Page 1

Stichting bokske bikers d

john kuipers nieuwe voorzitter D.v.v.c.

Mc 3 H.v. dongen kampioenen

Pagina

Pagina

Pagina

5

10

17

Weekblad Dongen 107e jaargang

2013 wk. 10 - Nr. 4665 Donderdag 7 maart

Toekomst van de Ouderenzorg in Dongen

Moet die nu wel of niet door de gemeente zelf uitgevoerd moet worden om vraaggericht te kunnen blijven werken. De meningen liepen niet zover uiteen. Het is van belang dat de gemeente de regie in eigen hand houdt, maar de uitvoering kan wel regionaal worden afgestemd. Vast staat dat de verzorgingshuizen verdwijnen. Intramurale zorg is er straks alleen nog maar voor PG en zware somatiek. De rest blijft 'thuis'. 'Dat is een rekbaar begrip', volgens Lapré. 'In leefbare wijken zit het er allemaal in'. Hij verwoordde dat in de stelling 'thuis in de wijk blijven wonen met een grote zorgvraag, (zzp 1 t/m 4) is een utopie'. Uit de reacties van de toehoorders bleek dat er wel vertrouwen is dat dat te organiseren valt. Met de laatste stelling: 'De gemeente Dongen is te klein om de WMO helemaal zelf uit te voeren', waren veel toehoorders het eens. Samenwerken is belangrijk, maar wel vanuit de gedachte 'Lokaal als het kan, regionaal als het moet'.

Het plein in het hoofdgebouw van Volckaert Dongepark door Ton Zinger Donderdag werd er een raadsinformatieavond gehouden over wonen en zorg voor ouderen in de toekomst. De raadsleden en belangstellenden waren te gast bij de Stichting Maria Oord aan de Hoge Ham. Eén ding werd duidelijk. Het is een complexe materie en ook Dongen ontkomt niet aan de gevolgen van de bezuinigingen. De raad krijgt er nog een fikse kluif aan. Freek Lapré is gezondheidswetenschapper en onder meer adviseur van Maria Oord. 'Het is enorm gecompliceerd. Een internationale vergelijking wijst uit dat er in Nederland een hoog verbruik is van professionele zorg. De ouderenzorg is teveel

gemedicaliseerd. De AWBZ is enorm uitgebreid. Wij zijn kampioen in het laten stijgen van de kosten. Het systeem met de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) heeft personele effecten. 18.000 mensen dreigen hun baan kwijt te raken en 800 van de 2000 verzor-

gingshuizen gaan dicht. De druk op de mantelzorg wordt hoger'. Hij poneerde de stelling dat het overhevelen van de AWBZ naar de WMO niet meer dan een ordinaire bezuiniging is. Daar was maar een deel van de aanwezigen het mee eens. Er is wel begrip voor dat de zorg betaalbaar moet zijn. Om dat te bereiken moet de weerbaarheid van de samenleving verbeterd worden en de maatregelen zijn een prikkel om zelf eens goed te kijken naar de haalbaarheid. De tweede stelling ging over de indicatie.

Afscheid drie zeer actieve leden Ouderencomité 's Gravenmoer

Jeanne van Loon, Annie Melsen en Corrie Blok kregen een boek en een fraai boeket door Jacqueline Schilders Vorige week woensdag werd tijdens de jaarvergadering van de Ouderenmiddagen ’s Gravenmoer afscheid genomen van drie dames van het Ouderencomité. Annie Melsen, Corrie Blok en Jeanne van Loon hebben de leeftijd van 70 jaar bereikt en geven nu hun activiteiten door aan een jongere generatie vrijwilligers. Aan het einde van de jaarvergadering waarin kerkkoor Haleluja’ onder leiding van N. Koreman, zorgde voor de muzikale omlijsting, werd uitgebreid stilgestaan bij dit bijzondere afscheid. Adri van Eersel nodigde de drie dames om beurten naar voren en sprak mooie woorden, die werden omlijst met een gezongen tekst. Jeanne van Loon was 17 jaar actief en stond altijd paraat, zorg-

de voor koffie en thee, bezocht jarigen en zieken en was zeer actief tijdens de jaarlijkse halve dagreis. Bovendien verzorgde ze telkens in januari een mooi gedicht en was vermaard om haar appeltaart. Annie Melsen begon twintig jaar geleden als gewoon lid van het comité en vervulde diverse taken werd in 1997 voorzitter. Deze functie bracht andere taken met zich mee. Ze opende

alle bijeenkomsten, heette gastsprekers welkom en als de Sint kwam deed ze dat op rijm. Ze vroeg altijd extra aandacht voor het ‘mandje’, want de bijdragen hielpen weer een handje. Tijdens het 40-jarig bestaan van de ouderenmiddagen speelde zij de rol van burgemeestersvrouw en deed dat met verve. Zoals het een voorzitter betaamt, nam Annie Melsen meteen het woord. Er is een tijd van komen

Volckaert Ellie Biemans is locatiemanager van Volckaert Dongepark. De extramuralisering van ZZP 1 t/m 4 is een ingrijpende ontwikkeling. 'Vooral 4 is een kwetsbare groep. Het is de vraag of dat wel kan. We hebben tot 2016 de tijd om dat goed te organiseren. Het betekent dat wij capaciteit moeten afbouwen. We hebben straks minsten 200 clienten minder. Onze woonzorglocatie in Dongen blijft bestaan, voor de complexe zorgvraag van ZZP 5 en hoger. Een belangrijk uitgangspunt is

en gaan en nu is het voor ons tijd om met pensioen te gaan. We zullen het werk gaan missen. We hebben geprobeerd om met jullie mee te leven in goede en slechte tijden. Het is nu niet zo dat we jullie niet meer zullen zien, want we blijven komen op de ouderenmiddagen’, aldus Annie Melsen, die er lachend aan toevoegde dat ze ook wel eens zal snipperen. Corrie Blok was ruim dertig jaar zeer actief voor het comité. Ze zorgde ervoor dat het geld werd opgehaald, ging mee op zoek naar gastsprekers, maakte afspraken en hield als een goede penningmeester alle penningen in beheer. Ze hield alles in de gaten en zorgde ervoor dat de C van Christelijk hoog in het vaandel bleef staan in dit dorp met vele kerken. Dertig jaar maakte zich sterk voor ouderen en helaas moet ze bij 70 stoppen al kan ze dat moeilijk verkroppen. Alle mooie worden werden bij alle drie de dames beëindigd met de mooie woorden Namens alle bezoekers bedankt voor je inzet, trouw en moed voor alles wat je deed en doet, het gaat je goed. Corrie Blok droeg nog eenmaal een gedicht voor en gaf te kennen dat afscheid nemen een beetje pijn doet. ‘Dank: het zijn vier letters maar. God zegen jullie met elkaar’, sprak zij tot besluit er volgde nog een gebed en een Samenzang en daarmee kwam er een eind aan een tijdperk van drie zeer actieve leden van het ouderencomité

dat ouderen altijd de regie over hun leven moeten blijven behouden. Langer thuis blijven wonen is goed. Wij willen als organisatie de wijkfunctie uitbreiden en we zoeken samenwerking met andere organisaties. Het belang van de ouderen staat voorop'.

Mariaoord Albert Vlemmix is manager van Mariaoord en stelde vast dat er iets moet veranderen. 'Mariaoord is maar klein, ongeveer 1/10 deel van de Volckaert. Het is ontstaan uit het klooster, maar doordat de zusters opraken wonen er nu ook leken bij ons. We kunnen een volledig pakket bieden. Onze kleinschaligheid wordt bedreigd door de snelle bezuinigingen', legde hij uit. De toekomst ligt

in de zogenoemde Community Care. Om dat te bereiken is het nodig verbindingen te maken. De focus ligt op een dynamische samenwerking met meerdere partners. In Mariaoord is momenteel een verbouwing bezig, geen goed moment om een foto te maken. Volgende week meer over de nieuwe inrichting.

Volgens wethouder Joop Velthoven is de Dongense gemeenschap wel in staat om een en ander in goede banen te leiden. 'We hebben alles, een Thomashuis, Volckaert, Mariaoord, Amarant en Prisma. Het moet mogelijk zijn samen te werken zonder de zelfstandigheid op te geven'.

'Maar ik maak mijn klus in Dongen absoluut af'

Ad van Beek informateur in Nuenen

Wethouder Ad van Beek van de gemeente Dongen is vanaf vrijdag 1 maart 2013 aangesteld als informateur in Nuenen. Hij gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het samenstellen van een nieuwe coalitie en een nieuw college in Nuenen. Er is sprake van een politieke crisis in de Oost-Brabantse gemeente. Vorige week kondigden twee van de vier wethouders hun vertrek aan. Wethouder Paul de Witte (CDA) diende direct zijn ontslag in, Ans van der Velden (lokale partij) liet weten nog maximaal twee maanden te willen blijven.

ste gesprek voeren met de direct betrokkenen in Nuenen. Omdat raadsleden in het algemeen overdag een baan hebben, zullen die afspraken veelal in de avonduren plaats hebben'.

Inventarisatie Ad van Beek heeft zich tot doel gesteld om de Nuenense politiek na gedegen onderzoek een heldere inventarisatie te geven van de mogelijkheden voor een nieuw college / coalitie. 'Ik ga op geen enkele manier sturen wie of wat ze moeten kiezen. Dat zou onverstandig zijn voor een informateur. Mijn rol is duidelijk: helpen in kaart te brengen welke opties er zijn. Daarna is het aan de Nuenense raad om zelf de keuze te maken'.

Oude bekende VVD’er Ad van Beek is een oude bekende in de Nuenense politiek. In 2007 volgde hij partijgenoot Jirka van de Ven op. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, gaf hij de voorkeur aan een terugkeer als wethouder in zijn woonplaats Dongen, waar hij al eerder jarenlang die functie vervulde. 'Ik voel me vereerd dat er in Nuenen nog zoveel vertrouwen in me is', aldus Ad van Beek. 'Na 2,5 jaar wethouderschap ben ik thuis geraakt in zowel de Nuenense politiek als in de Nuenense samenleving, daarom kan ik er goed aan de slag'. Hij benadrukt dat het een tijdelijke inspanning is. 'Toen mij gevraagd werd een rol te spelen in het oplossen van de bestuurlijke impasse, heb ik meteen laten weten dat ik niet beschikbaar ben voor een terugkeer in het college van Nuenen. Ik heb in Dongen een klus te doen en die maak ik absoluut af', aldus Ad van Beek. De komende tijd combineert hij zijn werkzaamheden als wethouder in Dongen, met die van informateur in Nuenen. 'Voor alle belangrijke zaken ben en blijf ik hier in Dongen. De komende twee weken ga ik een eer0416 - 28 39 39 Aankoopadvies nodig? Wij gaan graag met u mee. 0162 - 313 678

Vennen 60 gratis haal- en 5104 CV DONGEN brengservice! 0162 - 31 52 54 www.autobedrijfschellekens.nl

Vennen 60 5104 CV DONGEN 0162 - 31 52 54 www.autobedrijfschellekens.nl

Welkom bij...

Car Wash Center Dongen De Slof 54 Telefoon: 321313

goed nieuws voor ogen... WWW.OOGENBLIK.NU


bobankWEEKBLAD te Wouw (Kloosterstraat 21) DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

Vrijstaande woning aan de Bolkensteeg

Comfortabel wonen in het Duu historisch centrum van Wouw rzaa Z O 12 eigentijdse bungalows gelegen ND m poe ER Prijs € 398.000 v.o.n. spa rond een intiem hof aan de Nieuwstraat. s!

line

Zoekertjes

PAGINA 2

aanleveren

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor al onze weekbladen in de regio. Betaling geschiedt via een automatische incasso. De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: t/m 150 tekens: € 3,50 g.a.n. TE HUUR: i.v TE KOOP: z.2 zitst/m 250 tekens: € 5,stand. Garag .m leegbankstel. 3+Uitvoe. m2. Water enebox. 20 combinatie de kleur t/m 300 tekens: € 6,50 aanwezig. €15elektra ring leder inar 06maand. Bel na 0 p/ grijs. Bel na mail naar: t/m 350 tekens: € 8,ar 06of 78 56 98 34 7654321 m 12 l.nl ail naar t/m 400 tekens: € 9,50 T.ester@maiof info@nepmai l.n l

Particuliere advertenties Gelijkvloers wonen, alle basisvoorzieningen op de begane grond, dat is wonen met oog voor de toekomst. In een dergelijke woning houdt u de regie in eigen hand en kunt u tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen. Een prettig idee! Binnen en buiten, bijzonder Dongen! Prijs vanaf € 269.000,-- v.o.n.

VERKOOP

Biezonder Biezen

Mgr. Poelsstraat 1A Dongen tel. 0162 32 16 16 m@kelaar.com www.vandenboschmakelaars.com

Wilt u iemand feliciteren met een verjaardag, een geboorte, een huwelijk, een jubileum of waarmee dan ook? Wilt u een (rouw)dankbetuiging plaatsen? Of heeft u wellicht iets te koop zoals uw woning, uw auto of uw meubels? U kunt een kant-en-klare advertentie (PDF, JPG of TIFF) uploaden of via de webdesigner zelf een advertentie opmaken. U geeft aan in welk weekblad en in welke week u deze wilt plaatsen en u betaalt eenvoudig en veilig via Ideal. U kunt kiezen uit een aantal formaten. en uit verschillende kaderdiktes en -vormen.

Inschrijven kan op www.biezonderbiezen.nl Te Huur: Woning met Garage

ONTWIKKELING & REALISATIE

Dicht bij Centrum!

Volg ons op Twitter (@goedonderbouwd) en Facebook.com/biezonderBiezen

Dankbetu iging

Bel 0123-456789

Met medewerking van de financieel adviseurs van

Langs de ze weg wi llen wij ie die de tot een on ons Gouden brui reen bedanken lofts vergetelijk e dag he feest bben gem aakt Jan & M arij Jans en-van Be ek

50

Maria Peter en

10 25-08-20

Uitgeverij Em. de Jong boren Jan is ge -2010 8 -0 1 3 p o zoon Hij is de n Piet va e en Marijk

Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren

tel. 0165 560 602 verkoop@adsr.nl www.adsr.nl

TAFEL JEANSACTIE DONDERDAG 7, VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 MAART JACK&JONES / G-STAR / ESPRIT / PME LEGEND / LTB / GARCIA EDC / CARS / ONLY / VERO MODA / LEVI’S / WRANGLER / VINGINO

3 DAGEN JEANSVOORDEEL OP ONZE TAFELS. DAMES- EN HERENJEANS. DIVERSE MERKEN, MODELLEN EN WASHINGS

JEANS 149,79,-

T/M

59.- 2

VOOR

ALLEEN DONDERDAG 7, VRIJDAG 8, EN ZATERDAG 9 MAART >>>>>>>>

2 JEANS VOOR E

g 7 maart Donderda PAVOND ExTRA KOO

99.

95

20.-

TAFEL 2

JEANS 59,T/M

99,-

49.- 2

79.

95

VOOR

ALLEEN DONDERDAG 7, VRIJDAG 8, EN ZATERDAG 9 MAART >>>>>>>>

2 JEANS VOOR E

10.-

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND

BIG L JEANS SPRANG-CAPELLE| JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL KERKSTRAAT 102, SPRANG-CAPELLE | DINSDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0416 540440

TROY 51214

TAFEL 1


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 3

POLITIEBERICHTEN Dichtstbijzijnde 24-uurs bureau: bureau Oosterhout Wie op andere tijden aangifte wil doen kan een afspraak maken. De politie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via het nummer 0900 - 8844

voor noodgevallen: 112

Bedreiging De politie heeft woensdagmiddag 27 februari rond 15.00 uur in een woning in Dongen een 45-jarige man aangehouden ter zake bedreiging. Hij zou zijn ex-vriendin en haar ex-man bedreigd hebben met twee messen. De 44-jarige vrouw deed aangifte. Ze vertelde dat ze vijf jaar geleden de man had leren kennen. Ze betrok met hem en haar twee zonen een flat in Dongen. Ze werd twee weken geleden tijdens een ruzie door hem bont en blauw geslagen en met haar kinderen uit de woning gezet. en verblijft sindsdien bij kennissen in Tilburg. Ze ging met haar ex-man naar de flatwoning gegaan om spullen op te halen voor de kinderen. Haar ex-vriend bleek thuis te zijn. Hij werd direct agressief en zou twee messen gepakt hebben en hen daarmee hebben bedreigd, waarbij hij riep dat hij iedereen dood zou maken. Aangeefster is daarna met haar ex-man en een van haar kinderen via de galerij richting trappenhuis gerend. De politie heeft de verdachte aangehouden.

Mishandeling De politie heeft op woensdag 27 februari, met toestemming van de officier van justitie, drie 16-jarige jongens uit Dongen aangehouden in verband met de mishandeling van twee jongemannen uit respectievelijk Kaatsheuvel (19) en Dongen(18) op zaterdag 26 januari jl,. rond 02.30 uur op de Mgr Schaepmanlaan. Een van daders had het 19-jarige slachtoffer met een bierfles op het achterhoofd geslagen. De politie kwam de verdachten door onderzoek op het spoor. Beide slachtoffers deden aangifte. Zij verklaarden dat zij zonder enige aanleiding op het fietspad naast de bibliotheek door drie knapen aangevallen waren. Ze hadden zich verweerd tegen de klappen. De 18-jarige aangever liep echter onder meer verwondingen in zijn gezicht op. De 19-jarige aangever werd geraakt op zijn gezicht en ribben. In het ziekenhuis bleek dat zijn ribben en kaak gekneusd waren. De drie verdachten hebben hun betrokkenheid bij de vechtpartij toegegeven.

Afscheid Juffrouw Marijke Basisschool Achterberg nodigt oud-leerlingen en ouders uit voor het afscheid van juffrouw Marijke.

Rotonde Ik kan er niet omheen – hoewel – een rotonde vraagt er eigenlijk wel om. Onze gemeente is ‘gezegend’met niet minder dan 17 rotonden en mijn blijdschap was groot toen Simone Dirven als kersverse burgemeester het idee opperde om zich in te zetten voor kunst in de openbare ruimte in het algemeen en voor kunst op rotondes in het bijzonder. Het had nogal wat voeten in de aarde maar in het mooie jaar 1997 ‘Het Jaar van De Kunst’ kreeg de rotondekunst een klein voorproefje in de vorm van onderdelen van Peejelandse carnavalswagens. De meningen daarover waren verdeeld, maar de toon leek gezet. Er kwamen plannen voor kunstzinnige uitingen op de rotondes op industrieterrein Tichelrijt, maar zoals zoveel andere ideeën over Kunst in Dongen zijn

die waarschijnlijk in een lade van een ambtenaar beland. Kunst werd na 2007 weer een ondergeschoven kindje, terwijl er toen een klimaat was ontstaan waarin er veel mogelijk was geweest. Gedane zaken nemen geen keer. Tijden veranderen en we worden genoodzaakt om de hand op de knip te houden. Wij merken dat wekelijks. Net als u betreuren wij dat adverteerders soms andere keuzes maken en dat terwijl u als lezer gewend bent om elke week een informatief en goedgevuld Weekblad te ontvangen. Als ondernemers geprikkeld worden om hun geld te investeren in Rotondereclame, dan gaat de gemeente concurreren met andere ondernemers, die de gemeenschap dienen met het verzorgen van het plaatselijke nieuws. Dat vind ik meer dan jammer! We moeten allemaal goed omgaan met onze centen, maar het is toch jammer dat het gemeentebestuur straks wel aan ons vraagt of wij het persbericht willen plaatsen waarin verzocht wordt om elders te adverteren? Ik weet niet of ik me daarin kan vinden…..

Open huis DC Europaplein Op zaterdag 16 maart staan de deuren van het DC Europaplein in de voormalige Pauluskerk van 11.00 tot 15.00 uur open voor bezoekers.

Gezien in dongen

Scouting St. Josef heeft een nieuw groep: de Bevers, bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. De eerste bijeenkomst op 2 maart was gelijk een groot succes, met leuke spelletjes en een speciaal voor de groep geschreven Beverlied. Kinderen die aan willen sluiten kunnen op zaterdag terecht van 10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: bevers@st-jozefgroep.nl Meer informatie op de website: www.scoutingdongen.nl.

Kunstveiling voor het Hospice De Stichting Vrienden van het Hospice De Volckaert organiseert op zondag 24 maart 2013 een kunstveiling en verkooptentoonstelling in de hal van het gemeentehuis met originele werken van beeldend kunstenaars uit Dongen, Gilze Rijen en Oosterhout. Zij stellen zich voor:

Al weer voor de zesde keer wordt een assortiment cadeau artikelen door de mensen zelf gemaakt, getoond. Bezoekers kunnen ook bestellingen plaatsen. Denk hierbij b.v. aan een relatiegeschenk met de kerst. De mensen laten zien wat voor arbeidsmatig en creatief werk zij doen en ze verwennen de gasten met een kopje koffie/thee en iets lekkers voor een klein prijsje. En misschien is er nog wel een verrassing . Wij verwelkomen U graag tussen 11 en 15 uur. Voor meer informatie: tel. 0162-371677

Op vrijdag 22 maart neemt 'onze duizendpoot', juffrouw Marijke, afscheid van school. Al 35 jaar is zij een gedreven kleuterassistente. Marijke mag nu gaan genieten van haar pensioen. Op die dag gaan we haar natuurlijk in het zonnetje zetten. Van 16.00-17.30 uur is er een informeel afscheid in de hal van onze school. Oud-leerlingen en ook ouders nodigen wij van harte uit om onder het genot van een hapje en een drankje afscheid te nemen van juffrouw Marijke.

Rommelmarkt Harmonie Aurora Voor de Rommelmarkt op zondag 7 april zoeken we nog steeds speelgoed, boeken, glas & serviesgoed, snuisterijen of kleding waar u niets meer mee doet. Neem contact op met Rinus Akkermans, tel 0162 316147. De spullen worden dan op afspraak aan huis opgehaald. Zelf brengen kan, maar wel volgens afspraak.

Cinemaclub Dongen The Artist Maandag 18 maart vertoont Cinemaclub Dongen de sprankelende film The Artist in het Dongeparktheater van de Volckaert. De verleidelijke ode aan de stille film speelt met de toeschouwer; historisch, opwindend, met lef gemaakt en landt sprankelend in het heden. Iedereen komt aan zijn trekken, zowel de liefhebber van de klassiek zwart-witte stomme film als de liefhebber van een love-story met het thema hoe ga je om met veranderingen. Aanvang 20.00 uur

Le Fils de l’Autre Maandag 25 maart vertoont Cinemaclub Dongen de aangrijpende film Le Fils de l’Autre. Tijdens een vliegtuigbombardement, 18 jaar geleden in Haifa, zijn twee baby’s (Yacine en Joseph) verwisseld en daardoor bij de biologische ouders van de ander terecht gekomen en opgegroeid. De situatie krijgt extra lading doordat Joseph een Joodse Israëliër is en Yacine een Palestijn uit de Westelijke Jordaanoever. Emoties, culturele verschillen en het Joods-Palestijns conflict lopen als rode draad door deze film. Aanvang 20.00 uur

Petra van Bommel Zo teder als een moeder haar kind kust, zo zacht als een vlinder een bloem beroert, zo kan kunst je ziel wakker kussen, haar vleugels geven en bevrijden. Het hoofdthema in mijn kunst is de vrouw, het mysterie van haar wezen, in alle aspecten van het aardse, het goddelijke en het mythische. De vrouw als maagd, moeder, levensgezellin, priesteres, heelster, minnares en muze. Hiermee draag ik bij aan de bewustwording van haar identiteit. Compassie, schoonheid en tederheid als tegenwicht voor de verruwing en de leegte van het materialisme. Een ander hoofdthema ligt in de sfeer van verlies, verlangen en verwerking in relatie met het afscheid van een geliefde, met als doel vertroosting . Dochter mijn dochter, bloem van mijn hart, Je ziel, verlost, stijgt op met vleugels van licht. petravanbommel@ziggo.nl

Catalogus

memorandum — weekenddiensten ARTSEN

TANDARTSEN

huisartsen Huisartsenpost Amphiaziekenhuis in Oosterhout (naast de hoofdingang) is op weekdagen geopend van 17.00 uur tot 08.00 uur en in de weekenden en op feestdagen van 08.00 tot 08.00 uur. Telefoon: 0162 - 435000. De Dienstapotheek is op werkdagen open van 18.00 uur tot 08.00 uur en in de weekenden van 08.00 tot 08.00 uur

BLOEDAFNAME Voor bloedafname bij de prikpost van Lijn2.net (St. Elisabeth en TweeSteden ziekenhuis) kunt u maandag tot en met vrijdag van 08.45 tot 09.45 uur terecht bij Thebe, Planetenstraat 25 in Dongen. Zie voor meer informatie: www.lijn2.net/prikposten.

Thebe Thuiszorg Organisatie voor thuiszorg, thuiszorgwinkel, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voeding en dieet en personenalarmering. Voor alle diensten dag en nacht bereikbaarvia: tel.0900-8122

DIERENARTSEN

verloskundigen PRAKTIJK Luna Medisch Centrum Beljaart, Kloosterpad 13E. Alleen spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op het telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.Telefoonnummer: 0162 312834.

WELZIJN OUDEREN DONGEN Aanmeldadres voor maaltijdvoorziening aan huis, personenalarmering, huisbezoek door ouderenadviseurs, etc. SWOD in De Volckaert. Openingstijden : werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur: tel. 0162 - 375 296.

De catalogus is klaar. Hij is voor het goede doel gedrukt en ingebonden door Leijten Digitaal & Drukken. Vieya en het Democatisch Podium leverden een financiele bijdrage.

APOTHEKERS

Ma tot en met vr 08.30 09.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur, ma,wo,vr 13.00 tot 14.00 uur. 9/10 maart de Beemd, Werkmansbeemd 49, Oosterhout 06 - 13877828

WONEN, ZORG EN SERVICE IN DE WIJK (WZSW) Dienstenservice voor 65+ers en mensen met een beperking. Cheques voor één uur dienstverlening kosten 5 euro. Voor afspraken: Ingrid Oosterling. tel. 0162 314138 e-mail: wzsw@stichtingrichting.nl. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

Dierenartsen Dier en Dongen Hoge Ham 106, Dongen. Tel: 0162-325555 Spreekuur volgens afspraak. Vrij inloop spreekuur maandag, woensdag, vrijdag 18.00u-19.00u en maandag t/m vrijdag 13.30u-14.00u.

Dierenkliniek Procureurweg Dierenarts E. Vettorato . Ma.t/m vrij. volgens afspraak tussen 08.30 en 19.00 uur. Ieder weekend dienst met spreekuur volgens afspraak op zaterdag en op zondag tel. 376470.

DIERENARTS VERHAGEN M.C. Verhagen, dierenarts voor gezelschapsdieren, Tamboerijnlaan 16, 5101 AM Dongen Tel. 317005 . Inloopspreekuren:

Brood van de maand Lekker luchtig goudgeel voorjaarsbrood 3 halfjes e

Het is een mooi boekje geworden met uiteraard uitgebreide informatie over de kunstenaars en de werken die zij belangeloos ter beschikking hebben gesteld. Maar ook informatie over het hospice en het vrijwilligerswerk binnen het hospice.

Suikerslof

Belangstelling?

Maïsbrood

Mini Heer van Dongen

3.75

e

Limburgse vlaai Kruimel, appel, kersen of abrikoos Alleen vrijdag e & zaterdag

7.40

Proef de lente in de vrolijke voorjaarswinkel! Banket en Fijnbrood

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8:30-10:30 uur Planetenstraat 25 5101 TS Dongen tel: 0800-3 65 65 65 www.jeugdengezindongen.nl

BBV Dongen e.o. Belangenvereniging voor huurders en slimmmer kopers van Vieya. tel. 06 19021207. Inloopspreekuur iedere eerste woensdag van de maand Brabantpark 7 van 18.30 tot 19.30 uur.

Maatschappelijk Werk Planetenstraat 25 5051 TS Dongen Telefoonnr.: 0162-319331 Spreekuur maandag t/m donderdag van 08.30 - 10.30 uur

1.30

een zaak van smaak! Hoge Ham 79 Telefoon: 312616 Fax: 319770

Wie belangstelling heeft voor de catalogus, bij voorkeur omdat hij of zij graag een kunstwerk wil kopen, kan een exemplaar aanvragen bij het secretariaat van de stichting: email: t.zinger@home.nl. Het bestuur vraagt een vrijwillige bijdrage voor het boekje. Er liggen ook exemplaren op de balie van Leijten Digitaal & Drukken aan de Hoge Ham 80 82. Er staat een bus naast voor de vrijwillige bijdrage. Niet vergeten, natuurlijk!

Kaasland Dongen uw speciaalzaak Looiersplein 21, 0162-313500


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 4

Ervaren en onervaren schaatsliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Ook leuk voor kinderfeestjes! De overdekte Ireen Wüst IJsbaan biedt o.a.:

schaatslessen

400 meter schaatsbaan ijshockeybaan

Kom schaatsen op de Ireen Wüst IJsbaan! sportintilburg

Mr O.P.N.M. Tennebroek Gratis inloopspreekuur iedere donderdag van 19.00 uur - 20.00 uur Kardinaal van Rossumstraat 58

5104 HN DONGEN

Tel (0162) 32 02 42 Fax (0162) 31 21 01

info@tennebroek.nl www.tennebroek.nl

OPEN INLOOP bij PRAKTIJK MUNAY op woe 27 maart van 1400 tot 1700 uur en van 1900 tot 2100 uur voor alle informatie over massages, Sensi therapie, Reiki, healing, sjamanisme, workshops, persoonlijke ontwikkeling. Welkom! Straussstraat 20 Dongen 0162 795136. info@praktijkmunay.nl www.praktijkmunay.nl

InsanityWorkout Nu bij Jeffrey‘s Fitness Ga voor maximale verbranding m.i.v. 13 maart 2013 www.jeffreys.nl 0162313642

Voor bezorging van uw geadresseerde post en h.a.h. in de regio belt U de Hoon Postdienst 06-21208898. Correcte bezorging tegen een laag tarief.

De schilder in uw regio www.rosenbrandschilder.nl 0162-318891 info@rosenbrandschilder.nl

HERBALIFE, omdat het werkt! Afslanken, meer vitaliteit en sport. Incl. pers. begeleiding. Zie www.majaseelen.nl of SMS „proefpakket“ naar 06-28230358

CRISISAANBOD BIJ INSCHRIJVING:

WEIDS KAVEL IN DONGEN OP EEN SCHITTERENDE LOCATIE, AAN DE RAND VAN DONGEN, LIGT DIT RUIME BOUWPERCEEL VAN MAAR LIEFST 1.500 M2 VRIJ WONEN MET WEIDS UITZICHT OP WEILANDEN EN NATUURGEBIED! INFORMEER NAAR DE AANTREKKELIJKE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EN DE ONGEKEND LAGE MINIMUMPRIJS OF KIJK OP FUNDA. DE VERKOOP VAN DIT PERCEEL AAN DE DOELSTRAAT 9 GESCHIEDT BIJ INSCHRIJVING (TOT UITERLIJK VRIJDAG 19 APRIL 2013, 17.00 UUR).

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN:

Madeliefjes

per stuk

075

6 halen=5 betalen Violen

18 voor

Primula’s

500 075

per stuk

6 halen=5 betalen

Verder hebben wij een uitgebreid assortiment snijbloemen en boeketten, prachtige opgemaakte schaaltjes, kamerplanten, vaste planten en potten, enz. .....

Plantenkwekerij

ArjAn vAn HAm

Fazantenweg 8 - Klein Dongen - Tel. 0162-319915

www.arjanvanham.nl

ARTIC DENTAL

Pr. Bernhardstraat 25 • 5104 HC Dongen • Telefoon: 0162-315066

sportintilburg Gel of Acryl nagels op handen en voeten. nu € 20,- . Bel snel voor een afspraak naar 06-46426229 of kijk op mijn website. www. naturenails.nl

De persoonlijke aandacht die uw zaak verdient!

Hoge Ham 105 • Dongen • T. 0162-312772

mAARt Actie

Restaurant 3-gangen menu A (vanaf 2 personen) * Pangsit Goreng * mini loempia’s * Keery ko * Babi Pangang mager vlees * Tia pan kipfilet * gebakken varkenshaas op Kantonese wijze * koffie of thee van e22,50 p.p. voor e

15,50

p.p.

Restaurant 4-gangen menu B

(vanaf 2 personen) * Wan Tan soep / Tomatensoep * Siew maai Pangsit Goreng * Cha Siu * Tia Pan tongfilet met zwarte bonensaus * kipfilet met zout en peper * Ossenhaas op Kantonese wijze * koffie, thee of ijs met lychee

18,50 p.p.

van e25,50 p.p. voor e AfhAlen: mAARt-menu 2 à 3 pers.

18,00 9-gangen e 32,90

6-gangen e VeRnieuwd fAmilie-menu 3 à 4 pers.

Vaarbewijs en Marifonie. Cursussen starten binnenkort weer in het Dongemond College te Raamsdonksveer. Info: S.A.W. tel. 024-3581836 of 06-22525998. E-mail: info@vaarschoolsaw.nl Schilder of Behangwerk ? Sinds Augustus 1963 !! Sta ik voor u klaar met gratis advies en offerte , Bel of mail : Gerrrit Kooijman Schilderwerken Tel. 0162684282 Mail :ger.ko@ ziggo.nl Te koop aangeboden:Opel agila 1.0;kleur blauw,bouwjaar 2008. ad rutters autobedrijf bv,de wetering 24,4906 ct, oosterhout

SmallGroupFitness Verleg je eigen grenzen onder begeleiding v.e. Personal Trainer a € 7,50 /u Groepsgrootte 5-9 personen www.jeffreys.nl 0162 313642

PCProblemen?? Uw probleem is mijn hobby. Zowel hard als software matig en voor het maken van uw eigen website kunt u bij mij terecht. Ook sávonds en in het weekend, altijd een prijsopgave vooraf. Meer info over de div mogelijkheden?? PC help 0651929070 TE KOOP: Jonge bruine & witte legkippen tegen de leg en ééndagskuikens. Ook Shell dieselolie, alle soorten kunstmest, veevoeders, maiszaden & graszaden. Vraag vrijblijvend informatie. Henk Brummelkamp, Ulicotenseweg 9, Chaam. Tel. 0653937555 Nog voor de zomer je huis opgeruimd? Maar hoe pak je dat goed aan? Leer het bij onze cursus; Opruimen en overzicht houden! Oosterhout- 3 bijeenkomsten – 3,10 en 24 april, kosten €75,- Voor meer informatie Hanny Robben www.roborganizing.nl 06-13611064 of Angela Smarius www.asp-organizing.nl 06-16170045

MEGAVLOOIENMARKT: Zat 09 + Zon 10 mrt Feijenoordstadion, (Rotterdam-Zuid) open beide dg 10-16 u 300 kramen per dag, info: 06-53.777.967 Voor het blank maken of in kleur spuiten van eiken en gefineerde meubels P.van Riel www.blankmaken.nl Bel voor gratis offerte 0416282036/0653190973 Boek een massage, even ontsnappen aan het jachtige leven, volledig tot rust komen, nieuwe energie op doen. Bel: 06 - 20276874 www.massagedongen. nl BELASTINGAANGIFTE A-GAVE Accountants, Bredaseweg 33, 4901 KN Oosterhout. Tel. 0162454471 www.a-gave.nl Schoonmaakbewdrijf A.C.S zoekt een vakantie kracht voor het schoonmaken van kantoren in oosterhout en dongen voor 5 avonden per week in de weken 16-17 en 3031-32 en 37-38-39 tel

Te huur: 2 representatieve kantoorruimten

resp. ca. 45 m2 en 35 m2. Voor verdere informatie: J. Wijnen Kanaalstraat 98, 5104 AD Dongen T. 0162-313448 - Mob. 0624194277

Regelmatig krijgen wij via inruil FIETSEN EN BROMFIETSEN met 3 mnd. garantie. Informatie? Hapers Tweewielers: Kerkstraat 51, Gilze. Tel. 0161-452642.

Ireen Wüst IJsbaan (T-Kwadraat) Olympiaplein 382 5022 DX Tilburg Tel. 14013

schaatsverhuur en schaatsrekjes

www.sportintilburg.nl

ADVOCATENKANTOOR TENNEBROEK

horeca

De strijd is gestreden Met telkens nieuwe moed Verbazingwekkend en krachtig `t Is op, zo is het goed

Na een dapper en geduldig gedragen ziekte is van ons heengegaan mijn lieve man, ons pa, schoonvader en trotse opa

Ad Peeters echtgenoot van

Toos Peeters-Rullens * Oosterhout, 27 februari 1949

† Dongen, 6 maart 2013 Jolanda en Caspar Tessa, Sanne, Kim Patrick en Adriënne Lorena

Trompstraat 20 5102 BT Dongen U kunt persoonlijk afscheid van Ad nemen op zondag 10 maart van 18.30 uur tot 19.15 uur in uitvaartcentrum Monuta, Karel Boddenweg 7 te Tilburg. De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 11 maart om 11.45 uur in aula 2 Atrium van het crematorium Karel Boddenweg 5 te Tilburg. Mocht u geen persoonlijk bericht ontvangen, wilt u deze advertentie dan als een uitnodiging beschouwen.

Vlooienmarkt Breda

racket-centrum Zondag 10 maart nu 2 bomvolle hallen!

Terheijdenseweg 500 - 4826 AB Breda-Noord Bij schaatsbaan richting Terheijden. 0161-456291

7 maanden golfen voor maar 295 euro als Twilightspeler bij de Oosterhoutse Golf Club Kijk voor de aantrekkelijke voorwaarden en inschrijven op: www.ogcgolf.nl klik op: Twilight aanbieding of bel naar 0162-458759 Kleinschalig bedrijf Kleinschalig bedrijf Tweedehands KINDER met een vriendelijke met een vriendelijke KLEDINGBEURS met prijsstelling heelprijsstelling veel merkkleding oa Vingino,G-Star,Lief Persoonlijk enz.Woe 13 maart 18Persoonlijk Respectvol 21u,do 14 mrt 9-16u,vrij Respectvol Integer 15 mrt 9-16u Verre WeiInteger denAandacht 25 in Rijen.Meer Aandacht jaar stuks.Zeker ervaring dan151000 15 jaar ervaring de moeite waard!Info:0161-226083 of Nazorg Nazorg 06-46683094

de helpende hand als een dierbare wegvalt de helpende hand als een dierbare wegvalt

0162 0162 -- 31 31 24 24 35 35

Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen

Beethovenstraat 44 - 5102 XB Dongen www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

Lokale Dongense talenten brengen u de Top 2000 Het Donckhuys en Lokaal Theater presenteren u ‘Dongen Pop Theater 2013’. Tijdens DPT 2013 brengen lokale talenten met begeleiding van een professionele band de beste en bekendste nummers uit de Top 2000. worden vertolkt tijdens DPT 2013 is bijna niet te missen.

Niemand hoeft u natuurlijk uit te leggen dat de Top 2000 DE lijst is waarin de grootste pop en rock klassiekers staan. Aan het eind van ieder jaar wordt deze tijdsloze lijst samengesteld door het Nederlandse volk. De kans is groot dat u zelf ook wel eens gestemd hebt op uw favoriete nummers. Het Donckhuys en Lokaal Theater bieden u nu de kans om deze nummers live te ervaren. De opzet is simpel, lokaal zangtalent brengt samen met een professionele band de beste en bekendste nummers uit de Top 2000. De lijst is ontzettend divers en biedt dus voor ieder wat wils. Houdt u van Adelé? Is November Rain van Guns ’n Roses meer uw pakkie aan? Hoort u toch liever Avond van Boudewijn de Groot? Of geniet u intens van de klanken van Pink Floyd? De kans dat deze artiesten en songs

DPT 2013 is een initiatief van Het Donckhuys en organisatie Lokaal Theater. Lokaal Theater wil talent een podium bieden om hun kunnen te tonen. Met dit idee is DPT 2013 geboren. Het is echter niet de eerste keer dat dit op deze manier wordt uitgevoerd. In Schouwburgen en Culturele Centra in andere gemeente staat het inmiddels steevast op de jaaragenda. De lokale insteek zorgt voor een grote band met het publiek wat dit concept zo bijzonder maakt. Dus, bent u muziekliefhebber, bent u benieuwd naar het zangtalent dat Dongen te bieden heeft of wilt u gewoonweg een gezellig avondje uit? Wij gooien de stoelen aan de kant, de bar open en zetten het volume lekker hard. ‘Dongen Pop Theater 2013’ staat garant voor een feestje! De deelnemers aan Dongen Pop Theater 2013 zijn: Caroline Krijnen, Monique Panis, Fieke van Ginneken ,Annemieke Verharen, Marinda Wijnen, Joyce van Hoof, Steven van Gils, Eric Rollé, Lizze Verkooijen, Frank van Heteren , Dre vd Bosch, Rini Tijs, Toon Tijs, Henk Tuijtelaars, Dansgroep L-Joy, Stephanie Commeren, Wilco Nooijens en Nicole vd Wou.

PAGINA 5

Jaarconcert Chr. Muziekvereniging 'Crescendo Zaterdag 9 maart 2013 bent u van harte welkom op het jaarconcert van Chr. Muziekvereniging “Crescendo”, dat wordt gehouden in Dorpshuis “De Geubel”, in ’s Gravenmoer. Aanvang is om 19.30 uur en de entree is gratis. Deze avond kunt u genieten van een afwisselend programma van de brassband en de slagwerkgroep. Zij hebben weer een aantal tot de verbeelding sprekende stukken ingestudeerd. Ook zal de brassband deze avond een bijzondere gaste begeleiden. Hedwig Barczuk zal namelijk 2 stukken op viool ten gehore brengen, hierbij begeleid door de koperklanken van de brassband. Dit zal een verrassende combinatie zijn!' De zaal is open vanaf 19.15 uur.

Het Dongens Korenfestival is terug van weggeweest Na een stop van 5 jaar is het Dongens Korenfestival terug en zal op zaterdag 9 en zondag 10 maart in ’t Schouw plaatsvinden. Gepresenteerd door Ton Meijers zullen twee dagen lang de beste koren de mooiste liederen ten gehore brengen. Op het programma staan: Zaterdag: 19:30–19:50 Dongens Levenslied 20:00 – 20:20 Catalpa 20:30–20:50 ‘s Gravenmoers Volkskoor 21:00 – 21:30 Pauze 21:30 – 21:50 Loswalklinkers 22:00 – 22:20 Spirit

14:00 – 14:20 Vrouwenkoor Les Chanterelles 14:30 – 14:50 Klinkklaar 15:00 – 15:30 Pauze 15:30 – 15:50 Dongens Mannenkoor 16:00 – 16:20 Voice Irene 16:30 – 16:50 Vrienden Smartlappenkoor

Zondag: 13:30 – 13:50 Meezingkoor Zin in Zang

U kunt zo bij ‘t Schouw binnenlopen, want u hoeft geen kaartje te kopen.

Stichting Bokse Bikersz D officieeel bekrachtigd

Nieuwe ontwikkelingen op lenzengebied bij Optiek Stassar Voor 40-plussers die geen leesbril willen dragen, bestaan er multifocale contactlenzen. Ze zijn leverbaar in een zachte als een vormstabiele uitvoering. De multifocale lenzen hebben veel voordelen t.o.v. een multifocale bril. De optische zuiverheid van multifocale contactlenzen is optimaal. In een multifocale brillenglas is maar een beperkt deel van het glas optisch zuiver. Met de multifocale contactlenzen kunt u niet alleen neerwaarts scherp nabij zien, maar ook omhoog en opzij. Dit maakt nabij zien comfortabeler en natuurlijker en voorkomt nekklachten door een geforceerde hoofdhouding. Bovendien zijn contactlenzen onzichtbaar en dus “tijdloos”. De ontwikkeling van de multifocale contactlenstypen is de laatste jaren erg hard gegaan, waardoor het slagingspercentage van deze contactlenzen bij Optiek Stassar erg hoog is. De hele dag scherp zien zonder bril of lenzen? Dat is nu mogelijk, met nachtlenzen. Zeker voor mensen die droge of gevoelige ogen hebben, veel lezen of computeren, werken in een ruimte met airco, snel last hebben van stofjes achter de lens, bieden de nachtlenzen een uitkomst. Voor mensen die geen laserbehandeling kunnen of willen ondergaan, vormen de nachtlenzen een zeer goed alternatief. Hoe werkt zo’n lens? Nachtlenzen worden alleen 's nachts gedragen. Tijdens de slaap corrigeren de lenzen de ogen, zonder dat u er iets van merkt. De lens heeft geen direct contact met het hoornvlies, maar drijft op de traanfilm. Door de speciale vorm van de lens zorgt de traanfilm dat de voorkant van het hoornvlies ietsje platter wordt. 's Ochtends bij het opstaan, doet u de nachtlenzen uit. Overdag heeft u dan geen bril of lenzen nodig voor een scherp zicht. Bovendien krijgen uw ogen overdag volledige rust. Wanneer u stopt met het `s nachts dragen van de nachtlenzen, keren de ogen zich na een paar dagen vanzelf weer terug naar de oorspronkelijke situatie. De nachtlenzen voelen direct prettig, dus u hoeft er niet aan te wennen. Wordt u ’s nacht even wakker, dan kunt u met de lenzen in ook gewoon goed zien. Wanneer men begint met het dragen van de nachtlenzen, kan

men al na twee à drie nachten overdag goed scherp zien. Na een week is het resultaat optimaal. Zonder bril of lenzen de hele dag scherp zien, dat geeft een heerlijk vrij gevoel! Optiek Stassar heeft de apparatuur en de kennis om deze lenzen aan te meten. Siliconehydrogel lenzen Deze lenzen zijn uitermate geschikt voor mensen die snel last hebben van rode, droge ogen. De Siliconehydrogel lenzen laten zo’n zes keer meer zuurstof door dan gewone zachte lenzen. Hierdoor is het zelf mogelijk om deze lenzen dag en nacht in te houden, tot zelfs een maand! U hoeft de lenzen dan maar één keer per maand te verwisselen, hetgeen een hoop “gedoe”scheelt. Dit wordt “permenent wear”genoemd en moet altijd eerst worden besproken met uw contactlensspecialist van Optiek Stassar. Daglenzen Even geen zin in die bril? Geen bril op kunnen tijdens het sporten en toch scherp kunnen zien? Of gewoon lekker makkelijk, geen gedoe met lenshoudertjes en vloeistof? Er zijn tal van redenen op te noemen om af en toe daglenzen te dragen. Zeker nu de dagjes strand er weer aan komen, zijn de daglenzen erg in trek. Daglenzen zijn zachte, comfortabel aanvoelende lenzen die je elke dag vervangt. ’s Morgens een paar nieuwe, frisse zachte contactlenzen in, en ’s avonds gooi je ze gewoon weer weg. Geen onderhoud met allerlei flesjes en nooit vervuilde lenzen. Men kan de daglenzen ook dagelijks gebruiken i.p.v. maandlenzen. De lenzen zijn wel iets duurder dan zachte maandlenzen. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom bij Optiek Stassar. Uw contactlensspecialist zal u verder informeren en zal beoordelen of u geschikt bent voor het dragen van lenzen. U kunt ook een afspraak maken,vestiging Dongen 0162312693, vestiging Baarle-Nassau 013-5070121.

De eerste twee edities van de Bokse Bikersz D, georganiseerd door MTC CC Ridersz, waren een groot succes. Om in de toekomst (21 april dit jaar vind de derde e editie plaats ), een en ander nog beter te kunnen afwikkelen, is besloten de stichting Bokse Bikersz D op te richten. Dit werd op woensdag 27 februari formeel bekrachtigd door notaris de Graaf in de Hamse Bok. De nieuwe stichting is een voortzetting van een bestaande stichting Havenbelangen die destijds wel officieel werd opgericht maar eigenlijk als carnevaleske grap met Jan Mekes, Peter Dirven en Henk Tuijtelaars in het bestuur. Aangezien de Bokse Bikersz D een niet formele vorm had, en alle verantwoordelijkheid bij de leden van MTC CC Ridersz lag, was het beter om in verband met sponsoring en goede doelen, kwamhet idee het evenement in een stichting onder te brengen. Peter Dirven en Henk Tuijtelaars hebben toen besloten de stich-

ting Havenbelangen nieuw leven in te blazen, door de naam en het doel te wijzigen ten faveure van de Bokse Bikersz D, aangezien Havenbelangen door het overlijden van Jan Mekes niet meer actief was. In het bestuur van de Bokse Bikersz D zitten: Voorzitter Henk Tuijtelaars Penningmeester/secretaris Sander Kock En de leden: Rene de Jong, Peter Sprangers en Peter Dirven. Als extra adviseur is Willem Couwenberg benoemd.

Grote aanwinst voor de Hoge Akker

12e AED geplaatst bij VVE Rooseveltstraat Het maakte een grote indruk op de 14 bewoners van het appartementencomplex, toen een medebewoner, werd getroffen door een acute hartstilstand. Deze medebewoner is vanaf het moment dat de ambulance er was nog verschillende malen gereanimeerd, zelfs tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. Hij heeft nadat hij geopereerd was, geen problemen meer gehad en is dus daarna ook niet meer gereanimeerd. Dit appartementencomplex aan de Rooseveltstraat 78 t/m 92 bestaat uit 8 appartementen en samen vormen zij VVE Rooseveltstraat. Het benodigde geld voor de AED en de buitenkast.komt uit de collecteopbrengst van de werkgroep Dongen AED-proof van 2012. De AED wordt aangemeld bij HartslagNu en is bestemd voor de gehele wijk de Hoge Akker. Zes bewoners hebben intussen besloten een reanimatiecursus te volgen die gegeven gaat worden door Cees de Bra, lid van werkgroep Dongen AED- proof. De cursus wordt gegeven op 5 maart en 12 maart. De vereniging van huiseigenaren

betaalt deze cursus zelf. Twee bewoners zijn al in het bezit van een reanimatiediploma. De Verenigen van huiseigenaren, heeft ook een bedrag geschonken aan de Werkgroep Dongen AED- proof. Piet van de Ven, van het bedrijf Piet van de Ven Elektrotechniek uit de Rooseveltstraat 72 heeft belangeloos op een zaterdagmorgen de AED en de buitenkast geplaatst aan de gevel van het appartementencomplex aan de Rooseveltstraat. Deze AED is een grote aanwinst voor de bewoners van de wijk de Hoge Akker en de leden van de Werkgroep bedanken dan ook de mensen van VVE Rooseveltstraat voor hun enthousiaste medewerking, en de bewoners van de Hoge Akker om het doel, Dongen AED proof zo spoedig mogelijk te bereiken.

Nieuws uit de wijken Wie is de Grootste Zakkenvuller? Op 9 maart is het weer zo ver: De Nationale Opschoondag georganiseerd door Stichting Nederland Schoon. Het doel van deze dag is om de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Nederland Schoon roept iedereen op om die dag extra aan de gang te gaan met het verwijderen van zwerfafval. Wijkraad de Biezen organiseert daarom op 9 maart een heuse wedstrijd: Wie is de Grootste Zakkenvuller van 2013? Vorig jaar haalden we er zelfs het Jeugdjournaal mee en kwam Rob Geus een kijkje bij ons nemen. Maar wie gaat dit jaar de opvolger worden van Kiki Jansen als Zakkenvuller van het Jaar? Jong en oud worden van harte uitgenodigd om onze wijk weer zwerfvuilvrij te maken. De knijpers, hesjes, handschoenen en

natuurlijk ook de vuilniszakken liggen te wachten om gebruikt te worden. En natuurlijk wordt degene met de volste zak(ken) uitgeroepen tot “Grootste Zakkenvuller van 2013”! We starten om 13.30 uur bij (voorheen) Snackbar de Biezen. Zal het ons weer lukken om meer dan 20 zakken zwerfvuil te rapen? Voor ieder deelnemend kind is er in ieder geval een klein presentje als blijk van waardering. Dit hoeft echter geen reden voor de volwassenen te zijn om niet fanatiek mee te doen. Ook zij zullen beloond worden.

Laat het lekker los tijdens de Landelijke Loslaatdag Het wegdoen van spullen is niet altijd even eenvoudig. Op 23 maart 2013 vindt daarom de allereerste Landelijke Loslaatdag plaats. Laat de spullen die niet meer bij je passen los en geef ze een goede bestemming. Minder spullen zorgen voor meer overzicht en makkelijker organiseren. Maak ruimte voor jezelf, voor meer plezier en ontspanning; kortom voor de dingen die je écht belangrijk vindt. Ga in huis op zoek naar spullen die je eigenlijk al lang weg had moeten doen, zoals servies dat je niet meer gebruikt of kleding die niet meer past. Neem er afscheid van en vind er een nieuwe bestemming voor. Tijdens de loslaatdag maak je kennis met Dongense organisaties die je spullen goed kunnen gebruiken. Dat kan een vereniging zijn, kringloopwinkel of school. Van 10 tot 13 uur kun je bij Bibliotheek Theek 5, Mgr. Schaepmanlaan 27, 5103 BB Dongen spullen achterlaten en meteen loslaten. Van 14.30 tot 16 uur is er in Dongen een gratis workshop 'Laat je spullen los', gegeven door Professional Organizer Elly van Bragt. Zij vertelt over wat je kunt doen om spullen los te la-

ten, hoe je je herinneringen een plek geeft zonder alle spullen te bewaren, wat loslaten je oplevert en hoe het zelfs leuk kan zijn. Je kunt ook spullen achterlaten die je al wilt loslaten. Dat ruimt meteen mooi op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan tot 20 maart telefonisch 0624217898, via mail info@e3o.nl of via www.e3o.nl. De Landelijke Loslaatdag is een initiatief van SlowOrganizing en is op meerdere locaties in Nederland te bezoeken. Houd www. e3o.nl in de gaten voor meer informatie over het programma in Dongen, de deelnemende organisaties en welke spullen zij kunnen gebruiken. Gebruik de Loslaatdag om spullen los te laten en ruimte te maken voor jezelf!

Week van Zorg en Welzijn bij Marco Jansen Stichting Prisma is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Al vanaf 2007 zijn er cliënten van Prisma actief in het Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Marco Jansen. Ze zijn begonnen met zeven mannen en de bezetting is uitgegroeid naar tien personen, zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar. De cliënten staan onder deskundige begeleiding van Prisma Voor Marco Jansen is het inmiddels een vanzelfsprekendheid dat de cliënten van Prisma alles aanpakken op zijn ‘groen’bedrijf. Uiteraard was het in het begin wat aftasten. Wat kan je deze specifieke doelgroep wel en wat niet laten doen. Er werd voorzichtig begonnen met werkzaamheden in de kwekerij en kantine, maar nu kom je de cliënten van Prisma overal tegen in het Tuincentrum. Het werken/ schoonmaken van de winkel, verzorgen van dieren (kippen, koeien , paarden, konijnen etc.), tuig en rijtuigen onderhouden en erf onderhouden, eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden. Uitgangspunt van Prisma is om cliënten met een beperking een werkplek aan te bieden in de reguliere maatschappij en die ondersteuning te bieden die daarbij nodig is. Marco Jansen geniet er-

Zondag 10 maart, 15.00 uur

The Swinging Carrots Voor liefhebbers van jazz organiseren The Swinging Carrots elke maand 'The Swinging Carrots Jazzconcert'. Belangrijk hierbij zijn de muzieksoorten waar The Swinging Carrots aan hecht. Dit zijn de oude stijl jazz, New Orleans Jazz en Dixieland. De Heeren van Dongen € 5,00

van om actieve bijdrage te kunnen leveren aan deze doelgroep, te zien en ervaren dat ze lekker in hun vel zitten, plezier hebben in hun werk en vergroting van eigen waarden. Daarnaast staat bij Jansen ook de MBO-gedachten (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen), hoog in het vaandel. In het kader van ‘De week van Zorg en Welzijn’, zet Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Marco Jansen aan de Berlagestraat in Dongen, de deuren open. Op maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15 maart, is iedereen van harte welkom, van 09.00 tot 16.00 uur. De cliënten van Prisma ontvangen u graag met een kopje koffie.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 6

WIJ GAAN VERBOUWEN

Om plaats te maken nu tijdelijk een grote collectie

MERKMONTUREN € 25,00 geldig bij aanschaf van een complete bril inclusief glazen Ook tijdens de verbouwing kunt u bij ons terecht voor service en garantie, vanaf 18 maart tijdelijk op de bovenverdieping van ons pand.

Welkom bij

VAN DEN ASSUM OPTICIENS Tramstraat 19 DONGEN telefoon 0162-322266

dichterbij

geliefde overledenen

herinneren

Het Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant organiseert op zondag 17 maart een herdenkingsdag voor iedereen die stil wil staan bij een dierbare die dood is gegaan. Een rondgang langs allerlei activiteiten en workshops maakt het de aanwezigen mogelijk om zelf richting te geven aan herinneringen. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Er is speciale aandacht voor gezinnen en kinderen.

Zondag 17 maart 2013

10.45 -16.00 uur • Crematorium Tilburg e.o. Karel Boddenweg 5, Tilburg. Het programma bestaat uit doorlopende activiteiten en een aantal workshops. U kunt zelf bepalen waaraan u deelneemt en wanneer u komt en weer weggaat. Er is muziek en zang (klankschalen, koor, harp en piano), verhalen en gedichten, het maken van beeldjes, lichtjes branden, een expositie ‘Uw dierbare verhalen’, workshops voor het hele gezin of voor jongeren over rouw, en gesprekken en ontmoetingen met lotgenoten. Het doorlopend, zich herhalend, programma speelt zich binnen en buiten af. De workshops starten om 11.30, 13.00 en 14.15 uur.

Informatie: www.stervenenrouw.nl of 013-4686204. Via info@crematoriumtilburg.nl kunt u het digitale programma aanvragen. Sterven en Rouw Midden-Brabant

Het Netwerk Sterven en Rouw Midden Brabant is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven en rouw. Hulp nodig met uw belastingaangifte? Hans Wassing Finance helpt. Wij helpen ook aan huis. Voor info en tarieven: www.hwfinance.nl of bel: 0622506463

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Monuta, DELA, Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten en Crematorium Tilburg e.o.

Te koop aangeboden:hymer camper op fiat ducato chassis,bouwjaar 1990,5750 euro. ad rutters autobedrijf bv,de wetering 24,4906ct.oosterhout

Computerreparatie Snel, professioneel en voordelig verholpen aan huis of kantoor. Bel direct met DigitPC! 0162 69 49 32 of surf naar www.digitpc.net

OUDE METALEN kunt U nog steeds kwijt bij JANSEN dus bel naar 0162-317512 ook voor motoren,vaatwassers e.d. Kleine metalen mogen zo op de aanhanger in de Pr.Margrietstr.10 Schilder en/ of Behangwerk ? Sinds Augustus 1963 !! Sta ik voor u klaar met gratis advies en offerte , Buitenwerk met korting. Bel of mail : Gerrrit Kooijman Schilderwerken Tel. 0162-684282 Mail :ger. ko@ziggo.nl Pelletkachels Op zondag 24 februari, 17 maart en 1april (2e paasdag) geven wij weer pelletkachel demonstraties op onze stookmiddagen van 11.00 -16.00uur Groenverwarmen.nl Tilburgsebaan 9 Gilze 0622326295 Verven kan iedereen , schilderen de schilder alleen , Gerrit Kooijman Schilderwerken ( sinds 1964 ) ook voor al u Behangwerk. Let op: Altijd voor delig in prijs, Winterkorting? Nee altiid korting!! Tel. 0162684282 E-mail : ger. ko@ziggo.nl ABEMA SNUFFELHAL Verkoop van mooie gebruikte meubels o.a. kasten, banken, eethoeken, slaapkamers, kleinmeubels enz! Open di t/m za van 10.00 tot 17.00. Parallelweg 14 Rijen Tel: 0161-232549 kijk op www.2ndhandfurniture. eu voor een impressie. Theuns Dierenvoeders,De Hak 16b,Dongen,tel:0162313043. Vlooien,teken en ontwormproducten altijd 20% korting. En de verzendkosten zijn nu tijdelijk gratis. Wilt u een goed gratis advies. neem ook eens een kijkje op onze site www. theunsdierenvoeders.nl

rust plekken

elke dag buitenspelen in natuurtuin

gezonde lunch met (soja) melk of sap

doorgaande leerlijn met school

elke middag fruit

spelend leren door voorschoolse educatie

klanttevredenheid: 8

ism basisschool de Vlinderboom

NIEUW: peutergroep ’t Vlindertje

veilig gebouw & inventaris 4 ogen op de groep

ISO 9001: 2008 kwaliteit duurzame bedrijfsvoering

schoolvoorbereiding

NETTO KOSTEN

na aftrek kinderopvangtoeslag

2 x 3 uur per week vanaf € 17,22 per maand 1e kind € 13,86 per maand 2e kind 1 x 5 uur per week vanaf € 17,71 per maand 1e kind € 14,69 per maand 2e kind Vraag een vrijblijvend een persoonlijk offerte aan.

kinderopvangindongen.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

Besluiten B&W Rotonde-reclame Het college stemt in met het toestaan van reclame-uitingen op rotonden in de gemeente Dongen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van lokale bedrijven, die hun naamsbekendheid willen vergroten. Ook draagt het bij aan de bezuinigingsopgave van de gemeente. De inkomsten komen ten goede aan het groenonderhoud op de rotonde. In totaal telt de gemeente Dongen 17 rotonden. De totaal opbrengst wordt geschat op een bedrag van ca. €25.000,per jaar. De reclame mag geen hinder opleveren voor het verkeer. De reclame-uiting dient dan ook te voldoen aan strikte voorwaarden. Om uniformiteit in de uitstraling en de veiligheid te waarborgen zullen de borden moeten voldoen aan de strikte regels als afmeting, materiaal en plaatsing. De wijkraden West I en West II worden actief betrokken bij de inrichting van de rotonde Middellaan-Westerlaan. Doelstelling is een creatief, decoratief, representatief en aansprekend gebruik van groen. Ook de andere dorps-en wijkraden worden betrokken bij de invulling van de rotondes in hun wijk. Eén rotonde zal worden voorzien van reclameborden met wervende tekst om in te schrijven op rotondes binnen de gemeente. Daarnaast wordt de publiciteit gezocht middels persberichten en advertenties. Het tijdstip van werving wordt nader bepaald door team Realisatie en Beheer.

Breedstraat

Het college stemt in met een aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan Breedstraat 35. Dit gebeurt op basis van ingekomen reacties tijdens de inspraakprocedure. De procedure wordt vervolgd met de ter inzage legging van het ontwerpplan.

Klein Dongenseweg

Het college stemt in met een ruimtelijke procedure aan de Klein Dongenseweg. Het betreft de bouw van een woning op het perceel Klein Dongenseweg 63 ter vervanging van de aanwezige noodwoning. De ruimtelijke onderbouwing wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Stichting Leergeld

Het college stemt in met het verstrekken van een aanvullende financiële bijdrage over 2012 ten bedrage van € 4.774,- aan Stichting Leergeld. De stichting heeft hiertoe een verzoek ingediend om de kosten van het fors toegenomen aantal verstrekkingen aan minimahuishoudens deels te compenseren op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Dongen en Leergeld.

Bezwaarschrift

Het college heeft besloten het advies te volgen van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften inzake de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van 4 lichtmasten bij vv ONI in ’s Gravenmoer. Een bezwaarschrift van een omwonende wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard. Tegen de beslissing kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank in Breda, tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Zonnepanelen

Het college heeft kennis genomen van een brief van inwoner van ’s Gravenmoer waarin de zorg wordt uitgesproken over de kwaliteit van het straatbeeld door de plaatsing van zonnepanelen op daken. Door de ruimte die de landelijke regelgeving biedt om deze vergunningvrij op daken te plaatsen, kan de gemeente op enkele uitzonderingen na, wettelijk gezien hierop geen structurele invloed uitoefenen. Wel zou deze ontwikkeling kunnen worden gestuurd door het aanbieden van mogelijk aantrekkelijkere alternatieven, zoals bijvoorbeeld de clustering van panelen op minder zichtbare locaties. Gelet op het primaire doel hiervan lijkt dit echter eerder een taak voor de marktpartijen, dan voor de lokale overheid.

Ingezonden Publicatie van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie instemt met de inhoud. Anonieme brieven worden niet geplaatst Basisschool iets te enthousiast Basisschool JJ Anspach kwam recent in het nieuws met een pientere peutergroep voor kinderen die wat vlugger zijn. Nu blijkt dat niet alleen de peuters vlug zijn maar ook de school zelf. De landelijke overheid stelt steeds meer eisen aan veiligheid en toezicht in de kinderopvang en juist op dit punt heeft de basisschool een aantal zaken niet op orde. Voor jonge niet zelfredzame kinderen zijn andere voorzieningen noodzakelijk en gelden er andere wetten en regels dan voor basisschoolkinderen. De toezichthoudende instantie, GGD hart voor Brabant, is in tegenstelling tot wat gebruikelijk is niet ingeschakeld om de kwaliteit en veiligheid van deze peutergroep vooraf te toetsen waardoor er geen onafhankelijke beoordeling heeft plaats gevonden van de kwaliteit en veiligheid. Diverse kinderopvangorganisaties hebben de school vooraf geadviseerd maar omdat deze adviezen niet zijn meegenomen door de school, hebben zij deze week hun zorgen kenbaar gemaakt bij de gemeente. Wethouder Evegaars heeft laten weten in overleg te treden met het schoolbestuur omdat de 3-jarige peuters inmiddels wel al naar school gaan. Wilma Hendrix Stichting KID

MFA Geachte leden van de Gemeenteraad Dongen en het College van Burgemeester en Wethouders te Dongen. Als inwoner van Dongen en oud ondernemer in Dongen wil ik u iets zeggen. Het betreft uw plan voor het bouwen van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Dongen, door u aangegeven als MFA. Om als ondernemer een bedrijf op te zetten maak je eerst een uitgebreid ondernemersplan, dit is normaal. Ik vraag mij af of dit door de gemeenteraad en B & W ook is gebeurd, wat ik betwijfel. Eerst wil ik een paar zeer belangrijke punten aanhalen. 1) Het afbreken van de bestaande accommodatie “De Cammeleur” is natuurlijk een belachlijke zaak en pure geldvernietiging van gemeenschapsgeld. Deze Cammeleur is ca. 35 jaar geleden gebouwd in opdracht van- en onder toezicht van ambtenaren van de gemeente Dongen. Indien dit gebouw niet meer zou voldoen is dit dus een grote fout van de gemeente welke indertijd het toezicht had. Als u dit gebouw zou slopen kunt u 3/4 van de woningen en gebouwen in Dongen afkeuren en slopen want deze voldoen ook niet meer aan de huidige eisen . 2) Vieya is een Dongense wooncorporatie en is er voor de Dongenaren en heeft de verplichting betaalbare woningen voor de Dongenaren te bouwen dit is hun taak en niets anders. Ook geen onzinnig prestige object als een MFA. Er is een groot gebrek aan betaalbare woningen voor starters en voor de € 2,9 miljoen die in de MFA gestoken zouden worden kunnen zeker 29 woningen gebouwd worden schat ik. 3) De bestaande bibliotheek verhuizen naar de MFA wat heeft dit voor zin. Dit is een goed gebouw met voldoende parkeergelegenheid. Wanneer deze huisvesting te groot wordt bestaat wellicht wel de mogelijkheid daar ook verenigingen onder te brengen. Verhuizen geeft alleen maar onnodige extra kosten. 4) In deze crisistijd zal het ook niet mogelijk zijn om de te koop staande gebouwen van de gemeente te verkopen of misschien tegen zeer lage prijs. 5) Het zou ook best wel eens kunnen zijn dat in de nabije toekomst hele goede gebouwen in het centrum te koop worden

PAGINA 7 aangeboden tegen zeer aanvaardbare prijs en dat hierin o.a. verenigingen gevestigd kunnen worden welke nu abrupt op straat gezet worden. 6) De economische situatie in ons land is zeer slecht en verslechterd met de dag. De landelijke overheid zal ook steeds meer taken afschuiven naar de gemeenten die deze dan ook moeten financieren. Indien u de bevolking van Dongen wilt behoeden voor een groot financieel debacle dan moet u nu de plannen voor een nieuw te bouwen MFA stoppen en in de ijskast zetten. Dit getuigd dan alleen maar van moed. Regeren is vooruit zien , ook rekening houdende met de grote economische crisis waarmee wij momenteel te maken hebben en waarin vooralsnog geen verbetering zichtbaar is en te verwachten valt. W. J. de Vos Monseigneur Poelsstraat 6

Iedereen eens met motie, maar wel afwijzen Op 21 februari stond de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) op de agenda van de gemeenteraad. De PvdA diende een motie in om bij het ontwerp van de MFA aandacht te besteden diverse voorzieningen voor parkeren en extra faciliteiten voor fietsers. Alle partijen waren het ermee eens, zelfs het college vond het een goede inbreng, maar alleen de VPD stemde met ons mee! Een zeer vreemde gang van zaken. Want waarom zou je niet instemmen als je het er toch mee eens bent? Het wordt nog vreemder als je bedenkt dat als men de motie had aangenomen, de PvdA had ingestemd met het raadsvoorstel MFA. Er was dan raadsbrede steun voor geweest: 'De droom van ieder college'. Waarom wijst men een goed voorstel dan toch af? Er is maar één antwoord denkbaar: de coalitiepartijen gunnen het ons niet omdat de PvdA van de oppositie is. Het DP kan nog zo hard roepen dat ze niet aan ‘coalitie-oppositie-spelletjes’ doen maar ze stemmen meestal, net zoals deze keer, braaf mee met de coalitielijn. De keren dat ze er van afgeweken zijn, zijn in de afgelopen periode op de vingers van één hand te tellen. Trouwens als het er echt op aankomt volgen ze zeker de stalorders van het CDA en de VVD. Maar ja ze moeten natuurlijk wel hun wethouder nog een jaartje in het zadel houden. De PvdA vindt dat er parkeerplaatsen moeten komen voor mensen met een handicap en dat kinderen en ouderen voor de deur afgezet en opgehaald kunnen worden. Ook moet er een veilige doorgang komen door het park voor bezoekers die verder weg parkeren zoals bij het Wilhelminaplein. Ten derde moet gestimuleerd worden dat mensen op de fiets naar het MFA komen. Daarom moeten er extra voorzieningen voor fietsers komen zoals een goede overdekte stalling. Naar onze mening moeten deze zaken meteen bij het ontwerp worden meegenomen, daarom dienden we de motie juist nu in. Wij wilden het MFAvoorstel beter maken. Door de opstelling van de coalitie kon dat niet en daarom stemde de PvdA niet in met het (ongewijzigde en dus onvoldoende) raadsvoorstel. Zo werden we gedwongen tot oppositie. Dat is voor ons niet erg, wij voelen ons daar heel erg thuis. Maar het is heel dom van de coalitie … Helemaal als je bedenkt dat er in 2014 alweer een nieuwe coalitie moet komen! Eline van Boxtel en Willem Ebbers (PvdA)

Dré verkoopt nooit nee! Bij mijn grote lente-schoonmaak stuitte ik op het Vie-Magazine van afgelopen winter. In de rubriek 'Markante Dongenaar' wordt Andre Vonk geïnterviewd met de titel: 'Dré verkoopt nooit nee'! De Christendemocraat laat zich hierin bewieroken als oud-bestuurslid van Stichting Dongense Jeugdraad, oud-bestuurslid van de Peeënstekers en aanspreekpunt van tal van andere Dongense evenementen. Een man waarvan zijn complete maatschappelijke c.v. niet kan worden afgedrukt omdat het simpelweg te lang zou zijn voor het magazine. In de rubriek lees ik dat Andre Vonk 'bestuurder in hart en nieren' is, niet omdat hij zo graag wil, maar 'simpelweg niet anders kan'. Even verderop beweert hij: 'met een beetje meer openheid bereik je als bestuurder veel meer'. Als bezoeker van de afgelopen raadsvergadering zet ik mijn vraagtekens bij de openheid van de CDA-fractievoorzitter. Tijdens het vragenhalfuurtje kwam het onderwerp over de beperkte opslagruimte, waar veel Dongense vrijwilligersorganisaties mee te kampen, hebben aan de orde. De bestaanszekerheid van meerdere carnavalsverenigingen en Stichting Dongense Jeugdraad is hiermee in het geding. De maatschappelijk betrokken 'te-diepgewortelde Dongenaar' die pleit voor meer openheid hield zijn kaken stijf op elkaar. Een niet-kritisch raadslid gevangen in een karig dualistisch stelsel? Als u als Dongense volksvertegenwoordiger uw mond niet durft te openen over dit maatschappelijk breed gedragen probleem, dan verkoopt u inderdaad nooit nee, Dré. Tjietse Broeders

Parkeren in het Rosariopark De beroepstermijn van de verkeersbesluiten voor het instellen van parkeerverboden in het Rosariopark is verstreken. Bij de rechtbank in Breda zijn vier beroepschriften ingediend. De verkeersbesluiten hebben na vaststelling op 6 november 2012 ter inzage gelegen.

Nieuws van de Jeugdgemeenteraad De jeugdgemeenteraad bestaat uit 18 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen. Zij adviseren de gemeente over onderwerpen die voor hun leeftijdgenoten van belang zijn, zoals veiligheid op straat, speelgelegenheden en zinvolle vrijetijdsbesteding. Heb je een goed idee? Mail het naar jeugdgemeenteraad@dongen.nl We zijn nu bezig met 'Jogg' dat betekent Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is de bedoeling dat we een kwartet spel gaan maken met informatie er op dat er voor zorgt dat je weet wat je eet. Het zijn gezonde en ongezonde dingen die je eet. We zijn er zelf verbaasd over hoeveel calorieën bijv. in een frietje zitten. We zijn o.a. bezig met Toetjes, Pasta/aardappelen/rijst/frites, Vlees/ vis etc. Er zijn ook wat gevaarlijke oversteekplaatsen in ons dorp, zoals o.a. Het zebrapad bij de theek5 (bibliotheek). We gaan kijken of daar iets aan gedaan kan worden. En weet u ook al dat wij een facebook pagina hebben: Jeugdgemeenteraad Dongen. ‘like’ ons en u blijft op de hoogte van wat wij doen! Door: Mats en Wouter

Kelly den Boer op regionale halve voorleesfinale Hallo ik ben Kelly den Boer en ik heb op 2 maart meegedaan met de regionale halve finale van de Voorleeswedstrijd. Ik zat in team blauw met 9 kinderen en er waren 8 kleuren. Nadat alle 65 kinderen in verschillende zalen hadden voorgelezen mocht iedereen wat drinken en een snoepje halen daarna gingen we naar de grote zaal, daar kregen we nog wat verhalen te horen en daarna kwam de jury voor de uitslag. Het was heel spannend en ik zat helemaal te trillen. Helaas had ik niet gewonnen van mijn kleur maar ik ben super trots dat ik zo ver ben gekomen en ik raad het iedereen aan om mee te doen want het is echt super gaaf. groetjes Kelly den Boer

Plannen voor De Hoogt zijn bekend door Ton Zinger Het college heeft dinsdag besloten in te stemmen met de invulling van het inbreidingsplan De Hoogt. Het is de locatie met de Pannenkoekhal, garage Vlasveld en de Aero schoenfabriek. Die panden worden gesloopt. Vieya en de Heemkundekring hebben samen een opzet gemaakt. 'De cultuurhistorie is belangrijk', volgens wethouder Joop Velthoven. 'Het woonhuis, de boeredrij en de looierij blijven behouden. Verder komen er 45 woningen, deels grondgebonden en een appartementencomplex. Bijzonder daarbij is dat mensen zelf het casco kunnen invullen. 'Het is een bijzonder plan, omdat straks ook de historische stichten herkenbaar zullen zijn. De wethouder is met name enthousiast over de goede mix aan woningen die in het nieuwe plan gebouwd worden en waarbij een goede verhouding in prijsklassen gehanteerd wordt. Op 26 maart is er een informatieavond over het plan.

Speciale Koninginnedag De vier beroepschriften zijn gericht tegen het verkeersbesluit dat betrekking heeft op het gedeelte voor het appartementencomplex 44 tot en met 53. Dit verkeersbesluit is hiermee niet onherroepelijk geworden. De rechtbank behandelt de zaak op een nog nader te bepalen datum. Daarna volgt de uitspraak van de rechtbank over deze zaak. Het parkeerverbod blijft van kracht en blijft tot aan de uitspraak van de rechtbank geregeld met verkeersborden. Er is geen beroep aangetekend tegen het verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod voor het deel vanaf de rotonde Middellaan – Kardinaal van Rossumstraat tot aan de bocht bij de ondergrondse afvalcontainer en het deel vanaf de rotonde Middellaan – Kardinaal van Rossumstraat tot aan de slagboom van het parkeerterrein. Dit verkeersbesluit is hierdoor onherroepelijk geworden. Het parkeerverbod zal definitief worden uitgevoerd in de vorm van een gele onderbroken streep op de trottoirbanden. De verkeersborden die nu het parkeerverbod aanduiden komen hiermee te vervallen. Het is afhankelijk van het weer wanneer de gele strepen worden aangebracht.

DE EGLO SHOWROOM voor al uw verlichting ideeën

OPEN MA-VRIJ 9 - 17 | Innovatiepark 20 | Oosterhout | egloshowroom.nl

Het college heeft overleg gevoerd met de oranjecomites in Dongen, Klein Dongen Vaart en 's Gravenmoer. Koninginnedag wordt dit jaar toch wat anders in verband met de troonwisselling. 'De comites houden er rekening mee en zorgen bijvoorbeeld voor grote schermen om naar de tv uitzending te kunnen kijken', zei burgemeeester Dirven. Het college heeft besloten ieder comite een speciale boom, een Koningslinde te schenken. Waar die geplant worden is nog niet bekend. De lintjesregen gaat dit jaar nog gewoon door en wel op 26 april. 'We weten nog niet wat de nieuwe koning daarmee gaat doen', volgens de burgemeester. Het Dongense Oranjecomite heeft een speciale verrassing op 30 april. 'Ik laat het aan het comite over om daar bekendheid aan te geven'.

Wmo Wethouder Marina Starmans meldde dat er een Wmo krant is gemaakt die op 21 maart wordt verspreid. 'Er is ook een nieuwe folder. We hebben geprobeerd zo laagdrempelig mogelijk duidelijk te maken wat de Wmo is en hoe we dat in Dongen aan pakken. Er komen de komende jaren veel veranderingen op ons af en wij nemen onze verantwoordelijkheid om die goed vorm te geven heel serieus'.

Herindeling De brief van minister Plasterk over de herindeling heeft voor veel commotie gezorgd. De regio Hart van Brabant heeft heel duidelijk stelling genomen en dat verwoord in een brief aan de minister. 'Wij werken als regio al heel nadrukkelijk samen. We willen onze energie op dit moment steken in de transities die op ons

afkomen en willen niet over herindeling praten', zei burgemeester Dirven, die beloofde dat er in de toekomst meer informatie komt over zaken die binnen het samenwerkingsveband besproken worden.

Bomen voor 's Gravenmoer Bewoners van de Hoofdstraat en de Vaartweg in 's Gravenmoer kunnen gratis fruitbomen bestellen bij de gemeente. Maximaal 8. 'We hebben bij 200 adressen een folder bezorgd. We willen een oude traditie nieuw leven inblazen. Fruitbomen op het perceel rond de huizen zijn kenmerkend voor de lintbebouwing. In de loop der tijd zijn de boomgaarden grotendeels verdwenen. Fruitbomen versterken de beeldkwaliteit', legde wethouder Joop Velthoven uit. Mensen kunnen op de folder aangeven welke bomen ze willen. Die worden in april geleverd en het is de bedoeling dat mensen ze zelf planten.

Vragen Volkspartij De Volkspartij Dongen heeft vragen gesteld over het MFA en de Stichting OCD. 'Wij sturen de antwoorden eerst naar de partij en daarna worden ze openbaar', zei de burgemeester.

Ook voor al uw timmerwerk, deuren, ramen, kozijnen, enkel/ dubbelglas, dakramen en aftimmerwerk


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 8

HR++ glas en standaard isolatieglas voor nieuwbouw, renovatie, reparatie of voor de doe-het-zelver!

Zin

in het voorjaar? Maak kennis met onze prachtige

* spiegels * planchets * enkelglas * kitten * glaslatten * hardglas * hardglazen deuren * doucheschermen * keuken achterkanten * kozijnen Vennen 57, 5104 CT Dongen Tel. 0162-314012, Fax 0162-319277 E-mail: info@buijsglashandel.nl

Autorijschool kees schaap heeft beginnersaanbieding v.a. 16,5 jaar. 21 rijlessen incl.praktijkexamen €999.,Ook voor automaat.Bel voor meer info 0161-223605 of 06-21256042 www. keesschaap.nl

CURSUS KERAMIEK & TEKENEN SCHILDEREN in Atelier Galerie Antonia, Lage Ham 50c Dongen De cursussen starten in sept. Voor meer info. of Aanmelden 0685142113. antoniavanloon@hotmail.nl

***SALSACURSUS*** voor BEGINNERS gratis proefles ma 25 maart 19.30 Rulstraat 4 Oosterhout *** www.RITMO-LATINO.nl *** SALSA_BEGINNERS

back to basic...

collecties en ervaar het

Lente gevoel!

www.unieklingerie.nl Hoge ham 127 Dongen - Tel. 0162 - 314 638

Vlooienmarkt Zo 14 Apr Rijen, Margriethal (10-16U) 06.53.777.967 STRIJKSERVICE RIJEN DONGEN E.O. uw strijk GRATIS gehaald en gebracht! 06-26750222 STRIJKSERVICE-RIJEN.NL

‚Œçį‚ŒPØĥ

ídĽÆį7ğí ŒÙž

=Gžžž į Ď ĭ į ĥ Œ Ø Ø  Ãæµ œįā±ĎįÕíğı

keukenapparaten

www.mhcvloeren.nl Caravans gevraagd

Caravans/Campers gevraagd! Zondag open Altijd 70 caravans op voorraad!

Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

MAA-DIN-WOE op afspraak DON-VRIJ-ZAT van 10 tot 17 uur

Nijverheidslaan 2 B  5121 MN Rijen  T 0161-225771 www.sekuplastics.nl

VOORJAARSACTIE 6% BTW voor KOZIJNEN - SERRES - DAKKAPELLEN - ZONWERING

KEUKEN RENOVEREN! Uw oude keuken weer als nieuw • fronten • apparatuur • aanrechtblad • accessoires Gratis advies aan huis AD VAN DER STEEN keukens Julianastraat 103 – Rijen Tel 0161-227069 Bezoek onze showroom www.advandersteen.nl

Bredaseweg 35a, 4844 CK Terheijden Telefoon: 076-5934139

www.spijCK.nl

Onze nieuwe collecties en de laatste trends van onze merken... Van der Mark - Basler Joseph Ribkoff - Blacky Dress Cavaletti - Josephine & Co Cambio - Indies Cassiopeé - Lauren Vidal MC Planet - Braez Summum - Expresso Sarah Pacini - Hale Bob Creenstone enz.

Mode-show Modeshow

1maart, Vrijdag 158 maart maart 10.30 en 14.30 10.30 en 14.30 uur Te reserveren op Entree gratis 0162-312453 incl. hapje en een drankje Te reserveren op 0162-312453

Molendijk 8 - 5109 RN ‘s Gravenmoer T 0162 312453 - F 0162 318707 - I www.twinkeltje-sgravenmoer.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 9


Sport t r o p S

WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 10

John Kuijpers nieuwe voorzitter DVVC

VV Dongen speelt onder niveau en verliest bij Brabantia

Waar trainer Chris van der Dungen (Brabantia) sprak over een hoogstaande wedstrijd vond trainer van der Zouwen zijn eigen team niet het beoogde niveau halen. VV Dongen ging in Eindhoven met 1-0 onderuit mede door een tegenstander die gebruik wist te maken van de tactische zoektocht van de geel-blauwen. Dongen 5-Hardinxveld 2.............. 12:00 In de 53e minuut wist Braban- Dongen 6-Bavel 4........................... 10:00 Na 1 minuut ging linksback Pauk tia de bal op het middenveld te Dongen 7-Oosterhout 3................ 10:00 van Zon op het gras zitten. Hij veroveren en na goed doorzetten Dongen 8-ZIGO 5........................... 12:00 bleek in de warming-up gebles- van Roy Vissers wist hij de vrij- SC Amstelwijck 5-Dongen 9........ 10:00 Dongen VR1-SC 't Zand VR2........ 10:00 seerd te zijn geraakt maar was staande Carrera te bereiken. Hij toch aan de wedstrijd begonnen. drukte koelbloedig af en Dongen Sonny Moerenhout was zijn ver- stond op een terechte 1-0 achter- Jeugd Uitslagen vanger en het betekende voor stand. VV Dongen dat de verdediging Van der Zouwen wilde het tij MOC'17 A1 - Dongen A1.................. 1-4 opnieuw moest worden geor- keren door Vermeulen te wisse- RKDVC A3 - Dongen A2................... 0-7 Dongen B1 - Unitas'30 B1................ 2-2 ganiseerd. Centrale verdediger len voor Jeroen Nagel. De sterke Dongen B2 - Gesta B1..................... 18-0 Dennis Amkreutz ging aan de spits zou met meer diepte en WSC B3 - Dongen B3......................... 1-5 linkerkant spelen en Moerenhout balvastheid voor meer dreiging Dongen B4 - Beek Vooruit B5.......... 3-4 Alliance C1 - Dongen C1.................. 2-1 vanuit het centrum. Daardoor voorin moeten zorgen. TSC C2 - Dongen C2.......................... 1-2 kwam het strijdplan van Van der Het leek erop dat zijn plan ging Dongen C3 - Be Ready C1................ 7-0 Zouwen onder druk te staan en lukken, want Nagel viel sterk in Dongen C4 - Right'Oh C1G.............. 3-5 Brabantia wist daarvan te profi- en wist het de verdedigers van Dongen D1 - Nuenen D1.................. 4-0 teren. Met veel beweeglijkheid en Brabantia iets moeilijker te ma- Oosterhout D1 - Dongen D2............ 2-0 Wernhout D1 - Dongen D3.............. 2-0 snelle druk op de middenvelders ken dan Vermeulen. VV Dongen Dongen D4 - Oosterhout D2............ 1-3 van Dongen doken de twee spit- was echter niet in staat om door Beek Vooruit D5 - Dongen D5......... 5-5 sen van Brabantia, Roy Vissers te drukken. De meeste spelers Dongen D6 - Terheijden D3............. 5-0 en Sigi Carrera regelmatig vrij op haalden niet hun normale niveau Dongen E1 - Sarto E2........................ 2-4 Dongen E10 - Madese Boys E7...... 4-13 voor keeper Timen Beijes. en het opportunistische voetbal Unitas'30 E3 - Dongen E2................. 2-7 Het leverde twee enorme kansen leverde meer kansen op voor Dongen E3 - DVVC E1....................... 1-3 voor Carrera, maar hij wist ze Brabantia dan voor Dongen. Ook Dongen E4 - Wernhout E1................ 6-1 niet te benutten. de wissel Yeswendum Gire voor Dongen E5 - Advendo E2................ 24-1 Oosterhout E2 - Dongen E6............. 4-2 Na 20 minuten had Dongen de Robert Mutzers had niet het be- TSC E5 - Dongen E7........................... 4-0 zaken redelijk onder controle oogde effect. Tegen het eindsig- Unitas'30 E12G - Dongen E8............ 3-8 en de ruimte aan de rechterkant naal aan kreeg Dongen nog twee Dongen E9 - JEKA E10...................... 2-4 werd veelvuldig gezocht. Remon mogelijkheden. Twee vrije trap- Dongen F1 - TSC F1........................... 1-0 JEKA F3 - Dongen F3......................... 4-5 Koenen en Floris Wouters tracht- pen net buiten de zestien van Dongen F4 - Beek Vooruit F3........... 1-3 ten met loopacties de linkerkant Brabantia, werden tekenend voor Right'Oh F2 - Dongen F5.................. 2-2 van Brabantia te overmeesteren, Dongen verprutst en eenvoudig TSC F9 - Dongen F6........................... 1-4 maar in de communicatie ging door keeper Witjes uit de lucht Dongen F7 - Neerlandia'31 F2....... 1-15 Dongen F8 - ONI F3........................... 4-3 het regelmatig fout, waardoor geplukt. Dongen had eigenlijk Bavel M1 - Dongen M1...................... 8-2 Brabantia in de omschakeling in nergens recht op en kon het ver- Dongen M2 - Bavel M2...................... 2-6 een overtal situatie kwam. lies aan zichzelf wijten, waarbij Dongen MB1 - WDS'19 MB1............. 4-0 In de 31e en 38e minuut wist er een compliment moet worden Dongen toch twee opgelegde gemaakt aan de gedrevenheid en Programma zaterdag 9 maart kansen te creëren. Een afgesla- instelling van Brabantia. Dongen A1-Rijen A1..................... 14:30 gen bal op het middenveld kwam voor de voeten van Remon Koe- Zondag 10 maart mag VV Don- Dongen A2-DESK A2..................... 14:15 MOC'17 B1-Dongen B1.................. 15:00 nen en die had vrije baan rich- gen het thuis opnemen tegen Bavel B2-Dongen B2...................... 13:30 ting keeper Denny Witjes. Zijn een andere ploeg uit de onderste Dongen B3-Olympia'60 B1........... 12:30 diagonaal ingeschoten bal had regionen van het klassement. SV Right'Oh B2-Dongen B4................ 14:30 net niet de juiste richting en ging Schijndel komt naar Dongen in Dongen C1-Kloetinge C1.............. 11:30 Dongen C2-Madese Boys C2........ 11:00 naast. Een paar minuten later de wetenschap dat zij afgelopen Rijen C2-Dongen C3...................... 10:30 kwam Koenen vrij aan de rech- zondag nummer 3 van het klas- Good Luck C1-Dongen C4............ 10:15 terkant en haalde de achterlijn. sement Groene Ster hebben ver- JEKA D1-Dongen D1..................... 12:00 Zijn strakke voorzet eindigde bij slagen. U bent van harte welkom Dongen D2-Willem II D1............... 13:00 Dongen D3-UVV'40 D1................... 9:45 de tweede paal en Robert Mut- op sportpark de Biezen. Aanvang Baronie D5-Dongen D4................. 10:00 zers had hem voor het intikken. 14.30 uur Dongen D5-Baronie D8G.............. 11:45 JEKA D10-Dongen D6................... 10:45 Gebrek aan koelbloedigheid of Bavel E1-Dongen E1....................... 12:15 concentratie weerhield Dongen Senioren SCO/TOFS E7G-Dongen E10.......... 8:30 van de voorsprong. De 0-0 bij Uitslagen Dongen E2-Madese Boys E2......... 10:30 rust zou VV Dongen de gelegen- Brabantia - Dongen............................ 1-0 Oosterhout E1-Dongen E3............. 9:30 heid moeten geven om een aan- Dongen 2 - Best Vooruit 2................ 5-2 OVV'67 E1-Dongen E4.................. 10:30 Dongen 3 - Baardwijk 2.................... 4-2 tal zaken op orde te stellen. De Dongen 4 - SSW 2............................... 5-4 Olympia'60 E3-Dongen E5........... 10:30 Dongen E6-Gilze E4......................... 8:30 niet geheel fitte Fatih Kamaci Beek Vooruit 4 - Dongen 5............... 4-0 Dongen E7-Good Luck E2............... 8:30 werd door de meedogenloze We- TSC 4 - Dongen 6............................... 2-0 Dongen E8-Beek Vooruit E7........... 9:30 sley Bakermans uit de wedstrijd SC 't Zand 5 - Dongen 8.................... 3-7 SAB E2-Dongen E9......................... 10:00 Dongen 9 - TVC Breda 4................... 1-2 gespeeld. De stofzuiger van Bra- Molenschot vet - Dongen vet........... 1-4 JEKA F1-Dongen F1......................... 9:30 Dongen F2-Baronie F3.................. 10:30 bantia speelde een positioneel Madese Boys VR1 - Dongen VR1..... 5-2 Dongen F3-TSC F3........................... 8:30 sterke wedstrijd en Dongen had The Gunners F2-Dongen F4........... 8:30 Dongen F5-Waspik F2..................... 8:30 geen antwoord op de gedreven- Programma Dongen F6-Veerse Boys F5.......... 11:00 zaterdag 9 maart heid van Brabantia. SAB F3-Dongen F7........................... 8:45 DVVC vet-Dongen vet................... 15:00 Spits Rik Vermeuelen speelde Be Ready F3-Dongen F8................ 10:00 een ongelukkige wedstrijd en zondag 10 maart Dongen M1-Veerse Boys M1........ 11:00 kreeg geen vat op de bal waar- Dongen-Schijndel/VITAM............ 14:30 Be Ready M1-Dongen M2............. 10:00 door de geplande combinaties OJC ROSMALEN 2-Dongen 2........ 11:00 Bavel MB1-Dongen MB1................ 15:15 VVR 2-Dongen 3............................. 12:00 zondag 10 maart 2013 totaal niet van de grond kwa- Terheijden 3-Dongen 4................. 12:00 Dongen E5-Penaltybokaal............ 14:30 men. Dongen E6-Penaltybokaal............ 14:30 Website www.vvdongen.nl

F6 v.v. Dongen heeft geweldige sponsors

De F6 boft maar met de geweldige sponsors die ervoor gezorgd hebben dat de spelers van de F6 mooie eigen trainingspakken hebben en de leiders en trainers een heerlijk warme jas om de kanjers aan te moedigen. Het initiatief was snel genomen, de sponsors hadden elkaar in een rap tempo gevonden. Van Rijen orthopedische schoenmakerij, bouwbedrijf van Son, Peeters projectzonwering, RED racingexperiencedongen, van Mook touringcars en van Mook transport sloegen de handen ineen en het resultaat mag er zijn: prachtige trainingspakken.

De papa's en mama's hebben een kleine bijdrage geleverd aan het geheel en zijn de kids dus trotse eigenaars en eigenaresse van deze mooie pakken. Zij willen de sponsors allemaal hartelijk bedanken voor dit mooie geschenk, jullie zijn allemaal kanjers!! Hopelijk brengen ze geluk en zit er iets moois in het verschiet!

Tijdens de vrijwilligersavond in de DVVC-kantine, afgelopen vrijdag werd de nieuwe voorzitter gepresenteerd. Vice-voorzitter Jan Oerlemans was erg trots en blij dat het bestuur van DVVC in de persoon van John Kuijpers een nieuwe voorzitter had gevonden. John presenteerde zich daarna aan de aanwezige vrijwilligers van de groen-witten. John is 43 jaar, getrouwd en vader van drie dochters. Docent is zijn beroep. Op dit moment is John ook trainer van het G-elftal. Hij heeft in alle jeugdelftallen van DVVC, met diverse kampioenschappen, en daarna ook de selectie gespeeld. Helaas noopte een hardnekkige blessure hem tot een einde van zijn voetbalcarrière. Maar een groen-wit DVVC-hart heeft John altijd behouden. Het bestuur kwam enkele maanden geleden in contact met John en na individuele gesprekken werd al snel duidelijk dat John de juiste persoon zou zijn voor het voorzitterschap. Tijdens zijn speech straalde zijn enthousiasme er vanaf en sprak uit er heel veel zin in te hebben, met uiteraard ondersteuning van alle DVVC-ers.

Désirée Emmen naar Award Ceremony in Dover Zaterdag 2 maart reisde Desiree samen met Linda van de Dutch Ladies First! af naar Dover voor een groot diner en de award uitreikingen. De federatie CS&PF (een organisatie die kanaalzwemmers begeleid) geeft ieder jaar een groot diner waar tevens de awards worden uitgereikt. Het was een heel spektakel en de meiden hebben ervan genoten. Bij aankomst in Dover zijn ze eerst even naar café de White Horse geweest, waar alle namen op de muur die ooit het kanaal zijn over gezwommen staan. Daarna naar de Town Hall waar het diner werd gegeven. Maar liefst 260 zwemmers en begeleiders waren hier aanwezig. Na het diner was de award uitreikingen in 15 categorieën. De Dutch Ladies wonnen de Dover Straits Award. Een award voor het snelste estafette team heen en terug van het jaar met tevens het wereld record. Voor iedere zwemmer van het team was er een gemaakt op naam. Linda en Désirée zijn daarna nog met Lance Oram de schipper die de kanaaloversteek met hun heeft gedaan op de foto geweest.

Inbetweens / Vitrage

14,95

incl. maken ............................................... v.a. e

Rolgordijnen, plissé, jaloeziën etc. .................................................................

Balterio laminaat

p.mtr.

20% koRtIng

introductieaanbieding: incl leggen + ondervloer......................... van e 39,50 voor e

29,45

per m2

tapijt ...................................Elke 4e meter gRAtIS! Vloerkleden / tafelkleden ......tot 50% koRtIng Gasthuisstraat 69, Kaatsheuvel, 0416-275274 www.martvanbeers.nl • Maandag gesloten

DVVC kopje onder tegen Gloria UC In de eerste thuiswedstrijd na de winterstop is DVVC er niet in geslaagd het bezoekende Gloria UC uit Baarle Nassau op een nederlaag te trakteren. In een aantrekkelijke en uiterst sportieve wedstrijd onder leiding van de uitstekend leidende scheidsrechter Stap uit Den Bosch moest DVVC in het laatste kwartier de zege en de 3 punten laten aan Gloria UC. Na een voorzichtig begin was het DVVC dat het initiatief nam en veelvuldig op de helft van de tegenstander speelde. Er ontspon zich een tactisch steekspel waarbij beide ploegen op veelvuldig balbezit aasden. Nadat een verdediger van Gloria UC de bal maar ternauwernood naast zijn eigen doel kopte kwam Dennis Kras even later goed door op links. Zijn strakke voorzet was voor Maikel van Bragt net iets te hoog om koppend voor gevaar te zorgen. Even later moest Doelman Sitki Ozdemir handelend optreden nadat Gloria UC snel counterend gevaarlijk voor zijn doel verscheen. Uit de daaruit voortvloeiende corner werd de bal gelukkig voor DVVC via de lat overgekopt. Na een half uur leek DVVC op voorsprong te komen. Fatih Kaya zette via een hakje Maikel van Bragt vrij voor de keeper. Maikel deed alles goed doch zijn lobje werd fabelachtig gered door Nick Abrams. Dit was feitelijk het laatste wapenfeit van de groenwitten voor de rust. Gloria UC nam steeds meer het initiatief en via een snelle omschakeling werd diverse keren voor groot gevaar gezorgd voor het doel van de thuisclub. Voor de rust werd echter niet gescoord. Na de thee kwam Halit Solmaz Dennis Kras vervangen en al snel in de tweede helft moest de geblesseerd geraakte Husuin Arpat zich laten vervangen door Wesley Luijten. Twee mogelijkheden voor Baris Icli een schot en een omhaal waren een gemakkelijke prooi voor Nick Abrams. DVVC bleef onmachtig in aanvallend opzicht en had grote moeite om het snel schakelende Gloria UC van scoren af te houden. Nadat in de 61e minuut een doelpunt van Gloria werd afgekeurd vanwege buitenspel was het drie minuten later wel raak. De zeer behendige en sterk acterende Joran Beerens zette zijn ploeg op voorsprong: 0-1. Enkele minuten later was hij weer succesvol en scoorde 0-2. Kort hierna ging doelman Nick Abrams ongelukkig in de fout. Halit Solmaz was er als de kippen bij om dit buitenkansje op prachtige wijze te verzilveren . Het geloof in meer kwam terug bij de thuisploeg en energiek ging DVVC op jacht naar de gelijkmaker. Op een hard

schot van Halit Solmaz dat naast het doel verdween na kwam DVVC echter niet meer tot gevaarlijke acties. Gloria UC bleef via snelle counters uitermate gevaarlijk en vijf minuten voor tijd viel de definitieve beslissing. Timo van der Veeken was de maker van dit (eigen) doelpunt. DVVC probeerde het nog wel doch in de stand kwam geen verandering meer. Doordat de overige staartploegen ook verloren is er in de onderste regionen van de ranglijst weinig veranderd en kan DVVC zich normaal gesproken handhaven in de 4e klasse. Komende zondag 10 maart staat de zware uitwedstrijd tegen DIA in Teteringen op het programma. Dit team heeft nog alle kansen op het kampioenschap en het zal voor DVVC derhalve een zware klus worden om daar punten te pakken. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark De Gouwen in Teteringen, aanvang 14.30 uur.

Uitslagen

DVVC 1-Gloria UC 1.......................... 1-3 DVVC 2-Right'Oh 2............................ 5-4 ZIGO 5-DVVC 4.................................. 1-2 Internos 12-DVVC 5.......................... 7-2 DVVC 6-SC Amstelwijck 5............... 3-1 DVVC 7-TSC 8..................................... 1-2 Waspik VR1-DVVC VR1.................... 6-1

Programma Zaterdag 9 maart DVVC veteranen-Dongen vet.

15:00

Zondag 10 maart

DIA 1-DVVC 1................................. 14:30 PCP 2-DVVC 2................................. 12:30 DVVC 4-Veerse Boys 5.................. 12:00 DVVC 5-Beek Vooruit 7................ 10:00 Gilze 6-DVVC 7................................ 9:30 DVVC VR1-JEKA VR1.................... 10:00

Jeugd uitslagen

Dvvc B1-Oosterhout B1................... 2-3. Jeka D4-Dvvc D1............................. 10-1. Dongen E3-Dvvc E1.......................... 1-4. Desk F3-Dvvc F1............................... 4-3. Gloria Uc F4m-Dvvc F2.................... 5-4. Sco/Tofs Mb1-Dvvc Mb1................. 2-1. Ovv,67 Md1-Dvvc Md1..................... 4-2. Wvv,67 Md2-Dvvc Md2.................... 4-2.

Programma zaterdag 9 maart

Raamsdonk B1-Dvvc B1................ 13:30 Dvvc D1-Dia D2.............................. 12:00 Dvvc E1-Terheijden E2................. 10:30 Dvvc F1-Ovv,67 F1......................... 10:30 Dvvc F2-Boeimeer F8...................... 9:30 Dvvc Mb1-St viola/Uilicoten mb1....... 13:00 De Fendert Mc1-Dvvc Mc1........... 12:00 Dvvc Md1-Raamsdonk Md1........... 9:00 Dvvc Md2-Steenbergen Md1.......... 9:00

Liberty huldigt kampioenen In een vol clubhuis zijn op zaterdag 2 maart de kampioenen van de zaalhockeycompetitie gehuldigd.

De speelsters van MA1 en MC2 hebben door deze zege een tweede medaille omgehangen gekregen binnen het jaar (ook de titel van de najaarsveldcompetitie werd behaald). Bij MC1 is zeker het vermelden waard dat dit de vierde kampioenstitel is binnen 3 jaar tijd. De nieuwe shirts hadden daarom

ook niet voor niets 4 sterren in het Liberty logo. De jongens van JD1 hebben ook een mooie lijn ingezet. Van het snelle tempo van spelen in de zaal hebben de jongens veel geleerd. Afgelopen zaterdag hebben zij de eerste wedstrijd op het veld gewonnen met 18-1.


Sport t r o p S

WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

ONI wint in spannende derby van Olympia

Afgelopen zaterdag stond de derby tegen het s'Gravenmoerse ONI op het programma. Derby's hebben altijd iets speciaals en iedereen kijkt er altijd naar uit. Voor Olympia'60 zag het er vooraf niet zo goed uit doordat de Dongenaren maar liefst 6 basisspelers moesten missen. Achteraf bleek er een eigen goal voor nodig te zijn om de punten in 's Gravenmoer te houden. Olympia wist dat het niet kon beschikken over aanjager Elroy Vereggen en spelverdeler Raymon Damen door een schorsing. Aanvoerder Robert Hillebrand was geblesseerd en Ruud van Beek genoot van een weekendje weg. Om de malaise nog completer te maken voor de rood witten haakte Patrick van Engelen nog af op vrijdagavond en Bas Loonen op zaterdagmorgen. Koorstachtig werden de veteranen ingevlogen om het tweede elftal te completeren en werd Olympia 2 plotsklaps hofleverancier van Olympia 1. Dat het gehavende Olympia het moeilijk zou gaan krijgen op sportpark hat Wiel was dus wel duidelijk. Toch viel het allemaal nog erg mee en wist Olympia met hard werken de schade meer dan beperkt te houden. Gelegenheids aanvoerder Bryan Weistra stroopte de mouwen op en zette zijn team op scherp. Opnieuw begon Olympia fel aan de wedstrijd en het spel gonste wat op en neer. In de 14e minuut sloeg het noodlot toe toen ONI aanvaller Maikel Jolie een schot lostte op keeper Marnix Mus wat voorlangs zou gaan, ware het niet dat linksback Davy van de Schans de situatie verkeerd inschatte en de bal onfortuinlijk in de kruising joeg. Dat kon er ook nog wel bij maar Olympia stroopte opnieuw de mouwen op en ging op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er dan ook in de 20e minuut. oalgetter Nick van Wanrooij zette met een geplaatst schot in de verre hoek de 1-1 op de borden. e eindstand zou al in de 37e minuut bereikt worden. pnieuw was het Maikel Jolie die de bal langs keeper Mus wist te schuiven. lympia kwam net te laat om de bal nog voor de lijn te verwijderen. In de tweede helft zette Olympia alles op alles en ging onder leiding van de hardwerkende Toon Verboven op zoek naar de gelijkmaker. Bryan Weistra, Davy van de Schans en Dylan van der Elzen moesten licht geblesseerd plaats maken voor Kevin van Venrooij, Rolf Schmitz en good

old Paul Jespers die al een wedstrijd met Olympia 2 in de benen hadden. Na enkele kleine speldenprikjes over en weer zette Olympia de laatste15 minuten nog meer druk wat resulteerde in enkele grote kansen. Als het dan allemaal tegenzit dan kan het nog erger. Een hard schot wat een zekere treffer zou zijn werd ongelukkig op de lijn geblokt door Olympia's eigen speler Paul Jespers. Toen de uitstekend leidende scheidsrechter Laros uit Waalwijk het laatste fluitsignaal liet klinken was het lot van Olympia beslecht. Gezien de verhoudingen en kansen over en weer was een gelijkspel mischien wel verdiend geweest. Toch was trainer Jurgen van der Elzen trots op de 14 jongens die met heel veel strijd en inzet deze wedstrijd speelden. Het was een faire derby en dat beide ploegen het goed met elkaar kunnen vinden bleek ook tijdens de 3e helft in de gezellige kantine van de oranje blauwen. Complimenten voor de hele ploeg en zeker ook voor de jonge Luc van Egmond die zijn trainingsinzet beloond zag met een basisplaats en zijn uitverkiezing meer dan waar maakte.Een bedankje ook voor de vele supporters die waren afgereisd naar 's Gravenmoer. Door deze zeer nuttige overwinning blijft ONI in de race voor de bovenste 2 plaatsen die direct promotie geven naar de 3e Klasse. Met nog 7 finales voor de boeg kan het een mooi competitie einde worden, waarbij men als winnaar van de 1e Periode in iedergeval na-competitie speeld. De eerstvolgende finale speelt men zaterdag uit in Tilburg bij altijd lastig tebespelen SVG, en is het tehopen dat alles en iedereen weer fit word en blijft. Bij Olympia'60 komt volgende week komt op het eigen Crispijn het Bredaase Barca op bezoek. Mocht Olympia deze winnend afsluiten dan komt het naast Barca op 22 punten. Vier van de

a.s. zondag open

van 11.00 tot 17.00 uur

ontbrekende spelers zullen dan weer terug zijn. Het uittreffen met Barca eindigde destijds met een 1-2 overwinning voor Olympia'60. Aanvang van deze wedstrijd is 14.30 uur.

Uitslagen

ONI 1 - Olympia'60 1........................ 2-1 Olympia'60 2 - Good Luck 2............ 2-2 Olympia'60 3 - The Gunners 5........ 2-3 The Gunners 7 - Olympia'60 4........ 0-5 GSBW A2 - Olympia'60 A1............... 5-0 Olympia'60 B1 - Rijen B3................. 5-3 TSV Noad C2 - Olympia'60 C1........ 2-5 Raamsdonk C1 - Olympia'60 C2..... 8-1 Boeimeer C6 - Olympia'60 C3......... 6-1 Good Luck D1 - Olympia'60 D1...... 2-1 Olympia'60 D2 - Right'Oh D2G....... 3-1 Olympia'60 D3 - Irene'58 D2........... 6-2 Baronie D12M - Olympia'60 D4...... 1-3 Olympia'60 E1 - OVV'67 E1............. 5-2 Waspik E2 - Olympia'60 E3.............. 3-4 Olympia'60 E4 - Irene'58 E3............ 0-3 Olympia'60 F1 - WDS'19 F1............. 1-3 Gloria UC F2 - Olympia'60 F2.......... 6-2 Olympia'60 F3 - Right'Oh F3........... 0-4 Olympia'60 F4 - Baronie F8............. 1-5 DIA F5 - Olympia'60 F5.................... 8-1 Olympia'60 K1 - Be Ready M1......... 4-0

Programma zaterdag 9 maart

Olympia'60 1 - Barça 1................. 14:30 SVG 2 - Olympia'60 2.................... 14:30 Zundert 2 - Olympia'60 3............. 15:00 Olympia'60 4 - Baardwijk 3......... 12:30 NEO'25 Vet. - Olympia'60 Vet..... 15:00 Olympia'60 A1 - Sarto A4............ 14:30 Dongen B3 - Olympia'60 B1......... 12:30 Waspik C1 - Olympia'60 C1......... 14:30 Olympia'60 C2 - JEKA C5............. 10:30 Olympia'60 C3 - ST Viola/Ulicoten C2. 12:30

Olympia'60 D1 - Right'Oh D1G..... 9:00 Baronie D7 - Olympia'60 D2.......... 8:30 Veerse Boys D3 - Olympia'60 D3........... 10:00 Olympia'60 D4 - Moerse Boys D3.......... 10:30

Bavel E2 - Olympia'60 E1.............. 11:15 Olympia'60 E2 - Raamsdonk E1.. 10:30 Olympia'60 E3 - Dongen E5......... 10:30 SCO/TOFS E6 - Olympia'60 E4...... 8:30 Gilze F1 - Olympia'60 F1.............. 10:15 Olympia'60 F2 - SCO/TOFS F3...... 9:00 ONI F2 - Olympia'60 F3.................. 9:00 TSC F8 - Olympia'60 F4.................. 8:30 Olympia'60 F5 - JEKA F12.............. 9:00 Right'Oh M1 - Olympia'60 K1...... 10:00 www.olympia60.nl Olympia60 via Twitter en Facebook

O.N.I. programma zaterdag 9 maart 15.00 15.00 12.00 12.00 10.30 10.30 09.00 09.00 14.30 12.00 10.30 09.45 08.30

ONI 2 - Almkerk ONI 3 - Brakel ONI A - BeekVooruit ONI B - JEKA ONI E3 - SCO/TOFS ONI F3 - Waspik ONI D - Terheijden ONI F2 - Olympia SVG - ONI 1 TVC/Breda- ONI C SCO/TOFS - ONI E1 Advendo - ONI E2 The Gunners - ONI F1

Dinsdag 12 maart 19.30

sv Capelle - ONI onder 23

PAGINA 11

Goede resultaten jeugdteams ZV De Vennen Zaterdag kwamen alle jeugdteams van De Vennen in actie en allen behaalden een uitstekend resultaat. Voor drie van de vier betekende dat een overwinning. Voor de poloërs en polosters onder 11 jaar een 11-6 nederlaag bij SBC2000, een ploeg waarvan eerder twee keer zeer ruim (19-4 en 16-3) verloren was maar waartegen nu bijna een halve wedstrijd goed stand gehouden kon worden. De jongens onder 17 gingen met een gehavend team op bezoek bij De Dokkelaers. Door het meespelen van invallers Mart Graauwmans en Matthijs Schalk had men net de beschikking over één wissel. Er werd dus een beetje met de handrem erop gespeeld en daardoor wist de thuisploeg, na eerdere nederlagen van 22-4 en 23-1 de schade nu te beperken tot 1-15. De jongens van De Vennen houden daarmee hun koppositie, nummer 2 De Warande kan a.s. weekend de ene wedstrijd en het ene punt achterstand goed maken in twee duels met nummer drie, TRB/RES. De junioren onder 13 troffen in Roosendaal hun hoger geklasseerde leeftijdsgenoten van Hieronymus. Het thuisduel was met 6-7 nipt verloren gegaan en De Vennen was dan ook uit op revanche. Het was een spannend duel, waarin De Vennen het betere van het spel had, maar dat in de eerste periode nog niet in de score tot uitdrukking kon brengen. Dit veranderde in de tweede periode waarin Ilse Mulder de bal bij het opzwemmen veroverde waarna Nicky van Lier goed de ruimte inzwom en de 0-1 op het bord bracht. Vlak daarop kwam de thuisploeg gevaarlijk door maar wist Sacha Kimenai goed in te grijpen en haar doel schoon te houden. Aan beide kanten vielen enkele p’tjes te noteren maar geen van beide ploegen wist daarvan te profiteren. Door een mooie combinatie tussen Tessa Kimenai en Dymfie Kop kwam De Vennen onder de druk uit en zij stelden Deborah Hinz in staat de 0-2 te scoren. Doordat Daphne Schalk vlak voor tijd een uitbraak wist te onderscheppen bleef die stand op het bord tot aan de speelhelftwissel. Toen direct aan het begin van de derde periode Ilse Mulder de 0-3 aantekende leek er geen vuiltje aan de lucht maar Hieronymus had duidelijk de opdracht gekregen iets fysieker te gaan spelen en scoorde twee keer tegen. In de slotperiode golfde het spel op en neer. De Vennen kreeg kansen via Victor Verdaasdonk, Merel Slot en Daphne Schalk maar het was uiteindelijk Hieronymus dat doel trof en de stand gelijk trok, 3-3. Het Vennen-team bleef zich echter uitstekend verweren en via een uitbraak was het Daphne Schalk Zaalvoetbal Zvv de Salamander

www.Ulvenhoutwooncenter.nl

De Dongense meerkampster Nadine Broersen werd afgelopen vrijdag tijdens het laatste onderdeel op de vijfkamp gediskwalificeerd.

Met twee atletes in een baan, dat vraagt om problemen

Broersen week volgens de jury tijdens de 800 meter hardlopen te vroeg uit haar baan. De Dongense moest tijdens het slotnummer samen met een Zweedse atlete starten in baan zes. Op televisiebeelden is te zien dat Nadine versnelde, maar de Zweedse ook en zij drukte Nadine wat naar binnen, waardoor Nadine op de lijn stapte en gediskwalificeerd werd. Nadine tekende na afloop protest aan bij de jury tegen de beslissing en kreeg laat op de avond uitsluitsel. De jury gaf toe dat het fout was om twee atletes in baan zes te zetten, maar dat veranderde niets aan de beslissing Nadine zette tijdens deze vijfkamp een prima prestatie neer. Haar nieuwe PR puntentotaal werd geschrapt door de diskwalificatie maar de andere PR's komen natuurlijk in de boeken. Op de 60meter horden liep ze 8.32 sec. en bij het verspringen was 6,11 meter goed voor een PR.

9+10 MRT GRATIS

Dongens Korenfestival 2 dagen lang de beste koren

Camfil Farr competitie

Uitslagen: Autob Vlasveld - S.M.S. Boys........ 9 - 5 NBC Hermans - Zv SMAAK Rijen. 3 - 7 Zvv Famas - G.F.K........................... 4 - 5 den Hamse Bok - v Arendonk Tr. 0 - 1 Tegenstander - Fonzerelli’s.......... 4 - 5 Chic Bloemen - Maximillian........ 2 - 10 Bokkies next gen - Perfecto.......... 4 - 8 de Mallesander - TIB Verkooijen. 8 - 5 Zvv de Valk - de derde helft......... 9 - 3 Multi-Culti - 8bier.tk ...................... 5 - 5 Extract Dongen- Gr Per Biezen.... 6 – 1

Programma: vrijdag 8 maart

19.00 v Rooij Advies & Admin - G.F.K. 20.00 S.M.S. Boys - R & O van Dongen 21.00 Zvv Chapeau - Zvv Sumsang 22.00 Zv SMAAK Rijen - Zvv Famas

zaterdag 9 maart

18.00 de derde helft - de Mallesander 19.00 den Hamse Bok-NBC Hermans 20.00 F.c. Maximillian - Multi-Culti 21.00 Bokkies next gen- Extract Dongen

maandag 11 maart

20.00 de Fonzerelli’s - The Ottomans 21.00 Perfecto - Chic Bloemen 22.00 v Arendonk Tr - Tegenstander

Halvastebal bij ’t Karrewiel met De Fik Erin

Strijbeekseweg 14 ulvenhout

die de 3-4 verzorgde. In de laatste 30 seconden wist De Vennen met een goede pressing Hieronymus van het doel af te houden en zo werd een hard bevochten 3-4 winst binnengesleept. De jongens onder 15 hadden met DBD in Best een tegenstander waarvan eerder zowel een keer gewonnen als een keer verloren was. Met Vincent de Vries door afwezigheid van de vaste keeper de gehele wedstrijd onder de lat kwam de combi van De Vennen/SBC het felst uit de startblokken. Matthijs Schalk en Lars Dirven profiteerden van een manmeersituatie en Lars scoorde ook nog een keer vanaf de midvoorpositie zodat het eerste partje met een 1-3 voorsprong werd afgesloten. Deze voorsprong werd in de tweede periode door treffers van dezelfde aanvallers uitgebreid tot 2-6. De verdedigers, met Mart Graauwmans in een hoofdrol, hielden de zaak goed dicht en in de derde periode werd daardoor helemaal niet gescoord door DBD. Ook niet door de De Vennen/SBC zodat met 2-6 aan de laatste periode werd begonnen. De vermoeidheid begon toen wat parten te spelen en DBD dacht dichterbij te komen maar moest ook twee tegentreffers incasseren via afstandschoten van Mart Graauwmans. De laatste treffers waren weer voor de thuisploeg maar met 6-8 trokken de Dongense en Bredase spelers uiteindelijk verdiend aan het langste eind.

Diskwalificatie Nadine Broersen tijdens EK-indoor

Na enkele weken van bijkomen van het carnaval gaat het feest weer losbarsten tijdens het halvastebal bij café-zaal ’t Karrewiel te Dongen-Vaart. Om er bij te horen is het van wezenlijk belang dat je in carnavalskleding komt. Het is al jaren traditie dat het halfvastebal gehouden wordt met elk jaar een ander thema of een andere artiest. Deze editie gaat het los met feestband DE FIK ERIN. Deze 5 koppige band weet er bij hun vele optredens altijd weer een superfeestje van te maken. Ze hebben aantal leuke eigen nummers zoals de nieuwe single ‘Eveline’ die is te zien op de website www. band-defikerin.nl. Zaterdag 9 Maart bij café-zaal ’t Karrewiel, zaal open om 20.30 uur, Kaarten in de voorverkoop bij ’t Karrewiel voor € 5,00 en aan de zaal € 7,00. Zorg dat je er bij bent.

13 MRT

€16.50

Dubbelcabaret Henry van Loon & Stefan Pop

10

MRT €10,-

Dongen Pop Theater Het beste van de top 2000

www.donckhuys.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 12

Mooie zonweringcollectie en terrasoverkappingen

zonwering - rolluiken - binnenzonwering - screens - markiezen - horren - gordijnen

Heistraat 26a - 5121 JL Rijen - tel. 0161-222218 - aartszonweringen@home.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur; zaterdag 9.00-15.00 uur

TE HUUR AANGEBODEN IN DONGEN: OPSLAGRUIMTE VAN 150 M2 EN 350 M2 TEL.: 06-53429389 F. VAN DEN MOSSELAAR

Watertorenstraat 6a - 5102 AG Dongen - Tel.: 0162-312971 Fax: 0162-318686 - KvK nr. 18131907 - RDC nr. 916676 www.mosselaar-carparts.com - info@mosselaar-carparts.com

TIJDELIJKE WOONRUIMTE GEZOCHT? -GEEN CONTRACT -GEEN BORG -DUUR IN OVERLEG -GESTOFFEERD -GEMEUBILEERD -INGERICHTE KEUKEN -PER DIRECT BESCHIKBAAR -ZEER RUIME NETTE WONING (PLM. 600 M3) -MAX. 3 PERSONEN -ENKEL NETTE MENSEN -EIGEN PARKEERPLAATS -PLAATS: 400 METER VAN GILZE CENTRUM -LIGGING: RUSTIG MET GROTE TUIN € 675,00 PER MAAND INCLUSIEF! INFO: 06-11134708 Vakkundige en snelle reparaties aan uw koelkasten, diepvriezers, wasmachines en drogers enz. W. v.d. Heijden, Stationsstraat 62, 5121 EE Rijen. tel. 0161222849. Ook verkoop van huishoudelijke apparaten. Vier op Hoeve de Hoge Aard je beestenfeestje met o.a. workshop, caviarace, spel met bok en kar, ezels borstelen etc. Zie www.beestenfeestjes.nl 0161-411046 www.vangompelzonweringen.nl Actie zonweringen en rolluiken tel. 0416-361575 Ook voor uw screens, hordeuren, garagedeuren, markiezen en raamdecoratie

Groenrijk Oosterhout

p aan de rand Bouwkavel te koo n Oosterhout. van het centrum va koopsom in overleg

• bouwkavel ca. 383m² • aan Statendamweg 9 in Oosterhout • gelegen aan de rand van het centrum • bestemd voor bouw van een vrijstaande woning • bouwvergunning voor een vrijstaande woning aanwezig • koper mag ook geheel eigen ontwerp bouwen • meer informatie via de makelaar

is klaar voor het

tuinseizoen! Primula’s per stuk 1.29

5 stuks

voor slechts

5.-

nden Rob Verlit: zeg

Inladen

!

VERKOOP & INFORMATIE

Keiweg 24 - 4901 JA Oosterhout - Tel: 0162 - 447 444 - www.vandewatergroep.nl

Te koop aangeboden: gebruikte brommobielen met garantie.www. adrutters.nl

pelletkachels groenverwarmen.nl 0622326295 Gilze

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362

Vlooienmarkt: Zo 7 Apr Made, Amerhal (10-16U) 06.53.777.967

Nieuw in Brabant:

16 of 17 jaar? Vanaf 6 april extra voordelig met de bus. € 40,85 per maand

Groot bloemige viool Diverse kleuren. Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks. Van 3.29

Voor

1.

99

Vanaf 6 april te koop: ‘Brabant Vrij 16- en 17-jarigen’ • Alleen te gebruiken i.c.m. persoonlijke OV-chipkaart. • Onbeperkt geldig op maandag t/m vrijdag in alle bussen van Arriva, Veolia Transport en Hermes in Brabant. Niet geldig op nationale feestdagen. • Te koop via de webshop van Arriva, bij de Arriva Stores (’s-Hertogenbosch en Veghel), de Servicepunten van Veolia Transport (Breda en Tilburg), de Hermeswinkel (Eindhoven) en bij veel OV-chipkaart-verkooppunten in Brabant. Ga voor meer informatie, zoals voorwaarden en verkooppunten, naar www.goedbezigbus.nl of www.hermes.nl.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013 Biljartsport Landelijke tweede divisie:

Bereikt Hultermans Lands Finale? Op dinsdagavond 12 maart bekert team interieur- en installatiebedrijf Bart Hultermans Dongen thuis voor de beker tegen team Thekes uit Herpen. Dit team heeft onder meer routinier Jos Bongers in de gelederen. In de eerste wedstrijd speelde team Hultermans met 4-4 gelijk. Ook de setstanden waren gelijk 6-6. Bij winst plaatst team Hultermans zich voor de Lands Finale. Dat zou een voortreffelijke prestatie voor dit team zijn. De wedstrijd wordt gespeeld in sportcafé ’t Vaartje in Dongen-Vaart en begint om 19.30 uur.

Landelijke Eerste Divisie:

Verlies Bart Hultermans In St.-Oedenrode verloor Bart Hultermans Dongen van team Man op maat. De enige winstpartij kwam op naam van Dingeman Picocrie. Hij speelde een solide partij en kwam uit op het degelijke gemiddelde van 0.750. Hij maakte ook nog een mooie serie van vijf. Kopman Jack Wijnen kwam niet in zijn spel en moest een nederlaag incasseren. Hij kreeg overigens ook maar 35 beurten. Willie Damen kwam totaal niet in zijn spel. Hij zag zijn opponent al na 28 beurten (1) over de eindstreep gaan. Ook Bart Hultermans kwam er niet aan te pas. Ook hij verloor kansloos. Ook zijn rivaal speelde boven de één gemiddeld. Door dit resultaat staat het team op de negende plaats. Op zondagmiddag 10 maart speelt team Bart Hultermans om 14.00 uur een thuiswedstrijd in ’t Vaartje tegen team Graphic & Mail uit Tegelen. Hultermans heeft de winst nodig om klassenbehoud veilig te stellen. Landelijke derde divisie:

Winst autobedrijf Lion van Loon

In sportcafé ’t Vaartje won team autobedrijf Lion van Loon met maar liefst 7-1 van team P.T.T.K.K. uit Goirle. Arnoud van Rooij was de man van de wedstrijd. Hij zette het formidabele gemiddelde van 0.853 neer. Dit was ruim voldoende voor de winst. Hij had zelfs maar 41 beurten nodig en maakte bovendien een mooie serie van vijf. Ook Embert Broekhoven maakte een mooie serie van vijf. Hij kwam op het mooie geiddelde van 0.638. Ook dit leverde winst op. Kopman Geoffrey Dresselaerts was niet in beste doen. Toch loodste hij zijn partij bekwaam naar de winst. Jurgen Sauvillers speelde een degelijke partij. Toch kwam hij niet verder da remise. Hiermee werden derhalve wel alle te behalen caramboles ook daadwerkelijk gemaakt. Door dit resultaat staat team van Loon nu op een mooie vijfde plaats. Op woensdagavond 13 maart speelt team Lion van Loon om 20.00 uur in sportcafé ’t Vaartje tegen team Timmerbedrijf Verhoeven uit Goirle. Team van Loon heeft de winst nodig om een plaatsje in de top te behouden. Biljartsport vierde divisie:

C. v.d. Nieuwenhuizen Schilderwerken gelijk In ’t Vaartje behaalde team Corné v.d. Nieuwenhuizen Schilderwerken Tilburg een fraai gelijkspel. In de eerste sessie pakte Leo Loonen bekwaam de winst. Hij kwam uit op het schitterende gemiddelde va 0.543. Too Verbunt haakte prima aan. Toch kwam hij aan het eind nog twee caramboles te kort. In de tweede

sessie stelde Embert Broekhoven een punt veilig tegen de koploper. Hij won et het fraaie gemiddelde van 0.510. Op de andere tafel kwam kopman Ad Faro uit op het mooie gemiddelde van 0.565. Toch was dit onvoldoende voor de winst. Ad speelde een gelijkopgaande strijd. In de slotfase zat het he echter niet mee. Door dit resultaat handhaaft team v.d. Nieuwenhuizen zich op de tiende plaats.

Opnieuw verlies v.d. Kaa In Kwadendamme verloor team v.d. Kaa Kaatsheuvel met 6-2 van team Jacobs. De enige winst kwam op naam van reserve Jan Ligtenberg. Jan kwam uit op het mooie gemiddelde van 0.491. Toch kwam zijn tegenstander maar één luttele carambole te kort. Jan Geerlings en Drik v.d. Kaa kwamen totaal niet in hun spel. Zij verloren kansloos in respectievelijke 32 en 44 beurten. Ook Guus Sekreve moest een nederlaag incasseren. Guus kwam slechts drie caramboles te kort. Door dit resultaat handhaaft team v.d. Kaa zich op de achtste plaats. Op vrijdagavond 8 maart speelt team v.d. Kaa om 20 uur een thuiswedstrijd in 't Vaartje team Molenvliet uit Waalwijk. Team v.d. Kaa heeft de winst nodig om zich te kunnen handhaven in de middenmoot. Verlies team Brabant Service In Sas van Gent verloor team Brabant Service Zonwering Tilburg met maar iefst 8-0 van team De Geslootene Boom. Gerard Gabriëls was met 0.519 de beste man. Toch kwam hij aan de meet nog drie caramboles te kort. Anja Wijnen deed het met 0.428 ook niet slecht. Toch was dit onvoldoende voor de winst. Anton Smulders kwam nog het dichtst bij de eindstreep. Hij naderde deze tot op twee caramboles. Jos Hamers tenslotte kwam totaal niet in zijn spel en verloor kansloos. Door dit resultaat staat team Brabant Service nu op de zesde plaats. districtscompetitie libre:

Winst AK Deur & Interieur In Udenhout won team AK Deur & Interieur – Multimate Kaatsheuvel met 23-28. Kopman Johan Ligtenberg was de enige die verloor. Hij kreeg ook maar 26 beurten. Hij kwam uit op het soide gemiddelde van 2.500. Zijn broers Erwin en Edwin zorgden wel voor de winst. Beiden hielden de verdediging gesloten en haalden op deze manier de winst binnen. Johan had nog een mooie serie van vijftien. Door dit resultaat is de naaste concurrent, twee punten dichterbij gekomen. Team AK heeft nu nog een mooie voorsprong van 17 punten.

op TV: RTL LifestyleXperience zondag 10 maart 14.25 uur RTL 4

20% KORTING op beha

ng (300 boeken, oa. Eijffinger)

OPGELET! NIEUW! PVC en PVC Click!

Gekozen tot inspiratiewinkel van het jaar 2013! Rijen | Raadhuisplein 32 | 0161-224187 | www.vromans.decokay.nl | vromans@decokay.nl

PAGINA 13

Dongense Biljart Bond

Goof Verbunt wint

Dongense dartscompetitie

Driebanden en Extra-Libre Uitslagen en standen aan kop Hoofdklas Driebanden

van Leijsen-ranking

John Raesen wint afsluitingstoernooi wintercompetitie darts

De Koude Tap 1 – De Herberg 1.... 4-4 BC’94 – ONA 1................................... 4-4 ’t Vaartje 2 – VOO 1........................ 4-4 Aurora – De BUS ............................... 2-6 De Koude Tap 2 – ’t Vaartje 1........ 4-4 Kortste partij: H vd Linden VOO 1In 34 beurten 0.588 gemiddeld Stand aan kop ONA 1................................................ 4-24 De Koude Tap 1.............................. 4-19 ’t Vaartje 1...................................... 4-18 De Gouden Leeuw Eerste Klas Nooit Volleerd 1–Golden Collection... 4-4

ONA 2 – D’0uwe Sok ........................ 2-6 De Valk 1 – De Keu........................... 8-0 Gouden Leeuw 1 – ’t Vaartje 3....... 6-2 Kortste partij: F Heijne Nooit Volleerd 1 In 27 beurten 0.481 gemiddeld Stand aan kop D’0uwe Sok...................................... 5-28 ONA 2................................................ 5-26 De Valk 1.......................................... 5-24 Genoeg Keu’s Tweede Klas VOO 2 – HSVK................................... 4-4 De Kras – BCEnnog3......................... 3-5 De Herberg 2 – De Bobo’s............... 6-2 De Valk 2 – Excelsior 1.................... 2-6 Kortste partij: T Groenendaal VOO 2 In 20 beurten 0.500 gemiddeld Stand aan kop BCEnnog3......................................... 5-23 De Herberg 2................................... 5-22 De Kras............................................. 5-21 Extra-Libre poule A ’t Vaartje 4 – ONA 3......................... 4-4 Euphonia – De Gouden Leeuw 2.... 1-7 ’t Vaartje 5 – De Salamander......... 2-6 De Herberg 3 – Nooit Volleerd 2.... 2-6 MGD – Excelsior 2............................. 6-2 Kortste partij: F Kafoe MGD In 8 beurten 8.500 gemiddeld Stand aan kop De Gouden Leeuw 2 ....................... 5-29 De Salamander ................................ 5-23 De Koude Tap 3 .............................. 4-22 Rabo Bank Dongen Extra-Libre poule B ALM 1 – ’t Vaartje 6.......................... 5-3 De Koude Tap 4 – ALM 2................. 4-4 Nooit Volleerd 3 – De Herberg 4.... 4-4 Kennet – De Valk 4........................... 8-0 ONA 4 – ’t Vaartje 7......................... 6-2 Kortste partij: C Kayen ALM 1 In 12 beurten 1.333 gemiddeld Stand aan kop De Valk 4 .......................................... 5-23 ONA 4................................................ 5-22 ALM 1................................................ 5-21 Kijk voor details op www.dbb.nu

Kampioenen bij Bas Dongen Door het slechte winterweer liep de KNLTB Winteroutdoorcompetitie dit jaar flink uit. Met name de uitwedstrijden werden veelvuldig afgelast en moesten daarom nog veel later worden ingehaald. Zo stonden de laatste inhaalwedstrijden pas afgelopen zondag op het programma. Eindelijk kon het hoogste zondag damesteam van Bas Dongen de kampioensvlag in top hijsen. Eén punt was genoeg, waarop enkele weken noodgedwongen gewacht moest worden. Zondag was het dan eindelijk zo ver. Uit tegen de dames van Bergenshuizen in Vught deden de Bas Dongen dames wat ze eigenlijk al jaren doen: winnen. Want al jaren rijgt dit team dat inmiddels in de Voorjaarscompetitie in de landelijke hoofdklasse speelt, het ene kampioenschap aan het andere. Met 5-0 werd ook Bergenshuizen verslagen, zodat Bas Dongen niet meer te achterhalen was door naaste concurrent Dinteloord. Hulde aan de kampioenen Jaimy Antheunisse, Linda van Hattum, Sanne Snoeren, Kim Mouthaan en Emmie de Nijs Bik. Diezelfde zondagochtend speelden twee van deze dames, Jaimy Antheunisse en Linda van Hattum, samen nog de damesdubbel finale in de categorie 3 / 4 op het toernooi van Strijdo in Oosterhout. Ook die finale werd door de Bas Dongen dames gewonnen

In sportcafé 't Vaartje werd opnieuw een wedstrijd gegooid in het kader van aannemingsbedrijf C. van Leijsen Kleindongen-rankingtoernooi. In het singletoernooi ging de winst naar Goof Verbunt. In de finale was hij te sterk voor Jordan Marijnissen. Het werd 4-1. In de halve finale versloeg Goof Erwin van Riel. Het werd liefst 3-0. Jordan versloeg hier Wil Luiken met 3-1. In de verliezerronde ging de titel naar Pim Bollen. Pim won met 3-0 van Sander v.d. Wiel. Erwin van Riel en Wesley Goossens winnen koppels In het koppeltoernooi ging de winst naar Erwin van Riel en Wesley Goossens. Goof Verbunt en Jordan Marijnissen eindigden op de tweede plaats. De hoogste uitworp kwam op naam van Frans Kemmeren met 83. Er ware geen 180-ers. De volgende wedstrijd is zaterdagavond 16 maart vanaf 20.00 uur. West-Brabantse Darts Federatie:

Winst C. v.d. Nieuwenhuizen Schilderwerken

Vorige week werd de wintercompetitie afgesloten met een singletoernooi en de prijsuitreiking in café De Valk. De opkomst was jammer genoeg niet zo groot. De Valk 1 brachten de meeste deelnemers aan de start en ontvingen hiervoor 25 euro. Het toernooi werd gespeeld volgens het k.o. systeem met verliezersronde. Ramon Bressers won achtereenvolgens van Wim Hoevenaars, Wiek Claassen, Dimitri van Keulen en Sandra van Halderen en werd finalist. John Raesen haalde de finale door te winnen van Masja Meeren, Ernest van der Kaay, Nor van den Kerkhof en Dennis van Strien. In de finale was John de betere speler en won met 4-2.

v.l.n.r. Ramon, Sandra, Dennis en John

Wiek Claassen versloeg in de finale van de verliezersronde Sven Damen met 3-0.

Dongense Ranking in De Valk Voor de Dongense ranking darts vindt zondag 10 maart weer een toernooi plaats in café de Valk. Er worden een single en een koppel loting toernooi gespeeld. Het koppeltoernooi wordt altijd gespeeld in poules. Beide toernooien hebben een winnaars en een verliezersronde. De aanvang is 13.30 uur. en wel met 6-3, 6-1, waarna snel de auto naar Vught werd gepakt om ook daar de titel veilig te stellen. Het herenteam op zondag van Bas Dongen hoefde niet te wachten op de inhaaldagen. Ook al werden in die klasse afgelopen zondag door de overige teams de laatste inhaalwedstrijden gespeeld, waren de heren van Bas Dongen al in hun laatste wedstrijd op 3 februari onbereikbaar geworden voor de concurrentie. Het team bestaat uit de gebroeders Tennebroek (Brian, Olaf en Ronald) en Cristian Besems. Bij T.C. Bas Dongen is inmiddels de interne Hem & Haar Mixed competitie, die op maandag en vrijdag wordt gespeeld, in volle gang. Bijna 200 deelnemers bereiden zich via dit toernooi voor op de KNLTB Voorjaarscompetitie.

Schooljaren 1956 tot 1968

Reünie Ambachtsschool Machinebankwerker In september is het 55 jaar geleden dat met ruim 160 leerlingen het schooljaar werd begonnen. Een mooie gelegenheid om elkaar na zoveel jaar weer eens te zien en te spreken. Heb je zelf in die jaren op deze school gezeten? Dan kun je je aanmelden via email pmmvandongen@home.nl of bellen naar 0162 320314 Als je contacten hebt met oudklasgenotendie niet meer in Dongen en/of Oosterhout wonen, laat het hen dan weten, want een grote opkomst zou geweldig zijn. Ook docenten uit die tijd zijn van harte welkom. Peep van Dongen.

In de eerste-divisie was de titel voor het team van Dennis van Strien, het karrewiel 69, dat met grote voorsprong kampioen werd, de tobbers werden 2e, en pijlloos eindigde op plaats 3. Beste speler werd Antoine Zanoni van de tobbers die 16 keer won en slechts 1 keer verloor. Teamgenoot Edwin Proosten kreeg op de laatste speeldag zijn eerste nederlaag en verspeelde daarmee zijn kansen, 13 keer winst en 1 keer verlies. De prijs voor de hoogste uitworp ging naar een speler van 4p, Dennis Horvers met 158 punten. Er werd 36 keer 180 gegooid, vorig seizoen was dat 32. Antoine Zanoni scoorde er 4.

De uitslag: Winnaarsronde:

In de tweede-divisie ging de titel met overmacht naar the bouncers, het team van captain Marcel Aalderink. Op dreef 3 pakte plaats nummer 2 en h.b.h.b. werd 3e. Beste speler werd Bjorn Ruitinga, van the bouncers, die 1 keer verloor en 19 keer won. De prijs voor de hoogste uitworp werd behaalde door 2 darters, Mark van Turnhout en Eric van Wanrooij pakte die prijs met een uitworp van 120. Er werd 4 keer 180 gegooid, vorig seizoen waren dat er nog 18. Eric van Wanrooij gelukte dat 2 keer.

1. John Raesen 2. Ramon Bressers 3. Dennis van Strien Sandra van Halderen 5. Dimitri van Keulen Bas van de Borst Nor van den Kerkhof Michel van Dongen

In het bekertoernooi ging de finale tussen the Dartons en de new Bundy’s, na 6-6 gooide Mark Bakx voor new bundy’s de beslissende dubbel waardoor de beker winst naar het team van Richard Schouten ging.

In sportcafé ’t Vaartje won team Corné v.d. Nieuwenhuizen Schilderwerken Tilburg met 6-3 van team Bonaparte uit Rijen. Na de singles was het ng twee tegen twee. Winst was er voor Hans de Jong en Patty v.d. Wiel. Verlies was er voor Ton Kemmeren en Goof Verbunt. Daarna werden drie van de vier koppelpartijen gewonnen. Ook de teamronde ging naar de darters uit DongenVaart. Hans de Jong gooide ook nog een mooie 180-er. Team v.d. Nieuwenhuizen staat nu op een mooie achtste plaats. Op dinsdagavond 12 maart gooit team Corné v.d. Nieuwenhuizen een thuiswedstrijd tegen team Triple One Darts uit Breda. De wedstrijd in sportcafé 't Vaartje begint om 21.00 uur.

perfecte 170 finish. In totaal werd er 121 keer 180 gegooid in deze divisie, vorig seizoen was dat nog 135 keer. John Raesen had het grootste aandeel met 21 stuks. Vincent Langeveld had er 11.

v.l.n.r. Edwin, Sven, Cees en Wiek

Er werd in totaal 3 keer een 180 gescoord. John Raesen, Dennis Geerts en Dennis van Strien gelukte dat. Edwin Proosten gooide 119 uit, John Raesen 116, Ramon Bressers 111 en Mick Hoevenaars 107.

Verliezersronde; 1. Wiek Claassen 2. Sven Damen 3. Cees van Gils Edwin Proosten Aansluitend vond de prijsuitreiking plaats. In de eredivisie ging de titel naar

In de verliezersronde ging de winst met 11-2 naar het karrewiel 69 tegen mooie laatste. Captain Dennis van Strien van het karrewiel 69 pakte ook nog de hoogste uitworp mee met 154.

De prijswinnaars die niet aanwezig waren bij de prijsuitreiking kunnen hun prijs via e mail ramonbressers@ freel er.nl met vermelding van bankrekeningnummer opeisen tot en met zondag 17 maart. het team van captain Bas van de Borst de Valk 1, via een beslissingswedstrijd tegen the dartons werd het kampioenschap veilig gesteld bij de stand 7-3 was de wedstrijd beslist. Op de 2e plaats eindigde evenals vorig seizoen the dartons, de 3e plaats was voor triple trouble. Beste speler werd Dennis Heeren die 11 keer won en 3 keer verloor. Ramon Bressers, uitkomend voor de Valk 1, pakte de hoogste uitworp met een

Deze week is ook de zomercompetitie van start gegaan, in 3 divisies strijden 19 teams om de hoogste eer. Op www.dartsdongen.nl alle verdere info. Alle teams veel succes.

luncHen...! Hoge Ham 59 5104 JB Dongen Tel. 0162-319850


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 14

GRAND ARC TE RIJEN OPEN HUIS VRIJDAG 15 MAART A.S. VAN 14:00 UUR TOT 17:00 UUR

-

Op een unieke locatie in Rijen dichtbij alle voorzieningen heeft WSG appartementencomplex “Grand Arc” gebouwd; Het betreft Anne Frankplein 14 tot en met 61 (tegenover het NS-station); Moderne appartementen met luxe afwerking en een oppervlakte van ca. 80 m2 tot 130 m2. Grote woonkamer met open keuken voorzien van inbouwapparatuur (combimagnetron, koeler, 4-pits kookplaat en afzuigkap); 2 of 3 slaapkamers, complete badkamer met 2e toilet, inpandige berging, extra berging en eigen parkeerplaats in de ondergrondse parkeerkelder; Huurprijzen variëren, bij tweederde van de huurappartementen is huurtoeslag mogelijk; De woningen zijn per direct verhuurbaar. Meer informatie:

www.wsgnl.com of bel 0165-562501.

07-03-13_w10_WeekbladVoorDongen_290x220_fc

donderdag

7

vrijdag

8

JOKERS KRASSEN

zaterdag

9

MAART

MAART

MAART

09.30 - 21.00 u

09.30 - 18.00 u

09.00 - 17.00 u

KRAS EN MAAK KA NS OP FANTASTISCHE PRIJZEN!

Kom naar onze winkel...

Vraag naar de kraskaart. Kras de vakjes open en win bij aankoop van een keuken een gratis vaatwasser, gratis Quooker of gratis montage van uw keuken. U heeft altijd prijs!

Graatsis ser

Vaatw

Groaotkis er

Qu is t a r G ge van

Monta en de keuk

ijds karakter. kasten geeft een eigent vaatwasser, met de magnoliakleurige ap, igk atie afzu bin een com in uit t en taa seik bes en erpe prijs. Het grij van het merk Whirlpool ken tegen een zeer sch De inbouwapparatuur iskoel/vries combinatie. Een super complete keu gaskookplaat, oven en

4.450,-

U maakt bovendien kans op een keuken t.w.v maar liefst € 4.500,-!*

INCL. APPARATUUR

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom

WWW.MOOIMAN.NL Mooiman Keukens, Hestiastraat 12 (bij Hornbach), Tilburg, (013) 583 97 97. Op afspraak kunt u ook buiten de openingstijden bij ons terecht.


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 15

‘t Peeke behaalt tweede plaats nieuws Lente Peuterplusgroep ’t Vlindertje E.H.B.O. Op 2 maart werden in Kaatsbij krantenwisseltrofee heuvel de Brabantse Kampioen- De Atledo-kleuters opent haar deuren schappen E.H.B.O gehouden. gaan weer naar buiten In samenwerking met basisschool de Vlinderboom opent op 1 maart peuterplusgroep ’t Vlindertje haar deuren. Deze groep is in alle 40 schoolweken elke ochtend geopend waardoor de ouderbijdrage vergelijkbaar is met of lager is dan de gesubsidieerde peuterspeelzaal. De afname van korte dagdelen, woensdag- en vrijdagmorgen van 8.45-11.45 uur, is minimaal twee keer per week en van de lange dagdelen (maan-, dins- of donderdag 7.30-13.00 uur; inclusief lunch) ) minimaal één keer per week. Kinderen van werkende ouders, ook alleenstaanden, betalen bij een minimum inkomen € 17,22 per maand en bij een modaal inkomen € 44,74 per maand. De opvang van een 2e kind is zelfs nog goedkoper. Dit is afhankelijk van het inkomen. Vanaf 2½ jaar zijn peuters er meestal aan toe om uitdagingen aan te gaan die hen stimuleren om de wereld te ontdekken. Al spelenderwijs worden de peuters aan de hand van VVE methode Piramide dagelijks begeleid en voorbereid op de basisschool. Dit onder het toeziend oog van pedagogisch geschoolde medewerkers in een groepje van maximaal 15 kindjes. Zo leren de kinderen om te functioneren in een groep met leeftijdsgenootjes, speelgoed te delen en met elkaar samen te werken; belangrijke sociale vaardigheden die straks van belang zijn als de 4-jarige peuters naar “de grote school” gaan. Door een vast dagprogramma en aan de hand van dagritme kaarten in de groep krijgen kinderen besef van tijd en structuur. Kinderen worden hierdoor sociaal

vaardiger en hebben minder problemen om te wennen in groep 1 van de basisschool. Met toestemming van de ouders wordt de ontwikkeling overgedragen aan de Vlinderboom of een andere basisschool naar keuze. Hierdoor wordt er een doorgaande leerlijn gerealiseerd. Bij aanvang van de schoolperiode stemt De Vlinderboom, gevestigd aan de Hortensiastraat 2, de kennismakingsdagdelen op school af op de dagdelen in peutergroep ‘t Vlindertje. Peuters van andere basisscholen in Dongen zijn eveneens welkom. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij kindercentrum Kiddy voor een vrijblijvende rondleiding in de groep en de natuurtuin waarin de peuters elke dag buiten spelen. Inschrijvingen vanaf 2 jaar, plaatsingen vanaf 2½ tot 4 jaar. U vindt Kindercentrum Kiddy aan de Glorieux 5 in Dongen. Voor meer informatie zie www. kinderopvangindongen.nl

VOOR INLICHTINGEN Kindercentrum Kiddy Wilma Hendrix, Glorieux 5 5101 XS Dongen 0162-310374 info@kinderopvangindongen. nl Basisschool de Vlinderboom Felix van den Bosch Hortensiastraat 2 5102 XS Dongen 0162-312050 vlinderboom@vlinderboom.nl

Dongen eindigde op een verdienstelijke vijfde plaats. Een team van de wedstrijdgroep E.H.B.O. Dongen bestaande uit de hulpverleners : Marian van Abeelen en Jeanne-Marie van den Dries en Kees Martens (reserve) nam hieraan deel onder leiding van commandant Jenny Verduijn. Er werd door 8 teams gestreden om de titel 'het beste team van Brabant'. Door de wedstrijdcommissie was een gevarieerd programma in elkaar gezet, dat bestond uit een aantal in scene gezette ongevallen, theorie en praktijk levensreddend handelen en een spel 'praktijk op gevoel' . Er was een breed scale aan soorten ongevallen van heel klein tot heel ingrijpend, waarbij steeds ter plekke de goede aanpak gekozen moest worden. En altijd is er het belangrijke onderdeel 'levensreddend handelen', waarbij snel constateren ,112 laten bellen en snel reanimeren door middel van compressie en beademing en het inschakelen van een AED van groot belang is.

Na de winter in een gymzaal te hebben gesport, zijn de kleuters van Atledo sinds afgelopen week weer op de atletiekbaan te vinden. Veel kleuters zijn doorgestroomd naar de pupillengroep, dus is er weer plaats voor nieuwe kleuters. De groep is bedoeld voor kinderen van ongeveer 4 tot 6 jaar, die het leuk vinden om lekker te bewegen. Onder leiding van 2 ervaren leuke trainsters wordt er iedere training lekker gerend, beweegspelletjes gedaan en leren de kleuters zelfs al de basis van atletiek, zoals verspringen, sprinten en werpen. Natuurlijk alles op een heel speelse manier en op hun eigen niveau. Wie zin heeft, kan een maand gratis meedoen met ons. Pas na die maand hoef je te beslissen of je ook lid wordt van de kleutergroep van Atledo. We trainen iedere zaterdag van 10 tot 11 uur op de Atledo-accommodatie aan de Hertog Janstraat in Dongen. Meer informatie bij Anneke van Krevelen, telefoon 06-25323126 of via de mail tc-atletiek@atledo.nl

Leerlingen uit klas 3 gingen onder hypnose Inmiddels is het een traditie: hypnotiseur Jos Claus komt jaarlijks naar Dongen om een geweldige show te verzorgen voor onze derdeklassers. Ook dit jaar was hij weer van de partij. Afgelopen woensdag kwamen veel belangstellenden naar De Cammeleur om de show bij te wonen. Een groot aantal leerlingen wilde zelf ervaren hoe het is om onder hypnose te gaan.

Nieuws van Vereniging Indië Militairen Het bestuur van de Vereniging Indië Militairen had op 4 maart haar maandelijkse vergadering. Als voornaamste agendapunt stond de evaluatie van de jaarvergadering, waarin de samenwerking tussen V.I.M. en de Jonge Veteranen Dongen ruimschoots aan bod kwam. Er zijn al enkele besprekingen met J.V.D. geweest, maar zonder instemming van onze leden kunnen we daarin geen beslissingen nemen. De aanwezige leden op de jaarvergadering stemden in met voortzetting van deze besprekingen. Ons ledental gaat uiteraard slinken en het zou jammer zijn als een gevestigde en goed ingevoerde vereniging zomaar zou ophouden te bestaan. Daar waren de aanwezigen het roerend mee eens.

Tijdens een volgende bijeenkomst wordt hierop teruggekomen. Overigens was iedereen tevreden over het verloop van de jaarvergadering. Onder het genot van een door de penningmeester aangeboden drankje en door de ontspanningsvereniging geserveerde hapjes was er nog een gezellig onderonsje. Er was nog anderhalf uur over om te buurten en een .kaartje te leggen.

Internationale Vrouwendag Een gevarieerd programma vol verrassingen, demonstraties en muziek. Geïnspireerd door allerlei culturen en achtergronden over de hele wereld! De avond wordt geopend door Burgemeester Simone Dirven-van Aalst. Entree: € 3,50 CC De Cammeleur, Hoge Ham 126, Dongen

Open dagen

Bloemenboerderij de

Langendam Fleurige lente

Nieuwe Workshops / Decoraties / Materialen / Zijde en Droogbloemen Ideeën voor een

Op vrijdag 1 maart werd de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd in de kantine van DVVC. Uiteraard worden dan altijd de jubilarissen en vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet. Vicevoorzitter Jan Oerlemans nam rond 21.00 uur het woord en heette iedereen van harte welkom. Mede-organisator van deze avond, Kees van den Bemd, nam de microfoon over voor de huldigingen. Van oud-voorzitter Johan Heijmans werd deze avond officieel afscheid genomen. Voor hem een cadeau en bloemen waarna Johan de aanwezigen nogmaals bedankte voor de prettige samenwerking. Tot slot werd er afscheid genomen van een ander bestuurslid, namelijk Carla van Delft. Een rijtje met de werkzaamheden die Carla uitvoerde, was indrukwekkend. Jarenlang jeugdleider, bestuurslid, club van 100, betrokken bij de Looierscup en Hans Jansen toernooi en sponsor. Kortom, buiten het cadeau en bloemen, voor het huidige bestuur een reden om Carla te belonen met het erelidmaatschap van DVVC. Volkom verrast ontving Carla van Delft de oorkonde uit handen van vice-voorzitter Jan Oerlemans. Die had daarna nog aan aankondiging; er was een nieuwe voorzitter. De komende periode gaat John Kuijpers als voorzitter DVVC leiden. John stelde zich keurig voor en gaf aan er erg veel zin in te hebben. Na al dit officiële gedeelte gingen de festiviteiten in de kantine pas echt los. Het werd een gezellige avond tot in de kleine uurtjes.

Uiteraard heeft ’t Peeke meegedaan in de categorie “kranten”. In deze categorie werd de tweede prijs bij de publieksjury behaald. Een erg mooi resultaat waar de redactie zeer trots op is! De jurycommentaren spraken voor zich. Er werd gesproken over een kleurrijke en carnavaleske krant. De leesbaarheid, de opmaak en de inbreng van de carnavalsverenigingen werden goed beoordeeld. Hierbij wil de redactie iedereen bedanken die ook dit jaar weer hebben gezorgd voor een prachtig Peeke.

CambreurCollege

Huldigingen tijdens vrijwilligersavond DVVC

Twee dames, te weten Regina Spijkers en Nel Weterings, die al meer dan 20 jaar voor de catering bij het jeugdkamp zorgden en hiermee stopten, kregen een bos bloemen en een cadeaubon voor hun trouwe inzet. Er waren vier jubilarissen. Frank Schrijn en Henk van Rijswijk, beide 25 jaar lid, Johan Oomens, 40 jaar lid en Ad Timmermans zelfs 50 jaar lid van DVVC. Eén voor één werden ze in het zonnetje gezet met een bos bloemen, mooie woorden en uiteraard een aandenken. Gerard Emons ging namens de jeugdcommissie hierna het Concordiaantje uitreiken. Dit is een jaarlijks terugkerend aandenken voor een jeudkaderlid. Dit jaar viel de eer om jeugdleider en trainer, Tim Bouterse. Trots ontving hij de daarbij horende onderscheiding. Hierna kwam Kees van den Bemd weer aan het woord. Het werd muisstil toen de vrijwilliger van het jaar werd omschreven. De keus viel dit jaar op Sjef Verkooijen, een stille kracht achter de schermen, die veel klusjes bij DVVC opknapt. Met een daverend applaus ontving hij de onderscheiding en bloemen.

Zaterdag 2 maart heeft de redactie van ’t Peeke meegedaan aan de Krantenwisseltrofee Noord-Brabant. Bij deze wedstrijd wordt de beste carnavalskrant, carnavalsboekje, en carnavalsblaadje gekozen.

dagje uit met familie of bijv. collega’s

Vr. 8 en zat. 9 maart van 11.00 tot 17.30 uur ’t Vaartje 108 • 5165 ND Waspik • www.delangendam.com Sportcentrum De Vennen in Dongen zoekt: Zij gingen vol goede moed het podium op en haalden de gekste dingen uit terwijl ze gehypnotiseerd waren. We zullen een tipje van de sluier oplichten: we hebben een leerling gezien die niet meer tot 10 kon tellen, want in zijn beleving bestond de 7 niet meer. Een meisje beweerde dat ze Venus heette en werd erg boos toen het publiek iets anders beweerde. Ook hebben veel leerlingen met smaak heerlijke ‘zoete’ citroenen gegeten. Toen de hypnose voorbij was, hadden ze een bijzondere smaak aan hun lippen… Verder hebben we een jongen gezien die zijn billen brandde aan een stoel. Dit resulteerde in een natte broek, omdat de stoel natuurlijk met water afgekoeld moest worden. Tot slot heeft een aantal leerlingen nog in een Ferrari gereden en sommigen hebben er zelfs een gewonnen! Het publiek heeft zich kostelijk vermaakt en de leerlingen op het podium vonden het een geweldige ervaring. Het was weer een geslaagde avond!

Els Driesen exposeert in De Looierij In ’t Nieuwe Nathuis van De Looierij aan de Kerkstraat zal Els Driesen van vrijdag 8 maart tot en met zondag 21 april een gedeelte van haar omvangrijke werk exposeren. Els is op 30 november 1949 geboren in Padang als dochter van een KNIL militair. Omdat vader werd geplaatst in Dongen (RIMI), bracht zij haar jeugd tussen haar 8ste en 23ste levensjaar aldaar door. Els is autodidact , maar ze heeft toch heel wat lesgevers gekend. Ze leerde iconen schilderen van een zuster van het oude Trappistinnenklooster Koningsoord in Berkel-Enschot. Ze kreeg aquarel-les van Ingrid de Roos en portret- en naakttekenles van Riky Schellart. In het IKO in Hoogstraten heeft Els een opleiding keramiek gevolgd en in Eindhoven leerde ze trompe-l’oeil schilderen. De expositie is vrij toegankelijk.

Allround sportinstructeur m/v Als sportinstructeur houdt jij je o.a. bezig met het begeleiden van leden en het geven van diverse groepslessen. Als zweminstructeur geef je zweminstructie aan kinderen en doelgroepen. Je houdt toezicht op de veiligheid van de gebruikers van de zwemaccommodatie.

Functievereisten:

- Vakgerichte diploma’s - Sportief en klantgericht Sportcentrum De Vennen werkt volgens de richtlijnen van de CAO Recreatie. Heb je interesse? Stuur je sollicitatie naar: De Vennen, t.a.v. Peter Verhoof, Postbus 62, 5100 AB Dongen, of via de e-mail naar peter@vennen.nl. Wil je meer informatie, neem contact op met Peter Verhoof of Alfons van der Pluijm via 0162-319999. Wil je meer informatie over Sportcentrum De Vennen? Kijk op onze website www.vennen.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 16

Te koop / te huur

18 nieuwbouw appartementen Harmoniestraat te Oosterhout

13 maart inloopavond Van 19.00 - 21.00 uur Restaurant Perròn Heuvel 8 te Oosterhout

Autorijschool Keep Driving

L

voor jouw persoonlijke rijopleiding autorijschool voor regio Gilze Rijen / Dongen

Voor informatie en GRATIS proefles! Bel 06-166 88 462 of kijk op

www. keepdriving.nl

slechts 5 woningen beschikbaar! www.harmonie-oosterhout.nl Koopgarantregeling Normale koopsom vanaf Koopgarant 10% Uw koopsom vanaf

€ 139.950,€ 13.995,-* € 125.955,-

*Informeer naar de voorwaarden

Frans van den Mosselaar autorecycling & autodemontage b.v.

Verkoopinformatie

0162 – 5212 97

0346 – 26 49 04

Het adres voor al uw oude auto’s en wrakken. Tevens ontvangt u een RDW erkend vrijwaringsbewijs. Auto’s worden opgehaald in de regio. Ook uw adres voor gebruikte auto-onderdelen. Openingstijden: maandag/vrijdag 08.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 17.30 uur zaterdag 09.00 tot 16.00 uur

Watertorenstraat 6 - 5102 aG DonGen telefoon: 0162-312971 - fax: 0162-318686

Vraag hier uw gratis informatiebrochure aan

Makelaar

Te Huur: Diversen bedrijfsruimten op een afgesloten bedrijventerrein gelegen aan de Lage Ham te Dongen. Beschikbare ruimten : 1:184m2 afm. 12,2x15m ,huurprijs €650,- p/ mnd.220v en 380v aanwezig. 2:267m2 afm.16.3x16.4m,huurprijs €750,-p/mnd.huurprijs is ex. electra.Per direkt beschikbaar,flexibelle huurcontracten. Voor info : 06-26850666

De veelzijdige vakman voor al uw grote en kleine klussen! Dakkapellen Timmerwerk Sanitair Dakramen Vloeren leggen Onderhoud Isolatie Verbouwen En meer….

Rob Hoosemans Adriaan Swaenstraat 8 4931 RH Geertruidenberg Tel: 0162-463305 Mob: 06-14066815 Email: r.hoosemans@klussenier.nl Website: www.klussenier.nl

FRANS SPAANS Nederlands vr SPAANSsprekende *** *met vrienden/familie *solo privélessen *in Oosterhout *ook lessen overdag *** info@ritmo-latino.nl

Behangwerk ? GROOT of klein ,ook dan moet u bij Gerrit Kooijman zijn. de specialist sinds 1964 ! 10% korting op behang .Keuzen uit 10 boeken !! Ook voor Schilder en sauswerk. Bel of mail : 0162684282 / ger.ko@ziggo. nl. NU : Winterkorting

Saladdin, Culinaire Oase langs de A27 waar alles draait om beleving! Met de opening op 23 januari dit jaar, heeft onze regio er een specialiteitenrestaurant bij: Saladdin. Saladdin omarmt alle culturen, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt. Ook de keuken is daarop ingesteld. Of u nu Turkse, Arabische of Mediterrane gerechten wilt proeven, bij Saladdin kan het. Sprookjesachtig Saladdin schittert door innovatief te zijn; traditionele maaltijden krijgen een verrassende twist. Tel daarbij de kleurrijke ‘sprookje-uit1001-nacht’-sfeer en u heeft een zeer goede reden om binnenkort een bezoek te brengen. Restaurant Saladdin is gelegen aan de Maasdijk te Raamsdonksveer, nabij industrieterrein Dombosch. Neem afslag 20 aan de A27 en u bent er vrijwel meteen. Havide en Oscar Gecsöyler de eigenaren van Saladdin hebben het restaurant ingericht met Hollandse en Arabische decoraties, waardoor de sfeer in alle opzichten gastvrij is en daardoor bijzonder uitnodigend. Havide: “Wij willen laagdrempelig zijn om echt iedereen te kunnen verwennen met lekker eten. Saladdin verwelkomt een ieder die van verrassend goed eten houdt, met een veelzijdige menukaart. Al onze gerechten zijn zeer vriendelijk geprijsd.”

of met een groot gezelschap, voor iedereen creeren we een gezellige plaats.” Avontuurlijk uit eten Echtgenoot Oscar heeft al vele restaurantconcepten op zijn naam staan, waaronder Sultan Lounge in Breda en Rotterdam. Hij is een fijnproever en het zal niemand verbazen dat hij verantwoordelijk is voor de keuken. Hij heeft een veelzijdig menu op de kaart gezet met uitgebreide keuze in dranken, hapjes, voor- en hoofdgerechten en desserts. Oscar: “Ik wil de zintuigen prikkelen met fantastische recepten. Door nieuwe variaties te maken, te werken met spannende ingrediënten, specerijen en kruiden uit verre landen en die te combineren met verse producten uit Nederland, ben ik in staat om de gasten nieuwe ontdekkingen te laten doen. Soms met een snufje mystiek en magie, dat maakt uit eten gaan tot een avontuur.” Of u nu voor een zakenlunch komt, een drankje met tapas of mezze, dan wel een meergangendiner, elke dis is een belevenis. U kunt Saladdin ook in de arm nemen voor het organiseren van feestelijke partijen, zakelijke evenementen of voor het cateren van uw lunches en recepties.

Saladdin telt minstens 140 zitplaatsen verdeeld over diverse zithoeken en daarnaast een groot zonneterras met plaats voor nog eens 100 personen. Havide: “Of je nu met z’n tweetjes komt

BON: Knip uit en neem mee! Lekker eten als een sultan voor een vorstelijke prijs doet u bij Saladdin Specialiteitenrestaurant. Op vertoon van deze coupon serveren wij u een verrassend 4-gangen diner voor slechts € 17,50 p.p. Bon geldig t/m 12 april 2013 (m.u.v. 1ste en 2de Paasdag) en alleen op reservering via info@saladdin.nl of telefonisch 0162-580774

Restaurant Saladdin Maasdijk 20 (Industrieterrein Dombosch) 4941 TD Raamsdonksveer

www.saladdin.nl Tel: 0162-580774 Gratis parkeren op eigen parkeerplaats. Alle dagen van de week geopend voor lunch en diner. Reserveren gewenst. Mail: info@saladdin.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

MC3 van HV Dongen Kampioen

PAGINA 17 Tennisbanen aan Procureurweg

Tennis voor weinig geld Eind maart 2013 gaan de twee gravelbanen van Tennis de Biezen aan de Procureurweg weer open.

De meisjes van MC3 van HV Dongen zijn zondag 24 februari kampioen geworden in hun poule. Ze speelden een ijzersterk seizoen, speelden 1x gelijk en verder werden alle wedstrijden gewonnen. Handbalvereniging Dongen Uitslagen HES Apollo HS1 – Dongen HS1...30-30 HAJ Dongen HA1–HAR&O HA1..23-36 DBJ Internos DB2 – Dongen DB1.. 8-37 HBJ Internos HB1– Dongen HB1.57-22 GDJ Elshout D1 – Dongen D1.......... 1-7 DAS RHV DS1 – Dongen DS1.......25-31 DAS Dongen DS2 – EMM DS1......23-27 DAS Dongen DS3 – PSV DS3........19-24 HES Avanti HS1 – Dongen HS1....36-30 DAJ Dongen DA1 – W Ster DA1............ DAJ WhDemonsDA1–Dongen DA2.16-16 DBJ Heerle DB2 – Dongen DB2....10-16 DCJ HVM DC1 – Dongen DC1........ 6-13 DCJ HVM DC2 – Dongen DC2......17-11 DCJ HVM DC4 – Dongen DC3........ 4-11

Programma Zaterdag 9 maart DAJ 19:10 OHC DA1 – Dongen DA2 Zondag 10 maart HES 15:15 Dongen HS1 – Artemis HS1 HES 13:40 Mixed-Up HS1– Dongen HS2 DAS 14:00 Dongen DS1 – Vido DS1 DAS 15:50 Heerle DS2 – Dongen DS2 DAS 14:20 Apollo DS1 – Dongen DS3 HAJ 14:30 Hellas HA1 – Dongen HA1 DAJ 14:40 Heerle DA1 – Dongen DA1 HBJ 12:45 Dongen HB1 – Avanti HB1 HCJ 14:00 Dongen HC1 – GHV HC1 DCJ 11:55 Dongen DC1–Taxandria DC1 DCJ 11:00 Dongen DC2 - Utd Breda DC1

DCJ 13:10 Dongen DC3 – Heerle DC1 GDJ 12:20 Dongen D1 – WhDemons D1

Goud voor Aledo in Regio Indoorcircuit Voor Phill Pols staat nu al vast dat hij zich Regiokampioen mag noemen bij de D-junioren. Er is nog een wedstrijd te gaan maar met al drie keer een eerste plaats is hij niet meer te verslaan. Dit is het derde jaar op een rij dat hij dit kampioenschap op zijn naam mag zetten. Op 17 maart zal de prijsuitreiking in Rijen na de 5e wedstrijd plaatsvinden. Marjolein Bogers en Anne de Jong hebben nog een spannende strijd te leveren voor een podiumplek bij de meisjes B-pupillen. Roos de Jong staat momenteel 2e bij de meisjes C-pupillen en ook Jorrit Heijkant zal ook een podiumplek gaan bemachtigen bij de VB groep16+

Pupillen Roos de Jong (MPC) behaalde een mooie PR op de 40m sprint. Helaas ging de lat er bij 0,85 af en ging het kogelstoten iets minder. Toch heeft ze al 2 x een 1e plaats op haar naam staan. Reinier van de Linden (JPC) deed voor de tweede keer mee aan een indoor en met 3x een PR deed hij het prima. Bij (MPB) deden Anne de Jong en Marjolein Bogers mee. Anne haalde een clubrecord hoogspringen: 1.15m. Zij werd tweede in het eindklassement en Marjolein derde. Bij de jongens scoorden Finn Lodders, Stijn Mahieu en Boudewijn vd Linden persoonlijke records. Ilse Mahieu, Anne ter Horst en Laura Mulder (MPA) streden onderling om hun goede posities tussen 23 atleten en vestigden ook persoonlijke records. Bij de JPA waren er Chuck Pols en Finn Hultermans in een groep van 26 atleten. Chuck werd zesde.

Junioren Ruben Bogers en Phill 1e jaars Djunioren tussen ook 2e jaars met daarbij Sjoerd vd Linden begonnen met hoogspringen. Sjoerd haalde op alle onderdelen een PR. Ruben ging voor het eerst in lange tijd weer keurig over de 1,35 m. Phill ging over de 1.40m. Gaf het daarna op, vanwege de pijn. Bij het spinten bleken ze elkaar goed aan te vullen en allebei met 6.4 sec gedeelde eerste

op dat onderdeel en voor Ruben was dat een mooie PR. Met kogelstoten voor Ruben een mooie afstand van 6.43m en Phill een nieuwe PR naar 8.81 m en eerste op dat onderdeel. Ze mochten beiden op het podium met voor Ruben een zilveren medaille en Phill een gouden. Desiree Trommelen deed het ook heel goed met een PR van 1.20 m bij hoogspringen en kogelstoten een PR naar 6,66m. Maxime Beverwijk kreeg na een mooie nieuwe tijd op de spint van 6,8 sec last van haar knie, waardoor ze het hoogspringen moest laten vallen. Bij het kogelstoten werd ze eerste met 10.33 m. Intussen waren de Junioren C met Sam van de Pol, Scott Pols en Glenn Pols gestart. Met een aantal toppers van de regio in de race. Sam liep voor hem een recordtijd van 6.4 sec op de sprint en kreeg de kogel naar 8.61 m en ging ook voor het eerst sinds lange tijd bij hoogspringen weer over de 1.35 m. Hij werd 7e . Scott liep een PR van 6,1 sec bij het spinten en een PR bij kogelstoten naar 8.83 m. Hij ging nog bij 1.40 m over de lat en werd 5e. Glenn sprong 1.50 m hoog. Bij het kogelstoten werd hij 1e met 10.46m en zijn sprint 6.1sec. Werd 4e .Bij de VB dames 16+ deed Joanne van Gestel mee bij het kogelstoten. Jorrit Heijkant werd bij de heren 3e en doet ook mee voor de prijzen voor het indoorcircuit.

BC Shot Jeugd Tijdens de Brabantse jeugdkampioenschappen badminton in Tilburg hebben verschillende jeugdleden van de Dongense badmintonvereniging BC Shot verdienstelijke podium plaatsen behaald. Milou Lugters en Iris van Leijsen mochten zich zelfs tot Brabants kampioen laten kronen. In het meisjes enkelspel onder 9 jaar werd Iris van Leijsen gedeeld 3e/4e doordat ze in de halve finale werd uitgeschakeld. In het meisjes dubbel won ze samen met Demi van Ritter (Zevenbergen) de finale en werd Brabants kampioen. In de meisjes dubbel onder 11 behaalde Anouk Zoutendijk een 3e plaats samen met Lisanne Coppens (BC Lith). Bij de jongens onder 13 behaalde Pim Westrate drie podium plaatsen. In het enkel spel en bij het gemengd dubbel werd hij gedeeld 3e/4e na twee verloren halve finales. In de categorie

jongens dubbel werd hij tweede na een spannende finale. Bij de meisjes onder 13 behaalde ook Milou Rigters drie podium plaatsen. Twee hiervan waren ook meteen de hoogste plaatsen zodat zij zich maar liefst twee keer tot Brabants kampioen mocht kronen. In de meisjes enkel werd ze overtuigend kampioen zonder ook maar één set te verliezen. Ook in de meisjes dubbel werd Milou samen met Linde James (BC Geldrop) Brabants kampioen. In het gemengd dubbel behaalde ze de gedeelde 3e/4e plaats na een verloren halve finale.

De gemeente Dongen heeft de exploitatie van de banen vorig jaar overgedragen aan een stichting gevormd door de gebruikers. In het seizoen 2012 is door vrijwilligers hard gewerkt om de gravelbanen in goede staat te brengen. Door het in eigen beheer houden van het onderhoud kan de huurprijs laag blijven. De gebruikers van het afgelopen jaar zijn enthousiast en het spelen op gravel blijft een unieke ervaring. Per slot van rekening bestaan deze banen al 60 jaar. In de maand maart worden de banen met hulp van deskundigen geprepareerd voor het nieuwe tennisseizoen. Voor het seizoen 2013 (van eind maart tot begin november) kost een baan 120 euro (inclusief sleutelgeld) voor één uur in de week. Als je met vier personen speelt zijn de kosten voor iedereen nu interessant. Voor nadere informatie of het huren van een baan: Leon de Jong, telefoon 0162317041 of lamdejong@online.nl

Schaakcompetitie DSC Vrijdagavond 1 maart is ronde 19 gespeeld van de interne competitie van de Dongense Schaakclub. Maarten v.d Burght won van Frans vd Burght en vergrootte zijn voorsprong op Dick Carol en Marcel Roeloffzen die remise speelden en op Mark Maas die verloor van Peter Stokkermans. De uitslagen van ronde 19:

M.vd Burght -F.vd Burght ............. 1-0 M.Maas -P.Stokkermans ................. 0-1 D.Carol -M.Roeloffzen ................. ½-½ J.Haast -C.Verledens ................... ½-½ S.vd Brand -A.Blijlevens ................ 0-1 P.van Ruth -A.Swinkels ........... ½-½ P.Smulders -J.Ramstijn ........... 1-0 H.van Dongen -P.van Ginneken .... 0-1 L.Boer -R.Haast ......................... 0-1 A.den Boer -E.Jongenelen ............ ½-½ De kop van de ranglijst: 1M.vd Burght ...........................651,17 2D.Carol ...............................515,00 3M.Maas ..............................480,00 4M.Roeloffzen ..........................457,50 5P.Stokkermans ........................440,33

Fairplay Wintergames groot succes Op zondag 3 maart was de laatste speeldag van de Fairplay Wintergames bij Multifit in Dongen. Na twee eerdere tennisdagen verspreidt over de winterperiode, konden de kinderen punten verdienen. Er werd onderscheid gemaakt in de 'rode baan', voor kinderen t/m 8 jaar en de 'oranje baan' voor kinderen t/m 11 jaar. Met een groot animo qua deelnemers was de strijd groot. Onder toeziend oog van ouders, broers, zussen, opa's en oma's, was het een waar genot om alle kinderen bezig te zien op de tennisbaan. Tussen de wedstrijden door was er de mogelijkheid om verder te spelen op de WII, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Na de laatste speelronde werden de punten opgeteld om daarna tijdens de prijsuitreiking de winnaars bekend te maken. Tijs Groesbeek was de beste op de 'rode baan' en die eer werd voor Sandra Uljee behaald op de 'oranje baan'. Naast de gouden medaille mogen ze ook beide een Plugro Sport Wisselbokaal mee naar huis nemen!! Multifit eigenaar J-W. Mooren en de organistie, die in handen lag van Robin Hobbelen en Coen van Gils van Fairplay Tennisschool, zijn het eens dat er volgend jaar een tweede editie gaat plaats vinden! De organistie wilt alle ouders, maar vooral de kinderen bedanken voor een zeer mooie 1ste editie!

Bridge82 Competitie 2012-2013 5e deelcompetitie - 3e zitting Dinsdag 26 februari 2013 Groep A 1. F. v Heteren & J. Vermeulen.... 61,25 2. F. van Dun & M. Lenaerts......... 59,58 3. J. v/d Hoek & J. Kersbergen.... 54,58 Groep B 1. U. de Bruin & J. van Heteren... 62,80 2. E. Hoevenaars & N. Smans....... 63,20 3. J.Butter & K.van Tilborg.......... 59,52 Groep C 1. C. in 't Groen & T. in 't Groen.. 61,56 2. A. v. Alphen & W. v. Schijndel.60,49 3. P. Raesen & E. Windhorst......... 59,65 Competitie 2012-2013 5e deelcompetitie - 3e zitting Donderdag 28 februari 2013 Groep A 1. M. Boekee & D. Groot................ 60,00 2. F. Dresen & F. Buitelaar............ 58,33 3. L. Boon & E. van Puijenbroek.. 58,75 Groep B 1. G. Pieren & E. Quist................... 66,07 2. P. Rommelse & A. Zittema....... 58,93 3. J.v. Bekhoven & G. Vermeulen.58,04 Groep C 1. P. Raesen & J. Raesen................ 61,01 2. T. Kempers & S. Burggraaf...... 59,79 3. N. Butter & J. Butter.................. 59,20

Bridgeclub Dongen Uitslagen wintercompetitie 12-13 5e ronde–2e zitting (26 febr) Groep A 1. dms. v.Baarle-de Jooden.......... 62,17 2. dms. v.Leijsen-Pijnenburg....... 56.83 3. echtp. van Puijenbroek............ 56,33 Groep B 1. echtp. Braak................................ 60,42 2. hh. Kenter-Lambregts............... 59,58 3. mw. Claveaux-hr. v.d.Berg....... 55,00 Groep C 1. echtp. v.d.Zijden........................ 63,54 2. dms. v.Beek-v. Leijsen.............. 58,33 3. dms. v.Doorn-Hof...................... 54,17 5e ronde – 3e zitting (28 febr.) Groep A 1. mw. Oomens-hr. H.Oomens.... 63,33 2. hh. Horsten-Welling.................. 59,58 3. mw. Kenter-hr. P.Oomens........ 55,83 Groep B 1. mw. Brattinga-hr. de Jong....... 65,45 2. dms. Bakx-Hultermans............. 56,13 3. dms. Schellekens-Loonen........ 54,43 Groep C 1. hh. v.d.Corput-v.Strien ............ 57,97 2. m. v.Dongen-hr. Raaijmakers.56,67 3. ds. Trommelen-v.’t Westeinde.... 55,38

Bridge voor Ouderen Uitslag wedstrijd nr. 9 (1 maart ) Groep A 1. mw. v.Leijsen-hr. Hultermans.64,91 2. echtp. Smans.............................. 57,53 3. echtp. in ‘t Groen....................... 54,85 4. mw. v.Baarle-hr. Kenter............ 52,41 5. echtp. v.d.Hoek.......................... 52,29 Groep B 1. dms. v.Rijen-Roovers................ 67,92 2. dms. Loonen-Pijnenburg.......... 60,52 3. echtp. van Rijsewijk.................. 60,48 4. mw. Aarts-hr. van Heijst.......... 59,53 5. dms. v.Boven-Mayers................ 59,43

Maandagmiddagbridge Uitslagen 4 maart Groep A

A. Brouwers-J.v.d.Berk.................. 60,94 2. Je de Jong-W. Braak.................. 59,38 3. A. Beumer- S. Donkers............. 57,81 Groep B 1. A.v.Rijen-B.Lugtenberg............. 56,77 2.H.Muilenberg-P.Oomens........... 53,65 3. M.v.Beek-R.v.Leijsen.................. 53,65 Groep C C.v.d. Corput -H.Vos..................... 61,04 2. N.Aarts-Je Luucas...................... 59,12 3.R.Vereggen -C.Oomens.............. 57,34

Jeu de Boulesclub Dongen Op zaterdag 2 maart heeft weer de jaarlijkse winteruitwisseling plaatsgevonden tussen de leden van Jeu de Boulesclub Dongen en verenigingen uit de regio. In totaal deden 30 koppels mee aan dit toernooi. Door ieder team werden er 4 partijen gespeeld. De deelnemers waren ingedeeld in 2 poules. Uitslag Poule A 1. E .Pol – H. van Gils 4 winst en 30 pluspunten 2. J. Assmann – J. van Rooden 3 - 21 3. G. v.d. Wouw – C. Pullens 3 - 16 4. T. Barten – R. van Breugel 3 - 14 Poule B 1. C. Timmermans – K. Jacobs 4 - 29 1. L. Ligtenberg – P. Ligtenberg 4 - 29 3. J. van Doorn – J. Vermeer 3- 19 4 D. Sprangers – L. van Boxtel 3- 16

Van NL Doet naar Dongen Doet! Op 15 en 16 maart organiseert het OranjeFonds de grootste vrijwilligersactie van Nederland,: NL Doet!. Er zijn dit jaar in Dongen door verschillende organisaties 8 klussen aangemeld. Wat kunt u doen? Laat u eens van uw beste kant zien en meld u aan. U kunt eens proeven hoe het is om u belangeloos in te zetten voor uw buurt of uw club. U krijgt er vast geen spijt van…Ga naar Website van NLdoet.nl, voer Dongen in

DOE MEE MET DE WEKELIJKSE

PRIJSPUZZEL 1

2

11 16

3

4

5

6

12 17

13 18

19

23

24

28

39

44

45

31

41

62

52

64

53 58 66 70

74

78

75

79

81

54

65

73

77

43

69

72

36

47

51

63

32

42

57

68

71

27

35

56

67

22

v 46 50

10

21 26

40

49

61

9

15

34

38

60

8

30

55 59

20

29

48

7 14

25

33 37

EN WIN EEN OVERHEERLIJKE TAART

76 80

82

© Persbelangen P0737

79

40

65

1

6

23

72

14

45

66

44

35

48

HORIZONTAAL: 1 vlinderbloem; 6 trouwens; 12 denkbeeld; 14 hoofdbedekking; 16 voegwoord; 18 plus; 19 indien; 21 nummer; 22 privaat; 23 voordat; 24 peuter; 27 uitroep; 28 deciliter; 29 Europese hoofdstad; 30 soort palm; 32 de oudere; 33 gram; 35 en omstreken; 37 richting; 40 bouwland; 42 sterk weefsel; 44 lidwoord; 45 gewicht; 46 rivier in Zwitserland; 47 aldus; 48 spoor; 50 speelgoed; 52 rechter in Friesland; 55 zangnoot; 58 niet even; 59 millimeter; 61 kinnebak; 64 mestvocht; 66 bezittelijk vnw.; 67 wijfjesschaap; 68 gebrekkige; 70 voor; 71 emeritus; 72 Frans voegwoord; 73 uitkering; 74 van een; 76 en omstreken; 77 autoped; 79 schepsel; 81 kleine maat; 82 hofmeester. VERTICAAL: 2 vreemde maat; 3 groet; 4 planeet; 5 rivier in Friesland; 7 aarzeling; 8 slanke; 9 insect; 10 daar; 11 rashond; 13 drank; 15 kras; 17 hevig; 19 krantenjongen; 20 plaats in België; 22 bijenproduct; 25 luchtvaartmaatschappij; 26 kruik; 29 walvis; 31 ontkenning; 33 gesteente; 34 dyne; 36 nonsens; 38 berg op Kreta; 39 noodsein; 40 Europeaan; 41 waterdiepte; 42 erfelijkheidsdrager; 43 atoomgroep; 48 herrie; 49 tongbeweging; 51 ondernemingsraad; 53 dwaas; 54 alledaags; 56 vestibule; 57 ton; 60 masker; 62 bloem; 63 vogel; 64 als het ware; 65 orgaan; 66 stonde; 69 bergpas; 72 et cetera; 75 plaats in Flevoland; 77 zangnoot; 78 rivier in Italië; 79 Griekse letter; 80 selenium.

Oplossing vorige Prijspuzzel:

WINKELPUBLIEK

winnaar Ilona Suijkerbuijk, Lage Ham 4 HORIZONTAAL: 1 border; 6 karton; 12 Noor; 14 roos; 16 el; 18 blesseren; 19 ga; 20 zon; 22 en; 23 es; 24 aap; 25 teen; 27 jas; 29 tulp; 31 duet; 32 hamer; 34 klei; 36 Est; 37 kam; 38 cis; 40 ene; 41 via; 42 top; 43 rek; 46 tsa; 48 lus; 49 mie; 51 neen; 53 thuis; 55 loer; 56 reuk; 58 alp; 59 vier; 60 esp; 61 R.I.; 63 W.L.; 64 set; 66 it.; 67 passagier; 69 nr.; 70 maal; 71 leis; 73 denken; 74 opstel.

VERTICAAL: 2 on; 3 rob; 4 dolen; 5 eren; 7 arre; 8 roest; 9 ton; 10 os; 11 fez; 13 osram; 15 hap; 17 lotus; 19 gapen; 21 neet; 24 alle; 26 et; 27 jam; 28 sec; 30 uk; 31 deern; 32 haast; 33 ritus; 35 ieder; 37 kit; 39 S.O.S.; 44 eerst; 45 keep; 47 aha; 48 lip; 49 moes; 50 Ieren; 52 nu; 54 ulaan; 55 li; 57 kraak; 59 vlees; 60 eik; 62 Isle; 63 Wilp; 65 tri; 67 pan; 68 rit; 70 me; 72 Se.

Lever uw oplossing voor maandag 08.30 uur in bij de redactie: Hoge Ham 80-82 Op de envelop vermelden: Oplossing puzzel of mail naar dongen@emdejong.nl ovv : oplossing puzzel Volgende week maken wij de winnaar of winnares bekend. De tegoedbon voor de taart kan daarna worden afgehaald bij de redactie.

BRUIJNS UITVAARTVERZORGING Voor alle verzekeringen en geloofsovertuigingen

‘Dienstbaar zijn in een persoonlijke situatie’ Antoine Bruijns - Uitvaartondernemer

Tel. 0162 - 457775 (dag en nacht)

Kantoor: Prins Frederikstraat 1-3 4901 LV Oosterhout info@bruijns-uitvaart.nl www.bruijns-uitvaart.nl


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 18

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

Voor Al uW VoorKoMenDe TegelWerKzAAMheDen! nIeuW:

U kunt bij ons ook KerAMISChe plInTen laten zagen uit tegels. Afgewerkt met een kwartrond of facet, indien nodig geëmailleerd.

www.jurgenvanleijsentegelwerken.nl

StoffeerderijvanHoorn Voor al uw meubelstoffeerwerk! Bel voor een vrijblijvende offerte 06-19748242 www.stoffeerderijvanhoorn.nl schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

Podotherapie Van der Pas

Voor al uw voet- en loopproblemen Podotherapeutische zolen Sport- en kinderzolen Pedicurebehandelingen (ook Diabetes) Dongen: Europaplein 47, 0162-315997 Raamsdonksveer: Emmastraat 3A, 0162-518215 Behandelingen worden geheel tot gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar

www.podotherapievanderpas.nl

W. van der Heijden ElEctrotEchnischE rEparatEursbEdrijf verkoop en reparatie van huishoudelijke apparaten Stationsstraat 62 5121 EE RIJEN Telefoon: 0161-222849 Fax: 0161-220791

Klein Dongenseweg 69 - 5106 AB Dongen Telefoon: 0162-322829 - Mobiel: 06-53220621 Website: www.jurgenvanleijsentegelwerken.nl Brommobiel-onderdelen nieuw en gebruikt. ad rutters autobedrijf bv,de wetering 24,4906 ct,oosterhout

plankenvloeren

www.mhcvloeren.nl

Lijstenmakerij. Voor het vakkundig opspannen en inlijsten van uw borduurwerk, geboortekaarten, aquarellen, schildersdoeken, etsen, posters etc. „Uw kunstwerk verdient ons vakwerk!“. Leo Briels lijstenmakerij, hoofdstraat 28, rijen. 0161223156

Theuns Dierenvoeders, De Hak 16B, Dongen, tel:0162-313043. Het beste adres voor uw hondenvoer advies. Vraag uw prijs op van het hondenvoer wat u nu gebruikt. Nu ook special 50% korting op hondenkussen, speelgoed en flexi lijnen. theuns@home.nl

Snijtechniek Brabant B.V. is een toonaangevend bedrijf in de jacht- en scheepsbouw en is op zoek naar een enthousiaste Machine operator/frezer en Algemeen medewerker/machine operator.

Machine operator/frezer Het profiel: - Minimaal afgeronde MBO opleiding, de voorkeur gaat uit naar een opleiding Werktuigbouwkunde - Zelfstandig werken - Werken in wisselende ploegen - Flexibel (geen 8 tot 5 mentaliteit) De werkzaamheden bestaan uit: - Bedienen van de freescel en de overige machines - Het uitvoeren van kwaliteitscontroles - Dagelijks onderhoud van de machine - Laden en ontladen van de machine - Het uitvoeren van diverse nabewerkingen - Sorteren en verzend gereed maken van onderdelen

Algemeen medewerker/machine operator Het profiel: - Minimaal afgeronde VMBO/LTS opleiding - Werken in wisselende ploegen - Flexibel (geen 8 tot 5 mentaliteit) De werkzaamheden bestaan uit: - Bedienen van de plasma machines - Het uitvoeren van kwaliteitscontroles - Dagelijks onderhoud van de machine - Laden en lossen van vrachtwagens - Het uitvoeren van diverse nabewerkingen - Sorteren en verzend gereed maken van onderdelen Ben jij die enthousiaste persoon waar wij naar op zoek zijn en denk jij dat je geschikt bent voor deze functie? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar: Snijtechniek Brabant B.V. t.a.v. personeelszaken, Forellenweg 6, 4941 SJ Raamsdonksveer of mail deze naar info@snijtechniek-brabant.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

ENTHOUSIASTE COMMERCIEEL MEDEWERKERS BINNENDIENST (m/v) Ediat bv is onderdeel van een Intermediagroep die uitgaven realiseert voor sportclubs, theaters, evenementen, overheid, onderwijs, zoals bv. Muzenconcerten Tilburg, Cultuurnacht Breda, Wereldtuinen Mondo Verde, Deltaweek, Golfclub Best, Kastelendag Geldrop, Bloemencorso Valkenswaard, Zeeuwse Concertzaal, Centrum voor de Kunsten Roermond, Textielmuseum Tilburg, Theater aan de Parade, De Schalm, Legends of Basket, en vele andere. Je verkoopt samen met je collega’s telefonisch advertenties in vermelde uitgaven.

soonlijkheid is belangrijker. Ervaring is welkom, maar per • • • • • • •

Wij bieden je: vast salaris provisie- en bonusregeling 38-uren week degelijke interne opleiding moderne en comfortabele werkomgeving doorgroeimogelijkheden regelmatige werktijden (geen avond- en

Ediat bv, onderdeel van een internationale mediagroep, is voor zijn nieuwe vestiging in Breda op zoek naar collega’s:

COMMERCIEEL

weekendwerk)

Interesse en zin in iets nieuws? Mail je sollicitatiebrief met CV of neem telefonisch contact op met dhr. H. de Wit.

EDIAT BV Ettensebaan 41 - 4813 AH Breda Tel.: 076 523 90 20 info@ediat.nl - www.ediat.nl

 Gastouder of oppas aan huis nodig!! Gastouderbureau Oppascentrale de Langstraat met 18 jaar ervaring in het bemiddelen tussen vraag en gastouder. Bemiddeld in de regio TILBURG DONGEN WAALWIJK en `s HERTOGENBOSCH 100 % score GGD www.deoppascentrale.nl 0416-339046 STUCADOORSBEDRIJF VAN TILBORG Voor al uw stucadoorswerk zoals glad pleisterwerk, spachtelputz,en airless spuiten, enz. Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte 06-22727458 info@ vantilborgstucadoorsbedrijf.nl Te huur : Op een afgesloten bedrijfsterrein gelegen aan de Lage Ham te Dongen stalen opslag-zeecontainers 10ft voor opslag.Afm. 2.45x3m ,hoogte 2.6m .Deze containers zijn voorzien van zware gecertificeerde sloten. Huurprijs €60,- p/ mnd ,flexibele huurcontracten.Per direkt beschikbaar.Voor info : 06-26850666 TIJDELIJKE WOONRUIMTE GEZOCHT? -GEEN CONTRACT -GEEN BORG -DUUR IN OVERLEG -GESTOFFEERD -GEMEUBILEERD -INGERICHTE KEUKEN -PER DIRECT BESCHIKBAAR -ZEER RUIME NETTE WONING (PLM. 600 M3) -MAX. 3 PERSONEN -ENKEL NETTE MENSEN -EIGEN PARKEERPLAATS -PLAATS: 400 METER VAN GILZE CENTRUM -LIGGING: RUSTIG MET GROTE TUIN € 675,00 PER MAAND INCLUSIEF! INFO: 06-11134708


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

Hubertuskerk Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart Zaterdag 9 maart 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang Thema: “Al is ’t er maar één die van mij houdt …….” Themaviering bij de vastenactie 2013 Voorganger: pastor Gerard Oostveen Gebedsintenties: overl.ouders Leemans.Vermeulen, en zonen Ben en Leo, Dymph RekkersBoot, Jan van Leijsen en zoon Bert, Lies Kimenai-de Wit, Fam. Leemput Smit en kinderen Zondag 10 maart worden Daan Zwekars en Isa Heijkant in de Hubertuskerk gedoopt en opgenomen in onze geloofsgemeenschap.

Laurentiuskerk Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart Zondag 10 maart, 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Parochieel Gemengd Koor Thema: “Al is ’t er maar één die van mij houdt …….” Themaviering bij de vastenactie 2013 Voorganger: pastor Simon Kuijten Gebedsintenties: Jgt. Jan v.d. Avoird, Jac v. Riel, Overl.ouders Hessels-Hamers en zoon Bart, Overl.ouders Kimenai-Aarts en zoon Jan

Kapel zusters Franciscanessen

zaterdag 9 maart 10.00 uur Eucharistieviering met Samenzang t.e.v. Maria , t.i.v. overl familie Michielsen en als jgt voor zr. Maria Ancilla Leijten; t.i.v. jarige zr. Marie Francesco Michielsen (kosteres) zondag 10 maart 10.30 uur Eucharistie met koor en samenzang t.i.v. de Congregatie, de Indonesische Congregatie SFD , de kapelgemeenschap, overl ouders Willemen-van Schijndel en Ad Kox; maandag t/m vrijdag elke dag om 17.30 uur Vespers en Eucharistieviering

maandag 11 maart t.i.v. overl ouders Van Strien-van Loon; dinsdag 12 maart t.i.v. de Congregatie zrs. Franciscanessen van Dongen en de Indonesische Congregatie SFD; woensdag 13 maart t.i.v. overl familie van zr. Marie Josepha; donderdag 14 maart t.i.v. Adriana Schoenmakers; vrijdag 15 maart Gedachtenis van Maria Clemens Hofbauer, t.i.v. alle overleden rectoren bij de Congregatie. “Een vriend is iemand die vraagt wanneer je terugkomt”

De Volckaert Dongen Zaterdag 9 maart: 4e zondag van de 40-dagentijd 15.30 uur: Eucharistieviering in de Geborgenheid Voorganger: pastor S. Kuijten m.m.v.: J. Smans (piano) en cantor Intenties voor de overledenen van de afgelopen tijd: Ingrid Jehee-Hamacher (hospice), Cornelia van IJll-van Boxel, Petrus Vriends Overige intenties: Voor de zieken hier in huis, thuis of in het ziekenhuis, Anny Faazen-Schellekens Maandag 11 maart: 19.00 uur: Gemeenschappelijke ziekenzalving; Voorgangers: S. Kuijten, J. Joosten en K. Derks m.m.v. Stella Vocalis Donderdag 14 maart: 10.30 uur: weekviering in de Geborgenheid

Christelijke gereformeerde kerk ‘s Gravenmoer zaterdag 9 maart: van 10.3012.00 uur: Boekentafel met (kinder-)boeken, leuke stickerboeken, wenskaarten, enz. Zondag 10 maart: 10.00 uur: ds. W.J.A. Ester 17.00 uur: ds. W.J.A. Ester woensdag 13 maart: 14.30 uur: Kinder(biddag)dienst 19.30 uur: ds. W.J.A. Ester (biduur) www. cgk-sgravenmoer.nl

Colofon Weekblad

Dongen

Weekblad Dongen verschijnt wekelijks op donderdag in Dongen, Dongen-Vaart, Klein Dongen en ’s Gravenmoet in een oplage van 12.000 exemplaren. Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-5075534 Fax: 013-5078929 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl Redactie Hoge Ham 80-82 Postbus 21 5100 AA Dongen Tel. 0162 310085 Fax. 0162 310085 E-mailadres: dongen@emdejong.nl Jacqueline Schilders 0162 316183 Ton Zinger 0162 321683 Advertenties (zakelijk) Sylvie Melis-Lamotte: 06-10906859 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl Particuliere advertenties en Zoekertjes Opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren. Bezorgklachten Drukkerij Leijten Tel. 0162 313757

Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

100% dochteronderneming van

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

Een extra exemplaar van Weekblad Dongen kunt u op één van de onderstaande adressen ophalen: Dongen • In ‘t Groen Groenten en Fruit, • Klein Dongenseweg 78 • Shell Tichelrijt service bv, Steenstraat 18 • Nettorama, Kanaalstraat 36 • Super de Boer, Hoge Ham 113 • Bruna, Hoge Ham 154-156 • Albert Heijn, Looiershof 1 • Boerenbond, Tramstraat 34 • Spar supermarkt, Europaplein • Cigo, Looiersplein 30 ‘s Gravenmoer • Slagerij Marco van Strien, • Hoofdstraat 64 • EmTé supermarkt

(H)eerlijk eten

de parochie deze week

Lekker eten en tegelijk de wereld een beetje eerlijker maken

www.parochiedongen.nl - info@parochiedongen.nl

Rijst met vegetarische groene currysaus Hoofdgerecht voor 3-4 personen Bereidingstijd: ca. 30 minuten

OM WERK TE MAKEN VAN JOUW VEERTIGDAGENTIJD 1. Dit weekend is er themaviering bij het vastenactieproject. Zoals u eerder kon lezen in de informatiefolder gaan wij ons als parochie sterk maken voor een financiële ondersteuning van het opvangproject van zuster Valdete. Zij zet zich geheel en al in voor de opvang van migranten in Honduras, die berooid van een koude kermis thuiskomen na een mislukte poging in de Verenigde Staten van Amerika werk en toekomst te vinden.Met nog minder dan zij gingen, keren zij bij honderden huiswaarts. Voor hen en hun gezin is er nog maar een ding: respect ontmoeten en hoop ontvangen in een menswaardige opvang. In de beide vieringen van het 4e weekend van de Veertigdagentijd klinken hun verhalen en bezinnen wij ons op lotsverbondenheid met deze mensen op hun zoektocht naar menswaardig bestaan. 2. Op maandag 11 maart bent u welkom op een Vastenmaaltijd in het Parochiecentrum van de parochie Heilige Geest in Rijen. Daar begint om 17.30u. een vastenmaaltijd. Het maal is zeer sober en er wordt informatie gegeven door Guus Prevoo over de opvang van migranten in Honduras. Om 19.30u. zal de maaltijd besloten worden. U bent van harte welkom! 3. Steeds op maandag vindt ook plaats de bezinning bij een kruiswegstatie, vervaardigd door Jan Willemen. Parochiecentrum 18.45u.19.30u. 4. Meer informatie over de activiteiten in deze Veertigdagentijd treft u aan in de speciale folder.

Paasviering woensdag 27 maart in het Schouw Deze viering wordt ieder jaar gehouden en is bedoeld voor mensen die 80 jaar en ouder zijn. Ook voor iedereen, die door ziekte of handicap de dienst in de kerk niet kan bijwonen. U moet wel ingeschreven zijn in de parochie. Als u 80 jaar of ouder bent, wordt U persoonlijk uitgenodigd. Wanneer U jonger bent en U wilt aan deze paasviering deelnemen, wilt U zich dan voor 16 maart opgeven bij Paula v. Rooden (tel. 317682). U wordt dan door iemand van de voorbereidingsgroep bezocht. Iedereen die naar deze viering komt, kan een misintentie opgeven op het secretariaat van de parochie in de Hoge Ham (tel. 312561).

Ingrediënten 1 pak Pandan Rijst* 3 paprika’s ( in b.v, 3 kleuren) 3 el. Olijfolie extra vierge* 1 zakje Groene Curry Kruidenpasta*mild ½ blik Ananas op sap* 4 el. Pindakaas 1 zakje Cashewnoten, gezouten* Ingrediënten met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original- product, ook in Wereldwinkel Dongen Bereidingswijze Bereid de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. Maak intussen de paprika’s schoon en snijd ze in repen. Verhit de olie in een wok of braadpan en voeg de curry toe. Bak tot de geuren vrijkomen. Voeg de reepjes paprika toe en roerbak deze kort mee. Blus de curry af met een deel van het ananassap . Voeg de pindakaas en in stukjes gesneden ananas toe en meng alles goed door elkaar. Laat ca. 8 minuten pruttelen op middelmatig vuur. Serveer met de rijst en garneer met cashew noten. Productinformatie Groene Curry Kruidenpasta Deze Kruidenpasta is gemaakt van uitsluitend natuurlijke ingrediënten, zoals b.v. citroengras, rietsuiker,ui, knoflook,groene chilipepers,sojaolie enz. De Thaise boerengroepen die de rietsuiker en de groene chilipepers leveren voor deze kruidenpasta werken onder begeleiding van Fair Trade Original aan fairtrade certificering. U kunt meer lezen op www.fairtrade.nl

Kinderen voor kinderen in 's Gravenmoer? Op woensdagmiddag 13 maart organiseren de kerken van 's Gravenmoer weer een speciale dienst voor en door kinderen. Kinderen voor kinderen is het nog net niet, maar we gaan wel samen zingen en kinderen doen lekker actief mee!

Parochiesecretariaat Het parochiesecretariaat is gevestigd in het parochiecentrum, Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen, tel. 0162-312561. Iedere morgen (maandag t/m vrijdag) van 9.00-11.30 uur kunt u hier terecht

Bereikbaarheid pastores De pastores zijn bereikbaar via het secretariaat tel. 312561. Het kan zijn dat u MET SPOED een pastor wilt spreken. U kunt de dienstdoende pastor dan bereiken ondernummer 06-51175948. Wilt u van dit nummer alleen gebruik maken voor zaken die geen uitstel dulden.

Arm in Arm Hebt u armoede-problemen? Als u er zelf niet uit komt kunt u ons misschien in de arm nemen en kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Wacht niet tot het te laat is. Neem tijdig contact op met de Werkgroep arm-in-arm: Christ Timmermans tel. 0640980015, Leny Molendijk tel. 06-49954211 of stuur een mailtje naar: werkgroeparminarm@gmail.com – 12.00 uur in de Ontmoeting: inloophuis. Iedereen is welkom Protestantse om gezellig aan te schuiven voor gemeente gesprek en ontmoeting in de beDongen nedenzaal of zich terug te trekken voor gebed en bezinning in Vrijdag 8 maart van 13.00 – de stille ruimte op de bovenver17.00 uur in de Ontmoeting, dieping. Kerkstraat 52n: de quiltgroep 17.00 uur in de Ontmoeting: ontvan Pandora stelt haar kunst- vangst van de deelnemers aan werken ten toon. Iedereen is van de maaltijd van “Gast aan tafel”. Om 17.45 uur volgt de gezamenharte welkom. lijke maaltijd. Zondag 10 maart, 10.00 uur in de Oude Kerk: kerkdienst met Donderdag 14 maart van 20.00 – kindernevendienst en crèche. 21.30 uur in de Ontmoeting: reVoorganger is ds. René Luijk petitieavond van de Cantorij. uit Tilburg. De kinderen van de kindernevendienst hebben op deze 4e zondag van de VeertigHoop dagentijd opnieuw een ontmoeevangelische kerk ting met Jacobien Stamboom, de vrouw die onderzoek doet naar mensen en hun achtergrond en in het bijzonder naar de overeenkomsten tussen Jezus en zijn zondag 10 maart 10.00 uur in verre voorvader koning David. De Cammeleur Ook op deze zondag kunnen er Deze zondag spreekt: Rick Verweer gebruikte kinderschoenen kijk. De muziek wordt verzorgd worden ingeleverd voor kinde- door het muziekteam van hoop! ren in Rwanda. Na de dienst is o.l.v. Berdien van Houwelingen. er gelegenheid voor gesprek en Er is opvang voor de kinderen ontmoeting in De Ontmoeting. van 0-4 jaar (crèche) en een eiDe kerkdienst is later te volgen gen programma voor alle kindeop internet via www.protkerk- ren die op de basisschool zitten (groep 1 t/m groep 8). dongen-rijen.nl. Dinsdag 12 maart 19.00 uur in de Ontmoeting: Alphacursus Woensdag 13 maart van 10.00

De huisgroepen zijn de eerste en derde woensdag van de maand, voor adressen en meer informatie:0162-319902.

4BTQ

Kerknieuws

PAGINA 19

Persoonlijk en betrokken

Dominee Ester gaat aan de slag met het thema “Bid en werk!”. Kinderen die nieuwsgierig zijn, worden uitgenodigd om naar de Christelijk Gereformeerde Kerk in 's Gravenmoer te komen. Wat deze dienst zo anders maakt dan die op zondag is dat het op een doordeweekse dag is en de dominee het bijbelverhaal extra makkelijk en leuk probeert uit te leggen. Kinderen praten mee en leveren zelf ook een bijdrage aan de dienst door muziek te maken, te collecteren of een verhaaltje voor te lezen. We starten om 14.30 uur. Ouders, begeleiders en vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. Na afloop presenteren we een tafel met leuke boeken, gaan we knutselen en is er wat te drinken en te snoepen. Naast deze speciale dienst orga-

niseren we nog twee kindermiddagen voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Op 27 maart is er een knutselmiddag en op 24 april een speurtocht met pannenkoek. Ons kinderteam staat klaar om de kinderen te ontmoeten in het gebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Kerkebosdreef. Het programma duurt van 14.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis. Voor meer informatie : Maatje Vreugdenhil 0416-276323.

Quilt tentoonstelling

Collecte Jantje Beton

in de Ontmoeting

Zaterdag 9 maart vindt de collecte van Jantje Beton weer plaats. Van 10.00 tot 16.00 uur zullen de kinderen van scouting Laurentius op pad gaan om zoveel mogelijk geld voor dit goede doel op te halen.

Enkele jaren geleden hebben acht leden van de protestantse vrouwengroep Pandora een Quiltgroep gevormd. Sindsdien hebben zij zo veel kunstwerken vervaardigd, dat zij deze gaan tentoonstellen in centrum de Ontmoeting Kerkstraat 52n. De expositie is op vrijdag 8 maart van 13.00 tot 17.00 uur voor het publiek geopend en gratis toegankelijk.

Gereformeerde kerk ‘s Gravenmoer zondag 10 maart 10.00 uur: dhr. B. de Jong Oppasdienst, tienerdienst en kindernevendienst www.gk-sgravenmoer.nl

Vrije Evangelische Gemeente ‘t Veerlicht

Zondag 10 maart 10.00 uur Spreker: Dirk-Jan Jansen voor meer info: www.veerlicht.nl

Dag en nacht bereikbaar Nederlandse hervormde kerk

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. In korte tijd

‘s Gravenmoer

dient er veel geregeld te worden. Het is dan goed om te weten dat u er niet alleen voor staat.

Zondag 10 maart 09:30 uur Ds. J. D. van Roest 14:30 uur Prof. C. G. Baart

Wij staan u hierbij graag met raad en daad terzijde.

www.vdwou-vdstappen.nl 0162 38 64 50

Martien van der Wou

Van der Wou / van der Stappen Uitvaartverzorging De Slof 33 - 5107 RH Dongen

Van der Wou / van der Stappen Uitvaartverzorging Tramstraat 33 5104 GH Dongen

Woensdag 13 maart 14:30 uur Kinder Biddag 19:30 uur Kand. C. Hendriks

Jantje Beton initieert, ondersteunt en organiseert activiteiten zodat kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Om dit mogelijk te maken werft zij onder andere inkomsten d.m.v. een jaarlijkse collecte.

Vlooien markt

Nu 2 halleN! Zondag 10 maart

RacketceNtRum

terheijdenseweg 500 4826 aB

BReda

Volg Breda-Noord/Terheijden bij schaatsbaan Breda!!! OPEN: 10.00 - 17.00 uur

Info: 0161-456291


WEEKBLAD DONGEN - DONDERDAG 7 MAART 2013

PAGINA 20

Te koop via Kanters Garantiemakelaars donGen

Gasthuisstraat 120

donGen

in prijs VerlaaGd

rooseveltstraat 40

donGen

nieuW

Op de bovenste woonlaag van het appartementencomplex “Jonckerbosch” gelegen goed onderhouden 2-kamerappartement met ruim balkon met vrij uitzicht en een berging op de begane grond.

Goed onderhouden hoekwoning met berging en tuin. Mooi gelegen in de jonge en kindvriendelijke woonwijk “De Hoge Akker”. Aan voorzijde vrij uitzicht over gemeentelijk groen en vijverpartij.

• Gunstig gelegen in het centrum, winkels zijn op loopafstand bereikbaar. • Parkeergelegenheid op achtergelegen binnenterrein. • Royale sfeervolle woonkamer met toegang tot ruim balkon. • Dichte keuken waarin mooie inbouwkeuken met div. apparatuur. • Royale slaapkamer en een badkamer met ligbad, afz. douche + cabine en een wastafel met meubel. • Het appartementencomplex is v.v. een afgesloten hoofdingang, intercom- en liftinstallatie.

• Opp. 146 m²; inhoud ca. 346 m³. • Ruime tuingerichte woonkamer v.v. vaste kast, laminaatvloer en openslaande deuren naar de tuin. • Open keuken v.v. een moderne hoekinbouwkeuken met div. app. • 3 ruime slaapkamers en badkamer met douche + cabine, wastafel en toilet. • Via vaste trap bereikbare zolder met laminaatvloer en groot Velux dakraam.

Vraagprijs: e 150.000,-- k.k.

Vraagprijs: e 198.000,-- k.k.

’s GraVenmoer

dr. Willem dreeslaan 46

Capelseweg 5

Op de 2e woonlaag van het luxe appartementencomplex “Hoge Heijninge” gelegen ruim 3-kamerappartement met berging op de begane grond en een eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. Bijzonder mooi gelegen naast een fraai park in het centrum.

Landelijk gelegen ruime 2/1-kapwoning met inpandig bereikbare garage, grote oprit, diepe achtertuin welke veel privacy biedt en met vrij uitzicht aan de achterzijde.

• Ruime sfeervolle woonkamer van ca. 43 m² met toegang tot loggia. Fraai uitzicht op gemeentelijk groen. • Open keuken waarin inbouwkeuken met div. app., bijkeuken/berging. • Twee ruime slaapkamers (1 met toegang tot loggia). • Badkamer met ligbad en wastafel met meubel. • Het appartementencomplex kenmerkt zich door de veiligheid en de gebruiksvriendelijkheid voor minder validen. • Lift en intercom-videophone installatie aanwezig.

• Opp. 697 m²; inhoud ca. 533 m³. • Ruime L-vormige woonkamer v.v. sfeervolle haard en schuifpuien naar zowel de voor- als achtertuin. • Open keuken waarin hoekinbouwkeuken met div. app. • Op de 1e verd.: Overloop, 3 ruime slaapkamers (1 met vaste kastenwand) en een badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel. • Via vlizotrap bereikbare geheel beplankte ruime bergzolder. • Grote in spouwmuur gebouwde garage van 10.00 x 4.00 m.

Vraagprijs: e 279.000,-- k.k.

Vraagprijs: e 315.000,-- k.k.

laat u in positieve zin verrassen en maak een afspraak voor een bezichtiging! Voor meer aanbod, informatie en foto’s kunt u kijken op onze website: www.kantersmakelaardij.nl

Garantiemakelaars, een hele zorG minder.

Kanters Garantiemakelaars, Monseigneur Poelsstraat 9, 5103 BD Dongen Telefoon: (0162) 31 55 51 Fax: (0162) 31 55 99 E-mail: info@kanters.net Internet: www.kantersmakelaardij.nl

B E RG

1

JAA 9 6 8

01 3

45 R

-

2

LI

N

Weekblad Dongen 07-03-2013  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Dongen, s Gravenmoer, Dongenvaart en Klein Dongen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you