Page 1

MVO-PRIJS VOOR DUURZAME INITIATIEVEN

RICA BOEMAARS TOKKELT AL 60 JAAR MET BEZIELING

ME2 KNOKKEND NAAR DE WINST BIJ PUSH

BIJLAGE TOON JE TALENT

ä Pagina 3

ä Pagina 17

ä Pagina 19

ä Pagina 29-36

Gilze en Rij Rijen Weekblad

93E JAARGANG - WEEK 20 Woensdag 16 mei 2018

VAN GASTHUIS TOT GAST IN HUIS

100 jaar St. Franciscus Gilze

s Het winkeltje in bedrijf. (foto: Cor de Kok)

s Het frietuurtje op maandag. (foto: Cor de Kok) 11 september is de dag. 100 jaar St. Franciscus. Heel 2018 wordt er aandacht aan besteed. Activiteiten voor bewoners, familie, medewerkers en heel Gilze. Want St. Franciscus komt ook bij de mensen thuis. Het motto: warme zorg in een vertrouwde omgeving. Een enthousiaste directeur Stijn Kanters raakt er maar niet over uitgepraat. Door: Ton de Bruyn IN BEWEGING Een gesprek om 16.00 uur. Er zit een groep gezellig buiten op het terras. Mooie schaduwplek uiteraard. In de Vertoeverij is het

een drukte van belang. Alle tafels gevuld met kaarters en een groep is de sjoelcompetitie aan het afronden. De winnares is nog niet bekend, maar Jeanne is kanshebber. Iedere maandag spelmiddag. De activiteitenagenda

barst uit zijn voegen. Rustig oud worden is er niet meer bij, maar de keuze is steeds aan de bewoner zelf, die ook steeds meer de buurtbewoner tegenkomt. Nog even en mensen kunnen zelfs thuis opgehaald worden met de speciale bus van Franciscus. Een van de vele ideeën van Stijn Kanters om contact met buitenwereld en samenzijn daadwerkelijk gestalte te geven. ”Mensen wonen steeds langer thuis.

Kippenvel en applaus bij afsluiting Groot Project De Wildschut Net voor de meivakantie werd op De Wildschut het Groot Project over het Koningshuis afgesloten. Omdat Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zo dol zijn op dansvoorstellingen, werd het bekende ’Scapino Ballet’ ingeschakeld. Zij geven workshops op locatie en zodoende ontstond er die avond een geweldige dansvoorstelling onder hun leiding. Ongelooflijk hoeveel enthousiasme, inzet en danstalent er te zien was bij de kinderen. Een dansvoorstelling door alle kinderen van de hele school. Gewoon op het schoolplein met een in enorme getale opgekomen publiek van ouders, grootouders en andere belangstellenden. De afsluiting was er één om in te lijsten.

s Wat een enthousiasme!

Eenzaamheid kan soms een groot probleem vormen. Wij, als St. Franciscus, zijn verantwoordelijk voor goede ouderenzorg en willen onze maatschappelijke rol vervullen.” Het plan is om een bus aan te schaffen die een aantal keren per week door Gilze rijdt om mensen thuis op te halen voor de gezamenlijke maaltijd in de Vertoeverij en eventueel deel te nemen aan activiteiten. Binnenkort heeft hij een onderhoud met wethouder Ariane Zwarts om een en ander toe te lichten. Hij richt zich op de ‘vergeten’ groep die momenteel tussen de wal en het schip valt. De bus gaat besteld worden, zij het met enig risico, en de chauffeur heeft zich al aangemeld in de persoon van vrijwilliger Tinus Oomen. Een en ander gaat ook in overleg met VIP en het Steunpunt maaltijden. ‘Samen’ is een woord dat voorin zijn mond ligt. IEDERE MAAND IETS BIJZONDERS Feesten doe je ook samen. Er is al een en ander gebeurd, zoals kort geleden op 15 mei een High Tea, mede ter gelegenheid van de dag van de verpleging. ’s Middags voor de bewoners en ’s avonds voor de medewerkers. In juni treedt het kindercircus Pinilotta op en in augustus een optreden van Tjerry en Mariska: onbekende namen maar ze zingen veel bekend werk. En we lezen het ook in Ons Franske: Muziek maakt gezond. Ook dit blad is behoorlijk vernieuwd in de huiskleuren en we lezen een artikel over de muziektherapeut Rein van Bedaf die wekelijks St. Franciscus bezoekt. ”Vooral de combinatie van muziek en bewegen is een bewezen manier om het beschadigde brein te activeren,” aldus van Bedaf. Dat activeren zal zeker op 10 september gebeuren. Dan komt good old Willeke Alberti optreden en zal Spiegelbeeld vast weerklinken. Overigens weet huisfotograaf Cor de Kok te melden dat hij alle bewoners aan het portretteren is en dat hiervan pentekeningen gemaakt worden, die aan een van de wanden in beeld gebracht zullen worden. Ongetwijfeld krijgen we dat op de jubileumdag 11 Terwijl er een flauw zonnetje over het schoolplein schijnt, vult het schoolplein zich met publiek. Wat is er veel belangstelling. De kinderen hebben er ontzettend veel zin in om op te gaan treden voor hen. Het ’podium’ is klaar en dan komen de groepen met dansers en danseressen één voor één aangelopen. Ze zijn al verkleed zodat de voorstelling meteen kan beginnen. Na een korte inleiding van Linn en Thijs uit groep 8 kunnen we beginnen. De kleuters trappen af met een dansje over het weer. Het publiek smult van hun kroost en de toon is gezet. Hierna komen alle groepen aan de beurt en overal zie je dezelfde bevlogenheid en enthousiasme of het nou groep 3 is of groep 8. Wat is het genieten voor iedereen. Hier en daar zie je dat er een traantje wordt weggepinkt. Het is ook zo aandoenlijk. Maar er is vooral veel welverdiend applaus voor de kinderen. En dat nemen ze met veel trots in ontvangst. Als afsluiter van de avond komen alle kinderen terug op het podium en zingen gezamenlijk nog een laatste keer ’Het Wilhelmus’. Dank je wel publiek voor jullie steun en het applaus. We kijken terug op een mooi en leerzaam project en zijn benieuwd wat het thema volgend jaar zal zijn.

s Sint Franciscus toen september tijdens de receptie te zien. In dezelfde maand volgt nog een uitstapje naar de Efteling en in november weer muziek: troubadour Robert. GESCHIEDENIS Een klein huis, wendbaar en veranderingsgezind met een rijke historie. Soms is het financieel wel lastig, bekent Stijn, maar St. Franciscus heeft al een eeuw overleefd, dus dat moet nu en in de toekomst ook lukken. We zijn en blijven een centraal punt voor ouderen in Gilze, maar een onbezette kamer is meteen een punt van zorg. De rijke geschiedenis gaat op dinsdag 30 oktober gepresenteerd worden door Heemkring Molenheide. Het zal de ontwikkeling zijn van gesloten deur naar openheid, ook bij de psychogeriatrie groepen. De eerste ontwikkelingen zijn gemaakt met de vergroting van de ruimte en de veranderingen van het Atrium. Wat eerst het onopvallende winkeltje was, is nu een ‘goeie’ kamer geworden en er is zowaar een grote boom in het midden geplaatst, met een bankje erom heen. Stijn: ”Van bufferzone naar ontmoetingsruimte. We proberen het verhaal van de cliënt centraal te stellen, zijn denken, voelen en handelen.” Dit volgen en normaliseren. Het winkeltje is intussen verplaatst naar de andere kant en heeft een centralere rol gekregen bij het eten. Het is niet meer: de kar komt langs en de maaltijd wordt op de kamer geserveerd, maar mensen komen zelf en kiezen wat ze op dat moment willen en worden door de opstelling hiertoe uitgenodigd. ”Vandaag is het dinsdag, dus nu krijg je een appel,” is een gepasseerd station. Ook ’s avonds kan de broodmaaltijd gezamenlijk gebruikt worden en waarom niet ’s avonds warm eten, bedenkt Kanters in de richting van de toekomst. Hij wijst daarnaast ook op GPS, app’s, domotica als alternatief voor een gesloten deur. Het personeel gaat dit jaar nog uitgerust worden met smartphones, ook een toegangspoort naar het digitale dossier.

ST. FRANCISCUS THUIS Zorg op maat, ook voor u thuis! Ook deze slogan in de huiskleuren, waarbij de Sint niet door vernieuwing weggevaagd is maar juist meer opvalt door het kleurenaccent. Door het ambulante team wordt persoonlijke verzorging en verpleging thuis geboden, dagverzorging, en verse warme maaltijden uit de eigen keuken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten in St. Franciscus en is sociale alarmering beschikbaar. Tenslotte noemt Stijn nog even het zorgpension, waarvan tijdelijk gebruik gemaakt kan worden. Als kleine instelling kunnen ze uiteraard niet alles bieden, maar kiezen daarbij ook voor samenwerking voor grotere zus Thebe. Voor meer informatie over deze dienstverlening naar administratie@stfranciscus.nl EN DAN IS ER… Frites. Het gesprek is klaar en de frietkraam geopend. Mijn moeder en tante komen gezusterlijk achter de rollator op de patat af. Dat wordt dus mee-eten. Een frietje mét en een snack, voor de bewoners gratis en voor de gast tegen concurrerende prijzen. Het blijkt een gouden greep want de buurtbewoners uit de aanleunwoningen en huisjes weten het restaurant te vinden. Ook het terras is beter gevuld. En een en ander wordt afgemaakt met een wijntje of een Juupke. Eén van de gasten, José Jacobs: ”Goeie ontwikkelingen, ik ben een fan van Stijn!” De tafelgenoten sluiten zich hierbij aan. Op naar de volgende 100 jaar!

In verband met Tweede Pinksterdag sluit de deadline voor het aanleveren van redactie en advertenties voor uw weekblad op vrijdag 18 mei 11.00 uur.

20% 20% KORTING KORTING

OP ZONNESCHERMEN Raadhuisplein 32, 5121 JZ Rijen, 0161 224 187 www.decokayvromans.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 2

Wilt u duurzaam investeren? Energie Gilze Rijen maakt dat mogelijk! In 2017 heeft Energie Gilze Rijen het ‘investeringsfonds projecten’ opgericht. Uit dit fonds wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van duurzame projecten. Zo is inmiddels (mee)geïnvesteerd in de ontwikkeling van het “Burgerwindpark de Spinder” en wordt voortdurend geïnvesteerd in grootschalige zonnepanelenprojecten.

jaar. De uitkering vindt plaats in januari van het daaropvolgend jaar. Energie Gilze Rijen geeft certificaten steeds in tranches van € 25.000,- uit. Bij intekening wordt het bedrag per investeerder verlaagd tot één bedrag, zodat alle inschrijvers gehonoreerd kunnen worden.

U kunt deelnemen vanaf € 100,- tot maximaal € 5000,- tegen een vergoeding van ongeveer 3% per

U kunt zich aanmelden middels een mail naar investeren@energiegilzerijen.nl .

Duurzaam investeren in windenergie! Waarom investeren in een windpark?

We verbruiken met zijn allen steeds meer energie. Het grootste deel van deze energie is niet duurzaam opgewekt. Om dat te veranderen moeten we in Nederland energieneutraal worden. Dat betekent evenveel duurzame energie produceren als wordt gebruikt. De nieuwe windmolens dragen daar een flink deel aan bij.

Burgerwindpark De Spinder UA

Energie Gilze Rijen realiseert samen met 10 andere energiecoöperaties vier windmolens op het terrein van De Spinder, in het noorden van Tilburg. Dit park gaat voldoende elektriciteit produceren om 6.500 huishoudens van groene stroom te voorzien. Wij zorgen daarmee in onze eigen buurt voor de productie van onze eigen elektriciteit. En we zijn op zoek naar investeerders. En dit kunt u zijn!

Wat kost het en hoe doet u mee?

Binnenkort kunt u een of meer Spinderdelen kopen in Burgerwindpark De Spinder UA. Eén Spinderdeel kost € 250,-. Daarmee maakt u duurzame energie van windmolens mee

Niet iedereen vindt zonnepanelen mooi of sexy! Investeren in zonne-energie zonder panelen op mijn dak, kan dat? Ja, investeren in zonne-energie is voor iedereen mogelijk door

deelname aan de ‘postcoderoos’. Voor mensen / bedrijven die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen, maar toch gebruik willen maken van de mogelijkheid om hun geld nuttig te investeren én kosten te besparen is er de mogelijkheid om zonnepanelen op andermans dak te hebben. Binnenkort komen 184 panelen beschikbaar.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De investering wordt gefinancierd door de deelnemende leden. Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. Zo verdienen zij hun investering gedurende 15 jaar terug, met een berekend rendement van ca 5%. Als de deelnemer ook bij Energie Gilze Rijen (|OM) energie afneemt is die automatisch lid en worden de opbrengsten in de jaarafrekening verrekend. Blijft u bij uw eigen leverancier dan kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden.

mogelijk en profiteert u van de opbrengst. Zet de stap en investeer in een betere luchtkwaliteit voor onszelf en voor onze (klein) kinderen. Kijk voor meer info op www.spinderwind.nl.

Wilt u meer weten?

Energie Gilze Rijen organiseert woensdag 6 juni in Rijen en dinsdag 19 juni in Gilze een informatiebijeenkomst. Aanvang 19.30 uur. Schrijf u in voor een van de avonden middels een e-mail naar promotie@energiegilzerijen.nl o.v.v. uw naam en datum/plaats van de bijeenkomst die u wilt bijwonen. U ontvangt dan nog persoonlijk een uitnodiging.

Postcoderoos

Ons eerste project is afgerond. Op het dak van Hangaar 116 in Gilze liggen 112 panelen. www.energiegilzerijen.nl info@energiegilzerijen.nl www.facebook.com/energiegr

Hebt u interesse?

Meld u aan bij investeren@energiegilzerijen.nl Een voorwaarde is dat u lid bent van Energie Gilze Rijen. Particulieren zijn dit al voor 10 euro per jaar.

Energie Gilze Rijen is een organisatie voor en door leden en heeft als doel actief een bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal, duurzaam en energie onafhankelijk Gilze Rijen.

g r e b n Li DELSPORT MPEREN WAN C ARAVAN KA

BADKLEDING

SKI


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 3

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO-prijs voor duurzame initiatieven (coördinator MVO-prijs), Ron Roovers (Rabobank de Zuidelijke Baronie/duurzaamheidspartner) en communicatie-adviseur Marcella van Deursen aan tafel. Hermens vertelt dat het bij duurzaamheid niet alleen draait om de ‘next generation’, maar dat het ook leuk is om er mee bezig te zijn. Roovers, die deel uit maakt van de vakjury, legt uit dat bij de beoordeling voor de MVO-prijs wordt gelet op maatschappelijke relevantie, creativiteit en filosofie.

s Ron Roovers (Rabobank), wethouder Ariane Zwarts, coördinator Wil Hermens en Marcella van Deursen (communicatie). MVO-prijs 2018 Gilze en Rijen. Dat is de naam van een prijs die op donderdag 11 oktober wordt uitgereikt. MVO is de afkorting van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De gemeente Gilze en Rijen nodigt bedrijven en organisaties zoals stichtingen en verenigingen uit hun initiatieven op het gebied van duurzaamheid kenbaar te maken. Te denken valt aan activiteiten en ideeën die te maken hebben met de vier ‘Global Goals’ die de gemeente heeft uitgekozen. De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury én door inwoners van de gemeente Gilze en Rijen. Door Brigitte Laurijsen Iedereen heeft recht op een mooie toekomst. Deze tekst staat op de folder ‘Samen Bewust’ die te vinden is op de leestafel in het gemeentehuis. In de folder worden diverse vormen van duurzaamheid genoemd die op dit moment al worden uitgevoerd binnen de gemeente Gilze en Rijen. Voorbeelden hiervan zijn duurzame LEDverlichting, zonne-energie en elektrisch rijden. Bij Samen Bewust kan ook worden gedacht aan de Dementie vriendelijke gemeente. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. MVO-PRIJS ,,We willen duurzaamheid op de kaart zetten’’, zo begint wethouder Ariane Zwarts de uiteenzetting over de MVO-prijs., ,Het gaat iedereen aan’’, vervolgt ze. De wethouder vertelt dat mensen van elkaar kunnen leren. Ze nodigt bedrijven en organisaties dan ook uit om zich aan te mel-

den. Een aantal van hen heeft dat overigens al gedaan. Andere bedrijven of organisaties kunnen dat doen via een speciale website waarop vier categorieën worden genoemd. GLOBAL GOALS Die vier categorieën zijn eigenlijk ‘Global Goals’. Het zijn vier van de in totaal 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voor de MVOprijs is een selectie gemaakt. Een van de categorieën is ‘Betaalbare en duurzame energie’. Een ander doel is ‘Fatsoenlijk werk en economische groei’. De derde categorie is ‘Duurzame consumptie en productie’ en het vierde doel is ’Partnerschappen voor de doelen’. Een uitgebreide beschrijving van deze ‘Global Goals’ staat op de website www. mvoprijsgilzerijen.nl. ORGANISATIE Behalve wethouder Ariane Zwarts zitten Wil Hermens

Colofon Weekblad Gilze en Rijen Weekblad Gilze en Rijen verschijnt wekelijks op woensdag in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot in een oplage van 12.000 exemplaren. Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8, 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Verantwoordelijk bezorger AXENDER VERSPREIDINGEN www.axender.nl

Particuliere advertenties en Zoekertjes opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Druk Janssen/Pers Rotatiedruk 100% dochteronderneming van

Bezorger worden? Meld je aan via www.bezorgenvanfolders.nl Bezorgklachten Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven Correspondenten Rijen en Hulten Brigitte Laurijsen 06-42473086 wimenbrigitte@hotmail.com Annelie Reuser 06-14989611 annelie.reuser@hotmail.com Gilze en Molenschot Ton de Bruyn 06-53941266 Bruno02@home.nl Aanleveren kopij www.uitgeverijemdejong.nl Kies voor aanleveren, redactioneel. Advertenties (zakelijk) Rob van Raak: 06-53819597 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

www.facebook.com/ WeekbladGilzeenRijen Een extra exemplaar van Weekblad Gilze en Rijen kunt u op één van de volgende adressen afhalen: Rijen • Boekhandel Bruna, Wilhelminaplein • Formido Rijen • Tankstation Europalaan • De Boodschap, Nassaulaan Gilze • Drogisterij Vroom, Bisschop de Vetplein • Jumbo Hapers, Nieuwstraat • Keurslager G. de Jong, Raadhuisstraat Molenschot • Bakkerij v.d. Bruggen Veenstraat 1

AANMELDING EN JURY De ideeën op het gebied van duurzaamheid hoeven overigens nog niet helemaal te zijn uitgewerkt. Het aanmelden van een stappenplan behoort ook tot de mogelijkheden. Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury. Ook inwoners worden uitgenodigd hun stem uit te brengen. Dit kan via de website www.mvoprijsgilzerijen.nl waarop ook meer informatie te vinden is. PRIJSUITREIKING De MVO-prijs wordt uitgereikt op donderdag 11 oktober. De locatie van de prijsuitreiking is nog niet bekend, maar duidelijk is al wel dat het een gala-avond wordt. Een feestelijke avond dus. De organisatie kan (of wil?) op dit moment nog niet bekend maken waar de prijs uit bestaat, maar de eer om als bedrijf of organisatie de MVO-prijs te winnen, is natuurlijk al heel bijzonder. NOG MEER DUURZAAMHEID De uitreiking van de MVO-prijs is niet de enige activiteit op het gebied van ‘Samen Bewust’. Op woensdag 10 oktober vindt de officiële Dag van de Duurzaamheid plaats en de gemeente Gilze en Rijen organiseert ook dit jaar een Week van de Duurzaamheid. Hoe die week er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend.

AV SPIRIDON ORGANISEERT ZATERDAG 2 JUNI 2018 ALBERT HEIJN RONDJE RIJEN Zaterdag 2 juni 2018 organiseert atletiekvereniging AV Spiridon het 19e Albert Heijn Rondje Rijen. Een gezellige stratenloop in en rond het centrum van Rijen (Wilhelminaplein). Bewegen is gezond en dit jaar gaan we dit belonen! • Bij Albert Heijn Rijen ontvangt u uw inschrijfgeld terug.* • Bij ophalen startnummer ontvangt u van Smaak een lunchbon voor 2e lunch gratis • Tegen inlevering van je startnummer ontvangt u van Brams Bootcamp 1 maand gratis Bootcamp

EXTRA PRIJZEN: Uit alle inschrijvingen trekken we onderstaande prijzen: • 1 MINUUT GRATIS BOODSCHAPPEN DOEN BIJ AH • 1 HIGH TEA WAARDEBON VOOR 2 PERSONEN BIJ SMAAK • 2 MAANDEN GRATIS BOOTCAMP BIJ BRAM’S BOOTCAMP * voorwaarden en actiecoupon ontvangt u per mail. GROTE RONDE (2500 METER):

KLEINE RONDE (500 METER):

Hoofdstraat, Tuinstraat, Laagstraat, Zwarte Dijk, Marga Klompélaan, Mary Zeldenrustlaan (fietspad), Constance Gerlingsstraat (fietspad), Stationsstraat.

Stationsstraat, Hoofdstraat, Kap. Raaijmakersstraat, A. Leurisstraat, Marijkestraat, Wilhelminaplein.

Grote rampenoefening in Gilze-Rijen Op woensdagmiddag 16 mei organiseert Veiligheidsregio Middenen West-Brabant (VRMWB) samen met het Defensie Helikopter Commando (DHC) van de Koninklijke Luchtmacht, gemeente Gilze en Rijen, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een grootschalige oefening. Tijdens deze oefening wordt een fictieve ramp ‘nagespeeld’. De oefening start met een operationeel deel waarbij daadwerkelijk hulpverleners worden ingezet. Na dit operationeel deel zet deze oefening zich voort ‘op papier’. Een extern bureau toetst of de veiligheidsregio voldoet aan de wettelijke eisen van de rampenbestrijding. Tijdens het operationele deel van de oefening is een grote groep hulpverleners in en om vliegbasis Gilze-Rijen actief. Ook hulpverleningsvoertuigen rijden af en aan. Daarnaast zijn er diverse effecten zichtbaar zoals neprook (niet giftig) en lampen die vuur nabootsen. Over het scenario van deze oefening kunnen we in aanloop

helaas niets zeggen, zodat alle deelnemers zonder voorkennis realistisch kunnen oefenen. OEFENDOELEN De belangrijkste oefendoelen zijn: de samenwerking tussen de verschillende teams, informatiemanagement (informatie uitwisseling en afstemming) en crisiscommunicatie. Een

onafhankelijk bureau verzorgt de waarneming en stelt een evaluatierapport op. De leerpunten uit deze evaluatie vormen input voor de doorontwikkeling van de rampenbestrijding in onze regio. GEZAMENLIJK OEFENEN De basishulpverlening bij rampen en crises wordt gevormd door brandweer, politie, gemeenten, geneeskundige zorg en de meldkamer. Tijdens grote incidenten is het zaak dat hulpverleners en betrokken partijen elkaar goed weten te vinden en adequaat samenwerken. Door gezamenlijk te oefenen weten de hulpverleners en andere betrokken partijen in de praktijk wat ze moeten doen, wat ieders rol in de rampenbestrijding is

Zondag 27 mei: Garageverkoop Gilze De garageverkoop in Gilze komt er weer aan. Voor bewoners van Gilze die nog willen meedoen, het kan nog. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij de Emté en de Jumbo. Deze hangen bij de informatieborden van de supermarkten. Voor de deelnemers aan de Garageverkoop is er een grote verandering. De begintijd is niet meer om 9.30 uur maar is voor iedereen vrij. Dus als je om 5.00 uur in de morgen wilt beginnen succes, maar alle deelnemers moeten om 9.30 uur open zijn. Dit hebben we gedaan omdat het voor deelnemers heel moeilijk is om de verleiding om niet te verkopen als er al koper voor de aanvang zich melden. Ook is het voor alle bezoekers van de garageverkoop duidelijk dat ze kunnen komen en kopen. Maar de deelnemerslijsten worden wel pas om 9.15 uitgegeven op het bisschop De Vetplein. De garageverkoop die zich de afgelopen jaren heeft bewezen. Kom kringlopen en/of rommelmarkten en beleef een mooi en gratis dagje uit in het gastvrije Gilze.

SPECIA L ACTIE E

Langs meer dan 110 gastvrije deelnemers in de kom van Gilze Verkoop van alles wat mensen bewaren, verzamelen, over hebben of een ander blij mee willen maken zoals kleding, gereedschap, zolder- en schuuropruimingen. De deelnemers zijn vrij om met de verkoop te beginnen op een door hen zelf te bepalen tijdstip in de morgen maar moeten open zijn tussen 9.30 uur en 15.30 uur. De uitgifte van de mooie en zeer gewaardeerde. deelnemerslijsten wordt dit jaar verzorgd door Het Gils Meezing-

koor. Voor bezoekers die graag ook zingen: het koor zal op deze dag ook nog optreden. De deelnemerslijsten zijn op de dag van

s Bij een deelnemer van vorig jaar.

en wie/wat ze nodig hebben om de ramp snel en effectief tot een goed einde te brengen. ACHTERGROND EN AANLEIDING De veiligheidsregio heeft de plicht om, samen met de dienstonderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, oefeningen te organiseren, ook bij de twee vliegbases in onze regio. Onder andere om de rampenbestrijdingsplannen op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te toetsen. Conform het opleidings- en oefenbeleidsplan van VRMWB vindt jaarlijks een aantal oefeningen plaats met externe bedrijven en organisaties. VRMWB faciliteert, regisseert en coördineert het multidisciplinaire oefenen en samenwerken tijdens rampen en crises voor de 26 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant.

verkoop vanaf 9.15 uur gratis af te halen op het Bisschop de vetplein 5126 CA Gilze. PRAKTISCHE INFORMATIE Wanneer? zondag 27 mei 2018 van 5:00 tot 16:30 uur Entree: gratis


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 4

Afscheid van een tevreden man … Een man met karakter Niet klagen, niet zeuren, niet treuren Blij met alles wat groeit en bloeit Blij met zijn kinderen, kleinen achterkleinkinderen Blij met ieder die hem de laatste jaren de nodige steun gaf

Op 68 jarige leeftijd is midden uit het volle leven van ons heengegaan mijn lieverd, onze lieve en zorgzame pa en super trotse opa

Op 97 jarige leeftijd hebben wij afscheid moeten nemen van onze pa, opa en superopa

Sjan van den Elzen

echtgenoot van

Gilze:

Jeroen en Yvette Cas Sanne Femke

Gilze, 10 mei 2018 Corr. adres: Familie Hoefmans van den Elzen p.a. Nieuwstraat 20 5111 CW Baarle-Nassau

MHC VLOEREN

Jo Spapen Boxtel: Gilze: † Joke

Ulicoten: Bart en Maria Dennis en Yvette Roel Tim Rob en Vicky Guusje Sara Emma Hilvarenbeek: Jac en Corry Joco en Paul † Sam Fenna

Schriftelijk condoleren in het crematorium. In plaats van bloemen, liever een donatie voor de Nierstichting in de collectebussen in het crematorium.

In plaats van bloemen zou u kunnen denken aan een donatie voor Pink Ribbon in de daarvoor bestemde collectebussen.

VLOOIENMARKT 1e PINKSTERDAG ZONDAG 20 MEI

BREDA INTRATUIN

Gratis advies en prijsopgave info@mchvloeren.nl Showroom open op afspraak

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

De helpende hand als een dierbare wegvalt 0162 - 31 24 35 Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl

Een vertrouwd gezicht voor een persoonlijk afscheid

Persoonlijk Betrokken Dichtbij Ook indien u niet of elders verzekerd bent Veenstraat 17, 5124 NC Molenschot, 0161 850 299, www.jostenvanarendonk.nl

NASSAU GRASS GRASZODEN Bij ons kunt u terecht voor alles omtrent uw gazon! Tel.: 013-5079954

Kwekerij Sterkens

Hét adres voor binnen en buiten

1STE PINKSTERDAG OPEN VAN 10.00 TOT 15.00 UUR AANBIEDINGEN:

10 Oostenrijkse hanggeraniums voor maar � Grote hangpotten 2 stuks voor maar �

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve dan deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263.

* Houten planken * Visgraat * Raftwood * PVC Tel. 06-43087930

U kunt Jan een laatste groet brengen op woensdag 16 mei 2018 van 19.30 tot 20.30 uur in het uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve dan deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Cees op dinsdag 15 mei 2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur in uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.

Bel: 06-31054041

Verdrietig hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van Jan. De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen tijdens de dienst op vrijdag 18 mei 2018 om 11.00 uur in aula 1 van het crematorium Tilburg, Karel Boddenweg 5.

Te huur aangeboden: 240 m2 opslagruimte 12m breed , 20m lang , 4,50m zijwand. Beschikbaar per 1 juli. Informeer naar de opties Akkerstraat 20 Gilze Wim Rombouts 0653469063

Yvonne en François Elke Lars

Schriftelijk condoleren in het uitvaartcentrum.

Gilze, 9 mei 2018 Corr. adres: Familie Geerts - Spapen p.a. Nieuwstraat 20 5111 CW Baarle-Nassau

GEVRAAGD:

Sjan Hoefmans van den Elzen

Oude metalen, sloopauto’s, accu’s, fietsen, caravans, brommers, scooters, aanhangers, enz.

Meerle (B):

weduwnaar van

Rijen: Ria en Ad Paul en Monique

à contant of per bank! Jos Hommel Caravans Eikenlaan 30 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

Jan Hoefmans

Cees Geerts

Bavel: Jose en † Jan Emy en Mark Lars Teun Marlon en Peter Tom

CARAVANS GEVRAAGD met SPOED & Campers

Onze pa was unne mooie mens …

10, 00 10, 00

MEER DAN 100 SOORTEN PERKPLANTEN 2

DE

PINKSTERDAG OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Meimaand Bloemenmaand TIP: plantencadeaubon!

Gevulde baskets, grote hangpotten, grote keuze mooie kuipplanten, gevulde bloembakken en schaaltjes of gewoon een fleurig emmertje.

Kwekerij Sterkens Broekstraat 44, 5124 NK Molenschot,T. 06-53461617 Rijksweg Breda-Tilburg N282, afslag Molenschot, in dorp bij de kerk Broekstraat in. kwekerijsterkens@ziggo.nl

Terheijdenseweg 294, 4826 AA Breda Noord 10:00 - 17:00 uur. Info: 0161-456291

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur

Zie onze site online, dus voor ons assortiment tuin- en terrasideeën of onze aanbiedingen kijk op: www.kwekerijsterkens.nl

Pruiken & Haarwerken •Haarvolume •Vanaf € 0,00* *Mits een verwijzing van een arts

Hoofdstraat 96 5121 JH Rijen Tel: 0161 227081 info@beauxx.nl www.beauxx.nl

Openingstijden:

Riool verstopt!!! Camera inspektie, stank detectie. Bel naar Herman van Beek. 06-53364696 of 013-5078118.

Erkende schoorsteenveger nodig?

• 40 jaar ervaring • Lid ASPB • Plaatsen schoorsteenkappen • Vogelnesten verwijderen • Camera inspectie rookkanaal • Reinigen ventilatiekanalen en mechanische ventilatie Zorg voor veiligheid in uw gehele woning voor u en uw gezin! Info: www.wivon.nl Bel nu! Tel: 0162-683248

e PAASDAG OPEN 2E 2PINKSTERDAG OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Tuincentrum Princenbosch • Bavelseweg 143, 5124 PX Gilze tel. 0161 43 19 23 • www.tuincentrumprincenbosch.nl

Bij deze wil ik alle leerlingen en ouders van leerlingen bedanken voor het vertrouwen dat ze hebben gehad in Autorijschool Sportief voor het behalen van hun rijbewijs. Ik wens jullie allemaal nog vele veilige kilometers toe! Maria Autorijschool Sportief

HEERLIJKE ASPERGES! 5 kilo halen = 4 betalen Nu met extra korting! Zoete aardbeien

Met 1,2 punt verschil de 2e plaats ‘Lekkerste asperge 2018’ Brabants asperge genootschap

Aspergeboerderij de Vossenberg Aangesloten bij:

Tilburgsebaan 32 Gilze Weg Gilze - Tilburg

Wij zijn lid van Coöperatie Coforta U.A. De verkoop van onze producten vindt plaats via The Greenery B.V.. Voor verkoop aan consumenten/derden hebben wij ontheffing. Wij zijn lid van Coöperatie Coforta U.A. De verkoop van onze producten vindt plaats via The Greenery B.V. Voor verkoop aan consumenten/derden hebben wij ontheffing.


PAGINA 5

Postuum FNV-onderscheiding voor Johan Woestenberg uit Rijen Ze gingen in Rijen wonen en samen kregen ze drie kinderen. Dat Johan Woestenberg het erg naar zijn zin had bij zijn werkgever blijkt dat hij tot het einde van het bedrijf daar is blijven werken. Vervolgens stapte hij over naar het bedrijf Grada in Breda totdat hij op 62-jarige leeftijd met pensioen ging.

s Een foto van Johan met de FNV-onderscheiding. Afgelopen dagen kregen enkele familieleden van Johan Woestenberg een bezoekje van een afvaardiging van het bestuur Lokaal FNV-netwerk Grensstreek – Leistroom. Uit de vakbondsadministratie was aan het licht gekomen dat Johan Woestenberg uit Rijen in 2018 een FNV-onderscheiding voor zijn 60-jarig lidmaatschap zou ontvangen. Maar helaas, de feestelijke voorbereidingen gingen voor hem niet door. Er was inmiddels een erg droevig bericht binnengekomen, namelijk dat Johan Woestenberg in januari op 74-jarige leeftijd was overleden. Het bestuur van Lokaal FNV-netwerk Grensstreek – Leistroom had ondertussen een besluit genomen om Johan postuum zijn FNV-onderscheiding uit te reiken. WIE WAS JOHAN WOESTENBERG? Uit een gesprek met de familie bleek dat Johan op 10 septem-

ber 1943 in Rijen is geboren. De eerste werkgever van Johan was de steenfabriek ‘De Vijf Eiken’ in Rijen. Bij dit bedrijf werkte ook zijn vader en verschillende andere familieleden. Veel leden uit het geslacht Woestenberg hebben op een steenfabriek gewerkt. Hij trouwde met zijn grote liefde Tonnie, die hij op de kermis in Bavel had leren kennen.

BLIJSPEL DE OVERKANT IN DE SCHAKEL

Toneelgroep TIG Speelt

s Bouwploeg TIG Woensdag 23 mei speelt de toneelclub Tot Ieders Genoegen van de KBO Gilze een blijspel de Overkant. Conny Boogaars vertelt het verhaal en laat de oudere senioren aan het woord. Door: Ton de Bruyn HET DOEK OPENT Maar eerst vertelt Conny over het stuk waarmee de jonge senioren hard aan het werk zijn. De Overkant is een blijspel in twee bedrijven en zoals de titel al zegt gaat het over overburen en speelt zich af op twee locaties. Aan de ene kant rijke en riante villa’s en herenhuizen en aan de overkant een nieuw gebouwd woning complex dat precies in het mooie uitzicht van de chique huizen is neergezet. Dit leidt tot enige wrijving over en weer. In het mooie herenhuis aan de overkant arriveren net de nieuwe bewoners. De verhuizing wordt nauwgezet in de gaten gehouden

door de overburen, die elk een eigen kijk op de nieuwkomers hebben. Ook de nieuwkomers krijgen met verrassende situaties te maken. Volgens Conny een heel leuk stuk. DE SENIOREN In het appartement van oud-speler Herman Aarts heeft ze een ontmoeting gearrangeerd met enkele oud gedienden. De rolverdeling is als volgt: Joke Beune, Ciska Vermeulen, Riet Tabor en uiteraard good old Herman Aarts. Allen een leven lang toneel gespeeld en vanaf de tachtiger jaren alweer actief geweest bij TIG. Ze zijn inmiddels allemaal gestopt, maar ze volgen de jonkies nog volop en vinden er wat van. Helaas mag ik het meeste niet opschrijven, want ze blijven kritisch én opbouwend. De hoortoestellen worden tevoorschijn gehaald, zodat geen woord verloren gaat. Riet vindt het hare, na even rommelen in haar tas in het sieradenkistje. Eerst even vertellen van wie ik er eentje ben, want dat hoort erbij en dan is het spel op de wagen. Regie is er duidelijk niet: ze vertellen luid door elkaar, veel onderonsjes en anekdotes uit het verleden. Ciska roept intussen naar Herman dat ze vroeger al samenspeelden bij de Gilse toneelvereniging KONA. Zij heeft nog maar kort geleden afscheid genomen van het actieve toneel en wordt door

VAKBONDSMAN IN HART EN NIEREN Als we in het verleden van Johan Woestenberg duiken komen we snel uit in het plaatselijke verenigingsleven. Op 15-jarige leeftijd kwam hij al in aanraking met het vakbondswerk in die tijd. Uit het lidmaatschapsbewijs blijkt Johan op 1 december 1958 lid van de bond werd. Door het advies van zijn ouders op te volgen kwam Johan bij de vakbeweging terecht. Zo heeft hij aan diverse activiteiten deelgenomen van de toenmalige Katholieke Arbeiders Jeugd (afgekort K.A.J.). Johan kwam na zijn jeugdcarrière al vrij snel terecht in het bestuur van het Nederlands Katholieke Vakbond (ook wel afgekort N.K.V.). Hij bekleedde zo diverse bestuursfuncties bij de afdeling Rijen. Hij ging graag naar de vergaderingen en in de decembermaanden verzorgde hij de Sinterklaasmiddagen voor de kinderen van de leden van de bond. Later kreeg hij bij deze activiteiten ook ondersteuning van ieder geroemd om haar heldere, luide stem. ”Ciska heeft geen microfoon nodig,” vindt Joke die haar zelfs zonder hoorapparaat goed verstaat. HISTORIE Herman aan het woord: ”TIG is opgericht in 1983, waarbij Toon Botermans de eerste voorzitter was.” Als eerste regisseurs worden de namen genoemd van Freek Trommelen en Kees Coppens. De laatste gooide met een tekstboekje wanneer je niet luisterde. De oudgedienden houden van een stevige aanpak. Dit wensen ze overigens de huidige toneelgroep ook toe. Door ziekte heeft men problemen met de regie gekregen en dit heeft zijn weerslag op het tempo van ‘het stuk erin krijgen’. De basis is toch je tekst kennen en beheersen. Dan pas kun je goed samenspelen. Meteen krijgen we van ieder te horen hoe hij of zij dat deed. Het motto is: ‘hard zijn voor jezelf ’. Toneel spelen: je kunt het leren, maar je moet het ook wel in je hebben, vindt Herman. Ze speelden heel vaak komedies, blijspelen maar af en toe een serieus stuk. Men herinnert zich een drama over een Joods meisje dat ze ook nog in Bavel en Etten-Leur hebben opgevoerd, zelfs voor een jury, of was dat toch weer een ander stuk? Vaak worden de toneelstukken aangekocht bij uitgeverij Grosveld maar soms is het een eigen productie. NAPRATEN Ze herinneren zich het feit dat Nico Baay twee of drie keer een stuk geschreven heeft, dat ze onder zijn regie hebben uitgevoerd. Ze hebben twee keer in het jaar een uitvoering in Gilze en traden ook regelmatig op in Riel. ”Altijd gezellig,” volgens mevrouw Tabor. En het ging er af en toe sexy aan toe, vooral in de stukken met

s Senioren TIG

enkele gezinsleden. Ook was Johan actief bij de politieke partij Sociaal Appel, later hernoemd naar Gemeentebelangen. Tevens was hij medeoprichter van het Centraal Antenne Inrichting (C.A.I.) bij hem in de wijk te Rijen. Op latere leeftijd heeft Johan zich ingezet voor het sportcomplex “De Leemputten” in Rijen. Johan Woestenberg was een vakbondsman in hart en nieren die zich graag inzette voor de medemens, maar ook graag op de achtergrond werkte. Naast zijn vakbondfuncties had hij nog een belangrijke taak binnen de bond op zich genomen. Hij vulde namelijk de bekende belastingpapieren voor de leden van de vakbeweging in. Hiermee is hij ongeveer in 1978 begonnen en heeft dit ruim 38 jaar gedaan. Dit gebeurde samen met de andere bondsinvullers uit de regio.

NLGR

WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

Natuur- en landschapsvereniging Gilze en Rijen info@natuurlijkgilzerijen.nl

OVER DE DAS

Penselen en scheerkwasten

GOUDEN SPELD In 2017 begon de gezondheid van Johan achteruit te gaan. Wel is hij nog met zijn gezin en kleinkinderen nog op vakantie geweest. Hier genoot hij van de kleine en bijzondere dingen om zich heen. Vanwege zijn vele vakbondswerk heeft het bestuur van Lokaal FNV-netwerk Grensstreek – Leistroom unaniem besloten om Johan Woestenberg postuum zijn FNV-onderscheiding voor zijn 60-jarig lidmaatschap aan hem uit te reiken. Dit zal aan de familie worden overhandigd. De onderscheiding is een bijzondere FNV gouden speld met robijn. bedsteden en blote benen. En de toeschouwers leefden mee. Ook daarna werd er flink over nagepraat. Een van de dames: ”Dan ga ik over de Tip en word ik toegeroepen door Sjef van Gestel: ‘Wa zedde gij een kwaoi wèf!’ Zenuwen spelen soms een rol, maar ieder heeft een methode gevonden daarmee om te gaan. En men helpt elkaar. ‘Kiske van Engelen wist zijn tekst niet meer. Ging van het toneel af en kwam triomfantelijk weer terug: ‘Nou weet ik het weer!’” REPETITIE IN HET TREFPUNT Men repeteert twee keer per week in het Trefpunt in Gilze, de thuisbasis van de KBO. Ze helpen elkaar en leven met elkaar mee. ”Als er een ziek is hebben we allemaal pijn.” Een uitspraak die zo op een tegeltje kan. De oud-spelers vragen in ieder geval te vermelden dat TIG nog steeds nieuw bloed kan gebruiken, vooral mannen. Uiteraard wordt de correspondent ook uitgenodigd, maar helaas combineert overdag repeteren slecht met werken. Conny meent dat ondanks de wat rommelige voorbereiding het toch wel goed gaat komen en daar zijn ze het allemaal mee eens. ‘Vroeger was alles beter’ is tenslotte ook weer heel relatief. Ook de jonkies doen momenteel hun stinkende best samen met de vervangende regisseur. Het gesprek moet stoppen, want Herman begint moe te worden en heeft nog zin in een borreltje. Uiteraard gaan ze allemaal kijken in een volle zaal op…. WAT, WAAR, WANNEER? De Overkant, een blijspel in twee bedrijven Locatie: Cultureel Centrum de Schakel Gilze Entreeprijs: € 5,Datum: woensdagavond 23 mei Zaal open: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur

s De das is een bijzonder dier. DESKUNDIG? ”Wie bij de NLGR is de deskundige op het gebied van dassen?” Dat was de vraag. Wij hebben geen dasdeskundige, althans er is nog niemand opgestaan. In een oude jaargang van het tijdschrift van Brabants Landschap kom ik verspreidingsgegevens van de das tegen. Ze zijn van de Zoogdiervereniging. Ik zie een groen puntje bij wat Baarle-Nassau kan zijn. Een natuurvriend heeft me gemeld dat daar jaren terug een das gespot is. Er was een burcht gevonden en een pluk dassenharen aan een prikkeldraad. Verder is de kaart wat onze omgeving betreft blanco. We weten van een dassenburcht in Tilburg (in de buurt van de Coca Cola-fabriek). Zou één van de jongvolwassen dieren van daaruit op zoek gegaan zijn naar een nieuw territorium en op de vliegbasis terecht gekomen zijn? Dan heeft hij een goed plekje uitgekozen. De basis is met haar rustgebieden een eldorado voor veel soorten flora en fauna. In die zin is de basis belangrijk voor de biodiversiteit in onze gemeente. Onze ‘basisdas’ staat op film, werk van de ‘Flora en Fauna werkgroep De Vlieghaai’. Deze werkgroep heeft ook zijn uitwerpselen gevonden. Ze zitten boordevol met glimmende keverschildjes. BERGAFWAARTS Kun jij een das ‘voor ogen halen’, dan zal daarin de kenmerkende zwart-witte kop niet ontbreken. Een das is een alleseter. In de duisternis van avond en nacht scharrelt hij zijn kostje bij elkaar, van vruchten tot naaktslakken, van jonge konijnen tot eikels. Eigenlijk moet je dat niet doen, ’s avonds en ’s nachts rondscharrelen, want dan worden er, uit onkunde, vreemde verhalen over je verteld. Je bent dan al snel een handlanger van heksen en duivels. Wel een handlanger van wiens haren penselen en scheerkwasten van uitmuntende kwaliteit gemaakt worden. Ruim een eeuw geleden kwam de das nog algemeen voor in Nederland. Een halve eeuw later stond hij al op de lijst beschermde diersoorten. Nog wat decennia later was ons landbouwlandschap een industrieel laken geworden: strak en ‘netjes’ opgeruimd. Het was in die jaren ’70 en ’80 bovendien een landbouwlandschap waar elke plaag met de gifspuit werd bestreden. Weg slakken, regenwormen, keverlarven, kikkers en egels. Voor de dassen: nergens te wonen en niets te eten. Er

was domweg geen plaats meer voor ze. In de jaren ’70, ’80 van de vorige eeuw telde Brabant nog maar 250 dassen. Het waren de vrijwilligers van ‘Das&Boom’, en, later, die van de Dassenwerkgroep Brabant, die uiteindelijk met grote inzet het tij wisten te keren. STICHTING DAS&BOOM EN DASSENWERKGROEP BRABANT Een das zoekt zijn wormen en mestkevers vooral in grasland met loslopende koeien. Daarin gaat hij van koeienvlaai naar koeienvlaai. ‘Veilig voedsel’ is dat lang niet altijd. De boer gebruikt van alles om zijn veestapel gezond te houden. Veel geneesmiddelresten komen uiteindelijk in wormen en kevers terecht. Een das is er niet vies van om, stuitend op een mollengang met daarin de voorraadkamer van de mol, deze volledig te plunderen. Met 500 regenwormen is hij tevreden. In de voorraadkast liggen er soms wel 800. Met een beetje pech heeft hij gelijk een overdosis gif binnen. In een maïsveld kan een das samen met andere grote zoogdieren behoorlijk wat schade aanrichten. Volgens Brabants Landschap werd daar in 2010 € 71.000,- voor neergeteld. Het meest recente probleem waartegen de werkgroep ten strijde trekt, is het voortrazende verkeer. Ad, de vrijwilliger van ‘de Vlieghaai’, die ons waarschuwde, had van Das&Boom te horen gekregen dat er in Brabant vanaf januari al 23 dassen zijn doodgereden. Natuurlijk speelt het groeiend aantal dassen ook een rol. Zomaar ergens een dassenscherm en een dassentunnel langs een weg als de N282 aanbrengen is niet slim. Het is de kunst om een blackspot te vinden: een plek waar dassenwegen en mensenwegen elkaar kruisen. Pech voor de das op de vliegbasis is wel dat hij, als hij de basis verlaat, direct meerdere drukke wegen moet kruisen. Daar ligt onze opdracht: zorgen voor goede faunapassages. Foto’s: Gerrit Rekers en Ad Willemen Tekst: Will van Riel

s Uitwerpselen van een das.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 6

& 088 735 45 45 Onderdeel van Pelikaan reizen Zonvakanties

All Inclusive

Stedentrips

Last Minutes

De online reisspecialist met het grootste en meest complete reisaanbod, tegen de beste prijs! Door onze klanten gewaardeerd met een 8,9 voor ondersteuning en support! Zonvakanties

Citytrips

Last Minute

Waardering:

Waardering:

7.9 erg goed!

Hotel Eugenia Victoria Grand Canaria All Inclusive 6 dagen

v.a. €

Sevilla

479,-

Hotel Inglaterra 4-sterren p.p. Verblijf incl. vlucht 3 dagen

Last Minute

Mallorca incl. vlucht

v.a. €

Waardering:

8.8 uitstekend!

Kreta met Aquapark 8 dagen halfpension incl. vlucht

v.a. €

238,-

8.1 heerlijk!

Club Marthas

299,- p.p.

Exclusief

Grand Holiday Resort

Waardering:

8.8 uitstekend!

6 dagen

v.a. €

Exclusief

Waardering:

8.6 uitstekend!

Hotel Bavaro Princess

Spa en Casino 5-sterren toplocatie All Inclusive p.p. 9 dagen

v.a. €

Ervaar het zelf, ga naar

www.suntip.nl

199,- p.p.

799,-

Waardering:

9.2 geweldig!

Palace Mexico

Mexico - Yucatan 5-sterren toplocatie All Inclusive p.p. 9 dagen

v.a. €

999,- p.p.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 7

Gevelreiniging Jan van Mierlo

Voor frisse en stralende gevels! Tel. 0162-429915 - Mobiel 06-25095552

ONTDEK JE HUIS OPNIEUW Nieuwe website:

www.gevelreinigingJanVanMierlo.nl • Gevelrenovatie • Uithakken / Slijpen • Alle voegwerken • Schilderwerken • Impregneren (hydrofoberen) • Hogedrukreiniging • Reparatie metselwerk • Zandstralen / Zandwassing LIKE US op

Wij zijn op zoek naar iemand voor: Diverse Schoonmaak werkzaamheden en poetsen/onderhouden van Herman van Beek bedrijfsauto‘s /bedrijf- Grondwerk smaterieel PARTTIME. - Betonzagen & Boren Bij interesse Piet Ver- Rioolreiniging meer Tel. 06-54727146 - Betonvloer slijpen en/of GEBR. VERMEER opruwen INDUSTRIAL MOVE-Verhuur MENTS TE TILBURG Tel: 013-5078118 Gevraagd oude bromfiets jukebox electr fiets. buitenboordmotor scooter.etc etc 0646331823

DANSEN-ONTMOET & SWINGEN

HARMONIEZAAL in RIJSBERGEN

SLAGBOOM Administraties en Belastingaangiften www.slagboom.org tel.: 076-5214282

Ingang Lagestraat 1 cq 3

Zaterdag 26 mei

SJERRIE DENZ

Zaal open 19.15 uur - start 20.30 uur

Telefoon: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

Erkend installatiebedrijf René v.d. Avoird, Tuinstr. 14, Rijen. Voor gasinstallaties, waterinstallaties, loodgieterswerk, sanitair, dakbedekking, centrale verwarming. tel. 0161226346. www.avoirdinstallatie.nl

Heeft u rommelmarktAFVOER VERSTOPT ? spullen cv de dreefse bel Het Rioolratje, Geen kwiepen halen het gratis bij u op hak of breekwerk bel 06-13109154 geen 06 51876887 bankstellen en witgoed 24 uur service

Te koop : kachelhout op maat gezaagd en thuisgebracht vanaf € 45,= per m3. Telefoonnummer 0613355204

BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl

Te huur: Opslag magazijn ruimte in BaarleNassau. ± 280 m². Vraagprijs € 400,- per maand. 0032-491349044 of 06-51333717

Te huur: Ruime bungalow in Baarle-Nassau. 6 slaapkamers + tuin. Onmiddellijk vrij, ook tijdelijke huur. Vraagprijs € 1.100,- 0032 491349044 of 06-51333717

ZORGELOOS GENIETEN VAN KOZIJNEN EN DEUREN. Garantie. Voor iedereen belangrijk. Zeker weten dat u jarenlang plezier heeft van uw aankoop. Ook als er iets misgaat. Belisol denkt hierin met u mee. Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan onze producten en bijna nog hogere eisen aan onze vakkundige montage. Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, daarom geven wij maar liefst 20 jaar garantie*. Voor kozijnen en deuren zonder zorgen. Nodig ons uit voor een adviesgesprek bij u thuis. Ga naar belisol.nl.

Belisol. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Belisol Tilburg Jules Verneweg 21-14 5015 BE Tilburg T 013-513.62.02 tilburg@belisol.nl *Actievoorwaarden in de showroom.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 8

Alle kinderen naar buiten tijdens de Buitenspeeldag

Uw spaarwens uit laten komen? Wij helpen u graag.

Kom van je bank en organiseer iets Jantje Beton en Nickelodeon roepen jou op om van de bank te komen en in jouw buurt iets te organiseren voor kinderen tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 13 juni!

Van den Hoven Assurantiën Stationsstraat 81 5121 EC RIJEN T (0161) 22 32 67 E info@vandenhoven.nl I www.vandenhoven.nl

Van den Hoven Assurantiën Craenweide 1 5056 BW BERKEL ENSCHOT T (013) 53 39 118 E info@vandenhoven.nl I www.vandenhoven.nl

Foto: Gerard Til

* Op is op. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

Spaar n € 750 e u n een vak krijg antiet cadeau as *

Tover je straat om tot een hindernisbaan

Op woensdag 13 juni maken we van Nederland één grote speelplek tijdens de Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag is voor veel kinderen dé kans om in hun buurt gewoon buiten te spelen! Zet je straat af en organiseer samen met kinderen een knikkertoernooi, tover de straat om tot een hindernisbaan, bouw hutten of ga stoepranden. Van grote tot kleine spelletjes en van knutselen tot hinkelen. Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk! Doe jij ook mee?

Meld je aan en krijg een gratis spandoek

Jantje Beton zegt: Stop nooit met spelen

Meld nu je Buitenspeeldag aan op www.buitenspeeldag.nl en ontvang een gratis ‘Stop nooit met spelen' spandoek!

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd.

Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … stop nooit met spelen!

Meer weten over de Buitenspeeldag? Kijk op www.buitenspeeldag.nl

2e Pinksterdag alle vestigingen geopend

JUBILEUMAC TIE Het hele jubileumjaar en i.c.m. alle andere acties

KitchenAid cadeau* + extra cadeau: tijdelijk een GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden.

nuvakeukens.nl Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 9

Seniorenvereniging KBO Gilze: samen op voorjaarsreis

ss Genieten op De Vecht Op vrijdag 11 mei organiseerde de werkgroep reizen van de KBO Gilze een voorjaarsreis naar stichting De Paardenkamp in Soest en een vaartocht over de rivier De Vecht. De dagtocht werd afgesloten in het bekende restaurant Onder de Pannen in Leerbroek. Met een reisgezelschap van 56 deelnemers vertrok de bus van de firma VanDerWou keurig op tijd bij ’t Trefpunt in de Kerkstraat. Onder een stralende zon ging de reis meteen naar Soest voor een bezoek aan stichting De Paardenkamp. De reizigers werden met cake en koffie onthaald op het voorterrein van boerderij Vosseveld, het bezoekerscentrum van de stichting en één van de drie locaties van het nationaal rusthuis voor oude paarden en pony’s in Nederland.

Na de koffie werd het gezelschap in twee groepen verdeeld om uitleg te krijgen over de geschiedenis van De Paardenkamp, over de opvang van de bejaarde paarden en pony‘s en over de aangepaste zorg voor deze dieren die genieten van een welverdiende oude dag. Tijdens de rondleiding van de enthousiaste medewerkers in dit unieke paardenrusthuis werd uitgebreid verteld over de bijzondere aanpak en deskundige verzorging van de stichting op de drie locaties met weiden en stal-

Hittestress (2)

ss Zonsondergang in Molenschot

len voor de ruim 120 paarden. Na meer dan 50 jaar is De Paardenkamp uitgegroeid tot een kenniscentrum voor deze bijzondere zorg voor oude paarden en pony‘s. Na het bezoek aan dit “rusthuis voor paarden” vertrok de bus voor een korte reis naar Maarssen waar de rondvaartboot van rederij Stichtse Vecht al klaar lag voor een vaartocht van ruim drie uur langs de prachtige oevers van deze van oudsher al zo geliefde rivier. Nadat onze rondvaartboot ’De River Cloud’ voorzien was van de nodige proviand en iedereen een plaatsje gevonden had, kreeg het gezelschap een prima verzorgde lunch aangeboden. Meteen, nadat de broodjes op waren, gingen de meeste reizigers naar het bovendek waar iedereen genoot van het prachtige weer en van de fraaie oevers van de rivier met mooie huizen en villa ’s. In deze tijd van het jaar stonden ook de tuinen met fris groen te op zijn best te pronken. De landhuizen met hun typische theekoepeltjes,

’The big five’ bij de Binkels De Binkels genieten weer van een gezellige vakantie met als thema ‘the big five’. Maandagochtend hebben de Binkels verschillende knutselwerkjes gemaakt. Zo zijn er zonsondergangen met de schaduw van dieren van de big five geknutseld. Ook zijn er potje versierd met touw en wol, dit lijken nu wel echte Afrikaanse potjes. ’s Middags hebben ze lekker buiten kunnen spelen en hebben we voorbereidingen getroffen om een grote olifant te maken van papier-maché. Dinsdag zijn we verder gegaan aan de olifant en staat deze ook in elkaar dus kan het papier-maché beginnen. Je ziet nu echt al de eerste vormen komen en je kunt al zien dat het een olifant gaat worden. Ook hebben de kinderen van klei een Afrikaans huisje gemaakt met een dakje van stro.

Dat de gemiddelde temperatuur op aarde de laatste 250 jaar met 0,85° gestegen is, kan worden aangetoond. Maar, hoe meet men dat? Google eens naar Stevenson hutten (YouTube). Witte kastjes op manshoogte, waarin officiële meetapparatuur wordt uitgelezen en geregistreerd. De eersten werden gebruikt aan het eind van de 19e eeuw. Ruim voor onze digitale epoque. Van de Noord Schotlandse tot Zuid Spaanse breedtegraad staan er zo’n 2100 van deze meetstations verdeeld over onze planeet. Op Antarctica staan er slechts acht. Houd bovendien rekening met het feit dat onder andere pas in 1947 het KNMI met weerballon metingen startte en de NASA vanaf 1978 met geavanceerde weersatellieten. Een potpourri van meetsystemen vanaf de industriële revolutie (+/- 1750). Dus vraag je je af hoe sterk die 0,85°-claim is. Ikzelf zou uit deze grabbelton van gegevens geen al te stevige conclusies durven trekken. Maar, ik ben dan ook geen wetenschapper. Onze politici (geen wetenschappers) trekken die conclusies wel. En ze negeren het cijfermateriaal van echte geofysici van het ICCC waarin wordt aangetoond dat er van 1998 tot 2016 geen gemiddelde warmtestijging is gemeten. Sommige wetenschappers melden zelfs de komst van een mini-ijstijd. Het IPCC van de UNEP is voor de opwarmingspolitici dus wél leidend. (Dat “NEP” in UNEP is toeval). Want er moet extra geld komen. Loonstrookjes leeg geplukt. Gesubsidieerde windmolens geplaatst. Als ú nou maar gelooft dat de wereld vergaat, dan krijgt u daar de schuld van. En wie schuld heeft betaalt. Politici laten hun oren hangen naar indrukwekkende clubjes, zoals “Klimaatstroom Zuid” gestimuleerd door Ed Nijpels; geen geofysi-

cus. Deze groep mensen heeft zich gericht op het nieuwste gesubsidieerde verdienmodel: “Het Klimaat”. Echte wetenschappers ontbreken in die club. Indrukwekkende modellen worden uitgerold: ”Hier te veel wateroverlast, daar te weinig groen”; Paniek wordt gezaaid en Belastingcentjes geoogst. Belangrijke onderwerpen als Milieuvervuiling en Energietransitie lijken bij hen Klimaatafhankelijk te zijn. Zeer dubieus! Ga maar eens googlen. Zouden bestuurders ook moeten doen. Dan zouden ze er bijvoorbeeld achter komen dat deze klimaathype over een paar jaar weer voorbij kan zijn. U kunt binnenkort zomaar ineens een nieuwe bedreiging voorgeschoteld krijgen: IJstijdneurose! Doe mij dan toch maar liever hittestress! Met een zonnecrèmetje onder handbereik! Groetjes uit een zonnig Molenschot, Ben Steijn

INGEZONDEN MENINGEN VAN DE LEZER Elke inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stuk. Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redaktie het met de strekking van deze stukken eens is. Verder behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

zo kenmerkend voor De Vecht, werden bewonderd en van het nodige commentaar voorzien. Na deze mooie vaartocht van ruim drie uur stond de bus alweer te wachten voor het laatste adres van deze voorjaarsreis: restaurant ’Onder de Pannen’ in Leerbroek. Voor enkele een bekend eetgelegenheid, omdat in november na de musical Soldaat van Oranje het grote aantal bezoekers ook hier van het diner genoot. Ook deze keer was de ontvangst weer geweldig. Het driegangendiner was weer uitstekend verzorgd en iedereen was heel tevreden over het lekkere eten. Na het bezoek aan het restaurant ging de busreis rechtstreeks naar huis. Op de terugweg werd de organisatie van de reis bedankt voor het geslaagde uitstapje. De voorzitter van de KBO Gilze liet in de bus nog even weten dat de volgende dagreis niet zoals gebruikelijk in juli, maar op maandag 13 augustus zal plaats vinden. De seniorenvereniging KBO Gilze brengt dan een bezoek aan het Rozenfestival in het Limburgse Lottum, het Rozendorp van Nederland. Meer informatie en een inschrijfformulier zit straks bij de ONS van de maand juni.

Donderdag zijn er echte dierenhuiden tevoorschijn gekomen op papier en hebben we spelletjes gedaan. Maandag zijn we met de Binkels met de bus naar de Beekse Bergen gegaan om de big five in het echt te kunnen spotten. Zo zagen we de leeuw, neushoorn, olifant, luipaard en buffel. We hebben door het park gewandeld, met de bootsafari en bussafari mee geweest. ’s Middags hebben we gezellig met iedereen gepicknickt. Als afsluiting van deze gezellig en warme dag kregen we nog een ijsje met dank aan Rob van de Kieboom. De laatste dag van de vakantie hebben we de olifant nog mooi een grijs kleurtje gegeven, zodat het een echte olifant is. Verder veel waterpret gehad door met water op de tegels en muren te schilderen en met waterpistolen een watergevecht gedaan.

STUCADOORS- SCHILDER- EN AFBOUWBEDRIJF Ook in

2018:

6% btw

Hét adres voor totaalonderhoud aan uw woning of bedrijfspand

Bel voor een vrijblijvende offerte op maat: 0161-412146 of bezoek onze showroom en werkplaats: St Annastraat 6, Molenschot St. Annastraat 6 • Molenschot • Tel.: 0161-412146 info@stuc-vanlaerhoven.nl • www.vanlaerhoven.info

Voor duurzame oplossingen • pelletkachels • warmtepompen • zonneboilers • CV-haarden & kachels • pelletketels Groenverwarmen Nieuwstraat 116a 5126 CH Gilze M (06) 223 26 295 E info@groenverwarmen.nl www.groenverwarmen.nl

Heeft u interesse om ook op deze manier te adverteren? Bel Rob van Raak: 06-53819597 ss De Binkels bij de Beekse Bergen.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 10

PINKSTERWEEKEND 18, 19, 20 EN 21 MEI

zal ook dit jaar Luuk’s Poppenkast-theater natuurlijk niet ontbreken. Het muzikale gedeelte van de middag zal verzorgt worden door Dr Brass. Deze achtkoppige brassband staat bekend om hun energieke optredens en uitstraling met akoestische versies van diverse grote artiesten. En…een verrassend Gils tintje! Na een middag vol humor, verrassend acts, vertier en muziek zal het spektakel zich verplaatsen naar de grote tent. De band Fragment zal dit de grote muzikale afsluiting van vier dagen entertainment verzorgen. Zij omschrijving zichzelf als “twee kleine Engelsen en een belachelijk lange Nederlander”. Een show vol energie, humor, fantasie en nummers die iedereen kent. Ook dit jaar een afsluiter van Mollebosfist 2018 die het waard is tot het eind te blijven.

Mollebosfist Gilze

RIJEN

DINSDAG 22 MEI

Bibliotheek Theek 5, A. Adriaansenpad 1 van 10.00 tot 12.00 uur VIP LOKET: VRIJWILLIGERS INFORMATIE PUNT BRENGT VRAAG EN AANBOD SAMEN Heb je een hulpvraag of wil je zelf als vrijwilliger aan de slag? Bezoek dan het VIP Loket. Wij helpen je graag verder! RIJEN

GILZE

Gilze en omstreken. van 10.00 tot 27 mei 18.00 uur AC DE HOOIKAR Fotozoektocht voor het hele gezin of vriendenclub. De rit is ongeveer 40 km. Kosten zijn € 3,50 per kaart. RIJEN

WOENSDAG 16 MEI

Het Palet, Rembrandtlaan 54 van 09.30 tot 11.30 uur PRAATHUIS VOOR VROUWEN: OEFENEN MET TAAL? PRAAT MEE! Een gezellige ontmoetingsplaats,waar vrouwen samen op een informele manier de Nederlandse taal kunnen spreken en oefenen GILZE

De Steenfabriek, Steenfabriek 7 van 12.00 tot 29 mei 17.00 uur EXPOSITIE SCHILDERSGROEP PITTORI - STEENFABRIEK GILZE Kom kijken naar de expositie door schildersgroep Pittori RIJEN

VRIJDAG 18 MEI

Bibliotheek Theek 5, A. Adriaansenpad 1 van 15.00 tot 17.00 uur VIP PRAATHUIS: OEFENEN MET DE NEDERLANDSE TAAL? PRAAT MEE! Mensen van verschillende nationaliteiten komen samen om op informele wijze in het Nederlands met elkaar te praten. GILZE

Park Mollebos, Gilze van 20.00 tot 21 mei 22.00 uur MOLLEBOSFIST Het Mollebosfist is een uniek feest op een unieke locatie.Ook dit jaar kun je rekenen op een boordevol programma. RIJEN

The Factory Sport en Fun, Ericssonstraat 2 van 20.15 tot 23.59 uur 18E RONDE RIJENSE DART RANKING Een gezellige dartavond waar iedereen een pijltje mee kan komen gooien. Voor details, zie onze site en FB. GILZE

ZONDAG 20 MEI

Mollebos van 15.00 tot 17.00 uur SPELLENSPEKTAKEL Gratis spellenmiddag met bekende KiaK-spellen, springkussens, schminken en nog veel meer... Kom vooral eens kijken! GILZE

MAANDAG 21 MEI

Alphensweg 14a, Gilze van 10.00 tot 27 mei 20.00 uur FOTOZOEKTOCHTEN VAN CAFÉ DE HOOIKAR Vanaf café De Hooikar kunt u een voorjaarsrit rijden van zaterdag 14 april t/m zondag 27 mei 2018. Mollebosifst van 13.00 tot 14.00 uur OPTREDEN MOLLEBOSFIST Free Style Dancing treedt op tijdens Mollebosfist van 13.15 uur tot 14.15 uur op 2e pinksterdag, van jong tot oud! RIJEN

Maria Magdalenakerk, Rijenn van 19.00 tot 19.30 uur ROZENKRANS BIDDEN Bij Maria in gebed in de meimaand

WOENSDAG 23 MEI

Het Palet, Rembrandtlaan 54 van 09.30 tot 11.30 uur PRAATHUIS VOOR VROUWEN: OEFENEN MET TAAL? PRAAT MEE! Een gezellige ontmoetingsplaats,waar vrouwen samen op een informele manier de Nederlandse taal kunnen spreken en oefenen Voetbalvereniging Rijen van 18.15 tot 20.15 uur VRIENDINNENTRAINING VVRIJEN VVRijen organiseert vriendinnentraining. RIJEN

DONDERDAG 24 MEI

Parochiecentrum Rijen van 20.00 tot 22.00 uur VOEDSEL VOOR DE ZIEL BIEDT EEN MOOIE LEZING KERKEN IN DIALOOG: ‘EEN WEG TE GAAN’ Zestien oude kopergravures van Pieter Schut uit een prentenbijbel die in 1650 verscheen, werden razend populair. Parochiecentrum, Hoofdstraat 58 in Rijen van 20.00 tot 22.00 uur VERTELLING Aan de hand van oud kopergravures vertelt Rob van Uden over ’de kerk, naar een gemeenschappelijke visie’ RIJEN

VRIJDAG 25 MEI

De Boodschap, Oase zaal, Nassaulaan 62-64 van 09.30 tot 12.00 uur VIP REPAIR CAFÉ: WEGGOOIEN? ZONDE! Onze vrijwilligers repareren graag je defecte elektrische apparaten, kleding, fietsen en slijpen ook messen/scharen! De Boodschap, Oase zaal, Nassaulaan 62-64 van 09.30 tot 12.00 uur DE WEGWIJZER: INLOOPLOKET Je gesprekspartner en centraal aanspreekpunt voor alle vragen rondom hulp en vrijwillige ondersteuning,van jong tot oud. GILZE

’t Hartje van Oosterhout van 10.00 tot 17.30 uur BILJARTEN: 2E COUPE MIDDEN BRABANT Deelnemers: teams van sbc Hart van Brabant, sb oosterhout, KBO Gilze, KBO Tilburg, KBO Hilvarenbeek, sb Riel. RIJEN

Bibliotheek Theek 5, A. Adriaansenpad 1 van 15.00 tot 17.00 uur VIP PRAATHUIS: OEFENEN MET DE NEDERLANDSE TAAL? PRAAT MEE! Mensen van verschillende nationaliteiten komen samen om op informele wijze in het Nederlands met elkaar te praten. GILZE

ZONDAG 27 MEI

Het gehele Dorp Gilze van 00.00 tot 17.00 uur GARAGEVERKOOP GILZE 120 deelnemers hebben deze dag hun garage e.d. omgebouwd tot Kringloopwinkel deelnemerslijsten vanaf 9.00 uur op de Tip

Wilt u uw evenement ook aankondigen? Lever dan naar hartenlust een evenement aan via onze portal! - Ga naar https://www. uitgeverijemdejong.nl/aanleveren - Kies naast Redactioneel op ‘hier’ om verder te gaan - Kies na inloggen en/of registratie voor Evenementen

s Fragment Yung Felix op vrijdag, DJ Darkraver op zaterdag, Lijn7 op zondag en Fragment op Pinkstermaandag. Zomaar een greep uit de namen op het affiche van de 30e editie van het Mollebosfist. Het feest dat in het Pinkersterweekend van 18, 19, 20 en 21 mei zijn 6e lustrum editie gaat beleven. Namen die garant zullen staan voor een lang weekend vol Gilse gezelligheid bij het - volgens velen - meest verrassende festival van Nederland. Ook dit jaar probeert de organisatie de bezoekers te verbazen. Laten we daarom kort het gehele programma doorlopen. Vrijdag 18 mei - Skinny RED XXL Schuimparty met Yung Felix Voor het derde jaar is er weer een heuse XXL Schuimparty voor de bezoekers van Skinny RED in Gilze, zoals altijd in de grote tent van het Mollebosfist. Dit jaar zal naast DJ Ron, Yung Felix zijn opwachting maken met zijn bekende hits uit de Nederlandse Hip Hop. Dit alles in de skinnyRED stijl dus in XXL groot! En als altijd veel muziek en coole lichtshows met schuim, heel veel schuim! Skinny RED is voor jongeren die op de middelbare school zitten en van een gezellig feestje houden. Aanvang: 20:30 uur. Meer informatie is te vinden op www.skinnyred.nl Zaterdag 19 mei - DJ Darkraver, DJ Roeney en FFM Bekend van grote dance-events, kreten als ’Hakkûh’ en nummers als ’Kom-tie Dan Hè’ is DJ Darkraver een graag geziene artiest in de dance-scene. Dit jaar staat hij op zaterdag in het Mollebos op het podium. Die moet je gezien hebben. Voorafgaand aan het optreden van DJ Darkraver zal het publiek uit hun dak kunnen gaan bij de set van DJ Roeney. De DJ’s van FFM zorgen dat de avond in zijn geheel gevuld wordt. Kortom: genoeg redenen om op tijd aanwezig te zijn! Aanvang: 20:30 uur. Zondagmiddag 20 mei - Brunch, Cowboy Billie Boem, KIAK Spellen en Muziekspektakel De Pinksterzondag wordt om 12:00 uur met een heerlijke brunch voor groot en klein begonnen. Sfeervolle klanken van die Mühleheide Musikanten uit Gilze geven het gevoel van Frühschoppen. Om 14:00 uur is er een geweldige show van Cowboy Billie Boem die met liedjes en verhalen een ieder kan boeien. Rond 15:00 uur vervolgt met een middag waarin spel en muziek centraal zullen staan. Dat wordt de Spellen- en Muziekmiddag tijdens het Mollebosfist. Onder begeleiding van KIAK, Cecilia Primo en Gils Geweld zullen kinderen op speelse wijze kennis kunnen maken met spel en muziek. Natuurlijk zullen de Belgische Flipperkast, de springkussens, de Cheez Wizz en het KIAK Mega Twister niet ontbreken. En heb je altijd al een keer muziek willen maken op een echt instrument? Doe dan mee aan de muzikale workshops. Voor de brunch zijn kaarten verkrijgbaar. De rest van de middag is gratis. Zondagavond 20 mei - Gils Fist met LIJN 7 Pinksterzondag 20 mei gaat het gas erop en het dak eraf. Het licht gaat uit, de spot gaat aan. Licht, rook, confetti en opzwepende muziek. Daar staan ze dan op het grote podium van het Mollebosfist: de mannen van LIJN 7. Covers van hier tot Tokio. Queen, K3, André Hazes, Swedish House Mafia… je kunt het zo gek niet bedenken of het komt voorbij. Het publiek zingt, lacht en danst automatisch mee. Lijn 7 is te bewonderen tijdens het Gils Filst, op zondagavond 20 Mei. Aanvang: 20:30 uur, minimale leeftijd is 18 jaar. Maandag 21 mei - Theater en

EXTRA VOORDEEL BIJ VOORVERKOOP Ook dit jaar kunnen bezoekers aan het Mollebosfist profiteren van extra korting bij aanschaf van entreekaarten in de voorverkoop. Kaarten in de voorverkoop kosten voor zowel de zaterdagavond als ook de zondagavond € 8,50 per stuk per avond. Kaarten aan de kassa kosten op de avond € 11,- per stuk. Wil je beide dagen komen, dan zijn er combikaarten verkrijgbaar a € 15,- per stuk. Let wel, minimale leeftijd voor de zondagavond bedraagt 18 jaar. De kaarten zijn sinds 28 april verkrijgbaar bij Novy Hapers Nieuwstraat Gilze. Op dit adres zijn ook kaarten verkrijgbaar voor de Skinny RED XXL Schuimparty. In de voorverkoop kosten deze € 6,00 aan de kassa € 7,50. De maandagmiddag is voor iedereen gratis toegankelijk. Voor zaterdag- en zondagavond geldt: legitimatie verplicht, alcohol 18+. Meer informatie is te vinden op www.mollebosfist.nl.

Muziekspektakel met Dr Brass en Fragment Pinkstermaandag is de traditionele ‘Mollebosfist-middag’ voor het gehele gezin met ook deze editie bijzonder verrassend straattheater en veel muziek. De middag start traditioneel om 12:00 met een Mollebosviering. Dit jaar met het thema ’Laote we’t saome doen’. Omstreeks 13:15 uur kan het publiek kijken naar de meiden van de Free Style Dancers met ondersteuning van de DJ’s van FFM. Aansluitend zal om 14:00 uur gestart worden met straattheater en zal het inmiddels volle park zich kunnen vergapen aan theateracts van onder meer Marthilde Sliert, Heksen op hoge poten, Fool Brittania en Tukkerconnection Jackpot, en Dr Brass. Voor de kinderen

Fantastische activiteit tijdens het Mollebosfist

s KiaK Mega Twister (foto: Cor de Kok) Het Spellenspektakel wordt in samenwerking met De Leuttappers jaarlijks georganiseerd tijdens het Mollebosfist. Dit jaar is het wel een heel speciaal jaar. Het is namelijk de 30e editie van het Mollebosfist. Dit zal natuurlijk groots gevierd worden met Cowboy Billie Boem! Aansluitend zal het Spellenspektakel beginnen. Tijdens deze middag kunnen kinderen - groot en klein, jong en oud - spellen bij ons komen spelen met de bekende KiaK-spellen zoals Belgische flipperkast, KiaK Mega-Twister en de schandpaal. Natuurlijk zullen er ook dit jaar springkussens zijn en kun je je natuurlijk mooi laten schminken. Dit jaar is er ook een nieuw spel! Kun jij alle iak-jes vinden die verspreid zijn in het Mollebos?

Het KiaK Spellenspektakel is op zondagmiddag 20 mei in het Mollebos in Gilze. De middag start om 15.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Cowboy Billie Boem komt van 13.00 tot 14.00 uur een feestje maken. De entree is helemaal gratis! Wil je weten hoe het voorgaande jaren was of wil je alle informatie in de gaten houden over dit geweldige spektakel? Ga naar www.kiak.nl.

TUIN-INRICHTING

Voor aanleg of reorganisatie van uw tuin.

● Ontwerp door architect ● Volledige aanleg in eigen hand ● Onderhoudsvriendelijk ontwerp ● Overkappingen en bouwwerken ● Vrijblijvend intakegesprek VOOR VAKMANSCHAP EN SERVICE!

Florissant Tuinen Tel.: 0162-470091

www.florissanttuinen.nl

Neem vrijblijvend contact op!


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

Weer een gezellige feestavond bij het dameskoor Con Amore

s De vijf jubilarissen. Op woensdag 9 mei had het dameskoor Con Amore weer haar jaarlijkse feestavond bij lunchroom ’Samen’. Ook werden er op deze avond vijf jubilarissen gehuldigd, waarvan een dame maar liefst 55 jaar lid van het koor is.

Back to the Golden Years Zondag 27 mei gaan we terug naar een zondag in 1965 in Rijen. In een zaal waar vele jaren geleden de bandjes uit die tijd volle

s Houston Alley

s Rene and the Alligators

s 3GENERATIONS

s Hilson Brothers

zalen trokken met hun muziek van Cliff & The Shadows, Elvis, Fats Domino, Buddy Holly, Ricky Nelson en van Nederlandse bo-

PAGINA 11

Om half zeven waren verschillende dames met hun partners aanwezig bij ’Samen’. Wanneer ze allemaal gesetteld waren, werd er een drankje geserveerd. Een tijdje later werd er een heerlijk diner op tafel gezet, waar ze allemaal van genoten. Voor het toetje richtte onze voorzitter Ans Wouters een woordje tot de jubilarissen. Allereerst een woordje tot Will Vromans. Ze is 12½ jaar lid van het koor. Daarna waren Mia van Dongen en Ineke Oprins aan de beurt. Zij zijn beiden 25 jaar lid van het dameskoor (beiden ontvingen een oorkonde). Rozéta van de Pas is 30 jaar lid en als laatste Corry de Jong. Zij is maar liefst 55 jaar lid van het dameskoor. Dameskoor Con Amore is opgericht in 1931. Ze ontvingen allemaal een prachtig cadeau en een mooie bos bloemen, waarna ze felicitaties ontvingen van de aanwezigen. Na het toetje werd er onder een genot van een drankje nog lang nagebabbeld. Het dameskoor kon terugkijken op een gezellige avond. dem Peter and the Rockits, Rob de Nijs, en nog veel meer van deze geweldige muziekgeneratie. Toen werd er nog volop gedanst en de romantiek bij prachtige sixties ballads was er een die je nu nauwelijks meer ziet. Wij van het Rijens Sixties theater kregen steeds vaker de vraag om naast onze theatershows in november ook eens een onvervalste dans en luistermiddag te organiseren zoals dat heel lang geleden gebruikelijk was. Eindelijk is het dan zover. Wij waren op zoek naar een spraakmakende band uit de jaren zestig die nog steeds in de formatie speelde zoals in vroegere jaren van onze jeugd. En het is ons gelukt. Zondag 27 mei zal in het Boerke in Rijen de tijd jaren terug gezet worden naar het jaar 1959/1960. Het was toen dat de band Rene and The Alligators werd opgericht door Rene Nodelijk uit Den Haag. Al gauw kregen zij landelijke bekendheid en scoorde met hun gitaar boogie een onvervalste hit. Maar het succes bleef niet beperkt tot Nederland, ook Duitsland en België raakte gecharmeerd van de swingende Alligators die met In the Mood hun tweede hit scoorde wat ook in onze buurlanden een hit werd. Tussentijds gaf Rene ook nog gitaarlessen aan bv The Golden Earrings. In Rijen waren in die dagen vooral The Streams die in de toenmalige Harmonie hun thuisbasis hadden en ook voor een uitverkochte zondag zorgde in die tijd. (Joost en Theo zijn in november weer te bewonderen in het Rijens Sixties Theater). Ook duo,s waren zeer populair in navolging van The Everley Brothers ontstonden in Rijen Peter & Paul Aarts en in 1965 The Hilson Brothers Rini en Toon Tijs. Dit duo zal er ook zijn met eigen band 3GENERATIONS met zangeres Noortje Otten en de broers natuurlijk. In de band ook de top pianist van het Rijens Sixties Theater Roel Hazendonk en gitarist Gerrit Boomaars en Mariska Mook. En als het al geen sixties genoeg is hebben wij vast kunnen leggen een van de meest populaire bands uit het genre de jaren zestig `Houston Alley`. Deze band is als een komeet naar de top geklommen. Meer dan 1 jaar geleden bezochten wij een optreden van deze band. Toen wij binnen kwamen was er een handvol mensen aanwezig die zich overigens prima vermaakte. Maar het was de sound die ons raakte, zo uit het hart gespeeld, zo sixties, zo terug naar je jeugd. Elk nummer kwam binnen en bezorgde kippenvel op de armen. Wat een sixties verrassing was dat. Het was ook niet vreemd dat de band binnen de kortste keren een bomvolle agenda had en voor veel meer mensen speelde als die handvol van onze eerste ontmoeting. Dus kunnen wij met Houston Alley, Rene and the Alligators, Hilson Brothers en 3GENERATIONS trots zijn op een echte zondag in 1965 in het Boerke in Rijen. Zondag 27 mei aanvang 13.30 uur zaal open 13.00 uur Ticket 7,00 aan de zaal.

! G A D T E L T U O E IR A L U C A SPECT

ZATERDAG 19 MEI 10.00 TOT 16.00 UUR

U mag op alles bieden d... elijk bo alles tegen elk aannem

diverse eetkamerstoelen

Bijv. 6x stoel capitonneert op wick set à 6 stuks van e 1195,-

nu € 595.div. eenling stoelen € 15.-

TV dressoir grey van e 485.-

nu € 199.-

diverse teak tafels

160 / 180 / 200 - massief teak normaal e 785,-

nu € 379.-

set massief eiken white wash

diverse fauteuils in stof en leder

€ 150/€ 175 € 195/€ 295

Dressoir-bergkasttv kast-eettafel2x hoekkast van e 6385,-

nu € 2495.div. eiken boomstamtafels

LET OP: Schoolstraat 7 Waspik

diverse merk relaxfauteuils Longlife - leder

teab nu vanaf € 995.-

metalen poot en houten poot

deelbaar ledikant

comfort hoogte 2x 90x200 2x nachtkastje

nu € 895.-

van e 2098,-

set Lamulux

Dressoir-tvdressoir-eettafel-salontafel met lade-hoekkast e 3395,-

nu € 1895.-

set life style meubelen

complete set. buffetkast / dressoir / tv dressoir/ eetk.tafel / salontafel set e 4250,-

nu € 1995.-

hoekbankstel groen luxe stof van e 1895.-

nu € 795.-

op = op

accessoires

tassen / klokken / metaal metaalwerk / potjes / vaasjes

vanaf € 10.-

vitrinekast White wash van e 850,-

diverse banken o.a. Urban

nu 50% korting actie voorraad stoelen in 3 verschillende kleuren nu per stuk voor

e 4180,-

nu € 1990.-

set vintage meubelen

dressoir /boekenkast/ vitrinekast/ eetkamertafel e 2850.-

nu € 995.-

€ 69.-

matrassen 80 /90 x 200 kwaliteits merk

van e 295,-

nu € 129.-

set landelijk wit

Bithelund kast groot-tv dressoir-eettafel-salontafel

nu € 150.-

luxe lederen hoekbankstel e 2895,-

nu € 1595.-

weg = weg

e Divers e s s lo len meube élk n tege melijk aanne d o b

LET!! OP

Het adres is: ➩ Schoolstraat 7 Waspik Opslag voor latere levering is mogelijk….. Thuisbezorging mogelijk……


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 12

slaap lekker...

2e PINKSTERDAG GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR

tot

Bezoek onze outletafdeling op de 1e etage met diverse extra afgeprijsde boxsprings en matrassen. Hoge kortingen op showroommodellen.

7O%

korting

Raw collection

Vanaf 3495,- voor 2995,-

City collection Kirsten

City collection Atlanta

2e matras Silver GRATIS

d’Arte Nancy

Creation500

City collection Dallas

Vanaf 2295,- voor 1795,-

Vanaf 3590,- voor 2795,-

Vanaf 2199,- voor 1699,-

Vanaf 1295,- voor 899,-

Vanaf 279,-

Vanaf 2099,- voor 1599,-

Nu alle maten 140 /160 /180 x 200 Leverbaar in antraciet – grijs en beige

PLUSPUNTEN

+ Nederlands fabrikaat. + Gratis bezorgen en montage. + Boxsprings en matrassen uit eigen fabriek in Oisterwijk. + Deskundig advies van de beddenmakers zelf. + Omruilgarantie op de matraskernen + Geen aanbetaling. Betaling bij levering. (vraag naar de voorwaarden).

Luxemburgstraat 9 5061JW Oisterwijk Tel. 013 522 0309 www.dreamplaza.nl

+ Korte, snelle levertijden. + Maatwerk mogelijk op vele boxsprings en matrassen. + Gratis parkeren.

IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00 - 17.00 UUR

De Beddenmakers uit Oisterwijk

Openingstijden showroom : Vrijdag 10.00 tot 21.00 uur Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur Zondag 12.00 tot 17.00 uur Andere dagen op afspraak.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 13

Inloopweekend scouting Gillesa van 5 tot 15 jaar samen met hun ouders welkom om eens een kijkje te komen nemen. Die avond en ochtend zorgen de verschillende groepen voor een leuk en spetterend programma, zodat u en uw kind een goed beeld krijgt van het scoutingspel. Wil je samen met je kind even een kijkje komen nemen en wat meer informatie krijgen? Dat kan! Of lijkt het uw kind veel leuker om gewoon de gehele avond zonder u aanwezig te zijn? Ook dat kan! We zullen dan netjes aangeven wanneer uw kind weer opgehaald kan worden.

kijk nou eens! Ogen

Voor meer informatie of vragen over het inloopweekend of over onze groep in het algemeen, kunt u ook altijd contact opnemen met ons secretariaat: secretariaat@gillesa.nl of 0161-454070. Op onze website www.gillesa. nl kunt u natuurlijk ook veel informatie vinden. We zien u en uw kind graag een kijkje komen nemen op 18 of 19 mei tijdens ons inloopweekend.

Elke vrijdagavond en zaterdagochtend valt er veel te beleven bij scoutinggebouw de Spie aan de Boslaan 15 in Gilze. Daar wordt wekelijks voor meer dan honderd kinderen uit Gilze en omstreken een geweldig programma neergezet door de enthousiaste leiding van scouting Gillesa. Lijkt het jou leuk om iedere week uitgedaagd te worden? Kom dan vrijdag 18 of zaterdag 19 mei langs tijdens het scouting Gillesa inloopweekend! Op vrijdagavond 18 mei gooien we de deuren open vanaf 19.00 uur voor alle kinderen in de leefs De dagpauwoog neemt een zonnebad.

tijd van 7 tot 15 jaar. Op zaterdagochtend 19 mei vanaf 10.00 uur zijn alle kinderen in de leeftijd

Hopelijk tot dan!

50+’ERS OPGELET!

Disco party Night Fever De mooie 70’er en 80’er jaren kunt u herleven op zaterdag 17 juni. Met de Night Fever Disco Party die plaats gaat vinden bij Linberg Park Kidswonderland. Beleef opnieuw het discogevoel met een prima live band bestaande uit maar liefst acht personen ’The Very 80’s’ en de welbekende Goliath Disco Show. De organisatoren Alaert Scheenstra van Primera Rijen en Servy Willemen van Goliath herleven hun droom opnieuw en geven u het discogevoel terug met de muziek van John Travolta, Earth Wind en fire en Tavares. Ook de jongere generatie is natuurlijk van harte welkom om te feesten en dansen op deze muziek van toen. Dit alles gaat plaatsvinden op zaterdag 16 juni Linberg Park in Molenschot. Reserveer tijdig uw kaarten bij de voorverkoop adressen Primera Scheenstra en Kidswonderland om een onvergetelijke trip terug te maken in de jaren ’70.

INGEZONDEN MENINGEN VAN DE LEZER

BEZWAAR INGEDIEND TEGEN DE HERINRICHTINGSPLANNEN VAN DE GEMEENTE

Raadhuisplein wordt onveiliger volgens de Fietsersbond

op de barricade te gaan staan was ook nogal wat. Druk met werk, verbouwing, u kent het vast wel. Maar het bleef knagen en Cas voelde zich niet alleen in zijn opinie dat het plan wat er ligt allesbehalve vriendelijk, en zelfs gevaarlijk uitpakt voor de fietser. Hij legde de situatie voor aan de fietsbond die zich over het plan heeft gebogen. De verkeerskundige experts van het landelijke bureau kwamen tot de conclusie dat het meer dan tien jaar geleden is dat ze zijn geconfronteerd zijn met zo’n fietsonvriendelijke herinrichting in het hart van een bebouwde kom. De fietsbond hielp hem daarom graag met het opstellen van het bezwaar dat Cas afgelopen week heeft ingediend bij de gemeente. Dit samen met nog zeventig handtekeningen die hij in een last minute actie heeft opgehaald om het bezwaar kracht bij te zetten. De belangrijkste punten waartegen bezwaar gemaakt wordt zijn: de snelheid, die zal namelijk op het recht doorgaande

s De kleine nachtpauwoog. We hebben een dagpauwoog, een avondpauwoog en een nachtpauwoog. Er is ook een grote nachtpauwoog, maar die zien we bijna nooit, want die woont in het Zuiden. Wie weet, brengt de opwarming van het klimaat hem wat vaker deze kant op. Die mooie blauwe ’ogen’, die we zo goed van pronkende pauwen kennen.zijn echt een schitterend gezicht. De veren die worden opgestoken trillen zachtjes in het licht, je kunt je heel goed voorstellen, dat pauwenvrouwtjes erdoor worden aangetrokken. Jammer is wel dat het ’gezang’ dat af en toe uit zijn snavel komt voor ons lijkt op een rauw gekrijs, maar in pauwenoren klinkt het misschien heel anders. Zulke ogen bij andere dieren zijn minder bekend, maar mensen met een tropisch aquarium kennen wel vissen met een duidelijke vlek op hun staart. Men denkt dat zulke vlekken dienen om de aandacht af te leiden van de kwetsbare ogen. Een aanvaller die zijn aanval op de staartvlek richt kan daar minder schade veroorzaken Op de eerste foto staat een dagpauwoog. Hier is hij aan het zonnen om energie op te doen, zonne-energie is iets dat in de natuur niets nieuws is. Met de vleugels wordt de warmte naar het lichaam gekaatst tot de vliegspieren zijn opgeladen. Op minder zonnige dagen wordt nectar bij bloemen opgezogen, ze hebben een hybride motor. Of het een mannetjes of een vrouwtjes dagpauwoog is kun je zo is zo niet zien, die zien er hetzelfde uit en zijn ook vrijwel even groot. Waarschijnlijk vinden de paartjes elkaar op de geur Soms vinden mensen vlinders wel mooi, maar, die rupsen, dat is wat anders.

De rupsen van de dagpauwoog eten alleen brandnetels, daar hebben de meeste tuinliefhebbers geen bezwaar tegen. Jammer is wel dat hier en daar langs de slootkant soms bossen brandnetels worden bespoten. Het gaat met de vlinders toch al niet goed. Op de tweede foto staat een minder bekende vlinder met pauwenogen, het is de kleine nachtpauwoog. Minder bekend, omdat hij ’s nachts vliegt, maar ook omdat hij wat zeldzamer is. Op de foto zit een mannetje. Dat is goed te zien, mannetjes zijn feller gekleurd en ook wat kleiner dan vrouwtjes. De rupsen van deze nachtpauwogen eten geen brandnetels, maar zijn te vinden in allerlei loofbomen. Die bomen moeten er dan natuurlijk wel staan. Veel politieke partijen hadden goede ideeën over een groenere gemeente. Goed voor onze gezondheid en ook goed voor vlinders. Het is weer maart, dat betekent dat in Gilze de bijenstal aan ’ De Warande’ weer open is. Elke woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Alles dat u over bijen wilt weten, kunt u daar vragen aan ervaren imkers. Natuurlijk zijn er ook potjes verse honing te koop. Wie dat wil, kan alles veilig vanachter glas bekijken. Weet u dat de honingbij het enige landbouwhuishouddier is? JD

s De situatie bij het Raadhuisplein. Er zijn voor- en tegenstanders van de herinrichting van het Raadhuisplein. Het nieuwe plan waarmee het plein verkeersveiliger zou moeten worden, heeft al heel wat stof doen opwaaien. Cas Graafmans uit Rijen is een tegenstander, en dan één van het soort dat het er niet bij laat zitten. Cas is echter absoluut niet het type ’relschopper’ en het heeft daarom even moeten duren voor hij echt actie ondernam. Deze actie behelst een bezwaarschrift om te voorkomen

dat, volgens hem, het Raadhuisplein nòg onveiliger wordt voor fietsers dan het al is. Als fervent fietser en lid van de Fietsersbond zaten de plannen die hij aanhoorde tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in november vorig jaar hem al wel in de weg, maar om nou meteen

Elke inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stuk. Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redaktie het met de strekking van deze stukken eens is. Verder behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

stuk gaan toenemen; de geplande laad- en losplek, want die ontneemt alle zicht; en de fietser moet in de toekomst in plaats van één maar liefst drie manoeuvres maken om de krappe kruisingen met het twee richtingsverkeer van auto’s en fietsers over te steken. Cas Graafmans is erg blij met de hulp van de Fietsersbond, hun inbreng bij het bezwaar, de tip om handtekeningen in te zamelen en om de media op te zoeken geeft hem het gevoel dat dit niet zomaar van tafel geveegd kan worden. Ter ondersteuning heeft hij een e-mailadres in het leven geroepen waar burgers kunnen bijvallen of anderszins kunnen reageren. Deze mails worden gedeeld met de landelijke Fietsersbond. Het adres is: fietsersbondgilzerijen@outlook.com.

ÓÓK 2E PINKSTERDAG 21 MEI OPEN!

er... Huyskwek van m het gehei e bloei ig d n een uitbu

(ZONDAG 20 MEI GESLOTEN)

is uit Kwekers van hu

! EIT KOOP DIRECT BIJ DE K T I L WEKER... D E BESTE PRIJS/ KWA Aanbieding geldig van donderdag 17 mei t/m maandag 21 mei 2018

Prachtige knolbegonia’s in tal van kleuren per stuk - van 1.20 - nu voor Alleen bij ons

12 voor

1.00

10.00

Samengevat: ga recht op het bloemendoel af!

KWEKERIJ DONGENEIND VAN HUYSKWEKER JACK VAN DONGEN voor:

• Een schat van kleurenrijkdom • Slimme plantenbakken + inruilservice • Echte kwekerspotgrond • Voedzame meststoffen • Inplantservice

sortiment is

Neem de tijd, want het as

overweldigend!

Welkom in de Keukenhof van Brabant Kijk ook eens op onze website: www.huyskweker-dongeneind.nl

Ook maandag-ochtend open!

GRIENDSTEEG 20, OOSTEIND TEL: 0162-455205 FAX: 0162-458222 E-MAIL: INFO@HUYSKWEKER-DONGENEIND.NL - VOLG DE BORDEN -


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 14

Politiek

PvdA: Valse start van nieuwe oude coalitie Donderdag 3 mei behandelde de gemeenteraad het ‘coalitieprogramma’ dat onlangs door Gemeentebelang, CDA en Kern’75 werd gepresenteerd. De PvdA kon niet anders dan haar grote teleurstelling uitspreken over dit onvoldragen programma.

Kinderwens of zwanger? Meld je dan aan bij Verloskundigenpraktijk Luna. 0162-312834 - www.verloskundigenluna.nl OOK AVONDSPREEKUUR

Autobanden, motorbanden, montage Uitlijnen, motoronderhoud Akkerstraat 7 5126PJ Gilze 0161-454671

www.bandencentrumgilze.nl info@bandencentrumgilze.nl

VERKOOP - VERHUUR: • • • • •

Verticuteermachines • Hoogwerkers Onkruidborstel • Tuinfrezen Minigravers • Stronkenfrees Grondsleuvenfrees • Houtversnipperaars Motorkruiwagen • Houtkliefmachines Voor ons compleet verhuurprogramma: www.jespersmachinehandel.nl VERKOOP - VERHUUR REPARATIE - KEUREN

Baarleseweg 16, Ulicoten • Tel.: 013-519 95 01

Verkoop en installatie van inbouwapparatuur voor uw keuken

ss Peter von Meijenfeldt fractievoorzitter PvdA

WEEKTOPPER

Worstenbroodjes

6 voor €

7.

50

Richard Broers, Raadhuisplein 10, 5121 JX Rijen, Tel. 0161-222208

VISIE EN AMBITIE ONTBREEKT Maar erger is dat het coalitieprogramma weinig inspirerend is en het bij de drie partijen ontbreekt aan ambitie en visie. Bovendien zijn de voorstellen niet of nauwelijks onderbouwd. Op veel onderdelen ontbreekt inzicht in de termijn waarin resultaten zijn te verwachten, evenals in de financiële gevolgen. Dit geeft zeker geen goed gevoel voor hetgeen de inwoners in Gilze en Rijen staat te wachten. Een verhoging van de inwonerslasten is niet uitgesloten. De PvdA verwacht van het college de komende vier jaar een offensieve aanpak. Daarbij moet de gemeente een voortrekkersrol niet uit de weg gaan. Samen met de fracties van VVD en D66 diende de PvdA een motie in. Hierin werd gevraagd om de voornemens van de coalitie verder te verduidelijken. De motie

D66 zorgt voor aansluiting Gilze-Rijen bij Klimaatstroom Zuid De komende jaren zijn heel bepalend voor de noodzakelijke energietransitie en het verduurzamen van productiemethoden en consumptie. Vandaar dat D66 Gilze en Rijen zich daarvoor sterk maakt in de gemeenteraad. Onlangs riep D66 de andere partijen op om als gemeente het manifest van Klimaatstroom Zuid te onderschrijven, een initiatief van de provincie, de Brabantse waterschappen en de vereniging van Brabantse gemeenten. Die oproep heeft geholpen. Internationaal (Klimaatverdrag Parijs) bestaat de ambitie om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 Graden Celsius. Om dit te bereiken, moet de uitstoot van broeikasgassen met minstens 80% worden teruggedrongen.

PARKETVLOER Opnieuw schuren en behandelen

vanaf € 18,-/m2. Tel. 06-53138151 www.mooievloeren.info Donders Parket Onderhoud

Oranjestraat 25a I 5126 BL Gilze I T: 0161 452582 Op maandag zijn wij gesloten!

PVDA STOND BUITENSPEL Het is opmerkelijk hoe snel de nieuwe coalitie van de drie partijen tot stand is gekomen. Nu wekt dat geen verbazing want de drie opereerden ook de vorige raadsperiode in een innige verstrengeling. Maar het is niet gebruikelijk dat een coalitie aantreedt met daarbij een zware verliezer. Immers Kern’75 verloor bij de verkiezingen maar liefst drie raadszetels. Andere keuzes voor de nieuwe collegevorming waren zeker mogelijk geweest. Het geeft daarom te denken welke beweegredenen hebben geleid tot juist deze keuze. De PvdA heeft hierbij in ieder geval geen rol kunnen en mogen spelen. Na een kort beschou-

wend gesprek direct na de verkiezingen is de PvdA volledig onkundig gehouden van hetgeen door de drie coalitiepartijen gebeurde. In de raadsvergadering kenmerkte fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt het resultaat daarom als achterkamertjescoalitie. En dit belooft volgens de PvdA weinig goeds voor de komende vier jaar.

Naast de vermindering van de uitstoot van CO2 spelen ook andere broeikasgassen een rol, zoals methaan dat vrijkomt in de veeteelt. In het kader van de energietransitie willen wij graag broeikasarm produceren en consumeren stimuleren. Wij zijn voorstander van het vervangen van fossiele brandstoffen door andere, schone, vormen zoals zon en wind. Maar behalve het aandeel schone energie moet worden ingezet op energiebesparing. De energievraag moet namelijk omlaag. GASLOOS BOUWEN Andere zaken die een rol spelen

zijn: 1. Door de rijksoverheid is besloten dat nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2019 gasloos moeten zijn (op initiatief van de D66-fractie in de Tweede Kamer) 2. De gaskraan in Groningen wordt in stappen tot nul dichtgedraaid Door nu te investeren in energiebesparende maatregelen kunnen we op termijn energie besparen. De grootste opgave is energietransitie in bestaand vastgoed, de productieprocessen en de landbouw. Eigenaren van panden en ondernemers dragen primair de verantwoordelijkheid. Ook hier willen wij bewustzijn creëren en energiebesparende maatregelen stimuleren. Daarvoor moet er naast Europese, landelijke en provinciale stimuleringsmaatregelen ook gekeken worden waar lokale

kreeg geen steun van de coalitiepartijen. PVDA IS CONSTRUCTIEF MAAR KRITISCH Namens de fractie noemde Peter von Meijenfeldt in zijn reactie nog een aantal belangrijke onderwerpen die in het akkoord niet of onvoldoende naar voren komen. Zoals de fietsveiligheid binnen de kernen, de aanpak van de spoorproblematiek, de woningbouw en het herinvoeren van het schoolzwemmen. En ook de door de PvdA gewenste ophoging van de jaarlijkse subsidie voor mandolineorkest Estrellita. De PvdA zal de voornemens van de coalitie kritisch volgen. Dit gebeurt vanuit een constructieve opstelling. ZICHTBAAR BETROKKEN De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@ live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002 of via de website gilzerijen.pvda.nl. stimuleringsmaatregelen nodig zijn. MANIFEST VAN KLIMAATSTROOM ZUID Dit alles kun je als gemeente nooit alleen realiseren, daarvoor is de opgave simpelweg te groot. Daarom vinden wij aansluiting bij Klimaatstroom Zuid belangrijk. In de commissievergadering van 17 april hebben wij als D66 de coalitiepartijen weten te overtuigen van dit belang. De coalitie heeft namelijk toegezegd zich aan te sluiten bij dit manifest, en het college van B&W zal aanwezig zijn bij de Klimaattop Zuid op 4 juni. Wij zullen nauwlettend in de gaten houden hoe deze aansluiting tot concrete plannen zal leiden. MEEDOEN? Hebt u zelf ook goede ideeën en wilt u dat er echt naar u geluisterd wordt laat het ons dan weten of sluit u aan bij D66. Schrijf een mail naar: secretariaat@d66gilzerijen.nl. Bellen kan ook, naar Frits van Vugt (0652038492) of Antonet Krol (0615119667), gilze-rijen.d66.nl

JAC WOUTERS: “MOBILITEIT VAN OUDEREN IS ONTZETTEND BELANGRIJK!”

CDA Gilze en Rijen: ANWB AutoMaatje in gemeente Eenzaamheid, ouderen en participatie staan bij CDA Gilze en Rijen hoog op de agenda. Daarom dienen we tijdens de raadsvergadering van maandag 11 juni een motie in om het ANWB-initiatief AutoMaa tje te starten in onze gemeente. Een vervoersservice voor en door de eigen inwoners die senioren helpt de deur uit te gaan en zo blijvend bijdraagt aan sociaal contact, biedt mooie mogelijkheden voor de senioren in onze gemeente. Betrokkenheid van senioren vindt het CDA belangrijk. Daarom zijn wij steeds alert op initiatieven die deze betrokkenheid kunnen vergroten. Een tekort in de mogelijkheid van ouderen om de deur uit te gaan en het initiatief ANWB Automaatje komen hier bij elkaar. ANWB AutoMaa tje is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, de ANWB en

Het Tilburg’s Snuffel-spektakel Het supergroot Snuffel-spektakel zal worden gehouden op zondag 27 mei bij het Willem II Stadion in Tilburg. Adres: Goirleseweg 34 (aan Ringbaan Zuid). Er zullen honderden particuliere standhouders op deze markt aanwezig zijn, die hun overtollige huisraad willen verkopen. Deze particuliere standhouders hebben al last van de zomerkriebels en zij hebben thuis een grote schoonmaak gehouden. Zij hebben hun schuurtjes en hun zolders leeggehaald, en zullen al deze overtollige goederen tegen scherpe prijzen aanbieden op deze vlooienmarkt. Zij willen

welzijnsorganisaties. De mogelijkheden om naar buiten te gaan worden door leeftijd of gezondheid beperkter. Autorijden lukt vaak niet meer en steeds een beroep doen op naasten is moeilijk. Door AutoMaatje toe te voegen aan het bestaande vervoersnetwerk kan weer deelgenomen worden aan het sociale en maatschappelijke leven. niets meer mee terug naar huis nemen, dus zij zullen alles aanbieden tegen dumpprijzen. Profiteer hier dus ook van en kom koopjes jagen op deze gigantisch grote markt. De markt zal plaatsvinden in de buitenring van het stadion en op het parkeerterrein voor de hoofdingang van het stadion. Het gehele terrein staat werkelijk bomvol met duizenden en duizenden tweedehands goederen. Mocht u binnenkort zelfstandig gaan wonen, dan kunt u hier voor een paar centen behoorlijk wat inkopen doen om een goede start te maken met uw uitzet. Er zal een stand aanwezig zijn met gebruikte stofzuigers, gasfornuizen en keukenmachines. Tevens zal er voldoende aanbod zijn van kleinmeubelen en

Het is een laagdrempelig initiatief. Elke gemeente kan meedoen: het is een vervoersservice voor en door de eigen inwoners. Voor de uitvoering werken gemeenten samen met de ANWB en met welzijnsorganisaties. Vrijwillige chauffeurs uit de buurt voeren met hun eigen auto de ritjes uit tegen een zeer voordelig tarief. Op die manier houden mensen die moeilijk de deur uit kunnen, alle vrijheid om zich te verplaatsen. Het gaat hier bovendien om een maatschappelijk verantwoord project waar geen winst op wordt gemaakt. De vrijwilligers rijden in hun eigen auto en de gebruikers betalen

voor het vervoer een vaste onkostenvergoeding per kilometer. Alle facetten die wij als CDA belangrijk vinden komen in ANWB AutoMaatje samen: participatie, tegengaan van eenzaamheid, omzien naar en contact met elkaar. Wij vragen het College van Burgemeester en Wethouders daarom dit voorstel over te nemen. Mobiliteit is een primaire factor in voorkomen van eenzaamheid en het doorbreken van sociaal isolement. Als gemeente kunnen en moeten we daar een belangrijke rol in spelen!

servieswerk. Ook voor de verzamelaar valt er genoeg te zien: telefoonkaarten, postzegels, singels, munten, cd’s, etc. Bent u meer geïnteresseerd in decoratieve spulletjes, dan zult u ook zeker niet teleurgesteld worden: iconen, schoolprenten, spiegels, klokken, schilderijen, antieke poppen, kandelaars en tal van andere nostalgische goederen kunt u tegen komen op deze markt. Tussen het neuzen door kunt u lekker even uitblazen en genieten van een hapje of drankje op één van de terrassen op het terrein.

noeg te beleven. U zult er ogen en tijd te kort komen. U bent van harte welkom. Er zijn gratis parkeervoorzieningen nabij het stadion.

PRAKTISCHE INFORMATIE De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur en de entree bedraagt 2.50 euro per persoon. Kinderen tot 10 jaar hebben gratis toegang. Kortom: er valt ge-

Jac Wouters - Fractievoorzitter CDA Gilze en Rijen

Voor nadere informatie: 0161-456291.

Zomeravond


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

CaravanCentrum TREFFERS: paradijs voor caravanliefhebbers….

SHOWDAGEN Donderdag 17 mei

van 10.00 tot 18.00 uur

Vrijdag 18 mei

van 10.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 19 mei

van 10.00 tot 17.00 uur

bij aankoop van een nieuwe Sprite of Sterckeman een

bij aankoop van een occasion een MOVER INCLUSIEF ACCU, LADER EN MONTAGE

naar keuze t.w.v. € 2.000,00*

Normaal 1.599,NU VOOR

ACCESSOIRES PAKKET

CADEAU !!! Bovag werkplaats en schadeherstel

TEVENS CARAVANS GEVRAAGD

DAK-AIRCO Inclusief montage normaal € 1.750,Nu als Pinksteractie € 1.250,-

Tijdens onze Pinkstershow

Tijdens onze Pinkstershow

GD

e

PAGINA 15

2E PINKSTERDAG 21 MEI

van 10.00 tot 17.00 uur

€ 999,00*

(* bij alle acties geldt, vraag naar de voorwaarden in onze showroom)

Uw vakantie begint bij Caravancentrum Treffers; • • • •

BOVAG werkplaats • Dealer van 2 topmerken; Sterckeman en Sprite Ruime showroom • Groot assortiment gebruikte caravans Schade afdeling • Computergestuurde remmentestbank Campingshop voor al uw accessoires • Ruime parkeergelegenheid

De Wetering 8 - 4906 CT Oosterhout - Tel. 0162-693 187 / 06-558 36 618

E: info@caravancentrumtreffers.nl www.caravancentrumtreffers.nl

NA BEHALEN EERSTE PLAATS BIJ RSW

Scouting Rijen vertegenwoordigd bij LSW

Tijdens het pinksterweekend doen 6 meiden van de scouts speltak 87/06-55836618 Pegasus van scouting Rijen mee aan de LSW, de landelijke scouting

wedstrijden! Ze mogen hierheen omdat ze als eerste zijn geëindigd tijdens de RSW, de Regionale Scouting Wedstrijden, gehouden op ’t Zand in Alphen een paar weken terug. De beste scouts mogen vervolgens hun regio vertegenwoordigen op de LSW.

s.nl

Komend weekend verzamelen zich honderden scouts uit heel Nederland in Baarn om te strijden voor de titel: ’Beste Scoutinggroep van Nederland’. Het activiteitenprogramma is 17-02-16 16:25

enorm veelzijdig en op de LSW komt zo veel mogelijk aan bod: theater, sport en spel, creativiteit en scoutingvaardigheden zijn allemaal aanwezig. Ze worden tijdens dit Pinkster-

weekend op de proef gesteld; Ze bouwen zelf hun kampterrein op, weten met kaart, kompas en GPS om te gaan, gaan (heerlijk) koken, kennen de basis van EHBO, en gedurende het hele weekend worden de ploegen beoordeeld op hun inzet en samenwerking. Competitie alom! Maar vergeet niet: het belangrijkste doel van de LSW is om met z’n allen een fantastisch

weekend te beleven, vol gezelligheid, avontuur en uitdaging. Een landelijke competitie om die ’Beste Scoutinggroep van Nederland’ te vinden; een belevenis voor alle deelnemende scouts. Het wordt voor onze 6 meiden, vlnr Fay, Lieke, Luna, Tessa, Charlotte en Amy een fantastisch en gezellig kamp, en een ervaring om niet te vergeten! Meiden heel veel succes en plezier!!

s V.l.n.r. de Fay, Lieke, Luna, Tessa, Charlotte en Amy

2 PINKSTERDAG OPEN van 10.00 tot 17.00 uur E

PERKPLANTEN HET GROOTSTE ASSORTIMENT UIT DE REGIO!

LESTER SET KETTLER

Model 2018, kleur taupe 5-delig; tafel 90 cm ø, 4 tuinstoelen Lester

GROENTE- EN KRUIDENPLANTEN NERGENS VINDT U ZOVEEL MUNTSOORTEN!

SOLAR GLOEILAMP

van

545,00 nu

490,

00

VINTAGE GIETER

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

9,5 liter in drie kleuren

Laadt zichzelf op overdag en gaat ‘s avonds automatisch aan! Per stuk

4,99

3 voor

E TUINCAFÉ

IN ONS GEZELLIG

9,

van

99

3,

25

19,95 nu

14,

99

AVRI GRASZODEN onkruidvrij en ijd vers uit eigen kwalt ekerij

VERS VOOR U GESNEDEN

HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID

IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

20.000 M2 TUINPLEZIER

WWW.AVRI-TUINCENTRUM.NL


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 16

Stomatiek Dongen Gordijn-reiniging

10% KORTING

Ik ben tussen de 18 en de 27 jaar. Ik woon in de gemeente Gilze-Rijen. Ik weet nog niet zo goed wat ik in de toekomst wil.

OP GORDIJNEN

* Actie geldig t/m 31 mei 2018

Tevens reparatie en stoppage, Lakenpakketten Oude Baan 2, 5104 AX Dongen, Telefoon: 0162-313384 Mobiel 06-51 50 00 15 www.facebook.com/stomatiekdongen

Lid van de Netex

www.stomatiekdongen.wix.com/stomatiekdongen

Weet jij nog niet zo goed wat je wilt? Dan kunnen wij je helpen. Bel of app naar: 06 21 34 10 41 www.jongerenpuntmiddenbrabant.nl

info@jpmb.nl

ONZE PRIJS IS HET BEWIJS DALIA

(305 x 246 cm)

Keuken compleet zoals afgebeeld, inclusief apparatuur

2e PINKSTERDAG ALLE VESTIGINGEN GEOPEND ACTIEWEKEN BIJ KEUKENHAL NETTO PRIJS:

€ 2.999,LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN

BEZOEK EEN VAN ONZE VESTIGINGEN

IN ROERMOND, HELMOND, HEERLEN, SITTARD EN TILBURG

ONZE PRIJS IS HET BEWIJS.

W W W. K E U K E N H A L . N L


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 17

Gilze en Rijen Weekblad

Katern2

RICA BOEMAARS TOKKELT AL 60 JAAR MET BEZIELING

Eerst de banjo en toen de mandoline

s De Gouden Duim voor Rica Boemaars! De gouden duim van de provincie Noord- Brabant. Uitgereikt door gedeputeerde Henri Swinkels. 60 jaar Estrellita Molenschot, 60 jaar lid van de vereniging en belangeloze inzet voor anderen. Met passie spreekt Rica Boemaars over alles wat haar bezighoudt rond het orkest, terwijl dirigent Benny Ludemann aanvult, relativeert en even gepassioneerd over zijn liefde voor muziek verhaalt. Het begon allemaal in 1958. Gilze en Rijen hadden hun harmonieen, in Hulten speelde Avanti, de banjoclub en in Molenschot was het stil. Maar niet aan de bar bij Jo - de kuster - van Bavel, waar het plan opgepakt werd om een banjo- en gitaarclub te starten. De familie Fens werd ingehuurd voor advies en gitaarles en Ceesje Pagie kwam als docent en dirigent van Estrelita, toen nog met een ‘l’. Rica was een van de eerste acht leden. Ze leerde een octaaf, do-re-mi spelen. Haar vriendinnen waren er ook bij en haar ouders zaten in het bestuur. Ome Gerrit werd uiteraard voorzitter, want die zat overal in Molenschot voor. Vader lette op de vorderingen die beloond werden met repen chocolade voor goede prestaties. En Rica deed haar best, al werd ze soms wel geholpen door Pagie, omdat ze dochter van het bestuurslid was. Het was van begin af aan een vriendenclub, volgens Rica, samen met de families Van Loon en Van den Ouweland. De eerste repetities vonden plaats in het café van de kuster, maar na een tijdje werd de oversteek gemaakt naar de

huiskamer van Boemaars. Een nieuwe hoofdonderwijzer stelde de school als repetitieruimte ter beschikking. Naast banjo’s en gitaren werden ook nog ukeleles toegevoegd aan het instrumentarium. Het repertoire ging van ‘Varia’ via ‘Nooit op zondag’ naar ‘Tulpen uit Amsterdam’. KIJKJE IN DE KEUKEN Rica vertelt haar verhaal aan de keukentafel. Hier is volgens haar al veel gepraat over muziek en andere zaken, serieus en plezierig. Benny Ludemann is intussen ook binnengekomen en uiteraard aangeschoven. Meteen een duo-presentatie: de dirigent en zijn concertmeester. In het gesprek speelt Rica duidelijk de baas over hem. Benny is meer van de diplomatie. Rica vertelt

over haar beroemde snert na de carnavalsoptocht, waarbij Lau Lavooy als eerste werd uitgenodigd, omdat hij het koud had, maar al snel waren Jan Boelhouwer en de wethouders vaste gasten aan tafel. De grote en hechte familie Boemaars moest er zelfs voor wijken. En dat alles mede dankzij Estrellita en het muzikale paradepaardje van Gilze en Rijen. Ludemann vertelde in 1964 binnengekomen te zijn, recht van het conservatorium, geschoold als klassiek musicus en vol ambities. De banjo’s verdwenen en de mandolines deden hun intreden. De spelling van de kleine ster werd aangepast. De tweede ‘l’ verscheen en de kleine ster groeide uit tot het grootste mandolineorkest van Nederland. Muziek van Vivaldi tot Mozart. STERREN STRALEN En misschien wel het beste van Nederland, zegt Rica, zonder valse bescheidenheid. Dit alles is tot stand gekomen onder de

1993 - 2018

Museum Dè Wascht en strèkt heeft iets te vieren

VLOOIEN MARKT A.S. ZONDAG VAN 10 TOT 17 UUR

Intratuin 4826 AA Terheijdenseweg 294

BREDA

Volg Breda Noord/Terheijden en de pijlen naar de markt

WINKEL IS GESLOTEN

MEGA!

s Afhang Dè wascht en strèkt. Op zondag 20 mei is het precies 25 jaar geleden dat museum Dè Wascht en strèkt is geopend. Dit museum dat haar oorsprong vindt in een uit het huisgegroeide hobby opende op 20 mei 1993 haar deuren en heeft talloze bezoekers in de loop der jaren gehad. Zij konden en kunnen nu nog daar op een gemoedelijke manier de geschiedenis van de was en de strijk ontdekken. Dit zilveren jubileum wordt gevierd op zondag 20 mei met beelden uit vroeger tijden en een ouder-

GOUDEN DUIM Na dit verteld te hebben, leidt hij als een goede dirigent het gesprek weer naar Rica. Hij roemt haar doorzettingsvermogen, de passie, haar organisatorisch vermogen en de gave om snel situaties te kunnen doorzien. Ze kan met iedereen door een deur en is verbindend. Hij vertelt onder andere over de buitenlandse reizen die ze regelde en organiseerde. Ze eist veel van zichzelf; wil de muziek beheersen en repeteert nog steeds iedere dag. Geeft de solo’s tegenwoordig wel meer door aan de jongeren. Waar kan ze niet tegen? Beiden in harmonie: ”Tegen onrecht en oneerlijkheid.” Ze is gestreden voor de club en ze kan slecht

tegen mensen die aan de kant staan, nooit iets doen en vervolgens wel commentaar leveren. Vervolgens komen we weer even op de politiek uit. Ze vertelt dat het een spannende avond is omdat de PvdA een motie in wil brengen voor extra subsidie voor Estrellita. Later spreek ik hier Van Meyenfeldt nog over. De motie werd afgestemd, maar er kwam wel een toezegging uit voort van de verantwoordelijke wethouder. Ze hopen dat het licht gezien is van ’deze kleine ster’ die straalt voor de gemeente en uit meer bestaat dan een project. Rica straalt zelf nog steeds en is daarvoor afgelopen

zaterdag beloond door de gedeputeerde met de Gouden Duim van de maand april. Ze heeft dit mede te danken aan voorzitter Piet Oostvogels. Ludemann: ”Eén van de krachten van dit orkest is ook het goede bestuur met hart voor de muziek.” Rica kan het niet laten en wenst de gemeente ook een bestuur toe met hart voor de muziek. Wanneer ze dat meebrengen zijn ze bij ieder concert welkom, of het nu in de kerk of in de Molenwiek is, op de eerste rij of de achterste bank, langs de voordeur of achterom. Rica tokkelt door met hart en ziel.

Mandemakers Kaatsheuvel

2E PINKSTERDAG GEOPEND 10:00 - 17:00

Rechtvaart 8, 5171 TA Kaatsheuvel, tel. 0416-279269

DE CHINESE MUUR

Chinees Specialiteiten Restaurant

SURINAAMS BUFFET Op vrijdag 25 mei 2018 vanaf 17:30 uur

€19.75 P.P. Reserveren gewenst Rijksweg 112 • 5121 RC Rijen • tel. 0161-227508 www.chinesemuurrijen.nl

UW VACATURE LOKAAL IN BEELD?

1 PINKSTERDAG e

info: 0161-456291

bezielende leiding van Benny, die nog steeds ieder lid opleiding biedt en vanaf binnenkomst op d’n brommer onafgebroken voor het orkest staat en inmiddels zit. Na zoveel jaren mag dat; het lijf is wat minder soepel, maar de geest nog even levendig en de ambities blijven onverminderd hoog. De lessen worden grotendeels verzorgd op de zolder van de woning van Boemaars. Ludemann vertelt 42 jaar les gegeven te hebben in mandoline op de muziekschool en uiteraard was er voor zijn leerlingen plaats in het ensemble. En velen bleven: naast kwaliteit wordt er ook vriendschap geboden. Het is een zacht instrument volgens Ludemann en de mensen die het spelen zijn ook zachtaardig van karakter, dus in die jaren zijn er nooit grote conflicten geweest binnen de club. Overigens laat Rica in het gesprek horen en zien dat ze niet zo zacht van aard is, wanneer ze het over het subsidiebeleid heeft en de rol die de gemeentelijke overheid hierin speelt. Ze mogen nog steeds bij haar achterom op de koffie komen, maar soms is het koffie verkeerd. Benny is dan de bemiddelaar en zegt het vooral met muziek. Ze hebben net een heel mooi concert achter de rug en Ludemann is alweer met nieuwe nummers bezig. Volgens Rica puilt zijn huis in Rijen uit van de muziek. Ook eigen arrangementen of oorspronkelijk werk. Benny erkent dat hij daar te lui voor is. Genoeg muziek in zijn hoofd, maar niet de zin en tijd om het allemaal op te schrijven. ”Een slechte ondernemer,” vindt hij zichzelf. Wel lekker improviseren en ter plekke filmmuziek spelen en de muziek verzorgen van bekende televisieseries. Verder speelde hij als professioneel madolinespeler bij onder meer Brabants orkest, Limburgs Orkest, Concertgebouworkest en niet te vergeten de omroeporkesten en uiteraard het combo dat Toon Hermans begeleidde.

wetse wasdag van 13.00 tot 17.00 uur. Vroeger was de wasdag tevens kliekskesdag, want er was op maandag geen tijd om eten te koken, daarom werden alle kliekjes opgespaard en kregen die dan voorgeschoteld. Eenieder is die dag van harte welkom tussen 13.00 en 17.00 uur, op het adres Nieuwstraat 96, 5126 CG Gilze.

Vacaturea

ctie

WEEK 21 21 t/m 27

mei

Bent u op zoek naar personeel en heeft u een vacature die u onder de aandacht wil brengen? Kies voor lokaal en plaats uw vacature met onze vacature-aanbieding volgende week. Uw vacature komt zeer voordelig in 1 tot 15 weekbladen - naar keuze - in uw regio en u profiteert daarnaast ook van gratis online doorplaatsing op rabantWerkt.nl

Voor meer info of reserveringen uitgeverij@emdejong.nl of bel 013-5075540


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 18

Drie woonwinkels in één dorp!

2e Pinksterdag

OPEN

Kwaliteitsmeubels tegen de scherpste prijs!

DIT WEEKEND

25% KORTING!

TROUWERS, BOUWERS, SAMENWONERS OPGELET!

2495.-

COMFORT BANKSTEL Flexv.a.

Op alle TEMPUR matrassen & kussens

HET HELE HUIS compleet ingericht!

OP STA stoelen

zijn fauteuils die u helpen met het rechtstandig omhoog komen uit uw stoel, wij leveren bijna alle stoelen als op sta.

Prachtige eigentijdse meubel inrichting compleet met boxspring nachtkastjes en linnenkast...

DEZE SET BESTAAT UIT:

DIVERSE TOPMERKEN

Kom proefliggen bij uw TEMPUR® adviseur:

BTW-VRIJ KOPEN!

NERGENS GOEDKOPER! BOXSPRING HALLMAR

Elektrisch verstelbaar. Normaal 1995,-

f vana

895,-

2 persoons koppelledikant incl. 2 nachtkastjes Nù

Kwaliteit met een ‘laagste-prijs-garantie’!

Dressoir 2d/3l - eetkamertafel 160 - 4 eetkamerstoelen (3 modellen) - TV kast dr./ov. - Salontafel - Hoekbankstel Boxspring met topper en nachtkastjes - Linnenkast 200 breed. div. kleuren en stoffen mogelijk... geen meerprijs Linnenkast met of zonder glas, div. kleuren... geen meerprijs evtueel andere stoelen of bank, geen probleem vraag naar de mogelijkheden!

4995,-

geheel compleet en geplaatst!

965,-

OP=OP

50% KORTING!

BANKSTEL Albury

995.-

v.a.

o.a. Ledikant, nachtkastjes en Linnenkast van 1795,nu maar

• TWICE • PARIJS • CANNES • MADERO • NICE

25% KORTING

www.horstenslaapcomfort.nl

nu met

MODERNE RELAXFAUTEUILS Nu met

’t vaartje 9 5165 Na Waspik tel: 0416-312225

Diverse Showroom modellen

995,-

Nu v.a.

Deze set met laagste prijsgarantie van: 6.785,- nu

GROOTSTE COLLECTIE RELAXSTOELEN

895,-

MAATWERKSTOELEN

‘t Vaartje 9 Waspik Tel.: 0416-312225

Maten s - m - l keuze uit 40 kleuren. Van 1450,Nú voor...

(afslag Waspik, bij rotonde rechtsaf)

KOM ‘LANDELIJK’ WINKELEN IN ONZE

SALONTAFEL

OUTLETSTORE

larissa

225.-

TAXI SERVICE

595,-

Heeft u geen

vervoer? Bel ons geru st:

0416 - 31194

5

v.a.

40%, 50%, 70% ECHTE

KORTING! PRIJS GARANTIE: ken Wij leveren alle mer per! stoelen altijd goedko j bi Vraag gerust ons een offerte…

Direct leverbaar en opslag voor latere levering mogelijk. Schoolstraat 7 Waspik Telefoon: 0416-531899

(vanaf snelweg rotonde rechtdoor, einde weg links)

EETKAMERSTOEL

Alle stoelen zijn op maat te proberen in onze showroom!

139.Kerkvaartsestraat 1 Waspik Telefoon: 0416-311945

(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)

Kerkvaartsestraat 1, Waspik Tel.: 0416-311945

(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)

WWW.HORSTE N MEUBELEN.N L


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

rt SpoSport

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

ME2 knokkend naar de winst bij Push

s Juichen voor de overwinning! Na twee weekjes van rust mochten de vriendinnen van ME2 afgelopen zaterdag aantreden in Breda tegen Push. Zonder Ymke en coach Inez vertrokken we vol goede moed richting Breda. Omdat we weten dat de velden daar altijd drukbezet zijn, hadden de meiden op het Raadhuisplein in Rijen alvast een warming-up gedaan zonder stick en bal, tikkertje is dan natuurlijk het leukste spel. Na de gebruikelijke parkeerperikelen bij Push mochten we op veld 3 de verdere voorbereiding op deze match doen. In flitsend wit werd het balgevoel weer opgehaald en vader Mark stoomde dochter Hannah klaar voor een wedstrijd in het doel. Tijdens de opwarmronde bleek dat we toch wel een klein beetje gehandicapt aan de wedstrijd moesten beginnen. Rosa en Annelie waren niet 100% fit maar toonden wel doorzettingsvermogen door

PAGINA 19

gewoon aan de wedstrijd te beginnen. Dat het een echt vriendinnenteam is, bleek alweer snel. De meiden die wel fit waren, toonden wat extra inzet om alles te compenseren. De kleine handicapjes hadden ook wel een bijkomende voordeel, beide meiden speelden bijna de gehele wedstrijd in de verdediging en wisten menig Push aanval af te stoppen. Dat onze meiden er echt zin in hadden bleek al snel. Ze namen

het heft in handen en bestookten de verdediging van Push met fanatieke aanvallen. Het was echter wel oppassen geblazen voor snelle uitbraken van onze tegenstander. De beloning was er wel, Rijen ME2 wist tot drie keer toe op voorsprong te komen. Omdat ze veelvuldig de aanval zochten, lieten ze vaak ook wat extra ruimte liggen. Push had enkele snelle en handige meiden in het team die door goed samenspel iedere keer de stand gelijk wisten te trekken. Dit ondanks het goede keeperswerk van Hannah. Het op en neer golvende spel werd tijdens de gehele wedstrijd voortgezet, zodat er een heerlijke wedstrijd van beide kanten te zien was. Na rust leek het heel even wat minder te gaan voor ME2, ook al omdat Abigail in het eerste bedrijf een armblessure had opgelopen. Maar net als de andere kanjers wist ook zij ondanks de pijn haar juiste steentje bij te dragen aan de zware wedstrijd. Al knokkend vochten onze vriendinnen zich naar het einde en moesten na rust zelfs tot tweemaal toe een achterstand trotseren. Gelukkig werden de aanvalsgolven van Karlijn, Liselotte en Linde beloond. Uiteindelijk wisten we de opgelopen achterstand om te buigen naar een 6-5 voorsprong vlak voor tijd. Met enorme inzet en knokken voor iedere centimeter werd de oberwinning binnengesleept tegen een team dat blijkbaar deze jaargang nog niet verloren had. Altijd leuk om te winnen bij ’het grote Push’. Waar een tijd geleden een witte tornado over de velden van Push raasde was het ditmaal de vreugde die bij de kleur wit hoort wat de doorslag gaf. Proficiat meiden! Zaterdag 26 mei spelen we onze volgende wedstrijd thuis tegen Oudenbosch, aanvang 9.00 uur.

Winst voor het dreamteam JF1

Jongens F1 van Hockeyclub Gilze Rijen mocht dit weekend aantreden in Bergen op Zoom. Het was een heerlijke dag en iedereen had er weer zin in. Fedor en Rick konden helaas niet meespelen. Er waren dus geen wissels en

het was erg warm. Dat wordt slim spelen. Het motto voor vandaag was om veel over te spelen en elkaar te helpen. Dat ging supergoed en het resultaat was een monsterscore. Nicolas speelde de bal een paar keer goed diep

naar Willem zodat die meteen kon scoren. Odys liep ook goed vrij en kreeg een paar superballen van Cauan. Stijn is gelukkig weer in topvorm en maakte een paar mooie goals. Thor hielp goed mee de bal te onderscheppen. Het verdedigen gaat ook steeds beter. We blijven als de tegenstander uitneemt ’voor de man’ staan en onderscheppen zo vaak de bal. Kortom: het was een leuke wedstrijd en iedereen deed enorm zijn best. Het was wel een beetje warm dus we waren blij toen de scheids uiteindelijk floot voor het einde van de wedstrijd. Daarna lekker ranja drinken met z’n allen en weer terug naar huis met de winst op zak. Woensdag trainen we weer van vijf tot zes. Lijkt het je leuk om met ons dreamteam te hockeyen, dan kun je gewoon een keer meetrainen! Misschien tot op het hockeyveld!

Strijdbare hockeyjongens spelen een verhitte wedstrijd Op zaterdag 12 mei moesten de hockeyjongens D1 van Gilze Rijen tegen Zevenbergen. Het zou een spannende wedstrijd worden. Ook de vorige keer waren de ploegen aan elkaar gewaagd. De zon straalde volop en de temperatuur bleef stijgen! Het beloofde een mooie wedstrijd te worden. We begonnen met de sterke verdediging bestaande uit onze keeper Juan en de verdedigers Koen, Loek en Guus. Omdat we in het begin van de wedstrijd te weinig spelers hadden viel het jongere broertje van Guus, Tim, even in. De verdediging was goed op elkaar ingespeeld en kon voorkomen dat veel ballen de cirkel in kwamen. Juan had een paar fantastische reddingen. Hij hield zelfs de hoge ballen uit de goal. Toch kon de verdediging niet voorkomen dat er vanuit een strafcorner een doelpunt werd gemaakt: 1-0. In de aanval ston-

den Jip, Johan en Jelle als spits. Een mooi trio dat geregeld in de cirkel kwam maar nog net niet tot scoren kwam. Na een korte drinkpauze kwam de ommekeer in de wedstrijd. Mede door onze vaste invallers, Marnik, Tijn en Joris die inmiddels waren gearriveerd na hun eigen wedstrijd, kwamen er veel kansen voor de goal van de tegenstander. Vanuit het middenveld bracht Ruben de bal in de cirkel en scoorde. Het was 1-1. In de tweede helft scoorde Rutger vanuit een strafcorner 1-2. Nog geen vijf minuten later

scoorde Marnik met een fantastisch actie, 1-3. De druk van de tegenstander nam verder toe, toch zag Killian een kans bij de tweede paal om te scoren. 1-4. Helaas kregen we nog een tegen doelpunt. De eindstand kwam op 2-4. Vanwege het warme weer eindigde de wedstrijd in een watergevecht tussen de hockeyers en de coaches. Nadat alle bidons leeg waren, dropen de coaches flink nat af naar de kantine. Daar werd iedereen getrakteerd op ijsjes. Kortom: het was weer een geslaagde wedstrijd waarbij hard werken werd beloond met een overwinning. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe jongens, dus wil je een keer proberen of hockey leuk is, laat het ons weten. Je bent altijd welkom!

Voetbalvereniging Molenschot UITSLAGEN Jeugd Zaterdag 5 mei Molenschot JO15-1-Bavel JO15-3 3-6 Baronie JO9-13-Molenschot JO9-1 1-20 Maandag 7 mei DIA JO15-3-Molenschot JO15-1 1-4 Zaterdag 12 mei Molenschot MO19-1-DSE MO19-1 2-4 Molenschot JO15-1-ONI JO15-1 3-4 UVV’40 JO9-2-Molenschot JO9-1 6-6 Senioren Zondag 6 mei Neerlandia’31 1- Molenschot 1 0-3 Groen Wit 4- Molenschot 2 2-5 Molenschot 3-Rijen 8 0-3

Zondag 13 mei Molenschot 1- HSC’28 1 Molenschot 2- SC Emma 6 DVVC 3- Molenschot 3

3-3 1-4 8-1

PROGRAMMA Jeugd Zaterdag 19 mei 12:15 uur LRC MO19-1Molenschot MO19-1 13:00 uur Molenschot JO15-1Blauw Wit’81 JO15-1 10:30 uur Molenschot JO13-1Neerlandia’31 JO13-1 8:30 uur Unitas’30 JO9-1Molenschot JO9-1 Senioren Donderdag 17 mei 19:15 uur TVC Breda 4Molenschot 2

Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag 14:30 uur SSW 1 -Molenschot 1 10:00 uur JEKA 12- Molenschot 2 11:00 uur Molenschot 3SV Reeshof 5 Maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag Mulleschots Pinkster Zeepvoetbal Toernooi! Vanaf 12.30 zal er op de zeepvoetbalvelden flink gespetterd, gegleden en gescoord worden. Dit spectaculaire evenement mag u niet missen. De muziek in de feesttent wordt verzorgd door Disco D’n Donkere Wolk dus ambiance verzekerd! www.vvmolenschot.nl

Jonge Spiridonners pieken in België Op dinsdag 1 mei werd in het Belgische Beveren de jaarlijkse Puitenslagersmeeting georganiseerd. Jeugdatleten Senna Laureijssen en Ryan Heeren namen met succes deel aan deze wedstrijd. Er kon gekozen worden voor verschillende losse onderdelen en beide atleten maakten hier gretig gebruik van. A-pupil Senna Laureijssen nam deel aan vijf onderdelen en startte met het voor haar favoriete hoogspringen. De laatste weken heeft Senna laten zien weer op haar oude niveau terug te komen. Dit resulteerde in een mooie sprong over 1.28m en een knappe tweede plaats in een veld van 25 atletes. Op de 60 meter sprint bleef ze net iets boven haar persoonlijke toptijd en finishte in 9.63sec. Het ver-

springen leverde in haar laatste poging een mooie vierde plaats op. Met 3.95m bleef Senna nog steeds net onder de magische 4 meter grens steken. Het kogelstoten leverde een verrassende bronzen medaille op. Wederom in haar laatste poging kwam Senna tot een nieuw persoonlijk record van 7.53m. Het slotstuk was de 1000m. In een mooie constante race liep Senna naar haar tweede PR van de dag: 3.48.57min. D-junior Ryan Heeren koos voor vier onderdelen na het afgelopen weekend al een zware zevenkamp te hebben afgewerkt in het Friese Sneek. Hij startte geweldig met een dik nieuw persoonlijk record van 11.90sec. op de 80 meter sprint. Vervol-

gens scoorde Ryan zijn eerste medaille bij het kogelstoten met een constante serie stoten boven de 8 meter. Zijn verste stoot van 8.18m was goed voor brons. Bij het discuswerpen liep het niet helemaal zoals gewenst en bleef de uitschieter uit. Toch weer een vierde plaats voor Ryan met 18.49m. Het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van de dag was de gouden medaille van Ryan bij het hoogspringen. Al snel in de wedstrijd was Ryan als enige over en kon hij zelf het hoogteverloop bepalen. Het uiteindelijke resultaat was een mooi nieuw record van 1.48m. Met in totaal vier persoonlijke records en vier medailles konden beide talentvolle atleten tevreden huiswaarts keren.

Vriendinnen- Spiridon aan de start bij training dauwrennen in Den Hout Zit je vriendin op voetbal en wil jij dat ook? Of wil je gewoon eens een kijkje komen nemen? Grijp dan nu je kans! Je mag mee komen trainen op de gebruikelijke trainingstijden. Waar? Op de voetbalvelden van vv Rijen Wanneer? Woensdag 23 mei 7 tot en met 12 jaar: 18.15 tot 19.15 uur 13 tot en met 16 jaar: 19.15 tot 20.15 uur Aanmelden in niet nodig. Je mag gewoon langskomen.

4.45 uur gaat de wekker op Hemelvaartsochtend 10 mei. Wel wat vroeg om op de staan op je vrije dag. De reden: om 6.00 begint een bijzondere ochtendrun in Den Hout. Het schemert nog als bij klokslag zes uur zo’n 600 deelnemers van het plein vertrekken. Op dat moment is het hele dorp al wakker van de muziek die vroeg aan staat en daarom staan er ook genoeg supporters aan de kant van de weg. Wat een bijzondere ervaring om de dag in te lopen. De afstanden variëren van 7.5, 10

of 15 km en het mooie is dat op elke afstand leden van Spiridon meelopen. Na afloop is er koffie en een broodje en een gratis toegangskaartje voor de jaarmarkt. De conclusie: een prachtige loop, waaraan je een goed gevoel overhoudt en je de dag alvast goed bent gestart.

Rijen wint overtuigend van Kruisland De tweede van de vijfde finales was weer een voltreffer. Rijen won met 2-0 van Kruisland. De trouwe supporters zagen weer een Rijen dat speelde en werkte als een team. Dat vond het voetballende Kruisland niet prettig. Na een goed begin waren er uit de omschakeling een paar goede kansen voor Kruisland. Goed keeperswerk van Joep Dames en latwerk behoedde Rijen voor een achterstand. Rijen herpakte zich goed en er waren vele goede combinaties met groot gevaar voor het Kruisland goal. Net voor rust opende Luc Haagh met een kopgoal uit een fraaie corner van Thom Avontuur de score. De tweede helft was Rijen de bovenliggende partij en de vele kansen wilde er niet in. In de 80e minuut zorgde Yassin voor de bevrijdende 2-0 na een steekpassje van Paul Andrik. Rijen won terecht en is met nog 3 wedstrijden te gaan praktisch zeker van klasse behoud. Chapeau mannen! Het was voor Rijen 1 een erg belangrijke wedstrijd tegen Kruisland. Net periode kampioen geworden na een overtuigende overwinning op kampioen Moerse Boys. Rijen begon goed aan de wedstrijd en was scherp in de du-

els. Het was een erg interessante wedstrijd met een hoog tempo van twee voetballende teams. Er was strijd, passie en vooral goed voetbal. De beste wedstrijd van dit seizoen en herinnerde de trouwe supporters weer aan de passie van Rijen 1 van de afgelopen twee seizoenen. Dat even terzijde. Rijen en Kruisland combineerde er op los. De eerste kansjes waren voor Rijen. Het geslepen Kruisland voetbalde er zich daaronder uit. Joep Dames stond in die fase zijn mannetje. Er kwamen ook kansen voor Rijen. Een schot van Thom die voorlangs ging. Een goede inzet van Thomas die door de keeper gepareerd werd. Rijen rammelde flink aan de deur. Even was er in de verdediging miscommunicatie en de eigen inzet belandde op de paal. Een scherpe counter van Kruisland belandde op de lat en er waren nog wat noodreddingen nodig om het doel schoon te houden. In deze scherpe strijd bleef Rijen overeind. Een vrije trap van Thom werd door Jordi bij de eerste paal strak in geschoten, maar helaas van de doellijn gehaald. De inzet van Rijen werd net voor rust beloond. Een goede corner van Thom Avontuur werd

door Luc Haagh goed ingekopt en Rijen stond verdiend voor met 1-0. De tweede helft was Rijen de bovenliggende partij. Hoewel de attractiviteit van de wedstrijd het niveau van de eerste helft niet kon benaderen waren de kansen voor Rijen. Kruisland loerde op de counter, maar de geoliede motor haperde. Rijen combineerde een aantal keer goed door. Het schot op het doel ging over of kwam in handen van de keeper of ging naast. Een doelpunt was nodig om de wedstrijd tegen Kruisland definitief te beslissen. Het duurde tot tien minuten voor tijd toen Paul Andrik een steekpass gaf op Yassin Ben Messaoud. Yassin bleef koel en scoorde de verdiende 2-0. Yassin zorg er wel voor dat Paul en Freek hun afspraken nakomen!! Door de overwinning is Rijen voor 99.9 % zeker van klassebehoud. Bedankt nog voor de trouwe ondersteuning van onze Rijense supporters. Zonder jullie steun was het een andere wedstrijd geweest. Donderdag om 20.00 uur is de inhaalwedstrijd tegen Beek Vooruit in Prinsenbeek. Een mooi treffen tegen de behendige Schalkjes. FD


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 20

TE HUUR AANGEBODEN WEGENS UITBEREIDING IN DONGEN

OPSLAGRUIMTES Bisschop de Vetplein 14

OP

vrijdag

18 mei en

zaterdag

VAN 80 - 120 - 150 M2 TEL.: 06-53429389 F. VAN DEN MOSSELAAR

Gilze

19 mei op bijna alles

GEZELLIGE BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 27 MEI TILBURG; Voetbalver. WSJ, Centaurusweg 80, 5015 TA. Inl. 06 - 51 217 920. Open 09.00-16.30 uur. www.deevenementenlijn.nl 2 kramen voor € 40,-

Hoogste korting is geldig en m.u.v. geneesmiddelen, boeken, cartridges, kadobonnen, Postzegels, loten en fotoproducten.

JIJ

WAT DOE

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl

VAN ENSCHOT ALPHEN

* Alle soorten natuursteen * Siergrind & Bielzen * Sierbestratingsmaterialen beton / gebakken * Nieuw / gebruikt * Indoor/outdoor keramische tegels

Er kan er maar één de goedkoopste zijn!

Een kleine greep uit onze sortering:

Harry van Strien

Dr. Wim Mandemakers, Erasmus MC

Draag bij aan de oplossing voor Parkinson. Steun het wetenschappelijk onderzoek. IBAN: NL10ABNA0504201530

Raadhuisplein 12 Rijen T 0161-220522

www.hvanstrien.nl

Een winkel vol lekkere dranken, leuke cadeaus en een goed advies en goede service. Kom U zelf overtuigen!!!

12,49

12,49

100 cl

100 cl

10,49

9,99

100 cl

50 cl

AANLEVEREN

100 cl

Zoekertjes

Uit g Em ever i .d eJ j on g

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor al onze weekbladen in de regio. Betaling geschiedt via een automatische incasso. De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: ....................................€ 5,00 t/m 150 tekens: .................................... ....................................€ 6,50 t/m 250 tekens: .................................... ....................................€ 8,00 t/m 300 tekens: .................................... ....................................€ 9,50 t/m 350 tekens: .................................... ..................................€ 11,00 t/m 400 tekens: ..................................

Particuliere advertenties

JAMESON Triple Distilled Irish Whiskey

• Chardonnay-Viognier • Shiraz-Cabernet Sauvignon 75 cl 5,99 • Reserve Chardonnay-Viognier • Reserve Shiraz-Pinotage 75 cl 7,49 • Grande Reserve Pinotage-Cabernet-Shiraz 75 cl 14,99 EXCLUSIEF

Vin de France • Malbec • Sauvignon • Grenache Rosé

ABSOLUT Vodka

LABEL 5 Blended Scotch Whisky

Duffour

COUNTRY LANE Stellenbosch - Zuid Afrika

L’origine du Sud

100 cl

100 cl

BIJ TOPSLIJTER

GOBLET OLD CAPTAIN DE DRIE AREN SANTA MARTA Amaretto Jonge Wit en Bruin Vieux Excellent Limoncello Graanjenever Cioccolato

22,99

16,99

18,99

EXCLUSIEF

BIJ TOPSLIJTER

TE HUUR:: i.v.m leeg stand. Garagebox. 20 m2. Water en elektra aanwezig. €150 p/ maand. Bel naar 06r 987654321 of mail naa T.ester@mail.nl

luchtdruk-schietsport.

We verkopen alle bekende merken (pcp- / lucht-) buksen, pistolen, compressoren voor PCP-wapens, airsoft, handbogen, kijkers, wapenkasten, paintball etc. De pcp-buksen zijn zeer geschikt voor lange afstanden en in verschillende kalibers met magazijn verkrijgbaar.

Camping-artikelen

EXCLUSIEF

TE KOOP: z.g bankstel. 3+2 .a.n. zitscombinatie. Uit ring leder in de voekleur grijs. Bel na 12345678 ofar 06ma info@nepmail il naar: .nl

Bij KEES ligt het grootste accent op de enorme collectie

Geen vergunning nodig.

Bekijk de krant digitaal op: www.uitgeverijemdejong.nl

Boshoven 8 - Alphen - Tel. 013 - 508 1908 - Ma. & Di. gesloten

Specialist in natuursteen & sierbestratingsmaterialen

KEES

BIJ TOPSLIJTER

Père & Fils

Côtes du Gascogne

4.99 75 cl EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

6 HALEN

4 BETALEN

[= per fles voor 4,33]

75 cl per fles 6,49

S + 2 TOPZEGEL

wk 07-08

wk 20-21 Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Zet-en/of en/ofdrukfouten drukfouten voorbehouden Zetvoorbehouden Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016 Aanbiedingen geldig van 14-05-2018 t/m 27-05-2018

zoals rugzakken, kookbranders, eurostekkers, slaapzakken enz.

Gasflessen

(Camping-Gaz / Primagas / Benegas ea)

Metaaldetectors

C-Scope / Ground Force

Verrekijkers / Nachtkijkers Portofoons oa Midland Magnum & Legerschoenen Afritsbroeken vanaf €15 Zaklampen oa Fenix Security kleding / accessoires Voor alledaagse en niet alledaagse spullen waarvan u niet weet waar u zou kunnen vinden, gaat u natuurlijk eerst naar:

KEES Vierwindenstraat 26 Breda 076 - 5140144 di-vr: 10-18uur / za: 10-17uur zo/ma/koopavond: gesloten www.kees-breda.nl

VLOOIENMARKT

WILLEM II-STADION ZONDAG 27 MEI - TILBURG -

Van 10 tot 17 uur. Kraamhuur: 0161-456291 Adres: Goirleseweg te 5026 PC Tilburg


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

rt SpoSport

PAGINA 21

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

De Rijense Bridge Club zet zijn kampioenen in de bloemen

s Clubkampioenen Cocky Martens en Jeanne Heijne samen met Slemkampioen Antoinette van Brummelen. UITSLAG SLUITINGSDRIVE 3 MEI Gele Lijn A: 1 Jeanne Heijne & Cocky Martens ............. 63,33 2 Cees Bakker & Frans van Eekeren...........60,83 3 Ary van Krimpen & Willy Roos.................59,17 4 Riet van der Zijden & Rien van der Zijden ................................. 50,42 5 Friedje Kock & Mariola Verstappen ....... 50,00 6 Jeanne Paymans & Marij Sibon .............. 49,58 7 Wille van Es & Rien Verkooijen ............... 48,75 (8) Henk van Es & Jan Jansen .......................47,08 (8) Joke van Gool & Harrie van Dongen ........47,08 10 Jan Heijne & Ton Martens ...................... 44,58 11 Barbara Nagy & Helmus van Gorp ......... 40,42 12 Ineke Groeneveld & Gerrit Groeneveld .. 38,75 Rode Lijn B: 1 Jan van den Bleek & Cor Marree ............. 72,57 2 Tina Liepelt & Greetje Verkooijen ........... 55,21 3 Adri de Bondt & Jan Trots .......................54,86 4 Ad van der Steen & Marijke van der Steen51,74 5 Liesbeth van Opstal & Jopie van Rijen .... 51,39 6 Astrid Boelhouwer & Marij Zopfi ............ 49,31 (7) Jenny van Leijsen & Corrie van den Kieboom ......................... 48,96

Met de Sluitingsdrive op 3 mei is het bridgeseizoen 2017-2018 geëindigd. Namens het bestuur bedankte Gerrit Groeneveld alle leden voor hun bijdrage aan de realisatie van weer een prachtig bridgeseizoen. Ter afsluiting van het afgelopen seizoen werden de kampioenen in het zonnetje gezet. Clubkampioen wordt het paar dat minimaal 24 avonden in dezelfde samenstelling heeft gespeeld en daarbij het hoogste gemiddelde aan ranking points heeft behaald. Dan is er ook nog het slemkampioenschap. Slemkampioen wordt het paar of de enkeling, die de meeste slempunten heeft behaald in het betreffende seizoen. Clubkampioen is dit jaar geworden het paar Cocky Martens en Jeanne Heijne met een gemiddelde van 84,8 Ranking Points. En slemkampioen is geworden Antoinette van Brummelen met vijftien slempunten. Voor deze kampioenen had het bestuur naast lovende woorden mooie boeketten bloemen evenals een heus certificaat. Het overzicht van de jaar-eindscores is op onze club-website www.nbbclubsites. nl/club/28017 weergegeven onder “Kampioenen 2018”. Hierna werd het ietwat verlate startsein gegeven voor de Sluitingsdrive van het afgelopen seizoen.

(7) Francien van Roermund & Leen Verweij 48,96 (7) Ria van Berkom & Antoinette van Brummelen .................... 48,96 (7) Nettie van de Loo & Leny van Unen ........ 48,96 11 Tonny Avontuur & Ria de Jong ................ 46,18 12 Addie de Jongh & Irene van Gorkum ...... 45,14 13 Frans van Loon & Henk Weterings .........42,36 14 Adriaan Brouwers & Truus Brouwers.....35,42 Blauwe Lijn C: 1 Toos Kamminga & Henny Starink .......... 62,08 2 Marijke Pieterse & Jan van Brummelen .57,08 3 Marie Louise Elias & Hans Goud ............. 53,75 4 Ton Hoppenbrouwers & Toon Zopfi .......52,50 5 Jeanne Dooremalen & Jenny Karstens .. 52,08 (6) Elly van der Ven & Josee van Dongen ..... 50,42 (6) Fop Taal & Toos van der Steen................ 50,42 8 Sjef Mol & Ria Mol....................................48,33 (9) Jan van Gils & Wim Oomens ...................46,67 (9) Pro Tuijtelaars & Toos Tuijtelaars ..........46,67 11 Ria Nelemans & Ad Nelemans ................. 43,75 12 Riet de Hoon & Henny Seelen .................36,25 Start van de eerste van drie zomeravondzittingen is op donderdag 17 mei.

KBO kaartgroep Maandagmiddag Bridgeclub Seniorensociëteit ’t Trefpunt te Gilze Op dinsdag l mei werd in de ouderensoos ‘t Trefpunt weer een kaartmiddag gehouden. Er waren 15 personen om te rikken en 19 personen om te jokeren. Er werd een loterij gehouden. De winnaar was Jan Bierings. Verder waren er prijzen voor de gelukkigen kaarters: RIKKEN Naam score minpunten totaal ranglijst Piet van Asten 198 6 192 1 Frans Aarts 175 0 175 2 Jo Vossenberg 164 0 164 3 Peter van de Broek 150 0 150 4 Jan Bierings 150 0 150 5 Adje Gerrits 128 0 128 6 Gerrie Beenhakkers 149 25 124 7 Herman Gerrits 117 0 117 8 JOKEREN Naam Bep de Jong Fien Pelkmans Truus van Trier Jo Kniknie Mientje Kanters Ria Aarts Ria Brabers Bep Fijneman Jo Kuipers

score 31 44 49 60 60 62 64 68 70

totaal 31 44 49 60 60 62 64 68 70

ranglijst 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Onze volgende kaartmiddag is op dinsdag 15 mei om half twee in de ouderensoos. Iedereen is van harte welkom. Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 2,00 p.p. U krijgt gratis een kopje koffie of thee.

Senioren KBO Bridgeclub Gilze Vereniging Rijen UITSLAG WOENSDAG 9 MEI 35 Personen bij het rikken 1. dhr. Ad Boemaars.................... 172-00-172 pnt. 2. mvr. Ria van Nunen ................ 169-00-169 pnt. 3. dhr. Jan v/den Bleek ................ 175-07-168 pnt. 4. mvr. Nel Verheijen................... 167-00-167 pnt. 5. dhr. Cees Jansens ................... 166-00-166 pnt. 6. mvr. Elly Vissers ...................... 163-08-155 pnt. 7. dhr. Rinus v/de Kieboom..........151-00-151 pnt. 8. dhr. Jacques Marijnissen ....... 149-00-149 pnt. 9. mvr. Sjan Kroos ......................140-00-140 pnt. 08 Personen bij het jokeren 1. mvr. Nel Biemans ................................... 75 pnt. 2. mvr. Annie van Baal ............................... 93 pnt. Volgende kaartmiddag is woensdag 16 mei.

17e ronde Rijense Dart Ranking Kampioenschap Gilze-Rijen H.S.V. redelijk goed bezocht de Rietvoorn / Het Louwke Als je een week hebt waarin voor veel mensen in verband met Hemelvaart het weekend al op donderdag begint en je hebt een toernooiavond gepland hebt op vrijdag, sta je als organisator verwachtingsvol bij de inschrijftafel te wachten óf en hoeveel deelnemers er aanwezig zullen zijn op je dartevenement. Bij het indelen van de poules bleken er toch nog 14 darters de weg gevonden te hebben naar de banen van the Factory om te beginnen aan de 17e ronde van de Rijense Dart Ranking. Na de partijen in de poulefase werden de kaarten écht geschud in de knockoutwedstrijden in de verliezers- en winnaarsronde om te bepalen wie in de respectievelijke finales de prijzen zouden gaan verdelen. In de finale van

s 1e plaats winnaarsronde 11 mei.

de verliezersronde vonden we een van de weinig overgebleven Rijense deelnemers aan onze ranking; in deze finale nam Gijs Jacobs het namelijk op tegen Martin van Antwerpen, helaas moest hij de eer aan Martin laten en genoegen nemen met de runner-up positie, Martin nam en passant ook nog even de prijs voor de meeste 180-scores mee naar huis door het gooien van 3x de hoogste score op deze avond.

De wedstrijd om de 3e plaats in de winnaarsronde was deze avond een strijd tussen Theo van Heijningen en Robbie de Bie, waarin Robbie het onderspit moest delven en met lege handen naar huis keerde. In de finale van de winnaarsronde troffen we op deze avond twee jeugdige deelnemers van deze 17e ronde van de ranking, die overigens elkaar wel op meerdere toernooien in de finale tegenkomen; helaas werd het deze keer geen flitsende confrontatie tussen Daan Bastiaansen en Pim van Bijnen, de pijlen van Daan bleven goed vallen terwijl Pim de triples niet kon vinden en ook nog eens geconfronteerd werd met de nodige bouncers. Het leek erop dat er op deze avond geen finish boven de 100 zou gaan vallen, maar op de valreep wist Daan Bastiaansen in de halve finale tegen Robbie de Bie een score van 116 op het bord te zetten, zodat ook die prijs met hem naar huis ging. Al met al was het weer een gezellige dartavond waarin achteraf doordat de een wél naar de ranking komt en een ander niet er met uitzondering van de top5 een paar kleine verschuivingen plaatsvonden in de ranking stand welke te vinden is op onze website. De eerste van de drie avonden welke nog in het verschiet zitten is op vrijdag 18 mei waarop je nog kunt komen werken aan je positie op de ranking lijst of zomaar om gezellig met ons een pijltje te gooien in onze thuislocatie op de banen van the Factory. Tot Darts!

ZITTINGSUITSLAG 7 MEI Lijn A 1 Jan Jansen & Toos Jansen.......................62,50 2 Adri de Bondt & Ineke Groeneveld .........55,00 3 Rien van de Zijden & Riet van de Zijden . 51,25 4 Jan van Gils & Frans van Loon ................46,88 (5) Trees Aarts & Corrie Terpsma................46,25 (5) Helmus van Gorp & Jan Verbakel ...........46,25 7 Bep van Dongen & Marij Zopfi ................42,50 Lijn B 1 Marij Sibon & Greetje Verkooijen .......... 60,90 2 Leen Verweij & Ger Stok .........................60,63 3 Marij Huijbregts & Bep Verheijden ........ 56,25 4 Ben van Gils & Piet Lodewijks ................ 55,56 5 Riet van Dorst & Riet van der Steen........ 54,13 6 Joke van Gool & Ria Schouten ................ 45,14 7 Nelleke Broeders & Jan Broeders ...........34,85 8 Joke van Vugt & Walter van Vugt ............30,65 Lijn C 1 Diny Peters & Marius Tigchelaar............70,28 2 Cees Bakker & Frans van Eekeren ..........62,25 3 Imma Joossen & Kees Tijs........................53,61 4 Jenny van Leijsen & Jan Trots ................ 47,50 5 Corry van Tilburg & Cees van Tilburg ....45,50 6 Ellen van Eijl & Annemarie van Mierlo ..40,25 7 Louise Keijzers & Ans Vleugel ............... 40,00 Lijn D 1 Ton Jansen & Ko Vleugel ......................... 64,79 2 Irene van Gorkum & Jaqueline Seelen ... 61,60 3 Mimi Meulesteen & Martin Meulesteen .57,15 4 Ans Schoormans & Joke Diepstraten ..... 53,96 5 Henny Seelen & Ton Verheijden .............49,10 6 Truus Boogaard & Odiel van Gemert ...... 39,79 (7) Ed Balkenende & Joke Poldervaart ........ 36,23 (7) Anny van Loon & Avril Muller ................ 36,23

UITSLAG LENTE 02 - WOENSDAG 9 MEI Gele lijn - 8 paren 1 Annet Cleijsen & Adriaan Timmermans . 63,19 1 Riet vd Boogaart & Mariola Verstappen .. 63,19 3 Jeanne Paulissen & Wil van Uijthoven ....56,94 4 Joke Hendrickx & Jo Link ........................52,08 5 Martha vd Boogaart & Riet Pelkmans ...... 48,61 6 Elly Ensisng & Lies Renne ........................ 43,75 7 Ria van Gils & Antoon van Dongen .......... 37,50 8 Annie Boemaars & Jo Broers ................... 34,72 Rode lijn - 8 paren 1 Joke Bastiaansen & Nel Willemse ............ 62,10 2 Corrie Jansen & Kokkie de Kock .............. 57,58 3 Adje Hendriks & Jeanne Manniën ........... 54,13 4 Rineke Jacobs & Elly Laureijssen ............ 53,89 5 Sonja Broer & Wim Dirkx ........................ 47,92 6 Jo Hoevenaars & Herman Gerrits........... 44,24 7 Maaike Aarts & Tonnie Botermans..........43,26 8 Toos van Gestel & Corrie Voermans ........ 38,19 Agenda: Wedstrijd Lente 03 op 16 mei, Wedstrijd Lente 04 op 30 mei 2018. Op 23 mei is ’t Trefpunt niet beschikbaar. Dan vervalt het bridgen. AFMELDEN per e-mail: kbo.bridge@hotmail.com

Uitslag Koersbal de Curve Gilze - week 19 Naam beurten punten 1 Herman den Dekker 28 76 2 Hans v Veen 12 30 3 Ria Gerrits 30 69 4 Christ Daanen 18 41 5 Piet Schouten 12 27 6 Jack Geerts 16 33 7 Jos Wirken 30 59 8 Giovannie Candido 12 23 9 Cor v/d Boogaart 28 52 10 Jan Spapen 16 27

gem. 2,71 2,50 2,30 2,28 2,25 2,06 1,97 1,92 1,86 1,69

Basis jeugdvislessen bij Hvs de Rietvoorn

Zaterdag 28 april was de eerste viswedstrijd tussen Gilze en Rijen van het seizoen in de vijvers bij de Wolfsweide in Rijen. Dit jaar moest de beker worden afgestaan aan Gilze doordat Michel Schouten van het Louwke met maar liefst 26 stuks en een gewicht van 7040 gram de eerste plaats wist te behalen, een mooi resultaat. Michel won zowel op stuks als gewicht knappe prestatie van Michel Schouten! Hij werd op de voet gevolgd door Wim van Ginnekke van H.S.V. de Rietvoorn uit Rijen met maar liefst 24 stuks en een gewicht van 1920 gram die daarmee de tweede plaats behaalde. Wim behaalde de tweede plaats doordat het aantal stuks de doorslag geeft terwijl Teun van Maurik met het gewicht voorbij ging aan Wim. Daarom eindigde Teun op de derde plaats met 18 stuks en met een

Wow, wat hadden we een mooie opkomst. Ongeveer 23 kinderen kwamen op visles. Het werd een daverend succes! Bedankt voor jullie inzet en ook een grote dankjewel aan alle vrijwilligers. Woensdag 16 mei is de volgende visles van 13.00 tot 16.00 uur bij de vijver aan het Mathilde Wiboutplein in Rijen. Graag tot dan! gewicht van maar liefst 2500 gram. Dit gewicht had hij te danken aan het feit dat hij een brasem ving van maar liefst 62 cm , met deze vis maakt hij kans op de kanjer trofee van het jaar 2018. Op de vierde plaats eindigde Piet Verslyen met 20 stuks en een gewicht van 400 gram. De uitslagen zaten dicht bij elkaar. Adrie van Baal eindigde daarom op de vijfde plaats met 14 stuks en een gewicht van 360 gram. H.S.V. de Rietvoorn uit Rijen en het Louwke uit Gilze dankt alle deelnemers voor hun sportieve bijdrage en hoopt jullie allemaal weer te zien op 22 mei tijdens het koningsvissen in de vijvers te Wolfsweide in Rijen.


Sport Sport

WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 22

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

HET IS FEEST!

Profiteer nu van eenmali

g BTW voordeel!

R OOK VOO S EL G E T AL UW MER A K N O EN WO N VLOERE

P.V. de Luchtbode RHV: Rijense Handbal Vereniging Gilze Prijsvlucht vanuit Melun - 365 km - 321 duiven F.v.Engelen 1-4-10-13-19. V.v.Dongen 2. J.Hamels 3-16-23. A.Adams 5-6-9-15-20-24. A.v.Engelen 7-11-17-18-21-25. J.Henderson 8-22. W.Ligtenberg 12. H.Blaauw 14.

2e PINKSTE RD GEOPEN AG D (

NEEM UW OFFERTE MEE WIJ ZIJN ALTIJD GOEDKO PER!

1e Pinks te geslote rdag n)

*Actie geldt niet op de netto aanbiedingen en lopende acties. Vraag naar de voorwaarden.

Blauwbossen 20 2322 Minderhout Tel: 0032 33 15 85 07 Een zeer ruime keuze aan o Geraniums o Perkplanten o Balkonplanten o Kuipplanten o Stammen o Potgrond o Meststoffen o Gevulde potten en hangpotten

UITSLAGEN Zaterdag 12 mei White Demons D3 Zondag 13 mei Heerle DS1 RHV DA1 RHV DB1 RHV HB1 RHV E1 HMC E2 Tachos E2 R.H.V. F1 www.rhvrijen.nl

R.H.V. D2

10

RHV DS1 Groene Ster DA1 Desk DB1 Tachos HB1 Taxandria E1 RHV E2 RHV E3 Witte Ster F1

9 20 15 21 10 9 23 33 18 13 5 13 11 1 13 3

OPENINGSUREN Ma 13.00 – 18.00 8. 30- 1 2. 00 en Di - vrij

1 3. 00- 1 8. 00 8. 30- 1 6. 30 Zaterdag Zon en feestdagen 9- 1 2 (enkel in mei)

Meerle Bredaseweg Meer

3km

Blauwbossen Hal

Hoogstraten

Prima kwaliteit aan betaalbare prijzen KORTING bij grotere aankoop Grote keuze uit groenteplanten en kruiden voor tuin en serre

Koopzondag? Kijk voor alle 37 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

Assortiment bloembakken & bloempotten

SANIDUMP BREDA - HUIFAKKERSTRAAT 10

www.bloemisterijmertens.be

Aalsmeer - Almere - Amersfoort - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Cruquius - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - Elst - Geel (België) Groningen - Hoogeveen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam - Sliedrecht Spijkenisse - Terneuzen - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam - Woerden - Wijchen - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle

Van 18 mei tot 25 mei 10% korting op setjes (per 24 stuks)

duurzaam en aangenaam uw huis opwaarderen Fraai, comfortabel en slim. Voor nu en later. ALKU® kunststof kozijnen zijn energiebesparend, onderhoudsvriendelijk en verkrijgbaar in vele kleuren, stijlen en structuren. Aangenaam duurzaam dus.

ALKU Ontdekkingscentrum Tilburg Zevenheuvelenweg 70 www.alku.nl Openingstijden: ma. t/m vr. 09:30 - 18:00 uur | za. 09:30 - 16:00 uur

27


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

rt SpoSport

PAGINA 23

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

18e editie Najjar wandeldag op zondag 27 mei Op zondag 27 mei staat alweer de 18e editie van de Najjar wandeldag gepland. Ook deze keer zijn de routes weer uitgezet met pijlen in de mooie natuurlijke omgeving van Boswachterij Dorst. Ook nu kunnen de wandelaars weer kiezen voor de afstanden van 5, 10, 15 of 25 km. Alle vier de afstanden zullen hoofdzakelijk in een beboste omgeving worden afgelegd

s Wandelen in de prachtige natuur in Boswachterij Dorst.

Het vertrek- en aankomstpunt is dit jaar iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Het wandelevenement zal dit jaar starten vanuit het clubgebouw van Nordic Walking Gilze Rijen (NWGR) welke is gelegen aan Vijf Eiken 4, 5121RG te Rijen. De starttijden zijn als volgt vastgesteld: 5 en 10 km tussen 8.00

en 14.00 uur, de 15 km tussen 8.00 en 12.00 uur, en de langste afstand van 25 km vertrekt tussen 8.00 en 11.00 uur. Het inschrijven kan ter plaatse aan de inschrijftafels op de dag van het wandelevenement. De kosten bedragen voor alle afstanden € 5,00 en indien u lid bent van de KWBN krijgt u € 1,- korting (op

vertoon van uw KWBN-pas). Het inschrijfgeld komt geheel ten goede aan het goede doel van Stichting Najjar Gilze Rijen. Ook dit jaar hebben we een aantal sponsoren kunnen vinden welke deze wandeldag een warm hart toe dragen, die we daarvoor hartelijk bedanken. Ook willen we alle vrijwilligers bedanken die deze dag gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt. Onder de deelnemers mogen we dit jaar weer een waardebon verloten voor een paar wandelschoenen t.w.v. € 200,-. Hopelijk mogen we u op 27 mei als deelnemer inschrijven voor één van de mooie wandelafstanden. We hopen op een goede opkomst en een mooi wandelweer.

Rijen stelt klassebehoud zo goed als zeker SELECTIENIEUWS Kruisland werd zondag met een nederlaag terug naar huis gestuurd. Het zeer goed spelende Rijen won met 2-0. Onze keeper, Joep, werd geholpen door het hout, maar de overwinning was meer dan verdiend en gezien de andere uitslagen is klassebehoud daarmee zo goed als zeker. Donderdag volgt de inhaalwedstrijd in Prinsenbeek tegen Beek Vooruit. Aanvang 20.00 uur. Zondag volgt de uitwedstrijd tegen de kampioen, Moerse Boys, aanvang 14.30 uur AD MAAS TOERNOOI Het is weer bijna zover: de gezelligste seizoen afsluiter van het jaar!. Het 7 tegen 7-toernooi is al jarenlang één van de gezichtsbepalende toernooien van Rijen, ooit gestart door Ad Maas t.b.v. middelen voor het G-voetbal. Het toernooi wordt afgesloten met een BBQ met muziek en

veel gezelligheid. ’t Vermaeck verzorgt dit jaar de catering. De muzikale klanken komen van DJ Ton van Beek. Na een overweldigend deelname veld van vorig jaar streeft de organisatie het aantal deelnemende teams uit te breiden. Dus heb je zin om met 7 vrienden, familieleden of andere samenstelling dan ook gezellig een potje te voetballen schrijf je dan in op: activiteitencommissie@vvrijen.nl. Naast een gezellig voetbaltoernooi is er ook alle ruimte om een hapje en drankje te doen. Publiek is uiteraard welkom. We zien je graag op 16 juni op sportpark de vijf eiken. Inschrijven kan tot zondag 3 juni, op bovenstaand mailadres. VV RIJEN GROOTS JUBILEUMWEEKEND Het weekend van 24, 25 en 26 augustus staat bol van festiviteiten rondom de jubilea van

Voetbalvereniging Gilze

2uu4rs

se rv ic e

! Bi j ru itb re uk

Voor het Vermetten Pupillenkamp zijn wij nog steeds op zoek naar opbouwers en afbrekers. Het opbouwen gebeurt op vrijdag 22 juni. Wanneer je zondagmiddag 24 juni kan helpen laat het dan ook even weten. Het afbreken gebeurt op maandag 25 juni. Wij hopen dat jullie ons hierbij willen helpen. Voor verdere informatie kun je altijd mailen naar pupillenkamp@vvgilze.nl. Voetbaldagen bij VV Gilze De voetbaldagen bij V.V. Gilze zijn er weer. Dit jaar vinden ze plaats op maandag 9 en dinsdag 10 juli. We organiseren de voetbaldagen samen met Voetbalparty. De voetbaldagen zijn voor alle leden die vallen onder de categorie O7 tot en met O13. Zowel jongens als meisjes mogen inschrijven. Inschrijven is nu al mogelijk. Stuur hiervoor een e-mail naar mathijs@voetbal-party.nl. SENIOREN Wedstrijdprogramma donderdag 17 mei Gilze 6 - Chaam 4 20.15u (halve finale beker) Wedstrijdprogramma zaterdag 19 mei Pcp 2 - Gilze 2 14.30u Wedstrijdprogramma zondag 20 mei Vcb 1 - Gilze 1 14.30u Gilze 2 - Baardwijk 2 11.30u

HET ADRES VOOR: • Alle soorten dubbelglas • Alle soorten enkelglas en spiegels • Veiligheidsglas • Glas in lood benodigdheden • Afhalen Doe-het-zelver

Dag en nacht bereikbaar tel.: 013 - 5442926 Veldhovenring 80A - 5041 BD Tilburg - E-mail: post@deglascentrale.nl

www.deglascentrale.nl

NIEUWS Gilze 6 is kampioen Gilze 6 is kampioen van de 6e klasse. Gilze 6 heeft 16 wedstrijden gevoetbald. Hiervan wonnen ze er 14, speelden 1x gelijk en verloren maar 1 wedstrijd. In totaal hebben ze 43 punten met een doelsaldo van +76. Zij zijn de terechte kampioen in de 6e klasse. Daarnaast doen ze ook nog mee in het bekertoernooi. Donderdag voetballen ze de halve finale. Deze wedstrijd is thuis en begint om 20.15 uur. Gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap! Veel succes in de halve finale van het bekertoernooi! Beachsoccer, Ouderkind wedstrijden en BBQ Vrijdag 1 juni zorgt de activiteitencommissie weer voor een leuke activiteiten. Alle teams vanaf de O14 tot en met de O19 kunnen dan meedoen aan het beachsoccer toernooi. Alle teams vanaf O7 tot en met de O13 kunnen meedoen met de ouder kindwedstrijden. Na deze wedstrijden, staat er een barbecue klaar. Ben jij er dit jaar ook weer bij? Geef je op bij je leider voor het beachsoccer of ouderkind wedstrijden. Opgeven voor de bbq doe je op zaterdag bij het wedstrijdsecretariaat. Dan ook graag gepast betalen. De kosten voor de bbq bedragen €7,50 pp Opbouwers en afbrekers gezocht

RAC(90 jarig bestaan), EVV(60 jarig bestaan), 15 jaar Fusieclub en 50 jaar bestaan van het sportpark. Vrijdagavond 24 augustus zal in teken staan van een wedstrijd tussen oud-RAC – oud-EVV gevolgd door een reünie en een receptie om daarna over te gaan in een fusiefeest. Zaterdag 25 augustus zal geheel in het teken staan van jeugdactiviteiten voor jong en oud, ’s avonds zal er een jubileumwedstrijd zijn echter in het teken van de voorbereiding van beide clubs tussen Rijen 1 en Gilze 1. Zondag 26 augustus zal in teken staan van een GROOTS jubileum feest opgeluisterd door een grote band met daarvoor een spraakmakende wedstrijd. Tenslotte komt er een jubileum loterij met zeer mooie prijzen! Alles ligt nog niet vast, vandaar dat er binnenkort meer info zal volgen via diverse communicatiekana-

len echter noteer dit weekend in je agenda een mooi programma voor een breed publiek. Voor meer informatie, kijk op vvrijen. nl of op de facebook/instagram pagina van activiteitencommissie vv Rijen.

Gilze 3 - Tsv Gudok 2 12.00u Gilze 5 - Gloria Uc 4 10.00u Ovc’26 8 - Gilze 7 12.00u Olympia Vr1 - Gilze Vr1 12.30u Viola Vr2 - Gilze Vr2 12.00u Uitslagen Zondag 13 mei 2018 Baardwijk 1 - Gilze 1 1-2 Rijen 2 - Gilze 2 2-0 Desk 3 - Gilze 3 5-3 Fc Tilburg 6 - Gilze 4 5-3 Ovc’26 6 - Gilze 5 5-3 Gilze 6 - Ssw 5 8-0 Gilze 6 is Kampioen! Gilze 7 - Fc Tilburg 13..... Gilze 8 - Voab 9 7-5 Gilze Vr1 - Bsc Vr1 4-1 Gsbw Vr2 - Gilze Vr2 3-4 Uitslag Zaterdag 12 mei 2018 Gilze 2 - Internos 7 3-0 Uitslag Donderdag 10 mei 2018 Gilze 2 - Waspik 2 3-2 Uitslag Dinsdag 8 mei 2018 SSC55 Vr1 - Gilze Vr1 0-7 (vr)

Moerse Boys Mo11-1 - Gilze Mo11-1 08.45u Pupillen Gilze Jo13-2 -Zigo Jo13-3 11.30u Gilze Jo13-3 Tsv Gudok Jo13-4 11.30u Gilze Jo13-4 -Chaam Jo13-210.00u Zigo Jo11-1 - Gilze Jo11-1 08.30u Gilze Jo11-2 - Jeka Jo11-4 10.00u Dia Jo11-4 - Gilze Jo11-4 10.15u Gilze Jo11-5 Sv Reeshof Jo11-4 10.00u Gilze Jo9-1 Groen Wit Jo9-1 08.30u Gilze Jo9-2 - Wsc Jo9-3 08.30u Jeka Jo9-11 - Gilze Jo93 08.30u Gloria Uc Jo8-2 Gilze Jo8-1 09.30u Gilze Jo8-2 - Sarto Jo8-11 08.30u Gloria Uc Jo7-2 - Gilze Jo7-111.00u Gilze Jo7-2 - Rijen Jo7-1 08.30u Gilze Jo7-4 - Gdc Jo7-1 10.00u Uitslagen zaterdag 12 mei Junioren Tsc Jo19-1 - Gilze Jo19-1 4-1 Gilze Jo19-2 - Wds ’19 Jo19-1 2-5 Sarto Jo17-2 - Gilze Jo17-1 2-0 Gilze Jo17-2 - Jeka Jo17-4 0-3 Gilze Jo17-3 - Uvv’40 Jo17-2 6-2 Gilze J015-1 Beerse Boys Jo15-1 0-10 Gilze Jo15-2 - Bavel Jo15-2 0-18 Sarto Jo14-2 - Gilze Jo14-1 5-4 Meisjes Dbs Mo17-1 - Gilze Mo17-1 1-3 Gilze Mo15-1 - St Zundert/ Wernhout Mo15-1 2-1 Sco Mo15-1 - Gilze Mo15-2 3-0 Rkdvc Mo13-1 - Gilze Mo13-1 13-0 Gilze Mo11-1 Roosendaal Mo11-1 5-0 Pupillen Were Di Jo13-1 - Gilze Jo13-1 2-3 Tsc Jo13-3 - Gilze Jo13-2 3-1 Gilze Jo13-3 - Sarto Jo13-5 2-3 Fc Tilburg Jo11-1 -Gilze Jo11-1 3-4 Gilze Jo11-4 - Chaam Jo11-2 12-0 Riel Jo11-3 - Gilze Jo11-5 4-4 Jong Brabant Jo9-4 Gilze Jo9-2 0-8 Sarto Jo8-12 - Gilze Jo8-1 1-5 Gilze Jo8-2 - Sarto Jo8-10 8-8 Gilze Jo7-1 - Chaam Jo7-1 5-11 Viola Jo7-2 - Gilze Jo7-2 9-9 Neo ’25 Jo7-2 - Gilze Jo7-4 5-8 Uitslag Woensdag 9 mei 2018 Chaam Jo17-1 - Gilze Jo17-2 4-2 Uitslagen Dinsdag 8 mei 2018 Hilvaria JO13-1 - Gilze JO13-1 0-2 Chaam Jo15-2 - Gilze Jo15-2 3-4

JEUGD Wedstrijdprogramma woensdag 16 mei Olympia’60 Jo14-1 - Gilze Jo14-1 19.00u Gilze MO13-1 - NEO’25 MO13-1 19.00u Svsss Jo11-1 - Gilze Jo11-1 19.00u Gloria Uc Jo11-2 Gilze J011-3 18.30u Gilze JO9-1 - RBC JO9-1 18.45u Gilze JO7-4 SV Capelle JO7-1 18.45u Wedstrijdprogramma donderdag 17 mei Dvvc Mo15-1 - Gilze Mo15-219.00u Wedstrijdprogramma zaterdag 19 mei Junioren Gilze Jo19-1 Zeelandia Middelb. Jo19-115.00u Tsv Gudok Jo19-2 Gilze Jo19-2 16.00u Gilze Jo17-1 - Rwb Jo17-1 15.00u Sarto Jo17-4 - Gilze Jo17-2 16.30u Beek Vooruit Jo17-5 Gilze Jo17-3 13.00u St. Rkdsv/Edn’56 Jo15-1 12.30u Gilze Jo15-2 - Voab Jo15-8 13.00u Unitas’59 Jo14-4 Gilze Jo14-1 12.45u Meisjes Gilze Mo17-1 Sv Valkenswaard Mo17-1 13.00u Virtus Mo15-1 - Gilze Mo15-111.15u Gilze Mo15-2 - Wsc Mo15-113.00u Gilze Mo13-1 Nieuwkuijk Mo13-1 11.30u

Doe mee met de WEKELIJKSE PRIJSPUZZEL

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Onze vereniging draait op vrijwilligers. Wij kunnen je hulp goed gebruiken. Vrijwilligers houden de breedtesport laagdrempelig en betaalbaar. Wij zijn op zoek naar mensen voor de vrijwilligerscommissie, het wedstrijdsecretariaat, de bar, communicatie&pr, techniek, facilitaire commissie en bestuursleden. Spreekt jou één van deze functies aan, neem dan svp contact op via vrijwilliger@vvrijen.nl / 0645464573. Het gaat om uitvoeren en meedenken. Zorg dat jouw stem telt!

www.vvgilze.nl

EN MAAK KANS OP EEN WAARDEBON t.w.v. € 12,50 Puzzelservice / Persbelangen / P0363 1

2

4

3

12

6

5 14

13 18

17 21

19

33

38 42 46 51 58 65

35

70

62

41

50 57 64

63

68

69 73

74

77

76 79

78

37

56

72

71

75

55

61 67

66

36

30

45 49

48 54

60

59

29

44

47 53

52

24

40

43

11

16

28

34

39

10

20

27

32

9

23

26

31

8

15

22

25

7

81

80

© Persbelangen P0363

77

49

38

80

18

36

75

51

15

5

45

13

Kruiswoordpuzzel Week 20 Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 insect, 4 heidemeertje, 6 Algemene Bijstandswet (afk.), 9 thermoplast kunststof, 12 mirakel, 15 staat in de VS, 17 langere weg, 18 deel van het lichaam, 20 studenteneetzaal, 21 steengruis, 22 schielijkheid, 24 muil, 25 vijfde toon, 26 zouteloos, 27 kloosteroverste, 29 locomotief (afk.), 31 paardenkracht (afk.), 32 Bolivia (internetadres), 33 poreuze steen, 35 jaargang (afk.), 37 titel, 38 Europeaan, 40 muziekinstrument, 42 bergplaats, 43 intelligentiequotient, 44 bijwoord, 45 staat in de VS, 46 professie, 49 zoogdier, 51 Naamloze Vennootschap (afk.), 53 Deo Volente (afk.), 54 schuim, 56 voor elkaar!, 57 vervroegde invriijheidsstelling (afk.), 58 risico, 60 breinloos, 62 eenheid van elektrische weerstand, 64 boerderijdieren, 65 gewaagdheid, 67 neerslag, 69 uitwas, 70 blaasinstrument, 72 zonder twijfel, 73 nomadenvolk, 75 braking, 77 vroegere Nederlandse munt, 78 schil, 79 christelijk (afk.), 80 plaats in Nrd.-Brabant, 81 voormalig eiland in het IJsselmeer. VERTICAAL: 1 voortgezet wetenschappelijk onderwijs (afk.), 2 Indonesisch eiland, 3 tegenzin, 4 vegetatie (afk.), 5 bijwoord, 7 Bahrein (internetadres), 8 halskwab, 9 forum, 10 aquarium, 11 inlichtingendienst, 13 deel van een schip, 14 wat betreft, 16 weduwe (afk.), 18 rubberboot, 19 crypte, 22 volgens anderen (afk.), 23 terrabyte (afk.), 25 nuk, 26 pret, 28 tussenwerpsel, 30 maaksel, 32 weiland, 34 ultraviolet (afk.), 36 Europeaan, 38 Bibliotheek- en Documentatieacademie (afk.), 39 zwarte kraal, 40 op welke wijze, 41 aardkluit, 47 Binnenlandse Veiligheidsdienst (afk.), 48 compagnon (afk.), 50 kleverige vloeistof, 52 geluidsniveau, 54 kwak, 55 kruk, 57 colporteur, 59 meetkundig figuur, 61 uitroep, 63 hectoliter (afk.), 64 openbare verkoping, 66 vijfde toon, 68 takel, 69 begeerte, 70 bepaald (afk.), 71 licenciaat (afk.), 73 kalm!, 74 inkoop (afk.), 76 salvo honore (afk.), 77 Gedeputeerde Staten (afk.). OPLOSSING WK 19 HORIZONTAAL: 1 AKN, 4 enk, 6 nuk, 9 acc., 12 laatst, 15 windei, 17 griep, 18 fez, 20 terra, 21 wem, 22 Medoc, 24 bei, 25 oef, 26 dar, 27 ach, 29 mus, 31 mi, 32 RO, 33 mol, 35 al, 37 MP, 38 Iers, 40 omen, 42 inca, 43 UN, 44 AZ, 45 laan, 46 taal, 49 olijf, 51 ll., 53 lp, 54 ork, 56 uk, 57 p.e., 58 eed, 60 kip, 62 www, 64 nor, 65 gil, 67 curie, 69 aal, 70 talud, 72 sik, 73 graan, 75 aalbes, 77 moslim, 78 fte, 79 cue, 80 kgm, 81 dra.

VERTICAAL: 1 alg, 2 karwei, 3 naief, 4 esp, 5 NT, 7 uw, 8 kit, 9 adrem, 10 cerium, 11 CIA, 13 tem, 14 led, 16 neb, 18 ferm, 19 zoal, 22 ma, 23 cc, 25 omwille, 26 dor, 28 ham, 30 spinner, 32 reaal, 34 om, 36 lelijk, 38 ict, 39 sul, 40 OZO, 41 naf, 47 APK, 48 sr., 50 luw, 52 legaat, 54 opus, 55 kwik, 57 polair, 59 dille, 61 i.c., 63 we, 64 naald, 66 lub, 68 rif, 69 ars, 70 taf, 71 dec, 73 gom, 74 NMa, 76 SU, 77 mg.

Winwoord: SLAGROOMPUNT

Oplossing Prijspuzzel wk 19:

slagroompunt Prijspuzzelwinnaar wk 19:

Peter Ligthart Anne Frankplein 39 te Rijen Lever uw oplossing vóór maandag 10.00 uur in via e-mailadres: puzzelGR@emdejong.nl Oplossing + naam + adres Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij: DECOKAY Vromans, Raadhuisplein 32 - Rijen


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

Zonnebloem Gilze - Hulten op bedevaart in Meersel-Dreef

s foto: Cor de Kok Op dinsdag 8 mei zijn we met twee bussen, in totaal 103 deelnemers, op bedevaart geweest in Meersel-Dreef. We namen deze keer de mooie toeristische route via Chaam en Strijbeek omdat de snelweg A58 vol stond met een file. In de bussen werd natuurlijk al volop gebuurt. Bij aankomst in Meersel-Dreef gingen we naar het restaurant ’De Zevenster’, alwaar we zouden beginnen met een uitgebreide lunch. Nadat iedereen plaatsgenomen had, werden eerst nog even een woord van welkom gedaan door de voorzitter Martin Gijsbrechts. Hij deed enkele woordspelingen met ’mooie’. Een mooie club Zonnebloemers (103 personen), een mooie loca-

tie (Meersel-Dreef), een dag met mooie uitbundige Zonneschijn, en een mooie dagindeling. Ook heette hij onze ’eigen kapelaan’ Van Velthoven speciaal welkom. Een sportieve kapelaan blijkt: hij was op de fiets van Gilze naar Meersel-Dreef gekomen. Na een kort moment van stilte konden we daarna ‘aanvallen’. Iedereen kreeg een heerlijke kroket, en op tafel stond verder brood, beleg, jam etc. De kopjes werden gevuld met koffie of thee. Er werd volop genoten van de lunch, nog maar een extra boterham nemen (zien eten doet eten !), en natuurlijk ook uitgebreid gezellig bijpraten. Dan vliegt de tijd om. Vervolgens gingen we naar de

PAGINA 24

kapel van de paters, om daar om 13.00 uur de H.Mis te volgen. Kapelaan van Velthoven was onze voorganger, en we kregen allemaal een speciaal voor deze dienst gemaakt misboekje uitgereikt. De dienst stond in het teken van Mariaviering, en werd ondersteund door ons eigen Zonnebloemkoortje, onder begeleiding van Ad Jacobs. Rond de klok van 14.00 uur was de Zonnebloem Mariaviering afgelopen en zijn we de straat overgestoken, om naar de Mariagrot te gaan. Daar hebben velen nog even een kaarsje aangestoken, en vervolgens ook nog een wandeling gemaakt door de tuin. We boften ontzettend met het weer: volop zonneschijn en temperaturen van ruim 25 graden. Maar onder de bomen, in de tuin, was het erg goed vertoeven. We zijn daarna naar het achterterras van ‘de Zevenstern’ gegaan om een consumptie te nuttigen. Rond de klok van 15.30 uur stonden de beide bussen weer klaar om ons naar Gilze terug te brengen. Ieder nam zijn plaatsje weer in, omstreeks 16.00 uur konden we vertrekken en in een half uurtje reden we weer naar huis. We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde activiteit. Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van: Stichting Gezondsheids Zorg Gilze, en Vexpro Gilze.

Prachtige dagfietstocht voor Vrouwen van Nu Gilze OP ZOEK Vrijdag 4 mei hebben we met een groep van 28 leden een prachtige fietstocht gemaakt. Deze tocht is uitgezet door twee van onze leden Anne en Ellen de Jong. Om 9.30 uur zijn we vertrokken vanaf de Tip in Gilze met een fris maar prachtig ochtendzonnetje. We zijn via Goirle richting Hilvarenbeek en Biest-Houtakker-Moergestel gefietst en om ongeveer 11.00 uur aangekomen bij de Reuselhoeve in Moergestel. Bij deze heel mooie uitspanning hebben we een gezellig terrasje gepikt met koffie of thee en een heerlijke warme appelpunt. Daar moesten we wel lang op wachten maar het was de moeite waard. Tegen 12.00 uur zijn we weer aan de terugtocht begonnen richting Hilvarenbeek en daar hebben we op het Vrijthof onze zelf meegebrachte lunch genuttigd. Lekker in de zon of in de schaduw onder de prachtige grote bomen. Rond 14.00 uur weer allemaal op onze stalen rossen en via Gorp en Roovert op naar Café Welkom in Alphen. Daar zijn we weer neergestreken op het terras voor een verkoelend drankje want het was intussen toch een aardig temperatuurtje geworden. Tegen 15.45 uur zijn we aan onze laatste etappe begonnen, terug van Alphen naar Gilze en we mogen wel stellen dat we een prachtige fietstocht hebben gereden met ongeveer 55 km in de benen zijn we om 16.15 weer in Gilze aangeland. Anne en Ellen, veel dank voor jullie inzet om deze prachtige fietstocht voor ons te organiseren.

VOLGENDE UITSTAPJE Onze volgende gezamenlijke activiteit: 14 juni, uitstapje naar Delft.

NAAR EEN (NIEUWE) BAAN?

VAARBEWIJS AVONDCURSUS SPOEDCURSUS OP 2 ZATERDAGEN START 3DE WEEK MEI

Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad.

Nu ook online vaarbewijs cursus. En online training. yachtconsult.com 0165-546707

+31(0)134685971 +31(0)134685971 info@kermad.nl info@kermad.nl www.kermad.nl www.kermad.nl

Liever doortete gaan werken Lievereen eenvak vak leren leren door gaan werken ? ?

Wij zoeken voorvoor Tilburg Wij zoeken Tilburg (leerling) constructiebankwerkers (leerling) constructiebankwerkers

Die intern opgeleid willen worden. intern opgeleid worden. Indien Die gewenst kan eenwillen leerovereenkomst Indienafgesloten. gewenst kan een leerovereenkomst worden afgesloten. Ook mensenworden met ervaring zijn welkom te Ook mensen met ervaring zijn welkom te solliciteren. solliciteren

GEZOCHT! Winkelmedewerk(st)er Voor zaterdagen en vakantieperiodes Vanaf 16 jaar

Voor meer informatie, kijk op: www.zonnebloem.nl/gilze-hulten, of neem contact op met Willy Huisman (secretaris), Akkerstraat 8, tel: 0161-452531. Heeft u een lichamelijke beperking en wilt u ’gast’ worden van de Zonnebloem, neem dan geheel vrijblijvend contact op met de bestuursleden bezoekwerk Fennie van Dongen, tel. 06-43985888 of Willie de Jong, tel: 0161-852484.

De Jong, keurslager s Een prachtige lunchlocatie.

Raadhuisstraat 25 - Gilze - T. 0161-45 12 63 www.dejonggilze.keurslager.nl

POLITIE GEMEENTE GILZE EN RIJEN

Ondermijningsdag

s In beslag genomen drugs. Op dinsdag 8 mei werd door ons team, in samenwerking met de gemeente, een ondermijningsactie gehouden in de gemeente Gilze-Rijen. Ondermijning is een vorm van criminaliteit die het lokale gezag ondermijnt en de veiligheid en leefbaarheid verslechterd, doordat de onderwereld (onder valse voorwendselen) gebruik maakt van legale voorzieningen. Door middel van crimineel verkregen (drugs) geld kunnen ze zich bepaalde goederen en diensten veroorloven. Misdaad mag uiteraard

ANGELIQUE VAN GELOVEN RIJEN: OOST

niet lonen. Na een gezamenlijke briefing om 9.30 uur op het gemeentehuis in Rijen werd gestart met de actie. Diverse woningen en bedrijven in de gemeente Gilze-Rijen werden bezocht. Bij de eerste woning die bezocht werd, waren de bewoners niet aanwezig. Omdat er wel aanwijzingen waren van criminele activiteiten op dit adres werd er door de Hulp Officier van Justitie een machtiging tot binnentreden in de woning verstrekt. Een slotenmaker heeft vervolgens de woning geopend. In de woning werden drugsgerelateerde goederen aangetroffen. Hierop werd contact gelegd met de Rechter Commissaris. Hij is bevoegd tot het verlenen van toestemming voor een doorzoeking van de woning. Op basis van onze bevindingen gaf de Rechter Commissaris toestemming voor een grondige doorzoeking van de woning. Tijdens deze doorzoeking werd een kleine hoeveelheid hasj en hennep aangetroffen, een groot geldbedrag, Shell mortieren en een alarmpistool. Deze goederen zijn door ons in beslag genomen. Nadat een brief voor de bewoners in de woning werd achtergelaten heeft de politie de woning weer

MIRJAM VERHOEF RIJEN: WEST

verlaten. De bewoners zullen later worden gehoord over de aangetroffen goederen. Zij worden verdacht van overtreding van de opiumwet, de wet wapens en munitie en het vuurwerkbesluit. Het Openbaar Ministerie zal een besluit nemen over wat er met de in beslag genomen goederen gaat gebeuren.

v

Het aanpakken van ondermijnde criminaliteit blijkt een complexe opgave te zijn. Dit omdat criminelen gebruik maken van legale voorzieningen en het niet eenvoudig is om deze vorm van criminaliteit zichtbaar te maken. Het is dus van groot belang om samen een vuist te maken tegen deze criminaliteit. Ook u kunt helpen. Mocht u verdachte situaties zien, meld dit bij de politie via 0900-8844 of via de gemeente. Bijvoorbeeld een kenteken doorgegeven van een voertuig welke bij een verdachte situatie wordt gezien kan een puzzelstukje zijn tot het oplossen van criminaliteit. Laten we samen de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente verbeteren. U kunt ook melden via Meld Misdaad Anoniem. Tel: 0800-7000. Volg het laatste nieuws van ons werk in de wijk op onze Facebookpagina: politie gemeente Gilze en Rijen.

OZCAN TOSUN HULTEN, MOLENSCHOT, O.C. PRINCENBOSCH EN VLIEGBASIS GILZE-RIJEN

MATHIJS LABEE GILZE EN CHAAMSE BOSSEN

Ben jij op zoek naar een nieuwe, leuke baan? Kom dan werken bij Bruil! Voor onze locatie in Geertruidenberg zoeken we een:

> Chauffeur betonmixer > (Bovenloop) kraanmachinist > Onderhoudsmonteur De vragen van onze opdrachtgevers in de bouw veranderen in snel tempo en als specialist in hoogwaardige mortel-en betonoplossingen zetten we onze klanten graag op voorsprong. Bruil verandert mee en bouwt voor de toekomst. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die ons team gaan versterken.

De bouwsector niet aantrekkelijk en uitdagend genoeg? Wij zullen je laten zien dat deze sector alles behalve saai is! Werken bij Bruil betekent aanpakken, hard werken en verantwoordelijkheid maar ook dat we in jou je ontwikkeling (opleiding) en je gezondheid investeren! Ben je nieuwsgierig hoe wij dat doen? Kijk dan voor meer informatie op

www.werkenbijbruil.nl

of neem direct contact met Sieneke Verhoeks via 06-15878656/werken@bruil.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 25

PAROCHIE ST. PETRUS’ BANDEN GILZE PAROCHIECENTRUM “DE SLEUTEL”

Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze Telefoon 0161 451233 Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur E-mail: info@parochiegilze.nl Homepage: www.parochiegilze.nl

PASTORES:

Regionaal Pastoraal Team

17e jaargang nr. 5 mei 2018

Parochiekerk: zaterdag 17.00 uur. WZC St. Franciscus: woensdag 14.00 uur

sleutelnieuws

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2018

UIT HET PAROCHIEREGISTER April Gedoopt: Willem Roozen; Fleur van der Meer; Narek Kelemedian Overleden: Jo van Gestel-Vissenberg

WEET U DAT...

ss Communicanten 2018 Op zondag 15 april deden achttien communicanten in de parochie St. Petrus Banden Gilze hun Eerste Heilige Communie. Het thema was dit jaar ’Wij kleuren de wereld’! Wij willen iedereen bedanken die op deze speciale dag aanwezig was. Ook een warm dankjewel voor degenen die ons geholpen hebben op weg naar onze Eerste Heilige Communie!

Cas Broeders – Jurre Broeders – Esmee Cornelissen – Nick van Engelen –Brent van Gils – Evi van Gorp – Bregje Gosens – Senna Hellwich –Finn Hermans – Jens van Hoek – Bram Joosen – Suze van Kaathoven –Maud Noyens – Ilze van Poppel – Britt Schellekens – Isabel van de Vegte – Lara Verhoeven – Anna van de Zanden

SURYANA Op zondag 15 april was het een hele happening in Tilburg. Meer dan 700 gasten mochten wij ontvangen tijdens het concert Common Ground. Dit concert was het initiatief van orkest Orventus in samenwerking met orkest Suryana, vluchtelingenwerk Nederland en het bisdom van Breda. Het doel was om vluchtelingen in Brabant een warm welkom te geven. Muziek was deze middag de verbindende factor, niet als doel, maar als middel. Muziek zorgde voor ontmoeting, opende harten, ogen en oren. Suryana is twee jaar geleden opgericht om christelijke jongens en meiden uit Syrië muziek te laten maken, zoals ze dat gewend waren in hun woonplaatsen Damascus en Aleppo. Al snel werd duidelijk dat het vooral gaat om de

ontmoeting tussen de jongeren die verspreid wonen over heel Nederland. Twee wekelijks komen de jongeren samen in Breda om te repeteren. Muziek zorgt voor de verbinding, en helpt om terug te keren naar die mooie en goede tijd in Syrië. Mede door ondersteuning van de Interparochiële Caritas van onze regio en de bijdrage van religieuze zustercongregaties is het concert op 15 april een groot succes geworden en konden wij 400 vluchtelingen een mooie middag aanbieden. Dit aantal heeft al onze verwachtingen overtroffen. Bij aanvang van de organisatie hoopten wij op 200 vluchtelingen. Dat we dit hebben kunnen realiseren, dank ik aan Gods voorzienigheid, God zij dank! Na het concert, wat een

- Broederschap OFS Gilze op donderdag 3 mei afscheid heeft genomen van haar Geestelijk Assistent Henrik Roelvink ofm.? Hij een boekenbon kreeg aangeboden als dank voor zijn gewaardeerde inbreng en wijsheid, die hij steeds met de leden heeft gedeeld? Vrede en alle goeds. - Wist u dat de Mollebosviering op 2de Pinksterdag om 12.00 uur begint en u daarbij van harte welkom bent? En het Ambrosius Gilde ook haar medewerking hier aan verleent? - Als u iemand weet die een bloemetje verdient, u dan contact kunt opnemen met Petra de Vet-van Hoek, tel. 451129 of Lenie Diepstraten-Oprins tel. 455995? Zij zorgen voor een bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen. - Er weer een gezamenlijk uitstapje komt vanuit het samenwerkingsverband Alphen-Gilze? U in het volgende Sleutelnieuws daar meer over zult lezen? afwisseling was van klassieke muziek en Syrische ‘Dabke’ dansen, ging het optreden door in de foyer. Hier was een open podium ingericht, waar verschillende mensen hun talenten hebben laten horen. Tijdens de verschillende optredens hadden de bezoekers de gelegenheid om met elkaar in contact te komen via speeddates. Dit leverde mooie gesprekken op en uitwisseling van telefoonnummers om elkaar nog eens te ontmoeten. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid, het kopen van een kaartje voor een vluchteling, uw gebed, financiële bijdrage in de collecte, maar vooral voor uw warme hart voor onze medemensen in nood. Kapelaan J. van Velthoven

PINKSTEREN EN DE ZEVEN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST Op zondag 20 mei viert de Kerk het Hoogfeest van Pinksteren. Het Evangelie verhaalt ons over de aankondiging van de Helper die Jezus ons van de Vader zal zenden. Deze Helper is de Heilige Geest, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat en ons tot de volle waarheid zal brengen. Het is de Geest die getuigenis zal afleggen van Jezus en ook ons oproept en aanvuurt om getuigenis af te leggen van ons geloof in Jezus Christus, onze verrezen Heer. ‘Wees niet bang’, zo staat er 365 keer in de Heilige Schrift. Als God wil men zeggen dat wij iedere dag van het jaar vrij van angst zijn. Wees niet bang, om te getuigen van uw geloof in Jezus, onze Redder. Ook al lijkt de wereld onze christelijke boodschap van liefde en hoop niet meer te begrijpen, ze schreeuwt erom. Hierin zit een tegenstelling, maar in de vele gesprekken met mensen die ver van de Kerk zijn geraakt, of Jezus nog niet kennen, hoor ik het verlangen naar liefde en hoop. Liefde die onvoorwaardelijk is, echt, van harte, barmhartig, verdraagzaam, begripvol en niemand uitsluit. Hoop die leven doet, die achter teleurstelling, pijn en verdriet altijd de glans laat schijnen: dat de liefde, sterker dan de dood, nooit sterven zal. Wij hebben daarom een belangrijke opdracht om van God te getuigen, want God is liefde (1 Johannes 4, 16). We hoeven dit niet alleen, op eigen kracht te doen. We mogen bidden dat God

ons de Helper stuurt, zodat wij niet bang hoeven te zijn. Gods helper, de heilige Geest zal ons ondersteunen met zeven bijzondere gaven. Paus Franciscus heeft in 2014 een hele mooie catechesereeks gegeven over de gave van de Heilige Geest. Hij noemt de Heilige Geest; ‘de ziel en de levensader van de Kerk en van elke christen: Hij is de liefde van God die van ons hart zijn verblijfplaats maakt en met ons tot gemeenschap komt. De Heilige Geest is altijd bij ons, is altijd in ons, in ons hart.’ De Geest zelf is ‘de gave van God’ bij uitstek, Hij is een geschenk van God en schenkt aan wie Hem ontvangt verschillende geestelijke gaven. De Kerk ziet er zeven, een getal dat symbolisch verwijst naar volheid, volledigheid. Onze kinderen leren de zeven gaven kennen wanneer zij zich voorbereiden op het Sacrament van het Vormsel. Misschien kent u zelf ook nog het oude gebed dat ‘Sequentie van de Heilige Geest’ wordt genoemd, waarin de zeven gaven worden afgesmeekt. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en vreze Gods. Laten we daarom in deze periode samen vurig bidden om de komst van de Heilige Geest, om de zeven gaven van de Geest die ons in het leven bemoedigen en de kracht geven om fier te getuigen van ons geloof in Jezus Christus, die verrezen is! Alleluia! Kapelaan J. van Velthoven

MARIAVIERINGEN IN DE MEIMAAND In onze parochie wordt Maria in de meimaand bijzonder vereerd en ter ere van Haar worden er vieringen gehouden waarbij eenieder van harte welkom is. • Op woensdag 30 mei wordt er om 14.30 uur voor de bewoners van woonzorgcentrum Sint Franciscus in onze parochiekerk een Mariaviering gehouden waarin pastoor Demmers zal voorgaan. Het Rouw- en Trouwkoor o.l.v. Danny Pals geeft haar medewerking aan deze viering. • Elke maandagavond van de meimaand wordt om 19.00 uur in De Vertoeverij van Huize Sint Franciscus het rozenkransgebed gebeden. • In Chaam wordt elke dinsdagavond in de maand mei het Rozenhoedje gebeden bij de kapel O.L.Vrouw ter Sneeuw in het Thijskesbos om 19.30 uur. • In de St. Salvatorkapel te Nijhoven wordt op woensdag om 19.00 uur van mei tot en met september een viering gehouden. Ook in deze tijd is Maria voor velen een steun en toeverlaat waar mensen op vertrouwen.

PINKSTERFEEST 20 MEI Op zaterdag 19 en zondag 20 mei vieren wij in de zes kerken van onze regio het Hoogfeest van Pinksteren. Het Pinksterfeest is bij uitstek een feest van vreugde, omdat wij de Heilige Geest ontvangen en hiermee ook de zeven gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en vreze Gods. De Heilige Geest vuurt ons aan om de vreugde van ons geloof in Jezus te delen met de mensen om ons heen. Zo is het Pinksterfeest bij uitstek geschikt om mensen te verbinden met Christus en met elkaar. In de viering van zon-

dag 20 mei (11.00 uur in Chaam) heeft kapelaan van Velthoven daarom ook alle bruidsparen uitgenodigd waarvan hij het huwelijk heeft ingezegend en ook alle ouders met hun kindjes die hij in de afgelopen jaren in onze regio heeft gedoopt. Ook u bent van harte uitgenodigd om samen met ons te vieren! Zo probeert hij mensen te verbinden en de vreugde te laten voelen van Kerkzijn, van de ontmoeting met God en met elkaar. Deze dag is naast het Pinksterfeest om nog een andere reden speciaal, omdat de kapelaan op deze dag ook zijn

ss Maria van Altijddurende Bijstand 40ste verjaardag viert (op dinsdag 22 mei wordt hij 40 jaar). Wees welkom om samen met ons het Pinksterfeest te vieren op zondag 20 mei om 11.00 uur in de parochiekerk H. Antonius Abt in Chaam. Na afloop wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee met een Syrische traktatie.

PASTORALE BEREIKBAARHEID BIJ NOOD: BELLEN NAAR PAROCHIECENTRUM DE SLEUTEL TEL. 06 83409787

Birdwatching of birding Vogels horen tot onze woon- en leefomgeving, hun bewegingen en gedragingen zijn spectaculair om te zien. Vogels maken blij. Ze horen er gewoon bij in park en plantsoen en ver daarbuiten: op het platte land en in de natuur. Vrijwilligers van vogel- en natuurverenigingen zoals de Westbrabantse Vogelwerkgroep en de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen helpen mee om de vogelstand in kaart te brengen voor nader wetenschappelijk onderzoek. Birdwatching of birding is in Engeland al in de 18e eeuw ontstaan, vrij vertaald uit het Engels: ’Het opserveren van vogels als een recreatieve activiteit’. Met het blote oog en met als hulpmiddel een vogel- of verrekijker vogels observeren en op naam brengen. Zeker zo belangrijk is het kunnen horen van elk specifiek geluid dat een vogel maakt: voor vogelkenners c.q. ornithologen de manier om de betreffende vogel op naam te selecteren. Zaterdag 12 mei was dit jaar de vastgestelde datum door de Nederlandse Golf Federatie voor de jaarlijkse vogeltelling op de aangesloten golfterreinen. De werkelijke telresultaten gaan naar Sovon Vogelonderzoek Nederland als bijdrage aan het we-

tenschappelijk onderzoek naar vogels. Vogelbescherming Nederland is een natuurorganisatie die al meer dan 100 jaar voor de belangen van vogels en hun leefgebieden opkomt. Op het Toxandria Golfterrein heeft de vogeltelling plaats gehad tussen circa 06.00 uur en 08.30 uur. ‘s Morgens vroeg zijn de vogels het actiefst en valt er dus het meest te tellen. Dit jaar heeft een lid/ vrijwilliger van de West Brabantse vogelwerkgroep plus zes - van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen als vogelkenners meegedaan met de vogeltelling bij Toxandria. Vier leden / greenkeepers van Golfclub Toxandria gingen vooral mee ter lering en als recreant. Bij het fraaie Toxandria clubhuis vertrokken we al tijdens de och-

tendschemering om er de vogels op het uitgestrekte landgoed van Toxandria te gaan observeren en tellen. De weersomstandigheden waren tijdens de telacties uitstekend; droog, zonnig en weinig wind. Het was heerlijk om op de fraaie groene met bomen en struiken omzoomde rustige en glooiende golfterrein te zoeken naar vogels en om vogelgeluiden op te pikken. De merel, vink, koolmees, zwartkop, spreeuw en kraai waren deze morgen het meest te horen. Groepjes spreeuwen foerageerden op verschillende greens en deden zich tegoed aan de emelten en engerlingen onder de grasmat. Zij zijn daardoor een graag geziene gast op het golfterrein: ze blijven de zwarte kraaien voor die de grasmat eerst omwoelen en ernstig beschadigen om bij de emelten en engerlingen te kunnen komen. Aan het einde van de wandeling bleek, dat het totale telresultaat 39 verschillende soorten vogels was. Vorig jaar bleek het telresultaat totaal 42 stuks. We hoeven

ons nog geen ernstige zorgen te maken over de vogelstand bij Golfclub Toxandria. Als vogels ontbreken, of als het ze slecht gaat, moeten we ons zorgen maken. Vogels vertellen iets over

ons leefmilieu, hoe gezond en vitaal onze leefomgeving is. De afsluiting van de vogeltelling vond plaats in het clubhuis van Toxandria waar de vogeltellers naar hartenlust gebruik maak-

ss Deelnemers aan Birdwatching. (foto: Jan Weterings)

te van de uitgebreide ochtend lunch en de telresultaten werden besproken. Jan Weterings natuurgids


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

KerkKerk PAROCHIE SINT PETRUS BANDEN Gilze

Parochiecentrum : “De Sleutel” Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze. Tel.: 0161 - 451233 Email: info@parochiegilze.nl Homepage: www.parochiegilze. nl “Pastorale bereikbaarheid bij nood” Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87 Pastoor A.C.M. Demmers, tel. 013-5081215 Email: j.demmers@hotmail.com Kapelaan J.J.P.M. van Velthoven, tel.0161-233743 Email: kapelaanvanvelthoven@ gmail.com Diaken G. Fennema, tel. 0630948209, Email: gfennema@kpnmail.nl Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, Email: diakenjsmies@home.nl Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, Email: p.vermeulendekker@ gmail.com Spreekuur: in het parochiecentrum “De Sleutel” op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 09.00 - 11.00 uur. Dit is ook voor telefonische vragen en inlichtingen. Brievenbus: De brievenbus van het parochiecentrum “De Sleutel” wordt binnengehaald, als het stilte centrum en het kerkhof worden gesloten. Weekenddiensten: Zaterdag 17.00 uur in de parochiekerk te Gilze Viering door de week: Woensdag om 14.00 uur in zorgcentrum St. Franciscus Openingstijden van het Stiltecentrum en het kerkhof: Van 26 maart tot 30 september : 09.00 uur tot 20.00 uur. Vanaf 1 oktober : 09.00 uur tot 17.00 uur. Parochiebijdrage: Rabobank: NL69RABO011.66.09.400 Parochiebestuur: Rabobank: NL69RABO011.66.09.206 Vieringen in de regio: Zaterdag: 19.00 uur in Alphen, 19.00 uur in Baarle, Zondag: 9.30 uur in Riel, 9.30 uur in Ulicoten, 11.00 uur in Chaam. Vieringen: WOENSDAG 16 MEI In zorgcentrum St. Franciscus 14.00 uur: Woord- en Communieviering. Janus Aarts ZATERDAG 19 MEI - PINKSTEREN 17.00 uur: Eucharistie, mmv de Gilzer Cantorij, olv Ruud Verbunt. Kees Jacobs, Jeanne Michielsen

Ook als u niet of elders verzekerd bent. Bel voor een persoonlijk gesprek met 088 335 21 23. Wij helpen u graag.

berichten

– van der Minnen (nm.paorchie), Pa en Ma van Gestel – de Loos, Jaargetijde Piet Swolfs, Bart en Jo Louws – de Jong, Christ en Anna Lanslots – van Loon, Jos Lanslots. ZONDAG 20 MEI - EERSTE PINKSTERDAG Geen viering MAANDAG 21 MEI - TWEEDE PINKSTERDAG 12.00 uur: Mollebosviering, mmv het Meezingkoor en Chanterelles. Herman Gerrits en zonen Piet en John, Overleden leden van de Leuttappers en de Leutefleuters, Overleden ouders van de Braak – Oprins en broers Harrie en Kees, Anja van de Braak – Geerts, WOENSDAG 23 MEI In zorgcentrum St. Franciscus 14.00 uur: Eucharistie. ZATERDAG 26 MEI 17.00 uur: Eucharistie, mmv de Cantor en Organist. Overleden familie de Bont – van Rosmalen, Miet Hermans – van der Steen, Petra Broenen, WOENSDAG 30 MEI In de parochiekerk 14.30 uur: Mariaviering voor bewoners St. Franciscus en parochieanen. MEDEDELINGEN Gedoopt: Jente van Gestel, kind van Ralf van Gestel en Ilse van Gestel. Wist u dat de Mollebosviering op 2de Pinksterdag om 12.00 uur begint en u daarbij van harte welkom bent? En het Ambrosius Gilde ook haar medewerking hier aan verleent? Daarbij wordt de dienst ook bijgestaan door het Meezingkoor en Chanterelles. Wij hopen vele te mogen begroeten.

PAROCHIE HEILIGE GEEST Rijen, Hulten en Molenschot Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen Telefoon 222833 In geval van nood is het pastorale team bereikbaar via het mobiele nummer: 06-51175948. E-mail: info@parochieheiligegeest.nl www.parochieheiligegeest.nl Parochiebijdrage: Rabobank: NL19 RABO 0145 1030 80 Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van ’s morgens 09.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdagmiddag is het secretariaat gesloten. Opening kerkhof Rijen: van 08.00 uur tot 20.00 uur. Opening parkeerplaats: het parkeerterrein achter de Rabobank is bij vieringen op zaterdag en zondag en bij uitvaarten 30 minuten er voor en erna geopend. Opgeven misintenties: voor Hulten en Rijen tijdens de openingstijden van het secretariaat. Telefoon 222833. Graag 14 dagen voor de geplande datum opgeven. Voor Molenschot bij

PAGINA 26

Tini Boemaars, Schoolstraat 18. Telefoon 411350. Speciale aanvragen: voor dopen, huwelijken, jubilea, ziekenbezoek en uitvaarten kunt u contact opnemen met het secretariaat in Rijen, telefoon 223833.

MARIA MAGDALENAKERK Rijen ZATERDAG 19 MEI - PINKSTEREN 17.00 uur: Eucharistieviering met Samenzang. Voorgangers: pastors Simon Kuyten en Edith Hertog. Intentie: Bijzondere intentie. ZONDAG 20 MEI - PINKSTEREN 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor. Voorgangers: pastors Schaas Vermeulen en Rob van Uden. Intenties: Corrie van Iperen-v.d. Nieuwenhuijsen, Jan en Jaco van Mook, Toon Voermans, overleden ouders Aarts-Mathijssen, Guido van Tilburg, Mevrouw de Bruijn-Jansen, Mevr. E. Leijten-Wouters, Sjaantje Wirken-Tempelaars, Kees en Zus Kin-van Beek en Theresia en Jan Schreurs. ZATERDAG 26 MEI 17.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. koor Contrast. Voorganger: pastor Joost de Bont. Intentie: Ria Adriaansen-van Bree. ZONDAG 27 MEI 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: pastor Bert van Leijsen. Intenties: Riet van Gool-Verhees, Coby van Veluw-Willemen, Guido van Tilburg, Loes de Heer-van den Hoever (jgt.), Ad Louws. MAANDAG 31 MEI 19.00 uur: Rozenkransgebed in de Mariakapel.

HEILIGE ANNAKERK Molenschot ZATERDAG 19 MEI Geen viering ZONDAG 20 MEI - PINKSTEREN 10.00 uur: Eerste Communieviering m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: pastor Joost de Bont. Intenties: oma Tiny MaasRoovers, opi Ten Have en opi van der Weiden, opa Wim Hoevenaars en oma Tilly Goethals. ZATERDAG 26 MEI 19.00 uur: Viering van Woord en Communie m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: pastor Rob van Uden. Intenties: Sjan Vriens-Bastiaansen (jgt.) en overleden familie Vriens-Bastiaansen.

ALGEMENE KERKBERICHTEN REGIO Alphen - Gilze Noodnummer pastoraal team: 06.83 40 97 87. Pastoor J. Demmers, tel. 0135081215, email: j.demmers@ hotmail.com Parochie-vicaris J.van Velthoven, tel 0161-233743, email: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

MEMORANDUM

WEEKEND-DIENSTEN Weekend- en avonddienst huisartsen Gilze - Riel. Bel de centrale huisartsenpost Tilburg: telefoon 0900-33.22.222. Weekend- en avonddienst huisartsen Rijen. Bel de centrale huisartsenpost Oosterhout. Telefoon: 0162-435000.

Weekenddienst tandartsen Bel uw eigen tandarts. Op het antwoord- apparaat wordt doorgegeven welke tandarts weekenddienst heeft.

Weekenddienst apotheken Rijen Boots apotheek Rijen Anne Frankplein 2a, 5122 CB Rijen, T: 0161-224391. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.15 u -17.30 u.

19 en 20 mei 1ste Pinksterdag: DK Etten-Leur, Lange Brugstraat 93, 4871 CN Etten-Leur, 076-53 28 803. Maandag 21 mei, 2e Pinksterdag DK de Dongemond BV, Haven 12, 4941 DG Raamsdonksveer, 0162-515229.

Boots apotheek Wolfsweide Hoofdstraat 99, 5121 JC Rijen, T: 0161-226404. Open: ma t/m vr 08.30 u- 17.30 uur. Buiten deze tijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij Dienstapotheek Regio Oosterhout, Pasteurlaan 9A, 4901 DH Oosterhout (Amphia Ziekenhuis, locatie Pasteurlaan, naast huisartsenpost). Tel: 0162-490544.

Weekend-/avond-/nachtdiensten Apotheek Gilze Lange Wagenstraat 55D, 5126 BB Gilze, tel. 0161 - 45 1919. Open: ma. t/m vr. 8.30-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Dienstapotheek in de Huisartsenpost, op de Lage Witsiebaan 2A te Tilburg. Tel. 0900-2357323.

D i a ke n G . Fe n n e m a , te l . 06.30948209, email: gfennema@ kpnmail.nl Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@ gmail.com PINKSTEREN: ADEM VAN DE GEEST Als je ergens enthousiast over bent, helemaal vol van iets bent, dan sta je in vuur en vlam en dan straalt dat van je af op alles wat je zegt en doet. Dat zag je bij de leerlingen van Jezus, ze werden vervuld van de heilige Geest. Ze zaten er vol van. Ze gingen iedereen er over vertellen, maar strompelden als het ware over hun woorden. Ze stonden in vuur en vlam en het leek alsof je ze niet kon verstaan. Zo zou het ook met ons moeten zijn. Enthousiast het Pinksterfeest vieren, minstens twee dagen lang. Het feest van de heilige Geest. Het feest van vuur en vlam, het feest dat alle deuren en ramen opent. We schreeuwen het uit: “Christus is de Heer!” Wij kunnen niet meer stoppen, we zijn er vol van. Pinksteren, het feest van geestdrift en bezieling. Het feest van nieuwe warmte. Of is het vuur bij ons al gedoofd? Is de storm al gaan liggen? Is de geestdrift uitgeteld? Gaan de deuren weer behoedzaam dicht en wordt Zijn naam verzwegen? Het Pinksterfeest wil dat we de deuren opengooien voor de Kerk van morgen. Voor de Kerk die gedragen wordt door mannen en vrouwen. Een Kerk met een taal, die elke mens verstaat. Een Kerk met de eerste vlam en de stormwind van toen. Een Kerk met de adem van de Geest. God, wat ben ik blij dat ik bij die Kerk mag horen! - Gerrit Fennema, diaken

LEDEVAERTKERK Chaam c.a. Bezoekadres: Dorpsstraat 1, Chaam

Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is.

v.l.n.r. Peter van Huijgevoort, Marianne Hermens Sylvia Verkooijen, Antoine Bruijns

Florijnstraat 60 | 4903 RM Oosterhout T 0162 457 775 | www.bruijns-uitvaart.nl

Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam Website: www.ledevaertkerk.nl Indien u contact wilt opnemen met de Protestantse Gemeente Chaam, bel of mail naar de scriba (secretaris) mevrouw Anneke Bogaard-de Jong. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0161 785188. Of via de mail bogaard. anna@gmail.com Actuele informatie vindt u altijd op de website

mooi programma samengesteld. Informatie vindt u ook op onze website. De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte.

ZONDAG 20 MEI Pinksteren. Ook weer een speciaal feest in de kerk. Wij beginnen om 10.00 uur. Voorganger is onze eigen predikant Sara Dondorp. Organist is de heer Peter van der Stoel uit Gilze. Speciaal met Pinksteren heeft de diaconie altijd jaarlijks aandacht voor de Zendingscollecte. In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. De Baptist Church, partner van Kerk in Actie ondersteunt hen op allerlei manieren. Dank ook voor uw bijdrage. Na de dienst is er een gezellig samenzijn in de tuinzaal van de kerk of in de tuin. Er is koffie, thee of limonade en tijd voor een gesprek of ontmoeting van gemeenteleden en gasten. Komt u per fiets; zet die dan binnen het hek van de kerk en op slot.

Dongen-Rijen

DONDERDAG 24 MEI In het kader van Chaamerconcerten Plus treedt het pianiste duo Karin Kuijper-Janine de Leeuw om 20.00 uur op. Zij hebben sinds 2009 een aanzienlijk repertoire opgebouwd en daaruit voor dit concert een

ZONDAG 27 MEI Er is weer een wekelijkse dienst om 10.00 uur. Volgende week meer hier over.

PROTESTANTSE GEMEENTE

ZONDAG 20 MEI 10.00 uur in de Oude Kerk, Kerkstraat 56, Dongen: Pinksterviering. Voorganger is ds. Henrieke ten Thije. Muzikale medewerking wordt verleend door blazersgroep Stuiver. Bij goed weer wordt de dienst in de ruïne van de kerk gehouden. Voor de kinderen is er kindernevendienst (op afroep) en crèche. Na de dienst is er in de Ontmoeting gelegenheid voor gesprek en ontmoeting bij koffie, thee en limonade. De kerkdienst is later te volgen op internet via www. protkerkdongen-rijen.nl. DINSDAG 22 MEI 10.30 uur in de Geborgenheid van de Volckaert: zingen met mensen van de PG-afdeling WOENSDAG 23 MEI Van 10.00 tot 12.00 uur in de Ontmoeting, Kerkstraat 52n: inloophuis. Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven voor gesprek en ontmoeting bij koffie en thee.

Pinksteren en de zeven gaven van de Heilige Geest Op zondag 20 mei viert de Kerk het Hoogfeest van Pinksteren. Het Evangelie verhaalt ons over de aankondiging van de Helper die Jezus ons van de Vader zal zenden. Deze Helper is de Heilige Geest, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat en ons tot de volle waarheid zal brengen. Het is de Geest die getuigenis zal afleggen van Jezus en ook ons oproept en aanvuurt om getuigenis af te leggen van ons geloof in Jezus Christus, onze verrezen Heer. ‘Wees niet bang’, zo staat er 365 keer in de Heilige Schrift. Als God wil men zeggen dat wij iedere dag van het jaar vrij van angst zijn. Wees niet bang, om te getuigen van uw geloof in Jezus, onze Redder. Ook al lijkt de wereld onze christelijke boodschap van liefde en hoop niet meer te begrijpen, ze schreeuwt erom. Hierin zit een tegenstelling, maar in de vele gesprekken met mensen die ver van de Kerk zijn geraakt, of Jezus nog niet kennen, hoor ik het verlangen naar liefde en hoop. Liefde die onvoorwaardelijk is, echt, van harte, barmhartig, verdraagzaam, begripvol en niemand uitsluit. Hoop die leven doet, die achter teleurstelling, pijn en verdriet altijd de glans laat schijnen: dat de liefde, sterker dan de dood, nooit

sterven zal. Wij hebben daarom een belangrijke opdracht om van God te getuigen, want God is liefde (1 Johannes 4, 16). We hoeven dit niet alleen, op eigen kracht te doen. We mogen bidden dat God ons de Helper stuurt, zodat wij niet bang hoeven te zijn. Gods helper, de heilige Geest zal ons ondersteunen met zeven bijzondere gaven. Paus Franciscus heeft in 2014 een hele mooie catechesereeks gegeven over de gave van de Heilige Geest. Hij noemt de Heilige Geest; ‘de ziel en de levensader van de Kerk en van elke christen: Hij is de liefde van God die van ons hart zijn verblijfplaats maakt en met ons tot gemeenschap komt. De Heilige Geest is altijd bij ons, is altijd in ons, in ons hart.’ De Geest zelf is ‘de gave

Het Gilsmeezingkoor deelt de deelnemerslijsten voor de garageverkoop uit Zondag 27 mei is er in Gilze weer de jaarlijkse garageverkoop. Het Gilsmeezingkoor gaat vanaf 9.00 uur op De Tip de formulieren van de deelnemers uitdelen. Bij droog weer treden wij rond 10.00 uur op. Als Gilsmeezingkoor doen wij op drie plaatsen mee: Burgemeester Poppelstraat 32, Wendel 7 en Warande 3a. Dit is allemaal voor

ons 15-jarig jubileum in september om er voor u en voor ons een leuke tijd van te maken. Bij het uitdelen van de formulieren is er de mogelijkheid om noten te raden en enveloppen te trekken. Voor de kleintjes is er een rad van avontuur met altijd prijs. Hopelijk zien we jullie op 27 mei.

van God’ bij uitstek, Hij is een geschenk van God en schenkt aan wie Hem ontvangt verschillende geestelijke gaven. De Kerk ziet er zeven, een getal dat symbolisch verwijst naar volheid, volledigheid. Onze kinderen leren de zeven gaven kennen wanneer zij zich voorbereiden op het Sacrament van het Vormsel. Misschien kent u zelf ook nog het oude gebed dat ‘Sequentie van de Heilige Geest’ wordt genoemd, waarin de zeven gaven worden afgesmeekt. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en vreze Gods. Laten we daarom in deze periode samen vurig bidden om de komst van de Heilige Geest, om de zeven gaven van de Geest die ons in het leven bemoedigen en de kracht geven om fier te getuigen van ons geloof in Jezus Christus, die verrezen is! Alleluia! - Kapelaan J. van Velthoven


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

Bestratingen

PAGINA 27

Lentevoordeel

Psycholoog & Onderwijskundige

Aanbiedingen geldig van 14 mei t/m 19 mei 2018

Frank Musters Sierbestratingen

Edumax & Psymax

Raak 2, 4841 EW Prinsenbeek Tel. 076-5420161 - 06-54355533 f.musters@ziggo.nl

Gilze Tel. 0161 454130 Onderzoek en behandeling van kind, jeugdige en volwassene bij psychische problemen/stoornissen en bij leer-/studieproblemen BaO - VO - HBO - WO. www.edumax.nl www.psymax.nl

Computer-klussen

Rijschool

KlusAmi

Auto- en motorrijschool de Molen

Marijkestraat 19, 5121 XB Rijen, 06-45464573 jeroen@klusami.nl www.klusami.nl

Gerrit Timmermans Gilze. Tel 06-15353040 www.rijschooldemolen.nl

Schoonheidssalon

Fotografie

Alphenseweg 26, 5126AC Gilze, Tel: +31 (0161) 451 069 josevanopstal@home.nl www.schoonheidsspecialiste-jose.nl

FB/ jacomjn Dijkers fotografie jacomijndijkers@home.nl

Fysiotherapie-Revalidatie-Fitness Bayram Ciftci

Sleutel- en slotenservice De Sleutel van Rijen

Kledingreparatie & stomerij

4 stuks

Limburgs Biefstukje

100 gram

Salade-duo

Vleeswarenduo

Gekookte Achterham Krabsalade Ei-salade Boterhamworst €

299

Grillspecial van de week:

Rietdijk 1 B, 4824 ZB Breda, Tel. 076 5414624 www.poppelaarstuincentrum.nl

Lange Wagenstraat 11 / 5126 BA GILZE / 0161-453118 info@attentivgilze.nl www.attentivgilze.nl

Oriëntaalse Kipfilets

Kip-Forestièreschotel

Poppelaars Tuincentrum

Attentiv H.C.A.M. v.d. Dungen B.V.

3 stuks

2 x 150 gram

500 gram

Maaltijd van de week:

Tuincentrum

Hypotheken Verzekeringen

Katenhaasjes

2 x 100 gram

Julianastraat 84, 5121 LT Rijen, Tel. 0161-230529 www.desleutelvanrijen.nl

Haverdijk 8, 4841 AR, Prinsenbeek, 076-5410073 Trees Kinstraat 1, 5122 CM, Rijen, 0161-233929 http://facebook.com/bayramfysiotherapie www.bayramfysiotherapie.nl

samen €

SPECIAL:

José

Jacomijn Dijkers 06-25318133

795 95 €5 95 €6 45 €2

4 Filetlapjes + 4 BBQ-burgers

Gegrilde Kippenbouten

Woninginrichting

375 599

4 HALEN = 3 BETALEN

Segeren meubelstoffering Stationsstraat 17-19, 5121 EB Rijen, Tel. 0161-226799 www.segeren-woninginrichting.nl

De Jong, Keurslager

Gilze Kledingreparatie & stomerij Nieuwstraat 68, 5126 CG Gilze, Tel. 06-22222464 Parkeren voor de deur. FB kledingreparatie Gilze

Mutsaers, Keurslager

Raadhuisstraat 25 • Gilze Telefoon: 0161 - 45 12 63

Wilhelminaplein 15 • Rijen Telefoon: 0161 - 22 78 57 Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.

Kringloopwinkel Yogalessen in Dorst bij Studio Healthy Balance. Op maandagavond, woensdagochtend, donderdagavond en zondagochtend. Div. vormen van yoga worden aangeboden. Kijk op www.studiohealthybalance.nl voor meer info of bel 06-43080730

Hebbes Gilze Broekakkerweg 10a, Gilze, T. 06 46182069 Openingstijden: wo. t/m zat. 10:00 - 17:00 uur Gratis ophalen en bezorgen

Makelaar

Sluit u zich ook aan bij de dienstenpagina?

M&M-Makelaardij Oude Tilburgsebaan 20a, 5133 BE Riel Tel. 013-5441243, info@mm-makelaar.nl www.mm-makelaar.nl

Van A tot Z, lokale ondernemers op één overzichtelijke pagina, per branche gesorteerd. Dat is het idee achter de dienstenpagina in dit weekblad. De dienstenpagina wordt u aangeboden door Uitgeverij Em. de Jong en wordt per weekblad afzonderlijk aangeboden. Iedere dienstenpagina heeft dus een eigen lokaal karakter.

Pedicure praktijk: Nancy’s Voetverzorging Ambulant Pedicure - Gilze-Rijen en directe omgeving Tel.: 06-44 40 39 89

Vakkundige en snelle reparaties aan uw CV Ketels, reparatie en koelkasten, diepvriezers, onderdelen. Electrische wasmachines en drogers installaties en materialen enz. W. v.d. Heijden, bij: T.S.C. Gosens B.V. Stationsstraat 62, 5121 Biestraat 1B te Gilze EE Rijen. tel. 0161Tel. 0161-451812 www. 222849. Ook verkoop van tscgosens.com info@ huishoudelijke apparaten. tscgosens.com

Wilt u ook op deze pagina staan met uw adresgegevens en website? Vraag naar de mogelijkheden! Meer info: bel Rob van Raak op 06-53 81 95 97 of mail naar Rob-van-Raak@emdejong.nl

Te koop gevr. mooie gebruikte meubelen, lederen bankstellen, complete inboedels, tevens ontruimingen van woningen. Tel/whats app: 0657085791

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren, machines, bedrijfsvoertuigen etc. BPS-Rijen.nl, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

BROCANTE IN DE KERK Op 20 mei gaan de deuren van de kerk in Biest Houtakker weer open voor een mooie brocantefair met brocanteurs uit heel NL. Bent u opzoek naar een speciaal item voor in huis of tuin dan kunt u hier kiezen uit ,brocante,antiek,vintage of curiosa De kerk is open van 10.00 tot 16.00 uur Entree € 2,00

Kringloopwinkel

Jouw herbruikbare

Haansbergseweg 22a, Rijen

La PoubeLLe

La PoubeLLe T: 013 54 39 222 E: info@poubelle.nl

sPuLLen ziJn biJ van harte weLkom. Niet alleen gun je ze zo een tweede leven, maar je draagt ook je steentje

Openingstijden winkel (en inname goederen): ma: 13.00 - 17.00 uur di t/m zat: 09.30 - 17.00 uur

Schilder-Behanger, snel gedaan, perfect werk, goedkoop. Tel. NL 061340038, B 0495233184

bij aan de werkgelegenheid en armoedebestrijding in Gilze en Rijen. Het stelt ons in staat ons in te blijven zetten voor mens en milieu.

www.lapoubelle.nl

2e PINKSTERDAG OPEN

VAN 11.00 - 17.00 UUR BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • DOME • THE BASTARD OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

+OUTDOORCHEF

BBQ DEMO

Bedrijfsweg 7

Oisterwijk

T. 013 521 64 64

www.bogarden.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 28

instant BBQ

grill met kolen 31x24x5 cm

128 onze nieuwe weekactie Colgate tandpasta diverse varianten o.a. advanced white 50/100 ml

designblok

Spectrum verf

diverse varianten 30.5 cm 30 vel

papierblok of penseelstiften

1 l = 19.80/9.90

0.74

tandenborstels 4-pack

zijdeglans, hoogglans of mat watergedragen, sneldrogend diverse kleuren 750 ml

verfkwast patentpunt nr. 12 nr. 14 nr. 16

0.59 0.79 1.09

1 l = 6.60

1.44 topkwaliteit

099

199

heren outdoor broek Green Boots met handige zakken en ritsen graszaad diverse kleuren gazon, sport & speel 1 kg voor 50 m2

polyester maten m-xl

495 balkonbak rattan

Bestway zwembad

met 2 haken 58x19x15 cm

metalen buizenframe 300x201x66 cm

herstelgazon

1.48 ideaal voor wandelen

695

298

5300

Silan wasverzachter

Trust powerbank

dames hemdjurk

diverse geuren 40 wasbeurten 1 liter

2 USB-poorten

Persil wasmiddel 77 wasbeurten 5 liter 1 l = 1.99

diverse varianten katoen/polyester maten s-xl meisjes maten 110-152

2.49

9.95

zomer speelset 19-delig in rugzak

4.73

Nivea deodorant of douchegel diverse varianten deoroller 50 ml, deospray 150 ml of douchegel 250 ml

599 bad- en douchecreme 750 ml 1 l = 3.17

2.38

1 l = 27.60/9.20/5.52

16.000 mAh

179

1495

dames shortama

dekbedovertrekset

diverse kleuren katoen maten s-xl

449

sneakersokken wit, zwart of zwart/roze polyamide tactel/ polyamide/ elastaan maten 35-46

diverse varianten katoen 140x220 cm 200x220 cm 240x220 cm

138

10.95 12.95

Spilbergen koffer cabin size zilver of goud, ABS/PC 46x33x21 cm 56x38x25 cm 66x45x28 cm

24.95 34.95

2 paar

telescopische wasborstel

met regulator, 3 opzetstukken, max. werkhoogte 3.8 meter voor het reinigen van bijv. terras, muur of auto

399

heren maten m-xxl

4.99

thee-of keukendoek

diverse varianten katoen theedoek 65x65 cm keukendoek 50x50 cm

solarlamp spiraal metaal diverse kleuren 21x21x28 cm

4-delig

795

super sterk

099

299

Aanbiedingen geldig van woensdag 16 mei t/m dinsdag 22 mei 2018 Altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten met onze nieuwsbrief. Meld u aan op action.com/newsletter

1995 www.action.com

NL - Alle prijzen zijn in Euro. Zet- en drukfouten voorbehouden.

179

698


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 29


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

2

PAGINA 30


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 31

15-21 MEI

20-21 MEI

21 MEI

26 MEI

26 MEI, 2,9,16 JUNI

3


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 32

28 MEI

HEEL de maand JUNI

2 JUNI

9 JUNI

16 JUNI

23 JUNI

2-3 JUNI

3 JUNI

4


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 33

3 JUNI

4-8 JUNI

9 JUNI

9 JUNI

9 JUNI

5


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

9-10 JUNI

10 JUNI

10 JUNI

10 JUNI

6

PAGINA 34


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 35

11 JUNI

10 JUNI

16-17 JUNI

7


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

20 JUNI

30 JUNI

30 JUNI 1 JULI

5 JULI

PAGINA 36


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 37


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 38


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 39


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 16 MEI 2018

PAGINA 40

Weekblad Gilze en Rijen 16-05-2018  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Gilze,Rijen, Molenschot en Hulten

Weekblad Gilze en Rijen 16-05-2018  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Gilze,Rijen, Molenschot en Hulten