Page 1

HESTER OOR ZINGT MET DONGENS MANNENKOOR

SMARTLAPPEN KOOR IN DICKENSSTIJL

JEUGDTEAMS ONI KAMPIOEN

ää Pagina 10

ää Pagina 13

ää Pagina 21

Met Kerstmarkt zijn wij tot 22.00 uur open!

Weekblad Dongen 109e jaargang

2015 wk. 50 - Nr. 4809 Donderdag 10 december

Raad van State verklaart beroepen ongegrond 't Zonneke mag doorgaan met activiteiten

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 december de beroepen die tegen het bestemmingsplan Eindsestraat 45, zorgaccommodatie 't Zonneke, zijn ingediend, ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan definitief en kan 't Zonneke de activiteiten voortzetten en uitbreiden.

Geen nieuwjaarsreceptie, maar oliebollenparty

Het college heeft besloten de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis af te schaffen en in plaats daarvan heel actief naar de burgers toe te gaan om hen een mooi nieuw jaar toe te wensen. ’En dat doen we met een oliebollenparty op het Looiersplein op zaterdag 31 december van 14.30 tot 16.00 uur’, kondigt Burgemeester Marina Starmans enthousiast aan. ’Het past in onze toekomstvisie dat we de communicatie met onze burgers willen verbeteren door uitdrukkelijk zelf naar ze toe te gaan’, legde ze uit. ’Ons doel is de doelgroep uit te breiden. In het gemeentehuis kwamen toch ieder jaar dezelfde mensen. Heel leuk, ,maar we willen iedereen zien.’ Er worden twee pagodetenten neergezet op het Looiersplein. Er komt een bar voor koffie en thee en glühwein en er is levende muziek, verzorgd door een blazersensemble. De oliebollen komen van de kraam op het parkeerterrein bij de Aldi en de burgemeester, de drie wethouders, de gemeentesecretaris en de griffier gaan zelf rond met de schalen. ’We zijn herkenbaar aan sloven. Iedereen is welkom om een oliebol te komen eten en een praatje te maken met ons en met elkaar’, zegt Marina Starmans die hoopt dat het heel erg druk wordt. Oliebollen zullen er in ieder geval genoeg zijn en dat ze lekker zijn weten de meeste Dongenaren uit ervaring. De oliebollenkraam van Jan Hoefnagels staat al vele jaren in Dongen op zijn vaste plek bij de Aldi.

elke werkdag Vennen 60 tot 5104 CV19.30 DONGEN uur 0162 - 31 52 54 geopend!

www.autobedrijfschellekens.nl

Vennen 60 5104 CV DONGEN 0162 - 31 52 54 www.autobedrijfschellekens.nl

JAARFILM EN VRIJWILLIGERSPRIJS De zorgaccommodatie was maar deels in bedrijf. Met de uitspraak van de Raad van State mag 't Zonneke uitvoeren wat het bestemmingsplan mogelijk maakt: dagbesteding voor maximaal 50 cliënten en logeerverblijf in de weekenden en tijdens vakantieperiodes voor maximaal 20 cliënten. De cliënten bestaan voornamelijk uit kinderen met autisme of een aanverwante stoornis en uit volwassenen met een ondersteuningsvraag op het gebied van autisme en/of niet aangeboren hersenletsel.

BEZWAREN VERWORPEN De beroepsgronden die waren aangedragen, lagen voornamelijk op het gebied van geluidsoverlast, verkeersonveiligheid en strijdigheid met provinciale en gemeentelijke regelgeving. De Raad van State heeft geconstateerd dat alle noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. De onderzoeken hebben uitgewezen dat zonder meer aan de geluidsen milieunormen wordt voldaan, al dan niet door het treffen van maatregelen. Ook heeft de Raad van State de

bezwaren tegen het gebruik van de Kwartelweg als toegang tot de zorgboerderij en tegen de ligging van ‘t Zonneke verworpen.

DUIDELIJKHEID Wethouder Bea van Beers (Ruimtelijke Ontwikkeling) is blij dat na acht jaar onzekerheid er nu duidelijkheid is gekomen in het dossier. 'Met de uitspraak kan 't Zonneke verder met de plannen voor dagopvang en een logeergebouw voor tijdelijk verblijf van cliënten.'

De jaarfilm en de uitreiking van de vrijwilligersprijs komen te vervallen. ’We zijn daarvoor een andere vorm aan het bedenken.’

Welkom bij...

Cambreur toont opnieuw menselijke gezicht

Car Wash Center Dongen De Slof 54 Telefoon: 321313

Samenwerking waterschap en gemeenten Dongen en Gilze en Rijen Op woensdag 2 december ondertekenden wethouder Van Beek van de gemeente Dongen, wethouder Starreveld van de gemeente Gilze en Rijen en de heer Van der Kallen, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta gezamenlijk een geactualiseerd afvalwaterakkoord. 'Dankzij landelijk gewijzigd beleid en een betere samenwerking kunnen we efficiënter werken en betere keuzes maken. Dat betekent dat we veel minder kosten hoeven te maken. Met de actualisatie blijkt dat voor een bedrag van €5.669.000,- minder kosten gemaakt hoeven te worden dan oorspronkelijk was geraamd”, aldus de 3 samenwerkende partijen.

AFVALWATER Gemeenten en waterschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afvalwaterverwerking. De gemeente zamelt het huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in, het waterschap zuivert dat water. Met een afvalwaterakkoord geven waterschap en ge-

meente invulling aan de verdere intensivering en optimalisatie van de samenwerking op het gebied van water in West- en Midden-Brabant. In deze samenwerking worden wateroverlast, waterkwaliteitsproblemen en capaciteitsvraagstukken gezamenlijk onderzocht en aangepakt.

HEROVERWEGING In het verleden is hiervoor een eerste stap ondernomen. Met de huidige inzichten, die onder andere verbeterd zijn door nieuwe analyses, onderzoeken en verbeterde samenwerking zijn de in het verleden voorgenomen maatregelen heroverwogen. Daaruit is gebleken dat een groot aantal van de voorgenomen maatregelen op een andere, goedkopere,

wijze kunnen worden gerealiseerd.

HUIDIGE INZICHTEN Een voorbeeld hiervan is een relatief kleine investering die gedaan wordt in het verbeteren van het huidige rioleringssysteem in Dongen, waarmee eerder voorgestelde en duurdere maatregelen overbodig zijn. Een andere is de aanleg van een nieuwe overstortvoorziening, dit najaar in Gilze, welke een duurdere aanleg van een “bergbezinkvoorziening” overbodig maakt. De besparingen vloeien direct terug naar de gemeenten en het waterschap en daarmee naar de inwoners.

VERVOLG Nog niet alle in het verleden voorgestelde maatregelen zijn heroverwogen. In Dongen worden door gemeente en waterschap nog alternatieven onderzocht voor één maatregel op het bedrijventerrein Tichelrijt.

Toen de aardbeving stopte ben ik naar huis gegaan en zag dat mijn huis er niet meer stond, alles lag op de grond, mijn hele huis was kapot. Mijn huis had mijn grootvader gebouwd en nu is het er niet meer. Maar ook veel andere huizen in het dorp lagen in puin…. (Boer Ran Bahadur)

alle kerstwensen, De Kerstkrant met rstshows kerstverhalen en ke ag 21 december. verschijnt op maand vertenties De deadline voor ad j en redactionele kopi is vervroegd naar BER VRIJDAG 18 DECEM 10.00 uur.

In april en mei van dit jaar werd Nepal getroffen door twee aardbevingen. Ook de bergdorpen rond de Kumarischool, waar het Dongense Cambreur College al 15 jaar actie voor voert, werden ernstig getroffen. De Nepalese overheid heeft nog geen enkele vorm van hulp geboden. Via de stichting Tamsarya doet het Cambreur College dit wel. Toen ik thuiskwam, zag ik dat mijn hele huis tegen de grond lag. We hebben een onderkomen van zeil en resten van het oude huis gemaakt. Iedereen helpt elkaar, want er zijn veel families in mijn dorp die geen huis meer hebben. We zijn met 7 familieleden en een zoon van mij is gehandicapt. Ik weet niet waarom we zo weinig hulp krijgen van de overheid….(Tirtha, een boer uit Namjakot) Er is in totaal 50.000 euro nodig om de getroffenen in ieder geval weer te kunnen huisvesten. Inmiddels heeft de stichting al 35000 euro binnen. Het Cambreur gaat proberen om het gat van 15000 euro te dichten met de ‘aktie Klus’. Rond de feestdagen zullen honderden Cambreurianen met loten op weg gaan. Ook wordt er een rommelmarkt georganiseerd. De actie eindigt op vrijdag 15 januari.

Deze week extra bijlage van uw weekblad Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 (#CC092F)

)

s C092F (#C ut1.ep o_o S 186 DP-log en PM tand: Zwart Bes n: Kleure

- 10-12-2015 UITGAVE 3

Feestmaand

o_out1.eps Bestand: DP-log (#CC092F) en PMS 186 Kleuren: Zwart 2F)

(#CC09 out1.eps 186

PMS : DP-logo_ 2F)en Bestand Zwart (#CC09 out1.eps Kleuren: 186 : DP-logo_ en PMS Bestand Zwart Kleuren:

de Koop tijdens feestmaanden in DONGEN... Spaar mee met onze GRANDIOZE

i.s.m.

Weekblad Dongen ps Bestand: DP-logo_out1.e186 (#CC092F) ps Bestand: DP-logo_out1.e186 Zwart en PMS (#CC092F) en PMS Kleuren: Kleuren: Zwart

Lees- en kijk verder in de speciale

Feestmaand

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

STEMPEL-ACTIE

en maak

kans op 300 E FANTASTISCH PRIJZEN! Feestmaandactie loopt van 15 november t/m 13 december

20 december

Vele PRIJZEN

zie pagina 50

a.s.

KOOPZONDAG IN DONGEN!

tion Dongen Promo Kerstmarkt zie pagina 37

zie pagina 40

vloerkleed Maak kans op ncentrum van het Gordij zie pagina 52. & 41

& 51

van i.s.m.

BIJLAGE


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Kerst

PAGINA 2

Cadeau-tips van de kerstman

...omdat hij niet alles zelf kan meenemen Op de e 2 of artik meter el

50%

KOR vloere TING * e n, gord

Mini Cooper 1.6 Mini Cooper 1.6 Benzine 01-2007 11.940,Panoramadak, lichtmetalenvelgen 17’’, boordcomputer, cruise control, stuurbekrachtiging, sportstoelen. Op zoek naar een occasion? Meer dan 350 occasions op voorraad! Inruil en/of financiering mogelijk. Fens Occasion Center dongen, Lage Ham 110, Dongen, 0162-313 775 www.focd.nl

Schaal & Schelpdier

Wij kunnen voor u dagelijks de allerbeste schaal & schelpdieren leveren! NIEUW, de Oesterproeverij: 4 heerlijke verschillende soorten oesters in een kleine verpakking! Het genieten kan beginnen! Voor 12.99,- Pieter Pooye Visspecialisten, Tramstraat 81, Dongen, 0162-321171

n zon werinijgnen !

* vraag

naar de

deeln emen de co llecties

Vloeren, gordijnen en zonweringen

Opruiming!! Op de 2e meter of artikel 50% korting vloeren, gordijnen en zondwering! De echte binnenhuis adviseur. Berg&Berg Haarbosch, Noorderlaan 15, Dongen, 0162-322 515

www.vishandelpieterpooye.nl

www.haarbosch.nl

Mykita Mylon-Mallory Een nieuw materiaal gebaseerd op polyamide. De brillen van Mylon zijn sterk, licht van gewicht, stabiel, duurzaam en kunnen in iedere gewenste vorm gegoten worden. de brillen kunnen bovendien perfect afgepast worden. prijs 445,- Verkrijgbaar bij Oog & Blik, Hoge ham 109, Dongen, 0162-370 965 www.oogenblik.com

Prima Donna Twist Caramba

Rood, de kleur van de liefde. Geef je liefste deze prachtige BH kado. 12 december tijdens de Kerstmarkt vanaf 17.00 tot 22.00 ontvangt u op de winter lingerie 30% korting www.purebodyfashion.nl

Mooie A-kwaliteit kerstbomen Diverse kleuren en alle maten. Met en zonder kluit. In een net of in een pot. Tuincentrum & Hoverniersbedrijf Marco Jansen, Breedstraat 17, Dongen, 0162-320 718 www.facebook.com/tuincentrummarcojansen

Denham Lampe Berger Lampe Berger is een echte lucht verzuiveraar. Binnen 30 minuten zuivert Lampe Berger uw huis van nare kook, rook en huisdier geuren. De exclusieve brander heeft een ingenieus systeem waarbij hij nare geuren neutraliseert en een aangename geur verspreid. Een complete set incl. vloeistof is er al vanaf 39.95,Bloembinderij John Flora, Hoge Ham 170, Dongen, 0162-320 588 www.johnflora.nl

Golf Lidmaatschap

Golfen, te leuk om niet te doen! Overweegt u lid te worden van een golfbaan? Dan is golfcentrum Dongen de baan voor u! Voor slechts 690,- kunt u een jaar gebruik maken van alle faciliteiten. Golfcentrum Dongen, Zandweg 2, Dongen

www.golfcentrumdongen.nl

Stoere outfit voor de feestdagen. Printed burn out camouflage top. Zwarte super skinny jeans. Geverfd op een speciale manier zodat de zwarte denim ook echt zwart blijft. Prijs Top 85,-. Prijs Jeans 150,-. Verkrijgbaar bij B.I.A.N.C.A.-store, (dames-heren fashion) Hoge Ham 111, Dongen, 0162-692 539

www.facebook.com/bianca-dongen


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 3

Cambreur College

Nog op zoek naar een origineel kerstcadeau?

Brocante Kerstmarkt op gebouw B

Avond met Bart Chabot in De Cammeleur

Op zoek naar mooie originele kerstversieringen of bent u een liefhebber van antiek, kom dan volgende week naar gebouw B van het Cambreur College. Woensdag 16 december organiseren de tweedejaars van gebouw B een brocante kerstmarkt. De markt begint om vier uur en duurt tot zeven uur. Tijdens deze markt kunt u naast al die mooie spullen genieten van een hapje en een drankje en voor de kinderen is er de mogelijkheid om een paardenritje te maken. De derdejaars zullen met hun gezang het geheel muzikaal

omlijsten. Het doel van deze bijzondere markt is geld op te halen voor de klusloterij die ook dit jaar weer in het teken staat van stichting Tamsarya in samenwerking met Stichting Wilde Ganzen. Zij zamelen geld in om de vernielde scholen en huizen in Nepal, na de aardbeving in april, weer op te bouwen. De leerlingen die de afgelopen weken spullen hebben verzameld en versieringen hebben gemaakt hopen op een groot luisterend, genietend en kopend publiek u bent allen van harte welkom!

Kerstactie van de Pauluskinderen Al tientallen jaren zorgen Dongense mensen voor de 20 S.O.S. Pauluskinderen van een S.O.S. kinderdorp in Santiago in Chili. Dat zijn kansarme kinderen uit een S.O.S. kinderdorp. Een aantal mensen uit Dongen ondersteunen deze kinderen financieel en zou kunnen zij een mooie ,betere jeugd hebben . Zij groeien dan op tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid Vooral inde Kersttijd wordt er voor deze kinderen extra actie gevoerd. De kindergroep van de Pauluskinderen uit Dongen

hebben het hele jaar door allerlei leuke artikelen geknutseld en bieden deze tegen een kleine vergoeding aan U aan en wel op: ZATERDAG 19 DEC. 2015 na de viering van 19.00 uur en op ZONDAG 20 DECEMBER 2015 IN DE LAURENTIUSKERK na de viering van 10.30 uur. Voor de knutselgroep was het leuk om het te maken en voor U

GEZIEN IN DONGEN

Bart Chabot is op uitnodiging van Bibliotheek Theek 5 en Donckhuys op woensdag 27 januari te gast in De Cammeleur. Wie aan Chabot denkt, denkt aan beweging. Achter zijn bril sprankelen tomeloze energie en verbeelding. Deze zijn vastgelegd in zijn poëzie, verhalen en biografieën. Naast dichter is Bart Chabot performer én Herman Brood-biograaf. De avond start om 20.15 uur. Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.theek5.nl.

DEBUUT In 2013 debuteerde Chabot met ‘Triggerhappy’ als romanschrijver. In 2015 verscheen ‘Zestig’, een bloemlezing uit zijn verhalen en gedichten ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, door hem zelf samengesteld. Chabot beleefde zijn literaire doorbraak naar het grote publiek met zijn vierdelige biografie over Herman Brood.

nald Giphart en Remco Campert. Martin Bril stelde een bloemlezing samen uit het oeuvre van Chabot: De bril van Chabot. Bril koos met zijn brein en met zijn hart. De bril van Chabot is daarmee behalve de Chabot van Bril, de Chabot voor iedereen. Martin Bril: 'Bart Chabot is een man met vele gezichten, en bekend bij menigeen. Maar zijn echte gezicht bevindt zich in zijn poëzie - en veel te weinig mensen weten dat. Dat is jammer, want de gedichten van Bart Chabot zijn verrassend intiem, buitengewoon geestig en uitzonderlijk leesbaar. Bekend van tal van andere zaken, moet toch worden vastgesteld dat Chabot eerst en vooral dichter is, en een dichter eerste klas.”

KAARTEN

LITERAIRE PODIUMPROGRAMMA’S

Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 14,50 per persoon (€ 12,50 bibliotheekleden) in de bibliotheek of online via www.theek5.nl. TIP: koop een groepsticket voor € 45,00.

Talloze malen trad Chabot op in literaire podiumprogramma’s, onder andere met Jan Mulder, Herman Brood, Martin Bril, Ro-

Dit ticket geeft toegang voor 4 personen. Bruna Dongen is aanwezig met een boekenstand.

om weg te geven. Met Driekoningen is het ook al jarenlang een traditie dat dongens kinderen die dat willen langs de deuren gaan om te zingen voor de Pauluskinderen. Omdat driekoningen dit jaar op woensdag 6 januari 2016 valt worden alle kinderen die dat willen om 14.30 uur verwacht in

de Laurentiuskerk waar we samen komen om te luisteren naar het verhaal van driekoningen . Na afloop van het verhaal zullen we gezellig samen wat drinken en worden de koningen op weg gestuurd om langs de deuren te gaan zingen. De kinderen hebben de mogelijkheid om ( onder begeleiding )samen te gaan zingen op de volckaert en bij de zusters in het klooster aan de Hoge Ham. Kinderen die dat niet willen kunnen met vriendjes / vriendinnetjes zelf langs de deuren ggan De koningen hebben een busje bij zich waarin het geld gedaan kan worden. Ieder kind dat wil kan mee doen en aan de Dongense bevolking willen wij vragen mochten er 6 januari koningen bij U aanbellen laat ze dan niet voor een gesloten deur staan. De kinderen in Chili zullen er blij mee zijn.

BUSJES OPHALEN:

Vrijdag11 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016 Wilhelminaplein Dongen

Kom jij ook schaatsen?

ZATERDAG 19 DECEMBER 2015 na de viering van 19.00 uur en ZONDAG 20 december 2015 na de viering van 10.30 UUR IN DE LAURENTIUSKERK

BUSJES INLEVEREN:. WOENSDAG 6 JANUARI 2016 VAN 17.00 UUR TOT 18.00 UUR IN HET DIENSTENCENTRUM VAN DE LAURENTIUSKERK. Voor alle koningen is daar chocomel en een leuke verrassing. Ook de volwassenen zijn van harte welkom zij kunnen dan met een kopje koffie zien hoe mooi de koningen verkleed zijn en met hoeveel enthousiasme Dongens kinderen iets over hebben voor kinderen uit een S.O.S. kinderdorp. De opbrengst van beide acties gaan rechtstreeks naar de S.O.S kinderen in Chili die daar erg blij mee zullen zijn. Bij voorbaat dank en tot ziens Werkgroep Pauluskinderen

VOOR MEER INFORMATIE: Maria Werken Tel 318069 Ria Diepstraten Tel 321644

Kampioenen met 0 (NUL) tegendoelpunten en 111 doelpunten voor!

Kerstactie Scouting Laurentius Onze jeugdleden en vrijwilligers zijn al een tijdje druk met de voorbereidingen voor de kerstactie van 2015: natuurlijke materialen verzamelen, aangewezen bomen omhakken voor het groen, creatief stukjes maken en nog veel meer. Op 12 december is het zo ver, dan bewandelen ze vanaf 10.00 uur de straten van Dongen om zelfgemaakte kerststukjes te verkopen. U herkent ons natuurlijk aan onze groen-rode das. U kunt onze scouting steunen door een stukje voor maar 5 euro te bemachtigen! Tot op 12 december!

ADVERTEREN? KIJK OP ONZE WEBSITE: WWW.UITGEVERIJEMDEJONG.NL

Inloop ochtend Netwerk 50+

Netwerk 50+ Dongen organiseert iedere maand een inloopochtend voor leden en belangstellenden, en de volgende vindt weer binnenkort plaats, alweer de laatste van 2015! Graag nodigen we je hiervoor uit! Voel je vrij om iemand mee te nemen en/of meerdere mensen uit te nodigen. De ochtend wordt gehouden op 17 december van 10.00 tot 12.00 uur in het Theehuis van Handbalvereniging Dongen aan de Deken Batenburgstraat. Het motto van deze bijeenkomsten blijft: 'Elkaar Ont-Moeten.'

Alle cd’s 2 euro per stuk

Grote CD verkoop in bibliotheek Dongen

Woensdag 16 december is er een ouderenmiddag voor 55 plussers, Deze middag vieren we samen kerstfeest. U bent van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Het kerstfeest word gehouden in de Geubel, Aanvang 14.30 uur.

Let op!

Bingo Nooit Gedacht De Bingo van buurtvereniging wordt verzet van 13 naar 20 december. De bingo wordt gehouden in Zalencentrum De Viersprong aan de Kanaalstraat en begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De bingo staat geheel in het teken van de feestdagen met leuke kerstpakketten en slagersbonnen en nog veel meer. De zaal is vanaf 19.00 uur open.

Op zaterdag 19 december gaan in bibliotheek Dongen alle cd’s in de verkoop. Voor maar 2 euro per stuk kunt u de leukste cd’s uitzoeken. Bibliotheek Dongen is op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Met de komst van YouTube, Spotify, Muziekweb en tal van andere mogelijkheden om muziek te beluisteren en games te downloaden is de belangstelling voor het lenen van cd’s en games in de bibliotheek sterk verminderd. Bibliotheek Dongen heeft daarom besloten om de muziekcd’s uit de collectie te halen.

KOM SPEUREN Noteer het weekend van 19 december in uw agenda en kom naar de bibliotheek in Dongen, Mgr. Schaepmanlaan 27. Het is gewenst om per pin te betalen, maar voor deze speciale opruiming is betalen met gepast geld ook mogelijk.

GAAT U SCHEIDEN?

Voor meer informatie: www.dongenice.nl of: www.facebook.com/DongenIce

Ouderen middag 's Gravenmoer

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.BREASS.NL

Wij regelen uw hele scheiding, inclusief opmaak convenant en belastingaangifte! Wij werken met u beiden samen, daardoor snel - goedkoop - minder schadelijk voor kinderen. Meer weten? Bel ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking. Hoge Ham 75 FINANCIËLE DIENSTEN 5104 JC Dongen & MEDIATION T 0162 - 317 660

Ho, Ho, Ho Er zijn weer:

Dennenappels Dé Dongense Kerstspecialiteit e

1.85

Cake-tulbandje amandel of chocolade e

3.95

Zaterdag staan we ook op de Kerstmarkt. Dennenappels, de enige echte, alleen verkrijgbaar bij:

een zaak van smaak! Hoge Ham 79 Telefoon: 312616 Fax: 319770


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Dit meisje gaat het morgen meemaken...

PAGINA 4

We nemen afscheid van een écht mens die van haar leven iets moois gemaakt heeft.

Herinner mij niet in sombere dagen. Herinner mij in de stralende zon. Herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Midden in het leven en dan dat ene moment. Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van ons ma, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame pap en opa

Bastia van Dorst-Rasenberg

Frans Laros

weduwe van

Sebastiana Wilhelmina Anna

echtgenoot van

Jan van Dorst

Corry Laros

 Breda, 10 februari 1926 † Dongen, 5 december 2015

Kaatsheuvel, 31 januari 1945 † Dongen, 7 december 2015

Ze gaat

Ine en Ferdi Annemiek en Piet

Corry Maickel en Ingrid Mitchell Aileen Angela en Herman Cesco Rhona Patty en Ivo Senna Amber Femke

Sarah

zien en daarna weer gewoon aan de slag bij Fysiotherapie Beljaart!!!

Ad en Jeanne Kees en Bertie Toine en Janka Johan en Lia Mariënne Kleinkinderen en achterkleinkind Correspondentieadres: Vaartweg 171 5106 NC Dongen

Reggestraat 1, 5101 XL Dongen De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 12 december om 12.30 uur in de aula van crematorium Yarden, Huis van Brabant, Florijnstraat 60 te Oosterhout.

het adres voor al uw familiewerk

De uitvaartdienst voor Bastia wordt gehouden op vrijdag 11 december om 10.30 uur in de kapel van de zusters Franciscanessen, ingang Schoolstraat 3 te Dongen. We gaan haar hierna te ruste leggen bij ons pa op centrale begraafplaats De Kremer, Groenstraat 14a te Dongen.

Samenkomst in het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Samenkomst in de kapel waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Indien u zich betrokken voelt, bent u van harte welkom.

geboortekaartjes • trouwkaarten • jubileumkaarten

Een bijzonder moment vraagt natuurlijk om een heel persoonlijke keus. Daarvoor bieden wij u een uitgebreide collectie kaarten van alle toonaangevende uitgevers. Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid voor een eigen uniek ontwerp. Bij geboorte, verloving, huwelijk, jubileum of voor een andere bijzondere gelegenheid. Neem tijdig contact met ons op voor een creatieve vertaling van uw blijde boodschap.

0162 - 31 24 35 Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl De helpende hand als een dierbare wegvalt

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Avondopenstelling donderdag tot 19.30 uur

www.leijtenbv.nl

Hoge Ham 80-82 • 5104 JH Dongen Tel. 0162-313757 • Fax. 0162-316240 E-mail info@leijtenbv.nl

NU AL TOT 40% KORTING!

De stapelactie geldt uitsluitend op artikelen voorzien van een SALE label

1 STUK

2 STUKS

3 STUKS

% korting

% korting

% korting

20

30

40

OF MEER

Niet geldig i.c.m. andere cties/kortingen of modecheque. Vraag naar de voorwaarden. LINGERIE & BADMODE

3 ETAGES | 2.000 M2 | RUIM 50 TOPMERKEN | ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12-17u SHOP & LOOK 24/7 OP WWW.LATENZO.NL | EIGEN ATELIER | TROUW- EN MAATKOSTUUMS | GRATIS LUNCH DINSDAG T/M ZATERDAG BIJ BESTEDING VANAF € 100,-

P Ruime GRATIS parkeergelegenheid UDENHOUT GOIRLE

Kreitenmolenstraat 80 T 013 - 511 60 96

Margrietstraat 7

T 013 - 534 21 28


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 5

Authentiek ‘s Gravenmoer ‘s Gravenmoer is een dorp in de gemeente Dongen, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het dorp heeft 2.220 inwoners (2007). TOPONYMIE De naam van het dorp is afgeleid van moer, een veengebied dat in dit geval eigendom was van de graaf van Holland. Tegenwoordig wordt de naam officieel als ‘s Gravenmoer, dus zonder koppelteken, geschreven, in tegenstelling tot vergelijkbare namen als ‘s-Gravenhage en ‘s-Hertogenbosch. Taaltechnisch gezien is dit niet correct. GESCHIEDENIS • ‘s Gravenmoer wordt voor het eerst vermeld in 1293. Het is ontstaan als veenkolonie en hoorde oorspronkelijk bij het Graafschap Holland dat een gedeelte van het gebied ten zuiden van de rivier de Maas in bezit had. In het bewuste jaar gaf graaf Floris V vijftien hoeven wilderten in den Groten Ham aan Steven van Waalwijk. In 1326 sprak men van vijftien hoeven venes, legghende in Sgraven moer. Samen met Roosendaal wordt ‘s Gravenmoer genoemd als oudste veenkolonie van Nederland. Er lag een turfvaart, die echter in de loop van de 15e eeuw verzandde, waarna in de 16e eeuw de ‘s Gravenmoerse Vaart werd gegraven. • Van het begin af aan was ‘s Gravenmoer een schippersplaats, waar gehandeld werd in turf, stro en rijshout. Uiteindelijk kwam aan de turfwinning en later ook aan de scheepvaart een einde. In 1950 werd de

haven gedempt. • In 1421 werd het dorp tijdens de Sint-Elisabethsvloed zwaar getroffen. • In de zestiende eeuw kwam het dorp via de contacten die de schippers hadden, in aanraking met de Reformatie en werd het gewonnen voor de “nije leer”. In 1610 werd een predikant aangesteld. De eeuwen daarna bleef ‘s Gravenmoer een protestantse enclave in een rooms-katholieke streek. • Gedurende de Tachtigjarige Oorlog probeerde het dorp aansluiting te vinden bij Brabant, maar het werd in 1734 bij Holland gevoegd. In 1814, na de Franse tijd, werd het dorp definitief bij de nieuw gevormde provincie Noord-Brabant gevoegd. Tot 1997 vormde ‘s Gravenmoer een zelfstandige gemeente, waarna het bij Dongen werd gevoegd. BEZIENSWAARDIGHEDEN • Martinuskerk, de Hervormde kerk van ‘s Gravenmoer • Een aantal boerderijen, waaronder enkele van het Langstraatse type, zoals: - Waspikseweg 15, met trapgevel, uit 1664 - Hoofdstraat 16, uit 1686 - Hoofdstraat 50, Huis Vredelust, uit 1800. De kelders van deze voormalige boerderij stammen vermoedelijk uit de 17e eeuw en hebben gordelbogen en graatgewelven.

WIJ ZIJN

ZATERDAG 12 DECEMBER

organiseert Chr. Muziekvereniging Crescendo haar jaarlijkse

KERSTMARKT

op het Dorpsplein bij de Geubel. U kunt hier terecht voor kerststukjes, kerststerren, kerstbomen en ook de inwendige mens kan verwend worden met braadworst of erwtensoep. Dit jaar zal op de markt ook weer het team van de ‘s Gravenmoerse Oliebakkers aanwezig zijn. De kerstmarkt wordt gehouden vanaf 10.00 tot 14.30 uur.

Altijd op zoek naar het authentieke. We zoeken het uiterste in combinaties. Houden van pure, stoere materialen. Streven naar de perfecte kwaliteit en dat alles maakt ons zo uniek. Met Stapelgoed ontwikkel je een eigen identiteit, persoonlijke stijl en je durft je te onderscheiden. Dus Stapelgoed vond het tijd om de bestaande collectie uit te breiden met een Home Deco collectie. Items die perfect passen in elk interieur en je eigen huis kleur en warmte geven. De nieuwe Stapelgoed collectie is verrassend in materiaal en kleur keuze. Door verschillende materialen met elkaar te combineren ontstaat er een bijzondere mix. Wees stoer, eigentijds en durf je te onderscheiden. Wees Stapelgoed!

Garage voor alle merken

- Hoofdstraat 72 is een boerderij die mogelijk uit de 17e eeuw stamt. Ze werd in de 18e en 19e eeuw verbouwd en het woongedeelte heeft tuitgevels. • Voormalige dorpsschool, aan de Hoofdstraat 4, uit 1872. • Voormalig raadhuis, aan de Hoofdstraat 8, uit 1909. In Jugendstil-achtige stijl, met een torentje. • Voor verdere bezienswaardigheden, zie ‘s-Gravenmoerse Vaart.

NATUUR EN LANDSCHAP ‘s Gravenmoer is een van de weinige plaatsen in westelijk Noord-Brabant die nog veengebied aan de oppervlakte kent, omdat de plaats, in tegenstelling tot meer noordelijk gelegen plaatsen, niet zodanig overstroomd is dat er zich een kleilaag op het veen heeft gevormd. Daarom bleek de grond geschikt voor tuinbouw. Het slagenlandschap, volgens welk principe het veen werd ontgonnen, is hier en daar nog duidelijk te herkennen. Direct ten westen van ‘s Gravenmoer stroomt de Donge, die tevens de gemeentegrens vormt. Langs de Donge liggen een aantal kleinere natuurgebiedjes. Ook in de kom van ‘s Gravenmoer ligt een parkje tussen de Martinuskerk en de Donge. Ten zuiden van ‘s Gravenmoer ligt de Hoge Dijk, die vroeger de grens tussen de Baronie van Breda en het Graafschap Holland vormde.

WINTERSALE NIEUWE LOCATIE WAAR: HOOFDSTRAAT 72 - 5109AD ’S GRAVENMOER WANNEER: VRIJDAG 11 DECEMBER 19.00-22.00 UUR ZATERDAG 12 DECEMBER 10.00-14.00 UUR Stapelgoed heeft SALE, met heel veel mooie, leuke en unieke producten voor een SUPERprijs. Kortingen van 20% tot 80%. OP=OP! Nieuwsgierig naar al die mooie aanbiedingen noteer deze datums dan alvast in uw agenda. Een Stapelgoede groet, Alex & Cindy

HOOFDSTRAAT 72 5109 AD ‘S GRAVENOER T. (0162) 220 607 M. 06 - 113 095 09 I. INFO@STAPELGOED.COM WWW.STAPELGOED.COM

Hotel Hof van ’s Gravenmoer

GRATIS wintercheck Molendijk 1a - ‘s Gravenmoer - Tel. 0162-312896 E-mail jandekkers@carprof.nl

www.carprofjandekkers.nl

Hoofdstraat 715109 AB ’s Gravenmoer Telefoon: 0162 - 301 939 www.hofvansgravenmoer.nlinfo@hofvansgravenmoer.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 6

5 jarig bestaan:

‘s Gravenmoer Tel.: 0162 - 31 88 91 www.rosenbrandschilder.nl

Welten Fysio- en Fitcentre huis. ´De persoonlijke benadering is voor ons ontzettend belangrijk.´

Fitness

Er is een goed geoutilleerde sportzaal met apparaten voor de cardio en krachttraining. Iedereen die komt trainen krijgt een eigen programma, dat meestal een uur duurt. Er is altijd fysiotherapeutische begeleiding aanwezig in de sportzaal en de vorderingen worden nauwgezet bijgehouden. Bij de intake wordt er gewogen, het vetpercentage, de bloeddruk, kracht en conditie worden gemeten en dat wordt herhaald om vorderingen te kunnen bepalen. De fitness heeft een duidelijke regiofunctie en is bestemd voor mensen vanaf 16 jaar. ´Een bovengrens hebben we niet. We hebben iemand van 89 jaar die nog steeds komt trainen en er veel baat bij heeft.´

Groepslessen Mark Janssen is al zes jaar werkzaam als fysiotherapeut in de mooie praktijk aan de Dr. Koekkoeklaan in ’s Gravenmoer. Sinds januari 2015 is hij eigenaar van het veelzijdige bedrijf waarin een enthousiast en overwegend jong team specialisten werkzaam is. Ze delen de passie voor hun vak en willen hun klanten begeleiden bij hun welzijn door hun klachten te verminderen en de fysieke gesteldheid te verbeteren door een intensieve behandeling. ´Ik denk dat de kracht van ons bedrijf de persoonlijke benadering van de patiënten en klanten is, en de verschillende specialisaties die we kunnen bieden´, zegt Mark.

Fysiotherapie

De specialisaties zijn naast de algemene fysiotherapie, de manuele therapie, geriatrisch fysiotherapie (voor ouderen), kinderfysiotherapie, fysiofitness en de fysiotherapie aan huis. De praktijk is vrij kleinschalig en het voordeel daarvan is dat iedereen elkaar kent. ´We wer-

ken altijd 1 op 1. Daardoor kun je een band scheppen met je cliënten. Vertrouwen over en weer is belangrijk om goede resultaten te bereiken.´ Iedere behandeling begint met een uitgebreide intake. Naar aanleiding daarvan wordt samen met de patiënt een behandelplan opgezet. ´Er zijn wel een paar zogenoemde ´rode vlaggen´ waar wij speciale aandacht aan besteden. Soms raden we mensen aan eerst contact op te nemen met de huisarts of de specialist. We geven de patiënt altijd duidelijke uitleg over wat de behandeling inhoudt en hoelang het gaat duren. We bespreken dan ook de kosten. Die zijn afhankelijk van het aanvullende verzekeringspakket wat de patiënt heeft. Maar we zijn daar heel eerlijk over.´ Als de behandeling eenmaal begonnen is krijgen patiënten ook oefeningen mee om thuis te doen. Welten voorziet ook in behandeling aan huis voor patiënten die wat minder mobiel zijn. Ook de fysiotherapie voor kinderen, met name voor baby´s, gebeurt vaak aan

De fitness is individueel, maar er zijn ook groepslessen. Voorbeelden zijn Zumba, Spinning, Pilates, Crossfit en nieuw is de Bootcamp, buiten sporten in een groep.

Website

Op de website: fysiofitwelten.nl zijn alle bijzonderheden te vinden. Sinds kort is er ook een app, deze is te downloaden onder “Welten Fysiotherapie” in uw appstore. De ope-

ningstijden zijn heel ruim, en vanaf 1 januari is de sportschool ook op zaterdag geopend. Het is de moeite waard om ook eens te informeren naar speciale activiteiten zoals het ouderenuurtje en het dieetplan in combinatie met twee keer per week sporten. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar!

Graag tot ziens ...in het groene hart van Brabant!


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 7

Authentiek ‘s Gravenmoer Rosenbrand Schilders- en Klussenbedrijf bestaat vijf jaar Door Jacqueline Schilders

den’, aldus Rosenbrand, die u altijd geheel vrijblijvend kunt bellen voor een offerte.

Indien u op zoek bent naar een vakman die staat, voor een persoonlijke benadering, uitstekende service en garantie, vakkundig advies over kleuren en materialen en uitsluitend werkt met kwaliteitsproducten dan bent u bij Rosenbrand Schilders- en Klussenbedrijf op het juiste adres.

Contactgegevens

Steven Rosenbrand is een vakman met ruime ervaring. ‘Na twintig jaar in het schildersvak werkzaam te zijn geweest vond ik het vijf jaar geleden tijd om als zelfstandig ondernemer te starten’, zegt de man die bij velen bekend staat om zijn twee rechterhanden. Hij investeerde in uistekende materialen en koos ervoor om alleen maar te werken met producten waar hij 100% achter staat. Mede hierdoor heeft hij inmiddels een grote klantenkring opgebouwd in de regio.

Rosenbrand Schilders- en Klussenbedrijf Doctor Koekkoeklaan 15 - 5109 TV ‘s Gravenmoer T: 0162 - 318 891 - M: 06 - 142 69 750 W: www.rosenbrandschilder.nl - E: info@rosenbrandschilder.nl – Nieuwbouw en onderhoud zowel particulieren als bedrijven – Gratis offerte

Vakmanschap is meesterschap!

Reparatie

Naast schilderwerk in zowel nieuwbouw als bestaande bouw bij particulieren en bedrijven pakt Steven Rosenbrand alle voorkomende werkzaamheden aan. ‘Velen weten inmiddels dat ik naast houtrotbehandeling ook andere reparaties verricht in en om het huis. Bij diverse opdrachtgevers heb ik, naar volle tevredenheid, de badkamer verbouwd en betegeld.

Onderhoudscontract

Rosenbrand heeft gemerkt dat steeds meer mensen het prettig vinden om een onderhoudscontract af te sluiten. ‘Als je eenmaal een contract hebt, dan weet je dat ik het schilderwerk regelmatig controleer, onderhoud pleeg en zorg dat alles aan bod komt. Ik sluit niet alleen contracten af met nieuwe klanten. Ook zij die de eerste jaren geen contract hebben afgesloten kunnen een beroep op mij doen. Ik kom de boel controleren, waarna er al dan niet afspraken gemaakt kunnen wor-

Eetcafe - Cafeteria - Zaal - Verwarmd Terras - Speeltuin

www.trefpuntgravenmoer.nl

AGENDA OVERZICHT:

11 december Bierproeverij & leuke Quiz

Boekett

en vana

o.l.v. Wil de Kroon Deelname € 15,- per persoon Aanvang: 20.00 uur

f e 4,95

17 december Kerststuk maken Door Jurgen Klomp Deelname € 15,- inclusief materiaal,per persoon Aanvang: 20.00 uur

Voor alle bovengenoemde activiteiten geldt VOL=VOL Graag van tevoren inschrijven

Hoofdstraat 91, ’s Gravenmoer • Tel.: 0162 - 313019

Ook Ker

ststukke

n!


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Ingezonden Publicatie van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie instemt met de inhoud. Anonieme brieven worden niet geplaatst

Lieve hondenbezitter,

Met deze aanhef moet ik toch uw aandacht trekken. Want weet u, ik vind u als buur hartstikke aardig. Ik woon in de Wilhelminastraat. Van oudsher een van de mooiste straten van Dongen. Ik ken mijn buurt en mijn buren. Ik groet iedere dag de mensen die mijn woning passeren. Zelfs u, beste hondenbezitter, alhoewel dit me wel steeds meer moeite kost. Want weet u wat het geval is: het kost me iedere ochtend meer moeite om mijn woning uit te komen. Niet omdat ik gezondheidsproblemen heb of slecht te been ben. Niet omdat de trottoir tegels los liggen. Dat heeft de gemeente namelijk goed verholpen. Ook niet omdat de auto’s langs scheuren, want onlangs zijn er nieuwe drempels geplaatst. Nee… het probleem is dat ik bij het naar buitenkomen steeds angstig naar het trottoir staar om te kijken welke groteske drol me nu weer aanstaart. Of, de grootste schrik: diverse groteske drollen uitgesmeerd over enkele meters. Ik weet dat mijn dag dan weer gaat beginnen met het recente gebruikelijke ritueel: Emmer halen, Emmer warm water vullen, Met Emmer naar buiten lopen, Over de drollen heengooien, Met een schrob borstel erover heen schrobben En tenslotte nog een keer naspoelen met wederom een emmer warm water Op zich geen slecht ritueel. Ik voel me betrokken bij mijn buurt. Ik zorg ervoor dat mijn buren, en dus ook u, beste hondenbezitter, over het trottoir kan lopen zonder te hoeven hinkelen. Of, in het geval dat u niet wilt hinkelen, zonder dat u thuis uw schoenen mag schoon schrobben. Toch zou ik het waarderen als u, beste hondenbezitter, mij mijn dag op een andere manier kan laten beginnen. Met een lekkere kop koffie, eventueel samen met u! Ik nodig u dan ook van harte uit om lekker binnen te komen voor een kopje koffie als uw hond voor mijn deur gepoept heeft. Dan kunt u namelijk na de koffie met een poepzakje, of eventueel een emmer heet water, mijn woning weer verlaten. Ik wens u een fijne wandeling toe. Hartelijke groet, Piet en Johnny Maas uit de Wilhelminastraat!

PAGINA 8

Energieproblematiek Beljaart nog niet opgelost Bij iedere vergadering van de gemeenteraad geeft wethouder Ad van Beek een update over de stand van zaken over het oplossen van de energieproblematiek in fase 2. De oplevering van de nieuwe installaties is voor 40% afgerond. 'Het proces wordt bemoeilijkt door de bewonersdelegatie die vindt dat het te vroeg is om op te leveren en daarover mailtjes verspreid', volgens de wethouder. Er is een second opinion in voorbereiding over de problematiek met de taptijd en de individuele regeling. De bewonersdelegatie heeft eenzijdig het overleg met de gemeente stilgelegd. De gemeente wil opnieuw in overleg. 'Maar we hebben voorwaarden gesteld. We willen niet overleggen als mensen tegelijkertijd bezig zijn met een juridische procedure en we vinden dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over het informeren van de achterban. We vinden het niet juist dat bewoners wordt afgeraden om contact met de gemeente te hebben.'

'MES OP DE KEEL' De bewonersdelegatie is een andere mening toegedaan. In een artikel in BN De Stem werd gemeld dat de gemeente de bewoners het mes op de keel zet om een afspraak te maken over de oplevering. De delegatie vindt dat dat te vroeg is omdat nog niet alle problemen zijn opgelost. 'De oplevering De bewonersdelegatie laat een heel ander geluid horen. 'De gemeente heeft een overlegstructuur met een projectgroep en een stuurgroep',

legt Joop Reijnhoudt uit. 'Wij hebben maandenlang overleg gevoerd met de projectgroep, maar geen duidelijkheid gekregen. Met name over de taptijd en de mogelijkheid om de verschillende ruimtes individueel te kunnen verwarmen. We hebben toen een gesprek gehad met wethouder Ad van Beek. Hij vertelde ons dat wij niet konden overleggen met de stuurgroep. Wij kwamen niet verder met de projectgroep. Dat is door hem opgevat als het opzeggen van het overleg van onze kant. Maar wij hadden die intentie niet. Het is niet in het belang van de bewoners om het overleg op te zeggen en we hebben een samenwerkingsovereenkomst waarin staat dat de samenwerking wordt beeindigd als de doelstelling is gehaald en dat is nog niet het geval. Dat we bezig zijn met juridische procedures is ook niet waar. Eén lid heeft in 2012 op persoonlijke titel rechtsbijstand ingeschakeld. Volgens ons is daar niets op tegen. De gemeente heeft ook juridische adviseurs. We willen niet dat het opgeleverd wordt omdat alle problemen nog niet zijn opgelost. We weten ook niet waarom er ineens zoveel haast achter wordt gezet. Dat de installateur betaald moet worden lijkt ons geen geldige reden.' Vanavond is de besluitvormende raadsverga-

Laatste Bestuursrapportage 2015

Licht negatief resultaat

Het college verwacht 2015 af te sluiten met een negatief resultaat van 72.000 euro. Dat komt vooral omdat de voorziening APPA incidenteel moet worden aangevuld met 323.000 euro. APPA is de pensioenverplichting die de gemeente heeft voor de gewezen bestuurders, met name wethouders. Het gaat om een actuariële voorziening, dat betekent dat is berekend hoeveel geld de gemeente in kas moet hebben om de pensioenen ook in de toekomst uit te kunnen betalen. Het is een rijksregeling en de gemeente kan daar niet onderuit. door Ton Zinger De fracties in de gemeenteraad hadden moeite met die extra storting, vooral omdat het niet de eerste keer is. 'Ik begrijp dat we er niet onderuit kunnen, maar was dat niet eerder bekend', wilde Gert Jan van Broekhoven (Volkspartij Dongen) weten. 'Komt er misschien nog meer?' Wethouder Ad van Beek zei de extra storting heel vervelend te vinden. 'Ik weet niet wanneer het bij het Rijk bekend was, maar wij hebben het niet eerder kunnen melden. Het is een reservering die je als gemeente moet aanleggen. We mogen van het Rijk niet aan die regeling tornen. Je

kunt je verzekeren als gemeente, maar dat is ongelooflijk duur.'

SOCIAAL DOMEIN Martin Montens (DP) merkte op dat er geld over is van de bijzondere bijstand en dat er in het sociale domein nog wat open eind regelingen zijn. Wehouder Panis antwoordde dat er begin dit jaar nog veel onzekerheid was over budgetten. Wat over is gebleven blijft bestemd voor het sociale domein. 'We hebben extra moeten investeren aan het inhuren van extra capaciteit om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Dat is gelukt, maar ik sluit niet uit dat er nog verrassingen komen. Hopelijk valt het mee.'

Gemeenteraad heeft vertrouwen in bijstellen grondexploitatie De gemeente heeft nog veel grond in eigendom en is nu bezig om grond te verkopen. Het gaat om verspreid liggende locaties. 'Vaak grond die gepacht wordt. Wij vragen de pachters of ze bereid zijn de grond te kopen', legde wethouder Ad van Beek uit. Het college heeft besloten een aantal locaties te gaan ontwikkelen. Het gaat om de Waspikseweg, de Beljaart en de Noorderlaan. door Ton Zinger Tonny Dijck (PvdA) zei blij te zijn met de aanpak van het college. Er wordt grond verkocht en er wordt werk gemaakt van de bouw van woningen aan de Waspikseweg, Noorderlaan en Beljaart. 'Het is mij niet duidelijk in welke volgorde dat gebeurt', wilde hij weten. 'We werken de projecten niet een voor een af. We zijn van plan een deel van de Noorderlaan, de huizen die langs de weg komen te liggen, al te realiseren, omdat dat financieel voordeel voor de gemeente oplevert. We moeten nog wel toestemming krijgen van de provincie. Dat gaat niet vanzelf want we hebben als het om het aantal woningen gaat voldoende aan de Beljaart, dus we hebben wel wat uit te leggen aan de provincie', antwoordde de wethouder. Pieter Brooijmans (VVD) vond het positief dat 25% van de grond die de gemeente nog in eigendom heeft verkocht heeft. 'Ook de lage rekenrente werkt

positief. Wij vinden het een goede zaak dat de bouwwereld kan laten zien dat er sprake is van herstel.' Mustafa Kilinçarslan (CDA) stelde dat de rekenrente verlaagd is en dat dat voordeel oplevert, maar dat de gemeente zich niet meteen rijk moet gaan rekenen. 'We moeten wel nuchter blijven.' Het CDA vindt het een goede zaak dat er grond verkocht is en dat er weer gebouwd wordt. Die mening werd gedeeld door Wout van Delft (Volkspartij Dongen). 'Wij denken dat het raadzaam is om in de projecten de post onvoorzien te verruimen om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.' De wethouder was dat niet met hem eens omdat het geld kost en dat komt ten laste van de begroting voor 2016. Van Martin Montens (Democratisch Podium) mag er nog veel meer grond verkocht worden. 'Wij zijn wel al een beetje verheugd, maar het kan nog beter', stelde hij.

GRONDBELEID 2016 – 2021 De nota kan rekenen op de steun van de VVD, zei Pieter Brooijmans. 'Wij vinden het wel belangrijk dat de raad goed geïnformeerd wordt, ook als het gaat om vertrouwelijke zaken.' Hij roerde ook het grote aantal bouwclaims dat vastligt aan en vroeg aan de wethouder of partijen die geen bouwrechten hebben ook aan de slag kunnen. De wethouder gaf geen antwoord op die vraag. Wout van Delft (Volkspartij Dongen) zei zich zorgen te maken over de situatie in Klein Dongen Vaart. 'Daar wordt geen grond aangekocht en er wordt niets gebouwd. Er staat geen een woning te huur en de koopwoningen zijn duur. Er is geen mogelijkheid door te stromen.' De wethouder beloofde dit onderwerp te bespreken met wethouder Bea van Beers. Hij benadrukte dat het college niet van plan is gronden aan te kopen. 'We hebben al voor zo'n 30 miljoen in bezit en daar moeten we zeker voor de helft vanaf.'

dering en zal het onderwerp zeker aan de orde komen.

HEEL VERVELEND Wethouder Ad van Beek zei in een reactie de ontwikkelingenheel vervelend te vinden. 'Er zijn nu heel veel verschilende geluiden. Ik hoop dat dat binnenkort opgelost is. Het opleveren moet nu gebeuren omdat wij de opdrachtgever zijn van de installateurs en wij moeten onze verplichtingen nakomen, dat betekent dat we moeten afrekenen. We hebben dat al een maand geleden gemeld aan de bewoners en hun gevraagd mee te werken aan de oplevering. Het is dus niet waar dat we plotseling een brief gestuurd hebben. Het is net als met aanmaningen als je een rekening niet betaald, op een gegeven moment houdt het gewoon op en moet er iets gebeuren.'

Dongen krijgt eigen ombudsman

Dongenaren die een klacht over de gemeenteraad, de wethouders of de burgemeester wilden indienen moesten zich tot nu toe melden bij de Nationale Ombudsman. Daarin komt verandering, nu de raad besloten heeft een Commissie Ombudsman in te stellen, of eigenlijk aan te sluiten bij de commissie die al voor meer gemeenten werkt. 'De persoonlijke benadering van burgers die een klacht hebben wordt veel sterker. Het zal vooral gaan om mediaton om tot een oplossing te komen. Ik heb gesprekken gevoerd met de leden van de commissie en ik heb er een goed gevoel over', zei burgemeester Marina Starmans.' Als de commissie is beëdigd in Dongen zal op de website meer informatie worden gepubliceerd.

Rondvraag Andre Vonk (CDA) wilde van wethouder Ad van Beek weten of de verwachting is dat Beljaart Buiten een veilig speelterrein is. Volgens de wethouder zijn er ingrijpende maatregelen genomen om nieuwe blauwalg te voorkomen. 'De doorstroming is verhoogd en er wordt schoon water ingepompt.' Eline van Boxtel (PvdA) wilde duidelijkheid over het poetsmeldpunt van Omroep Brabant, waar in kaart wordt gebracht welke maatregelen er zijn voor huishoudelijke hulp. In Dongen zouden maar 90 clienten geholpen worden, terwijl er ruimte is voor 120. 'Wat er staat klopt niet', zei wethouder Piet Panis. 'We hebben een deelname van 60%, terwijl er uitvoerig actie is ondernomen. Wat overblijft aan budget gaat mee naar volgend jaar en we gaan weer werven'. Tonny Dijck (PvdA) vroeg waarom er bij de Lidl nog geen containers voor afval staan. Wethouder Ad van Beek kon daar kort over zijn. 'We moesten nog wat afspraken maken, maar nu kunnen we ze plaatsen.' Martin Montens (DP) stelde vast dat de verkeersveiligheid bij de Avri door de drukte niet optimaal is. Volgens de wethouder is er al wat aan gedaan en zijn er afspraken gemaakt. De Avri heeft voor extra parkeerruimte gezorg en zet parkeerwachters in. Montens vroeg ook naar de lichtmasten bij VV Dongen waarvan er een omver gewaaid is. Volgens Piet Panis is het de verantwoordelijkheid van de vereniging om dat op te lossen. Rob Biesheuvel (Volkspartij Dongen) stelde vast dat de verkeersproblematiek op de kruising bij de Boerenbond nog niet is opgelost. Wethouder Ad van Beek meldde dat er aan gewerkt wordt.'We hebben weer parkeervakken opengesteld en er is een onderzoek gaande naar het verkeer in het centrum. Als dat is afgerond melden we dat. We willen alleen beperkte aanpassingen. De Hoge Ham blijft autoluw.'

'Vooruit kijken moet, maar dat is niet altijd even gemakkelijk!' Woorden van William de Brouwer, steunfractielid van de Volkspartij Dongen (VPD). De nummer 11 van de voormalige kieslijst zit in de wachtkamer. Of zoals hij zelf zegt: 'Ik zit op de reservebank om in de raad te stappen, mocht er wat gebeuren.' Geboren in Waalwijk en naar Dongen getrokken is de 55 jarige in het dagelijks leven service medewerker bij de NS in Tilburg. Daarnaast is hij lid van de vrijwillige politie. Het zal de lezer dan ook niet verwonderen dat zijn aandacht binnen de politiek vooral uitgaat naar veiligheid. Maar ook jeugdzaken houden hem bezig. Binnen de wijkraad De Biezen draagt hij als lid zijn steentje bij. Sport bekijken, en vooral voetbal, is zijn hobby. Maar ook de andere sportverenigingen draagt hij een warm hart toe. Hoe ben je de politiek ingerold? De VPD wilde graag nieuw en jong bloed binnen haar gelederen. Via VIPS (de interne opleiding van de partij) kwam William de Brouwer in aanraking met de politiek. 'Na die ene keer aanwezig te zijn kreeg ik gelijk meer belangstelling voor de politiek en ben dus zo lid geworden van de VPD.' Wat doet een steunfractielid zoal? 'Iedere maandag schuif ik aan als de fractie vergadert en ben dus breed georiënteerd. Je moet up-to-date blijven. Ook naar mijn mening wordt geluisterd. Ik wil vooruit kijken en achter besluiten kunnen staan!' Zo vat William in het kort zijn werkzaamheden binnen de partij samen en voegt toe: 'Want je moet de mensen in de ogen kunnen blijven kijken.' Hoe denk je over de toekomst? 'Ik wil mijn steentje blijven bijdragen. Op dit moment zeg ik heel eerlijk, doorgaan waar we met de VPD mee bezig zijn!' William de Brouwer staat dus achter de besluiten van de VPD. 'Wij hebben knopen door gehakt. Niet leuk voor iedereen, maar we hebben dit gedaan in het belang voor de inwoners van onze gemeente.' In de feestmaand december is zijn boodschap richting de inwoners van Dongen: 'Namens mijzelf, en de Volkspartij Dongen, wens ik iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en veilig 2016 toe!' www.volkspartijdongen.nl email:info@volkspartijdongen.nl

Veel bouwactiviteiten in Dongen Volgens wethouder van Beers is in Dongen goed te merken dat de bouwmarkt weer aantrekt. Op allerlei locaties zijn plannen in ontwikkeling en zijn bouwactiviteiten gestart. Op de locatie de Hoogt is gestart met de bouw van 22 grondgebonden woningen. Rond de kerst wordt gestart met de bouw van de woningen aan de Jan Mertenslaan. In de Beljaart fase 2a worden 14 woningen gebouwd, die heel snel verkocht waren. Casade bouwt in fase 2a 40 huurwoningen op de locatie die het dichtst tegen de Hoge Ham aanligt. Voor het plan Mariaoord, achter het klooster aan de Hoge Ham ligt een ontwerp met 40 zorgwoningen klaar. Het bouwcollectief wil in het pand van de witte paters aan de Modestusstraat 20

appartementen realiseren. Volgens wethouder Bea van Beers is dat opgenomen in het aantal woningen dat de gemeente mag bouwen. Voor de nieuwbouw aan de Pastoor Dirvenstraat zijn de eerste koopovereenkomsten ondertekend. Ook de plannen in de korte St. Josephstraat kunnen van start en voor het 'eiland', de locatie achter de woonvoorziening aan de Veenbies in de Beljart zijn de eerste schetsen voor 15 woningen gepresenteerd. In het bouwplan ' De Baron' aan de Tramstraat worden 30 appartementen gebouwd

Interactief voorlezen Kiddy heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een instructieboek voor beroepskrachten in de kinderopvang. Het boek heet 'Interactief voorlezen'. Op een groot aantal van de foto’s in het boek staan kinderen en medewerkers van Kiddy omdat de foto’s in Dongen zijn genomen!

Met interactief voorlezen van prentenboeken worden meer ontwikkelingsgebieden gestimuleerd dan alleen de taalontwikkeling. Onderzoek heeft uitgewezen dat interactief voorlezen een positieve bijdrage levert aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de rekenontwikkeling én de fantasie en het leervermogen van een kind. Cito en Delubas hebben het boek ‘Interactief voor-

Volop Kerstcreaties

lezen voor baby’s, dreumesen, peuters en kleuters’ uitgebracht, vol tips en praktische uitwerkingen. Bij interactief voorlezen worden kinderen nog meer bij het boek betrokken. Door ze uit te lokken om over het prentenboek te praten, actief mee te laten denken en ze te laten spelen met materialen die bij het verhaal horen, wordt de emotie van kinderen geprikkeld.

KERSTBOMEN Wij hebben voor u gekweekt: Omorika, Abies, Nordmann, Koreana, Konica, Fraseri, Blauwspar, Concolor’s.

U wilt toch zeker weer de mooiste hebben!?

’T CREATIEVE TUINCENTRUM

HUUB SMEEKENS Dongenseweg 28a - Rijen

Al meer dan 25 jaar Kerstbomen-leverancier!


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

TE HUUR

DONGEN - Prinses Maximastraat 22 Goed onderhouden moderne en zeer fraaie tussenwoning met onderhoudsvriendelijke achtertuin en berging. Rustig gelegen in het centrum, op loopafstand van alle voorzieningen. • O.a. open keuken aan de voorzijde van de woning, waarin moderne inbouwkeuken met div. apparatuur. • Sfeervolle tuingerichte woonkamer met schuifpui naar terras. • Op de verdieping 3 sl.kamers en een ruime badk. waarin ligbad met douchescherm, toilet en wastafel met meubel. • Beschikbaar per 1 februari 2016.

coolste ste dagje nplezier

PAGINA 9

Wil jij meer uit je fotocamera halen en zoek jij inspiratie om zelf mooie foto’s te maken? Meld je dan aan voor deze fotocursus, die wordt gegeven in Dongen. Ter kennismaking kun je een gratis proefles volgen op woensdagavond 16 december, 19.30 21.30 uur. Aanmelden: Te koop KERSTBOinfo.kijk@gmail.com of MEN www.kijkfotografie.nl Elke dag van 9 - 20 uur Voor vragen kun je Prachtige blauwsparren contact opnemen met met kluit Sabine van der Veeken: Inpakken mogelijk 06 19 41 98 86 BREDESTRAAT 7 RIJEN (Achter Spijs en IJs) 06 - 22929865 Nederlands Grooste ANTIEK-CURIOSA & BROCANTE MARKT, Tilburg Koepelhal NS PLEIN, 25+26 Dec. 1e en 2e Kerstdag. 110 stands met mooie betaalbare spullen. Open: 09:30 - 16:30 uur. www. vanaerlebv.nl

KERST 2015 - WERELDWINKEL DONGEN - KERST 2015 KERSTSTALLETJES, ENGELTJES,KAARSEN

IN VELE SOORTEN CADEAUBONNEN ALS KERSTGESCHENK

WIJ STAAN OP DE KERSTMARKT 12 DECEMBER

Huurprijs: € 795,00 per maand bij een huurperiode van minimaal 2 jaar.

Ook bij je feestje!

Huurprijs: € 895,00 per maand bij een huurperiode van minimaal 1 jaar.

12 DECEMBER STAAN WIJ OP DE KERSTMARKT

SAMEN MET VELE ANDERE ARTIKELEN LEUKE KERSTVERSIERINGEN

MOOIE PAKKETTEN HET HELE JAAR DOOR

Eindeloos binnen- en buitenplezier

r:

jgbaa

rkri Nu ve Monseigneur Poelsstraat 9, 5103 BD Dongen, Like us on Telefoon: 0162 - 31 55 51 info@kanters.net Internet: www.kantersmakelaardij.nl StoffeerderijvanHoorn Voor al uw meubelstoffeerwerk! Bel voor een vrijblijvend offerte 06-19748242

Medisch PEDICURE. Komt bij U aan huis. Ook op vrijdagavond en zaterdag. Tel : 0634958139

le e n i g i et or

® s a r g e p p

H

Ste

Rechtvaart 3c Kaatsheuvel - tel: 0416 54 31 06 email: speeltuin@hetganzenest.nl

O OK

OOK VOOR KERSTMIS

HH

VOOR DE BOOM EN OP TAFEL

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2016 ADVERTEREN? KIJK OP ONZE WEBSITE: WWW.UITGEVERIJEMDEJONG.NL

www.hetganzenest.nl

20% EXTRA KORTING op artikelen die niet in de folder vermeld zijn! Ook dit jaar weer het BESTE en MOOISTE VUURWERK met een

GEHEEL NIEUWE COLLECTIE KNAL- EN SIERVUURWERK met de zeer gewilde hardste knallers van Nederland zoals de VLINDERS

Alleen te verkrijgen bij ‘De Sportvisser’, Tramstraat 107 in Dongen

Ons zeer uitgebreide vuurwerkassortiment kunt u al bezichtigen en bestellen op

zaterdag 19 december en zondag 20 en 27 december 2015

Bestel snel en eenvoudig op www.vuurwerktoppers.nl/desportvisservuurwerk


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 10

Cadeau's met een verhaal

Kerst begint bij de Wereldwinkel! De maand december staat in het teken van kerstmis en de afsluiting van het jaar. Een drukke feestelijke maand waarin je met een persoonlijk cadeau aandacht schenkt aan je familie of vrienden. Wereldwinkel Dongen vertelt in de maand december graag nog eens het verhaal áchter deze cadeaus: het verhaal van de makers. De producenten maken met traditionele middelen de prachtigste producten die helemaal passen in de hedendaagse trends. De Wereldwinkel werkt volgens fairtrade regels, die de ondernemers in staat stellen een inkomen te verdienen en hun leefomstandigheden te verbeteren. Een mooie kerstgedachte om aan je dierbaren mee te geven, met een mooi cadeau.

Wereldwinkel Dongen verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Deze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij. Een mooie kerstgedachte.

kerstpakketten. U vindt een keur van producten die u naar eigen inzicht kunt combineren om zo uw persoonlijke Kerstpakket samen te stellen met food en nonfood artikelen. Alle kerstpakketten kunnen dus stuk voor stuk uniek zijn. Dat kan ook door er nog een cadeaubon bij te geven. In verschillende waarden zijn ze verkrijgbaar. De producten worden met de grootste zorg ingepakt door de medewerkers.

OPENINGSTIJDEN TOT 2016

KERSTPAKKETTEN EN CADEAUBONNEN Met het schenken van een Fair Trade kerstpakket uit de Wereldwinkel kunt u er zeker van zijn dat u uw relaties of medewerkers een kwalitatief hoogstaand en origineel cadeau geeft.. De Wereldwinkel biedt u een bijzondere keuze in (h)eerlijke

Mocht u tijdens de normale openingstijden niet de mogelijkheid hebben de Wereldwinkel te bezoeken, dan kunt u ook terecht op onderstaande extra tijden. Zaterdag 12 dec. Kerstmarkt 18.00 tot 21.30 uur Cammeleur Zaterdag 12 dec. Winkel open van 09.30 tot 21.30 uur Zondag 20 dec. Koopzondag, open 12.00 tot 17.00 uur Maandag 21 dec. Winkel open van 10.00 tot 17.30 uur Dinsdag 22 dec. Winkel open van 10.00 tot 20.00 uur Woensdag 23 dec. Winkel open van 10.00 tot 20.00 uur Donderdag 24 dec. Winkel open van 10.00 tot 17.00 uur Donderdag 31 dec. Winkel open van 10.00 tot 17.00 uur Vrijdag 01 jan. Winkel gesloten U vindt ons op Tramstraat 3. Ook op internet en facebook.

Laatste jazzconcert in Partycentrum De Heeren van Dongen

Cinemaclub Dongen

Mijn

Mooie tijd Ik verlang nu al naar de komende weken. Ik vind het einde van het jaar altijd een leuke tijd. Niet in de laatste plaats omdat ik wat extra vrije dagen heb, omdat de krant op andere dagen verspreid wordt en wij dus op andere dagen de pagina's klaar moeten hebben. De krant valt dit jaar in de bus op 21 en 28 december. Het is maar een weet. Sinterklaas was leuk toen de kinderen nog klein waren, maar de glans is er een beetje vanaf. Aan de kerstman doe ik niet, maar er valt genoeg te genieten. Mijn dochters zijn allebei jarig in de dagen rond Kerst en Oud en Nieuw. Vroeger vond ik dat minder leuk. Ik was in de week van 22 tot en met 31 december permanent bezig met feestjes organiseren. Dat betekende veel boodschappen doen, hapjes klaarmaken, afwassen (een afwasmachine heb ik nooit aangeschaft), gasten ontvangen, opruimen en dat steeds opnieuw, want behave de twee verjaardagen had ik ook nog Eerste en Tweede Kerstdag, Oudjaar en Nieuwjaar en het leek wel of iedereen dat bij mij kwam vieren, omdat ze er toch waren vanwege de verjaardagen. Gezellig, maar wel heel enerverend. De dochters zijn het huis uit en daardoor is het een stuk rustiger. Ik vier alle feestjes bij hen en dan hoef ik alleen cadeautjes mee te brengen. Ook gezellig en een stuk minder vermoeiend. Wat ik met de kerstdagen en de jaarwisseling ga doen weet ik nog niet. Ik word door mijn

vooral flexibel’. Een reden om naar Partycentrum De Heeren van Dongen te komen op zondagmiddag 13 december. Het optreden begint om 15.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Entree per persoon 5 euro. Kom allemaal voor de laatste keer naar Partycentrum De Heeren van Dongen voor de gezellige sfeer en de prettige muziek.

NIEUWE LOCATIE Op zondag 10 januari 2016 is er weer een concert bij Jazzclub The Swinging Carrots. Voor het eerst op de nieuwe locatie, De Viersprong (bij Fred en Petra Heijne), Kanaalstraat 110, Dongen. Dan is er een optreden van de New Orleans Buddies. Een prima manier om het nieuwe jaar jazzy in te luiden. Voor meer informatie: www.theswingingcarrots.nl.

Waar ik ook van geniet zijn de ontwikkelingen rond het Glazen Huis, hoewel ik daar ook wel plaatsvervangende schaamte bij voel, omdat er blijkbaar veel publiciteit en toch ook wel gekkigheid voor nodig is om mensen te bewegen hun portemonnee open te trekken voor een goed doel. Dit keer gaat het om de ontwikkelingskansen van kinderen in oorlogsgebieden. Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog en hebben onze hulp dringend nodig, ook als er geen Glazen Huis staat. Er zulen ook dit jaar weer indringende reportages zijn om de ellende goed in beeld te brengen. Ik kijk ook uit naar de Top 2000. Ik vind het geweldig dat Imagine van John Lennon op de eerste plaats staat. Het lied heeft een boodschap die iedereen moet horen. Verder is het altijd een hoop jeugdsentiment om oude nummers weer eens te horen. Ik kijk wel uit naar 2016 omdat het een bijzonder jaar wordt. En dan heb ik het niet over de nieuwe afvalbakken. Ik vind het trouwens in de praktijk best meevallen. Papier blijft niet meer rondslingeren, maar kan rechtstreeks in de bak.

Het dilemma van een oorlogsfotograaf Maandag 14 december vertoont Cinemaclub Dongen de film “A thousand times goodnight” in het Dongeparktheater van de Volckaert. Nieuwsfotografe Rebecca (Juliette Binoche) fotografeert alle brandhaarden van de wereld. Angst kent ze nauwelijks, ze wil misstanden onthullen die anders verborgen blijven. Als ze in Kabul een reportage maakt over zelfmoordterroristen, raakt ze zwaargewond. In A thousand times good night worstelt een bevlogen fotojournaliste met zichzelf en met haar gezin: haar man en kinderen weten nooit of ze een volgende klus wel zal overleven. Maar Rebecca’s nieuwshonger en rechtvaardigheidsgevoel zijn bij vlagen groter dan de liefde voor haar familie. Toch probeert ze haar huwelijk te redden. Maar als ze een zogenaamd veilige klus aanneemt in Kenia, waar ze haar dochter mee naartoe neemt, blijkt eens te meer waar haar prioriteiten liggen. De beelden van vrouwen en kinderen die als levende bom

Gemengd koor Euterpe verzorgt op zaterdag 19 december 2015 vanaf 20.00 uur onder leiding van dirigent Danny Pals een romantisch Kerstconcert in de Oude Kerk in Dongen. Euterpe zal bekende kerstliederen ten gehore brengen, waarbij eenieder die dat wil en kan, mag meezingen. Daarnaast brengen zij nog een aantal werken die het beluisteren meer dan waard zijn, onder andere ‘Hör mein bitten’ van Felix Mendelssohn en twee stukken uit de Messiah van Händel. Aan dit concert wordt meegewerkt door de sopraan Sonja Heimans uit Utrecht die een aantal solopartijen voor haar rekening neemt. Sonja heeft haar opleiding genoten aan diverse conservatoria, onder andere in Amsterdam en Berlijn. Momenteel is zij docente zang aan het Utrechts Conservatorium en gespecialiseerd in het onderwijzen van de Duitse taal aan zangers. Koor en sopraan worden tijdens dit concert op het orgel begeleid door Ronald Kamminga.

belangstelling was opgeheven, sloot de meerderheid van de overgebleven leden zich aan bij Euterpe. Beide partijen ervaren de samenwerking als buitengewoon plezierig en met hernieuwd elan wordt er enthousiast gerepeteerd voor het komende Kerstconcert. De toegang tot het Kerstconcert is gratis, maar wel zal na afloop bij de uitgang gecollecteerd worden. De opbrengst gaat, na aftrek van de kosten voor het concert, naar de Stichting Leergeld. Dit is een stichting die kansen biedt aan kwetsbare kinderen die anders langs de zijlijn moeten blijven staan. Wij hopen u allen te mogen begroeten bij ons Kerstconcert en wensen u alvast een heel plezierige decembermaand toe met gezellige feestdagen en natuurlijk veel luisterplezier op 19 december.

Kijkje nemen in Dongepark Veel ouderen in Dongen zijn zich aan het oriënteren op het gebied van comfortabel wonen, met of zonder zorg. Wat zijn de mogelijkheden? Waar kan ik terecht? Ook voor wonen in Dongepark is veel belangstelling. Omdat men graag een kijkje wil komen nemen wordt hiervoor een speciale avond georganiseerd. Belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 15 december a.s. tussen 18.30 – 20.30 uur. Iedereen is van harte welkom voor het proeven van de sfeer, voor een rondleiding of het be-

kijken van een appartement. De medewerkers van het Cliënten Service Bureau van Volckaert zijn aanwezig en zij kunnen u verder informeren. Uiteraard staat de koffie klaar! Graag tot ziens bij Dongepark, Dongepark 1 in Dongen. Meer informatie: 0162 – 480 986 Cliënten Service Bureau Volc­ kaert.

Stuur al uw kopij rechtstreeks naar

dongen@emdejong.nl

worden ingezet in de jihad zijn schokkend, net als het innerlijke conflict van Rebecca. Zij lijkt zich weinig aan te trekken van de emotionele schade die ze haar kinderen toebrengt. Regisseur Erik Poppe was zelf oorlogsfotograaf en A thousand times goodnight is de verbeelding van zijn eigen morele dilemma’s. De film gaat de dilemma’s waar een oorlogsfotograaf voor staat niet uit de weg en wordt daarbij geholpen door zeer sterke personages die door uitstekende acteurs vertolkt worden.   Aanvang voorstelling 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Losse verkoop € 6,50 (CJP/CKV € 5, 00) of voor de echte liefhebber: door het kopen van een 10-voor stelling en kaart voor € 50,00 wordt men tevens lid van de cinemaclub. Volg ons programma: www.cinemaclubdongen.nl

Kerstconcerten Dongens Mannenkoor

Traditiegetrouw geeft het Dongens Mannenkoor weer een tweetal gratis toegankelijke Kerstconcerten in Dongen. Mannenkoor en soliste speelt hij ook solo nog een drietal pianowerken. Hij is gespecialiseerd in liedbegeleiding en kreeg daarin les van Tan Crone en Michael Davidson. Als begeleider gaf hij concerten in Nederland, België, Duitsland en Noorwegen. Erik is sinds 2004 de vaste pianobegeleider van het Dongens Mannenkoor.

Romantisch Kerstconcert in Oude Kerk Dongen

Euterpe is een bloeiende zangvereniging waar hard gewerkt wordt aan muzikale vorming van de leden, maar waar ook het sociale aspect belangrijk is en gezelligheid een grote rol speelt. Dit Rijense koor kreeg enkele maanden geleden versterking uit Dongen: nadat gemengd koor Voice Irene wegens gebrek aan

Op zondag 13 december 2015 staan de New Orleans Saints op het podium van Partycentrum De Heeren van Dongen. Het wordt een historisch belangrijke dag, want op deze zondag is het de laatste keer dat Jazzclub The Swinging Carrots bij een concert geeft in Partycentrum De Heeren van Dongen. De New Orleans Saints zijn in 1995 bijeengebracht door enkele muzikanten ui t de regio Haarlem. De band speelt echte New Orleans muziek. Walter van Andel (trompet), Will van Gessel (klarinet, altsax en zang), Victor Bronsgeest (trombone en zang(, Wim Deutekom (piano en banjo), Wietze van Foeken (bas) en Ger Booiman (slagwerk) zorgen ervoor dat de New Orleans-klanken het podium af komen, de zaal in. De band omschrijft zichzelf als ‘benaderbaar, aardig en

dochters gefeteerd en dat laat ik me graag aanleunen. Waarschijnlijk ga ik toch weer naar de Beekse Bergen om te genieten van het kerstontbijt voor de dieren. Je komt het park binnen en in een van de dierenverblijven is een feestelijke kleurrijke dis geplaatst. Dan komt het moment dat de dieren uit hun nachtverblijf naar buiten komen en in een mum van tijd is er van de keurige tafel niets meer over. Vooral de apen zijn er goed in chaos te scheppen en lijken echt geen enkel fatsoen te hebben.

Toen gezocht werd naar een passende gastsolist was het koor er snel over eens dat de sopraan Hester Oor favoriet was. Hester heeft vijf jaar geleden namelijk ook meegewerkt aan het Kerstconcert en had toen een diepe indruk achter gelaten. Hesther zit in de kerngroep zangers van Het Nieuw Bach Ensemble o.l.v. Krijn Koetsveld en het Bach Consort Nijkerk van Falco van Loon. Ze wordt zeer regelmatig gevraagd als soliste bij koren of projecten met kleine bezetting. Ook is ze enige tijd actief geweest als soliste bij het programma Nederland Zingt van de EO. In 2008 heeft Hesther een eigen tien-koppig vocaal ensemble opgericht met de naam ‘Ab Novembris’. Zie www.abnovembris.nl. Hesther kenmerkt zich als een gedreven, ervaren en ambitieuze sopraan met een zeer hoog stembereik. Pianst Erik van Soelen is met de Kerstconcerten een druk baasje. Buiten het begeleiden van het

Op de vooravond van het 45e jubileumjaar van het Dongens Mannenkoor zal dit Kerstconcert een voorproefje zijn van het Jubileumconcert volgend jaar. Het programma is zeer gevarieerd, van klassiek tot blues. Vanwege de locaties is voor het programma van dit Kerstconcert gekozen voor één aansluitend geheel, zonder pauze. Om en om wordt er gewisseld met koor, solist, pianist en samenzang met aan het slot de Grande Finale met alle musici bij elkaar. Dirigent Jan Terpstra zal kundig het geheel dirigeren en managen. Zoals gezegd wil en kan het Dongens Mannenkoor nog steeds dit concert gratis aanbieden, een welkome geste in deze dure maand. Om toch uw waardering uit te kunnen drukken zal na afloop een vrijblijvende collecte bij de uitgang gehouden worden. De twee Kerstconcerten worden gehouden op woensdag 16 december in de kapel van het klooster van de Zusters Franciscanessen; ingang via de Schoolstraat in Dongen. Twee dagen later, op vrijdag 18 december, is de concertlocatie de Oude Kerk aan de Kerkstraat in Dongen. Aanvang van beide is 20.00 uur.

Koffie- inloop-ochtenden in ’s Gravenmoer Elke derde dinsdag van de maand is het gebouw op de hoek van de hoofdstraat en de Kerkebosdreef geopend voor iedereen, jong of oud. Je kunt er vanaf 10.00 uur tot half twaalf gewoon even binnen lopen voor een (gratis) kopje koffie/thee. Zomaar, voor de gezelligheid.Iedereen van harte welkom. Dinsdag 15 december en 19 januari Meer info: Marry Boom tel 312264 of Marga Ester tel. 220338

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen ‘s-Hertogenbosch • Breda • Udenhout Bezoek één van onze showrooms of kijk op:

www.kozion.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 11

Voor echte Dongense Kerstbomen ga je naar Boomkwekerij E. de Jong BOOMKWEKERIJ

Sinterklaas is terg naar Spanje. Tijd om je voor te bereiden op Kerstmis en dat begin met de aanschaf van een mooie kerstboom. Waarom zou je lang zoeken als de mooiste kerstbomen, recht uit Dongense grond gewoon te koop worden aangeboden bij Boomkwekerij E. de Jong aan de Eindsestraat 61. door Jacqueline Schilders ‘Ook dit jaar verkopen wij weer schitterende kerstbomen van 150cm tot +/- 250cm hoog’, zegt Janny de Jong.‘Ons bedrijf kweekt hoofzakelijk blauwsparren voor de groothandel, maar voor het tweede jaar op rij hebben we besloten om onze bomen te koop aan te bieden aan particulieren. Alle bomen worden geleverd met kluit, zodat ze hun kwaliteit behouden en later nog

Onder het motto ’van ent tot monument’ heeft boomkwekerij E. de Jong een uitstekende naam opgebouwd op de internationale markt. Boomkwekerij E. de Jong heeft haar wortels liggen op de Eindsestraat waar de familie de Jong al generaties lang woont en werkt in de agrarische sector. Twintig jaar gelden begonnen Erwin en Janny met het enten en het opkweken van jonge bomen en inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een modern bedrijf met zo’n 40 hectare grond vol bomen, in allerlei soorten en maten en sinds kort een nieuw, vooruitstrevend product ‘Royal Hedge’, een kant-en-klare haag, die gekweekt wordt in een plant-

Openingstijden: Ma 12.00-17.00 en Wo t/m Za van 10.00-17.00 Hoge Ham 136 • 0162752055

um

ycentr Café - Part

‘Aurora’

door Jacqueline Schilders Hun zaak ligt aan de rand van het centrum, met ruime parkeergelegenheid, iets wat velen weten te waarderen.'Al jaren zijn wij voor veel verenigingen het vertrouwde adres in Dongen. Vanaf de dag dat we hier begonnen proberen wij in te spelen op de markt. Zo bleek de Bistro jarenlang een succesformule. Nu zijn de tijden veranderd en worden in deze zaal feesten en vergaderingen gehouden voor kleinere gezelschappen', zegt Geert, die wijst op de vele mogelijkheden, die dit zalencentrum te bieden heeft. 'Ons royale zalencomplex is geschikt voor bruiloften, condoleances, personeelsfeesten, recepties, vergaderingen, tuinfeesten en evenementen'. De keuken, waar de gerechten worden bereid door de gastvrouw en gastheer, heeft een capaciteit van ± 250 personen en de gerechten die daar bereid worden zijn voortreffelijk en betaalbaar. Of het nu gaat om warme- en kou-

Oksana Rybakova is sinds 23 februari de nieuwe eigenaar van Supervlaai Dongen aan de Hoge Ham 150 en is inmiddels niet meer weg te denken uit Dongen. Haar voormalige baas, Cees Scherrenburg uit Tilburg, kent haar al sinds ze 15 jaar geleden vanuit Rusland naar Nederland verhuisde en bij hem in de horeca kwam werken. 'Ik vind haar echt een voorbeeld van een geslaagde integratie. Ze is in mijn zaak opgeklommen van niets tot bedrijfsleidster en heeft nu in korte tijd haar eigen onderneming opgezet. Ze is een harde werker met veel doorzettingsvermogen en met oog voor ondernemerschap', zegt Scherrenburg, die Oksana nog bijstaat als mentor. maand. Momenteel zijn wij bezig met het voorbereiden van een nieuwe verrassende actie, maar die verklappen wij nog niet. Het succes komt door betrokken personeel. Wij doen alles met veel passie en we willen elke klant een lach bezorgen', vertelt Oksana. Tijdens de jaarmarkt kunnen mensen bij haar terecht voor een kop smakelijke soep.

KOFFIECORNER EN LUNCHROOM onze sandwiches, snoep en onze koffie natuurlijk. Iedereen die is bij ons in de winkel is geweest mocht onze gezelligheid en warme gastvrijheid ervaren. Dat vertellen mensen ons ook. Alles wat wij doen staat in teken van onze klanten blij te maken. Daarom wij zijn constant opzoek naar nieuwtjes in assortiment en leuke acties zoals al wel bekend 'bonnetjes actie' of vlaai van de

Open per 28 november 2015

Nieuw! Homestyling-winkel in Dongen

Supervlaai maakt het de klanten naar de zin

Oksana viert het succes van haar eerste zelfstandige onderneming met een bijzondere actie, een appelkruimelvlaai voor tien personen kost op 10, 11 en 12 december €2,50. 'Het is wat om in deze moeilijke tijd te durven te ondernemen. Wat ons anders maakt is ons unieke assortiment vlaaien, broodjes en dan vooral

‘Zaterdag 12 december van 10.00 uur tot 16.00 uur hebben wij weer een speciale kerstboom verkoopdag, met warme chocomel en erwtensoep’, zegt Janny tot besluit.

We zijn zeven dagen in de week open. Van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

Café-restaurant Aurora aan de Kerkstraat is een van de oudste nog bestaande horecaondernemingen in Dongen. In dit mooie bedrijf op een van de meest bijzondere plekjes in het dorp zijn Geert en Ans Michielse - de Jong al sinds 1979 de bevlogen gastheer en gastvrouw.

Prikbord

De passie voor de natuur zit de familie De Jong in het bloed. Er valt op het bedrijf veel te zien en er is altijd activiteit. Nu is het tijd voor de verkoop van kerstbomen en iedereen is van harte uitgenodigd om een mooi exemplaar uit te zoeken bij de vakman.

heel goed in de tuin geplant kunnen worden. Natuurlijk is het raadzaam om de kluit in een pot te zetten en goed water te geven, dan blijft hij ook binnen fris en groen’, zegt Janny, die eraan toevoegt dat de prijzen variëren van 10 tot ongeveer 20 euro.

Café-restaurant Aurora een fijne plek voor alle gelegenheden

APPELKRUIMELVLAAI 2,50 EURO !!!

bag, en dus uitstekend geschikt is om uw tuin snel te voorzien van mooie , al dan niet bloeiende struiken.

De zaak is smaakvol ingericht als koffiecorner. Maar het is ook een lunchroom. Oksana heeft door het jaar heen het assortiment sterk uitgebreid. 'Ik ben heel bewust op zoek geweest naar leveranciers van verse producten en ik heb ze in de buurt gevonden. We vragen ook altijd aan klanten wat ze graag willen eten, we laten ze proeven en stellen op basis daarvan onze kaart samen. Niet zo heel erg uitgebreid, want ik wil alleen verse

de buffetten, groepsdiners en koffietafels. Het kan allemaal verzorgd worden in een prettige sfeer en met vriendelijke persoonlijke bediening.

BRUILOFTEN Voor bruiloften beschikt Aurora over diverse sfeervolle ruimtes: een café - restaurant met terras, een bistro en sfeervolle zalen. Allen hebben ze een eigen stijl. U kunt de verschillende ruimtes met elkaar combineren gedurende de dag. Een perfecte combinatie voor uw bruiloft. De gasten wanen zich in een gepaste ambiance en zullen uw feest tot een succes maken. Een voorbeeld: Na de huwelijksvoltrekking wordt u ontvangen in het café-restaurant gedeelte waar u geniet van een welkomscocktail met een amuse. De daggasten kunnen daarna in het café borrelen of op het terras plaatsnemen. In de bistro vindt daarna het diner plaats, waarna u de feestavond in een van de feestzalen laat plaatsvinden. Graag zijn we bereid voor U geheel vrijblijvend een begroting te maken van de kosten van een feest zoals u het zich voorstelt. Kerkstraat 43, 5101 BB Dongen Telefoon:0162 312 190

producten serveren.' De zaak is elke dag vanaf 08.00 uur open en dan kunnen klanten terecht voor een smakelijk ontbijt met verse ingrediënten. Behalve voor vlaaien en lunchgerechten kunnen klanten bij haar ook kiezen uit een groot assortiment snoep. Ze is sterk in suikervrije en glutenvrije producten.

SERVICE Klanten kunnen de vlaaien in de winkel kopen, maar bestellen en thuis laten bezorgen kan ook. Dat kan een dag van te voren voor 13.00 uur. Telefonisch via nummer 0162 457723 of via email: dongen.hogeham@supervlaai.nl. De winkel is open van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag ook tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Op haar facebookpagina is de meest actuele informatie te vinden.

Al jaren het vertrouwde adres voor al uw bruiloften, feesten, partijen en evenementen! Wij verzorgen voor u: buffetten, koffietafels, diners, barbecues, creatief tafelen, all-in bruiloften, etc. 2 sfeervolle zalen, beiden voorzien van aparte rookruimte. Vraag vrijblijvend om informatie: 0162-312190

www.auroradongen.nl

Wij leveren onder andere:

GEVELBEKLEDING VENSTERBANKEN DECORSPAAN

AANRECHTBLADEN HPL COMPACTPLATEN

WERKBLADEN

HPL 1 mm

Openingstijden: op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur zaterdag en overige tijden op afspraak Textielstraat 2 (naast Van Cranenbroek) • 5107 NG Dongen • Tel. 06-48 95 28 13

PKXHANDELOPMAAT.NL Caravans/Campers gevraagd! CARAVANS GEVRAAGD Altijd 70 caravans op voorraad!

• RDW erkend • 70 caravans op voorraad! • Campingshop Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel.: 0162-693187 06-55836618 Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

MEGA-MAGAZIJNOPRUIMING Kijk voor info en aanbiedingen op: www.janvanderbeek.nl

Julianalaan 113a, 4941 JC Raamsdonksveer T: 0162-516948 / 06-53152201 / 06-15443797

Interesse voor een prikbord-advertentie? Bel Jan Roks: 06-21 29 81 46


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 12

Nieuws en tips Een aandeel in elkaar

December 2015

Rabo Ondernemerscafé Alternatieve financieringsbronnen

Vacatures raad van commissarissen In 2016 en 2017 eindigt de zittingsperiode van twee leden van de raad van commissarissen. De bank is daarom op zoek naar twee nieuwe leden. In verband met de samenstelling van de raad gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar vrouwelijke kandidaten. Heeft u belangstelling? En woont u in het werkgebied van de bank of heeft u daar sterke binding mee? Kijk dan op www.rabobank.nl/tilburg voor de volledige profielschets.

Rabo Ondernemers Inloopavond

Het MKB is de motor van de economie. Financieringen spelen voor ondernemers vaak een belangrijke rol. Onze bank helpt graag bij het vinden van een passende financieringsvorm. Tegenwoordig is er veel meer mogelijk dan een lening of krediet. Wij kennen ook de weg naar alternatieve financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld crowdfunding. Op 23 november stond dit thema centraal tijdens het Rabo Ondernemerscafé. Collin Crowdfund, Start Foundation en Kredietunie Regio Tilburg namen de circa 120 bezoekers mee in de wereld van alternatieve financieringsbronnen. Hun tip: maak een gedegen plan en schakel daarvoor een adviseur in. Veel

financieringsaanvragen worden namelijk afgewezen vanwege het ontbreken van een goed plan. Wethouder Hans Kokke van gemeente Tilburg benadrukte in zijn speech het belang van een goed ondernemersklimaat. Ook maakte hij bekend dat de gemeente Tilburg de opstart van de Kredietunie Regio Tilburg met € 50.000 ondersteunt. Dagvoorzitter Carla van Loon zorgde voor veel interactie met de zaal en interviewde tevens Ton Gimbrère van Bonheur Horeca Groep en Ruud Mutsaers van boekhandel Gianotten Mutsaers. Beide ondernemers vertelden over hun ervaring met een alternatieve financieringsbron.

Persoonlijk, dichtbij en betrokken Persoonlijk contact met medewerkers van de Rabobank kan op verschillende manieren. Natuurlijk in onze vestiging in Dongen of in een van onze andere vestigingen in Tilburg, Goirle of Rijen. Maar u treft ook ambassadeurs van de Rabobank bij evenementen in Dongen of langs het sportveld. U bent meer dan welkom om onze vestiging te bezoeken of onze ambassadeurs aan te spreken. Op onze website, www. rabobank.nl/tilburg, leest u meer over onze vestigingen en ambassadeurs.

Aandeel in elkaar Schaatsplezier in Dongen Op 11 december gaat DongenIce 2015-2016 weer van start. Tot en met 3 januari genieten jong en oud van de diverse activiteiten op de ijsbaan op het Wilhelminaplein in Dongen. De stichting DongenIce komt voort uit Stichting ’t Dorp Dongen. Samenwerken met het lokale verenigingsleven staat centraal. Wanneer een vereniging voor dit evenement vrijwilligerstaken invult krijgt ze een vrijwilligersvergoeding. Op deze manier vloeien gelden terug het verenigingsleven in. “In Dongen doen we de dingen samen” wordt op deze manier letterlijk ingevuld. We doen ook met een Rabo-team mee aan de FLORIS’HAND Curling Competitie. Daarnaast vindt u onze medewerkers en ambassadeurs geregeld op en langs het ijs.

Ambassadeurs Dongen. V.l.n.r. Rianne Hendriks, Edwin Wirken, Ellen Huis in ’t Veld en Edwin Proosten

Contact

215141_Adv_week50_Dongen.indd 1

Rabobank Tilburg en omstreken Telefoon : (013) 537 99 11 Fax : (013) 537 96 09

Ondernemers hebben vaak (financiële) vragen rondom hun bedrijfsvoering. Maar willen niet altijd direct een afspraak inplannen. Voor hen hebben wij een speciale Rabo Ondernemers Inloopavond. Deze vindt in de maand december iedere maandagavond plaats van 18.00 tot 20.00 uur bij ons Ontmoetingscentrum aan de Spoorlaan 300 in Tilburg.

Inloopspreekuur Wonen Op internet, in magazines, via vrienden en familie is volop informatie te verkrijgen over het kopen van een huis en over hypotheken. Toch heeft u vast en zeker nog veel vragen. Welke maandlasten kan ik aan? Is er ruimte om te verbouwen? Kan ik beter huren of kopen? Voor deze en andere woonvragen kunt u op zaterdag 9 januari tussen 10.00 en 14.00 uur binnenlopen in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorlaan 300 in Tilburg.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016! Rond de feestdagen gelden aangepaste openingstijden voor onze kantoren. Bekijk de gewijzigde openingstijden op www.rabobank.nl/tilburg.

Meer informatie over alle activiteiten vindt u op www.dongenice.nl.

E-mail : info.tilburg@rabobank.nl Internet : www.rabobank.nl/tilburg Twitter : @rabotilburg

Kantoor Dongen Hoge Ham 89 5104 JC DONGEN

Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.00 uur

07-12-15 09:14


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 13

Weekblad Dongen Er kan weer geschaatst worden op het Wilhelminaplein

Vrijdag opent DongenIce voor de 9e keer! De schaatsen kunnen dan weer door jong en oud ondergebonden worden. Want naast schoolschaatsen, curling, peuter- en kleuterschaatsen is er ook dit jaar weer senioren schaatsen. Naast de sportieve activiteiten op en rondom het ijs is ook dit jaar de roetsjbaan weer present. Er zullen weer heel wat ritjes naar beneden gemaakt gaan worden! Ook in de winterhuiskamer is weer volop vertier voor iedereen. Naast de Hollandse avond en Duitse avond zijn er nog diverse avonden en middagen waar muziek en entertainment is!

ZONDAGMIDDAG, KIDSMIDDAG Afgelopen jaar zijn we er eigenlijk al mee begonnen, een hele zondag voor de kids. Er is een leuk programma in de Winterhuiskamer. Zo komt Nel Snottebel een geweldige show neerzet-

ten op de eerste zondag. Ze vermaakt iedereen met alle trucjes en capriolen. De zondag erna (20 december) komt Circus Snor. In een middag wordt uitgelegd hoe je een circusartiest wordt! Wat is er nu leuker dan dat. Ook kun je deze middag geschminkt worden. Ten slotte is op zondag 27 december een discomiddag met D’Ice. Dat wordt swingen! Deelname aan de activiteiten is gratis. Tijdens deze zondagen is er een kaart verkrijgbaar voor

7,50 waarmee je een suikerspin, popcorn, friet en een snack kunt halen. Daarnaast kun je met deze kaart ook nog schaatsen. Heb je zin in een leuke zondagmid-

Katern2

Dierenshow in De Geubel Kleindierenvereniging “Nooit te Goed” houdt op 11 en 12 december haar jaarlijkse dierenshow in dorpshuis de Geubel in ‘s Gravenmoer

dag? Kom dan naar DongenIce dan komt dat wel goed! Uiteraard zijn alle ouders ook welkom op die zondagen voor een hapje en een drankje.

Het is voor de liefhebbers van kleindieren weer genieten tijdens de 57e dierenshow in ’s Gravenmoer, kippen duiven konijnen sier-en watervogels cavia’s in al hun variëteiten zijn tentoongesteld. Na een jaar van afwezig te zijn geweest door een vervoersverbod van de dieren door de vorig jaar heersende vogelpest, hebben de leden extra hun best gedaan om een mooie show te laten zien. Het houden van dieren en kweken of fokken van verschillende diersoorten in al hun variëteiten is de belangrijkste doelstelling van de vereniging. We richten ons daarbij voornamelijk op Konijnen, Kippen, sier- en watervogels, Cavia’s en kleine knagers, duiven etc. Het hobbymatig houden van dieren in verenigingsverband is wat aan het afnemen vandaar dat we dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid om de bezoekers te informeren en kennis te laten maken met deze mooie hobby. Wat wij willen laten zien is dat door gerichte fok of kweekprogramma’s en een goede verzorging prachtige dieren worden verkregen die voldoen aan eisen welke zijn vastgesteld voor een bepaald ras.

We kennen veel diersoorten die “streekgebonden” zijn gefokt, zo ook bij de kleine dieren als konijnen of kippen. Denk hierbij aan de Vlaamse Reus of het Chaamse hoen, die hun naam ontlenen aan de streek waar ze zijn gehouden, dieren die tot het levend erfgoed behoren en waarvan het jammer zou zijn als die allemaal zouden verdwijnen. Onze vereniging probeert een bijdrage te leveren bij het instant houden van het levend erfgoed en hoopt daar vele liefhebbers voor te interesseren. Wij doen dit onder anderen door op evenementen ons te laten zien, onze jaarlijkse druk bezochten show in ’s Gravenmoer, welke dit jaar gehouden wordt op 11 en 12 december in het dorpshuis “de Geubel”, maar ook door scholen uit te nodigen lezingen te geven en opendagen bij fokkers te organiseren. De kleindierenvereniging is te benaderen via de site www. nooit- te- goed.webklik.nl of kom eens kennismaken tijdens de kleindierenshow. Openingstijden Vrijdag 11 dec van 13.00 uur- 23.00 uur Zaterdag van 10.00 uur- 21.00 uur. Ook zal tijdens de tentoonstellingsdagen het Rad van fortuin draaien. Toegang is gratis.

2 en 3 april in De Salamander

Meld je nu aan voor Hobby - Expo Dongen 2016 Stichting Hobby - Expo Dongen is de grootste en meest veelzijdige hobby expo van Nederland, en wordt om de twee jaar georganiseerd. De eerstvolgende editie vindt plaats in het weekend van 2 en 3 april 2016. Alle reden voor voorzitter Ton Bressers en secretaris Anton van der Coer om extra aandacht te vragen voor dit bijzondere evenement.

Voor het aanleggen van de ijsvloer is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Dinsdagmiddag werd er water op de vloer gespoten en kon het proces van het vriezen beginnen.

Vrienden Smartlappenkoor gaat in Dickensstijl

Body paint en op de achtergrond een overzicht van hobby exposanten. door Jacqueline Schilders

TWEE HALLEN ‘We hebben bijzonder nieuws te vertellen, want waar we tot nu toe in De Salamander gebruik maakte van een van de twee hallen zullen we in 2016 gebruik gaan maken van het gehele complex. Beide zalen zullen aantrekkelijk worden ingedeeld, zodat ook hobbyisten en verenigingen die wat meer ruimte nodig hebben zich beter kunnen presenteren’, zegt voorzitter Bressers. Hij voegt eraan toe dat besloten is om met een vernieuwend en verrassend aanbod te komen en om het geheel een internationaal karakter te geven wordt er een blik gericht op België en Duitsland.

Dit jaar verzorgt het Vrienden Smartlappenkoor vier kerstoptredens. Een koorlid kwam met het idee om met Kerstmis eens in een andere stijl op te treden, wat door het koor met beide handen werd opgepakt. Door diverse koorleden is er dan ook hard gewerkt om de kleding op tijd klaar te hebben zodat ons koor zich met kerst in Dickensstijl kan presenteren. Wij hopen u dan ook graag te mogen ontmoeten bij onze optredens.

KERSTMARKT Op zaterdag 12 december kunt u het koor zien en horen tijdens de kerstmarkt. Het koor treedt op in de foyer van de Cammeleur van 17.00 17.30 uur, 18.30 - 19.00 uur en 20.00 - 20.30 uur. Op donderdag 17 december

treedt het koor op in de hal van de Volckaert van 14.30 15.00 uur, 15.30 - 16.00 uur. Op vrijdag 18 december treedt het koor op bij de KBO in Berkel Enschot en als laatste bij de Kerst-Inn Op zaterdag 19 december treedt het koor op tijdens de Kerst-Inn. De middag begint om 13.30 uur. Het Vrienden Smartlappenkoor is te zien en te horen van 16.15 uur - 16.55 uur.

19/12:

Almost X-mas Party Hoge Ham 59 5104 JB Dongen Tel. 0162-319850

INSCHRIJVING VAN START Wij nodigen iedereen die een leuke hobby heeft en deze graag met anderen wilt delen uit om contact op te nemen met Els Zom, (elszom@kpnplanet.nl) die de inschrijvingen verzorgt’, zegt van der Coer, die aangeeft dat alle hobbyisten gratis aan deze expo kunnen deelnemen en mogen rekenen op een ruime plaats in de zaal. ‘Het moge duidelijk zijn dat wij steeds op zoek zijn naar vernieuwing van het aanbod en zullen deze aanbieders alle ruimte geven om zich op de juiste wijze te presenteren’. Aanmelden kan tot en met 17 januari 2016.

VRIJWILLIGERS Omdat de expo steeds groter wordt groeit ook de behoefte aan vijwilligers. ‘Het is een enorme klus om alles op rolletjes te laten verlopen. Daarom zijn we op zoek naar extra helpende handjes van alle leeftijden. Iedereen die dat wil is van harte uitgenodigd om zijn/ haar steentje bij te dragen. Als je je wilt aanmelden ofinformatie over de hobby-expo wenst, kun je contact opnemen met) Harry Sandig: 0162-312735.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 14

GRATIS MONDZORG-ADVIES ALLEEN BIJ KIESZ maak

kan

gratissop van Ora

lB

• Hoe lang bent u al niet meer bij de tandarts geweest? • Bent u bang voor de tandarts? Wij kunnen u helpen! • Kom voor gratis advies naar de pop-up store van Kiesz • Gaan uw kinderen naar de tandarts? (wordt tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering)

• Zit uw kunstgebit nog goed?

..de kreek ben ik!

• Wanneer is uw vader of moeder voor het laatst bij de tandarts geweest?

wonen in De Kreek, Contreie / Oosterhout

• Zou u graag mooiere tanden willen?

KIESZ Pop-up store

• Bouwlingplein 1

4901KZ Oosterhout • T: 085 - 015 00 12 Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur GEOPEND TOT 31 DECEMBER 2015

TE HUUR AANGEBODEN IN DONGEN: OPSLAGRUIMTE VAN 150 M2 EN 250 M2 MET KANTOOR STALLING VOOR GROTE CARAVANS OF CAMPERS. TEL. 06-53429389 - F. V/D MOSSELAAR

De Kreek, is wonen op een bijzondere locatie, bij groen en water. Naast een perfecte ligging is De Kreek onderscheidend door de hoogwaardige en stijlvolle architectuur. Er is een grote keuze aan woningtypen (koop en huur). Variërend van tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-een-kapwoning, patiowoning, vrijstaande woning tot appartement. Speciaal zijn de vierlaagse en tweelaagse woningen aan het water. De Kreek is wonen precies zoals jij wilt. De Kreek, dat ben jij.

woensdag 16 dec van 17.00 tot 18.30 uur Locatie: Van de Water Keiweg 24, Oosterhout

www.dekreek-oosterhout.nl Informatie en verkoop: Van de Water Groep T 0162 447 447 | nieuwbouw@vandewatergroep.nl

N E L L A N K r e e w t d r o Het w I R V A n a v k r e w r met het vuu Exclusief in de regio

De Dynasty collectie

In kwaliteit het best gewaardeerde vuurwerk door echte vuurwerkkenners!

DE PROFITEER NU VANTIE S! VOORVERKOOP-AK Lever uw cheques in voor GRATIS VUURWERK!

VRIJDAG 18 DECEMBER:

GRATISIRE SPECTACULA K R E W R U U V SHOW Dit jaar pakken we het nog grootser aan. U mag dit niet missen!

19.30 UUR

tegenover het tuincentrum 25% KORTING op het vuurwerk

dat op deze avond getoond (excl. finale) en besteld wordt in de winkel.

Vuurwerkfolder niet ontvangen? Hij ligt ook bij ons in de winkel of ga naar: www.avri-vuurwerkland.nl

Allure

96

SCHOTS WAAIERCAKE

Duurt extra lang. Schiet kleuren in 6 richtingen.

HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

Kom naar de planpresentatie en laat je inspireren!

20.000 M2 TUINPLEZIER

www.avri-vuurwerkland.nl

19.

95


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 15

Groots Kerstconcert in de Koepelkerk

KBO - Nieuws Nomineer nu jouw ‘Dongenaar

Op zondagmiddag 20 december vormt de Sint Laurentiuskerk het sfeervolle decor voor een groots kerstconcert waaraan maar liefst zes zangkoren hun medewerking verlenen. Daarnaast is er muziek van de Blazers Compagnie Dongen, deze keer in een XL uitvoering.

De Blazers Compagnie Dongen is een groep geroutineerde, veelal Dongense muzikanten die niet allemaal meer een ‘vast’ orkest hebben maar wel graag op regelmatige basis muzikaal uitgedaagd willen worden. De eerste optredens van deze groep ontvingen her en der lovende kritieken. Voor deze gelegenheid is de basis, een tiental koperblazers, uitgebreid met houtblazers tot een ensemble van 21 muzikanten. De Blazers Compagnie Dongen staat onder leiding van Robert van Enschot. De Blazers Compagnie zal in deze grote bezetting enkele sfeer-

Kopij dient uiterlijk maandag 19.00 uur te zijn ingeleverd via dongen@emdejong.nl

volle werken ten gehore brengen waaronder A Chistmas Ouverture en de prachtige suite for Military Band in Es van Gustav Holst. Ook zal de Compagnie in diverse kleinere bezettingen de koorwerken begeleiden. De deelnemende koren aan dit kerstconcert zijn Kinder- en jeugdkoor De Koepeltjes, Catharina’s kinderkoor, Jeugdkoor The Stars, het Gemengd Koor van de St. Jansbasiliek in Oosterhout en het gemengd koor Sint Laurentius uit Dongen. Met in totaal ruim 80 zangstemmen zullen deze koren de kerstsfeer over het publiek neer laten dalen. Als soliste zal Ilse Willems-van Wuijckhuijze van zich laten horen. De muzikale leiding van de koren in in de vertrouwde handen van Frans Bullens. Het concert begint om 15.00 uur. De entree is deze middag gratis, er zal enkel een schaalcollecte gehouden worden waarin u eventueel een vrijwillige bijdrage kunt deponeren.

Kerstviering op dinsdag 22 december 2015 in de Cammeleur: Aanvang 13:00 uur. Met gezamenlijke koffietafel om 17:00 uur.Zaal open vanaf 12:30 uur. Met optreden van Toneelvereniging “DIO” met:Komisch toneelstukje: “De erfenis” en Kersttoneelstuk “Broeder Thomas en de drie rovers”. Inschrijven op maandag 14 december 2015: Bij Buurthuis Europlus, Dunantstraat van 13:00 tot 14:00 uur Bij Ouderensoos De Leest, Nieuwstraat van 14:15 tot 15:15 uur Senioren – Expo te Veldhoven op dinsdag 12 januari 2016: Gratis voor KBO – leden met de bus naar deze 50+ beurs. Vertrek uit Dongen bij Salamander en Wilhelminaplein: om 9:00 uur Vertrek uit Veldhoven: om 15:30 uur Inschrijven op maandag 14 december 2015: Bij Buurthuis Europlus, Dunantstraat van 13:00 tot 14:00 uur Bij Ouderensoos De Leest, Nieuwstraat van 14:15 tot 15:15 uur Wij wensen al onze leden een prettig en vredig Kerstfeest, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2016 toe! Ook lid worden van de KBO? Een levendige vereniging voor 55+ in Dongen! Meld u dan aan op: www.kbo-dongen.nl of e-mail: schellekens01@home.nl of telefoon Piet de Bont 322272 of Leny Schellekens 314016.

van het jaar 2015’

Voor de vijfde maal in successie organiseert dongen.nieuws.nl ook dit jaar weer de ‘Dongenaar van het Jaar’ verkiezing. Wie wordt de opvolger van Nadine Broersen, die vorig jaar van de inwoners van Dongen de meeste stemmen kreeg? Je kunt alleen deze week nog kandidaten nomineren.

Vorig jaar werd meerkampster Nadine Broersen met meerderheid gekozen tot Dongenaar van het jaar 2014 Het bijzondere aan de ‘Dongenaar van het Jaar’ verkiezing is dat de uiteindelijke winnaar of winnares niet door een jury uitgekozen wordt maar door de Dongenaren zelf. Vanaf vandaag kun je kandidaten nomineren voor deze eretitel. Op 14 december zal uit alle nominaties een short list met 5 kandidaten worden samengesteld door een selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale pers: Jacqueline Schilders (Weekblad Dongen), Piet Eelants (dongenhomespot) en Bart van Kerkhof (dongen. nieuws.nl). Vanaf die dag kan iedere Dongenaar een definitieve stem uitbrengen op zijn of haar favoriet. Op oudjaarsdag worden de stemmen geteld en ontvangt de ‘Dongenaar van het Jaar’ de oorkonde die bij deze eretitel hoort.

CRITERIA ‘Dongenaar van het Jaar’ wordt

Sfeervolle Kersttocht J.J. Anspachschool Al ver voordat het winters of zelfs herfstig was, werden de eerste voorbereidingen al getroffen. Het is dan ook een hele operatie als er ’s avonds zo’n 500 mensen op pad gaan. En op pad gaan ze vanavond, want het thema van de Kerstavondtocht van de J.J. Anspachschool is “Ga je mee op zoek?” Op donderdagavond 17 december gaan alle kinderen van de J.J. Anspachschool samen met hun ouders een tocht door de wijk lopen. Onderweg komen ze kinderen van de bovenbouw tegen die scenes uit het kerstverhaal uitspelen. De profeet Jesaja voorspelt wat

er staat te gebeuren. Er zal licht in de duisternis komen. Romeinse herauten denken heel iets anders aan te kondigen, maar spelen onbedoeld ook een rol in het kerstverhaal. De kinderen zien natuurlijk ook Maria en Jozef die op reis gaan. Ook komen ze herders tegen, die heel verbaasd

zijn dat juist zij de nieuwe koning mogen ontmoeten. Ook een muziekgroepje ontbreekt niet. Als de kinderen de hele tocht gelopen hebben, komen ze uit bij de stal waar het kindje geboren is. Het kindje Jezus waar iedereen het over heeft. De J.J. Anspachschool is gelegen in een historisch oud deel van Dongen. Hiervan kan nu prachtig gebruik van gemaakt gaan worden. De bewoners van de huizen waarlangs de route loopt, zijn uitgenodigd om met licht of muziek de zoektocht nog sfeervoller te maken. De kinderen en leerkrachten hebben goed geoefend op hun teksten en spel. De ouderraad assisteert weer fantastisch. Verkeersregelaars staan in de startblokken. Vele (groot-)ouders hebben al laten weten deze activiteit erg te waarderen. Al met al is deze activiteit weer een mooi staaltje van gemeenschapszin. Een maand later op 18 januari is het tussen 18.30 en 20.00 uur open avond en twee dagen later op woensdag 20 januari is er van 9.30 tot 11.30 uur een kijkochtend op de J.J. Anspachschool. I edereen die interesse heeft in de school is van harte uitgenodigd om te komen kijken wat de J.J. Anspachschool nog allemaal meer te bieden heeft.

        

DANS EN ONTMOET

   

elkaar in Rijsbergen SINGLES & PAREN

   

---------------------------------



HARMONIEZAAL

   

Ingang Lagestraat 1 cq 3

ZATERDAG 19 DEC LIVE BAND DUO EIGENWIJS

   

Zaal open 19.30; start 20.30 uur 

Telefoon: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

Peru, de Moche Goden Edwin de Bock, coördinator wetenschap en educatie aan het Wereldmuseum in Rotterdam, komt voor de VVB een lezing houden met beeldmateriaal over de Moche Goden uit Peru. De Bock is kunsthistoricus en heeft meerdere publicaties over de iconografie van de Peruaanse Moche en Nasza cultuur op zijn naam staan. Vorig seizoen verzorgde hij voor de Vereniging een lezing over de oorsprong van kunst. De uitvoerige iconografie op het schitterende aardewerk van de Moche (300 – 900 na christus) vormt een geschilderd document van hun kosmosvisie uit een tijd dat er nog geen schrift bestond. Het aardewerk wordt ook geroemd om zijn sculpturale kwaliteiten. Portretten van mensen en afbeeldingen van dieren en planten zijn bijzonder natuurgetrouw. In deze voordracht zet De Bock uiteen op welke manier in de afgebeelde rituelen het contact tussen mensen en goden werd onderhouden. Hij zal ingaan op de sociale organisatie van de Moche en hoe die in de iconografie wordt uitgebeeld. Spectaculaire muurschilderingen in Moche tempels lijken de analyse van de iconografie in het aardewerk te bevestigen. De Bock zal zijn bevindingen vergelijken met de organisatie van de Inca samenleving (1250-1532) waarover veel meer bekend is. Wij kennen De Bock als een boeiende verteller. Deze avond, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd, belooft weer een boeiende avond te worden. Datum: 14 december 2015 Tijd: 20.00 – 22.15 uur Plaats: Concertzaal v/d Nieuwe Veste, Molenstraat 6, Breda Entree: € 7,50 voor niet-leden a/d zaal Info: www.volkenkundebreda.nl

je niet zomaar. Het spreekt voor zich dat kandidaten woonachtig moeten zijn in Dongen. Het zijn mensen die zich onderscheiden door hun activiteiten. Ze zetten Dongen op een positieve manier op de kaart en dat kan zowel in Dongen zelf zijn als (ver) daarbuiten. Het kunnen sporters zijn, maar ook politici, Dongenaren die een bijzondere prestatie hebben verricht, vrijwilligers, mensen uit verenigingen of organisaties, noem maar op.

KENT U EEN KANDIDAAT OF KANDIDATE? Wie verdient volgens u de titel ‘Dongenaar van het Jaar’? Stuur een mail met de naam van uw kandidaat of kandidate naar dongen@nieuws.nl onder vermelding van ‘nominatie’ Natuurlijk mag u deze nominatie voorzien van een korte motivatie waarom u vindt dat uw kandidaat de titel ‘Dongenaar van het Jaar 2015’ verdient.

Nordic-Wandelen De Nordic-wandelsport heeft zich de laatste jaren enorm uitgebreid.Steeds meer mensen doorkruisen onze wandelpaden met de zogenaamde Nordic-wandel-poles. Door het lopen met stokken hebt u meer steun dan bij gewoon wandelen en ondersteunt u bovendien uw gewrichten op een goede manier. U kunt bovendien wat langer lopen! U kunt genieten van de prachtige natuur en in een groep lopen stimuleert !! Op vrijwel alle dagen in de week(behalve donderdag) en in het weekend op zaterdagmiddag,

Blèk out Ha Sloeberke! Ik schaom mun ège diep! Zomar ut tweewekelukse stukske veur ut Weekblad vergete. Ik was nie eens te laot, mar gewon himmel vergete. Un ouwerwetse blèk out, zag mar zegge. Ik ben meteen aon ut prakkisere geslaoge, dun psichiaoter bij mun ège uitgehaange? Hoe heej dè nou kanne gebeure? Ik hoefde dur nie lang over nao te denke, maot. Ut oktoberfest in november heej mèn de das omgedaon. Normaol gesproke hebbe we nao ut weekend van ut songestival himmel niets wè meej carnaval te maoke heej. Jao, unne tussentèdse CV-vergaodering, mar daor hoeve we nie verkleed. Nu was daor diejen Duitse aovond. In november un oktoberfest. Dè is netuurlijk al un bietje verwarrend. In een hal waor ge normaol gin druppel bier maag drinke. Ut was gin evenement van de Peeënstekers en toch zaag ik ammel meese die ik aanders altij begroet bij un elluf-elluf of ’t Grote Veurspel. En gezellig dè ut was! Ik was blij dèttik om halluf één gin bier mir kon bestelle, want ut haj ut nie mir in gekanne. Daor is de blèk ou begonne en die heej geduurd tot veurige week donderdaag ut Weekblad binne viel. Mun welgeminde excuses aon al die Peejen en Peejerinnen die ôôze avonturen al die weke vollege! Gelukkig gaon we wir naor un normaol ritme. Zondaags wir CV-vergaodering bij Dun Ouwe Sok. Dan komt de jeugraod zich wir presentere, mar mooier nog: ze worre veur ut irst binnegeblaoze deur hullie hofkapel Wow! Ik zeg dan: Wow, dè is leutig! Daor kan ik naor uitkèke. En nao de kalkoene en dun oliebolle hebbe alwir de Straotparade. En dan gaon we volle sjas richting dun carnaval, want die valt vruug dees jaor. En éénmaol trug in munne normaole ritme beloof ik hierbij plechtig dak mun stukske veur ut Weekblad dees jaor ni emir vergit (en vollegend jaor zie ik wel verder hao hao!) Groete! Slabber

vertrekken groepen Nordic-wandelaars vanaf Gasterij De Seterse Hoeve, gelegen langs de Vijf Eikenweg. Wie eens mee wil doen om te ervaren wat het is kan geheel vrijblijvend meedoen voor een proefles! Info/aanmelding: Adriaan Schram:06-12942432

Bijzondere fototentoonstelling Ken en Geniet Natuurvereniging Ken en Geniet uit Dongen houdt op zaterdag 19 december 2015 van 13.00 tot 17.00 uur een fototentoonstelling in de aula van het Cambreur College aan de Monseigneur Schaepmanlaan 13.

Jan Maijen fotografeerde deze putter in de Kandoeltuin Het wordt een bijzondere tentoonstelling omdat alle leden van de natuurvereniging foto’s hebben kunnen inleveren die dan ook getoond zullen worden. Er zijn drie categorieën: flora, fauna en landschappen. Het idee is ontstaan om de jaarlijkse kerstviering van de vereniging, die ’s morgens wordt

gehouden, wat extra glans te geven. Het is zeker de moeite waard om te komen kijken, er is met name veel tijd gestoken in de wijze waarop de foto’s tentoongesteld worden. U bent van harte welkom en u kunt ook uw stem uitbrengen welke foto u het mooist vindt.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 16

Lekker shoppen in de Tramstraat René van Strien Schoenmode viert de winter Via onze website, facebook, en per mail houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, acties en dé musthaves van dit moment. Wij verkopen o.a. Fl. van Bommel, Gabor, Van Lier, Red-Rag, Giorgio, Footnotes, Waldläufer, Helioform, Gaastra, O’neill en vele andere merken. Daarnaast verkopen wij pantoffels van het merk Rohde. Eén van de merken die opvalt in de collectie bij René van Strien Schoenmode is Red-Rag. Het merk is tegendraads en prikke-

René van Strien Schoenmode, gevestigd aan de Tramstraat in Dongen, verkoopt een zeer uitgebreide collectie dames- en herenschoenen, een collectie die met liefde voor schoenen wordt samengesteld. Meerdere keren per jaar worden er beurzen bezocht om trends te spotten, collecties en nieuwe merken te bekijken en om inspiratie op te doen. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat er in het nieuwe seizoen weer een mooie collectie schoenen in onze winkel te vinden is.

lend eigenwijs. De wereld van Red-Rag is een creatieve, inspirerende broedplaats, een ‘vrijstaat’ waarin alles anders is. Vandaar die uitdagende, stoere attitude. Red-Rag bekijkt de wereld door een brutale bril en verlevendigt de boel met een flinke dosis humor. Wie houdt er van een uitdaging? Eigenzinnige, kleurrijke types en levensgenieters met een eigenwijze en prikkelende instelling. Sterke karakters die zich niets laten voorschrijven door trends. Ze zijn dol op onverwachte, ongekunstelde schoonheid en verrassend design. Als het om schoenen gaat kiezen ze voor authentieke, modieuze ontwerpen die met veel liefde gemaakt zijn. Kom zeker eens kijken naar deze prachtige collectie van Red-Rag bij René van Strien Schoenmode. Je wilt toch ook lekker lopen, een prettige sfeer, ruime keus, medewerkers die de tijd voor je nemen, maar vooral kennis hebben van lekker lopen, kom dan naar René van Strien

Schoenmode en laat je verrassen! Tijdens de kerstmarkt, aanstaande zaterdag, hebben wij speciale acties in onze winkel. Tussen 17.00 uur en 22.00 uur maak je kans op een paar schoenen. Ook zorgen wij die avond voor een hapje en een drankje.

Knip de bon uit de krant en ontvang € 5,- extra korting, kortingen t/m 50%. De bon staat in de Dongen Promotion Feestmaand Krant. Deze krant zit tussen het Weekblad Dongen. Deze actie is geldig t/m zaterdag 12 december 22.00 uur.

Vis van Pieter Pooyé, dat is pas 'thuis uit eten' THUIS UIT ETEN Ook dit jaar is er speciale aandacht voor 'Thuis uit eten', met huisgemaakte soep, dagverse oester als voor of tussengerecht, ovenverse vissoorten, salades, buffetten en visgeurmot. Nieuw is de proeverij, met vier soorten oesters in een kleine verpakking. In december zijn er speciale prijzen voor de oesters. De proeverij kost 12,99 euro, 6 platte Zeeuwse oesters kosten 8,50 euro en 6 Zeeuwse Creusen oesters kosten 6,99 euro. Een speciaal oestermes wordt er gratis bij geleverd. Alle schaal – en schelpdieren worden iedere dag vers aangeleverd uit het Zeeuwse Yerseke.

BESTELLIJSTEN

In de visspeciaalzaak Pieter Pooyé aan de Tramstraat vinden de liefhebbers speciale producten uit de zee en altijd vers. Bovendien kan men er terecht voor deskundig advies over de juiste bereiding van de producten en voor de juiste specerijen. Er is ook een ruime keuze uit kant en klaar gerechten. 'Er is een enorm kwaliteitsverschil tussen verschil tussen onze producten en de vis in de supermarkt, terwijl het bij ons echt niet duurder is', zegt Pie-

ter Pooyé. 'Kenners en de echte bourgondiërs weten dat en rijden graag en stuk om om bij ons het allerbeste uit de zee te kopen. Op bestelling of op de bonnefooi. Ik

vind dat prachtig om te zien.' Hij legt graag uit waarin zijn zaak onderscheidend is. 'Onze producten zijn altijd dagvers vanuit alle windstreken van de wereld. Dankzij een meedenkende en enthousiaste leverancier en goede vriend Kevin Milton van Brand Seafood Eindhoven. Voor hen is geen vraag teveel en zij realiseren het beste voor onze winkel.'

Op de bestellijsten die in de winkel liggen kan men een keuze maken uit enorm veel producten. 'In de Tramstaat is het eigenlijk altijd feest. Het is Dongen aan zee. Speciale momenten zoals de feestdagen, met een speciaal gezelschap, dat vraagt natuurlijk om speciale producten, vers van de specialist', besluit Pieter. Bestellen voor de kerstdagen kan tot 22 december. Nog een tip van Pieter: 'Geef uw eigen ovenschaal ruim van te voren bij ons af en vermeld wat u er in wil hebben

en het aantal personen. Dan heeft u een echt feestmaal dat gemakkelijk te bereiden is. 25 minuten in de oven op 200 graden.' Op de foto's boven de visschaal en de gourmetschotel.

Pim Filius bakt speltbrood voor de kerstdagen variant en ministolletjes. Er zijn verschillende soorten stokbrood en veel soorten kerstgebak van een kerstcake, en petit fours tot fraai gedecoreerde kersttaarten. Er zijn zelfs drie soorten pudding verkrijgbaar. Worstenbrood is het hele jaar door de specialiteit van bakker Filius, maar in deze tijd is er extra veel vraag naar. 'Volgens mij is dat echt Brabants', zegt Pim die nog veel meer hartige broodjes in zijn winkel heeft.

BESTELLIJST

Sinterklaas is weer naar huis en in de winkel van Pim en Judith Filius aan de Tramstraat staat alles in het teken van de feestdagen. Pim zou Pim niet zijn als hij geen bijzonder product bedacht zou hebben voor deze tijd van het jaar. Hij bakt 'speltkerstbrood'. Speltbrood ligt het hele jaar door in de winkel en is populair omdat het gezond en lekker is. Voor het kerstbrood wordt het deeg rijkelijk gevuld met vruchten, noten en amandelspijs. Wie het wil proeven kan het brood het weekend al kopen in de winkel. 'Het is beslist een aanrader', zegt Pim.

Dat de kerstdagen en de jaarwisseling naderen is te zien in de winkel. De decoratie is sfeervol en in de vitrine en op de schappen liggen nieuwe producten. 'We hebben weer veel specialiteiten. Cupcakes en eierkoeken met het gezicht van de kerstman. Kerstbroden, ook een kleinere

De bestellijsten voor de feestdagen liggen vanaf nu in de winkel. Die kunnen tot en met 21 december worden ingeleverd. 'We hebben geen speciale openingstijden. Klanten vullen de lijst in en geven daarop aan op welke dag en op welk tijdstip ze hun bestelling willen ophalen. Dat loopt altijd heel vlot. Bij ons hoeven klanten nooit lang te wachten.'

DONGENICE Pim is leverancier van alle broodproducten in de horecavoorziening van DongenIce op het Wilhelminaplein. Vooral brood, maar mogelijk ook gebak en koekjes. 'Leuk om dat

Het kerstbrood ligt in de oven te doen, want het is een bijzonder evenement en wij vinden het leuk om een bijdrage te kunnen leveren.'

OLIEBOLLEN Op 31 december staat de traditionele oliebollenkraam van Pim en Judith weer naast de winkel.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Zaterdag 12 december Open Huizen Route van Kin Makelaars Begint het bij u ook te kriebelen bij de lage hypotheekrentes en is één van uw voornemens om volgend jaar te verhuizen? Zaterdag 12 december openen circa 100 woningen die in verkoop staan bij Kin Makelaars hun deuren tijdens de eerstvolgende Open huizen Route.

PAGINA 17

Cambreur College Christmas Wereldlichtjesdag Gilze Niets is mooier dan de geboorte van een kind! Hoe onvoorstelbaar Carols Choir is het dan ook als je definitief afscheid moet nemen van dat kind; Bezoekt u ook de kerstmarkt in Dongen op zaterdag 12 december? Dan komt u vast en zeker het CCCCC, het Cambreur College Christmas Carols Choir,, tegen.

verkoop staan bij Kin Makelaars en deelnemen aan de Open Huizen Route is een aanzienlijk deel in Dongen, Gilze, Molenschot en Rijen gelegen. U bent bij deze woningen tussen 11 en 15u van harte welkom. In Dongen bent u van harte welkom bij Frans Halsstraat 3, Oudstraat 25 en Ed Hoornikstraat 45. In Gilze geldt dit voor de woningen aan Raadhuisstraat 11, Horst 62 en Nieuwstraat 29, in Molenschot voor Boterbloem 7.

'Al sinds 2000 organiseren we Open Huizen Routes. Mensen zijn enerzijds op zoek naar inspiratie voor hun woonwensen, anderzijds willen ze weten wat voor huis ze kunnen kopen binnen hun budget. Tijdens een Open Huizen Route kunnen mensen zonder afspraak tussen 11 en 15 uur aanbellen bij de deelnemers voor een eerste indruk. Als het huis hen aanspreekt, maken ze een vervolgafspraak voor een uitgebreide bezichtiging met ons als verkopend makelaar', aldus makelaar Gaby van Bracht. Van de circa 100 woningen die in

Persbericht.

In Rijen nemen de woningen aan Scholverbos 4, Rubenspark 46, Sporkt 55, Wouwerbroek 58, Leibeemd 62, Bongelakker 65, Heistraat 47, Oranjeplein 17A, Mariastraat 30, Pastoor Gillisstraat 148, Tuinstraat 4, Cort van der Lindenstraat 10, Kapelaan Raaijmakersstraat 12, Riekevoort 7, Ien Dalesstraat 9, Statenlaan 54, Laagstraat 9 en Gagelrijs 24 deel.

POSTER De deelnemende huizen zijn te herkennen aan het opzetbordje op het tuinbord of de poster achter het raam. Daarnaast vindt u alle deelnemers uiteraard terug op de website van Kin: www.kinmakelaars.nl.

Dongen 8 december 2015

Topfysiotherapie Dongen betrekt prachtig pand aan de Glorieux

Afgelopen dinsdag 8 december werd het huurcontract ondertekend door Casade en Topfysiotherapie Dongen. Na maanden van voorbereiding en planning was het dan eindelijk zo ver. Bijgestaan door Coen Dirkse van v.d. Bosch Makelaars werd er overeenstemming bereikt om een nieuwe ruimte te gaan huren per 1 januari 2016. Topfysiotherapie Dongen betrekt dan een prachtig pand gelegen aan de Glorieux 7 te Dongen. Zo worden zij de nieuwe buren van kinderdagverblijf Kiddy. En dit lijkt een ideale plek voor Topfysiotherapie. Topfysiotherapie Dongen heeft in 2013 een doorstart gemaakt nadat de oude eigenaren een voor een met pensioen gingen. De overname door een viertal fysiotherapeuten die ook lid zijn van de vereniging TopFysiotherapie, was toen een feit. Er is grondig gezocht naar nieuwe medewerkers met de vereiste specialisatie in de fysiotherapie, en sinds een dik jaar staat er weer een volwaardig team wat de praktijk met verve voort heeft gezet. Met het nieuwe team werd het ook tijd om te gaan zoeken naar een nieuwe ruimte waar de fysiotherapie op hetzelfde hoge niveau kon worden voortgezet, en medio 2015 is dat gevonden aan de Glorieux. Gelukkig werd er met Casade snel een akkoord bereikt en na de nodige aanpassingen zowel binnen als buiten kunnen we in het nieuwe jaar daar van start gaan. De praktijk heeft zoals gezegd diverse specialisaties in huis: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie, Oedeemfysiotherapie, Sportfysiotherapie en natuurlijk ook de “gewone” fysiotherapie. Verder zijn wij lid van het parkinsonnetwerk, claudicationetwerk en het schoudernetwerk. In het gebouw is ook de logopediepraktijk van Manon Kimenai gevestigd en een ochtend in de week is van Mook schoentechniek aanwezig. Dus “alle” patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat kunnen bij ons dagelijks terecht tussen 8 en 20 uur.

Het is immers inmiddels een bee tje een traditie geworden…. De leerlingen van klas 1 van de tweetalige afdeling van het Cambreur College in Dongen, dit jaar 64 stuks, zullen wederom een bekend repertoire aan Engelstalige kerstliedjes ten gehore brengen op de kerstmarkt onder leiding van hun muziekdocent Ralph Zijlemans. De leerlingen van de TTO afdeling worden al vanaf klas 1 vertrouwd gemaakt met een hele-

boel typisch Engelse gewoontes en iedereen die rond kersttijd ooit in Engeland is geweest weet dat het Christmas Carols zingen er daar één van is. In navolging van de Engelse traditie gaat het koor ook collecteren voor een goed doel. En omdat het Cambreur College dit jaar al eerder in actie is gekomen voor Vluchtelingenwerk Nederland gaat de opbrengst van het kerstzingen ook nú naar deze instantie. We weten zeker dat het geldbedrag dat we verzamelen op een prima manier besteed gaat worden. U kunt het Cambreur College Christmas Carols Choir vinden ter hoogte van de Hema aan de Hoge Ham. De leerlingen zingen tussen half zeven en kwart voor acht en hopen natuurlijk op een groot publiek.

Openingstijden gemeentehuis en afvalinzameling rond de feestdagen OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS •Woensdag 16 december: geopend van 8.30 uur tot 19.00 uur, vervangende avondopenstelling i.p.v. donderdag 17 december; •Donderdag 17 december: geopend van 8.30 uur tot 15.00 uur, i.v.m. interne Kerstviering; •Donderdag 24 december: geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur i.v.m. Kerstavond; •Vrijdag 25 december: gesloten; •Donderdag 31 december: geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur i.v.m. Oudejaarsavond; •Vrijdag 1 januari: gesloten; •Maandag 4 januari: gemeentehuis vanaf 9.30 uur geopend in verband met interne bijeenkomst.

OPENINGSTIJDEN DE COOLHOF Gesloten op: •Vrijdag 25 december; •Zaterdag 26 december; •Vrijdag 1 januari; •Zaterdag 2 januari.

AFVALINZAMELING Wijzigingen ophaaldagen •Donderdag 24 december: reguliere donderdagroute wordt gereden + rest- en gft-afval wordt opgehaald (i.p.v. op vrijdag 25 december); •Zaterdag 26 december: er wordt huis-aan-huis géén oud papier ingezameld. Wel wordt op 26 december bij de hoogbouw

het oud papier ingezameld door BAT Tilburg (wat normaal op vrijdag ingezameld wordt); •Week 53 (tussen Kerst en Nieuwjaar): er wordt alleen restafval ingezameld; •Donderdag 31 december: reguliere donderdagroute wordt gereden + restafval wordt opgehaald (i.p.v. op vrijdag 1 januari). •Zaterdag 2 januari: er wordt huis-aan-huis géén oud papier ingezameld. •Week 1 (4 t/m 9 januari): Het nieuwe jaar begint met het inzamelen van restafval. De week erna gft-afval.

VAN ZAK NAAR BAK Vanaf week 53 wordt alleen afval ingezameld dat wordt aangeboden in de minicontainers. Afvalzakken worden niet meer opgehaald. Dit geldt eveneens voor het ophalen van oud papier. Ondergrondse containers De papierbakken en ondergrondse containers worden in de dagen voor en na Oud en Nieuw afgesloten in verband met mogelijke vuurwerkschade. De bovengrondse containers (bijvoorbeeld voor kleding) en glasbakken worden tijdelijk verwijderd.

KERSTBOOMINZAMELING De kerstboominzameling gebeurt in week 2 van 2016. Dat is van maandag 11 januari tot en met vrijdag 15 januari.

Drinkwaterprijs blijft gelijk

Brabant Water zorgt al vier jaar voor gelijke tarieven Alle Brabanders en Brabantse bedrijven betalen in 2016 hetzelfde voor hun drinkwater als dit jaar. Brabant Water zorgt er weer voor dat het tarief voor drinkwater stabiel blijft: 46 cent voor 1.000 liter water (exclusief belastingen). Ook het vastrecht wordt niet verhoogd. De jaarrekening voor een gemiddeld gezin komt daardoor in 2016 uit op € 114 (exclusief belastingen).

HET BESTE DRINKWATER TEGEN ZO LAAG MOGELIJKE KOSTEN Door steeds efficiënter te werken in de bedrijfsvoering, zuivering en levering van drinkwater kan Brabant Water de tarieven stabiel houden. Dit ondanks alle benodigde investeringen die het drinkwaterbedrijf doet. Guïljo van Nuland, directeur van Brabant Water: “Onze investeringen zijn gericht op het veilig stellen van de watervoorziening in de toekomst, het zachter maken van drinkwater daar waar het nodig is én zo duurzaam mo-

gelijk werken. Zo kiezen we er bewust voor klimaatneutraal te werken en daarmee zijn wij het eerste en tot dusverre enige klimaatneutrale drinkwaterbedrijf van Europa”. De drinkwatertarieven voor 2016 staan op www.brabantwater.nl. Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert. 800 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater.

Kerstlunch bij Europlus Ondertekening: aanwezig mw. M. Wieringa en Monique van Cleef van Casade, Coen Dirkse: v.d. Bosch Makelaars, Topfysiotherapie Dongen: Wendy van Bruggen, Evelien Van Daal, Marie-Louise Slebus en Jan Berkelmans van Topfysiotherapie Dongen

door een ziekte, een ongeluk, of hoe dan ook…Op zondag 13 december 2015 willen we stilstaan bij dit verlies en proberen een beetje troost te bieden aan alle ouders die ooit een kind hebben verloren. Maar ook aan hun broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms, tantes, vrienden, vriendinnen en alle anderen die een kind hebben verloren tijdens de wereldlichtjesdag in de kerk van Gilze aan de Kerkstraat. Wereldwijd wordt jaarlijks iedere tweede zondag in december Voor altijd herinnert in liefde en Wereledlichtjesdag georgani- vriendschap. seerd. World Wide Candle Ligh- Voor altijd aanwezig in woord en ting is ontstaan in 1997 in Ame- in geest. rika. Op die dag wordt er stilge- Voor altijd verbonden door onstaan bij alle kinderen die, op zichtbare banden. welke leeftijd dan ook, zijn over- Gekoesterd door velen, maar geleden. Inmiddels worden er nu mist nog het meest. op de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 Dit jaar worden alle kaarsen uur lokale tijd kaarsen gebrand ontstoken aan verlichte harten voor overleden kinderen. en is er de mogelijkheid om de De wereld wordt zo even letter- naam van het overleden kind op lijk wat lichter voor mensen die een hartje te schrijven, wat op een kind verloren hebben, en de kaars geplakt kan worden of daarnaast is er het besef dat je weggelegd worden op een speciniet alleen bent met je verdriet. ale plaats. Zo staat hij of zij ook Omdat we in verschillende tijd- letterlijk centraal tijdens de bijzones leven is het idee dat er die eenkomst. Jongerenkoor Chandag ieder uur ergens op de we- terelles verleent haar muzikale reld kaarsen worden aangesto- medewerking evenals Sanne van ken voor een overleden kind. Er Helmond. Vanaf 18.15 uur is de gaat zo een golf van licht over de kerk open en om 18.30 uur bewereld. gint de bijeenkomst. U bent van Wij als dorpsgemeenschap wil- harte welkom, ook als u niet in len ons daar graag bij aansluiten; Gilze woont! vandaar deze bijeenkomst. www.wereldlichtjesdag.nl Het thema is dit jaar Liefde.

Stichting Welzijn Ouderen Dongen voor de senioren uit wijk West 1 en 2 op 18 december een gezellige kerstlunch in Ontmoetingsruimte Europlus. De prijs voor deze uitgebreide kerstlunch is € 7,00 per persoon, en dat is uiteraard alles inclusief. Aanmelding voor deze activiteit is mogelijk tot en met 11 december op het kantoor van SWOD, De aanvang is 12:00 en het duurt tot circa 14:00.

NAT-UUR Dikke, vette regendruppels probeerden, door mijn jas heen, naar mijn huid te kruipen. Natuurlijk lag er geen paraplu in de kofferbak van mijn auto. Met een snik gaf ik toe aan mijn zelfmedelijden en ging in gevecht met het hemelwater. Ik zette mijn gezicht op de onweerstand en beende foeterend de stad in. “Getver, stom rotweer, en altijd als ÍK buiten loop”… alsof ik de enige was die, als slaaf van een jaarlijkse cadeautjesgekte, deze plensbui over me heen kreeg. De weergoden huilden van het lachen toen ik tegen een paaltje liep dat in de weg stond en leegden, joelend van plezier, nog even zes emmers water in mijn nek. De binnenstad stond blank en ik moest springen om ternauwernood een enorme plas te ontwijken terwijl mijn tegenligger zich misrekende. Zijn dure schoen verdween, met voet en al, in de verradelijke watermassa. “StikStik en nog ’s STIK !!” hoorde ik hem zeggen. “NAA.NAA.NA.NA.NAA…” neuriede ik gemeen, en ineens begreep ik de humor van de weergoden. Mijn eigen hinnikduveltje besloot dat ik onder een winkelluifel moest blijven staan om te kijken naar het gedoe in en om de waterplas, die speciaal voor mij alsmaar groter groeide. Met enig onschuldig leedvermaak zag ik onder andere : - Twee klassieke dames die elkaars arm moesten los laten. Zij schoven op hun tenen, bijna synchroon en met gespreide armen, langs het wrede water. De handtasjes angstvallig op

schouderhoogte. “Oeoeh … Oeoeh !” hun hoge stemmetjes hielpen de twee om aan de andere kant van de plas te komen. - Een bezorgde moeder pakte haar tienerdochter bij de ellenboog om haar zo te behoeden voor natte voeten. (alsof dat ook lukt met zulk weer). Maar als tiener weet je natuurlijk alles al, dan ruk je je los en als je dan met één knie in de plas valt krijgt je moeder gewoon de schuld. - Een XXL stoere gast met van die “gat-in-je-oor-ringen” wist van stoerheid niet meer hoe hij maatschappelijk acceptabel moest wezen. Hij was ZO cool dat de veters van zijn legerkistjes gewoon los konden blijven, en slofte nadrukkelijk expres door het midden van de plas. Want als je je voeten optilt ben je sloom. Hij keek ook extra onverschillig “Mijn laarzen tot over m’n enkels gevuld met water, nou en!?” - Een kittige jongedame, in een te strak aansluitend regenjasje, wilde met van die snelle kantoorpasjes op haar naaldhakken tussen de druppels door lopen. Zij verzwikte haar voet want ze zag niet wat er onder het water lag. Haar geloofwaardigheid ging verloren omdat zij, woedend zwaaiend met haar enveloptas, wijdbeens verder stampte in haar doorweekte panty. Enzovoort en zo voort … veel gezien en gehoord. Geen idee hoe lang ik daar heb gestaan. Veel slimmer ben ik die dag niet geworden, wel vrolijker. Als dank heb ik de weergoden beloofd dat ik, als het regent, niet meer rond zal lopen met een gezicht alsof ik nog een zure sok moet eten.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 18

Dickensfestijn Drunen 2015 Tijdens de elfde editie van het Dickensfestijn Drunen op zondagmiddag 20 december wordt de tijd teruggezet. Van 12.00 tot 17.00 uur verandert het straatbeeld van Drunen in een levend negentiende-eeuws tafereel. De Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie. Ruim 500 personages uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver komen tot leven: van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers, van weeskinderen tot dronkaards, van kantoorklerken tot deftige lieden. Wie door de straten van Drunen loopt komt boeren, burgers en buitenlui tegen die de tijd van Charles Dickens werkelijk moeten hebben meegemaakt. Het publiek is getuige van de opening van de prachtige Dickensstraat, een waar openluchtmuseum met bijzonder straattheater! Overal in het centrum zijn optredens, er hangt een geur van punch en gepofte kastanjes, marshmallows, glĂźhwein en brandend hout. Gezellige koormuziek en kerstliederen zijn te horen, vuurkorven en duizenden kleine lichtjes zorgen voor een sprookjesachtige sfeer. De winkels en horeca zijn geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur en verkopen vanuit hun houten kersthuisjes hun lekkernijen en koopwaar. WAT IS ER TE ZIEN EN WIE DOEN ER MEE? Er is een sfeervolle kerstmarkt in de Hugo de Grootstraat, Aalbersestraat, Torenstraat, Grotestraat en Stationsstraat. Kooplui bieden hun waar aan, handwerkers demonstreren hun ambacht. Zwervers bedelen, boefjes stelen, kinderen zingen. Keurige dames en heren met hoge hoeden flaneren door de straten. Om 14.00 uur en 16.00 uur komt de spectaculaire Dickensparade door de straten. In de Grotestraat staat een levende kerststal. Straatmuzikanten spelen kerstmuziek op accordeon, viool, saxofoon en fluit. Er zijn levende standbeelden en een optreden van Dries van der Heijden.

Op het Raadhuisplein staat een schaapsherder met zijn kudde schapen en de huifkar met kerstman. In het centrum komt u kerstkoor Mizzelto, de Clan Lamont Pipe band, de cast van de Dickens Academy, Ladies Group Vocality, Fiedelino, toneelvereniging O.N.A. en O.N.S., The New Harvest Singers, Show- and Marchingband Cornu Copiae, kindermusicalgroep De Notenkrakers, SaxeBelle, kerstkoor Koorlander, Musicalvereniging Next, theaterkoor de Longstreetsingers, Schrik uit Blik, Pocket-Rock!t, Popkoor Pleasure, Harmonie St-Cecilia, zangkoor Confetti-Marcanto, Popkoor In Choir, koor Amazing, Mainport Barbershop Singers en kerstmuziekgroep Oosterhout tegen. Zij voeren u met prachtige kostuums, grime en decor terug naar de tijd van Charles Dickens. Bovendien zijn er vuurspuwers, steltenlopers, antieke fietsen en kinderwagens en een bijzondere roofvogel-act, in het teken van Charles Dickens. De ganzenhoeder maakt zijn opwachting in Drunen en gaat in ganzenpas door het centrum. Doorlopende optredens zijn er in de Hugo de Grootstraat, Torenstraat, Grotestraat en op het Raadhuisplein waar ook het Goede Doelenplein te vinden is. De Sint Lambertuskerk maakt deel uit van het Dickensfestijn, de gehele middag zijn er optredens. Bovendien kunt u de prachtige kerststal bezichtigen. Om 17.00 uur wordt het Dickensfestijn Drunen sfeervol afgesloten met een muzikale finale bij het kerstvuur op het Raadhuisplein. Dus wilt u de sfeer van Kerstmis proeven, kom dan naar Drunen op zondag 20 december tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Kijk voor een compleet programma en een sfeerimpressie op: www.dickensfestijndrunen.nl (foto’s: Fotoclub Drunen 2010)

Uitbreiding Dickensfestijn Drunen: Dickens by Night op zaterdagavond Voorafgaand aan het Dickensfestijn Drunen op zondag 20 december zal er een nieuw evenement aan het Dickensfestijn worden toegevoegd op zaterdag 19 december onder de naam Dickens by Night. Dickens by Night is de eerste stap op weg naar uitbreiding van het Dickensfestijn Drunen! Op zaterdagavond 19 december tussen 17.00 uur en 22.00 uur presenteert het Dickensfestijn Drunen het nieuwe evenement Dickens by Night. Tijdens dit evenement zal de nieuwe Dickensstreet feestelijk worden geopend met doorlopende optredens en verrassende acts van de complete cast van de Dickens Academy.

Het publiek wordt meegenomen naar Princelet Street in Londen tijdens het Victoriaans tijdperk. In deze sfeervolle en intieme sfeer bent u getuige van de sprookjesachtige wereld van de Engelse schrijver Charles Dickens. De gevels worden aangelicht, er is vuur, oude lantaarns en authentieke eet- en drankstalletjes in een winterse sfeer. Er lopen weeskinderen rond, schoorsteenvegers, gekken, zwervers en dronkaards. Maar ook kantoorklerken, oude vrijsters, Christmas Carol-singers, deftige notabelen en de bekende figuren uit de boeken van Dickens. Daarnaast zijn er kerstoptredens van de Clan Lamont Pipe Band, het Dickens Koperensemble, Dries van der Heijden, Frank Leijtens en Nikki Henskens. Bovendien geeft Show- and Marchingband Cornu Copiae twee kerstconcerten gedurende deze avond. Altijd al nieuwsgierig geweest hoe het Dickensgevoel bij avondlicht is, kom dan op zaterdagavond 19 december naar de Dickensstraat (naast het gemeentehuis in Drunen) en ervaar het Victoriaans tijdperk in het donker! Kijk voor het programma op: www.dickensfestijndrunen.nl

Zondag 20 december van 12.00 tot 17.00 uur


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 19 Ludens Kerstconcert 2015:

A Festival of Lessons & Carols Op zondagmiddag 13 december (aanvang: 15.00 uur) vindt het laatste LUDENS-concert plaats van dit jaar rondom het Maarschalkerweerd-orgel van de St. Jansbasiliek te Oosterhout. Traditiegetrouw wordt deze concertserie afgesloten door Basiliek-organist Jan Willems, dit jaar met medewerking van de Capella Catharina, het Raamsdonksveerse jongerenkoor YRDV en de organisten Frans Bullens en Ton Stevens. De toegang is gratis (vrije gift/collecte). Het programma staat uiteraard in het teken van het naderende kerstfeest. Geheel in Anglicaanse stijl wordt een Festival of Lessons & Carols opgevoerd.

Mannenkoor 1001, Zangkoor Trouwlaan Blaaskwintet 3+2 en De Gilzer Cantorij

Kerstconcert in De Schakel in Gilze Het programma voor zaterdag 19 december om 20.00 uur is zeer afwisselend. Prachtige koormuziek zal te beluisteren zijn en natuurlijk gaat u genieten van het instrumentale deel uitgevoerd door het Blaaskwintet 3+2. In de drukke maand december moet de tijd genomen worden om even te relaxen. Wat is er beter dan naar een concert te gaan waar de sfeer wordt bepaald door mooie kerstliederen en liederen die bij de kerstgedachte horen. Laat u verrassen door kerstmuziek afkomstig uit diverse Europese landen en zelfs daarbuiten. Daarom luidt onze boodschap: Reserveer dit gratis concert alvast in uw agenda en vooral….. kom luisteren! Het gehele programma is te vinden op de website van het MK1001: WWW.MANNENKOOR1001.NL Mannenkoor 1001 werkt bij optredens traditioneel samen met Zangkoor Trouwlaan uit Tilburg. Jo Adriaansen is de gemotiveerde dirigent van beide mannenkoren. Hij heeft dit jaar ook weer voor “nieuwe” kerstliederen gezorgd ter uitbreiding van het inmiddels brede repertoire. Op speciaal verzoek van bezoekers van vorige concerten, zal hij opnieuw soleren in “Cantique de

Noël”. Sopraan José Santegoets zal haar mooie stem laten horen in “La Vergine”. Sinds maart dit jaar repeteert het MK 1001 in De Schakel te Gilze op donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. Interesse om mee te zingen? Laat het ons weten of kom vrijblijvend naar de repetitie. Meer informatie over het koor is te vinden op de website. Voor de tweede keer zal de Gilzer Cantorij aan het concert deelnemen. Zij zorgen, als gemengd koor, voor meer diversiteit en natuurlijk voor mooie en sfeerrijke muziek. De Gilzer Cantorij is het oudste koor uit de hele regio. Het zou volgens de heemkring 200 jaar oud zijn. Ruud Verbunt is sinds oktober dirigent van de Cantorij. De Cantorij heeft een klassiek repertoire, daarnaast verzorgt het koor regelmatig de dienst in de parochiekerk. De repetitie is op dinsdagavond in De Sleutel van 20.00 uur tot 22.00 uur, u bent altijd welkom om te komen luisteren of het mogelijk iets voor u is. Naast het vocale deel kunt u gaan genieten van een instrumentaal gedeelte uitgevoerd door het Blaaskwintet 3+2 uit Gilze. Het kwintet zal voor de zesde keer deelnemen aan het kerstconcert. Zij begeleiden in het programma soms ook de koren. De leden zijn: Lidy Horst – fluit;

Fran Stadhouders – fagot; Linda L'Abée – klarinet; Sandra Wouters – hobo; Monique Kokx – hoorn. Al vele jaren spelen zij bij de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Gilze, waar ze met veel plezier muziek maken. De samenstelling van een klein ensemble biedt de mogelijkheid ook eens andere muziek te spelen. En hun motto luidt dan ook: “Muziek maken is zoveel fijner als je dat samen doet”. Wick van Puijenbroek is de vaste en toegewijde pianist van de beide mannenkoren. Ladyspeaker: Elly Vermeulen Bestuur en leden danken “Juli Ontwerpburo” voor de grafische ondersteuning. (poster, reclamebord en het programmaboekje)

Naast marktconcerten gedurende de zomermaanden organiseert de Stichting Ludens al enige jaren orgelconcerten op en rondom het Maarschalkerweerd-orgel. Traditiegetrouw wordt het concertseizoen afgesloten door de “huis”-organist van de Basiliek, Jan Willems, met enige van zijn muzikale vrienden. Evenals voorgaande jaren is besloten om u een kerstconcert aan te bieden. Dit concert vindt plaats op koopzondag 13 december a.s. De aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis (vrije gift/collecte). Voor u zullen optreden de organisten Frans Bullens, Ton Stevens en Jan Willems, alsmede de Capella Catharina www.capellacatharina.nl en het Raamsdonksveerse jongerenkoor YRDV (www.YRDV. nl). Gezamenlijk zal een Festival of Lessons & Carols worden opgevoerd. Deze Anglicaanse traditie vertelt het bijbelverhaal van de zondeval van Adam en Eva tot aan de geboorte van Christus met kerst in negen episoden uit de bijbel, afgewisseld met bijpassende koorzang, samenzang en orgelmuziek. Via het beeldscherm kunt u de verrichtingen van de organisten goed volgen. Het jaar 2016 is door paus Fransiscus uitgeroepen tot een heilig jaar. Dit “Jubeljaar der Barmhartigheid” vangt op 8 december

a.s. met de opening van de “heilige deuren” van de vier Romeinse grootbasilieken. Op zondagochtend 13 december zal ook de “heilige deur” van de St. Jansbasiliek plechtig worden geopend. Om die reden begint het kerstconcert met een gezamenlijke uitvoering door de beide koren van het “Tu es Petrus” van Fr. Liszt, begeleid door Jan Willems op het Maarschalkerweerdorgel. Van harte aanbevolen dit bijzondere kerstconcert!

KERSTMARKT ZATERDAG 12 DECEMBER

om ook in de toekomst het Maarschalkerweerdorgel en de (kerk) muziek rondom dit bijzondere orgel in stand te houden. Om de nodige sponsorgelden hiervoor bijeen te verzamelen, zal tijdens de Kerstmarkt een nieuwe Vriendenactie worden gestart en zal een Maarschalkerweerdwijn te koop worden aangeboden. Kom dus graag naar de Kerstmarkt en vergeet niet de stand van Ludens te bezoeken! Jubileumjaar 2016 Met het concert op zondagmiddag 13 december a.s. zit de serie concerten er voor 2015 weer op. De Stichting Ludens is echter al druk bezig met de invulling van het programma voor 2016, het jaar waarin Ludens 10 jaar bestaat. Nadere berichtgeving over het programma voor 2016 zal binnenkort volgen. In elk geval zullen twee reeds lange tijd bestaande wensen van de Stichting Ludens vervuld gaan worden: (i) orgel en dans (in samenwerking met de dansafdeling van H19) en (ii) orgel en jazz (in samenwerking met de Frits Bayens Big Band en het Fontys Jazz Choir worden de Sacred Songs van Duke Ellington opgevoerd). De Stichting Ludens kijkt al uit naar dit jubileumjaar! Verdere informatie over het Maarschalkerweerdorgel en de activiteiten van de Stichting Ludens kunt u vinden op de website van de Stichting Ludens: www.stichtingludens.nl. Sinds vorig jaar is de Stichting Ludens ook te vinden op Facebook.

Uiteraard is de Stichting Ludens ook te vinden op de “goede doelen”-kerstmarkt die zaterdag 12 december tussen 10.00 en 16.00 uur zal worden gehouden in de St. Jansbasiliek. U kunt het Maarschalkerweerdorgel bezichtigen en uiteraard zal het orgel ook een paar keer die dag te beluisteren zijn. De Stichting Ludens volgt met grote zorg de ontwikkelingen binnen de Catharinaparochie (kerksluitingen, bezuinigingen o.a. op orgelonderhoud en kerkmuziek) en wil graag haar steentje bijdragen

Lichtpuntje in donkere dagen

Afscheid van de Alouette III helikopter

Terwijl de wereld om ons heen steeds grimmiger en gevaarlijker wordt, maken wij ons langzaam op voor de naderende feestdagen. De actualiteit buitensluiten is praktisch onmogelijk, nu de dreiging voortdurend aanwezig is maar wij voelen ons gelukkig nog altijd veilig in onze vertrouwde omgeving van familie en vrienden. Tijd om terug te blikken, in afwachting van het nieuwe jaar.

Dinsdag 15 december neemt het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht na ruim 50 jaar afscheid van de Alouette III helikopter. Geen ander vliegend toestel binnen de Nederlandse krijgsmacht kan terugkijken op zo’n lange staat van dienst. Ook speelde deze helikopter een belangrijke rol in de ontwikkeling naar moderne helikopterinzet.

De wereld in brand 2015 was een veelbewogen jaar, waarin de wereld geen rust meer kende. Veelbesproken gevechtsvliegtuigen in de lucht in verre landen, waarvan de consequenties ons nu ook raken. Eindeloze stromen van mensen op de vlucht voor de verschrikkingen in hun land. De wereld staat in brand. En wij maken ons op voor de feestdagen tijdens deze zeer donkere dagen.

Heerlijk slapen door Horsten Slaapcomfort

De feestdagen Het klinkt wellicht vreemd maar deze feestdagen komen volgens ons echter als geroepen. De sfeer van Kerst zal onze gedachten even kunnen verzetten, ons hart weer enigszins verwarmen en ons saamhorigheidsgevoel vergroten. Samen met onze geliefden kunnen we in alle rust stilstaan bij alles wat ons raakt, in een sfeer van licht en warmte. Medeleven, ook tijdens de feestdagen Als nabestaande voelt u tijdens de feestdagen het gemis van uw dierbare misschien nog wel meer. Wij hopen van harte dat het medeleven dat u mocht ervaren tijdens het afscheid nog altijd voortduurt, ook tijdens de feestdagen. Aandacht en medeleven kunnen u houvast geven bij de verwerking van uw verdriet, waardoor de pijn van het verlies en gemis gaandeweg kan worden overvleugeld door mooie, hartverwarmende herinneringen. ‘Muzikale troost’ Samen met Yarden vereniging willen wij u ook bijstaan in de verwerking van uw verdriet. Dat proberen we o.a. met onze lezing ‘Muzikale troost’ door Martin Hoondert op zondag 13 december van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Yarden Huis van Brabant, Florijnstraat 60 in Oosterhout. De toegang tot deze lezing over de betekenis van muziek bij afscheid en de vraag hoe muziek ons kan troosten, is gratis. U kunt zich aanmelden via info@bruijns-uitvaart.nl of bel naar Bruijns uitvaartverzorging: 0162-457775.

Vorige week hebben Horsten Slaapcomfort uit Waspik en Uitgeverij Em de Jong de prijs uitgereikt van de Woonspecial. De oplossing van de Monsterpuzzel was; de herfst is de laatste glimlach van het jaar. Evenals vorig jaar hebben we duizenden inzendingen gehad… met natuurlijk maar 1 gelukkige winnaar! Dit keer kwam de gelukkige winnares uit Vlijmen. Op de foto neemt Mevr. Van Falier uit handen van Coen Horsten haar ‘DROOM”prijs in ontvangst. Wij wensen mevr. Van Falier heel veel plezier met haar gewonnen Boxspringset en danken ook Horsten Slaapcomfort voor het beschikbaar stellen van deze fantastische prijs. Alle mensen weer bedankt voor de massale inzenden van uw oplossingen en in onze kerstkranten vindt u de volgende puzzel, waarmee u ook weer een prachtige prijs kunt winnen!

Tijdens een ceremonie draagt de Commandant van de Alouette-vlucht, kapitein Robert de Lange, de Alouettes over aan de Commandant der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Alexander Schnitger. Vanaf 1 januari 2016 vallen de Alouettes onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De DMO is verantwoordelijk voor de afstoting van de Alouettes en zal de helikopters te koop aanbieden. De Alouette kent een rijke historie. De taken van het toestel variëren van Search & Rescue bo-

ven de Wadden- en Noordzee tot tactische vluchten in diverse uitzendgebieden. De Nederlandse Alouettes zijn onder meer ingezet in Irak, het voormalige Joegoslavië en Cambodja. De vier overgebleven exemplaren, ondergebracht bij de Alouette-vlucht van het 300 squadron van het Defensie Helikopter Commando, zijn de afgelopen jaren vooral ingezet voor VIP-vluchten. Onder meer voor leden van het Koninklijk Huis, foto- en filmopnamen en ondersteuning van opleidingen en selectie van militairen van diverse krijgsmachtdelen.

Lichtpuntje in donkere dagen Wij wensen dat uw feestdagen met geliefden u warmte en troost bieden en een lichtpuntje mogen zijn in deze donkere dagen. Een lichtpuntje dat zal aanwakkeren tot een vredesvuur, waaraan steeds meer mensen zich kunnen warmen, in een wereld waar verdraagzaamheid en vrede de toon zetten. Wij wensen u van harte vredige feestdagen toe.

Antoine Bruijns, directeur

www.bruijns-uitvaart.nl | 0162 45 77 75 | info@bruijns-uitvaart.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 20

MHC VLOEREN

Central Heating... Veel voorraad, veel korting!

massief hout visgraat duo-lamel laminaat PVC

• • •

PARTIJVOORDEEL CV KETELS

• •

*(leidingwerk tot 3 m. van de ketel)

Vaillant ecoTEC classic CW4 aansluitmateriaal en montage*: 5 jaar garantie op de onderdelen

E1395,(incl. BTW)

Julianastraat 103 - Rijen Tel. 0161-227069 Oók - overschuurspecialist - onderhoudsmiddelen Bezoek onze showroom

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Lijstenmakerij. Voor het vakkundig opspannen & inlijsten van uw borduurwerk, geboortekaartjes, aquarellen, schildersdoeken, etsen, posters etc. Uw kunstwerk verdient ons vakwerk! Leo Briels Lijstenmakerij. Hoofdstr. 28, Rijen Tel: 0161223156

Belgiëstraat 18 • 5171 PN • Kaatsheuvel Telefoon: 0416 - 54 01 07 • Fax: 0416 - 54 01 21 info@centralheating.nl • www.centralheating.nl

Wilt u de I love dieren raamsticker bestellen, ga dan naar www.dier.nu/raamsticker

www.dier.nu

Écht thuis in zitten.

Onafhankelijk en betrouwbaar APK keuringsstation. Keuren met of zonder afspraak.

APK Punt Oosterhout De Kreek 10, 4906 BB Oosterhout, 0162-870067 www.apkpuntoosterhout.nl Verven kan iedereen , SUPER VLOOIENMARKT schilderen de schilder alleen , Gerrit KooijZONDAG 13 DECEMBER man Schilderwerken ( HILVARENBEEK; Sporthal DE HISPOHAL, J.F. Kennedylaan sinds 1964 ) Binnen of 9.00 t/m 16.30u / Inl. 0416 530 502 buitenwerk met korting. www.deevenementenlijn.nl Ook behangwerk Groot of klein . Tel. 0162** MARKT IS VOLGEBOEKT ** 684282 E-mail : ger. ko@ziggo.nl Pianoles aan huis Te koop kerstbodoor ervaren gediplomen(eigen kwekerij) verschillende maten/ meerd pianodocent. soorten( blauwspar,Particuliere lespraktijk Spuiten van keukenglauca,nordmann) voor beginners en deurtjes, meubels, vanaf €5,00.Open gevorderden. mdf, deuren, radiatoma.t/m za.en zo.13 Voor kinderen en ren etc. BPS-Rijen.nl, dec. van 10.00-17.00. volwassenen, ook Stedenbaan 10, Rijen, Soms even weg keyboardles en zangTel.06-53624035 les. Spelenderwijs het i.v.m.het brengen en notenschrift leren. halen van de kinderen. Zie voor info: www. Verder aardappelen en dannypals.nl eetbare pompoenen.‘t www.vangompelzonwe- Contact:info@dannyFazantje,Fazantenweg ringen.nl Actie zonwepals.nl 51,Dongen, tel.0162ringen en rolluiken tel. Tel:0161-453586 312353. 0416-361575 Ook voor uw screens, hordeuren, garagedeuren, markiezen en raamdecoratie

Podotherapie Van der Pas

Voor al uw voet- en loopproblemen

nú met

In 5 stappen jouw unieke bankstel!

15% korting

• Kies uw zitmeubel • Kies uit 8 armleggers • Kies uw zitcomfort; bepaal uw zit- en rughoogte, zitdiepte en stoffering • Kies uw stof of leder • Kies uw bijpassende relaxfauteuil

Let op autos tekoop gevraagd 175 tot 10000 euro voor u loop sloop en schade autos.auto kan bij u thuis opgehaald worden en met rdw vrijwaringbewijs.alle merken auto onderdelen te koop aangeboden.autodemontage k.prescher.ook savonds te bereiken. tel0765418353.30tal goede gebruikte autos tekoop aangeboden. prescherautos.nl.

Bankstel Sven 2 - hoek 2 opstelling

Podotherapeutische zolen Sport- en kinderzolen Dongen: Europaplein 47, 0162-315997 Raamsdonksveer: Emmastraat 3A, 0162-518215 Behandelingen worden geheel tot gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar

www.podotherapievanderpas.nl

€ 1.705,-

€ 1.450,tuincentrum Hét adres voor uw mooiste Kerst Prachtige kerstdecoraties in een betoverende wintersfeer.

Diverse Relaxfauteuils kortingen tot

20%

A.s. zondag geopend van 11:00 uur tot 17:00 uur

Nieuw model! Bank Lido met relax al vanaf

Open van maandag t/m vrijdag 09.00 18.00 uur; zaterdag 09.00 tot 17:00 uur

€ 1.435,-

€ 1.220,-

Kom proefzitten!

D

ek offie

Dé specialist in wonen, slapen en zitten.

ar

!

Keuze uit meer dan 60 relaxfauteuils in diverse stof- en lederkwaliteiten en kleuren. Kom proefzitten in onze showroom!

s ta at

kl a

Stationslaan 2 • Waspik • 0416 311 229 • www.destatiewonen.nl

Plantencentrum Princenbosch • Bavelseweg 143, 5124 PX Gilze Tel. 0161 - 43 19 23 • www.tuincentrumprincenbosch.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 21

3 jeugdteams v.v. ONI kampioen! Zin in Badminton? Zaterdag 28 november was het groot feest op sportpark ’t Wiel. ONI C1, ONI E1 en ONI E2 vierde hun zeer verdiende kampioenschap.

Voor ONI C1 stond de wedstrijd tegen JEKA C7 op het programma in Breda. De wedstrijd die om half 2 gepland stond ging uiteindelijk pas tegen 14:00u van start. De spanning was groot zowel in Breda als in ’s-Gravenmoer. In de rust kreeg het thuisfront te horen dat ONI C1 met 0-3 voor stond en werden de voorbereidingen voor het feest in gang gezet. Uiteindelijk kwam het verlossende woord; ONI C1 wint met 0-5 en is kampioen! Bij thuiskomst in ’s Gravenmoer hebben de jongens allemaal een

handigd werden in het clubhuis en de frietjes op tafel kwamen. ONI E1, met als sponsoren ’t Winkeltje en Lozon en onder leiding van Robbert Veldhuizen, Sandra Veldhuizen en Huub Faro, heeft 30 punten uit 10 wedstrijd! Geen enkel puntje lieten zij voor de tegenstanders. Met 67 doelpunten voor en maar 15 tegen eindigde zij, in de 4e klasse – poule 4.36, met een positief doelsaldo van 52. Wat een geweldige prestatie! Bram Veldhuizen, Friso Burghout, Tim Kui-

plaats met een positief doelsaldo van maar liefst 68. Met kledingsponsor Rowij Bouwchemie B.V., Marcel van der Wee, Daan van Beelen en Marthijn Dekkers als trainers en Harsha van der Wee als leider stond ONI E2 zijn mannetje in de 5e klasse - poule 5.61 van de najaar competitie. Milan v.d. Bunder, Sem v.d. Dussen, Isa Huijgen, Tibbe v. Onzevoort, Lars Faro, Koen Vorstenbosch, Raf Versteeg, Pieter Verschuren, Ties Tolboom, Louk Melsen, Siebe Kleisterlee, Joris Baalmans, Marcel, Daan, Marthijn en Harsha

Afgelopen september zijn badmintonclub 'De vliegende Shuttles' en 'UVO' samengegaan. De twee verenigingen huurden onafhankelijk van elkaar op dinsdagavond een halve zaal in de Salamander. De speeltijden overlapten elkaar deels. Het gevolg hiervan was dat er steeds meer met elkaar werd gespeeld. Daar kwam nog bij dat de gemeente de voorkeur gaf aan één huurder voor de hele zaal. Badmintonvereniging “De vliegende Shuttles” bestaat al sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw. Op initiatief van enkele medewerkers van de Coca Cola fabriek is destijds de vereniging opgericht. Sinds 1982 is de vereniging ook officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds 2004 spelen we in de nieuwe sporthal de Salamander. Dat was behoorlijk aanpassen. Hadden we eerst de beschikking over 6 speelvelden van de 12, nu heeft de nieuwe zaal totaal 9 speelvelden. Als je dan de halve zaal huurt, heb je dus 4,5 veld! Indien de zaal fysiek in tweeën wordt gedeeld dan blijven er nog slechts 3 velden over! De veldverdeling van de nieuwe zaal leidt tot een verdere samenwerking tussen collega vereniging UVO en onze club, die op dat tijdstip de andere helft huurt. UVO bestaat sinds 1976. De ver-

eniging is ontstaan doordat een aantal mensen met enige regelmaat een zaal gedeelte huurde. Over de betekenis van de naam U.V.O. is enige onzekerheid. In sommige stukken wordt gesproken over “Uit Vrienden Opgericht” en andere stukken praten over “Uit Vriendschap Ontstaan”. Rond 1986 is er door de vereniging een min of meer officieel stuk opgesteld waarin op verzoek van de gemeente uitleg gegeven wordt over de doelstelling van de vereniging. Een citaat uit dit stuk: “U.V.O. is een recreantenvereniging, dit betekent dat we niet echt in competitieverband spelen. Er wordt ook niet getraind. Het wil echter niet zeggen dat we er zomaar op los slaan. We streven ernaar om binnen de vereniging onderling serieuze wedstrijden te spelen, zodat we gestimuleerd worden om een zo goed mogelijke prestatie weg te zetten”.

Dit is in feite ook de doelstelling van de huidige badmintonvereniging. Wel bestaat er een onderlinge competitie waar op vrijwillige basis kan worden ingeschreven. Doordat wij nu de hele zaal huren, is er meer ruimte om nieuwe leden te verwelkomen. In de maand januari kunnen deze gratis komen kennismaken met onze vereniging. Er zijn dan ook altijd leden bereid om je wegwijs te maken in het spel. Indien je dit leuk vindt, kun je de rest van het seizoen, tot de zomervakantie, voor € 50 meedoen. Dat is de helft van de jaarlijkse contributie. Sinds jaar en dag spelen we op de dinsdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur. Alleen in de periode van 1 oktober tot 1 april spelen we vanaf 20.30 uur tot 22.30 uur, altijd in sporthal de Salamander te Dongen. Er geldt géén verplichte opkomst, je bent geheel vrij of je komt spelen of niet. Dus als je denkt dat badminton iets voor je is en zoek je een gezellige vereniging, aarzel dan niet en kom langs! Je mag ook eerst contact opnemen met: Peter Laros: 06 - 13046227 Mia Schellekens: 06 - 24715167 Martin Maas: 0162 - 321269

VV Dongen Bekertoernooi Dongense dartscompetitie VR1 toont ronde van het bekertoernooi. Oftewel de kwart finales en twee gezichten Derde plaatsing beste 4. Uiteraard voor de Verliezersronde als de Winnaarsronde. Afgelopen zondag stond de return tegen AGE uit Rotterdam op het programma. De uitwedstrijd was met 0-3 gewonnen, maar zouden de dames ook de thuiswedstrijd in winst kunnen omzetten?

beker in ontvangst mogen nemen. Gesponsord door Rowij bouwchemie B.V. en onder leiding van Eric van Pelt, Arno van Pelt en Greet faro haalde ONI C1 28 punten uit 10 wedstrijden in de 4e klasse poule 4.16. Met nog 1 wedstrijd te gaan hebben zij tot nu toe een positief doelsaldo van 28.

Farid Novroezov, Julian v. Pelt, Garvin Gachangi, Daan d. Bruin, Bram v. Zandwijk, Niels v. Pelt, Cas v. Loon, Niels Kuipers, Emiel d. Jong, Roy Faro, Tim Govaerts, Thijs Chabot, Devan Ermstrang, Eirc, Arno en Greet van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie kampioenschap. ONI E1 en ONI E2 wisten al een tijdje dat ze niet meer in te halen waren! De voorbereidingen waren afgerond, de platte karren geregeld. Na de beide thuiswedstrijden van afgelopen zaterdag kon het officiële feest eindelijk los barsten! ONI E1 en ONI E2 zijn als grootse kampioenen op de platte kar door ’s-Gravenmoer gereden, waarna de bekers over-

pers, Toy Khomkhokkruad, Kasper Baalmans, Marijn Schouten, Guus Haans, Lars Veldhuizen, Bram de Groot, Tom Kuijer, Robbert, Sandra en Huub van harte gefeliciteerd met jullie zeer verdiende kampioenschap . Ook ONI E2 wist ongeslagen de eindstreep te halen. Met 30 pun-

ten uit 10 wedstrijden, 84 doelpunten voor en 16 tegen eindigde zij, zeer verdiend, op de 1e

van harte gefeliciteerd met jullie zeer verdiende kampioenschap. En zoals trainer Marcel van der Wee in een van zijn wedstrijdverslagen schreef: een hele dikke vette pluim voor alle spelers! v.v. ONI wil iedereen die heeft bijgedragen deze kampioenschappen waar te maken zeer

hartelijk bedanken voor hun inzet! Op naar de voorjaar competitie.

Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. Afscheid nemen is de enige zekerheid die het leven ons biedt. Als het eenmaal zo ver is, wilt u dat het een persoonlijk afscheid wordt, dat recht doet aan uw overleden dierbare. Maatwerk dus! Een afscheid dat u bijblijft en houvast biedt voor de tijd daarna. Marianne Hermens

Florijnstraat 60 | 4903 RM Oosterhout T 0162 457 775 | www.bruijns-uitvaart.nl

De wedstrijd begon rommelig, met twee ploegen die veel balverlies leden. In de 9e minuut was het Manon van Baardwijk die in een aanval de bal wilde voorzetten. De bal kwam via de voet van de tegenstander met een boog voor de voeten van Rebecca Bliekendaal, die vernietigend uithaalde 1-0. VV Dongen was de betere ploeg, maar wist de bal niet in de goal van AGE te krijgen. Goed doorzetten van Samara Couwenberg leverde bijna een doelpunt op, maar het schot was op de paal. Uit een corner van Rebecca wist Betty Siemons in de 24e minuut de bal tegendraads in het doel te koppen: 2-0. Twee minuten later werd een uittrap van keepster Sylvana Bliekendaal doorgekopt door Rebecca en belandde bij Manon. Zij ging alleen op de keepster af en schoot heel beheerst de bal langs de doelvrouw tegen de touwen 3-0. Na de rust ontstond een geheel andere wedstrijd. VV Dongen Vr1 probeerde nog wel van alles, maar de scherpte ontbrak volledig. Iris Peijnenburg schoot nog op de paal, maar AGE kwam steeds meer in de wedstrijd. Goed combinatievoetbal (over 6 schijven) leverde AGE de eerste echte kans op, maar de paal verhinderde het doelpunt. VV Dongen wist nog wel uit te lopen naar 4-0 door een doelpunt van Rebecca, na een assist van Betty. Drie minuten later werd een vrije trap bij de achterlijn door de keepster niet goed verwerkt, waardoor het 4-1 werd. Beide ploegen wisten in deze rommelige tweede helft niet meer te scoren. VV Dongen Vr1 blijft door deze overwinning een goede uitgangspositie houden op een van de hoogste plaatsen in de competitie. Volgende week staat de inhaalwedstrijd tegen de hekkensluiter Vivoo op het programma in Huijbergen, waarna de winterstop de competitie tot 14 februari 2016 stillegt.

We starten in de Verliezersronde met Falcon tegen Het Vaartje. Eerste Divisie tegen Tweede Divisie en ook nog daarbij dat Het Vaartje de laatste wedstrijden heeft verloren. Falcon had dan ook geen kind aan Het Vaartje en won rui met 11-2. Kees Langerwerf van Falcon finishte 99. Nie te Pijle mocht het opnemen tegen Vrolijke Bull. Ook hier een divisie verschil. Eerste Divisie tegen Ere Divisie. Maar Nie te Pijle was niet onder de indruk en won gelijk 4 single partijen. Dat kreeg Vroljke Bull niet meer teruggepakt en verloor. 9-4 de winst voor Nie te Pijle met een 180 score voor Dennis van Bree. Gijle Peile speelde in De Valk tegen De Salamander. De Salamander kon het redelijk bijhouden tot de koppels tac/tic. Gijle Peile liep weg en won ruim met 10-3. Voor De Salamander zit het bekertoernooi er dus op. No Mercy tegen New Bundy’s werd een echte kraker. Eerst een kleine voorsprong voor New Bundy’s, maar No Mercy kwam terug in de partij. Bij een 6-6 stand moest de 1001 teamronde de beslissing brengen. New Bundy’s pakte deze en daarmee zijn ze dus een ronde verder. Voor New Bundy’s gooide Herman anders een 180 score. Geplaatst voor de volgende Verliezersronde: Falcon, Gijle Peile, Nie te Pijle, New Bundy’s In de Winnaarsronde was er de kraker tussen The Dartons en Triple Trouble. Triple Trouble kwam 3-1 voor, kwam 5-3 voor. Kat in het bakkie, afrekenen volgende ronde. Maar het liep even

wat anders. Alle koppels tac/tic gingen naar The Dartons en wonnen daarmee ook de wedstrijd. 8-5 de winst met een 180 score voor Niels Schoormans. Voor Triple Trouble gooide Dylan in ’t Groen een 180 en Dennis Heeren finishte 110. BSEIDREN dat uitkomt in de Ere Divisie ontving 4P dat laatste staat in de Eerste Divisie. Tot 4-4 was de wedstrijd in evenwicht en daarna was het verrassend genoeg 4P dat de punten scoorden. 4P liep daarna uit tot een 8-5 winst en zijn door naar de volgende ronde. De Valk 1 was op z’n hoede tegen Malle Bull. Malle Bull doet het prima in de competitie en wilden natuurlijk ook door in de beker. De Valk 1 liet echter weinig ruimte open en won met 121. Zooike Ongeregeld moest het opnemen tegen Op Dreef 12. Ook hier was Op Dreef scherp omdat Zooike Ongeregeld als koploper van de Eerste Divisie een goed seizoen speelt. Op Dreef scoorde direct 8 punten voordat Zooike Ongeregeld iets terug kon doen. 9-4 de eindscore voor Op Dreef. Kevin Lens van Zooike Ongeregeld scoorde een 180. Geplaatst voor de volgende Winnaarsronde: De Valk 1, The Dartons, 4P, Op Dreef 12

Kopij dient uiterlijk maandag 19.00 uur te zijn ingeleverd via dongen@emdejong.nl

TUINONDERHOUD

Heeft u wat hulp in uw tuin nodig? Wij staan klaar u een handje te helpen. Wat doen wij: • Knippen van de hagen (en opruimen) • Onkruidvrij maken van uw de tuin (borders en verhardingen) • Verzorgen van de borders (mesten, snoeien, aantastingen bestrijden) • Gazon onderhoud (maaien, mesten, kanten bijwerken) • Verzorgen van bomen (snoeien, bestrijden aantastingen en rooien indien nodig) • Herschikken van borders of gehele tuin Kortom alle voorkomende tuin werkzaamheden (ook voor bedrijven) Doordat wij met vakmensen werken en geschikte materialen gebruiken kunnen wij u snel (dus goedkoop) en vakkundig van dienst zijn het tuinonderhoud te verlichten. Voor uitleg en advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs.

Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant Tel. 0162-470091 Mob. 06-53786773 Neem vrijblijvend contact op!

jan@heijkanthovenier.nl www.heijkanthovenier.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

1

PAGINA 22

1

1

1

1 1 1

1

1

1

Een

1

1 1

betoverende 1

Kerst 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

beleef je bij

Avri

1

1

1 1 Kerstbomen van 1 tot 8 meter

1

Volop Blauwsparren en Nordmansparren. 1 Ook voor bedrijven en instellingen.

1

KERSTTAFEREEL

Zoek een kerstboom uit in ons NORDMANN bomenbos!

1met verlichting 1

uit 4 modellen 1keuze Excl. batterijen van 6.49 voor

1 1

4.

99

GROOT ASSORTIMENT

Decoratie kerstgroen voor de doe-het-zelver

1 ATIS Sparen voor GR ues vuurwerk cheq

1

4.

99

1

IN ONS GEZELLIGE TUINCAFE met apfelstrüdel slagroom en warme vanillesaus

4.

50

1

HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID

1

‘Sherwood Spruce’ 215 cm van 215,00 nu voor

149.

00

1

GRATIS

1

1

KunstKerstboom

Bij aankoop van een Kerstboom: portie Oliebollen

1 1

1

met LED verlichting Excl. batterijen, van 15.95 nu voor

9. 1

Koffie/thee

Engel

1

1

99

Canvas sfeer schilderij met LED verlichting 30x30 cm in diverse prints van 6.99 voor

1

1

IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

WWW.AVRI-TUINCENTRUM.NL

20.000 M2 TUINPLEZIER

1


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 23

Weekblad Dongen Zwaarbevochten zege tegen OSS 20

1-0 zege VV Dongen op conto van de defensie

VV Dongen boekte in de laatste thuiswedstrijd van 2015 een zwaarbevochten zege op het onbevangen OSS 20 en mag zich een wedstrijd voor de winterstop de zogenaamde “Herbstmeister” noemen. De negende zege van dit seizoen betekent dat de dorpsgenoten met 30 punten uit 12 wedstrijden ongeslagen aan kop gaan in de Hoofdklasse B. Nummer twee EHC volgt op slechts 4 punten waar de nummer drie, UDI 19 al voor een kloof staat van 10 punten. De drie punten van afgelopen zondag kunnen vooral op het conto geschreven worden van de ijzersterke defensie van VV Dongen. Met pas 9 doelpunten tegen is het duidelijk dat VV Dongen voor veel teams een onneembare veste aan het worden is. OSS 20 beet zich vast maar liep met een 1-0 nederlaag van het veld af waar een gelijkspel misschien op zijn plaats was geweest. Veel toeschouwers hadden zich rondom het veld van Sportpark de Biezen verzameld om VV Dongen te zien schitteren. Niet voor niets, want de club is al lange tijd trotse koploper in de Hoofdklasse B. Dat wekt verwachtingen en op dit niveau is het elke week weer de vraag of men aan die verwachtingen kan voldoen. Blessures teisteren de voorhoede van VV Dongen, waardoor jongeling Mart van Bree en Nassim Asrih de routiniers Remon Koenen en Sander de Bont moeten doen vergeten. Jorik Mijnhijmer maakte het drietal aanvallers compleet en voor de rest was de opstelling van VV Dongen zoals men dat gewend is. Direct na het fluitsignaal van arbiter Verbakel werd duidelijk dat OSS 20 kwam om te winnen. Met drie aanvallers en een middenvelder pal achter de aanvalslinie werd de strijd met de koploper aangegaan. VV Dongen daarentegen had dezelfde intenties. Dat maakte de beginfase van de wedstrijd uiterst interessant, want het spel golfde op en neer. Echte kansen werden nauwelijks gecreëerd, maar in de eerste drie minuten was OSS 20 al een aantal keren voor doelman Jordy Zielschot verschenen. VV Dongen startte de laatste wedstrijden te slap maar daar was in deze wedstrijd zeker geen sprake van. Het was de verdienste van OSS 20 dat het met open vizier zocht naar de mogelijkheden. Opvallend was de rol van m.n. Ferdy van den Berg en Bob van Lith, die met vele wisselingen het de defensie van VV Dongen moeilijk probeerde te maken. Spits Tony de Groot en Irey Sadal mochten het samen in het midden uitzoeken. Jan Gerrits jr van VV Dongen kreeg over de hele wedstrijd te maken met drie tegenstanders. De rechtsback won voor de rust al zijn duels en liet daarmee zijn enorme progressie zien. Pas na rust werd hij op de proef gesteld door invaller Ferhat Coskun, die hem een aantal malen voorbij ging en daardoor voor gevaar kon stichten. Daar waar Gerrits zijn mannetje stond waren het ook Revy Rosalia, Mitchel van der Stappen en Giovanni Henskens die de aanvallers van OSS 20 amper ruimte gaven.

Mede door het onverzettelijke werk van uitblinker Tom Waltman vlak voor de verdediging kwam VV Dongen de gehele wedstrijd niet echt in de problemen. Natuurlijk kregen de mannen van Maarten van Vugt (trainer OSS 20) kansen, maar die kwamen er ook voor VV Dongen. In het eerste bedrijf was VV Dongen dreigender. Vooral als het team met snelle passes de voorwaartsen wisten te bereiken kwamen er een aantal goede kansen. Het was echter in de 29e minuut dat VV Dongen de score opende door een lange bal vanuit de defensie van VV Dongen. Centrale verdediger Mitchel van de Stappen zag zijn spits Jorik Mijnhijmer in een een-op-een situatie staan en verzond een loepzuivere pass richting de lopende Mijnhijmer, De goaltjesdief taxeerde de lange bal uitstekend en kopte deze over de uitlopende keeper Rick v.d. Leest. De inzet vloog over de keeper op de paal, waarna de messscherpe Mijnhijmer de bal in het lege doel deponeerde. (1-0) Daarna was het voor OSS 20 pompen of verzuipen. Het team ging in de tweede helft aanvallender spelen waardoor VV Dongen meer druk op de defensie kreeg. VV Dongen leunde achteruit waar het hoopte op een uitval of counter. Daarbij kroop VV Dongen een paar keer door het oog van de naald maar hield, ondanks de ‘billenknijpperiode’, redelijk makkelijk stand. Het was vooral de verdienste van de defensie van VV Dongen dat er weer drie punten konden worden bijgeschreven aan het nu al memorabele resultaat. OSS 20 had wellicht meer verdiend maar beet zich vast op een onverzettelijk VV Dongen. Aanstaande zondag 13 december speelt VV Dongen de laatste wedstrijd voor de winterstop. Dan is het tijd voor een onvervalste Derby. VV Dongen speelt in Breda tegen Baronie. Aanvang op de Blauwe Kei is om 14.30 uur

UITSLAGEN Dongen - OSS'20................................ 1-0 Dongen 2 - Madese Boys 2............... 6-0 Dongen 3 - Haarsteeg 2.................... 2-2 Right'Oh 3 - Dongen 4...................... 2-1 Dongen 6 - Molenschot 2................. 1-2 VVR 4 - Dongen 8.............................. 2-5 Dongen VR1 - AGE VR1.................... 4-1 Dongen VR2 - DVVC VR1................. 0-1

ss foto Jeffrey Oomens

PROGRAMMA ZATERDAG 12 DEC. 2015 NEO'25 vet-Dongen vet................. 15:00

ZONDAG 13 DEC. 2015 Baronie-Dongen............................. 14:30 WODAN 2-Dongen 2..................... 12:00 Baronie 2-Dongen 3....................... 12:00 Dongen 4-UVV'40 3....................... 12:00 Dongen 6-Sarto 7........................... 10:00 Schijf 3-Dongen 8.......................... 10:30 Vivoo VR1-Dongen VR1................ 10:00 Dongen VR2-The White Boys ..... 12:00

JEUGD UITSLAGEN Dongen A1 - RKAVV A1................... 4-3 Boeimeer A1 - Dongen A2................ 2-1 Sarto B1 - Dongen B1........................ 1-2 ONI B1 - Dongen B2........................... 7-0 Best Vooruit B4 - Dongen B3........... 2-8 Dongen C1 - Roosendaal C1............ 1-2 Dongen C2 - TSC C2.......................... 0-3 Olympia'60 C1 - Dongen C3............ 7-1 Rijen C2 - Dongen C4........................ 1-4 Dongen C5 - WSC C6......................... 1-4 Rijen C5 - Dongen C6........................ 1-3 LRC D1 - Dongen D1......................... 0-0 UVV'40 D1 - Dongen D2................... 0-1 Dongen D3 - TSV Gudok D4............ 2-1 Dongen D4 - Olympia'60 D2............ 3-2 Dongen D5 - Olympia'60 D3............ 6-0 Boeimeer E1 - Dongen E1................. 1-5 Dongen E7 - TSV Gudok E10......... 3-12 Dongen F1 - Baronie F1.................... 3-0 Dongen F2 - TSC F3........................... 3-1 Dongen F8 - ZIGO F3......................... 1-4 Dongen F9 - JEKA F13G.................... 4-6

Katern2

DVVC heeft het weer traditioneel moeilijk tegen OVV ’67 maar wint nipt met 0-1. De traditie dat OVV ’67 voor DVVC altijd moeilijk te bespelen is werd afgelopen zondag in Oosteind voortgezet. Na een ongemeen spannende partij trok DVVC uiteindelijk met een nipte 0-1 overwinning aan het langste eind. Man of the match aan DVVC-zijde was zonder twijfel doelman Jan-Willem Siemons die met een aantal fantastische reddingen voorkwam dat OVV ’67 tot scoren kwam. DVVC begon aardig aan de wedstrijd zonder overigens gevaarlijk te worden in deze beginfase. Tussen de7e en 15e minuut was het OVV ’67 dat tot drie maal toe riante mogelijkheden kreeg om de scoren te openen. Telkens was doelman Jan-Willem Siemons zeer alert en voorkwam met fantastische reddingen dat DVVC schade opliep. Na 21 minuten was het Remco Kroese die al slalommend in het zestienmeter gebied de achterlijn haalde. Koen Swanen was attent mee op gekomen en kreeg de bal precies op maat aangespeeld door Remco. Zonder aarzelen haalde Koen uit en zette de groenwitten hiermee op voorsprong: 0-1. Een minuut later was het bijna gelijk doch Jan-Willem Siemons tikte een door de wind gedragen bal over zijn doel. Kort voor de pauze zeilde een als voorzet bedoelde bal van Maikel van Bragt rakelings langs de voor DVVC verkeerde kant van de paal. In de tweede helft was OVV ’67 slechts éénmaal echt gevaarlijk maar ook nu stond Jan-Willem Siemons met een prachtige redding een doelpunt van de thuisploeg in de weg. DVVC kreeg meerdere mogelijkheden maar ook die werden niet omgezet in doelpunten. Pal na rust kopte Remco Kroese de bal over de keeper van de thuisploeg maar een verdediger kon op de doellijn nog redding brengen. Halverwege de tweede helft kopte Maikel van Bragt nog een voorzet van Remco Kroese naast en lepelde de verder onzichtbare Fa-

tih Kaya de bal geheel vrijstaand voor de keeper over het doel. Kort hierna een mooie combinatie tussen aanvoerder Remco Kroese en Koen Swanen. Koen haalde goed uit echter via een verdediger ging de bal rakelings naast. In de slotfase van de wedstrijd leek DVVC de wedstrijd in de stevig invallende duisternis alsnog definitief te beslissen. Eerst schoot Remco Kroese hard over het doel en in de blessuretijd werd een fantastisch genomen vrije trap van laatste man Ron Heijmans op een even fantastische wijze gered door de doelman van OVV’67.Al met al een verdiende overwinning voor DVVC dat door deze zege de ranglijst blijft aanvoeren. Zondag 13 december komt PCP uit Breda op bezoek. Deze ploeg won de afgelopen twee wedstrijden en mag zeker niet onderschat worden. Voor DVVC is dit

de laatste wedstrijd voor de winterpauze. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark Dongekant en begimt om 14.30 uur.

UITSLAGEN

OVV'67 1 - DVVC 1........................... 0-1

VOAB 6 - DVVC 2 ............................. 6-1 DVVC 4 - Dubbeldam 8.................. 4-3 VCW 3 - DVVC 5 ............................... 6-0 DVVC 6 - VCB 3............................... 1-1 Dongen VR2 - DVVC VR1 ................ 0-1 Internos 5 - DVVC 2 zat. ............... 6-2

PROGRAMMA ZATERDAG 12 DECEMBER

Best Vooruit G1G- DVVC G1........ 11:30 Rijen 2 - DVVC 2 zat................... 15:00 DVVC Veteranen - TSC vet. ...... 15:00

ZONDAG 13 DECEMBER

DVVC 1- PCP 1............................... 14:30 RWB 4- DVVC 4 ............................. 11:00 DVVC 5- JEKA 14.......................... 09:30

JEUGD UITSLAGEN

TSC MB3 – DVVC MB1 ...................... 5-2 DVVC MC1-SCO/TOFS MC1 ............ 2-2

PROGRAMMA ZATERDAG12 DECEMBER

DVVC MB1-SC 't Zand MB2.......... 12:00 Baardwijk MC1-DVVC MC1.......... 11:15 DVVC ME1- GoodLuck ME1......... 10:30 Dongen M1 –DVVC M1................. 10:30 Dongen F3 – DVVC F1................... 08:30 DVVC D1-WDS,19 D3.................... 12:00

Bijzondere kampioenen bij MHC Liberty!

PROGRAMMA ZATERDAG 12 DEC. 2015 Dongen A2-Boeimeer A1.............. 15:30 Dongen B2-Madese Boys B2......... 13:45 Sarto B6-Dongen B3...................... 12:45 Dongen C2-RKDVC C2.................. 12:00 RKDVC C3-Dongen C3.................. 13:00 Dongen C4-Rijen C2...................... 12:15 Dongen D2-UVV'40 D1................. 11:00 Dongen D3-RKDVC D3................. 10:45 Dongen D4-JEKA D8....................... 9:45 RPC D4-Dongen D5....................... 11:45 Desk D6-Dongen D6........................ 9:00 Uno Animo E1-Dongen E1........... 10:00 Rood Wit V E2-Dongen E2............ 10:15 Dongen E6-JEKA E14G.................... 8:30 Dongen E7-RKDVC E6..................... 9:30 RKDVC E8-Dongen E8..................... 9:00 TSC F1-Dongen F1........................... 9:45 Unitas'30 F4-Dongen F2................. 9:30 Dongen F3-DVVC F1....................... 8:30 Bavel F6-Dongen F4....................... 10:30 Dongen F5-Bavel F8......................... 9:30 SAB F1-Dongen F6........................... 9:30 Dongen F8-SVSSS F4..................... 10:30 Dongen M1-DVVC M1................... 10:30

CAMFIL FARR ZAALVOETBALCOMPETITIE PROGRAMMA:

De prijsschieters - de Jong B.V..................... 3 - 3 Autof Vlasveld - Santa Design ...................... 6 - 6 Student Housing Hol - VDK Metaal.............. 2 - 4 All Aqua - Zvv Famas ...................................... 5 - 4 Zvv Nikites - Vamos ........................................ 4 - 6 Perfecto - QPDO .............................................10 - 5 Invictus - Zvv de Valk..................................... 3 – 2

PROGRAMMA: VRIJDAG 11 DECEMBER

19.00 uur G.F.K. - Zvv Misschoppers 20.00 uur Schilder/Cohen - 8bier 21.00 uur Energieboekhoud - Vidi Advocatuur 22.00 uur F.c. Maximillian - De prijsschieters

ZATERDAG 12 DECEMBER 18.00 uur de Mallesander - VDK Metaal 19.00 uur Brand Master BV - Zv Kaatsburg

MAANDAG 14 DECEMBER

20.00 uur Multi-Culti - Student Housing Hol 21.00 uur Santa Design - Zv SMAAK Rijen 22.00 uur Autobedrijf Vlasveld - All Aqua

Het was feest bij Liberty. Maar liefst 5 teams werden op het einde van de dag gehuldigd omdat ze herfstkampioen waren geworden, MD1 van MHC Liberty schrijft geschiedenis. Zover bekend bij Liberty is het een meisjes D-team nog nooit gelukt om kampioen te worden in de subtopklasse, de een na hoogste klasse waarin de D-jeugd kan uitkomen.

petitie verzekerd van de titel. JC1 haalde deze mooie titel ook al voor het einde van de competitie binnen door met 3-2 van Hilvarenbeek, de nummer twee in de poule te winnen. Super!

Janneke Kuppens, Myla Steen, Marjolein Bogers, Iris Dominicus, Anouk van Vorstenbosch, Benthe Herfst, Pien van Leeuwen, Madelief van Riel, Eva van Strien, Daphne Pijnenburg, Lieke Leeggangers, Luna Schellekens, Guusje Siemerink, Fien van de Pol, Daphne Maas en de coaches Marcel van Rooij en Conny Stultjens (niet op de foto: teammanager Sonja Pijnenburg).

Dat MC4 komend lenteseizoen een plek verdient in de 3e klasse hebben ze duidelijk laten zien. Alle tien de wedstrijden werden met ruime cijfers gewonnen. In totaal 74 doelpunten gemaakt en maar 1 tegendoelpunt. Klasse!

MD1 speelt pas sinds afgelopen september als team samen. Al meteen vanaf de eerste oefenwedstrijd bleken deze meisjes een super team met elkaar te vormen. Iedereen werkt altijd hard, een duel wordt nooit opgegeven en bovendien hebben de meiden erg veel plezier met elkaar. Wedstrijd na wedstrijd werd gewonnen. Er werd slechts 1x verloren en 1x gelijk ge-

speeld. Aan een gelijkspel hadden de meiden voldoende afgelopen zaterdag tegen Waalwijk. Na 5 minuten stonden ze 1-0 achter maar ze vochten terug. Kort na elkaar werden twee doelpunten gemaakt door Liberty. Maar Waalwijk maakte meteen na de rust de gelijkmaker, 2-2. Het bleef spannend tot de laatste minuten. Het verlossende doelpunt werd even voor tijd door Liberty gemaakt. De champagne kon tevoorschijn worden gehaald. ’s Middags bij de huldiging sprak voorzitter Eric van den Bosch nog mooie woorden: “hier staat het toekomstige Dames 1”. Top gedaan meiden! Zowel JC1 als JC2, beiden uitkomend in de 3e klasse werden kampioen. JC2 wist heel knap acht van de tien wedstrijden achter elkaar te winnen en was al ruim voor het einde van de com-

Voor MB2 was het afgelopen weekend nog spannend. Ze hadden vorig weekend kampioen kunnen worden maar helaas maakte Tilburg na 30 seconden al de 1-0. Het lukt geen van beide teams nog om te scoren die wedstrijd. Het kwam dus op de allerlaatste wedstrijd aan, die moest worden gewonnen. Lange tijd bleef het 0-0 maar in de 2e helft viel na een hele mooie aanval dan het gehoopte doelpunt: 1-0. Voldoende om kampioen te worden en dat thuis voor een groot publiek! Mooi!


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 24

uw makelaar van de regio! openHUIS huizen dag special12- 3DECEMBER oktober 2015 - www.kinmakelaars.nl OPEN - ZATERDAG VAN 11.00 TOT 15.00 UUR Uw keuken en badkamer speciaalzaak Wij verzorgen de complete installatie door eigen vakkundig personeel

OPEN HUIS

DONGEN

OPEN HUIS

DONGEN

DONGEN

UIS makelaars DONGEN OPENInHde

Top-100 zijn we dit jaar uitgeroepen tot meest verkopende makelaar van noord – Brabant!

T

CH O RK

DE MOOISTE BADMEUBELS

VE Frans Halsstraat 3 Bijzonder ruime eindwoning met diepe achtertuin en berging, gelegen aan een rustige straat met vrij uitzicht over plantsoen. Afzonderlijk wordt een garagebox te koop aangeboden. Vraagprijs € 183.000,- k.k.

Kom ze nu bij ons bekijken! Tot ziens in onze showroom

OPEN HUIS

60 OVERDEKTE MARKTPLAATSEN TE HUUR IN WAALWIJK!

Verkoop bij ons uw (prive)spullen, partijgoederen, brocante, antiek, hobby artikelen, vintage, thema’s, et cetera. € 15,-- per dag voor een marktplaats. Elke zaterdag zijn wij open. Ons overdekte winkelpand biedt plaats aan 60 markttafels. Als bezoeker bent u uiteraard ook zeer welkom. Door ons gemengde aanbod zijn er elke dag nieuwe artikelen. EXTRA OPEN: 20 EN 23 DECEMBER Adres: Grotestraat 208 in Waalwijk

Arthur van Schendelstraat 13 In de aantrekkelijke woonwijk “de Hoge Akker” gelegen fraaie 2-/1 kapwoning met grote achtertuin, garage, recent gemoderniseerde keuken en een dakterras. Vraagprijs € 309.000,- k.k.

RIJEN

Meer weten over Ed Hoornikstraat 45 Aan een rustige straat gelegen royale onze succesvolle vrijstaand geschakelde woning met grote woonkamer van 55 m2, inpandige verkoopwijze? garage, sfeervolle voor- en achtertuin en fraai uitzicht. Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Bel ons voor een gratis & vrijblijvende HUIS RIJEN van OPENwaardebepaling uw woning en we lichten het u graag toe!

uw makelaar van de regio! Open Huis

De wetering 125 - 4906 CT OOSTERHOUT Tel: 0162-322446

www.vanmookkeukens-badkamers.nl info.vanmookkeukens-badkamers.nl

Oudstraat 25 In een rustige straat, in de comfortabele woonwijk “de Hoge Akker” gelegen, goed onderhouden en gedeeltelijk gemoderniseerde tussenwoning met fraaie tuin met stenen berging. Vraagprijs € 193.500,- k.k.

- 3 oktober 2015 - www.kinmakelaars.nl zaterdag 12 december

Breda dongen gilze open huizen dag special Ginnekenweg 170 Sint Josephstraat 157A Raadhuisstraat 11E 4835 NH 46 Breda 5104 EC Dongen 5126 CK Gilze Rubenspark Op Tel. loopafstand van 221 het winkelcentrum 076 - 5 221 Tel. 0162 - 726 926 Tel. 0161 - 244 844 van Rijen gelegen 2-/1 kapwoning met breda@kinmakelaars.nl dongen@kinmakelaars.nl gilze@kinmakelaars.nl o.a. drie slaapkamers, diepe achtertuin

rijen Hoofdstraat 23 5121 JA Rijen Tel. 0161 - 244 844 rijen@kinmakelaars.nl

11.00 uur tot 15.00 uur

van ca. 40 meter met een berging, achterom en een oprit. Vraagprijs € 175.000,- k.k.

OPEN HUIS

RIJEN

Kijk voor alle deelnemers op kinmakelaars.nl

OPEN HUIS

RIJEN

OPEN HUIS

RIJEN

Tilburg Bredaseweg 219-01 503824NE Tilburg Gagelrijs Op een aan het einde Tel.rustige 013 - 5locatie, 339 339 In de makelaars van een woonerf gelegen hoekwoning tilburg@kinmakelaars.nl met o.a. vier slaapkamers, royale en

Top-100 zijn we dit

lichte woonkamer en privacy biedende tuin op hetjaar zuiden. uitgeroepen tot Vraagprijs € 197.500,- k.k.

meest verkopende makelaar van UIS H N RIJEN E OP noord – Brabant! Meer weten over onze succesvolle verkoopwijze?

Kijk op: www.debouche.nl of debouche waalwijk

Bel ons voor een Bongelakker 65 Fraai afgewerkte 2-/1 kapwoning met o.a. drie slaapkamers, garage, oprit en royale achtertuin op het zonnige westen met bijzonder veel privacy en een houten berging van 10 bij 5 meter. Vanafprijs € 225.000,- k.k.

Oranjeplein 17A Op een unieke locatie aan de rand van Rijen gelegen prachtige 2-/1 kapwoning met o.a. vier slaapkamers en een fantastische tuin op een perceel van 760m2 met een prachtig uitzicht. Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Mariastraat 30 In het centrum van Rijen gelegen verrassend ruim geschakeld herenhuis met o.a. royale woonkamer met open keuken, drie slaapkamers, een werkkamer, garage en tuin met achterom. Vraagprijs € 247.500,- k.k.

Riekevoortgratis 7 & vrijblijvende Op een fraaie locatie gelegen, goed onderhoudenwaardebepaling riante vrijstaande woning van met o.a. vier slaapkamers, inpandig woning bereikbareuw dubbele garage en en onderhoudsvriendelijk aangelegde tuin. lichtenk.k.het u Vraagprijswe € 369.000,-

graag toe! dongen Sint Josephstraat 157A 5104 EC Dongen Tel. 0162 - 726 926 dongen@kinmakelaars.nl

Kinderwens of zwanger? Meld je dan aan bij Verloskundigenpraktijk Luna. 0162-312834 - www.verloskundigenluna.nl OOK AVONDSPREEKUUR Deze praktijk is onderdeel van Terra, Centrum voor Geboortezorg.

gilze Raadhuisstraat 11E 5126 CK Gilze Tel. 0161 - 244 844 gilze@kinmakelaars.nl

Vakkundige en snelle reparaties aan uw koelkasten, diepvriezers, wasmachines en drogers enz. W. v.d. Heijden, Stationsstraat 62, 5121 EE Rijen. tel. 0161222849. Ook verkoop van huishoudelijke apparaten. TE HUUR: GARAGEBOXEN WESTII PRIJS € 99,-- PER MAAND. INFO 0652675070

rijen Hoofdstraat 23 5121 JA Rijen Tel. 0161 - 244 844 rijen@kinmakelaars.nl

Tilburg Bredaseweg 219-01 5038 NE Tilburg Tel. 013 - 5 339 339 tilburg@kinmakelaars.nl

VAKANTIE IS WIELEWAAL

GRATIS ADVERTENTIE

Breda Ginnekenweg 170 4835 NH Breda Tel. 076 - 5 221 221 breda@kinmakelaars.nl

VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN

Bezorg jij hem een onvergetelijke vakantietijd? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

COMPLETE PAKKETDEAL Snelst groeiende sani tairw inke

l en webshop, sanidirect.nl

De hoogste kort ingen op A-merke Met een meenemen of uit voor

n

raad leverbaar

Geen aanbetaling nodig voor leve De zekerheid van 3 jaar cbw -gar

ring

antie

Ruim 20.0 00 artikelen in het asso

rtiment

2 0m Show rooms van 800 m tot 140

Altijd het beste advies van spec

2

COMPLETE BADKAMER MARENGO

De complete badkamer Marengo bestaat uit een badmeubel met kraan en toebehoren, een inloop douche met tegelafvoer, inbouwregendouche met thermostaatkraan, een wandcloset inclusief zitting met softclose en drukplaat, een designradiator met toebehoren, accessoires, wandtegels en vloer tegels.* DIRECTPRIJS

2495,-

ialisten

BEVRIJDINGSWEG 1 | KAATSHEUVEL | 0416-283145 | SANIDIRECT.NL

INCL. TEGELS

*’ Pakket deal’ badkamers zijn inclusief 20m2 wandtegels en inclusief 5m2 vloertegels. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.


Sport t r o p S

WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 25

Otwarte Drzwi en Zeloo gaan samenwerken met handbal

HV Dongen gaat voor drie jaar in zee met twee hoofdsponsors

Koploper Olympia'60 loopt verder uit na winst bij Seolto Nadat Olympia'60 vorige week afstand nam van de directe achtervolgers zag het zaterdag zijn voorsprong nog verder groeien doordat de rood-witten Seolto zijn eerste thuis nederlaag bezorgde en runner up Oosterhout gelijk zag spelen tegen de nummer 3 Boeimeer. Uiteindelijk legde Olympia'60 Seolto met 3-5 over de knie.

Olympia'60 en Seolto waren beide van plan er een mooie pot van te maken en zochten allebei de aanval. Voorafgaande het duel kreeg Seolto maar 3 goals tegen op eigen terrein in 6 ontmoetingen die allemaal werden gewonnen, imposante cijfers! Door het ontbreken van Tim Antheunisse, Robert Hillebrand en Mike Boudewijns posteerde trainer Koeman Tim van Wanrooij en vleugelspits Elroy Vereggen op de back plaatsen. Van Wanrooij toont zich al weken een prima vervanger en de beweeglijke Vereggen is op iedere plaats op het veld in te passen gezien de puike wedstrijd die hij opnieuw speelde. Hierdoor kwam er in de voorhoede een plaatsje vrij wat met verve werd ingevuld door de jonge Bas van der Kemp. Ook keeper Unal schitterde van afwezigheid door schorsing maar is volgende week weer van de partij. Zijn plaats werd waargenomen door Robin Oomens. De altijd sterke Koen van Boxtel onderschepte in de 7e minuut een bal op het middenveld door voor zijn man uit te komen en zette met een prachtige steekpass Nick van Wanrooij voor de keeper die zijn schot in eerste instantie zag stuiten tegen de keeper maar uit de rebound man of the match Raymon Damen zijn tiende van het seizoen zag

scoren. Opnieuw een snelle voorsprong voor de zo vaak scorende equipe van trainer Arne Koeman. Olympia zou vervolgens een briljante eerste helft spelen waarin het Seolto amper de kans gaf om gevaarlijk te worden. In de 9e minuut redde de Seolto doelman nog een hard schot uit de tweede linie van Kjeld Huveneers maar kon 8 minuten later niet voorkomen dat de 0-2 in de touwen vloog. De altijd gevaarlijke Elroy Vereggen kwam snel mee op en vond zijn maatje Bryan Weistra die met een Usain Bolt spurt de doelman knap het nakijken gaf. Na bijna een half uur spelen draaide Raymon Damen weg van zijn tegenstander na een vrije trap van captain Pepijn Laurijsen en knalde rakelings over. In de 37e minuut werd Seolto voor de eerste keer echt gevaarlijk maar Elroy Vereggen voorkwam erger met een heerlijke sliding. Tot die tijd heerste de Olympia verdediging met aan het roer Maarten van de Broek over de wedstrijd. Nog voor de rust gooide Olympia min of meer de wedstrijd op slot althans dat dacht het. De doorgebroken Nick van Wanrooij werd vakkundig naar de grond gehaald in de 16 maar een rode kaart bleef uit. Wat er wel werd uitgedeeld was een zuivere pe-

nalty die door Nick van Wanrooij werd benut waardoor Olympia met een riante 0-3 voorsprong ging rusten om vervolgens terug te keren met een pudding buks. Olympia begon dit seizoen nog niet zo slecht aan de 2e helft als afgelopen zaterdag. Seolto rook bloed en rammelde in 6 minuten tijd dan ook 2 tegentreffers achter keeper Oomens die bij de tweede niet helemaal vrijuit ging. Sebastiaan Stoop (die verschillende keren geluk had dat hij binnen de lijnen mocht blijven staan) en topscorer Patrick de Klerk joegen de 2-3 in het netje. Olympia werd bruut wakker geschut en het tweede bedrijf kon niet tippen aan de suprematie van de eerste. In de 58e minuut pakte Olympia de draad weer op en na een sublieme steekpass van Elroy Vereggen schoot Raymon Damen de mooiste goal van de middag diagonaal in de kruising. Nog 19 minuten was Olympia verwijderd van een uiterst belangrijke overwinning toen opnieuw de doorgebroken Nick van Wanrooij werd gevloerd binnen de 16. Opnieuw kwam Seolto vrij met een gele kaart en opnieuw benutte van Wanrooij het buitenkansje. Met zijn 26e van het seizoen zette hij de 2-5 op het scorebord. In de 76e minuut redde de lat Olympia door een harde trap uit een vrije trap. Trainer Koeman haalde Bryan Weistra naar de kant en bracht Bas Leemans binnen de lijnen met nog 10 minuten te gaan. Net voor tijd mocht ook Bas van der Kemp gaan rusten en kwam de sterke Kevin van Venrooij binnen de lijnen. Door opnieuw een verkeerde inschatting van de deze middag onfortuinlijke keeper Robin Oomens kwam Seolto nog terug naar 3-5 maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Hiermee slaat onze hoofdmacht een gat van 5 punten met achtervolger Oosterhout, en respectievelijk 7 en 8 punten met Boeimeer en Seolto en zal het sowieso als kerst kampioen de feestdagen in gaan. Er staat echter nog 1 belangrijke wedstrijd op de kalender voor zaterdag als middenmoter TGG uit ‘s-Hertogenbosch op bezoek komt. Aanvang van die wedstrijd is 14.30 uur.

UITSLAGEN

Winkelcentrum

Arendshof Oosterhout

Scan &Win SCAN & WIN ÉÉN VAN DE RUIM

17.000 PRIJZEN G ZATERDA R BE M E V 21 NO t/m G ZATERDA R BE M 12 DECE

VOOR MEER INFO EN ACTIEVOORWAARDEN: ARENDSHOF.COM

Seolto 1 - Olympia'60 1.................. 3 - 5 Olympia'60 2 - Taxandria 2........... 0 - 2 Rijen 2 - Olympia'60 3.................... 8 - 2 SCO/TOFS 5 - Olympia'60 4........10 - 1 Olympia'60 A1 - SV Reeshof A2... 1 - 7 Olympia'60 B1 - Chaam B1............ 2 - 4 Olympia'60 C2 - ZIGO C3............... 1 - 8 Olympia'60 C1 - Dongen C3.......... 7 - 1 Dongen D5 - Olympia'60 D3.......... 6 - 0 Dongen D4 - Olympia'60 D2.......... 3 - 2 Olympia'60 F1 - TVC Breda F2G... 7 - 6 Olympia'60 D1 - JEKA O12-1......... 1 - 3 Olympia'60 D4 - Terheijden D2.. 0 - 12 RWB F2 - Olympia'60 F2................. 5 - 0 Irene'58 E1 - Olympia'60 E1.......... 7 - 5

PROGRAMMA ZATERDAG 12 DECEMBER

Olympia'60 1 - TGG 1................... 14:30 Olympia'60 4 - RWB 3................... 12:30 vv Molenschot vet. - Olympia'60 vet... 15:00 Olympia'60 A1 - Oosterhout A1.13:00 Olympia'60 B1 - SC 't Zand B4.... 15:00 Rijen B4 - Olympia'60 B2............. 12:30 Olympia'60 C2 - TSV Gudok C5.. 10:30 sc 't Zand D10M - Olympia '60 D4.. 11:15

Open Darttoernooi in De Valk Voor de open ranking vindt in Café De Valk zondag 13 december weer een toernooi plaats. Er worden een single en een koppeltoernooi gespeeld. Het koppeltoernooi wordt altijd gespeeld in poules. Beide toernooien hebben een winnaars en verliezersronde. Het toernooi vangt aan om 13.30 uur tot die tijd kunt u inschrijven.

Komende zaterdag worden de overeenkomsten tussen het bestuur van de HV Dongen en twee nieuwe sponsors officieel ondertekend. Dit gaat gebeuren vooraf aan de wedstrijd tegen WPK/ Westlandia uit Naaldwijk. Deze wedstrijd begint om 20.15 uur in sporthal De Salamander. Door de inbreng van de sponsorcommissie van de HV Dongen zijn er diverse ondernemers uit de Dongen en omgeving aangetrokken voor zowel senioren als jeugdteams. De kantoren van Otwarte Drzwi en Zeloo financiële dienstverleningen zijn beiden gelegen in het voormalige gemeentehuis in ’s Gravenmoer. Zeloo is een financieel adviesbureau voor zowel topsporters, particulieren als ondernemers. Otwarte Drzwi begeleidt de aankoop van woningen voor Poolse migranten. Het bureau staat bekend door het compleet verzorgen van alle voorkomende problematieken bij de aankoop van een woning. De dames zijn na een daverende eerste wedstrijd de daarop volgende wedstrijden door een dal gegaan. Steeds werd nipt verloren. De druk om te winnen, na

een succesvol vorig seizoen, was te groot. De draad werd twee weken geleden weer opgepakt met een prima overwinning tegen KVIK/E&A. Met deze laatste thuiswedstrijd van dit jaar hoopt de ploeg van trainer Jean Troquet komende zaterdag de ingeslagen weg van winnen door te zetten.

HEREN SENIOREN 1 GAAN VOOR DE TOP De heren van trainer Stefaan Evens hopen zondag 13 december om 16.15 uur in De Salamander weer te stunten. Nu staat de ploeg drie punten achter op de koploper Hellas Den Haag op een

gedeelde derde plaats. Dongen is in deze hoofdklasse voor alle tegenstanders een onbekende nieuweling. En daar maakt de ploeg gretig gebruik van.

UITSLAGEN

DAJ Westfriesland DA1 – Dongen DA1......43-17 HAJ EMM HA1 – Dongen HA1......................56-19

PROGRAMMA VRIJDAG 11 DECEMBER DAS 20:00 Dongen DS3 – Aristos DS3

ZATERDAG 12 DECEMBER DAS 20:15 Dongen DS1 – Westlandia DS1 DCJ 14:10 E.H.V. DC1 – Dongen DC1 GEJ 18:05 DOS ’80 E2 – Dongen E2

ZONDAG 13 DECEMBER

DAS 13:40 Red-RAG Tachos DS2 – Dongen DS2 DAS 14:30 de Beuk DS1 – Dongen DS3 HES 16:15 Dongen HS1 – HVV ’70 HS1 DAJ 13:30 Dongen DA1 – VVW DA1 HAJ 15:30 the Flyers HA1 – Dongen HA1 DBJ 12:10 Bevo DB1 – Dongen DB1 DBJ 13:30 de Beuk DB1 – Dongen DB2 HBJ 17:30 Dongen HB1 – HVOS HB1 DCJ 14:45 Dongen DC2 – Heerle DC1 GDJ 15:50 Dongen D1 – G.H.V. D2 GDJ 16:40 Dongen D2 – Internos D2

In rood en geel gekleurde wedstrijd

O.N.I. met 2-1 afgetroefd bij T.G.G. Aan de ongeslagen status van de laatste weken is afgelopen zaterdagmiddag een abrupt einde gekomen voor het keurkorps van ONI.Op een winderig sportpark de Donken, en op een zeer matige grasmat lukte het ONI niet om tegen 9 TGG’ers de volle winst te behalen. Onder het toeziend oog van veel aanwezige echte ONI supporters kreeg ONI al in de 2e minuut de rekening gepresenteerd doordat men, ondanks de vele waarschuwingen, veel te slap aan de wedstrijd begon.! Of zou het het uitvallen van Jeffrey Siemons tijdens de warming up zijn geweest die de onnodige onrust veroorzaakte binnen de gelederen? Niemand die het weet. Met Jeroen Hensen als zijn vervanger begon ONI dus veel te slap aan deze vooraf toch al moeilijke uitwedstrijd. ONI, dat in de eerste helft de wind in de rug had, kreeg zoals in de 2e minuut al het deksel keihard op de neus gedrukt door de rechter spits van TGG die de ONI doelman in de verre hoek verraste. Na enige aanpassingen kreeg ONI meer vat op de wedstrijd en werd ONI de meest gevaarlijke ploeg. De beloning voor deze strijdwijze werd in de 6e minuut bekroond door een treffer van Lars van de Kletersteeg die voor de gelijkmaker zorgde. In het vervolg van de wedstrijd werd ook duidelijk dat TGG zich niet zomaar gewonnen gaf en dat werd zowel letterlijk en figuurlijk, verbaal en nonverbaal zeer duidelijk. TGG mocht van heel veel geluk en coulance van de scheidsrechter spreken toen de doelman buiten zijn zestien meter de bal met de hand tegenhoud en ONI een zeker doelpunt ontneemt, waarvoor hij met Geel werd bestraft. Dat uiteindelijk rode kaarten nodig waren werpt een smet op de wedstrijd. In het vervolg van de eerste helft kreeg ONI de beste mogelijkheden om op voorsprong te kunnen komen, maar of de keeper

redde of de schoten die ONI loste waren gewoon te slap. Tot overmaat van ramp moest de juist in vorm zijnde Erik Rosenbrand na een klein halfuur het speelveld verlaten met een blessure aan de nek en het hoofd na een stevig duel om de bal. Zijn plaats werd ingenomen door Lars de Jong, die meteen ondervond dat het hier niet om aan A jeugd wedstrijd ging waar hij normaliter in acteert. De rust werd bereikt met een 1-1 tussenstand en ONI moest zien in het 2e bedrijf de zaken naar zich toe te trekken. Helaas kreeg ONI letterlijk en figuurlijk de wind tegen en ontpopte de 2e helft zich er tot één die niet snel vergeten zal worden en zo tegen het donker worden GEEL en ROOD kleurde.! Volgens de leidsman sloeg de vlam in de pan nadat de 2-1 voor TGG werd afgekeurd op advies van de grensrechter van ONI, die volkomen terecht vlagde voor buitenspel. ONI begon nog zo goed aan het 2e bedrijf,met kleine mogelijkheden, maar na de eerste terechte directe rode kaart aan het adres van TGG na een keiharde charge op Maikel Jolie, die zich hierdoor enkele minuten later ook moest laten vervangen door Dennis Aarts, deed ONI precies wat het niet moest doen. Toen enkele minuten later opnieuw een speler van TGG met direct rood moet vertrekken na verbale op- en aanmerkingen aan het adres van de leidsman, zou je denken dat ONI de zaken wel in het voordeel kan beslissen. Niets was minder waar. ONI bleef juist niet doen wat het weken wel goed deed: het veld breed houden en de bal van voet tot voet laten gaan. Nu probeerde men met individuele acties voor

het doel van TGG te komen maar dit alles liep op niets uit. Door deze verkeerde manier van spelen kreeg TGG juist de kans op meer, en tot grote verbijstering van alle ONI’ers maakte men hier dan ook gebruik van. In de 87e minuut werd een vrije trap op een totaal verkeerde plaats genomen, maar TGG mocht door, en bereikte de spits van TGG die net met zijn voet de bal kon toucheren en zo de bal achter doelman Patrick Pruijssers zag hobbelen. In de vele momenten hiervoor moest de leidsman het heel vaak kort in de hand houden en had hij hiervoor menig gele kaartnodig, 4 voor TGG en 1 voor ONI Het leek vanaf de zijlijn of dat ONI geïmponeerd was door de strijdwijze van TGG en dat men niet bij machte was om dit te doorbreken. Moest er voor deze middag een man van de wedstrijd worden gekozen dan viel de naam GLENN VAN LOON veelvuldig. ONI leed alzo een zeer zure nederlaag tegen 9 TGG’ers en is inmiddels bij zich zelf ten rade gegaan waar het aan gelegen heeft, het antwoord zal zaterdag gegeven moeten worden als men thuis aantreed tegen Kruisland. Deze laatste wedstrijd in het 2015 zal en moet gewonnen worden om de aansluiting te behouden met de nummers 2/3 en 4. Deze wedstrijd zal om 14.45 in gang worden gezet door Pupil van de Week Mike Dekkers DEKKERS en zal onder leiding staan van Scheidsrechter Priest uit Waalwijk.

PROGRAMMA ZATERDAG12 DECEMBER 14.45 12.30 13.00 10.00 09.30 12.00 11.00

ONI 1 – KRUISLAND ONI 2 – DONGEN ONI A – VOAB ONI F1 – SSC ONI B2 – sv REESHOF THE GUNNERS – ONI B1 WASPIK – ONI C1


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 26

Culinair genieten tijdens de feestdagen?

Bel voor uw bestelling: 0162 - 455628, kom langs bij ons op kantoor aan de Abdis van Thornstraat 54 of bestel heel gemakkelijk online via onze website!

B estel

online voo r de feestdage n

Bestel online op: www.partyservicevermeulen.nl

HOERA!!! DE JONG VIERT ZIJN 15e VERJAARDAG

PROFITEER NU!

www.groenrijkoosterhout.nl

van 10.00 tot 17.00 uur

Kerstlantaarn Metaal, 20x20x38 cm Compleet met glas en dennenappels, excl. kaars Van

15% KORTING OP ALLE HARDHOUTEN DE JONG KOZIJNEN.

KOOPZONDAG 13 DECEMBER

voor

Kerststuk

23,50

Batterij ledverlichting

Op kunststof bord, ø 40 cm

11,99

Met timerfunctie voor buiten en binnen. De timer kun je instellen zodat de verlichting elke dag op dezelfde tijd automatisch 8 uur achtereen brandt. Transparant snoer met 50 ledlampjes. Werkt op batterijen (optioneel verkrijgbaar).

van

6,50 voor

9,

95

vanaf

vanaf

€ 2.795,-

SCHUIPUIEN

Incl. montage en beglazing

• ENERGIEBESPARING MET HR++ GLAS

KOZIJNEN MET DRAAIRAAM

€ 895,-

Incl. montage en beglazing

vanaf

€ 995,-

KOZIJNEN MET DRAAI- KIEPRAAM

• AL UW KOZIJNEN IN ÉÉN DAG GEPLAATST

14,50

G

%

IN

15

RT

O K

WWW.DEJONGKOZIJNEN.NL

3,29

Pedigree kauwsnacks

gram, Schmackos rund 100 Biscrok 500 gram. Markies 500 gram of Per pak

nu

1,39

Pedigree Jumbone een Pedigree. Snack met heerlijke vleesvulling. Mini, medium of maxi.

e

Kom op de koffie

BEKIJK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE :

DEZE ACTIE LOOPT T/M 18 DECEMBER 2015

12,95

van 19,50 voor

sentj

s pre

ere gt ied r ontvan OP=OP tje. oktobe presen t/m 10 nt een Van 7 nde kla betale

van 4,65 voor

van 17,95 voor

rhou

Grati

6 verschillende smaken. Proline. Multipack met à 25 gram Verpakking 6 zakjes

Small, medium, large. Zak 3 kilo.

Lamb/rice. Small/medium large. Zak 3 kilo.

van GroenRijk Ooste

Incl. montage en beglazing

Boxby

Eukanuba adult

Eukanuba adult ,

GroenRijk Oosterhout

Per stuk

vanaf

1,89 m van Ja, ko tober 10 ok 7 t/m GroenRijk langs bij rhout voor Ooste openings heel veel deel! voor

Koffie met appelgebak 1,-

GroenRijk Oosterhout

OP = OP!

Diverse kleuren. Potmaat 10,5 cm. Per stuk

van 2,49 voor

Bontkussen Wolly cm.

Prijskraker

Diverse kleuren. 45x45 Per stuk

1,29

van 8,95 voor

Prijskraker

4,99

Plantenvoedsel Pokon Universeel. Met humusextract. Flacon 500 ml

lanten Air So Pure®

Kamerp

Spathiphyllum. Nephrolepis, Areca of stuk Potmaat 17 cm. Per

TIS GRA

van 7,95 voor

4,95

van 4,69 voor

Vier de opening met ons mee op 7, 8, 9 en 10 oktober en laat je verrassen door aantrekkelijke aanbiedingen!

Prijskraker

2,79

Konische vaas

Polyterrazo vaas. Lichtgewicht. 24x24x46 cm.

tas tje in één plan n Mini oop va ten. an nk bij aa ze drie pl de P van OP=O

In onze proeftuin: Koffie met dyonaisegebak van Speekenbrink

Van 7 t/m 10 oktober ontvangt iedere betalende klant een gratis presentje.

Patio Cyclaam

bij de nieuwe

Na jaren van plannen maken is het dan eindelijk zover! Op 7 oktober openen wij ons nieuwe GroenRijk tuincentrum aan de Damweg 7 in Oosterhout. Op de vertrouwde locatie aan de Leijsenstraat 47 zijn wij uit ons jasje gegroeid en gaan wij ruimte maken voor woningbouw.   Je kunt bij ons terecht voor een uitgebreid assortiment kamer- en tuinplanten, een prachtige dieren- en vijverafdeling, een uitgebreide tuinmeubelafdeling en een prachtige sfeershow! Wij hebben zelfs een restaurant waar je kan genieten van een heerlijk kopje koffie met appelgebak of een uitgebreide lunch. Kortom het is teveel om op te noemen!  

Graag tot dan!   Namens het hele GroenRijk team,   Kees, Addie en Martijn van Leijsen

van 29,95 voor

Prijskraker

19,95

Sierpot

Polyterrazo. Lichtgewicht 7,95 20x20x20 cm 13,95 19,95 30x30x30 cm 29,95 34,95 40x40x40 cm 49,95 Excl. planten. Per stuk

Prijskraker

52 Damweg 7 • 0162-4518

Openingstijden: 13.00 - 18.00 uur Maandag 09.00 - 18.00 uur Di t/m do ) 09.00 - 21.00 uur Vrijdag (koopavond 09.00 - 17.00 uur Zaterdag

vanaf

Damweg Statendamweg Damweg 77•/ t.o. de Gamma www.groenrijk.nl 0162-451852 - www.groenrijkoosterhout.nl 99 Brassica. Diverse kleuren. stuk Potmaat 12 cm. Per

0,

ber Vanaf do. 7 okto om 09.00 uur ben je welkom op 7! de Damweg

g

GAMMA

Zondag 10 oktober open!

model, evenals Wijzigingen in prijs en BTW en exclusief accessoires. bij GroenRijk Oosterhout. zijn afhaalprijzen, inclusief zijn in euro’s. Prijzen 7 t/m dinsdag 12 oktober Alle genoemde prijzen n geldig van donderdag Deze aanbiedingen zij k.nl uitverkocht voorbehouden. vestigingen op www.groenrij Kijk voor alle deelnemende

van 1,49 voor

Prijskraker

Oostpolderwe Shell

hout GroenRijk Ooster

7,95 GroenRijk Oosterhout GroenRijk Oosterhout Sierkool

Richting snelweg: Made ‘s Hertogenbosch Dordrecht

weg

vanaf

Feestelijke openingt!

Zondag a.s.: Een optreden van het Oosterhouts Smartlappenkoor

eg

• VEILIG WONEN MET POLITIE KEURMERK

Statendam

Incl. montage en beglazing

Domeinw

TUINDEUREN

Lantaarn Thomas

Donkergrijs metaal. cm. Hoogte 20,5 cm. Ø 15 stuk Excl. waxinelicht. Per

van 11,95 voor

Prijskraker

4,

99

Trekbeemd

Incl. montage en beglazing

€ 2.895,-

Damweg

DEURKOZIJNEN

Statendamweg

vanaf

vanaf

€ 1.245,-

3,

99

Grootbloemige violen Viola F1. Diverse kleuren. Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks

van 3,29 voor

Prijskraker

1,99

zetfouten en

site groenrijk.nl een Bezoek nu www. informatie! vol inspiratie en


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Kerstmarkt in en om De Cammeleur In december staan de Hoge Ham, het Looiersplein en de Tramstraat in het teken van Kerstmis. De Kerstmarkt wordt in dit gedeelte van het centrum van Dongen gehouden. Ook in en om De Cammeleur zult u in de kerststemming komen. Dit jaar verwelkomen we twee bijzondere gasten met wie wij kerst vieren; freule Hélène en jonker Rudolph.

Freule Hélène van de Wielewaal is verzot op Kerstmis. Samen met haar broer Rudolph komt zij de mensen verblijden met kerstwensen. Ze nemen de originele kerstboom van hun grootvader mee, een echt erfstuk dat al generaties in de familie is. Ze vieren kerst zoals je het kerstfeest “heurt” te vieren. Niet met grote cadeaus of met potsierlijk vertoon. Nee, de freule en haar broer nemen het authentieke kerstgevoel mee: de in stijl getooide kerstboom hangt vol kerstwensen, mooie kerstgedachten en kerstliederen, welke de freule en haar broer graag ten

gehore brengen. Naast deze twee bijzondere gasten kunt u ook genieten van heerlijke lekkernijen van de foodtrucks die bij De Cammeleur voor de deur te vinden zijn. Fiona’s Baking Avenue zal zorgen voor lekkere homebaked gebakjes en taartjes en bij Spirello’s kunt u genieten van een bijzondere aardappelsnack! Daarnaast zijn binnen in De Cammeleur allerlei kraampjes te vinden waar u zeker kunt slagen voor een mooi kerstcadeau! De aanwezige koren zorgen dat u helemaal in de Kerstsfeer komt.

Kerst-inn Dongen Zaterdagmiddag 19 december 2015 De Cammeleur, Hoge Ham 126, 5104 JK Dongen. Gratis entree.

Ik heb een wens Ik heb een wens voor iedereen, een mooie kerst met lieve mensen om je heen. Mensen die van je houden om wie je bent, en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. Laat merken dat je om die mensen geeft, dat je samen met hen iets moois beleeft. Geniet van de warmte die dit alles brengen kan, en maak er een gezellig en fijn kerstfeest van!

PAGINA 27

Start kaartverkoop jubileumconcert La Jeunesse

La Jeunesse verzorgt jaarlijks meerdere optredens, maar eens in de vijf jaar pakt zij grootser uit met een jubileumconcert. Dat betekent onder meer veel nieuwe nummers, aandacht voor presentatie en choreografie, extra muzikale ondersteuning door een band en een gastoptreden. Dit keer van de jonge, energieke vocalgroep ’20Something’ uit Kaatsheuvel. Het thema van de jubileumvoorstelling is ’45 jaar La Jeunesse’ en biedt een reis door de tijd met nummers uit de jaren ’70, ’80, ’90 en 2000+. Het concert begint beide dagen om 20.00 uur. Kaarten à € 7,50 zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de koorleden, bij de Gildenbond en bij Primera in Kaatsheuvel.

Samen zingen met advent Op zondag 20 december staan de deuren van de Vredeskerk in de Rulstraat in Oosterhout open om samen stil te staan bij advent. U wordt vanaf 15.30 uur ontvangen met een kopje koffie of thee. Deze zangdienst wordt georganiseerd door de Protestante Gemeente Oosterhout en geeft u de kans om heerlijk kerst-en adventsliederen te zingen in de Vredeskerk.

De leden en deelnemers van de stichting Kerst-inn wensen u alvast prettige Kerstdagen toe en een gelukkig Nieuwjaar.

Het beloofde een mooie zaterdag te worden 5 december 2015. Het was al de dag van het Sinterklaas feest voor velen, maar bij BlauwWit’81 was het ook de dag van de najaars kampioenen! Om 10 uur begon de E 1 aan hun belangrijke wedstrijd. Het was spannend, ze moesten winnen, maar voor de rust waren er nog geen doelpunten gevallen. De 2e helft hebben ze dit meer dan goed gemaakt en gewonnen met 4-0! Natuurlijk was het na afloop groot feest in de kantine van Blauw-Wit’81 in De Moer compleet met clublied. Daar kregen ze ook een toespraak en medailles, waarna ze met een huifkar door De Moer en de Vaart gereden hebben. Wij feliciteren Finn, Esmee, Nienke, Chiel, Rens, Thijs, Gilar, Jort, Youri, Hugo, Stijn en Stef en de trainers en leiders met dit behaalde resultaat!

Om 14.30 uur was de A1 aan de beurt. Zij hadden genoeg aan een gelijk spel. Vorige week hadden ze met ge-

Tijdens het Moers Pinksterweekend worden deze kampioenen ook nog gehuldigd op het grote podium in de tent. Vind je voetballen leuk en wil je ook spelen bij zo’n club met kampioenen, die vooral voor hun plezier voetballen, kom kijken bij de trainingen van jouw leeftijdsgroep en kijk ook eens op onze website (www.blauwwit81.nl)

Zwarte pieten op bezoek bij mini’s Blauw wit ’81

In deze sfeervolle ambiance wordt door Andre Vlieger stil gestaan bij de betekenis van advent en wordt gezongen onder begeleiding van organist Jacob van Nes. Het zingen start om 16.00 uur en na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met een hapje en een drankje.

oensdag 2 december 2015, waren er ongeveer 25 mini’s van Blauw wit ’81 uit de Moer aan het tafelvoetballen en aan het spelen, toen er opeens 2 zwarte pietjes de kantine binnen kwamen lopen…

Afsluiting door allen met een samenzang. Al voor het 7 e jaar organiseert de Stichting Kerst-inn deze muzikale kerstmiddag in de Cammeleur. De stichting Kerst-inn werd opgericht door Jan Gorissen en bestaat verder uit de volgende leden: Guus Gijzen ,Tineke v Hees, Lucia Horvers, en Tonny Nooijens.

Voor meer info: kerst-inn@hotmail.nl

mak (14-0) gewonnen, maar deze dag was het toch lastiger, het ging niet vanzelf, er moest voor gewerkt worden. Toen de A1 begon met scoren, gingen ze los en wonnen met 7-0! Ook voor hun was het groot feest in de kantine en werden gehuldigd met een medaille. Wij feliciteren Max, Cas, Rob, Damian, Dennis, Tim, Thimo, Dayne, Matthijs, Jesse, Kurt, Chris, Rob, Sil, Rens en Tom en de trainers en leiders met dit behaalde resultaat!

Het koor La Jeunesse uit Kaatsheuvel bestaat 45 jaar en dat wordt gevierd met een tweedaags jubileumconcert. De uitvoeringen vinden plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 januari vanaf 20.00 uur in de Gildenbond in Kaatsheuvel. Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar.

De middag zal er als volgt uitzien: 13.30uur Opening door Tineke van Hees. 13.35uur tot 14.15uur Senioren Harmonie. 14.15uur tot 14.25uur Kerstgedicht door Nelleke Grönloh. 14.25uur tot 15.05uur Loswal Klinkers. 15.05uur tot 15.15uur Kerstgedicht door Nelleke Grönloh. 15.15uur tot 15.35uur Theatergroep Message. 15.35uur tot 15.45uur Kerstgedicht.door Nelleke Grönloh. 15.45uur tot 16.05uur kinderkoor de Hubkes. 16.05uur tot 16.15 uur Kerstgedicht door Nelleke Grönloh. 16.15 uur tot 16.55uur Vrienden Smartlappen koor. 16.55 uur tot 17.05 uur Vrienden Smartlappenkoor met de Hubkes.

Elk jaar biedt zij een gevarieerd programma in een sterke basisformule. Vele muziek en zangverenigingen namen al deel aan deze gezellige muzikale kerstmiddag. Deze kerstmiddag is toegankelijk voor jong en oud. Alle indegrienten zijn dus aanwezig om er een gezellige en sfeervolle muzikale kerstmiddag van te maken. Kent u een ouder iemand die graag een keer naar een muzikaal optreden wil, neem hem of haar dan mee, want er is voor iedereen wat wils. De betrokkenheid met elkander en de gratis toegang zorgen er voor dat ieder jaar vele mensen hun weg vinden naar de Cammeleur. De sponsoring door diverse bedrijven zorgt ieder jaar voor een basis voor de Kerst-Inn. Pulcher, café d'Ouwe Sok, Aga Beheer, Trobas, Samenmetdebus.nl., Eerste Hulpopleidingen en Rabo Bank Tilburg. Bij de thee en Tuincentrum Marco Jansen zorgen voor de aankleding van de zaal en Marco Faro, Eric Buijs en John Ripzaad zorgen voor gelicht en geluid. Ook wordt er een reportage gemaakt voor de bewoners van de Volckaert. Vele vrijwilligers helpen mee om deze middag mogelijk te maken. De Kerst-inn wordt jaarlijks georganiseerd. met wisselende deelnemende zangkoren en muzikanten uit Dongen.

E1 en A1 kampioen bij Blauw-Wit’81 in De Moer

Opbrengst MS Collecte Bedankt alee inwoners va Dongen. Dankzij uw hulp is een mooi bedrag opgehaald en de opbrengst van de MS Collecteweek is € 1972,24 Wij zijn één van de weinige fondsen waarbij de jaarlijkse opbrengst stijgt! Dat kan alleen maar met de fantastische inzet van onze collectanten en coördinatoren. Enorm bedankt allemaal!

Na een lekkere hand vol pepernoten te hebben gekregen van de pietjes, was het tijd om een spelletje te doen . Het werd een heuse stoelendans. Met leuke Sinterklaasmuziek werd het spel in gang gezet. Telkens waren er 2 kinderen af en zij mochten samen een liedje zingen. Helaas waren de pietjes niet zo heel goed in stoelendans, zodat ook zij vaak een liedje moesten zingen. Na voldoende beweging te hebben gehad, het feestje was tenslotte in plaats van de voetbaltraining, werd het tijd om een cadeautje in ontvangst te nemen. Helaas waren de cadeautjes weg, zodat alle kinderen hiernaar op zoek moesten. Gelukkig zijn ze nog op tijd boven water gekomen. Alle kinderen kregen een mooie bidon waar heerlijke cho-

coladecentjes in zaten en een pakketje met klei. Na nog even met de kinderen gespeeld te hebben, zijn de pietjes vertrokken naar het trainingsveld waar de het E-team aan het trainen was. Daar hebben ze even meegedaan en vervol-

gens zijn de pieten nog met de D-teams mee gaan doen. Ondertussen was het E-team klaar met trainen en ook zij hebben in de kantine een leuk cadeautje gekregen van de pieten. Zij zullen geen koude handen meer krijgen tijdens de training, want zij hebben een mooi paar handschoenen gescoord. Al met al was het weer een gezellig Sinterklaasfeestje bij Blauw Wit’81.

Afhalen vispassen 2016 De jaarlijkse ”zitdag” wordt gehouden op zaterdag 12 december 2015 in ”Café de Viersprong”, Kanaalstraat 10, in Dongen. Het bestuur is aanwezig van 11.00 uur tot 15.00 uur. Indien men verhinderd is, kan de vispas t/m zaterdag 16 januari 2016 worden afgehaald op een van onderstaande adressen: (zonder dat men inschrijfgeld verschuldigd is) Leo Akkermans Citroengaarde 1, 5103 ER Dongen Tel. 0162-317709 Henk Bakx Morgenster 17, 4907 VC Oosterhout Tel. 0162-429526 GRAAG EVEN VOORAF BELLEN! CONTRIBUTIETABEL 2016 (GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD) Jeugdleden t/m 13 jaar (zonder vispas ): € 8,50 Jeugdleden van 14 t/m 17 jaar (vispas): € 22.00 Seniorleden vanaf 18 jaar (vispas): € 32,00 Seniorleden vanaf 18 jaar (extra vispas): € 14,50 Inschrijfgeld nieuwe jeugdleden: € 1,00 Inschrijfgeld nieuwe seniorleden: € 2,50 De mogelijkheid om je VISpas via de bank te betalen kan ook, maak het bedrag over op bankrekening NL33 ABNA 0406 8130 19 tnv HSV de Ruischvoorn Dongen met vermelding van NAAM - ADRES - WOONPLAATS en GEBOORTEDATUM. De VISPAS wordt dan thuis bezorgd.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 28

EEN EERLIJKE DEAL!

PROFITEER NU BIJ VAN MOSSEL OPC OOSTERHOUT. Bij een grote aankoop, zoals een nieuwe auto, heeft u behoefte aan duidelijkheid. En dat is precies wat u van ons mag verwachten. Wij geven u de hoogste inruilprijs voor uw huidige auto en bieden u desgewenst ook een messcherpe financiering. En als blijk van waardering krijgt u na levering nog eens € 1.000 terug van Opel Nederland. Rechtstreeks op uw rekening en zonder addertjes onder het gras.

Van Mossel OPC is gevestigd in: Van Mossel OPC Groep is gevestigd in: Oosterhout, De Boedingen 8, (De Wijsterd), Tel. 0162 - 455 455 ’s-Hertogenbosch, Afrikalaan 2, Tel. 073 - 6 463 463 www.vanmosselopc.nl www.vanmosselopc.nl Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km 11,0 - 3,1; km/liter 9,1 - 32,3; CO2 gr/km: 253 - 82.

De € 1.000 cash refund van Opel Nederland geldt voor particuliere orders van de ADAM, Corsa, Meriva, Astra, Zafira, Cascada, Mokka en Insignia. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.

ko

m lang s

in

K2 Potion 72 9,95

normaal € 42

SR Dames 49,95 Actieprijs € 3

84 99,95 Actieprijs € 5

Völkl Ski RTM 9,95

normaal € 84

Tel. 0161-411246 info@linberg.nl www.linberg.nl

Kijk op www.linberg.nl voor onze uitgebreide webshop en onze actuele openingstijden.

Linberg Rijksweg 231 Molenschot (Gilze-Rijen)


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 29

Dongen F4 KAMPIOEN!

DVVC ME1 wint ook kampioensduel

14 november is het dan zo ver, Dongen F4 kan thuis kampioen worden, omdat vorige week TSV GUDOK F6 punten heeft laten liggen.

Zaterdag 28 nov. ging DVVC ME1 op bezoek bij DIA ME1 uit Teteringen. De vorige keer werd het thuis maar liefst 19-0, nu was 1 competitiepunt genoeg voor het kampioenschap. 14 meiden klaar voor de strijd, 1 (Mara) helaas geblesseerd, maar wel solidair: vroeg op en strijdvaardig aanmoedigend.

Maar eerst nog een hindernis nemen, en wel Rijen F5. Op papier een mindere tegenstander doordat ze de laatste plaats bezetten met 0 punten uit 7 wedstrijden. De uitwedstrijd op 3 oktober werd met maar liefst 0-14 gewonnen. Maar zoals iedereen weet kan het raar lopen in een kampioenswedstrijd. Als ons team deze druk maar aan kan. De wedstrijd kan beginnen, maar eerst nog even de begintune van een echte Champions League wedstrijd aanhoren. Het publiek dat in grote getale aanwezig is, wordt meteen vanaf de eerste minuut vermaakt. Na 2 minuten spelen laat Mikail het net van het doel al vrolijk heen en weer golven. Binnen 5 minuten is het 5-0 dankzij Zip en Nick (beide 2 keer). Een bliksemstart!! De spanning is snel weg, maar dit mag de pret niet drukken. Rijen staat met de rug tegen de muur en kan maar niet door de sterke verdediging van Dongen heen komen. Dane, Norah en Batu houden het achterin goed dicht! De voorsprong loopt steeds ver-

der uit, Mikail en Milan scoren beiden nog 2 keer. Dan volgt er ook nog een eigen goal van Rijen, uit een corner van Jeske. RUSTSTAND 10-0. Nu weet het publiek dat het niet meer mis kan gaan, en de spandoeken worden opgehangen. Dongen gaat verder waar het voor rust mee gestopt is. Mikail scoort al snel de 11-0 en zet daarna de Girlpower van de F4 in beweging. Na een mooie pass van Mikail, scoort Jeske de 120. Even later schiet ook Jeske de 13-0 tussen de palen. Nu krijgt Norah het op haar heupen, ze schiet een mooie boogbal maar die gaat helaas net over. Snel volgt er weer een kans voor Norah die is wel raak 14-0. Jeske sluit het Girlpower kwartiertje af met bijna een hattrick, omdat Mikail er nog met een goal tussen zit. Milan zorgt nog voor een toetje, EINDSTAND 19-0!! Met de penalty’s bewijst onze keeper Lucas dat hij een wereldkeeper is door alles te stoppen!!! Het feest kan beginnen. Het blauw-gele vreugdevuur wordt ontstoken, ‘WE ARE THE CHAM-

PIONS’ van Queen galmt over het C-veld en de bloemen en medailles worden uitgereikt. De witte uittenues van Dongen worden ook nog even goed zwart gemaakt door een mooie buikschuiver van het hele team (crew; succes met wassen…) Na lekker met z’n allen onder de douche te hebben gestaan volgt er ook nog een huldiging in de kantine, waar de F4 als echte KAMPIOENEN binnen worden gehaald. Hier hebben ze nog even flink op de tafels staan springen en lekker wat mogen drinken. Buiten staat LIJN11 klaar voor een mooie tocht door het centrum van Dongen (Fam. van Loon bedankt!). Bij terugkomst krijgen onze kampioenen ook nog heerlijke frietjes met een snack van VV Dongen! Met nog 2 wedstrijden voor de boeg, nu al de volle winst van 24 punten uit 8 wedstrijden, EN verder in de bekercompetitie, kan het niet meer stuk voor dit geweldige team!! Lucas, Zip, Batu, Mikail, Dane, Milan, Jeske, Norah en Nick: van harte GEFELICITEERD met dit mooie, onvergetelijke KAMPIOENSCHAP!!

F9 v.v. Dongen kampioen Op 12 september is competitie begonnen met het team waarmee ze vorig jaar in de M2 zijn geëindigd. 8 mannen uit de tweede helft van het bouwjaar 2008. Best wel spannend want ze wisten niet wat we in de F konden verwachten. Misschien wel tegen jongens van 7 of 8 jaar, terwijl het gros van het team nog maar 6 jaar was.

Aftrap om 10.00uur en de 1e helft was geen goede. Met een zenuwachtig DVVC en 6 DIA speelster en een keepster voor de goal is het moeilijk doorbreken. Na ca. 20 min. Verbrak Dayna met een afstandsschot de ban. Hierna ging Kimi er vandoor en haar voorzet werd door een DIA verdedigster ipv weggewerkt ín het eigen doel gewerkt. (0-2). Dit was tevens de ruststand. Meijke schoot een corner op de paal die daardoor voor de voeten van Ise kwam die daarna zonder aarzelen de 0-3 binnenschoot. De 0-4 kwam voort uit een beheerst afgewerkte solo van Rachel, waarna de nummer 5 wederom voor Meijke was. De groen-witte meiden bleven druk zetten en na een flipperkast was het de beurt aan Hailey. 0-6. Met een snoeihard schot knalde Kimi de nummer 7 binnen. De DIA speelster gaven echter niet op en het werd druk

voor het doel van DVVC-keepster Delores. Een paar maal een zucht van verlichting aan de kant van de DVVC supporters, en evenzoveel jammerzuchten aan de kant van de DIA supporters. Het einde van de NUL voor DVVC lag op de loer, maar brak niet door. Een corner voor DIA ketste af op de lat en kwam voor de voeten van Kimi die een lange spurt trok naar de alleen staande DIA keepster en werkte haar kans goed af. 0-8! Na het laatste fluitsignaal van de goed leidende (jeugd)scheidsrechter kon het DVVC ME1 team feest gaan vieren. De partypoppers, kinderchampagne, spandoek: Alles werd uit de kast gehaald. Bij DVVC werd overgestapt op lijn 11 om een (kabaal)rondje Dongen te ‘crossen’ Bij terugkomst op sportpark Dongekant was er de huldiging met bloemen en een medaille. Frietjes en drinken om de honger te stille. Een teamfoto met

Jeu de Boules De Vaart Erin:

Helga Snoeren verdringt Wil Brekelmans Op de banen van gezelligheids Jeu de Boulesvereniging “De Vaart Erin” (DVE) zijn inmiddels vijf wedstrijden gegooid. Helga Snoeren heeft de leiding overgenomen van Wil Brekelmans. Zij staat nu op 45 punten. Wil Brekelmans was de laatste wedstrijd afwezig, waardoor hij nu met 35 punten is gezakt naar de achtste plaats. Vorige wedstrijd waren er immers dubbele punten te verdelen. Lucien Snoeren staat nu op de tweede plaats met 40 punten. Dan volgen de winnaar van vorig jaar Stijn Kennekens en de dit jaar voor de ranking debuterende Frans Grootswagers met 39 punten. Nick Dirven sluit de top

Maar Siep, Giel, Collin, Bart, Rik, Niels, Efe en Milan zijn er klaar voor. Poeh, twee keer in de week trainen. De technische staf bestaande uit Gokmen en Mark wordt gelukkig uitgebreid met Marleen en Perry. De eerste wedstrijd gaf ons al veel vertrouwen. Desk werd met 9-1 naar huis gestuurd. Met veel bravoure gingen we vervolgens naar RWB, waar de tegenstand toch wel taaier was. Een 3-3 gelijkspel werd uit het vuur gesleept. Kortom, voortaan moest iedere wedstrijd vanaf het eerste moment scherp worden opgepakt. Aangezien het team maar uit 8 man bestaat, was (en is) het van groot belang om elkaar altijd te steunen. Niet alleen tijdens de wedstrijden maar ook tijdens de

trainingen. De opkomst en de inzet op de trainingen zijn altijd voorbeeldig. Een compliment aan de spelers en de ouders. De support tijdens de wedstrijden wordt steeds groter; opa’s, oma’s, ooms en tantes, broertjes en zusjes. Ze weten niet alleen de velden van vv Dongen, maar ook de uitwedstrijden steeds beter te vinden. Na de eerste competitiehelft staan we bovenaan. We krijgen in de gaten dat we een goede kans gaan maken op het kampioenschap! Sommige wedstrijden worden zonder wisselspelers gespeeld vanwege een vakantie of ziekte. Dan maar geen wissels, wij geven niet op! Dan slaat het noodlot toe! Collin raakt geblesseerd en staat enkele weken buitenspel. Gelukkig is Ja-

ri enkele weken op proeftraining geweest en besluit de gelederen te versterken! Op 21 november is het dan zover, de uitwedstrijd tegen Uno Animo. Bij winst kan geen tegenstander meer naast ons komen. Onder winterse omstandigheden en ondanks stevige weerstand leggen we met 0-4 de tegenstander over de knie! We zijn kampioen! We besluiten op 28 november na de laatste wedstrijd thuis tegen RWB de festiviteiten te laten plaatsvinden. De tegenstander speelt frank en vrij. Wij zijn toch wel zenuwachtig en benieuwd naar wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. RWB komt op 0-1. Oei! We hebben de wind tegen, maar gelukkig maken we vrij vlot 1-1.

Nog even vol houden tot aan de rust, maar helaas… net voor de ranja wordt het nog 1-2 voor RWB. We willen deze pot vandaag niet verliezen en onze ongeslagen status handhaven. G elukkig wordt het nog 2-2 en krijgen we kansen op de overwinning! De scheids fluit af. De ontlading volgt. Wat een vreugde! Onder luid applaus van massaal opgekomen supporters en knallende confetti wordt de champagne ontkurkt. De voorzitter van de jeugd en F-coordinator zijn aanwezig en overhandigen ons de bloemen met heuse medailles. Nog even op de foto’s en snel douchen (met kleren aan!!!!). In de kantine lopen we door een ereboog van applaudiserend publiek. “We are the champions” knalt het door de speakers. We staan op de tafels te springen. Een kampioensmaal met frites, snack en drank wordt genuttigd. Als slotverrassing krijgen we nog een rondrit met lijn 11 door Dongen. “Wie zijn kampioen? WIJ ZIJN KAMPIOEN”, galmt het door de straten.

vijf met 37 punten. De volgende wedstrijd is op zondagmiddag 20 december. Dan staat het snerttoernooi op het programma. De wedstrijd op de banen van DVE bij sportcafé ’t Vaartje begint om 13.30 uur. Voor aanmelden kun je terecht bij sportcafé ’t (tel:0162-312275 of email vaartje@home.nl) of bij Frans en Wilma Kemmeren (0162-325227 of email fransenwilmak@ziggo.nl ). Ook kun je daar terecht voor informatie.

het nieuwe kampioensshirt. Nog een paar uur muziek en veel gezelligheid maakte het feest compleet. Een wel verdiend en super geslaagd Kampioensfeest. Meiden bedankt, jullie bewijzen: Voetbal is leuk! Oók voor meisjes. Dank jullie wel; KANJERS!

VOETBALLEN ALLEEN VOOR JONGENS? Dacht het niet! Kom eens kijken naar deze kanjers tijdens een wedstrijd of training. ME1 traint op dinsdag- en donderdagavond. Alle teams trainen 2x week op de velden van DVVC aan de Sportlaan 4. Kijk voor juiste trainingsdagen en trainingstijden op www.dvvc. nl De kantine is elke trainingsavond open, je vader en moeder kunnen een heerlijk warme kop chocolademelk nemen of verse thee of lekker koffie.   We zien je snel bij DVVC!

Schaakcompetitie DSC Afgelopen week zijn er wedstrijden gespeeld voor de externe avondcompetitie. DSC A speelde op 4 december in Weert tegen Checkmate A en won met 2,5-1,5. Maarten vd Burght en Igor Heinen wonnen, Dick Carol speelde remise, Mark Maas verloor. DSC A staat nu 5e in de avondhoofdklasse van de Noordbrabantse Schaakbond. DSC B speelde op 30 november in Tilburg tegen De Drie Torens B en verloor met 1,5-2,5. Frans vd Burght, Peter van Ruth en Peter Stokkermans maakten remise, Johan Ramstijn verloor. DSC B is 4e in klasse B2. DSC C speelde ook in Tilburg tegen De Drie torens C en speelde 2-2 gelijk. Ivo de Ligt en Jan Haast wonnen, Eddy Jongenelen en Arnold van Hout verloren. DSC C is 5e in klasse C2. Vrijdagavond 4 december is ronde 9 gespeeld voor de interne competitie, de uitslagen: F.vd Burght - M.de Kloe .............................. 1-0 X.Mahieu -T.Kimenai .................................. 1-0 A.Swinkels -J.Haast .................................... 0-1 P.van Ruth -J.Ramstijn ................................ 0-1 S.vd Brand -P.Smulders .............................. 1-0 De kop van de ranglijst na ronde 9: 1 M.vd Burght ......................................219,50 2 D.Carol ...........................................210,50 3 J.Haast ...........................................178,50 4 M.Maas ..........................................170,83 5 S.vd Brand ........................................156,33 6 A.Swinkels ........................................153,83 7 I.de Ligt ............................................142,00 8 J.Ramstijn ........................................131,50 9 F.vd Burght ........................................118,00 10 P.Smulders .......................................111,00


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 30

vanaf vrijdag 11 december

Op de hele wintercollectie

dames-, heren en kinderschoenen

Ho, Ho, Ho,

tot

50% KORTING Vanaf vrijdag 11 december Op donderdag 10 december gesloten

Wij wensen iedereen prettige feestdagen!


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015 Biljartsport driebanden-groot:

BART HULTERMANS DOOR IN C. V.D. NIEUWENHUIZEN-DBT

In sportcafé ’t Vaartje in Dongen-Vaart is het Bart Hultermans(Dongen) gelukt om de volgende ronde te bereiken van het Corné v.d. Nieuwenhuizen Schilderwerken Tilburg-driebandentoernooi voor de grote tafel. Bart werd slechts derde in zijn poule. Toch was dit voldoende om zich te plaatsen. Hij kwam uit op het degelijke gemiddelde van 0.610. In zijn beste partij zette hij het respectabele gemiddelde van 1.714 neer. Dit was overigens niet het beste partijgemiddelde. Dat kwam op naam van Henk Schneiderberg (Bavel), die uitkwam op het formidabele gemiddelde van 3.000 precies. Met 0.702 speelde hij ook het beste algemeen gemiddelde. Hij werd eerste in zijn poule. Hij speelde liefst 50% boven zijn gemiddelde. Ook Patrick Schrijver (Raamsdonksveer) plaatste zich door tweede te worden in zijn poule. Theo Laros uit Kaatsheuvel blijft aan de leiding van het sportcafé ’t Vaartje klassement. 1e divisie driebanden-groot:

VERDIENSTELIJK GELIJKSPEL TEAM HULTERMANS

In Hilvarenbeek speelde team interieur- en installatiebedrijf Bart Hultermans Dongen met 4-4 gelijk tegen team Van de Sanden. Dit team staat op een verdienstelijke vierde plaats. Bart Hultermans kreeg geen schijn van kans en verloor kansloos. Willie Damen daarentegen steeg boven zichzelf uit en won met het buitengewoon goede gemiddelde van 1.081. Hij had slechts 37 beurten nodig om de winst te pakken. Ook Kees Wittens kwam er in zijn partij niet aan te pas. Hij verloor kansloos. Kopman Jack Wijnen speelde geweldig. Hij had maar 26 beurten nodig om te finishen. Hij zette het buitenproportionele gemiddelde van 1.730 (!) neer. Hij maakte onder meer een geweldige serie van negen caramboles. Langzaam neemt team Hultermans weer enige afstand van de degradatiezone. Het heeft echter nog we enkele goede resultaten nodig om definitief veilig te staan. Landelijke derde divisie:

ECLATANTE OVERWINNING LION VAN LOON In sportcafé ’t Vaartje rekende team autobedrijf Lion van Loon Dongen af met de nummer vier van de ranglijst Buro Balans uit Oosterhout. In de eerste sessie een flitsende start van Arnoud van Rooij. Daarna zakte hij we wat terug, maar gaf het initiatief nimmer uit handen. Hij won met het prima gemiddelde van 0.526. Op de andere tafel was Gerbert v.d. Lee veel te sterk voor zijn tegenstander. Gerbert kwam uit op het fraaie gemiddelde van 0. 576. In de tweede sessie een voortreffelijke start van kopman Marrie Groeneveld. In het midden van de partij kwam zijn opponent steeds dichter bij. In de slotfase spurtte Marie echter weer naar de eindstreep. Hij kwam uit op 0.700 precies. Daniël v.d. Geld had aanvankelijk een moeizame start. Daarna kwam hij echter volledig in zijn spel Hij finishte in slechts 45 beurten en liet het prachtige gemiddelde van 0.777 voor zich noteren. Door dit resultaat is team Van Loon weer een puntje verder uitgelopen op de nummer twee van de ranglijst. met liefst 0-8 van team Molenvliet. Kopman Marrie Groeneveld speelde met 0.686 het beste gemiddelde. Daniël v.d. Geld deed hier met 0.673 niet veel voor onder. Beide spelers maakten bovendien een fraaie serie van vijf. Gerbert v.d. Lee zag zijn opponent nog dichtbij komen. Hij hield het hoofd echter koel en pakte bekwaam de winst. In een degelijke partij gaf Arnoud van Rooij zijn rivaal geen schijn van kans en zorgde mede hierdoor voor de volle winst. Doordat mede koploper ’t Steegje uit Made een punt verspeelde, staat team Van Loon nu alleen aan kop.

Districtscompetitie driebanden-groot

AD SMOLDERS EXCELLEERT VOOR ‘T VAARTJE In Made speelde Ad Smolders een fantastische partij. Hij kwam uit op het schitterende gemiddelde van 0.900 precies en gaf hiermee zijn opponent geen kans op de winst. Ad had maar 30 beurten nodig om te finishen. Hij maakte bovendien een mooie serie van vijf. Henk Smolders senior verloor met nog maar twee caramboles te gaan. Henk Smolders kreeg maar 35 beurten. Toch kwam ook hij slechts twee luttele carambole te kort. Hij kwam uit op het prachtige gemiddelde van 0.542.

WINST VOOR DE HOEF In sportcafé ’t Vaartje won team De Hoef met 26-20 van team De Eekhoorn uit Oosterhout. Rob Schaap was de enige die verloor, ondanks het degelijke gemiddelde van 0.666. Hij kreeg ook maar 30 beurten. Winst was er voor Piet Kuypers en Toine van Berkel. Toine speelde een marathonpartij maar pakte de winst wel. Piet speelde met het moyenne van 0.551 een degelijke partij. Hij gaf zijn opponent geen schijn van kans. Door dit resultaat handhaaft team de Hoef zich op een mooie derde plaats.

THUIS Op dinsdagavond 15 december speelt team De Hoef in sportcafé ’t Vaartje tegen Buro Balans uit Oosterhout. Team de Hoef heeft de winst nodig om zich in de top van het klassement te kunnen handhaven. De wedstrijden in beginnen om 19.30 uur.

VERLIES HAZENBERG DE MOER In Made verloor team Hazenberg De Moer Grondwerken en Bestratingen met liefst 28-25 van team ’t Steegje. Toch speelde team Hazenberg niet slecht. Toon Verbunt pakte als enige de winst met het degelijke gemiddelde van 0.340. Embert Broekhoven kwam slechts twee caramboles te kort. Hij kreeg ook maar 48 beurten. Theo Laros zette het voortreffelijke gemiddelde van 0.440 neer. Toch kwam hij nog vijf caramboles te kort. Hij kreeg ook maar 25 beurten. districtscompetitie driebanden-klein:

WINST AK DEUR & INTERIEUR In sportcafé ’t Vaartje won team AK Deur & Interieur Kaatsheuvel met 27-23 van team ’t Pleintje uit Dussen. Winst was er voor Jos Hamers en John Ligtenberg. Alleen Edwin Ligtenberg moest verlies incasseren. Hij kreeg ook maar 45 beurten. Zijn broer Johan had slechts 43 beurten nodig om de finish te bereiken. Hij kwam uit op het voortreffelijke gemiddelde van 0.441. Gelegenheidskopman Jos Hamers pakte de eerste winstpartij van het seizoen. En hoe? Hij had maar 37 beurten nodig om de meet te bereiken. Hij kwam uit op het geweldige gemiddelde van 0.675. Hiermee liet hij we degelijk zien dat hij van toegevoegde waarde is.

THUIS Op dinsdagavond 15 december speelt team AK Deur & Interieur Kaatsheuvel een thuiswedstrijd. In sportcafé ’t Vaartje in Dongen-Vaart wordt aangetreden tegen team ’t Steegje uit Made. De wedstrijd begint om 19.30 uur.

PAGINA 31

Dongense Biljart Bond

Libre Uitslagen en standen aan kop Cafe ’t Karrewiel Hoofdklas De Herberg 1 – De Valk 1................ 3-5 VOO 1 – ONA 1.................................. 4-4 ’t Vaartje 2 – BC’94.......................... 8-0 Nooit Volleerd 1 – Aurora 1........... 4-4 De Koude Tap 1 – ’t Vaartje 1........ 7-1 Kortste partij: R Houtepen De Koude Tap 1In 12 beurten 9.250 gemiddeld Stand aan kop. ONA 1 .............................................12-58 De Herberg 1................................. 12-56 VOO 1 ..............................................12-51 ’t Vaartje 2..................................... 12-51 Café De Gouden Leeuw Eerste Klas D’0uwe Sok – De BUS ....................... 2-6 Aurora 2 – Excelsior 1 ..................... 5-3 ONA 2 – Euphonia ............................ 4-4 De Gouden Leeuw 1 – ’t Vaartje 3. 6-2 BCEnnog5 – De Gouden Keu .......... 2-6 Kortste partij: A Dane De BUS In 18 beurten 1.944 gemiddeld Stand aan kop. De BUS ............................................12-64 ’t Vaartje 3 ....................................12-60 De Gouden Leeuw 1 .....................12-52 Genoeg Keu’s Tweede Klas De Valk 2 – De Bobo’s .................... 10-0 Koude Tap 2 – Nooit Volleerd 2.... 6-4 De Gouden Leeuw 2 – VOO 2......... 6-4 De Valk 3 – ONA 3 ............................ 2-8 Kortste partij: W Timmermans De Koude Tap 2 In 11 beurten 1.818 gemiddeld Stand aan kop. De Valk 2........................................ 11-76 Excelsior 2...................................... 10-59 De Koude Tap 2............................ 11-57 Derde Klas De Herberg 2 – Kennet 1................. 8-2 De Keu – Kennet 2............................ 4-6 Nooit Volleerd 3 – Koude Tap 3.... 3-7 De Salamander – ’t Vaartje 4 .......... 6-4 Kortste partij: W v Gils Nooit Volleerd 3 en P Pijnenburg en B v Wingerden De Herberg 2 in 16 beurten Stand aan kop. De Salamander ..............................11-63 De Koude Tap 3............................ 11-63 De Herberg 2 .................................11-60 Vierde Klas ONA 5 – ONA 4 ................................. 4-6 VOO 4 – ALM ..................................... 2-8 ’t Vaartje 5 – De Herberg 3 ............ 5-5 ’t Vaartje 6 – De Valk 4 ................... 6-4 Kortste partij: B v Vugt De Herberg 3 In 13 beurten 1.307 gemiddeld Stand aan kop. ONA 4 .............................................11-73 ALM................................................. 11-71 ’t Vaartje 5 ....................................11-57 Kijk voor details op www.dbb.nu

Gros Natuursteen BV Het Goorke 53 4906 CZ Oosterhout 0162-423595 www.grosnatuursteen.nl

“Voor als iets goeds, écht goed moet zijn”

WBDF competitie:

’t Vaartje verliest opnieuw

In Oosterhout verloor team ’t Vaartje met 7-2 van team Knap Lelijk. Hans de Jong begon nog met single winst. Daarna verloren Davey Danyluk, Patty v.d. Wiel en Goof Verbunt. Ook kon er geen enkele koppelwedstrijd omgezet worden in winst tegen de gedeelde nummer twee van de ranglijst. De teamronde kon nog wel gewonnen worden. Team ’t Vaartje handhaaft zich op de twaalfde plaats. Dit is een plaats in de degradatiezone. Het team heeft winst nodig om aan degradatie te kunnen ontsnappen.

DARTS Bouwbedrijf Van Leijsen-ranking Op zaterdagavond 12 december wordt er weer een wedstrijd gegooid in het kader van het bouwbedrijf Van Leijsen Dongen-rankingtoernooi. Iedere keer is het weer een leuke avond. Het inschrijfgeld bedraagt slechts vijf euro per spelsoort. De wedstrijden kenmerken zich steeds door de gezellige en sportieve sfeer. Er zijn naast punten voor de ranking ook mooie dagprijzen te verdienen. De wedstrijd in sportcafé ’t Vaartje begint om 20.00 uur.

Bridge 82

Dinsdagavond competitie 1 december Groep A 1. J. v. Bekhoven & G. Vermeulen.........65.07% 2. C. d. Doop & D. Groot..........................56.72% 3. J. v. Heteren & U. d. Bruin...................59.38% Groep B 1. C. v.d. Burg & P. Raesen......................64.17% 2. A. Jansen & A. v.d. Oudenhoven......61.88% 3. B. & M. v. Eijk........................................61.46% Groep C 1. C. Dal & T. v.d. Hoek...........................61.61% 2 H. Anbergen & R. v. Ouwerkerk........58.33% 3. L. Megens & A. Verharen.....................56.85% Donderdagavond competitie 3 december Groep A 1. E. v. Boxel & H. Vos..............................67.26% 2. L. v.d. Kerkhof & F. Maas....................60.71% 3. J. v. Bekhoven & G. Vermeulen.........59.52% Groep B 1. T. Vermolen & F. v. Puijenbroek........68.40% 2. M. Boekee & D. Groot.........................65.97% 3. T. & J. v.d. Hoek....................................55.56% Groep C 1. G. Bajema & A. Maas...........................57.64% 2. R. & H. Witlox........................................56.94% 3. L. Walvius & H. Laurijsen....................56.25% J. Broekhoven & K. Steenvoorden.....56.25%

Bridgeclub Dongen Uitslagen wintercompetitie 2015-2016 DINSDAG: 3e ronde – 2e zitting, 1-12-2015 Lijn A Harm & Piet Oomens....................................66,07% Piet Kouwelaar & Toon Horsten................62,80% Jo van Leysen & Jo Pijnenburg...................61,01% Lijn B Wilma & Frans Stoop....................................62,20% Cees Oomens & Leo van den Corput........59,82% Ria Vereggen & Bart Oomens.....................59,23% DONDERDAG: 3e ronde – 2e zitting, 3-12 Lijn A Toon Horsten & Cor Stams.........................62,08% Joke Willemse & Piet Oomens....................61,88% Jeanne de Jong & Jan Hultermans.............61,43% Lijn B Lilian van Reijen & Kees den Reijer...... 61,11% Willy Kolen & Piet Kouwelaar.....................61,11% José Arends & Jetske Theeuwes................58,33% Lijn C Kees Nollen & Jan Smans........................ 65,83% Karin & Ruud Nieuwenhuizen....................59,38% Joke van Gils & Frédy Volbeda................. 57,92 %

Bridge voor senioren Uitslag wedstrijd 4 december

Groep A 1. echtp. J.v.d.Hoek........................................ 61.86 2. mw.J.v.Leijsen-hr.J.Hultermans............... 59.91 3. mw.W.Kolen-hr.P.Kouwelaar.................... 57.60 4. echtp. C.v.d.Corput................................... 54.10 Groep B 1. dms.C.Brugman-C.Keulemans ................ 63.69 2. mw.J.Smans-hr.B.Horsten......................... 60.71 3. dms.P.Lambregts-L.Laurijsen................... 59.23 4. dms.Jo.v.Dongen-C.Schellekens.............. 55.65 dms.R.v.Boxel-R.v.d.Broek........................... 55.65

Maandagmiddag Bridge in de Cammeleur Uitslag Maandag 7 December 2015 Groep A 1 Mw D en Hr.H.Oomens .............................. 69,62 2 Dms U de Bruin - A.Leijten ....................... 56,88 3 Mw M.Lenaerts - Hr.G.Vermeulen ........... 56,77 Groep B 1 Dms N.Roovers - C.Schellekens ............... 61,36 2 Mw J.v.Tilburg - Hr.A.Damen................... 56,25 3 Dms H.Muilenburg - N.Kimenai ............... 54,15 Groep C 1 Dms. A.Jacobs - T.v.d.Plaats ..................... 68,25 2 Echtp. R.v.Nieuwenhuizen ........................ 62,75 3 Mw M.Vermeulen - Hr.J.Havers ............... 56,58

Kaarten bij PV Dongen Op vrijdag 11 december 2015 wordt bij de Postduivenvereniging Dongen de vijfde van tien kaartavonden gehouden in haar clublokaal aan de Hertog Janstraat 32 te Dongen. De aanvang op deze avond is stipt om 19.30 uur. U kan er op deze avond rikken of jokeren. Er zijn op deze kaartavond mooie dagprijzen te winnen. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar en ouder. Wij hopen u te mogen begroeten aanstaande vrijdag in ons clublokaal.

Landelijke vierde divisie:

PRIJSEN WIN EEN OVERHEERLIJKE PUZZEL T Puzzelservice / PersbelangenTA/ AR P1150 1

2

11

3

4

5

6

12

16

13 18

17

19

29

28 34

41

37

22

26

27 32

33 39

42

43 45

47

52

10 15

38

44 46

9

21

31

36

35 40

25

30

8

14 20

24

23

7

48

49

50

54

53

55

60

59

61 66

65 70

69

71

76

72

56

57

62

63

67

68

73

58 64

74

77

75

78

80

51

79

81

© Persbelangen P1150

66

2

52

67

46

38

80

34

44

72

30

74

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 kinderhoofdje; 6 zendingsgenootschap; 12 hemellichaam; 14 steenmassa; 16 als boven; 18 voegwoord; 19 voorzijde; 21 zangnoot; 22 moeder; 23 bergplaats; 24 vader; 25 en andere; 27 bloedvat; 28 toon; 29 betaalmiddel; 31 punctie; 33 deca; 34 telwoord; 36 barium; 38 zangnoot; 39 wig; 40 persoonlijk voornaamwoord; 42 staat; 43 nummer; 44 wreedaard; 45 reddingsboot; 47 milliliter; 48 verdriet; 50 persoonlijk voornaamwoord; 52 brandgang; 54 holmium; 55 voormiddag; 57 onaangenaam koel; 59 onder andere; 60 plezier; 62 bankbiljet; 64 insect; 65 enkele; 66 op dit moment; 67 grondtoon; 68 vensterglas; 69 in memoriam; 70 bijwoord; 72 mager; 74 lidwoord; 75 zevende toon; 76 gehoorzaam; 78 eer; 80 verwarmingstoesel; 81 houten vloer. VERTICAAL: 2 spil; 3 smalle straat; 4 vreemde munt; 5 bijwoord; 7 ingenieur; 8 tegenvaller; 9 stok; 10 existentie; 11 dal; 13 uitroep van pijn; 15 wagenschuur; 17 dichtgenaaide zak; 19 weg; 20 olm; 22 honingdrank; 24 openbare tuin; 26 gevangene; 30 getijde; 32 id est; 35 maatschap; 37 salvo titulo; 39 kleine rivier; 41 humbug; 43 bij voortduring; 46 hersenschim; 49 riviertje bij Utrecht; 51 ijverig; 53 venster; 54 heer; 56 zangnoot; 58 vogel; 60 slachtoffer; 61 spantouw; 62 sukkel; 63 vermanende toespraak; 71 wapen; 73 landbouwwerktuig; 74 onvruchtbaar door droogte; 76 persoonlijk voornaamwoord; 77 voorzetsel; 78 dwarsmast; 79 persoonlijk voornaamwoord. OPLOSSING WK 49 HORIZONTAAL: 1 medley; 6 versie, 12 Iran, 14 auto, 16 Rs., 18 af, 19 mus; 21 nu; 22 ma; 23 Iowa; 24 ma; 25 i.v; 27 ibis; 28 al; 29 IKON; 31 pomp; 33 ms.; 34 DOS; 36 mr., 38 ui; 39 Fee; 40 tl; 42 trouw; 43 Aa; 44 graaf; 45 sibbe; 47 om; 48 opzet; 50 we; 52 cup; 54 fl.; 55 os; 57 loc; 59 a.i.; 60 smid; 62 iets; 64 pH, 65 cent; 66 o.a.; 67 ml; 68 tour; 69 ir.; 70 a.m.; 72 gif; 74 ra; 75 SA; 76 agio; 78 paar; 80 kreeft; 81 uitkijk.

VERTICAAL: 2 ei; 3 draai; 4 laf; 5 en; 7 e.a.; 8 run; 9 stuip; 10 i.o.; 11 triade; 13 au; 15 lassen; 17 solo; 19 man; 20 sip; 22 mime; 24 portfolio; 26 vouwstoel; 30 km; 32 mi; 35 strop; 37 NO; 39 fabel; 41 lam; 43 ABW; 46 acacia; 49 ze; 51 schram; 53 uier; 54 FM; 56 st.; 58 opus; 60 stage; 61 dag; 62 IMF; 63 staak; 71 mie, 73 i.m.; 74 rat; 76 ar; 77 of; 78 pi; 79 rij.

Winwoord: AANMOEDIGING

Oplossing

AANMOEDIGING WINNAAR: Berrie Buiks, Begoniastraat 13

Lever uw oplossing voor maandag 08.30 uur in bij de redactie: Hoge Ham 82

‘T VAARTJE THUIS Op vrijdagavond 11 december speelt team sportcafé ’t Vaartje weer een thuiswedstrijd. Het moet het dan opnemen tegen team De Windhoek uit Utrecht. Dit team heeft evenveel punten als team ’t Vaartje. Winst is derhalve noodzakeijk om niet verder af te glijden. De wedstrijd begint om 20.00 uur.

DOE MEE MET DE WEKELIJKSE

7 dagen per week open van 6.00 tot 21.00 uur OOK OP ZONDAG OPEN

10 cent korting op benzine, 8 cent op diesel (van de afgegeven adviesprijs)

Schoolstraat 9a • Waspik • www.tankeninwaspik.nl

Op de envelop vermelden: Oplossing puzzel of mail naar dongen@emdejong.nl ovv : oplossing puzzel Volgende week maken wij de winnaar of winnares bekend. De tegoedbon voor de taart kan daarna worden afgehaald bij de redactie.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 32

Idris, een onderdeel van de Amarant Groep, biedt begeleiding en behandeling aan onder andere cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en complexe problemen. Voor één van onze voorzieningen op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg zijn wij op zoek naar:

Begeleiders EVG Complexe Zorg (24-32 uur per week) Als Begeleider heb je een spilfunctie binnen het team waar het gaat om uitvoering geven aan de begeleiding en zorg voor cliënten. Je zorgt er samen met de persoonlijk begeleider voor dat alle aspecten rondom de cliënt in de gaten gehouden worden en dat er acties ondernomen worden, zowel in praktisch opzicht als zorginhoudelijk. Gezien de complexiteit van de doelgroep zijn we op zoek naar begeleiders met een MBO of HBO opleiding in de zorg die affiniteit hebben met de doelgroep en die stevig in hun schoenen staan. Pas jij in dit profiel? Kijk dan op www.werkenbijamarantgroep.nl bij vacatures voor de volledige vacaturetekst: V15.0.709 Reageren kan tot 17 december aanstaande.

CARAVANS GEVRAAGD met SPOED & Campers à contant of per bank! Jos Hommel Caravans Eikenlaan 30 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl Voor elke klus, verbouwing, renovatie of schilderwerk in deze regio, bel LOODS22. 0624899490. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. www.loods22.eu

Mijn werkgebied is Tilburg

Els Alessie

Dongen, Ik ben (Reeshof), er als u mijBavel, Chaam, Rijen, Teteringen, Molenschot en omstreken en nodig hebt. op aanvraag daar buiten. Neem gerust Ook als u niet of elders bent. contactverzekerd opgerust voor een Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking of vrijblijvend gesprek. voorregeling.

Annette van Vessem

Monuta Els Alessie Uw verdriet kunnen Zeddamerf 1, 5036 XA Tilburg

wij niet wegnemen, wel de Telefoon 013 - 850 3952 zorg voor de uitvaart. (24 uur per dag, ook in het weekend) www.monuta-elsalessie.nl

Monuta Els Alessie Mijn werkgebied1, is Tilburg Zeddamerf 5036(Reeshof), XA Tilburg Dongen, Bavel, Chaam, Rijen, Teteringen, Telefoon Ulvenhout 013-8503952 Molenschot, en omstreken.

(24 uur per dag,

Ook niet weekend) bij ons verzekerd bent. ookals inuhet

Massage Dongen. Voor informatie: - 06 - 20276874 - massagedongen.nl voor een afspraak.

Halfharde geitenkaas van Amalthea; toonaangevend in smaak en kwaliteit

Kerstbomen van eigen kekerij. alle maten 1 mtr 150 180 200 240 270 300 cm in pot of met kluit va 5 euro Wij pakken ze voor u in. Wij zijn het adres voor Kamerhoog voor maar 17 euro Parkeren met auto met aanhangers enz achter t huis. Wij zijn alle dagen open vanaf 28 november dus ook op Zondag van 10 tot19 uur eindsestraat 68 in dongen vlakbij de reeshof

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

...EEN UITDAGING

VAKANTIE IS WIELEWAAL

Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

De halfharde geitenkaas van Amalthea is uniek,

smaakvol en op een eerlijke wijze geproduceerd. Onze

geitenkaas is verkrijgbaar in vele varianten en formaten.

Amalthea B.V. produceert een breed assortiment half-harde geitenkaas en beschikt over een moderne productielocatie in Rijen. Amalthea zoekt op korte termijn:

operators kaasbereidingsproces U maakt samen met uw collega’s kaas in 2-ploegendienst en een 40-urige werkweek. Uw specifieke taak is het handmatig bewerken van de kaasmassa en bedienen van de “voorpers” installatie waar de kaasdeeltjes van de vloeistof worden gescheiden alsmede het afvullen van de kaas in de kaasvormen. Vereisten: - Opleiding operator voedingstechnologie op MBO of VAPRO B niveau - Gevoel voor kwaliteit en hygiëne - Ervaring in een voedingsmiddelenbedrijf, bij voorkeur in de zuivel - Groot verantwoordelijkheidsgevoel met positieve en flexibele instelling - Bereidheid om kennis en vaardigheden uit te bereiden - Bij toekomstige uitbreiding werken in 3-ploegendienst Wij bieden: - Een uitdagende functie binnen een groeiend en modern bedrijf - Opleidings- en doorgroeimogelijkheden - Werken in een organisatie waar medewerkers als team presteren - Marktconforme arbeidsvoorwaarden - Uitzicht op een vast dienstverband U kunt uw sollicitatie (per e-mail) richten aan de heer M. Peters. Gelieve zo snel mogelijk te reageren 30-12-2015 Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer M. Peters. Amalthea BV. Markiezenbaan 5, 5121 DS Rijen, 0161 - 224067 m.peters@amalthea.nl • www.amalthea.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Schoorsteenveegbedrijf De. Zwarte. Zwaan. Reeds 20 jaar uw schoorsteenveger in de regio. 06-53 432 750 www.dezwartezwaan.nl

Computer, laptop, tablet hulp nodig? Ook met Office(365), Windows 10, backups & Virussen helpen wij u graag. nCnP info@cloudeurope.nl of 06-14178330

Jock‘s Glasatelier voor uw glas in lood nieuw & reparatie. Ook workshops & kinderfeestjes! mauritsstraat 2-4 in Oosterhout. Tel. 0162-427670 www. jocks-glas.nl

Amalthea B.V. produceert een breed assortiment half-harde geitenkaas en beschikt over een moderne productielocatie in Rijen. Amalthea zoekt op korte termijn:

algemeen medewerker kaasmakerij U maakt samen met uw collega’s kaas in 2-ploegendienst en een 40-urige werkweek. Uw specifieke taak is het in en uit de pekel brengen van de kazen alsmede het wegen en afleveren van de kazen. Tevens draag U zorg voor de kwaliteit van deze kazen.

Halfharde geitenkaas van Amalthea; toonaangevend in smaak en kwaliteit De halfharde geitenkaas van Amalthea is uniek,

smaakvol en op een eerlijke wijze geproduceerd. Onze

geitenkaas is verkrijgbaar in

Vereisten: - Opleiding operator voedingstechnologie op MBO nivo 2-3 of VAPRO A niveau - Gevoel voor kwaliteit en hygiëne - Ervaring in een voedingsmiddelenbedrijf, bij voorkeur in de zuivel - Groot verantwoordelijkheidsgevoel met positieve en flexibele instelling - Bereidheid om kennis en vaardigheden uit te bereiden - Bij toekomstige uitbreiding werken in 3-ploegendienst Wij bieden: - Een uitdagende functie binnen een groeiend en modern bedrijf - Opleidings- en doorgroeimogelijkheden - Werken in een organisatie waar medewerkers als team presteren - Marktconforme arbeidsvoorwaarden - Uitzicht op een vast dienstverband U kunt uw sollicitatie (per e-mail) richten aan de heer M. Peters. Gelieve zo snel mogelijk te reageren 30-12-2015 Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer M. Peters. Amalthea BV. Markiezenbaan 5, 5121 DS Rijen, 0161 - 224067 m.peters@amalthea.nl • www.amalthea.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

KERKNIEUWS Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart Zaterdag 12 december 2015 19.00 uur 3e zaterdag van de advent Thema: “In alles wat je bent, kun je het goede doen” Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Joost de Bont Zondag 13 december 2015 10.30 uur 3e zondag van de advent Thema: “In alles wat je bent, kun je het goede doen”. Eucharistieviering m.m.v. St. Laurentiuskoor. Voorgangers: Simon Kuijten en Gerard Oostveen Gebedsintenties: Kees en Riet van Beek, Overleden ouders Leemans-Vermeulen en zonen Ben en Leo en Annelies, Jos Schellekens, Jeanne Schellekens en dochter Corine, Overleden ouders Schellekens-Bastiaansen, Harry, Gerard en Bep Schellekens Jeanne van Leijsen-van Riel, Rinus van Dongen, Cees Laurijsen, Overleden ouders van Zon-Ludeman en hun kleinkinderen Carin en Maurice,Kees en Gonda Haast-van Zon

KAPEL ZUSTERS FRANCISCANESSEN

zaterdag 12 december 10.00 uur Eucharistie met Samenzang t.e.v. Maria en t.i.v. zr. Rosa; zondag 13 december derde zondag van de Advent, zondag Gaudete, begin van het jaar van de Barmhartigheid. Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid, beginnend op 8 december 2015 (Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, tevens 50 jaar na het afsluiten van het Vaticanum II) en eindigend op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). 10.30 uur Eucharistie met Koor en Samenzang t.i.v. de beide Congregaties, de Indonesische Congregatie SFD, de kapelgemeenschap, uit dankbaarheid bgv het Gouden Huwelijksfeest van Kees en Fien Verschure en om Gods zegen voor de komende tijd; als jgt voor Jan van de Avoird en Annie de Bresser, Lina Obbens-Schapendonk, Janus van Dorst-Rutten, Fien en Francine Adriaensen;

maandag t/m vrijdag elke dag om 17.30 uur Vespers en Eucharistieviering; maandag 14 december gedachtenis van H. Johannes van het Kruist.i.v. zr. Rosa; dinsdag 15 december t..i.v. zr. Irène; woensdag 16 december t.i.v. jarige zr. Bernadetta Kiewit donderdag 17 december 17.30 uur BOETEVIERING als voorbereiding op Kerstmis en Eucharistieviering, tevens t..i.v. jarige zr. Francesco Mol; vrijdag 18 december 14.00 uur Dankviering bgv Gouden Huwelijksfeest van ’t bruidspaar Wiaterek. Mededeling na de viering van 13 december is er gelegenheid om kaartjes voor de Nachtmis te verkrijgen. Gezien het beperkt aantal plaatsen in de kapel, kunt u zonder kaartje niet deelnemen aan de Nachtmis. Wees er op tijd bij. In ’t vroegere Maria-oord is er geen Nachtmis. “Wie niet in een kind het wonder ziet, die snapt het hele leven niet”

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ‘s Gravenmoer zondag 13 december : 10.00 uur: ds. W.W.J.A. Ester (3e advent) 17.00 uur: ds. W.J.A. Ester Tijdens beide diensten is er oppas voor de allerkleinsten De kerkdiensten zijn te beluisteren op www. cgk-sgravenmoer.nl Dinsdag 15 december: 10.0011.30 uur: koffie-inloop-ochtend

VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE ‘T VEERLICHT

Zondag 13 december 10.00 uur Spreker: Corneel Crezée Om 9.30 uur staat de koffie klaar! Info: www.veerlicht.nl

Colofon Weekblad Dongen Weekblad Dongen verschijnt wekelijks op donderdag in Dongen, Dongen-Vaart, Klein Dongen en ’s Gravenmoer in een oplage van 12.000 exemplaren. Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Redactie Hoge Ham 82 5103 JH Dongen Postbus 21 5100 AA Dongen Tel. 0162 310085 E-mailadres: dongen@emdejong.nl Jacqueline Schilders 0162 316183 Ton Zinger 0162 321683 Advertenties (zakelijk) Jan Roks 06-21298146 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Bezorgklachten Drukkerij Leijten Tel. 0162 313757

Druk Janssen/Pers Rotatiedruk 100% dochteronderneming van

Dag en nacht bereikbaar

Een extra exemplaar van Weekblad Dongen kunt u op één van de onderstaande adressen ophalen: Dongen • In ‘t Groen Groenten en Fruit, • Klein Dongenseweg 78 • AVIA Tichelrijt service bv, Steenstraat 18 • Nettorama, Kanaalstraat 36 • Jumbo, Hoge Ham 113 • Albert Heijn, Looiershof 1 • Boerenbond, Tramstraat 34 • Spar supermarkt, Europaplein • EmTé supermarkt, Looierplein 25 ‘s Gravenmoer • EmTé supermarkt Molendijk 1B

& Uitvaartverzorging

www.parochiedongen.nl - info@parochiedongen.nl

Wij steken de derde kaars op de adventskrans aan:Het is een blij makend licht, Kerstmis zit eraan te komen en dat feest werpt zijn licht vooruit. Vanouds heet dit weekend dan ook Gaudete: “Weest verheugd”.Opnieuw besteden we aandacht aan de adventsactie Solidaridad. In de aandacht staan de fruitboeren en hun leef- en werkomstandigheden. Voor meer informatie treft u folders aan achter in de kerk en er wordt tijdens de kerstvieringen voor dit project gecollecteerd.

WERKGROEP PAULUSKINDEREN In het weekend van 19 en 20 december houdt de werkgroep Pauluskinderen een bescheiden kerstmarkt en ook rond het kerstconcert van zondag 20 december kunt u die markt bezoeken. De opbrengst is bestemd voor de 20 Pauluskinderen in Chili.

PAROCHIESECRETARIAAT Het parochiesecretariaat is gevestigd in het parochiecentrum, Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen, tel. 0162-312561. Iedere morgen (maandag t/m vrijdag) van 9.00-11.30 uur kunt u hier terecht voor het opgeven van gebedsintenties, de kosten zijn 10 euro per intentie, het afhalen van een doopbewijs, opgeven van huwelijk of jubileum, aanmelden voor de doop, en doopvoorbereiding, het maken van afspraken met de pastores of een van de andere medewerkenden in de parochie of alle andere vragen die u aan de parochie heeft.

BEREIKBAARHEID PASTORES De pastores zijn bereikbaar via het secretariaat tel. 312561. Het kan zijn dat u MET SPOED een pastor wilt spreken. U kunt de dienstdoende pastor dan bereiken onder nummer 06-51175948. Wilt u van dit nummer alleen gebruik maken voor zaken die geen uitstel dulden.

ARM IN ARM Hebt u armoede-problemen? Als u er zelf niet uit komt kunt u ons misschien in de arm nemen en kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Misschien kunnen we hulp bieden bij loketbehandeling, de weg wijzen naar hulpinstanties, bemiddelen bij Vincentius, Stichting Leergeld voor kinderen of de Goederenbank enz. Wacht niet tot het te laat is. Neem tijdig contact op met de Werkgroep armin-arm: Christ Timmermans tel. 06-40980015, Leny Molendijk tel. 0649954211 of mail naar: werkgroeparminarm@gmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE

ST. PAULUS ABDIJ

Dongen

Oosterhout

Zaterdag 12 december van 16.00 tot 18.30 uur in de Ontmoeting, Kerkstraat 52n: ouderenkerstfeest. Zondag 13 december aanvang 10.00 uur: kerkdienst met kindernevendienst en crèche. Voorganger is ds. Henrieke ten Thije. De kindernevendienst vervolgt haar Adventsproject. Na de dienst is er gelegenheid voor gesprek en ontmoeting. Kerkdienst later te volgen op www.protkerkdongen-rijen.nl. Dinsdag 15 december aanvang 19.45 uur in de Ontmoeting: 25 jarig jubileum Vrouw en Geloof EVA . Woensdag 16 december van 10.00 tot 12.00 uur in de Ontmoeting: inloophuis. Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven voor gesprek en ontmoeting bij koffie en thee. Donderdag 17 december aanvang 10.25 uur in zaal De Geborgenheid van de Volckaert: oecumenische kerstviering. Voorgangers zijn pastor Joosten en ds. Ten Thije. Van 20.00 tot 21.30 uur in de Ontmoeting: repetitie Cantorij.

‘s Gravenmoer zondag 13 december 9:30 uur Prop. C. Hendriks 14:30 uur Ds. J. Boom www.hervormdsgravenmoer. nl

www.beenakkersuitvaart.nl info@beenakkersuitvaart.nl

Uitvaartcentrum

DERDE WEEKEND VAN DE ADVENT

HERVORMDE GEMEENTE (PKN) Gedrukt op 100% gerecycled papier.

Tel. 0162-741230

DE PAROCHIE DEZE WEEK

ZONDAG 13 DECEMBER 11.00 UUR Eucharistieviering van de 3e zondag v.d .Advent “Verheugt U in de Heer”. Hij komt nabij met het komende Kerstfeest. DINSDAG 15 DECEMBER; Verzoeningstijd 20.00u – 21.30 u Stilte, gebed, biecht, zich openen voor de Barmhartigheid van de Vader,...Aanwezigheid van priesters en dominee.{ in grote kerk} 18 DECEMBER 19.00 uur tot 21.30 uur; ->Nightfever light in de Sint Jan: Tijdens de drukke winkelavond voor Kerst bent u uitgenodigd in de open kerk van St Jan even tijd vrij te maken voor een gebedsmoment en een kaarsje op te steken bij de nog lege kribbe. Open kerk - Come and see! Digitale Ignatiaanse adventsretraite met Nikolaas Sintobin sj “NAAR U GAAT MIJN VERLANGEN” www.ignatiaansbidden.org Elke dag online punten voor gebed… Aanmelding via de website KERSTDAGEN; 24 december 2014: NACHTMIS; om 20:30 u met aansluitend warme drankjes en ontmoeting in de refter 25 december 2014: Eucharistieviering om 11:00 u Let op! 26 december t/m 2 januari geen vieringen in de abdij zondag 3 januari Eucharistie om 19.00 uur! Actuele gebedstijden zie www.paulusabdij.nl

GEREFORMEERDE KERK ‘s Gravenmoer

Dag en nacht bereikbaar

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. In korte tijd dient er veel geregeld te worden. Het is dan goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. Wij staan u hierbij graag met raad en daad terzijde.

www.vdwou-vdstappen.nl 0162 38 64 50

Martien van der Wou

Van der Wou / van der Stappen Uitvaartverzorging De Slof 33 - 5107 RH Dongen

Van der Wou / van der Stappen Uitvaartverzorging Tramstraat 33 5104 GH Dongen

Klein bedrijf Betrokken/Persoonlijk Zorgzame begeleiding Wel of niet verzekerd

DE VOLCKAERT Dongen Zaterdag 12 december: 3e zondag van de Advent jaar C 15.30 uur: Eucharistieviering in de Geborgenheid; Voorganger: J. de Bont m.m.v.: V. Hoedemaker (piano) Overige intenties: Nolda Groenendaal-van Wezenbeek, Martinus Cools, Bastia van Dorst-Rasenberg, Helena v.d. Akker-v. Zutphen, Frans Laros (hospice), Sander de Wijs (hospice), Voor de zieken hier in huis, thuis of in het ziekenhuis Donderdag 17 december: 10.30 uur: Eucomenische Adventdienst in de Geborgenheid Voorgangers: ds. H. ten Thije en pastor J. Joosten vooraf koffie/thee op het Plein

H. JOHANNES DE DOPERKERK OOSTEIND / CATHARINAPAROCHIE

ZATERDAG 12 DECEMBER 2015. Aanvang 19.00 uur Eucharistieviering met voorganger Pastor R.van Bronswijk.. GEBEDSINTENTIES: VOOR DE OVERLEDENEN: Jaargetijde Janus den Boer en Hendrika den Boer-van Strien en kinderen; Jaargetijde Adriana Krijnen-van Beek. Op zaterdag 19 december is er in onze kerk GEEN viering i.v.m. Wijdingsfeest Verrijzeniskerk; Op zondag 20 december is er in onze kerk een Kerstconcert aanvang 19.00 uur; Op donderdag 24 december zullen er 2 vieringen plaatsvinden: om 19.00 uur met voorganger J.Schoenmakers met de Zingende Nootjes; om 21.00 uur met voorganger pastor T.Gerritsen met het Dameskoor. Op vrijdag 25 december om 09.30 uur een eucharistieviering met voorganger Pastor T.Gerrit-

Hans

Thecla

Angela

HOOP EVANGELISCHE KERK

zondag 13 december 2015 10.00 uur in het Cambreurcollege “U hebt gezien dat ik in water doop. Maar het duurt niet lang of er komt Iemand die veel groter en machtiger is dan ik. Ik ben niet eens waard Zijn slaaf te zijn. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur (lukas 3: 16). Op deze derde adventszondag spreekt: Dennis van Mellaert. De muziek wordt verzorgd door het muziekteam van hoop! o.l.v. Jasper Otten. Er is opvang voor de kinderen van 0-4 jaar (crèche) ) en een eigen programma voor alle kinderen die op de basisschool zitten (groep 1 t/m groep 8). De huisgroepen zijn de eerste en derde woensdag van de maand, voor adressen en meer informatie:0162-319902.

KERSTONTBIJT OP 20 DECEMBER U bent van harte welkom! Op zondagmorgen 20 december as wordt door de evangelische kerk hoop! een kerstontbijt geserveerd om 10.00 uur in het Cambreurcollege – Dongen (ingang Schaepmanlaan……. bij de vlaggen van Hoop!). Wij willen u graag ontmoeten en samen eten , onze aanwezigheid met elkaar delen en naar elkaar omzien in deze hoopvolle dagen voor Kerst. Van u vragen wij alleen dat u zich tijdig aanmeldt en net zo verwachtingsvol uitkijkt naar het kerstontbijt als wij. Als u vrijblijvend, wilt deelnemen hieraan, vragen we wel om dit vóór 15 december door te geven (ivm de inkopen voor dit ontbijt) via mail: gvanheiningen@gmail.com / 0162-322057

sen met het Herenkoor. Op zaterdag 26 december is er GEEN viering in onze kerk. In Basiliek St. Jan te Oosterhout is er een eucharistieviering met voorganger pastor R.van Bronswijk om 10.00 uur.

MEMORANDUM - WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Huisartsenpost Amphiaziekenhuis in Oosterhout (naast de hoofdingang) is op weekdagen geopend van 17.00 uur tot 08.00 uur en in de weekenden en op feestdagen van 08.00 tot 08.00 uur. Telefoon: 0162 435000. APOTHEKEN Paukenlaan 1 en Kloosterpad 13 in Dongen Ma. t/m vr. 08.00-17.30 uur of Dienstapotheek regio Oosterhout, locatie Pasteurlaan in de hal van het ziekenhuis. Tel. 0162-490544

13 december.3e Advent. De dienst begint om 10.00 uur.oorganger Ds. E. Van Staalduine uit Kampen.

Persoonlijk en betrokken

Bredaseweg 24 4901KL Oosterhout

Provincialeweg 84, OosteindSecr. pastorie 0162-453354 b.g.g. J.Simons 0162-454741 Opgeven misintenties M. Leltz 0162-429124

4BTQ

LAURENTIUSKERK

PAGINA 33

BLOEDAFNAME SHL-Groep/trombosedienst SRTB Voor bloedafname of inleveren van humaan materiaal (vrije inloop tijdens openingstijden) t.b.v. laboratoriumonderzoek op verzoek van uw zorgverlener en trombosedienst ( www.srtb.nl ). Actuele informatie: www.shl-groep.nl GGZ Breburg Groep Heuvelstraat 33, Dongen di + do: 08.30-09.30 uur Medisch Centrum De Beljaart Kloosterpad 13a, Dongen ma t/m vrij: 08.15-10.15 uur

DIERENARTSEN DIER EN DONGEN Hoge Ham 106, Dongen. Tel: 0162-325555 Spreekuur volgens afspraak. Vrij inloop spreekuur maandag, woensdag, vrijdag 18.00u19.00u en maandag t/m vrijdag 13.30u-14.00u.

WILT U OOK IN DIT MEMORANDUM VERMELD WORDEN? MAIL: UITGEVERIJ@ EMDEJONG.NL OF BEL: JAN ROKS 06-21298146


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 34

Openingstijden: Ma t/m do van 08.00 - 20.00 uur Vrijdag 08.00 - 21.00 uur Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Jumbo in Dongen is iedere zondag open van 10.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren!

Jumbo, Dongen, Hoge Ham 113

b952174b-6cff-4248-8559-34db32395d12.indd 1

7-12-2015 10:36:15

Kom op woensdag 16 december tussen 18.00 en 20.00 uur naar onze winkel om alvast een voorproefje van kerst te krijgen. Lekkere hapjes proeven in een gezellige winkel. Zo krijg je volop ideeën om straks met kerst op tafel te zetten.

Jumbo, Dongen, Hoge Ham 113


t1 C o_ou 6 (# P-log S 18 n PM nd: D Besta : Zwart e n re Kleu

Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 (#CC092F) s 92F) ut1.ep 6 (#CC0 go_o 18 : DP-lo en PMS s stand Zw92 artF) Be .ep n:C0 (#C _out1 Kle6ure 18 -logo PMS nd: DP art en Besta n: Zw ure Kle

i.s.m.

Weekblad Dongen

UITGAVE 3 - 10-12-2015

Feestmaand Koop tijdens de feestmaanden in DONGEN... Spaar mee met onze GRANDIOZE

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

STEMPEL-ACTIE en maak kans op 300 FANTASTISCHE PRIJZEN! Feestmaan dactie loopt van 15 novemb er t/m 13 decemb er

Vele PRIJZEN

20 december a.s.

KOOPZONDAG IN DONGEN!

zie pagina 50

Dongen Promotion Kerstmarkt zie pagina 37

zie pagina 40 & 41

Maak kans op vloerkleed van het Gordijncentrum zie pagina 52.

& 51


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 36


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 37

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

Feestmaand

EINDEJAARSACTIE DONGEN PROMOTION

U kunt nog stempelen t/m 13 december UW PRIJS KOMT STEEDS DICHTERBIJ!!!

Bij besteding van elke 10 euro bij een van de deelnemende ondernemingen krijg je een stempel. Op elke stempelkaart kunnen in 24 stempels. Is de kaart vol dan ontvang je een lot, waarop je naam, adres en emailadres invult. LEVER JE LOT OP TIJD IN!!! Lever vervolgens je volledig ingevulde lot in bij een van de deelnemende onderne­ mingen en je maakt kans op een van de vele prijzen. Er zijn niet minder dan 25 gro­ te prijzen. Daarnaast zijn er ook 300 kleine­ re, maar zeker zeer aantrekkelijke prijzen te winnen, die allemaal beschikbaar worden gesteld door de onze plaatselijke onder­ nemers.

DOE AL JE INKOPEN IN DONGEN EN MAAK BOVENDIEN KANS OP HELE MOOIE PRIJZEN!

SPECTACULAIRE PRIJSUITREIKING BIJ DONGEN ICE Iedereen die een prijs gewonnen heeft wordt uitgenodigd om op vrijdag 18 de­ cember naar Dongen Ice te komen. Wie weet ben jij wel de gelukkige die een minuut gratis mag winkelen bij Albert Heijn of ga jij naar huis met een fonkelnieuwe TV of een van de vele prachtige prijzen!!

Feestmaand 20 december

COLOFON:

Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 (#CC092F)

Teksten en foto’s: Uitgeverij Em. de Jong Dongen Promotion

• •

Druk: Opdrachtgever: Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

Oplage:

• 12.000 ex. Verschijningsdatum:

• 1e editie (12­11­2015) • 2e editie (26­11­2015) • 3e editie

Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 (#CC092F)

Contactgegevens: Dongen Promotion info@dongenpromotion.nl Weekblad Dongen Uitgeverij@emdejong.nl Jan Roks, 06­21298146

(10­12­2015)

Deze speciale editie wordt verspreid als extra bijlage bij Weekblad Dongen en is een uitgave van:

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

en

DONGEN PROMOTION KOOPZONDAG VOOR KERST IN DONGEN!

De tijd tikt. Kerstmis staat alweer bijna voor de deur. Nog steeds geen inkopen gedaan voor deze feestdagen? Dat is helemaal niet erg! Vele winkels in Dongen zijn op zondag 20 december namelijk geopend. Zo kun je mooi op zoek naar dat ene cadeau of een mooi kleding­ stuk voor de feestdagen. Shoppen tijdens de kerst in Dongen staat garant voor gezellig winkelen, want dan zijn de straten en etalages sfeervol versierd.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 38

Ho, Ho, Ho ....... Nieuw bij Etos Dongen: tips voor onder de Kerstboom Merry Christmas & Happy NewYear

Wij staan zaterdag op de Kerstmarkt met:

• Dennenappels • Worstenbrood • Mini-stolletjes • Glühwein Graag tot ziens bij de enige echte Dennenappel-bakker! een zaak van smaak! Hoge Ham 79 Telefoon: 312616 Fax: 319770


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 39

Een jaar weer voorbij, er is veel gebeurd. De tekening van 2015 is bijna ingekleurd. We hebben veel gehoord en er is veel geschreven. Er waren vast dingen die je wel of niet wilt herbeleven. We knallen met z’n allen het jaar straks uit. Wat geeft de toekomst. Weet u het misschien? 2016 We zullen wel zien.

Wij wensen u

Alle geluk en veel wijsheid in het nieuwe jaar p.s. Zet de bril op, dan ZIE je elkaar

Hoge Ham 109 5104 JC Dongen 0162 - 370 965 kijkers@oogenblik.nu

w w w . o o g e n b l i k . n u


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 40

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

Dongen Promotion Kerstmarkt Winkeliersvereniging Dongen Promotion organiseert zaterdag 12 december van 17.00 tot 22.00 uur de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Dongen. De markt begint op de Hoge Ham ter hoogte van John Flora en loopt via het Looiersplein tot en met de kerststal, naast De Cammeleur. In de kleine 50 kramen presenteren goede doelen, particulieren en verenigingen, hun waren en of activiteiten.

MUZIEK EN GEZELLIGHEID

Op diverse plaatsen wordt het publiek getrakteerd op muziek en dans. Loop er niet aan voorbij, maar geniet ervan!

INWENDIGE MENS

Wat een kerstmarkt ook zo gezellig maakt zijn de plekjes waar lekkers kan worden geproefd, gekocht en/of mee naar huis

worden genomen. Zin in erwtensoep, warme worst, een loempia, poffertjes of een oliebol? Het is allemaal te koop, net als een heerlijk glaasje gluhwein.

DRAAIMOLEN

Dit jaar staat er speciaal voor de jeugd een heuse draaimolen waarin, dankzij Dongen Promotion, gratis een ritje mag worden gemaakt!


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 41

Feestmaand LEVENDE KERSTSTAL

Dit jaar is er tijdens de markt volop leven in de kerststal. Nee u treft er geen levende dieren, maar er valt wel van alles te beleven in en om de stal. Een bezoekje meer dan waard! Ook in en om De Cammeleur zult u in de kerststemming komen. Dit jaar zijn twee bijzondere gasten met wie kerst wordt gevierd: freule Hélène en jonker Rudolph. Freule Hélène van de Wielewaal is verzot op Kerstmis. Samen met haar broer Rudolph komt zij de mensen verblijden met kerstwensen. Ze nemen de originele kerstboom van hun grootvader mee, een echt erfstuk dat al generaties in de familie is. Ze vieren kerst zoals je het kerstfeest “heurt” te vieren. Niet met grote cadeaus of met potsierlijk vertoon. Nee, de freule en haar broer nemen het authentieke kerstgevoel mee: de in stijl getooide kerstboom hangt vol kerstwensen, mooie kerstgedachten en kerstliederen, welke de freule en haar broer graag ten gehore brengen. Naast deze twee bijzondere gasten kunt u ook genieten van heerlijke lekkernijen van de foodtrucks die bij De Cammeleur voor de deur te vinden zijn. Fiona’s Baking

Avenue zal zorgen voor lekkere homebaked gebakjes en taartjes en bij Spirello’s kunt u genieten van een bijzondere aardappelsnack! Binnen in De Cammeleur zijn allerlei kraampjes te vinden waar u zeker kunt slagen voor een mooi kerstcadeau! De aanwezige koren zorgen dat u helemaal in de Kerstsfeer komt. Tegen de klok van 22.00 uur is de markt afgelopen.

WINKELS OPEN

De winkels van de leden van Dongen Promotion rondom de markt zijn deze avond geopend. Genoeg reden om een kijkje te komen nemen en u te laten verrassen met leuke aanbiedingen op allerlei terrein!!! Want in het centrum van Dongen moet je zijn!!

n e e r e d e I ! m o k l e is w


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 42

Kerstmarkt in Uw Modehuis Zaterdag 12 december 2015 van 09.30 tot 21.00 uur

Modehuis Young Classic Op zaterdag 12 december in Dongen Kerstmarkt Op die dag, vanaf 09.30 tot 21.00 uur mag u kiezen uit de actuele najaars- en winter collectie damesmode 2015. Jassen, blazers, rokken, blouses, pantalons, pullovers, vesten, jeans, enz.

Deze kiest u dan elk 2e stuk voor € 1,(natuurlijk wordt de eerste als duurste gerekend)

Graag wensen wij U en de Uwen een fijne Kerst en een Goed en Gezond 2016 Hoge Ham 141 • Dongen • 0162-370319 • www.youngclassic.nl

#

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

€ 5,- EXTRA KORTING

OP DE GEHELE COLLECTIE DAMES- EN HERENSCHOENEN

Brasserie de Bourgondier Dongen

#

KORTINGEN T/M 50%! (Actie geldig t/m zaterdag 12 december, 22.00 uur) (niet i.c.m. andere acties)

Carpaccio van ossenhaas met parmezansnippers en pijnboompitten òf Charcuterie met diverse soorten worst, ham & paté * met olijven, gevulde peper & feta òf Wildsoep met parelhoenfilet, stoneleeks & paddestoelenmelange òf Vispalet met Hollandse garnalen, zalmtartaartje met mierikswortelsaus & krabsalade

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

10,10,10,10,-

TEGEN INLEVERING TEGEN INLEVERING TEGEN INLEVERING VAN DEZE VAN DEZE BON BON VANkorting DEZE BON

******************** Gegrilde lamscarré uit de oven bereid met verse rozemarijn & tijm met oerfrites & stoofperen in rode wijnsaus . òf Hazenrugfilet met rode portsaus & cranberry’s met aardappelpuree & huisgemaakte appelcompote òf Varkenshaas gerold in serranoham, rijkelijk gevuld met olijven tapenade & buffelmozzarella met Pommes Duchesses en warme groenten òf Gegratineerde zeebaars met een korst van parmezaanse kaas, pijnboompitten en basilicum met gebakken aardappelen en warme groenten

BIJ AANKOOP VAN TEGEN INLEVERING EEN PAAR DAMES/ OF korting VAN DEZE BON HERENSCHOENEN korting

10,-

**********************

BIJ AANKOOP VAN Grand Dessert (niet i.c.m. andere acties, korting EEN BIJ PAAR DAMES/ OF AANKOOP VAN t/m 31 2015) Looierspleingeldig 50 • 5104 GR mei Dongen • www.debourgondierdongen.nl Reserveren: 0162-320128 HERENSCHOENEN EENBIJ PAAR DAMES/VAN OF AANKOOP

HERENSCHOENEN geldig t/mPAAR 31 mei 2015)DAMES/ OF EEN (niet i.c.m. andere acties, HERENSCHOENEN geldig t/m 31 mei 2015) (niet i.c.m. andere acties,

(niet i.c.m. andere acties,


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Razzmatazz... het is alweer bijna 2 jaar geleden dat we onze deuren geopend hebben in Dongen. In het begin was het natuurlijk erg spannend, maar al vanaf het begin ging het erg goed. Dit komt mede door ons concept; dat we elke week nieuwe modellen hebben hangen in onze winkel. Als een item uitverkocht is dan kopen we het niet meer bij ook al wordt het heel goed verkocht. Zo willen we onze collecties exclusief houden, soms heb je net pech of juist wel die gave topje waar niet iedereen mee loopt ! Naast onze collectie hebben ook een gedeelte "JEWELS" hier hebben we alles wat te maken heeft met gala, uitgaan, feestje, kerst kortom alles hebben we hier dus ook pumps, avondtassen en sieraden !

PAGINA 43

Sinds kort hebben we onze heren-afdeling geopend:

Razzmatazz MEN ! Dit is pal naast ons huidige winkel. Bij Razzmatazz MEN kan je terecht voor kleding, schoenen en accessoires voor zeer betaalbare prijzen! Naast de herenkleding waar iedereen wel terecht kan, want we hebben zowel voor de stoere jongens als de geklede man altijd voldoende collectie. Dit geldt ook voor de jeans. Spijkerbroeken gaan van een “gewone” blauwe spijkerbroek tot zeer excentrieke jeans, en alles betaalbaar ! Razzmatazz heeft ook aan de stoere jongens gedacht. Hier gaan we vanaf maat 86 tot 176 en proberen zorgvuldig uit te kiezen zodat het bij de mannen lijn aansluit. Dus geen kinderachtige printjes maar lekker stoere kleding. Spijkerbroeken voor deze jongens zijn zeer gewild bij ons. Het zijn allemaal mooi van kwaliteit en zeer gunstig geprijsd. Razzmatazz werkt zowel bij de dames als de heren gedeelte niet met labels of merken. Wij halen zelf rechtstreeks van fabriek en hebben geen personeel. Alleen zo kunnen we zeer scherpe prijzen aanhouden voor mooi kwaliteit! Volg ons het makkelijkst via Facebook: Razzmatazzdongen

Check ‘t zelf op: razzmatazzonline.nl Like facebook/razzmatazzdongen

Sint Josephstraat 161 5104 ED Dongen


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 44

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

HOGE HAM 1 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 35 l

Banket en Fijnbrood De Koning De Zaak van Geert Bakker Christ Modehuis Young Classic Uniek Beenmode & Lingerie Dolavie John Flora Bloembinderij Bruna Bij de Thee Etos Chic Bloematelier Euronics Dongen

30 l

TRAMSTRAAT Van den Assum Opticiens Vishandel Pieter Pooye Bakker Filius Gall & Gall De Volle Verleiding Gert de Pee Optiek

13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l

l

LOOIERSPLEIN 19 Cigo l 20 Het Bonte Schaep l 21 Shoeby l 22 Optiek Stassar l 23 DA Ingrid l 24 ’t Gordijncentrum l 25 Paul de Groenteman l

28 l

DR. WILLEM DREESLAAN 26 Woonloods.com l OUDE BAAN 27 Stomatiek l KARD. VAN ROSSUMSTRAAT 28 R.P.Q. Foto - Video - Drukwerk l ST. JOSEPHSTRAAT 29 Peeters Verf & Wonen l ’S GRAVENMOER HOOFDSTRAAT 30 Keurslager Marco van Strien l LOOIERSPLEIN 31 De Bourgondiër Lunchroom l 32 Coco Bijoux & Cadeaus l 33 Bonelle Fashion VOF l MGR. NOLENSLAAN 34 Discus Leo van Riel l

15 l De volgende ondernemers stonden niet ver-

meld in de 1e uitgave, maar doen wel mee aan de stempelactie: -

Bakker Filius Discus Leo van Riel De Bourgondiër Lunchroom Coco Bijoux & cadeaus Bonelle Fashion VOF Euronics

18 l


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

2015

PAGINA 45

Feestmaand

DEELNEMERS

STEMPEL-ACTIE maand

Feest

1 l

17 l

8 l l 14

3 l 6 l 7 l 5 l 26 4 12 ll l 11 32 24 l l 23 l 25 l l l 31 9 22 l l 33 l 19 l 21 20 l l 10 l 35 l 8 l 13 l 16 l 29 l 27 l

Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 (#CC092F)

34 l

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 46

Kerstbrood... het is er weer!

Stokbroodpakkete

met 4 verschillend bakken stokbroodjes rge voo voor

3.50

Vernieuwde djes koffiebroo ser ... nu nog mal

3+1 GRATIS Bakker Pim Filius TRAMSTRAAT 87A - DONGEN - 0162-312362

Voel je bijzonder Voel je vrouwelijk Voel jeUniek Heb jij krullen? Probeer dan eens de Curl-Sys techniek! Wij hebben ruim 15 jaar ervaring met deze techniek.

Uniek Lingerie | Hoge Ham 129, 5104JD Dongen

www.unieklingerie.nl

Tramstraat 55 • 5104 GH Dongen Tel.: 0162-316807 • www.e-style.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 47

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

Feestmaand Kerstboom voor het Looiersplein

WENSBOOM

maakt dromen waar Dongen Promotion spant zich extra in om het winkelend publiek in de feestmaandsfeer te krijgen. Naast de feestverlichting en de kerststal komt er nu ook een grote kerstboom op het Looiersplein. Vanaf 9 december zal deze kerstboom van 7-8 meter en versierd met lampjes dankzij een initiatief van diverse ondernemers van het Looiersplein drie dagen lang omgetoverd worden tot een heuse WENSBOOM. Vanaf het moment dat de boom er staat tot het eind van de Kerstmarkt op 12 december mag iedereen er een wens in hangen. De waarde van de wens mag maximaal â‚Ź 500,- zijn. Bedenk je dus geen moment en gun jezelf, je partner, je kind, je opa of oma, buurman, buurvrouw een onbereikbaar geacht presentje. Schrijf je wens op een briefje of haal een kaartje bij een van de deelnemende ondernemers en hang hem zichtbaar in de boom.

Vrijdag 18 december: Haal je Dongen Promotion prijs op bij Dongen Ice

De Eindejaarsactie van Dongen Promotion loopt ten einde Lever dus t/m de kerstmarkt (zaterdag 12 december) je volle stempelkaarten in en misschien bepaalt het lot dat je een van de winnaars bent! Alle prijswinnaars krijgen uiterlijk donderdag 17 december via de mail bericht dat ze een prijs hebben gewonnen. Natuurlijk blijft het een verrassing wat ze hebben gewonnen.

niet minder dan 300 prijzen worden uitgereikt De presentatie ligt in handen van niemand minder dan Teun Aarden, die meteen van start gaat met het programma waarin de 25 hoofdprijzen persoonlijk worden uitgereikt. Aansluitend kunnen de overige prijzen worden afgehaald bij de Dongen Promotion stand.

PRIJSUITREIKING Vrijdag 18 december om 19.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd bij Dongen Ice, waar

U komt toch ook vrijdagavond 18 december naar Dongen Ice??

Wie weet wordt jouw droom werkelijkheid... De winnaars worden op vrijdag 18 december tijdens de speciale DongenIce bekend gemaakt.

Grijp je kans!

DE WENSBOOM IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERGENOEMDE ONDERNEMERS: Coco Zeeman Leo van Riel Expert Dongen Phone House Dirkjes Koffie Bourgondier Tramhalte Weekblad Dongen Cigo Gordijnen centrum John Flora Da Ingrid Emte Stomatiek Bonbon en zo Shoeby shop Maxx Mode Bonte Scheap Ouwe Sok Loempia.nl Bonelle fashion Brain Wash Avri Paul de Groenteman Etos


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 48

KUBUS DONGEN Let op: volgende week leuke, mooie Kerstfolder

De 4 zekerheden van Kubus Dongen • Uitstekende prijs/kwaliteits verhouding • Efficiënte werkwijze met duidelijkheid vooraf

Uw administratie kan 100% digitaal, ordners zijn overbodig

• Altijd een persoonlijk vast aanspreekpunt • Wij denken graag met u mee

dak en dat alles onder één dernemen leuk! Kubus Dongen maakt on ■ Administratie ■ Belastingen ■ Loonadministratie ■ Online boekhouden ■ Bedrijfadvies

KUBUS DONGEN Tramstraat 53 - 5104 GH Dongen Tel: 0162-220 220 E-mail: dongen@kubus.nl www.kubusdongen.nl

Discus Leo van Riel • Mgr. Nolenlaan 17 • 5103 BK Dongen Tel. +31(0)162-312389 • E-mail: leovanriel@discus.nl


PAGINA 49

BINNENKIJKEN Gordijncentrum Dongen

THUISVOELEN 180 m2 woontrends

SFEERPROEVEN Stijl, smaak, inspiratie

Gordijnen Vloerbedekking Binnenzonwering Horren Shutters Carpetten

Advies op maat!

’t Gordijncentrum Looiersplein 46 5104 GP Dongen T 0162 - 313876 www.gordijncentrum.nl

Bij besteding boven de 250 euro een heerlijke doos bonbons kado van BonBons enzo.

WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

Tramstraat 87 • Dongen • 0162 312498 Wij zijn ook op Facebook te vinden.

De lekkerste geuren onder de kerstboom! Boss Bottled

✁ KNIPKORTING vrijdag 11 en zaterdag 12 december

op een geur naar keuze die in de winkel aanwezig is. (met uitzondering van aanbiedingen)

25% KORTING

Lancôme

la Vie est belle

Eau de Toilette, 30 ml € 51,97

Eau de Parfum, 30 ml € 64,00

34,95

Hugo Boss Ma Vie Eau de Parfum, 30 ml € 54.99 €

41,95

De actie loopt tot 25 december 2015.

54,00

Paco Rabanne 1 Million Eau de Toilette, 100 ml € 81,65 €

64,95

Ingrid

Drogisterij & Parfumerie

Looiersplein 27 • Dongen • T.: 0162 - 31 42 40


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 50

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

EINDEJAARSACTIE Deze Dongense ondernemers

Koop in Dongen en maak kans op één van de ruim

300

Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 (#CC092F)

fantastische prijzen!

ut1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

• Expert dongen ................. digitale tablet • Weekblad Dongen ......... Smart televisie t.w.v. e 700,• Albert Heijn ....................... minuut gratis winkelen • Bakkerij de Koning ........ 25xkadobonnen à e 10,• Bakker Christ .................... 25 x kadobonnen à e 10,• Cigo .......................................5 kadopakketten • Young Classic ................... 5 kadobonnen voor een broek • Woon Loods ...................... 2 lampen / 1 woon pakket • ’t Bonte Schaep ............... 5 kadobonnen a e 50,• Shoeby Shop..................... 25 x kadobonnen a e 10,• Van den Assum ................ 2 zonnebrillen van Ray Ban • Gordijn Centrum ............. Vloerkleed


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 51

DONGEN “PAKKEN UIT”!

• Gall & Gall .......................... 10 dongens likeur 10 x dongens bakse • de Volle Verleiding ........ 10 kadobonnen a e 25,• Stomatiek ........................... 5 kado pakketten • Pieter Pooye ...................... 25 x kadobonnen à e 10,• Stassar ..................................3 x zonnebrillen Polaraid • Uniek Lingerie .................. 1 lingerie set à e 100,en 6 kadobonnen à e 25,• Dolavie.................................Kadopakketten • Marco v Strien ................. 5 kadobonnen à e 50,• Sns Bank .............................e 100,• Paul deGroentenman ... 25 vers fruit tassen + een bon • Leo van Riel ....................... een vogelkooi inclusief vogel & 6 waardebonnen van e 25,• Rpq ........................................5 x fotoshoot t.w.v. e 58,95

2015 Feestmaand

• Da Ingrid .............................1 dames geurenset à e 100,en 1 heren geurenset à e 100,en 5 x 10 kadobonnen • Peeters Wonen ................ 10x kadobonnen à e 25,• Kubus ....................................e 100,• Bruna ....................................cadeau kaarten 10 x 25,• Bij de Thee ......................... kadopakketten • Etos ........................................25x kadobonnen à e 10,• Chic ........................................2 decoratie schilderijen • John Flora ........................... 1 x een moderne pot met plant en 10 diversen prijzen • Bonelle .................................5x kadobonnen à e 50,• Bourgondier ...................... 3x 3-gangen menu’s • Bakker Filius ...................... 5x bonnen voor een kersttaart voor 14 pers. en 5 x kerstpakketten met heerlijke bakkers produkten • Coco.......................................1x horloge van e 100,en 6x kadobonnen à e 25,• Gert de Pee ........................ 5 zonnebrillen • Dongen ice ......................... 3x abonnement van de schaatsbaan twv e 35,Bestand: DP-logo_out1.eps • Avri ........................................1 pakket twv e 50,Kleuren: Zwart.......... en PMS 186 (#CC092F) • De zaak van Geert 1 x kadobon van e 100,1 x kadobon van e 50,4x kadobon van e 25,• Euronics ...............................Henry stofzuiger inclusief 20 stofcassette’s totale waarde e 249,-

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 52

Bestand: DP-logo_out1.eps Bestand: DP-logo_out1.eps Kleuren: Zwart en PMS 186 Kleuren: (#CC092F) Zwart en PMS 186 (#CC092F)

Feestmaand

Maak kans op een vloerkleed van het Gordijncentrum Claudia Hooijmaaijers van het Gordijncentrum is enthousiast over de najaarsactie van Dongen Promotion. ‘Ik heb al heel wat kaarten gestempeld’, vertelt ze. ‘Ik heb wel even heel diep moeten nadenken om een geschikte prijs te bedenken. Dat is in onze branche nog niet zo gemakkelijk.’ Ze heeft in haar winkel aan het Looiersplein 46 alles op het gebied van raamdecoratie, binnenzonwering en vloerbedekking. Klanten vinden bij haar altijd het nieuwste van het nieuwste als het gaat om de aankleding en stoffering van de woning en uiteraard de beste kwaliteit. Ze volgt graag de laatste trends en wat nog veel belangrijker is, ze kan ook deskundig advies geven. Dat kan ook bij mensen thuis, om ter plaatse uit te zoeken welke keuze de beste is. Naar aanleiding van een bijzonder succesvolle facebookactie met vloerkleden besloot ze voor de najaarsactie een vloerkleed ter waarde van 350 euro beschikbaar te stellen. Het bijzondere is dat de winnaar zelf een kleed mag uitzoeken dat wat betreft kleur en afmeting bij hem of haar past. Op de foto staat nog maar een deel van de keuzemogelijkheden.

Win één van de vijf fotoshoots bij R.P.Q. R.P.Q. foto-video -drukwerk is sinds begin van dit jaar gevestigd aan de Kardinaal van Rossumstraat 34 in Dongen en geeft tijdens de Eindejaarsactie als nieuw lid van Dongen Promotion niet minder dan 5x keer een fotoshoot ter waarde van € 58,95 cadeau!

tot briefpapier en enveloppen. Dit alles is mogelijk dankzij een voortreffelijke samenwerking met een grote drukkerij in Tilburg.

Eric Verhagen vertelt in het kort de geschiedenis van de fotospeciaalzaak. ‘Het bedrijf ging in 1972 van start in Waalwijk en opende in 1993 een tweede zaak in Kaatsheuvel. In 2008 nam ik samen met mijn compagnon en zwager Jurgen Ligtvoet het bedrijf in Kaatsheuvel over (de vestiging Waalwijk was inmiddels afgestoten). Toen wij wisten dat Foto Betsie Cloin haar activiteiten

LIJSTEN OP MAAT Ook voor lijsten kant en klaar of op maat hoeft u Dongen echt niet uit. R.P.Q. heeft een eigen lijstenmakerij en heeft een speciale actie die elders in dit blad vermeld staat.

geëindigde besloten wij ook een winkel in Dongen te openen en die blijkt vanaf het begin te voldoen aan een behoefte’. FOTOGRAFIE EN DRUKWERK R.P.Q. heeft in de regio een goede naam opgebouwd als fotospeciaalzaak. U kunt er uitstekend terecht voor reportages, het afdrukken van foto’s en het digitaliseren van oud beeldmateriaal. Natuurlijk kunt u bij R.P.Q. ook prima terecht voor een pasfoto voor alle officiële documenten. Eric Verhagen is van origine afkomstig uit de grafische industrie en het is daarom niet verwonderlijk dat het bedrijf drukwerk verzorgd, varierend van visitekaartjes en geboortekaartjes

PAKKETTEN VERSTUREN EN AFHALEN R.P.Q. biedt nog een extra service als Kiala UPS en GLS Pakketshop. Loop gerust een binnen voor informatie of kijk op de website: www.rpq.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 53

Dat wordt weer smullen... KIBBELING Gebakken van de lekkerste Kabeljauw!! En dat proef je !! 500 gram € ngsaus kibbeli bakje met een GRATIS

9.75

BROODJE BOBOLI Lekker gekruid broodje belegd met kruidenkaas, zalm , crabchunks , tomaat en rode ui 12 min in een voorverwarmde oven op 1800 C per stuk €

3.25

Bezoek ook eens onze website www.vishandelpieterpooye.nl Tramstraat 81 - Dongen - Tel.: 0162-321171

Lijstenmakerij

foto - video - drukwerk e advertentie ez d n va g n ri ve le in Tegen en. korting op alle lijst

25%

Korting ook geldig voor speciaal bestelde lijsten zoals maatwerk lijsten en lijsten met passe-partouts

Kaatsheuvel Peperstraat 14d 5171 EC Kaatsheuvel 0416-282312 kaatsheuvel@rpq.nl www.rpq.nl

Dongen

Kardinaal van Rossumstraat 34 5104 HM Dongen 0162-696690 dongen@rpq.nl www.rpq.nl

SNS Huisselectie Altijd keuze uit meerdere hypotheekaanbieders Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden. Maar misschien bestaat er wel een hypotheek die nog beter bij jou past. We hebben als enige bank in Nederland hypotheken van verschillende hypotheek aanbieders. Gek? Wij vinden van niet. Het is een keuze. De keuze om jouw belang voorop te zetten.

Tramstraat 15 5104 GH Dongen


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 10 DECEMBER 2015

PAGINA 54

v Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Echte super winteraanbiedingen!

MEGA KNALLER! Aanbieding geldig van 7-12-2015 t/m 12-12-2015

• Hacheepakket compleet, 500 gram vlees, 350 gram ui en kruiden (of 500 gram hacheevlees kant en klaar)

• 4 gehaktballen, lekkerste van Nederland • 4 pigalleburgers, gewoon superlekker • 1 boerenbroodje, gehaktbroodje kant en klaar

Alleen deze week voor

16

90

Aanbieding geldig van 14-12-2015 t/m 19-12-2015

Gewoon lekker! (en voordelig) • 4 gepaneerde schnitzels • 4 megaburgers • 1 bolletje saks Samen voor

10

90

Aanbieding geldig van 21-12-2015 t/m 24-12-2015

2 hertenbiefstukjes • Met rode wijn kaneelsaus

Voor

9

90

Keurslagerij Marco van Strien Hoofdstraat 64, ‘s Gravenmoer, Tel. 0162-312005 info@vanstrien.keurslager.nl, www.vanstrien.keurslager.nl

Maandag 21 december:

Kerst Bingo

Locatie: ‘t Karrewiel. Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur ) Kaartverkoop: John Flora. Hoofdprijs: Huis metamorfose t.w.v. € 250,( Alle prijzen komen uit onze eigen winkel.) 6 ronde + 1 hoofdprijsronde, incl. 1x koffie of thee en iets lekkers voor € 20,-.

Hoge Ham 170 • 5104 JM Dongen • T. 0162-320 588 www.johnflora.nl • info@johnflora.nl

Weekblad Dongen 10-12-2015  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Dongen, s Gravenmoer, Dongenvaart en Klein Dongen

Weekblad Dongen 10-12-2015  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Dongen, s Gravenmoer, Dongenvaart en Klein Dongen