Page 1

HBNieuws Verschijnt tweewekelijks 

www.hbnieuws.nl

GRATIS

 31e Jaargang

 nr 2 - 6 februari 2014

Graaf Engelbrecht heeft vertrouwen weer terug Er is weer reden tot blijdschap op het Graaf Engelbrecht (voortgezet onderwijs) aan de Ganzerik 3. Het predicaat ‘zwak’ is door de Onderwijsinspectie per direct van de vwo-afdeling afgehaald. Dankzij een goed onderbouwd rapport en meetbare feiten was de Onderwijsinspectie zeer tevreden met het behaalde resultaat.

neLLeke

vAn Der

Zee

Ontspannen zit rector Roelof Louwsma aan de vergadertafel. Vorig jaar had hij tijdens het interview in april met deze krant een aantal speerpunten naar voren gebracht. Het grootste gedeelte heeft hij samen met zijn team al af kunnen vinken. Louwsma: “Door fors aan de slag te gaan met betere lessen en meer eisen te stellen aan de leerlingen hebben wij dit voor elkaar gekregen. Op basis van data hebben wij meer vertrouwen in de toekomst. Door huiswerkbegeleiding en individueel mentoraat zien wij dat er betere resultaten door de leerlingen worden geleverd. Afhankelijk van het aantal uren dat de docent lesgeeft heeft hij maximaal vijftien leerlingen onder zijn hoede. Op deze wijze kunnen wij meer persoonlijke aandacht aan de leerling schenken en dat wordt als heel positief ervaren. Er is meer overleg in de secties en de aansluiting tussen de leerjaren wordt vaker besproken.”

Verbouwing

sprek. “In juni/juli gaan ze beginnen. De kantine wordt platgegooid. Daarvoor in de plaats komt een zwevende mediatheek. De ingang van de school wordt verplaatst en het oude gebouw van de Driezwing wordt bij deze school Rector Louwsma is tevreden over het bericht van de Onderwijsinspectie. Foto: Jille Zuidema getrokken. In augustus 2015 zal alles klaar zijn. ervoor zorgt dat ze iedere dag om lesprogramma, zich opgeven voor Als ‘sportschool’ hebben wij vanaf 16.00 uur op het trainingsveld kundeze richting. Hierin leren zij alles augustus een nauwe samenwerking nen staan. Daarnaast wil de school wat te maken heeft met ICT zoals met NAC. De jeugdspelers gaan in zich ook profileren op het gebied websites bouwen en social media. de toekomst naar onze school, waar van media. Vanaf het eerste leerjaar Vanaf augustus 2014 willen wij meer zij een aangepast rooster krijgen dat kunnen leerlingen, naast het vaste gaan werken met iPads en tablets. Hiervoor hebben wij al door heel het gebouw Wifi. Hoe dat precies wordt aangepakt, zijn wij nog aan het uitzoeken. Wij zien nu al een groei in interesse voor onze school”, vertelt Louwsma.

“De financiering van de verbouwing is rond”, vervolgt Louwsma het ge-

Meer info: www.graafengelbrecht. nl

Profiteer nu van verlaagde BTW-tarief!

www.polystyle.nl

Maquette van de school na de verbouwing.

Foto: Jille Zuidema

Breda, Regenbeemd 21 Telefoon: 076-5729568 Heijningen, Arbeidsweg 4 Telefoon: 0167-528558


PAGINA 2

HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 3

Kiek in de Wijk Het Haagse Beemden Nieuws wordt uitgegeven door de Stichting Haagse Beemden Nieuws en wordt tweewekelijks gratis huis aan huis bezorgd. Oplage: 11.500 exemplaren.

• • • •

Er is niets op t.v. vandaag

Dagelijks bestuur: Bert Verschuren (voorzitter), Jan Krijgsman (penningmeester), Dries Brok (secretaris).

Foto: Piet van Gerven

HBN secretariaat: Dries Brok. E-mail: secretaris@hbnieuws.nl. Hoofdredacteur: Jac Trum. Redactie/eindredactie: Peter Geneuglijk (coördinatie), Bert van Gerven, Lars Hobma, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Birgit van Overloop, Joke Touw, Anja Wierckx, Nelleke van der Zee.

Fotografie: Dries Brok, Diana Vanpuijenbroeck, Jan van Horen, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Jac Trum, Anja Wierckx, Bert van Gerven, Piet van Gerven, Jille Zuidema.

• • • •

Archief, aquarellen: William van der Zanden. Opmaak: Lex Heijtveldt (nabewerking foto‘s), Hans Peters (opmaak en coördinatie). Ondersteuning: Els Vermeeren. Drukwerk/Acquisitie: Em. de Jong BV, Baarle-Nassau. Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Tel. 013-5075534, fax 013-5078929

• •

Verspreiding: Axender Roosendaal. Bezorgklachten: Per e-mail naar: secretaris@hbnieuws.nl (graag naam, adres, postcode en tel.nr vermelden!). KOPIJ voor krant nr. 3 van 20 februari 2014 uiterlijk inleveren voor vrijdag 7 februari 2014 op de volgende adressen : Advertenties (geen zoekertjes): Jan Roks, Tel 06-10038650 e-mail:uitgeverij@emdejong.nl t.a.v Jan Roks of via www.uitgeverijemdejong.nl Zoekertjes ‘Zoekertjes‘ kunt u online opgeven via www. uitgeverijemdejong.nl. Klik op aanleveren en kies vervolgens voor zoekertjes. U kunt dan uw zoekertje opgeven voor zowel het Haagse Beemden Nieuws als voor andere Weekbladen uit de regio. Betaling geschiedt per automatische incasso.

• • •

Redactie: Komoord 5, 4824 LK, Breda e-mail: redactie@hbnieuws.nl Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per e-mail. Aangeleverde digitale foto’s minimaal 4 megapixels. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien noodzakelijk kan de tekst worden ingekort. Tenzij anders aangegeven is het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten uit HBNieuws met bronvermelding toegestaan

3 4 5 6 7 8 9 10 11

VERSCHIJNINGSDATA 2014 deadline verschijnings datum 7-feb-14 21-feb-14 7-mrt-14 21-mrt-14 4-apr-14 18-apr-14 2-mei-14 16-mei-14 30-mei-14

20-feb-14 6-mrt-14 20-mrt-14 3-apr-14 17-apr-14 1-mei-14 15-mei-14 29-mei-14 12-jun-14

Beemdenparels Beemdenparels is een nieuwe rubriek in het Haagse Beemden Nieuws en daarbij hebben we uw hulp nodig. Ieder kwartaal willen we op ons YouTubekanaal een diashow plaatsen van de fotopareltjes in de wijk. Deze pareltjes zijn mooie foto’s die een beeld geven van de mooie kanten van de Haagse Beemden. Die zijn er veel. Je blik moet er net even op vallen.

BerT

vAn

Gerven

Ieder seizoen heeft zijn aantrekkelijke kanten met de daarbij verschillende kleuren. De rubriek Beemdenparels verschijnt daarom dit jaar vier keer, in elk jaargetijde één keer. De rubriek gaat door u ingevuld worden. Als u een foto opstuurt dan maken wij hiervan een dia-show die we plaatsen op ons YouTube-kanaal. Al die Beemdenparels zijn dan te bewonderen voor iedereen. Bij het opsturen van de foto kunt u de naam van de fotograaf, de locatie en de datum vermelden. Omdat het een seizoensgebonden rubriek is hopen we natuurlijk op een pareltje dat het jaargetijde goed illustreert. We beginnen met de winter, de foto’s mogen ook in andere jaren genomen zijn (met meer sneeuw), zolang het maar om de Haagse Beemden gaat. We hopen natuurlijk op veel foto’s zodat we een mooi beeld krijgen van de schoonheid van de wijk. U kunt uw fotos opsturen naar beemdenparels@hbnieuws.nl. Het YouTube-kanaal kunt u vinden op http://www.youtube.com/wijkkranthb. Wij wensen u alvast veel voorpret bij het zoeken naar de Beemdenparels.

Voorbeeld van een beemdenparel

Foto: Anja Wierckx

Voor een nieuwe gebitsprothese! Voor een nieuwe gebitsprothese!

Tandprothetische Praktijk Luijten Tandprothetische Praktijk Rob Rob Luijten Espakker 1 rood - 4847 HD Teteringen

Espakker 1 rood - 4847 HD Teteringen Telefoon:076 076 - 5715712 Telefoon: - 5715712

Kijk op: www.tpprobluijten.nl Kijkkennismaking op: www.tpprobluijten.nl Ter gratis kado-box

Deklant klant is tegenwoordig zich tegenwoordig steeds bewuster De is zich steeds bewuster van de kwaliteit

van de steeds meer tandartsen hun patiënten door naar tandprothehun patiënten door naar de tandprotheticus. U kunt ookde rechtstreeks bij kunt ons terecht. Wij hebben metbij alleons zorgverzekeraars ticus. U ook rechtstreeks terecht. Wij hebben een De klikprothese is onze metsamenwerkingsovereenkomst. alle zorgverzekeraars een samenwerkingsovereenspecialisatie. komst. De klikprothese is onze specialisatie. kwaliteit kansturen worden. sturen die gegevendie kan gegeven worden. Daarom steedsDaarom meer tandartsen

Behandeling uitsluitend door gediplomeerd tandprotheticus. Lid Organisatie Nederlandse Tandprothetici. Lid Organisatie Nederlandse Tandprothetici.


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 4

Het Nieuwe roken Bij Primera Heksenwiel Breda, Primera Hoge Vucht Breda en Primera Arendshof Oosterhout kunt u vanaf heden een groot assortiment e-smoking produkten verkrijgen Binnen het assortiment van e-smoking is er een onderscheid te maken in wegwerp e-sigaret, herbruikbare e-sigaret met cartridge navulling en herbruikbare e-sigaret met vloeistof navulling in flesje. Al deze produkten zijn uiteraard bij ons te koop en hierin hebben wij verschillende merken en varianten. Wegwerp e-sigaret Dit produkt is vooal bedoeld voor de consument die nog niet exact weet of een e-sigaret voor hem of haar bedoeld is en hiermee de eerste aanschafsprijs laag houdt. Tevens kunnen we stellen dat onze consument het erg prettig vindt geen extra handelingen te verrichten om de e-sigaret gebruiksklaar te maken. Herbruikbare e-sigaret met cartridge navulling Dit produkt heeft een navulling met een z.g.n. cartridge die verkrijbaar zijn in veel verschillende nicotinegehaltes en smaken. Het gebruik en navullen is eenvoudig

de roos: doordat de E-sigaret zoveel lijkt op een echte sigaret, was het de ideale oplossing voor mensen die wilden stoppen met roken. Je kunt de elektronische sigaret immers vullen met capsules mét of zónder nicotine, dus voor het ‘afkicken’ van je nicotine gewoonte is de elektronische sigaret een ideaal hulpmiddel. Je hebt nog steeds het gevoel dat je ‘iets’ rookt. Hetgene waarmee je rookt lijkt nog altijd op een sigaret, maar je bent wel nicotinevrij aan het roken. Uit een onderzoek aan de Boston University School of Public Health is gebleken dat een e-sigaret een zeer goed hulpmiddel is bij het stoppen met roken. E-smoking E-sigaret Ook voor de mensen die niet willen stoppen met roken, heeft de elektronische sigaret veel voordelen. Allereerst is er natuurlijk de gezondheid: in plaats van dat u de rook van verbrande tabak inhaleert, krijgt u waterdamp binnen met nicotine. Daar komt de E-sigaret immers op neer: een systeem dat zorgt dat de inhoud van een capsule verdampt en geinhaleerd kan worden. Hierdoor krijgt u geen van de schadelijke stoffen die bij verbranding ontstaan (teer, koolmonoxide) binnen en kunt u door de elektronische sigaret genieten van een pure rookervaring, met of zonder nicotine.

Herbruikbare e-sigaret met vloeisof navulling in flesje Deze sigaret heeft een navulling van een vloeistof uit een flesje die wij in een zeer ruim assortiment qua nicotinegehale en smaken aanbieden. Van onze verkoopmedewerkers mag u een heldere en complete uitleg verwachten zodat u met een goed gevoel dit produkt kan aanschaffen. De rookmogelijkheden met dit apparaat zijn qua nicotinegehalte en smaak ongekend en daarmee Elektrische sigaret: koopt u een op uw wensen afgestemd produkt goedkoper roken Het inhaleren van de E-sigaretStoppen met roken? De elektronische sigaret, zoals dit ingenieuze damp gaat ook wat geleidelijker rookartikel al snel is genoemd, werd oorspronke- dan bij een gewone sigaret. lijk ontwikkeld in China. Het bleek een schot in Dit zorgt voor een rustigere

rookervaring. Maar het grootste voordeel zit ‘m in de prijs. Het lijkt een hele investering op het eerste gezicht, maar één ampul van de E-smoking E-sigaret levert ongeveer evenveel ‘rook’ ervaring als zestien á achttien sigaretten. U moet wel héél veel van dure sigaretten houden om het gebruik van de E-sigaret niet op zijn minst eens te overwegen... Topkwaliteit elektronische sigaretten • Werken met vervangbare damp cartridges • Goedkoper roken (bespaar tot wel 50%) • Nicotinevrij roken óf met nicotine Kijk dus snel naar de verschillende E-sigaret producten van E-smoking en kies vandaag nog voor de elektronische sigaret Kom naar een van onze winkels en onze verkoopmedewerksters staan voor u klaar om u met een juist advies in uw aankoop te ondersteunen. Graag tot ziens!

Wc. Hoge Vucht

Wc. Heksenwiel

Wc. Arendshof

Moerwijk 8, Breda Tel.: 076 - 587 1941

Heksenwaag 35, Breda Tel.: 076 - 541 11 09

Arendshof 7, 4901 LG Oosterhout Tel.: 0162 - 49 58 83


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

Historisch Haagse Beemden

De hillen

oTs oT H T s P Transparantie?

PAGINA 5

Transparant betekent volgens mijn Dikke van Dale ‘doorzichtig’. In de voorbeelden noemt Van Dale o.a. cellofaan, maar in de taal van bestuurders en politici betekent het ‘gemakkelijk te doorzien’ of ‘helder van structuur’. Daarmee worden dan bijvoorbeeld besluiten bedoeld die voor iedereen te begrijpen en te controleren zijn, zodat daar geen misverstand over kan ontstaan. Zo is er al geruime tijd discussie over de wijkcentra in De Haagse Beemden. Die werden vroeger door de gemeente gesubsidieerd, maar steeds meer is het beleid erop gericht dat de wijkcentra hun eigen broek moeten ophouden, dus dat de kosten moeten worden betaald uit de opbrengst van activiteiten. Als uitgangspunt is dat wel helder, maar in de uitvoering is het verre van transparant. Ook de gemaakte keuzes zijn niet altijd ‘transparant’. Is bijvoorbeeld ’t Kraaienest een voorziening waarvoor ze bij de gemeente een fraaie toekomst zien, of is het de kantine van ‘Boeimeer’, die op een steenworp afstand ligt ? Over beide verschenen de laatste tijd optimistische verhalen in de pers. ’t Kraaienest is inmiddels verbouwd tot een fraaie wijkvoorziening waarmee we weer jaren vooruit kunnen, maar nu zou Boeimeer die functie ook claimen en lijkt de gemeente daar geld voor op de plank te hebben liggen.

Het jaagpad langs rivier De Mark. Foto dateert uit periode 1915 – 1920.

Bron Foto: Stadsarchief gemeente Breda.

De rivier De Mark die langs de Haagse Beemden stroomt, kent iedereen wel. De aanduiding Mark kan op twee manieren verklaard worden zijnde grens (markeren) en moerassig gebied. Deze twee verklaringen gaan terug tot de Middeleeuwen (500 – 1500) en hebben hun oorsprong in de Middelnederlandse taal (1200 – 1500). Deze taal is de voorloper van het huidige Nederlands.

nico koevoeTs De Mark heeft tot 1827 in open verbinding gestaan met de zee en daardoor was er tot in de haven van Breda een getijverschil van circa 60 centimeter. Dit verschil had natuurlijk nogal wat invloed op het moerenofwel veengebied van het noordelijk deel van de Haagse Beemden. Nadat de rivier De Mark in de 15e eeuw haar benedenloop geheel verlegd had, werd haar loop langs Princenhage waarschijnlijk belangrijk breder. Ech-

ter in de daarop volgende eeuwen is de rivier in snel tempo gaan dichtslibben. De bedding werd niet alleen smaller, de nieuw gevormde oeverlanden slibden steeds hoger op en werden weldra hoogten ten opzichte van het beemdenlandschap met zijn veelal lage dijkjes. De hoogten liepen op tot circa 1,5 meter + NAP. Het land tussen rivier en dijk was het binnendijkse land en werd vaak ook beemden genoemd. Het land daarbuiten was het buitendijkse land. In dat buitendijkse gebied bevonden zich de donken. Dat waren de natuurlijke hoogten van zand. Tevens bevonden

Buurthuis de Loper geeft nog meer onduidelijkheid. Er zijn mensen die daarvan de sleutel hebben, maar aan welke richtlijnen ze moeten voldoen en wie er over de inkomsten en uitgaven gaan, is absoluut een raadsel, tot grote ergernis van een aantal actieve wijkbewoners. Gemeentelijke besluiten zijn vaak moeilijk te doorgronden, maar als je niet aan de weet kunt komen wie voor welk besluit verantwoordelijk is, zijn die besluiten zo transparant als winterse erwtensoep. zich daar de wielen, zijnde waterkolken zoals het Heksenwiel. In deze omgeving lagen ook de verhogingen van rivierklei die in het Middelnederlands hillen werden genoemd. Zo zijn er in de omgeving namen zoals de Spijkse hillen, de Hooidonkse Hillen, de Halse Hillen enzovoorts. Op landelijk niveau wordt vaak voor de naam hil de verklaring gegeven dat het een heuvel is. Uit bijvoorbeeld het Princenhaags verpondingsregister van 1616/1617 kan echter opgemaakt worden dat in de omgeving van Breda met hil het buitendijkse land wordt bedoeld. In het algemeen kan dus gesteld worden dat een hil een verhoging of een heuveltje is in het buitendijkse gebied. Ze ontstonden vermoedelijk als een modderstrook waarop

riet ging groeien. Dit riet bevorderde een verdergaande aanslibbing met modder. Na geruime tijd werd zo’n perceel dan hil genoemd. Een voorbeeld van een naam voor een dergelijke opgeslibde heuvel is bijvoorbeeld de Riethil. In vroegere tijden had men nog geen huisnummers en daarom gaf men toen percelen een naam. Deze naamgeving aan percelen noemt men wel veldnamen of toponiemen. In enkele straatnamen in de Haagse Beemden komt men de naam hil nog steeds tegen. Voorbeelden van straatnamen met hil erin zijn Buitenhil, Binnenhil, Kleine Hil, Korte Hil en Hoge Hil. Dit zijn relatief jonge straatnamen met een hele oude plaatsaanduiding erin verwerkt.

Bonte Bimde Avond en Bonte Senioren Middag Bonte Bimde Avond

Alweer een jaar voorbij, waar blijft de tijd! Vervlogen, want de tijd heeft vleugels maar geen teugels, En hoewel gezelligheid geen tijd kent, is het soms de hoogste tijd en dan is het feest voltooid verleden tijd. Maar maak wel tijd voor de Bonte Bimde Avond met als motto “Alles op z’n tijd in Giegeldonk”, waar alles op z’n tijd zal gaan. En onthoud: de tand des tijds knaagt niet aan Carnaval. Maar pas op, want de tijd staat niet

stil en 23 februari nadert met rasse schreden. Het is bekend: Tijdgenoeg komt altijd te laat. Pak daarom meteen de tijdplanner en noteer de Bonte Bimde Avond. Met een tijdschrift in de hand kan niemand tijd maken, alleen tijd verdoen. Dus gooi dat ding aan de kant en kom naar het Bowlingpunt. Neem daar de tijd om de rode draad in het programma te ontdekken en oordeel zelf of het nog bij de tijd is. De Bonte Bimde avond vindt plaats

op zaterdag 22 februari in het Bowlingpoint (Hambroeklaan 1). Aanvang 20.00 uur; zaal open vanaf 19.30 uur. In de voorverkoop bij C1000, Optiek Czyzewski en Bowlingpoint kosten kaarten € 5,75; aan de zaal € 6,50. “Alles op z’n tijd in Giegeldonk!”. Daarvoor maakt een Giegeldonker tijd.

Bonte Senioren Middag Zondagmiddag 23 februari zullen vrijwilligers van CC Giegeldonk hun kun-

sten laten zien aan de senioren in de wijk. Prins Nillus en zijn Raad van Elluf, De Jeugdprins en zijn Gevolg, de Hofkapel Bimde Blaozers, De Fiepers, koor Errug Éej en anderen entertainen de senioren op een middag waar nog lang over gesproken zal worden. De middag begint om 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Kaarten kosten € 2,00 en zijn te koop aan de informatiebalie van Centrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2.


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 6

30%

40%

LAATSTE SALE DAG KOOPZONDAG 9 FEBRUARI 12.00 TOT 17.00 UUR Alléén koopzondag 9 februari

50%

60%

t/m za 8 feb.

Vaste korting

Nu al volop keuze in voorjaarscollectie!

Bij 5 of meer artikelen

ALLES

75% korting op alle najaarsartikelen

* Op de originele prijs. Geldig op alle SALE artikelen * m.u.v. collectie van Van Arendonk Schoenenmode

Brigidastraat 2, Bavel Let op autos tekoop gevraagd 150 tot 10000 euro voor u loop sloop en schade autos.tevens alle merken auto onderdelen te koop aangeboden tegen zeer lage prijzen.autodemontage k.prescher.ook savonds te bereiken. tel0765418353.

Bastiaansenmodestad.nl

Caravans Spuiten van keukenGevraagd deurtjes, meubels, met Spoed mdf, deuren, radiatoren & Campers etc. BPS- Rijen, Stedena-contant of per bank baan 10, Rijen, Tel.06Jos Hommel 53624035

Te huur gevraagd mais en grasland . tel 0650930164

Caravans Eikenlaan 30 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

Uniek woonhuis!!!!De molen in gilze staat te koop (geren 26)vrpr 289.000 06-15353040 cursus beeldhouwen start 12 februari meer informatie www. adriaanseelen.nl tel. 0161-226163

Op zoek naar tijdelijke woonruimte Volledig ingerichte bungalows. Verhuur voor korte of langere termijn. Informatie en prijzen kijk op de website. www.eldoradopark.nl. Of bel voor info 0161492596

INVULLEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 076-514 74 44 of kom langs aan de Esserstraat 79 te Breda. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs.


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

Nieuwjaarsreceptie

AnjA Wierckx Inloop Clement is inmiddels een vertrouwde naam voor vele wijkbewoners. Zij kunnen er terecht voor sociale contacten en een gratis kopje koffie of thee. Men heeft er een luisterend oor voor u en uw eventuele zorgen. Men weet de weg die u kunt bewandelen als u hulp nodig heeft. Als u er op dinsdagmorgen binnen loopt bent u verzekerd van een gezellig praatje. Al weer enkele jaren ontvangen ze hun bezoekers op basisschool Olympia (voormalige Hagehorst en De Vlier). Doordat ze graag klaarstaan voor anderen, is er een unieke samenwerking ontstaan tussen de school en de daar huizende organisaties zoals de Kober groep en de Jonge Ondernemende Moeders (J.O.M.). Zo geven bezoekers van Clement bijvoorbeeld gastlessen of helpen fietsen repareren.

Activiteiten voor elkaar Tegen het eind van het jaar is er een kerstlunch voor de bezoekers van Clement en daar mogen de kinderen van groep acht met hun leerkracht bij aanschuiven. Als tegenprestatie

organiseren de kinderen met hun leerkracht een nieuwjaarsreceptie voor de deelnemers van Clement. Half januari namen zo’n vijftig bezoekers plaats aan de mooi gedekte tafels, compleet met bloemetjes en lieten zich verwennen en verrassen door wat groep acht voor hen had georganiseerd. Dit keer een theater dinnershow. Muziek, dans, zang, moppen en een quiz, het kwam allemaal voorbij. Ook een zelfgemaakt bijzonder gedicht.

Nationaliteiten De kinderen van groep acht van dit jaar hebben zo’n vijftien verschillende nationaliteiten. Dat werd duidelijk toen ze in hun eigen taal hun nieuwjaarswens uitspraken. Tussen en tijdens de optredens liepen de kinderen rond met allerlei lekkers uit de landen waar ze vandaan kwamen. Ze hadden dit in de ochtend allemaal samen klaar gemaakt. Soep, couscous, wraps, gerechten met kikkererwten en salades streelden ieders tong. Met een dankbaar applaus werd deze geweldige nieuwjaarsreceptie afgesloten.

Inloop Clement: dinsdagochtend van 09:45 tot 11:45 uur, Vlierenbroek 30

Trui Wijsneus

Taalmeesters Wat de regering maar niet lukt, lukt de taalmeesters uitstekend: deregulering. Begin jaren zestig van de vorige eeuw waren er veel meer taalregels dan nu. Het correct schrijven van de Nederlandse taal is dan ook gemakkelijker geworden. Dat is mooi, maar het heeft ook zijn schaduwzijde. Kon iemand vroeger op de lagere school – zo heette die toen – laten zien hoe slim hij was door keurig volgens de regels te schrijven, nu is hem die mogelijkheid ontnomen. Geen ‘t’ meer achter de stam bij gebiedende wijs meervoud, niet meer nadenken of het nu ‘pannekoek’ of ‘pannenkoek’ is, waarbij de regel was dat de ‘n’ niet geschreven wordt als geen meervoud geïmpliceerd is, dus wel ‘pruimenjam’ maar geen ‘pruimenpit’ maar ‘pruimepit’. Al die uitzonderingen waren om van te smullen. Zoals woorden die eindigen op -struik en -boom en geen meervouds ‘n’ krijgen, zoals ‘pruimeboom’. Helaas, het is verleden tijd.

Muziek van het gelegenheidsorkest

Januari is de maand van de nieuwjaarswensen en nieuwjaarsrecepties en dan blijkt ook dat samenwerking tussen organisaties tot win-winsituaties kan leiden.

PAGINA 7

Vrijwilligers gezocht voor 32ste avondvierdaagse We zijn inmiddels begonnen met de organisatie van de 32ste avondvierdaagse voor de Haagse Beemden. Het slagen van de avondvierdaagse is altijd afhankelijk van vrijwilligers. De verschillende posten zoals veiligheidspost, uitdeel- en controlepost zijn van essentieel belang. Wijkbewoners die de Haagse Beemden goed kennen, zijn van harte welkom. Vindt u het leuk om ons een handje te helpen? Dan horen wij dit graag. De data voor de avondvierdaagse in de Haagse Beemden zijn: dinsdag 3 juni, woensdag 4 juni, donderdag 5 juni en vrijdag 6 juni 2014 Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@oshb.nl of te bellen naar Patrick de Klerk; 06 300 495 10

Ook de hoofdletters zijn eraan gegaan. ‘TV’ is ‘tv’ geworden en ‘HAVO’ wordt geschreven als ‘havo’. De regels met betrekking tot hoofdletters zijn echter nog heerlijk ingewikkeld. Zo is het bijvoorbeeld ‘MKZ’ (mond- en klauwzeer) en ‘soa’ (seksueel overdraagbare aandoening). En wat de denken van ‘NAVO’ en ‘Unicef’? De regel is hier dat alleen afkortingen van maximaal vier letters helemaal met hoofdletters geschreven worden. Hoe verzinnen ze het! Een beetje jammer is het verdwijnen van de hoofdletters bij feestdagen. Volgens het Groene Boekje is het kerstdag, kerst, kerstavond, kerstfeest en Kerstmis. Wie kan daar nou nog wijs uit worden? Om Carnavalesk tegen de draad te zijn heeft de eindredactie van deze krant besloten om alle woorden die betrekking hebben op Carnaval met een hoofdletter te schrijven. Dus Prins Nillus, Hoofd Protocol, Pliessie, Carnavalswagen, Optocht. Het HBNieuws lapt een keer die regels van de taalmeesters aan zijn laars. Alaaf. Trui Wijsneus


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 8

Eenmaal geproefd, dan kom je er vaker!

Winkelcentrum Heksenwiel is

een prima

Foodcenter

rijker

Deze week opent Foodcenter Heksenwiel, aan het mooie plein van het winkelcentrum, haar deuren. De Haagse Beemden is daarmee een prima eetgelegenheid rijker waar je uitstekende gerechten kunt eten, afhalen of laten bezorgen. De gastheren Murat Özer en Battal Yilmaz, nodigen je uit om een bezoekje te brengen aan het geheel vernieuwde Foodcenter.

En….. eenmaal geproefd, dan kom je er vast vaker! SPECIALITEITEN VAN TOPKWALITEIT Foodcenter Heksenwiel is gespecia­ liseerd in Pizza’s, Shoarma en Döner, en men maakt gebruik van uitsluitend verse ingrediënten, daarnaast zijn er ook belegde broodjes verkrijgbaar.

T/M 16 FEBRUARI

Broodje Döner voor

De heerlijke pizza’s met eigengemaak­ te bodem worden naar keuze rijkelijk belegd met verse groenten, kaas en vleessoorten.

2.

Shoarma van Foodcenter Heksenwiel is eveneens van uitstekende kwaliteit, het lamsvlees is bereid met milde kruiden volgens een geheim recept. Daarmee krijgen deze gerechten een bijzonder verfijnde smaak die je nergens in Breda en omgeving tegenkomt.

17 T/M 27 FEBRUARI

Döner kebab wordt naar Turks gebruik gemaakt van een mix van kalfs­ en lamsgehakt. De kok heeft met zijn eigen

99

Alle Pizza’s

5.-

recept een goede verhouding gecre­ eerd waardoor een aparte, en lekkere smaak wordt verkregen. De schotels van Foodcenter worden compleet geserveerd met topkwaliteit friet, huzarensalade, rauwkost en vers fruit. Ter gelegenheid van de opening heeft Foodcenter diverse aantrekkelijke aan­ biedingen waarmee de eerste kennis­ making een schot in de roos zal zijn.

Vanaf 3 maart gaat ook de bezorgservice van start en bij bestellingen boven € 10,= wordt overal in de Haagse Beemden GRATIS BEZORGD. (HvdB)

voor

Foodcenter Heksenwiel is op alle dagen geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Belegde broodjes zijn tot 17.00 uur verkrijgbaar. Het klantvriendelijk en ervaren personeel staat voor je klaar om heerlijke maaltijden te bereiden tegen scherpe prijzen.

FOODCENTER W.C. HEKSENWIEL Heksenwaag 45 - Breda


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 9

Fascinerend Winterpodium bij Graaf Engelbrecht In een grote zaal van scholengemeenschap Graaf Engelbrecht is een expositie ingericht van beeldende kunst. Er hangen schilderijen die met uiteenlopende materialen zijn gemaakt: olieverf, gouache, aquarelverf, pastelkrijt. Er staan enkele exotisch aandoende beelden. In vijf lokalen worden workshops gegeven, waaronder blauwdrukfotografie, zang, theater, aquarelleren, beeldhouwen, rappen, animatie. De organisatie van het Winterpodium is in handen van Kunst-Schatten Haagse Beemden.

LiejAn

vAn

Horen

Er is een rustige publieke belangstelling voor het Winterpodium. Op hun gemak lopen mensen op 25 en 26 januari in en uit, aanschouwen de expositie van amateurkunstenaars en nemen een kijkje bij de workshops. Blauwdrukspecialist Robert Broos vertelt dat blauwdrukken voor de komst van de kopieermachine gebruikt werden om kopieën van bouwtekeningen te maken. Robert gebruikt de cyanotypie om van een kleurenfoto een blauwwitte afdruk te maken. Hij legt uit: “Eerst wordt met een fotobewerkingsprogramma de kleurenfoto omgezet naar een zwart-wit negatief. Dat drukken we af op een transparante film, die we op papier leggen dat met chemicaliën lichtgevoelig gemaakt is. Het

geheel wordt onder een gezichtsbruiner bestraald met uv-licht, waardoor de lichte delen van het negatief een blauwe afdruk achterlaten.

Aquarelleren Kunstenaar William van der Zanden geeft een workshop aquarelleren. “Kijk, zo maak je met een platte kwast wolken”, zegt hij, terwijl hij met zijn geoefende hand wolken tevoorschijn tovert alsof het geen kunst is. “En zo gebruik je een stukje papier om toefjes in de wolken te maken, waardoor ze diepte krijgen”, gaat hij verder, het stukje papier trefzeker in de verf dopend. Het lijkt bedrieglijk eenvoudig, maar één van de deelnemers ervaart al snel dat het zo simpel niet is.

Theater In een wat minder druk bezocht lokaal leert Bert van Gerven van toneelgroep

Foto: Jan van Horen

Het drogen van de chemicaliën ter voorbereiding op de lichtgevoeligheid.

Hamlet de deelnemers te improviseren zonder tekst. Daardoor worden ze attent gemaakt op de impact van lichaamstaal. Als één van de opdrachten geeft hij: “Loop eens rond, denk aan een gevoel dat je heel gemakkelijk vindt om uit te beelden en laat dat zien.” Dit blijkt een opwarmertje te zijn, want de volgende opdracht is: “Doe nu hetzelfde als daarnet maar laat nu een gevoel zien dat je moeilijk vindt

om uit te beelden.” De deelnemers kiezen negativiteit en onverschilligheid. Het blijkt dat negativiteit het best duidelijk gemaakt kan worden door langzaam te lopen, met het hoofd naar beneden en de handen in de zakken. Bij onverschilligheid gaan de handen ook in de zakken en wordt geschopt tegen wat er voor de voeten komt.

Tweede kunstgrasveld voor Boeimeer BSV Boeimeer krijgt er een nieuw kunstgrasveld bij. Half mei beginnen de werkzaamheden aan veld A, begin juli is het klaar. Tevens komen er twee kleedlokalen bij en een scheidsrechtersruimte om de voetbalaccommodatie up-to-date te maken. Kunstgras heeft als grootste voordeel dat het vrijwel het gehele jaar bespeeld kan worden. De gemeente Breda is eigenaar van de velden bij Boeimeer.

LiejAn

vAn

Horen

“Eind 2012, begin 2013 zijn we plannen gaan maken voor een tweede kunstgrasveld”, begint Jos Verdonschot, voorzitter van BSV Boeimeer zijn verhaal. “Op een grasveld mag tijdens de groeiperiode – van 15 mei tot 15 augustus – niet gevoetbald worden en ook als er veel regenwater is gevallen zijn de velden onbespeelbaar. De gemeente keurt ze dan af om te voorkomen dat de grasmat kapot gespeeld wordt.”

Sliding “Een kunstgrasveld kan alleen bij sneeuw en vorst niet gebruikt worden. Dat betekent veel meer voetbal-

plezier. Ook hoeft het niet gemaaid te worden, En strepen trekken, wat bij een grasveld een wekelijks terugkerend karwei is, hoeft bij een kunstgrasveld maar één keer te gebeuren. Op een kunstgrasveld rolt de bal verder door, maar een speler die een sliding maakt, glijdt juist minder ver door. Bovendien is behendigheid belangrijk bij het voetballen op een kunstgrasveld. Daarom hebben junioren voorkeur voor een kunstgrasveld en senioren voor een grasveld.”

Foto: Jan van Horen

Natuurgras en modder verdwijnen in de sport. Kunstgras heeft de toekomst.

Breda Archery “Als half mei 40 cm van veld A wordt afgegraven, gaan we de aarde gebruiken voor het maken van een wal bij het derde veld. Daar kan dan handboogvereniging Breda Archery de

schietborden op plaatsen. Met een verplaatsbare goal kunnen we het veld ook nog gebruiken om te voetballen. Verder is NAC van plan om

met de bovenbouw, de A- en B-teams, hier tussen 16.00 en 18.00 uur te komen trainen en op zaterdag een wedstrijd te spelen.”


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 10

DE PEUGEOT 208 ENVY... Uw beste voornemen voor 2014! Peugeot 208 Envy 5 deurs 1.2 Extra inruilpremie Extra voorraad korting Knalprijs van € 18.660

€ 18.660,00 € 2.500,00 € 500,00

voor € 15.660,00*

Uw totale voordeel:

€ 3.000,00! IRIKS Oosterhout IRIKS Breda

De Boedingen 23 Huifakkerstraat 5

Tel: (016 Tel: (076

Meer info of inruil? Ga dan snel naar » www.goedkopepeugeots.nl

Uw vacature in 10 weekbladen

Oplage: 150.000 ex.

en drie weken plaatsing online op www.brabantwerkt.nl

Voor slechts:

Van Dijnsen te Breda is, met meer dan 140 goed opgeleide medewerkers, 48 jaar actief in het leveren van totaaloplossingen op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-, sanitaire- en elektrotechnische installaties, inbraakdetectie- en brandmeldinstallatie systemen. Voor de afdeling Projecten Utiliteit van Van Dijnsen Installatiewerken B.V. zijn wij per direct op zoek naar een

PROJECTLEIDER ELEKTROTECHNIEK Taken en verantwoordelijkheden: • Toezicht houden op de uitvoering van lopende projecten voor wat betreft tijdige technische en financiële uitvoering • Ondersteunen bij de verwerving van nieuwe projecten • Zorgdragen voor projectvoorbereiding • Opstellen van projectbegrotingen • Bewaken van de voortgang van de gemaakte kosten en ingrijpen bij eventuele overschrijdingen • Verzorgen van de financiële project rapportage richting bedrijfsleider • Zorgdragen voor een optimale personeelsbezetting van de projecten • Aansturen/coachen en instrueren projectmedewerkers • Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en derden • Onderhandelen met opdrachtgevers en onderaannemers betreffende prijzen en kosten Selectie-eisen: • Afgeronde opleiding op MBO/HBO-nivo • Enkele jaren ervaring en affiniteit met het voorbereiden/aansturen van utiliteitsprojecten • Ambitieuze technicus • Communicatief vaardig • Resultaat gericht en commercieel ingesteld • Professioneel en zelfstandig

Mail uw advertentie naar:

uitgeverij@emdejong.nl o.v.v. personeelsadvertentie Brabant Werkt.

Heb je interesse ? Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met dhr. J. Tieleman, bedrijfsleider, telefoon 076-5728124. Je sollicitatie kun je dan richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken b.v., t.a.v. de afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 2243, 4800 CE Breda of e-mail naar pz@vandijnsen.nl. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 11

RSK Brabant • Relatiegeschenken • Sportprijzen • Kado artikelen • Biljart- en Dartartikelen • Personalisering

+ NÚ 0% RENTE OP UW FINANCIERING!

62) 498900 6) 5659211

et

Showroom - Atelier

Tuintjes 4B 4841 EA Prinsenbeek 076 - 8503888 rskbrabant@gmail.com www.rskbrabant.nl

IRIKS is onderdeel van Automotions

Modern

echniek - compu en te - sublime rgestuurd grave ren ren van k leu en logo’s renfoto’s

maandag t/m zaterdag op afspraak zaterdag vrije inloop Voor info zie www.rskbrabant.nl

AANLEVEREN Zoekertjes TE KOOP: z.g bankstel. 3+2 .a.n. zitscombinatie. Uit leeg TE HUUR: i.v.m ring leder in de voekleur stand. Garagebox. 20 grijs. Bel na m2. Water en elektra 12345678 ofar 06mail naar: aanwezig. €150 p/ inf o@nepmail.nl maand. Bel naar 06- r 987654321 of mail naa l.nl mai ter@ T.es

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor al onze weekbladen in de regio. Betaling geschiedt via een automatische incasso. De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: t/m 150 tekens: ....................................€ 4,00 t/m 250 tekens: ....................................€ 5,50 t/m 300 tekens: ....................................€ 7,00 t/m 350 tekens: ....................................€ 8,50 t/m 400 tekens: ..................................€ 10,00

Uit g Em ever i .d eJ j on g

Particuliere advertenties

Wilt u iemand feliciteren met een verjaardag, een geboorte, een huwelijk, een jubileum of waarmee dan ook? Wilt u een (rouw)dankbetuiging plaatsen? Of heeft u wellicht iets te koop zoals uw woning, uw auto of uw meubels? U kunt een kanten-klare advertentie (PDF, JPG of TIFF) OUWD TRpaa GEeen r AR jaar elkaar! 40 JANa 40 wen op ds bou kunnen

ze nog

50

Geboren 08-10 -2013

Viviën

Maria Francisca

EERD!nik, An FELICIT

GE land, Erwin, de , Ro Sandra Imke, Koen, Die Senne,

50

50

Hier nog klein en jong van geest, nu viert hij z’n ABRAHAMfeest!

Knepper Rijntjens

Van je trouwe suppor

ters en vrienden

50

50 50 50 50

50

at la profici Izabel ap met je KampioenschNVACT 50 Autocross Juniorklasse

3720 gram

Knepper en Rosalin

Customer Advisors YOU MAKE A DIFFERENCE. Voor onze vestiging in Hazeldonk en Oosterhout zijn wij op zoek naar 2 fulltime Customer Advisors. U bent samen met uw collega receptionist verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de balie in een wisseldienst. U houdt zich bezig met de verdeling en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de werkplaats en stuurt de medewerkers vanuit de werkplaats aan. Daarnaast fungeert u als eerste aanspreekpunt voor klanten inzake reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Scan de QR-code of bekijk deze vacature op de website: www.scania.nl/career/vacatures

uploaden of via de webdesigner zelf een advertentie opmaken. U geeft aan in welk weekblad en in welke week u deze wilt plaatsen en u betaalt eenvoudig en veilig via Ideal. U kunt kiezen uit een aantal formaten. en uit verschillende kaderdiktes en -vormen.

stee

Dochter van Ruud

Scania is een toonaangevende producent van zware bedrijfsauto’s, bussen en industrie- en scheepsmotoren. Scania voertuigen kenmerken zich door een lange levensduur, een laag brandstofverbruik en een hoog chauffeurscomfort. Veiligheid, zowel voor de chauffeur als de andere weggebruikers, is vanaf de tekentafel ingebouwd.

! Pro fici at Margot, Wendy en Kiki

Langs deze weg willen wij iederee n bedanken voor de felicitaties met ons 50-jarig huwelijk. Ook een woord van dank aan Gilde St. Willibro rdus voor Vendelhulde en buurtsc de hap Boshoven voor versieri en theatershow Boshov ng ense Boerenbruiloft. Aan allen die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk dank!

Jan en Annie Verschueren-Lanslots

Te hu ur

in Ba arle

-Her to

g (B)

Helft van plantsoe twee-onder-éé Indeling n. Volledig geren-kap, gele ruste keukbegane gron noveerd. gen op rustige locatie Verdiepi en, berging, d: hal met toile aan een Tweede ng: 3 slaapka garage, ruim t, woonkam er, verdiepi mer e ng: slaa s en badkamparkeerplaat volledig uitge sen en pkamer er. Voor me tuinhuis. en opb ergruimt er inform es. ati

Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren

e: Tel. 00-32

478562

Herken je jezelf in deze functie? Voor informatie kun je contact opnemen met Simon Goudberg, Regiodirecteur, Tel. 06 51349671 of met Tim van Drunen, Service Manager, Tel. 06 22877534. Schriftelijke reacties kun je richten aan Scania Nederland B.V. Human Resources, t.a.v. Carmen van Dun, Postbus 9598, 4801 LN Breda. carmen.van.dun@scania.com

282

Scania. It starts with you. Scania.nl/career


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 12

14 februari Open huis Kraaienest Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar dan heb je ook wat. Op vrijdag 14 februari wordt het vernieuwde Kraaienest tussen 17.00- en 19.00 uur heropend met een receptie in de voormalige hal die nu als bar is ingericht. De verbouwing startte begin oktober en had ruim een maand later al klaar moeten zijn, maar dat lukte niet helemaal, Bij de verwijdering van de hellingbaan bleek daaronder een heel stuk vloer te ontbreken en het repareren daarvan zorgde voor enige vertraging.

jAc TruM

“Maar dat is nu allemaal opgelost”, volgens Peter Rovers, die voorzitter is van het ‘Open sportcentrum Haagse Beemden’, de exploitant van

Foto: Jac Trum

Voorzitter Peter Rovers voor de nieuwe bar van ’t Kraaienest.

’t Kraaienest. “Eigenlijk waren we al vóór Kerstmis klaar met de verbouwing, maar er moesten nog wat dingen worden afgewerkt en daar hebben we wat meer tijd voor genomen. 14 februari kunnen we nu de opening combineren met een Open huis, zodat iedereen opnieuw kennis kan maken met de mogelijkheden van ons centrum.” In de voorheen hoge kale ruimte staat nu een grote bar, met daaromheen een aantal gezellige zitjes. Enorme lampenkappen zorgen voor een sfeervolle verlichting in de avonduren, wanneer ’t Kraaienest goed bezet is. “We hebben alleen nog op

woensdag en vrijdag een paar uurtjes uit te geven, maar verder zitten we vol”, vertelt Peter Rovers. Behalve de verschillende wijkverenigingen kunnen nu ook bedrijven gebruik maken van ’t Kraaienest, bijvoorbeeld voor trainingen en cursussen. IPD Opleidingen is bijvoorbeeld vaste gast in het centrum. “Bedrijven zijn voor ons interessant, omdat ze een commercieel tarief betalen”, aldus Rovers. “Daardoor kunnen we de tarieven voor verenigingen laag houden.” In ’t Kraaienest kan ook worden geluncht en zelfs voor het organiseren van een club-barbecue draait men de hand niet om.

Haagse Beemden Loop viert 25-jarig bestaan Op zondag 25 mei aanstaande wordt de Haagse Beemden Loop al weer voor de 25ste keer georganiseerd. Een mooi jubileum om uitgebreid te vieren. Dit wordt onder meer gedaan door het organiseren van een trailrun, een loterij voor een luchtballonvaart en de verbintenis aan een goed doel.

Laatste zondag in mei Omdat de eerste zondag in mei in de meivakantie valt, is besloten de loop te verplaatsen naar de laatste zondag van mei. De start en finish van alle afstanden zijn net als de voorgaande jaren in winkelcentrum Heksenwiel. Daarnaast is ook de locatie voor de na-inschrijving, het ophalen van de startnummers en de kleedruimte verplaatst naar het clubgebouw van BSV Boeimeer, direct grenzend aan het winkelcentrum. Deze accommodatie biedt kleedruimtes, douches en een volwaardige kantine waar lopers, vrienden en familie voor, tijdens en na de loop gebruik van kunnen maken.

Haagse Beemden Trailrun Om de jubileumeditie extra luister te geven, wordt er naast de gebruikelijke loopafstanden van 5km, 10km en 15km ook een zogenaamde trailrun

georganiseerd. Hierbij wordt er voornamelijk over onverharde paden gerend in natuurgebieden die normaal afgesloten zijn en eigendom zijn van Staatsbosbeheer. Op de route liggen diverse hindernissen zoals hekken, slootjes, etc. De exacte route wordt nog vastgesteld, maar zal ongeveer 8 km bedragen.

Luchtballonvaart Onder de lopers zal een tocht met een luchtballon worden verloot. Deze luchtballonvaart wordt aangeboden door de Koninklijke Luchtmacht, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is midden in de Haagse Beemden. De luchtballon, eigendom van de luchtmacht, is op de dag zelf ook te zien bij het start- en finishterrein. Bureau Militaire Sport van de luchtmacht stelt diverse obstakels beschikbaar voor de trailrun.

Goed doel Dit jaar wordt de familieloop gekoppeld aan een goed doel. Er is gekozen voor Kinderboerderij De Sik, gevestigd aan de rand van landgoederenzone De Burgst. Van het inschrijfgeld van €3 p.p. gaat er €0,50 naar de kinderboerderij.

Al 25 jaar liepen duizenden lopers de diverse afstanden van de Haagse Beemden Loop

Inschrijving voor alle afstanden kan vanaf medio februari via de website: www.haagsebeemdenloop.nl. Wilt u op de hoogte zijn wanneer de inschrijving van start gaat en/of van het laatste nieuws, volg de Haagse Beemden Loop dan op Facebook en Twitter.

[TeksT: MAriAnne BoM]

Twitter @HBLoop

Foto: Henk Ketelaar

Facebook HBL


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 13

Voorlezen is altijd een feest Elk jaar besteden veel scholen aandacht aan de nationale voorleesdagen. Dit jaar waren deze van 22 januari tot 1 februari. Voorlezen is de hele basisschool door belangrijk. Voorlezen is leuk, voorgelezen worden ook. Leerlingen leren boeken kennen die ze misschien zelf niet zouden hebben gekozen. De boeken moeten aansluiten bij hun leeftijd en hun belevingswereld. Ook kinderboekenschrijfster Waginem Ernst (pseudoniem) ziet het belang hiervan in.

Joke touw Zij heeft niet alleen plezier in kinderverhalen schrijven, maar is ook dol op kinderen. Vandaar dat zij vrijdag 31 januari graag aan het verzoek van juf Lidwien de Vaan gehoor gaf om de leerlingen uit groep 7 van basisschool de Werft te komen voorlezen uit eigen werk. Het boek De verloren diamant is bedoeld voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Het is leuk geïllustreerd en ziet er uitnodigend uit. Bij voorbaat lijkt het de leerlingen een spannend en mooi boek. In het kort legt de schrijfster uit waar het boek over gaat. ”Raoel is de hoofdrolspeler en leeft in het land van Schots en Anders. Samen met zijn beschermelf Sacha gaat hij het grote avontuur tegemoet. Zij krijgen een speciale opdracht van koning Faridani II en ze strijden tegen de mannen van de koningin van de duisternis. Zal het hen uiteindelijk lukken om de opdracht

Foto: Piet van Gerven

Een enthousiaste groep 7 o.l.v. juf Lidwien en gast Waginem Ernst

uit te voeren…..”

Schrijvers in de dop? Veel leerlingen van groep 7 vinden het leuk om voorgelezen te worden, anderen lezen liever zelf een boek. Gedurende het voorlezen werd de belangstelling snel gewekt. Zij waren muisstil en zaten midden in het verhaal. Daarna mochten er vragen gesteld worden. Er waren voornamelijk

vragen over de manier waarop een boek tot stand komt. Vragen zoals: “Hoelang duurt een schrijverscursus?” of “Wie heeft het boek geïllustreerd?” “Hoelang heeft u over het boek gedaan?”. Er zijn zelfs kinderen bij, die zelf ook al eens een verhaal geschreven hadden. Kevin bijvoorbeeld is nu bezig aan een verhaal waarin hij de avonturen beschrijft van drie vrienden, die op een afge-

legen eiland gaan vissen, en daarna doet de boot het niet meer. Waginem legt uit dat zij haar boek samen met Boekscout heeft uitgegeven. Deze uitgeverij stimuleert ook jonge kinderen om te schrijven. Het boek De verloren diamant is nog niet te verkrijgen in de bibliotheek, maar is wel te bestellen bij Boekscout.nl onder ISBN 97894-022-0185-7 of via Waginemernst@ gmail.com

Toneelstichting Hamlet zoekt handjes Het carnaval staat weer bijna voor de deur. Jong en oud kunnen weer even zichzelf zijn. De Grote Markt is op dinsdagmiddag al jaren het domein voor de brakses van t Kielegat. Een van de activiteiten op deze carnavalsmiddag is de Grootste Poppenkast van Nederland. De kersverse toneelstichting Hamlet uit de Haagse Beemden verzorgt de regie van deze bijzondere voorstelling. Hiervoor worden nog helpers gezocht om de poppen te laten bewegen.

Bert

van

Gerven

Sinds 2007 is de grootste poppenkast ieder jaar te zien op de Grote Markt. Voorstellingen zijn om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. De poppen zijn bijna vier meter hoog en voor iedere pop zijn drie mensen nodig voor de besturing: één chauffeur en één voor iedere hand. Om de handen goed te kunnen laten bewegen is de toneelstichting nog op zoek naar helpers die deze leuke taak op zich willen nemen. Zo’n honderd kinderen zit-

ten jaarlijks voor de poppenkast om te genieten van de Prins, Tuur Piek, Kiske, Mieske, de Nar en een Aap. De echte prins opent de carnavalsmiddag op 4 maart vlak voor de start van de eerste voorstelling. Repetities voor deze voorstelling zijn op zaterdagmorgen op het Hekven. Wil jij de handen uit de mouwen steken om de poppenkasthandjes te laten bewegen stuur dan een email naar email@toneelstichtinghamlet.nl.

Meer informatie over de poppenkast vind je op http://g rootstepoppenkast. nl

De poppenkast van de Grootste Poppenkast

Foto: Jan Smeets


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 14

Koninklijke

Drukkerij Em. de Jong Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 8 rotatiepersen, 5 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Door toepassing van hoogwaardige technologie heeft het bedrijf een sterke en solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern.

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

088-6655555 Fax 013-5079100 014 - 690324

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Systeembeheerder (40 uur per week) Als systeembeheerder bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die noodzakelijk zijn om verschillende IT omgevingen te onderhouden en te optimaliseren. U bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, veiligheid, autorisatie en integriteit van de systemen ten behoeve van de gebruikers op diverse productielocaties. De taken en verantwoordelijkheden: - Verantwoordelijk voor systeembeheer proces- productie- en kantoorautomatisering; - Beheren van diverse applicaties, webservices en databases die draaien op het interne datacenter; - Adviseren en rapporteren aan het management over aanschaf en onderhoud van apparatuur en over de werkmethodieken- en procedures; - Technisch ondersteunen van medewerkers die gebruik maken van de applicaties; - Het volgen van de nieuwste technologische ontwikkelingen. De kandidaat ● HBO werk- en denkniveau, richting ICT; ● Meerjarige relevante werkervaring; ● Uitstekende communicatieve vaardigheden; ● Autodidactische vaardigheden; ● Projectmatig kunnen werken; ● Klantgerichte en praktische instelling.

IndienDrukkerij u belangstelling heeft in bovenstaande functie dan Koninklijke

kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong Postbus 8, 5111 AA Baarle-Nassau t.a.v. M. Broeders of per e-mail vacature@emdejong.nl. Voor verdere inlichtingen over deze functie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. de Weerd, tel. 0886655555 of kijken op onze website www.emdejong.nl.

Em. de Jong bv

ne Een moder eming n er d grafische on traditie! met 'n rijke Valentijns Ontspanningsmassage Hele maand februari Bel voor een afspraak: 06 - 20 27 68 74 of SMS of kijk op www.massagedongen.nl Lekker Pûh!!! Afvallen en Gewichtsbeheersing Jongeren (vergoeding zorgverzekeraars). Ik motiveer jongeren, op een leuke manier, zelf te kiezen voor gezond eten, bewegen; een verantwoorde leefstijl. Professionele erkende behandelmethode. Marielle Verhaar (VitaalCoach, BGN gereg.) www.lekkerpuh.net marielle@verhaar.nl T 06 38438831

Te koop: bouwgrond voor vrijstaande woningbouw • zeer ruime bouwvoorschriften • extra mogelijkheid handelsruimte Prachtig gelegen, net over de grens bij Baarle-Nassau:

720 m2 (18 x 40 meter) Info: 06-53249208


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 15

‘De politiek’ over De Haagse Beemden Er zijn nog maar enkele weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen waarmee leden van de gemeenteraad voor de periode 2014-2018 worden gekozen. Om de visie van de verschillende partijen over onze wijk te kunnen beluisteren hebben BEKOM, de ondernemersorganisaties van onze winkelcentra en de redactie van HBNieuws besloten om gezamenlijk een verkiezingsdebat te organiseren op woensdagavond 26 februari. Bij de vorige verkiezingen in 2010 is ook een Haagse Beemden debatavond georganiseerd en die is zo goed bevallen dat we dat graag herhalen. Dit keer wordt de avond georganiseerd in het Centrum Heksenwiel, dat ligt aan de Heksenwiellaan. De

verschillende organisaties hebben enkele vragen voorbereid, zoals over de winkel- en wijkvoorzieningen, maar er is natuurlijk ook de mogelijkheid van informeel contact met politici. Iedereen is welkom op deze avond, die gratis toegankelijk is en om 20.00 uur begint.

Tweej driejen zijn gevierd De vloer deint, de zaal is bomvol, live Carnavalsmuziek klinkt vanaf twee podia, mensen hossen en dansen de polonaise. Dit is een feest dat Giegeldonk nog niet heeft meegemaakt. ‘De Merel’ klinkt uit vele kelen en niet in het minst uit die van Prins Nillus. Als hij in zijn toespraak begint over ‘supersonia’ wordt het even heel stil in de zaal. Is er iets mis met de Prins? Een zucht van verlichting gaat door de zaal als hij vervolgt met: “Supersonia is de overtreffende trap van fantastico”.

LiejAn

vAn

Horen

De feestavond begint vroeg op 25 januari. Van 18.00 tot 20.00 uur verzamelen alle Prinsgeburen zich op de kartbaan van Lot66: ‘t Lestogenblik, ‘t Aogje, ut Kielegat, de Baviaonen, de Aopelaanders, De Schraansers, de Sikken, Boemeldonck, Bosuilendorp, Leurse Leut, Stijloren. Ook de besturen van De Fiepers en Bimde Blaozers zijn aanwezig. Prins Nillus en CC Giegeldonk worden gefeliciteerd met hun 33-jarig jubileum.

Tulpen uit Amsterdam Tegen 20.00 uur gaat het gezelschap naar boven, waar het feest losbarst na een welkomstpraatje van de voorzitter en Prins Nillus. Zeven dweilorkesten blazen gezamenlijk één nummer,

de hele ruimte is gevuld met muziek. Even later zet Prins Petrus C-Lie van ut Kielegat ‘De Merel’ in, waarop Prins Nillus niet anders meer kan doen dan meezingen. Rond 21.30 uur verschijnen de Tupelo’s ten tonele, een trio dat het Nederlandstalige lied vertolkt. Met hen zingen Prins Petrus C-Lie, Prins Peer d’n Zeventiende, Baron Philippe-Charles en Prins Nillus ‘Tulpen uit Amsterdam’. Het feest duurt tot in de kleine uurtjes.

Werkgroep 33-jarig jubileum Het is een feest zoals een feest hoort te zijn, mede mogelijk gemaakt door de inspanningen van de werkgroep 33-jarig jubileum Giegeldonk, onder de bezielende leiding van Rob van der Pol. Zij hebben gezorgd voor de parkeerplaatsen, bars, presentatoren en het speelschema voor de blaaskapellen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 waren alle politieke partijen aanwezig op het Haagse Beemden debat.

Foto: Jac Trum

Verkiezing Jeugdprins(es) Giegeldonk en inschrijving Optocht Verkiezing Jeugdprins(es) Brakken van Giegeldonk, kunnen jullie je nog Jeugdprins Dylan herinneren? En Prins Danny of Prinses Veerle? Wie van jullie wordt er straks Jeugdprins? Wie gaat er straks net als Prins Nillus voor in het Carnaval? Wie weet de juiste antwoorden op de vragen die een Oud-Prins zal stellen tijdens de verkiezing? Wie krijgt de zaal mee in de polonaise, geeft een bezielende speech en reikt stijlvol onderscheidingen uit? Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Heb jij het in je om Jeugdprins of Jeugdprinses van Giegeldonk te worden? Of wil je deel uitmaken van het Jeugdgevolg als Page, lid van de Raad van Elf, Nar, Pliessie, Ôôns Majordomus? Schrijf je dan nu in via jeugdprinsverkiezing@ giegeldonk.nl. En kom op zondag 9 februari om 14.00 uur naar het Bowlingpoint, Hambroeklaan 1. Voor meer informatie over de

jeugdactiviteiten van CC Giegeldonk kijk je op www.giegeldonk.nl/cms2/ jeugd/jeugdsite. Een promofilmpje kun je zien op www.youtube.com/ watch?v=IOiIRQb2g3U.

Inschrijving Optocht CC Giegeldonk Op Carnavalszaterdag trekt de Optocht weer door de Giegeldonkse straten. De deelnemers kunnen zich op zondag 9 februari aansluitend op de Jeugdprinsverkiezing inschrijven. Van 16.00 uur tot 18.00 uur is de inschrijfbalie bij het Bowlingpoint, Hambroeklaan 1, geopend. Ook wie informatie wil of hulp nodig heeft met betrekking tot de Optocht of gewoon gezelligheid zoekt, is welkom. Wie zich op 9 februari niet kan inschrijven, kan zich aanmelden via de website van Giegeldonk www.giegeldonk.nl.

Sportievelingen gezocht!! Een nieuw jaar; ook nieuwe sportieve voornemens? Dan kun je je bij B.C. Sam-Sam lekker ‘sportief’ uitleven. B.C. Sam-Sam, is een kleine badmintonvereniging die inmiddels al weer bijna 35 jaar bestaat. De vereniging is recreatief ingesteld en vindt het belangrijk om samen lekker sportief bezig te zijn. Ze zijn op zoek naar enige enthousiastelingen vanaf 18 jaar, die ontspannend willen sporten. Interesse? Informeer bij het bestuur en kom vrijblijvend even kijken of speel een paar

keer mee om uit te vinden of je het leuk vindt. En vergis je niet: als je het wilt, kun je je juist met badminton helemaal uitleven en ‘kapot’ gaan! Ze spelen in de sporthal aan de Raaimoeren in de Haagse Beemden. De speelavond is op woensdag van 20.30 tot 22.30 uur. Voor meer informatie kun je terecht bij: Randy Gabriel 076-5418193 of Johan Huijsmans 076-5143771. Schroom niet, neem even contact op en laat weten wanneer je langs wilt komen


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 16

&SNEL DRUKWERK

VOORDELIG

ROLF ELEKTRO-KLUS woonhuisinstallaties verlichting en noodverlichting  elektra in de tuin  draadloos installatie  data  audio en hifi  oud,- en nieuwbouw  aansluiten van televisie providers  badkamer en keuken  

Jan-Willem Rolf Tel.: 06-38605483 E-mail.: info@rolfelektro-klus.nl

www.rolfelektro-klus.nl

EMDEJONGDIRECT.NL

Uw installateur voor aanleg, onderhoud en service in: • gas • dakwerk • water • riolering • CV installaties Belastingkenner is de • badkamers/toiletten • stadsverwarming belastingaangifte specialist van de Haagse Buitenerf 25 • Breda • 06-20404473 Beemden. Voor € 60 info@deso-tsb.nl • www.deso-tsb.nl voor alleenstaanden en € 70 voor partners krijgt u de kwaliteit van een accountantskantoor voor de aangifte inkomstenbelasting 2013. Actie: Geen voorrijkosten. Ook ondernemers kunnen voor reële prijzen bij ons terecht. www.belastingkenner.nl, WaterweegKoninklijke bree 48 te Kroeten in de Haagse Beemden. 076 - 88 77 444.

Drukkerij Em. de Jong Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

088-6655555 Fax 013-5079100 014 - 690324

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 8 rotatiepersen en 4 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Door innovatie en toepassing van hoogwaardige technologie heeft het bedrijf een solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern.

Manager Als manager bent u verantwoordelijk voor de afdeling Prepress bestaande uit twee onderdelen: productie en opmaak. Productie verzorgt in een 3-ploegensysteem de orderstroom van ca. 800 orders per week tot drukgerede bestanden of platen. De opmaak verzorgt de opmaak van een tiental weekbladen en commerciële orders. De functieomschrijving: U bent verantwoordelijk voor procesbegeleiding en kwaliteitscontrole binnen de afdeling. U bewaakt de productiedoelstellingen, kosten en kwaliteit. U geeft leiding aan een 30-tal medewerkers en voert functioneringsgesprekken. Tevens verzorgt u de korteen lange termijn personeelsplanning. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van managementrapportages, doet verbetervoorstellen over het productieproces met als doel kosten, kwaliteit en/of efficiëntievoordeel. Tot slot hebt u contacten met leveranciers omtrent contracten, onderhoud en/of calamiteiten. U maakt onderdeel uit van het middlemanagementteam. De kandidaat • Afgeronde HBO opleiding richting techniek of bedrijfskunde; • Aantal jaren relevante werkervaring in een leidinggevende functie bij voorkeur in een productieorganisatie; • Grafische kennis is een pré; • Projectmatig kunnen werken; • Kennis van automatiseringsprocessen en –projecten; • Communicatief vaardig, resultaatgericht en daadkrachtig; • Pragmatisch en hands-on-mentaliteit.

Koninklijke Drukkerij

Indien u belangstelling heeft in bovenstaande functie dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, Postbus 8, 5111 AA Baarle-Nassau t.a.v. M. Broeders of per e-mail: vacature@emdejong.nl Voor meer informatie over het bedrijf kunt u kijken op de website www.emdejong.nl.

Em. de Jong bv

ne Een moder eming n er d grafische on traditie! met 'n rijke

Letop apkkeuring vanaf 21,50 euro reperatie met gebruikte of nieuwe onderdelen. tegen zeer lage prijzen. bel voor een afspraak 0765418353.

Te koop gevraagd: goede gebruikte meubelen, eiken, klassiek of antiek, tevens ontruiming van woningen. Tel. 06-57085791. www.basdewoningontruimer.nl BOEKHOUDER, voor administratie en aangiftebiljet Slagboom, Marijke Meustraat 100, Breda tel.076-5214282 Sloop en opruimwerkzaamheden voor bedrijf en particulier gratis prijsopgave 06-29221674

HELE JAAR GENIETEN! Beekse Bergen. Overdekt zwembad. Alle voorzieningen. Enorm viswater. Ruime stacaUw belastingaangifte: ravan. Perfecte staat. Zitserre. Ruime woonkasnel geregeld tegen mer. Twee slaapkamers. een scherp tarief. Veel kastruimte. Fraaie Voor bedrijven/zzp en keuken. Complete badparticulieren. kamer. Koelkast, droger, Ook voor jaarrekeninwasmachine, magnegen, startersbegeleitron, vrieskast etc. Zeer ding. financieringsaan- netjes gestoffeerd en vragen, overnames en gemeubileerd. Blokhut. overige adviezen. Parking. Instapklaar. Bel 076-8896366 of Prijs € 9950,-. Financiemail: info@gosensfm.nl ring mogelijk. BezichtiGosens Accountancy ging? Tel. 013-5182866 en Administraties of 06-51551577.


W? HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

ie at aar

Huisartsengroep Haagse Beemden

• • • •

Z. Hamidi, Spank 120, T: 5410779, Spoednummer: 0765426868. Meer informatie op www.huisartsenpraktijkhaagsebeemden.nl.; M.P. Frankenhuis, Arenberglaan 229, T: 5418444. In het Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK Breda: J.P.H.M. Bressers, T: 5423067; B. Jagt, T: 5424438; G.J.M.M. van der Steen & Y. van der Steen-Janssen, T: 5410460; R.M. Stoopendaal, T: 5421201. In het Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin en J.C. van Nispen, T: 5967722. Website: www.docvadis.nl/ huisartsenpraktijkstardoc/ Het huisartsenteam Roothans, Raaimoeren 19, Breda Telefoonnummer 5410298. Website: www.

hethuisartsenteam.nl

PAGINA 17

De volgende editie van

HBNieuws

verschijnt op 20 feb. 2014

Dienstapotheek en Eerste Hulp.

Weekend- en avonddiensten

• • • • •

Tandartsen

Wie ‘s avonds of ‘s nachts, in het weekend of op een feestdag dringend een huisarts nodig heeft, kan bellen naar de Huisartsenpost in het Amphia-ziekenhuis Molengracht 21, T: 5258500. U wordt alleen geholpen na telefonische afspraak.

Apotheken Apotheek Haagse Beemden, Hondsdonk 60, T: 5416026; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, T: 5493854, Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, T: 5411100. De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door de Dienstapotheek Breda BV in Amphia ZH, locatie Molengracht (volg borden Amphia) Spoedeisende Hulp, T: 0900-2768335. Op het terrein wordt verwezen naar de Huisartsenpost,

Tandartspraktijk Brandebeemd, Brandebeemd 29, T: 5410045; N. Lacroix, Lange Slagen 32, T: 5414118; Gezonde Mooie Tanden, Heksenkruid 11-13, T: 5710011; P.H.A. van Unnik, Helmkruid 6, T: 5411311; K. Tanka, Essendonk 7a, T: 8200211 (tevens orthodontie).

Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden T: 5228847. Irma Franken en Nienke Koster. Spreekuur: MC Donk. Essendonk 7a, gebouw 4010. Spreekuur: MC Kroeten Helmkruid 4c

Verloskundig Centrum T: 5657177. Kitty Beekx, Hethy Krijnen, Marjolein Krijnen, Durvina Loosman en Wendy Verhagen. Spreekuur:

MC Kroeten, Helmkruid 4c

Verloskundigenpraktijk Het Zomerhuis T: 5714601. Dominique Hegtermans, Sanne Jeurissen, Lotte Liesker en Hanneke Pieterse. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c. Zie ook: http://www.verloskundigen4u.nl/

Centrum voor Jeugd en Gezin Breda Voor kleine of grote vragen kunt u terecht bij het CJG. 24 uur per dag bereikbaar via gratis telefoonnummer 0800 - 444 000 3 of mail naar info@ cjgbreda.nl Het CJG is een netwerkorganisatie met onder meer School-CJG-ers op basisscholen en in wijken. Voor de Haagse Beemden is dat Chantal Hendrickx: chantal.hendrickx@ cjgbreda.nl. Voor meer informatie: www.cjgbreda.nl

ACTIVITEITENKALENDER Datum Tijd

Activiteit

Locatie

Organisator Bijzonderheden

Informatie

7-feb

09:00-12:00 Crea-Spel ochtend

BSV Boeimeer Heksendans 4

Anja Wierckx

Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief Anja Wierckx 06 - 130 76 896 1 koffie/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

08 feb

Start 13.30 uur

Steunpunt Heksenwiel

KBO Haagse Beemden

Zaal open om 13.00 uur. Ook voor niet leden

14-feb

09:00-12:00 Crea-Spel ochtend

BSV Boeimeer Heksendans 4

Anja Wierckx

Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief Anja Wierckx 06 - 130 76 896 1 koffie/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

21-feb

09:00-12:00 Crea-Spel ochtend

BSV Boeimeer Heksendans 4

Anja Wierckx

Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief Anja Wierckx 06 - 130 76 896 1 koffie/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

22 feb

Start 19.30 uur

Steunpunt Heksenwiel

KBO Haagse Beemden

Zaal open om 18.45 uur. 10 rondjes bingo , een super ronde en een loterij

28-feb

09:00-12:00 Crea-Spel ochtend

BSV Boeimeer Heksendans 4

Anja Wierckx

Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief Anja Wierckx 06 - 130 76 896 1 koffie/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

08 maart

Start 13.30 uur

Steunpunt Heksenwiel

KBO Haagse Beemden

Zaal open om 13.00 uur. Ook voor niet leden

Rikken

BINGO

Rikken

Toegang slechts E2,50 Veel leuke prijsjes zijn er te winnen

Veel mooie prijzen. o.a. tassen vol met levensmiddelen. We maken er een feestavond van

Toegang slechts E2,50 Veel leuke prijsjes zijn er te winnen

Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nl


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 18

WC. Heksenwiel Heksenakker 96 www.limburgia-breda.nl T. 076 - 541 2009

(Sier)bestrating - grond - sloop - riool - opruimen - bomen rooien 0644875441.

MUNTEN TE KOOP GEVRAAGD Partijen en verzamelingen uit binnenen buitenland. Brons, zilver of goud, alles is welkom, ook Euromunten.

Muntenhoek.nl

Voor u de sfeer... ...voor ons de veiligheid!

• Leverancier van gaskachels, houtkachels, elektrische

Gel of Acryl nagels. Nature Nails maakt het betaalbaar voor u. 22,50 voor een nieuwe set en nailart vanaf 0,95 cent. 0646426229 of www.naturenails.nl

Vierlinghstraat 6, 4251 LC Werkendam Tel.: Hans de Man 06-24 72 06 53 Tel.: Aart Hoeke 06-53 39 01 83 Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis.

haarden

en houtgestookte CV-haarden • Erkend installateur van gaskachels en centrale verwarming

Pr a k t i j Muizenberg K

• Pelletkachels

• Specialist in maatwerk Thijssenweg 19a - 076-5934425 www.vermuntwagenberg.nl

Vrijblijvend ter plaatse opmeten

De Fysiotherapeut


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

Win een overheerlijke vlaai van de week Geef uw oplossing door via onze website www.hbnieuws.nl. Kies in het menu de optie Kruiswoordpuzzel en vul de oplossing (het winwoord) in het formulier in. Uiterste inzenddatum: 15 feb 2014.

Winnaar nr. 1: Carla v d Zanden, Dennenbroek 7

Kerk ke elijk Nieuws •

AUGUSTINUSPAROCHIE

Parochiekern Bethlehem Secretariaat: Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel. 076-541 01 94 bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.00 uur. e-mail: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl website: www.augustinusparochiebreda.nl Pastor Frans Verkleij, bereikbaar via het secretariaat Overzicht diensten: Zondag  februari. e zondag door het jaar 09.00 uur Lucaskerk, woord- en communieviering m.m.v. A. van der Pool Voorganger: F. Verkleij Zondag  februari. e zondag door het jaar 09.00 uur Lucaskerk, woord- en communieviering Voorganger: F. Verkleij Zondag  februari 10.00 uur Gezinsviering in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein. We praten over talenten. Hoe gebruik jij je talenten? In deze viering stellen communicanten uit de Haagse Beemden en Breda Noord zich voor in een gezellige kerkdienst met veel kinderen én het jeugdkoor. Jullie zijn van harte welkom! Voor een overzicht van alle kindervieringen in de Augustinusparochie verdeeld over de vier parochiekernen zie: www.augustinusparochiebreda.nl bij Kind en Geloof. Elke dinsdagmorgen “Open Inloop” in Inloop Clement van . tot . uur. Inloop Clement is gevestigd in Kindcentrum Olympia, Vlierenbroek 28-32.

EVANGELISCHE KERK JEFTA

Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Anna Rozenkranskerk Meidoornstraat 111 te Breda Wat is Jefta ? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leef tijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goede verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in de Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111 te Breda (wijk: Tuinzigt) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden hebben binnen Jefta een plek van

ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daarnaast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Kinderkerk De Ark om 11.00 uur. De kinderen van 2½ t/m 12 jaar hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. Overzicht diensten:  februari : Dienst Spreker: Marco de Bruin  februari: Dienst Spreker: Hans van der Meulen Huisgroepen in de Haagse Beemden, elke woensdag om . uur: Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575 Jongerenhuisgroep Elke woensdag om 20.00 uur: Waterloostraat 11, bij Michel en Tineke de Joode ( 06-47783623) Alphacursus Bedoeld voor mensen die iets meer over het christelijk geloof willen weten. Voor informatie en opgave: Sjaak en Karien Goudswaard,(0162-461246)

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN DE PKN TE BREDA

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 12, Breda, tel. 076 5422433. Wijkpredikant: ds. Wim Bisschop, Elise van Calcarstraat 23, tel. 076 5419603 voorzitter: Rolf Boertien, tel: 076-5418688 mailadres: Voorzitter@NoorderBeemden.nl scriba: Peter Schuitmaker mailadres: Scriba@ NoorderBeemden.nl kerktaxi: Mark Michels, tel. 076-5873434 website: www.Lucaskerk.nl Open Kerk Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een praatje, een kop koffie of gewoon even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel bezoekers en ook voor gastheren en gastvrouwen een bijzonder moment in de week. Van 10.00-12.00 uur staan de deuren open en is de koffie klaar. U bent van harte welkom. Overzicht vieringen: Zondag  februari : Viering Aanvang: 10.45 uur Voorganger: ds. G.J. van Pijkeren Zondag  februari : Viering Aanvang: 10.45 uur Voorganger: ds. W.J. Bisschop, Breda

PAGINA 19

KRUISWOORD PUZZEL


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014

PAGINA 20

zoekt i.v.m. uitbreiding van het wijkteam

verzorgenden (ig) en verpleegkundigen enthousiaste collega verzorgenden (ig) en Zorgorganisatie Het Hoge Veer zoekt voor het extramurale wijkteam een zoekt i.v.m. uitbreiding van het wijkteam

voor een contract van 24 uur per week in bezit van het diploma (wijk)verpleegkundige voor een contract van 24 uur p.w.

verpleegkundigen

Je bent een collega, die meer is als een technisch-vaardige verpleegkundige, die de spil kan zijn in de wijk. Je hebt een In het kader van de landelijke ontwikkelingen werkt het wijkteam van Zorgorganisatie Het Hoge Veer in signalerende en coördinerende functie, stimuleert cliënten regie over hun leven te behouden en ondersteunt heninhierbij. toenemende mate gebiedsgericht. Het wijkteam vandeZorgorganisatie Het Hoge Veer bied 24uurs zorg de gemeente Geertruidenberg.

voor een contract van 24 uur per week

Zorgorganisatie Het Hoge Veer is een klantgerichte, vernieuwende, ambitieuze, en hoog kwalitatieve organisatie. De behoeften, wensen en het welzijn van de cliënten staan centraal. De organisatie biedt o.a. intramuraal verblijf In het kader extramurale van de landelijke ontwikkelingen werkt en hetservicediensten. wijkteam van Zorgorganisatie Het Hoge Veer in licht en zwaar, zorg-aan-huis, dagverzorging, toenemende mate gebiedsgericht. Het wijkteam van Zorgorganisatie Het Hoge Veer bied 24uurs zorg in de gemeente Geertruidenberg. Zie voor meer informatie over Zorgorganisatie Het Hoge Veer: www.hogeveer.nl Zorgorganisatie Het Hoge Veer is een klantgerichte, vernieuwende, ambitieuze, en hoog kwalitatieve organisatie. Wij bieden: De behoeften, wensen en het welzijn de cliënten staan centraal. De organisatie biedt o.a. intramuraal verblijf • een uitdagende functie in een van prettige werksfeer; licht•en zwaar, extramurale zorg-aan-huis, dagverzorging, goede arbeidsvoorwaarden en salariëring conform en de servicediensten. CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg; • de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het kwaliteitsbeleid; Zie voor meer informatiefunctie. over Zorgorganisatie Het Hoge Veer: www.hogeveer.nl • een uitdagende

schakel

DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE Wij bieden: vragen: VOOR EEN GEZONDE BUURT • een uitdagende functie in of een prettige werksfeer; diploma verzorgende (ig) verpleegkundige; • goede arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg; rijbewijs B; • de om een bijdrage te leveren aan het kwaliteitsbeleid; eenmogelijkheid cliëntgerichte houding; • een uitdagende functie. Wij vragen:kennis van vraaggericht en methodisch werken. Voor informatie kun je contact opnemen met • • • • • • • •

Tijs Meulemans (coördinator wijkteam), diploma verpleegkundige (niveau 5); Wij vragen: telefoon 0162-511360. ervaring indiploma extramurale zorg; verzorgende of informatie verpleegkundige; Heb •je belangstelling of wil je (ig) meer schrijf of mail dan voor 1 augustus naar: rijbewijs • B; rijbewijs B; Heb je belangstelling, schrijf of mail dan VOG; een cliëntgerichte houding; Tijs •Meulemans (Coördinator Wijkteam) voor 24 februari a.s. naar: een houding; • kennis van vraaggericht en methodisch werken. p/a cliëntgerichte Scheepswerflaan 47 Christel van Drunen (c.vandrunen@hogeveer.nl) 4941 GZ kennis vanRaamsdonksveer de sociale kaart van de gemeente Geertruidenberg; Scheepswerflaan 47 t.meulemans@hogeveer.nl kennis van vraaggericht en methodisch werken; 4941 GZ Raamsdonksveer Heb je belangstelling wilwisselende je meer informatie Telefoon: 0162-511360 bereidheid tot het werkenofvan diensten. schrijf of mail dan voor 1 augustus naar:

Tijs Meulemans (Coördinator Wijkteam) p/a Scheepswerflaan 47 4941 GZ Raamsdonksveer t.meulemans@hogeveer.nl Telefoon: 0162-511360

HBNieuws 06-02-2014  

Gratis nieuws en advertentieblad voor de Haagse Beemden Breda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you