Page 1

HBNieuws Verschijnt tweewekelijks 

www.hbnieuws.nl

GRATIS

 30e Jaargang

nr 11 - 6 juni 2013

Bethlehemparochie verhuist Per 1 juli gaat de Bethlehemparochie in de Haagse Beemden op in het grotere parochieverband van de Augustinusparochie, waarin ook de Franciscusparochie (BredaNoord), de Willibrordusparochie (Teteringen) en de Michaelkerk (Breda-Oost, Heusdenhout) zijn opgenomen. Bij deze reorganisatie werd ervoor gekozen om de Bethlehemkerk aan het Gageldonksepad te sluiten en de kerkelijke activiteiten in de Haagse Beemden te concentreren in de Lucaskerk tegenover het winkelcentrum Heksenwiel. Op zondag 23 juni om 11.30 uur is de laatste mis in de Bethlehemkerk. Bisschop Liesen gaat daarin voor, samen met pastoor Wiel Wiertz en pastoraal werker Frans Verkleij.

jac truM

Pastoraal werker Frans Verkleij en dominee Wim Bisschop in het ‘katholieke hoekje’ van de Lucaskerk.

Foto: Jac Trum

De Bethlehemkerk werd in 1980 ingewijd. “Bij de aanleg van de Haagse Beemden werd aanvankelijk gedacht dat er wel zeven kerken nodig zouden zijn om de wijk te kunnen bedienen, maar uiteindelijk werden het alleen de R.K. Bethlehemkerk en de protestante Lucaskerk”, vertelt pastor Frans Verkleij, die sinds 2003 pastoraal werker in de parochie is. De Lees verder op pagina 3

Profiteer nu van verlaagde BTW-tarief!

www.polystyle.nl

De Bethlehemkerk waar op 23 juni de laatste mis wordt gevierd.

Foto: Jac Trum

Breda, Regenbeemd 21 Telefoon: 076-5729568 Heijningen, Arbeidsweg 4 Telefoon: 0167-528558


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 2

JUNI = ACTIEMAAND! G! I E T S C , A N D E E I Z B N ESTE PRI O JS/KWALITEIT-VERHOUD PROFITEER VAN

Franse Geranium

(Pelarg Grandifl) vol met bloemknoppen - in diverse kleuren normaal per stuk

1.90

NU per stuk voor

18.

1.80

00

12 stuks voor

Impatiens New Guinea

1.80

per stuk voor maar

per stuk van

in grote terraspot Ø 33 cm

3.

95

voor

00

Prachtige Reuzegeranium van

4.95

NU per stuk

17.

1.70

12 stuks voor

Prachtige Geranium in terraspot (20 cm) in diverse kleuren

Sierlijke hangpot

prachtig, goed vertakte planten in pot ø 12 cm normaal per stuk

Optimax Huyskweker Hangpot Met groot waterreservoir Gemengd, gevuld met diverse stekperkplanten

13.95

NU per stuk

11.

voor

95

Prachtige Hang Fuchsia

27 cm Ø gevuld met diverse hanggeraniums in bloei per stuk van

7.95

NU per stuk

voor

Terraspot compleet gevuld met geraniums Diverse kleuren. Van 10.95 Nu voor maar

9.

95

Fuchsia Hang en staand

In pot Ø 27 cm vol met bloemknoppen

In pot Ø 12 cm tal van kleuren

per stuk

van

van

van

voor

15.95

Nu voor

13.

95

Bij omruil 9.95

Als u uw Optimax van vorig jaar inlevert ontvangt u 4.00 korting op een nieuw gevulde Optimax

7.95

6.

95

6.

1.20 voor

12 voor

1.00

10.

00

Kijk ook eens op onze website: www.huyskweker-dongeneind.nl Tuinplantencentrum - kwekerij Ook maandagochtend open!

Dongeneind BV Tot ziens in onze kassen!

95

GRIENDSTEEG 20 OOSTEIND TEL: 0162-455205 FAX: 0162-458222 E-MAIL: INFO@HUYSKWEKER-DONGENEIND.NL

- VOLG DE BORDEN -


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

Het Haagse Beemden Nieuws wordt uitgegeven door de Stichting Haagse Beemden Nieuws en wordt tweewekelijks gratis huis aan huis bezorgd. Oplage: 11.500 exemplaren.

• • • •

Dagelijks bestuur: Bert Verschuren (voorzitter), Jan Krijgsman (penningmeester), Dries Brok (secretaris). HBN secretariaat: Dries Brok. E-mail: secretaris@hbnieuws.nl. Hoofdredacteur: Jac Trum. Redactie/eindredactie: Peter Geneuglijk (coördinatie), Bert van Gerven, Christian Goijaarts, Lars Hobma, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Birgit van Overloop, Joke Touw, Rick Verschuren (jeugdredacteur), Anja Wierckx, Nelleke van der Zee.

Fotografie: Dries Brok, Diana Vanpuijenbroeck, Liejan van Horen, Nico Koevoets, Jac Trum, Anja Wierckx, Bert van Gerven, Piet van Gerven, Jille Zuidema.

• • • •

Archief, aquarellen: William van der Zanden. Opmaak: Lex Heijtveldt (nabewerking foto‘s), Hans Peters (opmaak en coördinatie). Ondersteuning: Bianca van der Kolk, Jan Groot, Els Vermeeren. Drukwerk/Acquisitie: Em. de Jong BV, Baarle-Nassau. Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Tel. 013-5075534, fax 013-5078929

• •

Verspreiding: Axender Roosendaal. Bezorgklachten: Per e-mail naar: secretaris@hbnieuws.nl (graag naam, adres, postcode en tel.nr vermelden!).

PAGINA 3

Bethlehemparochie verhuist Vervolg van de voorpagina Lucaskerk werd op 18 mei 1994 ingewijd door bisschop Ernst en al vanaf het begin werd rekening gehouden met een gezamenlijk gebruik door de protestante wijkgemeente en de parochie. Dominee Wim Bisschop werkt al vijftien jaar in de wijk. Hij vertelt: “Speciaal voor het rooms-katholieke gebruik van de Lucaskerk is bij de bouw meteen voorzien in een Mariaaltaar en een tabernakel. Speciaal attribuut is ook de godslamp in het ‘katholieke hoekje’ van de kerkruimte. De kerk is daarom meteen geschikt voor gezamenlijk gebruik. Niet voor de vieringen zelf overigens, want die blijven of katholiek, of protestant.” De oecumenische samenwerking in de liturgie wordt zes keer per jaar zichtbaar, wanneer beide gemeenschappen een oecumenische viering hebben.

Samenwerking Het gaan ‘samenwonen’ van de twee geloofsgemeenschappen is soepel gegaan. “We gaan niet klagend bij elkaar zitten, maar we pakken de uit-

KOPIJ voor krant nr. 12 van 20 juni 2013 uiterlijk inleveren voor vrijdag 7 juni 2013 op de volgende adressen :

• •

daging aan”, verklaart Frans Verkleij. Wim Bisschop vindt dat “we elkaar al samenwerkend hebben leren kennen als gelovige mensen en daarbij ontdekten we dat we veel minder verschillen dan we dachten.” De samenwerking is al lang zeer intensief. “Zelfs zo, dat er een vertegenwoordiger van de andere gemeenschap in de benoemingcommissie zit als we een nieuwe pastor of dominee aanstellen.”

Eerste viering Op 30 juni om 9.15 uur is de eerste gezamenlijke viering in de Lucaskerk, waarna de parochie elke zondag om 9.15 uur daar de mis viert. De protestante gemeente heeft daarna de eigen dienst om 10.45 uur. Alle activiteiten van de Bethlehemparochie zijn voortaan ondergebracht in de Lucaskerk, inclusief het secretariaat en het kantoor voor de pastores. De kerk is elke ochtend geopend voor bezoek en activiteiten. Wat er met de gebouwen van de Bethlehemparochie aan het Ga-

geldonksepad gaat gebeuren is nog niet helemaal bekend. Ze worden verkocht.

Activiteiten rond de verhuizing: Zaterdag 22 juni is de Bethlehemkerk tussen 14.00 en 17.00 uur open om afscheid te nemen. Om 16.30 uur is er een vesperviering; Zondag 23 juni geeft het Bethlehemkoor tussen 10.30 en 11.00 uur een concert; om 11.30 uur is de laatste mis, die door het koor en cantor Annemiek van der Pool wordt opgeluisterd. Na afloop is er koffie; Woensdag 26 juni is de Lucaskerk de hele dag geopend voor een kennismakingsbezoek. Om 18.00 uur wordt iedereen uitgenodigd voor een maaltijd. Om 19.30 uur is er een vesperdienst en om 20.00 uur geeft Hendrik Groeneweg, de architect van de kerk, een voordracht over de architectuur van de kerk. Daarna een hapje en een drankje; Zondag 30 juni om 9.15 uur is de eerste gezamenlijke viering van de Bethlehemparochie in de Lucaskerk.

Kiek in de Wijk

Advertenties (geen zoekertjes): Jan Roks, Tel 06-10038650 e-mail:uitgeverij@emdejong.nl t.a.v Jan Roks of via www.uitgeverijemdejong.nl Zoekertjes ‘Zoekertjes‘ kunt u online opgeven via www. uitgeverijemdejong.nl. Klik op aanleveren en kies vervolgens voor zoekertjes. U kunt dan uw zoekertje opgeven voor zowel het Haagse Beemden Nieuws als voor andere Weekbladen uit de regio. Betaling geschiedt per automatische incasso.

Redactie: Komoord 5, 4824 LK, Breda e-mail: redactie@hbnieuws.nl Uw geschreven bericht graag inleveren in Word per e-mail. Aangeleverde digitale foto’s minimaal 4 megapixels. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Indien noodzakelijk kan de tekst worden ingekort. Tenzij anders aangegeven is het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten uit HBNieuws met bronvermelding toegestaan

VERSCHIJNINGSDATA 2013

12 13 14 15 16 17 18 19

deadline

verschijnings datum

7-jun-13 21-jun-13 16-aug-13 30-aug-13 13-sep-13 27-sep-13 11-okt-13 25-okt-13

20-jun-13 4-jul-13 29-aug-13 12-sep-13 26-sep-13 10-okt-13 24-okt-13 7-nov-13

Het elektriciteitshuisje op de hoek van de Burgtsedreef en het Wildertpad wordt op dit moment vervangen door een aanzienlijk ruimer en fraaier exemplaar. Door de speciale manier waarop de stenen muren zijn gemetseld zal het een stuk lastiger worden het huisje zo te bekladden als de eerste versie.

Foto: Jac Trum


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 4

GEZOCHT:

Kent u de OuderenOmbudsman? Die wijst u de weg!

financieel adviseur m/v & makelaar m/v Van Bruggen Adviesgroep en Woon.nl Oosterhout vormen een succesvolle combinatie waarbij de financieel adviseur en de makelaar onder één dak samenwerken. Door toenemende drukte zijn wij op zoek naar een zelfstandige financieel adviseur in bezit van de WFT diploma’s basis, schade, leven en hypotheken en tevens naar een zelfstandige, gecertificeerde makelaar. Bent u parttime of eventueel fulltime beschikbaar en wilt u de vrijheid van een eigen tijdsindeling overdag en/of

‘s avonds? Ga dan nu als zelfstandige aan de slag bij Van Bruggen Adviesgroep of Woon.nl Oosterhout. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van Beek via telefoonnummer (0162) 69 00 69 of oosterhout@vanbruggen.nl. Ook adviseur van

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Van Bruggen Adviesgroep & Woon.nl, Torenstraat 15, 4901 EG Oosterhout, www.vanbruggen.nl, www.woon.nl

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

BOEKHOUDER, voor administratie en aangiftebiljet Slagboom, Marijke Meustraat 100, Breda tel.076-5214282

RUST & ONTSPANNING? Neem een ontspanningsmassage. Ter kennismaking €30,00. Bel dan: 06- 20276874 of SMS

Te koop gevraagd: goede gebruikte meubelen, eiken, klassiek of antiek, tevens ontruiming van woningen. Tel. 0657085791. meubelinkoop@icloud. com

Krijgsman Advies B.V.

Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).

bureau voor fiscale en administratieve dienstverlening en bedrijfsadvisering

Onder de naam ZZPkantoor hebben wij een nieuwe manier van werken ontwikkeld die volledig gericht is op startende ondernemers en kleine zelfstandigen. Via 1 loket kunt u de volgende zaken bij ons regelen: • boekhouding, jaarrekening en alle belastingaangiften; • alle verzekeringen en hypotheken; • debiteurenbeheer en incasso; • bankzaken en financiering; • logo, website en huisstijl; • marketing en bedrijfsontwikkeling; • software en advisering; • notariaat; • advocatuur Indien gewenst, brengt het loket u bij een hulpvraag rechtstreeks in contact met gespecialiseerde onafhankelijke beroeps- en bedrijfsuitoefenaren en instellingen. Door onze werkzaamheden 1 op 1 af te stemmen op deze dienstverleners kunnen processen snel, efficiënt en effectief verlopen.

( Medisch) Pedicure worden?? Basisopleiding Pedicure met Branche erkend diploma o.a. te Breda en Leerdam, start in sept. info www. pediroda.nl of 0548545077

TUINMAN: Ervaren TUINMAN verzorgt graag uw tuin,landgoed of bedrijf. Tel: 0613457844

Bestrijding nodig van: Wespen, Vliegen, Vlooien, Houtworm andere PlaagdieTuin een voorjaarsbeurt of ren? of onderhoud? Ervaren Bel naar: tuinman biedt zich aan . A. Wijnen tel:06-18178431 Ongediertebestrijding 076-5713554 T.k. Kersenhouten meubelen,Dressoir Administraties, Ac€ 80,00, Tv-meubel countancy, Aangiften €35,00, Vitrinekast € Jaarrekeningen met sa70,00. Beukenhouten CD-kastje € 15,00. Bel menstellingsverklaring. Ruime ervaring. Vaste naar 0640325163 of prijzen. mail naar voscoby@ Vraag vrijblijvend offerte hotmail.com via info@gosensfm.nl Schilder/behanger. Per- of bel 076-8896366 fect werk. Snel gedaan Gosens Financieel in kort termijn. GoedManagement. koop. Tel. 06-34895690. www.gosensfm.nl

Maak vrijblijvend een afspraak, bel: 076 542 00 39, of mail naar: info@krijgsmanadvies.nl Voor meer informatie, kijk op: www.krijgsmanadvies.nl

Steun ons in de strijd tegen littekens!

Uw boekhouding, jaarrekening + belastingaangiften vanaf € 800,- per jaar

www.brandwondenstichting.nl


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 5

o o H Ts T s P T De smeerwortel Godgeklaagd Wat groeit daar in de wijk

Toen in de jaren zeventig de eerste plannen werden gemaakt voor de bouw van de Haagse Beemden, was al duidelijk dat dit een uitgestrekte wijk ging worden voor zo’n 35.000 inwoners. Het bisdom Breda, dat destijds nog een norm hanteerde van één kerk per 5000 inwoners, voorzag dat in onze wijk uiteindelijk zeven katholieke kerken zouden verrijzen. Op 1 januari 1977 werd de Bethlehemparochie opgericht met pastor Toon Danen aan het roer. Aanvankelijk kwamen de gelovigen nog samen in de kapel aan het Moerenpad, maar al snel ging de schop de grond in voor de eerste kerk: de Bethlehemkerk, die op 15 juni 1980 officieel werd gewijd door de toenmalige bisschop van Breda, monseigneur Ernst.

De parochie groeide en bloeide. De Bethlehemkerk kraakte soms in zijn voegen om de gigantische stroom eerste communicanten te kunnen verwerken. Honderden mensen zijn onder de karakteristieke koepel gedoopt of getrouwd en velen zijn na een mooie viering naar hun laatste rustplaats gebracht. Inspirerende voorgangers als Jos Zwetsloot, Bernard Zweers en Franck Ploum wisten de kerk keer op keer vol te krijgen en werden daarbij gesteund door tientallen werkgroepen van enthousiaste vrijwilligers. Dat die andere zes kerken er nooit zouden komen, was al vlug duidelijk. De ontkerkelijking was toen immers al ingezet. Ook de Bethlehemparochie merkte de laatste jaren dat het aantal bezoekers en enthousiaste werkgroepleden langzaamaan terugliep. Maar dat die ene kerk nog een keer zijn deuren zou moeten sluiten… Als je dat een paar jaar geleden zou hebben voorspeld, zou je waarschijnlijk smakelijk zijn uitgelachen. Maar toch is het zo. Op zondag 23 juni vindt de laatste viering plaats en wordt de Bethlehemkerk na 33 jaar ‘aan de eredienst onttrokken’, zoals dat dan zo mooi heet. De trieste waarheid is dat de deur definitief op slot gaat. De parochie trekt in bij de protestantse wijkgemeente NoorderBeemden in de Lucaskerk.

Foto: Nico Koevoets.

De paarse smeerwortel.

Het klinkt niet fris die naam, smeerwortel. De smeerwortel is echter een plant met fraaie bloemen. Ze zijn wit of paars van kleur. In Nederland komt alleen de gewone smeerwortel voor met de genoemde twee kleuren. Al fietsend of lopend door de Haagse Beemden kom je ze beide tegen in de bermen.

nico koevoets De plant die zijn bloemen dicht opeen in trossen heeft hangen heeft een lange bloeitijd van mei tot en met augustus. De bloemen zijn klokvormig en twee tot vier centimeter groot. De stengel en de lancetvormige bladeren staan vol met ruwe haren. Een blad dat drie tot vijf keer langer is dan de breedte is lancetvormig. Het wortelblad is het grootst en deze kan wel 25 centimeter lang zijn. De stengels van de plant zijn rond en hol. De wortel van de plant is van buiten zwart en van binnen wit. De naam smeerwortel doet vermoeden dat de wortel meer betekenis heeft. Dat is ook zo. De wortel wordt van oudsher gebruikt voor genezing van allerlei zaken. De Romeinen en de Grieken waren er al bekend mee. Zij gebruikten de wortel voor de ge-

nezing van botbreuken. Ze maakten er een soort papje van om wonden te ontsmetten en om het als een soort gips te gebruiken om gebroken botten op hun plaats te houden. De wortel zou verder ontstekingsremmend werken en ook bruikbaar zijn tegen meerdere chronische aandoeningen. Tegenwoordig wordt de smeerwortel nog steeds in allerlei zalfjes gebruikt. Die zalfjes worden niet smeerwortelzalf genoemd, maar de Latijnse naam van de smeerwortel, Symphyticum, wordt daarvoor gebruikt. Het gaat om dezelfde zalf, maar met een duurdere naam. Voor inwendig gebruik wordt de smeerwortel niet aangeraden. Er zijn voorbeelden uit het verleden dat dit tot de dood kan leiden als gevolg van leverfalen door giftige pyrrolizidine alkaloïden. Het is beter om visueel van de plant te genieten en niet zomaar zelf te gaan experimenteren als kwakzalver.

Wat staat de Bethlehemkerk te wachten? Krijgt die een nieuwe bestemming, zoals bijvoorbeeld de Sint-Annakerk aan de Haagweg? Dat is nu een modern kantoor van binnen. Wat zou je van de Bethlehemkerk kunnen maken en wie gaat dat dan doen? De tijd is niet bepaald gunstig voor grootscheepse investeringen. Laten we in ieder geval hopen dat dit icoon voor de Haagse Beemden behouden blijft voor alle wijkbewoners die er mooie herinneringen aan hebben. Dat het kan, bewijst de kapel van Gageldonk, die in 1917 door het oog van de naald kroop, maar anno 2013 nog steeds staat te stralen. De Bethlehemkerk slopen? Dat zou pas echt godgeklaagd zijn!

Jeugdredacteur neemt afscheid van HBNieuws Helaas is dit mijn laatste verhaal voor het Haagse Beemden Nieuws. Het is allemaal begonnen bij de jeugdpagina, onder leiding van Sandra Geneuglijk. Na enige tijd is zij met de jeugdpagina gestopt. Toen is de jeugdredactie ook uit elkaar gegaan. Hierna ben ik overgegaan naar de redactie, omdat ik het nog steeds leuk vond om te schrijven. Maar dat gaat nu ook veranderen, omdat ik ga verhuizen naar buiten de Haagse Beemden. Op zich heel erg leuk om in een nieuw huis in Prinsenbeek te gaan wonen. Maar dan is het heel erg jammer dat ik moet stoppen als redacteur bij deze krant, want ik vond het altijd superleuk om te doen. Ik wil het Haagse Beemden Nieuws

bedanken voor alle steun en hulp die ik heb gekregen bij mijn verhaaltjes. Tot slot wens ik alle medewerkers het allerbeste toe en succes met jullie mooie krant.

Bedankt!

Heel veel groeten, Rick Verschuren (jeugdredacteur)


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 6

9 juni

KOOP ZONDAG 12.00 tot

Profiteer vanaf nu van fikse kortingen!

17.00 uu r

Totaal 175 dames-, heren-, jeans-, kinder-, schoenen en sieradencollecties: ruim 130 merken onder één dak

kun je toch maken?

Bastiaansenmodestad.nl www.facebook.com/bastiaansenmodestad Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel

l! Dat kun je toch

niet maken? Dat kun je toch Dat kun je toch niet maken? Wij wel! niet maken? Wij wel!

en bad, douche, wastafel, kozijn, aanrechtrbank of ruit. Niets is Respo Repair jk op onze website hoe u kunt besparen.

Of het nu gaat om een bad, douche, wastafel, kozijn, aanrecht-

blad, drempel, vensterbank of ruit. Niets is Respo Repair Wij wel! Service te gek, dus kijk op onze website hoe u kunt besparen.

Of het nu gaat om een bad, douche, wastafel, kozijn, aanrechtblad, drempel, vensterbank of ruit. Niets is Respo Repair Of het nu gaat om een bad, douche, wastafel, kozijn, aanrechtService te gek, dus kijk op onze website hoe u kunt besparen. blad, drempel, vensterbank of ruit. Niets is Respo Repair Service te gek, dus kijk op onze website hoe u kunt besparen.

n bespaart!

ar erk

Repareren bespaart!

Repareren bespaart! Repareren bespaart!

www.resporepair.nl www.resporepair.nl www.resporepair.nl Bespaar Bespaar geld geld Bespaar geld

Bespaar ergernis

Bespaar Bespaar breekwerk breekwerk Bespaar breekwerk

Bespaar Bespaar ergernis ergernis Bespaar ergernis

Bespaar tijd

Bespaar Bespaar tijd tijd Bespaar tijd

Bespaar het milieu

www.resporepair.nl

Bespaar Respo Bespaar RespoRepair RepairRayon RayonBreda Breda het 203 hetmilieu milieuRespo RepairTRayon T+31 +31(0)6 (0)6 203530 5302222| |E Erayonbreda@resporepair.nl rayonbreda@resporepair.nl Breda Bespaar Respo Repair Rayon Breda T +31T(0)6 203 22| E| rayonbreda@resporepair.nl E rayonbreda@resporepair.nl het milieu +31 (0)6 203530 530 22

Uw installateur voor aanleg, onderhoud en service in: • gas • dakwerk • water • riolering • CV installaties • badkamers/toiletten • stadsverwarming Buitenerf 25 • Breda • 06-20404473 info@deso-tsb.nl • www.deso-tsb.nl


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

Wie niet scheldt, is een held De opa van Serena de Pijper, leerling van NBS De Hoogakker, overlijdt aan kanker. Een paar maanden later gebeurt hetzelfde met de tante van haar hartsvriendin Nikki Spijkerman. Allebei kunnen ze scheldwoorden met daarin het woord ‘kanker’ niet meer verdragen. Ze besluiten een project tegen schelden op te zetten dat wordt afgesloten met het oplaten van ballonnen op het schoolplein.

Liejan

van

Horen

Kanker verziekt je taal

Meneer Jos kijkt over de schouders van Nikki (l) en Serena (r) mee.

Foto: Liejan van Horen.

Richelle Laurijsen. Zij overleed op haar zestiende aan kanker na een jarenlange ongelijke strijd tegen deze ziekte. Over het effect van hun actie zegt Serena: “Wij horen op het speelplein dat er nu veel minder gescholden wordt dan vroeger. De leerkrachten vinden dat ook in de klas het schelden is afgenomen. Mij heeft het project zo sterk gemaakt dat ik zeker wat van schelden met het woord ‘kanker’ ga zeggen als dat op de middelbare school gebeurt.”

Ballonnen

Trui Wijsneus

Bewaren ‘Wie wat bewaart die heeft wat’, luidt het spreekwoord. Liggen daarom al die zolders vol met rotzooi waar geen hond meer naar omkijkt? Een mens verzamelt wat af in zijn leven: schelpen, stenen, blikjes, aanstekers, pennen, veren en nog een heleboel andere meuk. Soms eindigt dat vergaren in een ware verzamelwoede: het hele huis vol rotzooi en nergens nog een plekje om te zitten. Alsof het te moeilijk is om afscheid te nemen van die schier onmetelijke berg rommel of beter gezegd dierbare troep. Erfgenamen van zo’n bewaarfanaat hebben soms meerdere containers nodig om alle meuk die uit zijn of haar woning komt te kunnen laten afvoeren. Vastberaden, zonder mededogen en misschien zelfs oneerbiedig halen ze de bezem door het huis met het zweet op hun aanschijn. De beloning is dikwijls niet meer dan een schamel erfenisje.

Serena en Nikki zitten allebei in groep 8. Als hun plan om het schelden op school aan te pakken definitief vorm heeft gekregen, stappen ze naar meneer Jos Mous. Serena zegt: “Meneer Jos gaf meteen toestemming, want hij juicht het toe als leerlingen zelf initiatief nemen. Samen met onze klasgenoten hebben we twintig posters gemaakt, voor elke klas één.” De posters zijn kleurige knip- en plakkunstwerken met een pakkende tekst, zoals: ‘Wie niet scheldt, is een held’.

Nikki vertelt: “We hebben ook gekeken op de website van ‘Kanker verziekt je taal’ en naar de filmpjes op YouTube over deze actie.” ‘Kanker verziekt je taal’ is gestart door

PAGINA 7

Het zwerk ziet rood van de ballonnen.

Nikki merkt op: “Het is nu 28 mei en het schooljaar loopt ten einde. We hopen dat een leerling die straks naar groep 8 gaat de actie wil overnemen. Wij hebben er ongeveer twee tot drie uur per week in gestoken. We willen tot slot C1000 Huub Miegielsen bedanken, die de ballonnen en de helium gesponsord heeft.”

Gelukkig belandt de meeste op zolder rondslingerende meuk bij een andere eigenaar via een rommelmarkt. Niet voor niets heet een rommelmarkt in het Frans ‘vide grenier’ oftewel ‘lege zolder’. Ja, snuffelen op een vlooienmarkt is heerlijk. Er liggen de meest uiteenlopende dingen, een enkele keer zelfs iets zeldzaams of waardevols. Maar waarom gaat een zinnig mens van alles bewaren? ‘Zonde om weg te gooien’ is een motief. Een restje van een plaat hout, een vloerkleed dat niet meer gebruikt wordt, afgedankte maar nog niet versleten tassen en tasjes. ‘Misschien nog bruikbaar’ is een andere reden. Zo belanden schroefjes, knoopjes of brillen in dozen die steeds beter gevuld raken. ‘Eraan gehecht’ is ook een excuus om iets niet weg te doen. Bakken vol foto’s, videobanden, cd’s en dvd’s zijn het resultaat. ‘Te lui om naar de afvalservice te brengen’ is een hele goede smoes. Luiheid is waarschijnlijk de factor die een zolder het snelst overvol doet raken. Weg met die zooi. Trui Wijsneus


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 8

Zeer uitgebreide ZONNEBRILLEN COLLECTIE Zonnebril op sterkte al v.a.

99,-

(Vraag naar de voorwaarden)

SCHOENMODE AUTHORIZED CARTIER-DEALER

Optometrist O.V.N. Contactlensspecialist A.N.V.C.

Baarle-Nassau-Hertog Chaamseweg 14 - Telefoon 013-5078792 Ook het adres voor Ruime parkeerplaats aanwezig uw pasfoto’s. OOK OP ZONDAG GEOPEND Alléén in Baarle! Breda Heksenwaag 32 - Telefoon 076-5420307 Erkend door alle Nederlandse Ziekenfondsen en zorgverzekeraars Turnhout Lode Peetersplantsoen 9 - Telefoon 00-3214429006 Erkend door de Belgische Ziekenkas

Heksenwaag 23-25, 4823 JT Breda, Telefoon: 076-5410497

TOTALE LEEGVERKOOP ALLES MOET WEG

2 HALEN / 1 BETALEN U betaalt het duurste paar, uitgaande van de aanvangsprijs. Bij 1 paar:

30% korting!

DRIE VOOR DE PRIJS VAN TWEE Bij aankoop van e12,50 aan boeken krijgt u Nooit alleen van Loes den Hollander cadeau (zolang de voorraad strekt)

Heksenwaag 36 - 4823 JV Breda - Tel. 076-5411717 - Fax 076-5411714 E-mail: heksenwaag@kemhol.nl - www.kemhol.nl (Let op de actiesticker) * zolang de voorraad strekt


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 9

Onkruid vergaat niet

Het is crisis. Dat zal niemand ontgaan zijn. Dat de gemeente Breda de hand steeds meer op de knip houdt als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte, wordt in onze wijk ook op steeds meer plaatsen zichtbaar. Enkele maanden geleden plaatsten we al een fotocollage van de deplorabele staat van sommige van de fietspaden, iets waaraan ook de langdurige winterperiode geen goed gedaan heeft. Deze keer enkele foto’s van het oprukken van Moeder Natuur op plaatsen waar we dat eigenlijk liever niet zien. De overheid wil dat de

burger meer zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn woonomgeving, maar dat zoiets een doodlopende weg is, is wel te zien aan deze foto’s.

Foto:s: Liejan van Horen, Jille Zuidema, Dries Brok


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 10

Autoservice Frans Huijbregts bv

Voor reparatie en onderhoud aan alle merken auto’s bent u bij ons aan het juiste adres.

APK KEURINGEN KLAAR TERWIJL U WACHT • GRATIS VERVANGEND VERVOER

Bosch Car Service: Compleet, Goed en Betaalbaar Snelservice: Banden - Uitlaten - Trekhaken en Schokdempers altijd scherpe prijzen

www.franshuijbregts.nl Logtenburg 12 • 4841 PA Prinsenbeek • T 076 541 72 44 • E frans@franshuijbregts.nl

...HET BESTE IN HEM NAAR BOVEN HALEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL Bezorg jij hem een onvergetelijke vakantietijd? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

Dat hoeft niet. Kies voor A.C. Koijen als partner voor uw boekhouding, loon- en personeelsadministratie, belastingaangiftes en fiscaal- en juridische ondersteuning. Dan heeft u weer tijd voor belangrijke zaken. Ook zeer interessant voor startende ondernemers. • meer

dan 40 jaar onafhankelijk advies op maat; • erkende en gediplomeerde adviseurs; • toegankelijk, flexibel en persoonlijk.

A.C. Koijen & Partners

de financiële partner waar je zo binnenloopt

Esserstraat 79, Princenhage, Breda - 076-5147444 Bredaseweg 4, Chaam - 0161-492508

Plezier voor twee! Doe je mee?

www.ackoijen.nl



Wij verzorgen kleinschalige, aangepaste vakanties voor ouderen en zoeken hiervoor vrijwilligers.

    



specialist in beweging

Bel voor meer informatie (0318) 48 51 83 www.allegoedsvakanties.nl

Pr a k t i j Muizenberg K

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

Zorgt de loonadministratie voor veel kopzorgen?

fysiotherapie manuele therapie kinderfysiotherapie www.praktijkmuizenberg.nl

nummer 67: het juiste adres voor uw tennisarm Muizenberglaan 65-67 | 4822 TX Breda Tel: 076 543 90 26


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 11

(advertorial)

STADA STORES DAT IS MOOI LEKKER MAKKELIJK

Piet Postma wint luxe bakfiets

‘STADA STORES DAT IS MOOI LEKKER MAKKELIJK.’ Het was de slagzin die de goede oplossers van de kruiswoordpuzzel in het openingsmagazine van de STADA STORES tevoorschijn toverden. Eigenlijk kun je die leus ook zelf bedenken als je al eens in dat mooie, lekker makkelijke winkelcomplex geshopt hebt. PIET POSTMA (59) loste de puzzel vlekkeloos op. Hij was de gelukkige die uit de doos met goede inzendingen getrokken werd. Daarmee won hij de prachtige, kekke bakfiets, met ingebouwd zitbankje en 6 versnellingen ter waarde van 1500 euro! Marcel Vughts, voorzitter van de winkeliersvereniging overhandigde het vervoermiddel namens STADA STORES Uitgeverij Em. de Jong i.s.m. Rob van Oosterhout tweewielers, Teteringen. André Stijn van Faunaland en Harold Kottier van Bakery Café Kottier, ondernemers in de STADA STORES, flankeerden de voorzitter. Op zijn nieuwe aanwinst fietste Postma even later ‘mooi en lekker makkelijk’ de ruime STADA-hal uit. Zijn echtgenote troonde niet op het bankje in de riksja gelijkende driewieler. Maar ze deelde in de feestvreugde. Met een enorm boeket reed ze de auto alleen huiswaarts. ‘Hoe komt die anders thuis?’ lachte ze.

van de afzonderlijke vragen te vinden, maar zij gaat dan met een paar letters al aan de slag om dat hele woord te vinden. Met Lingo is zij ook veel handiger dan ik!’ De STADA-puzzel vond hij trouwens niet echt makkelijk. Een puzzelwoordenboek gebruikt hij niet zozeer om een woord op te zoeken als wel om op zijn zoektocht naar de juiste term ook een ander pad in te slaan. ‘Om tunnelvisie te voorkomen, zeg maar!’

ECHTE PUZZELAAR

AANWINST

‘Er stond een foutje in de puzzel’, constateerde Postma, ‘een letter was niet correct!’ Maar dat was geen punt voor de systeembeheerder. Het was niet de eerste keer dat hij een puzzel oploste. Wekelijks buigt hij zich over de crypto-opgave in BN/De Stem. ‘Mijn vrouw heeft mij geholpen hoor!’ bekende de winnaar. ‘Ik vind het leuk om de afzonderlijke woorden te vinden, maar ze is dan veel sneller in het vinden van zo’n slagzin. Bij een tv-quiz als 2 voor 12 probeer ik zoveel mogelijk antwoorden

Vanwege de opening van een nieuwe zaak was het nog meer feest in de STADA STORES. Inmiddels is namelijk ook de BIG BAZAR in het winkelcentrum neergestreken. Bij Big Bazar kun je zeer voordelig winkelen in een sfeer die past bij het hele STADA center: leuk en gezellig. Big Bazar heeft een uitgebreid assortiment dat steeds wordt vernieuwd. Extra aantrekkelijk is dat je bij Big Bazar altijd bekende A-merken kunt kopen voor de laagste prijs. Komt mooi uit in deze tijd.

RUIME OPENINGSTIJDEN Trouwens de STADA STORES hebben mooie, lekker makkelijke openingstijden. Alle spitsverkeer weg. Eindelijk thuis uit je werk. Kan je op gemak eventueel eerst ff wat eten in het winkelcentrum naast het Rat Verlegh Stadion, want er zijn eetgelegenheden genoeg. Voor elke smaak. En dan kun je er gewoon nog wat boodschappen doen. Let op die geweldige openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het koopavond tot 21.00 uur. Jumbo FoodMarkt is zelfs geopend van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur en op zondag van 9.00 tot 17.00 uur. Op wedstrijddagen van NAC Breda is er sprake van aangepaste openingstijden. Oh ja, en laat het slechte weer maar de pest krijgen! De STADA STORES (makkelijk te vinden door de borden ‘NAC-stadion’ te volgen) zijn lekker ruim, geheel overkapt en dus onafhankelijk van welk weertype ook! Bovendien zijn er meer dan 1000(!) parkeerplaatsen dus angst dat je je auto niet kunt parkeren is volstrekt onnodig. Wil je je er op je bakfiets naar toe? Niemand die je tegenhoudt! Meer weten: www.stadabreda.nl Hans van der Prijt Foto’s: Wim Vermeeren


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 12

Succesvolle cursus minibridge na de maximale score te behalen. Na het examen kregen de leerlingen hun diploma en een medaille uitgereikt. Zondag 26 mei hebben Noortje van

Afgelopen woensdag hebben twee groepen leerlingen van basisschool De Burgst uit Kroeten en uit Groene Hil examen minibridge 2 afgelegd. Al-

de Klundert en Miel Piethaan deelgenomen aan het landelijke kampioenschap in Utrecht. Zij hebben daar een succesvolle vierde plaats behaald.

le leerlingen zijn geslaagd voor deze cursus die werd gegeven door ‘opa’ Jan Ogier en door Angelique van Langen. Meike Rijsdijk wist als enige bij-

Kinderboerderij De Sik 25 jaar Hoewel de officiële opening op 1 juli 1988 was, werd afgelopen zaterdag 1 juni het heuglijke feit herdacht dat de kinderboerderij 25 jaar bestaat. Een maand te vroeg dus, maar de gezelligheid was er niet minder om.

Peter GeneuGLijk Vijfentwintig jaar geleden werd er gestart met de kinderboerderij. Toen nog op een plek aan de Kesterenlaan. De kinderboerderij werd enkele jaren daarna verplaatst naar de huidige locatie aan de Kesterendreef. Om

alle vrijwilligers en oud-vrijwilligers de gelegenheid te geven om elkaar weer eens te ontmoeten en verhalen uit te wisselen werd er een reünie georganiseerd. Een flink aantal (oud) vrijwilligers waren aanwezig om eens te kijken hoe het met iedereen gegaan was en de kinderboerderij nieuwe stijl te bewonderen. Nieuwe stijl, want er was volgens de oud-vrij-

willigers veel veranderd. Maar iedereen was het er over eens: alles zag er prima uit. Anders, opener, maar allemaal wel heel mooi. Ook de grootse plannen die de vrijwilligers van de huidige kinderboerderij hebben, vielen in goede aarde. Met name de opzet van de belevingstuin oogstte veel lof.

Ontmoetingsplek Kinderboerderij De Sik wil in de (nabije) toekomst meer open zijn om zodoende de door henzelf opgelegde doelstelling een ontmoe-

tingsplek in de wijk te zijn waar te maken. Maar als bij zoveel organisaties staat of valt het runnen van een kinderboerderij met de vrijwilligers. Voldoende vrijwilligers garandeert meer open zijn. Dus het bestuur deed in zijn welkomstwoord een oproep om meer vrijwilligers. De genodigden kijken terug op een leuke periode bij de kinderboerderij en vonden het een goede gedachte om deze reünie te organiseren en elkaar weer eens te zien en te spreken

Met Breda Actief kennismaken bij Kinderboerderij De Sik Kinderboerderij De Sik is volop in ontwikkeling. Voor nieuwe vrijwilligers valt er dan ook veel te doen, ervaren en ontdekken. Breda Actief organiseerde daarom op 15 en 22 mei twee middagen voor geïnteresseerden om kennis te maken met het vrijwilligerswerk op deze bijzondere plek.

Lekker buiten vrijwilligerswerk doen De Sik ligt prachtig gelegen op de landgoederenzone van de Haagse Beemden. De boerderij is gratis toegankelijk om jong en oud te laten genieten van de rust en natuur, de dieren en de tuinen. De Kinderboerderij wordt volledig gerund door vrijwilligers. Het is er mogelijk om

verschillende werkzaamheden, onder begeleiding, uit te proberen. Zo kom je er als vrijwilliger achter wat je leuk vindt en waar je talenten liggen en blijft je werk als vrijwilliger iedere keer weer boeiend en uitdagend. De deelnemers kregen uitleg over het werk op de kinderboerderij, de geschiedenis en de toekomst van De Sik. Vervolgens gingen ze lekker aan de slag. Dieren voeren, verzorgen en naar de wei brengen. Gras maaien en klein onderhoud uitvoeren, terwijl de buurtkinderen zich heerlijk vermaakten in de buitenlucht.

Deelnemers enthousiast De Sik is een ontmoetingsplek voor jong en oud in de Haagse Beemden en dat maakt dat er veel afwisselende werkzaamheden zijn voor

vrijwilligers. De deelnemers van de ‘Maak eens kennis met activiteit’ waren enthousiast en er zijn afspraken gemaakt voor een verder vervolg. Liza Nooijens: “Ik heb momenteel geen werk en ik heb altijd gezegd dat als ik tijd had ik dan graag op de kinderboerderij zou willen werken. Nu heb ik tijd en wil ik hier aan de slag”. Motez Yousef: “Van alleen maar thuis zitten stomp je af. Ik ben graag buiten en ik wil nieuwe dingen leren.”

Over Kinderboerderij De Sik Kinderboerderij De Sik is een kinderboerderij aan de rand van landgoed De Burgst in de Haagse Beemden, Breda. Deze kinderboerderij valt onder de overkoepelende stichting Kinderboerderij De Haagse Beemden.

Over Breda Actief Breda Actief stimuleert en faciliteert deelname aan sport en vrijwilligerswerk in Breda, vóór en mét alle inwoners en organisaties die belang hebben bij sport en vrijwilligerswerk. Breda Actief wil de spil zijn binnen sport en vrijwilligerswerk in Breda. Breda Actief inspireert, stimuleert, adviseert en faciliteert alle inwoners en organisaties tot deelname aan en ontwikkeling van sport en vrijwilligerswerk. Dit doen we door vraag en aanbod te verbinden, Door te adviseren over mogelijkheden, door proactief in te spelen op ontwikkelingen en kansen, door activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te faciliteren, en door cursussen en workshops te geven, door op te leiden en te begeleiden.


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 13

Avondvierdaagse De 31ste editie van de avondvierdaagse ‘4 Beemden tocht’ In de Haagse Beemden is georganiseerd door Stichting Open Sportcentrum Haagse Beemden (OSHB) en werd gelopen van dinsdag 28 mei tot en met vrijdag 31 mei.

nico koevoets De afstanden waren 5 of 10 kilometer. Er kon worden gestart op twee locaties. Bij Sociaal Cultureel Centrum ‘t Kraaienest, aan de Tweeschaar kon gekozen worden voor de 5 of de 10 kilometer. Aan het Sportpark van The Gunners, gelegen aan de Wikketuin kon men alleen voor de 5 kilometer starten. Elke avond werd om 18.00 uur gestart voor de 10 kilometer en om 18.30 uur voor de 5 kilometer.

Alle hoeken van de Haagse Beemden werden bezocht door de wandelaars. Elke avond werd er wel in een bepaalde windhoek gewandeld. Uiteraard kon er ook individueel gewandeld worden, maar de trend was dit jaar duidelijk om in grote groepen te lopen. De basisscholen hadden zich allemaal ingeschreven en de basisschoolleerlingen liepen massaal mee. Ze werden begeleid door leerkrachten en hun ouders. Het werd zo een gezellig sfeertje en dat werd iedere avond nog eens versterkt door een muziekbandje. Muziekkapel De

Djembeband Lunes y Viernes roffelt een mooi wandeltempo.

Foto: Nico Koevoets.

Een grote, gezellige loopgroep van Kbs Kievitsloop.

Foto: Nico Koevoets.

Bimden Blaozers kwam regelmatig een deuntje spelen. Woensdagavond was het de beurt aan djembeband Lunes y Viernes. Het wandelweer was wisselend maar werd gaandeweg de week steeds aangenamer. Dinsdag- en woensdagavond vielen er kleine regenbuitjes. Donderdagavond bleef het al droog en vrijdagavond verliep zonnig. De zon maakte de intocht met bloemen, supporters en dergelijke extra vrolijk. Op het plein bij winkelcentrum Heksenwiel hing vrijdagavond een feestelijke, sportieve en gezellige sfeer. Een goede opmaat voor de 32e vierdaagse volgend jaar.

Sportmiddag Graaf Engelbrecht College Op 29 mei organiseerden achttien leerlingen uit atheneum 4 van het Graaf Engelbrecht College een sportactiviteit voor leerlingen van de groepen 7 van verschillende basisscholen uit Breda en omgeving. Deze achttien leerlingen hebben allemaal het vak Bewegen, Sport en Maatschappij als examenvak. Dankzij de grote opkomst van ruim honderd kinderen, afkomstig van zeven verschillende basisscholen, was het mogelijk om er een sportief hoogtepunt van te maken. Voor de basisschoolleerlingen én de begeleiding van het Graaf Engelbrecht College. De sportmiddag zou plaatsvinden op het sportpark van voetbalvereniging WDS’19, maar door de aanhoudende regen is uiteindelijk besloten om over te schakelen op het alternatieve binnenprogramma. Ondanks het slechte weer was de sfeer uitstekend! Van 13.30 tot 16.30 uur hebben de basisschoolleerlingen verschillende

sporten beoefend, zoals voetbal, hockey, freerunning en klimmen. Tijdens de pauze kregen alle kinderen een heerlijk glaasje limonade en na afloop was er voor iedereen een ijsje, mede dankzij Albert Heijn. Als afsluiter van deze sportieve middag was er nog een prijsuitreiking, waarbij de drie beste teams en het sportiefste team verschillende mooie

prijzen kregen. De sportiviteitsprijs bestond uit een mooi kledingpakket dat werd aangeboden door het Graaf Engelbrecht College. De tweede en

derde plaats waren goed voor een mooie medaille. Het winnende team kreeg een vrijkaartje voor Monkey Town Breda.


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 14

Hard werken!

Uw vacature in 10 weekbladen en drie weken plaatsing op de online vacaturebank

1,20 per mm!

www.brabantwerkt.nl 5

Hank

Dussen

Geertruidenberg

Helkant

Made Den Hout

Wagenberg Terheijden Haagse Beemden

‘s GraOosteind venmoer

4

Teteringen

Dongen Rijen

Waalwijk

SprangCapelle

Raamsdonk

6

10

landgoed Driessen

Waspik

Oosterhout

7

Bel direct:

0162-524930

8

Raamsdonksveer

Lage Zwaluwe Drimmelen Hooge Zwaluwe

• Geen 9 tot 5 baan • Gekke collega’s • Goede sfeer • en goed betaald worden • Kun je zelfstandig werken en goed met mensen om gaan? • Ben je in bezit van auto en direct beschikbaar?

Oud Heusden Heusden Elshout Drunen

Kaatsheuvel Klein Dongen

De Moer

Dongen Vaart

9

Loon op Zand

Dorst Hulten

Bavel Breda-Zuid

Molenschot Ulvenhout

3

2 Gilze

Galder

Riel

Chaam

Strijbeek

Alphen

1 Ulicoten

BERICHTENBLAD Poppel

Baarle-Nassau Baarle-Hertog Weelde

Baarle-Nassau Baarle-Hertog

Ravels

Castelré Oud Turnhout

Arendonk

Oplage: 150.000 ex.

Mail uw advertentie naar:

uitgeverij@emdejong.nl

o.v.v. personeelsadvertentie Brabant Werkt.

S.v.p. altijd telefonisch aanmelden: 013 - 507 55 34

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen ‘s-Hertogenbosch • Breda • Udenhout Bezoek één van onze showrooms of kijk op:

www.kozion.nl

Niet te gelóven, maar écht waar! Er schijnen dames te zijn die nog nooit! bij LVS Lizzy‘s Vintage Store zijn geweest. Dit leuke winkeltje op Heuveleind 11 in O‘hout(NB), verkoopt de mooiste merken 2e hands dameskleding. Alles schoon & fris in de rekken dus kom gerust een vrijblijvend kijken en laat je verrassen! Kijk ook eens op de L-V-S site.

Dusomos Vers Gilze Wij zijn op zoek naar enthousiaste

orderpicker/chauffeur deeltijd. Beheersing Nederlandse taal en rijbewijs B. Werkdagen: vrijdag en zaterdag. Stuur uw reactie met complete c.v. naar personeel@dusomos.nl Dusomos Vers B.V. - Vloeiveld 3 - Gilze Acquisitie wordt niet gewaarderd.


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

OG

ND

HO

ZA

N

K

IJK

HA

DWARSMOERENPAD

RENP AD

DE AN

GAG EL DO

N

RO E K

Klassen van zeven verschillende basisscholen deden mee en op sommige scholen deed de hele school mee met een gezamenlijk kunstwerk. Verschillende kunstenaars hebben op de scholen workshops verzorgd. De winnaars worden op zondag 9 juni om 10.30 uur in Kbs Kievitsloop aan ’t Blok 175 bekendgemaakt. De winnende kunstwerken zelf zijn hier niet te vinden. Deze worden tentoonWilly van Maasakkers van Slagwerk samen met kinderen van Kober de schoolplein zal een demonstratietraiden gegeven waarbij het publiek nate doen. The voices of the Kievitsloop voor de muzikale omlijsting van de de dag zullen zij nog een aantal kegitaarleerlingen van Nieuwe Veste. De makingsworkshop. Naast muziek maprofessional van dansgezelschap De dans in de speelzaal. Het jeugdatelier een vakdocent een open lespresentoonist Robin Keijzer komt langs om Het belooft een leuke en cultureel verantwoorde dag te worden waarbij ieder die geïnteresseerd is van harte welkom is. De prijsuitreiking is op zondag 9 juni om 10.30 uur. Aansluitend wordt om 11.00 uur de Kinderkunstroute officieel geopend waarna het programma zal duren tot 14.30 uur. De Kinderkunstroute wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Breda, stichting Nieuwe Veste,

HEIN OOR D

H

A

K

9

Jos Haeken

Tweeschaar 2a

10

Jie Yan

Kleine Hil 20

11

Anita van Iersel

Felixberg 17

12

De Grote Hoeve

Burgstsedreef 13-15

Natasja Ahout

Linda de Geus

HE RK

PE

Sleutelbloem 16

N

D

RE

EF

E RF

TS

RL AK

Harry van Iersel

EN

W

EI

D PA NK

DO NG

DE

AN

KL A

Mark

PA R ER

Minke Jonk 13

Burgstsedreef 2

William v.d. Zanden

Stephen McClarence

EW

Kees van Meel & The Singing Circle 14

José Jonkers

Iepenbroek 12

15

Kapel van Gageldonk

Moerenpad 10

ER EN

RU EB W

EG

Tonny Jonk

Ingeborg Verhoeven

16

Hanneke Barendregt

Spank 17

17

Melanie van Dorp

Cannaertserf 78

18

Atelierbreda

Schapendreef 60

ELD

Kinderkunstwedstrijd Meer dan 500 kinderen hebben afgelopen weken deelgenomen aan de kinderkunstwedstrijd Haagse Beemden. De jury, bestaande uit kunstenaars uit de wijk, was enorm verrast door de prachtige kunstwerken. Zij zijn langs alle locaties geweest om de kinderkunst te beoordelen en het was geen gemakkelijke taak om uit de vele mooie kunstwerken een winnaar te kiezen.

De Kleine Hoeve

RD

BACK

SPI NV STR AA T

EK

Sleutelbloem 68

Riet v.d. Kreeke

BRO EK

Emerput

IJK SPO OR

EH

Mary Demmers

8

PA

MIJK ENBROEK

D SB

N

ER

PA D

PA D

PE

EID

7

A

O

MIJ KEN

EM ER

WAL

OD

K

G

16

KL A A

WE

M ER

Kroontjeskruid 6

Vojka Gouka RPAR

EB

B E RGL A A N SE NK

O E LD G AG AT ST RA

A EL

N SPA

RU

B INNEN

G

EN

AD SE P

WE

AREN

ER

TUI N P A D

CK

NK

Anna Sasiadek

E V ER

IN

A

D N PA

TU

6

DO NK

D

EN PA KE

Donkslagen 53

NG

NKPAD DO

EME

D PA

EL ZE

ER

W IK

LAAGBOS

AKK

Het Hooghuispark

Laagzand 15

Thea Kanters

DO

LA

EM MO ER

EM D BE

15

TUIN

MO ER

ST

AB BROELEN EK

ITE N P A D MU

ER

K ER

K SE

W EG

LA

ON

N A KK

Simone Grootveld

AE R

HE I EN

IEN

SD

MA

E

AN LA

ER PE

4 5

EI DE

HE

E S SEN D

WEDERIK

SC H

PA K

NKS EWEG

MA

EI D

DE

AN

BA

GAG ELDO

ON

IE W

RO

E RG L A

EK

MARKT

EL D

KO E

ME

A R E NB

RO

AT T R AA

G AG

SCH A PE EN

DON

K ER S

EN PA

D K PA M EL

BR HA

ON

HO

AKELEITUIN

LO O

NB

BEEKSS ES VALD IJK

SC

F

K

R

D REEF

EK

ST EE

RO

EK

NB

AN

W

18

K D RT E N KO

ER

M OE

PA D

D

PADAKKER

BERG AKKE

RO I EPENBR

SE RGS T BU

EK

A

E L ZEN B RO

EM

ND

E

EL

P

NK

EEM

BR

M

14

NB

G

AD NP

NK

A RE

A

GE

DO

A IB

D

MA

EN BROEK

N

ER

NK

O E RE EN

HM ERG NOORTB

B

EN

ER

KES T

EK

T ER H

GE

AA

R

C AN N

EN AIM O ER

RA R EE F T SED U RGS

LA

A N

W IL

AD

RO

ES

IL

GL

ER

SCHAPENPAD

G

TB

R

E RW E I D ME

BU R

F REE ND RE

AN

ERF

T EN

ES

E ST

W

SO

NK

W

KE

K LA

E

DO

D

M

N PA D

UW

PA

RW EID

PE

LO

G

RAN DOO RD

UITOO RD

A E RT SE

GH BER NO

D SE ST RG BU

S C HA

SO ME

HT

ERF

S RU

Landgoed Burgst

13

BACKER EN RUEBWEG

VA LD

MOERENP AD

EF RE

O RT

IJ S AD PA R

F

TR A AT

IN

EN

N

EE

BUIT

AC

MA

M OE

KL E HILIN IL

H

IJS AD PA R

L AA B E RG

PA D

L IX

FE

N A

E

AN LA

RH TE ES W N

K

AT ST

RA

EN

DR

RS

M A H LEIN P

W

RK T

SE

HT E

EK

D

IJZERHEKPAD

EH

ST

AC

DE

12

EID

PA

RF

NN

VO O R

RG

AD EIP

OE

VELSGOE D

RD

D

CA

EIN

PA

MO

AL

H

ST

DE

ELI SE E VA N C

AN

W

RG

W IL

CA

N ERE

W

BU

EF

AN

A

IJ K

Paradijs BE

ID

KEST E R E N L A

A AT K SE ST RA BEEK

ML

TD

D RE

17

F

Z

BU

GH A LAA

EE

ERF

BERG

LA

DR

Robert Broos

Anne Mieke Smit

T S ERF AE RT

RG

SE

Niels Landstra

N

BE

ST

N

RG

Hoogzand 9

M

MU

N I ZE

RG

U

BE

RG

F

BU

N

E

CA

11

NS

EE

HA

DR

EN

MOERENPAD

ERF D

BE RG

JO

RG

Venuslaan 31

Wout Kwakernaat

UITOORD

O

AS

MUI

BE

A

Monique Davidse

3

N

RIE

N

LA

PAR AD IJS LA

2

SC

H

N A A

A

G

EL

G

IK

BRED E

RO

AA

EE

EU SL

SD DW

LO LB TE

RK VE

ID U KR M

N

REN LA BER G

G

SL

TW

N

RO

AVVO ER O R VE ST LD E EN

A

EL

10

L

A

H

E HI

NU

R

EM

LA

E

N

O

AR

R KE AK EN KS

ID RU NT JE O O

KR

TE

LA NG

R

9

R

WI L DZ

DK

EMER PARKL A A N

LIE

T ER

A

S ER D

N

O

HE

N

D

L A GE

N A LA EN ET

SP A

AG

SL

E

RO RK

N

EN

RV W AT E

VE

KE

R IO

LIE

BU

SK

VE

IK

7

AS

G AA

IJK

IO

Asterdkraag 114

TD

RV

8

ER

2

RIE

6

PH

K

O

D IJ

KN

RD

W AT E

Margriet Vos

TE

D

1

AS

LPA

E D I JK

IE

MM

E

W

IJ K

GG

EN

ED

ZE

KS

OT

AS

NK

Heksenwiel

GR

DO

N

IJ K

GE

TD

LA

E

K RO

ES

KS

NS

EID

HE

C HE

DA

ER

N

EN

O

GE

KS

W

1

RIE

5

AN

Asterdplas

IJ NR

HE

M

LA

EN

EN

D

EN

LA

ZA N

G

IS

OT

LA

K

AAN LL

ES

O

IE

N

G

BL

ND

LA

N

AG

KE

W

SL

’t Blok 175

G RO

E

ET

EN

ED

O

‘T

4 GZA

BR

G

KR

N

KS

LA

ER

S

W

AA

HE

RA

OV

AT

EK

EN

LL IEE

LA A

H

KBS Kievitsloop

ND

K

Centrum Heksenwiel

D IJK

EE

ZA

ED

TV

Informatiepunt

Heksenwiellaan 2

‘T

BR

T ES

3 RIE

C

RI ET

Haagse Beemden Kunstroute 9 juni 11.00-17.00

PAGINA 15

Kunstwerk van groep 1/2 van Kbs Kievitsloop.

gesteld bij aan de Kunstroute deelnemende beroepskunstenaars. Na de prijsuitreiking wordt de Kinderkunstroute officieel geopend. Naast een overzichtsexpositie met overige inzendingen van de kinderkunstwedstrijd is er, mede mogelijk gemaakt door de verschillende samenwerkingspartners en vrijwilligers, een cultureel activiteitenprogramma op en rond Kbs Kievitsloop. Instituut West Brabant (SIWB) zal grande opening verzorgen. Op het ning door Straatcircus Kesteren wordrukkelijk wordt uitgedaagd om mee zullen samen met de schoolband prijsuitreiking zorgen. De rest van ren optreden. Hetzelfde geldt voor de muziekdocenten geven een kennisken kan er ook gedanst worden. Een Stilte geeft een aantal miniworkshops Kievitsloop geeft onder leiding van tatie. Freelance gamedesigner en careen tekendemonstratie te geven. De Stilte, stichting Petje af, J.O.M., Straatcircus Kesteren, SIWB, Kbs Kievitsloop, Kober, stichting Kunstschatten Haagse Beemden en stichting Kunstroute Haagse beemden. U bent van harte welkom op 9 juni tussen 10.30 en 14.30 uur in Kbs Kievitsloop, ‘t Blok 175. Voor informatie kunt u contact opnemen met Iris Stolk, i.stolk@breda.nl 069452691


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 16

Prijsdoorbraak Nu rijlessen brommobielen! in Ligier! Dué First voor maar

€ 8500 Janus Vaten B.V. is gespecialiseerd in het reconditioneren van stalen en kunststof verpakkingen en de verkoop van nieuwe verpakkingen. De klanten aan wie wij dit concept (aan)bieden, bevinden zich onder meer in de petrochemische, voedingsmiddelen en afval industrie. Dagelijks verlaten duizenden stalen en kunststofvaten en vele honderdtallen IBC’s (Intermediate Bulk Containers) de productievestiging van Janus Vaten in Oosterhout.

Dué by Ligier

45

Ligier Ixo vanaf

km

€ 9995 Elegant en luxueus !

De arbeidscultuur wordt grotendeels bepaald door de constructief ingestelde medewerkers. Ze zijn ondernemend, gedreven en collegiaal. Hard werken en humor gaan bij Janus Vaten uitstekend samen. Om ons dynamische team te versterken zijn wij per direct op zoek naar een:

ASSISTENT-GROEPSLEIDER (FULL-TIME)

Functie-inhoud: - Je bent verantwoordelijk voor kwaliteit, kwantiteit en efficiency van de productie. - Je bent verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en flexibiliteit van productiemedewerkers. - Je bent 1e lijns aanspreekpunt voor problemen en verbeteringen in productielijn. - Je optimaliseert en registreert prestaties van mensen. Uw profiel: - Je hebt MBO werk- en denk niveau. - Je bezit leiderschap. - Je hebt enige jaren leidinggevende ervaring in productieomgeving. - Kennis van lean-manufacturing is een pre. Voel je je thuis in een familiebedrijf met de nodige ruimte voor je eigen verantwoordelijkheden, dan nodigen wij je uit om binnen 14 dagen te solliciteren. De sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae, kun je richten aan Janus Vaten BV, Postbus 330, 4900 AH Oosterhout ter attentie van afd. Personeelszaken. Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per e-mail, deze kun je sturen naar administratie@janusvaten.nl Reacties van uitzendbureaus stellen wij niet op prijs! Ze mogen weer gezien worden; wilt u weer mooie en verzorgende voeten? Voor een afspraak kunt u bellen naar: pedicure Babette 06-43276200

Happy-Point Attractieen Partyverhuur, Huur Goedkoop, Abraham, Sarah, Springkussens, Spelverhuur, FunFood etc. Bel: 076-5415966 www.happy-point.nl

Taxatie of aankoopmakelaar nodig? Voordelig en snel geregeld. Bel nu Bogaers Makelaardij op 0162-693434 of kijk op onze website www.bmmakelaardij.nl

Informeer vrijblijvend naar onze gebruikte brommobielen

Ook onderhoud en schade reparatie van uw Ligier

w w w. b e v e r a u t o a a n p a s s i n g e n . n l

Uw vrijheid zonder autorijbewijs

Bever Breda B.v. Hekven 17, 4824 AD Breda de brommobiel specialist in uw buurt:

Tel. 076-5414944, Fax 076-5412088

Voor een nieuwe gebitsprothese! Tandprothetische Praktijk Rob Luijten Espakker 1 rood - 4847 HD Teteringen Telefoon: 076 - 5715712 Kijk op: www.tpprobluijten.nl Ter kennismaking gratis kado-box

De klant is zich tegenwoordig steeds bewuster van de kwaliteit die gegeven kan worden. Daarom sturen steeds meer tandartsen

hun patiënten door naar de tandprotheticus. U kunt ook rechtstreeks bij ons terecht. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een samenwerkingsovereenkomst. De klikprothese is onze specialisatie.

Behandeling uitsluitend door gediplomeerd tandprotheticus. Lid Organisatie Nederlandse Tandprothetici.

Lid Organisatie Nederlandse Tandprothetici.

Bespaar nu tot 30%** Eurofort Garagedeuren Minervum 7446H 4817 ZG Breda Telefoon 076 5877444 www.eurofort.nl Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur; zat. 10.00-13.00 uur


W?

HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

ie at aar

Huisartsengroep Haagse Beemden

Z. Hamidi, Spank 120, T: 5410779, Spoednummer: 076-5426868. Meer informatie op www.huisartsenpraktijkhaagsebeemden.nl.; M.P. Frankenhuis, Arenberglaan 229, T: 5418444. In het Medisch Centrum Kroeten, Helmkruid 4, 4823 MK Breda: J.P.H.M. Bressers, T: 5423067; B. Jagt, T: 5424438; R. Roothans, T: 5410298; G.J.M.M. van der Steen & Y. van der Steen-Janssen, T: 5410460; R.M. Stoopendaal, T: 5421201. In het Medisch Centrum Donk, Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin en J.C. van Nispen, T: 5967722.

Weekend- en avonddiensten Wie ‘s avonds of ‘s nachts, in het

weekend of op een feestdag dringend een huisarts nodig heeft, kan bellen naar de Huisartsenpost in het Amphia-ziekenhuis Molengracht 21, T: 5258500. U wordt alleen geholpen na telefonische afspraak.

Apotheken Apotheek Haagse Beemden, Hondsdonk 60, T: 5416026; Apotheek Kroeten, Helmkruid 2, T: 5493854, Apotheek De Waag, Heksenkruid 6, T: 5411100. De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door de Dienstapotheek Breda BV in Amphia ZH, locatie Molengracht (volg borden Amphia) Spoedeisende Hulp, T: 0900-2768335. Op het terrein wordt

PAGINA 17 verwezen naar de Huisartsenpost, Dienstapotheek en Eerste Hulp.

Tandartsen Tandartspraktijk Brandebeemd, Brandebeemd 29, T: 5410045; N. Lacroix, Lange Slagen 32, T: 5414118; A.M. Martens, Regenwulp 5, T: 5419010; P.H.A. van Unnik, Helmkruid 6, T: 5411311, K. Tanka, Essendonk 7a, T: 8200211 (tevens orthodontie).

Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden T: 5228847. Irma Franken en Nienke Koster. Spreekuur: MC Donk. Essendonk 7a, gebouw 4010. Spreekuur: MC Kroeten Helmkruid 4c

Verloskundig Centrum T: 5657177. Kitty Beekx, Hethy Krijnen, Marjolein Krijnen, Durvina Loosman en Wendy Verhagen. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c Verloskundigenpraktijk Het Zomerhuis T: 5714601. Dominique Hegter-mans, Sanne Jeurissen, Lotte Liesker en Hanneke Pieterse. Spreekuur: MC Kroeten, Helmkruid 4c. Zie ook: http://www.verloskundigen4u.nl/

De volgende editie van

HBNieuws

verschijnt op 20 juni 2013 Centrum voor Jeugd en Gezin Breda Voor kleine of grote vragen kunt u terecht bij het CJG. 24 uur per dag bereikbaar via gratis telefoonnummer 0800 - 444 000 3 of mail naar info@ cjgbreda.nl Het CJG is een netwerkorganisatie met onder meer School-CJG-ers op basisscholen en in wijken. Voor de Haagse Beemden is dat Chantal Hendrickx: chantal.hendrickx@ cjgbreda.nl. Voor meer informatie: www.cjgbreda.nl Voor overige diensten zie www.haagsebeemden.nl

ACTIVITEITENKALENDER Datum Tijd

Activiteit

Locatie

Organisator

Bijzonderheden

Informatie

6 juni

inschrijven 19.45, start 20.00 uur

open zomeravondbridge, ook voor niet-leden

Sportcafé de Bridgeclub Haagse Ganzerik, Ganzerik 1 Beemden

9 juni

10.00-17.00

Kunstroute Haagse Beemden

Diverse locaties

12-jun

13.30

Gezonde Picknick/straatspeeldag rondom Olympia

13 juni

inschrijven 19.45, start 20.00 uur

open zomeravondbridge, ook voor niet-leden

Sportcafé de Bridgeclub Haagse Ganzerik, Ganzerik 1 Beemden

15 juni 16 juni

13.00-17.00 10.00-17.00

Open tuinendag

Diverse locaties in Breda

Opbrengst (€ 1,75 per tuin per persoon) komt ten goede aan stichting PAPPA, Zie voor de locaties: www. die zich inzet voor kansarme kinderen in Namibië stichtingpappa.nl

23 juni

14:00-18:00 Muzikale Uitdaging

Grote Hoeve Burgstsedreef 13

BCMuizenberg en Grote Hoeve

inschrijven info@bcmuizenberg.nl

info@bcmuizenberg.nl

10-jul

13.30

speelmiddag met springkussen en waterspel

J.O.M.

deelname 1 euro

fdonkers@casema.nl

19-jul

19.00

avond activiteit

J.O.M.

deelname 1 euro

fdonkers@casema.nl

24-jul

13.30

verrassingsmiddag

J.O.M.

deelname 1 euro

fdonkers@casema.nl

26-jul

19.00

filmavond in Olympia

J.O.M.

deelname 1 euro

fdonkers@casema.nl

2-aug

19.00

disco avond

J.O.M.

deelname 1 euro

fdonkers@casema.nl

9-aug

13.30

afsluit middag vakantie met waterspelletjes en springkussen

J.O.M.

deelname 1 euro

fdonkers@casema.nl

11-aug

12.00

Diverse activiteitenn

Op de Muizenbergse J.O.M. Braderie WC De Berg

deelname 1 euro

fdonkers@casema.nl

Cruyff Court Kesteren

schoolplein Vlierenbroek

Stichting Kunstroute Haagse BBeemden J.O.M.

iedere donderdagavond vanaf 6 juni tot 29 augustus http //www.jnijhuis.com/BCHB

deelname 1 euro

http://www. haagsebeemdenkunstroute.nl/ fdonkers@casema.nl

iedere donderdagavond vanaf 6 juni tot 29 augustus http //www.jnijhuis.com/BCHB

Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op ons e-mailadres: activiteitenkalender@hbnieuws.nl


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 18

Oosterhout Live viert feest!

Muziekfestival van Hollandse Kwaliteit op 21 juni

Jan Smit, Belle Perez, Django Wagner, René Schuurmans, Wesley Klein, Matthijs Koning, Henk Dissel, YesR en Mister Oosterhout Live himself: Vinzzent! OOSTERHOUT LIVE belooft voor de vijfde keer een super festival te worden. Superfeest dus! Topartiesten uit het Nederlandstalige repertoire. In een paar jaar uitgegroeid tot een van de mooiste festivals van Helemaal Hollandse Kwaliteit. Een Oosterhouts festival met landelijke allure. Meteen hoogzomer dus op 21 juni in Oosterhout. Goed is goed. Of het nou smartlap, meehosser of oorstrelende (en oogverblindende) Latina is. Op vrijdag 21 juni van 18.00 – 24.00 uur aan de Vijf Eikenweg in Oosterhout. Als opwarmertje alvast 2 van die feestnummers. Jan Smit. Scoort al meer dan 15 jaar. Was bij de eerste Oosterhout Live en is er nu ook weer bij. Heel bijzonder dat ie zich vrij maakt voor Oosterhout, want die jongen is een echte multitasker: Zanger, Presentator, Ambassadeur SOS Kinderdorpen, Componist, Acteur, Echtgenoot en niet te vergeten: Papa! Maar bij Oosterhout Live komt ie om te zingen!! 2013 begon al goed: in Gent werden de Anne Awards uitgereikt,

prestigieuze muziekprijzen. Met drie awards behoorde onze Volendammer tot de grote winnaar van de avond. Naast de award voor 'Beste Noorderbuur' ontving hij samen met de populaire Vlaamse groep de Romeo's nog twee prijzen. Één in de categorie 'Beste Ambiance Groep' en daarnaast nog de hoogst haalbare prijs: de Anne Award 2012 voor het duet 'Zingen, Lachen, Dansen'. Armen om hem heen!

Aan de hand van Jan hoef je niet met knikkende knieën voor de eerste keer het podium aan de Vijf Eikenweg op. Zeker niet als je Belle Perez heet. De bekendste Latina zangeres uit de Lage Landen. Dan sta je al op eigen benen! En wat voor benen! Jan is trouwens geen onbekende voor haar. Samen met hem was ze al te zien in het programma Trosmuziekfeest. Hoewel geboren in Neerpelt is ze puur Spaans. Vooral bekend door haar Spaans getinte, opzwepende nummers. Haar Que viva la vida! was de soundtrack in de Benelux voor de Animatiefilm Madagascar. Swingende knieën van Belle en knikkende knieën in het publiek als ze haar jongste hit Adios Bye Bye zingt. Belle liet het Sportpaleis van Antwerpen

vollopen met Mega Latino Concerten. Niet alleen oor-, maar ook oogstrelend. Wat een performance. Wat een uitstraling! Kijk alvast naar het smaakmakertje op You Tube!

Tickets online: www.oosterhout-live.nl Verkooppunten van de tickets: Hotel Cafe ‘t Zonneke, Oosterhout VVV Oosterhout Camping t Haasje Oosterhout Linberg Outdoor Molenschot

NOG 1000 KAARTEN TE KOOP!!!


HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

PAGINA 19

Win een overheerlijke vlaai van de week

Geef uw oplossing door via onze website www.hbnieuws.nl. Kies in het menu de optie Kruiswoordpuzzel en vul de oplossing (het winwoord) in het formulier in. Uiterste inzenddatum: 15 juni 2013.

Winnaar nr. 10: Cyrille Morreau, Lagestuift 8

Kerk ke elijk Nieuws •

BETHLEHEMPAROCHIE HAAGSE BEEMDEN

Secretariaat: Gageldonksepad 7, tel. 5410194, bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.00 fax 5410194. Bethlehemkerk, Gageldonksepad 9, Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel. 5419486. E-mail: secretariaat@bethlehemparochie.nl Website: www.bethlehemparochie.nl Pastor: Frans Verkleij, bereikbaar via het secretariaat. Overzicht vieringen: Zondag 9 juni 2013. 10e zondag door het jaar 08.45 u Lucaskerk woord & communieviering Voorganger: P. van Gurp 11.30 u Bethlehemkerk eucharistieviering Voorganger: W. Wiertz Zondag  juni  e zondag door het jaar 08.45 u Lucaskerk eucharistieviering Voorganger: J. Bot 11.30 u Bethlehemkerk woord&communieviering Voorganger: F. Verkleij m.m.v. het Jubilatekoor Zondag  juni  e zondag door het jaar 08.45 u GEEN VIERING 11.30 u Bethlehemkerk eucharistieviering Voorgangers: J. Liesen en W. Wiertz en F. Verkleij LAATSTE VIERING IN DE BETHLEHEMKERK!!! Elke dinsdagmorgen “Open Inloop” in Inloop Clement van . tot . uur. Inloop Clement is gevestigd in Kindcentrum Olympia, Vlierenbroek 28-32.

EVANGELISCHE KERK JEFTA

Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda 076-5717575 Wat is Jefta ? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leef tijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goede verstandhouding met de mensen om hen heen. De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden hebben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daarnaast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Kinderkerk De Ark om 11.00 uur. De kinderen van 2½ t/m 12 jaar hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. Zondagse diensten: . uur Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111 Overzicht vieringen:

 juni: Dienst Spreker: Marco de Bruin  juni: Dienst Spreker: Hans van der Meulen Huisgroepen in de Haagse Beemden, elke woensdag om . uur: Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575 Jongerenhuisgroep: elke woensdag om 20.00 uur: Waterloostraat 11, bij Michael en Nanja Valenteijn ( 06-34002821) Alphacursus Bedoeld voor mensen die iets meer over het christelijk geloof willen weten. Voor informatie en opgave: GeertJan en Heidi Schouten, Maaibeemd 43 (076-5428557)

WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN DE PKN TE BREDA

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 12, Breda, tel. 076 5422433. Wijkpredikant: ds. Wim Bisschop, Elise van Calcarstraat 23, tel. 076 5419603. voorzitter: Rolf Boertien, tel: 076-5418688 mailadres: Voorzitter@NoorderBeemden.nl scriba: Peter Schuitmaker mailadres: Scriba@ NoorderBeemden.nl kerktaxi: Mark Michels, tel. 076-5873434 website: www.Lucaskerk.nl Open Kerk Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een praatje, een kop koffie of gewoon even stil zitten in de kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel bezoekers en ook voor gastheren en gastvrouwen een bijzonder moment in de week. Van 10.00-12.00 uur staan de deuren open en is de koffie klaar. U bent van harte welkom. Overzicht vieringen: Geen opgave ontvangen

KAPEL H.H. MARIA/DYMPHNA

Moerenpad 10 (achter de Bethlehemkerk). Iedere eerste zondag van de maand wordt in de kapel een Vesperviering gehouden. Er worden teksten uit enkele psalmen gebeden, afgewisseld met dwarsfluit muziek en momenten voor eigen meditatie. Aanvang 18.00 uur. Einde 18.15 uur

OECUMENISCHE CHR. SAMENKOMST INDONESIE NEDERLAND

(Pesekutuam Oikumene Indonesia Nederland) Secretariaat: Weegbladtuin 3, tel. 5426958. E-mail: duice49@casema.nl Informatie: tel. 06-48103724.

KRUISWOORD PUZZEL


PAGINA 20

HAAGSE BEEMDEN NIEUWS - DONDERDAG 6 JUNI 2013

HBNieuws 06-06-2013  

Gratis nieuws en advertentieblad voor de Haagse Beemden Breda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you