Page 1

IN MEMORIAM MARIUS VERHAGEN

GEMEENTERAAD NAM AFSCHEID VAN BURGEMEESTER

KONINGSTITEL VOOR A. BIEMANS

Pagina

Pagina

Pagina

3

5

15

Triangel Op herhaling?

Weekblad Dongen 107e jaargang

2013 wk. 27 - Nr. 4682 Donderdag 4 juli

Ziekentriduüm neemt afscheid van Anneke Broeders en Tiny van Halderen

door Jacqueline Schilders Vorige week donderdag aan het eind van het ontspanningsprogramma werd afscheid genomen van twee zeer trouwe vrijwilligers. Anneke Broeders en Tiny van Halderen hebben allebei besloten om na resp. 31 en 25 jaar te stoppen met hun werk voor het Ziekentriduum. Dit kon natuurlijk niet geruisloos voorbij gaan.

Vieya stopt met MFA Vieya trekt zich per direct terug uit het project MFA. De samenwerking met de gemeente Dongen voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie op de locatie Cammeleur, wordt definitief stopgezet vanwege een koerswijziging van de Dongense wooncorporatie. Dat besluit heeft Vieya medegedeeld aan het college van burgemeester en wethouders tijdens een spoedbijeenkomst. Vieya neemt het besluit in het beleng van de huurders. De investering van Euro 2,9 miljoen zou via ontwikkelrechten terugverdiend moeten gaan worden uit de opbrengsten van nieuwbouw koopwoningen. Het terugverdienen van de investering is het volledige risico van Vieya. Dit risico is naar de mening van Vieya onverantwoord geworden.

EXTERNE FACTOREN Twee factoren hebben tot die conclusie geleid. Op de eerste plaats legt de Rijksoverheid, die over wooncorporaties gaat, de laatste maanden de focus sterk op 'terug naar de kerntaak van sociale huurwoningen'. Er zijn maatregelen aangekondigd die corporaties dwingen commerciële activiteiten, zoals deels de dekking onder de MFA is, af te stoten. Het risico dat Vieya een binnenkort niet-toegestane activiteit start, is te groot geworden. Door de voortdurende crisis op de (koop)woningmarkt is hierdoor een groot risico op niet terugverdienen van de investering, waarbij de verwachting is dat die crisis de komende perioden aanhoudt. Vieya vindt dit een hele vervelende conclusie, zeker gezien de lange voorgeschiedenis van de MFA. Er is begrip voor de teleurstelling bij het college van B&W. Vieya onderkent dat hiermee een belangrijke doelstelling van het college vertraging oploopt. Van de kant van gemeente Dongen verwacht Vieya begrip voor de heroverweging die in het belang van de huidige en toekomstige huurders gemaakt is. Het risico dat de rekening van de MFA bij huurders van Vieya komt te liggen is eenvoudigweg te groot en daarmee niet verantwoord. Over de afwikkeling van

de samenwerking rondom de MFA zal Vieya de komende weken in overleg zijn met gemeente Dongen. Er is in de afgelopen jaren een uitstekende samenwerking opgebouwd. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken de partners samen aan woningbouw, leefbaarheid, welzijn/wonen/zorg. De goede voortgang van projecten blijft door Vieya gegarandeerd. Ook de woningverbetering in Oud Dongen verloopt volgens plan. Vieya blijft partner bij het beschikbaar stellen van wijkontmoetingspunten en in het project 'woon-zorgservice in de wijk'. Als verantwoordelijke voor de beëindiging van de samenwerking zal Vieya zich correct opstellen naar gemeente Dongen.

REACTIE COLLEGE In een eerste reactie stelt het college 'zeer onaangenaam verrast' te zijn. 'Dit besluit komt onverwacht en is volledig in strijd met de weg die we samen vanaf de in 2007 gesloten overeenkomst hebben ingeslagen. Inwoners, verenigingen, gemeente Dongen en andere betrokken partners rekenden op Vieya en op de realisatie van een MFA. Het is uitermate teleurstellend dat we zover in het proces elkaar loslaten, dit is geen goede zaak voor de Dongense samenleving', aldus wethouder Ad van Beek.

ALTERNATIEF Het college gebruikt de zomermaanden om op zoek te gaan naar het antwoord op de vragen: Hoe nu verder? Wat zijn de consequenties voor de MFA en welke oplossingsrichtingen zijn er mogelijk? De raad zal hierover nader worden geïnformeerd bij de eerstvolgende vergadering na

het zomerreces. Doel is de realisatie van een MFA ook zonder Vieya voort te zetten.

NIEUWBOUW 'Wij snappen heel goed', aldus wethouder Van Beek (financiën), 'dat er nu Dongenaren zijn die zullen zeggen: Het is verstandig om in deze tijd van zware economische recessie geen uitgave meer te doen ter grootte van een MFA. Maar we moeten met zijn allen heel goed beseffen dat nieuwbouw een betere optie is dan het steken van miljoenen in het tijdelijk opknappen van diverse oude gebouwen. De exploitatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie zou per jaar een bezuiningstaakstelling opleveren van € 100.000,- op de exploitatielasten en dat gedurende 40 jaar'.

Na de traditionele polonaise van alle vrijwilligers vroeg voorzitter André Vonk de beide dames naar voren te komen. 'Ik kan hier van alles gaan vertellen, maar ik laat jullie graag zelf je verhaal vertellen'. Anneke Broeders vertelde dat een vriendin in 1983 haar voorstelde om vrijwilliger te worden. 'Ze zei dat is echt iets voor jou en bovendien kreeg ik er als ambtenaar vrije dagen voor', zei Anneke, die als begeleider actief was maar ook meer dan tien jaar lang allerlei administratief werk heeft verricht. 'Toen ging dat allemaal op een typemachientje en er ging dus veel tijd in zitten. Daarna ben ik naar de keuken 'getransporteerd' en nu vind ik dat het tijd wordt om ook tijdens het Ziekentriduum te gaan genieten van mijn vrije tijd!' Tiny van Halderen uit Oosterhout kwam via kennissen uit Oosterhout in aanraking met het Ziekentriduum. 'Ik ben begonnen als chauffeur voor gasten uit Oosterhout en werd daarna contactpersoon. Ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan, maar nu wordt het, ondanks het feit dat ik het wel zal missen, tijd voor de kinderen en kleinkinderen', aldus Tiny.

(samenwerkingsovereenkomst) voor het stadium waarin het project MFA zich bevindt. Gelijktijdig zijn er afspraken omtrent woningbouwontwikkeling op papier gezet in een zogenaamde ‘compensatieovereenkomst’. Geheel onverwacht kwam de mededeling van Vieya dat men de financiële risico’s te groot vindt gezien de onzekere situatie op de woningmarkt en dat is besloten de gesloten overeenkomst te beëindigen.

WONINGBOUW Dit besluit van Vieya betekent ook dat er een einde komt aan door gemeente en Vieya gecoördineerde woningbouwontwikkeling in Dongen. 'Plannen die al in gang gezet zijn gaan gewoon door', benadrukt Ad van Beek. De eerder vastgelegde prestatieafspraken omtrent sociale woningbouw blijven overeind. Wel geldt dat de gemeente initiatieven voor woningbouwontwikkeling weer per plan en per locatie zal gaan beoordelen.

SCHADE

OPTIES

Het college heeft in het overleg met Vieya medegedeeld dat Vieya op basis van de gemaakte afspraken verantwoordelijk is voor de financiële schade in het MFA-project als gevolg van het eenzijdig beëindigen van de samenwerking in deze fase.

Wethouder Ad van Beek wil zich nog niet uitspreken over mogelijk andere opties. 'Daarvoor is het te vroeg, eerst hebben we nader onderzoek nodig. Dat moet leiden tot betrouwbare informatie. Pas dan kunnen we, in samenspraak met de raad, een nieuwe beslissing nemen. Maar één ding is zeker: Wij zullen ons in blijven zetten voor de samenleving. Dongen verdient een goede voorziening voor sociaalculturele huisvesting'.

De afgelopen maanden is door de gemeente Dongen en Vieya Wooncorporatie gewerkt aan een vernieuwde overeenkomst

Verder werd ze 8e bij het hinkstapspringen en 10e bij het onderdeel 400 meter horden. Wouter Stokkermans liep een mooi pr op de 1500 jongens B in 4.28.02 en hij werd daarmee 7e in zijn serie. Hij komt steeds een stapje dichter in de buurt van het clubrecord in zijn categorie. Cas van Eersel kwam niet echt lekker in zijn wedstrijd maar behaalde desondanks toch een mooi resultaat van 11.89 meter en een 14e plaats. Ook Daan van Krevelen kwam tot een nette 14e plaats bij het speerwerpen. Promotie meerkampers Oranje

Drie PR´s voor Nadine Broersen

Het Nederlandse meerkampteam heeft op overtuigende wijze promotie afgedwongen naar de Super League. Met een totaal van 40.749 punten won Oranje met overmacht de Europacup-meerkamp in de Zwitserse plaats Nottwil. Individueel was er goud voor Eelco Sintnicolaas bij de mannen en Nadine Broersen bij de vrouwen. 'De meerkampers hebben een geweldige prestatie neergezet', zei technisch directeur Joop Alberda, 'Eelco en Nadine zijn een groot voorbeeld voor alle meerkampers. Dit is weer een resultaat dat hoort bij de investeringen van de afgelopen jaren'. Nadine nadert met 6.238 punten het Nederlands record dat

Karin Ruckstuhl in 2006 neerzette (6.423).'Het team heeft mij er dit weekeinde doorheen gesleept', zei Broersen. 'Het resulteerde zelfs in drie pr's, bij het kogelstoten (14.34m), verspringen (6.20m) en op de 800 meter (2.16.33). Als je hier promotie afdwingt, doe je het met het hele team'.

Pilot Sociaal Team kan van start

OPGAVE

In de gemeenteraad is aangekondigd dat de Cammeleur direct na carnaval 2014 zou worden gesloopt, waarna met de nieuwbouw op de locatie aan de Hoge Ham zou worden begonnen. Eind februari stelde de raad hiertoe een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 800.000,=.

OVEREENKOMST

Van 28 t/m 30 juni 2013 werd het NK atletiek voor junioren in Eindhoven gehouden. Van de 4 Atledo-junioren die deelnamen had Cathelijn Peeters het hoogste resultaat behaald. Ze werd tweede bij het onderdeel kogelslingeren meisjes B met een mooie 44.63 meter als eindresultaat.

Anneke en Tiny ontvingen een blijvende herinnering in de vorm van een Mexicaanse 'Vriendschapskring' en natuurlijk een prachtig boeket.

De consequenties voor de plannen voor het MFA zijn op dit moment onduidelijk. De opgave blijft helder en onveranderd, namelijk toekomstbestendige huisvesting realiseren voor: De huidige gebruikers van Cammeleur en Schouw, Bibliotheek Theek5 en diverse partijen die nu gehuisvest zijn in monofunctionele en/ of verouderde gebouwen die de gemeente wil afstoten.

VERTRAGING

Cathelijn Peeters zilver op NK atletiek voor junioren

Donderdag werd in het gemeentehuis een convenant ondertekend door het IMW, gemeente Dongen. Mee, Stg Richting, Thebe , Prisma en Amarant. De partijen gaan samen werken in een Sociaal Wijkteam, te beginnen als proef in de wijken West I en West II. Het is de bedoeling de samenwerking tussen de partijen te bevorderen in het belang van de burgers. Voor mensen die hulp nodig hebben moet er één plan komen en één regisseur. Met minder budget is samenwerken meer nodig dan ooit. Binnenkort start een voorlichtingscampagne.

Welkom bij...

Car Wash Center VAKANTIE... Dongen De Slof 54 Telefoon: 321313

JULI OOK? WWW.OOGENBLIK.NU


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

Het beste

PAGINA 2

voor binnen en buiten

sierbestrating Nieuwe bestrating voor de tuin of oprit? Goed idee! Kom naar Schaafstra om inspiratie op te doen en vakkundig advies te vragen. Alles op één adres, ook voor ophoogzand, randafwerking en gereedschap. En op afroep bij u thuis bezorgd.

Ruim 2,4 miljoen mensen in onze provincie zijn klant van Brabant Water. Met onze 800 medewerkers zorgen wij voor lekker kraanwater van uitstekende kwaliteit. 24 uur per dag vers uit de kraan.

Openingstijden iode kantieperstu s: tijdens det/mva gu zaterdag 3 au

uur van 15 juli 0 / 13.00-16.00 van 09.00-12.0 ! EN • Dongen open OT GESL • Hilvarenbeek

G BESTegRelsA60Tx6IN 0x6

Brabant Water spoelt het leidingnet in de gemeente Dongen schoon.

betont facet - v.a. zwart zonder

95 . 17

e

In de periode van 27 mei tot en met 31 juli 2013 spoelen wij de drinkwaterleidingen in Dongen en ‘s Gravenmoer straat voor straat schoon. Dit doen wij tussen 08.00 en 17.00 uur.

Waarom is schoonspoelen nodig? Brabant Water maakt vers drinkwater van heel goede kwaliteit. Een schoon leidingnet draagt bij aan het vers houden van het water. Doordat we ons leidingnet regelmatig schoonmaken, kan ons water altijd vers bij u uit de kraan komen.

OOK VOOR PARTICULIEREN

www.schaafstra-bv.nl www.schaafstra-bv.nl

Wat merkt u ervan?

Dongen (showroom), Eindsestraat 66. Tel: 0162-314311 Dongen (showroom) Eindsestraat 66. Tel: 0162-31431166.Hilvarenbeek Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015 Dongen (showroom), Eindsestraat Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat 3. Tel: Tel: 0162-314311 013-5054015 Hilvarenbeek, Van der Heijdenstraat 3. Tel: 013-5054015

Bel vrijblijvend voor een offerte. f InclusIe monTage

* * * * *

voor al uw (renovatie) kozijnen schuifpuien oor parTIculIer v f ramen en bedrIj deuren edrijf.nl -timmerb trappen www.maas

Machinaal TiMMerbedrijf

Maas b.v.

De Leest 18, Dongen, Tel 0162-323497, Fax 0162-310784, info@maas-timmerbedrijf.nl

In de meeste gevallen merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. Als we bij u in de buurt spoelen, kan de waterdruk een korte tijd variëren en is er een kleine kans op bruingekleurd water. Dit ziet er minder fris uit, maar is van goede kwaliteit en niet schadelijk voor de gezondheid.

Wilt u meer informatie?

Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubels P.van Riel www.blankmaken.nl Bel voor gratis offerte 0653190973

Te koop gevraagd: goede gebruikte meubelen, eiken, klassiek of antiek, tevens ontruiming van woningen. Tel. 06-57085791. www.basdewoningontruimer.nl

Op www.brabantwater.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het schoonspoelen van de leidingen. U kunt ook contact opnemen met ons regiokantoor Midden, telefoonnummer 073 683 89 00.

Korting verfklus 25% op Sikkens en Flexa Pure 1 t/m 13 juli 2013 Peeters verf en wonen St.Josephstraat 141 Dongen (0162) 312 769 www.peetersverf.nl

Te koop : nieuwe holl. aardappelen,peultjes(ook voor de diepvries) ,tuinbonen,bloemkool , broccoli en spitskool. Fazantenweg 51, Dongen, tel: 312353

Ontspannen op vakantie? Neem een ontspanningsmassage. Ter kennismaking €30,00. Bel dan: 06- 20276874 of SMS

StoffeerderijvanHoorn Voor al uw meubelstoffeerwerk! Bel voor een vrijblijvende offerte 06-19748242 www.stoffeerderijvanhoorn.nl

SALE SALE 22 RONDE RONDE EE

DONDERDAG DONDERDAG4,4,VRIJDAG VRIJDAG 5 EN 5 EN ZATERDAG ZATERDAG 6 JuLI 6 JuLI

magazijnverkoop DIVERSE DIVERSEhEREN hEREN

, , , , 10 10 T-ShIRTS 10 10 T-ShIRTS

G-STAR G-STAR//PALL PALLMALL MALL / ONLY / ONLY / JACK&JONES / JACK&JONES / CARS / CARS / PETROL / PETROL / NOIZE / NOIZE / LTB/ LTB VERO / VERO MODA MODA / ESPRIT / ESPRIT / WRANGLER / WRANGLER / LEVI’S//LEVI’S PASTRY / PASTRY / OBJECT / OBJECT / DIESEL / DIESEL

PALL PALLMALL MALL

donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 april

ShORTS ShORTS

bekende merken kleine prijzen!

% 60 %

V.A. V.A.

jack & jones / g-star / wrangler / pme legend / vero moda JACK&JONES JACK&JONES //CARS CARS esprit / levi’s / ltb/ NYDD // NYDD only / cars / petrol / noize / pastry / object

Heel veel artikelen

TOT TOT

KORTINGEN KORTINGEN OPOP VEEL VEEL DAMES DAMES / hEREN / hEREN ENEN KIDS KIDS ARTIKELEN ARTIKELEN VAN VAN ALLEALLE MERKEN MERKEN

-KORTING 5,- 10,- 15,KORTING

van 10,-* 14,95* 19,95* 24,95* voor »

van 19,95* 29,95* 39,95* voor »

van 39,95* 49,95* 59,95* voor »

+ vele andere aanbiedingen

*

op=op

voorbeeld prijzen

kerkstraat 102, sprang-capelle | dinsdag t/m zaterdag | tel: 0416 540440

hOuTSTRAAT hOuTSTRAAT58, 58,ALMERE ALMEREhAVEN hAVEN | DINSDAG | DINSDAG T/MT/M ZONDAG ZONDAG | TEL: | TEL: 036 036 5348590 5348590

troy 51353

big L lL sprang-capelle |fAShION join fasHion www.bigl.nl | WWW.BIGL.NL ||WWW.BIGL.NL BIG BIG ALMERE ALMERE||JOIN JOIN fAShION

troy 51353

troy 51299

ELKE ELKEZONDAG ZONDAG GEOPEND GEOPEND | GRATIS GRATIS GRATIS PARKEREN PARKEREN VOOR VOOR DE DEuR DE DEuR VRIJDAGAVOND KOOPAVOND PARKEREN VOOR DEUR donderdag 25 april extra koopavond tot 21.00 uur


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 3 de huidige omstandigheden een investering van 2,9 miljoen in een niet direct aan woningbouw gerelateerd project een te groot risico vindt. Gelijk hebben ze.

Wij zijn verbijsterd en verdrietig na het plotselinge overlijden van onze voorzitter Marius Verhagen, vrijdag jl. Dinsdagavond ervòòr waren wij nog bij elkaar voor een bestuursvergadering. Marius leidde deze vergadering zoals we van hem gewend waren. Enthousiast en volop ideeën, o.a. voor de viering van het 25 jarig jubileum volgend jaar. Niets wees er op dat hij er een paar dagen later niet meer zou zijn. Marius was oprichter, voorzitter, inspirator en het creatieve brein van de heemkundekring en ook zeer deskundig op het gebied van de geschiedenis van ’s Gravenmoer. Kortom Marius wàs de heemkundekring. Doorgaan zonder hem lijkt dan ook onmogelijk, maar we moeten verder. Hoe we dat gaan doen weten we nog niet. De tijd zal het leren. Maar één ding is zeker: we zullen de draad weer oppakken in de geest van Marius, want ook al is hij niet meer onder ons, hij zal voor altijd verbonden blijven aan onze vereniging!! BESTUUR HEEMKUNDEKRING “DES GRAVEN MOER” ’s Gravenmoer, 1 juli 2013

Veteranendag 2013

door Ton Zinger Vrijdag werd in De Cammeleur voor de zesde keer de nationale veteranendag gehouden. De opkomst was dit jaar iets lager dan andere jaren. De sfeer was er niet minder om. Dat was zeker ook te danken aan het koor 'KlinkKlaar' dat met een zorgvuldig gekozen repertoire voor passende muzikale ondersteuning zorgde. Buiten stonden voertuigen en binnen hingen tekeningen van Jules Calis die een journalistieke strip over Dongense soldaten en veteranen in Afghanistan heeft gemaakt. Binnenkort verschijnt zijn boek met persoonlijke verhalen van veteranen. Burgemeester Simone Dirven heette alle aanwezigen welkom. 'We zijn hier om elkaar te ontmoeten. Er zijn in Dongen 150 veteranen en ieder van hen heeft zijn of haar eigen verhaal. Er zijn ook jonge veteranen. Defensie heeft het beleid sterk verbeterd. De veteranen verdienen de waardering en het respect van de samenleving. In Dongen zijn de oude en de jonge veteranen naar elkaar toegegroeid. De twee verenigingen zijn gefuseerd en gaan samen verder in de ´Vereniging

Militaire veteranen Dongen´om het belang van alle veteranen te dienen'. De volgende spreker was Jan Kersbergen. 'Veteranenzorg is belangrijk. De militaire uitzending doet iets met mensen. Het is een bepalende ervaring in je leven. Vertrouwen en begrip zijn belangrijk. Mensen moeten stoppen met stoer doen en vooral naar elkaar luisteren'. Hij vertelde het verhaal van Frans Jansen die door een ongelukkige samenloop van omstandigheden

OP HERHALING? Het zal toch niet waar zijn dat de geschiedenis rond de realisatie van een nieuw cultureel centrum zich gaat herhalen? In 2010 trok het CDA net voor de verkiezingen in de laatste vergadering van de toenmalige gemeenteraad de stekker uit de plannen voor een gebouw op de plaats van de St. Jospehkerk, die speciaal voor dat doel gesloopt was. Het was destijds een politiek besluit, dat voor velen als een donderslag bij heldere hemel kwam. De nieuwe gemeenteraad ging terug naar af en het werd al snel duidelijk dat de kerk voor niets gesloopt was. De locatie aan de St. Josephstraat werd een troosteloze vlakte en dat is het nog steeds. Wat nu? Op 5 maart 2014 zijn er weer verkiezingen. Dat zou volgens de plannen ook de datum zijn dat zou worden gestart met de sloop van de Cammeleur, namelijk meteen na carnaval. Ik had al visioenen van een creatief plan om meer stemmers te trekken. Iedere stemmer zou na het uitbrengen van de stem als beloning zelf een stukje van het gebouw mogen slopen en uiteraard mee naar huis nemen. 'In Dongen doe we dingen samen', nietwaar. Maar helaas, het gaat weer niet door. Dit keer is het geen politiek besluit, maar trekt Vieya de stekker uit het project, omdat de corporatie in

tijdens zijn missie onschuldige burgers raakte. Ze overleefden hun verwondigen, maar bij Frans liet het gebeuren diepe sporen na. 'Het is fijn dat er dan een luisterend oor is. Veteranen begrijpen elkaar'. De laatste spreker was Daan Russcher van Stichting De Basis uit Doorn. 'Het heeft lang geduurd, maar nu is er een brede samenwerking op het gebied van veteranenzorg. Er komen meer

Maar Dongen is weer terug bij af. Ik weet niet of deze gemeenteraad nog een besluit zal nemen. Met het nieuwe, nog heel premature plan was, met uitzondering van de PvdA, iedereen het wel eens. Hoewel, wij hoorden veel reacties van mensen voor wie een nieuwe accommodatie helemaal niet hoeft. Die meningen bezorgen wethouder Ad van Beek hoofdpijn, omdat hij zo graag wil dat mensen begrijpen dat nieuwbouw echt nodig is om de exploitatiekosten op lange termijn in de hand te houden. Ik heb die cijfers al vaak voorbij zien komen en ik geloof hem wel, vooral omdat ik er eigenlijk geen verstand van heb. Wat wel jammer is, is dat het steeds weer gaat om geld. Ik denk dat het tijd is voor een heel nieuwe aanpak. Ik hoor niemand meer praten over het belang om de cultuur in Dongen een stimulans te geven. Het duurt nog acht maanden voordat er een nieuwe raad gekozen wordt. Ik zou iedereen willen oproepen om nu echt eens een politiek front te gaan maken. Nieuwe partijen die zich sterk willen maken voor een nieuw cultureel beleid en met goede suggesties komen. Deel ze vooral met de redactie van deze krant. Ik zeg er wel bij voorbaat bij dat het niet al te veel geld mag kosten. Want hoe je het ook wendt of keert, daar draait het uiteindelijk toch om.

initiatieven vanuit de veteranen zelf. Er zijn ook plannen om de zorg te verbreden naar andere groepen in het veiligheidsdomein. Wij verzorgen dienstverlening na ingrijpende ervaringen voor mensen uit de wereld van ambulance, brandweer, defensie, openbaar vervoer en politie. Het probleem is dat het niet gemakkelijk is om om hulp te vragen. Vaak gebeurt dat te laat. Wij hopen dat meer veteranen dat erkennen´, besloot Russcher.

MEMORANDUM — WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

TANDARTSEN

HUISARTSEN Huisartsenpost Amphiaziekenhuis in Oosterhout (naast de hoofdingang) is op weekdagen geopend van 17.00 uur tot 08.00 uur en in de weekenden en op feestdagen van 08.00 tot 08.00 uur. Telefoon: 0162 - 435000. De Dienstapotheek is op werkdagen open van 18.00 uur tot 08.00 uur en in de weekenden van 08.00 tot 08.00 uur

BLOEDAFNAME Voor bloedafname bij de prikpost van Lijn2.net (St. Elisabeth en TweeSteden ziekenhuis) kunt u maandag tot en met vrijdag van 08.45 tot 09.45 uur terecht bij Thebe, Planetenstraat 25 in Dongen. Zie voor meer informatie: www.lijn2.net/prikposten.

THEBE THUISZORG Organisatie voor thuiszorg, thuiszorgwinkel, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voeding en dieet en personenalarmering. Voor alle diensten dag en nacht bereikbaarvia: tel.0900-8122

DIERENARTSEN

APOTHEKERS

VERLOSKUNDIGEN PRAKTIJK LUNA Medisch Centrum Beljaart, Kloosterpad 13E. Alleen spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op het telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.Telefoonnummer: 0162 312834.

DIERENARTS VERHAGEN

M.C. Verhagen, dierenarts vo o r gez el s c ha p s d i e r en, Tamboerijnlaan 16, 5101 AM Dongen Tel. 317005. Inloopspreekuren: Ma tot en met vr 08.30 - 09.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur, ma,wo,vr 13.00 tot 14.00 uur. 6/7 juli DK Rijen, Hoofdstraat 16 5121 JE Rijen, 06 - 52676353

WONEN, ZORG EN SERVICE IN DE WIJK (WZSW) Dienstenservice voor 65+ers en mensen met een beperking. Cheques voor één uur dienstverlening kosten 7,50 euro. Voor afspraken: Ingrid Oosterling. tel. 0162 314138 e-mail: wzsw@stichtingrichting.nl. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

WELZIJN OUDEREN DONGEN Aanmeldadres voor maaltijdvoorziening aan huis, personenalarmering, huisbezoek door ouderenadviseurs, etc. SWOD in De Volckaert. Openingstijden : werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur: tel. 0162 - 375 296.

DIERENARTSEN DIER EN DONGEN Hoge Ham 106, Dongen. Tel: 0162-325555 Spreekuur volgens afspraak. Vrij inloop spreekuur maandag, woensdag, vrijdag 18.00u-19.00u en maandag t/m vrijdag 13.30u-14.00u.

DIERENKLINIEK PROCUREURWEG Dierenarts E. Vettorato . Ma.t/m vrij. volgens afspraak tussen 08.30 en 19.00 uur. Ieder weekend dienst met spreekuur volgens afspraak op zaterdag en op zondag tel. 376470.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8:30-10:30 uur Planetenstraat 25 5101 TS Dongen tel: 0800-3 65 65 65 www.jeugdengezindongen.nl

BBV DONGEN E.O. Belangenvereniging voor huurders en slimmmer kopers van Vieya. tel. 06 19021207. Inloopspreekuur iedere eerste woensdag van de maand Brabantpark 7 van 18.30 tot 19.30 uur.

GEZIEN IN DONGEN

De 4 - hands van de Zonnebloem Dongen maakten vorige week een wandeling langs de ecologische zone met gids Peter. Het is een natuurvriendelijk ingerichte zone tussen twee natuurgebieden. Deze zone verbindt de Biesbosch met het Brabantse achterland. Uiteindelijk is de EVZ 6km lang en circa 25meter breed. Dit gebied is zowel nat als droog ingericht. Zo kunnen de dieren en planten zich gemakkelijk voortplanten. Het was een zeer leerzame middag, waarop ook nog zeldzame planten ontdekt werden.

Examengroep 2013 Hanze College in Oosterhout: iedereen geslaagd Dit jaar leverden de leerlingen van het examenjaar op het Hanze College een prachtige en nog niet eerder voorgekomen prestatie. Na de herexamens is iedereen in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en in de gemengd/theoretische leerweg geslaagd!!

Twee weken geleden bleek al bij de voorlopige uitslag dat er nog geen enkele leerling definitief was gezakt. Wel moesten zes leerlingen herexamen doen. Voor sommige leerlingen betekende dit een theorievak en een praktijkvak opnieuw doen. Dat was nog niet zo eenvoudig, want er moest ondanks het mooie weer toch stevig gestudeerd worden. Dit gebeurde waar nodig onder begeleiding van een docent. Tot woensdagochtend 27 juni bleef het spannend. Het gevoel dat het zou kunnen gebeuren was er wel, maar het zou om tienden kunnen gaan. Iedereen geslaagd. Een prima prestatie, zeker tegen de achtergrond van de verzwaring van de eindexamens, die vorig jaar is ingegaan.

25 Harde broodjes 4 halen=2 gratis Maïs-casino

2.10

Worstenbroodjes elke 5e gratis Puddingbroodje bouwvoordeel e

1.00

Zachte bolletjes 4 halen=2 gratis Eierkoeken 25% korting e

AFDELINGSPRIJZEN

Bo den Ridder ................................ Zorg & Welzijn Wai Kin Lau.................... Handel & Administratie Remco Joore ..........................Voertuigentechniek Nick Snoeren....................................Bouwtechniek Pieter Busio................................... Techniek Breed Angelo Koppenaal.........................Metaaltechniek Nick Woppenkamp .......................... Gem.Leerweg

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd.

Geslaagden Tweede Tijdvak Cambreur College 2013

Sale

25% korting e

Donderdagavond 28 juni werden de diploma’s op school uitgereikt en ontvingen 8 leerlingen een afdelingsprijs. In de eindexamenvergadering wijzen de docenten per afdeling de “beste” leerling aan. Dit is niet altijd de leerling met de beste cijfers, maar wel de leerling die zijn beste heeft gedaan en in de groep het meeste heeft betekend. De afdelingsprijs bestaat uit een cadeau en een certificaat.

0.49

Onze winkel wordt aangepast. Verkoop via zij-ingang.

HAVO Loraine Maas ´s Gravenmoer Denise Verstege ´s Gravenmoer Annemiek Strik Dongen Ghazale Yusuf Ali Dongen Femke vanHees Rijen Diyana Mishu Rijen Kevin Schmalenbach Rijen

MAVO-PLUS Sander Trip Dongen Dilara Türkyilmaz Dongen Pim van der Ven Dongen

VOORBEREIDEND MBO Sarah Gheibi Dongen Esra Karlidag Dongen Koen Loonen Dongen Mehmet Mermer Dongen Melvin Sheridan Dongen Joep Voermans Dongen Eliza Bottomley Oosterhout Aysun Ceran Rijen Clemi Dolman Rijen Manon van Herwaarden Rijen Rick de Swart Rijen Ashley Peeters Tilburg

VWO MAATSCHAPPELIJK WERK Planetenstraat 25 5051 TS Dongen Telefoonnr.: 0162-319331 Spreekuur maandag t/m donderdag van 08.30 - 10.30 uur

Roy vanDongen Dongen Marijke Voermans Dongen

25

TWEETALIG VWO Aidan Bruinsma Dongen Linda Garming Dongen Julia van Tilborg Dongen


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 4

Zo is het leven verdriet zie je niet Je hebt het soms went het soms niet Hermien

Droom

met jou samen zijn het leek zo heel gewoon met z’n tweeën keihard vechten voor onze gezamenlijke droom

Na een leven dat gekenmerkt werd door diep geloof, eenvoud, hartelijkheid, zorg en liefde is geheel onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder en oma

die droom, samen alles delen er altijd voor elkaar zijn elkander altijd lief te hebben ook in tijden van pijn

Hermien Schellekens-Broeders

het klonk allemaal zo mooi. Na een energiek leven, vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen, geven wij u kennis van het geheel onverwacht overlijden van mijn lieve man en maatje, mijn zoon, onze broer en oom

Marius Verhagen echtgenoot van

Caroline Cox

Caroline Verhagen - Cox Familie Verhagen Familie Cox Tilburg, 28 juni 2013 Hoofdstraat 71, 5109 AB ‘s Gravenmoer De begrafenis heeft woensdag 3 juli j.l. plaatsgevonden.

Een warmer en mooier afscheid van

Cor Ballemans - Struijs hadden wij ons niet kunnen wensen.

Alle blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, en de belangstelling bij de uitvaart zijn voor ons een grote troost. Wij hebben weer eens ervaren hoe geliefd zij was. Hiervoor willen wij iedereen dan ook hartelijk danken. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Voor altijd in ons midden

Gerrit Sueters

1 mei 2013

Wij willen u hartelijk bedanken voor alle steun, de lieve woorden, de mooie kaarten, brieven en bloemen na het overlijden van Gerrit.

José en Rob Pieter en Miranda Hetty en Hans Paul en Corrie Jos en Irma en kleinkinderen

U kunt afscheid nemen van onze moeder en oma in het uitvaartcentrum van DELA, Groenstraat 14a te Dongen, op zondag 7 juli van 12.00 tot 12.30 uur. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 8 juli om 13.30 uur in de parochiekerk H. Laurentius, Gasthuisstraat te Dongen, waarna om 15.15 uur de crematieplechtigheid volgt in Aula 1 Aurora van het crematorium, Karel Boddenweg 5 te Tilburg.

Voor elke klus, verbouwing, renovatie of schilderwerk in deze regio, bel LOODS22: 0624899490. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. www.loods22.eu Regelmatig krijgen wij via inruil FIETSEN EN BROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informatie? Hapers Tweewielers: Kerkstraat 51, Gilze. Tel. 0161-452642. AFSLANKSTUDIO LIBRA Slank & Fit. Door middel van Warmtecabines. Gezond eten en geen honger gevoel. Veel recepten adviezen en persoonlijke begeleiding snel resultaat. In een gezellige omgeving Info: Cilie Wassing 0162 428528

Caravans gevraagd

Caravans/Campers gevraagd! Zondag open Altijd 70 caravans op voorraad!

We missen hem enorm. Het doet ons goed om te merken dat Gerrit zó geliefd was als mens en als dierenarts. An Marieke en Robert Suus, Eef Renske en Giel Hilde Hanneke en Rens

Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

Internet topdeal: volledig geïntegreerde

VAATWASSER

edrijf edrijf delijke delijke

g g

Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

Oude metalen gevraagd. Tegen contante betaling. 06-31054041. Wij ruimen het ook voor u op. Zowel voor bedrijven als particulieren.

Etna AFI 8534 ZT

e 495,00 de helpende hand als een dierbare wegvalt de helpende hand als een dierbare wegvalt

www.keuken-koopjes.nl

Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen

Uw naai- of lockmachine stuk!?

0162 0162 -- 31 31 24 24 35 35

www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl

Antiek-renovatie Hans Swanenberg. Verwijderen van verf en laklagen. Ook voor al uw overige meubels. Logen en stralen van houten meubels. Dekkend spuitwerk van oude en nieuwe meubels. Opnieuw kleuren en/of lakken. Stoelen matten en webbing. Zevenb.Hoek. Telefoon 0168452451. www.antiekrenovatie.nl Van Fessem Party Verhuur. Uw Verhuuradres voor o.a:Statafels,Bier,Frisdrank,Koude Buffetten, Barkrukken,Tafels,Glazen,Koelkasten,Servies, Stoelen,Party-Tenten, Terrasverwarmers,Etc, Etc,Kortom alles om van uw feest een knalfeest te maken. Tel:06-30805956 Raamsdonksveer

1 juli 2013 Correspondentieadres: Havikstraat 55 D, 3514 TM Utrecht

in de leeftijd van slechts 53 jaar.

24 juli 1942

weduwe van

Pieter Schellekens IJsselstein: Drunen: Breda: Monnickendam: Utrecht:

lid in de Orde van Oranje Nassau

Dongen, juli 2013

Hermina Martina

(Sier)bestrating - grond - sloop - riool - opruimen - bomen rooien 0644875441.

VLOOIENMARKT WILLEM II-STADION ZONDAG 7 JULI - TILBURG Van 10 tot 17 uur. Kraamhuur: 0161-456291 Adres: Ringbaan-Zuid, 5026PC Tilburg

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk Patrick Peeters Bosboomstraat 18 06-52305180 5102 EE Dongen info@peetersschilderwerken.nl www.peetersschilderwerken.nl

GARAGE SALE 6JULI van 10 tot 16 uur. spullen van de 50,60,70,of 80, jaren. ook veel mooie gebruikte kleren (MERK) tegen lage prijzen. Kardinaal v. Rossumstraat 60 in Dongen. parkeerplaats oprijden achteraan. (borden volgen) voor info 0162-317201.

Verse aardbeien, frambozen, bramen, blauwe bessen, tuinbonen en scharreleieren Openingstijden: Vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur

VOF de Goeije Kroon

Fam. Peeters – Breedstraat 14 - Dongen 06 24 58 38 18 - www.degoeijekroon.nl

Autobedrijf

Gerard van Riel voor al uw reparatie - onderhoud in- en verkoop auto’s Kanaaldijk Noord 9a 5104 BE Dongen Tel. 0162-386660 • Mob. 06-50816999 www.autobedrijfgerardvanriel.nl

Dear Hunters relatiebemiddeling Voor alle singles in Brabant Wil jij ook niet wachten op die toevallige ontmoeting?

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerkzaamheden!

Neem dan nu contact op met ons. Wij zoeken gericht naar iemand die bij je past!

Dames - Heren - Kinderen

Info: Diana Brakkee T: 0162-693419 E: diana@dearhunters.nl W: www.dearhunters.nl

Alle dagen knippen voor maar 12,50 euro!

Kleuren vanaf 27,50 euro Permanenten 48,50 euro

Woensdagmiddag: kindermiddag

SUPER VLO-MARKT

ZONDAG 7 JULI WAALWIJK

Terrein van Piet Klerkx, Prof. v.d. Waalsweg, 5144 NG

Inl. 0416 530 502/ 09.00-16.30u./ TOPMARKT! 150 KRAMEN!

www.deevenementenlijn.nl

knippen slechts 9.75 euro (tot en met 12 jaar) Openingstijden: di. - vrij.: 09.00-18.00 uur zaterdag: 09.00-14.30 uur

Kajela Kapsalon Fazantenweg 2, 5106 RC Dongen Tel. 0162-313205 Bel even voor een afspraak.

Kent u de OuderenOmbudsman? Die wijst u de weg!

Dan naar

ADVOCATENKANTOOR TENNEBROEK

wenst u een fijne vakantie toe!

In de vakantieperiode vervalt het inloopspreekuur van 27 juni tot en met 8 augustus. Op donderdag 15 augustus zien we u graag weer tussen 19.00 en 20.00 uur! Kardinaal van Rossumstraat 58

5104 HN DONGEN

Tel (0162) 32 02 42 Fax (0162) 31 21 01

info@tennebroek.nl www.tennebroek.nl

Het Stoffenpalet

Eindeloos binnen- en buitenplezier

Hoge Ham 67, Dongen, tel. 0162-315517, het service-adres bij u in de buurt, van:

Bel de OuderenOmbudsman! Verkoop, reparatie, service en instructie van alle merken! Gratis halen/brengen, vooraf altijd prijsopgave. Info: tel. 013-5113996 of www.habotex.com

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Entree €5,50 Ouders altijd gratis!

Rechtvaart 3c Kaatsheuvel tel 0416 54 31 06

www.hetganzenest.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 5

Besluiten B&W Gemeenteraad nam afscheid

Vragenuurtje Luchtkwaliteit

DRAAGKRACHT MINIMA

Voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad kunnen de fracties vragen stellen an het college. Die dienen 24 uur van te vorente worden ingediend.

Het college stemt in met een wijziging in de draagkrachtberekening per 1 juli 2013. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de evaluatie van het Meerjaren Beleidsplan Minimabeleid door de gemeenteraad. Daarbij werd ingestemd met de harmonisatie van criteria van diverse minimaregelingen. Besloten is nu om géén draagkracht vast te stellen tot een inkomen van 110% van de geldende bijstandsnorm. Dit heeft tot effect dat de kring van rechthebbenden van bijzondere bijstand wordt verruimd en het inkomenscriterium overeenkomt met het Minimafonds, de Participatieregeling en de collectieve ziektekostenverzekering. De Adviesraad Sociale Zekerheid wordt nader geïnformeerd.

WERKZOEKENDEN PROJECT SZW Het college heeft kennis genomen van het projectplan Ontsluiting werkzoekendenbestand en stemt in met ondertekening. Hiermee worde de deelname bekrachtigd aan dit regionale project voor de arbeidsmarkt Midden-Brabant. Het ministerie van SZW heeft een decentralisatie-uitkering van € 130.000,beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt zij om de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk te maken en de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren. Dongen is één van de deelnemers en heeft een actieve rol gehad in de voorbereiding.

DIAMANT-GROEP BRIEF VNG Het college stemt in met het versturen van een brief naar de VNG.In de brief wordt aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de nieuwe cao Wsw en de Wet uniformering loonbegrip. Als het SWbedrijf (Diamantgroep) deze extra kosten niet zelfstandig kan dragen, moeten de in het SW-bedrijf deelnemende gemeenten de tekorten aanvullen. Met de in de Diamantgroep vertegenwoordigde gemeenten (Tilburg, Hilvarenbeek, Goirle, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Dongen) is besloten een brief te sturen aan de VNG. Hierin wordt gevraagd om de genoemde financiële problemen waarmee gemeenten worden geconfronteerd worden onder de aandacht te brengen bij de minister en er bij de minister op aan te dringen de nadelige financiële gevolgen te compenseren.

KINDEROPVANG JAARVERSLAG Het college stemt in met Jaarverslag 2012 Kinderopvang. In het verslag staan alle toezichten handhavingstaken (kinderopvang) die de gemeente in het voorgaande kalenderjaar heeft verricht. Conform de regels, wordt het verslag vóór 1 juli 2013 opgestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs.

GLASVEZEL Het college stemt in met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 4.000,- Het betreft een bijdrage voor het oprichten van een stichting glasvezelinitiatief. In de provincie noord Brabant is het Breedband Manifest Brabant opgericht met als doel een betaalbaar open glasvezelnetwerk in de gehele provincie Noord Brabant, inclusief de buitengebieden. De gemeente Dongen heeft zich hierbij aangesloten. De provincie Noord Brabant is momenteel bezig met de verkenning van mogelijkheden. Vooruitlopend op de uitkomst hiervan is in Dongen een initiatiefgroep opgericht met brede vertegenwoordiging van maatschappelijke en industriële partners en de gemeente Dongen. Deze initiatiefgroep heeft als doel het verder vormgeven van de organisatie van breedband in de gemeente Dongen. De initiatiefgroep wil een stichting oprichten en een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren. Voor het haalbaarheidsonderzoek alsmede de voorbereidingen is gespecialiseerde kennis noodzakelijk. De kosten daarvan moeten door de initiatiefnemers worden gedragen.

van burgemeester Simone Dirven

(foto: Jan Stads Pixs4Profs) door Ton Zinger Donderdag was de laatste raadsvergadering onder leiding van burgemeester Simone Dirven. Ze legt haar functie met ingang van 1 september neer. Op 29 augustus kan iedereen afscheid van haar nemen. De gemeenteraad wilde zo lang niet wachten en maakte aan het eind van de vergadering na de laatste hamerklap gebruik van de gelegenheid om de scheidende burgemeester toe te spreken. Marga Allard voerde het woord namens de raad. 'Bijna 71/2 jaar geleden stond in het competentieprofiel voor een nieuwe Burgemeester voor Dongen: belangrijk is het leggen van contacten met burgers. Simone, dat heb je waargemaakt, ik heb gemerkt, dat je hecht aan menselijke contacten en het liefst in een aangename sfeer. Humor is daarbij een belangrijke factor. Je voelt je snel thuis in het Dongense, en dat je roots in het Brabantse liggen zal daar zeker aan hebben bijgedragen. Ik heb ook gemerkt, dat je je prettig voelt in een Brabants klimaat. Deze woorden heb ik gehaald uit een toespraak bij je installatie. En ik denk dat met deze zinnen de persoon Simone Dirven getypeerd kan worden. Ik heb je meer dan eens horen verzuchten dat er te weinig gelachen werd in de raad van Dongen. Gelukkig is er de laatste jaren veel vaker gelachen, ook als de onderwerpen wat serieuzer waren. En voor wat de menselijke contacten in aangename sfeer betreft, daar heb je de afgelopen jaren veel tijd in gestoken: Je bent gezien in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Zowel op officiële als officieuze mo-

menten. Bijzondere huwelijken, manifestaties en de vele Dongense activiteiten. Vol aandacht, een goed woord en -daar is de humor weer- met een lach, dat kenmerkt je in de omgang met de Dongenaren. In de afgelopen jaren heb je ons, gemeenteraadsleden, geloodst door verschillende Begrotingen, jaarrekeningen, amendementen en moties heen, soms heftige discussies als de meningen van de raadsleden uiteen liepen, maar we hebben ook samen stilgestaan bij verdrietige zaken die ons, raadsleden, in privé sfeer zijn overkomen. We danken je daarvoor. Aan jou de afweging of het juiste moment voor Dongen het ‘nu’ was, voordat de periode in aanloop naar de verkiezingen begint, of pas na de zomer van 2014, wanneer de gemeenteraad van Dongen weer in een rustiger vaarwater verkeert. Het is het ‘nu’ geworden. Uiteraard respecteren we dit besluit.De gemeenteraad van Dongen wenst je alle succes toe met het voortzetten van je carrière en je opgepakte studie. Wij zijn er van overtuigd dat we je ergens in het openbaar bestuur terug zullen gaan zien'. De burgemeester had zelf het slotwoord. 'Het is altijd vreemd om iets voor het laatst te doen. Het is mij een eer geweest om u te mogen dienen'. Haar ervaringen zal zij op 29 augustus delen met Dongen.

Netwerk 50+ Dongen kan rekenen op veel belangstelling Maandag 24 juni vond er in 't Theehuis van HV Dongen de 4e bijeenkomst plaats van het Netwerk 50+ Dongen. Dit netwerk voor oudere werkzoekenden faciliteert praktische zaken die een werkzoekende situatie met zich meebrengt. Onder de doelstelling 'Netwerk 50+ Dongen verhoogt jouw kans op het vinden van werk' wil het netwerk een baken zijn voor mensen die rondom deze nieuwe werkelijkheid geconfronteerd worden met o.a. het omgaan met werkloosheid, het vinden van de juiste vacature, het maken van een persoonsprofiel, hoe presenteer ik mezelf aan de werkgever en waarin onderscheid ik mezelf van andere kandidaten. Na het welkomstwoord van initiatiefnemer en programmaleider John van Riel gaf één der deelnemers aan waarom het netwerk volgens hem van toegevoegde waarde is. Op kernachtige wijze vertelde hij hoe hij in een werkzoekende situatie verzeild was geraakt en wat dat met hem het laatste jaar had gedaan. Tijdens zijn zoektocht naar de juiste vacature kreeg hij te maken met allerlei innerlijke bedreigingen die zijn kans op het vinden en verkrijgen van een baan grotendeels minimaliseerde. Veel sollicitatiebrieven geschreven maar geen resultaat, angst om opnieuw te worden afgewezen, een functie in een andere branche, mijn profiel sluit niet aan, ik kan het niet, teveel concurrentie en nog duizend andere redenen resulteerden in angst om te überhaupt te solliciteren.

Onlangs vond hij een passende vacature en zag hij als lid van het netwerk zijn kans door een aantal leden te betrekken in het schrijven van een persoonsprofiel het en updaten van zijn CV. 'Vanuit alle hoeken krijg ik advies met betrekking tot voorbereiding, want je moet een vacature leren lezen. Ik krijg adviezen over mijn aanpak, over mijn motivatiebrief. Iemand heeft me zelfs aangeboden om een sollicitatiegesprek te oefenen. Kortom, ik sta niet alleen en de mentale steun resulteert uiteindelijk in een prikkelende motivatie, een heldere CV en niet te vergeten zelfvertrouwen. Dit allemaal opgeteld: het verhoogt mijn kans op het verkrijgen van deze (droom) baan.' Na deze hartverwarmende getuigenis was het de beurt aan Joan Timmermans en Frank van Heteren die de resultaten van een interne enquête bespraken. De enquête had tot doel om tot inzicht te komen naar de behoeften van de leden rondom het zoeken naar een baan. In 18 vragen en stellingen konden de leden hun antwoorden c.q. opmerkingen kwijt. Na de analyse van Timmermans vertelde van Heteren iets over het nut van een persoonsprofiel en over het vinden van de juiste vacature. Om een interactief ge-

Koenraad van Eersel ( CDA) wilde weten waarom er geen fruitbomen uitgedeeld zijn in straten met lintbebouwing in Dongen en Klein Dongen Vaart en wel in 's Gravenmoer. Volgens wethouder Joop Velthoven had het gemeentebestuur daar niets over te zeggen omdat het een actie was van de Brabantse Milieufederatie. In 2008 heeft de BMF een projectenboek uitgebracht en daar sloot 's Gravenmoer bij aan. Eline van Boxtel (PvdA) stelde opnieuw vragen over het leerlingenvervoer. 'De besluiten uit de motie worden niet uitgevoerd. De communicatie met de ouders laat nog steeds te wensen over en het is een slechte zaak dat er pas na de zomervakantie een bijeenkomst georganiseerd wordt'. Volgens wethouder Bas Evegaars wordt de motie wel uitgevoerd. De criteria zijn opgenomen in de verordening. 'Het gaat om de goedkoopste passende voorziening. Er zijn gesprekken geweest met de vervoerders over de klachten. In de eerste week van augustus is er een informatiebijeenkomst voor de ouders'. Verschillende fracties wilden meer duidelijkheid over de uitkomsten van het TNO onderzoek met betrekking tot de Beljaart. Wethouder Joop Velthoven liet er geen misverstand over bestaan dat de presentatie door TNO niet goed was. 'Het rapport ligt er nu en we moeten er nog goed naar kijken. We zullen scherp moeten krijgen wie de veroorzaker van de problemen is. Het gaat ook over technische zaken. de oplossing ligt niet op het bordje van de gemeente, maar die moet er wel zijn voor de winter'. Pieter Brooijmans (VVD) wilde weten of het college wat ziet in particulier erfpacht. Dat kwam uitgebreid aan de orde tijdens de conferentie over de woningbouw en is een mogelijkheid om bouwen goedkoper te maken. 'We gaan het onderzoeken', beloofde wethouder Velthoven. 'Mieke Breugelmans (VVD) vroeg aan Ad van Beek of het water van Beljaart Buiten wel geschikt is als zwemwater. 'Het is geen zwembad, maar een speelelement. Het water is schoon en de kwaliteit wordt gecontroleerd. Er komt nog een bord waarop staat dat betreden op eigen risico is'.

Gaat u scheiden? Gaat uuscheiden? Gaat scheiden? Gaat u scheiden?

in scholen moet snel verbeteren

De raad boog zich donderdag over het integraal huisvestingsplan voor de basischolen. Er werden moties en amendementen ingedied om een aantal punten wat aan te scherpen. Het voorstel werd met de wijzigingen unaniem aangenomen.

‘Dag Sophie veel plezier bij mama’ ‘Dag Sophie veel plezier bij mama’ ‘Dag Sophie veel plezier bij mama’ ‘Dag papa, tot maandag’ ‘Dag papa, tot maandag’ ‘Dag papa, tot maandag’

LUCHTKWALITEIT De gebrekkige luchtkwaliteit is een bron van zorg voor alle fracties. De fracties dienden gezamenlijk een motie in om het college op te dragen ervoor te zorgen dat in 2020 op alle scholen de luchtkwaliteit minimaal niveau C is.

MEER NIEUWBOUW Tijdens de opinierende vergadering kwam al naar voren dat er haast geboden is bij een nieuwe school in Klein Dongen Vaart. Het DP, de VVD, CDA en PvdA dienden een amendement in om te bereiken dat de school in 2014 opgeleverd wordt en niet in 2016. De Volkspartij Dongen had een motie over hetzelfde onderwerp, maar met een andere strekking. De partij wil het Jeugdcentrum Dongen Vaart betrekken bij nieuwbouwplannen. 'Het is een warm pleidooi voor het behoud van het Jeugdcentrum. We moeten duidelijk zijn over de toekomst van het gebouw dat nog 9 jaar mee kan', zei Denise Kunst. Er zijn nog vervolgonderzoeken nodig voor zowel de school als het Jeugdcentrum. dat zou kunnen leiden tot een multifunctioneel gebouw. Ook zou onderzocht kunnen worden of modulair bouwen mogelijk is. de motie kreeg enkel steun van de PvdA en werd verworpen. De motie van de vier partijen ging ook over de H. Hartschool. In het IHP is een bedrag van 800.000 euro opgenomen voor renovatie. Dat is volgens de partijen geen oplossing voor de ontwikkelingen op lange termijn. Met de bouw van een

Wij regelen uw hele scheiding! Van Wij regelen uw hele scheiding! Van het tot alimentatie Wijouderschapsplan regelen uw hele scheiding! Van hetvan ouderschapsplan totalimentatie alimentatie en uw woning tot verzekeringen. het ouderschapsplan tot verzekeringen. en van van uw uw woning tothet Inclusief opmaak van convenant! en woning tot verzekeringen. Inclusief opmaak opmaak vanhet hetconvenant! convenant! Inclusief Wij werken met u van beide samen. Wij werken met u beide samen. Hierdoor is uw scheiding goedkoper, Wij werken met u beide samen. Hierdoor is uw uw scheiding scheiding goedkoper, sneller geregeld en mindergoedkoper, schadelijk Hierdoor is sneller geregelden en minder minderschadelijk schadelijk voor kinderen. sneller geregeld voor kinderen. kinderen. voor Meer weten? Bel ons gerust voor een Meer weten? weten? Bel ons onsgerust gerustvoor vooreen een kosteloos kennismakingsgesprek. Meer Bel kosteloos kennismakingsgesprek. kennismakingsgesprek. kosteloos BreAss Hoge Ham 75 BreAss BreAss Dongen HogeHam Ham75 75 Hoge 0162-317660 Dongen Dongen www.breass.nl 0162-317660 0162-317660 www.breass.nl  www.breass.nl 

 

    

nieuwe school in de Biezen of in de Beljaart ontstaat de mogelijkheid om invulling te geven aan het ontwikkelen van kindcentra. De parijen geven het college de opdracht om met de besturen van de betreffende scholen te gaan praten over nieuwbouw in plaats van verbouwing van de H. Hartschool. Er zouden dan meer scholen onder een dak gehuisvest moeten worden. Daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met de zogenoemde 'denominaties', Het onderscheid tussen openbaar onderwijs en verschillende categorieën van het bijzonder onderwijs. Besturen moeten bereid zijn daar aan mee te werken. Het plan werd aangenomen, hoewel de PvdA graag had gezien dat het over een langere termijn zou gaan. 'Het is zo 2020', stelde Eline van Boxtel.

Raad stelt nota Inwonerparticipatie vast door Ton Zinger De gemeenteraad stelde donderdag de nota Inwonerparticipatie vast. Hierin staan de tools die het gemeentebestuur kan gebruiken om de inwonerparticipatie handen en voeten te geven. Alle fracties zijn warm voorstander van een goede participatie van burgers op alle beleidsterreinen. Voor de VVD staat vast dat de inwonerparticipatie een speerpunt is voor de coalitie en dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij het college en de ambtenaren ligt. Het DP diende een amendement in om de drempel van 1000 handtekeningen voor een wijkgericht burgerinitiatief te verlagen naar

10% van het aantal inwoners van de wijk. 'Naar de mening van het Democratisch Podium is 1000 een veel te hoge drempel. De wijziging van de drempel 1000 handtekeningen in; ‘10% van het aantal inwoners van de betreffende wijk’ maakt het ook voor de kleinere kernen en wijken mogelijk een burgerinitiatief in te dienen', stelde Martin Montens. Het amendement werd aangenomen. De VVD stemde tegen.

heel te krijgen werd de aanwezige groep in drie groepen onderverdeeld en elk met een opdracht het veld ingestuurd. Thema 1: Persoonsprofielen. Thema 2: Vacatures Thema 3: Omgaan met werkloosheid. De thema's werden door de drie afzonderlijke groepen verdiept vanuit de Waarom-vraag, de Hoe-vraag en de Wat-vraag. Kermis 2013 Weekblad voor Dongen_Kermis 2009.qxd 20-06-13 10:18 Pagina 1 Na twintig minuten kreeg elke groep de tijd om de bevindingen Kermis 2013 Weekblad voor Dongen_Kermis 2009.qxd 20-06-13 10:18 Pagina 1 met de andere groepen te delen. Dit interactieve gedeelte bewees direct zijn kracht, omdat de Kermis 2013 Weekblad voor Dongen_Kermis 2009.qxd 20-06-13 10:18 Pagina 1 aanwezige leden met elkaar de dialoog aangingen. Door de aan12 T/M 16 16 JULI 12 T/M JULI wezigheid van een aantal leden van politieke partijen en een afHelemaal Hollands gevaardigde van de VOCD werd 12 T/M 16 JULI er een levendige discussie gehouden rondom de drie Thena's Helemaal Hollands en werd er gezocht naar kansen en aansluitingen.

KERMIS KERMIS 2013 2013

KERMIS 2013 Helemaal Hollands

PERSOONLIJK PERSPECTIEF Rond half elf sloot John van Riel de avond af met een persoonlijke boodschap aan de leden, waarin hij vroeg om vanuit persoonlijk perspectief na te denken over : 1. WAAROM verhoogt deelname Vrijdag 12 juli van 19.00 tot 24.00 uur aan Netwerk 50 + Dongen mijn * 19.00 uur: Officiële opening op het Wilhelminaplein met ballonnenwedstrijd. kans op het vinden van werk? Ballon en wedstrijdkaart tussen 18.15 en 18.45 uur af te halen bij De Cammeleur. 2) HOE verhoogt deelname aan * 12 Familieavond: speciale tot aanbiedingen bij de attracties met familieavondposter! juli12van 19.00 24.00 Netwerk 50+Dongen mijn kansVrijdag ? Vrijdag juli van 19.00 tot 24.00uur uur * 19.00 uur: Officiële opening op het Wilhelminaplein met ballonnenwedstrijd. * 19.00 uur: Officiële opening op het Wilhelminaplein met ballonnenwedstrijd. Zondag 14 juli van 13.30 tot 24.00 uur 3) WAT ga / kan ik nou concreet Ballon en wedstrijdkaart tussen 18.15en en 18.45 af af te halen bij De * en 19.00 uur: Optreden clown Desalles wedstrijdkaart tussen 18.15 18.45uur uur te halen bijCammeleur. De Cammeleur. zelf doen om mijn kans op het Ballon * Familieavond: speciale aanbiedingenbij bij de de attracties met familieavondposter! vinden van werk te verhogen? * Familieavond: aanbiedingen Maandag speciale 15 juli van 13.30 tot 24.00 uur attracties met familieavondposter! Zondag van 13.30 tot 24.00 * 20.30 14 uur:juli optreden Marinda Wijnenuur

Zondag* 14 juli van 13.30clown tot 24.00 uur 19.00 Desalles Belangstellenden kunnen voor 21.00 uur: Optreden optreden Helemaal Hollands * 19.00 uur: Optreden clown Desalles meer informatie met hun vraMaandag 15juli julivan van13.30 13.30tot tot24.00 24.00uur uur Dinsdag 16 gen terecht op e-mailadres: Maandag * 23.00 20.30 uur: optreden Marinda Wijnen uur:van Spetterend vuurwerk in park 15 juli 13.30 tot 24.00 uurVredeoord info@netwerk50plusdongen.nl * 21.00 uur: optreden Helemaal Hollands * *

20.30 uur: optreden Marinda Wijnen Dinsdag 16 juli van 13.30 totHollands 24.00 uur 21.00 uur: optreden Helemaal *

23.00 uur: Spetterend vuurwerk in park Vredeoord

Dinsdag 16 juli van 13.30 tot 24.00 uur * 23.00 uur: Spetterend vuurwerk in park Vredeoord


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 6

VAKANTIE

Wij zijn met van maandag 8 juli t/m maandag 29 juli 2013 Wij wensen u een prettige en zonnige vakantie toe! Tramstraat 87, 5104 GJ Dongen Telefoon: 0162-312498 Gediplomeerd Opticiën, Optometrist, Contactlensspecialist, lid ANVO

Bewegings- en gezondheidscentrum

Zoekt een:

De horecamedewerker is verantwoordelijk voor: • Dagelijkse gang van zaken in het sport café en saunabar • Meewerken bij de uitvoering en zorgdragen voor het correct en accuraat registreren van gegevens; • Toezien op en naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP en werk- en presentatiemethoden huisstijl en huisregels. Functiecriteria horecamedewerker Voor de functie van horecamedewerker vragen wij: • Kennis en ervaring in Horeca; • Bekend met HACCP- en Arbo-richtlijnen • Zelfstandig en Teamplayer; • Communicatief vaardig; • Klantgericht en flexibele instelling Heb je interesse? Stuur je sollicitatie naar: De Vennen, t.a.v. Peter Verhoof, Postbus 62, 5100 AB Dongen, of via de e-mail naar peter@vennen.nl. Wil je meer informatie? Neem contact op met Peter Verhoof of Alfons van der Pluijm via 0162-319999.

Als prijs, kwaliteit en service belangrijk zijn! “Hun onderzoek staat nu ook in mijn testament”

www.horstenslaapcomfort.nl ‘t Vaartje 9 • Waspik • Telefoon: 0416-312225

Goed Nalaten doe je met je hart... Meer weten over nalaten aan úw Goede Doel? Bezoek onze website of bel 0900 1 144 441

www.goednalaten.nl

Aluminium & kunststof kozijnen

Baarle-Nassau • Tel. 013-5076242 • www.fonnyjansens.nl

Wilhelminaplein 30 - Rijen Te l . 0 1 6 1 - 2 3 0 9 9 2

4 HALEN= 2 BETALEN OF 30% KORTING Linck Rijen

MEN CASUALS: Vanguard, Camel Active, Meyer, Giordano, Baileys, N.Z.A., Olymp, enz.

WOMEN CASUALS: Sandwich, Summum, Yaya, Simclan, N.T.S., Tripper, Kyra & Ko, Nü (by Staff), enz.

Schilderwerk ? Nu Buitenwerk met voordelige prijzen. Vraag Gratis advies en offerte . Ook voor behang ,witte en sauswerk belt u vrijblijvend : Gerrit Kooijman Schilderwerken ( Sinds 1964 ! )Tel.0162-684282 of mail : ger.ko@ziggo. nl

De Hobbyboerderij Materialen voor wenskaarten en scrapbooking. Cursussen en workshops. Open: dinsdag t/m zaterdag 9.00-17.00uur Vaartweg 58 Dongen 0162-322940 www.dehobbyboerderij. Voor al uw steiger- en nl teakhouten meubels Happy-Point Attractieop maat voor binnen en Partyverhuur, Huur en buiten, bel voor een Goedkoop, Abraham, PCProblemen?? vrijblijvende offerte naar Sarah, Springkussens, Uw probleem is mijn 06-24899490 of kijk op Spelverhuur, FunFood hobby. www.loods22.eu. etc. Bel: 076-5415966 Zowel hard als softwww.happy-point.nl ware matig en voor het maken van uw eigen www.vangompelzonwewebsite kunt u bij mij ringen.nl Actie zonweHERBALIFE: afslanterecht. Ook sávonds ringen en rolluiken tel. ken en fitter worden en in het weekend, 0416-361575 met gezonde voeding Incl. pers. begeleiding. altijd een prijsopgave Ook voor uw screens, vooraf. Meer info over Gratis proeverij! Bel hordeuren, garagedeuvoor info 0161-226499 / de div mogelijkheden?? ren, markiezen en raamPC help 0651929070 www.majaseelen.nl decoratie

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Internet topdeal:

BADMEUBEL hoogglans wit

v.a. e

339,00

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

iedereen verdient een morgen

www.keuken-koopjes.nl

Voor u gaan wij in de hoogste versnelling. Autobedrijf Scheerders Vaartweg 86, Dongen, telefoon (0162) 31 28 75 Internet: www.scheerders.nl Lid van Bovag, Nationale Autopas, VVN, V.B.S. en STEK

5FL8

Horecamedewerker M/V


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 7

Zomerlezen op de J.J. Anspachschool!

Vacatures VIP Dongen

VIP Dongen brengt regelmatig, interessante vrijwilligersvacatures onder uw aandacht. Heeft u interesse in één van onze vacatures, neem dan contact op met het VIP Dongen, tel: 0162-314138, ingridoosterhout@stichtingrichting.nl, of kom langs: mgr. Schaep-manlaan 27 (gebouw theek 5).

De kinderen in groep 3 en 4 van de J.J. Anspachschool hebben een speciale zomer-lees-tas gekregen met daarin een leuk leesboek voor in de zomervakantie. Alle kinderen hebben dit jaar heel goed geoefend met lezen en we willen dit succes graag vasthouden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen één of zelfs twee AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt 'zomerdip' genoemd. We vinden het daarom belangrijk dat de kinderen óók in die lekker lange zomervakantie blijven lezen.

Wandelgroep sluit seizoen af Wandelgroep 'Eén à drie uur gaans' besloot de laatste wandeldag van het seizoen met het spel Klootschieten op de speelwei Seters, hun vaste stek voor het koffiedrinken tijdens de wandeling op woensdagochtend. Omdat de kloot (bal) zo lang mogelijk op de weg moet blijven rollen, zorgde het bochtige parcours voor veel problemen en hilariteit.. De officiële openstelling van de baan liep niet zo vlotjes want de schaar waarmee het lint moest worden doorgeknipt, was wel erg bot. Het spel daarna verliep echter op rolletjes.

BEN JIJ EEN ACTIVITEITENBEGELEIDER?

LOOPT U WARM VOOR DIVERSE GOEDE DOELEN?

Voor een instelling in Dongen zijn we op zoek naar een positieve persoon, die het leuk vindt om met ouderen om te gaan. Ben jij geïnteresseerd in bloemschikken, muziek of handwerken en wil je deze hobby delen? Meld je dan voor een kennismakingsgesprek!

Regelmatig zijn we op zoek naar collectanten, die zich willen inzetten om geld in te zamelen voor een goed doel. Vanaf begin september zijn achtereenvolgens de KWF kankerbestrijding, het Prinses Beatrix Spierfonds en de Nierstichting aan de beurt. Meld u bij Stichting Richting! De goede doelen zijn blij met alle hulp!

VRIENDELIJKE MANNEN GEVRAAGD! Ben jij een vriendelijke man en heb je tijd over die je wilt inzetten voor kwetsbare mensen? Maak dan kennis met de mogelijkheden die wij je te bieden hebben. Vind je het bijvoorbeeld leuk om eens met iemand te gaan vissen?

DENK JIJ MEE OVER LEEFBAARHEID IN DONGEN?

Unieke expositie van bijzondere kunstwerken Vrijdag en zaterdag 5 en 6 juli 2013 houdt Peter Huijgens een unieke expositie van zijn persoonlijke collectie bijzondere kunstwerken afkomstig uit de gehele wereld. Peter Huijgens van Reisbureau TravelXL aan de Hoge Ham 132 heeft in de afgelopen 20 jaar bijna de hele wereldbol bezocht en gezien. Van alle bestemmingen heeft hij de meest mooie en interessante kunstwerken meegebracht. Zeker geen kitsch, alleen maar enige stukken. In het winkelpand aan de Dr. Willem Dreeslaan 1 (voorheen Readshop), gelegen achter het Reisbureau TravelXL, toont hij zijn brede verzameling bijzondere kunst. schilderijen aan de muur, allen geschilderd in Thailand.

AANLEIDING

BEGELEID U HET VERVOER? Op een aantal middagen per week zijn we op zoek naar iemand die ouderen begeleidt bij de rit tussen verschillende locaties. U werkt hierbij samen met de chauffeur en rijdt tussen Rijen – Dongen - ’s Gravenmoer en Kaatsheuvel.

In de gemeente Dongen zijn wijk- en dorpsraden actief. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de gemeente aan de ene kant en bewoners, bedrijven en organisaties aan de andere kant. De wijk- en dorpsraden mogen de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over leefbaarheid te maken heeft. Wil jij meedenken in Oud Dongen, Het Centrum of wijk West 1?

WIL JIJ WERKEN MET KINDEREN?

Na de traditionele aardbeien met slagroom kon de eerste prijs worden uitgereikt aan het trio Jan Looymans, Corrie en Helma Jansen. Maar eerst moest één finaleworp het verschil maken met het trio Jos Hultermans, Ben van Heerden en Nettie van Leysen. Na een dankwoord van Henk van Gils aan alle helpers en deelnemers, zo’n 60 personen in totaal,

werd de terugweg naar Dongen aanvaard. Woensdag 28 augustus is de eerste datum van de officiële wandeling van het volgende seizoen. Tot zo lang wandelen de leden op eigen gelegenheid.

In ‘s Gravenmoer zijn we voor de basisschool op zoek naar enthousiaste flexibele duizendpoten voor de tussenschoolse opvang. Als overblijfvrijwilliger zorg je voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van deze opvang. Je werkt samen met de aanwezige professional.

Wie belangstelling heeft om mee te wandelen kan voor informatie bellen naar Henk van Gils, telnr 0162 313526.

Bij de deur wordt u begroet door twee prachtige Thaise dames. Binnengekomen ziet u een werkelijk unieke collectie van zeer fraaie, oude Boeddah beelden, zeer kleurrijke “Garuda” en Wajang poppen uit Indonesië, een sierlijk hobbelpaard uit Bali, een kleurig schilderij van de inmiddels beroemde schilder Ajunda Mabula uit Zuid Afrika, snuisterijen en een prachtig bewerkt blaasinstrument uit een klooster in Nepal, koperen muzikanten uit Gambia, rijk bewerkte porseleinen paarden en een vaas uit China, de stenen “Medicin Boeddah” afkomstig uit een gigantisch Boeddistisch klooster in Taiwan. Tevens showt hij keramiek kunstwerken: de “stoeltjes”, de blauwe eau de cologne flacon en een mevrouw en meneer uit Zuid Afrika. Maar de echte pronkstukken zijn de beelden genaamd 'De eenzame Engelen', direct te zien bij binnenkomst. Ook hangen er een 12-tal mooie

U kunt de expositie vrijdag en zaterdag 5 en 6 juli gratis bezoeken. Tijdens de expositie is Peter Huijgens natuurlijk zelf aanwezig om waar nodig en/ of gewenst uitleg te geven. Wij vroegen aan Huijgens hoe hij op het idee was gekomen. Hij vertelde dat een vriendin ooit zei dat zijn appartement inmiddels wel op een museum leek en die gedachte kwam pasgeleden weer naar boven. Na het vertrek van de Readshop stond dit winkelpand leeg en was een prachtige ruimte beschikbaar om al dat moois ruim uit te stallen. Bovendien was de collectie dusdanig gegroeid dat heel wat van de kunstwerken inmiddels uit het zicht van Peter Huijgens geraakt waren. Dus ook voor hem weer een leuke hereniging, waarbij vele mooie herinneringen weer naar boven kwamen! Op de expositie is een deel van de kunstwerken aan te kopen.

OPENINGSTIJDEN De expositie is geopend op vrijdag 5 juli van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 6 juli van 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: winkelpand voorheen Readshop, Dr. Willem Dreeslaan 1. Een afspraak maken kan ook. tel. nr. 06-53830368 of even binnenlopen in het Reisbureau TravelXL aan de Hoge Ham 132 te Dongen.

China Garden heet u welkom in totaal vernieuwd restaurant Op vrijdag 5 juli gaan de deuren van het compleet verbouwde Chinees Indisch Restaurant China Garden aan de Gerardus Majellastraat 3 open. Een mooi moment om voor het eerst of hernieuwd kennis te maken met dit mooie familiebedrijf, dat al 37 jaar op deze locatie gevestigd is. In 1976 startte de familie Cheng dit restaurant in Dongen. ‘Daarvoor was ik werkzaam in Enschede en Tilburg en na een zoektocht in de regio ben ik uiteindelijk hier beland en mijn eigen restaurant gestart’, aldus de heer Cheng, die geboren is in China, op zijn 12e verhuisde naar HongKong en uiteindelijk in Tilburg terechtkwam waar zijn schoonouders een restaurant openden.

TROUWE KLANTEN China Garden werd al snel een begrip in Dongen en vol trots wordt gemeld dat zowel het restaurant als het afhaalgedeelte veel vaste klanten kent. ‘We hebben door de jaren een heel goede band met hen opgebouwd en mede daarom hebben we nu besloten om het bedrijf geheel aan te passen aan de behoeften van deze tijd'. ALLES NIEUW Wie het restaurant kent ziet meteen dat er sprake is van een grote verbouwing. De voorgevel is naar voren gekomen en er zijn kleinere ramen geplaatst. ‘Wij vinden het belangrijk dat het restaurant er ook van buiten goed uitziet en dat hebben we nu bereikt’, aldus de heer Cheng, die niet alleen wijst op de nieuwe vloeren, wanden en plafond, maar benadrukt dat de Chinese accenten natuurlijk niet ontbreken. Het restaurant telt 25 tweepersoonstafels, maar dat wil natuurlijk niet

door Jacqueline Schilders

zeggen dat gezelschappen niet welkom zijn. Mede dankzij de banken langs de wanden kan er naar hartelust geschoven worden. Er is dus plaats voor iedereen! China garden serveert Oosterse gerechten met de nadruk op de Chinese Keuken en de Indische invloeden op de Chinese keuken. ‘De leidraad in onze keuken zijn de 5 V’s: Verse vis, Vers vlees, Vers fruit, Verse groenten en Verse zeevruchten. Chinezen associëren eten van nature met gezondheid. Voedsel is niet alleen een kwestie van eten, daarnaast moet het nog lekker zijn en mooi geserveerd zijn. Bij China Garden Dongen proberen wij u op deze manier "op zijn Chinees" te laten genieten van niet alleen de gekende gerechten zoals Babi Pangang, Fou Yong Hai en Koe Loe Yuk. Maar ook van de wat traditionelere gerechten zoals bijvoorbeeld Peking Eend'. VOOR ELK WAT WILS In het sfeervolle restaurant kunt u alleen, gezellig met z’n tweetjes, met uw gezin, de hele familie of grote groep genieten van heerlijke gerechten. Op de kaart staan niet alleen de traditionele gerechten, maar ook Chinese specialiteiten, Nasi/bami gerechten, Vlees/ kipgerechten, Chinese rijsttafels, Indische Rijsttafels, allerlei combinatiegerechten en of -schotels en natuurlijk ook complete diners.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

AFHAALGEDEELTE In het geheel vernieuwde restaurant is een apart heerlijk licht afhaalgedeelte gekomen. ‘We hebben bewust gekozen voor een open karakter, zodat we beter contact hebben met onze klanten’. Op de kaart vindt de klant natuurlijk de vertrouwde gerechten, maar daarnaast ook nieuwe gerechten en combinatiemogelijkheden. Elke maand biedt China Garden een wisselend Maandmenu à €19,00 voor 2 personen en bovendien is er een grote keuze aan Eenpersoonsschotels voor €8,80.

CATERING CHINA GARDEN DONGEN Voor al uw (bedrijfs)feesten, vergaderingen, bruiloften, reünies kunt U een China Garden Gerardus Majellastraat 3 Catering te laten komen. 5101TG DONGEN TeL. 0162-312324 Naast een aantal vastgestelde menu’s, bieden wij u graag de mogelijkheid om een menu op maat met u samen te stellen.

WELKOM Met ingang van vrijdag 5 juli bent u van harte welkom in ons restaurant Gerardus Majellastraat 3, 5101 BE Dongen, Telefoon 0162-312324.

OPENINGSTIJDEN: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ................. 16.00 tot 21.00 uur zaterdag, zondag en feestdagen ........... 12.00 tot 22.00 uur

Wij verzorgen deze net zo graag op locatie naar uw keuze als bij ons in het restaurant.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 8

VOORRAAD

VOORDEEL

BIJ VAN MOSSEL

VW Golf cabrio VANAF € 24.950,-

VW Jetta VANAF €

21.825,-

VW Passat VANAF € 29.691,-

-

Volledige prothese en prothese op implantaten

-

Splinten en gebitsbeschermers

-

Herstellingen of aanpassingen binnen 1 à 2 werkdagen

-

Kleine herstellingen binnen een straal van 15 km kunnen in overleg worden opgehaald

-

Gratis eerste gesprek

-

Deskundig advies

-

Geen onverwachte kosten

Dental Arts Hoevestein 40 4903 SC Oosterhout T. 0162 - 43 85 00

S RS R S E N S O S F PE ALTIJD VREAAD el

oorde

teits v

BEETHOVENLAAN

VW Beetle cabrio VANAF € 28.650,-

klikgebit.

TE KOOP STEIGERPLANKMEUBELEN IEDERE ZATERDAG 10% KORTING Provincialeweg 30 Oosteind Bij van Dongen Oosteind Dinsdag t/m vrijdag 13.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 10.00 t/m 16.00 uur 0639-781093 Web-shop kan ook !! www.steigerplankmeubelshop.nl

WESTERMARKT

Extra voordeel op onze voorraad auto’s!

voor uw gebit en

GESLAAGD GEFELICITEERD TIJD VOOR JE RIJBEWIJS. VOOR € 850,KRIJG JE : 20 UUR RIJLES + PRAKTIJKEXAMEN. VERVOLGLES TIJDELIJK €36,VANAF 16,5 JAAR KAN JE AAN DE SLAG. ANDERE TAAL IS MOGELIJK. MEER INFORMATIE 0620509974.

H E U V E L S T R A AT

VAKANTIE

STUCADOORSBEDRIJF VAN TILBORG Voor al uw stucadoorswerk zoals glad pleisterwerk, spachtelputz,en airless spuiten, enz. Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte 06-22727458 info@ vantilborgstucadoorsbedrijf.nl

kwali

R

EN GERIJ

OP VOO

SLA

DE LEKKERSTE ALTIJD RECLAME EIGENGEMAAKTE

sAlADes ..................... 0.98

SJASLICK per stuk

Plantenkwekerij m.b.m van halderen vasten planten voor zeer lage prijzen buxus €1.00 lavendula hidcote €1.25 open van 9.00-17.00 maandag zaterdag niet op donderdag in de avond op afspraak griendsteeg 11 oosteind

ZONDER KLEUR & SMAAKSTOFFEN

..................... 1.69 ALTIJD RECLAME

GAMBASPIES per stuk

0.75 HAMBURGER KRABSALADE ................................1.19 per stuk 0.60 BOUILLIONSALADE ........................1.09 SPEKLAP KIP-KERRIESALADE ......................0.79 per stuk 0.70 VLEESSALADE ...............................0.79

BARBECUEWORST GEROOKTE KIPFILETSALADE ........1.19 per stuk ..................... ZALMSALADE ................................0.99

CITY S Eigentijds eigenwijs. Hét sportmodel onder de brommobielen.

.....................

.....................

±HAM-PREISALADE 30 VERSE BBQ .........................0.79 SPECIALITEITEN IN ONZE WINKELS EI-SALADE .....................................0.79

GEHEEL VERZORGD GARNALENSALADE .......................1.09 BARBECUEPAKKET PIKANTE HAMSALADE ..................0.79

NIEUWE CITY Compact model. Ideaal voor stad én platteland. Temperamentvol design met mooie lijnen.

Nieuw assortiment AIXAM

KEUZE GEEFT VRIJHEID

8.95

WORSTENBROOD 5 STUKS ...........2.99 per pakket ......... Alles vanaf sAlADes per 100 grAm www.fonspessers.nl www.fonspessers.nl

**WISHFULL** *Verkoopstyling *woonaccessoires *workshop wishfullinterieurontwerp.nl of kijk op fb Open huis iedere maandag en woensdag 18:00-20:30 eikenstraat 35 Dongen

LETOP autos tekoop gevraagd 150 tot 10000 voor loop sloop en schade autos.tevens alle merken auto onderdelen te koop aangeboden tegen zeer lage prijzen.autodemontage k.prescher.tel 0765418353

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

NIEUWE CROSSLINE Ontdek de best verkochte brommobiel van Europa! Volgens de ANWB de meest veilige en comfortabele.

Alles voor in huis bij De Statie Wonen in Waspik

VW CC VANAF €

34.810,-

1.500 m2 showroom

VW Sharan VANAF € 40.990,-

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden. Maximaal voorraad voordeel afhankelijk per model en uitvoering. Alleen op modellen uit onze voorraad. Prijzen excl. afleverkosten.

Tilburg, Ringbaan Noord 65, 013-5321411 Oisterwijk, Bedrijfsweg 17, 013-5283226 Waalwijk, Van Andelstraat 1, 0416-671111

www.van-mossel.nl

Lijstenmakerij. Voor het vakkundig opspannen en inlijsten van uw borduurwerk, geboortekaarten, aquarellen, schildersdoeken, etsen, posters etc. „Uw kunstwerk verdient ons vakwerk!“. Leo Briels lijstenmakerij, hoofdstraat 28, rijen. 0161223156

Alle soorten vloeren

Raamdecoratie op maat

Nieuwe collectie PVC Goodflooring

Novilon vinyl geluiddempend

Inbetweens perfect in de plooi

Overgordijnen in vele dessins

Geborsteld eiken laminaat breedplank nu v.a. € 18,95 m2

Tapijt Parade nu in de wintersale

Vitrage perfect hangend

Binnenzonwering nu

v.a. € 34,90 m2

v.a. € 17,25 m2 v.a.€ 23,75 m2

Stationslaan 2, Waspik Telefoon 0416 311 229 www.destatiewonen.nl

v.a. € 35,- p.m. v.a. € 23,- p.m.

v.a. € 27,50 p.m. gratis gemeten en geplaatst


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 9

Trainingsstage WIM Anne Haast van NOC*NSF

Schaat en SkeelerGroep Donders Goed

Anne Haast en Lisa Schut gaan in oktober 2013 door een bijdrage van het Sportfonds Leo van der Kar zes dagen op trainingsstage naar Slovenië. De talenten gaan daar trainen met grootmeester Andrian Michaltsjisin. Het duo zal tijdens de trip worden begeleid door coach en meervoudig Nederlands kampioene Zhaoqing Peng.

Hoewel de zomer eigenlijk nog moet beginnen zijn de mannen en Vrouwen van ssg Donders Goed weer druk in de weer met het voor bereiden van hun jaarlijkse Skeelertoertocht.

Anne Haast (l) en Lisa Schut foto Alina l'Ami Andrian Michaltsjisin was in het verleden onder anderen trainer van de voormalig wereldkampioenen Anatoly Karpov en Susan Polgar. Het Sportfonds Leo van der Kar biedt al sinds 1960 jonge, talentvolle sporters door een buitenlandse stage of een stageweek in Nederland, de kans om serieus kennis te maken met de topsport en de topsportcultuur. Ook het trainen onder een gerenommeerde buitenlandse coach is leerzaam, zowel voor de sporters als voor de begeleidende coach. Zonder het fonds zouden sporters deze belangrijke stap in hun topsportcarrière moeten missen. NOC*NSF wil optimale sportomstandigheden voor iedereen in Nederland en verzorgt sinds een aantal jaren voor het Leo van der Kar-fonds de uitvoering van de stages. Dit jaar kreeg de sportkoepel zestien aanvragen binnen, waar-

van er vier zijn gehonoreerd. Naast die voor schaken werden ook aanvragen toegekend voor honkbal, synchroonzwemmen en eventing. Sporters die in het verleden gebruik hebben gemaakt van het fonds zijn de atleten Rens Blom en Rutger Smith, judoka Deborah Gravenstijn, zeilster Lobke Berkhout, veldrijdster Daphny van den Brand, volleybalster Manon Flier en turner Jeffrey Wammes.

NK VROUWEN 2013 De Nederlandse kampioenschappen worden dit jaar opnieuw op het Science Park in Amsterdam gespeeld. Donderdag 4 juli vindt de opening en loting plaats, vrijdag is de eerste ronde. De laatste ronde en prijsuitreiking staan op 11 juli op het programma. Zowel bij het NK Algemeen als bij het NK Vrouwen wordt een achtkamp gespeeld. In het vrouwentoernooi verdedigt Tea Lanchava haar titel. Grote concurrentie kan zij verwachten van de dertienvoudige winnares Zhaoqin Peng. De deelneemsters zijn: Zhaoqin Peng (2395), Tea Lanchava (2296), Lisa Schut (2289), Anne Haast (2270), Marlies Bensdorp (2252), Iozefina Paulet (2228), Arlette van Weersel (2189) en Martine Middelveld (2136).

Training voor de Plattelandstocht

Deze tocht staat landelijk hoog aangeschreven en is een van de drukst bezochte tochten van Nederland en omstreken. Cateraar Joost Donders, de hoofdsponsor van de groep maakt het mede mogelijk om deze tocht de uitstraling te geven die het verdient Hij zorgt ervoor dat de inwendige mens aan niets ontbreekt die dag. Attractie Verhuur Moonen kleedt het evenement heel sfeervol aan met allerlei blikvangers. De trainingen zijn al in volle gang en zijn de routes weer geüpdate waar nodig en aan gepast waar nodig. Want de mannen vinden het voornaam dat het beste asfalt word aan geboden wat er in de omtrek te vinden is. Ook buitenstaanders zijn welkom op die trainingen en dus ook kinderen en beginners die hun voordeel kunnen doen door tips en trucs van de ervaren skeeleraars. Er word elke dinsdagavond om 19.00 uur gestart op de boerderij aan de Waspikseweg in 's Gravenmoer bij droog weer. Er wordt voor elk niveau een groep gemaakt en snelheid en afstand worden daarop aan gepast. Wil jij ook eens een Pelotonstoertocht meerijden op zondag 15 september kom dan gerust meetrainen. Voor info mag u mailen naar ; wjijpelaar@gmail.com

Kerkcentrum “De Ontmoeting”

14 e AED op een van de mooiste plekjes van Dongen

De mensen van de Protestantse Gemeente van Dongen en Rijen hebben de gevel van hun kerkcentrum met de toepasselijke naam “De Ontmoeting” beschikbaar gesteld om hieraan een AED te bevestigen, omdat ze graag hun medewerking willen verlenen aan de realisatie van de 6 minutenzone. De AED bevindt zich in een afgesloten kast aan de voorkant van het gebouw. De werkgroep en de leden van de Protestantse Gemeente vinden dit een goede plaats voor een AED die 24 uur per dag / 7 dagen per week beschikbaar is. In en rondom het kerkcentrum vinden vele activiteiten plaats. Het kerkcentrum bevindt zich achter de kerk. Achter het kerkcentrum staat de JJ Anspachschool en er zijn diverse sportvelden in de buurt. Kortom vele mensen komen hier bij elkaar op deze prachtige locatie. De gemeenteleden van de Protestantse Kerk komen hier regelmatig samen om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Verder is er een breiclub, kookclub, wandelclub, een middelgroep, en worden er kindermiddagen georganiseerd. Alle activiteiten worden netjes vermeld in het blad “De Samenspraak”, en ook wordt hierin vermeld wie verantwoordelijk is voor bepaalde werkzaamheden. De beheerder van “De Ontmoeting”, de heer Vellinga, is dan ook uitermate trots dat de Protestantse Gemeente besloten heeft om toestemming te verlenen aan de werkgroep Dongen AED- Proof om de 14 e AED aan hun gevel te bevestigen. Ook zij zien de noodzaak hiervan in en roepen leden van de Protestantse gemeente op een cursus Reanimatie met AED te gaan volgen. Deze cursus wordt gehouden in hun mooie gebouw, “de Ontmoeting” en bestaat uit 2 avonden van ca 2,5 uur. De kosten bedragen € 20,00. Het feitelijke kerkgebouw, de geconserveerde ruïne, het kerkcentrum “De Ontmoeting”, de leuke huizen en de naaste omgeving hiervan vormen een karakteristiek en historische locatie in Dongen. De Stichting oude Kerk verhuurt kerk en ruïne. De Protestantse gemeente Dongen en Rijen huurt de Protestantse kerk op zondag. De toren is van de gemeente Dongen. Tegenwoordig is de kerk ook in gebruik als trouwlocatie. De leden van Dongen AED proof bedanken de Protestantse gemeente en hun leden voor hun spontane medewerking om Dongen zsm AED proof te maken.

Vereniging Militaire Veteranen Dongen Sinds 17 juni zijn de V.I.M. en de J.V.D.samengegaan onder de naam Vereniging Militaire Veteranen Dongen(V.M.V.D). Deze datum was dus de eerste gezamenlijke vergadering van de beide besturen. Hierover hebben de leden tijdens een ingelaste, korte vergadering hun instemming betoond.

Aan dit festival nemen in totaal zes muziekgezelschappen deel. Seniorenorkest NKH uit Tilburg, Orkest Pro Musica uit EttenLeur, Seniorenorkest Entre Nous uit Teteringen, Seniorenorkest Nieuw-Ginneken, Het Eindhovens Seniorenorkest en Seniorenharmonie “Dongen”. Het programma begint om 10.00 uur en wordt om 16.00 uur afgesloten. Door een forse financiële bijdrage van Rabobank Tilburg kan dit festival georganiseerd worden.

Landis had in de zestiende rit - en rijdend in de gele leiderstrui - vele minuten verloren, maar wist dat een dag later goed te maken met een zelden vertoonde solorit in de bergen. Hij arriveerde met 5 minuten en 42 seconden voorsprong op de Spanjaard Carlos Sastre, die als tweede over de meet kwam. De organisatoren van de Acht vreesden vanwege het wegblijven van Landis een opstand van het publiek. Met name degenen die de gele-truidrager in het echt aan het werk wilden zien zouden wellicht hun entreegeld terugeisen. Niets van dat alles gebeurde. Het publiek begreep dat de organisatie niets te verwijten viel. Door het wegblijven van Landis spaarde de organisatie 55.000 euro startgeld uit, een onverwachte financiële meevaller. ’s Anderdaags stonden de kranten over heel de wereld vol over de betrapte Landis en zijn afwezigheid in Chaam, waardoor de Acht even in het wereldnieuws kwam. (…)

75 BESTEL NU HET BOEK:

75 X ACHT VAN CHAAM 5 419,9 IS GR AT VE RZ EN DI NG

1 Met uniek beeldmateriaal uit het Museum Acht van Chaam 1 Prachtig vormgegeven

1 Een unieke kijk achter de schermen van Nederlands oudste en meest bekende wielerwedstrijd

1 Verschijnt ter gelegenheid van de 75e editie van deze wielerronde 1 Bestel nu het boek voor € 19,95. U krijgt het gratis toegestuurd in de week van de Acht van Chaam

JA

IK BESTEL HET BOEK ‘75 X ACHT VAN CHAAM’

❏ Ja ik bestel ....... exemplaren van het boek ‘75 X ACHT VAN CHAAM’ à € 19,95 inclusief verzendkosten ❏ Hierbij machtig ik Trichis Publishing om éénmalig het totaalbedrag af te schrijven van:

S.V.P. IN BLOKLETTERS INVULLEN NAAM: ADRES: POSTCODE:

rekeningnummer: handtekening: datum:

EL

NU

Jubileumboek Veertig jaar geleden werd op 21 augustus 1973 in Dongen een bejaardenharmonie opgericht. De initiatiefnemers waren de heer Jan A. Verharen, voorzitter van de afdeling Dongen van de r.k. Bond van bejaarden in het bisdom Breda en de heer J. Pijpers, bestuurslid van de afdeling Dorst. De harmonie stond onder supervisie van de bejaardenbond in het bisdom Breda. De harmonie begon met twaalf muzikanten, negen uit Dongen en drie uit Dorst. Daar waar nodig werden nog enige instrumenten geleend van muziekvereniging Musis Sacrum uit Dongen en fanfare St. Joris te Dorst. De heer J. Schellekens, hoboïst bij Musis Sacrum verklaarde zich bereid als dirigent op te treden. Door de goede kwaliteit van de muzikanten werd het repertoire al heel snel enorm verbreed. Het eerste openbare optreden van de harmonie was het opluisteren van een kerkdienst voor bejaarden. Op vier december 1973 trad de harmonie op in de KRO studio bij een bejaardenprogramma. Het allereerste bestuur bestond uit: J.A. Verharen, voorzitter; broeder Ireneus Kunster, secretaris en G. den Boer, penningmeester. Binnenkort komt er een boek uit over veertig jaar Seniorenharmonie “Dongen”. Nadere berichten volgen.

(…) Het bekendste voorval waarbij de Acht rechtstreeks te maken kreeg met doping was wel tijdens de Acht van Chaam in 2006 toen onverwacht geletruidrager Floyd Landis wegbleef. Vlak voor de start werd bekend dat Landis niet zou starten. Meteen gonsde het van de geruchten langs het parcours van de Acht. Landis zou vanwege een heupblessure naar een arts in Duitsland zijn. Een ander gerucht was dat Landis de renner zou zijn die in de voorbije Tour de France was betrapt op het gebruik van verboden middelen. Het laatste gerucht bleek waar te zijn. Floyd Landis was tijdens de door hem gewonnen Tour de France betrapt op het gebruik van doping. Volgens een mededeling van zijn Phonakploeg was bij de Amerikaan een te hoge concentratie testosteron/epitestosteron aangetroffen. Dat gebeurde na de door hem op indrukwekkende wijze gewonnen zeventiende rit naar Morzine. Landis kwam daarin knap terug na de enorme inzinking van de dag ervoor.

ST

Ondanks de bezuinigingen,werd ons een leuk programma aangeboden, opgeluisterd door dameskoor Klinkklaar met een aangepast repertoire, dat werd gebracht met een meeslepend enthousiasme.

Seniorenharmonie “Dongen” bestaat dan veertig jaar. En bij die gelegenheid organiseert deze harmonie een groots muziekfestival op een Zeer bijzondere locatie: de ruïne van de Oude Kerk aan de Kerkstraat te Dongen.

DOPINGPERIKELEN

U D T RD O R UU W EST E K SG B O UI T TH H E IS T E N RA G

Op 1 juni was de laatste bestuursvergadering in het kantoor van Snoeren Bouwmanagement, dat geheel belangeloos ter be-

schikking werd gesteld! Door het gemeentebestuur is op 28 juni de zesde veteranendag aangeboden.

Groot Muziekfestival Seniorenharmonie Dongen

Tekst: Berry van Oers, fotografie: uit het boek.

BE

Omdat het verenigingsjaar gelijk loopt met het kalenderjaar zal in januari 2014 een nieuw bestuur worden gevormd. Gedurende die tijd fungeren Jan Kersbergen als voorzitter en Ton Kolsteren als vice voorzitter.

op woensdag 28 augustus 2013

Dit is de derde in een serie voorpublicaties uit het boek 75 x Acht van Chaam, dat in juli verschijnt ter gelegenheid van de 75e editie van Nederlands bekendste criterium.

WOONPLAATS: TELEFOON: E-MAIL:

Stuur deze bon in een envelop (postzegel niet nodig) naar: Uitgeverij Em. de Jong Antwoordnummer 13005 5100 VE Baarle-Nassau

U kunt ook bestellen door een mail te sturen naar achtvanchaam@emdejong.nl. Vermeld het afleveradres, het aantal gewenste exemplaren en uw rekeningnummer zodat wij het totaalbedrag eenmalig af kunnen schrijven.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 10

Hoogwaardige A-merken sanitair en tegels voor bodemprijzen, dat is Sani-Dump Tilburg oost

Tilburg Geen dumpzaak voor sanitair ‘met een foutje’, maar hoogwaardige A-merken tegen absolute bodem-prijzen, dat is Sani-Dump Tilburg Oost. Merken zoals onder meer Sphinx, Sealskin, Grohe, Duravit (Philippe Starck), Hans Grohe, Thebalux, Primabad, Novellini, Dornbracht, Detremmerie en Villeroy & Boch geven al aan om wat voor kwaliteit het gaat. Maar, vanwaar die hoge kortingen? Die kan Sani-Dump geven door onder andere grootschalige inkoop van sanitair en opgebouwde band bij onze leveranciers. Vaak denken de mensen dat het bij ons om restpartijen of B-keuzen gaat, maar niets is minder waar. Uw sanitair wordt speciaal voor u besteld bij de fabrikant.

2000M� TEGEL- EN SANITAIRSHOWROOM VOLGENS NIEUW CONCEPT!

Leveranciersspektakel! 3X EXTRA VOORDEEL OP ONS TOCH AL LAAGSTE PRIJS! 1e

voordeel

EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR ONZE LEVERANCIERS 22E FILIAAL

2e Verder kijken is vaak overbodig, want in DIVERSE SPECTACULAIRE ACTIES EN AANBIEDINGEN onze showrooms vindt u een enorm 3e BALLONPRIK-ACTIE: EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR SANI-DUMP assortiment, waaronder: 50 baden, 100 zaterda zondag badmeubels en 75 douchecabines. Daar- Donderdag g vrijdag naast het gehele assortiment kranen van GROHE 2000 Thermostaat 46% Grohe, verschillende merken tegels, al GROHE V&B Toiletset 62% het keramisch sanitair van Sphinx en Vil10.00 11.00 9.30 - 21.00 59% 17.00 17.00 Geberit V&B Toiletset 0 .3 17 30 9. leroy & Boch, kortom, u kijkt uw ogen GROHE 2000 NEW BAD & DOUCHE THERMOSTAAT uit! voordeel

voordeel

Voorbeeldkortingen:

4 5

Gelukkig wordt kiezen makkelijk omdat nu alle producten onder één dak staan in al onze megastores. Waar u anders verschillende sanitairzaken moet bezoeken om een keuze te kunnen maken voor uw badkamer ziet u bij ons in één oogopslag wat er allemaal te koop is. Onze adviseurs en tekenaars staan vrijblijvend voor u klaar om voor u uit al dat moois de ideale indeling en badkamer te vinden. Tel daarbij op dat de A-merken sanitair een fabrieksgarantie van minimaal 5 jaar geven. Dan begrijpt u dat Sani-Dump de juiste keuze is. Sanidump maakt er reclame mee de goedkoopste van Nederland te zijn en is de enige die dit ook altijd waarmaakt. Vandaar onze slogan : Ga gerust overal kijken, onthoud de prijzen goed en dan zien we u vanzelf wel weer bij SaniDump terug.’

Artikel nummer: 34169001

159,VAN € 295,-

6 7

199,VAN € 370,-

Artikel nummer: 34174001

GROHE OF GEBERIT WANDCLOSET COMBINATIE bestaande uit:

- INBOUWRESERVOIR - AFDEKPLAAT WIT OF CHROOM - VILLEROY & BOCH WANDCLOSET - COMPLEET MET ZITTING NORMAAL € 625,-

NU SLECHTS:

269,-

BOSSCHEWEG 253A TILBURG - 013 58 21 391

A.S. ZONDAG 7 JULI GEOPEND!


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

SBV De Leest C verliest finale Haventoernooi

PAGINA 11

Dongense Biljart Bond Driebanden en Extra-Libre Uitslagen en standen Hoofdklas Driebanden BC’94 – De Koude Tap 1.................. 2-6 De BUS – ONA 1................................ 8-0 ’t Vaartje 1 – Aurora....................... 4-4 De Herberg 1 – VOO 1...................... 8-0 De Koude Tap 2 – ’t Vaartje 2........ 5-3 Kortste partij: R Stubbe De Herberg 1 In 25 beurten 0.680 gemiddeld Eindstand ONA 1 ......................... 18-88 Kampioen De Koude Tap 1............................ 18-81 De BUS ............................................18-79 De Herberg 1................................. 18-73 De Gouden Leeuw Eerste Klas Nooit Volleerd 1– Golden Collection 4-4

Aad van Holst moest als eerste aantreden, hij moest er duidelijk inkomen. Maar na enkele beurten kwam Aad in zijn spel, en wist de eerste winst binnen te halen. In de tweede partij moest Wim van Dongen , hij had tot de finale van dit toernooi nog niet verloren. Maar in deze partij had hij geen schijn van kans, de tegenstander van Heidehof was in 14 beurten bij de eindstreep. In de derde partij was het de beurt aan Henk Raaijmakers, die in de halve finale een prima partij speelde met een moyene van 2.40. Ook in deze finale partij begon hij ijzersterk, maar ook zijn tegenstander bleef goed bij. De speler van Heidehof maakte het uit, en Henk moest in de

nabeurt nog twee caramboles maken. En Henk trok het gelijk, zodat de laatste wedstrijd de beslissing moest brengen. Voor de Leest C was het kopman Wim van Gorkum die moest winnen om toch de hoofdprijs mee naar Dongen te nemen. Wim starte goed,maar halverwege viel hij volledig stil. De kopman van Heidehof putte hier moed uit, en liep steeds verder uit. Wim kwam niet meer in zijn spel en de beker ging verdiend naar Heidehof. De Leest C kon terug kijken op een mooi toernooi dat uitstekend georganiseerd was door BV De Haven uit Raamsdonkveer. Er deden in totaal 32 teams aan mee.

Pony’s en paarden van PSV de Toekomst in vorm! In het hippisch centrum Hulten werd de laatste dressuurwedstrijd voor paarden en pony’s verreden. 9 combinaties van PSV De Toekomst hadden zich hiervoor ingeschreven. Daniëlle Asin blijft goed in vorm met Hero in de klasse CDE/M2, ze eindigde met een mooie proef op de 2e plaats en werd hiermee ook reserve kampioen van kring Breda. Een mooie beker rijker en met een startplaats voor de Brabantse kampioenschappen was ze dan ook erg tevreden! Demi Bink startte met Beau in de klasse CDE/L2, ze scoorde 174 punten en eindigde op de 9e plaats en ook Demi mag met Beau door naar de Brabantse kampioenschappen. Kim Mallens wordt met haar pony Cindy een steeds betere combinatie, ze scoorde dan ook 185 punten in de klasse C/B, een goede 5e plaats en daarmee ook door naar de Brabantse! Annabelle Jansen reed een goede proef met Midnight in de klasse E/L1, ze scoorde maar liefst 195 punten en eindigde als derde, ook Annabelle is door naar de Brabantse. Tessa Bink scoorde een winstpunt in de klasse D/L1 met Sensation, ze behaalde 181 punten en eindigde op de 11e plaats. Nicole Kimenai startte met Amber in de klasse AB/L2 en behaalde de mooie score van 195 punten, ze eindigde als 3e en ook Nicole mag met Amber door naar de Brabantse kampioenschappen, deze zullen plaatsvinden op 10 en 11 augustus in Wouw. 2 paardencombinaties verschenen aan start in Hulten: Rachelle Jansen reed een mooie proef met Wischneswki en scoor-

de met 205 punten weer een winstpunt in de klasse Z2 en eindigde in deze sterke rubriek op de 7e plaats. Roos Vermeulen wist een energieke Massimo prima onder controle te houden in de proef en ze scoorde 189 punten in de klasse L1, goed voor de 4e plaats en ook Roos mag gaan trainen voor de Brabantse kampioenschappen op 17 en 18 augustus. 2 paardencombinaties namen deel aan de rubriek springen, Lynn de Bie (zie foto) wordt steeds sterker met haar paard Anyway, ze reed een soepel en energiek parcours in de klasse B en liet alle balken netjes liggen, de combinatie bleef ruim binnen de tijd. Met het totaal aantal stijlpunten van 65 eindigde ze op een uitstekende 4e plaats. Ook Laurens Jansen startte met Double U in deze klasse, het parcours verliep foutloos, maar hij scoorde niet voldoende stijlpunten en eindigde op de met 59 punten op de 18e plaats.

ONA 2 – D’0uwe Sok........................ 4-4 De Valk 1 – De Keu ........................... 6-2 De Gouden Leeuw 1 – ’t Vaartje 3. 2-6 Kortste partij: J Smans De Valk 1 In 25 beurten 0.720 gemiddeld Eindstand De Valk 1 .................... 21-98 Kampioen D’0uwe Sok.................................... 21-96 ONA 2.............................................. 21-90 ’t Vaartje 3.................................... 21-88 Genoeg Keu’s Tweede Klas Excelsior 1 – De Valk 2.................... 2-6 VOO 2 – HSVK................................... 6-2 De Kras – BCEnnog3......................... 4-4 De Bobo’s – De Herberg 2............... 8-0 Kortste partij: R Lauwen BCEnnog3 In 31 beurten 0.483 gemiddeld Eindstand De Bobo’s ................... 21-94 Kampioen De Valk 2........................................ 21-92 BCEnnog3....................................... 21-86 De Kras........................................... 21-85 Extra-Libre poule A De Herberg 3 – MGD........................ 6-2 ’t Vaartje 5 – De Koude Tap 3....... 0-8 Euphonia – Excelsior 2 .................... 6-2 ’t Vaartje 4 – Nooit Volleerd 2...... 2-6 ONA 3 – De Salamander.................. 8-0 Kortste partij: R Heijne Nooit Volleerd 2 In 13 beurten 1.230 gemiddeld Stand aan kop. De Koude Tap 3............................ 19-95 ’t Vaartje 4 ....................................19-94 Euphonia ........................................19-88 De Gouden Leeuw 2 19-84 Rabo Bank Dongen Extra-Libre poule B ALM 1 – ONA 4 .................................. 2-6 De Valk 4 – ALM 2............................ 2-6 Kennet – De Valk 3........................... 7-1 Nooit Volleerd 3 – ’t Vaartje 7....... 4-4 De Koude Tap 4 – ’t Vaartje 6........ 6-2 Kortste partij: J Trommelen ONA 4 In 12 beurten 1.500 gemiddeld Stand aan kop. ONA 4.............................................. 19-93 De Koude Tap 4............................ 19-87 ALM 2.............................................. 19-87 Kennet............................................. 19-83 Kijk voor details op www.dbb.nu

Jeu de Boules De Vaart Erin:

Winst Goof Verbunt/ Frans Kemmeren

Het zomertoernooi van gezelligheids Jeu de Boules-vereniging De Vaart Erin werd gewonnen door Goof Verbunt en Frans Kemmeren. Halverwege de wedstrijd regende het zo hard dat de wedstrijd naar binnenwerd verplaatst. Ook daar hielden Goof en Frans mede dankzij een uitstekende tactiek prima stand. Zij bleven de Wimmen dan ook prima voor. Wim Roos en Wim Cleijn pakten nog wel een mooie tweede plaats. De uitslag in de finale was 13-5. De derde plaats werd opgeëist door Nick Dirven en Wilma Kemmeren.

BARBECUETOERNOOI

Volgende week is de laatste springwedstrijd voor de paarden en wordt duidelijk wie zich gaan plaatsen voor de Brabantse kampioenschappen.

MEGA SALE BIJ KEUKENDUMP

DEZE WEEK

OP=OP APPARATUU GOEDKOPER R DA OP INTERNET! N

De Vaart Erin houdt op zondagmiddag 14 juli het afsluitende barbecue-toernooi. De Barbecue is gratis voor deelnemers die dit seizoen meer dan zes wedstrijden gegooid hebben. Zij die minder gegooid hebben betalen, afhankelijk van het aantal wedstrijden iets extra’s. Heb je helemaal niet mee gegooid dan betaal je €15,- bij. Opgeven tot dinsdag 9 juli bij Wilma en Frans Kemmeren (06-20798524) of in ‘t Vaartje.

Ook voor al uw timmerwerk, deuren, ramen, kozijnen, enkel/ dubbelglas, dakramen en aftimmerwerk

Ton Kemmeren eindwinnaar van Leijsen

Dongense dartscompetitie

In sportcafé 't Vaartje werd Ton Kemmeren de glorieuze eindwinnaar van het aannemingsbedrijf C. van Leijsen Kleindongenrankingtoernooi. In de poule eindigde Ton nog als tweede achter Goof Verbunt. In de finale moest hij het opnemen tegen Pim Bollen. Ook Pim werd tweede in zijn poule achter Hans de Jonge. In de halve finale won Ton in een zinderend duel met 5-3 van Hans de Jong. Pim was in de have finale met 5-2 te sterk voor Goorf Verbunt. In de finale ontspon zich een duel op hoog nivean, waarin bijna net zoveel 180-ers gegooid werden dan in het gehele jaar. Ton was tijdens de knock-out-fase in supervorm. Hij gooide liefst 4X een 180-er en liet ook de hoogste uitworp met 132 voor zich noteren. Ook Pim gooide nog een 180-er in de finale. De uitslag van de finale was 6-3. Op een gedeelde vijfde plaats eindigden Erwin van Riel, Jordan Marijnissen, Frans Kemmeren en Wil Luiken.

Vorige week werd de zomercompetitie afgesloten met een singletoernooi en de prijsuitreiking. De opkomst met 38 deelnemers was weer netjes te noemen. Het team met de meeste deelnemers aan het toernooi werd beloond met 25 euro, Vrolijke Bull bracht 7 spelers aan de start en mocht deze prijs ophalen.

Edwin Nuis wint afsluitingstoernooi Zomercompetitie

In de verliezerronde ging de titel naar Wesley Goossens. Hij versloeg in de finale Hanny Kemmeren met 4-0. Hanny kwam in de finale door in een super spannende partij met 3-2 te winnen van Wilma Kemmeren. Wesley was in de halve finale met 3-0 te sterk voor Alex van Ginneken. Daarna werd aan de deelnemers het lucratieve prijzengeld uitgedeeld. Komend seizoen start het aannemingsbedrijf Van Leijsenrankingtoernooi op zaterdagavond 3 augustus.

Twee podium plaatsen voor Désirée Emmen Zaterdag 29 juni stond Scheerwolde op de kalender. Met een watertemperatuur van net boven de 16 en een harde wind was het afzien voor Désirée Emmen die uitkomt voor OZ&PC De Warande. Maar Désirée liet zich niet kennen en zwom toch de 1km en de 2500m. Als eerste was de 1km vrije slag aan de beurt. Désirée was goed weg en tikte als 4de aan en mocht dus op het podium voor een beker. Een uurtje later was de 2500m aan de beurt. Echt warm geworden was Désirée nog niet want er was ook geen tijd geweest voor een warme douche of een ander badpak dus weer op naar de voorstart. Deze race was wel een stuk zwaarder en Désirée tikte als 8ste aan. De volgende dag was er een wedstrijd in Stadskanaal. De eerste afstand was de 1km masters en een beetje schrik was hier wel voor want het water was erg koud en er waren dan ook al wel wat zwemmers uitgestapt. Maar zoals we Desiree kennen toch maar naar de voorstart en het was koud maar het ging goed en Desiree tikte als 2de aan all in en als 1ste in de categorie 20+. Drie uur later stond de 3km op het programma en veel zin was er niet meer na de eerste koude duik maar ook nu ging Desiree weer van start en al was het zwaar er kwam toch een mooie tijd op de klok en een 6de plaats. Volgende week zijn Appeltern en Sluis aan de beurt.

n n n g y

KAATSHEUVEL - TILBURG

WWW.KEUKENDUMP.NL

Peter en Antoine Er werd in totaal 4 keer een 180 gescoord. Mark Bakx had er 2. 1x 180 scoorden Ad Timmermans en Rob Emmerik. De hoogste uitworp was voor winnaar Edwin Nuis met 127 punten. Wiek Claassen gooide 117 uit en Kelvin Netten 110.

on werd 2e. Beste speler werd Mark Lodewijks die 8 keer won en 2 keer verloor.Bram Roosen behaalde de hoogste uitworp met 132. Er werd 19 keer 180 gegooid. 3x 180 liet Mark Lodewijks, Bram Roosen, Antoine Zanoni en Cees van Gils hadden er 2. In de tweede divisie werd de titel opgeëist door Op Dreef 2, het Vaartje eindigde op plaats 2. Ralph Veth werd de beste speler met 10 keer winst en slechts 1 verlies. De hoogste uitworp ging naar Pim Brouwer met 130 punten. Er werd 12 keer 180 gescoord. Michel van Dongen gelukte dat 3x. 2x 180 hadden Stef Mommers en Pim Bollen. De teams of spelers die een prijs hebben gewonnen en niet aanwezig waren bij de prijsuitreiking kunnen hun prijs opeisen t/m zaterdag 12 juli, stuur een mailtje naar rbs@befad.nl met daarop je rekeningnummer en het geld wordt gestort. Na die datum gaan die prijzen terug in de kas van de penningmeester. De inschrijfformulieren voor de nieuwe competitie zijn al verstuurd via de mail. Captains met een inlogcode kunnen hun team ook online in schrijven op www. dartsdongen.nl De inschrijving dient plaats te vinden voor zondag 18 augustus. Daarna vindt er een vergadering plaats op vrijdag 23 augustus aanvang 21.00 uur in café De Valk Nieuwe teams kunnen voor nadere info contact opnemen met Jan Smans, tel. 312742 of per e mail falkie@home.nl of op de homepage www.dartsdongen.nl

DE UITSLAG: WINNAARSRONDE:

AD TIMMERMANS WINT DONGENSE RANKING

1. Edwin Nuis 2. Dennis van Strien 3. Hans de Jong Edwin Proosten 5. Ad Timmermans Ramon Bressers Cees van Gils Bram Roosen

Zaterdag werd de finale gespeeld van de Dongense ranking. De beste 16 streden om een totale prijzenpot van € 1207,50. Er was een onderverdeling gemaakt, de beste 8 streden om 70% van de prijzenpot en de nummers 9 t/m 16 mochten 30% verdelen. Alle finales werden gespeeld in poules waarna de eerste 2 verder gingen voor de plaatsen 1 t/m 4, de nummers 3 en 4 gingen strijden voor plaats 5. Voor de plaatsen 9 t/m 16 ging men op dezelfde wijze van start.

v.l.n.r. Edwin Proosten, winnaar Edwin Nuis, Dennis en Hans

WESLEY GOOSSENS WINT VERLIEZERRONDE

v e r z e k e r i n g e h y p o t h e k e p e n s i o e n e b u d g e t c o a c h i n b e d r i j f s c o n s u l t a n c

Het toernooi werd gespeeld volgens het k.o. systeem met een verliezersronde. Edwin Nuis werd finalist door winst op Toine Akkermans, Jurgen Evers, Bram Roosen en Edwin Proosten. Een uitstekend spelende Dennis van Strien haalde de finale door zeges op Marcel Emmen, Mark Bakx, Ad Timmermans en Hans de Jong. In de finale nam Dennis een 3-1 voorsprong maar kon het karwei niet afmaken, Edwin hervond zich en won de wedstrijd met 4-3 en daarmee het toernooi.

tel: (0161) 451 720 www.roelandsverzekeringen.nl

Peter de Bont was met 3-0 Antoine Zanoni de baas in de finale verliezersronde.

PRIJSUITREIKING In de eredivisie wisten the Dartons de titel te behalen, de Valk 1 eindigde op plaats 2. Beste speler werd Wiek Claassen die al zijn wedstrijden wist te winnen. De hoogste uitworp ging naar Niels Schoormans en Mark Bakx met 154 punten. In totaal werd er 49 keer 180 gegooid in de eredivisie. John Raesen had er 8, Jurgen Evers en Antos Jankowski hadden er 5, Vincent Langeveld 4. In de eerste divisie ging de titel naar Gijle Peile en game Biljartsport districtscompetitie driebanden-klein:

Opnieuw verlies Jos Brouwers

In sportcafé ’t Vaartje verloor team Jos Brouwers Schilderwerken Dongen met 20-30 van team De Eekhoorn uit Oosterhout. Opnieuw wist geen enkele speler de winst te pakken. Jan Ligtenberg en kopman Ad Faro kwamen nog het dichtst bij. Ad kreeg maar 42 beurten. Embert Broekhoven had geen schijn van kans. Zijn opponent was al na 25 beurten bij de finish. Hij maakte nog wel een fraaie serie van zes. Dit was wel de hoogste reeks van de avond. Op dinsdagavond 9 juli speelt team Jos Brouwers om 19.30 uur de laatste wedstrijd van het seizoen in ’t Vaartje tegen team D.V.O. uit Raamsdonksveer.

UITSLAG

1. Ad Timmermans..................... € 250 2. Mark Bakx.................................. € 150 3. Ramon Bressers....................... € 100 Dennis van Strien......................... € 100 5. Mick Hoevenaars........................ € 75 6. John Raesen................................. € 50 7. Martin Evertse .......................... € 40 * Jurgen Evers ................................. € 40 * Hoogste uitworp: Ad Timmermans 121 ..................... € 25 2e hoogste uitworp: Mark Bakx 116................................ € 15 9. Dennis Hendrickx ...................... € 90 10. Richard Schouten €.................... 60 11. Frank Emmerik......................... € 40 Vincent Schellekens....................... € 40 13. Nelleke Schouten..................... € 35 14. Jan Smans.................................. € 25 15. Jos Broeders.............................. € 20 Wesley Danyluk............................ € 20 * Hoogste uitworp: Dennis Hendrickx 86..................... € 20 2e hoogste uitworp: Nelleke Schouten 68..................... € 10

OPEN FALKIE DARTS Zondag 7 juli wordt er voor de 16e keer gespeeld om de titels open falkie in café de Valk. Er wordt gestreden op 3 fronten, single, koppels en dames. In totaal wordt er ruim 800 euro uitgereikt aan prijzengeld. Voor de winnaar ligt 200 euro te wachten. Het toernooi begint om 13.30 uur.

TERRASJE...?! Hoge Ham 59 5104 JB Dongen Tel. 0162-319850


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 12


Sport t r o p S

WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

FC De Valk 3 B.Z.A. Bekerwinnaar 2013

PAGINA 13 Komend weekend opening met gratis een consumptie bij één van onze spellen.

Nieuw bij café-zaal ’t Karrewiel, Karregolf, Jeu de Kloot en de spellenmarathon Normaal doet ’t Karrewiel altijd mee met de Verassend Dongen Dag op tweede pinksterdag. Dit jaar hadden we al zo’n druk progamma dat het er helaas niet meer bij paste. Maar we hebben wel verassend nieuws voor Dongen en omgeving. Jeu de Kloot is een relaxte combinatie van Jeu de Boule en Klootschieten. U gaat het met uw gezelschap onderling tegen elkaar opnemen om zo min mogelijk punten te halen. Een deelnemer gooit eerst een tennisbal. Vervolgens probeert men om beurten hun klootschietbal zo kort mogelijk bij de tennisbal te gooien. Wie het kortst bij de tennisbal ligt wint die ronde en zo gaat dat verder. Jeu de Kloot voor € 2,50 p.p.

3 op gelijke hoogte via een geplaatste kopbal. Een verlenging was noodzakelijk. Tijdens de verlenging trok Fc De Valk 3 de lijn door en scoorde de 2 – 1. Daarna was er bij vv ’t Karrewiel het vuur wel uit. Fc De Valk 3 liet zich niet meer verrassen en trok de overwinning over de streep. Zij mogen daarom de Du Fosséwisselbeker het komende jaar in de prijzenkast zetten.

Op woensdag 19 juni vond de gebruikelijke afsluiting van het BZA-seizoen plaats. Traditiegetrouw werd op de slotavond de bekerfinale gespeeld. Dit jaar hadden zich via de poulewedstrijden, de kwartfinales en de halve finales, Fc De Valk 3 en vv ’t Karrewiel 2 gekwalificeerd. De belangstelling voor deze finale was, mede door het mooie weer, groot. Het Hertog Jan veld werd omzoomd door vele enthousiaste supporters van beide teams, maar ook door vele belangstellenden die waren afgekomen op de eindstrijd van de BZA. De strijd ging gelijk op tussen beide teams. Fc De Valk3 was zo

op ’t oog het meest aan de bal, maar de beste kansen waren in de eerste helft toch voor vv ’t Karrewiel 2. In de tweede helft was het dan ook vv ’t Karrewiel dat via een prachtige, snelle aanval de score opende. Lang leek het er op, dat dit doelpunt tevens beslissend zou zijn voor de einduitslag. Men had echter buiten de waard gerekend: Kort voor tijd kwam Fc De Valk

Baanwedstrijd Atledo Op zaterdag 29 juni 2013 werd bij Atledo de laatste baanwedstrijd georganiseerd. De onderdelen voor de B, C pupillen waren 40 m sprint, verspringen en balwerpen. De A-pupillen deden 60 m sprint, hoogspringen en kogelstoten. De D-junioren mochten verspringen, kogelstoten en 1000m en de C-junioren speerwerpen, hoogspringen en 1000m. Het was ook de afsluiting van het circuit. De drie jongens die bij de C-pupillen meededen, Pepijn Wijnen, Milan Rosenbrand en Reinier van der Linden verbeterden zichzelf met een PR op alle onderdelen. Hele mooie prestaties voor de jongsten onder ons. Bij de meisjes Noortje Hultermans en Roos de Jong verliep het op dezelfde wijze. Op alle drie de onderdelen een PR. Noortje deed voor het eerst mee. Roos die vaker heel hoog eindigt, resulteerde dat in een mooie 1e plek. Voor haar was er de gouden medaille. Daarna mocht Roos terug op het podium omdat ze na 3 wedstrijden in het circuit de 2e plaats behaald heeft en kreeg er een mooie beker voor. Bij de Pupillen B waren het Finn Lodders en Boudewijn van der Linden die allen de eer van de jongens verdedigden en ook Finn haalde op alle onderdelen een nieuwe PR en Boudewijn twee. Voor de meisjes waren dat Marjolein Bogers en Anne de Jong die de strijd met elkaar aangingen. Beide tweemaal een PR. Deze dames zien we ook regelmatig op het podium en ook nu was er het zilver voor Marjolein en brons voor Anne. Ook mochten ze beiden nog een keer op het podium om de bekers voor de 2e en 3e prijs van het circuit in ontvangst te nemen. De A-pupillen werden verdedigd door Sebas van Haarlem, Finn Hultermans, Chuck Pols en als 2e jaars Timo van Dongen. Sebas was erg goed bezig en verbeterde zichzelf bij hoogspringen en sprinten. Finn en Chuck deden het ook goed maar helaas geen PR voor hen. Chuck had last van zijn enkel en had last bij het lopen, maar werd toch nog 5e. Timo ging als een speer en met 1.35 m hoogte en 2 x een PR voor sprint en kogelstoten, mocht hij op het podium voor de zilveren medaille. Vervolgens mocht hij de beker voor de 2e plaats in het circuit in ontvangst nemen. De prestaties bij de meisjes kwamen van Anne ter Horst met een mooie PR op de spint en van Susan Lodewijks die een nieuwe hoogte van 1m mocht neerzetten bij hoogspringen en een nieuwe afstand bij het kogelstoten. Ook Laura Mulder ging met een PR voor de sprint naar huis en was

blij met haar sprong over de 1m. Enola Redering was er voor het eerst bij en sprong over de 1.05 m hoogte. Zij liep een tijd van 10.85 op de 60 m sprint. Tot slot werd er voor de pupillen een leuke estafette wedstrijd georganiseerd. Voor iedereen heel leuk om als extraatje erbij te mogen doen. Er waren veel teams die er enthousiast aan mee deden. In de middag kwamen de Junioren op gang. Bij de meisjes junioren D waren het Desiree Trommelen die met een mooie tijd van 2.33.83 min finishte op de middellange afstand van 800m. Hiermee belandde zij op het podium en kreeg zilver. Anne- Wil Snepvangers kwam met 3x een PR uit de race en liet een tijd van 2.11.48 min neerzetten op de afstand van 800m. Voor haar net geen podium bij de 2e jaars meisjes. Voor de Jongens kwamen Ruben Bogers, Geert van Krevelen en Jelle de Roon naar de wedstrijd. Jelle kwam alleen voor de 1000 m en liep een mooie tijd van 3.05.28 min. Geert scoorde op alle onderdelen een PR en werd 5e. Hij mocht in het circuitklassement een beker in ontvangst nemen voor de 3e plaats. Ruben liep een flinke PR op de 1000m met een tijd van 3.36.60 min. maar ook bij verspringen verbeterde hij flink naar 4.60m en de kogel landde op 7.42 m. Werd 1e en ontving een gouden medaille. Bij de C-junioren meisjes was er Marloes Cosman die 2 x een PR binnen haalde. Mocht op het podium de beker voor het verenigingsklassement voor de meisjes in ontvangst nemen. Sam van de Pol, Scott Pols en Glenn Pols haalden allen medailles bij de C-junioren jongens. Sam die zich momenteel flink aan het verbeteren is werd 2e bij de 1e jaars met een flinke PR op de 1000 m met een tijd van 3.45.64 min. Hij kreeg de zilveren medaille. Scott verbeterde zijn 1000m naar een tijd van 3.15.75 min en mocht de gouden medaille omhangen. Daarna voor hen in dezelfde volgorde een beker voor het klassement van 3 wedstrijden. Zij hadden

Na afloop van de finale werd in de kantine van vv Olympia ’60 de prijsuitreiking gehouden. BZA-voorzitter Frie Aarts stond eerst stil bij het overlijden van erelid Wim du Fossé gedurende het afgelopen seizoen. Speciaal daarvoor waren zijn echtgenote Gretha, dochter en kleinkinderen uitgenodigd. Frie sprak in zijn in memoriam de grote waardering uit voor de vele verdiensten die Wim voor de Dongense BZA heeft gehad. Daarna werd uit respect een minuut stilte in acht genomen. Frie bedankte de bestuursleden van de BZA, de scheidsrechters en de materiaalmensen voor hun inzet dit seizoen. Mede dank zij die mensen is het elk jaar mogelijk om een unieke competitie als de BZA Dongen te organiseren.

zelfs alle vier de wedstrijden meegedaan. Datzelfde gold voor Glenn Pols die als enige ook alle wedstrijden deelgenomen heeft in zijn categorie. Hij ontving de gouden medaille voor deze wedstrijd en de beker voor het klassement. Sam, Scott en Glenn mochten ook de beker in ontvangst nemen , omdat zij ook het verenigingsklassement gewonnen hebben. Deze mag Atledo in de prijzenkast erbij zetten.

Vrienden Smartlappen koor naar Hoorn Zondag 30 juni is het Vrienden Smartlappenkoor naar Hoorn geweest. Daar vond het jaarlijkse Smartlappen Festival plaats. 13 Koren deden mee aan de strijd om de Hoornse Bokaal. Hoorn is een bijzonder leuke stad met veel mooie oude panden en veel terrasjes dus een prima entourage voor een optreden. Er was veel publiek op de been en de terrasjes zaten vol, ook de weergoden hadden goede zin want de zon stond hoog aan de hemel. Het Vrienden Smartlappenkoor heeft drie maal een prima optreden verzorgd. Twee maal buiten waar het koor veel aandacht van het publiek had en de handen op elkaar gingen. Eenmaal een optreden binnen voor de jury. In het jury rapport staan lovende woorden, voor koor, muziekanten en de dirigent. Net als in Son en Breugel, waar het koor op 9juni een optreden verzorgden en vierde werd. Heeft het Vrienden Smartlappenkoor ook hier een welverdiende vierde plaats behaald.

Vakantiekrant Het Weekblad Dongen gaat niet met vakantie.

Op 25 juli

Vanaf nu kunt u zich bij ’t Karrewiel prima vermaken met 3 verschillende bezigheden zoals het Karregolf. Karregolf is een aangename combinatie van midgetgolf en boerengolf. Het heeft het relaxte van boerengolf en het uitdagende van midgetgolf. De in totaal 10 holes hebben alle hun eigen uitdaging en stellen uw talenten op de proef. Hierbij moet u denken aan onder andere: slalommen, schans schieten en het beruchte vulkaan hole. Voor Karregolf betaalt u € 3,50 p.p.

Vanaf maandag 29 juli is de redactie weer bereikbaar!

Verder hebben we onze spellenmarathon. Bij de Spellenmarathon gaat u door een breed scala aan spelletjes die leuk zijn voor jong en oud. Hierbij komen onder anderen spellen als 4 op een rij, boogschieten, disks schieten, hoefijzer gooien en kegelen aan bod. De spelletjes staan gerant voor gezelligheid en een hoop gelach. De spellen kunnen bij slecht weer ook binnen gespeeld worden. Deelname € 3,50 p.p. Al deze spellen zijn ook uitermate geschikt voor groepen, vraag naar onze arrangementen met barbecue, koud en warm buffet of ons steengrilmenu. Ondanks dat het nog wel op verschillende sites te lezen is, komt er dit jaar geen maïsdoolhof bij

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens bij cafézaal ’t Karrewiel.

'Bullens goes classic'

Toer de Boer

Evenals de afgelopen jaren worden tijdens de zomervakantie weer de Marktconcerten georganiseerd op het fraaie Maarschalkerweerd-orgel van de St. Jansbasiliek (Markt, te Oosterhout). Deze gratis inloopconcerten met een lichtvoetige programmering, die in de afgelopen jaren op een grote belangstelling en waardering mochten rekenen, vinden plaats op de zaterdagmiddag tussen 14.30 en 15.15 uur (tijdens de openstelling van de Sint Jansbasiliek).

Zaterdag 6 juli kunt U de hortensia’s van de fam. Lambregts aan de Groenendijk 29 in Oosteind gaan bekijken. Tevens hoort U alles over deze mooie teelt. De rondleiding start om 13.30 en duurt tot 15.00 uur.

pianodocent (o.a. H19), koordirigent, componist en organist. Dit jaar gaat Frans ons verblijden met een programma vol met echte orgelklassiekers: o.a. de Passacaglia van J.S. Bach, de Pièce Heroique van C. Franck, en de zesde orgelsonate van F. Mendelssohn-Bartholdy. Een must voor elke orgelliefhebber!!!

Het tweede Marktconcert wordt gespeeld door Frans Bullens (Dongen) op zaterdagmiddag 6 juli . Frans is een goede bekende van de Marktconcert-serie, want hij trad de afgelopen jaren reeds enkele malen met groot succes op tijdens deze serie. Hij is een muzikale duizendpoot: orgel- en

Daarna volgen er Marktconcerten op 13 juli (Kees Doornhein, Dordrecht), 20 juli (Joost den Nooijer, Rotterdam), 27 juli (Jan Willems, Oosterhout); 3 augustus (Wout Kalkman, Oosterhout), 10 augustus (Jacomien Kramers, Oosterhout), 24 augustus (Hennie Vaatstra; Breda), en 31 augustus (Jan-Sjoerd van der Vaart,

Open Tuinen Midden Brabant Ook dit jaar staan de tuinpoortjes van een aantal tuinen in Midden Brabant weer open voor tuinliefhebbers, bloemenliefhebbers en natuurgenieters.

ZATERDAG 6 & ZONDAG 7 JULI 2013 Het grote Open Tuinen weekend, “Rond Dijk Vaart en Zandschel”. Alle 7 deelnemende tuinen zijn deze dagen open van 10.00 tot 17.00 uur. In de diverse tuinen zijn plantjes en heerlijke eigengemaakte jammetjes te koop en honing uit de eigen bijenstal. Er is kunst te bewonderen en verkoop van brocante. De 7 tuinen zijn geheel verschillend van opzet, maar allemaal worden ze met veel liefde en kennis door hun eigenaren onderhouden en meestal hebben die de tuin ook zelf ontworpen en aangelegd. Deelnemers: Groenhoven, Raadhuisstraat 112, Sprang-Capelle. tel. 0416-540540 De Dijkgaerd, Zuidhollandsedijk 1, Kaatsheuvel tel 0416-272936 De Vaartse Hof, Gemeentenweg 55, Dongen Vaart tel. 0162323516 De Tuynkamer, Vaartweg 35,’s Gravenmoer tel. 0162-322665 Hof Tussen de Weiden, Zijstraat 18, De Moer (bij Kaatsheuvel) tel. 013-5799616 Ons Buiten, Kraanven 10, Loon op Zand 0416-363959 Hof ’t Einde, Bergstraat 66, Loon op Zand tel 0416-365455

is er de vakantiekrant Voor die krant kan geen kopij worden aangeleverd.

’t Karrewiel. Tijden de vakantieperiode hebben wij aangepaste openingstijden, van Woensdag t/m Zondag zijn wij geopend vanaf 10.30 uur. Woensdag enkel overdag geopend. Maandag en Dinsdag zijn wij gesloten. Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op onze geheel vernieuwde website www.cafetkarrewiel.nl.

ZATERDAG 17 & ZONDAG 18 AUGUSTUS 2013 Als de zomer al een beetje ten einde loopt volgt dan de laatste open dagen. Denk wuivende grassen, overbloezende borders

in warme kleuren, groentetuinen met overvloed. Prachtig nazomerlicht zet de tuinen voor het laatst in gloed. Dit weekend zijn er 4 tuinen open van 10.00 tot 17.00 uur Groenhoven, Raadhuisstraat 112, Sprang-Capelle. De Dijkgaerd, Zuidhollandsedijk 1, Kaatsheuvel. Hof Tussen de Weiden, Zijstraat 18, De Moer Hof ’t Einde, Bergstraat 66, Loon op Zand tel. 0416-365455 Entree voor de tuinen tijdens de open dagen € 2,50 p.p.p.t inclusief een consumptie. Een aantal van de tuinen is ook op afspraak te bezoeken voor groepen. Kijk voor meer informatie op de website van de open tuin en of neem even contact op met de tuineigenaar.

Dinsdag 9 juli staat ’s morgens de deur open bij Rens Claassen aan de Provincialeweg 134 in Oosteind. Start om 10.30 tot 12.00 uur. Dezelfde dag ’s middags kunt U koeien gaan kijken op Den Hout aan de Eindsepad 22 bij de fam Flipsen . Uiteraard met uitleg. Daar bent U om 13.30 uur welkom. De rondleiding duurt tot 13.00 uur.

Zondag 14 en 21 juli 2013:

Gidswandelingen ZONDAG 14 JULI: LEER IN DONGEN ROUTE Op zondag 14 juli kunt u onder leiding van een gids de ‘Leer in Dongen-route’ wandelen. In deze route staat de leergeschiedenis van Dongen centraal. De gids belicht de historie aan de hand van diverse monumenten. Markant is een oude langgevelboerderij aan de Heuvel, ooit een uitspanning voor reizigers die de rivier Donge overstaken. Ook de geconserveerde ruïne van de Oude Kerk komt uitgebreid aan bod. Verder voert de wandeling langs de Donge. De rivier speelde een belangrijke rol in de leerindustrie, maar biedt tegenwoordig weer ruimte aan de natuur. Vertrek: 11.00 uur. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Deelname kost € 2,- per persoon. Aanmelden is niet nodig.

ZONDAG 21 JULI: DORPSWANDELING ’S GRAVENMOER Op zondag 21 juli staat de ‘Dorpswandeling ’s Gravenmoer’ op de agenda. De gids neemt u mee naar het slagenlandschap en vertelt onder andere over de historische grenslijn tussen Holland en Brabant, die weer zichtbaar is gemaakt. Ook de pittoreske dorpskern komt aan bod. De wandeling begint om 11.00 uur. Vertrek vanaf het parkeerterrein van restaurant SED aan de Hoofdstraat 75 in ’s Gravenmoer. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Deelname kost € 2,- per persoon. Aanmelden is niet nodig.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 14

NEFKENS WAALWIJK OOK OCCASIONCENTRE! Sprangsew eg

VANAF € 5.000

at

eg tw an ab Br nde id

OP VOORRAAD

Tuinstra

M

150 GEBRUIKTE AUTO’S

zar Mo

6-12 MAANDEN GARANTIE - KWALITEIT SCHERP GEPRIJSD

No o

rde

lle rA

an tla

Piet Klerkx

e

n ri

oe Gr jk

NEFKENS WAALWIJK Tuinstraat 22a 5144 NT Tel.: (0416) 33 45 83 www.nefkens-middenbrabant.nl • info@nefkens-middenbrabant.nl Wij hebben ook vestigingen in: Tilburg, Oisterwijk en Diessen

GEVRAAGD. nette zelfstandige hulp voor in de huishouding. Voor een ochtend in de 14 dagen. Tel. 0162-314221

Heeft u rommelmarkt spullen. C.V De Dreefse Kwiepen halen het gratis bij u op.Geen witgoed en bankstellen. Bel 06-13109154 .

Mooie foto‘s van uzelf, uw gezin, uw huisdier of een fotoshoot als kado. www.dickvloon-fotografie.nl tel: 06 - 29879523

BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl Openlucht Vlooienmarkt Raamsdonksveer 14/7 Park.plts Sph Parkzicht 10-16u, 06-53.777.967

• • • • • •

Dubbele beglazing Alle soorten enkelglas Veiligheidsglas Glazen deuren/wanden Glas in lood Kunststof / aluminium schuifpuien, ramen en deuren • Slijp- en buigwerk

Industriestraat 8 5107 NC Dongen (T) 0162-319 793 (F) 0162-316 966 (E) info@martensglas.nl (I) www.martensglas.nl

Alles op mAAt gemAAkt

HELE JAAR GENIETEN! Rustiek Red Ceder Edelweisz Chalet. Aparte zitserre. Royale woonkamer. Nette hoekkeuken. Twee ruime slaapkamers. Fraaie complete badkamer. Winterhard. Dubbel glas. CV. Ruim 60 m². Instapklaar. Wasmachine. Droger. Vaatwasser. Tuinhuis/ Knutselruimte. Overdekt zwembad. Prachtig park. Brievenbus. Telefoon. Internet. Gestoffeerd en gemeubileerd. Prijs: € 19950,-. Bezichtiging? Telefoon: 013-5182866 of 06-51551577.

Plissé gordijn 25% korting Ook andere raamdecoratie 1 t/m 13 juli Peeters v. verf & wonen St. Josephstraat 141 Dongen www.peetersverf.nl

Bestrijding nodig van: Wespen, Vliegen, Vlooien, Houtworm of andere Plaagdieren? Bel naar: A. Wijnen Ongediertebestrijding 013-5159912

Verven kan iedereen , schilderen de schilder alleen , Gerrit Kooijman Schilderwerken ( sinds 1964 ) Buitenwerk met korting. Ook behangwerk Groot of klein . Tel. 0162-684282 E-mail : ger.ko@ziggo.nl

Kostuum schoenen inclusief: • verhemd •o • stropdas • sokken

vanaf

e

Houten lamellen 25% korting Ook op andere raamdecoratie 1 t/m 13 juli Peeters v. verf & wonen St. Josephstraat 141 Dongen www.peetersverf.nl

279,-

* gratis eigen parkeerplaatsen * gratis veranderingen Koningsdijk 3-5, Oosterhout, T.: 0162-454572 / 06-36107694


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 15

Leo Akkermans is Dongens P.V. Dongen Kampioen Sportvissen 2013! Koningstitel voor A. Biemans

DOE MEE MET DE WEKELIJKSE

Zaterdagmorgen kwamen er 27 vissers, om 7.30 uur, aan de waterkant aan de Donge bij ’s Gravenmoer. Dit was het wedstrijdwater voor het Dongens Kampioenschap sportvissen 2013. kaar te krijgen van 12795 gram. Dat maakt dat hij uitgeroepen werd tot Dongens Kampioen 2013. Een titel waar iedereen een gooi naar deed, maar die Leo een jaar lang mag dragen.

DE UITSLAG VAK A Toen iedereen gearriveerd was werden de steknummers verloot, en kon iedereen zijn stek in gaan richten en de hengels gaan optuigen. Er mocht gevist worden met een vaste hengel met een maximale lengte van 9,5 meter. Om 9.00 uur klonk het startsignaal en iedereen begon vol goede moed aan de wedstrijd. Het weer werkte ook best goed mee. De meeste vissers wisten vis naar de kant te brengen, voor dat om 12.00 uur het eindsignaal klonk. De weegploegen konden de vangsten gaan tellen, wegen en noteren. Daarna vertrok iedereen naar Café de Viersprong voor de prijsuitreiking. De wedstrijdcommissie was vrij snel klaar met het bepalen van de winnaar. Leo Akkermans wist met 5 vissen, een gewicht bij el-

naam................................stuks gewicht 1 Leo Akkermans.................... 5 12795 2 Jan Nollen.............................. 2 5888 3 Jack Puts................................ 8 5715 4 Ton v Gool............................. 2 3610 5 Peter Botermans ................... 1 2224 6 Ben Hermus.......................... 15 879 7 Piet Timmermans................ 11 837 8 Sjaak Schouten..................... 11 821 9 Willem v. Oosterbosch .........8 709 10 Ad v.Zelst...............................8 686 11 Marie Biemans......................8 673 12 Joep v/d Ouweland...............1 555 13 Jan in 't Groen ......................3 539 14 Henk Hooijmaijers ...............1 410 15 Henk Nederveen ...................0 0 16 Broer Oomens ............................... 0 0..................................................................

VAK B

1 Patrick de Rooij.................... 46 2 Ron Vermeulen..................... 12 3 Henk Bakx.............................. 15 4 Pieter Koedijk....................... 13 5 Dik v. Tilborgh...................... 11 6 Piet Faro................................. 30 7 Jan Schraven.............................6 8 John Blous................................6 9 Willem Swaans.........................2 10 Harrie Emmers......................7 11 Jan Vereggen..........................1

Afgelopen weekend stond er voor de Dongense postduivenliefhebbers de strijd om de Koningstitel 2013 op het programma. Door het slechte weer in Frankrijk werd de lossing in Orleans uitgesteld tot zondag. Zondagmorgen was het op de losplaats prachtig weer en kon de strijd om 07.00 uur beginnen. Het was een duif van A. Biemans die al om 12.10 uur aantikte en zo hem de eerst plaats bezorgde. Belangrijker was echter dat ook de Koningstitel naar deze liefhebber ging. Het betekende voor de heer Biemans de zevende koningstitel in zijn carrière. Zondagavond werd de nieuwe

3939 1131 1114 1018 951 878 722 708 638 635 505

Hij klasseerde maar liefst acht duiven bij de eerste tien. Komend weekend staan er weer drie wedvluchten te wachten. De meerdaagse fondduiven gaan naar Tarbes. De eendaagse fondduiven gaan naar Chateauraoux en de jonge garde gaat naar Nijvel.

DE UITSLAG WOLVERTEM:

Dongens Jeugdkampioenschap vissen 2013 Op donderdagavond 27 juni werd het Jeugdkampioenschap voor dongen gevist. Ondanks de sombere weersvoorspellingen bleef het droog en ook de wind viel mee, zodat er lekker gevist kon worden. De opkomst viel wat tegen ten opzichte van voorgaande jaren, er waren 18 deelnemers ingeschreven van de drie Dongense Hengelsportverenigingen, HSV De Ruischvoorn met 1 deelnemer, HSV Visserslust ’s Gravenmoer met 5 deelnemers en HSV Dongen met 12 deelnemers. Er werd door 17 deelnemers één of meerdere visjes gevangen totaal 69 stuks met een totale lengte van 933 cm. De uiteindelijke kampioenen van Dongen kwamen allebei uit ’s Gravenmoer van HSV Visserslust en dat vissen geen echte “mannensport “ meer is moge duidelijk zijn want één van de twee kampioenen was van het vrouwelijke geslacht. Alleen maar goed voor de hengelsport l. De kampioenen van Dongen 2013, links Esmee Machielsen, rechts Niels

UITSLAG ASPIRANTEN T/M 10 JAAR:

1. Niels van Pelt.................... Visserslust 2. Nicki van Boxel............. Ruischvoorn 3. Sven Rosenbrand........... Hsv Dongen 4. Koen IJpelaar................. HSV Dongen 5. Dylan Cloin.................... HSV Dongen 6. Gijs Ligtenberg.............. HSV Dongen 7. Roy Faro............................ Visserslust 8. Lois Machielsen............... Visserslust

JEUGD 11 T/M 14 JAAR:

1. Esmee Machielsen.......... Visserslust 2. Joram de Bont.............. HSV Dongen 3. Onno Trommelen........ HSV Dongen 4. Joep v/d Nieuwenhuizen.HSV Dongen 5. Michelle Snoeren......... HSV Dongen 6. Lucca Zwekars............. HSV Dongen 7. Gino Rosenbrand........ HSV Dongen 8. Vivienne Ligtenberg.... HSV Dongen 9. Jarno Zondag............... HSV Dongen 10.Julian van Pelt................. Visserslust

15 st. 7 st. 3 st. 7 st. 3 st. 3 st. 2 st. 0 st.

165 cm 76 cm. 76 cm. 66 cm. 45 cm. 40 cm. 26 cm. 0 cm.

10 st. 4 st. 2 st. 2 st. 4 st. 3 st. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st.

165 cm. 71 cm. 57 cm. 48 cm. 45 cm. 34 cm. 15 cm. 11 cm. 9 cm. 8 cm.

Na afloop kregen de kampioenen hun Kampioensbeker 2013, welke beschikbaar gesteld waren door Fred en Petra Heinen van Cafe de Viersprong. De prijzen waren gesteld op 1 op 3, zodat in elke categorie de nrs. 1 t/m 3 een prijsje mochten uitzoeken.

Bridge voor Ouderen Uitslag wedstrijd nr. 25 (28 juni 2013) Groep A 1. echtp. in 't Groen....................... 58,67 2. mw. Kolen-hr. Kouwelaar........ 55,25 3. dms. Kimenai-R.Loonen........... 54,67 4. mw. Kenter-hr. A.Horsten........ 54,50 5. echtp. v.d.Hoek.......................... 53,33 Groep B 1. ds. v.Dongen-Timmermans..... 66,15 2. mw.v.'t Westeinde-hr. Flipsen... 53,1 3. mw. J.Smans-hr. B.Horsten...... 52,08 4/5. ds. v.Dongen-Schellekens.... 51,04 hh. v.'t Westeinde-Kenter.... 51,04

Bridge 82 Dinsdag 25 juni 2013 Zomerbridge 2e zitting Groep A

1. L. v.d. Kerkhof & A. Jansen……….....66,25% 2. M. v. Braband & K. Tilborg ……….....58,00% 3. M. Partouns & W. Gresnigt ……….....56,67% F. v. Heteren & M. Messing ……….....56,67% Groep B 1. T. 't Hoen & A. Hoogesteger…….......61,90% 2. A. & J. Kersbergen …………………....59,82% 3. J. Broekhoven & M. Verhoeckx….......59,23% Groep C 1. M-J. Theloesen & F. Vroon……….......67,50% 2. R, Vereggen & C. v. Stokkom……......63,33% 3. T. Kempers & S. Burggraaf………......62,92%

Komende 6 weken is op vrijdag vrij bridgen. U bent van harte welkom.

Bridgeclub Dongen e-mailadres redactie: dongen@emdejong.nl

Koning op gepaste wijze in het clublokaal van de P.V. Dongen gehuldigd. De jonge duiven hadden hun eerste wedstrijd vanuit het Belgische Wolvertem. Deze verliep voor menige junior stroef. Winnaar werd P. de Graauw.

eerste prijs om 15.48 uur; laatste prijs om 16.10 uur. 1-2-3-4-6-7-8-10-14-16-17-19-2023-25 P. de Graauw; 5 Comb.v. Diest; 9-11 R.v.d. Linden; 12-21-25 A. Voermans; 13-15 A. Biemans; 18 A. Kools; 22 E.v.d. Zanden.

Ruiters PSV De Edele Hoefjes naar Brabantse Kampioenschappen

Na een spannende finalewedstrijd is Janneke Bleeker met haar pony Maijers Joris uit Waspik kampioen geworden van de kring Breds. Janneke rijdt voor PSV De Edele Hoefjes uit Dongen-Vaart en kwam uit in de klasse A/B dressuur. Haar zus Babette Bleeker is tweede geworden binnen dezelfde kring met haar pony Maijers Dreamer in de klasse C/L dres-

suur. Ook Anouk Jansen heeft een oplaats bemachtigd met haar pony Corrie in de klasse B/B. Ze werd vijfde tijdens de kringfinale. Alle drie ruiters zijn uitgenodigd op 10 en 11 augustus op de Brabantse Kampioenschappen. Hier mogen zij met de rest van de kampioenen uit Brabant gaan strijden voor de titel Brabant kampioen Janne Bleeker met Maijers Joris

Inbetweens / Vitrage gratis gemeten en gemaakt! Collectie 2013 met vele aanbiedingen! Rolgordijnen, plissé, jaloeziën etc. .................................................................

20% KORTING

Balterio laminaat 4-zijdige V-groef introductieaanbieding: incl leggen + ondervloer......................... van e 39,50 voor e

29,45

2

11 16

3

4

5

12 17

13 18

19

23 29

34

40

41

37

46

32

61

65

66 70

71

76

45 50 55

60

33 39

49

54

69

27

43

48

53

59

26

22

38

v v v 47

10 15

42

44

9

21

31

36

8

14

25

30

35

7

20

24

28

52

6

72

56

57

62

63

67

68

73

58 64

74

77

75

78

80

51

79

81

© Persbelangen P1140

39

42

4

69

10

79

80

26

58

40

48

70

55

HORIZONTAAL: 1 hinderlijk; 6 nagenoeg; 12 flinkheid; 14 gast; 16 spil; 18 nummer; 19 boom; 21 persoonlijk vnw.; 22 aldus; 23 lekkernij; 24 uitgeteld; 25 rivier in Noord-Brabant; 27 Europeaan; 28 tegenover; 29 kachelzwart; 31 paal; 33 titel; 34 boom; 36 militair; 38 let wel; 39 pijn; 40 godsdienst; 42 boomvrucht; 43 vreemde maat; 44 afvoer; 45 strandmeer; 47 parkeerverbod; 48 impuls; 50 naschrift; 52 ruigte; 54 bolgewas; 55 bevel; 57 teen; 59 kiem; 60 autoped; 62 aardig; 64 lidwoord; 65 beschadiging; 66 habijt; 67 voorzetsel; 68 wisselborgtocht; 69 Frans voegwoord; 70 titel; 72 onderricht; 74 openbaar vervoer; 75 voorzetsel; 76 raap; 78 vogel; 80 flink; 81 omwisselen. VERTICAAL: 2 voor de middag; 3 peilinstrument; 4 voorzetsel; 5 idem; 7 dun; 8 schaal; 9 vertegenwoordiger; 10 neon; 11 kledingstuk; 13 deciliter; 15 grein; 17 sociëteit; 19 wilde haver; 20 familielid; 22 plag; 24 water in Flevoland; 26 vastmaken; 30 oosterlengte; 32 stuurboord; 35 afdruk 37 paardenkracht; 39 opbrengst; 41 hoofd; 43 Europeaan; 46 meel; 49 klaar; 51 bloem; 53 oevergewas; 54 grondtoon; 56 pijnkreet; 58 gewoonterecht; 60 stinkhagedis; 61 schicht; 62 oeverplant; 63 perceel; 71 kledingstuk; 73 laagwater; 74 uitroep; 76 vogel; 77 Frans lidwoord; 78 Griekse letter; 79 selenium.

Oplossing vorige Prijspuzzel:

RUNDVEESTAPEL Winnaar:

Anke Koenen, Kievitstraat 1 HORIZONTAAL: 1 poetsen; 6 ingreep; 12 leis; 14 brak; 15 eb; 17 ll.; 18 nul; 20 ik; 21 N.N.; 22 ton; 24 ode; 26 iep; 28 bot; 29 val; 30 OR; 31 ex; 32 uur; 33 eer; 34 voordat; 37 nis; 39 in; 40 ter; 41 mee; 43 te; 44 matse; 45 Regge; 46 eg; 48 pel; 50 neo; 51 ja; 52 nap; 54 raadsel; 57 dun; 58 zee; 59 ar; 60 pi; 61 rui; 62 bon; 63 ene; 64 Est; 66 Oss; 68 on; 69 ad; 70 nok; 72 we; 74 t.o.; 75 plan; 77 geld; 79 trommel; 80 present.

VERTICAAL: 1 pret; 2 el; 3 tel; 4 silo; 5 es; 7 N.B.; 8 grip; 9 rak; 10 e.k.; 11 punt; 13 mu; 16 boven; 18 Nero; 19 lied; 21 norit; 23 nar; 25 doorslaan; 27 exameneis; 28 bun; 33 eiken; 34 veter; 35 rij; 36 tegel; 38 sedan; 40 tap; 42 ego; 47 gazon; 49 d.d.; 51 juist; 53 pen; 55 aren; 56 spek; 57 duo; 62 boot; 63 Edam; 65 twee; 67 Sont; 69 alm; 71 of; 73 els; 75 Po; 76 Ne; 77 gr; 78 de.

Lever uw oplossing voor maandag 08.30 uur in bij de redactie: Hoge Ham 80-82 Op de envelop vermelden: Oplossing puzzel of mail naar dongen@emdejong.nl ovv: oplossing puzzel

per m2

Desso Tapijt ...................Elke 4e meter GRATIS! Vloerkleden / tafelkleden ......tot 50% KORTING

Volgende week maken wij de winnaar of winnares bekend. De tegoedbon voor de taart kan daarna worden afgehaald bij de redactie.

Gasthuisstraat 69, Kaatsheuvel, 0416-275274 www.martvanbeers.nl • Maandag gesloten

DE EGLO SHOWROOM voor al uw verlichting ideeën

Bruijns uitvaartverzorging

Voor alle verzekeringen en geloofsovertuigingen

‘Ruggesteun bij een persoonlijk verlies’ Peter van Huijgevoort - Uitvaartverzorger

Uitslagen zomercompetitie 2013 4e zitting (27 juni 2013) Groep A 1. hh. v.d.Corput-Oomens............ 59,61 2. mw. J.Smans-hr. B.Horsten...... 56,88 3. echtp. Driessen.......................... 55,54 4. mw. Mekke-hr. Traa.................. 55,30 5. dms. Laurijsen-Schellekens..... 54,46

1

DE UITSLAG ORLEANS: eerste prijs om 12.10 uur; laatste prijs om 12.35 uur. 1-5-6-11-17-23 A. Biemans; 2-4-18-22 Comb.v. Diest; 3-7-9-15 P. de Graauw; 8 Comb. Maas; 10-14-16 P. Luijkx; 12 Comb.v. Zanden; 13 E.v.d. Zanden; 19-20-21 A. Voermans; 24 A. Kools; 25 W. Ketelaars.

EN WIN EEN E OVERHEERLIJK TAART

PRIJSPUZZEL

Tel. 0162 - 457775 (dag en nacht)

OPEN MA-VRIJ 9 - 17 | Innovatiepark 20 | Oosterhout | egloshowroom.nl

Kantoor: Kantoor: De Waard 6 Prins Frederikstraat 1-3 4901 LV 4906 BCOosterhout Oosterhout info@bruijns-uitvaart.nl info@bruijns-uitvaart.nl www.bruijns-uitvaart.nl www.bruijns-uitvaart.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

PAGINA 16

locatie Hoge Veer Complex HEEFT OOK

VERPLEEGHUISZORG APPARTEMENTEN

VOOR MENSEN MET LICHAMELIJKE PROBLEMEN

Wilt u meer informatie of wilt u gebruik maken van deze voorziening, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de consulenten van Zorgorganisatie Het Hoge Veer.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

KERKNIEUWS

PAGINA 17 16 geslaagden ontvingen hun diploma

DE PAROCHIE DEZE WEEK

Laatste concert in verenigingsgebouw Musis Sacrum

www.parochiedongen.nl - info@parochiedongen.nl

CARITAS

HUBERTUSKERK

DE VOLCKAERT

Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart

Dongen

Zaterdag 6 juli 2013 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang Voorganger: pastor Simon Kuijten Gebedsintenties: Jan Huijben

zaterdag 6 juli 15.30 uur viering in de Geborgenheid van de 14’ zondag door het jaar; Voorganger is pastor G. Oostveen mmv J Kock (piano)

Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart Zondag 7 juli 2013 10.30 uur Viering van Woord en Communie m.m.v. Parochieel Gemengd Koor Voorganger: pastor Gerard Oostveen Thema: Hoeveel geluk zien wij over het hoofd? Gebedsintenties: W i m R u i s , Sjean Hollink-van Dooremaal, Johannes en Maria Swanen-Smeekens, Ad Bergmans

KAPEL ZUSTERS FRANCISCANESSEN

zaterdag 6 juli 10.00 uur Eucharistie met Samenzang t.e.v. Maria en we bidden om zegen over ’t werk van Franciscans International; zondag 7 juli 10.30 uur Eucharistie met Koor en Samenzang t.i.v. de Congregatie, de Indonesische Congregatie SFD, de kapelgemeenschap, Nelly van Gageldonk-Klerkx en dochter Annet en als jgt voor Jet van Lieshout-van Agt; maandag t/m vrijdag elke dag om 17.30 uur Vespers en Eucharistieviering maandag 8 juli feest van de heilige Adolfina en gezellinnen t.i.v. overl. zr. Ansfrida; dinsdag 9 juli feest van de heilige Martelaren van Gorcum t.i.v. overl. zr. Aloysio; woensdag 10 juli t.i.v. overl. zr. Wilhelmina; donderdag 11 juli H. Benedictus, patroon van Europa als jgt voor zr. Mr Laetitia Kimmel; vrijdag 12 juli t.i.v. zr. Marie Clara en haar zus Sjaan; “Thuiskomen is een reis waar je je leven lang over doet”

KOFFIEDRINKEN

donderdag 11 juli 10.30 uurviering in de Geborgenheid Voorganger is pastor J. Joosten

HOOP EVANGELISCHE KERK

Deze zondag spreekt: Dennis van Mellaert. We vieren vandaag het avondmaal. De muziek wordt verzorgd door het muziekteam van hoop! o.l.v. Jasper Otten. Er is opvang voor de kinderen van 0-4 jaar (crèche) en een eigen programma voor alle kinderen die op de basisschool zitten (groep 1 t/m groep 8). De huisgroepen zijn de eerste en derde woensdag van de maand, voor adressen en meer informatie:0162-319902. In verband met de zomervakantie zijn er in de maanden juli en augustus geen huisgroepen. Deze starten in september weer.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ‘s Gravenmoer De Boekentafel is in de maanden juli en augustus gesloten! zondag 7 juli: 10.00 uur: ds. W.J.A. Ester 17.00 uur: ds. W.J.A. Ester De kerkdiensten zijn te beluisteren op www. cgk-sgravenmoer.nl Wilt u eens een gesprek met de predikant, maakt u dan een afspraak met ds. W.J.A.Ester. Hij is te bereiken via e-mail: predikant@cgk-sgravenmoer.nl of tel. nr.: 0162-220338 .

Dongen

Weekblad Dongen verschijnt wekelijks op donderdag in Dongen, Dongen-Vaart, Klein Dongen en ’s Gravenmoet in een oplage van 12.000 exemplaren.

Redactie Hoge Ham 80-82 Postbus 21 5100 AA Dongen Tel. 0162 310085 Fax. 0162 310085 E-mailadres: dongen@emdejong.nl Jacqueline Schilders 0162 316183 Ton Zinger 0162 321683 Advertenties (zakelijk) Sylvie Melis-Lamotte: 06-10906859 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Bezorgklachten Drukkerij Leijten Tel. 0162 313757

PAROCHIESECRETARIAAT In verband met de vakantie is het secretariaat in de periode van 1 juli t/m 11 augustus 2013 geopend op maandag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur.

BEREIKBAARHEID PASTORES De pastores zijn bereikbaar via het secretariaat tel. 312561. Het kan zijn dat u MET SPOED een pastor wilt spreken. U kunt de dienstdoende pastor dan bereiken onder telefoonnummer 06-51175948. Wilt u van dit nummer alleen gebruik maken voor zaken die geen uitstel dulden.

ARM IN ARM zondag 7 juli 2013 10.00 uur in de Cammeleur

Colofon Weekblad

Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 Fax: 013-5078929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl

Ook op deze 1e zondag van de maand bent u van harte welkom voor ontmoeting terwijl er koffie en thee geschonken wordt achter in de Laurentiuskerk.

Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

100% dochteronderneming van

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

Een extra exemplaar van Weekblad Dongen kunt u op één van de onderstaande adressen ophalen: Dongen • In ‘t Groen Groenten en Fruit, • Klein Dongenseweg 78 • Shell Tichelrijt service bv, Steenstraat 18 • Nettorama, Kanaalstraat 36 • Jumbo, Hoge Ham 113 • Bruna, Hoge Ham 154-156 • Albert Heijn, Looiershof 1 • Boerenbond, Tramstraat 34 • Spar supermarkt, Europaplein • Cigo, Looiersplein 30 ‘s Gravenmoer • Slagerij Marco van Strien, • Hoofdstraat 64 • EmTé supermarkt

Hebt u armoede-problemen? Als u er zelf niet uit komt kunt u ons misschien in de arm nemen en kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Misschien kunnen we hulp bieden bij loketbehandeling, de weg wijzen naar hulpinstanties, bemiddelen bij Vincentius, Stichting Leergeld voor kinderen of de Goederenbank enz. Wacht niet tot het te laat is. Neem tijdig contact op met de Werkgroep armin-arm: Christ Timmermans tel. 06-40980015, Leny Molendijk tel. 0649954211 of mail naar: werkgroeparminarm@gmail.com

GEREFORMEERDE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE

‘s Gravenmoer

Dongen

zondag 7 juli 09.30 uur: Mw. M. de Bruin Oppasdienst en kindernevendienst

Zondag 7 juli, 10.00 uur: kerkdienst met kindernevendienst en crèche. Voorganger is mevr. ds. M. Soethout-Ullersma uit Elsendorp. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor gesprek en ontmoeting De Ontmoeting. www.protkerkdongen-rijen.nl.

Vorige week donderdag sloot Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum het muzikale seizoen op traditionele wijze af. Het ‘Steenblazen’ was tevens de allerlaatste muzikale activiteit van de muziekvereniging in het gebouw aan de Julianastraat. Na 32 jaar verhuist de vereniging naar het gebouw De Poort. Na het Goodbye Concert van 9 juni was het nu tijd voor alle leden en vrijwilligers om een afscheidsfeestje te bouwen in het ‘repetitielokaal’. Vier orkesten gaven een kort optreden, de geslaagden ontvingen hun HaFaBra-diploma en er was ook aandacht voor de ‘vrijwilliger van het jaar’. Daarna was het tijd voor een ècht Musis-feestje waarbij op gepaste wijze afscheid van het gebouw werd genomen.

STEENBLAZEN

www.gk-sgravenmoer.nl

VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE ‘T VEERLICHT

Zondag 7 juli 10.00 uur Spreker: Corné Platschorre voor meer info: www.veerlicht.nl

Rommelmarkt Dongen-Vaart Sinds vele jaren organiseert Prinselijke Carnavalsvereniging de Raore Schutters uit Dongen-Vaart ook dit jaar weer op de laatste zondag van augustus de jaarlijkse rommelmarkt, de 38e editie alweer. Dit jaar vindt de rommelmarkt plaats op zondag 25 augustus 2013 aan de Vaartweg in Dongen-Vaart (terrein achter cafézaal ’t Karrewiel). Aangezien we nog wel wat spullen kunnen gebruiken voor de verkoop gaan onze leden elke zaterdag op pad in Dongen en de directe omgeving om handelswaar te verzamelen. Dus mocht u nog spullen hebben waar u vanaf wilt, maar u vindt deze nog te mooi om weg te gooien. Neem dan contact op met Lian de Smit (’t Karrewiel); tel: 0162 321639, onze leden komen deze spullen dan graag bij u ophalen. In verband met de milieuwetgeving mogen wij echter geen diepvriezers, gasflessen, televisies, frituurpannen, matrassen etc. meenemen. Kortom; doorzoek de zolder/schuur, neem contact met ons op en vergeet daarnaast niet om 25 augustus 2013 in uw agenda te zetten!

Woensdag 10 juli van 10.00 tot 12.00 uur in de Ontmoeting: inloophuis. Iedereen is welkom om gezellig aan te schuiven voor gesprek en ontmoeting of zich terug te trekken voor gebed en bezinning in de stille ruimte op de bovenverdieping. 17.00 uur in de Ontmoeting: ontvangst deelnemers “Gast aan tafel”. Om 17.45 uur volgt de gezamenlijke maaltijd.

NEDERLANDSE HERVORMDE KERK ‘s Gravenmoer

Het muziekseizoen wordt bij Musis Sacrum afgesloten met het traditionele “steenblazen”. Dit voor de steen blazen is een populaire traditie van Musis Sacrum. Met de steen wordt de eerste steen van de gelijknamige concertzaal bedoeld, die door de president C.L. Bressers op 12 juli 1885 was gelegd. Voor de steen blazen hield in dat de leden van de harmonie na de laatste repetitie naar buiten gingen, in een grote kring rond de ingemetselde gedenksteen gingen staan en een mars speelden. Dit leverde een gratis consumptie op, zodat er bij het naleven van deze traditie nooit absenten waren. De gedenksteen is nu in het bezit van de muziekvereniging en vormt op de laatste repetitiedag weer het middelpunt bij optredens van de verschillende afdelingen.

PROGRAMMA

Zondag 7 juli 9:30 uur Ds. J. F. Tanghé 18:30 uur Ds. J.L.W. Koppenhol

KBO - Nieuws

3e Dagreis 6 augustus: naar Brussel met bezoek aan “MiniEuropa” en stadsrondrit met gids – vrije tijd op Grote Markt Prijs € 59,50 inclusief vervoer, koffie met gebak, lunch, entree, rondrit met gids en diner. Aanmelden 15 juli: in Europlus van 13:00 tot 14:00 uur in de Leest van 14:15 tot 15:15 uur. 4e Dagreis 3 september: naar Paleis het Loo in Apeldoorn, met bezoek aan het paleis en de tuinen, inclusief een Koninklijke rondrit met gids Prijs € 59,50 inclusief vervoer, koffie met gebak, lunch, rondrit met gids, entree en diner. Aanmelden 12 augustus: in Europlusvan 13:00 tot 14:00 uur in de Leest van 14:15 tot 15:15 uur. Ook lid worden van de KBO? www.kbo-dongen.nl of bel 322272 of 314016.

4BTQ

LAURENTIUSKERK

Deze week wordt in een tweede collecte uw bijdrage gevraagd voor de Caritas.U kunt Uw bijdrage ook storten op rekening nummer 11.19.85.757 t.n.v. Caritas Dongen. Hartelijk dank voor uw gaven.

Het aspirantenorkest opende deze avond, gevolgd door een optreden van het Volwassenen Leerlingen Orkest (VLO). Dit orkest lichtte al een tipje van de sluier op van het grote project ‘Reis rond de wereld’ waarvan de uitvoering op 26 oktober in de Cammeleur is. Het jeugdorkest vervolgde het programma na een korte pauze. De afsluiting was voor het harmonieorkest. Traditioneel wordt er ook als laatste muziekstuk een mars gespeeld. Deze mars wordt niet door de dirigent gedirigeerd, maar door iemand uit de vereniging. Paulina van de Ven, jarenlang vrijwilliger geweest in het verenigingsgebouw, viel deze eer te beurt . Op deze avond is er ook aandacht

De Slof 5 Autovlasveld.nl Tel. 0162-312171 Onderhoud o.a. APK, grote beurt, kleine beurt

voor een vrijwilliger van het jaar. Caroline van Dongen werd in het zonnetje gezet. Zij is actief in de jeugdcommissie en tevens afdelingsvertegenwoordiger van de jeugdorkesten. Zij ontving uit handen van voorzitter Kees Broeders een VVV-cadeaubon voor haar bijdrage.

DIPLOMA'S Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Totaal zestien A - B en CDiploma’s! Weer veel leden hebben dit jaar bij Het KunstPodium een HaFaBra-examen gedaan. De puntenlijst ontvingen zij van de muziekdocent, maar het diploma werd op deze avond uitgereikt. Maar liefst zestien geslaagden binnen de vereniging. Uit handen van Caroline van Dongen ontvingen zij het welverdiende diploma. HaFa A: Laurens Korn, Thijs Mertens, (saxofoon); Fleur van Leijsen, Kelly Stierman (dwarsfluit), Niels Koot, Huub Stokkermans (trombone); Merijn Koot, Max Schellekens, Joris Willemse (trompet), Anne van Vorstenbosch (klarinet). HaFa B: Amy van der Lee, Marieke Verbunt (saxofoon), Lara Bosters (dwarsfluit); Lisa van Vorstenbosch (klarinet); Joris Kimenai (slagwerk) en voor HaFa C is Hugo van Blokland op trompet geslaagd. Vermeldenswaard is dat Niels Koot cum laude geslaagd is.

VLOOIEN MARKT

A.S. ZONDAG

7 JULI

VAN 10 TOT 17 UUR

PARKEERTERREIN

WILLEM II STADION TILBURG 5026 PC Tilb urg Adres: GOIRLESEWEG (Ringbaan zuid) 5026 PC TILBURG AAN RINGBAAN ZUID

Info: 0161-

Info:

Persoonlijk en betrokken

0161-456291

Dag en nacht bereikbaar

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. In korte tijd dient er veel geregeld te worden. Het is dan goed om te

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen

weten dat u er niet alleen voor staat. Wij staan u hierbij graag met raad en daad terzijde.

www.vdwou-vdstappen.nl 0162 38 64 50

Martien van der Wou

Van der Wou / van der Stappen Uitvaartverzorging De Slof 33 - 5107 RH Dongen

Van der Wou / van der Stappen Uitvaartverzorging Tramstraat 33 5104 GH Dongen

‘s-Hertogenbosch • Breda • Udenhout Bezoek één van onze showrooms of kijk op:

www.kozion.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 4 JULI 2013

DONGEN

PAGINA 18

DONGEN

Woningmarkt ingewikkeld?

TE HUUR Diverse appartementen (zowel op de begane grond als op een verdieping) en woningen te huur. Diverse huurprijzen en aanvangsdata.

Kanters Garantiemakelaars uw vertrouwde adviseur! IN PRIJS VERLAAGD!

Eikenstraat 10

Rietveldstraat 19

Op een rustige locatie gelegen hoekwoning met berging en een ca. 25 m. diepe achtertuin op het zuiden. • Opp. 275 m²; inhoud ca. 315 m³. • Ruime doorzonwoonkamer met tegelvloer en een sfeervolle gashaard met schouw. • Dichte keuken waarin mooie inbouwkeuken met diverse apparatuur. • Praktische bijkeuken met toegang tot de berging en deur naar de tuin. • Op de 1e verd. 4 slaapkamers en een doucheruimte met zitbad en wastafel. • Via vlizotrap bereikbare bergzolder. • Er is een mogelijkheid tot het plaatsen van een garage. • De woning is v.v. een aantal rolluiken en zonneschermen.

In de kindvriendelijke woonwijk “De Hoge Akker” gelegen goed onderhouden tussenwoning met berging en een grotendeels bestrate achtertuin met plantenborders en vijver. • Opp. 142 m², inhoud ca. 370 m³. • Sfeervolle ruime woonkamer v.v. tegelvloer + vloerverwarming en provisiekast. • Open keuken waarin hoekinbouwkeuken met div. app. • Op de verdieping 3 slp.k. en een moderne badkamer v.v. ligbad met douche-gelegenheid, wastafel met meubel, toilet en designradiator. • Via vaste trap bereikbare open zolder met bergruimte achter knieschotten. • De woning is v.v. een alarminstallatie, rolluiken aan de achterzijde op de begane grond en een elektrisch bedienbaar zonnescherm aan de achtergevel.

Vraagprijs: e 145.000,-- k.k.

Vraagprijs: e 205.000,-- k.k.

Neem contact op met ons kantoor voor het aanvragen van de verhuurdocumentatie en bijbehorend aanvraagformulier!

0162 – 31 55 51

Uw keuze bij Aankoop en Verkoop

Het kopen en verkopen van een huis is een ingrijpend en ingewikkeld proces. Bij zo’n ingrijpende beslissing heeft u recht op deskundig en objectief advies. Een standaardservice kan dan onmogelijk aan al uw wensen voldoen. Wanneer u Kanters Garantiemakelaars inschakelt, kiest u voor een makelaar die meer biedt dan een standaardservice. KWALITEIT - OPENHEID - ZEKERHEID - DUIDELIJKHEID

GARANTIEMAKELAARS, EEN HELE ZORG MINDER.

Kanters Garantiemakelaars, Monseigneur Poelsstraat 9, 5103 BD Dongen Telefoon: (0162) 31 55 51 Fax: (0162) 31 55 99 E-mail: info@kanters.net Internet: www.kantersmakelaardij.nl LI T/M VAN 5 JU TUS S 4 AUGU

AVRI’S

HORTENSIA WEKEN Vier weken lang meer dan 50 verschillende hortensia’s. Van dwerg tot reuze-hortensia. Diverse nieuwe soorten en in diverse kleuren.

ACTIE HORTENSIA’S:

6. 99 13. 99

3 LITER POT 5 tot 7 bloemen

van 9.99

Nú voor

10 LITER POT 9 tot 15 bloemen

van 21.99

Nú voor

PRACHTIGE KWALITEIT IN DIVERSE KLEUREN!

AVRI N E A GR SZOD jd vers ti al ij en

onkruidvr kwekerij uit eigen U

VOOR VERS N N S GE EDE

Subdealer: Stoomberg

HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID

Deze actie is geldig gedurende de Hortensia weken IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND 20.000 M2 TUINPLEZIER

Weekblad Dongen 04-07-2013  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Dongen, s Gravenmoer, Dongenvaart en Klein Dongen

Weekblad Dongen 04-07-2013  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Dongen, s Gravenmoer, Dongenvaart en Klein Dongen