Page 1

FRANK TOFIELD FIETST KENYA CLASSIC

SINTERKLAAS INTOCHTEN

JUBILEUM FOTOCLUB SILHOUET GILZE

11-11 NIEUWS

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina

5

15

15

16

Gilze en Rijen Weekblad

88E JAARGANG - WEEK 46 Woensdag 13 november 2013

Begroting 2014 aangenomen Na een lange vergadering waarbij zowel het college als de gemeenteraad ruim aan het woord kwamen, werd de begroting voor 2014, zoals deze was gepresenteerd, ongewijzigd aangenomen. Het amendement OZB van de fractie van de VVD, om de tarieven van de OZB niet te verhogen, haalde het niet. presteert.

LICHT HERSTEL

Wethouder Dols: “Onze gemeente is een financieel gezonde gemeente waar investeringen in- en voor de gemeenschap mogelijk zijn, waarbij voor de burgers en bedrijven lage tarieven gelden.” Een andere kwestie is het Raadhuisplein. Partijen pleiten voor een snelle oplossing om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Gedacht wordt om van het plein eenrichtingsverkeer te maken. Kern'75, Gemeentebelang en CDA vragen in een motie aan het college een afweging te maken tussen aanpassing Raadhuisplein en de reconstructie van de Statenlaan en één van deze plannen voor te bereiden. Na alle beraadslagingen wordt de begroting in stemming gebracht en met meerderheid van stemmen aangenomen. Burgemeester Boelhouwer sprak in zijn openingswoord over een politiek stabiel klimaat in de gemeente Gilze en Rijen. “Er wordt zowel geluisterd naar de coalitie als de oppositie,” aldus Boelhouwer. “Het debat is nooit op de persoon gericht.” De burgemeester prees ook het ambtenarenapparaat dat volgens hem maximaal

In de vergadering van 30 oktober jl. konden de fracties van PvdA, Gemeentebelang, VVD, CDA en Kern'75 hun zegje doen over de begroting en het gevoerde beleid van het College. Nu was het de beurt aan burgemeester en wethouder om op de vragen en opmerking die door de gemeenteraad gemaakt waren te reageren. “Onze gemeente is een financieel gezonde gemeente waar investeringen in- en voor de gemeenschap mogelijk zijn, waarbij voor de burgers en bedrijven lage tarieven gelden. Bovendien hebben wij een flexibele begroting waarbij geen voorschot is genomen op de toekomst,” aldus Dols, wethouder financiën. De wethouder wees op de mondiale crisis en op de tekenen van een licht herstel van de economie. “In tijden van herstel moeten we ook als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Door, waar mogelijk, te blijven investeren kunnen we lokaal het herstel stimuleren. Aan de andere kant merken we nog altijd de gevolgen van de crisis,” aldus de wethouder.

OZB Dols ging verder in op het amendement van de fractie van de VVD om de OZB niet te verhogen. “De afgelopen week heb ik laten doorrekenen hoe onze gemeente er voor zou staan indien de OZB de voorbije jaren niet meer dan trendmatig was gestegen. We hadden op dit moment meerjarig geen sluitende begroting gehad, dit ondanks alle andere maatregelen. Verder laat het beeld tevens zien dat in die jaren waarin de OZB meer dan trendmatig steeg, de totale lastendruk nimmer hoger is geweest dan de inflatie en dat we blijven behoren tot de goedkoopste gemeenten

“Verkeersdeelnemers moeten zelf ook opletten,” aldus wethouder Starreveld. van het land. De stelling dat OZB stijgingen de afgelopen jaren niet nodig zouden zijn geweest blijkt dus niet te kloppen,” aldus Dols. De VVD fractie stelt dat de uiteindelijke lastenverlaging voor de burger te danken is aan het goed scheiden van afval door de burger. “Het is een sigaar uit eigen doos,” aldus Rutten (fractievoorzitter VVD).

VERSCHIL IN OPVATTING Tijdens de algemene beschouwingen van 30 oktober jl. gaf Gemeentebelang te kennen dat wethouder Dols de partij als “Somberaars” betiteld zou hebben. Dols had in reactie hierop het volgende te zeggen: “Ik hecht er persoonlijk aan te zeggen, dat ik grote waardering heb voor elke partij in de raad, oppositie en coalitie, dus ook voor Gemeentebelang. Verschil in opvattingen en inzichten zijn er om te bespreken en, waar mogelijk, te overbruggen. Het elkaar scherp houden, hoort hier bij en dit is positief te noemen. Dat vind ik nu en dat vond ik gisteren en dat zal ik ook in de toekomst zo zien.” Vanuit de fractie van Gemeentebelang kwam hier verder geen reactie op. De stelling van Gemeentebelang dat er in de begroting te weinig rekening wordt gehouden met

tegenvallers, minder opbrengsten uit het grondbedrijf en de algemene uitkering van het Rijk, worden door Dols weerlegt. “Twee keer per jaar stellen wij de winstnemingen uit de grondpolitiek bij. Dit alles doen wij om te voorkomen dat wij ons rijk gaan rekenen. Dus het stellen dat wij hiermee geen rekening houden klopt niet. Verder maken we bij voorgestelde investeringen altijd een integrale afweging.” Wat betreft de algemene uitkering vanuit het Rijk kon Dols meedelen dat het Herfstakkoord een lichte stijging laat zien van deze uitkering. “Ook deze kritiek houdt niet stand,” aldus Dols. “Kortom kunnen we stellen dat de begroting niet gestoeld is op een ideale uitgangspositie zonder rekening te houden met tegenvallers. De begroting geeft een realistisch beeld waarbij enige voorzichtigheden zijn ingebouwd. Naar mijn mening hoort dit ook zo te zijn.”

KRITISCH BLIJVEN KIJKEN Zowel PvdA, CDA en Kern'75 kunnen zich in grote lijnen vinden in de begroting zoals deze nu op tafel ligt. Kern'75 vraagt echter wel om kritisch te blijven kijken naar de uitgaven. “De honderd procent dekking van de berekende risico's door middel van het weerstandsvermogen is voor het college een absolute ondergrens,” vertelt Dols. Vanuit het Rijk heeft de gemeente extra gelden ontvangen voor de bestrijding van kinderarmoede. Het gaat hier om een bedrag van ruim 17.000 euro over 2013. “Dit bedrag hebben wij toegevoegd aan de bijzondere bijstand,” aldus Dols. Hiermee is de vraag van de fractie van de PvdA over hoe deze gelden besteed gaan worden door de wethouder beantwoord.

ATLETIEKBAAN Met het aannemen van de begroting 2014 komt voor AV Spiridon het zicht op een nieuwe kunststof atletiekbaan weer een stap dichter bij. “Donderdagavond 7 november 2013 geldt voor onze vereniging als een heel bijzon-

Nieuwe menukaart 7 dagen per week afhalen & bezorgen

Maaltijden, frites, snacks & broodjes www.sandwichservice.nl

Tel. 0161-222134

“Er moet een oplossing komen. We mogen niet berusten in de situatie,” is de reactie van Rutten (fractievoorzitter VVD) op de woorden van Wethouder Starreveld over de verkeerssituatie kruising Stationsstraat en Constance Gerlingstraat.

dere gebeurtenis. Immers die avond stelde de gemeenteraad van Gilze en Rijen in meerderheid de begroting vast voor 2014. Hierin is een reservering van bijna 1 miljoen euro opgenomen voor de realisatie van de door Spiridon zo lang gekoesterde wens voor een kunststofatletiekbaan. Met dit besluit is een belangrijke, zo niet de belangrijkste stap gezet naar de daadwerkelijke realisatie van de atletiekbaan,” aldus Peter von Meijenfeldt, voorzitter AV Spiridon. Op woensdag 27 november aanstaande zal Spiridon het plan voor de kunststofbaan en de toelichting daarop presenteren in de Raadscommissie samenleving.

“Er moet een oplossing komen. We mogen niet berusten in de situatie,” is de reactie van Rutten (fractievoorzitter VVD) op de woorden van Wethouder Starreveld over de verkeerssituatie kruising Stationsstraat en Constance Gerlingstraat. De wethouder stelt dat alles gedaan is om de verkeersveiligheid te waarborgen. “Verkeersdeelnemers moeten zelf ook opletten,” aldus de Wethouder. Op genoemde kruising gebeuren met regelmaat ongelukken.

AUTO INDUMIJ BETAALT DE BTW!

MvG

-21%

-21%

-21%

-21%

-21%

-21 %

-21%

KOOP NU EN RIJD DIRECT OF PAS IN 2014

Loop mee met SantaRun!

KIJK OOK OP RENAULTAANBIEDINGEN.NL

(foto Dagpauwoog Design)

RAADHUISPLEIN

VOORRAADOPRUIMING

HOUD DEZE WEEK UW BRIEVENBUS IN DE GATEN!

De opbrengt komt ten goede van Serious Request en de Kerstpakkettenactie van Rotary Rijen en Dongenvallei. Meedoen kost slechts € 10 (meer doneren mag altijd) en hiervoor krijg je een mooi kerstmanpak en na afloop van de Run een medaille als aandenken. Opgeven kan via de website www.gilze-rijen.rotarysantarun.nl en bij de volgende bedrijven: Maritama en Novyin Gilze, Fysiotherapiepraktijk Jongh & van Osta en Smaak in Rijen, Runnersworld in Tilburg. Omarm het Kerstgevoel en loop mee met SantaRun!

Bedrijf in beeld

www.indumij.nl volg ons ook op facebook.indumij.nl + twitter.indumij.nl

Aanbeveling vanuit het college

Op 22 december aanstaande vindt in het centrum van Rijen de SantaRun plaats. Het gemeentebestuur beveelt, zoals te zien is op de foto, deze actie van harte bij iedereen aan.

Deze week

BARENDRECHT | BREDA* | DORDRECHT | ETTEN-LEUR | HARDINXVELD | OOSTERHOUT OUD-BEIJERLAND | RIDDERKERK* | ROOSENDAAL* | ZWIJNDRECHT * * Renault Servicecenter

www.maasduinenzorg.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 2

Reserveer vast voor ons speciale all-in Kerstmenu! Kerstmenu € 37,50 p.p.

1 en 2 Kerstdag e

e

2½ uur onbeperkt dineren

(voorgerecht t/m dessert) incl. fris, licht-alcoholisch en/of koffie/thee. naast wok en grill o.a. sushi, seafood en kreeft Kinderen tot 1.50 m. of 4 t/m 10 jaar (leg. verplicht)

e17,50

• All-In Dining & Drinks

met fris, non-alcoholisch, koffie/thee • Maandag t/m donderdag: All-in menu standaard All-in menu incl alcohol* Kids** Speciaal tarief 65+ ** • Vrijdag, zaterdag en feestdagen***: All-in menu standaard, incl. fris, koffie/thee All-in menu incl alcohol* Kids** Speciaal tarief 65+**

2 uur 24,95 27,50 12,50 22,95

2,5 uur 3 uur 27,50 28,95 30,50 32,50 13,75 14,50 23,50 25,50

2 uur

2,5 uur 3 uur

26,95 29,50 13,50 23,95

29,50 32,50 14,75 25,50

30,95 34,50 15,50 26,50

Arrangementskeuze is per tafelgezelschap (tijdsduur en in- of ex. alcoholische dranken) * inbegrepen alcoholische dranken worden met een * aangegeven op onze drankenkaart ** kinderen tot 1.50 mtr van 4 t/m 10 jaar en 65+ (d.m.v. legitimatie) *** Met uitzondering van 1e en 2e Kerstdag en andere feestdagen. Verlenging van de arrangementen indien plaatsen beschikbaar mogelijk v.a. 3 euro per ½ uur. Vraag naar de voorwaarden.

ALLEEN EERSTE KERSTDAG: 1e ZITTING AANVANG 16.00 uur, 16.15 uur, 16.30 uur, 16.45 uur, 17.00 uur 2e ZITTING AANVANG: 19.00 uur, 19.15 uur, 19.30 uur, 19.45 uur en 20.00 uur Reserveer tijdig. Zie onze website voor meer informatie.

Feestje ? Jubileum ? Zaal D’n Appel De zaal met Bourgondische ambiance Geen zaalhuur , gratis en voldoende parkeerruimte, All-in tarieven vanaf e18,00. Informeer naar onze hapjes en buffetten. Tevens kunnen wij uw muziek verzorgen van D.J. tot live-band.

Zaal D’n Appel

Gemoedelijk, Gezellig en Goed !!! Oosterhoutseweg 7-13 5121 RE RIJEN, 0161-222664

Dagelijks geopend vanaf 16.30 uur Openingstijden keuken: Maandag - donderdag tot 22.00 uur Vrijdag en zaterdag tot 22.30 uur Zon- en feestdagen tot 22.30 uur

SHOWCOOKING WERELDKEUKEN RESTAURANT www.wokplazarijen.nl • Julianastraat 5 • Rijen • Telefoon: 0161-222466

Frans van den Mosselaar autorecycling & autodemontage b.v.

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Facebook.com/ wokplazarijen

Last van vochtige ruimtes of natte muren? Huur een bouwdroger! Van Enschot Boshoven 8 Alphen 013-5081908.

Gevraagd oude bromfiets ,scooter ,flipperkast, jukebox,,buitenboordmotor,etc etc 06 46331823

Het adres voor al uw oude auto’s en wrakken. Tevens ontvangt u een RDW erkend vrijwaringsbewijs. Auto’s worden opgehaald in de regio. Ook uw adres voor gebruikte auto-onderdelen. Openingstijden: maandag/vrijdag 08.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 17.30 uur zaterdag 09.00 tot 16.00 uur

n n n n

Watertorenstraat 6 - 5102 aG DonGen telefoon: 0162-312971 - fax: 0162-318686 Snel en goedkoop je rijbewijs halen? kijk op rijschooldemolen.nl of 06-15353040

beste beeld

Te koop aangeboden damesfiets goede staat € 135. Pelderwagentje € 70. Tel. 0161-451147. Gilze.

beste geluid

100m2 geisoleerde droge opslagruimte te huur in Gilze. Tel.nr. 0610200105

beste service

nieuwbouw / renovatie douchedeuren / -wanden hardglazen deuren ballustrades

www.glashandelspitters.com • 013-507 8853 beste assortiment

beste accessoires

WWW.AARTSBEELDENGELUID.NL

AArts beeld en geluid presenteert u een nieuw niveAu vAn beeldkwAliteit: de ultrA hd tv

Kan het nog scherper dan full hd? ja hoor. met de Ultra hd tV kijk je naar beelden in vier keer hogere resolutie dan op een full hd tV. je ziet details die je nog nooit zag – opspattend water, flitsende schijnbewegingen of opwellende tranen. beelden komen tot leven, waardoor jij geniet van tV die nog meeslepender is. Aarts beeld en geluid bezocht de ifA beurs in berlijn en kocht de nieuwste ULtrA hd tV’s van Lg, samsung en philips. deze zijn vanaf heden te bezichtigen in onze showroom. lg ultrA hd led tv cm 9 13

55LA9659

55 inch • ULtrA cLArity • 1000 hZ 3840 x 2160 pixeLs • smArt tV

nU:

3999,-

13

9

cm

nU:

4499,-

55 inch • 1000 hZ • stembediening en cAmerA • 3840 x 2160 pixeLs • smArt tV

3999,-

philips ultrA hd led tv

55LA9709

m c 9 13

Ue55f9000

nU:

lg ultrA hd led tv 55 inch • ULtrA cLArity • 1000 hZ •3840 x 2160 pixeLs • smArt tV

sAmsung ultrA hd led tv

1

65

cm

65pfL9708

65 inch • 900 hZ • drieZijdig AmbiLight xL • 3840 x 2160 pixeLs • smArt tV nU:

4999,-


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 3

Bedrijf in beeld Prachtig fotoboek met honderden foto’s van Oosterhouters

Wim Vermeeren fotografeert Oosterhout, veertig jaar oog voor de mens

wint Lekkerste lunchroombroodje van Nederland en zet Gilze-Rijen op de (lunch-)kaart

200 pagina’s kijk- en leesplezier!

U als lezer van dit weekblad kan vanaf nu op dit prachtige fotoboek intekenen! Voor slechts e 19,95 Als iemand op 2 verschillende plaatsen tegelijk gezien wordt, is dat een wonder. Fotograaf Wim Vermeeren is daartoe in staat. Maar Vermeeren heeft ook nog een wonderlijk oog. Een bijzonder oog waarmee hij anders naar mensen kijkt dan wij. God zij dank voor dat wonderlijke oog van Wim en voor zijn fotografische gave. En naast al deze gaven is Wim ook nog een Oosterhouter. Al generaties lang. Omdat hij overal opduikt, kent hij al zijn plaatsgenoten. Wim fotografeert Oosterhoutse mensen en gasten op een wonderbaarlijk mooie manier. Al 40 jaar. Geen huizen die er niet meer zijn, geen idyllische plekjes. Maar mensen! Dwars door hun kleding en bril heen fotografeert hij zielen. Als dat geen wonder is. En iedereen is voor fotograaf Vermeeren gelijkwaardig. De postbode krijgt door zijn oog net zoveel waarde als de burgemeester. Wim heeft lang gewikt en gewogen en een paar honderd foto’s gekozen die prachtig afgedrukt worden in een lijvig fotoboek van 200 pagina’s. Ze laten zien dat Vermeeren al 40 jaar kunstenaar is.

Een greep uit de inhoud: Sport (van Pietje Franken tot Peter Post) Bekende Oosterhouters (van ijscoboer tot burgemeester) Kunstenaars (van Anton Michielsen tot Piet Hohmann) Amateurtheater, Carnaval, Sinterklaas, Enz. enz. Het boek verschijnt binnenkort bij Uitgeverij Em. de Jong. Heel slim want daardoor heeft u twee zorgen minder: • Pieker niet langer over wat u aan Sint of Kerstman zal vragen • Pieker niet langer wat u met Sinterklaas of Kerstmis zal geven Bij voorintekening heeft u een prachtboek voor nog geen 2 tientjes!! Wim Vermeeren fotografeert Oosterhout, veertig jaar oog voor de mens Wim Vermeeren fotografeert Oosterhout, veertig jaar oog voor de mens (vormgeving: Isabel Vermeeren, begeleidende teksten: Hans van der Prijt)

Een prachtig kado voor de feestdagen!

Het broodje ‘The Social Club’ van Smaak uit Rijen is het Lekkerste Lunchroombroodje van Nederland 2013. De jury van vakblad Lunchroom kende aan het broodje van chef Noor Verschuren en eigenaresse Aniëlka Menner de meeste punten toe. The Social Club The Social Club bestaat uit vier op elkaar gestapelde sneetjes hoevebrood. Het eerste sneetje is belegd met gerookte zalm, rode ui en rucola. Dan volgt een sneetje met witte kool, dressing en een sandwichspread vermengd met een klein beetje wasabi. Het derde sneetje is voor de in ketjap gemarineerde biefstuk en komkommerrepen. Op de laatste snee liggen wortelrepen en rucola. Het geheel wordt bij elkaar gehouden door een lange prikker met daaraan een zongedroogde tomaat en een gebakken gamba. Het verhaal van het broodje Bij deze jaarlijkse broodjeswedstrijd gaat om het ‘lekkerste broodje’, maar het idee achter The Social Club verdient een vermelding. Iedereen is vandaag de dag zo druk in de weer met Twitter, Facebook, en WhatsApp, dat er maar weinig tijd is voor het echte sociale leven. Met The Social Club speelt SMAAK hierop in. De rijk belegde clubsandwich moet met z’n tweeën worden gedeeld. Gewoon weer even tijd nemen om met elkaar, onder het genot van een lekker broodje, face-to-face bij te kletsen. Het jurycommentaar Naast de originaliteit van het broodje en presentatie blinkt de Social Club uit in smaak. Uit het jurycommen-

taar: ‘Alle ingrediënten combineren goed met elkaar’, ‘Ontzettend verse zalm en een perfecte cuisson van de biefstukreepjes’, ‘Surf & turf, maar dan 2.0’, ‘Origineel om samen te delen’, ‘De verhouding brood/beleg is goed in balans’, ‘Wat een veelzijdigheid van smaken’, ‘Een winnaar die andere lunchroomondernemers inspireert’. Overige finalisten De overige kanshebbers waren in willekeurige volgorde: Sandwich Venkel van Diana en Cheryl van Dongen (Zusjes Biologische Delicatessen, Espresso & Lunch uit Dordrecht), Culinair Ontwaken van Kees Elhorst (Elhorst Eten & Drinken uit Alkmaar), Bagel Parmabella van Xiaoyan Wang & David Horstman (Bagels & Beans Amsterdam Waterlooplein) en Bruchetta Crostini van Jack Heijkoop (Gasterij Den Dis uit Bladel). De wedstrijd Een vakjury heeft de kanshebbende lunchgerechten geproefd. De jury, onder leiding van hoofdredacteur en juryvoorzitter Frank Lindner, lette tijdens de onaangekondigde bezoeken op: smaak, presentatie, broodgebruik, originaliteit, gebruik en versheid van beleg, garnering en mondgevoel. Lindner: “Aniëlka en Noor van SMAAK mogen zich met recht een jaar lang de makers van het Lekkerste Lunchroombroodje van Nederland noemen. Behalve de smaak en versheid is het een broodje met een bijzonder origineel verhaal. De finalisten waren stuk voor stuk terechte kanshebbers. Ik ben zeer te spreken over de kwaliteit van alle genomineerde broodjes.”

Loop eens binnen tijdens het winkelen in winkelcentrum de Laverije en maak kennis met ons broodje!

JA

Zo tekent u in op dit prachtige kijk- en herinneringsboek:

Ik bestel het boek ‘Wim Vermeeren fotografeert Oosterhout’

o Ja, ik bestel ........... exemplaren van het boek ‘Veertig jaar oog voor de mens’ à e 19,95 inclusief verzendkosten o Hierbij machtig ik Uitgeverij Em. de Jong om éénmalig het totaalbedrag af te schrijven van: rekeningnummer: handtekening: datum:

GR

NOURDTRGD ELEK W EZO STT BOHUISB BEEN HAETIS T

Stuur deze bon in een envelop (postzegel niet nodig) naar: Uitgeverij Em. de Jong Antwoordnummer 13005 5100 VE Baarle-Nassau

S.V.P. IN BLOKLETTERS INVULLEN Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mail: U kunt ook bestellen door een mail te sturen naar oogvoordemens@emdejong.nl Vermeld het afleveradres, het aantal gewenste exemplaren en uw rekeningnummer zodat wij het totaalbedrag eenmalig af kunnen schrijven.

Lunchroom 7 dagen per week geopend Voor openingstijden zie website: www.smaakrijen.nl Winkelcentrum De Laverije Wilhelminaplein 26/28 Rijen. Reserveren: 0161-226837


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

edrijf edrijf delijke delijke

g g

PAGINA 4

DANKBETUIGING de helpende hand als een dierbare wegvalt de helpende hand als een dierbare wegvalt

0162 0162 -- 31 31 24 24 35 35

www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl

Wij wonen landelijk in de grensstreek onder Breda. Vragen en/of reacties graag bellen: 06-12527076.

Meteen aan de slag? Als je meer wilt bereiken, maar je hebt niet de juiste opleiding om hogerop te kunnen komen? Je kunt goed omgaan met mensen en niet bang om een uitdaging aan te gaan? Interne training aanwezig! Eigen auto en per direct beschikbaar? Bel dan voor een gesprek: 0162-524930

Sint en Piet bij u op bezoek op een mooie en professionele wijze, Voor boekingen en/ of info: 06-21910172, info@feestmetsinterklaas.nl

WijÊwillenÊuÊhartelijkÊbedankenÊvoorÊuwÊÊ belangstellingÊenÊmedelevenÊ bijÊhetÊoverlijdenÊvanÊ Ê

Hartverwarmend was het dat zovelen ons terzijde stonden bij het afscheid van mijn man, ons pa en opa,

Adriaan ( Paay ) Broers

Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen

Gezocht hondenliefhebber(s): betrouwbaar, beschaafd echtpaar of persoon die af en toe tegen vergoeding wil komen oppassen op onze honden als wij een (mid-)dag/ avond uit, week(end) weg willen.

Ê

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen. Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap en liefde, bloemen en brieven. Jeanne Broers Erkeland, Kinderen en kleinkinderen

T.K. Thuja brabant 150 h. € 5,- Taxus Pyramide Rijen, 10 november 2013 150 h. € 10,- Taxus haag 80 h. p/st € 4,- Laurier 1 m € 3,- Korte laurier Wielrenners en Moun€ 1,50 Buxus 30 cm 6 tot 9 kilo HELE JAAR RECREEtainbikers en Schaatsers AFVALLEN! € 0,50 Veroude 0161gewichtsverlies in 4 REN ! Oisterwijk. Park opgelet! Speciaal voor 222663 / 06-18297492. met alle voorzieningen. jou SPINNING voor maar weken met powersliAm. Zwembad. Sfeervolle € 6,25 p/week. Info 013- Wetenschappelijke afslankmethode. Geen Garage Sale in Dongen knusse bungalow. Roya- 5181364. zaterdag 16 november. le woonkamer. Luxe bad- www.fitnesscentrumriel.nl hongergevoel. Geen vermoeidheid. Behoud Huisraad, tuin-en electr. kamer. Inloopdouche, van spiermassa. Geen gereedschap etc. etc. toilet en wastafel. Fraaie Spuiten van keukenjo-jo effect. Informeer Van 10.00 tot 16.00 uur en frisse keuken. Twee deurtjes, meubels, 013-5181364. op de ruime slaapkamers. mdf, deuren, radiatoren Paul van Ostayenstraat Was/CV ruimte. Grote etc. BPSRijen, Steden42. houtkachel. CV. Huisbaan 10, Rijen, Tel.06dieren zijn ook welkom. 53624035 PC of Laptop probleHobby DemonstratieGestoffeerd. Gemeubimen ,opnieuw instaldag bij LuMar Hobby leerd dus... instapklaar. leren, ook netwerk Eigen parking. Brieven- ***Gezond afvallen*** Tilburg, Korvelplein en de hormonen en installeren komt aan 199. Za. 16 nov.2013 bus. Het hele jaar ook stofwisseling in balans van 10-16 uur. Met leuhuis vanaf €25,- ook in de winter. Prijs: € brengen. Meer info op verkoop nieuwe PC ke kaart voorbeelden. 16950,-. Financiering tel:0611361636 mogelijk. Bezichtiging? www.metabolicbrabant. Make en Take workshop. Graag tot ziens. Telefoon: 013-5182866 of nl of bel 013 5082790. www.lumarhobby.nl 06-51551577.

KeesÊMaesÊ Ê DankÊaanÊDokterÊValkenburg.ÊÊ SpecialeÊdankÊaanÊdeÊÊverzorging,ÊpersoneelÊenÊ vrijwilligersÊvanÊZorgcentrumÊSintÊFranciscus,Ê voorÊdeÊliefdevolleÊverzorgingÊtijdensÊdeÊ ruimÊ14ÊjaarÊdatÊKeesÊdaarÊwoonde.Ê Ê VerderÊwillenÊwijÊgraagÊeenÊwoordÊvanÊdankÊzeggenÊ aanÊalÊdieÊveleÊandereÊmensenÊ dieÊgoedÊzijnÊgeweestÊvoorÊKees.Ê Ê FamilieÊMaesÊ

Getuigen gezocht Donderdag 7-11 jl. tussen 15.30 uur en 16.00 uur is op het Raadhuisplein in Rijen onze geparkeerde auto beschadigd door aanrijding. Bent u hiervan getuige geweest? Dan komen we graag met u in contact via 06-28832554.

Allround Service Monteur Van den Berg Chalet Totaal is een bedrijf met meer dan 45 jaar ervaring in de recreatiebranche. Het is een echt familiebedrijf. We zijn dealer van Arcabo, PK Chalets, Duo Car en we zijn importeur van Delta Stacaravans & Chalets. Verder bieden we een totaal aanbod aan, van terrasoverkappingen tot airco’s tot tuinaanleg. We hebben nauwe samenwerking met recreatieparken en bedrijven in de Benelux. Door groei en interne wijzigingen zijn we op zoek naar een

Allround Service Monteur

met goede kennis en werkervaring met interieurbouw.

Te koop aangeboden: diverse gebruikte brommobielen met garantie bij microcar dealer : ad rutters autobedrijf bv, de wetering 24, 4906 ct, oosterhout. VERHUUR *Hoogwerkers *Spinhoogwerkers *Heftrucks *Bouwdrogers *Betonzagen *Rolsteigers *Toiletwagens Voor ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachinehandel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501

Opzoek naar de fanathiekste rijschool met 29 jaar ervaring en die 7 dagen in de week voor je klaar staat en ook nog eens de goedkoopste is.06-15353040 of rijschooldemolen.nl

Auto‘s te koop gevraagd met RDW vrijwaring, ook bussen, kleine vrachtwagens en sloopauto‘s. Ook in de avond; tel. 06-54294952 www. trommelenautos.nl

Voor een goed en verzorgd huisbezoek ,Sinterklaas komt met 2 pieten incl .strooigoed . U kunt bellen naar 0162322458

Heeft u iets te vieren? KEURSLAGERIJ DE JONG biedt u: diverse huzarenschotels, kant en klaar warm vlees met saus naar keuze en koud of warm buffet. Voor informatie ligt er een folder in de winkel of bel: 0161-451263.

HERBALIFE: gezond gewicht en meer vitaliteit! Vraag om gratis PROEFPAKKET en bel Maja Seelen 0161226499 of zie www. majaseelen.nl. incl. begeleiding

Ook is het belangrijk dat je ervaring hebt met elektriciteit, loodgieterswerk en gas. Verder de eigenschappen dat we in je zoeken; • Klantgericht • Representatief • Zelfstandig • Oplossingsgericht • Vakman • Bereid voor onregelmatig arbeidsuren • Rijbewijs B, B+E is een pré.

ALLE PIZZA’S e

3.99

Actie geldt zowel in de zaak bij ophalen en bezorgen Vanaf e10,00 bezorgen we gratis thuis!

Tel.:

0161-452651

• Nieuwstraat 12a • Gilze •

Een jonge meid uit groep 4 wil graag samen erop uit. Ben jij creatief? En wil jij haar stimuleren en haar wereld vergroten. Samen naar het museum gaan, de stad in maar ook tekenen en koken of naar de speeltuin. Voel jij je aangesproken?

Werkzaamheden die je verricht zijn onder meer het transport, plaatsen en aansluiten van stacaravans, chalets en tuinhuizen. Reparaties aan stacaravans en chalets zowel op bedrijf als op locatie in de Benelux. Ben jij de collega die we zoeken? Stuur een motivatie en CV naar info@chalettotaal.nl.

Ook werken aan opvallende producten en projecten? Siemerink BV te Geertruidenberg ontwerpt en produceert opslagtanks, drukvaten en apparaten voor onder andere de (petro) chemische industrie, op- en overslagbedrijven en de procesindustrie. Productie vindt doorgaans plaats in Geertruidenberg maar er wordt ook gewerkt op locaties van opdrachtgevers.

van 18 t/m 21 november

Wil jij een gezin met jonge kinderen op weg helpen? Ben jij iemand die uit eigen ervaring weet hoe zwaar het soms is om kinderen op te voeden? Ben jij geen hulpverlener met een werkplan en een drukke agenda? Wil jij vriendschap, ondersteuning en praktische hulp aan jonge gezinnen bieden? Meld je dan aan als Home-Starter.

Siemerink zoekt op korte termijn:

LASSER

In de activiteiten van Siemerink is lassen een cruciaal proces. Wij zoeken een lasser met ervaring in tenminste één van de processen MIG/MAG, TIG of OP. Materiaaldikte van 4 tot 40 mm, zowel koolstofstaal als RVS. Het laswerk moet voldoen aan hoge keuringseisen en wordt zowel technisch als visueel streng beoordeeld. Het bezit van geldige certificaten is een pré. Opleiding op LBO-niveau en zo mogelijk in bezit van diploma Basisveiligheid. Bereidheid tot werken in 2-ploegendienst. GEÏNTERESSEERD? BEL VOOR EEN AFSPRAAK EN KOM KIJKEN! Bel via 0162 513 553 of rechtstreeks naar Niels Konings (06 10 01 73 14) of Kees de Jong (06 20 41 98 87) Uw sollicitatie kunt u sturen naar: Siemerink BV T.a.v. Kees de Jong Postbus 38 4930 AA GEERTRUIDENBERG of kees.de.jong@siemerink.nl

tel mail internet

013 583 99 99 marleenthomassen@contourdetwern.nl www.contourdetwern.nl

WEEKTOPPERS Waldkornbrood 2 voor 3,75 Mueslibollen

5 voor

3,00

Kersenflappen

5 halen 4 betalen

Handwerk chocolade van A tot Z

w w w. l e k k e r n i j e n b a k k e r i j . n l

Raadhuisplein 10, Rijen, Tel. 0161-222208


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 5

Stichting Boek-winst

Frank Tofield uit Rijen fietst Kenya Classic voor AMREF Flying Doctors mijn fiets helemaal goed in orde was.” Ondanks de zware omstandigheden heeft Frank ook genoten van het land. “Eén van de hoogtepunten was de tocht door één van de wildparken. Super was het feit dat de zebra's met de fietsers mee gingen rennen. Ook de interesse van de giraffen naar ons toe was een geweldige ervaring.”

Samen met 87 andere deelnemers heeft Frank Tofield uit Rijen een bedrag van € 551.000 opgehaald voor AMREF Flying Doctors ter verbetering van de gezondheidszorg in Afrika. Zes dagen lang fietste hij over onverharde wegen en mul zand door Kenya met op de achtergrond de Kilimanjaro. Tussendoor bezocht Frank diverse projecten en sprak hij met de lokale bevolking over AMREF. “AMREF geniet een hoog aanzien bij de bevolking,” aldus Frank. Frank reed de tocht namens Stichting Boek-winst. Frank Tofield, een sportieve bedrijfsarts, houdt er van zijn sportieve activiteiten/uitdagingen te combineren met het ondersteunen van goede doelen. Het ondersteunen van deze doelen doet hij van uit Stichting Boek-winst.

ONVERHARD Kenya Classic is een ongeveer 400 kilometer lange tocht door Kenya. “Niet het aantal kilome-

tevoren was bevallen, werd behandeld aan de gevolgen van aids. Ondanks dit had ze een optimistische levenshouding.”

AMREF

Daar kan Lucy heel duidelijk op antwoorden: “ In principe is de maaltijdvoorziening er voor mensen van 55 jaar en ouder, die niet zelf een warme maaltijd kunnen bereiden. We zijn in een tijd beland, dat er getracht wordt om de mensen zolang mogelijk thuis te laten functioneren. Als onverhoopt de vrouw overlijdt in een ouder gezinnetje, dan zal de man toch verder moeten. Mogelijk heeft de man al veel geholpen in het huishouden en is warm eten bereiden geen probleem. Maar er zijn ook gevallen bekend, dat de heer des huizes in staat is om een pan met water nog aan te la-

ten branden. Wij hopen dan, dat hij de weg weet te vinden naar de maaltijddienst. Het geheel is laagdrempelig: Als het meldpunt 06-13 99 05 19 wordt gebeld, dan worden er telefonisch enkele afspraken gemaakt en de maaltijd kan meestal dezelfde dag nog bezorgd worden. Binnen een week komt de coördinatrice langs bij de nieuwe klant. Nieuwe klanten zijn altijd welkom”.

WAT WORDT DAAR DAN BESPROKEN? Om te beginnen wordt gekeken, of het echt nodig is. Het moet natuurlijk geen gemakzucht zijn. Als er een beperking is bij het bewegen van de handen, kan vlees gesneden worden, zijn er slikproble-

men, dan is gemalen voeding een optie en wat ook belangrijk is: is een dieet nodig, zoals zoutloos, zoutarm, vetarm enz. dan kan daar altijd rekening mee gehouden worden. De nieuwe klant kan ook aangeven, welke groente hij of zij absoluut niet lust of verdraagt. Er wordt dan een andere groente aangeboden. Dus er is geen keuzemenu? Inderdaad, maar in prin-

(foto's Cor de Kok) cipe kan de klant eigenlijk een tweede keuze aangeven. Het coördinatieteam zal altijd proberen, of de nieuwe klant mee wil eten in het gezellige restaurant “De Vertoeverij” in het Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze. Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Er heerst een gezellige sfeer en vrijwilligers serveren daar de maaltijden, die bereid zijn in de keuken van het zorgcentrum. De deskundige en enthousiaste koks kunnen in principe elke maaltijd bereiden. Er is ook wel eens gevraagd, of Molenschot interesse had in maaltijden uit Gilze. Regelmatig worden we gebeld, of vader of moeder eten kunnen krijgen uit

Vergadering Openbaar Carnaval Gilze Op woensdagavond 20 november aanstaande zullen de Leuttappers in Café, Restaurant en Zalen “De Hooikar” hun Vergadering Openbare Carnaval voor het seizoen 2013-2014 houden. Tijdens de vergadering, welke om 20:30 uur begint, zal er onder andere teruggekeken worden op de afgelopen KKGG (jeugdraadpresentatie) en de Elfde van de Elfde (prinspresentatie) van afgelopen week.

Natuurlijk wordt er ook vooruitgeblikt op de komende carnavalsactiviteiten; Denk hierbij aan het Bont Sauwel Spektakel, Het Dringersgatsebal, de gewijzigde optochtroute en het Wijvesjouwen op carnavalsdinsdag. Iedereen van optochtdeelnemer, wagenbouwer, wijvesjouwer tot sauwelliefhebber kan weer zijn ideeën en suggesties kwijt aan de Leuttappers. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid voor

AMREF Flying Doctors is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een betere gezondheid in Afrika. AMREF streeft er naar om goede gezondheid toegankelijk te maken voor alle Afrikanen. 97 Procent van de medewerkers is Afrikaan. Alle projecten worden ontwikkeld door mensen die nauw betrokken zijn bij de lokale gemeenschap. AMREF leidt mensen op en zorg voor scholing. AMREF richt zich vooral op jongeren, moeders en kinderen de meest kwetsbare groepen in Afrika.

STICHTING BOEK-WINST

Warme maaltijden voor senioren in Gilze

WAT DOET DE WARME MAALTIJDDIENST EN VOOR WIE IS HET EEN UITKOMST?

doel. “Ondanks de grote armoede zijn de mensen niet somber, maar juist optimistisch, dat zet je wel aan het denken.” Frank vertelt over een huisbezoek aan een familie in een hutje van klei. “De moeder, die nog geen week

ters maakt de toch zwaar, maar de omstandigheden waarin je moet fietsen,” aldus Frank. “Het grootste deel van de wegen is onverhard en de temperaturen kunnen overdag oplopen tot boven de vijfendertig graden. Er waren dagen bij dat de temperatuur boven de negenendertig graden kwam. Goed materiaal is op zo'n moment van groot belang. De Fietsenspecialist in Rijen heeft er voor gezorgd dat

“De warme maaltijddienst Gilze-Hulten is een zelfstandig opererend onderdeel van de hulpcentrale Gilze-Hulten”. Ja, dat heb je goed begrepen, beaamt Lucy, coördinatrice van de warme maaltijddienst. We zitten in de gezellig ingerichte woonkamer in de Lochtstraat en genieten van een goed kopje koffie. Lucy vervolgt: “Dat komt, omdat de Hulpcentrale een stichting is en dat de gemeente destijds vond dat het veiliger was om het vroegere tafeltje dek je bij deze stichting onder te brengen. Overigens vindt het bestuur van de Hulpcentrale dat deze constructie goed is en probleemloos functioneert”.

• Autoschadeherstel (voor alle verzekeringsmaatschappijen) • 4 Jaar garantie op reparatie • Gratis leenauto tijdens reparatie www.alpha-tech.nl Bielzenspoor 1, Alphen Telefoon: 013-5086868

OPTIMISTISCH Als je met eigen ogen kunt zien hoe het geld dat wordt opgehaald besteed wordt, dan wordt de motivatie om je in te zetten voor het goede doel alleen maar groter. Zo ervaart ook Frank. Het contact met de lokale bevolking sterkt ook hem om zich te blijven inzetten voor het goede

Interpolis

het beantwoorden van vragen uit het publiek. Deze vergadering is bestemd voor alle mensen die het Openbare Carnaval in Gilze een warm hart toedragen. Aanmelden voor deze vergadering is niet nodig. De Leuttappers hopen op een mooie opkomst en een goede vertegenwoordiging van de carnavalsvierders. Pers en Publiciteit, Mathijs de Kruyf

Gilze, omdat Sint Franciscus dagelijks een vers bereide warme maaltijd kan serveren. Wie weet wat de toekomst brengt. Er wordt ook gepraat over ambtelijke samenwerking tussen Gilze-Rijen en Alphen, waarom niet praten over warme maaltijden. Een gemeentegrens is fictief. We zijn altijd bereid om een gesprek aan te gaan.

WAARUIT BESTAAT NU ZO'N MAALTIJD?

Stichting Boek-winst is opgericht door Frank en Inge Tofield om sponsorgeld via het inzamelen en verkopen van gelezen boeken bij elkaar te krijgen om zo deel te kunnen nemen aan sportieve sponsorevenementen zoals Tour for Live, Skate4air, Roparun, lokale initiatieven en dus ook Kenya Classic. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten: boeken krijgen een tweede leven en er wordt een extra dimensie aan toegevoegd, namelijk het feelgood element. Door deelname aan sportieve activiteiten probeert de Stichting een bijdrage te leveren aan de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties en dan in het bijzonder aan basiseducatie en gezondheidszorg.

SERIOUS REQUEST Eén van de lokale initiatieven die momenteel wordt gecoördineerd door de Stichting Boek-winst is Serious Request 2013. Ook hier is weer het bewegen en het goede doel met elkaar verbonden. Deze actie past dan ook volledig binnen het kader dat Stichting Boek-winst nastreeft. In samenwerking met bedrijven, verenigingen en andere organisaties komt gemeente Gilze en Rijen in beweging voor Serious Request. “Wij hopen op 19 december met een mooie cheque richting Leeuwarden te kunnen gaan,” aldus Frank. Een aantal activiteiten hebben al plaatsgevonden waaronder de scoutingactie, survival of the fittest op Vliegbasis Gilze-Rijen. Genoemde actie leverde een bedrag van € 2.015 op voor Serious Request. Diverse andere acties staan nog op het programma, zoals een bezoek aan de traditiekamer op 20 november aanstaande. Op 7 december kan er een bezoek gebracht worden aan de Historische vlucht van de vliegbasis. Van 18 tot en met 24 december staat er een 'schaduw' Glazen Huis op het Wilhelminaplein in Rijen. Op 22 december vindt de SantaRun plaats en op 23 december is er een gemeente actie. Het blijft niet bij genoemde acties. Diverse organisatie, verenigingen en scholen zijn bezig met het opzetten van activiteiten die in het teken zullen staan van Serious Request. MvG

28 jaar vlogen voorbij

Afscheid Jos Pijpers

Deze bestaat altijd uit een soep, aardappelen, groente en vlees en niet te vergeten een toetje. Er wordt gewerkt met een wekelijks gevarieerd menu. Aangepast aan senioren, dus niet te vet en niet te zout. Iedere dag een andere soep en altijd verse groente, dus ook aan vitaminen en mineralen wordt gedacht. Op het eetpunt in Franciscus kan iedere dag gegeten worden van 11.30 uur tot 13.00 uur. Heeft een klant eens bezoek van een van zijn kinderen of een goede kennis, dan kan die ook mee-eten (natuurlijk na aanmelding bij de receptie en voor een aangepaste prijs).

WANNEER EN HOE WORDEN DE MAALTIJDEN THUISGEBRACHT? Een vaste groep vrijwillige chauffeurs uit Gilze brengt de warme maaltijden op werkdagen bij de klanten tussen 11.30 uur en 12.30 uur aan huis. De maaltijden zijn verpakt in speciale koffertjes, die de juiste temperatuur en kwaliteit garanderen. Als een klant zijn koffertje zelf niet goed open krijgt, is het voor de bezorger geen enkel probleem, om het koffertje even op tafel te zetten en te openen. Gemakkelijker kan het niet. Er komt dus geen magnetron of oven aan te pas. De maaltijd is op de juiste temperatuur en het dagelijkse toetje is koel. Wil een klant 7 dagen van de week eten van de warme maaltijddienst, dan zijn er twee mogelijkheden: Hij of zij gaat op zaterdag en zondag gezellig eten in de Vertoeverij, of de maaltijd wordt door de klant of zijn familie in Franciscus opgehaald. Alle combinaties zijn mogelijk, maar er moet in verband met de inkoop van de keuken natuurlijk wel een vast patroon in zitten. Met een warm gevoel, dat er nog zoveel zorg aan andere mensen verleend wordt gaan we weer naar huis. En dat de maaltijden er goed uitzien, bewijzen de foto's, die gemaakt zijn door Cor de Kok. JO

de kinderen zongen Jos toe

Op donderdag 31 oktober jl. nam De Bolster afscheid van de conciërge, Jos Pijpers. Na een periode van 28 jaar krijgt Jos meer tijd voor zichzelf en zijn vrouw. Na een feestelijke intocht werd Jos in de kleuterhal toegezongen door alle leerlingen van de school. Na een kort woordje door de directeur en een schitterende schoolfoto werd Jos verrast door allerlei knutselwerkjes van de leerlingen. Na een drukbezochte receptie voor genodigden kon Jos, sa-

men met zijn vrouw en dochter, terugkijken op een geslaagd afscheid.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 6

Autoruit stuk?

-25%

Da’s even schrikken na de KinVerzekeringScan...

op binnenzonwering van BECE (geldig in november 2013)

WWW.DIEPSTRATENAUTOGLAS.NL

TE KOOP:

Voor de wet bent u alleen verplicht om verzekeringen af te sluiten voor ziektekosten en motorrijtuigen. De KinVerzekeringScan wijst uit welke risico’s u in het dagelijks leven loopt en op welke manier deze eventueel zijn af te dekken. Ons advies: Verzeker alleen de risico’s die u zelf niet kunt of niet wilt dragen. Maak een afspraak voor de KinVerzekeringScan 0161 - 244 855 of www.kinassurantien.nl en maak kans op een luchtballonvaart!

Alphen ............................................... Baronielaan 7 Op een mooie locatie gelegen, zeer ruime 2/1-kapwoning met vrijstaande garage en privacy biedende achtertuin op 366 m² eigen grond. Inh.: ca. 457 m³ excl. garage. Bj.: ca. 1976/ 1977. Vraagprijs: .....................................€ 239.000,-- k.k. Alphen ............................................ Baarleseweg 31 Recent gerenoveerde, zeer sfeervolle, jaren dertig woning met berging op 255 m² grond. Oorspronkelijk bouwjaar: ca. 1930. Laatstelijk gerenoveerd in 2012. Inhoud: ca. 450 m³. Vraagprijs: ......................................€ 317.000,-- k.k. Baarle-Nassau................... Burg. Van Gilsestraat 1 Zeer fraaie en sfeervolle geschakelde vrijstaande woning met garage en fraaie achtertuin gelegen op 420 m² grond. Inhoud: ca.: 618 m³. Bouwjaar: 1976. Vraagprijs: ......................................€ 429.000,-- k.k.

Dát is zeker weten!

Hét adres voor uw mooiste Kerst Prachtige kerstdecoraties in een betoverende wintersfeer.

Baarle-Nassau.................................... Kapelstraat 3 Karakteristiek, compleet gerenoveerde langgevelboerderij met inpandige garage/berging op 1185 m² grond. Inhoud: ca.: 1400 m³. Bouwjaar ca. 1900, gerenoveerd in 2005/2006. Vraagprijs: ......................................€ 595.000,-- k.k. Baarle-Nassau .............................. Fredrikstraat 25 Aan een woonerf gelegen, uitgebouwde hoekwoning met berging op 186 m² grond. Bouwjaar 1973. Inhoud: ca. 405 m³, excl. berging. Vraagprijs: ......................................€ 222.500,-- k.k. Chaam................................................. Brabander 27 In nieuwbouw woonwijk “ Den Brabander” gelegen, luxe afgewerkte vrijstaande woning met aanpandige garage en carport op 393 m³ grond. Bouwjaar: 2006. Inhoud: ca. 577 m³.

van der der sluis van sluis WOONDECORATIE

WOONDECORATIE

Kapelstraat 6 • Baarle-Hertog • T.: 0 (0 32) 14 69 90 02 www.vandersluis.be • Zondag voormiddag open Let op autos tekoop gevraagd 150 tot 10000 euro voor u loop sloop en schade autos.tevens alle merken auto onderdelen te koop aangeboden tegen zeer lage prijzen.autodemontage k.prescher.ook savonds te bereiken. tel0765418353.

A.S. ZONDAG GEOPEND VAN 11.00-17.00 UUR Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. EXTRA GEOPEND ZIJN WIJ Zondag 24 november van 11.00 tot 17.00 uur.

Zie voor ons complete woningaanbod

www.broedersmakelaardij.nl www.broeders.com

® .com

Aluminium naadloze dakgoten bezoek de website of bel +31 (0)13 508 1823

Erkend installatiebedrijf sint en piet op bezoRené v.d. Avoird, Tuinstr. ek!!!! Bij AD VAN DER STEEN 14, Rijen. Voor gasinstal- voor:Bedrijf,Winkoopt u zorgeloos uw laties, waterinstallaties, kel,Huisbezoek. loodgieterswerk, sanitair, bel of mail:Dhr De NIEUWE KEUKEN dakbedekking, centrale Hoogh j.dehoogh@kpnmail.nl. • topmerken verwarming. tel. 016106-30772783. • hoge kwaliteit 226346. www.avoirdin------------------------• scherpe prijzen stallatie.nl • gratis advies/ontwerp • uitstekende service Gebruiksklaar gemonteerd

AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 www.advandersteen.nl

Uw naai- of lockmachine stuk!? Dan naar

CITY S Eigentijds eigenwijs. Hét sportmodel onder de brommobielen.

NIEUWE CITY Compact model. Ideaal voor stad én platteland. Temperamentvol design met mooie lijnen.

Nieuw assortiment AIXAM

KEUZE GEEFT VRIJHEID

Het Stoffenpalet Hoge Ham 67, Dongen, tel. 0162-315517, het service-adres bij u in de buurt, van:

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

NIEUWE CROSSLINE Ontdek de best verkochte brommobiel van Europa! Volgens de ANWB de meest veilige en comfortabele.

Vraagprijs: ......................................€ 399.000,-- k.k. Gilze ..................................Van Heinsbergstraat 23 Op een goede locatie gelegen twee-onderéén-kapwoning met aanpandige garage op 202 m² eigen grond. Bouwjaar: 1985. Inhoud: circa 285 m³. Vraagprijs: ......................................€ 225.000,-- k.k.

ALUGOOT

Verkoop, reparatie, service en instructie van alle merken! Gratis halen/brengen, vooraf altijd prijsopgave. Info: tel. 013-5113996 of www.habotex.com

Mobiliteitscentrum JE-ES

NOVEMBER AKTIEMAAND!

Inlichtingen: Makelaarskantoor Broeders

Princenbosch plantencentrum, Bavelseweg 143, 5124 PX Gilze, Tel. 0161-431923, www.tuincentrumprincenbosch.nl

Dorpsstraat 74 - 4861 AD Chaam tel: 0161-492371 - fax: 0161-491434 Nieuwstraat 6 - 5126 CE Gilze tel.: 0161-491999 - fax: 0161-493462

t, r o f m o c or o v n e k i u eid Roll h g i l i e v en privacy

zonwering - rolluiken - binnenzonwering - screens - markiezen - horren gordijnen - veranda’s - textiele terrasoverkapping - garage roldeuren Heistraat 26a - 5121 JL Rijen - tel. 0161-222218 - aartszonweringen@home.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur; zaterdag 9.00-15.00 uur


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 7

Bedrijf in beeld

WERKEN IN DE ICT

Global-e: één vertrouwd adres voor al uw ICT-oplossingen

Werken bij Global-e, is werken dichtbij huis

Ad Hapers Directeur Global-e

Wij zijn een bedrijf dat continu in ontwikkeling is. Door hard te werken. Door snel te schakelen: onderling en richting klant. Maar vooral door het opbouwen van een prettige en duurzame relatie met onze klant. Want een goed persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen zijn voor ons voorwaarden voor kwaliteit. Hierdoor bieden we gemotiveerde én deskundige medewerkers een uitdagende werkomgeving. We werken regionaal en zoeken nieuwe medewerkers dan ook graag in de eigen omgeving. Ze kunnen bij ons ervaren dat er ook dichtbij huis interessant werk voor mensen met passie voor ICT te vinden is!

Global-e ICT solutions is actief op het gebied van DATA (lokale computer netwerken én cloud computing), VOICE (telefonie en videoconference) en MEDIA (media diensten en video-security). Global-e Datacenter biedt colocatie (rackverhuur) centraal gelegen in de Benelux.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s:

Global-e biedt met 25 jaar ervaring in huis gewoon meer.

• • • •

Global-e ICT solutions B.V. Raadhuisstraat 32 5126 CJ Gilze t 0161 - 88 88 88 e info@global-e.nl

Global-e Datacenter B.V. Haansbergseweg 12 5121 LJ Rijen t 0161 - 88 88 77 e info@global-datacenter.nl

line

Zoekertjes

www.global-e.nl

aanleveren

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor al onze weekbladen in de regio. Betaling geschiedt via een automatische incasso. De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: t/m 150 tekens: € 3,50 g.a.n. TE HUUR: i.v TE KOOP: z.2 zitst/m 250 tekens: € 5,stand. Garag .m leegbankstel. 3+Uitvoem2. Water enebox. 20 combinatie. de kleur t/m 300 tekens: € 6,50 aanwezig. €15elektra ring leder inar 06maand. Bel na 0 p/ grijs. Bel na mail naar: t/m 350 tekens: € 8,ar 06987654321 of 12345678 ofail.nl t/m 400 tekens: € 9,50 T.ester@mail.nmail naar info@nepm l

Particuliere advertenties Wilt u iemand feliciteren met een verjaardag, een geboorte, een huwelijk, een jubileum of waarmee dan ook? Wilt u een (rouw)dankbetuiging plaatsen? Of heeft u wellicht iets te koop zoals uw woning, uw auto of uw meubels? U kunt een kant-en-klare advertentie (PDF, JPG of TIFF) uploaden of via de webdesigner zelf een advertentie opmaken. U geeft aan in welk weekblad en in welke week u deze wilt plaatsen en u betaalt eenvoudig en veilig via Ideal. U kunt kiezen uit een aantal formaten. en uit verschillende kaderdiktes en -vormen.

Te Huur: Woning met Garage Dicht bij Centrum!

Bel 0123-456789

Dankbetu iging

Langs de ze weg wi llen wij ied die er tot een on ons Gouden brui een bedanken lofts vergetelij ke dag he feest bben gema akt Jan & M arij Jans en-van Be ek

50

Maria Peter en

10 25-08-20

Uitgeverij Em. de Jong boren Jan is ge -2010 op 31-08 zoon Hij is de n Piet va e en Marijk

Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren

Commercieel medewerker Binnendienst Systeembeheerder intern Systeembeheer pur sang (extern) Accountmanager Media

Ga jij de uitdaging aan? Kijk dan snel op global-e.nl voor meer informatie over Global-e en de vacatures.

Getipt rond de Tip Het heeft een paar vergaderingen gekost maar de begroting voor 2014 is rond. Ik kan niet alles behandelen wat er besloten is maar ik pak er zo maar wat uit. Om te beginnen zal atletiek vereniging Spiridon in Rijen een nieuwe baan krijgen kosten een miljoen euro en daar is niets mis mee. Als daar zoveel belangstelling voor is moet er de mogelijkheid voor geschapen worden, punt uit. Toch gingen mijn gedachten enkele maanden terug toen er gevraagd werd op sportpark Verhoven verlichting aan te leggen voor de Road Runners zodat die ook s”winters veilig kunnen trainen. Kosten daarvoor honderdduizend euro en dat werd te duur bevonden. En als er een club is die Gilze en Rijen op sportief gebied op de kaart zet en als er een club is die dat wel verdiend dan zijn het de Road Runners wel. Vraag blijft dus, waarom wel een miljoen voor de atletiek in Rijen en geen ton voor de atletiek in Gilze. Dit wilde ik toch even kwijt. Verder blijft er in Rijen aandacht voor de sporthallen en het zwembad en kan ook de verbreding van de N282 op de nodige medewerking van de gemeente rekenen. Een ander niet onbelangrijk bericht was dat ook voor 2015 de financiële lucht er behoorlijk helder uitziet. We mogen gerust stelleen de huidige coalitie van PvdA, Kern 75 en het CDA heeft het goed voor elkaar, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ook de VVD kon zich wel vinden in de begroting 2014 maar was wel tegen de trendmatige verhoging van de OZB. Traditie getrouw had Gemeente belang meer noten op zijn zang. Onze gemeente aldus Gemeentebelang geeft te veel uit en spaart te weinig. Ons moeder zei vroeger altijd je moet sparen voor tijden dat het

wat minder gaat. Kijk mensen van Gemeentebelang wij zitten nu in een mindere tijd en dan is het wel eens nodig om even aan de spaarpot te zitten. Gemeentebelang maakte overigens wel duidelijk waar er bespaard moest worden. Verbreding N282 niet nodig. Nieuwe school in Gilze evenals het speelbos in Gilze niet nodig. Het is wel duidelijk, zodra we aan de rijksweg zitten heeft het voor Gemeentebelang geen belang meer. Uiteraard vroeg Gemeentebelang wel aandacht voor het oostelijke deel van het Rijens winkelcentrum, dat mag van Gemeentebelang weer wel wat kosten. Dan las ik in het weekblad Gilze en Rijen een ingezonden stuk van Ingrid Scheifes. Ooit een gewaardeerd gemeenteraadslid en jaren lang wethouder van onze gemeente. Laat ik beginnen met te vertellen dat ik geen lid ben van Kern 75, maar dat ik dit een zo ongeloofwaardig stuk vind dat ik het toch even voor Kern 75 op neem. Mevrouw Scheifes vertelt dat zij op de Rijense markt bij een politieke stand een mooie sticker kreeg waar op de vier margrieten stonden en de tekst Rijen ons dorp, zij vond het een hele mooie sticker, vertelt zij. Pas bij thuiskomst ontdekte zij echter dat het een sticker was van Kern 75. Een slapper kulverhaal dan dit heb ik nog nooit gehoord. Heeft mevrouw Scheifes misschien een nieuwe bril nodig? Heeft mevrouw Scheifes die grote vlaggen van Kern 75 niet gezien? Heeft zij de gemeenteraadsleden van Kern 75 op de markt niet herkend? Of had mevrouw Scheifes het lef niet om op de markt met de mensen van Kern 75 hier over in discussie te gaan? Verder vindt mevrouw Scheifes dat Kern 75 te veel macht heeft en dat er via Kern 75 te veel voor

INGEZONDEN MENING VAN DE LEZER

Elke inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stuk. Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze stukken eens is. Verder behoudt de redaktie zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

Gilze word gedaan. Was het maar waar mevrouw Scheifes. Kern 75 aldus mevrouw Scheifes loopt al vooruit op de samenwerking met de gemeentes Alphen Chaam en Baarle Nassau en ziet het nieuwe gemeentehuis van die grote gemeente al in Gilze staan en beschouwt Rijen nu al als van ons. Ik wil het nog wel een keer uitleggen mevrouw Scheifes. Kern 75 heeft met de inbreng van de heer Baardwijk uit Rijen en Piet Boemaars uit Molenschot zich gewoon breder georiënteerd, iets wat jullie ook al lang hadden moeten doen, de wereld houdt niet op bij de grens van Rijen. Dan nog wat anders. Walter de Vet roemde enkele weken geleden Wethouder Lau Lavooij voor zijn plan de bouw van een nieuwe school in Gilze te combineren met de bouw van 13 woningen. Nu enkele weken verder denkt Walter daar weer heel anders over. Het blijkt n.l. dat de bouw van 13 woningen daar te weinig is om de kosten te dekken. Walter a.u.b. zadel ons weer niet op met een plan a la het Cijnshof waar veel te veel hele mooie woningen op een veel te kleine plaats zijn gebouwd. Bij voorbaat dank. Ten slotte dit: Woensdag 20 Nov: a.s worden wij allemaal weer in De Schakel verwacht om ons voor de derde keer voor te laten lichten over ons nieuwe centrumplan Achter de Hoven. Laat ons hopen dat de kogel eindelijk door de kerk gaat. Word zeker weten vervolgd. Nico Baay Gilze.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 8

PLAYSKOOL SPEELGOED

DOVE BODYLOTION

sorteerkubus of hamerbank

DECO KERSTBOOM

diverse varianten 250 ml

4.79 IJSPEGEL VERLICHTING

NATURAL SPA GIFTSET

binnen/buiten lengte 710 cm

diverse soorten 5-delig

ES! 36 0 LAM PJ

12.95

jute voet hoogte 90 cm excl. kerstballen

1.59 SIGNATURE MAGIC GIFTSET diverse soorten 4-delig

5.69

2.19

AUTO ACHTERUITRIJCAMERA

SCHOEN CADEAUTJES

MINI KERSTBALLEN

3.5” LCD kleurenscherm in de spiegel draadloze beeldoverdracht start automatisch bij achteruitrijden voorkomt schade en ongevallen

uitzoeken!

echt glas 24 stuks

STU NTP R IJ S

!

39.95 THERMO SHIRT dames lange mouw maten XS-L

0.49

2.99

2.69

THERMO KNIEKOUSEN dames 100 denier zwart one size

0.89

1.15 PERSIL WASMIDDEL vloeibaar Summer Breeze of Purple Rain 18 wasbeurten 1.188 l

2.19

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

WEEKACTIE!

PAGINA 9

VAN ZONDAG 10 NOVEMBER T/M ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013

HOES LAKEN

AQUAFRESH TANDPASTA

percale katoen 90x200 cm

140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

whitening of family protection 100 ml

keuze uit bessen- of najaarskrans Ø 25 cm

diverse kleuren en dessins maten 23-38

4.99 5.99 6.99 7.99

4.49 FAMILIE BORDSPELLEN

Keezenspel of Ganzenbord extra luxe edities

2.49 HEREN T-SHIRT

lange mouw diverse prints 100% katoen maten M-XXL

1.25 DAMES MUTS

3.49

1.59

echt leder maten S-XXL

1.49

kikkers en muizen: 192 gram choco sint: 150 gram

10 witte foam rozen

!

1.49 TRUI OF HERENVEST V-hals diverse kleuren maten M-XXL

2.49

3.49 KIKKERS EN MUIZEN OF CHOCO SINT

ROZEN VERLICHTING

D E C OT R E N D

3.29

1.69

HAND SCHOENEN

diverse trendy modellen en kleuren

DAMES SJAAL

DAMES SOKKEN

S C H O E N CA

DECO BESSENTAK 90 bessen 70 cm

D EAU !

0.75

1.29

RASTAR BESTUURBARE AUTO OF SPEELKASSA uitzoeken!

6.29 KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

7.95

Zet- en drukfouten voorbehouden.

90x220 cm

FRAAIE SFEERKRANS

KINDER HUISSOKKEN


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 10

WERKZOEKENDEN OP STAP NAAR WERK TALENT2WORK OP BEDRIJFSBEZOEK

UITSTROOM METER

146

Afgelopen woensdag opende Kin-Machinebouw haar deuren voor een bedrijfsbezoek van Talent2Work. Tijdens de ontvangst kwamen we vanalles te weten over de ontstaansgeschiedenis van Kin-Machinebouw, de producten die ze maken en hun specialisme binnen de techniek. Aansluitend kregen we een rondleiding door de werkplaats, waar de medewerkers volop aan het werk waren om diezelfde producten te vervaardigen.

Vanaf 1-1-2013

Interesse voor een volgend bedrijfsbezoek? Vergeet niet u aan te melden. Niet vergeten te komen!! Donderdag 14 november om 13.15 uur in De Boodschap. Leuk Talent2Workevenement. Volg ons op Facebook en Twitter. U vindt er steeds de laatste Talent2Work-informatie en vacatures.

Foto: Bert van Lammeren geeft uitleg

Foto: Machinaal vakmanschap bij Kin Machinebouw De nieuwe nieuwsbrief Talent2Work ook digitaal via www.gilzerijen.nl

Talent2Work is een initiatief van de gemeente Gilze en Rijen. Doel van dit project is zoveel mogelijk mensen met een uitkering te laten uitstromen naar werk. Meer informatie over Talent2Work treft u aan op de website www.gilzerijen.nl. U kunt ook contact opnemen met Talent2Work 140161.

Eerlijke chocolade bij Wereldwinkel

Heb jij al kaartjes?

Wereldwinkel Gilze en Rijen verkoopt dit jaar chocoladeletters vol symboliek en heerlijke romige melkchocolade: de letters @ en de &. Opvallende letters, anders dan anders. En op elke verpakking kan de gulle gever een eigen tekst toevoegen. Zo is het een origineel en persoonlijk cadeau.

Op 15 december brengt de Musicalgroep Jongeren 2013 van Stichting TheaterRijk de nieuwe musical Evergreen. Een fantastisch verhaal over opgroeiende jongeren in een losbandige wereld met popmuziek uit de jaren '80 van o.a. Prince, Bon Jovi en Duran Duran. Kaarten voor de voorstellingen om 14.30u en 19.30u zijn nú te koop!

Chocoladeletters @wie zoet is TheaterRijk presenteert: Evergreen

De letter @ kun je richten aan wie je wilt. @wie zoet is, @mijn lieve zus, @juf Evelien. Tegelijkertijd worden de cacao- en suikerboeren er beter van. Zij besteden de fairtrade ontwikkelingspremie bijvoorbeeld @nieuwe wegen, @ schoolgeld voor de kinderen of @nieuwe gereedschappen.

dereen. Voor familie, vrienden, collega's. Én voor de cacao- en de suikerboeren in Afrika en Latijns-Amerika. Zij verkopen hun product tegen eerlijke handelsvoorwaarden. Dat geeft hen meer zekerheid & een goede prijs. De letters kosten in de winkel € 2,29.

Ook de letter & is er voor ie-

Wie uitkijkt naar de feestdagen,

& GOED VOOR DE BOEREN

H'EERLIJK DELEN

kan in de Wereldwinkel uitstekend terecht. Mooie wijnen, geurige dessertkoffie, biologische cacaopoeder, lekkernijen als fudge en nougat: allemaal extra lekker als er fairtrade op staat. Voor een bijzondere maaltijd is er een ruime keuze aan zowel ingrediënten als servies, sfeervolle kaarsen en kerstdecoraties. Alles afkomstig uit de hele wereld en eerlijk ingekocht. Leuk om weg te geven bovendien, én om te krijgen. Gedeeld genoegen dus, voor iedereen. Wereldwinkel Gilze en Rijen, Mangrovelaan 77, Rijen.

Reanimatienieuws Hart voor Gilze Na een welverdiende vakantiestop waarin iedereen heeft kunnen genieten van het prachtige zomerweer is de Stichting Hart voor Gilze weer vol goede moed aan de slag gegaan met het verzorgen van de reanimatiecursussen onder deskundige leiding van onze instructeur de heer Joseph Wirken. De herhalingslessen zijn inmiddels gestart; diegenen die nog geen oproep hebben ontvangen kunnen deze in de loop van dit seizoen verwachten. Immers heel Gilze blijft reanimeren. Onze cursisten zien de noodzaak in van het blijven herhalen, aangevuld met evt. nieuwigheden. Als extra aanvulling hebben we

het afgelopen seizoen geoefend met de “pocket-masks”. Dit zijn mond/neuskapjes die gebruikt worden indien dit wenselijk is of bij open wonden en/of besmettingsgevaar. Dankzij sponsoring van een trouwe cursist kunnen wij onze cursisten een pocketmask aanbieden tegen gereduceerd tarief.

OOK STARTEN WE WEER MET EEN BASISCURSUS REANIMATIE + AED BEDIENING

Zoals de meesten inmiddels weten is de overlevingskans bij een hartstilstand het grootst indien binnen 6 minuten wordt begonnen met reanimeren gecombi-

neerd met het gebruik van een AED. Indien ook u de noodzaak inziet van een snelle en doeltreffende hulpverlening, geef u dan op voor de basiscursus. In 2 avonden leert u een hartstilstand te herkennen, doeltreffend en correct te alarmeren en te reanimeren en hierbij de AED te gebruiken. De cursuskosten bedragen € 17,00 euro. Hierbij is inbegrepen het lesmateriaal, diploma en koffie/thee tijdens deze 2 avonden. Informatie kunt u inwinnen via onze site: www.info@hartvoorgilze.nl of bij onze instructeur, de heer Joseph Wirken tel: 0161455149.

DANS EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN (ligt 6 km. ten zuiden van Breda)

VOOR SINGLES & PAREN:

VOOR PAREN EN KOPPELS

ZATERDAG 23 NOVEMBER HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN Ingang Lagestraat 1 c.q. 3 naast Rabo-bank Zaal open 19.30 uur; start 20.30 uur.

IEDERE ZATERDAG KOUTERSHOF RIJSBERGEN (NAAST DE KERK) 2 240 M HOUTEN DANSVLOER Alle soorten dAnsen drAAien wij. Zaal open 19.30 uur. Start 20.00 uur.

EDDY SMETS & LETTY LANKA MET GOEDE LIVE DANSMUZIEK Inlichtingen: 06 22 41 43 07 Entree € 5,00 per persoon www.bootrijsbergen.nl

HET VERHAAL Evergreen vertelt het verhaal van het meisje Evergreen. Ever-green, omdat haar ouders wensten dat ze voor altijd groen als gras zou blijven. Evergreen werd van jongs af aan verwend en liefdevol opgevoed in een ondoordringbare vesting die ze 'thuis' noemde. Waarom wist ze niet, maar haar ouders hadden haar gewaarschuwd. Als ze één voet over de drempel

zou zetten, was ze verloren en konden ze niets meer voor haar doen. Bang voor wat de buitenwereld voor gevaren herbergde, gehoorzaamde ze jarenlang. Tot de dag waarop haar zestiende verjaardag aanbrak en ze in één keer alle kaarsjes op de taart uitblies... Dit is het begin van een onwaarschijnlijk avontuur waarin Evergreen wordt ondergedompeld in het leven in de grote stad. Daar

maakt ze kennis met eigenzinnige jongeren die haar laten kennismaken met alles wat hun leven kleur geeft. Eenmaal ontgroend zal Evergreen moeten kiezen om voor eens en voor altijd te bepalen waar ze nog lang en gelukkig zal leven.

KAARTJES EN MEER INFORMATIE Evergreen is op 15 december om 14.30u en 19.30u te zien in CC De Boodschap in Rijen. Kaartjes kosten E7,50 en zijn te bestellen via www.deboodschap.nl of te koop aan de kassa. Meer informatie over de voorstelling en over Stichting TheaterRijk is te vinden op www.theaterrijk.nl.

Kleuters sluiten thema af

Sportief op De Bolster Binnen het concept van De Bolster, ontwikkelingsgericht onderwijs, werken de kinderen structureel aan thema's. De afgelopen maand zijn de groepen 1-2 van de Bolster bezig geweest met het thema “sport en spel”. Dit was ook het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar. Het begon op school allemaal met een toneelstuk van de leerkrachten n.a.v. het boek De wedstrijd van haas en schildpad. Daarna zijn ze dieper in het thema gedoken en zijn er veel sporten de revue gepasseerd. Alle kleuters hebben een kijkje genomen in het Willem II- stadion, ze hebben een tennisles gehad van Ellen Spitzen op het tennispark in Gilze en ook meneer Sjoerd heeft een spannende

gymles gegeven. In de kleuterhal konden de kinderen bowlen, tafelvoetballen, sjoelen en golfen, ze moesten natuurlijk wel zelf de puntentelling bijhouden. In de klas hebben de kleuters hard gewerkt. Het voetbalstadion is nagebouwd, sportverhalen zijn nagespeeld en er is flink geknut-

seld en getekend en natuurlijk veel geleerd. We hadden dit allemaal niet kunnen doen zonder de hulp van de ouders en grootouders. Dank je wel voor jullie hulp. We willen in het bijzonder de papa van Aiden bedanken voor regelen van het bezoek bij Willem II en de het regelen van de vrijkaartjes voor een echte wedstrijd van Willem II (jammer dat het 0-0 bleef). En Ellen en Joep voor de leuke en leerzame sportlessen. En nu op naar het volgende thema want: zie ginds komt de stoomboot''.

INLICHTINGEN: 06 22 41 43 07 Entree € 3,00 per persoon www.bootrijsbergen.nl

Loodgietersbedrijf Peeters Molenschot. Voor uw cv, sanitair, waterleiding, zink, dak en voor vervanging van de cv ketel.Tel. 0161413740 / 06-48404076

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubels P.van Riel www.blankmaken.nl Bel voor gratis offerte 0653190973

Voor elke klus, verbouwing, renovatie of schilderwerk in deze regio, bel LOODS22. 0624899490. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. www.loods22.eu

Happy-Point Attractieen Partyverhuur, Huur Goedkoop, Abraham, Sarah, Springkussens, Spelverhuur, FunFood etc. Bel: 076-5415966 www.happy-point.nl

StoffeerderijvanHoorn Voor al uw meubelstoffeerwerk! Bel voor een vrijblijvende offerte 06-19748242 www.stoffeerderijvanhoorn.nl

NASSAU GRASS GRASZODEN vanaf € 1,95/m². Afhalen, aanleggen, verticuteren, frezen, door- en inzaaien, aanrollen, meststoffen, graszaad, thuisbezorgen en renovatie. Tel.: 0031 (0)13-5079954. Rioolservice Peeters Molenschot.Voor het Regelmatig krijgen wij ontstoppen van uw via inruil FIETSEN EN riolering, camera-inBROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informa- spectie en opsporing tie? Hapers Tweewielers: van buitenriolering. Kerkstraat 51, Gilze. Tel. Tel. 0161-413740 / 0648404076 0161-452642.

CV Ketels, reparatie en onderdelen. Electrische installaties en materialen bij: T.S.C. Gosens B.V. Biestraat 1B te Gilze Tel. 0161-451812 www. tscgosens.com info@ tscgosens.com

Gevraagd voor verzameling : Bidprentjes, Rozenkransen etc. etc. worden event. opgehaald. Heinz Aarts, Jagilstraat 2 5126 VT Gilze 0161-451392

www.vangompelzonweringen.nl Actie zonweringen en rolluiken tel. 0416-361575 Ook voor uw screens, hordeuren, garagedeuren, markiezen en raamdecoratie


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 11

CDA Lokaal Gilze Rijen

Profiteer nu van verlaagde BTW-tarief!

Rolph Dols opnieuw lijsttrekker! De uitstekend presterende CDA-wethouder Rolph Dols uit Gilze Rijen is tijdens de algemene ledenvergadering op 5 november van het CDA unaniem als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen.

Rolph Dols is sinds april 2010 actief als wethouder financiën, sociale zaken, werkgelegenheid en economische zaken. De afgelopen jaren heeft hij zich voornamelijk ingezet voor een financieel degelijk beleid waarbij investeringen mogelijk bleven. Daarnaast werd op diverse manieren de werkgelegenheid binnen de gemeente gestimuleerd. Hij heeft Gate2 vleugels gegeven. Talent2work is een suc-

cesvol project dat hij heeft opgezet. Een project waarbij mensen die weer terug willen keren naar de arbeidsmarkt worden geholpen, De CDA-leden zien graag dat Rolph het wethouderschap ook de komende vier jaar binnen Gilze en Rijen blijft voortzetten. Zij spreken daarmee hun vertrouwen uit in “hun” wethouder. Op 7 november presenteerde hij, namens het college, de begroting 2014 inclusief een sluitende meerjarenbegroting! Een solide begroting, waarbij de lasten voor de burgers beperkt blijven en eerder gestelde ambities, maar ook nieuwe wensen, kunnen woorden uitgevoerd. De komende vier jaar wil het CDA Lokaal Gilze Rijen blijven werken aan lokale kracht. Voor Rolph Dols een uitgangspunt omdat volgens hem hier de kracht van Gilze Rijen zit. 'Gilze en Rijen kent prachtige mensen, met vele visies en meningen. Dat maakt een dorp rijk. Iedereen doet mee en iedereen doet er toe!' Met deze lijsttrekkers verkiezing werd tevens de eerste stap gezet in de richting van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Hier hoopt CDA Lokaal Gilze Rijen voldoende steun en stemmen te krijgen. De afdeling is nu druk bezig met het verkiezingsprogramma 2014-2 018. Binnenkort zal de volledige lijst worden gepresenteerd. Bestuur CDA-afdeling Gilze en Rijen Martin van Zuijlen, voorzitter.

Kern´75 wil bouwen vlot trekken door o.a. kavels uitgeven voor mensen die zelf willen bouwen. We hebben het college gevraagd om de ontwikkeling van het Centrumplan in Rijen en in Gilze vlot te trekken. Voor Wilhelminaplein-Oost verwachten we binnenkort een nieuw haalbaar plan van de ontwikkelaar. Bij het Centrumplan Gilze wachten we op ontwikkelingen rondom NieuweBorg, Laurentius en BAM. Kern´75 wil graag dat we beginnen op de voetbalvelden.

VERKEER

Kern'75 is blij met plannen om diverse straten op te knappen. Vragen hadden we over het plan van het college voor reconstruc-

tie Statenlaan. Verbetering van de verkeersveiligheid op het Raadhuisplein heeft voor Kern75 een hogere prioriteit en willen we in 2014 aanpakken. Een motie van Kern'75 kreeg een ruime meerderheid. PvdA en VVD zien een oplossing door éénrichtingsverkeer maar dit lost volgens Kern´75 de onveilige situaties niet helemaal op. Kern'75 heeft aandacht gevraagd voor het slechte wegdek van de Slingerdreef, een belangrijke fietsroute in de regio. Met een motie hebben we het college gevraagd om met Staatsbosbeheer -eigenaar van de weg- tot een oplossing te komen.

SPORT

Vragen hadden we bij de kosten

Juist in economisch moeilijke tijden moeten we de boel niet onnodig lam leggen. Lagere overheden spelen daarin een belangrijke rol. Zij moeten hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen en indien mogelijk én verantwoord werkgelegenheid creëren. Het huishoudboekje van onze gemeente is goed op orde. Er zijn al sinds 2010 (start van huidige coalitie) bezuinigingen doorgevoerd die mede zorgen dat onze begroting en ook de meerjarenbegroting sluitend is. Het voorstel om de OZB te indexeren en tegelijkertijd de afvalstoffenheffing te verlagen zodat onze woonlasten worden verlaagd met 2,69 % heeft onze instemming. De Partij van de Arbeid is daarom enthousiast over de laatste begroting van dit college. Het college heeft een goede basis gelegd voor de komende jaren en

tevens voor zover mogelijk rekening gehouden met alle onzekerheden die er nog aankomen. Bijvoorbeeld met de decentralisatie van rijkstaken. Daarnaast is het mogelijk gebleken om een fundament te leggen onder de laatste onderdelen van het coalitieakkoord van de huidige coalitie. We doen eigenlijk meer dan afgesproken is. We hebben ook nog een basis gelegd voor nieuwbouw van basisschool De Wildschut en een nieuwe baan voor atletiekvereniging Spiridon. In de begrotingsvergadering heeft de Partij van de Arbeid nogmaals zijn zorgen uitgesproken over de financiering van de bestrijding van armoede en verzocht uiterst zorgvuldig om te gaan met gelden om kinderen van arme gezinnen te ondersteunen. Het is duidelijk dat dit voor onze partij ook in de komende periode een aandachtspunt moet

VVD Gilze en Rijen op de bres voor verkeersveiligheid De VVD pleitte voor een snelle aanpak van belangrijke onveilige verkeersknelpunten in onze gemeente. Fractievoorzitter Hans Rutten in de tweede termijn: “Afgelopen dinsdagochtend was er weer een ongeluk gebeurd op de kruising Constance Gerlingstraat – Stationsstraat. Deze kruising blijft onveilig. De oproep van de wethouder dat inwoners maar beter op moeten letten snijdt geen hout. Met veiligheid moet je geen risico's nemen.”

voor binnensport accommodaties. Daarvoor is € 140.000 extra opgenomen in de begroting. Kern'75 heeft het college erop gewezen dat het raadsbesluit uitgaat van realiseren van de plannen zonder extra geld. Een goedkopere exploitatie van het zwembad moet dat mogelijk maken. Plannen rondom zwembad willen we graag uitwerken met gebruikers en beoogd exploitant.

Tijdens de Algemene Beschouwingen van 30 oktober heeft de VVD Gilze en Rijen een amendement ingediend om de OZB in 2014 niet te verhogen. Lasten verzwaren om wensen van het college te realiseren, daar doet de VVD niet aan mee. Fractievoorzitter en lijsttrekker Hans

Het aanpakken van het Centrumplan in Gilze (Achter de Hoven) en het Wilheminaplein-Oost in Rijen hebben prioriteit, aldus Rutten: “Het Centrumplan in Gilze moet, desnoods in fases, opgepakt worden. Op de gronden die eigendom zijn van de gemeente, kan men aan de slag.” En over het Wilhelminaplein in

Vanaf 1-1-2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Dit heeft organisatorische en financiele consequenties voor de gemeente. In de begroting gaan we ervan uit dat korting op het budget vanuit Den Haag opgevangen wordt door slimmer te werken en uit te gaan van de behoefte van het kind. Voor meer informatie kijk op www.kern75.nl.

Dierenwelzijn in de praktijk

JEUGDZORG

PvdA enthousiast over de begroting 2014 De fractie van de PvdA heeft al jaren lang gepleit voor structureel sluitende begrotingen maar tevens ruimte te blijven zoeken voor investeringen. Investeringen zijn immers de aanjagers van onze economie.

De lantaarnpaal staat nog scheef van de vorige aanrijding.

Rutten: “We moeten in de komende jaren hele duidelijke keuzes maken als het gaat om wensen en verkenningen die zijn meegenomen in de begroting 2014 en in de jaren daarna. Fundamentele keuzes waarbij we de discussie moeten durven aangaan of een wens wel eigenlijk een kerntaak van de gemeente is.” Helaas werd het amendement verworpen door de overige fracties.

Begroting 2014 en debat in Raad WONINGBOUW

Breda, Regenbeemd 21 Telefoon: 076-5729568 Heijningen, Arbeidsweg 4 Telefoon: 0167-528558

Ook het Raadhuisplein in Rijen heeft voor de liberalen prioriteit. De VVD is blij dat de wethouder op korte termijn eenrichtingsverkeer instelt voor autoverkeer en daarna aan een goede structurele oplossing gaat werken. Fractievoorzitter Hans Rutten: “De roulette die het fietsen over het Raadhuisplein dagelijks voor veel mensen is, wordt hiermee aangepakt. Dit is goed voor de veiligheid.”

Kern 75 aktueel

Kern 75 wil U kort bijpraten over de raadsvergadering van 7 november j.l. over de begroting 2014. Op veel punten vonden partijen elkaar maar er zijn verschillen.

www.polystyle.nl

blijven. De Partij van de Arbeid was blij verrast dat het college in is gegaan op de suggestie om, na overleg met de verkeerscommissie op korte termijn te beginnen met een proef voor eenrichtingsverkeer op het Raadhuisplein en niet te beginnen met allerlei studies over uitvoering en consequenties. De zorgen die wij hebben over de uitvoering van de decentralisaties van rijkstaken worden gedeeld door het college. De voorgenomen decentralisaties van drie rijkstaken zijn de komende vier jaar waarschijnlijk de belangrijkste punten voor het nieuwe college en zullen veel van hen en van de totale organisatie eisen. Als laatste rest ons de opmerking, dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat er een enorm goede en positieve samenwerking is gegroeid in het huidige college. Wij zijn het college erkentelijk dat zij een goede basis hebben gelegd voor de toekomst. Fractie PvdA Ton Hesemans tel. 06 -17523483 Voor meer informatie www.pvdagilzerijen.nl

GEEN LASTENVERZWARINGEN

CENTRUMPLANNEN

Gemeentebelang op werkbezoek: Gemeentebelang ging op werkbezoek bij boer Richard van den Brand. Boer Richard is een vleesvarkensboer aan de Rielsebaan in Gilze. Gemeentebelang ging eerder dit jaar ook al op werkbezoek bij een melkkoeienboer, maar dit is duidelijk weer een hele andere tak van sport. Goed om te zien en om kennis uit te wisselen. Wij zijn bij boer Richard op visite omdat hij zijn stal graag wil uitbreiden. Daarvoor heeft hij stukken in behandeling bij de gemeente en de provincie. Als lid van de Commissie Ruimte zijn we geconfronteerd met rapporten van tig pagina's. Bij dat soort gortdroge documenten is het goed om te weten wie er nou achter de plannen zit, wat de boer drijft en hoe hij zijn zaken aanpakt. Dat laat een rapport niet \o goed zien, dus zijn wij van Gemeentebelang eens met eigen ogen gaan kijken. Boer Richard heeft de professi-

onalisering hoog in het vaandel. Door ontzettend goed te optimaliseren met voeren, verwarmen en het dierenwelzijn goed in de gaten te houden, zorgt hij ervoor dat hij kan blijven concurreren met lagelonenlanden. Inmiddels is zijn bedrijf al zeer vergevorderd computergestuurd. Verlichting en voeren gaat volautomatisch en schoonmaakrobots doen hun werk. Een biologische waterwas-installatie zorgt voor een helemaal schone luchtuitlaat en in de stallen ruikt het al niet meer erg naar varkens. Boer Richard gaat voorzichtig om met

Rijen: “Zoek geen goedkope alternatieven. De inrichting is voor de komende decennia beeldbepalend. Rijen verdient een echt centrum. Als er nu geen goed plan uitgevoerd kan worden met een veilig plein en voldoende parkeergelegenheid, verfraai het centrum dan met een tijdelijk Wilhelminapark.”

ZWEMBAD

De VVD diende ook een motie in om geen onomkeerbare stappen te maken in de ontwikkeling van een nieuw zwembad, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan over de beëindiging van het contract met de huidige exploitant van Tropical. Fractievoorzitter Rutten: “Er is geen acute noodzaak om Tropical nu te verlaten. Er is veel onduidelijkheid over de nieuwbouwplannen. We kunnen best plannen maken voor de toekomst van een zwemvoorziening in Rijen. Nu echter gehaast belangrijke besluiten nemen, daar passen wij voor.” Helaas werd deze motie verworpen. De VVD blijft echter tegen een gehaast besluit. Voor meer info over VVD Gilze en Rijen, kijk op onze website: www.vvdgilzerijen.nl

antibiotica. De dieren hebben het goed bij hem. Ze krijgen zelfs speeltjes om zich bezig te houden. De nieuwe stal zal er voor zorgen dat de dieren alleen nog op transport hoeven, als ze naar de slacht gaan. Minder vervoer is niet alleen goed voor de dieren, maar ook het aantal verkeersbewegingen met vrachtwagens neemt erdoor af. En doordat er minder heen en weer gesleept wordt met de dieren is er minder risico's voor ziektes. Wij zijn zeer benieuwd naar het uiteindelijke resultaat van de nieuwe stal en komen graag nog een keer kijken als alles voltooid is. Begin 2014 al, als alles voorspoedig verloopt. Bij boer Richard is het al goed, maar het zal er nog beter worden. En dat moet ook! Bezoek www.gemeentebelang. org. Daar lees je onze plannen voor de gemeente. Reageer, stel vragen en deel je standpunten met ons.

Oproep Heemkring Molenheide

Voor tentoonstelling Oude Beroepen Heemkring Molenheide heeft elke eerst zondag tot en met februari 2014 in het Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze de tentoonstelling Gezondheidszorg van toen , maar is intussen een nieuwe tentoonstelling aan het voorbereiden onder de naam Oude Beroepen. De Heemkunde is voor deze nieuwe tentoonstelling in 2014 op zoek naar foto's, voorwerpen en materialen, die te maken

Stichting Open Vizier

Foto- expositie Hoop: een groot succes! Dat was het dan weer. En wie had gedacht dat het zo'n groot succes zou worden! Op 19 oktober jongstleden heeft burgemeester Boelhouwer foto- expositie Hoop van Stichting Open Vizier, geopend. De gevoelens die slachtoffers van seksueel misbruik ervaren, stonden centraal bij de expositie. De Steenfabriek in Gilze was de locatie waar het te doen was. Dat de expositie veel teweeg zou brengen hadden we verwacht, maar de interesse en betrokkenheid die het opleverde heeft ons overweldigd. Naast het grote aantal bezoekers, waren we zeer

onder de indruk van de gesprekken en emoties die we hebben kunnen delen met velen. Wanneer bezoekers nog vragen hebben, of hun hart willen luchten, neem dan nog even contact op

met ons. De contactinformatie is te vinden op www.stichtingopenvizier.nl. We willen alle bezoekers hartelijk danken voor hun interesse en donaties. Wanneer u niet in de mogelijkheid bent geweest langs te komen, treur niet. In de toekomst zullen we de expositie elders nog tentoonstellen. Houd de website in de gaten voor meer informatie. Namens SOV, Kim Zijlstra- Aarts

Melkboer Jos van Hoek uit Gilze met paard en melkwagen

Slachter Bart Smulders (Gilze) aan het werk.

hebben met oude ambachten en beroepen , zoals melkboer, schoenmaker (schoenlapper), huisslager (de slachter), straatventer, schillenboer, kleermaker, enzovoort. Maar ook materialen, werktuigen en foto's van bijvoorbeeld de steenfabriek, melkfabriek, schoenfabriek, leerlooierij, smederij of machinefabriek. Men kan daar zelf van alles bij bedenken. Bezitter van deze waardevolle foto's en voorwerpen kunnen

zich melden bij: In Gilze: Kees de Vet, Burg. van Poppelstraat 37; e-mail keesria.devet@home.nl In Rijen: Frans van Loon, Laagstraat 67; e-mail fpjvanloon@ziggo.nl Uw foto's worden gescand en krijgt u meteen retour. De voorwerpen en andere materialen willen we graag een jaar lang in bruikleen nemen en komen uiteraard ook weer bij u terug. We hopen op vele reacties.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

Huidziekten Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda Tel 076 5780059 www.dermatologischcenrum.nl

Alle behandelingsmogelijkheden zijn beschikbaar, waaronder UV (bad) therapie en fotodynamische therapie.

Behandeling zonder wachtlijsten! Het Dermatologisch centrum is een door het ministerie van VWS erkende kliniek voor gespecialiseerde medische zorg op het terrein van de dermatologie en flebologie

PAGINA 12

U zelf buiten gesloten Sleutel afgebroken of kwijt Slot kapot Bel 06-48918049 Ton Vermeeren www klusenhoutbewerking.nl Ook voor klus & timmerwerken

ONLY FOR MEN OOSTERHOUT

Voor alle graaf- en grondwerken, zowel binnen als buiten, met bobcats van 90 cm tot 160 cm breed en minikraantjes van 800 kg (70 cm. br. ) tot 5000 kg. (180 br.), voor het leegrijden van mestveestallen en kippenhokken, bel naar Herman van Beek tel. 0031(0)135078118 of 0031(0)0653364696.

Luigi & Campbell schoenen van 109,95/119,95

CARAVANS Caravans/Campers gevraagd! GEVRAAGD Altijd 70 caravans op voorraad!

NU

OP STRAAT LAAT U € 50,TOCH OOK NIET LIGGEN?

WAAROM DAN WEL BIJ UW SPAARREKENING !!! Spaarsaldo collega-bank 10.000,- 1,20 % Spaarsaldo REGIOBANK 10.000,- 1,75 % *

* variabele rente per 7 oktober 2013. Rentewijzigingen voorbehouden.

Verschil 0,55 % = € 55,- per jaar Nu € 50 cadeau bij een !* betaalrekening

Uw voordeel kan oplopen tot € 105,00 *Vraag naar de voorwaarden

FinancieelVan Adviescentrum VanAssurantiën Lierop + Van Campen den Hoven Partners Financieel Advies de Langstraat

Klerks Assurantiën

Te koop wegens perceelsontruiming diverse Haagplanten! Zoals Taxus, Beuk en Laurier in diverse maten! Zo ook Buxus bollen! Verkoop alleen op- vrijdag en Zaterdag in de maand November van 9.00 u tot 16.00 u. Verkoop aan de Chaamseweg 20 te Alphen knutsel atelier „bij Sas“ voor kinderen tussen 4 en 15 jaar. Voor creatieve workshops, feestjes en knutsel atelier. Kijk op www.bijsas.com voor meer informatie. Aanmelden kan saskiahooft@gmail. com of bel: 06-21924286 Tot zoemzzzzz.....

onlyformen.nl

Kerkstraat81 74 Stationsstraat AR ELSHOUT 5121 EC5154 Rijen T 0416 - 37 26 85 lucienklerks@klerksgroep.nl T (0161)E22 32 67 F (0161) 22 00 07

Grotestraat 176 5151 BP DRUNEN T 0416 - 37 87 68 E vancampenadmknt@home.nl

Op alle geuren ,decoratieve cosmetica en luxe cosmetica merken* bij drogisterij Vroom te Gilze * Alleen volle spaarkaarten worden geaccepteerd. De kortingszegels moeten in goede staat verkeren. De korting is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. Spaarkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld. U kunt maximaal 1 volle spaarkaart inleveren bij elke € 25,00 die u bij ons besteed in de genoemde product groepen. In te leveren bij ons t/m. 4 januari 2014 , voor verdere voorwaarden zie in winkel.

DONDERDAG 14 NOVEMBER EXTRA KOOPAVOND TOT 21.00 UUR

Jan‘s Twiddehands Kringloopwinkel Rijen Voor al uw Twiddehandse spullen. U kunt er ook uw overtollige spullen brengen, of u kunt bellen voor ophaal. Telnr.0654762910 Openingstijden: Di tm Vrij 10.00 -17.00 Zat.0.900 -13.00 Haansbergseweg 22A Rijen

Het grootste KRINGLOOP warenhuis van Breda! INKOOP & VERKOOP: meubels, huisraad, witgoed, kleding, inboedels, antiek, e.d. Tevens gespecialiseerd in woTe koop Woning uit de hand Buxus, kegels en ningontruimingen. HET Mooie nordman kerte koop : Valkenakker bollen, maar ook voor INBOEDELTJE, Koele stbomen 1,60 hoog € 21 Chaam, 2/1 kap, 2 een haag, Taxus, Mei 10 (Wijk Doornbos), 10,slk, instapklaar, tuin Linde, Leilinde, Lei- en 06-53774366. Geopend: Bossige rhododenmet garage, ideaal Dakplataan, Taxus, ook ma van 13 - 17 uur, di dron‘s met veel bloevoor starter(s), singsnoeivormen nu tegen t/m za van 11 - 17 uur. mknoppen van eigen le, echtpaar of klein zeer scherpe prijzen. kwekerij gezin, vraagprijs euro We kunnen ze ook voor v.a € 3,- p st. T 218.500,= k.k. Info : u planten. Informatie via COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE 0636252396 06-51621143 tel. nr. 06-20005282 In- en verkoop van nieuwe en gebruikte aanhangwagens. Wij zijn dealer van Saris, Anssems en Eduard. Ook voor onderhoud, reparaties en onderBisschop de Vetplein 14 Gilze delen. Nieuwkerksedijk 17B Goirle. T: 0630054006. www. Lever uw volle C1000 spaarkaarten t.w.v € 5,00 bij ons in* copal-aanhangwagens. nl

Craenweide 1 Haarsteegsestraat 3a 5254 JN HAARSTEEG 5056 BW Berkel-Enschot T 073 - 511 91 38 T (013) 533 91E info@lierop.nl 18 I www.lierop.nl F (013) 533 41 18

De Akker 34A 5251 AC VLIJMEN T 073 - 513 29 49 E info@facdelangstraat.nl I www.facdelangstraat.nl

75,-

Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

VERHUUR *Houtkliefmachine *Stronkenfrees *Houtversnipperaar *Tuinfrees *Kettingzaag Zie ons compleet verhuurprogramma www.jespersmachinehandel.nl MACHINEHANDEL JESPERS Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501 STUCADOORSBEDRIJF VAN TILBORG Voor al uw stucadoorswerk zoals glad pleisterwerk, spachtelputz,en airless spuiten, enz. Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte 06-22727458 info@ vantilborgstucadoorsbedrijf.nl

Opzoek naar de fanathiekste rijschool met 29 jaar ervaring en die 7 dagen in de week voor je klaar staat en ook nog eens de goedkoopste is.06-15353040 of rijschooldemolen.nl

Pelletkachels Haarden hout cv kachels zonneboilers en rookgasafvoer natuurlijk bij Groenverwarmen uw kachelzaak Tilburgsebaan 9 Gilze tel 06-22326295 www. groenverwarmen.nl

Heeft u veel kalk problemen en wilt u er voor goed vanaf laat een Delta 330 Simplex waterontharder plaatsen. Wilt u meer informatie ga naar www.installatiebedrijfverhees.nl en klik nieuws aan.Kijk ook eens naar onze beoordeling bij klanten vertellen 8,5

Lijstenmakerij. Voor het vakkundig opspannen en inlijsten van uw borduurwerk, geboortekaarten, aquarellen, schildersdoeken, etsen, posters etc. „Uw kunstwerk verdient ons vakwerk!“. Leo Briels lijstenmakerij, hoofdstraat 28, rijen. 0161223156

Warm, Winters Welkom bij Tineke’s Tuin

Kerstshow TE HUUR Patiowoning Architect van Beijsterveldthof 3, Gilze

Vrijdag 22 november van 10.00 uur tot 21.00 uur Zaterdag 23 november van 10.00 uur tot 17.00 uur Zondag 24 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Voor inspiratie, decoratie, al uw bloemwerk op bestelling en inschrijving losse kerstworkshops GRAAG TOT ZIENS!

Tineke’s Tuin

Provincialeweg 211 4909 AJ Oosteind - 0162-433892 post@tinekestuin.nl • www.tinekestuin.nl

Inlichtingen: N. Vermeulen, 0161-456263


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 13

NLGR

Grandioze presentatie leerlingen Wilma's Muziekschool

Natuur- en landschapsvereniging Gilze en Rijen

info@natuurlijkgilzerijen.nl

Oprollen is de truc

Over egels en egelvriendelijke tuinen Slakken op het menu

Ze weet dat ze een egeltje ook van kneedklei en prikkers kan maken, maar als levensgroot snoepkontje kiest mijn kleindochter voor een halve peer met hagelslag. Hoewel de naam egel ('pinegel') dat niet doet vermoeden, is het toch best een knuffeldier. Knuffeldier in figuurlijke zin dan. Vaak geassocieerd met lief, nuttig, positief en voorzichtig. Ooit symbool voor veilig vrijen. Noem een egel geen stekelvarken. Een egel is een vleeseter terwijl een stekelvarken een knaagdier is. Egels houden van kevers en wormen maar vooral ook van slakken. Toch wel zo'n veertig per nacht. Ja, per nacht! Egels zijn nachtdieren. Als de zon onder is, gaan ze aan de wandel. Kuieren rustig door je tuin en ook wel door die van de buren. Ze kennen de plekjes waar iets te vinden is. Heb je een composthoop, dan zullen ze die zeker haast elke avond met een bezoekje vereren. Daar zitten immers wormen! Meestal ben je na zonsondergang niet meer bij je composthoop te vinden. Was dat wel het geval en hield je jezelf stil, dan kon je aan allerlei snuffel- en smakgeluidjes horen dat de egel in aantocht is. Hij kan op een avond best een kilometertje wandelen. Het is nu november. Voor egels zijn de koude wintermaanden al begonnen. Een eekhoorn legt een wintervoorraad aan. Dat is niets voor een egel. Hij eet gewoon een aantal maanden niet en hoopt dan maar dat de winter niet onderbroken wordt met een aantal warme dagen. Die warmte zou hem uit zijn winterslaap wekken. Hij zou gaan rondscharrelen, niets vinden en in het slechtste geval het loodje leggen.

EGELS IN DE TUIN

Ik weet dat er egels in mijn tuin zitten, als ik op het gazon zo'n viercentimeterlange, gitzwarte, een beetje vettig glimmende strontjes vind. In mijn houthok ligt een vlonder en in de directe omgeving stapel ik snoeihout op takkenrillen: twee ideale plekjes voor egels. In de herfst laat ik het gevallen blad overal, behalve op het gazon, liggen. Met dat blad maken ze van hun nest een warm winterholletje. Ze kunnen drinken in de vijver. Die heeft geen steile randen. Kukelen ze er per ongeluk in, dan kruipen ze er moeiteloos uit. Een kleine tuin is geen probleem voor egels maar dan moeten ze wel via een heg naar de tuinen van de buren kunnen. Logisch want ze moeten voldoende voedsel kunnen vinden. Je kunt ze bijvoeren, al heb ik dat zelf nooit gedaan. Geef geen melk, want daarvan krijgen ze diarree. Water is oké. Als voedsel is kattenvoer een goed alternatief. Ze treffen het overigens niet met de huidige tuinmode. Die zegt dat je keien en kiezels moet leggen, veel plavuizen en metersgrote, Japanse tegels. Vreselijk, want de regel luidt: hoe meer tegels hoe minder egels! Je kunt egels helpen door een egelbungalowtje in je tuin te zetten. Googel op egelhuis of kijk bij landleven.nl of zoogdiervereniging.nl. Een egelhuis is een kist met de nodige ventilatiegaten. Maak in een hoek de ingang en breng achter die ingang een soort sluis aan zodat ze een tochtvrij slaapvertrekje hebben. Zet de kist op een viertal stoeptegels en een plaatje piepschuim ergens in een beschut hoekje, onder een takkenril bijvoorbeeld. Deksel erop en klaar is kees. Zorg ervoor dat het deurtje niet op het koude noorden of noordoosten uitkomt. Een egel is geen konijn. Stop dus geen hooi in de kist. Je kunt zelf wel bedenken waarom dat voor egels geen goed idee is.

KLEINE ZOOGDIEREN Egels behoren tot de kleine zoogdieren samen met bijvoorbeeld marters en vleermuizen. Hun stekels zijn uniek, maar net zo uniek is het dat ze zich ter verdediging oprollen. Vrijt een egel nu ook echt veilig? Ja, toch wel... het vrouwtje bepaalt of er gepaard wordt of niet. Is ze in de stemming, dan legt ze haar stekels plat zodat ze haar uitverkoren partner niet aan haar satéprikkers rijgt. Is het samenzijn succesvol, dan worden er na een ruime maand misschien wel vijf jonge 'stekeltjes' geboren. Maar het (www.natuurlijkgilzerijen.nl) Foto: Tienes de Jong, tekst: Will van Riel

Kees en Dor inda Rommen s en medewerker s

Kerstfolder 20 13 Traiteur slage rij Rommens

wensen u prett ige feestdage n en een smakelijk eten toe!!

Onze Kerstfolder is klaar! Bekijk deze op www.traiteurslagerijrommens.nl of kom even langs Locatie

Woestenbergsew eg 4854 PP Bavel 1

Contact

0161- 43322 5 info@traiteu rslagerijrom

mens.nl

Woestenbergseweg 1 - 4854 PP Bavel - Bel voor meer info: 0161-433225

Ik voel een klopje op mijn schouder en een dame die de pensioengerechtigde leeftijd duidelijk al enige tijd overschreden heeft, merkt op; “Meneer, als u het mij vraagt dan mogen ze hier elke week wel komen optreden, ik geniet er echt van”. Deze dame vertolkte woordelijk het gevoel van het publiek dat op vrijdag 1 november aanwezig was in het restaurant van Ouderencentrum De VITA ( De REGENT) in Rijen. Leerlingen van Wilma's Muziekschool presenteerde zich aan een verwachtingsvolle zaal. De opening was weggelegd voor Bente Mintjes (16) die met succes het lied zong To make you feel my love. Later in het programma kreeg ze nogmaals de handen op elkaar, vooral van de jongere met een Amy Winehouse song. De jongste deelneemster Noa Bliek 6 jaar bracht verbazend op de piano en, met beide handen het bekende Fur Elise. De oudste leerling de ruim 70 jarige Hans de Waart speelde 2 nummers op het keyboard. Een lange rij van leerling muzikanten brachten op een scala van muziekinstrumenten o.a. piano, keyboard, viool, cello, gitaar en zang een gevarieerd en avondvullend programma. Het werd voor enkele mensen in het publiek een onvergetelijke avond zoals die dame die uit puur enthousiasme spontaan met haar prothese begon te

zwaaien. Een aantal leerlingen presenteerde zich op een wijze welke zelfs het professionele benaderden. Zo was er Max Chen, een deelnemer die op de piano, het enige klassieke werkstuk van de avond Inventio 8 ten gehore bracht. Hij speelde dit zonder bladmuziek geheel uit het hoofd. Wilma zelf stelde op een leuke, humorachtig en begripvolle wijze de leerlingen en hun instrument aan het massaal opgekomen publiek voor. Een enkeling had haar

steun nodig bij een eerste, wat zenuwachtig optreden en het staan in de schijnwerpers. Bij aanvang en in de pauze speelde de ervaren Con Loomans een aantal mee-zingers op zijn accordeon. Een pauze waarin alle aanwezige door het Ouderencentrum getrakteerd werden op een heerlijk ijsje. Opgemerkt moet worden dat de techniek en het geluid van absoluut hoog gehalte was en duidelijk een bijdrage leverde in de geboden kwaliteit. Fleur van de Maden sloot de leerlingenpresentatie af met het nummer Afscheid. Gevraagd naar een reactie stelt mevr. Bink (80) met haar man (83) aanwezig, werkelijk genoten te hebben. “Ongelofelijk wat ze allemaal kunnen”. Een glunderende Mevr. v. Ham (80) be-

aamd dit. “Vroeger alweer lang geleden, heb ik nog ooit een jodelprijs gewonnen ik moet er op zo'n avond automatisch weer naar terug denken, geweldig, geweldig”. Goed, het programma was iets uitgelopen doch niemand die zich daaraan wenste te storen. Wilma haalde alle vrijwilligers en medewerkers voor het voetlicht en bracht hen de nodige dank. Zonder hen is er geen presentatieavond mogelijk! En terwijl ook ik de leegstromende zaal verlaat, vaststellend dat het leerling en prestatieniveau jaarlijks steeds hoger komt te liggen, kijk ik nog een keer om en zie dat een stralende en overgelukkige Wilma de mouwen voor een laatste keer oprolt, het opruimen was gestart.

Woensdag 20 november

Traditiekamer opent deuren voor Serious Request Vliegbasis Gilze-Rijen beschikt over een Traditiekamer, waar het cultureel erfgoed op luchtvaartgebied uit de regio in verschillende exposities wordt gepresenteerd. Speciaal voor Serious Request opent de traditiekamer haar deuren op woensdag 20 november. Voor dit bezoek wordt een bijdrage van € 5 per persoon gevraagd. De collectie geeft een duidelijk beeld van de geschiedenis van Vliegbasis Gilze-Rijen en van de rol die de vliegbasis heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse civiele en militaire luchtvaart. Door de omvang en de diversiteit onderscheidt de collectie zich van andere collecties in de regio. De collectie is ingedeeld in een aantal deelcollecties. Elke deelcollectie is vervolgens onderverdeeld in de perioden 1909 - 1940, 1940 - 1945, de periode van 1945 tot en met het 'vastvleugelig' tijdperk en de periode van het Defensie Helikopter Commando. In verband met de veiligheidsregels moeten alle geïnteresseerden zich vooraf aanmelden onder vermelding van naam, geboortedatum en -plaats. Na opgave ontvangen de geïnteresseerden een bevestiging per mail. Op woensdag 20 november worden de bezoekers, met een gel-

dig legitimatiebewijs, verwacht om 12.45 uur bij de hoofdpoort van vliegbasis Gilze-Rijen, aldaar kan de sponsorbijdrage worden voldaan. De groep wordt vervolgens om 13.00 uur bij de Traditiekamer verwacht. Via http:// www.kominactie.nl/gilzeenrijen zijn de sponsorbijdragen te volgen.

MEER ACTIES De komende tijd staan er meer acties voor Serious Request in de gemeente Gilze en Rijen op het programma. Een deel van de activiteiten vindt op de vliegbasis plaats. Na het bezoek aan de traditiekamer is er op 7 december de mogelijkheid een uniek bezoek aan Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht te brengen. Wie zelf een actie voor Serious Request wil starten of wil bijdragen aan de campagne “Gilze en Rijen in Beweging voor Serious Request” kan contact opnemen met Frank Tofield van stichting Boek winst, de coördinator van de acties via 06-43726795 of info@boek-winst.nu Wat: Bezoek Traditiekamer voor Serious Request Wanneer: Woensdag 20 november, 13.00 uur Waar: Vliegbasis Gilze Rijen, verzamelen bij de hoofdpoort om 12.45 uur

Beste Ingrid, Leuk om te lezen dat je ook zo hebt genoten van de jaarmarkt. Het was inderdaad een schitterende dag, daar heb je helemaal gelijk in. Ook leuk om te lezen dat je zo blij bent met onze mooie sticker van Kern '75. Ik begrijp dat je het ontwerp van de kern Rijen in handen hebt gekregen. Als je interesse hebt wil ik je graag verblijden met de stickers voor Gilze, Molenschot en Hulten. Iedere kern heeft een eigen ontwerp gekregen met daarop een afbeelding van een toonaangevend object in die kern. Want onze inwoners zijn trots op waar ze wonen. Alle stickers zijn voorzien van de tekst mijn dorp of mèn durp. Uit jouw stukje maak ik op dat je er al weer een tijdje uit bent. Al bij de vorige verkiezingen, nu bijna 4 jaar geleden, is Kern '75 een nieuwe weg ingeslagen. We hadden uit alle 4 de kernen kandidaten op de kieslijst en ook voor alle 4 de kernen iets in ons programma. De meeste onderwerpen uit ons programma zijn echter van toepassing voor alle

inwoners van onze gemeente. Bijvoorbeeld zorg, veiligheid, jeugd etc. Van een Gilse partij is dus al vier jaar geen sprake meer, de sterke band blijft natuurlijk. Is het je trouwens ook opgevallen dat Kern '75 zich de afgelopen 4 jaar heeft ingespannen voor Hulten en Molenschot? Jouw gedachte dat Kern '75 denkt dat Rijen van hen is klopt niet, jij denkt toch ook niet echt dat Rijen het exclusieve domein van Gemeentebelang is? De naam Gemeentebelang doet immers vermoeden dat ook jullie je inspannen voor de hele gemeente. Je schreef dat Kern '75 Rijen heeft verwaarloosd maar wat komt Rijen tekort? De afgelopen jaren is er duurzaam geïnvesteerd in wegen, pleinen, groen, scholen, sportpark, een

Kosten: Vrijwillige bijdrage van € 5 per persoon Informatie: Stichting Boek winst, 06-43726795 Opgave: info@boek-winst.nu

onder vermelding van naam, geboortedatum en geboorteplaats Toegang tot de vliegbasis is alleen mogelijk met een geldig legitimatiebewijs!

Welfare-verkoop Zonnebloem Rijen - Molenschot Wilt u weten wat wij iedere dinsdagmorgen samen met onze gasten maken, zoals kaarten, kleedjes, truien enz.? Kom dan zaterdag 23 november 2013 van 10.00 tot 15.00 uur kijken in “Het Palet”, Rembrandtlaan 50. Misschien is er voor u ook iets bij! U bent van harte welkom! Medewerksters Welfare Zonnebloem Rijen - Molenschot

zorgcentrum en woningbouw in Rijen. Gelukkig investeerde de gemeente ook in de andere kernen. Alleen het huidige plan Wilhelminaplein Oost blijkt niet haalbaar, evenals het centrumplan Gilze overigens. Maar beste Ingrid; maakt het uit waar je investeert? Je moet als gemeente toch investeren daar waar het nodig is? Ook jij hebt toch vroeger als wethouder wel eens buiten Rijen geïnvesteerd? Leuk ook om te lezen dat je zo benieuwd bent naar het verkiezingsprogramma en de campagne van Kern '75. Je hoeft niet lang te wachten want als jij dit stukje leest hebben wij het verkiezingsprogramma al vastgesteld. Dat doen we overigens op 12 november in de Boodschap in Rijen. Dan kunnen we na afloop gelijk even informeren hoe het zit met de fusie tussen de culturele centra van Gilze en Rijen. Wat een geweldig voornemen vind je niet? De programmering zal nog beter worden door deze samenwerking, zie je de parallel? Mocht je nog meer vragen hebben dan lijkt het me leuk om eens in debat te gaan, iets wat

INGEZONDEN MENING VAN DE LEZER

Elke inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stuk. Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze stukken eens is. Verder behoudt de redaktie zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

Gemeentebelang in de gemeenteraad vaak uit de weg gaat. We hebben de komende tijd voldoende mogelijkheden, te beginnen met het politiek café op de ijsbaan van Juin. Dat is dan ook lekker dicht bij huis. Begrijp me niet verkeerd, ik heb geen hekel aan een stukje schrijven maar een debat is toch hoe het hoort in de politiek. Als dat niet lukt of niet goed uitpakt, dan kun je altijd nog een stukje schrijven. Als je tenslotte toch alleen de sticker van Rijen wil bijbestellen dan begrijp ik het ook. Met vriendelijke groet, Freek van Baardwijk


ng & open dag WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 14

Bedrijf in beeld

Anti Aging Centre Dongen Tevens worden de behandelingen in het gelaat vergoed door de basisverzekering, zonder eerst het eigen risico te hoeven aanspreken.

eticamerk Deynique aar eigen anti-aging

ue Nederland B.V. uitgegroeid tot voor schoonheidsinstituten.

l de deuren van haar "Anti Aging out.

alistes getraind op het gebied van ervaring en kennis in huis om een

arbij lichaamseigen stoffen op een t als doel rimpels te verminderen eel pijnloos en zonder het‘Ikgebruik ben begonnen als schoonheids- vrouwen die zich regelmatig moenet als afslanken, je gaat naar de specialiste en ben me gaan spe- ten scheren. Dat levert dan weer an. Bij mij krijg je de anti-aging becialiseren in huidproblemen. Denk dere huidproblemen op´. Voor het met een optimale huidverzorging daarbij aan acne, rimpels vermin- permanent ontharen gebruikt ik een uidanalyse en een juiste diagnose, deren, eigenlijk het totale huidbeeld IPL apparaat. ‘Er zijn op dit moment verbeteren door middel van behan- best veel verschillende apparaten op 28 september tussen delingen 10.00 en in de salon en advies voor op de markt en niet alle zijn even ons anti-aging centrum / trainingsJudith vanhelp Ierselkrachtig om de haren ook echt dede juiste thuisverzorging. Tevens ik dames en heren die problemen finitief te verwijderen, met sommige hebben met overbeharing in het ge- apparaten ben je nooit uitbehandeld, die geven te weinig energie af. laat en op het lichaam. Het apparaat waar Ilse mee werkt geeft zoveel energie dat echt de Definitieve ontharen Er is veel vraag naar permanent ont- voedingsbodem van het haarzakje sterhout haren. ‘Mannen en vrouwen heb- goed geraakt wordt, maar is bovenben er last van. Bij vrouwen komt dien ook heel veilig door de dubngcentreoosterhout.nl het vaak omdat de hormoonhuis- bele koeling. Het effect is geweldig. houding verstoord is. Er zijn best veel De haartjes blijven echt weg. .nl

HUIDVERBETERING Ik maak hiervoor gebruik van het ”Pora pur” kuurconcept, waarbij lichaamseigen stoffen op een vriendelijke manier de huid worden ingebracht, met als doel, rimpels verminderen en het totale huidbeeld verbeteren. Dit gebeurt geheel pijnloos en zonder het gebruik van naalden. Deze methode functioneert eigenlijk net als afslanken, je gaat naar de sportschool om te trainen en thuis pas je je dieet aan. Bij mij krijg je anti-aging behandelingen in de sa-

lon en thuis werk je zelf aan een optimale huidverzorging met de juiste producten. ACNE Acne behandelingen worden ook veelvuldig gegeven. Acne is een complex probleem waar je niet van de een op de andere dag van af bent maar je moet niet al te agressieve producten te gebruiken (bijvoorbeeld Clearasil). Deze producten werken sterk ontvettend en de huid reageerd daar juist op en gaat nog meer talg maken. Kortom: wie de huid regelmatig op de juiste manier laat onderhouden en tevens zelf thuis goed verzorgt ziet er langer jong en vooral mooi uit!

WAARDEBON Voor een gratis vrijblijvend informatiegesprek Ter kennismaking:

Voor

Na

een testbehandeling van €130,-

voor € 98,-

WAARDEBON:

Uitgebreide kennismakingsbehandeling van

45,- voor

25,-

WAARDEBON:

DEFINITIEF ONTHAREN!

(behandeling in het gelaat worden vergoed door de ziektekostenverzekeringen) t.w.v.

Geldig tot 31 december 2013

WAARDEBON

Pora Pur: TESTBEHANDELING

van

130,- voor

98,-

Geldig tot 31 december 2013

30,-

Geldig tot 31 dec. 2013

WAARDEBON Voor een ACNÉBEHANDELING van

49,- voor

25,-

Geldig tot 31 december 2013

Ilse Bink Hoge Ham 18, Dongen | Mob. 06 41 07 97 30 www.bink-beauty.nl | info@bink-beauty.nl Gratis parkeergelegenheid


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 15

Gilze en Rijen Weekblad

Geslaagd jubileum Fotoclub Silhouet Gilze

verenigingen. Deze trokken al de aandacht tijdens de opbouw op vrijdag, voor degene niet heeft kunnen langs komen zijn al deze foto's op onze website http:// www.fc-silhouet.nl/ te zien/bestellen. Op zaterdag waren de foto's van de clubleden al beoordeeld door een vakjury, twee leden van de fotobond waren hiervoor naar Gilze gekomen. Gedurende het hele weekend hadden alle bezoekers ook de kans om op hun persoonlijke voorkeur te stemmen, dit is dan ook veelvuldig gedaan. In totaal moesten er meer dan 300 stembriefjes geteld worden! Met als eindresultaat:

UITSLAG EXPOSITIE 2013 KEUZE VAKJURY:

Zaterdag 2 november was het zover: de jubileumexpositie ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van Fotoclub Silhouet. Om half twee waren al een tiental oud-leden aanwezig, leuk om te zien hoe men elkaar na lange tijd weer begroette! Samen met deze oud-leden hebben we de opening door burgemeester Boelhouwer bijgewoond. Na het

oplaten van 40 ballonnen buiten ging het gezelschap vanwege het gure weer snel terug naar binnen. Hier hield de burgemeester een openingspraatje in de grote zaal van de Schakel, waar hij namens de club een mooie

collagefoto met foto's uit Gilze kreeg aangeboden. Hierna nam hij uitgebreid de tijd om samen met onze voorzitster Patricia de expositie te bezichtigen. Naast de foto's in de grote zaal, hadden we ter gelegenheid van het jubileum ook in de gangen van de Schakel een 60-tal foto's hangen met betrekking op Gilze en de diverse evenementen en

1. Bord C Patricia Mallens, zwembad 2. Bord K Hannie Beune, drieluik personen 3. Bord G Vincent Jansen, paarse bloemen onder bomen 1. Foto nr. 55, Ria Janssen, de kraaien in de mist 2. Foto nr. 61, Vincent Jansen, de zwart-wit kamer 3. Foto nr. 24, Toine van de Wouw, meisje uit het raam en foto nr. 37, Jan Timmermans, vlinder 1. Bord K Hannie Beune, drieluik personen 2. Bord L Patricia Mallens, dauwdruppels op gras 3. Bord G Vincent Jansen bomen, paarse bloemen onder bomen 1. Foto nr. 54 Ria Janssen,

Zwarte Pieten Got Talent in Gilze Heb je het al gezien? Er zijn al Zwarte Pieten actief in het centrum van Gilze. In het Pietenhuis is al een Zwarte Pieten-veer gesignaleerd. Ook zijn de Zwarte Pieten al volop bezig om een grote loterij voor alle Gilse kindjes te organiseren.

voor € 1,00 per stuk. Koop een lootje en maak kans op: 1. Ballonvaart met Zwarte Piet / 2. Arrangementen Speelboerderij De Vossenberg / 3. Huisbezoek Sinterklaas. De trekking zal plaatsvinden op zondagmiddag 17 november tijdens de feestmiddag in De Schakel.

ZATERDAG 16 NOVEMBER

BALLONVAAR MET ZWARTE PIET

De Zwarte Pieten zijn in het Pietenhuis volop bezig met de voorbereidingen voor de wedstrijd 'Zwarte Pieten Got Talent'. Alle kinderen kunnen meehelpen met deze voorbereidingen. Voor bij de ingang van het Pietenhuis is precies te zien waar welke activiteit waar te doen is. Het Pietenhuis is geopend van 09.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom in het Pietenhuis, van jong tot oud, dus kom gezellig met je broertjes, zusjes, ouders, opa's en oma's een kijkje nemen en maak er een gezellig uitje van!!!

De ballonvaart zal (als het weer het toelaat) plaatsvinden op zaterdag 23 november, verzameltijd 15.00 uur en is te winnen door 2 kinderen van 6 jaar of ouder. Ouder kan mee tegen betaling van € 125,00.

Neem lege flessen mee naar het Pietenhuis en bouw een vlot met de ScoutingPieten. Neem schoenen, petten, t-shirts ed. mee naar het Pietenhuis en pimp ze met de PimpPieten.

ZONDAG 17 NOVEMBER Om 13.00 uur zal de Intocht door Gilze starten, vanuit het Pietenhuis, met een verrassende muzikale begeleiding van Sint Cecilia.

ROUTE:

LOTERIJ Dit jaar zullen de Zwarte Pieten voor bij de ingang van het Pietenhuis lootjes verkopen

eenden in mist 2. Foto nr. 4 Hannie Beune, stoeltje op zolder 3. Foto nr. 77 Patricia Mallens, thema foto silhouet

Een weekend lang hebben we van alle belangstelling genoten, er waren weer veel bekende maar ook veel nieuwe gezichten die langskwamen om onze foto's te bewonderen. En we mochten nog meer oud-leden begroetten die niet bij de opening aanwezig konden zijn. Ook waren er weer veel positieve reacties hoorbaar en terug te lezen in ons gastenboek. Altijd weer erg fijn om te horen, dit geeft ook veel voldoening bij alle leden. En er hebben zich ook deze keer weer verschillende personen aangemeld om een keer op een clubavond te komen kijken!

Nieuwstraat – Mr. Schrauwenstraat – Wildschut – Strijpen – van Heinsbergstraat – Oranjestraat – Raadhuisstraat – Alphenseweg – Kerkstraat – Augustinastraat – Kusterstraat – Kerkstraat (De Schakel) Omstreeks 14.15 uur zullen we aankomen

St. Nicolaas komt 17 november weer met z'n zwarte pieten naar Rijen

HET PROGRAMMA VOOR DIE DAG ZIET ER ALS VOLGT UIT:

Vanaf 12.30 uur schallen de muzikale pepernoten over het plein voor het gemeentehuis de lucht in. Vanaf 13.00 uur zijn de zwarte pieten aanwezig . De zangpiet Martino zal optreden als discopiet. Het is de bedoeling dat hij samen met alle kinderen en natuurlijk de zwarte pieten,

er een echt sinterklaasfeest van maakt. Samen met de pieten kunnen de kinderen zingen, dansen en springen totdat de Sint arriveert. Natuurlijk zal ook de praatpiet niet ontbreken om alles in goed banen te leiden. Hier is hij trouwens al mee bezig want hij probeert iets ludieks te regelen voor bij de intocht, nu E.M.M. niet voorop loopt. Of het lukt is nog even afwachten, maar het Sint. Nicolaascomité heeft goede hoop. De Sint wordt verwacht om 13.15 uur en zal ontvangen worden door de burgemeester. Na de ontvangst van de Sint is er voor de kinderen weer de gelegenheid de Sint een handje te geven. Tussen 13.45 uur en 14.00 uur begint de intocht door Rijen. Voor de kinderen zijn er enkele

prijsjes te verdienen. Tijdens de intocht zal een zwarte piet vanuit de “pietenauto” steeds een bord met daarop een letter laten zien. Het is de bedoeling dat de kinderen deze letters noteren en er een woord van maken. Het gevonden woord kan op het Wilhelminaplein bij het eind van de intocht worden ingeleverd. Hou dus rekening met een stukje papier en iets om mee te schrijven. Uit de ingeleverde oplossingen zullen drie winnaars worden getrokken die een prijsje ontvangen. Wij hopen dat heel veel kinderen en ouders in de stoet meelopen. De intocht zal via de volgende straten gaan: Vertrek Raadhuisplein, Schoutstraat, De Wittstraat, Vreedestraat, van Hogendorpstraat, oversteken Hoofdstraat, Hoeksestraat, Doornbos, Zaaren, Mar-

WWW.OOGENBLIK.NU

We kunnen met z'n allen terugkijken op een zeer geslaagd jubileum, en danken nogmaals onze sponsoren, burgemeester Boelhouwers, alle oud-leden en alle bezoekers die onze expositie hebben bezocht. We hopen u allen volgend jaar weer te zien! Bestuur en leden Fotoclub Silhouet Gilze.

Eerste prijs publiekjury: Ria Janssen

bij De Schakel. Dit jaar zullen de grote kinderen verrast worden met een vernieuwde feestmiddag. De kinderen zullen vermaakt worden door de wedstrijd 'Pieten Got Talent'. Hierna zal Sinterklaas naar de kinderen toekomen om ze een handje te geven en is er ook de mogelijkheid dat de ouders de grote zaal in komen om te dansen op de muziek van DiscoPiet. Rond de klok van 16.00 uur zullen alle grote kinderen met ouders de zaal verlaten en maken we plaats zodat rond 16.30 uur de ouders met baby's met Sinterklaas op de foto kunnen. Wij zien jullie allemaal graag het weekend van 16 en 17 november in het Pietenhuis en door de straten van Gilze zodat we er samen met Sinterklaas en de Zwarte Pieten weer gezellige dagen van kunnen maken !!! Stichting Sint Nicolaas Comité Gilze In het Pietenhuis is er een mogelijkheid tot donatie! sintnicolaascomitegilze@hotmail.nl www.sintnicolaasgilze.nl www.facebook.com/StichtingSintNicolaasComiteGilze

grietstraat, Laagstraat, Marijkestraat en eindpunt Wilhelminaplein. Vanaf 14.30 uur schallen op het Wilhelminaplein de muzikale pepernoten van Vlijt en Eendracht door de lucht. Tussen 14.45 uur en 15.00 uur wordt de Sint met z'n pieten op het Wilhelminaplein verwacht Na het zingen van enige sinterklaasliedjes en nog een toespraakje van de Sint ontvangen alle kinderen een kleine traktatie en kunnen we met z'n allen weer terugkijken op een leuke en geslaagde intocht waarvan vele kinderen, papa's, mama's, ooms,tantes en ook opa's en oma's hebben genoten. Het Sint Nicolaas comité vraagt namens de Sint en zijn pieten om veel versiering langs de route aan te brengen, zodat het een feestelijke intocht wordt.

Juwelier David • Pandora 25% KORTING • 50% KORTING op gouden sieraden • 20-50% KORTING op Desirée trouwringen • 50% KORTING Raymond Weil horloges • 50% KORTING Esprit horloges Korting alleen geldig op voorradige sieraden en horloges!

Kerkstraat 4, 5111 CJ Baarle-Nassau, Telefoon: 013-5078017 Openingstijden: di., do. & vrij. 10.00-18.00 uur; zaterdag & zondag 10.00-17.00 uur www.juwelierdavid.nl

Vanaf dinsdag nog 5 nachtjes slapen en dan is het zover!

Bij het verschijnen van dit weekblad op dinsdag 12 november is het nog 5 nachtjes slapen en dan komt de Sint met z'n gevolg weer naar de kinderen in Rijen.. Afgelopen zondag heeft het St.Nicolaascomité nog de laatste contacten gehad met de belpiet op de boot. De Sint en alle pieten waren aan boord en alles zou goed komen zij hij.

Zie Sints...

WINNAARS VAN HARTE GEFELICITEERD!

KEUZE PUBLIEKJURY

Sint Nicolaas Comité Gilze

OPROEP

Katern2

Echtscheiding?

Iedere donderdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur:

gratIs InloopsprEEkuur.

‘t regtshuis advocaten Hoofdstraat 8 in rijen (boven de HEMa), tel. 0161-226678, www.regtshuis.nl

VROMANS

Largo


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 16

1e Jeugdprinses in het Wringersgat!

Britt Leeggangers is Jeugdprinses Sooike XLVII

Zondagmiddag 10 november vond in de zaal van Cafe 't Rijens Vat de 47e Jeugdprinsverkiezing plaats. Dit jaar mochten er ook meisjes meestrijden voor die felbegeerde plaats. Spreekstalmeester Bas Verheij opende de middag. Waarna onze eigen Blaaskapel 2 punt 0, vrolijke deuntjes speelden. Blaaskapel 2 punt 0 heeft gedurende deze middag diverse optredens verzorgd. Songfestival deelnemers, Hullie van zullie brachten de sfeer er goed in! Met hun geweldige outfit zongen zij het nummer “ We pakke 't saomen op”. Ook De Leutige Meute ( Raad van elf) hebben deze middag opgetreden, met een super nummer “ stikt oew aadjes mar omhoog” dat zij ook tijdens de 1e avond ten gehore brachten. Deze middag werd wederom erg goed door DFG

Rijen ondersteund van muziek en lichteffecten. De Dansmariekes, Chiara Schoormans, Sanne van de Beek, Zoe van den Dungen, Nina Lambrechts, Mylene Vreugdenhil, Julia van Vugt, Nicky van opstal, Iris Oomen en Demi Maas, lieten zien hoe geweldig ze de nieuwe dans hebben geoefend. Hun eerste optreden voor publiek ging dan ook fantastisch! Het viel iedereen ook meteen op dat de meiden in het nieuw waren gestoken, wat zagen ze er geweldig uit! Er waren 11 jongens en 4 meisjes die deelnamen aan de spelmiddag. Daarnaast moesten de kandidaten voor Prins(es), Adjudant(te) en Nar(rin) een optreden verzorgen. Voor Jeugdprins(es) gingen deze middag strijden; Jarno Mol, Sanne Wolvekamp en Britt Leeggangers. De twee kandidaten die

een extra opdracht vervulden om Adjudant(te) te worden waren Jip van der Luit en Kayleigh Aertse. Daarnaast was er nog een optreden van Duncan Spijkers. Hij ging voor de plaats van Nar en had een optreden met “Alle idioten zingen over boten”! Alle kandidaten hebben echt een spetterend optreden neergezet. Zang, dans, leuke teksten en “doe mee” acts passeerde de revue. Wat hebben we van alle optredens genoten! Het werd een reuze gezellige middag!! Toen alle spellen waren gespeeld en er genoten was van de optredens mochten de aanwezige basisschoolkinderen stemmen. Er werd nog even gehost en natuurlijk volop gestemd. Wat een spannend moment voor de kinderen maar ook voor de ouders.

De Mutsen en CV de Guppies winnen songfestival

Carnavalsseizoen in het Wringersgat is geopend met Prins Jaap D'n Tweede Op zaterdagavond 9 november organiseerde de Rijense Carnaval Stichting bij Café 't Rijens Vat haar Irste Naovond. De Spreekstalmeester van deze avond was Kees Woestenberg. Het Songfestival was ook dit jaar weer een succes. Er hadden zich dit jaar vijf deelnemende groepen voor het Songfestival aangemeld. Er werd gestreden in twee categorieën de Hangijzerklasse (nieuwe tekst en melodie) en de Leutklasse (bestaande melodie, nieuwe tekst). Vele geweldige carnavalskrakers werden ten gehore gebracht en aan creativiteit ontbrak het zeker niet bij de deelnemers.

In de Hangijzerklasse deden mee, CV De Blauwneuzen met “ Monsterhit “, De Mutsen met “ Er zit un doske in mun muts “ en De Leutige Meute ( Raad van Elf ) “Stikt oew aadjes mar omhoog “. In de Leutklasse deden dit jaar mee, CV De Guppies met “ Wij zijn blij dat we Hangijzers zijn” en Hullie van Zullie met “We pakke 't saome op “. Alle Rijense kapellen kwamen deze avond ook optreden. Blaaskapel 2 punt 0 werd speciaal naar voren geroepen. Uiteraard ook voor hun muzikale klanken maar ook voor het tonen van hun geweldige nieuwe shirts. Deze shirts zijn gesponsord door Olaf Westphal van Westphal Kunststof Kozijnen Fabriek, Annemieke Verboom van F.A.F Training, Rob Marcelissen van Sportcafé Rijen/ Sandwich service en Hans Glissenaar van Restaurant/ Café 't Boerke. Namens de RCS en Blaaskapel 2 punt 0, Super bedankt!!

HOOFDSPONSORS.

De spreekstalmeester nodigde het aanwezige RCS bestuur uit op het podium. Met trots werden de nieuwe Hoofdsponsors van het komende carnavalsseizoen genoemd; Guus Haagh met zijn recent overgenomen bedrijf Goodflooring uit Raamsdonksveer, Marc Klaassen en Rob Kuijten met hun bedrijf Autohuis Rijen B.V. Helaas konden de Hoofdsponsors deze avond niet aanwezig zijn. Maar zij werden bedankt voor de financiële steun aan de Rijense Carnaval Stichting. Wij zijn de Hoofdsponsors enorm dankbaar en zijn ervan overtuigd dat we weer een fantastisch seizoen tegemoet gaan. Speciale gast van deze avond is fractievoorzitter van het CDA de heer Jac Wouters. Het aanwezige bestuur van de RCS onthulde het carnaval embleem. Een gekleurd, knipperend fluitje, voorzien van het nieuwe motto “We pakke ut soame op” en het logo van de hoofdsponsors, is het nieuwe embleem!

PRINSENPRESENTATIE. Op deze avond is het gebruikelijk dat de Rijense Carnaval Stichting de nieuwe Hofhouding bekend maakt en de Raad van Elf presenteert. Samen met de nieuwe Hofnar Niels Hart en Veldwachter Marco Veldhuis, vormen zij het Groot Gevolg van de RCS. Maar wie zal de nieuwe Prins zijn? Er waren al wat namen gevallen. De Raad van Elf ging het podium voorzien van panelen en doeken. Zodat er echt een onthulling zou kunnen plaats vinden. De mensen die hard hebben gewerkt aan deze panelen willen we hierbij meteen bedanken! En toen was het zover, het licht werd gedimd. Zingend met een limerick werd de Hofhouding voorgesteld. Daar stond onze Prins Jaap d'n Tweede trots op het podium! Jaap plakt er nog een jaartje aan vast! Maar toen kwam de Adjudant. Dat was een verrassing! Ton Paymans is de nieuwe Adjudant van Prins Jaap d'n Tweede. Zijn maatje en Adjudant van afgelopen jaar, Jan- Willem v/d Bulk kon het helaas niet meer combineren. Het Adjudantschap draagt hij dit jaar over aan Ton Paymans. Ton is een bekende bij de RCS, hij zit al jaren in de Raad van Elf en heeft zitting in het protocol. Daarna werden de Hofdames bekend gemaakt. Charlotte van Lit kwam tevoorschijn! Zij was afgelopen jaar ook Hofdame bij Prins Jaap d'n Tweede. Maar wie is de tweede Hofdame. Sally Corsten heeft ook aangeven na het geweldige seizoen van afgelopen jaar toch te stoppen als Hofdame. De spanning steeg, wie is de tweede Hofdame. Annelie Reuser kwam tevoorschijn, wat was ook dat een enorme verrassing! Annelie bekend als een van de sauwelaars van Rijen, en het afgelopen seizoen zelfs de Oppersauwelaar, zal de tweede Hofdame van Prins Jaap d'n Tweede zijn. Zij zullen allen voorop gaan in de leut.

UITSLAG SONGFESTIVAL

En leut was er zeker deze avond. De songfestival deelnemers spetterde op het podium. Maar wie worden de winnaars? Uiteraard werd eerst de jury, Freek van Baardwijk, Arie Oprins en Bram van Stiphout bedankt! Zij hadden de moeilijke en serieuze taak alles te beoordelen. De 1e plaats in de Hangijzerklasse ging naar: De Mutsen! De 2e plaats in de Hangijzerklasse was voor: Cv de Blauwneuzen én De Leutige Meute. In de Leutklasse werden 1e: CV de Guppies en de 2e plaats werd in de wacht gesleept door: Hullie van Zullie. Het was een geweldige muzikale aftrap van het carnavalsseizoen 2013/2014! De Rijense Carnaval Stichting bedankt alle deelnemers aan het songfestival , Blaaskapel 2 punt 0, 't Zolderke, De Hofrakkers, Dakkapel de Neut en De Mutsen voor hun muzikale ondersteuning. Maar ook DFG Rijen bedankt voor de muzikale ondersteuning en lichteffecten. Bedankt ook aan alle vrijwilligers die deze avond heeft laten slagen. Een speciaal woord van dank aan Rene Molenschot, Corne' Janssen van Garden Masters voor de boeketten, Uw Topslijter Harry van Strien voor de kado's en Gunter en Remco van 't Rijens Vat. Gunter en Remco bedankt ook voor jullie overweldigende gastvrijheid. Rijense Carnaval Stichting www.carnavalrijen.nl

c.v.-ketel vervangen

Installatiebedrijf Pastoor Gillisstraat 145, 5121 CD Rijen, T. 0161-222829

Nadat de stemmen geteld waren en het nieuwe Jeugdgevolg zich klaarmaakte was het dan zover. Spreekstalmeester Bas Verheij nam weer plaats op het podium en ging de Jeugdraad van Elf aan het publiek voorstellen. Van achter uit de zaal kwamen Alex Paluwski, Jarno Mol, Larissa Deckers, Jip van der Luit, Nick Starink, Thom Starink, Tijn van Lisdonk, Daan Verweij, Sanne Wolvekamp, Brian Verheijen en Tom Wijngaard naar voren. Zij gaan de fantastische rol van Jeugdraad van Elf vervullen! Lex Kock is gekozen tot Veldwachter. Hij had de meeste punten behaald met de spelletjes. Al gauw werd bekend dat Britt Leeggangers de functie als Jeugd-

prinses Sooike XLVII mag gaan vervullen. Britt had deze overwinning in de wacht gesleept door het publiek mee op reis te nemen. Ze mochten met haar als “ Buschauffeur door 't land van carnaval” mee reizen. Kayleigh Aertse maakte een eigen tekst op het nummer van “ Jaap is anders geaard”. Daarmee zong zich naar de rol van Adjudante! Duncan Spijkers zal dit jaar de rol van jeugd Nar gaan vervullen. Er werd nog volop gefeest en ondertussen werden er stoelen neergezet in het café gedeelte van 't Rijens Vat. Want zoals ieder jaar gaat de grote Prins zingen. Prins Jaap d'n Tweede sprak het Jeugdgevolg toe en werd het bekende lied “We heb-

ben een Prinsje” gezongen, dit jaar met een kleine aanpassing in de tekst, “We hebben een Prinsesje “ !! Daarna genoten de kinderen en publiek van een heerlijke beschuit met muisjes. Het was weer een zeer geslaagde middag. Alle vrijwilligers die deze middag mede mogelijk hebben gemaakt willen wij bedanken. Naar de sponsor van de jeugdactiviteiten, F.A.F. Training willen we een speciaal dank uit brengen! De RCS wil hierbij ook Koerier Rijen bedanken voor hun jaren lange trouwe sponsoring aan de jeugdactiviteiten. Ook willen wij Remco en Gunter van Café 't Rijens Vat hartelijk bedanken voor hun geweldige gastvrijheid! Rijense Carnaval Stichting www.carnavalrijen.nl

Succes volle opening carnavalsseizoen 2013-2014

Ziede gij ut zitte? is het motto in Papslokkersgat Tijdens de opening van het nieuwe carnavalsseizoen in ons Papslokkersgat met het motto “ZIEDE GIJ UT ZITTE?” was het heel gezellig!!! Zondagmiddag 10 november 2013 om 11 minuten over vijf was de muzikale aftrap door disco For Music uit Dongen om vervolgens met de presentatie van de nieuwe Jeugd Raad van Papslokkersgat te beginnen. Dit alles op het 6e Paplepelbal in herberg De Papslokker. Een dag eerder dan te doen gebruikelijk op de vier voorgaande jaren is dit jaar gekozen voor de 10e van de 11e 2013, dit alles heeft temaken met de maandag. Het motto “ZIEDE GIJ UT ZITTE?” loopt als 'n rode draad door de presentatie. Als eerste het woord aan oud Prinses Pap de 39e te weten Kim Multem. Een woord van dank aan alle Papslokkers en Papslokkerinnen voor het fijne en leuke afgelopen carnavalsseizoen, wij allemaal stonden er heel goed op het afgelopen jaar. Met deze warme woorden nam Prinses Pap de 39e op een gepaste wijze afscheid van alle Papslokkers en Papslokkerinnen. Tijd voor de presentatie van de nieuwe Jeugd Raad, Nar, Adjudant, Dansmariekes en natuurlijk de nieuwe Prins of Prinses. Alle nieuwe raadsleden stonden achter het podium te trappelen van ongeduld met in hun ene hand een puzzelstuk en in de andere hand een zaklicht. Vervolgens kwamen de nieuwe raadsleden een voor een op het podium in een geheel verduisterende zaal en stelde alle raadsleden zich voor aan het publiek met als enige verlichting het zaklicht wat op het gezicht van het raadslid scheen. Zo ook de nar, adjudant, dansmariekes en als laatste de NIEUWE Prinses, Prinses Pap de 40e van Papslokkersgat, Pleun van Leijsen!! Een schitterende opkomst wat geheel en perfect aansluit bij het motto ZIEDE GIJ UT ZITTE? Hiermede was de nieuwe Jeugd Raad gepresenteerd en begonnen de werkzaamheden voor de kersverse Prinses Pap de 40e. Als eerste na de presentatie werd een prachtige dans gedaan door alle Raadsleden alles onder zeer deskundige leiding van Karin van Oosterwijk en Claudia van der Ploeg. Vervolgens het bekend maken van het nieuwe carnavals embleem, samen met de sponsers van het embleem te weten. Tom de Bie van herberg “De Drie Linden” en Carlo van Engelen van cafe-feesterij 't Engeltje en Prinses Pap de 40e. Het trio werd verzocht om alle

puzzelstukken goed te leggen op het grote bord en na ruim 20 minuten kwam het nieuwe embleem tevoorschijn. Een Papslokkers-en-Papslokkerinnekes-Vraag-des-Levens-aanwijsinstrument, oftewel een fantastische zeer nuttige Led zaklamp met verlichte pen, met daarop het motto: ZIEDE GIJ UT ZITTE? Voor-

Terug kijkend op het 6e Paplepelbal op de dag zelf kunnen we zeggen het was in cafe herberg De Papslokker heel gezellig en GESLAAGD!!! In Papslokkersgat zijn we helemaal klaar voor het nieuwe carnavals seizoen wat weer een geweldig feest belooft te worden, met een motto “ZIEDE GIJ UT ZITTE?”

Zeer enthousiaste JEUGDRAAD VAN ELF dat de verkoop van de emblemen van start ging werd het eerste exemplaar met opbod verkocht en na een stevige en heftige verkoop kan Harrie Broers, eigenaar van meer dan 20 jaar GOTCH zich de trotse bezitter noemen van het eerste carnavalsembleem 2014 van Papslokkersgat!!! Harrie PROFICIAT!!!

en met een geweldige Prinses Pap de 40e kan het natuurlijk niet meer stuk.

CARNAVALS EMBLEMEN

De carnavalsemblemen zijn te koop voor Euro 2,50 bij de volgende adressen, herberg “De Drie Linden”, café - feesterij “ 't Engeltje” of bij een van de bestuursleden van de carnavalsstichting.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 17

Bedrijf in beeld

Bodemprijzen voor de Peugeot 107 Echt voordelig!

Tientallen spiksplinternieuwe Peugeots 107

Gewoon een aantal belangrijke punten. Let op: • 0 procent BTW • Superlaagbrandstofgebruik (1 : 22 !!!) • Geen motorrijtuigenbelasting (v.a. 2014 beperkt) verzekeringspremie • Lage (schadebedrag van de Peugeot 107 is relatief laag, het motorvermogen van de Peugeot 107 is ‘niet bedreigend’ voor de verzekeringsmaatschappijen) • Weinig onderhoud (Motor is in korte tijd op bedrijfstemperatuur: dus minder inwendige motorslijtage) • Een ‘beurtje’? Slechts 135 euro! Daar kun je het zelf toch niet voor doen?!!

complete mobiliteitsgroep van Zuidwest Nederland. Met merken voor alle doelgroepen. Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Mercedes, Volvo enz.

Nog 13 te koop! Suggesties: Super wagentje voor de beginnende automobilist! Smits: ‘Je ziet een verschuiving in de manier waarop de jeugd tegen een auto aankijkt. Toen ik net mijn rijbewijs had, zag ik mijn eerste auto als een soort statussymbool. De hedendaagse jeugd wil gewoon een auto die je van A naar B brengt. Zo voordelig mogelijk. Daarvoor is die 107 van ons ideaal. Geen chique extra’s, maar daardoor ook minder kosten. De basale eigenschappen hebben deze aanbiedingen ook: • 5 deurs • Airco • Radio-cdspeler

Ook fantastische leuke auto voor de echtgenote van de man die in een leaseauto van de zaak rijdt. Smits: ‘Het voordeel van een nieuwe auto boven de occasion is natuurlijk dat je geen angst hoeft te hebben dat er reparaties voor de deur staan te trappelen.’

Uitgelezen! Maak een afspraak voor een proefrit: Iriks Autobedrijven B.V. De Boedingen 23 in Oosterhout (0162) 49 89 00 Huifakkerstraat 5 Automotions in Breda (076) 565 92 11 Tenslotte: Iriks is overge- www.iriks.peugeot.nl gaan in de Automotions Groep, maar service, kwaliTekst: Hans van der Prijt / teit en ervaring zijn meegeFoto: Wim Vermeeren gaan. Automotions is de meest

Eigenlijk een auto waar je alles mee kunt doen. Smits wijst naar een beletterde en beprinte versie van de 107. ‘Kijk dit bedrijf heeft 40 van deze wagens in gebruik: beprint en beletterd. Deze showroom auto is reserve voor verdere uitbreiding en in geval van schade.’

107

Wij blijven op de kleintjes letten IRIKS BETAALT DE BTW

0% BTW

op een 35-tal spik-splinternieuwe Peugeot 107’s voorzien van kenteken en registratievoordeel Peugeot 107 access

S!* N RIJKLAARPRIJ

ALL-I

pack accent 1.0 5-deurs van e 11.802,46 ,- voor e

Peugeot 107 active pack premium 1.0 5-deurs van e 12.818,46 ,- voor e

Peugeot 107 envy 1.0 van e 13.048,46 ,- voor e

9.888,-

RPRIJS!*

ALL-IN RIJKLAA

10.888,RPRIJS!*

ALL-IN RIJKLAA

11.222,-

ALL-IN RIJKLAARPRIJS!*

- Kosten rijklaar maken - Overheidskosten - Mattenset - Volle tank brandstof - My Peugeot Card

107 50/50 DEAL

5-DRS STUU BEKR R ACH TIGIN G

ABS

+ 0% RENTE

incl. AIRCO vanaf:

6.940

6-SGV-94 7-SGV-51 VERKOCHT

HERFSTACTIE

Dit zijn de tijden waarin je op de kleintjes moet letten. De Peugeot 107 bijvoorbeeld. Wat een leukertje! En ook nog zo’n voordelig kleintje! Vooral die aanbiedingen bij de bedrijven van Iriks. Spiksplinternieuwe Peugeots 107 voorzien van kenteken en registratievoordeel. Ellenlange verhalen zijn niet nodig.

OP UW FINANCIERING

107

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 4,5-4,6; km/l: 22,2-21,7; CO2: 103-106 gr/km.

PEUGEOT 107 5-DEURS MET AIRCO RADIO KORTING UTE /CD vrolijk van wordt. Want MIN LASu T1 jaar Peugeot heeft een actie waar iedereen een Peugeot 107 met airco aanschaft, en dat kan al vanaf € 6.940,lang gratis muziek IRIKSmag IRCO als u nuPeugeot A Accent eons9.989,SPELER downloaden van Universal Music*. Bovendien betaalt u bij een financiering 3 jaar 107 lang 5-deurs 0% rente.Pack Dus kom snel bij langs voor nog meer voordeel of kijk op Peugeot.nl. 0% FIN AN CIERIN TOT 3.5 G 00,-

IRIKS AUTOBEDRIJVEN B.V.

Peugeot 107 XR

Peugeot 107 XR

Radio CD speler af-fabriek Afleverpakket + Waxoyl IRIKS AUTOBEDRIJVEN B.V. ● Plum Kleuren o.a.: Breda Huifakkerstraat 5 Tel.: (076) 565 92kosten 11 Vaste overheid ● Noir Caldera lipizan Oosterhout ● DeBlanc Boedingen 23 Tel.: (0162) 49 89 00 Kosten rijklaarmaken ● Gris Carlinite ● Blue electra www.iriks.peugeot.nl Totaalprijs rijklaar

e 275,e 364,e 93,e 595,e 11.316,-

Kom kiezen uit één van onderstaande kentekens en aantrekkelijke kleuren en je kunt morgen rijden!!!

7-SGV-70 7-SGV-73 7-SGV-64 VERKOCHT 7-SGV-57 VERKOCHT 7-SGV-59 6-SGV-80 VERKOCHT 7-SGV-18 7-SGV-47 7-SGV-58 VERKOCHT 6-SGV-56 VERKOCHT 6-SGV-70 VERKOCHT 1-SHD-44 VERKOCHT 1-SHD-45 6-SGV-83 7-SGV-08 VERKOCHT 7-SGV-15 RKOCHT VE 7-SGV-19 7-SGV-34 7-SGV-35 RKOCHT VE RKOCHT 7-SGV-42 VE

7-SGV-48 RKOCHT VE 7-SGV-52 7-SGV-55 RKOCHT VE RKOCHT 7-SGV-62 VE

7-SGV-63 7-SGV-80 RKOCHT 3-SHD-25 VE

3-SHD-26 RKOCHT VE 3-SHD-28

Registratiekorting e 2000,Extra voorraad voordeel e 420,Rentevrij 36 maanden e 3.500,-

RKOCHT VE 3-SHD-32

plus 36 x e 97,- per maand

3-SHD-34 RKOCHT VE

U BETAALT NÚ: e 5.396,-

Contantprijs Aanbetaling / inruil Totaal Kredietbedrag Looptijd in maanden Debetrente-voet Jaarlijks kosten-percentage Maandbedrag Totaal te betalen bedrag Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V (registratienummer AFM 12007744). € 6.940,00 € 2.960,00 € 3.980,00 36 0,0% 0,0% € 111 € 3.980,00 Meer info en voorwaarden via www.peugeot.nl. Actie geldig van € 6.940,00 € 3.750,00 € 3.190,00 36 0,0% 0,0% € 89 € 3.190,00 30 juli t/m 19 oktober 2011, actiemaximum op de 107 is € 4.000,-.

Genoemde adviesprijs is incl. btw, bpm en bpm-toeslag, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges, incl. € 1.250,- inruilpremie en incl. de maximale Green by Peugeot-premie van € 1.099,- bij inruil van een auto ouder dan 1995. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. *365 nummers zijn te downloaden met een maximum van 30 nummers per maand + 5 extra nummers in de laatste maand. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op Peugeot.nl.

Breda Huifakkerstraat 5 Tel.: (076) 565 92 11 Oosterhout De Boedingen 23 Tel.: (0162) 49 89 00

7-SGV-72 VERKOCHT

www.iriks.peugeot.nl

PEUGEOT

3-SHD-33 RKOCHT VE


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 18

Koninklijke Harmonie St. Cecilia Gilze

JUINFLITS 189 - NOVEMBER 2013

Muzikale intocht Sint dankzij St. Cecilia gegarandeerd Het werd toch nog even spannend dit jaar! Sint mocht het land nog wel in, maar zwarte Piet was een heel ander verhaal. Hij zou zich een ander kleurtje op moeten smeren, zijn haar ontkroezen, in het land van de piercings geen oorringen mogen dragen, blauwe of roze lippen hebben etc. Gelukkig blijft die flauwekul dit jaar nog beperkt tot Amsterdam, een stad die groot is geworden van de slavenhandel . Zwarte Piet mag het land gelukkig nog in, zij het voor een beperkte periode. Na 5 december meteen terug naar Spanje uiteraard. Gilze heeft andere problemen. De harmonie kan de straat niet meer op omdat ze te klein is geworden! Daarnaast enkele principiële bezwaren tegen liederen als Sinterklaas kapoentje (=gecastreerde haan) en de zak van Sinterklaas, zodat de muzikale club nog meer uitdunde. Gelukkig kwamen de hulptroepen

vanuit de muziekvereniging Cecilia in de vorm van muzikanten van Gils Geweld, Klabats en The BlueBand . Afgelopen zaterdag heeft de eerste repetitie plaats gevonden, dus de band Sinterceciliaklaas is nog heel erg groen, overigens een perfecte kleur. Er is een lied ingestudeerd met als titel Rock 'n Sint 'n Roll, dus ook in Gilze kan de vetkuif Piet mee swingen. Harmonie St. Cecilia swingde dit weekend overigens ook op een andere plaats, namelijk in Oudenbosch. Daar werd een concert verzorgd i.s.m. de plaatselijke vereniging als voorproefje op het naderende dona-

KBO Gilze : Nog even dit De KBO Gilze presenteert in de komende tijd weer een reeks van activiteiten die uw aandacht verdienen. Noteert u de data maar alvast op uw kalender. DINSDAG 19 NOVEMBER komt notaris F. Prickartz van notariskantoor Daamen in de seniorensociëteit een lezing houden met de titel “Erven en Schenken”. We beginnen om 14.00 uur en iedereen is van harte welkom om deze voordracht bij te wonen. WOENSDAG 20 NOVEMBER houdt de handenarbeidclub van de KBO Gilze zijn jaarlijkse tentoonstelling van zelfgemaakte handwerkjes. Omdat de vorige tentoonstelling zo'n goed geslaagd evenement was, kunnen deelnemers en bezoekers ook deze keer een leerzame en mooie

middag tegemoet zien. En wie weet kunt u tegen deze feestdagen nog een leuk cadeautje op de kop tikken. De tentoonstelling is in de seniorensociëteit 't Trefpunt van 13.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. De toegang is gratis. DINSDAG 26 NOVEMBER is er weer onze bekende kaartmiddag met jokeren en rikken voor de liefhebbers. U speelt de hele middag mee voor een bedrag van € 2,00 p.p. De koffie en de thee bij aanvang

teursconcert van 23 november. Men liet Amerikaanse bigband klanken versmelten met Russische melodieën en dat verliep

uiterst harmonieus. We hebben nog even met onze beschermvrouwe Maxima gebeld en die vertelde dat Willem en Vladimir net de Sabeldans aan het dansen waren. Toen we haar verklapten dat we dat ook op ons programma hadden, beloofde ze om een poging te doen om Poetin naar Gilze te krijgen. Mogelijk een speciale intocht met de stoomboot van Greenpeace. Intussen hebben al onze donateurs de uitnodiging met het Kremlin erop in de brievenbus gekregen en ze zijn zeer welkom in de Gilse Schakel. Russische klanken van accordeon, Mannenkoor 1001 en harmonie orkest sluiten officieel het Nederland-Rusland jaar af. Dus tot 17 november op straat en 23 november in de Schakel. Koninklijke harmonie St. Cecilia Gilze, een wereldgezelschap!

zijn gratis, de drankjes in de pauze moet u zelf betalen. We beginnen om 13.30 uur in de seniorensociëteit 't Trefpunt. De zaal is al om 13.00 uur open. DINSDAG 03 DECEMBER is er weer onze bekende Sinterklaasbingo. Deze bingo is alleen te bezoeken voor onze leden. Met een kaart van €5,00 speelt u een hele middag mee. We beginnen om 13.30 uur, maar de zaal is al om 13.00 uur open. De koffie/thee bij het begin en het drankje tijdens de pauze zijn gratis. Kom gerust eens een middag meespelen. We hebben weer mooie prijzen rond de thema's Sint en Kerst ingekocht. DINSDAG 10 DECEMBER is er weer een kaartmiddag met jokeren en rikken U speelt de hele middag mee voor een bedrag van € 2,00 p.p.

We beginnen om 13.30 uur in de seniorensociëteit 't Trefpunt. De zaal is al om 13.00 uur open. DINSDAG 17 DECEMBER houdt de KBO Gilze zijn traditionele Kerstviering in de grote zaal van De Schakel. De viering wordt opgeluisterd door ons ouderenkoor De Vrolijke Zangers. We beginnen om 13.30 u. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Deze bijeenkomst is alleen voor leden van de KBO Gilze. Na de pauze met koffie/thee en iets lekkers treedt onze eigen toneelvereniging Tot Ieders Genoegen op met een blijspel. In de volgende ONS treft u nog meer informatie, maar u kunt nu de middag alvast noteren op uw kalender. TEN SLOTTE : Kijkt u ook eens op onze eigen website: www.kbo-gilze.nl

Pietenband 2012

Senioren Vereniging Rijen SPECIALE ACTIVITEITENALLE DINSDAGMIDDAGEN, 13.30 tot 16.30 uur, gratis midgetgolf op De Leemput VRIJDAG 22 NOVEMBER, 10.00 uur, bijenkomst nieuwe leden, de Boodschap DINSDAG 26 NOVEMBER, 14.00 uur, bingo, de Oase WOENSDAG 18 DECEMBER, 8.00 uur, vertrek bus Kerstmarkt, de Oase DONDERDAG 19 DECEMBER, 13.30 uur, Kerstviering, De Boodschap VRIJDAG 20 DECEMBER, 10.00 uur, kerststukjes maken, de Oase ZATERDAG 21 DECEMBER, middag en avond, Kerstbridgedrive, de Oase NIET VERGETEN IN TE SCHRIJVEN! Hebt u zin in een bijzondere kerstmarkt? In combinatie met de mogelijkheid uitgebreid te shoppen? Dan kan in CentrO te Oberhausen. Voor slechts € 15,- brengt de bus u op 18 december heen en terug. Inschrijven en betalen kan in de Oase.

BINGO

De eerste bingomiddag van het seizoen was de kermisbingo. Het was gezellig druk. Luus-

MEER INFO HET JUINPAOVER LIJS WWW.JUIN.N L

De laatste twee weken van 2013 en de eerste week van 2014 komt er op het Burg. Sweensplein een overdekte kunstijsbaan Het JuinPalijs met gezellige horeca en diverse evenementen. Diegene die interesse heeft om aan dit evenement mee te werken kan zich als vrijwilliger opgeven via info@juin.nl

loop tevreden met een aantal nieuwe puzzels naar huis. Een van hen wist zelfs 17 puzzels in te ruilen voor 17 andere! De ruilbeurs werd door 20 personen bezocht. Als het even kan houden we de traditie van de legpuzzelruilbeurs dan ook in ere en kan er volgend jaar opnieuw worden geruild.

HET LEVENSBOEK

Veel belangstelling voor de legpuzzelruilbeurs ke Weterings bediende voor het eerst het rad en Piet Marijnissen zat als gebruikelijk achter de microfoon. Op dinsdag 26 november om 14.00 uur wordt er – voor de laatste keer dit jaar - weer bingo gespeeld in de Oase.

DRUKKE LEGPUZZELRUILBEURS

Op de onlangs gehouden legpuzzelruilbeurs zijn weer veel puzzels van hand tot hand gegaan. Al om één uur verzamelden zich de eerste bezoekers voor de beurs die om half twee begon. De meeste van hen gingen na af-

Vrijdag 1 november was pastor Jan Voeten te gast bij de SVR om informatie te geven over het levensboek. Veel ouderen zitten vol verhalen die zij voor zichzelf of voor hun nageslacht zouden willen bewaren. Zelf opschrijven is vaak moeilijk of komt er niet van. De parochie Heilige Geest biedt belangstellenden de mogelijkheid om samen met een vrijwilliger die hiervoor is opgeleid die verhalen te bundelen. Op de informatieochtend over dit onderwerp waren zes belangstellenden. Er ontstond een spontaan groepsgesprek waarin veel vroegere ervaringen werden uitgewisseld. Heeft u deze bijeenkomst gemist en wilt u toch meer weten over het levensboek en de ondersteuning die u kunt krijgen? Dan kunt u terecht bij het parochiesecretariaat info@ parochieheiligegeest.nl of bij pastor Jan Voeten jvoeten@parochieheiligegeest.nl.

SLAM! FM on tour meets Molenschot

Kom gezellig kaarten bij: p.v. “het zuiden”

Even voorstellen. Wij zijn JEM; 'Jongeren Evenementen Molenschot'! Misschien heb je nog nooit van ons gehoord, maar daar gaan wij nu verandering in brengen!

Op vrijdag 15 november is TWEEDE kaartavond van dit seizoen. Onze eerste kaartavond van dit seizoen was op vrijdag 11 oktober 2013 goed bezocht. Het was jammer dat er op andere plaatsen ook iets was georganiseerd zodat enkele “ vaste” kaarters(sters) niet aanwezig konden zijn. Op vrijdag 15 november is onze tweede kaartavond en wij hopen op “volle bak” en dan zal vanaf 19.30 uur de kantine open zijn om in te schrijven en ook Jos Marijnissen zal weer aanwezig zijn om deze avond in goede banen te leiden en dat vind ik heel erg fijn. Ook onze barbedienden zullen U allen weer optimaal gaan verzorgen. Wij beginnen om 20.00 uur in ons clubgebouw; Vijf Eiken 4 in Rijen. Deelnemen kost € 2.50 per deelnemer(ster) per avond. De prijs van 1 consumptie is € 1.10. Bij binnenkomst krijgt men het eerste kopje koffie of thee gratis. Ook zullen wij weer zorgen voor een hapje tussendoor. Wij gaan dan verder met het strijden om de levensmidde-

Wij zijn een vereniging van 12 jongeren die zich al ruim 2 jaar inzetten voor het organiseren van evenementen voor de Molenschotse jeugd. Van een 'Winter wonder weekend' waar we o.a. een schaatsbaan hebben gerealiseerd tot aan een dag achter de schermen bij PSV, niets is te gek voor ons! Met onze evenementen willen wij ervoor zorgen dat er genoeg vertier is voor de jongeren in ons kleine dorpje. Het is voor ons een uitdaging om mee bezig te zijn, omdat wij zelf bestaan uit een groep jongeren die nauw contact hebben met de andere jeugd van Molenschot. Zo kunnen wij peilen wat de jeugd graag zou willen in het dorp. Voor jongeren door jongeren! Met deze manier van werken, zorgen we ervoor dat de jeugd in het dorp blijft en het hier ook ontzettend naar zijn zin heeft. Op

• BURG. SWEENSPLEIN IN RIJEN • 3 WEKEN LANG 300 M2 SCHAATSPLEZIER! • GEZELLIG CAFÉ HET WINTERS GELACH 300 M2 • OVERDEKTE IJSBAAN • ENTREE 3,00 VOOR 2 UUR SCHAATSEN • VERHUUR SCHAATSEN • VERSCHILLENDE ACTIES BIJ ALBERT HEIJN • KOEK EN ZOPIE • DIVERSE EVENEMENTEN • PROMOTIE ACTIVITEITEN • OPEN VANAF 10.00 U. • SLUITING BAAN 22.00 U.

het moment zijn we druk bezig met de organisatie van een groot feest 'SLAM FM meets Molenschot' in het nieuwe MFA gebouw, de Molenwiek. Het gaat echt een knalfeest worden en wij hebben er onwijs veel zin in! Dus heb je zin in een tof feest, kom dan zaterdagavond 16 november”a.s. een kijkje nemen in de Molenwiek in Molenschot, waar SLAM FM de boel op zijn kop zet! Kaarten zijn te koop voor €5 bij Café 't Engeltje, Herberg De Drie Linden, Karrewiel, Café de Tip of Schutterslust. Aan de deur kun je ook een kaartje kopen voor €6 per stuk! Voor meer informatie kijk en like onze facebookpagina: www.facebook.com/pages/ JEM/121518931300298 We hopen je snel te zien bij ons volgende evenement! Feestelijke groeten, De crew van JEM!

Kaartliefhebbers(sters) lentassen welke wij dit seizoen ter beschikking stellen aan de winnaar(es) van zowel het rikken als van het jokeren aan het einde van reeks van 6 kaartavonden waarvan de slechtste avond niet meetelt. Er tellen dus 5 avonden en dus zijn degene die de eerste avond gemist hebben hiervoor nog niet kansloos. Wij rekenen op een royale opkomst en hopen op gezellige kaartavonden gedurende dit kaartseizoen. Noteer de data alvast op Uw kalender, zodat men hiermee rekening kan houden. Vrijdag 15 november – 20 december – 17 januari 2014 – 14 februari en de laatste avond en tevens prijsuitreiking zal op 7 maart plaatsvinden. Wij zullen jullie regelmatig via dit weekblad op de hoogte houden. Namens Postduivenvereniging “Het Zuiden”, Karel v.d. Bogaard, Rembrandtlaan 35, tel 223012 DUIVENSPORT -------- 'N MOOIE HOBBY en KAARTEN EEN GEZELLIGE BEZIGHEID.

MELD JE AA N VOOR THE YOUNG ON ES!

THE YOUNG ONES GAAN WEER VAN START! Ook dit jaar start de werkgroep THE YOUNG ONES weer met het opleiden van jonge muzikanten die samen in een bandje spelen. Uiteindelijk doel is het geven van een optreden in café 't Rijens Vat en tijdens de Oranjeboel 2014 op het grote podium. Heb je interesse om aan dit project mee te doen meld je dan aan vóór 25 november a.s. o.v.v. naam, leeftijd, muziekinstrument (of zang) en eventuele ervaring via info@juin.nl. Je kunt je inschrijven als individu, maar ook als band! Voor meer informatie betreffende THE YOUNG ONES kun je kijken op www.juin.nl

AGENDA 2013 EN 2014 14 DECEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014 BURG. SWEENSPLEIN -RIJEN 'T JUINPALIJS - SCHAATSBAAN

8 MAART 2014 - CAFE 'T RIJENS VAT ORANJEBOEL BATTLE 2014 FOUNDERS STICHTING JUIN

Reacties op deze Juinflits kunt u sturen naar: info@juin.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 19

Kledinginzameling bij de Maria Magdalenakerk was een succes Op zaterdag 2 november jl. hebben we onze kledingactie gehouden. Het is weer herfst, dus tijd om ruimte in de kast te maken voor de nieuwe wintercollectie. Om 9 uur begonnen we met de inzameling. Van alle kanten werd de kleding op de geïmproviseerde rotonde op het kerkplein afgegeven. Zakken vol kleding en schoenen haalden we van de achterbank of uit de kofferbak, tussen de snelbinders vandaan, van een steekwagentje of uit het mandje van een rollator. Iemand kwam met wel 8 zakken goede textiel die hij gekregen had van iemand die ging verhuizen en alles eens goed had uitgezocht. Dat helpt!

Om 12 uur sloten we de actie af met een mooie opbrengst: een volle vrachtwagen textiel (ongeveer 4000 kg) waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan Cordaid – Mensen in Nood. Deze organisatie verleent noodhulp aan hen die dat nodig hebben na een ramp en begint daarna direct met wederopbouw, waarbij zelfredzaamheid van de hulpbe-

hoevenden wordt gestimuleerd en waarbij ingezet wordt op het voorkomen van nieuwe rampen. We willen iedereen van harte bedanken voor het afgeven van de kleding en schoenen. Hebt u de aankondiging gemist of had u geen tijd om langs te komen? Geen probleem. In het voorjaar van 2014 wordt de volgende kledingactie gehouden. De actie wordt altijd aangekondigd in het weekblad. Er worden flyers rondgebracht en op veel plaatsen zult u posters zien hangen met de datum en het tijdstip van deze voorjaarsactie. We zien u graag weer volgend voorjaar! Werkgroep Diaconie Parochie Heilige Geest.

Retestrakke percussie

16 november Circle Percussion Circle Percussion, de oervader van de Nederlandse slagwerkscene, bestaat maar liefst veertig jaar. Met de vierde generatie drummers had zij de afgelopen seizoenen groot succes. Circle Percussion heeft een dynamiek en een feel die bloedmuzikaal en tegelijk toegankelijk is. Het is leuk en het is indrukwekkend. In de nieuwe voorstelling BIG MEN DRUMS banen ze zich een weg door een oerwoud van trommelgeweld, hilariteit en humor. Wiegend tussen subtiele klanken en heftig beukende grooves slaan deze niet te stoppen trommeltopsporters het theaterpubliek figuurlijk van hun sokken. Met de ongepolijste 'oergroove' van Wil-

lem 'Afrikit' Jansen, de retestrakke swing van Erwin Oudshoorn, de onuitputtelijke energie van Ronald Boumans en de onbevangenheid en humor van Wouter van der Wildt verlegt Circle Percussion opnieuw de grenzen van de hedendaagse slagwerkcultuur. De groep heeft op hun zeer bijzondere en uitgebreide instrumen-

tarium een geheel onnavolgbare speelstijl ontwikkeld. Ze toveren met trommels alsof het konijnen zijn! U kunt genieten van energieke uitspattingen op de slim gemêleerde set-ups, waarin Afrikaanse drums en Japanse taiko's de boventoon voeren'de kracht van de groep...verantwoorde, ritmische balans en een buitengewoon muzikaal oor voor sound. Beleef het in BIG MEN DRUMS! De voorstelling is te zien op 16 november a.s. bij theater De Boodschap in Rijen. Kaarten zijn te bestellen op www.deboodschap.nl en kosten € 17.

Laat de MS collectant niet in de kou staan Als één na laatste in een rij van landelijke collecterende goede doelen, komt de collectant van het Nationaal MS Fonds vanaf 18 november aan de deur. Het Nationaal MS Fonds financiert onderzoek naar MS en ontwikkelt behandelprogramma's die mensen leren om te gaan met hun ziekte. Altijd vanuit een positieve insteek door uit te gaan van de mogelijkheden die je als mens met MS hebt. Wat kunt u doen om het de MS Collectant makkelijk te maken?

Leg alvast wat kleingeld in de gang en doe vooral de deur open. De collectant hoeft dan niet te lang te wachten en kan, na uw donatie, meteen doorgaan en aanbellen bij de volgende voordeur. Het geld dat wordt opgehaald tijdens de collecteweek zal besteed worden aan onderzoek enerzijds en begeleiding

en training anderzijds. Op deze wijze kunnen wij samen met onderzoekers en behandelaars mensen met MS nu én morgen helpen. Onze 13.000 collectanten kunnen onmogelijk bij alle voordeuren aanbellen. Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057 of stuur een sms naar 4333 met de woorden STOP MS en doneer eenmalig 2 euro. Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl

Dringend te kort aan vrijwilligers! Het Vrijwilligers Informatie Punt Gilze Rijen (VIP) krijgt wekelijks nieuwe hulpvragen binnen van diverse stichtingen, verenigingen en (vrijwilligers) organisaties vanuit de gemeente. De matchmaker van het VIP is druk bezig om alle bestaande vrijwilligers te matchen op deze hulpvragen. Maar er is een dringend te kort aan nieuwe vrijwilligers! De komende jaren zal het in kader van de bezuinigingen steeds belangrijker worden dat men kan terugvallen op vrijwilligers. Wat als u straks geen zorg meer kan inkopen maar wel degelijk zorg nodig heeft? Kunt u altijd terugvallen op uw familie, vrienden of buren? Het VIP is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich maatschappelijk willen inzetten in de gemeente. Mocht het dan in de toekomst zo zijn dat uw familie, vrienden of buren u een keer niet kunnen helpen, dan kunt u altijd terugvallen op andere bewoners in uw gemeente. Om u alvast inzicht te geven in wat de gemeente zoal nodig heeft, ziet u hieronder de hulpvragen van deze week! U kunt deze ook terug vinden op www.vipgilzerijen.nl WZSW (Wonen,Zorg,Service in de Wijk) is heel hard op zoek naar mensen die willen helpen bij de Formulierenbrigade, op vrijdagochtend. Mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren kunnen hier terecht. WZSW zoekt mensen die zelf hun hand niet omdraaien voor een formulier meer of minder. U kunt logisch nadenken en goed dingen opzoeken. Het is fijn als u een beetje bekend bent met zaken als belastingtoeslagen en bijzondere

bijstand, maar u hoeft geen materiedeskundige te zijn. Bij dit werk kunt u altijd terugvallen op een coördinator. Ook wil WZSW graag in contact komen met iemand die mee kan gaan helpen met het plannen van klussen. U bezoekt daarvoor de aanvragers, om duidelijk te krijgen wat precies gevraagd wordt. Vervolgens gaat u kijken welke WZSW-medewerker de klus het beste kan gaan uitvoeren. U doet dit in overleg met collega's. Dit

is leuk vrijwilligerswerk voor iemand die graag organiseert en regelt, en die affiniteit heeft met de klanten en medewerkers van WZSW. De Dagopvang in Gilze zoekt een gezellig, praktisch iemand om in de even weken op dinsdag mee te komen helpen tussen 12.30 en 16.30. Koffie schenken, een praatje maken, mee zorgen voor een gezellige sfeer. Er is altijd een tweede persoon aanwezig om mee samen te werken. Tevens kunt u zich inzetten in de ondersteuning van de zorg via de Hulpcentrale van de gemeente. Voor Gilze en Hulten kunt u 's ochtends terecht tussen 9.30 en 10.30, op telefoonnummer 0161 452 586. Voor Rijen en Molenschot kunt u iedere ochtend tussen 9.30 en 11 bellen naar 0161 222 400. Heeft u hulpvragen gezien die u op het lijf geschreven zijn en wilt u zich inzetten voor uw gemeente? Neem dan contact op met het VIP Gilze Rijen. Mail match@vipgilzerijen.nl. Op maandag kunt u bellen met 06 12615727. Op www. vipgilzerijen.nl kunt u alle hulpvragen nog eens rustig nakijken.

Kunstenaars Uit BRAbant

Expositie Stichting KuBra presenteert: 'The Unexpected' in Steenfabriek Gilze Van 16 t/m 24 november is De Steenfabriek in Gilze toneel voor The Unexpected, een groepstentoonstelling met uiteenlopende kunst. U zult er schilderijen, tekeningen, beelden, keramiek, installaties en collages vinden van Josemieke Segers, Elke Kip, Andre Lieu, Miriam Groenen, Blandine Pette, Thea Bijl, Gwen Conner, Jelmer Wijma, Renée Middelkoop

en Saskia van Oversteeg. De onverwachte expositie “The Unexpected” in de Steenfabriek te Gilze wordt op zaterdagmiddag 16 november om 14.00 uur feestelijk geopend, waarna de aanwezige exposanten u graag langs hun werk zullen leiden. U kunt de expositie bezoeken van 16 november tot en met 24 november 2013. Geopend op za-

terdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openingstijden zijn steeds enkele exposerende kunstenaars aanwezig. U vindt de Steenfabriek aan de Steenfabriek 7, 5126PB te Gilze.

Foto: kunstenaar Blandine Pette, held-toren

Mutsennieuwsflits

De kop is eraf Afgelopen zaterdag was het eindelijk weer zover: D'n Irste Noavond in het Rijens Vat. Traditiegetrouw begon de avond met het Songfestival, verdeeld in 2 klasses. De Leutklasse en de Hangijzerklasse. Wij waren als laatste aan de beurt in de Hangijzerklasse, een nieuw deuntje en een nieuwe tekst. Daarna hebben we gelijk een paar van onze nummers gespeeld. Na beraad van de jury zijn we gezellig met zijn allen doorgegaan naar de tweede ronde en mochten we weer ons lied ten gehore brengen. De uitslag kwam later na de bekendmaking van de Prins. Om 11 over 11 werd de Prins voor het komend seizoen bekend gemaakt. Wij wensen Prins Jaap II, samen met zijn gevolg, heel veel leut voor de carnaval en wellicht komen we elkaar her en

Voor alle verloskundige zorg in de driehoek Tilburg - Breda Turnhout.

Betty Spruyt Linda van Beek Bert Ooijen Manon Verspaandonk

Het carnavalsseizoen 2013-2014 is begonnen. En hoe.....!

Baarleseweg 63a 5131 BB Alphen www.hetklavertje.com

Uw

T +3113-5082773 zwangerschap info@hetklavertje.com is onze zorg der tegen. Daarna was het eindelijk tijd voor de uitslag van het songfestival. In de leutklasse heeft c.v. De Guppies gewonnen, van harte gefeliciteerd met jullie geweldige liedje. De uitslag van de Hangijzerklasse was behoorlijk spannend maar uiteindelijk kwam het verlossende woord: we hebben GEWONNEN! Wij zijn superblij met onze overwinning, we hebben er dan ook heel wat uurtjes aan besteed. Ons seizoen is begonnen, het kon niet beter. Nog een paar maanden flink re-

peteren en we zijn klaar voor carnaval. U zult ons regelmatig tegenkomen. Wij bedanken de jury van het songfestival: Freek, Arie en Bram. En onze grootste dank gaat uit naar onze eigen John, die voor ons het arrangement en de tekst heeft gemaakt. Ik denk dat we maandag, op onze repetitie, nog een klein feestje gaan bouwen om onze overwinning te vieren. Met vriendelijke, mutserige groeten PR Muts

Gerard Kamphuis stopt na 10 jaar als trainer Eind oktober gaf Gerard Kamphuis zijn laatste trainingen bij TC Gilze. Vanaf 2003 heeft hij een 10 tal jaren zijn vakkennis en enthousiasme op de jeugd- en seniorleden van TC Gilze overgebracht.

We zullen je missen....... Tijdens zijn laatste trainingsavond werd hij verrast met veel lawaai door een grote groep

Bonaparte Rijen single dart ranking (€ 2500) Zaterdag 16-11-2013 is er wederom een Single Dart ranking-toernooi.Om hier aan te deel te mogen nemen moet je minimaal 16 jaar oud zijn. Het inschrijfgeld wordt op deze dag weer in zijn geheel uitgekeerd en voor op de Finaledag staat een gegarandeerde geldbedrag van €2500,-. Heb je zin om een potje te darten onder het een genot van een drankje, dan hoef je niet perse lid te zijn van een dartclub of -vereniging.Dus kom gerust een een potje darten. Je kunt ook voor-inschrijven op mobiel nummer 0653892390 of 0625227973. Cafe Bonaparte Hoofdstraat 11, Rijen. Tel: 06-53892390 (na 14:00). Openingstijd vanaf 16:00 uur. Aanvang inschrijving: 19:30 uur. Starttoernooi: ± 20:00 uur.

Dieren centrale Nederland VERMIST Kater, zwart, met witte aftekeningen, is gechipt, Burg. van Poppelstraat Gilze Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0161433437 Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

jeugdleden, ouders, jeugdcommissie en collega trainers die nog 1 keer met hem wilden “carroussellen”. Op twee tennisbanen werd door een 60 tal jeugdleden met Gerard dit bekende rondlooptennisspelletje gespeeld. Na afloop werd hij toegesproken namens zijn drie collega trainers en kreeg hij een gedenkboek overhandigd, waar vele jeugdleden iets over Gerard in hadden opgeschreven.

Gerard zijn laatste les, bedankt!

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2013 Datum trekking: 28 oktober 2013

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2013. De Nationale Zonnebloemloterij 2013 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie (5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

PRIJSNR 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs 12e prijs 13e prijs

LOTNR 0012122 0129924 0392192 0264842 0501677 0527322 0921067 1240568 0817715 0646376 0073087 0613848 0769482

PRIJSBEDRAG € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

PRIJSNR 14e prijs 15e prijs 16e prijs 17e prijs 18e prijs 19e prijs 20e prijs 21e prijs 22e prijs 23e prijs 24e prijs 25e prijs

LOTNR 1270107 1427604 1000762 0882494 0314107 1152003 0230118 1164805 0289014 0602812 0028521 0352869

PRIJSBEDRAG € 1.000,00 € 1.000,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS 26e prijs 46740 € 100,00 27e prijs 74248 € 100,00 28e prijs 99157 € 100,00 29e prijs 3850 € 50,00 30e prijs 0154 € 50,00 31e prijs 4538 € 50,00 32e prijs 656 € 15,00 33e prijs 301 € 15,00 34e prijs 530 € 15,00

*

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. (onder voorbehoud van typefouten) Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

Reunie de Hartetroef Uitnodiging Reunie “T is zover reunie van de Hartetroef , op 30 november in Bavel. Wij als echte stamgasten mogen niet ontbreken. Let op: kaarten 15 euro pp inclusief 5 consumptiebonnen. Deze worden besteld bij opgave.

Vertrek met taxi va het Sweenplein om 20.45 uur, huiswaarts+ 1.30 uur. Je kunt je opgeven bij ; a.schaffelaars@wonenbreburg.nl Graag voor 20 november groetjes A Schaffelaars 06-46282621

Demonstratie paté bij keurslager Piet Mutsaers Paté van Abdij Oudenburg kunt u a.s. vrijdag 15-11 proeven tijdens de demonstratie van deze overheerlijke paté, die zich onderscheid van alle anderen door de autentieke receptuur van de Abdij. Het is een grove vers afgebakken paté die een ware smaak sensatie geeft. U bent van harte welkom om dit zelf te komen proeven bij keurslager Piet Mutsaers, winkelcentrum de Laverije.

Whiskey-avond Gall&Gall Gall&Gall Rijen organiseerd op 13 december a.s. een Exclusieve Whisky Nosing and Tasting in samenwerking met de Whiskyworkshop. Deze avond presenteren wij 8 bijzondere malt whisky's uit Schotland en daar buiten, allen van zeer hoge kwaliteit. Locatie Boerke vanaf 19.30 uur. Prijs € 25.- incl. € 10.- cadeaubon Gall&Gall. Kaartverkoop bij Gall&Gall Wilhelminaplein 10. Tel .0161-240130. Het maximaal aantal personen is 30 dus wees er snel bij!


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 20

Zomergemstraat 2A 4826 CW Breda Tel. 076 5780050 www.dermcentrum.nl

Spataderen

Alle behandelingen zijn mogelijk, zonder wachtlijst Scleroseren (wegspuiten) Foamscleroseren Microchirurgische technieken Operatie Inwendige laserbehandeling (vervangt een operatie) Uitwendige laserbehandeling (voor kleine bloedvaatjes)

Baarleseweg 60a Baarleseweg 60a 5131BD 5131BD Alphen NBr Alphen NBr 06-25534574 06-25534574

De behandelingen worden door de ziektekostenverzekering vergoed, zoals in ziekenhuizen gebruikelijk is.

Afleverbon Afleverbon

Bonnr:Bonnr:

Het Dermatologisch centrum is een door het ministerie van VWS erkende instelling voor gespecialiseerde medische zorg op het terrein van de dermatologie (huidziekten) en flebologie (spataderen)

Afleverbon Begintijd

Begintijd Eindtijd

Eindtijd Pauze

Alphen, N.Br. - 06-25534574

Professionele reiniging van alle soorten stallen.

Voor breek-, zaag- en boorwerken in beton of asfalt, zetten we in: compressoren met luchtkamers, hydraulische hamers, diverse diamant boor- en zaagmachines. Bel naar H. van Beek 0031(0)135078118 of 0031(0)653364696.

Adres

Vanaf

45,-

Handtekening leverancier

Handtekening klant

Handtekening leverancier

Handtekening klant

Handtekening leverancier

Nu met volle boodschappentas t.w.v. 50,bij iedere inschrijving

TV Internet Bellen

Handtekening klant

Handtekening leverancier

Check de voorwaarden op telfort.nl/glasvezel.

Kies het glasvezelpakket dat bij jou past

Handtekening klant

elke maand

Zaterdag 16 november 10.00 – 18.00 uur Telfort adviseurs:

• Jumbo, Hoofdstraat 50, Rijen • Verhulst Radio & TV, Raadhuisplein 8/9, Rijen

telfort.nl/glasvezel 088 1200 000 Telfort winkels


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

rt SpoSport

PAGINA 21

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Eerste raceseizoen Ruben Doorakkers Ruben, is deze zomer 12 jaar geworden. Hij reed al een paar jaar met de cross motor en pocket bike racers, de appel valt niet ver van de boom. Dit jaar startte Ruben in de Honda NSF100 klasse. In meerdere landen op de wereld racen jongeren van ca. 11 tot 14 jaar in deze klasse. De motoren zijn allemaal gelijkwaardig en worden per race toegekend waardoor men elke keer op een andere motor dat weekend racet. 2013 moest een leerjaar worden. De motoren hebben niet veel vermogen, 8,5 PK en lopen ca. 110 km.p.uur. De acceleratie is niet erg krachtig waardoor de coureurs gedwongen worden de bochten zo goed en dus zo snel mogelijk te rijden omdat men met het optrekken vrijwel niets kan winnen op motorvermogen. Wel door hard de bocht uit te komen. In het begin reed Ruben in de achterhoede en gaandeweg het seizoen kwamen er steeds betere tijden op de klok tijdens de kwalificaties. Ook in de wedstrijden reed hij na gelang het seizoen vorderende kortere uitslagen. Ruben vond steeds beter de ideale lijn en de juiste rempunten. Hij reed steeds vloeiender en constanter. Ook waren er enkele valpartijen, o.a. name in de regen. Tijdens de eerste wedstrijd in Brakel in April was er een 17e

Judo Vereniging Gilze

Succes voor J.V. Gilze

trainingstijd en eindigde Ruben, twee maal op een 16e plaats. Daarna volgden races in Berghem, Francorchamps, Pottendijk, Assen, Veldhoven waarbij op een aantal circuits meerdere weekends werd geracet. 28 September was de laatste wedstrijd voor de NSF100 cup. Aan bijna het einde van de race in de eerste manche viel Ruben op een 8ste plaats uit door een botsing die werd veroorzaakt door een achterblijver. De tweede manche eindigde hij als 11e. De race ervoor in Pottendijk was hij als 4e geëindigd. Zondag 20 oktober was de laatste wedstrijd, een open race op de mooie kartbaan van Spa-Francorchamps. De laatste maanden had Ruben veel getraind en dat bleek. Een eerste plaats in de kwalificatie. Er reden 2 klasses in de race en training door elkaar. Hoewel niet erg veel deelnemers, toch enkele die dit jaar dik in de top 10 reden bij het NSF100 kampioenschap. In race reden ook de pocket

bikes mee. Erg kleine motortjes maar zoals Sache de Vits, de snelste man op de baan en Belgisch kampioen liet zien accelereren deze tweetakt motortjes veel sneller dan de Honda NSF100 waarop Ruben rijd. Zowel de 1e als 2e manche wist Ruben te winnen in zijn klasse waarbij hij overall alleen Sacha de Vits voor zich moest dulden. In de 2e manche wisselde hij wel 5 keer van plek met Joep Overbeke wat mooie inhaal acties opleverde. Dat het leerjaar zijn nut heeft opgeleverd bleek uit zijn beste tijd op Francorchamps, bijna 5 seconden sneller dan met de wedstrijd in Mei waarmee hij in Mei de 2e beste tijd zou hebben gehad. Een mooie afsluiting van het seizoen. Volgend jaar rijd Ruben weer in de Honda NSF 100 klasse en wil zich dan weer verbeteren wat mogelijk een opstap naar een hogere klasse kan zijn.

STAFFETTA

Het was toch al weer een paar jaar geleden, maar deze keer was het raak. Afgelopen zondag werden in Sporthal “Achter de Tuintjes” in Gilze de districtkampioenschappen van de jeugd gehouden. En er ging een titel naar onze club! De organisatie was in handen van Judo Bond Nederland (afd. Zuid Nederland) en alle jonge judoka's onder de 12 jaar kregen de kans om de titel van Zuid Nederland te pakken. Voor de middag waren de judoka's aan de beurt onder de 10 jaar, en na de middag onder de 12 jaar. Onze vereniging telde drie deelnemers Donna, Lars en Bram. Voor Donna (-10) was het net iets te hoog gegrepen, als ze een jaar goed traint is ze volgend jaar zeker een medaille kandidaat. Ze kwam vandaag niet verder dan 2 verloren partijen. Maar'.wel erg knap dat je hier op de mat stond.

lijk aan voelt in het bos. De wind wordt er gebroken en de bomen absorberen grotendeels de regen zodat jij en ik er heerlijk aan de slag kunnen voor onze broodnodige portie endorfine. Want binnenzitten is geen optie. En met een beetje (kleding) voorbereiding is het buiten (altijd) aangenaam. Daar heb je overigens geen hilarische Roy Donders' de stylist van het Zuiden (maandagavond RTL5)' voor nodig. Dat kun je best zelf. Zeker met het huidige aanbod aan materialen. Zeker met al die opvallende kleurige jacks en broeken. Zeker wel nodig als het echt koud dreigt te worden. Van top tot teen. Het drie laagjes systeem hanteren. Functioneel shirtje, trui en jack. Als het echt hard waait en je niet in het bos gaat rennen een jack met windstopper. Daar ga je niet langzamer van lopen omdat de-

ze je afstopt, maar de wind komt niet tot aan je huid waardoor je huid niet te sterk af kan koelen en je het niet snel echt koud krijgt. Loop beneden de 10 graden ook lekker in een lange looptight. Het beschermt die twee lange stelten en zorgt voor de juiste temperatuur van je huid. Zet je hardloopschoentjes in deze tijd van het jaar niet in de (koude) schuur of garage, maar lekker in de verwarmde bijkeuken. Zodat je voeten niet direct schrikken bij het aandoen en ze een beetje fatsoenlijk kunnen drogen. Eventueel met een oude theedoek om het vocht te absorberen! Niks triestig weer, het is altijd weer'2RUN2!” Wil je meer lezen van Sjef? Zoek zijn website even op en ga er lekker (warm) voor zitten: http://sjeffect.nl

Bram vd Veen -10 jaar -38 kg. Wederom maar 3 deelnemers voor Gilze, Bram, Lars en Remco. Bram verloor 3 keer, Remco 2 keer, zij zaten in een poule en vielen buiten de prijzen. Lars zat in een afvalsysteem, speelde 5 wedstrijden waarvan 2 gewonnen maar ook dit was niet voldoende voor een podiumplek. Maar toch een vermelding in de 'krant'. Als je wedstrijdjes wel leuk vind of je wil een keer extra trainen per week kom dan eens kijken op dinsdag van half 7 tot half 8 in de dojo.

Tijdens 2e selectiewedstrijd dressuur pony's in Loon op Zand

Herauters weer in de prijzen Maar liefst negen ponyleden van Rsv de Kleine Heraut namen met succes deel aan de tweede selectiewedstrijd dressuur voor het indoorkampioenschap, gehouden door ROS te Loon op Zand.

Road Runner Gilze: triestig weer Deze keer bij Staffetta weer een bijdrage van Sjef Brouwers: “Het is momenteel echt volop herfst. Vanmorgen stonden de plassen weer (weer'!) op het asfalt en waren er weer volop waterbakken aangebracht op de paden in het bos. De bladeren met hun prachtige kleuren liggen er inmiddels triestig vies en opgefrommeld bij. De paden zijn door de (snelle) passanten her en der wat verlegd om zo de schoenen wat langer schoon en droog te kunnen houden. Om de plassen en modder heen dus. Alhoewel dat item er voor de meeste runners na een uurtje ook niet meer toe lijkt te doen en je ze dwars door de bagger heen ziet denderen. De spetters vliegen in het rond, de hardloopkleding krijgt spontaan een nieuw winters patroon. De beschutting van de kalende bomen zorgt er voor dat het heer-

Lars (-12) was z'n eerste wedstrijd vrijgeloot en de tweede werd in winst omgezet door een waza-ari en houdgreep. Helaas daarna 2 keer verlies maar hij was erg dichtbij een derde plaats. Bram (-10) liet vandaag een hele andere Bram zien dan vorige week in Breda , hij was veel meer gefocust en snel. Er waren 8 judoka's in zijn klasse (-38 kg) en door alle drie de wedstrijden te winnen werd de titel Kampioen ZN voor hem. Proficiat Bram van der Veen. Er ging ook nog een kampioenstitel naar onze clubgenoot Sam de Vries, maar hij stond vandaag op het podium voor JV. Baci Ga, proficiat Sam. Zoals ik al zei waren er vorige week wedstrijden in Breda bij JV de Haagse Beemden. 420 judoka's stonden er op de matten en het was lekker georganiseerd.

Manon van Gils met haar nieuwe aanwinst Ebonita Voor Manon van Gils was het extra spannend ze kwam voor het eerst in de dressuurring met haar nieuwe aanwinst Ebonita een super mooie D pony waar Manon erg trots op is. Manon liet in de klasse D-L1 gelijk zien wat ze van plan is en eindigde op een mooie 4e plaats en 186 pnt. in een rubriek met 18 deelnemers meteen in de prijzen en sleepte daarmee naast een winstpunt

ook 7 selectiepunten binnen. Haar zus Tessa reed in de klasse D-B met maar liefst 23 deelnemers naar een nette 9e plaats en 194 pnt dus bijna 2 winstpunten en ook 2 selectiepunten. In deze klasse kwamen ook Linda de Muijnck met Cupido en Charmaine van Es met Bob H aan de start, Linda werd netjes 11e met 191 punten en haalde weer een winstpuntje Charmaine eindigde als 20e met 179 pnt. In de klasse E-B veroverde Hieke Jansen met Nonny een knappe 3e plaats met 189 pnt goed voor een winstpunt en 8 selectiepunten. Hier eindigde Lotus Rommelse met Koss op de 8e plaats met 182 pnt nog steeds goed voor een winstpunt en 3 selectiepunten. In de klasse D-L2 kwam Maaike Frijters met Calypso aan de start ze werden 10e met 184 pnt dus ook Maaike heeft er weer een winstpunt en een selectiepuntje bij.

DAN ONZE EERSTE PRIJS WINNAARS

Tessa van Gils met Fleurtje Sem Rozen met haar Blacky lieten de concurrentie achter zich en werden 1e in de klasse B-B met 194 pnt. en het maximum van 10 selectiepunten plus een winstpunt. Hetzelfde presteerde Kyle van der Heijden met Easy in de klasse C-L2 met maar liefst 199 pnt. en dus zelfs twee winstpunten. Met Rambo in de klasse B-M1 had Kyle geen tegenstand en eindigde met 175 pnt.

Donderdag KNLTB competitie dames dubbel Sammy Rimington speelt in 't Rijens Vat TC Cash KNLTB wintercompetitie 2013-2014 De wereld vermaarde saxofonist Sammy Rimington zal op toon van zijn klarinet Op 7 november hebben de twee dames dubbelteams de wintercomptetitie 2013-2014 opgestart met mooie gedeelde resultaten. Hieronder de verslagen.Meer informatie over TC Cash: www.tccash.nl. CASH 1 RAAMSDONKSVEER 2 – 1-3 Het begin van de wintercompetitie begon twijfelachtig. Wel of niet spelen. Het bleef maar regenen. Uiteindelijk, na wat kopjes koffie, is er toch gespeeld. Het werden allemaal driesetters, spannend maar heel fijn getennist. We hebben met 1-3 verloren, maar goed dat we toch gespeeld hebben. Onze supporter had de lunch goed verzorgd. We gaan op naar de volgende speeldag.

CASH 2 - ACHTER DE BOGEN 4 – 3 -1

Na een korte pauze is op 7 november de wintercompetitie begonnen. En hoe. Regen regen regen. 's Morgens even een check of er wel getennist kon worden maar gelukkig waren er voldoende banen bespeelbaar. 'Gaan we dan ook echt spelen?', was de vraag. Er was echt enige aarzeling. 'Het is wel erg nat' en 'het regent veel te hard' waren de reacties. Uiteindelijk, met enige overredingskracht, is toch besloten te starten. Volgende week kan het wel weer vervelend weer zijn was onze slotconclusie. Al met al zijn we wel nat

geworden maar de temperatuur was prima en de banen hielden zich goed. Daarnaast hebben we heerlijk gespeeld met spannende partijen. Aan het einde van die regencompetitiedag zagen wij, dames, er niet meer uit. Enige ijdelheid hebben toch ook nog wel op het sportveld. Maar goed' we zijn met de winst aan de haal gegaan. 3-1 was de einduitslag dankzij Eugenine, Lian, Anja (fantastisch ingevallen) Wil (door omstandigheden zo maar achter de bar weggeplukt en een mooie rol gehad) en Lya. Ja, wij kennen wel enig blessureleed en wij hopen van harte dat dat snel weer voorbijgaat. Speelsters van Cash 2.

zondag 24 november a.s.een optreden in Rijen verzorgen. Hij zal begeleid worden door een internationale band;The David Livingstone Jazz Messengers o.l.v. Ad van Beerendonk. DIT MAG U NIET MISSEN De Stichting Jazz in Rijen is er in geslaagd een van de beste saxofonisten/klarinettisten ter wereld naar Rijen te halen. Sammy Rimington begon al op 16 ja-

% 5 2

rige leeftijd aan zijn internationale carrière. Vooral in Amerika maakte deze Engelsman veel furore. Vele honderden plaatopnames met alle groten in de jazz waren het gevolg. De fluwelen

en nog meer zijn stampende huilende altsax brachten velen in vervoering. Ook de begeleidende internationale band is van een absolute topklasse. En om dit alles nog aantrekkelijker te maken: de toegang is gratis! Volgende week zullen we u uitgebreid verder informeren over dit spektakel. www.jazzinrijen.nl

EL

E K TI IN N EC E W E D L E P OL S IN * O E CEAL G D IN N GD RT VA PIN O E K LT HOP EEER S D E GEG M

EN

KOOP ZONDAG 17 november

NO

van 12.00-17.00 uur

t/m zondag 17 november

Herfst op Peuterspeelzaal de Speeldoos

De herfst is aangebroken, vroeg donker, regen, wind en het wordt

kouder. Peuterspeelzaal de Speeldoos is door de kinderen aangekleed met knutsels zoals paddenstoelen, bomen en blaadjes. In de regen spelen is niet erg want het is heerlijk om in de plassen te stampen. Het thema herfst werd met een herfstwandeling afgesloten. Samen met de hulp van ouders zijn de kinderen naar het bos geweest. Zij hebben mooie dingen verzameld

zoals blaadjes en takken en paddenstoelen bewonderd. Het was een leuk thema waaraan met veel plezier gewerkt is. Voor meer informatie over plaatsing op de peuterspeelzaal of een vrijblijvende rondleiding kunt u contact opnemen met het regiokantoor van Kinderopvang humanitas; 073-7119400 of bezoek onze website www.kinderopvanghumanitas.nl

Dames Rino & Pelle jas van 189,95

SHOPPING DEAL

109,

95

Boys JRN Sweatvest van 49,95

SHOPPING DEAL

29,

95

Heren

SHOPPING DEAL

119,

MAC pantalons 2 st. van 89,95 p/st. nù voor

Bastiaansenmodestad.nl - Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel * tot 25% korting geldt op een deel van de collectie op artikelen met actielabel

95

Dames

SHOPPING DEAL

True You Colours jurkje van 79,95

59,95


Najaarsactie

WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 22

GELDIG 1 T/M 30 NOVEMBER 2013

BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLETE BRIL

Jubileum

Optiek Czyzewski bestaat in 2013 33 jaar... daarom hebben wij gedurende het jaar speciale acties! ACTIE 3 is geldig in de maand november en is ingegeven door onze GLASLEVERANCIER. De mooiste monturen met het beste glas... tegen de scherpste prijzen!

(MONTUUR + GLAZEN)

ONTVANGT U

50% KORTING

OP DE GLAZEN DUS 1 GLAS

Gratis!


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 23

Optiek Czyzewski is in de omgeving van Baarle-Nassau geen onbekende. Eigenaar Janek Czyzewski staat met zijn team in dienst van de klant. Op visueel gebied is de optiek gespecialiseerd in oogtesten, beschikt de zaak over gediplomeerde kennis en staan specialisten voor u klaar. De laatste jaren heeft de optiek invulling gegeven aan aanvullende behoeftes en biedt daarom ook hoortoestellen aan. Czyzewski behoort inmiddels tot de hoogste categorie HoorProfs. LANDELIJKE ERKENNING CONSUMENT Een professionele audicienafdeling. Daar heeft Czyzewski in geïnvesteerd. “Op het gebied van optometrie zijn we weliswaar al een tijd lang in staat om de sterktes en zwaktes te meten van het oog, tot in de kleinste details. Daar hebben we een OCTscanner voor. Deze meet het oog laag voor laag uit. Aan de andere kant merkten we dat het gehoor minstens zo’n belangrijke basisbehoefte van de mens is. Producten leveren op maat, ook op audiogebied, was dus noodzakelijk,” aldus Janek. Léon Slot, als audicien verbonden aan de

Czyzewski - Oog voor Horen. Er zijn talloze onzichtbare oplossingen mogelijk. Slecht kunnen horen kan op den duur toch leiden tot een sociaal isolement. En uit schaamte zou je een apparaat mogelijk niet willen dragen. Toch biedt de markt meer. Hele kleine hoorapparaatjes die we praktisch onzichtbaar in of achter het oor kunnen plaatsen bijvoorbeeld.”

Vakaudiciens volgens consument nummer 1

Optiek Czyzewski

heeft OOG voor HOREN rig jaar aangewezen als de meest klantvriendelijke en in prijs-kwaliteitsverhouding de best presterende audiciengroep van Nederland. Deze consumentenwaardering werd gekregen ondanks dat de bekende ketenbedrijven de hoortoestellen lijken weg te geven in hun reclamespotjes.

optiek van Czyzewski, knikt bevestigend. “Wij zijn aangesloten bij HoorProfs, een landelijke vakvereniging voor kwaliteitsaudiciens, die eigen ondernemer zijn. Wij moeten voldoen aan een aantal strikte eisen om gehoorapparaten in alle soorten en maten aan te kunnen bieden,” aldus Slot. Erkenning kwam snel. Eerst is er geïnvesteerd in de modernste audiologische apparatuur, inclusief een speciale geluidsarme testcabine, om hoortoestellen optimaal voor de klanten af te kunnen stellen. Vervolgens is er voldaan aan de hoogst haalbare opleidingseisen voor een audicien. Er wordt gewerkt volgens de landelijk gehanteerde kwaliteitsnorm StAr, gecombineerd met de voor Czyzewski in de optiek gebruikelijke service. Deze combinatie maakt het mogelijk dat Czyzewski – Oog voor Horen zich aan kon sluiten bij de audiciensgroep: De HoorProfs. Deze groep is door de Consumentenbond vo-

Landelijk samenwerkingsverband met kwaliteitslabel zelfstandige audiciens.

Zelfstandig bedrijf dat voor Czyzewski de audicensactiviteiten uitvoert.

“Hoortoestellen worden tegenwoordig door de zorgverzekeraars in een vijftal categorieën ingedeeld. Niet alle hoortoestellen die te koop zijn in Nederland zijn in deze indeling opgenomen. Veel audiciens bieden hierdoor deze kwaliteitstoestellen niet meer aan de

klanten aan waardoor klanten lang niet altijd de meest doeltreffende hooroplossing krijgen,” legt Slot uit. “Bij ons is dat anders. Wij zijn merkonafhankelijk, kiezen onze eigen leveranciers. En bovendien zijn leveranciers zelf kieskeurig wat betreft hun afnemers. De van belang zijnde leveranciers zijn verenigd in de brancheorganisatie GAIN die uitsluitend leveren aan audicien-

bedrijven die voldoen aan het kennisniveau wat nodig is om hoortoestellen doeltreffend in te kunnenstellen.” GOED KUNNEN HOREN De consument constateert in eerste instantie zijn of haar probleem zelf. Hoe gaat het dan verder? “We zien dat hoorproblemen bij elke leeftijd voor komen. De ouderdomsslechthorendheid begint zich vaak langzaam te ontwikkelen bij relatief jonge mensen. Los van een direct merkbaar hoorprobleem zou het daarom goed zijn dat 40- à 45-jarigen hun hoorvermogen laten testen. Dit kan kosteloos bij

VOOR- EN NAZORG De zaak aan de Chaamseweg streeft als voornaamste troef service na. Medewerkers hebben oog voor horen, waardoor de twee diensten naadloos in elkaar overlopen. Eigenaar Czyzewski streeft naar een volledig gediplomeerd en gecertificeerd bedrijf. De hoogst haalbare opleiding per vakgebied is gewenst, gekoppeld aan klantervaring. “Dankzij een fatsoenlijke opleiding kunnen wij achter onze producten en diensten staan. Het is ook het bewijs dat we meer kunnen bieden dan de verkoop van monturen of audio-hulpmiddelen.” WAT VERSTAAT CZYZEWSKI ONDER SERVICE? Léon Slot en Janek Kawaler, een ander bekend gezicht in de zaak, leggen het uit. “Sowieso moet er altijd een specialist aanwezig zijn in de winkel, gedurende de openingstijden. Als u acute gehoor- of zichtproblemen heeft, moet een van ons direct (of na een afspraak) metingen kunnen verrichten. Wel zo prettig voor de klant. Wij hanteren gegarandeerd kosteloos onderzoek en bijstellingen. En daar zit geen limiet op. Onze hoorproducten moeten goed zijn.” De audiciens hebben naast geregistreerde kennis over het gehoor ook technische kennis over programma’s en software die noodzakelijk is om de meest ideale hooroplossing te realiseren. “Uw gehoor verandert voortdurend. Door gebruik te maken van apparatuur waar ziekenhuizen soms niet eens de beschikking over hebben, bieden wij in eigen huis technieken en mogelijkheden om elke beschikbare oplossing aan te kunnen bieden.” (tekst: Maarten Liebregts) (fotografie: Hanne Dirven)

Optiek Czyzewski

heeft OOG voor HOREN • STAR geregistreerd • HOORPROF gecertificeerd dus door alle verzekeraars erkend; direct door ons geregeld • 2 Audiciens zijn u graag van dienst. Graag op afspraak. • Alle topapparatuur • Bent u slecht ter been? Bel ons even. Wij komen graag langs of halen u desgewenst even op!

Baarle-N

Landelijk kwaliteitslabel, waardoor afspraken met zorgverzekeringen mogelijk zijn.

Ook het adres voor uw pasfoto’s. Alléén in Baarle!

Optometrist O.V.N. Contactlensspecialist A.N.V.C. Baarle-Nassau-Hertog Chaamseweg 14, Telefoon 013-5078792. Ruime parkeerplaats aanwezig. OOK OP ZONDAG GEOPEND Breda Heksenwaag 32 - Telefoon 076-5420307. Erkend door alle Nederlandse Ziekenfondsen en zorgverzekeraars Turnhout Lode Peetersplantsoen 9 - Telefoon 00-3214429006. Erkend door de Belgische Ziekenkas Openingstijden: • Dinsdag t/m donderdag 9.00 - 18.00 uur • Vrijdag (koopavond) 09.00 - 20.00 uur • Zaterdag 9.00 - 17.00 uur • Zondag 9.30 - 17.00 uur • Op maandag zijn wij gesloten


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

rt SpoSport

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Tweede selectie-wedstrijd dressuur

PSV Wilhelmina Gilze Pony's In het weekend van 9 en 10 november organiseerde ROS Loon op Zand de tweede selectie-wedstrijd dressuur van KNHS-kring Breda.Voor onze vereniging startte Iris van den Hoven met haar pony Skoobi. Zondagmiddag 10 november startte de klasse DE-L2 met 14 combinaties in totaal. Halverwege startte Iris van den Hoven met Skoobi. De proef verliep netjes en geconcentreerd. Deze proef werd uiteindelijk beloond met een mooie 3e plaats met 195 punten. Iris wederom gefeliciteerd met deze prestatie. De volgende wedstrijd is in het weekend van 23 en 24 november in Oosteind, georganiseerd door De Trouwe Vriendjes.

R.V. Prins Bernhard Rijen Enkele leden hebben weer fijn gereden op de oefen springwedstrijd bij Stal van Gils. Altijd gezellig & leerzaam! Word of ben jij ook al vrienden met onze vereniging op Facebook? En we hebben een oproepje voor onze rijdende leden. Op zondag 3 november hadden enkele leden zich opgegeven voor de oefen springwedstrijd bij Stal van Gils in Dorst. Het was zoals altijd weer een gezellige en leerzame dag! Van onze vereniging hebben de volgende combinatie's mee gedaan: Rainy v.d. Ven met Carme, hoogte 10 cm. (Carme = pas 1 week onder het zadel en nu al mee gedaan!) Nathalie Emmen met Marit, hoogte 50 & 60 cm. Bianca van Leent met Chival, hoogte 70 & 80 cm. Annemiek Bakkers met Windsor, hoogte 90 & 100 cm. Bij deze een dank woordje vanuit Stal van Gils aan alle vrijwilligers voor hun hulp, Barones Ruitersport voor de cadeaubonnen

en van Strien Diervoerders voor de paardensnoepjes!

FACEBOOK Word of ben je ook al vrienden met onze vereniging op Facebook? Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuws berichten? En zo ook contact houden met andere leden? Voeg de club dan toe aan je vrienden-lijst op Facebook!

OPROEPJE Graag vragen we alle leden met regelmaat wedstrijd uitslagen door te geven via info@prinsbernhard.nl. Je mag altijd een korte omschrijving toevoegen en een foto zou natuurlijk ook leuk zijn! Dus aarzel niet en geef je uitslagen gerust door!

Tuinadv. Ruud/Duboysi - The Banner 4 – 2

STAND:

1. DVO / Lemans / Motori 2. Klaassen/Laspeijs/Meijs 3. R&J / Schellekens 4. Dunga/Plaza 5. ZV Sporthal Gilze 6. ZV Ordito 7. The Banner 8. Tuinadvies Ruud/Diboysi

9. Margriet Brand Chocola

BAKER: PROGRAMMA VRIJDAG 15 NOVEMBER: 20.00 u: R&J/Schellekens – Sporthal Gilze 21.00 u: Dunga/Plaza - Tuinadv. Ruud/Duboysi

PROGRAMMA ZATERDAG 16 NOVEMBER: 20.00 u: the Banner – Ordito

Regionale biljartcompetitie PROGRAMMA 12 NOVEMBER

Kot 1 – Alphen 1......... Riel 1 – Baarle 1 Rijen 1 – Bavel 1...... Gilze 1 – Chaam 1 Alphen 2 – Kot 2......... Baarle 2 – Riel 1 Bavel 2 – Rijen 2...... Chaam 2 – Gilze 2

UITSLAGEN 5 NOVEMBER Alphen 1 – Gilze 1 46,66 – 51,98 Bavel 1 – Riel 1 55,40 – 41,81 Chaam 1 – Rijen 1 44,16 – 55,32

Baarle 1 – Kot 1................45,14 – 52,22 Gilze 2 – Alphen 2...........54,48 – 49,26 Kot 2 – Baarle 2................37,76 – 60,00

Riel 2 – Bavel 2.................49,40 – 51,78 Rijen 2 – Chaam 2............47,99 – 58,16 Stand per 5 november 1. Rijen 2...............................54 - 486,38 2. Baarle 2.............................54 - 477,27 3. Gilze 1...............................54 - 476,80 4. Alphen 1............................54 - 473,49 5. Gilze 2...............................54 - 470,64 19 nov. geen biljarten. Programma 26 november Bavel 1 – Kot 1............Chaam 1 – Riel 1 Alphen 1 – Rijen 1....Baarle 1 – Gilze 1 Kot 2 – Bavel 2............Riel 2 – Chaam 2 Rijen 2 – Alphen 2....Gilze 2 – Baarle 2

Stichting Zaalvoetbal Rijen UITSLAGEN: 1e klasse 06-11 de Been Automaterialen - Galvanitas Sport.................................. 4-5 Good Old Boys - Rijens vat / Govers verz..................................... 4-3 2e klasse 07-11-2013 Verstappen Firetech - Knippen bij Yvonne.................................. 3-3 3e klasse 08-11-2013 t Vermaeck - Broeders Gezondheidswinkel................................ 3-5 09-11-2013 Zv Lavovete - fc Gosa............... 8-4 Zv Kaatsburg - Zv dn Dreef.... 2-6

PROGRAMMA: 2e klasse 11-11-2013 21.00: Knippen bij Yvonne - de Heeren van Rijen

Herfst-Lenaers competitie

Maandag 4 november zouden wij, dames van zaalvoetbal Specialisten, onze 5de wedstrijd in de b-poule hebben moeten voetballen. Wegens omstandigheden kon onze tegenstander niet. Wedstrijd afgelast en wij de winst met 3-0. Wat nu te doen. Iedereen afbellen of onderling een wedstrijdje. We hebben voor het laatste gekozen. De zaal was toch al besproken dus daar mochten wij mooi gebruik van maken. Richard en Roel mochten meedoen maar dan alleen in het doel. We hadden maar 1 wis-

Rijense Bridge Club

In Porto Alegre, Brazilië zijn de Wereldkampioenschappen Atletiek voor Masters gehouden. Hieraan hebben ca. 4200 atleten uit 82 landen deelgenomen. De oudste atleet was zelfs 99 jaar. De masters worden vanaf 35 jaar ingedeeld in categorieën van vijf jaar. Riet Jonkers nam voor de eerste keer deel in de groep 70 t/m 74 jaar. Zij haalde drie zilve-

sel en deze moest eerst met het zwarte team meedoen en de volgende wissel met het gele team. Zo is iedereen gewisseld, ook van team. Snapt u het nog. Jacqueline kreeg er op z'n laatst ook moeite mee. Ze stond vrij maar kreeg de bal niet. Verkeerde shirt kleur.!! De Win-Win situatie is, we hebben de 3 winstpunten binnen, we krijgen zaalhuur terug gestort en we hebben lekker gebald en veel gelachen. Wilt U ons gezellig team zien voetballen dan tot 18 november. Tot dan ook namens onze sponsor Montage J v/d Pol.

22.00: Zvv Estudiantes - Huisveld Schilderwerken 13-11-2013 22.30: Autoschade Kemmeren Zvv Estudiantes 3e klasse 15-11-2013 22.00 Zv Sandwichservice - NBC Hermans 1e klasse 16-11-2013 18.00: Galvanitas Sport - Balk Installaties 19.00: M&M Nagels - Besterds / fysio Quirijnstok 20.00: Rijens vat / Govers verz. de Been Automaterialen 2e klasse 16-11-2013 21.00: Hair & Looks - Autoschade Kemmeren

ren medailles respectievelijk op de 7-kamp, de 80m horde en de 200m horde. Wereldkampioene werd zij op de 400m en de 800m. Op de verscheidene onderdelen heeft zij in totaal elf Nederlandse records gevestigd. Op haar laatste wedstrijddag liep zij de 400m zelfs in Wereldrecord tijd van 1min 15,81 sec..

Bond van Ouderen GEMEENTELIJKE BILJARTCOMPETITIE INZET: JAON HAPERS' WISSELTROFEE UITSLAGEN WEEK 10: Mschot B - Gilze C Mschot D - Rijen A Rijen B - Gilze A Rijen D - Mschot C Hulten B - Rijen C Gilze B - Mschot A Gilze D - Hulten A

36,976 - 30,974 35,481 - 34,193 34,867 - 35,827 28,002 - 38,297 38,186 - 35,549 40,000 - 32,774 36,258 - 34,666

STAND NA 10 WEKEN: Nr. Team 1. Gilze D 2. Hulten A

Gesp. - Punten - Poe. 10 - 362,139 - 512 10 - 361,758 - 390

3. Hulten B 10 - 357,994 - 411 4. Rijen B 10 - 357,750 - 475 5. Molenschot A 10 - 357,510 - 464 6. Molenschot B 10 - 357,325 - 431 7. Molenschot C 10 - 353,443 - 437 8. Gilze B 10 - 347,082 - 422 9. Gilze C 10 - 338,048 - 448 10. Rijen C 10 - 337,396 - 507 11. Rijen A 10 - 335,647 - 491 12. Gilze A 10 - 330,517 - 440 13. Molenschot D 10 - 330,080 - 498 14. Rijen D 10 - 314,222 - 490 Deze week één speler onder de 20 beurten: proficiat! Bote Hooghiemstra: 19 brt. gem. 1,94.

Dameszaalvoetbalcompetitie Gilze Rijen UITSLAGEN:

Sporthal 'Achter de Tuintjes' Gilze GZV League UITSLAGEN:

Specialisten, win, win situatie!

Riet Jonkers Wereldkampioene

www.prins-bernhard.nl

UITSLAG 3 NOVEMBER

PAGINA 24

´t Rijens Vat /Heren v. Rijen – Runnersworld Tilburg................................................................ 1 - 5 Trahecon – vdKaa/v Enschot ........................ 4 - 1 Specialisten – Girls in Design......................... 3 - 0 JSW – Verhoeven............................................... 5 - 1 TMT – ut Krisje.................................................. 9 - 2 de Tegenstander – Xenobia............................ 2 - 4 Runnersworld Tilburg – Staal........................ 0 - 3

STAND POULE A: 1. Tranquilla/Interfix 2. Xenobia 3. de Marijntjes 4. Dealerselecties 5. de Tegenstander / DPD 6. CDV de dakdekkers 7. H 5´s 8. JSW 9. Verhoeven

STAND POULE B:

1. Z.V. v.d. Ouweland 2. T.M.T. ´95 3. Runnersworld Tilburg 4. ´t Vat/Heren van Rijen 5. T.Z.N. 6. ZVV Staal 7. Specialisten

8. Girls In Design 9. ut Krisje

STAND POULE C: 1. Gimelo 2 Dames Liesbos 3. ZVV Ons 4. ZVV v. Eijk 5. vd Kaa/v. Enschot 6. Trahecon 7. Metta Girls / the Banner 8. de Johnnies 9. KPJ Gilze

PROGRAMMA ZATERDAG 16 NOVEMBER: 16.00 u: H 5´s - Xenobia 17.00 u: Staal - ´t Rijens Vat /Heren v. Rijen 18.00 u: vd Kaa/v Enschot - Ons 19.00 u: Runnersworld Tilburg TZN PROGRAMMA MAANDAG 18 NOVEMBER: 19.00 u: Dames Liesbos - Trahecon 20.00 u: de Johnnies – KPJ Gilze 21.00 u: vd Ouweland - Specialisten

RHV Rijense HandbalVereniging WEDSTRIJDEN: 23 NOV. 11.00 R.H.V. 14.00

DC1 White Demons -

11.50

E1 R.H.V. - Olympus

DB1 H.M.C. - R.H.V.

24 NOV.

11.55 12.40 12.50 13.40 14.30 14.50

D1A Orion - Artemis DB2 R.H.V. - E.M.M. DS1 Someren - R.H.V. HB1 R.H.V. - E.M.M. HA1 Tachos - R.H.V. DS2 R.H.V. - De Sprint

Afgelopen donderdag werd de derde speelavond van de Herfst competitie, ook wel de Jan Lenaers competitie genaamd, gespeeld. Op de website van de Rijense Bridge Club www.nbbclubsites. nl/club/28017 vindt u de volledige zittinguitslag en de huidige competitiestand. Het linkermenu geeft u velerlei informatie, zoals het wedstrijdreglement en nuttige informatie onder de titel “WAT U MOET LEZEN!”. Gedeeltelijke uitslag 3e zitting van 7 november 2013

LIJN A:

(1). Ans van Braak & Toos Kamminga...................... 57,08 (1). Cocky Martens & Jeanne Heijne.......................... 57,08 3. Jan Heijne & Ton Martens....................................... 56,25 4. Riet van Dorst & Diny van Gorp............................ 55,83 5. Mariola Verstappen & Greetje Verkooijen.......... 54,17 6. Jan Trots & Liesbeth van Opstal........................... 51,25 7. Marijke Pieterse & Jan Pieterse.............................. 50,83

LIJN B:

1. Triks Manniën & Chris Manniën............................ 57,50 2. Ria van Mook & Rien Verkooijen........................... 56,67 3. Marij Zopfi & Lianne Hoppenbrouwers............... 55,83

LIJN C:

1. Sylvia Raaijmakers & Sjannie van Vugt............... 57,64 2. Ria van Berkom & Theo van Berkom.................... 55,90 (3). Cees Bakker & Frans van Eekeren....................... 55,21 (3). Jan van Gool & Frans van Loon........................... 55,21 5. Jo Jansen & Nol Jansen........................................... 54,17 6. Marij Sibon & Jacques van Tilborg........................ 53,82 7. Mary van Loosbroek & Irene van Gorkum........... 53,13

LIJN D:

1. Toos Tuijtelaars & Pro Tuijtelaars........................ 63,75 2. Dimphy Graafmans & Ton Verheijden................. 56,67 3. Jeanne Paymans & Jan Adriaanssen..................... 55,83 4. Ida Aarts & Tijn Aarts............................................. 54,17 (5). Ria Faber & Toos van der Steen.......................... 53,33 (5). Jeanne Theeuwes & Kees Seelen......................... 53,33 7. Jacky de Hoogh & Henk Weterings....................... 52,92

AFMELDEN: Vóór donderdag 12.00 uur via onze website (www.nbbclubsites. nl/club/28017) of telefonisch bij Chris Manniën : (013) 5714510.

Bridgevereniging Gilze UITSLAG VAN 5 NOVEMBER. DE EERSTE RONDE VAN DE 2E COMPETITIEWEDSTRIJD. LIJN A

1. Mieke vd Louw & Mary Wagemakers................... 63,33 2. Annemiek Cornelissen & Corry v Roozendaal.. 61,67 3. John vd Buijs & Carla vd Buijs.............................. 57,08 4. Anton van Hoek & Rien de Jager.......................... 55,83 5. Jeanne Swolfs & Jeanne Paulissen....................... 52,92 6. Alex Emmen & Hans Heltzel................................. 52,08 (7). Christel Aarts & Toos Aarts................................ 50,00 (7). Margriet Heltzel & Ellie Emmen......................... 50,00 9. Cissie Laureijssen & Willie Rovers....................... 44,17 10. Bert Cornelissen & Adriaan Timmermans....... 43,75 11. Wiesje Aarts & Willy Huisman............................ 42,92 12. Harrie vd Nieuwelaar & Jeanne vd Nieuwelaar........ ?

LIJN B

1. Riet vd Boogaart & Jeanne Manniën.................... 68,75

2. Jeanne van Opstal & Nel Willemse....................... 61,25 3. Anny Evers & Harrie van Schaik........................... 58,33 4. Elly Ensing & Joke Hendrickx................................ 54,17 5. Geert Vromans & Jo Marinus................................ 51,56 6. Riet Pelkmans & Martha v.d. Boogaart................ 50,00 7. Piet Timmermans & Betsy Timmermans............ 45,83 8. Ria Wijnen & Hannie de Vet.................................. 43,75 9. Henk de Bruijn & Corrie van Rijswijk 43.23 10. Roelie Abbring & Anneke Marinus.................... 40,63 11. Toon Timmermans & Jan Goeijers............................. ?

AGENDA: 12 november Competitiewedstrijd ronde 2 19 november Competitiewedstrijd ronde 3 26 november Vrije bridgeavond

KBO Bridgeclub Gilze UITSLAG HERFST 01 - 6 NOVEMBER GELE LIJN - 14 PAREN

1. Riet vd Boogaart & Mariola Verstappen............... 64,93 2. Jeanne Manniën & Marij Wagemakers.................. 63,19 3. Martha vd Boogaart & Riet Pelkmans................... 56,60 4. Annie Boemaars & Jo Broers.................................. 55,90 5. Annemiek Cornelissen & Henk de Bruijn............ 53,82 (6). Annie van Beek & Jos van Beek........................... 52,08 (6). Jeanne Paulissen & Nel Willemse........................ 52,08 8. Pauke Hoevenaars & Jo Link.................................. 50,69 9. Naan van Gestel & Jeanne Swolfs.......................... 49,65 10. Jo Hoevenaars & Herman Gerrits........................ 45,14 11. Jan Goeijers & Piet Timmermans........................ 41,32 12. Joke Hendrickx & Wim Wouters.......................... 39,58 13. Marie-José v Dongen & Leny v Nunen................ 37,85 14. Adje Hendriks & Jos van Engelen....................... 37,15

RODE LIJN - 11 PAREN

1. Mia van Boxel & Riet Govers.................................. 64,38

2. Kokkie de Kock & Rien Kuipens............................ 60,94 3. Willem Broer & Dick Jansen................................... 55,73 4. Tilly van Gool & Nel Verheijen.............................. 55,00 (5). Corrie Jansen & Piet Noyens................................ 50,00 (5). Joke Bastiaansen & Anny vanGool..................... 50,00 7. Elly Ensing & Lies Renne......................................... 44,38 8. Joop de Jonge & Toon Timmermans.................... 43,75 9. Rineke Jacobs & Antoon van Dongen.................. 43,13 10. Toos van Gestel & Corrie Voermans.................. 42,19 11. Ria van Gils & Diny vd Ouweland....................... 40,63

AGENDA KBO Bridge in 't Trefpunt Tot het einde van het jaar spelen we de Herfst Competitie. Afmelden: vóór 13 uur bij Mariola Verstappen per telefoon of (liefst) per e-mail.

SeniorenVereniging Rijen KAARTUITSLAGEN VAN 6 NOVEMBER 32 Personen bij het rikken

1. Jan van de Bleek.................................... 173-00-173 pnt. 2. Marijn Martens....................................... 170-00-170 pnt. 3. Elly Vissers............................................. 177-07-170 pnt. 4. Wim van Breda....................................... 177-07-170 pnt. 5. Rinus van der Kieboom....................... 153-00-153 pnt. 6. Jeanne Doremalen................................. 152-00-152 pnt. 7. Nelly Verheijen...................................... 158-07-151 pnt. 8. Tonny van Avendonk........................... 158-07-151 pnt. 18 Personen bij het jokeren 1. Leida Grave..............................................................53 pnt. 2. Jeanne Heijblom.....................................................63 pnt. 3. Diny Witte................................................................64 pnt. 4. Zus Snoeren ............................................................73 pnt.

Volgende kaartmiddag 13-11-2013

BRIDGE: UITSLAG 5 NOVEMBER LIJN A

1. Jo Jansen & Nol Jansen........................................... 70,00 (2). Jan Hendrickx & Jan Trots................................... 58,89 (2). Tonny Avontuur & Jan Heijne............................. 58,89 4. Jeanne v Beijsterveldt & Marja v Lisdonk............ 55,00 5. Frans van Loon & Henk Weterings........................ 52,22 6. Willy de Leeuw & Ad de Leeuw.............................. 51,67 (7). Marij Zopfi & Jan Rennen..................................... 47,78

W-groep kaarten

Dansgroepen turn- en gymnastiekvereniging FLOS

UITSLAG KAARTMIDDAG VAN VRIJDAG 25 OKTOBER J.L. DAGPRIJS

Gymnastiek en turnen, maar ook dansen is mogelijk bij onze vereniging. Flos heeft namelijk op maandag 2 leuke enthousiaste dansgroepen die onder leiding staan van Sharon Vermeulen. Sharon geeft onder andere JazzBallet, Freestyle en Show. Door deze variatie aan stijlen zijn de lessen altijd erg afwisselend. In de lessen wordt niet alleen aan dansjes gewerkt, maar er is ook veel aandacht voor het verhogen van de techniek. De groep voor de leeftijd van 4 tot 7-jarigen

1. Mevr. T. Buijs 271 pnt 2. Dhr. F. Broers 246 pnt

danst van 18.00 tot 18.45 uur en de groep 7 tot 11-jarigen van 18.45 tot 19.30 uur. De groep 7 tot 11-jarigen heeft op 27 oktober meegedaan aan het Shell We Dance event in Vught. Dit was voor de meiden erg leuk, omdat het voor hun de eerste keer was om op zo'n groot podium en met zoveel publiek op te treden. De meiden van de dansgroepen hebben het erg naar hun zin, maar zouden het leuk vinden als de groep wat groter wordt, zodat ze vaker op kunnen treden. Ook

4. Lea Matthijssen & Friedje Kock............................. 54,17 5. Ada Frijters & Mariette Prinssen........................... 53,75 6. Riek Dikker & Anny Evers....................................... 52,08 7. Lily van Peer & Tina Liepelt.................................... 51,25

3. Dhr. W van Breda ................................................ 242 pnt 4. mevr. C. Pijnenburg............................................ 216 pnt 5. Dhr. Piet van Kuijk .............................................. 216 pnt Poedelprijs Mevr. C. Hultermans ......................... 100 pnt

Volgende kaartmiddag op vrijdag 8 november a.s..

de leeftijdsgroep van 11 jaar en ouder is van harte welkom. Bij voldoende belangstelling starten we daar dan een nieuwe groep voor op. Wil jij ook graag dansen, probeer

(7). Henk Janssen & Jan van Gool.............................. 47,78 9. Ria van Berkom & Theo van Berkom.................... 45,56 10. Greet van Berkum & Gerard Peerden................. 40,00 11. Ans Schoormans & Tinie van der Velden.......... 37,78 12. Marijke v Nistelrooij & Berry v Nistelrooij........ 34,44

LIJN B

1. Riet Broeders & Riet van Baardwijk...................... 60,00 2. Cis Haagh & Ria van Dongen................................. 59,67 3. Johanna van der Schoof & Marij Huijbregts....... 58,50 4. Antoinette Jansen & Koos Jansen......................... 57,50 5. Jacky de Hoogh & Riet Wilborts............................ 57,36 6. Ant. van Brummelen & Jan van Brummelen....... 53,39 7. Joke de Nijs & Ada Frijters..................................... 53,29 8. Henny Seelen & Mia Talboom................................ 51,22 9. Joke Bastiaansen & Staas van der Velden........... 50,17 10. Ida Aarts & Tijn Aarts........................................... 41,86 11. Ria Berkelmans & Tiny Berkelmans................... 40,17 12. Ria Mol & Sjef Mol.................................................. 38,00 13. Jos Engel & Jan Engel............................................ 34,89

LIJN C

1. Ger van Enschot & Elly van der Ven..................... 65,88 2. Ton Verheijden & Nel van der Spek...................... 58,78 3. Ria Roovers & Annie van Weterings..................... 54,00 4. Gery Bras & Riet Groenen....................................... 53,67 5. Fien van den Brekel & Annie Hendriks................ 52,94 6. Toos Tuijtelaars & Piet Tuijtelaars....................... 48,67 7. Leny van Mierlo & Jeanet Schaap.......................... 48,00 8. Jack van Tilborg & Cor Slegers.............................. 47,00 9. Mieke Theuwes & Nettie van de Loo..................... 46,33 10. Riet de Vrij & Ad Weterings................................. 45,33 11. Frida Heijne & Annie van Gerwen....................... 42,44 12. Rietje vd Udenhout & Henny vd Udenhout...... 38,00

Bridge Bridge KBO Molenschot Zitting Uitslag 4-nov

1 Nel & Frans .............................. 60,83% 2 Bets & Jan ................................. 60,42% 3 M-J.&An ................................... 59,58% 4 Nel & Helen .............................. 52,92% 5 Jan & Pro ................................. 52,08% 6 Joke & Frans ........................... 49,17% 6 Piet & Harriez ............................49,1% 8 Liesbeht l & Ans .................... 48,33% 9 Ria Ad Nelemans................... 45,83% 10 Ardie & Henk ........................ 44,17% 11 Willem & Ad .......................... 40,42% 12 Corrie & Ad ........................... 37,08% 0161-411018 H.B.

dan bij ons eens 2 proeflesjes. Je vindt ons op maandagavond in lokaal 16b in De Boodschap aan de Nassaulaan in Rijen. Daar kun je van Sharon ook meer informatie krijgen.


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

rt SpoSport

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Informatie v.v. Rijen Wij hebben nog ruimte voor Fjes. Kom ook een keer kijken op woensdag: zie ook hieronder.

WIE ZIJN WIJ

V.v. Rijen is in 2003 ontstaan uit een fusie tussen RAC en EVV en kent een rijke historie. Wij zijn een 'zondag voetbalvereniging'. Dit houdt in dat bij de seniorenteams hun wedstrijddag in principe de zondag is, m.u.v. enkele zaterdagteams. De jeugdelftallen spelen hun wedstrijden in principe op zaterdag. De vereniging telt ruim 850 leden waarvan de voetballende leden zijn ingedeeld in ongeveer 45 teams. Ons eerste team speelt momenteel in de derde klasse. Het tenue van v.v. Rijen bestaat uit een geel shirt, een groene broek en groene kousen. Het tenue wordt voor alle teams door de vereniging beschikbaar gesteld. Voetbalschoenen, trainingskleding en overige hulpmiddelen moeten zelf worden aangeschaft. De meeste werkzaamheden binnen de vereniging worden uitgevoerd door onze vrijwilligers, uitgezonderd enkele gediplo-

meerde trainers, waaronder die van ons eerste. Er wordt getracht om ieder lid 2 maal per week te laten trainen. Uiteraard moeten hier voldoende trainers voor gevonden worden en moet er voldoende animo zijn van de betreffende categorie spelers. Meisjes / Dames Op dit moment hebben wij helaas maar 1 damesteam bij de senioren. Daarnaast hebben we momenteel 1 meisjesteam E voetballen. Ook zijn er meisjes ingedeeld in teams met jongens van hun eigen leeftijd. We zouden graag zien dat zich meer meisjes aanmelden, zodat het mogelijk is om meer aparte meisjesteams te formeren. Lid worden Je kunt je eenvoudig aanmelden via de site: www.vvrijen.nl. Vul het online inschrijfformulier in en lever dit tijdens een van de aanmeldavonden in bij v.v. Rijen. Trainen Wil je lid worden of proeven aan onze voetbalcultuur dan stellen we aspirant leden in de gelegenheid om eerst een paar keer op proef te komen trainen. Na een

Voetbalvereniging Gilze SENIOREN UITSLAGEN ZONDAG 10 NOVEMBER

Gilze 1 - Veerse Boys................................afgelast Gilze 2 - Zigo 2................................................... 6-0 Noad 4 - Gilze 3................................................. .?-? Wds 19 6 - Gilze 4.....................................afgelast Svw 2 - Gilze 5.................................................... .?-? Gilze 6 - Madese Boys 7............................afgelast Zundert 4 - Gilze 7....................................afgelast Gilze Vr1 - Sc T Zand Vr2................................ 0-2

UITSLAG ZATERDAG 9 NOVEMBER Gilze 2 - Ovv 67 2.......................................afgelast

WEDSTRIJDPROGRAMMA 15 NOVEMBER 2013 Sportpark De Roosberg - veld Bavel, BAVEL Gilze 35+ - Rijen 35+...................................19.30u Baronie 35+ - Gilze 35+.............................20.00u Gilze 35+ - Bavel 35+.................................20.30u

WEDSTRIJDPROGRAMMA 16 NOVEMBER

Good Luck 5 - Gilze 2.................................14.30u

WEDSTRIJDPROGRAMMA

17 NOVEMBER

Jong Brabant - Gilze....................................14.30u Viola 2 - Gilze 2............................................12.00u Rijen 4 - Gilze 3...........................................12.00u Jeka 16 - Gilze 4...........................................10.00u Gilze 5 - Dvvc 5............................................10.00u Gilze 6 - Achtmaal 4...................................09.30u Gilze 7 - Uvv 40 7........................................12.00u Hilvaria Vr1 - Gilze Vr1..............................12.00u

JEUGD UITSLAGEN 9 NOVEMBER JUNIOREN

Gsbw A2 - Gilze A1............................................ 1-9 Were Di A2 - Gilze A2............................... afgelast Gilze A3 - Jong Brabant A2.............................. .2-4 Rijen B1 - Gilze B1............................................. .2-3 Gilze B2 - Voab B4.............................................. 0-4 Hilvaria C1 - Gilze C1......................................... 0-1 Gilze C2 - Noad C2............................................. 5-1 Gilze C3 - Zigo C3............................................... 1-5 Were Di C3 - Gilze C4........................................ 4-1

MEISJES

Desk Ma1 - Gilze Ma1....................................... .2-1 Gilze Md1 - Tsv Gudok Md1............................. 2-0 Dbs Md1 - Gilze Md2.......................................... 4-0 Gilze Me1 - Madese Boys Me1.......................... 3-9

Kijk voor het laatste nieuws op www.vvmolenschot.nl

Voetbal Vereniging Molenschot UITSLAGEN SENIOREN ZATERDAG 9 NOVEMBER

Molenschot Vet. - Olympia '60 Vet.............. 2 - 4

ZONDAG 10 NOVEMBER

Molenschot 1 - Berkdijk 1............................. 0 - 4 Molenschot 2 - Sarto 8................................... 1 - 3 Molenschot 3 - WDS'19 4.............................. 0 - 6 Irene'58 3 - Molenschot 4..........................afgelast

JEUGD ZATERDAG 9 NOVEMBER

Molenschot B1 - Madese Boys B4................ 6 - 3 Viola MC1 - Molenschot MC1....................... 3 - 3

PAGINA 25

Gesta D1 - Molenschot D1............................ 0 - 4 Wernhout E1 - Molenschot E1...................... 5 - 3 Molenschot E2 - Rijen E5............................... 2 - 5 Molenschot F1 - Wernhout F1......................1 - 16

PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 17 NOVEMBER

Ulicoten 1 - Molenschot 1............................. 14.30 UVV'60 6 - Molenschot 2............................... 13.00 Molenschot 3 - JEKA 13................................. 11.00 Molenschot 4 - SAB 4..................................... 11.00

JEUGD ZATERDAG 16 NOVEMBER

paar proeftrainingen kun je dan een besluit nemen. Om een aantal keer op proef mee te trainen, is het voldoende om dit vooraf aan de training te vragen aan de aanwezige trainers. Voor de aspirant F-jes is er elke woensdagmiddag de gelegenheid om vanaf 14.00 mee te trainen. Kom gerust eens kijken en voetbal vrijblijvend mee !! De standen, uitslagen, programma en wedstrijdverslagen worden op onze website gepubliceerd. Daar vindt je ook onze contactgegevens en de verschillende mailadressen. Het programma voor de komende week vrijdag 15/11 19:30 20:00 20:30

Gilze 35+1 Bavel 35+1 Heren 35+1

- Heren 35+1 - Heren 35+1 - Baronie 35+1

zaterdag 16/11 15:00 Rijen 2 Za - Zwaluw VFC 3 vervallen The Gunners 5 - Rijen 3 Zaterdag 15:00 Rijen 3 Za - The Gunners 5 14:30 SC 't Zand A1 - Rijen A1 14:30 Rijen A2 - JongBrabant A2 13:00 SCO/TOFS B1 - Rijen B1 14:30 Rijen B2 - Dongen B3 12:30 Rijen B3 - Madese Boys B5 10:30 SCO/TOFS B5 - Rijen B4 14:30 Tuldania B2 - Rijen B5

PUPILLEN

Zigo D1 - Gilze D1.............................................. 1-4 Good Luck D1 - Gilze D2...........................afgelast Gilze D3 – DIA D4.......................................afgelast Gilze D4 - Ulicoten D1...................................... .0-5 Uvv 40 E1 - Gilze E1........................................... 5-1 Gsbw E2 - Gilze E2............................................. .9-1 Gilze E3 - Vcw E1.............................................. 1-10 Rkdsv E3 - Gilze E4........................................... 17-0 Gilze F1 - Rwb F1................................................ 2-3 Taxandria F3 - Gilze F2..................................... 1-4 Gilze F3 - Rktvv F2............................................. 1-8 Jong Brabant F9 - Gilze F4................................ 1-5 Unitas 30 F12 - Gilze F5.................................... 0-1 Uno-Animo F5 - Gilze F6...........................afgelast Gilze Mp1 - Chaam Mp1.................................... 5-3 Unitas 30 Mp9 - Gilze Mp2............................. 0-33

WEDSTRIJDPROGRAMMA 16 NOVEMBER JUNIOREN

Gilze A1 - Chaam A1...................................14.45u Gilze B1 - Vvr B1..........................................14.45u Gilze B2 - Sbc B3..........................................14.45u Gilze C1 - Gsbw C1......................................13.00u Gsbw C2 - Gilze C2......................................13.00u Taxandria C3 - Gilze C3.............................12.45u Gilze C4 - Taxandria C4.............................13.00u

MEISJES

Ssc 55 Ma1 - Gilze Ma1...............................10.30u Ulicoten Md1 - Gilze Md1..........................11.00u Gilze Md2 - Oisterwijk Md1.......................08.45u DIA B2 - Molenschot B1................................. 12.00 DIA C2 - Molenschot C1................................ 14.30 Molenschot MC1 - JEKA MC1....................... 13.00 Molenschot D1 - VCW D1.............................. 11.15 Molenschot E1 - Achtmaal E1....................... 09.30 Chaam E3 - Molenschot E2........................... 09.00 JEKA F5 - Molenschot F1............................... 09.30

(Het programma is onder voorbehoud: houd onze website in de gaten)

INFORMATIE V.V. MOLENSCHOT

Correspondentie-adres: Sint Annastraat 17, 5124 NM Molenschot, telefoon: 0627136598. mail: info@vvmolenschot.nl Aan- en afmelding lidmaatschap en adreswijzigingen: Als je gaat

12:30 11:00 12:30 12:45 10:30 11:45 14:30 8:30 10:30 9:30 10:30 10:30 8:30 10:30 8:45 8:45 9:00 8:30 8:30 8:30 10:45 10:30 10:30 11:45 13:30

Rijen C1 - Kloetinge C1 WDS'19 C1 - Rijen C2 Rijen C3 - Blauw Wit'81 C1 SC 't Zand C10G - Rijen C5 Rijen D1 - Unitas'30 D1 Boeimeer D2 - Rijen D2 Right'Oh D2G - Rijen D3 Rijen D4 - TVC Breda D4 Rijen D5 - JEKA D11G Baronie E3 - Rijen E2 Rijen E3 - Boeimeer E5 TVC Breda E4 - Rijen E4 Rijen E5 - Beek Vooruit E7 JEKA E11G - Rijen E6 Bavel E7 - Rijen E7 Bavel E9 - Rijen E8 Madese Boys ME1 - Rijen ME1 Rijen F1 - The Gunners F1 Rijen F2 - JEKA F6G Rijen F3 - UVV'40 F3 JongBrabant F10 - Rijen F4 Rijen F5 - Beek Vooruit F8 Rijen F6 - Sarto F16 MOC'17 G1 ZA - Rijen G1 Moerse Boys G1G - Rijen G2

Het was een heuglijk moment toen afgelopen donderdagavond de gemeenteraad van Gilze en Rijen in meerderheid haar instemming gaf aan de gemeentelijke begroting

voor 2014. In de begroting is een bedrag van bijna 1 miljoen euro als reservering opgenomen voor de broodnodige vernieuwing van de sportvoorzieningen van Spiri-

W groep Rijen

Regionale competitie Wedstrijdverslag maandag 4 nov. Rijen 1 had een ontmoeting tegen de mannen uit Chaam 1, die echt gebrand waren om een goed resultaat. Maar hier wilde de mannen uit het mooie Rijen niet aan meewerken,met name Ton Luiken en Jos Printemps, Wim van Breda en Harry Swanen wisten hun partij in het voordeel van Rijen 1 te beslechten, zij wonnen alle 4. Frans Hultermans kon de zegen van de

Chamenaar niet verhinderen. Jantje Martens kon een sterk spelende Piet Backs niet van een overwinning houden en Piet won overtuigend van onze hulpeloze Jan. Nou daar gaan de goede bedoelingen van Rijen 1 die dachten aan een 60 punter, maar alles kan in deze spannende competitie, Chaam1 Rijen 1 ,44,1655,32. Koploper Rijen 2 kreeg Chaam 2 op bezoek. Rijen , die gesterkt werd

don. De vereniging beschikt op dit moment over volledig verouderde voorzieningen, die bovendien deels onveilig zijn. Ook kan Spiridon er geen wedstrijden organiseren, hetgeen een ernstige handicap is voor vooral de zo succesvolle en groeiende jeugdatletiektak van Spiridon. Spiridon is bijzonder verheugd over de medewerking die zij verkrijgt van de gemeente. Op woensdagavond 27 november a.s. zal Spiridon haar plannen voor de at-

door de aanwezigheid van Rijen 1 als supporters, konden geen indruk maken. Eerst ging Barry Willemen onderuit, daarna de hopeloze Karel de Graaff alsook Wim van Tilborg die slechts 9 puntjes te kort had, alsook, jawel Frans Verdaasdonk en zelfs Jan Voermans kwamen te kort voor een overwinning. Theo Wagemakers was de enige die het volle pont uit deze erbarmelijke wedstrijd kon putten. Rijen 2- Chaam 2.. 47,8 - 58,16 jammer misschien kost Rijen2 dit duel wel de koppositie? JP

EN MAAK KANS OP EEN WAARDEBON t.w.v. e 12,50

1 11 16

14:30 10:00 12:30 12:00 12:00 11:00 10:30 10:30

SCO/TOFS 1 Terheijden 3 Rijen 3 Rijen 4 Terheijden 4 Rijen 6 Rijen 7 Ulicoten VR1

- Rijen 1 - Rijen 2 - DIA 3 - Gilze 3 - Rijen 5 - Sarto 8 - VVR 6 - Rijen Dames 1

Hilvaria Me1 - Gilze Me1............................10.00u

17

INFORMATIE Via internet kunt u informatie over V.V. Gilze vinden op: www.vvgilze.nl En u kunt bellen of schrijven met de volgende contactpersonen als u iets te vragen hebt over..... Ook kunt u mailen naar info@vvgilze.nl. Vermeld in het onderwerp de aard van uw vraag, dan wordt de mail doorgestuurd naar de juiste contactpersoon.

verhuizen, een ander telefoonnummer hebt of je wilt aanmelden of afmelden als lid; geef dit dan tijdig door aan de secretaris. Dit kan per email via info@vvmolenschot.nl

SPONSORING:

De voetbalvereniging kan op diverse manieren worden gesponsord. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Richard Nuiten (0620411083) of stuur een email naar: sponsoring@vvmolenschot.nl

Als alles meezit, kan Spiridon de nieuwe kunststofatletiekbaan mogelijk al in 2014 daadwerkelijk realiseren. Ook scholen en andere verenigingen kunnen er dan gebruik van gaan maken.

MARESIACROSS IN KAATSHEUVEL

De Maresiacross in Kaatsheuvel is bepaald niet de lichtste cross in zijn soort. Het parcours voert grotendeels door de Loonse en Drunense Duinen. De deelnemers krijgen daarom ook flinke delen van deze grote 'zandbak' voor hun kiezen tijdens de wedstrijd. Het ontnam 19 Spiridonners echter niet de moed om aan de wedstrijd deel te nemen. Zij troffen een zeer sterke bezetting aan van tegenstanders uit de regio en van daarbuiten. De talentvolle jeugdatleten Ivan den Oudsten en Teun Broeders wisten een podiumplaats te bereiken, evenals Wout Graafmans bij de masters. Maar ook de overige Spiridonners mogen trots zijn op de door hun behaalde eindtijden en hun plaatsen in het klassement.

UITSLAGEN:

Jongens pupillen B, 1.200 meter: Ivan den Oudsten 5:13 (3e) Meisjes pupillen A, 1.200 meter: Safira den

3

4

5

6 13

18

19

23 28

29

34

35 40

37

52

10 15

26

22 27

32

33

38

39

42

43

44 46

9

21

31

36

8

14

25

30

41

7

20

24

45 47

48

53

49

50

54

59

55

60

61

65

66

69

70

PUPILLEN

Gilze D1 - Tsv Gudok D1...........................11.30u Gilze D2 - Sarto D3......................................11.30u Wilhelmina D3 - Gilze D3...........................11.15u Vvr D4 - Gilze D4.........................................11.00u Gilze E1 - Dia E1...........................................08.45u Gilze E2 - Sv Sos E1.....................................08.45u Dongen E4 - Gilze E3...................................08.30u Gilze E4 - Gsbw E4.......................................08.45u Helvoirt F1 - Gilze F1..................................10.30u Gilze F2 - Sarto F7.......................................10.15u Audacia F3 - Gilze F3..................................09.00u Gilze F4 - Voab F7.......................................10.15u Gilze F5 - Jeka F18.......................................10.15u Gilze F6 - Voab F10.....................................10.15u Neerlandia 31 Mp1 - Gilze Mp1................11.00u Gilze Mp2 - Jeka Mp15...............................11.30u

2 12

Zondag 17/11

Dankzij gemeentelijke reservering voor atletiekbaan letiekbaan presenteren in de raadsAtletiekvereniging Spiridon in de wolken commissie Samenleving. Afgelopen donderdagavond nam de gemeenteraad van Gilze en Rijen de historische beslissing om in de begroting van 2014 een reservering op te nemen van bijna 1 miljoen euro voor realisering van een nieuwe atletiekbaan in Rijen. Met dit bedrag kan de gemeente mogelijk al in 2014 de beschikking krijgen over een prachtige kunststofatletiekbaan.Bij de Maresiacross in Kaatsheuvel behaalden drie Spiridonners een podiumplaats.

Doe mee met de WEKELIJKSE PRIJSPUZZEL

71

76

72

56

57

62

63

67

68

73

58 64

74

77

75

78

80

51

79

81

© Persbelangen P01143

80

39

5

9

65

78

6

47

21

62

34

72

54

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 pakken; 6 onvast; 12 rivier in Duitsland; 14 gordel; 16 de onbekende; 18 vaartuig; 19 soort; 21 de oudere; 22 public relations; 23 gebied; 24 familielid; 25 aarzeling; 27 Ierland; 28 idem; 29 soort metaal; 31 plaats in Normandië; 33 persoonlijk vnw.; 34 voordat; 36 rivier in Italië; 38 hoewel; 39 Spaanse uitroep; 40 rivier in Rusland; 42 heester; 43 lidwoord; 44 hemelsblauw; 45 gebak; 47 spoed; 48 vuilnisvat; 50 vogel; 52 bekeuring; 54 de dato; 55 militair; 57 gesteente; 59 schoolonderzoek; 60 lichaamsdeel; 62 bijstand; 64 maanstand; 65 rivier in Spanje; 66 nummer; 67 spil; 68 plaats in België; 69 Bijbeldeel; 70 zuster; 72 rank; 74 uitgeteld; 75 arrestatiegroep; 76 kraaier; 78 luizenei; 80 uitbouw; 81 vertellen. VERTICAAL: 2 legerafdeling; 3 Nederlandse rivier; 4 stap; 5 daar; 7 slee; 8 muurholte; 9 omdraaien; 10 emeritus; 11 erkennen; 13 bevestiging; 15 insect; 17 ongaarne; 19 wiel; 20 droog; 22 groen; 24 reserves; 26 spoedkarwei; 30 voorzetsel; 32 oude maat; 35 zuidvruchtje; 37 laagwater; 39 Europees gebergte; 41 stier; 43 kap; 46 afwezig; 49 insect; 51 omband; 53 windrichting; 54 zangnoot; 56 ten laatste; 58 rustoord; 60 leenman; 61 oplosmiddel; 62 vestibule; 63 team; 71 recht water; 73 en dergelijke; 74 wig; 76 hectare; 77 numero; 78 neon; 79 voorzetsel. OPLOSSING WK 45 HORIZONTAAL: 1 vol; 3 ook; 6 VERTICAAL:1 vlinder; 2 os; 3 sap; 9 gas; 12 L.S.; 13 Nero; 14 oer; 4 orde; 5 koets; 6 steek; 7 tree; 16 ut; 17 horde; 18 eerst; aren; 8 per; 10 au; 11 stollen; 13 20 Noor; 22 etsen; 24 poel; 26 nor; 15 esp; 17 hok; 19 tor; 21 dok; 28 sik; 30 rel; 31 ei; 32 iet; ooi; 23 site; 25 Ees; 27 mee; 29 34 fat; 36 Se; 37 overleveren; dar; 32 ivoor; 33 trede; 34 felle; 41 vlo; 42 Ee; 43 O.L.; 44 nul; 35 tenor; 37 olm; 38 lee; 39 vos; 46 moddersloot; 51 eb; 53 roe; 40 nut; 45 verhaal; 47 dop; 48 54 eer; 55 R.I.; 56 rem; 58 met; roer; 49 oei; 50 winnaar; 52 60 tin; 61 hooi; 63 barst; 65 beo; 55 Rio; 57 mos; 58 malen; koon; 66 spoel; 68 Arkel; 70 59 tsaar; 60 tol; 62 i.p.v.; 63 a.m.; 72 vore; 73 aula; 74 ga; Bern; 64 trui; 65 kea; 67 ooi; 75 lijf; 76 Inn; 77 rim; 78 Ier. 69 KLM; 71 mij; 74 ge. Winwoord: EIGENGEBAKKEN

Oplossing Prijspuzzel wk 45:

Eigengebakken Prijspuzzelwinnaar wk 45:

A. van Dun Hoofdstraat 88, Rijen Lever uw oplossing vóór maandag 10.00 uur in via e-mailadres: puzzelGR@emdejong.nl Oplossing + naam + adres Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

De gewonnen prijs kan worden afgehaald bij: DECOKAY Vromans, Raadhuisplein 32 - Rijen Oudsten 5:40 (6e) Jongens pupillen A, 1.200 meter: Aran Swart 5:16 (8e), Max Kreeft 6:05 (18e) Meisjes junioren D, 2.300 meter: Beau van Helmond 10:10 (7e) Jongens junioren C, 2.300 meter: Max van Helmond 8:14 (4e), Twan Dijks 8:25 (6e), Jules de With 10:41 (17e) Jongens junioren B, 3.300 meter: Ward Broeders 11:36 (4e), Emil van de Par 12:07 (9e) Jongens junioren A, 3.300 meter: Teun Broe-

ders 10:47 (2e), Rob Honcoop 10:57 (4e) Mannen 55+, 6.800 meter: Wout Graafmans 31:17 (3e) Mannen 45+, 9.100 meter: Corne Peters 37:25 (4e), Gerard Lensvelt 37:44 (5e), Peter Honcoop 40:57 (13e), Jacques Hameleers 42:30 (16e), Aarth de With 44:02 (19e)

Kijk voor meer informatie over AV Spiridon op www.spiridon.nl


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

KerkKerk PAROCHIE SINT PETRUS’ BANDEN Gilze

berichten

Jaargetijde Wim Roelen, Jeanne Roelen – van den Hout Riet van Gestel Jaargetijde Marinus en Johanna van Hoek

WOENSDAG 20 NOVEMBER: Parochiecentrum : “De Sleutel” Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze. Tel.: 0161 - 451233 Email: secretaris@parochiegilze.nl Homepage: www.parochiegilze.nl “Pastorale bereikbaarheid bij nood” Altijd bellen naar: 06-83409787 Regionaal Pastoraal Team: Pastoor J. de Bont, Rector v.d. Broekstraat 1A Baarle-Nassau, tel. 06-53678200 Email: joostdebont@planet.nl Pastor J. Paes, Raadhuisstraat 4 Alphen, tel. 013-5081215 Email: pastoorjpaes@gmail.com Diaken G. Fennema, Gilzeweg 4 Chaam, tel. 06-30948209 Email: fennema@planet.nl Diaken J. Smies, tel . 0 1 3 5144174 Email: diakenjsmies@home.nl Pastoraal werkster P. VermeulenDekker, tel. 06-51958259 Email: p.vermeulendekker@ gmail.com Het pastoraal team wordt in de parochie van Gilze ondersteund door emeritus-pastoor Th. Sanders, tel. 06-23750067 Spreekuur: in het parochiecentrum “De Sleutel” op maandag tot en met vrijdagmorgen van 09.00 - 11.00 uur. Dit is ook voor telefonische vragen en inlichtingen. Brievenbus: De brievenbus van het parochiecentrum “De Sleutel” wordt binnengehaald, als het stilte centrum en het kerkhof worden gesloten.

WEEKENDDIENSTEN: ZATERDAG 17.00 UUR

in de parochiekerk te Gilze

ZONDAG 09.30 UUR

in de parochiekerk te Gilze Viering door de week: Woensdag of om 14.00 of om 0 9 . 3 0 u u r i n zo r g c en tru m St.Franciscus Openingstijden van het Stiltecentrum en het kerkhof: Zomertijd: 09.00 uur tot 20.00 uur. Wintertijd: 09.00 uur tot 17.00 uur. Parochiebijdrage: R a b o - b a n k : NL69RABO011.66.09.400 Parochiebestuur: R a b o - b a n k : NL69RABO011.66.09.206 Pastorale bereikbaarheid bij nood: Altijd bellen naar: 06 83409787

VIERINGEN: WOENSDAG 13 NOVEMBER: In zorgcentrum St.Franciscus: 14.00 uur: Eucharistie

ZATERDAG 16 NOVEMBER: 17.00 UUR: Eucharistie, presentatie vormelingen uit Chaam en Gilze, mmv het jongerenkoor Chanterelles Overleden ouders Ansems – Bink Rudi Huijben Jaargetijde Harrie en Lies van Gestel – Smekens, Riet van Gestel Jos Roelends Jaargetijde Kees van Engelen Geerts Jaagetijde Toon Geerts - Wagemans

ZONDAG 17 NOVEMBER: 09.30 UUR:

In zorgcentrum St.Franciscus 14.00 uur: Eucharistie. Jaargetijde Toon Louws, Overleden familie Louws – Pijpers

ZATERDAG 23 NOVEMBER: 17.00 UUR:

Eucharistie, Christus Koning -uitlegviering communicantenmmv de Cantor Annie Martens – Trommelen (nm.parochie) Willem en Stina van Engelen – de Vet Sjan van den Boer-Laming en Piet van den Boer (nm. de Parochie) Jaargetijde Toon Oprins Jaargetijde Adrianus van Raamsdonk Jaargetijde Adrianus Thielen, Jaargetijde Johanna Thielen – Swolfs Jaargetijde Riet Willemse – van Riel Ad van de Pas (nm.parochie) Ouders Pelkmans - Sas, Ouders Pelkmans- Geijsen, Adriana Pelkmans - Stoopen, Ad Pelkmans, Kees Pelkmans - de Bont Kees Timmermans - van de Heuvel, Overleden ouders Timmermans - van Roosendaal, Jan Timmermans, Ad Timmermans

ZONDAG 24 NOVEMBER: 09.30 UUR:

Eucharistie, Christus Koning, mmv Gilzer Cantorij olv Gabrielka Clout-van Dieren Jaargetijde Lou van Engelen – van Engelen Riet van Gestel Jaargetijde Jo Faes - van Bezouw Overleden ouders Roovers-Graumans en overleden zus Tiny

WOENSDAG 27 NOVEMBER: In zorgcentrum St.Franciscus 14.00 uur: Eucharistie Lies van Bezouw - Buijnsters Rinus van den Broek

KLEIN SLEUTELNIEUWS: MEDEDELINGEN:

DE GERARDUSKALENDER VAN 2014 UIT WITTEM, IS TE KOOP, BIJ H. AERTS, BRAKEL 1A TE RIEL ,TEL 013-5181707 VOOR MEER INFORMATIE ZIE FOLDER ACHTER IN DE KERK. Gedoopt op 11 november: Ise Maria Jente, kind van Pieter Bastiaansen en Pam Boere. Evi Cornelia Arnolda, kind van Rik van Engelen en Hanneke van Puijenbroek. Sven Antonius Petrus Huberdina, kind van Peter Maas en Esther Boemaars. Milou Catharina, kind van Mario van Mierlo en Mieke Waegemakers. Mijke Antonia Elisabeth, kind van Rob van Enschot en Hilde Vermeulen. Rafke Arianna Maria, kind van Bart van Opstal en Noortje van Loon. Kiki Henny Josephine Linda, kind van Rob Michielsen en Yvonne Vromans. Sven Petrus Josephus, kind van Bjorn van Dongen en Ilona van Gestel. Mats Henricus Johannes, kind van Richard van Gestel en Kimmy van den Kieboom. Saar Anna Louise, kind van René Donker en Juliette Hereijgers. Overleden: Lies van BezouwBuynsters.

PAGINA 26

PAROCHIE HEILIGE GEEST Rijen Hulten Molenschot Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen. Telefoon 222833. E-mail: info@ parochieheiligegeest.nl www.parochieheiligegeest.nl Parochiebijdrage: Rabobank:145103080 Openingstijden secretariaat: 's morgens 09.30-12.00 uur en 's middags 14.00-16.00 uur. Vrijdagmiddag gesloten. Opening kerkhof Rijen: van 9.30 uur tot 17.00 uur. Opgeven mis/gebedsintenties: Voor Hulten en Rijen tijdens de openingstijden van het secretariaat. Tel. 222833. Voor Molenschot bij Tini Boemaars, Schoolstraat 18. Tel. 411350. Speciale aanvragen: Voor dopen, huwelijken, jubileum, ziekenbezoek en uitvaarten kunt u contact opnemen met het secretariaat in Rijen, tel. 222833.

STICHTING MAASDUINEN LOCATIE VITA Regentenstraat 9, 5121 CM Rijen

ZATERDAG 16 NOVEMBER. 10.00 UUR:

Woord en Communieviering. Vita-koor. Intenties: Bijzondere intentie.

ZATERDAG 23 NOVEMBER. 10.00 UUR:

Woord en Communieviering. Vita-koor. Intenties:Bijzondere intentie.

WEEKEND-DIENSTEN Weekend- en avonddienst huisartsen Gilze - Riel. Bel de centrale huisartsenpost Tilburg: telefoon 0900-33.22.222.

Weekenddienst apotheken Rijen Kring-apotheek Rijen Anne Frankplein 2a, 5122 CB Rijen, T: 0161-224391. Openingstijden: ma t/m do 08.1517.30 uur. Vr 08.15-18.00 uur.

Kring-apotheek Wolfsweide Hoofdstraat 99, 5121 JC Rijen, Weekend- en avonddienst T: 0161-226404 huisartsen Rijen. Bel de centrale Openingstijden: ma t/m do 08.30huisartsenpost Oosterhout. 12.00 uur en 14.00-17.30 uur. Vr Telefoon: 0162-435000. 08.30-12.00 uur en 14.00-18.00 uur. Buiten deze tijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij Dienstapotheek Weekenddienst tandartsen Bel uw eigen tandarts. Op het ant- Regio Oosterhout, Pasteurlaan woord- apparaat wordt doorgegeven 9, 4901 DH Oosterhout (Amphia welke tandarts weekenddienst heeft. Ziekenhuis, locatie Pasteurlaan, naast huisartsenpost). Tel: 0162-490544.

GERARDUS MAJELLAKERK Hulten

LEDEVAERTKERK Chaam c.a. Bezoekadres: Ledevaertkerk, Dorpsstraat 1, Chaam. Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam e-mail: info@ledevaertkerk.nl Indien U contact wilt opnemen met de PKN gemeente Chaam, bel of mail naar de Scriba van de Ledevaertkerk:

Eucharistieviering. Samenzang. Intenties: Bijzondere intentie.

ZONDAG 17 NOVEMBER. 10.00 UUR:

Doopviering.

ZATERDAG 23 NOVEMBER. 17.00 UUR: Woord en Communieviering. Parochiekoor. Intenties:Cor Dogge-Erkeland en kinderen, Tiny Broers (jgt.), Leden en overleden leden parochiekoor.

ZONDAG 24 NOVEMBER. 10.00 UUR:

Woord en Communieviering. Samenzang. Intenties: Adrie van Oers, Cor Gosens, Antonia van Hoof - Govers, Ria Hofsteenge, Frans en Cor Leenaars - van Dun.

HEILIGE ANNAKERK Molenschot ZATERDAG 16 NOVEMBER. 19.00 UUR: Woord en Communieviering. Samenzang. Intenties: Ad van Alphen.

ZATERDAG 23 NOVEMBER. 19.00 UUR:

Eucharistieviering. Parochiekoor. Intenties: Overleden ouders Cornelis Embregts en Engelina Embregts - Thomassen,

Zaterdag 16 november en zondag 17 november Praktijk de Beemd, Werkmansbeemd 49, 4907 EG Oosterhout, 06-13 877 828.

Weekend-/ avond-/ nachtdiensten Apotheek Gilze Nieuwstraat 25, tel. 0161-451919. Wij zijn open ma. t/m vrij. van 8.30 - 18.00 uur. Zaterdag: 10.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Dienstapotheek in de Huisartsenpost, op de Lage Witsiebaan 2A te Tilburg. Tel. 0900-2357323.

Dienst van Schrift en Gebed om 10:00 uur. Voorganger de heer Flach.

ZONDAG 24 NOVEMBER

Dienst van Schrift en Gebed om 10:00 uur. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gedachtenis dienst voor de overledenen. Voorganger ds. Max Staudt. Het open spreekuur “VRAGEN STAAT VRIJ”, voor vragen over de kerk, het geloof, het Christendom vervalt deze week. Volgende week vindt dit spreekuur als gebruikelijk weer op vrijdag van 19:00 tot 19:45 uur plaats in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk. Tijdens de zondagochtenddiensten is er crèche

Leo van der Velden

Uitvaartcentrum: Broekakkerweg 13, Gilze

U kunt ons dag en nacht bereiken Telefoon: 0161-451010 b.g.g. 0654-790339 Voor een stijlvolle uitvaart. voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 11-12 jaar. Vanaf 11 jaar is er maandelijks jongerenkerk op de derde zondag van de maand om 10:00 uur. Aansluitend op de diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

INTERIM-PREDIKANT: ds. Leo Oosterom: predikant@protkerkdongen-rijen.nl, op maandag, dinsdag en vrijdagPASTORAAL AANSPREEKPUNT: Loes Schellekens, tel. 0162 - 313671, loesschellekens@telfort.nl.INTERNET: www.protkerkdongen-rijen.nl.OUDE KERK, DONGEN, Kerkstraat 56 om 10.00 uur.KERKELIJK CENTRUM: De Ontmoeting naast de Oude Kerk. Hier is oppas voor de kleinsten.Na afloop is hier gelegenheid voor gesprek en ontmoeting bij koffie, thee en limonade. De kerkdienst is later te volgen op internet via www.protkerkdongen-rijen.nl.U wordt van harte uitgenodigd de dienst of andere activiteit bij te wonen.

ZATERDAG 16 NOVEMBER. 17.00 UUR:

11.30 UUR:

Uitvaartverzorging

Protestantse gemeente Dongen-Rijen

Rijen

Eucharistieviering. Samenzang. Intenties: Cor Bruikman-van Tilburg, Truus van den Dungenvan Wanrooij, Piet Voermans en overleden ouders Voermans-van Meel en overleden ouders Manders-Biemans.

Mevrouw J. van Oord-de Zeeuw, telefoon: 076.5560.21.55 of 06.21.591.112, e-mail jokevanoord@ziggo.nl. Voor actuele informatie: www. ledevaertkerk.nl.

ZONDAG 17 NOVEMBER Deze kerk is vanaf 23 juni 2013 gesloten. Er zijn geen vieringen meer. U bent van harte welkom in een van onze andere kerken of elders.

MARIA MAGDALENAKERK

MEMORANDUM

Eucharistie, mmv de Cantor

Adrianus Boemaars, Rica en Thomas Boemaars.

Dick Couvée voor Pauluskerk

DIENSTEN ZONDAG 17 NOVEMBER: DIENST VAN SCHRIFT EN GEBED Voorganger is ds. G.A. van der Weerd uit Geertruidenberg. De kinderen kunnen naar hun project Chi Rho in De Ontmoeting; tijdens de collecte komen ze terug in de kerk. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie die het besteedt aan het binnenlands diaconaat. Binnenlands diaconaat: de Pauluskerk in Rotterdam De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar

het is meer. Het compleet nieuwe centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk - om zijn uiterlijk 'De Diamant' genoemd - uit. Beneden is een 'kerkplein' waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar is ook een restaurant. Op de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. De kerk is op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben. Het is dus een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel. Het centrum staat onder leiding van diaconaal predikant ds. Dick Couvée. Er werken zo'n 250 vrijwilligers. Steunt u dit doel ook?

en thee in de benedenzaal. U kunt zich ook terugtrekken voor gebed en bezinning in de stille ruimte op de bovenverdieping.

13 NOVEMBER: GAST AAN TAFEL: 17.00 UUR Alleenstaanden eten gezellig samen. Als u ook mee wilt eten, kunt u zich melden bij: gastaantafel@protkerkdongen-rijen.nl.

Begrafenisonderneming

CREEMERS

Mortuarium gelegen in de Nieuwstraat 14a te Baarle-Nassau (naast de kerk)

19 NOVEMBER: 10.30 UUR: KERKDIENST IN DE VOLCKAERT

Deze dienst zal mevrouw Van der Meer uit Sleeuwijk voorgaan, in zaal De Geborgenheid. De heer Van Woerekom bespeelt het orgel. Ook mensen van buiten De Volckaert zijn van harte welkom.

ACTIVITEITEN 13 EN 20 NOVEMBER: INLOOPHUIS VAN 10.00 12.00 UUR

Schuif gezellig aan voor een gesprek en ontmoeting bij koffie

Wij verzorgen al uw wensen betreffende begrafenis, crematie of buitenlands transport, of u verzekerd bent of niet. U kunt ons dag en nacht, weekend of feestdag, bereiken via I. Creemers Tel. 013-5077880 en 06 53787734

Informatieavond over uitvaartverzorging

KVO - Gilze Verslag van de presentatie van Marleen Josten, uitvaartverzorger. Maandagavond 4 november heeft Marleen Josten op een heel ontspannen wijze een presentatie gegeven over de dood en wat er allemaal bij komt kijken, wat er allemaal geregeld moet worden en wat er allemaal gedaan mag worden. Marleen vertelde eerst een stukje geschiedenis over begraven. Wie kent er niet de hunnebedden en de piramides? Daarna kwamen alle onderwerpen aan bod die door een uitvaartverzorger geregeld en gedaan kunnen worden. Je kunt daarbij denken aan hulp bij de laatste verzorging, rouwbrieven, muziek tijdens het afscheid, enz... Marleen benadrukte vooral: laat je niets opdringen maar volg vooral je hart, want er is zoveel mogelijk. Als sluitstuk van deze avond kregen we per groep een casus. Marleen had een kort stukje geschreven over een persoon die was overleden. In de

groep moesten we bespreken hoe wij invulling zouden geven aan deze uitvaart. Het was een leuke ervaring om over een beladen onderwerp als de dood met een lach te kunnen brainstormen. Marleen, nogmaals bedankt! een ontspannen informatieve presentatie

- Werkzaam in de gehele regio - Ook als u verzekerd bent - Transparante en professionele dienstverlening

Uitvaartcentrum: De Waard 6 4906 BC Oosterhout Telefoon 0162-457775 info@bruijns-uitvaart.nl www.bruijns-uitvaart.nl

Samen onderweg naar een persoonlijk afscheid

Uitvaartondernemer Antoine Bruijns

Uitvaartverzorgster Aimée van de Venne


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

Broodjes

5 + 1 GRATIS

TE HUUR:

stempels voor het Gevuld boek+ 2‘taart voor sinterklaas’ speculaasstaaf nu voor ................................

Oude metalen

afval dat geld opbrengt G. van Gool Metaalhandel inkoop van alle metalen

Kempenbaan 11, 5121 DM Rijen Tel.: 0161-293331 / GSM: 06-53550856 Bedrijven en particulieren kunnen dagelijks bij ons terecht om het metaalafval in te leveren tegen contante betaling. Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur; zaterdag 08.00-13.00 uur.

MEGA VLOOIENMARKT ZONDAG 17 NOVEMBER WAALWIJK Racket Sport,Bachlaan 10

0416 530502/9.00-16.30u. /www.deevenementenlijn.nl

VOLGEBOEKT

Oppervlakte is ca. 86 m². Afwerking en indeling in overleg. Entree / etalage aan de Nieuwstraat 2a, achteringang/-uitgang vanuit achterliggende parkeerplaats.

595

samen e

695

100 gram e

225

Aanvaarding: in overleg Contact/informatie: telnr.: 0161 – 451465 of e-mail: maria@vermeerarchitecten.

VERSE AARDBEIEN GROENTEN, FRUIT AARDAPPELEN SCHARRELEIEREN

TUINDERIJ PEETERS Zwarte Dijk 41A • Rijen • 0161-223166 voor actuele openingstijden:

www.tuinderijpeeters.nl Pelletkachels.Op zondag 24 nov hebben wij weer een stookzondag. Wij demonstreren dan (cv) pelletkachels. U bent die dag van harte welkom van 11:00 tot 16:00 uur. GroenVerwarmen, Tilburgsebaan 9, Gilze, 06 - 22 32 62 95, www.groenverwarmen.nl.

Al 9,5 jaar Omorfia Na de brand een nog mooiere lokatie! Maak nu een afspraak voor couperose/steelwratjes verwijderen, facials, Brazilian Wax, Shellac nagellak, antistressmassage OF de nieuwe GreenPeel! voor meer info:www.salonomorfia. nl of 0638003872

Te huur kantoor/bedrijfspand/winkel aan de Wiekenweg in Baarle Hertog voor vragen of meer informatie bel 06/23675736

Krijgt u iets niet schoon ?? Wij wel !! Bel voor een afspraak en wij geven een poetsdemonstratie bij u thuis. 0613090022 na 18:00

gram vlees Parijse kipreepjes 600 + broodjes en saus SPECIAL

Rambolletje

Mals rundvlees met vulling van ham, kaas, walnoten en rucola

Vleeswarenduo

Wijncervelaat + Leverkaas 2x100 gram e

Salade-duo Filet Americain + 4-Seizoenensalade

2

75

2x150 gram e

Maaltijd van de week

4-Jaargetijdenschotel Snackballetjes

De Jong, Keurslager Raadhuisstraat 25 • Gilze Telefoon: 0161 - 45 12 63

2

99

549 99 e2

500 gram e

Grillspecial van de week

250 gram

Mutsaers, Keurslager Wilhelminaplein 15 • Rijen Telefoon: 0161 - 22 78 57 Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.

Gevraagd kapotte magnetrons, wasmachines, vaat- Garage Boxen te huur. was, fietsen en alles wat centrum Gilze. Voor auto of opslag.Info metaal is. Wordt gratis opgehaald. Altijd bereik- 0620739428 of 0161 452303 baar tel. 06-26926412.

Nu Alles-in-1 Glasvezel met 1 jaar gratis Interactieve TV

Interactieve HD TV, Internet, Bellen van € 68,vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers ü Gratis Opnemen Pakket ü Gratis Spotify Premium

AD-10998/11-13

4 stuks e

Varkensoesters

HUURPRIJS: €50,= / €100,= per m², op jaarbasis, afhankelijk van indeling en afwerkingniveau, incl. gas, water, elektra.

Kerkstraat 93 • 5126 GB Gilze • Telefoon: 0161-451347 • www.bakkerijwaegemakers.nl

Aanbiedingen geldig van 11 november t/m 16 november 2013

Bij 3 malse kogelbiefstukken GRATIS CROMA

3.50

Voor alle kinderen een Sinterklaaskleurplaat. Lever hem in en win heerlijke prijzen.

Najaarsvoordeel

Kantoor/winkelruimte/praktijkruimte in het centrum van Gilze. Nieuwstraat 2a (naast Enjoy mode)

kpn infocenter Steenakkerplein Gilze | kpn infocenter Wilhelminaplein Rijen kpn.com/glasvezel | 0800 0115

BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl

Te koop droog eiken haardhout voor een lekkere warme winter tel. 0651367057

*Actieprijs geldt voor alle Alles-in-1 Glasvezel pakketten i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden betaal je voor Alles-in-1 Glasvezel: Instap € 58,- /mnd, Standaard € 68,- /mnd en Premium € 88 /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/glasvezel

WEEKENDAANBIEDINGEN:

PAGINA 27


WEEKBLAD GILZE EN RIJEN - WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013

PAGINA 28

Zondag 17 november OPEN van 10 tot 17 uur

Sprookjestaferelen bij de

en zijn erstshow-wek k ze n o s n e d Tij op het demonstraties d n re u d rt o vo er nd van doet aan de ha U . m iu d o p iAvr ds leuke n praktijk stee e n e ld e e rb o vo aan de ën op om zelf e e id ve e ti a e cr slag te gaan.

Kerstshow van Avri Bijvoorbeeld deze

glazen vaas

inclusief decoratie en opgemaakt

vanaf

29.95

Maar u kunt natuurijk deze ook zelf maken.

Lantaarn XL gemaakt van hout met zinken dak

Decoratief glas Mica

van 49.95

nu voor

34.95

in diverse kleuren

vanaf 18.95

m Avri podiu Tip: op het hier met kunt u zelf n e materiale decoratiev aken. eels van m in ig r o ts ie

Vogeltjes wintervoer

in de vorm van een krans

vanaf 5.95

Wij zijn verkozen tot het leukste tuincentrum van Brabant! ‘En 2e leukste van heel Nederland’

Sparen voor GRATIS VUURWERK cheques HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

20.000 M2 TUINPLEZIER

www.avri-tuincentrum.nl

Weekblad Gilze en Rijen 13-11-2013  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Gilze,Rijen, Molenschot en Hulten

Weekblad Gilze en Rijen 13-11-2013  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Gilze,Rijen, Molenschot en Hulten