Page 1

ZONNIGE KONINGSDAG IN KAATSHEUVEL

EERSTE KONINGSDAG IN DE MOER

GESLAAGDE KONINGSDAG IN LOON

Pagina

Pagina

Pagina

9

13

15

gemeente Nieuws Het gemeentenieuws van de Gemeente Loon op Zand vindt u op pagina 6-7 van deze krant.

De Duinkoerier Weekblad

7e Jaargang - Week 18 Woensdag 30 april 2014

Het heeft Zijne Majesteit behaagd Zes ingezetenen van de gemeente Loon op Zand werden afgelopen vrijdag verrast met een Koninklijke onderscheiding. Vijf van hen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Smarius-Roovers uit Loon op Zand werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Door Jack IJpelaar De uitverkorenen werden op de dag voor de eerste viering van Koningsdag verrast door de burgemeester die ook voor het eerst de woorden moest gebruiken dat Het Zijne Majesteit had behaagd.

JARENLANGE BELANGELOZE INZET De manier waarop de lintjesregen in de gemeente Loon op Zand plaatsvindt, waarbij de ontvangers van de onderscheiding thuis bezocht worden, is veel leuker dan dat de betrokkenen naar het gemeentehuis moeten komen, zoals dat in de meeste andere gemeenten gebruikelijk is. Immers de verrassing is er dan vanaf. Want zoals altijd hadden families, collega's, vrienden en kennissen ook nu weer de meest uiteenlopende listen bedacht om ervoor te zorgen dat de aanstaande gedecoreerden op het juiste moment op de juiste plaats zouden zijn. En zoals altijd waren zij allen verbaasd dat juist hen deze eer te beurt viel. Vrijwilligers die zich al jaren belangeloos inzetten voor het algemeen belang ervaren dat zelf meestal als 'niets bijzonders'. Gelukkig zijn er in hun omgeving meestal mensen die dat anders zien, en de niet aflatende inzet van deze mensen onder de aandacht brengen van de daarvoor bestemde instantie wanneer de jaarlijkse lintjesregen zich weer aandient. Burgemeester Luijendijk gaf voor het opspelden van de versierselen een beknopt overzicht van de verdiensten die mede ten grondslag hebben gelegen aan het toekennen van de Koninklijke onderscheiding.

Mevrouw Van der Sanden-Vermeer.

MEVROUW A.J. (IED) VAN DER SANDEN-VERMEER, KAATSHEUVEL LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU Mevrouw van der Sanden was vanaf 1977 tot heden vrijwilliger bij de Stichting Maasduinen. Zij heeft in de loop der jaren meerdere vrijwilligersfuncties vervuld. Op dit moment is zij actief bij de wekelijkse bingo en is daarnaast betrokken bij diverse andere activiteiten. Van 1988 tot 2010 was zij collectant voor de Nederlandse Hartstichting en vanaf 1983 is zij vrijwilliger bij- en collectant voor KWF Kankerbestrijding. Zij verricht daarnaast bestuursondersteunend werk voor deze organisatie. Van 1997 tot 2012 is mevrouw van

Voor al uw ‘op maat’ gemaakte zitmeubelen Schotsestraat 6a, Kaatsheuvel Geopend op vrijdag 10.00-17.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur

der Sanden vrijwilliger bij de Zonnebloem. Zij verzorgt hiervoor ook elke maand de wijkmap waarbij zij de nodige gasten benadert voor elke activiteit of zij willen deelnemen. Bij de activiteiten begeleidt en verzorgt zij de gasten en gaat daarnaast elk jaar op pad om loten te verkopen en te collecteren. Mevrouw van der Sanden ondersteunt al vele jaren verscheidene mensen als mantelverzorger.

Opening woensdag 7 mei. Lees deze week de uitneembare pagina op 7 en 8

Mevrouw Rikkers-Groenendaal en de heer Rikkers.

Mevrouw Leijtens-van der Krogt.

MEVROUW F.J.M. (INEKE) LEIJTENS-VAN DER KROGT, LOON OP ZAND LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU Mevrouw Leijtens is vanaf 1997 actief lid van het CDA Loon op Zand. Zij verzorgt de communicatie met de leden, zet zich in bij lokale politieke activiteiten en vanaf 2002 is zij secretaris. Sinds 2001 is zij vrijwilliger bij de Hazelaar waar zij wekelijks patiënten bezoekt. Ook is zij sinds 2001 werkgroeplid Oudgedienden Politie Midden- en WestBrabant en vrijwilliger Zorg- en Dienstverlening van A tot Z (ASVZ) bij Vincentius te Udenhout. Vanaf 2003 is mevrouw Leijtens bestuurslid van de KBO afd. Loon op Zand en bestuurslid KBO Kring de Langstraat. Vanaf 2004 is zij bestuurslid van de heemkundekring en coördinator van de fotowerkgroep, alsmede begeleider mantelzorgers in de gemeente en de regio vanuit het Expertisecentrum Familiezorg. Sinds 2005 is zij bestuurslid van het gehandicaptenplatform gemeente Loon op Zand. Van 2008 tot 2013 was mevrouw Leijtens lid van het participatiepanel van de gemeente Loon op Zand.

DE HEER K.J. (KAREL) RIKKERS, KAATSHEUVEL LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU De heer Rikkers is vanaf 1966 tot 1984 dirigent geweest van het Gemengd Koor St. Caecilia. Tevens was hij vier jaar bestuurslid van deze vereniging. Van 1968 tot 1994 was hij leider, organist en dirigent van jeugdkoor De Lindelijsters. Vanaf 1974 is dhr. Rikkers vrijwilliger bij handbalvereniging Desk en was daar van 1980-1991 en van 1995-2003 voorzitter. Vanaf 1981 is hij scheidsrechter en (bestuurs)lid van verschillende commissies en organisator van activiteiten. Vanaf 1995 is dhr. Rikkers organist

en bestuurslid (2013) van Gemengd Koor St. Caecilia en vanaf 2005 leider, organist en dirigent van vrijwilligerskoor De Vossenberg. Vanaf 2010 is hij organist en dirigent bij diverse koren. Dhr. Rikkers is vaste oproep cq invalkracht als dirigent of organist bij diverse koren in en om de gemeente Loon op Zand.

MEVROUW N.J.M. (INA) RIKKERS-GROENENDAAL, KAATSHEUVEL LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU Mevrouw Rikkers is van 1968 tot 1994 lid, leider en organisator van jeugdkoor De Lindelijsters. Vanaf 1975 is zij vrijwilliger bij handbalvereniging Desk waarvoor zij het clubblad bezorgde (tot 1979), de kantine beheerde (1983-1993), lid was van de technische commissie (1985 -2011) en trainer van jeugdteams sinds 1986 en van de damesrecreanten sinds 2007. Van 1976 tot 1986 was zij lid van zangkoor St. Caecilia en haalde de contributie op en verzorgde de muziekmappen. Daarnaast was zij lid van de kascommissie. Sinds 2002 is mevrouw Rikkers vrijwilliger bij Stichting Maasduinen, locatie De Vossenberg en is daar actief voor het vrijwilligerskoor. Hiervoor bereidt zij de gezongen missen voor, organiseert de repetities, begeleidt de overige vrijwilligers van het koor, verzorgt de administratie en de uitvoering van de gezongen missen. Daarnaast is zij actief bij het versieren van de openbare ruimtes van De Vossenberg en is tevens betrokken bij de uitvoering van andere activiteiten.

met stoeterijen over de hele wereld. Daarnaast zette zij zich t.b.v. dit paardenras 2 bestuursperioden in als bestuurslid van het Arabische Volbloedpaarden Stamboek. Zij was betrokken bij de totstandkoming van internationale regelgeving op het gebied van Arabische Paardenshows onder de vlag van het Europese overkoepelende orgaan ECAHO (European Conference of Arabian Horse Organisations). Zij was als bestuurslid medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het moderne stamboek. Van 1982 tot 2006 was mevrouw Smarius mede-organisator van de Nationale C Show Zuid in Tilburg voor het Arabische Volbloedpaarden Stamboek. Daarnaast is zij medeorganisator van de Egyptian Classic Show in Tilburg. Van 1992 tot 2006 was zij organisator van de amateurkeuring van Arabische Volbloedpaarden, waarvan ook medeoprichter. Na 2006 bleef zij op de achtergrond betrokken. Van 1997 tot 2005 was zij mede-organisator van de Amateur Show Arabische Paarden. Vanaf 1997 is zij mede-organisator, sponsorwerver en verzorger van de public relations van De Tulip Cup Holland Deurne. Daarnaast is mevrouw Smarius actief geweest van 1982 tot 2001 als organisator van kerstshows in kastelen in Noord Brabant, mede-organisator van tentoonstelling Het Versierde Ei en organisator van poppenshows in Kasteel Nemelaer. Van 2003 tot 2008 is zij

MEVROUW J.P.H. (JOPIE) SMARIUS-ROOVERS, LOON OP ZAND RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU Mevrouw Smarius richtte in 1961 samen met haar echtgenoot stoeterij Smaroel Arabians op. Zij waren gespecialiseerd in zuiver Egyptische bloedlijnen en bouwden zorgvuldig aan een fokgroep die veel ging betekenen voor het Arabische Volbloedpaard in Nederland én in het buitenland. Zij heeft begin jaren '80 veel gedaan om het Arabische Volbloedpaard in Nederland op de kaart te zetten. Tot op heden helpt zij fokkers en brengt hen in contact

Mevrouw Smarius-Roovers.

organisator van activiteiten t.b.v. de bewoners van Huize Padua in Tilburg. Sinds enkele jaren is zij een zeer gewaardeerd en creatief lid van de kunstschilders van

Brillen Brillen Brillen Lenzen Lenzen Lenzen Oogzorg Oogzorg Oogzorg Ooglaseren Ooglaseren Ooglaseren Hoofdstraat 87a 5171 DK Kaatsheuvel Hoofdstraat Hoofdstraat 87a 87a Tel.: DK 0416 - 272360 5171 5171 DKKaatsheuvel Kaatsheuvel www.mustersoogzorg.nl Tel.: Tel.: 0416 0416 - 272360 - 272360

www.mustersoogzorg.nl www.mustersoogzorg.nl

De heer Eijkemans. Place du Kiosk.

DE HEER M.J.F.M. (THIEU) EIJKEMANS, LOON OP ZAND LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

van de Ondernemersvereniging Loon op Zand en van 2001 tot 2010 bestuurslid en voorzitter van de VVV. Zij allen kregen de versierselen, horende bij de Koninklijke onderscheiding, opgespeld door burgemeester Luijendijk waarbij deze hen tevens een brief overhandigde met daarin een uitnodiging om op Koningsdag de bijeenkomst van gedecoreerden bij te wonen in De Werft.

De heer Eijkemans is vanaf 1994 voorzitter van SMC Accommodatiebeheer en vanaf 2010 voorzitter van de KBO, afdeling Loon op Zand. Hij zet zich tevens in voor de eerste lijnszorg voor senioren. Hij is de initiator van de opzet tot een betere bereikbaarheid van zorg voor ouderen van Loon op Zand. Dhr. Eijkemans was van 1978 tot 1994 lid en fractievoorzitter van de gemeenteraad van Loon op Zand en van 1982 tot 1987 bestuurslid en voorzitter van de tennisvereniging. Van 2003 tot 2008 was hij voorzitter

www.maasduinenzorg.nl


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 2

Onze feestaanbiedingen Woensdag Gehaktdag! Soepvlees

Blinde en/of Spaanse vinken 4 stuks

250 gram

5.

2.

00

49

Geldig t/m DV. zaterdag 3 mei14.SPAAR MEE MET ONZE SPAARAKTIES!

Boerensaucijs

Schouderham

Cervelaatworst Olé

100 gram

100 gram

100 gram

1.

35

0.

99

1.

39

WEEKEND PAKKERS

donderdag

vrijdag

zaterdag

MEI

MEI

MEI

1 2 3

Aanbiedingen geldig van maandag 5 mei t/m zaterdag 10 mei 2014.

Slagerij Cees Timmers Heistraat 5, Sprang Capelle, Tel.: 0416 - 279206

2.19

1.49

PLUS Handappels Junami Per kilo

Aandacht voor lekker!

4.99

PLUS appétit Lentebonbons Doosje 300 gram OP=OP

Spaar ze alle 18! De Marvel Super Helden komen naar PLUS. In totaal zijn er 18 verschillende. Bij elke 15 euro aan boodschappen* krijg je er 1 gratis. Ga dus snel naar PLUS en spaar alle 18 Marvel Super Helden. En voel je de komende weken ook een Marvel Super Held.

PLUS Kipkrokantschnitzels

2.99 1 +1 GRATIS

2 pakken à 5 stuks Per 500 gram 10.00 5.00

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Sparen kan t/m 31 mei 2014.

© MARVEL 2014

Groencentrum De Hemeltjes heeft een groot assortiment aan kuip-perkplanten in vele variaties

1.

o.a. Streptocarpus,milion bells,bacopa, verbena... Teveel om op te noemen!!!

Geraniums hele jaar ................ €

00

VANAF DIT JAAR: • Biokruiden • Groente-planten voor Moestuin • Planten met EETBARE groente • Allerlei FRUITstruiken voor TERRAS en BALKON • Grote sortering KLIMPLANTEN, meer dan 25 soorten Clematis,Passibloem enz. • Vele VASTE planten • Rozen struik en op stam • Mooie Siergrassen • Potgrond met meststof voor hele zomer • Mooie hangpotten, Surfinia en mixpotten in allerlei kleuren.

Groencentrum De

500 GRAM!

™3 .99

2.49

WEEKENDVOORDEEL! HOLLANDSE ASPERGES

100 GRAM!

Vers van’t Mes! SLAGERSACHTERHAM voor bij asperges

™1 .99

1.49

PITLOZE WITTE DRUIVEN 2 bakken a 500 gram geen 5.98 maar 2.99

1+1

GRATIS

Van de Bloemist! VLINDERORCHIDEE per stuk/ 2-tak

VAn onze Slager! GEBRADEN SPARERIBS Ind./Piri per 500gram

™9 .99

50% KORTING

7.

99

Geen 4.99 maar 2.49

Hemeltjes

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper.

per krat!

NERGENS GOEDKOPER! GROLSCH PILS beugel of pijpjes

™13.99

10.49

PLUS Van Tilborgh - Sprang Capelle Raadhuisplein 31, T: 0416 27 43 34

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

maandag - donderdag 08.00 - 20.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 17.00 uur

De Hemeltjes 1 • 5056 PA Berkel-Enschot • tel 013-5333947 mail: dehemeltjes@hotmail.com web: www.de-hemeltjes.nl pub018OWGOcjLR9E3v1_hr.indd 1

4/29/14 10:15:15 AM

DOnDerDag 1 extra KOOpavOnD! vriJDag 2 en zaterDag 3 mei tafel 1:

tafel 2:

tafel 3:

ltb/JaCK&JOneS/Only/CarS

ltb/petrOl/levi’S/Only/JaCK&JOneS

g-Star/DieSel/pme

1e JeanS 49,95

1e JeanS 59,95

1e JeanS 69,95

2

e JeanS

vOOr

2

e JeanS

2

e JeanS

10,- vOOr 20,- vOOr 30,-

KiDS JeanS 1e JeanS 29,95 2e JeanS 10,big l Sprang-Capelle | JOin faShiOn | WWW.bigl.nl

KerKStraat 102, Sprang-Capelle | DinSDag t/m zaterDag | tel: 0416 540440


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 3

Coalitieakkoord door gemeenteraad unaniem vastgesteld

Arno’s

fietsenschuur

Nieuwe & gebruikte fietsen Onderhoud Service Onderdelen & accessoires Kerkstraat 104 - Sprang-Capelle - Mobiel: 06-28347250 Maandag t/m vrijdag: 10.00-18.00 uur; www.arnosfietsenschuur.nl zaterdag: 10.00-16.00 uur; dinsdag gesloten.

ACCOUNTANTSKANTOOR VAN WANROOIJ KAATSHEUVEL Lek 30 5172 BR KAATSHEUVEL tel 0416-540323 fax 0416-540325

e-mail info@vanwanrooij-aa.nl www.vanwanrooij-aa.nl

Starter, ZZP of MKB? Zorg voor een goede administratieve en fiscale begeleiding. Dit kan voor een vaste prijs zonder verrassingen. Bel voor een vrijblijvende afspraak.

V.l.n.r. gemeentesecretaris Van Bavel, de wethouders Grootswagers, Ligtenberg en Bruijniks en burgemeester Luijendijk. 

Vorige week donderdagavond werd het nieuwe college van B&W geïnstalleerd en tevens het nieuwe coalitieakkoord 2014 - 2018, 'Koers naar een nieuw evenwicht', van GemeenteBelangen, Voor Loon en CDA, door de gemeenteraad vastgesteld. Hadden er in het vorige college vier wethouders zitting, nu zijn dat er drie: Kees Grootswagers (CDA), Wil Ligtenberg (Voor Loon) en Gerard Bruijniks (GemeenteBelangen). Van twee wethouders, Henk van Komen (GemeenteBelangen) en Ruud van Eijkeren (Pro3) werd afscheid genomen. Van Eijkeren gaat met pensioen en Van Komen maakt als raadslid deel uit van de huidige gemeenteraad. Door Henny van den Broek Wethouder Gerard Bruijniks lichtte met enige trots het nieuwe coalitieakkoord toe. “De besprekingen van de afgelopen dagen leidden tot een concept coalitieakkoord. Dit concept hebben we met de coalitiepar-

Colofon Weekblad

tijen, de burgemeester en de raadspartijen Pro3 en de VVD besproken. Zij hebben hun reactie en visie hierop gegeven. De uitkomsten van al deze besprekingen zijn beschreven in een coalitieakkoord: 'Koers naar een nieuw evenwicht'. Het coalitieak-

De Duinkoerier

koord beschrijft zeven ambities die wij als coalitie met de raad de komende raadsperiode willen waarmaken.”

ZEVEN AMBITIES: 1. We zijn steeds actief in gesprek met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners over belangrijke zaken in onze gemeente. 2. Iedereen doet mee. 3. O n z e d o r p s k e r n e n z i j n

(foto: HvdB)

schoon, heel en veilig. 4. Door meer in te zetten op leisure maken we de plaatselijk economie sterker en onze leefomgeving aantrekkelijker. 5. In onze dienstverlening zijn we een betrouwbare partner. 6. Onze dorpskernen bruisen en zijn goed bereikbaar. 7. Ons financieel beleid is gezond met een sluitende meerjarenbegroting.

In het kader van 200 jaar Koninklijke Landmacht wil het krijgsmachtonderdeel het maatschappelijk bewustzijn over de organisatie vergroten. Daarom treedt de landmacht dit jaar naar buiten om de eigen werkzaamheden en oefeningen zoveel mogelijk tussen het publiek te laten plaatsvinden. Dinsdagavond (vorige week) werden de Kanjers en F1 van NEO'25 getraind door soldaten van de landmacht.

Particuliere advertenties en zoekertjes: opgeven via www.uitgeverijemdejong.nl, kies voor aanleveren.

Druk Janssen/Pers Rotatiedruk

Bezorgklachten ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor bezorging om een bezorgklacht door te geven of bel naar Uitgeverij Em de Jong via 013-507 5540 Correspondenten Voor Kaatsheuvel en Sprang-Capelle Henny van den Broek 06-830 82 670 h.m.vandenbroek@home.nl

Gedrukt op 100% gerecycled papier.

Maarten Liebregts 06-123 75 940 maarten-liebregts@emdejong.nl Voor Loon op Zand en De Moer: Jack IJpelaar 0416-363631 / 06-45480009 jack.ijpelaar@xs4all.nl

Een extra exemplaar van weekblad De Duinkoerier kunt u op één van de volgende adressen afhalen:

Fotografie: RPQ-fotografie: 0416-282312

Loon op Zand: EM-TE SUPERMARKTEN

Aanleveren kopij www.uitgeverijemdejong.nl Kies voor aanleveren, redactioneel.

Kaatsheuvel: ALBERT HEIJN DEN HARTOG BRUNA EM-TE SUPERMARKTEN DE WERFT

Advertenties (zakelijk) Patrick Leijtens 06-536 57146 E-mail adres voor advertenties uitgeverij@emdejong.nl

Onder de camouflagenetten door. Door Jack IJpelaar

100% dochteronderneming van

Sprang-Capelle: EM-TE SUPERMARKTEN PLUS VAN TILBORGH TANKSTATION BEERENS BV

en blijft verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, samenwerking en communicatie. De nieuwe wethouder Kees Grootswagers (CDA) krijgt economie, leisure en culturele zaken. Gerard Bruijniks (GemeenteBelangen) gaat ruimtelijke ontwikkeling, beheer openbare ruimte en verkeer & vervoer voor zijn rekening nemen. Wil Ligtenberg (Voor Loon) behoudt zijn vertrouwde portefeuilles welzijn, zorg en onderwijs.

Kanjers en F1 NEO'25 krijgen militaire training

Weekblad de Duinkoerier verschijnt wekelijks op woensdag in Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer en Udenhout in oplage van 15.000 exemplaren. Uitgever Uitgeverij Em. de Jong bv Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau Visweg 8 5111 HJ Baarle-Nassau Tel: 013-507 5534 I: www.uitgeverijemdejong.nl E: uitgeverij@emdejong.nl

Er volgde een korte discussie waarin Peter Flohr (Pro3) en Jacky Smit-van Gijsel (VVD) zich positief kritisch uitte. Het coalitieakkoord werd in stemming gebracht en wat de afgelopen 20 jaar niet meer in gemeente Loon op Zand is voorgekomen gebeurde donderdagavond: het akkoord werd door 19 leden van de raad, dus unaniem, vastgesteld. De taakverdeling binnen het college ziet er als volgt uit: burgemeester Wim Luijendijk is

De vaandelgroet aan de koning was begin dit jaar de aftrap voor een aantal activiteiten die de naam Operatie 200 hebben meegekregen. Samen met Radio Veronica worden er 200 activiteiten georganiseerd en één daarvan is de training door soldaten van de Kanjers en F1 van NEO'25. Een oplettende ouder van een F1-pupil had op de oproep van Radio Veronica gereageerd en zodoende is deze training een van de 200 projecten die in de week voor Koningsdag door de landmacht worden ondernomen.

OVERVAL Onder grote belangstelling van ouders en familie rolt vorige week dinsdagavond om 18.00 uur een pantser-rupsvoertuig van 412 pantser-genie compagnie onder luide muziek van The A-team het sportcomplex van voetbalvereniging NEO op. Als de deuren van het voertuig openzwaaien stormen er 6 militairen uit die met de wapens in de aanslag op de Kanjers en F1 afrennen die op dat moment juist de training zijn begonnen. De verrassing van de 'overval' is groot maar maakt al snel plaats voor groot enthousiasme bij de voetballertjes als ze horen wat

de bedoeling is. De training zal worden overgenomen door de militairen!

er gelegenheid om je in camouflagekleuren te laten schminken. De andere voetballertjes gaan op dat moment penaltyschieten op een met camouflagenetten geprepareerd doel.

speciale training mogen allen in groepjes een rondje meerijden in het rupsvoertuig, gevolgd door chips en limonade.

HEY MAM, WIST JIJ HIERVAN?

Volgens sergeant Stefan worden de militairen overal enthousiast ontvangen. “De jeugd ziet het leger vaak alleen maar als mensen die schieten, maar nu ervaren ze dat het ook leuk kan zijn met soldaten.” De mannen van de legerplaats Oirschot zijn 2 dagen op pad geweest om het leger op deze manier dichter bij de mensen te brengen. Woensdag waren zij te gast op De Overlaat in Waalwijk. Zij kweken met hun optreden buiten de kazerne veel goodwill onder de mensen. De Kanjers en F1 van NEO'25 vonden de speciale training in ieder geval geweldig.

Onder leiding van een van de soldaten wordt er afgetrapt voor een wedstrijd die enkele speciale militaire elementen in zich heeft. De doelen zijn behangen met camouflagenetten waarin uitsparingen, waar de bal ingeschoten moet worden, en als er een fluitsignaal klinkt wordt het spel onderbroken om nog even enkele malen op te drukken. Als een van de spelertjes zijn moeder ontwaart roept hij haar toe: 'Hey mam, jij wist hier zeker van, want anders kom je nooit op de training!' Ter afsluiting van de

LEGER DICHTER BIJ DE MENSEN

TIJGERSLUIPGANG Een van de soldaten neemt de groep onder zijn hoede voor een militaire warming-up. Rondjes rond het veld waarbij plotseling gestopt wordt en de voorlighouding aangenomen moet worden. Dan klinkt het commando: 'Opdrukken'. De soldaat laat de groep luidkeels meetellen bij het opdrukken. Ook de buikspieren worden niet vergeten. Ondertussen hebben de andere militairen al een camouflagenet uitgerold waar de hele groep zich onderdoor moet wurmen, waarna nog de tijgersluipgang op het militaire trainingsprogramma staat. De Kanjers en F1-tjes vinden het allemaal prachtig en op de vraag of ze al moe zijn klinkt het uit alle kelen: “NEEEEEE!”

SCHMINKEN IN CAMOUFLAGEKLEUREN Na een intensieve opwarming van de spieren gaat de helft van de groep naar het rupsvoertuig waar zij in het personeelscompartiment mogen plaatsnemen en uitleg krijgen over de uitrusting aan boord. De wapens genieten daarbij uiteraard grote belangstelling bij de jeugd. Ook is

Opdrukken hoort bij de militaire warming-up.

Plissé’s / duettes iedere uitvoering, zonder meerprijs * Rolgordijnen tot 3,50 m breed XXL * Vitrage gegarandeerd kreukvrij, gratis gemaakt vanaf e23,95 p.m. * PVC Therdex 20 jaar garantie, incl. egaliseren + leggen - e49,00 per m2 * Houten jaloezie duorolgordijn tot 2.80 m breed Gasthuisstraat 69, Kaatsheuvel, 0416-275274 www.martvanbeers.nl • Maandag gesloten


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 4

Uitgraven bouwput, klein grondverzet, (doorrijbreedte 70 cm!), rooien bomen en hagen, leegruimen tuinen en panden. CORNE LEIJS vof, Tel. 06-50260687

Vrijwilligers voor oefenen Nederlandse taal

Bosperceelof Natuurgrond Gezocht Heeft u een bosperceel en ligt het er maar te liggen? Ik zoek een bosperceel of natuurgrond in de omgeving voor vogelfotografie. 0620617229 of info@relaxzen.nl

Bent u geïnteresseerd in andere culturen en vindt u het leuk om andere mensen iets te leren? Lees dan vooral verder! In Loon op Zand wil men een groepje op gaan starten dat wekelijks bij elkaar komt om allochtonen de Nederlandse taal (beter) te kunnen leren. Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd die het leuk vinden om over allerlei onderwerpen in het Nederlands te spreken met deze mensen en ze al doende ook iets (meer) te leren over Nederland en haar gewoonten, cultuur, feestdagen, enz. U hoeft het niet alleen te doen (we zoeken minimaal 2 vrijwilligers) en u hoeft geen echte Nederlandse les te geven. Het is meer een soort van samenspraak met mensen die op verschillende niveaus zitten wat betreft het beheersen van de Nederlandse taal. U kunt terugvallen op 1 of 2 vrijwilligers die iets dergelijks al langere tijd succesvol in Kaatsheuvel doen, maar uw eventuele eigen ideeën over de invulling van dergelijke bijeenkomsten zijn uiteraard ook van harte welkom.

Steunpunt Vrijwilligerswerk en Informele Zorg Loon op Zand adres Oranje Nassaustraat 2 5171 EB Kaatsheuvel telefoon: 0416-280280 mail anitadingemans@contourdetwern.nl

VLOOIENMARKT VLIEGVELD GILZE EN RIJEN ZONDAG 4 MEI

Vliegveld Gilze en Rijen gelegen aan de Oude Rijksweg Tilburg-Breda. Rijksweg 25 - 5125 NB Gilze en Rijen

OPEN 10.00-17.00 UUR - 0161-456291 Voor elke klus, verbouwing, renovatie of schilderwerk in deze regio, bel LOODS22. 0624899490. Kwaliteit voor een betaalbare prijs. www.loods22.eu

schilder kan nog binnen en buitenwerk gebruiken. gegarandeerd vakwerk en zeer voordelig. gratis prijsopgave. inl: 06-14925909.

VLOOIENMARKT

WILLEM II-STADION ZONDAG 18 MEI - TILBURG Van 10 tot 17 uur. Kraamhuur: 0161-456291 Adres: Ringbaan-Zuid, 5026 PC Tilburg

Dames-, Heren-, Kinder- en Babymode

Websitebeheerder voor KBO Kaatsheuvel KBO Kaatsheuvel is een actieve organisatie die zich inzet voor de senioren in Kaatsheuvel vanaf de leeftijd van 50 jaar Zij behartigen ook de belangen van individuele ouderen middels de invulling van de inkomstenbelasting en de adviseringsfunctie voor individuele ouderen. Zij willen een open vereniging zijn die ruimte maakt voor vernieuwende ideeën of activiteiten die bijdragen aan de bloei van de vereniging. De activiteitencommissie staat borg voor een varia aan activiteiten zoals fietstochten, reisjes, etentjes, culturele bezoeken en informatieve en gezellige middagen en avonden voor de ouderen. Zij zijn op zoek naar een nieuwe websitebeheerder die de bestaande website (zie www.kbo-kaatsheuvel.nl) up-to-date houdt. De stukjes worden aangeleverd; verder is het de bedoeling dat u verouderde informatie uiteraard verwijdert en eventuele onduidelijkheden signaleert. De tijdsinvestering zal ongeveer 4 uur per week bedragen, maar dit is ook afhankelijk van hoeveel tijd u er aan kunt of wilt besteden. U bepaalt zelf of uw wel of niet deelneemt aan de vergaderingen en of u vanuit eigen huis of vanuit het kantoor van de KBO (in de Werft) werkt.

Onze voorjaars- en zomercollectie is binnen!! Vingino Retour Yest X-Two

LTB Suzy-Q Oscar-B Soya

NL Tuinman - Bestratingen en Schilder biedt zich aan. Tel. 0616280644.

Geisha Bram`s Paris Dirkje

Galajurken ALTIJD DE NIEUWSTE COLLECTIE 95 in het kort en lang al vanaf e Kleding voor het hele gezin, en ook voor een maatje meer!

39,

Kerkstraat 60, Loon op Zand Tel.: 0416-362130 www.dijafashion.nl

• Dagelijks geopend v.a. 10.00 uur • ‘s Maandags gesloten • Vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Kozijnen / balkonbeglazing / terrasbeglazing Kunststof en aluminium, hardglazen puien (schuif/draai). Eigen fabriek, dus scherpe prijzen.

Leo Mesch Kaatsheuvel Tel.: 06-21292181 Email : info@meschkozijnen.nl Internet : www.meschkozijnen.nl

Bent u handig in websitebeheer en wilt u zich graag inzetten voor ouderen? Dan is deze vacature wellicht iets voor u.

Let op autos tekoop gevraagd 150 tot 10000 euro voor u loop sloop en schade autos. tevens alle merken auto onderdelen te koop aangeboden tegen zeer lage prijzen.autodemontage k.prescher. ook savonds te bereiken.tel0765418353. tevens een 30tal goede gebruikte autos tekoop aangeboden.prescherautos.nl.

Twinlife Garcia Noize Sao Paulo

Geef uw zoekertje online op via www.uitgeverijemdejong.nl ADVERTORIAL

Een nieuw plafond in één dag! U ziet het niet zitten? Dat begrijpen wij volkomen. Want een nieuw plafond in de woonkamer, keuken, slaapkamer, kantoor of zelfs de badkamer doe je niet elke dag. Ruimte leegmaken, alles afdekken en stof, heel veel stof is wat er overblijft als je gaat verbouwen. NIET BIJ PLAMECO! Wij spannen een nieuw plafond onder uw huidige plafond in slechts één dag ! Terwijl de meubels blijven staan. En we ruimen alles netjes op en nemen de rommel mee. Kom kijken op onze plafondshow hoe mooi het bij u kan worden. Met sierlijsten of zonder, met uw eigen lampen of (LED) inbouw verlichting, alles kan.

Uitgraven bouwput, klein grondverzet, (doorrijbreedte 70 cm!), rooien bomen en hagen, leegruimen tuinen en panden. CORNE LEIJS vof, Tel. 06-50260687

Natuurlijk is Plameco plafonds erkend door het CBW

aflex x u L e 4d Duelte IS GRAT Noorderlaan 15, DONGEN 0162-322515

2de Luxaflex ho r 40% kor tin g

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Uitnodiging Plafondshow Vrijdag 2 mei Zaterdag 3 mei Zondag 4 mei

g Vraa e d r a a n ende nem . l e e d n e k mer

w w w. b e r g e n b e r g . c o m / a c t i e s

10.00 tot 16.00 uur 10.00 tot 16.00 uur 11.00 tot 15.00 uur

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................Naam: .......................................... Adres: .................................................................................................... Postcode: ........................................Woonplaats:................................ Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

• Schone montage in één dag. • Zonder hakken en breken. • De meubels kunnen blijven staan. • Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk. (vraag naar de voorwaarden)

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda, 076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 5

Motorclub De Deurstarters

Muziekvereniging Concordia Loon op Zand

Dauwtrappen

Geslaagde stoofpotrit Een mooi ochtendzonnetje liet iedereen rustig ontwaken. Wat is er dan mooier dan een rustig ontbijt, een bakkie koffie of thee met warme broodjes? Het antwoord is niet moeilijk te geven voor éénieder die rond de klok van 10 uur langs het terras van de Kiosk in Loon op Zand reed: motorrijden! Op dit vroege tijdstip zaten daar al zo'n 45 motorrijders aan hun eerste of tweede bakkie koffie.

Op 4 mei gaat Muziekvereniging Concordia dauwtrappen. Zoals de traditie vroeger was, op de eerste zondag in mei. Ze willen u de mogelijkheid geven om mee te gaan: “We verzamelen om 7.00 uur die ochtend

bij De Kuip aan de Klokkenlaan. Daar staat een kopje koffie voor u klaar. Vanuit De Kuip vertrekken we een kwartiertje later met muziek door de straten van Loon op Zand om via de Moerseweg naar 't Maoske in De Moer te gaan. Daar zullen we onder het genot van een kopje koffie of

iets sterkers nog een stukje muziek maken. Aan het eind van de ochtend keren we weer terug naar Loon op Zand.' Interesse om mee te gaan? Geef je op bij Wim Brands, 0416363170 of bij Kees van de Ven, 0416-363232.

een beetje kuddegedrag bij die motorrijders, hè. Maar mooi om te zien dat net na openingstijd bij een restaurant 45 motorrijders neerdalen. Hier hadden ze met het personeel geen rekening gehouden. Maar ja, even een

“Wij starten in samenwerking met De Kiosk het motorseizoen van motorclub De Deurstarters met een motorrit waaraan iedereen met een motor aan kan deelnemen,” aldus de voorzitster Gerry Brabers. “De tocht gaat door Brabant, Limburg en België. Het weer is op onze hand, want in het zuiden blijft het mooi. Ieder vertrekt in eigen groepen of sluit aan. Na afloop van de 225 km tellende rit staat hier nog een warme hap stoofpot voor iedereen klaar.” Het is een prima rit geweest, zonder pechgevallen en een goede en lekkere afsluiting bij de Kiosk, merkte Gerry op tijdens het

stoofpotje, dat ze zich goed liet smaken. Ondanks dat ze in groepen reden, dronken ze toch op dezelfde plekken koffie. “Toch

tandje erbij en met wat geduld aan onze kant toch lekker buiten gezeten. Al met al zeker voor herhaling vatbaar.”

Treveris in de strijd om Rozenstraat trots de beste dialectevergreen op resultaat renovatie NCRV radio 5 organiseert 'Zing zoals je gebekt bent', een landelijke wedstrijd waarbij dialectzangers een dialectversie van een evergreen uitvoeren. De voorronden zijn nog in volle gang. Maar Treveris uit Loon op Zand heeft zich alvast van een finaleplaats verzekerd. In de voorronde voor Zuid-Nederland in week 16 hebben heel veel Brabanders gehoor gegeven aan de oproep van Marja van Trier, zangeres van Treveris, op het nummer Sterrennaacht te stemmen. Marja maakte deze vertaling van het nummer Vincent van Don McClean. Sterrennaacht staat op de laatste cd van Treveris.

Als finalist mag Treveris de dialectevergreen ten gehore brengen tijdens de finale van de wedstrijd op 29 mei (Hemelvaartsdag). Tussen 14.00 en 16.00 zijn alle finalisten live te horen in de NCRV-studio van Plein 5, waar aan het eind door een deskundige jury de winnaar van de titel Dialectevergreen 2014 wordt

gekozen. Marja wordt begeleid door Peter Claessens aan de piano. Wie nieuwsgierig is geworden naar deze Zuid-Nederlandse inzending: op de website is Sterrennaacht van Treveris te beluisteren. Daar vind je ook de concurrerende nummers uit het hele land. Een buitenkansje voor wie van dialectmuziek houdt. Treveris ziet in deze finale een mooie kans om het dialect van Loon op Zand, dat nog maar weinig sprekers kent eens op de nationale radio ten gehore te brengen. Een opmaatje voor het boek over het dialect van Loon op Zand dat voor volgend jaar op het programma staat.

Rian Netten uit Kaatsheuvel laat weten: “Hier een foto van ons blok in de Rozenstraat (blok 6). Deze woningen zijn door Casade en in samenwerking met Dura Vermeer gerenoveerd. We zagen er wel tegenop maar zijn nu blij dat het ten einde raakt. Mét wat tegenslagen erbij, zoals dat meestal wel is, want als je eenmaal bezig bent kom je meer tegen dan verwacht. Maar het eindresultaat mag er zijn. Daarom willen we Casade en Dura Vermeer met alle vakmensen eromheen bedanken voor de goede samenwerking namens blok 6 van de Rozenstraat.”

Tanken bij Shell Beerens levert 25% korting op bij La Bella Vita Thomas Kom van het tapasrestaurant La Bella Vita, gevestigd aan de Winterdijk 12 in Waalwijk, en de broers Bartho en Peter Beerens van het gelijknamige tankstation Shell Beerens, gevestigd aan de Tilburgseweg 23a Sprang-Capelle, hebben een gezamenlijke actie opgezet. Voor elke € 20,00 tanken ontvangt de klant één stempel op een kaart. Met vijf stempels is de kaart vol en levert deze maar liefst 25% korting op bij La Bella Vita. Door Henny van den Broek De meimaand is een extra aantrekkelijke maand voor mensen die houden van tapas (kleine gerechtjes). Vanaf donderdag 1 mei tot en met zaterdag 31 mei 2014 ontvangt de klant bij iedere 20 euro tanken één stempel op een kaart die bij vijf stempels al vol is. Na twee maal tanken kan een kaart vol zijn, wat recht geeft op 25% korting bij het Italiaans restaurant La Bella Vita in Waalwijk. Korting op maar liefst 80 verschillende heerlijke hapjes, exclusief drinken. Door deze aantrekkelijke actie, die de hele maand mei loopt bij het tankstation Shell Beerens en Italiaans restaurant La Bella Vita, tanken

Vanaf 25 april werken we met groot succes met onze nieuwe ‘all over the world tapaskaart’. We nodigen graag iedereen uit om ook eens te komen proeven van onze nieuwe uitgebreide tapas kaart,” geeft Thomas Kom aan.

klanten niet alleen voordelig maar kunnen ze ook nog op z’n bourgondisch genieten van maar liefst 80 hapjes die staan op de tapaskaart bij La Bella Vita. Een volle stempelkaart blijft maar liefst één jaar lang haar waarde behouden. “Naast de huidige tapas met een Italiaans

tintje merken we bij La Bella Vita ook dat de vraag naar tapasgerechtjes met een ander werelds tintje toeneemt. Vandaar dat er vanaf nu ook tapasgerechtjes op onze kaart staan die uit elk deel van de wereld kunnen komen. Er verandert niets aan het concept en de gastvrijheid blijft zoals men die gewend is, van hoog niveau.

Bij Shell Beerens kun je dubbel profiteren van zowel voordelig tanken en/of je wagen door de wasstraat te laten halen tot stempels verzamelen op een kaart wat recht geeft op 25% korting bij een bezoek aan La Bella Vita. Bartho: “Ik wil het graag een ‘twee sterrenactie in de meimaand ’ noemen waarbij onze klanten niet alleen voordelig tanken maar ook nog op een voordelige wijze een avondje uit eten kunnen gaan. We bestaan dit jaar 45 jaar waarvan de laatste 14 jaar hier aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. Een reden te meer om deze leuke actie samen met La Bella Vita voor de klanten te organiseren.” Voor voordelig tanken: Beerens bv Tank& Wascentrum, Tilburgseweg 23a SprangCapelle. Het adres voor heerlijk uit eten gaan: tapasrestaurant La Bella Vita, Winterdijk 12 Waalwijk.

BEERENS BV Tilburgseweg 23a 5161 ME Sprang-Capelle 0416-530750


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 6

Studio ZON opent zijn deuren

Op 7 mei opent de eerste professionele zonnestudio in Kaatsheuvel zijn deuren: Studio ZON. Het nieuwe bedrijf aan de Sprangsestraat vormt een welkome uitbreiding van het centrum van Kaatsheuvel en biedt alles wat de zonliefhebber van een professionele studio mag verwachten. Studio ZON staat voor een aantal kernwaarden. Oprichters Ferry Rombouts, Jan Laros en Milo Klijn lichten toe: “Alles draait om uitmuntende kwaliteit, professioneel advies van klantvriendelijke consulenten en uitstekende service. Wij streven naar klanttevredenheid en een gevoel van comfort en luxe. Door deze kernwaarden te hanteren bereiken we dat.” Studio ZON beschikt over de beste zonnebanken op de markt, namelijk die van het merk Ergoline. Dit merk staat al tientallen jaren aan de top van de markt

en staat bekend om zijn fantastische bruiningsresultaten. Studio ZON biedt voor ieder wat wils: voor startende zonners zijn diverse Ergoline-banken beschikbaar, maar ook de fanatieke zonaanbidder is met de krachtigste modellen van Ergoline bij Studio ZON aan het juiste adres. Bovendien biedt Studio ZON de beste supplementen in de vorm van de geselecteerde zonnebankcrèmes, huidverzorgingsproducten en andere producten. Het assortiment bestaat uit kwalitatief hoogstaande producten van Australian Gold, Pure Sun en California Tan. Deze producten hebben een optimale huidverzorging als doel. Door de aanwezigheid van vitaminen, mineralen en andere natuurlijke bestanddelen wordt de huid gevoed en daardoor wordt het beste bruiningsresultaat behaald. De consulenten van Studio ZON kunnen de gasten uitgebreid adviseren over de beste combinatie voor het verantwoord behalen van een optimaal bruiningsresultaat: zij weten exact welke

zonnebank en crème het beste bij de klant en zijn of haar huidtype past. Het team van Studio ZON bestaat uit professioneel getrainde meiden die allen over de nodige ervaring op het gebied van zonnen, huidverzorging en cosmetica beschikken. Studio ZON onderscheidt zich op de markt door te kiezen voor alleen topkwaliteit en optimale begeleiding van de klant. Daarnaast biedt de studio gratis en ruim voldoende parkeergelegenheid en kunt u in de sfeervol ingerichte wachtruimte van een drankje genieten. Studio ZON zal in aanloop naar de opening op 7 mei op zijn facebook-pagina (www.facebook. com/studiozon.bv) een aantal interessante acties lanceren, dus houd de pagina in de gaten! Het team staat vanaf 7 mei voor de gasten klaar in de studio aan Sprangsestraat 1B en kijkt ernaar uit u te begeleiden en te laten genieten van de perfecte faciliteiten, de Brabantse gezelligheid en de heerlijke verzorgende producten.

22 mei: Europese Verkiezingen

Waarom GroenLinks een goede keuze is Eens in de vijf jaar mogen alle inwoners van de Europese Unie stemmen. Het Europees Parlement, de volksvertegenwoordiging van Europa, wordt dan gekozen. GroenLinks doet ook deze verkiezingen weer mee en is een goede keuze voor u! In drie artikelen willen we de belangrijkste punten van GroenLinks aan u voorleggen, met dit artikel als begin daarvan. MEER DEMOCRATIE De grootste uitdagingen die er zijn op dit moment, zoals de economische crisis en de verslechterende baankansen, zijn uitdagingen die je niet als individueel land kunt oplossen. Daarvoor moet er een goede samenwerking zijn in Europa: een democratischer Europa. Belangrijke politieke benoemingen in de Europese Unie moeten worden gebaseerd op de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement en niet in achterkamertjes worden gesloten. GroenLinks vindt dat er meer democratische controle moet zijn wat de Europese Unie besluit, iets wat nu vaak door alle ministers van de landen samen wordt besloten,

IN

PRANG-CAPELLE

moet ook door het Europees Parlement worden gecontroleerd.

EUROPA ALS WERELDSPELER Waar andere partijen juist minder Europa willen, is GroenLinks voor een sterker Europa. Als Nederland kun je niet alles alleen oplossen, maar moet je in grotere verbanden samenwerken. Vaak zelfs groter dan Europa. Een sterk Europa kan zich beter inzetten voor gelijke kansen voor iedereen in de wereld. Of je nu in Ankara, Amsterdam of in Rio woont, iedereen verdient dezelfde kansen en die kunnen in een sterker Europa beter worden bereikt. In een wereld waar landen als China, Brazilië en India

GRATIS GEMETEN, IN SPRANG-CAPELLE GEMAAKT, INCL. BAND & HAKEN

Gordijnenhal.nl Gordijnenatelier & woningtextiel voor particulieren en bedrijven LEVERTIJD

NELLE • Overgordijnen • Vitrage OOR EIGEN ATELIER • Vouwgordijnen • Rolgordijnen EN STOFFEN GRATIS GEMETEN, GEMAAKT, INCLUSIEF & HAKEN der BAND Sijdestraat 2b

inus van 5161 CD Sprang-Capelle

• Paneelgordijnen • Binnenzonwering

SNELLE LEVERTIJD DOOR EIGEN ATELIER EN STOFFEN

Tinus van der Sijdestraat 2b • 5161 CD Sprang-Capelle

www.gordijnenhal.nl

T. 0416 - 28 32 53

ww.gordijnenhal.nl

0416 - 28 32 53

steeds meer voeten aan de grond krijgen, is Europa alleen sterk als er goed wordt samengewerkt in dat Europa. Niet alleen als Nederland werken in de wereld, maar als Europa samen werken aan een betere wereld. Dat is de keuze van GroenLinks. Op GroenLinks.nl is het hele programma voor de Europese verkiezingen te vinden. Als u bent voor een sterk en democratischer Europa, is GroenLinks uw keus! GroenLinks Loon op Zand.

Gaat u scheiden? Gaat uuscheiden? Gaat scheiden? Gaat u scheiden?

Van 2 in 2002 naar 3 in 2010 en nu naar 4 zetels De VVD doet er dus toe in de gemeente Loon op Zand. Opnieuw is het ons niet gegund deel uit te mogen maken van de coalitie. Helaas spreekt het rapport van de informateur niet uit waarom niet. Wij kunnen ons gezien de zeven ambities genoemd in het coalitieakkoord helemaal niet voorstellen dat het verkiezingsprogramma van de VVD zoveel afwijkt. De VVD-fractie heeft in aanloop naar dit coalitieakkoord de afgelopen weken drie punten genoemd die voor ons - onder meer - van groot belang zijn: 1. De VVD wil een scheiding in de begroting en aanverwante rapportages, waarin duidelijk wordt wat de autonome (wettelijke) en medebewindstaken (extra taken) zijn. Op basis hiervan moet de Raad in het eerste jaar een discussie voe-

ren met het oog op de toekomst over wat moet, mag en kan. 2. Een schonere en veiligere openbare ruimte, onder andere door: a. uitbreiding vast en mobiel cameratoezicht; b. strengere handhaving; c. het groenonderhoud niet afwentelen op onze inwoners. 3. Een gezond verenigingsleven en accommodatiebeleid: de bezuinigingen op de verenigingen en de accommodaties moeten worden herzien zodat deze in samenspraak met alle belanghebbenden op een haalbare wijze ingezet kunnen worden. Min of meer zijn deze punten in ieder geval verwerkt of genoemd. Naast het gegeven dat een sluitende begroting met een

minimale OZB ook erg belangrijk is. We kunnen het dan ook eens zijn met de doelstellingen van het coalitieakkoord. Het komt nu aan op resultaat en moet de coalitie met tussenkomst van het CDA maar eens laten zien dat zij in ieder geval in de richting van deze doelstellingen concrete resultaten boeken. Aangezien de nieuwe coalitie stelt dat iedereen meedoet, nemen wij aan dat de inbreng en overige aanvullingen van de VVD te allen tijde meegenomen worden. Wij hopen daarmee op een constructieve, open samenwerking mét elkaar waarbij het algemeen belang van onze inwoners voorop staat. VVD-fractie Loon op Zand, Jacky Smit – van Gijsel Suzan Mandemakers Frank van Wel Richard de Kort

CDA over 'Koers naar een nieuw evenwicht' Na vier jaar afwezig te zijn geweest heeft de kiezer op 19 maart aangegeven dat het CDA in de gemeente Loon op Zand bestuursverantwoordelijkheid mag gaan dragen. Het CDA groeide naar de tweede grootste partij van gemeente Loon op Zand. De afgelopen maand is er druk onderhandeld en is er een breed gedragen coalitieakkoord tot stand gekomen: GemeenteBelangen, CDA en Voor Loon. Ook VVD en Pro3 waren betrokken bij het opstellen van het akkoord om zo hun inbreng te geven. De formateur Bruijniks gaf vooraf aan de presentatie van het akkoord aan dat er geen breekpunten waren in de coalitiegesprekken. “Coalitie, oppositie? Onze wens voor de komende jaren is naar overeenkomsten te zoeken, niet de verschillen. Dan zijn er enkel bespreekpunten, geen breekpunten,” zei CDA-fractievoorzitter Gert-Jan van den Dries tijdens de raadsvergadering van 24 april. Dat betekent overigens niet dat het CDA haar verkregen vertrouwen van de kiezer tekort

zal doen. Het CDA gaat zich in de komende vier jaren richten op belangrijke thema's, zoals toerisme en recreatie en de ontwikkeling van het winkelgebied in Kaatsheuvel. Daarnaast gaat het CDA aan de slag met het subsidiebeleid van verenigingen en het accommodatiebeleid. Het coalitieakkoord heeft niet voor niets de titel “Koers naar een nieuw evenwicht”. Dat houdt in dat aan de hand van de ervaringen het beleid kan worden bijgesteld.

Het is de vurige wens van het CDA om samen met de gehele raad de komende uitdagingen op een transparante wijze te beproeven. De start was goed: het coalitieakkoord werd unaniem aangenomen. Dat schept hoopvolle verwachtingen en gezamenlijke inspanningen om het onderling vertouwen waar te maken. Het mag geen beletsel worden om als raad gezamenlijk te blijven zoeken naar nieuwe inzichten. Dan staat de raad gezamenlijk voor besluitvorming van een blijvende hoge kwaliteit. De CDAfractievoorzitter sloot af door met de woorden dat als de plicht van het CDA te zien daaraan bij te dragen. Meer informatie? Kijk op www.cdaloonopzand.nl of via info@cdaloonopzand.nl. Volg CDA Loon op Zand ook op Twitter of Facebook.

1 mei

Lezing Heraldiek en Gemeentewapens ‘Dag Sophie veel plezier bij mama’ ‘Dag Sophie veel plezier bij mama’ ‘Dag Sophie veel plezier bij mama’ ‘Dag papa, tot maandag’ ‘Dag papa, tot maandag’ ‘Dag papa, tot maandag’

Wij regelen uw hele scheiding! Van Wij regelen uw hele scheiding! Van het tot alimentatie Wijouderschapsplan regelen uw hele scheiding! Van het ouderschapsplan tot alimentatie en van uw woning tot verzekeringen. het ouderschapsplan tot alimentatie verzekeringen. en van van uw uw woning tothet Inclusief opmaak van convenant! en woning tot verzekeringen. Inclusief opmaak opmaak vanhet hetconvenant! convenant! Inclusief Wij werken met u van beide samen. Wij werken met u beide samen. Hierdoor is uw scheiding goedkoper, Wij werken met u beide samen. Hierdoor is uw uw scheiding scheiding goedkoper, sneller geregeld en mindergoedkoper, schadelijk Hierdoor is sneller geregelden en minder minderschadelijk schadelijk voor kinderen. sneller geregeld voor kinderen. kinderen. voor Meer weten? Bel ons gerust voor een Meer weten? weten? Bel ons onsgerust gerustvoor vooreen een kosteloos kennismakingsgesprek. Meer Bel kosteloos kennismakingsgesprek. kennismakingsgesprek. kosteloos

 

BreAss Hoge Ham 75 BreAss BreAss Dongen HogeHam Ham75 75 Hoge 0162-317660 Dongen Dongen www.breass.nl 0162-317660 0162-317660 www.breass.nl  www.breass.nl     

Ter gelegenheid van het lustrum en de verschijning van het jongste nummer van Aaw Nieuws? heeft Heemkundekring De Ketsheuvel in dit vijfde verschijningsjaar van het periodiek een lezing georganiseerd rond het thema 'Heraldiek en Gemeentewapens'.

ADVERTEREN? Een advertentie in deze krant werkt ! kijk op onze website: www.uitgeverijemdejong.nl

René Vroomen zal als ervaringsdeskundige ingaan op heraldiek en wapenschilden, waaronder ook die van de gemeente Loon op Zand. Een artikel hierover is terug te vinden in het nieuwe Aaw Nieuws?. Leden en niet-leden zijn van harte uitgenodigd de lezing bij te wonen. Deze wordt gehouden in De Westkant

aan de Vossenbergselaan 72 in Kaatsheuvel. De lezing vangt aan om 19.30 uur en tijdens de avond zal de nieuwste editie van het heemkundeblad officieel gepresenteerd worden. Niet-leden betalen € 3,50 per persoon, leden hebben gratis toegang. Op deze avond is Aaw Nieuws? ook aan te schaffen.

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen ‘s-Hertogenbosch • Breda • Udenhout Bezoek één van onze showrooms of kijk op:

www.kozion.nl


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 7


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

Op 7 mei 2014 is het zover: Dan opent de eerste professionele zonnestudio in Kaatsheuvel zijn deuren. Studio ZON onderscheidt zich door de beste Ergolinezonnebanken, gratis parkeren, een uitstekend getraind en klantvriendelijk team, en een luxe en ontspannen sfeer. We zien jullie graag in ons fantastische bedrijfspand aan de Sprangsestraat 1B in Kaatsheuvel. We lichten graag toe wat wij voor u kunnen betekenen en waarom zonnen gezond is!Tot snel!

PAGINA 8


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 9

Een terugblik op

KONINGSDAG Start eerste Koningsfeest bij De Werft Kaatsheuvel. 

Eerste zonnige Koningsdag Kaatsheuvel feestelijk gevierd Een druk programma, uitgevoerd onder een stralende zon, stond voor een onvergetelijke mooie eerste Koningsdag in Kaatsheuvel. Al vroeg in de ochtend stonden de kinderen met hun versierde fietsen voor De Werft opgesteld om een klein rondje door Kaatsheuvel te maken. Gelijktijdig waren kinderen met hun ouders op de grote parkeerplaats voor De Werft aan het werk met het inrichten van hun kraampjes. Om 11.30 uur werd de Nederlandse vlag in de top van de mast gehesen door burgemeester Wim Luijendijk. Na de toespraak van de burgemeester en het Wilhelmus, gespeeld door muzikanten van de muziekschool De Heraut, werd aangevangen.

vanaf de Huygenstraat naar de Raadhuisstraat, door de Hoofdstraat, de Dr. Van Beurdenstraat, Gasthuisstraat, Marktstraat, Vondelstraat en zo weer terug in de Huygenstraat naar De Werft. Een gezellige route onder een stralende zon, wat bij iedereen een blij gevoel opriep. Gelijktijdig waren kinderen op de grote parkeerplaats van De Werft met hun ouders aan het werk met

kon men met het spelletjesprogramma van de dag beginnen. Op het middagprogramma stonden veel activiteiten vermeld zoals een ware kinderwagenrace, koeien melken, de twistladder beklimmen etc. Ook waren er springkussens waar de kinderen hun energie konden kwijtraken. Niet alleen op het plein maar

ook binnen in De Werft stonden speeltoestellen opgesteld waar de kinderen zich op konden vermaken. Alle gedecoreerden uit gemeente Loon op Zand waren op Koningsdag uitgenodigd aanwezig te zijn. De grote zaal was tot aan de laatste stoel bezet; zoveel gedecoreerden kent de gemeente. Burgemeester Luijendijk heette iedereen van harte welkom, speciaal de onlangs gedecoreerden. “Ik ben erg blij te mogen melden dat koning Willem-Alexander 6 inwoners van de gemeente met een onderscheiding heeft vereerd die ik heb mogen uitreiken. Niet iedereen die bijdraagt aan de kwaliteit van onze samenleving krijgt daarvoor de erkenning die hem of haar toekomt. Mocht u vinden dat iemand daarvoor zeker in aanmerking komt, geef dat door aan ons. Hiervoor wordt altijd gelegenheid geboden en wij zijn blij met deze signalen. Ik wil mijn dank uitspreken aan alle mensen die zich met volle overgave inzetten

(foto's: HvdB)

voor hun medemens. Individueel, in verenigingsverband of via hun beroep. Het is fijn te zien dat ook weer vandaag in alle drie de dorpskernen veel feestelijke activiteiten plaatsvinden. Dit allemaal dankzij genoemde vrijwilligers. Als gemeente moeten we steeds meer een beroep doen op personen die zich vaak belangeloos beschikbaar stellen. 'We doen het samen' heet het dan. Ik ben daar een groot voorstander van, maar je moet wel op mensen kunnen rekenen waar je 'het' samen mee kunt realiseren. Daar zijn er gelukkig heel veel van in deze gemeente, mensen waarop je kunt rekenen.” Vervolgens sprak burgemeester Wim Luijendijk aan de nieuw gedecoreerde zijn dankwoord uit. Een toost met een glaasje Oranjebitter werd uitgebracht op koning Willem-Alexander en koningin Máxima, gevolgd met een 'driemaal hoera' waarna het Wilhelmus werd ingezet. Foto linksboven: Winkelwagenrace.

Stichting Kinderopvang Midden Brabant (KMB) is er voor úw kind Stichting Kinderopvang Midden Brabant (KMB) is een jonge stichting met ruim veertig jaar ervaring binnen de organisatie. Gekwalificeerde pedagogische medewerkers zijn dagelijks bezig met de ontwikkeling van uw kind. KMB is niet alleen de grootste organisatie in de gemeente Loon op Zand op het gebied van kinderopvang, maar zij kent alle soorten van opvang, variërend van peuterarrangementen tot en met kinderopvang gedurende bijna elk moment van de dag. De stichting is bezig het aanbod verder aan te passen aan de wensen van de ouders en volgens een pedagogisch systeem. Door Henny van den Broek “De huidige peuterspeelzalen Piggelmee Loon op Zand, Villa Kakelbont en ’t Vaertje uit Kaatsheuvel worden per 1 mei 2014 omgezet naar het concept ‘peuterarrangement’. Vanaf 25 augustus 2014 worden deze locaties uitgebreid met het aanbod van peuterarrangementen in basisscholen. Zowel op basisschool De Blokkendoos in Loon op Zand als in basisschool De Kinderboom in Kaatsheuvel zullen er door ons peuterarrangementen aangeboden. Op beide scholen wordt in school de buitenschoolse opvang al door ons verzorgd.”

Burgemeester met de gedecoreerden 30 april 2013-25 april 2014. Door Henny van den Broek Wat ongeduldig stonden de rennertjes op en neer te bewegen

om maar van start te mogen gaan. Blije gezichten toen de stoet omstreeks 10.45 uur in beweging kwam. De fietsroute ging

Van afrastering tot kasteelpoort

Voor al uw hekwerk

Profiteer nu Sier, spijlen, gaas, dubbel staafmat hekwerk van de 6% BTW-regeling en draai- en schuifpoorten. (i.p.v. 21%) Altijd op maat gemaakt.

SNELLE LEVERTIJDEN EN ALTIJD SCHERPE PRIJZEN! U bent altijd welkom in onze showroom, eventueel ook op afspraak. Provincialeweg 126 - 4909 AM Oosteind T: 0162 - 31 83 14 - F: 0162 - 49 09 58 E: info@dennishekwerken.nl I: www.dennishekwerken.nl

de inrichting van hun kraampje. Allerlei spullen zoals puzzels, boeken, poppen, poppenwagens, speelgoedauto's, etc. netjes uitgestald. De vrijmarkt ging om 11.30 uur open en tot 16.00 uur konden bezoekers hun keuze maken. Je kon het zo gek niet bedenken, maar iemand die iets leuks voor zichzelf, broertje of zusje zocht, slaagde geheid. De spullen vonden gretig aftrek bij kinderen, ouders of grootouders. Net na 11.30 uur werd het officiële gedeelte van de eerste Koningsdag ingeluid. Na een korte toespraak van burgemeester Wim Luijendijk werd de Nederlandse vlag door de burgemeester, in het bijzijn van wethouders Gerard Bruijniks (GemeenteBelangen) en Kees Grootswagers (CDA) en voorzitter oranjevereniging Ad van Beek in de top van de mast gehesen. Direct daarop werd het Wilhelmus door muziekschool De Heraut ingezet. Daarna werden de ballonen, die de kinderen van het Oranjecomité hadden gekregen, opgelaten. Aan iedere ballon was een kaartje bevestigd met daarop de naam van het kind. De officiële opening was hiermee een feit en

Een peuterarrangement is het aanbod van peuterspeelzaalwerk in een gezamenlijke groep met peuters van peuterspeelzaalwerk en/of met peuters van de kinderdagopvang. Een verkorte opvang van tweemaal 3 uur per week gedurende 40 schoolweken, waarbinnen peuters ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden krijgen. Het peuterarrangement staat open voor alle peuters van 2 tot 4 jaar, regulier vanaf 8.30 tot 11.30 uur. Indien u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt betaalt u bij KMB € 6,60 per uur voor het peuterarrangement. Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag hebben recht op gemeentelijke subsidie. “Samen met u kunnen wij ook de mogelijkheden van verlengde opvang voor peuterarrangementen bespreken.” KMB werkt met VVE gecertificeerde pedagogisch medewerksters. “Wij bieden kinderen een methodisch aanbod door het VVE-programma Puk & Ko of Uk & Puk te gebruiken. De

activiteiten van de peuterarrangementen zijn gebaseerd op de aantrekkelijke projecten en thema’s uit Puk & Ko en Uk & Puk. Het doel van deze manier van werken is om aan te sluiten op de interesse en leefwereld van uw kind. De kinderen worden op deze manier spelenderwijs goed voorbereid op hun basisschooltijd, ” geeft manager kinderopvang Sansin Yilmaz aan. Wilt u meer weten over de wijze van kinderopvang of eens vrijblijvend een afspraak maken?

Bezoek de site: www.stichting-kmb.nl, of bel voor een afspraak met Guido Paijmans: 0416278472.


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 10

gemeente Nieuws Berichten van de gemeente Loon op Zand

Gedecoreerden Lintjesregen 2014

Goed om te weten…

Gemeentewinkel

tel. 0416 - 289111 Bezoekadres Nieuwe Markt 5, Kaatsheuvel Alleen op afspraak open op: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 - 12:30 uur en woensdag van 13:30 - 19:30 uur. Een afspraak maken? Via de link ‘afspraak online’ op www.loonopzand.nl telefonisch tijdens kantooruren of bij de receptie van de gemeentewinkel.

Bevrijdingsdag 5 mei: gemeente gesloten Maandag 5 mei is het Bevrijdingsdag. Het gemeentekantoor, de gemeentewinkel en de gemeentewerf zijn dan de hele dag gesloten.

Gemeentekantoor

tel. 0416 - 289111 Bezoekadres Modelleur 13, ingang B, Kaatsheuvel Postadres Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel

Website & e-mail

www.loonopzand.nl info@loonopzand.nl

Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg

Bezoek alleen op afspraak. tel. 0416 - 289247 Bezoekadres Nieuwe Markt 5, Kaatsheuvel www.loonopzand.nl /serviceloket servicepuntwwz@loonopzand.nl

Ondernemersloket

tel. 0416 - 289154 / 289165 (op afspraak)

Telefonisch Meldpunt Woonomgeving

0416 - 273455 (na kantooruren alleen voor calamiteiten)

Baanbrekers

Zanddonkweg 16 5144 NX Waalwijk tel. 0416 - 671000

Milieustraat

Liechtensteinstraat 4, Kaatsheuvel tel. 0416 - 289111 Openingstijden Dinsdag 13:00 – 16:00 uur Woensdag 13:00 – 16:00 uur Vrijdag 10:00 – 12:00 uur 13:00 – 16:00 uur Zaterdag 10:00 – 15:00 uur

Officiële bekendmakingen

vindt u wekelijks op www.loonopzand.nl. Automatisch op de hoogte blijven? Meld u aan voor de e-mailservice van het elektronisch gemeenteblad via www.loonopzand.nl/aanmeldenelektronisch-gemeenteblad

Sociale media

Vrijdagmorgen 25 april heeft burgemeester Wim Luijendijk, tijdens de traditionele lintjesregen, zes Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Op Koningsdag, werden alle gedecoreerden uit de gemeente Loon op Zand, tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Werft, in het zonnetje gezet. Na afloop werd er een groepsfoto gemaakt met de gedecoreerden van het afgelopen jaar. Op de foto ziet u van links naar rechts: mevrouw van der Sanden-Vermeer, de heer Eijkemans, burgemeester Luijendijk, mevrouw Leijtens- van der Krogt, de heer Rikkers, mevrouw Rikkers-Groenendaal, de heer Damen, mevrouw Smarius-Roovers en de heer van Beers. De heer van Esch en mevrouw van de Leur-Leijten staan niet op de foto, maar hebben wel een lintje gekregen.

Coalitieakkoord bereikt en wethouders benoemd Op dinsdag 22 april hebben GemeenteBelangen, CDA en VOOR LOON een coalitieakkoord bereikt. ‘Koers naar een nieuw evenwicht’ is de titel van het akkoord. De nieuwe coalitie van GemeenteBelangen, CDA en VOOR LOON heeft zeven ambities waar het de komende jaren aan werkt. 1. We zijn steeds actief in gesprek met inwoners, onder-

2. 3. 4.

5. 6.

nemers en maatschappelijke partners over belangrijke zaken in onze gemeente. Iedereen doet mee. Onze dorpskernen zijn schoon, heel en veilig. Door meer in te zetten op Leisure maken we de plaatselijke economie sterker en onze leefomgeving aantrekkelijker. In onze dienstverlening zijn we een betrouwbare partner. Onze dorpskernen bruisen en

zijn goed bereikbaar. 7. Ons financieel beleid is gezond met een sluitende meerjarenbegroting. Benoeming wethouders Tijdens de raadsvergadering op donderdag 24 april zijn Gerard Bruijniks (GemeenteBelangen), Kees Grootswagers (CDA) en Wil Ligtenberg (VOOR LOON) benoemd tot wethouder.

Erepenningen voor vertrekkende raadsleden en wethouder Donderdag 24 april is er tijdens de raadsvergadering afscheid genomen van de raadsleden: mevrouw Caroline SamuelsSoeterboek, de heer Jaap van der Sar, de heer Kees Grootswagers en de wethouder heer Ruud van Eijkeren. Met een inscriptie op de erepenningen spreken burgemeester en wethouders hun dank uit voor de inzet die deze raadsleden tijdens hun raadsperiode hebben getoond.

Drie erepenningen De heer Jaap van der Sar ontving uit handen van burgemeester Wim Luijendijk de bronzen erepenning voor zijn verdiensten als raadslid voor de gemeente Loon op Zand. De heer Kees Grootswagers ontving de zilveren erepenning. Zilver, omdat hij drie raadsperioden lid was van de raad. Voor zijn verdiensten als wethouder voor de volledige periode van vier jaar, ontving de heer Ruud van Eijkeren de ere-

penning in brons. Op 16 mei is er voor hem en Henk van Komen een afscheidsreceptie. De heer Henk van Komen beëindigde zijn ambt van wethouder dat hij twee jaar heeft bekleed. Hij zal in de nieuwe raadsperiode wel raadslid zijn. Mevrouw Caroline Samuels – Soeterboek kwam niet in aanmerking voor een erepenning omdat zij geen volledige raadsperiode lid was van de raad.

Aanpak groenstroken voor betere kwaliteit tegen betere prijs In het gemeentenieuws van 16 april kon u lezen over groenomvorming in onze gemeente. Dit jaar worden diverse plantsoenen in Kaatsheuvel aangepakt. Omvormingsplan De gemeente heeft een groenomvormingsplan gemaakt waar in staat waar de gemeente het groen wil veranderen. Hiervoor is gekeken naar de kwaliteit van het huidige groen, de onderhoudskosten en de veiligheid. Waar het groen niet meer aan deze eisen voldoet, wordt het omgevormd.

Meedenken kan Directe omwonenden kunnen meedenken en samen met de gemeente de plannen, wanneer nodig, aanpassen. Als bewoners het groen bijvoorbeeld zelf willen onderhouden, zijn veranderingen misschien niet nodig en blijft het groen zoals het is. In zo’n geval kunnen bewoners, net als de burgemeester, het groen adopteren. Inloopmiddagen Voor bewoners in Kaatsheuvel houdt de gemeente inloopmiddagen. Hier kunt u deze plannen inzien en meer informatie krij-

gen. U kan ook meedenken over andere mogelijkheden voor het groen. - Op 13 mei van 15:30 uur tot 17:30 uur in de Gildebond. - Op 15 mei van 15:30 uur tot 17:30 uur in de Rode Loper. De tekeningen met de plekken waar groen wordt omgevormd, is te vinden op www.loonopzand. nl/themas/bezuinigingen-opgroenonderhoud/. Ook liggen de tekeningen (op afspraak) ter inzage op het gemeentekantoor en bij de gemeentewinkel. Kijk voor informatie op www.loonopzand.nl

Kaatsheuvel

l

4 mei Gezellige Zondag: Seniorenkoor Zang en Vriendschap De volgende Gezellige Zondag is zondag 4 mei vanaf 14:30 in de Eekhof, Gasthuisstraat 11, Kaatsheuvel. Samen gezellig genieten van een optreden van Seniorenkoor Zang en Vriendschap en het zingen van Marialiederen. Aarzel niet en kom gezellig langs! Iedereen is van harte welkom. De toegang is € 1,= inclusief kopje koffie of thee. Publieke vertoning WK-beelden? Vraag toestemming aan Het Wereldkampioenschap voetbal 2014 komt eraan. Ben je van plan om in je bedrijf of sportkantine WK beelden te tonen? Dan is daarvoor auteursrechtelijke toestemming nodig. Op www.videma.nl/wkinfo staat meer informatie en is de vereiste WK 2014 Licentie aan te vragen. Bestrijding van Processierupsen De gemeente is gestart met het bestrijden van de eikenprocessierupsen in de gemeente. De processierups heeft haartjes op zijn lijfje die een branderig gevoel en irritatie kunnen veroorzaken. De gemeente spuit de eikenbomen daarom in met een biologisch bestrijdingsmiddel. Het gaat om in totaal ruim 1300 eikenbomen verspreid over de gemeente. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot uiterlijk 4 mei. Komt u na deze periode nog nesten tegen dan kunt u bellen met meldpunt woonomgeving, telefoonnummer: 0416273455. Milieupas hoort bij woning Ieder gezin of bedrijf dat afvalstoffenheffing of reinigingsrecht betaalt, krijgt een Milieupas voor het aanbieden van afval op de milieustraat. Zonder deze pas heeft u geen toegang tot de milieustraat. De pas is gekoppeld aan het adres van een woning of bedrijf. Gaat u verhuizen? Laat uw Milieupas dan in de woning achter. Verhuist u binnen onze gemeente dan ligt er in de nieuwe woning een milieupas voor u klaar.

Loon op Zand

l

De Moer


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 11

Burgemeester adopteert groen Burgemeester Wim Luijendijk heeft een groenvak geadopteerd, dat hij zelf gaat onderhouden. Op de foto tekent hij de adoptieovereenkomst. De gemeente stimuleert bewoners om mee te helpen bij het onderhoud van het groen. Vanaf dit jaar krijgen bewoners gelegenheid om groen in hun

Programma Dodenherdenking

buurt te adopteren. Burgemeester Wim Luijendijk is de eerste bewoner waarmee een adoptieovereenkomst is afgesloten.

Vrijdag 2 mei en zondag 4 mei worden in de gemeente Loon op Zand de oorlogsslachtoffers herdacht. Op vrijdag wordt er door burgemeester Wim Luijendijk en wethouder Kees Grootswagers een krans gelegd bij het graf van de Engelse militair Price op de begraafplaats van de Ne-

Wilt u meer informatie over het adopteren van groen? Neem dan contact op de afdeling Infra, tel: 0416-289173.

Onderwerpenoverzicht elektronisch gemeenteblad Officiële bekendmakingen week 18 - 2014 Ruimtelijke ontwikkeling: - Vaststelling Antennebeleid 2014; Omgevingsvergunningen: - Kaatsheuvel: Vaartstraat 40; Europalaan 1; Potgieterstraat 3; Marktstraat 145 t/m 173; Molenakker 1 t/m 15; Hoofdstraat 38; Belgiëstraat 6; - De Moer: Zijstraat 20; Berndijksestraat 58; Vergunningen en ontheffingen: - Kaatsheuvel: Stichting Loopevene-

menten GoRun – Pleinloop 18 mei 2014; KVP Kaatsheuvelse Postduivenvereniging; - Loon op Zand: Scouting Pastoor Simonsgroep – Jubileumfeest 21 juni 2014; Stichting Wereldwijd – Festival Wereldwijd 09 juni 2014; Verkeersbesluit: - Kaatsheuvel: Parkstraat 24; Langemeer 9.

Het onderwerpenoverzicht is een samenvatting van de volledige officiële bekendmakingen in het elektronisch gemeenteblad. Onderwerpen worden per rubriek vermeld. Uitsluitend aan het elektronisch gemeenteblad kunt u rechten en plichten ontlenen. Voor informatie over procedures en bezwaarmogelijkheden verwijzen we u ook naar het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat op www.loonopzand.nl.

BERICHTGEVINGEN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Vaststelling Antennebeleid 2014 Op 23 april 2014 stelde de gemeenteraad van Loon op Zand het Antennebeleid 2014 vast. De gemeente wil met deze beleidsnotitie de plaatsing van nieuwe vergunningsplichtige antenne-installaties in goede banen leiden, dusdanig dat de belangen van provider en burger worden behartigd. Om te komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijke inpassing van antenneinstallaties, is beleid over de locatiekeuze nodig. Het Antennebeleid geeft aan welke locaties (onder voorwaarden) in aanmerking komen voor de plaatsing van masten voor telecommunicatie en welke locaties beslist niet.

Inzage Het vastgestelde Antennebeleid 2014 ligt van donderdag 1 mei 2014 tot en met woensdag 11 juni 2014 ter inzage. Het beleid ligt bij de balie Openbare Ruimte in de gemeentewinkel, Nieuwe Markt 5 in Kaatsheuvel. Hiervoor moet u wel een afspraak maken. Dat kan via het telefoonnummer 0416-289111 of bij de receptie in de gemeentewinkel. Ook kunt u de beleidsnotitie bekijken op www.loonopzand. nl via ‘Bestuur’ en ‘Bekendmakingen’. Gelet op artikel 8.2 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep worden ingesteld en dus geen bezwaar worden gemaakt.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN Ontvangen omgevingsvergunningen: Kaatsheuvel: - Vaartstraat 40, 5171 JE Kaatsheuvel: het realiseren van twee halfvrijstaande

woningen - (20140703, ontvangen 23-04-2014); - Europalaan 1, 5171 KW: het bouwen van attractie 2015 (20140747, ontvangen 25-04-2014); - Potgieterstraat 3, 5171 EH: het uitbreiden van de woning (20140019, ontvangen 24-04-2014); Verlenging beslistermijn: De Moer: Het afdelingshoofd van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht & Veiligheid heeft namens het college van burgemeester en wethouders besloten de termijn waarop een beslissing moet zijn genomen te verlengen. De verlenging van termijn waarin beslist moet worden loopt tot 27 juni 2014. Het gaat om een omgevingsvergunning met de activiteiten “bouwen”. De aanvraag is geregistreerd met nummer 20140722. Het gaat om het verbouwen van een bedrijfspand t.b.v. kleinschalig logeren op het adres Zijstraat 20 te De Moer.

Dagwandeling in beekdal Oude Leij en Regte Heide

“Op deze zonnige maar nog frisse lentemorgen staat rond de klok van 8.30 uur een dertiental enthousiaste wandelaars bij De Wetering te wachten om gezamenlijk te kunnen vertrekken naar het startpunt in Riel. Van hier zal de rondwandeling vertrekken die ons door het Riels Laag met het beekdal van de Oude Leij naar het oude buurtschap Looienhoek voert. Zuidwaarts wandelen we over de Brakelsche Heide naar Landgoed De Hoevens om dan de Goorstraat langs de zuidzijde

via Landgoed Het Ooievaarsnest richting Belgische grens bij grenspaal 212 in het buurtschap Aarle uit te komen. Hier genieten we in het zonnetje van onze lunch met koffie en appelgebak. Na de middagpauze keren we terug van ons internationaal uitstapje over de grens en steken we noordwaarts door langs het Halve Maan-ven. Voorbij de eerste van een aantal prehistorische grafheuvels in het gebied van de Regte Heide bereiken we de vogelkijkhut Tapsmoer met een wijds uitzicht over het beekdal van de Oude Leij. Even verderop staan we midden in het uitgestrekte heidegebied

van de Regte Heide, die we in verschillende richtingen doorkruisen. Zo komen we opnieuw langs een 5-tal verschillende grafheuvels. Nog 3 kilometer scheiden ons van het startpunt aan de Rielsedijk. Daar aangekomen kunnen we terugkijken op een geweldig mooie wandeldag, overladen met veel zon en een heerlijke temperatuur! De volgende wandeling op 4 juni wordt genoteerd, maar voor sommigen is de agenda al gevuld met vakantieplannen. Het zal dan ook een verrassing zijn met hoeveel KBO-leden we op pad gaan voor een Rondje Trappist van 20 kilometer!”

Avondprogramma Vredesmonument Op zondag 4 mei om 18:30 uur begint het herdenkingsprogramma voor de avond bij het oorlogsmonument bij De Horst. Van 18:30 tot 20:10 wordt er verzameld op het parkeerterrein bij de afslag De Horst / Eftelingsestraat. Van daaruit vertrekt de stille tocht naar het monument. Om 20:00 uur is er twee minuten stilte, waarna het Wilhelmus gezongen wordt.

Parkeervergunningen Efteling geldig tot 1 juli 2014 Op dit moment zijn de huidige vergunningen voor parkeren in het gebied rondom de Efteling geldig tot 1 mei 2014. De gemeente heeft besloten om deze geldigheidsdatum met twee maanden te verlengen. De vergunningen zijn daarom niet geldig tot 1 mei, maar tot 1 juli 2014. De organisatie P1 verzorgt voor de gemeente Loon op Zand de toetsing en uitgifte van de parkeervergunningen. Op dit mo-

Kaatsheuvel Verslag KBO Loon op Zand

derlands Hervormde Gemeente. Op zondag 4 mei worden er kransen gelegd bij de volgende gedenkplaatsen: kerk St. Jan de Doper, de Nieuwe Markt, Parochie Gorkum-Berndijk, kerkhof St. Joachim en de kerk St. Jans Onthoofding. Bij de kranslegging zijn enkele kinderen uit onze gemeente aanwezig.

ment bouwt P1 een digitaal systeem voor het aanvragen van parkeervergunningen. De verwachting is dat dit systeem rond juni helemaal goed werkt. De BOA’s en politie zijn van de wijziging op de hoogte. Zij houden hiermee rekening tijdens de controles in het vergunningengebied. Zodra het systeem helemaal werkt ontvangen de inwoners en bedrijven hierover een brief van P1.

WWW.LOONOPZAND.NL l

Loon op Zand

l

De Moer

Oldenbarneveltstraat en Rozenstraat Kaatsheuvel flink opgeknapt Casade is volop bezig met de woningverbetering van 85 woningen in Kaatsheuvel, in de Oldenbarneveltstraat, Leliestraat, Rozenstraat en Berndijksestraat. De woningcorporatie wil een zichtbare en voelbare verbetering van de woningen realiseren en de woningen energiezuiniger maken. “Het stond hier een paar weken flink op z'n kop. Maar achteraf is het resultaat naar tevredenheid. Geen tocht meer en mijn huis is veel sneller warm. Een verschil van meer dan 300%,” aldus een bewoner. Bouwbedrijf Dura Vermeer leidt het project dat in februari van start is gegaan en naar verwachting voor de bouwvak wordt opgeleverd. Afgelopen week werd samen met de bewoners van de Rozenstraat en de Oldenbarneveltstraat gevierd dat de helft van het project er inmiddels bijna op zit. Iedere bewoner kreeg als dank voor de gastvrijheid en samenwerking een Alecto energie-bespaar-pakket. “Er wordt behoorlijk wat van de bewoners gevraagd tijdens deze verbouwing. Het is immers niet niks als je straat in een bouwplaats verandert en mensen je huis in en uit lopen,” aldus Frank Roos, uitvoerder van het project namens Dura Vermeer. “Om bewoners te begeleiden en adequaat te kunnen reageren op hun vragen en klachten, zorgen we dat bewoners ons op verschillende manieren kunnen bereiken. We hebben veel tijd gestoken in het voortraject om hen voor te bereiden op wat komen ging. Maar als je er eenmaal midden in zit, gaat er toch nog weleens wat mis. Nu we volop bezig zijn, verloopt alles een stuk soepeler. En gelukkig is het contact met de bewoners goed, zij weten ons te bereiken en andersom wij hen. Hierdoor kunnen we samen snel een passende oplossing vinden.” Casade pakt de volledige buiten-

zijde van de woning aan, inclusief de maatregelen die benodigd zijn in de woning om isolatie, ventilatie en verwarming te realiseren. Tegelijkertijd vernieuwt Casade waar nodig de binnenzijde van de woning zoals badkamer en keuken. “Dit intensieve traject vraagt om goed teamwork tussen Casade en Dura Vermeer, om het voor de bewoners in goede banen te leiden,” aldus Cees Stoop, projectopzichter bij Casade. Een bewoner van de Oldenbar-

neveltstraat: “Bij ons ging er in het begin veel mis. We waren het eerste blok dat aangepakt werd. In de loop van de tijd zagen we wel dat het traject soepeler verliep. Dat horen en zien we ook bij andere bewoners. Gelukkig maar. En nu het allemaal achter de rug is, ben ik echt blij met het eindresultaat.” Een andere bewoner voelt het verschil in wooncomfort nu al: “Ik ben allergisch voor stof en pollen, dus heb regelmatig last van hoestbuien. Met de woningverbetering is de luchtkwaliteit van mijn huis goed geregeld door een nieuw ventilatiesysteem. De hoestbuien zijn voor mij hier in huis nu verleden tijd.” Voor meer informatie over de woningverbetering kijk op www. beterwonennuenlater.nl of volg het project via facebook.com/beterwonennuenlater.

Enkele bewoners van de Oldenbarneveltstraat en Rozenstraat genoten van een kop koffie met gebak.


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 12

Een terugblik op

KONINGSDAG Een nieuwe Jeugdkoning voor Udenhout

Jeugdkoning 2014. Zaterdag, 26 april: Koningsdag en het jeugdkoning schieten bij het Gilde Sint Joris Udenhout. Het is een mooie zonnige dag en al vroeg in de morgen worden de voorbereidingen getroffen. In combinatie met de wandeltocht van Udenhouts Belang wordt dit georganiseerd. Rond de klok van 10.15 uur komen de eerste wandelaars binnen. De jongeren krijgen de kans om te strijden om de titel Jeugdkoning van Udenhout en de ouders krijgen van het gilde een kopje koffie aangeboden. Diegene die 3 ballonnen heeft kapotgeschoten en het hoogst aantal punten heeft geschoten met de kruisboog, mag zich voor het komend jaar Jeugdkoning van Udenhout noemen. Er waren 31 deelnemers, waarvan er 17 waren die de noodzakelijke 3 ballonnen hadden ka-

potgeschoten. Het bleef tot op het laatste moment spannend. Thijs van Hoogdalem, Guido Becx en Tamika van Haaren schoten ieder 29 punten bij het kruisboog schieten. Dus nog een ronde kampen. Thijs schiet 27 punten. Maar Guido en Tamika schieten allebei weer 29 punten. Dan in de derde ronde: het begint te waaien en Tamika schiet weer 29 punten. Dan komt Guido en schiet 1 punt minder. De Jeugdkoning van Udenhout 2014 is geworden: Tamika van Haaren. Op de 2e plaats is geëindigd Guido Becx en op de 3e plaats Thijs van Hoogdalem. Diezelfde dag heeft Tamika haar medaille mogen ontvangen, uit handen van deken schrijver Rob Weijtmans. “Wij willen Tamika van harte feliciteren met het behalen van deze titel.”

Wij zijn weer gestart met de verkoop van aardbeien en asperges

vof Houtepen Middelstaat 45 • 5176 NH De moer


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 13

Een terugblik op

KONINGSDAG Eerste Koningsdag in De Moer Organisatoren in De Moer hadden aan de Koningsdag veel aandacht besteed. De feestelijke dag maakte een start met versierde fietsen bij het Moeruiltje en om half tien werd de opening van Koningsdag verricht door burgemeester Wim Luijendijk. Voor de veiligheid was het plein voor het Moeruiltje in De Moer afgezet met dranghekken. Leden van de muziekvereniging hadden zich op het plein opgesteld om hun muziek ten gehore te brengen. Ook waren pastoor Luijckx van parochie H. Willibrord, wethouders Gerard Bruijniks (GemeenteBelangen) en Kees Grootswagers (CDA) aanwezig om de opening bij te wonen. Door Henny van den Broek Voorzitter van de oranjeviering Ad van Beek heette iedereen van harte welkom en gaf het woord aan de burgemeester. “Een bijzondere dag vandaag. De eerste

Koningsdag die we mogen vieren met elkaar. In 1885 trad Koning Willem III af waarna een periode van bijna 130 jaar aanbrak waarin we alleen koninginnen kenden. We gaan er vandaag een feestelijke dag van maken. Ik zie

Prijsuitreiking voor de mooist versierde fiets/tractor.

ten. Weer terug op het pleintje stond het college voor een moeilijke keuze. De mooist versierde fiets? Uiteindelijk viel de keuze op de mooie tractor van Bart (6) en de fiets van Suus (8) Emmen, die broer en zus van elkaar zijn. De ochtend werd afgesloten met 'stoep krijten' en het beoordelen van de mooiste schets gemaakt door de kinderen op de grote stoep van het Moeruiltje. Op de middag verzamelden jong en oud zich bij voetbalvereniging Blauw Wit. Voor de ouderen was er een jeu de boules-baan gereserveerd en voor de kinde-

Ballonnen oplaten op het terrein van Blauw Wit.

ren was een leuk spelprogramma opgezet. Rond de klok van vier uur in de middag kwam er een eind aan de eerste feestelijke Koningsdag.

VLOOIEN

MARKT

veel versierde fietsjes waaruit we straks een keuze mogen maken; de mooiste meisjes- en de mooiste jongensfiets.” Een klein meisje uit de groep kinderen reageerde met: “Maar meneer ik heb geen fiets!” Waarop een lachende reactie van de burgemeester volgde: “Vraag even aan papa en mama, ik weet zeker dat jij er dan een krijgt.”

A.S. ZONDAG

Door burgemeester Wim Luijendijk werd de vlag in top gehesen waarna de muzikanten het Wilhelmus speelden. Met een glaasje oranjebitter werd een proost uitgebracht waarna traditiegetrouw drie maal Hoera, Hoera, Hoera volgde. Iedereen begaf zich naar het voetbalterrein van Blauw Wit waar ballonnen werden opgela-

OPEN: 10-17 UUR

4 MEI VLIEGVELD GILZE & RIJEN Parkeerterrein wegrestaurant Vliegveld, Oude Rijksweg 25 5125 NB Hulten (Gem. Gilze & Rijen)

INFO: 0161-456291

De vlag in top op het Moeruiltje in De Moer. (foto's: HvdB)

ZONDAG 4 MEI OPEN

van 10.00 tot 17.00 uur

Culinaire BBQ demonstratie zaterdag 3 mei

Wij hebben een SUPER-assortiment tuin- en perkplanten!!

(van 12. 00 uur tot 16.00 uur) Monolith keramisch grillen is Dé trend van 2014. - grote en kleine stukken vlees worden bereid - enkele stukken vlees gaan we ook “life” roken

Van onze afdeling dierenbenodigdheden

Royal Canin Fit32 kattenvoer zak 10 kilo + 2 KILO EXTRA normaal 79,95

Zie ook www.monolithgrill.nl

Kruidenhooi PUIK

Vogelkooi

voor uw konijn/cavia in 3 smaken per zak per zak 2.99

‘Lucie’

Nu 2 voor

van 32.50 Nu voor

In ons gezellige tuincafe; Koffie/thee met heerlijke appelgebak

Nu voor

49,

95

4,

99

Op onze BBQ afdeling hebben wij diverse aanbiedingen

24,

95

2,95

Speciaal voor moederdag: 8, 9 en 10 mei 2014

HIGH TEA *

MET 10% KORTING *Minimaal 2 dagen van te voren reserveren.

Flamy speciaal restaurant gezuiverde houtskool voor de BBQ en grill zak á 10 kg van 17,95 voor

14,95

AVRI GRASZODE onkruidvrij en N vers uit eigen altijd kw VERS VOORekerij U

GESNEDEN

HEISTRAAT 47, OOSTEIND GRENS DONGEN - OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 - 31 29 13 RUIME PARKEERGELEGENHEID

IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND

20.000 M2 TUINPLEZIER

WWW.AVRI-TUINCENTRUM.NL


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

Gevelreiniging Jan van Mierlo

PAGINA 14

Restaurant Oud Oosterhout

Een andere toon in lekker eten en drinken

Voor frisse en stralende gevels!

MEI & JUNI ACTIE

Tel. 0162-429915 - Mobiel 06-25095552 Nu met extra voorjaarskorting!

U kunt onbeperkt kiezen uit de volgende hoofdgerechten:

Dinsdag t/m vrijdag Onbeperkt eten en drinken

Nieuwe website:

www.gevelreinigingJanVanMierlo.nl • Gevelrenovatie • Uithakken / Slijpen • Alle voegwerken • Schilderwerken • Impregneren (hydrofoberen) • Hogedrukreiniging • Reparatie metselwerk • Zandstralen / Zandwassing

(max. 2 uur) van 20.80 voor

• Zalm • Rode baars • Kipfilet • Varkens karbonade • Lamskotelet • Spareribs • Ossenhaas • Rib-eye

e17.

50

zaterdag + zondag e 20.80 p.p.

TE KOOP GEVRAAGD

MUNTEN EN POSTZEGELS

Partijen en verzamelingen uit binnenen buitenland. Brons, zilver of goud, alles is welkom, ook Euromunten.

Muntenhoek.nl

Vierlinghstraat 6, 4251 LC Werkendam Tel.: Hans de Man 06-24 72 06 53 Tel.: Aart Hoeke 06-53 39 01 83 Bezoek op afspraak op ons kantoor of bij u thuis.

Bredaseweg 129 • 4904 SB Oosterhout • Tel. 0162-470427 Wij zijn geopend van: dinsdag t/m zondag vanaf 11 uur. Openingstijden buffet: dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur. Zondag en feestdagen vanaf 15.00 uur.

Helma Kuijsten MEUBELSTOFFERING Gezocht:

Caravans/Campers gevraagd! CARAVANS GEVRAAGD Altijd 70 caravans op voorraad!

huis- en hondenoppasser(s)

• RDW erkend • 70 caravans op voorraad! • Campingshop Tilburgseweg 43, Oosterhout Tel.: 0162-693187 06-55836618 Tilburgseweg 43, Oosterhout Zondag open Tel: 0162-693187/06-55836618 www.caravancentrumtreffers.nl www.caravancentrumtreffers.nl Zondag open!

30jaar

4 4-201

We zoeken 1 of 2 personen(samen) die circa 4 tot 6x per jaar willen komen oppassen bij ons thuis (buitengebied Breda) op onze lieve honden, kippen en pony’s. Ruime ervaring honden is een must. Reacties en/of vragen graag mailen (krijgt altijd antwoord!): oppassers.gezocht@hotmail.com

198

DE GROOTSTE TEMPURDEALER IN DE REGIO

NU OF NOOIT AKTIE SET! 2 ELECTRISCHE LATTENBODEMS 80/90x200 cm.

2 POCKETVERINGMATRASSEN 80/90x200 cm.

UITRIJDBARE COMFORT LEDIKANTEN

De Prestige Bedcollectie by TEMPUR® GRATIS BED t.w.v. € 1.298,-

deelbaar/uitrijdbaar 2 persoons ledikant inclusief 2 nachtkastjes, 2 electrische lattenbodems en 2 pocketvering matrassen

Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen met elektrisch verstelbare bedbodems*

Exclusief verkrijgbaar bij:

GROTE KEUZE IN * Vraag naar de voorwaarden.

bed samen

12-09-13 16:15

o.a. Pullman

EN - TOPKWALITEIT KAST SCHUIFDEURNU KASTEN DRAAIDEURNU KASTEN

445,475,-

‘t Vaartje 9, Waspik

Telefoon: 0416-312225 (afslag Waspik, bij rotonde rechtsaf)

e by TEMPUR is een nieuwe stijlvolle collectie, waarbij u kunt kiezen uit verschillende n poten. Stel zo uw eigen TEMPUR bed samen in 5 stappen.

Breda, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Lage Zwaluwe, Roosendaal, Willemstad. OOK SPOEDCURSUS OP 2 ZATERDAGEN yachtconsult.com 0165-546707

CARAVANS GEVRAAGD met SPOED & Campers à contant of per bank! Jos Hommel Caravans Eikenlaan 30 Sprang-Capelle 0416-274672 06-23633117

ZUIDERZEEMUSEUM ENKHUIZEN

GROTE COLLECTIE

W!

VAARBEWIJSCURSUS

REIS ZUIDERZEE

995.-

ZONDAG 4 MEI TILBURG

Voetbalver. RKTVV, Rueckertbaan / 09.00 t/m 16.30 uur inl. 0416 530 502 | www.deevenementenlijn.nl

www.meubelstofferinghelmakuijsten.nl Vrijblijvende prijsopgave.

RONDOM DE

nu voor maar

Tempur_A4 adv_NL_liggend_v2.indd 1

Grote collectie stoffen & leder

AANLEVEREN

START HALF/EIND APRIL

ZONDAG 4 MEI OPEN

KWALITEITSBOXSPRINGS

Hooisteeg 10, 5141 KH Waalwijk T. 0416-339182 helma.kuijsten@home.nl

MEGA BUITEN VLOOIENMARKT

Zoekertjes TE KOOP: z.g bankstel. 3+2 .a.n. zitscombinatie. Uit TE HUUR: i.v.m leeg rin g leder in de voekleur stand. Garagebox. 20 grijs. Bel naar tra 06 m2. Water en elek 12345678 of mail naar: aanwezig. €150 p/ info @n epmail.nl maand. Bel naar 06naar mail of 1 98765432 T.ester@mail.nl

De zoekertjes zijn al sinds jaar en dag de aangewezen manier om als particulier iets aan de man te brengen! Via de aanleversite kunt u uw zoekertjes opgeven voor al onze weekbladen in de regio. Betaling geschiedt via een automatische incasso. De prijzen per zoekertje per weekblad per plaatsing zijn: t/m 150 tekens: ....................................€ 4,00 t/m 250 tekens: ....................................€ 5,50 t/m 300 tekens: ....................................€ 7,00 t/m 350 tekens: ....................................€ 8,50 t/m 400 tekens: ..................................€ 10,00

Uit g Em ever ij . de Jon g

Particuliere advertenties

Wilt u iemand feliciteren met een verjaardag, een geboorte, een huwelijk, een jubileum of waarmee dan ook? Wilt u een (rouw)dankbetuiging plaatsen? Of heeft u wellicht iets te koop zoals uw woning, uw auto of uw meubels? U kunt een kanten-klare advertentie (PDF, JPG of TIFF) WD OU TRpaa GEeen r AR jaar elkaar! 40 JANa 40 wen op ds bou kunnen

uploaden of via de webdesigner zelf een advertentie opmaken. U geeft aan in welk weekblad en in welke week u deze wilt plaatsen en u betaalt eenvoudig en veilig via Ideal. U kunt kiezen uit een aantal formaten. en uit verschillende kaderdiktes en -vormen. 50

stee ze nog

ficiat Izabella pro enschap Geboren 08-10 -2013

Viviën Maria Francis

met je Kampio NVACT Autocross Juniorklasse

50

ca Knepper

ITEERD! ik, in, Ann GEFELIC and, Erw de

, Rol Sandra Imke, Koen, Die Senne,

Knepper en Rosalin

50

50

50

50

50 50 50

Hier nog klein en jong van geest, nu viert hij z’n ABRAHAMfeest!

3720 gram

Dochter van Ruud

50

Rijntjens

n

ers en vriende Van je trouwe support

! Pro fi ci at

Langs deze weg willen wij iederee n bedanken voor de felicitaties met ons 50-jarig huwelijk. Ook een woord van dank aan Gilde St. Willibro rdus voor Vendelhulde en buurtsch de Boshoven voor versierinap en theatershow Boshove g nse Boerenbruiloft. Aan allen die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk dank!

Jan en Annie Verschueren-Lan

Margot, Wendy en Kiki

slots

Te hu ur

in Ba arle-H

er tog

(B)

Helft van plantsoen twee-onder-éé Indeling . Volledig geren-kap, gele ruste keukbegane gron noveerd. gen op rustig e locatie Verdiepin en, berging, d: hal met toile aan een Tweede g: 3 slaapkamgarage, ruim t, woonkam er, verdiepin e park ers g: slaap en badkame eerplaatsenvolledig uitge kamer en tuinh Voor me en opber. uis. er info rgruimtes rmatie: .

Tel. 00324

785622

82

Ga naar www.uitgeverijemdejong.nl en kies voor aanleveren

De beste kwaliteit voor de scherpste prijs 13.000 m2 Perkplanten: Kom kijken op onze kwekerij • geraniums bacopa 0,85 p/st • volop perkplanten • hangpotten 3 voor 15,00 • kuipplanten • vaste planten • kamerplanten • snijboemen zondag 4 mei geopend van 11 tot 16 uur openingstijden ma tot vrij 9 tot 20 uur zat 9 tot 17 uur

Kwekerij Arjan van Ham Fazantenweg 8 - Klein-Dongen - Tel. 0162-319915

www.arjanvanham.nl

Openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur; zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 15

Een terugblik op

KONINGSDAG Koningsdag in Loon Met het hijsen van de Nederlandse driekleur opende burgemeester Luijendijk de festiviteiten rond de eerste Koningsdag op het terrein van de Kuip in de Klokkenlaan in Loon op Zand. Door Jack IJpelaar De burgemeester memoreerde daarbij dat het meer dan 130 jaar geleden was dat we de verjaardag van de koning konden vieren in Nederland. Met de zon aan een staalblauwe hemel waren de ingrediënten voor een mooie Koningsdag aanwezig. Toch was de opkomst minder dan andere jaren, bij de viering van Koninginnedag. Waarschijnlijk zochten vele dorpsgenoten elders hun vertier.

Vendeliers van de gildes Ambrosius en Hubertus.

De kinderen van zing-je-ding zorgden voor spetterende optredens. de animo minder dan andere jaren, hoewel het goed toeven was in de 'bijentuijnen'.

HANDVOL VERSIERDE FIETSJES Na de vaandelgroet door de vendeliers van de gildes St. Ambrosius en St. Hubertus maakten een handvol versierde fietsjes een korte rondgang. Op de kleedjes van de vrije markt werd op dat moment al volop zaken gedaan. Rond het middaguur zorgden de deelnemers van Zing je Ding voor spetterende optredens. Daarna waren er een aantal activiteiten op het veld van de Kuip waar vooral de kinderen zich konden vermaken. Bij de Open dag van gilde Ambrosius kon een poging gewaagd worden om burgerkoning te worden bij het schieten met een boog en was er gelegenheid voor een partijtje jeu de boules. Ook hier was

Versierde fietsen.

Opening pannaveld op De Vaert Basisschool De Vaert, gelegen aan de Van Heeswijkstraat 55 in Kaatsheuvel, is een school met circa 300 leerlingen. Vorige week donderdagochtend openden dansende kinderen een nieuw aangelegd pannaveld op hun ruime schoolplein. Door Henny van den Broek Vorige week donderdag was het feest op school. Om half negen in de ochtend hadden kinderen van de groepen 6, 7 en 8 een oranje hesje aangetrokken en stapten op de fiets om elders een fijne sportdag te beleven. De overige kinderen van de school, de groepen 1 tot en met 5, waren op het schoolplein gebleven en stonden

rondom een nieuw pannaveld. De meeste kinderen waren in het oranje gekleed. Het was feest vandaag, het nieuwe pannenveld werd geopend door dansende kinderen midden op het veld. “Met de opbrengsten van een sponsorloop en een Kerstmarkt hebben we voldoende geld bij elkaar gekregen voor de aanleg van een pannaveld hier op het schoolplein. De kinderen zijn er heel blij

Opening pannaveld basisschool De Vaert. mee en kunnen nu ongestoord voor de overige kinderen met hun ballenspel op het plein hun gang

Dubbel feest

Koningsspelen op De Touwladder Meer dan één miljoen leerlingen op ruim 5400 basisscholen in Nederland openden vrijdagmorgen de Koningsspelen. Op het nummer Doe de Kanga van Kinderen voor Kinderen, vestigden de kinderen een nieuw record met tegelijk zingen en dansen. Het was vrijdagochtend dubbel feest op De Touwladder in Kaatsheuvel. Naast de Koningsspelen werd ook de opbrengst van de onlangs gehouden sponsorloop aan de directeur van de school overhandigd. Door Henny van den Broek Vrijdagochtend, na een gezond Koningsontbijt, dansten en zon-

Opbrengst sponsorloop € 5.192,11.

gen de kinderen op basisschool De Touwladder op de klanken van Doe de Kanga, waarmee ze(foto: HvdB)

vol enthousiaste hun bijdrage leverden aan het vestigen van een nieuw landelijk record. Op basisschool De Touwladder was het dubbel feest. Woensdagochtend 2 april namen 276 kinderen deel aan sponsorloop Ren je Rot - Lees je Zot. Alle kinderen hadden enkele weken daarvoor een sponsorformulier mee naar huis gekregen met de bedoeling zoveel mogelijk sponsors erop te krijgen. Voor een vast bedrag of voor 20 eurocent per te lopen rondje leverde de sponsor zijn of haar bijdrage aan de aanschaf van nieuwe boeken in de nieuwe schoolbibliotheek van De Touwladder. Vrijdagochtend is het bedrag bekendgemaakt dat door de leerlingen bij elkaar gelopen is. De oudste en de jongste leerling van OBS de Touwladder, Diede Rijpma (12) en Veerle Heijnneman (4), mochten directeur Ellen van Schaijk een cheque overhandigen ter hoogte van € 5192,11. Samen met de € 5000,- van het

gaan. Een grote wens is hiermee in vervulling gegaan,” geeft directeur Henk van Esch aan.

Rabo Jeugdfonds gaat De Touwladder een hele mooie bibliotheek, gevuld met mooie boeken, realiseren.

LOON CULINAIR Vanaf 16.00 uur kon men voor een hapje en een drankje terecht op het Oranjeplein waar enkele horeca-ondernemers Loon Culinair hadden georganiseerd. De nieuwe activiteit bleek een schot in de roos, al hadden enkele ondernemers er misschien wat meer werk van kunnen maken door te laten zien wat zij werkelijk in hun mars hebben. Het zachte weer zorgde ook hier voor een geweldige ambiance. Bij Lamitjee kon de dag afgesloten worden met live-muziek van de band Back in Business. Burgemeester Luijendijk hijst de Nederlandse vlag.

Recordpoging Doe de Kanga groot succes Op vrijdag 25 april deden de leerlingen van basisschool Theresia – de Hil mee aan een recordpoging georganiseerd door de Cruyff Foundation en Krajicek Foundation. Alle deelnemende leerlingen kregen eerst een koningsontbijt waarna om 9.30 uur in heel Nederland 1,1 miljoen kinderen de Kangadans dansten. 'Doe de Kangadans' is een nummer van Kinderen voor Kinderen en basisschoolleerlingen hebben de afgelopen weken de danspasjes geleerd. Om 9.15 uur namen alle leerlingen hun plaats in op het schoolplein, zodat de recordpoging om klokslag 9.30 uur van start zou kunnen gaan. Roos, Immah, Khaïra en Sam uit groep 8 deden de dans voor als volleerde dansinstructrices. Aan de jurytafel

namen mevrouw Kattenkamp en mevrouw Bruisters plaats. Deze dames hielden als onafhankelijke getuigen in de gaten of aan alle richtlijnen werd voldaan. Nadat meneer Eric gecontroleerd had of ook de fotografen en cameravrouw gereed stonden startte om klokslag 9.30 uur de muziek. Vol enthousiasme dansten 197 kinderen en ook de leerkrachten mee op het meeslepende lied. Dat er de laatste weken in de groepen flink was geoefend was duidelijk te zien. Op b.s. Theresia – de Hil is de recordpoging geslaagd. Of het gelukt is om het Guinness Book of Worldrecords te halen wordt pas eind mei duidelijk. Eerst moeten de scholen alle officiële papieren inleveren bij de organisatie van de Koningsspelen.


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 16

Koninklijke

Drukkerij Em. de Jong Visweg 8 Postbus 8 www.emdejong.nl

in Baarle-Nassau, is

088-6655555 Fax 013-5079100 014 - 690324

Voor het bedrijfskantoor zoeken wij op korte termijn een:

Commercieel orderbegeleider (m/v)

een moderne grafische

(40 uur per week)

onderneming met als hoofdactiviteit het in grote oplagen vervaardigen van o.a. reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen. Hiervoor heeft het bedrijf de beschikking over 8 rotatiepersen en 5 vellenpersen en 3 digitale drukpersen. Door toepassing van hoogwaardige technologie heeft het bedrijf een sterke en solide positie weten op te bouwen. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen zowel intern als extern.

De werkzaamheden zullen bestaan uit: - Onderhouden van contacten met klanten en beheer van de orderportefeuille; - Voorbereiden en begeleiden van orders van binnenkomst bestanden tot en met aflevering; - Controleren van deze ordervoortgang en bijsturen wanneer nodig; - Advisering van klanten aangaande productiemethodieken voor hun orders op basis van efficiency en kosten. - Overleg met klanten, commercie en productie. De functie-eisen zijn: - Opleiding op HBO niveau; - Aantoonbare werkervaring in soortgelijke functie; - Kennis van de Duitse en/of Franse taal is een pré; - Uitstekende contactuele vaardigheden; - Een zelfstandige, oplossingsgerichte, klantgerichte werkinstelling; - Commercieel inzicht; - Affiniteit met logistieke processen; - Affiniteit met automatisering (o.a. Windows office); - Een accurate manier van werken.

Koninklijke Drukkerij Indien u interesse heeft in bovenstaande vacature, dan kunt u binnen veertien dagen uw schriftelijke sollicitatie richten aan: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong B.V. Postbus 8, 5111 AA Baarle-Nassau, t.a.v. Mevr. M. Broeders of per e-mail: vacature@emdejong.nl. Bezoek ook eens de website www.emdejong.nl.

Em. de Jong bv

ne Een moder derneming grafische on traditie! met 'n rijke

VIER JE VAKANTIE IN DRIEBURCHT www.sportintilburg.nl

Kijk voor informatie en openingstijden op

Agenda: vr 02 mei / De Werft Event ‘Op Eigen Kracht’

zo 18 mei / De Wetering Aanvang jubileumviering

door Stg. Little Dreams

door Sophia’s Vereeniging

vr 23 mei / De Werft Presentatie Jazz & Klassiek

do 29 mei / De Werft Senioren Dansen

do 29 mei / De Werft Vlooienmarkt Hemelvaart

zo 01 juni / De Werft Jonge Hondendag

door dansschool Dydans

13.00 - 17.00 uur

door Evenementenlijn

door Kynologenver. Waalwijk e.o.

http:/www.facebook.com/dewerft http:/www.facebook.com/dewetering

30jaar

014

-2 1984

www.smc-acc.nl

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, gevestigd

5111 H J Baarle-Nassau 5110 AA Baarle-Nassau drukkerij@emdejong.nl

De Wetering De Werft

SMC

ZONDAG 4 MEI OPEN

FAUTEUILS NERGENS GOEDKOPER! LAAGSTE PRIJSGARANTIE.

MAATWERKSTOELEN Maten s - m - l 2-motorige sta-opstoel keuze uit 15 kleuren.

Van 1645,- Nú voor...

795,Relax fauteuils in stof en leder in klassiek en moderne modellen. Wij leveren alle merken stoelen gegarandeerd goedkoper.

Al vanaf €

295,-

Verstelbare lederen relaxstoel nu in maten S, M, L slechts

Geheel leder, 2 motoren en uit voorraad leverbaar

595,-

OP STA stoelen zijn fauteuils die u helpen met het rechtstandig omhoog komen uit uw stoel, wij leveren bijna alle stoelen als op sta. Kwaliteit met een ‘laagste-prijs-garantie’! Normaal 1795,-

Nu 795,-

Easy-swing

is modern zitcomfort ten top. Met de mooiste rvs accenten en de beste leer kwaliteiten, ook hier geldt... nergens voordeliger!

Ook voor de mooiste Relax banken kunt u bij ons terecht. PRIJS GARANTIE: wij leveren alle merken sto elen altijd goedkoper . Vraag gerust bij ons een offerte…

Kerkvaartsestraat 1 • Waspik Telefoon: 0416-311945 (vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 17

Na ruim 42 jaar met vervroegd pensioen Udenhout - Na een dienstverband van ruim 42 jaar gaat transportplanner Martin van den Oetelaar (64) Boomkwekerij Udenhout verlaten. Per 1 juli aanstaande gaat hij met vervroegd pensioen en krijgt hij meer tijd voor zijn hobby's. Met veel plezier heeft Martin 43 seizoenen het complete logistieke traject van plant tot klant gecoördineerd. Onder zijn toeziend oog liep het transport bij Boomkwekerij Udenhout op

rolletjes. Het waren niet alleen de uitgaande vrachten die Martin plande. Bestellingen van laanbomen uit eigen kwekerij worden regelmatig aangevuld met andere producten om het totaalpakket van de klant te completeren. Martin heeft de ervaring om de vrachten efficiënt te plannen. Het was zijn kracht om de order in één vracht, op één tijdstip bij de klant te leveren. Hij gaat uit van combinatieritten en een

Multatulihof Kaatsheuvel

Rommelmarkt Op 11 mei wordt bij Multatulihof, gelegen tussen de Vondelstraat en Langendijkstraat, een gezellige rommelmarkt gehouden met muziek en een sfeervolle tent om een bakje te doen. De toegang is gratis. Het

is een gezellig plein met vele kramen. Er is van alles te doen, kom gezellig even langs. Er zijn nog enkele kramen te huur; u kunt daarvoor bellen naar 0620051804.

Lezing over 'kracht' Stichting Little Dreams maakt dromen waar voor mensen met een lichamelijke beperking met inzet van eigen kracht en talent. Daarnaast organiseert de stichting ook lezingen en events met 'kracht' als thema. Op 2 mei organiseert Stichting Little Dreams 'Op eigen kracht'. Naar aanleiding van het thema kracht en talent, heeft de stichting twee inspirerende gastsprekers uitgenodigd. Marc de Hond, bekent presentator van De Rekenkamer, onlangs te zien in The Passion, schrijver van 'Kracht' en rolstoelbasketballer, deelt met u

op een bijzondere manier zijn ervaringen over accepteren, relaties en seks als je een beperking hebt. De tweede gastspreker is de uit Kaatsheuvel afkomstige Lowie van Gorp. Naar aanleiding van de ziekte en het overlijden van zijn

Open Coffee Waalwijk

vrachtwagen zal bijna nooit leeg terugkomen. Martin hield graag de touwtjes in eigen hand. Hij vertelt: “Het was een intensieve baan; passen en meten, maar alles liep gesmeerd. Ik houd graag de controle over het totale traject, dus belde ik regelmatig met de chauffeurs om ze attent te maken op bepaalde zaken. Ik verwende ze eigenlijk te veel, maar vergaten ze iets, dan kostte het geld. Ook belde ik regelmatig de klanten om te vragen of alles naar wens was geweest. We kregen vaak complimenten. Klant tevreden, baas tevreden.” Boomkwekerij Udenhout zal Martin enorm gaan missen. Zijn taken worden vakkundig, vol passie en volgens voorbeeld van de leermeester voortgezet. Martin bedankt zijn relaties via deze weg voor de prettige samenwerking.

dochtertje Guusje schreef Lowie de boeken 'Kanjerguusje' en 'We houden je vast'. Op bijzondere wijze vertelt Lowie over de tijd dat Guusje ziek was, haar overlijden en de tijd daarna. Een ontroerend verhaal waarin kracht centraal staat. De avond wordt gehouden in De Werft aan de Huygenstraat in Kaatsheuvel. De zaal gaat open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. Kaarten zijn per mail te bestellen via: info@ stichtinglittledreams.nl. De opbrengst van de avond gaat naar de dromers en projecten van Stichting Little Dreams.

Zin om op een informele manier te netwerken met professionals uit De Langstraat? Dat kan op donderdag 8 mei bij Open Coffee Waalwijk (De Langstraat).

haar vak bezig is, is van harte welkom. De Open Coffee Waalwijk duurt van 9.00 tot 11.00 uur en vindt plaats in Theater De Leest aan het Vredesplein in Waalwijk.

Tijdens deze gratis bijeenkomst kunnen bezoekers vrijblijvend kennis uitwisselen en nieuwe

Meer weten over de bijeenkomsten? Kijk op www.opencoffeewaalwijk.nl. Graag tot ziens!

contacten opdoen. Er zijn geen verplichtingen of beperkingen: iedereen die serieus met zijn of

rt SpoSport

Martin van den Oetelaar mag met pensioen.

Nieuw jasje en kleurenpagina's

Nieuwe Aaw Nieuws? in de winkel Dit jaar is het vijf jaar geleden dat Heemkundekring De Ketsheuvel voor het eerst uitkwam met haar magazine 'Aaw Nieuws?'. Nu, vijf jaar later, verschijnt het periodiek met een nieuwe kaft en ter gelegenheid van het eerste lustrum ook met vier pagina's kleurenafbeeldingen. Met deze toevoeging maakt het blad duidelijk niet alleen in een grijs verleden te wroeten, maar ook historie van recentere data niet aan de aandacht ontsnapt. Aaw Nieuw?, dat vanaf 2 mei in de winkels ligt, biedt een rijk scala aan verschillende verhalen. Van de geschiedenis van het gemeentewapen van Loon op Zand (dat dit jaar 100 jaar bestaat) tot het Europees Kampioenschap Driebanden in het restaurant van

de Efteling in 1962. Dit laatste aangevuld met een aantal foto's van amateurfotograaf Henk Knuivers. Een hele generatie zal zich aangesproken voelen met een artikel over de spraakmakende jongerengroep Provadya, die zo

haar eigen kijk op de wereld en de toekomst had. Van een ander kaliber zijn de herinneringen van zuster Theogonia (Cato van Gulik). De 100-jarige haalt jeugdherinneringen op aan haar geboortedorp Kaatsheuvel. Natuurlijk ontbreken ook de columns van Andre van Riel, Sjaak Koolen en de tekening van Ton van de Ven niet. Met dit tijdschrift heeft De Ketsheuvel weer een afwisselend product afgeleverd dat jong en oud zal weten te interesseren. Aaw Nieuws? is verkrijgbaar bij Bruna en Primera in Kaatsheuvel en kost € 6,95.

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

KlimOp wint beker tijdens Vrijdag 25 april: Sportdag schoolvoetbaltoernooi Basisscholen Sprang-Capelle Samen met de andere basisscholen van Sprang-Capelle hebben de kinderen van de Prins WillemAlexanderschool vrijdag 25 april deelgenomen aan een sportdag. Op het terrein van voetbalclub SSC'55 hebben de kinderen actief deelgenomen aan clinics van gymnastiekvereniging Pro Patria, voetbalclub RKC Waalwijk, tennisvereniging Raoktum, volleybalclub Condor en Buurtsport. Dit sportieve festijn was gelijk de invulling van de Koningsdag. Een prachtig oranje zonnetje stimuleerde alle kinderen om zeer

enthousiast aan de gang te gaan en te blijven. Aan het einde van het evenement ontvingen de kinderen een diploma met attentie. Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers die deze dag hebben mogelijk gemaakt.

WIJ ZIJN WEER R! BEREIKBAA

Feestbogen te huur! Hoofdstraat 168 * Kaatsheuvel * 0416-282058

Volop perkplanten en tuinplanten, moestuinplanten en zaden... Geraniums .............................. per stuk e 0,85 Hangpotten 00 per stuk e 5,50 .......... per stuk 3 voor e Pioenrozen .................... per bos vanaf e 2,95

15,

Kijk voor onze openingstijden op: www.laurasgroen.nl

Al 15 jaar het voordeligste adres voor al u boeketten, planten en stukjes.

Na een gedegen voorbereiding van weken trainen op woensdagmiddag, onder leiding van een aantal enthousiaste vaders, was het team van b.s. KlimOp woensdagmiddag 23 april klaar voor het schoolvoetbaltoernooi.

eerst in 8 jaar de beker weer mee naar de KlimOp gebracht. Een prestatie waar ze allemaal trots op zijn!

Het team van de KlimOp bestond uit zowel jongens als meisjes en was daarmee het enige gemengde team dat deelnam aan het toernooi. De eerste wedstrijd speelden de leerlingen tegen Den Bussel. Deze wedstrijd werd gewonnen met 2-0. De tweede wedstrijd tegen de Lage Weijkens werd met eenzelfde eindstand gewonnen. Met deze twee overwinningen op zak was de KlimOp zeker van een plaats in de finale. Deze werd uiteindelijk gespeeld tegen de Blokkendoos en eindigde in een 3-0 overwinning. Hiermee hebben de jongens en meisjes van de KlimOp voor het

Meimaand toernooimaand bij v.v. N.E.O. '25 Het is v.v. N.E.O.'25 gelukt om voor elk jeugdteam een thuistoernooi te organiseren. Maar liefst 60 teams hebben zich ingeschreven voor deze toernooien. Het beloven drukke, lange maar vooral mooie voetbaldagen te worden. Op 10 mei start het SinQel.com (kanjers) toernooi. In de middag nemen de veteranen (35+) het stokje over waarbij wordt afgesloten met een BBQ. Op 17 mei het Damu E- en F-pupillentoernooi, op 24 mei het Van Caem Dpupillen en C-juniorentoernooi en op 31 mei het Ad Bax A- en B-juniorentoernooi. Uiteindelijk wordt er op 7 juni afgesloten

met een vriendschappelijk stratenvoetbaltoernooi.

HORECAPLEIN De toernooicommissie is niet alleen bezig met de bezetting van de toernooien. Het Ad Bax-plein wordt 5 weken lang ingericht als horecaplein. Een grote tent wordt geplaatst met daarin allerlei kraampjes waar etenswaren

en drankjes te verkrijgen zijn. Op 10 en 17 mei is er animatie voor de jeugd. Wat er komt is nog een verrassing. Voor alle deelnemende teams zijn er bekers te winnen. “We zoeken actief de samenwerking op met onze buren voor mogelijk extra kleedkamers. We mogen in ieder geval gebruik maken van de fietsenstalling van het Willem van Oranje College. We hopen op een sportieve maand voor al onze leden en haar aanhang. Vanzelfsprekend is iedereen welkom op de Gaard!”


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

rt SpoSport

PAGINA 18

verslagen, sportberichten en sportnieuws uit de regio

Uno Animo E4 kampioen Na een enerverende competitie wisten de jongens van Uno Animo E4 meer dan terecht beslag te leggen op het kampioenschap in de 1ste klasse. Ondanks een aarzelende start wisten de eerstejaars E-tjes al snel de smaak van winst te pakken én vast te houden. Na een zinderend paasweekend, viel de beslissing uiteindelijk toch in de allerlaatste wedstrijd.

Onder het toeziend oog van heel veel supporters speelden de jongens in Tilburg tegen SC 't Zand en werd het 2-8 in het voordeel van het team uit Loon op Zand. Dat was meteen het startschot voor vuurwerk en uiteraard knalden de champagnekurken. Al met al een dik verdiend kampioenschap, op eigen kracht behaald. Op naar volgend seizoen!

TREC-wedstrijd bij Duikse Hoef E4 Uno Animo, staand vlnr: Cas Heijnen, Marco van Corstanje (trainer), Pieter de Man (trainer). Zittend vlnr: Tobias Lebbink, Thomas de Jong, Yves Blaakman, Robbert Engels, Bram de Kinderen. Liggend vlnr: Joris Jongsma, Daan van Kuijk, Pim Tekath.

Na het succes in 2013 wordt er ook dit jaar een TREC-wedstrijd gehouden op de terreinen van manege Duikse Hoef aan de Duiksehoef 6 te Loon op Zand. Deze vindt plaats aanstaande zondag 4 mei. Een TRECwedstrijd is in feite een bekwaamheidstest voor recreatieruiters, waarbij de nadruk wordt gelegd op de vaardigheden in trektochttechnieken en de saamhorigheid tussen paard en ruiter.

Extra interessant is dat bij TREC allerlei paardenrassen deelnemen. In de ochtend vindt de oriëntatierit plaats en van 13.00 tot 16.30 uur wordt er een behendigheidsparcours afgelegd, mooi om te zien! De toegang tot dit gezellige evenement op zondag 4 mei is gratis. Kijk voor meer informatie op: treclessen. nl en dan Kaatsheuvel aanklikken of www.trecclub.nl.

Bingo bij v.v. N.E.O.'25 Op vrijdag 2 mei houdt v.v. NEO'25 een bingoavond. Zoals altijd wordt deze gehouden in de kantine van v.v. NEO'25 op sportpark de Gaard te Sprang. De aanvang van de bingo is

20.00 uur. Er zijn, zoals altijd, leuke prijzen te winnen en de opbrengst is voor de jeugdafdeling. De volgende bingoavonden dit seizoen zijn: vrijdag 2 mei en vrijdag 23 mei.

Op de vlucht 3 ETAGES | 2.000 m2 | RUIM 50 TOPMERKEN | ELKE ZONDAG GEOPEND

SHOPPEN BIJ LATENZO NÒG LEUKER DAN JE DENKT! EIGEN ATELIER IN HUIS HEREN XL-SHOP VOOR GROTE MATEN TRENDS IN TROUW/MAATKOSTUUMS GRATIS LUNCH

(DI / ZA BIJ BESTEDING

va.

€ 50,-)

Modecheque

€25,-

t.w.v.

VRIJ TE BESTEDEN OP DE TOTALE VOORJAARSCOLLECTIE 2014! * geldig bij elke besteding vanaf €250,** niet op standaard artikelen en andere acties/aanbiedingen, actie geldig t/m zondag 18 mei

UDENHOUT Kreitenmolenstraat 80 T 013 - 511 60 96 P Ruime GRATIS parkeergelegenheid. Shop online of kijk voor alle filialen, merkenpakket per filiaal en openingstijden op www.LATENZO.nl

Geef vandaag nog op giro 999 of via www.vluchteling.nl


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 19

Erelid verricht officiële loting Waalwijk Cup Op vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus 2014 vindt de 19e editie van de Waalwijk Cup plaats bij v.v. N.E.O.'25. Vorige week werd vermeld dat het de 12e editie betrof, maar een oplettende lezer attendeerde de redactie van N.E.O.'25 op dit feit.

Wedstrijd­ programma N.E.O.'25

De voorbereidingen zijn in volle gang en het opknappen van de accommodatie is met behulp van de vele vrijwilligers, inmiddels zo goed als afgerond. Erelid van v.v. N.E.O.'25, Ad Bax, had 14 april de eer om de officiële loting van de Waalwijk Cup 2014 te verrichten. Het is ieder jaar weer spannend welke teams elkaar op welk moment zullen treffen.

PROGRAMMA ZATERDAG 3 MEI

DE POULE-INDELING IS ALS VOLGT: Poule A v.v. N.E.O.'25 s.v. Capelle S.S.C.'55 The White Boys

Poule B RWB Waalwijk v.v. Baardwijk WSC Waalwijk v.v. Waspik

Het beloven spannende wedstrijden te worden gezien bovenstaande indeling en zowel de projectgroep Waalwijk-cup N.E.O.'25 als het bestuur kijken uit naar het toernooi. Verder

zullen er de aankomende weken interviews te lezen zijn met de aanvoerders van ieder team dat deelneemt aan de Waalwijk Cup. Samen met deze spelers wordt er

vooruitgeblikt op de cup en ook zal iedere aanvoerder een top 3 voorspellen. Kortom, genoeg te lezen over dit mooie toernooi de komende weken! Hou de website

Zaterdag feestmiddag bij v.v. N.E.O.'25 Zaterdag 3 mei speelt N.E.O.'25's eerste elftal haar laatste thuiswedstrijd. Het seizoen is buitengewoon positief verlopen waarbij vele jonge talenten hun debuut hebben kunnen maken in het eerste elftal. Een plaats bij de eerste 5 is op dit moment een feit en naar verwachting haalbaar aan het einde van dit seizoen. Naast deze positie in het linkerrijtje is de familieclub met name zeer tevreden over het jong talent. Om die reden willen ze er een gezellige middag van maken en de jongens extra bedanken voor het afgelopen seizoen. Daarbovenop kan het feestje compleet worden wanneer het 2e selectieteam haar laatste uitwedstrijd speelt in Waalwijk tegen W.S.C. Mocht deze gewonnen

worden, kan er (wederom) een kampioensfeestje gevierd worden.

GEZELLIGHEID IS TROEF Voor de wedstrijden zal de voorzitter het dakterras officieel openen en zullen de loungebanken voor het eerst in gebruik genomen gaan worden. Na het laatste fluitsignaal zal de DJ het feestje gezellig opbouwen met muziek

DE DRIEBANDENCOMPETITIE De Gildenbond 1 behaalde een mooie 24 - 21 overwinning op Centrum 1. Toine Zwaans (moy. 0,722) en Drik van der Kaa (moy. 0,757) wisten hun partij met goed spel te winnen. Harrie Verduin (moy.

PROGRAMMA SENIOREN 4-5 en wordt de nieuwe BBQ voor de eerste keer ontstoken. Tot slot zullen er ook een aantal actieve leden; leiders en speler(s) bedankt gaan worden voor zijn of haar inzet voor de club. Ingrediënten genoeg om er een mooie feestmiddag van te maken met hopelijk een kampioenschap als aanvulling.

0,232) behaalde 4 punten. De Gildenbond 2 was deze week vrij. De Gildenbond 3 leed een 26 - 19 nederlaag tegen s.b.v. Dongen 2. Cees Boons (moy. 0,384) won zijn partij. Mari van Heeswijk (moy. 0,233; 6 punten en Laurent Goossens (moy. 0,135; 3 punten) brachten het totaal op 19 punten. De Gildenbond 4 wist met 33 - 30 te winnen van Centrum 4. Mari Klijn (moy. 0,476; goed gespeeld) en Riekie Hamers (moy. 0,361; mooie partij) zorgden voor winstpartijen. Gerard Klaassen (moy. 0,303; 7 punten) en Frans Krol ( moy. 0,220; 6 punten) brachten 33 punten op het scorebord.

J. Lamers klopt met snavellengte H. Meijers

Duiven KPV sprinten huiswaarts Op de eerste officiële Koningsdag stond de 3e vitessevlucht vanuit Quiévrain op het wedstrijdprogramma bij de KPV. Meer dan 1000 duiven werden afgelopen vrijdagavond voor deze vlucht ingekorfd en voor de huidige tijd mag dat een unieke gebeurtenis worden genoemd. Een enorm compliment gaat dan ook uit naar de vrijwilligers die er toch weer voor zorgden dat alle duiven tijdig konden worden ingemand en op tijd klaar stonden om te worden opgehaald. Al vroeg op zaterdagochtend waren de weersomstandigheden prima te noemen en dit maakte een vroege lossing mogelijk maar ook noodzakelijk, omdat vanuit Noord-Frankrijk een front met slecht duivenweer naderde. Om 8.30 uur kregen de duiven de vrijheid en vertrokken zij als een speer richting Nederland. En zoals ook de afgelopen weken gebruikelijk was kwamen de duiven ook nu weer zeer vlot af. De gelukkige die deze week met de overwinning aan de haal gaat is Jan Lamers; zijn 1368237 pres-

teerde het om op 10.12.19 uur als eerste in Kaatsheuvel te arriveren. Deze jaarling doffer weet daarmee zijn 2e overwinning in zijn nog jonge duivenloopbaan te behalen. Al eerder behaalde hij immers in 2013 de overwinning op een NPOconcours voor jonge duiven vanuit SENS; dit tot opluchting van Jan die gezien de prestaties van deze duif in de afgelopen weken steeds minder vertrouwen in deze doffer kreeg. Als 2e volgde een duif van Henk Meijers die na de overwinning op de testvlucht vanuit Asse Zellik de afgelopen twee weken iets minder presteerde maar nu met een mooie 2e plaats weer helemaal terug is. De kop van de wedstrijd wordt compleet gemaakt door Frans van Woensel jr. die ook deze week een grandioos aantal kopprijzen weet te behalen en als extra ook nog de winnaar is van een mooie waardebon beschikbaar gesteld door de activiteitencommissie van de KPV. Dit ter ere van het 30-jarige bestaan van het eigen clubgebouw, dat in 1984 met de hulp van de ei-

Blauw-Wit '81 De Moer Sarto 12 - Blauw Wit 2...................... 0-3 Blauw Wit 3 - Raamsdonk 6............. 2-2 Raamsdonk 4 - Blauw Wit 4............. 5-1 Blauw Wit vr1 - Madese Boys vr1.... 4-1

Biljarten in de Gildenbond ze keer tot 33 punten. De districtsfinale vindt plaats op vrijdag 2 mei en wordt georganiseerd door R.B.C.W. Voor de finale hebben zich geplaatst de Gildenbond 1, de Ouwe Toren 1 en Hunenhof 4. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur. De winnaar neemt deel aan het Nederlands kampioenschap voor Veteranen op vrijdag 27 juni in Nieuwegein.

N.E.O.'25 1-Unitas 1 ..................... 14.30 W.S.C. 2-N.E.O.'25 2 ..................... 14.30 N.E.O.'25 3-S.S.C.'55 7................. 12.30 N.E.O.'25 4-R.W.B. 4..................... 12.30 Dongen vet.-N.E.O.'25 5 vet. ...... 15.00 GV.V. VR1-N.E.O.'25 VR1............. 11.00 N.E.O.'25 A1 ..................................... VRIJ N.E.O.'25 B1 ..................................... VRIJ N.E.O.'25 MB1 .................................. VRIJ N.E.O.'25 C1 ..................................... VRIJ N.E.O.'25 D1-V.C.B. D1 ................. 11.15 N.E.O.'25 D2 ..................................... VRIJ N.E.O.'25 E1 ..................................... VRIJ R.W.B. E4-N.E.O.'25 E2 ................. 10.15 S.S.C.'55 F2-N.E.O.'25 F1 ................ 9.00 N.E.O.'25 MP1 .................................. VRIJ Voor wijzigingen en afgelastingen kijk op www.neo25.nl.

UITSLAGEN SENIOREN

Gildenbond 4 mist districtsfinale

De Gildenbond 4 verloor beide wedstrijden tegen de Ouwe Toren 1 en mist daardoor de districtsfinale. De eerste wedstrijd werd met 39 - 27 verloren. Alleen Gerard Klaassen (moy. 1,692) wist zijn partij te winnen. Bert Schellings (moy. 1,550; 5 punten), Jacques van Zijl (moy. 1,068; 6 punten) en Riekie Hamers (moy. 0,908; 6 punten) brachten het totaal op 27 punten. De tweede wedstrijd werd met 35 33 verloren. Wederom wist Gerard Klaassen (moy. 1,517) zijn partij te winnen. Bert Schellings (moy. 1,952; 7 punten), Piet van Beers (moy. 1,994; 7 punten) en Riekie Hamers (moy. 1,050) kwamen de-

Puzzel mee ...

www.neo25.nl in de gaten voor het actuele nieuws of kijk op de facebook-pagina die speciaal voor de Waalwijk Cup 2014 in het leven is geroepen.

gen leden werd gebouwd. Na acht minuten waren de prijzen weer verdiend en dit geeft aan dat de duiven op en top gemotiveerd en in orde moeten zijn om prijs te kunnen behalen. Voor hen die de uitdaging weer willen aangaan is er volgende week de 4e vitessevlucht en dan gaan de duiven voor de eerste keer naar Frankrijk voor de vlucht vanuit St. Quentin. Wilt u zelf eens kennismaken met de duivensport in Kaatsheuvel, u bent van harte welkom iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur in het clubgebouw van de KPV, Amerikastraat 20 in Kaatsheuvel, of volg de gebeurtenissen van de KPV op www.kpvhome.nl.

26/4 QUIÉVRAIN 167 KM GELOST 8.30 UUR 1001 DUIVEN J.Lamers 1: H.Meijers 2: F v Woensel jr. 3,4,5,7,9,11,13,15,16,18: C.v.Wezel 6: T.v.Dongen 8,19,20,22,23: Comb van Son 10: R. v.d. Velden 12,24: M.Emmers 14,17: Arno Snoeren 21: A.Govers 25.

SVC 1 - Blauw Wit 1....................... 14:30 Blauw Wit 2 - Nevelo 5.................. 11:00 Berkdijk 4 - Blauw Wit 3............... 10:30 Blauw Wit 4 - FC Drunen 6........... 10:00 Be Ready 1 - Blauw Wit vr1.......... 11:00

PROGRAMMA JEUGD 3-5 Jan van Arckel 1 - Blauw Wit A1.12:00 Blauw Wit B1 - Tuldania 1............ 14:30 Blauw Wit D1 - Jong Brabant 3.... 11:15 Blauw Wit D3 - FC Engelen 3....... 11:15 St. Michielsgestel 1 - Blauw Wit E1.. 09:30 Blauw Wit E3 - SC 't Zand 11....... 10:00

Max Embregts zwemt zijn 5e BK-limiet Met 32 zwemmers en zwemsters werd er gestreden om op het hoogste podium te kunnen eindigen. Tevens was dit alweer de laatste minioren vierkamp van dit seizoen, die in Oosterhout werd georganiseerd. Er werden 7 gouden, 10 zilveren en 7 bronzen medailles gewonnen en 42 persoonlijke records zijn er weer gesneuveld. Zo kwam Max Embregts aan de start op de 200m vrije slag. Max liet een mooie race zien en hij startte erg snel. Dat werd uiteindelijk beloond met een pr van ruim 6 seconden en tevens een limiet voor de Brabantse Zomer Kampioenschappen. Op deze afstand won Max het zilver. Dat is een mooie opsteker. Daarna startte Max op de 100m rugslag en deze zwom hij iets boven zijn inschrijftijd, maar was deze tijd voldoende voor een bronzen medaille. De komende weken zijn er geen wedstrijden en kunnen zowel Max als Rick lekker trainen en zich voor gaan bereiden op de Zomer Kampioenschappen die in Eindhoven worden gezwommen op 17-18/24-25 mei.

Doe mee met de wekelijkse Puzzelactie en maak kans op een vlaai naar keuze van

BAKKER BART KAATSHEUVEL 1

2

11 16

3

4

5

6

12 17

20

13

21

9

10

14

15 19

22

23

26

27

31

28

32

36

51

52

47 53

57

60

61

66

30 34

39

35 40

42 46

56

29

38

41 45

24

33

37

44

8

18

25

43

7

48

49

54

50

55

58

59

62

63

64

67

68

70

71

73

65 69

72

74

© Persbelangen P0945

58

21

6

60

33

44

70

35

46

55

4

68

27

Kruiswoordpuzzel Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 kantoor; 6 afwezig; 12 binnenste; 14 verbond; 16 laatstleden; 18 leerwijze; 19 persoonlijk vnw.; 20 zaadkorrel; 22 dat is; 23 de oudere; 24 jong dier; 25 epaulet; 27 kraan; 29 opdracht; 31 stroompje; 32 tuinvogel; 34 glaswerk; 36 walvis; 37 huid; 38 soort zijde; 40 tijdrekening; 41 groot water; 42 ondergang; 43 snok; 46 loot; 48 beursterm; 49 streling; 51 fijntjes; 53 kweek; 55 boodschap; 56 tweestemmig lied; 58 ieder; 59 aanspreektitel; 60 vrucht; 61 openbaar vervoer; 63 mijlpaal; 64 erfelijkheidsdrager 66 slee; 67 intercity; 69 water in Noord-Brabant; 70 berouw; 71 wond; 73 plaats in Zuid-Holland; 74 alert. VERTICAAL: 2 dreumes; 3 belemmering; 4 op een keer; 5 hoekpilaar; 7 koker; 8 erwtensoep; 9 boom; 10 neon; 11 berg; 13 echopeiling; 15 tante; 17 inhoudsmaat; 19 vast; 21 tocht; 24 onbegroeide; 26 maanstand; 27 ogenblik; 28 hoofddeksel; 30 klaar; 31 boog; 32 dorpsweide; 33 wasbak; 35 kruiderij; 37 boerenbezit; 39 beeldtelegrafie; 44 elkeen; 45 optie; 47 Europese trein; 48 zwemvogel; 49 karakter; 50 strijdperk; 52 zangnoot; 54 keur; 55 zangnoot; 57 vis; 59 plantenziekte; 60 speelgoed; 62 twist; 63 drek; 65 zoogdier; 67 bats; 68 ontkenning; 70 zangnoot; 72 voegwoord. OPLOSSING WK 17 HORIZONTAAL: 1 banket; 6 omtrek; 12 heer; 13 erop; 15 ik; 17 teek; 19 neet; 20 fa; 21 sloep; 23 ara; 25 datum; 27 Tiel; 28 haast; 30 nors; 31 Ier; 32 ventiel; 34 ria; 35 gr; 36 roe; 37 lijs; 39 em.; 40 ca.; 41 Rb; 42 o.k.; 43 OR; 44 ml; 46 gis; 49 elp; 51 pk; 53 eek; 55 nergens; 58 toe; 59 neep; 61 reeds; 62 kiel; 63 tsaar; 65 ene; 66 bocht; 67 OT; 68 roet; 70 loep; 72 A.E.; 73 leed; 74 oren; 76 balsem; 77 linnen.

VERTICAAL: 2 ah; 3 netel; 4 keep; 5 ere; 7 mee; 8 tred; 9 rotan; 10 ep; 11 mistig; 14 samsam; 16 klier; 18 kaan; 19 nasi; 20 furie; 22 oer; 24 rats; 26 tor; 28 heerser; 29 telkens 32 v.o.; 33 lij; 36 rag; 38 sop; 44 mentor; 45 leest; 47 in; 48 ogen; 50 L.S.; 51 poeha; 52 Kelten; 54 kea; 56 reet; 57 edel; 58 tic; 60 parel; 62 kopen; 64 roes; 66 Bern; 69 Ede; 71 ooi; 73 la; 75 Ne.

Winwoord: MEESTERKNECHT

Oplossing Prijspuzzel wk 17:

MEESTERKNECHT Prijspuzzelwinnaar wk 17:

M. Boere

Peelland 7, 5171 ZR Kaatsheuvel

Max Embregts zwemt de 200m vrije slag.

Lever uw oplossing vóór maandag 19.00 uur in via e-mailadres: puzzelDK@emdejong.nl Oplossing + Naam + Adres. Vermeld in het bericht de puzzeloplossing, uw naam en adres. Volgende week maken wij de gelukkige winnaar of winnares bekend.

ADVERTEREN?

BENT U DE WINNAAR?

kijk op onze website: www.uitgeverijemdejong.nl

Knip dan bovenstaande oplossing met daarop u naam uit, en u kunt de vlaai alléén op vrijdag of zaterdag ophalen! (Vergeet uw legitimatie niet)


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

aar je w n e Gordijn word t! n blij va

PAGINA 20

Dé kostuumspecialist

verduisterende gordijnstoffen

20% korting

Actie geldig tot en met 31 juli 2014.

Keuze uit meer dan 180 kleuren en dessins!

Runway kostuums van 199,95 nu

139,-

Plaats hier uw logo en adresgegevens

Voor meer informatie: www.ahouseofhappiness.com

**SCHILDERWERK** gevraagd binnen en buiten. ook voor al u Texwerken, gegarandeerd vakwerk. LAGE PRIJZEN !!!! Bel 06-28912478 of stuur een mail naar cor-2012@hotmail.com

Spuiten van keukendeurtjes, meubels, mdf, deuren, radiatoren etc. BPS- Rijen, Stedenbaan 10, Rijen, Tel.0653624035

Betaalbare MASSAGE door ervaren masseur € 35,Bel: 06- 20276874 of kijk op massagedongen.nl

Geef uw zoekertje online op via www.uitgeverijemdejong.nl

Weekblad Wij zijn voor onze dames-, heren-, kinder-, en babymodezaak op zoek naar een enthousiaste verkoopmedewerk(st)er die het leuk vind om een paar uurtjes in de week in onze winkel te werken. Uren en dagen in overleg. Hou je van mode?....ben je betrouwbaar?.... Ben je flexibel?.... Kan je goed met mensen overweg?.... En zelfstandig werken?.... Dan ben jij diegene die wij zoeken! Stuur je cv met motivatie naar Dija Fashion, Kerkstraat 60, 5175 BB, Loon op Zand, t.n.v. D. van de Voort

Stucadoor Henri voor al uw schuur- pleister en spachtelwerk. Snel en goedkoop. Tel: 06-48642362 Uitgraven bouwput, klein grondverzet, (doorrijbreedte 70 cm!), rooien bomen en hagen, leegruimen tuinen en panden. CORNE LEIJS vof, Tel. 06-50260687

De Duinkoerier

Wist u dat ..... verenigingen, die ons van nieuws voorzien,

GRATIS AffIcheS

WOENSDAG, DONDERDAG & VRIJDAG KOOPAVOND

OPEN TOT 21.00 UUR KOOPZONDAG 4 MEI OPEN VAN 13.00-17.00 UUR

kunnen aanvragen voor het aankondigen van hun activiteiten?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Uitgeverij Em. de Jong te Baarle-Nassau 013-507 5534 of Patrick Leijtens: 06-53657146

onlyformen.nl

30jaar

-2014

ZONDAG 4 MEI OPEN

1984

TROUWERS - BOUWERS SAMENWONERS OPGELET!

Uw vacature in 10 weekbladen

Complete inrichting bestaande uit: dressoir - eetkamertafel - 4 eetkamerstoelen salontafel - TV dressoir - eigentijds hoekbankstel Deze complete set: normaal 5150,-

Oplage: 150.000 ex.

en drie weken plaatsing online op www.brabantwerkt.nl

Voor slechts:

NU VOOR

2995.-

De mooiste eigentijdse eiken meubelsets. Nergens goedkoper (evt. maatwerk mogelijk). Nu in onze showroom te bezichtigen. Diverse geweldig lederen hoekbankstellen In topklasse leder

NERGENS

GOEDKOPER

NIEUWSTE COLLECTIE EIKEN MEUBELEN NU BIJ ONS TEGEN DE SCHERPSTE PRIJS Mail uw advertentie naar:

uitgeverij@emdejong.nl o.v.v. personeelsadvertentie Brabant Werkt.

Kerkvaartsestraat 1 • Waspik Telefoon: 0416-311945

(vanaf snelweg rotonde rechts, 2e straat rechts)


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

KerkKerk PAROCHIE H. WILLIBRORD Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer

berichten

Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer

Parochie H. Willibrord

DIENSTEN VAN 2 T/M 8 MEI

MEIMAAND MARIAMAAND

Pastoor P. Luijckx, Pastor J. Groos; Diaken J. Dommeck. Postadres Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand, tel. 0416-361215. Secretariaat bereikbaar van 08.45 -12.15 uur. Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34, 5171 DD Kaatsheuvel, tel. 0416-272515. Geopend op werkdagen van 9.30 – 11.30 uur. E-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl; parochiekaatsheuvel@home.nl; Website: www.parochiewillibrord.nl;

De maand mei staat van vroeger uit al bekend als de maand waarin Maria bijzonder vereerd wordt. De St. Jan in Den Bosch met zijn kapel van de Zoete Moeder, Elshout met zijn kapel voor de Wonderbare Moeder trekken dan extra veel bezoekers. Als puber liepen we met de sportclub op de eerste zondag van mei in alle vroegte ter bedevaart naar de Zoete Moeder in Den Bosch. Ook Elshout kent groepen met bedevaartgangers te voet of per fiets. Zelfs kerkkoren gaan in de meimaand graag naar “den Elshout” om met hun gezang Maria te vereren. Ook in onze gewone parochiekerken wordt Maria in de meimaand bijzonder vereerd. Binnen parochie H. Willibrord gebeurt dat in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum al tijdens de Eucharistieviering op 4 mei. Het Mariabeeld wordt dan in een kleine processie naar voren gedragen. Op de dinsdagavonden wordt er om 19.00 uur de rozenkrans gebeden met zang van koor St. Caecilia. St. Jan: op de donderdagavonden 1, 8, 15, 22 mei gaat pastor Groos voor bij het rozenkransgebed met schriftlezing. Tijd 18.30 uur in de St. Jozefkapel. St. Jans Onthoofding: rozenkransgebed voorafgaand aan de zondagsviering in mei. Maar ook op woensdagavond om 19.00 uur rozenkransgebed in het kapelletje bij de financiën. Op 7 mei (1e woensdag van de maand) m.m.v. Gilde Sint Hubertus.

ST. JAN Kaatsheuvel ZONDAG 4 MEI 11.00 UUR: eucharistieviering met gemengd koor St. Jan. voorganger: pastor J. Groos

MAANDAG 5 MEI

08.30 uur: getijdengebed (kerkelijk morgengebed) in het Stiltecentrum

DINSDAG 6 MEI

18.30 uur: eucharistieviering in de St. Jozefkapel. Voorganger: pastoor P. Luijckx.

DONDERDAG 8 MEI

18.30 uur: Mariaviering met schriftlezing en rozenkransgebed. voorganger: pastor J. Groos. Stiltecentrum: dagelijks geopend van 09 – 17 uur

HH. MARTELAREN VAN GORKUM Kaatsheuvel ZONDAG 4 MEI 09.30 uur: eucharistieviering met Maria-processie en gemengd koor St. Caecilia; voorganger: pastor J. Groos

DINSDAG 6 MEI

19.00 uur: rozenkransgebed met gemengd koor St. Caecilia

ST. JOACHIM De Moer ZATERDAG 3 MEI 19.00 uur: eucharistieviering met gemengd koor St. Caecilia voorganger: pastoor P. Luijckx, overweging: diaken J. Dommeck

ST. JAN ONTHOOFDING Loon op Zand ZONDAG 4 MEI 09.30 uur: eucharistieviering met dameskoor St. Jan. Met rozenkransgebed voorafgaan aan de eucharistieviering. Voorganger: pastoor P. Luijckx; overweging: diaken J. Dommeck.

DINSDAG 6 MEI

10.15 uur: eucharistieviering in de kapel van woon- en zorgcentrum. De Venloene; voorganger: pastor J. Groos

WOENSDAG 7 MEI

19.00 uur: rozenkransgebed kapelletje bij de Financiën te Loon op Zand m.m.v. Gilde St. Hubertus Maandag, donderdag en vrijdag 09.30 uur: eucharistieviering in de dagkapel van St. Jan Onthoofding in Loon op Zand

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE VAN ’S-GREVELDUIN- EN VRIJHOEVE CAPELLE Gemeente Sprang-Capelle Predikant: Ds. W.M van der Linden. Kerkgebouw: Raadhuisstraat 116a te Sprang-Capelle Diensten: 09.30 uur en 18.30 uur (zomerperiode = zomertijd), 09.30 uur en 15.00 uur (winterperiode = wintertijd) www.hhgsprangcapelle.nl

BOEKPRESENTATIE VAN HUIS UIT Op zaterdag 10 mei a.s. vindt de presentatie plaats van een nieuw boek van uitgeverij Betsaida. Het boek Van huis uit bevat een bundeling van 101-en-meer columns die Brechje Loenen in de afgelopen 12½ jaar schreef in het Katholiek Nieuwsblad. Het zijn stuk voor stuk verhalen die gegrepen zijn uit het wel en wee in het dagelijkse leven van een gezin waarin het katholieke geloof een centrale plaats inneemt. Van de geboorte van de drie dochters Cecile, Chiara en Denise tot de auto van echtgenoot Edwin; van kleuterverdriet tot LifeTeen; van Sinterklaas tot prinses Amalia - alle mogelijke thema's komen aan bod. Door de vlotte en opgewekte schrijfstijl van Brechje Loenen vormt dit boek zeer prettige lectuur voor moeders (én - op een onbewaakt moment wellicht ook voor vaders). Het is echter niet alleen ontspanning; er wordt ook een boodschap meegegeven, en bovenal: het getuigenis van een gezin dat gelukkig is met elkaar en met God

EUTHANASIE VANUIT CHRISTELIJK PERSPECTIEF DOOR JAN BROUWERS Het boek 'De doos van Pandora – Reflecties over euthanasie vanuit christelijk perspectief' dat woensdag in Gent werd gepresenteerd, beleeft inmiddels zijn tweede druk. In het boek beschrijft broeder René Stockman, algemeen overste van de Broeders van Liefde, hoe de legalisering van abortus in 1990 de Belgische samenleving op ethisch vlak fundamenteel veranderde waardoor ook de toegestane vormen van euthanasie steeds ruimer werden. 'Ik hoop dat mijn boek kan bijdragen in de verdediging van onze christelijke mensvisie.' Zowel abortus als euthanasie is het doden van leven dat men niet de moeite waard vindt, aldus Stockman. Hij benadrukt onder meer het belang van palliatieve zorg en ook van palliatieve sedatie en hij geeft aan dat dit fundamenteel verschilt van euthanasie. 'Het gevaar is niet denkbeeldig dat mensen, ook christenen, zich laten meeslepen in het wijdverspreide discours over zelfbe-

PAGINA 21

Het bijzondere levensverhaal van Oleg Fateev Oleg Fateev werd opgeleid aan de Russische muziekacademie Gnesin in Moskou. Later, in Russische militaire dienst, sloegen bij de begaafde muzikant een aantal stoppen door toen hij tegen het Armeense volk moest vechten. Hij werd opgenomen in een psychiatrische kliniek, maar vertrok daarna naar Duitsland. Uiteindelijk werd hij in Tilburg

verliefd. Sindsdien bleef hij hier en speelde talloze malen met mensen als Herman van Veen, Mathilde Santing en Jeroen Willems. Kom luisteren naar zijn prachtige spel en zijn bijzondere verhaal! Vrijdag 2 mei, 20.00 uur. De Kiosk, Loon op Zand. 6 euro www.cultuurhuisloonopzand.nl info@cultuurhuisloonopzand.nl

schikking, met euthanasie als antwoord op uitzichtloos lijden. Ik hoop dat mijn boek kan bijdragen in de verdediging van onze christelijke mensvisie, met als grote en na te volgen voorbeeld Jezus Christus.' Bij de presentatie van het boek spraken mgr. André-Joseph Léonard en Rik Torfs. Een samenvatting van hun bijdragen en van de presentatie van het boek is te vinden op kerknet.be.

Thema voor dit jaar is: 'Vrijheid geef je door'

Herdenking oorlogsslachtoffers 4 mei “Beste inwoners van de gemeente Loon op Zand, wij nodigen u graag uit om de dodenherdenking bij te wonen op zondag 4 mei a.s. bij het Vredesmonument aan de Horst. Vertrek om 18.45 uur vanaf de Horst naar het Vredesmonument, waar om 19.00 uur de herdenking begint.”

Buurthuis Pannehoef MAANDAG 5 T/M ZONDAG 11 MEI Maandagmiddag tekenen/schilderen 13.30-17.00 uur, avond countrydansen 19.30-21.30 uur (instroom mogelijk). Dinsdagmiddag 13.00-16.30 uur kaarten, avond 19.30-22.30 uur kaarten. Woensdagochtend 9.30-11.30 u u r s e n i o r e n in l o o p, a v o n d 19.30-21.30 uur glas in lood/Tiffany (instroom mogelijk). Donderdagavond 20.00-22.30 uur bingo, 19.00-22.30 uur vrije inloop kaarten, biljarten. Vrijdagmorgen senioreninloop 9.30-11.30 uur. Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, telefoon 0416275463.

KBO Loon op Zand

Cultuur­ historische wandelingen Naar aanleiding van de voor KBO-leden gehouden cultuurhistorische wandeling Landstreek De Efteling schreef Ans Pollaert (één van de deelnemers) het volgende: “Op woensdag 27 maart zijn wij met Ad Engel, gids van ons Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, naar deze landstreek geweest. Hoewel het in de ochtend wat frisjes aandeed en de groep maar uit 6 personen bestond was het een bijzonder interessante en leerzame ochtend. Het gebied bestrijkt grofweg het gedeelte tussen de Horst en Huis ter Heide. Velen van ons zullen hier maar zelden komen en ook Natuurmonumenten zelf heeft dit unieke stuk lang miskend. We zijn veel te weten gekomen over het droge en natte gedeelte van dit gebied en de ontstaansgeschiedenis ervan. Ook de doelstelling van de in onze ogen 'kaalslag' ten behoeve flora en fauna is ons een stuk duidelijker geworden. Er gaat de komende jaren nog het een en ander gebeuren in dit gebied wat ook op borden te lezen was. Diverse namen zullen bekend in de oren klinken zoals het Mommersbos. Deze familie heeft vele snipperstukjes op kunnen kopen om er één gebied van te maken toegankelijk voor eenieder. De tijd ging snel voorbij en onder het genot van koffie in het restaurant van Bosrijk hebben we nog even na kunnen praten.” De volgende wandeling 15 mei gaat naar het noordelijke deel van Huis ter Heide. Ze starten dan om 10.00 uur bij het parkeerplaatsje, net voor het inrijden van De Moer. Zorg dat je erbij bent. Voor deze wandeling kunt u zich via de website van KBO Loon op Zand aanmelden. Op deze website vindt u ook nog nadere informatie over deze wandeling.

HET PROGRAMMA: 18.45 UUR

gen nemen plaats

Verzamelen op parkeerterrein bij de afslag Horst/Efteling

- Opening van de viering door de voorzitter van de werkgroep, Frans van Dongen - Koor La Jeunesse - Toespraak burgemeester Wim Luijendijk gemeente Loon op Zand - Fanfare St. Joachim - “Saluut aan een gevallen Soldaat”, een verhaal over Gerrit Jansen, de enige soldaat uit onze gemeente die gesneuveld is aan de Peellinie, opgeschreven en verteld door Albert Megens

18.45 UUR

Opstellen aanwezigen, Scouting MLK, volgens schema en op aanwijzingen van Jos Smit

18.45 UUR

Stoet vertrekt naar het monument, begeleid door de 3 gilden: St. Ambrosius, St. Jan-Baptist en St. Hubertus

19.00 UUR

Bij aankomst speelt Fanfare St. Joachim. De gilden stellen zich op rondom monument, aanwezi-

19.05 UUR

Kranslegging: Frans van Dongen kondigt de volgorde van de kranslegging aan. Er worden bloemenkransen gelegd door: - Het gemeentebestuur van Loon op Zand - Namens de Stichting Oranjevieringen Gemeente Loon op Zand - Namens de Stichting Herdenking Slachtoffers 2de Wereldoorlog gem. LoZ - Namens de Stichting Vrienden van Mauthausen - Kinderen van de basisschool - Scoutinggroep Martin Luther King uit Kaatsheuvel - Gelegenheid voor aanwezigen om zich hierbij aan te sluiten - Fanfare St. Joachim - Huub van der Linden vertelt over kamp Vught - Koor La Jeunesse - Vredesmonument: kinderen van een basisschool vertellen over Oorlog en Vrede - Koor La Jeunesse Vendelgroet door vendeliers van de 3 gilden - Solist blaast Last Post 20.00 uur: Twee minuten stilte. Wilhelmus (1e en 6e couplet) door alle aanwezigen, daarna terugtocht naar het parkeerterrein.

MEI 2014 1 MEI: LEZING GEMEENTEWAPEN LOON OP ZAND

denbond, aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur, entree gratis.

Door Heemkunde De Ketsheuvel. Aanvang: 19.30 Locatie: De Westkant, Vossenbergselaan 73 Kaatsheuvel.

11 MEI: MUZIEKCAFÉ XL MET PROJECT RAKIJA

1 MEI: DE BRAND EXCURSIE Natuurgebied De Brand is van oorsprong een veengebied, dat in de Middeleeuwen ontgonnen is voor de brandstof. Vandaar de naam De Brand. Door het optreden van kwelwater is het oppassen voor natte voeten. Gebruik van laarzen wordt dan ook aangeraden! Aanvang: 10.00 uur. Kosten van deelname zijn €5,- voor volwassenen en €2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Graag gepast betalen bij de gids op locatie. Deelnameplaatsen zijn beperkt! Vanwege de grote populariteit van deze wandeling, vragen wij u zich aan te melden via npdeloonseendrunenseduinen.nl > activiteitenoverzicht. Honden mogen helaas niet mee. De wandeling is niet geschikt voor buggy's.

Locatie: De Gildenbond, Mgr. Völkerstraat 3 Kaatsheuvel. Aanvang: 16.30 uur. Entree: gratis.

14, 15, 16 MEI 43E AVOND-3-DAAGSE KAATSHEUVEL Start vanaf Mauritsplein 18.00 uur 5 km; 17.50 uur 10 /15 km. www.addkaatsheuvel.nl

1, 8 MEI: DANSMIDDAG IN DE WERFT Gezellige dansmiddag met linedance, tango, foxtrot tot Engelse wals. Locatie: De Werft, Huygenstraat 73, Kaatsheuvel. Aanvang: 13.30 uur. Entree €0,50.

3 EN 4 MEI: VOORJAARSCONCOURS Springwedstrijd voor paarden. Locatie: Manege Pullens, Van Haestrechtstraat 46a Kaatsheuvel. www.paardvantroje.org

10 MEI: JUBILEUMAVOND VAN TIES NIKS IN DE GILDENBOND Ties Niks bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd m.m.v. Shantykoor Efteling Ahoi en Erik Berg; en Ties Niks natuurlijk. De Gil-

Op zaterdag 3 en zondag 4 mei organiseert P.S.V. (paardensportvereniging) Het Paard van Troje een tweedaagse springwedstrijd in de springtuin bij Manege Pullens.

Wilt u ook activiteiten van stichtingen, verenigingen of niet-commerciële instellingen aanmelden voor deze evenementen kalender? Mail dan naar: h.m.vandenbroek@home.nl én info@vvvkaatsheuvel.nl. (s.v.p. naar beide adressen een mailtje)


WEEKBLAD DE DUINKOERIER - WOENSDAG 30 APRIL 2014

PAGINA 22

Vragen over uw maandlasten?

Loop even binnen bij Frank.

Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten. Frank, financieel adviseur bij Rabobank De Langstraat, werkt elke dag aan verrassende adviezen. Iedere vrijdagmiddag in april en mei bent u zonder afspraak welkom voor uw hypotheekvragen. U kunt binnenlopen van 16.00 uur tot 18.00 uur bij ons kantoor in Kaatsheuvel, Drunen, Sprang-Capelle en Waalwijk (Grotestraat).

www.rabobank.nl/delangstraat Samen sterker

er... Huyskwek van m het gehei ige bloei nd een uitbu

ZONDAG 4 MEI

GEOPEND

! T I van 10.00 tot 17.00 uur TE I E C R L I T D B IJ DE KW A KOOP W K EKER... DE / BESTE PRIJS

Franse Geranium

Impatiens New Guinea Prachtig, goed vertakte planten in pot ø 12 cm

Normaal per stuk 1.80

(Pelarg Grandifl)

ECHTE KWEKERSPOTGROND

vol met bloemknoppen

Het is niet om het even in welke potgrond uw zomerbloei staat. Voor een goede groei en bloei heeft de plant water en voeding nodig. Deze worden alleen door de wortels opgenomen, als de potgrond een goede zuurstofrijke luchtige structuur heeft. Potgrond mag niet hard worden, dan trekt het namelijk geen water en voeding meer aan, terwijl goede potgrond de basis voor de plant is.

Nu per stuk

- in diverse kleuren - normaal

per stuk 1.90 Nu per stuk

12

0

17.

KADO-TIP ‘n cadeaubon van Huyskweker Dongeneind

00

Kijk ook eens op onze website: www.huyskweker-dongeneind.nl

Tuinplantencentrum - kwekerij

Ook maandagochtend open!

16.

00

1.70

stuks nu voor maar

KWALITEIT IS ONZE GRONDGEDACHTE

1.60

12

stuks nu voor maar

Dongeneind BV Tot ziens in onze kassen!

GRIENDSTEEG 20 OOSTEIND TEL: 0162-455205 FAX: 0162-458222 E-MAIL: INFO@HUYSKWEKERDONGENEIND.NL - VOLG DE BORDEN -

EN: OPENINGSTIJD 18.00uur 0 .0 09 n va n Alle dage .00 - 17.00 uur Zaterdag van 09 NDAG KOOPZO

De Duinkoerier 30-04-2014  
De Duinkoerier 30-04-2014  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer, Sprang-Capelle en Landgoed Driessen Waalwijk