Page 1

VANAF DEZE WEEK: NIEUWE AGENDA IN UW KRANT!

OPEN OCHTEND DE BOLSTER GROOT SUCCES

ROADRUNNER GILZE KLARALOOP 2017

DE GILSE CAST VOOR HET VOETLICHT

ä Pagina 10

ä Pagina 9

ä Pagina 10

ä Pagina 13

Gilze en Rijen Weekblad

92e jaargang - Week 7 Woensdag 15 februari 2017

MOOIE AFSLUITING VAN EEN LANGE PERIODE ALS BRANDWEERVRIJWILLIGER

Mart Waegemakers en Gerry Lambregts koninklijk onderscheiden Tijdens de jaarlijkse brandweeravond in eetcafé D’n Brooy in Gilze kregen de brandweerlieden Mart Waegemakers (1952) en Gerry Lambregts (1953) uit Gilze beiden op zaterdagavond 11 februari 2017 de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Bij afwezigheid van burgemeester Jan Boelhouwer overhandigde locoburgemeester Willem Starreveld hen de versierselen. Door: Ton de Bruyn PROLOOG Gastheer Edwin Wirken inspecteert in officieel brandweertenue of iedereen zijn natje en droogje heeft. Hij zorgt er daarbij ook voor dat de belendende percelen nat worden gehouden. Naast het brandweercorps zitten namelijk ook nog wat eetgasten in het zijzaaltje. Maar het gaat natuurlijk nu vooral om de spuitgasten. Het officieel gedeelte gaat van start en teamleider Edgard Koopmans neemt het woord. Na een korte uiteenzetting over medailles en kleuren- groen het dichtst bij het hart- geeft hij het woord aan regiocommandant Sasbout Korting. Deze memoreert de ontwikkelingen van de laatste 7 jaar, waarbij veel gerealiseerd is binnen de regio Midden- en West-Brabant, terwijl het zowel personeel als materieel in kwantitatief opzicht minder werd. Vol trots constateert hij dat de mannen tevreden mogen zijn omdat volgens de inspectie van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland, onze regio als veiligste uit de bus komt. Het territorium is aanzienlijk vergroot, maar dit biedt ook ruimte en ontplooi-

Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur 1e & 3e donderdag in De Schakel Gilze 2e & 4e donderdag op ons kantoor te Rijen Mary Zeldenrustlaan 30 Rijen VOOR ALLE SPREEKUREN VAN ONZE KANTOREN:

www.dktnotarissen.nl

TILBURG | RIJEN | REESHOF | UDENHOUT

ingsmogelijkheden. Gilze en Rijen is nooit één geworden. Er blijven twee aparte posten. De commandant vertelt dat er afgelopen jaar veel gebeurd is, enkele grote branden, ongevallen die nogal indrukwekkend waren, waarbij het als groep bij terugrit soms wel slikken was. Hij noemt, nadat de batterij van zijn microfoon weer opgeladen is, nog twee punten. De zaak wordt zodanig georganiseerd dat men ook weg kan met de wagen, wanneer de minimumbezetting van zes nog niet gehaald is. Dit wordt zeker niet standaard, benadrukt hij. De wachttijd van zes minuten wordt gehandhaafd. Maar is goed geoefend om eventueel met vier mensen uit te rukken. Het tweede punt is een speciaal ontwikkelde groepsapp voor de regio waarbij op smartphones voor ieder moment zichtbaar gemaakt kan worden, wie waar beschikbaar is. HULDIGINGEN EN AFSCHEID Vervolgens gaat men over tot de huldigingen van de mensen die 10 of 15 jaar hun diensten aanbieden. Een keer draaginsignes en vervolgens draaglinten. Een zestal namen passeert. Hun

Duidelijkheid in zaken!

Meeuwesen administratiekantoor

telefoon 0161 45 80 80 www.meeuwesen.nl

s De geridderden (Foto Design Peggy) verdiensten worden geprezen. De correspondent beperkt zich tot de voornamen, ook omdat er niet meer genoemd werd en het hoogtepunt nog moet komen.

Onno, 10 jaar, Ad 15 jaar, centralist…Wendy? nee…Mark! GeertJan 15 jaar, Edwin (jawel, de eigenaar van…), Edgar en Jim voor 12,5 jaar die zorgt voor schoon-

WOONSCANS EN ADVIEZEN IN GEMEENTE GILZE EN RIJEN

Wonen met Gemak in je eigen omgeving Tot op hoge leeftijd met plezier wonen in je eigen woonomgeving. Het klinkt aantrekkelijk, maar dan moet het wel mogelijk zijn. Soms zorgen obstakels in je eigen huis ervoor dat het comfort en de veiligheid niet meer vanzelfsprekend zijn. Wonen met Gemak wil mensen die dat op prijs stellen, advies geven over mogelijke aanpassingen in huis, waardoor het woongenot kan worden verbeterd. Deze stichting in oprichting doet dit onder meer door het uitvoeren van woonscans. In Molenschot is inmiddels al zo’n woonscan uitgevoerd. Binnenkort gaat het project ‘Wonen met Gemak’ in de rest van de gemeente Gilze en Rijen van start. Ria Marrée en Lia Dijkers vertellen wat er bij het project komt kijken. Door Brigitte Laurijsen Wonen met Gemak. Wat is dat eigenlijk?, ,Comfortabel en veilig wonen in je eigen woonomgeving’’, vertelt Lia Dijkers die als algemeen vrijwilliger bij de stichting actief is. Je vertrouwd voelen in je eigen omgeving, daar gaat het dus om. Het betreft met name ouderen. Wanneer mensen op leeftijd komen, kunnen zich onveilige situaties voordoen die voorheen wel veilig waren.

Noord-Brabant zijn reeds woonscans uitgevoerd om in kaart te brengen op welke manier het wooncomfort en de veiligheid kunnen worden verbeterd. Ria Marrée, afgevaardigde vanuit seniorenplatform Gilze Rijen en vanuit die hoedanigheid voorzitter van de plaatselijke werkgroep Wonen met Gemak, vertelt dat de meeste ouderen zo lang mogelijk thuis willen wonen. Om die reden is het initiatief ook in deze gemeente opgezet.

INITIATIEF Wonen met Gemak is een provinciaal initiatief van de heer Rolf Jobse. In diverse plaatsen in

GILZE EN RIJEN In de gemeente Gilze en Rijen is ongeveer een jaar geleden gestart met het project Wonen met

s Ria Marrée en Lia Dijkers

Vraag ‘t gratis aan de notaris

Gemak. Hierbij zijn de gemeente, de plaatselijke werkgroep Wonen met Gemak, Woonstichting Leystromen en de diverse ouderenorganisaties betrokken. Voorzitter Ria Marrée van de werkgroep Wonen met Gemak vertelt dat het project als eerste is gestart in Molenschot. In het voorjaar worden ouderen in Rijen benaderd en later dit jaar volgen Hulten en Gilze. INFORMATIEAVOND Bewoners ontvangen een uitnodiging voor een informatieavond. Tijdens deze voorlichtingsavond wordt verteld wat Wonen met Gemak betekent en wat de gang van zaken is gedurende het traject. Bewoners die dat willen, kunnen een gratis woonscan aanvragen. WOONSCANS Bij een woonscan loopt een deskundige vrijwilliger samen met de bewoner door het huis en eventueel ook de tuin. Dit bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. Bekeken wordt welke obstakels er zijn of er in de toekomst kunnen komen. Ook luistert de bezoeker aandachtig naar de bewoner. Die kan zelf vertellen welke problemen hij mogelijk al ondervindt, welke woonwensen hij heeft en welke verbeteringen hij in gedachten heeft. VERSLAG MET ADVIEZEN Na afloop van de woonscan wordt een verslag gemaakt, waarin mogelijke verbeterpunten worden vermeld. Het betreft niet alleen problemen die de bewoner nu al ervaart, maar ook problemen die zich in de toekomst voor kunnen doen. In het verslag worden ook adviezen en tips opgenomen.

AANPASSINGEN Na ontvangst van het verslag kan de bewoner zelf beslissen welke aanpassingen hij wil (laten) uitvoeren. De kosten van de aanpassingen zijn weliswaar voor de bewoner, maar stichting Wonen met Gemak kan wel informatie geven over het inschakelen van bedrijven die aanpassingen kunnen uitvoeren. MOGELIJKE OBSTAKELS Bij obstakels valt te denken aan drempels waar bewoners voorheen zonder problemen overheen konden stappen. Ook aan de trap, die niet meer zo gemakkelijk beklommen kan worden. Als aanpassing wordt misschien vaak aan een traplift gedacht, maar een extra leuning kan ook al een oplossing zijn. Dit zijn enkele voorbeelden van obstakels, maar Lia en Ria benadrukken dat comfort en veiligheid niet voor iedereen hetzelfde zijn. Wat voor de ene bewoner een obstakel is, hoeft dat voor de ander niet te zijn en andersom. VRIJWILLIGERS In Molenschot zijn in totaal zes woonscans aangevraagd, waarvan er op dit moment één is uitgevoerd. Naar verwachting zullen later dit jaar ook in Rijen, Hulten en Gilze woonscans worden aangevraagd. Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen die hierbij als vrijwilliger actief willen zijn, kunnen contact opnemen met initiatiefnemer Rolf Jobse, telefoonnummer tel. 06 38911670. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij interesse, enthousiasme en tijd hebben, zo vertelt Lia Dijkers. Voor een training wordt gezorgd. Meer informatie over het project vindt u op de website www.wonenmetgemak.nl.

maak en controles van materiaal. Er wordt afscheid genomen van Kees die besloten heeft met 55 te stoppen. Beschikbaarheid overdag werd moeilijker toen zijn

werkgever PLM naar Moerdijk verhuisde maar zijn aanwezigheid bij oefeningen, bedrijfsopvang en uitstapjes van de personeelsvereniging was optimaal te noemen. Vervolgens doet locoburgemeester Willem Starreveld de officiële ambtsketen aan, en dan weten we wel hoe laat het is. Het heeft de koning behaagd… Lees verder op pagina 3

Waar mag volgens u meer aandacht voor zijn in Weekblad Gilze en Rijen? We onderhouden graag contact met onze lezers. Tenslotte is Weekblad Gilze en Rijen ván en vóór de inwoners van de Gemeente Gilze en Rijen. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening en willen we u de volgende vraag stellen. Waar mag van u meer aandacht voor zijn in Weekblad Gilze en Rijen? Met behulp van een stukje moderne techniek kunt u deze vraag via de website www.menti.com beantwoorden. Vul op die site de volgende code in: 83 17 43. U kunt dan direct tot vijf onderwerpen invullen waar in uw ogen meer aandacht voor zou mogen zijn. u hoeft alléén op ’submit’ te drukken. We verzamelen geen persoonlijke gegevens zoals namen en emailadressen en deelname is volledig anoniem. Over de

uitkomst wordt volgende week al gepubliceerd. Vul hem dus zo snel mogelijk in! U kunt ook de afgedrukte qr-code scannen om naar de website www.menti. com te gaan, maar waarschijnlijk bent u er met het intypen net zo snel. Bedankt voor de medewerking!

19 FEBRU

ARI

KORTING OP DE NAJAARSCOLLECTIE!

ALLES

60% 70% 75% KORTING t/m 18 feb.

vaste korting

Bij 5 of meer artikelen

*Op de originele prijs. Niet geldig op accessoires en collectie van Van Arendonk Schoenmode.

BASTIAANSENMODESTAD.NL Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel

VANAF ZONDAG 19 FEB.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 2

Kies voor zekerheid en betrouwbaarheid

MERCARI KOOPT UW HUIS! MADE – Uw huis verkopen zonder stress en onzekerheid? Dat kan al sinds 1986 bij Mercari Vastgoed. Ideaal als snelheid in het verkooptraject noodzakelijk is, u gewoon zekerheid wenst, of zonder zorgen wilt overstappen naar een andere woning.

Hoe we dit doen? Heel simpel. Wij kopen direct uw woning! Zo heeft u 100% garantie en een zorg minder. Ook als uw woning al te koop staat! Het maakt voor ons niet uit of U direct of pas over een tijdje uit uw huidige woning vertrekt. Bij ons is alles bespreekbaar en wij denken graag met u mee.

Nieuwsgierig geworden?

BEL:

Wij van Mercari Vastgoed hebben ruim 30 jaar ervaring in het opkopen van woningen. Meer dan 2500 woningeigenaren zijn u al voorgegaan. Een belangrijke visie bij ons is: afspraak is afspraak! Wij doen wat anderen beloven. Zo kopen wij bijvoorbeeld altijd zonder ontbindende voorwaarden waardoor wij 100% zekerheid kunnen waarborgen.

06-55887266

† Caen: 15-1-2016

Crematie heeft plaatsgevonden in Caen (Frankrijk). Fam. van Gestel

De helpende hand als een dierbare wegvalt 0162 - 31 24 35 Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl

Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. Flink was jij je je hele leven, sterk ben je tot het einde gebleven.

Degenen die ik lief heb, heb ik verlaten, Om diegene die ik lief had, terug te zien.

Na een mooi leven dat gekenmerkt werd door eenvoud en zorgzaamheid hebben we afscheid genomen van onze lieve pa en opa

Rinus van Rooijen Rijen, 4 september 1926 † Breda, 4 februari 2017

echtgenoot van

Bets

Annie van Rooijen-Joore †

weduwe van

Hetty en Kees † en Gianni † Esther en Frank, Yannick en Pepijn Erik en Manon, Remi

Jos Brouwers

Kees en Hélène Niek Cecile Iris Dirk

in de gezegende leeftijd van 89 jaar. Hans en Co Nomi

Vraag onze brochure aan!

Jolanda en Peter

0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

Dongen, CURSUS TAROT Rider Waite. Kennismaking in 10 lessen. Werken met grote, kleine arcana, hofkaarten en legpatronen. Vanaf wk 10 middag en/of avond op Donderdag! Carla van Beekveld, iLanga Mediation. 06-47036943. info@ilanga-mediation. nl.

n Rolluiken n Ramen en deuren n Garagedeuren n Overkapping n Zonwering

John en Astrid Susanne Jaap

Florentine, Anneloes, Frederieke

Corné en Marion

Rick en Britt, Meike, Laura

o.a. oosterhout, Tilburg, breda, ‘s-hertogenbosch

vakbekwame voeger zoekt voegwerk

I Gilze: 6-9-1957

Elisabeth Maria Brouwers-Klaassen

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd), Administratief Medewerker (9 mnd), Financieel Administratief Medewerker (12 mnd), Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd), Diverse commerciële opleidingen (12 mnd), Medewerker Projectadministratie (12 mnd), Secretaresse (12 mnd), Basiskennis Boekhouden / Basiskennis Calculatie / Praktijkdiploma Boekhouden

voegwerk

Jack van Gestel

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat na een kort ziekbed toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze zorgzame moeder en lieve oma

Nu met winterkorting!

Te huur aangeboden: Div. chalets: geheel gemeubileerd, gestoffeerd en geïsoleerd. Met CV. Minimale huurperiode is 3 mnd., huurprijs vanaf: € 550,- per mnd. NIEUW en 2ehands chalets in de verhuur. vrijblijvend inlichtingen: Op chaletpark de Meysberg in Chaam. Info: 06-53388715 of www.meysberg.nl

We hebben helaas te vroeg afscheid moeten nemen van

Suzie‘s Knipsalon Vierbundersweg 141 Dongen 06-46198757 Al meer als 10 jaar ervaring! Komt ook aan huis! Knippen dames, heren, kinderen € 11,50 Föhnen € 11,50 Kleuren € 20,Watergolf € 13,50 Permanent € 47,50 Opsteken € 17,50

0162 - 372211 OF KIJK OP WWW.MERCARI.NL

4 Geen specifieke vooropleiding nodig 4 Fabius is een CRKBO erkende opleider 4 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties 4 Meer dan 90% van de cursisten beveelt onze opleidingen aan

LEGKIPPEN te koop: Jonge bruine en witte tegen de leg. Afhalen na telefonisch afspraak. Ook verkoop van veevoeders, mais en graszaad en Shell Dieselolie. Vraag vrijblijvend informatie. Henk Brummelkamp Ulicotenseweg 9 Chaam Tel.0653937555

Mary en Jack Julia Eva

Gilze, 7 februari 2017

Herman van Beek - Grondwerk - Betonzagen & Boren - Rioolreiniging - Betonvloer slijpen en/of opruwen -Verhuur Tel: 013-5078118

Oranjestraat 28 5126 BP Gilze

Snijdersstraat 3, 5688 RJ Oirschot

Onze moeder en oma is afgelopen maandag naar haar laatste rustplaats gebracht op het parochiekerkhof van St. Petrus’ Banden te Gilze.

De uitvaartdienst heeft inmiddels op zaterdag 11 februari plaatsgevonden.

Onze lieve en zorgzame man, vader en opa is in alle rust overleden Een vertrouwd gezicht voor een persoonlijk afscheid

• Persoonlijk • Betrokken • Dichtbij • Ook indien u niet of elders verzekerd bent

Pierre Tennebroek echtgenoot van Bep Wilms Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar Bep Ronald en Lieke, Sam, Jesse, Boris Harold Olaf en Anja, Siebe, Roos, Julie Brian en Birgit, Pepijn, Onno, Bente We herinneren ons Pierre als zorgzaam, sportief, goedlachs en eigengereid. We zullen hem missen

Marleen Josten-van Arendonk

Haneveer

Veenstraat 17, 5124 NC Molenschot t 0161 850 299, www.jostenvanarendonk.nl

bvba

Wiekenweg 15 I Baarle-Hertog T +32(0)14 - 69 00 00 I www.haneveer.be

Geen factuur meer van uw energieleverancier? Denk voor de verwarming van uw woning dan eens aan zonnepanelen in combinatie met de lucht- waterwarmtepomp, dus geen dure grondboringen maar via de warmte-onttrekking uit de buitenlucht, zelfs bij lage buitentemperaturen! Alle werkzaamheden op gebied van elektrotechniek, gas, verwarming, generatoren, water en zonnepanelen. Onderhoud en reparatie.

Voor verdere inlichtingen:

T.S.C. Gosens B.V.

Biestraat 1B - 5126 NH Gilze Tel.: 0161-451812 - GSM: 06-20747678 www.tscgosens.com - info@tscgosens.com

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren, machines, bedrijfsvoertuigen etc. BPS-Rijen.nl, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

WEIDEPALEN TE KOOP gecreosoteerd, geschild-gekruind en gepunt aan het dunne eind 1200 stuks prijs in overleg bel: Hans 06-40513485

Dongen, 10 februari 2017 U kunt persoonlijk afscheid nemen op donderdag 16 februari tussen 19:00 en 20:00 uur aan het Kloosterpad 3 te Dongen. Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen op vrijdag 17 februari in Huis van Brabant, Florijnstraat 60 te Oosterhout. De bijeenkomst begint om 15:00 uur. Na de uitvaart is er gelegenheid tot condoleren in Gasterij de Seterse Hoeve, Vijf Eikenweg 56 te Oosterhout.

W. van der Heijden

Mocht u bloemen overwegen, liever een donatie aan Stichting Alzheimer Nederland. Er zijn collectebussen aanwezig.

ElEctrotEchnischE rEparatEursbEdrijf

U kunt uw herinneringen aan Pierre delen in zijn condoleanceregister op www.vangorpuitvaartzorg.nl.

verkoop en reparatie van huishoudelijke apparaten Stationsstraat 62 5121 EE RIJEN Telefoon: 0161-222849 Fax: 0161-220791

Correspondentieadres: Van Gorp Uitvaartzorg t.a.v. familie Tennebroek Doctor van Beurdenstraat 6 5171 GB Kaatsheuvel Wie zich betrokken voelt, is welkom. AFVOER VERSTOPT ? bel Het Rioolratje, Geen hak of breekwerk 06 51876887 24 uur service

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Te Koop: Winterwortelen voor paarden, schapen enz. Bestel en bel: Gerrit Olieslagers Alphen 06-12177028


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 3

Vervolg van de voorpagina

Mart Waegemakers en Gerry Lambregts koninklijk onderscheiden GERRY LAMBREGTS 37 jaar geleden, op 1 augustus 1979 kwam hij het brandweerkorps Gilze versterken. Hij haalde vlot zijn diploma’s en was snel inzetbaar. Vooral de functie van brandweerchauffeur vervulde hij met veel liefde en plezier. Jarenlang werkte hij als chauffeur bij Diepstraten in Gilze en was daarmee tot vorig jaar goed beschikbaar overdag. Hij kwam altijd, wanneer de pieper ging, overdag en ’s nachts. Soms had hij de handicap dat zijn fiets niet snel genoeg was, waardoor hij niet mee kon met de uitruk. Een keer een ongelukje aan zijn hand gehad, verder schadeloos gereden. Daarnaast ook nog een goede penningmeester voor de vereniging en zorgen voor een goed gevuld magazijn. Volgens Starreveld een man van niet al te veel woorden, altijd vrolijk, soms wat plagerig. In 2008 wordt de leeftijd van 55 bereikt. Er wordt een e-mail aan gewaagd: ‘De beste wensen voor 2008. Wij komen met twee personen naar het jaarfeest. Bij deze wil ik verlenging aanvragen voor de brandweer.’ Jaarlijkse verlengingen tot juni 2016. Toen viel zijn definitieve keuze om te stoppen. Een mooie brandweerloopbaan wordt beëindigd. De versierselen behorend bij de orde van Oranje Nassau worden

Sport op Maat Jij kiest en wij zorgen voor een passend aanbod In blokken van acht weken bieden wij alle 35+ers, ook als je boven de 40, 50, 60 etc. bent, het sport-/beweegprogramma ‘Sport op Maat’ aan. Bij inschrijving kun je kiezen uit de volgende sporten: atletiek, balsporten, duursporten, gymnastiek/turnen, racketsporten, verdedigingssporten en conditietraining. Dit alles op je eigen niveau.

s Mart met familie en wethouder (Foto Design Peggy) Gerry opgespeld, hij ontvangt het oorkonde en zijn vrouw Clasien ontvangt de bloemen. Zijn hele gezin deelt mee in de hulde MART WAEGEMAKERS Mart was bijna 43 jaar een gedreven en vakkundig brandweerman en voor alle taken inzetbaar. In 1974 werd hij aangesteld als aspirant-brandwacht. Ook hij haalde snel de diploma’s en hield van het chaufferen met alle toeters en bellen. ’s Nachts werken als bakker, overdag altijd

beschikbaar wanneer de pieper ging. Alles laten vallen, een stoot adrenaline en geen roldeur kon hem tegenhouden. Op een perfecte manier onderdeel van het korps, veel mee gemaakt, een lach en een traan. Een gedreven, opgewekte en rustige persoonlijkheid, die een goede sfeer binnen het team erg belangrijk vindt en hieraan volop bijdraagt. Ook hij houdt van kort en krachtig, getuige zijn mail van 10 jaar geleden: ‘Ik word 11 oktober 55. Ik wil verlenging. Is dit voldoende of wil je meer tekst?’ Zo werd het lidmaatschap jaarlijks verlengd tot vorig jaar. Hij besloot per 1 januari 2017 te stoppen waarbij hij terug kan kijken op een mooie brandweercarrière. Willem Starreveld bedankt hem namens het gemeentebestuur en speldt hem de orde op. De bloemen zijn voor partner Silvia. Naast Mart staat zijn zoon Marco, ook in brandweeruniform. De brandweer Gilze en Midden-West Brabant zal in huize Waegemakers nog regelmatig ter sprake worden gebracht.

s Gerry met gezin en locoburgemeester (Foto Design Peggy)

Colofon Weekblad Gilze en Rijen Weekblad Gilze en Rijen verschijnt wekelijks op woensdag in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot in een oplage van 12.000 exemplaren. Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Bezorgklachten Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven Correspondenten Marcel van Gool 06 - 3827 6779 marcelvangool@ziggo.nl Brigitte Laurijsen 06-42473086 wimenbrigitte@hotmail.com Ton de Bruyn 06-53941266 Bruno02@home.nl Aanleveren kopij www.uitgeverijemdejong.nl Kies voor aanleveren, redactioneel. Advertenties (zakelijk) Rob van Raak: 06-53819597 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl

Sportief bewegen? Echt wel goed voor je! Wij hebben voor alle 35+ers van de gemeente Gilze en Rijen een pakkend aanbod!

Particuliere advertenties en Zoekertjes opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Druk Janssen/Pers Rotatiedruk 100% dochteronderneming van

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

www.facebook.com/ WeekbladGilzeenRijen Een extra exemplaar van Weekblad Gilze en Rijen kunt u op één van de volgende adressen afhalen: Rijen • Boekhandel Bruna, Wilhelminaplein • Formido Rijen • Tankstation Europalaan • De Boodschap, Nassaulaan Gilze • Drogisterij Vroom, Bisschop de Vetplein • Jumbo Hapers, Nieuwstraat • Keurslager G. de Jong, Raadhuisstraat Molenschot • Bakkerij v.d. Bruggen Veenstraat 1

Vervolgens gaan alle kranen van Edwin open en kan het nablussen beginnen. Overigens, niet voor iedereen, want buiten staan wat brandweerwagens paraat!

UITNODIGING VAN HUURDERSVERENIGING UW HUURDERSRAAD

Voor huurders van Leystromen in Gilze U bent welkom bij de Algemene Vergadering op donderdag 16 februari 2017 in Cultureel Centrum De Schakel, Kerkstraat 104, aanvang 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.Heeft u geen uitnodiging ontvangen via e-mail, dan kan men zich aanmelden via: secretaris@uwhuurdersraad.nl en de uitnodiging met agenda worden gemaild. Beschikt u niet over internet, dan kan dat telefonisch: 0161223529. Op onze website: www. uwhuurdersraad.nl vindt u meer informatie. Waar praten we over? Wonen met Gemak. Uitleg zal gegeven worden door Rolf Jobse, van Wonen met Gemak. Hij geeft uitleg over veilig en comfortabel wonen in je eigen huis. Huub Bink en Mustapha El Kouazi zullen uitleg geven over woonlasten. André Dilweg van Energie Gilze en Rijen zal uitleg geven over energie en het gebruik van de inhoud van de Bewaar- en Bespaarbox. Bent u nieuwsgierig naar een van deze onderwerpen? Kom dan zeker naar de bewonersbijeenkomst! Heeft u zelf vragen over wonen en huren? Mail de vragen dan alvast naar secretaris@uwhuurdersraad.nl .

Persoonlijk contact Intensief contact met de trainers/gymnastiekleerkrachten staat centraal en garandeert kwaliteit. Het doel: zo enthousiast en fit worden dat aansluiting bij een vereniging of zelfstandig verder gaan een logisch vervolg is. Wil je liever weer deelnemen aan de volgende periode van ‘Sport op Maat’, dan kan dat natuurlijk.

Inschrijven en meer Informatie www.sport-s-cool.nl en klik op ‘Sport op Maat’. Van woensdag 22 februari t/m 19 april* 50+ van 19.00 - 20.00 uur 35+ van 20.00 - 21.00 uur in de sportzaal van De Molenwiek Schoolstraat 5, Molenschot * m.u.v. 1 maart vanwege de voorjaarsvakantie.

Sport’sCool SSppoorrtt oopp Maaaatt M

8 weken sporten voor € 30,-. Inschrijven kan t/m 17 februari www.sport-s-cool.nl

UNIEK IN NEDERLAND: VERSE EIEREN BIJ DE VOEDSELBANK

Een ei hoort erbij

Ted van der Lee, voorzitter van het bestuur van voedselbank Gilze-Rijen, zet zich ervoor in dat de ruim 70 gezinnen die klant zijn in onze gemeente voedselpakketten krijgen die aansluiten bij de bekende schijf van vijf. ’Wij streven ernaar om ook veel verse producten aan de voedselpakketten toe te voegen. Daarom zijn wij heel erg dankbaar voor de contacten met diverse agrariërs in de regio. Zo hebben we bijvoorbeeld al 1000 kilo aardappels mogen ophalen en zijn wij ontzettend blij met de recente donatie van Smits Pluimvee en Eieren’ zegt de voorzitter. Smits Pluimvee en Eieren produceert dagelijks verse eieren, is innovatief en voorloper op het gebied van dierenwelzijn, hygiëne en milieu. SPE is op weg naar de productie van ‘het groenste ei van Europa’, een ei met de kleinste ‘foodprint’ dat op een diervriendelijke manier is geproduceerd en voorzien van alle keurmerken in de sector.

Dat het bedrijf maatschappelijk betrokken is, mag duidelijk zijn; dit jaar doneert Smits Pluimvee en Eieren 18.000 eieren die vrijwilligers van de voedselbank verspreid over het jaar mogen komen ophalen.

Voedselbank Gilze-Rijen is de enige voedselbank in Nederland die met regelmaat de voedselpakketten verrijkt met verse eieren. De voedselbank is nog altijd op zoek naar donateurs uit de regio. Financiële ondersteuning is zeer welkom, maar ook donaties in houdbare én verse producten zijn dus heel erg welkom. Misschien kunt u ook iets betekenen voor de voedselbank Gilze-Rijen? Mail dan naar secretarisvbgr@gmail.com

s Het eerste doosje met eieren

NIEUWS VAN SCOUTING RIJEN

Scouting Rijen in actie voor buiten spelen Deze week is het weer zover, de leden van Scouting Rijen komen op vrijdagavond 17 februari en zaterdag 18 februari voor de Jantje Beton collecte aan uw deur. Scouting Rijen zet zich al vele jaren met Jantje Beton in voor het stimuleren van buitenspelen en de vele kinderen die niet naar een club of vereniging kunnen. SCOUTING RIJEN CLUBKAS Wat veel mensen niet weten is dat u door het geven van geld bij de collecte niet alleen Jantje Beton steunt, maar ook de Scouting Rijen clubkas. Van de totale opbrengst gaat namelijk 50% naar Scouting Rijen. Wij zetten dit geld in om onze jeugd en jongeren te blijven uitdagen om lekker buiten te spelen. Meer dan 60 vrijwilligers zorgen elke week

voor een afwisselend programma vol leuke, leerzame en uitdagende activiteiten voor onze 250 jeugdleden. Daar kunnen we deze bijdrage dus heel goed voor gebruiken. JANTJE BETON Gewoon lekker buiten spelen, dat wil en kan toch ieder kind? Niet dus! Jantje Beton zet zich in voor kinderen voor wie buitenspelen niet vanzelfsprekend is. Maar liefst 1 op de 5 kinderen speelt niet of slechts 1 keer per week vrij buiten, en 80% van de kinderen beweegt onvoldoende. Vaak zijn er geen speelruimtes, is de speelplaats slecht bereikbaar of niet uitdagend genoeg. En dat terwijl vrij buiten spelen essentieel is voor een gezonde ontwikkeling. Met uiteenlopen-

de projecten ondersteunt Jantje Beton kinderen om hun buurt leuker te maken. Scouting staat voor de ontwikkeling van kinderen, en uitdagend buiten spelen stimuleert de creativiteit en vindingrijkheid, daarom dragen wij van Scouting Rijen samen met 700 andere scoutinggroepen in Nederland graag ons steentje bij aan de diverse projecten van Jantje Beton. Wij hopen u ook…

PARKETVLOER Opnieuw schuren en behandelen

vanaf € 18,-/m2. Tel. 06-53138151 www.mooievloeren.info Donders Parket Onderhoud


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 4

AANLEVEREN

Zoekertjes gTE HUUR: i.v.m lee20 stand. Garagebox. m2. Water en elektra aanwezig. €150 p/ maand. Bel naar 06- r 987654321 of mail naa T.ester@mail.nl

TE KOOP: z. bankstel. 3+2g.a.n. combinatie. zitstvoering leder in Ui grijs. Bel naarde kleur 06 12345678 of info@nepmaimail naar: l.nl

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor al onze weekbladen in de regio. Betaling geschiedt via een automatische incasso. De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: ....................................€ 5,00 t/m 150 tekens: .................................... ....................................€ 6,50 t/m 250 tekens: .................................... ....................................€ 8,00 t/m 300 tekens: .................................... ....................................€ 9,50 t/m 350 tekens: .................................... ..................................€ 11,00 t/m 400 tekens: ..................................

Uit g Em ever i .d eJ j on g

VAARBEWIJS AVONDCURSUS SPOEDCURSUS OP 2 ZATERDAGEN START 2DE HELFT FEBRUARI / BEGIN MAART

Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad.

Nu ook online vaarbewijs cursus. En online training. yachtconsult.com 0165-546707

KEUKEN RENOVEREN! Uw oude keuken weer als nieuw • fronten • apparatuur • aanrechtblad • accessoires Gratis advies aan huis AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 Bezoek onze showroom www.advandersteen.nl

Unieke natuurlijke nagel-versteviging. Permanent, onzichtbaar en hoeft niet te worden verwijderd! Medischcosmetische behandeling. Herstelt direct beschadigde nagels, Interieurverzorgster verstevigt en egaligezocht voor 1 of 2 dagen in de week voor seert broze en ouder vakantie huisjes schoon wordende nagels. Info: Margrets Manicure te houden in chaam, praktijk 06-40260928 info 0161492596

Particuliere advertenties

n n n n

nieuwbouw / renovatie douchedeuren / -wanden hardglazen deuren balustrades

www.glashandelspitters.com • 013-507 8853 StoffeerderijvanHoorn Belasting aangifte 2016 vaste prijs €40. Voor al uw meubelper aangifte komt bij stoffeerwerk! Bel voor u thuis alleen Gem een vrijblijvend offerte 06-19748242 www.stof- Gilze en Rijen tel 06 11361636 feerderijvanhoorn.nl

Hoefsmid, voor ieder beslag voor uw paard/ pony, gespecialiseerd in orthopedisch beslag, bel: Marco Looije 065114 7350

HUIS TE KOOP Half vrijstaande woning te koop met garage,Burg.de Grauwstraat 8, Baarle-Nassau (3 slaapkamers). Vlakbij centrum Baarle. Oppervlakte perceel 310 m2 (met flinke tuin) Vraagprijs € 174.500,00 k.k. Voor meer info: Ad Meeuwesen tel 0135078651 of mail ad@ admeeuwesenadvies.nl

Bel vrijblijvend voor een offerte. f InclusIe monTage

* * * * *

voor al uw (renovatie) kozijnen schuifpuien oor parTIculIer v f ramen en bedrIj deuren edrijf.nl -timmerb trappen www.maas

Machinaal TiMMerbedrijf

TE KOOP 1. Te koop bij inschrijving Twee percelen cultuurgrond aan de Kaarschotsestraat te Rijsbergen. Koop 1: oppervlakte ca. 4.06.70 ha Koop 2: oppervlakte ca. 3.32.45 ha Koop 3: oppervlakte ca. 7.39.15 ha (massa) Inschrijving uiterlijk 24 maart 2017 vóór 16:00 uur. Voor meer informatie, verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor. 2. Baarle-Nassau: 4.12.40 ha cultuurgrond gelegen nabij Kievit (achter bungalowpark ’De Kievit‘). 3. Hulten: 0.84.10 ha cultuurgrond aan de Broekdijk. Nadere informatie verkrijgbaar via: Makelaarskantoor

Maas b.v.

De Leest 18, Dongen, Tel 0162-323497, Fax 0162-310784, info@maas-timmerbedrijf.nl

ONLY FOR MEN

OOSTERHOUT

Nieuwe baan ? De helft van alle werknemers wil veranderen van werkgever. Als dat ook voor jou geldt: met coaching krijgt je snel helder wat je wel wilt. Voor informatie: bel 06 – 30743925 of mail: info@coaching4change.works

**SALSAdansen** Wilt u Salsa weer oppakken? ~ Instroomlessen in maart ~ Meld je aan info@ritmo-latino.nl www.RITMO-LATINO.nl Oosterhout

Dorpsstraat 74, 4861 AD Chaam, tel: 0161-492371 Nieuwstraat 6, 5126 EC Gilze, tel: 0161-491999.

Loodgietersbedrijf Peeters Molenschot. Voor uw cv, sanitair, waterleiding, zink, dak en voor vervanging van de cv ketel.Tel. 0161413740 / 06-48404076

BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl

50% KORTING

TANDPROTHETIEK BRABANT.NL

TIJD VOOR EEN NIEUWE GLIMLACH *Alleen geldig op artikelen met SALE actiekaartje en laagst geprijsde artikel is gratis. Merkaanbod kan per vestiging variëren. OP=OP! OOSTERHOUT Kerkstraat 6 T +31 (0) 162 21 02 02

ZIE ONLYFORMEN.NL VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN VAN ONZE 14 VESTIGINGEN

Bel een van onze vestigingen voor een GRATIS en vrijblijvend adviesgesprek www.tandprothetiekbrabant.nl

TANDPROTHETIEK TUINZIGT Clematisstraat 57 4814 JX Breda (076) 78 511 50 TANDPROTHETIEK OOSTERHOUT Mathildastraat 69 4901 HC Oosterhout (0162) 76 90 67 DE GEBITTEN CENTRALE TILBURG Tongerlose Hoefstraat 77-01 5046 NE Tilburg (013) 54 499 61

Info@tandprothetiekbrabant.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 5

Onderbouwing van het Nationaal ZorgFonds Al 250.000 mensen steunen het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Dat is heel mooi! Op 18 februari gaan we aan de Haagse politici laten zien dat het anders moet in de zorg. Dan vindt op het Malieveld in Den Haag het Nationaal ZorgDebat plaats. Kom ook en meld je aan voor de bus via www.nationaalzorgfonds.nl De uitgaven aan het zorgstelsel zullen dalen, omdat de inkoop wordt vereenvoudigd en de bedrijfskosten van de zorgverzekeraars volledig vervallen.

DIRECTE KOSTEN Procesoptimalisatie door samenwerking 1080 miljoen. Betreft de directe kosten: 80% van 45 miljard = 36 miljard. 3% Kostenbesparing door betere samenwerking tussen 1e, 2e en 3e lijn: 1.080 miljoen. Onderbouwing: 1. Prof. Gert Westert, Radboud UMC stelt dat 20% kostenbesparing in ziekenhuizen mogelijk is onder voorwaarden; 2. Argumentatie Doordat concurrentie tussen zorginstellingen nagenoeg verdwijnt ontstaat een speel veld voor optimale onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals; CAPACITEITSPLANNING 85 MILJOEN Berekend door het CPB in het rapport Zorgkeuzes in kaart, beleidsopties 41 en 42: ‘Capaciteitsregulering dure infrastructuur’ en ‘Capaciteitsplan spoedeisende hulp’. Zie hiervoor. Let wel, capaciteitsplanning is alleen goed mogelijk als er een centrale regisseur is, zoals een Nationaal ZorgFonds als een Rijksdienst. De idee van concurrerende zorgverzekeraars sluit capaciteitsplanning uit.

INDIRECTE KOSTEN Een kwart minder bureaucratie 2,25 miljard. In 2014 berekende een internationale groep van gezondheidszorgexperts dat Nederland op de VS na de hoogste administratieve kosten bij ziekenhuizen heeft: 19,8%. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/25201663 We nemen het percentage van 20% over voor de gehele cure. De indirecte kosten kunnen structureel met 25% omlaag door lagere administratieve lasten in twee opzichten: 1. Vereenvoudiging van de financiering van zorginstellingen: 1.1. er is slechts een opdrachtgever, ipv. verschillende opdrachtgevers (Nationaal ZorgFonds ipv. verschillende zorgverzekeraars); 1.2. er komt per zorginstelling een lump-sum als ‘bestaansbudget’; 1.3. een betaling voor verrichte behandelingen (zgn. operating fund); 1.4 als gevolg hiervan ontstaat een veel simpeler administratieve organisatie bij alle zorginstellingen. 2. Vereenvoudiging van verplichte registraties en toelatingsvereisten (twee toezichthouders komen te vervallen: NZa en ACM). Een verlaging van de administratieve lastendruk met 25% komt overeen met een bedrag van 2,25 miljard. Dit bedrag kan nog hoger gaan uitvallen. Beëindigen zorg bij overige zorgverzekeraars 133 miljoen.Dit is 10% van de totale kostenbesparing bij de grote 4 zorgverzekeraars die 90% van de zorgmarkt in handen hebben, een zuiver verhoudingsgetal. AFSTOTEN ZORGDEEL ACHMEA 344 MILJOEN De totale formatie van de zorgdi-

visie van Achmea is niet bekend, omdat Zorg niet de enige verzekeringstak is. Uitgegaan is van een formatie van 2500 fte., dit is waarschijnlijk aan de lage kant. De gemiddelde kosten per formatie van VGZ/CG/Menzis zijn genomen om de totale bedrijfskosten van Achmea-Zorg te berekenen, dit leidt tot 334 miljoen (kosten/fte. * aantal fte.: 2500 * 133.699= 334,248 miljoen). BEËINDIGEN VGZ, CZ EN MENZIS TOTAAL 996 MILJOEN Deze drie grote zorgverzekeraars houden op te bestaan. Er gaat werkgelegenheid verloren, de kosten van een Sociaal Plan zijn niet meegenomen: onderdeel van de transitiekosten. Op basis van de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen in de Jaarrekeningen van 2015 zijn de totaalbedragen genomen van de ‘Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsvoering: acquisitiekosten, Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfsmiddelen’. Deze totalen zijn per zorgverzekeraar gedeeld op het aantal fte., dit geeft de kosten/fte. per zorgverzekeraar. De gemiddelde kosten/fte. zijn 133.699. NZA OVERBODIG 47 MILJOEN De Nationale Zorgautoriteit houdt op te bestaan. Omdat de gereguleerde marktwerking met onderlinge prijsconcurrentie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders wordt beëindigd, komen de markt-toezichthoudende taken te vervallen. De ACM heeft ook geen rol meer. Kostprijzen kunnen worden opgesteld door het Nationaal ZorgFonds binnen budgettaire kaders van de rijks-

overheid. Het opheffen van de NZa geeft een besparing van 47 miljoen op 10 Bouwstenen Nationaal ZorgFonds jaarbasis (Jaarrekening 2014, Exploitatierekening, totaal Baten en Lasten), de kosten van een Sociaal Plan zijn niet meegenomen: onderdeel van de transitiekosten. KOSTEN NATIONAAL ZORGFONDS -100 MILJOEN Stelpost. De jaarlijkse kosten van de op te richten Rijksdienst ‘Nationaal ZorgFonds’ worden vooralsnog geraamd op 100 miljoen. Dit is voldoende voor een organisatie van 800 fte. Uitgangspunt is een slanke organisatie. Het takenpakket moet nader worden uitgewerkt en op basis daarvan moet een calculatie worden opgesteld. KOSTEN REGIO’S -500 MILJOEN Stelpost. Eerst moeten de regio’s gedefinieerd worden. Uitgangspunt is een slanke regionale organisatie van verenigingen met een ondersteunend apparaat. Het takenpakket moet nader worden uitgewerkt en op basis daarvan moet een calculatie worden opgesteld. VOORZIENING TRANSITIEFONDS De opgebouwde en voor de zorg geoormerkte reserves van de zorgverzekeraars (ca. 11 miljard euro) kunnen worden ingezet voor de financiering van de gehele transitie. Het CPB voorziet een transitieperiode van 8 jaar met 660 miljoen aan kosten per jaar. Wij stellen voor om de omslag in vier jaar te maken. Dat betekent dat er – volgens de CPB voorspelling – 2,64 miljard nodig is voor de transitie.

KAMERBEWONING MEIERSTRAAT GILZE

VERTROUWD BEELD MET ROZEN EN FLYERS

Op 30 januari sprak de raadscommissie Middelen over de kamerbewoning in de Meierstraat in Gilze. Daarbij maakten ook de mensen die nu in de Meierstraat en omgeving wonen, gebruik van het spreekrecht. Daarbij gaven ze met name aan het jammer te vinden dat er over de langere termijn geen afspraken te maken zijn met het College van Burgemeester en Wethouders. De VVD Gilze en Rijen begrijpt die teleurstelling.

Op 15 maart 2017 zijn er weer landelijke verkiezingen. En volgens de PvdA zijn deze verkiezingen belangrijker dan ooit. Iedere stem telt. Daarom riepen de PvdA-ers die in Gilze en Rijen langs de deuren gingen met de rozen en flyers dan ook op om in ieder geval te gaan stemmen.

VVD Gilze en Rijen eens met buurt: PvdA Gilze en Rijen van start met leg afspraken vast! Campagne Tweede Kamerverkiezingen

VVD-raadslid David Vermorken: “De inwoners van de Meierstraat in Gilze willen dat hun kinderrijke buurt een prettige buurt blijft. Daarom zijn er nu ook afspraken gemaakt over het aantal woningen waar kamerbewoning plaatsvindt en het aantal kamers waar het om gaat. Wat ons betreft leggen we die afspraken vast voor de lange termijn. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de burgemeester en de wethouders daar niet aan willen.” In de raadsvergadering van maandag 20 februari zal de VVD Gilze en Rijen dan ook een motie indienen om de afspraken zoals die nu gemaakt zijn over de kamerbewoning vast te leggen. De kamers zijn niet alleen bestemd voor statushouders, maar ook voor anderen die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld na een scheiding. Er zijn afspraken gemaakt met de buurt over het aantal kamers en enkele belangrijke randvoorwaarden.

s VVD-raadslid David Vermorken Raadslid David Vermorken: “Het is positief dat er afspraken zijn gemaakt over de startsituatie. Dat toont ook de goede wil die er is bij de inwoners van de Meierstraat om mee te werken als dat moet. Maar het is heel logisch dat men ook voor de langere termijn duidelijkheid wil. Wij hopen dat de andere politieke partijen deze roep op duidelijkheid van de inwoners, en daarmee onze motie, in de raad zullen steunen.” Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem vooral contact met ons op! Fractievoorzitter Hans Rutten is bereikbaar op 0622956693 of via hansrutten59@ ziggo.nl en raadslid David Vermorken op 06-14317402 of via mail@davidvermorken.nl. U kunt ook kijken op onze website www.vvdgilzerijen.nl en ons bereiken via Facebook en Twitter.

Boomklimmen in Gilze Klauterij Vereniging High Tea organiseert een speciale cursus boomklimmen, bij The Banner op zondagmiddag 26 februari. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een boom van een vent. Deze speciaal ingevlogen trainer gaat tijdens de cursus snoeihard te keer om de juiste kneepjes in de billen goed te krijgen. Speciaal voor alle Takkewijven eindigen we daarna met een warme High Tea. Ook aan het Klim Tuig uit Gilze is gedacht. De middag voor de mannen staat gepland op maandag 27 februari en deze eindigt met een High Beer. De cursus voor de vrouwen is ook beschikbaar voor

mannen die al bang zijn als ze in een leeg bierglas kijken. Beide cursussen starten om 16.11u. Beide cursussen zijn op eigen risico, dus dient er vooraf een eigen risico verklaring te worden ingevuld. Er worden opnames gemaakt door ZOO114, die in hun volgende sportieve show (datum nog onbekend) worden getoond, tijdens een interview met Klauterij Vereniging High Tea. Aanmelden voor woensdag 22 februari bij Irish pub The Banner. Het advies is om zo snel mogelijk in te schrijven; het aantal plaatsen per dagdeel is beperkt tot 20!!

RUIMTE VOOR NIEUW BELEID De PvdA heeft in de aanloop naar de verkiezingen een programma geschreven. Hier staat in waar de PvdA zich de komende tijd voor wil inzetten. En er is weer ruimte voor nieuw beleid, mede dankzij de PvdA, die de afgelopen moeilijke jaren de verantwoordelijkheid niet uit de weg ging. De Gilze en Rijense PvdA-ers gaan dan ook net als bij alle vorige verkiezingen langs de deur met een roos, een flyer waarop de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma staan, maar vooral ook om mensen op te roepen in ieder geval hun stem uit te brengen op 15 maart. Voor wie meer wil lezen is er ook het magazine “Wij”. Met ‘een goed gesprek’ met lijsttrekker Lodewijk Asscher en een fraaie column van lijstduwer, voetbaltrainer Foppe de Haan. PVDA STANDPUNTEN Enkele belangrijke standpunten uit het verkiezingsprogramma zijn: Goede zorg en een fijne oude dag, met o.a. extra investeren in de ouderenzorg en het afschaffen van het eigen risico; Gelijke kansen voor kinderen en goed onderwijs, met o.a. meer geld voor armoedebestrijding; Goed werk, met o.a. het afschaffen van het jeugdloon, dus vanaf 18 jaar gewoon direct het minimumloon; meer zekerheid voor werknemers en het behoud van de ontslagbescherming. CAMPAGNE IN ONZE GEMEENTE De campagne voor de verkiezingen is in Gilze en Rijen op zaterdag 4 februari van start gegaan. Op die dag gingen Pv-

s Het PvdA rozenteam in Gilze

n e p e o r e g it u n e li e v E Bij emist lo b p o r u le F e t s e b t to van Nederland

dA-ers uit onze gemeente met rozen en flyers langs de deuren in in de Schoorveken en Gagelrijs e.o. in Rijen. Op 11 februari was Gilze aan de beurt, waar we in de Hofstad e.o. veel mensen gesproken hebben. Want dat is ook van groot belang, ook voor onze gemeenteraadsfractie, dat naast de landelijke ook de lokale aandachtspunten aan bod komen. Zo zullen wij nu iedere zaterdag tot de verkiezingen ergens in onze gemeente canvassen. Behalve natuurlijk op carnavalszaterdag, want RTL mag dan wel een debat uitzenden met carnaval, maar voor ons staan de carnavalsdagen toch echt in het teken van feest vieren en genieten van je vrije tijd en wij begrijpen heel goed, dat de meeste inwoners van onze gemeente daar hetzelfde over denken. MET ONS IN GESPREK Wilt u met ons in gesprek? Dat kan natuurlijk altijd, ook over lokale onderwerpen. Zo zullen wij ook namens de PvdA aanwezig zijn op de weekmarkt in Rijen op donderdag 9 maart en op de weekmarkt in Gilze op vrijdag 10 maart. Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen via onderstaande telefoonnummers en mailadressen. INFORMATIE EN CONTACT Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home. nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 0644213664 of via onze website www.gilzerijen.pvda.nl

Het jonge team van bloemenwinkel ‘Bij Evelien’ uit Gilze mag zich een jaar lang ‘Beste Fleurop Bloemist van Nederland’ noemen. 7 februari werden zij tijdens de 100% NL Awards gehuldigd als winnaar van de verkiezing. Eigenaar Evelien Timmermans: “We zijn ontzettend blij dat onze klanten massaal hebben gestemd. Ik heb al een mooi plekje voor de award in gedachten.” Met dertien jaar ervaring in het bloemisten vak opende Evelien in maart 2015 haar bloemenwinkel ‘Bij Evelien’ in Gilze samen met haar man Robbert Timmermans haar steun en toeverlaat. Nu, bijna twee jaar later, hebben zij en haar team Els, Daniëlle, Lotte en Tamara een groot aantal fans opgebouwd. Veel van hen komen niet alleen in de winkel, maar volgen `Bij Evelien’ ook op social media. Begin januari verscheen de oproep op Facebook om te stemmen voor de Beste Fleurop Bloemist-verkiezing. Daar werd volop gehoor aan gegeven: in totaal stemden ruim 10.000 consumenten. Feestelijke avond Tot en met 30 januari kon iedereen stemmen op zijn of haar favoriete Fleurop bloemist. Daarna kreeg Evelien bericht dat `Bij Evelien’ tot de tien finalisten behoorde. “Groot feest, natuurlijk, want nu mochten we met onze partners als vip naar de 100% NL Awards.” Daar werd al snel bekend dat zij de award voor

Beste Bloemist van Nederland in ontvangst mochten nemen. “Niet verwacht, wel gehoopt.” Het jonge team van `Bij Evelien’ genoot van een feestelijke avond, terwijl de felicitaties binnenstroomden. “Mijn man werd er vanochtend op het schoolplein al mee gefeliciteerd”, aldus Evelien. De award krijgt een goed zichtbare plaats op een rek achter de toonbank. Bij Evelien werken we ook veel op locatie om bedrijven te voorzien van aankleding en/of beplanting. Wij werken heel divers, van losse bloem of mooi boeket als cadeau of lekker voor jezelf tot uitgebreide aankleding van een prachtige bruiloft en alles wat daar tussen zit. Verder hebben we mooie en hippe woondecoraties en cadeaus voor in huis en sinds december hebben we ook de bovenverdieping geopend met nog meer woondecoraties maar ook mooie kraam- en kindercadeautjes. Bezoek ook eens onze vernieuwde website: www.bijevelien.nl

Raadhuisstraat 23A - 5126 CK Gilze Telefoon: 0161 456 946 - info@bijevelien.nl

Huis-aan-huis: carnavalskrant De Papslokker Zaterdagmiddag 18 februari vanaf 14.30 uur, een week voor de carnaval, wordt al vele jaren de carnavalskrant huis aan huis bezorgd door alle de leden van de Raad van Elf en ook hebben ze de carnavalsemblemen bij. Papslokkers en Papslokkerinnen, carnavalskrant De Papslokker mag uw zeker niet missen en ook de emblemen niet. Laat U de leden van de Raad van Elf niet voor een gesloten deur staan, zorg dat u zaterdagmiddag thuis bent, dat u de krant en emblemen kunt kopen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: krant € 2,50; emblemen € 2,00. Ook kunt U de bestellijst van het carnavalsworstenbrood ingevuld meegeven. Graag tot zaterdagmiddag bij U thuis, namens alle

leden van de Raad van Elf!

C.V.-KETEL VERVANGEN > INSTALLATIETECHNIEK > SCHOONMAAK > > GLASWASSERIJ GEVELTECHNIEK > 50 jarig >jubileum, > SPECIALISTISCHE > nu graTiS 7 jaarREINIGING garaNTie op de Nefit Trendline Hr-ketel!

GEBR. ROMBOUTS BV

Pastoor Gillisstraat 145 - 5121 CD Rijen T: 0161 - 22 28 29 - E: info@romboutsrijen.nl

www.romboutsrijen.nl T.: 0161 - 22 28 29


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 6

Info

Schoon Belonen

aan en licht het gemeentebestuur allerlei besluiten en voornemens kort toe.

Ria Bink uit Molenschot in het zonnetje gezet Schoon Belonen zette maandag 6 februari jl Ria Bink uit Molenschot in het zonnetje. Dat gebeurde vanwege haar bijdrage aan het terugdringen van zwerfafval. Al een paar jaar raapt mevrouw Bink tijdens haar zondagochtendwandelingen zwerfafval op. In enkele weken tijd bestrijkt ze zo praktisch het hele buitengebied van Molenschot. Met regelmaat loopt ze zelfs tot aan het motel in Gilze. Haar buurtvereniging

Fotodesign Peggy

Om waterbewustzijn te vergroten

Sleuteloverdracht voor carnaval Voorleesboek in het gemeentehuis in Rijen De traditionele gemeentelijke sleuteloverdracht voor carnaval is dit jaar op zaterdag 25 februari aanstaande. Burgemeester Jan Boelhouwer geeft samen met jeugdburgemeester Rosanne van Dongen symbolisch de sleutels van de gemeente aan de prinsen carnaval. Dit keer doen zij dat in MFA De Molenwiek, Schoolstraat 5 in Molenschot. Dat heeft te maken met het 44-jarig bestaan van carnavalsstichting De Papslokkers uit Molenschot. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt de burgemeester de carnavalsverenigingen uit

de kernen Gilze, Molenschot en Rijen en andere belangstellenden. Voor het eerst is ook ACV De Kiekendieven betrokken bij de sleuteloverdracht. De ontvangst is van 10.30 uur tot 12.40 uur. De verenigingen hebben voor deze sleuteloverdracht een gezamenlijk programma voorbereid. Voorlezen van de proclamatie maakt hier ook deel van uit. Wat de verenigingen verder in petto hebben, is nog een verrassing. Wij nodigen u van harte uit om het verrassingsprogramma met ons mee te beleven.

U komt toch ook over vier weken?

Elke stem telt bij de Tweede Kamerverkiezingen!

Schoolstraat neemt vanaf 2017 deel aan het project Schoon Belonen. De verwachting is dat mevrouw Bink het komend jaar een kleine duizend euro bij elkaar loopt voor haar buurt. Goed voor vele leuke activiteiten! Ook deelnemen met uw buurt aan “Schoon Belonen?” Mail naar zwerfafval@abg.nl.

Beleef het mee op zaterdag 25 februari aanstaande

Gemeentehuis Postbus 73, 5120 AB Rijen tel. 14 0161 Internet www.gilzerijen.nl E-mail info@gilzerijen.nl

‘Beer en Staartje’ wint innovatieprijs

De gemeenten in de regio hebben samen met drie waterschappen het voorleesboek ‘Beer en Staartje’ gemaakt. Het boek helpt het waterbewustzijn bij kinderen te vergroten. Met dit boek hebben de samenstellers de RIONED-Innovatieprijs 2017 gewonnen. Wethouder Willem Starreveld ziet de noodzaak van vernieuwing en pleit in de regio voortdurend voor innovaties: “Waterinnovaties zijn belangrijk willen we voor droge voeten en voldoende schoon water blijven zorgen. Dat draagt bij aan een goede leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven. De klimaatverandering vraagt om samenwerking en creatieve en innovatieve oplossingen.”

Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. U komt toch ook naar het stembureau? Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de Tweede Kamer komen. De Tweede Kamer beslist over veel zaken die u direct aangaan. In de aanloop naar deze verkiezingen houden wij u op deze pagina op de hoogte van de voorbereidingen. U kunt bij deze verkiezing kiezen uit 28 partijen. Welke dat zijn en welke kandidaten er op hun lijst staan, kunt u vinden op www. elkestemtelt.nl

zelf stemmen, dan kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de achterkant van de stempas kunt u een onderhandse volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Ook kunt u een onderhandse volmachtstem voor iemand anders uitbrengen. In beide gevallen moet u een kopie van het identiteitsbewijs van uzelf en van uw volmachtgever laten zien. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Zonder deze kopie mag u de volmachtstem niet uitbrengen.

Stempas eind volgende week Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en 18 jaar of ouder is, mag stemmen. Eind volgende week krijgt u uw stempas in de bus. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Bent u uw stempas kwijt of heeft u die niet ontvangen? Dan kunt u tot uiterlijk 14 maart 2017 -12.00 uur bij het Cluster Burgerzaken van de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u uw identiteitsbewijs laten zien. Dat mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal of in een andere gemeente Om het u als kiesgerechtigde gemakkelijker te maken, laten wij u zelf bepalen in welk stemlokaal u in de gemeente gaat stemmen. Ook is het mogelijk om in een andere gemeente uw stem uit te brengen. Hoe u dat kunt doen, leest u op de website van de gemeente.

Machtigen Kunt u op de dag van de verkiezingen niet

Vragen? Voor vragen kunt u terecht bij het Cluster Burgerzaken, telefoonnummer 140161. Op www.gilzerijen.nl en op www.elkestemtelt.nl kunt u meer informatie vinden.

Meepraten over nieuw evenementenbeleid? Binnenkort passen we het evenementenbeleid van de gemeente Gilze en Rijen aan. Daarin nemen we onder andere de locaties op waar in de gemeente evenementen gehouden mogen worden en welke voorwaarden we daaraan stellen. De burgemeester wil het nieuwe evenementenbeleid graag bespreken met belangstellenden.

Hebt u interesse, dan nodigt hij u van harte uit voor een bijeenkomst: op 7 maart 2017 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen, Raadhuisplein 1. Wilt u naar deze bijeenkomst komen? Geef dit dan uiterlijk 6 maart 2017 door via: karinvanandel@abg.nl

Rioolverstopping? Eerst vaststellen waar de verstopping zit! Sleuteloverdracht 2016 in Rijen (foto Jacomijn Dijkers)

B en W belicht… Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B en W belicht' informeren wij u over de belangrijkste openbare besluiten van 31 januari en 7 februari en we geven er een korte toelichting op. Wilt u de korte toelichtingen op alle besluiten van de afgelopen week teruglezen, kijk dan op www.gilzerijen.nl /collegebesluiten. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Vaststellen bestemmingsplan Nieuwstraat 109-111 in Gilze Op 13 juni 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen over een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding voor de locatie Nieuwstraat 109-111 in Gilze en het bijbehorende parkeerterrein aan de Vreugdendaal. Dit besluit hing samen met de besluitvorming rondom het Centrumplan Gilze – Centrumdeel.

Het bestemmingsplan Nieuwstraat 109-111 en de Hogere waarde wegverkeersgeluid zijn ter inzage gelegd. Er is enkel een zienswijze van het Waterschap op het bestemmingsplan ontvangen. Het college vraagt aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Vaststellen bestemmingsplan Nieuwstraat 130 in Gilze In 2015 is er een principeverzoek ingediend voor de bouw van een woning aan de Nieuwstraat 130 in Gilze. Het college heeft destijds besloten medewerking te verlenen aan dit verzoek. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties ingediend. Het college vraagt aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Controleprotocol jaarrekening 2016 Per 3 oktober 2016 heeft de gemeenteraad Baker Tilly Berk benoemd als accountant van de gemeente Gilze en Rijen voor de jaren 2016 tot

en met 2019. Voor de duur van deze contractperiode is er een controleprotocol vastgesteld, waarmee gestreefd wordt naar uniformiteit tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Alle drie de gemeenten werken met dezelfde uitvoeringsorganisatie en accountant. Pilot verwerking Grof Huishoudelijk restafval We bereiden een nieuwe aanbesteding voor de verwerking van grof huishoudelijk afval voor. Om dat goed te kunnen doen, onderzoeken we in de vorm van een pilot hoe we minder grof huishoudelijk afval over kunnen houden en welke keuzes we hierbij op de langere termijn kunnen gebruiken. De pilot bestaat uit twee deelprojecten. De gemeente begint met het deelproject nasorteren van het grof huishoudelijk restafval door een nasorteerbedrijf. Met de aanbesteding van dit deel wijkt het college af van het inkoopen aanbestedingsbeleid.

Activiteitenagenda

Afvalagenda

n Papier kom Gilze

In deze rubriek vindt u de vergaderingen, informatiebijeenkomsten en andere activiteiten die de gemeente organiseert of inhoudelijk ondersteunt.

Week 8 van 20 t/m 26 februari

n Papier

25 februari 2017 – 10.30 uur Sleuteloverdracht carnaval – MFA De Molenwiek in Molenschot

n PMD kom Gilze

7 maart 2017 -19.30 uur Meepraten over het nieuwe evenementenbeleid – raadzaal gemeentehuis Rijen

Wat halen wij deze week op? n Grijze of groene container Raadpleeg uw afvalkalender Raadpleeg uw afvalkalender Week 9 van 27 februari t/m 5 maart

Wat halen wij deze week op? n Grijze of groene container Raadpleeg uw afvalkalender

Raadpleeg uw afvalkalender Raadpleeg uw afvalkalender

n PMD

Raadpleeg uw afvalkalender Ophalen oud papier Gilze carnavalsweek In tegenstelling tot wat op de afvalkalender staat vermeld, haalt stichting OPA het oud papier niet op carnavalsmaandag op, maar op woensdag 1 maart. U kunt het papier dan vanaf 17.00 uur op de daarvoor bestemde plek zetten. Bedankt voor uw medewerking.

Het kan voorkomen dat u te maken krijgt met een rioolverstopping. Als u dit overkomt is het belangrijk om eerst vast te stellen waar de rioolverstopping zit, op gemeentelijk grondgebied of op particulier grondgebied. Alleen dan weet u met welke partij u contact op kunt nemen om de

verstopping te verhelpen. Hiermee voorkomt u achteraf onnodige rekeningen en discussie over wie die moet betalen. Op https://www.gilzerijen.nl/riool.html staat meer informatie over hoe verder te handelen.

Ideeën inwoners welkom!

Bewoners en jeugdgemeenteraad aan de slag met aanpassen hondenbeleid Als gemeente werken we op dit moment hard aan aanpassing van het hondenbeleid. Samen met een klankbordgroep hebben we de regels en de voorzieningen onder de loep genomen. Ook de jeugdgemeenteraad helpt mee aan verbetering van het hondenbeleid. Op woensdag 8 maart gaan zij de straat op om bewo-

Openingstijden Klantcontactcentrum tijdens carnaval Tijdens de carnavalsdagen heeft het Klantcontactcentrum in Rijen andere openingstijden. De balie is open: maandag 27 februari van 09.00 tot 09.30 uur voor aangifte geboorte en overlijden dinsdag 28 februari van 09.00 tot 09.30 uur voor aangifte geboorte en overlijden Telefonisch zijn we bereikbaar: maandag 27 februari van 08.30 tot 12.30 uur dinsdag 28 februari van 08.30 tot 12.30 uur Voor nadere informatie en/of om afspraken te maken, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0161 of raadpleeg onze site www.gilzerijen.nl

ners te vragen naar hun ervaringen met honden en de hondenvoorzieningen in onze gemeente. Hebt u verbeterpunten of tips over hondenbeleid en de hondenvoorzieningen? Stuur dan een mal naar info@gilzerijen.nl . Binnenkort leggen we de aanbevelingen voor aan het college en de commissie Samenleving.

Militairen oefenen aan Rijksweg 5 in Hulten

Aan de Rijksweg 5 in Hulten vindt van 16 tot en met 21 februari een militaire oefening plaats. Het genie opleidingscentrum houdt in het pand en op het terrein een training voor ongeveer dertig personen, drie pantservoertuigen en vier transportvoertuigen. Aan de oefening neemt ook een hondenteam van de Koninklijke Luchtmacht deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie, rook of vuurvoorstellingsmiddelen.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

2

PAGINA 7

Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.

Bekendmakingen

Postbus 97, 3440 AB WOERDEN

WET GELUIDHINDER De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 25 januari 2017, kenmerk IenM/BSK2017/17086, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Hoofdstraat, Pius X-straat en Van Hogendorpstraat" te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, vanwege de weg "Hoofdstraat" mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Hoofdstraat", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van vrijdag 10 februari 2017 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij: - het gemeentehuis van de gemeente Gilze en Rijen te Rijen gedurende werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en; - het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Den Haag, De staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, Voor deze: Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai, ir. W. Soede

Collectieve festiviteiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Gilze en Rijen besloten om voor het jaar 2017 de volgende dagen aan te wijzen als zogenaamde ‘collectieve festiviteiten’: - Carnaval: 25 t/m 28 februari 2017; - Koningsnacht en -dag: 26 en 27 april 2017; - Mollebosfist Gilze: 2 t/m 5 juni 2017 (dit geldt alleen voor Gilze); - Sportweekend Rijen: 1 en 2 juli 2017 (dit geldt alleen voor sportpark Rijen); - Wielerweekend Gilze: 8 t/m 10 juli 2017 (dit geldt alleen voor Gilze); - Kermis Molenschot: 27 t/m 30 juli 2017 (dit geldt alleen voor Molenschot); - KPJ feesten Gilze: 17 t/m 20 augustus 2017 (dit geldt alleen voor Gilze); - Kermis Gilze: 29, 30 september en 1, 2, 3, 7 en 8 oktober 2017 (dit geldt alleen voor Gilze); - Kermis Rijen: 15, 16, 17, 21 en 22 oktober 2017 (dit geldt alleen voor Rijen). Toelichting Tijdens de zogenaamde ‘collectieve feestdagen’ gelden de geluidsnormen en de voorschriften ter voorkoming van lichthinder uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor horeca-inrichtingen niet. Besluit ligt ter inzage Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het besluit.

Algemene plaatselijke verordening (APV) 31 januari 2017, Hoofdstraat 1 in Rijen

De burgemeester heeft aan de heer Hofman een vergunning verleend voor het

exploiteren van een openbare inrichting in het pand Hoofdstraat 1 in Rijen (chocolaterie Everything Sweet). Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit. Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen Het college van Gilze en Rijen maakt bekend dat het van plan is om van onderstaande personen ambtshalve de adresgegevens als onbekend op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenen niet meer wonen op het adres waar hij/zij volgens de BRP staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum van den Dungen, B 29-06-1992 Yatan, R.S.H. 08-08-1993 Een eventuele ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 14 dagen na datum publicatie uw verhuizing door te geven aan het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161. Bij geen reactie binnen 14 dagen na dagtekening publicatie gaan wij over tot definitieve opneming van de adresgegevens onbekend in de BRP. Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen Het college van Gilze en Rijen heeft besloten met ingang van 18 januari 2017 op grond van art 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkenen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de BRP staan ingeschreven. Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Hoogkamer, D 21-09-1984 Guzel, O.N. 01-01-1969 De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijkheden vindt u op www.gilzerijen. nl/bekendmakingen

Zo104 van 12 februari is waar kampioensfeest Talkshow nummer 13 start klokslag 14.30 uur op huisnummer 104 in de Schakel als op straat de laatste sneeuw wegsmelt. Alle confetti van de Sauwelavonden is opgeruimd en het personeel van de Schakel staat al klaar voor wederom een volle zaal. Bij Zo104 betekent dat ook 350 bitterballen bakken. De bitterbal is deze keer gesponsord door Roy van Kerkhof van De Advocatenbus (Gilze). Leuk dat Roy met zijn jong bedrijf Zo104 wil steunen en het publiek verwent met een ambachtelijke bitterbal. VERS GILS TALENT BIJ ZO104 Op het podium staat deze keer een band uit Gilze. De Verse Helden Band. Ze brengen covers uit een breed stijlenpallet. Het ontstaan van deze band is te danken aan het initiatief van Gilse muziekliefhebbers. Met hun Verse Helden stimuleren ze opkomend muzikaal talent en laat ze podiumervaring opdoen. Het bijzondere aan de Verse Helden band is het brede muzikale spectrum wat ze kunnen bestrijken. Ze kunnen stevig uit de hoek komen maar ook ingetogen met close-harmony en veel tekstbeleving dankzij drie zangeressen. Verse Helden Band en het publiek van Zo104 blijkt een goede match. We hebben ze ook gehoord bij Verse Helden in november en zien/horen de grote progressie die ze hebben doorgemaakt. Dit belooft nog veel moois in de toekomst. TIJMEN HENDRICKX TRAINT MET GROTE NAMEN De eerste gast bij Marjolein en Caroline is Gils talent; perso-

nal trainer Tijmen Hendrickx. Tijmen is opgeroeid in Gilze en traint nu kampioenen. Kickbokser Rico Verhoeven en JD Hardwell zijn namen die direct in het oog springen. Maar daarachter schuilt de filosofie van Tijmen. Hij wil zich graag voor honderd procent inzetten als dit maar wederzijds is. Dus niet alleen bekende namen maar ook jij en ik met een doel die er voor willen gaan. De beste tip op een vraag van Marjolein, ‘wat moet je doen om fit te blijven’ is ‘let op je eten en drinken’. Meer gaan sporten werkt alleen als je ook op je voeding let. Laat dat pilsje en snack ‘s avonds staan. Volgens Tijmen maakt dit echt het verschil. Je gaat je afvragen waarom er nog zo veel dieetboeken verkocht worden. Gilse nuchterheid dus. Het trainen met Rico is complex omdat je onderdeel uitmaakt van een heel team van gespecialiseerde trainers. Je kunt niet altijd je programma afwerken zoals bedacht. Samen moet je het doen. Bijzonder aan deze training is de insteek. Rico is een reus maar Tijmen’s programma is als die voor een lichtgewicht, lichtvoetig en snel. Skills die in de ring goed van pas komen. SPRAAKMAKERS MAKEN KAMPIOENEN De Spraakmakers leggen de lat hoog. Met een lijst van nationale kampioenen op tafel proberen de heren een van die bekende

sportlegendes te strikken mee te werken aan hun 13 aflevering. Maar Maarten, Marcel en Bas halen bakzeil. Gelukkig heeft Marcel een briljant idee; hij gaat van Bas een topsporter maken. Na een snoeiharde training met veel bloed, zweet en tranen blijkt waarvoor Bas het allemaal doet; het sjoelbaktoernooi in de Soos ’t Trefpunt! Bas neemt het op tegen kampioen Nel (beest van de bak) Lanslots. Ondanks de heftige training onder leiding van coach Marcel legt Bas het af tegen Nel. Op het YouTube kanaal of website van Zo104 kunt je deze avonturen terug zien. SPORTDUEL IN GILSE QUIZ De Gilse Quiz staat in het teken van sport met twee kampioenen; badminton topper Sandy van Trier en zij staat tegenover tafeltenniskampioen John de Vet. John neemt is het eerste deel van de quiz een ruime voorsprong op Sandy. Maar we hebben hier twee sporttalenten tegenover elkaar staan en die willen altijd winnen. Sandy herpakt zich en vecht terug. De doe-vraag is zo lang mogelijk hoelahoepen. Verrassend genoeg houdt John dit 2 seconden langer vol als Sandy. De laatste vraag is allesbepalend. De Gilse Quiz schotelt 25 ballen voor. Geen bitterballen deze keer maar balsporten. Maar welke bal hoort nu bij welke sport. Herkende jij alle ballen? Sandy denk er meer te kunnen opsommen dan John. Ondanks alle vechtlust van Sandy is John de Vet deze keer de winnaar van Quiz nummer 13. Gefeliciteerd John! VRIENDEN VAN ZO104 Tijdens het bitterbalmoment is de band weer aan zet en brengen twee mooie nummers. Dit is ook

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Wilhelminastraat 34, bouwen garage/ berging Hooiweg (sectie N nrs. 969 en 978), bouwen woning en aanleggen uitrit Ridderstraat 4, aanleggen oprit zijkant woning Nieuwstraat 52, kappen boom Horst ongenummerd (sectie O nr. 1316), bouwen woonhuis en aanleggen uitrit Kapelstraat 31, kappen 2 bomen Besterd 15A, vergroten drietal sleufsilo’s Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd

Rijksweg-A58 2, wijzigen gevels wegrestaurant

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure

Gerbrandystraat 7, aanleggen uitrit Burgemeester Sweensplein 3, aanbouwen erker aan voorzijde woning nabij Nijverheidslaan 2A, kappen boom overkant Veenstraat 59, kappen boom Stationsstraat 52A, verlengen uitrit Chaamseweg 17, bouwen atelier Wilhelminaplein 20, vervangen entreepui Ericssonstraat 2P, vestigen bedrijf en outlet carbonfietsen (particuliere verkoop) Rubenspark 27, plaatsen dakkapel Trees Kinstraat 1, uitbreiden fysiopraktijk, plaatsen erfafscheiding en verbreden uitrit Hooiweg 4, bouwen woning en aanleggen uitrit Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.

Volledige meldingen

Oranjestraat 94, saneren asbesthoudende platen Broekstraat 65, slopen garage Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Verleende APV-vergunningen Rijen * Wielerronde van de Leren Zool op 18 juni

2017 van 9.00 tot 19.00 uur Hoofdstraat, Heistraat, Schoutstraat, Raadhuisplein en Mariastraat * Standplaats Burgemeester Sweensplein voor de verkoop van vis op woensdag van 8.00 tot 13.00 uur * carnavalsweekend ACV de Kiekendieven op vliegbasis Gilze en Rijen op 11 februari 2017 van 13.00 tot 18.00 uur en 12 februari 2017 van 14.00 tot 17.00 uur Gilze * Collecte vastenaktie van 20 t/m 25 maart 2017 * Best of Gils op 8 april 2017 van 12.00 tot 1.00 uur in Sporthal Achter de Tuintjes in Gilze

DRANK EN HORECAWET

* Ontheffing art.35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens Best of Gils in Sporthal Achter de Tuintjes op 8 april 2017 van 12.00 tot 00.45 uur * Ontheffing art.35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens carnavalsweekend ACV de Kiekendieven op 11 en 12 februari 2017 * Ontheffing art.35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens jubileum RCS en KKF in sporthal Margriet in Rijen op 17 februari 2017 van 21.30 tot 23.45 uur, 18 februari 2017 van 19.30 tot 01.15 uur en 19 februari 2017 van 10.00 tot 23.45 uur

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen nabij het adres Emmastraat 30 in Rijen. Hierbij is rekening gehouden met artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994. Zij doen dit door het bord E6 met onderbord te plaatsen, met daarop het kenteken van het voertuig. Dit gebeurt volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en zoals aangegeven op de tekening die bij dit besluit hoort. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen. Meer informatie hierover kunt u lezen onder het kopje rechtsmiddelen.

het moment dat alle vrienden van Zo104 worden bedankt voor hun steun. Want dankzij inzet van velen is Zo104 mogelijk en kan het publiek voor slechts € 3,50 genieten van de talkshow. NEDERLAND IS KAMPIOEN TELEFOON AFTAPPEN De tweede gast op de bank is Sander Schaepman bekend van het TV-programma Hunted. Marjolein en Caroline vallen met de deur in huis; Nederland is kampioen telefoon aftappen in de wereld. Ja, zegt Sander, we tappen veel af en dat zit in onze cultuur. Ieder land heeft zijn eigen cultuur en dat weerspiegelt zich in wetgeving en beleid. In Amerika mag je bijvoorbeeld veel sneller een huisinval doen, daar zijn we in Nederland terughoudend in. Sander heeft jaren ervaring binnen de politie en heeft nu en eigen bedrijf in training, advies en opsporing. Zo is Sander ook gevraagd voor het TV programma Hunted. De balans vinden tussen werkelijkheid en entertainment was een uitdaging. Bij veel detective- of misdaadseries is de werkelijkheid ver te zoeken. In 1 enkele aflevering heeft de hoofdrolspeler vaker een pistool in handen als een politieagent in zijn hele loopbaan. Opsporingstechnieken worden steeds beter en we laten lang niet alles zien op TV bij Hunted, daar zijn we nog erg vriendelijk volgens Sander. Het vinden van een vermist persoon of een gevaarlijke verdachte dat is waar het om gaat. Dat we overal via camera’s gevolgd kunnen worden weten we. Maar dat we op internet ons DNA achter laten weet niet iedereen. De kracht bij opsporing zit erin dat we informatie gaan combineren uit verschillende bronnen (bigdata). Dan zie je patronen zie voorheen onder de radar bleven. Vaste patronen zijn zo ingesleten

dat een verdachte daarmee door de mand valt als hij opgejaagd wordt. JAN IS VOETBALKAMPIOEN Jan’s Platenkast pakt uit met zijn kampioenen. Dat hij zelf kampioen was met een voetbalteam is hier bijzaak. In zijn platenkast staan zo veel voorbeelden over kampioenen dat slechts een klein deel aan bod komt. Maar als er winnaars zijn dan zijn er ook verliezers. Dit geeft muzikanten weer inspiratie voor prachtige nummers. Ook hebben sporters iets met muziek. Tijdens trainen of bij opkomst zoals de darters als Michael van Gerwen die zelfs twee nummers combineert. Kijk op ons YouTube kanaal voor deze aflevering van Jan’s Platenkast. ROLPH DOLS STAAT IN EEN ZAAL VOL KAMPIOENEN Als sportgek is Rolph Dols op zijn plaats in de column van Zo104. Als wethouder van Gilze en Rijen houdt Rolph zich bezig met economische zaken maar zijn interesse is uiterst breed. Met een mooie vergelijking laat hij het verschil zien tussen een topsporten met mega budget en een topsporter die zelf de eindjes aan elkaar moet knopen. Allebei komen ze tot een topprestatie

maar de weg daarna toe en de houding van deze sporters zijn totaal verschillend. Rolph maakt en bruggetje van topsport naar sporten voor een goed doel zoals Alpe d’HuZes. Een berg vol met kampioenen met vaak ook een indrukwekkend verhaal. Ook persoonlijke overwinningen maakt een persoon een kampioen en Rolph is daar geen uitzondering in. Voor hem was het lang niet zo vanzelfsprekend om voor een volle zaal een toespraak te kunnen houden. Zo hebben we allemaal ons eigen strijd. Een welverdiend applaus voor Rolph Dols. Van Zo104 heb je dit seizoen nog 1 show tegoed. Deze show staat geprogrammeerd op zondag 2 april 2017. Op 12 maart start de kaartverkoop. Tip: Zo104 heeft veel fans en ook familie en vrienden van onze gasten willen graag een keer komen kijken. Dus als de Zo104 kaartverkoop 3 weken voor aanvang van de show om klokslag 10.00 uur opent ontstaat er een stormloop op de kaarten. Gevolg, het onlinesysteem schiet in de stress door het overweldigende aanvragen in dit piekmoment. Even later nog een keer proberen kan helpen. Tot zo, tot 2 april.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

‘Vur-Schaokel Spektaokel’ op 18 februari Prinsessen, piraten, dieren, Zorro’s, iedereen is welkom op zaterdag 18 februari in de Schakel in Gilze. Dan nemen we alvast een voorproefje op carnaval 2017, tijdens het beroemde Vur-Schaokel Spektaokel. Voor de 45ste keer opent de schakel de deuren voor een té gek carnavalsfeest van de KiaK. Haal je feestneus dus maar uit de kast en trommel al je vrienden en vriendinnen bij elkaar. Iedereen van groep 5 t/m klas 3 van het voortgezet onderwijs is van harte welkom. Voor € 3,50 kun je feesten in de Schakel, tus- ss (Foto gemaakt door: Cor de Kok) sen 19.00u en 22.00u. Je krijgt daar ook 2 consumptiebonnen navals)hits en natuurlijk jullie voor. Tijdens het Vur-Schaokel verzoeknummers. Vergeet ook Spektaokel kun je voor € 12,00 de briefjes voor de kusjesdans euro een ‘4-daogenkaort’ kopen. niet zodat we ook dit jaar weer Dan kun je ook 26, 27 en 28 fe- een grote kusjesdans kunnen bruari lekker snel naar binnen. maken. Dit lever je natuurlijk alOp dinsdag met carnaval krijg lemaal in bij HONK 11. Een spelje in ruil voor je kaart ook nog lenhonk waar je onder andere een verrassing. Met een lekker games kunt doen en tattoos kunt drankje en een zak snoep van laten zetten. ‘KiaK Thinks You de grootste snoepkraam van ut Can Dance’ wordt natuurlijk ook Dringersgat, kun je dansen op weer georganiseerd. De nieuwe de muziek van de beste DJ’s van dans staat al op de site, dus kun Gilze. Zij draaien de vetste (car- je al oefenen. Je maakt tijdens de

avonden kans op de welbekende KTYCD-oorkonde. Dus trek je danssneakers aan en surf snel naar www.kiak.nl voor het oefenprogramma van KTYCD. Dit jaar wegens groot succes wederom de Dancebattle met spots in de zaal. Wie laat de vetste moves zien?Het Schaokel Spektaokel is een activiteit van werkgroep KiaK van Cultureel Centrum De Schakel in Gilze (www.kiak.nl). Groetjes, Werkgroep KiaK Schaokel Spektaokel

LEUTTAPPERS MERCHANDISING

Dringersgatse carnavalsartikelen weer te koop Zoals ieder jaar zullen De Leuttappers op de markt de bekende geel-blauwe carnavalsattributen verkopen. Op vrijdag 24 februari van 8:00 – 12:00 uur zal er weer een kraam op de markt op De Tip staan. Tot die tijd zijn de geel-blauwe attributen zoals al vele jaren ook te koop bij: Novy Hapers, Nieuwstraat 111 Er zijn weer nieuwe blauw/gele dassen en als noviteit blauw/gele beenwarmers. Wij hebben dit jaar zoals andere jaren in de verkoop : Geel/blauwe muts €. 5,00 Geel/blauwe das (groot) €. 12,50 Geel/blauwe das (klein) €. 9,50 Geel/blauwe Galgen €. 5,00 Geel/blauwe Vlag €. 12,50 Paraplu Groot €. 12,50 Paraplu Klein €. 3,50 Bretels €. 5,00

Carnavalsboek €. 7,50 Insigne €. 2,50 Handschoenen €. 4,50 En natuurlijk balonnen, serpentines enz. Ook op de volgende huisadressen kunt u terecht:

PROUD TO BE FOUT“ Het Dringersgatsevat De wisseltrofee van het dringersgatsebal.. Ook daar kan weer om gestreden worden deze avond. Iedereen kan zich inschrijven als deelnemer, als individu/duo/ trio/kwartet of als groep. Inschrijven is mogelijk van 20.30u tot 22.00u. Bij inschrijving wordt de deelnemer voorzien van een nummer en kan tijdens de avond zijn of haar act uitvoeren. Er zal geen gebruik gemaakt kunnen worden van het podium.In de afgelopen jaren zijn we al vaak verrast op geweldige creaties. Wij laten ons daarom ook dit jaar graag verrassen. We hebben ook nu weer een onafhankelijke jury bereid gevonden de creaties te beoordelen. De verkiezing voor het Dringersgatsevat kent diverse prijzen.

HULTEN WORDT KRIMPERSGAT!

Grote kinderoptocht 24 februari De jaarlijkse Krimpersgatse optocht is een initiatief van basisschool De Drie Musketiers. Omdat het een kind ontmoetingscentrum is doen de peuters van Hummeldonk ook gezellig mee. Het thema is dit jaar: We zitten op Feesboek. Deze eerste optocht voor Carnaval gaat via een vernieuwde route. We hebben er een heel jaar lang op moeten wachten, de leerlingen zijn al weken aan het knutselen, timmeren en schilderen. De laatste vrijdag voor de carnavalsvakantie, vrijdag 24 februari,

ss Zelf gemaakt; extra leutig.

VOORVERKOOP GAAT SNEL

SkinnyRED Carnaval SkinnyRED is de naam van de organisatie voor jongerenfeesten in Gilze. Vorige week is de voorverkoop van start gegaan en de kaarten worden snel verkocht. Ben er dus snel bij want VOL = VOL Wat is skinnyRED ook al weer? Onze (geheel alcoholvrije) feestavonden zijn helemaal gericht op jongeren. Muziek van meerdere DJ’s in verschillende hippe muziekstijlen zal ervoor zorgen dat iedereen zich kan uitleven op de dansvloer. Want we hebben een echte grote lichtgevende discovloer, uniek! In de zaal verder de nodige verhogingen, hangtafels en zittafels waar je op kunt staan, rondhangen, kijken, kletsen, plezier maken en natuurlijk dansen! Voor wie is skinnyRED bedoeld? skinnyRED is bedoeld voor jongeren op de middelbare school. Ruwweg van 13 tot en met 18 jaar.

Legitimatie is verplicht. Ben je nog geen 14 jaar dan vragen wij om je schoolpas.! Wanneer zijn we open? • Zaterdag 25 februari van 20.30 uur tot 00.30 uur • Maandag 27 februari van 20.30 uur tot 00.30 uur • Dinsdag 28 februari van 20.30 tot 00.00 uur Tot een uur voor sluitingstijd is het nog mogelijk om binnen te komen, hierna kun je alleen nog maar naar buiten en wordt er niemand meer binnen gelaten. Hoe kom je aan kaartjes? Je kunt in de voorverkoop een 3-avonden kaart kopen voor 15 Euro. Hiervoor krijg je toegang tot alle 3 de avonden (zaterdag/ maandag/dinsdag) bij de skinnyRED feesten. Ook krijg je ook nog eens een skinnyRED verrassing. In de voorverkoop kun je ook een avond kaart kopen. Deze kaarten zijn alleen op de avond waarvoor

is ook dit jaar de gekste dag van het schooljaar. ’s Middags gaan we vanaf 12:30 uur buiten op het plein opstellen en om 13:00 uur begint de optocht. Alle ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes

De jury zal met name letten op de volgende punten, • Originaliteit • Presentatie en uitstraling • Feestgedrag De juryleden zullen niet herkenbaar in de zaal aanwezig zijn. De jurering zal plaats vinden vanaf 22.00u tot 23.30u. De prijsuitreiking staat gepland omstreeks 23.45u. Deelnemers die voor de prijsuitreiking de zaal hebben verlaten zullen worden uitgesloten van verdere deelname. De Prijzen zijn geschonken door de Hooikar en tijdens de carnaval te besteden bij de Hooikar. Wij hopen jullie in grote getale te ontmoeten. Dus graag tot 18 februari bij de Hooikar voor het Dringersgatsebal. Deuren gaan open om 20.30u en de entree bedraagt 5 euro Voor het volledige reglement en of meer info www.leuttappers.nl Tot dan, Leuttappers, Gilze etc. zijn van harte welkom om onze optocht te komen bekijken! De optocht krijgt dit jaar een andere route. Dit omdat we ervoor gekozen hebben om niet meer langs de Rijksweg te gaan. We starten vanaf het Kerkplein, via de Gerardus Majellastraat, via de Broekdijk rechtsaf naar de Oude Baan. Bij het Eikenveld (nieuwe bebouwing) maken we een cirkel om te draaien en via de Oude Baan weer terug naar school. Verzoek aan al het publiek dat komt kijken: graag verspreiden langs de route en niet alleen bij de start of finish te blijven staan. Rond 14:00 zal de optocht weer op het plein eindigen en krijgen de kinderen op school een welverdiende traktatie. Voor het ’volk’ is dorpshuis The Chump alvast geopend om (tegen betaling) te genieten van een kopje koffie of thee. Daarna starten we met een speciale Carnavalsmengelmoes. Dit zijn optredens van alle jaargroepen. Om 15:00 uur begint voor de kinderen de vakantie. Publiek: warm aanbevolen, de Krimpergatse Optocht...

je hem hebt gekocht geldig. Deze kaarten kosten 5 Euro. De losse kaarten (voor een avond) zijn dus niet geldig op de andere dagen! Kaarten in de voorverkoop zijn te koop bij de Novy Hapers in Gilze, de Schakel in Gilze en bij de Boodschap in Rijen. Al er na de voorverkoop nog kaarten over zijn kun je aan de deur een kaart kopen voor €. 6,00 per stuk voor een avond. Ben dan wel op tijd, want VOL=VOL! En denk eraan dat als je tussendoor weg gaat, je bij terugkomst opnieuw zult moeten betalen! Consumpties Bij de bar zijn zowel frisdranken als alcoholvrije jillz en alcoholvrije radler te krijgen. Allemaal tegen een mooie prijs, van 1 bon (1 bon = 1 Euro!). We schenken geen alcohol. Naast onze jaarlijkse carnavalsfeesten organiseren wij door het jaar heen nog enkele feesten. Voor meer informatie kijk op onze website: www. skinnyred.nl of word vriend op facebook.

Uit je dak op het Kiekendievenbal

Rijen - Normaal zie je op een militaire basis heel andere schmink. Dit weekeinde overheersten kleurige outfits de camouflagekleuren op de vliegbasis Gilze Rijen. Alweer voor de 29e keer werd het Kiekendievenbal gehouden. Negenhonderd verstandelijk gehandicapten uit heel Zuid-Nederland en begeleiders gingen zaterdag uit hun dak op het jaarlijkse Kiekendievenbal, zondag was het beurt aan basisschoolleerlingen en hun ouders, tijdens de jaarlijkse grote Jeugdraden parade. Lt-Kol van Bruchem (DHC), Wethouder Dols (Gemeente Gilze en Rijen) en heer Gulickx (Rabobank) openden samen het carnavalsweekend, waarna de carnavalsvierders hosten en dansten op de klanken van de optredens

ss (Foto John Kuijsters) Uit je dak op het Kiekendievenbal met De gebroeders Ko van de Gebroeders Ko, Stef Ekkel, De Dorini’s, Kapel 2 Punt 0 en de Rijense zanger Piet Renieren die graag voor deze gelegen-

ss Een overzichtje van het bekende marktkraampje (Hoffotograaf De Leuttappers).

Leuttappersnieuws “7 daoge vuraf” Zaterdagavond 18 februari, het is weer bijna zover. De carnaval gaat bijna van start. Maar niet voordat we een generale repetitie hebben gehouden. Dit jaar gaan we terug naar de oorsprong van het Dringersgatsebal, er worden geen optochtnummers uitgereikt en er speelt een live band die in Gils en ver in de omtrek bewezen heeft dat ze een feest kunnen bouwen. “de fik erin” Samen met “disco nightlight” Als vanouds is er het thema, een “kapstok” om jullie creativiteit op los te laten. Dit jaar hebben we voor een thema gekozen wat door jullie nog verder uitgewerkt dient te worden. Dus kom verkleed en laat je gedachten en ideeën de vrije loop. Het thema voor dit jaar is;

Jurgen Cobussen, Jachtveld 31, tel: 06 55 33 17 37 Fam. Mijvis, Kruijsenstraat 26, tel: 0161 45 57 37 Zie ook onze website www.leuttappers.nl voor meer info.

PAGINA 8

ss (Foto John Kuijsters) Jeugdraden parade

heid zijn afgesloten zangcarrière weer even oppakte. Vliegbasis Gilze-Rijen faciliteert het Kiekendievenbal door onder andere een deel van de hangaar van het 298 Chinook squadron beschikbaar te stellen. Verder is de organisatie volledig in handen van A.C.V. De Kiekendieven. Carnavalsvereniging De Kiekendieven is in 1975 door luchtmachtpersoneel van het 316 squadron opgericht. Dit vliegende squadron heeft de Kiekendief als embleem. In die tijd bestonden op de vliegbasis nog enkele carnavalsverenigingen naast elkaar. Vanaf 1981 hebben zij de krachten gebundeld en zijn verder gegaan onder de naam De Kiekendieven. Sindsdien zijn De Kiekendieven jaarlijks te gast op vliegbasis Gilze-Rijen.

KIAK WOENSDAGMIDDAG INSTUIF

Wordt dit de laatste woensdagmiddaginstuif ooit? Op woensdag 22 februari organiseert KiaK eindelijk weer een WoensdagMiddag Instuif, speciaal voor alle kinderen van de basisschool! Het thema van deze instuif is... jullie raden het misschien al... CARNAVAL! We gaan deze middag alles doen wat met carnaval te maken heeft! Waaronder natuurlijk ook feesten en hossen. Trek dus maar vast je mooiste of gekste carnavalsoutfit uit de kast en kom samen met je vrienden en vriendinnen naar deze leuke middag, we gaan er een groot feest van maken! Voor €2,50 kun je deelnemen aan deze gezellige middag die duurt van 14.00u tot 16.00u en waar je natuurlijk ook iets lekkers krijgt. De WoensdagMiddag Instuif vindt plaats in Cultureel Centrum De Schakel in Gilze. Ben je benieuwd hoe leuk en gezellig de vorige WoensdagMiddag Instuif was? Neem dan een kijkje in het fotoalbum op www.kiak.nl. Al jaren is de WoensdagMiddag Instuif een gezellige activiteit die wordt georganiseerd door de vrijwilligers van KiaK. Bij een druk bezochte WoensdagMiddag Instuif bezorgen wij ongeveer 50 kinderen een geweldige woensdagmiddag. Om ál deze kinderen

nog steeds te kunnen verwelkomen, zijn wij al geruime tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor deze activiteit. Helaas blijkt de laatste maanden dat wij hier écht een tekort aan hebben. En geen vrijwilligers, betekent hoe erg ook: geen WoensdagMiddag

Instuif. Wij als Werkgroep KiaK willen niets liever dan deze activiteit blijven organiseren. Alle hulp is welkom, dus ook als je ons een paar woensdagen per jaar hierbij kunt helpen. Dus vind jij het leuk om met kinderen bezig te zijn en wil jij ons komen helpen? Kun jij een paar woensdagmiddagen per jaar helpen? Dan is KiaK écht op zoek naar jou! Anders lukt het ons niet om deze activiteit draaiende te houden. Neem gerust een kijkje op onze website (www.kiak.nl) en benader ons voor vragen of meer informatie op het mailadres werkgroep@ kiak.nl. Groetjes, Werkgroep KiaK - WoensdagMiddag Instuif

Wijvesjouwen Dringersgat 2017 - Gratis Inschrijven Ook dit jaar zal het Wijvesjouwen weer plaats vinden op de carnavalsdinsdag in Gilze. Echt veel is er niet nodig om mee te kunnen doen. Een kruiwagen, kaal of mooi versierd. Een man of vrouw om de kruiwagen voort te sjouwen, en een vrouw of man verkleed als vrouw om in de kruiwagen rond te sjouwen. En zo kunnen we dan enkele kroegen langs om hier dan een spelletje te doen zodat we een leuke en gezellige middag hebben. Het inschrijven hiervoor kan via de mail met als adres: wijvesjouwen@leuttappers.nl Het Comité Wijvesjouwen


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 9

Collecteweek Jantje Beton

NEL VAN DEN BOOGAART-VAN HOEK

In Memoriam

Echtgenote van Janus van den Boogaart Erelid Leuttappers Afgelopen zondag 29 januari hoorden wij dat Nel van den Boogaart-van Hoek de avond daarvoor was overleden. Ook al wisten we dat het einde naderde, het is niet te bevatten. Nel was de vrouw van Janus van den Boogaart erelid van de Leuttappers en oud prins Jaon I. (1979-1983 en 1989) Wij kennen ons Nelleke (zoals wij ze noemde) als een zorgzame vrouw, de stille kracht achter Janus. Was op alle activiteiten samen met Janus present en zorgde dat Janus er altijd spik

en span uit zag. Ze was op onze feesten echt aanwezig en kon het hoogste woord hebben en er dus echt van genieten. Afgelopen zomer is zij op de jaarlijkse feestdag van de ereleden (De Miekedag) nog met de huifkar op stap geweest waar ze nog heerlijk van genoten heeft. Nelleke was nog altijd zeer betrokken bij de Leuttappers en samen met de ereleden was zij een trouwe bezoeker van de leuttappersactiviteiten. Wij wensen Janus, zijn zoon Hein en echtgenote Ingrid,

Van maandag 13 tot en met zaterdag 18 februari 2017 wordt in Rijen en in Gilze gecollecteerd voor de landelijke Jantje Beton Collecte.

kleinkinderen Stijn en Denise, familie en iedereen die haar dierbaar was veel sterkte bij dit overlijden. Leuttappers en Ereleden.

EXPO GILZE ORGANISEERT

Expositie schilderijen van Corrie Hendrickx uit Gilze Van 13 februari tot 9 april is in het Cultureel Centrum De Schakel in Gilze een expositie te zien van de schilderijen van Corrie Hendrikx. “De belangstelling voor tekenen had ik al in mijn jeugdjaren. Ik kon dan alles vergeten. De ambitie om te schilderen is zo’n 15 jaar geleden pas gekomen. Eerst zelf wat aan het experimenteren geweest, maar ik had niet genoeg inzicht om tot een mooi eindresultaat te komen. Hoe krijg je diepte in een schilderij? En hoe meng ik verf op de juiste manier? Ik besloot een jaar les te nemen. Tot mijn verbazing pikte ik die informatie snel op. Er ontstond een nieuwe hobby. Alle vrije momenten was ik aan het schilderen. Eerst abstract, maar ik merkte dat het realisme meer mijn ding was. Ik wilde tot het uiterste gaan. Elk detail moest kloppen. Ik mengde verschillende kleuren met elkaar en durfde steeds meer. Ik ging van stilleven, van lieverlee naar portretten. Eerst enkel van pla-

tjes uit tijdschriften, die mensen kende ik immers niet. Die schilderijen liet ik dan wel eens aan anderen zien en opeens had ik een serieuze opdracht om een portret te schilderen.” “Uren kan ik werken aan bijvoorbeeld het oog. Het moet kloppen van mij. Pas als de twinkeling erin zit en de ogen mij volgen vanuit het schilderij ben ik tevreden. Ik geniet van realistisch schilderen.” “Meerdere keren per jaar zag ik in de schakel exposities van schilderijen. Regelmatig liep ik daar langs. Ik vond het mooi en knap wat een ander kon. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mij aangemeld voor een expositie. Iedereen kan nu van 13 februari tot 9 april meegenieten van mijn eigen werken. Dus bij deze…welkom bij mijn expositie en geniet ervan. ”

PEUTERS SPELEN MEE

45.000 collectanten van zo’n 1600 jeugdclubs gaan dan de straat op namens hun jeugdclub om geld op te halen voor spelen en bewegen in de eigen buurt. De helft van de opbrengst mogen jeugdclubs zelf houden en dat komt goed uit in tijden van teruglopende subsidies. In RIJEN wordt gecollecteerd door de leden van de Scouting en vrijwilligsters van speel-o-theek ’t TREINTJE. De collectanten zijn in wijken verdeeld, zodat niet twee keer bij u wordt aangebeld. Scouting kan het geld goed gebruiken voor de jeugd en de speel-o-theek koopt nieuw speelgoed aan, waarvan de jeugd in de hele gemeente gebruik kan maken. Dus: 50% van de opbrengst is voor de collecterende jeugdorganisatie zelf. De andere helft van de opbrengst zet Jantje Beton in voor buitenspeelprojecten in het hele land.

Dieren Centrale Nederland Aldus Corrie. Expo Gilze nodigt u ook van harte uit deze expositie te bezichtigen in De Schakel van 13 februari tot 9 april. De Schakel is door de week altijd open tussen 07.00 en 19.00 uur. Overige openingstijden zijn wisselend. Voor info; 0161-452009 www.ccgr.nl

GEVONDEN Kat, cypers, zonder wit, Oranjestraat Gilze Poes, zwart, witte vlek op borst, Kuyperstraat Rijen Poes, lapje met veel wit, Eikhof Gilze Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161433437 of mail naar breda@dierencentrale.nl. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

UITNODIGING VAN HUURDERSVERENIGING UW HUURDERSRAAD

huurders van Leystromen Open ochtend De Bolster Voor in Rijen en Molenschot groot succes

U bent welkom bij de Algemene Vergadering op dinsdag 21 februari 2017 in Cultureel Centrum De Boodschap, Nassaulaan 62-64, aanvang 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Heeft u geen uitnodiging ontvangen via e-mail dan kan men zich aanmelden via: secretaris@uwhuurdersraad.nl en de uitnodiging met agenda worden

De Frietbergh gaat verbouwen! De Frietbergh aan de Stationstraat 46 te Rijen ondergaat een complete metamorfose in 4 dagen tijd! Een nieuwe bakwand is het pronkstuk van onze verbouwing. Met een grotere capaciteit zullen wij u in de toekomst nog sneller van dienst kunnen zijn. De Frietbergh staat bekend om zijn vers gesneden friet en de hamburgers en kipsaté uit eigen keuken. Dit concept zorgt al 9 jaar voor een groot succes en heeft deze verbouwing mede mogelijk gemaakt. Al onze klanten , bedankt daarvoor! De verbouwing vind plaats van maandag 13 februari t/m donderdag 16 februari 2017.

Onze heropening zal zijn op vrijdag 17 Februari met leuke acties dat weekend! ACTIE 1: VRIJDAG 17 FEBRUARI Familiezak verse friet + 4 frikandellen en een grote beker fritessaus voor e10,ACTIE 2: ZATERDAG 18 FEBRUARI Een gratis ijstaart bij elke bestelling boven de e10,- (OP=OP) ACTIE 3: ZONDAG 19 FEBRUARI Kroket Kwartet voor e5,bestaande uit een goulashkroket , kaaskroket , kwekkeboomkroket en een satékroket Maar er is meer!... We introduceren 3 nieuwe menu’s Hot&Spicy menu €8,-: Verse friet, 1 vlampijp, 6 vlammetjes, samuraisaus en chilisaus Loempia speciaal menu €8,-: Verse friet, grote loempia, satésaus, verse sla en een gebakken eitje Big Burger menu €9,50: Verse friet, 2 broodjes hamburger speciaal met evt. een gebakken eitje, verse sla en joppiesaus ... en nog meer ! Vanaf medio maart 2017 zullen wij ambachtelijk ijs gaan verkopen en zullen er ook weer milkshakes en slaatjes te bestellen zijn.

We verwelkomen u graag in onze vernieuwde cafetaria.

Openingstijden De Frietbergh:

di. + wo. + do.: 11.30-20.00; vr., zat. + zon.: 11.30-21.00 uur Stationsstraat 46, 5121 EE Rijen, T. 0161-220058 http://facebook.com/defrietbergh

Graag tot ziens! Groeten, Nathalie en Remco

4 Generaties

gemaild. Beschikt u niet over internet, dan kan dat telefonisch: 0161-223529. Op onze website: www.uwhuurdersraad.nl vindt u meer informatie.

VOORLICHTING VOETKLACHTEN OP 16 FEBRUARI IN “DE MOLENWIEK”

KBO Molenschot

Op woensdag 8 februari hield De Bolster haar open ochtend voor nieuwe kleuters en ouders. Velen hadden de weg naar de school kunnen vinden om de school “echt” in bedrijf te zien wat het beste beeld geeft van de alledaagse zaken op school. Ouders konden kiezen om zelf de school te bekijken of via een rondleiding geïnformeerd te worden over de school. De rondleidingen werden verzorgd door teamleden, leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Uiteraard was de kleuterbouw erg in trek en de peuters konden direct spelen en boodschappen doen in de “echte” supermarkt in de hal van de kleuters. Het was een mooi gezicht om te zien hoe

de kleuters de peuters wegwijs maakten op school. Onder het genot van een kopje koffie werden de ouders op informele wijze geïnformeerd. Voor wie niet in de gelegenheid was om de school te bezoeken is er een speciale informatieavond voor nieuwe ouders op donderdag 16 februari. Deze avond start om 19.30 uur. Een individuele rondleiding door de school is uiteraard ook mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur van de school, Cor Diepstraten (0161-451541 of directie@debolstergilze.nl)

De praktijk podotherapie die Rica Boemaars in 1980 gestart is, heet voortaan Hallux Voetexperts. De neef van Rica, Erik, heeft in 2010 de praktijk overgenomen en werkt nu samen met zijn studiemaat Mano de Kok. De zorg verandert heel snel en Erik heeft daarop ingespeeld. Hallux Voetexperts, de voet van A tot Z betekent dat een cliënt met hele lichte tot hele moeilijke klachten bij Hallux terecht kan. Van standaardzolen, naar podotherapie, een orthopedisch

schoenmaker (ook in Molenschot) tot een voetchirurgie spreekuur. Alles onder 1 dak. Erik komt vertellen over de werkwijze, veel voorkomende klachten ondersteund met beeldmateriaal, maar ook praktische zaken zoals verzekerde zorg of niet. KBO Molenschot is blij dat Erik voor ons een middagje vrij wil maken. Wij nodigen onze leden hier van harte bij uit. Bestuur KBO Molenschot

KBO Rikken Molenschot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Christ Riet Jeanne Cees Tinny Betsy Ad Cees Jos Riet Ad Harrie Tiest Henk

Kerremans Dongen van Machielsen Kerremans Kerremans Nuiten Broeders Machilesen Nuiten Broeders Adriaanssen Bongartz Broeders Wirken

212 207 140 192 149 231 182 194 169 166 152 226 178 186

3825 3822 3683 3637 3625 3450 3425 3289 3253 3233 3226 3189 3180 3121

15 Frans 16 Koos 17 Ria 18 Adrie 19 Joke 20 Annie 21 Janus 22 Riet 23 Regine 24 Julia 25 Luus 26 Frans 10-feb H.B.

Ermens 89 3101 Wirken 116 3051 Wirken 170 2984 Pagie 208 2981 Bink 92 2927 Wouters 190 2848 Bink 140 2761 Jacobs 0 2755 Peeters 194 2690 Oosterwijk 132 2639 Vissenberg 112 2424 Buijs 0 1194 06-23589870 Totaal

Uitslag Koersbal de Curve Gilze 1 2 3 4 5

Naam beurten Joop de jonge Herman den Dekker Piet Schouten Tonny Wirken Hans van Veen

punten 12 34 16 12 13

gemiddelde 32 2,67 88 2,59 41 2,56 29 2,42 29 2,23

6 7 8 9 10

Net v Hoek Jan Severijns Riet Govers Jos v Gils Bart Marinus

11 12 29 34 29

24 24 55 61 51

2,18 2,00 1,90 1,79 1,76

Op de foto te zien overgrootoma van Bavel (17-11-1928) met haar achterkleindochter Mila Moelands (27-10-2016) aan de

linkerzijde oma Hapers van Bavel (21-06-1958) en aan de rechterzijde moeder Marion Hapers(03-04-1981).

Worstenbroodaktie 2017 Wij horen u al denken: “binnenkort komen de vrijwilligers van VV Gilze en de supportersclub weer bij ons aan de deur met heerlijk worstenbrood.” Tja, daar hebt u gelijk in want dat is ook heerlijk en precies op het juiste moment! Want natuurlijk hebt u wel zin in zo’n worstenbroodje, niet alleen met carnaval trouwens maar juist in zo’n weekend is dat echt super lekker en makkelijk. WANNEER? En nogmaals: vlak voor carnaval op vrijdag 24 februari (buitengebied Gilze) en zaterdag 25 februari 2017 (binnen de bebouwde kom) komen we weer bij u aan de deur met het ovenheerlijke worstenbrood van bakkerij Ad Spapens en u weet het…. “Worstenbrood van Ad Spapens eet je niet, daar SMUL je van!” HULP NODIG… We hebben nog hulp nodig voor de verkoop van het worstenbrood op zaterdag!

Wilt u meehelpen? Het is leuk om te doen en belangrijk voor VV Gilze. Bel met William Akkermans voor meer informatie: 06-14504930

Begrafenissen Creemers BV

Nieuwstraat 14a, 5111 CW Baarle-Nassau (naast de kerk)

Wij verzorgen al uw wensen betreffende begrafenis, crematie of buitenlands transport of u verzekerd bent of niet. U kunt ons dag en nacht, weekend of feestdag bereiken via Ivo Creemers Tel.: 0031 (0)13 507 78 80 0031 (0) 6 53 787 734


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 10

Nieuw: de agenda van de regio Hiernaast ziet u de eerste agenda van Weekblad Gilze en Rijen, die voor-taan wekelijks in uw weekblad verschijnt. Hierin staan lokale evenementen en activiteiten op een rijtje. Wilt u dat uw evenement ook in deze

WOENSDAG 15 FEBRUARI

GILZE

Cultureel Centrum De Schakel van 14.15 tot 15.50 FILM: FINDING DORY Superleuke kinderfilm over de hyperactieve en vergeetachtige vis Dory, die op zoek gaat naar haar ouders. RIJEN

Parochiecentrum Heilige Geest Rijen van 20.00 tot 22.00 ROB VAN UDEN VERTELT OVER FRANCISCUS VAN ASSISI Rob van Uden vertelt verhalen uit de Fioretti in een vlotte, improviserende stijl. DONDERDAG 16 FEBRUARI

MOLENSCHOT

De Molenwiek van 10.00 tot 12.00 KOFFIE UURTJE Inloop koffie uurtje. De Molenwiek van 14.00 tot 16.00 HALLUX VOETEXPERTS Voorlichting voetklachten door Erik van Beek. VRIJDAG 17 FEBRUARI

RIJEN

The Factory Sport en Fun, Ericssonstraat 2 van 20.15 tot 23.59 12E RONDE RIJENSE DART RANKING Inschrijven vanaf 19:30u Iedereen is welkom om gezellig een pijltje mee te gooien. ZATERDAG 18 FEBRUARI

GILZE

Cultureel Centrum De Schakel van 19.00 tot 22.00 VUR-SCHAOKEL SPEKTAOKEL Om alvast in de carnavalsstemming te komen, organiseren we in het weekend voor carnaval, het Vur-Schaokel Spektaokel! RIJEN

Sporthal d’n Wringer Rijen van 20.00 tot 02.00 RCS PRINSENGALA Prinsen uit de omtrek en hun gevolg vieren carnaval. GILZE

Zorgcentrum Sint Franciscus van 19.00 tot 21.00 BEJAARDENCARNAVAL SINT FRANCISCUS De Leuttappers bezoeken traditioneel St. Franciscus om enkele uren gezellig door te brengen met haar bewoners. RIJEN

Hoofdstraat 72 in Rijen van 20.00 tot 22.15 BINGO Bingo bij t” boerke. Zaal open 19.00 uur iedereen is welkom om mee te doen. VRIJDAG 24 FEBRUARI

GILZE

Markt op De Tip van 08.00 tot 12.00 VERKOOP BLAUW/GELE CARNAVALSARTIKELEN De Leuttappers zullen op de markt de bekende carnavalsattributen verkopen. Prijzen zie: www.leuttappers.nl HULTEN

Kerkplein en The Chump van 12.45 tot 15.00 KRIMPERGATSE OPTOCHT Kinderoptocht door centrum en aansluitend optredens GILZE

Bouwschuren van het Dringersgat van 18.30 tot 20.30 WAGENTJE KIJKEN De Leuttappers bezoeken de Carnavalsbouwschuren voor het bekende Wagentje Kijken. ZATERDAG 25 FEBRUARI

MOLENSCHOT

Molenschot van 14.11 tot 00.00 CARNAVALSOPTOCHT MOLENSCHOT De carnavalsoptocht in Molenschot GILZE

De Schakel Gilze van 20.30 tot 00.30 SKINNYRED Carnavalsfeest voor jongeren op de middelbare school ZONDAG 26 FEBRUARI

De Hooikar van 20.30 tot 02.00 DRINGERSGATSEBAL

GILZE

Het thema dit jaar van het Traditionele Dringersgatsebal is ”Proud to be Fout”. Enige Echte Carnaval-Voorproeffeestje.

De carnavalsoptocht in Gilze

ZONDAG 19 FEBRUARI

RIJEN

Margriethal/Sportcafé van 09.30 tot 17.30 KEINDER KUPKES FESTIVAL Is een carnavalesk festival georganiseerd voor en door kinderen van diverse jeugdraden uit Brabant. WOENSDAG 22 FEBRUARI

RIJEN

Cultureel Centrum De Boodschap van 13.30 tot 16.00 OPENBARE BIJEENKOMST NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL Hersenletsel kan zorgen voor ingrijpende veranderingen. Hierover wordt onder deskundige leiding het gesprek aangegaan. GILZE

Gilze van 14.00 tot 02.00 CARNAVALSOPTOCHT GILZE

Cultureel Centrum De Schakel van 19.00 tot 28 februari 22.00 KIAK SCHAOKEL SPEKTAOKEL Lekker carnaval vieren met al je vriendjes en vriendinnetjes voor iedereen vanaf gr. 5, drie avonden een geweldig feest! MAANDAG 27 FEBRUARI

MOLENSCHOT

De Molenwiek van 13.30 tot 17.00 CARNAVALSMIDDAG Carnavalsmiddag KBO leden en senioren uit Molenschot GILZE

De Schakel Gilze van 20.30 tot 00.30 SKINNYRED

Cultureel Centrum De Schakel van 14.00 tot 16.00 KIAK WOENSDAGMIDDAG INSTUIF: CARNAVAL

Carnavalsfeest voor jongeren op de middelbare school

Een carnavaleske instuifmiddag geheel in het thema ’Carnaval’.

Rijen van 13.11 tot 01.00 CARNAVALSOPTOCHT RIJEN

Cultureel Centrum De Schakel van 14.15 tot 15.50 FILM: HUISDIERGEHEIMEN Wat denken huisdieren en wat doen ze eigenlijk als je weg bent? In deze komische kinderfilm worden je vragen beantwoord.

DINSDAG 28 FEBRUARI

RIJEN

De optocht in Rijen GILZE

De Schakel Gilze van 20.30 tot 00.01 SKINNYRED Carnavalsfeest voor jongeren op de middelbare school

agenda wordt opgenomen? Lever deze dan aan via onze website. Dat kan ook via uw mobiele telefoon. Dit doet u als volgt: Ga naar: www.uitgeverijemde jong.nl/aanleveren; Klik op ‘hier’ bij ‘Redactioneel:

KEINDER KUPKES FESTIVAL

Zondag 19 februari 2017 Met het houden van het KeinderKupkesFestival (KKF) 2017 wordt de traditie voortgezet, die is ontstaan in 1977, toen de Stichting Jeugd- en Jongerenkarnaval Vught het initiatief nam voor het eerste festival. Het was een samentreffen van jeugdprinsengroepen uit diverse Midden-Brabantse dorpen en steden, als uiting van verbroedering tussen jeugd van de plaatselijke carnavalsorganisaties. Dit groeide uit tot een jaarlijks feest waar 8 tot 12 jeugdraden aan deelnemen. Het wordt nu voor de 41ste keer gehouden en het is de vierde keer dat Rijen (Wringersgat) “aan de

beurt” is. Het festival wordt gehouden in de Margriethal/ Sportcafe en omvat globaal: • De ontvangst van de diverse jeugdprins(ess)en met hun gevolg • Een optocht door de omliggende straten • ’s Middags optredens van de deelnemende dorpen • Een kapellenrodeo • Feesten, feesten, feesten • Prijsuitreiking • Finale Het motto voor dit jaar is: “MEEJ UN GOUWE RAANDJE” De deelnemers zijn: 1.Dwergonië ( Drunen) 2.Knotwilgendam (Vlijmen)

Roadrunner Gilze Klaraloop 2017 MOOI WEER MEEJ CARNAVAL…. WIE WIL DA NOU NIE ??? Nou ik denk van: iedereen ! Daarom vatten tal van Roadrunners uit Gilze volgens een jarenlange traditie dit jaar wederom het plan op om hardlopend naar de heilige Clara te Meersel-Dreef te gaan om aldaar een worst te offeren. Dit aloude ritueel vindt al jaren plaats enkele weken voor de carnaval. Afgelopen zaterdag vertrokken een negental lopers, onder de bezielende leiding van initiatiefnemers Rob en Carla Bosmans, om 8:00 vanuit Gilze om een prachtige toertocht van 23 kilometer door de natuur te maken richting Meersel-Dreef. Een buitje sneeuw in het gelaat deerde ons niet, want het prachtige witte landschap en de frisse lucht deed ons goed. Via diverse bospaden werd koers gezet richting Ulvenhout, alwaar een volgende groep van 7 Roadrunners (beter bekend als : Robert en z’n harem…en Joost) klaarstond om aan te sluiten voor de laatste 10 kilometers. Een enerverende tocht langs de oevers van rivier de mark leidde ons naar de laatste aansluitende groep van 4 Roadrunners die ons hielpen de laatste 5 kilometers te voltooien. Zo werd deze tocht zo ingevuld dat een ieder zijn kilometers kon lopen op weg naar het uiteindelijke doel: een gezellige ochtend

bij de paters in Meersel-Dreef. Eenmaal daar aangekomen om een uurtje of half 11 werd nog even snel een kiekje genomen, waarna het hoogste tijd was onszelf te soigneren. Na een heerlijk supplement smoske en een koffie of thee trakteerden we onszelf op iets straffers. De tafel werd vol gezet met bieren van belgische makelij. Een fluittje herinnerde ons eraan waarom we hier eigenlijk gekomen waren, juist ! , tijd om de meegenomen worst aan de heilige Klara te gaan offeren. De gehele meute feestvierende lieden toog de beeldentuin van de paters in op weg naar de heilige Klara, al-

JAWEL, JAWEL, HIJ KOMT ER WEER AAN...

Kindermiddag van ’de Hofrakkers’ De oudste kindermiddag van Rijen, oh nee ’t Wringersgat, wordt weer gehouden. Dankzij onze sponsors kunnen we weer een “gratis” carnavalsmiddag organiseren voor de jeugd van ‘t Wringersgat. Op carnavalsmaandag 27 februari organiseren wij weer een kindermiddag waar kinderen van 0 t/m 10 jaar van harte welkom zijn om samen carnaval te vieren. Ouders, opa’s, oma’s ooms, tantes, je vriendjes en vriendinnetjes zijn uiteraard ook welkom. Zodra de kinderen binnenkomen kunnen ze gelijk in de zaal aan de slag om verschillende verrassingen bij elkaar te verdienen of gewoon te krijgen. Bij binnenkomst kan de entreekaart omgewisseld worden voor een verrassingskaart waarmee de kinderen van-alles kunnen doen. Al hossend, dansend of in de polonaise kunnen ze op de vrolijke klanken van onze disco geen minuut stilstaan. Van al dat gehos en gedans krijg je natuurlijk dorst en honger. Geen

nood, want wij zorgen hiervoor. Als ze nog mooier willen worden kunnen ze aanschuiven bij onze schmink-dames die de kinderen voorzien van gave, stoere of hele lieve creaties. Ergens op de middag kunnen de kinderen ook nog kennismaken met onze eigen jeugdprinses, haar jeugd raad van elf en de dansmariekes. Zij komen de middag nog meer opvrolijken. Zoals altijd kunnen de kinderen niet zonder begeleiding de zaal verlaten. De kinderen kunnen lekker carnavallen, maar dus ook de ouders zonder dat ze zich zorgen hoeven maken of de kinderen er niet vandoor zijn. We hebben dit jaar wel een aantal dingen gewijzigd in de opzet. De verrassingen zijn gebleven, maar er kunnen dit jaar ook leuke prijzen gewonnen worden. Hoe en wat dat zien jullie wel op deze middag. De kaartjes werden vroeger gratis uitgegeven, maar de afgelopen jaren kwamen er een hoop kinderen niet opda-

Klik hier om in te loggen’; Bij de eerste keer is registreren noodzakelijk; Vervolgens kunt u inloggen, een evenement aanmaken waarbij u alle velden invult en daarna kunt u alles verzenden. 3.Keiespellersdurp (Helvoirt) 4.Bokkendonk (St. Michielsgestel) 5.Faantelaand (Raamsdonksveer) 6.Oggelvorsenpoel (Esch) 7.Pezerikkengat (Hilvarenbeek) 8.Dommelbaorzedurp (Vught) 9.Dringersgat (Gilze) Kom allemaal kijken naar de optocht die zal beginnen om 12.00 uur. Start optocht bij de sporthal, Mgr. Schaepmanstraat, de Wittstraat, Heistraat, Grotiusplantsoen, 2estr. Brabantpark, Leuvenstraat, Mgr. Nolensstraat, Mgr. Schaepmanstraat, einde bij sporthal. Iedereen is van harte welkom op het KKF op zondag 19 Februari 2017 van 9.30- 17.30 uur in de Margriethal/Sportcafé in Rijen ! waar een op leeftijd zijnde pater de lekkernijen in ontvangst nam. Sandra Gillis nam de honneurs waar namens de Roadrunners Gilze. Later in het dranklokaal was het woord dubbel niet enkel meer van toepassing op de inhoud van onze glazen, maar ook op de tongval waarmee gesproken werd. Gelukkig waren er ook weer diverse chauffeurs bereid gevonden om ons allen weer veilig terug naar huis te brengen. Margriet, Mildred, Esther, Marco en Jac Bedankt ! Samenvattend : een zeer geslaagde sportieve dag met bourgondische insteek die ervoor zal zorgen dat : WE MET CARNAVAL DE PARAPLU THUIS KUNNEN LATEN ! met dank aan onze reporter John van Ginneken

gen. Jammer voor de sponsors die de vele verrassingen gratis beschikbaar stellen, maar ook voor kinderen die wel heel graag hadden willen komen. Na een lang beraad hebben we besloten om 2,40 euro te vragen voor een kaartje. 2,40 euro per kaart zal u denken… zoveel? Nou eigenlijk is het een gratis kaartje, want u krijgt er bij binnenkomst op vertoon van de entreekaart een consumptiebon voor terug. Wanneer? maandagmiddag 27 januari van 14.00 tot 17.00 uur Waar? café-restaurant-zaal ’t Boerke Hoofdstraat 72 Wie? kinderen van 0 t/m 10 jaar Kaarten zijn af te halen à 2,40 euro bij partycentrum ‘t Boerke Wees er snel bij, want op=op. Op de dag zelf kunt u het misschien ook nog proberen aan de deur, maar we kunnen niet garanderen dat er nog plek is in de zaal. Hopelijk tot dan! De Hofrakkers zijn ook te volgen op facebook dus neem gerust een kijkje zodat u weet waar we ons bevinden met carnaval. Groetjes carnavalskapel “de Hofrakkers”.

Shandybal Rijen Over twee weken is het zover dat de jeugd van 10 t/m 15 jaar weer vier avonden kan genieten van het shandybal met disco Norberto in cultureel centrum De Boodschap in Rijen.

Bij dit carnavalsbal wordt geen alcohol geschonken en binnen = binnen. Het shandybal is alle avonden van 19.30 tot 22.30 uur, wil je ook naar dit gezellige bal? Haal dan nog snel kaartjes, deze

zijn voor 2,50 per stuk te koop bij: De Boodschap, Nassaulaan 64, De Wittstraat 14 en Dreesstraat 11. Groetjes en tot carnaval.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 11

Feestelijke afsluiting cursus: “Luisteren naar klassieke muziek” Klassieke muziek is algemene cultuurmuziek van 1600 tot heden en de stijl van musiceren die daar bij hoort. Leren luisteren naar klassieke muziek is voor velen een feest van genoegen en herkenning. Men krijgt enig inzicht in verschillende perioden, stijlen, instrumenten, ensemblevormen, en vormaspecten. Het Genootschap voor Klassieke Muziek, ooit opgericht door wijlen Leo Smink uit Rijen, organiseert in de wintermaanden een cursus: “luisteren naar klassieke muziek”. Karin Schade, vroeger al de oogappel van Leo Smink, verdienstelijk pianiste en muziekkenner heeft het werk van Leo op een onnavolgbare wijze voortgezet na zijn plotseling overlijden in het cursusseizoen 2009-2010. Ze heeft een be-

langrijk netwerk van klassieke muziekkenners en - liefhebbers die samen met haar de “muziek luister cursus” op een professionele en prettige wijze verzorgen. Het gebeurt allemaal op maandagavond en dinsdagmiddag in cultureel centrum de Boodschap te Rijen waar twee groepen met elk ruim vijfentwintig personen aan deelnemen.. Zondagmorgen 5 februari 2017 werd vanaf c.a. 10.30 uur de cursus van het

ss Jos van Eijk achter de vleugel

Autobanden, motorbanden, montage Uitlijnen, motoronderhoud Akkerstraat 7 5126PJ Gilze 0161-454671 ss Karin met bloemen en enveloppe (foto’s Jan Weterings) seizoen 2016-2017 afgesloten bij Karin thuis met luisteren naar klassieke muziek tijdens een gezellig samenzijn. Iedereen werd door Karin en haar man heel vriendelijk en gastvrij ontvangen met koffie/thee en vele soorten lekkernijen. Alles stond fraai en uitnodigend opgesteld op sierlijk en feestelijk aangeklede tafels. Alle gasten maakte er naar hartenlust gebruik van. De fraaie vleugel van Karin werd de eerste drie kwartier door haar bespeeld met vele verrassende melodieën van o.a. Wolfgang Amadeus Mozart. Daarna werd een aantal verzoeknummers via meegebrachte cd´s ten gehore

Wegrestaurant Gilze tijdelijk gesloten Weggebonden wegrestaurants zoals Wegrestaurant Gilze hebben in de voorbije 40 jaar de wereld om zich heen aanzienlijk zien veranderen. Een en ander hangt samen met de in de afgelopen jaren sterk gewijzigde omstandigheden langs Nederlandse snelwegen. Zoals de sinds 2002 door de wetgever afgedwongen veiling van de benzinepompen langs snelwegen en de toegenomen filedruk. Gelijktijdig met de periodieke veiling, om de 15 jaar, van de benzinepompen langs Nederlandse snelwegen heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat benzinepompen niet alleen brandstoffen mogen verkopen, maar daarnaast ook voedsel en dranken. Juist deze verkoop van voedsel en dranken is voor de meeste benzinepompen langs snelwegen “de core business”

geworden. In de meeste benzinepompen zijn tegenwoordig complete bakery’s aanwezig. Met dit horeca-aanbod treden de benzinepompen in directe concurrentie met die van naastgelegen weggebonden wegrestaurants. De wegrestaurants ervaren dit als oneerlijke concurrentie. Zij mogen immers in hun restaurant geen detailhandel drijven, terwijl de benzinepompen naast hun detailhandel wel horeca-producten mogen aanbieden. Daarbij komt dat de passant op de snelweg mede als gevolg van de toegenomen filedruk zich steeds minder tijd gunt om in een weggebonden wegrestaurant, zonder andere faciliteiten zoals bijv. hotelkamers en vergaderruimten, gebruik te maken van een bediend concept. Dit verklaart dan ook het toegenomen aanbod van fastfoodketens

en zelfbedieningsconcepten langs Nederlandse snelwegen. Deze ontwikkelingen zijn ook aan het direct aan de A58 gelegen wegrestaurant Gilze niet voorbij gegaan. Dit alles heeft aanleiding gegeven tot het besluit om binnen het wegrestaurant niet langer het Van der Valk concept aan te bieden en het pand ingrijpend te gaan verbouwen. Na de verbouwing zullen binnen het pand een aantal zelfbedieningsconcepten worden aangeboden. Daarover vinden thans gesprekken plaats met een aantal gegadigden. Met alle medewerkers vinden individuele gesprekken plaats over eventuele gevolgen die dat mogelijk voor hen zal meebrengen. Met vriendelijke groet, Wegrestaurant Gilze Exploitatie B.V. Jan van Poppel

”IEDERE DAG IS HET OPEN DAG”

Aankondiging Open Dag BS De Vijf Eiken Uiteraard organiseert basisschool De Vijf Eiken ook dit jaar een Open Dag en wel op woensdag 22 februari a.s. U bent van harte welkom om de school te bezoeken tussen 9.00u en 12.00u en van 19.00u tot 20.30u. ’s Morgens om 9.30u en ’s avonds om 19.15u wordt een centrale presentatie/voorlichting gehouden, waardoor u de school en haar leerlingen nog beter kunt leren kennen. Mocht u de 22e verhinderd zijn, maakt u dan gerust een afspraak. Want op BS De Vijf Eiken is het iedere dag open dag. EEN BLOEIENDE SCHOOL Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: het leerlingenaantal van BS De Vijf Eiken is de afgelopen jaren fors gestegen. Toch is onze school nog steeds een school waar leerkrachten, kinderen en ouders elkaar kennen. Eén van onze kernwaarden, ’Vertrouwd’, is dan ook waar wij iedere dag aan werken: leerlingen en ouders laten weten dat ze gezien en gehoord worden en zich welkom voelen. Daarnaast werken wij hard aan het up-to-date houden van ons onderwijs, het bieden van ondersteuning aan kinderen die moeite hebben op specifieke leergebieden en uitdaging aan de kinderen die dat juist nodig hebben. Deze kinderen krijgen op vaste tijden buiten de klas les

bij de Bijwerkers en de Breinbrekers. VERNIEUWEND Daarnaast breiden wij ieder jaar weer onze digitale leermiddelen uit. Inmiddels hebben bijvoorbeeld alle kinderen in de groepen 7 en 8 hun eigen device en zijn de meeste lokalen voorzien van de nieuwste generatie digitale schoolborden. Ouders krijgen actuele informatie en oproepen via het sociale medium Klasbord en sinds kort hebben we zelfs onze eigen app! VERANTWOORDELIJK Dit jaar zijn we begonnen met het organiseren van startgesprekken. Ouders en leerkrachten (en in de bovenbouw ook de kinderen) hebben met elkaar ge-

ss Fotograaf: Miranda Mommersteeg (Studio Pienter)

sproken over hoe we met elkaar de ontwikkeling van het kind gedurende het schooljaar kunnen optimaliseren. Welke specifieke vragen, onderwijsbehoeften en interesses heeft het kind? En hoe kan de leerkracht samen met de ouder(s) ervoor zorgen dat het kind zich als een vis in het water voelt in de klas en in het desgewenst zoveel mogelijk op maat gemaakte leerstofaanbod? Daarbuiten zijn er ouders en leerkrachten die regelmatig samenkomen om concrete stappen te zetten om de school nog beter te maken. Eén van onze andere kernwaarden onderschrijft dit proces dan ook. Op De Vijf Eiken doen we het ’Samen’. ACTIEF Dan kunnen we in dit artikel ook nog vermelden dat alle kinderen wekelijks muziekles krijgen van een vakleerkracht, dat wij werken aan Schoolwide Positive Behavior Support, dat we Engels aanbieden vanaf groep 1... Kortom, het is teveel om op te noemen, dus raden we u aan om langs te komen om met eigen ogen te kunnen zien wat onze school zo bijzonder maakt. IEDERE DAG OPEN DAG Uiteraard sluiten wij graag aan in deze periode bij de huidige trend dat iedere school een Open Dag organiseert, maar eigenlijk zien wij iedere dag als een open dag. We hopen dan ook dat u, wanneer u interesse heeft in onze school u zich niet beperkt voelt tot één dag in het jaar. Als u langs wilt komen voor een rondleiding en een (intake)gesprek, maakt u dan gerust een afspraak. U bent van harte welkom!

gebracht. Een vrolijke stuk klassieke muziek werd als afsluiting gespeeld door Jos van Eijk (ook cursus deelnemer) op de vleugel van Karin. Tegen de klok van half twee uur bedankte Toon de Hoon mede namens de genodigde muziekliefhebbers Karin voor haar onnavolgbare en tomeloze inzet tijdens de luistercursus. Hij overhandigde daarbij als blijk van stoffelijke waardering een boeket en enveloppe met inhoud aan haar. Tenslotte dankte Karin ieder, in het bijzonder de dames die de lekkernijen hadden verzorgd, voor zijn/haar komst en bijdrage aan deze bijzondere muzikale morgen.

www.bandencentrumgilze.nl info@bandencentrumgilze.nl

CARAVANS GEVRAAGD

Caravans/Campers gevraagd! Altijd 70 caravans op voorraad!

• ANWB prijzen • RDW erkend • 70 caravans op voorraad! • Campingshop Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel.: 0162-693187 06-55836618 Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

BESTEL KOMENDE

ELK KIND HEEFT RECHT OP HET ONDERWIJS DAT HET NODIG HEEFT

Meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen op De Wildschut

Als je het hebt over Passend Onderwijs, dan bedoelen we daarmee dat we kinderen onderwijs op maat aanbieden. Waar het ene kind veel behoefte aan heeft, is dat voor een ander kind soms minder belangrijk. Als een kind “anders” leert, zullen we daar de juiste weg in moeten zoeken. Zo zijn er ook altijd de meer- of hoogbegaafde leerlingen binnen elke groep. Zij vragen op hun eigen manier onze aandacht en een passend onderwijsaanbod. Dat krijgt vandaag even wat extra aandacht in dit stukje. Op De Wildschut krijgt het onderwijs aan het kind dat bovengemiddeld presteert veelal gestalte in de eigen groep, door het aanbieden van materialen en leerstof die deze leerlingen uitdaagt en recht doet aan het ontwikkelen van hun talenten en denkontwikkeling. Daarnaast bieden we hen de mogelijkheid om deel te nemen aan een zogenaamde plusgroep “de Dolphins”, die wekelijks bij elkaar komt. We werken momenteel met drie groepen, een onderbouwgroep met kinderen uit groep 1-2-3, een middenbouwgroep 4-5-6 en een bovenbouwgroep 7 en 8. Iedere dinsdagmiddag is er voor hen gelegenheid om met ontwikkelingsgelijken te werken aan diverse activiteiten zoals: filosoferen, projecten, onderzoeken, creëren, presenteren etc. Om van een hoogbegaafde leerling een succesvolle leerling te maken, moet het onderwijs aan deze kinderen voldoende uitdagend zijn om hun cognitieve ontwikkeling te stimuleren. Belangrijk is om naast het ondersteunen van deze ontwikkeling met pedagogisch verantwoorde middelen, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen en indien nodig te ondersteunen. Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijs op De Wildschut? Onze jaarlijkse informatieavond wordt gehouden op dinsdag 7 maart om 19.45 uur. De OPEN DAG vindt plaats op woensdag 8 maart tussen 09.00 en 12.00 uur. U bent van harte welkom om samen met uw kind binnen te wandelen om samen sfeer te komen proeven. Kunt u deze dag niet? Maakt u liever een persoonlijke afspraak? Dit kan via info.wildschut@tangent.nl of bel gerust: 0161-455838. Wij leiden u graag op een ander moment rond.

Nieuwstraat 12

Houd het prikbord MAANDAG 18 in de gaten APRIL VOOR €25,voor onze EN KRIJG GRATIS wekelijkse acties! DRIE DRANKEN

5126CE GILZE

* PELLETKACHELS * CV-HAARDEN * ZONNEBOILERS * ROOKGASAFVOER DIVERSE MERKEN & MODELLEN (nu € 500,- subsidie op pelletkachels) Kijk op onze website voor meer informatie. Groenverwarmen Haarden en Kachels, Tilburgsebaan 9, Gilze, 06-22326295 www.groenverwarmen.nl

Ze zijn er weer! Tuinzaden

ORANJEBANDZADEN

Pootaardappels, gaarne vooraf bestellen; Plantuien en sjalotten; Potgrond

Tuincentrum Lanslots Duiftotaal Diervoeders

Schaapsdijk 2 - Gilze - 0161-456256 www.tuincentrumlanslots.nl Wij zijn open van 09.00u-12.00 en van 13.00u-17.30u.

Ronald McDonald

In de laatste maanden van het afgelopen jaar heeft er wederom een wensvijver gestaan bij Avri Bloem- en Tuincentrum. De opbrengst gaat elk jaar naar een ander goed doel. Afgelopen jaar was er gekozen voor het Ronald McDonald fonds. Deze stichting biedt de mogelijkheid voor ouders om dicht in de buurt te kunnen verblijven bij hun zieke kind. De opbrengst is gegaan naar een RonaldMcDonald huis in Tilburg. Er is door de klanten van het tuincentrum gul gegeven. Er zat

maar liefst € 1578.68 in de wensvijver. Dit mooie bedrag is door de eigenaren van het tuincentrum aangevuld tot € 2.000.— Franca Adriaans is namens het RonaldMcDonald huis Tilburg de cheque in ontvangst komen nemen, ze was daar zeer blij mee. Volgens Franca kunnen ze hier weer een aantal gezinnen een plek geven om dicht bij hun zieke kind te kunnen zijn. Avri Bloem en Tuincentrum en het RonaldMcDonald huis Tilburg willen alle klanten bedanken voor hun gulle gift.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 12

WINTER

O U T L E T

SALE

Bezoek ook onze outletafdeling op de 1e etage met diverse extra afgeprijsde boxsprings en matrassen.

TOT

2099.-

1599,-

70%

KORTING

(vanaf prijs is met hoofdbord Dallas)

vanaf

279,2e matras

GRATIS

PLUSPUNTEN

3590.-

2795,-

Boxspring Nancy uit de D’ARTE collectie. Er is al een complete D’ARTE boxspring 160x200 van 3495,- voor 2695,Model Nancy (foto) 160x200 van 3590,- voor 2795,Diverse accessoires, maten, stoffen en kleuren mogelijk.

D’ARTEBC Lifestyle beds by

+ Nederlands fabrikaat. + Boxsprings en matrassen uit eigen fabriek in Oisterwijk. + Omruilgarantie op de matraskernen (vraag naar de voorwaarden). + Gratis bezorgen en montage. + Deskundig advies van de beddenmakers zelf. + Geen aanbetaling. Betaling bij levering. + Korte, snelle levertijden. + Maatwerk mogelijk op vele boxsprings en matrassen. + Gratis parkeren.

1199.-

795,-

vanaf

3495.-

Zesslags pocketveringmatras SILVER, 7-zone, afgedekt met Comfortfoam, afritsbaar dubbeldoek, anti-allergisch, leverbaar in medium en firm en in diverse breedte- en lengtematen. Voor alle ventilerende vlakke en verstelbare bedbodems. Op 70x200cm nu 279,80x200cm nu 339,- 90x200cm nu 399,-

Vi leantage he Yot rk r

2995,-

Elektrisch verstelbaar vanaf 1495,-

Boxspring Malmö Nu complete boxspring set met matrassen Silver 140x200 Compleet van 1199,- voor 795,In diverse kleuren en maten leverbaar. Ook in elektrisch verstelbaar vanaf 1495,Ook met Comfort topper leverbaar.

IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00 - 17.00 UUR

NEDERLANDS FABRIKAAT de beste kwaliteit

Een RAWset bestaat uit: 1x Hoofdbord naar keuze 2x Pocket 300 7-zone boxspring (vast of elektrisch verstelbaar) 2x Pocket 300 7-zone matras gestoffeerd (medium of firm) 1x Topper HR (elektrisch verstelbaar 2 toppers) 2x Poten set (zilver, zwart, koloniaal)

De Beddenmakers uit Oisterwijk

Luxemburgstraat 9 | 5061 JW Oisterwijk | T 013 522 0309 | www.dreamplaza.nl

Openingstijden showroom : Vrijdag 10.00 tot 21.00 uur Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur Zondag 12.00 tot 17.00 uur Andere dagen op afspraak.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 13

Gilze en Rijen Weekblad

Katern2

DOOR DE BANK GENOMEN OP 17 EN 18 MAART

De Gilse Cast voor het voetlicht 17 februari start de voorverkoop bij Novy Hapers en CC de Schakel. De Gilse Cast brengt een blijspel ten tonele. Ze gaan voor twee keer uitverkocht huis bij hun 15 jarig jubileum. Een kijkje achter de schermen met spelers Gerian Rutten en Gerrit Vermeulen, toneelmeester Jeannine Faes en de nieuwe regisseur Ron Zwinkels-Machielsen. Door: Ton de Bruyn JUBILEUM Er wordt een extra feestelijk tintje aan gegeven, volgens Gerrit. Wat precies, dat blijft nog even geheim. Geen geheim: op Facebook is een deel- en- like actie begonnen, waarmee een VIP arrangement te winnen is. Gerian: ‘ zeker de moeite waard. Je zult als heel speciale gast behandeld worden!’ Ook in dit jaar willen ze weer zoveel mogelijk toeschouwers een fijne avond aanbieden. Voor de prijs hoef je het niet laten. In de voorverkoop € 7,50 en aan de deur (met risico van uitverkocht) € 8,50. VERANDERING De grootste verandering die zich het afgelopen jaar is voltrokken heeft, is het afscheid van Marjolein Cornelissen, die een vijftal jaren de regie heeft gehad. Ze kreeg het druk met andere zaken. De club ging op zoek naar een nieuwe regisseur en vond die in de persoon van Ron. Hij was ooit eerder benaderd, maar had het toen nog te druk met studie. Nu zei hij ‘ja’ en hij geeft

aan hier erg blij mee te zijn. Hij heeft zijn sporen verdiend bij het kpj toneel, zowel spelend als regisserend en daarbij is de Gilse Cast geen ongelezen blad voor hem. Veel mensen die de dertig passeren maken de overstap van de ene naar de ander club. ‘Wij zijn blij hem’, aldus Gerian. ‘Hij verwacht veel van ons en zit er bovenop. Zeker in het begin was het wel wennen, deze aanpak. Maar ook wel weer lachen. KLUCHT Zoals gebruikelijk gaat er weer wat afgelachen worden. Een komedie, meer precies een klucht, die met zorg gekozen wordt. Een groep van vijf leest 16 verschillende tekstboekjes en stelt daarna zijn top drie samen. Hieruit kiest de regisseur uiteindelijk het stuk, kijkend naar het verhaal, de rollen, capaciteiten en mogelijkheden van de spelers. Ook m.b.t. rollen mogen mensen hun voorkeuren uitspreken; Ron verdeelt ze uiteindelijk. De komedie ‘Door de Bank genomen’ van Jan Koning, wordt zeker om te lachten. Hilarische taferelen, persoonlijke verwikkelingen,

dubbele bodems, pikanterieën waarom de acteurs zelf al veel lol gehad hebben. Jeannine: ‘We hebben een keer een serieuzer stuk gehad. Dat was hier in Gilze minder succesvol. En intussen heeft ook de leesgroep er een goede neus voor gekregen, om het leukste er uit te pikken.’ Zelf hoeft ze dit jaar niet te spelen. Ze is toneelmeester. En wat doet die zoal? Jeannine zorgt ervoor dat alles op en rond het toneel goed verloopt. De rekwisieten horen beschikbaar te zijn. Is er bijvoorbeeld koffie nodig, dan zorgt zij dat die er is op de juiste plaats en juiste moment. ‘Of champagne’, voegt Gerian toe, die daarmee iets van haar wulpse rol laat doorschemeren. REGISSEUR In oktober zijn de rollen verdeeld en daarna ging men aan het oefenen, zoals ze gewend waren. Alles tegelijkertijd, merkte Ron en vroeg de 12 spelers waarom ze het zichzelf zo moeilijk maakten. Hij zette ze in een groep tegenover elkaar aan een tafel met daarbij alleen hun eigen persoon, hun mimiek en de tekst, om eerst de focus daarop te leggen. Daarnaast daagde hij ze uit om de grenzen op te zoeken, niet alleen op veilig te spelen. Hij vroeg: ‘denk na over je type, verschillende emoties, hoe rea-

s Door de bank genomen geer je in het gewone leven? ‘Een detective spelen die ‘dronken’ speelt? Kijk eens naar Peter R. de Vries. De hoofdrolspeler pakte hij letterlijk vast en zette hem rechtop. Hij vroeg de spelers heel kritisch naar zichzelf te kijken, naar de timing, inleving in de rol. Ron: ‘Belangrijk: je moet weten wat je doet, waarom en hoe je het doet. Weet je het niet, dan moet je het niet doen.’ Daarbij maakte hij ook filmopnames die hij hen voorzette met de vraag om reactie en suggestie. Daarbij merkte hij wel dat sommigen zichzelf onderschatten, want hij zag steeds meer hele goeie en

leuke dingen. Hij drong er ook voortdurend op aan om zo snel mogelijk de tekst te beheersen. Met resultaat, volgens Gerian: ‘iedereen kende zijn tekst een maand eerder dan gebruikelijk’. EN NU? Iedereen was bereid om te investeren en het raamwerk staat. Het gaat goed, nu werken aan nog beter. Ron vraagt de anderen of ze merken dat zijn toon wat veranderd is. Dit wordt beaamd. Het gaat nu om de details, beheerst blijven acteren en niet doorschieten in over acting. Ook improviseren wordt niet aangemoedigd. De auteur heeft het niet voor niets zo geschreven. ‘Er zijn ook dienende rollen en zinnetjes, om andere komische effecten te versterken.’ De cast gaat nu nog hard door met repeteren. Tegelijkertijd is een bouwploeg bezig met het decor, dat zich, zoals de titel al sug-

gereert, afspeelt in het bankwezen. We gaan verder geen namen noemen, maar de grime en kapsels moeten verzorgd worden, kleding, aankleding zaal en licht en geluid. (Edreco) Een souffleur, die hopelijk rustige avonden krijgt. De club heeft een aantal sponsors om het financieel rond te krijgen. Straks verschijnen de borden weer aan de rand van het dorp en zoals gezegd: deze week start de voorverkoop. Mogelijk gaat dit in het tempo van sauwelavond of Zo 104, dus ze raden aan er op tijd bij te zijn! Wanneer de voorstelling daar is, gaat Ron lekker lachen en genieten. Je vindt hem dan niet tussen de coulissen, maar in de zaal naast de techniek. En de spelers? Die genieten op de planken. Lach en geniet met hen mee! Meer nieuws: Kijk op de Facebookpagina van de Gilse Cast

s De spelende cast

Sint Jozefschool damkampioen van Noord-Brabant

In de gezellige ambiance van basisschool de Wegwijzer in ’s-Gravenmoer streden 13 schoolteams voor twee damtitels, de welpencategorie met leerlingen tot en met groep 6, de pupillen, die voornamelijk uit groep 7 en 8 bestaan. In de welpencategorie was het tot het laatst toe spannend. In de laatste ronde wist de Sint Jozefschool dat ze aan een 4-4 gelijkspel genoeg hadden tegen het team van de ontvangende school, de Wegwijzer, door een beter bordsaldo (ze hadden betere resultaten geboekt tegen dezelfde tegenstanders). Met twee clubdammers in hun gelederen was de Wegwijzer favoriet. Deze

AVONDVULLEND

€89,50 ALL-IN

MA T/M ZA, BOEK NU! (013) 468 69 42 WWW.AUBERGEDUBONHEUR.NL

wisten hun wedstrijd dan ook te winnen, maar Emir Karasu (die al zijn wedstrijden wist te winnen) en Tim van der Wijst wonnen hun wedstrijd en sleepten de benodigde 4-4 uit het vuur. Sven Drijvers en Esmée Wirken waren de andere leerlingen die meewerkten aan deze titel. Ook de Bolster speelde een goed toernooi en haalde de 4e plaats. Luuk Rauws won vier van de vijf wedstrijden en was één van de beste spelers van het toernooi. Bij de bovenbouw waren de Rijense scholen nog iets te onervaren voor de teams van de top drie, met gerenommeerde clubspelers. Toch mogen de Kring en de Brakken trots zijn op hun resultaten, ze mogen beide naar het Nederlands kampioenschap op 8 april. Marieke van Dongen haalde met 6 punten uit vier wedstrijden en heel mooie score.

s De bank gepoetst

DE CHINESE MUUR

Chinees Specialiteiten Restaurant

SURINAAMS BUFFET Op vrijdag 24 februari 2017 vanaf 17:30 uur

€19.75 P.P. Reserveren gewenst s Sint Jozefschool Brabants kampioen, vlnr Emir Karasu, Tim van der Wijst, Esmée Wirken, Sven Drijvers

Rijksweg 112 • 5121 RC Rijen • tel. 0161-227508 www.chinesemuurrijen.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 14

1500 m2 carnavalkleding en accessoires Duizenden pakken op voorraad in alle prijsklasses Voor kinderen - dames - heren - groepen en... een maatje meer

NERGENS ZOVEEL KEUZE! OOK ALLE DENKBARE ATTRIBUTEN: Brillen, Pruiken, Wimpers, Nagellak, Ringen, Zwaarden, Oorbellen, HawaiRokjes, Baarden, Borsten, Boa’s, Maskers, Vingersloze Handschoenen, Beenwarmers, Zakdoeken, Panty’s, Hoeden, Kousen, Bretels, Etc. Confetti, Haarlak, Serpetinespray, Kleur en Glitterspray, Decoratieartikelen, Etc. Etc.

FEBRUARI GRATIS Kinderen schminken

op za. en zo. tussen 13.00 en 16.00 uur.

Om voor u de keuze carnavalsartikelen nog uitgebreider te maken.. Bieden wij voor komend carnaval onze TOTALE COLLECTIE aan vanuit onze vestiging te Chaam.

T&T’s Carnavalspaleis Baarleseweg 37a, 4861 BR Chaam Tel. 0161 - 491091 Kijk ook eens op: Carnavalspaleis.eu

T&T

Openingstijden Chaam: In de week voor carnaval EXTRA KOOPAVONDEN op: Dinsdag 21/2 Woensdag 22/2 Donderdag 23/2 Vrijdag 24/2 Tot 21.00 uur geopend! Zaterdag 25/2 van 10.00 tot 17.00 uur Zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

VRIJWILLIGERS INFORMATIE PUNT: TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

Liever niet via de website? Kom dan naar het VIP Loket! Bent u ook zo iemand die liever in een persoonlijk gesprek informatie krijgt in plaats van alles op een website op te zoeken? Dan bent u zeker niet de enige. Bij het Vrijwilligers Informatie Punt (VIPGilzeRijen) weet men dit maar al te goed. Daarom biedt het VIP, naast de website vipvoorelkaar.nl, ook het VIP Loket aan, dat elke dinsdag een aantal uren geopend is, zowel in Rijen als in Gilze. Het VIP Loket wordt, hoe kan het ook anders, bemand door vrijwilligers. Yvonne Krutzer is één van hen. “Zowel in Gilze als in Rijen is het VIP Loket gevestigd in de bibliotheek. Je kunt tijdens de openingsuren van het loket gewoon binnenlopen, ook zonder een afspraak vooraf te maken. Wij zijn meestal met twee mensen aanwezig, dus je treft altijd iemand die je meteen te woord kan staan”, aldus Yvonne. VOOR WIE IS HET VIP LOKET BEDOELD? “We horen regelmatig van mensen dat ze wel al op de website hebben gekeken, maar dat ze niet precies weten hoe ze hun hulpvraag of hun hulpaanbod het beste kunnen formuleren”, vertelt Yvonne. “Onze website werkt als een soort Marktplaats. Daar bieden mensen ook iets te koop aan of vragen ze om een specifiek iets. Wij brengen eveneens vraag en aanbod bij elkaar. En hoe duidelijker je boodschap is, hoe groter de kans op een reactie. Hier bij het VIP Loket kunnen we mensen helpen met zo’n goede omschrijving. Sommige mensen kunnen veel beter in een gesprekje uitleggen wat ze precies willen doen als vrijwilliger of naar welke hulp ze op zoek zijn. En wij kunnen in een gesprek wat meer doorvragen. Zo komen we er samen meestal wel uit, met als resultaat een goede omschrijving van de hulpvraag

s Vrijwilligers Yvonne en Wim aan de slag bij het VIP Loket of het hulpaanbod.” Ook komt het voor dat mensen eerst eens wat meer informatie willen hebben over het VIP, voordat ze zich op de website registreren, en daarom het Loket bezoeken of bellen. “In zo’n gesprek kun je dan uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat. Daarmee verlagen we de drempel voor mensen om op de website een hulpvraag of hulpaanbod te plaatsen”, legt Yvonne uit. “En dan zijn er ook nog mensen die geen internet hebben of niet gewend zijn met een pc te werken, maar die wel gebruik willen maken van het VIP. Samen met hen bekijken we dan hoe we hier toch een weg in kunnen vinden.” NAZORG De VIP Loket vrijwilligers monitoren ook alle hulpvragen en hulpaanbiedingen die op de website worden geplaatst. Zo kunnen ze zien of er gereageerd wordt en of er een match tot stand komt. Vaak wordt er dan ook even met de mensen gebeld, om te checken of alles goed verloopt. “Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat ze ook ‘nee’ kunnen zeggen als er gereageerd wordt op een oproep”, legt Yvonne uit. “Een goede klik is heel belang-

rijk tussen mensen die iets voor elkaar gaan doen. Is die klik er niet, dan heeft het weinig zin om een match te maken. Daar moet je reëel in zijn en daar kunnen wij mensen ook bij ondersteunen, door tips te geven hoe ze dit moeten aanpakken. We merken dat de meeste mensen deze ‘nazorg’ ook op prijs stellen.” OPENINGSTIJDEN VIP LOKET Heeft u ook behoefte aan wat hulp bij het registreren op de VIP website of wilt u meer informatie over de werkwijze van het VIP? Dan bent u tijdens de onderstaande openingstijden van harte welkom om eens binnen te lopen bij het VIP Loket of telefonisch contact op te nemen via het genoemde telefoonnummer. VIP Loket Rijen: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur - in de bibliotheek Theek 5 (achter De Boodschap) - A. Adriaansenpad 1, 5121 VS Rijen - telefoon (alleen tijdens openingstijden): 06- 57345182. VIP Loket Gilze: dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur - in de bibliotheek Theek5 (in de Schakel) - Kerkstraat 104, 5126 GD Gilze - telefoon (alleen tijdens openingstijden): 0161-452009. (DH)

INSPIRERENDE CLINICS VAN HENK PIETERSEN ”STICHTING PESTKIND”

KBS St. Jozef: Sportiviteit, respect en samenwerking in plaats van pesten

Door samenwerking sta je sterker. De kinderen van de KBS st. Jozef ervaren dat ieder jaar weer als zij in november langs de deuren gaan om appelflappen te verkopen. En met de opbrengst hebben we dit jaar iets heel bijzonders gedaan. We hebben een rekentrap gekregen op school en extra leermaterialen ter ondersteuning van onder andere de natunieklessen. Maar dat was niet alles. Dankzij de appelflappenactie kon een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Op 10 februari kwam Henk Pieterse onze school bezoeken. Henk Pieterse heeft op topniveau gebasketbald, maar is bovenal bekend van zijn “pest-mijmaar-tour” waarmee hij langs scholen en sportverenigingen gaat. Het is veel meer dan een eenvoudige basketbal-les. Om half 9 stonden de kinderen van groep 7 klaar om te beginnen. De muziek ging aan. Na wat oefeningen om warm te worden, mochten alle kinderen gaan zitten en nam “ome Henk” het woord. Toen hij 15 jaar was, was hij al ruim twee meter lang, maar heel mager. “Spaghettisliert, skelet, lange dweil en andere verwensingen kreeg hij naar zijn hoofd. Hij at zijn brood op het toilet en ging vroeg naar bed om te dromen over een wereld met vriendjes en vriendinnetjes. Indrukwekkend. Niet te bevatten dat zo’n stoere sterke man, zo’n verleden met zich meedraagt. Hij vertelt met humor, maar dat komt omdat het hem zo zwaar valt om erover te vertellen. Ook nu nog na vele malen zijn verhaal te hebben gedaan. Uiteindelijk heeft een gymleraar Henk geadviseerd om te gaan basketballen en dat werd zijn redding. Hij is topbasketballer geworden, heeft veel bereikt en gezien. Maar wel draagt hij voor altijd een wond

met zich mee. De kinderen van groep 7 luisterden aandachtig naar zijn verhaal en waren oprecht onder de indruk. Doodse stilte onder 53 kinderen van een basisschool… Maar niet voor lang. Want de kinderen werd gevraagd een bal te pakken en binnen 10 seconden een grote kring te vormen. Daar begon het basketbalspel. Anderhalf uur lang stuiterden de kinderen van groep 7 op de maat van de muziek en liet Henk de vetste trucjes zien. Aan het einde werd nog gestreden om de snelste “run” en waren de kinderen vol adrenaline om steeds sneller te zijn dan de keer daarvoor. En dat lukte. Wat een succes behaalden de kinderen op zichzelf. En daarmee was het doel van Henk bereikt; door samen de strijd aan te gaan, bereik je meer. Samen sta je sterker. Aan het einde van de les streden de kinderen nog een echte “pest-mij-maar-toer” basketbal en werd Henk gevraagd voor foto’s en handtekeningen. Het enthousiasme bij de kinderen verraadde dat Henk de harten van de kinderen had veroverd. Na de groepen 7 volgden ook de

s De kinderen met Henk Pieterse

leerlingen van de groepen 8 die met net zoveel inzet en enthousiasme door Henk werden verwelkomd. Na de middagpauze waren de groepen 5 en 6 aan de beurt. Het was duidelijk dat zij het onderwerp “pesten” nog wat anders beleven, maar ze gingen er even hard als de andere groepen tegenaan. Ter afsluiting van de dag was voor alle groepen duidelijk wat pesten met je kan doen en dat het niet “okee” is om toe te kijken of weg te lopen. En helpen betekent niet meteen dat je ertussen moet springen bij een gevecht, maar wel dat je niet moet blijven toekijken. De kinderen kregen de opdracht mee om hier de komende tijd over verder te praten, maar vooral ook om ernaar te handelen. Spreek elkaar aan, help elkaar en vooral: sta samen op tegen pesten. Op 16 maart komt Henk terug op school en gaat hij verder met de leerlingen in gesprek. Uiteindelijk zal er een schitterende beloning volgen voor de leerlingen die het meest positief hebben bijgedragen. We bedanken Henk alvast voor een fantastische dag en zien uit naar zijn terugkomst op 16 maart.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 15

Seniorenvereniging KBO Gilze: programma februari 2017 De seniorenvereniging KBO Gilze staat met Vrijwillige Ouderenadviseurs,Cliëntondersteuners, een Ziekenbezoekgroep, een werkgroep 80 plus bezoekersen belastinginvullers altijd klaar om een handje te helpen. Naast deze belangenbehartiging staan ook ontmoeting en ontspanning hoog op onze agenda. BOEREN MEDICAL Op dinsdag 14 februari brengt de KBO Gilze met meer dan 100 deelnemers een bezoek aan Boeren Medical. Aanmelding voor deze excursie is gesloten. Het bezoek begint om 14.00 u. De bezoekers worden verzocht een kwartiertje eerder aanwezig te zijn. NATUURWANDELING Op donderdag 16 februari is de tweede natuurwandeling van dit jaar.. De wandeling is vanaf De zeven Geitjes te Tilburg. Verzamelen om 12.45 u. bij de soos. We vertrekken om 13.00 u. bij ’t Trefpunt in de Kerkstraat. Carpoolen is mogelijk. Nadere informatie via Joke en Jan Boeren telefoon 455934. De uitnodiging met een overzicht van alle tochten van 2017 en de kosten zit bij de ONS van januari. De folder met het overzicht ligt ook in de soos. EXCURSIE BINNENHOF Op donderdag 16 februari is de excursie naar Het Binnenhof in Den Haag. De deelnemers krijgen een rondleiding door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en in de Ridderzaal. De reizigers moeten zich om 09.15 u. melden bij de reislei-

ding, want om 09.30 u. vertrekt de bus bij ’t Trefpunt. Er zijn nog twee lege plaatsen! MUSEUM PLUS BUS Op vrijdag 17 februari kunnen de leden van de KBO Gilze zich tussen 13.00 u. en 14.30 u. zich in ’t Trefpunt melden om deel te nemen aan een bezoek met de Museum Plus Bus aan Het Rijksmuseum te Amsterdam. Dit uitstapje is pas op maandag 13 maart, maar de organisatie vraagt een aanmelding vooraf. De excursie is volledig betaald door de Bank Giro Loterij. U betaalt alleen de kosten voor de lunch: € 10,00. Deze reis is vooral bestemd voor mensen die normaal niet in staat zijn een museum te bezoeken. Bij een te grote aanmelding krijgen deelnemers uit deze doelgroep de voorkeur. In de aangepaste bus zijn slechts 45 plaatsen beschikbaar. Meer informatie over deze reis staat op een folder bij de ONS van februari. RIKKEN EN JOKEREN Op dinsdag 21 februari is er weer een kaartmiddag met jokeren en rikken. U speelt de hele middag mee voor een bedrag van € 2,00 p.p. De koffie en de thee bij aanvang zijn gratis, de drankjes in

BETROKKEN EN INSPIREREND

Workshops groepen 6 De Bolster menselijk lichaam

Afgelopen vrijdag hebben de groepen zes bezoek gehad van experts op het gebied van het menselijk lichaam. De kinderen konden van te voren intekenen op de workshops die ze het interessantst leken. Ze konden kiezen uit: diabetes (suikerziekte), spijsvertering, kanker, narcolepsie (slaapziekte) en kraamzorg. Er waren twee rondes waarin de kinderen elke keer een half uur enorm veel goede informatie kregen over het onderwerp. Zo konden ze zelfs hun eigen suikergehalte meten in hun bloed en werden er filmpjes getoond.

de pauze moet u zelf betalen. We beginnen om 13.30 uur in de seniorensociëteit ’t Trefpunt. De zaal is al om 13.00 uur open. OPEN SOOS OP ZONDAG Op zondag 26 februari is onze soos ’t Trefpunt open van 13.30 u. tot 16.30 u. om elkaar gezellig te ontmoeten, een praatje te maken, te biljarten, te kaarten, te sjoelen, te bridgen, te Rummycubben of om zomaar een kopje koffie te komen drinken. Breng gerust uw vrienden of kennissen mee om eens een kijkje te nemen in onze opgeknapte soos. De materialen voor de spellen zijn in de soos aanwezig. U bent van harte welkom. (Carnavalszondag) INLOOPMIDDAG COMPUTERCLUB Op maandag 27 febuari houdt de computerclub weer zijn vrije inloopmiddag. U kunt van 14.00 u. tot 16.00 u terecht met al uw vragen over het gebruik van de tablet. We informeren u ook graag over de cursussen van de computerwerkgroep. Op deze middag kunt u ook kennis maken met geschikte boeken om u verder te bekwamen in het gebruik van uw tablet. Het is heel handig als u op deze middag ook uw tablet meebrengt. Dat vergemakkelijkt de hulp. Kom gerust eens kijken wat we u allemaal kunnen bieden. De hulp is gratis! BINGOMIDDAG Op dinsdag 28 februari organi-

seert de KBO Gilze een gezellige bingomiddag in het teken van Carnaval in onze soos ’t Trefpunt aan de Kerkstraat. Leden van de KBO Gilze kunnen op deze middag voor € 6,00 een kaart kopen om de hele middag mee te spelen. Wij zorgen weer voor fraaie prijzen, waardebonnen en goed gevulde manden met levensmiddelen! Maar het voornaamste is dat u een gezellige middag heeft. CYCLUSMIDDAG NOTARIS EN RABOBANK Op dinsdagmiddag 21 maart is er in ’t Trefpunt te Gilze een gezamenlijk voorlichtingsmiddag van de Rabobank en notaris Bolscher. De organisatie van deze interessante middag voor senioren over modern bankieren en mogelijkheden van regelingen per testament wil graag voor een goede voorbereiding vooraf het aantal belangstellenden weten. Daarom vragen we u zich met het strookje uit de ONS van februari aan te melden voor 07 maart. U kunt het strookje gewoon in de brievenbus van ’t Trefpunt doen. U bent van harte welkom!

Nieuwe samenwerking in Rijen

Voetcentrum Rijen geopend De aandacht voor mobiliteit neemt steeds meer toe. Zorg hebben we het liefst onder een dak. Daarom hebben medisch pedicure praktijk de Regent en podotherapie Restiau besloten samen “Voetcentrum Rijen” te openen. Nu kunt u terecht op een adres voor al uw voetgerelateerde vragen en behandelingen. Dus heeft u klachten bij het gaan, staan of sporten of wilt u meer weten over steunzolen op maat gemaakt? Bij ons kunt u terecht voor zorg op maat. Uiteraard verzorgen we nog steeds graag

WEBSITE Op onze website treft u naast veel informatie over onze seniorenvereniging ook veel foto’s van onze activiteiten. Vanaf 50 jaar kunt u zich al bij onze vereniging aansluiten. U bent van harte welkom bij deze club van senioren voor senioren: www. kbo-gilze.nl

uw voeten met een juiste pedicure behandeling. Ook wanneer u diabeet of reuma patiënt bent. Tevens hebben we een uitgebreide collectie comfortschoenen voor iedere voetvorm of specifieke wens. Wij zijn voorraadhoudend dealer van de comfortschoen merken FinnComfort, Solidus en Birkenstock. U bent van harte welkom in ons nieuwe Voetcentrum aan de Regentenstraat 13 te Rijen. Ook kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0161-231404 en www.voetcentrumrijen.nl

SeniorenVerenigingRijen Kaartuitslag 08 februari 33 personen bij het rikken 1. dhr. Peter Poot...................................................... 216-00-216 pnt. 2. mvr. Gerda van Driel .............................................190-00-190 pnt. 3. dhr. Jan van den Bleek ..........................................184-00-184 pnt. 4. mvr. Elly Vissers ................................................... 170-00-170 pnt. 5. mvr. Nel Verheijen .................................................166-07-159 pnt. 6. mvr. Cor Pijnenburg ............................................ 154-00-154 pnt. 7. mvr. Jeanne Baeten ................................................ 151-00-151 pnt. 8. mvr. Jeanne Doremalen......................................... 151-00-151 pnt. 10 personen bij het jokeren 1. mvr. Cor Erkeland ...............................................................38 pnt. 2. mvr. Sophia Wirken ........................................................... 58 pnt. Volgende kaartmiddag wo. 15 feb. Kaartcommisie

Regentenstraat 13, Rijen Tel.: 0161-231404 • www.voetcentrumrijen.nl

Oproep: weet iemand wie dit zijn?

Drumfanfare E.M.M. brengt serenade

De kinderen maakten aantekeningen en die gebruikten ze voor hun verslagen. Deze verslagen komen weer in hun eigen EHBO boek of casussen voor in de klas, erg handig! De tijd was eigenlijk te kort voor alle vragen die de kinderen hadden. Het was een hele betrokken en leerzame ochtend. We willen alle ouders die een workshop hebben gegeven erg bedanken! Het was super!

s E.M.M. bracht enkele nummers ten gehore. Op donderdagavond 9 februari zijn de leden van drumfanfare E.M.M. in uniform naar De drie linden in Molenschot afgereisd om hier een serenade te brengen aan het echtpaar Bink- van Opstal, ter felicitatie van hun 65 jarige huwelijk. Buiten hun weten om was deze surprise geregeld door hun familie, waardoor de jubilarissen spraken van een

‘oprechte verrassing’. Langst deze weg willen wij nogmaals onze felicitaties uitbrengen voor het bereiken van deze mijlpaal. Ook voor een van onze leden, Bram Schouten, was dit optreden zeer speciaal. Voor hem was dit namelijk zijn eerste optreden in uniform. Wij hopen dat hier nog veel optredens op zullen volgen.

TC GILZE

Start zomersessie bal- en slagvaardigheid

Op donderdag 30 maart start de zomersessie bal- en slagvaardigheid van TC Gilze. U kunt uw kind nu al aanmelden. Bij balvaardigheid maken de kinderen kennis met het racket en de bal. Het hier om het krijgen en verbeteren van het balgevoel en er wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van de slagen. Slagvaardigheid gaat een stapje verder. De verschillende slagen zoals backhand, forehand en service komen nadrukkelijker aan bod. Een reeks bestaat uit 15 lessen van 45 minuten. De lessen worden door een van onze gediplomeerde trainers gegeven. Hierdoor is er een optimale door-

stroming naar de vervolgtraining mogelijk. De kosten bedragen € 45,-. Locatie: de banen van TC Gilze op sportpark Verhoven. Wanneer: Donderdag. Balvaardigheid van 17:00 uur tot 17:45 uur en Slagvaardigheid van 17:45 tot 18:30 uur. Om deel te kunnen nemen hoef je geen lid van de vereniging te worden. Er zijn leenrackets beschikbaar. Tijdens de schoolvakanties wordt geen les gegeven. Voor aanmelding of vragen, mail naar wilfaes@gmail.com of bel met Wil Faes, 06-51249784.

In een fotolijst van mijn ouders zit een foto van een echtpaar Bink-van de Schans. Navraag bij één van de familieleden Bink leverde geen bekendheid op. Ik

wil graag een oproep doen ”wie zijn dit”. Uw reactie kunt u doorgeven via contact@groeneveldinfo.nl Pim Groeneveld, Molenschot.

KBO Bridge Molenschot ZITTING RESULTAAT

8. Corrie & An

44,44

WINTER 11 - 6 FEBRUARI

B-LIJN 1. Ria & Jos 1. Corrie & Toon 3. Nel & Harrie 4. Ardie & Joke 5. Sjaak & Henk 5. Will & Emelie 7. Helene & Piet 8. Ad & Fop H.B. 06-23589870

59,93 57,85 49,31 49,06 47,5 46,21 54,87 43,75

A-LIJN 1. Nel & Frans 2. Mari-Jose & Ans 3. Liesbeth & Henk 4. Ria & Ad 5. Ellie & Ton 6. Jan & Pro 7. Betsy & Frans

57,03 56,53 52,29 49,72 48,33 46,74 44,7


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 16

OOK IN 2017 GAAN WE DOOR

NATIONALE VOORLEESDAGEN IN HULTEN

De computerclub van de KBO Afd. Gilze, door Seniorweb erkend als PC Leercentrum door Seniorweb, gaat door met het organiseren van inloopdagen voor senioren voor de iPad van Apple, de tablet van Samsung, Smartphone, laptop en PC.

Het hele jaar is voorlezen belangrijk op peuterspeelzaal Hummeldonk en basisschool De Drie Musketiers. Helemaal tof wordt het als peuters en kleuters sámen prentenboeken gaan bekijken. De juffen maken er een afwisselende activiteit van.

Inloopdagen en cursussen voor de Tablet We zijn voor lezen op De Drie Musketiers en de Smartphone in het Trefpunt Gilze Er is veel vraag naar hulp bij het gebruik van de tablets en de nieuwste telefoons. Die hulp willen wij u bieden, wij laten u zien, tijdens inloop dagen, wat je met een tablet en de smartphone kunt doen. In 2017 gaan we door met inloopdagen op de laatste maandag van de maand. Echter de inloopdag in februari is niet de laatste maandag van de maand,dit in verband met carnaval, maar is maandag 20 februari 2017. De inloopdagen in “Het Trefpunt” in de Kerkstraat 81 zijn voor iedereen, ook niet leden,

vrij toegankelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Breng wel uw tablet en/of smartphone mee. Wij willen u eventueel ook adviseren bij de aankoop van een tablet en PC en de aanschaf van eenvoudige boeken. Er zijn ook boeken ter inzage aanwezig tijdens de inloopdagen. Donderdag 19 januari is de cursus voor de Samsung Galaxy gestart. U komt op de wachtlijst voor een cursus later in 2017. De cursus voor de iPad start bij voldoende deelname weer in de

rt SpoSport

2017, voor deze cursus kunt u nog inschrijven. De kosten voor de cursus zijn € 35,00 incl. een boek en een kop koffie of thee in de pauze. De cursus bestaat uit 5 wekelijkse lessen van twee uur, inclusief een korte pauze voor koffie of thee. U leert er o.a.: bedienen van de tablet,verbinding maken met wifi, surfen en e-mailen, apps downloaden en gebruiken, spelletjes doen. Dus geef u zo snel mogelijk op, het aantal deelnemers is beperkt. Hebt u problemen met uw PC of laptop, wij verlenen zo nodig hulp bij u thuis, tegen een kleine vergoeding van de onkosten. Informatie bij: Ad Willems, Telefoon: 0161-451719, e-mail: willemsvangeel@home.nl

Annabelle Emmen 8e van Nederland op hoogspringen Dit weekend namen Annabelle Emmen en Joris van Gool namens atletiekvereniging Spiridon deel aan het NK Indoor senioren in Apeldoorn. Voor beide jonge atleten was de voornaamste doelstelling om ervaring op te doen.

NK 10KM SCHOORL De laatste jaren wordt het Nederlands Kampioenschap 10km op de weg in Schoorl gehouden. Eigenlijk raar om al een NK op de weg te houden voordat het wegseizoen eigenlijk begonnen is. Wel is de wedstrijd in Schoorl een mooie locatie en is Schoorl een goede gastheer voor deze wedstrijd. Dyanne wilde de wedstrijd gebruiken als ’nulpunt’ voor het komende seizoen en hoopte op een eindtijd van net onder de 40 minuten. Helaas werkte het winterweer niet mee. Het parcours was weliswaar sneeuwvrij gemaakt door vrijwilligers maar aan de koude wind konden deze vrijwilligers niet veel doen. Dyanne haalde haar doel net niet, maar met een eindtijd van 40.01

s Eerste training marathon New York mag ze gezien de weersomstandigheden toch tevreden zijn en is toch een mooi uitgangspunt voor het komende wegseizoen. De mannelijke vertegenwoordiger namens Spiridon was Michel Broeders. In het sterke senioerenveld, waar olympiër Abdi Nageeye Nederlands kampioen werd, wist Michel te finishen in een tijd van 38.29. IJsbrand van den Berg, Toine Wouters en Marjan Rolffs hadden gekozen voor de recreatieve 10km wedstrijd. Trainer IJsbrand heeft lang last gehad van een blessure en wist toch samen met Marjan onder het uur te finishen: 59.31. Hultenaar Toine Wouters liet de klokken stilstaan na 51.53 min. INDOOR DORTMUND Robin ven Leijsen uit Molenschot heeft dit jaar niet alleen voor de cross wedstrijden gekozen als voorbereiding voor het nieuwe seizoen maar ook voor de indoor wedstrijden. En omdat er in Nederland maar een mogelijkheid is (Apeldoorn) was ze uitgeweken naar Duitsland. Op het “Hallensportfest des LC Rapid Dortmund” had ze ingeschreven voor de 800 mtr. En hoewel dit voor Robin niet haar favoriete afstand is, wat langer gaat haar beter af, is het toch goed om op deze manier wat snelheid op te doen. Onder niet ideale omstandigheden, geen last van koude wind maar wel wat ziekjes en met een kuit die een tijdje geprotesteerd heeft wist ze toch nog een tijd van 2.41.23 te lopen.

MARATHON NEW YORK De marathon van New York is pas op de eerste zondag van november, maar nu al is er een groep vanuit Spiridon gestart met de training voor deze bekende marathon. Maaike, Wilma, Jolanda, Kirsten, Mark, Peter, Jaap, Eric en Fred hebben op 12 februari een rustige duurloop gedaan van 15 kilometer als eerste training voor deze marathon. Zij werden daarbij begeleid door Chantal, Patrick, Hans en Jan. Op zondag 5 november gaan zij samen met Robert en Iwan van start bij de marathon van New York. In aanloop naar deze wedstrijd is het idee dat ze enkele malen meedoen aan halve marathons in de buurt, zoals de halve marathon in Drunen, die in Tilburg en bij de singelloop van Breda. Dat betekent dat ze nu al wel moeten beginnen met hun rustige duurlopen. In een rustig tempo werd op 12 februari begonnen met het leggen van een goede basis voor al deze wedstrijden. Allen hebben met ogenschijnlijk gemak hun eerste training volbracht. SPORTEN BIJ A.V. SPIRIDON Nieuwsgierig geworden naar wat u zou kunnen doen bij AV Spiridon? Je kunt bij ons mee doen met hardlopen, atletiek, nordic walking en spinning. Kijk maar eens op de website www. spiridon.nl, neem contact op via info@spiridon.nl of kom gewoon eens langs bij één van onze vele trainingen.

TWEEDE PLAATS BIJ NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VETERANENTENNIS

Karien Theeuwes wint zilver in ‘s Gravenland Afgelopen week werden in het Tulip Tenniscenter in ‘s-Gravenland de Nederlandse Overdekte Veteranenkampioenschappen (NOVK) gespeeld. Karien Theeuwes uit Rijen speelde mee in twee onderdelen, ze haalde de finale in het gemengd dubbel 55+ met Felix Boerma uit Amstelveen. In de single werd Karien zaterdag uitgeschakeld in de halve finale, in een spannende partij kon ze er net geen derde set uitslepen, het werd 3-6, 5-7. Op zondag speelde ze de gemengd dubbelfinale 55+ met haar mixpartner Felix Boerma uit Amstelveen. Het duo was goed op dreef, maar ze waren niet opgewassen

s Ouders en kinderen spelen samen een kattenspel door Paulien Waterreus van Theek5. Enthousiast las zij voor uit verschillende prentenboeken, waaronder ‘De kleine walvis’ (B. Davies). Zij bracht een reuze walvis mee; tussen de lokalen van peuters en kleuters zwom echter al een poos een prachtige walvis rond. Deze was

creatief gemaakt door een oma van een kleuter. Paulien gaf de ouders veel achtergrondinformatie en beantwoordde vragen. En de kinderen? Die speelden en tekenden lekker samen bij de peuterjuffen. En we lezen en luisteren nog lang en gelukkig!

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

ATLETIEKVERENIGING SPIRIDON GILZE EN RIJEN

Annabelle Emmen, pas net 16 jaar en eerstejaars B-juniore, laat al een aantal jaren zien tot de beste hoogspringsters van Nederland in haar leeftijdscategorie te behoren. Deelname aan het NK senioren van dit weekend stond dan ook in het teken van proeven en leren. Geheel onverwachts wist Annabelle de finale te bereiken, waarin zij het opnam tegen onder andere Nadine Broersen. Annabelle’s sprong van 1.68m was uiteindelijk goed voor een 8e plaats. Een geweldige prestatie voor de nog jonge atlete. Joris van Gool, 18 jaar, verbreekt de laatste jaren jeugdrecord na jeugdrecord. Hij had gehoopt in Apeldoorn, op de sterk bezette 60 meter, zich voorzichtig te kunnen meten met de Nederlandse top bij de senioren. Helaas gooide een valse start tijdens de series (met als gevolg diskwalificatie) roet in het eten. Komend weekend kan Joris tijdens het NK junioren alsnog laten zien dat hij ook deze winter weer progressie heeft geboekt.

Veel interactief voorlezen dus. Reageren met bewegingen op een afgesproken woord, zich verwonderen over voorwerpen die bij de inhoud van het verhaal passen, maar vooral: genieten van het boek en de illustraties. Alle prentenboeken uit de Prentenboek top Tien waren door de biebmoeder geleend bij Theek5. Ouders/verzorgers konden in de gezamenlijke hal neuzen in prentenboeken. Er lag informatie. De afsluiting van de Nationale Voorleesdagen werd verzorgd

tegen het sterke koppel Carole de Bruin en Patrick Marteijn. Die pakten de overwinning met 6-3, 6-4. In augustus worden de Nederlandse Kampioenschappen gespeeld op de gravelbanen van TC Etten in Etten-Leur. Daar gaat Karien zeker weer op jacht naar nieuwe Nederlandse titels.

s Karien Theeuwes en Felix Boerma winnen zilver op NK veteranentennis

BADMINTONCLUB GILZE

Jeugdcompetitie BC Gilze 2016-2017 Dit jaar hebben 5 jeugdteams meegespeeld in de competitie en ondertussen zijn alle wedstrijden weer gespeeld bij de jeugd van Badmintonclub Gilze. We starten het verhaal met Gilze U15-1, want op moment van schrijven zijn zij bijna kampioen. Hoezo bijna zou je denken? Dat komt zo; Julia Sundermeijer, Lizzy van Gils, Hugo Dilweg en Lars Vermeeren stonden lang op een tweede plaats met een wedstrijd minder gespeeld. Ze kwamen steeds dichter in de buurt van de nummer 1 van de poule, High Speed, en het leek allemaal de goede kant op te gaan om het kampioenschap te kunnen vieren. De afgelopen weken kwam daar nog meer spanning bij door het uitvallen van een van de tegenstanders. Aangezien U15-1 de wedstrijd tegen deze tegenstander niet gespeeld heeft, maar High Speed wel is het onduidelijk wie nu de echte kampioen is. We zijn momenteel erg druk bezig om druk te zetten op de organisatie van de regiocompetitie, zodat het team snel weet waar ze aan toe zijn. Moeten ze de wedstrijd alsnog spelen, komen alle wedstrijden van de tegenstander te vervallen…we hopen het snel te weten! Ons jongste team, U13-1 is op een mooie derde plaats geëindigd. Judith van Veen, Nora Schnuck, Jelle Staal en Sem van Engelen hebben in hun eerste jaar juniorencompetitie super gepresteerd en laten zien dat ze met de beste van hun leeftijd mee kunnen. De nummers 1 en 2 in de poule bleven ongenaakbaar, maar ze hebben een mooie plaats in de top van de poule behaald en daar mag dit team erg trots op zijn! Ons andere U15-team, namelijk U15-2, bestaande uit Danya Tuijtelaars, Nynke Timmermans, Levi Olde Scheper en Ruben Klaassen, is op een 6e plaats geëindigd. Zij zaten in een erg zware poule en hadden moeite

om het niveau bij te benen. We waren erg trots om te zien dat zij alsnog elke wedstrijd alles hebben gegeven om een zo goed mogelijk resultaat te halen en met de ontwikkeling die zij dit seizoen hebben doorgemaakt. Hopelijk nemen ze dit mee in het volgende seizoen om wat hoger in de poule te kunnen eindigen. De twee U17-teams hebben gemixte resultaten behaald. U172 heeft een 6e plaats behaald. Daphne van Strien, Lara van Gils, Kim van Beek, Remco van Gestel en Jort Willemse hadden moeite met het dit niveau waar zij dit jaar voor het eerst speelden, maar speelden zeker geen slechte wedstrijden. We kunnen wel stellen dat jullie ook veel pech gehad hebben. Zo zijn er veel driesetters verloren en vielen veel wedstrijden in de verlenging de verkeerde kant op. Volgend jaar valt alles hopelijk de andere kant op en kunnen jullie een hogere plaats in de poule behalen. U17-1 had dit jaar ook pech. Niet

s Team BC Gilze U15-1

KOMENDE ZATERDAG IN RIJEN

Kennis maken met nordic walking Aanstaande zaterdag 18 februari heet Nordic Walkingvereniging Gilze en Rijen belangstellenden van harte welkom om kennis te maken met de vereniging en met haar sportieve activiteiten op het gebied van Nordic Walking.

Welkom in het clubgebouw Vijf Eiken 4 in Rijen. Zoals gebruikelijk vinden zaterdagmorgen de Nordic trainingen plaats van Nordic Walkingvereniging Gilze en Rijen. Dit gebeurt vanuit het clubgebouw, Vijf Eiken 4 in Rijen. Het betekent dat om 09:00 uur vier trainingsgroepen in het bosgebied tussen Rijen en Dorst anderhalf uur gaan trainen. Ditmaal zal ook een vijfde groep starten die zich met een duurtraining gaat voorbereiden op komende marathons en het trainingsweekend dat eind april plaatsvindt in Zuid-Limburg. Om 11:00 uur zijn belangstellenden welkom in het clubgebouw.

qua resultaten, maar door het terugtrekken van verschillende tegenstanders konden zij maar 8 wedstrijden spelen. Hierdoor is het erg moeilijk om jezelf te blijven ontwikkelen en om wedstrijdritme op te doen. Met een vierde plaats hebben zij het dus prima gedaan. Christa Hooft, Lieke van Oosterwijk, Jannes Oprins en Koen Timmermans hebben allemaal goed gespeeld en lieten wederom zien goed vooruit te zijn gegaan. Als laatste nog de complimenten aan alle deelnemers voor de goede inzet dit seizoen. Zowel op de vrijdagtrainingen werd er goed getraind en zijn er mooie stappen gezet. We hebben duidelijk gezien dat datgene waar op getraind werd, toegepast werd in de wedstrijden en dat is leuk om te zien. Ook is jullie sportieve gedrag opgevallen. Het sportiviteitscijfer dat is geïntroduceerd dit seizoen, was bij alle teams namelijk erg hoog en er is geen enkele keer een onvoldoende gehaald. Complimenten hiervoor en hopelijk gaan we op dezelfde voet verder het aankomende seizoen!

Onder het genot van een kop koffie kan kennis worden gemaakt met de gezellige vereniging. De aanwezige sporters zullen graag hun ervaringen vertellen. Bovendien zullen de negen Nordic trainers van de vereniging wegwijs maken in het nut en effect van Nordic Walking. De techniek zal door hun worden gedemonstreerd. Cursus Nordic Walking start op zaterdag 4 maaart. Nu steeds meer het belang van regelmatige actief bewegen wordt benadrukt, is Nordic Walking hiervoor als sportvorm een ideale mogelijkheid. Immers iedereen kan het aanleren en daadwerkelijk doen ongeacht leeftijd of li-

chamelijke gesteldheid. Nordic Walkingvereniging Gilze en Rijen biedt hiervoor de uitgelezen mogelijkheid dankzij de diversiteit aan opleidingen, trainingsmogelijkheden en –groepen. Om Nordic Walking op verantwoorde wijze uit te voeren is het van belang om de juiste techniek aan te leren. Dit gebeurt bij Nordic Walkingvereniging Gilze en Rijen op professionele wijze door instructeurs die al bijna 15 jaar ervaring hebben met de cursussen. Op zaterdag 4 maart a.s. start om 9:00 uur vanuit het clubgebouw de volgende beginnerscursus. Na een proefles volgen nog vijf technieklessen. De cursisten ontvangen na de cursus het internationaal erkende certificaat. Zij kunnen bovendien gaan deelnemen aan de vervolgtrainingen die bijna dagelijks worden gegeven. Aanmelding voor deelname is mogelijk via info@nordicwalkinggilzerijen.nl of via website http://www. nordicwalkinggilzerijen.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

rt SpoSport

PAGINA 17

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

CROCUS COMPETITIE

Rijense Bridge Club

Afgelopen donderdag hebben we de tweede zitting van de Crocus competitie gespeeld. Vooral door ziekte en vakantie waren er maar 42 paren ! Voor de volledige uitslag en nog meer clubnieuws, zie onze website www.nbbclubsites.nl/club/28017. Gedeeltelijke uitslag 2e zitting 9 februari 2017 GELE LIJN A: 1 Allard Eshuis & Jacky de Hoogh.............61,50 2 Marijke Pieterse & Jan Pieterse ............ 60,87 3 Triks Manniën & Chris Manniën ...........57,83 4 Cocky Martens & Jeanne Heijne ........... 55,00 5 Jan Heijne & Ton Martens ......................54,78 6 Addie de Jongh & Peter de Jongh ...........50,75 7 Annie Martens & Wille van Es............... 49,58 8 Henk van Es & Jan Jansen ..................... 46,50 9 Corrie van den Kieboom & Anny Evers . 43,92 10 Frans van Loon & Henk Weterings ....... 43,83 RODE LIJN B: 1 Friedje Kock & Mariola Verstappen .......66,67 2 Ineke Groeneveld & Gerrit Groeneveld . 57,74 3 Toos Kamminga & Henny Starink......... 56,25 (4) Liesbeth van Opstal & Jopie van Rijen .. 54,46 (4) Tonny Avontuur & Ria de Jong .............. 54,46 6 Adri de Bondt & Jan Trots ..................... 52,68 7 Francien van Roermund & Leen Verweij51,49 8 Astrid Boelhouwer & Marij Zopfi..........49,40 (9) Pro Tuijtelaars & Toos Tuijtelaars .........48,21 (9) Riet van Dorst & Irene van Gorkum .......48,21 BLAUWE LIJN C: 1 Rianne Copal & Frits Copal ..................... 61,17 2 Barbara Nagy & Helmus van Gorp ......... 59,58 3 Ria Nelemans & Ad Nelemans ............... 56,09 4 Nettie van de Loo & Leny van Unen........ 56,00 5 Jan van Brummelen & Henk Martens ... 52,25 6 Antoinette Jansen & Riet van der Steen 52,08 7 Fop Taal & Toos van der Steen ................49,17 8 Ger van Enschot & Elly van der Ven .......48,42 9 Toon Zopfi & Ton Hoppenbrouwers....... 47,75 10 Ria Mol & Sjef Mol .................................. 44,92 AFMELDEN: Vóór donderdag 12.00 uur via onze website (www.nbbclubsites.nl/club/28017) of telefonisch bij Ineke Groeneveld : (0161) 227627.

3E ZITTING VOORJAARSCOMPETITIE

NBB Bridgeclub Gilze

A-lijn 1 Jos van Beek & Adriaan Timmermans .. 57,81% 2 Annemiek Cornelissen & Corry v. Roozendaal .. 57,29% 3 Jeanne Paulissen & Joke Hendrickx ......56,25% 3 Harrie v.d. Nieuwelaar & Jeanne v.d. Nieuwelaar ..56,25% 5 Cissie Laureijssen & Willie Rovers ........ 55,21% 6 Margriet Heltzel & Ellie Emmen ............ 51,56% 7 Mary Wagemakers & Hannie de Vet ..... 50,52% 8 Alex Emmen & Hans Heltzel ..................44,27% 9 Riet v.d. Boogaart & Jeanne Mannien ....35,94% 10 Rina Klijs & Martha v.d. Boogaart ........... 34,9% B-lijn 1 Anny Evers & Harry van Schaik ............. 61,59% 2 Christel Aarts & Toos Aarts .................. 60,58% 3 Leo Knippels & Leo van Dijk ..................58,33% 4 Jeanne van Opstal & Nel Willemse ........ 51,39% 5 Riet Brekelmans & John Brekelmans ..... 48,4% 6 Jo Marinus & Geert Vromans.................45,25% 7 Betsy Timmermans & Toon Timmermans .. 44,17% 8 Maria Cornelissen & Henk Cornelissen 42,98% 9 Roelie Abbring & Anneke Marinus ........35,25% Volgende zitting: 21 febr, 28 febr geen bridge ivm carnaval

Bond van Ouderen

GEMEENTELIJKE BILJARTCOMPETITIE Inzet: Jumbo-Hapers’ wisselbeker én de gemeentebokaal Afloop week: 19 Molenschot-A - Rijen-B .................... 34,95 - 40,00 Molenschot-D - Hulten-B .................. 35,95 - 30,55 Rijen-A - Molenschot-B ..................... 30,87 - 39,52 Rijen-D - Gilze-C ................................37,25 - 34,10 Hulten-A - Gilze-B .............................. 35,82 - 37,61 Gilze-A - Molenschot-C ...................... 31,33 - 31,50 Gilze-D - Rijen-C ............................... 36,90 - 35,01 STAND VIERTALLEN in punten na 19 weken: Team Nr Punten ....................................... Poedels Gilze-D 1 680, .............................................. 20 890 Gilze-B 2 680, ............................................... 16 832 Molenschot-C 3 675,.................................... 80 852 Hulten-B 4 674, ............................................78 769 Molenschot-B 5 666, ....................................95 838 Molenschot-D 6 660,.................................... 67 967 Rijen-A 7 659, ...............................................57 899 Hulten-A 8 654, ............................................ 95 751 Rijen-B 9 653, ...............................................18 862 Gilze-A 10 649, .............................................07 895 Gilze-C 11 647, ............................................. 07 949 Rijen-D 12 644, ............................................ 58 905 Rijen-C 13 637, .............................................. 71 864 Molenschot-A 14 626,...................................24 887 De 6 spelers onder de 20 beurten: proficiat! Jan van Dongen .......................... 18 brt. gem. 3,00 Marian Marinus .......................... 18 brt. gem. 1,16 Cees Smeekens ...........................19 brt. gem. 2,36 Wim Bink 19 brt. gem. .................................... 1,78 Sjaak Stoopen .............................19 brt. gem. 1,42 Jan Jansen ....................................19 brt. gem. 1,31

LEDENVERGADERING EN ZITTING 6 FEBRUARI

SENIORENVERENIGINGRIJEN

ONS GENOEGEN

Maandagmiddag Bridge Bridgeclub Rijen

Klaverjassen

UITSLAG 07 FEBRUARI

s Bedankt Adri en Anne-Marie Op 6 februari is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Bij deze vergadering zijn de bestuursleden Adri de Bondt en Anne-Marie van Mierlo opgevolgd door Nelleke Broeders en Nettie van der Loo. Adri en Anne-Marie zijn jarenlang bestuurslid geweest en hebben tal van activiteiten georganiseerd. Daarnaast is Adri zo’n 10 jaar secretaris van de MMBC geweest. Gelukkig blijven de dames actief bij de wedstrijdleiding en kunnen we altijd een beroep op ze blijven doen. Namens de club bood de voorzitter een bos bloemen aan. De leden ondersteunden dit gebaar met een warm applaus. Verder is op de vergadering besloten om een onderzoek te doen naar de toekomstige mogelijkheden om het bridgen op een aangename manier te kunnen voortzetten. De voorzitter, Frans van Loon, bedankte iedereen voor zijn inzet en wenste allen een prettig spel in de 2e zitting van de 4e competitieronde. Hieronder de uitslag: Lijn A 1 Floor Bras & Mees de Ruiter ................. 60,42 2 Adri de Bondt & Ineke Groeneveld........55,42 (3) Jenny van Leijsen & Jan Trots ...............52,92 (3) Riet van Dorst & Cocky Martens ...........52,92 (5) Gerard Peerden & Leen Verweij ............50,83 (5) Jeanne Heijne & Jan Heijne ...................50,83 7 Rien v.d. Zijden & Riet v.d. Zijden ........ 50,00 8 Jan van Berkum & Greet van Berkum ... 48,75 9 Francien van Roermund & Willy Roos ..45,42 10 Joke van Gool & Jeanne de Hoon .......... 45,00 11 Bep van Dongen & Marij Zopfi...............44,58 12 Trees Aarts & Corrie Terpsma ..............42,92 Lijn B 1 Ria van Dongen & Corrie Klaassen ........62,50 (2) Jan van Gils & Frans van Loon ................55,21 (2) Jeanne Dooremalen & Mariette Prinssen...55,21 4 Corrie Kruithof & Jan Kruithof ............. 53,65 5 Helmus van Gorp & Jan Verbakel ......... 50,00 6 Jan Pieterse & Ger Stok .........................47,40 7 Fieni van de Brand & Wim Theeuwes ...45,83 (8) Dimphy Graafmans & Annemarie van Mierlo .....44,27 (8) Jan Jansen & Toos Jansen .....................44,27 10 Riet van Baardwijk & Riet van der Steen 41,67 Lijn C 1 Toon Metsaars & Ko Vleugel .................. 67,39 2 Irene van Gorkum & Jaqueline Seelen .. 55,89 (3) Nettie van de Loo & Mieke Theeuwes.....53,91 (3) Ida Aarts & Tijn Aarts .............................53,91 5 Ria van Mook & Nel van der Spek ...........52,71 6 Toos van de Steen & Ellen van Eijl .........49,22 7 Henny Seelen & Ton Verheijden ........... 44,64 8 Joke Diepstraten & Wil Michielsen .......44,53 9 Ria Mol & Sjef Mol ................................. 40,00 10 Truus Boogaard & Diel van Gemert.......38,04 Lijn Beginnersarrangement.................................. 1 Joke Poldervaart & Kees Tijs .................59,44

Regiobiljart 2016-2017 UITSLAGEN Chaam 2 - Alphen 1 .......................... 53,92 - 51,85 Gilze 2 - Baarle 1 .............................. 58,57 - 50,39 Kot 2 - Bavel 1 ................................... 42,25 - 57,92 Riel 2 - Chaam 1 ................................ 58,42 - 41,61 Rijen 2 - Gilze 1 ................................ 58,88 - 46,32 Alphen 2 - Kot 1 ............................... 52,90 - 44,41 Baarle 2 - Riel 1 ............................... 50,59 - 49,84 Bavel 2 - Rijen 1 ................................ 56,20 - 52,36 STAND PER 07-02-2017 1. Rijen 2 .......................................... 126 - 1135,45 2. Gilze 1 .......................................... 126 - 1132,49 3. Rijen 1 ........................................... 126 - 1125,70 4. Riel 1 ............................................ 126 - 1120,80 5. Bavel 1 ........................................... 126 - 1110,72 6. Chaam 2 ....................................... 126 - 1108,16 7. Alphen 2 ....................................... 126 - 1106,90 8. Gilze 2 .......................................... 126 - 1104,86 9. Chaam 1 ....................................... 126 - 1097,04 10. Riel 2 .......................................... 126 - 1091,01 11. Bavel 2 ........................................ 126 - 1089,05 12. Alphen 1 ..................................... 126 - 1070,84 13. Baarle 2 ...................................... 126 - 1064,32 14. Kot 2 ........................................... 126 - 1057,05 15. Kot 1 ............................................ 126 - 1051,04 16. Baarle 1 ....................................... 126 - 1045,83 PROGRAMMA 14-02 Kot 1 - Rijen 2 Riel 1 - Alphen 2 Rijen 1 - Baarle 2 Alphen 1 - Bavel 2

Baarle 1 - Chaam 2 Bavel 1 - Gilze 2 Chaam 1 - Kot 2 Gilze 1 - Riel 2

Uitslag 9 februari en jaarstand per 9 februari

LIJN A 1 Jan Pieterse & Hans Prinssen ................. 61,11 (2) Anne-Marie van Mierlo & Nol Jansen .... 58,33 (2) Riet Broeders & Riet van Baardwijk....... 58,33 4 Annie Martens & Corrie Klaassen ......... 57,87 5 Joke de Hoon & Leo de Hoon ..................57,41 6 Mariette Prinssen & Trees Aarts ........... 55,56 7 Annie Janssen & Henk Janssen .............53,24 8 Tonny Avontuur & Jan Heijne ................ 48,61 9 Marijke v. Nistelrooij & Berry v. Nistelrooij ... 47,69 10 Imma Joosen & Riet van der Steen ........46,30 11 Marij Zopfi & Frans van Loon ................45,83 12 Ant. v. Brummelen & Jan v. Brummelen .. 41,67 13 Bep Verheijden & Joke de Nijs ............... 37,50 14 Willy de Leeuw & Ad de Leeuw ..............30,56 LIJN B 1 Jan Hendrickx & Jan Trots .....................79,17 2 Elly van der Ven & Ger van Enschot ........ 61,11 3 Joke Kroonen & Bas de Baar .................. 58,33 4 Ada Frijters & Ans Suijs .........................48,33 5 Elly Diepstraten & Ria van Mook ........... 47,50 6 Ans Schoormans & Tinie v.d. Velden ..... 47,22 7 Antoinette Jansen & Koos Jansen ..........45,83 8 Ria van Berkom & Theo van Berkom .... 45,00 9 Dimpfi Graafmans & Frida Heijne ........ 40,00 10 Ida Aarts & Tijn Aarts ............................ 36,67 11 Jacky de Hoogh & Riet Wilborts ............ 34,72 LIJN C 1 Joke Bastiaansen & Staas van der Velden ..62,50 2 Ellen van Eijl & Toon Stoopen ............... 60,42 3 Fien van den Brekel & Loes Villevoye .... 59,72 4 Henny Seelen & Ria Berkelmans ........... 57,64 5 Joke Poldervaart & Toos Tuijtelaars...... 52,78 6 Ria Mol & Sjef Mol .................................. 48,61 7 Wil Simons & Jan vanden Bleek ............ 47,22 8 Leny van Mierlo & Ad Weterings ...........43,06

KBO kaartgroep SENIORENSOCIËTEIT ’T TREFPUNT TE GILZE Op dinsdag 7 februari werd in de ouderensoos ‘t Trefpunt weer een kaartmiddag gehouden. Er waren 20 personen om te rikken en 22 personen om te jokeren. Er werd een loterij gehouden. De winnaar was Dela Wagener. Verder waren er prijzen voor de gelukkigen kaarters: RIKKEN Naam Voor Tegen Totaal Cobi Pankras 176 0 Toon Van Engelen 179 25 Jan Bierens 152 0 Jan Jansen 150 0 Jan van de Braak 156 9 Joke van Engelen 138 6 Jos Wirken 145 15 Toos Hagenaars 123 0 Tonnie Wouters 131 12 Nel Mensen 117 0

176 154 152 150 147 132 130 123 119 117

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JOKEREN Jo Kuipers 42 42 1 Jacky van Dongen 51 51 2 Greet Baai 59 59 3 Dimf Bierings 67 67 4 Riet van der Vloet 71 71 5 Carla de Jonge 75 75 6 Cor de Vet 76 76 7 Riet Verheijen 77 77 8 Annie Klaassen 77 77 9 Sjan van Breda 82 82 10 Onze volgende kaartmiddag is op dinsdag 21 februari 2017 om half twee in de ouderensoos. Iedereen is van harte welkom. Het inschrijfgeld bedraagt slechts €.2,00 p.p. U krijgt gratis een kopje koffie of thee.

UITSLAG 9 FEBRUARI PLAATS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NAAM Hans van Wanrooy Eus/Jacky Michael van der Stok Chiel Willegers Ad Beljaars Anny Küchler Toon van Hooydonk Ger Dröge Lenie van Soest Eus inval Ton van der Velden Rinus Notenboom Jan van Wanrooy Wilma Dröge Ton Dielissen Frans Wind Hans Witjes Bert Swinkels Tiny Jansen

PUNTEN JAARPITTEN 6741 2 6561 2 6304 1 6103 2 5949 1 5690 1 5619 2 5494 0 5484 3 5475 2 5430 2 5403 1 5348 2 5258 1 4962 2 4699 2 0 0 0 0 0

JAARSTAND PER 9 FERBUARI PLAATS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NAAM Eus/Jacky Toon van Hooydonk Michael van der Stok Chiel Willegers Ger Dröge Ton Dielissen Anny Küchler Ton van der Velden Wilma Dröge Hans van Wanrooy Jan van Wanrooy Ad Beljaars Rinus Notenboom Hans Witjes Lenie van Soest Eus inval Frans Wind Bert Swinkels Tiny Jansen

PUNTEN JAARPITTEN 31192 8 30899 11 29954 10 29877 11 29782 12 29610 9 29453 8 28697 9 28671 6 27576 12 25315 6 24227 7 21068 7 20501 7 19362 9 16988 5 14607 5 0 0 0 0

Zaterdag 18 maart koppel-klaverjasmarathon u kaart de gehele dag met dezelfde partner die u zelf uitkiest. Zaterdagmiddag 8 april: klaverjassen voor paaseieren, en... ook rikmarathon op 18 maart en rikken voor paaseieren op 8 april. Locatie: huiskamer Camping Heidelust info: Ger Dröge 0161-41 15 31 Chiel Willegers 06-445 228 27 Jan van Wanrooij 06-227 202 02 email: onsgenoegen@kpnmail.nl Speellocatie: Camping Heidelust Heideweg 4 5124 NH MOLENSCHOT Donderdag’s 19.45- ca 22.30 uur

KBO Bridgeclub Gilze Uitslag – 8 februari 2017 Eén lijn – 9 paren 1 Annie Boemaars & Jo Broers 58,33 2 Elly Ensing & Lies Renne 56,67 3 Corrie van Hoof & Ans van Kollenburg 51,67 4 Joke Hendrickx & Jo Link 51,39 5 Annemiek Cornelissen & Henk de Bruijn49,31 6 Jo Hoevenaars & Hermans Gerrits 49,17 7 Joke Bastiaansen & Toon Timmermans 47,50 8 Mariola Verstappen & Adr Timmermans47,22 9 Kokkie de Kock & Jeanne Paulissen 39,17 AGENDA AFMELDEN: s.v.p. vóór woensdag 12 uur via mail: kbo.bridge@hotmail.com.

Jeugd TC Gilze speelt tennistoernooi in Goirle

Zondag 12 februari speelden de kinderen van TC Gilze de Kids Cup in Goirle. De Rood en Oranje ( t/m 11 jaar) kinderen begonnen om 12.00 uur hun wedstrijden. Om 14.30 kwamen de Groen ( 1112 jaar) kinderen in Goirle aan.

Met z’n allen hebben we toen lekker frietjes gegeten. En na het eten gingen de Groen kinderen beginnen met hun wedstrijden.

TC Gilze had twee winnaars!!! Dit waren Lotte van Someren Brand en Jens Vermeulen. Proficiat!!!

Er werden veel leuke en spannende wedstrijden gespeeld. En

Bij deze alle ouders bedankt voor het rijden en het supporteren.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 18

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een: Ulicoten T.013-5199476 info@kennes.eu Tractorchauffeur / Machinist Maai-Zuigcombinatie (m/v) Hoogstraten FUNCTIE OMSCHRIJVING:T.03-3150195 info@kennes.eu Voor het onderhoud op verschillende bestekken zijn wij op zoek naar een machinist Maai-Zuigcombinatie en maaikorf. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig en in teamverband uitvoeren van maaiwerkzaamheden met een tractor. Je werkt nauw samen met je Uitvoerder en team voor het afstemmen van de werkzaamheden. Profiel: • Ervaring met tractor • Minimaal rijbewijs BE • Flexibel • Werkt ordelijk en nauwgezet • Communicatief vaardig • VCA Basisveiligheid • Zelfstandig kunnen werken

Arbeidsvoorwaarden: • Passend salaris

Goede opleidingsmogelijkheden

Voor sollicitaties: j.kennes@kennes.eu of 03/315.01.95

CARAVANS GEVRAAGD met SPOED & Campers

Ambachtelijke Whisky en Genever Stokerij

ZUIDAM DISTILLERS BV is op zoek naar medewerkers

Wij maken met ons team ambachtelijke producten in mooie verpakkingen. Om deze flessen bij de klanten te krijgen moeten er nogal wat handelingen verricht worden. Wij zoeken daarom hardwerkende dames en heren die ons tijdelijk of langer kunnen komen versterken. De werkzaamheden zijn zeer divers (inpak, ompak, productie, schoonmaak) en afwisselend. Er wordt verwacht dat u netjes en hygiënisch kunt werken. Tevens zijn wij op zoek naar:

LIJNVOORMAN

: Een Een man of vrouw die de leiding heeft over de lopende band productie. Deze baan vraagt om de volgende kwalificaties: • Organisatorisch sterk, je bent de spin in het web die ervoor zorgt dat alles goed en tijdig verloopt • Leider: je moet collega’s kunnen aansturen en motiveren • Gevoel met techniek is een pre

MEDEWERKER PRODUCTIE

: Een Een man of vrouw die overal inzetbaar is, van orderpicken in het magazijn tot alle voorkomende productie werkzaamheden. Deze baan vraagt om de volgende kwalificaties: • Flexibiliteit • Op een fijne manier met collega’s kunnen werken • Iemand die van aanpakken weet Solliciteren kan middels een mail of brief, alleen sollicitaties voorzien van een foto worden in behandeling genomen. • per mail naar info@zuidam.eu of schriftelijk naar: • Zuidam Distillers BV t.a.v. Elise Smederijstraat 5 5111 PT Baarle Nassau

Loodgietersbedrijf Peeters Molenschot. Voor uw cv, sanitair, waterleiding, zink, dak en voor vervanging van de cv ketel.Tel. 0161413740 / 06-48404076

Te koop: Samsung koel-vrieskast i.z.g.s. 148 x 55 x 58 cm.diep met 3 laden. Prijs € 75,- In Gilze op te halen. Info. 06-48499912

CV Ketels, reparatie en onderdelen. Electrische installaties en materialen bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1B te Gilze Tel. 0161-451812 www. tscgosens.com info@ tscgosens.com

ROB VAN UDEN VERTELT

Vertelling Franciscus van Assisi

Op woensdag 15 februari staat Rob van Uden klaar om te vertellen over Franciscus van Assisi. Rob is een enthousiast verteller, het is zeer de moeite waard om te komen luisteren. De verhalen komen uit de bundel Fioretti, een bloemlezing uit de 14e eeuw. De verhalen zijn beeldend, volks en vol fantasie. De Fioretti’ bleek destijds een parel in de literatuur van West Europa. Rob van Uden vertelt vier verhalen in een vlotte, improviserende

stijl. Hij doet daarbij recht aan het volkse en fantasierijke karakter van de tekst. Opvallende details in de verhalen werkt hij zo uit, dat de humor het publiek laat lachen, maar de gevoeligheid hen ook kan ontroeren. Tussen de verhalen door zijn er rustpun-

à contant of per bank! Jos Hommel Caravans Eikenlaan 30 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

Rioolservice Peeters Molenschot.Voor het ontstoppen van uw riolering, camera-inspectie en opsporing van buitenriolering. Tel. 0161-413740 / 0648404076 Voor u op de weekmarkt in Rijen DIERENKRAAM DE VROLIJKE VRIEND Voor al uw huisdierbenodigdheden. Scherpe prijzen, leuk assortiment.

**SALSAdansen** Wilt u Salsa weer oppakken? ~ Instroomlessen in maart ~ Meld je aan info@ritmo-latino.nl www.RITMO-LATINO.nl Oosterhout Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263. Schilder-Behanger, snel klaar, perfect werk, goedkoop +32(0)495233184

ten met muziek van Palestrina (16e eeuw), en fragmenten van muurschilderingen van de bekende Giotto (1267 - 1337). Datum: woensdag 15 februari. Plaats: Parochiecentrum, Hoofdstraat 58, Rijen. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Entree: een vrijwillige bijdrag. Aanmelden: voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl of bel naar het secretariaat 0161 222 833. Kortom. Alleszins de moeite waard om hier naar toe te gaan. Voedsel voor de Ziel Een werkgroep van de Parochie Heilige Geest

Spelenderwijs jezelf zijn bij Pinkeltje Woensdag 1 februari hebben we een hele leuke ochtend gehad op peuterspeelgroep ’Pinkeltje’ in Molenschot. Alijne en Claudia van Eigentijdz kwamen een workshop kinderyoga en klankbeleving geven. De peuters kregen een eigen plaatsje in een kring op de grond en konden zo kennismaken met een prentenboek. Het boek werd op een voor peuters leuke manier voorgelezen ondersteund door knuffels en diverse klanken die voortko-

men uit schalen, drums, fluit en zelfgemaakte rainpijp. We gaan helemaal op in het verhaal. De peuters sprongen vol enthousiasme rond als konijnen en kikkers. Ze plukten bloemen en gaven die aan elkaar. We hebben met onze handen en benen vlinders gemaakt om rond te fladderen. We maken muziek met onze zelfgemaakte muziekkokers. Aan het eind van de workshop gaan we rustig liggen om te luis-

teren naar diverse klanken. Het was een fantastische ochtend! De peuters en de juffen hebben genoten, BEDANKT Alijne en Claudia! Peuterspeelgroep Pinkeltje maakt onderdeel uit van Stichting peuterspeelzalen Muzerij. Voor meer informatie over deze en andere peuterspeelgroepen aangesloten bij deze stichting kunt u terecht op: www.muzerij.nl

Uw naai- of lockmachine stuk!? Dan naar

Het Stoffenpalet Hoge Ham 172, Dongen, tel. 0162-387500

het service-adres bij u in de buurt, van:

Verkoop, reparatie, service en instructie van alle merken! Gratis halen/brengen, vooraf altijd prijsopgave. Beneluxstraat 6c, Oisterwijk Info: tel. 013-5113996 of www.habotex.com

Bent u toe aan een nieuwe CVketel de Atag ketels zijn al voor de 8e keer als best getest voor meer informatie gaat u naar www.installatiebedrijfverhees.nl

Tijdelijke te huur Gemeubileerde bungalow op rustig park 2 slaapkamers, open keuken aan de woonkamer , incl. parkeerplaats auto voor de bungalow (Wifi) 650. excl.water & Electra. , info 016149-2596

Erkend installatiebedrijf René v.d. Avoird, Tuinstr. 14, Rijen. Voor gasinstallaties, waterinstallaties, loodgieterswerk, sanitair, dakbedekking, centrale verwarming. tel. 0161226346. www.avoirdinstallatie.nl

Pedicuresalon. Agnes voor een goede behandeling van uw voeten . Prijs€ 23,- . Provoet aangesloten .Hof van rassegem 7. Rijen. Telefoon 0161-231191 / 06-41309326

INVULLEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 0161 - 49 25 08 of kom langs aan het Raadhuisplein 1 te Chaam A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs.

Rioolservice Peeters Molenschot.Voor het Riool verstopt!!! Came- ontstoppen van uw ra inspektie, stank deriolering, camera-intectie. Bel naar Herman spectie en opsporing van Beek. 06-53364696 van buitenriolering. of 013-5078118. Tel. 0161-413740 / 0648404076

Aangifte INKOMSTENBELASTING? Meer dan 30jr ervaring. SNOEREN Fiscaal Advies Prins Bernhardstraat 29 5104 HC DONGEN 0162-319876 info@ snoerenfab.nl

Vakkundige en snelle reparaties aan uw koelkasten, diepvriezers, wasmachines en drogers enz. W. v.d. Heijden, Stationsstraat 62, 5121 EE Rijen. tel. 0161222849. Ook verkoop van huishoudelijke apparaten.

Rioolservice Peeters Molenschot.Voor het ontstoppen van uw riolering, camera-inspectie en opsporing van buitenriolering. Tel. 0161-413740 / 0648404076 LEGKIPPEN te koop: Jonge bruine en witte tegen de leg. Afhalen na telefonisch afspraak. Ook verkoop van veevoeders, mais en graszaad en Shell Dieselolie. Vraag vrijblijvend informatie. Henk Brummelkamp Ulicotenseweg 9 Chaam Tel.0653937555 Loodgietersbedrijf Peeters Molenschot. Voor uw cv, sanitair, waterleiding, zink, dak en voor vervanging van de cv ketel.Tel. 0161413740 / 06-48404076

Heeft u veel kalk problemen en wilt u er voor goed vanaf laat een Kineticowaterontharder plaatsen. Wilt u meer informatie ga naar www.installatiebedrijfverhees.nl en klik nieuws aan.Kijk ook eens naar onze beoordeling bij klanten vertellen 8,5 Synergie zoekt Productiemedewerkers (Parttime) voor in een drukkerij te werken. Meer info over deze baan? Bel Synergie Alblasserdam, tel. 078-7820501 of kijk op www.synergiejobs.nl Voor u op de weekmarkt in Rijen DIERENKRAAM DE VROLIJKE VRIEND Voor al uw huisdierbenodigdheden. Scherpe prijzen, leuk assortiment.

Heeft u interesse om ook op deze manier te adverteren? Bel Rob van Raak: 06-53819597

BEP GHIJSENS NEEMT AFSCHEID NA 13 JAAR BESTUURSLID ACTIVITEITEN

Jaarvergadering Zonnebloem Rijen-Molenschot Na 13 jaar gaat Bep afscheid nemen van haar bestuursfunctie activiteiten bij de Zonnebloem Rijen-Molenschot. ”Maar ik ga niet weg, ik blijf gewoon Medewerker!” Op 7 februari was het dan zover. Onze Algemene Jaarvergadering stond in het teken van het afscheid van ons aller Bep Ghijsens. De jaarvergadering werd geopend en de afvaardiging van de afdelingen Dongen en Gilze hartelijk welkom geheten. Al onze medewerkers werden bedankt voor zijn of haar inzet de afgelopen maanden. Daar er verder geen nieuwe kandidaten aangemeld waren, was de bestuursverkiezing snel rond. Tonny van Dongen werd als bestuurslid activiteiten aangenomen, en gaat samen met Marianne Klaassen deze taak uitvoeren. Een duobaan. Na de gebruikelijke agenda te hebben gevolgd, werd de jaarvergadering gesloten. Daarna was het woord aan onze voorzitter Pro Tuijtelaars: Bep je gaat ons als bestuurslid van De Zonnebloem verlaten, dit na 12 jaren inzet als bestuurslid, ja heel veel inzet. Voor heel veel

mensen in Rijen was je Bep van de Zonnebloem. Jij bent, naar mijn mening, degene die onze gasten en ook onze vrijwilligers het beste kent en daardoor was het mogelijk om bij activiteiten rekening te houden met persoonlijke omstandigheden. Ook heb je je bijdrage geleverd aan de regiovakantieweken, als hoofd huishouding en de coördinatie van de activiteiten tijdens een vakantieweek. En dan de uitvoering van een activiteit: de richtlijnen door Bep uitgezet opvolgen en niet zelf improviseren dan komt alles goed. Als Anny Louws over iets wilde overleggen, zette zij een briefje voor het raam, zodat jij, als je met de hond ging wandelen, het briefje zag en wist dat er iets te bespreken was. Vandaag heb je het stokje van de coördinatie van activiteiten officieel overgedragen aan Marianne en Tonny.Maar je blijft vrijwilliger bij onze afdeling en wij willen nog graag gebruik maken

s Bep, namens ons allen DANK JE WEL! van jouw “know-how”. Bep HEEL HARTELIJK BEDANKT, namens onze gasten, de vrijwilligers en ook namens De Nationale Vereniging De Zonnebloem. Bep wil graag iedereen bedanken voor 13 jaar samenwerking. Ze heeft nooit een nee gekregen van de medewerkers als ze hen om medewerking vroeg. En dat heeft haar enorm gesteund. Ook veel liefde en vriendschap heeft ze gevoeld in de afgelopen jaren. Hartelijk dank hiervoor.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

ort SpSport

INFO VV RIJEN

SELECTIENIEUWS Wederom een weekend met alles behalve voetbal. De velden lagen er verlaten bij. Op naar het komende weekend met warmere temperaturen en hopelijk veel activiteit op de velden. KAMPEERWEEEKEND De kampeercommissie is al weer een paar keer bij elkaar gekomen om met de voorbereidingen van ‘het leukste weekend van het jaar’ te starten. We hebben weer een supergaaf thema verzonnen en we zijn nu bezig om hier te gekke spelletjes en activiteiten bij te organiseren. Zie ook de foto’s van afgelopen jaar op onze site Noteer in je agenda Het kampeerweekend is gepland van vrijdag 2 juni t/m zondag 4 juni (Pinksterweekend). Blokkeer deze dagen alvast in je agenda en houd deze website en je e-mail de komende weken goed in de gaten.

van de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6 voor pupillen onder 8 en onder 9 jaar. Daarnaast adviseert de KNVB om de allerjongste beginnende voetballertjes de 2 tegen 2 wedstrijdvorm en pupillen onder 7 de 4 tegen 4 wedstrijdvorm te laten spelen. IN HET KORT VAN DE SITE - Jeugdcommissie update - Ledenactie Wildkamp PROGRAMMA V:vriendschappelijk B: beker C: competitie 14 februari C 19:30 Rijen JO13-2 -JEKA JO13-3

PAGINA 19

Voetbalvereniging Gilze NIEUWS Uitslagen Kaartavond 10 februari Vrijdagavond 10 februari was het weer kaartavond. Winnaar bij het rikken was Jan Gosens. Bij het jokeren won An Boemaars. De volgende kaartavond is op vrijdag 10 maart. Rikken: 1 Jan Gosens 175 punten 2 Wim Ligtenberg 151 3 Jan Bierens 149 4 Pauline Ligtenberg 146 5 Ad Maas 139 Jokeren: 1 An Boemaars 47 punten 2 Ria Brabers 73 3 Dimph Bierens 77 De volgende kaartavond is op vrijdag 10 maart. Het inschrijfgeld blijft hetzelfde € 2,00 per persoon. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur om 20.00 uur starten we met kaarten. Wij zorgen voor een hapje tijdens het kaarten. De kaart avonden zijn nog op de volgende vrijdag avonden: 10 maart – 14 april. CARNAVAL BIJ VV GILZE Vrijdag 24 februari is het carnavalsdisco in de kantine. FFM zorgt voor geweldige carnavalsmuziek. Deze activiteit is voor de JO11 - JO9 en JO7 van VV Gilze. Vriendjes en vriendinnetjes zijn deze avond ook van harte welkom. Bij binnenkomst krijgen alle kinderen een consumptie. De disco begint om 18.30 uur en u kunt de kinderen komen ophalen om 20.30 uur.

bruikt om uw kind in te schrijven. Verder informatie staat in het voorwoord van het inschrijfformulier. Wij zien uw inschrijvingen met plezier tegemoet We gaan er weer een geweldig kamp van maken. Organisatie Vermetten Pupillenkamp SENIOREN Wedstrijdprogramma Zaterdag 18 februari 2017 Gilze 2zat - Boeimeer 3…….15.00u Wedstrijdprogramma Zondag 19 februari 2017 Zigo 1 - Gilze 1 ...................... 14.30u Gsbw 2 - Gilze 2 ...................12.00u Gilze 3 - Sc’T Zand 3 ............12.00u Voab 9 - Gilze 4 ................... 09.45u Irene’58 5 - Gilze 5...............10.00u Gilze 6 - Riel 5......................10.00u Sc’T Zand 10 - Gilze 7 ..........10.00u Gilze Vr1 - Viola Vr1.............10.00u Gilze Vr2 - Gsbw Vr2 ............12.15u Uitslagen Zondag 12 februari 2017 Alle wedstrijden afgelast JEUGD Wedstrijdprogramma Zaterdag 18 februari 2017 Junioren Gsbw Jo19-1 - Gilze Jo19-1 ...........14.45u Gilze Jo19-3 - Terheijden Jo19-2 .15.00u Voab Jo17-1 - Gilze Jo17-1 ..............13.15u Olympia’60 Jo17-1 - Gilze Jo17-2 . 11.30u Gilze Jo17-3 - Zundert Jo17-2 ......13.00u Gilze Jo17-4 - Right ’Oh Jo17-2.....15.00u Svsss Jo15-1 - Gilze Jo15-1 ............13.00u Ovv’67 Jo15-1 - Gilze Jo15-2 .........13.00u Zigo Jo15-3 - Gilze Jo15-3............ 12.00u

18 februari C 15:00 Rijen 2 zat -Boeimeer 2 C 14:30 Gloria UC 2 -Rijen 3 zat C 14:45 Rijen JO19-1 -SV Reeshof JO19-1 C 13:00 TVC Breda JO19-2 -Rijen JO19-2 30 MAART 2017 NEDERLAND Meisjes C 16:00 SC ’t Zand JO19-4 -Rijen JO19-3 – BELGIË O15 Gilze Mo17-1 - Bavel Mo17-1 .........13.00u C 10:15 Wieldrecht JO17-1 -Rijen JO17-1 OPLOSSING C 13:00 Rijen JO17-2- Viola JO17-1 Op donderdag 30 maart wordt Gilze Mo15-1 - St.Mich.Gestel Mo15-1 ...13.00u C 11:30 Baronie JO17-7 - Rijen JO17-3 er een echte interland op ons Madese Boys Mo13-1 - Gilze Mo13-1 ...... 11.30u 1Het peg, voetpad, 10- Uvv’40 Mo13-1 ..... 10.15u NIEUWE TEAMLEIDERS C 11:30 Rijen JO15-1 - Zwaluw VFC JO15-1HORIZONTAAL: sportpark gespeeld. gaat4om Gilze Mo13-2 GEZOCHT C 12:15 TSC JO15-3 - Rijen JO15-2 wedstrij d Nederland O15 16 - Bel-harp, Uno Animo pos,de13 leem, 15 vrijaf, 17 Mo11-1 - Gilze Mo11-1 .. 10.00u We zijn nog opzoek naar een C 10:15 TSC JO15-7 - Rijen JO15-3 gië O15. De wedstrijd begint om autoweg, 19 kazerne, 21 kwaker, 23 aantal enthousiaste teamleiders, C 10:00 Rijen JO15-4 - Riel JO15-2 18.00 uur. Iedereen is van harte Pupillen 24omkil, 25wedstrij balorig, 28 mat, 29- Oosterhout eg, Gilze Jo13-1 Jo13-1 .....8.45u die gedurende het hele week- C 11:30 Rijen JO15-5 - Gloria UC JO15-3 senaat, welkom deze d bij te end (van vrijdag 17.00 uur t/m C 10:30 Rijen MO15-1 - Chaam MO15-1 31 linie, wonen.32 De vete, toegang33 is gratis. Gilze36 Jo13-2 - Jong37 Brabant Jo13-3.08.45u tor, 35 don, vat, zondagmiddag 4 juni) een team C 9:30 GSBW JO13-1 - Rijen JO13-1 Gilze Jo13-4 - Rijen Jo13-5 .............11.30u BIJ EVELIEN WINNAAR40 BESTE 38 gulden, kek, 41Gilze ABW, Jo11-1 - 43 Unitas’30 Jo11-2 ......08.45u onder hun hoede willen nemen. C 8:30 Baronie JO13-5 - Rijen JO13-2 geruim, FLEUROP BLOEMIST Gilze Jo11-2 Rwb Jo11-2 Lijkt dit je wat? Stuur dan een C 8:45 Sarto JO13-4 - Rijen JO13-3 oer, 45 edel, 47 garen, 49 S.A., 50 gen, 51 ..............08.45u email naar kampeerweekend@ C 8:30 Rijen JO13-4 - VOAB JO13-5 Op 7 februari won onze sponsor Gilze Jo11-3 - Tsc Jo11-6 .................11.30u betoger, 53 de met, 54 schaal, reling, 58Jo11-4 .............08.45u Voab Jo11-9 - Gilze vvrijen.nl en wij nemen daarna C 11:30 Gilze JO13-4 - Rijen JO13-5 Bij Evelien titel Beste Fleurop 56 C 11:30 Rijen MO13-1 - Sarto MO13-1 maaltijd, Gilze Jo11-5 Noad Jo11-5 ..............11.30u snel contact met je op. Bloemist. Dat was niet het eni60 fiducie, 61 adat, 62 komijn, 64 C 11:00 Rijen JO11-1 - LONGA JO11-1 Schrijf op tijd in ge wat ze wonnen. Onder alle Dongen Jo11-8 - Gilze Jo11-6 ........09.30u bron, 65 nek, ore. Jo9-1 - Rwb Jo9-1 ..................11.30u Aanmelden voor het kampeer- C 9:00 Jong Brabant JO11-2 - Rijen JO11-2 sponsoren van66 VV melange, Gilze was een67Gilze weekend gebeurt via een aan- C 8:30 TSC JO11-5 - Rijen JO11-3 enquête gehouden met als prijs Gilze Jo9-2 - Bavel Jo9-2 ...............11.30u meldformulier op de website. C 11:15 Right’Oh JO11-2 - Rijen JO11-4 Sponsor van de Week bij de wed- Gilze Jo9-3 - Sv Reeshof Jo9-3.......10.15u Riel Jo9-13- Gilze Jo9-4 .................09.30u De datum waarop de inschrij- C 10:00 RKDSV JO11-3 - Rijen JO11-5 VERTICAAL: strijd van Gilze 1 - Bavel 1. Ook 1 plakker, 2 eeuwig, getal, vingen start wordt binnenkort C 8:30 Madese Boys JO11-5 - Rijen JO11-6 deze prijs werd gewonnen door Rijen Jo9-5 - Gilze Jo9-5 ................11.00u 6 erg, 7 tij, 8 pak, 9 afasie, 10 Jo7-4 ..................10.15u Gilze Jo7-1 - Jeka bekendgemaakt via deze web- C 8:30 Rijen JO11-7 - SC ’t Zand JO11-11 5 overal, Bij Evelien. Hartelijk GefeliciGroen Wit Jo7-5 - Gilze Jo7-2 .......08.30u site en via de email. Wees er snel C 10:00 Rijen MO11-1 - Hilvaria MO11-1 parameter, teerd met beide prij zen! 11 ornaat, 12 spetter, 14 mok, bij wanneer we starten met de C 8:30 Rijen JO9-01 - TSC JO9-1 18 web, 20 zeg, 22 mono, 26 INSCHRIJVEN VERMETTEN PSV inschrijvingen, want er is plaats C 9:45 Rijen JO9-02 - JEKA JO9-3G 16 hen, PUPILLENKAMP 2017 – Willem 33 II o10 ...............09.30u voor maximaal 120 deelnemers. C 8:30 Boeimeer JO9-7 - Rijen JO9-03 lidmaat, 27 ringweg, 30 forel, PSV 32o10vader, Inschrijvingen gebeurt op volg- C 9:45 Rijen JO9-04 - Neerlandia’31 JO9-1 De eerste vergadering is weer getekenhaak, 34 ruk, 36 vlo, 39 zegsman, 42 orde van binnenkomst en in de C 8:30 Rijen JO9-05 - Sarto JO9-8 weest en daarom kun je je vanaf UITSLAGEN ZATERDAG FEBRUARI 2017 datgene, decade,1147 gelijke, voorgaande jaren was het week- C 8:30 Olympia’60 JO9-3 - Rijen JO9-06brok, nu 44 inschrij ven voor 46 het VermetC 9:45 TSC JO9-6 - Rijen JO9-07 end al heel snel volgeboekt! ten Pupillenkamp 2017. Het valt Alle wedstrijden afgelast. 48 nering, 49 senior, 51 bat, 52 red, 53 C 11:00 Rijen JO9-08 - SV Capelle JO9-2 in het weekend van Hemelvaart. INFORMATIE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN micro, 55 alt,hiervoor 57 lub,zij59 dol, 63 ma. C 11:00 Rijen JO9-09 - Gilze JO9-5 De datums n 26, 27 60 Viafijn, internet kunt u informatie PUPILLEN C 12:45 Were Di JO9-7 - Rijen JO9-10 en 28 mei. Let er vooral op dat u over V.V. Gilze vinden op: www. Om te blijven voldoen aan op- C 12:00 Rijen JO9-11 - Hilvaria JO9-6 het juiste inschrijfformulier ge- vvgilze.nl; timaal spelplezier en optimale C 12:00 Rijen JO7-1 - TSC JO7-3 Winwoord: VOORRANGSWEG ontwikkeling begint de KNVB 19 februari vanaf het seizoen 2017-’18 met C 14:30 Roosendaal 1 - Rijen 1 4 - 11 - 5 - 56 - 27 - 17 - 48 - 38 - 54 - 18 - 2 de invoering van nieuwe wed- C 12:00 Rijen 2 - Were Di 2 3 WWW.VVMOLENSCHOT.NL strijdvormen voor de pupillen. C 10:30 TVC Breda 3 - Rijen 3 Op onze site kune je de animaties C 12:00 Dubbeldam 5 - Rijen 4 hiervan zien. De nieuwe wed- C 12:30 Rijen 5 - WDS’19 4 strijdvormen en de bijbehoren- C 11:00 Molenschot 4 - Rijen 6 de spelregels worden gefaseerd C 10:00 DVVC 3 - Rijen 7 UITSLAGEN Broekhoven 1 - Molenschot 1 ..14:30 over twee seizoenen ingevoerd. C 12:30 Rijen 8 - Molenschot 2 Rijen 8 - Molenschot 2 ............12:30 De KNVB start met het invoeren C 10:00 SVSSS VR2 - Rijen VR1 PROGRAMMA Molenschot 3 - Raamsdonk 4 .11:00 Molenschot 4 - Rijen 6 ............11:00 MEIDEN DC1 SPEELDEN EEN PRIMA WEDSTRIJD TEGEN ORION Junioren Zaterdag 11 februari Molenschot JO19-1 - SSC’55 JO19-1.............afgelast Dinsdag 21 februari Molenschot MO17-1 - Wernhout MO17-1 ....afgelast Advendo 1 - Molenschot 1 .... 20:00 Wedstrijdverslag Orion R DC1 meer goedgemaakt worden. Een Madese Boys JO15-4 - Molenschot JO15-1 ..afgelast vr. - RHV DC1 (ruststand 8-8) eind- onnodige 14-17 nederlaag, daar WDs’19 JO13-3 - Molenschot JO13-1 ...........afgelast stand 14-17 was iedereen het na afloop over SSC’55 JO-7-1 - Molenschot JO7-1G ............afgelast Informatie v.v. Molenschot: Correspondentie-adres: De meiden speelden een prima eens. Complimenten voor de maSint Annastraat 17 wedstrijd tegen Orion. In de eer- nier waarop jullie gespeeld heb- Senioren 5124 NM Molenschot ste helft ging het gelijk op, Orion ben, veel gedrevenheid en inzet Zondag 12 februari op voorsprong, even later RHV bij alle speelsters. Een opsteker, Molenschot 1 - Neerlandia’31 1......... 4 - 2 telefoon: 0627136598 Molenschot 2 - Madese Boys 5 ... afgelast mail: info@vvmolenschot.nl weer. Het was duidelijk dat er zo speel je handbal! Groen Wit 5 - Molenschot 3 ....... afgelast punten gehaald konden worden VVR 4 - Molenschot 4 ................ afgelast Aan- en afmelding lidmaatschap en iedereen werkte hard voor UITSLAGEN 11 EN 12 FEBRUARI een goed resultaat. Bij rust een RHV DS1-Schipluiden DS1 34-11 en adreswijzigingen: 8-8 gelijke stand (moest dat niet RHV DS2-HMC DS2 ......... 16-14 PROGRAMMA Als je gaat verhuizen, een ander 7-8 zijn?). Vol goede moed be- Tachos DB2-R.H.V. DB1 .......7-17 Junioren telefoonnummer hebt of gonnen we aan de tweede helft RDC HC1-HVM/HMC HC1 10-43 Woensdag 15 februari je wilt aanmelden of afmelden en al vrij snel kwamen we op HVM DC1-R.H.V. DC1 .........14-8 Molenschot MO17-1 - Wernhout MO17-1 .... 19:30 als lid; geef dit dan tijdig voorsprong. Nadat Tara vanwe- Orion R DC1-RHV DC2 ......17-14 door aan de secretaris. Dit kan ge een onwillige knie het veld RHV D1-Roef D1 ................ 10-12 Zaterdag 18 februari per email via info@vvmolenhad verlaten was de scherpte bij Desk E2-R.H.V. E2 ................ 7-7 Good Luck JO19-1 - Molenschot JO19-1 ......12:00 schot.nl het rondspelen even iets minder. OHC ’01 E2-RHV E3 ............. 3-9 Molenschot JO15-1 - SSC’55 JO15-2 ............ 13:00 Tegenstander Orion profiteerde RHV F1-Taxandria F1 .......... 4-2 Molenschot JO13-1 - Beek Voorruit JO13-5..11:00 Sponsoring: optimaal van onze slordigheid EHV F1-RHV F2 .................. 8-15 Molenschot JO7-1G - NEO’25 JO7-1............. 10:30 De voetbalvereniging kan op dien in enkele minuten tijd stonverse manieren worden den we 3 doelpunten achter. Op PROGRAMMA 18 FEBRUARI Senioren gesponsord. Bent u geïnteresdat moment was de wedstrijd 11:00 Delta Sport HC1 - RDC HC1 Zaterdag 18 februari seerd of wilt u meer informatie? ONI Vet. - Molenschot Vet. .... 15:00 Stuur dan een email naar: spongespeeld. Hoewel we hard bleven 14.15 Elshout D1 - RHV D1 Zondag 19 februari soring@vvmolenschot.nl werken kon de achterstand niet 15.00 Bergeijk F2 - RHV F2

Voetbal Vereniging Molenschot

RHV: Rijense Handbalvereniging

Doe mee met de WEKELIJKSE PRIJSPUZZEL EN MAAK KANS OP EEN WAARDEBON t.w.v. 12,50 Puzzelservice / Persbelangen / P1255 1

2

4

3

13

5

7

8

19

30

29 33

26

28

27 32

35

36

37

38

39

40

45

20

31 34

12

23

22

21 25

11

16

18

24

10

9

15

14

17

6

41

43

42

47

46

48

51

50 54

44 49

52

53

56

55

58

60

59 62

61

57

64

63

67

66

65

© Persbelangen P1255

4

11

5

56

27

17

48

38

54

18

2

3

Kruiswoordpuzzel Week 7 Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 spie, 4 stoep, 10 gevlekt visje, 13 grondsoort, 15 verlof, 16 muziekinstrument, 17 snelweg, 19 soldatenhuisvesting, 21 schreeuwer, 23 Eerste Kamer, 24 onaangenaam koel, 25 niet naar raad willen luisteren, 28 vloerkleed, 29 landbouwwerktuig, 31 lijn, 32 disharmonie, 33 kever, 35 Spaanse edelman, 36 bak, 37 vrij lang, 38 oude munt, 40 kittig, 41 Algemene Bijstandswet, 43 oorspronkelijk, 45 hoogstaand, 47 draad, 49 Salvation Army, 50 erfelijkheidsdrager, 51 demonstrant, 53 voorzetsel, 54 bolster, 56 balustrade, 58 diner, 60 vertrouwen, 61 traditie, 62 specerij, 64 informant, 65 deel van de hals, 66 potpourri, 67 vreemde munt. VERTICAAL: 1 sticker, 2 voor altijd, 3 aantal, 5 op alle plaatsen, 6 vreselijk, 7 eb en vloed, 8 bundel, 9 spraakstoornis, 10 hulpvariabele, 11 ambtsgewaad, 12 klodder, 14 beker, 16 kip, 18 spinsel, 20 mening, 22 één kanaal, 26 lid van een kerk, 27 rondweg, 30 zoetwatervis, 32 ouder, 33 gereedschap, 34 haal, 36 insect, 39 woordvoerder, 42 bonk, 44 aanwijzend voornaamwoord, 46 tien dagen, 47 evenknie, 48 koopwaar, 49 de oudere, 51 brug zonder leuning, 52 redactie (afk.), 53 een miljoenste, 55 zangstem, 57 kraagplooi, 59 dwaas, 60 plezierig, 63 mamma. OPLOSSING WK 06

HORIZONTAAL: 1 blokhut, 6 isobaar, 12 veel, 13 cola, 14 sterkte, 17 werelds, 19 turf, 20 reden, 22 smet, 23 wis, 24 panacee, 26 oma, 27 inter, 29 sak, 30 plein, 32 egel, 34 bias, 35 alom, 36 disk, 38 paus, 40 soes, 43 speld, 45 bod, 47 dicht, 49 eer, 50 etalage, 53 hoe, 54 puik, 56 aroma, 57 neon, 58 storend, 60 embargo, 62 duit, 63 mist, 64 stelsel, 65

VERTICAAL: 1 bestwil, 2 overste, 3 kerf, 4 hek, 5 ultra, 7 scene, 8 oor, 9 bles, 10 aalmoes, 11 restant, 15 tuin, 16 eens, 17 weck, 18 demi, 21 daar, 24 prelude, 25 episode, 28 egaal, 31 lakei, 33 los, 34 bis, 37 asepsis, 38 periode, 39 solo, 41 scherts, 42 stenose, 44 peut, 45 bard, 46 dame, 48 hoog, 51 tante, 52 gamma, 55 krul, 57 nasi, 59 eis, 61 bic.

racisme. Winwoord: VERLEGENHEID

Oplossing Prijspuzzel wk 06:

VERLEGENHEID Prijspuzzelwinnaar wk 06:

M. van Rijckevorsel Clausstraat 8, Rijen Lever uw oplossing vóór maandag 10.00 uur in via e-mailadres: puzzelGR@emdejong.nl Oplossing + naam + adres Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij: DECOKAY Vromans, Raadhuisplein 32 - Rijen

BASKETBAL IN GILZE-RIJEN EN DONGEN

BBF Migliore Uitslagen 11 en 12 februari Senioren Heren 1 – Eastwood Tigers 78-65 Heren 2 – Barons H4 50-60 Dames 1 – Bladel D1 66-39 Junioren Jongens 18 – Agathos J8 91-67 Jongens 16 – Blauw-Wit J6 2 90-21

Mixed 14 1 – B.C. Virtus X14 2 52-58 Mixed 14 2 – BC Langstraat Shooters 13-67 Mixed 12 2 – Vlijmscherp SVH X2 1 44-52 Mixed 10 1 – WBB Giants X0 1 59-11 BC Heeze x2 1 – Mixed 12 1 31-53 Programma 18 februari High Five X4 3 – Mixed 14 2


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 20

PAROCHIE ST. PETRUS’ BANDEN GILZE PAROCHIECENTRUM “DE SLEUTEL”

Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze Telefoon 0161 451233 Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur E-mail: info@parochiegilze.nl Homepage: www.parochiegilze.nl

PASTORES:

Regionaal Pastoraal Team

15e jaargang nr. 11 februari 2017

Parochiekerk: zaterdag 17.00 uur. WZC St. Franciscus: woensdag 14.00 uur

sleutelnieuws

UIT HET PAROCHIEREGISTER januari OVERLEDEN: Corrie van Beijsterveldt-Goos Bets van Opstal-van Kuijk Nel van den Boogaart-van Hoek WERKGROEP CARITAS GILZE Graag willen wij, leden van Caritas Gilze, verslag uitbrengen van de activiteiten die we ondernamen in 2016. • Wereldwinkelproducten. Caritas heeft in februari (presentatieviering communicanten), juni (dankviering communicanten) en december (statie dag Ambrosiusgilde) van de wereldwinkel producten naar Gilze gehaald om te verkopen. Alle kinderen (communicanten) hebben uitleg gekregen over de wereldwinkel. We hebben een kleurplaat aan elke a.s. communicant gegeven. Wie de kleurplaat heeft ingeleverd, kreeg een kaarsje. Degene die de mooiste kleurplaat had gekleurd heeft een fluitje gekregen. Wereldwinkel producten zijn eerlijke producten waar een eerlijke prijs voor wordt betaald. Dit jaar waren we niet aanwezig op de kerstmarkt maar in de kerk zelf. Ook het komende jaar zullen we weer wereldwinkel artikelen verkopen. Een vrijwilliger uit de parochie maakt kaarsen en worden beschikbaar gesteld voor de Caritas. • Ziekentriduüm. De organisatie van het ziekentriduüm heeft een financiële bijdrage ontvangen voor de deelnemers uit Gilze. Het is voor Caritas al jarenlang een gebruik om deze mooie dagen, want zo beleven de deelnemers het ziekentriduüm, te ondersteunen. De coördinatoren van Gilze waren dit jaar Annie Oprins en Ella van den Ouweland. • Bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen. Een aantal jaren geleden heeft de werkgroep, die de Mollebos vieringen voorbereidt, een collecte gehouden om een bloemetje te kunnen geven aan mensen in Gilze die een attentie verdienen omdat ze veel voor anderen doen, of een heel vervelende periode doormaken of doorgemaakt hebben. Regelmatig is de opbrengst van de collecte van de Mollebosviering bestemd voor deze actie. Caritas doet de uitvoering van deze actie. Weet u iemand die een bloemetje verdient dan horen we dat graag. Neem gerust

contact op met Petra de Vet, tel. 451129 of Lenie Diepstraten, tel. 455995. Verder heeft de Caritas door het jaar heen geprobeerd mensen een steuntje in de rug te geven door het Opkikkertje, het afgeven van een bloemetje, een fruitmand of een waardebon. Caritascollectes in de kerk. In het Sleutelnieuws en bij de parochieberichten wordt bekend gemaakt waar de collecte voor bestemd is. Het afgelopen jaar waren de collectes voor: Eigen parochie, Vastenactie, Nederlandse missionarissen, Wereldmissiedag van de kinderen, Missiezondag, Adventsactie en Vluchtelingenwerk. M.i.v. 01-01-2017 worden de doelen regionaal bepaald. Er is al enige jaren een overleg met de Caritas van de regioparochies. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat het goed is om samen te gaan. Dit gaat in 2017 tot stand komen. Er komt één bestuur met uit elke parochie één afgevaardigde. Uit onze parochie is dat Corné van den Boogaart. Hij wordt de voorzitter van de regio Alphen-Gilze Caritas. In elke parochie blijft de werkgroep actief en onze werkzaamheden zullen niet veranderen. Kerstdiner bij v.d. Valk. Ook het afgelopen jaar mocht Caritas weer personen selecteren die aan het kerstdiner bij v.d. Valk mochten deelnemen. Er zijn 8 mensen met een begeleider naar dit gebeuren geweest. Een initiatief van het Ouderenfonds en v.d. Valk. Voor de deelnemers een avond om niet snel te vergeten. Leden van Caritas zorgden, waar nodig, voor vervoer. Kerststukjes. Dit jaar ook weer 10 kerststukjes mogen uitreiken aan de inwoners van Gilze van het Basis Goodwill Fonds Vliegbasis Gilze-Rijen. Kerstpakketten. Al vele jaren ontvangt de parochie kerstpakketten van de Rotary en helpt Caritas, samen met andere vrijwilligers, mee met de verspreiding van de ca. 60 pakketten. Verder hebben we voor het vijfde jaar mensen uit Gilze de gelegenheid gegeven om kerstpakketten (of losse producten) bij De Sleutel in te leveren. Ook dit jaar werd er geld en waardebonnen afgegeven. Daardoor hebben we

35 pakketten kunnen samenstellen. Niet alleen zijn deze pakketten gegeven aan mensen met een kleine beurs maar ook aan mensen die een steuntje in de rug goed konden gebruiken. Het was wederom een succes en we zijn blij met de groeiende belangstelling voor deze actie die voor herhaling vatbaar is. We hopen u met dit verslag inzicht gegeven te hebben in de werkzaamheden die door Caritas worden gedaan. ACTIE KERKBALANS 2017 De afgelopen weken zijn in onze parochie 63 vrijwilligers actief geweest in het kader van de Actie Kerkbalans. De kou trotserend hebben zij vele enveloppen opgehaald en op het parochiecentrum zijn door de mensen zelf 107 enveloppen ingeleverd. Door de inzet en medewerking kunnen we rekenen op een financiële bijdrage van ruim 800 gezinnen. Het toegezegde bedrag per 9 februari is dit jaar € 61.000,00. Alle goede gevers, de onvermoeibare collectanten en de Werkgroep Actie kerkbalans willen wij daarvoor heel hartelijk danken. Dankzij u allen, collectanten en gevers, kunnen wij als geloofsgemeenschap liturgie vieren, onze kerk onderhouden, onze pastores betalen en andere kosten bestrijden. Kortom, dankzij u allen kunnen we als Kerk aanwezig zijn om het Evangelie present te stellen. IMPULSAVOND GELOVIGEN GELUKKIGER? Deze impulsavond vindt plaats op donderdag 16 februari in het Patronaatsgebouw Baarle-Nassau, Nieuwstraat 14 te Baarle-Nassau van 20.00 uur – 21.30 uur (zaal open vanaf 19.45 uur). Uit onderzoek gepubliceerd in de Volkskrant blijkt dat gelovige mensen gelukkiger zijn: gelovigen gaan makkelijker om met negatieve emoties en halen meer voldoening uit het leven. Bisschop Liesen spreekt over dit onderwerp op deze impulsavond in Baarle-Nassau. Hoe kunnen we dit geluk ontdekken in ons eigen leven? Wat vindt de bisschop aan geluk in zijn geloof - een geloof waarvoor hij priester geworden is? U bent van harte uitgenodigd om met de bisschop van gedachten te wisselen over dit onderwerp. PROJECT VASTENACTIE 2017 Over twee weken begint de Vasten. Het Vastenactieproject 2017 bevindt zich in El Salvador.

El Salvador is een klein land in Midden-Amerika en grenst aan Guatemala en Honduras. In de cultuur zijn de Spaanse invloeden sterk. Spaans is de voertaal in het land, het bestuur is op Spaanse leest geschoeid en nog altijd is het grootste deel van de mensen Rooms-Katholiek. De Indiaanse erfenis is terug te vinden in het menu(de tortilla). In 1839 werd El Salvador een onafhankelijke republiek. Officieel een democratie, maar in werkelijkheid werd het land beheerst door een groep families die alle (economische) macht in handen had, onder andere dankzij de bloeiende handel in koffie. Op eisen van boeren en arbeiders werd altijd gewelddadig gereageerd. Wellicht herinnert u zich nog de burgeroorlog in 1979 en komt de naam Bisschop Romero, die tijdens deze burgeroorlog werd vermoord, u ook nog bekend voor. Op 17 maart 1982 werden vier Nederlandse Ikon-journalisten vermoord in El Salvador. Zij maakten een reportage over de burgeroorlog en interviewden onder andere een aantal vakbondsleiders die in de gevangenis zaten. El Salvador is het meest gewelddadige land en de hoofdstad San Salvador de meest gewelddadige stad ter wereld. De projecten die Vastenactie steunt bevinden zich in de hoofdstad San Salvador. De stad wordt beheerst door bendes “ Mara’s “ geheten. Iedere bende heeft zijn eigen territorium dat wordt afgebakend met grote graffiti op muren. Iedereen in de wijk weet waar de grenzen lopen. Binnen de eigen wijk is een bende de baas. Praten met de politie is levensgevaarlijk, praten met vreemden is levensgevaarlijk, maar het is ook levensgevaarlijk om je buiten je eigen wijk te begeven. Kinderen

spelen binnenshuis en ook volwassenen blijven zoveel mogelijk binnen. Eilanden van Hoop die in deze gewelddadige stad gevormd worden door werk van zusters, paters en vrijwilligers worden dit jaar gesteund door Vastenactie. Over deze Eilanden van Hoop vertel ik u volgende keer meer. LEF! Jongeren in de regio Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten zijn in het najaar van 2016 LEF! gestart. LEF! brengt jongeren bij elkaar en geeft de mogelijkheid om het leven te delen (LIFE), door middel van activiteiten (EVENT) en te verbinden met geloof (FAITH). De jongeren organiseren zelf de activiteiten. Begin januari 2017 vond de eerste officiële activiteit van LEF! plaats, een nieuwjaarsborrel en het was een succes. De volgende activiteit van de jongerengroep LEF! is op vrijdag 24 februari. Ze komen dan

ss Jongerengroep LEF! bij elkaar om samen carnaval te vieren. Je bent van harte welkom om 21.30 uur in het patronaatsgebouw te Baarle-Nassau. Check onze facebookpagina LEF! CARNAVALSVIERING Op zaterdag 25 februari a.s. om 17.00 uur wordt voor de elfde keer een carnavalsviering gehouden. Een mooie traditie intussen hier in Dringersgat. Het motto

van de carnaval in Gilze is dit jaar “Gemotutvoelu”. Het thema van de viering is daar een variatie op: “EEN GOED GEVOEL!? Met uitroepteken en vraagteken en juist daar willen we in deze viering even bij stilstaan. En met we, bedoelen we allen, die zich geroepen voelen om zich aan te sluiten. Kapelaan van Velthoven gaat in de viering voor de tweede keer voor. De viering is een aaneenschakeling van woord en muziek, gebed en dans. Jong en oud doen actief mee. Denk daarbij aan zanggroep Chanterelles en het Gils Meezingkoor, die afwisselend toepasselijke liedjes zingen. De Boerenclub, die zorgt voor een dans en Gulle Moei en Sinte Peer zullen ook weer van de partij zijn. Het was hen vorig jaar zo goed bevallen. En een afvaardiging van de Leuttappers zal ook weer aansluiten. Eenieder is van harte welkom om mee te komen vieren. GEMOTUTVOELU en na afloop mee een goed gevoel de kerk in polonaise uit gaan richting de Tip. Om dan te beginnen aan vier dagen carnaval mee veel leut. Graag tot dan in de viering. OFS GILZE HOUDT VASTENPROJECT MET LOTERIJ Broederschap OFS Gilze organiseert in De Vertoeverij van Huize St. Franciscus, Kerkstraat 20 te Gilze op vrijdag 3 maart 2017 om 14.00 uur een bijeenkomst met loterij om het mooie werk van Florentine van Espen in Burkino Faso te ondersteunen. We beginnen met een openingsgebed en daarna houdt José Jacobs een lezing over het project in Burkino Faso. Tenslotte beginnen we dan aan de lotenverkoop en loterij met mooie prijzen. De loten zijn een euro per stuk en zes voor vijf euro. Iedereen is welkom. Zegt het voort, zegt het voort! Vrede en alle goeds en graag tot dan. WEET U DAT... • Als u iemand weet die een bloemetje verdient, u dan contact kunt opnemen met Petra de Vet-van Hoek, tel. 451129 of Lenie Diepstraten-Oprins tel. 455995? Zij zorgen voor een bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen. • De Wereldjongerendagen in 2019 gehouden worden in Panama van 22 tot 27 januari? • Er in woonzorgcentrum Sint Franciscus een tentoonstelling is ingericht met voorwerpen uit Tanzania? Deze tot en met 31 mei bezichtigd kan worden?

ss Project Vastenactie 2017

PASTORALE BEREIKBAARHEID BIJ NOOD: BELLEN NAAR PAROCHIECENTRUM DE SLEUTEL TEL. 06 83409787 25 MAART 2017 IS HET ZOVER

Jubileumconcert koninklijke harmonie Sint Cecilia Gilze

Het is alweer even 2017 en dat betekent dat het jubileumconcert

van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia steeds dichterbij komt.

ss De harmonie bij haar 200 jarig bestaan

Het is al eerder aangekondigd, maar toch willen we jullie er nog

even aan herinneren: dit vindt plaats op 25 maart 2017. Met het jubileumconcert zal het 210-jarige bestaan van de harmonie gevierd worden. Ondanks het feit dat het orkest langzaam begint uit te dunnen is het kleine clubje nog steeds groot in het maken van muziek. Tevens maakt het inkrimpen van de harmonie het des te belangrijk een leeftijd van 210 jaar groots te vieren. Dat doen we door een aantal mooie werken te presenteren. Het jubileumconcert zal geopend worden door Gils Geweld. Zij zullen voorafgaand aan het echte concert het publiek verwelkomen met muziek. Gils Geweld is een slagwerkgezelschap onder de enthousiaste leiding van Mark van Tilborg. Het initiatief van deze samba/percussieband is ontstaan vanuit Meer Muziek 2007.

Tijdens het concert is niet alleen de harmonie te horen maar ook Popkoor Divers. Popkoor Divers is een enthousiast en swingend koor bestaande uit maximaal 60 stemmen: mannen en vrouwen uit Gilze en omstreken. Ze zingen meerstemmig nummers uit de hedendaagse popmuziek, maar ook de jaren ‘60 tot en met ‘90 komen aan bod, soms met een vleugje jazz of gospel. Bij één van de muziekwerken zal het orkest trompettist Robin Rombouts begeleiden tijdens een solostuk. Robin Rombouts is een oud-lid van de harmonie. Robin Rombouts studeerde Jazz/Pop Trompet aan het conservatorium van Tilburg. Tijdens en na zijn studie speelde hij al bij veel jazz en pop projecten, waaronder het Nationaal Jeugd Jazz Orkest, Nederlands Studenten Jazz Orkest, Hermes House Band International, Kenny B, Jan Smit, Boston Tea Party, Big Bang Gang e.a. Sinds 2016 is hij als trompettist

verbonden aan het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, en maakt hij verder onder meer deel uit van The Jig, Dr. Brass en Soul!. Daarnaast is Robin ook nog actief als docent bij verschillende verenigingen en geeft hij privélessen. Het jubileumconcert zal afgesloten worden in de foyer onder het genot van een hapje en drankje en muziek van the Blue Band uit Gilze. The Blue Band is een swingband in bigband-bezetting onder professionele leiding van Neil van der Drift. De Blue Band bestaat uit een blazerssectie van 16 man/vrouw een ritmesectie van 4 leden. The Blue Band heeft een breed repertoire wat zowel bestaat uit jazz-, swing-, soul-, funk- als popmuziek. Dit orkest is opgericht tijdens de voorbereiding van het 200 jarig bestaan van de harmonie in het kader van Meer Muziek 2007 en maakt ook deel uit van de vereniging Cecilia Karlijn de Bruyn


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

KerkKerk ALGEMENE KERKBERICHTEN REGIO ALPHEN - GILZE

NOODNUMMER PASTORAAL TEAM: 06.83 40 97 87. Pastoor J. Demmers, tel. 0135081215, email: j.demmers@ naardekerk.nl Parochie-vicaris J.van Velthoven, tel 0161-233743, email: kapelaanvanvelthoven@gmail.com D i a ke n G . Fe n n e m a , te l . 06.30948209, email: gfennema@ kpnmail.nl Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@ gmail.com We moeten lief zijn voor elkaar... Het klinkt elke keer weer. Voor altijd en eeuwig lijkt het wel. Elke keer als we het evangelie lezen horen we dat we lief moeten zijn. Deze keer horen we zelfs dat we onze vijanden lief moeten hebben. Het moet niet gekker worden! Toch is liefde de enige norm van ons christen-zijn. Het is als een steeds terugkerend refrein bij een lied. Het is een soort herkenningsmelodie. Maar de melodie wordt vaak overstemd door geluiden van eigenbelang. Die melodie ligt ons gemakkelijker in het gehoor. En toch: als we er goed over nadenken weten we dat eigenbelang alleen maar valse tonen geeft. We bereiken geen harmonie. Integendeel, het leidt tot verdeeldheid en onenigheid. Dus toch maar voorrang geven aan de liefde. Maar hoe? Het beste is te kijken naar Jezus, want zijn leven staat bol van voorbeelden hoe Hij de liefde centraal stelt. Hij is de man van oneindig vaak vergeven. Hij biedt ruimte en schenkt toekomst. Zo laat Hij zien hoe God met mensen omgaat. Als God zo voor ons is, wie zal dan tegen zijn? Voor ons is liefzijn een uitdaging om grenzen te verleggen. Om geen kwaad met kwaad te vergelden. Om te leven zonder ’oog om oog’ en ’tand om tand’. Het is een opdracht om onze zon te laten schijnen over goeden en kwaden, over vrienden en vijanden. Dat is niet gemakkelijk. Het is Jezus gelukt. Dan doen wij dat ook: iets meer doen dan het gewone om buitengewoon te worden. We moeten lief zijn voor elkaar, gewoon...omdat het hoort. Gerrit Fennema

PAROCHIE SINT PETRUS BANDEN Gilze Parochiecentrum : “De Sleutel” Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze. Tel.: 0161 - 451233. Email: info@ parochiegilze.nl. Homepage: www.parochiegilze.nl. “Pastorale bereikbaarheid bij nood” Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87 Pastoor A.C.M. Demmers, tel. 013-5081215. Email: j.demmers@naardekerk. nl. Kapelaan J.J.P.M. van Velt-

berichten

hoven, tel.0161-233743. Email: kapelaanvanvelthoven@gmail. com. Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, Email: gfennema@ kpnmail.nl. Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, Email: diakenjsmies@home.nl. Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, Email: p.vermeulendekker@gmail.com. Spreekuur: in het parochiecentrum “De Sleutel” op maandag-, woensdagen donderdagmorgen van 09.00 - 11.00 uur. Dit is ook voor telefonische vragen en inlichtingen. Brievenbus: De brievenbus van het parochiecentrum “De Sleutel” wordt binnengehaald, als het stilte centrum en het kerkhof worden gesloten. WEEKENDDIENSTEN: Zaterdag 17.00 uur in de parochiekerk te Gilze VIERING DOOR DE WEEK: Woensdag om 14.00 uur in zorgcentrum St. Franciscus Openingstijden van het Stiltecentrum en het kerkhof: Zomertijd: 09.00 uur tot 20.00 uur. Wintertijd: 09.00 uur tot 17.00 uur. Parochiebijdrage: Rabobank: NL69RABO011.66.09.400 Parochiebestuur: Rabobank: NL69RABO011.66.09.206 VIERINGEN IN DE REGIO: Zaterdag: 19.00 uur in Alphen, 19.00 uur in Baarle, Zondag: 9.30 uur in Riel, 9.30 uur in Ulicoten, 11.00 uur in Chaam. Vieringen: WOENSDAG 15 FEBRUARI: In zorgcentrum St. Franciscus 14.00 uur: Eucharistie. Jan Vissenberg en dochter Claziena Hendricks - Vissenberg ZATERDAG 18 FEBRUARI: 17.00 uur: Eucharistie, presentatie viering 1e communiecanten. Familie G.van den Corput, Pastoor Simon van Herk, Piet van Gils (nm.parochie), Jaargetijde Cor van Engelen – Geerts, Cees van Engelen, Jaargetijde Jo Wouters – Haagh, Jan Wouters, WOENSDAG 22 FEBRUARI: In zorgcentrum St. Franciscus Geen viering ZATERDAG 25 FEBRUARI: CARNAVAL 17.00 uur: Eucharistie, carnavalsmis m.m.v. jongerenkoor Chanterelles. Jan en Anneke Diepstraten – de Bont, Marianne Talboom – Geerts, Jaargetijde Adrianus Maes en Cornelia van Loon, Jan Wirken, Piet van Gils (nm.parochie), Overleden ouders Tiest en Miet Voermans – van Hoek, Jan Willemse, Adriana Pelkmans – Stoopen, Jaargetijde Michel olde Scheper, Overleden familie olde Scheper – Tielemans, WOENSDAG 1 MAART: AS WOENSDAG In zorgcentrum St. Franciscus 14.00 uur: Eucharistie, Uit dankbaarheid, Antoon Menssen, Familie Weterings – Botermans, MEDEDELINGEN: Overleden: Nel van den Boogaart - van Hoek, Bets Brouwers-Klaassen,

PAGINA 21

*Op donderdag 16 februari wordt er in het Patronaatsgebouw te Baarle-Nassau, adres: Nieuwstraat 14, van 20.00 uur – 21.30 uur een impulsavond gehouden. Uit onderzoek is gebleken dat gelovige mensen gelukkiger zijn. Bisschop Liesen spreekt over dit onderwerp op deze avond. Hoe kunnen we dit geluk ontdekken in ons eigen leven? U bent van harte uitgenodigd om met de bisschop van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

LEDEVAERTKERK Chaam c.a. Bezoekadres: Dorpsstraat 1, Chaam. Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam. Website: www. ledevaertkerk.nl. Indien u contact wilt opnemen met de Protestantse Gemeente Chaam, bel of mail naar de scriba (secretaris) mevrouw Anneke Bogaard-de Jong. Zij is bereikbaar via telefoonnr. 0161 785188. Of via de mail bogaard.anna@gmail.com. Actuele informatie vindt u altijd op de website. Het bezit van een rijkaard is zijn vesting, de armoede van een arme een ruïne… ZONDAG 19 FEBRUARI Hartelijk welkom in een dienst van schrift en gebed die begint om 10.00 uur. Voorganger is dominee Gert Jan Smit uit Middelburg. Organist is de heer Peter van der Stoel. Na de dienst bent u van harte welkom in de tuinkamer voor koffie, thee of limonade en een gezellig gesprek onder elkaar. Hoewel we hopen dat het nooit nodig zal zijn: de Ledevaertkerk is voorzien van een AED. ZONDAG 19 FEBRUARI 15.00 UUR Welkom bij een lezing door Jan Heije waarin hij ons over de achtergrond van de muziek van Meder gaat vertellen. Er zullen dan ook enkele fragmenten uit de Mattheus Passion ten gehore gebracht worden. Het programma gaat vergezeld van een High Tea en wordt afgesloten met luchtige vocale muziek, uitgevoerd door enkele solisten die meewerken aan het passieconcert op dinsdag 11 april a.s. in de Ledevaertkerk. (Euterpe/Ledevaertcantorij) Het geheel wordt begeleid op de piano door Henk Stoop. De kaarten voor deze middag kosten € 15 per persoon en zijn verkrijgbaar via tel.nr. 076 5600486 of 0161 492890. Gelijk bestellen is het advies. ZONDAG 26 FEBRUARI Welkom in een dienst van schrift en gebed die begint om 10.00 uur. Voorganger is dan dominee Gert van de Weert. U leest daar volgende week meer over.

PROTESTANTSE GEMEENTE DONGEN-RIJEN -Predikant: ds. Henrieke ten Thije: predikant@protkerkdongen-rijen.nl, zij is beschikbaar op maandag, dinsdag en woensdag voor (het maken van) afspraken, overlegmomenten en vergaderingen. Donderdag/vrijdag: spreek bij zeer dringende zaken uw boodschap in: 06  43543209. -Pastoraal aanspreekpunt: Loes van Leeuwen, tel. 0162 - 313671, loesvanleeuwen1946@gmail.

MEMORANDUM

WEEKEND-DIENSTEN Weekend- en avonddienst huisartsen Gilze - Riel. Bel de centrale huisartsenpost Tilburg: telefoon 0900-33.22.222. Weekend- en avonddienst huisartsen Rijen. Bel de centrale huisartsenpost Oosterhout. Telefoon: 0162-435000.

Weekenddienst tandartsen Bel uw eigen tandarts. Op het antwoord- apparaat wordt doorgegeven welke tandarts weekenddienst heeft.

Weekenddienst apotheken Rijen Kring-apotheek Rijen Anne Frankplein 2a, 5122 CB Rijen, T: 0161-224391. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.15 u -17.30 u.

Zaterdag 18 februari en zondag 19 februari 2017: J.C. Schmidt, Torenstraat 21, 4901 EG Oosterhout, 0162-427422.

Weekend-/avond-/nachtdiensten Apotheek Gilze Kring-apotheek Wolfsweide Lange Wagenstraat 55D, 5126 BB Hoofdstraat 99, 5121 JC Rijen, Gilze, tel. 0161 - 45 1919. T: 0161-226404. Open: ma. t/m vr: Open: ma. t/m vr. 8.30-18.00 uur; 08.30 u. - 12.00 u. en 14.00 u. - 17.30 u. za. 10.00-12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij Dienstapotheek Buiten deze openingstijden kunt u Regio Oosterhout, Pasteurlaan 9, voor spoedgevallen terecht bij de 4901 DH Oosterhout (Amphia Dienstapotheek in de Huisartsenpost, Ziekenhuis, locatie Pasteurlaan, naast op de Lage Witsiebaan 2A te Tilburg. Tel. 0900-2357323. huisartsenpost). Tel: 0162-490544.

com-Internet: www.protkerkdongen-rijen.nl.-Facebook: u kunt ons volgen via www.facebook.com/protkerkdongen-rijen.-Oude Kerk Dongen, Kerkstraat 56, iedere zondag om 10.00 uur kerkdienst.-Kerkelijk centrum: De Ontmoeting naast de Oude Kerk. Na afloop van de dienst is hier gelegenheid voor gesprek en ontmoeting bij koffie, thee en limonade. -Oppas: in De Ontmoeting is er oppas voor de kleinsten tijdens de dienst. -Kindernevendienst: in De Ontmoeting, meer info: Koos Sluis, tel. 0162  371034. U wordt van harte uitgenodigd de viering of andere activiteiten bij te wonen. VIERING ZONDAG 19 FEBRUARI 10.00 UUR: DIENST WOORD EN GEBED In deze dienst gaat ds. Hans Bouma voor. Het wordt een verhaaldienst: OP HET LEVEN! Er zal een boekentafel zijn met uitgaven van Hans Bouma. De collecte gaat naar het college van kerkrentmeesters die het besteedt aan Jeugdwerk. Hans (Johannes Otto Conradus) Bouma (Tilburg, 1941) is een Nederlandse protestants-christelijke schrijver, dichter en spreker. Bouma studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was vervolgens gemeentepredikant voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (nu PKN) in Heerhugowaard, Hilversum en Noordeloos en werkte in de periode 1986-1999 als uitgever bij Kok in Kampen. Sinds 2000 presenteert hij het programma ”Dichter bij muziek” waarin hij gedichten voordraagt in een muzikale omlijsting. Ook gaat hij nog regelmatig als gast voor in kerkdiensten, vaak in diensten van poëzie en muziek. Bouma staat ook bekend als de dierendominee. Hij vindt dat christelijke ethiek zich niet beperkt tot de omgang van mensen met elkaar, maar ook die met dieren omvat.

Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is.

v.l.n.r. Peter van Huijgevoort, Marianne Hermens Aimée van de Venne, Antoine Bruijns

Florijnstraat 60 | 4903 RM Oosterhout T 0162 457 775 | www.bruijns-uitvaart.nl

MARIA MAGDALENAKERK

HEILIGE ANNAKERK

RIJEN

MOLENSCHOT

Zaterdag 18 februari. 17.00 uur: Viering van Woord en Communie m.m.v. Koor Contrast. Voorganger: pastor Rob van Uden. Intenties: Leo van de Veldt, Huub Theeuwes (jgt.). Zondag 19 februari. 10.00 uur: Viering van Woord en Communie m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: pastor Rob van Uden. Intenties: Jan Jacobs, An Kruitwagen nms. het parochiekoor. Zaterdag 25 februari. 17.00 uur: Viering van Woord en Communie m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: pastor Rob van Uden. Intentie: Bijzondere intentie. Zondag 26 februari. 10.00 uur: Viering van Woord en Communie met Samenzang. Voorganger: pastor Edith Hertog Intentie: Bijzondere intentie.

Zaterdag 18 februari. 19.00 uur: Eucharistieviering met Samenzang. Voorganger: pastor Joost de Bont. Intentie: Dré Renne en overledenen van de familie Renne-Tielemans. Zondag 26 februari. 11.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Parochiekoor. Voorganger: pastor Rob van Uden. Intenties: Peter Buijs, Jos van Engelen, Kees van Oosterwijck en Peter Jansen nms. de Carnavalsstichting.

Gros Natuursteen BV Het Goorke 53 4906 CZ Oosterhout 0162-423595 www.grosnatuursteen.nl

“Voor als iets goeds, écht goed moet zijn”

SENIORENVERENIGING RIJEN

Voorzitter feliciteert echtpaar Bink

Bouma publiceerde naast poëzie verschillende boeken en bundels op het gebied van theologie, liturgie, ethiek, natuur en milieu. ACTIVITEITEN DEZE WEEK - Woensdag 15/2 10.00 - 12.00 uur: inloophuis, De Ontmoeting - zaterdag 18/2 Ladiesnight 3.0: vanaf 19.30 uur De Ark, Oosterhout - dinsdag 21/2: kerkdienst in de Volckaert: 10.30 uur in zaal ”De Kruidentuin”.

PAROCHIE HEILIGE GEEST RIJEN HULTEN MOLENSCHOT Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen. Telefoon 222833 In geval van nood is het pastorale team bereikbaar via het mobiele nummer: 06-51175948. E-mail: info@parochieheiligegeest.nl www.parochieheiligegeest.nl Parochiebijdrage: Rabobank: NL19 RABO 0145 1030 80 Openingstijden secretariaat: Van ‘s morgens 09.30 uur – 12.00 uur. En ‘s middags van 14.00 – 16.00 uur. Vrijdagmiddag gesloten. Opening kerkhof Rijen: Van 09.30 tot 17.00 uur. Opening parkeerplaats: Het parkeerterrein achter de Rabobank is bij vieringen op zaterdag en zondag en bij uitvaarten 30 minuten ervoor en erna geopend. Opgeven misintenties: Voor Hulten en Rijen tijdens de openingstijden van het secretariaat. Telefoon 222833. Graag 14 dagen voor de geplande datum opgeven. Voor Molenschot bij Tini Boemaars, Schoolstraat 18. Telefoon 411350. Speciale aanvragen: Voor dopen, huwelijken, jubileum, ziekenbezoek en uitvaarten kunt u contact opnemen met het secretariaat in Rijen, telefoon 222833.

s Carel Gorissen feliciteert het echtpaar Bink Wim en Jo Bink vierden vrijdag 10 februari hun briljanten huwelijksfeest. Ze zijn 65 jaar getrouwd en beiden nog zeer actief in SeniorenVereniging Rijen. Er waren dan ook veel leden van de biljartclub en de gymnastiekclub present op hun feest. Wim Bink was van 1986 tot 1996 bestuurslid. Namens de vereniging werd het paar gefeliciteerd door SVR-Rijen voorzitter Carel Gorissen. Hij wenste hen nog vele goede jaren. BOETSEREN De tweede cursus boetseren is afgerond met een fantastisch resultaat. ER IS NOG MEER TE DOEN BIJ SV-RIJEN Maandag 27 februari Carnavalsbingo van 14.00 tot 16.30 uur in de Oase. Kom gezellig meedoen. Iedereen is welkom. De eerste bingokaart kost € 3,50 inclusief koffie of thee, de volgende kaarten zijn € 3,00. Dinsdag 7 maart houdt Seniorenbridge een snertdrive van 09.00-16.00 uur in de Oase. Vrijdag 10 maart verzorgt de Kunstkring hun tweede lezing dit jaar over Ilja Repin en zijn

s Resultaat cursus boetseren

tijdgenoten, van 10.00 tot 12.00 in de Oase. Zondag 12 maart Alleen? En toch gezellig samen eten! Deze keer in het Aziatisch restaurant, Hoofdstraat, Rijen van 17.30 tot 19.30 uur. Meld je aan in de Oase. Donderdag 16 maart Algemene ledenvergadering met een optreden van Da Capo in de Boodschap, Rabozaal 13.30 tot 17.00. Vanaf 2 maart liggen de stukken ter inzage in de Oase. Kijk voor de details ook op de website www.sv-rijen.nl. Daar vind je uitgebreide informatie over alle groepen en alle speciale activiteiten.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 22

Ter aanvulling en versterking van ons team hebben wij diverse vacatures. Wij zoeken:

ALLROUND CHAUFFEURS veehouderij en akkerbouw (ervaring als chauffeur van zelfrijders is een pré)

MACHINIST mobiele kraan (aantoonbare ervaring is een vereiste)

Wij vragen: - Een positief ingestelde betrouwbare, fanatieke en secure medewerker met grote affiniteit voor de landbouw en techniek van machines. - Affiniteit met automatisering, zoals GPS. - Een flexibele persoon, die in drukke tijden bereid is langere dagen te werken.

ll nden nen

Wij bieden: - Een uitdagende en zeer afwisselende baan met passend salaris conform CAO LEO.

etaalbare ? 65 het. Op zoek naar betaalbare "Géén afdracht sociale lasten"

een CV naar info@ned-personeel.nl

Allround timmerman bouwplaats

• Jeproductiemedewerker gaat je voornamelijk bezig houden met het uittekenen van houtskeletbouwprojecten/prefab. Functieomschrijving houtskeletbouw: • Omzetten van tekeningen van architecten naar bouwtekeningen / productietekeningen Voor de productie van prefab houtskeletbouw elementen en producten zijn wij op zoek naar een • Uitwerken van technische details m.b.t. de aansluitingen van kap, wand, vloer en gevelelementen. gemotiveerde productiemedewerker. • U bent verantwoordelijk voor het controleren van tekeningen, het eventueel aanpassen van tekeningen en het bewa •

U houdt meer- en minderwerk bij, spiegelt offertes en u heeft contact met de opdrachtgevers.

Functie-eisen • U bezoekt regelmatig projecten. • Opstellen van planningen t.b.v. personeel en materieel • Het kunnen lezen van technische tekeningen • Uittrekken, inkopen en bestellen van materialen • Kunnen werken met modern gereedschap • Onderhouden van contact met onderaannemers en leveranciers • Verantwoordelijkheidsgevoel • Verrichten van nacalculatie / kostenbewaking. • Communicatieve vaardigheid • Je bent flexibel en oplossingsgericht Functie-eisen De ideale kandidaat beschikt over:

• HBO bouwkunde diploma Arbeidsvoorwaarden: • Vaardigheid HSB CAD tekenprogramma is een pre • Arbeidsvoorwaarden conform cao • U bent gedreven, proactief en communicatief vaardig. • Uitdagende bouwprojecten bij een ontwikkelend bouwbedrijf met korte lijnen waar persoonlijke -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aandacht hoog in het vaandel staat Functieomschrijving Allround timmerman bouwplaats: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De werkzaamheden zijn breed: van funderingswerkzaamheden tot aftimmerwerk. In deze functie word er van je verwacht dat je Ben je geïnteresseerd? plannen en nauwkeurig te werk gaat. Uiteraard ben je uitermate klantvriendelijk. Je zal in deze functie ook veel contact hebben me Stuur je sollicitatie binnen 14 dagen naar: Functie-eisen: Bouwbedrijf Eric Kock BV / PrefabLine Diploma timmerman Dakota 1 • • Ervaring in de bouwsector (woningbouw is een pré) 5126 RL Gilze • Verantwoordelijkheidsgevoel Of mail naar:• info@uwbouwbedrijf.nl Representatief en goede communicatieve vaardigheden •

In bezit van rijbewijs BE en eigen vervoer

Voor meer informatie kunt ook kijken op www.uwbouwbedrijf.nl & www.prefabline.nl • Je bentuflexibel en oplossingsgericht of contact opnemen met ons via tel.nr. 0161-456870 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Functieomschrijving Timmerman / productiemedewerker houtskeletbouw:

Voor de productie van prefab houtskeletbouw elementen en producten zijn wij op zoek naar een gemotiveerde werkplaats timmer

ondernemer en zoekt u een goede actieve 65plusser? Aanmelden kan via www.ned-personeel.nl of stuur

Op Fulltime basis (40 uur) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Leerling productiemedewerker houtskeletbouw Functieomschrijving HBO tekenaar / werkvoorbereider: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bent u 65plusser en op zoek naar werk, of bent u

payroll? Wij regelen het.

HBO tekenaar / werkvoorbereider

Op Fulltime•basisTimmerman (40 uur) / productiemedewerker houtskeletbouw

Informatie/Solliciteren: Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op onze website: www.oomenbv.nl Reageren kan vóór 28 februari 2017 via email: info@oomenbv.nl Meer informatie: Ard-Jan Oomen: 06 – 22 78 75 54.

Payroll Uitzenden Verlonen PLUS WERK

Door groei van onze werkzaamheden op zoek naar collega’s Op Fulltime basiszijn (40wij uur) die ons team willen versterken in de functie van:

• Productiemedewerker houtskeletbouw Op Fulltime basis (40 uur)

- Een betrouwbaar bedrijf met prettige werksfeer en leuke collega’s.

Midgraaf 14C, 4286 LZ Almkerk

In 2000 zijn wij begonnen met ons bedrijf Bouwbedrijf Eric Kock BV met het begeleiden van bouwprojecten van ontwerp tot oplevering, In 2000 zijn wij begonnen met ons bedrijf Bouwbedrijf Eric Kock BV met het begeleiden van We hebben ons met de jaren gespecialiseerd in het maken van houtskeletbouw en daarin ook het nodige geïnvesteerd. bouwprojecten van van ontwerp oplevering,wordt verbouwingen renovaties. We hebben ons met de Met behulp HSB CADtot tekenprogramma alles op maat enen wens uitgetekend en verzorgt. jaren gespecialiseerd van houtskeletbouw en daarin ook het Ons nodige Het geheel wordtininhet eigenmaken werkplaats gemaakt van prefab dak, wanden t/m dakkapellen. bedrijfgeïnvesteerd. staat door onze kwaliteit, flexibilite Met behulp van HSB CAD tekenprogramma wordt alles op maat en wens uitgetekend en verzorgt. Het geheelDoor wordt in eigen werkplaats gemaakt van prefab dak, wanden t/m dakkapellen. Ons bedrijf groei van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar collega’s staat door die onze aandacht ons kwaliteit, team willen flexibiliteit versterken in en de functie van: voor een goed product.

Functie-eisen • Diploma timmerman / productiemedewerker • Ervaring in de houtskeletbouw • Het kunnen lezen van technische tekeningen • metaal Hetb.v. kunnen werken met modern gereedschap • Verantwoordelijkheidsgevoel produktie-bewerking-installatie-handelsmij • Communicatieve vaardigheid • Je bent flexibel en oplossingsgericht

BROMEDO

N NED in RIJSBERGEN 076 - 596 46 68 of ga BROMEDO 8 of gaBel naar www.ned-personeel.nl soneel.nl

BROMED

produktie-bewerking-in

De leest 24 5107 RC Dongen De leest 24 5107 RC Dongen Industrieterrein Tichelrijt Industrieterrein Tichelrijt Uitgeverij E.M. de Jong Arbeidsvoorwaarden: Telefoon: (0162) 315 435 Telefoon: (0162) 315 435 Bromedo metaal al 25 jaar Telefax: (0162) 319 is 590 Telefax: (0162) 319 590 Baarlecao Nassau • Arbeidsvoorwaarden conform metaal b.v. E-mail: info@bromedo.nl E-mail: info@bromedo.nl • Uitdagende bouwprojecten bij een ontwikkelend bouwbedrijf met korte lijnen waar persoonlijke hoog in he uitgeverij@emdejong.nl een toeleveringsbedrijf Internet : www.bromedo.nl Internet :aandacht www.bromedo.nl produktie-bewerking-installatie-handelsmij Girorekening: 4476117 Girorekening: 4476117 van en licht H.R.plaatwerk Tilburg nr: 18045342 H.R. Tilburg nr: 18045342 Ben je geïnteresseerd? BTW nummer: NL80 48 22 402 B01 BTW nummer: NL80 48 22 402 B

constructiewerk in veel

Eikelenbosch 3, 5111 EL Baarle-Nassau,Tel.: 013-5077832

E. Meyvis Metaalbewerking is gespecialiseerd in diverse constructiewerkzaamheden. Daarnaast verrichten wij reparatiewerkzaamheden en onderhoud aan carrosserie van vrachtwagens. Wij zijn op korte termijn op zoek naar:

ALLROUND CONSTRUCTIE MEDEWERKER Met een ruim takenpakket en op full-time basis. • Je bent bij voorkeur een ervaren medewerker die van aanpakken weet. • Je hebt eigen initiatief en beschikt over aantoonbare relevante werkervaring in een soortgelijke functie is een pré. • Beschikt over een pakket van technische kennis. • Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt geen 8 tot 5 mentaliteit. Wij bieden je een afwisselende baan met een breed takenpakket. Je salaris is in overeenstemming met je opleidingsniveau en werkervaring conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. Voor meer informatie en sollicitatie kun je contact opnemen met Erwin Meyvis, tel.nr. 013-5077832 of per mail info@emeyvis.com

Voor uitbreiding van ons team zijn we per direct op zoek naar een:

Tekenaar / Constructeur / Werkvoorbereider

Stuur je sollicitatie binnen 14 dagen naar: Dongen, 06-02-2017 De leest 24 5107 RC Dongen Bouwbedrijf Eric Kock BV / PrefabLine Industrieterrein Tichelrijt verschillende branches. Uitgeverij E.M. de Jong Telefoon: (0162) 315 435 Dakota 1 Telefax: (0162) 319 590 Baarle Nassau 5126 RL Gilze Wij produceren zowel E-mail: info@bromedo.nl Of mail naar: info@uwbouwbedrijf.nl uitgeverij@emdejong.nl Internet : www.bromedo.nl Bromedo metaal is al 25 jaar Bromedo metaal is al 25 ja prototypes,4476117 enkele stuks, Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.uwbouwbedrijf.nl & www.prefabline.nl of contact opnemen met ons Girorekening: een toeleveringsbedrijf van een toeleveringsbedrijf van H.R. Tilburg nr: 18045342 via tel.nr. 0161-456870 als seriewerk in diverse plaatwerk licht plaatwerk en licht BTW nummer: en NL80 48 22 402 B01

constructiewerk in veel metaalsoorten. Wij beschikken

verschillende branches. Wij over een uitgebreid machinepark produceren zowel prototypes, enkele stuks, als seriewerk in metdiverse o.a. een ponsmachine, metaalsoorten. Wij beschikken over is een Bromedo metaal aluitgebreid 25 jaar cnc lasrobots, bewerkingscentra, machinepark met o.a. een een toeleveringsbedrijf van buigmachine buis ed. ponsmachine, lasrobots, plaatwerk en voor licht bewerkingscentra, cnc constructiewerk in enkele veel Verder hebben wij eigen buigmachine branches. voor buis ed. verschillende Wij Verder hebben wij enkele producten zoals de prototypes, Freesound produceren zowel eigen stuks, producten zoals de in enkele als seriewerk geluidsstudio en het BroShow Freesound geluidsstudio en het diverse metaalsoorten. Wij BroShow schilderij opberg schilderij opberg systeem. beschikken over een uitgebreid systeem.

machinepark met o.a. een ponsmachine, lasrobots, Uw vragen en/of Uw vragen en/of sollicitatie bewerkingscentra, sollicitatie kunt cnc u richten buigmachine voor buis J. ed. kunt u richten aan aan Dhr J. Brok,Dhr 0162-Brok, Verder hebben wij enkele 315435, info@bromedo.nl 0162-315435, info@bromedo.nl eigen producten zoals de Freesound geluidsstudio en het BroShow schilderij opberg systeem.

Uw vragen en/of sollicitatie kunt u richten aan Dhr J. Brok, 0162315435, info@bromedo.nl

Word jij onze nieuwe collega?

Voor het bedenken en uitwerken van klant specifieke onderdelen. (enige ervaring met tekenen met AutoCad of HiCad (3d)is een pre)

Voor uitbreiding van ons team zijn we per direct op zoek naar een:

Zelfstandig allround lasser Dongen, 06-02-2017

Tekenaar / Werkvoorbereider specifiek/ Constructeur voor het lassen van dunner plaatwerk

Voor het bedenken en uitwerken van klant specifieke onderdelen.

en ervaring lichte met constructies in staal, rvs en aluminium. (enige tekenen met AutoCad of HiCad (3d)is een pre)

Voor uitbreidingplaatbewerker van ons team zijn/we perkanter direct op zoek Allround cnc Zelfstandignaar allround een: lasser specifiek voor het lassen van dunner plaatwerk

Tekenaar / Constructeur /teamplayer Werkvoorbereider Enthousiast, leergierig, doorzetter, zijn en lichte constructies in staal, rvs en aluminium. Voor het bedenken en uitwerken van klant specifieke kenmerken die wij graag in je karakter terugzien onderdelen. (enige ervaring met tekenen met AutoCad of HiCad (3d)is een pre)

Allround plaatbewerker / cnc kanter

Wij vragen:

Enthousiast, leergierig, doorzetter, teamplayer zijn kenmerken die wij graag in geen 9terugzien tot 5 mentaliteit, je-karakter

Zelfstandig allround lasser

specifiekwerkhouding, voor het lassen van dunner plaatwerk - een proactieve Wij vragen: en lichte constructies in staal, rvs en aluminium. - iemand die zelfstandig en in een team

- geen 9 tot 5 mentaliteit, - eenverband proactieve werkhouding, kan werken, - iemand die zelfstandig en in een team verband kan werken, een oplossingsgerichte instelling heeft. - een oplossingsgerichte instelling heeft.

Uw vragen en/of sollicitatie kunt u richt aan Dhr J. Brok, 0162315435, info@bromedo

Allround plaatbewerker / cnc kanter

Enthousiast, Wat bieden wij:leergierig, doorzetter, teamplayer zijn kenmerken die wij graag in Wat karakter -je een fullbieden timeterugzien baan wij: met uitzicht op een vaste aanstelling, - een prettige werksfeer in een met informeel bedrijf. op een vaste aanstelling, - een full time baan uitzicht Wij vragen:

eenje9prettige werksfeer in een informeel bedrijf. Voldoe aan5bovenstaande profielschets en ben je geïnteresseerd ? --geen tot mentaliteit, Neem contact werkhouding, op met : - een dan proactieve BROMEDO METAAL BVteam verband kan werken, - iemand die zelfstandig en in een

aanRCbovenstaande De Leest 24 je5107 Dongen -Voldoe een oplossingsgerichte instelling heeft.profielschets en Om een beeld te krijgen van ons bedrijf kijk op www.bromedo.nl, www.esmono.nl, ben je geïnteresseerd? www.broshow.nl Wat bieden wij: -Neem een full dan time baan met uitzicht op een vaste aanstelling, contact op met: - een prettige werksfeer in een informeel bedrijf.

BROMEDO METAAL BV

PLAATWERK – CONSTRUCTIE – SPECIAAL GEREEDSCHAP – APPARATENBOUW – TOEPASSINGEN VOOR GEZONDHEIDSZORG

Word jij onze nieuwe collega?

constructiewerk in veel verschillende branches. W produceren zowel prototy enkele stuks, als seriewerk diverse metaalsoorten. Wi beschikken over een uitge machinepark met o.a. een ponsmachine, lasrobots, bewerkingscentra, cnc buigmachine voor buis ed. Verder hebben wij enkele eigen producten zoals de Freesound geluidsstudio e BroShow schilderij opberg systeem.

Voldoe je aan bovenstaande profielschets en ben je geïnteresseerd ? Neem dan contact met : RC Dongen De Leest 24 op5107

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden voor de laatst neergelegde tekst. De leveringsvoorwaardn worden u op verzoek toegezonden.

BROMEDO METAAL BV

De Leest 24 5107 RC Dongen Omeeneen beeld te krijgen van ons bedrijf kijk op www.esmono.nl, Om beeld te krijgen van ons bedrijf kijk op www.bromedo.nl, www.broshow.nl www.bromedo.nl, www.esmono.nl, www.broshow.nl

PLAATWERK – CONSTRUCTIE – SPECIAAL GEREEDSCHAP – APPARATENBOUW – TOEPASSINGEN VOOR GEZONDHEIDSZORG Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden voor de laatst neergelegde tekst. De leveringsvoorwaardn worden u op verzoek toegezonden.

Word jij on nieuwe collega?

PLAATWERK – CONS

Op al onze offerte


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 23

WEEKENDAANBIEDINGEN

Wintervoordeel

Belgisch koffiebroodje nu voor

Bolussen nu slechts

1,20 Vaarbewijs halen?

0,50

CAKE VAN DE MAAND:

HONING CHOCOLADE CAKE een verrassend lekkere roomboter cake.

Vanaf 6 maart in Tilburg. Beperkte plaatsen beschikbaar! Bel: 06-52065222 Te koop: Diversen soorten kachelhout in Gilze. Tel: 06 - 44010031

latten geïmpregneerd maat 22mm x 100mm x 5500mm prijs in overleg bel: hans 06-40513485

Aanbiedingen geldig van 13 februari t/m 18 februari 2017

4e GRATIS Bij 4 Varkensfiletlapjes fles vloeibaar ‘bakken en braden’ GRATIS Gehaktballen

(naturel of gemarineerd)

Biefreepjes gemarineerd

TE KOOP GEVRAAGD

MUNTEN EN POSTZEGELS

Kerkstraat 93 • 5126 GB Gilze • Telefoon: 0161-451347 • www.bakkerijwaegemakers.nl

Partijen en verzamelingen uit binnenen buitenland. Brons, zilver of goud, alles is welkom, ook Euromunten. Vierlinghstraat 6, 4251 LC Werkendam Tel.: Hans de Man 06-24 72 06 53 Tel.: Aart Hoeke 06-53 39 01 83 Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis.

elke

SPECIAL:

Brusselse Kipfilet

Vleeswarenduo Schouderham Zeeuws spek 2x100 gram €

100 gram

Salade-duo Gerookte Kipsalade Ei-bieslooksalade 50 75

2

Witlofschotel

500 gram

Grillspecial van de week:

Gegrilde Kippenbouten

De Jong, Keurslager

NOWBOARD OPRUIMING S BEGONNEN ! COLLECTIE IS

P U I T V E R K O O E,

wintervakan

Acties gelden tot 28 februari 2017, tenzij anders staat aangegeven ! ● Zolang de voorraad strekt, dus OP=OP ● Zet- en drukfouten voorbehouden Linberg behoudt zich het recht voor prijzen en/of modellen te wijzigen ● Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Wilhelminaplein 15 • Rijen Telefoon: 0161 - 22 78 57

Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.

tie

Lijstenmakerij. Voor het vakkundig opspannen en inlijsten van uw borduurwerk, geboortekaarten, aquarellen, schildersdoeken, etsen, posters etc. „Uw kunstwerk verdient ons vakwerk!“. Leo Briels lijstenmakerij, hoofdstraat 28, rijen. 0161223156

Kom genieten van onze

‘dagschotel’

een dagelijks wisselend hoofdgerecht

e

LECTI W I N T E R CO L ANGS EN KO M S N E L L AN HOGE PROFITEER V KORTINGEN!

Mutsaers, Keurslager

Raadhuisstraat 25 • Gilze Telefoon: 0161 - 45 12 63

Basis-CURSUS TABLET (Samsung) ~ Leer instellen mailen internetten ~ start WO 8 maart 10.00u cursus 8 weken 1 uur les/week Uitgebreide ACTIE t/m 28 feb € 160 n-, Betaal i.p.v. € 190 dames-, here ding ~ en kinderkle r Safari Leercentrum ie collect voo Oosterhout uw actieve 06-18945012 ! info@safarieducation.nl

normaal € 29

4 HALEN = 3 BETALEN

13,75

geldig van maandag t/m vrijdag v.a. 17.00h (m.u.v. feestdagen) Tel: 0161-454951 / receptie@hotelgilzetilburg.nl

Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze - www.hotelgilzetilburg

DAGSCHOTEL 13.75

d basis Ski onderhou ijs € 1 4,95 ,95 A ct ie pr normaal € 19 oud basis Board onderh 5 ieprijs € 24,9 ct A ,95

G RTIN O G K N I 40 % ORT K % 20 50 % KORTING ING T R O K % 30

3 99 €4

2x150 gram €

Maaltijd van de week:

EN ! N N O G E B S I ALE DE WINTER S

695 25 €1

400 gram €

WERKZOEKENDEN OP STAP NAAR WERK TRAIN JE MEE BIJ SPIRIDON?

UITSTROOM METER

25

Vanaf 1-1-2017

Najaar 2016 hebben wij de draad weer opgepakt met het hardlopen. Twintig mensen zijn toen bij Spiridon met de looptrainingen van Talent2Work begonnen. En met succes. Deelnemers vonden het ‘grensverleggend’, ‘een eye-openener’, ‘een positief punt in de week’ of ‘een stap naar een gezondere manier van leven’. Bijna de helft heeft na afloop besloten om bij Spiridon te blijven lopen. In maart beginnen we weer met een nieuwe groep. Twee ochtenden per week, zeven weken lang. Spiridon past de trainingen altijd aan de mogelijkheden van de deelnemers aan; trainen doe je zowel op de baan als in de natuur. Aanmelden of een vraag stellen kan door met ons te bellen of te mailen.

Foto’s: Talent2Move gaat weer van start De nieuwe nieuwsbrief Talent2Work ook digitaal via www.gilzerijen.nl

Talent2Work is een initiatief van de gemeente Gilze en Rijen. Doel van dit project is zoveel mogelijk mensen met een uitkering te laten uitstromen naar werk. Meer informatie over Talent2Work treft u aan op de website www.gilzerijen.nl. U kunt ook contact opnemen met Talent2Work 140161 of via talent2work@gilzerijen.nl.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

PAGINA 24

KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! HOESLAKEN PERCALE KATOEN diverse kleuren 90x200 cm 90x220 cm 140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

3

4.29 5.29 6.79 7.29

diverse kleuren katoen 45x45 cm

6.49

2

49

HEREN JOGGINGBROEK

3.99

basic t-shirt ronde of v-hals zwart of wit katoen/elastaan maten S-XXXL

2.49

TROLLS RUGTAS

1

3

diverse varianten pluche ca. 41x27 cm

99

95

LICHTSLINGER MET KANTEN BALLEN diverse kleuren 10 LED 165 cm

SPILBERGEN KOFFER

OPTISCHE MINI MUIS

ABS kunststof, antraciet 38x21x55 cm / ca. 39 liter cabinsize

excl. batterijen

raglan shirt met knoop polyester/katoen maten M-XXL

ROBIJN WASMIDDEL 15 wasbeurten wit, kleur of zwart 750 ml

HONINGRAAT PLAID diverse kleuren katoen 130x170 cm

excl. binnenkussen

79

zwart, grijs of navy katoen/polyester maten M-XXL

HONINGRAAT KUSSENHOES

43x25x65 cm / ca. 61 liter 49x29x75 cm / ca. 92 liter

2

14

DOVE DEOSPRAY

KEUKEN BLENDER

Maxxter diverse kleuren draadloos incl. batterij

19.95 29.95

2

95

99

diverse varianten 150 ml deoroller 50 ml

95

INVISIBLE ONDERGOED

Excellent Electrics kunststof kan van 1.5 liter 4 snelheden 450 Watt

KINDER ONESIE

diverse kleuren uni of print polyamide/elastaan maten S-XL

Spider-man, Batman, Minions, Frozen of Emoji katoen maten 92-122

1.44

4

99

2-PACK

1

2

59

99

OPVOUWBARE STEEKWAGEN

BREIGAREN XXL tweekleurig diverse kleuren acryl 425 gram

BREIRINGEN OF BREIRAMEN 6-delig breiringen: Ø 29/24/19/14 cm breiramen: 58.5/48/37/26.5 cm

VINTAGE BEHANG

schuimvinyl op papier diverse trendy dessins 53 cm x 10 m

5

49

0.99

1.99

MEISJES LEGGING Frozen, Princess of Paw Patrol polyester/elastaan maten 92-134

2.79

12

95

2.99

TEXTIEL ACTIE!

spanbanden met klemgesp max. 100 kg 3.5 meter 2-pack

99.5 cm

3

78

2.98

eenvoudig en compact op te bergen max. 70 kg aluminium 40x41x99.5 cm

1.49

3.99

4.99

Stapels voordeel kleine prijzen

5

95

RVS PEDAALEMMER diverse kleuren 3 liter 26 cm hoog

40

cm

16

41

cm

95

3

49

Aanbiedingen geldig van woensdag 15 februari t/m dinsdag 21 februari 2017

Ga voor nog meer voordeel naar www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

NIEUW

Download de app

AlleFolders

Weekblad Gilze en Rijen 15-02-2017  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Gilze,Rijen, Molenschot en Hulten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you