Page 1

HBNieuws Verschijnt tweewekelijks 

www.hbnieuws.nl

GRATIS

 31e Jaargang

 nr 4 - 6 maart 2014

Politiek café in Centrum Heksenwiel De gemeenteraadsleden hebben bijna hun periode van 4 jaar uitgezeten. Op woensdag 19 maart mag de burger weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Met het oog op de verkiezingen wordt er in Centrum Heksenwiel een politiek forum gehouden met vertegenwoordigers van D66, Trots/OPA, VVD, PvdA, GroenLinks, Gemeentebelangen, BOB, Breda ‘97, SP en CDA. Voorzitter Ad Brekoo bestookt de politici met zijn vragen. Van interactie met de zaal is nauwelijks sprake.

lIeJaN

vaN

HoreN

Op 26 februari om 20.00 uur zit het zaaltje van Centrum Heksenwiel bomvol. Van een Bredaas kwartiertje is geen sprake. Ad vuurt zijn eerste stelling al op het forum af: “De winkelcentra in de Haagse Beemden worden door de politiek in de steek gelaten.” Telkens wijst hij een vertegenwoordiger van een partij aan om op de stelling te reageren. Over een discounter (goedkopere supermarkt zoals Aldi en Lidl) in Winkelcentrum De Berg zijn de meningen verdeeld. Wel gaan de dames en heren politici er unaniem van uit dat de komst van Zorgcentrum Thebe een positieve invloed zal hebben op het winkelcentrum. Verder is er verontwaardiging

Profiteer nu van verlaagde BTW-tarief!

www.polystyle.nl Breda, Regenbeemd 21 Telefoon: 076-5729568 Heijningen, Arbeidsweg 4 Telefoon: 0167-528558

Foto: Piet van Gerven

Alle in het politiek café aanwezige gemeenteraadsleden.

over het feit dat de politie de parkeerplaatsen aan De Donk inpikt. Bij loting roept Ad twee gemeenteraadsleden naar voren om nog even verder te discussiëren.

Jongeren De tweede stelling luidt: “De gemeente heeft geen visie op het jongerenbeleid.” D’66 haalt het Grote Broer project aan, waaraan leden van de Onafhankelijke Jongeren Haagse Beemden (OJHB) deelnemen. Dit is een voorbeeld van een geslaagd project. Breda ‘97 en BOB hameren nog eens op het gebrek aan een jongerenthuishonk in de Haagse Beemden. Het CDA wijst erop dat slechts 5% van de jongeren problemen veroorzaakt. GroenLinks, SP en VVD pleiten voor meer cultuur, bijvoorbeeld via de Nieuwe Veste, en betaalbare sport in de wijk. Gemeentebelangen wijst erop dat de Haagse Beemden geen historisch gegroeide wijk is. Trots/OPA en VVD willen het initiatief voor activiteiten meer bij de

jongeren zelf leggen

Ambtenaren Als een mokerslag komt de derde stelling van Ad aan: “De ware macht in Breda ligt bij de ambtenaren.” GroenLinks en PvdA vinden het de taak van de gemeente om heel goed naar haar burgers te luisteren en hen te ondersteunen. Het CDA brengt naar voren dat de gemeente op dit moment in een overgangsfase zit naar wijkgericht werken. BOB wil het leiderschap van de ambtenaren in dit proces meenemen. Trots/OPA wil de ambtenaren ook inschakelen bij de uitvoering van de plannen van de gemeente. Breda ‘97 haalt de takendiscussie aan die 3,5 jaar geleden is gestart om in samenspraak met de burgers taken tussen gemeente en bewoners te verdelen. Gemeentebelangen verzucht dat politici slechts eens in de vier jaar hier hun gezicht laten zien, waarop de SP verklaart dat hun rode jasjes wekelijks in de wijk

zichtbaar zijn. De VVD en D66 zijn van mening dat er veel goede ambtenaren zijn, die de volksvertegenwoordigers respecteren.

Boost Ad eindigt met de vraag: “Hoe gaat u de achtergestelde wijk Haagse Beemden ondersteunen om wonen, werken, vertoeven en ontspannen een boost te geven?” Daarop putten de gemeenteraadsleden zich uit in ideeen en voorstellen.


PAGINA 2

HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 3

Kiek in de Wijk

Het Haagse Beemden Nieuws wordt uitgegeven door de Stichting Haagse Beemden Nieuws en wordt tweewekelijks gratis huis aan huis bezorgd. Oplage: 11.500 exemplaren.

• • • •

Dagelijks bestuur: Bert Verschuren (voorzitter), Jan Krijgsman (penningmeester), Dries Brok (secretaris). HBN secretariaat: Dries Brok. E-mail: secretaris@hbnieuws.nl. Hoofdredacteur: Jac Trum. Redactie/eindredactie: Peter Geneuglijk (coördinatie), Corry Govaers-Brok, Bert van Gerven, Lars Hobma, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Birgit van Overloop, Joke Touw, Anja Wierckx, Nelleke van der Zee.

Fotografie: Dries Brok, Diana Vanpuijenbroeck, Jan van Horen, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Jac Trum, Anja Wierckx, Bert van Gerven, Piet van Gerven, Jille Zuidema.

• • • •

Archief, aquarellen: William van der Zanden. Opmaak: Andrea Dalsem, Lex Heijtveldt (nabewerking foto‘s), Hans Peters (opmaak en coördinatie). Ondersteuning: Els Vermeeren. Drukwerk/Acquisitie: Em. de Jong BV, Baarle-Nassau. Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Tel. 013-5075534, fax 013-5078929

• •

Verspreiding: Axender Roosendaal. Bezorgklachten: Per e-mail naar: secretaris@hbnieuws.nl (graag naam, adres, postcode en tel.nr vermelden!). KOPIJ voor krant nr. 5 van 20 maart 2014 uiterlijk inleveren voor vrijdag 7 maart 2014 op de volgende adressen : Advertenties (geen zoekertjes): Jan Roks, Tel 06-10038650 e-mail:uitgeverij@emdejong.nl t.a.v Jan Roks of via www.uitgeverijemdejong.nl Zoekertjes ‘Zoekertjes‘ kunt u online opgeven via www. uitgeverijemdejong.nl. Klik op aanleveren en kies vervolgens voor zoekertjes. U kunt dan uw zoekertje opgeven voor zowel het Haagse Beemden Nieuws als voor andere Weekbladen uit de regio. Betaling geschiedt per automatische incasso.

• • •

Redactie: Komoord 5, 4824 LK, Breda e-mail: redactie@hbnieuws.nl Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per e-mail. Aangeleverde digitale foto’s minimaal 4 megapixels. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien noodzakelijk kan de tekst worden ingekort. Tenzij anders aangegeven is het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten uit HBNieuws met bronvermelding toegestaan

5 6 7 8 9 10 11 12 13

VERSCHIJNINGSDATA 2014 deadline verschijnings datum 7-mrt-14 21-mrt-14 4-apr-14 18-apr-14 2-mei-14 16-mei-14 30-mei-14 13-jun-14 27-jun-14

20-mrt-14 3-apr-14 17-apr-14 1-mei-14 15-mei-14 29-mei-14 12-jun-14 26-jun-14 10-jul-14

Foto: Jan van Horen

Prive school Prins Nillus. Hij beunt bij!!

Thuiszorgteam, zorg dichtbij Als thuiszorg in de wijk geboden kan worden, hoef je die niet van ver te halen. Dat is helemaal niet nodig, omdat er in de Haagse Beemden voldoende alternatieven van kleinschalige organisaties zijn. Zij staan vaak in contact met diverse hulpinstanties in de wijk. Omdat ze korte lijnen hebben en vaak 24 uur per dag bereikbaar zijn, zijn zij altijd in de buurt. Wij gingen op bezoek bij het thuiszorgteam van De Breedonk. Hier werkt een enthousiast jong team aan een goede thuiszorg in de wijk Haagse Beemden. Zij nemen altijd de tijd voor de cliënten. Evelien Ferkranus: “Zorg is voor ons net wat meer dan alleen voorzien in de dagelijkse gang van zaken. Wij helpen mensen ook op weg met bv. het aanvragen van een scootmobiel. Omdat we nauw samenwerken met mantelzorgers stellen wij mensen in staat zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven.” Sharita Pargas: “Wij zijn dan ook heel zuinig op alle mantelzorgers en vrijwilligers die een handje meehelpen in dit geheel. Mantelzorgers worden actief betrokken in de totale zorg en krijgen daar waar nodig, ondersteuning vanuit het team.”

Korte lijnen De hulp van het jonge enthousiaste team wordt gekenmerkt door korte lijnen, kleinschaligheid, 24 uur bereikbaarheid , vooral goede zorg met veel aandacht voor de cliënt en altijd

in de buurt. Voor elke cliënt wordt de tijd genomen en cliënten zien steeds dezelfde vertrouwde gezichten Sharita Pargas: “ De zorg is erop gericht om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde om-

geving te laten blijven. Vaak weten cliënten ons rechtsreeks te vinden, maar het kan ook dat een huisarts een zorgvraag bij ons team neerlegt. Ook wanneer iemand uit het ziekenhuis wordt ontslagen kunnen wij zorg thuis bieden.” In de zorgverlening die het team levert, wordt aansluiting gezocht met het professionele netwerk van andere zorgverleners uit de wijk. Afhankelijk van de lokale situatie zijn dit huisartsen, fysiotherapeuten,maatsc happelijk werkers, etc.

Voor een nieuwe gebitsprothese! Voor een nieuwe gebitsprothese!

Tandprothetische Praktijk Luijten Tandprothetische Praktijk Rob Rob Luijten Espakker 1 rood - 4847 HD Teteringen

Espakker 1 rood - 4847 HD Teteringen Telefoon:076 076 - 5715712 Telefoon: - 5715712

Kijk op: www.tpprobluijten.nl Kijkkennismaking op: www.tpprobluijten.nl Ter gratis kado-box

Deklant klant is tegenwoordig zich tegenwoordig steeds bewuster De is zich steeds bewuster van de kwaliteit

van de steeds meer tandartsen hun patiënten door naar tandprothehun patiënten door naar de tandprotheticus. U kunt ookde rechtstreeks bij kunt ons terecht. Wij hebben metbij alleons zorgverzekeraars ticus. U ook rechtstreeks terecht. Wij hebben een De klikprothese is onze metsamenwerkingsovereenkomst. alle zorgverzekeraars een samenwerkingsovereenspecialisatie. komst. De klikprothese is onze specialisatie. kwaliteit kansturen worden. sturen die gegevendie kan gegeven worden. Daarom steedsDaarom meer tandartsen

Behandeling uitsluitend door gediplomeerd tandprotheticus. Lid Organisatie Nederlandse Tandprothetici. Lid Organisatie Nederlandse Tandprothetici.


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 4

& DRUKWERK

VOORDELIG SNEL Uw installateur voor aanleg, onderhoud en service in: • gas • dakwerk • water • riolering • CV installaties • badkamers/toiletten • stadsverwarming Buitenerf 25 • Breda • 06-20404473 info@deso-tsb.nl • www.deso-tsb.nl

EMDEJONGDIRECT.NL

BOEKHOUDER, voor administratie en aangiftebiljet Slagboom, Marijke Meustraat 100, Breda tel.076-5214282

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

TE KOOP GEVRAAGD

MUNTEN EN POSTZEGELS

Partijen en verzamelingen uit binnenen buitenland. Brons, zilver of goud, alles is welkom, ook Euromunten.

Muntenhoek.nl

Vierlinghstraat 6, 4251 LC Werkendam Tel.: Hans de Man 06-24 72 06 53 Tel.: Aart Hoeke 06-53 39 01 83 Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis.

DIN 4 M

AR

DIN 4 M

AR

ZON 9 M

AR

ZON 9 M

AR

SPECTACULAIRE

BTW ACTIE!

ZONDAG 9 MAART OPEN!

LIKE SANI-DUMP NEDERLAND

6O2RT% ING! K

COMPLETE TOILET SET MEENEEM ACTIE!

NORMAAL € 695,-

Let op autos tekoop gevraagd 150 tot 10000 euro voor u loop sloop en schade autos.tevens alle merken auto onderdelen te koop aangeboden tegen zeer lage prijzen.autodemontage k.prescher.ook savonds te bereiken. tel0765418353.

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie kunststof (design) tuinstoelen, ligbedden en tuintafels. Maart OPRUIMING: op de reeds afgeprijsde tuinmeubelen geldt nog een extra korting van 20%. Showroom en afhalen in Sprang Capelle. www.STRcollectie.nl

VLOOIENMARKT

€ DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS

SANI-DUMP BREDA | HUIFAKKERSTRAAT 10 | 076-5937100 KIJK VOOR ALLE

23VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL

BREDA

RACKET-CENTRUM ZONDAG 16 MAART Nu 2 bomvolle hallen!

Terheijdenseweg 500 - 4826 AB Breda-Noord Bij schaatsbaan richting Terheijden. 0161-456291


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

Kiek in de Wijk

o o H T Ts s P T Politiek via Twitter

PAGINA 5

Er wordt al jaren gemopperd over het feit dat ‘de politiek’ te ver van de mensen staat. In Calgary (Canada) zijn politici kennelijk heel snel te benaderen, zag ik op Twitter. Ligt daar misschien de oplossing? Zo twitterde ene Daniel Moore naar burgemeester Naheed Nensi: “Hey @Nensi, waartoe dient die idioot dure brug? Wat is het belang ervan?” Daniel hoefde maar een kwartier op antwoord te wachten. Nensi schreef terug :“Ik denk dat ie wordt gebruikt om de rivier over te komen.” Niet ontmoedigd stelde Daniel nog een vraag, waarop wel een zinnig antwoord kwam: “Waarom kunnen we hier bij Taco Bell geen Dorito’s krijgen?” Nensi antwoordde dat hij zich geen zorgen moest maken, want Taco Bell zou daar snel genoeg mee komen. En inderdaad. Binnen het uur reageerde Taco Bell per Twitter dat de Dorito Taco’s onmiddellijk in Calgary zouden worden geïntroduceerd. Op Daniels vraag hoe de burgemeester dat zo snel voor elkaar had gekregen antwoordde Nensi :“Omdat ik de burgemeester ben die Calgary nodig heeft, niet die de stad verdient.” Nicole Straub zat in een restaurant te eten en zag de burgemeester. “Oh, mijn God, ik zit in hetzelfde restaurant als Nensi”, riep ze via Twitter. Onmiddellijk gevolgd door een tweet van de burgemeester: “Oh, mijn God, ik zit in hetzelfde restaurant als Nicole Straub!”

In de vorige Haagse Beemden Nieuws hebben we de bovenstaande moeder met pasgeboren kalf aangeduid als Schotse Hooglanders, maar het zijn natuurlijk Galloway runderen, die overigens ook uit Schotland stammen.

Foto: maloedijkfotografie

Nog een uitsmijter dan? Tommy Summers tweette de burgemeester dat zijn slappe jongeheer de stad beter kon besturen dan de burgemeester. “Wel, ik ga een paar dagen de stad uit, dus laat hem het maar proberen”, liet Nensi weten. “En ga even langs een apotheek voor dat slapteprobleem.” Misschien een advies voor onze gemeenteraadskandidaten. Laat eens vaker van je horen via Twitter.

Artiesten bij The Gunners tijdens de derde helft Hallo, Een korte reactie op het politieke café van gisteravond. Dit soort bijeenkomsten moeten blijven, maar is helaas wel preken voor eigen parochie. De helft van de aanwezigen is lid van een van de 10 politieke partijen; hun binding met de Haagse Beemden is ook onduidelijk. De BEKOM heeft het georganiseerd: de voorzitter van de avond bepaalt de agenda (stellingen), geeft hier inhoud en richting (frustratie) aan en is zeer op het verleden gericht. Wat is er gedaan, waarom en waarom is er niet doorgepakt. Het verleden kan echter verder terug liggen dan de afgelopen 4 jaar. Dit is wel erg jammer. Het meest beangstigende is, dat als je de zaal binnenkomt, je weet dat 75% van de aanwezigen jouw belangen de komende 4 jaar gaat behartigen. Hiervoor zijn de meesten (totaal) ongeschikt..... Voor de onafhankelijke kiezer was er gisteravond weinig nieuws, weinig debat en weinig interactie tussen het publiek en de politiek en weinig interactie tussen de politieke partijen onderling. Ik ben er niet veel mee opgeschoten, behalve dat ik nu weet dat van de 10 personen/partijen achter de tafel er 5 afvallen. Niet op inhoud, maar op een gebrek aan communicatie. De keuze zou dus makkelijker moeten worden, maar qua inhoud hebben de partijen in elk geval weinig inhoud…. Met vriendelijke groet,

Herbert Hummel•

Het is niet altijd nodig om kampioen te worden. Een vijfde plaats met nog acht wedstrijden te gaan in de 3e klasse 3B is voor The Gunners reden genoeg om een feestje te bouwen Een groep trouwe fans regelt bij elke thuiswedstrijd een artiest. Een actie waar velen genoegen aan beleven. Zaterdag 15 maart speelt The Gun-

ners 1 een thuiswedstrijd tegen NOAD ’67 en dan zal Danny Temming hier na de wedstrijd zorgen voor zang en entertainment. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Deze Utrechtse artiest staat garant voor een gezellige derde helft in de kantine van The Gunners

Bridgecursus op tv voorbij, nu voor het echie! De televisiecursus ‘Iedereen kan bridgen’ van Omroep MAX is afgelopen. Heeft u hem gemist? Geen probleem, alle uitzendingen staan nog op www. omroepmax.nl/bridgen. Om het geleerde in praktijk te brengen, kunt u op internet bij MIC (Mijn Internet Club) oefenen. Maar er komt een moment dat je wilt bridgen met en tegen andere mensen. Daarom vangt Bridgeclub Haagse Beemden beginnende bridgers op na afloop van de cursus. In welke vorm dat gebeurt, is afhanke-

lijk van het aantal aanmeldingen. De opvang is er in ieder geval op gericht om op termijn in te stromen in onze bridgecompetitie die iedere donderdagavond wordt gespeeld in sportcafé De Ganzerik, aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie over de Bridgeclub Haagse Beemden en de mogelijkheden voor beginnende bridgers kunt u bellen met Marc Baay, 06-41102755, of John Nijhuis, 076-5439710.


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 6

Plezier voor twee! Doe je mee?

www.vtt.nl

GEZOCHT: CNC-DRAAIERS, CNC-FREZERS ÉN WERKVOORBEREIDER

CNC-DRAAIERS / CNC-FREZERS Ben jij een teamspeler, heb jij je SOM opleiding niveau 3 afgerond of vergelijkbare ervaring als CNC-draaier of CNC-frezer, ben je flexibel en wil je in tweeploegendienst werken? Dan ben jíj misschien één van de CNC-draaiers of CNC-frezers die wij zoeken voor onze CNC-draaibanken of voor onze CNC horizontale- en verticale bewerkingscentra. Je zult bij ons met diverse materialen werken zoals aluminium, gietijzer, staal, RVS en diverse superalloys. Wat betreft aanpak en gereedschapskeuze ben je zelf verantwoordelijk. Er wordt van je verwacht dat je kunt programmeren aan de machine en dat je met diverse meetgereedschappen overweg kunt.

WERKVOORBEREIDER (CALCULATOR / PLANNER)

Heb jij een HBO denk- en werkniveau WTB én affiniteit met de verspaning? Zijn vooruit denken, plannen en inkopen je niet vreemd? Ben je ook nog klantvriendelijk, communicatief, nauwkeurig, flexibel én stressbestendig? Liefst met een goede beheersing van Engelse en Duitse taal, Kortom, een echte ‘rots in de branding’? Dan ben jij diegene die we zoeken! Je zult lopende orders begeleiden, inclusief contacten met klanten, surveyors en leveranciers, tot aan de facturatie.

Wij verzorgen kleinschalige, aangepaste vakanties voor ouderen en zoeken hiervoor vrijwilligers. Bel voor meer informatie (0318) 48 51 83 www.allegoedsvakanties.nl

Doe mee en sponsor CliniClowns

New York Marathon 2014

november

immermans Verspaningstechniek b.v., gevestigd in Oudenbosch is een metaalbewerkings­ bedrijf wat de afgelopen 25 jaar voortdurend heeft geïnvesteerd heeft in vakmensen en een geavanceerd machinepark. Timmermans Verspaningstechniek heeft daarmee een vooraanstaande reputatie opgebouwd als toeleverancier. Ons team bestaat uit circa 40 enthousiaste medewerkers die in twee­ploegen werken.

T

Wij bieden je afwisselend werk binnen een dynamische omgeving, een passende vergoeding en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Onze werkwijze kenmerkt zich door een open en persoonlijk karakter, korte communicatielijnen en ‘de wil’ om samen tot prestaties van formaat te komen! Ben jij niet bang voor een uitdaging? Stuur dan zo spoedig mogelijk je sollicitatie incl. cv naar Timmer­ mans Verspaningstechniek t.a.v. Dhr. Timmermans of vul het sollicitatieformulier in op onze website www.vtt.nl waar je overigens nog veel meer informatie kunt vinden over wie we zijn en wat we doen. We horen graag van je!

De Gorzen 17

• 4731 TV Oudenbosch • Tel. 0165 31 18 65 • www.vtt.nl

Meld je nu aan!

LoopVoorCliniClowns .nl

Steun ons in de strijd tegen littekens!

geef op 20.21.22 www.brandwondenstichting.nl


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

Maatschappelijke stage heel belangrijk Door de Rijksoverheid is de maatschappelijke stage voor scholieren in het voortgezet onderwijs verplicht gesteld. Leerlingen moeten minimaal dertig uur zo’n stage lopen. Dat kunnen zij doen bij een zorginstelling, een sportvereniging of een non-profitorganisatie. Het kabinet wil deze stage vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht stellen voor de scholieren.

Nelleke

vaN der

Zee

De school voor voortgezet onderwijs Graaf Engelbrecht gaat, hoewel het straks niet meer verplicht wordt gesteld, toch door met de leerlingen een maatschappelijke stage te laten lopen. Docent Christian van der Wulp: “Wij vinden als school het nut van de maatschappelijke stage zo belangrijk dat wij die ook in 2015-2016 gewoon door laten gaan. Het levert leerlingen unieke ervaringen op waarbij veel wordt geleerd. De opgedane contacten met instanties/sportclubs zijn nu in een zo vergevorderd stadium dat ‘opzeggen’ omdat de verplichting vervalt niet opgaat.”

Instanties “De hele school neemt deel aan de maatschappelijke stage, uitgezonderd de examenklassen; die hebben hun uren er al op zitten. De leerlingen lopen onder andere stage bij:

Rode Kruis, Zonnebloem, zorgcentra, bejaardentehuizen en sportclubs. Ze lopen dertig uur stage en mogen die verdelen over de hele schoolloopbaan”, aldus Van der Wulp. Maatschappelijke stage is onbetaald werk. Leerlingen die al vrijwilligerswerk doen, hoeven niet iets anders te doen, wanneer de school ermee instemt dat deze stage binnen de norm valt. De school kan de leerling helpen bij het vinden van een geschikte stageplek, maar ook gemeenten kunDeze sport- en speeldag op een Cruijffcourt nen bemiddelen. De koswerd georganiseerd door leerlingen van het ten voor de scholen om de Graaf Engelbrecht in 2010 maatschappelijke stages te organiseren worden beFoto: Sigrid Rijkers taald via de lumpsum. Dit is een totaalbedrag dat schoolbesturen ontvangen voor personeelskosten en Meer info: www. materiële uitgaven. maatschappelijkestage.nl

PAGINA 7

Trui Wijsneus

HB Airport De gemeente is voornemens om naast Breda Airport ook een luchthaven aan te leggen voor de grootste wijk van Breda, HB Airport geheten. De nu nog geheime plannen zijn in een ver gevorderd stadium. Een ambtenaar heeft ze echter gelekt naar de redactie van het HBNieuws. De gemeente heeft in het plan Via Breda besloten om onder het nieuwe station Breda een brede winkelpassage te maken teneinde nog meer klanten weg te halen bij de Barones. Op gelijke wijze willen burgemeester en wethouders er op voorhand voor zorgen dat Breda Airport stevige concurrentie krijgt. Vandaar de keuze voor HB Airport. Het vliegveld wordt gesitueerd bij de Asterdplas en richt zich vooral op vliegtuigen die op het water kunnen landen. Over het algemeen zijn die eigendom van mensen met flink wat poen. Die gaan natuurlijk shoppen bij winkelcentrum Heksenwiel. De winkels daar zullen floreren en het leegstandsprobleem zal binnen de kortste keren zijn opgelost. Het evenement ‘In je sas op de Asterdplas’ krijgt er nieuwe spelelementen bij. Bijvoorbeeld heli-jumpen, bungeejumpen vanuit een helikopter. Of aviskiën, waterskiën achter een vliegtuig. Verder nog avi-duiken, in het water duiken vanuit een vliegtuig. Gezien de grote kans op ongelukken bij deze spelletjes zal een speciaal veldhospitaal worden ingericht dat zijn medicijnen betrekt van apotheek De Waag. Verwacht wordt dat het aantal bezoekers van ‘In je sas op de Asterdplas’ flink zal toenemen. De gemeente houdt al rekening met een noodzakelijke verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen en vertienvoudiging van politieinzet. Er wordt al druk gewerkt aan het klaarleggen van vergunningen voor de exploitanten van HB Airport. De gemeente denkt nog na over procedures die het onmogelijk maken om klachten over geluidhinder in te dienen. De economie gaat nu eenmaal boven welzijn.

Wanneer de eerste spa voor HB Airport de grond ingaat, is nog niet bekend. Leerlingen Graaf Engelbrecht tijdens een maatschappelijke stage voor woonzorgcentrum Heksenwiel (archieffoto 2008)

Foto: Marjan Brandenburg

Trui Wijsneus


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 8

PvdA: Vol passie voor de Haagse Beemden Die grote belangstelling voor de Haagse Beemden. Woont de lijsttrekker misschien in onze wijk? “Samen met mijn gezin woon ik met veel plezier in Teteringen, maar ik kom graag in deze mooie, groene wijk. Toen de kinderschoenenspecialist nog in winkelcentrum Heksenwiel zat, kwam ik daar regelmatig. In mijn rol als volksvertegenwoordiger overleg ik met sport- en winkeliersverenigingen, ben ik bij wijkraadvergaderingen en evenementen als ‘In je Sas op de Asterdplas en de Haagse Beemdenloop. Er zijn 28.000 redenen die de belangstelling van de PvdA voor de Haagse Beemden verklaren: De mensen die er wonen! Ook buiten verkiezingstijd is de PvdA hier regelmatig”

Tijdens de drukke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, maakt Miriam Haagh, lijsttrekker van PvdA Breda, graag tijd voor een interview met het Haagse Beemden Nieuws. Als ik ter voorbereiding een kijkje neem op de website www.pvdabreda.nl, levert de zoekterm ‘Haagse Beemden’ een indrukwekkende lijst zoekresultaten op. Wat heeft de PvdA de afgelopen vier jaar voor de Haagse Beemden kunnen betekenen? “Ondanks dat we deze raadsperiode in de oppositie zaten, is het de PvdA gelukt een aantal belangrijke zaken te regelen: De startersbeurs voor werkzoekende jongeren; de herintroductie van de starterslening voor degene die hun eerste huis willen kopen; het jeugdsport- en –cultuurfonds waarmee kinderen uit gezinnen met een gering inkomen kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten.”

Dat zijn maatregelen voor álle Bredanaars... “Specifiek voor de Haagse Beemden heeft de PvdA continu aandacht gevraagd voor de knelpunten van de winkelcentra, buurtpreventie, Grote Broer, buurtcentra, de jongeren en stadsverwarming. Concrete successen voor de Haagse Beemden bleven helaas uit. Als de kiezer onze partij op 19 maart in de gelegenheid stelt een grote rol te vervullen in de volgende coalitie, zal dat veranderen. Op nóg een haalbaarheidsonderzoek voor winkelcentrum de Berg zit niemand te wachten, toch!” Waarvan ligt de sociaaldemocratische lijsttrekker ’s nachts wakker? “Als er iets mis is met mijn gezin, lig ik echt wakker, maar verder gelukkig niet. Dat betekent niet dat ik me geen zorgen maak over de vele werklozen die het maar niet lukt om aan de slag te komen. Het aantal gezinnen in de bijstand en het beroep op de voedselbank is de afgelopen jaren enorm gestegen. De groep chronisch zieken en gehandi-

capten die door hun hoge zorgkosten in financiële nood komen is groot. Een investering als het verhogen van de Trambrug, een paradepaardje van deze coalitie, kún je niet verantwoorden. De PvdA maakt in deze financieel lastige tijden duidelijk andere keuzes.” Wat bedoelt de PvdA met de slogan “Met Passie voor Breda”?

“Met Passie voor Breda is met passie voor mensen: ● Passie voor werk: Samen met de vakbonden, werkgevers en onderwijs willen wij een stevig plan opstellen om de regionale werkgelegenheid te bevorderen. ● Passie voor zorg, zodat iedereen die zorg nodig heeft, die noodzakelijke zorg krijgt: Professioneel waar moet, informeel waar kan. ● Passie om samen met de inwoners Breda socialer en sterker te maken!

Stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart met Passie.

Stem PvdA (lijst 2)” PvdA Breda poster A2.indd 1

24-01-14 16:25


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 9

Driezwing naar landelijke finale filmfestival Ieder jaar wordt landelijk het UNICEF Kinderrechten Film Festival georganiseerd. Het is een groot filmfestival voor basisscholen waarbij kinderen zelf hun mening over kinderrechten laten zien in de vorm van een film. Het project wordt ondersteund door Unicef, Ziggo en Hollywoodindeklas. Alle basisscholen kunnen inschrijven en de films gaan in echte bioscopen in première. Van de 11 scholen die hun film mochten vertonen tijdens de galapremière heeft groep 8 van juf Inge van basisschool de Driezwing het festival in Breda gewonnen met de film ‘Verboden informatie’.

Joke Touw Het begon met een goed thema te zoeken voor de film. Er werd door verschillende groepjes uit de klas een verhaal geschreven. Alle onderwerpen waren interessant , het ging bijvoorbeeld over kindermishandeling of pesten, maar de regisseur van Ziggo koos voor de originaliteit van het thema ‘verboden informatie᾿. Het verhaal gaat over kinderen die worden uitgesloten van het recht op informatie en zij proberen dat

via slinkse wegen toch te verkrijgen. David, Juliani, Kjeld, Noortje en Sija hebben het geschreven. Het script werd bewerkt, de rollen verdeeld en in november is de film in één dagdeel opgenomen. Iedereen heeft zijn bijdrage mogen leveren en de leerlingen zijn apetrots op het resultaat.

Naar de finale De galapremière werd op 18 februari gehouden in bioscoop Pathé en wethouder Saskia Boelema verzorgde de officiële opening. Als echte filmsterren liepen zo’n 300 basisschoolleerlingen over de blauwe loper van het

Trotse groep 8 : “we gaan naar de finale in Tuschinski....”

Unicef Kinderrechten Filmfestival. De films werden beoordeeld door een deskundige jury. Zij hadden de moeilijke taak om uit 11 goede films de beste te kiezen. De spanning was te snijden en het gejuich barstte uiteraard los toen de Driezwing als win-

Foto: Jille Zuidema

naar uit de bus kwam. Er staan in diverse grote steden nog premières op het programma en alle stedelijke winnaars gaan naar de landelijke finale van het Unicef kinder filmfestival dat wordt gehouden op 20 juni in Amsterdam in bioscoop Tuschinski.

Debat leidt tot prijs Een mooi resultaat voor de leerlingen Loek (18), Mysha (17), Stijn (17), Nina (17), Roy (18), Jethro (18), Valentijn (17), Dylan, (18), Dagmar (17) en Arjan (18) van Atheneum 6 van het voortgezet onderwijs Graaf Engelbrecht. Zij behaalden de tweede prijs tijdens de voorrondes van de debatwedstrijd in het Provinciehuis Noord-Brabant op 21 februari. Na vijftien jaar deelname van de school vielen ze eindelijk in de prijzen.

Nelleke

vaN der

Zee

Glunderend en trots zaten de leerlingen rond de tafel in de mediatheek van de school met in het midden de welverdiende trofee. Op school hadden zij zich voorbereid op het debatteren. Tien man sterk gingen zij met de trein op 21 februari naar Den Bosch voor de voorrondes. Ze moesten een aantal onderdelen afwerken en versloegen zeventien scholen. Uiteindelijk moesten zij het opnemen tegen het Cambreurcollege uit Dongen dat voor hun neus de gouden beker wegkaapte. Maar de tweede plaats is ook niet slecht vonden de leerlingen. De V-rede (speech) van Nina, die over de anti-homowet in Rusland ging, maakt nog kans om mee te mogen doen in de landelijke finale op 10 mei.

Van links naar rechts: Loek, Mysha, docent Van der Wulp, Stijn, Arjan, Nina, stagiaire Fatma, Dylan en Dagmar.

Bossche bollen Met in het vooruitzicht een traktatie op Bossche bollen deden de leerlingen extra hun best. Ze kregen te maken met stellingen als: seksuele voorlichting in Nederland schiet tekort en grof schandaal dat de staten de privacy van de burgers schenden.

Loek: “Wij zijn zo ver gekomen door het teamwork.” Nina: “Wij bleven rustig en vertelden ons verhaal in tegenstelling tot andere deelnemers die begonnen te schreeuwen tijdens het debat. Ik wil later bestuurskunde studeren en heb veel interesse in de politiek.” Arjan: “Wij hebben veel geleerd en het was een gezellige dag.” Van der Wulp: “Ik ben heel trots op

Foto: Jille Zuidema

deze groep en heb ze inderdaad op Bossche bollen getrakteerd. Nina is door ons uitgekozen om de V-rede te houden, omdat wij haar een groot politiek talent vinden.” De debatwedstrijd voor middelbare scholieren wordt sinds 1997 jaarlijks door de VARA georganiseerd. Meer info: www.ownlagerhuis.nl


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 10

Optiek Czyzewski winkelcentrum Heksenwiel

Vertrouwde plek met nieuwe gezichten Aan het voorplein van winkelcentrum Heksenwiel is sinds 1985 Optiek Czyzewski gevestigd. Voor klanten uit de Haagse Beemden en omgeving een vertrouwde plek, maar er is sinds 1 maart j.l. wel wat veranderd. Het team van Optiek Czyzewski bestaat nu uit drie jonge enthousiaste opticiens en contactlensspecialisten waarvan Victoria van Aard (32) als vestigingsmanager de leiding heeft. Tijd om met een frisse blik de toekomst tegemoet te treden en het nieuwe team aan u voor te stellen. Een nieuwe jonge bezetting betekent geenszins een gebrek aan kennis en ervaring. Integendeel, alle teamleden hebben een opleiding tot opticien achter de rug en hebben ruimschoots ervaring opgedaan in de optiekbranche. Victoria van Aard, geboren en getogen in Breda, heeft zich, naast gediplomeerd opticien, gespecialiseerd tot contactlensspecialist en optometrist. Zij is een aantal jaren verbonden geweest aan de oogpoli van het ziekenhuis in Tilburg en heeft daarna ervaring opgedaan bij opticiens in Breda en Tilburg. De vestiging van Optiek Czyzewski in WC Heksenwiel is voor haar niet geheel onbekend, want zij was hier al eerder als medewerkster op zaterdagen werkzaam. Kim de Bruin (27) is

als assistent vestigingsmanager eveneens een nieuw gezicht bij Optiek Czyzewski en heeft als opticien reeds 9 jaar ervaring opgedaan in deze branche. Julie Salden (26) completeert het team en was afgelopen jaar al werkzaam bij Optiek Czyzewski in de Haagse Beemden. Julie heeft haar opleiding tot opticien afgerond, heeft 5 jaar ervaring, en is optometrist in spĂŠ. Deskundig en klantvriendelijk Het nieuwe team van Optiek Czyzewski heeft er duidelijk zin in. Zij kijken met een frisse blik naar de toekomst en zien het als een uitdaging om bezoekers van de optiek vakkundig en klant-

vriendelijk van dienst te zijn. In de ruim opgezette en moderne optiekzaak aan het Heksenwiel kunt u terecht voor deskundig advies over brillen in alle genres, brillenglazen, zonnebrillen, contactlenzen en vloeistoffen. Ook op het gebied van optometrie behoort Optiek Czyzewski tot de specialisten

in de regio. De komende periode kunt u bovendien gebruik maken van een aantrekkelijke voorjaarsactie. Bij de aanschaf van een compleet nieuwe bril krijgt u maar liefst 30% korting op de glazen. Een nieuwe look voor een scherpe prijs dus! Het team van Optiek Czyzewski heet u van harte welkom en wil graag met u kennismaken. De koffie staat klaar! De optiek gevestigd aan Heksenwaag 32 in de Haagse Beemden is gemakkelijk bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. Het maken van een afspraak is niet strikt nodig, maar voor contactlensaanpassingen, controles en optometrisch onderzoek, wordt het wel aanbevolen om lange wachttijden te voorkomen. HvdB


Voorjaarsactie HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 11

Nieuw

• Winkelteam • Glasleverancier • Meetapparatuur In samenwerking met onze nieuwe glasleverancier presenteren wij de volgende voorjaarsactie:

BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLETE BRIL (MONTUUR + GLAZEN)

ONTVANGT U

30% KORTING

OP DE GLAZEN DUS 1 GLAS Actievoorwaarden in de winkel, actieglazen uitgezonderd!

AUTHORIZED CARTIER-DEALER

W I N K E L C E N T RU M

HEKSENWIEL

Optometrist O.V.N. Contactlensspecialist A.N.V.C.

Baarle-Nassau-Hertog Chaamseweg 14 - Telefoon 013-5078792 Ook het adres voor Ruime parkeerplaats aanwezig uw pasfoto’s. OOK OP ZONDAG GEOPEND Alléén in Baarle! Breda Heksenwaag 32 - Telefoon 076-5420307 Erkend door alle Nederlandse Ziekenfondsen en zorgverzekeraars Turnhout Lode Peetersplantsoen 9 - Telefoon 00-3214429006 Erkend door de Belgische Ziekenkas


Carnaval 2014

HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 12

De Giegeldonkse Werftknetters

Bimde blaozer me klompe

Foto: Jan van Horen

Foto: Jan van Horen

As groep lope we...

KBS Kievitsloop viert Carnaval op wc Heksenwiel.

Foto: Jan van Horen

Foto: Jille Zuidema


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 13

idema

Foto: Jille Zu iel.

w Heksen l op wc arnava

De Bimd en Blao zers in de Pr insenwa gen

Foto: Piet van Gerv en

tC op vier

vitslo KBS Kie

Foto: Piet van

Gerven

straat Blauw op

Prins Nillus en zijn Gevolg

Foto: Piet van Gerven

KBS Kievitsloop viert Carnaval op wc Heksenwiel.

Foto: Jille Zuidema


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 14

Voor u de sfeer... ...voor ons de veiligheid!

• Leverancier van gaskachels,

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw BV

houtkachels,

DRIMMELEN

elektrische haarden • Pelletkachels

Nautisch (parttime) personeel gevraagd: Wij zoeken een matroos/schipper (in bezit van groot vaarbewijs)

en houtgestookte CV-haarden Leeftijd is niet belangrijk.

• Erkend installateur

Geen bezwaar tegen

van gaskachels

wisselende werktijden?

en centrale

Neem dan contact met ons op via tel 0162 - 68 26 09

verwarming • Specialist in maatwerk Thijssenweg 19a - 076-5934425 www.vermuntwagenberg.nl

Vrijblijvend ter plaatse opmeten

Informatie tel 0162 - 68 26 09 fax 0162 - 68 69 25

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw b.v. Biesboschweg 2 4924 BB Drimmelen

Een neus voor zaken? Profiteer van onze actievoorwaarden!

www.zilvermeeuw.nl info@zilvermeeuw.nl

Doe mee en sponsor CliniClowns

New York Marathon 2014

november

GRATIS HR++ GLAS RAMEN, DEUREN EN GARAGEDEUREN

VOORJAARSACTIE

Meld je nu aan!

LoopVoorCliniClowns .nl

MAA-DIN-WOE op afspraak DON-VRIJ-ZAT EN 2DE PAASDAG van 10 tot 17 uur

Nijverheidslaan 2B < 5121 MN Rijen < T 0161-225771 www.sekuplastics.nl

VAKANTIE IS...

...EEN UITDAGING

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

GRATIS ADVERTENTIE

SINDS 1987

KOZIJNEN - SERRES - DAKKAPELLEN - ZONWERING


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 15

Kandidaten gemeenteraads­ verkiezingen uit de Haagse Beemden Wieke Bonthuis: Groen Links nr 20

De redactie van HBNieuws heeft met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen aan alle partijen gevraagd om hun raadskandidaten die in de Haagse Beemden wonen aan ons voor te stellen. Een aantal partijen heeft hierop gereageerd, maar we hebben we van een aantal partijen niets ontvangen

“Samen voor een Duurzaam Breda” Wieke Bonthuis is voorzitter van GroenLinks Breda en heeft een eigen bedrijf. Ze is getrouwd en moeder van één dochter. Zowel in haar werk als privé is Wieke veel bezig met duurzaamheid, milieu en natuur. Wieke staat op plaats 20 van de kandidatenlijst voor GroenLinks Breda en woont in de Haagse Beemden. Wieke Bonthuis heeft niet zomaar voor GroenLinks gekozen. “Ik wil de Haagse Beemden en Breda groener, zorgzamer en leefbaarder maken. Maar dan wel samen met mijn buren, met de bewoners van onze wijk, vanuit onze eigen kracht. Met GroenLinks kan ik mijn idealen verwezenlijken. Het zijn vaak kleine initiatieven die deze wereld mooier

Hanna Grosfeld – Buda CDA lijst 3 nr. 5 Ik voel me al vele jaren thuis in de Haagse Beemden. Op de eerste plaats vind ik het een heel mooie wijk om in te wonen. Vrijwel nergens heb je het gevoel dat je ingesloten bent. Prachtig hoe de bebouwing is gecombineerd met het landgoed en het overal aanwezige water en vooral hoe oude wegen met bomen erlangs zijn geïntegreerd als wandel- en fietsverbindingen. Ons stadsdeel heeft veel te bieden met mensen vol ambitie en creativiteit. Met aandacht voor jongeren, ouderen en gezinsactiviteiten. Natuur, sport en cultuur zijn dingen waarvoor ook anderen hier naar toe moeten willen komen. Een podium voor muziek of theater? Een plek voor evenementen? Meer ruimte voor horeca? Een gezellig terras?

maken, zoals de stadslandbouwprojecten, zonnepanelen op alle daken of initiatieven om de zorg dichter bij mensen te krijgen. GroenLinks is de partij die deze initiatieven stimuleert en ondersteunt. Met een stem op mij gaan we samen voor een energiek en duurzaam Breda.” Als specifieke thema’s voor de Haagse Beemden, noemt Wieke het voorzieningenniveau en de hoogspanningsleidingen, die ze het liefst zo snel mogelijk ondergronds verkabeld wil hebben. “Dat zijn onderwerpen waar ik me sterk voor wil maken. Eén op de zes Bredanaars woont in de Haagse Beemden. Die verdienen het om ondersteund te worden door GroenLinks.”

Henk de Wert, CDA nr. 11 jongeren te treffen zodat er minder sprake zal zijn van overlast door jongeren. Het buurthuis van de toekomst is een initiatief van het CDA en kan hier een grote rol in spelen. Een goed voorbeeld hiervan is vv Boeimeer, waar al tal van organisaties mee samenwerken. Het Kraaienest kan mogelijk een culturele hotspot worden in de Haagse Beemden. Buurtpreventie willen we ook verder uitbouwen naar andere delen van onze wijk. Kortom er is voldoende te doen om de Haagse Beemden nog aantrekkelijker te maken en daar wil ik mij graag voor inzetten, samen met anderen onder het Motto “Sterk met elkaar”!

De Haagse Beemden is een aantrekkelijk stadsdeel omdat het goed bereikbaar is. Dicht bij de stad en toch het gevoel hebben dat je ‘buiten’ woont .Natuurlijk zijn er ook dingen die verbeterd kunnen worden. Dan denk ik aan het opknappen van de wegen en fietspaden. Er is vanwege de crisis veel leegstand ontstaan in de winkelcentra. We willen ons als politiek sterk maken om die leegstand terug te dringen. Een ander punt is overlast. Overlast moet worden bestreden en dat kan op meerdere manieren. Sportverenigingen kunnen daar een grote rol in spelen. De wijkraad heeft al vaak ideeën geuit om voorzieningen voor

Andere kandidaten uit de Haagse Beemden zijn;

•• •• ••

Ella Hoeke, Breda’97 Ad Martens Breda’97 Lars Hobma Breda’97 Kees Hendriksen, Breda’97 Henk de Wert, CDA Josien Leers, CDA

Cees van der Horst BOB Ook wij vinden dat bij de ontwikkeling van dit stadsdeel destijds fouten zijn gemaakt. Sommige daarvan zijn niet meer te herstellen. Anders dan anderen vinden wij niet dat we die het huidige stadsbestuur – en het volgende – kunnen verwijten. De grondfout lijkt ons dat destijds uitsluitend is gedacht aan basisbehoeften van de bewoners – wonen, verkeer, onderwijs - en onvoldoende aan ook voorzienbare behoeften die daar boven uitgaan: bij de stad kunnen horen en je daarin kunnen vermaken en ont-

plooien. Een fout die wel is te herstellen, is de zienswijze dat de Haagse Beemden een wijk is met buurten: het is een stadsdeel met wijken. Die wijken verschillen onderling net zoveel van elkaar als andere wijken in Breda. Zoals de mate waarin zij voor zichzelf kunnen opkomen en de gemeente dat alleen maar hoeft mogelijk te maken. Daarin mogen we ook van het volgende stadsbestuur maatwerk verwachten, binnen haar mogelijkheden. Want er zijn en blijven zaken waar de gemeente niet over gaat en/

•• •• •• •

Eeuwoud van den Heuvel PvdA Henk Leenders PvdA Cees van der Horst BOB Rolf van der Horst BOB Eric Stadhouders BOB Esther Hereijgers BOB Karel Jorissen. SP

of geen geld (meer) voor heeft. Wel mogen we verlangen dat het doet wat het wel kan. Zoals: Betere verbindingen tussen de Haagse Beemden en de rest van de stad, zowel voor de fiets als het openbaar vervoer: veiliger, sneller, vaker. Het Kraaienest moet open blijven en de achterstand die de Haagse Beemden opliep betreffende financiële aandacht moet ingehaald worden. 30.000 mensen hebben minder voorzieningen dan Ulvenhout.


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 16

OPEN DAGEN DONDERDAG 13 MAART 09.00-17.00 uur VRIJDAG 14 MAART ZATERDAG 15 MAART

Texas Hoeve Rietdijk 6, 4823 ZK Breda Tel.: (076) 541 20 14 Fax: (076) 542 28 55 e-mail: info@texashoeve.nl

09.00-21.00 uur 10.00-17.00 uur

Wij bedanken alle Giegeldonkers (inwoners van de Haagse Beemden) die met Carnaval een bezoek hebben gebracht aan De Texas Hoeve voor de geweldige gezellige inbreng in het feestgebeuren. Het was voor ons een heel gezellige Carnaval met alleen positieve uitschieters. Prijsdoorbraak brommobielen! Dué First voor maar

Nogmaals, al degenen die aan deze carnaval hebben meegewerkt, BEDANKT……!!

€ 8500

Namens Corry & Kees en personeel van De Texas Hoeve.

Dué by Ligier

Ligier Ixo vanaf

€ 9995 Elegant en luxueus !

Vragen over nalaten??

45

Informeer vrijblijvend naar onze gebruikte brommobielen

Ook onderhoud en schade reparatie van uw Ligier

w w w. b e v e r a u t o a a n p a s s i n g e n . n l

Antwoorden vindt u op www.goednalaten.nl of bel ons op 0900 1 144 441

Uw vrijheid zonder autorijbewijs Uwkm vrijheid zonder autorijbewijs de brommobiel de brommobiel specialist in uw buurt: specialist in uw buurt:

BEVER BREDA B.V.

www.goednalaten.nl

Hekven 17 - 4824 AD Breda - Tel. 076-5414944, Fax 076-5412088

MEGAVLOOIENMARKT: Zat 08 + Zon 09mrt Feijenoordstadion, (Rotterdam-Zuid) open beide dg 10-16 u 300 kramen per dag, info: 06-53.777.967

Vlooienmarkt: 13 Apr Rijen, Margriethal (10-16U) 06.53.777.967

De Zonbezorger Zonnehemelverhuur, goede service en kwaliteit informeer voor de actieprijs. tel. 06-22143212 of 013-5702218 Opera Barok Rodelinda zondag 9 maart 12.4517.00 Trivium 72 Etten-Leur www.operabarok.nl

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 8 rotatiepersen, 4 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Er worden circa 35.000 verschillende orders geproduceerd. Door innovatie en toepassing van hoogwaardige technologie heeft het bedrijf een solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern. De afdeling productie-planning plant deze machines om de productiecapaciteit optimaal te benutten.

erne Een mod Koninklijke Drukkerij neming er d on e h grafisc aditie! tr e met 'n rijk

Em. de Jong bv

Productieplanner De werkzaamheden zullen bestaan uit: - Dagelijks aan- en bijsturen van de machineplanning om de orders zo efficiënt mogelijk in te plannen op de machines, rekening houdend met beschikbaar budget en capaciteit; - Bewaken van de productie-efficiëncy en indien noodzakelijk bijsturen; - Onderhouden van contacten met de productie-, kantoor- en ondersteunende afdelingen voor een correcte afstemming; - Verwerken van gegevens in de productieplanning; - Vervaardigen van productieoverzichten, rapportages en verslagen. De functie-eisen zijn: - Minimaal afgeronde HBO opleiding, kennis van grafische processen is een pré; - Uitstekend cijfermatig en analytisch inzicht; - U bent een sterke persoonlijkheid, communicatief vaardig, daadkrachtig, pro-actief, kritisch en stressbestendig; - Affiniteit met een geautomatiseerde omgeving; - Volledige werkweek; flexibele instelling met betrekking tot werktijden. Indien u belangstelling heeft in bovenstaande functie dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, Postbus 8, 5111 AA Baarle-Nassau t.a.v. M. Broeders of per e-mail: vacature@emdejong.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.emdejong.nl.

Koninklijke

Drukkerij Em. de Jong Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

088-6655555 Fax 013-5079100 014 - 690324


W? HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 17

ie at aar

Huisartsengroep Haagse Beemden

• • • • •

Z. Hamidi, Spank 120, T: 5410779, Spoednummer: 076-5426868. Meer informatie op www.huisartsenpraktijkhaagsebeemden.nl.; M.P. Frankenhuis, Arenberglaan 229, T: 5418444. In het Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK Breda: J.P.H.M. Bressers, T: 5423067; B. Jagt, T: 5424438; G.J.M.M. van der Steen & Y. van der Steen-Janssen, T: 5410460; R.M. Stoopendaal, T: 5421201. In het Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin en J.C. van Nispen, T: 5967722. Website: www.docvadis.nl/ huisartsenpraktijkstardoc/ Het huisartsenteam Roothans, Raaimoeren 19, Breda Telefoonnummer 5410298. Website: www. hethuisartsenteam.nl

Weekend- en avonddiensten Wie ‘s avonds of ‘s nachts, in het

De volgende editie van

HBNieuws

verschijnt op 20 mrt. 2014

weekend of op een feestdag dringend een huisarts nodig heeft, kan bellen naar de Huisartsenpost in het Amphia-ziekenhuis Molengracht 21, T: 5258500. U wordt alleen geholpen na telefonische afspraak.

• • •

Apotheken

Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden

Apotheek Haagse Beemden, Hondsdonk 60, T: 5416026; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, T: 5493854, Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, T: 5411100. De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door de Dienstapotheek Breda BV in Amphia ZH, locatie Molengracht (volg borden Amphia) Spoedeisende Hulp, T: 0900-2768335. Op het terrein wordt verwezen naar de Huisartsenpost, Dienstapotheek en Eerste Hulp.

T: 5228847. Irma Franken en Nienke Koster. Spreekuur: MC Donk. Essendonk 7a, gebouw 4010. Spreekuur: MC Kroeten Helmkruid 4c

• •

Tandartsen Tandartspraktijk Brandebeemd, Brandebeemd 29, T: 5410045; N. Lacroix, Lange Slagen 32, T: 5414118;

Gezonde Mooie Tanden, Heksenkruid 11-13, T: 5710011; P.H.A. van Unnik, Helmkruid 6, T: 5411311; K. Tanka, Essendonk 7a, T: 8200211 (tevens orthodontie).

Voor kleine of grote vragen kunt u terecht bij het CJG. 24 uur per dag bereikbaar via gratis telefoonnummer 0800 - 444 000 3 of mail naar info@ cjgbreda.nl Het CJG is een netwerkorganisatie met onder meer School-CJG-ers op basisscholen en in wijken. Voor de Haagse Beemden is dat Chantal Hendrickx: chantal.hendrickx@ cjgbreda.nl. Voor meer informatie: www.cjgbreda.nl

Verloskundig Centrum T: 5657177. Kitty Beekx, Hethy Krijnen, Marjolein Krijnen, Durvina Loosman en Wendy Verhagen. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c

Collectanten gezocht

Verloskundigenpraktijk Het Zomerhuis

De MLD stichting zoekt collectanten in de Haagse Beemden voor de week van 19 - 24 mei Thema 2014 ; Darmkanker. Graag opgeven bij: F. van Bers 076 5240345 of M van Klinken 076 5423872

T: 5714601. Dominique Hegtermans, Sanne Jeurissen, Lotte Liesker en Hanneke Pieterse. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c. Zie ook: http://www.verloskundigen4u.nl/

Centrum voor Jeugd en Gezin Breda

ACTIVITEITENKALENDER Datum Tijd

Activiteit

Locatie

Organisator Bijzonderheden

Informatie

5-mrt

09:00-12:00 Crea-Spel ochtend

BSV Boeimeer Heksendans 4

Anja Wierckx

Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief Anja Wierckx 06 - 130 76 896 1 koffie/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

8 mrt

Start 13.30 uur

Steunpunt Heksenwiel

KBO Haagse Beemden

Zaal open om 13.00 uur. Toegang slechts E2,50 ook voor niet leden. Veel leuke prijsjes zijn er te winnen

Rikken

Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? Doe dan mee met het Filosofisch café. Samen bepalen we de thema’s. Hoe kijk je aan tegen ouder worden en hoe ga je er mee om? Wat geeft je voldoening in het leven?

11-mrt

10.00-12.00 Filosofisch café

Centrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2

12-mrt

09:00-12:00 Crea-Spel ochtend

BSV Boeimeer Heksendans 4

13-mrt

10.00-11.00 Lezing

Centrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2

15 mrt

Start 20.00 uur

Steunpunt Heksenwiel

KBO Haagse Beemden

19-mrt

09:00-12:00 Crea-Spel ochtend

BSV Boeimeer Heksendans 4

Anja Wierckx

Muzikale avond

Anja Wierckx

Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of e.mooijekind@ rodekruisbreda.nl

Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief Anja Wierckx 06 - 130 76 896 1 koffie/thee. Neem je eigen werk/spellen mee Opgave kan bij de balie van Lezing, bestaande uit geschiedkunde en een parabel die bij de informatiecentrum Haagse Beemden tijd aansluit. De kosten zijn 2,00 inclusief een kopje koffie of of rechtstreeks bij dhr B. Voermans, thee. tel. 06 81 82 99 28. Zaal open 19.00 uur. Er komt weer een zeer leuke groep. Knotsgekke dames met veel meezingers Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief Anja Wierckx 06 - 130 76 896 1 koffie/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nl


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 18

Peugeot 107 en 208 ‘Bouvigne’ DE PEUGEOT 208 ENVY... Uw beste voornemen voor 2014! Peugeot 208 Envy 5 deurs 1.2 Extra inruilpremie Extra voorraad korting PRIJS RIJKLAAR van € 18.660 voor VANKnalprijs €13.960,-

€ 18.660,00 € 2.500,00 € 500,00

NÚ VOOR€ 15.660,00* €11.650,-

  

€ 2.310,-

Speciale actiemodellen. Beperkt leverbaar! Kijk snel op www.goedkopepeugeots.nl!

100% RIJKLAAR; volle tank, mattenset en gepoetst! Gratis verlenging fabrieksgarantie naar 3 jaar 0% rente op financiering 208: 36 maanden, max. € 7.000,107: 36 maanden, max. € 3.500,-

VOORDEEL!

De Uw 107 ‘Bouvigne’ is standaard uitgerust€met o.a.: airco, radio/cd, ‘elektrisch totale voordeel: 3.000,00! pakket’, BOUVIGNE stylingpakket, 3 jaar garantie en vele andere opties!

€16.617,- NÚ VOOR €14.750,- VOORDEEL! VANOP + NÚ 0% RENTE UW FINANCIERING! De 208 ‘Bouvigne’ is standaard uitgerust met o.a.: airco, Peugeot Connect, € 1.867,-

PRIJS RIJKLAAR

radio/cd, cruise control, 15 inch velgen, head-up display en vele andere opties!

10 x 12 IRIKS Oosterhout De Boedingen 23 Tel: (0162) 498900

IRIKS Breda Huifakkerstraat 5 Tel: (076) 5659211

info of inruil? Ga dan naar »Groep www.goedkopepeugeots.nl De Meer IRIKS Autobedrijven zijn onderdeel vansnel Automotions B.V.

PTA is onderdeel van Automotions

Getoonde afbeeldingen kunnen in details afwijken van werkelijke uitvoering.

Uw belastingaangifte: snel geregeld tegen een scherp tarief. Voor bedrijven/zzp en particulieren. Ook voor jaarrekeningen, startersbegeleiding. financieringsaanvragen, overnames en overige adviezen. Bel 076-8896366 of mail: info@gosensfm.nl Gosens Accountancy en Administraties Te koop gevraagd: goede gebruikte meubelen, eiken, klassiek of antiek, tevens ontruiming van woningen. Tel. 06-57085791. www.basdewoningontruimer.nl

Op zoek naar tijdelijke woonruimte Volledig ingerichte bungalows. Verhuur voor korte of langere termijn. Informatie en prijzen kijk op de website. www.eldoradopark.nl. Of bel voor info 0161492596 Ontspanningsmassages. Bel: 06- 20276874 /SMS of kijk op massagedongen.nl Stucadoorsbedrijf brabant voor al uw stucadoorswerk en sierpleisters , latexspuitwerk voor gratis prijsopgave bel 06-38744856

(Sier)bestrating - grond - sloop - riool - opruimen - bomen rooien 06Letop apkkeuring vanaf 44875441. 21,50 euro ex btw. reperatie met gebruikte of nieuwe onderdelen. Moeite met tuinondertegen zeer lage prijzen. houd? bel voor een afspraak ervaren tuinman (65+) 0765418353.autobedrijf heeft weer tijd. k prescher. tel: 076-5710553 INVULLEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 076-514 74 44 of kom langs aan de Esserstraat 79 te Breda. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs.

Pink Schoonmaak Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden Particulier en zakelijk Ook voor extreem schoonmaak pinkschoonmaak@ hotmail.com 06-29082194

Bij ons DIRECT aan de slag! Op zoek naar een geweldige baan met doorgroeimogelijkheden? ± e 500,- p/w i.b.v. auto Bel nu 0162-524930


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

Kerke kelijk Nieuws •

KRUISWOORD PUZZEL

 maart: Dienst Spreker: Hans van der Meulen

AUGUSTINUSPAROCHIE

Parochiekern Bethlehem Secretariaat: Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel. 076-541 01 94 bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.00 uur. e-mail: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl website: www.augustinusparochiebreda.nl Pastor Frans Verkleij, bereikbaar via het secretariaat Overzicht diensten: e Zondag Zondag  maart. maart. e zondag zondag veertigdagentijd veertigdagentijd 09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering 09.00 uur Lucaskerk, eucharistieviering m.m.v. m.m.v. A. A. van van der der Pool Pool Voorganger: Voorganger: W. W. Wiertz Wiertz e Zondag Zondag   maart. maart. e zondag zondag veertigdagentijd veertigdagentijd 09.00 uur Lucaskerk, woord09.00 uur Lucaskerk, woord- en en communieviering communieviering Voorganger: Voorganger: F.F. Verkleij Verkleij Elke Elke dinsdagmorgen dinsdagmorgen “Open “Open Inloop” Inloop” in in Inloop Inloop Clement van . tot . uur. Clement van . tot . uur. Inloop Inloop Clement Clement isis gevestigd gevestigd in in Kindcentrum Kindcentrum Olympia, Olympia, Vlierenbroek 28-32. Vlierenbroek 28-32.

PAGINA 19

EVANGELISCHE EVANGELISCHE KERK KERK JEFTA JEFTA

Kantoor: Kantoor: Voorerf Voorerf 7,7, 4824 4824 GM GM Breda Breda 076-5717575 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Zondagse diensten: 11.00 uur Anna Rozenkranskerk Anna Rozenkranskerk Meidoornstraat 111 te Breda Meidoornstraat 111 te Breda Wat is Jefta ? Wat is Jefta ? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda Jefta is een kerkHetvanzijnevangelische Bredaen en omstreken. mensen vanchristenen allerlei leefuittijden en omstreken. Het mensen vanaan allerlei leef tijden achtergronden, die zijn willen werken een persoon lijkeen achtergronden, die willen werken aan een persoon relatie met God en een goede verstandhouding metlijke de relatie een goede verstandhouding met de men senmet omGod hen en heen. mensen omdiensten hen heen. Zondagse Zondagse De zondagsediensten diensten vinden plaats om 11.00 uur in de De zondagse diensten vinden plaats om11111.00 uur in(wijk: de Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat te Breda Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111 te Breda (wijk: Tuinzigt) Tuinzigt) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze De diensten zijn iegevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor dereen, natuurlijk ook voor gasten. staan opentieners, voor iejongeren dereen, natuurlijk ook voorvan gasten. Kinderen, en volwassenen allerlei Kinderen,entieners, jongerenhebben en volwassenen van een allerlei culturen achtergronden binnen Jefta culturen en achtergronden hebben binnen eenmet plek van ontmoeting gevonden. In de eersteJefta plaats plek van gevonden. In de eerste plaats met God, maarontmoeting daarnaast ook met elkaar. God, maar daarnaast ook met Er is kinderopvang (crèche) voorelkaar. de allerkleinsten tot 2½ Er is kinderopvang voor uur. de allerkleinsten tot 2½ jaar. Kinderkerk De (crèche) Ark om 11.00 De kinderen van jaar.t/m Kinderkerk De Arkhun om eigen 11.00 uur. De kinderen 2½ 12 jaar hebben programma. Ookvan de 2½ t/mhebben 12 jaar hebben eigeneen programma. Ook de tieners om de 14hun dagen eigen tienerdienst. tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. Overzicht diensten: diensten: Overzicht maart: Dienst Spreker: maart:Paulien Dienstde Bruin Spreker: Paulien de Bruin

Huisgroepen in de Haagse Beemden, elke woensdag om . uur: Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575 Jongerenhuisgroep Elke woensdag om 20.00 uur: Waterloostraat 11, bij Michel en Tineke de Joode ( 06-47783623) Alphacursus Bedoeld voor mensen die iets meer over het christelijk geloof geloof willen willen weten. weten. Voor Voor informatie informatie en en opgave: opgave: Sjaak Sjaak en en Karien Karien Goudswaard,(0162-461246) Goudswaard,(0162-461246)

WIJKGEMEENTE WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN NOORDERBEEMDEN VAN VAN DE DE PKN PKN TE TE BREDA BREDA

Kerkgebouw: Kerkgebouw: Lucaskerk, Lucaskerk, Tweeschaar Tweeschaar 12, 12, Breda, Breda, tel. tel. 076 076 5422433. 5422433. Wijkpredikant: Wijkpredikant: ds. ds. Wim Wim Bisschop, Bisschop, Elise Elise van van Calcarstraat Calcarstraat 23, 23, tel. tel. 076 076 5419603 5419603 voorzitter: voorzitter: Rolf Rolf Boertien, Boertien, tel: tel: 076-5418688 076-5418688 mailadres: mailadres: Voorzitter@NoorderBeemden.nl Voorzitter@NoorderBeemden.nl scriba: scriba: Peter Peter Schuitmaker Schuitmaker mailadres: mailadres: Scriba@ Scriba@ NoorderBeemden.nl NoorderBeemden.nl kerktaxi: Mark Michels, tel. 076-5873434 kerktaxi: Mark Michels, tel. 076-5873434 website: www.Lucaskerk.nl website: www.Lucaskerk.nl Open Kerk Open Kerk Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een praatje, een kop koffie of gewoon even stil zitten in de praatje, een kop koffie of gewoon even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel bezoekers en ook voor gastheren en gastvrouwen een bezoekersmoment en ook voor gastvrouwen bijzonder in degastheren week. Vanen10.00-12.00 uureen staan bijzonder dekoffi week. Van 10.00-12.00 staan de deuren moment open en isinde e klaar. U bent van uur harte de deuren open en is de koffi e klaar. U bent van harte welkom. welkom. Overzicht vieringen: Overzicht vieringen: Zondag  maart : Viering ee in de ­dagen Zondag 10.45 maart Aanvang: uur : Viering  in de ­dagen Aanvang: 10.45 Voorganger: ds.uur W.J. Bisschop, Breda Voorganger: ds. W.J. : Bisschop, Bredamet de Maaltijd Zondag  maart Viering Zondag  maart : Viering met de Maaltijd van de Heer, ee in de ­dagen van de Heer,  in de ­dagen Aanvang: 10.45 uur Aanvang: 10.45 Voorganger: ds.uur W.J. Bisschop, Breda Voorganger: ds. W.J. Bisschop, Breda KAPEL H.H. MARIA/DYMPHNA KAPEL H.H. MARIA/DYMPHNA Moerenpad 10 (achter de Bethlehemkerk). Moerenpad (achtervan de Bethlehemkerk). Iedere eerste10zondag de maand wordt in de kapel Iedere eerste zondag van de maand wordt in de kapel een Vesperviering gehouden. eenworden Vesperviering gehouden. Er teksten uit enkele psalmen gebeden, Er worden teksten uit enkele psalmen afgewisseld met dwarsfl uit muziek en gebeden, momenten voor afgewisseld met Aanvang dwarsfluit18.00 muziek momenten eigen meditatie. uur.en Einde 18.15 uurvoor eigen meditatie. Aanvang 18.00 uur. Einde 18.15 uur

••

Win een overheerlijke vlaai Win eenvan overheerlijke de week vlaai van de week Geef uw oplossing door via onze website Geef uwwww.hbnieuws.nl. oplossing door via onze website www.hbnieuws.nl. Kies in het menu de optie Kruiswoordpuzzel en vul de oplossing (het winwoord) het formulier in. Uiterste inzenddatum: Kies in in het menu de optie Kruiswoordpuzzel en 15 vulmrt de 2014. oplossing (het winwoord) in het formulier in. Uiterste inzenddatum: 15 mrt 2014. Winnaar nr. 3: Ingrid van Duren, Watermunt 30

Winnaar nr. 3: Ingrid van Duren, Watermunt 30

Hoge WOZ-waarde? ALL WOZ controleert gratis uw WOZwaarde en dient kosteloos voor u een bezwaarschrift in. www.allwoz.nl


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 MAART 2014

PAGINA 20

Breda

Sterk met elkaar

Bijzonder voorjaar

KOOP ZONDAG 9 maart 12.00-17.00 uur De voorjaarscollectie hangt voor u klaar! Ontdek de nieuwste trends van alle grote merken. Kom langs en laat u verrassen in onze Modestad.

Bastiaansenmodestad.nl Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel

Samen sterk voor de Haagse Beemden 1. Investeren in ambitie en creativiteit van 30.000 bewoners. Met die dynamiek leren we elkaar beter kennen. En zijn we trots op waar we wonen. 2. Samen werken aan een veilige en schone leefomgeving. Dat begint bij ons zelf. 3. Cultuur, sport en gezinsactiviteiten. Met aandacht voor ouderen en jongeren. En iedereen doet mee.

Hanna Grosfeld-Buda Lijst 3 - plaats 5 Uw stem voor de Haagse Beemden.

19 maart 2014 | Kies

HBNieuws 06-03-2014  

Gratis nieuws en advertentieblad voor de Haagse Beemden Breda