Page 1

2019 Week 33 Woensdag 14 augustus

94 e jaargang HEB JE EEN PROBLEEM IN JE DAGELIJKSE FUNCTIONEREN?

HILSON BROTHERS AL 60 JAAR SAMEN

NACOURANT

GOLFKAMPIOENSCHAP GILZE EN RIJEN 6 SEPTEMBER

3

5

10

13 16 AUG 2019

ware het niet dat de weersomstan- overgoten dag trad Kees Jacobs STADION op / 20.00 digheden op die dag niet bepaaldRAT VERLEGH persoonlijk als UUR Paus Pius X, in BESTEL JE KAARTEN VIA NACTICKETS.NL ideaal waren. een pauselijk wit kostuum. Hij arriveerde in een soort pausmobiel Vraag ‘t gratis aan de notaris Regen (auto met open dak) en genoot Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur Woensdag 10 juni. Eerst ’s morgens zichtbaar. De toenmalige burge1 & 3 donderdag in De Schakel Gilze een interview met Kees en Zijn zijnfraaiemeester Roep kwam op die dag 2 & 4 donderdag op ons kantoor te Rijen NAC is het nieuwe seizoen goed treffer betekende de 0-2 en Mary Zeldenrustlaan 30 Rijen vrouw Ria en ’s middags depunten ‘Paus’voor opde audiëntie. Het begonnen. Afgelopen vrijdag gingnog de even daarmeebij de drie Parel ploeg op bezoek bij FC Dordrecht en van het Zuiden. naar de buitenspeeldag. Op weg was een gezellige dag waaraan dankzij treffers van Arno Verschueren VOOR ALLE SPREEKUREN VAN ONZE KANTOREN: dewerden Pius X-straat buiwachtde nogHelsteeds met veel ennaar Luka Ilic de eerstevoel drie ik deNu eenbewoners thuisduel tegen w ww.dktnotarissen.nl punten binnen gehaald. mond Sport. Die ploeg boekte in zijn Die gezelligal hangen. Nee, al naar beneden plezier terug denken. TILBURG | RIJEN | REESHOF | UDENHOUT eerste wedstrijd van het seizoen een komen! regent van mijn eigen in 2019 nog steeds te Met de steunHet van een uitverkocht gelijkspel.heid In hetblijkt eigener SolarUnie Foto: GiG uitvak ging NAC deaan strijdde aanvoordeur met de Stadion 1-1 en gelijkgespeeld voordeur tot van werd zijn.met Kees Ria Jacobs vertellen: Schapenkoppen in het Riwal Hoogtegen FC Volendam. Koolhof opende KeesStadion. en RiaDe enploeg wanneer ik na namens het de ,,Het is altijd een gezellige buurt werkers van Ruud Kattenmeppers de score, Brood was groteweer delen van het duel voor tijd maakte Vlak interview naar buiten maar ga, vlakgeweest’’. lees verder op pagina 3 de bovenliggende partij en wist dat namens ‘het andere Oranje’ de gelijkde paraplu opnieuw open. uitkan te drukken in de score. Na 23 maker. minuten spelen kopte Verschueren Eenmaal thuis ben ik – ondanks de de openingstreffer tegen de touwen Weet NAC de goede start van het paraplu – drijfnat. Voor ’s middags na een goede vrije trap van Filipovic. seizoen een vervolg te geven en te DE VRAGENLIJST VAN DE GEMEENTE Vlak na rust had NAC een lastige winnen van ZIE Helmond Sport? Vrijdag heb ik nog eeneven andere afspraak fase waarin keeper Nick Olij een aantal vanaf 20:00 uur gaat de bal rollen in Duizend gelukkige NAC-supporters Inmiddels hebben honderden su gepland, een historische wandeVERDEROP IN DEZE UITGAVE! keer handelend moest optreden, het Rat Verlegh Stadion. kunnen dit seizoen op kosten van porters al gebruik gemaakt van d lingnamet Aangezien er ’s maar ruim ouderen. een uur spelen bracht Welkom Energie naar alle thuisactie, maar het is nog niet te laat! Luka Ilic aan alle een einde. Hup NAC! wedstrijden van NAC. Nieuwe én ochtends altwijfel gedonder was (letterbestaande seizoenkaarthouders Meer informatie lijk) en het ’s middags nog steeds die klant worden van de energieMeer informatie en alle voorleverancier krijgen hun seizoenwaarden voor de actie lees je op regent, wordt die wandeling naar kaart voor het seizoen 2019/2020 Welkom-Energie.nl/welkom-bijbinnen verplaatst. Buiten spelen is vergoed en krijgen bovendien een nac. Op deze site kun je je tevens Meet & Greet met de selectie van inschrijven voor de actie. er op deze dag ook niet bij.

KRIJGT GOEDE START NAC GOED VERVOLG?

IN GESPREK MET KEES EN RIA JACOBS

Onze straat: Pius X-straat Straat, laan, park, hof of plein. In ‘Onze straat’ gaan we samen met inwoners op zoek naar de betekenis van de naam van de straat waarin ze wonen. Deze week staat de Pius X-straat in Rijen centraal. Wilt u ook meer weten over uw straat? Mail dan naar wimenbrigitte@hotmail. com. Telefoneren mag ook. Door Brigitte Laurijsen

De vroegere jongensschool werd in 1944 verwoest.

Kees Jacobs belt: ,,Ik zou het leuk vinden wanneer je over onze straat als eerste schrijft’’. Dat wordt lastig. Er waren namelijk al twee artikelen gepland over andere straatnamen en de straat waar Kees woont, de Pius X-straat, moet dus even wachten. We besluiten al wel een afspraak te maken. Voor woensdag 12 juni, nu al weer twee maanden geleden. Dat leek Kees de ideale datum voor een gesprek, want voor die woensdagmiddag was een bijzonder evenement gepland: de nationale buitenspeeldag. Dat zou ongetwijfeld een vrolijke foto hebben opgeleverd,

e

e

e

WELKOM ENERGIE GEEFT 1.000 SEIZOENKAARTEN WEG

Inwoners Gilze en Rijen mogen meedenken over profiel nieuwe burgemeester NAC.

Even kennismaken In de woonkamer van Kees en Ria Jacobs staat de koffie al snel op tafel. Dat is echter niet het enige op tafel. Hoewel ik zelf al wat documentatie had verzameld, wint Kees het qua hoeveelheid informatie over de Pius X-straat. Enkele zwartwit-foto’s van heel lang geleden, diverse edities van Buurtkrantje ’t Pauske, verschillenFoto: Maurice van Steen de krantenartikelen én een boek. Een boek uit 1954 met als titel PIUS X. Een dik boek over de man naar wie de Pius X-straat is vernoemd. Kees en Ria blijken zich te hebben ingelezen. En Kees blijkt zelfs persoonlijk als Paus Pius X te hebben opgetreden, waarover later meer. Wie was Pius X? Pius X was Paus van 4 augustus 1903 tot aan zijn dood op 20 augustus 1914. Hij werd zalig verklaard en later ook heilig. Voordat hij tot Paus werd gekozen, had hij echter al een leven achter de rug Foto: Maurice van Steen onder de naam die hij van zijn ouders Margherita en Giovanni had kregen: Giuseppe Sarto. Hij werd geboren op 2 juni 1835 in het Italiaanse Riëse en gedoopt op 3 juni. De doopnaam Giuseppe verwijst naar zijn ene grootvader en de doopnaam Melchiorre naar zijn andere grootvader. Vermeldenswaard is de naam van zijn moeder: Margherita. Die naam betekent ‘kostbare parel’. ‘t Pauske Van Paus Pius X is het een kleine stap naar ’t Pauske. Dat is de naam van de buurtvereniging van de Pius X-straat. Een straat die al meer dan vijftig jaar bestaat. Dat vijftigjarig bestaan werd uitgebreid gevierd op 1 juli 2006. Op die zon-

De Pius X-straat in 2019.

e

Seizoenkaarten 2019/2020 Onder de noemer ‘Welkom bij NAC’ Ook voor het seizoen 2019/2020 lanceerden Welkom Energie en gaan de seizoenkaarten van NAC Wordt het een vernieuwer, verbinder, met daadNAC de een actie waarbij duizendiemand supin rap tempo over de toonbank. porters op kosten van nieuwe Vlak voorzoekt aanvang van het nieuw kracht of een onderhandelaar? Dedegemeenteraad rugsponsor de negentien thuisseizoen verkocht de club al ruim een nieuwe burgemeester voor en Rijen. En seizoenkaarten, vraagt wedstrijden van deGilze club bijwonen. 13.700 meer dan Ditinwoners geldt zowel voor de club er ooit verkocht in de daarvoor de hulp van ensupporters organisaties. Wat voor al een seizoenkaart hebben Eerste Divisie. De B-Side en Vak G burgemeester willendie zij? Naar welk type persoon moet de besteld, als voor supporters die zijn allebei geheel uitverkocht wa gemeenteraad volgens opseizoenkaart zoek? Hiervoor isbetreft een vrageneenhen nieuwe willen seizoenkaarten en ook op aanvragen. Supporters die gebruik de Eretribune raken de middelste lijst opgesteld. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat willen maken van de actie kunnen vaken vol. Met de actie ‘Welkom inwoners, bedrijven,zich verenigingen en instellingen in Gilze vanaf nu inschrijven op de bij NAC’ doet rugsponsor Welkom actiesite. over het profiel van de Energie er nog een schepje boen Rijen hun mening geven volgende venop.

burgemeester.

Per 1 april 2020 stopt de huidi- verenigingen en instellingen in ge burgemeester Jan Boelhou- Gilze en Rijen wordt gevraagd wer. Daarna krijgt Gilze en Rijen om uiterlijk 25 augustus via Een van de mooiste dagen van Rabobank.” een nieuwe, kroonbenoeme-mail burgemeestergilzeenNAC-jaar: dat wordt de Rabo de burgemeester. Dehet Comrijen@abg.nl te antwoorden G-dag ook weer in 2020 en 2021. Wie er ooit bij is geweest, kan Het sponsorcontract tussen NAC en beamen: op de Rabo G-dag zie missaris van de Koning van op twee vragen: West-Brabantse en Zeeuwse Rabo- je bijna alleen maar lachende Noord-Brabant start hiervoor 1. Welke uitdagingen ziet u banken werd onlangs verlengd. gezichten. Greetje Derks: “Het een procedure. Maar voordat voor de nieuweenthousiasme burgemeesvan de deelnemer “De Rabo G-dag ister eenvan geweldig overweldigend. Het draait om de commissaris de vacature Gilze enisvoetbal Rijen? event voor iedereen die erbij en vergis je niet: de spele openstelt, stelt de gemeente2. Maak volgende af: Maar het plezie betrokken is”, zegt Greetje de Derks, zijn héélzin fanatiek. Teamplay bij NAC. en het geluk overheersen. Spelen raad een profielschets coördinator op. als ik aan de nieuwe bur“Tijdens het toernooi strijden 24 in een stadion is al prachtig; een gemeester vanselectiespeler Gilze en Rijteams uit West-Brabant en Zeeland als trainer maakt h in vier-tegen-vierwedstrijdjes helemaal Dat werkt twee kant Vragenlijst inwoners en denk, voor dan denk ik af. aan… de felbegeerde beker. Komend jaar uit, want ook voor onze vaak nog De vragenlijst staat deze week (Kunt uw antwoord toe- is het een is de 20ste editie en we zijnublij jonge profvoetballers dat we en dat kunnen vieren met de bijzondere en leerzame ervaring. afgedrukt in Weekblad Gilze lichten?) Rijen. Een ingevulde vragenlijst kan naar de gemeente worden Vervolg verstuurd. De vragenlijst kan De resultaten van het ondertot en met 25 augustus ook zoek neemt de gemeenteraad digitaal beantwoord worden. mee in de profielschets van de Ga hiervoor naar www.burge- nieuwe burgemeester. Deze meestergilzeenrijen.nl. Invul- profielschets wordt later dit len duurt ongeveer vijf minu- jaar bekendgemaakt. ten en deelname is anoniem. Iedereen kan meedoen

RABOBANK BLIJFT SPONSOR G-DAG

Vragen aan organisaties Uiteraard is de gemeenteraad ook benieuwd naar de mening van organisaties in Gilze en Rijen: de bedrijven, verenigingen en instellingen. Met de organisaties waarmee de burgemeester intensief te maken krijgt, worden gesprekken gevoerd. De overige bedrijven,

LEES DEZE WEEK DEEL 1 VAN - ’ONDER DE ROOK VAN HET VLIEGVELD’

Zeven speciale heemkringpagina’s in Weekblad Gilze en Rijen In de aanloop naar 75 jaar bevrijding verschijnen vanaf deze week in Weekblad Gilze en Rijen zeven speciale heemkringpagina’s, die de titel ‘Onder de rook van het vliegveld’ hebben meegekregen. In zeven verhalen vertellen kinde-

ren van toen over oorlog en bevrijding. Stuk voor stuk hebben ze in de periode 1940/1945 en daarna veel meegemaakt. Of ze nu in Gilze, Rijen, Hulten of Molenschot woonden. Deze week verschijnt deel met Huub Weterings uit Rijen.

De door heemkring en weekblad samengestelde pagina’s verschijnen tweewekelijks tussen 14 augustus en 6 november. Mis ze niet! De rubriek ‘Onder de rook van het vliegveld’ is één van de

heemkringactiviteiten rond 75 jaar bevrijding in Gilze en Rijen. Meer weten over de andere activiteiten in de gemeente? Ga naar www.heemkringmolenheide.nl of voor een algemeen overzicht naar www.75jaarvrijheidgilzerijen.nl

VROMANS

VROMANS

20% KORTING

VROMANS 20% KORTING

ROLLUIKEN 20% 20% 20% KORTING KORTING KORTING

ROLLUIKEN

OP ZONNESCHERMEN ROLLUIKEN Raadhuisplein 32, 5121 JZ Rijen, 0161 224 187 www.decokayvromans.nl

De 7 ’kinderen van de oorlog’

Stadionstraat 13A1 (onder NAC P5)

Stadionstraat 13A1


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 2

GEEN AUTORIJBEWIJS (MEER)? Blijf mobiel met een LIGIER of MICROCAR! Houd het hoofd koel met deze

Microcar Mgo Premium Sun met

AIRCO

• inclusief AIRCO • DCI motor • chroom accenten • metaalkleuren Alle Ligier op voorraad al vanaf

9.690,-

PRIVATE LEASE

€ 349* per maand inclusief onderhoud en ALL RISK verzekering

SLAGBOOM Administraties en Belastingaangiften www.slagboom.org tel.: 076-5214282

SPAANSE lessen Hebt u al een basis Spaans? Wilt u het weer oppakken? of beginnen? ~ Wij geven Spaans Beginner Gevorderd Conversatie ~ start SEPTEMBER in Oosterhout ~ Rina Rosario info@safarieducation.nl 06-18945-012 ~ Zeg het voort!

Basis CURSUS iPad gebruik ook voor 60 -PLUSsers ~ Leer meer Functies vd iPad ~ 1 les/week cursus 4 weken € 80 Oosterhout ~ start weer in SEPT ~ info Rina de Bruijn 06-18945012 info@safarieducation.nl

Geen factuur meer van uw energieleverancier? Denk voor de verwarming van uw woning dan eens aan zonnepanelen in combinatie met de lucht- waterwarmtepomp, dus geen dure grondboringen maar via de warmte-onttrekking uit de buitenlucht, zelfs bij lage buitentemperaturen! Alle werkzaamheden op gebied van elektrotechniek, gas, verwarming, generatoren, water en zonnepanelen. Onderhoud en reparatie.

Voor verdere inlichtingen:

T.S.C. Gosens B.V.

Biestraat 1B - 5126 NH Gilze Tel.: 0161-451812 - GSM: 06-20747678 www.tscgosens.com - info@tscgosens.com

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Er zijn ook

OCCASIONS d! op voorraa

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING * Vraag naar de voorwaarden.

We ruilen uw huidige auto of brommobiel in • Proefrijden mogelijk

Onderwerp De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 12 juli 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie voor Defensie voor de inrichting 50E03 Vliegbasis Gilze-Rijen aan de Rijksweg 121, 5121 RD Rijen (gemeente Gilze en Rijen).

Uw brommobieldealer in de regio:

BEVER BREDA Franse Akker 25, 4824 AL Breda • Tel. 076-5414944 • breda@bevertmc.nl www.beverbrommobielen.nl TE HUUR: BEDRIJFS / OPSLAGRUIMTE ±250m2 RIEL TEL:0653845261

VERHUUR *Grondsleuvenfrees *Stronkenfrees *Onkruidborstel *Veegmachine *Houtkliefmachines *Houthakselaars *Trilplaten *Steenzaagmachines *Diamantboormachines *Hoogwerkers *Minigravers *Rolsteigers *Beton vlindermachines *Toiletwagens *Aanhangwagens Bezoek onze nieuwe website!! www.jespersmachinehandel.nl VERKOOP - VERHUUR MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 5113TA Ulicoten 013-5199501 AFVOER VERSTOPT ? bel Het Rioolratje, Geen hak of breekwerk 06 51876887 24 uur service

***SALSA*** BACHATA lessen ~ BEGINNERS Half Gevorderden ~ Cursussen aug/sept Oosterhout ~ info@ritmo-latino.nl www.RITMO-LATINO.nl Whsp: 06-1894-5012

Ramen en deuren Overkappingen Rolluiken Zonwering Sectionaal poorten

NASSAU GRASS GRASZODEN Bij ons kunt u terecht voor alles omtrent uw gazon! Tel.: 013-5079954

www.haneveer.be Wiekenweg 15 Baarle-Hertog T +32(0)14 - 69 00 00

UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263.

Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft wijziging brandveilig gebruik gebouw 112. De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij het voornemen heeft de vergunning te verlenen. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 15 augustus 2019 tot en met 25 september 2019 op de volgende plaats inzien: − de gemeente Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 te Rijen (op afspraak). Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Vergunningverlening, Marktvenster leefomgeving en scheepvaart, team leefomgeving bedrijven en infra, postbus 16191, 2500 BD Den Haag. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Inlichtingen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact. Zaaknummer: 2019/0650

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

KENNISGEVING BESCHIKKING

UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Onderwerp De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 mei 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie voor Defensie voor de inrichting 50E03 - Vliegbasis Gilze-Rijen aan de Rijksweg 121, 5121 RD Rijen (gemeente Gilze en Rijen). Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft wijzigen brandveilig gebruik gebouw 762. De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij het voornemen heeft de vergunning te verlenen. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 15 augustus 2019 tot en met 25 september 2019 op de volgende plaats inzien: − de gemeente Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 te Rijen (op afspraak). Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Vergunningverlening, Marktvenster leefomgeving en scheepvaart, team leefomgeving bedrijven en infra, postbus 16191, 2500 BD Den Haag. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Inlichtingen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact. Zaaknummer: 2019/0581


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 3

SENIORENVERENIGING RIJEN

Toos Snijders, cliëntondersteuner Wmo: Heb je een probleem in je dagelijkse functioneren? Naarmate je ouder wordt, merk je wat vaker dat alledaagse klusjes niet zo eenvoudig meer zijn. Dit proces gaat meestal sluipenderwijs. En op een gegeven moment kom je tot het inzicht dat je zo niet meer kunt doorgaan. Wat dan? Toos Snijders: ’Gelukkig bestaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De seniorenverenigingen van Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen beschikken nu over 8 vrijwilligers. Die zijn speciaal opgeleid om mensen met een hulpvraag te ondersteunen. Ik ben er daar een van. Wij weten hoe deze wet mensen kan helpen. Op allerlei gebieden! Bijvoorbeeld bij problemen in het huishouden, bij vervoersproblemen en dagbesteding. Onze cliëntondersteuners wijzen mensen ook op de andere voorzieningen. Bijvoorbeeld van WZSW: Wonen, Zorg, Service in de Wijk, Gilze en Rijen. Ook het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) kan helpen.’

Bij een aanvraag voor Wmo-hulp bij de gemeente biedt een cliëntondersteuner uitkomst. Die weet welke voorzieningen worden aangeboden en kan je bij de aanvraag ondersteunen. In een voorgesprek is het mogelijk om samen jouw hulpvraag zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Praktische hulp is belangrijk, maar ook de mentale steun kan iemand flink op weg helpen. Zo kan een clientondersteuner bij het gesprek met de gemeente aanwezig zijn. In dit gesprek wordt het probleem van alle kanten belicht. De aanwezigheid van een cliëntondersteuner kan jou het vertrouwen en de moed geven om alles te berde te brengen wat nodig

door. Want het uiteindelijke doel is: tot de beste oplossing voor jou komen.

Toos Snijders, cliëntondersteuner Wmo van de seniorenverenigingen in Rijen, Hulten en Molenschot.

is om het probleem goed uit de doeken te doen. Later neemt de cliëntondersteuner het verslag van zo’n gesprek samen met jou

Snuffel-spektakel WII stadion 18 augustus Dit supergroot Snuffel-spektakel zal worden gehouden op zondag 18 augustus a.s. bij het Willem II Stadion te Tilburg. Adres: Goirleseweg 34 - 5026 PCTilburg. Er zullen honderden particuliere standhouders op deze markt aanwezig zijn, die hun overtollige huisraad willen verkopen. Zij hebben hun schuurtjes en hun zolders leeggehaald, en zullen al deze overtollige goederen tegen scherpe prijzen aanbieden op deze vlooienmarkt. Zij willen niets meer mee terug naar huis nemen, dus zij zullen alles aanbieden tegen DUMP-PRIJZEN !!Profiteer hier dus ook van en kom koopjes jagen op deze gigantisch grote markt !!

sen het neuzen door kunt u lekker even uitblazen, en lekker genieten van een hapje of een drankje op één van de terrassen op het terrein. De openingstijden zijn van 10-17 uur

De markt zal plaats vinden in de buitenring van het stadion en op het parkeerterrein voor de hoofdingang van het stadion.Het gehele terrein zal werkelijk bomvol staan met duizenden en duizenden tweedehands goederen. Tus-

Kortom er valt genoeg te beleven : U zult er ogen en tijd te kort komen !! U bent van harte welkom !! Er zijn gratis parkeervoorzieningen nabij het stadion. Voor nadere informatie : 0161-456291.

Vele spullen op de markt !!

Onze straat: Pius X-straat re gebouwen waren er ook. Ria en Kees vertellen in geuren en kleuren over het café van Pietje Martens, dat in de volksmond ‘De Nachtuil’ werd genoemd. Een café waar het tot in de vroege uurtjes ‘gezellig’ was. Ook de ‘eerste bloemisterij van Rijen’ stond in de Pius X-straat, op de plaats waar Kees en Ria nu wonen. En een school. Of eigenlijk twee scholen.

Kees Jacobs als Paus Pius X in 2006.

vervolg van voorpagina De straat toen en nu Over vijftig jaar valt veel te vertellen. Heel veel. Over de bijzondere gebouwen die er in het verleden

Colofon Weekblad Gilze en Rijen verschijnt wekelijks op woensdag in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot in een oplage van 12.000 exemplaren.

hebben gestaan, maar ook over de bouw van de woonhuizen. Die heeft namelijk een tijdje stil gelegen doordat de aannemer failliet was gegaan. Het resultaat: huizen zonder daken. Bijzonde-

Foto’s Een van die scholen staat op een foto bij dit artikel, maar is daarop niet meer als school herkenbaar. Die jongensschool stond tot 4 september 1944 aan de Kerkstraat (nu: Hoofdstraat) tot hij op Dolle Dinsdag door brand werd verwoest (zie foto). In 1951 ontstond een nieuwe school met als naam Pius X (nu: De Brakken). Een andere foto toont Kees Ja-

Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl

Particuliere advertenties en Zoekertjes opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren.

Aanleveren kopij www.uitgeverijemdejong.nl Kies voor aanleveren, redactioneel.

Correspondenten Gilze en Molenschot Ton de Bruyn, 06-53941266 Bruno02@home.nl

Advertenties (zakelijk) Jan Roks: 06-21298146 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl

Redactie: christiaan-starink@emdejong.nl

Rijen en Hulten Brigitte Laurijsen, 06-42473086 wimenbrigitte@hotmail.com Werner van Looy, 06-13156179 wernerv@nlooy.nl

Mantelzorgers ontlasten Toos wijst er ook nog op dat je door een beroep te doen op de Wmo kunt voorkomen dat jouw mantelzorgers overbelast raken. Die zitten vaak vast in het keurslijf van de zorg voor anderen, zonder dat zij hun accu kunnen opladen. Niemand kan dat zonder nadelige gevolgen blijven volhouden en niemand is er bij gebaat als mantelzorgers uitvallen. Als kinderen of andere familie jou regelmatig komen helpen, hoe fijn zou het dan niet zijn, dat zij ook eens iets leuks met jou kunnen doen. Ook dat kan via de Wmo geregeld worden. Dit is belangrijk voor jou en voor hen om deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Als je hulp nodig hebt bij je Wmo-aanvraag, bel dan Sylvia Raaijmakers, tel 06-24544071. Zij coördineert het werk van de clientondersteuners van de seniorenverenigingen in Rijen, Hulten en Molenschot. Voor Gilze e.o. is dat Cees Willemen, tel. 0161451968 of 06-24544071. Wat is er de komende tijd te doen bij SV-Rijen: Vrijdag 16 augustus: laatste keer Computerinloop van 13.30 tot 16.30 uur in het kantoor van de Oase (computerinloop op 30 augustus vervalt); Donderdag 22 augustus: 55+ BIOS van 10.00 tot 12.00 uur in de Boodschap; Vrijdag 23 augustus: Zomer Digitaal Café van 10.00 tot 12.00 uur in de Oase; Vrijdag 6 september van 14.00 tot 16.30 uur: Informatiemiddag over Openbaar vervoer en OV-chipkaart, je kunt hiervoor al aanmelden bij de gastvrouwen in de Oase. Vergeet niet om tijdig in te schrijven voor de activiteiten uit het cursusboekje 2019-2020 dat met de laatste Nieuwsbrief meegestuurd is.

'T ZIJKAANTJE Vakantiebaantje Onze zoon dacht aan vakantiewerk. Zijn moeder vond dat een goed idee, maar ik? “Ach, die jongen heeft er een jaar lang hard voor gewerkt. Laat hem nou lekker genieten van die zes weken zomer.” Ik hoefde vroeger ook niet per se te werken tijdens de vakantie en daar was ik mijn ouders dankbaar voor. “Maar dan gaat hij zich alleen maar vervelen,” zei mijn vrouw. “Wat is daar nou erg aan?” zei ik. “Dan is hij straks weer blij dat hij naar school kan.” Enkele weekjes later zag ik het schoffie van de overburen door de supermarkt lopen. Met rechte rug, zijn kuif in de gel en een keurig gesteven Albert Heijn bloesje aan. Bij het verlaten van de winkel zag ik hem bij de roltrappen van de Laverije met een leeftijdgenootje. Ze hadden de grootste lol terwijl ze aan de sjouw waren met een lange ketting van winkelkarretjes. Bij de Goudreinet stond een bekend gezicht achter de kassa: een voormalig klasgenootje van onze zoon. Ik gaf onze goedgevulde mand met groente aan haar en ze kon aan de slag. Ze pakte een grapefruit. “Dit is geen sinaasappel, maar een...” We hielpen haar op gang en verklapten daarna ook de namen van wat exotische groenten en fruit, zoals de passievruchten, die er voor een leek waarschijnlijk uitzien als uitgedroogde pruimen. Op mijn werk zat mijn collega te grinniken na een telefoongesprek met zijn zoon. Hij had ’m uit bed gebeld, want hij moest naar een koeienboer op de Zwarte Dijk om te helpen bij het schoonmaken van de stallen. “De luiwammes. Hij hoeft hooguit twee uurtjes te werken voor een euro of acht, maar dan moet hij er wel op tijd zijn.” Wat later in de ochtend ging zijn telefoon opnieuw. Zoonlief was thuis met de verdiende duiten, maar hij was wel drie keer onder gescheten door een koe. Tijdens het avondeten vroeg ik mijn zoon wat hij had gedaan. “Niet veel. Een beetje gegamed.” Ik stelde voor om dan volgend jaar toch een baantje te nemen tijdens de zomervakantie. “Ben je van gedachten veranderd?” zei mijn vrouw. Ik dacht aan de zoon van mijn collega, die een uur onder de douche had gestaan om de mestgeur uit zijn haar te krijgen. “Ja. Ik denk dat zo’n baantje toch beter werkt dan verveling voor zijn motivatie om goed zijn best te doen op school.”

Groot snuffelspektakel cobs in zijn rol als ‘Paus Pius X’, in de pausmobiel tijdens het vijftigjarig bestaan van de straat. Tot slot nog een recente foto van de straat, genomen op een zonovergoten dag. Een foto van een regenachtige Pius X-straat zou er immers minder ‘gezellig’ uit hebben gezien!

Op zondag 18 augustus bij het

Andere straten Na achtereenvolgens het Anne Frankplein, de Cecile Goekoopstraat en nu de Pius X-straat is binnenkort de Haansbergseweg in Rijen aan de beurt. Het interview daarover heeft al plaats gevonden. Inwoners van andere straten – niet alleen uit Rijen, maar ook uit Gilze, Hulten en Molenschot - die op zoek willen gaan naar de betekenis van hun eigen woonomgeving, zijn van harte welkom om contact op te nemen met Brigitte Laurijsen, e-mail: wimenbrigitte@hotmail. com. Wie geen e-mail heeft, mag telefonisch contact opnemen: 06-42473086.

komen, om alles te kunnen zien.

Verantwoordelijk bezorger AXENDER VERSPREIDINGEN www.axender.nl Bezorger worden? Meld je aan via www.bezorgenvanfolders.nl Bezorgklachten ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven of bel naar Uitgeverij Em de Jong via 013-507 5540

Willem II stadion te Tilburg. Adres: Goirleseweg 34 5026 PC Tilburg. De markt is geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Er staan zo’n 300 marktkramen opgesteld, dus je zult ogen te kort Echt een mega grote markt. Particulieren zullen hier hun overtollige huisraad te koop aanbieden. Zij zullen alles van de hand doen tegen scherpe prijzen. WEG=WEG OP =OP!!

Ook een standje huren? Info: 0161 - 456 291

VLOOIEN MARKT ZONDAG 18 AUGUSTUS

WILLEM II STADION GOIRLESE WEG 34 5026 PC

TILBURG

OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR INFO: 0161 - 456 291

MEGA

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie. Kijk op kadoneren.nl

Een extra exemplaar van het Weekblad kunt u op één van de volgende adressen afhalen: Rijen: • Albert Heijn, Rijen • Boekhandel Bruna, Wilhelminaplein • De Boodschap, Nassaulaan • Jumbo Rijen • Tankstation Europalaan Gilze: • Coop Gilze • De Schakel • Jumbo Hapers, Nieuwstraat • Keurslager de Jong, Raadhuisstraat Molenschot: • Bakkerij v.d. Bruggen Veenstraat 1 • MFA Molenwiek

Druk Janssen/Pers Rotatiedruk 100% dochteronderneming van

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

/WeekbladGilzeenRijen


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

Lief en leed met ons gedeeld zorgen om ons en ons gezin je was ons grote voorbeeld. Verdrietig nemen we afscheid.

PAGINA 4

Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven te hebben mogen ondervinden na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Op vrijdag 9 augustus 2019 overleed onze lieve zorgzame moeder, geliefde trotse oma en overgrootoma

Jan Peeters

Nelly de Vet - van Hoek

Wij willen hiervoor onze oprechte dank uitspreken.

weduwe van

Frans de Vet in de leeftijd van 88 jaar.

Ad, kinderen en kleinkinderen Rijen, augustus 2019

kinderen, klein- en achterkleinkinderen De plechtige eucharistieviering vindt plaats op donderdag 15 augustus 2019 om 10.30 uur in de parochiekerk “Sint Petrus’ Banden”, Kerkstraat 116 te Gilze. Aansluitend begeleiden wij onze moeder naar haar laatste rustplaats op het kerkhof achter de kerk. Correspondentieadres: Wildschut 3, 5126 WL Gilze

“Dag opa koekie”

Hein van den Boogaart ‘de jongens’ Barend Julius

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve dan deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Bedroefd, maar trots op wie je was, hebben we je los moeten laten. We zijn dankbaar dat we je hebben mogen begeleiden in je laatste levensfase. Dag lieve Ad, dag pa.

Ad Coppens

Wij hebben afscheid genomen van mijn papa, onze opa, broer en oom

Hein van den Boogaart * Gilze, 13 juni 1950

Rietje Coppens-van Gestel

Ad en † Cocky kinderen en kleinkinderen

Ad is overleden in de leeftijd van 66 jaar. Rietje

Ella en Mart kinderen en kleinkinderen

Micky en Wendy 9 augustus 2019 Correspondentieadres: Josten-van Arendonk uitvaartzorg T.a.v. familie Coppens Veenstraat 17, 5124 NC Molenschot U kunt persoonlijk afscheid van Ad nemen op woensdag 14 augustus tussen 18.30 en 19.30 uur in afscheidshuis ’t Stoom, Nieuwstraat 113a te Gilze. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

vakbekwame

VOEGER

Persoonlijk en betrokken

zoekt voegwerk

Dichtbij

06-55887266

Ook indien u niet of elders verzekerd bent

CARAVANS GEVRAAGD met SPOED & Campers

Ons uitvaartcentrum: Afscheidshuis ’t Stoom

à contant of per bank! Jos Hommel Caravans Heistraat 143-145 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

Stal Franssen is op zoek naar een fulltime stalhulp bij hun stal in Gilze. Werkzaamheden: stallen mesten, paarden in wei en in molen zetten. Hooi klaar zetten met heftruck, paarden opzadelen en verzorgen. Optioneel is tuin onderhoud. Bij interesse neemt contact op. TEL 0613410657 of stuur je cv naar stalfranssen@gmail.com (zie ook onze website www.franssenstables. com)

De crematie heeft naar wens van Hein in stilte plaatsgevonden en zijn urn is bijgezet in het graf van zijn ouders op de RK begraafplaats te Gilze. Corr. adres: Frederikstraat 5, 5111 AT Baarle-Nassau

In samenwerking met Yarden

Nieuwstraat 113a, 5126 CC Gilze, 0161 850 299, www.jostenvanarendonk.nl

De helpende hand als een dierbare wegvalt 0162 - 31 24 35 St. Josephstraat 106a - 5104 EH Dongen www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl Cursus Bloemschikken Gezellige workshop reeks van 6 avonden. keuze uit 2 voorbeelden per avond. 18 sept, 2,16 & 30 okt 13 & 27 nov Aanvang 20.00 uur Voor meer informatie bel of bezoek onze fb pagina Liesbeth peeters bloemen 0620907415

† Breda, 31 juli 2019

Charlotte en Joop Barend Julius

echtgenoot van

VOEGWERK!

VLOOIENMARKT WILLEM II-STADION ZONDAG 18 AUGUSTUS - TILBURG -

Van 10 tot 17 uur. Kraamhuur: 0161-456291 Adres: Goirleseweg te 5026 PC Tilburg

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING

UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Onderwerp De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 mei 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie van Defensie voor de inrichting 50E03 - Vliegbasis Gilze-Rijen aan de Rijksweg 121, 5121 RD Rijen (gemeente Gilze en Rijen). Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft wijziging brandveilig gebruik gebouw 361. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de vergunning te verlenen. Er zijn geen adviezen/zienswijzen ontvangen hierdoor is de tekst van de beschikking ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 15 augustus 2019 tot en met 25 september 2019 op de volgende plaats inzien: − de gemeente Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 te Rijen (op afspraak). Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door: − belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; − de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; − belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Meer informatie over de beroepsprocedure en over de voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl Inlichtingen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact Zaaknummer: 2019/0594

Een bijzonder afscheid is... Bel bij overlijden Monuta Els Alessie 013 - 850 39 52 076 - 700 27 95

‘Om mijn vrouw te eren koos ik een fonds op naam.’ Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kijk op toegift.nl en ontdek hoe uw idealen kunnen voortleven door na te laten aan een goed doel.

Dankbetuiging Wij willen langs deze weg iedereen, die op welke manier dan ook heeft bijgedragen om van ons 50-jarig huwelijksfeest 'n onvergetelijke dag te maken, hartelijk bedanken! We hebben er ontzettend van genoten! Lieve groet,

Jopie en Ad van Rijen kinderen en kleinkinderen

ADVERTEREN? kijk op onze website: www.uitgeverijemdejong.nl

KENNISGEVING BESCHIKKING

UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Onderwerp De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 mei 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie van Defensie voor de inrichting 50E03 - Vliegbasis Gilze-Rijen aan de Rijksweg 121, 5121 RD Rijen (gemeente Gilze en Rijen).

Hou jij van Bingo? Dan vind jij dit zeker leuk! Donderdagavond 15 augustus wordt er een geldbingo georganiseerd bij: De Vijf Eiken Oosterhoutseweg 55 5121 RE Rijen Zaal open om 19:00 uur De bingo duurt tot 22:15 uur Iedereen is welkom om mee te doen.

Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft wijziging brandveilig gebruik gebouw 761. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de vergunning te verlenen. Er zijn geen adviezen/zienswijzen ontvangen hierdoor is de tekst van de beschikking ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 15 augustus 2019 tot en met 25 september 2019 op de volgende plaats inzien: − de gemeente Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 te Rijen (op afspraak). Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door: − belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; − de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; − belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Meer informatie over de beroepsprocedure en over de voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl Inlichtingen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact Zaaknummer: 2019/0596


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 5

Hilson Brothers zondag in de Sixties tuin Het Rijense duo The Hilson Brothers, Toon en Rini Tijs zijn er vanaf het begin er bij geweest in de prachtige tuin van Henk en Wies. Voor de negende keer geven zij een optreden voor het goede. Samen met Houston Alley en de shadowband Just4Fun uit Den Haag gaan de remmen los voor een spetterend sixties feest. De Brothers afkomstig uit Rijen waren al vroeg vertrouwd met de muziek. Toen Rini 13 was en zijn jongere broer Toon 10 zongen ze al samen. Nu 60 jaar na dato treden ze nog steeds op in zalen, buitenpodia en theaters. En steeds weer met die prachtige Everley Brothers songs waar menigeen maar geen genoeg van kan krijgen. Zeker voor het ouderen publiek zult U zich afvragen? Maar nee hoor, traden onlangs nog op voor een studentenfeest in Nijmegen, stonden in juli op het grote plein in Ridderkerk waar voor

CARAVANS GEVRAAGD • Bovag werkplaats • RDW erkend • Ruim occasion aanbod! • Campingshop De Wetering 8, 4906 CT Oosterhout Tel.: 0162-693187 - 06-55836618

www.caravancentrumtreffers.nl

Hilson Brothers al 60 jaar samen.

duizenden mensen zij de show maakten samen met Houston Alley. Stonden in het voorprogramma`s van Nick & Simon, Belle Perez, De Dijk, en in hun vroegere jaren samen met Vader Abraham, Saskia & Serge, en radio optre-

Hilson Brothers & Houston Alley

dens in die tijd bij NCRV en Radio Luxemburg waarbij heel Rijen het wel en wee volgden van de broers uit het Hilsondishof. Grote wens van duo is om volgend jaar de 10 vol te maken op het grootste buitenconcert uit de jaren zestig.

DE BATSWINGERS DAGEN JE UIT

Word jij de PingPongbaas van Gilze en Rijen? Tafeltennisvereniging De Batswingers organiseert op zaterdag 24 augustus een tafeltennis toernooi op alle buitentafels in de gemeente Gilze en Rijen. Een primeur. Wij dagen je uit. Ga jij de uitdaging aan? Word jij de PingPongbaas van je dorp? Dan win je een echt wedstrijdbat. In de vakantie ben je vast op de camping, op het strand of bij het hotel een tafeltennistafel tegengekomen. Kans is groot dat je ook een keer een balletje hebt geslagen. Al was het maar om indruk te maken op die leuke knul of

knappe meid. Pingpong app in de appstore Tafeltennissen tegen wie, waar en wanneer het jou uitkomt? Dat kan! De Nederlandse tafeltennis-

bond heeft een app laten ontwikkelen: PingPongbaas. Deze app weet waar bij jou in de buurt een tafeltennistafel staat, helpt je een speelmaatje te vinden en houdt scores en statistieken bij. Iedereen met een smartphone kan meedoen. Hoe het werkt? Stap1: Installeer de PingPongbaas app op je mobiel (Apple of Android).

EN DAT WILLEN WIJ VIEREN! EN WEL: ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019!

Ons Buurtschap ’Gat van Aarts’ bestaat 30 jaar Daar er veel belangstelling is wil men weten welke dag ons 30 jarig jubileum wordt gehouden. Vandaar nogmaals een oproep aan onze buurtgenoten én ”oud” buurtgenoten. In 1988 werden de eerste huizen bewoond, en al gauw hadden een paar dames uit de buurt het idee om een buurtvereniging op te richten. Zo gezegd, zo gedaan. Zij gingen bij de buren vragen of er meer interesse was, en binnen de kortste keren hadden ze een leuk stel mensen bij elkaar om te starten. In het jaar 1989 stonden er al een leuke spelletjesmiddag en een BBQ op de kalender. Wat was het gezellig en zéker voor herhaling vatbaar. Daarna was

nog steeds ieder jaar een BBQ, en een ”Nieuwjaars” bijeenkomst. Op zaterdag 7 september wil buurtschap ’’ Gat van Aarts ” een gezellige BBQ organiseren waar uiteraard alle buren van harte welkom zijn! Binnenkort valt er een uitnodiging bij U in de brievenbus. Voor onze ”oud buurtgenoten” geldt: Vanaf het eerste begin, ons logo!

het elk jaar dat er wat georganiseerd werd, ook de Sint en de Kerstman waren vele jaren te gast. Er werd huis aan huis voor een klein bedrag het reserve getal voor de Lotto genoteerd, en kreeg de winnaar zijn prijs. Paul, je was geweldig! Na 30 jaar is er

ZONDAG 25 AUGUSTUS

De Leemput Beweegt Er zijn twee fietsroutes uitgezet, een van ongeveer 34 km. en een van ongeveer 50 km. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur kan er gestart worden voor de lange route en tussen 11.00 uur en 13.00 uur voor de korte route.

Het startpunt voor beide routes is bij De Leemput, Vijf Eiken 11 te Rijen. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Hiervoor krijgt u naast de fietstocht ook nog een gratis drankje en een gratis spel aangeboden. Na afloop van de fietstocht kunt u op het terras nog heerlijk nagenieten met een drankje en een hapje. Dit jaar wordt vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur de muzikale omlijsting verzorgd door de River Town Band.

Stap 2: Scan de QR code op een van de buitentafels bij jou in buurt. Stap 3: Daag een vriend / buur / familielid uit en ga spelen. Stap 4: Houd je scores bij en word de PingPongbaas van je dorp! Op zaterdag 24 augustus zullen onze leden vanaf 10 uur bij de buitentafels in je dorp zorgen voor batjes en ballen. Je mag ook een eigen batje en balletje meenemen natuurlijk. Uitdagen en spelen maar. De winnaars krijgen een echt wedstrijdbat. De winnaars zullen we bekend maken in het weekblad van 28 augustus en op onze website www.batswingers. nl. Als je op een buitentafel de smaak te pakken hebt gekregen kun je ook een keer komen kijken bij TTV De Batswingers. We spelen in sporthal Achter de Tuintjes. We spelen op maandag vanaf 19:00 (jeugd) en 20:00 (18+), op donderdag vanaf 18:45 (jeugd) en 20:00 (18+).

DONGEN

De coverband River Town bestaat uit vijf muzikanten en één zangeres. De band staat garant voor een perfecte mix van evergreens tot hits van nu en alles wat er tussenin zit; muziek uit de jaren 60 tot heden. Afwisselend, muzikaal en altijd herkenbaar. Pop, rock, country, nederpop, rock ’n roll, disco, het levenslied... alle genres komen voorbij. Met hun jarenlange ervaring weten de muzikanten van ieder liedje iets moois te maken; dikwijls met meerstemmige zang en met de nodige afwisseling.

Rijsimulator met VVN op jaarmarkt de opkomst uitstekend en werd de kraam van VVN uitstekend bezocht en was Rijsimulator bijna continue bezet.Al met al een geslaagde dag en een goed georganiseerd evenement.Uiteraard is het altijd mogelijk om vragen of opmerkingen aan VVN te stellen. Wij zijn bereikbaar via de mail info.secretariaatvvn.gilzerijen@ ziggo.nl

Voor duurzame oplossingen • pelletkachels • warmtepompen • zonneboilers • CV-haarden & kachels • pelletketels

Aanvang show 12.00 uur.

Heeft U interesse om hier ook bij aanwezig te zijn? Neem dan contact op met: Wilhelmien van der Heijden, mailadres: wcm.vanderheyden@ home.nl of bel 0161-225694. Wij hopen met U allen dit feest te mogen vieren! M.v.g. Het bestuur buurtschap ”Gat van Aarts”

JAARMARKT MOLENSCHOT Op zondag was VVN afdeling Gilze en Rijen samen met buro RVV op de jaarmarkt te Molenschot. Men kon weer advies krijgen en vragen stellen over de verkeersveiligheid. Tevens was het mogelijk een reactietest af te leggen in de mooie rijsimulator van buro RVV. De test was vooral gericht op de reactietijd van de bestuurders van motorvoertuigen. Ondanks het druilerige weer was

U komt toch ook naar Strijp 21 in Gilze? Kunnen we met ons allen er eentje op nemen. Spijt ga je er niet van krijgen. En bye bye love zult U er zeker horen.

Groenverwarmen Nieuwstraat 116a 5126 CH Gilze M (06) 223 26 295 E info@groenverwarmen.nl www.groenverwarmen.nl

Heeft u interesse om ook op deze manier te adverteren? Bel Rob van Raak: 06-53819597

VRIJDAG 19 JULI

fazantenweg 51 van 10.00 tot 27 oktober 17.00 uur MAÏSDOOLHOF ”T FAZANTJE kom dolen in ons maïsdoolhof leuk voor jong en oud d.m.v speurtocht meer info www.fazantje-dongen.nl DONDERDAG 15 AUGUSTUS

ALPHEN

Natuurkampeerterrein, Goorstraat 4, Alphen van 18.30 tot 20.30 JUBILEUMWANDELING ’100 JAAR DE HOEVENS’ Avondwandeling over het eeuwenoude landgoed De Hoevens o.l.v. gids heemkundekring. Deelname is gratis. MOLENSCHOT

Annakapel, Kapelstraat 2, Molenschot van 19.30 tot 21.00 ANNACONCERTEN MOLENSCHOT Op donderdagavond 15 augustus vindt het tweede concert plaatst in de Annakapel in Molenschot. VRIJDAG 16 AUGUSTUS

GILZE

Bolberg, Gilze van 20.00 tot 18 augustus 22.00 uur KPJ GILZE FEESTWEEKEND Het jaarlijkse feestweekend van KPJ Gilze in een feesttent aan de Bolberg in Gilze. ZONDAG 18 AUGUSTUS

GILZE

Siertuin Den Overkaent, Strijp 31, Gilze van 12.00 tot 18.00

SIXTIES LIVE IN THE GARDEN Voor de achtste keer word dit prachtige evenement gehouden in een van de mooiste particuliere tuinen van Nederland. DONDERDAG 22 AUGUSTUS

RIJEN

Cultureel Centrum De Boodschap van 10.00 tot 12.00 55+ BIOS Iedere maand op donderdag om 10.00 uur in CC De Boodschap is er 55+ Bios. Film wordt een week van tevoren bekend gemaakt ZATERDAG 24 AUGUSTUS

GILZE

Evenemententerrein Aangespannen Dag Gilze van 08.00 tot 25 augustus 17.00 uur AANGESPANNEN DAG GILZE Een uniek tweedaags paardensportevenement met spectaculaire mensport, een gezellige outdoor-fair en een kinderdorp. RIEL

ZONDAG 25 AUGUSTUS

De Leybron, dorpsplein 20 , Riel van 08.00 tot 11.30 VOGELBEURS GEORGANISEERD DOOR VOGELVERENIGING RIEL De entree bedraagt € 1,--. Wenst u vogels aan te bieden breng ze gerust mee. Ook vogelzaden & vogelbenodigdheden aanwezig BAARLE-NASSAU

Start: Bels Lijntje ter hoogte van het CCB van 15.00 tot 17.00 HET VERRIJTBAAR MUSEUM: DE PROCESSIE Optocht van wandelende kunstobjecten van Wessel Verrijt met gastspelers uit Baarle-Hertog/-Nassau


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 6

Info

aan en licht het gemeentebestuur allerlei besluiten en voornemens kort toe.

Samen voor duurzaam Klimaatakkoord, energietransitie, verduurzaming, klimaatverandering… het nieuws staat er vol van. Feit is dat we samen voor een grote opgave staan. We kunnen ons voorstellen dat u hierover veel vragen heeft. Wat kunt u nú al doen? Zijn er subsidies? Wat levert het op? Daarom doet de gemeente Gilze en Rijen mee aan het Regionaal Energieloket, samen met de Provincie, energieleveranciers, bedrijven en de andere gemeenten uit de regio. Op www. regionaalenergieloket.nl kunt u terecht met ál uw vragen over het verduurzamen van uw woning.

ze en Rijen? Het Regionaal Energieloket helpt u met tips en vragen over duurzaam wonen, zoals zonnepanelen, isolatie- en warmte-oplossingen. U vindt hier ook een handige HuisScan, die u laat zien welke maatregelen het beste passen bij uw woning. Ook biedt het loket een overzicht van mogelijke subsidies. U kunt zelfs direct

offertes opvragen bij aanbieders van energiemaatregelen. Liever een advies op maat? Komt u er zelf niet uit? Dan staat het team van het Regionaal Energieloket voor u klaar met deskundig advies. Kortom, energie besparen was nog nooit zo makkelijk!

Wethouder Ariane Zwarts: “Het is belangrijk dat we samen werk maken van een duurzaam Gilze en Rijen. Dan bedoel ik inwoners, bedrijven, scholen, andere organisaties en de gemeente. We gaan samen aan de slag op het terrein van klimaat, energie en circulaire economie. Het Regionaal Energieloket helpt onze inwoners daarbij. Woningeigenaren kunnen daar terecht met vragen over het verduurzamen van hun huis. Bijvoorbeeld hoe het zit met slimme maatregelen en eventuele subsidies daarvoor.”

B en W belicht… De eerst volgende vergadering van het college van burgemeester en wethouders is op dinsdag 20 augustus 2019.

Krantenpapier helpt tegen stank etensresten Voorkom maden en stank in uw container! Verpak uw etensresten zoals botjes en gratjes in een laagje kranten- of keukenpapier voordat u het bij het GFT gooit. Zeker met zomerse temperaturen. Een klein beetje papier bij het GFT kan geen kwaad. Wat doet u tegen stank in de GFT-container? Volg ons op Facebook en Twitter en deel uw tips! Of kijk op www.gilzerijen.nl/gftafval.

Ruim 2000 chemotherapieën door inleveren taxussnoeisel De jaarlijkse inzamelingsactie van stichting Taxus Taxi gaat als een speer. De Taxus Taxi realiseerde ruim 2.000 chemotherapieën door het ophalen van het taxussnoeisel. Uit de eenjarige naalden van de taxus wordt dé basisgrondstof voor chemotherapieën gehaald.

Hét online energieloket voor woningeigenaren Bent u eigenaar van een woning in Gil-

Denk mee over onze nieuwe burgemeester! De gemeenteraad zoekt een nieuwe burgemeester voor Gilze en Rijen. Wat voor burgemeester willen de inwoners en organisaties? Naar welk type persoon moeten we volgens u op zoek? Denk mee over het

Gemeentehuis Postbus 73, 5120 AB Rijen tel. 14 0161 Internet www.gilzerijen.nl E-mail info@gilzerijen.nl

profiel van de nieuwe burgemeester. Vul de vragenlijst in op www.burgemeestergilzeenrijen.nl. Dit kan tot en met 25 augustus. Het invullen duurt ongeveer vijf minuten en uw deelname is anoniem. Heeft u

geen mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen? Ga dan naar de vragen op de achterkant van deze krant. Iedereen kan meedoen.

“We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet”, vertelt Werner Toonen van Taxus Taxi. De inzamelingsactie loopt tot en met 23 augustus. Uw snoeisel aanmelden kan nog tot en met donderdag 22 augustus. Daarna neemt helaas de hoeveelheid werkzame basisgrondstof in de taxusnaalden af.

Ophaalverzoek indienen Wie zijn of haar taxushaag gaat snoeien, kan via www.taxustaxi.nl/afspraak een ophaalverzoek maken. Snoeisel is aan te bieden vanaf een volle kruiwagen of een halfgevulde Taxus Taxi Tas. Heeft u minder? Dan kan het worden gebracht naar één van de inzamelpunten. Deze staan op www. taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Subsidie aanvragen voor activiteiten De gemeente Gilze en Rijen wil activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan maatschappelijke of sociale doelstellingen. Denk daarbij aan activiteiten voor Zorg, Jeugd en Veiligheid, Sport en bewegen of Kunst, cultuur en educatie. Hiervoor heeft de gemeente subsidie. Hoe werkt het? Wilt u subsidie aanvragen voor één of meer activiteiten? Vul dan het aanvraagformulier voor subsidies in. Deze vindt u op www.gilzerijen.nl/subsidies. Daar kunt u vanaf 19 augustus ook digitaal subsidie aanvragen. Hiervoor heeft u een eHerkenning inlogmiddel (veiligheidsniveau 1) nodig. Heeft u nog geen eHerkenning inlogmiddel? U kunt deze aanvragen op www.eherkenning.nl

Tot 1 september 2020 kunt u uw aanvraag ook nog per mail of per post sturen naar: Gemeente Gilze en Rijen T.a.v. Nancy Heijblom/subsidies Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen E-mail: subsidies@gilzerijen.nl (ook voor vragen)

jaar voor 1 oktober een nieuwe aanvraag indienen - gaat het om een eenmalige activiteit? Dan moet uw subsidieaanvraag tussen 8 en 16 weken, voordat de activiteiten beginnen, ingediend zijn

Voor wanneer moet ik mijn aanvraag indienen? - subsidieaanvragen voor (jaarlijks) terugkerende activiteiten moet u uiterlijk 1 oktober indienen (voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft) - u kunt een aanvraag doen voor een herhaalrecept wanneer u hetzelfde bedrag voor dezelfde activiteit als een voorgaand jaar aanvraagt. U moet wel elk

Heeft u ook een voetstapje gevonden in Gilze? Op 1 augustus gingen inwoners op pad met de politie en medewerkers van Veiligheid en Handhaving van de gemeente. Ze rolden samen de ‘Voetjesactie’ uit in Gilze Zuid. De Voetjesactie zorgt ervoor dat inwoners zich bewuster worden van inbraakgevoelige situaties in hun huis en buurt. Door de ogen van de inbreker Na een korte instructie gingen de inwoners op pad. Politie en gemeente gaven voorbeelden van inbraakgevoelige situaties. Tijdens de actie is er ook gecontroleerd op niet afgesloten ramen en deuren, inbraakgevoelige situaties, niet afgesloten auto’s

en waardevolle spullen die in auto’s lagen. Veel inwoners zijn zich al bewust Tijdens de actie zagen we diverse containers op straat. Inbrekers kunnen deze gebruiken om op te klimmen. Ook troffen we een auto aan waarvan de ramen nog open waren. En zelfs een woning waarbij de voordeur openstond vanwege met het warme weer. Bewoners en eigenaren werden zoveel mogelijk direct bewust gemaakt van de situatie. Als bewoners niet thuis waren werd er een ‘voetje’ achtergelaten. Op het ‘voetje’ staat de tekst dat het ook de voet van een inbreker had kunnen zijn. Over het

Ophalen grof afval Op donderdag 29 augustus halen wij het grof afval op. We halen grof afval op als u hiervoor een afspraak maakt. Dit kan tot 26 augustus 12.00 uur. Bel ons via 14 0161 of ga naar www.gilzerijen.nl. U kunt grof vuil alleen aanbieden in een Big-Bag. Dit kost 50 euro. U koopt de Big-Bag bij de milieustraat.

algemeen zijn de inwoners van Gilze zich zeer bewust van inbraakgevoelige situaties. Buurtpreventie Wilt u meer informatie over buurtpreventie of aan willen sluiten bij een buurtpreventie whatsapp-groep? Stuur dan een mail naar veiligheid@abg.nl. Dit geldt natuurlijk ook voor de kernen Rijen, Hulten en Molenschot.

Op deze pagina's publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort. Bekendmakingen Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen

Het college van Gilze en Rijen besloot met ingang van 17 juli 2019 op grond van art 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek kwam naar voren dat de betrokkenen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de BRP staan ingeschreven. Geslachtsnaam en voorletters Villavicencio Mera, M.Y. Mera Cortez, G.M. Vorstenbosch, J.C.A. Smulders, A.W.

Geboortedatum 17-06-1984 22-08-1955 24-09-1970 27-08-1970

De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijkheden vindt u op www.gilzerijen. nl/bekendmakingen

Voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie Personen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het van plan is om, volgens artikel 2.20 van de wet BRP, van onderstaande persoon de nieuwe gegevens van verblijf en adres ambtshalve op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit onderzoek kwam naar voren dat betrokkene verblijft op een adres in de gemeente maar hier niet staat ingeschreven; een verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

2 Geslachtsnaam en voorletters Kocx, M.C.P.

Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort. Geboortedatum 29-06-1984

Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum publicatie uw verhuizing door te geven aan het Klantcontactcentrum via telefoon 140161. Als wij geen reactie ontvangen binnen 28 dagen na dagtekening publicatie, gaan wij over tot definitieve opneming van de adresgegevens in de BRP.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen

Het college van Gilze en Rijen maakt bekend dat het van plan is om van onderstaande personen ambtshalve de adresgegevens als onbekend op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit onderzoek kwam naar voren dat betrokkene niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de BRP staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. Geslachtsnaam en voorletters Bindels, J.J.

PAGINA 7

Geboortedatum 19-11-1994

Een eventuele ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkene. Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum publicatie uw verhuizing door te geven aan het Klantcontactcentrum via telefoon 140161. Bij geen reactie binnen 28 dagen na dagtekening publicatie gaan wij over tot definitieve opneming van de adresgegevens onbekend in de BRP.

Attendering bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Rijksweg 5 in Hulten

De gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen stelde op 1 juli 2019 het bestemmingsplan Rijksweg 5 in Hulten gewijzigd vast. Dit besluit is op 2 augustus 2019 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben van 6 augustus 2019 tot en met 16 september 2019

de gelegenheid om beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen. nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784. BPRijksweg5-VG01. Meer informatie vindt u op www.gilzerijen.nl

Besluiten en vergunningen Voortgezette versie ‘Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen’

In artikel 10 van de ‘Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen’ is een gedeelte toegevoegd. Verder is het erfgoedbeleid ongewijzigd gebleven. Het besluit luidt als volgt: 1. Artikel 10 Instandhoudingsplicht, lid 1 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen, aan te vullen met de zinsnede: “, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.”; 2. te bepalen dat de aanvulling op de Erfgoedverordening in werking treedt op 1 augustus 2019. De voortgezette versie ‘Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen’ ligt vanaf 1 augustus voor 6 weken ter inzage. U kunt het plan raadplegen via de website www. gilzerijen.nl/verordeningen. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, mevrouw Van Gool De Roij. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Gilze en Rijen: 14 0161.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen bij het adres Gagelrijs 126 in Rijen. Hierbij is rekening gehouden met artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994. Zij doen dit door het bord E6 met onderbord te plaatsen, met daarop het kenteken van het voertuig. Dit gebeurt volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en zoals aangegeven op de tekening die bij dit besluit hoort. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt

u een voorlopige voorziening vragen. Meer informatie hierover leest u onder het kopje rechtsmiddelen.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

25 juli 2019, Statenlaan 24, 5121 HD uitbreiden bestaande woning 28 juli 2019, Bongelakker 84, 5122 GP vervangen kozijnen 29 juli 2019, Heistraat 44, 5121 JM plaatsen aanbouw Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 30 juli 2019, Provinciënbaan 16, Langstraatbaan 1, Biesbosbaan 3, 5121 DL oprichten/veranderen milieu inrichting 5 augustus 2019, Molenstraat 40, 5126 DB realiseren extra woning binnen bestaand bouwwerk 6 augustus, Aalstraat 4, sectienummer L 3775, 5126 CP bouwen vrijstaande woning en aanleggen inrit Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd

29 juli 2019, Fanny Blankers-Koenstraat ong., Kavel G, sectienr: B 6058 bouwen woning (19ZK01863) 1 augustus 2019, Hoofdstraat 137A, 5121 JD verbouwen bedrijfsruimte tot woning

Geweigerde omgevingsvergunning met reguliere procedure

2 augustus 2019, Horst 12, 5126 BX uitbreiden loods/jongveestal Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure

25 juli 2019, Aalstraat 13, 5126 CR aanbouwen erker aan voorgevel 25 juli 2019, Kennedylaan 60, 5121 AC verbouwen woning 25 juli 2019, van Duivenvoordestraat 20, 5121 VR verbouwen garage 29 juli 2019, Horst 12, 5126 BX bouwen rundveestal

Politiek D66 BLIKT TERUG OP AFGELOPEN HALF JAAR

Meer aandacht en geld nodig voor groen in onze gemeente De gemeenteraad van Gilze en Rijen was het unaniem eens dat het onderhoud van groen en straten naar een hoger niveau moest worden getild. Inwoners klagen hier ook over. Wethouder van der Veen (Kern ‘75) werd daarom gevraagd het gewenste onderhoudsniveau te gaan inplannen, inclusief bijbehorende kosten. De uitkomst was zeer teleurstellend. Om het gewenste onderhoudsniveau te behouden is maar liefst 500.000 euro extra per jaar nodig, en zij wil daar maar 200.000 voor uittrekken. Daarom zal er voorlopig nog sprake blijven van achterstand op het groenonderhoud in onze gemeente. Dit is met name desastreus voor de bomen. Het belang van bomen De verstening in de kernen vergroot de impact van het veranderende klimaat. De temperatuur boven asfalt en beton stijgt veel sneller dan boven groen en als het regent spoelt het water

Antonet Krol, raadslid D66

meteen de straten in, terwijl het in een groene omgeving voor het grootste deel wordt vastgehou-

den in de grond. Bomen zijn heel belangrijk: ze dragen bij aan een beter leefklimaat. Zo filtert een boom luchtvervuilende stoffen uit de lucht, vangt een boom kilo’s CO2 op, zorgt een verhoging van kroondekking van 10% naar 25% voor maar liefst 2˚C temperatuur daling en zijn bomen goed voor waterafvang, tot wel tot honderden liters per jaar. De wethouder blijft maar bomen kappen Als het aan wethouder van der Veen ligt wordt onze gemeente er echter niet groener op. Als het gaat om kappen van bomen lijkt onze wethouder zeer voortvarend te zijn. Een kleine selectie uit de voorstellen van de wethouder: de kap van 151 Amerikaanse eiken op de Tilburgse Baan in Gilze (monumentale bomen!),

de gezichtsbepalende bomen in de Veenstraat in Molenschot en 220 grote bomen in Rijen NoordOost. Naast alle andere bomenkap die nog gepland staan, zoals langs de N282, de Vijf Eiken en op de locatie van het AZC. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Wist u dat er maar liefst 169 bomen (met een diameter van 4 cm) nodig zijn om één boom met een diameter van 100 cm te compenseren? Bomen goed onderhouden is beter Raadslid Antonet Krol (D66) vindt dat waar bomen echte overlast bezorgen er eerst bekeken moet worden hoe de overlast het beste teniet gedaan kan worden. Goed onderhoud van bomen, waar het de laatste jaren aan heeft geschort, hoort daar ook bij. Bij goed onderhoud zullen de lusten (ook financieel) van de boom groter zijn dan de lasten. “Wij willen dat boom voor boom deze afweging zorgvuldig gebeurt en alle effecten (ook de financiële) tegen elkaar worden afgewogen in overleg met betreffende inwoners. Mocht kap dan toch de enige oplossing zijn, dan vinden wij dat de compensatie van te voren al bepaald moet zijn”, zo zegt zij. Wilt u meer weten of heeft u andere vragen: mail naar secretariaat@d66gilzerijen.nl of bel naar Frits van Vugt 06-52038492 of Antonet Krol 06- 15119667. Zie ook: Gilze-rijen.d66.nl

Bekijk de krant digitaal op: www.uitgeverijemdejong.nl

30 juli 2019, Statenlaan 85, 5121HB kappen twee bomen Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure

de Heuvel 2, brandveilig gebruiken van pand De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd. Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks beroep instellen.

Volledige meldingen

25 juli 2019, Hilsondishof 6, 5121 BH verwijderen asbest 31 juli 2019, Lange Wagenstraat 19, 5126BA saneren asbest

Melding akkoord

23 juli 2019, Broekdijk 30, 30A en 30 B, 5125 NE Hulten veranderen inrichting 25 juli 2019, Lijndonk 25, 5124 RK veranderen inrichting 30 juli 2019, Hoofdstraat 50, 5121 JG melding brandveilig gebruik 7 augustus 2019, Laagstraat 12, 5121 ZG melding brandveilig gebruik Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

Vijf Eiken Cross op 26 oktober en 2, 9,16 en 23 november 2019 van 11:00 uur tot 16:00 uur in Manege De Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 57 in Rijen.

BROCANTE IN EN VOOR DE KERK van Biest-Houtakker. Zondag 18 augustus koopzondag en staan er ook weer kramen voor de kerk zodat u weer heerlijk kunt struinen we zijn elke donderdag vanaf 13.00 uur en vrijdag en zaterdag vanaf 10.00 StoffeerderijvanHoorn uur open. Voor al uw meubelbiestsestraat 26 stoffeerwerk! Bel voor Heeft u nog zin om deel een vrijblijvend offerte te nemen aan de markt 06-19748242 www.stof- dan kunt u mailen naar feerderijvanhoorn.nl jrvandenhoven7@ gmail.com Ook Vieille France is open www.parkinsonfonds.nl

De ziekte van Parkinson is nóg ongeneeslijk. Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.

Besluit verzonden op 6 augustus 2019, Motortoertocht voor het Goede Doel op 15 september 2019 van 09.00 uur tot 13.00 uur start Rijksweg 96, eindlocatie Oosterhoutseweg 7 te Rijen (187018) Besluit verzonden op 8 augustus 2019, Bierfestival voor het Goede Doel op 14 september 2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur en op 15 september 2019 van 14.00 uur tot 21.00 uur aan Oosterhoutseweg 7 (recreatiepark D’n Mastendol) te Rijen (187016) Besluit verzonden op 8 augustus 2019, Classic Wings en Wheels op 31 augustus 2019 van 07.30 uur tot 22.00 uur op Vliegbasis Gilze-Rijen (180181) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.

Drank en Horecawet

* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens Bierfestival voor het Goede Doel op 14 september 2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur en op 15 september 2019 van 14.00 uur tot 21.00 uur aan Oosterhoutseweg 7 (recreatiepark D’n Mastendol) te Rijen * ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens Classic Wings en Wheels op 31 augustus 2019 van 07.30 uur tot 22.00 uur op Vliegbasis Gilze-Rijen

Oktoberfest op 5 oktober 2019 van 19:30 uur tot 02:00 uur en op 6 oktober 2019 van 17:30 uur tot 24:00 uur in tuin/parkeerterrein van The Banner in Gilze.

YOGA Maandag 2 september van 13.30 - 14.30 14.40 - 15.40 beginnen de yogalessen weer in „de Schakel“ te Gilze. Voor info Nelleke van der Smissen 06 4324 2604 pchmvds@hotmail.com

“Trillende handen betekenden het einde van mijn carrière”

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

AFSLANKEN snel en veilig met Ultrasound Body Sculpting. Info op afslanken.jouwweb.nl Bel: 06 - 20276874 of mail naar info@massagedongen.nl

U vindt alle volledige officiële bekendmakingen op www.gilzerijen.nl/ bekendmakingen

VLOOIENMARKT VLIEGVELD GILZE EN RIJEN

ZONDAG 25 AUGUSTUS

Vliegveld Gilze en Rijen gelegen aan de Oude Rijksweg Tilburg-Breda. Rijksweg 25 - 5125 NB Hulten (Gilze-Rijen)

OPEN 10.00-17.00 uur. 0161-456291 CV Ketels, reparatie en onderdelen. Electrische installaties en materialen bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1B te Gilze Tel. 0161-451812 www. tscgosens.com info@ tscgosens.com

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren, machines, bedrijfsvoertuigen etc. BPS-Rijen.nl, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

OP ZOEK NAAR EEN (NIEUWE) BAAN?

Wij zoeken een collega Werken in een jong groeiend bedrijf en op zoek naar een nieuwe uitdaging. We leiden je intern op tot een Installatiemonteur die geen uitdaging uit de weg gaat. Spreekt dit je aan? Neem dan contact met:

O&P installaties

Provinciënbaan 17 • 5121 DK Rijen Tel. 0161 - 750 298 info@opinstallaties.nl

O&P installaties is per direct op zoek naar een loodgieter (20 - 45 jaar)


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 8

NAZOMERSE KLEURENPRACHT IN DE TUINEN

Open Tuinen Midden Brabant 17 & 18 augustus niet definitief gesloten hebben en er zijn nieuwe tuinen gekomen die hun plaats in de ronde van de Open Tuinen Midden Brabant hebben ingenomen. De tuiniers zijn trots op hun tuin, hebben die vaak zelf ontworpen en aangelegd en willen je graag mee laten genieten van al het moois. De tuinen liggen niet al te ver van elkaar in Drunen, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en Loon op Zand. Pak dus eventueel de fiets en maak er fijne fietstocht van door het mooie Brabantse land. Misschien lukt dat niet in een dag, maar dan plak je er toch nog een dagje bij. In de diverse tuinen zijn er plantjes te koop of honing uit de eigen hof, want een aantal tuiniers is ook fervent imker.

Bestratingen Frank Musters Sierbestratingen Raak 2, 4841 EW Prinsenbeek, Tel. 076-5420161 - 06-54355533 f.musters@ziggo.nl

Computer-klussen KlusAmi Marijkestraat 19, 5121 XB Rijen, 06-45464573, jeroen@klusami.nl www.klusami.nl

Dames en Heren Kapsalon eMeneM Haarmode Nerhovensestraat 6, 5126 TE Gilze. Tel: 0628269768 miranda.moerkens67@gmail.com

Fotografie Jacomijn Dijkers 06-25318133 FB/ jacomjn Dijkers fotografie jacomijndijkers@home.nl

Fysiotherapie-Revalidatie-Fitness De Dijkgaerd Kaatsheuvel

Bayram Ciftci Haverdijk 8, 4841 AR, Prinsenbeek, 076-5410073 Trees Kinstraat 1, 5122 CM, Rijen, 0161-233929 http://facebook.com/bayramfysiotherapie www.bayramfysiotherapie.nl

Hypotheken Verzekeringen Attentiv H.C.A.M. v.d. Dungen B.V.

Het is me de zomer wel, met opnieuw een tekort aan regen dit jaar en de tropische temperaturen van eind juli liggen een ieder vast nog vers in het geheugen. Maar ondanks alle weerperikelen zijn de tuinen nog steeds in topconditie. De nazomer heeft zo ook zijn bijzondere charme met luchtige grassen die zich mengen met de felle kleuren van de nazomerse bloeiers en de eerste kleurige bessen. De tuin is anders maar nog steeds mooi. Dus kom gezellig kijken en genieten van al dit moois.

Lange Wagenstraat 11 / 5126 BA GILZE / 0161-453118 info@attentivgilze.nl www.attentivgilze.nl

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus zwaaien de tuinpoorten voor de laatste keer dit jaar open in de tuinen in Midden Brabant. Je bent inmiddels al voor het 15e achtereenvolgende jaar van harte welkom in de tuinen. In de jaren zijn er tuinen die hun poorten al dan

samen scoren tegen kanker

Kledingreparatie & stomerij

Vraag nu meer informatie aan

Gilze Kledingreparatie & stomerij

De tuinen zijn open van 10.00 tot 17.00 uur en de entree bedraagt € 2,50 p.p.p.t., inclusief een consumptie. Op www.tuinenmiddenbrabant.nl vind je meer informatie over de diverse tuinen.

Nieuwstraat 68, 5126 CG Gilze, Tel. 06-22222464 Parkeren voor de deur. FB kledingreparatie Gilze

Kringloopwinkel Hebbes Gilze Broekakkerweg 10a, Gilze, T. 06 46182069 Openingstijden: wo. t/m zat. 10:00 - 17:00 uur Gratis ophalen en bezorgen

Kringloopbedrijf La Poubelle Locatie Rijen: Haansbergseweg 22a, 5121 LJ Rijen, info@poubelle.nl www.lapoubelle.nl

Psycholoog & Onderwijskundige Edumax & Psymax Gilze Tel. 0161 454130 Onderzoek en behandeling van kind, jeugdige en volwassene bij psychische problemen/stoornissen en bij leer-/studieproblemen BaO - VO - HBO - WO. www.edumax.nl www.psymax.nl

Schoonheidssalon José Alphenseweg 26, 5126AC Gilze, Tel: +31 (0161) 451 069 josevanopstal@home.nl www.schoonheidsspecialiste-jose.nl

Sleutel- en slotenservice De Sleutel van Rijen Julianastraat 84, 5121 LT Rijen, Tel. 0161-230529 www.desleutelvanrijen.nl

Tuincentrum Poppelaars Tuincentrum Rietdijk 1 B, 4824 ZB Breda, Tel. 076 5414624 www.poppelaarstuincentrum.nl

Woninginrichting Segeren meubelstoffering Stationsstraat 17-19, 5121 EB Rijen, Tel. 0161-226799 www.segeren-woninginrichting.nl

De 6 Tuinen in Midden Brabant die dit weekend de poorten open zetten zijn: Tuin De Dwerg, Kleinestraat 17, Drunen, tel. 0416-853363 (Alleen op zondag open) Groenhoven, Raadhuisstraat 112, Sprang-Capelle, tel. 0416-540540 De Dijkgaerd, Zuidhollandsedijk 1, Kaatsheuvel, tel. 0416-272936, www.dedijkgaerd.nl Ons Buiten, Kraanven 10, Loon op Zand, tel. 0416-363959 (Alleen op zondag open) Hof ’t Einde, Bergstraat 66, Loon op Zand, tel. 0416-365455, www. hofteinde.nl Tuinen Landgoed Het Witte Kasteel, Kasteellaan 17, Loon op Zand (Alleen op zondag open)

JUBILEUM GILDE ST MAURITIUS GOIRLE

Jubileumjaar, 90 jarig bestaan, wij vieren FEEST en nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn! Het is 90 jaar geleden dat het Gilde St Mauritius werd heropgericht met als doelstelling een klein en gezellig Gilde dat voor iedereen toegankelijk zou zijn. Dat is een doelstelling die nog steeds overeind staat. Tijden veranderen, oude tradities zijn nog steeds diepgeworteld in ons Gilde, maar ze zijn wel met de tijd meegegaan. Hierdoor in ons Gilde nog steeds springlevend is, ondanks dat wat vaak als franje wordt gezien. St Mauritius is geen vastgeroest en oubollig iets, het is een gilde waar waarden en normen nog altijd voorop staan, maar dat vooral ook een gezellig Gilde is waar iedereen welkom is. Zondag 18 augustus, locatie Fabriekstraat 18, 5051HP in Goirle voor iedereen die van feest houdt, want… een feest vier je tenslotte niet alleen! Wat staat er allemaal op het programma? - 12.00 uur Inschrijven Gemeentekoning(in) en Jeugdgemeen-

tekoning(in) dit alleen voor inwoners van Goirle en Riel. - Van 12.00 tot 13.00 uur kunnen de taarten voor de Beste amateurbakker van de regio binnen gebracht worden. - 13.15 uur Bekendmaking wie de beste Taartbakker is in wijde omgeving - 13.30 uur aanvang Opening

Verhalenvertelster in Oude Kerk Dongen De Protestantse gemeente van Dongen en Rijen heeft aanstaande zondagmorgen een boeiende, professionele verhalenvertelster te gast in de persoon van Peterine Kooijmans uit Uden. Haar vertelling zal gaan over Mirjam, de zus van Mozes, één van de grootste Bijbelse profeten. Peterine volgde met succes de opleiding “docent drama” aan de Theaterschool in Kampen. Naast haar werk als docent regisseerde zij jarenlang met veel plezier allerlei toneelproducties. Na het schrijven van een monoloog over Maria, de moeder van Jezus, besloot zij de opleiding “vertellen voor een groot publiek” te gaan volgen aan de Vertelacademie in Utrecht, waar zij in 2015 afstudeerde. Dit bracht haar op het podium. Haar luisteraars omschrijven haar als “expressief,

van de middag met een Roofvogelshow, aansluitend een vendelgroet door Tamboers en vendelier van het Gilde. - 14.00 uur Aanvang wedstrijden Jeugdgemeentekoning(in) en gemeentekoning(in) verschieting. - 15.00 uur Roofvogelshow. - Op het Gildeterrein zijn ook

een aantal kramen te bezoeken: Schmincken voor wie wil, Sfeer en Meer en Goirle, evenals… De Kantkriebel uit Riel zal aanwezig zijn met demonstraties, Barbara met haar borduurhoekje, Christine die prachtige kaarten maakt en verkoopt, HandBoekBinderijBrabant is aanwezig en zal kleine workshops verzorgen voor wie dit wil. Er zal taart zijn en het boekje Goirlese Gilde Geheimen is er te verkrijgen. De opbrengst hiervan zal naar de plaatselijke Zonnebloem gaan.

Gezien in Gilze

krachtig, levendig, beeldend, lichtvoetig, inspirerend”. Peterine heeft een voorliefde voor Bijbelverhalen, die voor haar alles te maken hebben met het leven van nu. Zij zal dan ook altijd een verbinding zoeken tussen die oude verhalen van lang geleden en het heden. Een belangrijke vraag daarbij is: “Wat hebben Bijbelverhalen ons vandaag te vertellen?” Tijdens deze samenkomst, die om 10 uur begint, zullen naast de vertelling ook zang en gebed als de vaste liturgische ingrediënten van de zondagmorgen niet ontbreken. Wie dit wil meemaken is zondag van harte welkom in de Oude Kerk aan de Kerkstraat 56 in Dongen.

De uil in de Arendsnest. (foto: C. de Kok)

Het is goed wonen in de Arendsnest in Gilze. Dat vind ook een uil, want sinds een paar dagen heeft deze uil een mooi plekje in een boom gevonden. Misschien moeten we arendsnest veranderen in uilennest...

Heeft u ook een foto gemaakt van iets bijzonders in Gilze, Rijen, Hulten of Molenschot? Stuur hem in naar de redacte via ons aanleverportaal of mail de foto met beschrijving naar redactie@ emdejong.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 9

van het vliegveld

Onder de rook

Door de nabijheid van het vliegveld hebben de inwoners van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot extreem veel geleden in de Tweede Wereldoorlog. Tientallen dodelijke slachtoffers, verwoeste huizen en gebouwen, wanhoop, angst, intens verdriet…. Nu, 75 jaar later, vieren we de bevrijding. Maar de herinneringen blijven. In deze tweewekelijkse rubriek kijken we met enkele inwoners terug naar oorlog en bevrijding. Hoe beleefden zij die als kind?

Deze pagina is samengesteld door Heemkring Molenheide • Tekstredactie: Mariëlle van Hezewijk Fotoredactie: Piet Weterings • Opmaak: Weekblad Gilze en Rijen

Huub Weterings

Huub Weterings uit Rijen:

“Wat wisten wij als kinderen nou van oorlog?”

Zes jaar was Huub Weterings uit de Tuinstraat in Rijen toen de oorlog uitbrak. Hij was graag en vaak op straat en met de nieuwsgierigheid van een kind gaf hij zijn ogen goed de kost. Hij kan er 75 jaar later nog veel over vertellen. “Een week voor de inval van de Duitsers liep ik met mijn tantes en een hele stroom mensen uit Rijen naar het vliegveld. Daar hadden ze aan weerskanten van de weg naar Gilze een paar grote kuilen van tien bij tien meter gegraven. Als de Duitsers kwamen, zouden ze daar met hun tanks net niet door kunnen en in de kuilen rijden, ” vertelt hij. En hij voegt er ironisch aan toe: ”Dat was natuurlijk een geweldige verdediging van het Nederlandse leger.” PEPERMUNTJES “Dan die zondag 10 mei, ’s morgens om zes uur. We lagen nog in bed toen m’n vader riep: ‘Het is oorlog!‘. Heel de buurt stond op straat te kijken; er kwam een stroom vliegtuigen over, richting Breda. Een uur of vier daarna kwamen grote rupsvoertuigen door de Tuinstraat gereden, met een heleboel zingende Duitsers erachter. Ze zetten

hun spullen weg bij het patronaat. Die Duitsers waren voor ons eigenlijk de beste vrienden, want zodra we aan kwamen lopen, kwamen ze van hun tanks en kregen we pepermuntjes. En ja, wat wisten wij als kinderen nou van oorlog? Toen ik via de Bernhardstraat naar huis liep, kwam er een vliegtuig aangevlogen, dat richting Gillisstraat begon te schieten. Die jongen van Van Dorst werd geraakt, op de allereerste dag.” “De zondag erop gingen we als altijd met ons moeder naar de grote weg om te wandelen. Deze keer was de weg aan weerskanten bezaaid met auto’s, motoren en met flessen drank. Achtergelaten door het Franse leger.” “Mijn vader had een leerhandel en meteen al de eerste weken stonden de Duitsers hier bij ons thuis in de rij om leer te kopen. Gewoon vriendelijke mensen, die aardig waren voor ons kinderen.” OORLOG EN SCHOOL “Op een gegeven moment namen de Duitsers de schoolgebouwen in beslag. Wij moesten in de looierij van De Nederlander naar school. Achteraf beschouwd een verschrikkelijk gevaarlijke

situatie. Want helemaal op de achterste zolder was ons lokaal. Als er iets gebeurd was, dan hadden we als ratten in de val gezeten.” “Maar daarvoor, toen we nog op de Pius-X-school zaten, ontplofte er eerst een treinwagon bij het café van Pietje Martens in de Strontstraat, nu de Venneweg. Ik ben er wezen kijken met mijn vader. Het cafeeke was helemaal in elkaar gezakt. Later kwam de grote treinontploffing bij de Vijf Eiken. Alle ramen van onze school lagen eruit en we moesten tijdelijk naar de St Jozefschool. De jongens van acht tot één uur en de meisjes van één tot zes uur en de week erna net andersom.” “In een bepaald jaar hoefden we maar zes weken naar school. Je zwierf dan over straat. Elk houtje nam je mee. Je kroop onder het prikkeldraad door om bij de Duitsers aardappels van het veld te halen. Niet dat we die nodig hadden, maar als kwajongensstreek en voor mensen die ze wel nodig hadden.” DE EEN Z’N DOOD…. “Een vreselijke ervaring voor mij was een bombardement op Hulten in augustus 1943, dat eigenlijk voor het vliegveld bedoeld was. We waren met de trein naar Den Bosch geweest, vader, oom, broer en ik. Op de terugweg ter hoogte van Hulten, kwamen er jagers die rond de trein cirkelden en schoten. De trein stopte abrupt en mijn oom riep: ‘Deur open, in de sloot!’. Mensen die te laat waren, werden geraakt door de vliegtuigen. Ik zie nog steeds een man voor me die daar liep. Ineens brak hij en weg was hij.” Ook na het bombardement van zondag 3 september 1944 was er in Hulten ‘ontiegelijk veel kapot’. “Ik ben nog naar het kerkhof geweest. Ook daar was een bom gevallen en overal dreven doodskisten en lichamen. Mensen namen het hout mee om thuis te stoken. Zo ging dat in die tijd…. de een z’n dood, de ander z’n brood.” En zo werkte het ook bij de Duitsers. “Na een bombardement hadden ze hun doden op een strontkar gelegd en naar het kerkhof in Rijen gebracht. Wij als kind zagen hoe ze die Duitse

Op Dolle Dinsdag trokken de Duitsers zich terug en namen van alles mee lichamen in een groot gat gooiden. Eén Duitser sprong erbovenop en trok van een van de doden de schoenen uit. Die waren schijnbaar beter dan de zijne. Een oom van ons kwam aanlopen en riep: ‘Weg jullie!’” DOOSJE MET ONDERGOED “Met Dolle Dinsdag hebben we de hele dag op de kruising Hoofdstraat/ Tuinstraat staan kijken hoe de Duitsers zich met van alles en nog wat terugtrokken. Van ons moeder kregen we ‘s avonds allemaal een doosje met ondergoed dat we bij ons moesten houden; voor als er iets gebeurde. Die nacht was verschrikkelijk. Geweldige klappen op het vliegveld; ze lieten alles springen. En heel de Rijen stond als het ware in brand. Het fabriekje van De Wijs hier vlakbij werd aangestoken en op het Sweensplein dat van Klerks. Daar heb ik ook nog een vliegtuigvleugel gehaald om een schuilkelder van te maken.” BEVRIJDING En toen de echte bevrijding. “Die avond stonden we buiten te kijken hoe gloeiende kogels van de geallieerden van achter het spoor deze kant op kwamen. De volgende morgen om een uur of tien, stopte er een Engelse wa-

gen in de straat. De soldaten kwamen achterlangs gelopen en mijn tante riep: ‘We zijn bevrijd!’. ’s Middags vanaf een uur of twee, begonnen de geallieerden vanuit Hulten alle huizen aan de noordkant van de Tuinstraat kapot te schieten. En waarom? Ik zou het niet weten, er was geen Duitser meer te zien.” “Bij ons schoten ze twee granaten dwars door het huis. Wij zaten in de kelder, de stenen rolden van de trap en dan heb je een heel vreemd gevoel. De buurman riep dat er nog een granaat in de tuin lag. Ik, heel nieuwsgierig, liep ernaar toe. Ik hoorde de granaten gierend aankomen. En toen was het dak hierachter in één klap weg en kreeg je een enorme stank. In onze straat was ontiegelijk veel schade. In de Pastoor Gillisstraat raakten een oom en een tante gewond. Bij Stuijk was een granaat in de schuilkelder gekomen; een meisje dood. En alles helemaal onnodig. Ik heb naderhand horen vertellen, dat die Engelsen het vertikten om hun granaten terug op te laden en ze daarom maar naar de Rijen hebben geschoten.” DOCUMENTAIRE Huub Weterings is ook te zien in de documentaire van de heemkring, ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’, die in oktober in première gaat. In de nieuwe uitgave van de heemkring, ‘Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten’, is nog veel meer te lezen over de oorlogstijd. Dit boek met verhalen van inwoners van onze gemeente verschijnt in oktober aanstaande.

Trein ontploft

Er ontplofte op 30 mei 1942 een treinwagon bij het café van Pietje Martens in de Strontstraat

Ook op het kerkhof in Hulten viel op 3 september 1944 een bom

Op 30 juli 1943 ontplofte bij overweg Vi jf Eiken in Rije n een munitietre in met vliegtuigbomm en, waarschijn lijk als gevolg van sabotage. Er vi el en meerdere gew onden en een toevallige voor bijganger, Nol Heerkens, kwam om het leven. Tot ver in de om trek richtte de explosie gr ote schade aan.

14 AUGUSTUS 1944 → 2019

MEER OVER 1940-1945 WETEN?

• De geallieerden landen de 15e aan de Franse kust van de Middellandse Zee om met een tweede front de opmars te versnellen; • Anne Frank en haar familie zijn ontdekt en gedeporteerd naar Westerbork; • Op vliegveld Gilze-Rijen valt de 15e een ‘bommenhagel’ van de geallieerden. De dorpen komen er dit keer zonder kleerscheuren vanaf…

Meer lezen over de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente? Heemkring Molenheide heeft ook digitaal heel veel informatie voorhanden. In de tijdmachine, de beeldbank en op de speciale Tweede Wereldoorlog-website met onder andere de herinneringsfietsroute. Ze zijn allemaal te bereiken via www.heemkringmolenheide.nl. En dan is er ook nog onze wiki, die u via www.wikimiddenbrabant kunt bereiken. Op www.75jaarvrijheidgilzerijen.nl vindt u alle informatie over de activiteiten die nu rond de bevrijding in onze gemeente plaatsvinden.

WAT GEBEURDE ER PRECIES 75 JAAR GELEDEN?


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 10

16 AUG 2019 RAT VERLEGH STADION / 20.00 UUR BESTEL JE KAARTEN VIA NACTICKETS.NL

KRIJGT GOEDE START NAC GOED VERVOLG? NAC is het nieuwe seizoen goed begonnen. Afgelopen vrijdag ging de ploeg op bezoek bij FC Dordrecht en dankzij treffers van Arno Verschueren en Luka Ilic werden de eerste drie punten binnen gehaald. Met de steun van een uitverkocht uitvak ging NAC de strijd aan met de Schapenkoppen in het Riwal Hoogwerkers Stadion. De ploeg van Ruud Brood was grote delen van het duel de bovenliggende partij en wist dat uit te drukken in de score. Na 23 minuten spelen kopte Verschueren de openingstreffer tegen de touwen na een goede vrije trap van Filipovic. Vlak na rust had NAC even een lastige fase waarin keeper Nick Olij een aantal keer handelend moest optreden, maar na ruim een uur spelen bracht Luka Ilic aan alle twijfel een einde.

Zijn fraaie treffer betekende de 0-2 en daarmee de drie punten voor de Parel van het Zuiden. Nu wacht een thuisduel tegen Helmond Sport. Die ploeg boekte in zijn eerste wedstrijd van het seizoen een gelijkspel. In het eigen SolarUnie Stadion werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Volendam. Koolhof opende namens de Kattenmeppers de score, maar vlak voor tijd maakte Vlak namens ‘het andere Oranje’ de gelijkmaker. Weet NAC de goede start van het seizoen een vervolg te geven en te winnen van Helmond Sport? Vrijdag vanaf 20:00 uur gaat de bal rollen in het Rat Verlegh Stadion. Hup NAC!

Foto: GiG

WELKOM ENERGIE GEEFT 1.000 SEIZOENKAARTEN WEG Duizend gelukkige NAC-supporters kunnen dit seizoen op kosten van Welkom Energie naar alle thuiswedstrijden van NAC. Nieuwe én bestaande seizoenkaarthouders die klant worden van de energieleverancier krijgen hun seizoenkaart voor het seizoen 2019/2020 vergoed en krijgen bovendien een Meet & Greet met de selectie van NAC. Onder de noemer ‘Welkom bij NAC’ lanceerden Welkom Energie en NAC de actie waarbij duizend supporters op kosten van de nieuwe rugsponsor de negentien thuiswedstrijden van de club bijwonen. Dit geldt zowel voor supporters die al een seizoenkaart hebben besteld, als voor supporters die een nieuwe seizoenkaart willen aanvragen. Supporters die gebruik willen maken van de actie kunnen zich vanaf nu inschrijven op de actiesite.

Inmiddels hebben honderden supporters al gebruik gemaakt van de actie, maar het is nog niet te laat! Meer informatie Meer informatie en alle voorwaarden voor de actie lees je op Welkom-Energie.nl/welkom-bijnac. Op deze site kun je je tevens inschrijven voor de actie. Seizoenkaarten 2019/2020 Ook voor het seizoen 2019/2020 gaan de seizoenkaarten van NAC in rap tempo over de toonbank. Vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen verkocht de club al ruim 13.700 seizoenkaarten, meer dan de club er ooit verkocht in de Eerste Divisie. De B-Side en Vak G zijn allebei geheel uitverkocht wat betreft seizoenkaarten en ook op de Eretribune raken de middelste vaken vol. Met de actie ‘Welkom bij NAC’ doet rugsponsor Welkom Energie er nog een schepje bovenop.

Foto: Maurice van Steen

RABOBANK BLIJFT SPONSOR G-DAG Een van de mooiste dagen van het NAC-jaar: dat wordt de Rabo G-dag ook weer in 2020 en 2021. Het sponsorcontract tussen NAC en West-Brabantse en Zeeuwse Rabobanken werd onlangs verlengd. “De Rabo G-dag is een geweldig event voor iedereen die erbij betrokken is”, zegt Greetje Derks, coördinator Teamplay bij NAC. “Tijdens het toernooi strijden 24 teams uit West-Brabant en Zeeland in vier-tegen-vierwedstrijdjes voor de felbegeerde beker. Komend jaar is de 20ste editie en we zijn blij dat we dat kunnen vieren met de Foto: Maurice van Steen

Rabobank.” Wie er ooit bij is geweest, kan beamen: op de Rabo G-dag zie je bijna alleen maar lachende gezichten. Greetje Derks: “Het enthousiasme van de deelnemers is overweldigend. Het draait om voetbal en vergis je niet: de spelers zijn héél fanatiek. Maar het plezier en het geluk overheersen. Spelen in een stadion is al prachtig; een selectiespeler als trainer maakt het helemaal af. Dat werkt twee kanten uit, want ook voor onze vaak nog jonge profvoetballers is het een bijzondere en leerzame ervaring.”


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 11

OPRUIMING! WIJ MOETEN PLAATSMAKEN VOOR ONZE NAJAARSCOLLECTIE!

KORTINGEN 5 TOT O%

TUINMEUBELEN TOT 50%

TUINKUSSENS 4 HALEN= 2 BETALEN

VASTE PLANTEN

POT IN 9CM ttercode met le

50%

GAZONMAAIERS

25%

VOORGEVORMDE VIJVERS

25%

NOG VOLOP PERKPLANTEN

WATERORNAMENT EN tot

VELE SFEERARTIKELEN 25%

50%

VIJVERMOERASPLANTEN 50%

In ons gezellige tuincafe:

BBQ’S TOT

40%

Dagelijks ontbijt ...... p.p. e 3.

75

van 09.00 tot 11.00 uur, lekker en gemakkelijk u kunt zo binnenlopen

DEN O Z S A AVRI GRrij en altijd vers onkruidv n kwekerij uit eige SNEDEN R U GE

O VERS VO

Kortingen zijn geldig op winkeladviesprijzen en niet op lopende acties!

HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID

IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

www.avri-tuincentrum.nl

20.000 M2 TUINPLEZIER


OP ZOEK NAAR EEN (NIEUWE) BAAN?

WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 12

JW HANDLING inpakbedrijf in Gilze (Den Bulk 3) zoekt per direct:

- Interieurverzorgster 2 à 3 uren per week

- Productiemedewerkers Voor het verrichten van verschillende in- en ompakwerkzaamheden: - Sealen en krimpen van verschillende producten - Samenstellen van pakketten - Stickeren / ompakken / inpakken - Mailings / Displays opzetten en vullen - Etc………

Wij bieden: - Afwisselende werkzaamheden - Geen zwaar werk - Een schone werkomgeving - Flexibele werkdagen - Een (oproep-)contract van 8 tot 40 uur per week

n n n n

nieuwbouw / renovatie douchedeuren / -wanden hardglazen deuren balustrades

www.glashandelspitters.com • 013-507 8853

Jaarlijks 450.000 ton papier, die nodig zijn voor zo’n 80.000 drukorders in oplages tot wel 30 miljoen. Niet voor niets is Koninklijke Drukkerij Em. de Jong daarmee de grootste retaildrukker van Europa. Vanuit verschillende vestigingen in Nederland, België en Duitsland verzorgen onze ca. 1300 medewerkers drukwerkoplossingen voor (retail)klanten. Wij zijn voor de afdeling Facturatie per direct op zoek naar een:

Facturist (32-40 uren per week) Als Facturist ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van facturen op basis van calculaties aangevuld met operationele elementen zoals meerwerk of gewijzigde drukorderopdrachten. Daarnaast controleer je nota’s van derden, uitbestede werkzaamheden en gehanteerde tarieven en de invloed hiervan op de calculatie / factuur. Profiel: • Opleiding op MBO niveau; • Cijfermatig inzicht; • Zelfstandig kunnen werken in teamverband; • Gedegen kennis van Microsoft Office; • Grote mate van accuratesse. Interesse? Stuur je sollicitatie naar vacature@emdejong.nl, t.a.v. mevrouw M. Broeders.

SVP alleen reageren via: info@jw-handling.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 13

SPORT

Doe mee met de WEKELIJKSE PRIJSPUZZEL

VOOR DE 16E KEER

Golfkampioenschap Gilze en Rijen vrijdag 6 september golfers van de gemeente 2019 en die krijgen dan ook de wisselbekers die genoemd zijn naar hun schenkers. Beter bekend als “de bronzen Helma en de bronzen Cees”. Daarnaast hebben we zoals gewoonlijk ook prijzen voor de neary, de leary en de meeste stableford punten. Daardoor kunnen ook de hogere handicappers weliswaar geen kampioen worden maar wel degelijk ook in de prijzen vallen.

Alle Prijswinnaars 2018 bij elkaar.

Ook dit jaar wordt wederom het golfkampioenschap van de gehele gemeente Gilze Rijen gehouden en wel op vrijdag 6 september 2019, en dat alweer voor de 16e keer!! Het gemeentelijk golfkampioenschap wordt gespeeld op Golfpark Weilenseind aan de Alphenseweg 14a te Gilze, achter café De Hooikar. Ontvangst om 13.00 uur, koffie/ thee met appelflap en om 14.00 uur Shotgun start, flights van 4 spelers. Als u inschrijft krijgt u over

de starttijd verder geen bericht; alle info staat in dit artikel. Hoe deelnemen? Deelnemen (dames en heren) kan als je woonachtig bent in de Gemeente Gilze en Rijen en beschikt over een door de N.G.F. uitgegeven EGA handicap van ten hoogste 36. N.G.F. pasje meebrengen. Maximum aantal. Het aantal deelnemers kent een maximum en inschrijven gaat in volgorde van ontvangst van

het inschrijfgeld op ABNAMRO NL53ABNA041.65.14.405 t.n.v. A. Nelemans te Molenschot met vermelding van “golftrofee 2019”. Tevens je handicap vermelden en eventueel opgave handicard. Handig voor de flight indeling. En voor het berekenen van de stableford punten! Kampioen: Waar het uiteraard om gaat is de dame en de heer met absoluut het laagste aantal slagen over de 2 x 9 = 18 holes. Dat zijn de top

Inschrijven? Uiterlijke inschrijvingsdatum en dus de betaling binnen bij Ad Nelemans is maandag 2 september a.s. Zie banknummer van Ad Nelemans hierboven.. Contactpersonen zijn: Rosemarie van Bavel, Heinsbergstraat 37, 5126 HL Gilze, 06-513 76 645, rmvbavelwolters@home.nl en Ad Nelemans, Korenbloem 11, 5124 NR Molenschot, 0161-411914, adnelemans11@gmail.com Oproep: Voor de komende jaren is de organisatie opzoek naar enkele nieuwe mensen, dit om het voortbestaan van het FANTASTISCHE en GEZELLIGE gemeentelijk golftoernooi te kunnen waarborgen! Adn.

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

16

15 18

17

19

20

21 22

23

25

24

26 31

30

29 33

34

27

36

35

28

32 37

38 39

40

42

41 47

46 49

51

50 54

57

58

44

60

61

45

48 53

52

55

56

59

62

43

64

63

65

67

66

© Persbelangen P1066

66

38

16

58

33

48

45

37

62

50

8

22

HORIZONTAAL: 1 file, 8 weldra, 15 aansporing, 16 leerplan, 17 zendgemachtigde, 18 gezagsgebied, 20 Javaanse prins, 21 vernauwing, 22 kuip, 25 petoet, 26 draagwijdte, 29 struisvogel, 32 element, 33 metalen verbinding, 36 lusteloosheid, 38 zinnebeeld, 39 oplossing, 42 vleespasteitje, 46 bemanning, 48 Apple-product, 49 begroeide zandvlakte, 51 indien, 53 plaats in Saoedi-Arabië, 54 koopwaar, 57 dwingende vraag, 59 gracieus, 60 uiting van bevestiging, 62 aristocraat, 64 afsluiting van een lichaamsopening, 66 groot boek, 67 tijdsindeling.

Golfkampioenen 2018, Ria Nelemans en Piet Vermeer

SENIORENVERENIGING RIJEN

TRAINER Natalie Hansort Lotte Peeters Kim Baeten 18.00-19.00 D Annemarie Bal Thomas van Lisdonk Stephi vd Kaa ( stagiare) 19.00-20.00 DA en HA Marlou Timmermans Janneke Oprins 20.00-21:30 DS1 en vrije tranining DS2 vacature

1

Welk winwoord komt er in het balkje?

RHV Rijense Handbalvereniging

Woensdag TIJD TEAM 18.00-19.00 F

Puzzelservice / Persbelangen / P1066

Kruiswoordpuzzel Week 33

TRAININGEN GAAN WEER BEGINNEN VANAF 19 AUGUSTUS

OPROEP: Trainer/Coach Dames Senioren 1 Trainingen seizoen 2019-2020 Maandag TIJD TEAM TRAINER 18.00-19.00 E1 en E2 Caroline van Heijst Demi Maas 19.00-20.00 MC Ernie Broers 18:30-19:30 Keeperstraining Annemarie Bal 20.00-21.00 DS2 en vrije training DS1 Karlijn Leenaarts 20.00-21.00 Heren Veteranen Walther Roest

EN MAAK KANS OP EEN WAARDEBON t.w.v. € 12,50

Bridge uitslag Zomer 9 Lijn A 1. Ada Frijters & Marja van Lisdonk ................................. 59,72 2. Riet Broeders & Riet van Baardwijk .................................. 56,94 3. Ineke Groeneveld & Jenny van Leijsen ..............................55,56 Lijn B 1. Jacky de Hoogh & Ellen van Eijl 61,11 2. Henny van den Udenhout & Cor Slegers .......................... 60 3. Marij Huijbregts & Riet van der Steen ................................59,33 Lijn C 1. Mieke Theuwes & Nettie van de Loo .................................. 62,69 2. Yvonne van Ginderen & Rietje van den Udenhout ........ 59,54 3. Jan Engel & Ton Hoppenbrouwers................................. 55,83

P.V. de Luchtbode Gilze Prijsvlucht Pont.St.Max. 300 km. 142 duiven. 1, 2, 6, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25 : A.v.Engelen; 3, 4, 12 : A.Adams; 5, 9, 15, 24 : J.Hamels; 8, 18, 19 : J.v.Dun; 11 : F.v.Engelen; 13 : Comb. Aarts; 14 : J.v.d.Boogaart. Prijsvlucht Biergis, 93 km. 207 duiven. 1, 2 : F.v.Raak; 3, 5, 7, 8, 15, 20, 22 : A.v.Engelen; 4, 12, 13, 24 : V.v.Dongen; 6, 10, 14, 16, 18 :J.Leuris; 9 : A.Adams; 11, 23, 25 : J.v.d.Boogaart; 17, 19, 21 : Comb.Aarts.

VERTICAAL: 1 verwarmingsketel, 2 gehoororgaan, 3 bos zonder naaldbomen, 4 ondernemingsraad (afk.), 5 verpleegster (Eng.), 6 waardeloos lot, 7 drukprocédé, 8 hekel, 9 kranten en tijdschriften, 10 marterachtig roofdier, 11 aanduiding van aarzeling, 12 voorganger, 13 meisjesnaam, 14 aangenomen, 19 ijdeltuit, 23 grootmoeder, 24 adembeklemmend, 27 instemming, 28 scheepstouw, 30 heilzaam, 31 huidopening, 34 zangstem, 35 deodorant (afk.), 36 onbegroeid, 37 zevende toon, 39 grenslijn, 40 vreemde munt, 41 toom, 43 opleving, 44 plukje haar, 45 kaas, 47 dagboek op internet, 50 darmspoeling, 51 vertegenwoordiger, 52 lenstroebeling, 53 ondergrondse, 55 pit, 56 geheel vervuld van, 58 bedachte taal, 61 gerecht, 63 Chinese afstandsmaat, 65 vierde toon. OPLOSSING WK 32 HORIZONTAAL: 1 wulp, 5 fa- VERTICAAL: 2 ub, 3 lectuur, 4 cet, 9 emoe, 12 beep, 14 fox, 15 per, 6 af, 7 comedo, 8 ex, 9 elf, plas, 17 crew, 19 sofa, 21 art, 23 10 maatpak, 11 os, 13 pers, 15 referte, 26 tja, 28 nou, 29 stadi- poen, 16 kandy, 18 wetb, 19 on, 30 pop, 31 deuk, 33 broom, stom, 20 japan, 22 roe, 24 far34 saba, 35 rem, 37 ank, 38 maceut, 25 riolering, 27 job, 32 fuga, 39 ehbo, 41 gig, 42 wed, kefir, 34 snoer, 36 mug, 37 abw, 45 ever, 47 gebit, 50 recu, 52 40 decor, 41 georgia, 43 deceo, 53 tournee, 55 cas, 56 oir, creet, 44 buste, 46 vei, 47 gong, 57 integer, 58 rit, 59 gang, 61 48 breker, 49 teek, 51 cai, 53 kwee, 63 vilt, 64 vet, 66 tien, 68 tint, 54 erwt, 60 alp, 62 eis, 63 gaap, 69 onryp, 70 stro. va, 64 vn, 65 ty, 67 nr. Winwoord: CACAOFABRIEK

Oplossing Prijspuzzel wk 32:

cacaofabriek Prijspuzzelwinnaar wk 32:

Toos Schoenmakers Aardstraat 2a te Molenschot Lever uw oplossing vóór maandag 10.00 uur in via e-mailadres: puzzelGR@emdejong.nl Oplossing + naam + adres Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij: DECOKAY Vromans, Raadhuisplein 32 - Rijen


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 14

Roelands-Soethout.

PAROCHIE SINT PETRUS BANDEN Gilze Parochiecentrum : “De Sleutel” Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze. Tel.: 0161 - 451233 Email: info@parochiegilze.nl Homepage: www.parochiegilze.nl “Pastorale bereikbaarheid bij nood” Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87 Pastoor A.C.M. Demmers, tel. 0135081215 Email: j.demmers@hotmail.com Kapelaan F. Ceriani, tel. 0161233743 Email: fed.ceriani@gmail.com Diaken G. Fennema, tel. 0630948209, Email: gfennema@kpnmail.nl Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, Email: diakenjsmies@home.nl Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, Email: p.vermeulendekker@gmail. com Spreekuur: in het parochiecentrum “De Sleutel” op woensdagen donderdagmorgen van 09.00 - 11.00 uur. Dit is ook voor telefonische vragen en inlichtingen. Brievenbus: De brievenbus van het parochiecentrum “De Sleutel” wordt binnengehaald, als het stilte centrum en het kerkhof worden gesloten. Weekenddiensten: Zaterdag 17.00 uur in de parochiekerk te Gilze Viering door de week: Woensdag om 14.00 uur in zorgcentrum St. Franciscus Openingstijden van het Stiltecentrum en het kerkhof: Van 26 maart tot 30 september : 09.00 uur tot 20.00 uur. Vanaf 1 oktober : 09.00 uur tot 17.00 uur. Parochiebijdrage: Rabobank: NL69RABO011.66.09.400 Parochiebestuur: Rabobank: NL69RABO011.66.09.206 Vieringen in de regio: Zaterdag: 19.00 uur in Alphen, 19.00 uur in Baarle, Zondag: 9.30 uur in Riel, 9.30 uur in Ulicoten, 11.00 uur in Chaam. Vieringen: Woensdag 14 augustus: 14.00 uur: Woord- en Communieviering. Tot zekere intentie Voor de regioviering van Maria Ten Hemelopneming kunt u naar de kapel van Nijhoven in Baarle Nassau. De viering is om 19.00 uur. Zaterdag 17 augustus: 17.00 uur : Eucharistie, mmv de Cantor en Organist. Overleden ouders Schellekens – Oomen en Cor, Jan Vreijsen, Familie Vreijsen, Sjaak de Vet, Familie de Vet Woensdag 21 augustus: 14.00 uur : Eucharistie.

Tot zekere intentie Zaterdag 24 augustus: 17.00 uur : Eucharistie, mmv de Cantor en Organist. Jo van Gestel – de Loos, Adriana Pelkmans – Stoopen, Jaargetijde Charel Stadhouders en overleden familieleden Woensdag 28 augustus: 14.00 uur : Woord- en Communieviering. Clasina Hendriks – Vissenberg, Jan Vissenberg, Mededelingen: Overleden: Riet van Opstal-van Alphen. In het weekend van 24 augustus wordt er een extra MIVA-collecte gehouden. Het gaat om vervoer om alle mensen (met name meisjes) in de binnenlanden van Kameroen te bereiken. Graag bevelen we deze collecte aan. PAROCHIE HEILIGE GEEST Rijen, Hulten en Molenschot Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen. Telefoon 222833 E-mail: info@parochieheiligegeest.nl www.parochieheiligegeest.nl Parochiebijdrage: Rabobank: NL19 RABO 0145 1030 80 Openingstijden secretariaat: Van maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. Openingstijd kerkhof Rijen: Van 9.30 uur tot 20.00 uur. Opgeven misintenties: Voor Hulten en Rijen tijdens de openingstijden van het secretariaat. Telefoon 222833. Graag 14 dagen voor de geplande datum opgeven. Voor Molenschot bij Tini Boemaars, Schoolstraat 18. Telefoon 411350. Speciale aanvragen: Voor dopen, huwelijken, jubilea, ziekenbezoek en uitvaarten kunt u contact opnemen met het secretariaat in Rijen, telefoon 222833. MARIA MAGDALENAKERK RIJEN Zondag 18 augustus 10.00 uur: Viering van Woord en Communie met Samenzang. Voorgangers: werkgroep Liturgie. Intenties: Jo Graafmans-Verheijen, Gerrit en Sjan Leenaars. Zondag 25 augustus 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: pastor Simon Kuyten. Intenties: Nico en Ria Theeuwes-Baijens, Pieter Traas, Sjan

Zondag 1 september 10.00 uur: Eucharistieviering met Samenzang. Voorganger: pastor Joost de Bont. Intenties: Cor Beterams (jgt), Sjaak Geerts, Dick v.d. Riet. HEILIGE ANNAKERK MOLENSCHOT Zaterdag 17 augustus 19.00 uur: Viering van Woord en Communie met Samenzang. Voorgangers: werkgroep Liturgie. Intentie: Bijzondere intentie. Zaterdag 24 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: pastor Joost de Bont. Intenties: overleden ouders Thielen-Jacobs en Marc de Hoon, Marcel Feijen, Mia v.d. Boogaard-Rademackers. Zaterdag 31 augustus 19.00 uur: Viering van Woord en Communie m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: pastor Edith Hertog. Intentie: Bijzondere intentie. ALGEMENE KERKBERICHTEN Regio Alphen - Gilze NOODNUMMER PASTORAAL TEAM: 06.83 40 97 87. Pastoor J. Demmers, tel. 0135081215, email: j.demmers@hotmail.com Kapelaan F. Ceriani, tel 0161233743, email: fed.ceriani@gmail. com D i a ke n G . Fe n n e m a , t e l . 06.30948209, email: gfennema@ kpnmail.nl Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail. com Geen vrede; wel vuur en verdeeldheid Als we goed naar Jezus luisteren leren we dat Hij een samenleving voor ogen heeft waar mensen als broeders en zusters met elkaar omgaan, waar mensen rust en vrede ervaren. Maar de weg daarheen gaat niet over rozen of over een roze wolk. Integendeel. We zullen zo’n samenleving nooit bereiken als we niet in opstand komen tegen alle negatieve dingen die we om ons heen zien gebeuren. We kennen Jezus als een liefdadig mens. We noemen Hem een Vredevorst. Dit weekend zegt Jezus dat Hij geen vrede is komen brengen. Wat Jezus eigenlijk wil zeggen is dat wij niet alles ‘om de lieve vrede’ moeten doen. De ‘lieve vrede’ lijkt op meedraaien met alle winden, en dat loopt altijd verkeerd af. Water bij de wijn doen mag, maar we moeten -hoe dan ook- onze weg gaan, die ook Zijn weg is, een weg die over bergen en door dalen gaat. Een weg met vallen en opstaan. Een weg van (meer) geven en (minder) nemen.

MEMORANDUM

WEEKEND-DIENSTEN Weekend- en avonddienst huisartsen Gilze - Riel. Bel de centrale huisartsenpost Tilburg: telefoon 085-5360300. Weekend- en avonddienst huisartsen Rijen. Bel de centrale huisartsenpost Oosterhout. Telefoon: 0162-435000.

Weekenddienst tandartsen Bel uw eigen tandarts. Op het antwoord- apparaat wordt doorgegeven welke tandarts weekenddienst heeft.

Weekenddienst apotheken Rijen Boots apotheek Rijen Anne Frankplein 2a, 5122 CB Rijen, T: 0161-224391. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.15 u -17.30 u. Boots apotheek Wolfsweide Hoofdstraat 99, 5121 JC Rijen, T: 0161-226404. Open: ma t/m vr 08.30 u- 17.30 uur.

zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019 Dierenkliniek Rijen Hoofdstraat 16 5121 JE Rijen 0161-220 600

Weekend-/avond-/nachtdiensten Apotheek Gilze Lange Wagenstraat 55D, 5126 BB Gilze, tel. 0161 - 45 1919. Open: ma. t/m vr. 8.30-18.00 uur; Buiten deze tijden kunt u voor spoedre- za. 10.00-12.00 uur. cepten terecht bij Dienstapotheek Buiten deze openingstijden kunt u Regio Oosterhout, Pasteurlaan 9A, voor spoedgevallen terecht bij de 4901 DH Oosterhout (Amphia Dienstapotheek in de Huisartsenpost, Ziekenhuis, locatie Pasteurlaan, naast op de Lage Witsiebaan 2A te Tilburg. huisartsenpost). Tel: 0162-490544. Tel. 0900-2357323.

Jezus zegt: “vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait”. Dit vuur hebben wij mogen ontvangen; bij onze doop, bij het vormsel. Dit vuur zet ons in beweging om het Rijk Gods op aarde uit te bouwen tot een plaats waar het goed is om SAMEN te leven. Helaas zien we om ons heen dat het vaak anders is: men laat zich niet meer ‘gezeggen’ door de kerk of door Jezus. Het is ‘de dikke ik’ die alles bepaalt. Ik kan u verzekeren dat het op die manier niet goed afloopt. Laten we beter doen en de handen ineen slaan en samen op weg gaan. Niet ‘ik’, niet ‘zij’, maar altijd ‘wij’. Mijn ervaring is dat het dan echt beter gaat. diaken Gerrit Fennema HOOP! EVANGELISCHE KERK

18 augustus 2019 ”Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? (Joh. 11: 25-26). Deze zondag spreekt: Philip van Kesteren. Je bent van harte welkom in de Cambreur. De dienst start om 10.00 uur. De muziek wordt verzorgd door het muziekteam van hoop! o.l.v. Esther Verkijk. Er is opvang voor de kinderen van 0-4 jaar (crèche) en een eigen programma voor alle kinderen die op de basisschool zitten (groep 1 t/m groep 8). De huisgroepen zijn de eerste en derde woensdag van de maand, voor adressen en meer informatie: 0162-319902. In de maanden juli en augustus zijn er geen huisgroepen. Deze starten in september weer.

Het Cambreurcollege, Mgr Schaepmannlaan 13, 10.00 uur, iedere zondag hoop!. De deur staat ook deze zondag voor iedereen open!

Hans en Thecla

PROTESTANTSE GEMEENTE Dongen-Rijen Zondag 18 augustus 10 uur in de Oude Kerk, Kerkstraat 56, Dongen: viering met verhalenvertelster Peterine Kooijmans. De leiding is in handen van de werkgroep Eredienst. Voor de kinderen is er opvang. Na de samenkomst is er in de Ontmoeting gelegenheid voor gesprek en ontmoeting bij koffie, thee en limonade. De viering is later te volgen op internet via www.protkerkdongen-rijen.nl. Dinsdag 20 augustus 10.30 uur: kerkdienst in de Geborgenheid van de Volckaert. Voorganger is Florentine Geluk, geestelijk verzorger van de Volckaert. Vanaf 10 uur is er op het grote plein gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken. Woensdag 21 augustus Van 10 tot 12 uur in de Ontmoeting, Kerkstraat 52n: inloophuis. Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven voor gesprek en ontmoeting bij koffie en thee. Donderdag 22 augustus 20 uur in de Ontmoeting: informatieavond over de interkerkelijke Kerstwandeling 2019 “Expeditie Bethlehem”. LEDEVAERTKERK CHAAM c.a. Bezoekadres: Dorpsstraat 1, Chaam Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam Website: www.ledevaertkerk.nl Indien u contact wilt opnemen met de Protestantse Gemeente

Bel bij overlijden 0162-741230 Beenakkers Uitvaartverzorging www.beenakkersuitvaart.nl wel of niet verzekerd

Gros Natuursteen BV Het Goorke 53 4906 CZ Oosterhout 0162-423595 www.grosnatuursteen.nl

“Voor als iets goeds, écht goed moet zijn”

Chaam, bel of mail naar de scriba (secretaris) mevrouw Anneke Bogaard-de Jong. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0161 785188. Of via de mail scriba@ledevaertkerk.nl Actuele informatie vindt u altijd op de website Zondag 18 augustus Hartelijk welkom in onze dienst die om 10.00 uur begint. Voorganger is dominee Karen van Huisstede uit Ulvenhout. Organist is de heer Peter van der Stoel. Ook vakantiegangers zijn uiteraard van harte welkom. Na de dienst bent u uitgenodigd voor koffie, thee of limonade en een gezellig gesprek onderling of met onze gemeenteleden in de tuinzaal of in de tuin. Komt u per fiets zet die dan binnen het hek naast het kerkgebouw en op slot. Zondag 25 augustus Is de kerk gesloten en wordt u verwacht op het vakantiecentrum de Flaasbloem. Leest u volgende week meer over.

BERNARDUSOCTAAF IN ULICOTEN

Thema ‘Werken is ook bidden’ staat centraal

DE processie op weg naar de Bernarduskapel

Zoals elk jaar gebruikelijk viert men in Ulicoten van 20 augustus tot 27 augustus in Ulicoten het feest en het octaaf van hun beschermheilige Sint Bernardus. Elk jaar opnieuw kijkt men tijdens het octaaf uit naar de vele bezoekers die het Ulicotense Bernardusoctaaf mee komen vieren. Naast de eigen parochiepriesters geven ook voorgangers uit de regio medewerking. Ook de Ulicotense misdienaars en acolieten, kosters, lectoren, het parochiekoor, de Ulicotense muziekvereniging en de werkgroepen hand- en spandiensten zullen zich weer van beste kant laten zien. Dit alles met de bedoeling om er ook dit jaar weer een feestelijk octaaf te kunnen vieren. Op de website www.parochie-ulicoten vindt men meer informatie over dit octaaf. Feestdag van de H. Bernardus Dinsdag 20 aug. is de feestdag van de H. Bernardus en begint men de viering van het octaaf om 19.00 uur in de parochiekerk. Deze wordt gevolgd door een voettocht naar de Bernarduska-

pel. Bij de kapel wordt de viering voortgezet met medewerking van het parochiekoor St. Bernardus o.l.v. Danny Pals. Gedurende de dagen daarna is er dagelijks om 19.00 uur een viering in de parochiekerk. Voor belangstellenden geeft dit een ruime gelegenheid om te komen proeven en genieten van de mooie , fijne

en serene devotie voor St. Bernardus. Koren en voorgangers uit de ruime regio verlenen medewerking aan deze vieringen. Een hoogtepunt is daarbij de viering op zondag 25 augustus die om 10.30 uur begint. Voorganger daarbij is pastoor Demmers en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door het parochiekoor o.l.v. Danny Pals en de Brassband o.l.v. Wim Sas. Na elke viering is er gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee, te ontmoeten . f.t.

Telefoon: 0161 - 496 016 Adres: Ulicotenseweg 32 | 4861 RT Chaam Website: www.dierenkliniekhetleijdal.nl E-mail: info@dierenkliniekhetleijdal.nl Consult volgens afspraak gezelschapsdieren | paarden | landbouwhuisdieren


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 15

Zomervoordeel

Aanbiedingen geldig van 12 augustus t/m 17 augustus 2019

4 BBQ-worstjes + 95 4 BBQ-drumsticks samen € Biefstuk Stroganoff 500 gram + GRATIS gekookte rijst 95 Procureurlapjes (naturel of gemarineerd) 4 stuks €

7

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, gevestigd in Baarle-Nassau, is een moderne grafische onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 8 rotatiepersen, 4 digitale drukpersen en 3 vellenpersen (formaat 75x105 cm en 74x106 cm). De vellenpersen produceren een breed scala aan producten voor de retailmarkt. De samenstelling van opdrachten is zeer wisselend in oplage en papiersoorten. Voor de Vellendrukkerij zijn wij per direct op zoek naar een:

SPECIAL:

per stuk

Salade-duo

Vleeswarenduo

Gebraden Rosbief Leverkaas

Offsetdrukker Vellen (36 uren / 3 ploegen)

De Bietenbrug

2 x 100 gram

325

4 75 €1

Scharrelsalade Tonijnsalade 2 x 150 gram

500 gram

Maaltijd van de week:

Als Offsetdrukker Vellen ben je verantwoordelijk voor het perfect produceren van hoogwaardig drukwerk. Je haalt het uiterste uit de 5 of 8 kleuren vellenpers, die je geheel zelfstandig bedient.

Bourgondische Schotel

Profiel: • Grote mate van accuratesse; • Staat voor zijn vakmanschap; • Flexibele instelling; • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Snackspek

Grillspecial van de week per bakje €

399 649 19 3

Bezoek www.emdejong.nl voor meer informatie over het bedrijf. Interesse? Stuur je sollicitatie naar vacature@emdejong.nl, t.a.v. mevrouw M. Broeders.

De Jong, Keurslager Raadhuisstraat 25 • Gilze Telefoon: 0161 - 45 12 63

Mutsaers, Keurslager Wilhelminaplein 15 • Rijen Telefoon: 0161 - 22 78 57 Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.

Bekijk de krant digitaal op: www.uitgeverijemdejong.nl

Vacature Chauffeur groepsvervoer Wij zoeken een nieuwe collega

Parttime chauffeur groepsvervoer ca. 20 – 25 uur p/w

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een:

Allround automonteur (m/v en in bezit van APK)

Profiel Allround automonteur - Je vind het leuk om te sleutelen aan een gevarieerd wagenpark, alle merken worden door jou onderhanden genomen, zowel nieuw als gebruikt. - Je bent in het bezit van je APK papieren. Aanbod - Wij bieden je een werkomgeving binnen een goed en betrouwbaar bedrijf waar geen dag hetzelfde is. - Daarbij horen ruime doorgroei- / ontwikkelingsmogelijkheden. - Bij deze functie hoort natuurlijk een meer dan goed salaris op basis van je opleidingsniveau en ervaring. Reageer per mail naar: info@degrootautos.nl t.a.v. dhr. Vincent de Groot. Bellen kan natuurlijk ook via: 0161-411224 Automobielbedrijf de Groot Rijksweg 235 5124 NA Molenschot

www.degrootautos.nl

Herken je jezelf in het volgende profiel * * * * * *

woonachtend Tilburg-Gilze-Rijen, Bavel, Breda e.o. in bezit van rijbewijs B in bezit van taxipas (chauffeursdiploma) heeft voorkeur klant- en servicegericht affiniteit met de doelgroep (mensen met een beperking) is een pre. direct beschikbaar voor ca. 20 - 30 uur/week

Wij bieden een leuke functie binnen onze organisatie, salaris conform taxi cao. Stuur je CV en motivatiebrief aan christel@taxihessels.nl of per post Hessels Taxi Bv. Lange Wagenstraat 9e 5126 CE Gilze t.a.v. C. Hoppenbrouwers-Hessels


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

PAGINA 16

Gemeentehuis Postbus 73, 5120 AB Rijen tel. 14 0161 internet www.gilzerijen.nl e-mail info@gilzerijen.nl

Denk mee over onze nieuwe burgemeester Wordt het een vernieuwer, een verbinder, iemand met daadkracht of een onderhandelaar? De gemeenteraad zoekt een nieuwe burgemeester voor Gilze en Rijen en vraagt daarbij uw hulp. Naar welk type persoon moeten we volgens u op zoek? Op 1 april 2020 stopt burgemeester Jan Boelhouwer. Daarna krijgt Gilze en Rijen een nieuwe burgemeester. De Commissaris van de Koning van Noord-Brabant start hiervoor een procedure. Voordat de commissaris de vacature openstelt, stelt de gemeenteraad een profielschets op. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen in Gilze en Rijen hun mening geven over het profiel van de volgende burgemeester. Vul de vragenlijst in op www.burgemeestergilzeenrijen.nl. Dit kan tot en met 25 augustus. Het invullen duurt ongeveer vijf minuten en uw deelname is anoniem. Heeft u geen mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen? Vul dan hieronder de vragenlijst in en stuur deze vóór 25 augustus naar: Gemeente Gilze en Rijen, Antwoordnummer 227, 5100 VH Rijen, t.a.v. Stephan Hoek.

Fijn dat u uw mening wilt geven! Vraag 1 - Welke van deze kenmerken hieronder vindt u bij onze gemeente passen? Kruis maximaal twee antwoorden aan. n groen n toeristisch n vernieuwend n centraal gelegen n levendig n ruimtelijk n duurzaam n weet ik niet/geen mening n anders, namelijk: ........................................................................................................................................ - Wilt u uw antwoord toelichten? ......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. Vraag 2 - Welke van de kenmerken hiernaast vindt u bij onze inwoners passen? Kruis maximaal twee antwoorden aan. n ondernemend n hecht n betrokken n rustig n zelfstandig n toegankelijk n weet ik niet/geen mening n anders, namelijk: ......................................................................... - Wilt u uw antwoord toelichten? …………………………… ........................................................................................... ............................................................................................................................................................................. Vraag 3 - Stel, u mag de burgemeester ergens in de gemeente mee naartoe nemen waar u trots op bent. Wat zou u hem of haar laten zien? ……………………………............................................................................................................................................... - Wilt u uw antwoord toelichten? …………………………… ........................................................................................ …

Onderdeel van het takenpakket van een burgemeester, is het toezien op de veiligheid. Wat voor houding past hier volgens u het beste bij?

Vraag 9 Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen van een goede burgemeester? (zet een 1, 2 en 3 bij uw top 3) n betrokken n deskundig n daadkrachtig n communicatief n toegankelijk n oprecht n integer n weet ik niet / geen mening n

anders, namelijk: …………………………………………… ..........................................................................................

Bestuurlijke stijl van de nieuwe burgemeester Vraag 10 Hoe moet de burgemeester volgens u te werk gaan bij het uitvoeren van zijn/haar taken? (zet een 1, 2 en 3 bij uw top 3) n boven partijen staan n zichtbaar zijn n draagvlak organiseren n instructies geven n transparant werken n het goede voorbeeld geven n zich kwetsbaar opstellen n weet ik niet / geen mening n

anders, namelijk: …………………………………………… ..........................................................................................

Vraag 11 Waar moet het netwerk van onze nieuwe burgemeester vooral liggen? (kruis maximaal één antwoord aan) n Europa en daarbuiten n Den Haag n bedrijfsleven n samenleving n weet ik niet / geen mening Vraag 12 Onze nieuwe burgemeester

n n

de regio ik vind een netwerk niet belangrijk

(zet in het vakje van uw mening een kruis) kent Brabant goed

Vraag 4 Mijn burgemeester gaat bij dreigend gevaar: (zet een kruisje op de balk op het punt dat het beste bij uw mening past) met elkaar om tafel weet ik niet/geen mening

is actief op sociale media

heeft humor

Erg belangrijk hard optreden

Voor een deel belangrijk Neutraal Een beetje belangrijk

Vraag 5 Mijn burgemeester treedt bij calamiteiten op als: (zet een kruisje op de balk op het punt dat het beste bij uw mening past) empathisch boegbeeld weet ik niet/geen mening

Niet belangrijk stevige handhaver

De burgemeester als gezicht van de gemeente is bekend bij veel inwoners Vraag 6 Welke van onderstaande uitspraken past het best bij uw mening? (zet een kruisje op de balk op het punt dat het beste bij uw mening past) ik weet de burgemeester te vinden weet ik niet/ wanneer ik hem/haar nodig heb geen mening

Eigenschappen van de nieuwe burgemeester

Vraag 13 Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen, dan zie ik iemand die … ................................................................................................................................................................................. Als u liever niets invult, ga dan verder met vraag 14 Vraag 14 Wat is uw volledige postcode?

ik zie graag dat de burgemeester actief contact met mij zoekt

Een andere taak van de burgemeester is het onderhouden van contacten op regionaal niveau, met onder andere buurgemeenten. Wat voor houding past hier volgens u het beste bij?

(Voorbeeld: 1234 AB)

Vraag 15 Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek? Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u eenmalig op de hoogte te houden van de uitkomsten van het onderzoek. (kruis uw antwoord aan) n Ja, via dit emailadres: ................................................................................................................................. n Nee

Hartelijk dank voor het geven van uw mening

Bedrijven, verenigingen en instellingen zoekt naar nieuwe samenwerkingen

Vraag 8 Mijn burgemeester richt zich op: (zet een kruisje op de balk op het punt dat het beste bij uw mening past) uitdagingen van nu weet ik niet/geen mening

uitdagingen van de toekomst

Bedrijven, verenigingen en instellingen in Gilze en Rijen vragen we om via e-mail antwoord te geven op twee vragen: 1. Welke uitdagingen ziet u voor de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen? 2. Maak de volgende zin af: Als ik aan de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen denk, dan denk ik aan… (Kunt u uw antwoord toelichten?) Het antwoord op deze twee vragen kunnen bedrijven, verenigingen en instellingen uiterlijk 25 augustus sturen naar burgemeestergilzeenrijen@abg.nl

#

Vraag 7 Mijn burgemeester op regionaal niveau: (zet een kruisje op de balk op het punt dat het beste bij uw mening past) verdedigt onze belangen weet ik niet/geen mening

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Weekblad Gilze en Rijen 14-08-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Gilze,Rijen, Molenschot en Hulten

Weekblad Gilze en Rijen 14-08-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Gilze,Rijen, Molenschot en Hulten