 Raamsdonksveer ) 0162-514898 www.lorgnet.nl @lorgnetoptiek

vraag naar de voorwaarden

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

bij aanschaf van een nieuwe BRIL Niet geldig op andere acties en of aanbiedingen

KIJK-OPTIEK - DE BESTE SERVICE IN UW REGIO

4QQ7

Door Jan Hoek

Het

gemeentenieuws

4QQ7

53e Jaargang - Week 14 Donderdag 4 april 2013


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 2

ZORG • AAN • HUIS Het Hoge Veer kan u thuis van dienst zijn met:

VERZORGING, VERPLEGING, BEGELEIDING, BEHANDELING, HUISHOUDELIJKE HULP

Ook kunt u als thuiswonende gebruik maken van: dagverzorging, vervoer, grand café, serviceabonnementen, activiteiten, personen alarmering, particuliere zorg, kort verblijf Zorgorganisatie Het Hoge Veer levert 24 uur per dag en 7 dagen per week Zorg-aan-Huis Bij Het Hoge Veer staan de wensen, behoeften en het welzijn van de cliënten centraal!

Voor informatie, hulp bij het aanvragen van een indicatie, of een vrijblijvend bezoek bij thuis, kunt u contact opnemen met onze consulenten Josien van Dooren en Joke van Essen


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 3

A Truly New Orleans Experience tijdens Jazzy Dongemond RAAMSDONKSVEER - Op zondag 7 april kunt u weer tot 19.00 uur in het Partycentrum De Witte Leeuw in Raamsdonksveer terecht voor een bijeenkomst van Jazzy Dongemond. De zaal is vanaf 15.00 uur open. Dat New Orleans en Louisiana o.a. synoniemen zijn voor de oude stijl jazz, is bij de liefhebber van deze muziek een aloud begrip. Het zijn dié twee namen die samengevoegd als Orleana de naam vormen van deze jazzband. De band is samengesteld uit geroutineerde jazzmuzikanten die al menig jaar de New Orleans oude stijl beoefenen. Naast muziek van Orleana kunt u ook genieten van de kunst van de schilderessen Lisette Bergmans van Parys uit Raamsdonksveer en Josien van Wesdorp uit Geertruidenberg. Door Jan Hoek

De muzikale inspiratie van deze jazzband gaat terug naar de jaren '20. De componist heeft ooit bedoeld een boodschap muzikaal te vertolken. Het begrijpen en zich inleven in deze boodschap is waar Orleana zich op toelegt. Zo ontstaat een muzikale vertaling in de vorm van een verhaal waarbij ieder instrument iets te vertellen heeft, zowel in het collectief als in de soli. Het geheel samen zweept het enthousiasme op en het effect is meer dan merkbaar bij zowel de muzikanten, als bij het publiek. Orleana treedt op in binnen- en buitenland tijdens festivals, evenementen en festiviteiten. Verder verzorgt de band ook regelmatig de muzikale invulling tijdens jazzkerkdiensten. Met de komst van zangeres Violetta is een extra dimensie aan deze jazzband toegevoegd. De roots van Violetta liggen in het Caribische gebied en al jong heeft zij haar zangtalenten ont-

Colofon Weekblad Wekelijks gratis huis-aan-huis verspreid in Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Raamsdonk, Dussen, Hank en Waspik Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 Fax: 013-5078929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Bezorgklachten: ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven Correspondenten Jan Hoek 0162 - 521 303 of 06 25041629 jan.hoek@planet.nl Johan Verlouw 0162 - 515 231 of 06 48192808 j.verlouw@planet.nl Aanleveren kopij www.uitgeverijemdejong.nl Kies voor aanleveren, redactioneel. Advertenties (zakelijk) Elma de Wild: 06-23 21 59 82 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en zoekertjes: opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren

wikkeld. Als solo- of gastzangeres, maar ook deel uitmakend van gerenommeerde gospelkoren, is zij inmiddels uitgegroeid tot een allround artieste die zeker niet alleen het traditionele gospelrepertoire volledig beheerst. De jarenlange ervaring van de leden van deze jazzband en de stijlvolle presentatie staan borg voor een succesvol optreden. De stichting Jazzy Dongemond streeft ernaar om de inwoners van Raamsdonk/Raamsdonksveer/ Geertruidenberg en omliggende gemeenten mee te nemen in de wereld van de jazzy muziek. Deze kennismaking vindt plaats in een gezellige omgeving waar de mogelijkheid bestaat met vrienden bij te kletsen, een dansje te doen en een biertje te drinken zonder ver van huis te zijn. Jazz is een op improvisatie gebaseerde muzikale uitingsvorm die veel variaties kent. Onder andere blues, soul, jazz, swing en folk muziek wordt aangeduid met “jazzy”. Een centrale plaats wordt ingenomen door de traditionele jazz en swing muziek. Als belangstellende hoeft u maar 3 euro entree te betalen voor een

Hesterman

Zonwering Rolluiken

Showroom en verkoop: Parallelweg 1 4931 NB Geertruidenberg Tel. 0162-517099 www.hestermanzonwering.nl

muzikale middag vanwege deze kleine bijdrage wordt steeds aantrekkelijker om zich aan te sluiten bij de grote groep muziekliefhebbers die deze Jazzy middag een warm hart toedragen. Tijdens de laatste voorjaarsbijeenkomst van Jazzy Dongemond kunt u schilderijen bezichtigen van twee kunstenaressen. Lisette Bergmans van Parys woont in Raamsdonksveer. Zij schildert sinds 1992 en kan zich daar nog steeds vele uren in verliezen. Haar schilderijen zijn heel divers, het liefst laat ze zich inspireren door de natuur maar ook heel andere onderwerpen zoals voorwerpen met lekkere vrolijke kleuren trekken haar aandacht. Lisette heeft bij verschillende personen les gevolgd. Bij Charley Meyer heeft ze het perspectief tekenen en aquarelleren onder de knie gekregen. Al vele jaren is Audrey Waldron het opperhoofd van de groep met wie ze les heeft bij Stichting De Handwijzer in het Henricus gebouw. De laatste jaren is Lisette overgestapt op het werken met Acrylverf en dat bevalt haar uitstekend. Ze hoopt nog heel lang door te kunnen gaan met deze studiegroep die zich voor de grap wel eens betiteld als “de kliederclub”. Josien Wesdorp is 52 jaar oud en woont in Geertruidenberg. In 1990 is ze haar man en twee kleine kinderen in Brabant komen wonen. Om een avondje voor zichzelf te hebben en om nieuwe mensen te leren kennen is ze op schilderles bij Stichting De Handwijzer gegaan. Omdat ze tijdens een pauze van 2 jaar merkte dat het schilderen thuis niet meer wilde vlotten

De Langstraat Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

100% dochteronderneming van

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

Een extra exemplaar van Weekblad De Langstraat kunt u op één van de volgende adressen afhalen: Geertruidenberg • De Drogist Geertruidenberg Koestraat 1, Geertruidenberg • Plus Supermarkt Schonckplein 1-5 • Texaco benzinestation Centraleweg 2 Raamsdonksveer • Drogisterij van Mierlo Heereplein 9, Raamsdonksveer • Plus Supermarkt Burg. Krijgsmangeerde 7 • Jumbo, Boterpolderlaan • Albert Heijn, Het Anker 7 • Benzinestation Ekelschot • Texaco, Parklaan 3 Raamsdonk • Bakker Ger van der Westen Hank • Jumbo Waspik • Plusmarkt Picokrie

MEDISCHE DIENST Geertruidenberg / Raamsdonksveer Voor de praktijken van alle huisartsen geldt het volgende. Als u dringend een huisarts nodig heeft in avond, nacht, weekend of feestdag. Tel. 0162435000. Huisartsenpost Oosterhout gevestigd in Amphia Ziekenhuis, Pasteurlaan 9, Oosterhout. De huisartsenpost is geopend: maandag t/m vrijdag: 17.00 tot 08.00 uur de volgende dag. Zaterdag, zondag en feestdagen 08.00 ‘s morgens tot 08.00 de volgende dag. Altijd eerst bellen. Waspik Huisartsendienst Waspik; 0416 311250. Hank Drs. JG.P.V. Buskens, Past. Lipsplantsoen 1. Tel. 0162 - 402352. Spreekuur volgens afspraak. Tussen 08.00 en 10.00 uur bellen. Voor spoedgevallen tijdens avond/nacht en weekenden neemt u contact op met de Huisartsenpost Gorinchem, Banneweg 57 naast de EHBO v/h Beatrix Ziekenhuis. Neemt u altijd eerst telefonisch contact op. stichting huispitaal Organisatie voor kruiswerk en kraamzorg. 24 Uur per dag bereikbaar voor ziekenfonds- en particulier verzekerden. Voor al uw zorgaanvragen, tel. 0162-447244.

heeft ze de lessen weer opgepakt en beleeft daar weer elke week heel veel plezier aan. Zowel van Audrey Waldron als van haar mede cursisten leert ze veel nieuwe technieken om zich te ontwikkelen in de kunst van het schilderen. De groep is al jaren bij elkaar en heeft een hechte onderlinge band gekregen. Josien schildert verschillende onderwerpen, net wat ze op dat moment leuk vindt, maar altijd vanaf een voorbeeld en soms verander ze daar iets aan. Haar lijfspreuk is: “Ik ben een hobbyschilder en dat zal ook altijd zo blijven. Maar dat het een leuke hobby en het is een ieder aan te bevelen”.

Robert’s Groente en Fruit De AGF-versspecialist uit de regio!

Elke dag vers! - Beste kwaliteit! - Service! - Lekker! - Scherp geprijsd! - Specialist!

Aanbiedingen geldig van do. 4 april t/m wo. 10 april 2013

Salade van de week! Ei- & ham/preisalade ...................... 100 gram €

Vrijdag/zaterdag knaller!*

0,99 • Broccoli ..................................................... 500 gram € 1,25 • Bosbieten nieuwe oogst ................................................... per bos € 1,25 • Aardappelpartjes in de schil heerlijk om te bakken of in de oven te bereiden ......................... 500 gram € 0,99 • Lasagne de aller-lekkerste van de hele regio ........ per bakje € 2,99 500 gram zoete blauwe druiven, 5 groene zespri kiwi’s, 6 zoete navelsinaasappels, 1 kilo Elstar appels, 8 heerlijke mandarijnen incl. gratis boodschappentas! samen voor slechts € * Actie alleen geldig op vrijdag 5 en zaterdag 6 april 2013

7,50

Wij verzorgen tevens prachtige en overheerlijke schalen met diverse salades en tapas!

Eet smakelijk en een prettig weekend!

Welk team wordt o.a. grootste Raamsdonk-kenner

Derde editie pub quiz OMC op vrijdagavond 19 april Op vrijdag 19 april vindt in het OMC in Raamsdonk de derde editie van de pub quiz plaats. De eerdere edities waren een groot succes en stonden in het teken van algemene kennis en sportvragen. Bij de laatste quiz moest er zelfs een shoot-out vraag aan te pas komen om de winnaar aan te kunnen wijzen. Ook nu wordt er weer in teams gespeeld van maximaal 5 mensen en is de entree gratis. Dit keer is de opzet van de quiz weer hetzelfde maar worden er vragen gesteld over Raamsdonk en omgeving, plaatselijk carnaval, algemene kennis, en muziekvragen. Johan Verlouw licht alvast een tipje op: “De deelnemers krijgen detailfoto's te zien van plekjes in Raamsdonk, ze moeten (bekenden) mensen op een foto herkennen en de geschiedenis van het dorpje komt natuurlijk ook ruimschoots voorbij met vragen bijvoorbeeld over de kerk en het halve zolenpad. De quiz is toegankelijker dan de vorige keer, die was voor echt sportfanaten, maar de vragen zijn niet veel makkelijker. Ik heb gelukkig ook gebruik kunnen maken van een fotograaf, ik denk dat het resultaat mooier wordt. Algemene kennis vragen bestaan werkelijk

uit allerlei categorieën; wetenschap, t.v., geografie, cultuur enz. We gaan proberen er weer een gezellige avond van te maken, maar dat gaat wel lukken. Een hapje en een drankje erbij en gewoon wat vragen beantwoorden met familie, vrienden of collega's.” Er komen weer veel film- en geluidsfragmenten voorbij en de zaal wordt weer speciaal aangekleed voor de avond. Voor de winnaar zal er natuurlijk een prijs zijn maar ook voor het team dat de meeste vragen over Raamsdonk goed beantwoord is er een prijs. Verder worden nog

diverse leuke kleine prijsje weggeven, grote kans dus dat je met iets naar huis gaat. “Ik en het OMC hebben er weer heel veel zin in, het is prachtig om zo'n volle zaal lekker fanatiek bezig te zien. Na negen ronden weten we wie zich winnaar mag noemen.” Teams van maximaal vijf personen kunnen zich gratis inschrijven via: info@ontmoetingscentrum.nl met daarbij de vermelding de naam van het team, de contactpersoon en een telefoonnummer. Tot 19 april, aanvang 21.00 uur.

De alles beslissende vraag tijdens de vorige editie van de pub quiz.

memorandum

Thebe Organisatie voor thuiszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voeding- en dieetadvisering en veel aanvullende comfortdiensten. 0900-8122 (€ 0,10 p.m.) Dag en nacht bereikbaar www.thebe.nl info@thebe.nl Thebe | Thuiszorgwinkel Walgang 77, 4931 DH Geertruidenberg 0900-8122 (€ 0,10 p.m.) Geopend: maandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur. TANDARTSENWEEKENDDIENST Centraal tandartsennummer regio Oosterhout avond/weekenddienst. 0162 - 424024. U wordt automatisch doorgeschakeld.

STREEKVERPLEEGHUIS de Riethorst Venestraat 28. Tel. 0162 - 513555, Geer-truidenberg. Bezoektijden: 10.00 - 21.00 uur. (Van 10.00-14.00uur alleen centraal). Zorgorganisatie “Het Hoge Veer” Hoge Veer 1, 4941 KH Raamsdonksveer, tel.: 0162-513450, info@hoge-

veer.nl, www.hogeveer.nl Zorgaanbod (ook Zorg-aan-Huis): huishoudelijke en persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; dagverzorging; verblijf; service abonnementen; vervoer en maaltijden. benu Apotheek Brandepoort Geertruidenberg Geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur. SERVICE APOTHEEK 't VEER RAAMSDONKSVEER Geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur. Buiten openingstijden uitsluitend voor recente spoedrecepten Dienst Apotheek Regio Oosterhout, Pasteurlaan 9, Oosterhout. APOTHEEK WASPIK Apotheek Waesbeeck geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. Op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur. thuiszorg brabant Organisatie voor gezinszorg, kraamzorg en kruiswerk. Voor alle diensten 7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar, tel. 06-8806.

Vitaal en Van beek & Bloemsaat Uw uitleenpunt in Raamsdonksveer: Centrum voor fysiotherapie en beweging Collegeweg 2c T 0162-516358. Openingstijden: ma t/m vrij 9.00 -17.00 uur. Voor spoed: Vitaal T 0765265340.

VERLOSKUNDIGEN verloskundigenpraktijk “De Moriaen”. Markt 21, 4931 BR, Geertruidenberg. Regio: Hank, Raamsdonk, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Made, Drimmelen, Hooge Zwaluwe. Voor dringende verloskundige hulp dag en nacht, tel.: 076-5955000. De dienstdoende verloskundige wordt opgeroepen en belt u terug. DIERENARTS Dierenkliniek Dongemond - Haven 12 in Raamsdonksveer. Praktijk voor gezelschapsdieren. Dierenartsen: Tonie Staal en Gonnie Meijer. Bezoek volgens afspraak. De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 19.00 uur. Tel: 0162 - 515 229 (24 uur per dag bereikbaar).


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 4

Wooninfo www.wsgnl.com Markt 32/34, Geertruidenberg Postbus 112, 4930 AC Geertruidenberg Telefoon (0162) 51 41 50

daniels stokvis makelaardij b.v. crullaan 1 / 4921 vh made

Deze week biedt WSG de volgende woningen te huur aan: Adres Woonplaats Bruto jaarinkomen tot € 34.229,00 Dordtsestraat 24 Geertruidenberg Anne Frankplein Rijen

Type woning

Netto huur woning

bovenwoning appartementen

€ 452,52 € 657,00

Woningen in de vrije verhuur Theo v Delftstraat 29 Raamsdonksveer Theo v Delftstraat 31 Raamsdonksveer Theo v Delftstraat 27 Raamsdonksveer Scheepswerflaan 173 Raamsdonksveer Collegeweg 2g + 2k Raamsdonksveer Collegeweg 2h Raamsdonksveer Scheepswerflaan 161 Raamsdonksveer Koestraat 47 Geertruidenberg Walgang 67 Geertruidenberg

appartement appartement appartement appartement appartement appartement appartement eengezinswoning eengezinswoning

€ 765,13 € 803,06 € 808,17 € 814,97 € 864,81 € 930,93 € 966,74 € 996,21 € 1154,73

< Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze website >

t 0162 673 333 f 0162 673 335

Geertruidenberg Buitenvest 31

info@danielsstokvis.nl www.danielsstokvis.nl

Made Mezenhof 6

nieuW

Wagenberg Withuisstraat 22

nieuWe PRiJS

e 269.000,- k.k.

e 279.000,- k.k.

Mooi gelegen en goed onderhouden 2-o1 kapwoning met garage en ruime oprit. Grond 160 m². Inhoud ca. 480 m³. O.a. ruime woonkamer met parketvloer, open haard en schuifpui, moderne open keuken, bijkeuken, moderne badkamer, 5 slaapkamers en ruime verzorgde achtertuin.

Raamsdonksveer Obrechthof 1

Uitgebouwde 2-o-1 kapwoning met afgesloten carport en garage/berging. Grond 300 m². Inhoud ca. 435 m³. O.a. sfeervolle L-vormige woonkamer v.v. parketvloer en een gashaard, ruime open keuken, 4 slaapkamers, ruime moderne badkamer en fraai aangelegde achtertuin op het zuiden. Hooge Zwaluwe Wagenbergsestr 3

e 369.000,- k.k. Ruime, vrijstaande woning met carport gelegen op 705 m² grond. Inhoud ca. 720 m³. Woonkamer (50 m²) met granieten vloer, serre, moderne keuken, speelkamer, complete badkamer. Verd.: 3 slaapkamers, multifunctionele kamer, toilet en kleedkamer. Geschikt voor beroep of hobby aan huis. Geertruidenberg adriaen aertszoonstraat 5 OPEN HUIS met GRATIS ADVIES van interieurarchitect!

Heeft u belangstelling voor een woning? Reageer voor dinsdag a.s. via onze website of kom op ons kantoor een woonbon invullen. Voor alle informatie in deze advertentie geldt: onder voorbehoud van type- en zetfouten.

nieuWe PRiJS

nieuWe PRiJS

Onder architectuur gebouwde vrijstaande villa met garage. Grond 772 m². Inh. ca. 720 m³. O.a. royale hal met vide. Living (61 m²) v.v. open haard. Dichte keuken. 1 slp.k. en badkamer op begane grond. 3 Slaapkamers op 1e verdieping. Woning dient gemoderniseerd te worden.

Landelijk gelegen vrijstaand woonhuis met ruime oprit, grote tuin en garage/berging/stal. Perceel 1452 m². O.a. woonkamer met open haard, woonkeuken, bijkeuken, slaapkamer beg.gr., 3 op de 1e verd. Vrij uitzicht.

e 395.000,- k.k.

v.o.f.

www.glasvanbas.nl De specialist voor uw hardglasdeuren in uw nieuwe of bestaande woning. Ook door ons op maat geleverde hardglas douchedeuren en panelen. Hardglas schuifdeuren in diverse uitvoeringen, b.v. R.V.S. Tevens leverancier van isolatieglas en spiegels. Alles op maat en Wikkeveld 7 - 4854 MH Bavel door ons gemeten. 06-54656061 Uw partner voor al uw glaswerk. e-mail: Bastimmers@hetnet.nl Bel of mail voor een afspraak.

Direct woonruimte. Fraaie ruime bungalow met pyramide pannendak. Slimme indeling. Royale woonkamer van 30 m². Hal. Zolder. Twee lichte slaapkamers. Fraaie complete keuken. Betegelde luxe badkamer. Rolluiken. CV. Bosrijk park. Telefoon. Brievenbus. Gratis internet. Gestoffeerd. Gemeubileerd dus... instapklaar. Prijs: € 35950,-. Financiering mogelijk. Bezichtiging? Tel. 013-5182866 of 0651551577.

e 399.000,- k.k.

e 149.000,- k.k. Fraai gelegen tussenwoning met berging en achterom, gelegen in een kindvriendelijke woonwijk. Grond 136 m². Inhoud ca. 300 m³. O.a. L-vormige woonkamer v.v. parketvloer, open keuken, 4 slaapkamers en vaste trap naar 2e verdieping.

Bij de deelnemende woningen bent u van harte welkom tijdens de

nvM OPen HuiZen DaG op zaterdag 6 april a.s. tussen 11.00 - 15.00 uur!

Terheijden Polanenstraat 5

OPEN HUIS

e 195.000,- k.k. Vrijstaand woonhuis met grote stenen berging en achterom. Grond 239 m². Inh. ca. 350 m³. O.a. woonkamer met schouw en houtkachel, dichte keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers (3 mogelijk), bergzolder. Dient gerenoveerd te worden Made Reigershof 11

OPEN HUIS

Made Drimmelenseweg 34

OPEN HUIS

Verrassend ruime, netjes onderhouden, 2-o-1 kapwoning met oprit en 2 bergingen. Grond 269 m². Inhoud ca. 375 m³. O.a. ruime woonkeuken, 2 slaapkamers en moderne badkamer op de begane grond, 1 slaapkamer op de 1e verdieping (meerdere mogelijk). Diepe achtertuin op het zuiden met vrij uitzicht over de landerijen. Wagenberg Dorpsstraat 61

OPEN HUIS

nieuWe PRiJS

Goed onderhouden 2-o-1 kapwoning met ruime oprit, carport en garage. Grond 287 m². Inhoud ca. 415 m³. O.a. L-vormige lichte woonkamer, moderne keuken (2009), 4 slaapkamers en fraai aangelegde achtertuin.

Bijzonder karakteristiek, vrijstaand woonhuis met garage en carport. De woning prachtig gerenoveerd met behoud van authentieke details. Grond 355 m². Inhoud ca. 675 m³. O.a. ruime woonkamer en suite met erker, woonkeuken, werkkamer, 4 slaapkamers, 2 badkamers en fraaie tuin v.v. achterom.

Raamsdonksveer Obrechthof 3

OPEN HUIS

nieuWe PRiJS e 419.000,- k.k.

In het groen gelegen, goed onderhouden, vrijstaande bungalow met garage en carport. Grond 772 m². Inhoud ca. 500 m³. O.a. ruime sfeervolle living, moderne keuken, bijkeuken, ruime kelder, 3 slaapkamers (meerdere mogelijk) en ruime, fraai aangelegde tuin met optimale privacy.

OPEN HUIS

nieuWe PRiJS

e 229.000,- k.k.

nieuWe PRiJS e 279.000,- k.k.

Lage Zwaluwe Groenendijk 74

e 249.000,- k.k.

Op een unieke, landelijke locatie gelegen vrijstaande woning met garage en carport. Grond 730 m². Inhoud ca. 310 m³. Vrij uitzicht. Bouwjaar 1992. Slaapkamer en badkamer op de begane grond. 2 Slaapkamers op 1e verdieping. De woning is rondom voorzien van een tuin. Raamsdonksveer Brouwerijstraat 6

OPEN HUIS

e 369.000,- k.k.

Geertruidenberg Buitenvest 10

OPEN HUIS

e 439.000,- k.k. Prachtig en rustig gelegen vrijstaande semi-bungalow met garage en carport. Grond 638 m². Inhoud ca. 580 m³. O.a. ruime sfeervolle woonkamer, keuken, bijkeuken, slaapkamer en moderne badkamer op de begane grond, 2 slaapkamers op 1e verdieping en ruime achtertuin op het zuiden.

e 379.000,- k.k. Fraaie ruime 2-o-1 kapwoning in jaren 30-stijl met garage en grote oprit. Grond 265 m². Inhoud ca. 618 m³. O.a. sfeervolle L-vormige woonkamer, moderne luxe keuken, speel-/ hobbykamer, ruime moderne badkamer, totaal 4 slaapkamers. Achtertuin met achterom. Drimmelen Herengracht 8

OPEN HUIS

nieuWe PRiJS e 535.000,- k.k.

Prachtig monumentaal herenhuis met vrijstaande garage aan de idyllische Herengracht. Grond 1013 m². Inhoud ca. 900 m³. O.a. riante woonkamer, ruime eetkeuken, 2 zeer grote slaapkamers (meerdere mogelijk), diepe tuin.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 5

10 Jaar Goed zo! Remedial Teaching Boomfeestdag in winterse omstandigheden Jubileum: 5 april 2003 knipte Jeroen het lintje door aan Het Spant 72 en opende zo Goed zo! Remedial Teaching in het centrum van Raamsdonksveer.En nu viert deze particuliere praktijk alweer haar tienjarig jubileum.Goed zo! Remedial Teaching is er voor basisschoolkinderen met leerproblemen en wordt gerund door eigenaar Liesbeth Gamers. Zij begeleidde de afgelopen tien jaar een groot aantal basisschoolleerlingen uit Raamsdonksveer en omstreken met dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en andere leerproblemen. Een stevige basis Liesbeth verzorgt de remediale begeleiding van meer dan dertig leerlingen uit de regio tijdens individuele lessen van vijfenveertig minuten per week. Haar aandacht is tijdens een RT-les volledig gericht op het betreffende kind. Het aanbod en de begeleiding is op maat. Hierdoor kan ieder kind succeservaringen opdoen: steeds kleine stapjes vooruit maken is het streven. Regelmatig blijkt dat belangrijke basiskennis van een kind onvoldoende ontwikkeld of vervaagd is. Liesbeth werkt hier eerst aan, en herhaalt deze, waarna het lees-, spelling- of rekenniveau zich met een stevige basis verder kan ontwikkelen. Er is naast het leerproces ook veel aandacht voor de emotionele ontwikkeling van het kind. En als je goed in je vel zit, kun je je beter ontwikkelen. De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de aard en de hardnekkigheid van het leerprobleem. Zo kan er ook sprake zijn van comorbiditeit: twee leerstoornissen zoals bijvoorbeeld dyslexie en ADD. Dit maakt het leerprobleem zwaarder en kan een langere begeleiding nodig

Profiteer nu van verlaagde BTW-tarief!

www.polystyle.nl Breda, Regenbeemd 21 Telefoon: 076-5729568 Heijningen, Arbeidsweg 4 Telefoon: 0167-528558

2014 is er plaats voor meer nieuwe leerlingen. Liesbeth adviseert ouders tijdig in te schrijven voor het nieuwe schooljaar.

Feestje De leerlingen krijgen ter gelegenheid van de verjaardag van Goed zo! Remedial Teaching een passend cadeautje en natuurlijk iets lekkers tijdens de les. Want een verjaardag moet gevierd worden!

Goed zo! Remedial Teaching Het Spant 72, 4941 RB Raamsdonksveer, 0162-514657 / 0622750166. liesbeth.goedzo@ gmail.com

Remedial Teaching zijn. Ook leerlingen met leerproblemen zonder 'etiket' kunnen in de praktijk terecht.

Woorden in scheerschuim Als vertrekpunt heeft Liesbeth spel en de interesses van het kind gekozen en dit blijkt al gedurende tien jaar een succes: de kinderen komen graag naar hun RT-les. De leerlingen mogen bijvoorbeeld woorden schrijven in zand of in scheerschuim of ze leren rekenen in de vorm van een gezelschapsspel. De motivatie groeit door oefenen in spelvorm en daarmee ook het leerresultaat van het kind.

Ieder kind is uniek Liesbeth geeft haar lessen met veel plezier en vindt kinderen een bron van inspiratie. Ieder kind is uniek en een kind met leerproblemen verdient een individueel handelingsplan op maat. Hiervoor is ook overleg met de groepsleerkracht nodig. Deze krijgt haalbare adviezen voor de betreffende leerling in de klas.

Plaatsing 2013-2014

Tel.

(0162) 40 24 12

Hank - Raamsdonksveer Raamsdonk - Geertruidenberg

Stapels boeken Volgende week gaat men in Hank stapels boeken uitzoeken. Organisatie BOEK-bankHANK heeft vijf vrouwen, allen werkzaam in een van de bibliotheken in de regio, bereid gevonden al deze boeken op onderwerp en soort te gaan ordenen. De verkoop zal zijn op zaterdag 13 april aan de Kerkstraat in Hank (dit is de nieuwe pastorie) van 10.00 tot 16.00 uur.

Momenteel zijn er nog enkele leerlingen te plaatsen bij Goed zo! Remedial Teaching. In het begin van hert schooljaar 2013-

Paasviering op de Ruif

Leerlingen de Ruif bezoeken Ouderen in Gemeente Geertruidenberg Op de Ruif zijn we enkele weken geleden begonnen met het maken van palmpaasstokken, met als doel deze aan te gaan bieden aan de bewoners van het Hoge Veer, de Mauritsstaete en de Riethorst. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 werd gevraagd om een houten kruis mee te nemen, die vervolgens tijdens de handen arbeid lessen met veel plezier werd versierd. Op witte donderdag 28 maart jl. was het dan zover, de groepen 3 mochten als eerste hun zelfgemaakte kleurrijke palmpaasstokken gaan aanbieden. In een kleurrijke optocht van kinderen met palmpaasstokken gingen ze te voet naar het Hoge Veer in Raamsdonksveer. Na een kwartiertje wandelen en een heerlijke frisse neus te hebben gehaald, werden we hartelijk ontvangen door ruim 40 enthousiaste bewoners. Voordat we gezamenlijk iets gingen drinken, hebben we eerst een paas lied gezongen, waarna we de palmpaasstokken hebben aangeboden. Om ons bezoek goed af te sluiten hebben we het ingestudeerde paas lied nogmaals gezongen, waarna we weer terug zijn gelopen naar school. Op de Ruif was het 's morgens ook erg gezellig, alle groepen

gezamenlijk met elkaar gedeeld en opgegeten. Ook had de paashaas nog even tijd om met alle kleuters met hun zelf gemaakte palmpaasstokken een ommetje te maken rondom het parkje bij de molen.

Leerlingen van Groepen 6/7 - 7 & 8 dragen een gedicht voor in de Riethorst werden verrast door een bliksem bezoek van de enige echte paashaas, die dit keer geen chocolade eieren kwam verstoppen, maar iedere groep een vers gebakken breekbrood kwam brengen. De kinderen & leraren hebben dit

Kleuters op de foto met de paashaas tijdens hun optocht door het park bij de molen

In de middag zijn de groepen 4-56 per auto naar de Mauritstaete Geertruidenberg gegaan, waar we ruim 114 palmpaasstokken hebben mogen aanbieden. De groepen 6 /7, 7 & 8 zijn in een optocht gewandeld naar de Riethorst in Geertruidenberg, waar zij hun 98 kleurrijke creaties hebben kunnen aanbieden aan de bewoners aldaar. Hier hebben we voor de bewoners een gedicht voorgedragen en hebben we een mooi paas verhaal voorgelezen. De groepen 1 en 2 hebben 's middags in de speeltuin gezocht naar de paaseieren, die de paashaas was kwijt geraakt. Gelukkig hebben zij alle eieren terug gevonden en konden alle kleuters van De Ruif genieten van iets lekkers met Pasen. Al bij al was het een hele drukke, leerzame, gezellige paasviering, die we komend jaar zeker een vervolg gaan geven. Groetjes Namens alle kinderen en leraren van de Ruif.

Je zou toch denken dat je op 20 maart 2013, begin van de lengte, bomen kunt planten in lente-omstandigheden. Maar nee hoor: sneeuwjacht, straffe oosten wind, koud dus! De jaarlijkse boomfeestdag is wel degelijk gevierd, ook al heeft u daar vanuit de gemeente weinig over gehoord of gelezen. Twee scholen waren dit jaar aan de beurt om bomen te planten. De start was in Raamsdonk. Op het schoolplein van de Hoge Waai zijn door leerlingen uit de groep van meester Kuijpers, twee amberbomen geplant. Een bijzondere bijkomstigheid daarbij was, dat een leerling uit die klas ook Amber heet. Een amberboom heeft mooie scherp ingesneden bladeren, die in de herfst prachtig geel/rood kleuren. Na het planten van deze twee prachtige bomen, begaf zich een groepje leerlingen naar het park vóór de school. Daar hebben zij een bijzondere boom mogen planten. Een zogenaamde herdenkingsboom. Ter gelegenheid van de komende Troonswisseling, op 30 april aanstaande, hebben de Stichting Nationale Boomfeestdag en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, in overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst, het initiatief genomen tot het project “Konings-

Planten van de Koningslinde in park Raamsdonk bomen”. De Stichting Nationale Boomfeestdag schrijft op haar website dat sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis het een mooie en lange traditie is om bij iedere abdicatie een zogenoemde Koningslinde aan te planten. In Raamsdonk zijn al diverse herdenkingsbomen geplant in het verleden bij speciale gebeurtenissen van het koningshuis. Ze staan in het park voor het Ontmoetingscentrum. Gaat u maar eens kijken. Er staan bordjes bij. Ik heb de gemeente gevraagd aan dit project mee te doen en in

alle drie de kernen een koningsboom te planten. Ze hebben gekozen om in Raamsdonk een koningslinde te planten en wel op boomfeestdag. Eind april is het een beetje laat om nog een boom te planten. Op 30 april 2013 wordt wel een herinneringsbordje geplaatst bij de koningslinde. Na Raamsdonk ging door de sneeuw richting Kloosterhoeve in Raamsdonksveer. Daar stonden de kinderen van de Wilsdonk met hun scheppen in de hand en de laarzen aan al te wachten. Zij hebben de kou getrotseerd en een flink aantal bomen geplant: eiken voor en bij de ingang van de kloosterhoeve en essen langs de West-Tangent. Ik heb bewondering voor al die kinderen en begeleidende ouders, dat zij zo enthousiast aan de slag gingen, ondanks de bittere kou. Gelukkig was er na afloop een warme ontvangst in de Kloosterhoeve. 's Middags was het weer gelukkig wat verbeterd toen het nieuwe park tussen de Maasdijk en de wijk Achter de Hoeven is vol geplant met bomen. De kinderen uit de wijk hebben er een flinke klus aan gehad. Maar over een paar jaar kunnen zij genieten van een mooi park en de bomen gaan bewonderen die zij nog mee hebben geplant. Lia Kuijsters, Contactpersoon Bomenstichting: liakuijsters@ gmail.com

Gymnastiekvereniging DGV

Bezoek van clown Betsy Donderdag 28 maart was er in de sporthal een clown op bezoek. De gymvereniging DGV uit Dussen viert dit jaar het 50 jarig jubileum en daarom werden de leden van groep1 t/m 5 verrast met een optreden van Betsy de clown. Het was een erg leuke en gezellige gymles met de nodige grappen, jongleren en muziek maken. Een aantal weken eerder hadden de oudere leden een slaapfeestje ter ere van het jubileum met

speuren, spellen en opdrachten. Op 25 mei is er nog een spellenochtend op het Peppelveld en 8 juni sluiten we het feestjaar af met een workshop, uitvoering in het thema circus. Voor meer info

krant

Ze zijn grappig, lief, aandoenlijk, slim. En van tijd tot tijd solliciteren ze naar een plaats achter het behang. Maar het blijft hoe dan ook ons kostbaarste bezit: onze kinderen. We willen dat ze gezond en gelukkig opgroeien, dat ze verantwoord eten en op tijd bewegen. Dat ze vriendjes en vriendinnetjes hebben en leuke uitstapjes met ons kunnen maken. Voor Uitgeverij Em. de Jong reden een speciale uitgave voor en over kinderen uit te brengen.

Optreden clown Betsy bij Gymnastiekvereniging DGV Dussen omtrent het jubileum bezoek de website www.dgvdussen.nl

een nieuwe uitgave

van Uitgeverij

Em. de Jong

De Kidskrant, met artikelen over gezond eten en bewegen, verhalen over sterke en strijdbare kinderen, tips voor leuke uitstapjes en nog veel meer. De Kidskrant verschijnt als extra bijlage in week 17 (24 april) bij onze weekbladen en heeft een oplage van ruim 150.000 ex.

Uitgeverij Em. de Jong Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau uitgeverij@emdejong.nl

088-6655555 Fax 013-5078929 014 - 690324

Wilt u meer inlichtingen? Bel dan met Christiaan Starink: 013 507 5534 of mail naar uitgeverij@emdejong.nl. LEt op: Aanleveren materiaal uiterlijk woensdag 17 april.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 6

Gemeente Geertruidenberg

Informatiepagina 4 april Gemeente en Thuisvester tekenen prestatieafspraken De gemeente Geertruidenberg en Thuisvester hebben prestatieafspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van de woningmarkt in de periode van 2013 tot en met 2017. De focus van deze afspraken ligt op de doelgroep starters, onderhoud en duurzaamheid van woningen en een leefbare leefomgeving. Op 15 maart ondertekenden wethouder Wim Quirijnen en directeuren Johan Westra en Jan Pooyé van woningcorporatie Thuisvester de prestatieafspraken. Betaalbare woningen In de afspraken is opgenomen dat Thuisvester minimaal 90 procent van de sociale woningen zal verhuren aan de inkomensgroep tot 34.229 euro. Daarnaast biedt Thuisvester huurders met een hoger inkomen een deel van de sociale huurwoningen aan boven de huurtoeslaggrens, zodat ook deze middeninkomens in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning.

Thuisvester zal minimaal 1500 sociale huurwoningen in de gemeente Geertruidenberg blijven verhuren. Minimaal 20 procent zal verhuurd worden aan de doelgroep starters. Ook blijven zo’n 200 woningen beschikbaar voor senioren. Thuisvester wijzigt per 2 april de manier van aanbieden van huurwoningen. Leeftijd is niet langer leidend bij toewijzing, maar inschrijfduur.

een digitaal klantcontactsysteem. Doel hiervan is mensen in staat te stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Leefbaarheid Thuisvester en gemeente Geertruidenberg spannen zich samen in om een aantrekkelijke woonomgeving, en leefbare buurten en wijken te behouden, respectievelijk te realiseren.

Overige afspraken Er wordt geïnvesteerd in het behouden of het verbeteren van de kwaliteit van huurwoningen. En bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen krijgt het bouwen van starterswoningen prioriteit. Ook verkoopt Thuisvester woningen uit haar woningvoorraad.

Borging Aan de opstelling van de prestatieafspraken is een intensief proces voorafgegaan. Om de voortgang van de prestatieafspraken te borgen, zullen deze jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden. Thuisvester en de gemeente Geertruidenberg hebben hierover regelmatig overleg.

Wonen, zorg en welzijn Thuisvester en gemeente Geertruidenberg onderzoeken, samen met partners uit Geertruidenberg (Thebe (extra) en SWOG ) de ontwikkeling van

Wilt u meer weten over alle afspraken? Lees dan verder op www.geertruidenberg.nl> actueel>nieuws

Speciale editie digitale nieuwsbrief Half april verschijnt voor het eerst een speciale editie van onze digitale nieuwsbrief met als thema: veiligheid. Deze nieuwsbrief hebben wij in samenwerking met de politie gemaakt. U kunt er van alles in lezen over bijvoorbeeld: inbraakpreventie, Amber Alert, de wijkagenten in uw gemeente en het gebruik van telefoonnummer 1-1-2. Wekelijkse digitale nieuwsbrief Via onze wekelijkse digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch het nieuws en de bekendmakingen van de gemeente in uw mailbox. De nieuwsbrief is gratis en u kunt uw abonnement op ieder moment opzeggen.

Wilt u de nieuwsbrieven ontvangen? Als u zich abonneert op onze digitale nieuwsbrief ontvangt u ook automatisch het themanummer Veiligheid. U kunt zich aanmelden via www.geertruidenberg.nl Klik hiervoor op de afbeelding van de nieuwsbrief op de beginpagina van de website. Daar kunt u uw gegevens invullen. Zo blijft u automatisch op de hoogte van de ontwikkelingen in uw gemeente. Wilt u verzekerd zijn van het themanummer? Meld u dan aan voor 15 april 2013!

Klaar voor de match van het jaar! Voor de tweede keer organiseren de gemeente en het Dongemond college een maatschappelijke stagemarkt. Op 24 april 2013 kunnen de eerstejaars leerlingen van 16.00 uur -19.30 uur kennismaken met vrijwilligersorganisaties uit de gemeente. Net als afgelopen jaar hopen we weer op veel matches tussen de leerlingen en de organisaties. Aanbod Leerlingen kiezen uit een gevarieerd aanbod. Bijvoorbeeld meehelpen in een bejaardenhuis, collecteren voor een goed doel of assisteren bij een sportclub. Tijdens de stagemarkt ontstaan direct matches tussen leerlingen en organisaties. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor ouders om kennis te maken met de organisaties. Onbetaalbare bijdrage Leerlingen krijgen op deze manier de kans om te ervaren hoe leuk het is om vrijwilligerswerk te doen. Bovendien krijgen ze een kijkje in de keuken van verschillende organisaties. Vrijwilligersorganisaties krijgen de kans om kennis te maken met de werknemers

Sluiting gemeentehuis

van de toekomst. Ze bouwen ook meer naamsbekendheid op. Verplichting? De maatschappelijke stage is een vast onderdeel van de schoolcarrière en duurt minimaal 30 uur. Leerlingen doen de stages in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. De leerlingen zullen hun stage voornamelijk in het tweede schooljaar vervullen. Zonder deze stage kunnen ze kun diploma niet halen. Overigens hoeven de 30 uur niet in één keer ingelost te worden. Een leerling kan ook verschillende stages doen, bij verschillende organisaties. Ondanks het verplichte karakter is de ervaring dat leerlingen de stage met veel enthousiasme aangaan en uitvoeren. Doet uw organisatie al mee? De eerste organisaties hebben zich alweer ingeschreven. Ook u kunt zich nog aanmelden. U kunt zich tot en met 18 april inschrijven via het het Servicepunt Vrijwilligers van Trema Welzijn, www.servicepuntvrijwilligers.org. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen voor advies, 0162-520 387.

Het

Gratis compost Inwoners van de gemeente Geertruidenberg kunnen op vrijdag 5 april en zaterdag 6 april gratis compost ophalen. Op vrijdag is De Hillen geopend van 8.00 tot 16.00 uur en op zaterdag kunt u hier van 8.00 tot 14.00 uur terecht.

Postadres Postbus 10.001 4940 GA Raamsdonksveer Tel. 14 0162 / Fax (0162) 579 533, e-mail: info@geertruidenberg.nl website: www.geertruidenberg.nl twitter: @GemGeertrberg Openingstijden gemeentewinkel Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur, woensdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 20.00 uur. Informatie over bouwplannen: woensdag tot 17.00 uur of op afspraak.

Omgevingsvergunning Ontvangen aanvragen 25-03-2013 Koestraat 76, 4931 CT Geertruidenberg Verwijderen van schutting en schuur in beschermd Stadsgezicht (activiteit Sloop) 26-03-2013 Meindert Hobbemastraat 1, 4941 EN Raamsdonksveer Uitbreiding aan bestaande woning (activiteit Bouw)

viering 800 jaar

Afvalberichten Inzameling oud papier Geertruidenberg en Raamsdonk Raamsdonksveer

19 april 26 april

De inzameling van oud papier begint om 7.30 uur. Er rijdt een nieuwe inzamelaar door de gemeente waardoor men eerder in uw straat kan zijn. U kunt het oud papier aanbieden in zowel de blauwe minicontainer als in dozen. Let op: wijziging in ophaaldatum! Er is een wijziging in de ophaaldatum voor de grijze afval minicontainer. Vervallen route: maandag 1 april, Tweede Paasdag Er wordt ingezameld op: zaterdag 30 maart

Procedures

1. Ter inzage en informatie U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien in de Gemeentewinkel. De termijn begint op de eerstvolgende vrijdag na publicatie, en eindigt na zes weken (behalve als anders vermeld) op donderdag. Op verzoek kunt u tegen betaling een kopie krijgen van de ter inzage gelegde stukken.

Milieustraat Forellenweg 24 in Raamsdonksveer, tel. (0162) 520 354. Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

2. Indienen zienswijze Belanghebbenden (behalve als anders vermeld) kunnen hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij: het college van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling toelichten. Meer informatie vindt u bij de stukken die ter inzage liggen in de gemeentewinkel.

Milieuklachten Milieuklachten tijdens kantooruren tel. 14 0162, na kantooruren tel. (0165) 559 850.

3. Bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen tegen een genomen besluit. Het bezwaar kunt u richten aan (behalve als anders vermeld staat): het college van B&W ter attentie van de Vaste commissie van advies voor bezwaarschriften. Zie verder onder punt 6.

U kunt maximaal 3 kuub compost ophalen bij groencomposteerinrichting De Hillen, Statendamweg 100 in Oosterhout. A59 afslag 33, Oosterhout. Tel. 0162 – 42 53 57. U vindt De Hillen direct aan uw rechterkant. Legitimatie verplicht.

4 april

Verleende vergunningen (reguliere procedure) 27-3-2013 Koestraat/Zuidwal, 4931 CT Geertruidenberg Verbouwing van het bestaande pand tot vier woningen (activiteit Bouw) 27-3-2013 Koestraat/Zuidwal, 4931 CT Geertruidenberg Bouwen van zeven woningen (achter terrein van voormalige Edah) (activiteit Bouw) 28-3-2013 Molenstraat 53, 4944 AB Raamsdonk Uitbreiding woning Molenstraat 53 te Raamsdonk (activiteit Bouw)

in uw weekblad

Bezoekadres Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer

Officiële bekendmakingen

De bedoeling van de publicatie van de ontvangen aanvragen is u te attenderen op activiteiten in uw omgeving. In dit stadium kunt u nog geen bezwaren indienen.

en alles over de

De gemeentelijke informatiepagina is een uitgave van de gemeente Geertruidenberg. Op deze pagina vindt u nieuws van de gemeente en de officiële bekendmakingen van B&W. Belangrijke adressen, telefoonnummers en openingstijden:

geertruidenberg.nl

gemeentenieuws

In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis op onderstaande data gesloten: • maandag 29 april • dinsdag 30 april, Koninginnedag

Algemene informatie

Voor de hiervoor vermelde verleende vergunningen is procedure 3 van toepassing. Ontvangen Sloopmelding 25-03-2013 Julianalaan 70, 4941 JE Raamsdonksveer Verwijderen van asbest De bedoeling van de publicatie van de ontvangen meldingen is u te attenderen op activiteiten in uw omgeving.

Evenementenvergunning Er is een vergunning verleend voor onderstaand evenement: Evenement: Wielerronde Raamsdonksveer Tijd evenement: 2 juni 2013 tussen 09.00 en 16.00 uur Organisatie: Stichting Wielerevenementen Raamsdonksveer Wegafsluiting: Elftweg, Steurweg, Ramgatseweg, Zalmweg en Bliek tussen 08.30 en 16.00 uur Verzenddatum: 25 maart 2013 Procedure 3 is van toepassing.

4. Beroepschrift (na uniforme openbare voorbereidingsprocedure) Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen tegen een genomen besluit. Daarvoor moet een belanghebbende in een eerdere fase een zienswijze hebben ingediend. Een hoge uitzondering geldt voor een belanghebbende die geen verwijt treft dat hij/zij eerder geen zienswijze heeft ingediend. Het beroepschrift kunt u per brief indienen bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook het beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een electronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Zie verder onder punt 6. 5. Voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift houdt de werking van een besluit niet tegen. U kunt tegelijk met uw beroepschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. De Voorzieningenrechter neemt deze alleen als het gaat om dringende zaken die om een snelle beslissing vragen. Bijvoorbeeld kunt u schorsing van het besluit vragen als u niet wilt dat het besluit verder geldt. Stuur uw verzoek naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-531 1311). Voeg daarbij een kopie van uw bezwaar- of beroepschrift. Ook een voorlopige voorziening kunt u digitaal aanvragen bij de rechtbank via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor een electronische handtekening nodig (DigiD). U bent griffierecht verschuldigd. 6. Termijn en vereisten De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift begint op de eerste dag na de bekendmaking van het besluit. Dit is de dag na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Het komt voor dat een besluit ook wordt gepubliceerd op de gemeentepagina. Als het besluit op een eerder moment schriftelijk bekend is gemaakt, is op dat moment de termijn van zes weken al ingegaan. Het bezwaarschrift of beroepschrift moet tenminste bevatten: de handtekening, de naam en het adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is ingesteld en de gronden van het bezwaar of beroep (in het bijzonder ook tegen welk onderdeel van het besluit). Meer informatie kunt u lezen op de website www.geertruidenberg.nl > uw vraag & ons aanbod > bezwaar & beroep.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 7

Hartstichting

1213

Stadswandeling

Tijdens de feesten ter gelegenheid van 775 jaar stadsrechten in 1988 organiseerde het VVVagentschap Geertruidenberg voor de eerste keer stadswandelingen door Hollands oudste stad. Het 25-jarig jubileum van de stadswandelingen valt dus samen met 800 jaar stadsrechten Geertruidenberg in 2013. De enthousiaste stadsgidsen maken er graag een bijzonder jaar van. Daarom zijn in de jaarlijkse reeks van stadswandelingen en torenbeklimmingen voor individuele deelnemers in 2013 een aantal bijzondere arrangementen opgenomen. De eerste bijzondere arrangementen staan inmiddels voor de deur.

Stadswandeling met historische ontmoetingen Tijdens deze wandeling maakt u niet alleen kennis met de historie van de vele monumentale panden in Geertruidenberg, maar ontmoet u daadwerkelijk een aantal markante personen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Hollands

oudste stad. Verder wordt u tijdens de wandeling ook getrakteerd op voorvallen uit het leven van alledag. Deze wandeling start zaterdag 6 april om 14.00 uur bij het VVV-agentschap op de Markt in Geertruidenberg.

Stadswandeling 'Geertruidenberg, gezien door drie Bergse schilders' Bij deze wandeling kijkt u naar Geertruidenberg zoals de drie Bergse schilders Jan Hubertus, Jacques Stal en Jo Jaspers dat in de vorige eeuw hebben gedaan. Zij hebben, elk op geheel eigen wijze, aspecten van Hollands oudste stad in beeld gebracht. Het is verrassend te ontdekken wat daarvan in vergelijkende zin nog terug te vinden is. Deze wandeling start zondag 7 april om 14.00 uur bij het VVV-agentschap op de Markt in Geertruidenberg.

wereld wordt gespeeld door avonturiers met GPS-apparaten. Het idee is om buiten verborgen containers te vinden, die geocaches worden genoemd. Een cache is in het algemeen een kleine waterdichte doos, voorzien van een logboek en de 'schat'. Na het verstoppen van de schat maakt de plaatser via internet de locatie bekend aan andere geocachers. Anderen kunnen bij het vinden van de schat vaak voorwerpen ruilen of toevoegen. In de schat is ook altijd een logboek aanwezig, waarin de vinder zijn naam kan achterlaten. Op zaterdag 13 april komen diverse geocachers bij elkaar in cultureel centrum De Schattelijn om ideeën uit te wisselen en tips en hints te verstrekken. Natuurlijk komen er deze dag een aantal nieuwe caches online rondom het thema '800 jaar stadsrechten Geertruidenberg'. U kunt uzelf aanmelden voor dit evenement via www.geocaching.com. Bent u enthousiast geraakt over de evenementen en wilt u graag een handje helpen? Dat kan! Meld u dan aan als vrijwilliger voor één of meerdere evenementen. Stuur uw naam, e-mailadres en telefoonnummer naar pr@geertruidenberg800jaar.nl en zij plaatsen uw gegevens in de lijst met vrijwilligers op de website (publiek toegankelijk!). Organisatoren van evenementen kunnen dan contact met u opnemen om te kijken wat u voor elkaar kunt betekenen.

2013

800 jaar Geocaching Event Geocaching is een hightech schattenjacht die over de hele

Uitslag Kleurwedstrijd basisscholen Geertruidenberg

Kleurwedstrijd 17 maart Gertrudis 800 jaar Uitslag kleurwedstrijd; 1ste prijs Roselinde Rekkers van basisschool De Radonkel. 2de prijs Liz de Jongh De Biekorf. 3de prijs Danique Emmen 't Schrijverke.

al bezocht. Op 2 en 3 juni op het Kunstproject weekend, bij Arjan van Dijk en rondom de Geertruidenbergse markt zullen de kleurplaten in mijn kraam te vinden zijn. En mogen na het evenement eventueel mee naar huis genomen worden. Data voor de workshops en tekenmiddag wordt nog contact over opgenomen.

Onder alle 70 deelneemsters zijn 3 prijzen gevallen. 1ste en 2de prijswinnaars mogen samen 3 zaterdagochtenden aan speksteen workshop werken. 3de prijs: Een woensdagmiddag tekenen/hob-

byen. De werkplek is thuis bij juf Lieke. Speksteen bewerken wordt buiten beoefend. Gereedschap enz is voorhanden. Tekenen/ hobbyen wordt op mijn atelier beoefend. Alle deelnemers zijn

Ouderenbond Geertruidenberg

Aanstaande zondag

Bingo Op dinsdag 9 april, aanvang 19.30 uur (zaal open om 18.15 uur) wordt er bij de Ouderenbond Geertruidenberg in hun verenigingsgebouw 'Vestingzicht' gelegen aan de Burg. Allardstaat 2a in Geertruidenberg de maandelijkse bingoavond gehouden. Deze bingoavonden trekken altijd veel bezoekers, dit vanwege de gezelligheid en tevens de mooie bruikbare prijzen die er zijn te winnen, er worden 11 rondes gespeeld, 6 maal een boodschappen ronde, 2 maal een koffie en 2 maal een vleesronde. Als laatste wordt een hoofdronde gehouden, met een zeer mooie hoofdprijs, tevens wordt er in de pauze een gratis loterij gehouden waar een mooi goed gevulde boodschappentas wordt weg gegeven.

Wij - de drie plaatselijke afdelingen van de Hartstichting in de gemeente Geertruidenberg organiseren jaarlijks de collecte voor de Hartstichting. Voor het organiseren van een succesvolle collecte zijn collectanten onmisbaar. Daarom zijn we blij dat we ieder jaar kunnen rekenen op een trouwe groep vrijwilligers. Maar, nieuwe collectanten zijn nog steeds van harte welkom. Die kunnen zich opgeven bij: C. Wenting tel. 06-12504615 (rayoncoördinator) Sj. Haeve tel. 0162-512042 / A. Stekelenburg tel. 0162-514004 De collecteweek is van 15-21 april.

’objectief’

FERRCLEANING Specialistische reiniging

www.ferrcleaning.nl Tel.: 06 13 57 30 79 E-mail: info@ferrcleaning.nl Glazenwassen - Schoonmaak Gevelreiniging Telescopisch ramenwassen Sneeuwschuiven - Zout strooien

KBO Raams­ donksveer Maandag 8 april is er weer een gezellige dans- en muziekmiddag in Boelaars Zalencentrum. De muziek wordt weer verzorgd door Wim van Oosterwijk. Aanvang 13.30 uur einde rond 16.00 uur. Entree € 4,= per persoon (inclusief 2 consumpties!) Ook als u geen lid bent van KBO Raamsdonksveer bent u van harte welkom.

2013: 800 jaar Stadsrechten maar ook 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Evaluatie­vergadering Stichting Raamsdonkse Karnaval Het bestuur van de Stichting Raamsdonkse Karnaval nodigt alle belanghebbenden uit voor de Openbare Evaluatievergadering. De vergadering vindt plaats op maandag 08 april 2013 bij “Café de Oude Melkhaven”, aanvang 20.00 uur. Op deze vergadering wordt tevens het motto voor 2014 gekozen.

Timemanagement: goed omgaan met je tijd De OpruimCompany geeft op donderdag 18 april de workshop; Goed omgaan met je tijd. Het valt niet altijd mee om een gezin, een baan en een druk sociaal leven te combineren. Zeker niet als er een afspraak tussendoor komt, waardoor uw agenda 'overhoop' wordt gegooid. U heeft het druk en bent voortdurend brandjes aan het blussen. Hoe houdt u de regie over de tijd en komt u toe aan dingen die u écht belangrijk vindt? Organiseren Door de zaken net iets anders te organiseren, is er veel tijdwinst te behalen, ontstaat er rust in uw hoofd en krijgt u weer energie. De OpruimCompany helpt u weer grip te krijgen op uw

Na een succesvolle irste editie van het Dikteej in 2011 is het komende zondag 7 april weer tijd om eens te prakkezeere, speule, stèggele en èntele met de Fèrse woorden. Van 14:00 tot 18:00 uur is het Henricusgebouw weer even schoolgebouw en zorgen de mèsters Leijten en Van den Kieboom dat u wordt baigespaikerd in de Fèrse taol. Dit jaar is zelfs bovenmèster Van Strien aanwezig om oitleg te geven over de

joiste oitspraok en schraifwaize van ons dialect. U gaat niet alleen maar schraive. U zingt die middag in 't Fèrs, er is een verhaoltje van Jan van Jaontjes en u bekijkt filmkes over speciale plekskes in 't Fèèr. Een bonte middag dus waarin 't Fèrs centraal staat. De leste kaarten zijn voor slechts 5 euro per stuk te koop bij bij Anneke Dhaese (0162-517837) en Heleen Zijlmans (0162-516415). Ook kunt u een kaartje kopen op zaterdag 6 april tijdens 'Open Huis' van Veers Erfgoed in 't Fruithuisje.

Irste editie van 't Fèrs Woordenboekske

Om echt overal 't Fèrs bai de haand te hebben brengt Veers Erfgoed dit jaar de eerste editie van 't Fèrs Woordenboekske uit. Dit woordenboekske wordt auverwets oep papier in zakformaat gedrukt en is vanaf 7 april te koop. De prachtige kaft van het woordenboekske is ontworpen door Jan Kommers Artprinting. Ad van Loon zorgde voor de op-

maak, waarna Publipush aan het Heereplein in Raamsdonksveer het drukwerk en het inbinden verzorgde. We geven slechts 300 exemplaren van dit unieke boekske uit. Als bezoeker van 't Twèdde Fèrs Dikteej krijgt u de mogelijkheid een exemplaar te kopen. Heeft u een kaartje voor die middag, kunt u maximaal twee exemplaren kopen. Voor de snelle rekenaars onder ons betekent dit dat bij een uitverkocht Henricusgebouw 't Fèrs Woordenboekske al direct is uitverkocht. Het is niet mogelijk om vooraf een exemplaar te reserveren of opzij te laten leggen. De afgelopen weken stonden in De Langstraat enkele rebussen met Fèrse woorden van Paul en Henriëtte Marcelissen. Vorige week kon u vur 't lest raoije en was de goede oplossing 'Oep de kerremus worre wai verwend meej unne lekpin en un buil meej taandeplakkers'. Onder de goede inzendingen kwam weer één winnaar uit de bus. Deze week flisiteren wai Cobie Broeders met het Fèrs Woordenboekske. Raoije kan niet meer maar wilt u een exemplaar van 't Fèrs Woordenboekske, zien we u graag aanstaande zondag in het Henricusgebouw. Koop dus nu uw kaartjes en zorg er zo voor dat u het irste exemplaar van 't Fèrs Woordenboekske kunt kopen.

Informatie

De workshop vind plaats op donderdag 18 april van 14.00 tot 16.00 uur in bibliotheek Raamsdonksveer. Aanmelden kan via www.theek5.nl en in de vestigingen van Bibliotheek Theek 5.

tijd door: te adviseren over een betere prioriteitenstelling, te

Veers Erfgoed: 't Twèdde Fèrs Dikteej! RAAMSDONKSVEER - Zondag 7 april organiseert Veers Erfgoed in het Henricusgebouw voor de twèdde keer het Fèrs Dikteej. Het bomvolle programma staat volledig in het teken van ('t speulen met) de Fèrse taol. Dit jaar is er een speciale reden om er vroeg bij te zijn. Als kaarthouder hebt u namelijk als eerste recht een exemplaar van het 'Fèrs Woordenboekske' te kopen. Haal dus nog snel uw kaarten om er bij te zijn op 7 april.

adviseren bij de organisatie van huishoudelijke taken, u nee te leren zeggen en keuzes te laten maken.

! S I AT

R G g

n i r n ere

H

n

p va

nkoo

a Bij a

w

trou

mes

da een

,0

in. 0

et m

m ring

ww

t. w

iljan

br 4ct

.nl

gen

erin

nc .allia

Hoofdstraat 2 • 4941 DC Raamsdonksveer Tel. 0162 - 51 23 19

Actie: GRATIS opslag winterbanden Ottergeerde 32 Raamsdonksveer 0162-580780


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 8

CRAZY DAYS! 3 DAGEN ACTIE: DONDERDAG 4, VRIJDAG 5 EN ZATERDAG 6 APRIL

ONLY JACK CRAZY DAY S PRIJS

39.95

19.

95

GARCIA SHIRT CRAZY DAY S PRIJS

29.95

12.

50

PIECES SNEAKERS CRAZY DAYS PRIJS

39.95

10.-

OBJECT COLOUR DENIM CRAZY DAYS PRIJS

15.-

VANGUARD ZOMERJAS

50.OVERHEMD 15.CRAZY D AY S PRIJS

149.95

CRAZY D AY S PRIJS

79.95

JACK & JONES CHINO CRAZY DAYS PRIJS

49.95

15.-

CARS BOYS AND GIRLS ZOMER JAS

19.

CRAZY DAYS PRIJS

95

49.95

39.95

CARS BOYS AND GIRLS

PALL MALL SHORT

KIDS JEANS

15.-

CRAZY DAYS PRIJS

CRAZY DAYS PRIJS

15.-

39.95

69.95

+ HEEL VEEL ANDERE AANBIEDINGEN!

OP=OP

KLEUREN VAN ARTIKELEN ONDER VOORBEHOUD

BIG L SPRANG-CAPELLE|JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL KERKSTRAAT 102, SPRANG-CAPELLE | DINSDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0416 540440

TROY 51248

EXTRA KOOPAVOND TOT 21.00 UU R


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 9

NIEUW

'Vrolijke noot' stopt bij Raamsdonkse oratoriumvereniging

BIJ ONS VERKRIJGBAAR:

Cantate Corde tijdens voorjaarsconcert voor laatste maal o.l.v. André Telderman Het sloeg begin oktober vorig jaar in als een bom. André Telderman, sinds 1 september 2003 dirigent van Cantate Corde, deelde de koorleden mee dat hij om fysieke redenen na bijna tien jaar gaat stoppen als dirigent van de oratoriumvereniging uit Raamsdonk. Tijdens het bijzondere voorjaarsconcert, dat op 20 april plaatsvindt in de Koloszaal in Raamsdonksveer, staat hij voor het laatst als dirigent voor het koor. Het belooft een spraakmakend, indrukwekkend en, met vijf slagwerkers, spetterend muziekfeest te worden, dat gehouden wordt in het kader van 800 jaar stad Geertruidenberg. Op het programma staan de 800 jaar geleden geschreven Carmina Burana en de Moord van Raamsdonk. Onderstaand een uitgebreid interview met de scheidende dirigent. Door Jan Hoek “De klik tussen André Telderman en de koorleden is enorm”, stelt Jan Henselmans, voorzitter van Cantate Corde. “Met zijn enthousiasme weet hij ons elke dinsdagavond weer te motiveren. Er wordt hard gewerkt tijdens de repetities, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor plezier. André neemt de tijd om de nodige achtergrondinformatie bij de composities te geven en lardeert zijn uitleg geregeld met anekdotes uit zijn werkzame leven. We nemen niet alleen afscheid van een vakman die het koor wekelijks inspireert met zijn passie voor de muziek, maar ook van een 'vrolijke noot'.” De 62-jarige André Telderman hoort de woorden van Henselmans glimlachend aan. Hij zegt over zijn start bij Cantate Corde: “Ik trof in 2003 een serieuze groep waarin weinig gelachen werd. Ik ben veel met muziek bezig en met name bij een koor behoren plezier en sfeer een belangrijke plaats in te nemen. Ik heb dan ook goed na moeten denken of ik dirigent van Cantate Corde wilde worden. Ik heb positief gereageerd op het verzoek van het bestuur en van dat besluit heb ik nog geen moment spijt gehad. Ik kijk dan ook met ontzettend veel plezier terug op de bijna tien jaar bij dit koor; in al die jaren is er geen onvertogen woord gevallen. Het is een hechte groep die met zichtbaar plezier hard werkt. Niet alleen tijdens de repetities, want wij gaan ook uit van thuisstudie. Er is bij dit koor een prima evenwicht tussen inen ontspanning.” De vorige dirigent van Cantate Corde was Nico Schrama, directeur van de muziekschool in Breda, waar André Telderman pianodocent was. Eerder behaalde Telderman het einddiploma voor pijporgel en koordirectie aan het

instituut voor Kerkmuziek in Utrecht en het Solistendiploma voor piano met onderscheiding aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Sinds 1976 is hij als docent en begeleider verbonden aan de muziekschool de Nieuwe Veste in Breda. Daarnaast heeft hij nog concertpraktijk als pianist en componeert hij koorwerken. Verder maakt hij deel uit van het pianokwartet Indigo. “Regelmatig begeleidde ik Cantate Corde in de periode van Nico Schrama op piano. Het eerste grote project van het koor was de Johannes Passion. Ik heb toen ook een deel van de repetities overgenomen. Toen Schrama naar België verhuisde werd ik gevraagd dirigent van Cantate Corde te worden. De vorige dirigent deed alles zelf; van het dirigeren tot en met het contracteren van gastsolisten en het bespreken van een zaal. Dat is niet mijn stijl van werken. Het bestuur is verantwoordelijk voor onder andere de contracten en het vastleggen van een locatie, terwijl er nu voor onder andere pr- en kooractiviteiten diverse werkgroepen zijn. Voorheen kwamen de leden vooral uit Raamsdonk; tegenwoordig komt ongeveer eenderde uit het dorp, eenderde uit de andere twee kernen van de gemeente en eenderde uit de verre regio. Het aantal leden is gegroeid van zo'n 45 naar bijna 70. Zes jaar geleden hebben we een enquête onder de leden gehouden; daaruit kwam naar voren dat de voorkeur van het koor uitgaat naar grotere werken”, vertelt André Telderman. Het koor moet ook zonder Telderman door; het bestuur verwacht op zeer korte termijn de nieuwe dirigent te kunnen presenteren. Op de vraag wat voor de scheidende dirigent de afgelopen tien jaar de hoogtepunten met Contate Corde waren, antwoordt Telderman: “De Johannes Pas-

or o v óók nergie e-e n n o

sion, waarbij we voor het eerst optraden met een (strijk)orkest en gastzangers. Het Weihnachtsoratorium, dat we in z'n geheel hebben uitgevoerd; echt iedereen was onder de indruk dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Het Hidas-Requiem, met twee andere koren en uitgevoerd in de grote kerk in Breda. De Hongaarse componist Frigyes Hidas was zelf aanwezig en hij was tot tranen toe geroerd en zeer onder de indruk van onze uitvoering. Verer een a capella requiem van de Canadese componiste Daly. Moderne muziek en voor het koor een enorme uitdaging en het Grainger-project, samen met de Waspikse harmonie. Ongelooflijk moeilijke muziek van een relatief onbekende componist. De mooiste dingen

die we gedaan hebben zijn de stukken die niemand kent. Daar heeft het publiek echter moeite mee, dus dat moet je als koor niet teveel doen.” De Lambertuskerk is eigenlijk het vaste adres voor concerten, maar soms zijn optredens voor die locatie niet geschikt. Dat gold voor het Grainger-project, maar ook voor het concert van 20 april. Naast Cantate Corde met diverse gastzangers, jeugdkoor St. Jan, drie solisten en twee pianisten achter grote vleugels en een vijf personen tellende slagwerkgroep op. Dat 'kabaal' zou teveel zijn voor de Lambertuskerk en daarom wordt voor de tweede maal uitgeweken naar de Koloszaal. Voor het komende

Stichting Lokale Omroep Geertruidenberg Digitaal Maandag 1 april jl. was het dan eindelijk zover. Na een periode van uitvoerig testen startte de SLOG met haar eerste digitale live-uitzending. Veel medewerkers hadden hun vrije dag opgeofferd om bij dit heugelijke feit aanwezig te zijn. In alle vroegte werden camera's geplaatst en voorbereidingen getroffen voor een belangrijk moment in de historie van de SLOG. SLOG 1 april 2013 digitaal. Met zo'n slordige 220.000 aansluitingen behoort de SLOG nu ook tot een lokale omroep die meetelt in de wereld van de media. Voor de mensen die radio willen luisteren is SLOG FM te beluisteren op Ziggo kanaal 783 en de kabelkrant met alle wetenswaardigheden over onze gemeente Geertruidenberg is te zien bij SLOG TV op Ziggo kanaal 43. Om dit heugelijke feit luister bij te zetten hadden Poul Verhoeven en Philip Burghoorn een 2 uur durend live programma samengesteld waarbij verschillende gasten werden geïnterviewd. Allereerst de nieuwe voorzitter van de SLOG, Lex ter Wal die het toenmalige bestuur, onder voorzitterschap van Chris Verhoeven, roemde om de stevige basis die zij hadden gelegd voor een gezonde SLOG. Thans wordt deze uitgebreid met nieuw en jong talent wat resulteert in deze grote stap vooruit. Tevens maakte hij ook bekend dat de SLOG een nauw samenwerkingsverband is aangegaan met ROS- Drimmelen zodat voortaan ook uitzendingen met beeld en geluid tot de mogelijkheden behoren. Gedurende de gehele live-uitzending was ROS-Drimmelen aanwezig om opnamen te maken die gevolgd konden worden door de kijkers op tv. Daarna kwam

Toine Buijks aan het woord om namens het Rabobank Stroomversnelllingsfonds uitleg te geven over wat dit fonds doet en natuurlijk werd hij hartelijk bedankt voor de bijdrage die de SLOG van het Rabobank Stroomversnellingsfonds heeft mogen ontvangen. Toen was het woord aan Wethouder Albert Smit die nog eens benadrukte hoe belangrijk een lokale omroep voor een samenleving als de gemeente Geertruidenberg is. Met het aansnijden van een speciaal vervaardigde taart en het openen van een fles champagne gaf hij samen met voorzitter Lex ter Wal het symbolische startsein voor het digitaal uitzenden van de SLOG. En of dat dit nog niet genoeg was had hij voor de SLOG nog een verrassing. De SLOG is druk doende om een wireless netwerk te realiseren binnen de gemeente Geertruidenberg. De 3 kernen zullen met elkaar verbonden gaan worden door dit netwerk. Dit wordt een openbaar netwerk waar iedereen gebruik van kan maken. Echter het ontbreekt de SLOG aan voldoende financiële middelen. Vanwege het algemeen nut van dit wireless netwerk wil de gemeente Geertruidenberg gaarne haar steentje bijdragen. Voorzitter Lex ter Wal was zeer verheugd om samen met Wethouder Albert Smit de overeenkomst te tekenen. Tot slot memoreerde ter Wal dat de SLOG ook een bijdrage had ontvangen van de VOG waardoor alles nu gerealiseerd kan gaan worden. Toen was het weer tijd voor muziek en werd de uitzending afgesloten met een woord van dank aan alle medewerkers en luisteraars. Volg de SLOG op tv en radio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

concert wordt de zaal theatraal ingericht, met een link naar de middeleeuwen, en deelname van diverse figuranten. Uitgevoerd worden de Carmina Burana van Carl Orff en de Moord van Raamsdonk van Rob Groothuis. Verdere informatie over het concert en de kaartverkoop zijn te vinden op www.cantatecorde.nl. Het concert op 20 april is extra bijzonder omdat de zeer geliefde dirigent van Cantate Corde voor het laatst als dirigent voor 'zijn' koor staat. Dat alleen is al een reden het om tal van redenen ongetwijfeld spraakmakende concert (aanvang 20.00 uur) in de Koloszaal bij te wonen.

De beste kwaliteit zoden voor een perfect gazon

VERRASSEND COMPLEET Oosterhoutseweg 73d, 4941 WX Raamsdonksveer ☎ 0162 - 52 05 90

Berichten uit Waspik Duitse Avond

Nieuwbouw De Riethorst

WASPIK – Kermis- en Reisvereniging De Dubbeldekkers uit Waspik organiseert op zaterdag 6 april in samenwerking met café De Ploeg een Duitse Avond. Het is vijf jaar geleden dat er voor de laatste keer zo'n avond werd georganiseerd. Het café wordt sfeervol ingericht en er zijn pullen bier, apfelkorn en braadworst. Aan de gasten wordt gevraagd om zoveel mogelijk in lederhosen (heren) en dirndl (dames) te komen. De avond begint om 20.30 uur en de toegang is gratis.

WASPIK – De nieuwbouw van zorgcentrum De Riethorst in de Kerkstraat in Waspik is vanaf nu live te volgen via een webcam. Via de site www.drs-ict.nl zijn foto's te zien die om de tien seconden ververst worden. De ruwbouw van het nieuwe zorgcentrum moet eind dit jaar klaar zijn. De bewoners verblijven op een tijdelijk adres in Kaatsheuvel.

Opening expositie ART.09 WASPIK – Het cursusjaar 2012 / 2013 van ART.09 wordt net als voorgaande jaren afgesloten met een expositie van de door cursisten gemaakte werkstukken in Den Bolder in Waspik. De opening vindt plaats op vrijdag 5 april van 19.30 uur tot 21.00 uur in Den Bolder; iedereen is welkom. Daarna zijn de werkstukken dagelijks te bezichtigen op de bovenetage van Den Bolder tijdens de openingstijden tot en met 12 mei. ART.09 is een teken- / schildercursus voor beginners en gevorderden onder leiding van docente Anita Jansen.

Rik- en jokerconcours WASPIK – KBO Waspik organiseerde de afgelopen maanden een riken jokerconcours in buurthuis 't Schooltje in Waspik. De laatste speelronde wordt gehouden op woensdag 10 april. Deze laatste speelronde begint om 13.30 uur. De inleg bedraagt 2 euro.

Filmtheater WASPIK – Den Bolder Filmtheater in Waspik houdt op vrijdag 12 april een filmdag in Den Bolder in Waspik. Om 16.00 uur start de familiefilm 'Tony 10'; om 20.15 uur begint 'The Iron Lady' met Meryl Streep. De toegang bedraagt 3,50 euro tot en met 15 jaar en 5 euro vanaf 16 jaar. Meer informatie is te vinden op www.denbolder.nl.

Kerkdiensten WASPIK – In de Nederlands Hervormde Kerk in Waspik worden op zondag 7 april twee diensten gehouden. De morgendienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door dominee Van der Aa uit Waalwijk. De avonddienst start om 18.30 uur en wordt geleid door dominee Wessels uit Schelluinen.

A-Meezing Festijn WASPIK – De dag voor Koninginnedag, maandag 29 april, wordt in Den Bolder in Waspik voor de vijfde keer het A-Meezing Festijn georganiseerd. Een aantal muzikanten en een groot aantal zangers en zangeressen zullen zo'n veertig liedjes ten gehore brengen, variërend van Golden Earring en Metallica tot Gerard Joling en Doe Maar. De avond begint om 19.00 uur. Kaarten zijn à 6 euro via www.denbolder.nl. Meer informatie: www.denbolder. nl.

Dauwtrappen WASPIK – Volgens traditie zal de Waspikse harmonie Volksvlijt en Volksvermaak met Hemelvaart, donderdag 9 mei, weer gaan dauwtrappen in Waspik. Dit jaar is iedereen die een instrument kan bespelen welkom om met het orkest mee te lopen. Ook mensen die geen instrument hebben, kunnen meedoen. Zij dienen zich wel vooraf te melden bij Gerri Langerwerf via tel. 0416-313089 of secretariaat@ harmoniewaspik.nl.



 Scheiden..... en dan?         

 





 het ?         kan      Of 

 

       Of kan   Hoe   het ? 



    Of kan het ?    Hoe     

  Hoe  



  chaos te krijgen? Wie kan ons helpen orde in de  

werkt        DSC-ScheidingsAdvies   



z

 



  

 

 

              

RodenbuRg

 

 

    

 

 

    





۰

• ۰ met beide partners     in het belang van u alletwee ۰  • ۰  • ۰ ۰ en met name van uw kinderen

۰  • ۰ tegen een vooraf afgesproken,  ۰ ۰   

vaste en betaalbare prijs.

۰ ۰

     

   voor   Eén adviseur de gehele scheiding! 

 Voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.  



uw totaalinstallateuR

Raamsdonksveer • Tel. 0162-515450 info@rodenburg-bv.nl • www.rodenburg-bv.nl

foto's Hans Mink

GRASZODEN



   Hans Meulemans

   0162-386617 of 06-12556459

Mail: scheiding@dsc-advies.nl    

www.scheding.dsc-advies.nl  

officiële startsein SLOG digitaal

 




DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 10

Nieuw in Raamsdonk Slagerij Raamsdonk verhuist Donderdag 4 april 2013 opent ‘smaakrijk’ haar deuren sinds enkele weken is bekend dat een begrip in de Raamsdonkse samenleving de deuren gaat sluiten. slagerij van amelsfoort aan het Kerkplein zal tijdens het paasweekend voor het laatst geopend zijn. Een dorp kan niet zonder slagerij en dit zal ook niet gebeuren. Daarom opent op donderdag 4 april “smaakrijk” haar deuren aan de Heemraadsingel 10. Aan de Heemraadsingel is sinds 2005 Van Strien Diervoeders en Ruitersport gevestigd. Deze ruime winkel met groot assortiment is ondertussen niet meer uit het straatbeeld van Raamsdonk weg te denken. Vanaf 4 april komt daar een extra tak bij. In het bestaande pand wordt een sfeervolle winkel ingericht, met ambachtelijke producten. In de winkel komt plaats voor een slagerij, groente, fruit en kaasproducten. “Smaakrijk” staat voor verse, kwaliteitsproducten uit de eigen streek. Het assortiment wordt met grote zorg samengesteld uit

hetgeen wat producenten uit de omgeving te bieden hebben. Met ruim voldoende lokale ondernemers in de agrarische sector, is het mogelijk een grote diversiteit aan producten te presenteren. Om continue een compleet assortiment te garanderen, zal het waar nodig worden aangevuld met producten van buiten de streek. Momenteel wordt er nog hard verbouwd om de winkel op tijd gebruiksklaar te krijgen. In de periode na de opening zal ook de buitenzijde een metamorfose ondergaan. Hierbij krijgt het pand de uitstraling welke bij “Smaakrijk” past. Donderdag 4 april zal de winkel haar deuren openen. Iedereen is van harte welkom! Tijdens de opening wordt u getrakteerd op allerlei lekkernijen, geproduceerd met producten uit het assortiment. Later in het jaar, wanneer de gehele verbouwing voltooid is, zal er nog een officiële opening plaatsvinden! Tot ziens bij “Smaakrijk”, Hanno en Jolanda van Strien.

Hollandse Conference handperen Hollandse Elstar appels Navelsinaasappelen Perssinaasappelen Mandarijnen Witlof

1,75 per kilo €1,25 per 10 stuks €2,50 per 20 stuks €3,50 per 10 stuks €1,95 per kilo €

0,95 Hollandse komkommers per twee stuks €0,95 Bloemkool per stuk €1,75 Raapstelen per bos €0,50 per kilo €

4 Gehaktballen

1,00 1 ons voor €0,75 3 + 1 gratis samen €

Grillworst Raamsdonks lapke

Bij besteding van €15,00 een bakje eierensalade GRatis! Boerenkaas diverse soorten

smaakrijk • Heemraadsingel 10 • Raamsdonk • 0162-571751

ZATERDAG 6 APRIL 2013 • 12-17 UUR

INFOCENTRE DUURZAME ENERGIE GRATIS ENTREE

Duurzame energie

Elektrotechniek BV

CHNIEK.NL TE RO KT LE -E RO .M W W W • 5 28 00 04 WWW.ZOGROEN.COM • 0900 R

EE

KSV N O SD M A A R 1 IN LE EP R EE H • S Y U HET HEEREH

BESPAREN OP ENERGIEKOSTEN? N E D E H K IJ L E G O M E L L A R E V O WIJ INFORMEREN U GRAAG Duurzame energie

Elektrotechniek BV


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 11

Ambachtelijke slagerij in Raamsdonk sluit haar deuren Afgelopen zaterdag om drie uur in de middag sloot slagerij van Amelsvoort definitief haar deuren. De ambachtelijke slagerij die opa van Amelsvoort in 1919 opende in de Kerkstraat was een begrip in Raamsdonk en de omgeving. Drie generaties vormden een vertrouwd beeld in Raamsdonk met hun slagerij.

Veers Erfgoed

'Open Huis' op 6 april RAAMSDONKSVEER – Het begin van de maand betekent tijd voor 'Open Huis' en 'Open Deur' van stichting Veers Erfgoed. Zaterdag 6 april bent u tussen 13.00 en 17.00 uur van harte welkom in 't Fruithuisje'.

Jan van Amelsvoort zoals de mensen hem kennen, karakteristiek in de slagerij.

Op deze plaats is de slagerij in 1919 begonnen. moetingsplaats. Met elke klant maak je weer een ander praatje, dat moet je een beetje aanvoelen. Onlangs waren hier twee mensen in de winkel die elkaar 40 jaar niet meer gezien hadden,

dat zijn bijzondere momenten.” Dat de ondernemer gewaardeerd werd door zijn klanten getuigd de bloemenzee die in de keuken van de woning is ontstaan. “Dat geeft heel veel voldoening, we

hebben het blijkbaar niet slecht gedaan. De slager stond dag en nacht klaar voor zijn klanten, zo herinnert Jan nog het moment dat op zondag een klant belde voor een gourmet schotel. Omdat er niets op voorraad was, werd het eigen vlees aan de klant geleverd. Wat Jan en Gonny van Amelsvoort met de beschikbare vrije tijd gaan doen is nog niet bekend. “We vinden het al heerlijk dat we niet meer in het hoogseizoen naar Cadzand hoeven en misschien gaan we in de winter nog eens de sneeuw opzoeken.” Volgende week moet de slager toch nog even aan het werk, voor enkele trouwe klanten buiten Raamsdonk moet van Amelsvoort nog vijftig kilo worst maken. Jan en Gonny van Amelsvoort willen via deze weg alle klanten hartelijk bedanken voor het vertrouwen in hen en alle bijzondere contacten met diezelfde klanten. JV

Zaterdag 6 april en woensdag 10 april staan de deuren van 't Fruithuisje wagenwijd voor u open. Naast de tentoonstelling over de Nederlands-Indië veteranen blikken we met foto's en documenten terug op de postgeschiedenis van Raamsdonksveer. Tot de jaren '90 van de vorige eeuw werd het karakteristieke pand aan de Wilhelminalaan gebruikt als postkantoor. Postbodes die daar werkten, waren vaak bekende dorpsfiguren. Op de bovenverdieping van 't Fruithuisje halen we de oude posttijd weer even terug. Zoals de vaste bezoeker van het 'Open Huis' gewend is, ligt er weer een stapeltje 'verse' en 'Fèrse' foto's op u te wachten. Deze maand zijn dat onder andere twee foto's met een Koninklijk tintje. Op 27 mei 1961 bezocht Prinses Irene Raamsdonksveer. Tijdens het bezoek is deze foto gemaakt waarop naast de Prinses burgemeester Prinssen staat. Helaas weten wij niet wat de reden is van dit Koninklijke bezoek aan ons dorp. Wie weet hier meer over te vertellen? Daarnaast hebben wij in het archief een foto van burgemeester Prinssen en veearts Van der Werf op

paleis Soestdijk. Met een oudere dame poseren ze naar Koningin Juliana. Wie weet wanneer dit bezoek plaatsvond en wat de reden was? Neem dus zaterdag 6 april tussen 13:00 en 17:00 uur een kijkje in 't Fruithuisje en vertel het ons. Kunt u 6 april niet? Geen probleem! U kunt ook op woensdag 10 april langskomen in 't Fruithuisje. Onze gastvrouwen en gastheren heten u die dag vanaf 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom.

Omgeving krijgt na jaren eindelijk waar ze recht op heeft!

VVD: Duurzaam veilige oversteekplaats voor voetgangers Oranjebastion! Als je als voetganger vanaf het Oranjebastion in Geertruidenberg wilt oversteken richting het centrum moet je goed opletten of je niet wordt overreden door een passerende auto. Daarom is door bewoners in de afgelopen jaren meerdere keren gevraagd aan het college van B&W om de oversteekplaats over de Stationsweg te verbeteren.

INGEZONDEN MENINGEN VAN DE LEZER Elke inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stuk. Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redaktie het met de strekking van deze stukken eens is. Verder behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

Helaas wilde het college tot aan vorige week hieraan geen gehoor aan geven. Daarom heeft de VVD afgelopen donderdag een motie ingediend om het college op te dragen om de oversteekplaats nabij het Oranjebastion aan te passen met een zebra en bijbehorende voorzieningen. Deze motie werd aangenomen door de raad. Dat het college eerdere verzoeken om een zebra heeft afgewezen, begrijpt de VVD niet. Met name niet omdat het college op de kruising van de Stationsweg en het Plantsoen (nabij het Brandepoortbastion) de voetganger juist wel facilliteert met een zebra, waardoor verscheidenheid in

de uitvoering van oversteekplaatsen ontstaat ten opzichte van andere oversteekplaatsen op de Stationsweg, waaronder nabij het Oranjebastion. In onze beleving brengt deze verscheidenheid op de Stationsweg juist onduidelijkheid bij de overstekers én bestuurders met zich mee, waardoor de kans bestaat dat men niet weet wat er van hen wordt verwacht. In onze beleving dienen oversteekvoorzieningen op de route van de Stationsweg voor iedereen begrijpelijk zijn, vooral door een eenduidige inrichting. Daarnaast bleek uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat oversteekplaatsen met zebra meer comfort voor de voetganger bieden dan oversteekplaatsen zonder zebra, zoals nu het geval is bij de oversteekplaats nabij het Oranjebastion. Wetende dat ook fietsers daar moeten oversteken, stelde de SWOV ook dat indien sprake is van veel of kwetsbare overstekers en/of dat er sprake is van een lange omweg via een kruispunt, er een volwaardige versteekvoorziening (o.a. zebra) gerealiseerd mag worden. Volgens de VVD is juist op deze oversteekplaats sprake van kwetsbare

overstekers, want dagelijks (zelfs een aantal keren per dag) dienen vaders en moeders met kinderen de weg over steken op weg naar school c.q. huis. Maar ook oudere bewoners van het Oranjebastion doen regelmatig een boodschap in de kern van Geertruidenberg. Daarmee is de VVD van mening dat voor de looproute van het Oranjebastion richting de kern Geertruidenberg een goede oversteekplaats, en wel in de vorm van een zebra, op de Stationsweg een geëigende verkeersmaatregel is. Wij hopen dan ook dat onze motie heel snel wordt uitgevoerd door het college Als inwoner van de gemeente Geertruidenberg kunt u ons ook voeden met uw zienswijze. Het is immers uw gemeente. U kunt uw reactie sturen naar Patrick Kok (p.kok.vvd@gmail.com). Patrick is de fractievoorzitter van de locale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Aanstaande zondag 7 april organiseert Veers Erfgoed de tweede (oftewel twèdde) editie van 't Fèrs Dikteej. In de allereerste openbare school van Raamsdonksveer, het Henricusgebouw, wordt er dan weer gesteggeld en geènteld over de betekenis, schraifwaize en herkomst van Fèrse woorden als broebels, belaoitaofeld en permetaosie. Heeft u nog geen kaartje voor die middag? Tijdens het 'Open Huis' zijn de leste kaarten te koop! Om echt overal 't Fèrs bai de haand te hebben brengt Veers Erfgoed dit jaar de eerste editie van 't Fèrs Woordenboekske uit. Dit woordenboekske wordt auverwets oep papier in zakformaat gedrukt en is vanaf 7 april te koop. De prachtige kaft van het woordenboekske is ontworpen door Jan Kommers Artprinting. Ad van Loon zorgde voor de opmaak, waarna Publipush aan het Heereplein in Raamsdonksveer het drukwerk en het inbinden verzorgde. We geven slechts 300 exemplaren van dit unieke boekske uit. Als bezoeker van 't Twèdde Fèrs Dikteej krijgt u de mogelijkheid een exemplaar te kopen. Heeft u een kaartje voor die middag, kunt u maximaal twee exemplaren kopen. Voor de snelle rekenaars onder ons betekent dit dat bij een uitverkocht Henricusgebouw 't Fèrs Woordenboekske al direct is uitverkocht. Het is niet mogelijk om vooraf een exemplaar te reserveren of opzij te laten leggen. Wilt u een exemplaar van 't Fèrs Woordenboekske, zien we u graag aanstaande zondag in het Henricusgebouw. Koop dus nu uw kaartjes en zorg er zo voor dat u als irste exemplaar van 't Fèrs Woordenboekske kunt kopen. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Deze kosten slechts 5 euro per stuk en zijn te koop bij Anneke Dhaese (0162-517837) en Heleen Zijlmans (0162-516415) of tijdens het 'Open Huis'.

Game en Manicure Avond in Dussoos Op vrijdagavond 12 april organiseert DUSSOOS: Een GAME AVOND voor de jongens. Je kunt

Fractievoorzitter VVD afdeling Geertruidenberg

't Twèdde Fèrs Dikteej met een woordenboekske

Op 30 april Ben jij het mooiste verkleed tijdens Koninginnedag? Dan word jij beloond met een mooie prijs! Dinsdag 30 april kleurt Raamsdonksveer oranje. Als eerbetoon aan de Oranjes willen we iedereen vragen om zoveel mogelijk oranje gekleed naar het Heereplein te komen. Diegenen die het mooist verkleed zijn, worden beloond met een overheerlijke prijs! Zowel jong als oud Op het Heereplein worden allerlei activiteiten georganiseerd. Aan iedereen is gedacht. En om de Kroning en Inhuldiging van Koning Willem Alexander niet te missen staat op het Heereplein een groot led-scherm. Sinds kort heeft het Oranje Comité haar eigen Facebook pagina. Kijk op 'www.facebook.com/ Oranje-Comité-Raamsdonksveer' voor meer informatie over het oranjefeest in Raamsdonksveer.

meedoen aan een Air-hockey toernooi, Wii-en en de Voetbaltafel staat klaar. En voor de meiden een echte MANICURE AVOND. Je kunt aan de manicure tafel gaan

zitten, dan worden je handen gemasseerd, gevijld en de nagels gelakt. Het is vanaf 19:00 uur tot 22:00 uur in het Middelpunt. Tot dan!!

Van der Steen

Beste Echte Bakker van Nederland 2013 Godfried Schalckenstraat 34 - Made - T. (0162) 68 23 26 van.der.steen@echtebakker.nl

Weekendaanbieding:

OP=OP

Puddingbroodjes 3 halen= 2 betalen Winnaar social mediaprijs ‘het lekkerste Brabantse worstenbroodje 2013’

like us

Voor de laatste keer wordt de vitrine en de slagerij schoon gemaakt. Jan van Amelsvoort kan het nog moeilijk geloven: “Ik kan me nog geen enkele voorstelling maken voor volgende week. Moet het nog allemaal beseffen.” Van Amelsvoort (58) had geen potentiële opvolger en vond een grote investering, om zijn slagerij weer helemaal van deze tijd te maken geen serieuze optie. Vijf dagen in de week om half zes je bed uit is nu echt verleden tijd. Ondanks de fysieke arbeid kijkt het echtpaar van Amelsvoort met ontzettend veel plezier terug op de tijd van ondernemer zijn: “We zullen de contacten met de klanten echt gaan missen. In het dorp was dit ook een beetje een sociale ont-

Maasdijk 9, 4941 GB Raamsdonksveer, Telefoon (0162) 51 40 66 e-mail: t.velthoven@dongemond.nl, internet: www.dongemond.nl

Tevens dragen wij zorg voor het leveren van een geselecteerd programma van diverse gereedschappen van hoogwaardige kwaliteit, die zeker voor u van toepassing zijn.

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf in het slijpen van industrieële gereedschappen. Slijpwerk wordt door ons www.roelenslijptechniek.nl met uiterste nauwkeurigheid, volgens Roelen Slijptechniek de geldende eisen en normen, geslepen en/of gerepareerd, Ruiterspoor 8, 4911 BB Den Hout (naast de molen) dat garandeert uiteindelijk een Tel.: 0162-432942 • Fax: 0162-432943 langere duurzaamheid. Openingstijden: Maandag: 13.00 - 17.30 uur Di. t/m vrij.: 8.00-12.00/13.00-17.30 uur Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

Wij verzorgen uw gereedschap voor de Kunststofndustrie Hout/bouw - Metaalverwerking - Papierverwerking - Textiel Coiffure - Horeca - Slagerij - Agrarische toepassingen - Tuin


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 12

Binnenkijken?

Koop nu!

open huiS

open huiS

ZeS ARGuMenTen oM nu Te Kopen:

• Lage hypotheekrente; • Aantrekkelijke koopprijzen; • Groot aanbod, daarom volop keuze; • Nationale Hypotheekgarantie nu nog tot € 320.000,--, per 01-07-2013 wordt dit verlaagd naar € 290.000,--; • Een eigen huis – voor lagere woonlasten dan een huurwoning!; • Verlaag je woonlasten met de Opstartlening van de gemeente Dongen, vraag naar de voorwaarden!

DONGEN Eikenstraat 10

DONGEN Gasthuisstraat 120

Rustig gelegen HOEKWONING met berging en diepe achtertuin. Opp. 275 m². Oa: Sfeervolle doorzonwoonkamer met tegelvloer en gashaard met schouw. Dichte keuken waarin mooie inbouwkeuken met div. app. Praktische bijkeuken met toegang tot berging. 1e Verd.: 4 slaapkamers, doucheruimte. 2e Verd.: Via vlizotrap bereikbare bergzolder. Mogelijkheid tot het plaatsen garage.

Goed onderhouden 2-KAMERAPPARTEMENT, gelegen op de bovenste woonlaag van de “Jonckerboschflat” met berging op de beg. grond. Oa: Entree met toilet, inpandige berging. Royale woonkamer met ruim balkon en mooi uitzicht, dichte keuken met fraaie inbouwkeuken. Ruime slaapkamer en badkamer. Lift en intercom aanwezig. Parkeergelegenheid op achtergelegen terrein. Eventueel een garagebox erbij te koop: € 11.500,-- k.k.

€ 145.000,-- k.k.

€ 150.000,-- k.k.

open huiS

open huiS

DONGEN Wilgenstraat 15

DONGEN Rooseveltstraat 40

Op een kindvriendelijke locatie gelegen ruime TUSSENWONING met berging en tuin. Vrij uitzicht aan de voorzijde. Opp. 192 m². Oa: Royale woonkamer met sfeervolle haardpartij en toegang tot serre. Ged. open aangebouwde keuken waarin mooie inbouwkeuken met div. app., bijkeuken. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer. 2e Verd.: Voorzolder en 4e slaapkamer met dakkapel.

Goed onderhouden HOEKWONING met berging en tuin. Aan voorzijde vrij uitzicht over gemeentelijk groen en vijver. Opp. 146 m². Oa: Ruime tuingerichte woonkamer met laminaatvloer. Open keuken waarin moderne hoekinbouwkeuken met div. app. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer. 2e Verd.: Via vaste trap bereikbare grote zolder.

€ 190.000,-- k.k.

€ 198.000,-- k.k.

Zaterdag 6 ApRiL 2013 huiZ

van 11.00 tot 15.00 uur zijn deze woningen open huiS

open huiS

open huiS

open huiS

DONGEN Hoge Ham 16

DONGEN Dr. Willem Dreeslaan 46

DONGEN Paul van Ostayenstraat 17

DONGEN Onkelsticht 13

Nabij het centrum gelegen karakteristieke HALFVRIJSTAANDE WONING met berging, eigen oprit en tuin. Opp. 340 m². Oa: Sfeervolle woonkamer waarin authentieke schouw met gashaard. Zitkamer met gaskachel en zicht op de tuin. Dichte keuken met kelder, bijkeuken met bergzolder. 1e Verd.: 4 slaapkamers, badkamer. Verwarming d.m.v. gas- en gevelkachels. Div. authentieke elementen!

Op de 2e woonlaag van het luxe appartementencomplex “Hoge Heijninge” gelegen ruim 3-KAMERAPPARTEMENT met berging op de begane grond en een eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. Fraai gelegen in het centrum. O.a.: Sfeervolle woonkamer met toegang tot loggia. Open keuken, bijkeuken/berging. Twee ruime slaapkamers, badkamer. Lift en intercom-videophoneinst. aanwezig.

Royale 2/1-KAPWONING met GARAGE en tuin. Gelegen in de kindvriendelijke woonwijk “De Hoge Akker”. Opp. 254 m². Oa: L-vormige woonkamer met parketvloer en schuifpui. Open keuken waarin inbouwkeuken met div. app. Bijkeuken met toegang tot garage. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers (1 met balkon), badkamer. 2e Verd.: Via vaste trap bereikbare zolder.

Nieuw gebouwde karakteristieke 2/1-KAPWONING met GARAGE en fraaie erker. Gelegen in “De Beljaart”. Opp. 285 m². O.a.: Royale woonkamer, open keuken. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer. 2e Verd.: Open zolderruimte met ruimte voor extra kamers. Casco woning waardoor deze nog naar eigen wens is in te richten. Deze woning kunt u Comfort-kopen, info: www. comfortkopen.nl.

€ 250.000,-- k.k.

€ 279.000,-- k.k.

€ 295.000,-- k.k.

€ 315.000,-- v.o.n.

Kanters Garantiemakelaars

op en huiS

op en huiS

al 51 jaar uw vertrouwde adviseur ! Voor al uw taxaties, aan- en verkoopbemiddeling van woningen en commercieel onroerend goed.

Alle Garantiemakelaars zijn lid van de NVM

DONGEN Moersedreef 4

DONGEN Crispijnhof 42

Landelijk gelegen ruime VRIJSTAANDE WONING met o.a. GARAGE, vijf paardenstallen met rijbak, bedrijfsruimte met kantoor en overige bijgebouwen. Opp. 9.995 m². Gelegen in het buitengebied tussen Dongen en Loon op Zand. Zeer geschikt voor combinatie wonen/werken. Paardenliefhebbers en liefhebbers van kleinvee zijn hier in hun element.

Perfect onderhouden en rustig gelegen 2/1-KAPWONING met inpandige GARAGE en tuin. Opp. 262 m². Oa: Uitgebouwde sfeervolle woonkamer met houtkachel. Open keuken waarin U-vormige moderne inbouwkeuken (2009). 1e Verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer. 2e Verd.: Via vaste trap bereikbare voorzolder en zolderkamer. Via vlizotrap bereikbare vliering.

€ 350.000,-- k.k.

€ 359.000,-- k.k.

Meer informatie? Surf naar


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 13

? Dat kan... open huiS

open huiS

open huiS

Denk aan de Dongense Opstartlening

DONGEN Planetenstraat 26

DONGEN Leharstraat 16

DONGEN Noorderlaan 105

Aan een fraaie straat gelegen royale TUSSENWONING met grote berging en diepe tuin. Opp. 212 m². Oa: Sfeervolle ruime woonkamer met open haard, dichte eetkeuken waarin hoekinbouwkeuken met div. app. 1e Verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer met inloopdouche, wastafel + meubel en toilet. 2e Verd.: Via vlizotrap bereikbare bergzolder.

Verrassend ruime instapklare TUSSENWONING met berging en tuin. Opp. 151 m². Oa: Sfeervolle doorzonwoonkamer met tegelvloer + vloerverwarming Dichte keuken waarin inbouwkeuken met div. app., ruime kast. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, royale badkamer. 2e Verd.: Via afsluitbare vaste trap bereikbare zolder, met mogelijkheid voor extra slaapkamer! De woning is v.v. airconditioning.

Goed onderhouden TUSSENWONING met berging en tuin. Opp. 155 m². Oa: Sfeervolle doorzon-woonkamer met eiken vloerdelen. Aan voorzijde vrij uitzicht over boomgaard. Ged. open keuken waarin inbouwkeuken met div. app. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, moderne badkamer. 2e Verd.: Via vaste trap bereikbare zolder, met mogelijkheid voor extra slaapkamer!

€ 159.000,-- k.k.

€ 175.000,-- k.k.

€ 189.000,-- k.k.

open huiS

open huiS

De gemeente Dongen kent voor starters op de woningmarkt de Opstartlening. Die maakt het kopen van een woning nog leuker. De Opstartlening bedraagt maximaal € 18.000,--. Het gaat om een renteloze lening die u kunt gebruiken voor het kopen van een nieuwbouwwoning of een bestaande woning. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

o pen huiS

open huiS

DONGEN Simon Vestdijkstraat 25

‘s GRAVENMOER Prinsenstraat 4

DONGEN Bradleystraat 10

DONGEN Prinses Amaliastraat 67

Goed onderhouden TUSSENWONING met vrij uitzicht, berging en tuin. Opp. 142 m². Oa: Open keuken aan voorzijde woning, waarin inbouwkeuken met div. app. Sfeervolle tuingerichte woonkamer v.v. beuken houten vloerdelen en vaste kast. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer. 2e Verd.: Via vaste trap bereikb. grote zolder; mogelijkheid tot creëren van één of meerdere slaapkamers.

Gemoderniseerde uitgebouwde HALFVRIJSTAANDE WONING met grote bijkeuken/berging en tuin met tuinberging. Opp. 187 m². Oa: Sfeervolle uitgebouwde woonkamer met grenen vloerdelen en rookkanaal. Open keuken waarin moderne keukeninstallatie met kookeiland en div. app. 1e Verd.: 2 slaapkamers, wasruimte en moderne badkamer. 2e Verd.: Voorzolder en hobbykamer.

In “De Hoge Akker” gelegen goed onderhouden TUSSENWONING met berging en tuin (Z.). Opp. 148 m². Oa: Tuingerichte woonkamer met eiken vloerdelen, open keuken v.v. tegelvloer en hoekinbouwkeuken met div. app. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, moderne badkamer. 2e Verd.: Via vaste trap bereikbare zolder (4e sl.kamer mogelijk). Dak v.v. energiebesparende zonnecollector.

Nabij het centrum gelegen moderne HOEKWONING met berging en tuin. Opp. 153 m². O.a.: Tuingerichte woonkamer met eiken vloerdelen, open keuken waarin mod. inbouwkeuken met schiereiland en div. app. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, moderne badkamer. 2e Verd.: Via vaste trap bereikbare open zolderruimte (voor div. doeleinden geschikt) met toegang tot dakterras.

€ 199.000,-- k.k.

€ 199.000,-- k.k.

€ 217.000,-- k.k.

€ 239.000,-- k.k.

Zen KiJKDAG

n vrij te bezichtigen open huiS

open huiS

‘S GRAVENMOER Capelseweg 5

DONGEN Prinses Amaliastraat 5

Landelijk gelegen ruime 2/1-KAPWONING met grote GARAGE, ruime oprit en diepe tuin met aan de achterzijde vrij uitzicht over landerijen. Opp. 697 m². O.a. Ruime L-vormige woonkamer met sfeervolle haard en tegelvloer + vloerverwarming. Open keuken waarin hoekinbouwkeuken met div. app. 1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer. 2e Verd.: Via vlizotrap bereikbare bergzolder.

Nabij het centrum gelegen 2/1-KAPWONING met GARAGE, PRAKTIJKRUIMTE en tuin. Opp. 292 m². O.a.: Tuingerichte woonkamer, open keuken waarin mod. hoekinbouwkeuken met kookeiland. Entree, woonkamer en keuken v.v. eiken vloer. 1e Verd.: 2 sl.kamers (voorheen 3), inloopkast, mod. badkamer. 2e Verd.: Voorzolder en slaapkamer met toegang tot dakterras. Inruil eigen woning mogelijk!

€ 315.000,-- k.k.

€ 335.000,-- k.k.

op en huiS

Op zaterdag 6 april 2013 gaan er deuren voor u open. Tijdens deze HuizenKijkdag presenteren wij ons uitgebreide woningaanbod en bieden u de mogelijkheid het huis van uw dromen te vinden. Aangezien niet iedereen in de gelegenheid is door de week huizen te bekijken, staan op deze zaterdag de deuren van diverse koopwoningen voor u open! U kunt deze woningen bezichtigen, zonder dat u hiervoor een afspraak hoeft te maken. Een geweldige kans om op een eenvoudige en snelle manier te ontdekken of een woning aan uw wensen voldoet. ‘Huisregels’ U herkent de deelnemende woningen aan het speciale rode “open huis” label. Deze woningen zijn tijdens deze dag tussen 11.00 en 15.00 uur vrijblijvend te bezichtigen. In deze advertentie vindt u slechts een greep uit ons woningaanbod. Surf voor ons volledige aanbod naar: www.kantersmakelaardij.nl

op en huiS

Kortom, kom binnenkijken op zaterdag 6 april 2013 en overtuig u zelf. DONGEN St. Josephstraat 153

DONGEN Aletta Jacobsstraat 6

Aan een doorgaande weg in het centrum gelegen karakteristieke VRIJSTAANDE WONING met GARAGE, CARPORT en diepe tuin op het zuiden. Opp. 705 m². Inhoud ca. 840 m³! Oa: L-vormige woonkamer met open haard. Werkkamer, grote dichte keuken, kelder. 1e Verd.: 4 grote slaapkamers, badkamer. 2e Verd.: Vliering.

In een rustige straat gelegen riante VRIJSTAANDE WONING met GARAGE, CARPORT en mooi aangelegde tuin (Z) met houten berging. Opp. 770 m². Oa: Sfeervolle woonkamer, open keuken waarin hoekinbouwkeuken met div. app. Slaapkamer en badkamer op beg.grond. 1e Verd.: 3 slaapkamers en 2e badkamer. 2e Verd.: Via vlizotrap bereikbare open zolder. Diverse extra’s!

€ 470.000,-- k.k.

KAnTeRS GARAnTieMAKeLAARS Monseigneur poelsstraat 9, 5103 BD Dongen, Telefoon: (0162) 31 55 51 - info@kanters.net

€ 549.000,-- k.k.

r www.kantersmakelaardij.nl


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 14

? N E T R O P S L E B I X E L F K OO

E LOOPTIJD L E IB X E L F T N ABONNEME

€46,95

OOK: L ANGER KAN TEN EPERKT SPOR B N O N E K E W N 52 WEEK SPORTE R E P X 1 N E K 52 WE WEKEN

€39,95 €32,95

N PER 4 BEDRAGEN ZIJ

FITNESS - GROEPSLESSEN - SPINNING - ZWEMMEN - SAUNA - AFSLANKEN FYSIOTHERAPIE - PERSONAL TRAINING - FUNCTIONAL TRAINING EN MEER!

WINACTIE

! t n e m e n n o b a p m a c t o o B f o s s e n t i F s rmulier in. i fo t e a m r a ln g e e d n t e e h e l ri p n a i 5 W ór maandag 1 ndse.nl/actie en vul vó kt. ekend gemaa b Ga naar www.are rs a a n in w js ri p e d n e Woensdag 17 april word

€34,95 ONBEPERKT €24,95 1X PER WEEK per 4 WEKEN STARTEN EN STOPPEN WANNEER HET JOU UIT KOMT.

g in in a r t r o o d t u o e m e r t x E


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 15

Collecte Reumafonds groot succes, ook in Geertruidenberg In de week van 11 t/m 16 maart collecteerden in heel Nederland zo'n 65.000 vrijwilligers voor het Reumafonds. Ook in het stadje Geertruidenberg trotseerden de collectanten de barre kou door voor dit goede doel langs de deuren te gaan. En het werd een succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 2167,50 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt het Reumafonds in staat om haar werk voor mensen met reuma voort te zetten. Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een vorm van reuma. De grootste groep (1,1 miljoen mensen) heeft artrose. Het Reumafonds is al meer dan 85 jaar de belangrijkste financier voor wetenschappelijk reumaonderzoek. De jaarlijkse collecte is goed voor een kwart van de inkomsten van het Reumafonds, een heel belangrijk deel dus! Hiermee financieren we 60% van het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar reuma in Nederland. Hierdoor is het gelukt om, met succes, een nieuwe behandeling van knieartrose te ontwikkelen: waardoor een peperdure knieoperatie niet meer nodig is. Bovendien blijkt, mede door deze positieve ontwikkeling, dat kraakbeen zich kan herstellen. Een groot nadeel van deze behandeling, gewrichtsdistractie genoemd, is echter dat de patiënt zijn knie acht weken gestrekt moet houden. De volgende stap is dus om een

knieframe te ontwikkelen zodat de knie gedurende die weken ook gebogen kan worden en het kraakbeen wellicht nog beter kan herstellen. Ook hiervoor wordt weer geld van de collecte gebruikt. Iedereen die geld heeft gegeven aan de collectant werkt dus gericht mee aan betere behandelmethodes voor reumapatiënten. Door blijvend onderzoek te financieren zorgt het Reumafonds er dus mede voor dat er betere behandelmethodes worden ontwikkeld, waardoor we reuma steeds meer de baas worden. Het uiteindelijke doel is om reuma de wereld uit te helpen en zo het Reumafonds overbodig te maken. Naast wetenschappelijk onderzoek geven we voorlichting aan mensen met reuma, hun omgeving en aan het brede publiek. Ook ondersteunt het Reumafonds de activiteiten van patiëntenorganisaties en komen wij op voor de belangen van mensen met reuma

Arendse health club flexibiliseert verder De fitnessbranche is de laatste jaren vaak negatief in het nieuws geweest omtrent abonnementen en haar bijbehorende problematiek. “De laatste jaren is er veel te doen gewoon om bijvoorbeeld de lengte en de inhoud van abonnementen en opzegreglementen. Ook wij hadden hier mee te maken. De maatschappij verandert en wil meer flexibiliteit”, aldus Cees Arendse, eigenaar van Arendse health club. Sinds dit jaar flexibiliseren de club van de keten steeds verder. “Wij waren in 2010 een van de eersten die overgingen naar een flexibeler systeem met betrekking tot abonnementen. Nu in 2013 zijn we nog flexibeler geworden. Bij ons kun je al sporten vanaf 4 weken en kun je na

het aflopen van je abonnement flexibel opzeggen. De bijbehorende tarieven staan sinds dit jaar ook gewoon op de website, want we willen duidelijkheid creëren richting onze (potentiële) klanten.”

bij politiek en zorg. Het geld van de collecte wordt dus besteed aan de bestrijding van reuma en aan goede voorlichting. Heeft U de collectant gemist en wilt U toch nog bijdragen, maak dan uw gift over op rekeningnummer 1692.58.874. Om uiteenlopende redenen kon dit jaar ruim 30% van de collectanten in onze stad niet collecteren. Dit is opgevangen doordat zich enkele nieuwe collectanten hebben aangemeld en doordat de overige collectanten bereid waren een straatje of zelfs meerdere straten extra te lopen. Zij hebben dat geweldig gedaan en we zijn dan ook trots op iedere collectant. We hopen de afwezigheid van collectanten in de toekomst echter structureel op te kunnen vangen door extra collectanten. Dus zou U ons willen helpen, maak dat dan nu al kenbaar bij de collecteorganisator (tel: 514081). Volgend jaar vindt de collecte van het Reumafonds plaats van 10 t/m 15 maart. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt het Reumafonds alle collectanten en gulle gevers in Geertruidenberg voor hun bijdrage. Meer informatie over het Reumafonds vindt U op www.reumafonds.nl.

Vanaf april staat ook Bootcamp weer op het programma. “We zijn 3 jaar geleden als een van de eersten in de regio gestart met Bootcamp en we merken dat deze vorm van sporten nu in Nederland 'hotter than ever' is”, vertelt Cees. “We hebben ook gemerkt dat een bepaalde groep van de Bootcampers geen interesse heeft in fitness en enkel buiten wil sporten. Daarom hebben geïnteresseerden vanaf april ook de mogelijkheid om een speciaal Bootcamp abonnement af te sluiten. Deze zijn goedkoper en per 4 weken opzegbaar. Ook lekker flexibel dus”. Meer informatie over de abonnementen van Arendse health club en Bootcamp zijn te vinden op www.arendse.nl

Voorverkoop start 14 april, kaarten goedkoper!

18 mei: Top 100 Made Live 2013 Made Op Pinksterzaterdag 18 mei wordt de elfde Top 100 Made Live georganiseerd. de voorverkoop begint dit jaar op zondag 14 april om 15.00 uur bij café-bar amerhal in Made. de aftrap wordt dan opgeluisterd met een jamsessie met de Top 100 bands- en muzikanten. Eindelijk positief economisch nieuws: de organisatie heeft besloten om de toegangsprijs te verlagen en de consumptieprijzen van 2012 aan te houden. Alle voorzieningen blijven uiteraard van het vertrouwde hoge Top 100 Made Live niveau! De Top 100 Made Live is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de populairste evenementen in de regio. Zes top coverbands uit de regio, een fantastisch publiek, één grote reünie van bekenden, de kids erbij, een unieke sfeer, 10,5 uur Top 100 rockmuziek, lekker meezingen en -swingen, een megagrote tent, lekker eten en koele pinten binnen handbereik, dat is kort samengevat waar dit festival voor staat. De bands RammBamm , Ziggy Smack, Poison Ivy, Van Brenghe, SOC en Made4Made zullen 100 nummers uit de Top 100 Aller Tijden door de jaren heen live ten gehore brengen. Ze worden ondersteund door backing vocals groep Encore. De bands hebben allemaal hun roots in de regio en een sterke band met de fans uit de buurt. Dit is een van de grote charmes van het festival. Ze hebben een jaar lang gerepeteerd om op 18 mei in een keer uit te barsten in een explosie van 10,5 uur fantastische live muziek. Klassiekers als ‘Child in Time’, November Rain’, ‘Stairway To Heaven’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Hotel California’ en ‘One’ zullen allemaal de revue passeren. De Top 100 lijst is uiteraard weer ververst met een aantal nieuwe nummers. Op de grote videoschermen zullen continu live beelden van de Top 100 musici en natuurlijk het publiek vertoond worden.

De muzikanten, de technische mensen, alle vrijwilligers en de organisatie vormen een hecht team met maar één doel: een fantastische Top 100 verzorgen. Locatie is het terrein aan de Voorstraat in Made, gelegen tussen de beide rotondes van de Tuinbouwweg aan weerszijden van het kassengebied. De tent gaat om 14.00 uur open en de bands spelen van 14.30 tot 01.00 uur. Kinderen zijn van harte welkom op het festival, onder de 14 jaar is de toegang zelfs gratis. Voor de kids staan er o.a. grote springkussens en een schminktent. Ook is er allerlei lekkers speciaal voor de kids te koop. De organisatie raadt aan om op tijd kaarten te halen, de afgelopen jaren was het festival binnen een dag uitverkocht! Kaarten kunnen voor 14 april gereserveerd worden bij de voorverkoopadressen, na 14 april zijn ze mits nog voorradig verkrijgbaar op de volgende adressen: * Made: Café ’t Hart van Made, Marktstraat 40 * Café ‘t Hoekske, Nieuwstraat 58 * Café-bar Amerhal, Lignestraat 58 * Schoen- en sleutelmakerij Rob Schellekens, Godfried Schalckenstraat 11 (PIN!) * Breda: Café de Huiskamer, Haven 21 * Geertruidenberg: Café den Witte Hemel, Markt 1 * Raamsdonksveer: Totaalcafé De Praktijck, Hoofdstraat 12 * Oosterhout: Café de Pub, Klappeijstraat 9

De kaarten kosten 28 euro in de voorverkoop. Dat is 2 euro goedkoper dan in 2012! Alle info is te vinden op de website www.top100made.nl.

Klaar voor de match van het jaar

Maatschappelijke stagemarkt 2013 op het Dongemond college De leerlingen van het Dongemond College maken zich op voor de tweede editie van de maatschappelijke stagemarkt. Op 24 april 2013 van 16.00 uur -19.30 uur kunnen de eerstejaars leerlingen weer kennismaken met vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Geertruidenberg. Net als afgelopen jaar hopen we weer op veel matches tussen de leerlingen en de organisaties. Tweede editie Het is de tweede keer dat de stagemarkt wordt georganiseerd als gezamenlijk initiatief van de gemeente Geertruidenberg en het Dongemond college. Vrijwilligersorganisaties presenteren zich op de stagemarkt in diverse stands. Ze bieden hier maatschappelijke stages aan voor leerlingen van het Dongemond college. De aangeboden stages variëren van collecteren voor een goed doel tot meehelpen in een bejaardenhuis, kinderboerderij of kinderopvang, het uivoeren van een voorstelling, tot het assisteren bij een sportclub. Door de grote van de groep leerlingen is gekozen om de stagemarkt over twee contactperiodes te verspreiden. Tijdens de stagemarkt worden er direct matches gemaakt tussen leerlingen en organisaties. Nieuw dit jaar is de mo-

gelijkheid voor ouders om kennis te maken met de organisaties.

Onbetaalbare bijdrage Voor vrijwilligersorganisaties is het een manier om nieuwe mensen en ideeën binnen de organisatie te krijgen, extra klussen te doen en meer naamsbekendheid te krijgen. Voor leerlingen is het een kans om te ervaren hoe leuk het is om vrijwilligerswerk en een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Verplichting? De maatschappelijke stage is een vast onderdeel van de schoolcarrière en duurt minimaal 30 uur. Leerlingen doen de stages in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. De leerlingen zullen hun stage voornamelijk in

het tweede schooljaar vervullen. Zonder deze stage kunnen ze kun diploma niet halen. Overigens hoeven de 30 uur niet in één keer ingelost te worden. Een leerling kan ook verschillende stages doen, bij verschillende organisaties. Ondanks het verplichte karakter is de ervaring dat leerlingen de stage met veel enthousiasme aangaan en uitvoeren.

Doet uw organisatie al mee? De eerste organisaties hebben zich alweer ingeschreven. Ook u kunt zich nog aanmelden. Via het Servicepunt Vrijwilligers van Trema Welzijn kunt u zich tot en met 18 april inschrijven; simone. van.rooij@trema.org of via de website www.servicepuntvrijwilligers.org. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen voor advies, 0162-520 387. Wij denken graag met u mee over alle leuke opdrachten of klussen die u kunt aanbieden op de stagemarkt. We rekenen op een gezellige drukke bemiddelingsmarkt op woensdag 24 april a.s..

Kindernevendienst in Raamsdonksveer RAAMSDONKSVEER - Op zondag 7 april vindt er in de OLVHemelvaartkerk naast de gewone viering een kindernevendienst plaats. Alle kinderen zijn van harte welkom om in het thema van de zondag een speciaal voor hen opgezet programma te volgen. De viering en de kindernevendienst beginnen om 11:00 u.

KINDERNEVENDIENSTEN In Raamsdonksveer zijn we sinds dit schooljaar gestart met kindernevendiensten in de kerk. Iedere maand vindt er een kindernevendienst plaats om zo gezinnen met kinderen de gelegenheid te bieden naar de kerk te komen. De kinderen volgen dan

hun eigen programma in het thema van de viering. Aan dit thema zit dan een opdracht gekoppeld zoals een knutselwerkje, kleurplaat, verhaaltje, liedje etc.. Komende zondag, 7 april om 11:00u is er in de OLV-Hemelvaartkerk weer een kindernevendienst. Alle kinderen zijn daar van harte welkom. Tot zondag!

Omroep Zelf maakte ik midden jaren zeventig (van de vorige eeuw, jawel) voor 't eerst kennis met een vorm van lokale omroep in onze gemeente (toen nog gemeente Raamsdonk). Een goeie vriend vroeg me of ik interesse had om bij Radio Theresia te komen. Dat leek hem wel wat voor mij. Bovendien had radio maken ook raakvlakken met de opleiding journalistiek, die ik in die jaren in Utrecht volgde. Het leek me inderdaad leuk om een radioprogramma te gaan presenteren. En aldus geschiedde, vanuit een kelderstudio in de Grote Kerkstraat. Voor de goede orde: Radio Theresia was ooit de omroep voor zieken en bejaarden. Maakte voor die doelgroepen programma's vanuit studio's in het voormalige Theresia- (later Dongemond-) ziekenhuis en bejaardencentrum Het Hoge Veer (beiden in Raamsdonksveer). Verder in verpleeghuis St. Agnes (nu De Riethorst) en bejaardencentrum Prins Maurits (nu Mauritsstaete), beiden in Geertruidenberg. Programma's via –toen nog- een gesloten circuit, met name bedoeld als verstrooiing voor patiënten en bewoners en om personeel van de aangesloten (te)huizen te bedanken voor de goede zorg. Vooral verzoekplatenprogramma's waren populair. Maar van lieverlee ontstond ook de behoefte om wat meer informatieve programma's te gaan brengen. Zo stond ik destijds mede aan de wieg van het programma “Dongemond Rond”, waarin regionaal nieuws werd gebracht. Met studiogesprekken en ook bijdragen vanaf locatie. Het was een leuke en leerzame tijd en nog altijd ben ik Radio Theresia dankbaar voor de ervaring, die ik daar op hebben kunnen doen. En waarvan ik later in mijn professionele loopbaan bij diverse omroepen gebruik heb kunnen maken. Net als zo veel programmamakers in het hele land ooit bij de lokale omroep zijn begonnen. De hobby werd een beroep en zo werd ik onder meer radiopresentator bij Omroep Brabant en later ook nog tv-presentator bij TV8 en het eerder genoemde Omroep Brabant. Met enige regelmaat liet ik blijken dat het niet voor niets was geweest om ervaring op te doen bij de lokale omroep. Daar kun je echt veel leren. In alle eerlijkheid raakte ik in de loop der jaren het zicht op onze lokale omroep wel 'n beetje kwijt. Enerzijds vanwege drukte met eigen omroepwerk en anderzijds omdat ik dacht dat onze lokale omroep de ontwikkelingen in medialand niet helemaal leek te kunnen bijbenen. Maar er bleef altijd een binding met de eigen lokale omroep. Natuurlijk, intussen was er een fusie ontstaan tussen Radio Theresia en het populaire Radio

Tornado in Geertruidenberg (destijds lang in de ether). Die resulteerde in de huidige SLOG (Stichting Lokale Omroep Geertruidenberg). Heel veel enthousiaste programmamakers maken daar inmiddels al jaren met veel inzet goed beluisterde radioprogramma's. Populair onder de luisteraars. Van wie ik er regelmatig een ben. De SLOG was ook op diverse locaties voor speciale uitzendingen. Maar'''.in mijn ogen was er een slag gemist. Als (inmiddels bijna 20 jaar) fervent televisiemaker vond ik het jammer dat de SLOG de slag naar tv (nog) niet had gemaakt. In het verleden heeft Radio Theresia wel pogingen gedaan, maar echt vaste voet kreeg lokale tv hier (nog) niet. Zeker, tv maken is duur en bewerkelijk en vereist weer extra inzet van vrijwilligers die 't toch al druk genoeg hebben met hun eigen programma's. Maar tv is wel een belangrijk medium. In tal van gemeenten in Brabant (van dezelfde omvang als Geertruidenberg) hebben ze florerende lokale omroepen met een behoorlijk tv-aanbod. Dat kan ook heel goed anno 2013. We hebben alle digitale mogelijkheden om tv te maken. En in een actieve gemeente als de onze zijn er heel veel activiteiten om in beeld te brengen. Daarom was ik verheugd en trots om afgelopen maandag op het eigen kanaal van onze lokale omroep een live tv-uitzending te zien. Als opmaat naar volgende tv-activiteiten. Want er is in het jaar van “Geertruidenberg, 800 Jaar Stad” veel in beeld te brengen. En dat kan onze eigen lokale omroep gaan doen. Er zitten genoeg enthousiaste vrijwilligers achter dit initiatief, een actieve en meewerkende portefeuillehouder namens de gemeente en de hulp van collega lokale omroepen. De lokale omroep heeft een bestaansrecht en een belangrijke functie in een gemeente. Dat bewijst bijvoorbeeld de collega-omroep in de gemeente Drimmelen. En onderstreept de ORTS in Oosterhout door zelfs een professionele kracht aan te stellen als directeur/hoofdredacteur. In een snel veranderend en verschralend medialandschap in ons land krijgen lokale omroepen straks een belangrijke functie als medium voor luisteraars en kijkers, die vooral weer meer over hun eigen gemeente willen worden geïnformeerd. Daarom is 't goed dat de SLOG afgelopen paasweekend die belangrijke historische stap naar bewegend beeld heeft gemaakt. In dit jaar van “Geertruidenberg 800 Jaar Stad” is er namelijk veel te beleven, dat lokale tv-aandacht verdient. Dat moet nu ook worden vastgelegd: als “memory for the future”.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

RENOVATIE

NIEUWBOUW

PAGINA 16

ONDERHOUD

Gespecialiseerd in het van: Gespecialiseerd in het aanbrengen van: aanbrengen Tevens het juiste adres voor: - Bitumineuse dakbedekking - Lichtkoepels Bitumineuze dakbedekking - Kunststof dakbedekking - Doorvoeren - EPDM dakbedekkingdakbedekking - Isolatie - Kunststof - EPDM dakbedekking

Op al ons werk geven wij een minimale garantie van 10 jaar. Bel of mail voor gratis advies of een vrijblijvende offerte naar: Tevens het juiste adres/ voor: Raamsdonksveer: 0162-580907 Gorinchem: 0183-822229

- Isolatie

info@koopsdakbedekking.nl - Lichtkoepels

www.koopsdakbedekking.nl

- Inspectie en Onderhoud

Koops Dakbedekking, uw vertrouwde dakdekker uit de regio. Bel of mail ons voor een gratis advies of een vrijblijvende offerte: Raamsdonksveer 0162-580907 Gorinchem 0183-822229 info@koopsdakbedekking.nl www.koopsdakbedekking.nl BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

waardebon

bbq all-in

11.80

svp woonplaats invullen:

varkenshaasjes

1kg

5.-

max. 3kg p.p

gegr. kippenpoot speklapjes ½kg 1.99 gegr. spareribs ribkarbonade ½kg 2.49 verzeeuwsspek s uit 99 99 ill gr de runderriblappen ½kg 3. 0. p.st./100gr

Wuyten Yacht Covering BV en WIC BV zijn een productiebedrijf en handelsmaatschappij voor watersport gerelateerde producten in Nederland en exporteren naar 21 landen wereldwijd.

Adverteren in De Langstraat? Bel met Elma de Wild Tel. 06-23215982

Administratief-Commerciël medewerk(st)er Werkzaamheden: • Boekhouding in Snelstart • Order administratie • Ondersteuning verkoop binnendienst • Agenda beheer en postverwerking • Transportdocumenten opstellen voor binnen- en buitenland. • Assisteren op beurzen

Functie eisen en beschikbaarheid: • 3 dagen per week • Ervaring met boekhoudprogramma • Kennis van Engelse taal in woord en geschrift, Duits mondeling • Affiniteit met watersport.

Voor meer informatie: Dhr. T. W.M. van Ham, 0162-522642. Brieven naar Brasem 40, 4941 SE Raamsdonksveer of mail naar: info@wuytenyachtcovering.nl

haaskarbonade paardenhachee kippenbouten spareribs ½kg 2.99 stooflappen1kg 4.98 1kg 1.99 3kg 5.MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL

Ter ondersteuning van onze administratie zijn wij op zoek naar een:

(medisch) Pedicure worden? Nieuw in Breda!! Branche erkende opl. Kom inde Kas. Schilder en/ of Behan- ***SALSACURSUS*** H.H.veehouders;voor al Inst. Pediroda houdt Verkoop van perk en gwerk ? Sinds Augusvoor BEGINNERS uw bedrijfsbenodigdhe- Open Huis te Leerdam terras planten. Particu- tus 1963 !! Sta ik voor u va ma 8 april den,crystalyxlikblokken op 11 april en voorlichting opl. Medisch liere verkoop vanaf 1 klaar met gratis advies 19.30 Rulstraat 4 en Gallagher afrastePedicure. Leslocatie te april ma t/m za. en offerte , Buitenwerk Oosterhout ringsmaterialen gaat u Hele seizoen 6 st. € 5,-. met korting. Bel of partner niet verplicht! naar Agripoort-Alphen. Breda (alleen voorlichting) is dit op 17 april. Zondag 7 april open ! mail : Gerrrit Kooijman *** www.agripoort.com of Mondial Plants PlukSchilderwerken Tel. www.RITMO-LATINO.nl crystalyx-likblokken.nl. kosten 15.- (10 accr. punten) aanm. www. madeseweg 28 Made 0162-684282 Mail :ger. *** Agripoort:pediroda.nl www.mondialplants.nl ko@ziggo.nl SALSA_BEGINNERS tel:0135072170 geldig t/m 6-4

ADVERTORIAL

Een nieuw plafond in één dag!

Wilhelminastraat 18, 4921 KC Made, Tel. 0162-685553

BEDRIJFS- EN GARAGEDEUREN GARAGEDEUR v.a. € 595,-

Op 5 t/m 7 april houdt Plameco open huis aan de Weidehek 125 te Breda. Tijdens deze open dagen kunt u met eigen ogen zien hoe strak een Plameco Plafond is en hoe mooi het afgewerkt is. Wij laten u onder het genot van een kop koffie zien wat er mogelijk is op het gebied van plafonds, verlichting en sierlijsten. De plafonds van Plameco worden in één dag geplaatst zonder rommel en gaan minimaal 30 jaar mee. Plameco bestaat al meer dan 30 jaar. Natuurlijk is Plameco plafonds erkend door het CBW. Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

incl. motor + afstandbediening 10 jaar garantie* GRATIS persoonlijk advies

T. 06 22 90 27 19 www.montani-made.nl

* vraag naar de voorwaarden

Terreplein 86 te Geertruidenberg A.S. ZATERDAG OPEN HUIS!

Uitnodiging Plafondshow Kom kijken!

Vrijdag 5 april Zaterdag 6 april Zondag 7 april

10.00 tot 16.00 uur 10.00 tot 16.00 uur 11.00 tot 15.00 uur

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: .........................................Naam: ............................................... Adres:.......................................................................................................... Postcode:.........................................Woonplaats: ...................................... Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

• Schone montage in één dag. • Zonder hakken en breken. • De meubels kunnen blijven staan. • Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk.

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda 076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

Vraagprijs: € 259.000,-- k.k. • FRAAIE EN KARAKTERISTIEKE LOCATIE • MODERN AFGEWERKT • INSTAPKLAAR Modern afgewerkt 3-kamerappartement op de tweede verdieping met eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder, gelegen op een karakteristieke locatie in het jonge en aantrekkelijke deelgebied De Vesting, in het Brandepoortbastion. Deze instapklare woning beschikt over een ruim balkon op het zuidoosten, met een schitterend vrij uitzicht over rivier “De Donge”. Door de centrale ligging zijn het stadscentrum, diverse winkelvoorzieningen, sport- en recreatievoorzieningen, (basis)scholen, jachthaven en rivier ‘De Donge’ op loop- of fietsafstand te bereiken. Kijk op www.bolmakelaars.nl voor meer informatie of kom a.s. ZATERDAG 6 APRIL tussen 11:00 en 15:00 uur naar de NVM OPEN HUIZEN DAG! Abdis van Thornstraat 78-80 4901 ZB OOSTERHOUT T: 0162-748748 E: info@bolmakelaars.nl I.: www.bolmakelaars.nl

ALTIJD GOEDKOPER! - VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 17

Voorjaarsconcert

Muziekvereniging St. Bavo “heeft het voorjaar in de bol” Heeft u ook zo'n zin in het voorjaar? Muziekvereniging St. Bavo in ieder geval wel en geeft daarom op zondag 7 april a.s. een Voorjaarsconcert in het Ontmoetingscentrum. De aanvang is om 14.00 uur en de toegang is gratis. U krijgt die middag twee soorten muziek voorgeschoteld. Voor de pauze staat filmmuziek op de lessenaars en daarbij is de keuze gevallen op de leuke muziek uit de wereldberoemde films van

Walt Disney, zoals Up, The Avengers, Alice in Wonderland, Pinocchio en Toy Story. Na de pauze wordt het publiek getrakteerd op muziek uit bekende musicals. Musicals zijn

de laatste jaren erg populair. Veel musicalmuziek is daarom bewerkt voor harmonieorkesten. Daaruit is voor het voorjaarsconcert een selectie gemaakt en spelen de muzikanten van St. Bavo muziek uit: Les Misérables, Miss Saigon, Beauty and the Beast. U ziet het, muziek voor jong en oud. We zien u graag op zondag 7 april.

Vrouwenbond Hank Op woensdag 20 april is het weer vrouwenbond en gaan we bingo spelen met leuke prijzen. U kunt zich ook opgeven voor de reis op dinsdag 28 mei naar de Yakult fabriek, rondrit door het Gooi en naar Spakenburg. Ook

niet leden kunnen mee. De prijs voor leden is € 50,- en voor niet leden €64.75. Dit is inclusief koffie met gebak lunch en diner. Tot ziens bij de bingo op 10 april om half 8 in het Uivernest. Het Bestuur

Vrijwilligers gezocht

Tel.

(0162) 40 24 12

Hank - Raamsdonksveer Raamsdonk - Geertruidenberg

Zomeropenstelling 2013 Geertruidskerk Ook deze zomer is de Geertruidskerk aan de Markt in Geertruidenberg open voor het publiek. Tijdens de openstelling zal er een expositie te zien zijn van (voormalige) Bergse kunstenaars. Dagelijks zal de kerk, behalve op zondag, vanaf half 2 tot 5 uur open zijn. Op de zaterdagmiddagen zullen er rond half 3 inloopconcerten worden gegeven. Vanwege het feit dat onze stad dit jaar 800 jaar bestaat belooft

onze expositie een bijzonder karakter te krijgen. Ook hebben we een plekje in de kerk ingeruimd voor de Oudheidkundige Kring, die met foto's van oude fabrieken en bedrijven uit Geertruidenberg aanwezig zal zijn.

Voor deze jaarlijks terugkerende activiteit zijn we afhankelijk van vrijwilligers, die één of meerdere dagdelen per week aanwezig willen zijn om te surveilleren. Heeft u interesse om hieraan mee te werken dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Miek Venderbos, telefoon 0162513234 of een mailtje sturen aan ccgeertruidskerk@gmail.com

Oude tijden herleven

Zaalvoetbalwedstrijd Adriaanse Boys - Fam. Oome Ter ere van verjaardag oud penningmeester Rien van Iersel, die mede, bijna 45 jaar geleden, zaalvoetbalvereniging Adriaanse Boys oprichtte. Afgelopen zaterdag 23 maart werd in sporthal “de Salamander” te Dongen, de wedstrijd tussen Adriaanse Boys en Familie Oome gespeeld. Een wedstrijd die ons terug brengt in de tijd. De reden van deze wedstrijd was ter ere van Rien van Iersel, die 60 jaar werd. Bijna 45 jaar geleden werd het plan geboren om een zaalvoetbal vereniging op te richten. Met Bert Meijer als voorzitter, Rien van Iersel als penningmeester en Gerard van Vugt als secretaris, werd het plan een feit. Men wilde het goed opzetten en competitie spelen, dus een sponsor was noodzakelijk. Deze werd gevonden bij transportbedrijf Adriaanse, waarbij Dhr. Ad Adriaanse langdurig als sponsor actief is geweest. De naam “Adriaanse Boys” was ge-

Sport t r o Sp

F.C. Right-Oh nieuws v.v. Be Ready Nieuwsflitsen Vandaag was het de laatste thuiswedstrijd in een serie van 4. Drie waren er gewonnen en het zou mooi zijn als ook deze laatste in een overwinning omgezet zou worden. Met een punt was Right-Oh al zeker van terugkeer naar de 4e klas volgend seizoen. Maar nu ze er zo dicht bij zijn willen ze dit seizoen afsluiten met een kampioenschap. De uitwedstrijd tegen Gesta was ook niet gemakkelijk gewonnen. Ook nu was het een stugge tegenstander. Als Gesta wat beter met de kansen om gegaan was had het zomaar op 0-2 kunnen staan. Gelukkig voor Right-Oh gebeurde dat niet. In de 20e minuut was het bijna 1-0 maar Mark de Nijs kopte de bal op de lat. De beste kansen waren nu dan ook voor de thuisploeg maar het net vinden viel niet mee. In de 37e minuut een corner voor Right-Oh en verdediger Stefan van Huizen ronde mooi af 1-0. Nu door drukken was het parool. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. De rust brak aan met deze magere voorsprong. Na de thee was Right-Oh wel de ploeg die de beste kansen op meer doelpunten maar er kwamen er geen meer bij. Zelfs hadden ze nog geluk dat een vrije trap van Gesta in de laatste minuut nog op de paal belande. Maar de 3 punten waren binnen en de 4e klas was bereikt. Met nog vier wedstrijden te gaan moet het kampioenschap de kroon op het werk worden. A.s zondag de lastige uitwedstrijd naar Neerlandia'31 in Dorst. Het is daar een kunstgrasveld altijd wat anders spelen. Aanvang 14.30u.

Uitslagen weekeinde:

Right-Oh-Gesta .................................. 1-0 Right-Oh 2-SC Emma 2 .................... 1-3 Right-Oh 3-IFC 5 ............................... 4-3 Madese Boys 5-Right-Oh 3 .............. 2-1 JEKA 19-Right-Oh 4 .......................... 1-1

Programma weekeinde:

Neerlandia'31-Right-Oh .............14.30u Uvv'40 2-Right-Oh 2 ...................11.00u Right-Oh 3-Boeimeer 6 ..............11.00u Right-Oh 4-Waspik 4 ..................11.00u

d.d. 30 maart 2013

Uitslagen jeugd:

Right-Oh A1-Gilze A2 .................... 11-1 RWB B1-Right-Oh B1 14.30 ............. 1-0 VVR B3-Right-Oh B2 12.30 ............. 4-0 Right-Oh C1- TSC C4 ........................ 7-1 SAB D1- Right-Oh D1 ....................... 2-1 Right-Oh D2-Good Luck D2 ............ 1-4 Right-Oh E1-Beek Vooruit E2 ......... 1-2 Right-Oh E2-Dongen E7 ................... 6-0 Terheijden E5-Right-Oh E3 ............. 2-4 Dongen F2-Right-Oh F1 ................... 1-3 Right-Oh F2-Veerse Boys F3 ........... 2-1 Right-Oh K1-Unitas K2 ................... 0-7

Programma jeugd:

Right-Oh A1-WSC A2 .................14.30u Right-Oh B1-Taxandria B1 ........14.30u SCO/TOFS B4-Right-Oh B2 .......10.30u Right-Oh C1-UVV'40 C2 ............12.30u Right-Oh D1-DHV D1 .................13.00u Baronie D7-Right-Oh D2 ............08.30u Good Luck E1-Right-Oh E1 .......08.45u Madese Boys E5-Right-Oh E2 ....09.00u Right-Oh E3-TSC E9 ....................11.15u Terheijden F1-Right-Oh F1 .......10.00u Right-Oh F2-SCO/TOFS F4 ........10.00u Bavel F5-Right-Oh F3 .................09.45u Right-Oh K1-Dongen K2 ............10.00u

Kaarten bij Right-Oh A.s vrijdag 5 april is het weer kaarten bij Right-Oh en wel de laatste keer van dit seizoen. Op deze avond worden de prijzen uitgereikt van de totaallijst over de vorige 8 avonden. De laatste avond heeft dus geen invloed meer op de totale uitslag. De aanvang in de kantine is 20.00u.

Accountantskantoor De Jongh Emmastraat 15a 4941 AX Raamsdonksveer

T. 0162 - 52 20 09 E. info@dejonghaccountants.nl

GRATIS ADVIESGESPREK STARTENDE ONDERNEMERS Verzorgen financiële administratie Salarisadministratie Accountantscontrole en -verklaringen

Verzorging jaarrekening en publicatiebalans Begeleiding startende ondernemers Belastingaangifte voor particulieren

Be Ready jeugdvoetbal

Pupil van de week.

Bijna alle jeugdteams verschenen Paaszaterdag aan de aftrap. Echt voetbalweer was het nog niet, maar de ergste kou lijkt uit de lucht. Vooral de jongste Be Ready teams blijven aan de winnende hand, andere hebben het weer wat moeilijker met het over de streep trekken van de drie punten. Met de maanden april en mei nog voor de boeg als mooie en drukke voetbalmaanden zit er nog van alles in het voetbalvat bij de v.v. Be Ready.

Voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd Be Ready - Chaam zal Rowan van Oord optreden als pupil van de week. Veel plezier Rowan!

Be Ready senioren Be Ready hield de kans op rechtstreekse promotie levend, door een 3-0 winst op O.V.V.'67. Be Ready klopte in Breda het altijd lastige P.C.P. en Be Ready 3 kwam met een driepunter terug uit Dordrecht. Be Ready 4 won afgetekend van T.S.C. en het 5e hield een puntje over aan de wedstrijd in en tegen Papendrecht.

Girls Only training Woensdagavond 17 april staat weer de Ladies Only Training op het programma bij Be Ready. Een wel heel select trio tekent dit jaar voor de organisatie. Het programma van deze avond is inmiddels zo goed als rond en het belooft een gezellige avond te worden. Later meer hierover. Gratis tip: Vrijhouden deze avond meisjes en dames uit Hank en omstreken!

Uitslagen vorige week: Oosterhout C1-Be Ready C1............ 5-0 Be Ready D1-SCO/TOFS D2............. 0-2 SAB D3-Be Ready D2......................... 4-0 Be Ready E2-Beek Vooruit E6........ 3-13 Be Ready F1-VCW F1......................... 5-2 Veerse Boys F6-Be Ready F2............ 0-1 Be Ready F3-ONI F3......................... 13-0 Unitas'30 Kab3-Be Ready Kab1....... 9-0 Be Ready MA1-Wilhelmina MA1..... 0-1 Be Ready MC1-Kerkwijk MC1.......... 2-1 SC 't Zand ME1-Be Ready ME1......... 1-3 Be Ready 1-OVV'67 1........................ 3-0 PCP 2-Be Ready 2............................... 0-4 GSC 2-Be Ready 3............................... 1-6 Be Ready 4-TSC 5............................... 6-0 Papendrecht 4-Be Ready 5............... 2-2 Riel VR1-Be Ready VR1..................... 3-2

Wedstrijdbal De wedstrijdbal voor de wedstrijd tegen Chaam is beschikbaar gesteld door André Heijmans Woonflair. Het adres voor uw complete woninginrichting.

Rad van Avontuur De activiteitencommissie draait na de wedstrijd weer aan het rad van avontuur, hierbij geholpen door de man van de wedstrijd. Doe mee en ga huiswaarts met de mooist denkbare prijzen.

Be Ready Veteranen Ook de Be Ready veteranen hebben hun voetbalplunje weer gevonden . Donderdag 4 april trappen zij af voor de 25 e editie van de strijd om de JP Heijmans Bokaal. Tegenstander van dienst was bij het ter perse gaan van dit nummer nog onbekend, maar het zal er best eentje zijn die de moeite van een bezoek aan de Schiethoek waard is. De aftrap zal zijn om 19.30 uur.

Programma komende week: 04/04/2013 19.30 Be Ready Vet - ?

06/04/2013 14:30 UVV'40 B1-Be Ready B1 14:30 Be Ready C1-DIA C1 11:00 Irene'58 D1-Be Ready D1 11:00 Be Ready D2-Madese Boys D6 11:00 Be Ready E2-Waspik E3 09:30 Waspik F1-Be Ready F1 10:00 Be Ready F2-Raamsdonk F2G 08.30 Irene'58 F4-Be Ready F3 14:00 Be Ready MA1-GJS MA1 Vervallen! 10:45 GDC MC1-Be Ready MC1 10:00 Be Ready ME1-Neerlandia'31 ME1 13:00 S.C.O./Tofs Kab 2-Be Ready Kab 1

07/04/2013 14:30 Be Ready 1-Chaam 1 11:30 VCW 2-Be Ready 2 12:30 SC Amstelwijck 2-Be Ready 3 11:00 Be Ready 4-ZBC'97 5 10:00 TSC 8-Be Ready 5 11:00 Be Ready VR1-Riel VR1

boren en al in de vroege jaren zeventig werden diverse successen gehaald. De naam “Adriaanse Boys” heeft na verloop van tijd enkele naamswijzigingen gehad. Via de namen Flora Soccers, Oud Adriaanse Boys en TTL Simons, voetbalt men tegenwoordig onder de naam “van der Pluijm Schilderwerken”. Deze ploeg

voetbalt nog steeds iedere maandagavond hun wedstrijdje in sporthal “Parkzicht” te Raamsdonksveer. Van de huidige ploeg is de gemiddelde leeftijd rond de 54 jaar, maar het blijkt nog steeds en lastige ploeg te zijn, die regelmatig zijn overwinning binnenhaalt. Zoals gezegd een wedstrijd die ter ere van Rien van Iersel was en die tegen een tegenstander werd gespeeld, waar Rien ook langdurig actief bij was, namelijk Familie Oome. Pakweg 30 jaar geleden was dit zaalvoetbalteam, een samenstelling van ooms, neven, zwagers en aangetrouwden van de familie Oome uit Raamsdonksveer. Deze ploeg die alleen tijdens vriendschappelijke wedstrijden en toernooien actief was, haalde eind jaren tachtig en in de negentiger jaren zijn successen. Vele grote bekers waren het gevolg en bij het HMCtoernooi en het nederlaagtoernooi van De Salamander, waren ze in die tijd, vrijwel onverslaanbaar. De laatste 10 jaar is deze ploeg helaas amper actief geweest, maar voor een wedstrijd ter ere van Rien, waren velen te porren. Om 20:00 uur begon de wedstrijd met aan de kant van Adriaanse Boys, de volgende spelers: Bert Meijer, Rien van Iersel, Ad Frik, Peter v/dr Pluijm, John van Iersel, Leon Koreman en Nico Aarts(buurman van Rien). De ploeg van Familie Oome was iets jonger, mede door het meespelen van beide zoons van Rien, namelijk Rob en Mark. De overige spelers waren: Lucien Oome,

Wim van Alphen, Marinus Swenne, Hans Verhoeven, Wilburt Domenie en Humphrey d' Hondt (neef van Rien). De leider van Adriaanse Boys, Jan van Vessem en Henk de Rooij namens de familie Oome schudde elkaar de hand, waarna beide ploegen klaar waren voor de strijd. Na nog een kort woord van de oud voorzitter Bert Meijer, floot scheidsrechter Gerard van Vugt het beginsignaal. In het begin leek het spel nog een beetje onwennig en was zichtbaar dat de meeste al langere tijd niet meer in een zaal hadden gevoetbald. Geleidelijk ging het voor beide ploegen beter en kwam men in het spel. Na 15 minuten kwam Adriaanse Boys op voorsprong. Na een onderschepping van de bal werd de bal door John op Leon gespeeld. Met een zeer vrije lob werd de bal onhoudbaar voor Lucien in het doel geschoten. Een staande ovatie van het publiek, dat in grote getallen aanwezig was en uit familie en vrienden van Rien bestond. Familie Oome wilde dit natuurlijk zomaar niet laten gebeuren en er ontstonden diverse kansen. Peter stond echter als in zijn jonge(en nog steeds) jaren te keepen en was onverslaanbaar. Met een ruststand van 1-0 in het voordeel van Adriaanse Boys, werd oud sponsor Dhr. Adriaanse door menig speler benadert voor een praatje. Dhr. Adriaanse was speciaal voor deze wedstrijd naar Dongen gekomen en liet daarmee zijn betrokkenheid zien. Na de rust probeerde de Familie Oome van alles, waardoor Adriaanse Boys onder druk kwam. Uiteindelijk kon Rien, die inmiddels was gaan keepen, dit niet meer tegen houden. Na de 1-1 volgde de 1-2 en ook de 1-3. Met nog 10 minuten te voetballen, kwam de spanning terug doordat Adriaanse Boys een terechte penalty kreeg. Rien mocht deze bal natuurlijk nemen. En met een fraaie beweging werd Lucien in de verkeerde hoek gestuurd, waarna het 2-3 was. Uiteindelijk bleken de jonge benen van de zoons van Rien meer conditie te hebben en werd de wedstrijd met een 2-5 overwinning voor familie Oome, afgesloten. Na afloop een hoop vermoeide en tevreden gezichten. En na een douche werd er nog lang nagepraat over de historische wedstrijden die beide ploegen in het verleden hadden meegemaakt. De verwachting is dat Rien nog met veel plezier aan deze wedstrijd zal terugdenken. De wedstrijd was tot 20 minuten voor de wedstrijd, voor hem verborgen gebleven. Rien was dan ook diep geroerd door de actie van zijn vrouw Annemiek.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

rt SpoSport Good Luck nieuws

Het dameselftal behaalde afgelopen zaterdag de zesde overwinning op rij. Het kampioenschap komt in zicht, maar er moeten nog vier wedstrijden worden gespeeld. Het 1e elftal blijft wisselvallig presteren na de winterstop. Afgelopen zaterdag werd een nederlaag geleden tegen SSC'55. Aanstaande zaterdag staat er weer een thuiswedstrijd op het programma. Sleeuwijk komt op bezoek en een overwinning is zeer welkom. Op de eerste plaats om zich definitief veilig te spelen en op de tweede plaats om mee te blijven doen in de 3e periode. Bedrijventoernooi Traditiegetrouw wordt op Hemelvaartsdag het Bedrijventoernooi gehouden op de velden van vv Good Luck. Een aantal trouwe deelnemers heeft zich al weer ingeschreven, maar er is nog plaats vrij. Er wordt gespeeld in twee poules en de wedstrijden worden afgewerkt op een volledig veld. Het toernooi wordt gespeeld op 9 mei van 10 tot circa 16u. Na afloop zal DJ Marco in de kantine zorgen voor een goede ambiance! Wil je deelnemen aan dit toernooi dan kun je je aanmelden bij Sjaak Pruijssers; 06-23649387 of via sjaakpruijssers@casema.nl Voetbalquiz Op vrijdag 24 mei wordt de Derde Voetbalquiz georganiseerd bij Good Luck. Stuur een mail naar voorzitter@vvgoodluck.nl om je team in te schrijven. Teams bestaan uit maximaal 5 personen, waarvan er minimaal twee lid moeten zijn van Good Luck, en het inschrijfgeld bedraagt € 5 per team. Resultaten afgelopen week In de brede middenmoot had Good Luck goede zaken kunnen doen met een overwinning op SSC'55. De eerste helft ging redelijk gelijk op, maar na de rust wist SSC'55 het verschil te maken en won met 2-0. De dames zijn prima op dreef. Tegen Roda Boys werd zaterdag een ruime 6-0 overwinning behaald. De inhaalwedstrijd tegen Altena op donderdagavond werd in winst omgezet. Ook de meisjes C zijn ook nog ongeslagen in de voorjaarsreeks. Afgelopen zaterdag werden de dubbele cijfers gehaald tegen SCO/TOFS. De A1 won de midweekse wedstrijd tegen SSC'55 met 4-2 maar kon dit zaterdag tegen Zwaluwe geen vervolg geven. De A2 klopte koploper Baronie A4 en zorgt ervoor dat de competitie weer helemaal open ligt. Uitslagen zaterdag 30 maart SSC'55 1 – Good Luck 1 .................................... 2-0 Good Luck 2 – Woudrichem 3 ....................... uitg. Terheijden 2 – Good Luck 3 ............................ 3-3 TVC Breda 5 – Good Luck 4 ............................. 3-0 Good Luck 5 – RWB 2 ........................................ 2-8 Good Luck VR1 – Roda Boys VR1 ................... 6-0 Zwaluwe A1 – Good Luck A1 .......................... 6-1 Good Luck A2 – Baronie A4 ............................. 3-1 Good Luck B1 – DVVC B1 ................................. 1-1 Victoria'03 B3 – Good Luck B2 ........................ 1-1 Good Luck MC1 – SCO/TOFS MC1 ............... 10-0 Good Luck D1 – DHV D1 .................................. 0-0 Right'-Oh D2 – Good Luck D2 ......................... 1-4 Irene'58 E2 – Good Luck E2.............................. 8-0 Good Luck E3 – TSC E9 ..................................... 1-7 Viola F1 – Good Luck F1 ................................... 4-1 Good Luck F2 – Waspik F2 ............................... 0-1 Good Luck F3 – Groen Wit F5 .......................... 3-4

Programma zaterdag 6 april

Good Luck 1 – Sleeuwijk 1 .........................15.00u Rust Roest 2 – Good Luck 2 ......................12.00u Good Luck 4 – SAB 4 ...................................12.15u Woudrichem 6 – Good Luck 5 ...................12.30u Good Luck VR1 – Wilhelmina'26 VR1.......12.15u Boeimeer A2 – Good Luck A1 ....................14.30u Good Luck A2 – Gesta A1 ..........................10.15u Raamsdonk B1 – Good Luck B1 ................13.30u Baronie B5 – Good Luck B2 ........................13.30u SCO/TOFS C3 – Good Luck C1 ..................10.30u Viola MC1 – Good Luck MC1 .....................10.00u Good Luck D1 – TSC D3 .............................12.15u Olympia'60 D2 – Good Luck D2 ...............10.30u Good Luck E1 - Right'-Oh E1 .....................08.45u TSC E5 – Good Luck E2 ...............................08.30u Good Luck E3 – Rijen E5 ............................08.45u Baronie F2 – Good Luck F1 ........................10.30u Good Luck F2 – Dongen F5 ........................08.45u Veerse Boys F6 – Good Luck F3 ................09.00u

www.vvgoodluck.nl

PAGINA 18

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Veerse Boys F6 in het nieuw gestoken door C. Oomes betonboringen

Veerse Boys nieuws Voorafgaand aan de wedstrijd Veerse Boys F6 - Be-Ready F2 werd de F6 in het nieuw gestoken door C. Oomes Betonboringen. Daarna begon er een spannende wedstrijd die helaas werd verloren met 0-1 in de allerlaatste minuut.

Uitslagen afgelopen weekeinde Zaterdag 30 maart Jeka 9 - Veerse Boys 3 ....................................... 0-3 Veerse Boys A1 - NEO'25 A1 ........................... 4-1 Sarto B2 - Veerse Boys B1 .............................. 10-0 Roosendaal B5 - Veerse Boys B2 ......... uitgesteld DESK C2 - Veerse Boys C1 ............................... 2-1 Dussense Boys MC1 - Veerse Boys MC1........ 6-2 Veerse Boys D1.................................................. vrij Baronie D7 - Veerse Boys D2 ........................... 1-7 Veerse Boys D3 - Irene'58 D2.......................... 1-5 Dongen E3 - Veerse Boys E1 ............................ 1-4 Olympia'60 E3 - Veerse Boys E2 ..................... 5-3 Veerse Boys E3 - Neerlandia'31 E2 ..... uitgesteld ONI E2 - Veerse Boys E4 ................................... 3-1 Veerse Boys E5 - Terheijden E5 ...................... 4-1 Veerse Boys F1 - Chaam F1 .............................. 0-0 Gloria UC F2 - Veerse Boys F2 ......................... 0-3 Right 'Oh F2 - Veerse Boys F3 ......................... 2-1 Veerse Boys F4 - Olympia'60 F3 ..................... 5-0 Terheijden F4 - Veerse Boys F5 ...................... 2-4 Veerse Boys F6 - Be Ready F2 .......................... 0-1 Veerse Boys F7 - SSC'55 F4 .............................. 8-1 Veerse Boys MP1................................................. vrij

Terheijden B2 - Veerse Boys B2 .................. 12.30 Veerse Boys C1 - SC 't Zand C3 ................... 10.30 Roda Boys MC1 - Veerse Boys MC1 ............ 08.45 Veerse Boys D1 - RKDVC D2 ....................... 09.00 Veerse Boys D2 - SAB D2 ............................. 12.30 OVV'67 D1 - Veerse Boys D3 ....................... 10.30 Terheijden E2 - Veerse Boys E1 .................. 10.00 Veerse Boys E2 - Waspik E2 ......................... 09.00 Veerse Boys E3 - Gloria UC E2 ..................... 10.30 Olympia '60 E4 - Veerse Boys E4 ................ 10.30 Veerse Boys E5 - Bavel E8 ............................. 10.30 Veerse Boys F1 - Riel F1 ............................... 10.30 SCO/Tofs F3 - Veerse Boys F2 ..................... 10.00 Waspik F2 - Veerse Boys F3 ......................... 09.30 Veerse Boys F4 - ONI F2 ............................... 10.30 Veerse Boys F5 - JEKA F10 ........................... 09.00 Veerse Boys F6 - Good Luck F3................... 09.00 RWB F7 - Veerse Boys F7 .............................. 09.30 Veerse Boys MP1 - Madese Boys MP1 ........ 09.00

Zondag 7 april Veerse Boys 1 - Blauw Wit'81 1................... 14.30 Madese Boys 3 - Veerse Boys 2................... 12.00 Veerse Boys 3..................................................... vrij Veerse Boys 4 - DIA 5 ................................... 11.00 Veerse Boys 5 - Gilze 4 ................................. 10.30

Maandag 1 april Veerse Boys 1...................................................... vrij TSC 3 - Veerse Boys 2 ....................................... 3-2 Barca 4 - Veerse Boys 3 ........................ uitgesteld Veerse Boys 4 - JEKA 12 ................................... 4-4 Were Di 4 - Veerse Boys 5 ................................ 0-0

Programma aankomende week Zaterdag 6 april Veerse Boys 2 (zat.) - SCO/TOFS 2 ............. 14.30 WDS'19 A1 - Veerse Boys A1 ....................... 14.45 SV Reeshof B2 - Veerse Boys B1 ................. 14.00

Voetballen bij Veerse Boys Wil je meer weten over Veerse Boys? Kijk dan op onze website: www.veerseboys.nl Voor een aanmeldingspakket met alle informatie kun je contact opnemen met onze secretaris, mevr. Bea Drijvers, tel. 518243. Een mailtje sturen kan ook: ledenadministratie@veerseboys.nl of veerseboys@gmail.com

Info v.v. Raamsdonk RAAMSDONK – Tot twee keer toe liet Raamsdonk zich in blessuretijd foppen door RWB. Op slag van rust kwam RWB op gelijke hoogte en na rust besliste men in de derde minuut van de blessuretijd de wedstrijd, 2-1. Ook het tweede verloor met dezelfde cijfers van BSC 2. Het derde won thuis met 2-0 van hekkensluiter Rijen 2 en het damesteam leverde een knappe prestatie door met 1-0 te winnen van Uno Animo. Op zaterdag won Raamsdonk 5 het inhaalduel tegen Madese Boys 7 met 3-1. Bij de jeugd haalde de C1 met 9-0 flink uit tegen Terheijden C2 en ook de D2 zorgde voor een monsterscore, er werd met 10-2 gewonnen van Nieuwkuijk D2. Op paasmaandag speelde de D2 een inhaalduel tegen het Tilburgse Nordea D3 en won met 5-1. Komende zondag speelt Raamsdonk thuis tegen Viola, aanvang 14.30u. Wedstrijdsponsor is Hurby Kunststof Kozijnen uit Raamsdonk. Het tweede speelt thuis tegen DESK 3, aanvang 12.00u. Uitslagen 30 maart Raamsdonk B1 was vrij Raamsdonk C1 – Terheijden C2 ..................... 9-0 Raamsdonk D1 – ONI D1 ............................... uitg. Nieuwkuijk D2 – Raamsdonk D2................... 2-10 DIA E2 – Raamsdonk E1 ................................. 12-1 Raamsdonk F1 – OVV'67 F1 ............................ 0-3 TSC F7 – Raamsdonk F2G ................................ 6-1 Raamsdonk MP1 was vrij Raamsdonk MD1 – OVV'67 MD1................... 0-14 Raamsdonk 5 – Madese Boys 7........................ 3-1 Waspik 5 – Raamsdonk 6 ................................. 2-2

Uitslagen 1 april RWB 1 – Raamsdonk 1 ...................................... 2-1 BSC 2 – Raamsdonk 2 ....................................... 2-1 Raamsdonk 3 – Rijen 2 ..................................... 2-0 Dongen 5 – Raamsdonk 4 .............................. uitg. JEKA 18 – Raamsdonk 5 ................................... 4-4 Raamsdonk 6 – Blauw Wit'81 4 ...................... 2-5 Raamsdonk VR1 – Uno Animo VR1 ............... 1-0 Raamsdonk D2 – Nordea D3 ........................... 5-1

Programma 6 maart Raamsdonk B1 – Good Luck B1.................13.30u Baronie C5 – Raamsdonk C1......................13.00u Beek Vooruit D3 – Raamsdonk D1............11.30u Nordea D3 – Raamsdonk D2......................10.00u Raamsdonk E1 – Baronie E4.......................11.15u Raamsdonk F1 – DVVC F1..........................10.00u Be Ready F2 – Raamsdonk F2G..................10.00u Gesta MP1 – Raamsdonk MP1....................08.30u Raamsdonk MD1 – Oisterwijk MD1..........10.00u

Programma 7 maart

Competitie van Tafeltennis­ vereniging TTV Smash 7de week De laatste wedstrijden van de voorjaarscompetitie en de spanning loopt op. Onze Senioren: Behoudt het 1ste Team de 1ste Klasse? Zij moeten in een degradatiepoule dit behalen. Gaat Smash 4 promoveren naar de 4de Klasse? A.s.Vrijdag een zeer belangrijke ontmoeting met ODT.Kan Smash 5 de degradatiewedstrijd ontlopen? Hopelijk kan Brenda van Balkom hier aan meehelpen! Vragen die de komende weken beantwoord gaan worden! Deze Seniorenteams moeten dus nog volop aan de bak. Smash 2 heeft een sterke 2de plaats,dus veilig en ook Smash 3 heeft geen problemen met behoud van de 4de Klasse. Onze Jeugd: De beide Jeugdteams staan er zeer riant voor.Het 1ste Juniorenteam in de 4de Klasse Jun. kan een direct Kampioenschap bijna niet meer ontlopen. Met maar liefst 23 punten voor op nr 2, Red Star. En ons 2de Team dat in de Aspiranten 3de Klasse speelt heeft een voorsprong van 10 punten op Nr.2, Veghel 3.

Senioren Uitslagen: Smash 1 Elshout 1-Smash 1 7-3 Ralph Kouwenhoven 2x Samir Amrani 0x Rowald van Gils 1x

Smash 2

Smash 2-de Batswingers 2 10-0 John de Wijs 3x Philip Mertens 3x Leon van Biezen 3x

Smash 3

Smash 3-Breda 2 5-5 Gerard Molenaar 3x Henk v.d. Houdt 1x Maarten van Vliet 0x

Smash 4

De Pinpongers 2-Smash 4 4-6 Ricardo Henskens 2x Ricardo Poortvliet 2x Oscar Goossens 1x

Smash 5

Smash 5-de Batswingers 3 4-6 Marinko Lips 2x Daan de Meijer 2x Thomas Roovers 0x

Programma Senioren: Vrijdag 5 April

Smash 1-Never Despair 5 Aanvang 20.00 uur in de Schattelijn. Rally 1-Smash 2 20.00 uur in Wijk en Aalburg. Irene 4-Smash 3 Aanvang 20.00 uur in Tilburg Smash 4-ODT 9 20.00 uur in de Schattelijn.

Raamsdonk 1 – Viola 1................................14.30u Raamsdonk 2- DESK 3.................................12.00u RKTVV 2 – Raamsdonk 3............................12.00u SCO/TOFS 3 – Raamsdonk 4......................10.00u Raamsdonk 5 – Unitas 5..............................10.00u Raamsdonk 6 – RKC Waalwijk 2................10.00u Uno Animo VR1 – Raamsdonk VR1..........12.00u Hooghei 3-Smash 5 Aanvang 20.00 uur Vlijmen

Jeugd Zaterdag 6 April

Bsm 2 -Smash 1 Aanvang 10.00 uur in Dongen. Asio 2-Smash 2 Aanvang 09.30 uur in Haaften. Kom gerust eens een keer langs tijdens een van deze wedstrijden om te zien hoe deze sport beoefent wordt in onze Gemeente. Of wil je zelf eens een keer proberen bezoek dan onze Trainingen. Maandag: - 19.00 tot 20.00 uur (beginners). - 20.00 tot 21.00 uur (competitiespelende jeugd en senioren). - Vanaf 21.00 uur senioren. Donderdag: - 18.30 tot 19.30 uur (beginners). - 19.30 tot 20.30 uur (competitiespelers). - Vanaf 20.30 uur recreanten. Vrijdag: - 18.30 tot 19.30 uur vrij trainen. En zou je daarna een eventueel Lidmaatschap overwegen voor de contributie hoef je het niet te laten. De Jeugd betaald slechts €9,00 en de Senioren € 11,00 per maand. Wij hopen je een keer te kunnen begroeten. Dus misschien tot ziens bij TTV Smash Geertruidenberg.

Zaalvoetbalcompetitie De Veste Uitslagen Zaterdag 23 maart 13e speeldag B-divisie

6 ZVV La Mirage ......................................10-10 (-2) 7 H v/d Beek bestratingen.................... 10-6 (-25)

Amer notarissen/ZVV van Strien - VDK metaal .........4-2

na 13 speeldagen: 1 Nieuwesteeg Rail Service............... 11-30 (+77) 2 Amer notarissen/ZVV van Strien 11-27 (+37) 3 VDK metaal .......................................11-19 (+13) 4 Reeds Eerder Koninklijk ..................11-15 (-16) 5 BJC Tools............................................ 12-12 (-25) 6 FCT/Infra-totaal................................ 11-10 (-25) 7 ZVT Hotel/café de Munt ....................11-2 (-47)

BJC Tools - Reeds Eerder Koninklijk ............................3-8 FCT/Infra-totaal - Nieuwesteeg Rail Service ............ 7-13 Bouwbedrijf G de Jongh H v/d Beek bestratingen (beker) .................................. uitg

Stand A-divisie na 12 speeldagen: 1 Bouwbedrijf G de Jongh .................11-22 (+18) 2 PD Installaties ...................................11-19 (+10) 3 Café-zaal Het Vermaak ......................10-16 (-5) 4 Krooswijk & van Hoof....................... 10-15 (+4) 5 Kooi Finance .......................................... 10-15 (0)

Stand B-divisie

Programma Zaterdag 6 april 13e speeldag A-divisie

18.00u Café-zaal Het Vermaak PD Installaties (vr.) 19.00u Reeds Eerder Koninklijk Amer notarissen/ZVV van Strien (B-div) 20.00u H v/d Beek bestratingen ZVV La Mirage 21.00u Bouwbedrijf G de Jongh Kooi Finance Voor het volgende seizoen kunnen nieuwe teams zich inschrijven. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met John van den Enden (06-13174036).

DE EGLO SHOWROOM voor al uw verlichting ideeën

OPEN MA-VRIJ 9 - 17 | Innovatiepark 20 | Oosterhout | egloshowroom.nl

Beachvolley voor Alpe d'HuZes In januari heeft team Koopmans en van Beek met groot succes een mega spinningmarathon georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel. Maar omdat we graag een breder publiek willen betrekken bij onze acties gaan we op zondag 28 april op het vernieuwde sportpark Hier-O een sportdag organiseren. Jong en oud kunnen zich inschrijven op 3 verschillende sporten. We zullen competities opzetten voor tennis, jeu de Boules en beachvolleybal. Voor tennis kunt u individueel of met een koppel inschrijven voor € 25.- pp. Beachvolley wordt gespeeld in groepen van 4 personen maar u kunt zich ook los aanmelden zodat wij u indelen, plezier en een mooie opbrengst staan namelijk voorop.

Kosten zijn € 20.- pp. Het jeu de Boules is individueel en kost € 15.- pp. De sportdag begint om 10.00u en zal rond de klok van 16.00u afgelopen zijn. Ook aan de kinderen wordt gedacht door o.a. een grootluchtkussen klaar te zetten! Het mag duidelijk zijn dat ALLE opbrengsten deze dag naar KWF gaan. Wilt u een sportieve dag beleven en ook nog eens het goede doel steunen, meldt u zich dan aan voor 14 april via: Sportdagad6@ hotmail.com, u kunt ook als u vragen heeft op dit mail adres u vraag stellen. U kunt ook voor info bellen met 06-23272281. Team Koopmans en van Beek verwelkomt u graag op 28 april as op het nieuwste sportpark in Geertruidenberg!

BBB Buik, Billen, Benen

“Lentefit” start weer in Geertruidenberg Geertruidenberg, Hoewel de temperatuur anders doet vermoeden is de lente toch echt begonnen. De lente is voor velen de tijd om weer wat extra aandacht aan je lichaam te besteden. Het beste dieet werkt niet zonder er meer bij te bewegen. Elke maandag avond kan dat bij gymnastiekvereniging Turnlust. Als het bijna zomer is dan werpt menigeen weer eens een kritische blik op zijn/haar figuur. Het kan zijn dat er wat pondjes af kunnen, maar nog vaker hoor je dat mensen best tevreden zijn op één of twee probleemgebieden na. Te dikke buik, te dikke bovenbenen, kuiten, bovenarmen en lovehandles, dat zijn vaak de plaatsen waar zich ongewenst vet ophoopt. Dus wat lijkt er logischer dan die probleemgebieden gericht aan te pakken? Plaatselijk afvallen zal niet echt lukken; Als je dus wilt, dat de gewenste plek wat slanker wordt, zal je met een gepast dieet moeten afvallen. Verschillende oefeningen werken wel zeker mee dat deze lichaamsdelen wat strakker worden. De oefeningen zijn erop gericht om lekkerder in je vel te zitten. Doordat je fitter zult worden, wordt meer bewegen in het dagelijks leven prettiger. Daarmee heb je twee vliegen in een klap. De lessen bij Turnlust zijn elke maandag avond van 19.30 – 20.30 uur in de gymzaal Elisabethstraat 3 in Geertruidenberg. De lessen worden verzorgd door Jos Krols, die hiervoor KNGU licentie heeft. Jos heeft de laatste jaren verschillende bijscholingen gevolgd om extra aandacht te kunnen geven aan de verschillende spiergroepen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de soepelheid van de gewrichten. Per spiergroep zullen steeds verschillende oefeningen worden gedaan. Elke week wordt een andere les gegeven. Er is voldoende variatie van oefeningen voor kracht, lenigheid, uithouding en ademhaling. De groep bestaan uit verschillende dames en heren, die allemaal wat willen werken aan de conditie en

een beter figuur. Kom gerust een proefles meedoen. Daarna kan je een inschrijfformulier meenemen en de volgende les inleveren. Voor de kosten hoef je het niet te laten. De contributie bij Turnlust voor de volwassenen is slechts € 15,per maand. Kijk op www.turnlust.nl voor meer informatie; ook voor andere groepen voor volwassenen en jeugd.

Competitie­ nieuws BV Mash In de weekenden van 23 en 30 maart zijn er door de jeugdteams van BV Mash weer diverse thuis- en uitwedstrijden gespeeld in de Minicompetitie (regionale jeugd badmintoncompetitie). De uitslagen van de afgelopen twee weken zijn: Reeshof 1 – Mash 1......................... 2 - 6 Mash 2 – Reeshof 4......................... 7 - 1 Mash 6 – Bever 3.............................. 5 - 3 Mash 1 – Tilburg 1 .......................... 6 - 2 Vitesse 2 – Mash 5........................... 2 - 6 Bever 3 – Mash 6.............................. 3 - 5

Mash 1: Milou van Drunen, Tessa Seip, Dirk Bellaart, Dennis Meijers en Bart van Beekvelt Mash 2: Daniëlle van Beekvelt, Eva Vigh, Mitch v/d Sanden, Giovanni Pangemanan en Arthur Brink Mash 5: Britt Martens, Luca v/d Avoird, Bente Victoria en Merel Victoria Mash 6: Tess Quist, Demi Gouw, Chennevieve Slabbekoorn, Timo Matray en Tim Slingerland De jeugdteams van BV Mash worden gesponsord door Herenkapsalon Johan, Fysio Erik Zuur en V.O.F. Aeolus uit Raamsdonksveer.

Recht voor u

Tel. 0162 - 523033 email: info@esq.nl www.esq-advocaten.nl

Voor ondernemers, particulieren en instellingen, actief in de juridische dienstverlening, complete advocatuur, gunstige tarieven, gratis kennismakingsgesprek.

Vraag naar ons Ondernemersabonnement.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 19

ZATERDAG 27 ApRIL OpENING ZWEMBADEN

DE SCHANS EN DE GANZEWIEL

De Ganzewiel en De Schans 2013 Openstellingsrooster 2013 Het wordt een prachtige zomer!!!

Zwemles 2013 A, B, C, Zwemvaardigheid, Zwemfun, Snorkelen en persluchtduiken Onze zwemlessen staan reeds jarenlang bekend om de goede leerresultaten die bij de kinderen worden gehaald. Op verantwoorde wijze proberen wij leerlingen de techniek van het zwemmen aan te leren. Kinderen voor een A-B-C diploma volgen twee lessen per week van 30 minuten op zwembad de Ganzewiel. Voor de diploma’s Zwemvaardigheid, Snorkelen, Zwemfun en persluchtduiken verzorgen wij één les per week van 45 minuten in zwembad de Schans.

A-B-C Zwemmen vanaf 4,5 jaar!!! Per seizoen 2012 is de leeftijdsgrens verlaagd!!! Vanaf 4,5 jaar (kinderen moeten 4,5 jaar zijn op 27 april 2013) mogen kinderen al aan onze lessen deelnemen!!! Voor zwemlestijden en andere informatie verwijzen wij u naar de website.

Abonnementen bestellen: Wat u moet doen: 1. Dit aanvraagformulier volledig en met blokletters invullen. 2. Zwemlessen aanvragen in aparte tabel. Let op: ABC zwemlessen zijn alleen in De Ganzewiel. Alle overige lessen vinden plaats in De Schans. 3. Als uw kind al eerder zwemles heeft gehad of u wilt privé-zwemlessen aanvragen, vermeld dit dan a.u.b. in een separaat, bijgevoegd schrijven. 4. Alleen voor beschadigde pasfoto’s of nieuwe aanvragen een nieuwe foto meesturen met achterop duidelijk een voornaam en achternaam en geboortedatum. 5. Dit formulier (met alle reeds in bezit zijnde zwempassen en voldoende gefrankeerd) opsturen naar; Sportfondsen Geertruidenberg, postbus 323, 4940 AH Raamsdonksveer, of in de brievenbus bij de zwembaden. Uiterlijk 16 april 2013.

Zwembad ‘De Schans’ Van der Waalstraat 2 4931 ER Geertruidenberg 0162-512124

WWW.ZWEMBADDESCHANS.NL

Zwembad ‘De Ganzewiel’ Kerklaan 18 4941 TV Raamsdonksveer 0162-512251

WWW.DEGANZEWIEL.NL

Attentie:

De Schans

De Ganzewiel

9.00-19.00 9.00-19.00 9.00-19.00 9.00-19.00 9.00-19.00 10.00-17.00 10.00-17.00

9.00-20.30 7.30-17.15 en 19.00-20.30 9.00-20.30 7.30-17.15 en 19.00-20.30 9.00-20.30 10.00-17.00 10.00-17.00

In het weekend en op feestdagen houdt de directie zich het recht voor om van de normale sluitingstijd af te wijken.

Tarieven 2013 Actieprijs € voorverkoop

Artikel Los bad volwassenen (vanaf 16 jaar) Los bad jeugd (vanaf 2 tot en met 15 jaar) 12-Badenkaart volwassenen (vanaf 16 jaar) 12-Badenkaart jeugd (vanaf 2 tot en met 15 jaar) Persoonlijk abonnement volwassenen (vanaf 16 jaar) Persoonlijk abonnement jeugd (vanaf 2 tot en met 15 jaar) Gezinsabonnement hoofdkaart Gezinsabonnement volgkaart Zwemvaardigheid á 16 lessen (45 min) Leskaart zwem-abc 2 keer per week Snorkelen á 16 lessen (45 min) Persluchtduiken á 16 lessen (45 min) Zwemfun á 16 lessen (45 min) Privézwemles (30 min) Aankoop zwempas voor abonnement Borg voor leskaart en 12-baden kaart

4,10 3,60 41,00 36,00 48,60 42,65 99,55 14,80 65,85 83,25 65,85 65,85 65,85 21,50 5,00 5,00

40,00 34,25 90,95 10,40

* Bij leskaarten voor alle groepen geldt dat de aanschaf van een zwemabonnement verplicht is.

TIPS - TIPS - TIPS - TIPS

• Houd uw abonnement al voor de kassa in uw hand om snel te kunnen scannen. Dit voorkomt lange wachttijden. • Laat waardevolle spullen thuis of geef ze in bewaring bij de kassa (geen fietssleutels). • Let bij gebruik van de springplank en speelmateriaal aan de veiligheid van uzelf en anderen. • U kunt ons helpen door zoveel mogelijk met gepast geld te betalen, uw abonnement duidelijk te tonen, en uw afval in de afval bakken te werpen. • Heeft u suggesties of klachten, zeg het ons. • Bent u tevreden, zeg het anderen.

‘De Ganzewiel‘ en ‘De Schans’ Aanvraagformulier zwemabonnementen 2013

Achternaam

"

6. Afhalen van abonnementen (waarbij wij u dringend verzoeken het bedrag te pinnen) kan alleen op de volgende voorverkoop afhaaldagen: Donderdag 25 april op zwembad “De Ganzewiel”, tussen 8.30 en 19.00 uur. Vrijdag 26 april op zwembad “De Schans”, tussen 8.30 en 19.00 uur. De bestelde leskaarten liggen dan ook klaar.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag/feestdagen

Roepnaam

Geb. datum Totaal:

bedrag

Koop zwempas € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5

Les ABC, Zwemvaardigheid 1,2 of 3, Snorkelen, Zwem-fun en persluchtduiken

Achternaam

Roepnaam

Onderdeel/zwemles bedrag Totaal:

"

Middels de inschrijfformulieren op deze pagina (of via onze websites) kunt zich weer inschrijven voor een abonnement of voor de zwemlessen. Let op: Abonnementen zijn ook in 2013 weer op beide zwembaden geldig!!

Wij bieden u: - De allerlaagste tarieven in de hele regio! - Kwalitatief goed personeel (erkend door N.R.Z.); - Geen wachtlijsten - Groene en gezonde leeromgeving - Mogelijkheid om de lessen aan het bad te volgen - Verwarmd water (23 graden) - Lessen volgens moderne leermethode, oplopende waterdiepte - Kleine groepen, dus veel aandacht. - Zwemmen onder wisselende omstandigheden. Als uw kind in het water valt kan hij/zij ook niet kiezen onder welke omstandigheden dit gebeurd.

Borg leskaart € 5 € 5 € 5 € 5

Straatnaam + nr.: ................................................................................................................................................................................................. Postcode + plaats: ............................................................................................................................................................................................... Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................................. Email: ............................................................................................................................................................................................................................... Handtekening: ......................................................................................................................................................................................................... Afhaalbad abonnementen: .........................................................................................................................................................................

"

Zaterdag 27 april openen onze zwembaden opnieuw hun deuren. Ons trouwe team van medewerkers zal dan weer klaarstaan om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

(27 april tot en met 31 augustus):

Aanvraagformulier ook te downloaden via de websites.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 20

Een zaak van vertrouwen.

Autobedrijf Wim Bocxe

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw BV DRIMMELEN

* Vakkundig onderhoud en reparaties van alle merken auto’s. * Onderhoud airco - schadereparaties

Werken op één van onze rondvaartboten? Wij zoeken: Dames en heren voor in de bediening (horeca ervaring gewenst) Vakantie- en weekendhulpen (zowel horeca als kantoor)

Gezocht per direct voor in Algarve / portugal

echtpaar (50% portugees) beheerders / gast-heer -vrouw vr 10 appartemten & strandvilla. Vloeiend Engels / Pre Portugees. Vragen/reactie’s: beheerdersechtpaar.gezocht@ hotmail.nl

Nautische personeel (parttime)

Leeftijd is niet belangrijk. Geen bezwaar tegen

Verkoop auto’s (diverse merken) nieuw en occasions.

wisselende werktijden?

Neem dan contact met ons op via tel 0162 - 68 26 09

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw b.v. Biesboschweg 2 4924 BB Drimmelen

Informatie tel 0162 - 68 26 09 fax 0162 - 68 69 25

Voor informatie, kom gerust langs of maak een afspraak. Graag tot ziens.

www.zilvermeeuw.nl info@zilvermeeuw.nl

Autobedrijf Wim Bocxe Burg. Prinssenlaan 1, 4941 AJ Raamsdonksveer Telefoon: 0162 - 51 78 89 - www.wimbocxe.nl

Zaterdag 6 april is het bij onderstaande woningen Open Huis van 11.00 tot 15.00 uur.

Van Gilslaan 25 Made

Hoge Donk 5 Raamsdonksveer

Volledig gemoderniseerde, goed afgewerkte en instapklare hoekwoning.

Een heerlijke eengezinswoning gelegen op een prima locatie in een leuke woonwijk.

Vraagprijs 219.000,-- k.k.

gilze en rijen

zondag 14 april 10.00-17.00 uur Vliegveld Gilze en Rijen gelegen aan de Oude Rijksweg Tilburg-Breda. Rijksweg 25 - 5125 NB Gilze en Rijen Win ook een gratis entreekaartje: kijk op de site: www.Vlo-markt.nl - 0161-456291

Vraagprijs 199.000,-- k.k.

Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf Van Fessem Ook voor voor het reinigen van uw terrassen opritten of houten vlonders. Vraag vrijblijvend een offerte aan. e.a.m.w.vanfessem@ online.nl Tel: 06-23928920

Komt u eens kijken naar uw nieuwe huis? Op onze website www.bogaersmakelaardij.nl staat een uitgebreide omschrijving van ons woningaanbod en een kennismaking met ons bedrijf. Bel nu voor een afspraak voor een bezichtiging 0162-693434 Vlooienmarkt Zo 14 Apr Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en Rijen, Margriethal (10-16U) 06.53.777.967 spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Vlooienmarkt VliegVeld

K.H. VAN ENGELEN

Mindfulness De muizenissen in je hoofd eens luchten en kijken of je opnieuw kunt beginnen? Door mindfulnessbeoefening kun je meer ruimte en minder stress gaan ervaren in je leven. Kennismaken met mindfulness? Meld je dan aan voor een voordelige proefles op 16 april 19.00-21.00 uur voor €10,-in Oosterhout. Voor meer informatie en aanmelden: info@junckerterzijde.nl of www. junckerterzijde.nl.

Garage

Van Wingerden Voor onderhoud en reparaties van alle merken auto’s, APK, autobanden, accu’s Molenstraat 11 - 4921 KJ Made Telefoon: 0162-682623 - Fax: 0162-684347

BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl Vier op Hoeve de Hoge Aard je beestenfeestje met o.a. workshop, caviarace, spel met bok en kar, ezels borstelen etc. Zie www.beestenfeestjes.nl 0161-411046 Vaarbewijs en Marifonie. Cursussen starten binnenkort weer in het Dongemond College te Raamsdonksveer. Info: S.A.W. tel. 024-3581836 of 06-22525998. E-mail: info@vaarschoolsaw.nl

Caravans gevraagd

Caravans/Campers gevraagd! Zondag open Altijd 70 caravans op voorraad!

Lijsterhof 47, 4921 VR MADE

Autotel.: 06 22 493 472 - Tel. 0162-684923 een verTrouwd Adres sinds 1991

Zomer- LET OP!! jassen en -jacks

volop keus en voor betaalbare prijzen in dames- en herenmaten, ook baby-, jongens- en meisjesmaten!!!

Stoere jongenskleding Skinnie broeken met riem, stoere shirts, leuke vesten en spijkerbroeken nu vanaf e

9.95

Leuke meidenkleding 2-delige set: shirt + legging voor e Skinnie broeken, shirts, vesten, jeansbroeken vanaf e Ook baby 2-delige set.

Sollicitatie met CV t.a.v. Dhr. O. Pel via info@restaurantdutheatre.nl of reageer via Facebook. Waterlooplein 50, 4901 EN Oosterhout.

HOOIJMAAIJERS v.o.f. Schilderwerken - Glas - Wandafwerking

Voor al uw schilderwerk, service tevens geven wij vergaande en garantie. ● Rietbeemd 73 ● 4907 EC Oosterhout T 0162 - 452320 ● F 0162 - 437111 E schildersbedrijf.hooijmaaijers@casema.nl W http://hooijmaaijers.uw-vakschilder.nl

Vrolijke kleurdagen Struikroos Rosa Schneewitchen potmaat 19 cm. per stuk

van 7.99 voor

4.

99 Framboos

Rubus idaes ‘Tulameen’ g ke op ‘Authumn ofenin FeestelijBliss’ ut! oenRijk Oosterho ‘Mailing van GrPromise’ e sentj re p s Potmaat 17 cm. per stuk Grati

9.95

Dames- en herenbroeken, SuperkwaLiteit!!!

re gt iede r ontvan OP=OP tje. oktobe presen t/m 10 Van 7 e klant een betalend

In onze proeftuin koffie/thee met gebak

GroenRijk Oosterhout

12,95

14,50

Pedigree

Schmackos rund Markies 500 gra Per pak

Pedigree Jumbone een Pedigree. Snack met heerlijke vleesvulling. Mini, medium of maxi. Per stuk

99

Patio Cyclaam Diverse kleuren. Potmaat 10,5 cm. Per stuk

1,29

van 8,95 voor

4,99

Konische vaas

Polyterrazo vaas. Lichtgewicht. 24x24x46 cm.

Kamerplanten Air

So Pure®

Spathiphyllum. Nephrolepis, Areca of stuk Potmaat 17 cm. Per

TIS GRA

van 7,95 voor

4,95

vanaf

1,89 Van 7 t/m 10 oktober ontvang t iedere betalende klant een gratis presentje.

OP = OP!

van 2,49 voor

Prijskraker

Prijskraker

Plantenvoedsel Pokon Universeel. Met humusextract. Flacon 500 ml

van 4,69 voor

Prijskraker

2,79

van 29,95 voor

Prijskraker

19,95

Sierpot

Polyterrazo. Lichtgewicht 7,95 20x20x20 cm 13,95 19,95 30x30x30 cm 29,95 34,95 40x40x40 cm 49,95 Excl. planten. Per stuk

vanaf

Sierkool

Prijskraker

7,95

Brassica. Diverse kleuren. stuk Potmaat 12 cm. Per

van 1,49 voor

0,99

GAMMA

van 17,95 voor

van 19,50 voor

Bontkussen Wolly cm. Diverse kleuren. 45x45 Per stuk

tas e in plantj n één Mini oop va nten. nk bij aa ze drie pla de P van OP=O

ber Vanaf do. 7 okto om 09.00 uur ben je welkom op de Damweg 7!

tegenover

Small, medium, large. Zak 3 kilo.

Lamb/rice. Small/medium, large. Zak 3 kilo.

Prijskraker

Kozijnen / balkonbeglazing / terrasbeglazing

Tel.: 06-21292181 Email : info@meschkozijnen.nl Internet : www.meschkozijnen.nl

m van Ja, ko tober 10 ok 7 t/m GroenRijk langs bij hout voor ter os sO l opening heel vee deel! voor

Eukanuba adult Eukanuba adult

Koffie met appelgebak 1,-

bij de nieuwe

Blockmekerstraat 8 - made - 0162-684924 maandag gesloten gratis parkeren voor de deur

Kunststof en aluminium, hardglazen puien (schuif/draai). Eigen fabriek, dus scherpe prijzen.

4.

van Kom op 6.99 de voorkoffie

Theo Verhoeven

Leo Mesch Kaatsheuvel Marktstraat 11 - Made - Tel.: 0162-682596

Ervaring in gelijkwaardige positie Creatief Passie voor koken Leidinggevende capaciteiten Oog door detail Stressbestendig Goede productkennis Koken met verse producten Leermeester of intentie deze te worden In bezit van BHV of deze te behalen Kennis van HACCP afwas (PT) per direct en zeker in de maanden juni/juli/augustus

8.95

KijK en vergelijK

INKOOP OUD GOUD!

o o o o o o o o o o o o

LET OP!!

Ook dames- en herenkleding.

Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

per 1 mei 2013

Schildersbedrijf

Verven kan iedereen , Vlooienmarkt: Zo 7 Apr schilderen de schilder Made, Amerhal alleen , Gerrit Kooijman (10-16U) 06.53.777.967 Schilderwerken ( sinds 1964 ) ook voor al u Behangwerk. Let op: BEDRIJFS- EN KANTELDEUREN Altijd voor delig in prijs . SPECIALIST Tel. 0162-684282 E-mail : ger.ko@ziggo.nl

Levering, montage, onderhoud & reparatie • bedrijfsdeuren • garagedeuren • rolluiken • knikarmschermen • zonneschermen • screens • elektronische aandrijving voor hekwerken www.khvanengelen.nl

Restaurant “Du Theatre” Oosterhout Zoekt een nieuwe collega… n Zelfstandig werkend kok (FT 40 uur)

Lantaarn Thomas

Donkergrijs metaal. cm. Hoogte 20,5 cm. Ø 15 stuk Excl. waxinelicht. Per

van 11,95 voor

Prijskraker

4,99

Grootbloemige violen Viola F1. Diverse kleuren. Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks

van 3,29 voor

Prijskraker

1,99


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

rt SpoSport

PAGINA 21

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Luuk Vermeulen uit Geertruidenberg zwemt zijn 1e Brabants Limiet

Luuke en Ruben Vermeulen op het ere schavot

Op 2e Paasdag werd in Veldhoven een Paassprint wedstrijd georganiseerd, waaraan de Warande met 12 zwemmers heeft deelgenomen. Alle slagen werden door de zwemmers gezwommen en al-

lemaal hebben ze 1 of meerdere pr's behaald. Zo begon ie-

dereen met de 50m vlinderslag en wisten Vera, Luuk en Ruben Vermeulen, hun tijden niet te verbeteren, maar hebben ze het deze keer puur op techniek gezwommen wat zeker erg goed is gegaan. Daarna zwommen ze de 50m rugslag en behaalde Luuk hier zijn 1e Brabants Limiet voor. Geweldig gedaan. Ook Ruben zit er heel dicht tegen aan en hij wist op deze afstand de grootste pr te zwemmen. Liefst 5 seconden is een goede prestatie. Vera wist op de 50m vrije slag haar tijd goed te verbeteren en liet een goede race zien. Ruben en Luuk wisten ook op deze afstand hun tijden goed te verbeteren en alleen Ruben haalde nog een pr uit de 50m schoolslag. Een prima dag geweest met mooie prestaties.

Kampioenschap ATAK komt dichtbij WASPIK - Door het paasweekend had het vlaggenschip van V.C. Atak '55 uit Waspik een vrij weekend. A.s. zaterdag 6 april speelt koploper ATAK tegen de huidige nummer 9 van de ranglijst, King Software VCN. Voorafgaand aan dit duel is de voorsprong van lijstaanvoerder ATAK op nummer 2 De Burgst 10 punten. Met nog 3 duels te gaan houdt dit in dat ATAK a.s. zaterdag nog geen kampioen kan worden tijdens haar eigen wedstrijd, die om 17:00 uur in De Slagen te Waalwijk wordt gespeeld. Ook al zou ATAK een 4-0 overwinning boeken, dan is het deze zaterdag nog afhankelijk van concurrent De Burgst. Bij een ruime winst en een slecht resultaat van De Burgst later op de avond, kan ATAK alsnog kampioen zijn.

Mocht dit niet gebeuren dan kan ATAK haar pijlen richten op zaterdag 13 april. Dan zou, in de uit-wedstrijd tegen Zuvo, het kampioenschap kunnen worden binnen gehaald. Kom dus kijken op zaterdag 6 april om 17:00 uur in De Slagen en op zaterdag 13

april om 14:30 uur in Sporthal Onder Mast te Zundert en blijf de volleybalontknoping in de 3e divisie op de voet volgen. Support ATAK en draag je steentje bij aan de gezellige sfeer rondom de naderende kampioenswedstrijd!

Twee Nintai trainsters geslaagd voor judoleraar A

30 maart '13 was voor Karina Klatt en Charlotte Schipperen de afsluiting van de opleiding judoleraar A. Heel vroeg moesten de twee dames naar Mierlo alwaar het examen afgenomen werd. Gelukkig werden zij vergezeld door de 12 judoka's die hun examenles zouden volgen, de twee dojo-assistenten Lotte de Heijde en Edgar de Bruijn, en hun praktijkbegeleider, Klaas Bakker. Daar aangekomen kon de spanning uit het lichaam gewerkt worden. De mat leggen was voor de eerste groep die aankwam, en jippie, dat waren wij. Dus hoe we in judotermen zeggen, Hajimé ( beginnen), de mat klaar maken. Charlotte mocht het spits afbijten met een gesprekje over de jaarplanning die gemaakt was en de

les die gegeven ging worden. In die tijd waren de judoka's die de dames hadden meegenomen al in judo-gi verschenen in de dojo, judozaal. Meteen na het gesprek kon de les aanvangen. Charlotte had gekozen voor een ne-waza les gebaseerd op armklemmen op een gestrekte arm. Deze les zou een eigen thema kunnen zijn voor een dan- examen nieuwe stijl. Een zeer boeiende les die goed uit de verf kwam. Dat bleek onder andere uit de open opdracht die de judoka's aangeboden kregen. Menig judoka zorgde voor verwondering bij Charlotte met hun creaties op een gestrekte armklem!!!. Na de gegeven les volgde nog het reflectiegesprek waarin diep ingegaan werd over de behandelde stof, en het

Nieuwe sponsor H.M.C. Raamsdonksveer

FMH Klussendienst & Rioolontstopping Handbalvereniging H.M.C. Raamsdonksveer is zeer verheugd een nieuwe sponsor bij de club te mogen verwelkomen. FMH Klussendienst & Rioolontstopping zal de vereniging de ko-

mende 3 jaren gaan ondersteunen. Wij bedanken FMH Klussendienst & Rioolontstopping van harte voor hun steun aan onze vereniging en wensen hen veel succes met de bedrijfsvoering.

waarom er voor deze les gekozen was. Voor Charlotte begon toen een lange pauze van onzekerheid omdat de uitslag pas werd gegeven om 12.00 uur. Tijdens het einde van de les van Charlotte was het voor Karina tijd om haar voorbereidingsgesprek te voeren. Zij kon gelijk toen de les van Charlotte klaar was de mat op om haar les, het verbeteren van de O- goshi, te gaan doen. Ogoshi is een indraai, heup techniek. Er zijn vele vormen waarin je de worp kan uitvoeren. Karina heeft in haar les een aantal van die vormen aan de judoka's aangeboden. Ook werd in haar les een open opdracht verwerkt waarin de judoka's overnames en combinatie's konden verzinnen waarin de O-goshi centraal stond. Ook hierin kwamen hele mooie technieken naar buiten. Volgde, na het afgroeten met de groep, ook voor Karina nog het reflectiegesprek. Vooraf had zij zich hier erg zenuwachtig over gemaakt. Het is altijd maar afwachten waar de vragen over gaan. Maar voor haar gevoel had ze zich druk gemaakt om niks. Het ging volgens eigen zeggen “best wel goed”. Ook voor haar volgde nog ruim een uur wachten op de uitslag. Waar ze dachten dat na de les de

Rode Lopers Schaakpuzzel 149

Doe mee met de ...

Wekelijkse Prijspuzzel

Wit geeft mat in 3 zetten!?

EN MAAK KANS OP

EEN BLOEMENBON t.w.v. E 1

2

3

4

5

6

12 15

16

22

Oplossing volgende week! U kunt uw oplossing ook insturen: Puzzel@esvRodeLopers.eu (Sluiting: dinsdagochtend 09:00) Een deskundige jury staat klaar. Bouw uw Rode-Lopers-Rating op en wordt Lentekoning.

Oplossing puzzel 148:

1. g4+ Zwart staat schaak en moet de pion wel slaan. 1. ..., hxg4 2. Pd4+, Kf4 3. Lg5++ mat Wij geven schaakles aan kinderen en ouders, iedere vrijdagavond van 7–8, bij PRISMA, aan de Esdoornlaan 45 in Oosterhout (https://maps.google.nl/maps? q=esdoornlaan+45+oosterhout ). Vóórkennis is niet vereist, wij leren u het spelletje wel. Na de Meneer-Jordi-Competitie is het tot twaalf uur weer de beurt aan onze senioren. Wilt u de puzzel weleens nakluiven!? Wip dan na achten even binnen en vraag naar Bas of Rens. Secretaris@esvRodeLopers.eu Meer informatie vindt u op onze website: http://www.esvRodeLopers.eu

zenuwen wel zouden zakken bleek dat een utopie. Het werd alleen maar heftiger. Toen de klok eindelijk 12.00 uur sloeg kwam het verlossende antwoord. Nintai kan zeggen dat de score van slagen deze dag 100% was. Voor de dames ligt nu nog een even zware taak voor de boeg als de opleiding judoleraar A. Beiden moeten nu binnen vier jaar in het bezit zijn van hun tweede dan. Dus op hun lauweren rusten is er nog even niet bij voor ze. Tot slot hebben de dames gevraagd om alle mensen die dit examen mogelijk hebben gemaakt te bedanken. Bij deze dus. Bestuur Nintai, bedankt voor het mogelijk maken van het volgen van deze opleiding. En voor het vertrouwen dat jullie altijd in de dames hebben gehad. Frank, Hennie, Wil, Martin, Marleen, Michelle, Rick, Wim, Jerom en Thomas (allen judoka's die de les hebben mogelijk gemaakt) bedankt!!!!!! Ook een speciaal bedankje voor de twee dojo-assistenten, Lotte en Edgar. Mede door jullie inzet is het mogelijk geworden om een goede les neer te zetten. En tot slot een speciaal woord van dank voor de praktijkbegeleider, Klaas Bakker. Hij heeft vele uren gestoken in de dames begeleiden tijdens de opleiding met de opdrachten voor de PVB's, en om hun klaar te stomen om een mooi examen af te leggen. Ook voor hem een woord van dank namens beide dames. Voor meer info over de judosport kunt u altijd even kijken op onze site, www.judoverenigingnintai. nl. Hier vindt u de locatie's en lestijden, evenals vele foto's en berichten.

13 17

18

23

24

28

29

32

33

25

34

10

20

11

21

26

27 31

35

36

39

37

40

41

v 43 45

50

56

9

14 19

42

49

8

30

38

44

7

12.50

46 51

52

57

47 53

58

62

54 59

63

66

55 60

64

67

68

72

48

69

73

65 70

74

76

61

71 75

77

© Persbelangen P0541

38

63

27

42

44

69

24

9

53

46

76

26

30

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 graven; 6 uitgezonderd; 12 talrijk; 14 stuurs; 15 numero; 17 nummer; 18 soort; 20 namiddag; 21 met name; 22 dakrand; 24 eten; 27 hoofddeksel; 28 Ierland; 30 plaats in Zwitserland; 31 rustteken; 32 Frans voegwoord; 33 laagwater; 35 horizon; 36 karaat; 37 vogel 38 gebogen; 40 vitaal; 42 loyaal; 43 ruiker; 45 tik; 47 raam; 49 let wel; 51 zangnoot; 52 kustinsnijding; 54 kanon; 55 welaan; 56 onnozel; 58 leesteken; 60 vogel; 62 bejaard; 63 wijnmaand; 65 bedorven; 66 godsdienst; 67 en dergelijke; 68 stel; 69 aarzeling; 71 dierengeluid; 72 nobel; 74 draaiende trommel; 76 waarderen; 77 slaginstrument. VERTICAAL: 1 zodra; 2 openbaar vervoer; 3 lidwoord; 4 uitdrukking; 5 oude maat; 7 laagwater; 8 lichaamsdeel; 9 behoeftig; 10 briefopschrift; 11 alleen; 13 zeezoogdier; 16 te eniger tijd; 18 getroffen; 19 sprakeloos; 21 zuivelproduct; 23 krypton; 25 ten bedrage van; 26 lekkernij; 27 ijzer; 29 vroegere; 31 werkweigering; 34 bekeuring; 36 vouw; 38 hoen; 39 bestek; 40 sleepnet; 41 stel; 44 karakter; 46 vrucht; 48 burcht; 50 loofboom; 52 steenmassa; 53 dienstbetrekking; kosten koper; 55 parvenu; 57 tijdelijk; 58 kosten koper; 59 aartsbisschop; 61 slee; 63 rivier in Duitsland; 64 plaats in Nevada; 67 plaats in Gelderland; 70 vleessoort; 72 gewezen; 73 Frans lidwoord; 74 de oudere; 75 universiteitshoofd. OPLOSSING WK 13 HORIZONTAAL: 1 bedaren; 6 VERTICAAL: 1 bouwopstaan; 11 akoniet; 12 uw; 13 onderneming; 2 dij; 3 raket; 4 oker; 14 ruim; 15 k.o.; 17 en; 19 eken; 5 nor; 6 oir; 7 peut; 8 stiel; te; 21 opzet; 24 pas; 26 laird; 9 af; 10 noordpoolgebied; 16 29 nier; 30 wijken; 32 gaap; 33 azen; 18 sake; 20 lias; 22 pi; 23 no.; 34 in; 36 ei; 37 soep; 38 er; 24 pij; 25 Se; 27 Ag; 28 ra; eeuw; 39 zo; 41 L.S.; 43 uk; 45 30 woest; 31 nieuw; 33 nol; 35 naar; 48 trouw; 51 maag; 53 nuk; 40 sage; 42 pool; 44 rasp; eigen; 55 rot; 56 Lisse; 57 e.d.; 46 Ai; 47 re; 49 r.r.; 50 ut; 51 59 ma; 60 ik; 61 stut; 63 kind; mi; 52 as; 54 netel; 56 langs; 58 64 Ti; 66 eerlang; 68 gorilla; 69 duel; 59 mini; 62 tra; 63 kam; misdaad. 65 sr.; 67 ka. Winwoord: DORPSBEWONERS

Oplossing Prijspuzzel wk 13:

Dorpsbewoners Prijspuzzelwinnaar wk 00:

C. Baijens-Opstal

Groenstraat 25 - Raamsdonksveer Mail uw oplossing naar puzzelLA@emdejong.nl Oplossing + Naam + Adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend. De bloemenbon kan op ons kantoor in Raamsdonksveer worden opgehaald:

Joosen & Van der Jagt Makelaars Emmastraat 1, Raamsdonksveer

H.M.C. Raamsdonksveer nieuws Uitslag woensd 27 maart DJA United Breda 1 – H.M.C.1 ....20-22

Programma zaterdag 6 april 11.00 JJC Aristos 1 – HMC1 19.10 DS SOS-Kwieksport 1 – HMC1

Heb jij interesse om lid te worden

van H.M.C. Raamsdonksveer? Wil jij een aantal gratis proeftrainingen volgen? Neem dan contact met ons op: info@hmcraamsdonksveer.nl of neem een kijkje op onze website: www.hmcraamsdonksveer.nl


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 22

SUPERSNEL... Foto’s direct klaar bij Foto Toon Siemons, Grote Kerkstraat 27c, Raamsdonksveer. tel. 0162-570747.

FORD FOCUS WAGON

14% BIJTELLING 1.6 105pk krachtige Diesel-motor UITSLUITEND VOOR LEASE-RIJDERS!

Het adres voor uw zonne -en warmte panelen is www.PruissenDuurzameEnergie.nl tel 06-57947863

...Boetiek ’92

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035 Uw sloopauto verkopen ?? Bel 06-40523716 of via ons inzamelpunt AP banden service 0162-580780 Te koop gevraagd alle typen personen en bedrijfswagens. Correcte afwerking met RDW vrijwaringsbewijs. Tel: 0162-512730 of 0653553254 Reparaties van: Was, Droger, Koelkast en Vaatwassers 24 uurs service en geen voorrij kosten Tel: 0162 - 512538

FORD TIGCHELAAR WWW.TIGCHELAAR.NL

Verkoop & Service: Etten-Leur, Breda, Tilburg, Oisterwijk Service: Oosterhout, Waalwijk Subdealers: Van de Wouw - Zundert, Van Drimmelen - Zevenbergen

Te huur: minikraan voor het uitgraven van uw tuin.

Bel 06-51581685 - Toon Mekes ***SALSACURSUS*** voor BEGINNERS v.a. ma 8 april 19.30 Rulstraat 4 Oosterhout *** www.RITMO-LATINO.nl *** SALSA_BEGINNERS

SUPER VLOOIENMARKT ZONDAG 7 APRIL Loon op Zand; De Wetering Weteringplein 1

Inlichtingen: 0416 530 502 / 09.00-16.30u.

www.deevenementenlijn.nl Te huur: levensechte abraham en sara poppen voor 25 euro. Dag voor de verjaardag ophalen dag erna terug, dag langer 10 euro. Info: jil v.d.biggelaar klimopstr.20 raamsdonksveer tel 0162515905 e-mail jilbig@casema.nl Google op: jil van den biggelaar

KLUSJES Voor al uw kleine klusjes Ikea kasten e.d. monteren ophangen lampen e.d. elektra,loodgieter, timmerwerk,betegelen Klusjos tel:06 12148126 Zonwering Reparatie en verkoop rolluik en zonwering TERRASOVERKAPPING van VERASOL Almazon: tel: 06 38645154

Het verticuteerseizoen is weer begonnen

Yoga: al 25 jaar in Raamsdonksveer op dinsdagavond. Met persoonlijke aandacht om te leren ontspannen, onthaasten en tijd en ruimte voor jezelf te leren nemen. 1e 4 lessen €20,00. Ben je benieuwd, wil je meer info, bel Jeroen Verwer 0416-342085 PEDICURESAL0N CLAUDIA Grote Kerkstraat 73 Raamsdonksveer Ook zomervoeten, french manicure gel!! www.pedicuresalon claudia.nl of bel 0621933364

Adverteren in De Langstraat? Bel met Elma de Wild Tel. 06-23215982

Brieltjenspolder 32E • 4921 PJ Made T. 0162-680687 • www.brenseverhuur.nl Onderhoud en reparatie alle merken, distributieriemen, apk, schokdempers, aircoservice.

www.riooltechniek.nl

Adelstraat 47 (bij de TEXACO) 4921 BP Made Tel.: 0162-685808 / 06-19186613 www.autobedrijfvanalphen.nl

• ontstoppen • repareren / renoveren • stank en camera-inspectie • industriële reiniging

24 - uurs service Hank : 0162 - 40 36 00

Werkendam : 0183 - 50 94 57

Ruim aanbod occasions met Bovag garantie! Adelstraat 47 • 0162-220500 • www.kastelijns-occasions.nl

BOETIEK ’92 HOEFKENSSTRAAT 10, MADE TELEFOON: 0162-685304 CARLA CARON

Div. Tuinmeubelen; Kunststofkozijnen tegen showroom modellen, bodem prijzen uitlopende modellen en 06-14028001 restanten nu tot 75% korting. Wees er snel bij Vitalöy is het totaal want Op=Op. Agri Cenwellnesspakket voor trum Drimmelenseweg ouderen. 17a Made. Een mix van wellness, massage, aandacht en ***SALSACURSUS*** zorg. voor BEGINNERS Voortaan optimaler en v.a. ma 8 april gezonder leven vanaf 19.30 Rulstraat 4 15,- per week. Oosterhout Bel Vitalöy 06*** 17143066 voor inforwww.RITMO-LATINO.nl matie. *** SALSA_BEGINNERS WWW. FOTOTOONSIEMONS Doorlopende reisverzekering vanaf € 23 .NL per persoon per jr ASSURANTIEKANTOGevraagd kinderen OR RINUSVISSERS die graag willen leren 35 Made ponyrijden of verzorgen Cyclaamstraat tel:0162-681887 info@ of poetsen tegen een kleine vergoeding alle rinusvissers.nl leeftijden of beperkingen zijn welkom. Bel voor een afspraak en kom gezellig buiten met pony s aan het werk Tel 0628346170 Van Fessem Party Verhuur. Uw Verhuuradres voor o.a:Statafels,Bier,Frisdrank,Koude Buffetten, Barkrukken,Tafels,Glazen,Koelkasten,Servies, Stoelen,Party-Tenten, Terrasverwarmers,Etc, Etc,Kortom alles om van uw feest een knalfeest te maken. Tel:06-30805956 Raamsdonksveer IN & VERKOOP GEBRUIKTE

* BOEKEN ELPEES CD‘s PLATENSPELERS FOTO FILM STEREO * Gebruikte Boeken&LP‘s Kerkdijk 41 Hooge Zwaluwe 076-5932814 Nog voor de zomer je huis opgeruimd? Maar hoe pak je dat goed aan? Leer het bij onze cursus; Opruimen en overzicht houden! Tilburg- 3 bijeenkomsten,15-22 april en 6 mei, kosten €75,Voor meer informatie Hanny Robben www. roborganizing.nl 0613611064 of Angela Smarius www.asp-organizing.nl 06-16170045

T U V RI V A JB N M A M LIJ A F D D A VE E, E A N T D RO M 36 D E A T A A O A TO EN RN N S T K A DE RO 50 IJ U 2E R T K JE E E RE C A N CH HT FS EM TS DO LA EN O G R,

Prijzen zijn incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderings-bijdrage en leges. Afgebeeld model kan afwijken van standaard specificaties. Betree auto’s met registratie 2012. Vraag naar de voorwaarden.

Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubels P.van Riel www.blankmaken.nl Bel voor gratis offerte 0416282036/0653190973

M

BEPERKT UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

O

€ 24.355,-

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

K

VANAF:

Uitgraven bouwput, klein grondverzet, (doorrijbreedte 70 cm!), rooien bomen en hagen, leegruimen tuinen en panden. CORNE LEIJS vof, Tel. 06-50260687

Gratis meubelen hebben wij niet! Maar wel 1000 M2 nieuwe, gebruikte en b-keuze Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, Made Tel: 0162-680705, Mobiel: 06-51178676 Openingstijden:

di t/m do vrij en za

van 12.00 - 17.00 uur van 09.30 - 17.00 uur

SUPER BUITEN VLO-MARKT ZONDAG 14 APRIL OOSTERHOUT Verhard parkeerterrein Slotjesveld / Slotlaan / 4902 AD Inlichtingen: 0416 530 502 / 09.00-16.30u.

www.deevenementenlijn.nl

Grandcafé

Het HeereHuys

‘Waar jong en oud elkaar ontmoet’

Heereplein 1B - Raamsdonksveer - Tel. 0162-229909

Lunch, gezellige High-Tea of High Wine

Diverse wijnen wit, rood, rosé, prosecco Ontvangst met champagne en hapjes (High Tea en High Wine vooraf reserveren)

Heerlijk genieten van diverse gerechten uit eigen keuken. Geopend van 11.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 6 april:

zanger Jan van Est Voor weer gezellige, sfeervolle avonden. Graag tot ziens!


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

KerkKerk

Thema van de kleuterkerkviering van 13 april

berichten

Sint Elisabethparochie

Sint Elisabethparochie Parochiekern

Algemeen

Geertruidenberg

St. Jozeflaan 3, 4941 GP, tel. 0162-511551 e-mail: info@sintelisabethparochie.nl website: www.sintelisabethparochie.nl Voor het opgeven van dopen en huwelijken kunt u terecht bij de teamassistente, tel. 0162511551, e-mail: teamassistente@ sintelisabethparochie.nl

Venestraat 16, 4931 BP, tel.: 0162-512633, e-mail: gertrudis@ sintelisabethparochie.nl website: www.gertrudisparochie.nl Het centrum is geopend op maandag t/m donderdag van 9.3 tot 11.30 uur

Sint Elisabethparochie Parochiekern Raamsdonksveer St. Jozeflaan 3, 4941 GP Raamsdonksveer, tel.: 0162-512439, e-mail: raamsdonksveer@sintelisabethparochie.nl website: www. olvhemelvaart.nl Het parochiekernsecretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. De parochiekerncoördinator is voor dringende gevallen bereikbaar op nummer: 06-51800804 Viering Het Hoge Veer Vrijdag 5 april 15.30 uur: woord- en communieviering. Voorganger: A. van Veldhoven, pastoraal werkster Viering O.L.V. Hemelvaartkerk Zondag 7 april 11.00 uur: woord- en communieviering. Voorganger: A. van Veldhoven, pastoraal werkster. M.m.v. St. Cecilia. Kindernevendienst. In Raamsdonksveer wordt gedoopt op 14 april, doopvoorbereiding is geweest en op 9 juni, doopvoorbereiding dinsdag 21 mei.

Sint Elisabethparochie Parochiekern Raamsdonk Kerkplein 1, 4944 XD Raamsdonk, tel.: 0162-512636 e-mail: raamsdonk@sintelisabethparochie.nl Bereikbaarheid parochiecentrum: op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur. Buiten deze uren kunt u bellen met: 06-20842250 (ook voor het melden van een uitvaart) Viering H. Bavokerk Zondag 7 april 09.30 uur: woord- en communieviering. Voorganger: A. Bollerman, pastoraal werkster De Mariakapel is iedere dag geopend. In Raamsdonk wordt gedoopt op 26 mei. Doopvoorbereiding is op maandag 22 april.

Parochie St. Jan de Doper parochiekern Waspik Kerkstraat 1, 5165 CE Waspik, tel. 0416-311215, www.parochiewaspik.nl. Spreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur. Inloopochtend: woensdag 10.00 - 12.00 uur Bartholomeuskerk Zondag 7 april 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor Theresia

Kleuterkerkviering december Viering H. Gertrudiskerk Zaterdag 6 april 19.00 u: eucharistieviering, voorganger: pater F. Dirven, m.m.v. Cecilia. Intenties: Finy Coesman; Nel van Drunen-van Strien, jaargetijde. 6-wekendienst: Ria Desmaresvan de Wiel Dinsdag 9 april 9.00 uur: gebedsviering Donderdag 11 april 18.30 uur: bidden van het rozenkransgebed Maandag 8 april Inloop in de Gertrudisstaete van 9.30 tot 11.30 uur, u bent van harte welkom.

Sint Elisabethparochie Parochiekern Hank Kerkstraat 15a, 4273 CA Hank, tel. 0162-402443, e-mail: hank@ sintelisabethparochie.nl Parochiecentrum is geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur Viering O.L.V. Onbevlekt Ontvangenkerk Zaterdag 6 april 19.00 uur: woord- en communieviering. Voorganger: vrijwilliger In Hank wordt gedoopt op 28 april, doopvoorbereiding al geweest en op 16 juni, doopvoorbereiding dinsdag 7 mei.

Sint Elisabethparochie Parochiekern Dussen Vrijheidsplein 1, 4271 AW Dussen, tel. 0416-391115, e-mail: dussen@sintelisabethparochie.nl www.mariadussen.nl Parochiecentrum open: maandag, woensdag en vrijdag van 10-12 uur. Vrijdag inloopochtend, vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Viering H. Maria Geboortekerk Zondag 7 april 11.00 uur: Woord- en communieviering. Voorganger: K. Waas, pastoraal werker In Dussen wordt gedoopt op 16 juni, doopvoorbereiding dinsdag 7 mei.

PROTESTANTSE GEMEENTE Raamsdonk Raamsdonksveer EMMAKERK Emmastraat 13 ZONDAG 7 APRIL 9.30 uur: ds. J.P. van den Hout Voor meer info: www.pkn-raamsdonksveer.nl

Hervormde Kerk (Elfhuizen)

Raamsdonksveer

Geertruidenberg

Zondag 7 april 10.00 uur Spreker: Arjan Treuren voor meer info: www.veerlicht.nl

De werkgroep kleuterkerk organiseert een kleuterkerk-viering voor alle kinderen uit de regio

In Geertruidenberg wordt gedoopt op 26 mei. Doopvoorbereiding op dinsdag 7 mei.

Vrije Evangelische Gemeente 't Veerlicht

Dorpshuis De Haven Pieter Breughelstraat 15

Hemels

Dongemond. Deze viering is vooral bedoeld voor de kinderen van 0 tot en met 7 jaar, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom. De bedoeling van kleuterkerk is kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met de kerk. De vieringen hebben een vaste structuur, we steken kaarsjes aan, we zingen een lied, wat zit er deze keer in de doos? Ook wordt er een verhaal over Jezus verteld, of lezen we een prentenboek voor dat past binnen deze vieringen. In iedere viering is een soort ontspanningsmoment ingelast waarin we knutselen of een spelletje met de kinderen doen. De viering duurt ongeveer een half uur. En natuurlijk is er na afloop ranja met wat lekkers. Bent u benieuwd hoe de kleuterkerk verloopt? Het liefst begroeten wij u en uw kind natuurlijk aan het begin van de viering, maar u kunt ook kijken op de website www.olvhemelvaart.nl voor foto's van de laatste kleuterkerk viering. Om zoveel mogelijk kinderen een kans te geven om een Kleuterkerk viering bij te wonen zijn er twee vieringen één in Hank, in de kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen op zaterdag 13 april a.s. om 16.30 uur. De andere viering is in Raamsdonksveer en vindt plaats in de kerk O.L.V. Hemelvaart op zaterdag 13 april om 18.30 uur. Tot dan! Werkgroep kleuterkerk, Sint Elisabeth Parochie.

Zondag 7 April 10.00 uur Ds. L.F.de Graaff uit Tiel. Na de dienst is er koffiedrinken in het Herv.Centrum Autodienst:Dhr.J.de Vries Tel.0162-513283 nhkerkgeertruidenberg.9f.com

104 uur Biljarten voor MS Research Woensdag 10 april is het dan zover dan start de 104 uur biljarten voor MS. Onze Burgermoeder zou het komen openen maar die is helaas niet aanwezig. Er zijn afspraken die voor gaan. Nu komt ze op zondag 14 april bij de afsluiting!! John Meijer gaat het grote gebeuren openen rond 10.30u en om 11.00u wordt het startschot gegeven! We zijn al een hele tijd bezig met de voorbereidingen, zoals het werven van sponsors en het maken van het speelrooster. Gelukkig is deze inmiddels vol! Geweldige prestatie, we hebben zelfs reserve spelers. Heel veel winkeliers hebben ja gezegd en voor mooie cadeaus gezorgd en ook onze eigen Horeca zeggen bijna allemaal ja op wat we gevraagd hebben. We hebben dus al menige vergadering gehad met de vrijwilligers. Het is een drukke tijd geweest maar super leuk om te doen. Wij vinden het belangrijk om veel geld op te halen voor onderzoek naar deze vreselijke aandoening. Zo belangrijk, dat we vanaf 31 maart tot 6 april mogen gaan collecteren in de gemeenten en dat ook gaan doen. Weer met mensen die graag iets willen doen!!! We krijgen zelfs versterking van het voetbal dames team uit Raamsdonk, dank je wel allemaal! Gedurende de record poging is

er een leuk progamma op gezet voor zaterdag 13 en zondag 14 april, met optredens van lokale artiesten die dat belangeloos doen. Dank je wel daarvoor namens ons allemaal!!! Maar ook namens MS Research. We mogen geen namen noemen, maar ben je nieuwsgierig loop dan eens binnen bij Café D'n Inval. Dit zou je sowieso eens moeten doen!! Kom Leo Leeggangers steunen 104 uur is niet niks!!! Hij is vast besloten om dit te gaan halen. We lopen samen gemiddeld 60km in de week, om de beenspieren een beetje sterker te maken. Echt trainen kan je hiervoor niet, verstand op nul en gewoon doen. Toch moeten we nog een hele hoop doen, we zijn er nog niet, maar alles gaat voortreffelijk. Dankzij lieve mensen die ons helpen. We hopen dat u ons ook wil helpen en steunen. Kijk ook op onze website, speciaal voor dit evenement. http://www.biljartenvoorms.nl Op deze site kan u de prestatie van Leo via een live-stream bekijken. Hier is ook vermeld hoe u een donatie kan doen of uw logo op de site wil laten plaatsen. Uw logo 24 uur per dag 5 dagen lang te zien!! Groetjes Leo en Ineke En het hele vrijwilligers team Van Café D'n Inval

Jumbo muntjesactie Hank

Kerk en samenleving Hank Muntjes sparen voor Gambikids KERKENSAMENLEVING HANK NIEUWS Helaas we zijn niet door in de kroonappels van het Oranjefonds. Helaas ons project is ook niet gekozen voor de fietstocht van het lopend vuurtje EN DAT TERWIJL DE GAMBIKIDS NOG ZOVEEL GELD NODIG HEBBEN. We gaan dus een beroep doen op U, vanaf 6 april tot en met 15 juni 2013 houdt de Jumbo in Hank een muntenactie. Dus beste mensen help ons die kinderen in Essau Gambia helpen en help ons. Om: a de kinderen nog steeds die ene maaltijd per dag te kunnen geven b de schoolgebouwen en sani-

taire voorzieningen af te krijgen c om een eigen moestuin aan te kunnen leggen d de kinderen onderwijs te kunnen geven Alles wordt door de familie Breevaart zelf bekostigd en er blijft niets aan de strijkstok hangen, iedere cent die opgehaald wordt, wordt ook daadwerkelijk in het project gestoken. De fam. Breevaart of vrienden van hun gaan om de paar maanden naar Gambia om het geld persoonlijk af te geven, de boeken te controleren en natuurlijk om te kijken hoe ver het project zich ontwikkelt. Dus daarom mensen ga vanaf 6 april naar de Jumbo te Hank en gooi Uw muntje in onze koker. Namens K&S Elverien Leeggangers www.kerkensamenlevinghank.com

LEEMANS UITVAARTVERZORGING

PAGINA 23

St. Elisabethstraat 4 - Hank Tel. 0162 - 403912

LEEMANS

* Voor het verzorgen van een persoonlijke en stijlvolle begrafenis of crematie in de gemeenten Werkendam, UITVAARTVERZORGING Woudrichem, Geertruidenberg en regio

St. Elisabethstraat 4 - Hank Tel. 0162-403912 / 06-13677441

* Opbaren in rouwcentra of thuis. Tel. 0162 - 403912

* voor Hank en omstreken: *LLevering grafmonumenten inda * Voor het verzorgen van een persoonlijke en stijlvolle www.leemansuitvaartverzorging.nl St. Elisabethstraat 4 - Hank EN N ACH BER T * Wilsbeschikking ** Opbaren voor Made/Geertruidenberg enEIKomstreken: in rouwcentra of thuis. BAA R www.uitvaartondernemingmade.nl * Levering grafmonumenten Uitvaartleiders: Leeuwerikstraat 25 - Made * Acceptatie van alle verzekeringen Christian Leemans

Christian

begrafenis of crematie in de gemeenten Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg en regio DAG

* Acceptatie van alle verzekeringen

DAG

Bart uitvaartcentra C.N. de Groot met 24-uurs familierouwkamers! * Wilsbeschikking * sfeervol ingerichte EN N ACH T EIKB AAR

BER

Uitvaartleiders: UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

Christian Leemans Bart C.N. de Groot

UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

Ontspanningsmiddag voor ouderen Ter ere van Geertruidenberg 800 zijn. Mochten er meer dan 225 jaar stad organiseert de Stichting antwoordstroken bij de SWOG Welzijn Ouderen Geertruiden- binnenkomen zal er een loting berg (SWOG) op donderdag 22 plaatsvinden. Inschrijving geaugustus tussen 13.00 en 16.30 schiedt niet op volgorde van bineen gezellige en plezierige ont- nenkomst. spanningsmiddag in Fort St. Gertrudis te Geertruidenberg. Alle Antwoordstrook ouderen (55+) uit de 3 kernen: ontspanningsmiddag Raamsdonk, Raamsdonksveer en SWOG Geertruidenberg zijn van harte welkom! Aan de deelname zijn Naam: ...............................M/V geen kosten verbonden. Dankzij de gemeente Geertruidenberg, de Adres: ....................................... Stichting Stedelijke Godshuizen Geertruidenberg, de Stichting Woonplaats: ............................ Ouderenhuisvesting Prins Maurits Geertruidenberg, de Arjan Geboortedatum: ..................... van Dijk Groep en de SWOG kunt u kosteloos genieten van een Telefoonnummer: .................. uitgebreid programma. De middag krijgt een 'Oud-Hollands' ka- Donderdag 22 augustus van rakter met liedjes en vragen uit 13.00-16.30u in Fort St. Gertruhet verleden. Een stadsgids zal dis. Voor 1 mei inleveren bij: u vertellen over de geschiedenis Stichting Welzijn Ouderen Geervan Geertruidenberg, waarna uw truidenberg, Venestraat 18 kennis over 800 jaar Geertrui- 4931 BP Geertruidenberg 0162denberg vervolgens onder lei- 520706 ding van een quizmaster wordt getest. Het lichaam heeft zich neergelegd. De middag De strijd is nu gestreden. zal muzikaal Je hebt voldoende moed getoond, omlijst worteveel heb je geleden. den en een Ga maar naar het pad van licht, troubadour wees verlost en vlieg maar vrij. zal hierbij voor de noDe wil was er nog, de kracht niet meer, dige hilariteit wij hebben afscheid moeten nemen van zorgen. Om aanwezig te kunnen zijn verzoeken wij u om onderstaande antwoordstrook vóór 1 mei in te leveren bij de SWOG. Gezien de beperkte ruimte (225 deelnemers) krijgt u na inlevering van de antwoordstrook na 1 mei bericht of u bij deze middag aanwezig kunt

mijn zorgzame vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

ANNEKE DE POORTER-REKKERS Johanna

echtgenote van

KEES DE POORTER * Waspik, 5 januari 1938

† Breda, 31 maart 2013 Ron Irma Olaf John en Debby Esther en Marco Samantha Nathalie Astrid en Mathieu en kinderen

Correspondentieadres: Boterpolderlaan 6 4941 ZM Raamsdonksveer De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 8 april 2013 om 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Grote Kerkstraat 9 te Raamsdonksveer. Aansluitend zullen wij ons moeder begeleiden naar haar laatste rustplaats op de Parochiebegraafplaats, St. Jozeflaan 3 te Raamsdonksveer. Er is gelegenheid om afscheid van Anneke te nemen in het uitvaartcentrum van Dela, St. Jozefstraat 1A te Raamsdonksveer op zaterdag 6 april tussen 18.00 en 18.45 uur.

BRUIJNS UITVAARTVERZORGING Voor alle verzekeringen en geloofsovertuigingen

‘Dienstbaar zijn in een persoonlijke situatie’ Antoine Bruijns - Uitvaartondernemer

Tel. 0162 - 457775 (dag en nacht)

Kantoor: Prins Frederikstraat 1-3 4901 LV Oosterhout info@bruijns-uitvaart.nl www.bruijns-uitvaart.nl


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 4 APRIL 2013

PAGINA 24

Spaar voor een gezellig avondje uit! Gratis naar de KEPS dinnershow met veel humor en lekker eten.

Gratis naar de KEPS Dinnershow!

Laat u verrassen door dit koldercabaret onder het genot van een heerlijk 4-gangen diner! Vanaf u bij iedere 10 euro een zegel, een volle kaart met 25 zegels levert u in bij de servicebalie. U ontvangt een gratis entreekaart voor één van de shows in juni. KEPS zijn Jan Marcelissen, Andy Marcelissen en Piet U kiest zelf Zijlmans. Dit trio zorgt er met voor welke show, maar vol = vol! veel humor voor dat u een Tijdens deze avond geniet u van een 4-gangendiner en entertainment. fantastische avond beleeft. Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening. www.keps.nl KEPS: Voor als niks ontvangt 25u met maart tevreden bent.

Actievoorwaarden

De dinnershows worden op de volgende avonden in Zalencentrum Boelaars gespeeld:

•Van maandag 25 maart t/m zaterdag 4 mei 2013 ontvangt u bij besteding van iedere 10 euro* een zegel. •Bij 25 zegels is uw spaarkaart vol. •Inleveren van de volle spaarkaarten kan t/m zaterdag 11 mei 2013. U ontvangt bij inlevering een gratis entreebewijs voor de dinnershow. •U spaart voor het entertainment en het 4-gangendiner. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Van Gameren Het Anker 7 4941 RG Raamsdonksveer Telefoon: 0162 - 513290

Maandag 17 juni Dinsdag 18 juni Woensdag 19 juni Donderdag 20 juni Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

*Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/ of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

Openingstijden Ma. t/m Wo. 08.00 - 20.00 Do. en Vr. 08.00 - 21.00 Zaterdag 08.00 - 20.00

AH Hamburgers

Zondag 23 juni Maandag 24 juni Donderdag 27 juni

2 StuKS

AH Shoarma

1.69

1.99

0.

1.69

99

AH Ovenverse AH Brabantse eierkoeken PAK 4 StuKS roomboter- 2 StuKS croissant 1.48 1.18

0.

0.

0.

99

Alle AH Zaanlander 100 GrAm kaas 1.40

AH Cervelaat 100 GrAm of goudsalami 1.59

van de versafdeling

van de versafdeling

0.

0.

99

99

99

2 KrOPPEn

1.99

0.

99

AH Jonagold PEr KIlO appelen

250 GrAm PEr SCHAAl

AH IJsbergsla

99

Alle Pepsi of Sisi 1,5 literf lessen

0.

99

Van Gameren Het Anker 7 - Raamsdonksveer - Tel. 0162 - 513 290

PEr flES

1.49

0.

99

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 april 2013.

De Langstraat 04-04-2013  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Raamsdonk, Waspik, Hank en Dussen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you