Page 1

welverdiende 2e plaats!

DEZE AANBIEDING IS GELDIG VAN 30 SEPTEMBER DONGENS DIAMANT

Pagina 3

WOONPLAATS VOOR BIJEN

NOORDERPOORT WINT RABOBANK BANK BATTLE

Pagina 9

Pagina 9

Keurslager van

Hoofdstraat 64, ’s Gravenmoe Klant is Koning! Tel. 0162-312005 www.vleesvanmarco.nl www.vanstrien.keurslager.nl

Weekblad Dongen 107e jaargang

Proef de Lente bij ons!

Keurslager van strien ‘s gravenmoer

2014 wk. 17 - Nr. 4724 Donderdag 24 april

Nieuwe coalitie wil 'Samen Kansen Pakken'

Joyce van den Noort wint Aithra belofte Award!

BiJ aanKOOP van een Paar van lier ScHOenen KriJGT u

door Ton Zinger Deze week presenteerde de nieuwe coalitie Volkspartij Dongen, VVD en PvdA het akkoord voor de komende vier jaar. Het heeft de titel 'Samen Kansen Pakken' en dat is een heel concreet voornemen. Samen als drie coalitiepartijen, maar ook samen met de andere fracties in de gemeenteraad, met het bedrijfsleven, instellingen, verenigingen en alle inwoners van de gemeente. Het is zaak de problemen samen het hoofd te bieden. Welke instrumenten daarvoor worden ingezet is nog niet vastgesteld. Het worden in ieder geval geen estafettestokjes en ook geen ronde tafel gesprekken. 'Het hangt ook af van het onderwerp. We gaan steeds op zoek naar heel concrete manieren om al in een vroeg stadium partijen te betrekken bij de beleidsvorming. We willen vooral heel krachtig en voortvarend aan de slag', legt René Jansen uit.

Het onderhandelingsteam: Denise Kunst, Pieter Brooijmans, Mieke Breugelmans, Maurice IJpelaar, Eline van Boxtel en Rene Jansen (foto Jan Stads Pix4Profs) Het akkoord kwam onder leiding van formateur Joost van Huijgevoort heel snel tot stand. 'Ik had ook niet anders verwacht. We hebben de matrix die tijdens de informatieronde werd gemaakt gebruikt. Daaruit bleek al dat er nauwelijks breekpunten waren. De drie partijen concluderen dat iedere partij een eigen inbreng heeft gehad in het akkoord dat er nu ligt en dat zal fungeren als spoorboekje voor de komende periode.

FINANCIËN De coalitie houdt vast aan een sober en doelmatig beleid. Het beleid moet vooral solide zijn, met ieder jaar een sluitende begroting. De lasten voor de burger zullen maximaal met de inflatiecorrectie stijgen. De reserve is op een aanvaardbaar niveau. Dat mag niet minder worden.

Er is weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Voor 2014 en 2015 zijn de vooruitzichten redelijk gunstig. Echte tekorten ontstaan pas in 2016 en 2017. Dat is echter nog onzeker en dat betekent dat er ruimte is voor de ambities die nu in het akkoord zijn verwoord.

ACHT PROGRAMMA'S In het akkoord worden de voornemens op acht programma's omschreven. 1. Openbaar bestuur De coalitie wil geen herindeling en geen bestuurlijke fusie. Dongen moet zelfstandig blijven. Voor een aantal taken is samenwerking in de regio noodzakelijk. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de gemeenten in het Samenwerkingsverband Midden Brabant. In het akkoord wordt vastgesteld dat

de samenwerking meerwaarde heeft doordat de regionale en gemeentelijke projecten elkaar versterken. Als dat wordt aangetoond is verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de regio Hart van Brabant bespreekbaar. De coalitie hecht sterk aan goede inwonerparticipatie en communicatie en wil het beleid op dit gebied herijken. De gemeente moet regels die worden opgesteld handhaven. Maar de regeldruk moet zo laag mogelijk worden gehouden. Preventie is beter. 2. Openbare orde en veiligheid De gemeentelijke prioriteiten worden vastgelegd in het lokale Integrale Veiligheidsbeleid en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een Regionaal Beleidsplan waarin gezamenlijke afspraken worden vastgelegd. De brandweer moet de couleur locale behouden. De coalitie zal een stijging van de bijdrage die de gemeente levert aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant niet zonder meer accepteren. Het doel van de veiligheidsregio was meer en betere inzet en geen verhoging van de kosten. 3. Wonen De coalitie wil nieuwe projecten stimuleren. Dat kan door ruimte te geven aan kleinschalige ontwikkelingen en subsidies slimmer in te zetten. Voor vergunningen geldt: 'In principe medewerking, tenzij....'. Maar belangrijker nog is actie te ondernemen naar ontwikkelaars en bezitters van bouwrechten om deze te effecturen. Dongen moet een leefbaar centrum krijgen met voldoende bedrijvigheid en

een van lier riem cadeau

Koningsdag open! DEZE ACTIE IS GELDIG VAN 17 april t/m 3 mei 2014.*

Joyce van den Noort proost samen met Ella Snoek op de overwinning door Jacqueline Schilders Vorige week publiceerde het weekblad een artikel over Joyce van den Noort van het Dongense familiebedrijf Van den Noort – Afvalinzameling en Recycling, die Aithra Belofte Award heeft gewonnen. Door een technische storing is de verkeerde foto bij het artikel geplaatst. Hierboven alsnog de bij het artikel behorende foto.

* Zolang de voorraad strekt

René van Strien SCHOENMODE

Tramstraat 46, Dongen

VLR_SS14_adv_riemen_4,5x10_v02.indd 1

winkelmogelijkheden. Voor het afvalbeleid is het uitgangspunt dat huisvuil en gft door eigen personeel worden ingezameld en papier door verenigingen. Voor wat betreft het alternerend inzamelen worden seizoensgebonden scenario's uitgewerkt. Er moet een toegangspas komen voor de milieustraat om te voorkomen dat niet Dongenaren de milieustraat gebruiken. 4. Economie Doordat er weinig bouwgrond wordt verkocht zijn er verliezen. Feit is dat er afspraken liggen met ontwikkelaars waar de gemeente niet meer onderuit kan. De grondprijs wordt met 5 euro per m2 verhoogd. De coalitie wil economische activiteiten zoveel mogelijk stimuleren. Dat kan door de regeldruk te verminderen en het vestigingsbeleid te vereenvoudigen. Er moet zeker ook aandacht besteed worden aan de bedrijvigheid in de agrarische sector. De coalitie wil eerder kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Er wordt een heroverweging gemaakt over gebouwen. De Leest

Soldaatje spelen op het Wilhelminaplein

aan de Nieuwstraat blijft open. Dat geldt ook voor het jeugdcentrum in Dongen Vaart en de coalitie wil een verenigingshal realiseren, bedoeld voor opslag en bouwactiviteiten. 5. Werk en inkomen Het niet gebruiken van inkomensvoorzieningen moet worden tegengegaan. Er wordt onderzocht of het haalbaar is de inkomensgrens om voor voorzieningen in aanmerking te komen te verruimen naar 120% van het minimuminkomen. Het minimabeleid wordt ook van toepassing op ZZP' ers. 6. Mens en maatschappij De voorbereiding van de transities ligt op koers. Het is nog steeds onduidelijk of het op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. de coalitie wil extra aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. 7.Onderwijs en jeugd de gemeente moet strakke regie voeren om in alle kernen een goed aanbod aan onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te realiseren. Het passend onderwijs is een taak van het onderwijs zelf. De coalitie legt de nadruk op preventief jeugdbeleid om problemen te voorkomen. Er wordt een onderzoek gestart naar het weer invoeren van schoolzwemmen. 8. Vrijetijdsbesteding

13:50:57 Er worden geen verdere14-4-2014 bezuinigingen doorgevoerd op het subsidiebeleid. De regels voor het aanvragen, toekennen en verantwoorden worden zoveel mogelijk vereenvoudigd. Wat betreft de MFA heeft het plus scenario, inclusief Theek 5 en het Kunstpodium de voorkeur. Op het gebied van sport wordt de samenwerking tussen sportverenigingen gestimuleerd.

Welkom bij...

Car Wash Center Dongen De Slof 54 Telefoon: 321313

Fitness + Groepslessen Onbeperkt trainen

27,-

e per maand, alle leeftijden Kerkstraat 45-01 - T. 313642 www.jeffreys.nl

in West- en Midden-Brabant

Alle recreatietips uit de regio van het voorjaar!

Jacks en coats 95 vanaf e79, + gratis shawl !

1

in West- en Midden-Bra

Uit en Thuis is een uitgave van BTC, Tilburg, Uitgeverij EM. de in samenwerking met Jong Baarle-Nassa Regio-VVV West- en u Midden Brabant

Nassaudag Breda

bant

Editie Tilburg Jaargang 8 - Nummer

Met het huwelijk van de 11-jarige Bredase Johanna van Polanen met de Duitse Engelbrech t van Nassau in 1403, kwam een begin aan de Nederland se Nassauhistorie. Tijdens de jaarlijkse Nassaudag op tweede Pinksterdag (tevens Kastelendag) viert Breda zijn rijke Nassauverleden. Dit jaar op 9 juni een bijzonder lustrumpro gramma met Blyde Incomste (een groots theatraal spektakel waarbij ca. 200 acteurs en figuranten de ‘Incomste’ van Johanna en Engelbrecht naspelen), bezoek van een vloot met 25 historische van de Willem Alexanderb vaartuigen en opening rug. Op het Kasteel Breda, in de Grote van Kerk en bij Kasteel Bouvigne her- schouwspe leven oude tijden en in het Valkenberg l wordt de list met het turfschip nagewordt een speeld. stadspicknick geserveerd De historische vloot . Tijdens een indrukwekk ligt tot 12 juni in de end ase Haven. Bredwww.bredanassaust ad.nl

Fantastyval

Fantasierijke wezens bevolken op 14 en 15 juni het landgoed

Weervisserijtocht

Benieuwd hoe ansjovis wordt gevangen? Ga dan op 24 mei, 8 juni, 19 juni, 2 juli of 11 juli mee met een boottocht vanuit Bergen op Zoom naar de weervisserij. U combineert uw bezoek o.l.v. een gids met een rondvaart over de Oosterschelde. www.vvvbrabantse wal.nl EEN SPETTEREND DAGJE UIT!

15% korting op entree rk waters peelpa Splesj

Waterspeelpark Splesj op Molecaten Park Bosbad Hoeven Oude Antwerpsepo stbaan 81b Hoeven

(tussen Breda en Roosendaal)

www.molecaten.nl/splesj

Normaal entree € 15,- p.p. De korting geldt niet i.c.m. andere kortingen. Max. 4 personen per bon.

Dinsdagmiddag kwam de 411 Pantsergeniecompagnie naar het WIlhelminaplein om met Dongenaren te vieren dat de landmacht dit jaar 200 jaar ‘Koninklijk’ is. De opkomst was niet supergroot, maar jong en oud genoot zichtbaar van al het leuke 'speelgoed' dat het leger te bieden heeft.

1

23 april t/m 6 juli 2014

Inhoud

Breda Jazz Festival

Wouwse Plantage. Fantastyval is dit jaar gebaseerd op Alice in Wonderland. Zo kunnen kinderen tegen het bekende Kaartenleger vechten of meedoen aan een kostuumwedstrijd met audiëntie bij de Rode Koningin. Kom ook naar Alice in Horrorland , leer Futterwacken of vier het Onvaderdagfeest. Muziekgroepen uit binnen- en buitenland brengen Keltische en Iers/Schotse muziek, er zijn modeshows, lezingen, roofvogelshows en een fantasy markt.

Volop GRATIS parkeergelegenheid naast onze winkel

Agenda 23 april t/m 6 juli door heel de krant

3

Van Gogh Leeft

3

Midzomernachtfeest

Dancefestival ‘Never

Dorst

7

Grow Up’

7

Prijs voorverkoop: vanaf € 13,50, kinderen 6 t/m 12 jaar € 6,00. www.fantastyval.co m

Happen, Trappen, Afsta

Fietsen én lekker eten? Kom dan Happen Trappen Afstappen, een leuke fietstocht inclusief een driegangendiner op drie verschillende locaties. U kunt kiezen uit de Noordroute (vanuit Oosterhou t, richting de Biesbosch) en de Zuidroute (vvanuit Oosterhout door en rondom de Boswachterij Dorst). Tijdstip naar keuze en reserveren is niet nodig. www.vvvoosterhou t.nl

MeiMarkt in Tilburg

ppen

Adriaan van Bergen

Hoge Ham 141 - Dongen T. (0162) 37 03 19 www.youngclassic.nl

9

Spektakel

geef op

20.21.22

9

er’s

open

www.brandwondenstichting.nl

Deze week bij Uw Weekblad! De volgende uitgave verschijnt op 2 juli

Oranje ... goed gezien!!! WWW.OOGENBLIK.NU


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 2

Geniet van de allermooiste momenten

Verleng het voor- en najaar, uw huis wordt nog Zaterdag 26 april vanmeer 12:00 ‘thuis’... tot 17:00 uur geopend

KONINGSDAG

De nieuwe collectie is binnen! Bij aankoop van een loungeset nu:

Gratis luxe

Buitenkeuken! Vraag naar de voorwaarden

Zaterdag 26 april KONINGSDAG

Verandadak actie: de allerlaatste kans!

van 12:00 -17:00 uur geopend

Kom snel nog een kijkje nemen in een van onze inspiratiecentra. Bijna alles is mogelijk!

Nu tot

 De actie is geldig tot 27 april

2ko0rtin% g

 Degelijk Duits kwaliteitsproduct  10 jaar garantie  Gratis gemeten en gemonteerd * Vraag naar de voorwaarden

verlic hting

*

Gratis verlich tin g*

Informatie en openingstijden:

sunexpress.nl Belgi¸straat 5 in Kaatsheuvel Telefoon 0416 - 279700

Belgi¸straat 5 in Kaatsheuvel • Telefoon 0416 - 272272 Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.tuinmeubelexpress.nl

Bredaseweg 31 in Terheijden Telefoon 076 - 5203476

Steun ook jouw vereniging! Tijdens onze verenigingsactie die loopt tot en met dinsdag 24 juni 2014, ontvangt u bij iedere 20 euro aan boodschappen een verenigingsmunt ter waarde van 0,10. Daarnaast zijn er elke week producten waarbij u naast de laagste prijs ook nog extra gratis muntjes krijgt. Doneer deze muntjes in de winkel aan een van de deelnemende verenigingen of stichtingen. Hoe meer muntjes, hoe hoger de opbrengst voor uw favoriete vereniging of stichting. DE GRANDIOZE PRIJSUITREIKING VINDT PLAATS OP ZATERDAG 28 JUNI 2014.

Veel succes en tot ziens bij Jumbo Jos Sengers!

3

1

munten

Friesche Vlag Lang Lekker diverse soorten pak 1 liter Bij aankoop van 3 pakken 3 munten

2

munten

Heinz pastasaus of Spagheroni pot 520/600 gram

2

munt

Campina magere De Jong Chinese of volle yoghurt tomatensoep pak 1 liter duopak 2x450 Bij aankoop van 1 pak gram Bij aankoop van 1 duopak 2 munten

1 munt

Bij aankoop van 1 pot Bij aankoop van een 2 munten fourpack 8 munten

munt

7

munten

Rivella green tea Robijn klein en of light krachtig wasfles 1,5 liter middel diverse Bij aankoop van 1 fles varianten flacon 700 ml 1 munt Bij aankoop van 1 flacon 7 munten

2

8

5

munten

munten

Coca cola regular-light of zero 4 flessen a 1,5 liter

1

munten

munten

M&M pinda of choco zak 200 gram

Ferrero Kinderbueno pak 5 stuks

2 munten

5 munten

6

munten

Beemster kaas jong of jong belegen stuk Bij aankoop van 1 zak Bij aankoop van 1 pak 500 gram

Bij aankoop van een stuk kaas 6 munten

5

munten

Leffe bier diverse soorten set 6 flesjes a 30 cl.

Bij aankoop van een sixpack 5 munten

5

munten

Klassenoten Chanimix zak 500 gram

bij aankoop van een zak 5 munten

3

munten

Maggi Roerbaknoedels diverse soorten pakje 185 gram Bij aankoop van 1 pakje 3 munten

15

munten

Verse Saucijzen pak 8 stuks

Bij aankoop van een pak 15 munten

De verenigingsmunten worden verstrekt bij bovenstaande producten van woensdag 23 april tot en met dinsdag 29 april 2014.

1

munt

Lu Tuc diverse smaken pakje 100 gram Bij aankoop van 1 pakje 1 munt

5

3

munten

Lekker Brabant Aspergesoep met of zonder ham pot 720 ml.

munten

Kanis&Gunick koffie of Pads diverse varianten

Bij aankoop van 1 pot Bij aankoop van 5 munten 1 pak 3 munten

2

munten

Vers gesneden schouderham 100 gram

Jos Sengers Dongen, Hoge Ham 113

Bij aankoop van 100 gram 2 munten. Ingang parkeerterrein Mgr. Schaepmanlaan


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 3

Muziek en militaire voertuigen op Looiersplein

s

Prima start Dongens Diamant Zaterdagmiddag vormde het Looiersplein het zonnige decor voor een bijzondere crossover. Harmonie Aurora was, in samenwerking met Dongen Promotion, de eerste vereniging zijn die in het kader van Dongens Diamant een concert gaf op het Looiersplein.

Het publiek kon niet alleen genieten van mooie harmoniemuziek maar kon zich ook vergapen aan een aantal historische militaire voertuigen die hun opwachting maakten in het centrum van Dongen. Het muzikale programma had alles te maken met Nederland bevrijd. Onder het motto 'Ik hou van Holland' werden veel herkenbare melodieën waaronder 'Stars and stripes forever', het thema van Soldaat van Oranje' en 'In the Mood' ten gehore gebracht. Dongens Diamant is een samenwerkingsproject voor muziekverenigingen van de gemeente Dongen en Het Kunstpodium zijn verenigd in dit platform.In dit project worden alle muziekverenigingen gekoppeld aan een andere vereniging of organisatie, hierdoor ontstaan er zogenaamde crossovers. Het project is geschreven voor de studie van Daniëlle Deleij.

Zij volgt de opleiding Master Kunsteducatie aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. In het kader van een opdracht in het eerste jaar van haar studie schreef zij het projectplan Dongens Diamant. Tijdens het schrijven en bedenken van dit plan heeft ze contact met verschillende verenigingen en instellingen. Deze verenigingen, dus ook Aurora, waren meteen enthousiast en vinden dat het plan niet alleen een papieren versie moet zijn. Op veler verzoek wordt het plan nu met plezier uitgevoerd. Op drie zaterdagen in april en mei zijn er concerten rondom een thema in het centrum van Dongen. Daniëlle was zaterdag tevreden over dit eerste concert. 'Het is een veelbelovernde start en ik ben ervan overtuigd dat ook de andere invullingen goed zullen worden ontvangen.

plaats voor 25 werknemers

Overname Van Wanrooij door Hoppenbrouwers

De medewerkers van Van Wanrooij zijn op vrijdag 11 april 2014 door de curator ingelicht. Hoppenbrouwers nodigt de 52 medewerkers uit voor een persoonlijk gesprek en verwacht 20

Er is een nieuwe periode aangebroken in Dongen. Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college en een nieuw ambitieus programma voor de komende vier jaar. 'Samen Kansen Pakken', is de pakkende titel van het coalitieakkoord. Stevig doorpakken is het adagium van de nieuwe coalitie en dat mag ook wel omdat de oppositie de afgelopen vier jaar doorlopend heeft gemopperd dat er steeds zaken doorgeschoven werden en de besluitvorming veel te lang op zich liet wachten. Wellicht was het daarom wel niet zo moeilijk om keer op keer de begroting sluitend te krijgen, klonk het voor de goede verstaander tussen de regels door. De euforie van het college daarover werd zeker niet gedeeld, dat was een vast item tijdens de algemene beschouwingen. Ik kan nog meer vaste items noemen, maar als het goed is komen deze niet meer terug. Dat kan ook niet als het voornemen om in een heel breed samenwerkingsverband met alle fracties in de gemeenteraad, alle burgers, alle organisaties, alle

Mijn jongste dochter is onlangs verhuisd van een appartement op de zevende verdieping in het centrum van Tilburg naar een woning aan de Linge in Gelderland. Ze was snel gewend, maar het probleem is de kater Polleke voor wie het wel een hele overgang is. Ze heeft hem een paar jaar geleden meegenomen uit het asiel omdat het zo'n zielig geval was. Altijd bang en altijd gepest door soortgenoten. In het veilige appartement bloeide het dier op, hoewel hij alleen interesse had in mijn dochter. Zodra er andere mensen in de buurt waren verdween hij spoorloos. Nu woont hij in een huis in het buitengebied en hij mag niet naar buiten. De frustratie is groot bij het dier. Als er een raam op een klein kiertje open staat doet hij zijn best zich naar buiten te wurmen. Hij zal toch echt nog een paar weken moeten wachten. Ik hoop dat het lukt, want er is buiten veel te beleven.

Ontmoetingscentrum Dr. Maassen zoekt nieuwe voorzitter

In het ontmoetingscentrum Dr. Maassen aan de Min. Goselinglaan boven het kantoor van Vieya vinden veel activiteiten plaats. Iedere 55+er uit Dongen is welkom om deel te nemen aan kaarten, sjoelen, koersbal, jeu de boules, het koffie-uurtje, filmavonden, bingo-avonden, wii-spellen, thema avonden, meer bewegen voor ouderen en nog meer. De activiteiten worden georganiseerd door het bestuur, samen met een aantal vrijwilligers.

NIEUWE VOORZITTER In het bestuur komt de functie van voorzitter vrij. Voor deze functie wordt iemand gezocht met goede contactuele en organisatorische eigenschappen.

Hoppenbrouwers Elektrotechniek heeft met curator mr. Thijs Schraven van Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators in Tilburg overeenstemming bereikt over de overname van de onderdelen utiliteit, beveiliging, industriële automatisering, beheer eninspectie, 24 uurs-storingsdienst en elektrotechniek van het Dongense bedrijf. Van Wanrooij Elektrotechniek BV, opgericht in december 1979, was sinds jaren actief in de utiliteitsbouw, beveiligingselektronica, industriële automatisering en telefonie. Op 8 april 2014 werd het bedrijf in staat van faillissement verklaard.

Nieuw begin

verenigingen én het bedrijfsleven daadkrachtig aan de slag te gaan. Het antwoord op de vraag hoe dat concreet gerealiseerd wordt, werd nog niet gegeven. Het zou wel een complete cultuuromslag zijn als het lukt Dongenaren massaal betrokken te krijgen bij de lokale politiek. We wachten af.

à 25 mensen aan te nemen. Hoppenbrouwers zet de activiteiten voort waardoor continuïteit voor de klanten gewaarborgd blijft. Het bedrijf heeft reeds vele jaren ervaring en voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan een installatiebedrijf. 'De overname past goed bij de cultuur van Hoppenbrouwers', vertelt Henny de Haas. 'Het werk sluit goed aan bij het onze en we verwachten dan ook dat de overname flexibel zal verlopen', aldus Henny de Haas.

TANDARTSEN

HUISARTSEN Huisartsenpost Amphiaziekenhuis in Oosterhout (naast de hoofdingang) is op weekdagen geopend van 17.00 uur tot 08.00 uur en in de weekenden en op feestdagen van 08.00 tot 08.00 uur. Telefoon: 0162 - 435000. De Dienstapotheek is op werkdagen open van 18.00 uur tot 08.00 uur en in de weekenden van 08.00 tot 08.00 uur

BLOEDAFNAME Voor bloedafname bij de prikpost van Lijn2.net (St. Elisabeth en TweeSteden ziekenhuis) kunt u maandag tot en met vrijdag van 08.45 tot 09.45 uur terecht bij Thebe, Planetenstraat 25 in Dongen. Zie voor meer informatie: www.lijn2.net/prikposten.

THEBE THUISZORG Organisatie voor thuiszorg, thuiszorgwinkel, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voeding en dieet en personenalarmering. Voor alle diensten dag en nacht bereikbaarvia: tel.0900-8122

Rommelmarkt Euterpe Op zaterdag 24 mei 2014 organiseert Fanfare Euterpe een rommelmarkt. In en voor de Geubel zal een groot aanbod zijn van bruikbare spullen. Boekenplaten en cd’s, keuken en tuin spullen, gereedschap, klein meubelen, speelgoed etc. Als u de nog bruikbare spullen heeft, de ophaalploeg komt ze na een telefoontje ophalen. Toon de Roon 0162-312789 Jac Theeuwes 0162-318196 Toon van Dongen 0162-317786

‘s Nachts lenzen dragen...

... en overdag scherp zien zonder bril of lenzen...

e-mailadres redactie dongen@emdejong.nl

Je hoeft geen kei in sport te zijn om naar Sport BSO De Vennen te gaan! Gezondheidscentrum de Vennen en buitenschoolse opvang Okido werken sinds 2 jaar met elkaar samen hetgeen heeft geleid tot de opening van sportBSO de Vennen op 12 mei 2014.

M.van de Nieuwenhuijzen (voorzitter) tel. 313330 G. de Haan tel. 313440

v e r z e k e r i n g e h y p o t h e k e p e n s i o e n e b u d g e t c o a c h i n b e d r i j f s c o n s u l t a n c

n n n g y

Twee keer per week biedt Okido ism de Vennen momenteel al zwemles na schooltijd! Werkende ouders worden door deze wekelijkse naschoolse zwemlessen, op dins- of donderdagen, ontzorgt doordat het vervoer naar het zwembad wordt verzorgd en er begeleiding is bij het omkleden. De ouders blijven persoonlijk betrokken bij de zwemlessen

tel: (0161) 451 720 www.roelandsverzekeringen.nl

DIERENARTSEN

APOTHEKERS

VERLOSKUNDIGEN PRAKTIJK LUNA Medisch Centrum Beljaart, Kloosterpad 13E. Alleen spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op het telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en maandagmiddag 13.00 - 16.30 uur. Tel. 0162 312834.

DIERENARTS VERHAGEN dierenarts voor gezelschapsdieren, Tamboerijnlaan 16, Dongen Tel. 317005. Inloopspreekuren: Ma tot en met vr 08.30 - 09.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur, ma,wo,vr 13.00 tot 14.00 uur.

WELZIJN OUDEREN DONGEN Aanmeldadres voor maaltijdvoorziening aan huis, personenalarmering, huisbezoek door ouderenadviseurs, etc. SWOD in De Volckaert. Openingstijden : werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur: tel. 0162 - 375 296.

DIERENARTSEN DIER EN DONGEN Hoge Ham 106, Dongen. Tel: 0162-325555 Spreekuur volgens afspraak. Vrij inloop spreekuur maandag, woensdag, vrijdag 18.00u-19.00u en maandag t/m vrijdag 13.30u-14.00u.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8:30-10:30 uur Planetenstraat 25 5101 TS Dongen tel: 0800-3 65 65 65 www.jeugdengezindongen.nl

Zaterdagmiddag zweefde dit object boven Dongen. Het was een prachtig gezicht! Meegenomen door de wind ontstonden de prachtigste vormen. Menig kunstenaar zou er als hij het gefilmd had mooie sier mee kunnen maken. Als u weet wat er door de lucht vloog mag u het zeggen.

MEER INFORMATIE

MEMORANDUM — WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

GEZIEN IN DONGEN

26 -27 april DK Rijen, Hoofd-

straat 16 5121 JE Rijen, 06 - 52676353

BBV DONGEN E.O. Belangenvereniging voor huurders en slimmmer kopers van Vieya. tel. 06 19021207. Inloopspreekuur iedere eerste woensdag van de maand Brabantpark 7 van 18.30 tot 19.30 uur.

WONEN, ZORG EN SERVICE IN DE WIJK (WZSW) Dienstenservice voor 65+ers en mensen met een beperking. Cheques voor één uur dienstverlening kosten 7,50 euro. Gratis welzijnsdiensten aanbiedt in de vorm van maatjescontact en respijtzorg. Voor afspraken: Ingrid Oosterling. tel. 0162 314138 email: wzsw@stichtingrichting. nl. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

25

Koningsdag

Tompouce 4 halen+1 gratis Koningsbrood voor e

Parijse bol oranje e

DIERENKLINIEK PROCUREURWEG Dierenarts E. Vettorato . Ma.t/m vrij. volgens afspraak tussen 08.30 en 19.00 uur. Ieder weekend dienst met spreekuur volgens afspraak op zaterdag en op zondag tel. 376470.

3.95

Bolletjes 10 stuks e

1.35 2.99

doordat zij het laatste kwartiertje van de zwemles mee kunnen kijken. Dit past in de visie van BSO Okido die ervan overtuigd is dat buitenschoolse opvang slechts een aanvulling vormt op de opvoeding door de ouders. Vanaf 12 mei kunnen kinderen bij sportBSO de Vennen kennis maken met veel verschillende andere sporten en ontdekken wat ze echt leuk vinden, aldus de sport functionaris sport. Bijvoorbeeld basketbal, volleybal, badminton, voetbal, atletiek. Het is niet dat je jezelf inschrijft bij een sportvereniging en allerlei spullen moet aanschaffen en meteen een jaar lid bent. Kinderen en ouders kunnen eerst ontdekken welke sport hen aanspreekt en vervolgens alsnog naar een vereniging stappen. Het plezier in sporten en bewegen staat bij SportBSO de Vennen voorop. Sport biedt kinderen zoveel meer dan een gezond lijf. Kinderen leren samenwerken, de regels van sport, het verschil tussen winnen en verliezen. Je hoeft helemaal geen kei in sport te zijn om hier een hele leuke tijd te hebben. De nadruk ligt op sport en bewegen, maar kinderen kunnen bij deze sportBSO ook knutselen of rustig een boekje lezen. Plezier staat vanzelfsprekend voorop. Kijk ook op www.kinderopvangindongen.nl

Het is iedere dag Koningsdag bij: Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie

MAATSCHAPPELIJK WERK Planetenstraat 25 5051 TS Dongen Telefoonnr.: 0162-319331 Spreekuur maandag t/m donderdag van 08.30 - 10.30 uur

25

Vitaliteit Harry Jansen T 06-49309407 info@salum.nl

Mgr. Nolenslaan 1 5103 BK Dongen www.salum.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 4

ADVOCATENKANTOOR TENNEBROEK De persoonlijke aandacht die uw zaak verdient! Mr O.P.N.M. Tennebroek Gratis inloopspreekuur iedere donderdag van 19.00 uur - 20.00 uur Kardinaal van Rossumstraat 58

5104 HN DONGEN

Tel (0162) 32 02 42 Fax (0162) 31 21 01

info@tennebroek.nl www.tennebroek.nl

Pelletkachels , zonneboilers, Cv haarden en kachels , rookkanalen pelletketels ,houtvergassers natuurlijk bij Groenverwarmen Tilburgsebaan 9 Gilze 06-22326295 www. groenverwarmen.nl Nu bij aankoop pelletkachel 300kg pellets kado Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

weduwe van

VLIEGVELD GILZE EN RIJEN

Johannes (Jan) de Gussem

Tuinaanleg en onderhoud! Lage Ham 194 5102 AE Dongen M.: 06-55344533 www.ronbergerstuinen.nl

ZONDAG 4 MEI

Vliegveld Gilze en Rijen gelegen aan de Oude Rijksweg Tilburg-Breda. Rijksweg 25 - 5125 NB Gilze en Rijen

OPEN 10.00-17.00 UUR - 0161-456291

Stomatiek Dongen Kleding, Tapijt, Gordijn- en Dekbeddenreiniging Tevens reparatie en stoppage, Lakenpakketten

15% KORTING OP HET REINIGEN VAN 1 t/m GORDIJNEN EN TAPIJTEN * Actie 30 april. Oude Baan 2, 5104 AX Dongen, Telefoon: 0162-313384 www.facebook.com/stomatiekdongen Lid van de Netex

Bel vrijblijvend voor een offerte. f InclusIe monTage

voor al uw (renovatie) kozijnen schuifpuien oor parTIculIer v f ramen en bedrIj deuren edrijf.nl -timmerb trappen www.maas

Machinaal TiMMerbedrijf

Na een kort ziekbed is vandaag, na een leven van grote zorgzaamheid, van ons heengegaan onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Pietronella (Nelly) Maria Cornelia de Gussem - van Zon

VLOOIENMARKT

* * * * *

Vele jaren ben je bij ons gebleven, voor gezin en kinderen alles gegeven. ‘t Was een leven van grote zorgzaamheid, altijd opnieuw weer tot weldoen bereid. God riep je weg uit dit aards bestaan. Eeuwig dankbaar voor wat je voor ons hebt gedaan.

Maas b.v.

De Leest 18, Dongen, Tel 0162-323497, Fax 0162-310784, info@maas-timmerbedrijf.nl

Knutsel Atelier -Moederdag verrassing maken? -Elke week knutselen? -Af en toe een workshop? -Kinderfeestje vieren? Dat kan allemaal „Bij Sas“ Voor kinderen van 4-15 jaar. Neem voor meer informatie eens een kijkje op: www.bijsas.com en.... Bee creative!!

Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar. Theo en Marian Ben en Vera Mari en José Pièrre en Truus Miranda Kleinkinderen en achterkleinkinderen Dongen,15 april 2014 Correspondentieadres: Kamilletuin 12 5103 CB Dongen De uitvaartdienst met aansluitend de begrafenis heeft woensdag 23 april te Dongen plaatsgevonden.

Papa zocht zijn weg. Deo Volente. Plotseling was hij vertrokken. Liefdevol denken we terug aan Christ, papa en opa. We houden van hem, van hier tot Santiago en terug.

Christ Damen echtgenoot van

Jeanne Damen-Snijders Hij was 74 jaar Dongen Breda Nijmegen

Jeanne Jean-Paul en Sabine Eva en Patrick, Max en Eline

21 april 2014 Breitnerstraat 9, 5102 EC Dongen We nodigen je uit voor het afscheid van Christ op vrijdag 25 april. We komen om 13.30 uur samen in het crematorium in Aula 1 (Aurora), Karel Boddenweg 5 in Tilburg. Je kunt afscheid nemen van Christ in het DELAuitvaartcentrum op donderdag 24 april tussen 18.00 en 18.45 uur. Adres: Groenestraat 14a in Dongen. Schriftelijk condoleren is mogelijk in de ontvangstruimte van het crematorium. Persoonlijk condoleren kan na afloop van de dienst, in de koffiekamer van het crematorium.

KLUSSEN Bedrijf Festina Lente Johannes Dingemans. Voor al je verbouwingen in en rond het Als je geen persoonlijk bericht hebt ontvangen, huis van badkamer tot gelieve deze advertentie als uitnodiging aanbouw of schuur. te beschouwen. Als onze hormonen uit Zorgboerderij De Hoge Voor al je klussen groot balans raken ervaren of klein moet je bij Jan Aard, voor jeugd en we zowel lichamelijke zijn. 0611448430 jongvolwassenen met als geestelijke klachten. een beperking in de ontDenk hierbij aan PMS wikkeling te Molenschot en/of Vermoeidheid Kleinschalig heeft nog enkelebedrijf plaatd.m.v. VoetreflexPlus bedrijf senKleinschalig vrij een op zaterdag (de met vriendelijke therapie worden de met een vriendelijke heleprijsstelling dag) en woensdaghormonen terug in prijsstelling middag voor begeleiding balans gebracht hiergroep en individuele Persoonlijk door zullen de klachten begeleiding. de helpende hand als een dierbare wegvalt Persoonlijk Leren saRespectvol de helpende hand als een dierbare wegvalt verminderen of zelfs menwerken, contacten Respectvol Integer verdwijnen. Voor meer maken, samenspelen, Integer informatie www.claudia- creatief Aandacht bezig zijn, actief Aandacht voetreflexpraktijk.nl of 15 zijn jaar ervaring bezig de dieren 15 jaar met ervaring bel 06-43080730. VerBeethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen op de boerderij en buiBeethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen goeding via de zorgver- tenleven Nazorg www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl als middelpunt. Nazorg www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl zekeraar mogelijk. 06-24504183. Comunie/feest springkussen en spellen verhuur ook voor kinder en familie feesten 0621395750 made

0162 0162 -- 31 31 24 24 35 35

er... Huyskwek van m het gehei ige bloei nd een uitbu

KONINGSDAG & ZONDAG 27 APRIL GEOPEND

! T I TE I L WA

van 10.00 tot 17.00 uur

W KOOP DIRECT BIJ DE K EKER... DE BESTE PRIJS/ K Er zijn al Kom alvast uw OPENINGSAANBIEDINGEN bloeiende hanging basket geraniums Bloeiende s a r r e t uitzoeken! t e h r voo vaste planten

Optimax Huyskweker Hangpot

per stuk van

12 stuks van 15.00

Met groot waterreservoir Gemengd, gevuld met diverse stekperkplanten

Als u uw Optimax van vorig jaar inlevert ontvangt u 4.00 korting op een nieuw gevulde Optimax

Bij omruil

11.95

1.50

voor

nu voor

1.35

13.50

uw Kom alvast ket as B Hanging . en ek zo uit ax van m ti p O w u Als u vert le in vorig jaar orting k 00 4, u t ontvang ulde ev g e op een nieuw !!! ax Optim

Kijk ook eens op onze website: www.huyskweker-dongeneind.nl

Nu per stuk voor

15.

95

Tuinplantencentrum - kwekerij Ook maandagochtend open!

Dongeneind BV Tot ziens in onze kassen!

GRIENDSTEEG 20 OOSTEIND TEL: 0162-455205 FAX: 0162-458222 E-MAIL: INFO@HUYSKWEKERDONGENEIND.NL - VOLG DE BORDEN -


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 5

Besluiten B&W Energieproblematiek Beljaart SNIPPERGROEN Het college stemt in de verkoop van de gronden (snippergroen) achter de percelen Perzikgaarde 7, 8, 9 en 10 te Dongen. De bewoners hebben hiertoe een verzoek gedaan. Verkoop past binnen de kaders van de nota Snippergroen.

WATERBEHEER

Het college stemt in met het Jaarplan 2014 en de evaluatie over 2013 van het Samenwerkingsverband Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant.

HUURVERHOGING

Het college stemt in met een huurverhoging voor de gemeentelijke huurwoningen. Dit is conform het huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. De gemeente Dongen verhuurt thans nog drie woningen, te weten Kardinaal van Rossumstraat 2 en 2A en Oude Baan 21.

SUBSIDIES

Het college heeft besloten de indieningsdatum voor het aanvragen van subsidies voor het jaar 2015, uit te stellen en te bepalen op 1 september 2014. Aanvragen dienen feitelijk voor 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar te worden ingediend. In de praktijk blijkt het voor verenigingen/organisaties erg lastig om zo ver voor het subsidiejaar, het activiteitenprogramma gereed te hebben en een complete aanvraag in te kunnen dienen.

Ouderenmiddag 's Gravenmoer De laatste woensdagmiddag van de maand april is elk jaar voor de 55 plussers van 's Gravenmoer een middag met een oranje tintje. Ter ere van de verjaardag van koning WillemAlexander zorgt het Ouderecomité samen met de Oranjevereniging voor een feestelijke middag. Bij een feestmiddag hoort ook een traktatie, de bekende oranje soes met een lekkere kop koffie of thee. Deze middag zal er een muzikaal optreden zijn van Marie Christien. En zullen we samen toasten op de gezondheid van onze koning en zijn familie. De Oranjevereniging zorgt weer voor een stand met attributen over het Koningshuis. Elk jaar zien weer andere mooie spullen. Het slotlied zal zeker het Wilhelmus zijn. Het Ouderencomité 's Gravenmoer.

Het college van de gemeente Dongen heeft een breed gedragen oplossing voor de energieproblematiek in Fase 2 van De Beljaart. De bewoners kunnen daarbij - onafhankelijk van elkaar - kiezen uit twee opties. Of een gasgestookte CV-ketel. Of een individuele warmtepomp. Dat is de kern van een raadsvoorstel dat volgende week op de agenda staat bij de opiniërende raadsvergadering (donderdag 24 april 2014). Het voorstel is tot stand gekomen na een periode van intensief overleg met zowel de bewonersdelegatie, als extern deskundigen en ontwikkelaars.

VOORKEUR

De CV-ketel of warmtepomp, komt in de plaats van een collectief WKO-systeem. De exploitant daarvan is in oktober vorig jaar failliet gegaan. Sindsdien staat de gemeente Dongen garant voor de energielevering in de wijk en dient de gemeente te zorgen voor een goed werkend energieconcept. Revitalisering van het collectieve systeem bleek begin dit jaar geen reële optie.

PROCES

BESTUUR

Samen met de bewonersdelegatie zijn vervolgens acht mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Deze zijn met technische ondersteuning van extern deskundigen, teruggebracht tot twee opties. De selectie gebeurde op basis van de volgende randvoorwaarden: haalbaarheid (financieel, technisch, juridisch), aanvaardbaarheid (bestuur, bewoners) en adequaatheid (robuuste oplossing).

'Deze uitkomst', aldus wethouder Marina Starmans, 'was voor ons aanleiding om meerdere gesprekken te voeren met Enexis. Hierbij is naar voren gekomen dat Enexis bereid is tot aanleg van een gasleidingnet'. Het college vraagt nu aan de raad om niet langer vast te houden aan het uitgangspunt dat De Beljaart een wijk is zonder gas. Wethouder Starmans: 'Dat is niet alleen de wens van een aanzienlijk deel van de bewoners. Ook de ontwikkelaars hebben aangegeven keuzevrijheid te willen. Zij zien dat als voorwaarde voor de ontwikkeling van de volgende fasen. Voor de grondexploitatie en de inkomsten van de gemeente Dongen, is het belangrijk dat er weer bouwactiviteiten plaatsvinden in De Beljaart'.

BEWONERS De voor- en nadelen van beide opties (CV-ketel, warmtepomp) zijn beschreven in een informatiebrochure die huis-aan-huis (82 woningen) is verspreid in Fase 2 van De Beljaart. Daarna heeft nog een informatieavond plaatsgehad en vorige maand is een

Samenwerking Hilvarenbeek, Goirle en Dongen op inkoop Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken op het terrein van ondersteuning, maatschappelijke participatie en jeugdzorg. De gemeenten Hilvarenbeek, Goirle en Dongen trekken op het gebied van inkoop gezamenlijk op. Om kennis van de markt op te bouwen, organiseren ze een marktconsultatie. Belangstellenden, zoals bijvoorbeeld leveranciers van producten/diensten in de begeleiding, (arbeidsmatige) dagbesteding en/of jeugdzorg kunnen meedoen aan deze marktconsultatie.

GÉÉN AANBESTEDING Een marktconsultatie is géén aanbesteding. Voordat de gemeenten een besluit nemen over de wijze waarop de ondersteuning wordt gecontracteerd, willen ze meer kennis opbouwen. Dat doen ze met een marktconsultatie:

een georganiseerde informatieuitwisseling met marktpartijen. Dit is een transparant proces, iedereen kan meedoen in de beantwoording. Een marktconsultatie hoeft niet te leiden tot een aanbesteding en zegt ook niets over mogelijke contractering.

VRAGEN

Koningsweekend Oosterhout Zaterdag 26 april winkels open Zondag 27 april koopzondag Gratis parkeren m.u.v. parkeergarages

Door de consultatie willen de gemeenten inzicht krijgen in welke leveranciers er (willen) zijn, welke producten en diensten zij leveren en wat de kosten zijn. Maar ook willen ze weten welke problemen, voordelen en verbetermogelijkheden de leveranciers zien en hoe zij besparingen denken te realiseren. Voor het uitzetten van de marktconsultatie en in een later stadium voor de aanbesteding zelf wordt gebruik gemaakt van Tenderned: het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. In eerste instantie is er een (digitale) schriftelijke ronde. Op basis van de bevindingen volgt op donderdag 22 en/of vrijdag 23 mei een tweede ronde met gesprekken. De vragenlijst is op 15 april 2014 op Tenderned geplaatst. Uiterlijk 9 mei 2014 moet de beantwoording binnen zijn.

winkelstad

oosterhout

www.winkelstadoosterhout.nl A42582_Advertentie_600x850.indd 1

Gaat u scheiden? Gaat uuscheiden? Gaat scheiden? Gaat u scheiden?

peiling gehouden in de wijk.

Een meerderheid van de bewoners (70,8%) heeft daarbij aangegeven te willen kiezen voor een individuele warmtepomp. Meest genoemde redenen: koeling (in de zomer), bouwtechnische voordelen (minder ingrijpende aanpassingen in huis) en duurzaamheid. Ruim een kwart van de huishoudens (26,8%) heeft een voorkeur uitgesproken voor de gasgestookte CV-ketel, op basis van argumenten als degelijkheid (stabiel en betrouwbaar systeem), de hoeveelheid warm tapwater en voordelen op het gebied van onderhoud en service. 2,4% (2 adressen) reageerde niet op de peiling en latere pogingen tot contact.

AANLEIDING

Taekhoeve levert tuinstoelen voor het hospice

15-04-14 09:46

‘Dag Sophie veel plezier bij mama’ ‘Dag Sophie veel plezier bij mama’ ‘Dag Sophie veel plezier bij mama’ ‘Dag papa, tot maandag’ ‘Dag papa, tot maandag’ ‘Dag papa, tot maandag’

door Ton Zinger De tuin van het hospice De Volckaert heeft sinds zaterdag weer comfortabele hardhouten tuinstoelen dankzij een genereus gebaar van Jan Smulders, eigenaar van de Taekhoeve. Het bedrijf levert taekmeubelen voor binnen en buiten en verhuisde eind vorig jaar van de Moer naar Kaatsheuvel. Zaterdag leverde Jan Smulders twaalf stoelen af, twee voor ieder terras bij de kamers. Voorzitter Rolf Vullings (l) nam ze in ontvangst namens de Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert.

Wij regelen uw hele scheiding! Van Wij regelen uw hele scheiding! Van het tot alimentatie Wijouderschapsplan regelen uw hele scheiding! Van hetvan ouderschapsplan totalimentatie alimentatie en uw woning tot verzekeringen. het ouderschapsplan tot verzekeringen. en van van uw uw woning tothet Inclusief opmaak van convenant! en woning tot verzekeringen. Inclusief opmaak opmaak vanhet hetconvenant! convenant! Inclusief Wij werken met u van beide samen. Wij werken met u beide samen. Hierdoor is uw goedkoper, Wij werken metscheiding u beide samen. Hierdoor is uw uw scheiding scheiding goedkoper, sneller geregeld en mindergoedkoper, schadelijk Hierdoor is sneller geregelden en minder minderschadelijk schadelijk voor kinderen. sneller geregeld voor kinderen. kinderen. voor Meer weten? Bel ons gerust voor een Meer weten? weten? Bel ons onsgerust gerustvoor vooreen een kosteloos kennismakingsgesprek. Meer Bel kosteloos kennismakingsgesprek. kennismakingsgesprek. kosteloos

 

'We hebben nu geen showroom meer, maar verkopen enkel via de webshop. Al onze meubelen zijn van A kwaliteit en we importeren ze rechtstreeks vanuit Indonesie', zegt Jan Smulders die wel op zoek is naar een geschikte locatie om een showroom in te richten. Hij hoefde niet lang na te denken over de vraag of hij een bijdrage wilde leveren aan het welzijn van de tijdelijke bewoners van het hospice. 'Ik ben wel vaker in de Volckaert geweest, maar het hospice kende ik nog niet. Ik vind het geweldig dat er een voorziening is waar mensen in alle rust de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen'. Het hospice in het Dongepark heeft zes kamers en iedere kamer heeft een eigen terras. Door de openslaande deuren kan zelfs het bed naar buiten worden gereden. Door de nieuwe stoelen kunnen ook familieleden en andere gasten genieten van de fraaie tuin.

10 JAAR De Stichting Vrienden van het Hospice de Volckaert viert dit jaar het tienjarig bestaan. In september wordt een groots benefietfeest georganiseerd in de Oude Kerk / ruine aan de Kerkstraat. De stichting ondersteunt het vrijwilligerswerk in het hospice door een deel van de kosten van professionele werving, selectie, opleiding en begeleiding van de vrijwilligers voor haar rekening te nemen. Daarnaast streeft de stichting ernaar allerlei zaken die niet vanuit de reguliere exploitatie betaald kunnen worden te bekostigen. De enige bron van inkomsten van de stichting zijn giften en donaties.

INFORMATIE Kijk voor meer informatie over de stichting op www.volckaert. nl/pages/home/locaties/vriendenvanhethospice.php of neem contact op met het secretariaat tel. 0162 321683 email t.zinger@home.nl

NIEUWS UIT DE WIJKEN Nieuw actieprotocol West 2 wellicht gemeentebreed PARKEERPROBLEMEN

ACTIEPROTOCOL

Tijdens de openbare vergadering van 15 april werden in eerste instantie de parkeerproblemen binnen de wijk besproken. Het afblazen van de proef welke voor de Tooropstraat gepland was, en met name met taxivervoer te maken had, zal worden opgevolgd door een flyer aan de taxichauffeurs uit te reiken in een poging enige mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Voor de van Kinsbergenstraat is in principe overeenstemming bereikt door bewoners en gemeente, waarbij het parkeerverbod wordt opgeheven op een klein stukje na, wat aangegeven zal gaan worden met een gele streep, hier zal ook niet meer gedoogd worden. In afwachting van de gebruikelijke procedure en toestemming van de toekomstige wethouder zal een en ander voor juni gerealiseerd gaan worden. Tijdens de rondvraag werd door bewoners van het achterste deel van de Tooropstraat ook aandacht gevraagd voor parkeerproblemen. Dit zal door een nieuw actieprotocol behandeld gaan worden.

Dit actieprotocol wat door de raad van West 2 naar aanleiding van communicatieproblemen tussen bewoners, wijkraad en gemeente is opgesteld, is bij de gemeente zo goed ontvangen dat dit wellicht als voorbeeld voor de hele gemeente Dongen zal gaan dienen.

LOPENDE PROJECTEN Ten aanzien van de BOA en wijkagent wil de voorzitter nogmaals benadrukken dat het melden van klachten in eerste instantie altijd via de klachtenlijn van de gemeente dient te gebeuren. Mede naar aanleiding daarvan werd ook melding gemaakt van een idee wat aangedragen werd om als wijkraad eens na te denken over een buurtwacht. Dit werd aan de aanwezigen meegegeven. Ook deelde de voorzitter mee dat de wijken West 1 en 2 door het Sociaal Team van de gemeente Dongen als proefproject zullen dienen. Verder is er een nieuw verkeersplan bekend gemaakt rond de 2 scholen. Voor het lopende projekt Bloemaertstraat, wordt verwacht dat dit in de maand juni gerealiseerd zal zijn, er ligt een plan wat in overleg met bewoners en in samenwerking met de jeugdgemeenteraad is opgesteld, dit wacht alleen nog op goedkeuring van de toekomstige wethouder. Diezelfde jeugdgemeenteraad zal ook betrokken worden bij het toekomstige projekt van de wijkraad betreffende het Dongepark, dit zal overigens pas na de zomervakantie worden opgestart, ook de huidige hondenlosloopplaats waarover klachten waren zal hierin worden meegenomen.

BreAss Hoge Ham 75 BreAss BreAss Dongen HogeHam Ham75 75 Hoge 0162-317660 Dongen Dongen www.breass.nl 0162-317660 0162-317660 www.breass.nl  www.breass.nl     

Natuur verenigingen adviseren nieuwe gemeenteraad De aandacht voor natuur blijft groeien! Voor het tweede jaar op rij blijft de aandacht voor de natuur in de regio groeien! Bijna alle natuur- en milieuverenigingen in deze regio kennen groeicijfers van rond de 10%. Landelijk nemen die aantallen af, maar waarschijnlijk door de grotere plaatselijke waardering voor natuurbeleving nemen de aantallen leden en vrijwilligers hier en aan de Vlaamse zijde gelukkig toe tot nu ca 2500. De groeiende aandacht voor natuur en landschap bij de verschillende verenigingen geeft via hun leden ook wensen voor het gemeentelijk beleid in de komende periode. Die wensen voor een duurzame instandhouding van natuur en landschap zijn o.a.: •Herstel van het natuurlijke karakter van de Donge en de andere Brabantse beken als ecologische verbindingen. •Ecologisch beheer ook bij het maaien. Braakliggende terreinen met rust laten, spaart ook geld en geeft gratis kansen voor natuurontwikkeling. Aanleg van bloemrijke bermen, bijenlinten en weidevogelreservaat. •Behouden van een systeem van kapvergunningen en lijsten met waardevolle en monumentale bomen, struiken en structuren. •Benutten van kansen voor duurzaamheid bij energiegebruik, CO2 reductie, (stads)-voedselproductie met aandacht voor de educatie over duurzaamheid. •Terugdringen intensieve landbouw, megastallen, fijn stof en overbemesting en gaan voldoen aan de eisen voor “nitraat” zoals die voor het Ulvenhoutse Bos (Natura 2000) gelden om beschadiging te stoppen. •De Natuurverenigingen pleiten met name ook voor het benutten van kansen voor recreatieve natuurbeleving, intensieve samenwerking met Vlaanderen en kansen geven aan burgers en verenigingen voor zelfwerkzaamheid

SUGGESTIES Deze suggesties zijn door de West Brabantse Vogelwerkgroep, KNNV – Breda, Natuur en Milieuvereniging Markkant, Natuurpunt Markvallei, Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen en IVN Mark en Donge vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid aan het nieuwe gemeentebestuur aangeboden om bij de programma besprekingen deze wensen in het gemeentelijk beleid vorm te willen geven.

e-mailadres redactie dongen@emdejong.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

ONZE NIEUWE COLLECTIES EN DE LAATSTE TRENDS VAN ONZE MERKEN...

PAGINA 6

MHC VLOEREN     

massief hout visgraat duo-lamel laminaat PVC

Julianastraat 103 - Rijen Tel. 0161-227069 Ook - overschuurspecialist - onderhoudsmiddelen Bezoek onze showroom.

CARAVANS GEVRAAGD met SPOED & Campers

• Airfield • Cavaletti • Van der Mark

à contant of per bank! Jos Hommel Caravans Eikenlaan 30 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

• Gerry Weber • Geisha • Josephine & Co • Joseph Ribkoff • Indies

VAARBEWIJSCURSUS

• Sarah Pacini

START HALF/EIND APRIL

• Ten Days

Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad. OOK SPOEDCURSUS OP 2 ZATERDAGEN yachtconsult.com 0165-546707

• Summum • Expresso • Stroke

Sporten bij SportiefODS. Bootcamp, xco walking xl, xco running, bewegen voor senioren.Voor beginnners en gevorderde. www.sportiefods.nl tel:0620254049

• Frank Walder • enz...

geopend g a d s g n i n Ko ot 16.30 t 0 0 . 2 1 n va

Molendijk 8 - 5109 RN ‘s Gravenmoer T 0162 312453 - F 0162 318707 I www.twinkeltje-sgravenmoer.nl

Pinksterzaterdag 7 juni 2014

TOP 100 MADE LIVE

Voorverkoop start vanaf zondag 4 mei 15.00 uur met jamsessie bij café-bar Amerhal in Made Vooraf reserveren bij vvk adressen mogelijk www.top100made.nl

**SCHILDERWERK** gevraagd binnen en buiten. ook voor al u Texwerken, gegarandeerd vakwerk. LAGE PRIJZEN !!!! Bel 06-28912478 of stuur een mail naar cor-2012@hotmail.com Workshops Schilderen Verschillende korte cursussen en workshops. Start half mei. Iedereen welkom! www.kittyvangageldonk.nl Vijf Eiken 8 Rijen Lijstenmakerij. Voor het vakkundig opspannen en inlijsten van uw borduurwerk, geboortekaarten, aquarellen, schildersdoeken, etsen, posters etc. „Uw kunstwerk verdient ons vakwerk!“. Leo Briels lijstenmakerij, hoofdstraat 28, rijen. 0161223156 MINDFULNESS in OOSTERHOUT Bij stress, onrust, angst of pijn. Vanaf 13 mei 2014. Een cursus van 8 weken, op dinsdagavond van 19.00-21.30 uur. Kosten 330 euro , incl. werkboek, c.d. en btw. Inlichtingen en inschrijven via.: www.junckerterzijde.nl info@junckerterzijde.nl Tel: 06-30.25.49.34 kijk ook op www.oudejacob.nl

ROZEN VAN ORANJE!

Elke uitvaart vertelt zijn eigen verhaal. “Vera (42), herdacht als moeder, geliefd bij velen, energiek en altijd vrolijk.”

0162 - 438 387 www.zuylen.nl Steun ons in de strijd tegen littekens!

geef op 20.21.22

www.brandwondenstichting.nl

KONINGSDAG & ZONDAG 27 APRIL OPEN Koningsdag 27 april

9.00 - 17.00 u 11.00 - 17.00 u

Alle Geraniums kies maar uit

0,59 Nieuw: schaduwgras

Bosviool Campanula Addenda® ‘Ambella® purple’. Potmaat 12 cm.

25% KORTING

Per stuk van

3,99 voor

2,99

op al onze ORANJE ROZEN op koningsdag!

Viola cornuta. Diverse kleuren. Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks

van 2,99Dvoor

1,

79

Dé plek waar rozenliefhebbers hun hart ophalen...

Kapelweg 2a 4861 CH Chaam T. 0161-492277 M. 06-38527699 info@rozenrijk.nl

www.rozenrijk.nl

GroenRijk Oosterhout

Damweg Damweg 77 ••0162-451852 t.o. de Gamma www.groenrijk.nl www.groenrijkoosterhout.nl

wk 9. Geldig van 27-02 t/m zo 05-03. OP=OP Geldig van do. 24-4 t/m 27-4. op=op


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 7

KINDERACTIVITEITEN & FLEXIBELE KINDEROPVANG sinds 1988 KINDER en OUDER ACTIVITEITEN

OPEN DAG 26 april tijdens Koningsdag tussen 10.00 en 12.00 uur informatie en inschrijven achter de Geubel in ’s Gravenmoer. 9 juni tijdens Verrassend Dongen op 2e pinksterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur informatie en inschrijven in Kindercentrum Kiddy in Dongen.

l

Kinder-EHBO cursus voor alle ouders en grootouders op maandag 16 juni aan de Molendijk 3a in ‘s Gravenmoer. Deelname alleen mogelijk na voor-inschrijving. Kosten € 10,-

l

Nationale Modderdag 26 juni. Op alle locaties spetterende activiteiten met aarde en zand

l

Kookcursus voor kinderen van 8+ bij restaurant De drie vissen in de maand juni

l

Zeilkamp in de laatste week van de zomervakantie voor kinderen van 8+ in de Biesbosch

l

Kinderspelmiddag van buurtvereniging West in kindercentrum Kiddy op 17 mei

l

Westerkim bezoekt kindercentrum Kiddy op 22 mei

FLEXIBILITEIT Wij bieden ouders de mogelijkheid om te besparen op de opvangkosten door hen de mogelijkheid te bieden om: l

Alleen in schoolweken (40 weken per jaar) kinderen te brengen, zowel in de dagopvang als BSO

l

Alleen in schoolvakanties te komen spelen en genieten van de vele sport- en cultuuractiviteiten in de BSO. Ouders bepalen hierbij zelf welke schoolvakanties en welke weekdagen ingepland worden

l

Flexibele opvang te bieden waarbij ouders hun baby’s of peuter op wisselende dagen brengen omdat ouders bijvoorbeeld een wisselend werkrooster hebben

NIEUW:

sportBSO de Vennen open vanaf 12 mei

NIEUW:

peuterspeelgroep ’t Uilennest open vanaf 14 augustus in centrum van ’s Gravenmoer

NIEUW:

cultuurBSO ‘t Uilennest open vanaf 12 mei in centrum van ’s Gravenmoer

rew ekjilruutan ed kedtnO l

De opzegtermijn te verkorten van 2 maanden naar slechts 1 maand. Vanaf nu kunnen ouders gebruik maken van de opzegtermijn van één maand, waarbij de overeenkomsten altijd lopen tot de 15de of laatste dag van de maand.

KID is een organisatie met een pedagogisch keurmerk en zonder winstoogmerk die daarom veel extra service biedt zoals: l

Voor alle ouders dagelijks verse koffie voor in de auto op weg naar het werk.

l

Tot de 1e verjaardag gratis A merk luiers.

l

Van 0-13 jaar gratis educatieve activiteiten, een gezonde bruine broodmaaltijd en in de namiddag seizoensfruit.

l

Vanaf de 4e verjaardag in vakanties en naschooltijd gratis (sport en cultuur)activiteiten

l

Vanaf de 4e verjaardag tot de 9e verjaardag begeleiding van school naar de BSO. Lopend of met (elektrisch) groepsvervoer. Hierna wordt op advies van Veilig Verkeer Nederland in overleg met ouders gestimuleerd dat kinderen de broodnodige verkeerservaring opdoen in Dongen.

www.kinderopvangindongen.nl

Stichting KID Glorieux 5 - 5101 XS Dongen 0162-310374 info@kinderopvangdongen.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 8

KID is het 4e kindercentrum in NL met KID is het 4e kindercentrum in NL met een pedagogisch keurmerk van Cito

PEUTERS STIMULEREN IN HUN ONTWIKKELING, DE BESTE VOORBEREIDING OP DE BASISSCHOOL

een pedagogisch keurmerk van Cito

PEUTERSPEELSCHOOL ’T UILENNEST Al vele jaren weten jonge ouders uit ’s Gravenmoer de weg naar kindercentrum Kiddy in Dongen te vinden.

ver ag. ter ol. De ok an ast ver en. ag. ik

ter ol. De ok an ast ER en. DY’ ik

de am

oonekstdruk .

ER DY’

ezier eek

van ze

de

aar am de oondan

eksthele

oor druk ook . ezier eek

van ze

aar de dan

hele

oor

ook

20% kostenverlaging in 2014* * afhankelijk van individuele ko toeslag

dagelijks activiteiten en workshops

VISIE

toteen destichting 1e verjaardag GRATIS luiers KID is zonder winstoogmerk die lokaal samenwerkt met vele Dongense 20%bedrijven, kostenverlaging in 2014* stichtingen, sportverenigingen, * afhankelijk van individuele ko toeslag schoolbesturen, ZZP-ers en de gemeente Dongen. activiteiten en plekken workshops Onze dagelijks kindercentra zijn geweldige om op te groeien en daarmee een fantastische plek voor uw kinderen en de hele tot de 1e verjaardag GRATIS luiers familie. Wij staan voor kwaliteit, vroeg en voorschoolse ontwikkeling en de combinatie van verzorging van kinderen. Hierbij vervullen wij slechts een aanvullend rol op de opvoeding van de ouders.

opvangindongen.nl

opvangindongen.nl

Nieuw is dat Kiddy een dependance opent in het centrum van ’s Gravenmoer aan de Molendijk 3a; een voorschool voor peuters. De pedagogische aanpak is gebaseerd op Cito-methode Piramide. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van 2-4 jarige kinderen op een speelse manier. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen peuters in een veilige omgeving grip op de wereld. De taal- en rekenvaardigheden worden spelenderwijs verstrekt. Verschillende onderzoeken tonen aan dat Piramide effectief is en kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau aanspreekt. Onder andere door het versterken van de sociale vaardigheden maken kinderen een betere start op de basisschool. Zowel kinderen met een ontwikkelingsachterstand, maar zeker ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Door op jonge leeftijd de hersenen te stimuleren, komen deze optimaal tot ontwikkeling. De peutergroep is vanaf 14 augustus geopend op maan-, dins- en donderdagen van 7.30 tot 18.15 uur geopend. Ouders kunnen kiezen uit korte en lange dagdelen en bepalen zelf de ochtenden en/of middagen waarop hun kind komt spelen.

INTEGRAAL SAMENWERKEN Stichting KID en stichting Initia hebben op 8 juni 2013 stichting Integrale Kindercentra Dongen opgericht met als doel integrale kindercentra te realiseren in de gemeente Dongen waarbij kinderopvang en onderwijs met elkaar onder één dak en onder één koepel werken zodat ouders en kinderen één aanspreekpunt hebben met éénzelfde pedagogische visie en op elkaar afgestemde aanpak. Het doel hierbij is om de nu nog gescheiden werelden van kinderopvang en onderwijs in elkaar over te laten lopen en met elkaar te laten versmelten in het belang van de ontwikkeling van de kinderen en hun ouders.

www.kinderopvangindongen.nl

PEUTERGROEP DE TIJGERTJES Sinds dit schooljaar is er in basisschool Achterberg een startgroep voor 2-4 jarige peuters. Grote meerwaarde van peutergroep Tijgertjes is, dat hiermee de doorgaande ontwikkeling van kinderen al vanaf jonge leeftijd wordt ondersteund. Doordat de startgroep onderdeel is van de basisschool, profiteren peuters en ouders meteen mee van activiteiten en faciliteiten van de school. Zo worden thema’s waar kinderen mee bezig zijn op elkaar afgestemd. Als in de kleuterklassen gewerkt wordt rondom het thema winkel, doen de peuters dat ook binnen tijgertjes. Ouders kunnen kiezen voor de extra speeltijd in de ochtend (7.30-8.30u), ochtendgroep (8.3013.00u), middaggroep (13.00-16.00u) en extra speeltijd in de middag (15.30-18.00u). De startgroep is open op maandag, dinsdag en donderdag. Zo zijn er kinderen die komen van 8.30 uur tot 18.00 uur op alle 3 de dagen en kinderen die bijvoorbeeld één ochtend en één middag in het peuterarrangement komen. Aanmelden voor deze groep kan bij zowel basisschool Achterberg aan de St Josephstraat als als kindercentrum Kiddy aan de Glorieux.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

Groep 8 KBS Noorderpoort wint de Rabobank Bank Battle 2014! Maandag 14 april werd de Rabobank Bank Battle georganiseerd. Om precies 9.30 uur ging de digitale kluis open en mochten we beginnen met de race tegen de klok. Zo snel mogelijk moesten er 238 vragen beantwoord worden. Deze gingen niet alleen over bankzaken, maar over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Voor elk antwoord kregen we een letter, die vervolgens in een puzzel geplaatst moest worden. Door het geweldige enthousiasme en de fantastische samenwerking hadden de kinderen binnen maar liefst 36 minuten de oplossing digitaal ingestuurd. De uitslag zou aanstaande maandag 21 april pas te lezen zijn op de site, maar al op woensdag 16

april werden we in de klas verrast. Wij hadden het snelst van alle deelnemende scholen het juiste antwoord ingestuurd! Wat een kanjers! Naast natuurlijk de eer kreeg iedereen een keycord en hebben we een Clinic van (s) cool on wheels gewonnen. Hierbij staan de thema’s gehandicaptensport, doorzettingsvermogen en durf centraal.

KVO met gids van Parkplezier door Vredeoord In de aanloop naar het Bomenpad startte stichting Parkplezier ruim een half jaar geleden met gidswandelingen door park Vredeoord. De dames van de KVO Dongen waren de eerste groep die, onder leiding van de gidsen Beppie Verhage en Carel van Aarle, het park met andere ogen leerde bekijken.

PAGINA 9

Oranje Stichting Klein-Dongen-Vaart

Op Koningsdag zaterdag 26 april organiseert de Oranje Stichting Klein-Dongen-Vaart weer diverse activiteiten. Dit jaar is ons programma rond 13.30 uur afgelopen.

Kom om 8.45uur feestelijk verkleed in rood-wit-blauw of oranje naar sportveld “De Gaasjes”. We lopen samen met P.S.V. ”De Edele Hoefjes” en fanfare St. Hubertus een rondje door de Dongen-Vaart. De route is: Vaartweg, Wildzangweg, Eksterstraat, Patrijzenweg, IJsvogelstraat, Mr Janssenweg, Wielewaalstraat, Mr. Janssenweg en via de Vaartweg weer terug naar de Gaasjes.Op het veld aangekomen hijsen twee kinderen de vlag. De kinderen van de basisschool gaan daarna spelletjes doen op het veld. Peuters mogen ook meedoen als er een begeleider meeloopt. Rond 11.00 uur is dit spelgedeelte afgelopen.

Dit jaar gaan we rond 11.30 uur starten met de wielerronde. Deze wordt voor de 45e keer georganiseerd door het Jeugdcentrum i.s.m. de Oranje Stichting. We starten met de minirace. Dit is voor de jongste kinderen die meedoen op hun driewieler, fiets met zijwieltjes, tractors e.d. Je kunt je hiervoor ’s ochtends opgeven op het sportveld of meteen daarna bij de wagen aan de Vaartweg ten hoogte van nr. 64-68 vanaf 11.15u. Alle activiteiten zijn gratis. Na de wielerronde gaan we naar jeugdcentrum, Vaartweg 87a, Dongen-Vaart waar de kinderen kunnen spelen en/of kleuren. Tegen 13.30 uur volgt daar de prijsuitreiking van de wielerronde door Burgemeester Diessen. Omdat we rond de middag zitten met de activiteiten is er in het jeugdcentrum gelegenheid om broodjes hamburger, knakworst en kaas te kopen. Na de prijsuitreiking blijft het jeugdcentrum open. Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.

Team Nathan met Kika Kraam op Koningsmarkt Twee weken geleden werd in het weekblad ruim aandacht besteed aan Team Nathan dat gaat deelnemen aan Run for Kika op 22 juni 2014. Komende zaterdag is het team van 13.30 tot 17.30 uur met een kraam te vinden op de Koningsmarkt. Bij deze kraam de Nieuwstraat worden met name hippe, zelfgemaakte spulletjes verkocht waaronder schorten, kussentjes, haarspeldjes, memoborden en vele andere dingen.

GEKNIPT VOOR EEN TIENTJE Ook kunnen mensen door professionele kapsters geknipt worden voor 10,00 euro. Kinderen kunnen geschminkt worden en de nageltjes kunnen mooi gelakt worden. De gehele opbrengst gaat rechtstreeks naar Kika, via Team Nathan met de Run for Kika op 22 juni 2014. Wilt u het team rechtstreeks sponsoren dan kan dat rechtstreeks via www.runforkika.nl/team-nathan

&SNEL DRUKWERK

VOORDELIG De tuin achter villa Vredeoord is een Engelse landschapstuin. Dit soort tuinen kwam tussen 1850 en 1925 in de mode als tegenhanger van de Franse tuin met strakke lijnen en symmetrie. Het glooiende Engelse landschap was het uitgangspunt voor de Engelse tuin en typerend zijn dan ook de aanleg van heuvels, grasvelden, boomgroepen, kronkelende paden en mooie zichtlijnen. Villa Vredeoord werd in opdracht van de familie Bressers in 1903 gebouwd. Tegelijkertijd werd een indrukwekkende tuin aangelegd. Toen de gemeente Dongen villa Vredeoord in 1952 kocht, kwam er een volière en in 1974 voegde men de naastgelegen tuin van Musis Sacrum aan het park toe. Gids Van Aarle vertelde over het nut van bomen voor mens en dier. De mens ademt zuurstof

in en ademt het als koolzuurgas weer uit. Bomen zuigen dit koolzuurgas via hun bladeren op en ademen daarna weer zuivere zuurstof uit. Een volwassen boom maakt genoeg zuurstof voor vier mensen. Vandaar dat bossen en parken vaak onze groene longen worden genoemd. Beppie Verhage vertelde over de treurwilg die door de fam. Bressers werd geplaatst als herinnering aan hun twee overleden kinderen. Andere opmerkelijke bomen zijn de erg giftige Venijnboom waarvan het zaad gebruikt wordt als medicijn tegen kanker, de Anna Paulownaboom en de Vleugelnootboom. En wie kent niet de grote Atlas ceder midden op het grasveld? Op de Dag van het Park zondagmiddag 25 mei. wordt het bomenpad officieel geopend.

EMDEJONGDIRECT.NL

Ontdek al het gangbare drukwerk in één oogopslag en bestel direct met gemak. Wij zorgen voor kwaliteitscontrole en snelle levering, mogelijk tot op de dag van bestelling toe. Kortom een totaalpakket van bestelling tot . nazorg, gemaakt met

passie en vakmanschap

emdejongdirect.nl is een onderdeel van

Famke en Frederique zijn al maanden bezig: ze maken zelf sieraden om te verkopen op de Koningsmarkt op 26 april in het Oranjepark in Dongen. Beide dames zijn behoorlijk creatief en maakten zelf al regelmatig kleurrijke gevlochten armbandjes.

De jaarlijkse rommelmarkt van Harmonie Aurora op zondag 6 april werd ook dit jaar weer goed bezocht. Vele honderden rommelmarkt liefhebbers van binnen en buiten Dongen wisten de Cammeleur te vinden. De eerste bezoekers stonden ruim voor openingstijd in de startblokken om de mooiste spulletjes niet mis te lopen. geveild. En ook dit jaar verkochten jeugdleden weer enveloppen met grote kans op prijzen. Na afloop kan de organisatie terug kijken op een gezellige en bovendien zeer geslaagde dag. Het was het maandenlange sjouwen meer dan waard, want de rommelmarkt is en blijft een van de belangrijkste pijlers om de verenigingskas op krachten te houden. Harmonie Aurora bedankt daarom alle bedrijven die hun onmisbare steentje hebben bijgedragen aan dit evenement!

Em. de Jong

Sieraden voor het goede doel

Geslaagde Rommelmarkt Harmonie Aurora

Het was een kleurrijk tafereel! Allerhande spullen wisselden na het bekende spel van vragen, bieden en afdingen van eigenaar. Maandenlang werd hiervoor door de leden van Harmonie Aurora fanatiek ingezameld waarna er wekelijks uren werd gesorteerd in de loods van v. Schijndel. Met succes want op de grote dag stonden twee containers met rommelmarktspullen klaar om in alle vroegte over de vele kraampjes te worden uitgestald. De meer waardevolle artikelen werden zoals elk jaar succesvol

Koninklijke Drukkerij

Frederique: 'Toen bedacht ik dat het misschien leuk zou zijn om ze te verkopen op de vrijmarkt op Koningsdag'. Ze vroeg haar vriendin Famke om mee te doen, die was daar meteen voor in en had ook al een idee voor een goed doel. Famke: 'Mijn neefje van 1 jaar oud is ernstig gehandicapt. Stichting Mappa Mondo heeft drie huizen waar kinderen zoals hij terecht kunnen als de ouders even moe zijn. De kinderen hebben het daar hartstikke goed terwijl de ouders kunnen uitrusten'. Dat is een goed doel

waar de meiden graag geld voor willen inzamelen. Ze zijn meteen aan de slag gegaan om nog meer armbandjes te vlechten. Daarnaast hebben ze ook nog sleutelhangers gemaakt en zelfs nog een hele serie oorbellen. De collectie is vrolijk en kleurrijk geworden en ze zijn er best trots op. Frederique: 'En nu maar hopen dat we veel zullen verkopen'. De meiden vinden het wel een beetje spannend. Famke: 'We willen natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor Mappa Mondo, daar doen we het voor'. Ze hopen dat alle bezoekers van de vrijmarkt zaterdag langs hun kraampje komen en dat ze aan het eind van de dag al hun spulletjes verkocht hebben. Dat gaat vast lukken, Famke en Frederique zijn er in elk geval helemaal klaar voor!

NIEUWS VAN DE JEUGDGEMEENTERAAD De jeugdgemeenteraad bestaat uit 18 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen. Zij adviseren de gemeente over onderwerpen die voor hun leeftijdgenoten van belang zijn, zoals veiligheid op straat, speelgelegenheden en zinvolle vrijetijdsbesteding. Heb je een goed idee? Mail het naar jeugdgemeenteraad@dongen.nl

Woonplaats voor bijen

door Mari Stas Meer dan de helft van de 350 bijensoorten in Nederland wordt met uitsterven bedreigd. Daarop kwamen de leden van de jeugdgemeenteraad met een idee. Woensdag 16 april openden zij samen met de timmerclub en vrijwilligers van de Volkaert het eerste bijenhotel in De Beljaart. Ook de burgemeester was van de partij. Hij gaf een toespraak en sprak vol lof over het idee van de jeugdgemeenteraad. Daarnaast bedankte hij ook iedereen die mee had geholpen om dit project te realiseren. De jeugdgemeenteraad wil de bijen helpen. Deze worden namelijk met uitsterven bedreigd. De hoofdoorzaak daarvan is het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het gebrek aan wilde bloemen. Bijen zijn nodig voor het bestuiven van bloemen. Zonder bijen zijn er ook geen groenten en fruit.

Daarnaast werd ook de naastgelegen groenstrook ingezaaid met bijvriendelijk zaad. Er werden verschillende bloemen gezaaid voor verschillende soorten bijen. De burgemeester was blij met het idee van de jeugdgemeenteraad en hij hoopt dat de bijen met dit project goed worden geholpen.

TIMMERCLUB VOLCKAERT Om het project te realiseren hebben de leden van de jeugdgemeenteraad de hulp ingeroepen van vijf bewoners van het verzorgingstehuis De Volkaert. Zij vormen de timmerclub. De timmerclub heeft voor het project zes bijenhotels gebouwd. De kleinere bijenhotels worden op geschikte plekken in Dongen opgehangen. Het grootste bijenhotel werd woensdag officieel geopend in De Beljaart.

Mari Stas, leerling Havo 4 van het Cambreurcollege liep een hele week stage bij de redactie van het weekblad.

VERSLAG VAN CORNEEL VAN DE JEUGDGEMEENTERAAD Woensdagmiddag 16 april heeft de jeugdgemeenteraad het bijenhotel in de Beljaart geopend. Dat deden we samen met de timmerclub van de Volckaert. We hebben met de mensen van de timmerclub verzameld in het gemeentehuis. Toen kregen we allemaal een gebakje. En vervolgens zijn we met z’n allen naar de Beljaart gelopen. Daar was de burgemeester (René van Diessen) al. We hebben de bijenkast en het bord onthuld. Daarna zijn we tegenover het bijenhotel een hele strook grond in gaan zaaien, zodat de bijen de ingezaaide bloemen dan kunnen bestuiven en over kunnen vliegen naar de bijenkast, waar ze de nectar uit de bloemen en het stuifmeel omzetten in honing. Verder bestuiven bijen landbouwgewassen zoals aardbeien en fruitbomen. Tijdens de opening kregen we een uitleg over de bijen van mevrouw Beppie Verhage. Maar om dit allemaal te kunnen regelen hebben we wel zelf materiaal moeten zoeken. Gelukkig hebben we dat al een paar maanden van te voren gedaan. Zo hebben we bamboe en dennenappels gezocht voor in het bijenhotel. Er zijn door de timmerclub nog meer bijenhotels gemaakt, die worden op andere plaatsen in Dongen neergezet. Ook is het de bedoeling dat twee kinderen op elke school een verhaal gaan vertellen over de bijenhotels die worden geplaatst. We delen dan bloemenzaad uit, dat alle kinderen in Dongen kunnen gaan zaaien. Dan kunnen de bijen in een lint door Dongen vliegen.

Plissé’s / duettes iedere uitvoering, zonder meerprijs * Rolgordijnen tot 3,50 m breed XXL * Vitrage gegarandeerd kreukvrij, gratis gemaakt vanaf e23,95 p.m. * PVC Therdex 20 jaar garantie, incl. egaliseren + leggen - e49,00 per m2 * Houten jaloezie duorolgordijn tot 2.80 m breed Gasthuisstraat 69, Kaatsheuvel, 0416-275274 www.martvanbeers.nl • Maandag gesloten


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 10

Nederlands Records en baanrecords sneuvelden tijdens de wedstrijd op zaterdag 19 april

Geweldige Werp3kamp & Estafettebattle bij Atledo

NEDERLANDS RECORD IN DE CATEGORIE 70+ In de vroege ochtend, nog erg frisjes, werd gestart met discuswerpen. Daarna werden elk uur de drie onderdelen speerwerpen, kogelstoten en discuswerpen gelijktijdig afgewerkt en elk onderdeel kwam vijf keer aan de beurt. De opvallendste prestaties voor het werpen werden gehaald door Riet Jonkers-Slegers die zowel bij het kogelstoten (8,13 mtr.), als bij het speerwerpen (14,48 mtr.) het Nederlands Record verbeterde in de categorie 70+. Treffend, want in de pauze werd Riet gehuldigd voor haar fantastische prestaties bij de WK masters vorige maand, toen ze vier gouden en één zilveren medaille in de wacht sleepte. Phill Pols wierp de discus naar een prachtige afstand bij de Djunioren: 31,69 mtr. Hij komt daarmee hoog op de ranglijst. Op het onderdeel speerwerpen redde hij het met 38,96 mtr. net niet om het baanrecord te verbreken met de 400 gram-speer. Daar gaat hij zeker nog een aanslag op doen, omdat hij met zijn pas verworven record van 40.11 mtr. hierin wel geslaagd zou zijn. Jelle de Roon bereikte een mooi PR in zijn tweede wedstrijd met de speer van 600 gram: 37.45m. In zijn categorie is de competitie

erg hoog, met deelnemers die boven de 45 meter werpen, maar wel een jaar ouder zijn. Bij de Bjunioren wierp Glenn Pols de discus naar een mooi PR van 36,31 mtr. en de speer zelfs naar 45,37 mtr., een mooie prestatie voor de ranglijst. Zijn doel is dit jaar nog de 50 meter halen. Uit Amsterdam was 2e jaars B-junior Henrik Propper gekomen, die hier zelfs 61,62 mtr. neerzette. Ook bij de senioren en masters werd er een mooie strijd geleverd. Bij de dames senioren was Lisa Smit van Scorpio goed op dreef met discus en kogel. Bij de mannen senioren kwam Haike Franssen van GVAC als beste werper uit de bus, op de voet gevolgd door de werpploeg van Scorpio. De mannen masters van Atledo zijn het laatste jaar sterk in de breedte gegroeid – sommigen zowel letterlijk als figuurlijk - en de onderlinge competitie jaagt de prestaties flink op. Bernard Oerlemans liet zien dat op deze werponderdelen techniek belangrijker is dan kracht en hij springt er nog steeds met heup(inzet) en schouders boven uit. Bovendien lijkt Bernard na zijn blessure sterker dan ooit. Maar hij voelt de hete adem van de verschillende meerkampers in zijn nek.

40 uur per week

Enthousiasme en een prettige werksfeer vormen de basis van ons bedrijf. Flexibiliteit is onze kracht; naar klanten en tussen medewerkers onderling. Voor wie wil werken in ons team, bieden wij de functie aan van Inkoop Medewerker. Algemene functie eisen: • Afgeronde commercieel technische opleiding op MBO niveau, mogelijk aangevuld met NEVI MIL; • Ervaring in inkoop en inkoop processen; • Kennis van de gangbare kantoor software pakketten; • Beheersing van de Engelse taal; • Beheersing van de Duitse taal strekt zéér tot aanbeveling; • Een aantal jaren relevante werkervaring. Taakomschrijving: Als specialist in het op projectmatige basis ergonomisch en veilig inrichten van laswerkplekken en lasafdelingen in de industrie en bij opleidingsinstituten wereldwijd, zult u worden belast met: • Inkoop van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten; • Aansturing van onze subcontractors mondiaal; • Toezicht en follow up van het inkooptraject.

VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN VAKANTIE IS WIELEWAAL

Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Foto op canvas of oud steigerhout )

houten frame

39x39cm (steigerh andere maten op

Wij bieden een bij de functie en het ervaringsniveau passende beloning, een prettige en informele werksfeer in een moderne en zéér dynamische onderneming. Voor degene met de juiste werkhouding en kennis biedt deze functie op termijn diverse doorgroei mogelijkheden. Indien u nadere informatie over deze functie wilt, dan kunt u bellen met de heer Marcel van Houten op 0161226472. Sollicitatie met CV kunt u, tot uiterlijk 3 mei, mailen aan: m.vanhouten@cepro.eu Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Tweede Paasdag vond op het schitterende complex van Jeu de Boulesclub Dongen het BondsPaastoernooi plaats. Er waren voor deze dag ruim 40 paren ingeschre-ven, afkomstig uit zowel Nederland als België. De weergoden waren ons zeker gunstig gestemd, want op een paar druppeltjes na bleef het de gehele dag droog. Dat was voor veel mensen misschien ook wel de reden dat ze even “langs kwamen”, al wandelend even bij de Jeu de Boules gaan kijken. prijzen voor de beste 4 koppels van elke poule. De 1e prijzen gingen helaas niet naar leden van onze eigen vereniging, maar we feliciteren de winnaars van harte met hun overwinning: een BOULE proficiat voor jullie allen! Dat zijn de koppels Luyten/ Smolders en van Beek/Schans.

Bij aankomst en inschrijving mocht elk paar een nummer kiezen , verdeeld over twee poules. Het was de spelers bekend dat er 5 voorgelote wedstrijden gespeeld moesten worden en dat pas aan het einde van de dag uiteindelijk de balans zou kunnen worden opgemaakt. Aangezien het ging om een officieel Bondstoernooi, was er ook een “echte” scheidsrechter aanwezig in de persoon van Fred Smelser. Dat het vaak om millimeters kan gaan bleek wel uit het feit dat hij meerdere malen werd opgeroepen om te bepalen wiens boule het dichtst bij het cochonette

(het kleine gekleurde balletje) lag. Op deze momenten zijn we blij dat we een beroep op hem kunnen doen. Rond 5 uur waren alle wedstrijden gespeeld en kon de wedstrijdcommissie o.l.v. Henk van der Vaart overgaan tot de prijsuitreiking. Het was spannend, want al heb je alle wedstrijden gewonnen, geeft het nog geen garantie op een prijs! Daar kwam het paar Henk van Gils/Evert Pol wel achter, want zij kwamen enkele pluspunten tekort om een prijs mee naar huis te nemen. Naast een verlote prijs waren er

Goedkoop een elektrische fiets van goede kwaliteit Silent Force bv (Nederlandse fabrikant/distributeur van kwalitatief hoogwaardige elektrische fietsen) heeft het hele jaar door showmodellen met een krasje die we rechtstreeks aanbieden aan mensen uit Dongen en directe omgeving (met behoud van volledige garantie en service). • • • • • • •

opgespannen op

Bij de ondernemingen (binnen- en buitenland) werken ca. 35 personen.

Jeu de Boules Paastoernooi

Voor de allerliefste moeder

40x40cm (canvas

CEPRO International BV is een internationaal actieve onderneming in veiligheidssystemen voor gebruik bij laswerkzaamheden. Ca. 75 % van onze verkoop vindt plaats in het buitenland. Wij zijn zowel in Europa alsook wereldwijd een toonaangevende leverancier in ons marktsegment. Onze klantenkring bestaat uit technische groothandels en importeurs in de gehele wereld.

Tenslotte werd de wisselbeker op de altijd spectaculaire Zweedse estafette gewonnen door hetzelfde damesteam van de MilaTroopers. Hun tijd van 2.30,8 min. leverde de meeste punten op. Al met al een zeer geslaagde wedstrijd, waarbij alle onderdelen keurig op tijd werden afgewerkt en de zon er nog een feestelijk tintje (gelukkig geen grijs) aan gaf.

GRATIS ADVERTENTIE

Er heerste op de atletiekbaan bij Atledo een grote drukte. Het betrof een goed georganiseerde en sportieve wedstrijd met deelnemers uit de hele regio. De animo voor de wedstrijd was erg groot en door middel van voorinschrijvingen waren bijna alle onderdelen in vijf groepen per onderdeel al volgeboekt. Vanaf de D-junioren tot en met de masters. Ook waren er leden van de echte werpgroepen uit de regio waren gekomen om hun prestaties te verbeteren op de werponderdelen en estafetteploegen om met het oog op de as. competitie dit spannende onderdeel testen.

Diezelfde meerkampers van Atledo waren ook goed vertegenwoordigd bij de estafettebattles, die tussen het werpen door werden uitgevochten. Met twee ploegen op de 4 x100 meter, 1 team op de 4 x 800 meter en twee teams op de Zweedse estafette kleurde de baan blauw en vooral grijs. Het team Atledo 55 Tinten Grijs pakte hier twee club- en baanrecords in de categorie M55 met 59.08 sec. op de 4 x 100 meter en 2.44,1 min. op de Zweedse estafette. Met die laatste tijd werd ook het clubrecord van de M50 ruim verbeterd en gelet op de stroeve wissels zit er nog veel progressie in. Op de 4 x 800 meter vochten de mannen masters van Atledo een heroïsche strijd uit met de Dames MilaTroopers en de Specials van Sprint, die op de streep werd beslist in het voordeel van de vrouwen. Het mixed team van de MilaTroopers won (met Atledo’s Robin Flipsen) vestigde een baanrecord met 10.31,0. De snelste tijd van de dag op de 4 x 800 meter was voor het Atledoteam dat bestond uit Wouter Stokkermans, Martijn Flipsen, Jelle de Roon en Matthijs van Gemert. Zij liepen in 9.07.0 min. naar een baanrecord bij de jongens A-junioren en bleven zo het sterke team van DAK Drunen voor.

Inkoop Medewerker (m/v)

out) aanvraag

Hoge Ham 80-82, 5104 JH Dongen Tel.: 0162 - 313757

diverse modellen alleen krasje op het frame technisch 100% volledige garantie verzekering mogelijk de beste service (namelijk bij de fabrikant zelf) alleen voor inwoners van Dongen (en directe omgeving)

Bel voor extra informatie, of maak een afspraak voor een bezoek cq proefrit (werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur) Silent Force BV De Els 6 (tichelrijt 2) 5107 RK Dongen Tel. 0162-311227 Email: info@silent-force.eu Website: www.silent-force.eu

Terugkijkend was het een geslaagde dag, temeer daar we ook geen beroep hebben behoeven te doen op onze EHBO-medewerker, Raymond Emmen. Langs deze weg willen we hem en Fred voor hun inzet bedanken en natuurlijk ook de boulers en de WeCo, de wedstrijdcommissie van de Jeu de Boules Club Dongen. Het eerstvolgend Bondstoernooi vindt plaats op woensdag 14 mei en hopelijk wordt het weer een groots spektakel.

Jongeren gezocht voor ´Demogroep Muziek´ Speel je piano/keyboard, drums, gitaar, viool, bas, een blaasinstrument of zing je? Ben je tussen de 14 en 17 jaar én vind je het leuk om samen op te treden? Dan is de demogroep Muziek van Het KunstPodium écht iets voor jou!

OPTREDEN De demogroep Muziek speelt vanuit een breed repertoire; lichte muziek, jazz, theater/musical en klassiek en treedt drie à vier keer per jaar op bij diverse evenementen in Dongen, Gilze en Rijen. Vanaf 15 mei starten er vijf repetities op de locatie in Dongen De demogroep wordt begeleid door Rolf Rombouts. Rolf zit in de band van Pater Moeskroen, is dirigent van Koninklijke Muziekvereniging “Harmonie” Oosterhout en begeleidt o.a. ook de popbands bij Het KunstPodium.

Interesse? Kijk dan snel op www.kunstpodium.nl


Sport t r o p S

WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

Dongen door winst op De Valk rijp voor nacompetitie

Trainer Ron Timmers en zijn team zijn met een prima eindspurt bezig. Op paaszaterdag werd De Valk, de naaste concurrent voor de derde periodetitel, met een nederlaag huiswaarts gestuurd. De 2-0 winst was een schrille afspiegeling van het wedstrijdverloop. Want ondanks de winst werden er volop kansen gemist. Met nog een kleine tien minuten te spelen kreeg De Valk de grote mogelijkheid om het vanaf elf meter nog spannend te maken. Doelman Timen Beijes stopte de inzet en er was voor Dongen geen vuiltje meer aan de lucht. Drie punten in de knip, nog twee wedstrijden winnen en dan op naar de nacompetitie. Hoewel? Uit tegen het inmiddels gedegradeerde Bekkersveld diep in Zuid Limburg en nog thuis tegen het uitgespeelde Baronie uit Breda. Het lijkt erop dat Timmers het gelijk aan zijn zijde gaat krijgen. Tijdens zijn tactische besprekingen wijst hij steeds zijn spelersgroep erop dat zij van iedere tegenstander kunnen winnen. En daar kunnen de koplopers over meepraten. Het wisselvallige bij de ploeg is het afmaken van de geboden kansen. Ook na deze wedstrijd had de score eens zo hoog kunnen zijn. Na tien minuten spelen kroop De Valk al door het oog van de naald. Zoals zovele kansen deze middag kwam deze mogelijk tot stand na een prima combinatie tussen Sander de Bont en Fatih Kamaci. Robert Mutzers kwam net even te laat om af te ronden waardoor de spelers van De Valk het credo bal wegwerken konden hanteren. Nog geen tien minuten later weer een aanval tussen De Bont en Kamaci, waarbij het hakje op de doorgestarte Kamaci net werd onderschept. De aanvallen van Dongen bleven duren. Nu was het Floris Wouters die zich langs een aantal verdedigers soleerde en uiteindelijk een pass verstuurde naar een plek waar geen medespelers te vinden waren. Na bijna een half uur was het dan toch raak via Robert Mutzers. Daar ging een prima cross pass van linkervleugel verdediger Paul van Zon aan vooraf. Deze pass kwam op rechts in de voeten van Remon Koenen die de instartende Mutzers opzocht. Deze 1-0 was geen verrassing gezien de spelverhouding. Na ruim een half uur tikte Tom Dekker een voorzet van Koenen in eigen doel, 2-0. Deze mokerslag kwam hard aan bij de bezoekers uit Valkenswaard, want de kansen voor Dongen stapelden zich op. Eerst kwam Mutzers te kort na een prima steekpass van Jaap van der Waarden. Daarna kwamen en Kamaci en De Bont te laat op een voorzet voor het lege doel. De Valk doelman Danilo Verus, die zijn jeugd in en bij Dongen heeft doorgebracht, was ver uitgekomen en moest de voorzet aan zich voorbij laten gaan. Kort hierna schoot Koenen net naast. Na deze 2-0 ruststand hoopte De Valk trainer Frank Weijers met de inbreng van twee snelle spelers iets aan deze stand te kunnen doen. Maar ook de tweede helft had de ploeg aanvallend

steeds te weinig mensen voorin waardoor Dongen de aanvallen rustig kon opvangen. Dongen probeerde de voorsprong uit te bouwen, maar goed afronden was zaterdag niet weggelegd. Een schoolvoorbeeld hiervan was de kans van Kamaci een kwartier voor tijd. De Valk verdediging dacht aan buitenspel. Koenen, De Bont en Kamaci waren er als een haas vandoor. De voorzet van Koenen kwam in de voeten van de vrijstaande aanvoerder. Oog in oog met doelmanVerus dacht hij de bal binnen te schieten. De bal kwam echter verkeerd op zijn voet en ging hoog over. Even leek het weer een wedstrijd te worden toen Jaap van der Waarden zeven minuten voor tijd de snelle Carsley Mathilda in de zestien onderuit haalde. Levi van der Heijden zag zijn inzet door doelman Beijes prima gestopt. De wedstrijd was gelopen. Enkele wisselspelers mochten nog speelminuten maken. Robert Mutzers, Daan Poelmans en Sander de Bont werden vervangen door, Stijn Biemans, Djordi Smout en Tom Kolkert. Vandaag, donderdag 24 april, speelt Dongen de halve finale voor de Omroep Brabant Cup tegen PSV (amateurs). De Valk speelt tegen Kozakken Boys. Ook hier gaat Dongen om de prijzen.

UITSLAGEN

Dongen - De Valk............................... 2-0 Dongen 2 - DESK 2............................ 3-3 SSW 2 - Dongen 4............................... 6-3 NOAD VR1 - Dongen VR1................ 3-1 Dongen VR1 - DSC VR1.................... 7-2

PROGRAMMA DONDERDAG 24 APRIL

PSV 1 am-Dongen 1....................... 20:00

ZONDAG 27 APRIL

Dongen 4-Baronie 6....................... 12:00 Neerlandia'31 3-Dongen 5........... 11:00 Dongen 6-TSC 5............................. 10:00 TSC 6-Dongen 7............................. 12:00 Dongen 8-Viola 3........................... 12:00 WDS'19 5-Dongen 9...................... 11:00 Dongen VR1-JEKA VR1................. 10:00

JEUGD UITSLAGEN

Right'Oh A1 - Dongen A2................. 5-0 Dongen A3 - Raamsdonk A1........... 1-7 Dongen B2 - SC 't Zand B3............... 3-0 Dongen C2 - Oosterhout C1............ 0-3 RWB C3G - Dongen C4...................... 1-5 TSC C5 - Dongen C5.......................... 2-1 Dongen D1 - Willem II/RKC D2....... 3-3 Dongen D2 - Dongen D4.................. 7-3 Dongen D3 - Be Ready D1................ 0-5 Dongen D4 - Beek Vooruit D3......... 3-4 Dongen D2 - Dongen D4.................. 7-3 Dongen D5 - Right'Oh D2G.............. 1-3 Veerse Boys D2 - Dongen D5........... 2-4 Dongen D6 - Madese Boys D4......... 0-8 DIA E2 - Dongen E3........................... 2-2 Dongen E3 - Advendo E2.................. 5-7 SCO/TOFS E2 - Dongen E4............... 2-5 Zundert E3 - Dongen E5................... 2-7 Dongen E5 - Baronie E11.................. 4-3 Dongen E6 - Waspik E2..................... 8-1 Riel E2 - Dongen E7........................... 3-3 Dongen E8 - TSC E8........................... 3-4 Dongen E9 - SCO/TOFS E5............... 3-2 WSC F1 - Dongen F1.......................... 5-2 SC 't Zand F2 - Dongen F2................ 5-1 Dongen F3 - JEKA F3G...................... 1-3 Dongen F4 - UVV'40 F3..................... 3-1 Irene'58 F2 - Dongen F5................. 13-2 ONI F2 - Dongen F6........................... 2-3 Dongen F6 - DIA F5........................... 6-1 Dongen F7 - UVV'40 F5..................... 0-2 Dongen F8 - TVC Breda F4............... 3-8 Beek Vooruit F7 - Dongen F8........... 2-2 Dongen F9 - The Gunners F3........... 6-1 Dongen M1 - Irene'58 M1................. 7-3 Dongen M2 - DVVC M1..................... 7-3 Be Ready M2 - Dongen M3............... 4-3 Emplina MB1 - Dongen MB1............ 6-1

PROGRAMMA DONDERDAG 24 APRIL

Dongen D4-OVV'67 D1................. 19:00 JEKA E6G-Dongen E4.................... 19:00 JEKA E15G-Dongen E5.................. 19:00

MAANDAG 28 APRIL

Dongen MB1-Nemelaer MB1........ 19:00 Website www.vvdongen.nl

V.V. Olympia '60 UITSLAGEN

Kerkwijk 2 - Olympia'60 2............... 5-0 Olympia'60 3 - PCP 3........................ 1-8 Olympia'60 4 - Good Luck 6............ 6-4 Olympia'60 A1 - DESK A3................ 3-4 Olympia'60 B1 - Oosterhout B2...... 0-8 Olympia'60 C1 - DIA C2................... 4-0 Olympia'60 C2 - UVV'40 C2............. 6-1 Moerse Boys C3 - Olympia'60 C3... 1-1 UVV'40 D1 - Olympia'60 D1............ 4-1 Olympia'60 D2 - JEKA D8................ 0-4 Barca E1 - Olympia'60 E1................. 6-3 Olympia'60 E5 - Oosterhout E3.... 0-19

PROGRAMMA ZATERDAG 3 MEI

Olympia'60 1 - Well 1................. 14:30 Olympia'60 2 - SSC'55 3............... 14:30 Madese Boys 3 - Olympia'60 3.... 14:30 Irene'58 3 - Olympia'60 4............. 15:00 Molenschot Vet.-Olympia'60 Vet... 15:00 SCO/TOFS B4 - Olympia'60 B1.... 10:30 Terheijden C3 - Olympia'60 C2.. 10:00 Waspik E2 - Olympia'60 E3.......... 10:45 Olympia'60 E4 - Be Ready E2......... 9:00 Olympia'60 E5 - Beek Vooruit E9.. 9:00 SCO/TOFS F2 - Olympia'60 F1...... 8:30

KONINGSNACHT STEAMING PIANOS Hoge Ham 59 5104 JB Dongen Tel. 0162-319850

Camfil Farr zaalvoetbalcompetitie

Opel Lathouwers wordt OPC Tilburg Kijk snel op: opcgroep.nl

www.OPCGroep.nl OPC Groep is gevestigd in Dongen, Oosterhout en Tilburg.

Onderdeel van de

Van Mossel Groep

Uitslagen: All Aqua - G.F.K............................... 4 - 4 Karrewiel - Vidi Advocatuur....... 14 - 2 Zvv de Valk - S.M.S. Boys............... 9 - 5 All Aqua - Zvv de Jong B.V............ 0 - 1 Misschoppers - den Hamse Bok ... 2 - 8 Perfecto - R & O van Dongen........ 4 - 4 Fonzerelli’s - Rooij Adv & Adm ... 3 - 8 Maximillian - Multi-Culti............ 8 - 11 F.c. Familia - QPDO......................... 3 - 6 Zvv Sumsang - Zvv Chapeau......... 4 - 0 Extract Dongen-Schilders/Cohen 9 – 4

PAGINA 11

Bizar Paasweekend O.N.I. Ondanks alle goede bedoelingen en voornemens is het ONI niet gelukt om zich te handhaven in de 3e Klasse. Al voor de wedstrijd tegen Woudrichem was duidelijk dat het een onmogelijke opgave zou worden om zich alsnog te plaatsen voor een eventuele na-competitie. In de wedstrijd op zaterdag tegen Sparta kreeg ONI het aller laatste zetje waardoor men volgend seizoen wederom in de 4e klasse zal acteren. In een slechte eerste helft stond ONI met de rust met 0 - 2 achter en was het pleit beslecht. In een betere 30 minuten na de rust kwam ONI terug in de wedstrijd en was het A junior Sander Blom die de stand naar 1-2 tilde en de oranje harten toch nog een beetje hoop gaf op een goede afloop.Doordat ONI op jacht ging naar de mogelijke gelijkmaker moest men achterin de nodig ruimtes weggeven en daar profiteerde Sparta optimaal van in de 90e minuut. Door deze 1-3 nederlaag was het voor ONI over en uit na een jaartje in derde klasse. Op paasmaandag moest men ondanks alles aantreden tegen Sleeuwijk, en deze wedstrijd kreeg na 90 minuten het predikaat bizar. Waar men in eerste instantie dacht dat ONI het wel zou laten lopen na de uitschakeling, kreeg dedeksel op de neus gedrukt door ONI. ONI opende de wedstrijd vol allure en wilde laten zien dat men het voetballen niet verleerd is. Na een klein kwartier spelen stond de teller op 2 - 0 voor ONI en wreef men langs de zijlijn in de ogen. Een ongekende luxe die behaald werd met het perfecte voetbal, twee kansen en 2 score's. Na 24 minuten kwam Sleeuwijk even iets dichterbij en stond de teller op 2 - 1. Weer 3 minuten later kopte Elroy Vereggen de bal tegen de lat en amper 2 minuten hierna plofte een bal van Sleeuwijk op de paal naast ONI doelman v.d Hoven. In de 38e minuut kwam Brian Weistra oog in oog met de Sleeuwijk sluitpost maar zijn inzet miste het doel. Amper 40 seconden later maakte de zelfde Brian Weistra het karwei wel vakkundig af en stond ONI met een ongeloofwaardige voorsprong van 3-1 met een big smile op het veld. Deze smile werd direct na rust groter, nu was het weer Jelle Horsten die een knap staaltje sprinten liet zien en zeer bekwaam afdrukte en ONI op een ongelovelijke 4-1 zette. Alles en ieder was verbaasd zelfs Sleeuwijk was de weg helemaal kwijt maar wist deze nadien weer heel snel terug te vinden. In de 65e min kwam Sleeuwijk uit het niets op 4-2 en het leek of deze treffer als een mokkerslag aankwam bij ONI. Toch had ONI in een tijdsbestek van 5 minuten nadien de stand naar 5 - 2 en 6 2 moeten tillen ware het niet dat Jelle Horsten en Brian Weistra de geboden mogelijkheden niet wisten te verzilveren. Een kleine tien minuten later stond de teller op 4-3 en was het hek helemaal van de dam voor ONI en bleefde men de meest bizarre laatste 12 minuten van deze competitie. In de 77e minuut stond Sleeuwijk weer naast ONI met de 4-4 en weer amper 30 sec later had ONI middels Jelle Horsten op 5-4 moeten staan, maar helaas trof zijn verwoestende uithaal alleen de lat en geen net. In de 84e minuut viel het doek voor ONI helemaal en kwam Sleeuwijk op een 4-5 voorsprong en welgeteld 120 sec later stond de stand op 4-6.

Programma: maandag 28 april 20.00 Hamse Bok - Vidi Advocatuur 21.00 8bier.tk - Zvv de Valk 22. 00 S.M.S. Boys - SMAAK Rijen

ONI had de kans om het geschade blazoen enigzins wat op te poetsen maar men kreeg de kous op de kop.

Teams die zich willen inschrijven voor de zaalvoetbalcompetitie seizoen 2014-2015 kunnen voorinlichting mailen naar: info@zvv-de-salamander.nl of via de web site www.zvv-de-salamander.nl

ONI resteerd nu nog twee wedstrijden, met als eerste opponent NOAD'32 uit op 3 mei en op 10 mei thuis tegen BVV.

DVVC stelt teleur in Noordhoek en verliest met 2-0

DVVC ging tweede Paasdag 21 april op bezoek bij voetbalvereniging Noordhoek in die gelijknamige plaats in West-Brabant. Voor de thuisploeg speelden er grote belangen gezien het feit dat degradatie naar de 5e klasse dreigt. DVVC had zich vorige week al veilig gespeeld en was ook nog in de running voor het veroveren van de 3e periode. Ingrediënten die borg zouden moeten staan voor een leuke partij voetbal. Dat viel echter zwaar tegen. Beide partijen begonnen wel erg tam aan de wedstrijd en van leuk combinatiespel was geen sprake. Door veelvuldig balverlies werd de aanwezige toeschouwers een povere partij voorgeschoteld. DVVC kon aanvallend niets brengen en ook Noordhoek leek krachteloos. Dat veranderde echter in de 20e minuut. Nadat eerst Stefan Celi een bal al koppend van de doellijn weghaalde ging doelman Rian Vermeulen niet geheel vrijuit bij de daaropvolgende corner en kon Noordhoek gemakkelijk op een 1-0 voorsprong komen. Na dik een half uur lanceerde Maikel van Bragt van ver een vrije trap waarbij de bal, gedragen door de wind, buiten bereik van de keeper op de lat uiteen spatte. In de rebound vond Koen Swanen de keeper van Noordhoek op zijn weg. Laatste wapenfeit voor DVVC in de eerste helft was corner van Maikel van Bragt waarbij de bal door Osman Cemrek naast gekopt werd.

Uit een standaardsituatie kwam Noordhoek halverwege de tweede helft toch op een 2-0 voorsprong. Vanaf de middellijn werd de bal in het strafschopgebied gepompt waarbij een speler van Noordhoek de bal diagonaal koppend achter doelman Rian Vermeulen plaatste.

In de tweede helft was er nauwelijks verbetering in het spel van beide ploegen te bespeuren. DVVC wilde wel maar kon niet en Noordhoek verdedigde met verve de kleine voorsprong. Uit een snel genomen vrije trap verdubbelde de thuisploeg bijna de voorsprong en het was maar goed dat Rian Vermeulen attent reageerde.

Noordhoek 1-DVVC 1....................... 2-0 DVVC 2 zat.-Oosterhout 5............... 2-4 Neerlandia '31 vr 1-DVVC vr 1....... 4-1

Gaandeweg de tweede helft drong DVVC steeds meer aan zonder echter voor gevaar te zorgen. Noordhoek trachtte met verre uithalen de voorhoede aan het werk te zetten, ook dit echter zonder noemenswaardig gevaar.

Gilze A2-Dvvc A1............................... 1-6 Dvvc C1 -Sarto C7............................. 4-4 Dongen M2-Dvvc M1......................... 7-3 Rsv Mb1-Dvvc Mb1............................ 1-3 Sc,t Zand Md2-Dvvc Md1................. 0-8 Dvvc Md2-Dia Md1............................ 4-2 Dvvc A1-Vcb A1G.............................. 3-0 Dse Md1-Dvvc Md1........................... 1-4 Baardwijk Md1-Dvvc Md2................ 2-4

DVVC bleef wel de aanval zoeken maar slordigheden in de combinaties voorkwamen dat de tegenstander in het nauw werd gebracht. In de slotseconden leek Maikel van Bragt alsnog te gaan scoren doch zijn lob over de keeper kwam via de onderkant van de lat weer terug in het veld. Zo bleef het 2-0 voor Noordhoek en moest DVVC met lege handen de thuisreis aanvaarden. De voorlaatste wedstrijd in de competitie wordt op 4 mei afgewerkt. Het betreft de thuiswedstrijd tegen DSE uit Etten Leur. De aanvang is 14.30 uur op Sportpark Dongenkant.

UITSLAGEN

PROGRAMMA ZONDAG 27 APRIL

DVVC 2-SSW 2................................ 12:00 OVV'67 2-DVVC 3.......................... 12:30 TSC 8-DVVC 4................................. 10:00 DVVC 5-Gilze 5................................ 9:30 Unitas VR1-DVVC VR1.................. 12:00

JEUGD UITSLAGEN

Spannende finale Vishandel Pieter Pooye Thriatlon biljarttoernooi Zaterdag 12 april was de finale van het 11e triatlon biljarttoernooi georganiseerd door bv O.N.A.. Het was een spannende middag, het begon al met de eerste wedstrijd tussen TZN en So Moesie. Laatstgenoemde wist deze te winnen in 25 beurten en dat is klasse.

De tweede partij ging tussen ONA 2 en 3, ONA 2 kon niet in de wedstrijd komen en haalde maar 16 van de 22 te halen caramboles. Invaller Tim de Smit was de uitblinker en zo haalde ONA 3 de 2e partij binnen. ONA 2 mocht gelijk verder voor de 3e partij tegen So Moesie en wist deze wel te winnen waardoor iedereen nog kans had. In de 4e partij was TZN ook niet opgewassen tegen ONA 3 met het resultaat dat ONA 3 op 4 punten kwam en toen werd het pas echt spannend. Hoe ONA 2 ook zijn best deed het mocht niet baten en het was niet goed genoeg. TZN haalde in de 5e partij de eerste en enige 2 punten ten koste van ONA 2. De laatste partij hoefde ONA 3 enkel te winnen om kampioen te worden, maar daar stak het team van So Moesie een stokje voor. Ze waren duidelijk de beste op dat moment en wonnen de partij met 13-5. Toen hadden ze beiden 4 punten en moest er een barrage gespeeld worden. In de barrage ging het tot de 8 caramboles tegen elkaar op,

ONA moest er 12 en So Moesie 13 en het was dus weer spannend. Toen bleef So Moesie steken en ONA 3 ging verder en wist in 31 beurten te winnen. So Moesie werd een goede tweede, ze haalde 9 caramboles in de barrage. Zo werd voor het eerst in 11 jaar een ONA team kampioen, het team bestaat uit Piet de Kok, Gerrit Verhoef en Piet van Dongen. Tijdens de finale was Tim de Smit er bij als invaller in plaats van Piet van Dongen. De 3e plaats was voor TZN met 2 punten en ONA 2 werd 4e omdat ze procentueel minder caramboles hadden. De hoogste serie van het toernooi was 6, deze werd 5 keer gehaald en de 4 flessen wijn die daarop stonden gingen naar So Moesie omdat die percentueel de hoogste serie hadden. Het was weer een schitterend mooi toernooi, we begonnen met 30 deelnemende teams. Daar bleven deze 4 teams van over die zonder meer al trots kunnen zijn op deze finaleplaats. Het bestuur van biljartvereniging O.N.A.(Ontspanning Na Arbeid) bedankt alle deelnemers, leden, sponsors en natuurlijk het organiserend comité voor de bijdrage en inzet.

e-mailadres redactie dongen@emdejong.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 12

Overkappingen Zonweringen Kozijnen Garagedeuren Rolluiken

Uw EIGEN SCOOTMOBIEL voor minder geld dan uw eigen bijdrage

Overkappingen

14 april t/m 30 mei

Zonweringen

ACTIE!

Kozijnen

14 april t/m 30 mei

Garagedeuren Rolluiken

Overkappingen vanaf € 949,00 incl. BTW

ACTIE!

MEER

VOOR MINDER

GRaTis SCOOTMOBIELEN

Rolluikmotor upgrade

VANAF

€ 695,Mobiliteit op Maat

Bij Terrasscherm Gratis sOMFY RTs motor met afstand bediening

KLOOSTERHEULWEG 10 - WAALWIJK T 0416 560160 E info@mobiliteitopmaat.nl WWW.MOBILITEITOPMAAT.NL

A5 Deco Oosterhout

Caravans/Campers gevraagd! CARAVANS GEVRAAGD

AltijdDe 70Jong caravans voorraad! 20140434 advertentie 71 br xop 100 h.indd 1

De Boedingen 9/A 4906 BA Oosterhout 0162 - 425 777

10-04-14 12:00

BELASTINGAANGIFTE Regelmatig krijgen wij A-GAVE Accountants, via inruil FIETSEN EN Bredaseweg 33, 4901 KN BROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informa- Oosterhout. Tel. 0162tie? Hapers Tweewielers: 454471 Kerkstraat 51, Gilze. Tel. www.a-gave.nl 0161-452642. www.vangompelzonweVoor elke klus, verringen.nl Actie zonwebouwing, renovatie of ringen en rolluiken tel. schilderwerk in deze 0416-361575 regio, bel LOODS22. 06- Ook voor uw screens, 24899490. Kwaliteit voor hordeuren, garagedeueen betaalbare prijs. ren, markiezen en raamwww.loods22.eu decoratie

Tilburgseweg 43, Oosterhout Zondag open Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

Te koop gevraagd: goede HOI JE BENT 16,5 Verven kan iedereen , meubelen, JAAR OF OUDER EN gebruikte schilderen de schilder eiken, klassiek of antiek, WIL JE RIJBEWIJS alleen , Gerrit Kooijtevens ontruiming van TEGEN EEN REDELIJ- woningen. Tel. 06man Schilderwerken ( KE PRIJS? DIT IS JE sinds 1964 ) Binnen of 57085791. KANS. VOOR €1350,- basdewoningontruimer@ buitenwerk met korting. KRIJG JE 30 LESSEN hotmail.com Ook behangwerk Groot VAN 60 MIN., TH-EX, of klein . Tel. 0162PR.-EX EN LUKT HET Vakkundige en snelle 684282 E-mail : ger. DE EERSTE KEER ko@ziggo.nl reparaties aan uw NIET, MAG JE EEN Peugeot diepvriezers, 208 Envy 5 deurs 1.2 € 18.660,00 koelkasten, HEREXAMEN DOEN. wasmachines Extra inruilpremie € 2.500,00 en drogers Oude metalen geBEL VOOR INFORenz. W. v.d. Heijden, Extra voorraad korting vraagd. Tegen € contante 500,00 MATIE: 0620509974. 62, 5121 betaling. 06-31054041. VRIENDELIJKE GROET, Stationsstraat EE Rijen. tel. 0161ook voor Knalprijs van € 18.660Wij ruimen voor €het15.660,00* RIJSCHOOL CARL222849. Ook verkoop van u op. Zowel voor bedrijRENE huishoudelijke apparaten. ven als particulieren.

FLYER A5.indd 2

10-04-14 12:00

DE PEUGEOT 208 ENVY... Uw beste voornemen voor 2014!

Uw totale voordeel:

De beste kwaliteit voor de scherpste prijs 13.000 m2 Perkplanten Kom kijken op onze kwekerij

INRUILWEKEN €1.900

RUN OUT 208

O R G IL T I N E E VO RD O

De laatste 55 stuks 4 8 S TU K S ! Private Lease v.a. € 225,- p/m Financiering: nu 0% rente!

UGEOT 2 PE T

€2.700VOORRAAD OT

K U INR

O R G IL T I N E E VO RD O

L

26 april Koningsdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur

OT

08

• volop kuipplanten • vaste planten • kamerplanten • snijbloemen

UGEOT 1 PE T

Fazantenweg 8 - Klein-Dongen - Tel. 0162-319915

www.arjanvanham.nl

UGEOT 3 PE TO

308 Uw beste voornemen €1.50voor 2014! T

AUTO

08

Kwekerij Arjan van Ham

DE PEUGEOT 208 ENVY... K R IN

In de maand mei maandag tot vrijdag open van 9.00 tot 20.00 uur

VOORDEEL De laatste 55 stuks 50 S TU K S ! Private Lease v.a. € 259,- p/m Financiering: nu 0% rente!

Zondag 27 april geopend van 11.00 tot 16.00 uur

0

O G R I LV T I N E D Peugeot 208 Envy 5 deurs 1.2 O€O R18.660,00

U

V/H JAAR

Extra inruilpremie Extra voorraad korting

EL

Openingstijden: ma. tot do. 9.00 tot 18.00 uur; vrij. 9.00 tot 20.00 uur; zat. 9.00 tot 17.00 uur

07

Hangpotten 3 voor

iedereen verdient een morgen

Meer info of inruil? Ga dan snel naar » www.goedkopepeugeots.nl

107

p/st

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.

IRIKS Oosterhout Breda TOT 17 MEI: Extreem hogeIRIKS inruilpremies De Boedingen 23 Huifakkerstraat 5 op een nieuwe Peugeot 107, 208 en 308! Tel: (0162) 498900 Tel: (076) 5659211

K U INR

0,85 15,00

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

€ 3.000,00!

Opening perkplanten seizoen

Geraniums Bacopa

morgen zijn we er nog dichterbij

L

FLYER A5.indd 1

Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel.: 0162-693187 06-55836618

a5 Deco Het bedrijf dat bij u past Voor foto’s zie www.a5decooosterhout.nl

woensdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur/zaterdag 10.00 - 16.00 uur Antiek-renovatie Hans Swanenberg. Verwijderen van verf en laklagen. Ook voor al uw overige meubels. Logen en stralen van houten meubels. Dekkend spuitwerk van oude en nieuwe meubels. Opnieuw kleuren en/of lakken. Stoelen matten en webbing. Zevenb.Hoek. Telefoon 0168452451. www.antiekrenovatie.nl

• RDW erkend • 70 caravans op voorraad! • Campingshop

Kunststof kozijnen 6% BTW

speciale VOORJaaRsaaNBieDiNG! Openingstijden

18-04-14 14:15

€ €

2014!

Knalprijs van € 18.660

Uw totale voordeel:

2.500,00 500,00

voor € 15.660,00*

Private Lease v.a. € 349,- p/m € 3.000,00! Financiering: nu 3,08% rente! IRIKS Oosterhout De Boedingen 23 Tel: (0162) 498900

IRIKS Breda Huifakkerstraat 5 Tel: (076) 5659211

Meer info of inruil? Ga snel naar » www.goedkopepeugeots.nl Meer informatie èndan voorwaarden: www.goedkopepeugeots.nl!

Openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur; zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

15 x 5


Sport t r o Sp

WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

Ooperon Paaspolotoernooi gezellig en sportief verlopen

De in totaal 25 teams die afgelopen weekend deelnamen aan het 4e Ooperon Paaspolotoernooi hebben er met elkaar een gezellig en sportief toernooi van gemaakt. De organisatie kreeg weer de nodige complimenten en kijkt dan ook met een tevreden gevoel terug op de editie 2014 en met een optimistische blik vooruit naar de editie 2015. Op zaterdagmiddag hadden de jongste poloërs, de categorie onder 11 waarbij echter ook 8-jarigen in het water lagen, het wedstrijdbad voor zich alleen. De 5 teams troffen elkaar allemaal één keer en tussendoor konden ze nog wat extra energie kwijt in 3 vaardigheidsspelen. Enkele ploegen gebruikten het toernooi om hun nieuwste spelers en speelsters wat wedstrijdgevoel op te laten doen. Zo ook bij De Vennen dat Bo van Tilburg en Teun van Dongen de eerste ‘echte’ wedstrijdminuten zag maken. Het team van De Vennen pres- de finalisten in de D-categorie, twee teams van WOC-Zuid teerde goed deze middag, wist 3 van de 4 wedstrijden te winnen een toernooi en verrasten alle toch nog mooie weer, aardig. Het en hoefde uiteindelijk alleen het oudere teams, behalve uitein- jongens onder 15 team van De Tilburgse TRB/RES voor te laten delijk de eerste jaars D-jongens Vennen bereikte de finalepoule gaan. Een mooie 2e plek dus ! van het WOC. In een spannende om de 1e t/m 3e plek, de meisZondagmorgen om 08.30u gin- finale, waarin de niet aan een jes onder 15 deden het ook goed gen de eerste twee van de in to- groot veld gewende E-tjes uit- en speelden uiteindelijk om de taal 20 ploegen die deze dag in eindelijk fysiek net te kort kwa- plaatsen 4 t/m 6. In die strijd actie kwamen het water in. Ver- men, wist WOC-JD met 3-2 aan moesten ze alleen hun meerdere deeld over 2 poules van 4 teams het langste eind te trekken en de erkennen in het WOC-JD team waren het de D-teams die toe- eerste prijs, een bidonhouder, zodat een mooie 5e plek reswerkten naar de finalewedstrij- in de wacht te slepen. De E-tjes teerde. De jongens gingen in de den om de 7e/8e tot en met de waren echter wel zo blij met hun finalepoule twee keer onderuit, 1e/2e plek. De D-jeugd van De 2e prijs, een polobal gevuld met eerst tegen Zeester-Meerval uit Vennen had het bijzonder lastig lekkere chocoladerepen. Uden en tenslotte ook tegen de en kwam in de ‘finale’ om de 7e Zuid-Nederlands kampioen in de en 8e plek terecht waarin het de De 12 C-teams die rond het mid- juist afgesloten competitie, TRB/ eer en de 7e plek aan het Veld- daguur aan hun toernooi begon- RES. Die ploeg werd ook toerhovense Njord moest laten. De nen werkten eerst een program- nooiwinnaar, De Vennen haalde wedstrijd om de 3e plek was een ma af in 3 poules van 4 ploegen een fraaie derde plek binnen. prooi voor SBC2000 dat TRB/RES waarna nieuwe poules werden met 5-1 klopte. gevormd met de 3 nummers 1, Na de prijsuitreiking was het af de 3 nummers 2 etc. In totaal bouwen en opruimen geblazen De echte finale ging tussen twee speelden alle ploegen hierdoor waarna na een korte ‘evaluatie’ teams van WOC-Zuid (het centra- 5 wedstrijden. Tussendoor ver- de organisatie ruim na 21.00u le waterpolo opleidingscentrum maakte men zich uitstekend in met een karrevracht aan comin Eindhoven). De E-tjes, getraind het recreatiebad en ook het bui- plimenten en een goed gevoel door Vennen-lid Fleur Wolf, tenbad met het daarbij behorend huiswaarts kon keren. Op naar speelden voor het eerst samen terras vulde zich, mede door het de lustrumeditie, het Ooperon Paaspolotoernooi 2015 !

Dames VV Dongen door naar halve finale Beker Op deze zonnige zaterdagavond voor Pasen de ¼ finale van de Beker thuis tegen DSC uit Kerkdriel. Voor de dames van Dongen een onbekende tegenstander. De eerste kans van de wedstrijd is voor DSC, maar gelukkig weet Judith de Kruijf de bal nog te raken en verdwijnt deze net voor het doel langs.

Na 9 minuten spelen is het Dongen die de score opent. Uit een ingooi van Manja Elie, komt de bal via Lysanne Stevens bij Marianne vd Schans, zei haalt uit en de bal gaat over de keepster het doel in 1-0. Daarna is het weer aan DSC, maar keepster Rebecca Bliekendaal komt goed uit. Ook een afstandschot van DSC komt tegen de kruising, waardoor het DSC niet lukt naast Dongen te komen. In de 24ste minuut brengt Dongen de stand op 2-0, door goed druk te zetten op de verdediging van DSC weet Sylvana Bliekendaal de bal te veroveren en scoort. Hierna krijgt DSC tot twee keer toe de kans om de aansluiting te houden, maar de ballen verdwijnen over het doel. Dongen blijft druk zetten, Betty Siemons verovert de bal op het middenveld en stuurt Sylvana diep, zij scoort in de 28ste minuut 3-0. Vijf minuten later is het DSC die de bal over keepster Rebecca heen schieten 3-1. Betty en Sylvana krijgen nog de kans om de stand voor rust uit te breiden, maar de ballen gaan over het doel.

Terug uit de kleedkamer is het Dongen die het initiatief neemt en Sylvana scoort in de 58ste minuut de 4-1. DSC krijgt wederom de kans, maar verdedigster Soraya Westerhuis weet dit te voorkomen. Dan is het in de 64ste minuut wel raak. Betty scoort 5-1. En vijf minuten later draait een corner van Marianne het doel in, de keepster raakt de bal nog wel aan, maar de bal verdwijnt in het doel 6-1. Beide ploegen krijgen nog een kans om te scoren, maar de keepsters weten dit te voorkomen. In de 74ste minuut kopt Betty een corner van Marianne in het doel 7-1 en tien minuten voor tijd bepaalt DSC de eindstand met een afstandsschot, die via de paal het doel in gaat 7-2. Hiermee zijn de dames van Dongen door naar de ½ finale van de Beker die op 11 mei gespeeld zal worden. Komende zondag de laatste thuis wedstrijd van de competitie tegen Jeka, aanvang 10.00 uur.

Erwin van Riel wint van Leijsen In sportcafé 't Vaartje won Erwin van Riel een wedstrijd in het kader van het bouwbedrijf van Leijsen Kleindongen-rankingtoernooi.

In het singletoernooi ging de winst deze keer opnieuw naar Erwin van Riel. In de finale was hij te sterk voor Sander v.d. Wiel. Het werd 4-1. In de halve finale versloeg Erwin Ton Kemmeren. Sander was hier te sterk voor Alex van Ginneken. In de verliezerronde ging de titel naar Jac v.d. Ven. Hij versloeg Nick Dirven met 3-0.

V.D. VEN/V.D. WIEL WINNEN KOPPELS In het koppeltoernooi ging de titel naar Jac v.d. Ven en Sander v.d. Wiel. Zij versloegen Wilma Kemmeren en Kees van Boxel. Hierna eindigden Erwin van Riel en Alex van Ginnenken en Nick Dirven en Frans Kemmeren. De hoogste uitworp was met 53 voor Wilma Kemmeren. Er waren geen 180-ers. De volgende wedstrijd is op zaterdagavond 10 mei. West-Brabantse Darts Federatie:

Promotie uit zicht voor ’t Vaartje

In de laatste ronde was team ’t Vaartje vrij. Doordat de nummer 3 De Praktijck uit Raamsdonksveer won, schoof dit team door naar de tweede plaats. Doordat team ’t Vaartje nu derde eindigde is rechtstreekse promotie van de baan. Er is nog een kleine kans op promotie, wanneer er team af mochten vallen.

PAGINA 13

Dongense Darts Competitie

Open Dongense Badminton Kampioenschappen een succes!

Net voor de Pasen is speelronde 6 gespeeld in de Dongense Darts Competitie. Zou het De Bluffers lukken om de eerste plaats vast te houden van de Tweede Divisie?

Ook dit jaar organiseerde badmintonvereniging BC Shot op zaterdag voor Pasen en eerste Paasdag de Open Dongense Badminton Kampioenschappen.

Dan moet dat wel ten koste van No Score, de nummer 2. No Score begon prima en scoorde gelijk 3 single winsten. Daarna ging het wat over en weer en De Bluffers kwamen helemaal terug in de wedstrijd. Er was zelfs een 7-6 winst voor De Bluffers. Het Karrewiel 13 tegen HBHB ging gelijk op tot 6-6. De 1001 teamronde moest de doorslag geven en deze werd gewonnen dor Het Karrewiel. 7-6 de winst dus voor K13 en dit was alweer de 4-e 7-6 winst op een rij. No skills just luck is prima begonnen aan de competitie en hebben denk ik zelfs de minste verliespunten. Thuis tegen Young Falcon kon deze lijn worden doorgetrokken. Maar de nummer 3 scoorde vooral in de koppels tac/tic goed en won met 9-4 van No skills just luck. Voor No skills just luck scoorde Arnic de Labie een 97 finish en Paul Kelder finishte 90. Het Vaartje was deze ronde vrij. De 180 teller staat op 6. De Bluffers houden stand op plaats 1. Het Karrewiel 13 en Young Falcon staan beide op plaats 2. De klassieker in de Eerste Divisie was toch wel Vrolijke Bull tegen De Tobbers. Na de singles 2-2, maar in de koppels liep Vrolijke Bull uit. Uiteindelijk een 9-4 eindstand voor Vrolijke Bull. En dubbel feest voor Toine Akkermans. Eerst al beste bier van de wereld gescoord in Westvleteren en ook nog een 180 score in deze wedstrijd. Bart Esser van Vrolijke Bull finishte 110. Pijlloos kreeg een tikkie van Nie te Pijle. De eerste 3 singles gingen direct verloren en die achterstand werd niet meer goed gemaakt. 8-5 de winst voor Nie te Pijle met een 114 finish voor Roy Netten. Christiaan Langeveld van Pijlloos finishte 99. New Bundy’s is deze dagen niet op zoek naar eieren, maar naar punten! En die werden niet veel gevonden in De Viersprong op bezoek bij 4P. 4P was duidelijk beter en won met 9-4. Het Karrewiel 2 was deze ronde vrij. De 180 teller is er met 1 omhoog en staat op 7. Nie te Pijle blijft bovenaan staan. Vrolijke Bull is de nummer 2. De Tobbers en Pijlloos volgen op 3. In de Eredivisie kreeg Triple Trouble bezoek van Op Dreef 12. In een hoogstaande partij leek Triple Trouble op weg naar een hoge uitslag, maar zoals altijd zijn de verschillen tussen Op Dreef en Triple Trouble niet groot. Triple Trouble won wel de partij met 8-5. Voor TT scoorde Vincent Langeveld een 180 en finishte Dylan in ’t Groen 124. Voor Op Dreef scoorde Robin Huysmans een 180 en een finish van 131, Johan Smulders een 180 en een finish van 128. BSEIDREN pakte een goede overwinning op De Valk 1. BSEIDREN stond zelfs met 6-1 voor, maar het werd een 8-5 met een 180 score voor Eric van de Assem. Gijle Peile beleefde een moeilijke avond tegen The Dartons. Na 2-3 liep The Dartons uit naar een 112 winst. Voor Gijle Peile scoorde Patrick Pruyssers een 131 finish. Game on was deze ronde vrij. De 180 teller heeft weer een boost gehad en staat op 34. De Valk blijft aan de leiding. BSEDREN en Triple Trouble staan nu op de 2-e plaats. Maar The Dartons, Op Dreef 12 en ook Game on staan dichtbij.

Schaakcompetitie DSC Vrijdagavond 18 april is ronde 25 gespeeld van de interne competitie van de Dongense Schaakclub. Maarten v.d. Burght won van de nummer 2 Igor Heinen. Mark Maas won van Jan Haast en staat nu op plaats 3. Frans v. d. Burght stijgt naar plaats 6 na winst op Cristophe Verledens.

Het toernooi zat met meer dan 200 inschrijvingen en meer dan 500 wedstrijden voor twee dagen vol. Er kon in 5 klassen gestreden worden om het kampioenschap, waarbij in elke klasse op drie onderdelen ingeschreven kon worden, de gemend dubbel, de heren/ dames dubbel en de heren/dames enkel. De deelnemers kwamen niet alleen uit heel het land, ook badmintonners uit Duitsland waren weer van de partij. Op zaterdag werd er begonnen met een poolsysteem, hierdoor waren de badmintonners van veel wedstrijden verzekerd om te spelen. BadmintonCompany zorgde ervoor dat men kapotte rackets opnieuw kon laten bespannen en nieuwe materialen zoals kleding, rackets en schoeisel kon aanschaffen. Mariver Sports zorgde voor de aankleding van de hallen in sportcomplex De Salamander, zodat er een gezellige sfeer was. Tussen de mooie, vaak pittige wedstrijden door kon men meedoen aan een loterij waar mooie prijzen te winnen waren, die door onder andere Kwekerij Pulcher en Mariver Sports beschikbaar waren gesteld, Jannie en Fenna hebben de organisatie van de loterij op zich genomen. Doordat de hoofdprijs er maar niet uit ging bleef het tot het laatst spannend. Nicole Zijlmans was uiteindelijk de gelukkige winnares van het badmintonracket t.w.v. totaal € 125,00. Van ’s morgens 09.00h tot ’s avonds 20.00h werd er flink gestreden om de punten, om door te gaan naar de finale ronden. Voor degene die zich ervoor op hadden gegeven had Coert van

het sportcafé De Salamander een overheerlijk buffet gemaakt, waarna één ieder huiswaarts ging om zich op te laden voor de volgende dag. Op zondag, eerste Paasdag, ging het om 09.00h weer van start. Hadden de masseuses Madelon en Tamara het op zaterdag nog relatief rustig, dit was deze ochtend wel anders, zeker voor aanvang van de eerste wedstrijden moesten er veel spieren los gekneed worden. Desalniettemin werden er zinderende zenuwslopende partijen gespeeld. Om 17.00h werden er door de voorzitter van BC Shot, Marco Gruppen, samen met Silvia 46 prijzen uitgereikt voor de eerste en tweede plaatsen die zijn behaald. BC Shot wil graag haar toernooicommissie, bestaande uit Mark Verschuren, Joery van der Horst en Miranda van Loon bedanken voor de geweldige en zeker professionele organisatie. Ook is BC Shot de mensen van de wedstrijdtafel dankbaar. Tenslotte wil BC Shot alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers bedanken voor hun aanwezigheid, inzet en interesse.

Financieel advies, een goed plan?! Voor velen is het op orde brengen en regelen van de financiën geen hobby en bovendien vaak te ingewikkeld. Een Gecertificeerd Financieel Planner helpt u daarbij met een persoonlijk plan. Een goed financieel plan: -

geeft inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen; laat zien wat de gevolgen zijn van een overlijden; biedt duidelijkheid bij arbeidsongeschiktheid; is transparant en objectief; omvat een duidelijk en leesbaar rapport;

Voor een goed financieel plan kunt u terecht bij Stadhouders Financiële Planning, helder en oprecht.

Financieel advies nieuwe stijl Abdis van Thornstraat 37 4901 ZA Oosterhout

Trio Kampioenschap Darts van Dongen in De Valk Zondag 27 april wordt in café De Valk weer een toernooi gespeeld voor de Dongense ranking. Aan het toernooi mogen alleen Dongenaren en competitiespelers mee doen. Dit keer wordt voor de 15e het Trio kampioenschap van Dongen verspeeld, in het trio moet minimaal 1 dame spelen. Een aantal trio’s hebben zich hiervoor al ingeschreven. Nelleke Schouten, Richard Schouten en Mark Bakx waren de laatste winnaars. Er wordt gespeeld in poules met aansluitend een winnaars en verliezersronde. De aanvang van het toernooi is 13.30 uur, tot die tijd kunt u inschrijven. Er zijn dubbele punten te verdienen voor de ranking.

Telefoon: 0162 - 465674 E-mail: info@stadhoudersfp.nl

Rommelmarktspullen gevraagd Heeft u rommelmarktspullen geen bankstellen en witgoed. CV De Dreefse Kwiepen halen het gratis bij u op. bel 06-13109154


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 14

Alles voor in huis

1.500 m2 showroom

bij De Statie Wonen in Waspik

Alle soorten vloeren

Raamdecoratie op maat

Nieuwe collectie PVC Goodflooring

Novilon vinyl geluiddempend

Inbetweens perfect in de plooi

Overgordijnen perfect hangend

Geborsteld eiken laminaat breedplank nu v.a. € 18,95 m2

Tapijt Parade nu in de sale

Vitrage in vele dessins

Binnenzonwering nu

v.a. € 34,90 m2

v.a. € 17,25 m2

v.a. € 35,- p.m. v.a. € 23,- p.m.

v.a.€ 23,75 m2

v.a. € 27,50 p.m. gratis gemeten en geplaatst

Stationslaan 2, Waspik Telefoon 0416 311 229 www.destatiewonen.nl

ic

st

K

ht

I D ing

IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND OPEN TOT 21.00 UUR KONINGSDAG 26 APRIL OPEN VAN 10.00 - 17.00 UUR

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

KOOPZONDAG 27 APRIL OPEN VAN 13.00-17.00 UUR

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

Check voor onze openingstijden onlyformen.nl/winkels

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

onlyformen.nl

Natuurspeeltuin zoekt vakantiekrachten met groene vingers ! Meer info: www.kinderopvangindongen.nl 0162 - 31 03 74

iedereen verdient een morgen

Koningsdag 26 april & Zondag 27 april open (Koningsdag van 08.30 tot 17.00 uur en 27 april van 10.00 tot 17.00 uur)

In ons gezellige tuincafe; tijdens het Koningsweekend

Koffie/thee met heerlijke

oranje-soes

Orchideeën Dag

Zondag 27 april staat een vakkundig team van orchideeënvereniging Kring Hart van Brabant voor u klaar met adviezen en kunnen zij desgewenst uw orchidee gratis verpotten.

2,

95

Fire Up BBQ starter inklusief aanmaakblokjes Nu

12,

50

Natuurlijk hebben wij deze dag diverse orchidee aanbiedingen. AVRI GRASZODE onkruidvrij en N vers uit eigen altijd kw VERS VOORekerij U

GESNEDEN

HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID

IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

20.000 M2 TUINPLEZIER

WWW.AVRI-TUINCENTRUM.NL


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014 2e divisie driebanden-groot:

Team Hultermans kampioen? In Reusel is team interieur- en installatiebedrijf Bart Hultermans Dongen er in geslaagd om te winnen van de naaste concurrent team De Molen. Het werd 2-6. Kopman Jack Wijnen speelde een fantastische partij. Hij was al na 29 beurten bij de finish en zette het mooie gemiddelde van 1.379 neer. Bovendien maakte hij een fraaie serie van elf. Voorts was er winst voor Willie zeven. Bart Hultermans speelde Damen en Dingeman Picocrie. een solide partij. Hij kwam uit Willie speelde een degelijke par- op 0.707. Toch was dit niet voltij en loodste deze bekwaam doende voor de winst. Zijn opponaar de winst. Dingeman hield nent was al na 41 beurten bij de zijn verdediging prima gesloten finish. Door dit geweldige resulen pakte eveneens de winst. Hij taat is team Hultermans dichtermaakte een geweldige serie van bij het kampioenschap gekomen

PAGINA 15

Wijziging eerste clubwedstrijd HSV Ruischvoorn Het inschrijven voor de 1e clubwedstrijd op 27 april 2014, van HSV de Ruischvoorn Dongen, is verplaatst van de Viersprong naar de waterkant. Ook de tijd is gewijzigd. Inschrijven is nu van 7.00 uur tot 7.30 uur. Het Bestuur

Dongense Biljart Bond Landelijke derde divisie:

Lion van Loon veilig In sportcafé ’t Vaartje speelde team autobedrijf Lion van Loon Dongen met 4-4 gelijk tegen mede degradatie kandidaat de Hazelaar. Na de eerste sessie was team van Loon al in veilige haven. Winst was er voor Arnoud van Rooij en Jan Ligtenberg. Arnoud speelde een geweldige partij en gaf zijn rivaal geen schijn van kans. Hij kwam uit op het mooie gemiddelde van 0.744. Op de andere tafel had Jan Ligtenberg het moeilijker. Jan speelde een gelijk opgaande strijd. Hij finishte als eerste, maar zijn opponent behoefde maar één carambole te maken. Deze miste echter van acquit. Jan maakte nog een mooie serie van vijf. Hiermee werd voorkomen dat team de Hazelaar boven team van Loon zou eindigen. Dit betekende dat het degradatie spook definitief afgewend werd. In de tweede sessie was er verlies voor Jurgen Sauvillers en kopman Marrie Groeneveld. Marrie kwam niet in zijn spel en was kansloos. Jurgen kwam slechts één luttele carambole te kort. Het team was er blij mee dat klassenbehoud nu verzekerd is. driebanden-klein ‘t Vaartje:

Dongenaren doen het goed In sportcafé 't Vaartje in Dongen-Vaart manifesteerden de Dongenaren zich de afgelopen week uitstekend. Cees Sprangers (Dongen) zette het beste algemeen gemiddelde neer. Hij kwam uit op 0.7246. Hans Claassen (Kleindongen) liet met 1.142 het beste partijgemiddelde voor zich noteren. Hij speelde ook het meest boven zijn gemiddelde. Hij speelde maar liefste bijna 60% boven zijn gemiddelde. Ook komende week worden er weer verschillende wedstrijden gespeeld. vierde divisie:

C. v.d. Nieuwenhuizen pakt winst In sportcafé ’t Vaartje won team Corné v.d. Nieuwenhuizen Schilderwerken Tilburg met 6-2 van team Kloens uit Dordrecht. Na de eerste sessie stond het 2-2. Ad Faro excelleerde. Met een serie van 6 en een serie van vier, maakte hij in twee beurten tien caramboles. Hij kwam uit op het fraaie gemiddelde van 0.769. Hij gaf hiermee zijn tegenstrever geen schijn van kans. Toon Verbunt had het zwaar. Zijn tegenstander speelde een puike partij en liet Toon kansloos achter. In de tweede sessie speelde Embert Broekhoven aanvankelijk een gelijk opgaande partij. Daarna liep hij weg van zijn opponent. In de slotfase had Embert echter nog al wat beurten nodig om te finishen. De winst kwam echter niet in gevaar.

DANSEN ZATERDAG 26 april koutershof RIJSBERGEN LIVE MUZIEK RINI MARIJNISSEN NAAST DE KERK Zaal open 19.30 uur Start 20.30 uur Telefoon: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

Op de andere tafel hield Leo Loonen lange tijd gelijke tred. In de slotfase liep hij van zijn tegenstander weg en pakte de winst. Door dit resultaat is team v.d. Nieuwenhuizen het best presterende team van de teams die onder dak zijn bij sportcafé ’t Vaartje en uitkomen in de vierde divisie.

Opnieuw verlies Brabant Service In Zundert verloor team Brabant Service Zonwering Tilburg kansloos van de nummer twee van het klassement team Vissenberg. Het werd liefst 8-0. Kopvrouw Anja Verbogt kwam nog het dichtst bij de winst. Toch moest zij nog vier caramboles toegeven. Met het prachtige gemiddelde van 0.650 kan Anja tevreden zijn. Met het resultaat waarschijnlijk niet. Gerard Gabriëls, Anton Smulders en Jos Hamers eindigden op grote achterstand. Gerard kreeg maar 36 beurten en Jos maar 40.

’t Vaartje verliest In Zundert verloor team ’t Vaartje met 6-2 van koploper HoogLaag. Er was een kansje op een stunt. Piet Kamp pakte bekwaam de winst. Hij speelde een puike partij. Ook Ton Kemmeren had kans om de winst te pakken. In een gelijk opgaande strijd kwam hij aan het einde echter slechts twee luttele caramboles te kort. Patrick Schrijvers kreeg geen schijn van kans. Zijn tegenstander was al na 29 beurten bij de finish. Jan Ligtenberg kwam totaal niet in zijn spel en verloor kansloos.

districtscompetitie driebanden-klein:

’t Vaartje verslaat Jos Brouwers Schilderwerken In sportcafé ’t Vaartje stond de onderlinge confrontatie tussen team ’t Vaartje en team Jos Brouwers Schilderwerken op het programma. Het betreft de eerste wedstrijd van het seizoen. De partijen waren prima aan elkaar gewaagd. Het werd uiteindelijk 29-28. In het duel der kopmannen won Ad Faro nipt van Piet Kamp. Piet kwam maar twee caramboles te kort. Ton Kemmeren versloeg nipt Jan Ligtenberg. Ton kwam uit op 0.627 en was hiermee de beste sporter van de avond. Jan kwam toch maar twee caramboles te kort. Toen de laatste partij bego was de stand nog volmaakt in evenwicht: 19-19. Jan Smeekens en Embert Broekhoven moesten uit gaan maken wie er met de winst aan de haal zou gaan. Jan troefde Embert net af. Ook Embert kwam slechts twee caramboles te kort. Landelijke vierde divisie:

’t Vaartje thuis

Op vrijdagavond 25 april speelt team sportcafé ’t Vaartje een thuiswedstrijd tegen team DC. Michielsen uit Breda. Winst kan er voor zorgen dat team ’t Vaartje nog van de laatste plaats afkomt. Team Michielsen staat immers maar één punt onder team Michielsen. De wedstrijd begint om 20.00 uur. thuiswedstrijd Op dinsdagavond 29 april speelt team ‘t Vaartje thuis. In sportcafé ’t Vaartje wordt de strijd aangebonden met team de Eekhoorn uit Oosterhout. Team ’t Vaartje bestaat uit Piet Kamp, Jan Smeekens, Ton en Frans Kemmeren. De wedstrijd in sportcafé ’t Vaartje begint om 19.30 uur.

Driebanden Uitslagen en standen aan kop Hoofdklas Aurora 1 – De Herberg 1................. 2-6 BC’94 – Nooit Volleerd 1................. 6-2 ONA 1 – ’t Vaartje 2......................... 4-4 ’t Vaartje 3 – ’t Vaartje 1................ 2-6 Koude Tap 2 – Koude Tap 1........... 6-2 Kortste partij: J v Gool De Herberg 1 In 34 beurten 0.647 gemiddeld Stand aan kop. De Koude Tap 2............................ 10-50 BC’94............................................... 10-50 ’t Vaartje 3.................................... 10-48 Café De Gouden Leeuw Eerste Klas De BUS – VOO 1................................. 2-6 Golden Collection – D’0uwe Sok.... 4-4 De Valk 1 – ONA 2............................ 0-8 BCEnnog3 – De Gouden Leeuw 1... 6-2 Kortste partij: T Voogd VOO 1 en R Emmen De Gouden Leeuw 1 in 31 beurten 0.516 en 0.387 gemiddeld Stand aan kop VOO 1.............................................. 10-55 D’0uwe Sok.................................... 10-49 De Golden Collection................... 10-46 Genoeg Keu’s Tweede Klas De Herberg 2 – De Kras................... 4-4 VOO 2 – De Valk 2 ............................ 4-4 Excelsior 1 – De Keu......................... 0-8 De Bobo’s – Nooit Volleerd 2.......... 2-6 Kortste partij: A Raaymakers Nooit Volleerd 2 In 14 beurten 0.714 gemiddeld stand aan kop Nooit Volleerd 2............................ 10-47 De Herberg 2................................. 10-44 De Kras........................................... 10-42 Extra Libre poule A Euphonia – Excelsior 2..................... 4-4 Gouden Leeuw 2 – Koude Tap 3.... 2-6 Nooit Volleerd 3 – ’t Vaartje 4....... 6-2 ’t Vaartje 5 – Aurora 2.................... 6-2 Kortste partij: H Claassen ’t Vaartje 5 In 15 beurten 4.533 gemiddeld Stand aan kop De Gouden Leeuw 2..................... 10-47 ’t Vaartje 5.................................... 10-46 Nooit Volleerd 3............................ 10-43 De Koude Tap 3............................ 10-43 Rabo Bank Extra Libre poule B De Valk 3 – De Koude Tap 5........... 4-4 ALM 1 – Kennet 2.............................. 6-2 De Koude Tap 4 –Kennet 1............. 6-2 Kortste partij: W Timmermans De Koude Tap 4In 15 beurten 1.466 gemiddeld Stand aan kop ALM 1.............................................. 10-54 De Koude Tap 4............................ 10-50 De Valk 3........................................ 10-47 Extra Libre poule C ALM 2 – Nooit Volleerd 4 ................ 6-2 ONA 4 – ONA 3 ................................. 4-4 ’t Vaartje 6 – De Herberg 4............ 8-0 Kortste partij: R Heijne Nooit Volleerd 4 In 15 beurten 1.533 gemiddeld Stand aan Kop ONA 3.............................................. 10-50 ONA 4.............................................. 10-47 ’t Vaartje 7.................................... 10-45 Kijk voor details op www.dbb.nu

Bridge voor ouderen Uitslag wedstrijd nr. 15 (18 april) Groep A 1. mw.v.Leijsen-hr. Hultermans.. 59,72 2. mw. Kenter-hr. A.Horsten........ 58,33 3. mw. v.Dongen-hr. Kenter......... 55,21 4. mw. Lambregts-hr. Laurijsen.. 54,17 5. mw. Kolen-hr. Kouwelaar........ 53,47 hh. Jaspers-Vermeulen............. 53,47 Groep B 1. m. Schellekens-hr. Ouwekerk.60,94 2. dms. Loonen-Pijnenburg.......... 58,85 3. dms. Hultermans-v.Leijsen..... 57,81 4. hh. Laurijsen-v.’t Westeinde.... 54,17 5. dms. Laurijsen-v.Tuijn............. 50,52

biljarten

Inschrijven voor Wetsteijn Masters Driebanden

DOE MEE MET DE WEKELIJKSE

De inschrijving voor de Wetsteijn Masters Driebanden 2014 is nog steeds geopend. Er hebben zich al ruim 30 biljarters aangemeld. Dankzij de bereidwillige financiële medewerking van “Wetsteijn Amusement” hangt er ook dit jaar weer een mooie prijzenpot aan het toernooi. Het aantal carambolest: 0,000 – 0,349 6 car. 0,349 – 0,449 8 car. 0,450 – 0,549 10 car. 0,550 – 0.649 12 car. 0.650 en hoger 14 car.

PRIJSPUZZEL 1

2

12

Aan het kampioenschap mag iedere inwoner van Dongen deelnemen, alsook biljarters niet woonachtig in Dongen die uitkomen in de Dongense Biljart Competitie. Meer informatie op www.falkie. nl, ook via e mail worden aanmeldingen geaccepteerd falkie@ home.nl of via facebook, aanmelden mag ook via telefoonnummer 312742. Wacht niet langer en meld je aan, de inschrijving sluit 1 mei.

20

E. Kenter – T. Horsten............................56,58% T. en J. Hultermans................................55,78% K. Kenter- C. Lambregts........................55,60% Lijn B T. Leijten – R. Loonen............................58,33% R. de Wit – L. in ’t Groen........................57,99% J. Willemse – P. Oomens........................57,99% Lijn C L. van den Corput –C. Oomens............58,33% T. van Dongen – L. Gommers...............56,67% P. Lambregts – L. Laurijsen...................54,58% DONDERDAG: Eierdrive, 17-04-2014 Lijn A

J. de Jong – J. Hultermans.....................67,50% T. en J. Driessen......................................62,08% A. Smulders – N. van Wanrooij............57,92% Lijn B A.Brouwers – N. Rombouts...................57,64% N. Smans – J. Baijens..............................57,29% C. van Dongen (DGL) – B.Horsten........55,90% Lijn C D. en A. Hopmans...................................60,92% I.van Dongen – A. van ‘t Westeinde.....57,92% T. Nollen – A. Sueters.............................53,83%

26

27 32

51

70

Om 9.30u werd het spits afgebeten door de klassen Z1 en Z2. Van onze eigen vereniging startte Bob den Boer zijn Mr. Uno als eerste in de klasse Z1, hij reed een nette constante proef die door de jury werd beloond met 192 punten. In de M1 vertegenwoordigde Suzan Jansen Prinses Marijke met Rozetta. Zij reed een mooie, vlotte en constante proef. Die door de jury werd beloond met 192 punten. Met deze score eindigde Suzan op de eerste plaats. De tweede proef ging iets minder

maar met een score van 178 punten behaalde zij hier toch een mooie tweede prijs. Graag wil L.R. Prinses Marijke alle deelnemers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor het gezellige en sportieve dressuurweekend. Onze speciale dank gaat uit naar de familie Stam voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie en de sponsoren: Rabobank Tilburg en Omstreken, De Paardendrogist, Drunens Ruiterhuis, Divoza en Van Strien Diervoeders!

43

58

44 49

50 55

59

60

63

64

67

68

72

75

36

54

62

71

35 40

53

61

25 30

39

48

57

65 69

73 76

11

16

24

34

47

10

19

29

38

46

56

9

23

42

52

8 15

33

41 45

7

28

37

74

77

78

© Persbelangen P1047

75

50

31

58

51

30

64

10

48

68

73

2

35

HORIZONTAAL: 1 vogeleigenschap; 3 bijl; 6 sleepnet; 9 koeienmaag; 12 zilver; 13 berooid; 14 stand der edelen; 16 achter; 17 vis; 18 boek; 20 keersluis; 22 opstandeling; 24 schijf; 26 broos; 28 kolenemmer; 30 haaruitval; 31 daar; 32 uitroep; 34 zeepwater; 36 zangnoot; 37 gezichtslijn; 41 tongbeweging; 42 slee; 43 bolgewas; 44 insect; 46 visgerecht; 51 maanstand; 53 soort; 54 hert; 55 dyne; 56 veerkracht; 58 smeer; 60 marmelade; 61 woning; 63 immer; 65 habijt; 66 trans; 68 Europese rivier; 70 gereed; 72 hoeveelheid; 73 hetzelfde; 74 dierengeluid; 75 stuk leer; 76 in gezelschap van; 77 waagstuk; 78 Europese rivier. VERTICAAL: 1 speerruiter; 2 boerenwerktuig; 3 drank; 4 leefregel; 5 baksteenzijde; 6 schildpad; 7 mondwater; 8 vertrager; 10 voegwoord; 11 bolwerk; 13 soort belasting; 15 jong dier; 17 goedzak; 19 gevangenis; 21 voorzetsel; 23 kroot; 25 bejaard; 27 ondergang; 29 raamscherm; 32 mok; 33 loodrecht; 34 mannelijk dier; 35 mutsje; 37 schreeuw; 38 vlaktemaat; 39 onder (Lat.); 40 vrouwelijk dier; 45 story; 47 graanafval; 48 kachelzwart; 49 bolleboos; 50 wecken; 52 jong dier; 55 groet; 57 kleefmiddel; 58 haringnet; 59 bijtijds; 60 persoonlijk vnw.; 62 visgerei; 63 hoekpilaar; 64 uitgestorven vogel; 65 mak; 67 aangewassen grond; 69 lichaamsdeel; 71 zangnoot; 74 insect.

Oplossing vorige Prijspuzzel:

HELLEBAARDIER winnaar

Corry Keulemans, Vivaldistraat 8 HORIZONTAAL: 1 plaats; 6 koffie; 12 taal; 14 kalm; 16 eg; 18 R.P.; 19 zon; 21 nu; 22 e.a.; 23 wind; 24 mi; 25 AP; 27 iets; 28 OR; 29 elan; 31 riet; 33 et; 34 oog; 36 s.g.; 38 nr.; 39 ure; 40 eh; 42 noord; 43 si; 44 stage; 45 agave; 47 a.m.; 48 tabak; 50 Se; 52 uil; 54 ir.; 55 ad; 57 ruw; 59 R.D.; 60 atol; 62 bark; 64 da; 65 eend; 66 na; 67 os; 68 roer; 69 A.E.; 70 dm; 72 Fin; 74 pa; 75 NT; 76 meet; 78 haag; 80 cursor; 81 willen.

VERTICAAL: 2 lt.; 3 Aarde; 4 aap; 5 tl; 7 o.k.; 8 fan; 9 fluit; 10 i.m.; 11 gewoon; 13 no.; 15 pastel; 17 giro; 19 zin; 20 nar; 22 eter; 24 magnetron; 26 pindakaas; 30 L.S.; 32 er; 35 getal; 37 zo; 39 uiver; 41 ham; 43 sas; 46 bureau; 49 bè; 51 kwarts; 53 idee; 54 it.; 56 dr.; 58 Uden; 60 adder; 61 laf; 62 bon; 63 kraal; 71 mes; 73 ia; 74 pal; 76 mu; 77 t.o.; 78 h.i.; 79 ge.

Lever uw oplossing voor maandag 08.30 uur in bij de redactie: Hoge Ham 80-82 Op de envelop vermelden: Oplossing puzzel of mail naar dongen@emdejong.nl ovv : oplossing puzzel Volgende week maken wij de winnaar of winnares bekend. De tegoedbon voor de taart kan daarna worden afgehaald bij de redactie.

L.R. Prinses Marijke kijkt terug op geslaagde dressuurwedstrijd Afgelopen weekend, op eerste paasdag, organiseerde Landelijke Rijvereniging Prinses Marijke uit Dongen een outdoor dressuurwedstrijd voor paarden. De wedstrijd vond plaats bij Hippisch centrum Midden-Brabant in Waspik. In de Klassen B t/m Z2 werd gestreden om de prijzen en de winstpunten.

6

18 22

31

EN WIN EEN OVERHEERLIJKE TAART

14

21

Bridgeclub Dongen

Uitslagen wintercompetitie 2013-2014 DINSDAG: Eierdrive, tevens zitting 2 competitie,15-04-2014 Lijn A

5

17

66

Alle wedstrijden beginnen om 13.30 uur In totaal wordt er ruim € 600,- uitgekeerd aan prijzengeld. Voor de winnaar is € 200,- gereserveerd, en natuurlijk de eeuwige roem. Er wordt gespeeld volgens het poulesysteem, hierdoor is iedereen verzekerd van tenminste 4 partijen. Er wordt dit jaar ook weer een kwartfinale vgespeeld. De voorwedstrijden kwart en halve-finale wedstrijden worden verspeeld in de volgende horecabedrijven: D'ouwe Sok - Het Vaartje en De Valk. Het inschrijfgeld bedraagt € 8 ,- p.p.

4

13

DATA VOORWEDSTRIJDEN Zaterdag 10 mei – Zaterdag 17 mei – Zaterdag 24 mei– Zaterdag 31 mei Kwartfinale Zaterdag 7 juni (4 Poules van 5) Halve finale Zaterdag 14 juni (2 Poules van 5) Finale Zaterdag 21 juni(5 deelnemers)

3

20 BLOEMBINDERIJ John Flora

JAAR

Hoge Ham 170 I Dongen I BLOEMEN & WOONDECORATIE Tel. 0162 - 320 588

Jubileumtopper Oranje boven 2 voor

10.

e

00


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 16

Hoveniersbedrijf Fievet Tuinaanleg en -onderhoud, Bestratingen. Tel. 06-51829028

Verse Hollandse aardbeien en asperges (ook geschild) Wij zijn elke vrijdag en zaterdag open: Openingstijden: Vrijdag 09.00 - 17.00 uur Zaterdag 08.30 - 15.00 uur

Betaalbare MASSAGE door ervaren masseur € 35,Bel: 06- 20276874 of kijk op massagedongen.nl schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

De aardbeien automaat is ook weer open, 7 dagen per week!! In de automaat kunt u alleen met muntgeld betalen, dit hoeft niet gepast te zijn. In de automaat kunt u ook asperges kopen.

VOF de Goeije Kroon

Fam. Peeters - Breedstraat 14, Dongen - www.degoeijekroon.nl

Uw naai- of lockmachine stuk!? Dan naar

Het Stoffenpalet

Steun ons in de strijd tegen littekens! www.brandwondenstichting.nl

Hoge Ham 67, Dongen, tel. 0162-315517, het service-adres bij u in de buurt, van:

Verkoop, reparatie, service en instructie van alle merken! Gratis halen/brengen, vooraf altijd prijsopgave. Info: tel. 013-5113996 of www.habotex.com

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035 Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362 KLeding herstellen;Voor het vakkundig vermaken of herstellen van uw kleding, kunt u terecht bij Hélène Stulen, Lucebertstraat 8 te Dongen. Tel:0162321967

KONINGSDAG 26 APRIL & ZONDAG 27 APRIL OPEN VOORJAAR ... KOM IN DE KAS Speciale aanbiedingen: 12 Geraniums Nú en/of Fuchsia’s 12 Knolbegonia’s Nú of Tuinanjers 12 Surfinia’s, Nú Bacopa, enz. ... 12 Perkplanten Nú Grote bloeiende Nú kuipplanten Grote Hortensia diverse kleuren - binnen/buiten Nú

11. 10.00 50 12. 3.50 9.95 95 5.

MEGA BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 4 MEI TILBURG

Voetbalver. RKTVV, Rueckertbaan / 09.00 t/m 16.30 uur inl. 0416 530 502 | www.deevenementenlijn.nl >>>>>> 2e kraam €10,-<<<<<<

StoffeerderijvanHoorn Voor al uw meubelstoffeerwerk! Bel voor een vrijblijvende offerte 06-19748242 www.stoffeerderijvanhoorn.nl

10 jaar Jos Brouwers Schilderwerken

Daarom geven wij het gehele zomerseizoen

10% KORTING Lage Ham 107, 5102 AB Dongen, T. 0162-314221 M 06-55548741, E brouwers26@home.nl

www.josbrouwers-schilderwerken.nl

op het binnen- en buitenschilderwerkzaamheden. + wij geven nog een leuke attentie, na iedere opdracht.

Verven kan iedereen , schilderen de schilder alleen , Gerrit Kooijman Schilderwerken ( sinds 1964 ) Buitenwerk met korting. Tel. 0162684282 E-mail : ger. ko@ziggo.nl

Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubels P.van Riel www.blankmaken.nl Bel voor gratis offerte 0653190973

00

GROTE SORTERING IN: Palmen, olijven, buitenpotten, potgrond, vaste planten, meststoffen Ook voor snijbloemen, kamerplanten, potgrond, cadeau-artikelen, woondecoraties, bloemwerk en de nieuwste trends gaat u naar:

Vaste planten 10 stuks

10,00

e

Berlagestraat 25, 5103 MA Dongen,T.: 0162-320718

EKELSTRAAT 10A - OOSTEIND Tel.: 0162-422652 - Fax: 0162-420957 - Kijk ook eens op: www.kwekerijloonen.nl VOLOP GRATIS PARKEERGELEGENHEID VOOR DE DEUR

WWW.HOVENIERSBEDRIJFMARCOJANSEN.NL

Openingstijden: ma. t/m do. 09.00-18.00 uur; vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-17.00 uur


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

KERKNIEUWS HUBERTUSKERK Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart Zaterdag 26 april 2014 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang; voorganger: pastor Gerard Oostveen Gebedsintenties: Jgt. Piet Mols, Cornelia van Boxel, Cornelia in ’t Groen-Verboven

donderdag 1 mei t..i.v. alle mensen die voor ons zorgen; vrijdag 2 mei Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. “Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit”

DE VOLCKAERT Dongen

LAURENTIUSKERK Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart Zondag 27 april 2014 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Laurentiuskoor; Voorganger: pastor Bert v. Leysen Gebedsintenties: Jgt Ans Paanakker-Vermeulen, J e a n n e K o reman-Joore, Tonnie SchaafstraOerlemans, Overleden ouders Jansen-Snoeren, Wim de Jong en Mies de Jong-Jochems en Jiske, Kees Vereggen

Zaterdag 26 april: 2e zondag van Pasen; 15.30 uur: Woord- en Communieviering in de Geborgenheid; Voorganger: G. Oostveen m.m.v.: M.J. van Nunen (keyboard)

OVERIGE INTENTIES: Voor de zieken hier in huis, thuis of in het ziekenhuis, Jos Kimenai Donderdag 1 mei: 10.30 uur: Weekviering in de Geborgenheid

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ‘s Gravenmoer

KAPEL ZUSTERS FRANCISCANESSEN

zaterdag 26 april: is er i.v.m. Koningsdag geen Boekentafel zaterdag 26 april 10.00 uur Eucharistie met Samenzang t.e.v. Maria, t.i.v. Maria Barendse-van Strien en overl ouders, Frits van Nunen en overl familie; zondag 27 april Beloken Pasen, zondag van de goddelijke Barmhartigheid (God heeft in zijn goedheid zijn eniggeboren Zoon als Verlosser geschonken, opdat de mensheid het eeuwig leven kan verwerven). 10.30 uur Eucharistieviering met koor en samenzang t.i.v. de Congregatie, de Indonesische Congregatie SFD en de kapelgemeenschap;

zondag 27 april: 10.00 uur: ds. W.J.A. Ester 17.00 uur: ds. W.J.A. Ester De kerkdiensten zijn te beluisteren op www. cgk-sgravenmoer.nl ‘s Morgens is er kindernevendienst voor de jongste kinderen van de basisschool en voor de allerkleinsten is er oppas. Wilt u eens een gesprek met de predikant, maakt u dan een afspraak met ds. W.J.A.Ester. Hij is te bereiken via e-mail: predikant@cgk-sgravenmoer.nl of tel.nr.: 0162-220338 .

maandag t/m vrijdag elke dag om 17.30 uur Vespers en Eucharistie.

NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

maandag 28 april als jgt voor zr. Anastasia en als jgt voor Gerard Jacobs; dinsdag 29 april feest van de H. Catharina van Siena, patrones van Europa.

‘s Gravenmoer 27 april 09:30 uur Ds. S. Jumelet 14:30 uur Ds. B.C. Haverkamp

Colofon Weekblad

Dongen

PAGINA 17

DE PAROCHIE DEZE WEEK www.parochiedongen.nl - info@parochiedongen.nl

Het secretariaat is in verband met de voorjaarsvakantie gesloten op 29, 30 april en 1 mei.

PAROCHIESECRETARIAAT Het parochiesecretariaat is gevestigd in het parochiecentrum, Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen, tel. 0162-312561. Iedere morgen (maandag t/m vrijdag) van 9.00-11.30 uur kunt u hier terecht voor het opgeven van gebedsintenties, de kosten zijn 10 euro per intentie, het afhalen van een doopbewijs, opgeven van huwelijk of jubileum, aanmelden voor de doop, en doopvoorbereiding, het maken van afspraken met de pastores of een van de andere medewerkenden in de parochie of alle andere vragen die u aan de parochie heeft.

BEREIKBAARHEID PASTORES De pastores zijn bereikbaar via het secretariaat tel. 312561. Het kan zijn dat u MET SPOED een pastor wilt spreken. U kunt de dienstdoende pastor dan bereiken onder nummer 06-51175948. Wilt u van dit nummer alleen gebruik maken voor zaken die geen uitstel dulden.

ARM IN ARM Hebt u armoede-problemen? Als u er zelf niet uit komt kunt u ons misschien in de arm nemen en kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Misschien kunnen we hulp bieden bij loketbehandeling, de weg wijzen naar hulpinstanties, bemiddelen bij Vincentius, Stichting Leergeld voor kinderen of de Goederenbank enz. Wacht niet tot het te laat is. Neem tijdig contact op met de Werkgroep armin-arm: Christ Timmermans tel. 06-40980015, Leny Molendijk tel. 0649954211 of mail naar: werkgroeparminarm@gmail.com

HOOP EVANGELISCHE KERK

zondag 27 april 10.00 uur in het Cambreurcollege Deze zondag spreekt: Gerda Sinon. De muziek wordt verzorgd door het muziekteam van hoop! o.l.v. Jasper Otten. Er is opvang voor de kinderen van 0-4 jaar (crèche) ) en een eigen programma voor alle kinderen die op de basisschool zitten (groep 1 t/m groep 8). De huisgroepen zijn de eerste en derde woensdag van de maand, voor adressen en meer informatie:0162-319902.

GEREFORMEERDE KERK

Donderdag 1 mei van 14.00 tot 16.30 uur in de Ontmoeting: bingomiddag ouderensoos.

‘s Gravenmoer

S.B.V. Dongen

Zondag 27 april 10.00uur. Voorganger is Mevr. T. Werner Er is kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er oppasdienst. Hiervoor contact opnemen met Corina Kuipers 0162 318277. De dienst is later te volgen via www.gk-sgravenmoer.nl

BV de Pijp, was opgericht op 5 april 1991 en moest, medio 2011, het clublokaal aan de Past. Dirvenstraat verlaten. De vereniging kwam terecht bij GGZ Breburg waarna op 21 juni 2011 de naamswijziging volgde in S.B.V. Dongen.

47e Lentetocht W.I.K.

Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 Fax: 013-5078929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl

Vertrek kantine Atledo Sportpark Hertogjan, Dongen

Advertenties (zakelijk) Sylvie Melis-Lamotte: 06-10906859 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Bezorgklachten Drukkerij Leijten Tel. 0162 313757

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

Een extra exemplaar van Weekblad Dongen kunt u op één van de onderstaande adressen ophalen: Dongen • In ‘t Groen Groenten en Fruit, • Klein Dongenseweg 78 • Shell Tichelrijt service bv, Steenstraat 18 • Nettorama, Kanaalstraat 36 • Jumbo, Hoge Ham 113 • Bruna, Hoge Ham 154-156 • Albert Heijn, Looiershof 1 • Boerenbond, Tramstraat 34 • Spar supermarkt, Europaplein • Cigo, Looiersplein 30 ‘s Gravenmoer • Slagerij Marco van Strien, • Hoofdstraat 64 • EmTé supermarkt

Starttijden: 50 km. 7.00- 8.00 uur 40 km. 7.30- 9.00 uur 30 km. 7.30- 9.00 uur 20 km. 8.00-10.00 uur Alle afstanden zijn voorzien van pijlen Inschrijfgeld: € 3,50 Leden van een erkende wandelsportbond krijgen € 1,00 korting

U kunt op ns-station Gilze-Rijen worden opgehaald. U dient zich hiervoor telefonisch te melden voor 2 mei 2014

Wij spelen onderling diversen competities t.w.: Libre, Driebanden, Band en Triatlon. Tevens spelen we met 1 team Libre en 2 teams driebanden in de Senioren Biljart Competitie Hart van Brabant. Wij spelen op maandagen vrijdagmiddag, van 13.15 tot 17.00 uur, in 'Het Trefpunt' van GGZ Breburg. Is U interesse gewekt, U bent van harte welkom op ons speeladres. Speellokaal G.G.Z. Breburg Het Trefpunt Heuvelstraat 35 Dongen. http://sbv-dongen.webnode.nl/

Wat voor invloed Parkinson op je relatie ? Op vrijdag 25 april organiseert het Parkinson Café een bijeenkomst over wat de invloed van Parkinson op je relatie is als een van beide de ziekte van Parkinson krijgt of heeft. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom. Parkinson Café Breda. Om 13.30 uur ontvangst en om 14.00uur presentatie. Dorpshuis ’t Web, Zuringveld 1 te Teteringen. www.parkinsoncafebreda.nl

4BTQ

Redactie Hoge Ham 80-82 Postbus 21 5100 AA Dongen Tel. 0162 310085 Fax. 0162 310085 E-mailadres: dongen@emdejong.nl Jacqueline Schilders 0162 316183 Ton Zinger 0162 321683

Zondag 27 april, 10.00 uur: kerkdienst met kindernevendienst en crèche. Voorganger is ds. Marije Soethout-Ullersma uit Boven-Leeuwen. Na afloop is er gelegenheid voor gesprek en ontmoeting bij koffie, thee en limonade. De kerkdienst is later te volgen op internet via www. protkerkdongen-rijen.nl. Woensdag 30 april van 10.00 tot 12.00 uur in de Ontmoeting, Kerkstraat 52n: inloophuis. Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven voor gesprek en ontmoeting bij koffie en thee.

Op 3 mei organiseert wandelsportvereniging W.I.K. daar traditionele Lentetocht.

100% dochteronderneming van

PROTESTANTSE GEMEENTE Dongen

Weekblad Dongen verschijnt wekelijks op donderdag in Dongen, Dongen-Vaart, Klein Dongen en ’s Gravenmoet in een oplage van 12.000 exemplaren. Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

Renee Lievens exposeert in Het Bonte Schaep

Persoonlijk en betrokken

Dag en nacht bereikbaar

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. In korte tijd dient er veel geregeld te worden. Het is dan goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. Wij staan u hierbij graag met raad en daad terzijde.

www.vdwou-vdstappen.nl 0162 38 64 50

Martien van der Wou

Van der Wou / van der Stappen Uitvaartverzorging De Slof 33 - 5107 RH Dongen

Van der Wou / van der Stappen Uitvaartverzorging Tramstraat 33 5104 GH Dongen

De komende twee maanden is er in de kledingzaak Het Bonte Schaep op het Looiersplein, een kleine expositie te zien van Renee Lievens. Zij maakt een eigen vertaling in beeld en tekst, van haar 'werkelijkheid'. Ze laat zich inspireren door poëzie, beeldende kunst en gesprekken tussen onbekenden. Het werk dat geëxposeerd wordt varieert van klein fotoformaat (10x15 cm) tot groot formaat (max 1 meter breed). Het zijn etsen, tekeningen en prenten. De prijs varieert van €25 tot €150,- Voel je vrij om een kijkje binnen te nemen, je bent van harte welkom! Voor meer werk of informatie, zie www.reneelievens.com

‘Het afscheid was prachtig. Precies zoals papa het had gewild.’ Iedereen heeft zijn eigen unieke wensen. De lokale uitvaartverzorgers van coöperatie DELA verzorgen de uitvaart altijd zoals ú dat wilt. Wij staan nabestaanden met raad en daad bij, zowel voor, tijdens als na de uitvaart. 040 260 16 36 | www.dela.nl

Gidswandeling Broederpad Op zondag 27 april wordt door de Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen een gidswandeling over het Broederpad georganiseerd. de start is om 13.00 uur op het Europaplein. Deelname kost € 2,= per persoon. Aanmelden is niet nodig. Meer dan een eeuw lang hebben kloosterlingen in Dongen gebouwd aan een betere samenleving met goed onderwijs, met zorg voor de zwakke en zieke medemens en met passie voor een rijk cultureel en sportief verenigingsleven. Het Broederpad is een historische wandelroute door Dongen die voert langs 22 plaatsen waar Broeders behorend tot de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, sinds 1892 hebben gewoond en gewerkt. In 2009 vertrokken de

Broeders, na een verbintenis met Dongen van 117 jaar, naar een rusthuis in Eindhoven. Het Broederpad is chronologisch in de tijd opgebouwd en kent een korte variant van 4 km en een route van 7 km. Onderweg treft u routebordjes en speciale Broeder-borden aan met daarop het verhaal plus unieke foto’s van de Broeders. Op de borden staan ook QR-codes. Daarmee kunt u via een smartphone extra informatie over de Broeders verkrijgen.

Positief opvoeden en huiswerk begeleiden 'Mijn dochter zit in de brugklas en vindt het moeilijk om aan haar huiswerk te beginnen. Hoe kan ik haar helpen''?

TIPS: • Laat je dochter eerst ontspannen als ze na school thuiskomt. • Hoe is haar schooldag geweest? Vraag ook wat voor huiswerk ze heeft en wanneer dat klaar moet zijn. • Het werkt vaak goed om een vaste tijd af te spreken om het huiswerk te maken. Herinner je kind aan de regel: “na de voetbaltraining ga je aan de slag”. • Help je dochter op weg als dat nodig is. Ruim bijvoorbeeld de tafel leeg zodat er ruimte is voor de boeken. Toon interesse, ga er eventueel bij zitten, maar ga niet haar huiswerk maken. • Door je dochter te prijzen en te steunen motiveer je haar om door te gaan. “Super! Je hebt al drie opdrachten af.” • Loopt ze tegen problemen aan? Stimuleer haar om zelf met oplossingen te komen en geef niet te snel jouw eigen ideeën.

• Toon belangstelling door bijvoorbeeld het gemaakte huiswerk door te lezen en er iets positiefs over te zeggen. Misschien kun je haar helpen bij een leeropdracht door te overhoren? Meer tips of informatie over opgroeien en positief opvoeden? Centrum Jeugd en Gezin Tilburg www.jeugdengezintilburg.nl Telefoon: 0800-3 65 65 65 (gratis)

Al uw nieuws rechtstreeks naar e-mailadres redactie dongen@emdejong.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 24 APRIL 2014

PAGINA 18

K O N I N OPEN VAN 09GSDAG :00 - 17:00u !

Een CVT Selection keuken al vanaf:

NU

• Whirlpool apparatuur • Veel opbergmogelijkheid • Houtlook blad • In verschillende kleuren leverbaar

6.900,-

15% KORTING OP ALLE MERKKEUKENS

*

Een Next 125 keuken al vanaf:

Een SieMatic keuken al vanaf:

9.900,-

9.900,-

DINER CHEQUE

T.W.V. 250,-*

Verstand van keukens. CVT Tilburg Hestiastraat 12 (tegenover Hornbach) T (013) 583 97 97

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom

Weekblad Dongen 24-04-2014  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Dongen, s Gravenmoer, Dongenvaart en Klein Dongen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you