Page 1

Donderdag 3 mei 2012

52e jaargang nr. 18

Lintjesregen in de gemeente Geertruidenberg

Het

gemeentenieuws in uw weekblad

Het Anker 1, Raamsdonksveer Telefoon: 0162-512351 www.juwelierhetanker.nl Maandag sluitingsdag

De heer W.C.A. Domenie (63) De heer Domenie heeft sedert 1967 (uitgezonderd de periode 1971-1976), (bestuurlijke) activiteiten ontplooid en doet dat ook nu nog voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. 1967-1971: inner van de contributie voor de vakbond FNV (ca. 2 uur per week). 1976-1986: lid van de Ondernemingsraad van Bontje Kaas (ca. 10 uur per week). 1981-heden: inner van geld voor de spaarkas van mensen die het niet zo breed hebben, zodat zij tijdens de vakantie of met kermis wat geld hebben. Iedere zaterdagochtend haalt hij op de fiets het geld op en hij houdt hiervan een registratie bij (ca. 3-4 uur per week). 1987-heden: tot 2002 secretaris, penningmeester en wedstrijdleider van Schaakvereniging “Dongemond” in Raamsdonksveer. Momenteel is hij de organisator van schaakwedstrijden in de regio. Verder gaf hij gedurende één jaar schaakles aan leerlingen van basisschool De Ruif in Raamsdonksveer (ca. 5 uur per week). 2007-heden: bestuurslid (twee jaar penningmeester en vervolgens voorzitter) van de KBO, afdeling Geertruidenberg (220 leden). Hij zet zich in voor de organisatie van verschillende activiteiten, zoals de kaartmarathon en de biljartclub. Ook zit hij sinds kort in de kringraad van de KBO (ca. 5 uur per week). Mevrouw P.J.M. Roos-Stoop (81) Mevrouw Roos-Stoop is sinds 1953 actief (uitgezonderd de periodes 19531957 en 1965-1975) op het gebied van welzijn, kerkelijk leven en zorg. Haar activiteiten komen ten goede aan de

en koorzang. 1974-heden: actief lid, vanaf 2005 bestuurslid en vanaf 2008 voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde, afdeling Raamsdonksveer (165 leden).

Mevrouw A.M.J.C.G. Stael-Merkx (68) Mevrouw Stael-Merkx ontplooit sinds 1974 (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op het terrein van emancipatie, kerkelijk leven, geldinzameling t.b.v. goede doelen

RRNYRRU

Lees verder op pagina 6.

+(7‡+2*(‡9((5

=25*‡$$1‡+8,6 ZZZKRJHYHHUQO

het Anker 2-4 Raamsdonksveer ) 0162-514898 www.lorgnet.nl @lorgnetoptiek

oproep aan alle kinderen (en hun papa’s)

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

4QQ7

Mevrouw M.A. Boelaars (82) Mevrouw Boelaars is sedert 1966 (bestuurlijk) actief voor de samenleving op het terrein van media, zorg, welzijn en geldinzameling ten behoeve van het goede doel. 19661995: vrijwilliger bij en vanaf 1970 penningmeester van de lokale omroep Radio Theresia, later Radio Dongemond. Zij haalde in het plaatselijke ziekenhuis en bij de bewoners van Het Hoge Veer wekelijks de verzoekjes op voor het verzoekplatenprogramma. Verder deed zij mee aan fondsenwervende acties (5-6 uur per week). 1974-2012: vrijwilliger bij Zorgorganisatie Het Hoge Veer. Zij verrichtte de vlinderdienst (dat wil zeggen zij gaat met de cliënten naar het ziekenhuis) en zij verzorgde met haar eigen auto het vervoer van de cliënten. Op vrijdag- en zaterdagochtend hielp zij bij activiteiten in “Het Hoekske”. Zij bezorgde de verjaardagskaarten bij de cliënten (>8 uur per week) 1986-heden: collectant voor de KWF

Kankerbestrijding (ca. 4 uur per jaar) 1993-heden: vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Raamsdonksveer. Zij bezoekt gasten en zij bezorgt uitnodigingen en infobrieven bij de gasten. Verder verkoopt zij Zonnebloemloten (> 4 uur per week).

samenleving. 1953: vrijwilliger bij de watersnoodramp. Zij hielp bij het inzamelen van kleding in Raamsdonksveer. 1957-1965: mede-beheerder van het parochiehuis in Raamsdonksveer (20 uur per week). 1975-heden: mantelzorger voor broer en zussen, vrienden en kennissen in en buiten deze gemeente met een grote intensiteit/tijdsbesteding (15-25 uur per week). 1981-1989: lid van de werkgroep Graag Gedaan van de groep VOS (Vrouwen Oriënteren op Samenleving) in Raamsdonksveer (6 uur per week).

4T8S

Mevrouw M.H. van Asten-Bakker (69) Mevrouw Van Asten-Bakker is vanaf 1970 (bestuurlijk) actief op het gebied van sport, buurtcohesie en vervoer. 1970-1997: vrijwilliger bij de handbalvereniging in Raamsdonksveer (aanvankelijk bij Mountain Stars, later bij Havedo. Deze fuseerden in 2005 fuseerden tot Handbalvereniging HMC). Zij was actief als kantinemedewerker (1970-1979), wedstrijdsecretaris (1979-1989), coach (3 jaar) en barmedewerker/schoonmaker (5 jaar) (4-10 uur per week). 1984-heden: vrijwilliger bij de wijkvereniging Den Hooypolder. Betrokkene was/is o.a. redactielid van de wijkkrant, barmedewerker en van 2003 tot 2011 bestuurslid (20-25 uur per week). 2001-heden: chauffeur bij buurtbusvereniging Dongemond (4 uur per week).

Boven v.l.n.r.: W.C.A. Domenie; M.A. Boelaars; D.A. Vermeeren-Suy; M.H. van Asten-Bakker. Onder v.l.n.r. A.M.J.C.G. Stael-Merkx; A.A.C.Zijlmans-van Stokkom; C.A.W.W. de Wijs-de Jongh; P.J.M. Roos-Stoop.

KKI IJJK K

Afgelopen vrijdag zijn acht inwoners uit onze gemeente gedecoreerd. Zij hebben hun Koninklijke Onderscheiding - ze werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau - ontvangen uit handen van burgemeester M.J.A. Meijer van Geertruidenberg. Dat gebeurde in de Lambertuskerk in Raamsdonk.

Feestmaand April & Mei

Optiek

1997 - 2012 15 JAAR

Markt 50

Geertruidenberg 0162-570360 www.kijkoptiek.nl

13 mei moederdag • Zie pagina 2 •

Wij declareren direct bij uw Zorgverzekeraar


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 2

UW G PLAK O K RTIN M O O R D

20% dames

Dromen komen uit bij BALLEGOOYEN MODES! e dam

% 20

W K U RTING O PLA MK OO DR

3 0 %

D RO P O LAK M KO U W RT IN he G

s

re n

Van 1 T/M 12 MEI 2012 kunt u op alle artikelen voorzien van het droomlabel zélf uw KORTING p(l)akken! PLAK DROOMHIER UW KORTIN G

* Eén stickerkaart per klant.

he

re n

10 %

DR P OO LA M KU KO W RT IN G

Heeft u geen stickerkaart per post ontvangen? Geen probleem, bij de kassa kunt u uw stickerkaart ophalen.*

K UW G PLA KORTIN OM DRO

30% Kids

droomkortingen Molenkade 25 | 4271 AE Dussen | T 0416-391230 | www.ballegooyenmodes.com Geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur


LEEMANS UITVAARTVERZORGING

DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

Kerkdiensten † SINT ELISABETHPAROCHIE KERN

PAROCHIEKERN O.L.V. HEMELVAART

GEERTRUIDENBERG

RAAMSDONKSVEER

Tel: 0162-512633 E-mail: Gertrudis-Parochie@hetnet. nl Website : http://www.gertrudisparochie.nl Het centrum is geopend van maandag t/m donderdag, van 9.30 tot 11.30 uur.

Vieringen H. Gertrudiskerk Zondag 6 mei 9.30 uur Woord en Communieviering. Voorganger: Diaken W. Tobé m.m.v.: Cecilia Intenties: Mw Bep de Groen; overleden ouders v.d. BroekVerhoeven;Elisabeth v.d. Pluijm- van Dijk

Sint Elisabethparochie Parochiekern Raamsdonksveer St. Jozeflaan 3, 4941 GP Raamsdonksveer Tel.: (0162) 51 24 39 Het parochiekernsecretariaat is open: iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur De parochiekerncoördinator is voor dringende gevallen bereikbaar op mobiel nummer: 06 – 51800804. HET HOGE VEER Vrijdag 4 mei, 15.30 uur, GebedsCommunieviering, voorganger: pastor C. Waas

KERK O.L.V. HEMELVAART

6 wekendienst:

RAAMSDONKSVEER

Jan van de Veeken en Gerard Curvers

Overleden:

Mevr. Prinsen-van Gils

Gedoopt worden:

Lex Sangers; Esmée van Nunen; Feline Joosen; Rafael Rodrigues

Dinsdag 8 mei 9.00 uur: Gebedsdienst

Donderdag 10 mei 18.30 uur:

bidden van de rozenkrans.

Vrijdag 4 mei, 18.30 uur, Dodenherdenking, Herdenkingsdienst Zaterdag 5 mei, 19.00 uur, GebedsCommunieviering, voorganger: pastor A. van Veldhoven, m.m.v damesen herenkoor St. Cecilia Woensdag 9 mei, 19.00 uur. 2e Mariaviering van de maand mei In de maand mei zijn de weekend­ vieringen op zaterdag om 19.00 uur Voor meer informatie zie: www.olvhemelvaart.nl

Vrije Evangelische Gemeente ‘t Veerlicht

Maandag 7 mei

Inloop in de Gertrudisstaete. U bent van harte welkom van 9.30 uur tot 11.30 uur In mei is de Mariakapel in de hal weer ingericht. U kunt daar dan dagelijks terecht van 9.30 tot 18.00 uur, voor een gebed en een lichtje branden

DOPEN

In de maanden april, mei en juni wordt gedoopt op de volgende data: - Geertruidenberg: 6 mei en 24 juni De doopvoorbereidingsavond voor de dopen in juni is op dinsdag 1 mei. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u op maandag-, dinsdag-, woensdagen vrijdagochtend contact opnemen met de teamassistente. Aan het dopen zijn de volgende kosten verbonden: Voor doopouders die niet deelnemen aan het parochiefonds, wordt een bedrag van €109,gevraagd (dit is de advies parochiebijdrage van het bisdom voor een jaar). Doopouders die minder bijdragen krijgen een rekening voor het resterende bedrag. Aanmelden: Anja van Disseldorp, teamassistente 0162-511551 teamassistente@ipv-regio-dongemond.nl

GEERTRUIDENBERG Hervormde Kerk

Raamsdonksveer

Dorpshuis De Haven Pieter Breughelstraat 15

Zondag 6 mei 10.00 uur

Spreker: Bert de Ruiter voor meer info: www.veerlicht.nl

SINT ELISABETHPAROCHIE parochiekern Raamsdonk

Bereikbaarheid Parochiecentrum:

Maandag, woensdag en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Tel: 0162-512636 b.g.g. 06-53809887

vrijdag 4 mei: Dodenherdenking

19.00 uur:

Voorganger Pastor Bollerman

zondag 6 mei: 11.00 uur:

Woord/Communieviering, voorganger: Diaken Tobé De Mariakapel is elke dag open.

O.L.V.Onbevlekt Ontvangen R.K Kerk

(Elfhuizen)

Zondag 6 Mei 10.00 uur

Hank

Ds. G.A. v/d. Weerd Autodienst Mevr.H.v.Gelderen Tel.0162-520722 http://nhkerkgeertruidenberg.9f.com

Zondag 6 mei 9.30 uur

Eucharistieviering. Voorganger en verk. Pastor Frank Dirven.

Nieuw in uw regio!

Uitvaartverzorging Aad de Kraaij Meer dan 17 jaar ervaring in het regelen en verzorgen van uitvaarten. Dag en nacht: 06 - 46 35 29 71

Samen met u werken aan een mooi afscheid.

PROTESTANTSE GEMEENTE RAAMSDONK RAAMSDONKSVEER

Emmastraat 13 en Maasdijk 14

Emmakerk Vrijdag 4 mei 18.30 uur:

Pastor A. van Veldhoven en dhr. P.A. de Jongh; Herdenkingsdienst.

Zondag 6 mei 09.30 uur: ds. G.J. Wolters, Almkerk; Missionaire dienst.

* Voor het verzorgen van een persoonlijke en stijlvolle begrafenis of crematie in de gemeenten Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg en regio LEEMANS

UITVAARTVERZORGING

* Opbaren in rouwcentra of thuis.

* Levering grafmonumenten stSt. . EElisabethstraat LisabEthstraat44- Hank - hank Tel. 0162 - 403912 *LAcceptatie van alle verzekeringen inda Christian DAG EN N tEL. ACH BER T D EIKB en stijlvolle * Wilsbeschikking* Voor het verzorgen van een persoonlijke A AAR www.LEEmansuitvaartvErzorging .nL BEG EN NA begrafenis of crematie in de gemeenten Werkendam, REIK CHT Uitvaartleiders: Woudrichem, Geertruidenberg en regio BAAR Voor volledige verzorging van Leemans begrafenissen Christian * Opbaren in rouwcentra of thuis. en crematies, Bart C.N. de Groot stijlvol en persoonlijk naar úw wensen, voor de gehele regio.

0162-403912

* Levering grafmonumenten

* Acceptatie vanIN alle verzekeringen UW LAATSTE ZORG GOEDE HANDEN * Wilsbeschikking

Ook dit jaar wordt de paaskaars verloot

EN N ACH T EIKB AAR

BER

En wat te doen met de opbrengst? Na een grondige voorbereiding wil pastor Alida van Veldhoven opnieuw starten met kindernevendiensten. Het slagen van dit initiatief hangt mede af van de aankleding van de ruimte waar de kinderen de dienst volgen en van de benodigdheden die daarvoor nodig zijn. Zonder meer een nuttige besteding. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dat geldt ook voor onze geloofsgemeenschap. Te zijner tijd wordt u nader geïnformeerd over de kindernevendienst. De verkoop van de loten is uitsluitend in de kerk en in het Hoge Veer, na de vieringen in de vermelde periode. Kom naar de vieringen, koop een of meerdere loten en wellicht staat de paaskaars over enkele weken bij u in de huiskamer.

UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

u? Dat zou best eens kunnen, tenminste als u meedoet aan de loterij. In de periode van 5 t/m 19 mei a.s. worden na de vieringen in de kerk en in het Hoge Veer loten verkocht tegen een schappelijk prijsje van 1 euro per lot. Zondag 10 juni wordt na de viering het winnende lot bekend gemaakt.

Geloven op maandag Geloven alleen op zondag of ook doordeweeks. Hoe neem je het geloof mee in je leven, en wat doe je ermee. Graag willen wij je uitnodigen om op zondag 6 mei naar de kerk aan de Emmastraat in Raamsdonksveer te komen. Hier zal het gaan over het thema: Geloven op Maandag. Wij hebben Ds. G.J. Wolters uit Almkerk gevraagd om uitleg te geven over dit

DAG

Uitvaartleiders: Christian Leemans Bart C.N. de Groot

Tot 2011 werd in de parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer de paaskaars uitgereikt aan een vrijwilliger in onze parochiekern. Het vorig jaar werd de paaskaars verloot om zodoende ieder lid van onze parochiegemeenschap de kans te geven om in het bezit te komen van de kaars. De loterij werd door de parochianen bijzonder gewaardeerd. Vandaar dat ook dit jaar de paaskaars wordt verloot. De fraaie, bijna een meter grote kaars wordt alleen gedurende de paastijd tijdens de vieringen in het Hoge Veer ontstoken en is dus zo goed als nieuw. Wordt de paaskaars dit jaar van

PAGINA 3

St. Elisabethstraat 4 - Hank Tel. 0162 - 403912

thema. Er zullen veel opwekkingsliederen gezongen worden in deze dienst die ongeveer 5 kwartier zal gaan duren. De dienst begint om 9:30 uur. De kerkdeuren zullen zeker om 9.00 al open staan. De liturgie zal via de beamer te volgen zijn. Wilt u lie-

ver een vergrote liturgie, dan liggen die voor u klaar achter in de kerk. Er zal gemusiceerd worden op het kerkorgel en de piano. Voor de kinderen is er een speciale kinderdienst tijdens de preek. De dienst is laagdrempelig en missionair. Iedereen is uitgenodigd,wij willen u graag ontmoeten. Na de dienst is er volop gelegenheid om met een ouderling of dominee na te praten. Er wordt voor koffie, thee of limonade gezorgd.

Cliënten kunnen extra genieten tijdens jaarlijks uitje

Schenking 5.000 euro voor familiedag de Kloosterhoeve Het Brabants Landschap uit Haaren schonk vorig weekend een buitengewoon mooi bedrag van 5000 euro aan zorgcomplex De Kloosterhoeve in Raamsdonksveer voor de jaarlijkse familiedag die dit jaar in juni plaatsvindt. Ook Fort Altena uit Werkendam maakt een uniek gebaar door haar fort tegen reductie die dag ter beschikking te stellen. De familiedag is een bijzondere dag waarop cliënten met de ernstige ziekte van Huntington en hun familieleden in het zonnetje worden gezet. Niet alleen de vaste vrijwilligers van De Kloosterhoeve, maar ook de vaste personeelsleden zetten zich op deze dag van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat op vrijwillige basis in. De Riethorst Stro-

menland is druk bezig met de voorbereidingen voor 22 juni aanstaande en kan alle schenkingen goed gebruiken. Hoofd van zorgcomplex De Kloosterhoeve, Karin Landa: ‘Het is hartverwarmend dat we dit soort mooie schenkingen in ontvangst mogen nemen. Leven met de ziekte van Huntington is een enorm belasting, niet al-

leen voor de cliënt zelf, maar zeer zeker ook voor de partners en familieleden. Op De Kloosterhoeve hebben we een enorm gedreven team met medewerkers. Ik ben er trots op dat zij zich op deze dag vrijwillig in willen zetten. Het budget per cliënt is in de zorg niet toereikend genoeg om deze dag te bekostigen. De vrijwillige inzet van onze mensen en de mooie giften maken het mogelijk om een fantastische dag te gaan beleven. Wij bedanken het Brabants Landschap en Fort Altena ontzettend voor hun gulle giften. Het gaat een geslaagde dag worden!’

Lezing over de Gouden Eeuw in kasteel Dussen

Vermoorde hospita, paleis op de dam en Amsterdamse gevels Op woensdag 9 mei om 20.00 uur zal kunstenaar Michael Jepkes een lezing geven over architectuur en schilderkunst in Amsterdam in de periode van de Gouden Eeuw. De lezing zal onder andere uitleg geven over de verschillende gevels aan de beroemde grachten. Het paleis op de dam wordt in de schijnwerper gezet. Het verschijnsel van de schutterij (de Nachtwacht) komt aan de orde, maar ook het verhaal van de toentertijd ter dood veroordeelde Elsje Christiaans, de Deense schoonmaakster, die moederziel alleen in Amsterdam haar kostje moest verdienen. Waarom zij haar hospita vermoordde en werd opgehangen inspireerde Rembrandt tot het maken van twee ontroerende tekeningen. Dit en veel meer op kasteel Dussen. Informatie over Michael Jepkes is te vinden op www.michaeljepkes.com. Reserveren voor de lezing bij voorkeur via het reserveringsformulier op website van de Stichting Vrienden kasteel Dussen www.kasteel-dussen.nl of telefonisch

via de reserveringslijn 06-22150247. Entree € 7.00 incl. een kopje koffie of thee bij ontvangst. Vriendenpas is geldig. SVKD

BRUIJNS UITVAARTVERZORGING Voor alle verzekeringen en geloofsovertuigingen

‘Dienstbaar zijn in een persoonlijke situatie’ Antoine Bruijns - Uitvaartondernemer

Tel. 0162 - 457775 (dag en nacht)

Kantoor: Prins Frederikstraat 1-3 4901 LV Oosterhout info@bruijns-uitvaart.nl www.bruijns-uitvaart.nl


20% korting

op alle Skantrae deco producten* bij een Skantrae luxeenbinnendeur 20%aankoop korting opvan alle Skantrae luxe buitenbinnendeuren*

DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

-A-Acctiteie--

20% 2 ko0 rt% ing

ACTIE VAN:

1773270 ACTIE

i er septe memb

TOT:

PAGINA 4

Voor Uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van U mochten ontvangen na het overlijden van mijn zoon en onze broer KEES ZIJLMANS

koproropdtduecicten o ng

sepm tem

eiber

Zeggen wij U hartelijk dank Raamsdonksveer 01-05-2012

Fam. Zijlmans.

Plafondlijsten

Een zaak van vertrouwen.

Autobedrijf Wim Bocxe keukens - badkamers - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - Architraven deuren wanden en plafonds - hout/plaatmateriaal - stukadoorsbenodigdheden - badkamers - tegels - sierbestrating - bouwmaterialen - deuren wanden en plafonds - hout/plaatmateriaal - keukens badkamers binnendeuren - bouwmaterialen - deuren wanden en - tegels - sierbestrating wandlijsten Plinten plafonds hout/plaatmateriaal stukadoorsbenodigdheden

* Vakkundig onderhoud en reparaties van alle merken auto’s. * Onderhoud airco - schadereparaties

plinten

architraven

hang en sluitwerk

is van toepassing bij **actie Actie is van toepassing op de Prestige, Fusion, Original, Cube X, Cube aankoop vanAccent, SKS Cube, en SKL Eiken en Nano binnendeuren. binnendeuren en SKEDecoratieve en SKM producten zijn: architraven, plinten, lambribuitendeuren en is geldig uitsluisering, wand- en plafondlijsten. Actie geldt tend geldig tijdens de vermelde uitsluitend bij onderstaande Skantrae dealer in actieperiode of voorProducten producten de vermelde actieperiode. dienen te zijn besteld in deze Niet in combinatie die besteld zijnperiode. in deze periode. met andere Skantrae acties. Niet i.c.m. andere acties.

lambrisering

glas

beslag

plafondlijsten

OOk vOOr particulieren

www.schaafstra-bv.nl www.schaafstra-bv.nl

Skantrae B.V. • Mega 1 • 6902 KL • Zevenaar • Telefoon: 0316 - 58 66 00 • www.skantrae.com

Dongen (showroom), Eindsestraat 66. Tel: 0162-314311 Dongen (showroom) EindsestraatEindsestraat 66. Tel: 0162-314311 Tel: Hilvarenbeek Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015 Dongen (showroom), Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat66. 3. Tel: 0162-314311 013-5054015 Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015 GEZOCHT mensen die Van fessem party ver huur willen afslanken! Vraag Uw verhuuradres voor het gratis Herbalife proefpakket aan. Om in o.a.:Statafels,tap, Barkrukken,tafels,glaaanmerking te komen zen,koelkasten,bestek, SMS proefpakket naar Voor discrete en betrouwbare relatiebemiddeling Kop en schotels,servies, 06 45638289 Stoelen,party-tenten, tQFSTPPOMJKLFCFNJEEFMJOHFODPBDIJOH Donderdag start de verko- Terrasverwarmers. tHSPPUCFTUBOETJOHMFTUVTTFOEFFOKBBS op van tuinplantjes! Kortom alles om tMBOEFMJKLOFUXFSLSFHJPOBMFNBUDIFT Grote sortering in hanging van uw feest een knaltBBOHFTMPUFOCJKEF#&3 baskets met en zonder feest tIVJTCF[PFLNPHFMJKL waterreservoir. te maken. Ruime keuze snijbloemen Tel:0630805956 en boeketten. Raamsdonksveer Diana Brakkee | www.40plusrelatie.nl | tel: 0162-693419 Madese aardbeien en komkommers. Uitgraven bouwput, Laatste week raapsteelklein grondverzet, (doDe Zonbezorger Zonnehe- SUPERSNEL... Foto’s keeltjes uit eigen kas orrijbreedte 70 cm!), romelverhuur, goede service direct klaar bij Foto Toon tjes/ Kwekerij Jo en Cobi van oien bomen en hagen, en kwaliteit Siemons, Grote KerkWinden leegruimen tuinen en informeer voor de actiestraat 27c, Raamsdonks- Bloemenpad 2 panden. CORNE LEIJS prijs. tel. 06-22143212 of veer. 4921 AX Made vof, Tel. 06-50260687 013-5702218 tel. 0162-570747. tel 0162-686710

Plus 40Relatie

Van a n G I L S

GILS InStaLLatIe Geertruidenberg

Gas - Verwarming Noordenbos 37 Installatiewerken 0162-516220 Loodgieterswerken 06-21865005 Service Voor aanbiedingen: http://vangils-installatie.jouwweb.nl

Rioolontstoppingen Rioolinspectie 24-uuRs-seRvice

299,50

p.st

tegels, vloeren, sanitair en accessoires

tegel en sanitair groothandel

Jan van der Beek

• Meerval 13 en 26 • 4941 SK Raamsdonksveer • 0162 - 516948 - 571446 • Mob. 06-53152201

Herkent u ze ???

80 . 1 1

4.95

½kg 1.98 ½kg 2.48 ½kg 2.98

verse hollandse kipfilet ½kg 2.25 1kg

Inloopdouche wand 90-100-110-120 cm x 200 cm x 10 mm e

bbq all-in

keuze uit meer dan 500gr p.p 25 soorten vlees

buikspeklappen ribkarbonade runderriblappen ½kg

Burg. Prinssenlaan 1, 4941 AJ Raamsdonksveer Telefoon: 0162 - 51 78 89 www.wimbocxe.nl

Hank Tel. 0162-404370 Werkendam Tel. 0183-509457 W W W. r i o o lT e c H n i e k . n l

18

varkensfilet spareribs

Autobedrijf Wim Bocxe

Keuze uit meer dan 80 badmeubels

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

bbq schotel

Verkoop auto’s (diverse merken) nieuw en occasions. Voor informatie, kom gerust langs of maak een afspraak. Graag tot ziens.

runderhacheevlees 98 3. rundertartaar

MADE | DEN DEEL 4 | KIJK OP MAROS.NL

2.98

½kg ½kg

Deze ouDe sieraDen zijn gelD waarD!!!

Oud gouden sieraden kunt u inwisselen voor nieuwe sieraden, horloges of ... euro’s! U kent ze vast wel, oude en kapotte gouden sieraden zoals ringen, armbanden en kettingen die in doosjes ergens in de kast liggen. Er gebeurt nooit meer iets mee. Wij hebben voor u een fantastisch aanbod om hiervoor iets moois terug te kopen. De Goud-prijs is momenteel hoger dan ooit, dus profiteer daar nu van!

Bij inruil krijgt u momenteel voor

14 krt e 24.00 18 krt e 30.00

21 krt e 36.00 24 krt e 41.00

Bij aankoop alleen is het bedrag lager (niet in combinatie met andere aanbiedingen). Prijzen gelden t/m eerstvolgende publicatiedatum van dit weekblad. U kunt inleveren: gouden sieraden, tandengoud, gouden horloges, munten, enz. ...

Marktstraat 11 - Made - Tel.: 0162-682596


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 5

Gemeente Geertruidenberg

Informatiepagina 3 mei 8 Koninklijke onderscheidingen Dit jaar zijn bij de Algemene Gelegenheid (ofwel de Lintjesregen) 8 inwoners uit onze gemeente gedecoreerd. Zij ontvingen de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester M.J.A. Meijer. De acht gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de Lambertuskerk in Raamsdonk.

De volgende personen ontvingen een onderscheiding: - Mevrouw M.H. van Asten-Bakker - Mevrouw M.A. Boelaars - De heer W.C.A. Domenie - Mevrouw P.J.M. Roos-Stoop - Mevrouw A.M.J.C.G. Stael-Merkx - Mevrouw D.A. Vermeeren-Suy - Mevrouw C.A.W.W. de Wijs-de Jongh - Mevrouw A.A.C. Zijlmans-van Stokkom

Herstelwerkzaamheden Schoutenlaan Van 1 tot 18 mei 2012 is de Schoutenlaan in Geertruidenberg afgesloten voor doorgaand verkeer. Op diverse locaties van de Schoutenlaan wordt het wegdek hersteld. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk maar is afhankelijk

van de verspringende werkzaamheden. De buslijnen 604 en 126 hebben ontheffing en rijden de normale route. Houd wel rekening met een mogelijke vertraging in verband met deze werkzaamheden.

Seniorenraad Geertruidenberg In 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening Seniorenraad Geertruidenberg vastgesteld. Deze seniorenraad moet het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd gaan adviseren over de ontwikkelingen, wensen en behoeften van ouderen in de gemeente Geertruidenberg. De seniorenraad bestaat uit 7 leden en een onafhankelijke voorzitter. De raad is bij voorkeur een samenstelling van zowel georganiseerde als ongeorganiseerde leden. De vier ouderenbonden in de gemeente zijn gevraagd om elk een lid af te vaardigen. Met deze advertentie wordt een oproep gedaan aan de “ongeorganiseerde” ouderen. De seniorenraad is op zoek naar een enthousiaste vertegenwoordiger die aan de volgende profielschets voldoet: - Woonachtig in de gemeente Geertruidenberg; - 55 jaar of ouder; - kennis hebben van de samenleving in Geertruidenberg en specifiek van de leefwereld van ouderen;

- over vaardigheden beschikken om mee te kunnen werken aan de advisering over ouderenbeleid; - over een brede belangstelling beschikken; - een houding hebben waarbij het algemeen belang voorop staat; - beschikbaar zijn voor ongeveer 30 tot 60 uur per jaar; Hij of zij is niet: - door het gemeentebestuur van Geertruidenberg aangesteld of daaraan ondergeschikt; - lid van de gemeenteraad, van het college of van een raadscommissie van de gemeente Geertruidenberg; Mocht u interesse hebben zitting te nemen in de seniorenraad, kunt u contact opnemen met Gerrie Bouman (beleidsmedewerker ouderenbeleid), per email: g.bouman@ geertruidenberg.nl of per telefoon 0162 – 57 95 65. Wij zien uw reactie graag uiterlijk 31 mei 2012 tegemoet.

Officiële bekendmakingen

3 mei

Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen 23-04-2012 Pieter van Ijpelaarstraat 62, 4931 RX Geertruidenberg Plaatsen van een dakkapel (voorzijde) (activiteit Bouw) 25-04-2012 Venestraat 12, 4931 BP Geertruidenberg Verplaatsen van de geldautomaat (activiteit Bouw) De bedoeling is u te attenderen op bestaande plannen voor activiteiten in uw omgeving. In dit stadium kunnen er nog geen bezwaren worden ingediend. Verleende omgevingsvergunningen: 25-04-2012 nabij Graaf Albrechtstraat 12, Geertruidenberg Kappen van één esdoorn (activiteit Kap) 27-04-2012 Kardeel 67, 4941 LR Raamsdonksveer Plaatsen van een erfafscheiding (activiteit Bouw)

Verleende exploitatievergunning (artikel 2:28 APV)

De burgemeester van Geertruidenberg heeft een exploitatievergunning verleend voor de horeca-inrichting Elfhuizen 1 te Geertruidenberg. U kunt de verleende vergunning zes weken inzien in de Gemeentewinkel. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Geertruidenberg.

Vaststelling bestemmingsplan Verblijfsaccommodatie Luiten Ambachtstr. 28 De gemeenteraad heeft op 26 april 2012 het bestemmingsplan Verblijfsaccommodatie Luiten Ambachtstraat 28 ongewijzigd vastgesteld (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een verblijfsrecreatieve accommodatie in de vorm van een seizoenscamping met maximaal 25 standplaatsen voor kampeermiddelen en 6 vakantie appartementen inclusief bijbehorende voorzieningen, op het voormalige agrarische bedrijf aan de Luiten Ambachtstraat 28 te Raamsdonk. Ligging plangebied Het plangebied omvat de huiskavel Luiten Ambachtstraat 28. Aan de noordzijde van het plangebied ligt de Luiten Ambachtstraat en aan de zuidzijde het Halve Zolenpad. Aan de westzijde ligt het Koppelkanaal en aan de oostzijde het perceel Luiten Ambachtstraat 30 met achterliggende agrarische gronden. Communicatie U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken van vrijdag 4 mei 2012 tot en met donderdag 14 juni 2012 inzien in de Gemeentewinkel. Ook kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien op www.geertruidenberg.nl -> inwoner -> actueel -> bekendmakingen, door op de link gemeentelijkeviewer te klikken of via www.ruimtelijkeplannen.nl

Openbare zitting adviescommissie voor bezwaarschriften

Op woensdag 16 mei 2012 houdt de vaste adviescommissie voor bezwaarschriften een openbare zitting. Aan de orde komt de volgende zaak: Bij brief van 4 februari 2012, ingekomen op 6 februari 2012, waarmee een bezwaarschrift is ingediend tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2011, verzonden 24 januari 2012, waarbij de bomenlijst is vastgesteld. De hoorzitting begint om 19.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2 te Raamsdonksveer. Voor deze zaak is ongeveer 30 minuten gereserveerd.

Bewonersavonden uitvoering iDOP’s In 2011 zijn de integrale dorpsontwikkelingsplannen (iDOP’s) voor Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer opgesteld. Bewoners, sociaal-maatschappelijke partners en beleidsmedewerkers van de gemeente waren bij dit traject betrokken. Het is nu aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat de projecten uit de iDOP’s ook echt uitgevoerd worden. Om u bij te praten over het dorpsontwikkelingsplan en samen met u te kijken naar de toekomst, is voor elke woonkern/iDOP een bewonersavond georganiseerd. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De avonden vinden plaats op: • Dinsdag 8 mei 19.30 uur: Geertruidenberg, Schattelijn • Woensdag 9 mei 19.30 uur: Raamsdonk, Ontmoetingscentrum • Dinsdag 22 mei 19.30 uur: Raamsdonksveer, café Kerkzicht Omdat we graag willen weten hoeveel mensen komen, vragen wij u te bellen of te mailen naar mevr. Van Heel: Email: m.vanheel@geertruidenberg.nl Telefoon: 0162-579507 Wilt u zich vooraf inlezen? Alle informatie over de iDOP’s staat op onze website: www.geertruidenberg.nl Wij zien u graag op een van de bewonersavonden.

Exploitatiegegevens De initiatiefnemers hebben het gemeentebestuur vertrouwelijk exploitatiegegevens verstrekt ter onderbouwing van de financieel- economische uitvoerbaarheid van het plan. Deze exploitatiegegevens zijn als vertrouwelijk aangemerkt zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van artikel 3:11, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt medegedeeld dat deze stukken niet ter inzage liggen. Beroep Als u uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan op tijd aan de gemeenteraad kenbaar maakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u niet in staat was uw zienswijze kenbaar te maken, kunt u van zaterdag 5 mei 2012 tot en met 15 juni 2012 beroep instellen. Het beroepschrift kan gericht worden aan: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA ‘s-Gravenhage Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het bestemmingsplan treedt in werking op 16 juni 2012, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval schort de inwerkingtreding van het bestemingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Algemene informatie

Bezoekadres Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer Tel. 14 0162 Fax (0162) 579 533 e-mail: info@geertruidenberg.nl website: www.geertruidenberg.nl Openingstijden gemeentewinkel Ma., di., do. en vr. van 8.30 tot 13.00 uur, wo. van 8.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 20.00 uur. Informatie over bouwplannen: woensdag tot 17.00 uur of op afspraak.

Procedures 1. Ter inzage en informatie U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien in de gemeentewinkel. De termijn begint op de eerstvolgende vrijdag na publicatie en eindigt na zes weken (tenzij anders vermeld) op donderdag. Op verzoek kunt u tegen betaling een kopie krijgen van de ter inzage gelegde stukken. 2. Indienen zienswijze Belanghebbenden (tenzij anders vermeld) kunnen hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij: het college van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling toelichten. Meer informatie vindt u bij de stukken die ter inzage liggen in de gemeentewinkel. 3. Bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen tegen een genomen besluit. Het bezwaar kunt u richten aan (tenzij anders vermeld staat): het college van B&W ter attentie van de Vaste commissie van advies voor bezwaarschriften. Zie verder onder punt 6. 4. Beroepschrift (na uniforme openbare voorbereidingsprocedure) Belanghebbenden die in een eerdere fase een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen tegen een genomen besluit. Het beroepschrift kunt u per brief indienen bij de Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt het beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht Daarvoor heeft u een electronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Zie verder onder punt 6. 5. Voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar- of beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor heeft u een electronische handtekening (DigiD) nodig. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 6. Termijn en vereisten De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift begint op de eerste dag na de bekendmaking van het besluit. Dit is de dag na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager. Als schriftelijke bekendmaking van het besluit aan belanghebbende(n) eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken in gaat. Het bezwaarschrift of beroepschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: de naam en het adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en de gronden van het bezwaar of beroep (in het bijzonder ook tegen welk onderdeel van het besluit). Meer informatie kunt u lezen op de website www.geertruidenberg.nl > inwoner > actueel > bekendmakingen


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 6

RAAMSDONKSVEER - Ton Kuppens uit Raamsdonksveer is met zijn bedrijf Ansae BV een van de vier finalisten in de strijd om de Brabant Award 2012 voor ondernemingen. Een deskundige jury heeft uit de ruim 150 genomineerden deze week vier bedrijven aangewezen, die op 25 mei in Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven de eindstrijd aangaan om de Brabant Award 2012.

Succesvol ondernemer Ton Kuppens met echtgenote. Hun bedrijf Ansae is finalist in de strijd om de Brabant Award.

Ansae BV is gevestigd in Oosterhout en heeft zich gespecialiseerd in RVS deurbeslag dat veiligheid combineert met hoogwaardig design. Bij de ontwikkeling van haar producten werkt Ansae BV nauw samen met diverse Brabantse kunstenaars en designers en wil doelbewust het Merk Brabant uitstralen. Ansae BV levert internationaal aan de grootste bedrijven en organisaties.

Albert Verlinde

De strijd om de Brabant Award wordt dit jaar voor de eerste keer gehouden en is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Er wordt gestreden in drie categorieën: personen, studenten en ondernemingen. De vakjury bestaat uit Bert Pauli (gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur Provincie Noord-Brabant), Theo Salet (hoogleraar aan de TU Eindhoven) en drie Brabantse topondernemers: Anne-Marie Rakhorst, Aad Ouborg en Albert Verlinde. Vanaf deze week heeft Ansae in de categorie ondernemingen nog maar drie concurrenten die meestrijden om de Brabant Award 2012. Tot aan de finale kunnen de vier finalisten proberen nog zo veel mogelijk publieksstemmen te winnen. De ruim 150 genomineerde bedrijven werden bij het begin van de competitie met motivaties voorgedragen door vrienden, familie, bekenden, collega’s en collega-bedrijven. Via de speciale website www.brabantawards.nl konden stemmen en aanbevelingen worden geplaatst. Uiteindelijk heeft een vakkundige jury uit alle genomineerde bedrijven Brabant-breed de vier finalisten aangewezen, waaronder dus Ansae BV van Ton Kuppens.

Brabantste Brabander

Met de strijd om de Brabant Awards is de provincie in de categorie personen op zoek naar de Brabantste Brabander. Onder de genomineerden onder anderen Guus Meeuwis, Emile Roemer, Jan Marijnissen, Frank Lammers en Gerard van Maasakkers. Verder is er een categorie voor de Brabantste Student. En tenslotte de verkiezing van het Brabantste Bedrijf. Voor die titel zijn gerenommeerde bedrijven genomineerd als De Efteling, Bavaria, Jumbo en het Evoluon. En dus ook Ansae BV van Ton Kuppens, dat inmiddels al een groot aantal concurrenten achter zich heeft gelaten.

Passie en beleving

Samen met zijn broer Tim richtte Ton Kuppens op 7 mei 2001 het bedrijf Ansae BV op. Een bedrijf met een duidelijk visie en strategie. Met als

eigen merk “Ansa”. Ansa komt uit het Latijn en betekent: “handvat”. Ansae is hiervan het meervoud. Handvatten voor op de deur en om prettig zaken te doen. Doelstalling was een internationale specialist te worden in RVS deurbeslag, zowel standaard als maatwerk, vanuit de eigen bedrijfsfilosofie “passie en beleving”. In de afgelopen 10 jaar is Ansae BV er samen met het eigen personeel en trouwe dealers in geslaagd een bijzondere positie in de markt te veroveren. De huidige strategie en profilering is gericht op design en maatwerk. In het meerjarenplan werd in 2007 besloten alleen nog te gaan voor hoogwaardig RVS deurbeslag dat voldoet aan de zwaarste eisen binnen de Europese regelgeving en het behalen van de benodigde certificaten. RVS is slijtvast, duurzaam en recyclebaar, belangrijke eigenschappen voor Ansa. Met een eigen ontwerpstudio, R&D afdeling, moderne CNC gestuurde productie en maatwerkatelier kunnen standaardproducten maar ook enkelstuks maatwerk snel worden geleverd. Vanuit 150 standaardonderdelen kan alles gemaakt worden, zowel in standaard als maatwerk. Ansae BV heeft meerdere malen een oplossing kunnen bieden voor een probleem waar menig (grote) fabrikant zich op heeft stukgebeten. Voor de unieke designontwerpen heeft Ansae BV een eigen ontwerpstudio waarvoor onder anderen kunstenaars Rene Frik, Gerrit Dammer en Sjaak Pruijssers en architect Hans Marquart opdrachten uitvoeren.

logo terug te zien: op het briefpapier, de website, de visitekaartjes, bij de entree. “Ik wil de waarheid van Brabanders graag vertellen. Wij doen het anders, zijn harde werkers en trots op onze spullen. We werken met ons hart en dat willen we ook uitstralen. Wij niet alleen, maar heel veel bedrijven willen dat. Samenwerken zit in onze genen. Ik vind het fantastisch dat Merk Brabant er is.” In Brabant gaan traditie en technologie moeiteloos hand in hand. Het succes van Brabantse bedrijven en de Brabanders wortelt in het samengaan van ‘high touch’ en ‘high tech’. Daarbij staat ‘high touch’ voor gastvrijheid, gezelligheid en gemoedelijkheid en ook de traditie van Brabant. ‘High tech’ staat voor ondernemerschap, innovatie, creatief en samenwerkingsgezind. De combinatie van deze eigenschappen brengt Brabant en de Brabanders vele successen. Dat is waar Merk Brabant voor staat, het geeft het Brabantse succes hiermee gezicht. Nu, tien jaar later produceert en levert Ansadesign voor een aantal internationale toonaangevende projecten. Maar ook in de regio, zoals momenteel de productie van het deurbeslag voor de nieuwe Rabobank “Amerstreek” in Oosterhout.

Nieuw concept

In 2010 is het bedrijf gaan bouwen aan nieuw concept: voor elke deur een RVS oplossing. In januari van dit jaar heeft Ansadesign dit concept geïntroduceerd tijdens de toonaangevende vakbeurs Polyclose in Gent. En dat in maart nog eens dunnetjes over gedaan tijdens de vakbeurs Geveltech in Nürnberg. Het nieuwe concept: Ansadesign is er in geslaagd RVS deurbeslag te combineren met intelligente software. Ansadesign heeft van een deurkruk een hoogwaardig toegangscontrolesysteem gemaakt voor zowel zakelijk als particulier gebruik. Om de productie altijd ten volle te kunnen benutten en het dalende bouwvolume op te vangen is Ansae BV in 2011 begonnen met ANSA Designtafel. Vanuit dezelfde gedachte om met standaardcomponenten de klant maximale ontwerpvrijheid te geven zelf een RVS designtafel samen te stellen. Ansae BV is dus al een heel eind gekomen in de strijd om de Brabant Award 2012. Het bedrijf ervaart de daarmee samenhangende aandacht al min of meer als een overwinning, maar gaat natuurlijk uiteindelijk toch ook voor de eindoverwinning. Voor het uitbrengen van stemmen en het volgen van de strijd om de Brabant Awards: www.brabantawards.nl.

Een custom made greep. Speciaal ontworpen en geproduceerd voor een bekende ijssalon in Geertruidenberg

T. 0162 - 52 20 09 E. info@dejonghaccountants.nl

GRATIS ADVIESGESPREK STARTENDE ONDERNEMERS Verzorgen financiële administratie Salarisadministratie Accountantscontrole en -verklaringen

Verzorging jaarrekening en publicaties Begeleiding startende ondernemers Belastingaangifte voor particulieren

Lintjesregen in de gemeente Geertruidenberg Vervolg van voorpagina

Zij is tevens het aanspreekpunt voor de leden. Ook is ze lid van de Fietscommissie (4 uur per week). 1980-heden: vrijwilliger bij de Parochie O.L.V. Hemelvaart in Raamsdonksveer. Verder is zij lid van de werkgroep Kerk en Samenleving. Ook verricht zij incidenteel onderhoudswerkzaamheden (2-4 uur per week). 1980-heden: collectant voor verschillende goede doelen (8 à 10 verschillende per jaar ) (ca. 200 uur per jaar), onder andere voor: - Koningin Wilhelmina Fonds: vanaf 1980 - Hartstichting: vanaf 1980 - Nierstichting: vanaf 2004 - Nationaal Reumafonds: sinds 2004 - Stichting Alzheimer Nederland/Hersenstichting: sinds 2004. 1992-heden: actief lid en sinds 2005 voorzitter van het bestuur van het parochiekoor St. Cecilia (6-7 uur per week). Mevrouw D.A. Vermeeren-Suy (68) Mevrouw Vermeeren-Suy is vanaf 1970 (bestuurlijk) actief voor de samenleving op het terrein van jeugdwelzijn, politiek en ten behoeve van de kinderboerderij: 1970 – 1975: vrijwilliger bij en beheerder van de jeugdsoos De Kannibalen (Parochiehuis en Zalmstreek) ten behoeve van vertier en educatie van de Geertruidenbergse jeugd. 1975 – heden: actief lid en van 1994 tot 2002 bestuurslid van het CDA, afdeling Geertruidenberg (10 uur per maand). 1985 heden: actief lid, en vanaf 1995 penningmeester van de Stichting Kinderboerderij Dongemond. Zij nam mede het initiatief om de kinderboerderij De Kromme Akker in Geertruidenberg op te richten (5 uur per week) 1995 – heden: vrijwilliger bij en vanaf 2005 beheerder van de kinderboerderij De Kromme Akker. Zij is de motor achter deze kinderboerderij. Ze zet zich in voor de samenwerking met gehandicapten van de Stichting Prisma en biedt straftaken voor mensen via de reclassering. Op woensdagmiddag organiseert zij voor de kleintjes (knut-

Ouderenbond Geertruidenberg Op dinsdag 8 mei, aanvang 19.30 uur (zaal open om 18.15 uur) wordt er bij de Ouderenbond Geertruidenberg in hun verenigingsgebouw ‘Vestingzicht’ gelegen aan de Burg. Allardstaat 2a in Geertruidenberg de vierde bingoavond gehouden van het seizoen 2012. Deze bingoavonden trekken altijd veel bezoekers, dit vanwege de gezelligheid en tevens de mooie bruikbare prijzen die zijn te winnen, er worden 11 rondes gespeeld, 6 maal een boodschappen ronde, 2 maal een koffie en 2 maal een vleesronde. Als laatste wordt een hoofdronde gehouden, met een zeer mooie hoofdprijs, tevens wordt er in de pauze een gratis loterij gehouden waar een mooi goed gevulde boodschappen tas wordt weg gegeven.

“De voordeur is het visitekaartje van elk huis. Daar willen de mensen meer mee. Heb je eenmaal de voordeur te pakken, dan volgt al snel de achterdeur en de rest van het huis”, aldus Ton Kuppens. Hij is dagelijks op pad en praat met (mogelijke) klanten zoals groothandels. Merk Brabant zet hij daarbij actief in. Ansa wilt zich onderscheiden op kwaliteit, flexibiliteit en design. Daarom ontwikkelde hij samen met zijn broer een zeer uitgebreide set aan RVS design- deurbeslag. Ansae beschikt inmiddels over een modulair systeem met ‘eindeloos’ veel bouwstenen. “Maatwerk is bij ons standaard.” Nu, tien jaar later, levert Ansae wereldwijd aan de grootste bedrijven en organisaties. “Van Zweden en Milaan tot het World Trade Center.” Letterlijk alles aan het bedrijf van de ondernemer uit Raamsdonksveer ademt Merk Brabant. Overal is het

Emmastraat 15a 4941 AX Raamsdonksveer

Bingo

Visitekaartje

Harde werkers

Accountantskantoor De Jongh

4D03

Veerse ondernemer Ton Kuppens maakt met Ansae BV kans op Brabant Award 2012

Geef uw zoekertje online op via: www.uitgeverijemdejong.nl

sel)activiteiten die met dieren te maken hebben. Ook ontvangt zij vaak klassen van basisscholen uit de gemeente en biedt zij hen een rondleiding en beantwoordt zij vele vragen. Ze biedt ook stageplaatsen aan. De tijdsbesteding bedroeg tot 2005 5 uur per week, vanaf 2005 is dit 50 uur per week. Mevrouw C.A.W.W. de Wijs-de Jongh (50) Mevrouw De Wijs-de Jongh is sedert 1981 (bestuurlijk) actief voor de samenleving op het terrein van jeugdwelzijn, buurtcohesie, onderwijs en geldinzameling t.b.v. goede doelen. 1981-heden: actief voor en sinds 2009 vicevoorzitter van de Stichting Vessmah Jeugdactiviteiten. Deze stichting organiseert allerlei evenementen voor de jeugd in Geertruidenberg en omgeving. Zij is betrokken bij alle activiteiten van de stichting (15 uur per maand). 1996-heden: actief lid en sinds 2008 bestuurslid van Buurtvereniging De Koepoort. Ze is lid van de werkgroep Kinderactiviteiten (3-4 uur per week). 1999 - heden: tot 2007 lid (waarvan 4 jaar secretaris) van de oudervereniging en sinds 2003 overblijfmoeder van de basisschool Het Schrijverke in Geertruidenberg (10 uur per week). 2000-heden: collectant voor diverse goede doelen (o.a. Astmafonds) binnen Nederland (2 uur per maand). Mevrouw A.A.C. Zijlmans-van Stokkom (75) Mevrouw Zijlmans-van Stokkom is sedert 1975 (bestuurlijk) actief voor de samenleving op het terrein van welzijn, mantelzorg en kerkelijk leven. 1975-2001: vrijwilliger bij het Ontmoetingscentrum Raamsdonk. Zij was lid van de werkgroepen die festiviteiten organiseerden; 1983-heden: mantelzorger van haar schoonzus (mw. M.A.T. Zijlmans) met een zeer grote intensiteit (8-10 uur per week); 1990-heden: minstens 20 jaar lid van de werkgroep kerkversiering van de St. Bavokerk in Raamsdonk (8 uur per maand); 2004-heden: vrijwilliger bij het Eetpunt in Raamsdonk. Zij is kok (8 uur per maand).

Vlooien markt

a.s. zondag

6 mei vliegveld gilze & rijen

open: 10-17 uur Parkeerterrein wegrestaurant Vliegveld, Oude Rijksweg 25 5125 NB Hulten (Gem. Gilze & Rijen)

info: 0161-456291


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 7

Koninginnedag 2012

Foto’s waren niet aan te slepen

Iedereen kon op de foto voor die ene maaltijd. De Vastenactie was een groot succesmede dankzij u en vooral de goed

gevulde doosjes van de kinderen. De vastenmaaltijd werd weer goed bezocht alleen hadden we meer leden van de verschillende werkgroepen en of van het bestuur verwacht. Nadat de

Vastenactie ten einde liep waren wij al weer druk in de weer voor ons eigen project de Gambikids. Koninginnedag kwam in het vizier, moeilijk om ook dit jaar weer eens wat te verzinnen, want we wilde natuurlijk voor de Gambikids geld binnen halen. We besloten om foto’s te maken, meteen uit te printen en mee te geven. In het ebgin liep het wat moeizaam omdat niemand echt durfde totdat Jan met zijn fotolijst de vrijmarkt opging en de mensen over haalde. Gek genoeg vond iedereen het toen leuk, we hebben een mooie opbrengst bereikt voor Gambikids. De koffie smaakte weer heerlijk met de zelfgebakken cakes, vlaaien e.d. Volgend jaar hopen we weer op een oranje zonnetje en veel mensen bij de kraam. Namens de kinderen bedankt mensen voor het laten maken van die foto die ene foto die ene euro is die zo ene zo broodnodige maaltijd. Kerken samenleving Hank

Duits voetbalkampioen Borussia Dortmund fan van Gebroeders Ko Door Jan Hoek De supporters van Borussia Dortmund hebben naar aanleiding van het kampioenschap van hun voetbalclub in Duitsland het nummer ‘Borussia schenk uns die Schale’ uitgebracht. De Gebroeders Ko, in Duitsland Ko & Ko, die samen met zanger Mickie Krause al bij twee jaar in de hitlijsten staat met ‘Schatzi schenk mir ein Foto’, hebben 35.000 singles van de Borussia-versie verkocht.

Sieraden Trends

Opticiën + Contactlensspecialist + Optometrist / Aangesloten bij N.U.V.O. / A.N.V.C. / O.V.N.

Door het bestuur van Borussia Dortmund zijn ze persoonlijk benaderd om aanwezig te zijn bij het officiële kampioensfeest van de Duitse Meister. De supporters hebben iedereen opgeroepen om ervoor te zorgen dat het nummer op de nr. 1 positie van de Duitse Single Charts belandt. In mei verschijnt de nieuwe single van Mickie Krause ft Ko & Ko; eind juni komt de eerste Ko & Ko single uit.

Hoofdstraat 2 - 4941 DC Raamsdonksveer Telefoon: 0162-51 23 19

Klimaatstraten naar de Amercentrale GEERTRUIDENBERG/’S-HERTOGENBOSCH - 8 prijswinnaars in de Klimaatstraatfeest-competitie kropen vrijdag 20 april zelf achter het stuur van een elektrische auto. Ook kregen zij een tour over het terrein van de Amercentrale van Essent. Het Klimaatstraatfeest is een energiebesparingswedstrijd voor straten. Binnen deze wedstrijd organiseerde Essent, maatschappelijk partner van organisator de HIER Klimaatcampagne, een prijsvraag over elektrisch rijden. De 8 winnaars bezochten afgelopen vrijdag de Amercentrale van Essent in Geertruidenberg. Onder begeleiding van ervaren elektrische chauffeurs maakten zij een ritje in een elektrische auto. Zelf achter het stuur zitten bleek een bijzondere ervaring: ‘Elektrisch rijden is een stuk minder truttig dan ik dacht’, aldus een deelnemer. De winnaars reden in de omgeving rond in twee volledig elektrisch aangedreven Volkswagen Golf auto’s die onderdeel zijn van het elektrische wagenpark van Essent. Ook een rondleiding door de imposante Amercentrale mocht niet ontbreken. Dit jaar gingen zo’n 5074 straten, meer dan

7800 huishoudens verspreid over 446 plaatsen in het hele land met elkaar de strijd aan voor de titel ‘Beste klimaatstraat van Nederland’. Inmiddels zijn de winnaars zijn bekend. De buren van de Reigerskamp in Maarssen winnen op zaterdag 12 mei een Superstraatfeest met optreden van Xander de Buisonjé. Het doel van het Klimaatstraatfeest is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem. Door zoveel mogelijk energie te besparen, maakten de deelnemende straten kans op een Superstraatfeest of 1 van de andere 500 straatfeesten. Het Nationale Klimaatstraatfeest is een initiatief van de HIER Klimaatcampagne, de campagne van ruim dertig maatschappelijke organisaties van Nederland die werken aan de oplossing van het klimaatprobleem. Voor het Klimaatstraatfeest werkt de HIER Klimaatcam-

Expositie jubileumviering 800 jaar stad in 2013

Museum de Roos Geertruidenberg

Het bestuur van Museum de Roos heeft twee vragen: Bezit u voorwerpen of foto’s die betrekking hebben op de vieringen van 725 /750 en/of 775 jaar Stad Geertruidenberg en wilt u uw foto’s en/of voorwerpen ter beschikking stellen aan de expositie over de jubileumviering 800-jaar stad in museum De Roos in 2013? Zo ja, wilt u dan contact opnemen met dhr C. Heesters, tel. nr. 0162-512248? Bij voorbaat dank!  C. Heesters.

www.zonweringstopper.nl

pagne samen met Agentschap NL, Band op Spanning, Duurzame Buren, de Fietsersbond, het Klimaatverbond, Milieu Centraal en de Woonbond. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door maatschappelijk partner Essent en enkele andere commerciële partijen. Als energiebedrijf speelt Essent een belangrijke rol in de overgang naar een duurzamere toekomst en het zorgen voor een betrouwbare energievoorziening. Elektrisch vervoer speelt daarin een prominente rol – daarom stopt Essent energie in elektrisch rijden. Zo worden er oplossingen bedacht die ervoor zorgen dat het laden en afrekenen eenvoudig en automatisch verlopen. Elektrische voertuigen stoten zelf geen CO2 uit en kunnen veel CO2-uitstoot vermijden door ze met Groene Stroom op te laden. Elektrische auto’s zijn ook stiller en stoten geen roet uit. En voor Groene Stroom moet je zeker bij de Amercentrale zijn. De Amercentrale is tenslotte de grootste biomassameestookcentrale van Europa. jh 

WOkON

Nieuws voor de woonkrant? U heeft een bijzondere woning, een mooie tuin waar wel het een en ander over te melden valt of een leuk verhaal over uw woonomgeving? Laat het ons voor 14 mei aanstaande weten. Want wellicht is het de moeite waard om er aandacht aan te besteden in onze woonkrant die in week 24 verschijnt. Een korte mail naar arda-van-puijenbroek@emdejong.nl is voldoende. Wij zorgen dan, in overleg met u, voor het artikel en de foto’s.

JUNI 2011

rant

PRIJSPUZZEL

De Woonkrant

is een uitgav

• WOONTIP S

e van Uitgeverij

Em. de Jong

bv • Baarle-Nass

au • Tel. 013-5 075534 • KEUKENS • TUINEN • BADKAMERS

Doe mee met onze prijspuzze l en maak kans op ‘n ‘Tuin Hoekloun ge set Marbella’ t.w.v. e 1.547,-

• VLOEREN • MEUBELS •


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 8

th

International RAAMSDONKSVEER H

O

L

L

A

N

D

4, 5, 6 MEI 2012


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 9

River Zydeco Band en Curtis Coubello

Chris Jagger’s Atcha Band


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 10

Vrijwilligers onmisbaar in de zorg

De Riethorst Stromenland organiseert op 12 mei een vrijwilligersmarkt Op 12 mei organiseert De Riethorst Stromenland een vrijwilligersmarkt voor Het Land van Heusden en Altena. Er zijn veel mensen die er wel eens aan denken om vrijwilliger te worden, met deze vrijwilligersmarkt wil de zorgorganisatie mensen motiveren om de eerste stap te zetten. Iedereen is van harte welkom om tijdens de markt binnen te lopen en de vele mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen de zorgsector te ervaren. Een prettige oude dag In de zorg zijn vrijwilligers onmisbaar. Koken, schilderen, biljarten, een praatje maken of een luisterend oor tijdens een wandeling, vrijwilligers verhogen met hun inzet de kwaliteit van leven van mensen die in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen. De Riethorst Stromenland is op zoek naar mensen die ook iets willen betekenen voor de grote groep ouderen in de Nederlandse maatschappij. De inzet van vaste vrijwilliger is ontzettend waardevol. Vrijwilligersmarkt Op zaterdag 12 mei is er een open inloop tussen 13.30 tot 16.00 uur. Vrijwilligers en medewerkers staan deze dag klaar met diverse informatie-

stands. Wat houdt vrijwilligerswerk precies in? Uit welke activiteiten kan iemand kiezen? De vrijwilligersmarkt is een laagdrempelige manier voor jong en oud om zich te oriënteren en vragen te stellen. De markt vindt plaats in de Almzaal van verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1 in Almkerk. Voor ieder wat wils De Riethorst Stromenland is een middelgrote (ouderen)zorgorganisatie in Brabant. Op alle zorglocaties zijn vrijwilligers nodig. Voor iedereen is er geschikt vrijwilligerswerk te doen, ongeacht leeftijd, achtergrond of ervaring. In het Land van Heusden en Altena zijn vrijwilligers nodig op de volgende locaties:

- Zorgcentrum Goezate Werkendam - Zorgcentrum De Lemmenskamp Woudrichem - Kleinschalig verpleeghuis Aernswaert Hank - Woonzorgcentrum De Dotter Hank - Zorgcentrum Antonia Almkerk - Verpleeghuis Altenahove Almkerk Enthousiasme Vrijwilligerswerk is een welkome aanvulling op de professionele werkzaamheden van De Riethorst Stromenland. Het vergroot de persoonlijke aandacht voor een cliënt, zorgt ervoor dat mensen meer (re)creatieve mogelijkheden hebben en het veraangenaamt de leefwereld van een persoon. Beide partijen hebben baat bij het vrijwilligerswerk, het is in een ‘win-winsituatie’. John van Boxel is al jarenlange een trouwe vrijwilliger bij De Riethorst Stromenland. Elke vrijdagochtend ondersteunt hij de sjoelcompetitie voor ouderen. John: ‘Het is zo dankbaar en nuttig werk. Iedereen zou het gewoon eens moeten proberen!’ De Riethorst Stromenland hoopt met de vrijwilligersmarkt op 12 mei nog een aantal nieuwe vaste vrijwilligers te werven. • FOTO’S ONDER: Vrijwilliger John helpt elke vrijdagochtend bij de sjoelcompetitie.

QR - codes met toeristische informatie langs wandelknooppunten Toeristen kunnen vanaf heden langs de routes meer te weten komen over de natuur, cultuurhistorie en andere bezienswaardigheden die men onderweg tegenkomt. In de regio Brabant aan de Bies­bosch zijn inmiddels op vele locaties QR - codes aan de knooppunten­ palen bevestigd, waarvan ook een aantal binnen de gemeente Geertruidenberg. Wandelknooppunten bieden legio mogelijkheden zelf een route te bepalen door steden, dorpen en natuur. De aangebrachte QR – codes geven nu gemakkelijk verkrijgbare informatie over wat er langs de route te zien is. Door het scannen van een QR – code met een Smartphone kom je op een mobiele webpagina, die in het kort informatie geeft over datgene wat in de buurt van dat wandelknooppunt bezienswaardig is. Via de QR – codes op knooppunten binnen de gemeente Geertruidenberg is o.a. informatie te vinden over de cultuurhistorie van de Vestingwerken in Geertruidenberg en de Lambertuskerk in Raamsdonk. Binnen de rubriek natuur is er informatie over rivier de Donge,

de Slikpolder en het gebied van de Zandputten. Over de Amercentrale, bedrijventerrein Dombosch en wonen in Dongeburgh zijn wetenswaardigheden te vinden via de betreffende QR – codes. In samenwerking met het Toeristisch Platform Geertruidenberg en het VVV – agentschap wordt het aantal QR – codes binnen de gemeente Geertruidenberg dit jaar verder uitgebreid. De wandelknooppunten kaart “De Wijde Biesbosch” is verkrijgbaar bij het VVV – agentschap Geertruidenberg, Markt 46, telefoon 0162 - 517689 e-mail info@vvvgeertruidenberg.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag 10.30 – 16.30 uur en zondag van 11.30 – 16.30 uur.

Vrouwenbond Hank De dames die meegaan op dinsdag 8 mei naar de Libelle beurs verzoeken wij om op tijd aanwezig te zijn bij de kerk in Hank. De bus vertrekt hier om 8.30 uur. ‘s Ochtends hebben we koffie met gebak en ‘s avonds een di-

ner. Dan is het woensdag 9 mei onze vrouwenbond avond, en gaan we bingo spelen, voor moederdag. Deze avond begint om 19.30 uur in het Uivernest. Tot woensdag 8 mei. Het Bestuur.

ZonDag 6 mei open 10.00 tot 17.00 uur

D e ze w e e k s

2) 1 0 ei 2 derdag 3 t/m m 0 1 g woensda

le aanbieDingen (d pecia on

koop direct bij de kweker... de beste prijs/kwaliteit!

sel) Geranium Frargan Grandif

(Pel rse kleuren vol met bloemknoppen - in dive normaal per stuk

er zijn al bloeiende geraniums voor het terras

1.90

NU per stuk voor

1.80

18.

00

12 stuks voor

impatiens nea new Gdui vertakte planten prachtig, goe in pot ø 12 cm normaal per stuk

1.80

per stuk voor maar

en: OPeninGsTiJd 18.00uur .00 09 n va n ge da alle .00 - 17.00 uur Zaterdag van 09 ndaG O kOOPZ

kijk ook eens op

onze website

ind.nl weker-dongene

www.huysk

Tuinplantencentrum - kwekerij Ook maandagochtend open!

Dongeneind BV Tot ziens in onze kassen!

GriendsTeeG 20 OOsTeind Tel: 0162-455205 Fax: 0162-458222 e-mail: inFO@huyskwekerdOnGeneind.nl - Volg de borden -

1.70

17.

12 stuks voor

00


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 11

Dijkversterking Amer-Donge

Waterschap Brabantse Delta organiseert 7 mei inloopmiddag Op maandagmiddag 7 mei organiseert waterschap Brabantse Delta een inloopmiddag over de dijkverbetering aan de zuidzijde van de Oude Maas tussen de Keizersveerse Brug en gemaal Keizersveer. Tijdens deze inloopmiddag worden het ontwerp projectplan toegelicht en uw vragen beantwoord. U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom in gemaal Keizersveer, Aanwassenweg 2 in Raamsdonk.

terstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. Met als opbrengst een veilig en mooi rivierengebied in 2015. Aan de zuidwestoever van het Oude Maasje, vlakbij de splitsing met de Bergsche maas, ligt zo’n dijk die moet worden verbeterd. Over een lengte van 940 meter wordt deze hoger en breder gemaakt zodat het achterland droge voeten houdt.

Ontwerp projectplan

Project Amer-Donge

Ruimte voor de rivier We verwachten toenemende hoeveelheden rivierwater als gevolg van de klimaatverandering. Dit leidt tot hogere waterstanden. Om die hogere waterstanden te verlagen, worden

ruim 30 maatregelen genomen binnen het Rijksprogramma ‘Ruimte voor de rivier’. Daar waar rivierverruiming niet mogelijk is, zijn aanvullende dijkverbeteringen nodig. Een uniek programma waarin Rijkswa-

Dauwtrap rit

MTC Spoorloos Voor de vroege vogels rijd Motor Toer Club “Spoorloos” de “Dauwtrap rit” op 6 mei 2012. Hierbij enkele gegevens van de dauwtrap rit. We verzamelen en vertrekken om 05.00 uur bij de Texaco benzine pomp aan de A59 tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Made. Route is zo’n 210 km lang met twee stops. De eerste

stop is bij de Wouwse tol aan de A58. Om hier te komen is er al een kleine 100 kilometer gereden. Dit wordt verreden in het gebied tussen de A58 en de grens. Hiervandaan gaan we na een klein stukje snelweg richting Willemstad. Bij het wapen van Willemstad is de tweede stop gepland. We hopen tussen 9.00 en 9.30 uur

Berichten uit Waspik Braderie WASPIK – Op zondag 6 mei wordt er op het Dorpsplein in Waspik een grote braderie georganiseerd door Star Promotions. Tussen 11.00 uur en 17.00 uur kunnen bezoekers langs tachtig kramen lopen waar diverse spullen verkocht worden. Ook zijn er diverse eet- en drinkkramen. Voor kinderen zijn er pony’s aanwezig en is er een draaimolen. Toegang tot de braderie is gratis.

Er wordt eerst een rustig moment ingelast om door middel van visualisatie een eigen invulling van het werkstuk te creëren. Er wordt gewerkt met vilt, draad en naald. De workshop duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur. Informatie en aanmelden via Den Bolder: tel. 0416-311346.

Hangovers zoeken mannen

WASPIK – Reisvereniging De Dubbeldekkers organiseert op zaterdag 19 mei voor de 26e keer haar jaarlijkse miniveld voetbaltoernooi op sportpak Elzenhage in Waspik. Een team bestaat uit een doelman, vier veldspelers en maximaal drie wisselspelers. Inschrijven kan tot 6 mei bij Piet Schellekens: tel. 0416-311267 of bij café De Ploeg in Waspik.

WASPIK – Vocal Group The Fortnight Hangovers uit Waspik bestaat momenteel uit tien leden. Samen zingen ze bewerkingen van vooral hedendaagse muziek. De groep bestaat al ruim twintig jaar en staat onder leiding van topdirigent Don Henken. The Fortnight Hangovers zijn op zoek naar mannen met een tenor- of basstem. Er wordt wekelijks gerepeteerd op dinsdag van 20.15 uur tot 22.30 uur in Den Bolder in Waspik. Meer informatie via www.hangovers.nl of tel. 0416-312166.

Workshop borduren

Gastpredikant A. Visser

Miniveldvoetbal

WASPIK – Erica Koster verzorgt op dinsdag 8 mei een workshop borduren in Den Bolder in Waspik.

Uw adres voor: Keukens, Apparaten, Bladen, Accessoires, Onderdelen, Meerwerkzaamheden en Renovatie

Elftweg 19 Raamsdonksveer 0162-517201 www.keuken-expert.nl

WASPIK – In de Nederlands Hervormde Kerk in Waspik worden op zondag 6 mei twee diensten gehouden. De morgendienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door dominee Aalt Visser. Hij is bijna vijf jaar als zendingspredikant verbonden geweest aan de Morgenster in Zimbabwe. Hij is docent Oude Testament. De uitgangscollecte is bestemd voor het theologisch onderwijs in Zimbabwe. Na afloop van de dienst is er een samenzijn in De Schakel naast de kerk. De avonddienst start om 18.30 uur en wordt geleid door dominee De Ruiter uit Genderen.

Boarding toernooi

WASPIK – Voetbalvereniging The White Boys organiseert op zaterdag 12 mei een boarding toernooi op sportpark Lindenheuvel in Waspik. Het toernooi begint om 09.30 uur. Er zijn continu wedstrijden. Na af-

Het ontwerp projectplan ligt vanaf 27 april tot en met 7 juni 2012 (tijdens werkdagen) ter inzage bij de provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ‘s Hertogenbosch, op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda en het gemeentekantoor van Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. De officiële bekendmaking en het plan zijn ook te zien op de website van het waterschap www.brabantsedelta.nl/ actueel/bekendmakingen. U bent van harte welkom en uiteraard zijn er deskundigen aanwezig om antwoord te geven op uw vragen. Wij hopen u te mogen begroeten op maandag 7 mei tussen 15.00 en 17.00 uur!

aan te komen. Het is mogelijk hier voor ‘n kopje koffie met eventueel gebak. Na deze stop is het nog ongeveer 5 kwartier rijden tot we terug zijn in Raamsdonksveer. Dus met een beetje geluk zijn we terug rond de klok van 11.00 uur. Wij hopen op een grote opkomst. Heeft U zin om eens kennis te maken met onze toerclub, mag U altijd ‘n keer vrijblijvend meerijden. Met of zonder duo passagier. Voor meer informatie: MTC “Spoorloos”, mtcspoorloos@ casema.nl, 06-51717120.

loop staat er voor de deelnemers een barbecue en buffet klaar. Rond 15.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats gevolgd door een disco. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Rommelmarkt met boekenmarkt

WASPIK – Op zaterdag 12 mei wordt er een rommelmarkt gehouden in en nabij verenigingsgebouw De Schakel aan het Dorpsplein in Waspik. Het gaat om de verkoop van relatief kleine spullen (dus geen meubels en computers). Ook is er een verkoop van boeken voor de zending. Leden van vrouwenvereniging Lydia houden een verkoop van geraniums en tuinplanten. Daarnaast is er koffie en thee verkrijgbaar en kunnen er pannenkoeken gegeten worden. De toegang bedraagt 1 euro. De markt duurt van 09.00 uur tot 13.00 uur. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan de Hervormde Kerk in Waspik.

�����������������

������������������ �������������������������������������������������� �������������������������� ������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

����� ��������� ������������ ��������������

CDA Geertruidenberg weer op bedrijvenbezoek Evenals in voorgaande jaren is het CDA afd. Geertruidenberg weer op bezoek geweest bij een bedrijf dat in de gemeente gevestigd is. Het CDA wil weten wat er op de werkvloer leeft. Op dinsdag 24 april was Siemerink B.V. aan de beurt. Even voor half acht gingen de deuren open voor het bezoek aan Siemerink B.V., een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, engineering en bouwen van opslagtanks, drukvaten, gashouders, silo’s en kolommen. Deze producten worden met name vervaardigd voor afnemers in de chemische en petrochemische industrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie, transport en logistiek en de energiesector. De directeuren Annemarie Siemerink en Kees de Jong hadden hun uiterste best gedaan om ons bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Na een korte uiteenzetting van de geschiedenis, Siemerink is al sinds 1954 in Geertruidenberg gevestigd, wordt ons uitgelegd wat de werkzaamheden van het bedrijf inhouden. Ingewikkelde zaken en ter-

Hoezo crisis In deze tijd van bezuinigingen hoor ik overal om me heen de onrust die dat met zich meebrengt. Kan ik straks nog wel rondkomen, moet ik mijn huis toch gaan verkopen en hoe lang zal dat dan duren, raak ik misschien mijn baan kwijt en kom ik dan nog wel aan de bak? IK hoor hier niks over als ik de kauwtjes gezellig hoor babbelen, de merels, de lijsters en de bonte vinken die elke dag weer hun lied laten horen. Ook niet bij de mussen, de spreeuwen, de koolmeesjes en zelfs niet bij de gezellig kwetterende putters in de wijk. Niet bij de tjif tjaf, de groenling of de zwarte roodstaart. En dan de groene specht die er hartelijk om moet lachen. En toen ik op zaterdagavond de 28e april weer de eerste gierzwaluwen de zomer hoorde

men worden op een duidelijke wijze gepresenteerd. Het bedrijf werkt met 45 vaste werknemers die allemaal erg gespecialiseerd zijn. De combinatie van verschillende producten, de zelf gemaakte ontwerpen en het gespecialiseerd personeel maakt het bedrijf uniek in Nederland. Er wordt zelfs ver buiten de grenzen geleverd en gewerkt. Natuurlijk komen ook zaken aan bod aangaande de ruimtelijke en milieutechnische problemen. Vergunningen zijn daar van afhankelijk. De open en eerlijke informatie geeft ons een duidelijk beeld. Onze afdeling mag terug kijken op een bijzonder gastvrij, leerzaam en een objectief bezoek. Namens het CDA afdeling Geertruidenberg. Anton Krols, P.R.

INGEZONDEN MENINGEN VAN DE LEZER Elke inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stuk. Opname van ingezondenstukken betekent niet dat de redaktie het met de strekking van deze stukken eens is. Verder behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

aankondigen sprong mijn hart even op. Ze hebben allemaal geen oplossing, maar ze helpen elke dag mee als ik mijn ronde met mijn geleidehond Maiko maak eraan herinneren wat er nog steeds in overvloed is. Pieter van den Kieboom Raamsdonksveer

Boldertheater

WASPIK – De werkgroep Boldertheater van Den Bolder in Waspik heeft het theaterprogramma voor het seizoen 2012-2013 rond. Van november tot maart zijn er vijf voorstellingen op het gebied van cabaret en muziek van onder andere Angela Groothuizen en Mark van de Veerdonk. De brochure verschijnt op 11 mei huis aan huis in Waspik. Vanaf dat moment is het mogelijk kaarten te reserveren. Meer informatie op www.denbolder.nl.

Bolders Oktoberfest in mei

WASPIK – Den Bolder Blaasconcerten organiseert op zondag 20 mei een Oktoberfest in Den Bolder in Waspik. De middag krijgt een Beierse uitstraling met medewerking van ‘Die Fürstenwälder Musikanten’ uit Best onder leiding van Willie van der Steen en de grote Oktoberfest Dongemond Kapel uit Raamsdonksveer. Voor de kinderen wordt voor vertier gezorgd. De middag begint om 14.00 uur en is voor kinderen gratis toegankelijk; volwassenen betalen 2,50 euro.

Pieter en Maiko aan de wandel

Compleet tuinonderhoud o.a.:

• onderhoud gazon • boomverzorging t • voorjaarsbeurten • tuinafscheidingen • tuinrenovatie u Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant i jan@heijkanthovenier.nl www.heijkanthovenier.nl Tel. 0162-470091 • Mob. 06-53786773

Neem vrijblijvend contact op!

n


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 12

Geertruidenberg

Informatiemarkt tijdens Europese Dag van de Beroerte

Amphia helpt om beroerte snel te herkennen Het Amphia Ziekenhuis organiseert op dinsdag 8 mei 2012 een informatiemarkt over de eerste tekenen van een beroerte en de mogelijke gevolgen. In heel Europa vindt jaarlijks op de tweede dinsdag in mei de Dag van de Beroerte plaats. Amphia grijpt deze gelegenheid aan om samen met de Stroke Service Breda en patiëntenverenigingen voorlichting te geven over de werkwijze van het ziekenhuis en het tijdig herkennen van de symptomen van een beroerte. Het thema van dit jaar is: Een CVA? Het kan ook u overkomen! Verschillende deskundigen geven op dinsdag 8 mei tussen 9.30 en 16.00 uur voorlichting op de informatiemarkt in de centrale hal van locatie Molengracht. Diverse specialisten en therapeuten staan dan klaar voor vragen en bezoekers kunnen gratis hun bloeddruk en bloedsuiker laten meten. Verder lopen er diverse verpleegkundigen rond die onder meer uitleg geven over de Brain Care Unit in het Amphia

Ziekenhuis. Ook zijn er patiëntenverenigingen en organisaties uit de Stroke Service Breda e.o. aanwezig, zoals de thuiszorg, het revalidatiecentrum en een aantal verpleeghuizen.

CVA

Een beroerte, ook wel CVA genoemd, treft gemiddeld 110 Nederlanders per dag en wordt veroorzaakt door een herseninfarct of hersenbloeding. De

Dartclub de Munt Vanwege drukke werkzaamheden krijgt u de dartverslagen van Dc de Munt wat later dan u van ons gewend bent,te beginnen bij de kwartfinale voor de beker,deze werd gegooid op 13 april tegen Inval 1 uit Raamsdonksveer. Peter gooide de 1e single,hij won deze met 3-0,Wilburt wist de 2e ook met 3-0 te winnen.michel verloor helaas met 0-3,en Henri wist de laatste weer met

3-0 in winst om te zetten.De 4 kopppelpartijen en de bierronde werden ook door de spelers van Dc de Munt gewonnen. Einduitslag DC de Munt-Inval 1 8-1. Vrijdag 20 april speelde DC de Munt thuis in Hotel Cafe’de Munt tegen Buuf & Buum uit Breda voor de competitie.Peter won zijn single met 3-2,Henri met 3-1,Carla verloor haar partij met 0-3,en Sjors wist met 3-0

gevolgen zijn vaak zeer ingrijpend voor patiënten en hun omgeving. Het is daarom van belang om tijdig de symptomen van een beroerte te herkennen en vervolgens direct 112 te bellen. Hierdoor kan het leed na een beroerte beperkt blijven. Tijdverlies is namelijk hersenverlies. Het Amphia Ziekenhuis maakt deel uit van een CVA ketenorganisatie, de Stroke Service Breda. Hierin werken instellingen samen om bij een CVA de juiste zorg, op de juiste plaats en door de juiste persoon te bieden.

Signalen

Jaarlijks krijgen zo’n 41.000 mensen voor de eerste keer een beroerte. Dit betekent dat de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling wordt onderbroken. Stoornissen in spraak, gezichtsveld en gedrag zijn vaak kenmerkend voor een beroerte. Daarnaast kunnen de gevolgen van een beroerte lichamelijk van aard zijn, zoals krachtverlies of verlamming. CVA is in Nederland de grootste oorzaak van invaliditeit. te winnen.Peter en Henri verloren de 1e koppelpartij met 1-2,Carla en Sjors gooiden 2 koppels,de ene werd met 0-2 verloren,maar de andere wisten ze met 2-0 te winnen.De laatste koppelpartij werd door Peter en Henri met 2-0 gewonnen,ook het punt van de bierronde was voor DC de Munt. Einduitslag DC de Munt-Buuf & Buum 6-3. Vrijdag 27 april speelde DC de Munt thuis de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2011-2012 tegen Double Trouble uit Oosterhout. Peter verloor zijn

www.abc-goud.nl = hoogste prijs

KUNSTSTOF/ALUMINIUM

Inkoop Goud _ Zilver _ Munten Bestek

10 jaar volledige garantie en optimale service tegen scherpe prijzen.

076-5872910

L. Mesch - Sprang-Capelle Tel. 0416-280411 Kijk ook op: www.meschkozijnen.nl

5X28

Legitimatie verplicht!

kozijnen, ramen en deuren

Demonstratie Bergsche Battery met stadswandeling en rondleiding Stadhuis Het in 1996 opgerichte Bergsche Battery (verdedigingsleger) laat de historie herleven en toont een zo verantwoord mogelijke nabootsing van de stadsmilitie anno 1593. In dat jaar veroverde stadhouder Maurits Geertruidenberg op de Spanjaarden. De stadsmilitie die toen werd gevormd om de stad te behoeden voor Spaanse invallen kunt u nu komen bewonderen. De schitterende kostuums en wapens, het gebulder van kanonnen en het kletteren van zwaarden brengen u helemaal in oude sferen. Na dit spektakel loopt u ook mee met een stadswandeling en een rondleiding door het voormalige Stadhuis waarbij een gids u alles vertelt over Hollands oudste vestingstad. Aanvang: 14.00 uur. Start: VVV Geertruidenberg, Markt 46. Prijs: volwassenen € 4,00, kinderen

€ 1,50. Wilt u nog nagenieten van het uitzicht op de prachtige markt, dan kunt u een kopje koffie of thee, met koek of scones opnemen in uw arrangement voor € 2,35 extra. Mocht u een uurtje van tevoren Museum ‘De Roos’ willen bezichtigen, gevestigd in hetzelfde pand als het VVV, waar o.a. een prachtige collectie tinnen soldaatjes en de nieuwe expositie “Kant te kijk” te zien is, dan kan dat voor slechts € 1,00. Op vertoon van uw Theek 5 biebpas ontvangt u € 1,00 korting per pas. De medewerkers van het VVV wensen u een fijne dag toe.

singlepartij met 1-3,Michel wist met 3-0 te winnen,en Henri en Carla wonnen beide hun partij met 3-2. De 2 koppelpartijen van Peter en Michel werden allbei gewonnen,de 1e met 2-1 en de 2e met 2-0.Henri en Carla verloren hun 2 koppels met 0-2 door het missen van de dubbels. Het punt van de bier-

ronde werd door de spelers van DC de Munt binnengehaald.Einduitslag DC de Munt-Double Trouble 6-3,we zijn op de 3e plaats geeindigd in de competitie dus blijven we in de 2e divisie. Donderdag 3 mei speelt DC de Munt de halve finale voor de beker in Etten Leur tegen Anton’s Koffieteam.

Nooit te oud voor vakantie

Wij verzorgen kleinschalige, aangepaste vakanties voor ouderen. Bel voor onze gratis vakantiebrochure met (0318) 48 51 83 of kijk op www.allegoedsvakanties.nl

i. l en moo e e n o i t c 012, fun

model k2eus heb je nergens. n e l f l i r b e e geen hal Zonn tiek pakt uit, zovee wilden w , t h en ic id er re g b in p Lorgnet O

uit te eciaal nnebrillen t gedeelte werd sp nt passen en llectie zo o co ku ro g ig ze n n st ee o om ebouwd, zodat je ru besloten werd omg taleerd op merk, el k Toen wij in w en. De lijk geë werk lever rillen. Overzichte n dereen ee eb n n zo r o eid dat ie én ding el vo g e to er heeft. É tie heeft kiezen. voor ogen ekocht: Ray nze collec g ling van o udget dat hij of zij in el st en k en er m sa het b ende m er, Puma verwogen en binnen en voor u de volg Elle, Sinn d t, in v ri Een welo sp an E k b l i, ri et eb g h eb e n en n W er S mooie zo n kwaliteit. Hilfiger, egen in éé gemeen: l, Tommy r, twee vli u hebben ze & Gabbana, Perso tu n o m lce modieus Ban, Do n met een ede glaze o g en er en Vogue. in n ruime ken comb k daarin ee ril het o o Deze mer en b e? We heb en welke zonneb klap. esgedeelt wet zonder le f o u. Wil je et jo m n . , aa op sterkte rtief, de keuze is inspireren l ri en eb en n n er o is v sp ad t Een zo s to n o n moder t je door keuze. Van t is voor jou? Laa ik ch es g st mee welkom. van harte t, je bent ee w je n E m. lotte en Ji Amy, Char

n e d r o w e t n a v k e Om g ! s u e k l e e v o z de grootste collectie zonnebrillen van de regio het Anker 2-4 Raamsdonksveer ) 0162-514898

www.lorgnet.nl @lorgnetoptiek


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 13

Duitsers Jeu de Boules vereniging ‘t Veer blij en bedroefd RAAMSDONKSVEER – Bij Jeu de Boules, ook wel petanque genoemd, is het de bedoeling om de metalen ballen (boules) zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje (but of cochonnet) te werpen of te rollen. Met name in Frankrijk is de sport met ruim 17 miljoen vrije tijd spelers razend populair. Achter het gemeentehuis in Raamsdonksveer zijn wekelijks 43 enthousiastelingen actief op een van de negen banen van jeu de boules vereniging ‘t Veer. Banen die onlangs, dankzij een financiële bijdrage van het Rabo Stroomversnellingfonds, zijn opgeknapt. Uiteraard zijn de leden daar zeer blij mee. Minder blij zijn ze met hangjongeren en vandalisme op hun terrein.

Door Jan Hoek “Jeu de Boules vereniging is zestien jaar geleden opgericht en is een echte gezelligheidsvereniging”, stelt voorzitter Annie Blankers. “Het speelseizoen is dezelfde periode als de zomertijd. We zijn elke woensdagavond (19.00-21.00 uur) en zaterdagmorgen (10.30-12.30 uur) op onze banen te vinden. Daar spelen we verschillende wedstrijden, waaronder individueel (tête-à-tête) of met een partner (doublette). De strijd om de clubkampioenschappen is een individuele wedstrijd en om de Cor van der Kuijp-bokaal speel je met een partner. Daarnaast spelen we regelmatig tegen regionale verenigingen. Er zijn bij ons geen vaste teams, maar worden via loting samengesteld. Op die manier spelen we allemaal wel een keer tegen elkaar. ‘s Winters zijn er tal van activiteiten en ledenvergaderingen worden altijd afgesloten met een gezellige nazit. We houden ons dan onder bezig met kaarten, bingo, sjoelen, darten en een feestavond. Die activiteiten vinden plaats in dorpshuis De Haven. Belangstellenden kunnen altijd een keer geheel vrijblijvend met het jeu de boules meedoen om sfeer te proeven. Zo nodig zorgen wij voor spelmateriaal. In de week van 25 t/m 30 juni wordt het 30-jarig bestaan van De Haven gevierd. Wij organiseren in die week een toernooi waar iedereen op een ontspannen manier kan kennis maken met jeu de boules”, aldus de voorzitter. Het bestuur bestaat verder uit secretaris Hens Kieboom, penningmeester Rien Couweleers en de leden Kees Krooswijk, Riet Lensvelt,

Dini Loonen en Lia Poppelaars. Penningmeester Couweleers is blij met het geld dat de vereniging ontving van Rabobank de Amerstreek. “Een deel van het bedrag hebben we gebruikt voor het opknappen van onze banen. Het resterende deel willen we gebruiken voor de aanschaf van een opslagruimte bij de banen. Ik moet helaas concluderen dat de gesprekken daarover met de gemeente bijzonder moeizaam verlopen.” Secretaris Hens Kieboom vult aan: “We hebben de houten bankjes die er stonden vervangen door stalen banken. Alles moet hufterproof zijn, want we hebben echt last van vandalisme en hangjongeren. We kunnen er niets aan doen, want het is openbaar terrein van de gemeente. Wel hebben we al meerdere malen aangifte bij de politie gedaan, maar er wordt geen enkele actie ondernomen. Ik moet er wel bij zeggen dat de hangjongeren ons niet storen en we tijdens het jeu de boules spelen geen enkele last van hen hebben. Wel laten ze vaak een enorme bende achter, wat deels komt omdat de gemeente er geen afvalbakken heeft geplaatst. We hopen dat de problemen nog een keer opgelost worden en dat het vandalisme en de overlast voorgoed tot het verleden behoren. Verder willen we er niet al te veel over zeggen, want het gaat vooral over onze vereniging en daar hebben alle leden het prima naar hun zin.” Voor nadere informatie over jeu de boules verenging ‘t Veer kunt u contact opnemen met voorzitter Annie Blankers (0162-513635) of de secretaris (hens.kieboom@casema.nl)

Laat u inspireren in de EGLO Showroom OUTDOOR COCOON

®

Lighting by EGLO

LED

Wij zijn geopend ma-vrij 9:00 - 17:00. Ook voor particulieren. Innovatiepark 20, Oosterhout | A59 Afslag 32, Made/O’hout www.egloshowroom.nl | www.facebook.com/egloverlichting

Na 1974 zat ie er goed in: een diepgewortelde afkeer van Duitse voetballers. Omdat ze “ons” in dat jaar van de verdiende wereldtitel afhielden. “We” speelden absoluut ‘t allermooiste voetbal. Onder aanvoering van Johan Cruijff liet Oranje de hele wereld smullen van attractief totaalvoetbal. Dat was voor die tijd nog nooit vertoond. Landen als Argentinië en Brazilië werden moeiteloos aan de kant geschoven. In de finale van dat WK moesten we alleen nog afrekenen met: de Duitsers. Die wel thuis speelden en meer gewend waren aan ‘t spelen van dit soort belangrijke wedstrijden en toernooien. Daar kwamen we ook wel achter op die 7e juli 1974. Na een overrompelende start (Oranje liet Duitsland in de eerste minuut niet aan de bal komen; Johan Cruijff soleerde het strafschopgebied in en werd gevloerd; Johan Neeskens verzilverde keihard de toegekende penalty) “zijn we er toch weer ingetuind”, sprak commentator Herman Kuiphof die dag historische woorden. Want “we” verloren uiteindelijk op schlemielige wijze van “die Duitsers”. Maar we waren vooral des duivels vanwege de strafschop die Bernd Hölzenbein versierde. We maakten toen voor de eerste keer heel pijnlijk kennis met de “schwalbe”. Een misselijkmakende manier om een strafschop te versieren. De Duitsers gingen vervolgens de “schwalbe” tot kunst verheffen en hebben in de loop der jaren heel wat “afgetuimeld”, tegenstanders kaarten aangesmeerd en vrije trappen en strafschoppen versierd op de diverse voetbalvelden. Tot grote ergernis van ons allemaal. Dat Duitse sportmensen daarnaast nog ‘s het vermogen hadden om tot de laatste minuut voor hun kansen te gaan en vaak – niet geheel zonder geluk – in de slotfase het potje uithaalden, droeg aardig bij tot een behoorlijke antipathie als ‘t om Duitse voetballers ging. Toen Bayern München er zelf nog ‘s een schepje bovenop deed door de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff bij Ajax op 7 november 1978 te vergallen (0-8), zat de afkeer van Duitse voetballers in het algemeen en Bayern München in het bijzonder er diep in. We gaan hier niet nog ‘s een keer alle aversie tegen Duitse voetballers oprakelen, hoewel dat niet meevalt als ik toch weer moet denken aan types als doelman Harald (Toni) Schumacher (die vanwege zijn “aanval” op de Fransman Patrick Battiston tijdens de halve finale van het WK voetbal 1982 alsnog met terugwerkende kracht levenslang geschorst moet worden), Rudi Völler en Lothar Matthäus. Want in 1988 hebben we de “grote afrekening” gehad. In de halve finale van het EK schakelden we eerst al in hun eigen de land de Duitsers uit (dank je wel Marco) om vervolgens in de finale van de Russen te winnen. En voor de eerste maal in de geschiedenis Europees kampioen te worden. Vanaf dat moment waren we iets minder bang van de Duitsers en begon onze afkeer wel wat af te nemen. Hoewel, het WK van 1990 (spuugincident) moeten we maar gauw vergeten. Gelukkig volgde twee jaar later tijdens het EK 1992 een 3-1 overwinning op Duitsland. In 2004 kwamen Nederland en Duitsland elkaar weer op een groot toernooi tegen. De eerste poulewedstrijd van het EK in Portugal eindigde in 1-1. Op 15 november 2011 was de laatste onderlinge confrontatie. Ge-

lukkig vriendschappelijk, want Nederland werd door Duitsland met 3-0 van de mat gespeeld. We lieten die nederlaag gelaten over ons heen gaan, want “het was toch maar vriendschappelijk”. De eerste echte serieuze confrontatie volgt in juni van dit jaar pas weer tijdens het EK. Maar we waren ook wel onder de indruk van het door de Duitsers vertoonde spel. Het oogde zowaar “Nederlands”. Vroeger konden we dagenlang ziek zijn van een verlies tegen Duitsland, maar “we” waren hier snel overheen. Er was een tendens waarneembaar: “we” hebben kennelijk niet meer zo’n hartgrondige hekel aan de Duitsers. Op voorzichtige wijze durfden we de laatste tijd zelfs af en toe wel ‘s enige waardering te ventileren voor Bayern München in de Champions League. Dat heeft enerzijds te maken met een Nederlands aandeel op een niveau waar we met onze eigen Nederlandse clubs al jaren niet meer mee kunnen. Arjen Robben laat bij Bayern München weer prachtige dingen zien en dan willen wij als Nederlanders ook wel meedelen in dat succes. En anderzijds omdat we tegenwoordig andere ‘voetbalvijanden’ hebben. Wat te denken van trainer José Mourinho? De Portugese coach van Real Madrid. Mourinho heeft de afgelopen jaren meerdere malen zijn enorme frustratie geuit over de heerschappij van Barcelona in Spanje en Europa. Was ook heel vervelend tijdens zijn eerdere trainerschap bij Chelsea dat nog steeds in zijn geest voetbalt. En onder aanvoering van supertuimelaar Didier Drogba ten koste van Barcelona de finale van de Champions Leaugue haalde. Dat vinden we hier allemaal heel erg, omdat we voornamelijk fan zijn van Barcelona vanwege Messi, het prachtige spel en de verbintenis met veel Nederlandse spelers in het algemeen en Johan Cruijff in het bijzonder. Barcelona is om die reden ook een beetje van ons. Dat geldt absoluut niet voor Real Madrid. Patserige club die een enorme miljoenenschuld heeft en ondanks dat telkens voor enorme bedragen probeert een kampioensteam bij elkaar te kopen. Nou ja, de Spaanse titel mogen ze dit jaar een keer hebben. Maar de Champions League gaat toch weer mooi aan de neus voorbij. En vooral voorbij aan de neus van Mourinho en zijn landgenoot Cristiano Ronaldo, die afgelopen week miste in de penaltyserie tegen Bayern München. Dat naar de finale door ging omdat onder anderen Arjen Robben wel raak schoot. Toch een Nederlands aandeel straks in de finale van de Champions League. We waren blij voor Robben, want een Nederlander. Meerdere vrienden en bekenden durfden afgelopen week toe te geven dat ze iets van sympathie voor Bayern hadden bespeurd. We waren vooral blij omdat het pedante Real met Mourinho en Ronaldo niet in die finale staat en dus opnieuw de Europa Cup niet kan winnen. We hebben het niet zo op de Portugezen. Dat heeft alles te maken met de resultaten van Oranje in interlands tegen Portugal. En vooral ook de manier waarop. De Portugezen zijn in de loop der jaren voor ons zo’n beetje de nieuwe “voetbalduitsers” geworden. En dat gaan we merken tijdens het komende EK als Nederland op 17 juni tegen Portugal de laatste groepswedstrijd speelt. Dat wordt heel vervelend. Tegen de nieuwe “voetbalduitsers”. Maar vier dagen daarvoor hebben we echter al wel de echte “voetbalduitsers”.

SWOG: Campagne ‘Samen leven en uw AOW-pensioen’ gestart Op 16 april is de campagne “Samen leven en uw AOW-pensioen” van start gegaan. Met deze campagne wil het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid AOW’ers erop wijzen dat het van belang is dat zij wijzigingen in hun leefsituatie doorgeven aan de sociale Verzekeringsbank. Juist nu is dat belangrijk omdat de overheid van plan is boetes op overtredingen te verhogen.

Twee woningen, één boodschappentas? Denk aan uw AOW-pensioen.

Ontvangt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden? De hoogte van uw AOW-pensioen kan veranderen als u met iemand een gezamenlijke huishouding heeft. Dat is het geval als u de meeste tijd samen doorbrengt op één adres, ook al staat u op verschillende adressen ingeschreven. Bovendien deelt u samen de kosten van het huishouden of zorgt u voor elkaar. Hoe zit dat precies?

AOW-pensioen voor een alleenstaande

Als alleenstaande ontvangt u per maand een AOW-pensioen van €1.079,93 bruto. Als u getrouwd bent

of volgens de wet samen woont, ontvangt u €752,12 bruto. U ontvangt een lager AOW-pensioen, omdat u bij samen wonen veel kosten kunt delen.

Wat is een gezamenlijke huishouding?

U woont volgens de wet met iemand samen als er sprake is van een ‘gezamenlijke huishouding’. Daar is sprake van als u: - met een ander persoon uw hoofdverblijf in één woning hebt en - de kosten van het huishouden deelt (bv. boodschappen) of voor elkaar zorgt (bv. samen koken of schoonmaken)

Samenwonen kan met iedereen

Om volgens de wet met iemand sa-

men te wonen (en een gezamenlijke huishouding te voeren), hoeft er geen verliefdheid in het spel te zijn. U kunt ook samen wonen met een goede vriend, broer of zus. Er is geen sprake van een gezamenlijke huishouding als u samen woont met kinderen of ouders.

Geef wijzigingen door

Als u de Sociale Verzekeringsbank niet (tijdig) heeft doorgegeven dat u een gezamenlijke huishouding voert met een ander, en daardoor ten onrechte AOW-pensioen voor alleenstaanden ontvangt, kunt u een boete krijgen. Twijfelt u over uw eigen situatie? Kijk op www.weethoehetzit. nl, dé wegwijzer in regels bij AOWpensioen.

Ledenavond Passage Passage afdeling Raamsdonksveer Het bestuur van Passage nodigt haar leden uit voor de bijeenkomst op donderdag 10 mei 2012 in het gebouw de Schakel achter de protestantse kerk in de Emmastraat, Raamsdonksveer, aanvang 19.45 uur. Mw. C. Visser uit

het Westland geeft een lezing over DE GLASTUINBOUW. Met behulp van een veilingklok worden de meegebrachte plantjes aan de man/vrouw gebracht. Gasten die geïnteresseerd en kooplustig zijn, kunnen een gezellige avond meemaken.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 14

Broer en zus van echtpaar zorgen voor eerste contact tussen Jan en Cor

Jan Stevens en Cor Boeren uit Hank 60 jaar getrouwd In hun mooie ruime woning in Hank geniet het echtpaar nog na van het feest in de Phoenix in Hank. “Het was grandioos,” zegt Jan. “Ja, echt een fantastische dag,” vult Cor aan. Op zondag 29 april waren Jan Stevens(87) en Cor Boeren(88) precies 60 jaar getrouwd. De boog voor het huis staat er nog fier bij en ook de bossen bloemen in de woonkamer verwijzen naar de bijzondere dag. Ook is er een felicitatie namens de koningin en de provincie Brabant, wel op papier, maar toch. Ruim zestig jaar geleden kwamen ze elkaar tegen bij een toneeluitvoering in Raamsdonk, Cor mocht mee met haar oudere zus, Jan was in gezelschap van zijn broer. De vier mensen zouden later op dezelfde dag twee bruidsparen vormen. Veel mensen kennen Jan als ‘dun ajerboer.’

Het bruidspaar Jan en Cor Stevens-Boeren vierde afgelopen week hun 60-jarige bruiloft

Door Johan Verlouw “Jan vroeg die eerste avond of hij me thuis mocht brengen en of ik de volgende week weer terug kwam. Daar moest ik nog even over nadenken, maar een week later zag ik hem weer.” Cor Boeren kan er smakelijk over vertellen en geeft daarmee aan hoe het in dit tijd ging. Cor Boeren komt uit een gezin van zes uit Den Hout. Vanaf haar twaalfde ging ze ‘in betrekking’ Toen haar oudste zus ging trouwen moest ze thuis komen werken. Op de boerderij met een groot gezin was het dag en nacht werken. “Er was echt nooit geen tijd voor vertier of afleiding, we wisten ook niet beter.” De broer van Cor zou later de boerderij overnemen. Een oudere zus

van Cor werkte op de boerderij van Piet de Bont in Raamsdonk. “Ze had twee gratis kaartjes voor een toneelvoorstelling in Raamdonk en vroeg of ik mee ging. Daar ontmoette Cor haar Jan, die samen met zijn broer bij de voorstelling was. Jan Stevens komt uit een gezin van elf en komt uit Hank. Omdat de moeder van Jan erg ziek was werd hij door zijn oom en tante groot gebracht. Ook bij Jan was het na de lagere school werken geblazen op de boerderij. Toen hij 18 was werd hij tewerk gesteld in Duitsland. Jan moest in een fabriek gaan werken. “De dokter kon mijn broer nog wel uit Duitsland houden maar twee broers lukte helaas niet.” Jan zou twee jaar in Duitsland werken. “ Het klinkt waarschijnlijk

heel gek, maar ik heb het daar niet slecht gehad. Je had goed te eten en ik heb er nog een echte vriend aan overgehouden.” Eenmaal thuis ging het werk op de boerderij weer gewoon door. Na een verkering van een kleine twee jaar traden Jan en Cor in Den Hout in het huwelijk en kwamen op de boerderij in Hank te wonen. Het was de bedoeling dat Jan de boerderij van een oom zou overnemen maar zijn gezondheid liet hem regelmatig in de steek. Jan kon via een kennis vertegenwoordiger worden bij een meelfabriek. Dat ging in het begin heel goed maar werd later fysiek een te zware belasting. Jan ging zich steeds meer richten op het houden van kippen. Met 9000 stuks hadden ze samen een grote boerderij voor die tijd. Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven zou Jan de eieren uitventen in de omgevende dorpen. Sinds die tijd was het Jan dun Ajerboer. “Nog steeds wordt nu herkend als dun Ajerboer. Het was een mooie tijd wat me heel veel sociale contacten heeft opgeleverd,” zegt Jan. Het gezin met zes kinderen van Jan en Cor zou altijd mee helpen met de kippen en de boerderij. In 1974 zou het echtpaar verhuizen naar een zelfgebouwde bungalow nadat een storm een gedeelte van de boerderij had ontzet. Ondanks het harde werken kon het echtpaar ook nog genieten van vakanties in Oostenrijk, Schotland en Lourdes. “We hebben samen een gezin groot gebracht en iedereen is prima terecht gekomen, daar zijn we best trots op,” gaat Cor verder. Sinds 2003 woont het echtpaar in het dorp zelf. De feestdag was er één om nooit te vergeten, samen met familie, vrienden en kennissen hebben ze ongelooflijk genoten.” In de ochtend stond er een heerlijk ontbijt klaar omdat “ze verder toch niets wilde hebben,” Ondanks zijn zwakkere gezondheid heeft Jan nog één grote wens: vliegen. “Ja, maar dan wel in zo’n groot vliegtuig, anders is het niet echt,” zegt Jan streng. Of de wens van Jan nog gaat uitkomen is maar de vraag; Cor gaat in ieder geval niet mee! “We gaan kijken of we iets kunnen doen, maar beloven niets,” zegt een van de dochters.

Centrumvisie De man, de wandelaar, de vutter, de babyboomer, de laanterfant, hij zat er weer, op het bankje voor het monument, het voelde eigenlijk, al was het van hem, zo was hij ermee begaan. Was hij er eerder vanuit gegaan, dat het nieuw te bouwen cafetaria maar een gerucht was, en dat al zijn argumenten om dat niet te realiseren toch goed onderbouwd waren, nu had hij echter gehoord, dat er toch serieuze plannen waren, en dat zelfs het monument verplaatst zou gaan worden ten gunste van het creëren van een terras. Onthutst door deze straatpraat, besloot hij naar het Gemeentehuis te gaan om eens poolshoogte te nemen. Aldaar vernam hij dat er wel plannen waren ingediend, maar in verband met bestemmingsplan enz. enz. zou er nog wel enige tijd overheen gaan alvorens er over vergunningen gesproken zou gaan worden. Verplaatsen van het monument was al helemaal niets over bekend. Niet geheel gerustgesteld besloot hij contact met Comité Dodenherdenking op te nemen, ook daar wist men van niets. Het initiatief om eens vrijblijvend een fractievergadering van een plaatselijke partij bij te wonen bracht hem ook al niet verder. Het leek wel één gesloten front, tot hij in de “Langstraat” een stuk las van de PvdA, waarin zelfs al een nieuwe locatie voor het monument was bedacht.( Hoewel Mevr. Mirjam de Groot sprak over de St. Josephstraat, hij nam het haar niet kwalijk, omdat in de gehele Sint Jozeflaan géén boom te bekennen is, is vergissing natuurlijk goed mogelijk.). Dus toch. Zou de nieuwbouw dan toch doorgaan, en de verpauperde leegstand gehandhaafd blijven? Daar zat hij Don Quijote, zou het economische belang toch weer zegevieren, boven de emotie en symboliek aan de Vrijheidstraat ? Wat zou er op 4 mei tijdens de dodenherdenking tijdens de toespraken en muzikale intermezzo’s in al die ingetogen individuen omgaan? Nog even zitten blijvend verscheen er plots een lichte grijns op zijn gezicht. Het werd hem langzaam duidelijk. Hij stelde zich voor, dat tijdens de lunchpauze op het Gemeentehuis, een broodtrommel openging, met daarin wederom de dagelijkse droge kuch in aluminiumfolie verpakt. Eigenaar dezes zag in een visioen aan de overzijde een cafetaria, met grote winkelruit waar doorheen goed zichtbaar een grote koelvitrine waarin allerhande lekkers uitgestald, en dat alles op loopafstand, zonder autogebruik! Lekkere vette hap in plaats van droge kuch. Naar het Kruidvat voor de maagzuurremmers, de DA drogist voor de vermageringskuur op loopafstand. Helpt het kuurtje niet, dan naar Shoeby voor nieuwe kleren, en is de maat er niet bij, op de Keizersdijk,

heeft men zelfs een maatje meer. Al deze bedrijvigheid, zal weer nieuwe detailhandel aantrekken, en ziedaar, geleidelijk stroomt het centrum vol met een verscheidenheid aan winkels en het dien ten gevolge winkelend publiek. Door deze toestroom van mensen en het daaraan gerelateerde autogebruik, is het ook gerechtvaardigd om de blauwe zone te introduceren. Tevens zal door de toestroom van de detailhandel in het dan overvolle winkelcentrum, de mogelijkheid ontstaan, om in het leegstaande pand van Leen Bakker, een Lidl, Aldi of Action te vestigen. Wanneer met name aan de Haven, de blauwe lijnen tevens de loop van de vroegere haven accentueren, komt men ook de “Havenrakkers” in ruime mate tegemoet. De Vrijheidstraat zal niet gehandhaafd kunnen blijven, en moeten veranderen in bijvoorbeeld: Frietje Oorlogstraat, of het Vetpad, mogelijk is Frietstreet ook nog een optie. Hij stond nu langzaam op en begon plotsklaps luidkeels te lachen, hoe was het mogelijk, vele jaren centrumvisie’s, haalbaarheidsonderzoeken, en adviesbureau’s, opgelost door een simpele broodtrommel met droge kuch in aluminiumfolie verpakt. Dat een cafetaria zo’n grote economische impuls voor het Veerse centrum te weeg kon brengen, daar kon hij toch wel vrede mee hebben, en opgelucht ging hij weer op weg naar huis. Door de Hoofdstraat lopend, nog even stilstaand bij de bouwval, ja het was toch beter zo, vier illegaal geparkeerde auto’s, ach ja, was het pand bewoond geweest, waren er acht parkeerplaatsen extra nodig geweest. Het was goed zo. Eenmaal thuis, nog even in de brievenbus gekeken. Oh, weer post van het pensioenfonds, eens kijken: Omdat het pensioensfonds de zaken niet op orde kan krijgen, wordt uw pensioen volgend jaar met 7% gekort. Oh, dat wordt dus géén friet, maar droge kuch, en worden de kleren te ruim, dan maar naar de Kringloop in ‘’’’’’.. Oosterhout. 

J.Leenders.

The Choco Store breidt assortiment uit met ambachtelijk schepijs RAAMSDONKSVEER – Marjo Mourits en haar zoon Joep openden in september 2011 in winkelcentrum Het Anker The Choco Store. Al snel werd duidelijk dat iedereen gek is op chocolade, want het vaste klantenbestand groeit gestaag. Het toch al uitgebreide assortiment wordt regelmatig aangevuld met chocolade seizoenproducten. Met deze kleurrijke producten wordt aan ieder thema, zoals binnenkort Moederdag, een feestelijk tintje gegeven. Vanaf heden is het assortiment uitgebreid met achttien verschillende smaken sorbet- en roomijs. Dit ambachtelijke schepijs wordt dagelijks bereid door de chocolatiers die ook de ambachtelijke bonbons van The Choco Store maken. Tot en met de zaterdag voor Moederdag betaalt u voor elk tweede bolletje sorbet- of roomijs de halve prijs. Door Jan Hoek In de sfeervolle winkel in Het Anker word ik te woord gestaan door Marjo en haar zoon Joep. Trots omdat Joep tijdens het Nederlandse kampioenschap Jeugdvakwedstrijden Patisserie in Wageningen een fraaie tweede plaats behaalde.

HESTERMAN ZONWERING ROLLUIKEN Parallelweg 1, Geertruidenberg Telefoon: 0162-517099

Sorbet- en roomijs 4NT9

Showroom open: dinsdag t/m zaterdag

Een forse beker, een medaille en een oorkonde zijn de tastbare bewijzen van dit succes. Met zo’n talent in huis ziet de toekomst van The Choco Store er veelbelovend uit. Liefde en passie voor het vak van geschoolde chocolatiers zorgen ervoor dat chocoladedromen werkelijkheid worden. The Choco Store levert daardoor exclusiviteit en heeft net dat tikkeltje meer waarnaar u op zoek bent. “Sinds kort hebben we het assortiment uitgebreid met smakelijke ingrediënten en decoratieproducten om zelf cupcakes te maken; een bezigheid die tegenwoordig heel populair is. Voor deze artikelen moesten de klanten altijd naar Breda of Oosterhout, maar nu is het ‘gewoon’ verkrijgbaar bij The Choco Store in Raamsdonksveer”. De chocolatier van The Choco Store begon als hobby, naast de productie

van bonbons en chocolade, met de bereiding van ambachtelijk schepijs. Het product sloeg zo aan dat het ambachtelijk bereide sorbet- en schepijs al snel een hit was. Marjo vertelt daarover: “Tijdens de zomermaanden wordt er wat minder chocolade gegeten en daarom is het schepijs voor die periode een uitstekende aanvulling voor het assortiment van The Choco Store. We hebben vanaf heden vier smaken sorbetijs met vruchten en veertien smaken met roomijs, in onze winkel. Met een assortiment van maar liefst achttien soorten schepijs is er gegarandeerd voor elk wat wils.” Zoon Joep vult aan: “We verkopen het schepijs per bolletje in hoorns en bakjes. Voor thuisgebruik verkopen we het ijs ook per halve en hele liter. Ter kennismaking van ons ambachtelijke schepijs betaalt de klant voor het tweede bolletje de halve prijs. Deze actie loopt tot en met de zater-

dag voor Moederdag.” Met de naam The Choco Store zal er bij de achttien verschillende smaken zonder twijfel

chocolade bij zitten. Het winkelen in het centrum van Raamsdonksveer is weer een stuk smakelijker geworden.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 15

Voor de liefste

MAMA Zondag 13 mei MOEDERDAG Oproep aan alle kinderen in onze gemeenten!! Wat moeten jullie doen? (evt. samen met papa) Mail een foto (als .jpg) van je mama naar moederdag@emdejong.nl Zet tevens in de mail: 1. naam en woonplaats van de mama; 2. van wie (naam van de kinderen); 3. beschrijf waarom jouw mama de allerliefste is (max. 50 woorden). In dit weekblad van 9,10 of 11 mei worden de mama’s in de krant gezet met fotootje en tekst. Alle mama’s die hier in staan, ontvangen in die week via email een voucher(bon), print deze uit en jij of papa kunnen dan tegen inlevering hiervan een prachtig MOEDERDAGGESCHENK gaan halen bij een van onze adverteerders. Alle mama’s van alle leeftijden komen natuurlijk in aanmerking…. Stuur jullie email voor maandag 7 mei a.s., verras je mama op een originele manier. Je zorgt gelijk voor een prachtig cadeau!!!

The

Choco Store Bonbons, chocolade en ook

amBaChTelijk ijS -----

Vanaf vandaag t/m zaterdag 12 mei: de

2 bolletje ijs voor de

Huur Goedkoop!, Sarah, Abraham, Baby Opblaasbaar, Skytubes, Springkussens, Zeskamp, vele Spelen, www.happy-point.nl, Breda Tel:076-5415966

SPRINGKUSSENSPARTYVERHUUR en FEESTWINKEL J MARTENS. Verhuur van sarah, abraham, bierbars/taps met bier enz De ballonnen, slingers, vlaggen e.d kunt u ook vanuit uw eigen stoel bestellen. WWW. MARTENS-HANDELSONDERNEMING.NL of 0162-521712

morgen zijn we er nog dichterbij

hangpotten per stuk

3

stuks voor

e5.50

15.00

e

Geranium, Fuchsia, Bacopa, e.a. per stuk

0.85

e

ste planten Groot assortiment vae prijzen teGen de scherpst kom gerust eens kijken op onze kwekerij hoe ons grote assortiment perkplanten staat te groeien!!! vaste planten voor al uw snijBloemen potterie au cade kamerplanten artikelen

Plantenkwekerij

ArjAn vAn HAm

halVe prijS!

Fazantenweg 8 - Klein Dongen - Tel. 0162-319915

www.arjanvanham.nl

-----

Meer Moederdag-cadeautjes en aanbiedingen in onze winkel!

-----

Ook voor uw Cupcakes-ingrediënten bent u bij ons op het juiste adres.

-----

het anker 14 - raamsdonksveer Telefoon: 0162-520505

iedereen verdient een morgen

Merida racefietsen kwaliteit voor een betaalbare prijs

Markt 44 • Geertruidenberg

De mooiste streekboeken vind je bij de streekboekenspecialist

www.versehoeven.nl of ga naar de boekhandel


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 16

Start verkoop dinsdag 8 mei!

de

Kom naar de inloopavond in het Uivernest! Vana 16 karakteristieke woningen met f€1 een intieme sfeer in Hank 99.0 00

De komende jaren ontwikkelt de Roode Camer in Hank zich tot een volwaardige wijk. De wijk is ruim opgezet en ligt tussen de dijk en een open landelijk gebied. De wijk kenmerkt zich door de brede wegen en waterpartijen. Totaal worden er ongeveer 75 woningen gebouwd. In de eerste fase worden 16 eengezins(rij)woningen in verkoop gebracht.

De verkoop van rt op deze woningen sta s een en tijd i, me dinsdag 8 rnest, ve Ui t he in inloopavond Hank. Kerkstraat 9-11 in uur :30 20 t to Van 19:00 m. lko we rte ha bent u van op rko ve en re De brochu n ge lig en tekening voor u klaar!

v.o.n .

Maak gebruik van de starterslening! • Tot 25.000 euro meer te financieren • 3 jaar geen rente • 3 jaar aflossingsvrij

Inlichtingen & verkoop ’t Rond 1 4285 DE Woudrichem T 088 520 4000 E info@woonlinie.nl I www.woonlinie.nl

Gangboord 2 4941 RE Raamsdonksveer T 0162-521 297 E info@verbrugge.com I www.verbrugge.com

De starterslening is een lening naast de gewone hypotheek met een maximale looptijd van 30 jaar. Deze lening overbrugt het verschil tussen de

aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Check of u in aanmerking komt op www.svn.nl

w w w.woonlinie.nl /roodecamer

N E P O I E M 6 G A D N ZO van 10.00 - 17.00 uur

Sixpack drijfplanten

4.

van 5.95 nu

49

thijm

Gardena Robot Maaier R40Li Gardenaprijs 1.349,AVRI-prijs

1275.-

in diverse soorten potmaat 12 cm per stuk 2.49 nu

3 voor

ar av

5.LoUnGeSet ’RIMInI’

Hoekloungeset gemaakt van Wicker

Lavendel Kom alvast kado-ideeën op doen voor moederdag 13 mei a.s.

ri

40

ja

Angustifolia potmaat 12 cm per stuk 2.49 nu

3 voor

5.-

999.-

Kleur: wicker naturel. Inclusief hocker en kussens. nú compleet van 1.395,voor

AVRI GRASzode onkruidvrij en n vers uit eigen altijd kw VeRS VooRekerij GeSneden U

www.avri-tuincentrum.nl Heistraat 47, OOsteind Grens dOnGen - OOsterHOut telefOOn: 0162 - 31 29 13 ruime parkeerGeleGenHeid

iedere vrijdaG kOOpavOnd

20.000 m2 tuinplezier


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 17

’objectief’ 2e katern

Gemeente Geertruidenberg regelmatig landelijk nieuws

Jumbo vindt dit perfectie locatie voor Lidl, Aldi of Action

Door Jan Hoek RAAMSDONKSVEER – Een groot landelijk dagblad stuurt met regelmaat e-mails op, met daarin een overzicht van het nieuws uit de gemeente Geertruidenberg. Dat nieuws is op z’n zachtst gezegd nogal negatief. Een kleine greep uit de teksten: de gemeente wil geen Lidl of Action naast de Jumbo, verwondering over de bouw van een enorme broccolischuur die de fraaie Lambertuskerk voor een groot deel aan het zicht onttrekt, het plan van ondernemers voor een fietspontje over de Amertak blijft in de la van de wethouder liggen, door onderschatting van de gemeente zorgden werkzaamheden aan twee kruispunten tegelijk voor een enorme verkeerschaos richting industrieterrein Dombosch en Koninklijke PostNL zet de verhuizing van postbussen ondanks talloze protesten gewoon door. De gemeente Geertruidenberg haalt dus regelmatig de landelijke pers, maar of ze daar nou blij mee zijn’ Volgens wethouder Wim Quirijnen is met de bouw van de broccolischuur

De broccolischuur ontneemt zicht op lambertuskerk

nabij de Lambertuskerk alles keurig geregeld via het bestemmingsplan. Dat de eigenaren Peter en Martijn Verschuren hebben aangeboden hun bedrijf te willen verplaatsen, is bij de verantwoordelijke wethouder niet bekend. Niettemin is verplaatsing officieel afgewezen omdat er geen zwaarwegende maatschappelijke belangen mee gemoeid zouden zijn. In overleg met de stichting Lambertuskerk is door de familie Verschuren toegezegd dat er rondom de nieuwe schuur groen wordt geplant om het bouwwerk aan het zicht te ontrekken. Het blijft een vlag op een modderschuit. VVD’er Patrick Kok is van mening dat het enthousiasme van zes ondernemers door het college de kop wordt ingedrukt. Hij doelt daarmee op het plan een fietspontje over de Amertak te realiseren. Hoewel de gemeenteraad al in september 2011 het plan steunde, pakte wethouder Lida Verschuren door ‘interne werkdruk’ het plan niet op. Pas na er met regelmaat door Patrick Kok aan herinnerd te zijn, heeft de wethouder onlangs een verzoek

bij Rijkswaterstaat neergelegd. Wordt vervolgd dus’ Wethouder Albert Smit had vorige week een pittig gesprek met een delegatie van PostNL. Aanleiding is de verhuizing van de postbussen van de Elftweg op industrieterrein Dombosch naar de Plus supermarkt aan de Burg. Krijgsmangeerde in De Hooipolder in Raamsdonksveer. Ondanks felle protesten van de ondernemers op het industrieterrein en de omliggende basisscholen, die stellen dat de veiligheid van de kinderen in het geding is, houdt PostNL zich aan het al ruim een jaar geleden gemaakte plan. Wethouder Smit is not amused en vindt het schrijnend datPostNL de poot stijf houdt. Industrieterrein Dombosch was vorige week maandagochtend overigens nauwelijks bereikbaar. De gemeente had een inschattingsfout gemaakt door met werkzaamheden aan twee kruispunten tegelijk te beginnen. Op Dombosch werken ca. 5.000 personen, waar van het overgrote deel te laat op het werk verscheen. Door de kruising bij de Steurweg vanaf dins-

Gratis toegankelijk

30e Veerse Dag boordevol muzikale hoogtepunten RAAMSDONKSVEER – Na 30 jaar staat het programma van de Veerse Dag nog steeds als een huis. Gemiddeld bezoeken 50.000 à 60.000 personen het jaarlijkse feest in het centrum van Raamsdonksveer. Die komen af op de vaste mix van goede artiesten, spraakmakend straattheater, dit jaar met als thema clowns, tal van kinderattracties en een sfeervolle jaarmarkt met vele honderden kramen. Het is het bestuur van de Stichting Evenementen Raamsdonksveer (SER) voor deze jubileumuitgave gelukt tal van aansprekende namen voor het grote podium op het Heereplein te contracteren. Op vrijdagavond 14 september zijn er optredens van o.a. Iris Kroes, winnares van The Voice of Holland, Kraantje Pappie, Lange Frans, Destine en Jan Smit. Zaterdag 15 september heeft het muziekprogramma met de Young Stage Band, Alle 13 Jaanke, de River Zydeco Band en Canvas een fors regionaal karakter, dat afgewisseld wordt met optredens van Sieneke en Helemaal Hollands. De entree is traditiegetrouw ook dit jaar gratis. Door Jan Hoek De kinderattracties en de deelnemers aan het straattheater zijn nog niet allemaal bekend, dus concentreren wij ons in dit artikel op de artiesten die optreden op het grote podium op het Heereplein. Vorige week stond de rock-coverband Up Yours uit Asten

nog in de finale van the Clash of the Coverbands in het propvolle poppodium 013 in Tilburg. Ze wonnen net niet. De jury (en het publiek) was niettemin laaiend enthousiast en zei onder andere: “Up Yours is dynamisch, technisch zeer sterk, beschikt over een uitgekiende repertoirekeuze, terwijl de leadzanger ook nog eens beschikt

over een enorm gevoel voor entertainment. Ze verdienen een groot podium”. Dat vond het SER-bestuur ook en daarom zorgt Up Yours op vrijdagavond om 19.45 uur voor de muzikale opening van de 30e Veerse Dag. Wat moet een meisje met een harp nou in een tv-programma als ‘The Voice of Holland’? Wat haar coach Marco Borsato al eerder wist, kwam heel Nederland na de finale te weten: Iris Kroes kwam om te winnen! Waarom laat ze zien en horen op de Veerse Dag. Bij de twee volgende artiesten komen de hiphopfans aan hun trekken. Om 20.45 uur beging Kraantje Pappie met zijn optreden. Deze rapper staat bekend vooral bekend om zijn uniek,

... op 4 mei om te herdenken en op 5 mei om te vieren! dag tijdens de ochtend- en avondspits open te houden en verkeersregelaars in te zetten, werd het probleem in een korte tijd opgelost. De Hoge Dennen Vastgoed, eigenaar van de Jumbo in Raamsdonksveer heeft vergevorderde plannen in het leegstaande pand aan de Boterpolderlaan, waarin voorheen Leen Bakker was gevestigd, een Aldi, Lidl of Action te vestigen. De vastgoedonderneming trof echter een weinig enthousiaste gemeente en spreekt vervolgens over een gemiste kans voor de Veerse consumenten. De gemeente houdt vast aan verplaatsing/vestiging van alle detailhandel naar het centrum van Raamsdonksveer. Het voormalige Leen Bakker pand is 3.000 vierkante meter groot, een oppervlakte die in het centrum van Raamsdonksveer niet te vinden is. WSG heeft aangegeven geen woningen meer te willen/kunnen vaak ‘off-beat’ en overdreven manier van rappen. Hiphopper Lange Frans, sinds 2009 zonder Baas B, behoeft eigenlijk geen nadere introductie meer. Hij is bekend als tv-presentator en in het radioprogramma van Giel Beelen op 3FM verzorgt Frans sinds 2005 ‘de week in rap en roer’. Vrijdag presenteert hij vanaf 21.15 uur ‘de rap in ‘t Veer’. Destine was tijdens de Veerse Dag 2010 de dupe van een falende ge-

bouwen op de locatie aan de Boterpolderlaan, zodat De Hoge Dennen Vastgoed het plan aan de gemeente heeft gepresenteerd. Volgens een woordvoerder van het vastgoedbedrijf is het alternatief van de gemeente niet realistisch en is de locatie aan de Boterpolderlaan met het grote, goed bereikbare pand, voldoende parkeerplaatsen en op loopafstand van het centrum uitermate geschikt voor discountwinkels. Omdat Raamsdonksveer die nog niet heeft, gaan de mensen volgens de ontwikkelaar daarvoor nu naar randgemeenten. Met als gevolg dat ze daar ook andere boodschappen gaan doen. Wellicht kan de gemeente nog eens serieus naar het voorstel van De Hoge Dennen Vastgoed kijken en de realisatie van een discount mogelijk maken . De plaatselijke detailhandel en de consument worden daar alleen maar beter van. Het zou ook weer eens positieve publiciteit zijn. luidsinstallatie. Sinds vorig jaar is er een nieuwe installatie en dit jaar krijgt Destine vanaf 21.45 uur een nieuwe kans. Met hun onmiskenbare Amerikaanse sound stond de band al op festivals als Lowlands en Pinkpop en traden ze op in vijftien verschillende landen. Na het tweede optreden van Up Yours sluit Jan Smit het vrijdagavondprogramma vanaf 23.30 uur af. Lees verder op pagina 19.

Beste service, scherpe prijzen Zaterdag 5 mei GRATIS controle van Diesel 1.43 uw bandenspanning Diesel x-mile en profieldiepte 1.47 euro van 10.00 uur 1.76 tot 16.00 uur euro x-mile 9

9

9

bij

Benzinestation Ekelschot

lPG 0.75 9

in samenwerking met

De Spoordijk 5x tanken GRATIS wassen*

Kerklaan 15b, 4941 TW Raamsdonksveer T.: (0162) 513827

Jan Smit

1.80 9

(* vraag naar de voorwaarden)


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 18

aanleveren

Zoekertjes

Particuliere advertenties

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor de weekbladen in uw regio. Betaling geschiedt via een eenmalige machtiging.

Wilt u iemand feliciteren met een verjaardag, een geboorte, een huwelijk, een jubileum of waarmee dan ook? Wilt u een (rouw)dankbetuiging plaatsen? Of heeft u wellicht iets te koop zoals uw woning, uw auto of uw meubels? U kunt een kant-en-klare advertentie (PDF, JPG of TIFF) uploaden of via de webdesigner zelf een advertentie opmaken. U geeft aan in welk weekblad en in welke week u deze wilt plaatsen en u betaalt eenvoudig en veilig via Ideal. U kunt kiezen uit een aantal formaten. en uit verschillende kaderdiktes en -vormen. De advertentie is altijd zwart/wit.

De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: t/m 150 tekens: € 3,50 t/m 250 tekens: € 5,t/m 300 tekens: € 6,50 Uitgeverij t/m 350 tekens: € 8,Em. de Jong t/m 400 tekens: € 9,50

Te Huur: Woning met Garage Dicht bij Centrum!

Bel 0123-456789

Dankbetu iging

Langs de ze weg wi llen wij ied die ere tot een on ons Gouden bruilo en bedanken vergetelijk fts e dag he feest bben gema akt Jan & Ma rij

Jansen-va n Beek

50

Maria Peter en

oren Jan is geb 2010 op 31-08-zoon Hij is de Piet van ke en Marij

10 25-08-20

Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD RENOVATIE

De “BIOSCOOP”

Alles voor in huis bij De Statie Wonen in Waspik

1.500 m2 showroom

Brandestraat 20, Geertruidenberg...

Raamsdonksveer tel. mobiel: 06 535 60752 tel. : 0162 515 381

Nieuwe aktiviteiten in DE BIOSCOOP… zie: www.galeriedebioscoop.nl

www.bouwbedrijfgdejongh.nl

Alle soorten vloeren Alle vloeren vakkundig gelegd

5 MEI E-BIKE OPSTAPDAG

• Laminaat • Tapijt

• PVC vloeren • Vinyl geluiddempend

IS V T A GR

E

ER K E Z R

*3 jaar casco incl. diefstal verzekering

IN

AX M . .V G T.W

.

* , 4 € 21

Koga E-Tour · Afneembare accu (Li-Ion) weggewerkt in het frame · 21 versnellingen · Lichtgewicht verende voorvork · Incl. draaihendel voor geavanceerde electrische functies

ER IS AL EEN E-BIKE VANAF € 1.399,Nieuwstraat 59, Made Tel. 0162-672620 info@rullenstweewielers www.rullenstweewielers.nl dinsdag’s gesloten

• Overgordijnen • Vouwgordijnen • Duo rolgordijnen

• Jaloeziën • Inbetween • Duettes

Stationslaan 2, Waspik Telefoon 0416 311 229 www.destatiewonen.nl

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362 Gevraagd in Bavel paardenverzorger/groom, tevens onderhoud terrein, vergoeding kost & inwoning, zakgeld. 0624504183.

TEST E-BIKES VAN AL ONZE MERKEN VAN 11.00 - 17.00! GRATIS VERZEKERING BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE E-BIKE!

Raamdecoratie op maat

Toe aan verandering? Kijk op www. colinda.coach4everybody. nl

TE HUUR GEZOCHT: AUTOTRAILER, AMBULANCE OF AUTOTRANSPORTER. Zo een met kabine, voor B-rijbew. Voor mijn autoracehobby zoek ik autotransport voor komend (en volgend) seizoen. Normaal geprijsd. Data vooraf bekend. TEL: 06-23583004

Als u kiest voor kwaliteit en vakmanschap van Vugt Onderhouds & Timmerbedijf Raamsdonksveer. Tel.: 0162-518002 Mobiel: 06-15283415

morgen mag ik naar huis

iedereen verdient een morgen

Te koop gevraagd alle typen personen en bedrijfswagens ook sloopwagens worden opgehaald. Correcte afwerking met rdw vrijwaringsbewijs. tel: 0162-512730 of 0653553254

Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubels P.van Riel www.blankmaken.nl Bel voor gratis offerte 0416282036/0653190973

voegwerk vakbekwame voeger zoekt voegwerk

vrijblijvend inlichtingen:

06-55887266

Mix & Match

Vraag uw juwelier naar de coMplete collectie

Het Anker 1, Raamsdonksveer, Tel.: 0162-512351, www.juwelierhetanker.nl


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 19

30e Veerse Dag boordevol muzikale hoogtepunten Vervolg van pagina 17.

Na de 3J’s en Nick en Simon wederom een Volendammer op het grote podium. Jan Smit staat al vijftien jaar aan de top en viert dit feest (ook) op de Veerse Dag. Een niet verwacht optreden overigens, want deze zanger treedt normaal gesproken niet op tijdens evenementen die gratis toegankelijk zijn. Na licht aandringen van het SER-bestuur koos hij toch (eieren) voor (zijn) geld. Coverband VanAnders! is eigenwijs, gedreven, talentvol en helemaal erg’ anders. Allemaal prima redenen om deze band op zaterdag om 13.00 uur het muziekprogramma te laten openen. Vader Abraham zorgde tijdens het

Nationale Songfestival voor een onvergetelijk tv-moment toen hij niet kon beslissen wie Nederland zou vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Hij wees uiteindelijk Sieneke aan. Ondanks het feit dat zij niet door wist te dringen tot de finale, heeft zij met haar liedjes toch de harten van vele landgenoten gestolen. De Young Stage Band bestaat vijftien jaar en is van oorsprong een BigBand. Tegenwoordig maakt de band muziek die gebaseerd is op de hits uit de jaren 70/80. Vanaf 15.30 uur neemt Alle 13 Jaanke u mee in hun hilarische smartlappenFoute Feest show. Het trio bestaat uit twee Brabantse maffioso’s (Guan ta na Mera en Knee de Grote) en de knotsgekke stadse blondine Ciska Cigaret.

De River Zydeco Band is net terug van optredens in Cardiff en momenteel druk doende met de organisatie van het 20e International Cajun & Zydeco Festival (4 t/ 6 mei). In september zijn ze weer uitgerust genoeg voor een spetterend optreden op de Veerse Dag. Om 17.00 uur begint het muzikale feest van herkenning met Helemaal Hollands.Stampende medleys met de hits van vroeger en nu, afgewisseld met eigen nummers als ‘de Ober’, ‘de arme muzikant’ en ‘een ster vernoemd naar jou’. Canvas zorgt met een bonte mix aan muziekstijlen, kortweg Rockin Hoempa genoemd, voor een ongetwijfeld spetterende en verrassende muzikale afsluiting van de 30e Veerse Dag. Alleen het muziekprogramma is al voldoende reden om naar de Veerse Dag te komen. Maar er is op zaterdag 15 september natuurlijk veel meer te beleven. Daarover later meer in De Langstraat.

robert’s groente en fruit... Voor al uw gemak en de beste kwaliteit! aanbiedingen geldig van donderdag 3 mei t/m woensdag 9 mei

• TomaaT-komkommer salade

100 gram ........................................................................................

• BosBieTen

nieuwe oogst - per bos ..................................................................

• radijs

gezond tussendoortje - 2 bosjes....................................................

• ZoeTe galia meloen

per stuk ..........................................................................................

• jonagold appels

zoet van smaak - per kilo...............................................................

0.99 1.25 1.25 1.49 0.99

• iedere dag verse aanvoer van de lekkersTe hollandse aardBeien, raapsTelen en aa-asperges!!! bij aankoop van minimaal 500 gram kant-en-klare nasi of bami: 1 bakje verse atjar gratis!!!

eet smakelijk en een prettig weekend!

robert’s groente- en fruit speciaalzaak

Het Anker 18 • Raamsdonksveer • Tel.: 0162-522245 fruitmandje bestellen? ook daarvoor ga je naar robert’s groente & fruit! of www.roberts-agf.nl

Creativiteitscentrum “De Handwijzer”

Koninginnedagtentoonstelling 2012 succesvol verlopen Helemaal Hollands

Lange Frans

Laatste ‘Open Huis’ dit seizoen

RAAMSDONKSVEER – Zaterdag 5 mei organiseert Veers Erfgoed het laatste ‘Open Huis’ van dit seizoen. Daarnaast is er op woensdag 9 mei nog een laatste ‘Open Deur’. Ook nu vragen wij u om foto’s mee te nemen die we kunnen inscannen voor ons archief. Op zaterdag 5 mei bent u vanaf 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom in ‘t Fruithuisje. Enkele dagen later, op

woensdag 9 mei, openen we vanaf 14.00 tot 16.00 uur onze deuren. Zoals u weet organiseert Veers Erfgoed

Wist u dat ..... verenigingen, die ons regelmatig van nieuws voorzien,

GRATIS AffIcheS

kunnen aanvragen voor het aankondigen van hun activiteiten? Voor informatie kunt u contact opnemen met Uitgeverij Em. de Jong te Baarle-Nassau 013-507 5534 of Elma de Wild: 06-23215982

vanaf september tot en met april op de 1e zaterdag van de maand ‘Open Huis’. Aanstaande zaterdag is eigenlijk een extraatje op het gebruikelijke seizoen en de laatste keer in het seizoen 2011-2012. Een mooie gelegenheid om eens op de fiets te stappen en een korte stop bij ons aan de Rembrandtlaan te maken. U zult de komende periode de maandelijkse foto even moeten missen. Als afsluitertje nu een foto gemaakt van een groep sportieve jongens. Onze vraag aan u wanneer deze foto genomen is en natuurlijk ter gelegenheid van welke gebeurtenis? Gaat het hier om een vereniging? Wij horen het graag van u. De jongen op de schoolfoto van vorige maand is bekend. Dit is Leendert de Rooy (geboren 1927, Julianalaan). De foto is genomen in de Emmaschool.

Van Drunen Woondecoratie Vloeren Gordijnen Raamdecoratie www.vandrunenwoondecoratie.nl Keizersdijk 37 Raamsdonksveer Telefoon: 0162-513046

De jaarlijks terugkerende Koninginnedagexpositie van cursisten door creativiteitscentrum “De Handwijzer” , die dit jaar weer is gehouden in het Henricusgebouw, mag wederom een zeer groot groot succes worden genoemd. De grote zaal van het voormalige schoolgebouw, dat dateert uit 1872 en door Stichting “Veers Erfgoed” en vele vrijwilligers met subsidie van de provincie in oude glorie is hersteld, was speciaal voor dit doel omgebouwd tot een prachtige expositieruimte. Grote tussenschotten, opgesteld in het midden van de zaal, op het podium en op het bordes, zorgden voor een zeer overzichtelijke tentoonstelling, waardoor ieder kunststuk goed tot zijn recht kon komen. De organisatie had er deze keer voor gekozen om zo veel mogelijk alle verschillende categorieën bij elkaar te hangen of te zetten. Daardoor waren alle schilderijen in de grote zaal te bewonderen. Alle tekeningen kwamen in de ruimte op het bordes volledig tot hun recht terwijl de kinderen het hele podium tot hun beschikking hadden om om hun werkstukken te laten bewonderen. Voor de beeldhouwwerkstukken was dit jaar een speciale plaats in het midden van het podium vrijgemaakt. Deze centrale plaats zorgde ervoor dat de kunststukken van alle kanten konden worden bewonderd. Nieuw op de tentoonstelling en “eyecatcher” was een fotoreportage gemaakt door cursist Willem Valkenburg. Hij had een impressie gemaakt van alle cursussen die gegeven worden door creativiteitscentrum “De Handwijzer”. Deze fotoreportage was vanuit alle hoeken van de tentoonstelling goed te volgen

en kreeg veel lof toegezwaaid. Ook nieuw en gigantisch succes was de workshop speksteen. Deze workshop was speciaal opgezet en bedoeld om kinderen kennis te laten maken met speksteenbewerking. Van kleine stukjes speksteen liet men de kinderen een hanger of een ander sieraad maken. Ook dit jaar kon er weer gestemd worden per categorie. Het stemformulier, dat aan de ingang aan elke bezoeker werd uitgereikt, werd voor het grootste gedeelte ingevuld weer ingeleverd. Aan de hand van deze stembiljetten kon de organisatie ook een goed beeld krijgen over de bezoekersaantallen. Men schat dat de tentoonstelling dit jaar meer dan 850 toeschouwers heeft mogen begroeten. Hier zal ongetwijfeld ook het mooie weer aan mee gewerkt hebben. Voordat de prijsuitreiking plaats vond maakte voorzitter Kees van Kaam van de gelegenheid gebruik om namens de docenten en het betuur Ine Put in het zonnetje te zetten. Zij is meer dan 20 jaar cursuscoördinator geweest en heeft besloten om het stokje over te geven aan Ad Wensink. De winnaars zijn: Jeugd t/m 12 jaar:...... Jard Staal Jeugd vanaf 13 jaar:.. Sanne Vigh Schilderen:................ Dick Bakker Tekenen:.................... Ad Kuyte Beeldhouwen:............ Corrie Philipse


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 20

AUTOnieUws door: Bart van den Acker

Honda Civic 1.8 Comfort: € 23.990

TesT

De nieuwe Honda Civic is een logische vervolg op het vorige model. Dat lijkt niks bijzonders, maar in het verleden heeft Honda wel eens onlogische stappen gezet op dit vlak, waardoor een nieuw model ineens een heel andere doelgroep ging aanspreken. Dat is niet handig, blijkbaar is dat besef nu doorgedrongen. Deze nieuweling is een duidelijke evolutie van de vorige, hij is iets langer en lager en het uiterlijk is voldoende veranderd, maar het profiel lijkt wel op de vorige. Dus, tevreden en trouwe Civic-rijders, de deur staat wijd open om de huidige Civic te vervangen door een nieuwe!

LEVERINGSPROGRAMMA: Overzichtelijk aanbod Deze Civic verschijnt in maar één carrosserievorm, als vijfdeurs. In eerste instantie zijn er drie motoren leverbaar. Dat zijn de 1,4 liter benzinemotor (73 kW/100 pk) die ook in onder meer de Jazz zit en in de testauto zit de iets aangepaste versie van de bestaande 1,8 liter (104 kW/142 pk). Daarnaast is er de 2,2 liter diesel (110 kW/150 pk), maar Honda heeft al aangekondigd dat er vóór het einde van het jaar een zeer zuinige, nieuwe, 1,6 liter diesel bij komt. Er zijn vier uitrustingsniveaus, waarbij alleen de 1,4 er niet is met de topversie. De basisversie heet alleen S en is onder meer voorzien van dagrijverlichting, boordcomputer, stop/ start-systeem, de superslimme achterbank (zie: Interieur) en lichtmetalen wielen. De tweede uitvoering,

Ideaal: de zitting van de achterbank kan omhoog klappen tegen de rugleuning, waardoor je hoge voorwerpen kunt vervoeren.

zoals de testauto, heet Comfort. Die heeft ook centrale vergrendeling met afstandsbediening, climate control airco en elektrisch bediende zijruiten voor en achter. Dan is er de Sport, met boven al het voorgaande cruise control, automatisch inschakelende verlichting, regensensor, achteruitrijcamera, mistlampen, aluminium pedalen en een met leer bekleed stuur. Tot slot is er de Executive met een glazen panoramadak, donker getinte zijruiten, bi-Xenon-koplampen, parkeersensoren, sleutelloze bediening, leren bekleding, verwarmde voorstoelen, climate control met twee klimaatzones en een handsfree telefoonvoorbereiding. Alleen de 1,8 benzinemotor kan als optie ook worden geleverd met automatische transmissie.

Net als zijn voorganger heeft de nieuwe Honda Civic een heel uitgesproken uiterlijk, met tal van opvallende details. In het front overheerst het grijze vlak, dat met de koplampen moet doen denken aan een vogel met gespreide vleugels. Kom er maar eens op!

CARROSSERIE: Lekker eigenzinnig De Civic is een bijzondere verschijning. Deze Honda onderscheidt zich nadrukkelijk van alle moderne auto’s. Dat zit ‘m al in zijn totale vorm, maar wordt nog eens versterkt door allerhande details. Ik denk daarbij aan het gedeeltelijk grijze front, dat volgens de ontwerpers samen met de koplampen de vleugels van een vogel moet voorstellen, de achterlichten die nadrukkelijk uitsteken, de in tweeën gedeelde achterruit en de verborgen aangebrachte deurgrepen van de achterportieren. Die achterruit is het enige detail met een praktisch aspect. Oké, Honda heeft gelijk als men stelt dat zonder dat onderste deel het uitzicht wel heel beperkt zou zijn geweest, maar nu zit ik nog steeds tegen die scheiding tussen de delen aan te kijken. De voorzijde loopt heel sterk af, vrijwel

Beknopte technische gegevens: Lengte x breedte x hoogte: ......................................... 430 x 177 x 147 cm Rijklaar gewicht (volgens kenteken): ......................................... 1.280 kg Motorinhoud/aantal cilinders: ................................................. 1.798 / 4 Max. vermogen: .................................... 104 kW (142 pk) bij 6.500 t/min Max. koppel: ...................................................... 174 Nm bij 4.300 t/min Aandrijving: ......................................................................... voorwielen Gemiddeld brandstofverbruik volgens ECE-normen in l/100 km: ........ 5,8 Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test: .......................... 1 op 14,3 CO2-uitstoot in g/km: .......................................................................137 Energielabel: .......................................................................................B Topsnelheid: ...........................................................................215 km/u Acceleratie 0 – 100 km/u: .......................................................... 9,1 sec. Concurrentie Renault Mégane TCE 130 Expression: .......................................€ 22.690 Opel Astra 1.4 Turbo 140 pk Edition: ......................................... € 23.245 Ford Focus 1.6 EcoBoost 150 pk Trend: ..................................... € 23.495 Toyota Auris 5-deurs 1.8 Full Hybrid Aspiration: ........................ € 23.790 Volkswagen Golf 5-deurs 1.4 TSI 122 pk Comfortline: ................ € 24.635

De achterzijde is echt heel apart, met ‘opgelegde’ achterlichten, die ook een aerodynamische functie hebben. De achterruit is in tweeën gedeeld. De deurgrepen van de achterportieren zijn ‘verborgen’ in het zwarte driehoekje bij de zijruit. in één lijn met de voorruit, met als gevolg dat het front vanuit de auto absoluut niet is te zien. Opvallend: de uitlaat is niet meer zichtbaar.

INTERIEUR: Ik zit in een UFO! Hier blinkt de Civic eveneens uit door zijn opmerkelijke vormgeving. Als je voor het eerst instapt, denk je even ‘wat zullen we nou hebben?’. De vorm van het dashboard omhult je als het ware, heel bijzonder. De testauto heeft nog een normaal contactslot en als je dat hebt omgedraaid lijkt het dashboard nog steeds het bedieningspaneel van een UFO –niet dat ik daar ooit in heb gezeten- maar nu snap je tenminste waar de snelheidsmeter is gebleven: digitaal, helemaal bovenin en daarmee beter in het gezichtsveld van de bestuurder. Kijk, daar heb je wat aan. Toch moet ik vaststellen dat de afleesbaarheid op andere plekken wat te wensen overlaat. Licht aan en een zonnebril op, dan is het digitale display rechts niet meer te zien. Zonder die beperkingen is het vooral door de bruin-oranje kleurstelling ook niet ideaal. De onderlinge passing van de verschillende kunststofdelen valt me een beetje tegen en ook in de bediening kom ik wat details tegen, bijvoorbeeld als je de dagteller op 0 wilt zetten, die gewoon handiger kunnen. Positieve zaken? Jazeker!

Prima voorstoelen bijvoorbeeld en de hoge plaatsing van de versnellingspook, die daardoor ideaal onder handbereik staat. Achterin is de Civic ook behoorlijk ruim, al is de bank wat vlak. Met die achterbank is iets bijzonder aan de hand, al ken ik de truc al uit de Jazz en de vorige Civic. De rugleuning kan niet alleen voorover klappen, het kan ook andersom: de zitting tegen de rugleuning. Het slimme daarvan is dat je dan een hoge laadruimte hebt, waar je zo een flinke kamerplant of een kinderfiets in schuift. Aan bagageruimte is toch al geen gebrek, want met 433 liter inhoud is de Civic op dat vlak de ruimste in zijn klasse. De truc met die bank is overigens mogelijk doordat de brandstoftank niet, zoals bij vrijwel alle auto’s, onder de achterbank ligt, maar in de bodem onder de voorstoelen.

TECHNIEK: Een èchte Honda! De nieuwe Civic is ‘een echte Honda’. Dat staat voor fraaie, doordachte techniek, wat tot uitdrukking komt in fijne, levendige motoren en zeer goede rijeigenschappen. De Civic ‘stuurt’ als het bekende scheermes. De besturing is goed uitgewogen en zo nauwkeurig dat je de auto heel mooi kunt ‘plaatsen’ in bochten en hij is ook op snelheid lekker handelbaar. Los daarvan heeft de Civic

CONCLUSIE

Prijslijst belangrijkste versies: Honda Civic 1.4 S: ................................................................... € 18.990 Honda Civic 1.4 Comfort: .........................................................€ 20.990 Honda Civic 1.4 Sport: ............................................................. € 23.490 Honda Civic 1.8 S: ................................................................... € 21.990 ⇒ Honda Civic 1.8 Comfort: .................................................... € 23.990 Honda Civic 1.8 Sport: .............................................................€ 26.490 Honda Civic 1.8 Executive: ....................................................... € 32.990 Honda Civic 2.2 Diesel S: ......................................................... € 27.790 Honda Civic 2.2 Diesel Comfort: ...............................................€ 28.990 Honda Civic 2.2 Diesel Sport: ................................................... € 31.490 Honda Civic 2.2 Diesel Executive: ............................................€ 36.990 ⇒ = testauto

AUTO nieUws

Volgende testauto: Renault Twingo RS

ook een puike wegligging, zonder dat dit teveel ten koste is gegaan van het veercomfort. De afstemming van vering en schokdemping is stevig, maar zeker niet hard. Nog zo’n mooi aspect is de versnellingsbak. De zesbak schakelt heel nauwkeurig en licht, echt klik-klik-klik, zoals we dat uit het verre verleden kennen van Japanse auto’s, heerlijk! En dan die motor! Met deze 1,8 kiest Honda er bewust voor niet mee te doen met de ‘downsizingtrend’, waarin kleine motoren met een turbo zwaar worden belast en in theorie zuinig zijn bij geringe belasting. De 1,8 is op papier niet de zuinigste in zijn klasse, met een CO2-uitstoot van 137 g/km. Dat is theorie. In de praktijk is de Civic zuiniger dan ik op basis van die waarde verwachtte. Ik reed er vrolijk ruim 1 op 14 mee, zonder rare fratsen uit te halen. Daarbij heb ik wel zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ECON-mode. Daarbij worden diverse componenten afgestemd op een zo laag mogelijk verbruik. Ook in die ECON-mode kwam ik qua prestaties absoluut niets te kort, het heeft me geen moment gestoord. Daarbij vind ik het wel heel sterk van Honda dat de Civic mijn voorkeur voor die ECON-mode onthoudt, waardoor ik die niet telkens nadat de motor is gestart opnieuw hoef in te stellen. Dàt zie ik nogal eens anders, bij andere merken en dan gebruik je die zuinige stand na verloop van tijd niet meer. Honda verdient nòg een compliment. Vooral op kruissnelheid is het interieur van de Civic opvallend stil. Ik weet uit de achtergrondinformatie dat Honda daaraan veel aandacht heeft besteed en dat is dus niet zonder gevolgen gebleven. Toch één puntje van kritiek: op ruw asfalt dringt ineens veel bandenlawaai tot het interieur door.

Het dashboard is heel apart en vraagt wel wat gewenning. De snelheidsmeter zit los van de rest, digitaal bovenin. De meeste andere functies zitten wel op plekken waar je ze verwacht.

De nieuwe Honda Civic is net als zijn voorganger een erg goede en technisch zeer doordachte auto. Daarbij durf ik qua betrouwbaarheid mijn hand wel in het vuur te steken voor déze Honda, want die zal niet minder goed zijn dan al die voorgaande. Een prima (gezins-)auto voor een gezien zijn kwaliteit zeer verantwoorde prijs, dus. Punt is alleen dat ik zo bang ben dat het uiterlijk veel mensen niet aanspreekt. Zonde, zonde, want zo komen ze er niet achter hoe goed die Civic eigenlijk is.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 21

SP RT- nieuws VV Raamsdonk op zoek naar meiden VV Raamsdonk wil graag een meisjesteam oprichten De dames van VV Raamsdonk bestaan al meer dan 15 jaar maar een meisjesteam is er nog niet. Daarom is het Jeugdbestuur van VV Raamsdonk op zoek naar enthousiaste meiden die graag met elkaar willen voetballen. Raamsdonk - Afgelopen jaar heeft het dames elftal van VV Raamsdonk haar 15 jarig bestaan gevierd. En dat was een groot feest. Het is een jonge en enthousiaste groep die sinds een paar jaar weer in opbouw is en op dit moment strijd voor het kampioenschap in de 5e klasse. We blijven het jammer vinden dat er nog steeds geen aanwas van onderuit is. Bij Raamsdonk zijn maar liefst 8 jeugdelftallen waarin best een aantal meisjes voetballen. Maar natuurlijk is het veel leuker als we een meisjeselftal zouden kunnen oprichten. Er zijn op dit moment 4 meisjes actief bij de jeugd van VV Raamsdonk die graag in een meisjes

elftal zouden willen voetballen. Om dit te kunnen realiseren zijn er minimaal 7 meisjes nodig. Dit betekend dat we minimaal nog 4 of 5 meisjes nodig hebben om zo’n 7-tal te laten voetballen in de competitie. Nu is natuurlijk de vraag of er uit Raamsdonk en omgeving meisjes zijn die het leuk vinden om te voetballen en om dit dan ook nog eens bij de leukste vereniging uit de gemeente en omstreken te doen! Het dames-elftal wil jullie, als jullie dat leuk vinden, graag een keer een demonstratie training geven. Dan kunnen jullie eens zien hoe het is om samen met andere meisjes te voetballen en te trainen. Het jeugdbestuur

van VV Raamsdonk is dus eigenlijk voor komend seizoen op zoek naar 4 of 5 meiden van tussen de 10 en 14 jaar om samen een 7-tal te vormen. Daarmee kan de competitie begonnen worden. Uiteraard is het zo dat als er meer dan 13 a 14 meiden zijn die bij VV Raamsdonk willen komen voetballen die ook welkom zijn, dan kunnen we gaan denken aan een echt 11-tal. Ook de doorstroming is bij VV Raamsdonk goed geregeld. Het dames elftal bestaat op dit moment uit zo’n 20/21 meiden, de meeste in de leeftijdscategorie van tussen de 15 en 25 jaar. Dat zou betekenen dat de meiden die in het meisjes elftal beginnen na een paar jaar al door kunnen stromen naar het dames elftal. Natuurlijk zij ook meisjes die jonger zijn dan 10 jaar van harte welkom. Bij voldoende belangstelling kan er in nog een meisjes 7-tal gevormd worden of de meisjes kunnen beginnen bij de jongens waar al meer jonge meisjes voetballen. Wil je meer informatie kom dan eens langs op sportpark Den Uilendonk of stuur een mailtje naar info@vv-raamsdonk.nl , t.a.v. Wassily van Beek.

Be-Ready kan het dus wel........

v.v. Be-Ready Nieuwsflitsen Be-Ready jeugdnieuws Alle jeugdteams met uitzondering van de ME meisjes waren afgelopen zaterdag vrij. De meisjes streden voor wat ze waard waren, maar bleken net niet opgewassen tegen het meer geroutineerde Dinteloord. Zaterdag a.s. is er weer een zeer beperkt programma. Be-Ready C1 gaat richting Waspik en deze tegenstander is bij winst op de geel – zwarten kampioen. Be-Ready MB houdt het tot op het laatste moment spannend. Zij gaan helemaal naar Kerk- Avezaath om aldaar te stuiten op Teisterbanders.. Bij winst zit er een titel er nog steeds in! Veel Succes! Volgende zaterdag gaat er een aantal teams op toernooi ! Familiedag’. Zaterdag 19 mei is weer de traditionele familiedag bij Be-Ready. Alle teams komen dan in het strijdperk tegen de leiders, trainers, vaders, moeders, opa’s , oma’s, broertjes en of zusjes. Kortom een voetbalfeest voor een ieder! Uitslagen van donderdag 26, zaterdag 28 en zondag 29 april 2012: Donderdag 26 april VCW C1 - Be Ready C1 Be-Ready Vet. - Dussense Boys Vet Zaterdag 28 april Be Ready ME1 - Dinteloord ME2 Zondag 29 april Be Ready 1 - Gesta 1 Baronie 5 - Be Ready 2 Be Ready 3 - Dubbeldam 4 GSC 3 - Be Ready 4 Madese Boys 8 - Be Ready 5 Be Ready DA1 - Baronie DA2

2-2 1-1 2-4 2-1 5-1 1-3 2-2 3-0 7-2

Be-Ready senioren’ Be-Ready 1 klopte G.E.S.T.A. en dat was een dure nederlaag voor de mannen uit Galder en Strijbeek. Bij winst hadden ze aankomende zondag nog om de titel kunnen strijden. Nu rest hen waarschijnlijk de nacompe-

titie. Dat is een toetje waar Be-Ready voorlopig slechts van kan dromen. Be-Ready 2 heeft weer heel andere dromen. Zij dromen ervan het huidige klasse niveau te kunnen behouden. De Be-Ready dames hebben het klasse behoud reeds lang bewerkstelligd. Hun eergevoel zorgt er nu voor dat zij alles op alles zetten om bovenaan te eindigen in hun nacompetitiepoule en zodoende het klasse behoud van wat extra glans te voorzien. Het dreigt te gaan lukken. Programma voor zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012: Zaterdag 5 mei 14:30 Waspik C1 - Be Ready C1 15:00 Teisterbanders MB1 - Be Ready MB1 Zondag 6 mei 14:30 Berkdijk 1 - Be Ready 1 14:30 Be Ready 2 - DIA 3 11:00 Be Ready 4 - Dussense Boys 2 11:00 Be Ready 5 - Irene’58 5 10:00 Uno Animo DA1 - Be Ready DA1

Zomeravondvoetbal’’.. Dinsdag 8 mei trappen we ook weer af voor de zomeravondcompetitie. Dit jaar wordt alweer de 30e editie van dit prestigieuze evenement afgewerkt. Heel wat teams hebben we dit jaar weer moeten teleurstellen, want reeds een paar uur na het openstellen van de inschrijvingtermijn, stonden de faxen, telefoons, PC’s en al wat iets ,meer zij al roodgloeiend te grommen. De eerste inschrijvingen werden door de organisatie gehonoreerd. De afvallers bleven teleurgesteld achter. Gratis tip voor hen : Raadpleeg gedurende het seizoen eens de organisator van het geheel om zo een min of meer bevoorrechte positie te verkrijgen bij de “eerlijke” inschrijving die vervolgens verder in het seizoen volgt. Programma voor 8 mei : 19.30 Black Boys – Violeta Ninas 19.30 v.v. U.D.H. – All Stars

Veteranen De veteranen spelen donderdag 3 mei voor de verandering eens een uitwedstrijd. Ze reizen af naar Kerkwijk om daar de toppers van toen partij te geven. Aanvang van de wedstrijd is aldaar om 19.30 uur. Be-Ready dames’’. De Be-Ready dames , al vele jaren succesvol uitkomend in diverse klassen van de K.N.V.B. , kunnen nog wel wat directe uitbreiding van de selectie gebruiken. Lijkt het je wat om met je vriendinnen lekker op een sportieve manier bezig te zijn in buitenlucht ? Kom dan gerust eens kijken op een van de trainingsavonden op dinsdag of donderdag. Of kijk op de website van Be-Ready en klik de link van de dames aan. Lid worden van de v.v. Be-Ready? Dat kan natuurlijk altijd en voor iedereen. Meld je nu aan als lid en train en speel direct al mee. Jong en oud kan bij onze vereniging terecht. Lekker een balletje trappen op selectieniveau of uitbollen puur voor de lol? Het kan allemaal bij de geel zwarte bespelers van sportpark De Schiethoek. Voor meer informatie: Jan van der Pluijm ( 402312) of bij een van de jongens, meisjes, mannen of vrouwen die al lid zijn. Vrijwilliger worden bij Be-Ready? Dat kan. Binnen onze vereniging hebben we altijd voor een ieder wat wils. Van bestuurder tot jeugdtrainer, van terreinmedewerker tot kantinemedewerker. In alle gevallen komt u terecht in een leuke groep van vrijwilligers , die allen de v.v. Be-Ready een warm hart toedragen. Voor meer informatie: het bestuur! Website: Wilt u nog meer weten over Be-Ready? Raadpleeg dan onze website: www.be-ready.nl

Zaalvoetbalcompetitie De Veste Blom timmerwerken kampioen A-divisie, 7-Bergs Zooike ge­ degradeerd. Uitslagen Zaterdag 28 april 14e speeldag A-divisie

Ambrosius United - H. vd Beek bestratingen 3-3 ZVV La Mirage - 7-Bergs Zooike 10-4 ZVV Grasloos - Krooswijk & van Hoof 11-5 Blom Timmerwerken - Kooi Finance 8-1 ZVV de oude melkhaven - Noord 2 (B-divisie) 2-0

Eindstand A-divisie: 1 Blom Timmerwerken* 14-31 (+26) 2 ZVV La Mirage 14-29 (+25)

3 Krooswijk & van Hoof 14-24 (+17) 4 ZVV Grasloos 14-22 (+39) 5 Kooi Finance 14-22 (+2) 6 H. vd Beek bestratingen 14-15 (-10) 7 Ambrosius United** 14-7 (-57) 8 7-Bergs zooike*** 14-4 (-35) * Kampioen ** Nacompetitie ***G edegradeerd

Stand B-divisie na 13 speeldagen: 1 ZVV Bouwbedrijf G de Jongh 13-36 (+107) 2 ZVV de oude melkhaven 13-33 (+76) 3 VDK metaal 13-27 (+36)

4 Amer notarissen/ZVV van Strien 13-24 (+23) 5 ZVV Reeds Eerder Koninklijk* 13-13 (-44) 6 ZVT Hotel/café de Munt 13-10 (-33) 7 FCT/Infra-totaal** 13-0 (-75) 8 Noord 2* 13-0 (-88) * 3 punten in mindering ** 6 punten in mindering

Programma Zaterdag 5 mei 14e speeldag B-divisie 18.00u Noord 2 - ZVV Reeds Eerder Koninklijk 19.00u ZVT Hotel/café de Munt - FCT/Infra-totaal 20.00u VDK metaal - Amer notarissen/ZVV van Strien 21.00u ZVV Bouwbedrijf G de Jongh ZVV de oude melkhaven

Nieuwe inloopshirts voor Heren 1 van Witte Ster WASPIK – Heren 1 van handbalvereniging Witte Ster uit Waspik heeft nieuwe inloopshirts gesponsord gekregen door

bouwbedrijf Van Son uit Kaatsheuvel. Het team, spelend in de Regioklasse wil de sponsor hartelijk danken.

H.M.C. Raamsdonksveer nieuws Programma zaterdag 5 mei 11.00 MJB H.M.C. 2-H.V.M. 3 11.00 GJC H.M.C. 1-Dongen 1 12.00 MJC H.M.C.1-White Demons 1 12.00 MJB H.M.C.-H.V.W. 1

Programma zondag 6 mei 10.00 DS H.M.C. 3-Dongen 3 10.00 DS H.M.C. 4-Desk 1 11.00 DS Dongen 2-H.M.C. 2 11.15 DJA H.M.C. 1-Dongen 1 11.15 HS H.M.C. 2-Dongen 2

11.30 DS R.H.V. 1-H.M.C. 1 12.15 DS R.H.V. 2-H.M.C. 2 12.30 GJD H.M.C. 1-Dongen 1 12.45 DS Jupiter ‘75 1-H.M.C. 1 14.15 HS H.M.C. 2-United Breda 2

Heb jij interesse om lid te worden van H.M.C. Raamsdonksveer? Wil jij een aantal gratis proeftrainingen volgen? Neem dan contact met ons op: info@ hmcraamsdonksveer.nl of neem een kijkje op onze website: www.hmcraamsdonksveer.nl

F.C. Right-Oh nieuws Right-Oh verliest belangrijke wedstrijd tegen Blauw Wit ‘81 op het nippertje. In deze belangrijke wedstrijd om de nacompetitie te ontlopen begon Right-Oh zeer voortvarend, want al in de 5e minuut kopte Remco van den Oort een corner van Johnny de Deugd tegen de touwen. Deze vroege voorsprong beloofde alle goeds voor de rest van de wedstrijd, want Right-Oh was de ploeg met de meeste aanvallende aspiraties, zonder aanvankelijk echt grote kansen te creëren. Maar in de 30e minuut moest een Blauw Wit speler zijn keeper assisteren om een bal van de lijn te halen. Kort hierna schoot Luc Oudzegel een afgeslagen bal rakelings lang het Blauw Wit doel. In de 40e minuut begon de one man show van de scheidsrechter. Johnny de Deugd ging achter een lange pass aan, passeerde de keeper en bracht de stand op 2-0. De scheidsrechter dacht hier echter anders over, want op advies van de Blauw Wit grensrechter keurde hij de treffer af. Een kind en hij dus ook, had echter kunnen zien dat Johnny verre van buitenspel stond, maar de scheidsrechter zag het niet. Een minuut na rust belandde een lange schuiver van Martijn Kneepkens tegen de paal. Nog geen minuut later moest andermaal een Blauw Wit speler een inzet van Rick Verschuren van de lijn halen. Vervolgens kwam RightOh gedurende een kwartier behoorlijk onder druk van Blauw Wit te staan en een doelpunt kon bijna niet uitblijven. En door een onhoudbaar schot in de verre hoek kwam Blauw Wit op gelijke hoogte. Toen hierna Luc Oudzegel door maar liefst 2 Blauw Wit spelers werd getorpedeerd binnen de beruchte lijnen, dacht iedereen dat de bal wel op de stip zou gaan, maar niet de scheidsrechter. Die vond dit maar heel normaal. In de slotfase trok een Blauw Wit speler Mark de Nijs met twee armen achterover en deze speler scoorde vervolgens de 2-1 voor Blauw Wit. Protesten van Right-Oh spelers hielpen niet. Weer had de scheidsrechter niets gezien. Iedereen had het gezien, maar hij niet. In de blessuretijd werd een Right-Oh speler finaal onderuit geschopt in de 16 meter van Blauw Wit. Penalty dacht iedereen weer, maar niet de scheids-

rechter, hij gaf een indirecte vrije trap binnen de 16 meter, want hij had het gezien als blokkeren en daar kon hij geen penalty voor geven, zo deelde hij aan het publiek mede! De scheidsrechter zag heel veel niet, maar liep intussen wel de populaire jongen uit te hangen door Right-Oh spelers bij de voornaam te noemen en zich bezig te houden met het publiek. Kortom een offday voor de scheidsrechter. Zondag 6 mei a.s. moet Right-Oh thuis tegen Wernhout en moet er gewonnen worden om de nacompetitie te ontlopen, dus kom allemaal naar het sportpark om onze jongens te steunen!

UITSLAGEN SENIOREN 28/29 APRIL Oni 2 – Right-Oh 2 zat. Blauw Wit ‘81 – Right-Oh Dongen 3 – Right-Oh 2 Right-oh 4 – Beek Vooruit 7

4-1 2-1 12-0 4-1

UITSLAGEN JEUGD 28 APRIL Right-Oh B1 Right-Oh C1 – Bavel C2 TSC C3 – Right-Oh C2 Right-Oh D1 Right-Oh D2 Jong Brabant D6 – Right-Oh D3 Right-Oh E1 Gilze E5 – Right-Oh E2 Right-Oh E3 Right-Oh F1 – Oni F1 Right-Oh F2 VVR F6 – Right-oh F3

vrij 4-0 afg. vrij vrij 8-0 vrij 0-1 vrij 1-2 vrij 2-6

PROGRAMMA SENIOREN 5/6 MEI Right-Oh 2 zat. – Madese Boys 2 zat. Right-Oh 1 – Wernhout 1 Right-Oh 2 - Virtus 3 VCW 3 – Right-Oh 4

LID WORDEN VAN F.C. RIGHT-OH

14.30u 14.30u 12.00u 13.00u

Droom jij ervan, als je later groot bent, in het eerste van Right-Oh te spelen? Lijkt het je fantastisch om iedere zaterdag of zondag met je vrienden het veld op te gaan en een lekker potje te voetballen? Dan ben je bij Right-Oh aan het goede adres! Lid worden is gemakkelijk. Download op de website van Right-Oh te weten: www.right-oh.nl, een inschrijfformulier, vul dit in en stuur het op of geef het persoonlijk af.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 22

JAN VAN VUGT

DE FIETSENMAKER BIJ DE BRUG Stationsweg 9 Geertruidenberg TEL:0162 - 516107

ACTIE – ACTIE voordelige fietsen en onderdelen Een mooie moderne fiets:

CARGO

verkrijgbaar in dames en heren uitvoering

● Met alu frame ● Verstevigde velgen ● Batterij verlichting ● Axa slot VAN € 360.00 NU VOOR

295.00

Garage

Van Wingerden Voor onderhoud en reparaties van alle merken auto’s, APK, autobanden, accu’s BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl

Reparaties van:was, droger, koelkast en vaatwassers geen voorrij kosten tel: 0162 - 512538

GRATIS MINI WORKSHOP Werken met je ademhaling 9 mei 2012 Ook nieuwsgierig wat jouw ademhaling je te vertellen heeft? kom dan naar soc.cul.centr Den Bolder in Waspik. 19.30 - 21.00 uur Opgave verplicht 0624598747

Fonteinsproeikoppen

Plezier voor twee! Doe je mee?

Molenstraat 11 - 4921 KJ Made Telefoon: 0162-682623 - Fax: 0162-684347

5CGK

Vier op Hoeve de Hoge Aard je beestenfeestje met o.a. workshop, caviarace, spel met bok en kar, ezels borstelen etc. Zie www.beestenfeestjes.nl 0161-411046

BEDRIJFS- EN KANTELDEUREN SPECIALIST

K.H. VAN ENGELEN

Wij verzorgen kleinschalige, aangepaste vakanties voor ouderen en zoeken hiervoor vrijwilligers.

Levering, montage, onderhoud & reparatie • bedrijfsdeuren • garagedeuren • rolluiken • knikarmschermen • zonneschermen • screens • elektronische aandrijving voor hekwerken www.khvanengelen.nl

Bel voor meer informatie: (0318) 48 51 83

Autotel.: 06 22 493 472 - Tel. 0162-684923 een verTrouwd Adres sinds 1991

www.allegoedsvakanties.nl

Vlooienmarkt

Geef uw zoekertje online op via: www.uitgeverijemdejong.nl

Lijsterhof 47, 4921 VR MADE

VliegVeld gilze en rijen zondag 6 mei

Vliegveld Gilze en Rijen gelegen aan de Oude Rijksweg Tilburg-Breda. Rijksweg 25 - 5125 NB Gilze en Rijen OPEN: 10-17 uur. Info: 0161-456291

HET GROOTSTE PVC VLOEREN ASSORTIMENT OOk PVC CLICk, LAMINAAT EN kERAMIEk

Iedere zaterdag

SHOWROOM GEOPEND van 11.00 tot 16.00 uur voor

Tuincentrum Sonneveld – Brandestraat 18b – 4845PH Wagenberg – Tel: 0162-374411 www.tuincentrumsonneveld.nl Deze Hortensia aanbiedingen zijn geldig zolang onze voorraad strekt, vanaf donderdag 3 Mei t/m maandag 7 Mei

Lissenveld 45 • Raamsdonksveer Tel. 0162-406370 www.goodflooring.nl

GRATIS ADVIES Tot ziens!


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 23

FERRCLEANING

SP RT- nieuws Raamsdonk bezorgt Zundert eerste nederlaag Info V.V. Raamsdonk

Raamsdonk 4 kampioen

RAAMSDONK – Raamsdonk bezorgde kampioen Zundert de eerste nederlaag in deze competitie, men won verdiend met 3-2. Het tweede ging kansloos met 6-1 ten onder tegen Madese Boys 3 en het vierde werd zoals verwacht kampioen na de 5-0 winst op Were Di 6. Het damesteam moest het kampioensfeestje nog een week uitstellen. Tegen Boeimeer kwamen de dames niet verder dan een 0-0 gelijkspel en nu moet de laatste wedstrijd tegen Unitas voor de beslissing zorgen. Bij de jeugd zit de competitie er op, de laatste drie wedstrijden gingen afgelopen zaterdag allemaal verloren. Komend weekend speelt Raamsdonk thuis tegen Dussense Boys, aanvang 14.30 uur. Wedstrijdsponsor is Verschure Beheer B.V. uit Raamsdonk. Het tweede speelt ook thuis en ontvangt dan Bavel 2, aanvang 12.00 uur. Raamsdonk 3 speelt nog om het kampioenschap en als men wint van RKDVC 5 volgt er een beslissingswedstrijd op neutraal terrein tegen Baardwijk 2.

Raamsdonk 4 kampioen

Afgelopen zondag kon Raamsdonk 4 een geweldig seizoen bekronen met een kampioenschap. Het team van leider Rob de Waard heeft het hele seizoen bovenaan gestaan in de 5e klasse en had voorafgaande aan het duel met Were Di 6 liefst 19 wedstrijden gewonnen en slechts één duel gelijk gespeeld. Alleen Sarto 13 kon enigszins in het spoor blijven, maar stond op twee duels voor het einde wel met vijf punten achter. Raamsdonk kende weinig problemen met Were Di en na

een 2-0 ruststand werd de score in de tweede helft uitgebouwd naar 5-0 en daarmee was het kampioenschap een feit. De doelpunten werden gescoord door Gerwin Honcoop (2x), Niels v.d. Koog, Michel Bouwens en Karel Ribbers.

Zundert – Raamsdonk (2-3)

Tot nu toe had kampioen Zundert nog geen wedstrijd in de competitie verloren. In het begin kwam de verwachting dat het moeilijk zou worden uit. Veel balbezit voor Zundert en binnen 10 minuten lag de 1-0 in het net. Dorus Valk krulde een vrije trap van 20 meter om de muur in de uiterste hoek. Zundert dacht waarschijnlijk; zo weer in de knip, maar Raamsdonk was nu verschoond van de laatste zenuwen. Zundert werd het balbezit gegund maar als de bal veroverd werd, dan ging men linea recta op weg naar het doel van Zundert. Dat leverde al snel een goede kans op. Marvin Blom ging het strafschopgebied in, passeerde op karakter een verdediger, gaf een harde en scherpe voorzet welke door Niels Nieuwesteeg keurig werd binnen gegleden. Na 15 minuten was de stand weer in evenwicht 1-1. Het spelbeeld veranderde niet, Zundert in balbezit en Raamsdonk loerend op de counter. In de 34e minuut kwam er weer zo’n gevaarlijke counter. Niels Nieuwesteeg gaf de bal terug op Frank Schellekens, die de bal hard inschoot, maar de keeper kon nog redding brengen. Vlak voor rust kreeg Zundert een grote kans, Robert van Dorst redde in eerste instantie en het daaropvolgende schot

Good Luck nieuws Het was een mooie zaterdag voor vv Good Luck. Rond de wedstrijd van het 1e elftal werden de kampioenen van de F2 en MB1 gehuldigd. De wedstrijd zelf verliep ook positief. Met de steun van de vele supporters werd een verdiende 2-0 overwinning behaald. Hierdoor heeft het 1e team alles nog in eigen hand. Volgende week speelt het om 14.30u in Gorinchem tegen SVW. Ook dan is de steun van onze supporters meer dan welkom! Activiteiten Het seizoen loopt op zijn eind, maar dat wil niet zeggen dat er bij Good Luck niets meer te beleven valt. Zaterdag 5 mei wordt het seizoen afgesloten met een Voute Party. Wie anders dan DJ Marco zal de muziek verzorgen tijdens deze Voute Party. Het Jeugdkamp voor de lagere jeugdteams staat gepland in het weekend van 11 tot en met 13 mei. Deze keer gaan ze naar Loon op Zand en de organisatie heeft een mooi programma in elkaar gezet. Traditiegetrouw wordt op Hemelvaartsdag het Bedrijventoernooi gehouden op de velden van vv Good Luck. Dit jaar is dat op 17 mei en het belooft weer een sportieve en gezellige dag te worden. Daarnaast nemen de jeugdteams deel aan toernooien. De A2 en B1 gaan hiervoor zelfs naar Zuid Limburg waar deel wordt genomen aan een 2-daags toernooi.

Lid worden van Good Luck

Het seizoen loopt op zijn einde, enkele teams strijden nog voor het kampioenschap of tegen degradatie.

Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt aan de indelingen voor het volgende seizoen. Wil je bij Good Luck komen voetballen, dan is dit de periode om je aan te melden. Eventueel kun je nog enkele keren meetrainen, want er wordt getraind tot en met mei. Hiervoor kun je contact opnemen met onze secretaris Marinus Swenne (secretaris@vvgoodluck.nl) of kun je langskomen op één van de trainingsavonden. Op maandag en woensdag trainen de D, E en F pupillen vanaf 18.15u. Alle meisjesteams (MC1, MB1 en MA1) trainen ook op maandag en woensdag; de MC1 om 18.15u en vanaf 19.45u trainen de hogere meisjesteams MB1 en MA1. De A1 en A2 trainen deze dagen vanaf 19.45u.Op dinsdag en donderdag worden de velden bezet door de B en C jeugd die om 18.15u trainen. De selectie traint dan om 19.45u. Ook voor de lagere senioren is er ruimte om te trainen. Op dinsdag om 19.00u en op donderdag om 19.45u. Voor aanvullende informatie kun je ook terecht

werd door Patrick Marcelissen over de lat getikt. Uit de corner volgde een tegenaanval die doeltreffend werd afgerond . De rolverdeling was net andersom als bij de eerste treffer. Nu was Niels Nieuwesteeg de aangever, Marvin Blom speelde nog een tegenstander uit en schoof de bal beheerst langs de keeper, 1-2. De tweede helft gaf een zelfde spelbeeld. Zundert aan de bal, Raamsdonk de kansen. Het eerste kwartier verliep zonder hoogtepunten. In de 67e minuut voerde Raamsdonk zijn beste aanval uit, die werd afgerond door Niels Nieuwesteeg. Prachtig doelpunt!! 1-3. Wedstrijd gespeeld. Ook Zundert kreeg nog een kansje. Een lange bal stuiterde in de zestien, niemand raakte de bal meer, maar de paal redde keeper Patrick Marcelissen. In de laatste 10 minuten kreeg Zundert veel corners die nauwelijks gevaar opleverden. Even was Raamsdonk niet geconcentreerd. Na 84 minuten schoot Erwin Braspenning vanuit een moeilijke hoek de 2-3 binnen. Echter geen paniek, Raamsdonk ving de aanvallen goed op. Men kreeg zelf ook nog enkele prima kansen. Tot twee keer toe had Koen de Wit het geluk niet aan zijn zijde. Het bleef bij 2-3. Verdiend gezien de kansen verhouding en een prima teamprestatie. Op naar de laatste wedstrijd tegen Dussense Boys en wellicht nog een toetje in de vorm van de nacompetitie.

Uitslagen 28 april Longa A2 – Raamsdonk A1 Madese Boys C3 – Raamsdonk C2 ZIGO F7 – Raamsdonk F2 Alle overige teams waren vrij

6-1 5-4 6-3

Uitslagen 29 april Zundert 1 – Raamsdonk 1 Madese Boys 3 – Raamsdonk 2 Raamsdonk 3 was vrij Raamsdonk 4 – Were Di 6 DVVC 4 – Raamsdonk 6 Raamsdonk 7 – Molenschot 3 Boeimeer DA1 – Raamsdonk DA1

2-3 6-1 5-0 5-3 0-5 0-0

Programma 5 mei Good Luck C1 – Raamsdonk C1 Alle overige teams zijn vrij

10.15u

Programma 6 mei Raamsdonk 1 – Dussense Boys 1 Raamsdonk 2 – Bavel 2 RKDVC 5 – Raamsdonk 3 Sarto 13 – Raamsdonk 4 Raamsdonk 6 – Madese Boys 8 Rijen 9 – Raamsdonk 7 Raamsdonk DA1 – Unitas DA1

14.30u 12.00u 12.15u 12.15u 10.00u 10.00u 10.00u

op onze website www.vvgoodluck.nl

Resultaten afgelopen weekend

Het 1e elftal speelde zaterdag tegen NOAD’32 een goede wedstrijd. Het enige minpuntje was dat het lang duurde voordat het krachtsverschil in de score tot uitdrukking werd gebracht. Het bleef dan ook lang spannend, maar nadat de 2-0 gescoord was konden de supporters opgelucht adem halen. Door dit resultaat stijgt het 1e elftal naar de 8e plaats op de ranglijst. Het 2e moest op het kunstgras hun meerdere erkennen in Rust Roest 2. Zowel het 4e als het 5e elftal speelden tegen sv Capelle. In beide gevallen werd de wedstrijd winnend afgesloten. De A2 speelde de laatste wedstrijd van de competitie en behaalde een ruime 8-3 overwinning op Baronie A3. Beide D teams kwamen ook binnen de lijnen voor de competitie. De D1 speelde na een goede 1e helft alsnog gelijk tegen DHV. In de wedstrijd van de D2 tegen Rijen werd veel gescoord. Helaas was de tegenstander iets doeltreffender en won met 6-4.

Uitslagen zaterdag 28 april Good Luck 1 – NOAD’32 1 Rust Roest 2 – Good Luck 2 Good Luck 4 – sv Capelle 4 Good Luck 5 – sv Capelle 5 Good Luck A2 – Baronie A3 Internos MA1 – Good Luck MA1 Good Luck B1 – Virtus6 B1 Good Luck D1 – DHV D1 Rijen D2 – Good Luck D2

2-0 2-0 3-2 4-2 8-3 2-3 1-6 2-2 6-4

n

mele

Specialistische reiniging

Drim

www.ferrcleaning.nl Tel.: 06 13 57 30 79 E-mail: info@ferrcleaning.nl

* Moederdagbrunch * Aspergemenu

Glazenwassen - Schoonmaak Gevelreiniging Telescopisch ramenwassen Sneeuwschuiven - Zout strooien

www.restaurant-voske.nl (0162) 68 35 21

V.V. Waspik

WASPIKDms-NIEUWKUIJK Dms

1-2

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZONDAG 06-05-2012

WEDSTRIJDUITSLAGEN ZONDAG 29-04-2012 DUBBELDAM 1-WASPIK1 DIA3-WASPIK2 WASPIK4-MOLENSCHOT2 HAARSTEEG5-WASPIK5 WASPIK6-V.C.W.5 BAVEL6-WASPIK7

2-3 4-3 1-3 4-3 3-0 7-1

WASPIK1-RCD1. WASPIK2-VCW2. WASPIK5-SV.REESHOF4. JEKA18-WASPIK6. WASPIK7-JEKA19. DESKDa3-WASPIKDa

14.30u 11.30u 11.00u 14.30u 13.00u 10.00u

Zege in Waalwijk en derde plaats voor BC Agathos HS2 De definitieve beslissing voor de derde plaats in de Tweede klasse heeft afgelopen zaterdag positief uitgepakt voor HS2 van B.C. Agathos. Door een fel bestreden maar verdiende overwinning op rivaal WSC uit Waalwijk heeft Agathos de derde plaats definitief veroverd in de competitie. Door vooraf een goede warming-up te doen, begon het hele team helemaal geconcentreerd aan de wedstrijd. Deze concentratie gaf ook het gewenste resultaat in verdedigend opzicht. Met slechts 6 en 7 punten tegen in de eerste twee kwarten van de wedstrijd, was de voorsprong halverwege de wedstrijd meer dan verdiend. De defensie werd scherp en fanatiek uitgevoerd, waardoor WSC zowel onder de ring als met het afstandschoten weinig tot scoren kwam. Aanvallend benutte Frank van Putten, Leon Motter en Maarten Motter het lengte overwicht goed uit. Met goed inside-spel (dicht bij de ring) en vrije worpen van de broertjes bouwde Agathos halverwege de wedstrijd de voorsprong uit naar 12 punten. In het derde kwart vonden de heren van WSC wel de gaten in de verdediging van Agathos en werd de achterstand snel minder. Bij aanvang van het vierde kwart was de voorsprong voor Agathos geslonken naar 4 punten. Door te temporiseren in de aanval en weer geconcentreerd te verdedigen met de juiste mensen raakte Agathos niet in paniek. Het vertrouwen groeide weer door een overtuigende driepunter van Ru-

fano Siberie waardoor de stand in evenwicht bleef. Een zinderende slotfase diende zich aan in de laatste minuten. Goed verdedigend werk en verzorgd aanvalspel gaf een voorsprong van 4 punten in de laatste minuut. En zoals eerder deze maand kon de tegenstander ook deze voorsprong niet meer ongedaan maken. De derde plaats was veilig gesteld!!! Het is een geweldige prestatie voor het hele team dat vanaf november onder leiding van de nieuwe trainer/ coach John van Schendel keihard heeft gewerkt om terug te komen van een achtste plaats.

Woudrichem E1 – Good Luck E1 Good Luck E2 - Woudrichem E3 Good Luck F3 - Woudrichem F4

Good Luck D2 – Almkerk D1 sv Nordea E1 – Good Luck E1 sv Nordea E2 – Good Luck E2 sv Nordea E3 – Good Luck E3 Good Luck F1 – DESK F4 Good Luck F2 – VVR F1 SVW F1 – Good Luck F3

4-2 1-3 2-7

Programma donderdag 3 mei Good Luck A1 – Zwaluw VFC A2

19.00u

SVW 1 – Good Luck 1 Good Luck 2 – TSVV Merlijn 4 Good Luck 3 – NOAD’32 3 SAB 4 – Good Luck 4 Almkerk 7 – Good Luck 5 Haarsteeg B5 – Good Luck B2 Good Luck MB1 – VVR MB1 Good Luck C1 – Raamsdonk C1 sv Nordea D1 – Good Luck D1

14.30u 15.00u 14.30u 12.30u 15.00u 13.00u 12.15u 10.15u 10.00u

zaterdag 5 mei

Almazon

• Rolluiken • Zonwering • Binnenraamdecoratie • Horren • Veranda’s

Showroom op afspraak. 06-38645154 10.15u 11.00u 11.00u 10.00u 08.45u 08.45u 08.45u

Good Luck algemeen

Voor het aanmelden van nieuwe leden, opzoeken van gegevens over teamindelingen, wedstrijdprogramma’s, aanvangstijden of andere zaken kunt u onze site bezoeken. www.vvgoodluck.nl Tot ziens, tot Good Luck!

kijk eens op:

www.gloudemansgevelprodukten.nl n& rAmueren de

ovenrgen i kApp

zon ng i r e w

dAkl- en l kApe

Altijd leuke Acties in de showroom De Wetering 129 Oosterhout Tel. 0162 - 455894 www.gloudemansgevelprodukten.nl


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 24

zOndaG 6 mei

Commercieel Binnendienst Medewerker Export

geopend van 10.00 - 17.00 uur

40 uur per week

Enthousiasme en een prettige werksfeer vormen de basis van ons bedrijf. Flexibiliteit is onze kracht; naar klanten en tussen medewerkers onderling. Voor wie wil werken in ons team bieden wij de functie aan van commercieel binnendienst medewerker export. Algemene functie eisen: • Middelbaar / hoger commercieel opleidingsniveau. • Goede communicatieve vaardigheden. • Uitstekende kennis van de Engelse taal, een ruime talenkennis en/of kennis van de Duitse taal strekt tot aanbeveling. • Technisch en ruimtelijk inzicht. • Flexibele werkhouding en snel kunnen schakelen. • Teamspeler en waar nodig zelfstandig opererend en initiatiefrijk. Taakomschrijving: • Telefonische relatieontwikkeling en beheer. • Uitwerken van klantspecifieke aanbiedingen voor onze relaties binnen- en buiten Europa. • Telefonische follow-up van offertes. • Productadvies aan onze relaties. • Opvolging en begeleiding van de orderstroom. U komt te werken op onze verkoop afdeling in een team bestaande uit het hoofd binnendienst en enkele binnen- en buitendienst medewerkers.

CEPRO International BV is een internationaal actieve onderneming in veiligheidssystemen voor gebruik bij laswerkzaamheden. Ca. 75 % van onze verkoop vindt plaats in het buitenland. Wij zijn zowel in Europa alsook wereldwijd een toonaangevende leverancier in ons marktsegment. Onze klantenkring bestaat uit technische groothandels en importeurs in de gehele wereld. Bij de ondernemingen (binnen- en buitenland) werken ca. 35 personen. WIJ BIEDEN een bij de functie en het ervaringsniveau passende beloning, een prettige en informele werksfeer in een moderne en zéér dynamische onderneming. Voor degene met de juiste werkhouding en kennis biedt deze functie op termijn diverse doorgroei mogelijkheden.

Petunia diverse kleuren.

potmaat 10.5 cm. per stuk van 1,49 voor

0,

99 Tijd voor buiten

Breng leven in je tuin!

Indien u nadere informatie over deze functie wilt, dan kunt u bellen met de heer Haagh op 0161-226472. Schriftelijke sollicitatie met CV kunt u, tot uiterlijk 15 mei, richten aan: Per post : Cepro International BV Afd. Personeelszaken Postbus 183 5120 AD RIJEN

Per E-mail : personeel@cepro.eu t.a.v. dhr. Haagh

g Feestelijke openin hout! er van GroenRijk Oost je

t resen

p Gratis

ere ngt ied er ontva tje. OP=OP oktob presen t/m 10 nt een Van 7 de kla betalen

www.dierenpensiondewildert.nl zorgt voor al u honden en katten tijdens de vakantie. Met zeer grote speelweides!!! Ook voor dagopvang. tel. 0161496515

Bestrijding nodig van: Wespen, Vliegen, Vlooien, Houtworm of andere Plaagdieren? Bel naar: A. Wijnen Ongediertebestrijding 013-5159912

Gratis meubelen

di t/m do vrij en za

van 12.00 - 17.00 uur van 09.30 - 17.00 uur

WWW. FOTOTOONSIEMONS .NL Hele jaar wonen. Recreeren. Bungalow. Duurzaam. Steen. Panendak. 60 m². Perceel 400 m². Bosrijk park. Ruime woonkamer. Fraaie keuken. Luxe badkamer. Twee slaapkamers. Hal. Vloerverwarming. CV. Gashaard. Brievenbus etc. Prijs: € 36950,-. Gestoffeerd. Gemeubileerd. Bezichtiging? Telefoon: 013-5182866 of 0651551577.

Vaarbewijscursus start mei Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad. OOk spOedcursus Op 2 zaterdagen yachtconsult.com 0165-546707

acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

TECHNICal COMpONENT COMpaNy B.V., kortweg TCC, is een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met platenwarmtewisselaars van alle fabrikaten. Sinds de start in 2000 is TCC uitgegroeid tot een professionele onderneming met een werkgebied in diverse sectoren. Wij zijn de specialist als het gaat om revisie en onderhoud van platenwarmtewisselaars.

Wij zijn op zoek naar:

SERVICEMONTEURS / • • • •

Reparaties en inspecties bij onze klanten Verhelpen van storingen Reviseren van platenpakketten Assembleren van platenwarmtewisselaars

binnen- & buitendienst

• • •

Salaris boven CAO Klein Metaal Prettige werksfeer Opleidingsmogelijkheden

MBO denk- en werkniveau Technisch inzicht & creativiteit Probleemoplossend vermogen Flexibiliteit Leergierigheid Nederlandse taal, spreken en schrijven Engelse taal, spreken Franse taal, spreken is een pré Rijbewijs B(E) VCA certificaat is een pré Heftruckcertificaat is een pré

Geïnteresseerd in wie wij zijn en wat wij doen?

Check onze website voor meer informatie over de vacature en download het sollicitatieformulier. Stuur je sollicitatiebrief samen met het formulier vóór 20 mei 2012; • per e-mail naar mariette@tcc-nl.com • per post naar onderstaand adres De Wetering 18 | 4906 CT Oosterhout | T+31(0)162463062 | F+31(0)162463421 | www.tcc-nl.com

Bontkussen Wolly cm. Diverse kleuren. 45x45 Per stuk

van 8,95 voor

GroenRijk Oosterhout

Garden Grill Optima Plus

Gasbarbecue met dubbele RVS brander en zijtafel voorzien van zijbrander. Incl. thermometer. 1 jaar garantie

Prijskraker

4,99 So Pure®

Spathiphyllum. Nephrolepis, Areca of stuk Potmaat 17 cm. Per

TIS GRA

tas tje in één plan n Mini oop va ten. an nk bij aa ze drie pl de OP van OP=

van 179.00 voor

159, -

Konische v Polyterrazo vaas. 24x24x46 cm.

Kamerplanten Air

van 7,95 voor

95

4,

van

Prijsk

19

Sierkool

Brassica. Dive Potmaat 12 c

Prij

0 r Vanaf do. 7 oktobe om 09.00 uur nieuw in op kom wel ben je de Damweg 7!

onze proeftuin

Softijs

tegenover Gamma

GroenRijk Oosterhout Damweg 7 • 0162-451852 www.groenrijkoosterhout.nl

OP ZOEK NAAR VAKANTIE WERK? DAN IS MAXIM OOK DIT JAAR OP ZOEK NAAR JOU!! Starters en schoolverlaters zijn ook van harte welkom voor een inschrijving.

Tevens zijn wij altijd op zoek naar goede technische krachten. Bel snel om te informeren naar de mogelijkheden en om een afspraak te maken voor een inschrijving op 0162-522600 CV´s kan je sturen via de mail naar Raamsdonksveer@maximjob.nl

Wij bieden:

Van onze nieuwe medewerker verwachten wij: • • • • • • • • • • •

2,

Koffie met appelgebak 1,-

bij de nieuwe

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Openingstijden:

Het takenpakket bestaat uit:

Kom op de koffie 50

hebben wij niet! Maar wel 1000 M2 nieuwe, gebruikte en b-keuze Meubelen

Broere, Rozenbloemstraat 71, Made Tel: 0162-680705, Mobiel: 06-51178676

m van Ja, ko tober 10 ok 7 t/m GroenRijk langs bij rhout voor Ooste openings heel veel deel! voor

Keizersdijk 20, 4941 GE Raamsdonksveer Telefoon: 0162 - 52 26 00 Website: www.maximjob.nl

maxim hèt uitzendbureau

v.o.f.

www.glasvanbas.nl De specialist voor uw hardglasdeuren in uw nieuwe of bestaande woning. Ook door ons op maat geleverde hardglas douchedeuren en panelen. Hardglas schuifdeuren in diverse uitvoeringen, b.v. R.V.S. Tevens leverancier van isolatieglas en spiegels. Alles op maat en Wikkeveld 7 - 4854 MH Bavel door ons gemeten. 06-54656061 Uw partner voor al uw glaswerk. e-mail: Bastimmers@hetnet.nl Bel of mail voor een afspraak.


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 25

SP RT- nieuws

Dames VV Raamsdonk nog een weekje in spanning

Boeimeer laat dames VV Raamsdonk (nog) geen kampioen worden

De dames werken ontspannen naar de laatste wedtrijd toe

Afgelopen zondag 29 april konden de dames van VV Raamsdonk kampioen worden. Helaas zette Boeimeer hen de voet dwars en moeten zij nog een weekje wachten op het kampioensfeest. Raamsdonk - Eindelijk, het was zondagmorgen 29 april, de dag dat de dames van VV Raamsdonk kampioen konden worden. Het was al vroeg verzamelen want we moesten om 9.45u al spelen in Breda tegen Boeimeer. En dat het niet makkelijk zou worden wisten we, thuis werd er namelijk met 2-2 gelijk gespeeld. Voor deze bijzondere wedstrijd hadden de dames een echte spelersbus ter beschikking gekregen van het bestuur en zo gingen we met een volle bus (incl. de vaste supporters) richting Breda. Alles in de bus, speelsters, supporters, vlaggen, drank, trainingspakken, champagne en’’’ waar waren de tenues?? Door alle commotie waren die in Raams-

donk blijven staan. Gelukkig was een afvaardiging van het bestuur klaar om ook richting Breda te komen dus die brachten de tenues mee. Was dit een voorbode? Een kwartiertje later dan de bedoeling was begonnen de teams aan de wedstrijd. En meteen was duidelijk dat er bij Raamsdonk toch wel wat spanning op stond en dat Boeimeer niet van plan was om ons het kampioenschap te “schenken”. Er waren wat kansen over en weer maar er werd slordig mee omgesprongen door beide elftallen. De dik honderd meegereisde supporters konden niet echt genieten van een mooie pot voetbal maar de spanning vergoedde veel. Na de rust eigenlijk een zelfde spelbeeld. Door

De uitwedstrijd tegen Unitas werd met 0-2 gewonnen

Duivensport

P.V. Gevleugelde Vrienden Geertruidenberg Uitslag Peronne 29-4-2012 Lossing: 13.30 uur Aantal Duiven: 205 H.v/d Berk & H. 1-14-15-24-27-3536, M. Commeren 2-4-5-6-11-1617-18-20-29-31-32-44-47, M. Koek

3-9-23-26, H. van Kuyk 7-25-39, Gebr. Vink 8-34-38-40-42-50, M. v/d Kruyssen 10-21-22-48, Jac. Hanssen 12-13-41-43-45, P. de Laat 19-28-3033-52, A. Sperber 37, J. Snijders 46, E. Domenie 49-51

P.V. Gevleugelde Vrienden Raamsdonksveer Uitslag Peronne 29-4-2012 Aantal duiven 403 Wind z.o Gebr.v.Seters 1-5-9-41-31-32-33-4153-54-58-87 A.Cornel 2-12-22-3742-46-56-57-69-70-71-76-78-83-88-

89-94-96 A.Schellekes 3-6-11-2526-60-61-62-81-84-92 H.Kemmeren 4-10-30-43-44-45-66 P.v.Strien 7-1617-18-23-34-35-36-51-52-72-73-74 Beek.d.Bot 8-75-99 J.Kivits 13-19-

de spanning kwam Raamsdonk niet echt aan goed voetbal toe en Boeimeer was slordig met de kansen. Het laatste halfuur ging er bij Raamsdonk een beetje de spanning af en kwam er weer wat meet voetbal in het spel. Ook de betere kansen waren er in de slotfase voor Raamsdonk maar de bal wilde er niet in. En 2 hele goede reddingen van Chantal Stoop zorgde er uiteindelijk voor dat de stand 0-0 bleef. Dit had kunnen betekenen dat de dames kampioen waren maar al snel bleek dat Oosterhout met 1-6 had gewonnen bij VCW en dus (nog) geen kampioen. Eerst was er natuurlijk de teleurstelling maar al snel kwam het gevoel dat we hard hadden gewerkt, weer de 0 hadden gehouden en dat we toch weer een aantal kansen hadden gecreëerd. Alleen zo makkelijk als tegen Oosterhout de vorige wedstrijd gingen ze er gewoon niet in. Dat betekend dat de dames het volgende week dan moeten gaan doen. Dan is ook het hele team weer compleet. Alle vakantiegangers zijn weer terug en wat is nou mooier dan thuis kampioen te worden? A.s. zondag 6 mei moet het dus gebeuren. Om 10.00u spelen de dames thuis, op het eigen sportpark den Uilendonk, tegen Unitas uit Gorinchem. Het zal niet makkelijk worden want ondanks dat Unitas op de laatste plaats staat en het seizoen voor hen voorbij is hebben ze wel 4 punten uit de laatste 2 wedstrijden gehaald! Toch zijn de dames ervan overtuigd dat het moet lukken en dat met de steun van de vele supporters, net als de vorige wedstrijd in Breda, het kampioenschap binnen gehaald moet kunnen worden.

P.V. Mariapolder Hank Uitslag 29-04-2012 Peronne Afst. 244 km Rink Hoeke 1-6-39. P.Leeggangers 2. P.Bruygoms 3-5-10-21-27-37. M.v.d.Kieboom 4-12-23-28-29-3536. C.Hanegraaf 7-8-14-17-30-4142. F. v. Ham 9. Hemert & Ouwerkerk 11-16-19-22-25-26-31-32-40. Ad Wintermans 13-24-38. Versteeg & Ouwerkerk. T.leeggangers 20. Rini Wintermans 34. 20-28-39-59-64-65 W.Bisschop 1527-98-100-101 Gebr.v.d.Kieboom 21-24-40-47-63-90 P.Fens 29-38-97 Comb.Hopstaken 48-49-50-67-68-80 A.Heyblom 55-93-95 A.Luijten 7785-86 G.Schrieks 79 A.Vissers 82 J.Oome 91

Gastheer voor Finale KNVB Beker Amateurs District Zuid 1

Veerse Boys Nieuws

Door een gelijkspel tegen VVR (3-3) en doordat Raamsdonk won van Zundert, zijn Veerse Boys en Raamsdonk op gelijke hoogte gekomen. Aanstaande zondag zal beslist worden wie de eerste periodetitel van Zundert over gaat nemen. Veerse Boys speelt dan de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Bavel. Aanvang 14.30 uur. Wedstrijdsponsor is CeeBee Afbouw, Raamsdonksveer. Op zaterdag 19 mei is Veerse Boys gastheer voor de Finale KNVB Beker Amateurs District Zuid 1. VVR - VEERSE BOYS: 3 - 3 Een wedstrijd die voor rust dankzij het scoreverloop nog de nodige amusementswaarde had, maar na rust wegzakte naar een bedenkelijk niveau. Beide ploegen slaagden er nauwelijks in om de bal in de eigen ploeg te houden en door de veelheid aan foutieve passes ontstond een chaotisch wedstrijdverloop. VVR kwam op een 2 - 0 voorsprong, maar door een treffer van Mickey Hoogmoed kwamen de Boys terug in de wedstrijd. Door een ongelukkig eigen doelpunt van Rob de Meijer kwam VVR vijf minuten voor rust op een 3 - 1 voorsprong. Door treffers van Mickey Hoogmoed en Mathieu Luppens kwam Veerse Boys nog voor rust sterk terug, zodat de ploegen met een 3 - 3 ruststand thee konden gaan drinken. Na rust zakte het spelpeil weg ondanks het gegeven dat de punten voor een periodetitel op het spel stonden. Toen dat besef er kwam was de fut er uit. VEERSE BOYS GASTHEER VOOR FINALE KNVB BEKER Op zaterdag 19 mei zal, op verzoek van de KNVB, Veerse Boys als gastheer optreden tijdens de Finale KNVB Beker Amateurs District Zuid 1. Er zullen twee finalewedstrijden gespeeld worden. De eerste Finalewedstrijd is bij de vrouwen en vangt aan om 11.30 uur. De Finalewedstrijd bij de mannen vangt aan om 14.30 uur. Deze laatste wedstrijd wordt gespeeld door Kozakken Boys en de winnaar van de halve finalewedstrijd tussen Internos en Kloetinge. Er is een organisatie en een draaiboek opgezet om de finales in goede banen te leiden en om (meereizende) supporters te ontvangen. AVONDVIERDAAGSE: 11 T/M 14 JUNI Van maandag 11 t/m donderdag 14 juni zal Veerse Boys weer meedoen aan de jaarlijkse avondvierdaagse. Een aantal fraai uitgedoste groepen zal de 5 km of 10 km lopen. We hopen door enthousiasme en uitstraling weer een prijsje mee te pakken ! Patricia Lenoir van de jeugd- en nevenactiviteitencommissie ontvangt graag jullie aanmeldingen via email: nevenactiviteiten@veerseboys.nl. De bijdrage is 4 euro per persoon. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 14 mei. Laat Veerse Boys weer eens

schitteren tijdens de avondvierdaagse en meld je aan! 3 KERNEN TOERNOOI OP 26 MEI Op zaterdag 26 mei organiseert de jeugd- en nevenactiviteitencommissie van Veerse Boys de derde editie van het 3 Kernen Toernooi. De E, F en K pupillen van de voetbalverenigingen uit de gemeente (v.v. Raamsdonk, FC Right ‘Oh en vvGood Luck) zijn allen hiervoor uitgenodigd. Net als voorgaande jaren verwachten we een grote opkomst en een spannend, gezellig en sportief toernooi UITSLAGEN EN PROGRAMMA Uitslagen zondag 29 april 2012: VVR 1 - Veerse Boys 1 Veerse Boys 2 - SCO / Tofs 2 SCO / Tofs 4 - Veerse Boys 3 Veerse Boys 4 - Barca 4 

3-3 1-3 3-3 0-7

zaterdag 28 april 2012 TSVV Merlijn 5 - Veerse Boys za 2 Veerse Boys C2 - Beek Vooruit C3 Sarto C7 - Veerse Boys C3 Molenschot D1 - Veerse Boys D1 Oosterhout E2 - Veerse Boys E4 VVR F1 - Veerse Boys F1 

1-4 4-1 uitgesteld 0-7 4 - 1 n.n.b.

Programma: Kijk voor de laatste wijzigingen altijd even op www.veerseboys.nl Zaterdag 5 mei 2012 Veerse Boys za 2 - BVV 3 Veerse Boys A1 - Jong Brabant A1 Veerse Boys B1 - NEO ‘25 B1 SCO / Tofs C2 - Veerse Boys C1 DESK D2 - Veerse Boys D1 VVR E4 - Veerse Boys E4

14.30 u. 15.00 u. 11.30 u. 11.00 u. 10.15 u. 09.00 u.

zondag 6 mei 2012 Veerse Boys 1 - Bavel 1 Oosterhout 2 - Veerse Boys 2 Veerse Boys 3 - Madese Boys 4

14.30 u. 12.00 u. 13.00 u.

VOETBALLEN BIJ VEERSE BOYS Wil je meer weten over Veerse Boys? Kijk dan op onze website: www.veerseboys.nl Voor een aanmeldingspakket met alle informatie kun je contact opnemen met onze secretaris, mevr. Bea Drijvers, tel. 518243 Een mailtje sturen kan ook: ledenadministratie@veerseboys.nl of veerseboys@gmail.com

Zomeravondbridge ‘t Leggertje Al vele jaren organiseert Bridgeclub ‘t Leggertje een zomeravondcompetitie voor die mensen die ook in de zomermaanden hun bridgevaardigheid en bridgeplezier in stand willen houden. Op woensdag 2 mei a.s. spelen de leden van bridgeclub ‘t Leggertje hun laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2011 – 2012. Vanaf woensdag 9 mei tot en met 5 september is er voor belangstellenden, ook niet leden, de mogelijkheid om wekelijks op woensdagavond deel te nemen aan een zomeravondcompetitie. Zonder voorafgaande kennisgeving kunt u naar ons speellokaal in de Gertrudistaete aan de Venestraat te Geertruidenberg komen. U dient uiterlijk om 19.20 uur aanwezig te zijn zodat we om 19.30 uur kunnen beginnen. Het inschrijfgeld bedraagt € 1 per

Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk

persoon. De indeling in de lijnen is op volgorde van binnenkomst. Elke speelavond zijn er kleine prijsjes te winnen en op een aantal willekeurige avonden wordt u verrast met een hapje. Terwijl u nog een drankje neemt en wat napraat worden, na het spelen, de scores berekend. De behaalde scores worden wekelijks bijgehouden in een totaaloverzicht. Als u meer dan 5 keer deelneemt worden alleen de 5 hoogste scores berekend. Wie op 5 september de beste 5 scores heeft behaald mag zich kampioen van het zomeravondbridge noemen. U bent van harte welkom.

En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 26

Doe mee met de ...

SP RT- nieuws

Wekelijkse Prijspuzzel

Rode Lopers Schaakpuzzel 101 Wit geeft mat in 2!?

Oplossing volgende week! U kunt uw oplossing ook insturen: Puzzel@esvRodeLopers.eu (Sluiting: dinsdagochtend 09:00) Een deskundige jury staat klaar. Bouw uw Rode-Lopers-Rating op en wordt Lentekoning.

Oplossing puzzel 100:

1. ..., Le3 Wit heeft geen keuze, elke zet is gedwongen. 2. Kg8, Kg6 3. Kh8, Lh6

4. Kg8, Pf6+ 5. Kh8, Lg7++ mat Wij geven schaakles aan kinderen en ouders, iedere vrijdagavond van 7– 8, in De Pannehoef. Vóórkennis is niet vereist, wij leren u het spelletje wel. Na de Meneer-Jordi-competitie is het tot twaalf uur weer de beurt aan onze senioren. Wilt u de puzzel weleens nakluiven!? Wip dan na achten even binnen en vraag naar Bas of Rens. Secretaris@esvRodeLopers.eu http://www.esvRodeLopers.eu

Jaarfeest Club van 100 S.V. Dussense Boys De Club van 100 is in 1990 opgericht met als doelstelling geld in te zamelen voor investeringen in de accommodatie van S.V. Dussense Boys. Het inzamelen van geld gebeurt voornamelijk door het werven van leden, die jaarlijks een bedrag van € 50,- voldoen. Het bestuur van de Club van 100 beslist in overleg met het bestuur van S.V. Dussense Boys voor welke doeleinden de ingezamelde gelden aangewend worden. De Club van 100 telt op dit moment 147 leden en het streven van het huidige bestuur is dit ledental te consolideren en indien mogelijk dit aantal te doen toenemen met andere woorden nieuwe leden zijn van harte welkom. Een clublid kan als tegenprestatie van de Club van 100 het volgende verwachten: 1) Toezending van iedere editie van het clubblad “De Voorzet” van S.V. Dussense Boys 2)

Een vermelding van zijn naam en/of logo in kleur op het “Club van 100 Ledenbord” in de sportkantine 3) Indien de financiële positie dit toelaat, één feestelijke bijeenkomst per voetbalseizoen. Deze avond is geheel gratis voor de leden en hun eventuele partner 4) Informatie omtrent de financiële middelen van de Club van 100 en de eventuele besteding hiervan. Uit het voorgaande valt op te maken dat er eenmaal per jaar een feestelijke bijeenkomst georganiseerd wordt mits de financiën dit toelaten. Zo staat ook nu op zaterdag 12 mei a.s. vanaf 20.00 uur een geheel verzorgde feestelijke bijeenkomst in de sportkantine gepland. Voor de inwendige mens zal er deze avond een uitgebreid koud en warm buffet klaar staan en de muziek zal verzorgd worden door Disco FlashPoint en zanger Randy. Noemens-

Competitienieuws BV Mash Op woensdag 14 september 2011 begon voor Badmintonvereniging Mash het competitieseizoen 2011-2012 met 3 teams in de RBB seniorencompetitie en één team in de Badminton Nederland competitie. Na wederom een lang seizoen hebben de teams van BV Mash ook dit jaar, met één 1e plaats, één 2e plaats en twee 4e plaatsen, nette prestaties neergezet. Het kampioensteam promoveert volgend jaar zelfs naar de 1e klasse en zal daarmee op het hoogste niveau van de RBB com­ petitie uitkomen.

Gemengd dubbel team Mash 1 Mash 1, bestaande uit Sharon de Hart, Nicole Zijlmans, Thomas Beekman en Henry de Ridder, is in zijn tweede jaar in de 2e klasse Gemengd Dubbel RBB overtuigend kampioen geworden dankzij 9 overwinningen en 1 gelijkspel en promoveert daarmee naar de 1ste klasse. Volgend seizoen gaat een grote uitdaging worden op het hoogste niveau van de RBB klasse.

Gemengd dubbel team Mash 2

Het afgelopen seizoen streed Mash 2, bestaande uit Monica Hollebrands,

waardig feit is dat deze avond voor het grootste deel gesponsord wordt door derden die de Club van 100 een warm hart toedragen. De leden van de Club van 100 uit Hank, kunnen gebruik maken van gratis vervoer van Hank naar Dussen en na afloop weer terug. Hiertoe zal om 20:00 uur een busje vanaf de Kurenpolder en met een tussenstop bij basisschool De Bolderik vanuit Hank richting Dussen vertrekken. Tot slot mocht u geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de Club van 100, neem dan gerust contact op met secretaris K.A.M. Verhoeven (Tel. 0416-394014). Heeft u zin om de feestelijke bijeenkomst op 12 mei a.s. bij te wonen, dan dient u zich vóór 10 mei a.s. nog aan te melden. Het bestuur Club van 100 S.V. Dussense Boys Irris Ridder, Michiel ‘t Hart en Edward Matray, lang mee voor de 1e plaats. Van de eerste zeven wedstrijden wonnen ze er 5, speelden 1 keer gelijk en verloren 1 maal nipt. Helaas gaven ze het in de laatste 3 wedstrijden weg door 2 keer te verliezen van mede titelkandidaten. Uiteindelijk is Mash 2 op een verdienstelijke 4e plaats geëindigd en zullen ze volgend seizoen wederom uitkomen in de 6e klasse RBB.

Heren dubbel team Mash 1

Het heren dubbel team in de RBB van Mash, bestaande uit Jürgen Hochstenbach, Emanuel IJpelaar, Gerrit van Dooren en Donny Pangemanan is na een spannende strijd 2e geworden in de 3e klasse. In de promotie/degradatiewedstrijd op 11 april hebben zij tegen de nummer een-na-laatst van de 2e klasse gestreden voor promotie naar de 2e klasse, maar helaas hebben ze deze wedstrijd nipt verloren.

Heren dubbel team Mash BN competitie

Het enige heren dubbel team van Mash uitkomend in de Badminton Nederland competitie, bestaande uit Arno van Waesberghe, Michael Zwager, Frank Stijnen en Reno Meijs, kampte dit seizoen met een hardnekkige blessure van een van haar teamleden. Ondanks dat zijn zij uiteindelijk op de 4e plaats geëindigd en zullen ze volgend seizoen wederom in de BN competitie uitkomen, hopelijk dan weer in een volledige bezetting.

Recht voor u

Tel. 0162 - 523033

Voor ondernemers, particulieren en instellingen, actief in de juridische dienstverlening, complete advocatuur, gunstige tarieven, gratis kennismakingsgesprek.

email: info@esq.nl www.esq-advocaten.nl Vraag naar ons Ondernemersabonnement.

EN MAAK KANS OP EEN BLOEMENBON t.w.v. E 1 11 16

2

3

4

5

6

12 17

23

13 18 25

29

30

33

34

20

26

36

28

37

38

40

46

47

41 43

48

53

49

50

54

57

58

62

55

59

60

63

66

22

32

35

45

56

21

v

52

10 15

31

42

51

9

27

39

44

8

14

19

24

7

12.50

64

67

68

72

69

73

65 70

74

76

61

71 75

77

© Persbelangen P0340

4

37

30

19

51

40

29

8

31

38

59

73

75

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 afstand; 6 vis; 12 papiermaat; 14 grauwgele stof; 16 emeritus; 18 naschrift; 19 ton; 21 vreemde maat; 22 Frans voegwoord; 23 spinsel; 25 dameskleding; 28 wereldtaal; 29 floers; 31 Spaans riet; 32 rivier in Duitsland; 33 lekkernij; 34 spraak; 36 gewoonterecht; 38 persoonlijk vnw.; 39 soort rog; 40 kwajongen; 42 ongerept; 43 deel van het been; 45 glimp; 48 scheel; 51 daar; 53 meer in Canada; 54 slede; 55 familielid; 56 nakomeling; 58 keur; 60 bars; 62 familielid; 63 type raket; 65 plaats op Ameland; 66 en dergelijke; 67 titel; 68 erfelijkheidsdrager; 69 rivier in Rusland; 71 dat is; 72 allee; 74 bakmengsel; 76 mormeldier; 77 buiten. VERTICAAL: 2 laagwater; 3 drinkbakje; 4 eter; 5 verlichting; 7 godsdienst; 8 mestvocht; 9 sneeuwschoen; 10 kiem; 11 betichting; 13 zijde; 15 hinderen; 17 Europese rivier; 19 oud strijkinstrument; 20 autocraat; 22 plaats in Noord-Holland; 24 bevel; 26 huidwoekering; 27 slot; 28 dierengeluid; 30 parkeren; 32 stutten; 35 alternatief; 37 bouwland; 39 met ingang van; 41 oevergewas; 44 visite; 46 melkklier; 47 niet helderwit; 48 slaken; 49 handvatten; 50 jachthond; 52 kleur; 55 groente; 57 onder meer; 59 begrip; 61 niet even; 63 vervoermiddel; 64 destijds 67 insect; 70 slaapplaats; 72 zangnoot; 73 numero; 74 zangnoot; 75 persoonlijk vnw. OPLOSSING WK 17 HORIZONTAAL: 1 nummer; 6 staren; 12 taal; 14 eker; 16 eh; 18 Ta; 19 jou; 21 ep; 22 le; 23 rog; 25 noorden; 28 cel; 29 voet; 31 kudde; 32 hand; 33 Ag; 34 heer; 36 egge; 38 Se; 39 verre; 40 Laren; 42 boor; 43 aren; 45 droge; 48 scalp; 51 O.L.; 53 Iran; 54 page; 55 je; 56 pose; 58 strip; 60 noot; 62 por; 63 steunen; 65 bus; 66 in; 67 ei; 68 rit; 69 ia; 71 we; 72 zeer; 74 Bern; 76 borrel; 77 meteen.

VERTICAAL: 2 ut; 3 mat; 4 maan; 5 el; 7 te; 8 Aken; 9 rep; 10 er; 11 verval; 13 bord; 15 kelder; 17 hoog; 19 Joure; 20 Uddel; 22 lens; 24 ge; 26 oker; 27 eega; 28 ca.; 30 theorie; 32 Heerlen; 35 error; 37 graag; 39 vod; 41 nep; 44 koppig; 46 gast; 47 enter; 48 spint; 49 cape; 50 letsel; 52 loon; 55 jouw; 57 sr.; 59 ruim; 61 Ob; 63 sier; 64 niet; 67 eer; 70 are; 72 zo; 73 re; 74 bè; 75 Ne.

Winwoord: NACHTLICHTJES

Oplossing Prijspuzzel wk 17:

Nachtlichtjes Prijspuzzelwinnaar wk 17:

T. Wintermans Lauriestraat 7, Raamsdonksveer Mail uw oplossing naar puzzelLA@emdejong.nl Oplossing + Naam + Adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend. De bloemenbon kan op ons kantoor in Raamsdonksveer worden opgehaald:

Joosen & Van der Jagt Makelaars Emmastraat 1, Raamsdonksveer


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 27

KIES JE

Vrijwilligersmarkt zaterdag 12 mei 2012 13.30 - 16.00 uur

KORTING Met de bus in Brabant is voordeliger dan je denkt. Kijk welke korting bij jou past op ovchipwijzer.nl

Vrijwilliger John: ‘Het is zo dankbaar en nuttig werk. Iedereen zou het eens moeten proberen!’

Word vrijwilliger in de zorg! In de zorg zijn vrijwilligers onmisbaar. Koken, schilderen, een praatje maken of een wandeling. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kom eens kijken tijdens de vrijwilligersmarkt (verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1 in Almkerk).

Voor ieder wat wils Leeftijdskorting

Dalkorting

Leeftijds- én Dalkorting

Leeftijdskorting hoef je niet te kiezen. Die krijg je automatisch als je reist met een Persoonlijke OV-chipkaart en tussen de 4 t/m 18 jaar of 65+ bent.

Kies nu voor Dalkorting op je Persoonlijke OV-chipkaart (€ 10,50 per jaar). Dan reis je na 9.00 uur en in het weekend de hele dag met 40% korting.

Heb je recht op leeftijdskorting? Kies dan ook voor Dalkorting (€ 10,50 per jaar) op je Persoonlijke OV-chipkaart. Je korting loopt in de daluren op tot 60%.

U kunt op diverse zorglocaties vrijwilligerswerk doen: Goezate (Werkendam), De Lemmenskamp (Woudrichem), De Dotter en Aernswaert (Hank), Antonia en Altenahove (Almkerk).

Een samenwerking tussen:

I www.deriethorststromenland.nl  E info@deriethorststromenland.nl  T 0800 0202015

Zondag 6 mei Zijn wij geopend Uw personeelsadvertentie in negen goed gelezen weekbladen in combinatie met drie weken plaatsing op de online vacaturebank www.brabantwerkt.nl

voor slechts 1,17 per mm!

5

7

3

2 1

geraniums en/of Fuchsia’s

2. Weekblad Gilze en Rijen 3. Weekblad Nieuw-Ginneken 4. Weekblad Oosterhout 5. Weekblad ‘t Carillon 6. Weekblad voor Dongen 7. Weekblad De Langstraat 8. Weekblad De Duinkoerier 9. Haagse Beemden Nieuws

10.

12 voor

knolbegonia’s, dahlia’s, gazania’s perkplanten

00

10. 50 12 3.

12 voor

1. Ons Weekblad

4 6 8

9

Speciale aanbiedingen:

00

voor

grote sortering in: Palmen, olijven, buitenpotten, potgrond, vaste planten, meststoffen Ook voor snijbloemen, kamerplanten, potgrond, cadeau-artikelen, woondecoraties, bloemwerk en de nieuwste trends gaat u naar:

Totale oplage: 130.000 ex. Mail uw advertentie naar:

uitgeverij@emdejong.nl o.v.v. personeelsadvertentie Brabant Werkt.

S.v.p. altijd telefonisch aanmelden: 013 - 507 55 34

EkElstraat 10a - OOstEind tel.: 0162-422652 - Fax: 0162-420957 - kijk ook eens op: www.kwekerijloonen.nl Volop gratis parkeergelegenheid Voor de deur Openingstijden: ma. t/m do. 09.00-18.00 uur; vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-17.00 uur


DE LANGSTRAAT - DONDERDAG 3 MEI 2012

PAGINA 28

Z E X ON TR DA A G GE 6 M OP E EN I D

TOPKWALITEIT IS BETAALBAAR BIJ DE TUINMEUBELSPECIALIST VAN NEDERLAND !

     20-DELIGE LUXE WICKER LOUNGESET PM.9511

 

€499,-

Met extra Fauteuil 23-delig: €698,PM.9525

       VERSTELBARE DINERSTOEL

 

€79,           Exclusief kussen en footstool

PRACHTIGE TAFEL IN OUD TEAKHOUT PM.55039 160 x 90 x 78 cm

 

€299,-

         PRACHTIGE TEAKHOUTEN TAFEL PM.8628 160 X 90 X 78 CM

 

€299,            

ACTIEDAGEN:

ENORME KEUZE BARBECUES VOOR DE ALLERLAAGSTE PRIJS! KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR DE GEHELE COLLECTIE.

LUXE GASBARBECUE

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

mei

mei

mei

mei

3

.-. 

4

.-. 

5

.-. 

6

.-. 

PM.9641

   

Tuinmeubel Outlet Oosterhout - Europaweg 15 - 4904 SH Oosterhout Reguliere openingstijden: donderdag: 10.00-18.00 uur - vrijdag: 10.00-20.00 uur - zaterdag: 10.00-18.00 uur

Afm. (hxbxd) 115 x 133 x 57 cm. 3 RVS-branders. Met RVS-deksel, geëmailleerde kuip. Bakoppervlak: 2/3 rooster en 1-3 bakplaat. Met Turbo Heating systeem.   Tot 12 personen.

€289,-

G PA RA RA TIS SO * L!

Gelegen tussen de Citroen garage en het Total Tankstation GRATIS WOONBOEK! Tuinmeubel Outlet is een onderdeel van PACO meubelen. Wilt u de gehele collectie binnen- en buitenmeubelen van PACO zien, vraag dan het nieuwe 300 pagina dikke woonboek aan door ons een e-mail te sturen naar: info@pacomeubelen.nl of kijk op www.pacomeubelen.com

*Gratis PACO parasol; geldig voor alle klanten bij een aankoop vanaf €750,- niet geldig in combinatie met de aanbiedingen uit deze advertentie.

De Langstraat 03-05-2012  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Raamsdonk, Waspik, Hank en Dussen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you